trafik & miljo 2017

Page 1

ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

TR A F I K & M I L J Ö N R 1 , I S S N 1 4 0 1 - 57 1 4 , Å RGÅ N G 25 , M E D LE M S TI D N I N G F Ö R G RÖ N A B I LI S TE R • D I S TR I B U E R A S I DAG E N S I N D U S TR I J U N I 2 0 17

BILSPORT

Möt Felix Rosenqvist Och varför det är dags att byta motor i bilsporten

KRÖNIKA

Miljöminister Karolina Skog: ”Det är i städerna vi kan göra de stora vinsterna!”

FORDON

TEMA: MOBILITET OCH BETEENDE

"Staden är framför allt till för människorna – inte bilen!"

Miljöbilar – finns de på riktigt? Vinnaren av Miljöbästa Bil 2017 är korad!

Johanna Grant, Ordförande i Gröna Bilister, om den kommande ketchupeffekten Newsfactory Edition 6 2017

Hertz_trafikmiljo_2017.indd 1

2017-06-05 08:47:25


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

INNEHÅLL Den här tidningen klimatkompenseras i samarbete med ZeroMission. Läs mer på www.zeromission.se

I väntan på ketchupeffekten

04

Krönika – Det är i städerna vi kan göra de stora vinsterna! 04 Gröna nyheter

07

Miljöbästa Bil 2017

08

Den stora kurvan

11

Släpp konsumenterna loss vid macken nästa vår!

12

Ställ om - och gör det nu!

15

Hållbara städer och regioner kräver hållbara beteenden

16

Transportplaneraren med örat mot rälsen

17

Är hållbara resenärer för mycket att förvänta sig av dagens unga?

18

Form Oh My!

Fyrbodal 2.0

21

Omslagsfoto Melker Dahlstrand

Att försöka rädda världen – en bra affär

21

Denna tematidning är producerad av ­Newsfactory­Media Group i samarbete med Gröna ­Bilister, Non Commercial Ansvarig för innehåll Martin Prieto Beaulieu, martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se Produktansvarig Johanna Grant, Gröna Bilister Projektledare Roland Wiklund­ Produktionsledare Jozef Lego Silfverberg ­­ Försäljning Joakim Classon

Traffic Newsfactory

LEDARE

Repro Newsfactory Tryck Bold Printing S ­ tockholm, Bold ­Printing ­Malmö, Bold Printing Borås, Daily Print Umeå Gröna Bilister, Box 7070, 103 87 Stockholm Newsfactory AB, Gävlegatan 12 A, 113 30 Stockholm, 08-545 03 990, info@newsfactory.se, www.newsfactory.se Är du intresserad av din egen kundtidning och vill veta mer om hur vi kan hjälpa er? ­ Kontakta vår affärsutvecklingschef ­Roland Wiklund på 08-545 03 598 eller roland.wiklund@newsfactory.se

Gröna Bilister och smarta mobilister... VÄLKOMMEN TILL DEN 25:e årsupplagan av Trafik & Miljö, Gröna Bilisters tidning som följt föreningen sedan den bildades år 1994 under parollen "bara för att man har bil struntar man väl inte i miljön". Syftet på den tiden var att skapa en förening för den miljömedvetna bilisten och verka som en motvikt till de mer "svarta" motororganisationerna. Än i dag är vi en av de få helt oberoende rösterna i debatten, utan politiska eller ekonomiska intressen, men fokuserar framförallt på hållbar mobilitet i bredare bemärkelse. Vi ser att Bilen, Bränslet och Beteendet är tre B:n som måste gå åt samma håll, och det är just när det kommer till ett ändrat beteende som vi har längst kvar. På följande sidor kan du ta del av många konkreta

exempel som visar att vägen fram är möjlig och att vinsterna är många! Och självklart kan du stötta oss genom att bli medlem, vare sig du är bilist eller "smart mobilist" Trevlig läsning! Johanna Grant, ordförande Martin Prieto Beaulieu, chefredaktör

Besiktningsbolagens centrala roll i omställningen av fordonsflottan 25 Hur kan besiktningsbranschen bidra till att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030? 25 Genom Nollzon har näringslivet banat väg för miljözoner i över ett år

Så bör applikationer utformas för att påverka beteenden och uppmuntra hållbara resvanor 29 Det är dags att byta motor i bilsporten

Tryck

I 74 år har vi hjälpt till att bygga vårt samhälle med hållbarhet i fokus! Genom vårt fokuserade arbete för minskad miljöpåverkan så har vi lyckats uppdatera vår fordonsflotta så att hela 90% har minst Euro5-motorer, 90% kör även på Preem Evolution Diesel som är Svanenmärkt. Vårt mål är dessutom att närmare hälften av alla fordon ska ha Euro6-motorer under 2017. Vi vill fortsätta bygga vårt samhälle med hjälp av hållbara transporter!

27

08-594 409 60 marstaforenade.se

Ett sunt val i skapandet av det framtida samhället!

31


MER ÄN EN ELBIL. BMW i3.

BMW i3 är utvecklad med tanke på hållbarhet hela vägen, i hela livscykeln. Därför består den bland annat av naturfibrer, kolfiber och aluminium. Skinnet i stolarna är garvat av olivträdsblad och karosspanelerna är delvis av återvunnen plast. Den byggs i en fabrik som drivs av vindkraft, har en verklig räckvidd på upp till 20 mil och är redan från början konstruerad för att återvinnas. BMW i3 är framtidens mobilitet här och nu. Upptäck mer om den på bmw.se

NYA BMW i3. BORN ELECTRIC. bmw.se/i3 Alltid med BMW Fri service i 3 år/8.000 mil. Effekt från 125 kW (170 hk). Verklig räckvidd med eldrift 200 km vid normal körning – officiella räckvidden enligt NEDC är 300 km. Med räckviddsförlängare REX är räckvidden ytterligare 130 km. Bränsleförbrukning vid eldrift 0,0 l/100 km, med räckviddsförlängare 0,6 l/100 km. Koldioxidutsläpp vid eldrift 0,0 g/km, med räckviddsförlängare 12 g/km. Elförbrukning 12,6 kWh/100 km, med räckviddsförlängare 11,3 kWh/100 km. Miljöklass: EU6.


ANNONS

4

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

UPDATE

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

I väntan på ketchupeffekten Juni 2017, samma månad som Trump väljer att lämna Parisavtalet och sätta framtiden på spel, antar Sveriges riksdag ett unikt klimatpolitiskt ramverk inklusive en klimatlag som i princip gör det olagligt att prioritera bort klimatet. Text: Johanna Grant

”Det är förmodligen det viktigaste beslut som vår generations politiker kommer att fatta” sade Stefan Löfven under en presskonferens tidigare i år. Utsläppsmässigt sett är Sverige obetydligt ur ett globalt perspektiv, men efterfrågan på ledarskap och framstående exempel har väl aldrig varit större än nu då världens länder måste sluta upp och fylla tomrummet. Sverige har alla förutsättningar att visa vägen! FÖR VÄGTRAFIKEN, en av Sveriges klimatmässiga akilleshälar, medför ramverket ett konkret mål att minska koldioxidutsläppen till 70 % år 2030 i jämförelse med 2010. Det får ses som en politisk kompromiss i ljuset av vad vetenskapen kräver, men skapar trots allt en efterlängtad tydlighet. En målstyrd utveckling ställer, åt-

minstone i teorin, krav på att rejäla styrmedel införs, inte minst att små och stora beslut tas i rätt riktning. Frågan är om 13 års omställningstid är tillräckligt för att få till den snabba ketchupeffekt som behövs - i praktiken?

NÄR DET KOMMER till teknisk utveckling finns det anledning att vara hoppfull. Det räcker med att gå 13 år tillbaka i tiden för att inse att mycket kan hända på kort tid. En tillbakablick ger också perspektiv på var vi står i nuet. Gröna Bilisters årliga lista "Miljöbästa Bil", ett signalement för föreningen sedan den startades år 1994, är en riktig informationsskatt. Den är inte bara en rankning av marknadens utbud av bilar ur miljö- och säkerhetssynpunkt vid en viss tidpunkt, utan även en spegling av 23 års teknikutJohanna Grant ­ Ordförande i Gröna Bilister veckling.

DET FÖRSTA TESTET som publicerats på webben är från 1999. Då fick en miljöbästa bensinbil i storbilsklassen dra upp till 9,2l/100 km på ett finalfält som dominerades av fossilbilar, men som faktiskt även inkluderade fem elbilar. Med en räckvidd på ca 6–8 mil och en maxhastighet på 90 km/h hade dessa förmodligen allt annat än en "rolls royces-status". 13 år tillbaka i tiden, år 2004, fanns inga elbilar med på listan, däremot fortsatte bensinbilarna att dominera även om biogasen fått fotfäste och ett litet antal etanolbilar. Det ger perspektiv! DE TRE SENASTE åren har Gröna Bilister skärpt kraven och endast nominerat bilar som kan köras oberoende av ett fossilt bränsle. Vi efterfrågar även ett internationellt krav på biltillverkarna för att få enhetlig information om tillverkningens miljöpåverkan ur livscykelperspektiv. Under senaste rankningen, Miljöbästa Bil 2017, klarade 39 modeller nålsögat, varav 19 bilar bestod av laddbara modeller och 19 stycken utgjorde biogasbilar. Det senare ett “all time high”! MED EN TILLBAKABLICK i tiden kan man konstatera att mycket har hänt. Med facit i hand har miljöbilsdefinitioner och subventioner varit ryckiga och skapat osäkerheter, men trots det har tekniken tagit språng. I dag

står det klart att det finns ett driv. Vi ser det både hos politiker och viktiga marknadsaktörer. Att sia om hur startfältet i Miljöbästa Bil kommer att se ut om 13 år är en spännande uppgift, om det ens består av enskilda bilmodeller för privat ägande? TEKNISKA FRAMSTEG har potential att framkalla en ketchupeffekt, men klimatutmaningen löser vi inte med att t.ex. enkelspårigt ersätta förbränningsmotorn med eldrift. För att nå klimatmålen behöver bilismen minska! Och det är i världens städer och kommuner det måste ske. Eftersom utsläppen till stor del beror på våra reseval, attityder och livsstil, behöver det bli lätt och attraktivt för bekvämlighetsmänniskan att göra rätt. En hållbar mobilitet är hållbar utveckling i praktiken. Stadsplanering i kombination med digitalisering och en förståelse för människors beteende är viktiga verktyg för att få fler bilister att bli ”mobilister”. Med 13 år kvar är det hög tid att fokusera på vem staden först och främst är till för. Människorna, inte bilen. När den ketchupeffekten kommer, finns det stor anledning att känna hopp!

KRÖNIKA

Det är i städerna vi kan göra de stora vinsterna! Många säger att bilen spelar stor roll för landsbygden och självklart går det inte att argumentera emot. På landsbygden kommer bilen till sin rätt – den är flexibel och underlättar på långa sträckor. Men i staden däremot, där måste vi tänka om i grunden. Privatbilism i stadsmiljö är inte bara dåligt för klimat, miljö och hälsa – det är även hopplöst ineffektivt. Text: Karolina Skog

GRUNDEN FÖR ATT städer överhuvudtaget började byggas är kopplat till människors önskan att mötas för handel och kultur. Vi vill vara nära varandra, helt enkelt. Det är just därför som frågan om hur vi planerar våra transporter egentligen är en fråga om att se till människan. Ju större plats våra transporter tar, desto mindre plats får vi. Och valet är faktiskt vårt – ska vi ha fyra filer för bilar eller ska vi nöja oss med två och till på köpet vinna en trevlig uteservering och mer plats för gång och cykel? Jag tycker valet är enkelt. EGENTLIGEN HANDLAR det om enkel matematik. Passagerarkapaciteten för gångtrafik och spårväg är 17 000 trafikanter per timme. För en privatbilist är samma siffra 900. Som om inte det vore nog skiljer de sig väldigt mycket i hur mycket plats de tar upp. Per person tar en busstrafikant upp drygt två kvadratmeter av vårt gemensamma utrymme Karolina Skog, miljöminister med ansvar för stadsutveckling.

medan privatbilisten tar upp 22 kvadratmeter. Eftersom utrymme och mark faktiskt är en bristvara i våra städer så måste vi vara smartare än att ge bort all plats till bilen! JAG EFTERFRÅGAR EN debatt där vi erkänner skillnaderna i förutsättningar för de som transporterar sig i glesbygd och de som transporterar sig i städer. Bilen är central på landsbygden och där ska vi se till att förse den med förnybara bränslen. Men i staden är andra transportmedel ofta att föredra, även om bilen skulle gå på el eller biodrivmedel. Det är också därför som vi behöver miljözoner, stadsmiljöavtal och ett nytt mål för hållbara transporter i städer. FRAM FÖR GÅNG, cykel och kollektivtrafiken i stadsmiljö! För klimatets skull – men också för trivsel, handel och möten mellan människor!


Nya e-Golf.

Nya Golf finns förstås även med ren eldrift. Uppdaterade e-Golf har fått bättre prestanda och ökad batterikapacitet. Räckvidden har ökat 50 % jämfört med föregångaren och du kan nu köra upp till 300 kilometer på en laddning. Batteriet laddas till 80 % på cirka 45 minuter med en snabbladdare och helt fullt på drygt 5 timmar med en laddbox*. Självklart är nya e-Golf generöst utrustad med bland annat infotainmentsystemet Discover Pro med Gesture Control som ger dig möjlighet att styra flera funktioner med en handrörelse. Och med Car-Net e-Remote kan du t ex starta och stoppa luftkonditioneringen eller batteriladdningen med din smartphone. Kom in till någon av våra återförsäljare och provkör framtiden redan idag.

Pris från 399 900 kr. Förmånsvärde från 1 066 kr/mån**. Leasing från 2 250 kr/mån***. We make the future real. Elförbrukning blandad körning (NEDC): 12,7 kWh/100 km). CO₂-utsläpp blandad körning (NEDC): 0 g/km. Räckvidd upp till 300 km enligt körcykel i testmiljö. Den faktiska räckvidden påverkas av ett flertal faktorer så som körsätt, körförhållanden, uppvärmnings/kylbehov etc. *Med en effektnivå på 7,2 kW. **Indikativt förmånsvärde netto per månad exkl. bränsle vid 50 % marginalskatt. För exakt förmånsvärde se Skatteverkets hemsida www.skv.se. ***Volkswagen Leasing 36 mån, 30 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.


PROVKÖR OUTL ANDER PLUG-IN HYBRID UNDE R A L M E DA L S V E C K AN 2 JULI – 6 JUL I

LÅT TYSTNADEN TALA MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID –NU MED PRIORITERAD ELDRIFT Ta dig till tystnaden, i tystnad. Outlander Plug-in Hybrid är inte bara utrustad med förfinade säkerhetssystem, ett nytt mediasystem och förbättrad fyrhjulsdrift, den har också begåvats med EV Priority Mode. Ett system som låter dig välja prioriterad eldrift med bara en knapptryckning. Så välkommen att uppleva en laddhybrid som låter dig upptäcka både vidderna och tystnaden, upptäck Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid.

• RYMLIG SUV • SNABBLADDNING 25 MIN •NYTT KÖRLÄGE PÅ EL • FÖRBÄTTRAD FYRHJULSDRIFT PRIS FRÅN 399 900 KR FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1 188KR/MÅN Viktad förbrukning 1,7 l/100 km och 134 Wh/km, CO 2 41 g/km. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilen på bild är extrautrustad. Förmånsvärde 2017 netto per månad vid 50 % marginalskatt.

RENATA CHLUMSKA, ÄVENTYRARE


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

AKTUELLT

Nu är det lättare att välja 100% biogas!

Njut av miljövänlig lyx

Men ett enkelt knapptryckning kan du nu välja 100 % Biogas på 50 tankstationer i landet. E.ON sänker dessutom priset på produkten Biogas 100 med 1 kr från tidigare 1,25 kr/kg. Då kostar det bara 25 öre mer att välja ett drivmedel som är 100 % förnybart.

MABI Hyrbilar är medvetna att fordonsbranschen är en bransch med hög miljöpåverkan, och vill bedriva sin rörelse så miljöeffektivt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt inom ramen för miljölagstiftningen. De tar in rena elbilar och laddhybrid i sina erbjudande. Senaste tillskottet i flottan är Mercedes nya elbil, B250 e. Nu hoppas MABI att intresset för rena elbilar tar fart och att de på sikt kan ställa om hela sin flotta.

7

Gröna nyheter Foto: Nat Twiss

HÄSTSPORTEN: EN TRÄNINGSHELG MED 25 EKIPAGE = MER UTSLÄPP ÄN EN TUR OCH RETUR TILL THAILAND Ridsporten behöver miljövänligare bilar och bränsle och att förändra beteenden så att det minskar onödigt körande. När det kommer till bilar som kan dra hästtransport används nästan bara bensin- och dieselbilar. Hästlastbussar drivs idag enbart på bensin och diesel. Fossila bränslen alltså. Det kokar ner till att hästsporten måste jobba med körbeteenden för att få ner utsläppen på kort sikt. Innan vi får miljövänligare hästbussar och dragbilar. Läs mer på: www.hållbarhäst.se

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Formula E – Grattis Felix! Felix Rosenqvist följde upp sin första seger med en andraplats i senaste Formula E tävling i Berlin. Felix ligger nu trea på det totala

mästerskapet. Gröna Bilister följer Felixs framgångar och hoppas på nya segrar. Läs mer om bilsport på sidan 30.

Storleken har betydelse! Bzzt nu i Stockholm Bzzt är en transporttjänst som kör små, trehjuliga och eldrivna taxipodar som är tillverkade i Trollhättan. De kostar bara 3 öre/meter att åka med. Tjänsten är miljövänlig, snabb – och billig som kollektivtrafiken. I Stockholm rullar sedan maj månad 18 st podar, men planen är att ha minst 200 podar i Stockholm i slutet av nästa år.

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Foto: Martin Prieto Beaulieu

NOLLZON TaxiKurir storsatsar nu på fossilfritt. – Vi känner ett stort tryck från kunder för elbilstaxi och vi storsatsar för att törsta den efterfrågan. I dag har vi 18 elbilar och vårt mål är att ha 30 stycken elbilar i vagnparken innan året är slut, säger Kenneth Holm, marknadschef för TaxiKurir. Anslut ditt företag till Nollzon så får du automatiskt elbilsprioritet när du beställer taxi. Det är gratis och tar bara 20 sekunder att ansluta sig. Läs mer på: www.nollzon.se

Bzzt vill tre saker. 1. Få bort fossilbilarna från stan. (Ja, egentligen överhuvudtaget. Men man måste ju börja nånstans.) 2. Skapa en taxitjänst för korta resor i city som är så billig att alla har råd med den. 3. Göra det på ett schysst sätt. (Med ett folkägt företag som tar hand om sina anställda.)

Foto: Shutterstock

Elbilspoolen Move About erbjuder Gröna Bilisters medlemmar förmånlig medlemsrabatt! SEDAN TIDIGARE har Gröna Bilisters medlemmar haft förmånliga medlemsrabatter bland andra hos Sunfleet, Hertz, Bilpoolen.nu, Europcar och Budget. Nu kan du som är medlem hos Gröna Bilister förflytta dig ännu mer hållbart via elbilspoolen Move About, som Gröna Bilister nu är samarbetspartner med. Gröna Bilisters medlemmar får: • De 3 första månaderna kostnadsfritt (utan någon bindningstid).

• Halva priset på medlemskapet därefter (62 kr/mån inkl moms). • En gratis första körning på 2 timmar. I skrivande stund förhandlas medlemsrabatter med bilpoolsföretaget DriveNow och SnappCar som hjälper privatpersoner att enkelt och säkert hyra bilar av varandra. Bli medlem nu på www.gronabilister.se/ medlemskap


ANNONS

8

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

FORDON

3 Tips vid bilköp

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

1

Tänk efter om du behöver en egen bil eller om du kan lösa ditt mobilitetsbehov genom att hyra eller gå med i en bilpool/ bildelning när du behöver en egen bil.

2

Välj en bil i rätt storlek till dina vardagsresor, behöver du en större bil, kanske det lönar sig att hyra när behovet uppstår.

3

Välj en bil som är energieffektiv, drivs av förnyelsebart bränsle och kan tankas/laddas där du bor och kör.

Miljöbästa Bil 2017

Renault Zoe Foto: Arnaud Taquet

Tesla Model S Foto: Tesla

Skoda Octavia G-Tec Foto: Skoda

Finns det miljöbilar på riktigt? Nej, men det finns Miljöbästa Bil! Att bedöma olika bilmodellers miljöprestanda är en utmaning. Vi vet. Sällan finns det tillräcklig och jämförbar data. Olika bilar har olika miljöbelastning i tillverknings-, användnings- och återvinningsfasen. Drivmedel, fossila liksom förnybara, har olika påverkan beroende på hur de produceras, distribueras och används. Och som om inte det vore nog, klimatpåverkan är inte allt. Miljö, hälsa och sociala aspekter är också viktiga dimensioner att ta hänsyn till, likaså hur man räknar in andra miljömässiga och samhällsekonomiska fördelar när man ska välja bil och bränsle. Du förstår vart vi vill komma. Den optimala miljöbilen finns inte!

Förnybarhet: Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % består av förnybar råvara. Vi kallar ett drivmedel kommersiellt tillgängligt om det finns att tillgå på minst 25 publika påfyllnadsplatser i Sverige som är någorlunda geografiskt utspridda. I praktiken innebär detta att elbilar, laddhybrider, etanolbilar och gasbilar är aktuella. Energieffektivitet: Energiförbrukningen hos en personbil med upp till 5 sittplatser ska vara högst 60 kWh/100 km. Detta motsvarar en förbrukning per 100 km på cirka 6,8 l bensin, 9,4 l E85 och 4,3 kg metangas. För fordon med fler än 5 sittplatser för vuxna och för fyrhjulsdrivna fordon sätts den övre gränsen till 75 kWh/100 km. Säkerhet: 5 stjärnor enligt Euro NCAP (år 2009 eller senare), alternativt 5 stjärnor för passagerarsäkerhet och minst 2 stjärnor i fotgängarsäkerhet i äldre tester. Låsningsfria bromsar och antisladdsystem. Bilmodell som inte testats av Euro NCAP men som genom oberoende intyg har visats klara motsvarande krav godkänns. Leverans: Ska kunna lämnas till kund senast under det första kvartalet 2017. Juryns val för privatbilisten med normal ekonomi 1. Renault Zoe 2. Nissan Leaf 3. Volkswagen Passat GTE Juryns val för företaget 1. Tesla Model S 2. Skoda Octavia G-Tec 3. Nissan Leaf & Renault Zoe

Text: Martin Prieto Beaulieu

DET ÄR SVÅRT för oss konsumenter att välja bland marknadens hundratals modeller. Och med handen på hjärtat, visst är det lätt att påverkas av bilreklamers marknads(för)förande kraft och andra välpaketerade erbjudanden? En bilåterförsäljare är inte direkt intresserad av att hjälpa dig minska din miljöbelastning, snarare att få dig att välja den “bästa” bilen utifrån sina egna perspektiv.

att du tar dig en titt på Gröna Bilisters tips vid bilköp. Genom vår lista “Miljöbästa Bil” har vi i över 20 år rankat marknadens utbud ur miljö- och säkerhetssynpunkt. Om du verkligen behöver äga en egen bil, finns det inte längre någon anledning att inte bli en “grön bilist”.

I ÅR FINNS det 39 bilmodeller som klarar våra hårt ställda krav på förnybarhet, energiPÅ SENARE TID har skandaler inom bileffektivitet och säkerhet. Av dessa kandidater branschen avlöst varandra. Trovärdigheten har en oberoende och fristående expertjury ligger på bottennivå. Informationen finns korat Miljöbästa Bil 2017 inom två olika inte riktigt där och om den finns, är den tävlingsklasser. begränsad eller knapphändig. Detta till Renault Zoe belönades för sin utökade trots säljs bilar som aldrig förr, bilar räckvidd på 40 mil i kombination som kommer att rulla på vägarna med prisvärdhet och vann därmed i cirka 18 år. Det är dags att se juryns röst för ”Bästa valet för över informationen vid bilköp! privatbilisten med normal Då transporterna står för ekonomi”. Tesla Model S vann cirka en tredjedel av Sveriges både titeln ”Bästa valet för föutsläpp är val av fordon, inte retaget”, och utmärkelsen “Folminst resesätt, viktiga handkets val”, den senare skedde lingar för att minska klimatpågenom en öppen omröstning verkan från hushåll och arbetsMartin Prieto Beaulieu ­ i samarbete med Auto Motor givare. Därför är det angeläget Styrelseledamot på Gröna Bilister & Sport.

TROTS ATT GASBILARNA stod för hälften av kandidaterna var det ändå elbilarna som kammade hem segern i samtliga tre klasser. Gröna Bilisters framhäver dock att bredden av teknik är viktig, framförallt då en ”miljöbästa” resa kan se olika ut beroende på resebehov och var i landet man befinner sig. I ARBETET MED att samla underlag om de olika modellerna strävar Gröna Bilister efter så fullständiga livscykelanalyser som möjligt. Men för att få en riktigt rättvisande bild om olika bilmodellers klimatpåverkan efterfrågar vi även en internationell standard för att få information om tillverkningens miljöpåverkan ur just ett livscykelperspektiv. Inför kommande granskning kommer vi fortsätta att utveckla kriterierna så att biltillverkare förhoppningsvis inte bara kommer att tävla om vem som kan tillverka den miljöbästa bilen i drift, utan även vem som har den bästa tillverkningen ur miljösynpunkt! På så sätt kommer vi ett steg nämare sanningen om vilken bil som faktiskt förtjänar epitetet “miljöbil”- på riktigt.

Folkets val 1. Tesla Model S 4WD 2. Tesla Model X 3. Tesla Model S 2WD Alrik Söderlind, chefredaktör på Auto Motor & Sport, kommenterar Folkets val så här: – Tesla är fortfarande ensamma om att erbjuda miljöbilar för bilentusiaster. Dessutom har man byggt upp en egen infrastruktur som gör det möjligt att åka långresor med en elbil. Folkets val föll på Model S trots att det finns en ny suv kallad Model X. Och jag håller med, Model S är en bättre bil än Model X. Övrig bilindustri har vaknat till – snart kommer det tuffa konkurrenter.

På vår hemsida kan du ladda ner hela Miljöbästa Bil listan. www.gronabilister.se


NYA OCTAVIA G-TEC. EN BRA AFFÄR. Lägg ihop gasdriftens svårslagna miljöfördelar med bensinmotorns enastående räckvidd så får du ŠKODA OCTAVIA G-TEC. En bil som tar dig hela 133 mil på en tank (41 mil gas + 92 mil bensin). Uppdaterade OCTAVIA är dessutom en av våra mest avancerade bilmodeller hittills med många nya säkerhets-och assistanssystem. Tillsammans med det låga förmånsvärdet blir det en riktigt bra affär. Både för dig och miljön.

ŠKODA OCTAVIA COMBI Style TSI 110 hk G-TEC DSG7 fr. 260 800 kr Förmånsvärde fr. 1 192 kr / mån

100 KR

APPLE CARPLAY

FR. SERVICEAVTAL PER MÅNAD*

Bränsleförbrukning blandad körning certifieringsgas 3,6 kg / 100 km, CO2 99 g / km. Miljöklass EU6. Förmånsvärde netto / mån vid 50 % marginalskatt. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *ŠKODA Serviceavtal 100 kr / mån, 36 mån eller 4 500 mil.

3 ÅR

NYBILSGARANTI MAX 10 000 MIL


motorer. MADE BY SWEDEN. I nittio år har vi byggt bilar för människorna i det här landet. När det gäller motorer tänker vi lika mycket på framtiden, som här och nu. Vår målsättning är att bygga elbilar utifrån våra förhållanden. För Sverige är stort och avstånden långa. Men det räcker inte att bara blicka framåt. Det är minst lika viktigt vad vi gör idag. Därför har vi ett stort utbud av små, kraftfulla motorer och laddhybrider. Här och nu. Det finns ett svenskt ord som beskriver den här inställningen. Ett ord som på en och samma gång betyder omsorg, hänsyn och, inte minst, att tänka om. Omtanke. Man skulle kunna kalla det ett sätt att tänka. Vi kallar det vår företagsstrategi.

L Ä S M E R O M V Å R A L A D D H Y B R I D E R PÅ V O LV O C A R S . S E Volvo V60 kostar ord pris från ca 239 900:– (T3 Classic –D6 Twin Engine) exkl lokal utrustning. Bränsleförbrukning vid blandad körning (D5 AWD Twin Engine–T6 AWD) 1,8–5,8 L/100 km. Koldioxidutsläpp CO2 (D5 AWD Twin Engine–T6 AWD) 48–163 g/km. Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

FORDON

11

Små elfordon är en del av lösningen för våra resor i framtiden. Läs mer om KTH Mobility Pool på www.itrl.kth.se Foto: Martin Prieto Beaulieu

Den stora kurvan Krrnrrnrrn, nnNNNnnnnnhh, bloggloggbloggbl. Så låter soundtracket till svensk uppfinningsrikedom och startupföretagande. Det är fikadags. Kanske är det ett av svaren varför Sverige är bland de världsledande miljöerna för innovationskraft. Kraften som kan ta oss genom svängen till ett mer hållbart transportsystem. Text: Per Gyllenspetz

Foto: Martin Prieto Beaulieu

VID FORDONSINDUSTRIERNA i Västsverige anländer stora bilar i milslånga strömmar med utvecklare som ger allt för att skapa den bättre lösningen. Tunnelbanetågen rullar gnisslande in på stationen i Kista och levererar hörlursförsedda utvecklare och startup-are till jobbet. På möten hos svenska fordonsleverantörer görs snabba beslut med ingenjörer, svetsare och vd runt bordet medan det sörplas i kopparna. Intill plåtfasaderna droppar våta granar i en oavbruten skog fram till nästa industriområde med upplysta mötesfönster där problem löses och nya uppfinningar förfinas. På universitet och forskningscentra hörs hjärtliga idéutbyten om framtidens logistik och mobilitet med varierade engelska brytningar från världens hörn. Den svenska öppenheten är älskad och fikakulturen är anammad. Så kan det se ut och låta. Jo okej, vi får nog också räkna in ljudet av ständigt klagande som en av orsakerna till den svenska problemlösningskulturen.

der kollektivtrafik med fler möjligheter till spontana möten. Sam Schwartz, kollektivtrafikplanerare i New York menar att det finns ett samband mellan mindre bilåkande och en högre investeringsvilja i startup-företeg. HUR MÅNGA FLER 2 tons rullande privatvardagsrum och upplevelsemaskiner skall vi producera i den tunna ekosfären vi lever i? Det är kul med bilar och asfalt men inte till ett högt pris för kommande generationer, det är min syn. När självkörande fordon gradvis tar över, skall körglädjen som är en så viktig del av bilen istället utvecklas och upplevas i den virtuella miljön? Vilka varumärken vågar satsa för att vara vinnare i och medskapare av det realistiska, mer hållbart ansvarstagande samhället? Bra att veta är att 20 kilos elcyklar är det fordonsslag som ökar mest i Sverige. Själv gillar jag att åka kollektivt och att gå.

SÅ VILKA UTMANINGAR finns för mobilitets- och transportindustrin? Nu skymtar en INNOVATIONSFÖRMÅGAN I kurva bortom det gamla linjära paradigmet. Sverige kan vara imponerande men är långt Det är inte en uppgående eller nedåtgåifrån välanvänd, även om vi talar om ny ende kurva jag tänker på. Det är en sväng i transportteknik. De svenska innovationsx/y-planet, nere på marken så att säga. Det är myndigheterna skulle kunna vidga sin syn på en oberäknelig skymd kurva där det gäller att innovationsteori, de stora företagen ha både rätt fart och väghållning för kan lossa på organisationsstruktuatt vara kvar i racet, för att använda rerna som ofta inte är anpassade en metafor. Jag har under några för innovationsförmåga. Det års tid arbetat med att struktuhandlar mycket om att se rera de mer eller mindre kända nyttan med att ha kul och vara förändringsfaktorerna (Se lista nyfiken. Vilket sammanträffan1-21) medan jag själv också delde förresten - studier (i Kanada tar i att finna kreativa lösningar. och USA) (I) visar att innovaGenerellt ser utvecklingen ut tionskraften ökar i miljöer där kunna gå från gamla mogna Per Gyllenspetz ­ människor går, cyklar och använDesigner & transportstrateg strukturer mot ny hållbarhet

och nya affärsmodeller. Det sker i delvis olika faser, förändringarna är stora i dag och kan bli radikala på kort tid. HÄR FINNS ATT jobba med för innovatörssjälar och företagare. Detta är alltså ett helhetsperspektiv som är tankeväckande. Själv tycker jag att det är en väldigt spännande tid att arbeta med långsiktiga transporttänk. Bäst blir tänkandet tillsammans med andra. En eftermiddag medan mörkret draperar fönstren spånar Hanna, Lorenzo, Anders och jag idéer för hur människor kommer att uppleva fördelarna med ett system av en ny typ av självkörande elfordon. 2025 skissar vi att det står på den virtuella löpsedeln: ”Stockholmarna tog livet av bilen – friskast i världen.” FORDONSINDUSTRIN HAR börjat röra sig i en mer hållbar riktning men tillvägagångssättet är till stora delar linjärt och farten in i kurvan verkar oroväckande hög för många aktörer. Både med tanke på hållbarhet och framtida affärsmöjligheter. Attraktiva produkter som kan ge intjäning på kort sikt gäller före långsiktighet. Så hur kan det se ut i kurvan? Nya lösningar är fördelaktiga att skapa i samverkan mellan företag, akademi och myndigheter. Tillsammans med idémakare och eldsjälar. I den tid som nu har börjat, när mycket ändras samtidigt tror jag att lösningarna uppstår mer under arbetet mot organisationers egna mål och mindre genom att försöka förutspå framtiden. Jag skönjer intressanta nya fordonslösningar och det går att finna bättre ekvationer mellan A-till-B-logik, hållbarhet och också den sköna resan som rastar nomadsjälar. På KTH diskuterade vi bl a med Hyperloops chefsingenjör om upplevelsen i resan, om säkerhet, om ett nytt visuellt intrång med deras tåg-i-ett-rör koncept. Detta mer hållbara alternativ till flyg och snabbtåg kommer att vara bra för snabbtransport av gods, kanske också människor om de lyckas göra ett system som uppfattas som säkert och trevligt. ÖVER EN FIKA frågade vår vän Robert hur han kommer att ta sig till jobbet i framtiden,

FÖRÄNDRINGSPUNKTER Den stora kurvan

Från att sälja en sak till att erbjuda en tjänst. 2. Från industriellt kunnande till användarcentrerad design. 3. Från högvolymproduktion till 3D print. 4. Från objektstatus till värde i delandet. 5. Från traditionella aktörer till nya aktörer. 6. Från min business till vår business. 7. Från separata silos till helhetssystem. 8. Från enkel till komplex myndighetsstyrning. 9. Från ”miljövänlig” till vetenskaplig definierad hållbarhet. 10. Från tung till lättvikt. 11. Från fossil till elektrisk drivning. 12. Från mekanisk till sladd(lös) styrning. 13. Från buller till tyst. 14. Från förare till självkörande teknologi. 15. Från oftast parkerad till oftast rullande. 16. Från linjär till cirkulär. 17. Från slumpmässighet till uppkoppling. 18. Från jobbnorm till robotar. 19. Från kommersiell data till din data. 20. Från asfalt till vatten. 21. Från standardlösningar till skräddarsydda fordon. 1.

så långt jag kunde tänka. Jag svarade att kanske du inte behöver vara på jobbet i framtiden. Men när vi skall iväg av en eller annan orsak så kan vi lyfta blicken, bildligt talat. Vi kan kalla den för Flyer, en sol/vätgas- och pedaldriven hanglider som är självflygande och uppkopplad i ett 3D luftfartssystem med AI och livedata om solprognos, vindriktning, uppvindar och glidflyktsberäkningar. Inte någon energislukande drone alltså. Det här är ett hopvikbart paket med lätta dynamiska material och integrerade sensorer grundat på utveckling och forskning som delvis nu finns i labbmiljö. Som måsen över skären går färden med vackra tysta svängar i trettiofyrtio km i timmen. Så skulle Robert och många andra kunna åka hållbart och med nöje. Men mer i närtid finns det spännande utmaningar och helt nya lösningar för marktransport att förverkliga.


ANNONS

12

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

BRÄNSLE

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Släpp konsumenterna loss vid macken nästa vår! För ett år sedan aviserade Karin Svensson Smith att regeringen vill att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas. Sedan dess har en hel del hänt i maktens korridorer, men än vet vi inte om och när förslaget blir verklighet. Släpps vi konsumenter ut på grönbete på macken nästa vår? Ges vi chansen att välja de grönaste drivmedlen när vi ger oss ut på sommarvägarna 2018? Text: Per Östborn

Foto: Martin Prieto Beaulieu

HASSE OCH TAGES klassiska film Släpp fångarne loss – det är vår! speglar 70-talets tidsanda med sin rosigt positiva människosyn – om vi befriar fångarna och tror på deras goda vilja återgäldar de förtroendet genom att bli välartade medborgare som bidrar till ett bättre samhälle. I samma anda har Gröna Bilister i flera år drivit kampanj för att konsumenterna ska befrias ute på macken och ges möjlighet att välja de mest hållbara drivmedlen. Vid varje pump eller laddstolpe ska de kunna se drivmedlets klimatpåverkan, ursprungsländer och råvaror. Vi tror på konsumenternas goda vilja. Om vi ger vi dem chansen att göra upplysta val återgäldar de förtroendet och bidrar till att nå målet att minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent till år 2030. Varför klimat- och ursprungsmärka drivmedel? Den som har en elbil kommer att välja laddstolpar som erbjuder grön el från vind, vatten eller sol. Då kommer den ökande mängden el som behövs när vägtrafiken elektrifieras knappt att påverka klimatet alls. Den som har en bil som kan köras på biobränsle kommer att välja den mest hållbara etanolen, biogasen

eller biodieseln. På så vis styrs hela den förnybara marknaden i hållbar riktning. Den som i sin okunskap tankar bensin i sin etanol- eller gasbil kommer att bättra sig när hon ser att bensinen har mer än dubbelt så hög klimatpåverkan. Den som har en fossilbil kommer att välja en fossiloberoende bil nästa gång hon byter. Bolagen säger att de i dag inte har något annat val än att importera olja från Nigeria och Ryssland nu när Nordsjöoljan sinar. Våra fossilbilar göder i allt högre grad auktoritära regimer. Snart kommer bolagen inte att ha några andra val än att importera olja från det känsliga Arktis eller olja gjord av okonventionella råvaror som tjärsand. Sådan olja förstör närmiljön vid utvinningen. Den energikrävande tillverkningen leder till att klimatpåverkan blir ännu högre än då konventionell råolja används som råvara. Om allt detta framgår svart på vitt vid pumpen vänder konsumenten dessa pumpar ryggen. Omställningen till fossilfrihet påskyndas.

Per Östborn ­ Drivmedelsansvarig Gröna Bilister

Kommer märkningen att göra någon skillnad? Denna beskrivning kan låta väl optimistisk. Det räcker inte på långa vägar att införa en klimatoch ursprungsmärkning för att

vi nå transportsektorns klimatmål år 2030. Men just för att målet är så ambitiöst måste vi använda alla verktyg vi har: regleringar, ekonomiska styrmedel och konsumentupplysning. Vi ska inte lägga pannan i djupa veck och fundera över vilket verktyg som är effektivast utan greppa dem alla och börja använda dem. Oavsett hur stor den styrande effekten blir av en klimat- och ursprungsmärkning finns inget skäl att undanhålla oss konsumenter sådan information vi tar för given när det gäller andra varuslag. Det har till exempel blivit självklart för oss att vi kan läsa på förpackningen i mataffären varifrån köttet och fisken kommer. Den nödvändiga informationen finns. Drivmedelsbolagen rapporterar varje år klimatpåverkan, ursprungsländer och råvaror till Energimyndigheten. Från och med i år rapporterar de bolag som själva importerar råolja till och med vilket oljefält den kommer från. Hittills har dock informationen från de enskilda bolagen hanterats som företagshemligheter. Men det är inte företagens intressen som ska värnas utan allmänhetens och planetens. Vad händer i politiken? Redan våren 2013 hölls en debatt i riksdagen om drivmedelsmärkning. Men den dåvarande regeringen tog aldrig tag i frågan. Den första politiska öppningen kom under Almedalsveckan 2016. Då aviserade trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith under Gröna Bilisters seminarium i detta ämne att regeringen vill se en obligatorisk drivmedelsmärkning. Under sommaren förankrades denna idé i regeringen, och i augusti 2016 gick miljöminister Karolina Skog ut i SVT med en mer definitiv avsiktsförklaring. Liknande idéer hade bollats på finansdepartementet med Per Bolund i hans roll som konsumentminister. Förslaget presenterades under hösten som en

del i regeringens strategi för hållbar konsumtion. Energimyndigheten fick i december 2016 i uppdrag att granska de rättsliga förutsättningarna och utreda hur en drivmedelsmärkning bör utformas. Utredningen Miljöinformation om drivmedel presenterades den 24 april. Glädjande nog verkar inga hinder finnas för att ge vettig konsumentinformation om våra drivmedel. Men Energimyndigheten svävar på målet när det gäller var informationen ska finnas. De menar att det kanske räcker om den finns att läsa på drivmedelsbolagens hemsidor. Regeringen måste göra klart att hållbarhetsinformationen ska finnas ute vid pumpen, där vi handgripligen väljer drivmedel. Då får vi oss en tankeställare varje gång vi tankar. Först då blir det enkelt att utöva vår konsumentmakt. Forskningen visar att informationen måste ges där vi gör våra val för att den ska påverka vårt beteende. Gröna Bilister kommer att samtala om detta med företrädare för regering och opposition under sommarens Almedalvecka. Kommer regeringen att lägga fram ett skarpt förslag om klimat- och ursprungsmärkning vid pumpen? Kommer oppositionen i så fall att rösta ja till förslaget i riksdagen? Kom förbi på vårt seminarium i Visby den 6 juli kl 10.00 och ställ makthavarna till svars!

FAKTA På sidan www.gronabilister.se/ jagvillveta kan du läsa allt om Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta som verkar för att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas. Där kan du också ladda ned Energimyndighetens nya utredning om detta.


Vilken roll har elbilen i ett kombinerat resesystem? Välkommen till CLEVERs seminarium i Almedalen den 4 juli 2017.

Pendla med elbil Elbilsföraren har sedan ett tag tillbaka kunnat köra längre sträckor med elbilen. Nu byggs en ny infrastruktur som möjliggör ett nytt resebeteende. Fler laddplatser sätts upp vid tåg- och busstationer så att elbilsföraren enkelt kan börja och avsluta sin resa med elbil. Framförallt för pendlaren finns det stora vinster att göra. Under 2017 kommer CLEVER att sätta upp 120 nya laddstationer vid trafikknutpunkter i Öresundsregionen som en del av EU-projektet MECOR, Multimodal e-mobility connectivity for the Oresund Region. Projektet är ett led i EU:s ”Connecting Europe Facility”-program som ska förbättra infrastrukturen i den europeiska transport-, energi- och telekommunikationssektorn. Vinsten med att ta elbilen till tåget Möjligheten att ladda vid tågstationen är något som pendlaren och laddhybridbilisten Lina har stor glädje av. Hon pendlar varje dag med tåg från Helsingborg till jobbet i Malmö. Lina tar bilen till tågstationen, där hon sätter den på laddning, och tar sedan tåget till Malmö. Eftersom hennes bil är en laddhybrid, som går både på el och bensin med en batterikapacitet som bara räcker 50 kilometer, är det viktigt för henne att kunna ladda vid tågstationen. Förutom att hon varje månad sparar pengar på de höga parkeringsavgifterna, som i Malmö kan uppgå till 220 kronor för en arbetsdag, ser hon flera fördelar med att kombinera resan i laddhybridbil med att resa kollektivt. ”Motorvägen mellan Helsingborg och Malmö är hårt belastad och drabbas ofta av köer och olyckor. Och när jag tar bilen till Malmö kan det vara både svårt och dyrt att parkera i närheten av kontoret. Kombinationen med tåget gör min dagliga pendling mindre stressig, och jag får dessutom möjlighet att börja med dagens uppgifter på tåget”, säger Lina. Eftersom Lina inte har möjlighet att ladda hemma, är laddmöjligheten vid tågstationen därför avgörande för henne. Hon vill gärna skona miljön genom att bara köra på el. ”Att bilen är fulladdad när jag kommer från jobbet med tåget är mycket viktigt för mig. Det betyder att jag kan uträtta alla mina dagliga ärenden med eldrift, och det är av stor betydelse ur ett miljöperspektiv”, avslutar Lina. Vill du höra mer om ett multimodalt resebeteende? Välkommen till vårt seminarium i Almedalen där vi tillsammans med andra aktuella aktörer diskuterar elbilens roll i ett nytt, hållbart resesystem. När: Tisdagen den 4 juli kl. 10.30 - 11.45 Var: Teaterskeppet, Teatersalongen, Almedalen Läs mer om CLEVER på clever.nu


Ladda elbilen Ladda elbilen med InCharge med InCharge Hitta till din närmaste laddstation från norr till söder via appen InCharge. Hitta till startar, din närmaste laddstation från du norr till söder via appen InCharge. Med InCharge app stoppar och betalar enkelt för din laddning.

Med InCharge app startar, stoppar och betalar du enkelt för din laddning.

Ladda ner InCharge app gratis via App Store eller Google Play. Ladda ner InCharge app gratis via App Store eller Google Play. Läs mer på beincharge.se Läs mer på beincharge.se

LADDAD. med GARO Futuresmart™

Publika laddstolpen LS4

Effektiv fordonsladdning hemma, borta och på väg GARO levererar det marknaden vill ha. Smarta laddboxar för arbetsplatsen eller bostaden. Lättskötta laddstationer som tål tuffa krav på offentliga platser. Kraftfulla snabbladdare för riktigt stora fordon. Alla med modern design och tydlig laddindikering. Tack vare stor framsynthet och stark innovationskraft har vi blivit den ledande leverantören av laddinfrastruktur för elfordon i hela Norden. GARO Futuresmart™ garanterar vår innovation av framtidssäkra produkter som säkerställer energibesparing, smartare styrning och enkelhet i användandet.

garo.se

En nytänkande kraft


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

BRÄNSLE

15

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Ställ om - och gör det nu! 95% av alla bilköpare är stora förlorare - liksom klimatet och kommande generationer. Text: Gordon Strömfelt ­ Foto: Martin Prieto Beaulieu

BILFÖRSÄLJNINGEN SLOG rekord förra året med mer än 372 000 nyregistrerade personbilar, en ökning med nästan 8 % mot 2015 som i sin tur ökade med drygt 13 % mot året innan. Bil Sweden meddelar glatt att återförsäljarnas orderböcker är fulltecknade men noterar bekymrat att speditionsfirmornas kapacitet slår i taket vilket hämmat utleveranserna under våren.

visar att avgasskandalen har liten eller ingen påverkan på bilköparnas beteende. ENLIGT OFFICIELL statistik från Trafikanalys ökar de årliga körsträckorna och under 2016 kördes en dieselbil i snitt 1.739 mil och en bensinbil 966 mil. Vidare anger SCB en årlig snittförbrukning för dieselbilar på 0,56 l/mil vilket ger CO2-utsläpp på ca 170 g/km och att bensindrivna bilar förbrukar 0,8 l/mil, detta motsvarar CO2-utsläpp kring 210 g/km. En dieselbil släpper alltså i snitt ut 3 ton CO2/ år och en bensinbil 2 ton CO2/år.

PERSONBILSFÖRSÄLJNINGEN i maj bestod av 18.122 dieselbilar och 15 492 bensindrivna bilar vilket alltså ger ett nettotillskott till Sveriges årliga CO2-utsläpp på LEJONPARTEN AV alla personytterligare 85 000 ton/år. Tar bilar som säljs är fossildrivna, i man även med i beräkningen att maj var 51 % diesel och 44 % var medellivslängden på den svenska bensindrivna - knappt 5 % var bilparken är 18 år innebär det laddbara eller kan köras på E85 att de sålda bilarna enbart i eller biogas. Jämfört med maj maj kommer släppa ut totalt föregående år minskade andelen 1.5 miljoner ton CO2 under dieselbilar med 1,7 % (-149 bilar) hela sin livslängd. Når vi årets medan bensinbilarna ökade prognostiserade försäljning på Gordon Strömfelt ­ 5,7 % (+833 bilar) – vilket tydligt Elbilsexpert hos Gröna Bilister 375 000 personbilar innebär det

att dessa tillsammans kommer släppa ut 16,3 miljoner ton CO2 innan de skrotas ut någon gång mellan åren 2030 och 2040 - flertalet av årets sålda personbilar kommer med andra ord vara i trafik långt efter det att 2030-målet om en fossiloberoende fordonsflotta ska vara uppnått. OVAN KALKYL ÄR gjord utifrån biltillverkarnas egna förbrukningssiffror och utsläppsvärden – oberoende tester har visat att verklig körning ökar förbrukning och utsläpp med i snitt 45 %! Liten räkneövning för Trumpna bilister Bilköpare är inte alltid rationella i sina val och många anser sig behöva oändlig körsträcka alla dagar på året trots att bilen bara körs mer än 10 mil ett fåtal gånger varje år. Dagens elbilar klarar enkelt av vardagspendling upp till 10 mil och skulle det inte räcka finns nu ett stort antal snabbladdare på många orter och utefter de större vägarna i södra och mellersta Sverige. DE FLESTA BILKÖPARE tittar även på bilens driftskostnader och elbilar har länge ansetts alltför dyra i inköp. Flertalet glömmer tyvärr att en fossildriven bil som körs

2 000 mil/år har en dold drivmedelskostnad på ca 20 000 kr/år – motsvarande kostnad för en ren elbil är 4 000kr/år. Elmotorn har dessutom få rörliga delar och kräver heller inga årliga oljebyten vilket innebär väsentligt lägre kostnader för service och reparationer. Besparingen i driftkostnad kan för en elbilist uppgå till 100 000 kr under fem år. MED DEN STÄNDIGT växande dieselskandalen i färskt minne är det underligt att dagens bilköpare tanklöst rullar på i det fossila spåret. Det faktum att flera europeiska storstäder beslutat om dieselförbud alternativt införande av höga miljötullar för dieselbilar, är det inte svårt att räkna ut att efterfrågan på begagnade dieselbilar snabbt kommer krympa. När svenska städer slutligen inför nya strängare miljözonerna kommer det förhoppningsvis bli sista spiken i kistan för fossileran! FÖRUTOM ATT DAGENS klimatförnekande bilköpare gör en väldigt dålig bilaffär så är det klimatet och kommande generationer som är de stora förlorarna på att omställningen till en fossilfri bilpark inte går fort nog!

Ekobanken & Gröna bilisters program i Almedalen 6 juli 2017 Ekobanken & Gröna Bilister erbjuder tre seminarier i Almedalen den 6 juli. Se hela Ekobankens program på www.ekobanken.se Alla är välkomna! Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B 22

u 10-10.30 Jag vill veta! - är regeringen på rätt väg med miljömärkning av drivmedel? Vi tar för givet att vi kan läsa på förpackningen i matbutiken var fisken är fångad eller varifrån köttet kommer. Men på något sätt accepterar vi också utan att blinka att vi inte har en aning om vad vi häller i tanken på vår bil, förutom att det är rätt sorts bränsle. Nu kan detta ändras.

u 10.35-11.15 Morgondagens mobilitet ger nya affärsmodeller – så går vi från att äga till att utnyttja tjänster

u 11.20-12.00 Hållbart resande kräver beteendeförändringar. Vilka proppar måste lösas för att nå 2030-målet?

Transformationen gällande vårt resande har startat. Det pågår mängder av projekt i olika delar av världen och det finns redan några få kommersiella lösningar i drift. Som alltid när det gäller en stor och omvälvande transformation inom ett område så krävs det stöd och utveckling.

För att vi ska nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 behövs många åtgärder som påverkar konsumenters och resenärers beteende. Vi kommer att få höra två vittnesmål från representanter som vill förändra, men stöter på svårigheter på grund av existerande hinder.


ANNONS

16

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

BETEENDE

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Hållbara städer och regioner kräver hållbara beteenden Beteendet har pekats ut som en central del i arbetet med att minska klimatpåverkan från våra transporter. Inom andra viktiga områden såsom energieffektivisering och byte till förnybara bränslen finns goda förutsättningar och kunskapsunderlag för att driva ner utsläppen. Inom beteendet finns det dock för få handfasta direktiv, målformuleringar och praktiska exempel för att vi ska se en minskning i användningen av fossilintensiva färdmedel. Gröna Bilister har därför under senare år försökt lyfta upp beteendefrågan på den politiska agendan, bland konsumenter och i företag. Text: Alfred Andersson

Foto: Martin Prieto Beaulieu

2016 INNEBAR INTE bara nya globala värmerekord, i Sverige såldes fler än tusen nya bilar varje dag. Ett rekord sedan mätningarna började 1942. Dessvärre utgörs nybilsförsäljningen fortfarande till över 90 procent av diesel- och bensinbilar, som i genomsnitt kommer rulla på våra vägar 18 år framöver. Om knappt 13 år ska Sverige ha nått målet med en fossiloberoende fordonsflotta. Diskrepansen mellan mål och utveckling är i det här fallet uppenbar. Omställningstakten måste påskyndas och bilen som norm brytas. Fler behöver gå, cykla, åka kollektivt eller köra förnybart. För detta krävs ekonomiska styrmedel, regleringar och goda exempel.

sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog, miljödepartementet och Jacob Kihlbaum, Sony Music Sweden. JESPER JOHANSSON, mobilitetsexpert i Gröna Bilister, modererade dagen och var mycket nöjd med resultatet av konferensen. – Det blev en heldag med inspirationsföreläsningar, workshop och mingel som resulterade i en innehållsrik lista med förslag, upplevda hinder och önskemål inför framtiden, kommenterar Jesper Johansson. Detta kan vi föra in i Färdplan 2030 som är plattformen där vi samlar svaren och årligen reviderar tills målet med en fossiloberoende fordonsflotta är uppnått. Nu gäller det att jobba vidare och se till att lyfta våra förslag och funderingar med ansvariga politiker.

GRÖNA BILISTER JOBBAR med beteendefrågan främst genom den nationella I ALMEDALEN FÖR Gröna Bilister fram det konferensen Mobilitet och Beteende, som som kommit ut av Färdplan 2030 till ansvaför andra året i rad samlade beslutsfattare, riga politiker. Under förra året diskuterades planerare, kommunpolitiker och exempelvis friskvårdsbidraget och möjandra intressenter för att sätta ligheten att använda detta för kostfokus på konkreta möjligheter nader kopplade till arbetsresor med mobilitetslösningar och med cykel. Som det ser ut i dag beteendeförändringar. Årets kan du få friskvårdsbidrag för att upplaga arrangerades den 21 cykla på gymmet, men inte om mars i Uddevalla, med Dale du cyklar till jobbet, vilket ses Bracewell från Vancouver som ett hinder för att fler ska som huvudtalare. Andra talare välja cykeln som pendlingsalunder konferensen var bland ternativ. Per Åsling, ordförande Alfred Andersson ­ andra Lorentz Tovatt, politisk Styrelseledamot i Gröna Bilister i Riksdagens Skatteutskott

(C), kom då med löfte om att detta ska vara möjligt senast den 1 januari 2019. UNDER ÅRETS Almedalsvecka kommer Gröna Bilister anordna ett seminarium under temat ”För att nå målet krävs förändringar av vårt beteende”. Under seminariet kommer en diskussion föras med Karin Svensson Smith, Ordförande Trafikutskottet (MP) och tidigare nämnd Per Åsling med fokus på vad de tänker göra för att ta bort de hinder som hämmar en hållbar utveckling av transportsektorn. På så vis hoppas vi kunna omsätta resultaten från Mobilitet och Beteende-konferensen till konkreta löften från våra beslutsfattare!

FAKTA

Gröna Bilister På Gröna Bilisters hemsida finns presentationer och filmer från konferensen Mobilitet och Beteende 2017. Läs mer: www.gronabilister.se/arkiv/ aktiviteter/mobilitet-och-beteende-2017. Kom gärna till Gröna Bilisters Almedalsseminarium: Hållbart resande kräver beteendeförändringar. Vilka proppar måste lösas för att nå 2030-målet? Tid: 6 juli 2017 kl. 11:20 - 12:30. Plats: Visby, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B22.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

17

BETEENDE

DALE BRACEWELL, VANCOUVER:

Transportplaneraren med örat mot rälsen Vancouver är staden som växer snabbt men där lyckade satsningar gör att gång, cykel och kollektivtrafik står för en allt större del av transporterna. Transportplanechefen Dale Bracewell berättar om varför Vancouver lyckas göra det som i andra städer stannar i måldokumenten. Text: Fredrik Holm

Foto: Shutterstock

ÅTERKOMMANDE UTNÄMNS VancouOS-veckorna svarade 60 procent av invånarver till en av världens vackraste och mest na att de ville se mer av de hållbara transportattraktiva, med ett rikt kulturliv, ett spänlösningarna, och att de vill använda dem när nande näringsliv och vackra omgivningar, de tas i bruk. men också levande gator och torg, parker och – En extraordinär händelse gör det lättare strandpromenader intill Stilla havet. Därtill att våga bryta en vana för att sedan upptäcka en väl utbyggd kollektivtrafik och ett minst alla fördelar med att göra på ett nytt sätt, lika väl utbyggt cykelvägnät. lägger han till. – Vi var ju värdar för vinter-OS år 2010, berättar Dale Bracewell, chef Platsbrist – men undvik trängseln för stadens transportplanering, Ända sedan 1970-talet har VancouUnder några veckor skulle vårt ver haft en opinion som motsatt transportsystem klara en extrem sig planer på stora bilsatsningar. överbelastning. Vi valde att lösa Därtill är bristen på mark en god behoven med kollektivtrafik i så anledning att hålla staden tät. hög grad som möjligt och satte Vancouver ligger mellan havet in stora extraresurser. När vi och bergen och nära den amesenare frågade Vancouverrikanska gränsen. Omgivande Fredrik Holm borna hur de uppfattat Senior rådgivare, Gröna Bilister mark är värdefull jordbruks-

bygd. Därför vill man ta vara på befintliga ytor och låtit staden växa på höjden. Men inte till vilket pris som helst. Mellan de höga husen ska det finnas låga hus, parker och promenadstråk. Då gäller det att hålla igen på de ytor som används till trafik, och använda dem så effektivt som möjligt. Och inget är så yteffektivt som en stad där så många som möjligt kan förflytta sig till fots. Inget kräver mer yta än en stad som domineras av biltrafik. Så är också andelen fotgängare i trafiken högre än i de flesta jämförbara städer. Cyklingen har gynnats starkt av satsningarna på gena och säkra cykelbanor i ett nät som är unikt för hela Nordamerika. Bussar, spårvagnar och regionaltåg går i regel med hög turtäthet och förbinder stadens olika delar med varandra och med omgivande orter. Den förarlösa spårvagnen SkyTrain går på en upphöjd bana med hög turtäthet mellan ett femtiotal stationer.

som mål att kunna erbjuda världens renaste storstadsluft. VANCOUVER RÄKNAR MED 130 000 nya invånare och 90 000 nya jobb i staden till år 2040, men sätter samtidigt som mål att biltrafiken ska minska med 33 procent. Därför räknar man också med att klara framtidens biltrafik på befintligt vägnät, medan gång-, cykel- och kollektivtrafiken får ta en allt större andel av trafikbehovet. Vackra mål för den framtida trafiken kan vi hitta även i svenska städer. Men i Vancouver kan man också visa på resultat. Vad är skillnaden? – Vi lägger stora resurser på att samla in data, säger Dale. Man måste veta, och ha trovärdiga siffror. Vi lyssnar noga med alla tänkbara aktörer. Vi berättar noga om vilka åtgärder vi vill genomföra, och när de sker. Därmed kan vi möta lokala opinioner innan de tar över problemformuleringen. Bildligt talat lever vi med örat mot rälsen. – Växande bilköer blir lätt ett argument för fler vägar, vilket dels kostar pengar och förfular staden, dels hjälper föga annat än på kort sikt. Numera kan vi lätt förklara att en ökande andel gång-, cykel- och kollektivtrafik är mycket bättre insatser för att kapa köerna.

Världens renaste stadsluft I rapporteringen från år 2015 kan man också redovisa ett antal markanta framsteg: Andelen trafik som görs med gång, cykel och kollektivtrafik har ökat till 50 procent (och det är högt även med svenska mått mätt). Antalet tillfällen med dålig luft har minskat med nästan 90 procent. Vancouver har också

Se och hör på Dale Bracewell på Gröna Bilisters hemsida.www.gronabilister.se

INFO

Foto: Per Östborn

FREDRIK HOLM

FREDRIK HOLM

MALMÖ

Rapport från en

HÅLLBAR MOBILITET

FRÅN UMEÅ TILL MALM

Ö

rundresa bland svenska komm uner ET FRÅN HÅLLBAR MOBILIT

T FRÅN UMEÅ TILL

TILL MALMÖ

UMEÅ TILL MALMÖ

De allra flesta uner bilresor är korta skulle kunna och sker inne ersättas av i samhällena. bokens framsida) gång, cykel vy som påav Många jobbar för att och kollektivtrafik. Lund 2016 (samma dem göra det möjligt. Och många kommuner Vi skickade ut miljöskribenten uner Fredrik Holm på hur arbetet Sveriges komm för att på ort för den hållbara rundresa bland och ställe mobiliteten sökaen rt från av dem svar ser ut i den Det blev en Rappo ena. Många kommunala reportagebok inne i samhäll er vardagen. om hållbar mobilite rapport full korta och sker Och många kommun av insikter, erfaren t från Umeåallra flesta bilresor är och kollektivtrafik. De till Malmö. En heter, goda av gång, cykel lägesråd och inspirat kunna ersättas ion! skulle söka svar göra det möjligt. ort och ställe jobbar för att på att för Fredrik Holm Fredrik Holm ala vardagen. är en av Sveriges ut i den kommun ut miljöskribenten mest rutinerad Vi skickade skribenter. I trettio mobiliteten ser e miljöhållbara den En lägesårs tid har han arbetet för bidragitpå miljödebatt Umeå till Malmö. tillhur svensk med artiklar, mobilitet från föreläsningar, ebok om hållbar utbildningar inspiration! läromede och reportag en råd och strategisk l, blev eter, goda rådgivning. Det Foto: Maria Fallström insikter, erfarenh rapport full av

/ Bilder i Syd

framsida)

HÅLLBAR MOBILITE

Rapport från en rundresa bland Sveri ges komm

LLBAR MHÅ LLITBA OBIL Ö ETEÅ TILL MAkomm LMuner FRÅN UMEÅ TILFR UM ÅN LM svenska L MA rundresa bland Rapport från en Ö

HÅLLBAR MOBILI TET FRÅN UMEÅ

vy som på bokens

Foto: Staffan

Hagblom / Bilder

i Syd

miljömest rutinerade en av Sveriges Fredrik Holm är bidragit till svensk års tid har han l, skribenter. I trettio gar, läromede artiklar, föreläsnin miljödebatt med . strategisk rådgivning utbildningar och Foto: Maria Fallström

w w w. g r o n

Hållbar Mobilitet_O

mslag.indd

a b i l i s t e r. s

Foto: Staffan Hagblom

Foto: Per Östborn

BAR MOBILITET

HÅLL

Lund 2016 (samma

FREDRIK HOLM

e

FREDRIK HOLM

1

w w w. g r o n a

2016-06-20 14:10

b i l i s t e r. s e

2016-06-20

14:10

slag.indd 1

Hållbar Mobilitet_Om

Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö De allra flesta bilresor är korta och sker inne i samhällena. Många av dem skulle kunna ersättas av gång, cykel och kollektivtrafik. Och många kommuner jobbar för att göra det möjligt. En bok av Fredrik Holm som bygger på reportage från 20 kommuner runt om i Sverige, resonemang och analyser om vad som har lyckats väl och vad som kan göras bättre. Boken finns att beställa på www.gronabilister Foto: Shutterstock


ANNONS

18

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

BETEENDE

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Foto: Shutterstock

Är hållbara resenärer för mycket att förvänta sig av dagens unga? Det finns en enorm kraft och potential hos den unga generationen. Unga har historiskt sett varit drivkrafter i stora globala förändringar och är “early adopters” till nya trender och tjänster- som revolutionerat hur vi ser på livet och samhället vi lever i. Men framtida vuxna har lämnats på åskådarplatsen och inkluderas inte i processerna eller besluten. Text: Jenni Nylander

samhällsutveckling till varje pris. Denna diskurs för med sig en nästintill panikartad hysteri, vi ser det i näringslivet som skyndsamt jobbar på för att ställa om värderingar, organisationsstrukturer och produktion för att säkra sitt rekryteringsbehov. Kommuner och politiker skjuter ut löften och omformulerar visioner för att locka till sig nya följare, medborgare och röster. Missförstå mig rättdetta är en positiv utveckling. Det jag vill ha sagt är att aspekter som har stor betydelse för om vi når uppsatta målsättningar, riskerar att falla mellan stolarna när vi låter enskilda sanningar och stuprör staka ut vägen framåt.

Foto: Shutterstock

VI MISSAR NÅGOT väsentligt när vi lämnar tilldelas utrymme att delta i utformningen över taktpinnen till framtida vuxna, av framtiden som i högsta grad pågår bilister och kollektivtrafikanter. just nu. Som detta görs i dag, skjuter Nämligen att inkludera, lyssna beslutsfattare förändringen på och förstå denna generations framtiden. behov och intressen som dessa är idag samt hur dessa kan VI SOM PÅ olika sätt rör oss i tänkas utvecklas i framtiden. hållbarhetssvängen möts ofta av Tröttsamt nog behöver det sägas en övertro på dagens unga. Ofta igen att unga är här och nu och målas de upp som medvetna, inte endast en del av framtiden. kompromisslösa hållbarhetsJenni Nylander ­ För att unga ska kunna driva kämpar som kommer driva Styrelseledamot i Gröna Bilister & förändringen sen, behöver de verksamhetsansvarig we_change förändringen mot en hållbar

Träffa oss i Almedalen 5&6 juli

”Som detta görs i dag, skjuter beslutsfattare förändringen på framtiden.”

DEN GENERATION SOM är ung i dag, är precis som dig och mig olika, alltså en hetrogen grupp. Kunskapen, viljan och engagemanget skiljer sig åt beroende på bakgrund, förutsättningar, omgivning och utbildning. Hos vissa blomstrar intresset medan det hos andra unga existerar en likgiltighet och ovilja till att engagera sig. Som med alla lösningar, behöver man även inom ramen för hållbar samhällsutveckling förstå att intresset och förkunskaperna skiljer sig åt bland unga för att lösningen ska vara relevant och fungera. Att förvänta sig att morgondagens bilister kommer att axla ansvaret som en fossilfri och hållbar resenär innebär är för mycket att begära och för riskfyllt att förvänta sig om vi inte blir bättre på att förstå, förbereda och inkludera unga i framtidsarbetet.

Plats Ekobankens arena, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B22

5 juli 17-17.50

6 juli 12-13.50

Kan stadsnaturen vara nyttig? - hur beräknas värdet på ekosystemtjänster

De insatser som genomförs, främst dem som kräver en beteendeförändring hos individen, riskerar nämligen att bli irrelevanta, illegitima och ineffektiva.

Framtidens mat

6 juli 8-8.50

- vad kan hålla oss inom planetens gränser?

Hur kan företag bli klimatneutrala - på riktigt?

hemsida zeromission.se twitter @zeromission_

uandwe.se @uandwe


kia.com

Helt nya Kia Optima Sportswagon och Kia Niro

Kommer nu som plug-in hybrider Klassledande räckvidd Kompromissa varken med körglädje, komfort eller utrustning! Kias första storkombi respektive crossover kommer nu även som laddhybrider. Båda med längst räckvidd i klassen, 62 respektive 58 km på el. Kom närmare naturen med eldriftens tystnad och mindre utsläpp. Helt nya Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid finns att beställa redan nu för leverans i sommar. Kia Niro Plug-In Hybrid kommer efter sommaren. Välkommen till din Kia-handlare!

1.7 CRDi DCT-7 GT LINE BUSINESS

NIRO HYBRID 1.6 DCT PLUSPAKET

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.888 KR/MÅN*

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.271 KR/MÅN*

OPTIMA SW PLUG-IN HYBRID BUSINESS

NIRO PLUG-IN HYBRID

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.363 KR/MÅN *

PRIS EJ FASTSTÄLLT VID TRYCK

ANNONS KIA

Bilarna på bilden är Optima Sportswagon GT Line samt Niro Hybrid. Bränsleförbrukning Kia Optima Sportswagon GT Line blandad körning 4,6 l/100km, CO2 utsläpp 120 g/km, Kia Niro Hybrid 1.6 GDi Bensin / El, DCT-6 dubbelkopplingslåda, blandad körning 3,8 L / 100km ,CO2: 88 g/km. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid; 1,4 l/100 km, 12,3 kW/h, samt CO₂-utsläpp 33g/km, enligt den kombinerade körcykeln, NEDC. Niro Plug-In Hybrid ej fastställt. Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen baserat på en marginalskatt på 50% 2017. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.


Botkyrka har Sveriges mest klimateffektiva fordonsflotta Botkyrka kommun är bäst i landet på att ställa om sin fordonsflotta till fossilfritt bränsle. För femte året i rad har kommunen kammat hem första platsen i klassen mest klimateffektiv fordonsflotta. Uthållighet och fokus på målet är nycklar till framgången. Lokalproducerad biogas, samordnad varudistribution och forskningsprojekt är Botkyrkas väg till omställning. I maj varje år presenterar Miljöfordon Syd och Bisnode en jämförelse mellan Sveriges kommuners och landstings fordonsflottor. I klassen mest klimateffektiv fordonsflotta har Botkyrka vunnit flera år i rad. I år blev det för femte gången. Även i miljöbilsklassen toppar Botkyrka tillsammans med Stockholms stad och Varbergs kommun.

Lokalt kretslopp ger trygg leverans Kommunen har satsat stort på biogas. Av den totala fordonsflottan på 175 fordon är 127 gasfordon. Biogasen produceras lokalt i två av kommunens bolag av lokala

restprodukter och ger lokala arbetstillfällen – ett lokalt kretslopp, helt enkelt.

Klimatmålen leder Botkyrka framåt Klimatmålen beslutades av kommunfullmäktige år 2009 och sedan dess har förändringen gått snabbt. Målen säger att kommunen som organisation ska vara fossilbränslefri senast 2015 och klimatneutralt år 2020. Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefritt år 2030 och klimatneutralt år 2040. – Det finns ett särskilt ansvar att det vi äger gemensamt skall styra samhällsutvecklingen i rätt riktning, säger Fredrik

Fordon i Botkyrka kommun 127 biogasbilar 14 elbilar 34 tungafordon/maskiner som körs på biobränsle (HVO) Totalt 175 fordon

Olsson (MP), kommunalråd och ordförande för tekniska nämnden i Botkyrka kommun. Om vi vill fasa ut fossila bränslen måste det offentliga gå före och pressa teknikutvecklingen framåt. Det är också då vi får bra hjälp av forskningen och när vi ligger i framkant ser vi hur beteenden ändras långsammare än tekniken. Många som tror att det är en rakt igenom teknisk fråga kommer bli förvånade.

Samordnad varudistribution Fler framtidssatsningar är på gång och ett exempel är det samverkansprojekt som pågår sedan ett par år på Södertörn. Här har åtta kommuner gått samman och samordnat sin varudistribution. Med sammanlagt drygt 500 000 invånare blir det många transporter till de kommunala verksamheterna. Varor som beställs levereras i dag till ett

ANNONS

Nu är alla överens – det fossila bränslet måste bort Politiker världen över har aldrig varit mer tydliga. Användningen av fossila bränslen måste minska drastiskt och det snabbt. Samtidigt vill marknaden ha grönare och hållbara alternativ. Och nu har bilindustrin gjort sitt val – biogas och el är de två energilösningarna som ska möta både marknadens efterfrågan och politikernas lagstiftning. – Det gläder mig att politikerna nu agerar. Men det är även viktigt att bilproducenterna på allvar levererar starka alternativ till fossila bränslen, det betyder att marknaden är redo och efterfrågar en förändring. Tittar man på de nya bilmodellerna som nu lanseras är paradigmskiftet tydligt, gas- och elbilarna får de bästa platserna på mässor och kongresser världen över och i reklamen blir de gröna alternativen allt mer framstående, säger Bo Ramberg vd på FordonsGas Sverige AB. Naturligtvis finns det utmaningar när ny teknik och nya vanor ska implementeras i vårt samhälle, men Bo Ramberg ser optimistiskt på framtiden. – För biogasen är utmaningarna till stor del direkt kopplade till marknadens efterfrågan. Idag äger vi och har samarbeten med ett antal stora produktionsanläggningar av biogas. FordonsGas Sverige AB bedriver och utvecklar nätverk av tankstationer för personbilar, bussar, sopbilar och tunga fordon så mycket vi kan utifrån marknadens efterfrågan och hur vi tror att den kommer

att utvecklas. Här går utvecklingen mycket snabbt och de senaste åren har vi arbetat för att snabbt kunna anpassa oss till en ökande efterfrågan på fordonsgas. Med en ökad efterfrågan blir det mer attraktivt att investera i biogas och vår mål är att vi inom kort ska kunna tanka biogas lika enkelt som vi tidigare gjort med fossila bränslen. Politikersverige står enat i de flesta miljömål som rör fossila bränslen. Tydlig kravställande på upphandlingar inom offentliga sektorn och med generösa lättnader för privata sektorn som väljer fossilfria och hållbara alternativ blir beslutet ännu enklare för marknaden att ta. – Det här rör sig om ett av de största teknikskiftena i modern historia – lämna oljan som drivmedel och gå mot ett grönt fossilfritt och hållbart alternativ. Det är inte en dag för tidigt och jag ser verkligen fram emot att vara med på den här resan, säger Bo Ramberg. Anders Ekhammar

Kollegan Daniel kör en av Botkyrka kommuns 127 biogasbilar i tjänsten. Foto: Tobias Fischer.

gemensamt lager. På lagret lastas varorna om för att därefter skickas ut till mottagarna i förbestämda slingor. Målet med den gemensam varudistribution är bland annat att minska antalet transporter, halvera utsläppen av koldioxid och att minska utsläppen av hälsoskadliga luftföroreningar. – Att tänka smart tillsammans är ett måste om vi ska nå klimatmålen, säger Gunilla Isgren, miljöutredare på Botkyrka kommun. Vårt arbete med samordnad

varudistribution är ett exempel och projektet KTH Mobility Pool, där vi testade små eldrivna fordon tillsammans med forskare, är ett annat.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

BETEENDE

21

Fyrbodal 2.0 - att våga gå hela vägen och ställa om en hel region. Inom Västra Götaland utmärker sig en region, nämligen Fyrbodal. Området består av 14 kommuner som gränsar mot Norge. Tillsammans med sina norska motsvarigheter, Östfold och Follo, har man antagit utmaningen att bli en världsledande gränsregion för fossilfria transporter. Text: Ida Bohman

INOM DENNA svensk/norska gränsregion har samtliga 39 kommuner 2014 skrivit under på att deras fordonsflottor ska vara fossilfria 2030. Genom projektet “Hela gröna vägen – fossilfri gränsregion 2030” konkretiseras målet i form av strategier och genom att involvera näringslivet inom hela regionen. ENLIGT GRÖNA BILISTERS 2030-indikatorer, som granskar och mäter utvecklingen

i Sveriges kommuner, ses utveckling mot fossilfrihet i alla Fyrbodals kommuner och Trollhättan stad faller ut som en av landets absolut bästa. Gröna Bilisters kommungranskningar visar även att varken kommunens storlek eller kommunkategori är avgörande för ett framgångsrikt omställningsarbete. Däremot har de större kommunerna, med större resurser, ett ökat ansvar. – Framgångsrika kommuner Ida Bohman Projektledare / Gröna Bilister är viktiga som förebilder, men

de är inga självständiga enheter utan delar av en region och ett land, i det här fallet en gränsregion. Att ställa om en kommun är stort. Att ställa om en region är större, säger Martin Prieto Beaulieu, styrelseledamot på Gröna Bilister. VI KAN INTYGA att det bubblar både på den svenska och norska sidan tack vare projektet Hela Gröna Vägen och från Fyrbodal finns många spännande exempel på hur kommunerna arbetar för fossilfrihet. – Ta till exempel Strömstad, som har flest laddpunkter per invånare i hela Sverige. Dessutom kommer antalet tankställen för biogas att dubbleras i Fyrbodal, från dagens sex till tolv stycken, plus att det planeras ett tankställe för flytande biometan. Ytterligare ett spännande projekt på gång är att göra det enkelt för kommuner och företag i området att välja biobränsle till sina flygresor. Listan på initiativ i våra kommuner kan göras lång säger Karin Stenlund, projektansvarig vid Affärsdriven miljöutveckling, Fyrbodals kommunalförbund.

ÄVEN NÄRINGSLIVET i Fyrbodal börjar nu ansluta sig till den lokala budkavlen om en fossilfri fordonsflotta. Här finns redan på företagare som framgångsrikt har bytt till fossilfria fordon och ser hur det lönar sig att satsa på omställning. Läs mer om exemplet ICA Färgelanda här under.

FAKTA

Hela gröna vägen Hela gröna vägen – fossilfri gränsregion 2030, är ett projekt som drivs av samtliga kommuner i norska Östfold, Follo och svenska Fyrbodal, tillsammans med Elbilforeningen och Gröna bilister. Tillsammans ställer vi om till en fossilfri fordonsflotta senast 2030. Läs mer: www.fossilfri2030.se

Att försöka rädda världen – en bra affär Att ställa om till fossilfrihet är inte bara bra för miljön, det är bra för affärerna också. Det menar ICA-handlarna i Färgelanda, vars miljöengagemang sprider ringar på vattnet långt utanför butikens väggar. Text och foto: Filippa Bohlin

VI TRÄFFAR Daniel Larsson som tillsammans med sin bror Magnus Larsson driver ICA Supermarket i den lilla dalsländska orten Färgelanda. – Som ICA-handlare får man ju bestämma mycket själv, och vi har ju gjort det vi tycker är bäst här i Färgelanda.

I DAG HAR HELA butiken ledbelysning och smarta styrsystem för värme, kyla och ventilation. Förra sommaren installerade de också 160 solcellspaneler på butikens tak som producerar motsvarande 15 procent av årsförbrukningen. De samlade åtgärderna minskar elkostnaderna med upp mot ett par hundratusen per år. Men miljöengagemanget i butiken skapar inte minst nöjda kunder och gör att ICA-butiken i Färgelanda låter höra om sig långt utanför lokalsamhället. – De flesta kunder tycker att det är väldigt roligt med vårt engagemang och andra företag runt omkring frågar oss om råd och tips om olika miljöinvesteringar. Sedan har vi även börjat sprida ringar på vattnet inom ICA, där vi berättar att det finns mycket varje butik kan göra.

BÅDA BRÖDERNA har ett stort natur- och miljöintresse och när de tog över butiken från föräldrarna för några år sedan insåg de att det fanns möjligheter att minska både klimatavtryck och onödiga utgifter. – Vi började för fem - sex år sedan att titta på hur vi påverkade klimatet. Vi kollade på elbilar, nu har brorsan redan kört två, och jag är inne på min första. Sedan, när man pratar om en butiks största miljöpåverkan, så är det vår elförbrukning, så det Filippa Bohlin var naturligt att börja där. Kommunikatör på

Fyrbodal Kommunalförbund

NU TAR BRÖDERNA ytterligare ett steg för att marknadsföra

ICA- handlaren Daniel Larsson tar elbilen till jobbet. I sommar leasar butiken dessutom en elbil som kunderna får tävla om att provköra ett par dagar i taget. – Ett kul reklamjippo med fin miljöanknytning, där man får se att elbil fungerar redan idag, säger Daniel Larsson. Foto: Filippa Bohlin

sitt miljötänk och få fler att använda laddstolparna vid butiken - de leasar en elbil och låter kunderna tävla om att få provköra bilen ett par dagar var under hela sommaren. – Vi har märkt det inte är så många bilhandlare som har elbilar hemma, så det kan vara svårt att få provköra. Vår bil kommer att vara fullsmockad med reklam och röra sig bland våra kunder, så det är ett kul reklamjippo med

en fin miljöanknytning, där man får se att en elbil funkar redan i dag. Daniel Larsson är övertygad om att han och brodern har slagit in på rätt väg. Nu hoppas de att många fler företagare följer med i omställningen och skriver under budkaveln om fossilfri fordonsflotta 2030. – Vi ska rädda världen, då måste alla vara med.


ANNONS

D E T TA Ä R E N A N N O N S F R Å N P R OJ E K T E T G R E AT

ANNONS Text: Sara Schedin

Vi måste sälja fler ”rena” bilar för att få ner utsläppen!

Foto: GREAT

Britt Karlsson-Green. Projektledare GREAT.

För att nå satta mål för klimat och miljö måste omställningstakten till fossilfria drivmedel öka, menar Britt Karlsson-Green, som är projektledare för projektet GREAT vars syfte bland annat är att bygga ut infrastrukturen för snabbladdning och tankning av gas. Parterna inom projektet GREAT, som är ett samarbete mellan privat och offentlig verksamhet, vill få fler att välja el och gasfordon genom att kraftigt förbättra möjligheterna att ladda elbilar och tanka gas för tunga fordon. För klimatet, miljön och folkhälsan är det nu nödvändigt att inse att vi måste ställa om till fossilfria fordon. Projektet initierades 2015 av samarbetsplattformen STRING och gick in i sin operativa fas i fjol. Det stöds av en rad offentliga parter i en korridor från Hamburg till Oslo.   – Vi kommer att sätta upp 70 snabbladdare för elbilar och 3 tankstationer för flytande gas för tunga transporter. Hittills har vi runt 30 laddare på plats. Tankstationerna kommer att byggas i ett senare skede eftersom omställningen av tunga transporter går mer långsamt, delvis på grund av brist på fordon, säger Britt Karlsson-Green. Ett av projektets största utmaningar är att få godstransportsektorn att se nödvändigheten i att ställa om till fossilfria alternativ. Britt Karlsson-Green förklarar att det är en väldigt konkurrensutsatt bransch som därför ofta prioriterar priset före miljön.

ANNONS

– Fordon som går på flytande gas har en högre prisnivå, men som vi ser det är det värt det i det långa loppet i och med att fossilfria alternativ inte ger samma negativa effekter på miljön, säger hon och tillägger:   – Trots att det går alldeles för långsamt ser vi ändå att det finns ett intresse. Vi försöker stödja och samarbeta med de transportköpare som vill ställa om till fossilfritt. Britt Karlsson-Green berättar att de jobbar mycket med att sprida kunskapen om fossilfria drivmedel och varför de behövs. Det gör de bland annat genom konceptet Kör Rent där de sätter upp en tvådagars aktivitet på de orter som fått en snabbladdare.   – Både privata och offentliga aktörer bjuds in samt de som bor på orten. Vi försöker helt enkelt inspirera folk att göra mer miljövänliga val. Det är viktigt för oss att få fram budskapet att de här fordonen fungerar precis lika bra som de som drivs av fossila drivmedel. Behovet av en snabbare utbytestakt av vår fordonsflotta diskuterar vi på vårt seminarium i Öresundshuset söndagen den 2 juli.

GREAT är ett EU-projekt för att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. Ett unikt samarbete i fyra länder mellan E.ON, FordonsGas, Renault och Nissan samt tio offentliga organisationer under ledning av Region Skåne. Inom projektet byggs 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Läs mer om GREAT på www.great-region.org

D E T TA Ä R E N A N N O N S F R Å N O KQ 8

ANNONS

OKQ8 Scandinavia – en möjliggörare för framtidens mobilitet Av de personbilar som såldes under 2016 hade över 90 procent bensin eller diesel som drivlina och en personbil beräknas rulla ca 15 år på vägarna. Detta ger drivmedelsbranschen en utmaning då vi både ska erbjuda existerande fordon en trygg energiförsörjning och samtidigt bidra till utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle.

OKQ8 Scandinavia har en lång tradition att bidra med mer hållbara drivmedelslösningar. 1994 var vi först i Sverige med att installera en etanolpump och vi var även först att erbjuda 100 procentig HVO. Arbetet med att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn är ett ständigt pågående arbete hos oss. Som en stor aktör inom drivmedelsbranschen har vi ett ansvar att påverka samhället i positiv riktning. Detta gör vi genom att aktivt arbeta för att möjliggöra människors behov av mobilitet på ett klimatsmart sätt. Det handlar om allt från hållbara drivmedel och biluthyrning till en fairtrade märkt kopp kaffe.

FN:s globala hållbara utvecklingsmål, klimatavtalet och nationella målsättningar ger en tydlig färdriktning för alla aktörer i samhället Vi har nyligen antagit en ny hållbarhetsstrategi som utgår ifrån tre av de globala hållbarhetsmålen och vi stödjer den svenska målsättningen om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030.

I egenskap av distributör möter OKQ8 Scandinavia denna utmaning genom att erbjuda de bästa tillgängliga alternativen på marknaden. Vi minskar utsläppen genom att blanda i biodrivmedel i vår bensin och diesel. Vår diesel med låginblandning sänker utsläppen med upp till ca 35 procent och vår bensin med högst låginblandning sänker utsläppen med ca 9 procent. Vi satsar även på heltförnybara drivmedel – flytande, gasformiga och även el. För snabbladdning av elbilar utökar vi vårt samarbete med E.ON och har tillsammans en målsättning att installera 25 nya laddare på OKQ8 Scandinavias stationer i Sverige. Samtidigt så tar E.ON över driften av våra redan etablerade snabbladdare. Med detta samarbete kommer vi snabbt att utöka vårt erbjudande för elbils kunden och driver utvecklingen framåt.

Den svenska regeringen har nyligen presenterat ett lagförslag omreduktionsplikt för att minska utsläpp från fossil bensin och diesel. OKQ8 Scandinavia stödjer denna ansats. Stegvis ökade krav för att sänka klimatutsläppen är en bra väg framåt. ”En viktig parameter för oss som distributör för att klara lagkraven är dock att det finns tillräckliga volymer av hållbara biodrivmedel på marknaden. Här behöver politiken ge rätt förutsättningar samt att alla aktörer samarbetar för att skapa förutsättningar för att få fram större volymer biodrivmedel” säger Andréa Haag.

”Vår ambition är att erbjuda det våra kunder efterfrågar och samtidigt leverera så hållbara lösningar som möjligt”, säger Andréa Haag, Kommunikationsoch hållbarhetsdirektör på OKQ8 Scandinavia.


ANNONS

H E L A D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S F R Å N E . O N

ANNONS

E.ON satsar på framtidens infrastruktur

Just nu pågår en omvandling av energimarknaden och ett nytt energilandskap håller på att växa fram. E.ON är ett bolag som driver förändringen och gör det enklare för människor att leva hållbart. Med det har E.ON även satt upp visionen att bara sälja 100 procent förnybar/återvunnen energi 2025. En stor del i arbetet är satsningen på hållbara transporter. Text: Kajsa Wimmer

Foto: E.ON

En tredjedel av utsläppen i Sverige kommer från transportsektorn. E.ON satsar mycket på att bygga upp infrastrukturen för en hållbar transportsektor, men E.ON tror inte att det finns en teknik som kan lösa hela utmaningen, utan satsar istället på en utbyggnad för både biogas- och elbilar.   – Vi jobbar hårt för att skapa en bra infrastruktur i hela Sverige. Ett bra exempel är att vi var först med att etablera en riktig laddgata för elbilar på Strandvägen i centrala Stockholm, säger Karin Waldén. Miljöfördelarna med biogas är många och att välja biogasfordon gör en stor inverkan på klimatet och närmiljön. Bland annat kan skadliga partikelutsläpp minskas med 80-90 procent och koldioxidutsläpp sänkas med hela 77 procent. Med el och gasbilar vill E.ON kombinera de två teknikerna.   – Det är en jättestor transportsektor att ställa om och det finns plats för båda dessa tekniker, säger Anna Grauers, ansvarig för g-mobility, och Karin Waldén, ansvarig för e-mobility fyller i:   – Alla behov kan inte lösas med bara biogas eller bara el, men teknikerna kompletterar varandra och kan tillsammans möjliggöra en komplex framtid. Sverige har en bit kvar men Karin och Anna är övertygade om att marknaden

kommer att ta fart ordentligt runt år 2019/2020. Det som talar för det är ökad kännedom, bredare modellutbud, utbyggd infrastruktur och inte minst tuffare regler från EU med bland annat en mer krävande körcykel som mäter utsläpp av partiklar och kväveoxider. Det kommer att göra det svårt för både diesel- och bensindrivna bilar i framtiden och tydligare att el och biogas är fullgoda alternativ. E.ON ansvarar för cirka en tredjedel av den svenska biogasproduktionen i Sverige. Just nu byggs ytterligare en kretsloppsanläggning, i anslutning till Ragn-Sells återvinningsanläggning vid Högbytorp, som ska producera biogas, el och värme. Biogasen, som produceras av organiskt avfall, planeras att ersätta fossila bränslen i transportsektorn. Rötresten som bildas återförs till jordbruket i form av biogödsel.   – Det är viktigt att förstå att biogas inte bara är ett drivmedel utan även ett sätt att hantera organiskt avfall, förklarar Anna. E.ON samarbetar med aktörer såsom Region Skåne OKQ8 Scandinavia, Max, ICA, Preem, EasyPark och DriveNow, och ser positivt på fler samarbeten med kommuner, fastighetsägare och andra som vill hjälpa till med att främja miljö och skapa attraktiva möjligheter.

E.ON om framtidens fordon ”Marknaden kommer verkligen att ta fart nu” Skärpta EU-krav På grund av skärpta EUkrav på minskade utsläpp kommer det att bli svårt för fordon med fossila drivmedel på marknaden. Biltillverkare kommer att satsa på biogasoch elbilar.

Kännedomen ökar Människor är mer medvetna om skadliga utsläpp av partiklar och kväveoxider samt luftföroreningar orsakade av sot, stoft och skadliga partiklar.

Utbyggd infrastruktur Ju större efterfrågan desto större infrastruktur.


Green Flyway Konferens om gröna flygdrivmedel och omställning till fossilfritt flyg

18-19 oktober 2017, Quality Hotel Frösö Park, Östersund Hur hållbart kan flyget bli? Transportsektorn genomgår en omställning från fossilberoende till fossilfri, men vad händer egentligen med flygtrafiken? Hur kan du, ditt företag eller din organisation flyga mer hållbart? Kom och ta del av dagsläge och goda exempel när det gäller produktion och användning av förnybara flygbränslen samt planer, strategier och verktyg inom politik, näringsliv och upphandling! Under konferensen medverkar representanter från svensk och norsk regering, KLM, SkyNRG, SEKAB, Fly Green Fund, Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Swedavia, Avinor, Sundsvall Timrå Airport, SRF, NISA, 2030-sekretariatet och Region Jämtland Härjedalen.

Mer information och anmälan: www.greenhighway.nu

I samverkan med Klimatråd Jämtlands län


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

FORDON

25

Besiktningsbolagens centrala roll i omställningen av fordonsflottan När man möter en bilist i det svenska vägnätet finns en grundtrygghet då föraren med stor sannolikhet har körkort, är nykter och kör en bil som är besiktigad under det senaste året. Den svenska besiktningsmodellen står för en säkerhet som vi både måste värna om och utveckla. Gröna Bilister anser även att besiktningsbolagen bör få en central roll i klimatomställningen. Text & foto: Martin Prieto Beaulieu

BILBESIKTNINGSBOLAGEN har en viktig roll i genomförandet av oberoende kontroller av fordon, vilket är särskilt viktigt i ljuset av dieselskandalen. Den i dag högaktuella frågan kring bilindustrins mixtrade utsläppssiffror till konsumenten har uppenbarligen förvärrats kraftigt sedan 90-talet, med ett häpnadsväckande ökat gap mellan de officiella siffrorna och den verkliga bränsleförbrukningen. Den senaste mätningen från organisationen International Council on Clean Transportations (ICCT) visar exempelvis en skillnad från 8 procent 2001 till 40 procent år 2014. Även den europeiska organisationen Transport & Environment, som bygger på samma data, har påvisat att utsläppen av koldioxid vid verklig körning är cirka 50 procent högre än biltillverkarnas egna siffror. BESIKTNINGSBOLAGEN och besiktningstekniker har en unik roll och position när det gäller att påverka bilisters attityder och beteende. Denna roll har inte tidigare uppmärksam-

mats av myndigheterna som de borde. Det finns idag över 3000 besiktningstekniker som genomför över 5,7 miljoner besiktningar per år. Om det är någon vi lyssnar på med respekt, och kanske till och med en gnutta ängslan, så är det besiktningskontrollanten! Besiktningstillfället är en tid till att reflektera över sitt fordons status. De dryga tjugo minuter som en bilist står och väntar på sin besiktning kan och bör utnyttjas bättre!

BESIKTNINGSORGANENS service till konsumenten borde även vara att ge obligatorisk information om förbrukning och emissioner vid verklig körning. Konsumenten får på så vis god kännedom om bilens påverkan avseende säkerhet, hälsa och klimat, något som i längden kan stimulera energibesparande körning och reflektion över det egna beteendet. På så sätt bidrar kontrollerna till målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Martin Prieto Beaulieu ­

Styrelseledamot på Gröna Bilister

Hur kan besiktningsbranschen bidra till att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030? Vi ringde upp Opus Bilprovning, ett av sveriges största besiktningsföretag med cirka 1,6 miljoner besiktningar per år och frågade om deras tankar kring besiktningens roll för att bidra till omställningen. I likhet med Gröna Bilister anser Opus att besiktningsmomentet måste utvecklas. När det kommer till den egna verksamheten har Opus Bilprovning gjort något unikt. Text: Martin Prieto Beaulieu

FÖRUTOM DEN obligatoriska och regelstyrda verksamheten som ackrediteradt besiktningsorgan antog Opus Bilprovning under 2014 en omfattande klimatstrategi med mål att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser varje år. Det uppnåddes för första gången under 2016 genom ett ambitiöst åtgärdsprogram i enlighet med den stränga specifikationen för klimatneutralitet PAS 2060:2014. – Opus Bilprovning vill vara en föregångare i branschen. Samtidigt som vi aktivt arbetar för att minska våra utsläpp tar vi ett utökat ansvar och klimatkompenserar vår verksamhet inklusive våra kunders resor till och från be-

siktningsstationerna. Dessutom kommer vi att utöka vår informationsverksamhet inom klimat och miljö. Inom kort kommer vi att erbjuda våra kunder att klimatkompensera sina bilresor i samband med kontrollbesiktningen berättar Per Rosén, VD på Opus Bilprovning AB. OPUS BILPROVNINGS ambitiösa satsning är unik i branschen, men så långt vi vet, också inom hela företagsvärlden. Företaget kan stoltsera med att vara nordens första företag att deklarera sig enligt PAS 2060:2014 och kan därför, som ett av väldigt få bolag, med gott samvete kalla sig ett klimatneutralt företag!

FAKTA

VAD ÄR KLIMATNEUTRALITET? KLIMATNEUTRALITET som princip innebär att minska sina växthusgasutsläpp så långt det går och klimatkompensera resten i certifierade och tredjepartsgranskade klimatkompensationsprojekt. För att beskriva en produkt eller verksamhet som klimatneutral behöver åtgärder göras på ett grundligt och trovärdigt sätt.   PAS 2060:2014 är en internationell och oberoende specifikation för deklaration av ”klimatneutralitet” för organisationer, tjänster, produkter, projekt, byggnader och evenemang. Förutom beräkning av utsläpp i Scope 1 och Scope 2 ställer PAS2060 krav på att alla utsläpp-

skällor från Scope 3 som uppskattas kunna stå för > 1 % av totala utsläppen måste inkluderas. Efter ett år måste det finnas bevis på konkreta utsläppsminskningar. Därtill får begreppet klimatneutralitet endast hävdas under en specificerad period och enligt fördefinierade miljöuttalanden för kommunikation. Vill du veta mer? Vi tipsar om ZeroMissions seminarium “Hur kan företag bli klimatneutrala - på riktigt?” som äger rum under Almedalsveckan den 6/7 2017, 08:00 - 08:50. Plats: Ekobankens arena, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B22


ANNONS

D E T TA Ä R E N A N N O N S F R Å N D E FA

Text: Tina Lindström Carlsson

DEFA ger en bättre start på dagen Varje år genomförs miljontals kallstarter runtom i Sverige med skadliga utsläpp som följd, ett problem som är enkelt att lösa. Med ett elektriskt bilvärmesystem minskar de skadliga utsläppen radikalt och bidrar därmed till ett mer hållbart samhälle. Ett elektriskt bilvärmesystem kan sänka de skadliga utsläppen vid kallstart med upp till hela 71 procent. Moderna bilar kan behöva köra över 30 mil för att släppa ut lika mycket skadliga ämnen som under den första halvminuten.   – Det är häpnadsväckande – och en majoritet av alla körningar i Sverige är kortare än fem kilometer. Man kör till jobbet, skolan, affären, förskolan eller uträttar ärenden, säger Erik Larsson, Sverigechef på DEFA. Nyligen genomfördes en studie av det oberoende forskningsinstitutet VTT i Finland på uppdrag av DEFA. Bilarna som var förvärmda med DEFA WarmUp jämfördes med nya bensin- och dieselbilar utan bilvärmesystem. Studien visade att utsläpp av koloxid och kolväten reducerades med 99 procent, kväveoxiden minskade med hälften och bränsleförbrukningen minskade med 23 procent i de förvärmda bilarna.   – Jag är överraskad av resultatet. Moderna bilar är optimerade att inte släppa ut så mycket men en kallstart ger betydligt större

ANNONS Foto: DEFA

Erik Larsson, Sverigechef DEFA.

utsläpp än man tidigare känt till, säger Erik. DEFA WarmUp är ett komplett bilvärmesystem som innehåller batteriladdare, kupévärmare, motorladdare och styrning via en app. Systemet finns anpassat för de flesta moderna bilar, fordon och båtar.   – Med DEFA WarmUp vet du att bilen startar, motorn är uppvärmd, du sätter dig i en varm bil och slipper skrapa isiga rutor, säger Erik och fortsätter:   – Dessutom behöver vi alla tänka på miljön. Sverige är ett avlångt land där vi är beroende av bilar och att det då finns enkla sätt att minska bilens miljöpåverkan är väldigt positivt. DEFA startades i Norge 1946 och är i dag ett familjeägt företag med fabriker i Glumslöv, Oslo och utanför Shanghai. DEFA, med produktion, utveckling och säljavdelningar i Norge och Sverige, är en av världens ledande tillverkare av elektriska bilvärmesystem och system för bilkomfort. Företagets produkter säljs i mer än 20 länder i Europa och USA.

DEFA utvecklar och tillverkar elektriska bilvärmesystem och system för bilkomfort, fordonslarm, sök- och spårsystem för fordon, bygg- och anläggningsmaskiner, produkter och tjänster för värmestyrning och alarm i fritidshus samt laddboxar och laddkablar till elbilar. Energieffektiva LED-belysningslösningar för bland annat vägar, parker och tunnlar, kontor och industri tillverkas i Glumslöv.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

FORDON

27

Genom Nollzon har näringslivet banat väg för miljözoner i över ett år

Senast 2030 vill Stockholms trafikborgarråd, Daniel Helldén (MP), få bort alla dieselbilar ur innerstaden. Foto: Martin Prieto Beaulieu

I sommar presenterar Näringsdepartementet det nya lagförslaget om miljözoner till riksdagen. Lagen skulle ge kommuner möjligheten att införa förbud mot personbilar, bussar och lätta lastbilar som inte uppfyller kravet 100% tyst och ren trafik på enskilda gator, stadsdelar eller kvarter. Genom Nollzon - initiativet för tyst och ren trafik nu - har näringslivet efterfrågat nollutsläpp från taxi i mer än ett år. Text: Jonathan Milläng

Foto: Martin Prieto Beaulieu

FÖR LITE MER än ett år sedan startades NollINITIATIV SOM NOLLZON visar att det finns zon - initiativet för tyst och ren trafik nu en stark efterfrågan för utsläppsfri - som leds av Vattenfall, Gröna Bilistrafik. Denna efterfrågan innebär ter, ABB och IBM och Sustainable att transportleverantörer har Innovation. Initiativet syftar till ett incitament att byta över till att påskynda omställningen mot fossilfritt redan nu. Utan en fossilfria transporter genom att stark efterfrågan på utsläppsfritt ge företag och organisationer möjär fortfarande kortsiktigt mer ligheten att automatiskt prioritera ekonomisk lönsamt för taxibolag, elbilstaxi för sina resor. Idag är det åkerier och budfirmor att fortnästan 50 000 medarbetare och 10 Jonathan Milläng ­ sätta köra med sina gamla dieselmiljoner hotellgäster som efterfråoch bensinbilar. Men när folk går Kommunikatör på Sustainable Innovation gar elbilstaxi genom Nollzon. ihop och ställer sig emot fossilt i

Vi sl���er b�r� ut rent v�tten! 2025 ÄR VI FOSSILFRIA! Följ med oss �� res�n dit och bli und red�n id�g! ont� t� oss �� m�r n�d�sveriget��i�se

stor skala skapar det ett kraftfullt ekonomiskt incitament för transportaktörer att investera i tysta och rena drivmedel som vätgas eller el. – Näringslivet skapar genom att ansluta sig till Nollzon incitament för taxibranschen att ställa om till elbilar. Det är en stor investering för alla de små åkerier som äger taxibilarna och just därför är det viktigt att omställningen kommer igång nu. Om vi väntar till de nya miljözonerna införs kommer många småföretagare stå oförberedda och slås ut då de inte klarar en snabb omställning ekonomiskt, säger Roland Elander, projektledare för Nollzon. VÄGTRAFIKEN SVARAR IDAG för nästan en tredjedel av hela Sveriges klimatutsläpp och 60 procent av all användning av fossila bränslen. Eftersom taxi kör så pass mycket är det en viktig startpunkt för övergången till fossilfria alternativ, men även även andra transportleverantörer måste börja ställa om redan idag om vi ska klara klimatmålen. – En taxi kör cirka 12 000 mil per år vilket motsvarar 7-8 privatbilar. Men även andra transporttjänster som bud och matleveranser har en otroligt stor klimatpåverkan. Här vill vi också vara med och påverka och vi tror att

miljözoner blir ett viktigt verktyg för städer och kommuner att snabba på den omvandlingen mot fossilfria transporter som vi ser ske redan idag, säger Martin Prieto Beaulieu, styrelseledamot, Gröna Bilister. FLERA REMISSINSTANSER tror att miljözoner och ett ökat utbud av utsläppsfria transporttjänster inte bara resultera i en snabbare omställning mot ett fossilfritt Sverige, men också ökad hälsa, välmående och trivsel i våra städer. Beslut om Näringsdepartementets lagförslag väntas nås efter den 12 september då riksdagen öppnar igen efter sommarledigheten. Läs mer om Nollzon på: www.nollzon.se

TIPS Miljözon 3 innebär nollutsläpp från all trafik - men hur ska det gå till? Sustainable Innovation 4/7 2017, 15:30 - 16:15 Teaterskeppet, fartyg, "Teatersalongen" Seminarium Infrastruktur, Klimat/miljö


NT

O L

FÅR GODK Ä

• EN T E T B

M

N I N T GS K I S O E

AV JORD K

Vi på Opus Bilprovning besiktar närmare två miljoner fordon varje år. Samtidigt arbetar vi hårt med att lämna ett så litet avtryck som möjligt på vår planet och är ett av nordens första företag som klimatkompenserar för hela vår verksamhet. Inklusive din bilresa till och från oss. Vill du också ta ansvar för framtiden? På opusbilprovning.se/miljoe kan du läsa om hur du kan klimatkompensera för all din bilkörning.

Opus Bilprovning AB | Tel. 0775–500 300 | kundtjanst@opusbilprovning.se | www.opusbilprovning.se


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

BETEENDE

29

Foto: Pixabay

Så bör applikationer utformas för att påverka beteenden och uppmuntra hållbara resvanor Hur får vi individer till att byta bort bilen till förmån för mer hållbara färdsätt med hjälp av digitala hjälpmedel? I ett nyligen publicerat examensarbete presenterar Alfred Andersson en modell för hur beteendepåverkande tekniker bör implementeras i applikationer för smartphones i syfte att uppmuntra hållbara resvanor. Text: Alfred Andersson

Foto: Pixabay

DE NEGATIVA EFFEKTER som transportsektorn genererar i form av koldioxidutsläpp, trängsel, buller och utsläpp av hälsofarliga partiklar har ökat behovet av att fler resor sker med gång, cykel och/eller kollektivtrafik, speciellt i våra städer. Medan ny teknik och renare bränslen är en del av lösningen, har även ändrade beteenden identifierats som en viktig faktor för att uppnå miljö- och klimatmålen. Enligt en rapport från Trafikverket som offentliggjordes i början på förra året kräver klimatmålen en 30-procentig minskning av biltrafiken i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö till år 2030. SAMTIDIGT ÄR trafikmyndigheter i allt större behov av nya metoder för att mäta resandet

bland befolkningen på grund av sjunkande svarsfrekvenser i resvaneundersökningar, begränsad detaljnivå i enkätsvar samt kostsam insamlingsprocess av data. Därför har allt större tilltro satts till innovativa lösningar inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att dels mäta resvanor hos individer, men även för att i nästa steg uppmuntra användare till ett mer hållbart resande.

DET FINNS I DAG mycket kunskap om vad som styr våra beteenden och dagliga val. Samtidigt har tillgången till smartphones ökat kraftigt de senaste åren, från 21 procent till över 80 procent mellan 2011 och 2016 i Sverige. Det var därför intressant att undersöka tidigare forskning Alfred Andersson Styrelseledamot i Gröna Bilister som berört beteendeförändring

med hjälp av IKT och ställa dessa rön mot väletablerade beteendeteorier. RESULTATET FRÅN litteraturstudien mynnade ut i fyra speciellt viktiga faktorer som tillsammans utgör grunden för modellen som utarbetades. Behavioural Change Implementation of Applications model (BCIA), lyfter vikten av att anpassa applikationer och dess innehåll till individen, förse användaren med relevant information och återkoppling, engagera och motivera användaren samt se till att appen har en tilltalande utformning och ett användarvänligt gränssnitt. HUR VÄL MAN lyckas anpassa applikationer till individers olika behov är en nyckelfråga. En lämplig väg framåt som identifierades i studien är att använda sig av segmenteringsteknik för att urskilja olika attitydprofiler och på så sätt anpassa innehållet i applikationen till olika användarsegment. EN ANNAN VIKTIG insikt var behovet av att engagera användaren långsiktigt, dels eftersom beteendeförändring oftast är en långvarig process med flera återfall i gamla vanor, dels för att intresset för appar ofta avtar med tiden. Litteraturen lyfter fram stora osäkerheter om hur långsiktigt engagemang uppnås med hjälp av IKT. Gamification föreslås dock som ett potentiellt verktyg för att

skapa processer som motiverar användaren och ”spelifierar” innehållet för att göra upplevelsen mer intresseväckande. Just spelifiering är ett koncept som verkar lovande och som förespråkas i flera studier, men som än så länge mestadels testats i småskaliga empiriska studier som framöver behöver skalas upp i större omfattning. NÅGOT SOM VAR uppseendeväckande var hur lite tidigare empirisk forskning om ändrade resvanor använde sig av beteendeteori för att bättre förstå vad som påverkar beteenden och val av handlingar. Min förhoppning är att vi framöver kan kombinera kunskapen om beteendeförändring med digitaliseringen som snart kommer genomsyra vårt samhälle, för att medvetengöra och uppmuntra hållbara resvanor. Och samtidigt utnyttja potentialen av både beteendeteori och ny teknik!

FAKTA Studien genomfördes i samarbete med Trivector Traffic som utvecklat TRavelVU, en resvaneapplikation för insamling av resvanedata. TRavelVU fungerade som ett praktiskt exempel för studien som en applikation där BCIA-modellen skulle kunna implementeras framöver.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

30 BILSPORT

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Det är dags att byta motor i bilsporten

Foto: Nat Twiss

Felix Rosenqvist 1. Är det någon skillnad i körteknik att köra en racingbil med eldrift respektive en racingbil med traditionell motor? – Ja, eftersom du har extremt mycket vridmoment så måste du anpassa din körning i långsamma kurvor för att räta ut bilen mer och använda dig av kraften. I högfartskurvor är det ungefär tvärtom då du har ganska lite effekt, så du försöker bära med dig fart istället. Man kör också väldigt annorlunda i race då man spar energi, då man lyfter gasen innan svängen, bromsar senare och har en högre minimumfart genom svängen (då all acceleration kostar energi), så det är ganska speciell körstil.

Foto: Nat Twiss

Är Sverige och Världen moget för biltävlingar med elfordon? Text: Lars Edvall Foto: Nat Twiss

VI SER I DAG en snabb utveckling inom bilindustrin när det gäller bilarnas motorer. Förbränningsmotorns nackdelar blir allt tydligare ur ett klimat- och föroreningsperspektiv. Speciellt dieselmotorn ifrågasätts nu med de hälsovådliga partikelutsläpp den förorsakar. Bil- och drivmedelsindustrin har sedan flera år insett konsekvenserna för klimat och miljö och har satsat på att utveckla andra drivmedel och motorer. Ett enkelt och snabbt steg har varit att ha kvar förbränningsmotorn men gå över till förnyelsebara drivmedel, typ E85, biogas och biodiesel. Det har då även kunnat fungera för stor del av befintliga fordon. Mer radikalt har varit med satsningen på elektrifiering. Toyota inledde i slutet på förra seklet med att lansera serieproducerade hybridbilar. Nästa steg har varit att ta fram laddhybrider och rena batteribilar. Framtida steg verkar vara att byta ut batterierna till bränsleceller. Att förutspå vart utvecklingen är på väg är dock snudd på omöjligt att förutse. Om tjugo år kommer vi nog att se ett antal helt nya sätt att driva bilarna. Något som kommer att påverka fordonsutvecklingen är GUD, globalisering, urbanisering och digitalisering. I framtiden gäller troligen långa tillverkningsserier av självkörande bilar kombinerat med bildelning i pooler, samåkning och återanvändning av komponenter från tidigare fordon.

Nationell verksamhet har i stort sett inte påverkats alls. Befintlig bilpark representerar ett stort kapital och byts inte ut med kort varsel. Det finns inte tillräcklig med kapital i det nationella tävlandet eftersom det tävlandet sker i huvudsak med enskilt kapital. Varierande stöd får man från lokala och regionala aktörer. Befintligt bilmaterial har därför fortsatt att användas samtidigt som nytt likartat bilmaterial tillkommit. Det lite äldre bilmaterialet har inte kunnat konkurrera med de nya bilarna. Det har då skapats nya bilklasser för de lite äldre bilarna. En del av de äldsta bilarna, i befintligt bilmaterial, har kommit till användning i den historiska bilsporten. INTERNATIONELL ELITVERKSAMHET drivs framåt i huvudsak av kommersiella intressen. Tidigare har bilsporten varit ett sätt att utveckla tekniken samtidigt som den varit ett skyltfönster för de olika fabrikanterna. Det har med tiden svängt till att nästan enbart bli fabrikanternas skyltfönster. När nu elektrifieringen kommer har bilsporten åter kommit att fungera som ett sätt att utveckla tekniken om än i mindre grad än tidigare. FÖR ATT YTTERLIGARE komplicera bilden av förändringar inom bilsporten är att många attraheras av det höga och vassa ljudet, dofterna och den upplevda farligheten. En högvarvig motor som går helt rent upplevs av de ”rättrogna” som ljuvaste musik. Det är en upplevelse som inte finns i den nya tekniken med eldrift. Däremot finns andra mervärden med eldrift ibland annat i form av extremt bra vridmoment och en spännande helt ny teknik.

HUR HAR DÅ bilsporten hanLars Edvall ­ terat förändringen som varit Ledamot i FIA Electric and de senaste åren och den troliga New Energy Championships kommande förändringen? Commission

BILSPORT ENGAGERAR ofta teknikintresserade personer vilket innebär ett sug efter den senaste tekniken. Internationellt har efterfrågan visat sig

genom att olika serier skapats på en hög teknisk nivå inom eldrift. Formula E, som är inne på sin tredje säsong, är ett exempel på detta med många engagerade bilfabrikanter och toppförare. Den svenske föraren Felix Rosenqvist är ett exempel på detta. De tolv deltävlingarna i Formula E körs i stadskärnor i storstäder världen runt. Formula E startade som en enhetsklass där bilarna var exakt lika. Under de fyra första säsongerna har tillåtits successiva förändringar på ursprungsbilen men inför säsong fem kommer en ny bil med högre effekt och fördubblad räckvidd. Även på rallysidan har införts eldrift med en internationell cup omfattande tio tävlingar i ”regularityrally”. Det finns även långt gångna planer på att genomföra ”speedrally” med elfordon. Inom Rallycrossen byggs flera bilar för eldrift även om reglerna för de största internationella tävlingarna ännu inte tillåter dem att tävla. NÄR VI NU ser den snabba utvecklingen av elektrifieringen av de nya bilarna, som finns i bilhallarna, så måste bilsporten följa med. Det gäller då inte bara fordonen utan även infrastrukturen för laddning av bilarna. Om 40 bilar ska laddas under 1-3 timmar behövs stor effekt vilket inte finns utbyggt till racingbanorna. Motsvarande kapacitet för elbilsladdning finns inte heller på de flesta ställena i dagens samhälle. Här fordras att bilsportens aktörer är proaktiva och förbereder sig för det förändrade utbudet av bilar från bilfabrikanterna. I DEN INTERNATIONELLA bilsporten kommer nog övergången till eldrift ske relativt snabbt eftersom aktörerna och övriga intressenter har stort intresse, och kapital, för att visa ny teknik och miljöengagemang. Samtidigt finns ett stort intresse för historiska bilar vilket gör att vi troligen får ett parallellt internationellt tävlande, med dels moderna

2. Du deltog i Visa Vegas eRace, en virtuell biltävling. Du placerade dig tvåa före nästan alla bilspelsproffs. Går det att jämföra att köra racing i verkligheten och att köra på dator? Vad är det för likheter respektive skillnader? – Man kan säga att det är mer eller mindre realistiskt om du ser det rent tekniskt. Dock så är känslan aldrig den samma rent visuellt, och du får ingen input genom kroppen (G-krafter osv), så det blir aldrig riktigt samma. Vi använder det mer för att simulera energy-management för racen. 3. Du har lång erfarenhet av att tävla i många olika bilar och bilsportgrenar. Kan du dra fördelar av dina olika erfarenheter för att förbättra dina prestationer i de olika grenarna? – Absolut. Formel E är en kategori där man måste anpassa sin körstil i många scenarion och där kan man direkt dra nytta av att vara adaptabel i sin körning. Många förare föredrar att fokusera på en kategori, jag försöker se det som att motorsport förändras alltid och ju mer redo man kan vara för detta desto bättre, som en professionell förare.

elfordon samt dels med historiska bilar med förbränningsmotorer. DEN NATIONELLA bilsporten kommer däremot troligen att ha en längre, och lite mer splittrad, övergångsperiod till elfordon. Eftersom de flesta nationella tävlingsbilarna används i flera decennier kommer en stor verksamhet med förbränningsmotorer att finnas kvar i många år. Detta utöver det som är historisk bilsport. Elfordonen kommer troligen inom några år att komma in i de största mästerskapen samtidigt som nuvarande klasser kommer att hänga kvar i många år. Det vore dock önskvärt, ur klimat och miljösynpunkt, med en snabb övergång till elfordon inom bilsporten. Även ur sponsringssynpunkt är det viktigt att snabbt gå över till den teknik som finns att köpa i bilhandlarnas hallar. NÄSTA STORA UTMANING för bilsporten blir hur man ska förhålla sig till självkörande fordon. Det kräver en större analys och blir väsentligt mer omvälvande är bytet från förbränningsmotor till elmotor.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

Miljöbilar i Stockholm Vi vill göra det lätt att köra rätt Miljöbilar i Stockholm startades av Stockholms stad för över 20 år sedan. Vi finns till för att göra ert miljöanpas­sade bilval lättare. Det gör vi genom att:

Kraftfull satsning på nya laddgator

● Testa och utvärdera nya miljöbilstekniker och drivmedel i verklig drift ihop med företag och organisationer i Stockholm, Sverige och övriga Europa.

Under sommaren får Stockholm närmare 100 nya laddplatser för elbilar i innerstan.

● Guida företag, bilansvariga, policy­ ansvariga och miljöintresserade till de miljöbilar som finns att tillgå.

Satsningen görs på 15 olika laddgator – utvalda sträckor med flera laddplatser bredvid varandra. Det handlar både om snabb- och normalladdning. Under hösten kommer fler möjliga laddgator att pekas ut. De aktörer som vill sätta upp publika laddplatser har möjlighet att teckna avtal med Stockholms stad.

● Jobba aktivt för att etablera laddplatser, biogasstationer och andra hållbara bränslestationer, så att de nya fordonen kan tankas och laddas rätt. ● Dela med oss av vår expertis när nationella miljöbilstrategier utformas och agera pådrivande för ett nationellt ramverk som gynnar de bästa miljöbilarna. När vi började för mer än 20 år sedan var vårt uppdrag att skaffa de första miljöbilarna till kommunens egna verksamheter. I dag har vi nästan 100 procent miljöbilar i Stockholms stads bilpark, drygt 800 miljöbilar, som omfattar fordon till så vitt skilda verksamheter som hem­tjänst, park-och gatuskötsel och tillsynsverk­samhet. Vi har många års erfarenhet av att leva som vi lär, men är samtidigt inte ensamma. Tvärtom! Men vi behöver bli många fler. Gör som oss och många framsynta företag och organisationer – välj miljöbil! Parkera och ladda på stadens gator. Foto: Lennart Johansson

Hitta bilen på miljöfordon.se På miljöfordon.se finns aktuell information om tillgängliga miljöbilar. Det är den enda webbplatsen som också rankar bilar utifrån bränslets påverkan på klimatet. Här kan du: ● Jämföra detaljer för olika bilar. ● Ranka bilarna utifrån miljö, ekonomi och energi. ● Skapa listor över t ex de miljöbilar som godkänns av ett företag. ● Beräkna miljöpåverkan och drivmedelskostnader med mera.

Miljöbilar i Stockholm. Foto: Lennart Johansson

Råd och tips om resor och transporter

Fixa laddplats!

Det finns många vinster med att klimatanpassa sina resor och transporter.

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats – att ladda under natten är enkelt och bekvämt.

Enkla åtgärder kan ha god effekt på miljön och kan dessutom leda till ekonomiska besparingar eller påverka hälsa och varumärke på ett positivt sätt. Men vad kan man göra och hur. I broschyren Klimatsmarta resor och transporter har vi samlat tips och råd som är tänkta som inspiration eller varför inte byggstenar i en egen resepolicy. Stockholm.se/klimatsmarta-resor-och-transporter

Miljöbilar i Stockholm är samlingsnamnet för Stockholms stads satsningar på att främja användning av miljöanpassade fordon och bränslen. > Läs mer på stockholm.se/miljobilar

På fixaladdplats.se finns vägledning och en steg för stegguide för alla som vill introducera och förverkliga laddplatser för elbilar i bostadsrättsföreningar och fastigheter. Här finns också mallar och hjälp för att söka statliga investeringsbidrag.


Full gas och låga förmånsvärden Audi A4 g-tron 2.0 TFSI 170 hk Audi Business Lease: 4.760 kr/mån Rek. företagsnetto: från ca 408.300 kr Förmånsvärde: 1.375 kr/mån

Audi g-tron är vårt program för gashybrider. Nya Audi A4 g-tron kan köras upp till 500 km enbart på fossilfritt bränsle. Lägg till: Evolutionspaketet (Audi Matrix LED, MMI-navigation plus, Audi connect samt assistanspaketet) för endast 39.900 kr (ord pris 72.300 kr). Läs mer på audi.se/evolutionspaketet Bränsleförbr. bl. körning 4,5 l/100 km, CO₂ 116 g/km. Miljöklass EU6. Audi Leasing 36 mån (exkl moms), 4.500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2017). Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50 % marginalskatt. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad. Gäller försäljning till juridiska personer.