Page 1


Kungsholmen magasin #8 (03 2017)  
Kungsholmen magasin #8 (03 2017)  

Kungsholmen magasin distribueras direkt hem till alla boende på Kungsholmen fem gånger per år. Upplagan är cirka 37 000 exemplar.