Page 1


Kungsholmen magasin #6 2017  
Kungsholmen magasin #6 2017  

Kungsholmen magasin distribueras direkt hem till alla boende på Kungsholmen, fem gånger per år. Upplagan är cirka 37 000 exemplar.