Page 1

Annons

HelA dennA bilAgA är en Annons från newsfActory MediA group

Annons

inFÖr gyMnAsieVAleT 2013

ÖppeT Hus na i d k c ä t p Up ! r e t e h g i valmöjl

Från val till antagning – så hänger du med Föräldraakuten: Så stöttar du din tonåring Programpresentation... och mycket mer. DISTRIBUERAS I DAGENS NYHETER DEN 12 JANUARI

Kombinera idrott och högskoleförberedande studier! Vi välkomnar elever inom alla idrottsgrenar!

Stockholms Idrottsgymnasium är NIU-certifierad för: Tennis, Gymnastik, Bordtennis och Squash. Från hösten 2013 erbjuder vi även specialisering inom Fotboll med ett nytt unikt träningsupplägg! Skolan passar även Dig som tycker om att motionera!

Välkommen till Öppet hus 5/12 och 22/1

Stockholms Idrottsgymnasium En skola i centrala Stockholm

På Stockholms Idrottsgymnasium kan Du välja mellan tre högskoleförberedande program: -Naturvetenskapliga programmet -Samhällsvetenskapliga programmet -Ekonomiska programmet Läs mer på: www.idrottsgymnasiet.se Adress: Roslagstullsbacken 11, 114 21 Stockholm. Tel: 08 56 240 240


2

Annons

Hela denna bilaga är en annons från Newsfactory Media Group

Annons

Välkommen till Öppet Hus:

Ta chansen och känn av stämningen De närmaste veckorna bjuds det in till gymnasieskolornas Öppet Hus. Missa inte chansen att bilda dig en uppfattning om skolorna och de gymnasieprogram de har att erbjuda innan valet ska göras. I dagarna och en tid framåt arrangerar de flesta gymnasieskolor Öppet Hus. Då har du som ska söka till gymnasiet och dina föräldrar möjlighet att besöka de skolor som känns intressanta för just dig. Du kan här prata med skolans lärare och elever, få information om hur undervisningen går till, titta på lokalerna och känna av stämningen.

Innehåll

Du som är förälder kan bidra som bollplank, hjälpa till att ställa frågor och söka mer allmänna svar på webben. Peppa och låt processen ta tid så att din tonåring verkligen hittar ett program och en skola som känns rätt.

4 Missa inte öppet hus 6 Antagningsguide: Från val till antagning Föräldraakuten: När din tonåring ska välja skola 8 10 Arbetsmetodik: Hitta rätt metod för dig 13-18 programpresentation

Det är du som är elev som ska tillbringa dina närmaste år på skolan och det är din framtid det gäller. Därför är det viktigt att välja något som du verkligen är intresserad av och en skola där du tror att du kommer att trivas. För att Öppet Hus-besöket ska bli så värdefullt som möjligt är det viktigt att du förbereder dig. I den här tidningen har vi samlat information om gymnasieprogrammen, antagningsprocessen, tips inför Öppet Hus med checklista på frågor och annat som kan vara av intresse inför ditt val. På Gymnasieantagningens hemsida, gyantagingen.se, finns mer information. Där, under rubriken Aktuellt, hittar du en förteckning över Stockholmsgymnasiernas Öppet Hus-tider och kontaktuppgifter till skolorna.

Bilagan är producerad av Newsfactory Media Group Gävlegatan 12 A, 113 30 Stockholm | Tel 08 545 03 990 | www.newsfactory.se Projektledare/Säljare: Erik Tingström, erik.tingstrom@newsfactory.se Grafisk form: Sofie Eriksson, sofie.eriksson@newsfactory.se Repro: Sofie Eriksson Traffic: Sofie Eriksson Texter: Johanna Persson & Karl Silkens Tryck: DNEX

Är du intresserad av en egen tematidning och vill veta mer om detta? Kontakta vår affärsområdeschef Roland Wiklund på telefon 08-545 03 598 eller via mail roland.wiklund@newsfactory.se

Trevlig läsning & lycka till!

VÅRA UTBILDNINGAR Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik El- och energiprogrammet Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Estetiska programmet Bild och formgivning Musik/musikproduktion Hantverksprogrammet Frisör Handels- och administrationsprogrammet Handel och service Hotell- och turismprogrammet Turism och resor Humanistiska programmet Kultur Språk

Öppet hus 2013 L ö rd a g e n 19 januari kl. 12.0015.30

Introduktionsprogram Naturvetenskapsprogrammet Biomedicin Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Utland Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Internationell Utland Teknikprogrammet Design och produktutveckling Informations- och mediateknik Teknikvetenskap Gymnasiesärskolan

Griffelvägen 17 131 40 Nacka

www.nackagymnasium.nacka.se

”Populäraste skolan igen… flest förstahandssökande i Stockholms län”.


ÖPPET HUS 26/1 10-14

Lördag 26/1 2013 kl 10–14 Välkommen!

ETT AV STOCKHOLMS LÄNS POPULÄr ASTE GYMNASIEr SOLLENTUNA KOMMUNS GYMNASIUM

www.rudbeck.se


4

Annons

HelA dennA bilAgA är en Annons från newsfActory MediA group

Annons

Missa inte

Öppet hus Innan du gör ditt gymnasieval har du chansen att titta närmare på de skolor du är intresserad av – live! Ett besök på Öppet hus ger dig en känsla för skolan som inga informationstexter kan ge. Gymnasieskolorna själva har insett fördelarna med att få visa upp sig för sina framtida elever. Därför anordnas Öppet hus för nyfikna niondeklassare; en dag där du kan gå runt och titta på lokalerna och prata med lärare och elever och helt enkelt känna in stämningen på plats. Ibland sker Öppet hus under en vanlig skoldag där du har möjligheten att verkligen få en känsla av hur undervisningen går till. plAnerA dinA besÖk Datumen för Öppet hus ligger lite utspritt, men de flesta skolor erbjuder besök någon gång under både höst och vår. Vissa elever är effektiva och hinner besöka många skolor, andra väljer att kanske bara besöka en. Även om du känner dig säker på ditt val är det alltid bra

att ha alternativ, så ta chansen att besöka några extra skolor om du kan. Visst händer det att datumen krockar, men i så fall har du alltid rätt att ringa till rektorn och boka in ett besök vid ett annat tillfälle. låT dinA FÖräldrAr FÖlJA Med Ju mer involverade dina föräldrar är, desto större stöd kan de vara för dig när det tuffa valet kommer. Be gärna någon av dina föräldrar att följa med dig på Öppet hus, de kan ställa frågor du kanske inte själv har tänkt på eller vill ställa. Ju fler frågor du har förberett hemma, desto bättre. Och tänk på att det inte bara är studie- och yrkesvägledaren och lärarna du kan prata med – en elev som gått på skolan ett par år är en perfekt ambassadör och kan berätta hur miljön upplevs ur ett studentperspektiv.

”Även om du känner dig säker på ditt val är det alltid bra att ha alternativ, så ta chansen att besöka några extra skolor om du kan.”

Bra frågor att ställa:

- Vad har skolan för pro fil och program? - Vilka individuella val finns det att välja mella n? - Hur många elever går på skolan? - Vilka praktikmöjlighete r kan skolan erbjuda? - samarbetar skolan me d högskolor och näringsl iv? - Finns det möjligheter att göra internationella utbyten? - är maten gratis? - Vilka föreningar och aktiviteter finns på sko lan? - Finns det tillgång till en bra idrottshall? - Finns det möjlighet till stödundervisning? - Finns det sjukskötersk a och kurator på skolan ? - kan jag byta program om jag skulle ångra mi g? - Hur stor del av kurserna är lärarledda? - sätts det in vikarie nä r lärare är sjuka?

känn av stämningen Ett besök på Öppet hus är en av de faktorer som har störst inverkan på gymnasievalet och många gånger kanske även den roligaste. Allt fler väljer också att ta vara på den möjlighet som Öppet hus ger. Ge det tid och förbered dig noga så att du väljer en skola som du verkligen kommer att trivas på. Öppet hus är ett tillfälle för dig att verkligen få svar på dina frågor och få ett eget helhetsintryck av skolan. Lägg upp en liten plan och försök att gå på flera Öppet hus så

du får en chans att jämföra olika skolor. Åk helst kommunalt dit för att kolla hur lång din restid är från dörr till dörr. Det ger dig ett hum om avståndet är lagom långt för att du ska kunna tänka dig att åka dit varje dag. TA god Tid på dig Ta en ordentlig runda på skolan och kolla in både matsal, bibliotek, lektionssalar och idrottshallen. Kolla att lokalerna känns fräscha och utrustningen är modern. Ta god tid på dig och känn av stämningen. Tveka inte att ställa de frågor du funderar på och glöm inte att prata med nuvarande elever om vad de tycker om skolan. De kan ofta ge en annan bild än vad lärarna kan göra. Förbered frågor innan, se gärna listan här ovan och samla intrycken från de olika skolorna efteråt. Ring gärna skolan om det är något du missat att fråga.


ME DI AG Y MNA S IE T M ED I AG Y MNA S IE T NAc kA S Tr A ND N Ac kA S TrA ND W WW. MED IAGYMNAS IET.S E S A MH Ä L L E E ST ET I S k TEk N I k

Öppet Hus: Måndag 21/1 Onsdag 6/2 15.00 - 18.00

På MediaGymnasiet är det mycket jobb - och hur kul som helst”

Jimmy rastbäck lever idag som fotograf och DJ. Läs en intervju med Jimmy på www.mediagymnasiet.se/jimmy

SPEL FOTO WEBB TEATEr FILM/TV ANIMATION JOUrNALIS TIk GrAFISk DESIGN


6

Annons

HelA dennA bilAgA är en Annons från newsfActory MediA group

Annons

antagningsguide

Från val till antagning – så hänger du med

Slutar du nian till våren? Grattis, då är det din tur att söka till gymnasiet nästa år. Du har en spännande process framför dig, och med vår guide ser vi dessutom till att du inte missar några viktiga steg på vägen.

beHÖrigHeT ATT sÖkA Alla som har slutfört årskurs nio i grundskolan och som ännu inte fyllt 20 år kan söka till något av gymnasieskolans program. För att räknas som behörig krävs godkända betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk och ett antal fler ämnen beroende på vilket program du söker. Om du är, eller riskerar att bli obehörig, kan du i stället söka till ett introduktionsprogram.

lÖsenord skiCkAs HeM Alla elever i länets grundskolor får ett lösenord hemskickat under vecka 4. Lösenordet använder du för att registrera ditt val på www. gyantagningen.se senast den 15 februari. Din ansökan skriver du sedan ut och lämnar in till skolans studie- och yrkesvägledare. Är du folkbokförd i länet men inte går i någon skola kontaktar du din hemkommuns antagningskansli för lösenord. Det är även dit du skickar din ansökan efter registrering.

Så här an söker du :

1. logga in med hjä lp av ditt användarn amn (pers onnumme ÅÅMMDD r -XXXX) oc h lösenord www.gya på ntagning en.se. 2. gör din a val. 3. bekräft a och skri v ut ansö 4. skriv u kan. nder. 5. lämna in ansöka n till din S du går i sk YV om olan, eller p o sta din ansö till Gymna kan sieantagnin gen Stockh Län, Box 4 olms 404, 102 6 8 Stockholm

så räknAs beTygen Alla behöriga ungdomar i kommunen får en plats på ett nationellt program, men om platserna är färre än antalet sökande görs ett urval som bestäms utifrån behörighet och betygspoäng. Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg, maxpoäng är 320. Betygsvärdena för betyg satta G - MVG är: 10 för G, 15 för VG och 20 för MVG. Betygsvärdena för betyg satta A – F är: 0 – F, 10 – E, 12,5 – D, 15 – C, 17,5 – D och 20 – A. Gör du inträdesprov vid ansökan till det estetiska programmet så räknas provpoängen med i meritvärdet.

på www.gyantagningen.se där du också har möjlighet att ändra eller justera din ansökan (göra ett omval), fram till den 15:e maj.

VälJ räTT FÖrsTAVAl Du får söka till hur många program du vill, men du måste rangordna så att det du helst vill komma in på står som förstaval, det du näst helst vill komma in på står som andraval och så vidare. Kom ihåg att du bara kan bli antagen till ett program! Kommer du inte in på ditt förstaval kan du välja att stå kvar som reserv på högre rangordnade val.

sluTlig AnTAgning Antagningsbeskedet kan du se i slutet av juni på www.gyantagningen.se, där du även skriver under och lämnar ditt svar. Utskriften skickar du sedan in till gymnasieantagningen. Resultatet skickas även ut till dig via post med en svarsblankett om du hellre vill svara den vägen. Har du inte fått något slutligt besked senast andra veckan i juli bör du kontakta gymnasieantagningen.

preliMinär AnTAgning & oMVAl I mitten av april görs en preliminär antagning som grundar sig på höstterminsbetygen i årskurs nio. Här får du en vink om du ser ut att komma in på de utbildningar du valt, men du är inte garanterad plats förrän den slutliga antagningen bekräftar beskedet. Du kan se ditt preliminära antagningsbesked

Fri kVoT Ett begränsat antal platser avsätts för elever som på grund av särskilda omständigheter (medicinska, sociala) bör ges företräde framför övriga sökande, eller elever från skolor där betygen inte utan vidare kan jämföras med grundskolans betyg, till exempel Waldorfbetyg och utländska betyg. Sökande i fri kvot måste liksom övriga sökande vara behöriga.

reserVAnTAgning Från slutet av juli till mitten av september tas elever in på de platser som blivit lediga när andra elever tackat nej eller blivit uppflyttade till ett högre rangordnat val. Du ser din aktuella reservplacering genom att logga in på www.gyantagningen.se.

läs Mer! Regler kring ansökan och antagning hittar du på www.gyantagningen.se

» TIDSPLAN FÖR ANTAGNING JAnuAri – 21 januari: Hemsidan öppnas för ansökan. Du får ett lösenord hemskickat i brevlådan som du ska använda när du loggar in och gör ditt val. Har du inte fått ett lösenord, kontakta din studie- och yrkesvägledare eller annan ansvarig på din skola.

MAJ – 15 maj: Sista dagen att göra ändringar i din ansökan.

FebruAri – 15 februari: Sista ansökningsdagen.

Juni Grundskolorna och de individuella programmen skickar slutbetygen till gymnasieantagningen. – 28 juni: Det slutliga antagningsbeskedet visas när du loggar in med dina användaruppgifter.

FebruAri/MArs Prov till vissa estetiska program görs ute på skolorna.

Här VälJer du!

Alla val, omval och ändringar i din ansökan görs på www.gyantagningen.se

April – 19 april: Du kan se resultatet av den preliminära antagningen som görs på dina höstterminsbetyg. – 23 april: Hemsidan öppnas för omval. Du har möjlighet att göra ändringar och tillägg i din ansökan fram till 15:e maj.

MAJ/Juni Prov till vissa estetiska program för dig som gjort ändringar i din ansökan under omvalsperioden.

Juli – 23 juli: Sista svarsdag, webbsvar stängs. AugusTi Under augusti görs två reservantagningar. Antagningsbesked får du när du loggar in.

– slutet av augusti: Skolstart! Reservantagningen tas över av skolorna i samband med skolstarten. Kontakta de skolor du är intresserad av direkt för att få veta vilken plats du har i reservkön.

!

viktiga datum att lägga på minnet!

. din ansökan måste göras senast den 15 februari. . eventuella omval ska göras senast den 15 maj. . resultatet ser du 28 juni.


s

hu Öppet

och Hotells lm o h Stock aurangskola 0 Rest 0 –20.0 /1 kl 18.0 –20.00 6 1 h c o 8.00 15/1 17/4 kl 1 16/4 och ori h kondit asium c o i r e g Ba gymn e Gårds Ensked kl 18.00 –20.00 0 16/1 8.00 –20.0 24/1 kl 1

h

pRogRam iv sm e d e l s l h c o g n R e st a u R a rammet ismprog r u t h c otell- o

met

Välkommen till en livsstil

restauran gskola Sver iges mest prisbelönta hote ll- och av reste n av livet . a nytt ha lär ut yrke n som du kom mer gera nde utbi ldenga med a skol ern mod en du Här hitta r tiken får Prak re. lära nella ning ar som leds av professio et gör vilk ige Sver i agen öret schf bran a du hos de bäst dess har Vi en. exam våra elever efter trak tade efter arna dörr ar öppn som r akte kont nella utom internatio land s. för dig som vill göra din prak tik utom

stockholms hotell- och restaurangskola arenavägen 60, t-bana/tvärbanan globen, t tel 08-600 63 00 www.hog.edu.stockholm.se


8

Annons

HelA dennA bilAgA är en Annons från newsfActory MediA group

Annons

föräldraakuten

När din tonåring ska välja skola Att stötta utan att styra kan vara lättare sagt än gjort. Men det går att hjälpa din tonåring i valet på ett diplomatiskt sätt.

» 5 Tips FÖr en engAgerAd FÖrälder 1. prata med din tonåring – vad är du intresserad av? Vilka drömmar har du? 2. sätt igång samtalen i god tid, ofta blir det stressigt och man hafsar igenom ett svårt val på kort tid. 3. skriv ner viktiga datum och se till att din tonåring följer tidsplanen. 4. Följ med din tonåring på skolornas Öppet hus. 5. kolla upp detaljer som din tonå-ring kanske inte tänker på, som hur långt bort skolan ligger och om lärarna har behörighet.

Det talas mycket om att det är tonåringens val (och det stämmer!), men som förälder kan du ta ansvar för att processen och funderandet kommer igång. Prata om valet hemma, hjälp till att skapa struktur och hålla koll på viktiga datum – och följ gärna med på Öppet hus. VAr en supporTer Om du har en nyfiken, undersökande och positiv attityd smittar det av sig hemma. Du har en möjlighet att vara din tonårings största supporter, och visst kan ni göra stora delar av jobbet tillsammans, så länge du är medveten om att du inte har någon bestämmanderätt. Ett vanligt misstag som föräldrar gör är att snabbt vilja jaga fram ett beslut. Låt processen få ta tid och var intresserad och ställ frågor när din tonåring räknar upp sina alternativ. Oavsett vilket program som väljs i slutändan finns idag möjligheter att gå

Läs på online

vidare både inom ett yrke eller studier, även inom yrkesprogrammen, det gäller bara att vara insatt i hur man skaffar sig behörighet. Så även om du gärna ser att din tonåring väljer ett högskoleförberedande program, kom ihåg att självförtroende, självkänsla och lust att lära är stommen för en trivsam gymnasie-tid – här kan även yrkesprogrammen ge en bra grund. VAd du kAn HJälpA Till Med Det finns många sätt att vara involverad i din tonårings val. Tänk på att det var länge sedan du själv gick i gymnasiet, mycket har hänt både i världen och med skolväsendet, så även du kan behöva söka information via internet eller genom att ringa och prata med studie- och yrkesvägledaren på din tonårings skola. Gå på informationsträffar eller föräldramöten och prata med andra föräldrar i ditt nätverk om vad de har för tankar. Din attityd är superviktig, alla ton-

Vill du sätta dig in i gymnas ievalet och de olika programmen, läs mer på till exemp el: www.gyantagningen.se www.skolverket.se www.utbildningsinfo.se

åringar behöver peppas till att nå sina mål och få höra att gymnasiet öppnar upp en ny värld. Och kom ihåg, det finns ett gymnasium för alla, oavsett hur betygen ser ut.

källa: Sylvi Savér, studie- och yrkesvägledare på Högsätra skola och Liselotte ”Lotta” Fries, studieoch yrkesvägledare på Adolf Fredriks Skola.

www.midsommarkransensgymnasium.stockholm.se

Fyra spetsutbildningar inom

Välkommen Till ÖPPeT HUS PÅ

Estet och Media Utsedda av Skolverket, med riksintag

MidsoMMarkransens gyMnasiuM NY SKOLA!

31 janUari 17.00 –20.00

•ES •ES •ES •ES

Film/TV Ljud Foto Bild & Form – Animation

Yrkesprogram med högskolebehörighet

•IN Grafisk Medieproduktion På MidsoMMarkransens gyMnasiuM erbjuds följande program; EK, SA, NA, BF, HA och IM Här kan du dessutom kombinera elitsatsning med studier inom ett antal idrotter.

Öppet Hus 6 februari

www.xenter.se w w w.tumbagymnasium.se

MIDSOMMARKRANSENS GYMNASIUM Tellusborgsvägen 10, 126 32 Hägersten


Våra program: Business program Ekonomiprogrammet

Communication program

ÖPPET HUS

Samhällsvetenskapsprogrammet

management program

Lördag 26 januari kl 12–14 Tisdag 29 januari kl 18–20 Måndag 4 februari kl 18–20 Lördag 9 februari kl 12–14

Naturvetenskapsprogrammet

Vi ger dig alla

möjligheter Oavsett om du vill starta eget, jobba eller läsa vidare.

www.affarsgymnasiet.se/stockholm SToCKHoLm: MedborgarpLaTsen 25, 118 72 sTockhoLM epost: stockholm@tbschool.se | Telefon: 08-12 20 44 40


10

Annons

HelA dennA bilAgA är en Annons från newsfActory MediA group

Annons

Hur vill du arbeta i skolan?

Hitta rätt metod för dig Det är inte bara programmen som skiljer gymnasieskolorna åt, olika skolor har också olika arbetsmetodik. Om du jobbar efter ett arbetssätt som passar dig har du större chans att trivas och göra bra ifrån dig.

»

VilkeT ArbeTssäTT pAssAr dig? uTgå Från Hur du är soM person oCH sTäll dig sJälV FÖlJAnde Frågor: 1. är du bekväm med att arbeta självständigt? 2. är du bra på att ta eget ansvar och planera din tid?

Själva orden metodik och pedagogik kan låta krångliga, men de betyder ungefär samma sak som arbetssätt. Olika skolor jobbar på olika sätt kring vad som ska läras ut, varför det ska läras ut och framför allt hur det ska läras ut. Några exempel på metoder är Case-metodik där eleverna jobbar med problem från verkligheten, eller Didaktusmodellen där man arbetar ämnesintegrerat med uppdrag som är kopplade till programmens mål och betygskriterier. Du är expert på vad som funkar för dig, därför är det viktigt att tänka igenom hur du vill jobba i gymnasiet. Arbetar du bäst med struktur och lektioner kanske du inte bör välja en skola med mycket fritt ansvar och tvärtom.

kAn påVerkA beTygen Om du väljer en skola med ett arbetssätt som inte passar dig kan det märkas på studieresultaten och i värsta fall genom uteblivna betyg, därför bör du ta reda på hur de skolor du funderar på att söka till fungerar. Passa på att fråga skolorna på mässan, på Öppet hus eller genom att ringa till studie- och yrkesvägledaren som kan hjälpa dig. Skolans pedagogik ska naturligtvis inte vara din första prioritet, det viktigaste är att välja rätt program med ämnen som du tycker om, men står du och väljer mellan två olika skolor som jobbar på olika sätt kanske det kan vara en vägledning.

3. Vad tycker du om lärarledda lektioner? 4. gillar du grupparbeten? 5. Tycker du om att arbeta med problemlösning? 6. Vad skulle du tycka om fler praktiska moment i skolan? 7. Vill du öva dig mer i att argumentera och prata inför folk?

Yrkesgymnasiet

För dig som vill bli något speciellt På Yrkesgymnasiet får du en modern yrkesutbildning till svetsare, butikssäljare, vvsmontör, undersköterska, frisör, reseguide, hotellreceptionist, byggnadsarbetare, målare, elektriker eller fordonstekniker. Målsättningen är att du ska förberedas för ett yrke, ett framtida arbete. Därför sker en stor del av lärandet ute på en arbetsplats där du gör praktik. Där får du hjälp av en erfaren handledare och lär dig yrket från grunden som det fungerar i verkligheten. Tiden på arbetsplatsen gör också att du får möjlighet att knyta viktiga kontakter på företag. De gemensamma ämnena, som till exempel svenska, engelska och matte är hos oss anpassade efter ditt yrkesval. Våra skolor och klasser är relativt små. Trivsel och kvalitet går hand i hand och hos oss står du i fokus för att kunna prestera goda resultat. – Jag tycker det känns väldigt bra! Trevliga elever och bra lärare. Sättet man kombinerar praktik och skola är mycket bra. Det man lär sig i skolan får man även chansen att testa i praktiken.

– det tycker jag är väldigt viktigt och därför valde jag Yrkesgymnasiet, säger Alexander Legmula som går Handels och administrationsprogrammet på Yrkesgymnasiet Stockholm. Anna Hilpinen läser el- och energiprogrammet på Yrkesgymnasiet Huddinge: – Jag tycker mycket om det praktiska, så jag ville gå en lärlingsutbildning. Det är väldigt bra att få vara med och arbeta och se hur arbetsmarknaden ser ut. Yrkesgymnasiet är en ganska liten skola, så man lär känna alla bra och vi har väldigt bra sammanhållning! I Stockholm fi nns vi på Kungsholmen samt i Huddinge och Sollentuna. läs mer om våra utbildningar och skolor på www.yrkesgymnasiet.se

>> Trivsel och kvalitet går hand i hand och hos oss står du i fokus för att kunna prestera goda resultat. <<


Annons

HelA dennA bilAgA är en Annons från newsfActory MediA group

Annons

11

skaffa information

Sajterna som ger totalkoll inför gymnasievalet

gillA gyMnAsieAnTAg ningen på FACebook!

På sajten www.facebook. com/gyantagningen lägger Gymnasieantagningen upp information som rör antagningen och svarar på elevernas frågor.

Internet är en djungel med information – här listar vi ett urval av sidor som kan vara till hjälp i beslutet om din framtid. » www.csn.se Centrala studiestödsnämnden informerar om studieekonomin på gymnasiet och högskolan.

sajter väl värda att kolla innan du gör ditt val:

» www.utbildningsinfo.se Skolverkets officiella sida om utbildningar i Sverige. Missa inte verktyget Välj & planera som hjälper dig att sätta upp och nå dina framtida mål.

» www.gymnasieguiden.se Här hittar du massor av information om olika gymnasieskolor, program och yrkesval. Du kan ställa frågor till en studie- och yrkesvägledare online och läsa spännande reportage om studielivet.

» www.gymnasiemassan.nu

Stockholmsmässans egen samlingsplats för information kring allt som händer på årets Gymnasiemässa. Här hittar du fakta om alla gymnasieskolor som kommer finnas på plats.

Du som går in och gillar sajten får automatiskt en påminnelse om viktiga händelser under ansöknings- och antagningsprocessen.

FACEBOOK

ATT SÖKA

GYMNASIEANTAGNINGEN STOCKHOLMS LÄN (GSL) ÄR ETT GEMENSAMT ANTAGNINGSKANSLI FÖR 25 AV STOCKHOLMS LÄNS KOMMUNER SAMT HÅBO OCH GNESTA KOMMUN OCH ANSVARAR FÖR ANTAGNINGEN TILL DE KOMMUNALA OCH DE FRISTÅENDE GYMNASIESKOLORNA.

» www.hittaskola.se

På Arbetsförmedlingens hemsida finns information om yrken och utbildningar. Här kan du göra intressetest och läsa om framtidsutsikterna för det yrke du funderar på i Yrkeskompassen.

LOGGA IN

FRÅGOR & SVAR

Ange sökord här

GYMNASIEMÄSSA

22 NOVEMBER

22-24 NOVEMBER

SÖK EFTER JUST DIN UTBILDNING PÅ WEBBEN

LÄS MER

LÄS MER

NÄR HAR SKOLORNA ÖPPET HUS

21 JANUARI ÖPPNAR HEMSIDAN FÖR ANSÖKNINGAR

LÄS MER

En sökmotor för gymnasium, komvux och högskolor över hela landet.

ANTAGNINGSSTATISTIK FRÅN TIDIGARE ÅR

LÄS MER

SÅ TYCKER ELEVER OM SITT PROGRAM OCH SKOLA

SE TIDGARE ÅRS STATISTIK

STATISTIK FRÅN TIDIGARE ÅR

» www.gyantagningen.se VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR - JUST NU

AKTUELLT

2

Informations- och söksida för gymnasieutbildningar i Stockholms län. Det är här du gör dina gymnasieval och svarar på ditt antagningsbesked. Onsdag 10 oktober 2012

VAD MENAS MED RESERVANTAGNING ?

VECKA 4 2013 ‐ BREV MED LÖSENORD SKICKAS HEM

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT RANGORDNA VALEN? OCH HUR RANGORDNAR JAG?

Under vecka 4 kommer samtliga elever i årskurs 9 få hem ett brev med lösenord som ska sparas och använads för att söka utbildningar. Onsdag 10 oktober 2012

21 JANUARI ÖPPNAD HEMSIDAN FÖR ANSÖKNINGARE

JAG HAR GLÖMT MITT LÖSENORD

21 jan ‐ Hemsidan öppnas för ansökan.

KAN JAG ÅNGRA MINA VAL EFTER OMVALSPERIODEN?

Tisdag 2 oktober 2012

HUR VET JAG VILKEN RESERVPLATS JAG HAR?

15 FEBRUARI ÄR SISTA ANSÖKNINGSDATUM

15 feb - Sista ansökningsdagen (hemsidan stängs för ansökan kl 24.00).

SE FLER FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du fakta om valet och alla Sveriges gymnasieskolor. Men även matnyttig information kring utlandsstudier, en yrkesguide, skolrecensioner och elevbloggar. En webbsida för dig som vill veta mer om skolor, utbildningar och yrken. Här kan du ta del av inspirerande berättelser om hur andra elever tänkte när de valde sin utbildning.

SLUTLIG ANTAGNING 2012

LÄS MER

» www.gymnasium.se

» www.framtidsvalet.se

HITTA UTBILDNINGAR

IN ENGLISH, PLEASE

ANTAGNING

VÄLKOMMEN TILL GYMNASIEANTAGNINGEN STOCKHOLMS LÄN

HAR DU MISSAT NÅGOT?

KONTAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR

ATT SÖKA

STOCKHOLMS LÄN, GNESTA OCH HÅBO

NORRTÄLJE

GYMNASIEPROGRAMMEN

Postadress

Postadress

Gymnasieantagningen Stockholms Län Box 4404

Box 812 761 28 NORRTÄLJE

ANTAGNING

SLUTLIG ANTAGNING 2012

» www.yrmis.se

SE FLER NYHETER

» www.gymnasiekvalitet.se Kolla in vilka skolor och program som har högst kvalitet baserat på statistik från Statistiska Centralbyrån och enkäter som skolornas rektorer har svarat på. FRÅGOR & SVAR

» www.arbetsformedlingen.se

GYMNASIEPROGRAMMEN

Ange sökord här

102 68 Stockholm

Telefon

Telefon & telefontid

0176-715 63

08-5800 8000

Måndag - Torsdag kl 09.00-11.00

Fax 0176-719 67 E-post

En portal som visar filmer om olika yrken, dels genom porträtt med personer som berättar om sitt yrkesval och dels genom att gå på ”studiebesök” där du får följa flera olika yrkesgrupper på en arbetsplats.

Besöksadress Medborgarplatsen 25

gyantagningen@norrtalje.se

Göta-Ark Huset, 2 tr ned Besökstid - Torsdagar kl 13.00-15.00 E-post gyantagningen@ksl.se

» www.stockholm.se/jamfor Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom: Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).

Ännu en jämförelsesajt där du kan jämföra alla gymnasieskolor i Stockholms stad.

Cybergymnasiet Stockholm Prova på som elektriker Prova på som datatekniker

Konsert Filmvisning Bildutställning

Prova på asiatiska språk

Nutidsquiz – vinn priser

är Du humanist? Gör vårt test!

Kylskåpspoesi – bli publicerad!

[haNTVERK]

[ESTET]

[hUmaNISTISK]

[SamhällE]

Öppet hus Välkommen till

Prova dina ekonomi- och juridikkunskaper Vinn priser!

Kom och lär känna vår skola. Varmt välkommen!

[EKoNomI]

Var frisör för en stund Prova på styling

Spelutveckling med Unity 3D Designa i plastelina Prova på programmering [TEKNIK]

[FRISÖR]

Vanadisvägen 9b

Torsdag

31/1

kl 17.30–19.30

Torsdag

2/5

kl 12.30–15.30 kl 17.00–19.00

Verkligt vettigt vetenskapligt vetande… [NaTUR]

www.cybergymnasiet.se


Annons

HelA dennA bilAgA är en Annons från newsfActory MediA group

Annons

programpresentation

PROGRAMMEN på gymnasiet Utbudet är stort och du ser säkert fördelar med flera av programmen. Den här guiden beskriver dina valmöjligheter och ger dig förhoppningsvis lite hjälp på vägen. Gymnasieskolan består av 18 nationella gymnasieprogram som ger dig en bra grund för antingen vidare studier eller en yrkeskarriär. Men idag erbjuds även Introduktionsprogram, International baccalaureate och särskilda varianter. yrkesprogrAMMen Det finns 12 yrkesutbildningar, som främst ska förbereda dig för yrkeslivet eller yrkeshögskola. Ett yrkesprogram ger generellt inte högskolebehörighet, men det går att uppnå om du väljer till fler ämnen. Läser du ett yrkesprogram ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, eller praktik som det också kallas. Efter färdig skolgång leder yrkesprogrammen till en yrkesexamen. Inom yrkesprogrammen kan du välja att gå en lärlingsutbildning, där minst hälften av din utbildning genomförs på en eller flera arbetsplatser. Du får handledning i en miljö som ger kunskaper, erfarenhet och goda kontakter i branschen – men det krävs stort eget ansvar. Även denna utbildning leder till en yrkesexamen, och du kan välja att läsa fler ämnen för att få grundläggande högskolebehörighet. HÖgskoleFÖrberedAnde progrAMMen Det finns 6 högskoleförberedande program med syfte att förbereda dig för högskolestudier. På dessa utbildningar ingår ingen praktik. Studierna leder fram till en högskoleförberedande examen. Sedan 2009 finns även riksrekryterande spetsutbildningar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap och humaniora. Spetsutbildningarna ska ge de elever som har förutsättningar för något av dessa områden stimulans i sin kunskapsutveckling, bland annat genom att läsa kurser vid universitet eller högskola.

särskildA VAriAnTer Ett antal skolor erbjuder så kallade särskilda varianter av nationella program, specialutformade program som ofta har en stark profil. En utbildning kan också bli riksrekryterande om det till exempel finns en nationell efterfrågan på de kunskaper som utbildningen ger. inTrodukTionsprogrAMMen De fem introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Här tar man hänsyn till elevens individuella mål och situation och gör upp en plan för bästa väg att antingen ta sig in på ett nationellt yrkesprogram eller högskoleförberedande program, eller att ta sig ut i arbetslivet. inTernATionAl bACCAlAureATe IB är en internationell riksrekryterande utbildning där all undervisning sker på engelska. Det är ett 3-årigt program där första året är ett förberedande år. Syftat här är ofta att läsa vidare på universitet eller högskola efter avslutade studier, gärna internationellt. Läs mer på www.ibo.org. gyMnAsiesärskolAn Gymnasiesärskolan är till för dig som har en utvecklingsstörning och tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Gymnasiesärskolan har egna nationella program, lärlingsutbildning samt individuella program.

på följande sidor presenteras alla nationella program, samt introduktionsprogrammen och international baccalaureate.

FAKTA OM BEHÖRIGHET FÖR DE OLIKA PROGRAMMEN

»

För att vara behörig till de 12 yrkesprogrAMMen krävs att man har godkänt betyg i: • Svenska/svenska som andraspråk • Engelska • Matematik • Plus godkänt betyg i ytterligare 5 ämnen, alltså 8 ämnen totalt. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst.

För att vara behörig till de 6 HÖgskoleFÖrberedAnde programmen krävs att man har godkänt betyg i: • Svenska/svenska som andraspråk • Engelska • Matematik • Plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, alltså 12 ämnen totalt.

»

För naturvetenskapliga (nA) och Teknikprogrammet (Te) ska 3 av de godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

»

För estetiska programmet (es) gäller godkänt betyg i vilka 9 ämnen som helst.

»

För ekonomi (ek), Humanistiska (Hu) och samhällsvetenskapliga programmet (sA) ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

läs Mer! På www.gyantagningen.se kan du läsa mer om de olika programmen och de kurser som erbjuds inom programmen.

13


14

Annons

Hela denna bilaga är en annons från Newsfactory Media Group

programpresentation

YRKESPROGRAM BF

Barn- & fritidsprogrammet

En utbildning för dig som är intresserad av pedagogik och vill arbeta med människor. Du lär dig att möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du läser exempelvis Hälsopedagogik, Lärande och utveckling och Pedagogiskt ledarskap.

HT Inom programmet finns 3 inriktningar: • Fritid och hälsa • Pedagogiskt arbete • Socialt arbete

Efter examen kommer du att ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Exempel på arbeten är idrottspersonal, väktare, personlig assistent eller barnskötare.

BA

Bygg- & anläggningsprogrammet Programmet riktar sig till dig som är intresserad av byggprocesser och tycker om att arbeta praktiskt. Du lär du dig om byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Du läser ämnen som Byggrund, Husbyggnad och Anläggning.

Inom programmet finns 5 inriktningar: • Anläggningsfordon • Husbyggnad • Mark och anläggning • Måleri • Plåtslageri

IN Riktar sig till dig som är intresserad av industriteknisk produktion. I utbildningen lär du dig om hela den industriella tillverkningsprocessen, hur utrustningen fungerar och hur produkternas kvalitet kan säkras. Du läser till exempel Industritekniska processer, Produktionskunskap och Produktionsutrustning.

Inom programmet finns 4 inriktningar: • Driftsäkerhet och underhåll • Processteknik • Produkt och maskinteknik • Svetsteknik

Inom programmet finns 5 inriktningar: • Godshantering • Karosseri och lackering • Lastbil och mobila maskiner • Personbil • Transport

HA

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av handel och försäljning. Du lär dig om varuflöden, affärsutveckling och marknadsföring. Du läser till exempel Information och kommunikation, Försäljning och kundservice.

Inom programmet finns 2 inriktningar: • Administrativ service • Handel och service

Ett program för dig som tycker om att arbeta praktiskt och kreativt. Du lär dig om olika hantverksprocesser, att utveckla och tolka dina idéer, och om olika former av företagande. Exempel på ämnen du läser är Entreprenörskap, Hantverkskunskap och Tradition och utveckling.

Inom programmet finns 5 inriktningar: • Finsnickeri • Florist • Frisör • Textil design • Övriga hantverk

Efter examen har du fått en grundläggande yrkesutbildning inom produktion, reparation och service inom vald inriktning. Du kan till exempel jobba som båtbyggare, inredningssnickare, urmakare, sömmerska, skomakare eller keramiker.

Naturbruksprogrammet

Programmet passar dig som är intresserad av djur och natur och vill lära dig mer om arbete inom exempelvis jordbruk, skogsbruk eller djurvård. I utbildningen lär du dig om hur naturen kan brukas på bästa sätt sett ur både ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Du läser till exempel Biologi, Entreprenörskap och Naturbruk och får möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom naturvetenskap.

Inom programmet finns 4 inriktningar: • Djur • Lantbruk • Skog • Trädgård

Restaurang- & livsmedelsprogrammet

Utbildningen riktar sig till dig som tycker om att laga mat och som är intresserad av hur man producerar och hanterar livsmedel. Under studierna lär du dig bland annat om restaurangbranschens olika delar. Du läser till exempel Livsmedels- och näringskunskap och Service och bemötande.

Inom programmet finns 3 inriktningar: • Bageri och konditori • Färskvaror, delikatess och catering • Kök och servering

Efter examen har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, till exempel som bagare eller konditor, butikssäljare inom färskvaror och delikatess, kock eller servitris.

VVS- & fastighetsprogrammet

En utbildning för dig som är intresserad av tekniska system i olika typer av fastigheter. VVS står för värme, ventilation och sanitet och är en stor bransch inom byggsektorn. Du får lära dig om värme- och ventilationssystem men också drift, underhåll och förvaltning av fastigheter. Du läser till exempel Ellära, Systemuppbyggnad, Värmelära och Verktygs- och materialhantering.

Inom programmet finns 4 inriktningar: • Fastighet • Kyl- och värmepumpsteknik • Ventilationsteknik • VVS

Efter examen har du grundläggande kunskaper för att arbeta inom vald inriktning, t.ex som fastighetsskötare, industrimontör, ventilationstekniker, fastighetsvärd eller isoleringsmontör.

VO Programmet riktar sig till dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om arbete inom vården. I utbildningen lär du dig om människans kropp och tankar men också att bemöta människor på ett bra sätt. Du läser till exempel Hälsopedagogik, Människors hälsa, Medicin och Psykologi. Du har också möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier.

Hantverksprogrammet

VF

Efter examen har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken eller administrativa yrken. Du kan bland annat jobba som projektadministratör, redovisningsassistent, butikssäljare, inköpare eller orderadministratör.

Vård- & omsorgsprogrammet

Efter examen har du kunskaper för att arbeta inom hotell-, konferens och turistnäringen, till exempel i reception, på resebyrå, med mässor, turistinformation, guidning, bokning, försäljning eller upplevelser.

RL

Efter examen utmärker du dig inom snabb teknik och har de kunskaper som behövs för att arbeta bland annat som billackerare, lastbilsförare, personbilsmekaniker, terminalarbetare eller bilskadereparatör.

Handels- & administrationsprogrammet

Inom programmet finns 2 inriktningar: • Hotell- och konferens • Turism och resor

Efter examen kan du jobba inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog. Möjliga yrken är djurvårdare med inriktning mot djursjukvård, skogsvårdare, trädgårdsodling, lantbruksmaskiner, hästskötare med inriktning mot ridning eller skogsmaskinförare.

FT

En utbildning för dig som är intresserad av tekniken i och kring olika motordrivna fordon. Du lär dig om funktion, konstruktion och service av fordon eller godshantering och säkerhet inom transport. Du läser till exempel Fordonsteknik, Maskinell godshantering och Lackeringsteknik.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av service och bemötande, men också av olika människors traditioner, sociala och kulturella behov. Du lär dig om olika kommunikationssätt, marknadsföring, planering och organisation och läser ämnen som Service och bemötande, Engelska och Turism.

NB

Efter examen har du kunskaperna för att arbeta inom bland annat driftsäkerhet, produktframställning, svetsning och maskinell materialbearbetning. Möjliga yrken är exempelvis processoperatör, livsmedelstekniker, svetsare, produktionstekniker eller laboratorietekniker inom den kemiska industrin.

Fordons- & transportprogrammet

Hotell- & turismprogrammet

HV

Efter examen har du kunskaperna som krävs för att arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen. Du kan bland annat arbeta som golvläggare, murare, träarbetare, järnvägstekniker, väg- och anläggningsarbetare, bergarbetare eller byggnadsplåtslagare.

Industritekniska programmet

Annons

EE Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar men ger möjlighet till specialiseringar, se respektive skola som har programmet.

Efter examen kan du exempelvis arbeta inom hemtjänst, på sjukhus eller vårdcentral. Olika exempel på yrkesområden är akutsjukvård, hemsjukvård, psykiatri, barn- och ungdomssjukvård, äldreboende och funktionsnedsättning. Möjliga yrken är ambulanssjukvårdare, barnmorska, kurator eller tandsköterska.

El- & energiprogrammet

Utbildningen riktar sig till dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Du lär dig om produktion, instalation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Du läser ämnen som till exempel Datorteknik, Elektromekanik och Mekatronik.

Inom programmet finns 4 inriktningar: • Automation • Dator- och kommunikationsteknik • Elteknik • Energiteknik

Efter examen är du utrustad med rätt kunskap för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljöeller vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem. Möjliga yrken är robottekniker, eventtekniker, nätverkstekniker, installationselektriker, larm- och säkerhetstekniker eller driftoperatör. Du kan också jobba som elektriker inom eldistribution eller elinstallation.


R A M: VÅRA PROG AM TECH PROGR OGRAM SCIENCE PR IT PROGRAM

ÖPPET HUS!

Lördag 19 ja nuari kl 12–14 Lördag 2 fe bruari kl 12–14 Onsdag 13 februari kl 17–19

SKAPA FRAMTIDEN

GENOM TEKNIK, INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP.

Stockholm: Löjtnantsgatan 25, 115 50 Stockholm. www.tekniskagymnasiet.se/stockholm Telefon: 08-522 56 880. Epost: stockholm@tekniskagymnasiet.se


16

Annons

Hela denna bilaga är en annons från Newsfactory Media Group

Annons

programpresentation HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ES

Estetiska programmet

Riktar sig till dig som är intresserad av att uttrycka dig konstnärligt och kanske funderar mycket över kultur och människans roll i samhället. Du lär dig att tolka konst och kultur, att arbeta skapande och att kommunicera tankar och idéer genom estetiska uttryck. Du läser ämnen som Konst och kultur, Estetisk kommunikation och Konstarterna och samhället. Inom programmet finns 5 inriktningar: • Bild och formgivning • Dans • Estetik och media • Musik • Teater

EK

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar. Du lär dig om hur företag och organisationer arbetar, och om hur lagar blir till. Du läser ämnen som Företagsekonomi, Privatjuridik och Psykologi.

Efter examen kan du läsa vidare inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområden som kulturvetenskap, historia, språk, kommunikation, dans, arkitektur, design, musik och formgivning. Möjliga yrken är till exempel art director, fotograf, musiker eller producent på radio och tv.

Inom programmet finns 2 inriktningar: • Ekonomi • Juridik

HU

Humanistiska programmet

Programmet riktar sig till dig som vill lära dig mer om människors idévärld och om hur vårt samhälle fungerar. Med språket och kulturen i fokus lär du dig att analysera och förstå vår samtid och historia. Du läser till exempel Filosofi, Moderna språk och Människans språk. Inom programmet finns 2 inriktningar: • Kultur • Språk

Efter examen kan du läsa vidare på eftergymnasiala utbildningar inom ekonomi och samhällsvetenskapliga ämnen. De kan till exempel handla om folkrätt, civilekonomi, straffrätt, internationell rätt, statistik eller arbetsmarknadskunskap och management. Möjliga yrken är till exempel jurist, fastighetsmäklare, egen företagare eller revisor.

Efter examen kan du plugga vidare främst inom humaniora eller samhällsvetenskap, exempelvis etnologi, konst- och bildvetenskap, kommunikation, filosofi, lingvistik och översättning. Möjliga yrken är till exempel journalist, bibliotekarie, socionom eller studie- och yrkesvägledare.

VÄLJ DIN PERSONLIGA FRAMTID! Vårt unika arbetssätt ger dig flera fördelar: • Du får gedigna ämneskunskaper • Du utvecklar ditt eget driv • Du lär dig att strukturera din tid och arbeta målinriktat

Våra program • • • •

EKONOMIPROGRAMMET HUMANISTISKA PROGRAMMET NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

ÖPPET HUS Stockholm/Globen

Uppsala

• Torsdag 31 jan, kl 18-20 • Onsdag 6 feb, kl 18-20

• Torsdag 7 feb, kl 18-20

Stockholm/Internationella • Lördag 26 jan, kl 10-14 • Tisdag 5 feb, kl 18-20

För mer information: kunskapsgymnasiet.se


Annons

HelA dennA bilAgA är en Annons från newsfActory MediA group

Annons

17

programpresentation

NA

SA

sAMHällsVeTenskApsprogrAMMeT

Riktar sig till dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ur ett internationellt perspektiv. Du läser till exempel Samhällskunskap, Psykologi och Moderna språk. inom programmet finns 3 inriktningar: • Beteendevetenskap • Medier, information och kommunikation • Samhällsvetenskap

nATurVeTenskApligA progrAMMeT

Det naturvetenskapliga programmet riktar sig till dig som är intresserad av vetenskap och matematik. I utbildningen lär du dig att tänka kritiskt och logiskt med hjälp av matematiska modeller, experiment, laborationer och fältstudier. Du läser till exempel Matematik, Fysik och Kemi. inom programmet finns 2 inriktningar: • Naturvetenskap • Naturvetenskap och samhälle efter examen är du förberedd för att plugga vidare främst inom naturvetenskap, matematik och teknik, exempelvis farkostteknik, lantmäteri, biomedicin, medicin och elektroteknik. Möjliga yrken är biolog, civilingenjör, läkare eller polis.

efter examen kan du plugga vidare främst inom samhällsvetenskap, exempelvis juridik, ekonomi, statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, beteendevetenskap eller pedagogik. Möjliga yrken är till exempel administratör, friskvårdskonsulent, lärare eller verkställande direktör.

TE

TeknikprogrAMMeT

Riktar sig till dig som är intresserad av teknik och teknikutveckling. I utbildningen får du bland annat lära dig om hur tekniken kan användas för att ta fram och utveckla nya produkter inom olika områden. Du läser till exempel Teknik, Fysik och Kemi. inom programmet finns 5 inriktningar: • Design och produktutveckling • Informations- och medieteknik • Produktionsteknik • Samhällsbyggande och miljö • Teknikvetenskap efter examen kan du plugga vidare främst inom teknikoch naturvetenskap eller liknande områden. Det kan handla om arkitektur, konstruktion, medieteknik, produktionsledning, produktutveckling, samhällsbyggnad och miljöteknik. Möjliga yrken är till exempel arkitekt, dataspelsutvecklare, programmerare eller optiker.


18

Annons

HelA dennA bilAgA är en Annons från newsfActory MediA group

Annons

programpresentation INTRODUKTIONSPROGRAMMEN IM

GYMNASIESÄRSKOLAN SÄR

Programmen är till för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Varje elev läser på heltid med en individuell studieplan och får möjlighet att studera utifrån sina egna förutsättningar. Programmen har olika inriktning för att förbereda eleven antingen för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för annan utbildning.

Syftet är att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden eller att få behörighet till ett yrkesprogram. • individuellt alternativ riktar sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Den är tänkt att hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, någon annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. • språkintroduktion är en utbildning som fokuserar på att lära ungdomar som nyligen anlänt till Sverige det svenska språket. Tanken är att eleven sedan ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller någon annan utbildning.

deT Finns FeM inTrodukTionsprogrAM: • preparandutbildningen ska ge behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är till för elever som gått ut grundskolan utan behörighet att söka till gymnasiet. Du kan vara behörig till ett yrkesprogram men ej till ett högskoleförberedande program och läsa preparandutbildningen. Utbildningen pågår i högst ett år. • programinriktat individuellt val är till för elever som har några, men inte alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Tanken är att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till ett yrkesprogram.

Gymnasiesärskolan är till för dig som har en utvecklingsstörning och tillhör gymnasiesärskolans målgrupp.

nATionellA progrAM de nationella programmen i gymnasiesärskolan är: • Programmet för administration, handel och varuhantering • Programmet för estetiska verksamheter • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation • Programmet för fordonsvård och godshantering • Programmet för hantverk och produktion • Programmet för hotell, restaurang och bageri • Programmet för hälsa, vård och omsorg • Programmet för samhälle, natur och språk • Programmet för skog, mark och djur Gymnasial lärlingsutbildning får finnas inom de nationella programmen.

• yrkesintroduktion vänder sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

de individuella programmen Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program i gymnasiesärskolan. introduktionsprogram Hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion och individuellt alternativ inom gymnasieskolans introduktionsprogram om de önskar sådan utbildning. Hemkommunen får också erbjuda språkintroduktion till elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Den nya gymnasiesärskolan är en reform som börjar gälla från och med juli 2013. läs mer på www.skolverket.se/ forskola-och-skola/sarskola

INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME IB IB-programmet är till för dig som söker utmaning i dina studier och kan tänka dig en internationell karriär. Du lär dig att arbeta mot deadlines, argumentera, analysera och att tänka utifrån ett internationellt perspektiv. Programmet kan liknas vid en mix av Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet och undervisningen hålls på engelska. inom programmet studeras sex utvalda ämnen från följande ämnesgrupper: • Elevens modersmål • Språk • Samhällsvetenskapliga ämnen • Naturvetenskapliga ämnen • Matematik • Konstnärliga ämnen

08 - 580 283 01 www.samgymnasiet.se

tet is k a es met

m m ra

et

Öpp E

NÄRA JAKOBSBERGS STN

ekonomiprogram

Samgymnasiet Mälarvägen 2 Järfälla

pr og

ekonomi juridik bild & formgivning musik teater beteendevetenskap samhällsvetenskap

äl mh sa

ten lsve

skapsprogrammet

S u h

T 31/1 TORSDAG

17:00 - 19:30

TRÄffA ElEvER Och pERSONAl SE våRA lOKAlER, uTSTÄllNiNGAR, livEmuSiK Och TEATERREpETiTiONER pASTASAllAD / fiKA

Därutöver läser alla de tre ämnena i IB:s kärna: Theory of knowledge (ToK), Creativity, Action, Service (CAS) samt specialarbetet "Extended Essay"; IB:s motsvarighet till svenska gymnasieprograms projektarbete. Betygen bestäms till stor del av slutproven, vilka betygssätts av externa examinatorer. Muntliga examinationsformer, samt vissa uppsatser och arbeten, betygssätts internt av skolorna. Varje ämne betygssätts på en skala från 1 till 7.

efter examen är du väl förberedd för studier på universitetsnivå och eftersom diplomet är godkänt över hela världen har du möjlighet att söka till college och universitet var du vill. Elever med IB-utbildning konkurrerar sedan november 2011 på samma villkor som sökande med svenska gymnasiebetyg. Det innebär att deras betyg ska värderas på ett likvärdigt sätt jämfört med svenska betyg när det gäller jämförelsetal, meritpoäng och kompletteringar. läs mer på www.ibo.org


HOS OSS KAN DU BLI:

G I D R Ö F T E I S A N M GY T O G Å N I L B L L I V M SO ! T L L E I SPEC ÖPPET HUS! Å P S S O T Ö M

ri kl. 17–19 a ru b fe 2 1 g a d kl. 18–20, Tis ri a u n ja ari kl. 17–19 u 9 n 2 ja g a 2 d 1 is g T a , d 4 is 1 T januari kl. 12– ari kl. 18–20, u 6 n 2 ja g ari kl. 17–19 a 1 3 ru rd b ö g L a fe : d 3 e rs g 1 o T in g d , a d d 4 s u 1 H On 2– ari kl. 18–20, 9 januari kl. 1 u 1 n g ja a 0 rd 3 ö L g : a a d n s n Sollentu ri kl. 12–14, O a u n ja 6 2 g a rd Stockholm: Lö

etsplats själv på en arb a b b jo tt a m or del o lt enkelt en st u dig bäst gen e d h r r li lä b e t k e yr b b t Jo sk Ett prakti andledare. d en erfaren h e m s n a m m tillsa ing! av din utbildn

.se t e i s a n m y g s e www.yrk ge 141 49 Huddin

21, gulatorsvägen 192 71 Sollentuna Huddinge: Re 24–26, olm jupdalsvägen , 112 51 Stockh 16 Sollentuna: D n ta a sg rg e b trand Stockholm: S


Boka in öppet hus 2013 Stockholms stads gymnasieskolor Skola

vt 2013

omvalSperiod 2013

BernadottegymnaSiet

12/2 kl 18.00

Se skolans webbplats för info.

BlackeBergS gymnaSium

29/1 kl 17.00–20.00

Info. kväll 7/5 kl 18.00–19.00

Bromma gymnaSium

16/1 kl 18.00–21.00

enSkede gårdS gymnaSium

16/1 kl 18.00–20.00

eSS–gymnaSiet

Se skolans webbplats för info.

midSommarkranSenS gymnaSium

31/1 kl 17.00–19.00

25/4 kl 17.00–19.00

gloBala gymnaSiet

24/1 kl 17.00–20.00

Öppna dörrar v.16

kiSta gymnaSium

19/1 kl 12.00–15.00

Prova på dagar 25–26/4 kl 08.30–14.00 (prova på dagar bokas via SYV)

kungliga SvenSka BalettSkolan

19/1 kl 10.00–15.00

kungSholmenS gymnaSium/ StockholmS muSikgymnaSium

Open House 23/1 kl 18.00–20.00 Öppet hus 24/1 kl 18.00–21.00

Open School Day 10/4 kl 08.30–15.00 Öppen skoldag 10/4 kl 08.30–15.00

kungSholmenS väStra gymnaSium

31/1 kl 18.00–20.00

7/5 kl 18.00–20.00

kärrtorpS gymnaSium

22/1 kl 18.00– 21.00

Info. kväll 7/5 kl 18.00–19.30

lindeparkenS gymnaSieSärSkola

13/12 kl 13.00–15.00

norra real

22/1 kl 18.00–21.00 Öppen skoldag 30/1 kl 12.00–16.00

Öppen skoldag 2/5 kl 12.00–16.00

roSS tenSta gymnaSium

26/1 kl 11.00–14.00

Info. kväll 25/4 kl 18.00–20.00

ScengymnaSiet S:t erik

26/1 kl 11.00–15.00

Öppen skoldag 6/5

S:t erikS gymnaSium

26/1 kl 11.00–15.00

Öppen skoldag 6/5

Spånga gymnaSium

23/1 kl 18.00–20.30

Gy-info & djurexpo 5/5 kl 11.00–16.00

Stockholm Science & innovation School (SSiS)

5/2 kl 18.00–20.00

23/4 kl 18.00–20.00

StockholmS hotell- och reStaurangSkola

15/1 och 16/1 kl 18.00

16/4 och 17/4 kl 18.00

StockholmS rh-gymnaSium

Se skolans webbplats för info.

StockholmS tranSport- och FordonStekniSka gymnaSium (StFg)

26/1 kl 11.00–15.00

Södra latinS gymnaSium

23/1 kl 17.00–20.00

the international School oF the Stockholm region (iSSr)

Se skolans webbplats för info.

thorildSplanS gymnaSium

19/1 kl 12.00–16.00

Info. kväll 8/5 kl 16.00–18.00

öStra realS gymnaSium

15/1 kl 17.30

Info. kväll 7/5 kl 16.00

utbildningsförvaltningen

Info. kväll 16/4 kl 18.00

Oppet Hus 2013  

Gymnsieval, gymnasium

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you