IconNews 2 2017 Fi

Page 4

PÄÄKIRJOITUS

Maailmalle 100-vuotiaan Suomen eväät taskussa Tämän lehden ilmestyessä Suomi valmistautuu juhlimaan 100-vuotista itsenäisyyttään. Kulttuurimme on vielä nuori verrattuna moniin muihin maailman kulttuureihin, mutta itsenäisyyden aikana Suomen kehityksen kaari on ollut huima. Maatalous on vaihtunut korkeaan teknologiaan, köyhyys hyvinvointiin. Pienen kansan on puhallettava yhteen hiileen. Sillä on ollut ratkaiseva merkitys Suomen historian vaikeina aikoina, mutta se on yhtä tärkeää myös tänään. Suomi on saavuttanut kaiken panostamalla koulutukseen ja tutkimusja kehitystyöhön. Kiihtyvässä muutoksessa pysyminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa kouluttautumista, organisaatioiden välistä yhteistyötä ja ajatusten avoimuutta. Näin syntyy uusia menestystarinoita. Paikalleen ei voi jäädä. Myös NewIcon on viettänyt tänä vuonna juhlavuottaan. Kymmenvuotias yritys on rakentunut toimivaksi organisaatioksi, jolla on kyky tuottaa laadukkaita korkean teknologian laitteita ja viedä niitä maailmalle. Olemme panostaneet tuotteiden ja koko organisaation kehittämiseen sekä muun muassa laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmiin paljon. Olen tänä(kin) vuonna matkustanut noin 20 eri maassa New­ Iconin tuotteita ja osaamista myymässä. Viime aikoina matkat ovat suuntautuneet erityisesti Kiinaan, jossa kasvupotentiaa­lia on valtavasti. Toinen iso markkina-alue on Lähi-Itä. Kansainvälinen kasvu on meille elinehto, sillä Suomen markkina on pieni. Matkustaminen vaatii usein lehmän hermoja. Eteen voi tulla yllättäviä tilanteita ja aikataulumuutoksia. Silloin pitää olla luova ja joustava, sillä asiat voivat muuttua lennossa. Sama pätee yrityksen menestymiseen. Varsinkin julkisen puolen hankintaprosessit maasta riippumatta tahtovat kestää tuskastuttavan pitkään ja odottelu kysyy pitkää pinnaa. Maailmalla pärjääminen vaatii ketteryyttä ja luovuutta. On löydettävä oma kapea alue ja keskityttävä olemaan siinä maailman paras omilla vahvuuksillaan. On hienoa huomata, että suomalaiseen osaamiseen luotetaan. Luottamus rakentuu varmasti sen päälle, että meillä on tapana puhua suoraan ja rehellisesti. Emme lupaa enempää kuin kykenemme toimittamaan. Meille NewIconilla on ensisijaista se, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. On kunniakysymys hoitaa hommat maaliin – asioita ei jätetä puolitiehen. Pakertaminen ja puurtaminen ilman lepoa ei kuitenkaan tuo tulosta. Vaativalle työlle tarvitaan vastapainoa. Monet suomalaiset hakevat rauhaa ja rentoutusta luonnosta. Puhtaassa ilmassa, veden äärellä, lumisessa metsässä tai vaikka kuutamon valossa liikkuessa voi nollata ajatukset ja palautua työstä. Tätä osaa arvostaa enemmän vaikka palatessa Kiinasta. Usein luonnossa syntyvät myös parhaat oivallukset. Rauhallinen, stressitön ympäristö ruokkii myös luovuutta. Pitää olla monipuolista tekemistä, ei pelkkää työntekoa, vaikka työ leijonanosan ajasta viekin. Tämän lehden sivuilta 6–7 voit lukea, missä NewIconin myyntityössä mukana olevat viettävät vapaa-aikaansa ja mikä on heidän suosikkipaikkansa täällä Kuopion seudulla. Toivotan sinulle mielenkiintoisia hetkiä lehtemme parissa!

4

OSSI PARVIAINEN Kirjoittaja on NewIcon Oy:n toimitusjohtaja


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.