IconNews 2 2017 Fi

Page 14

TEKSTI: IINA TIIHONEN KUVAT: MARKUS ASPEGREN, ALIAS STUDIO

Veikko Rusanen, huoltopäällikkö Työskennellyt NewIconissa vuodesta 2015 Motto Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki

Mika Lipponen, huoltoasiantuntija Työskennellyt NewIconissa vuodesta 2015 Motto Kun tehdään, niin tehdään kunnolla

14

Sujuvan huollon ykkösjuttuja ovat ennakointi ja laadun­ tarkkailu NewIconin huollossa panostetaan asiakaslähtöisyyteen ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Avainasemassa ovat osaava huoltotiimi ja toimintaa helpottavat järjestelmät. Ulkomailla huollosta vastaavat NewIconin jälleenmyyjät. Heidät koulutetaan toimimaan saman huoltokonseptin mukaisesti kuin Suomessa. NewIconilla on parhaillaan käynnissä hanke, jossa luodaan maakohtaiset toimintasuunnitelmat laadukkaan ja sujuvan huollon varmistamiseksi kaikkialla maailmassa.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.