IconNews 1 2018 FI

Page 8

TEKSTI: IINA TIIHONEN KUVAT: ALIAS CREATIVE

ASIAKASUUTINEN

Teho-osastolla ei ole aikaa hukattavaksi – älylääkekaappi tuo varmuutta lääkkeenantoon Sairaanhoitajan työ teho-osastolla on hektistä ja vaativaa. Työ sisältää paljon nopeaa reagointia ja akuuttia lääkehoitoa – virheille ei ole varaa. Kun aikaa ei ole hukattavaksi, varmuutta lääkkeenantoon tuovat eMED ICON -älylääkekaapit, joista oikean lääkkeen löytää nopeasti ja varmasti. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) uusi teknologia on tehostanut sairaanhoitajien rutiinitehtäviä, minkä ansiosta potilaille jää enemmän aikaa.

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.