Icon News 1/2016

Page 8

Kyseessä on maailman suurin täysautomaattinen lääkevarastoautomaatti, jossa kaksi käsivarsirobottia sisäänsyöttää varastoon 4000–5000 lääkepakettia päivässä. Neljä robottia puolestaan keräilee ja hyllyttää paketteja aamupäivisin noin 1500 paketin tuntivauhdilla. Lisäksi yksi robotti laittaa kansia ja osoitetarroja osastolaatikoihin. Nämä seitsemän robottikäsivartta vastaavat varastosta, jonka kapasiteetti on täynnä ollessaan 150 000 lääkepakettia. Saanila-Sotamaa näkee, että sote-uudistusten ja muiden myllerrysten keskellä on kasvava tarve päästä lähemmäs potilasta. Älylaitteet ja automaatio toimivat tämän mahdollistajina. – Me tulemme siirtymään älykkäisiin e-lääkekaappeihin, antibioottilaimennusrobottiin ja solunsalpaajanlaimennusautomaatioon, jotta saamme henkilöstön lähelle potilasta ja työergonomialtaan parempiin tehtäviin.

JUNA ETENI NOPEASTI Käsitykset Mega-Fixusta olivat tarkan ja neuvottelumenettelyyn perustuneen hankintaprosessin jälkeen selvät. Ennen päätöstä NewIconin kanssa käytiin syvälliset keskustelut ja vastaavaan ratkaisuun tutustuttiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Yllätyksiä ei siis periaatteessa tullut.

8

– Mutta aika isohan se kokonaisuus oli, kun se tuohon fyysisesti tuli, Saanila-Sotamaa naurahtaa. Automaatti on neljä metriä korkea ja 35 metriä pitkä. Hankintaprosessin jälkeen alkanutta tapahtumaketjua HUS:n väki kehuu erittäin sujuvaksi. – Toiminta on ollut todella mahtavan nopeaa. Huhtikuussa tehtiin sopimus, juhannuksena alkoivat rakennustyöt ja elokuun loppupuolella oltiin jo testausvaiheessa. Rakentaminen kävi ihan uskomattoman nopeasti. Toimitusaika olikin yksi ratkaisevista tekijöistä toimittajaa valitessa. Jotain pientä mutkaakin matkaan tuli. Kun kone oli jo kasassa, huomattiin, että maanalaisen tilan lattiapinnoite on käyttökelvoton. Lattiat jouduttiin hiomaan ja pinnoittamaan uudestaan. – Siinä olikin oma operaationsa, että varastorobotti saatiin suojattua tiiviisti. Laitteeseen ei saanut päästä yhtään maalipölyä. Muutama viikko siinä vierähti, mutta onneksi kaikki meni loppujen lopuksi hyvin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.