Page 1

NEVI CERTIFIED BUSINESS E D U C AT I O N PROGRAMS

Opleidingen, Trainingen en incompany Bedrijfsleven en (semi)publieke sector cursusjaar 2019


Opleidingsprogramma voor inkoop, supply- en contractmanagement Opleidingen & Trainingen

De genoemde prijzen gelden

Nevi Professional Membership

Copyright Š 2019 Nevi, Zoetermeer

vanaf 1 oktober 2019 tot 1 januari

Profiteer van de vele voordelen, waaronder

Niets uit deze uitgave mag worden ver-

korting op onze opleidingen, trainingen,

veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-

events en gratis toegang tot Kennislab.

matiseerd gegevensbestand of openbaar

Incompany prijzen op aanvraag.

Voor informatie over het membership van

gemaakt worden in enige vorm of op enige

Wijzigingen onder voorbehoud.

Nevi: https://nevi.nl/nevi-membership. Een

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of

lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

door fotokopieĂŤn, opname, of op enige

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

andere manier, zonder voorafgaande

betaal je de helft van de jaarcontributie).

schriftelijke toestemming van de uitgever.

2020. De BTW bedraagt 21%.


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Prijsoverzicht Nevi opleidingen cursusjaar 2019

Tarieven van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Nevi MIL en Nevi 1 Ledenprijs (excl. BTW)

(incl. BTW)

Niet-ledenprijs (excl. BTW)

Examen

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

€ 2.775,74

€ 230,00¹

€ 278,30¹

NEVI MEDEWERKER INKOOP EN LOGISTIEK (MIL) Module 1 & 2 (2 examens)

NEVI 1

8 dagen of 16 avonden

€ 1.995,00

€ 2.413,95

€ 2.294,00

(START VAN D E OPLEIDING VOOR 1 JAN UA RI 2 0 2 0 ).

8 dagen of 16 avonden

€ 1.933,00

€ 2.338,93

€ 2.223,00

€ 2.689,83

€ 230,00¹

€ 278,30¹

8 dagen of 16 avonden

€ 2.002,00

€ 2.422,42

€ 2.292,00

€ 2.773,32

€ 230,00¹

€ 278,30¹

Module Bedrijfseconomische aspecten van inkoop

2 dagen of 4 avonden

€ 596,00

€ 721,16

€ 686,00

€ 830,06

€ 230,00

€ 278,30

Module Persoonlijke effectiviteit-1

4 dagen (1 dag per maand)

€ 1.532,00

€ 1.853,72

€ 1.761,00

€ 2.130,81

€ 230,00

€ 278,30

Module Onderhandelen

2 dagen workshop (geen overnachting inbegrepen)

€ 720,00

€ 871,20

€ 828,00

€ 1.001,88

€ 230,00

€ 278,30

Module Inkoopproces - privaat deel 1 & 2 basis

(2 examens)

Module Inkoopproces - publiek deel 1 & 2

verdieping

(2 examens) (Incl. 18 maanden toegang tot online Zakboek AW)

VERKORT NEVI 1 (ALLEEN MOGELIJK MET VRIJSTELLINGEN) Verkort Professional Nevi 1 privaat (3 examens)

Verkort Professional Nevi 1 publiek (3 examens) (Incl. 18 maanden toegang tot online Zakboek AW)

6 dagen, obv vrijstellingen (4 dagen inkoop­­ proces, 2 dagen onderhandelen)

€ 2.845,00

€ 3.442,45

€ 3.267,00

€ 3.953,07

inclusief 2

inclusief2

6 dagen, obv vrijstellingen (4 dagen inkoop­ proces, 2 dagen onderhandelen)

€ 2.914,00

€ 3.525,94

€ 3.336,00

€ 4.036,56

inclusief2

inclusief2

*1

Prijs per examen

*2

Exclusief her­examen(s)

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Nevi 1 (vervolg) Ledenprijs (excl. BTW)

verdieping

basis

NEVI 1 PRIVAAT

Niet-ledenprijs

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

Examen (excl. BTW)

(incl. BTW)

(LET OP: VERNIEUW DE OP LEI DI N G: I N SC HRI JV I N GEN MET STA RTDATU M VA N A F 1 JA N UA RI 2 0 2 0 )

Inkoopproces basis - deel 1

7 dagen of 14 avonden

€ 1.770,00

€ 2.141,70

€ 2.035,00

€ 1.934,01

€ 230,00¹

€ 278,30¹

Inkoopproces basis - deel 2

3 dagen of 6 avonden

€ 759,00

€ 918,39

€ 870,00

€ 1.052,70

€ 230,00¹

€ 278,30¹

Commercieel Onderhandelen

2 dagen

€ 901,00

€ 1.090,21

€ 1.035,00

€ 1.252,35

nvt

nvt

Persoonlijk leiderschap 1

3 dagen

€ 1.351,00

€ 1.634,71

€ 1.550,00

€ 1.875,50

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 690,00

€ 834,90

Praktijkexamen

nvt

nvt

*1

Prijs per examen

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Nevi 1 (vervolg) Ledenprijs (excl. BTW)

NEVI 1 PUBLIEK

verdieping

basis

Module Inkoop en aanbesteden basis

Niet-ledenprijs

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

Examen (excl. BTW)

(incl. BTW)

(LET OP: VERNIEUW DE OP LEI DI N G: I N SC HRI JV I N GEN MET STA RTDATU M VA N A F 1 JA N UA RI 2 0 2 0 )

7 dagen of 14 avonden

€ 1.819,00

€ 2.200,99

€ 2.090,00

€ 2.528,90

€ 230,00¹

€ 278,30¹

Uitvoeren van onderhandse procedures

3 dagen of 6 avonden

€ 779,00

€ 942,59

€ 895,00

€ 1.082,95

€ 230,00¹

€ 278,30¹

Module Persoonlijk leiderschap

3 dagen

€ 1.351,00

€ 1.634,71

€ 1.550,00

€ 1.875,50

nvt

nvt

Module Intern adviseren en onderhandelen

2 dagen

€ 901,00

€ 1.090,21

€ 1.035,00

€ 1.252,35

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 690,00

€ 834,90

(Inclusief 18 maanden toegang tot online Zakboek AW)

Praktijkexamen

nvt

nvt

*1

Prijs per examen

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf 1

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Nevi 2 Ledenprijs

Niet-ledenprijs

Examen

(excl. BTW)

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

verdieping

basis

NEVI 2 Module Inkoopproces gevorderd - privaat deel 1 & 2 (2 examens)

6 dagen of 12 avonden

€ 1.594,00

€ 1.928,74

€ 1.833,00

€ 2.217,93

€ 230,00¹

€ 278,30¹

Module Kostenmanagement

3 dagen of 6 avonden

€ 1.043,00

€ 1.262,03

€ 1.200,00

€ 1.452,00

€ 230,00

€ 278,30

Module Persoonlijke effectiviteit-2

4 dagen

€ 1.640,00

€ 1.984,40

€ 1.887,00

€ 2.283,27

€ 230,00

€ 278,30

Module Fact Based Negotiation

1 dag + workshop of 2 avonden + workshop

€ 1.028,00

€ 1.243,88

€ 1.183,00

€ 1.431,43

€ 230,00

€ 278,30

(geen overnachting inbegrepen)

Module Maatschappelijk verantwoord inkopen

2 dagen of 4 avonden

€ 699,00

€ 845,79

€ 804,00

€ 972,84

€ 230,00

€ 278,30

Module Project- en risicomanagement

3 dagen of 6 avonden

€ 1.043,00

€ 1.262,03

€ 1.200,00

€ 1.452,00

€ 230,00

€ 278,30

Module Contract- en leveranciers­ management

3 dagen of 6 avonden

€ 1.146,00

€ 1.386,66

€ 1.318,00

€ 1.594,78

€ 230,00

€ 278,30

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 300,00

€ 363,00

Praktijkopdracht

*1

Prijs per examen

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Nevi 2 (vervolg) Ledenprijs

Niet-ledenprijs

Examen

(excl. BTW)

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

verdieping

basis

NEVI 2 PUBLIEK Basismodule Inkoop en aanbesteden deel 1 (Inclusief 24 maanden toegang tot online Zakboek AW)

7 dagen of 14 avonden

€ 3.145,00

€ 3.805,45

€ 3.602,00

€ 4.358,42

€ 230,00

€ 278,30

Basismodule Inkoop en aanbesteden deel 2

7 dagen of 14 avonden

€ 3.046,00

€ 3.685,66

€ 3.503,00

€ 4.238,63

€ 230,00

€ 278,30

Keuzemodule 1: Project- en riscomanagement bij complexe aanbestedingen

3 dagen

€ 1.099,00

€ 1.329,79

€ 1.264,00

€ 1.529,44

€ 230,00

€ 278,30

Keuzemodule 2: Communiceren, beïnvloeden en onderhandelen

2 dagen

€ 732,00

€ 885,72

€ 842,00

€ 1.018,82

€ 230,00

€ 278,30

Keuzemodule 3: Persoonlijke effectiviteit en groei

3 dagen

€ 1.465,00

€ 1.772,65

€ 1.685,00

€ 2.038,85

€ 230,00

€ 278,30

TOELATINGSPROCEDURE - NEVI 2 Toelatings­ procedure Nevi 2 privaat

€ 995,00

€ 1.203,95

€ 1.144,00

€ 1.384,24

inclusief1

inclusief1

Toelatings­ procedure Nevi 2 publiek

€ 995,00

€ 1.203,95

€ 1.144,00

€ 1.384,24

inclusief1

inclusief1

*1

Exclusief 1 herexamen

*

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Nevi contract- en leveranciers­ management Ledenprijs (excl. BTW)

(incl. BTW)

Niet-ledenprijs (excl. BTW)

(incl. BTW)

Examen (excl. BTW)

(incl. BTW)

inclusief1

inclusief1

6 dagen

basis

Opleiding Contract- en leveranciersmanagement (LET OP: inschrijvingen met startdatum vóór 31/12/2019) 1 examen: verbeterplan Opleiding Contract- en leveranciersmanagement (LET OP: inschrijvingen met startdatum ná 31/12/2019) 1 examen: verbeterplan

7 dagen

basis

NEVI CONTRACT- EN LEVERANCIERSMANAGEMENT € 3.999,00

€ 4.838,95

€ 4.519,00

€ 5.467,99

Herkansing

€ 440,00

€ 4.599,00

€ 5.564,79

€ 5.119,00

€ 6.193,99

Herkansing

inclusief1

€ 532,40

inclusief1

€ 440,00

€ 440,00

verdieping

KOPSTUDIES NEVI CONTRACT- EN LEVERANCIERSMANAGEMENT Kopstudie 1: Onderhandelen voor contract­ managers (Geen examen. Afronding met reflectieverslag)

2 dagen

€ 1.419,00

€ 1.716,99

€ 1.712,00

€ 2.071,52

nvt

nvt

Kopstudie 2: Contractmanagement en Aanbestedingswet (Geen examen. Afronding met presentatie)

2 dagen

€ 1.177,00

€ 1.424,17

€ 1.409,00

€ 1.704,89

nvt

nvt

Kopstudie 3: De impactvolle contractmanager (Geen examen. Afronding met reflectieverslag)

2 dagen

€ 1.419,00

€ 1.716,99

€ 1.712,00

€ 2.071,52

nvt

nvt

*1

Inclusief 1 herexamen

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Nevi Manager en Leader Ledenprijs (excl. BTW)

Niet-ledenprijs

(incl. BTW)

Examen

(excl. BTW)

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

€ 5.045,00

€ 6.104,45

(deel 1 m) € 300,00

€ 363,00

(deel 2 m) € 300,00

€ 363,00

NEVI PROCUREMENT MANAGEMENT PROGRAM Module Strategisch management & inkoopalignment deel 1 & 2

20 avonden

€ 4.606,00

€ 5.573,26

(2 examens: mondeling)

Module Persoonlijke effectiviteit-3

4 dagen

€ 1.862,00

€ 2.253,02

€ 2.110,00

€ 2.553,10

nvt

nvt

4 avonden

€ 1.045,00

€ 1.129,00

€ 1.065,00

€ 1.366,09

€ 300,00

€ 363,00

10 avonden

€ 2.230,00

€ 2.698,30

€ 2.545,00

€ 3.079,45

€ 300,00

€ 363,00

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 500,00

€ 605,00

€ 14.995,00

€ 18.143,95

(1 examen: reflectieverslag)

Module Verander­ management en inkoop­ ontwikkeling (1 examen: schriftelijke opdracht)

Module Keten­ management (1 examen: schriftelijke opdracht)

Mondelinge verdediging schriftelijke opdrachten

NEVI PROCUREMENT LEADERSHIP PROGRAM Procurement Leadership Program 6 modules en peer coaching

Doorlooptijd circa 9 maanden

€ 13.500,00

€ 16.335,00

Herkansing essay

inclusief1

€ 300,00

*1

inclusief2

€ 363,00

Inclusief 1 herexamen

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Prijsoverzicht Nevi trainingen cursusjaar 2019

Tarieven van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Leergangen & Masterclasses Prijs lid (excl. BTW)

Prijs niet-lid

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

Aantal Cursusdagen

LEERG ANGEN & M AST ER CL ASSES Leergang inkopen GWW (CROW)

€ 2.995,00

€ 3.623,95

€ 2.995,00

€ 3.623,95

5

Leergang Strategische Inkoop

€ 4.795,00

€ 5.801,95

€ 5.515,00

€ 6.673,15

7

Leergang Tactische Inkoop

€ 4.795,00

€ 5.801,95

€ 5.515,00

€ 6.673,15

7

Procurement Executive Program

€ 7.780,00

€ 9.413,80

€ 8.950,00

€ 10.829,50

10

Masterclass Businessgedreven Inkoop

€ 1.695,00

€ 2.050,95

€ 1.995,00

€ 2.413,95

2

Masterclass inkopen in de zorg

€ 2.550,00

€ 3.085,50

€ 2.995,00

€ 3.623,95

4

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Trainingen Inkoopvaardigheden Prijs lid (excl. BTW)

Prijs niet-lid

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

Aantal Cursusdagen

INKOOPVAARDIGHEDEN Basisaspecten van inkoop

€ 1.165,00

€ 1.409,65

€ 1.395,00

€ 1.687,95

2

Blockchain voor inkoopprofessionals

€ 961,95

1

Categoriemanagement

€ 1.695,00

€ 2.050,95

€ 1.995,00

€ 2.413,95

3

Inkoopprojectmanagement

€ 1.165,00

€ 1.409,65

€ 1.395,00

€ 1.687,95

2

Inkooprisicomanagement

€ 961,95

1

Inkopen van ICT

€ 1.165,00

€ 1.409,65

€ 1.395,00

€ 1.687,95

2

Inkopen in de groothandel en retail

€ 1.405,00

€ 1.700,05

€ 1.695,00

€ 2.050,95

2

€ 1.995,00

€ 2.413,95

€ 2.295,00

€ 2.776,95

3

Opstellen van koopcontracten

€ 1.405,00

€ 1.700,05

€ 1.695,00

€ 2.050,95

2

Strategisch Kostenmanagement

€ 1.405,00

€ 1.700,05

€ 1.695,00

€ 2.050,95

2

Succesvol inkopen in China

€ 961,95

1

Verbeter prestaties in het operationele inkoopproces

€ 1.165,00

€ 1.409,65

€ 1.395,00

€ 1.687,95

2

Waardegericht Inkopen

€ 1.695,00

€ 2.050,95

€ 1.995,00

€ 2.413,95

2

Workshop Spend analyse Advanced

€ 655,00

€ 792,55

€ 795,00

€ 961,95

1

Workshop Spend analyse basics

€ 655,00

€ 792,55

€ 795,00

€ 961,95

1

Internationaal Contracteren

€ 655,00

€ 655,00

€ 655,00

€ 792,55

€ 792,55

€ 792,55

€ 795,00

€ 795,00

€ 795,00

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Trainingen Onderhandelen Prijs lid (excl. BTW)

Prijs niet-lid

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

Aantal Cursusdagen

OND ERHANDEL EN Basisaspecten van onderhandelen

€ 1.405,00

€ 1.700,05

€ 1.695,00

€ 2.050,95

2

Fact Based Negotiations

€ 1.695,00

€ 2.050,95

€ 1.995,00

€ 2.413,95

2

Kracht en invloed bij onderhandelingen

€ 1.405,00

€ 1.700,05

€ 1.695,00

€ 2.050,95

2

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Trainingen Persoonlijke ontwikkeling Prijs lid (excl. BTW)

Prijs niet-lid

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

Aantal Cursusdagen

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Leiderschap met impact

€ 3.595,00

€ 4.349,95

€ 4.095,00

€ 4.954,95

7

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren)

€ 1.405,00

€ 1.700,05

€ 1.695,00

€ 2.050,95

2

Verandermanagement voor inkopers

€ 1.405,00

€ 1.700,05

€ 1.695,00

€ 2050,95

2

Vergroot je impact

€ 2.995,00

€ 3.623,95

€ 3.595,00

€ 4.349,95

5

Driving Procurement results through innovation leadership

€ 1.695,00

€ 2.050,95

€ 1.995,00

€ 2.413,95

2

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Prijs lid (excl. BTW)

Prijs niet-lid

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

Aantal Cursusdagen

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN Circulair inkopen

ISO 20400 sustainable procurement

€ 1.695,00

€ 2.050,95

MVI - Publieke sector

€ 655,00

€ 655,00

€ 792,55

€ 792,55

€ 750,00

€ 907,50

1

€ 1.695,00

€ 2.050,95

2

1

€ 795,00

€ 961,95

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Trainingen Inkopen en Aanbesteden Prijs lid (excl. BTW)

Prijs niet-lid

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

Aantal Cursusdagen

INKOPEN EN AANBESTEDEN Aanbesteden van ICT

Aanbestedingswet - Basis

€ 1.405,00

€ 1.700,05

Aanbestedingswet Refresher

€ 655,00

Aanbestedingswet Groene Stip

€ 655,00

Inkopen in het sociaal domein voor gemeenten

€ 1.405,00

€ 1.700,05

Inkoop voor niet-inkopers - Publiek

€ 655,00

Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden

€ 655,00

MSU+ 2.0

€ 1.595,00

€ 655,00

€ 792,55

€ 961,95

1

€ 1.695,00

€ 2.050,95

2

€ 792,55

€ 795,00

€ 961,95

1

€ 792,55

€ 795,00

€ 961,95

1

€ 1.695,00

€ 2.050,95

2

€ 792,55

€ 795,00

€ 961,95

1

€ 792,55

€ 795,00

€ 961,95

1

€ 2.292,95

2

€ 1.929,95

€ 795,00

€ 1.895,00

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Trainingen Contractmanagement Prijs lid (excl. BTW)

Prijs niet-lid

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

Aantal Cursusdagen

CONTR ACTMANAGEMENT Contractmanagement in 1 dag!

€ 995,00

€ 1.203,95

€ 1.295,00

€ 1.566,95

1

Contractmanagement sociaal domein voor gemeenten

€ 1.405,00

€ 1.700,05

€ 1.695,00

€ 2.050,95

2

Leveranciersprestatiemeting

€ 655,00

€ 792,55

€ 795,00

€ 961,95

1

Service level agreements

€ 655,00

€ 792,55

€ 795,00

€ 961,95

1

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Trainingen Best Value Procurement Prijs lid (excl. BTW)

Prijs niet-lid

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

Aantal Cursusdagen

BEST VALUE PROCUREMENT Best Value contractmanagement

€ 1.165,00

€ 1.409,65

€ 1.395,00

€ 1.687,95

2

€ 2.995,00

€ 3.623,95

€ 3.595,00

€ 4.349,95

5

Best Value Procurement -B-certificering Publiek

€ 1.695,00

€ 2.050,95

€ 1.995,00

€ 2.413,95

2

Best Value Procurement -B-certificering Privaat

€ 1.695,00

€ 2.050,95

€ 1.995,00

€ 2.413,95

2

Best Value Publiek Juridisch Kader

€ 395,00

€ 477,95

€ 495,00

€ 598,95

0,5

Best Value Refresher Course

€ 655,00

€ 792,55

€ 795,00

€ 961,95

1

Best Value Sales

€ 1.695,00

€ 2.413,95

2

Best Value Preperation A course

€ 2.050,95

€ 1.995,00

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


PRIJSOVERZICHT CURSUSJAAR 2019 VAN 1 OKTOBER 2019 TOT 1 JANUARI 2020

Trainingen Woningcorporaties Prijs lid (excl. BTW)

Prijs niet-lid

(incl. BTW)

(excl. BTW)

(incl. BTW)

Aantal Cursusdagen

WONINGCORPORATIES Professioneel opdrachtgeverschap: de basis op orde

€ 1.165,00

€ 1.409,65

€ 1.395,00

€ 1.687,95

2

Regisserend opdrachtgeverschap

€ 1.165,00

€ 1.409,65

€ 1.395,00

€ 1.687,95

2

Sturen op de contractprestatie

1

€ 655,00

€ 792,55

€ 795,00

€ 961,95

Kunnen we je ergens mee helpen?

De genoemde prijzen gelden vanaf

en gratis toegang tot Kennislab. Voor

Neem contact met ons op via de chat of

1 oktober 2019 tot 1 januari 2020. De BTW

informatie over het membership van Nevi:

(088) 33 00 700. (ma – vrij 8.00 – 17.30 uur)

bedraagt 21%. Incompany prijzen op aan-

https://nevi.nl/nevi-membership. Een lid-

Of kijk op nevi.nl voor meer informatie en

vraag. Wijzigingen onder voorbehoud.

maatschapsjaar loopt van 1 januari tot en

inschrijven.

Nevi Professional Membership Profiteer

met 31 december (word je lid na 1 juli, dan

van de vele voordelen, waaronder korting

betaal je de helft van de jaarcontributie).

op onze opleidingen, trainingen, events


Bezoekadres AĂŻdaschouw 5 2726 JZ Zoetermeer Postadres Postbus 198 2700 AD Zoetermeer

Telefoon +31 88 330 07 00 Email info@nevi.nl nevi.nl

Procurement in perspectief

Profile for Nevi

Prijslijst van de procurement opleidingen en trainingen  

De prijslijst van Nevi opleidingen en trainingen.

Prijslijst van de procurement opleidingen en trainingen  

De prijslijst van Nevi opleidingen en trainingen.