Časopis Nevesta 2/2017

Page 1

No– 2/2017

LIfestylový časopis o móde a svadbe

www.nevesta.sk

AKO sa rozlúčiť so

slobodou

sLAviANKA Jaroslava Wurll kocanová KabelKOvá & Oplocká, Nymphae, PetRa Tóth K atarina Ž iak

Sweetie! Birds +5 fashioN

Editoriálov

TVÁR s

MARY KAY


naj kraj ši ezásnubnéprstene asvadobnéobrúčky P o pr a d

| B r a t i s l a v a

| P r a ha

www. i Zl a t o . s k


naj kraj ši ezásnubnéprstene asvadobnéobrúčky P o pr a d

| B r a t i s l a v a

| P r a ha

www. i Zl a t o . s k
24 editorial 28 Tvár nevesta.sk s Mary Kay 2017: Americký sen 40 Americký sen • backstage 44 Alessandra Rinaudo: Un giorno fantastico 78 Nymphae: Birds 96 Birds • backstage


PRONOVIAS 2018

Novootvorený svadobný salón v Nitre NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 WWW.SALONNICOLE.SK


98 Inbal Dror: Krásny súzvuk látok 114 Malí svadobní hostia 130 Téma: Digitálne foto verzus svadobné knihy 156 Foto dnˇ a s nevesta.sk • Defilé svadobných fotografií 172 Jaroslava Wurll Kocanová: Slavianka 202 Slavianka • backstage


Predaj exkluzívnych pánskych oblekov BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 18, 0918 996 505 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


206 Katarína Pavlícˇková: Úprimná láska 246 Pavol Delej: YES! 284 Ako sa rozlúcˇit' so slobodou 298 Kabelková & Oplocká: Sweetie 316 Sweetie • backstage 318 Nenaplnená pomsta


PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

Premium dealer Pronovias Bratislava BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 16, 0918 996 484 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


om m te amsta, y n l á n o si ve e s profeého cˇasopisu Neg rafie i n e t o f ’ fo t o ažit obn yhrat’, zou titulk y svadnahraj si svojenevesta.sk! v y T j a š Ak chce a stat’ sa t vár neváhaj a do al bumu naV

yber

si sv

oju t

itulk

u!


Luxusné pánske obleky Luxusné svadobné šaty a dámske kostýmy

www.salonvalery.sk

Valery_200x297+5mm.indd 1

29.09.2017 15:52:42


PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

Premium dealer Pronovias Bratislava BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 16, 0918 996 484 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


Ne vesta 2017 prรก

ve v p

reda ji!byť dobrá mama a pritom si plniť pracovné sny

Kariéru v Mary Kay si môže budovať každý, záleží len na vás! Viac informácií získate u svojej nezávislej kozmetickej poradkyne alebo na marykay.sk

Objavte svet, ktorý

www.marykay.sk - jediný autorizovaný predajca kozmetiky Mary Kaymaj 2017 26. mรกja 2017 15:38:21


Svadba, o ktorej sa bude dlho hovoriť...

www.goldenroyal.sk Vodná 8, 040 01 Košice +421 55 720 10 11


PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

Predaj exkluzívnych spoločenských šiat Pronovias BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 14, 0918 886 877 WWW.SALONNICOLE.SK


editorial Padá lístie a s ním melanchólia na dušu. Pohrabte sa v nˇom, vyhadzujte ho do vzduchu a nechajte sa ním zasnežit’... Užívajte si to ako malé diet’a. A to isté potom spravte s melanchóliou v duši. Poriadne ju preskúmajte, povyhadzujte všetky staré a nepotrebné myšlienky a nechajte sa zasypat’ novými podnetmi a nápadmi. Zasad’te ich už teraz, aby ich preverili zimné mrazy a na jar z nich urcˇite niecˇo vyklícˇi... Tento rok vás požiadal o ruku a na budúce leto plánujete svadbu? Svadobné semienko ste už teda zasadili. Ak ho budete pravidelne polievat’ inšpiráciami, obcˇas mu doprajete špeciálnu výživu, napríklad v podobe nového jesenného cˇísla cˇasopisu Nevesta, na jar sa budete tešit’ z prvých púcˇikov a v lete rozkvitnete ako Šípková Ruženka v rozprávkovú nevestu...

Kristína Brezinová Rídekyová


Zámocký hotel**** Galicia Nueva Zámocká 7, 985 11 Halič +421 47 2852 200 +421 47 2852 211 wedding@hotelgalicianueva.sk

Honosný zámok s presklenou Dvoranou Arcadia splní Vaše romantické predstavy o tanci pod hviezdnym nebom. Podeľte sa s nami o Váš jedinečný deň a my pre Vás pripravíme svadbu obdobnú tej kráľovskej.


.8102 yaK yraM s ks.atseven rávT .ittoliB anaJ .yklutit z adzeivH .nes ýkciremA

sakraF návtsI atsilytsriaH • rátaT atzsirK aktsižáziV • MEW nólas ýnbodavS
Janka žije svoj americký sen – ten jej však nie je o úspechu v podnikaní, ale o úspechu v láske. Je síce tisíce kilometrov od domova, no zato s mužom, ktorého miluje. Na svadobných fotografiách, s ktorými sút’ažila, bola so svojím Justinom, no dnes sa pred objektív postavila sama. Výherkynˇa aktuálneho rocˇníka sút’a že Tvár nevesta.sk s Mary Kay, Jana Bilotti, vstúpila do foyeru Zámockého hotela Galicia Nueva nenalícˇená, no s gráciou a pôvabom tanecˇnice. A bola to naozajstná radost’, vycˇarovat’ z nej hviezdu z titulky!


Svadobné šaty: Svadobný salón WEM

Foto: Chriss by nevesta.sk, Svadobná kytica: Flover.sk, Úcˇes: István Farkas, Vizáž: Kriszta TatárJanka, žiješ v zámorí - síce s milovaným manželom, ale bez rodiny. Aké to je? Predsa len, nemôžeš si kedykol'vek „odskocˇit’” k vašim... Áno, je to niekedy zvláštne, snažím sa však mysliet’ pozitívne. Teraz sa mi podarilo príst’ na Slovensko niekol’kokrát do roka. Z Washingtonu mám priamy let a ked’ sa to vezme zo širšej perspektívy, mohla by som bývat’ ovel’a d’alej... Nemôžem si síce „odskocˇit’” k našim, ale možno je to aj dobrá vec, pretože si problémy musím vyriešit’ sama. Naucˇila som sa tak byt’ viac zodpovednejšia a samostatnejšia. Vziat’ si cudzinca so sebou prináša aj urcˇité komplikácie, je to tak? Áno. Mnoho l’udí si myslí, že je to vel’mi jednoduché, že sa zoberiete a je to vybavené. No naše vybavovanie dokumentov trvalo vel’mi dlho. Proces je mimoriadne nárocˇný a môže trvat’ vyše roka. Rozhodla som sa teda za ten cˇas dokoncˇit’ magisterský stupenˇ vysokej školy v odbore Komunikácia, nejaký cˇas som pobudla aj na Slovensku. Aké je maželstvo? Užívate si ho? Manželstvo je vlastne chodenie do konca života☺. Ja som nad tým predtým až tak vel’mi nerozmýšl’ala, jednoducho sme sa zal’úbili, Justin ma požiadal o ruku a ja som povedala „Áno”. Takže sme manželia. A musím povedat’, že som vel’mi št’astná. Obaja s manželom máte rozlicˇné kultúrne korene a zázemie... vznikajú z toho medzi vami aj ne-


Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné šaty: Svadobný salón WEM, Vizáž: Kriszta Tatár, Úcˇ es: István Farkas, Priestory: Zámocký hotel Galicia Nueva


Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobná kytica: Flover.sk, Svadobné šaty: Svadobný salón WEM, Priestory: Zámocký hotel Galicia Nueva


jaké nejasnosti alebo vtipné situácie, prípadne komplikácie? Samozrejme, isté kultúrne rozdiely existujú, ale dá sa s nimi pracovat’… Justin si vel’a slovenských slov zapamätá, ked’ komunikujem s rodinou a potom ich chce použit’, vo väcˇšine prípadoch nesprávne☺. Alebo si všelijako zamienˇa slovícˇka. Minule mi napríklad povedal, že mu vel’mi chutili tie topánky, ktoré som urobila (myslel palacinky)☺. Takže sa Justin ucˇí po slovensky? Justin je vel’mi múdry cˇlovek, ale aj celkom tvrdohlavý. Kúpila som mu niekol’kokrát knihu slovencˇiny, ale ešte sa do nej ani nepozrel. Avšak, ked’ sme na Slovensku, snaží sa, ovláda vel’a slovícˇok. Vie si objednat’ pivo, kávu. A teraz najnovšie sút’aží s mojou maminou, kto bude vediet’ do Vianoc viac (mamina po anglicky a on po slovensky). Každopádne si myslím, že ked’ budeme mat’ deti, bude sa chciet’ ucˇit’ po slovensky viac… Ja by som sa chcela rozprávat’ s mojimi det’mi po slovensky a on po anglicky. Ak nám bude chciet’ rozumiet’, bude sa musiet’ naucˇit’. Niekde som cˇítala, že v dvojjazycˇných manželstvách môže byt’ výhodou, ked’ ten druhý jazyk neovláda na úrovni materinského jazyka, pretože sa nevie tak „od srdca” pohádat’, neovláda tie jemné odtienky jazyka, poznámky, ktoré nás niekedy dokážu tak naštvat’. A výsledkom takéhoto vzt’ahu je, že sa vlastne manželia nehádajú. Takže... No, my sa obcˇas pohádame, takže táto výhoda asi pri nás neplatí☺. Aké máš plány po vašom návrate do USA? Predtým som ucˇila spolocˇenské tance v tanecˇnej škole, k cˇomu sa chcem urcˇite vrátit’. V cˇase prezidentských volieb som už aj stážovala v celoštátnej Slovenskej televízii tu vo Washingtone D.C., to bola pre mnˇa vel’k á


Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné šaty: Svadobný salón WEM, Vizáž: Kriszta Tatár, Úcˇ es: István Farkas


výzva. Pracovala som popri vynikajúcej redaktorke, vel’a som sa od nej naucˇila... Napriek tomu, že žijem d’aleko od domova, neustále sledujem, cˇo sa tam deje a pre mnˇa to bola super príležitost’, byt’ na jednej strane v Amerike, na druhej spolupracovat’ aj so slovenskou stranou. Takže si budem hl’adat’ prácu, chcem si nájst’ niecˇo, cˇo by ma napl´nˇalo. Práve sedíme v átriu hotela Galicia Nueva, ako na teba toto miesto zapôsobilo? Toto miesto je naozaj nádherné! Videla som tento hotel už na fotografiách, ale naozaj to treba vidiet’ na vlastné ocˇi. Fotenie trvalo niekol'ko hodín. Bolo to pre teba nárocˇné? Ako sa ti pracovalo s našou fotografkou a celým teamom? V minulosti som už podobné fotenie zažila, takže som vedela, že to nebude jednoduché. Hlavne vydržat’ v urcˇitej póze nie je jednoduché, je to aj zát’až pre telo. Ale mnˇa to bavilo! Fotografka bola úplne super, pohodová a profesionálna. Celý tím bol vysoko profesionálny od make upu, úcˇesu, fotografov, aj šaty od Majky boli nádherné. Všetko bolo na 100 percent. Mimochodom, ked’ sme pripravovali tento fotodenˇ, tak od Majky Miklánkovej z WEM a aj od Žitnˇanských som po-

cˇula rovnakú reakciu – jéj, ved’ to je „naša” Janka! Vybrala si si ich na svoj svadobný denˇ. Bolo príjemné, stretnút’ sa s nimi znovu v podstate v podobnej úlohe? Urcˇite to bolo príjemné, ved’ som si myslela, že už sa nikdy neuvidíme a vedela som, že to bude super spolupráca už dopredu. Si krásna a jemná žena, no práve také bývajú niekedy vocˇi svojmu vzhl'adu vel'mi kritické? Myslím si, že v niektorých veciach som vocˇi sebe milosrdná a v niektorých kritická... Milosrdná, cˇo sa týka jedla, neabsolvujem žiadne diéty, naopak, snažím sa športovat’, tancovat’... A tým si vlastne tak nahováram, že môžem jest’ cˇokol’vek☺. Kritická som niekedy v oblasti mojich povahových vlastností. Tvoje vít’azstvo v našej sút’aži Tvár nevesta.sk s Mary Kay sa spájalo s dvomi výhrami – fotenie titulky práve realizujeme, no a cˇo hovoríš na tvoju druhú výhru, luxusnú dekoratívnu kozmetiku Mary Kay? Poznala si túto znacˇku už predtým? Cˇo sa ti najviac zapácˇilo? Áno, poznala, je to vel’mi kvalitná kozmetika. Vlastne aj na môj svadobný denˇ bola použitá táto kozmetika. Mám rada všetky ich produkty, hlavne timewise krémy, odlicˇovacie produkty, ocˇný krém a rúže.


Svadobné šaty: Svadobný salón WEM

Foto: Chriss by nevesta.sk, Vizáž: Kriszta Tatár, Úcˇ es: István Farkas
Svadobné šaty: Alessandra Rinaudo, kolekcia 2018/model Lorinda

Text: Eva Grznáriková
SvadobnĂŠ ĹĄaty: Alessandra Rinaudo, kolekcia 2018/model Layla Foto: Alessandra RinaudoSvadobnĂŠ ĹĄaty: Alessandra Rinaudo, kolekcia 2018/model Lisa Foto: Alessandra Rinaudo


SvadobnĂŠ ĹĄaty: Alessandra Rinaudo, kolekcia 2018/model Luisetta

Foto: Alessandra RinaudoSvadobnĂŠ ĹĄaty: Alessandra Rinaudo, kolekcia 2018/model Luce

Foto: Alessandra RinaudoSvadobnĂŠ ĹĄaty: Alessandra Rinaudo, kolekcia 2018/model Lara

Foto: Alessandra Rinaudo


do

au

R in Alessand ra

fantastico Sama dizajnérka svoj štýl opisuje ako eklektický a inovatívny a hovorí, že tvorí s vášnˇou pre svadobný dizajn. Hrdá na svoje korene, historický odkaz a nádheru talianskeho vysokého krajcˇírstva, venuje nesmiernu pozornost’ výberu kvalitných tkanín a jednotlivým detailom pocˇas spracovania svadobných šiat.SvadobnĂŠ ĹĄaty: Alessandra Rinaudo, kolekcia 2018/model Lizzy Foto: Alessandra Rinaudodo

au

R in Alessand ra

fantastico Nebojte sa dat’ na svoj šiesty zmysel. Zvol'te šaty, v ktorých sa budete cítit’ naozaj dobre a ktoré zdôraznia váš prirodzený pôvab. Mali by byt’ ušité z kvalitných materiálov, pretože len také znásobia váš pôvab a eleganciu. Sú za nimi stovky hodín tvorivej práce. Rovnako ako umelecké dielo sú predurcˇené stat’ sa vaším rodinným pokladom.SvadobnĂŠ ĹĄaty: Alessandra Rinaudo, kolekcia 2018/model Loise Foto: Alessandra RinaudoSvadobnĂŠ ĹĄaty: Alessandra Rinaudo, kolekcia 2018/model Lea Foto: Alessandra Rinaudowww.nevesta.sk
Alessand ra

R in

Q au

do


SvadobnĂŠ ĹĄaty: Alessandra Rinaudo, kolekcia 2018/model Loredana Foto: Alessandra Rinaudo
Modelka: Michaela Ch./Exit model management, Doplnky: Veˇra Vtípilová, Svadobné šaty: Nymphae, Foto: Chriss by nevesta.sk

Vizáž a vlasy: Dominika BartošovicˇováLabut’

Doplnky: Veˇra Vtípilová, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Svadobné šaty: Nymphae

Model CYGNUS nesie názov po labuti a rovnako tak bielu farbu, elegantný vzhl’ad a zaujímavo riešenú vlecˇku. Ako ked’ labut’ poskladá svoje pierka na plavbu po jazere. Šaty sú ušité zo 100 % prírodného hodvábu. Pre lepší pohyb majú na bokoch rozparky.

Foto: Chriss by nevesta.skModelka: Michaela Ch./Exit model management, Foto: Chriss by nevesta.sk

Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová


Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová

Modelka: Michaela Ch./Exit model management, Svadobné šaty: Nymphae, Foto: Chriss by nevesta.skFoto: Chriss by nevesta.sk

Modelka: Michaela Ch./Exit model management, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová
Modelka: Michaela Ch./Exit model management, Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné šaty: Nymphae, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová

Penica

Doplnky: Veˇra Vtípilová, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Foto: Chriss by nevesta.sk

Model SYLVIA je najviac honosným modelom z kolekcie Nymphae. Názov dostal po malom bacul’atom vtácˇikovi penici. Šaty majú suknˇu z prírodného hodvábu v bielej farbe s nude spodnou vrstvou a odopínaciu vlecˇku. Body s hlbokým výstrihom na chrbte je z tanecˇného polyamidu. Opasok vyrobila z peria a korálikov Samodiva.

Svadobné šaty: Nymphae

Viete si predstavit’ svadbu bez detí? My urcˇite nie! Ved' práve deti robia tento denˇ ešte výnimocˇnejším a krajším, pretože dokážu svoje št’astie dat’ spontánne najavo. Dodávajú celej svadobnej atmosfére pôvab, pretože každý moment prežívajú s cˇistou radost’ou a ovel'a intenzívnejšie, ako dospelí. Isto sa zhodneme na tom, že deti na svadbu bezpochyby patria a ich emócie, veselý džavot, smiech a rozžiarené ocˇká budú pre všetkých krásnou ozdobou vašej svadobnej oslav y.

lifestylový cˇasopis o móde a svadbe


Mamicˇka, chcem byt’ princeznou! Deti nechcú byt’ len pozorovatel’mi - sú št’astné, ked' sa môžu aktívne zúcˇastnit’ toho, cˇo sa okolo nich deje, preto im n e u p i e ra j t e túto možnost’. Slávnostné udalosti prežívajú naozaj naplno – cítia výnimocˇnost’ chvíle a niektoré sa nevedia docˇkat’ svadobného dnˇa. Ved' cˇo môže byt’ krajšie ako stat’ sa princeznou, nechat’ sa ucˇesat’, obut’ si krásne nové topánocˇky a každému ukázat’, ako sa suknicˇka nádherne tocˇí? Chlapci sa zas radi hrajú na ocina so svojou kravatou, trakmi a šviháckym sakom. Ak hl’a dáte pre nich vhodnú úlohu, s nadšením budú sypat’ lupienky kvetov, niest’ vankúšik s prstienkami cˇi držat’ vlecˇku nevesty. Vždy sa ich však na ich súhlas s takouto úlohou opýtajte a bez akéhokol’vek tlaku cˇi dohovárania akceptujte ich rozhodnutie. Niektoré deti skrátka netúžia byt’ na ocˇiach a radšej budú všetko len pozorovat’ z bezpecˇia rodicˇovskej nárucˇe. S tými, ktoré výzvu s nadšením prijmú, sa porozprávajte o tom, cˇo bude ich úlohou a urobte si s nimi malú generálku. Vyjadrite radost’ z toho, že vd'aka nim bude vaša svadba výnimocˇná. Ak det’om venujeme láskavú pozornost’ a dáme im pocítit’ ich dôležitost’, vo svojich ocˇiach doslova „vyrastú“ a svojej úlohy sa chopia mnohokrát až neskutocˇne zodpovedn e.
tom a svoju dajú jednoznacˇne najavo. pred vchodom do kostola rozhodnú, nútit’ cˇi dohovárat’ im. Berte to s nadhl’a dom

No aj napriek starostlivej príprave musíte pocˇítat’ s tým, že deti podliehajú momentálnym pocipohodu alebo, naopak, nepohodu Preto ak sa napríklad v poslednej chvíli že vankúšik neponesú, nemá zmysel ich a majte naporúdzi pripravené iné riešenie.

Hurá, oslava! Všetky oficiality svadobného dnˇa dajú zabrat’ aj dospelému, nieto ešte diet’a t’u. Múdri rodicˇia sa budú snažit’, aby ich deti pocˇas dnˇa neboli hladné cˇi smädné, lebo akýkol’vek nekomfort budú dávat’ najavo nervozitou a placˇom. Preto je vel’mi dôležité, aby po príchode z obradu bolo aj v tomto smere o deti postarané a jedlo na stôl dostali tak skoro, ako sa len dá. Len napapané a oddýchnuté deticˇky budú spokojné. Preto, ak sa jedná o malé deticˇky, ich rodicˇia urcˇite ocenia, ak budú mat’ možnost’ nechat’ ich oddýchnut’ si od hluku v hotelovej izbe. No väcˇšie deti sa mnohokrát tešia práve na oslavu, preto ich urcˇite poteší, ak im pripravíte zaujímavý program. Môžete tak urobit’ zabezpecˇením skúsenej osoby, ktorej úlohou bude o deticˇky sa profesionálne postarat’ a zabavit’ ich. V zahranicˇí je tzv. „babysitting” na svadbách už pomerne dlho známy pojem. Na Slovensku podl’a Zuzany Sedlákovej, manažérky agentúry, ktorá svadobný babysitting ponúka, mnohé slovenské páry túto službu považujú za priatel’ské gesto pre hostí, ktorí sú na svadbe s det’mi.
Podstata tkvie v tom, že det’om všetkých vekových kategórií robia na svadobnej hostine program animátori, ktorí sa dlhodobo venujú práci s det’mi, preto sa dá na nich stopercentne spol’ahnút’. Zuzana nám priblížila všetky výhody ich programu: „Najväcˇšie pozitíva vidím v tom, že babysitting prináša menej stresu pre rodicˇov detí a viac zábavy na svadbe pre deti. Na svadbách sa s programom na deti vel’mi nemyslí, cˇo je pochopitel’né. Je to vel’k ý denˇ pre nevestu a ženícha. Slávnostná niekol’kochodová vecˇera, prípitky – to sú veci, ktoré sú pre deti nudné.
Tak isto zábava pre dospelých až do rána. V takýchto chví’l ach je skvelé mat’ pre deti ich kútik, hracˇky, animátorov, kde môžu príst’ a zahrat’ sa. Sme však radi, ak deti vidia tradície na svadbe, takže napr. prvý tanec mladomanželov, rozbíjanie taniera a cˇepcˇenie absolvujeme aj s det’mi.“ Tento spôsob zaujatia detí má isto vel’a pozitív. Deti sú zvyknuté na istý stereotyp v domácom prostredí alebo v škôlke. Svadobný denˇ neabsolvujú síce každý denˇ, ale predsa im svojím spôsobom naruší ich bežné každodenné aktivity, ako je napríklad hranie sa. Z tohto pohl’adu má tento spôsob zábavy pre deti svoje opodstatnenie. A ako vyzerá taký program svadobného babysittingu? „Najcˇastejšie sa s det’mi hráme, sút’ažíme, tancujeme a robíme dielnicˇky. Populárne je vyrobit’ obraz pre mladomanželov z kresbicˇiek a odtlacˇkov rúk detí,“ vysvetl’u je Zuzana, no dodáva, že nie všetky deti sú sút’aživé a teda majú problém ihned' sa pridat’ do hry. Stacˇí však malá škatul’k a, pastelky, nálepky, koráliky a diet’a sa s pomocou animátora postupne osmel’u je a zapája. Napriek všetkému úsiliu animátorov sa ale vždy nájdu deti, ktoré sa im nepodarí zaujat’ natol’ko, aby sa odtrhli od rodicˇov: „V takom prípade je dobré, ak sa príde hrat’ aj rodicˇ a postupne sa diet’a zapojí a osmelí.“ Z nášho pohl’adu je však vel’mi praktickou službou animátorských centier babysitting malicˇkých deticˇiek. Ak teda svadobný pár pozýva rodicˇov detí do 3 rokov, je vhodné zarezervovat’ izbu v priestoroch konania svadby, kde môže íst’ diet’a spat’ alebo ho môže mamicˇka nakr´mit’. Tu môže prevziat’ starostlivost’ o diet’a jeden z opatrovatel’ov detských centier. Zuzana Sedláková hovorí, že v takomto prípade môžu dat’ malé deticˇky spat’ a sú s niCˇi už pre mi až do príchodu rodideti na svadbe zacˇov, cˇasto až do bezpecˇíte profesiorána. nálnu opatrovatel’ku, agentúru, alebo sa o ne postarajú rodinní príslušníci, nechajte ich, nech sú súcˇast’o u všetkých krásnych momentov pocˇas svadobného dnˇa. Možno vás potom prekvapí, ako na vašu svadbu spomínajú a aké intenzívne zážitky im utkveli v pamäti.
• ifargotof

ínbodavS • yhinkotof énbodavs suzrev otof énbodavs enlátigiD •

!’tiˇcalt ,’tiˇcalt ,’tiˇcalT .ecárp kodelsýv ýn’letatamH .újavížo ykneimops a ívatsaz as saˇC


Nároky na svadobného fotografa sa neustále zvyšujú. Môže za to silná konkurencia, v ktorej potrebujú vyniknút’ a zaujat’, ale aj zahranicˇné trendy a túžba vyrovnat’ sa svetovej špicˇke. V neposlednom rade je to relatívna dostupnost’ profesionálnej fototechniky. Fotit’ sa dá všade a za každých okolností - v tme, v daždi, pod vodou... Oproti minulosti sa karty otocˇili. Kedysi bol fotograf hlavne technicky zdatný majster, ktorý trávil hodiny pri vyvolávaní a zväcˇšovaní fotografií. Dnes sa vyžaduje od fotografa hlavne jeho umelecké cítenie, cit stlacˇit’ spúšt’ v ten správny okamih a nachádzat’ výnimocˇné uhly pohl'adov a, samozrejme, postproces fotografií.JOJO TENGI: „Asi každý skúsený svadobný fotograf cˇi svadobná fotografka budú so mnou súhlasit´, že najkrajšie je odovzdat´ svadobnému páru svadobnú knihu. Môžu si ju chytit´ do rúk a tešit´ sa v kruhu najbližších z ich najkrajšieho dnˇa v živote. Možno robia všetci svadobnú knihu za príplatok, ale nie všetci ju majú zahrnutú v cene balícˇka. Ak nevesty porovnávajú ceny svadobných fotografov, môže sa stat´, že u niektorého sa im zdá cena príliš vysoká. No nemusia si všimnút´, že práve ten fotograf má v cene už zahrnutú svadobnú knihu. Cˇasto nevesty zaujíma hlavne cena fotografa, cˇo je pochopitel’né, a preto cena svadobnej knihy väcˇšinou nebýva súcˇast´ou balícˇkov. Osobne si myslím, že doba DVD už dávno skoncˇila a je to skôr o drevených USB kl’úcˇoch a drevených škatul’kách s 20 - 30 fotografiami, cˇo býva v cene základných balícˇkov mnohých fotografov. Je to asponˇ niecˇo hmatatel’né, cˇo vzbudí emóciu. Ak k vám príde návšteva, je jednoduchšie siahnut´ po svadobnom albume a prezriet´ si ho, ako zapínat´ pocˇítacˇ a klikat´ na prezentáciu s 500 fotografiami. V svadobnej knihe bývajú najväcˇšie highlighty svadby a urcˇite vycˇaria úsmev na tvári a vel’akrát aj slzu. Za svadobnou knihou sa skrýva jej návrh a výber fotografií, ktoré budú plynule rozprávat´ príbeh. Tento proces zaberie cˇas, ale stojí to za to, ked’vidíte tie iskricˇky v ocˇiach novomanželov. Ak ste náhodou potrebovali ušetrit´ a knihu ste si od fotografa neobjednali, môžete tak urobit´ aj o polroka po svadbe, ked’ budete mat´ našetrené. Fotograf má vaše fotografie urcˇite zálohované a mimo svadobného ošial’u bude mat´ cˇas plne sa venovat´ zostaveniu vašej knihy. ”


ROLAND FRAJKA: „Aj ked’v súcˇasnosti je zo strany neviest vel'akrát ocˇakávaným výsledkom práce svadobného fotografa nekonecˇné množstvo fotografií v digitálnej podobe, ja osobne sa snažím svoju prácu na stretnutiach so zákazníkmi prezentovat´ tak, aby môj výsledok vnímali nie kvantitatívne, ale kvalitatívne a to nie vo forme digitálnej, ale práve tej „hmatatel'nej”. Pri prezentácii svojej práce kladiem dôraz na svadobnú fotoknihu, ktorú nosím so sebou. Na tento úcˇel mám pripravenú prezentacˇnú fotoknihu, kde je chronologicky na každej dvojstrane tematicky zobrazený priebeh svadobného dnˇa. Je skupina zákazníkov, pre ktorých je USB v darcˇekovej kazete spolu s fotografiami postacˇujúcim výsledkom mojej práce. Táto kazeta je personalizovaná ku každej svadbe, cˇiže s láskou rucˇne vyrábaná a je to svojím spôsobom originál. Ale na druhej strane sú zákazníci, a je ich stále viac, ktorí žiadajú ako pridanú hodnotu k balícˇku služieb práve fotoknihu. Nepoznám nicˇ lepšie, ako je odprezentovanie svadobného dnˇa formou fotoknihy. V mojich ocˇiach to je luxusný marketingový nástroj a zárovenˇ nádherný spôsob, ako môžu mladomanželia ukázat´ svoj svadobný denˇ rodine, priatel'om a známym. Je predsa nemyslitel'né, aby pocˇas návštevy všetci sedeli pri pocˇítacˇi a preklikávali niekol'ko sto svadobných fotografií a sledovali ich na monitore. Vo fotoknihe je na 25-tich dvojstranách zobrazený celý priebeh svadobného dnˇa. Je to graficky spracované na tematické dvojstrany a klient už nemusí riešit´ množstvo fotografií, ich vel'kost´, usporiadanie a hlavne cˇas venovaný výberu a kúpe svadobného albumu a zakladaniu fotografií. Na druhej strane je fotoalbum urcˇite menšie zlo ako spomínaná predstava prezentácie na monitore. V mojej ponuke je aj možnost´ výberu tzv. kolekcie svadobných fotokníh, ktorej obsahom je jedna hlavná fotokniha pre mladomanželov a dve menšie fotoknihy v tom istom grafickom prevedení pre rodicˇov nevesty a ženícha.
ROLAND FRAJKA: „Je to vel’m i populárny balícˇek a každý rodicˇ sa rád pochváli takouto luxusnou knihou a krásnymi fotografiami svojich detí.

Fotoknihy nemám zahrnuté v cenníku z dôvodu ich nie najnižšej ceny v porovnaní s fotoknihami prezentovanými na internete. Som toho názoru, že svadobnú fotoknihu musia zákazníci najskôr vidiet´ a až potom im ukážem cenník fotokníh. Tento spôsob predaja sa mi výborne osvedcˇil a nemienim ani v budúcnosti zakomponovat´ cenu fotoknihy do cenovej ponuky mojich fotografických služieb svadobného dnˇa.Foto: Ivana a Peter Miller, ocenená pecˇat’o u Foto dnˇa s nevesta.sk - 9. 9. 2017

IVANA a PETER MILLER: „Myslíme si, že výsledkom práce svadobného fotografa by mala byt´ hlavne spokojnost´ mladomanželov s fotografiami z ich svadobného dnˇa. Kedže vel’mi cˇasto je to TO JEDINÉ, cˇo po svadbe fyzicky ostane ako spomienka na ich svadobný denˇ. Profesionalita, kvalita, ale aj láskavost´ a pokora sú základom pre dobrý výsledok. Podl’a nás by fotografie urcˇite nemali zostat´ len v digitálnej forme na DVD, USB kl’úcˇi alebo zabudnuté niekde v pocˇítacˇi medzi ostatnými fotografiami. Mali by byt´ „hmatatel’né” ako kedysi, ked’ iná možnost´ ani nebola. Ked’ sa nafotil film, fotografie sa nechali vyvolat´ a potom sa uložili do albumov (cˇi škatule od topánok), aby boli vždy k nahliadnutiu. Našim párom stále odporúcˇame, aby si fotografie nenechávali len v digitálnej forme. Tlacˇit´, tlacˇit´, tlacˇit´! U nás majú možnost´ doobjednat´ si kvalitné a luxusné fotoknihy, ktoré im vydržia dlhé roky. Urcˇite je to dobrá investícia, ktorú odporúcˇame všetkým. Nie, klientov sa nesnažíme získat´ tým, že zabalíme fotografie do škatul'k y „zo zlata”. Snažíme sa, aby bol celkový výstup pekný, to áno, ale urcˇite nejde o to, aby sme si ich práve obalom získali. Naši klienti od nás dostávajú fotografie na luxusnom USB kl’úcˇi zabalenom v originálnej škatul’ke. Ved’ koniec koncov, ide o to, „cˇo je v nˇom”.


JANA KVALTÍNOVÁ: „Jedna z prvých vecí, ktoré som riešila pri foteniach už v mojich úplných zacˇiatkoch, bol spôsob, akým odovzdám fotografie svojim klientom. Je to pre mnˇa neoddelitel’ná súcˇast´ fotenia a takzvaná cˇerešnicˇka na torte. Podl’a môjho názoru by mal fotograf, a nielen ten svadobný, odovzdat´ svoju prácu klientovi najmä prostredníctvom fotografií, ktoré môže vziat´ do rúk, prezerat´ si ich a vrátit´ sa tak k nádherným spomienkam. Ja osobne už roky odovzdávam svoju prácu na USB nosicˇoch a myslím, že v dnešnej dobe je to už úplne prirodzená záležitost´. Samozrejme, podl’a môjho názoru len USB nosicˇ nestacˇí. Ako som už spomínala, súcˇast´ou odovzdanej práce musia byt´ aj samotné fotografie v tlacˇenej podobe. Pácˇia sa mi ako svadobné albumy, tak aj svadobné knihy. Ja som zvolila na odovzdávanie svojej práce rucˇne zhotovené svadobné albumy a boxy, ktoré vyrábame každému páru na mieru, napríklad podl’a svadobného oznámenia, výzdoby, skrátka nájdeme urcˇitú spojitost´ s ich svadbou. Každý svadobný album alebo box je úplný originál. Aj ten najmenší detail dokáže vycˇarit´ úsmev na tvári. Vždy mám vel’mi dobrý pocit pri lepení samotných fotografií, pretože mi ten milý príbeh prejde doslova pod rukami. Súcˇast´ou balenia je krásny USB kl’úcˇ a milý darcˇek ako pod'akovanie, že som to mohla byt´ práve ja, kto zachytil mladomanželom ich neopakovatel’né spomienky. Svadobný album alebo box je už zahrnutý v samotnej cene svadby. Ak však klient vyžaduje fotoknihu, je to možné, samozrejme, za príplatok.
PETER DAVID: „Ked’ sa pozriete na históriu fotografie, zistíte, že za pojmom fotograf je tlacˇená fotografia. V období, ked’ ešte nebola digitálna fotografia, každý vedel, že fotograf odovzdáva tlacˇenú fotografiu. V dnešnej dobe vel'a fotografov odovzdáva svadobné fotografie na DVD alebo USB. Jednoducho žiadna tlacˇ. Digitálny súbor, ktorý nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Pre mnˇa je tlacˇ dôležitá. Dnes máme obrovské množstvo možností a odovzdat´ klientovi DVD alebo USB podl'a mnˇa nie je vôbec profesionálne. Slovensko v tomto zatial' len dozrieva, aj klienti už pomalicˇky vyžadujú, cˇi už tlacˇ fotokníh, alebo tlacˇ fotiek. No podl'a môjho názoru je to o nás, o fotografoch, aby sme ich ucˇili a vzdelávali. Pretože len na nás záleží, cˇi klienti investujú do svadobnej torty 300 eur bez výcˇitiek svedomia, ale majú problém investovat´ do tlacˇe cˇi fotoknihy 200 - 300 eur. Je na nás ich vzdelávat´ v tom, aby pochopili, že to, cˇo im ostane z celej investície do svadby, sú iba fotografie alebo video. Na tortu si nikto o 10 rokov nespomenie, ale ked’ budú držat´ v rukách fotoknihu s ich svadobným príbehom, pochopia, že to bola najlepšia investícia do svadby a nebudú l'utovat´ ani euro, ktoré investovali do svojich spomienok. U fotografov sa stretávam s názormi, že fotoknihy sú drahé, a preto ich aj vel'a fotografov neponúka. Je tažké predat´ slovenskému klientovi fotoknihu v cene 200 eur, ked’že väcˇšina sa na to pozerá ako na knihu. Knihu ako každú inú, ktorú si kúpi za pár eur v obchode. No je len na nás, aby pochopili, že toto nie je len obycˇajná kniha. Je to zákazková výroba. Nie je to masová výroba a pre každého klienta je takáto kniha vyrábaná individuálne a podl'a jeho vlastnej predstavy.”


PETER DAVID: „Pre mnˇa je odovzdávanie

fotokníh dôležité. Ked’ vidím vytlacˇenú moju prácu vo fotoknihe, viem, že to neostane len niekde v zásuvke ako zabudnuté DVD alebo USB. Teší ma a napl´nˇa ma to, lebo viem, že odovzdávam niecˇo, cˇo bude aj pre d’alšie generácie. DVD alebo USB si nikto o 50 rokov nebude pozerat´, ale fotoknihu áno. A o tom je tá výpovedná hodnota tlacˇe. Slovenských klientov treba ucˇit´, cˇo má hodnotu a cˇo nie. To, cˇo je dnes cenné, by malo byt´ ovel’a drahšie, ako to, na cˇo si zajtra ani nespomenieme. Tvorba fotokníh je pre mnˇa tvorba svadobného príbehu. Preto, ked’ si pozriete ktorúkol’vek moju svadbu, uvidíte svadobný príbeh. Od zacˇiatku až do konca. Pre mnˇa nie je doležité nafotit´ iba super portrétne svadobné fotografie, ale nafotit´ celý svadobný denˇ, pretože vo fotoknihe mi takéto zábery budú chýbat´ a kniha bude nudná. Príbeh, ktorý sa konal pocˇas celého svadobného dnˇa, bude chýbat´. U mnˇa je fotokniha môj hlavný produkt, ktorý ponúkam. Odovzdávam aj USB s fotografiami, ale to, cˇo ponúkam najviac, sú fotoknihy. Je to hlavne moja vizitka. Vtedy sa môžem nazývat´ fotografom. Posúvam správu d’alej vo forme tlacˇenej fotografie. Tak, ako to robili generácie fotografov predo mnou. Z vlastnej skúsenosti môžem povedat´, že som nemal ani jedného klienta, ktorý by sa st´ažoval, že investoval do fotoknihy, no stretávam sa s l’ud’mi, ktorí dostali svadbu na DVD alebo USB a neboli spokojní. Niektorým som dokonca robil fotoknihu ja, pretože ich fotograf im to ani neponúkol, a ked’ aj, tak im to neodprezentoval tak, aby boli ochotní tol’ko investovat´ do svadobného fotografa. Ja už mám fotoknihu v hlavnom balíku. No pokial’ má klient záujem o iný materiál, viac strán cˇi viac fotokníh, tak sa dopláca. Avšak investícia do spomienok vo forme tlacˇe nadobúda na hodnote hned’na d’alší denˇ.”
IGOR STANCˇÍK: „Nepoznám menej profesionálnejší spôsob odovzdania fotografií...” Takto sa v jednej diskusii vyjadril svadobný fotograf, ked’ sa dozvedel, že odovzdávam fotky iba cez online úschovnˇu. Ak máte nad’alej chut´ cˇítat´, tak pokracˇujte iba s vedomím, že ho písal fotograf s najmenej profesionálnym spôsobom odovzdávania svojej práce na celej zemeguli. Nebudem sa zaoberat´ tým, aké výhody a nevýhody má DVD, USB, darcˇeková škatul’k a, fotokniha, fotoalbum, prípadne samostatne vytlacˇené fotky. Ponúknem iba svoj pohl’ad na to, precˇo považujem úschovnˇu za riešenie ideálne pre obe strany. Prícˇinou všeobecného svadobného fenoménu, ktorý nazývam „fotky v jogurte s cˇokoládou”, je domnienka neviest, že fotograf im nafotí svadbu štýlom podl’a ich zadania. Takto uvažujúce nevesty hl’adajú fotografa podl’a toho, akú grafickú doložku pripojí k svojej práci. Cˇ ím jogurtovejšie balenie a cˇím viacej tlacˇeného materiálu, tým prít´ažlivejšia ponuka. Lenže nevesta sa potom cˇasto zabudne pozriet´, ako vyzerá nafotený produkt. A tým je kompletný balík fotiek, ktoré fotograf odovzdáva. Kol’ké z vás si pozrú celé svadby? A kol’ké z vás si pozrú nie jednu, ale asponˇ pät´ svadieb od jedného fotografa? Takmer žiadna, pretože všetky pozeráte najmä na úžasné portréty a balíkovú doložku. Že na fotkách nie je atmosféra a emócie, ktoré sú kl’úcˇovou esenciou každej svadby, to vás netrápi. Ste však spokojné, pretože máte darcˇekové balenie vytlacˇených portrétov a fotoknihu. Ak by ste trochu uvažovali, zistili by ste, že za tlacˇené a balené produkty platíte fotografovi rovnako, ako by ste zaplatili v grafickom alebo umeleckom štúdiu. Vy síce dostanete ponuku s jednou výslednou sumou, no v nej je výroba takýchto materiálov zarátaná.”


IGOR STANCˇÍK: „Žiadny fotograf vám fotky nevytlacˇí iba ako „pozornost´ podniku”. Skúste porozmýšl’at´, cˇi nie je lepšie zamerat´ sa pri výbere fotografa výlucˇne na jeho prácu a grafické služby hl’adat´ v inej firme. Neštudujte grafické doložky v ponukách fotografov, študujte ich prácu. A prácou fotografa je fotit´. Za touto jednoduchou vetou sa skrýva mnohé a takmer každá nevesta má vel’mi skreslené predstavy o tom, cˇo to znamená. Najskreslenejšia predstava hovorí, že fotograf má splnit´ požiadavky nevesty. Omyl. Fotografia je umelecký produkt, cˇo znamená, že sa do nej premietajú nielen technické zrucˇnosti a základy fotenia, ale hlavne cítenie a videnie fotografa. To je niecˇo, cˇo je nenapodobitel’né a neznásilnitel’né. Je to pridaná hodnota, ktorú fotograf dáva do svojej práce a ktorá sa nedá tvarovat´ podl’a priania zákazníka. Toto robím ja, ponúkam seba a svoj pohl’ad. Snažím sa odlíšit´ svojou prácou, nie gravírovaním škatuliek. Nie som grafické štúdio, som fotograf. Fotky posielam cez úschovnˇu a moje nevesty si to pochval’u jú. Nepotrebujú pozlátko, potrebujú fotky, na ktorých nájdu seba a svoj svadobný denˇ tak, ako sa odohral a ako som ho videl ja.”
Canon 5D Mark II, Ohnisko: 85 mm, Clona: 1.8, ExpozĂ­cia: 1/400 sec, ISO: 640


Canon 5D Mark III, Ohnisko: 15 mm, Clona: 5, ExpozĂ­cia: 1/1250 sec, ISO: 100


Nikon D810, Ohnisko: 17 mm, Clona: 8, ExpozĂ­cia: 1/250 sec, ISO: 125


Nikon D700, Ohnisko: 20 mm, Clona: 1.8, ExpozĂ­cia: 1/60 sec, ISO: 640


Canon 5D Mark III, Ohnisko: 85 mm, Clona: 1.6, ExpozĂ­cia: 1/640 sec, ISO: 160


Nikon D750, Ohnisko: 24 mm, Clona: 1.4, ExpozĂ­cia: 1/3200 sec, ISO: 100


Canon 5D Mark III, Ohnisko: 85 mm, Clona: 2, ExpozĂ­cia: 1/2000 sec, ISO: 50


Canon 5D Mark IV, Ohnisko: 50 mm, Clona: 1.4, ExpozĂ­cia: 1/200 sec, ISO: 1250


Canon 6D, Ohnisko: 88 mm, Clona: 2.8, ExpozĂ­cia: 1/320 sec, ISO: 250


Canon 60D, Ohnisko: 105 mm, Clona: 4, ExpozĂ­cia: 1/2000 sec, ISO: 100


Canon 5D Mark III, Ohnisko: 85 mm, Clona: 3.2, ExpozĂ­cia: 1/320 sec, ISO: 400


Canon 7D, Ohnisko: 106 mm, Clona: 4, ExpozĂ­cia: 1/1250 sec, ISO: 100


Nikon D750, Ohnisko: 35 mm, Clona: 2, ExpozĂ­cia: 1/250 sec, ISO: 200


jevonacoK llruW yvalsoraJ aickelok ánbodavS • eicnanoser évokloF • aknaivalS

. e c á r p j e k s r á k r e p š j e nˇc i d a r t y l i a t e d é n m e J . e k t á l u š u d ’t a d a l i s h c i a v o v í t o m h c ý v o d u’l ’t s o n’l e t r m s e N

Modelky: Tamara T. a Vanessa K./ Heriett Models, Vizáž a vlasy: Katarína Zuzulová a Dominika Schubert

Foto: Chriss by nevesta.sk, Šaty: Jaroslava Wurll Kocanová

Topánky: Chalany, Kardigán a Bunda: Zoot, Klobúky: LK- Klobucˇníctvo Nitra
Modelka: Vanessa K./ Heriett Models, Kabát: Zoot, Klobúk: LK- Klobucˇníctvo Nitra, Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné šaty: Jaroslava Wurll Kocanová, Vizáž a vlasy: Dominika SchubertVizáž a vlasy: Katarína Zuzulová, Modelka: Tamara T./ Heriett Models, Náušnice: Katarina Žiak, Svadobné šaty: Jaroslava Wurll Kocanová

Foto: Chriss by nevesta.skVizáž a vlasy: Katarína Zuzulová, Modelka: Tamara T./ Heriett Models, Kabát: Zoot, Klobúk: Zoot, Šaty: Jaroslava Wurll Kocanová

Foto: Chriss by nevesta.sk

Modelka: Vanessa K./ Heriett Models, Kabát a opasok so šnurovaním: Zoot, Klobúcˇik: LK- Klobucˇníctvo Nitra, Topánky: Chalany, Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné šaty: Jaroslava Wurll Kocanová, Náušnice: Katarina Žiak, Vizáž a vlasy: Dominika Schubert
Vizáž a vlasy: Dominika Schubert, Modelka: Vanessa K./ Heriett Models, Kardigán: Zoot, Klobúcˇik: LK- Klobucˇníctvo Nitra, Šperky: Katarina Žiak Foto: Chriss by nevesta.sk, Šaty: Jaroslava Wurll Kocanová
Modelky: Tamara T. a Vanessa K./ Heriett Models, Vizáž a vlasy: Katarína Zuzulová a Dominika Schubert, Tiara: Zuzana Zliechovcová

Foto: Chriss by nevesta.sk


Vizáž a vlasy: Katarína Zuzulová, Modelka: Tamara T./ Heriett Models, Bunda: Zoot, Tiara: Zuzana Zliechovcová, Foto: Chriss by nevesta.sk Svadobné šaty: Jaroslava Wurll Kocanová, Náramok: Katarina Žiak

• ú j u h a ’t i r p a s y d a l k i t o r P • y t n e m o m é l a m ’t a v í ž u i s e l á t S • a k s á l á n m i r p Ú •

YROTS . m á n e m a n z o h e n e r p o k t e š v o ˇc a i b ú’ l a m i m’ l e v o k a , i m l a d e v o P ! s e YNiekedy je t’ažké pýtat’ sa na otázky o vzt’ahu, no Andrejka svojimi odpoved’ami úplne prelomila l’ady. O ich vzt’ahu hovorí s nadhl’adom, bez romantického pátosu, trefne a úprimne, takže som mala odvahu pýtat’ sa d’alej☺. Do prípravy svadby sa vložila srdcom a s pomocou vysnívaného šijacieho stroja, ktorý od Igora dostala ako darcˇek. Okrem vybavovania usilovne tvorila, lepila, šila a pecˇiatkovala. Ako hovorí, „ved’ napokon, cˇo robit’ v zime cez víkendy a po vecˇeroch?” A potom už vážne na otázku o budúcnosti poznamenáva: „Videli sme vel’a príbehov a tak, ako každý, dúfame, že ten náš bude so št’astným koncom.” Možno si po precˇítaní tohto rozhovoru rovnako ako ja poviete, že Andrejka a Igor sa naozaj našli!Andrejka, základná otázka, ked'že vás chceme trošku spoznat’ – ako ste sa s Igorom zoznámili? S Igim sme sa zoznámili v práci, kde cˇlovek v podstate trávi väcˇšinu svojho života. Ja som bola vo firme dlhšie a Igi bol novácˇik po škole. Zaregistrovali sme jeden druhého od zacˇiatku, avšak nejako sme sa nedávali do recˇi. Na jednom teambuildingu náhoda chcela, že sme sedeli pri tom istom stole pri vecˇeri. No a skoncˇilo to rozprávaním sa do šiestej rána. Igor je mladší skoro o 5 rokov, cˇo nám nijako neprekáža, predsa len, ženy žijú štatisticky dlhšie☺. Trošku si museli rodicˇia zvyknút’, ale to bolo rýchle. Aké máte zál'u by? Cˇo vás napl´nˇa? Sme spolocˇensky založení, väcˇšinu cˇasu trávime s rôznymi známymi na festivaloch, akciách v meste, doma na grilovacˇkách. Využívame skôr akcie, ktoré sa dejú v meste, ako chodenie do prírody. Ja mám vel’mi rada pobehovat’ po byte a zvel’ad’ovat’ ho, lebo najlepšie je cˇloveku doma. Blízky mi je „hygge” (životný štýl, štýl bývania, pochádzajúci z Dánska, pozn. red.), vytváranie si pohodicˇky a jej užívanie si. Nepotrebujeme neustále niecˇo nové niekde objavovat’. Dopl´nˇame sa úžasne, ja som stále v strese zo všetkého a ako žena všetko nadmieru rozoberám a Igor je zas vel’ký pohod’ák a dodáva mi taký pokoj v živote, takú istotu, že ked’ sme spolu, tak je všetko dobré. Katka Pavlícˇková nám povedala, že obidvaja žijete vo Švajcˇiarsku... Vo Švajcˇiarsku máme vel’mi vel’a známych –


Foto: Katarína PavlícˇkováFoto: Katarína Pavlícˇková


Foto: Katarína Pavlícˇková


je tu silná slovenská komunita, blízki l’udia, ktorých sme poznali aj v Bratislave, tak máme troška väcˇší spolocˇenský život, ako sme cˇakali☺. Na dobré sa zvyká rýchlo, všetko je tu perfektne zorganizované. Vo Švajcˇiarsku je úchvatná príroda, dá sa vybehnút’ na úžasné túry, cˇo sme ešte bohužial’ nestihli pospoznávat’, pretože sme tu len jeden rok, tak snád’ budúci rok sa do toho zahryzneme viac. Na Slovensko sa radi vraciame a raz by sme svoje skúsenosti chceli zúrocˇit’ tam. Povedz nám niecˇo o zásnubách. Kedy ste sa dohodli, že zacˇnete plánovat’ svadbu? Medzi nami je vekový rozdiel skoro 5 rokov a ja som mala 31, ked’ sme sa zasnúbili, tak sa musím cˇestne priznat’, že som sa už aj trošku snažila posúrit’ manžela . V tom veku by však už cˇlovek mal vediet’, cˇo ocˇakáva od partnera, a Igor spl´nˇa všetko, cˇo som si priala, takže som sa na to vel’mi tešila. Nechcela som to nechat’ úplne na náhodu a vedela som, že to bude v roku 2016, ked’že sme, samozrejme, rozoberali, cˇi chceme mat’ rodinu, cˇi je pre nás ten papier dôležitý a cˇi nám je spolu dostatocˇne dobre na takýto krok. Podl’a mnˇa by takéto veci mali o sebe l’udia vediet’, ked’ sú spolu dlhšie a žijú spolu. Igor bol asi tak 3 týždne pred požiadaním nezvycˇajne milý, cˇo mi ale nijako „nedoplo”.

Takže kde sa všetko uskutocˇnilo? Doma na balkóne☺. Pre mnˇa to bolo najideálnejšie požiadanie o ruku, vravievala som, že ja by som bola rada požiadaná doma trebárs v kuchyni a nie niekde na dovolenke, lebo tak si môžem hocikedy spomenút’, kde sa to stalo a navodit’ si tie pocity. Ja vel’mi rada vysedávam na balkóne a práve bola jar, zacˇínalo byt’ príjemne teplo, vyhrievala som sa pri zapadajúcom slnku, a tak som kricˇala na Igora do bytu, že toto je úplne št’astie takto sediet’ na teplúcˇku a sledovat’ slnko a on teda v tom momente prišiel s prstenˇom a pokl’akol. Vtipné je, že o polhodinu k nám mali príst’ kamaráti na návštevu, a je pravda, že to s nimi chcel aj oslávit’, tak sa mu to podarilo doslova pät’ minút pred dvanástou. O dva dni som si objednala svadobný plánovacˇ. S Igorom sme sa dohodli približne na mieste, pocˇte l’udí a dátume a zvyšok viac-menej nechal na mnˇa. Svadbu sme sa rozhodli mat’ v kostole, aj ked’ tam obidvaja nechodievame pravidelne, ale filozofia je nám blízka. Absolvovali sme prípravu v UPC (Univerzitné pastoracˇné centrum, pozn. redakcie), cˇo vel’mi odporúcˇam, samozrejme, nie všetky témy v priebehu dvoch dní nám sedeli, avšak témy, ktoré sa tam rozoberali sú, myslím si, naozaj dôležité pre pár, aby boli pred takým závažným krokom prediskutované.Foto: Katarína Pavlícˇková


Ani jeden nepochádzate z Modry, no svadobnú oslavu ste mali práve tam. Precˇo? Nebola to pre rodiny komplikácia? Naše rodiny sú menšie, špeciálne moja z východu je vel’mi vel’mi malicˇká, takže väcˇšia cˇast’ rodiny bola z Levíc a oni to majú do Bratislavy bližšie ako na východ. Najviac bolo kamarátov z Bratislavy. Ked’že žijeme v Bratislave vel’mi dlho, bol to taký prirodzený výber. Ja už taktiež nemám starých rodicˇov, takže to bolo o to jednoduchšie rozhodnutie. Máme vel’mi radi vínne cesty v okolí Karpát a špeciálne Modra je krásne útlucˇké mestecˇko. Pekných miest pre vel’a hostí, ktoré majú priestory aj dnu aj vonku, nie je v okolí Bratislavy až tak vel’a… Neco Winery je úžasné miesto, ani malé, ani vel’ké, s krásnym dvorom a nádherným tehlovým interiérom, nie je možné si ten priestor nezamilovat’. Musím podotknút’, že prístup majitel’ov tohto miesta bol neuveritel’ne vrúcny a ochotný. Nie je to najlacnejšie miesto, avšak bolo hoden každého centa. Jednak hostia boli z miesta uchvátení, jednak prístup personálu nám vel’mi ul’ahcˇil celú organizáciu svadby. Všetko si vybavovala na dial'ku. Bolo to nárocˇné? Organizácia svadby zo zahranicˇia bola vel’mi jednoduchá. Je pravda, že miesto a šaty som stihla vybrat’ pred prest’ahovaním, cˇo cˇlovek teda musí vidiet’ osobne, avšak ostatné, od kolácˇov, torty, cˇepcˇenia, dídžeja cˇi starejšieho sa aj tak vybavuje zväcˇša emailmi a telefonicky, poprípade cez skype, takže aj na dial’ku to bolo vel’mi pohodlné. Dokonca sme nemali ani cˇas zúcˇastnit’ sa ochutnávky vína, to sme plne zverili do rúk pánovi prevádzkárovi


Foto: Katarína PavlícˇkováFoto: Katarína PavlícˇkováFoto: Katarína Pavlícˇková


Foto: Katarína Pavlícˇková


a nakoniec víno každý chválil, takže aj to sa zaobišlo bez našej prítomnosti. Samozrejme, treba si nejaký cˇas nechat’ na vybavovanie papierov, preto vždy ked’ sme išli domov, hned’ som rozmýšl’ala, cˇi môžeme zájst’ za farárom, na matriku atd’. Potrebné však bolo vybavit’ si týždenˇ pred a po svadbe vol’no, lebo to si naozaj vyžadovalo našu prítomnost’. Ako si vyberala „tie správne” firmy? Bola si spokojná? Musím povedat’, že na dodávatel’ov som nemala skoro žiadne referencie od známych, všetkých som našla na internete, ani som každého z nich nehl’adala dlhé hodiny, ale bola som s každým nadmieru spokojná, teda okrem manikúry. Na internete sú dostupné referencie, stacˇí si ich prebehnút’ a ul’ahcˇuje to výber. Cˇo mi vôbec nepomohlo, boli rôzne svadobné výstavy, ktoré považujem za stratu cˇasu. Zúcˇastnila som sa na dvoch, ale ponuky dodávatel’ov vyzerali vel’mi zastaralo. Nie všetky, aby som nekrivdila, ale 85 % urcˇite. Akurát sme si odtial’ vzali kontakt na kúpu obleku, na ktorý sme mali vd’aka tomu desat’percentnú zl’avu. Svadbu ste mali netradicˇne – v piatok... To nám vel’mi pomohlo. Mohla som príst’ zdobit’ sálu už vo štvrtok o druhej, cˇo mi dalo úžasný pocit, že všetko je nachystané a v poriadku, a ked’ som videla tú nádheru, zacˇala som sa náramne tešit’ na svadbu. Fotografka Katka Pavlícˇková o vás povedala, že ste boli „pohodoví, úprimní a že pocˇas svadby nevnímala žiaden stres ani nahánˇacˇky”. To ste trému tak dobre skrývali? Stále sme od všetkých pocˇúvali, že niecˇo sa urcˇite nevydarí a celý cˇas som to aj cˇakala, avšak na moje prekvapenie sa nicˇ také dramatické nestalo. Možno to, že celý denˇ trochu popr´chalo, ale aj to bolo nakoniec fajn, lebo nám nebolo horúco. Trošku mi to pokazilo výzdobu naFoto: Katarína Pavlícˇková


tom krásnom dvore, cˇo ma chvíl’ku mrzelo, ale potom to prešlo. Takže vo všetkom treba vždy nájst’ nejaké výhody. Na výzdobe si si dala vel'mi záležat’, vyrábala si ju sama? Evidentne je to Tvoja srdcovka... DIY ma chytilo pri zariad’ovaní bytu. Objavila som cˇaro všetkých stránok, ktoré sa tejto téme venujú a zacˇala skúšat’ dekorácie do bytu. Na 30-tku som dostala od Igiho vytúžený šijací stroj a bavilo ma skrášl’ovat’ si byt. Svadba bolo len také pokracˇovanie mojej zál’uby. Jeden z dôvodov, precˇo som si chcela veci spravit’ sama, je aj ten, že na Slovensko ešte nedorazili rôzne trendy z iných krajín. Aj ked’ sa to už zlepšuje, zdá sa mi to cenovo zatial’ nie celkom prístupné. Vel’a vecí sa dá vyrobit’ vel’mi lacno. Stacˇí si nakúpit’ washi pásky, stužky a rôzne farebné papiere a máte z toho celú výzdobu. Robila som si rôzne girlandy, konfety, tabul’ky na fotenie, menovky som pecˇiatkovala, vázicˇky na kvety z použitých fliaš od džúsu a jogurtu, pompomy, obálky na darcˇeky pre hostí a rôzne svietnicˇky. K tomu som dokúpila servítky, aké sa mi pácˇia. Zaberie to cˇas, to isto, ale napokon, cˇo robit’ v zime cez víkendy a po vecˇeroch? Výzdoba sa naozaj dá pohodlne zvládnut’ doma. Nevesta z východného Slovenska, ženích z južného... Odlišné koncˇiny, odlišné svadobné zvyky... Nie sme úplne tradicˇne založený pár, takže veci ako l’udové motívy cˇi l’udové stuhy sa mi síce vel’mi pácˇia, avšak nebolo mi to prirodzené. Chceli sme však niecˇím ten vecˇer vyplnit’,


Foto: Katarína Pavlícˇková


Foto: Katarína Pavlícˇková


preto sme sa rozhodli pre cˇepcˇenie a starejšieho. Cˇepcˇenie je pekný zvyk, je to vel’mi dojemné. Pre mnˇa to bola magická chvíl’a, ked’ som si tam zrazu naozaj uvedomila, že už nikdy nebudem slecˇna, ale už navždy pani. Aj mi prišlo l’úto za tým dievcˇat’om... A pre rodicˇov to bolo taktiež vel’mi dojímavé. Chceli sme do programu zahrnút’ aj pýtanie nevesty pre rodicˇov, ktoré sa deje pred svadbou, avšak náš starejší nás presvedcˇil, že síce je to vel’mi pekné, avšak ovel’a cˇarovnejší je moment, ked’ sa budeme pripravovat’ každý zvlášt’ a manžel ma prvýkrát uvidí, až ked’ budem krácˇat’ ulicˇkou v kostole. Je pravda, že to bolo vel’mi výnimocˇné, avšak na druhej strane také dojemné, že som nakoniec k oltáru skoro utekala, lebo som cítila, že sa každú chvíl’u rozrumázgam. Napriek tomu to odporúcˇam každému. Mnohí zvažujú, cˇi na svadbe mat’ starejšieho. Aká bola vaša skúsenost’? Starejší nebol z rodiny, ale profesionál, a bola to naozaj vel’mi dobrá vec. Bol vel’mi šikovný, všetkých zorganizoval, takže sme boli my a hostia oslobodení od množstva organizacˇných drobností. Samozrejme, niektorí svadobcˇania sa nie vždy potešili, ked’ ich niekto hnal dovnútra z pohodlia dvora, ale nikdy sa všetko nebude pácˇit’ každému. Tiež nám zor-

ganizoval rôzne hry, ked’ som mala strach, že budú trápne, ale nemusela som sa nicˇoho bát’ – bolo to vtipné a milé a zárovenˇ to oživilo celý vecˇer. Vec, ktorú nám poradil, bolo krájanie torty vel’mi skoro, po vecˇeri, a to bol zárovenˇ prvý oficiálny dezert, ktorý hostia jedli, takže si úžasnú tortu naplno vychutnali. Nikde neostala žiadna polovica, lebo každý by už mal o polnoci dost’ kolácˇov. Až po torte sa roznášali zákusky. Tortu sme mali iba jednu, cˇo bolo tiež super, lebo sme sa potom na druhý denˇ nemuseli ohadzovat’ s tortami, ktoré aj tak nikto neje. Vaše portrétne fotografie na mnˇa pôsobia, akoby ste si odskocˇili niekam na austrálske pobrežie. V každom prípade, portréty ste fotili v nedel’u, kedy mnohé páry dospávajú... neboli ste unavení? Za fotky som úplne na 100 % vd’acˇná Katke! Nemali sme skoro žiadnu predstavu, kde sa chceme fotit’. Nemáme také špecifické konícˇky, aby sme to chceli mat’ zvecˇnené na svadobných fotkách. Katka nás výborne odhadla, poradila nám niecˇo originálne, s cˇím sme sa výborne stotožnili. Svadbu sme mali v piatok a fotenie v nedel’u. To bola d’alšia výhoda piatkovej svadby, že sme mali cˇas na regeneráciu v sobotu a nedel’u sme boli cˇerství na fotenie. Myslím si, že svadobné fotky sú taká dôležitáFoto: Katarína Pavlícˇková


spomienka, že si na tom naozaj treba dat’ poriadne záležat’. A potvrdilo sa to, ked’ sme videli fotky a boli sme nadšení. Málokedy v živote má cˇlovek príležitost’ byt’ taký pekný a mat’ profesionálne fotografie. Taktiež sa s fotkami radi pochvália rodicˇia, ved’ svadba detí je jedna z najväcˇších radostí. Aj ked’, cˇo sa týka našich fotiek, ked’ som im povedala, kde sa budeme fotit’, boli najprv zhrození, ved’ nevesty sa fotia ako princezné na zámkoch, avšak len si to nevedeli predstavit’ a výsledný efekt sa im maximálne pácˇi. Aké máte s Igorom teraz plány? Cˇo vás cˇaká? Svadobná cesta! Na tej sa momentálne nat’ahujeme, ked’že ja nemám rada cestovanie a Igor by chcel poriadnu exotiku, tak sa snažím dopriat’ mu to asponˇ raz☺. Potom deti, klasický manželský život. Máme št’astie, že sme z kompletných rodín a rodicˇia k nám boli celý život úprimní a ukazovali nám krásne, ale aj tienisté stránky manželstva. Dúfam, že sme celkom pripravení na pekné aj t’ažké chvíle – teda asponˇ si myslíme, že teóriu ovládame. Videli sme vel’a príbehov a tak, ako každý, dúfame, že ten náš bude so št’astným koncom. Plán je stále si užívat’ malé momenty, lebo život je to, cˇo sa vám stane, ak ste príliš zaneprázdnení robit’ si iné plány.

Dˇakujeme za rozhovor a želáme vám vel’a št’astia!


Foto: Katarína PavlícˇkováFoto: Katarína PavlícˇkováFoto: Katarína PavlícˇkováFoto: Katarína PavlícˇkováFoto: Katarína PavlícˇkováFoto: Katarína PavlícˇkováFoto: Katarína Pavlícˇková
Slovenka Mima a Ír Danny prežívajú svoju love story. Ked’ sme sa Dannyho opýtali, precˇo sa práve Mima stala ženou jeho života, poznamenal, že vždy túžil len po tom najlepšom v živote a ked’ mu Mima skrížila cestu, tak vedel, že v nej to najlepšie našiel. O ruku ju požiadal v auguste 2014 a svadba sa konala o dva roky neskôr v ich milovanom Írsku, ktoré je teraz už aj nevestinou srdcovkou. A práve s Mimou sme sa podrobne porozprávali o všetkých ingredienciách potrebných na vytvorenie krásnej a nezabudnutel’nej svadby, ktorú objektívom zaznamenal Pavol Delej. Pôsobíte ako dvojica, ktorá už presne vie, cˇo od života chce a svadba je oslavou ich spolocˇného života... Môžete o vás dvoch prezradit’ trochu viac? Ako ste sa zoznámili a cˇo vás spojilo? S Dannym sme sa zoznámili v roku 2009 v Dubline, ked’ nastúpil na to isté pracovisko, ako ja. Od prvého okamihu, ako som ho zbadala, som mala v bruchu „motýliky”, takže môžem povedat’, že z mojej strany to bolo naozaj „na prvý pohl’ad”. Aj ked’ to bol pre mnˇa cudzí cˇlovek, o ktorom som nicˇ netušila, vel’mi ma zaujal jeho spôsob komunikácie a celková aura okolo neho. Znie to ako jedno vel’ké klišé, ale my sme vel’mi odlišné typy, v našom prípade bude asi platit’ staré dobré známe protiklady sa prit’ahujú. Ja som introvert, Danny je vel’k ý extrovert, miluje spolocˇnost’, ja som skôr tichý typ. Najdôležitejšie ale je, že sa vždy zhodneme vo veciach, na ktorých naozaj záleží, od života máme tie isté ocˇakávania a spolocˇne pracujeme na našich plánoch.


Foto: Pavol DelejFoto: Pavol Delej


Foto: Pavol Delej


Danny povedal, že v Tebe našiel to najlepšie. Cˇím je on výnimocˇný pre Teba? Na Dannym obdivujem hlavne jeho priatel’skost’ a starostlivost’, má vel’mi vel’ké srdce, nikdy nemyslí na seba ako na prvého. Ja vždy tvrdím, že po svete nechodí už vel’a gentlemanov, ale ja som mala vel’ké št’astie, že som jedného našla☺. Zoznámili ste sa v Írsku, teraz však žijete v Austrálii... Pocˇas globálnej ekonomickej krízy sa nám naskytla pracovná príležitost’ vycestovat’ do Austrálie, tak sme to skúsili a v januári 2014 sme sa prest’ahovali do Perthu v západnej Austrálii. Rozhodnutie to nebolo jednoduché, ked’že obidvaja sme už boli vo veku, ked’ zbalit’ si kufre a vydat’ sa do sveta je dost’ nárocˇné. Obidvaja máme silné zázemie v Írsku a pre oboch je to náš domov. V ktorom momente ste zacˇali pripravovat’ svadbu? Požiadal Tˇa partner o ruku oficiálne alebo to vyplynulo prirodzene? Danny je vel’k ý romantik, aj ked’ to do okamihu, ked’ ma požiadal o ruku, vel’mi dobre tajil☺. Prekvapil ma darcˇekom na moje narodeniny - nádhernou dovolenkou do Indonézie na ostrov Lombok. A v denˇ mojich narodenín, po vecˇeri, zorganizoval s personálom z hotela posedenie pri sviecˇ-

kach a koktailoch na pobreží v zákutí Indického oceána, d’alej od centra diania. Boli sme tam len my a zvuk tichého prílivu a odlivu. Bol to obrovský šok, vôbec som to necˇakala, kl’akol si na jedno koleno, triasol sa ako osika a požiadal ma naozaj krásnymi slovami; pod’akoval sa mi za všetko, cˇo pre neho a náš vzt’ah robím, povedal mi, ako vel’mi ma l’úbi a že pre neho vel’mi vel’a znamenám; ukázal mi prstenˇ a opýtal sa ma, cˇi by som pre neho mohla urobit’ ešte jednu vec, a to vydat’ sa za neho☺. Samozrejme, že som odpovedala jedným vel’k ým YES! Úplne nádherným uzatvorením tohto úžasného momentu bol fakt, že Indonézia oslavovala Denˇ Nezávislosti, a pár minút potom, ako ma požiadal o ruku, sa spustil nad vodou krásny ohnˇostroj a mne vyhr´kli slzy, samozrejme, od št’astia! Dodnes nechápeme, ako to cˇasovo všetko tak spontánne do seba zapadlo, asi to tak malo byt’. Každopádne to bol moment, na ktorý nikdy nezabudneme. Aká bola vaša predstava o svadbe? Podarilo sa vám zrealizovat’ všetko podl’a predstáv? Pomáhala vám agentúra? Môj osobný štýl je vel’mi jednoduchý, mám vel’mi rada neutrálne farby, naša domácnost’ je taktiež zariadená v štýle country, vintage a chabby chic („nedbalá elegancia”, pozn. red.).


Moja predstava bola taká, že aj náš svadobný denˇ by sa niesol v tomto duchu. Nechcela som ju, samozrejme, vnucovat’ Dannymu, ale ked’ prišiel cˇas sa rozhodnút’, akým smerom sa vyberieme, tak súhlasil, že nedáva zmysel vymýšl’at’ niecˇo iné, cˇo je možno síce „in”, ale nepredstavuje to nás. Danny mi v mojom výbere dôveruje a ked’že obaja vieme, že som punticˇkárka a samo-prehlásená perfekcionistka, tak zorganizovanie nášho vel’kého dnˇa padlo na mnˇa, od dizajnu našich pozvánok až po poslednú sponu do vlasov☺. Nevyužili sme služby agentúry, všetko bolo plánované z Austrálie a svadba sa konala v Írsku. Aj ked’ s vel’k ým cˇasovým rozdielom, všetko prebiehalo bez akýchkol’vek t’ažkostí. Väcˇšina služieb a dodávatel’ov, ktoré sme zaangažovali do nášho dnˇa, boli vel’mi flexibilní, komunikácia prebiehala prevažne mailom alebo telefonátmi cez skype. Asi snád’ ako každá nevesta, aj ja som našla chyby, nie všetko bolo perfektné, ale boli to len malicˇkosti, ktoré som si všimla len ja v priebehu dnˇa. Najdôležitejšie bolo to, že sme si konecˇne povedali spolocˇné „áno” pred našimi rodinami a kamarátmi. Na fotkách hrajú jednu z najdôležitejších úloh deti. Ako vnímali svadobný denˇ a cˇo pre nich znamenala vaša svadba? Z fotografií pôsobia úplne neskutocˇne... Dˇakujeme v ich mene za kompliment. Áno, plán bol vždy mat’ deticˇky zapojené do našej svadby. Sú to naši synovcovia a neterka, ale sú nám vel’mi, vel’mi blízki. Oni sa neskutocˇne tešili, že budú súcˇast’ou nášho špeciálneho


Foto: Pavol Delej


Foto: Pavol Delej


dnˇa. Eveya bola naše kvetinové dievcˇatko a Sylvester a Timotei priniesli k oltáru svadobné prstienky a trošku zábavnú plaketu, o ktorej netušil ani Danny a na nej bolo napísané: „Strýko Danny, už je neskoro utekat’, lebo už (nevesta) prichádza.” Aj ked’ je tomu už síce vyše roka od našej svadby, ešte stále mal’u jú obrázky z Miminej a Dannyho svadby. Je nádherný pocit vidiet’, ako to prežívali ony. Na obrázkoch sa objavuje kostol, dvaja l’udia, ktorí sa držia za ruky, slniecˇko, zmrzlina, tancovanie. Urcˇite máte mnoho rodinných príslušníkov na Slovensku, s cˇím sú spojené komplikácie ohl’adom cestovania a ubytovania a potom aj vzájomnej komunikácie rodín... Ja som strávila najdlhší cˇas svojho dospeláckeho života v Dubline, moje dve sestry a brat tam žijú taktiež, rovnako aj moje najlepšie kamarátky a kamaráti. Moji rodicˇia sú rozlietaní medzi Slovenskom a Írskom, takže väcˇšinou sa všetky rodinné oslavy konajú v Írsku a aj preto sme sa rozhodli uskutocˇnit’ svadbu v okolí Dublinu. Danny pochádza z 9 detí a aj ked’ sme síce na zlomok sekundy zvážili jednoduchú svadbu niekde na pláži alebo záhradnej vinárni tu v Austrálii, jednoznacˇne vyhralo to, že mat’ najbližšiu rodinu pri sebe, bolo to najvzácnejšie. Z logistického

hl’adiska nebolo cˇo riešit’, jednoduchšie bolo pre nás dvoch odletiet’ do Európy, ako t’ahat’ rodiny sem a každopádne financˇne by to bolo ovel’a nárocˇnejšie. Na vašom, ale aj stylingu svadobných hostí musím ocenit’ eleganciu a cit pri výbere nielen základných prvkov, ale aj doplnkov. Celá spolocˇnost’ akoby „to mala v krvi”. Neskutocˇne elegantná svadobná mama v klobúku, deticˇky sú krásne oblecˇené, spolocˇnost’ pôsobí vkusne a prirodzene. Je to všetko Tvoja práca, Mima? Ak sa teda môžem pochválit’, za tým všetkým stojím ja☺. Mala som jasnú predstavu, ako budú všetci v denˇ svadby vyzerat’, aby všetko spolu ladilo. Samozrejme, že som brala ohl’ad na to, aby sa cˇlenovia našej svadobnej skupinky cítili pohodlne a brala som ich názory do úvahy. Moje svadobné šaty boli kupované v svadobnom salóne Hobnob v Perthe, Eveyine šatky v Myer v Sydney, viac-menej všetko ostatné pochádza z Írska. Synovcovia mali outfity z detskej kolekcie Teda Bakera, manželov svadobný oblek je z dielne Magee, moje svadobné topánky boli Badgley Mischka, družbovia mali požicˇané obleky z Dorian Black, všetky doplnky, topánky a opasky z Debenshamsu, manžetové gombíky z Pinku, mamkin outfit bol kombináciouFoto: Pavol Delej


Foto: Pavol Delej


viacerých kolekcií Debenhams. Musím povedat’, že sme sa nestretli s nejakými výraznými nezhodami, všetci sme navzájom spolupracovali. Ked’že to bola moja najbližšia rodina, všetci sa dobre poznáme a vieme, cˇo od seba ocˇakávat’. Cˇo sa týka Dannyho strany a jeho družbov, s nimi to bolo tiež „easy to work with”☺. Ako prebiehal váš svadobný denˇ? Ked’že momentálne žijeme v Austálii, do Írska sme prišli 3 týždne pred svadbou, aby sme mohli doladit’ finálne záležitosti. Prenajali sme si krásny farmársky dom na vidieku. Moja mamka, družicˇky, neterka a synovci prišli strávit’ moju poslednú noc slobodnej dievcˇiny so mnou, ked’že v Írsku je zvyk, že nevesta a ženích sa prvýkrát vidia až pred oltárom. Dannyho rodina a známi sa zišli takisto denˇ pred svadbou v hoteli, kde všetci ostávali na pár nocí, v druhý denˇ po svadbe sme totiž mali také relaxacˇné popoludnie pri opekaní prasiatka a bolo fakt skvelé užit’ si spolocˇnost’ všetkých hostí, ktorí si našli cˇas, aby s nami prišli oslávit’ náš denˇ. Svadobný denˇ zacˇal pre mnˇa a moje baby o 6.30 ráno, už ráno o 7.00 k nám prišla kadernícˇka, o 8.00 make-up artistka a postupne sa schádzali aj ostatní. Prípravy prebiehali skvelo, na pocˇudovanie všetkých som bola vel’mi pokojná, ked’že ja zvyknem dost’ panikárit’ v dôležitých situáciách☺. Po ceste do kostola mi moja mamka zaspievala zopár slovenských tradicˇných piesní, cˇo bolo vel’mi krásne. Ked’ ma mamka viedla k oltáru za zvuku Pachelbelovho Kánonu, pripadalo mi to ako sen, že po všetkých prípravách a chystaní si konecˇne povieme svoje „áno”. Samotný sobáš a denˇ bol vel’mi krásny a pohodlný, z Dannyho strany to bolo prvá svadba po mnohých rokoch v ich rodine, tak bolo naozaj krásne vidiet’ všetkých pohromade, oni sú totiž tiež roztrúsení po Anglicku a Austrálii. A mali sme zopár známych z Kanady a Floridy. Denˇ sme zavr’šili posedením v tradicˇnom írskom bare do šiestej hodiny ráno,Foto: Pavol DelejFoto: Pavol DelejFoto: Pavol Delej


ako to býva zvykom☺. Ako svadobného fotografa ste pozvali Pavla Deleja. Ako sa vám s ním pracovalo? Na prácu Pavla som natrafila cˇistou náhodou. Predtým, než som na neho „narazila”, sme uvažovali medzi dvoma fotografmi, ale niecˇo tomu chýbalo. Akonáhle sme si zacˇali prezerat’ Pal’kovu galériu, nebolo cˇo riešit’. Vel’mi nás ocˇarila jeho práca a bez akéhokol’vek zaváhania som ho hned’ kontaktovala. Pal’ko je vel’mi príjemná osoba, zaujalo ma na nˇom to, že sa naozaj snažil oboznámit’ s našou predstavou, aby to potom on mohol preniest’ do svojej tvorby vo forme nádherných momentiek. Z jeho práce naozaj cítit’ atmosféru dnˇa, nielen konkrétne našej svadby - všetka jeho práca je o zachytení danej atmosféry a okamihov. Dúfam, že sa nám ešte niekedy podarí niecˇo spolu nafotit’, ked’že nám nevyšiel cˇas na portréty. Ešte raz by som sa mu v mene nás oboch chcela pod’akovat’. Naši známi doteraz komentujú kvalitu jeho fotografií. Spájali sa s vašou svadbou aj nejaké administratívne povinnosti alebo komplikácie? Ked’že sme mali cirkevný sobáš v Írsku, ja som pôvodom Slovenka a žijeme v Austrálii, obnášalo to trošku vybavovacˇiek, ale nebolo to nicˇ komplikované. Zo Slovenska som potrebovala preložený a overený krstný list, výpis z registra potvrdzujúci, že na Slovensku nie som legálne vydatá. 6 mesiacov pred svadbou sme museli v Írsku zaregistrovat’ náš záujem o manželstvo a 2 týždne pred sobášom sme boli osobne na úrade podpísat’


Foto: Pavol DelejFoto: Pavol Delej


Foto: Pavol Delej


a odovzdat’ potrebné dokumenty, aby naše manželstvo štát uznal. Z cirkevného hl’adiska sme 3 mesiace pred svadbou absolvovali v Austrálii predmanželský kurz a s potvrdením nášho miestneho knˇaza v Sydney sme boli pripravení na administratívne uznanie cirkevného sobáša v Írsku. Aké sú vaše plány do manželstva a spolocˇného života? Naše plány sú jedného dnˇa sa vrátit’ spät’ do Írska, naše srdcia patria tejto krásnej krajine. Austrália je k nám vel’mi dobrá, životný štýl je tu vd’aka silnej ekonomike a príjemnému pocˇasiu jednoduchší ako v Európe. Vel’mi si vážime a sme vd’acˇní za túto úžasnú príležitost’, ale niekedy to môže byt’ t’ažké, ked’ ste tak d’aleko od najbližších. Hlavne pre mnˇa rodina znamená naozaj vel’a a vel’mi mi chýba. Dúfame, že cˇoskoro medzi nás zavíta aj prírastok, tak držte palce, aby nám to vyšlo☺.

Dˇakujeme za rozhovor a želáme vám vel’a št’astia!Foto: Pavol DelejFoto: Pavol Delej


YES! - Mima & Danny


Foto: Pavol DelejFoto: Pavol DelejFoto: Pavol Delej

Foto: PANAMERA motion picturesRozlúcˇka so slobodou ako ju poznáme z hollywoodskych filmov u nás nemá dlhú tradíciu. Na Slovensku, v závislosti od regiónu, boli zvykom takzvané pierkoviny, ktoré sa konali väcˇšinou v predvecˇer svadby. Pocˇas nej nevesta so svojimi družicˇkami vyrábali pierka pre družbov, vencˇeky pre družicˇky a svadobný stromcˇek, ktorý bol symbolom slobody. Ten sa mal po svadbe znicˇit´, na znak toho, že pár vstúpil do manželstva. Mužská cˇast´ osadenstva sa na svadbu pripravovala pripíjaním na posledné hodiny mužovej slobody. Ako je to dnes?

U mužov sa toho v podstate vel’a nezmenilo – zväcˇša vyrazia za zábavou do podniku, kde pri poháriku spomínajú na staré dobré cˇasy, ked’ ešte boli všetci slobodní. Ženy sa snažia byt’ cˇoraz vynaliezavejšie a pripravit’ si pre seba niecˇo špeciálne, na cˇo budú rady spomínat’ rovnako ako na samotnú svadbu.

Za zážitkami do cudziny Populárnou formou rozlúcˇky so slobodou je dámska jazda v zahranicˇí – na sociálnych siet’ach pribúdajú desiatky fotografií z takýchto akcií. Ciel’om pritom nie je výlucˇne útek za zábavou, ale aj poznávanie kultúry, návšteva pamiatok cˇi oddych pri mori. Dokonca sa nám podarilo nájst’ agentúru, ktorá sa venuje výlucˇne takýmto eventom. „Najviac rozlúcˇok organizujeme v Prahe, ale nárast cítime aj v Budapešti, pol’s kých destináciách a v Nemecku.

Cˇo sa týka aktivít, je to vel’mi individuálne, pretože každá skupinka je špecifická,“ hovorí Romana Petrovicˇová z agentúry VOX. Podl’a Romany majú zahranicˇné rozlúcˇky so slobodou úspech, pretože pre všetkých zúcˇastnených znamenajú niecˇo nové a vzrušujúce. „Mnohé skupiny si s obl’ubou rezervujú aktivity, ktoré v rodnom meste alebo krajine nie sú k dispozícii. Záujem je aj o ochutnávanie miestnych špecialít cˇi destilátov.“ Takúto rozlúcˇku so slobodou zorganizovala s kamarátkami aj nevesta Katka, blogerka známa ako KataleRko. Ked’že je milovnícˇkou cestovania, priznala, že to bol najlepší nápad, ktorý s dievcˇatami mali. „Baby našli dobrú letenku a ubytovanie pri meste Pisa,


takže sme dlho nerozmýšl’ali a zbalili sa. Užili sme si to na jednotku. Vykúpané, opálene, napapané, uproseccované, vytancované a vysmiate do popuku,“ spomína s nadšením Katka a priznáva, že lepšiu babskú jazdu si ani nevie predstavit’. „Hoci to tak prvotne nevyzeralo, ked’že pôvodne sme plánovali menší výlet cˇi wellness doma,“ dopl´nˇa.

žem zabezpecˇit’ aj služby kadernícˇky cˇi vizážistky, aby dámy zo spa vyšli pripravené na nezabudnutel’ný vecˇer.“ Túto formu rozlúcˇky so slobodou ocenila družicˇka Janka, ktorá dostala za úlohu pripravit’ ju pre 20 dievcˇat. „Moja kamarátka plánuje vel’kú svadbu a tým pádom túži aj po vel’kej rozlúcˇkovej párty. Zorganizovat’ skvelý

Ked’ nám Katka spomenula wellness plán, zacˇali sme zist’ovat’, ako je to na Slovensku v tomto smere. Ponúkajú naše hotely a centrá aj rozlúcˇkové wellness služby? S prekvapením sme zistili, že viaceré hotely majú pre nevesty a družicˇky špeciálne ponukové balíky, ktoré zahr´nˇajú omnoho viac ako len pobyt v saune, vírivke cˇi masáže. „Kedysi bola rozlúcˇka so slobodou organizovaná ako noc vonku. Dámy išli spolu na diskotéku, kde pretancovali noc a vrcholom programu bol pánsky striptíz. Dnes už je rozlúcˇka so slobodou cˇasto organizovaná ako program na celý víkend,“ hovorí Viktória Brodzianska, ktorá aj takéto akcie organizuje pre bratislavský Grand Hotel River Park.

program pre také množstvo l’udí je nárocˇné, najmä ak to cˇlovek nikdy v živote nerobil. V prvej chvíli som z toho mala vel’ký stres, nevedela som, kde zacˇat’, ako postupovat’. Potom sme s d’alšou kamarátkou zacˇali zist’ovat’ možnosti a ako najlepšia sa nám zdala alternatíva wellness víkendu, kde v podstate celý program zorganizujú za vás. Tým, že nás bude tol’ko, po rozrátaní výdavkov minieme možno o pár desiatok eur navyše, ale ušetríme kopec svojho cˇasu a nervov, a to za to rozhodne stojí,“ hovorí so smiechom Janka.

Dodáva, že bežne pre takéto skupinky pripravuje privátne spa so šumivým vínom vo vírivke, rôzne masážne a relaxacˇné procedúry cˇi absolvovanie manikúry a pedikúry. „Okrem toho mô-

Ked’ sme sa Viktórie opýtali, o aké aktivity majú nevesty záujem, vysypala na nás d’alšie a d’alšie možnosti. „Dievcˇatá idú spolu napríklad na vínnu cestu, zajazdit’ si na motokárach alebo sa nechajú povozit’ na motorovom cˇlne. Niektoré sa zase chcú zrelaxovat’ pri cvicˇení jogy na terase, naucˇit’ sa nové tance alebo aby ich barman


zasvätil do tajov miešania drinkov. Populárne bývajú aj špeciálne degustacˇné menu cˇi sút’až v slepej degustácii vín.“ Najviac nás však zaujala aktivita, ktorú Viktória spomenula na záver – fotenie s družicˇkami. Väcˇšinou vzniká v denˇ svadby ráno, ale nie vždy je na neho dost’ cˇasu. Mnohé nevesty tak o krásne umelecké fotky s kamarát-

kami prídu. Nafotit’ sa pocˇas rozlúcˇky so slobodou znie ako skvelá možnost’ vyškrtnút’ si v denˇ svadby jednu z „povinností“. Pýtali sme sa viacerých fotografov, cˇi po niecˇom takom majú dopyt a prekvapivo nám takmer všetci odpovedali záporne. Diera na trhu rozlúcˇok so slobodou, ktorú sa urcˇite oplatí zaplnit’.

na rozlúcˇkovú párty sme narazili na zaujímavý slovenský projekt My. Stojí za ním trojica známych slovenských dizajnérok – Petra Pršová, Veronika Kostková a Ivana Poruban Santová. „Všetky tri sme kolegyne na strednej umeleckej škole v Trencˇíne. Tento projekt bol Veronikin nápad, uvedomila si, že na tomto trhu chýba niecˇo originálne a pekné a pritom trošku „fancy“.

Rozhodli sme sa používat’ kvalitné materiály a vzhl’adom na to, že baby šijú svadobné šaty, tak, samozrejme, aj strihovo originálne riešenia,” hovorí Ivana, ktorá v tíme zodpovedá prioritne za grafiku a celý dizajn potlacˇe. Zatial’ majú v ponuke body, tricˇká, sukne, župany a vankúšiky na obrúcˇky. „Ja ešte vyrábam aj korunky pre nevesty na rozlúcˇku so slobodou a tiež plánujeme rozšírit’ sekciu doplnkov o vkusné podväzky,“ dopl´nˇa Ivana, ktorá chce nevestám a družicˇkám ponúknut’ alternatívu k lacným napodobeninám amerického štýlu. „Chceli sme príst’ nielen s príjemným a vkusným dizajnom, ale najmä slovenským textom,“ uzatvára Ivana.

A ako by také fotenie malo vyzerat’? Rozhodne žensky a štýlovo. Na našom trhu sa však zatial’ zameriavame prioritne na svadby, ale krásnych doplnkov pre družicˇky a budúce nevesty je stále ako šafranu. A tak po meste vidíme pobehovat’ dámy s nevkusnými plastovými korunkami, z ktorých trcˇia závoje z nekvalitného materiálu a cez seba majú prehodenú lesklú ružovú šerpu. Skutocˇne ma budúca nevesta Vd’aka nim si tak naše ženy môžu na vyzerat’ takto? svoj denˇ D obliect’ župan, kde nebude Pri pátraní po vkusných doplnkoch svietit’ nápis „BRIDE“, ale „NEVESTA“.


• an ˇ kus

a pot porC • akleber ávinzálB • akibáb ánžen ,ákdalS • ákcolpO & ávoklebaK • eiteewS •

. y m ž iˇc é v o š i me s a a kvo tsil , ad nub á vo’l fi R . a kˇcižu r d áv o l ýt Š . y k o r . 0 6 a l à in iM . y k p iˇc j e ks z ú cna r f z yta Š
Rif l’ová bunda a cˇižmicˇky: Zoot, Listová kabelka: Karl Lagerfeld, Modelka: Veronika/ The Backstage Models, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Šperky: Petra Toth

Svadobné šaty: Kabelková & Oplocká, Foto: Chriss by nevesta.sk


Modelka: Veronika/ The Backstage Models, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Šperky: Petra Toth, Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné šaty: Kabelková & Oplocká


Svadobné šaty: Kabelková & Oplocká, Šperky: Petra Toth

Rif l’ová bunda: Zoot, Modelka: Veronika/ The Backstage Models, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Foto: Chriss by nevesta.sk


Modelka: Veronika/ The Backstage Models, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Šperky: Petra Toth, Svadobné šaty: Kabelková & Oplocká

Foto: Chriss by nevesta.sk


Šperky: Petra Toth, Foto: Chriss by nevesta.sk

Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Modelka: Veronika/ The Backstage Models, Svadobné šaty: Kabelková & Oplocká


Šaty z francúzskej cˇipky Cˇipkové šaty, v páse s jemne nariasenou suknˇou a výrazne odhaleným chrbtom, sú vd’aka decentnému strihu vhodné takmer na akýkol’vek typ postavy. Nadcˇasové, vel’mi ženské a pritom romantické šaty pôsobia vzdušne a l’ahko. Vpredu striedmy a vzadu sexi rafinovaný model zvádza k dotykom. Na opálenom chrbte žiari farebné krištál’ové srdce od Petry Toth.


Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Modelka: Veronika/ The Backstage Models, Svadobné šaty: Kabelková & Oplocká

Šperky: Petra Toth, Foto: Chriss by nevesta.skCrossbody/ listová kabelka, slnecˇné okuliare: Zoot, Modelka: Veronika/ The Backstage Models, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Šperky: Petra Toth

Cˇipkované šaty: VERO MODA, Foto: Chriss by nevesta.sk


Šperky: Petra Toth, Cˇipkované šaty: VERO MODA, Slnecˇné okuliare: Zoot, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Foto: Chriss by nevesta.sk


Sandálky: Zoot, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Modelka: Veronika/ The Backstage Models, Šperky: Petra Toth, Cˇipkované šaty: VERO MODA

Crossbody/ listová kabelka, slnecˇné okuliare: Zoot, Foto: Chriss by nevesta.skFoto: Chriss by nevesta.sk, Modelka: Veronika/ The Backstage Models

Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová


Béžový svetrík: Zoot, Modelka: Veronika/ The Backstage Models, Šperky: Petra Toth

Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Foto: Chriss by nevesta.sk


Modelka: Veronika/ The Backstage Models, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Šperky: Petra Toth, Béžový svetrík: Zoot, Foto: Chriss by nevesta.sk

Kvetovaná midi suknˇa: Closet


Štýlová družicˇka Jesenná svadba vonku? Družicˇka v kvietkovej sukni po cˇlenky dáva nostalgické zbohom horúcemu letu a jesenˇ víta sexi svetríkom.


Béžový svetrík: Zoot, Kvetovaná midi suknˇa: Closet, Vizáž a vlasy: Dominika Bartošovicˇová, Šperky: Petra Toth, Foto: Chriss by nevesta.sk

Modelka: Veronika/ The Backstage Models


Foto: Chriss by nevesta.sk

Áno, ak by som mohla byt’ nevestou asponˇ raz každý rok, nielen raz za život, vyskúšala by som aj krátke mini cˇipkové šaty, trendy crop top + suknˇa a pokojne aj v kombinácii s rifl'ovou bundou! Cˇasto nás fráza - ved’ nevestou budem len raz v živote - brzdí v rozlete. A tak väcˇšina z nás siahne po dlhých princeznovských, aj ked’ máme už po tridsiatke... Byt’ nevestou nie je predsa filmová rola, ktorá pozná len jeden scenár. S vizážistkou a vlasovou stylistkou Dominikou sme z modelky Veroniky vytvorili „štyri postavy”. Inšpirujte sa pri kreovaní tej vašej.
e

Spisovatel’ka Eva Hrašková Bez knihy v ruke ju stretnete málokedy, no ešte viac sa venuje písaniu. Jej meno sa spája s knihami Len kým si tu (2014), Nežný dotyk nenávisti (2014), Nebo vonia tebou (2015), Sestra Krvavé Šenky sú tentoraz naozaj krvavé (spoluautorka K. Ježovicˇová, 2016) a Rande so svokrou (2016) a poznajú ich aj naši cˇeskí susedia. No jej skutocˇným povolaním je práca s l’ud’mi. A práve odtial’ pramenia všetky zdroje jej inšpirácie…

Eva Hrašková

NENAPLNENÁ poMSTA

Z cˇiernej limuzíny trcˇala len tenká noha vo vyblýskanej cˇiernej lodicˇke. Keby ten idiotský šofér nezastal rovno v mláke, Kristína by si zachovala bontón a nespustila spr´šku nadávok do rytmu rozozvucˇaných kostolných zvonov. „Ocenila by som, keby ste ma pocˇkali tentoraz niekde, kde sa mi podarí nastúpit’ bez toho, aby som sa celá zamocˇila,” pobavený výraz v spätnom zrkadle jej zvýšil adrenalín v krvi. „Stojné je pät’desiat eur na hodinu, povedali vám,” sucho skonštatoval so zdvihnutým obocˇím celkom pohl’adný mladý muž. Neobt’ažoval sa na namyslenú slecˇinku ani poriadne pozriet’. Musela byt’ šialená! Kto normálny by sa zopár metrov nechal zviest’ na cudziu svadbu v najdrahšom aute z požicˇovne a navyše by bol ochotný zaplatit’ aj za to, že ho šofér odvezie spät’? Kristína bez rozlúcˇky priložila k premocˇenej nohe aj druhú, vzala

zo zadného sedadla malú cˇiernu kabelku, kyticu cˇervených ruží previazaných cˇiernou stuhou a s hrdo vztýcˇenou hlavou krácˇala naproti svojmu dôkladne premyslenému plánu. Pred kostolom si popravila zamatovo cˇierny klobúk, aj krvavocˇervené šaty, ktoré jej dokonale lemovali vytr´cˇajúce bruško. Aby všetko vyšlo podl’a jej predstáv, musela vyzerat’ úžasne. Nenávidela upršané pocˇasie, ale cˇo iné mohla od tohto dnˇa ocˇakávat’? Ten hlupák, ktorý jej celé roky visel na krku, nemohol mat’ tol’ko št’astia, aby si svadbu naplánoval na slnecˇný denˇ. Alebo to bola len karma? Vlastne mu nicˇ dobré ani nepriala, preto predsa prišla. Nemal ju opustit’. Už vôbec nie, kvôli staršej, škaredšej a navyše tucˇnej dedinskej husi! Hoci prešlo takmer polroka, dodnes nepochopila, cˇo ho na nej zlákalo. Ked’ jej pred pár dnˇami priatel’ka napísala, že sa Jakub ide ženit’ a ochotne jej zistila aj presný cˇas a miesto, rezervovala si letenky


z Londýna do rodnej zeme. Takú udalost’ si nemohla nechat’ ujst’. V presklenej cˇasti dverí majestátneho kostola si ešte raz skontrolovala vlastný odraz. Brucho by mohlo zodpovedat’ ôsmemu mesiacu tehotenstva, dala si pri výbere vankúša naozaj záležat’. Musela prejst’ až tri vel’ké obchodné centrá zamerané na predaj kostýmov a karnevalových masiek. Ale urobit’ zo ženícha takmer otecka a z jeho nastávajúcej hlupanˇu v ich denˇ D? Snívala o tom od okamihu, ked’ ich prichytila vo vlastnej posteli. Už sa nezamýšl’ala nad tým, pod aký vel’ký podiel viny sa na ruinách ich vzt’ahu podpísala sama. Jediné, cˇo ju hnalo vpred, bola pomsta. „Máte pozvánku?” spýtala sa mladá dievcˇina vo dverách. „Prosím?” prekvapene zaklipkala dlhými mihalnicami. „Cˇi by ste mi mohli ukázat’ pozvánku,“ zopakovalo dievcˇa. „Viete, asi som ju zabudla v tom zhone doma. Poznáte to...” Cˇo preboha má toto znamenat’? Kto by vpúšt’al l’udí na obrad do kostola na základe pozvánok na obycˇajnú svadbu! Ved’ sa nežení prezident ani jeho syn! Rozhorcˇovala sa v duchu. „Nicˇ sa nedeje, máme zoznam hostí, stacˇí ak poviete svoje meno, dohl’adám vás.” „Taký cirkus...” „Nevesta si neželá na obrade nikoho okrem pozvaných,” ospravedlnˇujúco zatrilkovala družicˇka. Kristína

mala št’astie, že vo dverách nestál nik z Jakubovej rodiny. „Lucia Kollárová,” prívetivo sa usmiala. Spomenula si na Kubovu sesternicu, s ktorou vyrastal, nepochybovala, že by mala na jeho vel’kom dni chýbat’. Zostávalo jej len dúfat’, že prišla do kostola skôr ako ona. „A váš manžel?” „Parkuje auto, je mi zima, ak dovolíte,” obišla živú zábranu a ukryla sa v útrobách starého kostola. Páchol zatuchlinou. Ocˇami prebehla po svadobcˇanoch, klobúk si dala nižšie do tváre, aby ju nik nespoznal. Pokus o svadobnú výzdobu sa jej zdal nanajvýš gýcˇový, všetko bolo prehnane ružové, zbytocˇne prezdobené. Prebleslo jej hlavou, cˇi by svadbu s Jakubom pripravovala rovnako. Rýchlo tú myšlienku zahnala. Toto predsa bola uzavretá kapitola jej života. Sadla si kúsok od dverí, aby mala dobrý výhl’ad, no najmä aby mohla vcˇas zareagovat’. Kostol sa zaplnil. Ked’ sa ozvali prvé tóny svadobného pochodu, Kristíne vyschlo v hrdle. Jakub po boku s jeho mamou, ktorú z duše nenávidela, krácˇal k oltáru. Usmiaty a št’astný postál tesne pred knˇazom a plný ocˇakávania sa otocˇil cˇelom ku dverám. Jana vchádzala zmenená na nepoznanie. Až na chvíl’u zapochybovala, cˇi je to skutocˇne ona. Dlhé kucˇeravé vlasy jej vol’ne padali na plecia, úzke šifónové šaty mala pod prsiami previazané ružovou stuhou. Kristíne nohy akoby pevne prirástli k zemi. Takmer dokonalý plán nemohla naplnit’. Zhypnotizoval ju kopcˇek, ktorý sa Jane cˇrtal pod prsiami.
poMSTA

NENAPLNENÁ

Bol skutocˇný. Zrazu si sama sebe pripadala smiešne. Vankúš pod šatami ju zacˇal nepríjemne tlacˇit’. Znicˇit’ život niekomu, kto škaredo ranil ju, nemuselo byt’ vôbec zložité, ale akým právom mohla siahnut’ na št’astie diet’at’a ? Len cˇo nevesta dokrácˇala k ženíchovi, Kristína zamierila k východu. Ešte chvíl’u postála vo dverách, pocˇkala na to povestné Ja, Jakub, beriem si teba, Janka... Cˇosi ju zaštípalo v ocˇiach. Potichu si vyzula topánky, aby sa jej kroky neozývali na kamennej dlažbe v chodbe chrámu. Kyticu odhodila do prvého koša s odpadkami, na ktorý natrafila po ceste. Vybrala sa k limuzíne, cez okienko podala zelenú bankovku šoférovi a po mokrej ceste krácˇala bosá precˇ. Hoci ju na svadbu jej „ex” hnala nenávist’, vo vnútri sa jej zacˇal rozliehat’ hrejivý pocit oslobodenia. Možno len potrebovala vidiet’ št’astie iných, aby konecˇne nabrala odvahu zacˇat’ hl’adat’ to vlastné...Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.