Page 1

No– 1/2017

LIfestylový časopis o móde a svadbe

www.nevesta.sk

My love VieRa FutáKOvá, Jana JurčenKO Jaroslava Wurll KOcanová Veronika KostKOvá

flower wind +4 fashion

Editoriály

queen of the

night


Ne vesta 2017 prรก

ve v p

reda ji!


A COMMITMENT FOR LIFE. www.meisterschmuck.com

Panská 2 · 811 01 Bratislava Phone: +421 2 54 64 78 52 · www.sheron.sk

Sheron 200x297mm_2017.indd 1

21.04.2017 11:13:44


V

yber

si sv

oju t

itulk

u!


Predaj exkluzívnych pánskych oblekov BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 18, 0918 996 505 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


态搁 䄀匀吀一준  䌀䠀嘀촀 䰀䔀  瀀 爀 攀  稀愀㸁 切戀攀渀‫ﴀ‬挀栀

⬀㐀㈀㄀  ⠀ ㈀⤀   ㌀㈀㘀㌀    ㌀㌀              眀眀眀⸀ 栀礀 搀爀 漀琀 漀甀爀 ⸀ 猀 欀


editorial

„Každý pár je sám o sebe špecifický. Má svadbu podl’a vlastných predstáv a, samozrejme, možností. Nie je práve to inšpirujúce? Pocˇas 20 rokov, cˇo fotografujem svadby, nik nemal rovnaké fotografie. Pokial’ si získam dôveru nevesty a ženícha, vzniknú tie najúžasnejšie fotky.” Takto odpovedal na jednu z mojich otázok vynikajúci slovenský fotograf Robert Fojtík (nalistujte si cˇlánok Štýly svadobnej fotografie). Zaujalo ma, že aj po tol’kých rokoch fotenia svadieb z jeho slov cítit’, že ho to baví, že je stále nadšený a že ho nepohltil

stereotyp a remeselná rutina. Ked’ sme si vymienˇali maily a komunikovali ohl’adom cˇlánku a fotiek, rozmýšl’ala som, cˇi sa mu priznám, ako banujem, že som mu vtedy neodpovedala: „Áno, jasné!” Obaja pochádzame z rovnakého mesta a zhruba pred 20 rokmi, ked’ zacˇínal s fotením, oslovil ma na ulici, cˇi sa nechcem stat’ modelkou, že by ma rád nafotil. Príliš som si neverila a z nejakej zvláštnej hrdosti, som mu povedala, že urcˇite nie. Aj ked’ som v skutocˇnosti chcela po-

vedat’ áno... O dva roky neskôr sme si ho síce ako maturanti vybrali na nafotenie tabla, (už vtedy bol považovaný v Bánovciach za najlepšieho fotografa) ale to nebolo ono, ked’že nás bolo v triede 30 a na každého mal cˇas tak 5 minút. A hlavne ja som si obliekla otrasný rolák, ktorý mi hned’ skritizoval... Napriek tomu, boli tie foto skvelé. Tú z tabla mám zarámovanú a práve teraz sa nu nˇu pozerám. O d’alšie dva roky som bola na svadbe, kde fotil. No vôbec si nedokážem v pamäti vybavit’, že tam fotil. Nepútal na seba pozornost’, nezasahoval do deja. Nikdy v živote však nezabudnem na ten pocit nemého úžasu, ked’ som si listovala svadobný album z tejto svadby. To neboli fotky, to bol príbeh lásky. Nádherný, nežný, romantický... Pácˇilo sa mi, že nie všetky fotky boli „hlavaté” - to znamená, že na mnohých boli detaily bez tvárí, cˇo bolo na tú dobu netradicˇné. Jedna fotka sa mi zvlášt’ vtisla do pamäte - hotelová chodba a vl’avo pootvorené dvere do izby, z ktorých vykúka lem svadobných šiat a lodicˇka nevesty. Už vtedy platilo to, cˇo mi teraz napísal: „Baví ma nepozorovane tvorit’ príbehy. Cˇakat’ na tie správne okamihy, vyhl’adávat’ št’astné momenty...” K cˇlánku som potrebovala aj jeho vlastnú portrétnu fotku. Samozrejme, nemal, tak ako väcˇšina fotografov, pre ktorých je typické, že sa neradi fotia, lebo na to proste nikdy nie je cˇas, chut’ cˇi príležitost’. Navrhla som mu, že ho rada odfotím. Povedala som si, že tentoraz si budem verit’, aby som zas nebanovala, že som nevyužila príležitost’ stretnút’ sa s výnimocˇným cˇlovekom - fotografom. „Za ponuku spravit’ portrét d’akujem!!! Je možné, že to využijem☺” napísal. No nevyužil... Nové jarné cˇíslo je hlavne o svadobnej fotografii. Lebo spomienky na taký výnimocˇný denˇ, akým je svadba, musia zostat’ navždy živé. Využite príležitost’ spravit’ si prehl’ad o svadobnej fotografii, aby ste potom raz o pár rokov nebanovali...

Kristína Brezinová Rídekyová


PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

Premium dealer Pronovias Bratislava BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 16, 0918 996 484 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


8 editorial 24 Nurit Hen: Vládkynˇa krajky 48 Viera Futáková: Liberian girl 64 Liberian girl • backstage 68 Jedny svadobné šaty a tak mnoho látok 76 Ked’ si nevesta nechá šit šaty 82 Jaroslava Wurll Kocanová: Flower wind


PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

Predaj exkluzívnych spoločenských šiat Pronovias BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 14, 0918 886 877 WWW.SALONNICOLE.SK


98 Flower wind • backstage 102 Téma: Štýly svadobnej fotografie 130 Foto dnˇ a s nevesta.sk • Defilé svadobných fotografií 148 Jana Jurcˇenko: Queen of the night 166 Queen of the night • backstage 170 Michaela Eliaš: Ked’ sa vydáva fotografka


186 Svadba za hranicami vašich snov 204 Tomáš Záhumenský: Ked’ sa žení fotograf 224 Reálna svadba • Malá svadba z vel’kej lásky 254 Veronika Kostková: My love 272 My love • backstage 274 Nebo vonia Tebou


maj 2017 26. mรกja 2017 15:38:21


... pre dokonal�´ zážitok čítajte na i Pade


PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

PRONOVIAS 2018

Premium dealer Pronovias Bratislava BRATISLAVA, DOSTOJEVSKHO RAD 16, 0918 996 484 NITRA, SCHURMANNOVA 6, 0905 488 884 ZVOLEN, NM. SNP 70/36, 0918 886 801 WWW.SALONNICOLE.SK


.ykniˇcuvap z énaktU .akˇcaha’lš ánahcýdaN .lyT .ytaš énbodavs erp énerovtS .yláiretam eišjenebú’lbojaN

akdôhal anlátnemanrO • akpiˇC • alív ákˇcuhaL' nófiŠ • itsonmej kiˇcálbO • tfaT • uksel anˇyhoB • nétaS


„Navrhovat' svadobné šaty je ako cˇarovat' – každá nevesta napokon vyzerá absolútne úžasne!” (Nurit Hen)

Vládkyna krajky


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture

Text: Eva Grznáriková, Foto: Nurit Hen


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture Foto: Nurit Hen


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture, Foto: Nurit Hen


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture

Vládkyna krajky

Pokial’ si oblecˇiete šaty, ktoré sú samy o sebe umeleckým dielom, nebudete potrebovat’ už žiaden iný doplnok na to, aby ste vyzerali absolútne úžasne! Napríklad ako tento model so srdiecˇkovým výstrihom a cˇipkovými zvonovými rukávmi.


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture

Foto: Nurit Hen


Vládkyna Ked’ hovoríme o trendoch v svadobnej móde, najcˇastejšie sklonˇujeme Španielsko, Francúzsko cˇi USA, odkial’ pochádzajú najväcˇší producenti svadobných šiat. No ked’ zacˇneme pátrat' trochu dôslednejšie, zistíme, že šaty povestné nádhernými a odvážnymi strihmi, rucˇnými výšivkami, cˇipkou, hodvábom a prekrásnymi šperkami vznikajú pod rukami módnych návrhárov, ktorých srdce bije pre niektorú z krajín Blízkeho východu.

krajky


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture

Foto: Nurit Hen


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture Foto: Nurit Hen


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture, Foto: Nurit Hen


Možno je to exotickou krásou arabských žien alebo aj tým, že nevesta je v denˇ svadby pokladaná za vznešenú a tajomnú princeznú, ktorá sa stáva objektom zbožných a obdivných pohl’adov všetkých blízkych.


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture

Foto: Nurit Hen


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture

Odvážny model svadobných šiat zložený z troch samostatných dielov - sukne s predl´ženou kaplnkovou vlecˇkou, vrchného dielu a zvonových rukávikov. Hlboký výstrih vpredu, lemovaný prekrásnou cˇipkou a sexi odhalený chrbát ešte viac podtrhuje zmyselnost’ celého modelu. Zaujímavým prvkom sú lemy v páse a na rukávoch ozdobené korálkami a perlicˇkami.


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture, Foto: Nurit Hen


Vládkyna Dôkaz, že aj zvodnost' môže byt' mimoriadne vznešená! Návrhárka v kolekcii pracuje s dvomi, pre svadobné šaty najsilnejšími zbranˇami – prenádhernou krajkou a strihmi, ktoré svojim riešením sústred’ujú všetku pozornost' na krásu ženskej siluety, dokonca ju akoby pomáhajú vytvárat'. Výstrihy používa vo všetkých možných obmenách, na tomto modeli okrem hlbokého výstrihu vpredu odhal’uje odvážne aj chrbát.

krajky


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture

Foto: Nurit Hen


Foto: Nurit Hen

Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture, Foto: Nurit Hen


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture Foto: Nurit Hen


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture, Foto: Nurit Hen


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture, Foto: Nurit Hen


Svadobné šaty: Nurit Hen/White Palace Couture

Foto: Nurit Hen


eicákilpa a yknlpod évipavkerP .ybór énbodavS .sipokur a lýtš ýnˇcenideJ .lrig nairebiL

aselboN •tezrok ýnebodZ • etihw larutaN • ávokátuF areiV akráhrván andóM


girl


Modelky: Jana P. a Nikola W./M-management, Šaty a doplnky: Viera Futáková Foto: Chriss by nevesta.sk


Topánky: Univers shoes & bags, Šaty a doplnky: Viera Futáková, Modelka: Jana P./M-management, Foto: Chriss by nevesta.sk

Zdobený korzet, úzka suknˇa a nadýchaná vlecˇka. V tejto róbe nevesta zažiari ako labut’. Nebude jej chýbat’ noblesa a vznešenost’ dámy z král’ovského dvoru.

Vizáž: Jarka Vladyka/Make-up Studio Professional, Vlasy: Iwa Herman/Joico


Topánky: Univers shoes & bags, Modelky: Jana P. a Nikola W./M-management, Vizáž: Jarka Vladyka/Make-up Studio Professional, Vlasy: Iwa Herman/Joico

Diorovská dl´žka sukne, vzadu predl´žená, dá vyniknút’ špicatým lodicˇkám, ktoré zoštíhlia a predl´žia siluetu. Rafinovaný zvršok obsypaný kvietkami návrhárka ozvláštnila cˇiernou zamatovou mašlicˇkou.

Šaty a doplnky: Viera Futáková, Foto: Chriss by nevesta.sk


Vizáž: Jarka Vladyka, Vlasy: Iwa Herman, Topánky: Univers shoes & bags, Šaty a doplnky: Viera Futáková, Modelka: Nikola W. P./M-management

Foto: Chriss by nevesta.sk


Vlasy: Iwa Herman/Joico, Vizáž: Jarka Vladyka/Make-up Studio Professional, Šaty a doplnky: Viera Futáková

Nohavicový overal so šifónovými krídlami z vás spraví toho najkrajšieho motýl’a na svadobnej lúke. Možno v nˇom spravíte rozruch ako Marlene Dietrich v 30. rokoch minulého storocˇia.

Modelka: Nikola W./M-management, Foto: Chriss by nevesta.sk


Vizáž: Jarka Vladyka/Make-up Studio Professional, Vlasy: Iwa Herman/Joico, Modelka: Nikola W./M-management, Šaty a doplnky: Viera Futáková

Foto: Chriss by nevesta.sk


Vizáž: Jarka Vladyka/Make-up Studio Professional, Vlasy: Iwa Herman/Joico, Modelka: Jana P./M-management, Šaty a doplnky: Viera Futáková Foto: Chriss by nevesta.sk


Modelky: Jana P. a Nikola W./M-management, Vizáž: Jarka Vladyka/Make-up Studio Professional, Vlasy: Iwa Herman/Joico, Šaty a doplnky: Viera Futáková

Vyšívaný perlicˇkový korzet, na ktorom návrhárka pracovala 20 hodín, vnáša orientálny nádych do nohavicového modelu s dizajnovým predl´ženým kabátom.

Foto: Chriss by nevesta.sk


Modelka: Jana P./M-management, Šaty a doplnky: Viera Futáková, Foto: Chriss by nevesta.sk

Vizáž: Jarka Vladyka/Make-up Studio Professional, Vlasy: Iwa Herman/Joico


Vizáž: Jarka Vladyka/Make-up Studio Professional, Vlasy: Iwa Herman/Joico, Foto: Chriss by nevesta.sk, Šaty a doplnky: Viera Futáková


Modelka: Nikola W./M-management, Šaty a doplnky: Viera Futáková, Foto: Chriss by nevesta.sk


Modelka: Nikola W./M-management, Vizáž: Jarka Vladyka/Make-up Studio Professional, Vlasy: Iwa Herman/Joico, Foto: Chriss by nevesta.sk

„Hned’ po odtienˇoch nude je pre mnˇa už roky najtypickejšia farba cˇierna. Milujem ju, pretože je tajomná a noblesná zárovenˇ... A v mnohých prípadoch vie návrh šiat vyzdvihnút na vyššiu úrovenˇ." Viera Futáková

Šaty a doplnky: Viera Futáková


Šaty a doplnky: Viera Futáková Foto: Chriss by nevesta.sk


Vlasy: Iwa Herman/Joico, Foto: Chriss by nevesta.sk

Modelka: Jana P./M-management, Vizáž: Jarka Vladyka/Make-up Studio Professional, Šaty a doplnky: Viera Futáková


.akvišýv ávokteivk ánberaf a egieb dlog ,tnim ,revliS .ytaš évokpiˇc énšokzoR

y re nee r G • nˇe it do ý vo t amaz ý n edu tS • y nó t é n t n e ra p sna r T • éhaN • én ž e N • 7 1 02 k o r e r p y dn e rt év on it ev K


Text:

Kata

rína

Miku

lcová

a Eva

Grzn

áriko

Verte, poznáme to aj my. Pocˇiatocˇné obrovské nadšenie zo svadobných príprav vzápätí vystrieda vaša totálna bezradnost´. Aké svadobné šaty??? Všetky tie strihy, materiály, štýly... Najradšej by ste sa vo svadobný denˇ prinajmenšom rozdvojili, aby ste mohli jednu z vás obliect´ako femme fatale, zahalenú v krajkových šatách obopínajúcich vaše telo, zatial’ cˇo vaše druhé ja by si k oltáru radostne vykracˇovalo v nadýchanej tylovej sukni s koketnou dl´žkou nad cˇlenky... No musíte sa rozhodnút´, pretože všetko sa udeje len jedenkrát: budete mat´ jedny šaty a len jednu premiéru v jeden svadobný denˇ...

Odhod’te stres a predtým, než vkrocˇíte do módneho salóna, posviet’me si spolu na najkrajšie a najobl’úbenejšie typy látok, ako stvorených na vaše svadobné šaty.


Tyl – Nadýchaná šľahačka

Hodváb – Utkané z pavučinky

Materiál, ktorý vašim šatám dodá nevídané rozmery. Široké a bohaté sukne z nariaseného tylu pôsobia romanticky, zatial’ cˇo tylové volániky môžu vyvolat´ efekt turniery, vypchávky, ktorá zažila svoj boom vo viktoriánskej ére. V súcˇasnosti sa vel’kej obl’ube teší aj bodkovaný tyl, ktorý sa kedysi nosil nariasený do elegantnej drapérie naboku svadobných šiat. Tyl je v skutocˇnosti jemná siet´ovina z hodvábu, bavlny alebo syntetických vláken, z ktorej sa vyrábajú svadobné závoje cˇi spodnicˇky. Jeho pocˇiatky siahajú do prvej polovice 19. storocˇia a vel’kej obl’u be sa vtedy tešil najmä vo Francúzsku. V súcˇasnosti je tyl lákadlom pre nevesty, ktoré sa neboja krácˇat´ k oltáru v  sukni, ktorá je explóziou bohatosti a  nadýchanosti. Pre král’ovné!

Hodvábne jemný, hodvábne mäkký... Také myšlienkové asociácie sa nám spájajú s touto tkaninou, ktorá má svoje korene v d’alekej Cˇíne. Ide o  dlhé, jemné a  lesklé vlákno vyrábané z výlucˇkov žliaz priadky morušovej. Je synonymom luxusu a elegancie. Už v minulosti bola táto tkanina vel’mi vzácna, rovnako aj dnes sú hodvábne svadobné šaty snom nejednej nevesty, ktorá chce byt´ jedinecˇná a obliect´ si vo svoj vel’ký denˇ skutocˇný klenot.


Taft – Obláčik jemnosti

Podobne ako tyl aj taft dodáva svadobným šatám objem. Ide o hodvábnu alebo syntetickú látku, ktorá je hustá a príjemná na dotyk. Najcˇastejšie je súcˇast´ou nariasenej sukne, no na rozdiel od matnejšieho tylu má taft menˇavý lesk. Práve vd’a ka nemu sa pri rôznej intenzite svetla a pohybe dosahuje premenlivý vzhl’a d šiat.

Satén – Bohyňa lesku

Je chladivý a príjemný, trošku sexi a zvodný, ako stvorený na letnú svadbu. Zvýraznˇuje krivky, takže je ako stvorený pre nevestu, ktorá má dokonalú postavu, pretože ju znežní a rozjasní. Satén je lesklá látka tkaná v atlasovej väzbe. Jeho typicky hladký povrch vytvára rad pozdl´žne vedl’a seba kladených stehov. Vytvára sa tak hladký a kl´zavý povrch na lícnej strane, ktorý je na opaku skôr matný. Možno si hovoríte, že lesklé svadobné šaty už nie sú moderné, ale mýlite sa. Nádhernej postave saténové svadobné šaty ešte väcˇšmi polichotia.


Čipka ¯ Ornamentálna lahôdka

Je súcˇast´ou takmer každých svadobných šiat, pretože aj tým najjednoduchším vytvorí luxusnú auru. Ide o jemnú dekoratívnu dierovanú textíliu so zložitejšími, pravidelne sa opakujúcimi vzormi, ktorá sa vyrába rôznymi technikami – šitím, hácˇkovaním, palicˇkovaním, pletením cˇi vystrihovaním. Najcˇastejšie lichotí pleciam a krku nevesty, zdobí živôtik nevesty. Súcˇasné trendy však popustili uzdy a nevesta sa môže obliect´ do cˇipky úplne celá. Kedysi bolo typické, že cˇipka sa odpárala zo staršieho odevu a použila sa na svadobné šaty, lebo šlo o rodinný klenot alebo darcˇek neveste. Mala teda spomienkovú hodnotu a naozaj kvalitný kúsok sa mohol dedit´ z generácie na generáciu.

Šifón ¯Ľahučká víla Táto jemná priehl’a dná látka je zvycˇajne utkaná z hodvábu alebo viskózy, pricˇom krútené vlákna jej dodávajú jemnú zrnitú štruktúru. Šifón navyše tvoria tie najjemnejšie vlákna, vd’aka cˇomu sa dobre riasi. Býva súcˇast´ou vol’n e padavých svadobných šiat a ked’že je l’ahucˇký a pohodlný, býva cˇastou vol’bou tehotných neviest. Je ako stvorený pre sofistikované nevesty, ktoré majú rady jednoduchost´ a vol’nost´.


Nevesta sa krúti pred zrkadlom v krásnych, no ešte nedošitých šatách a mladá žena sa snaží ostrým zrakom zachytit´ každý rušivý detail, ktorý ešte treba upravit´ tak, aby šaty sadli naozaj dokonale. Ak by jej zápästie nebolo ozdobené ihelnícˇkom a na krku nevisel krajcˇírsky centimeter, mohli by ste si ju pomýlit´ s družicˇkou. Je treba skontrolovat´ riasenie, dl´žku šiat, dofitovat´ krajkový živôtik... Som svedkom skúšky svadobných šiat a potichu závidím nevestám možnost´, nechat´ si vytvorit´ svoje vlastné svadobné šaty na mieru...


Na návšteve v svadobnom salóne

Keď si nevesta nechá šiť šaty... Pretože každá nevesta chce v svadobných šatách zažiarit’ a cítit’ sa dobre. Možno vie, aké šaty jej pristanú na bežný denˇ alebo do práce, ale svadobné šaty na sebe ešte nemala. Treba vybrat’ štýl svadobných šiat, farbu a druh použitých materiálov a strih... „Našou úlohou je pomôct’ nájst’ neveste tie jej vysnívané – šaty, v ktorých sa bude pácˇit’ hlavne sama sebe a budú spl´nˇat’ jej predstavu a budú sa hodit’ ku konceptu svadby a aj miestu, kde sa svadba koná a k programu,” hovorí Veronika Rollová, ktorá je nadšenou zberatel’kou starých strihov a kníh s pôvodnými výšivkami, ktoré sú plné

inšpirácií, krásy a poctivosti pravého krajcˇírskeho remesla. Ked’ mi vo svojom svadobnom salóne Giovanna otvorí dvere, do ktorých sa bežný návštevník nedostane, a pozve ma dnu, moje nadšenie sa ešte znásobí... Vidím miestnosti, ktoré by mnohé fashion maniacˇky naozaj dojali: tu šijacie stroje, žehlicˇky, ihelnícˇky a inde zas nite, police s látkami... a figurína, oblecˇená v našpendlených šatách, na ktorých práve pracujú šikovné ruky krajcˇírky. Krácˇam d’alej a Veronika otvára d’alšie dvere, za ktorými sú na stojanoch pripravené svadobné šaty v tucˇných obaloch, ktoré už cˇakajú na svoju majitel’ku.


Aké sú tajomstvá toho, aby šaty neveste „sadli” a vyzerali kvalitne? Musí sa vybrat´ správne farba – biela alebo ivory alebo podl’a poslednej módy s farebným podkladom, aby šaty získali 3D efekt. Okrem toho je dôležitý strih šiat a tu už pôsobí viacero faktorov dohromady: záleží na predstave nevesty a na type svadby. Musí sa vybrat´ dl´žka a šírka sukne, rukávy, ramienka a hlavne materiál. Niektoré klientky chcú cˇipku a my vyberáme vhodný typ nielen podl’a toho, ako cˇipka vyzerá, ale aj cˇi je príjemná na telo. Cˇo sa týka výstrihu, musíme dohliadnut´ na to, aby sa zakrylo, cˇo sa zakryt´ má, a odkrylo, cˇo sa odkryt´ môže. Chceme, aby šaty od nás boli nielen krásne, pohodlné, ale vel’ký dôraz kladieme na jednotlivé detaily prevedenia – som vel’ký detailista a všetko musí byt´ tip-top. No stále sa ucˇíme nové trendy a technológie, a to nás baví.

Zastavme sa trochu podrobnejšie pri látkach a ich výbere na svadobné šaty. Aké materiály najradšej na svadobné modely používate vzhl’adom na ich vlastnosti? Materiál musí zodpovedat´ strihu a typu. V tejto sezóne sa používa snád’ úplne všetko. Cˇipka samostatne aj rucˇne našívaná na telovej siet´ke, vrátilo sa vynovené „Mikado”, ktoré krásne drží tvar a nie je také lesklé ako satén. Z neho tento rok šijeme široké sukne so skladmi a vreckami. Na úzke minimalistické šaty sa potom používajú rôzne elastické úplety matnej farby. Našim klientkám ponúkame výber len z kvalitných materiálov, ktoré máme vopred vyskúšané. Rozhodne neodporúcˇame tie najlacnejšie. Existuje x druhov tylu, ale na kvalite je to vidiet´. Napríklad cˇipky si vyberáme sami na vel’t rhoch, aby sme mali iné, ako tie, ktoré bežne zakúpite v obchodoch.


Aká je cena šitých svadobných šiat? Urcˇite závisí aj od množstva spotrebovanej látky. Cena je individuálna, záleží od strihu, typu materiálu a prácnosti zhotovenia. Jednoduchšie modely sa dajú ušit´ už za 450 eur, tie zložitejšie a väcˇšie šaty od 650 eur. Len pre predstavu: na jednu kruhovú suknˇu je spotreba materiálu okolo 5,5 - 6 metrov. A tých sukienˇ je tam niekedy aj pät´ až osem. Takže priemerná spotreba je približne 20 metrov látky.

Veronika hovorí, že šit´ sa dá zo všetkého, ale pri zlom alebo lacnom materiáli nesplní výsledok ocˇakávania: „Pri šití je dôležitý každý materiál - ten, ktorý je vidiet´, ale aj ten, ktorý je vnútri. Všetko súvisí so všetkým a my chceme, aby výsledný výrobok priniesol tzv. wow efekt.”

Materiály na svadobné šaty podl’a typu svadby: Svadba pri mori – l’ahké materiály, šaty padavého strihu, suknˇa zo šifónu. Svadba v záhrade – jednoduché šaty zo šifónu, saténu, úpletov i Mikada, u prírodných typov bavlna, l’an. Ak cˇipka, tak bavlnená alebo hácˇkovaná cˇi palicˇkovaná. V poslednej dobe doplnené o folklórne stuhy, party cˇi kvetinové opasky. Svadba v kostole cˇi katedrále – vel’ké princeznovské šaty s použitím cˇipky, tylu, Mikada, saténu a organzy. Svadobné šaty s rybím strihom: cˇipky i elastické, tyl, satén a úplety.


Spolocˇenské šaty: Jaroslava Wurll Kocanová, Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová Foto: Chriss by nevesta.sk


Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Spolocˇenské šaty: Jaroslava Wurll Kocanová, Foto: Chriss by nevesta.sk


Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Foto: Chriss by nevesta.sk

Modelka: Kate/Exit model management, Spolocˇenské šaty: Jaroslava Wurll Kocanová


Svadobné šaty: Jaroslava Wurll Kocanová, Foto: Chriss by nevesta.sk


Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Modelka: Kate/Exit model management, Kytica: Flover, Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné šaty: Jaroslava Wurll Kocanová


Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová

Kvetinové dekorácie a kytica: Flover, Modelka: Kate/Exit model management


Modelka: Kate/Exit model management, Topánky: Univers shoes & bags, Kytica: Flover, Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné šaty: Jaroslava Wurll Kocanová


Kvetinové dekorácie a kytica: Flover, Topánky: Univers shoes & bags, Svadobné šaty: Jaroslava Wurll Kocanová, Foto: Chriss by nevesta.sk


Svadobné šaty: Jaroslava Wurll Kocanová, Foto: Chriss by nevesta.sk


Šaty: Jaroslava Wurll Kocanová, Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Foto: Chriss by nevesta.sk Kvetinové trendy pre rok 2017 sa nesú v duchu jemnosti nežných nahých transparentných tónov. Púdre telovej a ružovej sú doplnené o tóny maslovej a slonovej kosti. „Tento rok je moderný odtienˇ jemnej žltej v odtieni Primrose Yellow. Nežnost´ farieb najkrajšie ukáže v kvete ruží. Senecio a jeho studený zamatový odtienˇ nadväzuje na odtienˇ Island Paradise a koketuje so sivým odtienˇom Niaraga. Absolútne trendy je zelená a jej svieži odtienˇ Greenery, ktorý krásne ukáže v jarnom kvete odrôd tulipánov,” vysvetl’uje Magdaléna z agentúry Flover.


Modelky: Alex a Kate/Exit model management, Šaty: Jaroslava Wurll Kocanová, Foto: Chriss by nevesta.sk

Kytica: Flover, Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová


Modelka: Alex/Exit model management, Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Kytica: Flover, Šaty: Jaroslava Wurll Kocanová, Foto: Chriss by nevesta.sk


Topánky: Univers shoes & bags, Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Modelka: Alex/Exit model management, Spolocˇenské šaty: Jaroslava Wurll Kocanová

Kytica: Flover, Foto: Chriss by nevesta.sk


Kytica: Flover, Spolocˇenské šaty: Jaroslava Wurll Kocanová

Foto: Chriss by nevesta.sk


. h e b í r p o k a a fi a r g o t o F . e i n e d a l é n b e r a F . y d n e r T . e fi a r g o t o f j e n b o d a v s y l ý t Š

akinhcet fiorP • ytnemom évoˇcú’lK • adaláN • šuteR • avítkepsreP • aicízopmoK

100

www.nevesta.sk


Text: Kristína Brezinová Rídekyová, Foto: Robert Hüttner, ocenená pecˇat’o u Foto dnˇa s nevesta.sk - 28. 5. 2017


Foto: Robert Fojtík, ocenená pecˇat’o u Foto dnˇa s nevesta.sk - 27. 5. 2017


Foto: Robert Fojtík, ocenená pecˇat’o u Foto dnˇa s nevesta.sk - 30. 5. 2017


Foto: Peter David, ocenená pecˇat’ou Foto dnˇa s nevesta.sk - 4. 6. 2017


in

a

grafie, pripisujem svojim pocitom. Mám rád emócie, lásku, vášenˇ... Fotografia musí hovorit´ sama za seba. Nevyhl’adávam modelky a modelov, ale obycˇajných l’udí, ktorí chcú mat´ krásne fotografie ako známe osobnosti v rôznych cˇasopisoch. Ked’ za mnou prídu budúci mladomanželia, väcˇšinou mi vravia, že nie sú zvyknutí na fotenie a dokonca majú málo spolocˇných fotografií, pretože sa neradi fotia a na fotkách vyzerajú cˇudne. Vtedy im poviem, že ja práve takých l’udí fotím najradšej, samozrejme, ak mi dôverujú. Ked’že mám rád l’udí a snažím sa pochopit´ tento blok, ktorý im bráni, aby si robili bežné rodinné fotografie, cˇi už na dovolenkách alebo rôznych rodinných oslavách, investujem svoj cˇas do vzdelávania recˇi tela, pochopenia mimiky tváre a gestikulácie. Skrátka potrebujem poznat´ typológiu cˇloveka, ktorého fotím, aby som pri fotení vystihol jeho osobnost´. Predsa nemôžem chciet´ od introverta, aby mi skákal pred objektívom so sileným úsmevom „life is life" a pritom mu vnútit´ niecˇo, cˇím nie je. Alebo od extroverta žiadat´, aby bol pokojný a vážny. Toto sú moje základné princípy, zistit´ v prvých minútach, o akého cˇloveka ide a ak to neviem hned’ odhadnút´, priamo sa opýtam. Môžem len potvrdit´ jednu základnú vec, cˇi ide o introverta alebo extroverta, každý má v sebe lásku, emóciu, radost´. Pri fotení musí byt´ hlavne pohoda. Ak vidím, že na zacˇiatku je pár strnulý, pomáham im s pózovaním (myslím, že to je moja najsilnejšia stránka, pretože viem, ako tá foto-

Foto: L’ubomír Kasina, ocenená pecˇat’o u Foto dnˇa s nevesta.sk - 1. 6. 2017

Štýly svadobnej fotografie

L’UBOMÍR KASINA: „Štýl, ktorým tvorím foto-

Sva

dobn

ý f o t o g r a f L’ u b o m

as rí K


Foto: L’ubomír Kasina, ocenená pecˇat’o u Foto dnˇa s nevesta.sk - 29. 5. 2017

grafia bude vyzerat´, ak sú tam správne postoje a recˇ tela napovie správnym emóciám). Po niekol’kých minútach mladomanželia zistia urcˇité triky a pózujú úplne sami a sú odovzdaní jeden pre druhého. Pocˇas celého fotenia sa snažím zachytávat´ spontánnu lásku a zal’úbenost´ a sem-tam ukážem podl’a potreby správny postoj cˇi pózu. Myslím si, že je vel’mi dôležité, aby mladomanželia na fotografii vyzerali uvol’není a zamilovaní. Snažím sa im jednoducho vysvetlit´, nech sa odosobnia a nech sa fotia kvôli svojim najbližším, ako sú rodicˇia, starí rodicˇia alebo ich budúce deti. Aby uverili, že ich fotografie budú robit´ radost´ navôkol a cˇím budú staršie, tým budú mat´ väcˇšiu hodnotu, nielen pre nich, ale aj pre ich blízkych.

Recˇ tela hovorí o láske Pre mnˇa sú najdôležitejší mladomanželia, musia vyzerat´ zamilovane a aby to na fotografiách boli skutocˇne oni. Ja im len pomáham odl’ahcˇit´ napätie a stále dohliadam na správny postoj, aby recˇ tela hovorila o láske, emócii a vášni. Až potom riešim technické záležitosti. Toto je môj svojský štýl, ktorý využívam od zacˇiatku a stále pracujem na jeho zlepšovaní. Najdôležitejšia je dôvera medzi fotografom a mladomanželmi. Nevesty si nevyberám, nevesty si vyberajú mnˇa. Snažím sa im plnit´ sen v podobe láskyplných a emocˇných fotografií a je mi jedno, cˇi majú svadbu na zlatom zámku alebo v obycˇajnej svadobnej sále. Predsa ide o l’udí, ktorí si ma vybrali na základe dôvery k mojej práci. Ked’že sa považujem za obycˇajného cˇloveka, snažím sa aj ja nerobit´ rozdiely medzi l’ud’mi.


V súcˇasnej dobe môžeme nájst´ vel’mi vel’a trendov vo svadobnej fotografii. Ja som však toho názoru, že byt´ „sám sebou“ je ovel’a lepšie a zaujímavejšie. Ste výnimocˇný, jedinecˇný a nezapadnete v dave. Preto sa snažím svojich klientov usmernit´, aby neriešili trendy, ale nech dajú na svoje pocity a predstavu. Nech robia veci tak, ako ich majú radi oni a nie masa l’udí. Výsledok bude ovel’a krajší a cˇo je hlavné, budú sa s ním vediet´ stotožnit´ oni sami. A ked’ si pozrú fotografie aj o 15-20 rokov, budú sa im stále pácˇit´.

Ucˇil sa od tých najlepších Môj štýl fotenia som si vypracoval rokmi a vždy sa snažím, aby fotky zachytávali emócie, cˇi už radost´, slzy a tiež romantiku. Je za tým vel’a cˇasu stráveného študovaním, cestovaním a tiež vel’a financií. Snažím sa riadit´ teóriou, že vzdelávat´ a zdokonal’ovat´ sa treba po celý život a to vás posúva vpred. Mal som možnost´ ucˇit´ sa od tých najlepších fotografov na svete a tiež poznám niekol’k ých fotografov, ktorí fotia už vel’a rokov a stále sa ucˇia jeden od druhého. Preto môžem povedat´, že môj štýl sa mení každým rokom. Väcˇšina klientov si ma vyberá kvôli mojej práci. Je pre mnˇa dôležité, aby sa klienti chceli fotit´ a boli stotožnení s tým, cˇo robím a dôverovali mi. Jedine takto dosiahneme dokonalé fotografie. Fotenie svadby len kvôli zákazke nemá význam a u mnˇa to nikdy tak nebolo a nefungovalo. Som rád, ak sa svojimi predstavami fotenia zladíme a vtedy aj fotky vyzerajú skvele. A preto sa vo svojej práci snažím fotografie zachytit´ tak, aby z nich vyžarovala emócia, láska a nežnost´ a aby sa na ne klienti aj po rokoch s láskou pozerali.


ROBERT HÜTTNER: Mám pocit, že trendy ani

štýly vo svadobnej fotografii nejako vel’mi nesledujem a neriešim. Keby som mal definovat´ svoj štýl, tak je to prirodzenost´. Snažím sa do svadby cˇo najmenej zasahovat´ a len zachytávat´ dej, ako plynie. Samozrejme, ked’je nevesta v strese, nestíha alebo je treba s niecˇím pomôct´, som hned’ po ruke a pomáham. Všimol som si jednu vel’mi peknú vec, že ked’ som na svadbe úplne pokojný, tak to upokojuje aj ostatných l’udí a viac si môžu užit´ svadbu. Týka sa to najmä novomanželov. Pri svadobných portrétoch sa zase snažím, aby si mladý pár fotenie cˇo najviac užil a aby fotky nevyzerali strojene. Snažím sa vyhýbat´ pohl’adu priamo do objektívu. Je to omnoho lepšie, ako keby som povedal, že takto sa postavte, takto sa chyt´te, pozrite sa, usmejte a cvak. Aby som to zhrnul, pocˇas svadby sa snažím byt´ nenápadný a uvol’nˇovat´ atmosféru, aby všetko vyzeralo prirodzene. Myslím si, že prirodzená fotka je ovel’a hodnotnejšia spomienka ako silne štylizovaná fotka. Svadba je skôr o l’ud’och, ako o prostredí a financiách Pocˇ ul som aj o takých fotografoch, ktorí odmietli svadbu, pretože sa konala napríklad v kultúrnom dome alebo niekde na dedine. Najprv som si myslel, že je to žart, že také niecˇo sa nemôže stat´. Neviem si predstavit´, ako sa môže cítit´ nevesta, ak jej fotograf povie, že jej svadbu nebude fotit´, lebo... Podl’a mnˇa to nie je profesionálne.


Viem, že nie všetky svadby sú úplne fotogenické, ale ked’ mám svadbu napríklad v kultúrnom dome, beriem to ako výzvu a snažím sa z nej vyt´ažit´ maximum. Aj tak mám pocit, že svadba je skôr o l’ud’och, ako o prostredí a financiách. Môžete fotit´ svadbu aj na pláži pri západe slnka, ale ak tam máte znudených hostí, nebude to pekné. Takže moja jasná odpoved’ je, že si urcˇite nevyberám svadby podl’a nejakého štýlu alebo konceptu.


Foto: Robert Hüttner, ocenená pecˇat’ou Foto dnˇa s nevesta.sk - 3. 6. 2017


Svadobná fotografia neskutocˇne napreduje. A to vo všetkých smeroch. Je obrovské množstvo nadaných a šikovných l’udí, ktorí fotografujú vel’mi inšpirujúco. Mne sa pácˇi fotografia, ktorá zachytáva pravé, nefalšované pocity, vystihuje vzácny okamih, atmosféru s umeleckým akcentom. Taká fotografia je nadcˇasová a nepodlieha móde, štýlu cˇi trendu. Kedykol’vek si ju pozriete, precítite ju. Vyvoláva spomienky, emóciu. Nadcˇasová fotografia je vecˇná.

Cˇaká na tie správne okamihy Jeden známy básnik vyjadril moju prácu veršom: „Namal’u jem vás spúšt´ou prístroja, cvaknem v tej pravej chvíli! Iba tie okamihy postoja, v ktorých ste naozaj skutocˇne žili!” A to je môj štýl! Baví ma nepozorovane tvorit´ príbehy. Cˇakat´ na tie správne okamihy, vyhl’adávat´ št´astné momenty, smiech, napätie, slzy, pohl’ady. A pokial’ treba, kreatívne a zárovenˇ s citom vstúpit´ do deja. Každý pár je sám o sebe špecifický. Majú svadbu podl’a vlastných predstáv a, samozrejme, možností. Nie je práve to inšpirujúce? Pocˇas 20 rokov, cˇo fotografujem svadby, nik nemal rovnaké fotografie.

Skutocˇná láska Pokial’ si získam dôveru nevesty a ženícha, vzniknú tie najúžasnejšie fotky. Pre nich. A ich rodiny, deti. Plynúci cˇas odkrýva ich hodnotu. A o to tu predsa ide! Asponˇ by malo íst´. Cˇo len do jednej fototografie vtisnút´ ich skutocˇnú lásku, vzt´ah, úsmev, pohl’ad, ale nie taký bežný, ale taký, že ked’ sa na tú fotku pozrú v t´ažkých chvíl’ach, spomenú si, aké pocity prežívali a cˇo k sebe cítili. To považujem za základ dobrej svadobnej fotografie. A to sa týka umeleckej reportáže aj svadobnej portrétnej fotografie. Mám dar vycítit´ to a nenútene zaznamenat´.


ROBERT FOJTÍK:

Cíti, cˇo sa v l’ud’och skrýva Samozrejme, že je dôležité nepodcenit´ a dat´ si záležat´ na výbere lokality, stylingu, rôznych doplnkov, detailov, výzdoby, krásnych šiat, miesta fotenia. O to krajšie fotografie môžu vzniknút´. Väcˇšinou už na stretnutí cítim, cˇo sa v l’ud’och skrýva. Dokážem poradit´ a usmernit´ ich, cˇo a kde by bolo vhodné. Svadobné páry si vyberajú mnˇa. Viem presne, precˇo robím svadobnú fotografiu a cˇo nˇou chcem vyjadrit´. Mám svoj rukopis, ktorý l’udia vyhl’adávajú a prenˇ si ma volajú. Tomu podlieha aj koncept ich svadby.


IGOR STANCˇÍK: Ak si nevesta objednáva fotografa na celý denˇ, mala by mat´ na pamäti, že mu platí za celodennú prácu. Pokial’ dostane približne 50 parádnych portrétov, no d’alších 400 fotiek nebude na zodpovedajúcej úrovni, tak fotografa platila zbytocˇne. Svadobný portrét a svadobná reportáž sú totiž dve zásadne odlišné veci. Je vel’a skvelých glamour fotografov, ktorí robia v ateliéri úžasnú prácu, ale v teréne nemajú šancu uspiet´. Rovnako by som bol v ateliéri stratený ja.

Nepoužíva blesk Nedávno sa v jednej diskusii na facebooku objavilo moje meno a kolegynˇa fotografka (Ivana Drdolová Butalová) o mne napísala toto: „Nevesta, ktorá nechce umelú krásu a portréty, si objedná Igora. U neho je t´ažiskom práce niecˇo úplne iné – reportáž, umelecky podaná realita tak, aby vyvolávala emócie. Na portáli nevesta.sk sa objavil cˇlánok s fotkami, ktoré ho charakterizujú. 90 % fotografov by si takéto fotky na prezentáciu nevybralo, no on zvolil práve také, ktoré prezentujú jeho vnímanie páru a svadobného dnˇa. Má rád prirodzenost´, je to dokumentárny typ, hl’adá umelecké pohl’ady, ale nevytvára ten konvencˇný typ krásy, pokial’ tam nie je. V živote som ho nevidela, aby retušoval nevesty, zužoval ich alebo bielil zuby, všetky tieto úpravy robí iba v rámci nutnej umeleckej potreby.“ Ja k tomu doplním to, že k tomuto štýlu som sa dopracoval hlavne tým, že nesledujem trendy a štýly. Nemá to žiadny význam, pretože ako fotograf mám svoje vnímanie a nemôžem ho prispôsobovat´ niecˇomu, cˇo niekto iný povie, že je trend. Zárovenˇ si myslím, že môj štýl je takýto špecifický aj preto, lebo nie som svadobný fotograf.

www.nevesta.sk


Foto: Igor Stancˇík, ocenená pecˇat’o u Foto dnˇa s nevesta.sk - 8. 6. 2017


Som reportážny fotograf, ktorý vie fotit´ svadby. Venujem sa reportážam rôzneho druhu, pravidelne fotím nárocˇné operácie v nemocniciach a to prispieva k tomu, že zvládam to, cˇo fotograf na svadbe zvládat´ musí. A to je hlavne nutnost´ okamžite sa prispôsobit´ situácii v rôznych prostrediach a svetelných podmienkach. Za dôležité tiež považujem to, že nikdy nepoužívam blesk.

Odmieta fotit’ s rekvizitami Koncept svadby vôbec neriešim a otvorene hovorím, že ma vlastne nezaujíma. Za každých okolností sa sústred’ujem v prvom rade na ženícha a nevestu. Je mi jedno, cˇi je to starý dedinský kultúrny dom, obycˇajná reštaurácia alebo drahý hotel. Celý denˇ sledujem iba hlavnú dvojicu, vnímam odtiene ich správania, mimiku, drobné gestá. Nechcem tým povedat´, že iných svadobcˇanov nefotím, no nie sú pre mnˇa prioritou. Nesúhlasím s filozofiou, že každý svadobcˇan má mat´ fotku, mojou úlohou nie je fotit´ všetko a všetkých. Ak si pozriete moje svadby, zistíte, že je tam len málo takých fotiek, kedy sa niekto pozerá do objektívu. Niektorí fotografi preferujú prácu v blízkosti l’udí, ja to však úmyselne robím presne naopak. To preto, lebo cˇi chceme alebo nie, akonáhle si niekto všimne, že na neho mieri fotoaparát, zacˇína podvedome pózovat´. V tej chvíli už nemá na fotke prirodzený výraz a to mi prekáža. Nevesty si vyberám. Nie však tak, ako niektorí kolegovia, ktorí fotia iba krásavice. Vyberám si ich takým spôsobom, že im vel’mi dôkladne vysvetlím, cˇo odo mnˇa môžu ocˇakávat´ a cˇo robit´ nebudem (napríklad odmietam fotit´ s rekvizitami). Jasne vysvetlím, že nie som grafické štúdio a fotky dodávam výlucˇne v elektronickej podobe. Každá nevesta má inú predstavu, ako chce mat´ fotky vytlacˇené a je pre obe strany lepšie, pokial’ to po odovzdaní práce bude riešit´ nevesta podl’a seba. A najväcˇší dôraz kladiem na to, aby si poriadne pozreli moje predchádzajúce svadby a iba ak sú si úplne isté, že chcú práve mnˇa, tak až potom prijímam objednávku.


Máte vybratého svadobného fotografa? Vaša nevesta.sk áno a s radost´ou vám poradí, ktorí patria medzi tých najlepších. Pretože tí nechýbajú na Foto dnˇa s nevesta.sk! A cˇo ich spája? Kreativita, invencia a ten správny cit pre zachytenie vašej lásky.

Defilé svadobných


Nikon D810, Ohnisko: 24 mm, Clona: 22, ExpozĂ­cia: 1/25 sec, ISO: 100


Canon 5D Mark III, Ohnisko: 93 mm, Clona: 2.8, ExpozĂ­cia: 1/2000 sec, ISO: 100


Nikon D750, Ohnisko: 70 mm, Clona: 4, ExpozĂ­cia: 1/640 sec, ISO: 100


Nikon D750, Ohnisko: 35 mm, Clona: 3.5, ExpozĂ­cia: 1/640 sec, ISO: 500


Canon 5D Mark III, Ohnisko: 24 mm, Clona: 2.8, ExpozĂ­cia: 1/125 sec, ISO: 1600


Canon 5D Mark III, Ohnisko: 35 mm, Clona: 2.8, ExpozĂ­cia: 1/320 sec, ISO: 100


Canon 5D Mark III, Ohnisko: 70 mm, Clona: 2.8, ExpozĂ­cia: 1/125 sec, ISO: 500


Canon 5D Mark III, Ohnisko: 168 mm, Clona: 4, ExpozĂ­cia: 1/1000 sec, ISO: 100


Nikon D500, Ohnisko: 35 mm, Clona: 1.8, ExpozĂ­cia: 1/3200 sec, ISO: 100


Nikon D810, Ohnisko: 35 mm, Clona: 4, ExpozĂ­cia: 1/320 sec, ISO: 80


Canon 5D Mark III, Ohnisko: 70 mm, Clona: 2.8, ExpozĂ­cia: 1/640 sec, ISO: 800


Nikon D610, Ohnisko: 200 mm, Clona: 2.8, ExpozĂ­cia: 1/200 sec, ISO: 1600


Canon 6D, Ohnisko: 70 mm, Clona: 2.8, ExpozĂ­cia: 1/60 sec, ISO: 1600


Nikon D700, Ohnisko: 50 mm, Clona: 3.2, ExpozĂ­cia: 1/1250 sec, ISO: 200


Canon 5D Mark II, Ohnisko: 24 mm, Clona: 2.5, ExpozĂ­cia: 1/400 sec, ISO: 640


Šaty: Jana Jurcˇenko, Náušnice: Moloko, Modelka: Lenka T./Exit model management, Vizáž a vlasy: Lucia Woloszyn Freund, Foto: Chriss by nevesta.sk


Modelka: Lenka T./Exit model management, Vizáž a vlasy: Lucia Woloszyn Freund

S polocˇenské šaty: Jana Jurcˇenko

Foto: Chriss by nevesta.sk

Topánky: Univers shoes & bags, Náušnice: štebotavo


Modelka: Lenka T./Exit model management, Náušnice: štebotavo

Foto: Chriss by nevesta.sk

S polocˇenské šaty: Jana Jurcˇenko

Vizáž a vlasy: Lucia Woloszyn Freund


Náušnice: štebotavo, Šaty: Jana Jurcˇenko, Modelka: Lenka T./Exit model management, Vizáž a vlasy: Lucia Woloszyn Freund


Modelka: Lenka T./Exit model management, Strieborný svadobný set: Alena Rohunová, Náušnice: Moloko

Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné šaty: Jana Jurcˇenko

Vizáž a vlasy: Lucia Woloszyn Freund


Náušnice: štebotavo, Modelka: Lenka T./Exit model management

Foto: Chriss by nevesta.sk

Vizáž a vlasy: Lucia Woloszyn Freund

Spolocˇenské šaty: Jana Jurcˇenko


Modelka: Lenka T./Exit model management, Náušnice a prstenˇ: Moloko

V izáž a vlasy: Lucia Woloszyn Freund, Topánky: Univers shoes & bags

Foto: Chriss by nevesta.sk

Spolocˇenské šaty: Jana Jurcˇenko


Modelka: Lenka T./Exit model management, Náušnice: štebotavo

Vizáž a vlasy: Lucia Woloszyn Freund

Spolocˇenské šaty: Jana Jurcˇenko

Foto: Chriss by nevesta.sk


.abdavs áni ákaT .motoviž mýnˇcolops utsec an as ’tadyV .uksál an saˇc ynvárps neT

YROTS c í v a l h c ý k s l o k š o z a k s á L • f a r g o t o f í n e ž a s ’d e K • a k f a r g o t o f a v á d y v a s ’d e K


Urcˇite uznáte, že fotografka nebude len taká obycˇajná nevesta. Na svadbách svojich klientov mohla prostredníctvom objektívu vidiet’ mnoho krásnych a nezabudnutel’ných momentov, ale aj nezávidieniahodných trapasov... Zle zorganizovaná doprava hostí, vyšumený sekt pri príchode na svadobnú hostinu alebo nešt’astný výber svadobnej lokácie... Myslíte si „to je super, jej skúsenosti by som chcela mat’... všetko môže zúrocˇit’ a skúsenosti premenit’ na skvele pripravenú a zorganizovanú svadbu.” Alebo je to úplne inak a po dokonalosti a vyšperkovanej svadbe netúži? Aká je vlastne jej rokmi vycibrená predstava o tom, cˇo znamená byt’ „krásna nevesta”? A vôbec, ako vníma jej partner fakt, že jeho nastávajúca má takmer neustále obsadené víkendy? Dokážu si vlastnú svadbu naozaj užit’?


S Michaelou, svadobnou fotografkou, z ktorej sa vd’aka svadbe prednedávnom stala namiesto slecˇny Democˇkovej „pani Eliáš”, sme sa porozprávali o všetkých zážitkoch, ktoré sa spájali s ich svadbou. A, ako už z fotografií iste tušíte, ich svadba rozhodne nebola taká, ako ostatné... Precˇo on? Precˇo ona? Michaela: „Môj manžel je môj životný partner v pravom zmysle slova. Stojí po mojom boku nielen ako muž, ale je mi oporou i v práci, ked’že je tiež fotograf. Hoci fotí odlišné žánre, vel’a som sa pri nˇom naucˇila a stále si pomáhame. Cˇasto spolu konzultujeme zákazky pred odovzdaním – ja pripomienkujem jeho práce a on zas moje. Zoznámili sme na fotografickom workshope, on bol lektor a ja staff. Hoci to bude zniet’ ako klišé, bola to láska na prvý pohl’ad Ked’ som ho stretla, nejako som vnútri vedela, že to vzplanutie bud’ rýchlo skoncˇí, alebo to bude „ten pravý” a vezmeme sa. Našt’astie, aj Vlado to cítil podobne a v podstate krátko po zacˇiatku nášho vzt’ahu sme sa zhodli na tom, že smerujeme k manželstvu. Najradšej na svojom mužovi mám jeho otvorenú mysel’ a schopnost’ empatie. Obdivujem ho, lebo je múdry, scˇítaný a vel’mi dobrý partner v nekonecˇných debatách pri fl’aši vínka. Samozrejme, okrem toho milujem jeho cˇierne vlasy a ocˇi, vel’mi sa mi pácˇi a stále mám z neho „motýle v bruchu”. Vlado: „Miška je výnimocˇná bytost’. Energická a plná elánu. Vel’mi dobre si rozumieme a dopl´nˇame sa v súkromí aj v pracovnej oblasti. Spolocˇný záujem o výtvarné umenie, kvalitné filmy a dobré jedlo náš život robí


vel’mi pestrým a chutným. V tomto sme praví pôžitkári. A v neposlednom rade Miška je vel’mi pekná, nádherná.” Dá sa porovnat’, ako ste vnímali svadbu ako takú predtým, než ste zacˇali profesionálne fotit’ a teraz, ked’ máte už svoje skúsenosti? Michaela: „Fakt, že sa venujem foteniu svadieb, ma urcˇite výrazne ovplynil a vyformoval môj názor o predstave ideálnej svadby. Uvedomila som si, že to úplne najpodstatnejšie je, aby sme sa na našej svadbe cítili sami sebou a aby bola hlavne o nás a našich blízkych. Urcˇite sme sa nechceli stresovat’, to bola pre nás priorita. Pri svojej práci som videla mnoho párov, pre ktoré bol svadobný denˇ nahánˇacˇkou plnou starostí. A cˇím viac l’udí, cˇím viac programu, cˇím viac presúvania sa z miesta na miesto, tým to bolo horšie. Niektorí l’udia si skrátka svoju svadbu skomplikujú ako sa len dá. My sme sa, naopak, rozhodli zjednodušit’ si celý svadobný denˇ a celý program sústredit’ na jednu lokalitu.” Kedy ste sa rozhodli vziat’? Michaela: „V podstate takmer od zacˇiatku nášho vzt’ahu bolo jasné, že sa chceme zobrat’, ale ten okamih, ked’ som dostala prstienok prišiel približne o 3 roky. Na osudnom mieste, kde sme sa zblížili”. Využili ste pri príprave svadby vaše kontakty a známosti? Michaela: „Ked’ sme si vyberali miesto a dodávatel’ov služieb na našu svadbu, mali sme už pomerne jasnú predstavu o tom, cˇo chceme. Túžili sme po záhradnej párty a spomenuli sme si na kaviarenˇ na okraji centra mesta, kde síce svadby robia len obcˇas, ale toto miesto presne štýlovo zapadlo do konceptu našej svadby – 30. roky alebo svadba a lá seriál Poirot, ktorý milujem a stále v nˇom obdivujem všetky ženy a ich kostýmy. Ja som vel’ký fanúšik módy medzivojnového obdobia, mám doma


celú zbierku outfitov a doplnkov k tejto téme a na slávnostné príležitosti sa takmer vždy „stajlujem” do tohto obdobia. L’udia, ktorí ma poznajú, už sú na to zvyknutí☺ Pri výbere vizážistky som ako nevesta jednoznacˇne stavila na skúsenosti mojich klientiek – ved’ kvalitný make-up aj mne ako fotografke vždy mimoriadne zjednodušil prácu. Vizážistka Kriszta Tatár bola pre mnˇa preto jasnou vol’bou, ked’že lícˇila už 3 moje nevesty a výsledok bol zakaždým úžasný. Aj v mojom prípade presne pochopila, cˇo chcem, a ja som bola naozaj vel’mi spokojná. Podobne to bolo v prípade úcˇesu – kadernícˇka Zuzka zo Salónu Suzy je vel’mi šikovná a swingové vlny v mojom úcˇese vykúzila perfektne. Aj pri výbere dodávatel’a výzdoby a kytice mi poradila moja klientka a opät’ to bola skvelá vol’ba – agentúra Pup-pur do bodky splnila moje predstavy. Ked’ som prvýkrát videla svoju svadobnú kyticu, bola som úplne dojatá Dokonca i autorku mojich svadobných šiat mi odporucˇila moja klientka, ktorú som fotografovala (hoci nie nevesta). Dyona je podl’a mnˇa mimoriadna žena, ktorá premienˇa sny neviest na skutocˇnost’. Ja som jej napísala, že chcem svadbu v štýle 30. rokov, poslala som jej malý nácˇrtok a pár obrázkov z Pinterestu a ona mi spät’ poslala návrh šiat, fotky materiálov a bolo mi jasné, že „sme na jednej vlne” a ona presne vie, cˇo chcem. Prekvapilo ma, že nechcela, aby som v priebehu práce prišla šaty vyskúšat’, vraj jej stacˇí poslat’ miery a skúšat’ prídem len vtedy, ak by mi šaty nesedeli. Jedného dnˇa však šaty priviezol kuriér a ked’ som si ich obliekla, sedeli mi ako uliate! Bola som nadšená, stále som a veru neviem, cˇi budem schopná ich pre-


dat’, hoci sa už k tomu odhodlávam.” Vyzerá to, že fotenie portrétov ste si užívali... Michaela: „Ked’že sme chceli svadobný denˇ prežit’ bez stresov a nahánˇania sa, rozhodli sme sa naše fotenie svadobných portrétov zrealizovat’ v iný denˇ. Využila som, že sa mi podarilo naplánovat’ si skúšku make-upu a úcˇesu na jeden denˇ. Ženíchov smoking s motýlikom bol tiež už pripravený, tak sme mohli íst’ na to. Ked’že sme obaja fotografi, rozhodli sme sa, že si svadobné portréty nafotíme sami – a to doslova – samospúšt’ou. Samozrejme, pri jednotlivých portrétoch sme sa fotili aj navzájom. V našom ateliéri v Košiciach sme si pripravili osvetlenie v trochu divadelnom štýle a zvolili sme si len jednoduché šedé pozadie. Portréty sme realizovali hlavne v štýle „fashion”, ale zárovenˇ odkazujú na štýl historických svadobných fotografií, ktoré sa realizovali v ateliéri a boli trochu strojené. Preto sú aj naše pózy na fotografiách mierne preexponované. Využili sme zopár rekvizít súvisiacich s témou (pierka, korálky...), ale aj s naším povolaním (fotoaparát). Špeciálnou rekvizitou a zárovenˇ doplnkom outfitu bol Vladov motýlik – nebol to zjednodušený motýlik, ktorý sa len zapne na hácˇik, ale ozajstný smokingový motýlik, ktorého si sám uviazal. A ked’že mne sa vždy

vel’mi pácˇilo, ked’ si v bondovke agent 007 po párty uvol’nil motýlika a nechal ho len tak visiet’ rozviazaného okolo krku, urobili sme aj takéto zábery☺Chceli sme toho aj v denˇ svadby nafotit’ viac, ale akosi nám zrazu nicˇ nefungovalo. Blesky sa neodpal’ovali, nevedeli sme uviazat’ motýlika... Tak sme si po chvíli povedali, že to necháme tak a nebudeme sa už viac stresovat’.” Je t’ažšie retušovat’ a upravovat’ vlastné fotky ako cudzie, pri ktorých má cˇlovek odstup? Michaela: „Pri fotení a následnom postprocesse fotiek som si znovu naplno uvedomila, aké to je vidiet’ na fotkách samu seba so všetkými nedostatkami a pravdou je, že len na 10 % fotiek som bola so sebou (celkom) spokojná. Táto skúsenost’ mi pomohla ešte viac sa vžit’ do kože svojich klientov, ked’ sa dívajú na fotky samých seba. Vždy si vel’mi dávam záležat’ na tom, aby l’udia na mojich fotkách vyzerali cˇo najlepšie (zvlášt’ ženy) a mnoho vtipných a fotograficky dobrých záberov cˇasto vyradím len preto, lebo si myslím, že dáma na fotke by sa nepácˇila sama sebe... Jednoducho sa snažím vcítit’ sa do nej. Samozrejme, cˇasto pomôže aj jemná retuš. Sme krásne, len sme na seba nárocˇné. Ja to chápem, a preto mi vel’mi záleží, aby moje klientky boli


vždy fotené v tom najlepšom možnom svetle a uhle a aby na fotkách skutocˇne vynikla ich krása. O mužoch to, samozrejme, platí tiež, ale pravdou je, že oni to neberú tak tragicky a v zásade sú väcˇšinou so sebou spokojní.” Aký bol váš svadobný denˇ? Michaela: „Pri príprave svadby sme mali prioritu všetko si maximálne zjednodušit’ a hlavne sa zabavit’ a potešit’ s rodinou a priatel’mi. Vedeli sme, že chceme skôr malú svadbu s vol’nejším priebehom. Hned’ na úvod sme vyradili všetky tradicˇné zvyky, ktoré sa nám zdali byt’ jednoducho nadbytocˇné – teda nebol žiadny redový tanec, žiadne rozbíjanie taniera, žiadne cˇepcˇenie cˇi únos nevesty... Dokonca som nemala ani podväzok, povedala som si, že by mi pod šatami len zbytocˇne zavadzal☺ Tým nechcem povedat’, že tieto zvyky nie sú zaujímavé, no my sme sa s nimi jednoducho nestotožnili, a preto sme nemali dôvod ich nasilu realizovat’. Zrušili sme dokonca aj recitovanie básnicˇiek pocˇas civilného sobášneho obradu a nahradili sme ich krátkymi inštrumentálnymi vstupmi gitary, ktoré nám zahrala naša kamarátka. Z celého svadobného dnˇa mám živú spomienku na jeden pekný okamih, ked’ sme si tesne pred obradom s mojím nastávajúcim štrngli pri bare s pohárikom whisky. Boli sme obaja trochu nervózni a potrebovali sme sa znovu upokojit’, uvol’nit’... Od tohto okamihu sme si to zacˇali užívat’ skutocˇne naplno☺Na svadobný obrad, ktorý prebiehal v záhrade kaviarne, sme pozvali viacerých priatel’ov i rodinu, no slávnostnú vecˇeru sme si vychutnali len v najužšom rodinnom kruhu. Následne od 19:00 zacˇali pos-


tupne prichádzat’ naši priatelia, kolegovia a známi, boli pripravené teplé pulty s jedlom a samozrejme kolácˇe a nápoje. DJ zacˇal pozvol’na hrat’ (len z vinylov!) Depeche Mode a zábava sa rozbehla sama od seba. Tancovalo sa na záhrade a potom kvôli chladnému vetru aj vnútri. Niekto sedel a rozprával sa s priatel’mi, d’alší tancovali, deti hrali Monopoly a stále prichádzali noví hostia... Bola to proste pohoda, žiadny viazaný program, žiadne nútenie sa do niecˇoho. Moja mamka to vyjadrila výstižne slovami: „To ani nebolo ako svadba, ale ako taký „mejdan”... Našt’astie, naši rodicˇia sú vel’mi liberálni a ústretoví a užívali si ho spolu s nami☺Krásnym prekvapením bola piesenˇ, ktorú špeciálne pre nás zložila naša kamarátka a zahrala nám ju o polnoci na gitare pri krájaní svadobnej torty. Samozrejme, oslava pokracˇovala až do rána!” Aké to vlastne je, ked’ si dvaja profesionálni fotografi vyberajú svojho svadobného fotografa? Michaela: „Musím uznat’, že naša fotografka Katka (Katarína Hudacˇinová, pozn. redakcie) to mala t’ažké, ked’že jej bolo jasné, že sa na nˇu budeme dívat’ prísnym fotografickým okom☺Je to však naša dlhorocˇná kamarátka, ktorá má skvelé oko na reportáž, tak sme sa rozhodli ju prehovorit’ a, našt’astie, súhlasila. Katka už v súcˇasnosti svadby nefotí, lebo sa viac venuje výtvarným projektom, ale pre nás urobila výnimku. Priznám sa, že pre mnˇa reportážne fotky zo

svadby sú dôležité skôr z emocˇného než z umelecko-technického hl’adiska. Naša svadba mi pomohla viac pochopit’, že podobne to zrejme cítia aj moji klienti. Nie je pre nich taká dôležitá kompozícia, vyváženie bielej a pod., ale fotografiami si chcú pripomenút’ tú atmosféru, pocity a všetky tie krásne zážitky spojené so svadobným dnˇom. Samozrejme, technická kvalita je niecˇo, na cˇom stále trvám, ale snažím sa viac zamerat’ na emóciu a výraz a fotografovat’ viac srdcom, ako ocˇami.” Zmenilo sa niecˇo svadbou? Užívate si manželstvo? Michaela: „Náš vzt’ah s Vladom sa vel’mi nezmenil, žili sme spolu už nejaký cˇas pred svadbou a manželstvo bolo len akýmsi prirodzeným vyústením a potvrdením nášho vzt’ahu a odhodlania ostat’ spolu. Kdesi vnútri však pribudlo niecˇo hrejivé a nežné – puto, ktoré hovorí, že sme už rodina. Pre mnˇa manželstvo nie je len papier. Ja to vnímam tak, že z nás urobilo rodinu, hoci sme zatial’ len dvaja (+ dve macˇky☺)”. A Michaela na moju otázku, cˇo by uviedla na záver, dodáva: „Možno zdôrazním jediné: Zo svadby sa treba hlavne tešit’! Všetko ostatné, cˇo tomu bráni, musí íst’ bokom.” Dˇakujeme za rozhovor!


Text: Eva Grznรกrikovรก, Foto: Pavol Delej, Klaudia & Kamil v Benรกtkach


Klaudia & Kamil v Benรกtkach


Vel’k á svadobná róba, 100 svadobných hostí, skvelé jedlo a veselica vo vašom kultúrnom dome až do rána bieleho! Hovoríte, že toto nie je vaša predstava dokonalého svadobného dnˇa? Možno by ste ho chceli prežit’ úplne inak a po svojom, skrytí pred zrakmi celej rodiny. Po vašom príchode už len známym rozpošlete oznámenie, že ste sa vzali. Možno vás zaujme fakt, že existuje vel’a párov, ktoré chcú práve takúto svadbu a ktoré namiesto vel’kých obradov radšej vyhl’adávajú výnimocˇné cˇi exotické miesta d’aleko od domova, pricˇom im vôbec nevadí, že v tak dôležitej chvíli nebudú obklopení rodinou. Zacˇali sme pátrat’ po tom, precˇo si niektoré dvojice namiesto vel’kej svadobnej oslavy vyberú radšej svadbu v zahranicˇí. Niektorým sa jednoducho pri predstave, že sa pri svadobnom obrade na nich upierajú zraky celého davu zatocˇí hlava a svadba sa pre nich stane naozajstným strašiakom. O nechuti byt’ stredobodom pozornosti by nám vedeli rozprávat’ najmä niektorí ženísi... Skrátka, dokonale si užívajú všetky spolocˇné chvíle a v súkromí dokážu byt’ neuveritel’ní romantici, byt’ však stredobodom spolocˇnosti je pre nich hotové utrpenie. A tak zbalia kufre, nevesty vel’kú svadobnú róbu vymenia za letné svadobné šaty a vyberú sa na dobrodružnú výpravu za netradicˇným svadobným obradom. Svadobná agentka, špecialistka na Taliansko Eva Ludmila Srovnalíková hovorí, že práve túžba prežit’ sobáš vo dvojici býva motiváciou pre mnohých klientov, ktorí sa rozhodnú zosobášit’ v zahranicˇí: „Cˇasto ma oslovujú nevesty, ktoré chcú pripravit’ svadbu len pre nich dvoch. Chcú si to užit’ sami, prípadne s det’mi, spojit’ svad-


Klaudia & Kamil v Benรกtkach


Klaudia & Kamil v Toskรกnsku


bu so svadobnou cestou a potom to doma oslávit’ s celou rodinou. Mat’ svadbu v zahranicˇí sa stáva viac a viac snom každého, kto chce mat’ svadbu trošku inú, ako to býva obvyklé.” Eva hovorí, že snúbencov na Taliansku láka predovšetkým more, piesocˇné pláže a romantické prostredie: “Tí, ktorí si vyberú Taliansko a Rím ako métu pre najkrajší denˇ svojho života, majú k týmto miestam vel’ký vzt’ah, milujú túto krajinu a pre väcˇšinu mojich klientov je Taliansko ich srdcovka”. Eva, akoby sa pre Taliansko narodila - ked’ o nˇom rozpráva, máte pocit, že jej bolo doslova súdené. „Ked’ som po prvýkrát uvidela Rím, nechcelo sa mi verit’, že niecˇo také môže existovat’. V komunistickej dobe bolo prakticky nemožné navštívit’ krajiny, ktoré neboli vo Varšavskej zmluve a my sme neboli vôbec zvyknutí na takú krásu,” hovorí. V krajine slnka a horúcich vyznaní lásky žije už vyše dvadsat’ rokov, preto tamojšie prostredie pozná naozaj dokonale. Za najkrajšie miesta na svadbu pokladá pôvabný taliansky vidiek a malé mestecˇká v okolí Ríma s antickými pamiatkami, fascinujúce Toskánsko cˇi celú oblast’ Umbrie. Ak by ste sa jej post’ažovali, že na Slovensku sa svadby niekedy berú až príliš vážne, kontruje tým, že aj svadby samotných Talianov sú vraj vel’kou rodinnou udalost’ou – na svadbách si vraj dávajú ohromne záležat’, svadby sa odohrávajú na prekrásnych miestach, stredovekých hradoch cˇi antických palácoch, ale aj moderných vilách aj napriek neskutocˇným cenám za prenájom. Podl’a Evy chcú talianske rodiny urobit’ dobrý dojem a o svadbe sa musí dlho hovorit’. Evidentne im na svadby dcéry cˇi syna vel’mi záleží, o cˇom nás skúsená svadobná agentka presviedcˇa vtipnými skúsenost’ami: „Žiadna svadba sa v Taliansku neobíde bez drobných pozorností ako sú confetti a bomboniere, ktorými sa vyjadruje pod’akovanie za úcˇast’ na svadobnom dni. Bomboniere sú malé darcˇeky rôzneho druhu, môžu to byt’ aj drobnosti zo striebra, porcelánu, skla alebo keramiky, ktoré budú svadbu dlho pripomínat’.


Klaudia & Kamil v Toskรกnsku


Klaudia & Kamil v Toskรกnsku


Confetti sú zas mandle rôznych príchutí v malých ornamentálnych vrecúškach alebo krabicˇkách rôznych tvarov a vel’kostí. Vnútri je malý lístocˇek s menami novomanželov a dátumom ich svadby. Výber týchto drobností zaberie celé mesiace a rodina sa dohaduje aj týždne na farbe stuhy, ktorou bude darcˇek zaviazaný.” Sú aj slovenské cˇi cˇeské páry pri prípravách ich talianskej svadby rovnako nárocˇné cˇi rozmarné? Eva hovorí, že väcˇšinou už presne vedia, cˇo chcú a ocˇakávajú obrad skôr súkromnejšieho a intímnejšieho charakteru: „Oddajú sa nám a dôverujú nám, väcˇšinou sa s nimi stretneme až pár dní pred svadbou. Zveria nám na dial’ku svoj sen a našou úlohou je ho zosobnit’, nemôžeme ich sklamat’.” Aj ked’ hovorí, že cudzinci väcˇšinou uprednostnˇujú svadby vo dvojici alebo len s malým pocˇtom hostí, zažila aj výnimky s vel’k ým pocˇtom hostí. Organizovala napríklad svadbu pre pár z Hongkongu, ktorí si ich na svoju svadbu pozvali 90. Jednou z najdôležitejších podmienok zabezpecˇenia celého obradu pre cudzincov je zabezpecˇenie administratívnych náležitostí. Eva upozornˇuje, že všetky dokumenty musia byt’ platné a byt’ dobre pripravené, inak sa páru môže stat’, že svadba nebude doma uznaná. „Samozrejme, na svadobný obrad je potrebné zabezpecˇit’ aj tlmocˇníka a všetky ostatné služby, ktoré sú so svadobným dnˇom spojené - fotograf, kaderník, preprava na miesto obradu, svadobný obrad, kvety. Skrátka všetko, cˇo si nevesta bude želat’.” uzatvára špecialistka na svadby v Ríme.


Svadba za hranicami vaĹĄich snov


Tomáš, Vás už prostredníctvom Vašej práce poznáme. Písali sme o svadbe Rebeccy a Bena, ktorú ste fotili v Amerike... Zdá sa, že práca Vám robí radost’. Máte pocit, že Vaša profesia Vám zmenila pohl’ad na svadby? Je niecˇo, k cˇomu ste možno získali cˇasom až odpor? Alebo naopak, cˇo sa Vám na svadbách pácˇi? Tomáš: „Napriek tomu, že mám za sebou mnoho svadieb, stále ma na nich dokáže niecˇo prekvapit’ a inšpirovat’. Vždy rád fotografujem sobáše v prírode, preto sme aj my rozhodli, že obrad bude vonku, a vybrali sme si piešt’anský park. Dˇalšou inšpiráciou bolo použit’ kvety z gratulácií na výzdobu sály. Hostí sme poprosili, aby nám priniesli biele kvety. Hned’ po gratuláciách ich naša aranžérka zobrala do sály a naaranžovala do pripravených váz na stoloch. Vel’mi podstatný bol pre nás výber hudby. Evkina vol’ba bola živá folklórna kapela. Ja, ked’že som zažil vel’a svadieb, som presne vedel, ktoré skladby na svadbe chcem a ktoré nie. S Evkou máme radi alternatívnu hudbu, ale zárovenˇ sme dbali na to, aby si každý host’ vedel zatancovat’ na tú „ jeho“. Playlist som teda pripravil sám a do úlohy DJ-ja sme pasovali nášho kamaráta. Dopadlo to nad naše ocˇakávanie a všetci sa skvele bavili.” Evka, Vaša manželka... hovoríte o nej vel’mi pekne. Precˇo je ONA Vaša vyvolená? Tomáš: „Evka pracuje v centre pre tradicˇnú l’udovú kultúru pri SL’UKu. Ja som v nej našiel svoju spriaznenú dušu. Je všetkým, cˇo som si kedy vysníval.”


Evka, precˇo ste povedali „Áno” práve Tomášovi Záhumenskému? Eva: „S Tomášom sme sa spoznali pred štyrmi rokmi na koncerte v Bratislave vd’aka našej spolocˇnej kamarátke. Pretancovali sme vtedy spolu celú noc a obom nám bolo hned’ od tohto prvého stretnutia jasné, že sme sa našli. Krátko nato nasledovalo prvé oficiálne rande, kde sme zistili, že je nám spolu dobre a že máme vel’a spolocˇného. Máme radi rovnaké veci, cestovanie, dobrú hudbu, koncerty, zmysel pre humor a pivo. Povedat’ „áno“ Tomášovi Záhumenskému bolo pre mnˇa také prirodzené, ako celý náš vzt’ah. Neviem si po svojom boku predstavit’ lepšieho cˇloveka, ako je Tomáš.” Povedzte, ako prebiehali vaše svadobné prípravy? Zúrocˇili ste fakt, že máte mnoho kontaktov z brandže? Eva+Tomáš: „Celé plánovanie sa odvíjalo od  zladenia troch, pre nás zásadných vecí - vol’ný termín ženícha, vol’ný termín fotografa a vol’ný termín v pivovare, kde sme chceli mat’ hostinu. Tieto tri veci a svadobné obrúcˇky sme vybavovali s  rocˇným predstihom, všetkému ostatnému sme sa intenzívne venovali posledné dva tri mesiace pred svadbou. Takmer všetko sme si pripravovali a vyrábali sami. Od svadobných oznámení, cez menovky, tlacˇoviny, až po pierka pre hostí. Denˇ pred svadbou sme si vyzdobili sálu svetielkami, našimi fotografiami z ciest a orgovánom z rodicˇovskej záhrady. Naša kamarátka zo svadobnej agentúry sa potom v sobotu postarala o zvyšok. Svadobnú kyticu z pivoniek Evke uviazala jej dobrá kamarátka, ktorá si to vyskúšala vôbec po prvýkrát. Samozrejme, pomohla nám aj rodina. Ked’že Evka pochádza z keramikárskej rodiny, jej mama nám vyrobila darcˇeky pre hostí – štamperlíky s našim logom. Evkin brat nám vyrobil vázy a svietniky presne podl’a našich predstáv. Výslužky pre hostí sme ponˇali menej tradicˇne. Namiesto zákuskov a vína sme host’om darovali piešt’anské oblátky a remeselné pivo.”


V podstate nás ani neprekvapilo, že ste oblecˇenie ponˇali trošku netradicˇne. Ako ste dospeli k vášmu stylingu? Lákalo vás odklonit’ sa od tradície? Tomáš: „Áno, hlavne preto, aby sme sa cítili pohodlne a uvol’nene. Suknˇu si Evka ušila sama, aj ked’ so šitím mala minimálne skúsenosti. Finálny styling sa zrodil len dva dni pred svadbou, kedy sa k sukni konecˇne našli tie pravé modré minišaty. Tento outfit dokonale dovorila rifl’ová bunda a biele tenisky.” Fotil vás Janko Cˇechovský. Precˇo padla vol’ba nanˇho? Tomáš: „Jankov štýl a  jeho „oko“ sú podl’a mnˇa na Slovensku úplne ojedinelé, preto som neváhal ani na sekundu pri otázke, kto bude môj svadobný fotograf.” Je t’ažké, „odovzdat’ sa” do rúk kolegu, ked’ viete, cˇo svadobné fotenie obnáša, alebo ste si to užívali? Tomáš: „Jankovi som maximálne dôveroval, takže som nechal celé portrétne fotografovanie v jeho rukách a bolo to najlepšie rozhodnutie. Spolu s Evkou sme si to potom len užívali. Všetci traja sme sa zhodli, že najlepším miestom, kde zacˇat’ portrétne fotografovanie bude Dom umenia v Piešt’anoch. Dˇalej sme sa prešli cez mest-

ský park až ku Sklenému mostu. Poslednou zastávkou fotografovania bolo piešt’anské Lido.” Evka, cˇo hovoríte na neustále obsadené víkendy... budete ich niekedy trávit’ spolu? Sprevádza Vás obcˇas na cestách? Dá sa zvyknút’ na tento zvláštny pracovný kolobeh, ktorý cˇloveku obsadzuje dni, ked’ iní l’udia doma relaxujú a užívajú si spolocˇné chvíle? Evka: „Nie je to nicˇ, na cˇo by sa nedalo zvyknút’. Ked’že ja sa vo vol’nom cˇase venujem folklórnemu súboru, mám takisto pocˇas leta vcelku víkendy plné. Absenciu spolocˇne strávených víkendov pocˇas leta si kompenzujeme každorocˇnou dovolenkou v zime alebo na jar, ešte pred svadobnou sezónou. Vtedy sa vždy vyberieme na dva tri týždne niekam d’aleko, najradšej za exotikou a do tepla. Nie sú to však dovolenky o lenˇošení na pláži. Ked’že chceme vidiet’ v cudzej krajine cˇo najviac, nezdržíme sa na jednom mieste viac ako dva dni. Na jednej z takýchto dovoleniek, konkrétne na Machu Picchu, prišlo i  požiadanie o  ruku. Jediný víkend pocˇas leta, ktorý zarucˇene trávime spolu, je už tradicˇne pocˇas festivalu Pohoda v Trencˇíne.” Dˇakujeme za rozhovor!


Petra, z vašich fotografií vyžaruje také zvláštne cˇaro, rovnako z vás oboch sála úžasný pokoj. A ja som pri prezeraní vášho svadobného albumu vôbec nedokázala odhadnút’, cˇím sa zaoberáte, kým v súkromnom živote ste... Myslím si, že sme celkom obycˇajní l’udia. Ja pracujem ako zubná technicˇka a môj drahý je projektantom. Ako ste sa spoznali? Poznáme sa od prvej triedy na základnej škole. Niekedy na druhom stupni sa triedna pani ucˇitel’ka rozhodla, že v  lavici budú sediet’ chlapci s dievcˇatami. Komentovala to tým, že za pár rokov sa nám to bude pácˇit’... A tak som sa ocitla v jednej lavici s Martinom. Po rokoch priznal, že bol do mnˇa istý cˇas zamilovaný. Ja som to však nedokázala dešifrovat’. Vyznania lásky typu – pichanie kružidlom, t’ahanie za vlasy atd’. – mi nepripadali úplne láskyplné. A ja som mu to, samozrejme, vracala. Avšak, ked’ prišlo na „lámanie chleba“, napríklad pri písomke, tak sme si pomáhali. Potom nasledovalo štúdium, neskôr práca a obaja sme mali partnerské vzt’ahy, cˇo znamenalo, že sa naše cesty na dlhý cˇas rozišli. Ako váš vzt’ah dospel k momentu, že ste sa rozhodli vziat’ sa? Ak si odmyslíme pár letmých stretnutí na ulici, zásadný moment nastal na stretávke zo školy. Obaja sme boli ešte zadaní, ale Martin ma zaujal tým, že bol iný ako ostatní. Nemal potrebu predvádzat’ sa, pekne hovoril o svojej partnerke, dokázal pocˇúvat’... a dobre sa s ním aj mlcˇalo. Náhodné cˇi osudové stretnutie pre-


behlo opät’ znenazdajky, na ulici, niekol’ko mesiacov po stretávke. To už sme si obaja užívali slobodu. Trvalo vel’mi dlho, kým som bola pripravená na nový vzt’ah, ale od zacˇiatku som cítila, že je ten pravý. Obaja sme od zacˇiatku pocˇítali so svadbou. Potom prišla žiadost’ o ruku a  aj napriek prognózam zázracˇné tehotenstvo. Vtedy môj muž povedal niecˇo v zmysle „tak to by sme sa už asi mali naozaj vziat’, nie“? Petra, cˇo na Vašom manželovi obdivujete a v cˇom je pre Vás jedinecˇný? Petra: Všetky dôležité pozitíva som spomenula vyššie. Pamätám si ešte, že si ma získal svojím vzt’ahom k det’om. Bol ochotný opatrovat’ deti druhých s nadšením. Rozhodne je to muž do dažd’a. Vo vážnych a zásadných momentoch ma vždy podržal. Je zodpovedný a i ked’ o tom cˇasto nehovorí, nemám žiadne pochybnosti o citoch, ktoré k nám prechováva. Martin, precˇo je pre Vás Petra vyvolená? Cˇo na nej l’úbite a obdivujete? Martin: No, v 35. rokoch mi vlastne zostala už len Petra Ale teraz vážne, našej svadbe predchádzalo približne 10 rokov spolocˇného života, a to je dost’ dlhý cˇas na to, aby cˇlovek poznal, cˇi je bytost’ po jeho boku tá pravá. Náš vzt’ah sa vyvíjal dlho a zacˇiatok nebol úplne jednoduchý, ale viem, že Petra je cˇlovek aj do nepohody, ktorý druhého podporí a podrží. Ked’ je treba, tak aj na úkor seba samej. Je vyrovnaná a konflikty sa snaží riešit’ konštruktívne. Na našom spolužití je najzaujímavejšie, že pekné zážitky i tie krízové náš vzt’ah posúvajú vpred aj po pätnástich rokoch. Neviem presne odpovedat’ na otázku, v cˇom je Petra výnimocˇná. Je to jej osobnost’ou. Kombináciou všetkých pozitívnych i negatívnych vlastností, ktoré sú v absolútnej rovnováhe.


Vaše svadobné fotky nás trochu „posadili”... Je vidiet’, že svadba pre vás oboch bola vel’mi dôležitá – na fotkách pôsobíte, že ste ju prežívali s vel’kým pokojom a že to bol pre vás síce mimoriadny, ale úplne prirodzený denˇ... Asi každé dievcˇatko si cˇasom vysníva svoju svadbu. Vzhl’adom k okolnostiam sme si ju dovolili urobit’ hlavne pre seba a podl’a svojich predstáv. Svadbu sme mali na jar, takže sme upustili od pôvodného plánu, ktorým bol obrad v lesnej kaplnke na hore svätého Klimenta a lúcˇna kytica tým pádom tiež nevyšla. V akom kostole ste mali sobáš? Obrad mal podl’a fotografií vel’mi intímny charakter – povedzte nám niecˇo o jeho priebehu, o momente, ktorý vám utkvel v pamäti... zdá sa, že knˇaz vám udel’oval aj ponaucˇenia do manželského života☺ Obrad prebiehal v  kostole Cirkvi cˇeskoslovenskej husitskej vo Vyškove (v bývalej synagóge). Husiti boli ochotní oddat’ nás aj ako necˇlenov a pod šírym nebom. Pán farár bol výnimocˇný. Mali sme pár prípravných predmanželských sedení a vo svadobný denˇ nás bolo naozaj minimum. Pamätám si, akú vel’kú trému som mala, takže skladám poklonu pred všetkými, ktorí to dajú v kostole plnom l’udí. Od pána farára sme dostali darcˇeky symbolizujúce konkrétne ponaucˇenia. Napríklad metlicˇku s  lopatkou, aby sme si vždy dokázali zamiest’ pred vlastným prahom. Samozrejme, zásadné bolo pre mnˇa vyslovenie sl’ubu. Vašu svadbu sme do cˇasopisu vybrali preto, pretože je úplne iná, ako ostatné... oblúkom sa vyhýbate tradicˇným svadobným šatám, obleku ženícha podl’a spolocˇenskej etikety... Na fotografiách vidiet’,


že uznávate hlboké hodnoty a toto všetko sa pravdepodobne prenieslo aj do vašej vizáže. Povedzte nám niecˇo o vašich svadobných šatách. Zaujal nás na nich krásny detail na spodnej cˇasti sukne. Nedokážem posúdit’, ako vel’mi sme boli iní. Všetko tak nejako vyplynulo z nás, podarilo sa nám obklopit’ sa l’ud’mi, s ktorými sme doslova „ladili“. Tým mierim aj k svadobným šatám. Boli šité na mieru rovnako ako aj manželova košel’a z rovnakého l’anového materiálu pani Vilmou Rusnˇákovou a jej dcérou. Stretla som ju celkom náhodou na trhoch, kde predávala svoje textilné výrobky. Výsledok vznikal postupne kombináciou mojich predstáv korigovaných realizátorkami a obohatených o ich nápady. Detail na sukni urcˇite vyšiel z ich návrhu. Sú to šikovné ženicˇky. Podl’a cˇoho ste si vybrali Branˇa Herchla? Ako zhmotnil váš svadobný denˇ? Výberu fotografa som venovala asi najviac cˇasu. Je pre mnˇa dost’ zásadnou osobou na svadbe. Precˇo? Trochu som skúšala niecˇo fotit’ sama, takže viem, že to nie je jednoduché. Ako zubná technicˇka by som mala mat’ asponˇ nejaké estetické cítenie, takže štandardné fotenie na radnici cˇi v ateliéri pre mnˇa predstavovalo nocˇnú moru. A aj napriek tomu, že sa nerada fotím, je pre mnˇa dôležité mat’ svadbu zachytenú podl’a svojich predstáv,

aby sa raz moje vnúcˇatá mali na cˇo pozerat’, no nie? Takže som pátrala a hl’adala, až som natrafila na Branˇa Herchla. Jeho nápady, zmysel pre detail, hra so svetlom, výber prostredia a láska k  remeslu z  tých fotografií doslova vyžarovala. A stal sa zázrak, že mal vol’ný termín, ktorý inokedy býva zarezervovaný aj niekol’ko mesiacov vopred. Nasledovala zoznamovacia návšteva a potom návrh lokalít. Moja predstava bolo fotenie na židovskom cintoríne, cˇo Branˇo uvítal s  miernym šokom, no s  úsmevom, ked’že tam novomanželov ešte naozaj nikdy nefotil. Tým, že sme mali vel’mi komornú svadbu, vznikol naozaj vel’ký priestor na celé fotenie a  bez stresu. Myslím, že sme si to všetci traja naozaj užívali. Zo svadobných portrétov je jasné, že „ste to vy” – je to úplný opak strojenosti alebo nejakých póz, na ktoré sme zvyknutí... Pripravovali ste sa nejako na portrétne fotenie? Žiadnu špeciálnu prípravu sme pred portrétnym fotením neabsolvovali. Bola som jemne nalícˇená už od rána, vlasy mi upravila kamarátka. Na obed mala potrebu mi ich znova upravit’ možno preto, že sa mi ich ráno pokúšala trošku zvlnit’, no po pár minútach bolo po paráde, pretože dopoludnia nám pršalo št’astie. Portréty vznikali pocˇas celého dnˇa. Vd’aka Bra-


nˇovi sme boli uvol’není a nadšení, pretože hýril nápadmi, ktoré sme dopl´nˇali tými svojimi. A asi sa to všetko podarilo, pretože moja šest’rocˇná dcéra mi nedávno povedala: „Mami, pozrime si tie fotky, kde si bola pekná...“ Aká bola svadobná oslava a hostina po obrade? Kol’ko ste mali hostí a v akom duchu sa niesla? Vo svadobný denˇ nás bolo naozaj minimum. Iba my dvaja, naši svedkovia, moja kamarátka – kadernícˇka, kamarát – organista, pán farár a, samozrejme, fotograf Branˇo Herchl. Po obrade nasledoval obed. S rodinou a priatel’mi sme si ho zopakovali v inom termíne, už pri hotových svadobných fotkách. Bol to náš denˇ, pre nás, s l’ud’mi, ktorí sú nášmu srdcu blízki – bol pohodový a jedinecˇný. Cˇo pre vás znamená manželstvo a ako ho prežívate? Menia sa vaše predstavy o vzt’ahu s odstupom cˇasu? Ak áno, ako sa s nimi vyrovnávate? Manželstvo pre nás znamená zodpovednost’ jeden za druhého, odhodlanie a odvahu byt’ spolu po celý život. Prežívame ho ako všetci bežní l’udia – s každodennými pokusmi o to, aby sme fungovali ako celok. Neviem, cˇi sa menia naše predstavy o vzt’ahu, ale náš vzt’ah urcˇite. Okolnosti každého cˇloveka cˇasom pretvárajú, jadro síce zostáva rovnaké, ale vekom získavame väcˇší nadhl’ad, prisudzujeme dôležitost’ iným veciam. Prestávame zbytocˇne plytvat’ energiou. Pre nás bol zásadnou zmenou príchod detí a  do budúcna je pre nás prioritou udržat’ si úctu jeden k druhému. Dˇakujeme za rozhovor!


.ávoktsoK akinoreV akráhrván andóM • lebeR • cihC • gnirpS • imkool amort as etjuripšnI • évinšáV • ékciretÉ • énmeJ

a t s e v e n á n r e d o m á n s aˇc ú S • ž ú R • a k n e c í L • r e z n o r B • p u - e k a m ý k h a’L • á v o l u z u Z a k t a K a k t s i ž á z i V


Jemné, éterické a zárovenˇ vášnivé. Krásne vejú, ked’ sa s nimi pohrá vietor, ale aj pri každom rozhodnom kroku nevesty k jej novému životu. Šaty od módnej návrhárky Veroniky Kostkovej sú tvorené z lásky, aby vyzdvihli št´astie a nadšenie zo svadobného dnˇa. Inšpirujte sa troma lookmi, ktoré sme s vizážistkou Katkou Zuzulovou k romantickým modelom Veroniky Kostkovej vytvorili. Katka si dáva záležat´, aby plet´ pôsobila prirodzene, ale pritom dokonale zjednotene a žiarivo. Žiadne nánosy lícˇidiel v niekol’kých vrstvách, ktoré pôsobia umelo a „bábikovsky". Súcˇasná moderná nevesta chce predsa pôsobit´ sviežo, túži byt´ štýlová a trendy, ale pritom zostat´ sama sebou.


Náhrdelník: Veronika Kostková, Modelka: Diana/Exit model management, Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Svadobné šaty: Veronika Kostková

Foto: Chriss by nevesta.sk


Topánky: Univers shoes & bags, Náušnice a prstenˇ: Šik in the City, Hodinky: Šik in the City, Modelka: Diana/Exit model management

Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Svadobné šaty: Veronika Kostková, Foto: Chriss by nevesta.sk


Základom tohto lícˇenia je l’ahký make-up, jemne zjednotená a prejasnená plet’. Lícˇenie ocˇí je vel’mi jednoduché, použijeme žiarivý zelený ocˇný tienˇ, ktorý rozotrieme dostratena a riasenku. Obocˇie vycˇešeme a upravíme produktom, ktorý ho vyfarbí a zafixuje. Na pery použijeme jemne ružový rúž alebo odtienˇ v našej prirodzenej farbe pier, na rúž použijeme priehl’adný lesk. Na líca zvolíme farbu cˇo najpodobnejšiu odtienˇu rúžu, plet’ získa št’avu a zdravý vzhl’ad.

My love


Topánky: Univers shoes & bags, Modelka: Diana/Exit model management, Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Náhrdelník: Veronika Kostková Svadobné šaty: Veronika Kostková, Foto: Chriss by nevesta.sk


Na celú plet’ nanesieme l’ahký make-up a len jemne zapudrujeme. Aby cˇrty tváre vynikli ešte viac, použijeme bronzer, lícenku v odtieni rúžu a rozjasnˇovacˇ. Lícˇenie ocˇí zvládne aj zacˇiatocˇnícˇka. Na celé pohyblivé viecˇko nanesieme ružový ocˇný tienˇ, ktorý rozotrieme dostratena. Dˇalej použijeme cˇiernu gelovú ocˇnú linku, ktorou vykreslíme vrchnú aj vnútornú linku. Na záver nanesieme riasenku. Pery si dôkladne namal’ujeme koralovo cˇerveným rúžom, ktorý zvýrazníme leskom.

My love


Modelka: Diana/Exit model management, Choker a prstene: Šik in the City, Foto: Chriss by nevesta.sk

Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová


Topánky: Univers shoes & bags, Modelka: Diana/Exit model management, Náušnice: štebotavo, Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné šaty: Veronika Kostková


Pri tomto looku tiež platí, že make-up má byt’ jemný, prirodzený a prejasnený ako naša druhá plet’. Pery tiež pôsobia prirodzene vd’aka jemne ružovému odtienˇu, v takom istom ako farba lícenky. Do lícˇenia ocˇí sme vniesli dávku rebelstva a avantgardy. Samozrejme, je len na vás, ako si ho prispôsobíte tomu, v cˇom sa cítite dobre. My sme na jedno oko zvolili odtiene zelenej a pri druhom odtiene bordovej. Na prehl´benie pohl’adu vykreslíme vnútornú cˇiernu linku a nanesieme riasenku v dvoch vrstvách. Obocˇie zostáva opät’ prirodzené.

My love


Modelka: Diana/Exit model management, Svadobné šaty: Veronika Kostková, Foto: Chriss by nevesta.sk

Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová


Topánky: Univers shoes & bags, Modelka: Diana/Exit model management, Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová

Svadobné šaty: Veronika Kostková, Foto: Chriss by nevesta.sk


"Kolekcia My love je mojou prvou ucelenou svadobnou kolekciou urcˇenou pre nevesty, ktoré chcú byt’ éterické, jedinecˇné, ale pritom stále romantické a nežné. Spája v sebe splývavé materiály originálne dotvorené rucˇnými výšivkami." Veronika Kostková


Modelka: Diana/Exit model management, Náhrdelník: Veronika Kostková, Vizáž a vlasy: Katka Zuzulová, Foto: Chriss by nevesta.sk

Svadobné šaty: Veronika Kostková


Rozkvitnutá magnólia, stále usmiata modelka Diana, svieže modely od Veroniky Kostkovej a kufre plné kozmetiky, s ktorými vyjst’ po schodoch na druhé poschodie dá zabrat’ aj Egonovi, nieto ešte chuducˇkej vizážistke Katke Zuzulovej. Pohl'a d cez okrúhle okienko rovno na Nitriansky hrad a pod ním rozkvitnutý mestský park. Sobota ako vyšitá vytvorit’ niecˇo pekné a vzletné. Fotky, nad ktorými sa pozastavíte a pre seba si poviete, hm pekné, to by som brala... Ten make-up, tie šaty... tú postavu modelky...


e

Spisovatel’ka Eva Hrašková Bez knihy v ruke ju stretnete málokedy, no ešte viac sa venuje písaniu. Jej meno sa spája s knihami Len kým si tu (2014), Nežný dotyk nenávisti (2014), Nebo vonia tebou (2015), Sestra Krvavé Šenky sú tentoraz naozaj krvavé (spoluautorka K. Ježovicˇová, 2016) a Rande so svokrou (2016) a poznajú ich aj naši cˇeskí susedia. No jej skutocˇným povolaním je práca s l’ud’mi. A práve odtial’ pramenia všetky zdroje jej inšpirácie…

Eva Hrašková

NEBO

vonia tebou „Ešte si mi ho neprišla predstavit’,“ jemnú výcˇitku v hlase mama zmiernˇuje úsmevom. „Ja viem, mami,“ nadýchnem sa s plánom rozpovedat’ jej o krehkosti mojich vzt’ahov, o obavách, ktoré ma sem-tam prebodnú, no vzápätí sa zaseknem. Cˇokol’vek by som povedala, nebola by to pre mamu novinka. Hranica medzi nebom a zemou neexistuje. Z cˇasu na cˇas na to pozabudnem, vtedy sa snažím vysvetl’ovat’ svoje rozpoloženie a  mama ma pocˇúva. Až po upadnutí úvodného rozpálenia si uvedomím, aká som smiešna. „Cˇakajú t’a zmeny, milácˇik,“ zasunie mi rozstrapatené vlasy za ucho. Vietor sa s nimi hral nezbednú hru, no neprekážalo mi to. S vánkom doliehala ku mne aj vônˇa, tentoraz vônˇa z cˇerešnˇovej aleje. Bola to celkom príjemná zmena po levandul’ovom poli.

sa mi snaží naznacˇit’, je to opät’ bezvýsledné. „Asponˇ mi povedz, cˇi sú tie zmeny dobré alebo zlé,“ prosebne jej pozriem do ocˇí, aj ked’ viem, že neporuší tiché pravidlo. Viac neprezradí. Viem, že nemôže... Nie raz som sa hnevala, darmo som odúvala spodnú peru, po triezvom premýšl’aní som bola mame predsa len vd’acˇná. Tˇažké pre mnˇa bolo zmierit’ sa s náznakmi, nieto ešte vediet’, kde a cˇo presne ma cˇaká. „Už si vel’ká, vieš, že všetko v živote má svoj zmysel. Skôr cˇi neskôr ho pochopíš. Niektoré veci sa môžu zdat’ zvláštne, niektoré nezmyselné, iné bol’avé... Ale ich pravý význam objavíš, ked’ príde správny cˇas.“ „Chceš mi povedat’, že prídem o Tomáša?“ hlas mi bolestivo preskocˇí. Desí ma už len myšlienka, že by z môjho života odišiel. „Zmeny?“ hlas mi trochu preskocˇí a ako- „Lásku si treba strážit’, dušicˇka. Treba kol’vek sa snažím vycˇítat’ z jej tváre, cˇo sa o nˇu starat’. Je podobná ako ohenˇ v 


NEBo vonia tEbou

kozube, ked’ neprikladáš, vyhasne. Nestacˇí len sediet’ blízko a tešit’ sa z tepla, ktoré z neho sála. Na to nikdy nezabudni.“ „Mami, ja o neho nemôžem príst’, prosím zariad’ to nejako. Urob niecˇo, aby pri mne zostal už navždy.“ Tráva, v ktorej sedím, sa mi zrazu zdá príliš pichl’avá. Kolená si pritiahnem k brade, rukami si ich objímem. Zaujímam obranný postoj. Tol’kokrát som sa ním chránila pred vonkajším svetom. Myslela som si, že ma škrupinka, ktorú som okolo seba budovala, zachráni. „Dušicˇka, neboj sa. Neprídeš o  neho! Ako t’a to len mohlo napadnút’?“ hánkami ma hladká po líci, rýchlo zaklipkám ocˇami, aby som zahnala slzy. „Ty si vravela o  zmene... A  potom tie slová, že lásku si treba strážit’,“ s nevôl’ou zdvíham ocˇi k nebu. „Precˇo sa, hlupácˇik môj, trasieš ako osika pred každou zmenou? Niektoré môžu byt’ aj krásne a príjemné, nemyslíš si?“ sadá si do trávy tesne vedl’a mnˇa a objíma ma. Tienˇ v jej tvári nevidím. Možno mi už chcela naznacˇit’, že nie všetko bude také, ako si vysnívam, možno ma chcela varovat’ alebo ani ona netušila, cˇo všetko mi ešte život prinesie? „Že sa ma to pýtaš práve ty. Poznáš všetky zmeny, ktoré ma stretli...“ myknem plecami. Tˇažko sa mi sústred’uje na cˇaro tohto okamihu. Hlavou mi blúdia obrazy života s Tomášom, striedajú sa s tými, v ktorom by som bola sa-

ma. Bez neho. Bez lásky. Bez l’udského tepla. „Strachom si pritiahneš všetky pohromy, na ktoré myslíš. Pamätáš sa, ako som ti od malicˇka kládla na srdce, že sa stane všetko, cˇomu uveríš? Zabudni na všetky katastrofické scenáre a mysli konecˇne pozitívne.“ Mama sa svižne postaví, opráši si zadok a podáva mi ruku. „Môžem ti dat’ pusu pod cˇerešnˇou?“ „Prosím?“ jej návrh mi príde na matku zvláštny. „Cˇo sa cˇuduješ? Ak t’a niekto pobozká pod cˇerešnˇou, už nikdy z tvojho života neodíde...“ „Kam by si chodila, mami?“ „Nikam, dušicˇka. Chcem aby si vedela, že navždy budem pri tebe. V dobrom,“ urobí krátku odmlku a pobozká ma na cˇelo. „A ešte v lepšom. L’úbim t’a, dievcˇatko moje,“ pobozká ma ešte raz a už sa stráca. „Každý potrebuje v  živote lásku,“ ozýva sa ešte z dial’ky. Zacítim pohyb na druhej strane postele. Otvorím ocˇi a vidím ten najkrajší obraz na svete. Leží vedl’a mnˇa moje stelesnenie lásky. Pritisnem sa k nemu, pobozkám ho na obnažené plece a  pritúlim sa na jeho svalnatú hrud’. Intuitívne ma okamžite objíme. „Nech príde akákol’vek zmena, o teba neprídem...“ plytký spánok sa mi ešte na chvíl’u dotýka viecˇok. Z  dnešného sna vyplynulo nielen ponaucˇenie, ale aj povinnost’... Je najvyšší cˇas zoznámit’ dvoch najdôležitejších l’udí v  mojom živote... Najvyšší cˇas zájst’ spolu na cintorín.


Profile for nevesta.sk

Časopis Nevesta 1/2017  

lifestylový on-line časopis o móde a svadbe

Časopis Nevesta 1/2017  

lifestylový on-line časopis o móde a svadbe

Profile for nevesta