Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

63. évfolyam 49. szám Lendva 2019. decemer 5. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Műteremről műteremre

A Lendvai Galéria-Mú­ ze­u m idén a Kultúra Vidám Napján és a városi adventi programok keretében szervezte

meg első ízben a Nyitott műtermek programot azzal a céllal, hogy a művészetkedvelők bepillantást nyerhessenek

a lendvai művészek műhelyeibe, a műtermek intim hangulatába… A nem mindennapi lehetőséget élénk érdeklő-

dés övezte. Képünkön a látogatók Šinko Sabina képzőművész és bábos műtermében. Bővebben a 7. oldalon.

Koren Franc, a „Lindva” régiséggyűjtő egyesület elnöke:

„A két új helyi ajándéktárgyunk iránti érdeklődés felülmúlta a várakozásokat” 8. oldal


Iránytű Parlamenti Nemzetiség Bizottság

Az RTV nemzetiségi prog Szolarics Nađ Klára

Hosszú lista, kevés eredmény A hiányszakmák sora hosszú, egyre hosszabb. A Muravidéken sem sikerült még fordítani a dolgokon, az egyszerűbb munkákra is egyre nehezebb munkaerőt találni. A Foglalkoztatási Hivatal elemzése szerint a jövőben még nagyobb munkaerőhiányra kell számítani a műszaki ágazatokon kívül a vendéglátóiparban, az egészségügyben, a szociális védelemben, a mezőgazdaságban, az építőiparban. A megkérdezett muravidéki munkaadók 47,7 százaléka értékelte így a helyzetet. A Muravidéki Gazdasági Kamara előrejelzése szerint a következő öt évben a régió gazdaságában a munkaerőigények 90 százaléka a műszaki szakmákra irányul majd. Amennyire e mutató a gazdaság fejlettségére utal, úgy mutatja a (magasan képzett) műszaki szakemberekből az „alultápláltságot”, a gazdaság és a szakképzés diszharmóniáját is. A külföldi munkaerő alkalmazása (jellemzően az építőiparban és a vendéglátóiparban) a probléma ideiglenes megoldását jelenti csak, hiszen a számukra Szlovénia csak általában tranzitországot jelent. A hazai agyelszívást, a fiatal munkaerő elvándorlását érzékelni kell, s csak rendszerbe helyezett, állandó megoldást jelentő intézkedésekkel lehet visszafordítani a trendet. A hiány mérséklésére épp most indult egy újabb projekt, mely a gazdasági kamara több tevékenységével jó irányba próbálja terelni a kezdeményezéseket: a műszaki szakmák népszerűsítését, vonzóbbá tételét, a munka nagyobb megbecsülését, az inasképzés hatékonyabb bevezetését, a duális szakmai képzés továbbfejlesztését a vállalatok konkrét igényeinek kielégítésére, stabilizálására. Tömérdek sikerre és szerencsére lenne szükség az új esztendőben!

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A szlovén parlament Nemzetiségi Bizottságának múlt heti ülésén a Szlovén RTV olasz és magyar nemzetiségi műsorainak jövő évi program- és pénzügyi terve szerepelt a napirenden. Az ülés másik témája a kétnyelvűség gyakorlati megvalósításának javítása volt. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A lendvai és a koperi nemzetiségi stúdiók jövő évi program- és gyártási tervét Igor Kadunc, a Szlovén RTV vezérigazgatója mutatta be. Kifejtette, az általa vezetett közintézmény jövő évre vonatkozó terveit egyelőre nem erősítette meg a programtanács, elő-

megfeleléshez születik többek között az RTV-ről új törvény, illetve az új médiatörvény. Elmondása szerint különösképpen az elsőben szükséges lesz a közintézmény stabil finanszírozásának megállapítása, lefektetése, és ez érvényes a nemzetiségi műsorok stúdióira is. A vezérigazgató után a kisebbségi stúdiók vezetői

számolt be, minden jel arra mutat, hogy az idei szintet a jövő évben is tartani tudják, de az olasz kollégáknál megtörtént nyugdíjazási hullám előreláthatólag 5–6 év múlva eléri majd a magyar stúdiót is, leginkább a rádiót, így már most szükségesnek látják a probléma kezelését, leginkább megfelelő ösztöndíjazási keretek révén.

A magyar RTV-stúdiók vezetősége az 5–6 év múlva bekövetkező nyugdíjazási hullám miatt várható gondokra is figyelmeztetett. reláthatólag december közepén döntenek újra a kérdésben. A két nemzetiségi stúdió munkájára az RTV vezérének szavai szerint a közintézmény nagy figyelmet szentel, és mindent meg szeretnének tartani, amire a két kisebbségnek szüksége van, így nem terveznek egyik kisebbségi tévés, illetve rádiós szerkesztőség műsorában sem vágásokat, csökkentéseket az általános, az egész házat érintő intézkedéseken kívül. A vezérigazgató szerint az RTV nagy kihívások előtt áll, az ezeknek való

mutattak rá a különböző problémákra. Az olasz RTV-stúdiók vezetői elsősorban a káderproblémákat emelték ki, elmondásuk szerint ugyanis 2015 óta nagyon sok szakemberük vonult nyugdíjba, a munkatársakat azonban az éppen begyűrűző gazdasági válság miatt és az érvényben lévő takarékossági intézkedések miatt nem tudták helyettesíteni, így sajnálatos módon emiatt már néhány műsort is kénytelenek voltak megszüntetni. A magyar RTVstúdió vezetősége arról

A magyar és az olasz stúdiók jövő évi költségvetései egyébként meghaladják a 11,2 millió eurót, és a hagyományos, már többször terítéken lévő történelmi okok miatt az olaszok kerete mind pénzügyi, mind káderoldalon nagyobb. Amíg az olasz stúdiók költségvetése megközelíti az 5,7 millió eurót, a magyar keret csak valamivel haladja meg a 2,5 millió eurót. Ehhez hasonló a munkatársak számának alakulása is, az olasz stúdióban ugyanis 74 újságíró dolgozik, míg

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .


Nemzetiség

gramjairól, pénzügyi és káderállapotáról a magyar stúdió összlétszáma 50 fő, beleértve a technikai személyzetet is. A fennmaradó összeget a leadók és a közös szakszolgálatok költségei emésztik fel. A témakörhöz Igor Kadunc vezérigazgató hozzátette, a nemzetiségi stúdiók esetében az állam nagyobb segítségét,

támogatását tartaná szükségesnek, míg Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselő, a parlamenti bizottság elnöke kifejtette, reális talajon maradva nem várható nagyobb pénzügyi támogatás, ha pedig sikerül ezt kieszközölni, akkor ezt új tartalmak elkészítésére, elsősorban a fiatalokat

megcélozva kell felhasználni. A bizottság az igencsak hosszadalmasra nyúló vita után határozatba foglalta, javasolja az RTV vezetőségének, hogy a közintézmény 2022-ig érvényes stratégiáját úgy állítsa fel, hogy a nemzetiségi stúdiók stabil pénzügyi és káder-

Középiskolai történelmi vetélkedő

Elégedett zsűritagok és szervezők

állapotok között tudjanak tevékenykedni. A bizottság egyhangúlag fogadta el a határozatot. Az ülés másik témája a szlovén kormánynak a nemzetiségileg vegyesen lakott területen a kétnyelvűség gyakorlati megvalósításának javítását szolgáló intézkedésekről szóló, 2018-as évre vonatkozó beszámolója volt. Az ülésen jelenlévő minisztériumi képviselők felszólalásai után mind az olasz, mind a magyar közösségek felszólaló képviselői szerint előrehaladás tapasztalható

a területen, ennek ellenére a törvények által leírt és a terepen lévő gyakorlat között továbbra is igencsak nagy a különbség. A bizottság a témakörben úgy határozott, javasolja a kormánynak, továbbra is folytassa az intézkedéseket és a Nemzetiségi Hivatal egyeztető szerepével készítsen el programot a következő évekre. A bizottság egyben felhívja a kétnyelvű területeken élő olasz és magyar állampolgárokat, bátran használják anyanyelvüket ügyintézés közben.

A muravidéki kétnyelvű általános iskolás történelmi vetélkedő után a múlt héten a kétnyelvű középiskola diákjai is összemérték erejüket a magyar történelmi vetélkedőn. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az idei versenyen a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában összesen öt kétfős, jobbára végzősökből álló csoport indult, akik a Törökvilág Magyarországon történelmi témában mérték össze tudásukat a már megszokott kérdés-felelet módon, valamint a Dózsáról tartott minielőadással. Az időben több mint 200 évet felölelő, Mátyás király 1490-es ha-

lálától a török 1699-es kiűzéséig terjedő történelmi korszak változatosságában és érdekességében is megfogta a versenyzőket. A félidőben maximális pontszámot elért Močnek Ottó és Tomka Gergely végzős gimnazisták a végén is győzedelmeskedtek, az első díjjal a négy „vetélkedői évet” is méltón betetőzve. A második helyen Lebar Lara és Tóth Viktória végzett, a dobogó harmadik fokát pedig Toplak Anna és Horváth Eszter párosa foglalta el.

A zsűri és a szervezők is elégedettek voltak a csoportok felkészültségével és a versenyszellemmel, ami a vetélkedő egész ideje alatt megmutatkozott. Az összefoglaló jellegű beszámolókat is jó volt hallgatni, a jól összeszokott csapatok és a feladatsor-készítő mentorok is felnőttek a feladathoz. A győztesek a szervező MNMI ajándékát vehették át, s ezúttal is megilleti őket a hagyományos tavaszi jutalomkirándulás.

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete sok szeretettel vár minden kedves szülőt, pedagógust és érdeklődőt a Tudástér című előadássorozat előadására, melynek keretében a közönség Pál Feri atya „A szorongástól az önbecsülésig” című előadását hallgathatja meg. Az eseményre 2019. december 10-én, kedden 17 órai kezdettel kerül sor Lendván a zsinagógában. A belépés ingyenes. Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság

Tomka Gergely és Močnek Ottó régi-új győztesek rutinosan oldották meg a feladatokat. N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .

3


Muravidék Ünnepi istentisztelet Muraszombatban

Beiktatták az új evangélikus püspököt Muraszombatban vasárnap ünnepi istentisztelet keretében iktatták be Novak Leon új szlovéniai evangélikus püspököt és Prosič Bojan püspöki felügyelőt. A szertartáson az ország négy főméltósága és a szlovén egyházi felekezetek képviselői mellett a szomszédos országok evangélikus egyházainak képviselői – Magyarországról a Fabiny Tamás vezette küldöttség – vettek részt. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A beiktatást és a fogadalomtételt levezető eddigi püspök, Filo Geza az egyház feladatainak a kiszélesedéséről szólva az egyházi viszonyok jó alakulását, a papság közötti jobb megértést, a hívekkel való törődés nyomán a muravidéki ember lojalitását,

az eddig is tanúsított türelmet és toleranciát emelte ki követendő programként. Erniša Geza pedig kettős búcsúztatójában Marx részéről „a vallás mint ópium” kijelentésről szólva elítélően nyilatkozott. Novak Leon a püspöki „programját” nem szentírási idézetel, hanem egy Portugáliában sokáig hétpecsétes titokként kezelt,

a király által őrzött és a késői középkorból származó „hajózási kartotékkal” idézte meg. A békés „révbe érést” jelentő evangelizáció mellett a szélcsendben a tenger vizén veszteglő vitorlás képében pedig a tétlenségre ítélt egyház képét vetítette ki. Ez sem jelent megoldást e tolerancia nélküli időkben, melybe a szlovén evangélikusok

atyjának tragikus sorsát is beleszőtte: Trubar végül is száműzetésben, idegenben halt meg. A Szentlélek egyesítő erejében reménykedve a püspök az előtte álló feladatokat, az ifjúsággal való törődést emelte ki, melyet meg kellene oldani, majd megerősítésképpen közölte: Meg is fogjuk! Ez alkalomból az új püspöknek a szlovén katolikusok, az iszlám vallás és a zágrábi pravoszlávok küldöttsége mellett elsőként msgr. Jean-Marie Speich pápai nuncius gratulált, Ferenc pápa gratulációját is hozva. Stanislav Zore ljubljanai bíboros pedig reményét fejezte ki, hogy a fővárosból vidékre

Novak Leon új evangélikus püspök (jobbról a negyedik) a beiktatási szertartáson az állami és egyházi méltóságokkal.

költözéssel nem szakad meg a püspökség és a katolikus egyház között kiépült kapcsolat. Hozzá hasonlóan Nedžad Grabus mufti is a barátság és a béke elmélyülésének a reményét tette az első helyre a két egyház közötti viszony alakulásában. A szlovén politikai elit nevében Borut Pahor köztársasági elnök az új püspök prédikációjában megfogalmazott, az egész ország számára remélhető „békés kikötőbe jutást” emelte ki, amire az új püspök bizonyára törekedni fog. Marjan Šarec kormányfő a feszültségek enyhítésére helyezte a hangsúlyt, és hasonlóképpen az együttműködés fontosságát emelte ki. A szlovén parlament elnöke, Dejan Židan pedig a Muravidék visszacsatolásának 100 éve kapcsán az evangélikus püspökségnek a szülőföldjére való visszaköltözését említette. A liturgiai követelményeken túl a templom kamarazenekarának és a kórusnak is szerepe volt abban, hogy az új szelek ígéretét üzenő új vezetést megelőlegező, szabadabb hangnemű és lazább multimédiás beütésű – kissé hosszúra nyúló – beiktatásról végül is Isten segedelmével mindenki elégedetten távozott.

Szakmai nap Győrben

A tanárok csapata Kozma Szabolcs előadóval Apáczai Csere János szobra előtt.

4

Az 1. Számú Lendvai KÁI tanárai november 29-én és 30-án szakmai napon vettek részt. A kollégáknak a korai fejlesztés és a tehetséggondozás fontosságáról, valamint a sajátos nevelési igényű tanulókról a Győr–Moson–Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének vezetője, Kozma Szabolcs tartott előadást.

Ezt követően a szakszolgálat telephelyét is megnézték, ahol betekintést kaptak az egyes fejlesztő foglalkozásokba. A szakmai program után, amely az LKMNÖK jóvoltából jött létre, a győri adventi vásárba is ellátogattak. A szakmai nap nagyon tanulságos volt, az előadót pedig szeretettel várják újra a Muravidékre. (-)

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .


Muravidék Filmes est Horváth Áronnal

Minden rendbe hozható, de mindennek ára van Horváth Áron friss diplomás lendvai rendező négy filmjét láthatta a közönség pénteken a lendvai Színház- és Hangversenyteremben tartott filmes esten a Lavina Kultúrklub szervezésében. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

„A filmes ötlet előtt és után, avagy miért akkor kell forgatni, amikor a szülők nyaralnak” című

estnek a rendezővel folytatott beszélgetés adta meg a teljes ízét. Kovács Sándor moderátor vezetésével a szerző filmjeinek jellegéről, a filmkészítés mai fonákságairól és nehézsé-

geiről folyt a párbeszéd. A Csillag című, korábban készített vizsgafilmje a radioaktivitás ténye körül kialakult tévhitek jegyében fogant. Az ugyancsak korábban forgatott Légy című,

Horváth Áron fiatal rendezővel (jobbról) Kovács Sándor beszélget.

később nagyobb reputációban részesülő filmjéhez egyik barátjának egy 4–5 soros forgatókönyve „adta az ihletet”. Újabb keletű a Bordás délután című alkotás, mely egy találkozás élményét meséli el feketefehér technikában, s ahogy az előző is, a takarékosság jegyeit viseli magán, de mégis homogén alkotás lett. A legújabb, a „Lendva-vidék ízeit” is magán hordozó, Részecskék című film többnyelvűségével, a hazai szerzők és szereplők bevonásával a közreműködő szereplők személyes válságát is magában hordozó alkotás lett, amely az „elválás” köré csoportosítja mondanivalóját. Kovács Sándor felidézte: a filmkészítésnél közreműködő munkatársak közül Štampah Miha talán túlságosan is „liberális” rendezőnek-forgatókönyvírónak tartja Áront, olyannak, akire lehet hatni, aki végül is a film elkészültéig a „párbeszéd és a megegyezés” híve. Ezt a szerző az

amatőrizmussal és a nem profi alkotók „összezártságával” magyarázza. A néha napokat, éjjeleket is igénybe vevő, feszített és fáradságos, nem egy esetben stresszel teli és idegölő munka meg is kívánja ezt. S a korrekciós lehetőségek? Mindent rendbe lehet hozni, de minden utólagos korrekcióért pénzben is nagy árat kell fizetni! – mondja a fiatal rendező. Kár, hogy nálunk nincs forgatókönyvírói tevékenység, filmet pedig csak az készíthet, aki maga is képes megírni azt. Ezekkel a hiányosságokkal sajnos minden kezdő filmesnek szembe kell néznie. Egy nagyfilm előkészítése 5–6 évig is eltarthat az ötlettől a megvalósulásig – hangzott el. A példaképekről a fiatal rendező elmondta: a Star Wars, Quentin Tarantino és Steven Spielberg tett rá nagy hatást, valamint a Kill Billben olyan technikák vannak, amelyek ma is csodálattal töltik el.

Simon helyi plébános, a rendezvény ötletadója az egybegyűltekhez fordulva továbbfűzte az est mottóját: „Minden szívből jót”. Kiemelte, hogy minden szívből jöhet a jó, az egész csupán döntés kérdése. Toplak Ilus, a plébániai Karitász vezetője, valamint Šebjanič Valéria, a Göntérházi KÁI, illetve Ivanuša Milena, a Dobronaki KÁi igazgatója a jótékonykodás jelentőségét hangsúlyozta, hiszen a sors

kiszámíthatatlan, nem tudni, ki mikor szorulhat segítségre. Nem mindig a pénz a legtöbbet jelentő adomány, van, amikor egy meleg szó és ölelés mérhetetlenül jól tud esni. Az embereknek szükségük van egymásra – hangzott el. A rendezvény alatt adakozás is folyt, a befolyt ös�szeget a plébániai Karitász és a két tanintézmény iskolaapja javára fordították. Szolarics Nađ Klára

Jótékonysági est Dobronakon Idén is megszervezte a Dobronaki Plébániai Karitász, valamint a plébánia területén működő Dobronaki KÁI és Göntérházi KÁI közös humanitárius rendezvényét, a hagyományos

jótékonysági estet. A rendezvényt pénteken este a dobronaki kultúrotthonban tartották, az iskolások szívet melengető műsora pedig ismét elnyerte a közönség tetszését. Az est

vezérfonala a szeretet, az együttműködés és a bizalom, a jószívűség volt, az erő, hogy fel tudjuk ismerni, ki a bánatában egyedül maradt rászoruló és mivel tudjuk segíteni. Štihec

nepujsag.net A Dobronaki Plébániai Karitász, valamint a dobronaki és a göntérházi iskolák közös jótékonysági rendezvénye. N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .

5


Gazdaság A gazdaság nyílt napja

A hiányszakmákat akarták bemutatni A Szlovén Gazdasági Kamara a Szlovén Oktatásügyi Hivatallal és a Foglalkoztatási Intézettel karöltve negyedik alkalommal szervezte meg a szlovén gazdaság nyílt napját. Az országos esemény lehetőséget nyújtott a pályaválasztás előtti fiataloknak, hogy közelebbről is megismerjenek egyes szakmákat, így például Lendván a Varisban is. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A választás mindig nehéz feladat, ezért különösen jó, ha a szakmát a gyakorlatban is meg lehet ismerni. Erre idén már

meghaladta az ötezret. A Muravidékről az akcióhoz tíz cég csatlakozott: az Arcont, az Elrad International, a Medicop, a Megras, a Panvita, a Panvita MIR, a Radenska, a Reflex, a VAR, a Xal Svetila és Lendváról

A Varis Kft. idén 20 látogatói helyet kínált fel a Muravidéki Gazdasági Kamaránál, ezek be is teltek, de mint kiderült, nem igazán a várt pályakezdő érdeklődőkkel. A célcsoportból csupán egy végzős

A gazdaság nyílt napja a lendvai Varisban. negyedik alkalommal nyújtott lehetőséget a gazdasági kamara, megszer vezve a szlovén gazdaság nyílt napját több mint 100 cég részvételével. Az érdeklődők száma összesen

a Varis. Az érdeklődőket utóbbinál is a cég alkalmazottai várták, rövid ismertetőt adva a vállalat működéséről. A látogatás alatt közvetlen beszélgetés alakult ki.

Marton Miki, a lendvai Martmetal Kft. igazgatója: – Mi is munkaerőhiánnyal küzdünk, 2–3 éve különösen. A fémiparban dolgozunk, ezen a területen hiányoznak leginkább a szakmunkások és a mérnökök. Hiány van fémmegmunkálóból, lakatosból, CNC-kezelőből, hegesztőből... Külföldiekkel is igyekszünk pótolni a munkaerőhiányt, de vannak bizonyos műveletek, amiket a hiány miatt nem tudunk a gyáron belül elvégezni. Ezt úgy oldjuk meg, hogy a munkát az alvállalkozóinknak kiadjuk Mariborban, Horvátországban és természetesen helyben is.

6

tanuló vett részt, a többiek álláskeresők voltak, akiket a munkalehetőségek megismerése érdekében a területi foglalkoztatási hivatal irányított a vállalathoz. A munkanélküliek csoportjában ugyan több fiatal is volt, de Furman Matej, a Varis személyzeti osztályának vezetője a még tanuló fiatalokra készült. A Varis a kész fürdőszobák egyik vezető gyártója, fő értékesítési piaca Németország. A foglalkoztatottak száma 250, de munkaerőhián�nyal küzdenek. Hiány van kőművesből, hegesztőből, csempéző-burkolóból, gépészeti és villamossági

Elindult a Dual Transfer projekt A Dual Transfer projekt célja az inasképzés alaposabb megismerése és a duális szakképzés beillesztése az oktatási-képzési rendszerbe. Az Interreg V-A Szlovénia–Magyarország 2014–2020 Együttműködési Program keretében megvalósuló terv értéke 402 ezer euró, melyben a Muravidéki Gazdasági Kamara kapott vezető szerepet, partnere pedig a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A projekt időtartama három év, ez idő alatt a kamarák és egyéb intézmények a fiatalokat meg akarják ismertetni az inasképzési formával, majd biztosítani a gyakornoki rendszer bevezetését mint a duális képzés továbbfejlesztését. A projekt megvalósítása a szükségletek felmérésével indul, majd olyan vállalkozások összegyűjtése következik, amelyek készek tanulókat fogadni. A projekt eredménye lesz egy kétnyelvű tanulmány is a gyakornoki képzés bevezetésének lehetőségéről és a jelenlegi szlovéniai duális szakképzés kiegészítéséről, Magyarország bevált gyakorlatainak példájára. mérnökből. Kulcsár Maša, az 1. Számú Lendvai KÁI végzőse volt az egyedüli tanuló, aki eleget tett a gazdasági kamara felhívásának és ellátogatott a Varisba. – Közgazdasági technikumba akarok beiratkozni, ezért szerettem volna a gyakorlatban is megismerkedni a szakmával, de a Varisnál én keveset kaptam. Ezért kicsit csalódott vagyok, de jó, hogy Lendván legalább ők megnyitották a kapujukat – mondta Maša. A Varisnál bíznak abban, hogy a jövőben a gazdaság nyílt napjára a személyeket küldő intézmények figyelembe veszik, milyen tervekkel rendezi meg a nyílt napot a cég, s így marad hely a szakma

megismerésére számító diákoknak. – A Muravidéki Gazdasági Kamara jól ismeri a munkaerőhiányt és a hiányszakmák skáláját, aktívan részt is vesz olyan tevékenységekben, amelyek enyhítik ezt. Az egyik ilyen a műszaki szakmák népszerűsítése a fiatalok körében. A magasan képzett műszaki káderek hiánya üzemeink automatizálása és digitalizációja miatt lett jelentős. Remélem, a törekvéseink, hogy a következő tanévben két újabb inasképzési program induljon a gépészet és a mechatronika terén, gyümölcsöt hoznak – mondta az esemény kapcsán Grah Robert, a kamara igazgatója.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .


Muravidék Kiállítás, jótékonysági árverés

Lendva és Szentgotthárd édes utcái

szeretne, a választott összeget az épület sorszámánál felírja a kiállításon található táblára. A befolyt összeget jótékonysági célra, a lendvai és a szentgotthárdi Karitász

A lendvai Színház- és Hangversenyterem galériacsarnokában vasárnaptól megtekinthető az Édes utcák kiállítás, Lendva és Szentgotthárd jellegzetes épületei mézeskalácsból. Aki licitálni szeretne egy-egy házra, Lendván december 11-ig teheti meg. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Mint már tudósítottunk róla, a Muraba Európai Területi Társulás (ETT) Édes utcák című határon átnyúló projektje keretében Lendva és Szentgotthárd testvérvárosok jellegzetes épületei készültek el mézeskalácsból. Közös összefogásról volt szó a határ mindkét oldalán: civilszervezetek, egyesületek, iskolák, egyének és családok készítették

el városuk épületeit. Ös�szesen 37 épületet rajzoltak meg és „sütöttek ki”, majd kialakították a mesés téli városokat. A kiállítást már a megnyitón szép számú közönség tekintette meg, a Muraba igazgatója, Dancsecs Réka és szlovéniai munkatársa, Vida Tímea pedig – akik megnyitották a kiállítást – tájékoztatást adtak a mézes-házak árverésének folyamatáról is. A kiválasztott épületre december 11-ig előzetesen licitálni lehet

A mézeskalácsból készült városok kiállítása advent első vasárnapján nyílt meg. Lendván is, míg a végső árverésre Szentgotthárdon kerül sor az ottani kiállítás zárónapján, december 21-

A Kultúra Vidám Napján Néhány évtizede kulturális eseményekkel, társas együttléttel és találkozókkal, nyílt napokkal, ingyenes tárlatlátogatásokkal ünnepli a szlovén kultúrközeg december 3-án, Prešeren születésnapján a Kultúra Vidám Napját. Lendván hagyományosan a Kulturális Közalapítvány szervezésében emlékeztek meg a jeles napról: a Színház- és Hangversenyteremben kulturális csoportok, színjátszók és humoros jelenetek előadói

mutatkoztak be. A Lendvai GalériaMúzeum idén a Kultúra Vidám Napján első ízben szervezte meg a Nyitott műtermek programot, a műteremről műteremre járást, melynek célja, hogy a lendvai, nem kis számú művészetkedvelő bepillantást nyerhessen a körükben élő művészek műhelyeibe, jobban mondva a műtermekben zajló munkába. Vagy ahogy Baumgartner Dubravko galériaigazgató

Hagymás István fogadja a műtermében a művészetkedvelő látogatókat. N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .

fogalmazott, a műtermek intim hangulatába, az éppen készülő új, még befejezetlen alkotásokba, s elbeszélgessenek a művészek mindennapjait érintő témákról, alkotásokról. A lendvai művészek, így Király Ferenc és Király-Mosss Suzanne, Šinko Sabina, Hagymás István, Dancs-Roth Marika és Gálics István műterme csak karnyújtásnyira van egymástól, így az érdeklődők csoportokba verődve, gyalog is megközelíthették azokat egy könnyű séta keretében. A vendéglátók – ezúttal a művészek – mindenhol szívesen fogadták az érdeklődőket, meleg itallal, süteménnyel kínálva a művészetkedvelőket, s igyekeztek minden felmerülő kérdésre választ adni. Valaki megjegyezte: milyen jó, hogy alkalom nyílt megismerni a „jó szomszédot”, otthoni környezetben, esetleg munka közben, akiket eddig csak kiállításmegnyitás alkalmával láthattunk! -ce

én. A kikiáltási ár épületenként 10 euró: aki licitálni

családsegítő munkájára fordítják.

Községi gazdaságfejlesztési támogatások Lendva Község áprilisban nyilvános gazdaságfejlesztési pályázatot tett közzé mind a község területén már üzemelő vállalatok működésének serkentésére, mind az új, induló vállalkozók segítésére itt megvalósuló fejlesztéseiknél, beruházásaiknál. A 2019-es költségvetés gazdaságserkentési tételén 100 ezer, foglalkoztatás-fellendítési tételén pedig 40 ezer eurót különítettek el a támogatásokra. A forrás a keret felhasználásáig, illetve a pályázatzárási határidőig, november 15-ig állt az igénylők rendelkezésére. A támogatás minimális összege száz euró, a legmagasabb pedig ötezer euró volt a pályázati szabályzat többi feltételének teljesítése esetén. A kiírásra az igényeket folyamatosan be lehetett nyújtani, a folyó hó 20-ig beérkezett kérelmeket pedig havonta elbírálták, eddig összesen 39-et. A költségvetési pénzekből a község tájékoztatása alapján a hatodik havi pályázati borítéknyitással együtt 82.538 euró támogatást osztottak ki, ezek esetében mind gazdaságösztönzési célokra kérték a támogatást, a foglalkoztatás fellendítésére eddig nem érkezett pályázat. A hetedik pályázati elbírálás még folyamatban van. Lendva Község Tanácsának véleménye szerint a támogatások nagyobb hatékonysága érdekében át kell gondolni a pályázat megtartását, illetve módosítását. Nem utolsó sorban közpénzekről van szó, így helyénvaló lenne a pályázatnyertesek névsorát is megjelentetni. Szolarics Nađ Klára

7


Muravidék Régiséggyűjtők találkozója

Két új lendvai szuvenírt is bemutattak Szombaton a lendvai színház előcsarnokában tartotta immár 13. nemzetközi találkozóját a „Lindva” Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete. A rendezvényen kettő teljesen új, az egyesület által készített lendvai szuvenírt is bemutattak. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A találkozón hagyományosan szlovéniai, horvátországi és magyarországi gyűjtők jelentek meg, talán az eddigieknél is nagyobb érdeklődő közönség mel-

lett. A találkozón a megszokottakhoz híven különböző régiségek kerültek csereberére, értékesítésre, de hivatalosan bemutattak két teljesen új lendvai szuvenírt is. A két termék az egyesületen belüli ötletelés eredménye – tudtuk meg

Az egyesület két új szuvenírja.

Koren Franctól, az egyesület elnökétől –, és jellemzően Lendva és környékének kulturális hagyományaiból merítenek. A két szuvenírt „kísérleti szinten” az egyesület tagjai állították elő és még október folyamán megpróbálkoztak az értékesítéssel a Vinarium torony szuvenírboltjában. Mindkettő termék: a város ismertetőjegyeit nyomtatott formában viselő, hagyományosan szőtt lentörölköző, illetve egy bőrmadzagból és a lendvai szőlőtőke természetes gyantába zárt gyökeréből kialakított nyaklánc felülmúlta az értékesítési várakozásokat, így az egyesület jelenleg azt próbálja

Sok érdeklődő volt a régiséggyűjtők találkozóján. megoldani, hogyan szervezzék meg a két említett kelendő szuvenírek gyártá-

Új muravidéki regény

A téma és a történet könyvbe kívánkozott Ivan Koncut Let v svobodo (Repülés a szabadságba) című regényének nem csak a címében, de a regényfolyam egészében is a szabadságvágy, a szabadság teljes megélésének az igénye áll. A könyv bemutatója múlt csütörtökön volt a lendvai könyvtárban. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A szabadság megélése pedig a muravidéki születésű főhősök szempontjából egy nehéz , háborús időben csak az anyaországban látszik lehetségesnek, ezért a nem mindennapi sportrepülőgépes szökés. Ivan Koncut a könyvbemutatón Robert Titan Felix szerkesztőkiadóvezető kérdésére elmondta: a lökést a regény megírásához budapesti is-

8

merőse adta, aki a főhőse a könyvnek és akinek nehéz sorstörténete még megíratlan és kevesek által ismert volt. Nem utolsósorban érdekelte az ilyen sorsok mögött húzódó tragikum, amelyet a szabadságvágy és a lépten-nyomon feltörekvő bűntudat elegye képez. Titan, aki a regényről Štefan Kardoštól hallott, elolvasása után döntött úgy, hogy kiadásra érdemes. Mert végül is több annál, mint ami: a társa-

sát, mivel a szervezet nem végezhet profitorientált tevékenységeket. a könyvben lévő forgatókönyvszerű „vágásokkal”, snittjeivel egy dokumentum-játékfilm alapjait is megrajzolja már. A történet

Ivan Koncut és Robert Titan Felix a könyv bemutatóján. dalmi háttér és a nehéz határmentiség, majd a két ország közötti politikai viszony is mind-mind olyan belső tartalmak, amelyek

évtizedek múltán is izgalmassá teszik a témát. Koncut a regény magyar fordítását és filmes feldolgozását is tervezi,

a hasonló témában megírt műveknek méltó párja lehet, ezt az is bizonyította, hogy a könyvtár olvasóterme zsúfolásig megtelt.

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .


Info

Egyre több a kiszolgáltatott csoport Még nagyobb összefogásra van szükség, hiszen egyre több a kiszolgáltatott helyzetű csoport körülöttünk – hangsúlyozzák közleményükben a muravidéki Lions és Leo klubok elnökei, közösen fordulva a nyilvánossághoz. A „lionizmus” mottója a megsegítés, az igények felismerése, az együttműködés, a kapcsolatteremtés, a hozzájárulás az egyének és a csoportok problémáinak leküzdéséhez, életminőségének javításához. Segítenek a közösség

társadalmi problémáinak megoldásában és ösztönzik a nemzedékek közötti együttműködést. Mint a klubtagok is tapasztalják, az idő hiánya mellett jelen van az együttérzés hiánya is, a hajlandóság a segítésre – emelte ki Dolamič Marja, a muravidéki körzeti Lions klub elnöke. Ezért is az egyik fő erőfeszítésük az Adományozz Élelmiszert projekt. A 10. jubileumát ünneplő Lendvai Lions Klub – egyedül, illetve karöltve a fiatalok öt évvel ezelőtt

megalapított Leo klubjával – szintén számos humanitárius akciót valósított meg. Szép visszhangra talált a Békeplakát rajzpályázat, a már hagyományos „Táncot, zenét és mosolyt ajándékozunk” című rendezvény bevételét pedig az iskola és az óvoda alapjába folyósították. A Leo klub egész évben használt játékokat, ruházatot és más használati tárgyakat gyűjt a gyermekek számára, melyeket év végén a Szociális Ügyintéző Központ oszt ki a rászorulók között – szólt a lendvai

A muravidéki Lions Klubok elnökei: Laissani Vesna (Ljutomer), Šeruga Carmen (Muraszombat), Dolamič Marja (körzeti elnök), Bensa Branka (Lendva) és Frangež Nada (Gornja Radgona).

klub elnöke, Bensa Branka. Lendván a klubtagok de­ cember 7-én folyamán önkéntes adománygyűjtést, 2020 februárjában pedig jó-

tékonysági focitornát szerveznek, illetve egész évben régi szemüvegkeretek és játékok gyűjtését végzik. SNK

A német Freudenberg megvásárolta a Filcet A németországi központú multinacionális Freuden­ berg cég megvásárolta a Škofja Loka-i székhelyű Filc vállalatot a Mengešen és a Lendván üzemelő egységekkel együtt. A német technológiai óriásvállalat november végén 100 százalékos részesedéssel vette meg a mintegy 360 főt foglalkoztató szlovén céget. A Filc fő terméke a nem szőtt textil, a laminált és az ipari filcjellegű anyagok, termékeinek legjelentősebb felhasználói pedig az építő- és autóipar. Az eddig magántulajdonban lévő cég tulajdonváltásáról Anže Manfreda, a Filc igazgatója elmondta, a globális vállalathoz kapcsolódás jó lehetőséget kínál üzleti tevékenységük regionális és globális kiterjesztésére. Nem utolsó sorban technológiacsere is történhet a még gyorsabb fejlődés érdekében. Mohsen Sohi, a Freudenberg igazgatója hangsúlyozta, hogy a Filc Kft.-vel frissítik a portfóliójukat és megerősítik szerepüket Európában. A termékbővítést az akusztikai termékek területén is keresik. A Freudenberg a műszaki textíliák globális beszállítója az autó- és építőiparban, a ruházati ágazatban, az egészségügyi-higiéniai termékek gyártásában, a belsőépítészeti termékgyártásban, a bőriparban… A csoport tavaly 9,4 milliárd eurós forgalmat bonyolított le, 60 országban több mint 49 ezer munkavállalót foglalkoztat. A Freudenberg 2020. január 1-jétől lesz a Škofja Loka-i Filc hivatalos tulajdonosa, így a lendvai üzemegységé is, melynek 15 alkalmazottja van és amelyet a kezdetektől Gaberšček Renata vezet. Szolarics Nađ Klára

hétről hétre EU – Csúcson az euró népszerűsége: az euróérmék és -bankjegyek 2002-es bevezetése óta idén a leg-

nagyobb mértékű az euró támogatottsága – közölte az Európai Bizottság frissen közzétett felmérésében. Az euróövezetben élők 65 százaléka gondolja úgy, hogy az euró előnyös saját országa számára. Az EU 19 tagállamában 340 millió

európai használja az uniós fizetőeszközt, míg világszerte mintegy 60 ország köti valamilyen módon a valutáját az euróhoz. Párizs – Újra Messié az Aranylabda: a 64. Aranylabda-gálán a futballvilág egyik legfontosabb, egyéni

Ezzel az FC Barcelona argentin klasszisa rekorder lett a díj történetében. A nőknél a világ- és olimpiai bajnok középpályás, az amerikai Megane Rapinoe lett 2019 legjobbja, aki azonban nem volt jelen, csak videóüzenetben köszönte meg az elismerést.

teljesítményt jutalmazó díját Lionel Messi kapta meg, immár hatodik alkalommal.

Berlin – 200 ezer állás szűnhet meg: 2030-ig a munkahelyek 10 százalékát számolják fel a német autóipari cégek, ami azt jelenti, hogy 234 ezer állás szűnik meg a legismertebb német ágazati elemző szerint. Ferdinand Dudenhöffer úgy

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .

véli, az autóipari ágazat a szigorúbb környezetvédelmi követelmények, az új meghajtási technológiák

terjedése és a digitalizáció révén története legnagyobb szabású átalakulásán megy keresztül. Az Audi már a közeljövőben 9.500 állás felszámolására készül hazai üzemeiben, Ingolstadtban és Neckarsulmban. Budapest – A magyar fővárosból startol a Giro

d’Italia: hatvanhat települést érint jövőre a Budapestről rajtoló Giro d’Italia három magyarországi szakasza. A verseny első három szakaszát rendezik Magyarországon május 9. és 11. között,

mielőtt Olaszországban folytatja útját a mezőny. Az első etap egy 8,6 kilométeres budapesti időfutam lesz, majd a Budapest–Győr és a Székesfehérvár–Nagykanizsa szakaszokra kerül sor.

9


Info a mai napon... December 5-én történt 270 A kis-ázsiai Szent Miklós püspök a névnapja előestéjén édességgel ajándékozta meg a gyerekeket, amely szokás máig fennmaradt. 1791 Meghalt Wolfgang Amadeus Mozart osztrák komponista, zongorista, orgonista, karmester. 1825 Megszületett Rochlitz Gyula építész, a Keleti pályaudvar központi épületének tervezője. 1870 Meghalt id. Alexander Dumas francia író. 1901 Megszületett Walt Disney amerikai trükkfilmrajzoló, producer és filmrendező, Miki egér és Donald kacsa figurájának megalkotója. 1916 Meghalt Richter János magyar–osztrák karmester, korának egyik legkiemelkedőbb zenei egyénisége, tekintélye. 1925 Megszületett Toma András, az utolsó magyar hadifogoly, aki 53 évig volt fogságban. 1926 Meghalt Claude Monet francia impresszionista festő. 1932 Megszületett Little Richard amerikai zenész.

visszapillantó

1999. december 9-én, 49. szám

Látogatások a művelődési egyesületekben: Pártosfalva Pár tosfalván 1984ben alapították meg az Ady Endre Művelődési Egyesületet, majd három évvel ezelőtt bővítették „tevékenykedésük körét”, és művelődési és turisztikai egyesületté alakultak át. Az egyesület élén Szabotin László áll. „Az egyesület keretében jelenleg csupán a népdalkör működik, mely az egyesület átszervezésével egy időben, tehát három évvel ezelőtt alakult újra. Tizennégy tagja van, szakmai vezetőjük Imre Lászlóné Őriszentpéterről, a szervezést a faluban pedig Szabotin Erika végzi. Rendszeresen gyakorolnak, természetesen a fellépések előtt gyakrabban. A próbák meghatározott számára még eddig senki sem pa-

Tökmagköpesztés és tollfosztás Pártosfalván.

naszkodott, hogy kevés lenne, habár az énekkarnak elég sokat kell gyakorolni, hiszen néhány tagja szlovén anyanyelvű, így nehezebben sajátítják el a szöveget. Az asszonyok fellépnek a helyi és környékbeli rendezvényeken, a legutóbb pedig Hármasmalomban, a népdalkörök találkozóján vendégszerepeltek” – ismerteti az egyesület

tevékenységét Szabotin László. Pártosfalván hangsúlyt szeretnének fektetni a hagyományőrzésre, a régi szokások felelevenítésére is, de – mint az egyesület elnöke őszintén elmondta – az utóbbi években valahogy csökkent a kedv. A faluban még a múlt években sikeresen megszervezték a hagyományos kézi aratást és cséplést,

tavaly télen a tökmagköpesztést és a tollosztást, az idén viszont nem került sor nagyobb hagyományőrző jellegű rendezvényre. A len feldolgozásának bemutatása – ami viszont egész évi munkával jár, hiszen a lent külön erre az alkalomra kell vetni – még csak ötletként van jelen. Mivel az egyesületüknek nem kimondottan kulturális küldetése van, ők végzik a falu rendezését (virágok ültetése, környezettisztítás) és egyéb programok szervezését is. Így például az év elején sütő-főző tanfolyamot szerveztek, illetve rendszeresen együttműködnek a tűzoltóegyesülettel. (...) Szerző: Király M. Jutka

étel, erő, egészség prim. mag. Branislava Belović, dr. med. • Muravidéki Harc a rák ellen egyesület, Petrás Teodóra • NIJZ OE Murska Sobota

Az ünnepek fahéjas, szegfűszeges, kardamomos, gyömbéres illata... Az újévi és karácsonyi ünnepeket nehéz elképzelni a fahéj és a szegfűszeg csodálatos illata nélkül. Akár az egyszerűbb, de a gazdagabb ételeket is ízesíthetjük olyan finom fűszerekkel, mint

kardamom, gyömbér, szerecsendió, csillagánizs, vanília... Édes és sós ételek ízesítésére egyaránt használhatjuk ezeket. A gyömbér aromás, enyhén csípős ízt kölcsönöz az ételeknek édeskés,

friss árnyalattal. Használhatjuk friss, konzerv, kandírozott vagy por alakban is. Mely ételeket ízesíthetünk gyömbérrel? Frissen adhatjuk zöldségleveshez, páclevekhez, gabonából és friss zöldségből készült

citrusokhoz. A csillagánizs csípős, finom illatú. Mely ételeket ízesíthetünk vele? Aprósüteményeket, kompótokat, egyes húsételeket. Jól illik a szegfűszeghez, fahéjhoz, borshoz, gyömbérhez.

Csirke karácsonyi fűszerekkel

Pecsenyeszósz

• 1 csirke • 4 kanál olaj • 1 bio narancs leve és héja • Fél bio citrom • 1 kisebb alma • 1 kanál méz • Fél teáskanál fahéj • 1 csillagánizs • Kevés frissen őrölt bors és szegfűszeg • Só

• 2 körte • 2 alma • Fél citrom leve • 3 kanál víz (szükség szerint) • 1 kanál cukor • 2 teáskanál reszelt friss gyömbér • Kevés só

Elkeverjük a reszelt narancshéjat, fahéjat, borsot, szegfűszeget, sót, narancslevet és olajat. Az így kapott keverék felével átdörgöljük a csirke hasüregét, és amennyire lehetséges, a bőr alatti részeket is. A hasüregbe tesszük a csillagánizst, a hámozatlan almát és citromot. A csirkét sütőpapírral lefedve sütjük. A sütési idő felénél átkenjük a mézzel elkevert páclé másik felével. A sütőpapírt eltávolítva készre sütjük. Tipp: a nagyobb almát vágjuk félbe.

"

10

ételekhez, hús- és halételekhez, kompóthoz, gyümölcsitalokhoz. Jól illik a szegfűszeghez , vaníliáho z , fahéjho z , kardamomhoz, korianderhez, fokhagymához, hagymához, szójaszószhoz,

Az almát és a körtét meghámozzuk és kis kockákra daraboljuk. Hozzáadjuk a reszelt gyömbért, a citromlevet, a cukrot és a vizet. Lassú tűzön lefedve pároljuk 15 percig. Villával áttörjük. A szósz legyen sűrű állagú. Sertéspecsenyéhez kínáljuk. A hideg szószt hideg sült mellé is kínálhatjuk. Tipp: a szósz maradékát gyümölcsjoghurt készítéséhez vagy kenyérre kenve is felhasználhatjuk.

"

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .


Info Ruha teszi az embert!?

Kincskereső kisködmön Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A viselettörténetben a k ülönböző növényi alapanyagokból készült textíliák mellett az ősi alapanyag, az állati eredetű bőr is helyet követel magának. Az emberi test védelmére használt kikészített, prémes ál-

a nyakukba kötötték. A visszahajló pofabőr a tarkójukat védte a hidegtől, széltől. Az igényesebbek a fej- és farokbőrt kikanyarították, a bőrt körbeszegték, esetleg bélelték is, s a hátsó lábakkal a nyakukba, a mellsőkkel a derekukra kötötték. A hátibőr párja az elejbőr volt, amellyel a mellkast védték. A hátibőr fennmaradásához és a pásztorkultúrában való továbbéléséhez a félvállra kötözött kacagány is

Öregasszony pacsában és ködmönben. Radamos, 1904 (Fotó: Bátky Zsigmond, MNMF 6380). latbőr-öltözékek közül a hátibőr az egyik legősibb. A hátibőrnek a hortobágyi, sárréti pásztorok körében volt a legnagyobb keletje, akik húsolás után csak megtörték a juhbőrt, s fejbőrét, körmeit is meghagyva mellső lábaival

jelentősen hozzájárult, amely a közelharcban pajzsként szolgált a végvári vitézeken és a huszárokon is. A párduc-, tigrisvagy farkasbőr kacagány használata és ábrázolásai ismer tek az eurázsiai térségből egészen az ókor

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .

óta, és a magyar főnemesi öltözet értékes darabja maradt a 18. századig. A kacagány helyébe később a mente lépett. Az összekötözött elejés hátibőrből alakult ki az oldalt záródó bőrmelles, amelyhez legszívósabban a pásztorok ragaszkodtak, akiknek a munkájához ez alkalmasabb volt, mint az elöl záródó bőrmellény. E ruhadarab széles körben elterjedt, az egész Kárpát-medencében ismerték, egyszerűbb, kevésbé díszített változata volt a göcseji melles. A ködmön a rackajuh, ritkábban a kecske szőrmés bőréből készült ujjas, kabáthoz hasonló felsőruha, amit kozsok, kozsu, kuzsu névvel is illetnek. A férfiködmönök többsége derékba szabott, arasznyi fodros aljrésszel készült, a nőiek pedig többségében ráncos hátuljúak voltak. Többségükre jellemző volt a hát ívelt szabása, azaz a császárvágás, csak az erdélyi, illetve az egyszerű munkásködmönök egyenes hátuljúak. A ködmönök hossza fajtánként és vidékenként változott a derékig érőktől a bokáig érőkig. Gyakori volt a fekete vagy fehér prémszegés, a férfiakénál az álló nyak, a nőkénél a fekvő. A 16–17. században a köznépnek, parasztoknak még népszerű viselete volt, de a 18. század elején már hanyatlott a divatja, aki csak tehette, mentére váltotta, a férfiak a 19. században subára cserélték. Érdekes módon a viselésének divatja a nőknél tovább virágzott és a 19. században a nemesi rend viseletéből átvették a biedermeier és rokokó stílus néhány jegyét: a karcsúsítást, a mély nyakkivágást, a

sonkaujjat, a mentékről a zsinóros, drága színes üveg- és fémcirádás gombolást és csatokat. Még ha némiképpen különösen is hangzik, a viseletkutatók a bőrmellények keletkezését nem az oldalt záródó bőrmellessel kötik össze, hanem a ködmönökkel, hiszen ezeket a mellényeket kezdetben ujjatlan ködmönnek is nevezték. A korábban a köznapra használt bőrmellény dísztelen volt, de idővel kivirágzott és zsúfolt hímzésével bevonult a férfiak ünnepi öltözetébe is. A legelegánsabb bőrmellény a györgyfalvi mellett a torockói lajbisbunda volt, amelyet régiesen fehér rátétekkel díszítettek, a szűcs tarka selyemcérnával varrt virágokkal zsúfolásig díszítette és vörös rókaszőrrel pré-

mezte. S ha már e témakörnél járunk, nem mehetünk el a kedélyeket évszázadok óta borzoló bőrnadrágok mellett sem. A meleg juhbőr-nadrágok a drága ruhafélék közé tartoztak, így elsősorban nem a parasztférfiak téli ruhái közé tartoztak, jobbára csak vadászó urak viselték, illetve a bányászok, akiknél szükség volt a test fokozottabb védelmére, valamint a pásztorok, akiknél a bőr könnyen hozzáférhető alapanyag volt. A bőrnadrág felbukkant a betyárok és egyéb körözött személyek esetében is. Sőt a bakonyi pásztorok és törvényen kívüli legények a mendemondák szerint hájjal kenegették a bőrnadrágjaikat, hogy a nedvesség meg ne rongálja és tartósabbak legyenek.

Búcsú Dan Reisingertől A múlt héten érkezett a hír, hogy meghalt Dan Reisinger, Lendva Község díszpolgára, a képzőművészeti élet nemzetközileg is elismert képviselője, a lendvai képzőművészet örök barátja. Az Izraelben élő, magyar származású képzőművész 1934-ben született a vajdasági Magyarkanizsán. Túlélve a holocaustot anyjával Izraelbe emigrált, ahol a rendkívüli tehetséggel rendelkező kisfiú a jeruzsálemi Bezalel Academy Arton szerzett diplomát. 1966-ban Tel-Avivban telepedett le, ahol grafikai stúdiót és műtermet is nyitott. A szobrászat, a grafika területén hírnevet szerzett művész a tervezőgrafika területén is keresett alkotónak számított. Ez utóbbi terén végzett sokoldalú tevékenységéért több nemzetközi díjat is magáénak mondhatott, többek között Izrael Állam Nagydíját. A magyar és a zsidó állam közötti kulturális kapcsolatokért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét is megkapta. Reisinger lendvai kapcsolatai 20 évvel ezelőtt a szentgotthárdi művésztelepen kezdődtek, majd a lendvai bronzöntő telepen való részvétellel rögzültek. Ennek nyomán 2012-ben a Tűztekercsek című sorozat 53 grafikai lapját felajánlotta a városnak, melyek a Lendvai Zsinagógában leltek otthonra. A több évszázados zsidóüldözést, a zsidók szenvedéseit és a holocaustot megidéző grafikasorozat az élénktől a leghalványabb árnyalatig terjedő színeivel, szimbólumaival, dinamikus és expresszív eszközhasználatával állásfoglalásra és gondolkodásra késztet. Hálásan köszönjük az ajándékot, a barátságot! Nekünk nagy kincset adtál! Isten veled! Lendvai barátaid

11


Info december 6. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 A modern világ érdekes anyagai – angol dok. 23:10 Amit tudni akarsz a műsor, 13:00 Hírek, szexről… 13:30 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 15:35 Hidak, 16:20 Ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:15 Rajzfilm, 18:25 Idegenforgalmi műsor, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Szlovén üdvözlet – szórakoztató műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Amit tudni akarsz a szexről… – am. film, 0:45 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 8:45 Zenés műsor, 9:30 Szlovén magazin, 10:10 Állatokról, emberekről, 10:55 A kertben, 11:20 Feri Lainšček dalai, 11:55 Val Thorens: Szabadstílusú sí, vk, 13:20 Jó reggelt!, 15:00 27. Mikulás jótékonysági koncert, 16:50 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 17:40 Ema Freš, 17:50 Val Thorens: Szabadstílusú sí, vk, 18:40 Beaver Creek: Super G, vk, férfiak, 20:25 Lake Louis: Lesiklás, vk, nők, 21:45 Glasgow: Úszás, 23:10 TV-klub, 0:00 Az utolsó szó jogán, 0:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Astro show, 10:10 Top shop, 11:50 Kölyökkalauz, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:30 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:15 Híradó, 23:55 Jófiúk – magyar sorozat, 1:10 Az év hotelje, 2:00 Highlife.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro-világ, 12:00 Tények délben, 13:20 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 14:25 Mintaapák – magyar sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Mintaapák – magyar sorozat, 20:35 Nyomd a gombot, tesó!, 22:00 Újratervezés, 23:00 Magánnyomozók – magyar dokureality, 0:00 Családi titkok – magyar reality, 1:00 Sherlock és Watson – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Jó ebédhez szól a nóta, 13:15 Jamie vidéki konyhája 21:45 Bolse vita – a karácsony – angol dok. film, 14:05 Velence magyar emlékei, 14:30 A hegyi doktor – német sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:30 Fölszállott a páva 2019, 21:45 Bolse vita – magyar film, 23:25 Kenó, 23:30 Velence magyar emlékei – magyar dok. film, 0:05 Új idők új dalai, 0:35 Hogy volt?!

Duna World 5:25–11:05 Délelőtti műsor, 11:20 Földünk és vidéke – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 P’amende, 13:50 Öt kontinens, 14:20 Családbarát, 15:55 Kárpát Expressz, 16:20 Multiverzum – magazin, 16:50 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 18:55 Nótacsokor, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:30 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák.

december 7. szombat Szlovén Tévé I.

december 8. vasárnap Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:25 Ifjúsági műsor, 10:55 Tudományos műsor, 11:40 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Az utolsó szó jogán, 15:05 New Amsterdam – am. sorozat, 16:00 Új húszas – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 Alpok–Duna–Adria, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Ambiensek, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Jonas-szal – szatirikus műsor, 21:20 Anya, apa, fia – angol sorozat, 22:20 Hírek, 22:45 Thelma – koprodukciós film, 0:45 Szlovén híradó Olaszországból.

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Hallgassunk a csendre, 11:05 Mezsgyék, 11:10 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a Föld, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet – szórakoztató műsor, 14:45 Idegenforgalmi műsor, 15:20 Kőkemény ököllel – am. film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Luisa Spagnoli – olasz sorozat, 21:05 Mišával – beszélgetős műsor, 21:55 Hírek, 22:25 Feri – dok. film, 23:25 Jó éjszakára, 0:55 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II.

6:20 Zenés műsor, 7:10 Lelki villanás, 8:00 Zenés matiné, 8:55 Bannoj: Snowboard, vk, 10:15 Joker – kvíz, 12:10 Ambiensek, 12:45 Hatalmas vonatok: Bolívia, 13:55 Lillehamer: Síugrás, vk, nők, 15:25 Nyizsnyij Tagil: Síugrás, vk, férfiak, 17:40 Beaver Creek: óriás műlesiklás vk, férfiak, 18:55 Lake Louise: Szuper G, vk, nők, 20:15 Lottó, 20:40 Beaver Creek: Óriás műlesiklás, vk, férfiak, 21:45 Glasgow: Úszás, 22:35 Hétvégi csomag, 0:00 Jonas-szal – szatirikus műsor, 0:35 Zenés műsor.

6:45 Au­t o­m o­b i­l i­t ás, 7:15 Tanúságtevők – dok. műsor, 8:55 Bannoj: Snowboard, vk, 10:55 Val Thorens: Freestyle síelés,vk, 12:40 Lillehammer: Síugrás, vk, nők, 14:45 22:40 15 éves a Alpesi magazin, 15:25 Big Foot Mama Nyizsnyij Tagil: Síugrás, vk, férfiak, 17:55 Glasgow: Úszás, 18:55 Beaver Creek: Lesiklás, vk, férfiak, 20:25 Lake Louis: Lesiklás, vk, nők, 21:45 Glasgow: Úszás, 22:40 15 éves a Big Foot Mama – koncert, 0:35 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 8:50 Star Wars: A Freemaker család kalandjai, 9:20 Kölyökkalauz, 9:55 Top shop, 10:45 Brandmánia, 11:10 Autogram, 11:50 Szuperzöld, 12:30 Édesítő, 13:15 XXI. század – a legendák velünk élnek, 13:50 Seveled – így készült – magyar werkfilm, 14:20 Jófiúk – magyar sorozat, 15:40 Huncutka – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz Plusz – magazinműsor, 20:00 X-Faktor, 22:55 Gyémánthajsza – am. film, 1:00 Vitathatatlan – am.–német film.

TV2 7:05 TV2 animáció, 9:55 Trendmánia, 10:25 Babavilág, 11:00 Techguru, 11:30 Autószerelők, avagy minden új egy22:15 Argo 2. szer régi lesz!, 12:05 Poggyász, 12:35 Szépítők, 13:10 Kandászmamik – szülőszoba, és minden, ami család, 13:45 Én a kém – am. film, 15:50 Columbo – am. sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 19:55 James Bond: A Quantum csendje – am.–angol film, 22:15 Argo 2. – magyar film, 0:20 Anyám! – am. film, 3:00 A szökés – am. – angol sorozat.

Duna Tévé 6:50–9:30 Virradóra, 9:30-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 A kalandor és a lady – angol sorozat, 14:20 Doc Martin – angol sorozat, 15:15 Tanulmány a nőkről – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:45 Szerencse Szombat, 19:40 A szerelem útján – am. film, 21:25 Fortunata – olasz film, 23:05 Kenó, 23:10 Bagi–Nacsa Orfeuma, 0:10 Hogy volt?!, 1:10 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Végre – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Mischa Maisky, Balázs János és a Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenye, 14:25 Családi kör, 15:25 Labdarúgó Fortuna Liga – sportműsor, 17:25 Múlt és jelen – sportműsor – magyar dok. sorozat, 17:55 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság, 20:30 Térkép, 21:00 Híradó, 21:40 Bagi–Nacsa Orfeuma, 22:35 Legenda – válogatás, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Opera Café, 0:30 Evangélium, 0:55 Himnusz.

december 9. hétfő

Szlovén Tévé II.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:20 Star Wars, 9:50 Topshop, 10:45 Lifestyle, 11:05 Highlife, 11:40 Kalandozó, 12:10 Édes otthon, 12:55 Az év hotelje, 13:40 Lila füge, 14:25 Street 15:45 Nászfrász kitchen – főzőshow, 15:10 Házon kívül – riportműsor, 15:45 Nászfrász – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Jófiúk – magyar sorozat, 20:05 Star Wars – am. film, 23:20 Bölcsőd lesz a koporsód – am. film, 1:35 Portré, 2:25 Rejtjelek.

TV2 7:05 TV2 animáció, 10:10 Nagy vagy, Auchan kupa!, 10:45 Tűsarok, 11:15 Több mint testőr, 11:50 Super car, 12:20 Eb TV, 12:55 Az építkezők – magazinműsor, 13:25 Adri’s kitchen, 14:00 Nicsak, ki beszél még! – am. film, 15:50 Kettőn áll a vásár – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Catch! – úgyis utolérlek!, 21:00 A setét torony – am. film, 23:00 Utódok – am. film, 1:30 Szélcsend – magyar film.

Duna Tévé 6:45–9:35 Virradóra, 9:35–11:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 Karácsonyi téli mesevilág – német dok. sorozat, 14:15 Szellem a palackból – magyar dok. műsor, 14:40 Édes anyanyelvünk, 14:50 Jelmezbál – magyar film, 16:30 Hogy volt?!, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:45 Családi kör – magyar sorozat, 19:45 Magyarország, szeretlek! 21:20 Házasságtörés – magyar film, 22:25 Kenó, 22:35 Fitzcarraldo – német film, 1:10 Új idők új dalai, 1:40 Rúzs és selyem.

Duna World 5 : 2 5 – 10 : 2 5 Délelőtti műsor, 10:40 Fölszállott a páva 2019, 13 : 0 0 Híradó, 13:20 Hogy életünk 21:35 Karancs United legyen s bőségben legyen – portréfilm Sapszon Ferenc karnagyról, 14:30 Vízilabda magyar kupa női és férfi döntő, 17:15 Most a Buday! – főzőműsor, 17:40 Édes anyanyelvünk, 17:50 Divat&dizájn, 18:50 Öt kontinens, 19:20 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Karancs United – magyar dok. film, 22:35 Hogy volt?!, 23:30 Híradó, 0:00 Szépművészet, 0:30 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 0:55 Himnusz.

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Idegenforgalmi műsor, 12:00 A vadon bűvöle13:35 100 éves a Teológiai Kar tében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 100 éves a Teológiai Kar – dok. film, 14:20 Át-járások, 14:55 Jó napot, Koroška!, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 Platform, 23:30 Zenés est, 0:35 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:15 Zenés műsor, 10:00 Gyerekműsor, 10:45 A lélek horizontja, 11:40 Jó reggelt!, 14:15 Jó napot!, 15:15 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 16:05 Félhold a hegyek felett – dok. film, 17:10 Az emberek és a Föld, 18:05 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 19:00 Labdarúgás – Európa Liga – magazinműsor, 20:00 Hatalmas vonatok: Bolívia – útirajz, 20:55 A szabadság útja – lengyel sorozat, 21:55 Történet az Istenről: bizonyíték Isten létezésére – am. dok. sorozat, 22:55 Karácsonyi vacsora – szlovén film, 0:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Portré, 12:30 Fókusz, 13:30 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:50 Híradó, 0:30 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 1:40 Autogram.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro–Világ, 12:00 Tények, 13:20 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 14:25 Mintaapák – magyar sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Mintaapák – magyar sorozat, 20:35 Újratervezés, 21:35 Nyomd a gombot, tesó!, 23:00 Magánnyomozók, 0:00 Családi titkok – reality, 1:00 Sherlok és Watson – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 A világ egy terített asztal – német dok. film, 14:00 Magyarország fi14:00 Magyarország nom, 14:15 Jamie lefőzi finom Olaszországot, 15:10 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Kékfény, 21:30 Elveszettek – am.–belga–angol sorozat, 22:25 Kenó, 22:35 Rejtélyek asszonya – am. sorozat, 0:05 Hogy volt!?

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Kék bálvány – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Roma magazin, 13:50 Domovina, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 15:55 Életkor, 16:20 Magyar krónika, 16:50 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 19:00 Nótacsokor, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 MesterEmber (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .


Info december 10. kedd

december 11. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio City, 14:40 Lelki villanás, 15:30 Hidak: Pitypang, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A kód, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 New Amsterdam – am. sorozat, 20:50 Harc a szlovén északi határért – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:10 Tanúságtevők, 0:50 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:45 Zenés műsor, 10 : 3 0 Platform, 11:00 Jó reggelt!, 14:00 Jó napot!, 14 : 4 5 Alpok– Duna–Adria, 15:10 Automobilitás, 16:00 Joker – kvíz, 18:00 A 21:55 A cinkos vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:55 Az én szobám: Jerneja – valóságshow, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Világrengető találmányok: az okostelefon – angol dok. műsor, 21:00 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 21:55 A cinkos – am. film, 0:00 Roma nemzetiségi műsor, 0:20 Az utolsó szó jogán, 1:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Kalandozó, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:30 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 Házon kívül, 23:50 Híradó, 0:30 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 1:45 Szuperzöld.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 13:20 A vidéki doktor – osztrák 21:35 Nyomd a gombot, tesó! sorozat, 14:25 Mintaapák – magyar sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Mintaapák – magyar sorozat, 20:35 Újratervezés – dokureality, 21:35 Nyomd a gombot, tesó!, 23:00 Magánnyomozók – dokureality, 0:00 Családi titkok – reality, 1:00 Sherlock és Watson – am. sorozat.

Duna Tévé 6:00–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 A világ egy terített asztal – német dok. film, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:05 Végtelen szerelem – török sorozat, 15:55 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Vidám vidék – angol sorozat, 22:20 Kenó, 22:30 Velvet divatház – spanyol sorozat, 23:30 Magyarország, szeretlek!, 0:50 Hogy volt?!

Duna World 5:00–11:05 Délelőtti műsor, 11:20 Csalódások – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:15 Család-barát, 15:50 Család ’19, 16:10 Szerelmes földrajz, 16:45 Térkép, 17:10 Útravaló, 17:25 Ízőrzők, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Nótacsokor, 20:00 Üdítő, 21:00 Híradó, 21:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Mišával – beszélgetős műsor, 14:30 A nyolcadik nap, 15:00 Hidak, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Városi séták: Maribor – dok. sorozat, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 A jövőbe tekintve – német film, 22:00 Visszhangok, 22:50 Panoptikum, 23:50 Városi séták: Maribor – dok. sorozat, 0:25 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:45 Zenés műsor, 10:30 Hidak: Pitypang, 11:00 A kód, 11:50 Jó reggelt!, 14:50 Jó napot!, 15:40 Ambiensek, 16:15 Hétvégi csomag, 17:55 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:50 Mozaikműsor, 19:15 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:05 A balett nyomában Szlovéniában – dok. műsor, 21:10 Véleményem!, 22:05 Wisting – koprodukciós sorozat, 22:55 Egykor az ügyesek földje volt, 0:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro show, 10:10 Top shop, 11:50 Brandmánia, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:30 Konyhafőnök VIP 12:30 Fókusz – Terítéken a sztárok!, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt, 23:20 Híradó, 23:55 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 1:10 Lila füge – magazinműsor.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-világ, 12:00 Tények délben, 13:20 A vidéki doktor – osztrák film, 14:25 Mintaapák – magyar sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya, 18:00 Tények, 19:25 Mintaapák – magyar sorozat, 20:35 Újratervezés – dokureality, 21:35 Nyomd a gombot, tesó!, 23:00 Magánnyomozók – dokureality, 0:00 Családi titkok – magyar reality, 1:00 Sherlock és Watson – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 A világ egy terített asztal – német dok. film, 14:25 A hegyi doktor – német sorozat, 15:10 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Csendes Don – orosz sorozat, 22:20 Kenó, 22:30 A Laconia elsüllyesztése – német–angol film, 0:00 Szabadság tér ’89, 0:50 Kékfény.

Duna World 5:25–11:30 Déle l ő t t i m ű s o r, 11 : 5 0 Nász a hegyen – magyar film, 13:00 Híradó, 13 : 15 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Család-barát, 15:55 16:20 Noé barátai Magyar gazda, 16:20 Noé barátai, 16:50 Novum, 17:20 Ízőrzők, 18:35 Nótacsokor, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:05 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

december 12. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat 13:00 Hírek, 13:35 A véleményem, 14:35 Szlovén villanások, 15:05 13:35 A véleményem Hidak: Vendégem, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Röviden: fenntartható közlekedés, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 A szabadság útja – lengyel sorozat, 0:35 Tudományos műsor, 1:10 Szlovén híradó Olaszországból.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

December 5-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 9:45 Zenés műsor, 10:30 Városi séták: Maribor – dok. sorozat, 11:00 Jó reggelt!, 13:55 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 15:00 Szlovén üdvözlet, 16:05 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 17:10 Csingda: Cselgáncs, vk, 18:45 Mozaikműsor, 19:15 Zenés műsor, 19:55 Labdarúgás – Európa Liga – magazinműsor, 20:55 Labdarúgómérkőzés – Európa Liga, 23:30 Labdarúgás – Európa Liga – a 6. forduló összefoglalója, 0:00 Ambiensek, 0:30 Szlovén jazz, 1:20 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Édesítő, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:30 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt, 23:15 Híradó, 23:55 Brandmánia, 0:40 Street kitchen – főzőshow, 1:25 Édes otthon.

TV2

Nagyító alatt: 130 éves az AlsóLendvai Hiradó (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 6-án, pénteken 15.35-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 10-én, kedden 15.30-kor a Szlovén TV I. csatornáján

6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 13:20 A vidéki doktor – osztrák film, 14:25 Mintaapák – magyar sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Mintaapák – magyar sorozat, 20:35 Újratervezés – dokureality, 21:35 Nyomd a gombot, tesó!, 23:00 Magánnyomozók – reality, 0:00 Családi titkok – reality, 1:00 Sherlock és Watson – am. sorozat, 3:00 Tények este.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 A világ egy terített asztal 23:20 Ártatlan gyilkosok – német dok. film, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:05 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Fábry, 21:55 Szerepszemle – am. film, 23:10 Kenó, 23:20 Ártatlan gyilkosok – magyar film, 0:50 Új idők új dalai, 1:20 Rúzs és selyem.

Pitypang: gyermekműsor, benne a dobronaki iskolásokkal az ünnepekre készülődünk (ismétlés: szerdán 10.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 11-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:50–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Amerikai komédia – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Slovenski utrinki, 13:50 Alpok–Duna–Adria, 14:20 Család-barát, 15:55 Kék bolygó, 16:20 Opera Café, 16:50 Térkép, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Női Kosárlabda Euroliga, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:05 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne gazdasági rovat, témája a Virs vállalat (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 12-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 21.00 órakor és másnap 11.05-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2019. december 3-án a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Projektvezető Kmetijsko gospodarstvo d.d., Fő utca 115., Lendva (3 munkahely különböző területeken, határozatlan idő, felsőfokú végzettség, jelentkezési határidő: 2019. december 14.) Koordinátor a külső szerelésekhez Varis, d.o.o., Ipari utca 4b., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. december 6.) Ács Vanimat, d.o.o., Crnekova ulica 10/s., Maribor (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. január 2., havi 1.100 euró bruttó) Szerelő Avtocenter Lajter, Dobronak 6c., Dobronak (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. december 22., havi 900 euró bruttó) Építőipari munkás Gradbeništvo Tkalec s.p., Ravenska ulica 8., Odranci (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. december 28.) Kőműves Gradbeništvo Tkalec s.p., Ravenska ulica 8., Odranci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. de­ cember 28.) Festő Dogša, d.o.o., Prešernova ulica 8., Lendva (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2019. december 21., havi 1.800 bruttó) Ellenőr Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. december 11.) Összeszerelő, montázsoló Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (10 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. december 10.) Összeszerelő – CNC-segéd Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (5 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. december 10.) Karbantartó Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. december 11.) Tehergépkocsi-vezető Agrocorn d.o.o., Ulica Štefana Kovača 2/a., Turnišče (4 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. de­ cember 13.) Felszolgáló Bar Tiffani, Borut Žižek s.p., Žižki 94a., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. december 20.) Üzletkötő Legartis, d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. de­ cember 14.) Kereskedelmi vezető Legartis, d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. de­ cember 12.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

•December 5-én, csütörtökön, 16.00 órakor, •Vinarium torony •Négy ország varázslatos ünnepei – kiállításmegnyitó •December 5-én, csütörtökön 16.00 órakor, •hodosi kultúrotthon •Mikulásvárás •December 5-én, csütörtökön, 9.00 órakor, •Polgárság Múzeuma, Lendva •Bojan Sobočan: Zlomljena című fotókiállítás •December 6-án, pénteken, 17.00 órakor, •az egykori önkiszolgáló helyiségei (Ljudska pravica tér 11.) •A lendvai nyug­díjas­ egyesület tagjainak kézimunkáiból összeállított kiállítás megnyitója •December 6-án, pénteken, 17.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem előtere •Karácsonyi bazár •December 6-án, pénteken, 18.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Karácsonyi-újévi koncert •December 7-én, szombaton, 10.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Cirkus Ganibilo című gyermekelőadás a Pupilla bábszínház előadásában. Belépőjegy 2 euró. •December 7-én, szombaton, 11.00 órakor, •lendvai városi park •Korcsolyapálya-megnyitó •December 7-én, szombaton, 18.00 órakor, •Dobronoki György-Ház, Dobronak •Történelmi est, vendég: Šooš Peter, az ELTE történelemszakos hallgatója

gyertyafény December 6-a és 12-e között Lendvai Plébánia Pénteken, december 6-án 9.30-kor szentmise az Idősek Otthonában. Szombaton, december 7-én vasárnapra érvényes szentmise lesz, 18.00 órakor Lendván a hittanosok és a családok számára. Vasárnap, december 8-án advent második vasárnapja. Szentmisék Lend­ván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. A szentmisék előtt lehetőség lesz szent gyónásra. Szerdán, december 11-én 9.30-kor szentmise az Idősek Otthonában, ahol 9.00 órától karácsonyi gyónás lesz.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Szombaton, december 7-én 16.00 órakor szentmise Radamosban és 18.00 órakor Dobronakon. Vasárnap, december 8-án advent második vasárnapja. Szentmisék 8.00 és 10.00 órakor Dobronakon, valamint 11.30-kor Göntérházán. Hétfőn, december 9-én 18.00 órakor imaóra a Klarissza nővéreknél Tor­nisán.

névnapsoroló December 6-tól 12-ig Péntek – Miklós Szombat – Ambrus Vasárnap – Mária Hétfő – Natália Kedd – Judit Szerda – Árpád Csütörtök – Gabriella

Kedden, december 10-én Fatimai emléknap, 17.00 órakor imaóra, majd szentmise. Csütörtökön, december 12-én Dob­ ro­nakon 8.30-kor és 17.30-kor imaóra a legszentebb előtt, majd szentmise, 11.00 órakor szentmise Zsitkócban.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 8.00 órakor.

Református Egyház Istentisztelet Szentlászlón a hónap minden második és negyedik vasárnapján van 10.00 órakor.

apróhirdetés •Eladó LG K40 okostelefon. Az ára 120 euró. Érdeklődni: 041-554-392. •Nordmannfenyőt nagyon szép, még jelöletlen állományból 1,7–3 méterig karácsonyfának árulunk Csörnyeföldön, kis és nagy tételben. Az ár 4.000 Ft/db. Érdeklődni: 0036 20 586 0003. •Eladó nordmannfenyőcsemete, 3–4 éves, 25–30 cm-es, nagyon szép, Nagykanizsán 150 Ft/db. Érdeklődni: 0036 20 586 0003. •Radamosban eladó családi ház 8 ár területtel. Érdeklődni: 031-490-847.

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2019. december 11-én, SZERDÁN 17.00 órakor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra Lendván, a Bánffy Központban. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások a Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .


Info Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”, majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt-néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer. (Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)

VARGA VALI EMLÉKÉRE Katalin napján, kevéssel dél után szomorú hír tört köreinkbe, amely előtt csendes szomorúsággal, értetlenséggel és tagadással álltunk. Képtelenek voltunk felfogni és elhinni, hogy kedves kolléganőnk, Varga Vali már soha többé nem lesz köztünk. Erre – a rövid, de látszólag nagyon hatásos felépülése után – nem számítottunk. Valahogy egyértelműnek tűnt, hogy Vali megvívta a harcát a betegséggel, felülkerekedett rajta, és – ugyan nem olyan erőbedobással, de töretlen elhivatottsággal – folytatja értékes földi létét és a tanári munkát. Bő három évtizede annak, hogy Vali a dobronaki iskola magyartanára lett. Ez volt az az időszak, amikor a szinte egyidős általános iskolai magyartanári gárdát – a nyugdíjazás, más pálya választása, két esetben pedig a korai halál miatt – egy fiatal csapat, a maribori Magyar Tanszék első diplomásai és a magyarországi egyetemeken végzettek váltották fel szinte egyik napról a másikra. Nagy feladat és kihívás volt ez számunkra, a tapasztalt kollégák tudásának átadására ugyanis szinte nem volt se idő, se lehetőség. Ahogy a legtöbben közülünk, úgy Vali is igyekezett minél jobban megfelelni az elvárásoknak. Idővel egyre magabiztosabb lett, és szinte észrevétlenül emblematikus tanárrá nőtte ki magát. A gyerekek, a magyar nyelv és kultúra szeretete volt a legfőbb iránytűje, amihez alapos szakmai felkészültség, örökös tanulni akarás és hatalmas munkabírás párosult. Számtalan szavaló-, tanulmányi és fogalmazási versenyre készítette fel tanulóit, akikért mindig őszinte szívvel izgult. Rengeteg ünnepélyt szervezett mind iskolai, mind helyi szinten, és nélkülözhetetlen társmegálmodója volt a kétnyelvű iskolák közös március 15-i ünnepélyeinek. Nagyon jelentős volt az iskolán kívüli szakmai munkássága is: az általános iskolai magyar tantervek társszerzője, az országos tudásfelmérés magyar bizottságának tagja, tankönyvek bírálója volt, és még sorolhatnánk. A szabadidejét áldozta fel erre, amiből amúgy sem volt sok. Megszámlálhatatlan hosszú délutánt dolgoztunk át együtt, hogy megteremtsük mindazokat a feltételeket, amelyek a muravidéki magyartanítás kereteit képezik. Köszönjük, Vali, nélküled nem ment volna! Emellett persze elsősorban Anya voltál, így nagybetűvel, imádtad a gyerekeidet, aggódtál értük, segítetted őket, amennyire csak tudtad. Estébe nyúló elfoglaltságainkkor – ahogy a többiek is – alig vártad, hogy hazamehess hozzájuk, és mindig kicsit bűntudatod volt, amiért talán a munkád túl sokat vesz el belőled tőlük. Szelíd, de határozott, elvekben megingathatatlan személyiséged kitörölhetetlen nyomot hagyott a tanulóidban, a munkatársaidban, a magyartanárokban, és mindenütt, ahol megjelentél. A fiatalokba, a „magyar ügybe” fektetett munkádat csak egy mértékegységben lehet mérni: a szeretetében. Ezért is fáj ennyire a távozásod. Egy rendkívül értékes Ember, odaadó Anya, szerető Feleség, Testvér és Gyerek, nagyszerű Tanár és kedves Kolléga ment el személyedben, de emléked örökké élni fog valamennyiünkben. Nyugodjál békében! A kétnyelvű iskolák magyartanárai nevében: Pisnjak Mária

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájdalomtól megtört szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága édesanyánk,

Toplak Margit

Küzdelmes volt az út, mely most véget ért, fáradt tested megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, szeretetünk elkísér égi otthonodba.

(1940–2019) temetésén részt vettek, és adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Dolamič Martin–Konrad plébános úrnak a megható gyászszertartásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet mindenért. Felsőlakos, 2019. december 3-án

A gyászoló család

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Hahner Péter: Hatalmasok gyermekkora – 23 történelmi személyiség ifjúsága (Animus, 2018, 298 oldal) A Hatalmasok gyerekkora című könyvben nevezetes történelmi alakok gyermekkoráról olvashatunk, például XIV. Lajos, a Napkirály, Nagy Péter orosz cár, Abraham Lincoln amerikai elnök, Vlagyimir Iljics Lenin, Adolf Hitler, John Fitzgerald Kennedy… A könyv huszonhárom fejezetben egy-egy híres történelmi személy gyermekkorát mutatja be saját leírásaikkal és mások szavaival, anekdotákkal és jeles mondásokkal.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

15


Info Humor

Horoszkóp Kos Márc. 21. – ápr. 20. Ezen a héten önálló vállalkozást indít vagy feljebb kerül a ranglétrán. Elégedett lesz a fejleményekkel!

Egy szőke nő bemegy a könyvtárba és kinéz magának egy könyvet. Hazaviszi és vacsora után elkezdi olvasni, ám 10 perc után elalszik rajta. Másnap visszaviszi a könyvtárba és mondja a könyvtárosnak: – Visszahoztam a könyvet, de be kell vallanom, ez volt életem legunalmasabb olvasmánya. A történetnek semmi értelmét nem találtam, emellett annyi szereplő volt benne, hogy nem is tudtam megjegyezni őket. A könyvtáros hátraszól a kollégájának: – Figyelj csak, kiderült, ki vitte el a telefonkönyvünket! Bölcs mondások: – Mindig van két lehetőség – vagy nincs. – Némelyik nő mind egyforma. – Ha döntened kell, az is döntés, ha nem döntesz. – Akit harminc felett buszon látnak, az sikertelen az életben. – Aki fél az alkoholmérgezéstől, ne igyon mérgezett alkoholt. – Óriási ötletem volt ma reggel, de nem tetszett. – A pénz beszél: azt mondja, viszlát. – A horoszkópom azt mondja, a sors ujja rám fog mutatni. Sajnos ez a középső ujja volt. – A dohányzás megrövidíti a cigarettádat. A kisiskolások ellátogatnak a rendőrségre, hogy megismerkedjenek a rendőrök munkájával. A folyosón a falon lóg egy körözött bűnöző fotója. Móricka odafordul az egyik rendőrhöz: – Tessék mondani, ki az a bácsi ott? – Az egy körözött bűnöző, akit szeretnénk elkapni – feleli a rendőr. – Hát akkor miért nem fogták el akkor, amikor lefényképezték?

16

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Ha éppen nincsen partnere, akkor ismerkedni fog. Ha van kiszemeltje, akkor itt az ideje, hogy megtegye az első lépést. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Sokat dolgozik és a munkája miatt még többet utazik. Felkavart állapotban van és olyasmit mond, amit később megbán. Rák Jún. 22. - júl. 22. A héten egy komoly szerelmi lehetősége lesz. Valószínűleg a barátai mutatják be az illetőt. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Ha kereskedik valamivel, akkor most nagyon jól fog menni a bolt. Ha alkalmazottként dolgozik, előléptethetik. Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Kerek- és nádasperecek versenye. A szerencse Palotás Mária hármasmalmi olvasónknak kedvezett. Gratulálunk! Nyereménye a Lendva 820 éve című kétnyelvű monográfia, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje december 16. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Baša Aleksander, a Csentei FC edzője A legjobb dolgok az életemben: • A családom. Ahol házat építenék: • Csentében. Gyermekkori álmom: • Kettő volt, történelemtanár és focista, sajnos nem az elsőt választottam. A hobbim: • Gyűjtő vagyok, a régi újságok és sportalbumok érdekelnek a legjobban. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Kávét. A film, amit többször is megnéztem: • Üvegtigris, Mrtav hladan. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Nagyon nincs kedvem visszamenni, hátha ottragadnék... Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Semmit. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Egy teljes napon át (24 órát) zavartalanul feküdni a tévé előtt és téli sportokat nézni. A leghasznosabb tárgyam • Az autóm. Akinek a tanácsát mindig megfogadom:

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ha szingli, akkor most több jelentkező is akad. Ha párkapcsolatban él, akkor kedvesével átélhetik ismét szerelmük hajnalát. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. A szüleivel és a családjával a kapcsolat most nagyon jó. Lehetséges, hogy vásárol egy ingatlant vagy felújítja a meglévőt. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Ez a hét a tanulmányokról és a rövid utazásokról szól. Még az is lehet, hogy vissza fog ülni az iskolapadba. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Sok pénzt kereshet a következő időszakban, ami valószínűleg a munkájából származik. Most ahhoz is érteni fog, hogyan spóroljon. Bak Dec. 23. – jan. 20. Ez az időszak lehetőséget kínál az újrakezdésre mindenféle értelemben, és új párkapcsolat lehetőségét is mutatja.

• Vannak néhányan, talán sokan is... Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • A gyermekeim mosolya. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Megtanulni a német nyelvet. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • Sok minden, de legjobban az autópálya.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ezen a héten nem nagyon van kedve társasághoz, túlságosan elfoglalt. Szívesen foglalkozik elvontabb kérdésekkel és spiritualitással. Halak Febr. 20. – márc. 20. Sok meghívást kap és remekül szórakozik a napokban. Ha nincs partnere, a csillagok gondoskodnak az új szerelemről.

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .


Horizont

Nyelve(in)k világa konferencia Mariborban A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara (FF UM) Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke november 21-én az alsóőri székhelyű Imre Samu Nyelvi Intézettel közösen konferenciát szervezett Nyelve(in)k világa – Magyar nyelv és kultúra a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken címmel. A konferenciát a magyar nyelv napja megünneplése

lati jelentőségű. Ezek az államnyelvi eredetű kölcsönszavak az összmagyar nyelv legitim elemeiként az online magyar–magyar szótárban gyűlnek, rögzülnek, hogy forrásai lehessenek más szótáraknak is. Dr. Gaál Péter magyar nyelvi lektor a nyelv- és szótárhasználatról tartott előadásában a Maribori Egyetem lektori óráinak

tatása a magyar nyelvben, amely a turizmus és az idegenforgalom területére összpontosul. Nyelvészként hangsúlyozta, hogy a nyelv nemcsak identitás, kommunikációs eszköz, hanem közjó is, amely Kazinczy óta érvényes, de a mai globális világban még erőteljesebben érvényesül ez a szempont, hiszen a nyelvnek van piaci értéke

A konferencián résztvevők csoportképe. alkalmából szervezték a tanszék könyvtárában. Dr. Rudaš Jutka tanszékvezető köszöntőjében és a konferenciára való felvezetésében elmondta, hogy a magyar nyelv megőrzése a kétnyelvű léthelyzetben a kultúraköziség egyik alapvető feladata, hiszen a kétnyelvűségben észlelhető a kulturális minták eltérése és hasonlósága is. Ez a felismerés új szempontokat hoz létre és feltételezi a másság elfogadását, de egy világviselkedési mintát is megkövetel. Dr. Kolláth Anna, a tanszék nyelvésze a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat muravidéki anyagairól tartott előadást, amelynek keretében átfogó képet adott a nyelvi határtalanítás (detrianonizáció) folyamatáról, amely a külső régiók sajátságos szókincselemeinek megismertetésével a magyar–magyar kommunikációt erősíti. Szerinte a nyelv változása nem tekinthető romlásnak. A szlovén szavak bevitele a magyar nyelvbe, annak használata szimbolikus és gyakor-

tapasztalatait vette alapul. Szólt a magyar nyelv idegen nyelvként tanulásának a nehézségeiről, az egyetemi hallgatók eltérő magyar nyelvi szintjeiről, a kapcsolódó magyar kultúra jelentőségéről, amely hozzájárul a fiatalok magyar nyelvű értelmiségivé válásához. Ezen kívül beszámolt a közönségnek magyar–szlovén szótárhasználati kutatásainak az eredményeiről, nevezetesen az online és hagyományos szótárak használatáról is. Dr. Szoták Szilvia, a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat és az Imre Samu Nyelvi Intézet elnöke „A nyelv és a gazdaság viszonyáról kisebbségi létben” címmel tartott előadást, amelyben hangsúlyozta a nyelvi tájképek aktualitását a 21. század nyelvészetében, majd felvázolta azokat a nyelvi vizsgálatokat, amelyek a múlt század 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveiben voltak meghatározóak. A 90-es években kezdett kialakulni és ma is fontos kutatási irányzat a gazdasági aspektus ku-

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .

is, a többnyelvűség pedig előny a munkaerőpiacon. A gazdasági érdek fölülírja a politikai és egyéb érdekeket is, ezért a nyelv státusza is megváltoztatható. Dr. Rudaš Jutka tanszékvezető a magyar–szlovén komparatisztikáról adott elő, a fordításirodalom aspektusából szem-

lélve a témát. Előadása keretében szólt az irodalmi többrendszerűségről és a Vilenica Nemzetközi Irodalmi Díj jelentőségéről Szlovéniában 1986-tól napjainkig, amely hozzájárult a kortárs magyar irodalom népszerűsítéséhez a szlovén irodalomban, hiszen ezen alkalmakra számos magyar kortárs író, költő műveit fordították le szlovén nyelvre. Véleménye szerint, amikor létrejön a műfordítás, akkor nemcsak a nyelvet fordítják le, hanem a nyelv által megjelenített kultúrát is. A műfordításban felszínre kerülnek a problémák és a toposzok, a kulturális reáliák, amelyek egy adott nemzetre és annak a nyelvére vonatkoznak. Az irodalomtörténész Esterházy Péter Harmonia Cealestis című könyvének szlovén műfordításából hozott példákat az előadásában, és ebből kiindulva adott szómagyarázatot arra, hogy mi van és mi nincs jelen a magyar és a szlovén nyelvben, amikor a műfordítás folyamatában a műfordítóknak választaniuk kell az adott nyelvek szókincséből. Ezen kívül kiemelte Esterházy szójátékait és azok nehezen

fordíthatóságát a szlovén nyelvben. Két egyetemi hallgató is előadott a konferencián. Zakocs Barbara MA II. magyar–szlovén szakos egyetemista körképet adott az apátistvánfalvi szlovén nyelvi kultúráról, kiemelve a szlovén nyelvhasználat trendjeit és a kétnyelvűség jelentőségét a település általános iskolájában. Horvat David BA III. magyar–földrajz szakos egyetemista pedig a tájszavakról tartott előadást és azok használatáról Dobronak magyar nyelvében. Mindkét téma fontos a rábavidéki szlovén és a muravidéki magyar nyelv használata, további művelése, anyanyelvápolása és fejlődése tekintetében. A konferencia kötetlen beszélgetéssel zárult, amelynek keretében a jelenlevők kérdéseket tehettek fel az előadóknak. E sorok írója is részt vett a konferencia vitájában, s elmondta véleményét az előadott témákkal kapcsolatosan. A magyar nyelv napját ezzel a konferenciával ünnepelte meg a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke. Zágorec-Csuka Judit

Kutatóiskola a lendvai 2019-ben is

Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola a Fiatalok Innovációs, Tudományos és Alkotói Fesztiválján (IZUM) ismét kiérdemelte a Kutatóiskola címet. Az elismerést, melyet a nagyobb általános iskolák kategóriájában összesen öt iskola kapott meg a 2019-es évre, november 28-án adták át Muraszombatban. A címet azok a muravidéki általános és középiskolák kaphatják, amelyek részt vesznek találkozók, ifjúsági kutatótáborok, tudásvetélkedők szervezésében, és amelyeken ezen iskolák tanulói kiemelkedő eredményeket érnek el regionális és országos szinten. (-)

17


Horizont Új kiadvány az egészséges táplálkozásról

Változatosan elkészíthető salátareceptek Az „Egészséges életvitel mindenkinek” projekt keretében múlt csütörtökön Muraszombatban bemutatták dr. Branislava Belović új receptkiadványát, a Salátát ehetek – Tanácsadás és salátareceptek című könyvet. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Az új salátarecepteket tartalmazó kiadvány a „Lahko jem” elnevezésű sorozat új darabja, amelyet a Szlovén Vöröskereszt Muraszombati Egysége és a Muravidé-

táplálkozást és életmódot népszerűsíti a lakosság körében. Az egészséges életvitelnél pedig a gyümölcs- és a zöldségfogyasztás kerül előtérbe, ez volt az egyik indítéka annak, hogy napvilágot lásson az új salátareceptes kiadvány, mondta a

Az egyszerűen elkészített saláták színes egyvelege étvágykeltő hatású és egyszerűen elérhető általuk a szükséges zöldségfogyasztási szint. ki Rákellenes Egyesület ad ki. Branislava Belović több éve az egészséges

szerző. „A saláták szinte naponta az étrendünkön szerepelnek, egyszerűen

elkészíthetők és nem igényelnek különös képességeket. Szabadjára lehet engedni a képzelőerőt, a kreativitást. A salátákban a különböző zöldségfajták és gyümölcsök bátran variálhatók, összekeverhető a nyers és a főtt alapanyag is. A hétköznapi és az ünnepi ételek tálalásánál a többféle saláta gazdagon színesítheti az asztalt, ami étvágygerjesztő lehet, valamint általuk növelhető a legegyszerűbben a zöldségfogyasztás” – fejtette ki a szerző. Köztudott ugyanis, hogy a zöldségés a gyümölcsfogyasztás a környezetünkben még mindig nem elégséges, aminek következménye a krónikus betegségek megjelenése, ezért fontos a megfelelő zöldségmen�nyiség fogyasztása. A saláta hagyományosan a főétel mellé dukál, de lehet kínálni előételnek, köretnek vagy desszertnek, aminek főleg a gyümölcssaláta felel meg. A nyári időszakban fogyasztható önálló ételként, de uzsonnának is tökéletes, hiszen naponta

A „Lahko jem” kiadványsorozat új, salátareceptes kötete a Muravidéki Rákellenes Egyesület honlapjáról ingyenesen is letölthető.

18

A jövőben a gyerekeknek is készít recepteket Branislava Belovićot, az egészséges táplálkozás fáradhatatlan muravidéki népszerűsítőjét, aki már évek óta a Népújság olvasóival is havonta megosztja egészséges receptjeit, az új receptkönyvecske kapcsán a terveiről kérdeztük. – Még idén megjelenik a „Lahko jem” sorozatban az Egészséges falatkák gyermekeknek című receptkiadvány, amely egy tervben lévő nagyobb gyermekpublikációt előlegez meg. Egy kétéves, projektfüggő tervről van szó. A gyerekek segítségével olyan recepteket készítünk, amelyeket önállóan is az asztalra tehetnek. – Ezek szerint a gyerekeket szólítja meg ezúttal. – Mindig ösztönöztük az egészséges táplálkozást a gyerekeknél, de úgy gondolom, elérkezett az idő, hogy ehhez a gyakorlatban is jobban közelítsünk. Az elméleti tanítás nem elég, a gyerekeknél kezdeményezni kell az ételek önálló elkészítését, amit minden bizonnyal szívesebben is el fognak fogyasztani. Összetett dologról van szó, és a nehezebb feladat rám hárul, Dr. Branislava Belović hiszen olyan recepteket kell kitalálnom, amelyek elkészítése egyszerű és érdekes. A végeredmény pedig a gyerekek számára az ízletes falatka lesz. Véleményem szerint ezzel a praktikus megoldással nagyobb hatást érünk el annak érdekében, hogy a gyerekek étkezési szokásait az egészséges táplálkozás felé vigyük. – Honnan merít ötleteket az új receptek összeállításához? – Már gyermekkorom óta receptkönyveket olvasok úgy, mint mások a regényeket. Otthon mintegy ezerötszáz szakácskönyv található a könyvespolcaimon. Általában az ötletek egy élelmiszerről történő olvasgatás közben kezdenek a fejemben megszületni, aztán a konyhában megtörténik a kísérlet. változatos salátaféléket lehet készíteni. A bemutatón a szerző elmondta még, hogy a receptekben nem szokott olyan alapanyagokat használni, amelyek otthon, a piacon vagy az üzletpolcokon nem elérhetők, emellett kiemelte a természetes és könnyű salátaöntetek, mint a dió-, tökmag-, napraforgó-, olíva- vagy ha-

sonló olajok használatát. A kiadványt fotóanyag színesíti, és praktikus darab bármelyik háztartásba. A könyvecske nyomtatott formában korlátozott példányban jelent meg, elektromos változata viszont ingyenesen elérhető a Muravidéki Rákellenes Egyesület honlapján, ahol az eddig megjelent összes kiadvány is megtalálható.

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .


Horizont Goricskón járt a Gasztroangyal

Dombvidékiek hagyományos ételei Marcsinál A múlt héten Goricskón járt a Gasztroangyal, a közismert televíziós főzőműsor. Borbás Marcsi és stábja két napon keresztül kóstolgatta a Dombvidék hagyományos és újszerű ételeit Szentlászlótól Hodosig. A Gasztroangyalt a hodosi Abraham Boris és felesége, Klaudia hívta meg a Dombvidékre. A főzésre, sütésre felkért helyiek pe-

köleses-almás süteményt kínáltak. A jó ételek mellé aztán bor is került; Györek László pincéjében goricskói borkóstolóval zárult a nap.

egy forró pereccel indult tovább a kapornaki Tündérkertbe, ahol Abraham Boris a kertben növekedő gyümölcsfákról mesélt, a

Kerčmar Lili konyhájában Marcsi segített a pereceket megkenni, majd bepakolni a kemencébe. Domonkosfára indult, a helyszín itt is a tájház volt. A rögtönzött főzőstúdióban Unger Johann konyhaséf goricskói töltött húst készített hagyományos, helyi hozzávalókból. Amíg

kamerákról. Mindannyian remekül szerepeltek, az ételek pedig egytől egyig ízletesek voltak. Az örömbe azonban üröm is vegyült, hiszen Marcsi elárulta, hogy a Gasztroangyal utol-

A pártosfalvi asszonyok bográcsban főztek és süteményt sütöttek a szabad ég alatt. dig örömmel és izgalommal várták a találkozást az ország Gasztroangyalával. November 26-án délelőtt érkezett a stáb Szentlászlóra, majd elindult a kétnapos forgatás. Az első helyszín az Alvarium tájház volt, ahol Puhan Juliska helyi vendéglős hajdinás vargányalevest készített, mellé pedig házi perecet kínált. Kisfalu volt a következő állomás, ott Balog Robert és Kalman Slava fogadta a vendégeket. Bemutatták a gazdaságukat, a szarvasmarha-állományt és felvágták az óriástököt, ami a földjükön termett. Délután Pártosfalvára látogatott a forgatócsoport. A helyi asszonyok a vadászháznál idilli környezetben, megterített asztallal várták Marcsiékat. Vörös Joža, Rumič Gyöngyi és Kovač Ella bujtarépát készítettek bográcsban, majd des�szertnek egy lisztmentes

Másnap délelőtt Do­ mon­kosfán folytatódott a forgatás. Čahuk Katarina és Janez a családi malomról mesélt, majd Hodoson Kerčmar Lili konyhájában a perecsütésbe kapcsolódott be a műsorvezető. Marcsi

tájház pálinkafőző helyiségében pedig Abraham Sándor a gyümölcsészet helyi hagyományairól szólt. Beszélgetés közben berkenyepálinkát és hajdinamézet kóstoltak. A stáb aztán Hodosról újra

Puhan Juliska nem csak vargányalevesével, de barátságos személyiségével is megnyerte a stábot.

Unger Johann tökmagolajos túróval, sonkával és tormával töltött húst készített. Jancsi nem csak remek séf, de a jó hangulatról is gondoskodott.

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .

az étel elkészült, addig a domonkosfai asszonyok, Šebök Irén és Kovač Marta hagyományos répás bélest sütöttek. A műsorvezető, Borbás Marcsi könnyed, közvetlen stílusának köszönhetően a szereplők a forgatások alatt szinte meg is feledkeztek a

só képkockáit rögzítették nálunk. Nyolc év után véget ér a Gasztroangyal, hogy lesz-e valamikor folytatás, az a jövő titka. A goricskói adást de­ cember 21-én 17.00-kor láthatják a Duna TV-n. Ne hagyják ki! (-)

19


Horizont

Díszes városi karácsonyfa, kigyulladtak a fények

A Zala György téren az adventi időszakban vár mindenkit a Kívánságok Háza. Az adventi időszakban Lendván és a községi falvakban szinte nem múlik el nap ünnepváró program nélkül. A sorozatot hagyományosan a városi fenyők díszítése nyitotta: a lendvai óvodások és a 2. Számú KÁI tanulói saját készítésű díszekkel díszítették fel a karácsonyfákat a Városháza előtt és a kultúrotthonnál. Az 1. Számú Lendvai KÁI tanulói és tanárai, munkatársai pedig idén a Kívánságok Háza nevű meseházat állították fel. Szombaton este a városi parkban ünnepélyesen, Magyar Janez polgármester köszöntésével felkapcsolták az ünnepi fényeket. Több száz látogató, számos kisgyerekes család kísérte figyelemmel az eseményt, a karácsonyi vásárok hangulatát a tea és a forralt bor, a pirítós, a cukorkák illata fokozta… A hétvégén a parkban megnyílik a korcsolyapálya is. Az adventi eseményekről külön programfüzet is megjelent. kmj

Szombaton a városi parkban szervezték meg az ünnepi fények felkapcsolását, mely több száz látogatót vonzott.

Késő őszi óriásvargánya Idén is hagyományosan a legkisebbek díszítették a fenyőt a Városháza előtt.

A képen látható óriási vargánya 902 grammos, vagyis majdnem egykilós. A hatalmas, illatos termésre a szerdahelyi Šanca Sándor bukkant rá faluja erdejében. A szerencsés gombász a rendkívüli méretű gombát miután hazavitte, kíváncsiságból lemérte. A csaknem egykilós súly őt is meglepte, így egy fotóval megörökítette a ritka esetet. Már az is érdekes, hogy november végén még akad vargánya az erdőben, nem hogy ekkora, egészséges példány! A jó gombászok viszont azt is tudják, hogy azért ilyenkor is érdemes megnézni a biztos gombahelyeket, hiszen az ilyen kései vargányából készül a legfinomabb vargányaleves. Ami valószínűleg már el is fogyott… ak

20

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .


Horizont 25 éves a Kontrabant

Évforduló könyvbemutatóval, vendégekkel A fennállásának 25. évét ünneplő Kontrabant együttes vendégekkel, a zenekarvezető-alapító Szomi Kralj Béla első verseskötetének bemutatójával ünnepelt a domžalei Bernik kultúrotthonban a hónap közepén. A csapat, mely az etnozenei műfajban a szlovén palettán is vezető helyet vívott ki magának 25 évvel ezelőtt, amolyan

zsúrzenekarnak indult. A negyedszázad alatt több tagcserén is átesett együttes mára komoly repertoárral lép a közönség elé, amelyek

egy-egy korábbi sikerszám újragondolásaként új hangszereléssel és női hanggal kibővített vokállal szólaltak meg a jubileumon is.

Szomi Kralj Béla és zenekara negyedszázada énekel és játszik a közönségnek.

A több muravidéki költő verses szövegeire írt repertoár blokkja Halász Albert és Szúnyogh Sándor verseinek megzenésítése volt, majd több Bence Lajos-versnek is tapsolhatott a fiatalok által is nagy számban látogatott rendezvény. Az est vendégeként Feri Lainšček és Karel Turner muravidéki szlovén költők is megtisztelték jelenlétükkel az eseményt, velük, illetve Bence Lajossal és Szomival a koncert végén egy rövid beszélgetés is lezajlott. Ennek apropója a frissiben kijött, a Cajt kiadó által megjelentetett szlovén nyelvű könyv, Szomi Kralj Béla első versválogatása Babjeverni pisani pes címmel, amely 53 verset tartalmaz. Ennek előszavában írja Bence Lajos, amolyan lapszéli jegyzetként: a kötetben különleges hely illeti meg Szomi szerelmi témájú verseit, mely egyféle szerkesztői elve

is a kötetnek. A másik a szociális-kommunisztikus vonulat, mely a társadalmi igazságtalanságok fölött is pálcát tör. A „három sellő” társaságában élő családapának az intelmei a zenész-fiúhoz és a leányokhoz is szólnak. A Mengešben élő költő álmában és verseiben gyakran sorsfolyója, a Mura mentén sétál, mely „senkit nem vigasztal, hullámai sem jelentenek reményt”. Apjához ír t kötetzáró, bocsánatkérő versében (Odpusti, oče…) arra kéri 30 éve eltávozott apját, bocsássa meg neki, hogy nem „ősei nyelvén” írta versét, így nem az apja által emlegetett „egyedüli, igazi magyar igazság” nevében születtek versei. A kötet másik „kerettörténetét” Béla ironikus, gyakran öniróniával átszőtt versei adják, melyek hangulatát a zenékhez írt szövegeiben már megszokhattuk a zenész-költőtől.

Koncert vendégekkel

Az Etnotrip megünnepelte 10 sikeres évét Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A jelen felállás, Ši­mon­ ka Kavaš Tjaša (szóló-vokalista), Kavaš Miha (hegedű), Kramberger Primož (zongora), Došen Tomi (dob, ütőhangszerek) mellé Gyurkač Patrik (bőgő) szegődött ötödik tagnak, Varga Aleksandert váltva a Preden se zdani (Mielőtt hajnalodik) CD óta némi átalakuláson átesett bandában.

A jubileumi koncerten a muravidéki népdalos blokk után (Zrelo je žito), mellyel az együttes megalapozta hírnevét, az utolsó albumról néhány sikerszámmá nemesülő dalukat (Tebi špilam, Kama ideš, Samo ge te odin čakati, Veter šumi stb.) is eljátszották. S hogy a színpadon minél több fiatalos energia legyen, a belatinci Bele Tinke énekegyüttest is bevonták néhány daluk kíséretébe. Továbbá,

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .

Fotó: Mateja Mirt

A muraszombati Park Színházban novemberben ünnepelte az Etnotrip muravidéki etnozenei együttes sikeres 10 éves fennállását. A zenekar korábbi tagjain kívül vendégcsoportot is hívtak az ünnepi koncertre.

A jubiláló Etnotrip örömzenélő hangulatban. hogy a színpad minél több zenekedvelő fiatallal népesüljön be, a karmesterként és zenetanárként is

működő Tjaša és Miha a belatinci általános iskola és a muraszombati III. számú általános iskola ifjúsági

zenekarát is meghívta. Ők a közel 100 taggal két szám erejéig a zenekar méltó kísérőinek bizonyultak.

21


Sport Ifjú Reménységek teremfocitorna

Négy korosztályban rúgták a labdát A Nafta Football Club Lendva 1903 utánpótlás-szakosztálya a hétvégén kétnapos teremfocitornát rendezett négy korosztály – U7, U9, U11 és U13 – számára. A színvonalas küzdelmek a ZTE, az Illés Akadémia, a Mura és a PVSK sikerét hozták, a Nafta csapatai közül a legeredményesebben az U13-as korosztály szerepelt. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A fiatal focisták a hétvégén birtokukba vették a lendvai középiskola tornatermét, ahol kortársaikkal mérték össze tudásukat és ügyességüket. A csapatok küzdelmes és színvonalas meccseket vívtak, láthatók voltak ügyes és kreatív megoldások, és a gólgyártás sem maradt el. Amint Bažika Silvester, az utánpótlás szakosztályvezetője is elmondta, a két nap alatt rangos viadalsorozatot láthatott a közönség, amely szépszámú szlovén és magyar csapatot vonzott. A dobogós célkitűzések mellett a hazai csapatoktól inkább a jelenlegi szintről igyekezett a szakmai stáb összképet kapni: „Elégedett vagyok csapataink teljesítményével, hiszen tapasztalható a fejlődés, de még sok munka vár

ránk. Volt egy-két jó mérkőzésünk, alkalmanként a szerencse és a rutin is befolyásolta az eredményeket. Talán a bizonyítási vágy miatt egy kicsit lefagytak a gyerekek, de ez is szükséges a fejlődéshez és a tapasztalatgyűjtéshez.” A Nafta 1903 csapatai közül a legjobb, ötödik helyet a legidősebb korosztályban az I-es csapat szerezte meg. Gerenčer Borut edző mindkét csapat játékával elégedett volt, az eredménnyel viszont kevésbé: „Az előrelépés úgy technikai, mint taktikai szinten látható, de bőven van még hova fejlődnünk. A játékunkat befolyásolta az is, hogy ebben a teremben nem sokat edzettünk, a játékosok technikai tudása és fizikai ereje pedig fontos a teremfocinál. A döntő pillanatokban a párharcokat az ellenfél,

amely idősebb is volt, a fizikai erőfölénnyel nyerte meg.” Az edzőtől megtudtuk még, hogy a következő idényben megtörténik a minőségi szelekció a korosztályban. Néhány felmérést már elvégeztek,

zőny legjobb játékosa Józsa Levente (ZTE), gólkirálya Ferincz Bence (ZTE) és legjobb kapusa Pavlin Viktor (Bakovci SK) lett. Kovács Bence András, a Nafta korosztályos edzője kiemelte, hogy az eredmény ebben a korosztályban másodlagos. A lényeg, hogy a játékosok nyomás alatt is minél jobban teljesítsenek, minél többször játékhelyzetbe kerüljenek és azt minél jobban oldják meg: „A két csapat játékában láttam

A Nafta U13-as csapata hátrányból fordított a Lenti TE ellen.

ellenőrizték a technikai és a taktikai tudást. Hor váth Sámuel és 14. forduló Pamič Domen, a Nafta gólZTE – DVSC 0:2 (0:1) Kaposvár – Ferencváros 2:3 (1:2) szerzői közül két játékos DVTK – MOL Fehérvár 1:3 (1:2) csalódott volt az eredmény 19. forduló Paks – Újpest 2:4 (0:1) miatt, és elismerték, hogy 2:0 (1:0) Celje – Mura 1:0 (1:0) Kisvárda – Honvéd 1:1 (1:0) a hazai közönség előtt Maribor – Triglav 0:2 (0:2) Puskás AFC – Mezőkövesd Bravo – Olimpija 1:2 (0:0) képességből és tudásból TÁBLÁZAT Domžale – Rudar 2:1 (1:0) többet kellett volna meg1. Ferencváros 13 10 2 1 26:12 32 Tabor – Aluminij 1:1 (1:0) mutatni. 2. MOL Fehérvár 14 9 2 3 29:15 29 TÁBLÁZAT 3. Mezőkövesd 14 8 4 2 20:11 28 A kilenccsapatos me1. Olimpija 19 13 3 3 47:23 42 4. Puskás AFC 14 7 3 4 24:17 24 zőnyben a pécsi PVSK ifjú 2. Maribor 19 11 4 4 36:19 37 5. Honvéd 14 7 1 6 18:19 22 labdarúgóié lett a dicsőség, 3. Aluminij 19 10 5 4 31:18 35 6. Újpest 14 6 2 6 22:22 20 akik az első két hely mel4. Mura 19 8 8 3 31:23 32 7. Kisvárda 14 6 2 6 18:19 20 lett mindhárom különdíjat 5. Celje 19 8 7 4 37:22 31 8. DVSC 13 6 0 7 23:25 18 6. Domžale 19 6 4 9 28:37 22 is megszerezték. A legjobb 9. DVTK 14 5 1 8 15:23 16 7. Triglav 19 6 2 11 24:42 20 játékos cím Bozó Márk, 10. Paks 14 3 2 9 17:29 11 8. Tabor 19 5 4 10 22:29 19 11. ZTE 14 2 5 7 20:22 11 a gólkirályi Fodor Leven9. Bravo 19 4 4 11 22:37 16 12. Kaposvár 14 2 0 12 11:29 6 te és a hálóőri Holenka 10. Rudar 19 0 7 12 20:48 7 A 15. forduló párosítása 2019. december 7-én és Márton birtokába került. A 21. forduló párosítása 2019. december 7-én: 8-án: ZTE – Kaposvár, DVSC – Honvéd, MOL Utóbbi elmondta, hogy Domžale – Mura, Celje – Aluminij, Maribor Fehérvár – Paks, Ferencváros – Puskás AFC, a hosszú utazás ellenére – Olimpija, Triglav – Rudar, Bravo – Tabor. Újpest – Kisvárda, Mezőkövesd – DVTK.

22

megérte eljönni Lendvára: „Voltak nagy védéseim, különösen büszke vagyok a ziccervédéseimre is, valamint a csapattársaimra, akik hozták a formájukat a gólszerzésben.” Pintér Tibor edző ehhez hozzáfűzte, hogy csapata második éve már az NB I-es bajnokságban focizik, ahol komoly ellenfelekkel küzdenek: „Úgy éreztem, erőnlétben és technikában a tornán előrébb voltunk az egész mezőnynél, ezért

gondolom, hogy a mérkőzéseken látottak alapján is megérdemelten nyertünk.” Vasárnap délelőtt a legfiatalabbak, az U7-es korosztály lépett pályára. Az izgalmas és szoros mérkőzések után a nyolccsapatos tornát a Mura nyerte a zalaegerszegi ZTE és Gančani előtt. A korosztályban különdíjakat nem osztottak ki. Egy nappal korábban, szombaton reggel az U9es tornával indult útjára a labda. A kilenccsapatos mezőnyből minőségben kiemelkedett a ZTE, amit tornagyőzelemmel erősített meg, a második helyen a Bakovci SK, a harmadikon a Lenti TE végzett. A me-

biztató elemeket, voltak egymás után szép passzok nagyszerű iramban, jó bemozdulások, kényszerítők. Fontos viszont a fejlődés érdekében, hogy míg az edzők a felkészítést, a játékosok az edzéseket vegyék komolyan.” Az U11-es korosztály 12 csapatos küzdelmét nagy hajrában, büntetők után a szombathelyi Illés Akadémia Lurkó Arany csapata nyerte a ZTE előtt, harmadik a Lenti TE lett. A legjobb góllövő címét Papp Máté (Lurkó) szerezte meg, a legjobb mezőnyjátékos Kis Szécsényi Benedek (ZTE), a legjobb kapus Göncz Máté (Lenti LE) lett.

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .


Sport

A Torcida nyert Kanizsán A Lakosi Torcida kispályás focicsapata szombaton a hagyományos nemzetközi „Kustán és Társai” öregfiúk teremlabdarúgótornán szerepelt Nagykanizsán. Az erős mezőnyben a Torcidának sikerült az összes ellenfélen felülkerekedni és magabiztosan

megnyerni a tornát. A 16 résztvevő csapat húszperces meccseken négy csopor tban küzdött a továbbjutásért. A csoportkörből a Torcida két győzelemmel jutott a negyeddöntőbe, ahol a zalaegerszegi Tip Top csapat ellen 1:0-s győzelmet

A színvonalas öregfiúk teremfocitornát a Lakos Torcida csapata nyerte Nagykanizsán.

aratott. A zalaegerszegi csapatban pályára lépett Molnár Balázs, a ZTE utánpótlás szakágának vezetője és többszörös magyar válogatott játékos, valamint a Nafta felnőtt csapatának vezetőedzője, Sluka Marian is. A Torcida ezek után az elődöntőben az Almalé nevű csapatot múlta felül 2:0-ra, majd megismétlődött a tavalyi döntő, amelyben a tornagyőzelemért a Torcida és Rédics csapott össze. Az 1:1-es döntetlen után idén büntetőkből a Torcida nyerte a döntőt, amivel visszavágott a tavalyi vereségért. A versenynap végén Novak, Horváth L., Plevel, Drvarič, Šooš, Kerek, Herceg, Horvat A. és Horváth I. emelhette magasba a győztesnek járó serleget. F.h.m.

Sima győzelem A Lendvai Muránia női röplabdacsapat szombaton a Prevalje II. csapata ellen lépett pályára a harmadik keleti liga 7. fordulójában. Meglepetésnek helyet nem adva a lendvai felállás idegenben is magabiztos, 3:0-s (25:11, 25:8, 25:15) győzelmet aratott. Az összesítésben a Muránia 15 pontjával negyedik, öt ponttal van lemaradva a vezető Kostman Slovenj Gradectól. Felemás eredmények születtek az utánpótlás korosztály versenyein. A serdülők Braslovčén játszották

a harmadik selejtezőkört, amelynek küzdelmei a legjobb, A ligába jutásért folynak. Míg a hazai Braslovče felállását a Muránia két jászmában (25:13, 25:10) felülmúlta, Prevaljétől csúnyán, 25:8-ra és 25:1-re kikaptak. Csoportjukban a lendvai serdülők hat ponttal a második helyen állnak. A legkisebbek hétvégi teljesítménye is egy győzelemmel és egy vereséggel zárult. A selejtezőcsoport negyedik fordulójában a házigazda Prevaljétól két szettben is 25:16-ra alul-

A Retro Caffe átvette a vezetést A Lendvai Dartsliga harmadik fordulójában a lendvai Retro Caffe átvette a vezetést a tabellán, miután a völgyifalui Bar Kvatro II felett 10:6-os győzelmet aratott, s eközben Kapcán botlott a vezető Kvatro Gal I csapata. A Matko Bartól a völgyifalui csapat 10:6-ra

kapott ki, amivel a tabellán a harmadik helyre csúszott ellenfele mögé. 10:10-es eredménnyel ért véget a petesházi Extra Bar és a pincei West küzdelme, majd a gyertyánosi Boom Bar otthon 6:10-re maradt alul a petesházi Lero Bar ellen. F.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 019 . d e c e m b e r 5 .

maradtak, majd Celjét megverték 25:22-re és 25:18-ra. A hatcsapatos mezőnyben a tabella közepén helyezkedik a Muránia 6 ponttal. hs

Koša arany- és bronzérmet szerzett A hétvégén Med­v o­ dé­ban, a 11. nemzetközi korosztályos tollaslabdatornán – Medvode Forza

A Mladost két versenyzője, Ko­ša Iva és Bedič Nika újabb éremmel gazdagodott. Cup 2019 – versenyeztek a Lendvai Mladost fiatal tollaslabdázói. A legeredményesebben Koša Iva szerepelt, akinek a nyaká-

ba két érem is került. A 13 éves korosztályban Koša az egyéni megmérettetésben bronzérmet, párosban pedig tornagyőzelmet szerzett. A 15 éveseknél Bedič Nika az egyéni harmadik helynek örülhetett, míg párosban az 5–8. helyezést érte el. Doler Žiga a fiúk mezőnyében a selejtezőben búcsúzott a tornától. Az U11, U13 és U15 korosztályban meghirdetett tornán 16 országból 200 versenyző szerepelt. A legidősebbek között, a 17 éves kategóriában, amely az európai rangsor versenysorozatának része volt, pályára lépett Györköš Hac Anel is, aki az egyéni versenyben a 9–16. helyezéseken osztozkodott. Számára a verseny jobban sikerült párosban, amelyben az 5–8. helyet szerezte meg. hs

Teremben is verhetetlenek

Király ötödik lett A Szlovén Darts-szövetség szervezésében Nova Goricán rendezték meg az ország legjobb célba dobóinak 2. Rangtornáját három kategóriában. A versenyzők két csoportban versenyeztek egymás ellen. A tízfős csoportmegmérettetésen a lendvai Király Ludvik remekül teljesített, a kilenc összecsapásból csupán a későbbi tornagyőztes Pratnertől kapott ki. Ezt követően a negyeddöntőben újabb vereséget szenvedett Király, amivel véget ért számára a verseny, és összesítésben az ötödik helyen végzett. f.h.m.

A szlovén teremíjászati kupa postojnai megállóján nyolc lendvai íjász szerepelt. Postojnán rendezték meg a szlovén teremíjászati kupa második fordulóját, ahol vadászreflex számban Cseh Gyula 526 körrel lett első, mögötte a második helyen végzett Horvat Kristijan 520 körrel. A felnőtt mezőny hosszú íj kategóriájában Hozjan Jožef ötödik lett. A versenyszám veterán mezőnyében Štampar Zvonko 498 körrel

az első helynek örülhetett, míg Flisar Tomaž harmadik lett. Csigás íjjal Štuhec Bojan a hetedik, Kuzma Branko a 12. helyen zárt. Győzelemnek örülhetett a serdülő korosztályban Horvat Niko is, aki olimpiai íjjal 536 kört ért el. A versenyen 255 íjász indult szlovén, horvát és olasz klubokból. hs

23


Helyszín: Lendva, Színház- és Hangversenyterem Időpont: 2019. december 10. (kedd) 19 óra Belépő a bérlettel nem rendelkezőknek: 15 euró a helyszínen

Profile for Népújság

Népújság, 2019. 12. 05.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 49. sz.

Népújság, 2019. 12. 05.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 49. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement