Page 1

Lendva 2012. december 20. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

56. évfolyam 51–52. szám

e

Info 9–16. oldal

t

i

l

a

p

j

a

Békés karácsonyt!


Iránytű Ülésezett a nemzetiségi parlamenti bizottság

A legfontosabb témá Múlt héten megtartotta idei utolsó ülését a parlament nemzetiségi bizottsága, amely leginkább az év folyamán tárgyalt és még nem megvalósított legfontosabb témakörökben hozott újabb határozatokat. Terítékre került az általános nemzetiségi Tavaly gyönyörű mézeskalácsdíszeket vásároltam törvény, a közszféra kétnyelvű ügykezelése, illetve a nemzetia karácsonyi vásárban, vendégeink egytől egyig megségek gazdasági alapja is. Király M. Jutka

A szív és a ház

csodálták őket. Az ünnepek után gondosan fóliába csomagoltam mindet – úgy, ahogy láttam a mézeskalácsos néninél –, hogy megmaradjon rajtuk a cukormáz és az idén is hangulatosan díszítsék a konyhát. Ilyen díszt nem lehet eldobni! Amikor idén épségben elővettem őket a karácsonyi díszes dobozból, gyerekként örültem. De kitekerve a védőfóliából a vékony cukormázas díszítés néhány napig még-még tartotta magát a mézes formán, aztán először lemorzsolódott a fenyő egyik ága, majd a csillag sarka, az angyalka szárnya... Lassan-lassan a nagy tál mézeskalács dísz és rajz nélkül maradt. Kettő viszont – valami módon ellenállva a fizikai törvényeknek – mégis megmaradt teljes díszében: a szív és a hóval takart házikó. Mintha az ünnepekre üzenetet kaptunk volna, hogy mi az, ami a legfontosabb, amit féltve óvunk és őrzünk: a szeretet és az otthon, a család. És mi az, aminek van ereje ellenállni a viharnak és megmaradni? A szeretetnek és a családnak, az otthonnak. A mézeskalácsszív mint a szeretet, és a hóval borított házikó mint a meleg otthon, a család szimbóluma a maga egyszerűségével és az üzenet közvetlenségével sokkal erősebb kifejezőerővel szólnak hozzánk, mint a szavak. És köteleznek is. Valóban, mit kívánhatnánk szebbet és őszintébbet karácsonyra és jobbat az új évre? Maradjon meg a szív és a ház!

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ülést Göncz László nemzetiségi képviselő, bizottsági elnök indította el, elsőnek az elfogadásra váró általános nemzetiségi törvény jelenlegi helyzetét taglalta. A képviselő kifejtette, a törvény tartalmilag jóformán készen áll – ezt a kisebbségi parlamenti frakció készítette el –, a kormány által alakított szakbizottságnak az anyag specifikumai és igencsak nagy terjedelme, széles vonatkozásai miatt azonban nem sikerült olyan szintre hozni, hogy ez még az idén a parlament elé kerüljön. A magyar nemzetiségi képviselő szerint a legfontosabb, hogy jó törvény szülessen, amely megfelelő módon integrálja kisebbségi jogainkat,

ezeket kiegészíti, és nem utolsósorban hatékonyabbá teszi a kisebbségvédelmet. A minőség érdekében tehát a kisebbségi parlamenti frakció konszenzust kötött a kormánnyal, ezt a megállapodást megerősítette a parlament nemzetiségi bizottsága is. Ezek alapján a kormánynak március végéig kell elkészítenie a törvényjavaslatot, amely a nemzetiségi szervezetek elé kerül majd egyeztetésre, és szerencsés esetben akár a következő év első felében elfogadásra kerülhet. A napirend második pontja alatt a közszféra kétnyelvű ügykezelése került terítékre. Elhangzott, a kisebbségi szervezetek, képviselők az elmúlt hetekben tárgyaltak, illetve még tárgyalnak a kétnyelvű területen lévő közigazgatási egységek, önkormányzatok

illetékes képviselőivel, s az eddigi megbeszélések során kiderült, hogy a kétnyelvű ügykezelés előremozdítása érdekében mindenképpen szükség lesz az illetékes Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium erőteljesebb szerepére. A terepen ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy hiányoznak a kétnyelvű űrlapok, a weblapon is csak szlovén űrlapok érhetők el, a közalkalmazottak kisebbségi nyelvi továbbképzéseinek rendszere is hiányzik. Ezek a bizottság ülésén felszólalók véleménye szerint alapvető feltételek, ezek által kezdik el vagy nem a kétnyelvű ügyfélkezelést, és a kérdést csak központilag, minisztériumi szinten lehet rendezni. A fent említetteket határozatba is foglalták, a bizottság reményei szerint a megvalósítás

„Naptár 2013” – minden előfizetőnknek! Tisztelt Olvasóink! Karácsony és Újév között a Népújság és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közös gondozásában hagyományosan megjelenik a muravidéki magyar évkönyv, a Naptár, amely idén is minden előfizetőnkhöz díjmentesen érkezik meg az ünnepek között. A 2013-es kiadvány is tartalmas olvasnivaló lesz – felcsigázva az érdeklődést, ízelítő a tartalomból: hagyományos képes eseménynaptár, lelkészi útmutató az új évbe, a könyvtárak története, elfeledett gyümölcsünk – a berkenye, egy vándorbottal érkező vallomása, a lendvai Fehér pedagógus-házaspár emlékei a múltról és az oktatásról, rétegrepesztési aggodalmak a Muravidéken ... Fogadják és olvassák szeretettel! A Népújság az ünnepek után, január 4-én, pénteken jelenik meg ismét. Király M. Jutka

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .


Muravidék

ák kerültek terítékre

Az elmúlt évben tárgyalt legfontosabb témák kerültek újra terítékre a parlament nemzetiségi bizottságának múlt heti ülésén.

A szomszédolás tanulást is jelent Csütörtökön nyílt meg a Bánffy Központ galériájában a Művészetek Határok Nélkül című, négy térséget összekötő sorozat második részének tekinthető kiállítás. A tárlatnyitáson megjelentek Zala és Vas megye közgyűléseinek elnökei is.

Megyei Közgyűlés elnöke pedig a régió új kapcsolatokkal való bővülésének fontosságát hangsúlyozta. A három országból érkezett – szlovén, magyar, horvát – képzőművészek képeiről a tárlatmegnyitón elmondta: életigenlést lát a

Manninger Jenő, Nemes László, Horváth Ferenc és Kovács Ferenc a tárlatmegnyitón. Hor váth Ferenc, az MMÖNK elnöke köszöntőjében felhívta a figyelmet a határok eltűnése utáni időszak kapcsolatépítő feladataira, a gazdasági és más szakterületek közötti együttműködés szükségességére. Kovács Ferenc, a Vas

rendkívül színes képeken, s ez jó jel, hiszen lehet, hogy ilyen pozitív impulzusokra van szükségünk ma. A tavalyi lenti és az idei lendvai helyszín után javaslattal is élt: legyen a következő állomás Sitke, ahol egy szépen felújított, kiállítóhelynek és múzeu-

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .

mi gyűjteménynek helyet adó kápolna is található. Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke pedig a megyék átszervezését követően a támogatások megmaradásának fontosságára figyelmeztetett, valamint az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések szükségességét hangsúlyozta. A megye intézmény-fenntartási szerepet nem vállal ugyan, de a kezdeményezők számára minden segítséget megad. Végül Nemes László erdélyi származású festőművész, az ötletgazda köszönte meg a bizalmat azoknak a művészbarátoknak és pártfogóknak, akik fontosnak tartják a művészi összefogást, s bemutatta a tárlat szerzőit. – A szomszédolás annyit jelent, hogy tanulás, tapasztalatcsere és barátkozás, felerősítve a népek közötti barátság fontosságával. S nem utolsósorban a gazdasági kapcsolatok alakításában is fontos szerepe lehet – mondta Nemes László. -ce

esetében a kétnyelvű ügykezelést el lehet mozdítani a jelenlegi holtpontról. A témával kapcsolatosan újra terítékre került a közjegyző kisebbségi nyelvtudása is, az elhangzottak alapján az illetékes minisztérium és a kisebbségek álláspontja továbbra sem közeledik. A minisztérium jelenlévő államtitkára, Helmut Hartman szerint ugyanis továbbra is megfelelő megoldás a tolmács alkalmazása, ez véleménye szerint ugyanis jobb megoldás, mintha a kisebbségi nyelvismeret hiányában egyáltalán nem tudnának közjegyzőt alkalmazni, míg a kisebbségek szerint ez csak ideiglenes, kivételes megoldás lehet, a törvényben egyértelműen követelni kell a kisebbségi nyelvek ismeretét. A bizottság napirendjén a harmadik, szintén holtponton lévő tárgykör a kisebbségek gazdasági alapja volt. A kisebbségi szervezetek megállapításai szerint az eddigi erőfeszítések, a különböző tárgyalások és határozatok nem hoztak megfelelő eredményt, a rendszert egyszerűen nem tartják hatékonynak. Mind az olasz, mind a magyar kisebbségi szervezetek úgy gondolják, a kisebbségek gazdasági alapjáról, az eszközök irányításáról a kisebbségeknek kellene dönteni, legalábbis növelni

kell hatását a döntésekre. A kialakított vélemény szerint nem az említett keretösszeget irányító hivatalokkal, alapokkal van baj, ezek csak a jelenleg elfogadott rendszabályozást érvényesítik, az egész rendszert kellene megújítani. Ennek ellentmondtak az illetékes minisztérium illetékesei, köztük a helyi önkormányzatokért felelős kormányszolgálat vezetője, Igor Strmšnik, aki jóformán kimondta, a kisebbségek nem képesek kezelni a leginkább „ribnicai alapnak” ismert keretet. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának jelenlévő elnöke szerint az állam, illetve az illetékes minisztérium gyakorlatilag bizalmatlanságot mutat a kisebbségi szervezetek felé, nem hajlandó átadni az elvileg a kisebbségek számára elkülönített összeget felhasználásra. Így elvileg 9,4 millió euró áll a két kisebbség rendelkezésére, de az összeghez egyszerűen nem lehet hozzájutni, illetve a kétnyelvű területeken igencsak gyér az érdeklődés, mert a központban egyszerűen nem tudják, mire és hogyan lenne szükség. A bizottsági ülésen konkrét határozat az ügyben nem született, annyit fogalmaztak meg döntésként, hogy a rendszert az általános nemzetiségi törvényben határozzák meg pontosabban.

Ideiglenes államfinanszírozás!? Lapzártakor kaptuk megbízható forrásokból a hírt, miszerint a 2013-as költségvetés végrehajtásáról szóló törvény ellen kezdeményezett népszavazás miatt a kormány a közfinanszírozásról szóló törvény értelmében az állam ideiglenes finanszírozásáról kénytelen dönteni. A kormány még nem döntött az ideiglenes finanszírozás módjáról, vagyis az eszközök nagyságáról, az eljárásról, így az illetékes állami szervek jogi alap nélkül maradtak a 2013-as költségvetésben vállalt pénzeszközök odaítélését illetően. A kormány várhatóan december 20-án ül össze ebben a témában és határoz az ideiglenes finanszírozás módjáról. Egyes információk szerint a közszféra, köztük az MNMI és az MNTI is számíthat a 2013as költségvetésben az első három hónapra kiszabott eszközökre, de minden a kormány határozatától függ.tt

3


Muravidék Községi ünnep Dobronakon

Csak az együttélés hozhat eredményt Az önálló község tiszteletére Dobronakon pénteken délután 14. alkalommal tartották meg a község ünnepét. Marjan Kardinar polgármester és Hancsik József, a dobronaki magyar önkormányzat alelnöke mondott ünnepi beszédet, s átadták a községi elismeréseket is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ünnepély a himnuszok elhangzásával kezdődött, majd a Dobronaki KÁI énekkarának fellépése után Marjan Kardinar polgármester és Hancsik József, a Dobronaki MÖNK alelnöke mondott ünnepi beszédet. A polgármester ünnepi beszédében kiemelte, e nap minden közösen

dolgozni akaró dobronaki polgár ünnepe, majd hangsúlyozta, büszkék lehetnek arra, hogy 14 évvel ezelőtt saját kezükbe vették sorsukat. Elmondása szerint az eredmények magukért beszélnek, a község fejlődik, fejlődnek határon átnyúló kezdeményezései, sikeresek voltak az uniós programokban is. A magyar önkormányzat alelnöke, Hancsik József

beszédében hangsúlyozta, a mai válságos időszakban még inkább fontos, hogy a kitűzött célokat közös munkával, törekvéssel éri el a község lakossága. Az alelnök kifejtette, a gazdasági helyzet javítása, a magyar hagyományok, értékek megőrzése és továbbadása, az évszázadokon keresztül összegyűjtött szellemi kincsestár fiatalokra való átruházása, átadása talán

soha sem volt ilyen fontos, mint ma. Kifejtette, ezt a múltban és a jelenben is együtt tették a szlovénok és a magyarok, remélhetőleg így marad ez a jövőre nézve is. A dobronaki polgárok közös célja ugyanis olyan környezetet teremteni, hogy a fiatalok ne kényszerüljenek elhagyni otthonukat a boldogulás érdekében. Az ünnepi beszédek után ismét az iskolai énekkar lépett fel, illetve néhány szavalat hangzott el, majd Jure Jurinič rövid színdarabja következett. A kulturális programot a roma tánccsoport zárta, majd a hagyományokhoz

híven a községi elismerések kiosztása következett. A község plakettjét az idén Felső János és Ernest Bedek vehette át, mindketten odaadó és szerteágazó tevékenységeiknek köszönhetően, míg polgármesteri elismerésben szerteágazó kulturális tevékenységéért Jure Jurinič, illetve humanitárius cselekedeteiért a Dobronaki Plébánia Karitásza részesült. Az elismerések átadásával az ünnepély hivatalos része le is zárult, a megjelenő polgárok azonban a művelődési ház alsó szintjén megszervezett fogadáson ünnepelhettek tovább.

Magasabb hulladékkezelési költségek a Šalovci községben A Šalovci Községi Tanács múlt heti ülésén több rendeletet fogadott el, illetve módosított (téli szolgálat, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, otthoni szociális gondozás…), melyek közül a hulladékgyűjtési és -szállítási szolgáltatás új árainak meghatározása váltotta ki a leghosszabb vitát. Az árak a polgárok számára ugyanis emelkednek, hiszen megszűnik a község részesedése a költségek fedezésénél. A jövő évtől a polgárokat – eddig a vegyes hulladék és az öko-szigetek költségeit fizették – a hulladékkezelés teljes költségei terhelik (például: az eddigi 3,26 eurós csekk a 120 literes fekete kanna elszállításáért 6,09 euróra módosul). A Severovzhodnik című községi lap szerkesztőjévé Verban Martát nevezték ki. kmj Dobronak Község idei ünnepeltjei.

Marad a helyi hivatal Dobronakon Múlt héten a Dobronaki Községi Tanács Strehovcin tartotta meg 19. rendszeres ülését. Az ülésen megoldást találtak a helyi hivatal további háromnapos dobronaki működtetésére, emellett az ÖKO-PARK közvállalatban való részvételről, a 2013-as költségvetés módosításáról és a művelődési ház új használati rendszabályáról is döntöttek. A tanács legtöbbet a Lendvai Közigazgatási Egység által Dobronakon működtetett helyi hivatal

4

további sorsával foglalkozott. A KE jelenlévő vezetője, Štefan Gjerkeš az ülésen kifejtette, az eddig Dobronakon három napig nyitva tartó helyi hivatal elsősorban az ügyek folyamatos csökkenése, illetve az igencsak magas dobronaki bérleti költségek miatt veszélybe került, ezt az általános racionalizálási folyamatok kényszere miatt heti kétnapos működésre kénytelenek csökkenteni, ha nem tudnak közösen megállapodni a költségek ésszerűsítésé-

ről. A tanácstagok egyhangúlag a kétnapos működésre való csökkentés ellen emelték fel hangjukat, így végül kompromisszumos megoldás jött létre, amely szerint a jövőben a község biztosítja a hivatal működtetéséhez szükséges helyiségeket, míg a KE a jövőben csak a hivatal működési költségeit fedezi. A továbbiakban a tanács elfogadta a lendvai ÖKOPARK Kft. alapító szabályzatát, vagyis az említett vállalatot erősítette meg a muravidéki vízhálózat „A”

rendszerének üzemeltetőjeként. Ennek fejében természetesen a község társalapító lett a vállalatban. Az egyhangú döntés után szintén hozzászólás nélkül megerősítették a község 2013-as költségvetésének módosítását, amelyre kizárólag azért volt szükség, mert az előző ülésen módosították a 2012-es költségvetést, ebből tételeket vezettek át a jövő évi költségdokumentumba. Hasonlóan gyors döntés született a dobronaki kultúrház használati díjairól szóló szabályzatot illetően, ez a bérlők szempontjából kedvezőbb, óránkénti 10

eurós bért vet ki, a fűtési időszakban 50 százalékos felárral. A tanács a következőkben úgy döntött, a tavalyi szinten hagyja az építési telkek használati díjait, illetve a nonprofit lakásbéreket is. A tanácstagok a végén pozitív véleményt alakítottak ki Halász Albert, a Lendvai Könyvtár kiválasztott igazgatója személyét illetően, majd végül úgy döntöttek, a község csak elektronikus úton fejezi ki ünnepi kívánságait, az ebből fennmaradt összeget pedig a rászoruló családoknak ajánlja fel. tt

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .


Muravidék Moravske Toplice Község

Alaposan megtárgyalták a 2013-as költségvetést Közel két órán át tárgyalta a Moravske Toplice Községi Tanács a 2013-as községi költségvetést. A tervezett beruházások megvalósításához hitelfelvételt terveznek. A goricskói falvak járdákat szeretnének.

utóbbi a község részét jelenti a muravidéki vízvezeték-hálózat B rendszerében – tolmácsolta a terveket Alojz Glavač polgármester. A község területén

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A költségvetés jövőre mintegy 8,6 millió euró bevétellel és 9,3 millió euró kiadással számol úgy, hogy a következő évben egymillió eurós hitel felvételéhez folyamodnak. Ebből 230 ezer eurót a korábbi mandátumból származó hitel törlesztésére fordítanak, a többit pedig a tervezett beruházások megvalósítására. A község a működésére 3, 1 millió eurót, a helyi közösségek és a faluközösségek tevékenységére 27.720, a műkedvelésre 26.800, a nemzetiség működésére 150 ezer (község–nemzetiség 40:60 arányban),

A tanács szinte tételről tételre elemezte a 2013-as költségvetés beterjesztett tervezetét. tűzvédelemre 183 ezer, az utak karbantartására és a téli szolgálatra 260 ezer, az idegenforgalom

serkentésére 730 ezer, az ivóvízellátásra (muravidéki vízvezeték B rendszere) 570 ezer eurót terveztek,

Tiltakozó összejövetel Lendván

működő három általános iskola 360 ezer eurót kap, továbbra is fedezik a tanulók szállítási költségeit, erre a tételre 227 ezer eurót terveztek. A beruházások közül a polgármester a már épülő óvodát emelte ki Moravske Toplicén, melynek értéke 1,8 millió euró. A község továbbra is 1.200 euróval támogatja a kis tisztítóberendezések beszerzését, melyekre ott, ahol már elkészült

a falu csatornahálózatának terve, a háztartások nem jogosultak (Berkovci, Szentlászló, Csekefa). Ifjabb és idősebb Vörös Tibor, valamint Sabotin László ismét a járdák és az utak megépítését sürgették Pártosfalván, Kisfaluban, Csekefán, Szentlászlón. A pénforrások hiánya miatt a polgármester ezek megvalósítását nem tudta megígérni. A majdnem kétórás vita után a tanács a 2013-as költségvetést első olvasatban elfogadta. A tanács ezt követően megszavazta a községi vagyon eladási és vételi tervének javaslatát. Kilátásba helyezik így a golfpálya, a Grede paradicsomtermesztési létesítmény és a hozzá tartozó telkek, valamint az egykori pártosfalvi Textil épületének eladását, ha akad rá érdeklődő, mert egyelőre sajnos nincs. Tekintettel a jelenlegi helyzetre a tanács változatlanul hagyta az építési telkek használati díját, viszont megváltoztatta a községi területrendezési tervet, mely így már lehetővé teszi, hogy a gyógyfürdő területén (a megüresedett NLB-helyiségekben) gyorsétterem működhessen.

A Művelődési és Promóciós Intézet továbbra is támogatott intézmény A politikai elit, a korrupció, a nepotizmus és a visszaélések elleni tiltakozások sorához december 14-én csatlakozott Lendva is. A közösségi hálón megjelent felhívásra több mint 120-an jelezték részvételüket, de az Elizabeta szálló előtti térre a tiltakozás napján sokkal kevesebben – gyenge negyvenen – jöttek el. Az összejövetelen mindössze egyetlen transz-

parens volt látható egy ifjú hölgy kezében, aki a kiírt szlogent skandálta. Valamivel később néhány tüntető kezében a facebookon is megjelent kép másolata jelent meg a „Le a korrupcióval” és „Vége van” jelszóval. Bekiabálás nem hallatszott, a békés tüntetők a téren gyertyát gyújtottak. Néhányan a tiltakozók közül a Városháza előtt álló feldíszített fenyőre és az ablakokra

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .

„facebookos” cédulákat tűzdeltek. A rendőrség néhány személyes csoportokra felosztva felügyelte a helyszínt. Egy időben a lendvai tiltakozással zajlott a „második muravidéki felkelés” Muraszombatban, a mintegy 200 tüntető szintén békésen fejezte ki elégedetlenségét az országos és helyi politikával szemben. Szolarics Nađ Klára

A szlovén kormány múlt heti ülésén határozatba foglalta, hogy a Kulturális közérdek megvalósításáról szóló törvény alapján a 2013-as évben is plusz eszközökkel támogatja a lendvai Művelődési és Promóciós Intézet (kultúrotthon) működését. Ennek értelmében az Oktatási, Tudományos, Kulturális és Sportminisztérium a jövő év folyamán 20 ezer euró társfinanszírozási eszközt biztosít Lendva Község költségvetése keretében az intézmény működésére. A Kulturális közérdek megvalósításáról szóló törvény alapján a kormány 2008 óta biztosít külön támogatást az intézménynek; 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben 80 ezer euró, míg 2011-ben 50 ezer euró támogatásban részesült. kmj

5


Kultúra Advent a várban – kétnapos rendezvény

Lendvai kincsek és sorsok A lendvai várban lévő gazdag gyűjtemény anyagából a Galéria-Múzeum állított össze kiállítást Lendvai Kepe Zoltán vezetésével, mely Lendvai kincsek és sorsok címmel nyílt meg pénteken a vár földszinti folyosóján. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Lázár Beáta, az intézet megbízott igazgatója köszöntőjében az adventi időszakban első ízben megszervezett kétnapos rendezvény jellegéről beszélt. A gyermekek és felnőttek számára szervezett kiállítás-megnyitó mellett a különböző műhelyfoglalkozásokra, mézeskalácsok és adventi díszek készítésére is sor kerül, ezek mellett meseórákat is szerveznek. Kepéné Bihar Mária a kiállítás szakmai értékelésében vázolta a muzeológusi munka sokszínűségét, hangsúlyozva a néprajzzal, a művészettörténettel és

a régészettel, valamint a történelemtudománnyal kapcsolatos rokon vonásokat, összefonódásokat, továbbá a munka komplex jellegét emelte ki, melyet nagy alázattal lehet csak jól csinálni. A korabéli öltözékek kirakati bábukon való megjelenítésében Gal Milan és Šinko Sabina segédkezett, a falakon elhelyezett pannókon a 820 éves város egy-egy történeti momentumáról, korszakhoz kötött kiemelkedő eseményéről olvashatunk ízléses kivitelben, gazdag illusztrációs anyaggal. A vitrinekben a tárgyak és szobrok között a lendvai gyógyszertár leltárkönyve is megtekinthető. Sebestyén György épí-

tész, akinek az építészeti örökség kutatása a szakterülete, s a Lyndvamuseum korábban megjelent 4. számának egyik szerzője, magáról az épületről mondott el sok értékes információt. A szombaton is folytatódó rendezvény alatt a Lendvai Lions Klub és mások részvételével ünnepi sütemények, mézesbábok és más ünnepi finomságok vásárát tartották meg. Kár, hogy az erős szél miatt csak kevesen és rövid ideig látogatták a standokat! Így is új színt jelentett a rendezvény a hasonló rendezvények között, s különösen az idelátogató turisták számára jelentett új felfedezést.

Karácsonyt idéző dalok szimfonikusokkal

Szombaton a lendvai Színház- és Hangversenyteremben az MNMI szervezésében adventi hangversenyre került sor, mellyel az intézet a kultúrateremtőknek és a kultúra támogatóinak kívánt kedveskedni. A műsorban a budapesti Monarchia Szimfonikus Zenekar lépett fel – kamaraegyüttessel, több énekes és hangszeres szólistával. Az ingyenes koncerten barokk és klasszikus szerzők karácsonyt idéző vonós darabjai, áriái és a zeneművészet nagyjainak hangszeres számai szólaltak meg Bachtól Liszt Ferencig, Debussytől Schumannig. A koncert mottójául a zenekar éppen utóbbitól a zene lényegét megidéző mondást kölcsönözte, mely szerint: „Az emberi szív mélyén világosságot deríteni, ez a zene lényege.” A 2000 táján alakult együttest, mely több vonósnégyest is magába tömörít és jobbára a klasszikus hagyományt ápoló fiatal tagok alkotják, Blázy Lajos karnagy vezényelte. Kár, hogy a kulturális dömping miatt a hangverseny félházas rendezvényre sikeredett. -ce

6

A vár folyosója a pénteki kiállításnyitáson megtelt érdeklődőkkel.

Szúnyogh Sándor Fogalmazási Verseny 2012/2013 A 2012/13-as tanév Szúnyogh Sándor Fogalmazási Versenyének győztese Ferenc Grega lett, aki a költőről elnevezett díjat is átveheti a január 10-i eredményhirdetéssel egybekötött rendezvényen. A zsűri indoklásában kiemelte, a dolgozat írója „Költővé válnék” című dolgozatában Szúnyogh Sándor költői életművét, emberi és alkotói erényeit, valamint a kis közösség kulturális felemelkedését szolgáló tevékenységét is bemutatva példaképül állítja a 15 éve elhunyt költő-újságírót. Olyan követhető példaként, amelyet a tanulóifjúság is fel tud vállalni szellemi építkezésére. A fogalmazási verseny korcsoport szerinti első helyezettjei: Általános iskola: 6. osztály: Pál Laura, Lendvai KÁI 7. osztály: Vegi Noémi, Lendvai KÁI 8. osztály: Horvat Lara, Dobronaki KÁI, Somi Miša, Lendvai KÁI 9. osztály: Pál Péter, Lendvai KÁI Középiskola: 1–2. osztály: Ferenc Grega (Szúnyogh Sándor-díj), Kránicz Alexandra, Lendvai Kétnyelvű Középiskola 3–4. osztály: Gaál Enikő Éva, Lendvai Kétnyelvű Középiskola A fogalmazási verseny 1–2–3. helyezett alkotásait az Ifi következő évi számában közöljük. -ce

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .


Kultúra

Tartósítószer nélküli párkapcsolat bonyodalmakkal Olvastam valahol a jó film sikerének titkáról szóló receptet: végy egy jó színészt, ha nincs több, en�nyi is elég, alkalmazz egy gyermekszereplőt, esetleg egy háziállatot (kutya, macska), és kész a siker! Valahogy így nézhet ki a Kramer család történetének a sikerreceptje is, van benne egy kiváló képességekkel rendelkező színész, a családapát játszó Nagy Ervin (Billy), s a reá bízott gyermekszereplő, akit szintén Billynek hívnak. Az előadást a budapesti Orlai Produkció mutatta be hétfőn Lendván a magyar színházi bérlet második előadásaként. Az 1979-ben készült, több Oscar-díjjal is kitüntetett f ilm (Dustin Hof fmannal és Mer yl Streeppel a főszerepben) alapját is szolgáltató mű ma is aktuális témát feszeget, a társadalom családbénító tendenciáit, a család felbomlásának feloldhatatlan konfliktusát. Persze nem a megszokott

koreográfia szerint történik itt sem a kiüresedett párkapcsolat és a sztereotip családi létezés, hanem a munkájának élő és a családfenntartást felvállaló férjet (aki éppen a 6 éves kisfiú tesóját tervezgeti) és a kisfiát faképnél hagyó „perszóna” történetéről, aki máról holnapra történő döntésével a családi béke és a gyermeknevelés kötelezettségének eddig reá háruló súlyát is a férje nyakába varrja. S voltaképpen a cselekmény, s egyúttal a főszereplő-férj jellembeli fejlődése is ezen a ponton indul el: mert miközben a gyermek-apa kapcsolat egyre bensőségesebbé kezd válni, az apa bőre alá észrevétlen bebújó kisfiú is felnő a szerephez, bár anyját mindig visszavárja. S egyszer csak a távol lévő anyában is feléled az ösztön, hogy viszontlássa faképnél hagyott családját, aki mellesleg „tartós” kapcsolatot alakított ki barátjával, s most „jogot formál

fiára”, mert „ő szülte”. S a jogi „hazugsággyár” is az anyjának ítéli a fiút, s ebbe a férje is belenyugszik. A költözés előtt azonban a feleség rádöbben… Mire is, talán, hogy gyermeke már nem szereti, s csak nagy áldozat, esetleg karrierjéről való lemondás árán tudná felnevelni, esetleg a család mint olyan már más színben tűnik fel előtte? Lemond a fiúról, visszaadva őt az időközben a munkahelyét is feláldozó apának. A különösebb előkészületek nélküli happy end azonban nem adja meg a katarzishoz szükséges időt, sem annak az esélyét, hogy megkönnyebbülten távozzunk a „Vége” felirat után. Kovács Patrícia játéka – részint a nyelvi-kiejtésbeli hiányosságok miatt – nem tud kibontakozni, csupán a „melodráma” szintjén marad, a gyors és felelőtlen döntések okaként sztereotípiák tömege tolakszik elénk, részvétet nem vált ki. -ce

Lendva ünnepelt Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Lendva város első írásos említésének 820. évfordulója alkalmából indított sorozatunk, melyben a Népújság minden 2012. évi számában egy-egy jelentős epizódot mutattunk be, végéhez ért. A város gazdag történelméből ötven olyan eseményt vagy legendát, illetve személyiséget, családot, egyesületet, épületet stb. mutattunk be, mely valamelyik korszakban és ezzel a történelemben meghatározó szerepet töltött be. Emlékeztünk a város védőszentjeire, a Bán­f fy családra, Kultsár Györgyre, Mátyás királyra és Beatrixra, Hadik Mihályra, az Esterházyakra, Zala Györgyre, Kakasdi Hajós Mihályra, Laubheimer O s z k á r ra , a B a l k á ny i családra, Dervarics Kálmánra, Pataky Kálmánra és Hadrovics Lászlóra, megvilágítottuk a vár és a Fő utcai jeles épületek

történetét, a templomok létrejöttét, a tűzoltóegylet, a takarékpénztár, a filoxéra elleni egyesület, az izraelita iskola, a polgári iskola, az esernyőgyár, a fociklub, a kerékpáregylet megalakulását és működését, az Alsó-Lendvai Hiradó és a Millenniumi Emlékkönyv megjelenését… Az újabb történelemből írtunk a Našička dolgozóinak sztrájkjáról, Tito látogatásáról, a termálvízre bukkanásról, a Makovecz-házról és az autópályáról, Gálics István, Gábor Zoltán és Király Ferenc képzőművészeinkről… A Népújságban a heti sorozattal csatlakoztunk a jubileum megünnepléséhez, melyet a város és szinte valamennyi intézménye méltóan megünnepelt. A város történelmének 50 epizódja – melyben a múlt értékei tükröződnek a mába és nemegyszer tanulságos utat mutatnak a jelennek – könyvben is megjelenik. Az ünneplő évet zárva és a 2013-as évet nyitva a kétnyelvű magyar–szlovén kiadvány Lendva Község társkiadásával januárban kerül a könyvespolcokra.

Döntés a 2013-as nívódíjasokról Az MNMI Tanácsa keddi zártkörű ülésén döntött a 2013. évi magyar nemzetiségi kulturális nívódíjak odaítéléséről. A tanács a következő határozatot fogadta el: életműdíjban részesül Pozsonec Mária, korábbi parlamenti képviselő, kulturális nívódíjat érdemelt ki a Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató-házaspár, az Új Muravidék Citerazenekar, valamint Gerics Ferenc, a Lendvai Galéria-Múzeum volt igazgatója. Posztumusz kulturális díjban részesül Pisnjak Anna, a Diáxínpad és az Egy&Más Vándorszínház fiatalon elhunyt tagja. A díjazottak, illetve a hozzátartozók a kitüntetéseket a magyar kultúra napjának tiszteletére január 22én szervezett hagyományos gálaműsorban vehetik át. (-)

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .

7


Muravidék E-transformer az 1. Sz. Lendvai KÁI-ban

Az iskolában e-hulladékot is gyűjtenek

A múlt héten először érkezett Lendvára az e-transformer. Úti célja az 1. Sz. Lendvai KÁI udvara volt, s a különleges járműben a tanulók megtekinthették, miként történik és mely anyagok visszanyerését jelenti az e-hulladékok és elemek feldolgozása. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Egyre fontosabbá válik a papír, az üveg, a fém és a műanyag szelektált gyűjtése mellett az e-hulladék gyűjtése is. A gyűjtési és ismeretterjesztési, tudatosítási célokat az Odločuj projektbe foglalták, melynek kivitelezője a ZEOS Kft., társtámogatója pedig a szlovén környezetvédelmi minisztérium és az Európai Bizottság. A két évre kiterjedő projekt keretében született meg az e-transformer multimédiás jármű elindítása is. A programhoz az 1. Számú Lendvai KÁI mint öko-iskola is csatlakozott,

8

a projekt helyi vezetője Kuszek Zsana és Žalik Me­

külön gyűjtődobozokat felállítva a használt elemek,

A tanulók körében nagy érdeklődést váltott ki az udvarukra érkező e-transformer. lita általános iskolai tanárnők. – Az iskolában elektronikai hulladékot gyűjtünk, az iskola bejáratánál ökosarkot alakítottunk ki,

égők, kisebb elektromos és elektronikai gépek, mint a telefon, MP3, játékok stb. gyűjtésére. December 12-én az iskola udvarán a nagyobb elektronikai

hulladékokat gyűjtöttük össze (háztartási nagy- és kisgépek, tévék, monitorok stb.). Örömünkre szolgál a jó visszhang, s reméljük, a hagyományos papírgyűjtés mellett sikeresek leszünk ezen a téren is – mondta az első gyűjtési akcióról Kuszek Zsana. Az elektronikai készülékek önmagukban nem károsak, de tudni kell, hogy a környezetre és az emberek egészségére ártalmas komponenseket tartalmazhatnak, mint a higany vagy a gázok (hűtők), ezért ezek semmiképp sem kerülhetnek a vegyes hulladékok közé, de a darabos hulladékok közé sem. Az 1. Számú Lendvai KÁI-ban a tanulók a kisebb tárgyakat év közben leadhatják, a nagyobbakat a meghatározott időszakban. – A nagyobb tárgyak

leadására majd áprilisban lesz lehetőség, amikor egy hétig a lakosság is hozzájárulhat az akcióhoz. Az e-hulladékot az e-transformer szállítja el kétszer évente – mondta Kuszek Zsana. A jármű a múlt héten járt először Lendván, megtekintését az iskola felsőbb tagozatos tanulói számára tették lehetővé, kapcsolódva a tananyaghoz is. – A tanulók láthatták, milyen utat járnak be az e-hulladékok, miután a gyűjtődobozokból elszállításra kerülnek. Egy film és ismertető által megtudták, mit jelent a hulladék kezelése, milyenek az összetevői és milyen anyagokat lehet visszanyerni belőlük, ami tulajdonképpen az újrahasznosítást jelenti. A látottak nagy érdeklődést váltottak ki a diákok körében. Fontos tudatosulnia, hogy a papírnál, az üvegnél és a műanyagnál sokkal károsabb az elektronikai hulladék – mondta a tanárnő a „csodagép” látogatásáról.

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .


Info

Rétegrepesztés – ellentétes válaszok Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő a korábban a gázkutatásnál alkalmazott rétegrepesztéses eljárással kapcsolatban feltett kérdésekre kapott válaszokban jelentkező ellentétekre figyelmeztette Franc Bogovič mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztert. Göncz magyarázatot várt azokra az ellentmondásokra, amelyeket a hat muravidéki képviselő közös kérdésére kapott válaszból (október) és a környezetvédelmi felügyelőség megállapításából (szeptember) olvasott ki. Érdekli továbbá az is, hogy a felügyelőség döntése alapján a rétegrepesztést Lendva környékén valóban leállították-e ideiglenesen, vagy netán mégis folytatni lehet a munkálatokat.

Bogovič miniszter az AEA Technology ügynökség és az Európai Bizottság augusztusban elkészített beszámolójának megállapításaira, továbbá a többi, jelenleg ismert információra hivatkozva ismét kifejtette, hogy a minisztérium nem szándékozik leállítani, illetve betiltani a vitatott technológiát, hiszen alacsony a káros következmények kockázata. A környezeti felügyelőség döntése pedig konkrétan a Geoenergo Kft. hiányos engedélyeire vonatkozik, s nem jelenti a gázkitermelési projekt teljes leállítását. A Geoenergo Kft.-nek a dokumentációt a vízügyi beleegyezéssel kell kiegészítenie, addig a rétegrepesztési munkálatokat ideiglenesen felfüggesztik. A vízügyi beleegyezéshez november

végéig még nem nyújtottak be kérvényt. A rétegrepesztés bányászati művelet, mely hatással lehet a talajvízre is, s ebből a szempontból már a vízügyi törvény

Véradási akció Lendván A Vöröskereszt területi szervezete a transzfúziós intézettel közösen véradási akciót szervez 2012. december 21-én 7.30 és 12.30 óra között a Lipa szálloda helyiségeiben. A szervezők várják az egészséges polgárokat a humanitárius akcióban való részvételre.

fenhatósága alá is tartozik, így biztosítani kell a vízügyi engedélyeket is. A bányászati felügyelő júliusban elrendelte a művelet műszaki paramétereinek újbóli felmérését.

A felsoroltak értelmében a felügyelő intézkedése nincs ellentmondásban a minisztérium véleményével – áll Bogovič miniszter levelében. Szolarics Nađ Klára

Változások a Nafta Felügyelőtanácsában Három új tagot nevezett ki a szlovén kormány a lendvai Nafta Felügyelőtanácsába. A múlt szerdai ülésen felmentették Roman Ferenčakot, a tanács elnökét és Drago Petrovič tagot, Evgen Drvarič pedig már május 31-én benyújtotta a tisztségről való lemondását. A kormány a következő négyéves időszakra Fehér Pal Metkát, Gabrijela Drvaričot és Miran Maučecet nevezte ki a Nafta Felügyelőtanácsába. Kérdés, hogy követheti-e a Felügyelőtanács tagjainak leváltását Cveto Žalik igazgató leváltása is? A kormány beleegyezését adta a külön revizor kinevezéséhez is, aki vizsgálat alá veszi a Nafta Strojna Kft. eladását, illetve a Nafta vezetőségének ezzel kapcsolatos döntéseit. A Nafta Strojna Kft.-t a Stroj Baz vásárolta meg 5,3 millió euróért. SNK

A karácsonyi időszak varázsa adjon mindenkinek békét és meghittséget, az újesztendő pedig sok szerencsét, egészséget, sikert és egymásközti megértést! mag. Balažek Anton polgármester és munkatársai, valamint Lendva Község Tanácsa

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .

9


Info a mai napon... December 20-án történt 1699 I. Nagy Péter orosz cár megparancsolta, hogy az új év kezdete ne január elseje, hanem szeptember elseje legyen. 1865 Megszületett Maude Gonne ír nacionalista harcos, akit az ír Jeanne d’Arc-nak is neveztek. 1902 Bemutatták Huszka Jenő „Bob herceg” című operettjét. 1907 Megszületett Bárány István olimpiai ezüstérmes, Európabajnok úszó, edző, sportvezető, szakíró. 1924 Ausztriában a schilling lett a hivatalos fizetőeszköz. 1944 A bajorországi Mühldorfban meghalt Bródy Imre fizikus, a kriptonlámpa feltalálója. 1946 Megszületett Uri Geller, magyar származású, izraeli születésű parafenomén, parapszichiáter. 1957 Meghalt Ferenczy Noémi Kossuth-díjas festőművész. 1963 Frankfurt am Mainban bíróság elé állították az auschwitzi koncentrációs tábor 21 volt SS-őrét.

visszapillantó

1972. december 29-én, 46. szám

Ahol a Népújság készül A lendvai szerkesztőségből érkező kéziratok először a gépszedőhöz kerülnek. Itt „csúszik be” legtöbbször az úgynevezett „sajtóhiba” is. A gépszedők után a kézi szedőkhöz, a „tördelőbe” kerül az anyag. Képünkön: Jože Burnik, Franjo Škarabot, Drago Šabjan, Franc Seres, Dušan Pahor. Rajtuk kívül még nyomdászok, valamint a műszaki vezető, Feri Celec is besegítenek, ha nagyobb terjedelemben, több oldalon jelenik meg lapunk. És végül Jane Džuban gépmesterhez kerülnek a betördelt oldalak, aki minden igyekezetével azon van, hogy minél tisztább és szebben nyomott lap kerüljön olvasóink kezébe.

étel, erő, egészség

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Ünnepi sült húsok

Az ünnepek nem múlhatnak el ünnepi sült húsok nélkül. Kívül ropogós, belül lédús, gazdag ízvilággal

– igazi ínyencségek. Csak arra ügyeljünk, hogy a látható zsiradékokat eltávolítsuk róluk. A húst először

Ünnepi marhahústekercs csirketöltelékkel • • • • • •

eltávolítjuk, hogy a hús szép pirosra süljön. A sült maradékát hidegtálként is felszolgálhatjuk.

Ünnepi sertéssült almával

1 kg szép marhahús • 30 dkg darált csirkemell 2 mogyoróhagyma • 1 sárgarépa fél piros színű paprika • fél zöldpaprika 15 dkg póréhagyma • 4 gerezd fokhagyma egy csokor aprított petrezselyem • 1 tojás 4 kanál olaj • só, bors, egy ágacska rozmaring vagy kakukkfű • 1,5 dl húsleves

A húst szeletekre vágjuk, kiverjük, mindkét oldalán sózzuk és borsozzuk. A darált csirkehúshoz hozzáadjuk a felvert tojást, a finomra szeletelt mogyoróhagymát és a fokhagymát, a póréhagymát, a felkockázott paprikát és a durvára reszelt sárgarépát. A húsra rátesszük a tölteléket, feltekerjük és konyhai fonallal átkötjük. Egy serpenyőben felmelegítünk 2 kanál olajat és a tekercset minden oldalán átsütjük (kb. 6 perc). A tekercset ezután áttesszük egy tepsibe, olajat, pár kanál levest és egy ágacska rozmaringot adunk hozzá. Fóliával lefedjük és sütőben sütjük. A sütés vége felé a fóliát eltávolítjuk, hozzáöntjük a megmaradt levest és készre sütjük.

" 10

egy serpenyőben minden oldaláról átsütjük. A sütés kezdetén lefedjük fóliával, a vége felé viszont a fóliát

• • • • •

80 dkg sertéslapocka • 2 savanyú alma 1 hagyma • 3 gerezd fokhagyma • 3 kanál olaj 1 kanál almaecet • 1 kanál aprított, friss rozmaring só, durvára őrölt bors • 1,5 dl húsleves 2 kanál mustár

A húsból szeletet alakítunk ki úgy, hogy félig bevágjuk (nem végig), és „kinyitjuk”, mint egy könyvet. Kiverjük, és mindkét oldaláról borsozzuk és sózzuk. A húsra tesszük a tölteléket, feltekerjük és konyhai fonallal átkötjük. Egy serpenyőben felmelegítjük az olajat és a hústekercset minden oldaláról átsütjük (kb. 6 perc). Ezután a húst áthelyezzük egy tepsibe, olajjal megcsepegtetjük, fóliával befedjük és megsütjük. A sütés vége felé a fóliát eltávolítjuk, mustárral elkevert levest öntünk alá és készre sütjük.

" N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .


Info december 21. péntek

december 22. szombat

Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Panoptikum, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A 2012 év sportolója, ism.,15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Ifjúsági műsor, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Beszélgetés, 21:00 Az Országgyűlés 20 éve, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:25 Jó reggelt, 14:05 Szlovén vízkör, 14:25 Marpurgok – dok. film, ism., 15:20 A nyolcadik nap, ism., 15:50 Művelődési műsor, 6:15 Szeretem a futballt, 16:50 Percek a..., 17:25 Hidak, ism., 18:00 Fekete-fehér idők, 18:15 Szlovén magazin, 18:45 Érdekel a könyv, 19:05 A kis nagyvilág – angol sorozat, 20:00 Egészségünkre!, 21:25 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 22:00 Scott és Bailey – angol sorozat, 22:50 Paranormál – am. film, 0:10 A krízis – am.–iraki film.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 12:55 Esély, 13:30 Négy szellem, 14:25 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 14:55 William és Kate – egy álom valóra vált – angol film, 16:25 MM, 14:55 William és Kate – egy 17:25 Jövő-időben, álom valóra vált 17:35 Híradó, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén Péntek, 21:10 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:10 Az Este, 22:45 Az Omega-sztori, 23:40 Figaro, 1:25 Híradó, 1:35 Maradj talpon!

Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Hét, 14:25 Alpok–Duna–Adria, 14:55 Állatokról, emberekről, 15:20 A ke r t b e n , 15:45 Village Folk, 15:55 A karibi kincsek őrzői – francia dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat 23:10 Reklámőrültek délután, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Ünnepély az önállóság napja alkalmából, 21:00 Az én Szlovéniám, 22:40 Hírek, 23:10 Reklámőrültek – am. sorozat, 0:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:30 Az időn át, 9:00 Beszélgetés Gari Kaszparovval, 10:30 Bobby és Boris – színházi előadás, 12:45 Szlovének Olaszországban, 13:25 Az egyetem, 13:50 A nyolcadik nap, 14:20 Különleges kínálat, 14:45 Sportbolygó, 15:15 Labdarúgó-magazin, 15:50 Az 2012. év sportolója, 17:25 Röplabdamérkőzés, nők, döntő, 19:25 Sport-kihVás, 20:00 Browning fordítása – angol film, 21:30 Hullámok közt, 22:00 A Val 202 névadója, 23:00 Aritmia, 23:30 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Summa, 12:35 Séf – kínai film, 12:50 Épül a park, 13:20 Ki szívét osztja szét..., 14:15 Copperfield Dávid – olasz film, 16:00 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Az ajtó – magyar film, 21:55 Omega-koncert, 22:50 Kiadatás – am. film, 0:50 XV. Lajos – a sötétség királya – francia film.

RTL Klub

RTL Klub

8:10 Reggeli, 11:30 Asztro Show, 12:35 Brandmánia, 13:05 Fókusz, 13:45 Pasik – magyar sorozat, 14:10 Gálvölgyi-show, 15:25 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 16:55 Riválisok – mexikói sorozat, 17:25 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód, 20:05 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 22:15 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:20 Odaát – am. sorozat, 0:10 Reflektor, 0:25 Törzsutas, 1:00 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 10:55 EZO.TV, 12:00 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 14:00 Tények délután, 14:55 Árva angyal – mexikói sorozat, 15:25 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:25 Titkok hálójában – mexikói sorozat, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:50 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 20:30 The Voice – Magyarország hangja, 23:20 Haláli zsaruk – am. sorozat, 0:20 Grimm – am. sorozat, 1:20 Tények este.

Duna Tévé 5:30–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Éretlenek – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 A világ metrói – dok. sorozat, 15:50 Zodiákus – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Magyar történelmi 21:00 A peleskei arcképcsarnok, 17:25 Tálentum nótárius – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 A karvaly csendje – francia sorozat, 20:45 Hírek, 20:50 Dunasport, 21:00 A peleskei nótárius – magyar film, 22:10 Kultikon, 22:25 Beszélőn – francia film, 0:25 Koncertek az A38 hajón, 1:15 Ismétlések.

7:00 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:25 XXI. század, 11:55 Házon kívül, 12:25 Autómánia, 13:00 Szeszélyes, 20:00 Zimmer Feri 2. 14:05 Cobra 11 – német sorozat, 16:10 Nevem: Senki – olasz film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 Zimmer Feri 2. – magyar film, 22:00 Tökéletes katona 3. – Befejezetlen ügy – am. film, 23:55 Az igazi Mikulás – magyar film, 1:40 Tudorok – ír sorozat.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:30 Babavilág, 13:00 9 hónap, 13:30 Tűsarok, 14:00 Autóguru, 14:30 Doki – am. sorozat, 15:30 Célkeresztben – am. sorozat, 16:30 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Állj, vagy lő a mamám! – am. film, 21:25 Kismocsok – am. film, 23:15 Sliver – am. film, 1:10 EZO.TV.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Énekkari nagytalálkozó – magyar film, 13:10 Gigi – am. musical, 15:05 Hagyaték, 15:40 Önök kérték!, 16:35 Egy szoknya, egy nadrág – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Hogy volt!?, 19:30 Trükkös gyémántrablás – angol film, 21:20 Színház az egész… – Komédiások – magyar sorozat, 22:15 Dunasport, 22:30 Napok, évek, századok – magyar sorozat, 23:25 MüpArt – koncert, 1:10 Koncertek az A38 hajón.

december 23. vasárnap Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Egészségünkre!, ism., 15:20 A varázsdajka – am. film, 17:00 Hírek, 17:15 Korszerű család – am. sorozat, 17:40 Találd ki, hogy ki jön ma vacsorára, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:05 Tito – a végrendelet utolsó tanúi – dok. sorozat, 21:05 Maribor 2012, 21:55 Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, 22:30 Hírek, 22:55 Ars 360, 23:10 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:20 Az időn át, 8:45 Glóbusz, 9:20 Percek a..., 9:50 Alpok–Duna–Adria, ism., 10:20 Turbulencia, 10:50 Zenés matiné, 13:05 Szeretem a futballt, 14:05 Fra n č i š e k – mindenki testvére – dok. film, 15:05 A szlovén hazafias dalok fesztiválja, ism., 17:00 A názáreti József – olasz 17:00 A názáreti József film, 18 : 3 5 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 19:15 Volt egyszer..., 19:50 Lottó, 20:00 Karácsonyi vacsora – szlovén film, 20:55 Dosszié, 21:55 Az ökoterrorista vallomásai – am. dok. műsor, 23:25 City folk: Zágráb, 23:50 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Múlt-kor, 12:35 Angi jelenti, 13:05 A szalmakalapos férfi nyomában, 13:45 Ki szívét osztja szét..., 14:40 Copperfield Dávid – olasz film, 16:25 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 17:55 Mentsük meg a karácsonyt! – kanadai film, 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:30 Omega koncert, 22:25 A nagy karácsonyi izzócsata – kanadai film, 23:55 Szekeres Adrien adventi koncertje.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Trendmánia, 10:40 Teleshop, 11:35 Törzsutas, 12:15 Havazin, 12:45 Szeszélyes, 14:00 Zimmer Feri 2. – magyar film, 15:50 Az angyalok is babot esznek – olasz film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Télbratyó – am. film, 22:10 Teljes gázzal – német film, 0:15 Portré, 0:50 Tudorok – ír sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:35 EZO.TV, 11:10 Teleshop, 12:15 Egészségmánia, 12:45 Borkultusz, 13:15 Stahl konyhája, 13:45 Én is szép vagyok, 14 : 15 T ö b b mint TestŐr, 14:45 A kiválasztott – am. sorozat, 15:45 Monk – am. 20:05 Csillagpor sorozat, 16:45 Állj, vagy lő a mamám! – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Csillagpor – angol–am. film, 22:35 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:40 Hősök – am. sorozat, 1:40 EZO.TV.

Duna Tévé 6:25 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 12:50 Halálos tavasz – magyar film, 14:25 Talpalatnyi zöld, 14:50 Hazajáró, 15:20 Hogy volt!?, 16:20 Gül baba – magyar film, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Heti hírmondó, 19:05 Önök kérték!, 20:00 A szerelem bolondjai – magyar film, 21:05 A remény rabjai – am. film, 23:25 Dunasport, 23:40 Klubszoba, 0:35 A tél 53 napja – spanyol film.

december 24. hétfő Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:05 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Karácsony egy másik városban – am. film, 21:40 A Szlovén RTV Szimfonikusainak karácsonyi hangversenye, 22:55 Diótörő – balett, ism., 23:10 Karácsony a Postojnai-barlangban, 23:45 Éjféli szentmise közvetítése Ljubljanából, 1:10 Mária Magdolna – koprodukciós film.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:25 Jó reggelt, 14:45 Kedves szakácsnő elvtársnőim – dok. film, 15:35 Maribor 2012, 16:25 A karibi kincsek őrzői – francia dok. sorozat, ism., 17:25 Jó napot, Koroška!, 17:55 Helyes ötlet!, 18:20 Ez lesz a szakmám, 18:55 A kis nagyvilág – angol sorozat, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Waldbühne 2011 – koncert, 21:15 Magorium úr varázslatos világa – am. film, 22:45 Esküvőláz Campobellóban – olasz–német film, 0:20 Jazz.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Meghitt ünnep, 12:50 A Maharadzsa lánya – olasz sorozat, 14:40 Sissi I. – A magyarok királynéja – osztrák film, 16:20 Rex, a kölyökfelügyelő – német film, 17:55 Jézus – am. film, 21:45 Jane Eyre 19:30 Híradó este, 20:00 Diótörő – angol film, 21:45 Jane Eyre – angol–am. film, 23:40 Márai-töredékek, 0:00 Karácsonyi éjféli szentmise közvetítése a pannonhalmi Szent Márton Bazilikából, 1:10 Pálos évszázadok.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Mary Poppins – am. film, 12:35 Télbratyó – am. film, 14:45 A születés – am. film, 16:30 Mi a manó – am. film, 18:30 Híradó, 18:55 Reszkessetek, betörők! – am. film, 21:00 Ízlések és pofonok – am. film, 23:00 Cserebere szerelem – am. film, 0:35 Második nekifutás – angol film.

TV2 6:00 TV2-matiné, 8:30 Bajkeverő majom – Boldog karácsonyt majom módra! – am. film, 9:30 Gézengúzok karácsonya – am. film, 11:05 Csillagpor – angol film, 13:25 Don Quijote szamarancsa – spanyol film, 15:05 A pót télapó – am. film, 16:50 Apát kérek karácsonyra – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Shrekből az angyal – am. film, 19:30 Shrek a vége, fuss el véle – am. film, 21:10 Nanny McPhee – A varázsdada – angol film, 23:00 P.S. I Love You – am. film, 1:15 Szeretetnepper – magyar film, 1:50 Ismétlések.

Duna Tévé 6:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:15 Angyalhaj, 12:30 Isten kezében, 13:00 Kívánságkosár – magyar sorozat, 16:00 Isten angyalainak sokszor nincsen szárnya – magyar film, 16:30 Boldog karácsonyt, Hetty néni! – kanadai film, 18:00 Híradó, 18:30 Régimódi történet – magyar film, 19:20 Karácsonyi 21:45 A varázsfuvola dallamok Salt Lake Cityből, 20:15 Egy varázslatos karácsony – angol film, 21:45 A varázsfuvola – francia–angol operafilm, 0:00 Éjféli szentmise közvetítése a Vatikánból, 1:35 Isten kezében, 2:05 A szentképek festője – Udvardi Erzsébet – magyar film, 2:30 Kívánságkosár – magyar sorozat.

M u rav i d é k i M a g ya r R á d i ó ( U R H 87 , 6 M H z, K H 5 5 8 k H z ) w w w. r t v s l o . s i / m m r, e - m a i l : m m r @ r t v s l o . s i 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

11


Info december 25. kedd Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Evangélikus istentisztelet, 11:00 Nikolaj hajója – dok. film, 11:50 Urbi et orbi Rómából, 12:30 Vivaldi: Négy évszak – hangverseny, 13:00 Hírek, 13:30 Karácsony a Postojnai-barlangban, ism., 14:00 A medve – francia–am. film, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Gyerekműsor, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 A híradó válogatásából, 20:00 Jézus születése – angol film, 21:30 Madagaszkár – dok. műsor, 22:25 Hírek, 22:40 Moszkitó-part – am. film, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Kincs a tenger mélyéből – norvég film, 11:15 Infodrom, 11:25 Jó óra, 12:45 Az én Szlovéniám, ism., 14:25 Kulturális hegycsúcsok, ism., 14:55 Hidak: Barangolások, ism., 15:30 Római vakáció – am. film, 17:25 A Kranji Gimnázium karácsonyi hangversenye, 18:55 A kis nagyvilág – angol sorozat, 19:55 Az Astro sorsolása, 20:00 Történetek és novellák a 19. századból – francia sorozat, 21:00 Il Divo – koncert, 22:00 Asztal száz személyre – dok. műsor, 22:50 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:30–10:05 Nap-kelte, 10:05 A magyar Parlament karácsonya, 11:00 Karácsonyi evangélikus istentisztelet, 12:00 Urbi et Orbi – XVI. Benedek pápa karácsonyi üzenete, 12:40 Tempfli József püspök portréja, 13:10 A Maharadzsa lánya – olasz sorozat, 14:40 Sissi II. – Az ifjú császárné – osztrák film, 16:25 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 17:55 Jézus – am. film, 19:30 Híradó este, 20:00 Életrevalók – francia film, 21:55 80 nap alatt a Föld körül – am. film, 23:50 Kaliforniai karácsony – am. film, 1:15 Hegedűgála 2001.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:10 Mesék a folyópartról – angol film, 11:30 Mrs. Télapó – am. film, 13:05 Reszkessetek, betörők! – am. film, 14:55 Dr. Dolittle 3. – am. film, 16:35 Huncutka – am. film, 18:30 Híradó, 18:55 Reszkessetek, betörők! 2.: Elveszve New 14:55 Dr. Dolittle 3. Yorkban – am. film, 21:10 Négy karácsony – am. film, 22:40 Kőkemény család – am. film, 0:35 Karácsonyi rémek – am. film.

TV2

december 26. szerda Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 11:25 A szlovén vízkör, 12:00 Dr. Angela Piskernik portréja, 13:00 Híradó, 13:30 Minden kutya a mennybe megy – koprodukciós film, 15:10 Hidak, 15:55 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Gyerekműsor, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 A híradó válogatásából, 20:05 Cirkuszt, kenyeret! – szlovén film, 21:40 Virágot mindörökké, 22:45 Hírek, 23:05 Zenés est, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:45 Ünnepély az önállóság napja alkalmából, ism., 9:50 Beszélgetés, 10:50 Az Országgyűlés 20 éve, 12:15 Szombat délután, ism., 13:30 Hullámok közt, 14:10 Állatokról, emberekről, 14:40 A kertben, 15:10 Európai magazin, 15:30 23:25 Vidocq detektív A Val 202 névadója, ism., 16:50 Hamupipőke – operafilm, 18:55 A kis nagyvilág – angol sorozat, 19:50 Lottó, 20:00 Waldbühne 2012 – koncert, 2. rész, 21:10 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 21:55 Jó estét, jó szerencsét! – am. film, 23:25 Vidocq detektív – francia film.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Portréfilm Péreli Zsuzsa gobelinművészről, 12:50 A Maharadzsa lánya – olasz sorozat, 14:25 Sissi III. – Sorsdöntő évek – osztrák film, 16:10 Régmúlt karácsonyok, 16:15 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 17:45 Óz, a csodák csodája – am. musical, 19:30 Híradó este, 20:00 Pillangó – magyar film, 21:45 Hóbarát – am. film, 23:25 Egy szép nap – angol film, 1:05 Mendika.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 9:50 Éliás és a Hajókirály – norvég rajzfilm, 11:05 Szánon nyert örökség – kanadai film, 12:55 Reszkessetek, betörők! 2.: Elveszve New Yorkban – am. film, 15:00 Elnökcsemete – am. film, 16:45 Télapu 3.: A szánbitorló – am. film, 18:30 Híradó, 18:55 Jégkorszak – Állati nagy karácsony – am. film, 19:15 Összekutyulva – am. film, 21:10 Minden végzet nehéz – am. film, 23:25 A nyughatatlan – am. film.

TV2

7:00 Tv2 matiné, 9:10 Lucky Luke – Irány a vadnyugat – francia rajzfilm, 10:45 Nanny McPhee – A varázsdada – angol film, 12:35 Kiskarácsony mindenáron – am. film, 14:25 Shrek a vége, fuss el véle – am. film, 16:10 Shrekből az angyal – am. film, 16:35 Kutyám, Jerry Lee 3. – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Kung Fu Panda ünnepe – am. film, 19:30 Elvitte a víz – am. film, 21:05 Igazából szerelem – angol film, 23:35 Ismétlések.

Duna Tévé 6:35 Boldog karácsonyt, Hetty néni! – kanadai film, 8:00 Egy varázslatos karácsony – angol film, 9:30 Tüskevár – magyar sorozat, 10:35 Vad galamb – angol film, 12:00 Kapcsoljuk Rómát, 12:30 Híradó, 12:45 Ebből is egy kicsikét – Domján Edit, 13:00 Kívánságkosár – magyar sorozat, 16:00 Karácsonyi pásztorjáték – magyar film, 16:30 Szelek szárnyán – Karácsonyi történet – kanadai film, 18:00 Híradó, 18:30 Régimódi történet – magyar film, 19:20 Duna 20 – Születésnapi Gála – magyar sorozat, 20:45 Karácsonyi fények – am. film, 22:25 Biblia: Pál apostol – olasz film, 0:05 Respighi: Róma ünnepei – magyar film, 0:30 Bennünk fénylő csillag – magyar film, 1:10 Aranyban álmodó – magyar film, 1:35 „Ó, szép fenyő...” – magyar film, 2:30 Ismétlések.

6:00 TV2 matiné, 8:05 Délelőtt a TV2-vel, 11:00 Egy varázslatos karácsony – angol film, 12:45 Kung Fu Panda ünnepe – am. 20:40 A randiguru film, 13:15 Elvitte a víz – am. film, 14:50 Túlélni a karácsonyt – am. film, 16:40 Egértanya – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Madagaszkár 2. – am. film, 20:40 A randiguru – am. film, 23:00 Nagypapát kérek karácsonyra! – am. film, 0:35 Ismétlések.

Duna Tévé 5:25–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Mesélő cégtáblák – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 16:00 Udvari Erzsébet – magyar portréfilm, 16:25 Simon Menyhért születése – magyar film, 18:00 Híradó, 18:30 Régimódi történet – magyar film, 19:20 Duna 20 – Születésnapi Gála, 20:55 Kóristák – francia film, 22:30 Biblia: Pál apostol – olasz film, 0:15 Bogányi Gergely zongorázik, 0:50 Baxtalo krecsuno te del amen o Del! – magyar dok. film, 1:30 Ismétlések.

december 27. csütörtök Szlovén Tévé

december 28. péntek Szlovén Tévé

7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Zene Trieszttől Trbižig – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Mészkészítés Prelokán – dok. film, 14:20 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Levél és virág – dok. műsor, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Őszi virágok – szlovén sorozat, 20:55 Madagaszkár – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 A nyolcadik nap, 23:35 Ami szent és a világ, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:55 Jó reggelt, 14:10 Találd ki, hogy ki jön ma vacsorára, ism., 15:10 Európai magazin, 15:30 Mia Žnidarič és a Nevidni orkester – dok. műsor, 16:15 Alma M. Karlin – A magányos utazás – dok. film, 17:45 Hidak: Határtalan, ism., 18:15 Az egyetem, 18:45 Ars 360, ism., 18:55 A kis nagyvilág – angol sorozat, 19:50 A lóhere, 20:00 Bravo orkester – Klasszikus darabok, 21:00 Stoned – Brian Jones halála – angol film, 22:40 Stanley Jordan gitáros koncertje, 23:40 Gandzsa – am. sorozat.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Poén Péntek, 13:25 Szuperokos állatok – angol film, 14:15 Séf – kínai dok. film, 14:35 Kutyába se veszlek – am. film, 16:15 Szerencse Híradó, 16:30 Egyszer 21:35 S.O.S. szerelem! volt, hol nem volt – am. sorozat, 18:00 Ace Ventura – Az állati nyomozoo – am. film, 19:30 Híradó este, 20:15 Fábry, 21:35 S.O.S. szerelem! – magyar film, 23:20 Roma Hungaricum, 0:30 Szűzlányok ajándéka – am. film.

RTL Klub 7:25 Kölyökklub, 10:20 Asztro Show, 11:20 A gyűrű átka – német film, 14:40 Jégkorszak – Állati nagy karácsony – am. film, 15:00 Majom bajom – am. film, 16:40 Én a vízilovakkal vagyok – olasz film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:25 Hé haver, hol a kocsim? – am. film, 20:55 Keresd a nőt! – am. film, 23:05 Az én Amerikám – ausztrál film, 0:50 Totál szívás – am. sorozat.

TV2 6:00 Tv2 matiné, 8:40 Délelőtt a TV2-vel, 11:25 Rex felügyelő – német sorozat, 12:25 Nagypapát kérek karácsonyra! – am. film, 14:05 A randiguru – am. film, 16:20 Az Angyal – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Az elveszett frigyláda fosztogatói – am. film, 21:10 D.E.B.S. – Kémcsajok – am. film, 22:55 Pénzvonat – am. film, 0:55 EZO.TV, 2:05 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:20 Éretlenek – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Erdélyi történetek – magyar dok. sorozat, 15:50 Világvédett lehetne – magyar sorozat, 16 : 0 5 Jane Goodall utazása – német dok. 21:10 Alfa Rómeó és Júlia film, 18:00 Híradó, 18:35 Régimódi történet – magyar sorozat, 19:30 Az ír tánc királyai – A Lord of the Dance – angol táncfilm, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:10 Alfa Rómeó és Júlia – magyar film, 22:45 Kultikon, 23:00 MüpArt Classic, 0:20 Kézjegy, 1:00 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Élet az emberek után – am. dok. műsor, i s m . ,15 : 0 0 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Roma nemzetiségi műsor, 13:30 Élet az emberek után 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Ifjúsági műsor, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Őszi virágok – szlovén sorozat, 21:00 Az Országgyűlés 20 éve, 20:50 Színészek maszk nélkül, 21:20 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:25 Semmering: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 11:15 Jó reggelt, 13:25 Semmering: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 14:50 Hallgassunk a csöndre, 15:15 A nyolcadik nap, ism., 16:00 Szeretem a futballt, 16:25 Mozogj velünk!, 16:55 Mozire: Calcit Volleyball – Salonit Anhovo, röplabdamérkőzés, 19:00 A kis nagyvilág – angol sorozat, 20:00 A Naprendszer csodái – angol dok. sorozat, 20:50 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 21:20 Scott és Bailey – angol sorozat, 22:10 Faun labirintusa – koprodukciós film, 0:05 Filmezz! – spanyol film.

Magyar Tévé 5:25–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Mindenből egy van – magyar sorozat, 13:25 Szuperokos állatok – angol film, 14:20 Épül a park, 14:50 A kullancs – francia film, 16:20 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 17:50 Ace Ventura 2. – Hív a természet – am. film, 19:30 Híradó este, 20:15 Én, József Attila, 22:20 Illényi Katica és a Győri Filharmonikusok, 0:00 Pillangó – am. film.

RTL Klub 7: 2 5 Kölyökklub, 10:35 Asztro Show, 11:30 Pusztító lavina – német film, 13:10 Az Északi-tenger kalózai – spanyol film, 16:35 A három testőr – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz, 19:25 23:05 Ripley a mélyben Tucatjával olcsóbb 2. – am. film, 21:10 Ellenséges terület – am. film, 23:05 Ripley a mélyben – német–francia–angol film, 1:00 Törzsutas, 1:25 Totál szívás – am. sorozat.

TV2 6:00 Tv2 matiné, 10:25 EZO.TV, 11:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 12:35 Matilda, a kiskorú boszorkány – am. film, 14:25 Az elveszett frigyláda fosztogatói – am. film, 16:35 Kettőn áll a vásár – am. film, 18:30 Tények, 18:55 Cápamese – am. film, 20:30 The Voice – Magyarország hangja, 23:20 Gyorsabb a halálnál – am. film, 1:15 EZO.TV, 2:20 A kábelbarát – am. film.

Duna Tévé 5:25–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Éretlenek – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 14:55 Énekkari nagytalálkozó, 15:45 Szerelmes földrajz – magyar sorozat, 16:20 Az ezüst Brumby – ausztrál film, 18:00 Híradó, 18:35 Régimódi történet – magyar film, 19:30 Egy este az Il Divóval – A barcelonai koncert – angol film, 20:45 Hírek, 20:50 Dunasport, 21:00 Csodaországban – am. film, 22:35 Kultikon, 22:50 Koncertek az A38 hajón, 23:45 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, e-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 575 1719, Titkárság: ( 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .


Info december 30. vasárnap

Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 K2 – dok. film, 14:10 Alpok–Duna–Adria, 14:40 Állatokról, emberekről, 15:05 A kertben, 15:35 Village Folk, 15:50 A hiányzó kapocs a múltunkhoz – angol dok. műsor, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Őszi virágok – szlovén sorozat, 21:00 Író az árnyékban – koprodukciós film, 23:00 Hírek, 23:30 Reklámőrültek – am. sorozat, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:35 Az időn át, 9:00 Szlovén villanások, 9:30 Az egyetem, 10:00 Gyerekműsor, 11:00 A nyolcadik nap, 11:40 Bormio: Lesiklás, férfiak, 13:05 Mozogj velünk!, ism., 13:30 Sport-bolygó, ism., 13:55 Labdarúgó-magazin, 14:25 Sportmagazin, 14:55 Semmering: Műlesiklás, nők, 1. futam, 15:55 Oberstdorf: Újévi síugróturné, 17:10 Bormio: 21:00 A 202 napja: az Lesiklás, férfiak, 17:55 Elevators és vendégeik Semmering: Műlesiklás, nők, 2. futam, 18:55 Mozirje: Röplabdamérkőzés, döntő, 21:00 A 202 napja: az Elevators és vendégeik, 22:00 Idegenforgalmi műsor, 22:25 Asztal száz személyre – dok. műsor, ism., 23:15 A vendéglátó – dél-koreai film, 1:10 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Labdarúgó-magazin, 12:35 Szuperokos állatok – angol dok. film, 13:30 Mama kicsi fia – am. film, 15:00 Sport 2012, 16:25 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 17:55 A Dal 2012: Hogyan találtuk meg az ország dalát?, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Robin Hood, a tolvajok fejedelme – am. film, 22:35 Solti 100 – koncertfilm, 0:40 Veszélyes Bangkok – am. film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:30 Magyarország – Románia férfi kézilabda-mérkőzés, 13:15 Megy a gőzös – magyar film, 14:50 Tucatjával olcsóbb 2. – am. film, 16:30 A smaragd románca – mexikói-am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:20 Batman: Kezdődik – am. film, 21:50 Maffiózó vagyok, drágám – német film, 23:45 A nyomozó – magyar film, 1:45 Totál szívás – am. sorozat.

TV2 6:00 TV2-matiné, 11:50 Babavilág, 12:20 9 hónap, 12:50 Autóguru, 13:20 Cápamese – am. rajzfilm, 15:05 Muskétás kisasszony 15:05 Muskétás kisasszony – am.–német film, 18:30 Tények, 19:00 A Fantom – kanadai film, 22:35 A replikáns – am. film, 0:30 Kegyetlen játékok – am. film, 1:45 Kalandjárat, 2:05 EZO.TV.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:10 Robin Hood kalandjai – am. film, 13:55 Csoda a farkasokkal – francia–olasz film, 15:40 Hogy volt?!, 16:35 Szerencsés flótás – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Régimódi történet – magyar sorozat, 19:30 Szent Péter esernyője – magyar film, 21:00 Viszlát, Bajnok! – am. film, 22:50 Törzsasztal, 23:45 MüpArt-Kaláka, 1:45 Koncertek az A38 hajón.

Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Avsenik-dalok a Szlovén RTV Szimfonikusokkal, 15:00 Amerikai fogócska – am. film, 17:00 Hírek, 17:15 Korszerű család – am. sorozat, 17:40 Poredus János – szlovén monodráma, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:05 Tito – a végrendelet utolsó tanúi – dok. sorozat, 21:05 Dr. Bruno Hartman portréja, 21:55 Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, 22:30 Hírek, 22:50 Ars 360, 23:00 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:30 Az időn át, 9:00 Percek a..., 9:30 Alpok–Duna– Adria, ism., 10:00 Az amerikai nők – dok. film, ism., 10:50 Gyerekműsor, 13:20 Mary és Max – ausztrál rajzfilm, 14:55 Semmering: Műlesiklás, nők, 2. futam, ism., 15:55 Oberstdorf: újévi síugróturné, 18:00 Jó Mozartnak lenni – szlovén film, 19:50 Lottó, 20:00 Az álmodó – am. film, 21:45 Az örök élet – francia dok. műsor, 23:05 Könnyű kereset – svéd film.

December 20-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés a Szlovén Vöröskereszt Lendvai Területi Szervezete és a Dobronaki Plébániai Karitász képviselőivel (ismétlés: csütörtökön 17.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 21-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Úticélok, 12:25 Szuperokos állatok, 13:20 Apák napja – am. film, 15:00 Sport 2012, 16:15 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 17:50 Rocktábor 2.: A záróbuli – am. film, 19:30 22:25 Gosford Park Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:30 Poén péntek, 22:25 Gosford Park – am.–angol–olasz–német film, 0:40 Firkin a Művészetek Palotájában – koncertfilm.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Trendmánia, 10:35 Teleshop, 11:30 Törzsutas, 12:00 Magyarország–Szerbia férfi kézilabda-mérkőzés, 13:45 Szeszélyes, 14:50 Nyomoz a professzor – am. film, 16:25 A Nílus gyöngye – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 19:50 Csúcsformában 2. – am. film, 21:40 Utánunk a tűzözön – am. film, 23:45 Tudorok – ír sorozat, 1:40 Totál szívás – am. sorozat.

TV2 6:15 TV2-matiné, 10:00 EZO.TV, 10:30 Teleshop, 11:35 Egészségmánia, 12:05 Stahl konyhája, 12:35 Több mint TestŐr, 13:05 Monk – am. sorozat, 14:05 Lemony Snicket – A balszerencse áradása – am. film, 16:00 Az első lovag – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Rém rom – am. rajzfilm, 20:45 Mr. Magorium meseboltja – am. film, 22:30 Hepiendek – am. film, 0:55 Rajtaütés – arubai–hongkongi film, 2:20 EZO.TV.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:10 Ízőrzők, 12:45 Hazajáró lélek – magyar film, 14:15 Hazajáró, 14:45 Miss Austen bánata – am.–angol f i l m , 16 : 15 Két emelet boldogság – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Heti hír21:15 Ismeri a szandi mandit? mondó, 19:05 Önök kérték!, 20:00 A szerelem bolondjai – magyar film, 21:15 Ismeri a szandi mandit? – magyar film, 22:35 Klubszoba, 23:30 Egy ember és kutyája – francia–olasz film, 1:10 Az élet egy napban – am. dok. film, 2:40 Ismétlések.

(00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig: 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .

Humor

december 29. szombat

Hidak: aktuális összeállítás, benne ismét jelentkezik hagyományőrző rovatunk, melynek témája a karácsonyi ünnepkör (ismétlés: pénteken 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 25-én, kedden 15.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján Barangolások: Szabad-e bejönni ide, Betlehembe? Magyar kórus karácsonya a Szentföldön (a Duna Televízió produkciója) (az ismétlés elmarad) December 26-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás, benne kisportré Lendvai Zoltán rédicsi plébánosról (az ismétlés elmarad) December 27-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 17.45-kor a Szlovén TV II. csatornáján)

December 28-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás, benne a Turizmus és média című projekt keretében Zala megye vizei (az ismétlés elmarad) Január 1-jén, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Évbúcsúztató, 1. rész (az ismétlés elmarad) Január 2-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Évbúcsúztató, 2. rész (ismétlés: szerdán 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján)

Humor

A hatéves Piroska megkérdezi az anyukájától: – Anyu, honnan jött az első ember? – Isten megteremtette az első emberpárt, Ádámot és Évát. Aztán nekik gyerekeik lettek, így lett élet a Földön. A kislány csodálkozva hallgatja a választ. Amikor az apja hazajön a munkából, tőle is megkérdezi: – Apu, te tudod, honnan jött az első ember? – Igen, kislányom. Először majmok éltek a Földön, belőlük fejlődött ki az emberi faj. Piroska összezavarodva szalad az anyjához: – Anyu, hogy lehet, hogy te azt mondtad, Isten teremtette az embert, Apu meg azt, hogy a majmoktól származunk? – Nos, kislányom, én elmondtam az én családom történetét, apád meg az ő családjáét. Rámenős utcai virágárus csalogatja a vevőt: – Uram, vegyen egy szép rózsacsokrot, lepje meg vele a feleségét! – Kösz, de nincs feleségem. – Akkor vegyen a barátnőjének! – Barátnőm sincs! – Akkor vegyen egy csokrot magának és ünnepelje meg, hogy milyen szerencsés!

Tanító néni a rendőr gyerekéhez: – Pistike, az volt a feladat, hogy ha valaki öt kilométert tesz meg gyalog egy óra alatt, akkor mennyi időre van szüksége 18 kilométer megtételéhez! Miért nem csináltad meg a leckét? – A papám segít benne, de még mindig úton van. Két bagoly ül a fán. Az egyik megszólal: – Huhú! Azt mondja a másik: – Az anyádat ijesztgesd!

Két fogpiszkáló megy fel a hegyre, elmegy mellettük egy süni. Erre az egyik megszólal: – Te, nem is tudtam, hogy megy a hegyre busz is! Móricka későn jön haza az iskolából. A papája szigorúan kérdőre vonja, hogy hol csavargott: – Egy bácsi elvesztett a körúton egy százast, és eddig kereste. – És mi közöd neked ahhoz? – Rajta álltam.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

13


Info apróhirdetés •Eladó 1 éves, keveset használt, nagy, damilos Kawasaki kasza. Ára: 300 euró. Érdeklődni: tel. 05995-2064. •Vásárolnék jó állapotban lévő IMT 539-es traktort. Tel: 040-607-946. •Vágásérett éger-, tölgy-, akácerdőt vásárolok korrekt fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/70-419-5401. •Forgalomból kivont járműveket, gépeket vásárolok készpénzért. Érdeklődni: tel. 0036/70-419-5401.

figyelmükbe •Lendván eladó lakóház (1/2 ikerház, pince + földszint + 1. emelet, kb. 120 m2) udvarral. Érdeklődni: tel. 041-726-465. •Eladó 6 fiókos mélyhűtő, valamint kúpos fahasogató gép. Érdeklődni: tel. 041327-767. •Eladó 3 éves, keveset használt és jó állapotban lévő Husqvarna motorfűrész 45–50 cm-es lappal. Ára: 250 euró. Érdeklődni: tel. 05-995-2064.

időjárás A hét végére borult, ködös idő várható.

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Križevcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Ajándékozza meg Önmagát! Tekintettel a karácsonyra és az új esztendőre, a Népújság szerkesztősége az első 10 új előfizetőnek a 2013-as esztendőre egy évig ingyenesen juttatja el a Népújságot. Ne habozzon, rendelje meg Ön is hetilapunkat! Érdemes sietni! Az akció január végéig tart.

Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot az alábbi címre:

példányban

Név: Cím:

" 14

•December 20., csütörtök 18.00 óra, •Hodosi Kultúrotthon •Gyermekmozi: Vuk magyar rajzfilm •December 20., csütörtök 19.30 óra, •Hodosi Kultúrotthon •12. Filmest: Csárdáskirálynő – operett •December 21., péntek 18.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Lendva Község Dallal az új esztendőbe című karácsonyi-újévi rendezvénye •December 26., szerda 18.00 óra, •Szent Katalin plébániatemplom, Lendva A Vita kamarakórus karácsonyi koncertje •December 28., péntek 20.30 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A Lendvai Egyetemisták Klubjának újévi jótékonysági koncertje a MI2 együttessel •December 29., szombat 18.00 óra, •Szent Katalin plébániatemplom, Lendva •A csáktornyai templomi kórus koncertje

névnapsoroló December 21-től január 3-ig Péntek – Tamás Szombat – Zénó Vasárnap – Viktória Hétfő – Ádám, Éva Kedd – Karácsony Szerda – István Csütörtök – János Péntek – Kamilla Szombat – Tamás Vasárnap – Dávid Hétfő – Szilveszter Kedd – Újév Szerda – Ábel Csütörtök – Genovéva

gyertyafény December 20-tól

Lendvai Plébánia Szombaton vasárnapra szóló szentmisékre kerül sor, mégpedig Völgyifaluban 16.00 órakor, Petesházán 17.00 órakor, Lendván pedig 18.00 órakor a hittanosok és a családok részére. Advent negyedik vasárnapja a karácsonyi gyónás vasárnapja. Szentmisék 8.00, 9.00 és 10.00, Gyertyánosban pedig 11.00 órakor. 15.00 órától előkészület a gyónásra és gyóntatás magyar nyelven, majd 16.00 órakor magyar nyelvű szentmise. 17.00 órától előkészület a gyónásra és gyóntatás szlovén nyelven, majd 18.00 órakor szlovén nyelvű szentmise. December 24-én Szenteste. Szentmisék rendje: 14.00 órakor Idősebb Polgárok Otthona, 16.00 órakor Pince, 17.00 órakor Völgyifalu, 18.00 órakor Petesháza és Gyertyános, 20.00 órakor Lendván éjféli mise a gyermekek és a családok számára (fél órával a szentmise előtt a hittanosok műsort adnak elő), 24.00 órakor kétnyelvű éjféli szentmise. December 25-én, kedden urunk születésnapjának ünnepe. Szentmisék Lendván 7.00, 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. December 26-án Szent István napja. 8.00 órakor magyar, 9.00 órakor szlovén szentmise. 19.00 órakor a Vita kamarakórus karácsonyi hangversenye. December 27-én János apostol és evangélista ünnepe, az újbor megáldása. A kétnyelvű szentmise 8.00 órakor lesz. December 29-én 18.00 órakor horvát nyelvű szentmisére kerül sor. December 30-a a Szent Család vasárnapja. Szentmisék 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban 11.00 órakor. Falvakon már szombat este: 16.00 órakor Pincén, 17.00 órakor Völgyifaluban, Lendván pedig 18.00 órakor horvát nyelvű szentmise. A 17.00 órai szentmisén a lelkész megáldja a gyerekeket. December 31-én Szilveszter pápa ünnepe. Lendván 18.00 órakor a 2012-es évre szóló utolsó hálaadó szentmise. 2013. január 1-jén Újév és a béke világnapja. Szentmisék 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor. 2013. január 3-án első péntek előtti csütörtök. Imádkozás a papi és szerzetesi hivatásokért. 17.00 órakor Lendván a Legszentebb kitétele, majd imaóra és ezt követően szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek. Pénteken 15.00 órakor Göntérházán, 18.00 órakor Dobronakon lesz szentmise. Szombaton 16.00 (Radamosban) és 18.00 órakor lesz szentmise Dob­ro­nakon. Vasárnap advent 4. vasárnapja. Szentmisék 8.00 és 10.00 órakor Dobronakon, 11.30-kor pedig Göntérházán. December 24-én szenteste. Szentmisék 19.00 órakor Göntérházán, 20.30-kor Radamosban, éjféli szentmise a plébániai templomban. December 25-én 8.00, 10.00 és 16.00 órakor lesz szentmise December 26-án 8.00 és 10.00 órakor lesz szentmise. Csütörtökön, pénteken és szombaton 18.00 órakor lesz szentmise Dobronakon. Szombaton 16.00 órakor Gön­tér­há­ zán van szentmise. December 30-án 8.00, 10.00 és 16.00 órakor (házassági évfordulósok szentmiséje) lesz szentmise Dobronakon, 11.30-kor Radamosban. December 31-én 17.30-kor hálaadás, utána szentmise.

Evangélikus egyház Advent minden vasárnapján 10.00 órai kezdettel lesz Lendván istentisztelet. Szenteste, december 24-én 17.00 órai kezdettel, majd karácsony napján 10.00 órai kezdettel lesz istentisztelet.

Református egyház A december 18-ra tervezett csekefai előadás betegség miatt elmarad. December 24-én 17.00 órakor szentesti istentisztelet lesz Szentlászlón. December 25-én 10.00 órakor úrvacsorás karácsonyi istentisztelet lesz Szentlászlón. December 25-én 14.00 órakor úrvacsorás karácsonyi istentisztelet lesz Csekefán. December 26-án 10.00 órakor úrvacsorás karácsonyi istentisztelet lesz Szerdahelyen. December 26-án 13.30-kor úrvacsorás karácsonyi istentisztelet lesz Domaföldön. 2013. január 1-jén 10.00 órakor újévi hálaadó istentisztelet lesz Szentlászlón.

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .


Info

SZILVESZTERI Prisrčno vabimo Vas in Vašo družino na srečanje starejših občanov,

FÁKLYÁS GYALOGTÚRA

ki bo v soboto, 29. decembra 2012 ob 14.30 uri v vaškem domu v Čentibi. V kulturnem programu bodo nastopili domači ljudski pevci, Naca in Mári, ter »Orfeum Színpad« (odlomki iz operet) . Start: A lendvai kultúrotthon előtt Pihenőhely: Lendvahegyi faluotthon da svojo prisotnostHossz: na prireditvi Gyűlekezés:Prosimo, 16 órától 7 km potrdite do četrtka, 27. decembra 2012 na telefonsko številko 031 319 452. A gyalogtúra kezdete: 17.00 Időtartam: 2 óra 30 perc Organizatorja: Útvonal: Lendvahegy

Grafika: Orbán Péter, szöveg: Lindau TE, Igor Kolenko

KS Čentiba, KD Petőfi Sándor Čentiba

MEGEMLÉKEZÉS Megfordulok – de merre menjek? Hiszen Te nem vagy már sehol! Soha, sehol már meg nem lellek, S mindig itt leszel valahol. (Váci M.) December 18-án múlt tizenöt éve annak, hogy örökre itt hagyott bennünket a drága feleség, édesanya és nagymama,

Varga Barbara

(Dobronak)

www.lendava-vabi.si

2012. december 28-án

„Adjon az Úristen a mi nagyanyánknak, a mi nagyapánknak…” (népköltés)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az idősebb polgárok találkozójára, DRAGI szombaton OTROCI, SPOŠTOVANI 14.30 órakor STRŠI! lesz amely 2012. december 29-én, a csentei faluotthonban. Čentiba in KD Petőfi Sándor Čentiba VABITA vse A műsorban közreműködik aKS helyi népdalkör, Naca és Mári, valamint az Orfeum predšolske otroke in učence od prvega do tretjega razreda Színpad, akik operett részletet adnak elő. osnovne šole na SREČANJE Z DEDKOM MRAZOM, ki bo v soboto, 22.12.2012 ob 17. uri

Részvételi szándékát szíveskedjen 2012. december (szerdáig) a v vaškem domu v27-ig Čentibi. Od452 14. ure dalje bodo potekale 031 319 telefonszámra jelezni. božične delavnice za otroke.

Szervezők: vabljeni! Csentei HK, Petőfi Prisrčno Sándor ME Csente Organizatorji.

Hálás köszönet mindazoknak, akik virágos sírhalmod előtt megállnak, elhelyezik a kegyelet virágait és gyertyát gyújtanak. Szerettei

KEDVES GYEREKEK, TISZTELT SZÜLŐK! A csentei HK és a Petőfi Sándor ME szeretettel várja a falu apraját, ovisokat és az iskolásokat (elsőtől harmadik osztályig) 2012. december 22-én 17 órára (szombat) a csentei faluotthonba a TÉLAPÓ ÉRKEZÉSÉRE. 14 órától karácsonyi műhelymunkákat készítünk a gyerekek részére. Szeretettel várunk benneteket! A szervezők.

Közmédia-javallat

Barlay Tamás heti ajánlója A karácsonyi ünnepek műsoraiból e héten Barlay Tamás, a Vallási, kisebbségi és határon túli főszerkesztőség vezetője válogat.

Hétfő estére a Bartók Rádió műsorát ajánlom: Bach Karácsonyi oratóriumát a Lutheránia énekkar adja elő. A Deák téri evangélikus templom kórusa több mint százéves múltra tekint vissza, tagjai a munka mellett vállalják a próbákat, s az eredményről a rádió mellett is mindnyájan meggyőződhetünk (Bartók Rádió 19.40). Maradjunk még a szentesténél, húsz évvel

ezelőtt kezdte meg adását a Duna Televízió. Egykor II. János Pál pápa rövid, magyar nyelvű beszédben üdvözölte az új magyar műholdas csatornát, majd először közvetítettünk éjféli misét a Vatikánból. Két évtized elteltével, e vatikáni ünnepi szertartással emlékezünk az ünneplő Duna Televízióra (24.00).

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .

Karácsony napján az urbi et orbi áldás után Tempfli József nyugalmazott nagyváradi katolikus püspökről sugároz portréfilmet a közmédia. A film címe is kifejező: Krisztus a kőszikla. Tempfli atya meghatározó személye volt az erdélyi magyar hit- és közéletnek. Nemcsak egyházvezetőként, de a kisebbségi jogokért, az egykori ingatlanok visszaszerzéséért bátran kiálló szervezőként is kivívta az erdélyi magyarság tiszteletét (M1 12.40). Egyre többen ismerik a Szent Efrém Férfikart, amely elsősorban a bizánci liturgikus örökség hiteles tolmácsolója. Az együttes vezetője Bubnó Tamás, aki nemcsak zseniális énekkarvezető, hanem elismert zenetudós is. Karácsony másnapján a Kossuth Rádióban Az

egyházzenész karácsonya címmel vele hallhatunk beszélgetést, (14.35). Csütörtökön gyermekeimmel fogjuk együtt nézni a Tüskevár című filmsorozatot. A Fekete István ifjúsági regénye alapján 1967-ben készült film örökifjú mozi. Egy kicsit a Tenkes kapitányához

sége, hogy a korábbi kollégisták – egy koncert erejéig – visszalátogatnak szeretett alma materükbe, s a jelenlegi énekkari tagokkal együtt énekelnek a híres neves Farkas utcai református templomban (14.55). Szombaton az Isten kezében adásában

hasonlítanám, ha százszor megnézzük, akkor is minden percét élvezzük (Duna 9.35). Pénteken gondolatban Kolozsvárra látogatunk. Szintén a Duna sugározza az Énekkari nagytalálkozó – a Kolozsvári Kollégium jubileumi karácsonyi koncertje című zenei programot. A műsor különleges-

egy misztériumjátékot mutatnak be, amelyet fiatalok Romzsa Tódor vértanú görögkatolikus püspök emlékezetére írtak és játszottak el. A Művészetek Palotájában októberben készítetett felvételen Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök is a szereplők között volt (Duna 8.30).

15


Info

Az Infrastrukturális és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Energiaügyi Igazgatóságai ezzel a

NYILVÁNOS BEJELENTÉSSEL értesítik a nyilvánosságot a változattanulmány nyilvánossá tételéről, mely tartalmazza az M9 Lendva–Kidričevo átviteli gázvezeték legmegfelelőbb megoldására vonatkozó javaslatot, valamint környezeti jelentést I. A nyilvánossá tételre 2012. december 27-től 2013. január 31-ig kerül sor: – az Infrastrukturális és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési Igazgatóságán, Tržaška cesta 19a., Ljubljana, – az Infrastrukturális és Területfejlesztési Minisztérium alábbi honlapjain: http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_ nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/, – Lendva községi Városházán, Glavna ulica 20., 9220 Lendava – Velika Polana községi Városházán, Velika Polana 111., 9225 Velika Polana – Črenšovci községi Városházán, Ulica Prekmurske čete 20., 9232 Črenšovci, – Razkrižje községi Városházán, Šafarsko 42., 9246 Razkrižje, – Ljutomer községi Városházán, Vrazova ulica 1., 9240 Ljutomer, – Sveti Tomaž községi Városházán, Sveti Tomaž 37., 2258 Sveti Tomaž, – Juršinci községi Városházán, Juršinci 3b., 2256 Juršinci – Dornava községi Városházán, Dornava 135a., 2252 Dornava, – Ptuj városközségi Városházán, Mestni trg 1., 2250 Ptuj, – Hajdina községi Városházán, Zgornja Hajdina 44a., 2288 Hajdina, – Videm községi Városházán, Videm pri Ptuju 54., 2284 Videm pri Ptuju – Kidričevo községi Városházán, Ulica Borisa Kraigherja 25., 2325 Kidričevo.

– – – –

II. A közmeghallgatások időpontjai: 2013. 01. 8-án 16.00 órai kezdettel a Lendva községi Városháza üléstermében, Glavna ulica 20., 9220 Lendava, 2013. 01. 14-én 16.00 órai kezdettel Velika Polana Közösségi Házában, Velika Polana 111., 9225 Velika Polana, 2013. 01. 9-én 18.00 órai kezdettel Črenšovci község üléstermében, Ulica Prekmurske čete 20., 9232 Črensovci és Razkrižje községek számára, 2013. 01. 10-én 17.00 órai kezdettel a Ljutomer községi Városháza üléstermében, Vrazova ulica 1., 9240 Ljutomer,

mag. Tanja BOGATAJ, A TERÜLETRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓHELYETTESE

– 2013. 01. 15-én 16.00 órai kezdettel Sveti Tomaž Kultúrterem, Sveti Tomaž 44., 2258 Sveti Tomaž, – 2013. 01. 16-án 15.00 órai kezdettel Juršinci község üléstermében, Juršinci 3b., 2256 Juršinci, – 2013. 01. 16-án 18.00 órai kezdettel Dornava község üléstermében, Dornava 135a., 2252 Dornava, – 2013. 01. 17-én 17.00 órai kezdettel Ptuj Városközség üléstermében, Mestni trg 1., 2250 Ptuj, – 2013. 01. 22-én 18.00 órai kezdettel Hajdina község üléstermében, Zgornja Hajdina 44a., 2288 Hajdina, – 2013. 01. 23-án 16.00 órai kezdettel a Boris Kidrič Általános Iskolában, Kajuhova ulica 10., 2325 Kidričevo, Kidričevo és Videm községek számára. IV. A nyilvánossá tétel ideje alatt a nyilvánosságnak 2013. január 15ig lehetősége van megjegyzéseket és javaslatokat tenni a bemutatott anyaggal kapcsolatban, éspedig: – írásban a hivatalos bemutatások helyszínein, – postai úton az Infrastrukturális és Területfejlesztési Minisztérium, Területrendezési Igazgatóságához címezve: Langusova ulica 4., Ljubljana „ŠV gázvezeték M9” megjegyzéssel . – elektronikus úton a gp.mzip@gov.si címre „ŠV gázvezeték M9” megjegyzéssel. A megjegyzések küldéséhez szükséges nyomtatvány elérhető a nyilvánossá tételek helyszínein, valamint az Infrastrukturális és Területfejlesztési Minisztérium honlapján. Az Infrastrukturális és Területfejlesztési Minisztérium 60 napon belül megvizsgálja a megjegyzéseket és javaslatokat, valamint állást foglal ezekkel kapcsolatban, melyeket az Infrastrukturális és Területfejlesztési Minisztérium honlapján tesz közzé és továbbítja az érintett községeknek. Azoknak a személyeknek, akik nem szeretnék, hogy az állásfoglalásban megjelenjen családi és utónevük vagy más személyes adatuk, ezt külön jelezniük kell. Julijan Fortunat, AZ ENERGIAÜGYI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJA

Tudod, hogy „minden és semmi” nincsen a valóságban, mindig csak középszerű van, „minden” és „semmi” között a „valami”, ami néha tud nagyon sok lenni. Márai Sándor valósághű, manapság különösképpen időszerű gondolatával kívánunk Mindnyájuknak kellemes és békés karácsonyt, egészségben és sikerben gazdag új 2013-as esztendőt, valamint mindenkinek még „valamit”, ami a legfontosabb számára.

Göncz László és munkatársai 16

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .


Horizont Karácsonyi készülődés a kézművességek házában

A Pann Art mézeskalácsfaluja A dobronaki Pann Art kézművesházban a decemberi hónap az ünnepvárás jegyében telik. Aki még csipegetni szeretne a karácsony előtti hangulatból, az ne hagyja ki a mézeskalácsfalut bemutató kiállítást. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A téli időszak legszebb ünnepére készülődnek a Pann Art ház kézművesei

csupán a süteményből készült házak, díszek kaptak helyet, de csuhéfigurák és vesszőből font kerítés is. – A kézművesház kitanult mesterei a projekt

A mézeskalácsfalu egy hétig készült, a mézeskalácson kí­vül ötvözi mindazokat az anyagokat, amelyek a kéz­ mű­vesházat képviselik. is. Szorgos munkáik eredménye a legújabb kiállítás, melyben egy csodás mézeskalácsfalu épült fel. Az édes mesevilágban nem

végeztével sem hagytak fel a tárgyak készítésével, a mai napig dolgoznak, készítik termékeiket. Ezek a házban egy állandó tárlat

elemeiként megtekinthetők és meg is vásárolhatók. Így mintegy visszajelzést is kapnak szakembereink a munkájukról – mondta Vida Tímea, a Pann Art ház vezetője. – A tárlat mindig változik, most a téli időszakhoz illesztettük, tehát most mindenből a karácsonyi ünnepkör díszeit, tárgyait helyeztük előtérbe. A legaktuálisabb és egyben leglátványosabb kiállításunk a mézeskalácsfalu, amit a tagok közösen készítettek. Ahogy azt látni lehet, a faluban a mézeskalácson kívül igyekeztünk ötvözni mindazokat az anyagokat, amikkel foglalkozunk, és amit eleve képvisel a ház. Mindennek pedig a karácsonyi varázs, az élmény a lényege, a felnőttek, a gyerekek, a helyiek és a turisták számára is. Tehát a karácsonyvárást, a karácsony előtti időt szerettük volna

még ünnepélyesebbé tenni. A mézeskalácsfaluval a ház kézművesei egy hétig dolgoztak. A sok aprólékos, részletes kidolgozást látva szinte hihetetlen, hogy ennyi idő alatt elkészült. A falu házikóin kívül mézeskalácsdíszekből – karácsonyfára való vagy

ajándékba – is akad szép választék. Aki teheti, látogasson el Dobronakra és nézze meg a kézművesház kiállítását, hiszen szó szerint megédesítheti vele a karácsony előtti napokat, a várakozás örömét, és még eredeti ajándékokat is beszerezhet. A kiállítás eredetileg december 23-ig tartott volna nyitva, de a Pann Art vezetői meghos�szabbították, így egészen január végéig látogatható a kézművességek háza.

A Kofetarji a gyerekeknek

A Lendvai Nyugdíjas Egyesület Kofetarji szín­játszó­ cso­p ortja a legkisebbeket az idén egy ünnepi színdarabbal lepte meg, éspedig a Božičkov pevski zbor (Télapó énekkara) című mesés, a hópelyhek és törpék által „módosított” karácsonyi énekekkel színezett vígjátékkal. A csoport a gyerekek számára immár negyedik ízben készített ünnepi előadást, amellyel december 9. és 21. között 12 fellépésük volt, illetve lesz a Lendvai község óvodáiban és iskoláiban. Az ingyenes előadással a gyerekeknek a decembert még szebbé és vidámabbá kívánják varázsolni. (-)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .

17


Muravidék Adventi programok a református egyház szervezésében

Zajos istentisztelet a legkisebbekkel A Szlovéniai Református Keresztyén Egyház „Ima a falvakért” elnevezésű decemberi programsorozatát megkezdte a hétvégén a goricskói falvakban. A projekt, melyben a programokon kívül egy honlap létrehozása is szerepel, a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Pénteken Adventi Estet szerveztek Domaföldön, a falu művelődési termében, ahol szép számú hívő előtt hirdetett igét Steinbach

József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Másnap, szombaton adventi cserebere és könyvvásár nyitotta meg kapuit a szentlászlói kultúrotthonban. A gyerekeknek ugyanitt Gál Otto

hodosi kosárfonó tartott bemutatót gyerekműhely formájában a kosárfonás népi mesterségről. Másnap délelőtt a szentlászlói református templomban „Zajos istentisztelet” címszó alatt a legkisebbeket is

a templomba szólították. Szülők, nagyszülők hozták el családjuk legfiatalabb tagjait. A szertartáson ezúttal a hagyományos orgonajáték mellett a gyerekek gitárkíséret mellett énekeltek, a liturgiákban és példabeszédekben is főleg a gyermekeket szólította meg a lelkésznő. A református egyház nevében a Bódis lelkészházaspár a szülők, nagyszülők figyelmét felhívta, hogy gyermekeiket, unokáikat máskor is bátran hozzák el az istentiszteletekre, hiszen a gyermekhang nem

zavarja a szertartást. A gyerekek a vasárnapi istentisztelet második felében rajzolhattak is. Délután már Szerdahelyen folytatódtak a programok. A kultúrházban a helyiek egy előadást hallgathattak meg a Magyar Koronáról dr. Turcsányi Zoltán Zsolt szentgyörgyvölgyi háziorvos előadásában. A református egyház programjához a helyi Antal Ferenc kultúregylet is csatlakozott adventi műsorával. A hagyományos karácsonyfa-állítás után versek, elmélkedések, gondolatok hangzottak el a karácsonyról, majd estébe nyúló társalgással ünnepelték a harmadik gyertya meggyújtását az adventi koszorún.

Közel 40 résztvevő a túrán

A gyerekek örömmel vettek részt a zajos istentiszteleten és a közreműködéstől sem ódzkodtak.

A Szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület és a Moravske Toplicei Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség közösen szervezte meg szombaton a 2. Adventi Gyalogtúrát. Ezúttal a szervezők úgy döntöttek, hogy a túrázók Szentlászlóról Velemérre gyalogolnak, ahol az Árpád-kori templom megtekintését követően visszaindultak Szentlászlóra, majd a rendezvény társalgással fejeződött be. Minden résztvevő elismerő oklevelet vehetett át ifj. Dóra Gézától és Vugrinec Zsuzsától. HF

Békés karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! A Šalovci Községi MNÖK Tanácsának elnöke és a tanácstagok

18

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .


Horizont

Ex Libris-díjat vettek át A Muravidéki Nótázók csoportja vasárnap a Magyar Művészetért Alapítvány új, csoportok számára létesített Ex Libris-díját vehette át Budapesten. Ez alkalomból a héttagú, éppen

Géza színművész, Zádori Mária népdalénekes, akit lanton Szabó István kísért. Az Ex Libris-díjak mellett a Magyar Művészetért Díjat, a Színész Díjat, az Árpád fejedelem-díjat is

Új Népújság magazin 2012 | ii • ár a, 3,90 EUR

A muravidéki Nótázók a díjkiosztási fogadáson Berki Krisztián olimpikonnal. 1

új CD-jének zeneanyagán dolgozó csoport a díjkiosztó gálán is fellépett, ahol zalai katonadalokat és felvidéki bordalokat adott elő. A műsorban rajtuk kívül fellépett Varga Miklós rockénekes, Szabadi Vilmos hegedűművész, Schramek

átvehették az arra érdemesek. Ezeket többek között Rudolf Péter színésznek, Berki Krisztián olimpikonnak, Hermann Róbert történésznek és Kósa Ferenc filmrendezőnek ítélték oda. -ce

A Népújság előfizetőinek továbbra is ingyen.

Kellemes, meghitt karácsonyt, valamint békés, boldog és eredményes új évet kívánunk!

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .

19


Sport

Dőltek az érmek Celjéből Lendvára Celjében a „Pokal Ivo Reya” elnevezésű hagyományos dzsúdótornán a lendvaiak jól szerepeltek. A JK Lendava összesen 11 éremmel gazdagodott, s ebből 5 a legnemesebb színű volt. Az U–11-eseknél Tamara Ferencek (32 kg), Nino Imre (38 kg) és Aljaž Kovač (46 kg) állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Tamara Ferencek (32 kg) a 13 éveseknél is megismételte diadalát, Mitja

Ferencek (34 kg), Nejc Mlinarič (42 kg) és Domen Kotnjek (46 kg) második, míg Gašper Zadravec harmadik lett. A 15 éveseknél Aljaž Farkaš (38 kg) arany-, Maja Adanič (48 kg) ezüst-, míg Niko Gorjan (+73 kg) bronzérmet nyert. A KBV–sek közül Laura Zver (48 kg) a 4., a 81 kilósoknál pedig Nagy Marko 5. lett. A csapatversenyt a JK Bežigrad nyerte a JK

Slovenj Gradec és a JK Šiška előtt. A JK Lendava a 6., míg a KBV Lendava a 19. helyen fejezte be a versenyt. A KBV 9 és 11 éves tagjai viszont Mariborban mérték fel erejüket a Niko Vrabel Emlékversenyen. A 9 éveseknél Nicolas Foshini (34 kg), a 11 éveseknél pedig Luka Podgorelec (27 kg) győzött, míg Anja Škafar (36 kg) a dobogó második fokára léphetett. F. B.

Ruck nyerte a gyorslépéses tornát Moravske Toplicén rendezték meg a 13. nyílt gyorslépéses sakkbajnokságot. Az országos versenyre 82 sakkozó nevezett be, a legjobban pedig Ruck Róbert, a muraszom-

bati Radenska Pomgrad nagymestere szerepelt 8,5 ponttal, az országos bajnoki címet pedig Matej Šebenik (ŠD Vrhnika, 8 pont) mondhatta magáénak. A Rokada színeiben

versenyző Damjan Plesec 6,5 ponttal a 6. lett. Az ŠD Lendava helyezései: 32. Vučko Jože 5, 56. Milan Cofek 4 és 59. Kristjan Žalik 4 pont. F. B.

Szerény dobronaki teljesítmény Ljubljanában az 1. A liga országos céllövőbajnokságán légfegyverrel a Jezero nem alkotott maradandót, de ha figyelembe vesszük, hogy legjobb céllövőjük, Somogyi Pé-

ter nélkül léptek pályára, akkor ez annyira nem is meglepő. A csapatversenyt 1106 körrel az utolsó, 12. helyen zárták. Egyéniben a 3. tornát Robi Markoja (SD Štefan

Az utolsó helyen végeztek a röplabdások Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tornatermében befejeződött a röplabdások selejtezője az L csoportban. Az utolsó fordulóban mind az 5 női serdülőcsapat pályára lépett, de a lendvaiaknak ezúttal sem sikerült nyerniük. A Lagev bar ellen 2:0-ra (25:0 és

25:7), míg a Turbina ellen szintén 2:0-ra (25:11, 25:9) kaptak ki, így a bajnokságot nyolc vereséggel zárták. A bajnokság végeredménye: 1. Nova KBM Bra­ nik I 16, 2. Lagev Bar 12, 3. Turbina 8, 4. Nova KBM Bra­nik II 4, 5. Lendava 0. feri.h.m.

Cseke 5. lett Muraszombatban Muraszombatban rendezték meg az általános iskolások regionális sakkversenyét. Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola színeiben versenyző tanulók a következő eredményeket érték el:

20

fiúk, U–15: 5. Erik Čeke, 7. David Režonja, 14. Adorján Marcel és 17. Gerencsér Gellert; lányok, U–12: 8. Rina Milakovič; fiúk, U–12: 37. Daniel Hozjan, 38. An Lebar, 41. Nik Kuhar. HF

Kovač Turnišče) nyerte meg. A jezerósok teljesítményei: Cár Feri 21. lett 385 körrel, 35. Darko Horvat 365 és 36. Kološa Feri 356 körrel. F. B.

Muravidéki Kosárlabdaliga GMT Beltinci – KK Lindau 73:64 (22:18, 11:15, 24:18, 16:13) Véget ért a Lindau veretlenségi sorozata a bajnokság 6 fordulójában. A lendvaiak a liga legjobb pontszerzője, a sérüléssel küszködő Roman Dominko nélkül voltak kénytelenek kiállni, s hogy a baj még nagyobb legyen, további három kezdőjátékos, Hozjan Tomas, Klemen Svetko és Pamič Saša sem vett részt a meccsen. Ebből kifolyólag mintha a csapat túlságosan nagy tiszteletet mutatott volna az ellenfél irányába, s ennek következtében több ziccer is kimaradt. A második negyedben a hazaiaknál T. Kukel megállíthatatlan volt a lendvaiak számára, de a harciasságnak köszönhetően a csapat mégis fordítani tudott, s félidőre fej-fej melletti eredménnyel mentek pihenni a csapatok. A harmadik játékrészben is elsősorban Kuket

megállítására összpontosított a lendvai védelem, a hazaiak viszont több hárompontossal a negyedet 6 pontos előnnyel zárták. A lendvai csapatban az utolsó részre is megmaradt a küzdőszellem, de a szervezetlen és ideges játék már nem hozott sikert. A Lindau pontszerzői: R. Novak 15, D. Balažic 14, T. Magdalenič 10, M. Žalik 5, D. Zrna, G. Horvatič, T. Balaž 5–5 és S. Horvatič 2 pont. A vendégeknél 27 ponttal T. Kukel gyakorlatilag egyedül hozta a meccset. A forduló többi eredménye: PŠK Ljutomer 3 – KD Ljutomer 45:71 (10:14, 4:20, 16:20, 15:17), KK Paloma – Alfa Sladki Vrh – PŠK Ljutomer 2 82:51 (21:16, 21:19, 24:5, 16:11), KD Sobota – KK Radenci 77:59 (22:24, 17:11, 23:11, 15:13). HF

Rob és Jančar Madridban

A Drvarnica győzelemmel rajtolt Lendván lejátszották az első fordulót a téli labdarúgóligában. Az első fordulóban a következő eredmények születtek: Bar (Hotiza) – Irish Pub 4:2, BAR Drvarnica – Bar West 5:0, Team Belucci – KMO Dnevni Bar Škafar 5:4. feri.h.m.

Vereség Ptujban A Lendvai Bowlingklub csapata a jó szerepléseket követően ezúttal Ptujban vereséget szenvedett, mégpedig 2:0-ra, fában 4371:4010-re. A lendvaiak erdeményei: Tomažič 1144, Časar 570, Könye 976, Šendlinger 975 és Koncut 345 fa. Feri.h.m.

Damir Rob a szlovén küldöttség tagjaként Madridban képezte magát tovább. Az UEFA Study Group keretében Madridban továbbképzési szemináriumot tartottak a női labdarúgás terén. Ezen részt vett a szlovén küldöttség is, amelynek tagja volt a Muravidékről Damir Rob szövetségi kapitány és Bojan Jančar, a ŽNK Teleing Pomurje Beltinci vezetőedzője. A résztvevők betekinthettek a spanyol 16 éves válogatott munkájába, illetve az Atletico Madrid

és a Rayo Vallecano működésébe. F. B.

Vučko 7. lett A Radenska Pomgrad utolsó idei gyorslépéses tornáján 8 sakkozó ült asztalhoz. A győzelmet Denis Gjuran hódította el 5,5 ponttal az 5 pontos Boris Kovač előtt. Vučko 2,5 ponttal a 7. helyen zárta a versenyt. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .


Sport

2012: bajnoki címek, olimpiai szereplés, sikeres rendezvények, csődbement Nafta… A sportélet a búcsúzó évben a Muravidéken sikerekkel és kudarcokkal volt tarkított. Elsősorban a szép eseményeket idézzük fel, de a visszatekintőben a sportélet árnyékos oldalát sem lehetett megkerülni. Január Franc Horvat Mešt­ ro­vič a Magyar Labdarúgó-szövetség elismerését vehette át. Feher és Kramer került a Kapca Labdarúgóklub élére. A Nafta 28 játékossal kezdte meg az alapozást. A Muravidékre látogatott az UEFA Expert Visit keretében Heike Ullrich, a Német Labdarúgó-szövetség női labdarúgásért felelős vezetője. A lendvaiak nyerték a körzeti szövetségek focibajnokságát. Utroša Iztok, Tadeja Donko és a Rokada kapta a Lendva Község legjobb sportolóinak járó címeket a 2011-es esztendőben. Február A Szlovén Piká­d ó­ szö­vetség által szervezett 4. rang tornának több mint 100 résztvevője volt az egész országból. Utroša Iztok és Miha Horvat párosban elnyerte a szlovén tollaslabdabajnoki címet. Utroša Iztok és Nika Koncut Amszterdamban pályára lépett a szlovén válogatott színeiben. Damir Rob edzőtáborban személyesen is megismerhette a női válogatott tagjait. Az immár 37. Lendva Kupának cselgáncsban összesen 253 résztvevője volt. Március Súlyos, 6:0-ás vereséggel indított a Nafta a

bajnokságban hazai pályán az Olimpija ellen. Moravske Toplice Községben kihirdették a legjobb sportolókat. Kristjan Kulčar, Staša Matis, illetve a Čarda Labdarúgóklub érdemelte ki ezt a címet. Évér tékelést tartottak a labdarúgóbírók és a labdarúgóedzők. St anko Pre­ radovič és Dušan Lutar elismerést kapott az edzőszövetségtől.

az U–17-es foci Eb három meccsét. Bogdan Lešnjak dzsúdós a szeniorok Eb-jén bajnoki címet nyert. Tadeja Donko bajnoki címet nyert gyorsasági gör­

1000 néző volt kíváncsi a Szlovénia–Málta (2:1) U–21-es Eb-selejtező Lendván megtartott mec�csére. Ivan Koncut lett a Lend­ vai Bowlingklub elnöke. Kobiljén szervezte meg a 4. Labdarúgó-fesztiválját a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség. Ezúttal a ljub­­ ljanai Silwer Hawks nyert amerikai fociban Lend­ ván a Budapesti Farkasok ellen. Április 40 éves évforKlemen Pod­ dulóját ünnepelte gorelec Szarajevóa Kapca Labdarúban birkózótornát góklub. nyert. Branko Grost Gönc bronzérújraválasztották a met szerzett az orszövetség élére. szágos cselgáncsMegkárosítotbajnokságon. ták a lend­vai­akat A Lindau leaz Összmagyar maradt a Négyek Diákbajnokságon. Tornájáról. A Nafta közA Mura Lend­ Roman Sonja az olimpián képviselte a gyűlése döntött: ván 3:0-ra győzte Muravidéket. csődbe megy a le a Naftát az első klub. liga muravidéki rangadó- kor­csolyában. ján. Lendván rendezték meg Július Dobronakon 2:1-es si- a Žogarija rendezvényét. Nafta 1903 név alatt ker született a magyar rangA lendvai és lenti brin- újraalakult a Nafta, amely adón Hodos ellen. gázók közösen szervezték a Muravidéki Ligában sze5 országból 125 részt- meg a 24 órás kerékpáro- repelt az ősszel. vevője volt a 7. Ezüstlabda zást közel 350 résztvevővel. A Mura Lendván ejtette tollaslabdaversenynek. Roman Sonja kijutott ki a Bakut az EL selejtezőjéaz Eb-re és teljesítette az ben, később a CSK Szófiára Május olimpiai normát is. is ugyanez a sors várt. Német Imre váltotta A Mura 05 kijutott az 300 résztvevője volt Stanko Preradovičot a Naf- európai porondra. a kerékpárosok Pannon ta kispadján, Rados pedig Matej Žagar későbbi or- Maratonjának. Utrošát a segédedzői posz- szágos bajnok nyerte a bajton. nokság petesházi futamát. Augusztus Debütált a muravidéki Maciel Janowski világmagyar fociválogatott. Június bajnok sikerével zárult a Lendván miniolimpia A Mura megkapta a salakmotorosok második volt az alsósok számára. licencet, a Nafta nem az ifjúsági vb-futama. Lendván rendezték meg első ligára. Roman Sonja 1500 mé-

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .

teren 4:19:17-es idővel a 40. lett a londoni olimpián. Szeptember Utroša megnyerte a szlovák nyílt tollaslabdabajnokságot. Hodoson a Nafta 4:1es győzelmet aratott. Topičot újraválasztották a Mura 05 élére, a holland befektetők jelezték komoly szándékukat. Október 4. lett a Rokada női csapata a szlovén sakkbajnokságban. Sikeres volt a kedvcsináló tollaslabda-fesztivál. November A Nafta 1903 csapata magabiztosan nyerte meg a muravidéki bajnokságot. Győzelemmel rajtolt a Lindau a bajnokságban. Lendván 80 labdarúgóedző vett részt továbbképzésen. December A Rokadának nem sikerült bennmaradnia a legjobb csapatok társaságában. Nem hozott előrelépést a Muravidéki Labdarúgóliga jövőjének témájában összehívott kerekasztal-beszélgetés. Hosszas huzavona után a holland befektetők mégis kivárnak a beruházással a Mura 05-be. Összeállította: Horváth Ferenc

21


Szilveszter Szilveszteri kulcslyuk

A Népújság szerkesztősége Szilveszter közeledtével utolsó számunkban görbe tükröt állítottunk olvasóink egyik legkedveltebb rovata, a Kulcslyuk elé. A kérdéseket megfordítottuk kissé – esetleg teljesen elferdítettük. Szerkesztőségünk tagjai között a kérdéseket igazságosan felosztottuk – pontosabban a szerencsére bíztuk, kalapból húztuk ki. Az így született válaszok nem biztos, hogy tükrözik a valóságot, a változtatás jogát pedig fenntartjuk! Boldog új évet kívánunk! A legszörnyűbb férfi, nő? • Stohl András, Kiszel Tünde (Nándi) Rémálomutazás? • Egyhetes nászút Muraszombatban (Tibor) Rémálomszakma? • Bírósági végrehajtó (Feri) Sport helyett... • Egy jó regénnyel a kanapén (Jutka) Lazítás helyett... • Várakozás a későn érkezőkre (Feri) A legrosszabb étel? • Jota (Klári) A legrosszabb ital? • A nyálkás, gusztustalan Aloe Vera üdítő (Klaudia) Édesség, nyalánkság, amit ki nem állok:

22

• Margarinnal készített, mű gyümölcsaromájú torta, különösképpen, ha még dió is van benne (Tibor) A legutálatosabb ruhadarab? • Szennyesek a ruháskosárban (Jutka)

A legrosszabb könyv? • Most írom (Lajos) A legrosszabb rajzfilm? • A je to (Vesna) Bajt hozó tárgy? • Az alkoholmentes sör és a guminő (Nándi)

Természetfeletti erő, amiben nem hiszek: • Világvége! (Klaudia) A legjobb tulajdonság, amivel nem rendelkezem: • Pontos érkezés (Klári) A legrosszabb tulajdonság, amivel nem rendelkezem? • Lányos zavar (Laci) Ha tehetném, megteremteném a világban... • A Lendva–Budejovice metróvonalat (Laci) Amit nem szeretnék hallani: • Lajos, gyere ki az ágy alól! (Lajos) A leghaszontalanabb technikai kütyüm: • A mérlegem zsírszázalék-mérője (Vesna)

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .


Karácsonyi keresztrejtvény Nem de­ mokratikus, nem a jog szerinti, egyenlőtlen

Kezével jelez

Hulladék, ócskaság

Előidézte

Kétszeres, két adagnyi

Kiváló Ízesítő

Azonos betűk

D

3 Titkos, sunyi meg­ egyezések

LENDVA

Jé!

Vasút utca 2d., Ledava üzletközpont Telefon: +382 82 00 18 53 E-mail: sanoliv@eteco.si Web: www.sanoliv.si

1

Vitathatatlan eseményt, állítást

Tavaszi virágunk

2

A csillagok, bolygók, üstökösök is ezek

Urán Néma berek!

Enikő egyneműi!

...­hosszában

A helyes megfejtést beküldők között a következő nyereményeket sorsoljuk ki: 1. díj: 50 euró értékű Sanoliv-utalvány 2. díj: 30 euró értékű Sanoliv-utalvány 3. díj: 20 euró értékű Sanoliv-utalvány Ilyen a tanács, ha elegendő tag jelen van

Portugál autójel

Vissza: mesebeli varázsló

Visszafelé szökell

Részben rángat!

Édes szeszes ital

Gyermeket világra hozni

Kiejtett betű

Ebbe az irányba

Est vége!

Házat falaz

Dehogy

Csecsemő­ sírás

Múlt idő jele

Túl lett ízesítve

Csodálkozás hangja

Római 50 Félje! Középen szép!

Tetejére csücsül

Női név

Kicsi, szegé­ nyes házikó

Tűhegy! Kálium

Gyurma része

Enni kezd!

Hétnek része!

Templom­ toronyból hív imára

Végtelenül lakna!

N. T. S.

Energia jele

Nagy fizikus volt (Albert)

Társasá­ gukban

Jelfogó szerkezetek a tetőn

Római 2

Svéd autójel

Valakinek a földet forgató eszköze

Y. H. N.

Aroma

Kavics

Kérdőszó

Ezüst

Betegség jele

Össze­vissza vélt!

Agyadra

Serény, dolgos Végül motoz! Fegyverrel lő

Kevert üst!

Ritka férfinév

Nem kell több

Örökléssel kapcsolatos jogi fogalom Foszfor Nem a fair play szellemében játszót Kétharmad! Párosan nyel!

Éppen ilyen módon

Egynemű bakelit! Osztrák, spa­ nyol autójel

Természet­ tudományi Kar

É. D. N. Szintén ne

Ubul fél!

Páros nyűg! Szökkenés Egyharmad!

A Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Monarchia Szimfonikus Zenekar, klasszikus és barokk művekkel. A szerencse Toth Julij domonkosfai olvasónknak kedvezett. Az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje január 2. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

Oxigén

Bór

Traktor húzza maga után

Megfejtés:

Név:

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 2 0 .

Lakcím:

23


HÉTFŐ, december 31., 23.00 órától Helyszín: az Elizabeta szálloda előtti tér

Program: 23.00 Szilveszterezés zenével 23.59 Visszaszámlálás 00.00 Újévi köszöntő és tűzijáték Köszöntsük együtt az új esztendőt!

Népújság, 2012/51–52. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 12. 20.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you