Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Info Fénnyel, melegséggel 54. évfolyam 49. szám

Lendva 2010. december 9. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

A Mikulás meghozta az ünnepeket és a hópelyhes telet, kigyulladtak az ünnepi fények... A decemberi

v

é

n

i

a

i

ünnepsorozatot Mikulásváró műsorokkal kezdték Gyertyánostól Hodosig, Szent Miklós hagyomá-

Viktor Ketler, a petesházi motodrom projektvezetője:

m

a

g

y

a

nyosan a templomban is megajándékozta a gyerekeket, a lendvai parkban megnyílt a Meseország,

r

o

k

h

9–16. oldal

e

t

a hétvégén a karácsonyi vásáron válogathatunk, a falvakban – megtartva az év végi szép szokást – mű-

i

l

a

p

j

a

sorral várják és kivendégelik az idősebb polgárokat... Az eseményekről a 18. oldalon írunk. kmj

„A motorsport kedvelői mindenképpen jól járnak a beruházással, de a helyi lakosok is, hiszen terveink szerint 250–350 új munkahely teremtődik.” 22. oldal


Iránytű Összeférhetetlenség – mandátummal vagy nélküle?

Mikor ül össze az új m Tomka Tibor

Kétnyelvű „gombóc” A jelenlegi általános gazdasági válságnak, mint általában minden válságnak, vannak pozitív fejleményei is. A közszféra, ezen belül a nemzetiség – ugyanis ennek önkormányzatait, intézményeit is az állam pénzeli – területén is számos terület kitisztulni látszik, különösen finanszírozási kérdésekben. A jelenlegi válságos helyzetben így egyszerűen született közmegállapodás arról, hogy a nemzeti közösségek finanszírozása már nem folyhat az elmúlt évtizedekben kialakult módon és csatornákon keresztül, ugyanis a közpénzek felhasználása, sok esetben inkább elfuserálása már tarthatatlan. Éppen ezért készül és a közeljövőben bevezetésre kerül a nemzeti közösségek közvetlen, községektől független, és talán a legfontosabb: programalapú finanszírozása. Vagyis az összegek zömét – ahogy eddig teljesen „legálisan” – már nem lehet a vízvezetékre, közvilágításra vagy bármilyen, egyébként jogos, de nem nemzetiségi célra felhasználni, ez ugyanis a községek dolga. Mondhatni már ideje volt, mert az elmúlt évtizedekben eurók százezrei találtak utat oda, ahová nem voltak szánva, jobbik esetben a már említett közfeladatok ellátására, rosszabb esetben pedig netán különböző magánzsebekbe. Feltételezni merném ezt? Miért ne, ha évtizedeken keresztül mehettek az összegek törvénytelenül ide-oda, és erre senki sem reagált. Szóval az állam „keményebb” fellépése mindenképpen üdvözlendő, különösen pedig az lesz, ha keményebben, következetesen lép majd fel a nemzetiségi számlákon a vidékre érkező pénzösszegek egész vertikumában. Vagyis betekintést nyer abba is, hogy az öt vegyesen lakott terület községeibe szintén százezres nagyságrendben érkező ös�szegekkel mi történik, ezeket a pénzeket a községek ténylegesen a kétnyelvű ügyintézésre használják-e fel? Mert nem történhet meg, hogy ötvenezerből egy községben ne tudják megoldani a magyar nyelvű jegyzőkönyvek kiadását. Ebből a pénzből ugyanis kettő igen jó bérezésű fordító fizetése is kihozható! Hogy teljes legyen a „kétnyelvű gombóc”, amelyet így közösen le kell nyelnünk, teljesen át kellene világítani azt is, ki kap kétnyelvűségi pótlékot, vajon kaphat-e olyan közalkalmazott is, akinek még a „Jó napot kívánok!” is nehezen jön ki a száján?

Igazgató: Horváth Ferenc, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Annak ellenére, hogy a községi nemzetiségi tanácsok már régen kinevezték tagjaikat a muravidéki csúcsszervezetbe, az új tanácsot összehívni köteles eddigi, még hivatalban lévő elnök, Kocon József ezt még nem tette meg, sőt, a Népújság megjelenésének napjára az MMÖNK régi tanácsának rendkívüli ülését hívta össze, egy céllal: a csúcsszervezet Alapszabályzatának módosítása érdekében. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A községi nemzetiségi tanácsok mindegyike ös�szeült már, a tanácstagok mandátumai megerősítésre kerültek, megválasztották az új elnököket, illetve benevezték képviselőiket a muravidéki csúcsszervezetbe. Vagyis minden feltétel megvan az MMÖNK Tanácsának összehívásához. Ezt Kocon József, a csúcsszervezet még hivatalban lévő elnöke mégsem tette meg, sőt, a mai, csütörtöki napra hívta össze a régi, elvileg még

mandátummal rendelkező tanácsot. Ennek okairól természetesen megkérdeztük a muravidéki közösség elnökét, aki a következőket nyilatkozta lapunknak: „Amikor készítettük a csúcsszervezet ügyrendjét és statútumát, akkor nem vettük figyelembe, hogy olyan személyek is indulhatnak a választásokon és a muravidéki csúcsszervezet munkájában részt szeretnének venni, akik a csúcsszervezetben való tagsággal összeférhetetlen posztot töltenek be, jelen esetben az MNTI igazgatói posztját.

A szóban forgó személy benevezése a csúcsszervezet tanácsába az LKMNÖK részéről teljesen rendben van, sajnos azonban az MMÖNK statútumának 19. cikkelye véleményem szerint azt mondja ki, hogy a mandátuma egyáltalán nem erősíthető meg az MMÖNK Tanácsában. Ezért egy beszélgetés folytán úgy döntöttem, az említett személynek lehetőséget szeretnék nyitni, hogy induljon a muravidéki elnök posztjára, ezt pedig véleményem szerint csak úgy tehetjük meg, ha a még mandá-

Útjára indították az általános nemzetiségi törvényt

A parlamenti bizottság elfogadta A parlament nemzetiségi bizottsága keddi, 16. rendszeres ülésén elfogadta a nemzetiségi parlamenti frakció által beterjesztett általános nemzetiségi törvény tartalmi keretét, illetve a már meglévő törvények megvalósítására vonatkozó javaslatokat. A törvény megalkotása így már teljes mértékben a kormányhivatalokra hárul. Ha minden a tervek szerint zajlik, a jövő év során akár elfogadásra is kerülhet. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A bizottság ülését az elnöki posztot a mandátum felénél átvevő Roberto Battelli nyitotta meg, majd röviden vázolta az általános nemzetiségi törvény előkészületeinek történetét, amely jóformán az első szlovén Alkotmányig nyúlik vissza. Ahogy fogalmazott, a nemzetiségek részéről közben többször kezdeményezték egy ilyen összegző törvény megalko-

tását, de az erőfeszítések igazán az utóbbi években teljesedtek ki, különösen az elmúlt két évben, amikor a parlament nemzetiségi bizottságán keresztül még maga a miniszterelnök is támogatásáról biztosította a törvényt. A Nemzetiségi Hivatal igazgatója, Stane Baluh kifejtette, a tézisek jól el vannak készítve, vannak benne hiányosságok, de első ilyen dokumentumként mindenképpen megfelel, a kormány nemzetiségi

bizottsága mindenképpen jó alapnak tekintheti a jövőbeni munkához. Ahogy az ülés elején a bizottság alelnöke, Göncz László is összegzett, a tervezett általános nemzetiségi törvény alapvető célja biztosítani a meglévő, magas jogvédelmet biztosító törvények érvényesítését a mindennapi gyakorlatban, vagyis a de jure és a de facto közötti különbség közötti csökkentés, a meglévő törvények egy helyen való integrálása, a legfon-

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .


Muravidék

muravidéki tanács? Kocon József, az MMÖNK Taná­ csának elnöke: „Egyszerűen nem értem, hogy a jogi, statutáris bizottság hogy hozhat olyan álláspontot, miszerint az MMÖNK Tanácsa ne vegye figyelembe saját statútumának rendelkezéseit.” tummal rendelkező ’régi’ muravidéki tanács megváltoztatja, vagyis kibővíti az MMÖNK Alapszabályzatának 19. cikkelyét úgy, hogy a két összeférhetetlen poszt egyikéről 30 napon belül kell lemondania az adott személynek.” Az elnök nyilatkozata folytatásában kijelentette, amennyiben a

a a téziseket tosabbnak pedig egyértelműen a kisebbségi nyelvek védelme tűnik. Ahogy fogalmazott, jóformán egy

tanács határozatképtelenség miatt nem tud összeülni, illetve az ülésen nem jön össze az Alapszabályzat megváltoztatásához szükséges 2/3-os többség, akkor azonnal összehívja az új muravidéki tanácsot. Amennyiben az Alapszabályzat módosítása megtörténik, akkor az elnök véleménye szerint ezt még jóvá kell hagyni minden községi nemzetiségi tanácsnak, csak ezután jelenhet meg a Népújságban és válhat hivatalossá. Véleménye szerint a szükséges változtatást megteheti az új tanács is, de ebben az esetben is az előbb említett procedurális lépéseket kell megtenni, vagyis az alakuló ülésen véleménye szerint az MNTI igazgatója egyszerűen nem kaphat mandátumot. Ebben az esetben szavai szerint a megoldás az lehetne,

hogy a jogi procedúra után az elnököt a második ülésen választanák meg. Az elnök véleménye egyébként annak ellenére ez, hogy az LKMNÖK és az MMÖNK statutáris bizottságai külön ülésen olyan véleményt alakítottak ki, amely szerint az MMÖNK statútumának 19. cikkelyének hiányossága miatt az összeférhetetlen posztok egyikéről 30 napon belül kell lemondania a szóban forgó személynek, miközben az alakuló ülést egyszerűen le lehet vezetni. Kocon József szerint ezt a tételt így nem lehet elintézni, mert az esetleges ellenjelölt ezt a lépést mindenképpen megfellebbezné, mert egyszerűen nincs összhangban a statútummal. Vagyis szerinte a mandátum megerősítése előtt mindenképpen meg kell változtatni az MMÖNK Alapszabályzatát.

ügy sikere azon múlik, ahogy eddig is, hogy a törvényeket, így az esetleg elfogadásra kerülő általános nemzetiségi törvényt mennyire tudjuk betartatni. Mivel további felszólaló nem jelentkezett, az

Borut Pahorral való megbeszélés alapján a következő év májusáig vállalta a törvény munkaanyagának elkészítését. A különfélék között Göncz László kifejtette, többszöri próbálkozása ellenére nem tudott áttö-

A parlamenti bizottság keddi ülésén útjára indította a „kisebbségi Alkotmányt”. „kisebbségi Alkotmányról” van szó, amely mindenki életét egyértelműen kön�nyebbé teheti. Marjan Križman bizottsági tag kifejtette, üdvözli a törvény javaslatait, de véleménye szerint az egész

elnöklő három határozatot javasolt, ezekben a bizottság megerősítette, hogy támogatja a nemzetiségi frakció által benyújtott téziseket és ezeket továbbítja a szlovén kormánynak, amely a miniszterelnökkel,

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .

rést elérni a kisebbségek gazdasági alapjának megfelelő reformját illetően, ezt véleménye szerint több készülődő törvényben is rendezni lehetne, például akár az általános nemzetiségi törvény keretében is.

Jegyzet

Közösek a gondok, hasonló célokat érintenek a töprengések Még a hóesés sem riasztotta el a Muravidékről érkezőket, csak hogy eleget tegyenek az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége meghívásának. A Bécsi Naplóval december 3-ra közösen meghirdetett est ugyan nem éppen mozgatta meg a nagyközönséget, de annál meghittebbre sikerült a bemutatkozás: Kepe Lili, Bence Deák Ernő, Lajos, Halász Albert és Horváth a Bécsi Napló főszerkesztője Ferenc megnyerő személye és meggyőző fellépése eleve ösztönzően hatott. Minden korábbi esetlegesség után nagyon határozottan körvonalazódott, hogy nem mondhatunk le egymásról, éppen ezért a jövőben tervszerűen kell megszervezni az együttműködést. A négy személy egészen nyilvánvalóan a muravidéki közösséget képviselte, mondanivalójuk küldetésként hangzott el, hitelesen, mert őszintén nyilatkoztak a pozitív eredményekről, de ugyanúgy a kiöregedés veszélyével párosuló beolvadásról is. Mindent összevetve legalább húszezres magyar közösséget kellene feltételezni, gyakorlatilag azonban hétezer alá esett a szlovéniai magyarok létszáma. Külön elégiát igényelne ennek felgombolyítása, ellenben kiegyenlítően hatott Bence Lajos és Halász Albert felolvasása. Verseikből nyelvezetileg és tartalmilag üzent a táj, a jövőképében megtorpanó közösség. Ilyenkor bizseregni kezd az elgémberedett lélek, és mint fagyásban, fájni kezd egymás hiánya. Végtére közösek a gondok, hasonló célokat érintenek a töprengések. Mégis megfogalmazódott, hogy hinnünk kell egymásban, a fennmaradásban, mert enélkül feladjuk a küzdelmet. Erre koccintottunk az ajándékpálinkával. Mire a rendezvény után utcára kerültünk, nyoma sem volt semmiféle nyomasztó hangulatnak, hanem élveztük egymás társaságában Bécs belvárosát a Szt. István székesegyházzal, a Graben-i Szentháromság-szobrot aranyozott magyar címerével karácsonyi megvilágításban, a vacsorával az Ilona étteremben. Mert hogyan is lehetne másként fogadni a hírt és a tényeket, mint elismeréssel: Szlovéniában kedvező politikai viszonyok között élhetnek jogaikkal a nemzeti kisebbségek, nevezetesen az olaszok és a magyarok. Csakis biztatóak az adatok a rádió- és tv-adásokról, a jól szerkesztett Népújság heti megjelenéséről, fizetett munkatársakról, és nem utolsósorban a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet valamint a Tájékoztatási Intézet tevékenységéről. A bécsieknek hozott könyvajándékok gazdag termésről tanúskodnak.

3


Muravidék Bemutatkozás Bécsben

Szomszédolás a Muravidékről a Magyar Házban Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének szervezésében a Muravidék bemutatkozott a bécsi magyaroknak. A Bécsi Napló helyiségében Bence Lajos költő, újságíró, Halász Albert költő, újságíró, önkormányzati elnök, valamint Kepe Lili, az MNMI és Horváth Ferenc, a Népújság igazgatója találkozott a lelkes magyar bécsi kolónia néhány tagjával. Deák Ernő, a Bécsi Napló főszerkesztője mutatta be a muravidéki vendégeket, akik ezt követően magukhoz ragadva a szót egyrészt muravidéki költők verseit adták elő, illetve átfogó metszetet adtak a muravidéki – magyar – kulturális életről,

nem megkerülve a 60-as évek végén már kihalásra ítélt közösség néhány fontosabb történelmi adatát, a kultúra és a sajtó szervezettségét, a könyvkiadást, a kétnyelvűséget és egyéb sorsdöntő kérdéseket megemlítve. A hallgatóság az est hivatalos részét követően hosszú beszélgetésbe elegyedett a vendégekkel, s hasznos tapasztalatcserére került sor, amely mindkét kisebbségben élő közösségnek előnyére válhat. Az est – mindkét fél reménye szerint – egyfajta kapcsolaterősítést, illetve

annak szorosabb és rendszeresebb kibontakozását is jelenti. A Bécsben nagy mértékben ismeretlennek mondható muravidéki magyar közösség a Bécsi Napló jövő évi első számában bemutatkozási lehetőséget kap, amely mindenképpen szép gesztus a vendéglátóktól, hiszen a határon túli közösség bemutatását szolgáló sorozatot éppen a muravidékiekkel indítják. Az elmúlt időszakban már több találkozásra sor került a bécsi, illetve a muravidéki magyar nemzetiség képviselői között,

A muravidéki magyar költők verseit nagy tetszéssel fogadta a közönség, mint ahogy nagy kíváncsisággal lapozgatták a Muravidéken megjelent könyveket is. s az effajta találkozások minden egyes alkalommal rámutatnak az együttműködés és a tapasztalatcsere szükségességére, illetve

Dobronaki Községi Tanács

Elfogadták a 2011-es költségvetési tervet A Dobronaki Községi Tanács 3. ülésén elfogadták a 2010-es költségvetés módosító javaslatát, első olvasatban megtárgyalták a 2011-es költségvetési tervet, továbbá tagokat javasoltak a tanács munkavégző testületeibe. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A jegyzőkönyv elfogadása után a legutóbbi ülésen már tárgyalt 2010-es költségvetés módosítását, illetve a kiegészítő megjegyzéseit vették újra napirendre. Marjan Kardinar, a község polgármestere még egyszer hangsúlyozta: a költségvetés-módosításra a pályázat útján megvalósítandó projektek pénzügyi folyósításának elhúzódása miatt van szükség. Ezek igen nagy kiesést jelentenek, de mindenképpen megvalósításra kerülnek, ha nem most, akkor a következő év elején, amikor az eszközfolyósítás megtörténik. Hogy mindenki előtt világos legyen, melyek ezek, még egyszer felsorolta őket: a faluközpontok és a dobronaki

4

kultúrotthon felújítása, az ifjúsági turisztikai központ kiépítése stb. A módosító javaslat elfogadása után a tanács a 2011-es költségvetési terv megtárgyalásába fogott. – Előre figyelmeztetek mindenkit – szólt a polgármester felvezető magyarázata –, hogy egy eddig nem tapasztalt, hermetikusan lezárt, ugyanakkor takarékos és nem utolsósorban rendkívüli módon egyeztetett költségvetés került az Önök kezébe. A tételek és a különböző projektek befejezése pedig átnyúlhat a 2013-as évre is. Ezt a pénzügyi szervek határozata értelmében kellett ily módon elkészíteni. A 2011-es költségvetésnek már tartalmaznia kell a különböző pályázatokon elnyert beruházások értékét, tekintet nélkül arra, hogy azok mikor

kerülnek jóváhagyásra. Így a költségvetés-módosítás a következő években is esedékes lehet. A jövő évi programok között az óvoda, az ifjúsági turizmus, a kultúrotthon felújítása, valamint a mezőgazdasági-ügyviteli zóna kiépítési terve szerepel. Ezek mellé járul még a tagosítás, a járdák és a kerékpárutak kiépítése. A bevételi oldalon így közel 4 millió euró tervezett költség halmozódna fel. Ezek azonban – ismételte meg a polgármester – nem egy évre, hanem a következő 3–4 éves időszakra szólnak. A kiadási oldalon 4,2 millió eurót tervezett a hivatal. Kovács István a költségvetés-módosítás miatt keletkezett 840 ezer eurós „hiányra” való hivatkozással rizikósnak nevezte a

jövő évi tervet. Pillanatnyi elbizonytalanodást eredményezett az a felvetés is, mely szerint a polgármester tanácsost szeretne alkalmazni. Ez azonban nem járna új személy felvételével, hanem a „három község” általi, már eszközölt módon történne. – Az alkalmazottaknak joguk van a stresszmentes és nyugodt élethez – mondta

arra, hogy magyar értékeink megőrzésében az egymással való találkozás az egyik legfontosabb pillér. (-) a polgármester. Az ülésen tájékoztató hangzott el a Via Savaria projektről is, amely Szombathelytől Ptujig ívelő, turisztikai célú projekt, melybe a Bakonaki-tó is beletartozna. A költségvetési tervet első olvasatban elfogadták. A polgármesteri tájékoztatás előtt a tanács elfogadta azt a határozatot, mely az új egészségház kommunális és környezeti tervét alátámasztja. Ennek a megnyitása december 12-én lesz a tanács díszülésével egybekötve.

Hodoson kinevezték a felügyelőbizottságot A Hodos Községi MNÖK 2. rendszeres ülésén a határozatképesség megállapítása és a napirend elfogadása után elfogadták az első, alakuló ülés jegyzőkönyvét, majd a tanácselnök, Abraham Boris javaslatára Totić Rozália, Gál Ottó és ifj. Kercsmár Géza személyében kinevezték a felügyelőbizottságot. A folyó ügyek között a tanácselnök tájékoztatta a tanácstagokat a közeljövő rendezvényeiről, többek között a jövő szombaton 14 és 17 óra között megszervezésre kerülő bajánsenyei jótékonysági karácsonyi vásárról. A tanács ülésén jelen volt Göncz László nemzetiségi képviselő is, aki a tanácsot tájékoztatta a kisebbségi politika aktualitásairól, illetve általában a kisebbségekre váró kihívásokról a közeljövőben. tt

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .


Muravidék A munkaterületeket nem osztották fel

Továbbra is három alpolgármester Lendván Mivel az eddigi, három alpolgármesteres gyakorlat Lendva Község vezetésében jónak bizonyult, ez a felállás lesz a következő négyéves mandátumban is. Stanislav Gjerkeš, Požgai Horvat Olga és Somi János az új alpolgármesterek. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

December 1-jével a tisztségeket nem hivatásos formában Stanislav Gjerkeš (Anton Balažek listája, független), dr. Požgai Horvat Olga (az LDS listája) és Somi János (SDS) tölti be. Ennek kapcsán Anton Balažek elmondta, hogy a felkérést elfogadó egyénekkel már a kinevezés előtt megállapodásra jutottak a községi tanács működési költségeinek csökkentését illetően, az ülésdíjak és az alpolgármesteri juttatások összegére vonatkozóan, ezzel hozzájárulva a költ-

ségvetés tarthatóságához. A nem főállású alpolgármesterek között nem osztották fel a hatásköröket, munkaterületeket. – Az elmúlt négy évben tanácstagként volt lehetőségem megismerkedni a tanács és a HK működésével, s remélem, hogy tudásommal hozzá tudok járulni a község és az itt élők fejlődéséhez, jobb közérzetükhöz. A rám bízott feladatokat maximális odaadással fogom végezni – nyilatkozta Požgai Horvat Olga alpolgármester. – Képességeim szerint törekedni fogok arra, hogy a már megszerzett tapasz-

talatokkal a rám bízott feladatokat el tudjam látni. Ha a csapat összehangoltan dolgozik, az eredmények is jönni fognak – fogalmazott Stanislav Gjerkeš régi-új alpolgármester. – Meg vagyok győződve arról, hogy jó csapat került a községi tanácsba, ez is buzdított arra, hogy vállaljam a felkérést a szűkebb csapatba is, s tudom, hogy jól fogunk működni. Sok az elvégzésre váró munka, sok mindent követelnek a választóink, s remélem, hogy az elvárásokat végre tudjuk hajtani – nyilatkozott Somi János alpolgármester.

Az új mandátumban is három új polgármesterrel működik Lendva Község: Stanislav Gjerkeš, Požgai Horvat Olga és Somi János. A községi hivatal titkári feladatkörét megbízott titkárként Daniela Levačič

látja el. Erre a posztra pályázati kiírás 2011 elején várható.

A téli szolgálat három kivitelezője

Az idén környezetkímélőbb anyaggal szórnak A Lendvai község területén a 2010/2011-es idényben a téli szolgálatot az Öko-Park Kft., a Nograd GP Kft. és a Cestno podjetje vállalat végzi. A korábbi túlméretezett költségeket visszafogta a község, a hóeltakarítást illetően az utak kategóriákba vannak osztva. Az idén kevésbé környezetkárosító szóróanyagot alkalmaznak.

Az első téli akció, mely az ésszerű kompromisszumot jelenti a hóeltakarítás, az utak közlekedési biztonsága és a költségek között. 40 százalékkal alacsonyabb költségeket jelent ez a megoldás, mint tavaly. N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Anton Balažek sajtótájékoztatón tartott ismertetőt a téli szolgálat idei megszervezéséről. A legfontosabb szempont – mint mondta – az utak biztonsága a téli viszontagságok közepette is, de nem elhanyagolható szempont a költségek kérdése sem. Az előző téli szezon pazarlónak bizonyult, ezért a kiadások visszaszorítására kell törekedni amellett, hogy a hóelt ak arítás szintje ne csorbuljon. A téli szolgálat kivitelezésével a Cestno podjetje (országutak, lendvai terelőút, Vasút és Fő utca), a Nograd GP (Lendva- és Hosszúfaluhegy) és az Öko-Park közhasznú vállalat (járdák, lépcsők, parkolók, terek, s mint-

egy 40 kilométer út) lett megbízva. Megoldást t alált ak azon útszakaszok tisztítására is, ahol korábban nem volt lakóterület. A község vezetősége a polgárok türelmét kéri, amíg a téli időjárással beállt új körülmények után ismét olyan állapotba kerülnek az utak, ami biztonságos közlekedést jelent. Kár, hogy elfeledésre került a járdák tisztítása a lakóházak előtt saját kezűleg – hangzott el a tájékoztatón. Mivel Hosszúfalu és Hídvég, illetve Göntérháza és Kámaháza között gyakoriak a hófúvások, a község mérlegeli a hófogó táblák és hálók esetleges felállítását. Fontos, hogy az idén a község területén környezetkímélő, lebomló szóróanyagot alkalmaznak az utak, járdás síkosság-mentesítésére.

5


Kultúra Antolašič Darinka hímző, népi iparművész

Szálon varrott zalai és hetési szőttesminták subrikával Antolašič Darinka Petesházáról hímző szakágban kiváló kézimunkáival elnyerte a Hagyományok Háza által odaítélt népi iparművész címet. Az 54 éves hímzőasszony briliáns fokozatot is kapott a szőttesmintákat ábrázoló, szálon varrott, subrikázott kézimunkáiért. Darinka zalai és hetési mintákat gyűjt és varr. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

– Vágyom egy hetési szoba berendezésének elkészítésére, terítőkkel, falvédőkkel, párnákkal, ruházattal együtt. Elég kitartó vagyok, ezt is megcsinálom. A szőtt mintás ruhadarabokat gyűjtöm és lerajzolom. Ezek a darabok már mind 100–120 évesek lehetnek. A hetési kötényhez például van eredeti glottom is, ami ma már ritkaság. Sok mintát, szél- és mandzsettamintát a petesházi Vida Ilonka nénitől kaptam lerajzolásra, levarrásra. Már gyermekkorom óta

varrok, az iskolában Komár Angéla tanítónő háztartástan órán tanított kötni, horgolni. Édesanyám is kötött, horgolt, de a munkám dr. Baracska Károlyné, Baba néni lenti népművész szakmai vezetése alatt csiszolódott ki. Ő mondta: „Lányok, ezt varrjátok – ezt még itt sem és Magyarországon sem csinálja senki.” Ekkor a szőttesek mintájának szálon varrott technikában való kivarrására, majd a subrikával díszített kézimunka készítésére gondolt. Igaza lett, egyedi kézimunkákat alkotunk, akik ebbe belekezdtünk. A zsűri tetszését is éppen ezek a darabok nyerték el.

Kiállítás a Vrečičévforduló jegyében

sült hímző népi iparművész Petesházáról, aki Horváth Margit és Jandl Olga hímző népi iparművészek mellett gazdagítja a szakágat. – Gyere velem Hármas­ ma­l omba a kézimunkaszakkörre, nem bánod meg, szólt munkatársam. Ez volt a kezdet 1988-ban, amikor Baba néni ott foglalkozott az asszonyokkal. Elsőnek egy fehér lyukhímzésű kötényt készítettem, nagyon szép eredménnyel. Addig csak otthon varrtam – me-

Antolašič Darinka hímző, népi iparművész egyedi kézimunkákat készít szálon varrott szőttesmintákkal. Baba nénivel még ma is tartom a kapcsolatot, bár már nem jár ki hozzánk – fogadott mindezt elénk tárva Antolašič Darinka, újdon-

séli Darinka, aki 2007-ben kezdte zsűriztetni munkáit, melynek során három év leforgása alatt kiváló minőséget bizonyított: a

35 munkából 19 A és 16 B kategóriájú lett. A legszebb darabok még Budapesten vannak kiállításon, de kézimunkáit vidékünkön is már több tárlaton megtekinthettük. Mint elmondta, szinte kimondottan csak zalai és hetési, eredeti mintákat varr, 2008-tól szőttesekről átrajzolt mintákat szálvarrott technikában (egyfajta dupla keresztszemes öltés, két szálon keresztül). Egy ilyen mintás asztalterítőre kapta a briliáns kivitelezés értékelést. Az egyéb minták közül a karádi, sióagárdi, a szomorú kalocsai motívum világából merít kivarrásra. A napnak nincsen olyan időszaka, hogy szolgálata után ne venné a kezébe a vásznat, fonalat, tűt. A szőttesről vett mintákat lenvászonra készíti, közepére subrikát varr piros, kék és fehér fonallal készült, vagdalásos, kosárfonáshoz hasonló technikával (régi, szőtt törülközők szegélye). Darinka nagyra értékeli a hazai, petesházi hagyományos népi motívumvilágot, gyűjti, hogy átmentse a jövő generációjának, hiszen a hímzést, a kézimunkát az iskolában ma már nem tanítják. Darinka jelenleg egy 2 méter hosszú, 70 centi széles asztalterítőn dolgozik, mint mondta, közel egy év munka elé néz…

A muraszombati PAC-klubban pénteken nyitották meg a 16. Primož Trubar Művésztelep anyagából szervezett tárlatot. A művésztelep hangulatára az első muravidéki akadémiát végzett festőművész, Vrečič Ludvik kettős évfordulója nyomta rá bélyegét. A két világháború közötti képzőművészeti törekvések a Muravidéken a szakma és a művészetkedvelők egyöntetű véleménye szerint Ludvik Vrečič törekvéseiben csúcsosodtak ki. Vrečič szenzibilitásával, a táj és annak emberével való azonosulásával elsőként adott hírt a muravidéki érzékenységről. Nem véletlen, hiszen képei nagyfokú gondolatiságról, filozófiai elemzőkészségről adnak tanúbizonyságot. A kettős évfordulón – a festő születésének 110., halálának 65. évfordulója kapcsán – Cankova Község és a Bodonci Evangélikus Egyházközség Vrečič skakovci szülőházának udvarán leleplezte a festő mellszobrát, Irena Čuk alkotását. Az idei, Moravske Toplice Község által szervezett művésztelep alkotói között találjuk Igor Banfit, Nikolaj Beert, Rudi Benétiket, Martin Bizjakot, Zdenko Huzjant, Zuzana Kalinkovát és Molnár Imrét. A kiállítás 2011. január 1-ig tekinthető meg. -ce

6

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .


Muravidék Értékes információkkal gazdagodhattak

Szakmabörze diákoknak a dobronaki iskolában Múlt csütörtök délután 16 órától 19 óráig a Dobronaki KÁI tornatermében első alkalommal rendezték meg a szakmabörzét, amelyen az általános iskolás diákok a továbbtanulási lehetőségekről tájékozódhattak. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A muravidéki és néhány drávamenti középiskola, gimnázium bemutatkozása mellett különböző szakmákba is betekintést nyertek a gyerekek. Nagy volt az érdeklődés, gyerekek és szüleik egyaránt értékes informá-

ciókkal gazdagodhattak, információs füzetekkel, brosúrákkal és azonnali tájékoztatással szolgáltak a bemutatkozó intézmények, illetve egyes szakmák képviselői. Összesen 23 stand kapott helyet a dobronaki iskola tornatermében, a szakközépiskolák, gimnáziumok mellett különböző szakmák is

képviselték magukat. Pék, fodrász, kertész, autószerelő és sok még más iparos mutatta be mesterségét. Urisk Suzana, a Dobronaki KÁI pályaválasztási mentora elmondta, hogy a Dobronaki KÁI a Kobiljei ÁI-val és a Göntérházi KÁIval karöltve szervezte meg a börzét. – A rendezvény célja, hogy a szülők és a

A szakközépiskolák, gimnáziumok mellett különböző szakmák is képviselték magukat.

Sabján Rebeka, 9. osztály, Lendvai KÁI: – Pályaválasztás előtt állok, már vannak ugyan elképzeléseim, de pontosan még nem tudom, mit akarok. Mindenekelőtt a gimnázium érdekel. A szakmabörze sokat segít, hiszen így többet megtudhatok mindegyik középiskoláról és segít a választásban. Ami a legjobban megfogott, az a lendvai gimnázium, megkérdeztem néhány dolgot, ami érdekelt, és most mindenképpen többet tudok. Somi Peti, 9. osztály, Dob­ ronaki KÁI: – Én már eldöntöttem, a ljutomeri gimnáziumban szeretnék továbbtanulni. A börzét nagyon hasznosnak találom, volt lehetőségem a gimnázium standjánál érdeklődni, rengeteg információval szolgáltak, a tanmenetről épp úgy, mint a bejárásról. Nagyon tetszett a bemutatójuk, mindent megtudtam, ami érdekelt, így csak még inkább biztos vagyok a dolgomban. gyerekek még a februári tájékoztató napok előtt lehetőséget kapjanak megismerni az iskolákat és egy kis betekintést nyerjenek egyes szakmákba. Meghívtuk mind a tíz Lendva környéki általános iskolát, plusz a pártosfalvi, vala-

mint a bogojinai általános iskolákat. A kilencedikesek már nagyjából tudják, merre induljanak, számukra hasznos információkkal szolgálnak az iskolák bemutatkozásai, de a hetedik és nyolcadik osztályból is vannak érdeklődők.

A fiatalok a Muravidék fejlesztéséért

A gazdasági igény és az oktatás nem illeszkedik egymáshoz A muraszombati Diana szállodában a Muravidéki Gazdasági Kamara a fiatalok IZUM elnevezést viselő tudományos találkozója keretében kerekasztal-beszélgetést szervezett a „Régió gazdasági fejlődése – a szakember-szükséglet mutatói” címmel. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A kerekasztal-beszélgetésen a vállalatok, a tanintézmények képviselői a szakemberhiány aktuális kérdéskörét boncolgatták színvonalasan összeállított beszámolókban. Tapasztalható, hogy még mindig eltérés van a munkaerőpiacon és a

k ülönböző szakmák at tanuló diákok, valamint a régió gazdaságának igényei között. Tény, hogy a Muravidék gazdasága is változik, újabb profilú szakemberekre is szükség mutatkozik. A káderképzés szempontjából a résztvevők rávilágítottak a tanintézmények és a vállalatok gyenge együttműködésére: nem elfogadható

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .

ugyanis, hogy a szakmát tanuló diák egyedül intézi a gyakorlatát. Egy felmérés szerint a továbbtanulási döntéshozatalnál az utolsó szempontok között van az elhelyezkedési lehetőség a kiválasztott szakmával. Az élen a munkával való elégedettség és a siker szerepel. A diákok műszaki szakmákat nemigen választanak. Egyre nagyobb

Az iskolák nem képeznek elég olyan szakembert, amilyenre a gazdaságnak szüksége van. szükség van tovább- és átképzésekre, s nagyobb mértékben ki kell tudni használni a fiatalok számítógépes és nyelvtudását. A Muravidék gazdaságának is szüksége van már az újabb szakmákra, e téren is több munkahelyet kell nyitni – tűzte ki célul az az 5 konzorcium is, mely a Gazdasági Minisztérium legutóbbi pályáza-

tára nyújtott be programot. Programjaik megvalósítása esetén a következő 4 évben 300 fejlesztői, kutatói munkahely létesülhet a régióban. A ZOTKS és a PAZU közös szervezésében lebonyolított fesztiválon többek közt bemutatkozott a Pártosfalvi KÁI Méhészszakköre és a Lendvai Kétnyelvű Középiskola.

7


Muravidék A Hosszúfalui HK vasárnapi rendezvényéről

Nevetések, meghatódások Vasárnap a helyi közösség szervezésében a hosszúfalui kultúrotthonba megvendégelésre invitálták a falu nyugdíjas polgárait, akik éltek is a lehetőséggel. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Sobočan Gabriella, a helyi közösség elnöke a jókívánságok mellé egy ismeretlen szerző megható

történetét is felolvasta a jelenlévőknek. Ebben egy, saját szívét is „elosztó” idős emberről szólt, aki vitapartnerét, a „legszebb, hegmentes szívű ifjút” felvilágosítja tévedéséről.

Sobočan Gabriella egy megható történetet olvasott fel.

A legszebb szív nem jelent mindig tisztaságot is, hanem talán épp „kőszívet”, mely nem fogadja be a másik szív közeledését, mert fél, hogy attól tisztátalanná válik... A helyi népdalkör fellépését a lendvai Kofetarji nyugdíjas színjátszók bohózata követte, az „idős ember, nem vén ember”, illetve „a jegenyék még állnak” címmel az időskori tévhitek eloszlatása jegyében. A délután folyamán pedig a helyi óvodások is megörvendeztették az idős polgárokat.

Orgonakoncert egekig érő hangzással Kollonay Zoltán a budapesti és a bécsi Zeneakadémián tanult zongorát. „Színes előadóművész, aki könnyen befog különleges zenei világával, szenvedélyes és virtuóz játékával magával ragadja a közön-

orgonaművész valódi ádventi hangulatot varázsolt. A repertoáron Bach, Liszt és néhány kevésbé ismert, 18. századi szerző művei is szerepeltek. A művész elmondta: a régi mesterek stílusában adja elő a zene-

A közönség rendkívül színvonalas orgonakoncertet hallgathatott meg. séget” – olvassuk róla az egyik méltatásban. S azt is megtudjuk, hogy zeneszerzőként is tevékeny, saját műveit szintetizátoron, orgonán, szólóban vagy zenekari kísérettel adja elő. A lendvai Szent Katalin plébániatemplomba az

8

számokat, a lendvai felújított orgonáról pedig hozzátette, hogy jót tett neki az elektromos meghajtással együtt járó korszerűsítés. Szerinte ez a Dunántúl egyik legszebben szóló orgonája, De küllemében is gyönyörű. A hallgatóságot

arra buzdította, egyszer föntről is nézzék meg a kitűnő hangszert. A dicséret után az egyik mély hang beragadt. A művész felismerve a problémát, kis idő múlva leállt. Kár volt megdicsérni – mondta. – Ezt nem teszem többé, hanem a régi nagy mesterek példájára „az orgonahang” köré szervezem át a partitúrát – mondta, csak úgy magának. De erre már nem volt szükség, hiszen a hangszer mély és magas hangjai ismét nagyszerűen szóltak. Például a záró részben, a Magyar fantázia „átdolgozásánál”, a komor mennydörgést utánzó hangütés után – a fuvolás, fütyülős, oboás közjátékot követően –, a himnikus befejezésben: föl-föl, az angyalokig szálló nagyzenekari hangzás valósult meg, ahol egyszerre szólt a törékeny oboás hangzás a mellette rázó basszussal. Igazán szép zárás, ádventhez illő. Egekig érő, lelket repítő hangzással! -ce

Ünnepi fényekben Lendva A jövőben Lendva ünnepváró, újévi díszítését a községi vezetőség a polgárok, a helyi közösség, a turistaegyesület és a község közös akciójaként képzeli el, hiszen ez nem kimon-

Elmond lendvai cég végzi. Az ünnepek alatt a városi parkban egyébként meseország várja a gyermekeket. Az 1. Számú Lendvai KÁI tanulói lampionokat készítenek és díszítik fel

Távolabb is sokan ismerik már a több száz kis égővel feldíszített platánfát Lendván. dottan az önkormányzat feladata. Már az idei ünnepi díszítés ennek jegyében készül. – Felkér tük a helyi elektronikai tevékenységű cégeket, hogy az idén szponzorálják a város újévi díszítését – mondta Anton Balažek polgármester. – Így az idén a templom melletti platánfát a radenci Elektro Petek vállalkozás díszíti fel díjmentesen, szokásosan apró lámpákkal, míg a parkban az ünnepi fényeket az

velük az iskola melletti sportparkot, az óvodások pedig 100 karácsonyfadís�szel járulnak hozzá a város díszítéséhez. Az idén – a költségek csökkentése érdekében – elmarad a járda melletti fák lámpás díszítése, „hópehely” lámpák pedig minden második villanyoszlopra kerülnek. Újdonság lesz viszont a fényfüzérrel körülszegélyezett néhány polgári ház a Fő utcán. SNK

Hodosi összefogás

A hirtelen jött nagy hó minden településen okozott némi fennakadást. A főutakat hamar letisztították, ám a kisebb települések mellékútjai, a járdák, melyekre a hótoló felszórta a havat, sok helyen járhatatlanná váltak. Hodoson a folyamatos hótolás mellett a polgármester, Bunderla Rudolf szombat reggelre tisztító akciót szervezett, az MNÖK és a Hodosi Labdarúgóklub közreműködésével. Az akcióhoz sok önkéntes községi lakos is csatlakozott, 20 polgár vette kezébe a hólapátot. A munkát reggel 9-től délután 14 órára sikerült befejezni. Az összefogás eredményeképpen a járdák, a mellékutak, valamint az idősek házai előtt is sikerült megtisztítani és járhatóvá tenni a községet, beleértve Kapornakot is. Egyes házaknál az önkéntes munkásokat forralt borral is megkínálták. a.k.

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .


A Dobronaki KÁI kezdeményezése

Info

Sikeres véradási akció A havazás ellenére is 43 véradó jött el vért adni a Dobronaki KÁI kezdeményezésére megtartott véradási akcióra december 3-án az iskola helyiségeibe, amit a Vöröskereszttel közösen szerveztek meg. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Dr. Kavas Erika, a Ma­ ri­bori UKC Vérátömlesztő Központ vezetője, a véradás helyszínén lévő orvos elmondta: – Örülünk, hogy ilyen sikeres az akció. Dicséretet és köszönetet mondunk a Dobronaki KÁI hozzáállásáért, a terepi akció megszervezéséért, ami min-

A Dobronaki KÁI nemrégiben a vörösiszap-katasztrófa devecseri károsultjai részére szervezett humanitárius gyűjtést, majd a Dobronaki Plébánia Karitatív Szolgálatával és a Göntérházi KÁI-val társszervezője volt a Szeretet jelszót viselő jótékonysági rendezvénynek, melyen mintegy 1200 euró önkéntes adomány gyűlt össze, ebből a Dobronaki KÁI iskolaalapja 585 euróval részesedett. denképpen pozitívan hat arra, hogy a véradási akciók visszanyerjék egykori népszerűségüket, és hogy

az emberekben ismét tudatosuljon a véradás jelentősége, küldetése: segíteni embertársainkon. Mivel a véradás – sajnos – visszaesőben van, nagyon fontosak az ilyen kezdeményezések a terepen. Kovač Katarina, a Dobronaki KÁI igazgatója többek kö z t e l m o n d t a , hogy a véradási akció az iskola által szervezett idei 3. jótékonysági akció volt. A véradási akciót a rögtönzött véradási rendelőA Dobronaki KÁI által szervezett véradási akció során 43 véradó ben hagyományosadott vért. sá kívánják tenni.

Vasárnap népszavazás az RTV-törvényről Szlovéniában december 12-én – már másodszor az elmúlt öt évben – népszavazás dönt a közszolgálati rádiótelevízió sorsáról, illetve az RTV-törvényről. Az előzetes szavazás az Igazgatási Egységeken keddtől csütörtök 17 óráig tart. A most érvényben lévő RTV-törvény 2005 szeptemberében kapta meg a polgárok referendumi támogatását (a lendvai körzetben például 57,8 százalékos, a goricskóiban 51 százalékos támogatást kapott) és utána lépett hatályba. Ami a nemzetiségi programokat illeti, a 2005-ös törvény vezette be a vezérigazgató-helyettes tisztséget (addig programigazgató), a nemzetiségi programtanács helyett nemzetiségi programbizottság kezdett működni, melybe egy tagot a nemzetiségi szerkesztőségek alkalmazottai választanak meg maguk közül (addig nem volt tagjuk). Az új törvényjavaslat megváltoztatja az intézet státusát – az RTV nem közintézet, hanem önálló közjogi személyi státust kapna, az alkalmazottak pedig kiválnának a közalkalmazotti szférából, az RTV-illetéket nem törvény határozná meg, hanem az átlagos mégélhetési költségekhez viszonyítva változna, az RTV-t öttagú igazgatóság vezetné, a programtanács a mostani 29 tagról 17 tagra szűkűlne, a felügyelőbizottság pedig 11-ről 7 tagúra csökkenne. Ami az őshonos kisebbségi jogokat és a nemzetiségi programokat illeti, az új törvény nem tartalmaz változásokat, a csökkentett 17 tagú programtanácsban is megmaradt a magyar és az olasz nemzetiség képviselője. Az új törvény azzal bővíti a kisebbségi jogokat (a roma etnika közösség a 2005-ös törvénnyel kapott rtv-adást), hogy programtartalmakat irányoz elő a volt jugoszláv tagköztársaságok nemzeti közösségei részére is. A (nem őshonos) kisebbségi jogok bővítése az egyik fő indítéka a népszavazásnak. A közvélemény-kutatások – a kampány eddig higgadt és nem hasonlítható az ezelőttihez – alacsony részvételi arányt és szoros eredményt jósolnak. kmj

hétről hétre Budapest – Múzeumba került a legjobb pálinka: Magyarország legjobb idei pálinkájának a Brill Pálinka-

ház 2009-es évjáratú Irsai Olivér szőlőpálinkáját tartották az ítészek, a párlatot Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumban helyezték el, hogy megőrizzék az utókor számára. A pálinka a XVIII. Magyar Országos Pálinka

és Nemzetközi Gyümölcspárlat Versenyen lett első. A Brill Pálinkaház családi manufaktúra, Tolna megyében, Harcon működik. Különben jelenleg Magyarországon összesen mintegy 500 bérfőzde működik. Ljubljana – Szlovéniában még két új község alakulhat: az Alkotmánybíróság hétfői döntése szerint Ankaran

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .

(most Koper község része) és Mirna (most Trebnje község része) önálló községek lehetnek. Az Országgyűlésnek a következő két hónapban döntést kell hoznia az új községek megalapításáról. Ghána – A csokoládé luxuscikk lesz: a kakaóbab-ültetvények csökkenése és az egyre növekvő kereslet miatt hamarosan a csokoládét is a luxuscikkek kategóriájába lehet sorolni – figyelmeztettek szakemberek. A ghánai központú Natural Conservation Research Council (NCRC) szerint a

világ csokoládéfogyasztásának jelenlegi szintje tovább már nem tartható fenn, ezért az édesség 2030-ra olyan ritka csemege lehet, mint manapság a kaviár. Dublin – Rekord nagyságú hiánnyal zár idén az írországi államháztartás – erősítette meg a dublini vezetés. Az euróövezet történetében

példátlan nagyságú, a hazai össztermék (GDP) 32 százalékát kitevő deficit elsősorban a bankszektor rendbetételének költsége

miatt alakul ki. A pénzügyminisztériumi dokumentum szerint a GDP-arányos hiány jövőre 12,2 százalékra csökken. A kialakult helyzet várhatóan új választást idéz elő, amelyet 2011 elején tarthatnak meg.

9


Info a mai napon... December 9-én történt: 1608 Londonban megszületett John Milton, aki William Shakespeare után a legjelentősebb angol költő volt (Az elveszett paradicsom). 1687 Kilencéves korában megkoronázzák I. József magyar királyt. 1924 Magyarország és Hollandia ipari szerződést ír alá. 1934 Megszületett Garas Dezső Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, a Nemzet Színésze. 1953 Megszületett John Malkovich amerikai színész, rendező. 1967 Nicolae Ceauşescu Románia elnöke lesz. 1977 Elkészül a Körösök vízlép­ cső­rendszere, miután átadják ennek utolsó tagját, a körösladányi duzzasztóművet. 1990 Szerbiában Slobodan Milo­še­ vić nyeri meg az első szabad demokratikus választást.

visszapillantó

2000. december 7-én, 49. szám

A len feldolgozását mutatták be Pártosfalván A Pártosfalvi Ady Endre Művelődési Egyesület szervezésében a tűzoltóotthonban december 2-án a hagyományő r z ő tevé ke nys é g keretében nagy számú közönség előtt a helybeli asszonyok bemutatták a len feldolgozásának egész munk afolyamatát. A hagyományőrző estét Vukan Milena nyitotta meg, aki egyben a konferanszié szerepét is betöltötte. A munkafolyamatból először a len megtörését mutatták be, erre csak a len áztatása és szárítása után került sor. Ezután a tilulást láthatta a

közönség, majd a len gereblyézését szemléltették az ügyeskezű asszonyok. Majd babába fonták a lent,

a fonást követte az áspulás bemutatása, majd a hamuban kifehérítették, ezt követően pedig a patakban

kimosták a lent, végül kiverték. A fehér lent ezután gombolyagba szedték és elvitték a takácshoz, aki a lent megszőtte. Az anyagból aztán törölközőt, zsákot, a férfiaknak inget, nadrágot, de még szoknyát is készítettek. A műsort a Pár­ tos­f alvi Kétnyelvű Általános Iskola tanulói tették még színesebbé magyar és szlovén dalokkal és versekkel. A len feldolgozásának végtermékét, a vászonból készült ruhákat, törölközőket pedig a kiállítás keretében lehetett megtekinteni.

celléreket, de már Sátoraljaújhelyen és az Alföldön is január 1. volt ennek a napja. A vincellérek nem napszámba, hanem szakmánybérbe dolgoztak. Ez azt jelentette, hogy a

szőlőbirtokok egész évi munkáját vállalta fel. Ezeket az alföldi területeken éves kapásnak nevezték. Családjukkal együtt kint laktak a szőlőben a kapásházban. A múlt század végéig kommencióért, később egyre inkább kialkudott gabonamennyiségért vagy meghatározott pénzösszegért dolgoztak. Bár a vincelléreket csak egy évre fogadták, a munkaviszony általában több évig tartott, mindaddig, amíg kifogás nem merült fel a munkájuk ellen vagy kedvezőbb feltételeket nem ajánlottak nekik másutt. Az Alföldön a vincellérek száma különösen a 19. század folyamán növekedett meg nagymértékben. A futóhomok megkötése céljára felparcellázott földekre, majd a tagosítás és a legelőfelosztás után a távol eső tanyák mellett telepített szőlőkbe, ahogyan az Alföldön mondták: „vincellérös embört” fogadtak. A vincelléreknek egyre komolyabban kellett érte-

niük a szőlőműveléshez, és ez előidézte a vincellérképzés iskolarendszerben történő megindulását. Az első vincellérképezdét 1853-ban állították fel Budán, de csak 1960-tól folyt rendszeres képzés az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) irányítása alatt. Az iskolázott vincellérek iránti kereslet különösen a filoxéravész megjelenése után nőtt. A 19. század végén ilyen szakképzettséget a ménesi, tarcali, tapolcai és munkácsi vincellériskolákban, illetve az egri és szekszárdi szőlészeti, borászati és kertészeti tanfolyamokon lehetett szerezni. A vincellérek a szőlőművelési ismeretek terjesztésével közvetve a paraszti szőlőművelés fejlődésére is hatottak. A vincellér mesterséget Égető Melindának a Magyar Néprajzi Lexikonban található összefoglalása és Bogdán Istvánnak a Régi magyar mesterségek című könyve alapján mutattuk be.

mesterségek dicsérete

A vincellér Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A vincellér régebben a s z ő l ő k ke z e l é s é ve l és megőrzésével, illetve a nagyobb szőlőknél az azokban előforduló munkák felügyeletével megbízott személy volt. A vincellér az állandó cselédek sorába tartozott és a szabad lakáson kívül rendes éves fizetést kapott, amely készpénzből és terménybeli járandóságokból állt. De térjünk vissza e becses mesterség történetéhez! A középkori oklevelekben a vincellér szó latin változata, a vinitor fordul elő leggyakrabban, a vincellér szóalak 1466-ban fordult elő először a Müncheni Kódexben. A német Weinzierl szó magyarul szőlőművest jelent. Német eredete nem véletlen, hiszen a szőlőműveléshez jól értő német telepeseket

10

szívesen alkalmazták szőlőmunkásnak a középkori Magyarországon. Közülük kerültek ki a majorsági szőlők és a városi polgárok nagyobb szőlőbir tokai felett felügyeletet gyakorló

Szőlőmetsző kések és metszőollók. (MN II. 562.) munkavezetők, akik a napszámos szőlőmunkásokat irányították. A vincellérek munkába állása, hasonlóan más éves cselédekhez, vidékenként változó volt. Így például Tokajban április 17-én fogadták fel a vin-

bér az elvégzett munka mennyiségétől, például a beoltott tőkék számától és a felügyelt szőlőterület nagyságától függött, és mindenkor magasabb volt, mint a napszámban dolgozó kapásoké. Volt olyan részük is, aki kisebb

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .


Info

Készítsünk narancsból illatozó gyertyatartót! A karácsonyhoz hozzátartozik már a narancsillat is. Ne csak együk a narancsot, csinálhatunk a héjából alkalmi mécsestartót is, aminek remek illata van. Mielőtt hozzákezdenénk az alkotáshoz, ejtsük néhányszor az aljára a gyümölcsöt és kissé nyomkodjuk is meg, hogy akkor is stabilan álljon, miután kiszedtük a belsejét. Vágjuk le éles késsel a gyümölcs tetejét, és körben, a pereme mentén válasszuk el héjától a húsát. Evőkanállal szedjük ki a gyümölcsöt úgy, hogy a belső fehér hártyát is kaparjuk ki (óvatosan, nehogy elszakadjon a héj). Ezután kezdhetjük a díszítést. A pödrött: Látványos tálkát készíthetünk úgy, hogy

belsejébe, majd húzzuk ki a mellette lévő környíláson. Ugyanezzel a mozdulattal a legvégét hajlítsuk is vissza a nyílásba. Amikor a gyümölcshéj még friss, könnyen hajlítható, tekerhető bármilyen alakzatba, így érdekes térbeli minták sorozatát alakíthatjuk ki. keskeny háromszögeket vágunk ki a narancsból, grapefruitból, a peremétől indulva a héj kétharmadáig. Az így megmaradt alsó háromszögeket egyesével pödörítsük befelé. A pöttyös: A díszítés egyszerű módja, ha apró köröket szúrunk ki a héjból. Erre használhatunk filctollkupakot (a szívószál erre a célra túl gyenge). A lyukacskák ne essenek túl

közel egymáshoz, mert különben elszakadhat a héj. A rácsos: Először a héj alsó egyharmadánál szúrjuk ki körben a kis karikákat, de ne túl közel egymáshoz, mert a függőleges bevágásnak is be kell férnie. Ezeket a kissé íves bevágásokat sniccerrel hasítsuk ki a héjból, de ügyeljünk arra, hogy az alsó résznél ne vágjuk el teljesen! Amikor körbeértünk, az íveket toljuk a héj

étel, erő, egészség

Fontos tippek! Száradáskor a gyümölcshéj zsugorodik, egy-két nap után az oldalak megrogynak, ezért

ha tartós darabokat akarunk készíteni, érdemes használat előtt megszárítani a héjakat. Tömjük ki a belsejüket alufóliával, hogy a minta ne sérüljön, de kellően feszesen tartsa a falát. Szellős helyre téve, szobahőmérsékleten 2–3 nap alatt kiszárad, de sütőben kb. 50 fokon néhány óra alatt elérhetjük ugyanezt az eredményt. A sütő ajtaját fakanállal támasszuk ki.

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Tudja-e, mely élelmiszerekhez adnak leggyakrabban sót az előállításuk során? A naponta elfogyasztott élelmiszerek legalább 75 százaléka feldolgozott élelmiszerekből áll, tehát ez azt jelenti, hogy feldolgozásuk, illetve elkészítésük alkalmával sót adtak hozzájuk (ide tartoznak azok az ételek is, amelyeket a

társadalmi étkezdékben kínálnak). A só 10 százaléka az élelmiszerekben eleve megtalálható sóból származik, 15 százaléka pedig a só hozzáadásából ered, amely főzés alkalmával vagy az étel utólagos sózásakor történik. Meglepő?

Azt ajánlom olvasóinknak, hogy vásárláskor jól tanulmányozzuk át a terméktájékoztatót, amelyből megtudhatjuk, mennyi sót tartalmaznak az egyes élelmiszerek. Jegyezzük meg az alábbi listán szereplő élelmiszereket, mert sót

(néha igen nagy mennyiségűt) tartalmaznak: • Húskészítmények: főtt hús (delikátesz sonka), füstölt hús, sonka, kolbászok, szafaládé, virsli, májpástétom, száraz szalámik, panceta... • Sajtok

• Savanyúkáposzta, -répa • Eltett zöldségek (olajbogyó, gomba, kukorica, bab) • Sós kalácsok, sós rudak, • Kenyér és sütemények • Gabonafélék reggelire • Szószok, öntetek, páclevek • Konzervek, pástétomok • Édességek, desszertek

Fasírozott tönkölybúzával

Egytálétel marhahússal

• 40 dkg darált hús • 1 dl tönkölybúza • Hagyma, pirospaprika, só, bors • Fél dl ásványvíz • Olaj a tepsibe

• • • • • • •

A tö n kö l y b ú z á t megfőzzük és hozzáadjuk a darált húshoz. Hozzáadjuk a vizet, a hagymát és a fűszereket. Jól átdolgozzuk. Ha a massza kissé nedves, kevés zsemlemorzsát adunk hozzá. Szeleteket formázunk és a kikent tepsibe helyezzük. Kb. 20 percig sütjük. Friss salátával tálaljuk.

A húst kisebb kockákra daraboljuk és olajon megpirítjuk. Hozzáadjuk a feldarabolt hagymát és a felkarikázott sárgarépát. Egy liter vízzel felöntjük, hozzáadjuk a fűszereket, a fokhagymát, a feferonit és lefedve főzzük. Használhatunk kuktafazekat is. A főzés vége felé hozzáadjuk a paradicsomszószt (ne tubusból!!!). Külön megfőzzük a burgonyát. Áttörünk 4 kanál burgonyát, négy púpozott kanál babot és hozzáadjuk az egytálételhez. Szükség szerint vizet adunk hozzá, amelyben a burgonya főtt. Átforraljuk, majd petrezselyemmel meghintjük.

" N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .

60 dkg marhahús • 1 nagyobb hagyma 2 sárgarépa (25 dkg) • 3 dl főtt bab 60 dkg kockára vágott burgonya 2 dl paradicsomszósz • 3 kanál olaj Kakukkfű, köménymag, babérlevél, só 2 gerezd fokhagyma • Feferoni – ízlés szerint Petrezselyem

"

11


Info december 10. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:15 Írások, ism., 173:00 Hírek, 13:15 Turbulencia, Érdekel a könyv, ism., 14:25 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges ajánlat, 17:50 Lelki villanás, 18:05 Fejjel a bulira, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:40 Öko-villanások, 19:55 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Referendum az új RTV-törvényről, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:45 Tévéshop, 9:15 Szenvedélyek – szlovén sorozat, A hírnök, ism., 10:20 Európai magazin, ism., 10:50 Fekete-fehér idők, 11:25 Hochfilzen: Biatlon-vk, férfiak, 13:15 Gyerekműsor, 13:40 Tengerkék égbolt – norvég sorozat, ism., 14:25 Hochfilzen: Biatlon-vk, nők, 16:00 A nyolcadik nap, ism., 16:30 Circom regional, 16:55 Tengermelléki mozaik, 17:30 Idegenforgalmi műsor, 18:05 Lillehammer: Szlovénia – Franciaország, kézilabda-mérkőzés, nők, 20:00 Legenda a Télapóról – angol dok. műsor, 20:55 Dr. Martin – angol sorozat, 21:45 Hallgatózás – olasz film, 23:25 Simon – holland film, 1:10 Törvényvédők – am. sorozat.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Körzeti magazinok, 14:30 Átjáró, 15:00 Nemzet és védelem, 15:30 Sírjaink hol domborulnak…, 16:00 Bárka, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 A Silla 1:10 A tizenhetes számú ház királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Üdítő, 21:05 Az Este, 21:35 Szégyen – magyar film, 22:30 Még oda nem ér az idő – magyar dok. film, 23:00 Prizma, 23:15 Hírek, 23:25 Ma reggel, 1:10 A tizenhetes számú ház – angol film.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 112 – Életmentők – német sorozat, 15:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 16:10 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:20 Vacsoracsata, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 23:20 A főnök – am. sorozat, 0:20 Reflektor, 0:40 ittHON, 1:00 Odaát – am. sorozat, 1:50 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:25 Befejezetlen élet – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós játszma, 20:00 Aktív, 20:05 Jóban Roszban – magyar sorozat, 20:40 Megasztár 5. – Döntő, 23:15 Tények este, 23:45 EZO.TV, 0:40 Hősök – am. sorozat, 1:35 Smallville – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:25 Virágzó Ma­gyar­ ország, 14:50 … filléres emlékeim, 15:40 TÉRkép ráadás, 16:10 Beavatás, 16:20 Anya, az állatorvos – német sorozat, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Híradó, 19:15 Colorado földjén – am. film, 20:45 Kisenciklopédia, 21:00 Egyedül nem megy – francia film, 22:40 Váltó, 22:50 Az igazi Mikulás – magyar film, 0:20 Különvélemény, 1:05 Kikötő, 1:25 Híradó.

december 11. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9:05 Karla karácsonya – dán film, 10:40 Éjféli klub, ism., 11:55 Dosszié, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:10 A felső szoba – am. film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Mezsgyék, 17:20 Szombat délután, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:20 Villanás, 19:55 Egészségünkre!, 21:15 Hri-bar, 22:20 Hírek, 22:55 A pusztulás helyszíne – angol sorozat, 23:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:50 Tévéshop, 7:30 Különleges ajánlat, Szlovénia nézetei, ism., 9:30 Sí-magazin, 10:10 Val D’Isere: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 10:40 Hochfilzen: Biatlon-vk, férfiak, 11:25 St. Moritz: Szuper G, nők, 12:10 Davos: Sífutó-vk, nők, 13:10 Val D’Isere: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 18:15 Cézár vagyok 14:10 Hochfilzen: Biatlon-vk, nők, 15:55 Harrachov: Síugró-vk, 17:45 Kézilabda-magazin, 18:15 Cézár vagyok – francia film, 20:00 Hét leány – am. film, 21:40 Szlovén magazin, 22:10 Rómeó + Júlia – am. film.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Delta, 13:30 Egészségábécé, 14:00 Kincskereső, 14:30 Pécsi keringő, 15:00 Barangolások öt kontinensen, 15:30 Biszku és a többiek, 16:55 Hogy volt!?, 18:25 Elisa lánya – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:00 Állítsátok meg Terézanyut! – magyar film, 23:15 Hírek, 23:30 Dob+Basszus live, 0:25 Magyar pop, 1:25 Magyar bulizenék.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Játék, 11:25 Házon kívül, 12:00 Híradó, 12:10 Autómánia, 12:45 Kézilabda-mérkőzés, 14:35 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 15:35 Édes, drága titkaink – am. sorozat, 16:30 Merlin kalandjai – angol sorozat, 17: 3 0 Glee – am. soro22:05 Alpha Dog zat, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-faktor, 22:05 Alpha Dog – am. film, 0:20 Nappali rémálom – am. film, 1:55 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:00 Babavilág, 12:30 Sliders – am. sorozat, 13:35 Az Ügynökség – am. sorozat, 14:30 Shark – am. sorozat, 16:30 Duval és Moretti – francia sorozat, 17:35 Luxusdoki – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:05 Magellán, 19:35 Magánürügy – am. film, 21:35 Pillangó-hatás – am. film, 23:55 A megtorló – am. film, 1:50 EZO.TV, 2:45 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:35 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:30 EtnoKlub, 13:45 Daktari – am. sorozat, 14:40 A gyógyító növények világa – német dok. sorozat, 15:10 Kisenciklopédia, 15:20 Kézjegy, 15:55 Balatoni utazás – magyar sorozat, 16:25 Talpalatnyi zöld, 16:55 Pannónia 3 keréken – magyar dok. sorozat, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:30 Mese, 19:00 A zene az kell – magyar film, 19:30 2x2 néha 5 – magyar film, 21:00 Dunasport, 21:20 Lélek Boulevard, 21:50 Az erőszak – am. film, 23:25 Dögölj meg, drága Mona! – am. film, 1:05 Híradó.

december 12. vasárnap Szlovén Tévé

december 13. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csöndre, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:10 Egészségünkre!, ism., 14:30 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 18:05 Első és második, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 22:10 Natascha Kampusch: 19:20 A hét tükre, 19:55 Ismét itthon, 3096 nap 21:40 Lottó, 21:50 Ars 360, 22:10 Natascha Kampusch: 3096 nap – dok. műsor, 23:05 Hírek, 23:45 George Gently – angol sorozat, 1:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:35 Tévéshop, 7:20 Glóbusz, Hri-bar, ism., 9:10 St. Moritz: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 10:10 Val D’Isere: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 10:55 Hochfilzen: Biatlon-vk, férfiak, 12:10 St. Moritz: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 13:10 Val D’Isere: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:55 Harrachov: Síugró-vk, 14:55 Davos: Sífutó-vk, 16:45 Hochfilzen: Biatlon-vk, nők, 17:55 80 nap alatt a világ körül – am. film, 20:00 Űrcowboyok – francia dok. műsor, 20:55 Maupassant történetei – francia sorozat, 21:55 Zenés műsor, 23:30 Az Orvosnő naplója – német sorozat.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Sport7, 13:05 Celtic Thunder – ír zenés film, 14:00 Hogy volt!?…, 15:40 Zegzugos történetek, 16:10 Körhinta, 16:40 Segítség, örököltem! – magyar film, 17:55 Panoráma, 18:25 Elisa lánya – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Szempont, 21:00 A társulat, 21:55 Aranymetszés, 22:50 Hírek, 23:05 Szülőföldemen – Illyés Gyula, 0:30 Remekművek – Mozart műveiből, 0:50 Magyar rock.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:35 MeneTrend, 12:00 Híradó, 12:10 Havazin, 12:40 Így készült: Zimmer Feri 2., 13:05 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 13:35 Robin Hood – angol sorozat, 14:30 Doktor Addison – am. sorozat, 15:25 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 16:25 Bunyó karácsonyig – olasz film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 20:00 Charlie angyalai 2 – am. film, 22:10 Heti hetes, 23:30 Ments meg!, 0:30 Portré.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:10 Stahl konyhája, 11:40 Kalandjárat, 12:10 Borkultusz, 12:40 Sliders – am. sorozat, 13:40 Monk – am. sorozat, 14:45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 15:45 Sheena, a dzsungel királynője – am. sorozat, 16:45 Fészkes fenevadak – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Valami Amerika – magyar film, 22:25 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:25 The Cleaner – am. sorozat, 0:20 Alfred Hitchcock: Téboly – am. film, 2:10 EZO. TV, 3:05 Napló.

Duna Tévé 7:00 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház 12:30 Élő népzene, 13:00 Csellengők, 13:30 Ópiumkeringő – magyar film, 14:40 Dunáról fúj a szél, 15:05 A világ konyhái, 15:35 Színek és fények – dok. film, 16:20 Törzsasztal, 17:05 Mese, 17:40 Arcélek, 18:00 Híradó, 18:25 22:25 Inland Empire Heti hírmondó, 19:15 Egy kis művészet, 19:25 Kikötő extra, 20:05 Háború és béke – szovjet film, 21:40 Divathét, 22:10 Dunasport, 22:25 Inland Empire – am. film, 1:25 Híradó.

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:55 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Állatokról, emberekről, 17:55 Szlovén magazin, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 A Hét, 21:20 A nyolcadik nap, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Zenés est, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:45 Tévéshop, 10:15 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 10:45 Szombat délután, ism., 13:10 Tudományos műsor, ism., 13:35 Szlovének Olaszországban, Különleges ajánlat, ism., 14:30 Ars 360, Írások, ism., 15:15 Első és második, Ez lesz 22:20 Kansas city a szakmám, ism., 16:00 A Siketek és Nagyothallók Intézetének 110 éve, ism., 17:00 Két világ – dok. film, 18:00 A Karamazov testvérek – orosz sorozat, 18:55 Rajzfilm, 19:05 Damijannal, ism., 19:40 Impro TV, 20:10 Tranzisztor, 21:00 Studio city, 22:00 Érdekel a könyv, 22:20 Kansas city – am. film, 0:10 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Szülőföldjeim, 15:55 Pann-unikum, 16:30 Híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Kékfény, 21:05 Az Este, 21:35 Orvosi bűnügyek – olasz sorozat, 22:25 Szeretők – angol sorozat, 23:20 Pécsi keringő, 0:00 Hírek, 0:45 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 112 – Életmentők – német sorozat, 15:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 16:10 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:20 Vacsoracsata, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:15 Való világ, 22:45 Showder klub, 23:50 Poker after dark, 0:50 Reflektor, 1:05 Odaát – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:35 Ne folytassa, felség! – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 miliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar 2:15 Pillangó-hatás 2. sorozat, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 Gyilkos számok – am. sorozat, 23:10 Aktív, 23:25 Megamánia, 23:55 Elit egység – kanadai sorozat, 0:50 Tények este, 1:20 EZO.TV, 2:15 Pillangó-hatás 2. – am. film.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:30 Indonéziai utazások – magyar sorozat, 15:00 Kézművek, 15:15 Magyar történelmi arcképcsarnok, 15:50 Utcai étkezdék Ázsiában – szingapúri dok. film, 16:45 Heuréka!, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Derrick – német sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Zsákfalu – magyar dok. film, 22:00 Váltó, 22:15 Sportaréna, 22:55 Cigányok – német dok. film, 23:50 Bogányi Gergely zongorázik, 0:10 Beavatás, 0:20 Kikötő, 0:40 Híradó.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .


Info december 14. kedd

december 15. szerda

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:50 Natascha Kampusch: 3096 nap – dok. műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Ars 360, A nyolcadik nap, ism., 14:05 Lelki villanás, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Pitypang, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, 18:00 Tudományos műsor, 18:30 Az Astro sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 Parádé, 21:20 Slovene’s: Szlovének – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tágra nyílt szemek – francia dok. műsor, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:30 Tévéshop, 10:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 10:30 Jó napot, Koroška!, Idegenforgalmi műsor, ism., 11:45 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 12:45 Vasárnap délután, ism., 15:20 Hallgassunk a csöndre, Studio city, ism., 16:50 A hírnök, 17:15 Hidak: Pitypang, ism., 17:50 Űrcowboyok – francia dok. műsor, ism., 18:45 Ezazene – szlovén sorozat, 19:10 A kertben, 19:40 Babilon.si, 20:00 Ljubljana: Ach Volley Bled – Olympiakos, kézilabda-mérkőzés, férfiak, 22:10 A fösvény – francia film, 0:30 A titokzatos tó – am. film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 Tudástár 2010, 15:35 Összhang, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:30 A Silla királyság ékköve – dél-koreai 21:35 Válik a férfi, válik a nő sorozat, 18:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:05 Az Este, 21:35 Válik a férfi, válik a nő – am. film, 1. rész, 22:50 Zegzugos történetek, 23:20 Prizma, 23:35 Hírek, 23:50 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 112 – Életmentők – német sorozat, 15:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 16:10 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:20 Vacsoracsata, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Vészhelyzet – am. sorozat, 22:20 A Grace klinika – am. sorozat, 23:25 XXI. század, 0:00 Piszkos szerelem – am. film, 1:40 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Kas�szafúrók – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Mocsok – am. film, 23:25 Megamánia, 23:55 A médium – am. sorozat, 0:50 Tények este, 1:20 EZO. TV, 2:15 Szemétdomb – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00– 12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:30 Talpalatnyi zöld, 15:00 Védett szépségeink, 15:30 Univerzum – osztrák sorozat, 16:25 Napok, évek, 20:40 Macskajáték századok, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Újrakezdés – olasz sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Macskajáték – magyar film, 21:05 Egy erkölcsös éjszaka – magyar film, 22:20 Kikötő, 23:10 Váltó, 23:20 A kalap, a láb és az özvegy – magyar dok. film, 0:00 Divathét, 0:30 Kikötő, 0:50 Híradó.

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:45 Kulturális hegycsúcsok – dok. sorozat, Slovene’s: Szlovének – dok. műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, Hallgassunk a csöndre, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Előre nézünk, 17:30 Turbulencia, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:10 F. Bevk: Fekete fivérek – szlovén film, 21:40 Lottó, 22:00 Visszhangok, 23:10 Kerekasztal, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Tévéshop, 10:30 Szenvedélyek – szlovén sorozat, Ismét itthon, ism., 12:40 Tévéshop, 12:55 Hri-bar, Érdekel a könyv, ism., 14:15 Zenés est, ism., 15:15 Babilon.si, ism., 15:30 Fekete-fehér idők, 15:50 Szlovének 18:25 Tokió: Cselgáncs világszerte, 16:25 Dubai: Úszó-vb, 18:25 Tokió: CselGrand Prix gáncs Grand Prix, 19:25 Állatokról, emberekről, 20:00 Sport, 22:00 J. Genet: Cselédek – színházi előadás, 22:50 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Átjáró, 15:05 A Bank utcától Ecuadorig, 16:00 Médiaguru, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 18:35 India – Álmok útján – brazil sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Rózsaágy – ausztrál sorozat, 21:05 Az este, 21:35 Válik a férfi, válik a nő – am. film, 2. rész, 22:55 Múlt-kor, 23:25 Prizma, 23:35 Hírek, 23:50 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 112 – Életmentők – német sorozat, 15:20 Mindörök21:20 Csupasz pisztoly ké szerelem – mexikói sorozat, 16:10 A szerelem a (z)űrben rabjai – argentin sorozat, 17:20 Vacsoracsata, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Csupasz pisztoly a (z)űrben – am. film, 23:25 Sikoly – am. film, 1:30 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:35 Manatu – Csak az igazság ment meg – német film, 13:25 Kvízió, 14:50 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Dr. House – am. sorozat, 22:20 Mercy angyalai – am. sorozat, 23:25 Megamánia, 23:55 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:45 Tények este, 1:15 EZO.TV, 2:40 Államfőnök – am. film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:30 Szentendre védett növényei, 15:15 A mediterrán Szeged – dok. film, 16:10 Zala Open Formációs Táncfesztivál, 17:15 Térkép, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Újrakezdés – olasz sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 A színes fátyol – am. film, 22:10 Váltó, 22:25 A tél 53 napja – spanyol film, 23:55 Kikötő, 0:10 Híradó.

december 16. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, ism., 11:35 Kerekasztal, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, Parádé, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Súlypont, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Mese az édességekről és a kalácsokról, 18:30 A lóhere, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:55 Szlovénia nézetei, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Opus, 23:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .

December 9-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 9:05 Tévéshop, 9:35 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 10:10 Pokljuka: Biatlon-vk, férfiak, 13:15 Glóbusz, ism., 13:55 Pokljuka: Biatlon-vk, nők, 15:55 Dubai: Úszó-vb, 18:00 Helyes ötlet!, ism., 18:25 Fejjel a bulira, 18:50 Ötödik ház balra – szlovén sorozat, 19:20 Az utolsó posta – Szandzsák – dok. film, 20:00 Sport, 23:30 Szeretők – angol sorozat, 0:20 Forró nyár Marienbadban – cseh film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:35 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Átjáró, 15:00 Magyarország „apróbetűs” története, 15:30 Beszélgetés az élet értelméről, 16:30 Hírek, 16:55 Teadélután, 17:30 A Silla királyság ékköve – dél-koreai sorozat, 21:35 A Pécsi Konferen18:35 India – Álmok cia- és Koncertközpont útján – brazil sorozat, megnyitója 19:30 Híradó este, 20:05 Jelfogó, 21:05 Az Este, 21:35 A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont megnyitója, 23:40 Prizma, 23:40 Hírek, 0:05 Szélesvászon, 0:35 Ma reggel.

Vendégem: Djukič Irén, a vidékünkről származó, Linzben élő énekesnő (ismétlés: csütörtökön 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 10-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 112 – Életmentők – német sorozat, 15:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 16:10 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 17:20 Vacsoracsata, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:40 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Esti showder, 23:15 Házon kívül, 23:50 PokerStars. net, 0:45 Reflektor, 1:00 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:15 Színes fátyol – am. film, 13:25 Kvízió, 14:50 Megamánia, 15:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:30 Marina – mexikói sorozat, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milli21:20 Sztárom a párom ós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Sztárom a párom – angol film, 23:50 Megamánia, 0:20 Divatkreátor, 0:50 Tények Este, 1:20 EZO.TV.

Hidak: benne riport a 20. Csárdásbálról (az ismétlés elmarad) December 14-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Pitypang: gyermekműsor, benne a lendvai óvodások a karácsonyra készülődnek (ismétlés: kedden 17.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 15-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Kikötő, 14:30 Gorontalo – Elrejtett éden – magyar sorozat, 14:55 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – dok. sorozat, 15:25 A világörökség kincsei, 15:40 Miért éppen Magyarország?, 16:15 Közelebb Kínához, 16:45 Találd ki önmagadat, 17:15 Térkép, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Hallgatott ma már Haydnt? – osztrák dok. film, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 20:40 Félszemű Jack – am. film, 23:10 Váltó, 23:20 Zárt ajtók – magyar kisfilm, 23:40 Ede megevé ebédem – magyar film, 1:15 EtnoKlub, 2:25 Kikötő, 2:45 Híradó.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne ismét jelentkezik mezőgazdasági rovatunk, melynek témája a pezsgő (az ismétlés elmarad) December 16-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés a kettős állampolgárságról (az ismétlés elmarad) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info A Szlovén Köztársaság Országgyűlése Magyar Nemzetiségi Képviselői Iroda, Lendva

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2010. december 7-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Pincér Okrepčevalnica King, Srednja Bistrica 49A., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2010. december 16.) Pincemester Lendvai Agrárcég Rt., Fő utca 115., Lendva (1 munkahely, meghatározatlan idő, mezőgazdasági szakközépiskola, havi bér 750 euró/bruttó, jelentkezési határidő: 2010. december 15.) Villanyszerelő Ro-al, specializirana gradbena dela, Ulica prekmurske čete 143., Črenšovci (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér 850 euró/ bruttó, jelentkezési határidő: 2010. december 13.) Ügyviteli titkár Carthago, proizvodnja avtodomov d.o.o., Kamenice 2.,Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap,kötelező német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2010. december 18.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Karácsonyi kedvezmény a Bánffy Könyvesboltban! Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy december 13-tól 18-ig 50 százalék kedvezményt nyújtunk a muravidéki kiadványokra, valamint 30 százalék kedvezményt minden más könyvre. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva Bánffy Központ 02 577 66 60, 02 577 60 70

figyelmükbe •December 10., péntek, 18.00 óra, •Muraszombati Galéria •Az európai kisplasztikai trien­ ná­lé kiállításának megnyitója •December 16., csütörtök, 17.00 óra, •ljubljanai magyar nagykövetség •Hermán László, Ljubljaná­ ban élő Lendva-vidéki festő­ művész-tanár kiállításának megnyitója

időjárás A hét végére enyhe, borult idő várható.

Képviselői Fórum GYAKORLATI TUDNIVALÓK A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG IGÉNYLÉSÉRŐL A Magyar Országgyűlés mintegy fél esztendeje döntött az állampolgársági törvény módosításáról, aminek értelmében a határon túli magyar közösségek tagjai – egyéni kérelem alapján – könnyített eljárás keretében igényelhetik a magyar állampolgárságot. Amint arról már több forrásból értesülhettek, a magyar állampolgárság megszerzése nem ütközik a szlovén állampolgársági törvény rendelkezéseibe, tehát annak igényléséből Szlovéniában senkinek nem származhat negatív következmény. A muravidéki magyarok, amennyiben úgy döntenek, akképpen válhatnak – a szlovén mellett – magyar állampolgárrá is, hogy a szlovén állampolgárságból származó jogaik és kötelezettségeik semmiben nem változnak. A magyar állampolgárság igénylése és megszerzése – véleményem szerint – főképpen szimbolikus, és fontos vallomás nemzeti, nyelvi és kulturális kötődésünkről, amely jelképesen erősíti bennünk annak tudatát, hogy nekünk, a Muravidéken és általában kisebbségben élő magyaroknak lélekben két hazánk van. Esetünkben az egyik Szlovénia, amelyben élünk, dolgozunk, adózunk, valamint gyakoroljuk állampolgári jogainkat és kötelességeinket, a másik viszont az anyaország, tehát Magyarország, amelyhez számos kulturális, érzelmi és történelmi szállal kötődünk, és amelyik számunkra nem lehet azonos más külföldi országgal. A magyar állampolgárság nem jár közvetlenül szavazati joggal, sem egészségügyi, szociális és egyéb kedvezményekkel, mégis fontos kinyilvánítása annak, hogy a nemzeti együvé tartozás a 21. század első felében fontos, határokat átívelő legitim jelenség. Az állampolgárság igénylésével, valamint a megszerzés feltételeivel kapcsolatban számos gyakorlati kérdés merül fel, valamint fontos tudnivalók megismerésére van szükség, ezért a decemberi Képviselői Fórumot, amelyet Magyarország Ljubljanai Nagykövetségével karöltve szervezünk, e fontos témakörnek szenteljük. A képviselői fórum, amelyen jelen lesz és ismertetőt tart dr. Szent-Iványi István, Magyarország szlovéniai nagykövete és Molnár G. Bíborka konzul, kulturális attasé, 2010. december 13-án (hétfőn) 16.30 órakor lesz a lendvai Bánffy Központban. Számítunk minden kedves érdeklődő közreműködésére! Dr. Göncz László (országgyűlési képviselő)

December 9-e és 15-e között

Lendvai Plébánia 2010. november 28-tól Lendván vasárnaponként nincs esti szentmise. Azok, akik vasárnap este jártak szentmisére, helyette szombaton este a családok szentmiséjén vehetnek részt vagy a vasárnapi szentmisék egyikén. A hétköznapi szentmisék gyér látogatása miatt naponta csak egy szentmise lesz. A hétköznapi szentmisék a következő rendben lesznek: Hétfőn 7.30 órakor magyar Kedden 7.30 órakor szlovén Szerdán 7.30 órakor kétnyelvű Csütörtökön 18.00 órakor magyar Pénteken 18.00 órakor szlovén Szombaton 18.00 órakor kétnyelvű. December 12-én advent 3. vasárnapja. Szentmisék Lendván: 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban és Petesházán 11.00 órakor. Szombaton Pincén 16.00, Völgyifaluban 17.00 és Lendván 18.00 órakor lesz szentmise. December 13-án Fatimai emléknap. Az imaóra 16.30 órakor kezdődik, utána szentmise.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református egyház December 10-én és 17-én 18.00 órakor Szentlászlón Ádventi beszélgetésre kerül sor. December 12-én 14.00 órakor Szentlászlón lesz ádventi istentisztelet.

névnapsoroló December 10-től 16-ig Péntek – Judit Szombat – Árpád Vasárnap – Gabriella Hétfő – Luca Kedd – Szilárda Szerda – Valér Csütörtök – Etelka

14

gyertyafény

apróhirdetés •Eladók sertések és malacok. Érdeklődni: Csente, Fő utca 106., tel.: 02/577-1131. •Eladók sertések és kismalacok levágásra. Érdeklődni: tel. 040-938-073. •Rotációs kapát (freza) keresek Gorenje-Muta kapálógéphez. Érdeklődni: tel. 041-557-608.

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .


Info Képviselői fogadóórák Értesítünk minden érdeklődőt (nemzetiségi, önkormányzati és egyéb szervezetet, intézményt, valamint ügyfelet), hogy Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő december folyamán a következő menetrend szerint tart képviselői fogadóórát: HODOS: pénteken, 2010. december 10-én 9.00 és 9.45 óra között a Hodos Községi MNÖK székhelyén, Hodos 52.; DOMONKOSFA: pénteken, 2010. december 10-én 10.00 és 10.45 óra között a Šalovci Községi MNÖK székhelyén, Domonkosfa 67.; PÁRTOSFALVA: pénteken, 2010. december 10-én 11.00 és 11.45 óra között a Moravske Toplice Községi MNÖK székhelyén, Pártosfalva 67.; DOBRONAK: pénteken, 2010. december 10-én 12.15 és 13.00 óra között a Dobronak Községi MÖNK székhelyén, Dobronak 297.; LENDVA: – ügyfélfogadás – Az illetékes referens munkanapokon 8 és 11 óra között, valamint 13 és 15 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére, péntekenként csak délelőtti ügyfélfogadás van. – találkozási lehetőség a képviselővel a referenssel történő egyeztetés szerint

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 85. életévében lehunyta szemét drága anyánk, nagyanyánk, dédnagyanyánk és testvérünk,

Verbáncsics Irén,

Ha majd elfogynak szemeink érted hulló könnyei, utánad megyünk megpihenni.

szül. Fehér (1925–2010)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, valamint adományaikkal és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, a kapcai és a kóti imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért és a megható gyászénekekért, a nővéreknek az odaadó ápolásért, valamint a Kiss temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Kapca, 2010. november 23-án

A gyászoló család

A lendvai képviselői iroda telefonszáma: 02 620 36 00 fax: 02 575 1 419 e-mail: gabriela.sobocan@lendava.si

Karácsonyi bazár

vasárnap, 2010. december 12-én 13 órakor a művelődési ház előtti téren. Ünnepi díszek, üdvözlőlapok, ajándékok, játékok, valamint különböző házi és ipari készítésű portékák között válogathatnak. 13.00 A karácsonyi bazár kezdete 13.30 Jó ember a hóember: A kis-Hétrét együttes téli gyermekműsora 14.10 Hófehérke kicsit másképp – a Télapó érkezése – az énekkar karácsonyi műsora – a bazár bezárása

Töltsön velünk egy kellemes ádventi délutánt a Karácsonyi Bazáron!

A Zala Megyei Közművelődési Intézmény

szeretettel meghívja Önt és kedves családját az V. Zalai, Regionális és Határontúli Betlehemi Jászol Pályázat kiállításának megnyitójára 2010. december 9-én (csütörtökön) 17.00 órára. A megnyitó és díjátadó helyszíne: Lenti Városi Művelődési Központ színházterme (Lenti, Templom tér 5.) A kiállítás megtekinthető a kiállítóteremben: 2010. december 9–23-ig, 2010. december 27–30-ig, 2011. január 3–10-ig, szombat, vasárnap kivételével naponta 10.00–17.00 óráig.

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .

15


Info

KERESZTREJTVÉNY

Humor

Humor

– Pistike, a gólya meghozta a kis testvérkédet! Megnézed? – A kis testvérkémet nem annyira, de gólyát szívesen látnék februárban.

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Egész nyugodtan kimutathatja, mennyire fontosak Önnek szerettei, barátai. Ne féljen az érzéseiről beszélni, értékelni fogják. Rák Jún. 22. - júl. 22. Az Önben rejlő belső feszültség oka egyszerűen az, hogy ambíciói igen erősek, ugyanakkor jelentős önbizalomhiánnyal küzd. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Ha rá tud jönni, mitől van rossz kedve, sokkal könnyebben fog menni a munka is, elmúlik ingerlékenysége és oda tud figyelni feladataira.

Pistike az óvoda udvarán ácsorog, amikor odajön hozzá egy kislány: – Akarsz családosat játszani? – Persze, játsszunk! És mit csináljak? – Kommunikálj! – Milyen hosszú szó ez, azt sem tudom, mit jelent. – Az jó! Akkor te leszel a férjem.

Gazsi szökik át a határon, a hátán egy tábla, azon egy nagy kettes szám. A határőr elcsípi és megkérdezi tőle: – Miért van ez a kettes a hátadon? – Mert hallottam, hogy egyeseket elkapnak.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ahhoz, hogy egy felszínes ismeretség barátsággá fejlődjön, fontos, hogy mindkét fél képes legyen megosztani a másikkal gondolatait, érzéseit. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Szeretetteljes, harmóniára törekvő tulajdonságainak kifejezése nem csak partnerének hasznos, hanem Önt is gazdagítja és bizalmat alakít ki kettőjük között.

Két ügyvezető igazgató beszélget a vállalkozók klubjában. – Szólhatnál a titkárnődnek, hogy jobban vigyázzon magára. Pár hónappal ezelőtt, amikor nálatok jártam, még feltűnően csinos, karcsú volt. Most meg úgy elhízott, már komoly hasa van. – Az a baj, barátom, hogy nekem kellett volna vigyázni.

A múltkor egy hosszú, unalmas vonatozáson vettem részt. Mikor már nagyon untam magam, elmentem a büfékocsiba, vettem pár sört és néhány magazint. Békésen iszogattam, olvasgattam, de a következő megállónál jött egy pár rendőr és letartóztatott. – Hé! – tiltakoztam. – Csak nem azt mondják, tilos a vonaton sörözni és olvasni? – Természetesen szabad – mondták. – De nem a mozdonyvezetőnek!!!

Horoszkóp

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Gondos és mindenre kiterjedő előkészítő munkájának köszönhetően mostantól látványosan haladhat előre és ennek megfelelően sorban arathatja le a babérokat. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ön azonnal megérzi, ha valakinek segítségre van szüksége. Ilyenkor bármilyen áldozatra kész, hogy a másik újra hinni tudjon saját magában. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Élete minden területén felborult most az egyensúly. Első lépésként érdemes lenne a teste és a lelke közötti megfelelő viszonyt helyreállítani. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Nagyon intenzíven érzékeli most környezete rezdüléseit és ez rengeteg energiájába kerül. Egészen kimerülhet, ha nem gondoskodik kikapcsolódásról.

KERESZTREJTVÉNY Megfejtés:

Név: Lakcím:

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Jegyek a Muravidéki Magyar Rádióban kaphatók. A sorsoláskor a szerencse Szabó Szilvia kapornaki olvasónknak kedvezett. Az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje december 20. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

Bak Dec. 23. – jan. 20. Sokkal pozitívabban, reménytelibben látja a világot. Igyekezzen megtartani ezt a látásmódot, mert rengeteg helyzetben hasznát tudja majd venni. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Sokkal átgondoltabban, ugyanakkor lazábban kezeli a környezetében élőkhöz fűződő viszonyát és így jelentősen nyugodtabbá válik az élete. Halak Febr. 20. – már. 20. Magánéletében mintha máris véget ért volna a tél. A fellegekben jár, ugyanakkor kiegyensúlyozott és semmi sem tudja kizökkenteni nyugalmából.

"

16

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .


Emelem kalapom, gratulálok!

Az MMR XX. Csárdásbálja és a Lendvai Tévéstúdió XI. Évbúcsúztatója A 2010. év őszének vége, telének eleje igencsak mozgalmasra sikeredett Lendván. November 27-én a város szépséges színházterme telt meg zsúfolásig, majd december 4-én a Lipa szálló étterme volt hangos

a nagyérdemű. Aki pedig valamilyen okból lemaradt, elmaradt vagy kimaradt és most odavan a bútól, annak álljon itt ez a pár sor, hogy milyen is volt a Hidak Évbúcsúztatója és az MMR Csárdásbálja.

A függöny mögül leselkedő újságírót a teljesen megtelt nézőtér – a jegyeket két nap alatt elkapkodták – és igényes díszletű színpad várta. Méltó fogadtatása a két Kossuth-díjast is felvonultató műsornak. A

a muzsikától és énekszótól. A két rendezvényt nemcsak az kötötte össze, hogy a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója volt a szervezője és a muravidéki magyarság kisvárosa adott helyet az eseményeknek, hanem az is, hogy a két helyszínen a közönség ovációja, tapsvihara egyértelművé tette: megfelelő szervezéssel, odafigyeléssel nívós, közönségszórakoztató eseményeknek lehetett szem- és fültanúja

A Hidak Évbúcsúztatója már a meghirdetésekor sikerre volt ítélve. Az operett cifra, derűs világa és a magyar nóták, a cigányzene sokszínűsége remek lehetőség mindenki számára, hogy néhány órácskára kikapcsolódjon. Mindezt olyan előadók tolmácsolásában élvezhettük, mint Bangó Margit, Rák Kati, Kállai Bori, Szász Kati, Tarnai Kiss László, Csere László és Kállay Kiss Ernő, valamint cigányzenekara.

művészek pedig csodálatos estét varázsoltak a több generációt is soraiban tudó érdeklődőknek. A színháztermet a mindenki által ismert és kedvelt dallamok sora töltötte be, amelyeknek éppen odaillő párja volt a közönség hangos

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .

és visszatérő tetszésnyilvánítása. Az este végén jó volt látni, ahogy a szervezők nevében a Hidak felelős szerkesztője, Lovrić Mirjana fogadta a sok-sok gratulációt; köztük egy muraszombati nézőét is, aki – amint mondta – akár minden nap gyalog eljönne egy ilyen este kedvéért. Alig egy hét elteltével ismét zenétől volt hangos Lendva. Immár huszadik alkalommal készült a Muravidéki Magyar Rádió, hogy hagyományos Csárdásbáljával egy este erejére igazi báli hangulatot varázsoljon. A Lipa szálloda éttermében kora estére az asztalok körül már népes vendégsereg gyűlt össze, és a vacsora kínálatában

nem egyszer kicsinek bizonyult a tánctér. Végi József, az MMR felelős szerkesztőjének szavaival élve, a vendégek között sok volt a visszatérő Csárdásbál-látogató, de akadtak új arcok is, így a kerek évforduló emlékezetes mérföldköve volt egy minden bizonnyal hosszú-hosszú sorozatnak. Zver Ilona, a Magyar Műsorok Stúdiójának igazgatója megítélése szerint ezúttal is bebizonyosodott, hogy két olyan rendezvényről, közönségtalálkozóról van szó, amelyek a hallgatók és nézők körében nagy közkedveltségnek örvendenek, a visszhan­ gokból ítélve pedig a továbbiakban is igényt tartanak reájuk.

mindenki megtalálhatta a fogára valót. Aztán a felszedett kalóriák égetéséről egészen hajnalig a lendvai Halicanum mellett közkívánatra idén is a vajdasági 3+2 zenekar gondoskodott. Zenéjük hatására kevesen tudtak ülve maradni, így

Most, hogy felidéztük ezeket a kellemes emlékeket és remélhetőleg kedvet csináltam a jövőbeni találkozásokhoz, a szervezők mindenképpen (újra) ott szeretnék Önöket látni a közönség soraiban. Cseresnyés Tünde

17

Fizetett hirdetés

Horizont


Horizont

Vidámság és gyermekzsivaj a kultúrházban Vasárnap délután a hodosi kultúrházban a decemberi ünnepi készülődést és a Mikulás-várást

vény a község életében első alkalommal valósult meg. Bunderla Rudolf, a község polgármestere üd-

hogy kellemes társaságban töltsék el a délutánt, majd együtt várják a kedves Mikulás érkezését.

pedig vidám téli dalokkal hívogatták, remélve, hogy óriási puttonyában mindenki számára akad egy kis ajándék. A hodosi kul-

túrház tehát egy délutánra a gyerekek színterévé alakult, ahol vidámság és gyermekzsivaj töltötte be a termet. A.K.

Gyertyánosban is járt a Mikulás

A hodosi gyerekek óriási izgalommal várták a Mikulást. összekapcsolva egy családi, társasági délutánt szervezett a község, a községi MNÖK, a hodosi tagiskola és óvoda a helyi egyletek közreműködésével. A Mikulás-váró rendez-

vözölte a családokat, és örömmel nyugtázta, hogy a rendezvény nagy sikernek örvendett, hiszen a terem teljesen megtelt. Szülők, nagyszülők kísérték el gyermekeiket, unokáikat,

A gyerekek izgatottan várták a vendéget. Míg várakoztak, kellemes karácsonyi zene mellett feldíszítették a kis fenyőfát saját készítésű karácsonyfadíszeikkel. A Mikulást

Mikulás-várás ünnepi fényekkel

A Mikulás teli zsákkal érkezett, hogy minden gyereknek jusson belőle. A gyertyánosi ovisok múlt szombaton programot szerveztek a helyi faluotthonban, hogy hozzájuk is eljöjjön a Mikulás. Manóknak öltözve énekeltek, táncoltak a színpadon. A „Jöjjön már a Mikulás” dal hallatán meg is érkezett a Mikulás teli zsákkal, angyalkákkal és krampuszokkal. A krampuszok, hogy félelmet keltsenek, a nézők

között járva-kelve csatlakoztak hozzá a színpadon. Mielőtt előkerültek volna az ajándékok a zsákból, a Mikulás ellenőrizte, jók voltak-e a gyerekek az elmúlt évben. Cserébe a gyerekek bármit kérdezhettek tőle és ő szívesen válaszolt. Az ovisok, iskolások egyaránt jók voltak, ezért mindenki kapott ajándékot. L.N.

Megnyílt a Meseország

Verssel, dallal készültek a Mikulás érkezésére a gyerekek Völgyifaluban. A gyerekek nagy örömére múlt szombaton Völgyifaluban is járt a Mikulás. A Petőfi Sándor ME és a helyi közösség szervezésében zajló Mikulás-váráson megtelt a faluotthon gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkel, valamit ér-

18

deklődő falusiakkal. A műsorban a helyi óvodások, iskolások és az ME tagjai működtek közre. Miközben a gyerekek meséltek, citeráztak és énekeltek, megérkezett hozzájuk a Mikulás – krampusz kíséretében – teli puttonyával.

Mielőtt kiosztotta volna az ajándékokat, cipőtisztításra tanította a gyerekeket, majd a műsor végeztével a faluotthon előtt a gyerekek és a helyi népdalkör közös éneklése közben meggyújtották az égőket a millenniumi fán. L.N.

A lendvai parkban vasárnap este megnyitotta kapuit a Meseország: az idén először – a Turizmus Kft. szervezésében – az ünnepi decemberben a gyerekek örömére a városi parkot mesefigurák lakják. A megnyitón meleg itallal fogadták a látogatókat és jótékonysági gyűjtést is szerveztek. kmj

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .


Helló!

Kedves Gyerekek! A hó, a játék a szabadban és a téli ünnepek ihlették meg a lendvai óvodásokat. Tőlük kaptuk e szép rajzokat, amiket ma oldalatokon láthattok. Az 1. Számú Lendvai KÁI-ból pedig egy szuper képregény érkezett szerkesztőségünkbe, a Mikulás érkezéséről mesél nektek Horváth Dávid József, 3.a. osztályos kisdiák.

Kepe Buda György, 4 éves, Rénszarvasok

Kebel Viktorija, 5 éves, Hóemberek

Az Óperenciás Bábszínház Mikulása

Varga Lara, 5 éves, A hóembercsalád

A Lendvai Könyvtár szervezésében múlt szerdán vidékünkre érkezett a Budapesti Óperenciás Bábszínház. A rossz útviszonyok miatt a tervezett mesejáték, a Mikulás Mackóországban ugyan elmaradt, de helyette Dobronakon és Lendván is egy rövid kis játékot láthattak a gyerekek. L.N.

Lebar Nika, 4 éves, Karácsonyi manók N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .

19


Interjú Dr. Janez Obreza 2000–2007-ig volt a Nemzetiségi Hivatal vezetője

– Hivatásomból kifolyólag a joggyakorláshoz kapcsolódó összes vizsgát sikerült letennem. A „habot a tortán” pedig számomra a doktori disszertáció jelentette, mely a legteljesebb jogi alapokon nyugvó elemzés a kisebbségeket illetőleg, s a részeredmények publikálását is elkezdtem. – Ez tudtommal az első ilyen jellegű tanulmány Szlovéniában… – Igen, hiszen hasonló jellegű összefoglalók, tanulmányok már születtek, de elsősorban történelmi és szociológiai aspektusú vizsgálattal. Hogy mennyire hiánypótló műről van

működés volt a hivatal dolgozói és a nemzetiségi vezetők között. Egy dolgot azonban el kell mondanom: a nemzetiségi képviselő nem minden esetben segítette, hogy ez a kapcsolat még gyümölcsözőbb legyen. Sok esetben középen állt, s így megkerülhetetlen akadályt jelentett. Ettől függetlenül nagyon jó, sőt baráti kapcsolatokat is tudtam teremteni például a Dobronaki község nemzetiségi tanácsának néhány tagjával, például Cár Józseffel. – Mi a véleménye a készülő új kerettörvényről, mennyiben fogja megváltoztatni a nemzetiségi jogok gyakorlásának menetét? – A két autochton nemzeti kisebbség normatív helyzetét illetőleg el kell mondani, hogy alaptörvény is létezik a szervezettséget és a finanszírozást illetően, valamint más, eddig is jól működő területeket is magába foglal, ilyen példá-

szó, az is jelzi, hogy két éve a kar könyvtárának legolvasottabb, állandó jelleggel kikölcsönzött disszertációs anyaga. – Mi volt a tapasztalata a kapcsolattartást illetően a hivatal és a nemzetiségi közösség vezetői közötti relációban? – Említettem már, hogy nagyon izgalmas és – reményeim szerint – mindkét fél számára hasznos együtt-

ul az anyanemzettel való kapcsolattartás ügye. Most hallom, hogy az olasz és a magyar kisebbség egy új kerettörvény létrehozását kezdeményezte. Ez – szerény véleményem szerint – nem helyettesítheti, „monotechnikai” szempontból sem az eddig elfogadott, körülbelül 70, kimondottan a nemzetiségi jogokra vonatkozó törvényt.

A pénzügyi aránytalanságok rendezése volt a fő célom Dr. Janez Obreza, a rendszerváltás táján megjelent Slovenec napilap igazgató-főszerkesztője a későbbiek során 2000– 2007-ig két mandátumban állt a kormányhivatalként működő, a magyar és az olasz (később a roma) kisebbségiek ügyeivel foglalkozó hivatal élén. Akkor vezette a hivatalt, amikor az új alkotmány és az időközben a kisebbségvédelemről aláírt szerződés határozatainak a megvalósítása került terítékre.

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– A kisebbségi törvények által szavatolt különjogok mely területén voltak tapasztalhatók a hiányosságok? – Elsősorban a kisebbség évek, sőt évtizedek óta változatlan költségvetése jelentette a fő feszültséget. Nem szabad elfelejteni, a 90-es években alakult új községek létrejötte az addigi muraszombati és lendvai központú érdekszervezetek hatáskörét is módosította. Így a goricskói részen nem kevesebb, mint három új községi önkormányzati tanács kezdte el a működését, saját statútummal és egyéb működési szabályzatokkal. Bezárólag azzal, hogy a helyi irodák és a felszerelés, az infra­struktúra is hiányzott. – Ön hogyan emlékezik ezekre az időkre? – Nagyon kimerítőek voltak ezek az évek, ugyanakkor nagyon érdekesek. Személy szerint a hivatal élén eltöltött időszakra büszke is vagyok, hiszen a költségvetést például a

20

roma közösség esetében 10-es szorzóval sikerült emelni, a magyarok esetében 5-szörösére. – Az olasz és a magyar közösség számaránya kb. 2/3-1/3 arányt mutat a magyar közösség javára, s az olasz mégis háromszorosát kapta, mint a muravidéki magyarok… – Igen, így volt. Az okokat ne firtassuk, ha mégis, akkor az a kialakult gyakorlat számlájára írandó. Ez számomra nem volt elfogadható, ezért már az első költségvetési évben, 2000-ben változtatást kezdeményeztem. Ezt ugyan keserű szájízzel vette tudomásul az olasz közösség, de argumentumaim mellett nem tudtak elmenni. – Ez az eltérő, „kettős” alkalmazás az RTVműsorok finanszírozásánál még megvan… – Igen, a két autochton nemzetiségi közösség rádiós-tévés tevékenységére 10 millió eurót hagy jóvá az ország évente. Ezen a ponton is meg vannak károsítva a magyarok, hiszen az államtól, illetve az előfizetésből befolyó összegekből, ha a tízet vesszük alapul, mindössze 8 tized jut a magyar nemzetiségi műsorok készítésére, az alkalmazottak fizetésére. Ennek alapjai történelmi tényekhez, okokhoz köthetők, gyökerei pedig a régi jugoszláv időket idézik. Ekkor ugyanis a régi pártál-

lam a szocialista ideológia exportálására törekedve a koperi tévéstúdiót a legkorszerűbb felszereléssel látta el. Olyannal, mely a keleti és a nyugati kompatibilitást is megoldotta. Az első színes adást az olasz nyelvterületre is ez a stúdió szolgáltatta, hiszen Olaszországnak ekkor még

Dr. Janez Obreza nem volt színes műsora. Ilyen dolog rengeteg akad még ma is. – Az igazgatói állás után azonban nem hagyott fel teljes mértékben a két nemzeti közösség ügyeivel való foglalkozással. Doktori disszertációját, melyet a Ljubljanai Jogi Karon védett meg a két autochton kisebbség alkotmányos jogainak, jogi egyenlőségének témaköréből…

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .


Interjú Balaskó József, az MMNÖT 1994–1998 közötti elnöke

Még mindig nagyon sokat foglalkozunk önmagunkkal Balaskó Józseffel, a Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Tanács (MMNÖT) volt elnökével elsősorban a nemzetiségi politika fejlődését, a községek alakulásának jelentőségét, a nemzetiségi kölcsönök hatékonyságát vettük górcső alá. A nemzetiségi politikába való 12 év utáni visszatérése után elmondta: még rengeteg a tennivaló.

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Tanács (MMNÖT) elnöke Balaskó József lett, akit az akkori 18 tag közül választottak meg. A szórványmagyarság (Muraszombat, Ljubljana, Nova Gorica) a nemzetiségi szervezettségen kívül maradt, a nemzetiségi jogok gyakorlásának lehetősége nélkül. Műkedvelői csoportokban folytatták tevékenységüket. – A már megalkotott kisebbségi törvényeket mandátumom alatt nem kettő, hanem négy községben kellett megvalósítani. Az állami szintű ügyeket a csúcsszervezet, az MMNÖT intézte és képviselte azokban a témákban, melyek minden községet érintettek: az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás… Akkor alakult ki erőteljesebben az állami szervekkel való kapcsolatépítés, Szlovéniában a Nemzetiségi Hivatalból Peter Winkler igazgatóval, a magyar kormánynál pedig a Határon Túli Magyar Államtitkársággal, esetünkben Nikovicz Oszkár államtitkárral. De jelen voltunk a

szlovén parlament vezetőségi bizottságában, nyilván a kisebbséget, a nemzetiséget érintő kérdéseknél. A nemzetiségi csúcsszervezet akkoriban szerény költségvetéssel rendelkezett – mondta Balaskó. – Fontos kapocs a társalapított intézet tanácsába kinevezett tag az alapító részéről. Tudatában vagyunk ma ennek? – Még ma sem eléggé, a nemzetiségi társalapítás fontos kapocs, de ma sem figyelünk oda kellőképpen erre. Meg kell említeni, hogy mandátumom alatt

– Felmerült akkor a leszavazás ügye, az érdekek egyenlőtlen képviselete Lendva és Goricskó között... – Felfogásom szerint egyszerűen lehetetlen, hogy a csúcsszer vezet olyan érdekeket képviseljen, ami nem kedvez a muravidéki magyarságnak, mert akkor az nem jó senkinek. A legmagasabb szinten az érdeket közös megállapodás alapján kell tudni érvényesíteni. Be kell vallani, ebben sokkal sikeresebbek is lehettünk volna. Most is legtöbbször

Balaskó József sok fiatal került be a tanácsba, de sajnos többen nem várták be a megbízatásuk végét. Ekkor e kérdésre jobban oda kellett volna figyelni. Az MMNÖT munkája akkor sem volt vitamentes. A személyes vitákból ellentét keletkezett a Lendva-vidéki és a goricskói magyarság között. Szomorú, hogy ezt mi magunk váltottuk ki azzal, ki kit visz át a vékony jégen.

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .

hajlamosak vagyunk magunkkal foglalkozni, ami nem hoz továbblépést. Elnökségem idején figyelmet kaptak a muravidéki magyar elvándoroltak, az országban letelepedett vajdasági magyarok, a szórványmagyarság, hogy legalább a művelődési, kulturális programok esetében felkarolják őket. Ebben komoly támogatást és segítséget nyújtott Balogh

István, Magyarország első nagykövete Ljubljanában, aki szívén viselte a muravidéki magyarság sorsát. A Rába-vidéki szlovénokkal együttműködési megállapodást írtunk alá, s az akkor induló kormányközi vegyesbizottságok ülését megelőzően a két kisebbség együtt tudta kidolgozni a problémákra felhívó beszámolókat, javaslatokat. Jó kapcsolatot és együttműködést teremtettek és tartottak a tengermelléki olasz kisebbséggel is, amit később a szlovén országgyűlésben tudtunk gyümölcsöztetni. – Mennyire minősül sikeresnek a nemzetiségi kölcsönök támogatási modellje a gazdaságfejlesztést illetően? – A kérdésben az A-banka vállalta akkor a kölcsönök lebonyolítását, a garanciális teendőket, az ügyfelek jogi képviseletét a bíróságon… Mivel akkoriban nemigen voltunk jártasak a pénzügyek új formájában, be kell vallani, sajnos nem tudtuk pontosan megérteni a feltételeket, de eredménytelenségről teljesen nem beszélhetünk. Az ügyfelek hiánya miatt megszűnt vidékünkön az A-banka, mandátumom után megalakult a Ribnicai Alap. Én a gazdaságra újra ráhajtanék, többször hangsúlyozom ezt az Euromur Kft. igazgatósági bizottságában is. A lehetőségeket nem Magyarországon, hanem a Kárpát-medencében kell ismét megkeresni, hasonlóan, mint a mandátumom alatt. Voltak kezdeményezések a községgel karöltve is, de ennek igazi bejáratását nem tudtuk vállalni, hiszen erre egyáltalán nem volt pénzkeretünk.

– Mit mondhat még eredménynek a nemzetiségi jogokat illetően elnöklése alatt? – Mindenképpen azt, hogy elkezdtünk az egyházzal tárgyalni a hittankönyvek kérdéséről, a terveket teljesen támogatta Nikovicz Oszkár, a magyar miniszterelnöki hivatal államtitkára, jó irányba haladtunk, sajnos menet közben leváltották, így leállt az ügy. Mandátumom záró évében, 1998-ban került első alkalommal megtartásra augusztus 20-án a Szent István-napi szentmise a dobronaki és a lendvai plébánosok részvételével. Örülök, hogy ez az ünnep és a rendezvény mára egy jelentős nappá fejlődött a Muravidéken is. Továbbá megakadályoztuk a középhullámú adó kikapcsolását is, ami a magyar nyelvű rádió hallhatóságánál fontos szerepet játszik. Nem volt mindig könnyű megvédeni a törvényben lefektetett kisebbségi jogokat. – 12 év után visszatért a nemzetiségi politikába. Mi vezérelte döntését? – A nemzetiségi jogok mintásan meg vannak alkotva a törvényekben, amit nem a parlamentben, hanem itt nálunk, a Muravidéken kell az életben megvalósítani, érvényesíteni. Itt a kérdés: hogyan tudunk élni ezekkel, hogyan tudjuk elfogadtatni a többségi nemzettel is? Rengeteg még a teendő. Nekünk, akik szerepet vállalunk a nemzetiségi politikában, az embereknek meg kell mutatnunk, hogy éljenek ezen jogaikkal. Hiába szidjuk a rendszert, az iskolát, a tanárokat, ha otthon nem készítjük fel a gyermekeinket magyarságuk vállalására… A nemzetiségi politikának pedig teret kell nyitni a fiatalok előtt, hogy érvényesülhessenek, mert elképzeléseik vannak. A következő választásokon sok fiatalt szeretnék látni a választási listán. Örülök a Goricskón történt generációváltásnak, remélem, modern gondolkodású fiatalok kerültek a tanácsba.

21


Sport Motodrom Petesházán

2011-re várhatók az első események Jövőre Grand Prix-verseny rendezése még nem reális, de a tervek szerint beindul az élet a 180 hektárnyi területen. Viktor Ketler projektvezető nyilatkozott lapunknak. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

– Két évnél is több telt el a projekt bemutatását követően. Most megtörni látszik a csend. Mi történt ebben a köztes időszakban? – Ebben a két évben a beruházási tervek elkészítését végeztük. Nem szabad elfelednünk, hogy ez az egyike a legnagyobb szlovén sportberuházásoknak, s így kellő figyelmet és odaadó munkát igényelt részünkről. Többnyire sikerült megoldanunk a tulajdoni kérdéseket, kivéve, ahol a tulajdonosok csereparcellát kérnek. A gazdasági légkör a válság ellenére talán még kedvezőbb, mint két éve volt, s most eljutottunk a bürokratikus rész utolsó fázisába. Decemberben kifüggesztésre kerülnek a tervek, s várhatóan az év végéig minden szükséges papírral rendelkezünk a beruházás tényleges megindításához, amely a helyi lakosok számára felvirágzást hozhat. – Hogyan néz ki az ütemterv? – Elsőként a meglévő salakmotoros pályát kívánjuk felújítani. Ez a legkevésbé igényes feladat a kivitelezést illetően, ugyanakkor viszont a beruházás központi építménye. Az összes többi beavatkozás pedig a szükséges papírok beszerzésétől függ. A beruházás jelentős részét, gondolok itt elsősorban a versenypályára, 2011 végéig szeretnénk befejezni. A CHD versenyre 2012-re vélhetően még nem kapunk licencet, de ott vagyunk a várólistán. De 2011-ben már szeretnénk elkezdeni a működést az első rendezvényekkel, többek közt a

22

gyakorlópálya használatával, tehát hogy gazdasági szemmel nézve megkezdődhessen a „termelés”. A beruházás második fázisában kívánjuk befejezni az ortopédiai szanatóriumot, amely a törést szenvedett sportolók rehabilitációját szolgálná.

hasonló jellegű beruházás elmaradása befolyásolta valamelyest az Önök terveit, elvégre csak mintegy 100 kilométer van a két helyszín között? – Ezzel sosem terheltük magunkat, s mivel a háttérben a Dornával azonos beruházó állt, ezt mindig

Természetesen ez továbbképzésekkel is jár, amelyeket már az első fázisban el kívánunk indítani, hiszen elkerülhetetlen az angol nyelv ismerete. Itt elsősorban hazai alkalmazottakra számítunk. A káderpolitikát a beruházással párhuzamosan kell kezdenünk. Ez a másik pozitív hatása. A helyi települések lakosai, Csente és Petesháza pedig infrastrukturális előnyben részesül, új utakkal. Így például a DARS-szal kötött egyezségünk értelmében új leágazást létesítünk a mi tőkénkből a motodromnál, míg az állami útkezelő cserébe befejezi a pincei leágazást. Legalábbis ebbe az irányba mennek a tárgyalások. Szeretnénk a helyi lakosokat tehermentesíteni a forgalomtól. Ez különösen a nagyobb versenyek alatt jelent megnövekedett forgalmat, a zaj nem jelent itt nagyobb jellegű gondot, de az idelátogatóknak is egyszerűbb és zökkenőmentes ide- és elutazást szeretnénk biztosítani.

Végleg vége az őszi idénynek Viktor Ketler, a projekt vezetője egykor a lendvai salakmotorsport egyik kezdeményezője és fő támogatója volt. – Mekkora a beruházás teljes összege? – A teljes összeg 206 millió euró, 3 évre tervezve. Ez az összeg változhat: amennyiben a fúrások során forró vízre bukkanunk, akkor a beruházás értéke növekszik egy geotermális erőmű költségeivel. De ez különösen nincs hatással az egészre, hiszen ha az egyik oldalon ez kiadást is jelent majd, ebből bevételeink is származnak. Ettől nem tágítunk, ez a célunk. – A Sávolyra tervezett

is korrekten kezeltük. Én személy szerint inkább jó üzleti lehetőségnek láttam a pályaépítést mindkét fél részére, mintsem konkurenciát. – Konkrétan: Ön milyen előnyöket lát a helyi lakosság számára a beruházás megvalósítása következtében? – A motorsport kedvelői mindenképpen jól járnak a beruházással, de a helyi lakosok is, hiszen terveink szerint 250–350 új munkahely teremtődik.

A havazás következtében a Szlovén Labdarúgó-szövetség úgy döntött, hogy az elsőligás pályákon legközelebb február 22-én gurul majd megint a labda. A vártnál korábbi szünet kapóra jöhet a Naftának, amely a kiváló kezdés után már – számos probléma közepette – 10 meccs óta nem győzött. Remélhetőleg a válságstábnak sikerül februárra rendezni a klub sorait, s a csapat új lendülettel száll majd ismét harcba az előkelő helyezésért. HF

minisport Győztek a dobronakiak A regionális céllövőliga harmadik fordulójában a dobronaki SD Jezero megszerezte első légpuskás győzelmét. A ljutomeri Segrap ellen győztek 1014:1000 kör arányban. Az összetettben a hatodik helyen vannak, egyénileg Jožef Babič a negyedik, Edvard Varga pedig a hetedik. F.B. Sikeres fiatal sakkozók A Gornja Radgonán zajló regio­ nális általános iskolás egyéni sakktornán a lendvai Požonec Maria Dorothea és Veronika testvérpáros, valamint a fiúknál Cseke Erik kijutott az országos bajnokságra. Eredmények: Fiúk U–12 2. Cseke Erik, 12. Požonec Robert; Lányok U–15 2. Požonec Maria Dorothea, 4. Požonec Veronika. F.B. Véget ért a tekeligák őszi része A Nafta női tekecsapata kilenc forduló után a második liga keleti csoportjában nyolc pontot szerzett, a férfiak pedig a harmadik ligában a kiválónak mondható második helyen telelnek át. Kilenc körben tizenegy pontot sikerült begyűjteniük és az első helytől három ponttal vannak lemaradva. A bajnokság mindkét ligában január 15-én fog folyatódni. F.B. Sidi Péter győzött Zágrábban A 34. nemzetközi zágrábi „Trofeja Mladosti” elnevezésű légfegyverversenyen Sidi Péter nyert 702,2 körrel. A legjobb szlovén, nyolcadikként Moičevič (Grosuplje), a legjobb muravidéki pedig Robert Markoja (Štefan Kovač Turnišče) lett tizenegyedik helyével. F.B. Alulmaradtak a lendvaiak A lendvai középiskola termében szombaton már a második meghívásos tollaslabdatorna zajlott, melyen U–11-es és U–15-ös korosztályban 75 versenyző vett részt. A lendvaiak nem remekeltek, hiszen Luka Miletič magyar párjával, Grauthold Eszterrel elért tízedik helye volt a legjobb lendvai eredmény. F.B.

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .


Sport

Érmekben gazdag Rossz volt a helyzetkihasználás Mikulás Kupa Dobronaki Labdarúgó Klub

Cár Matija már második éve sikeresen vezényli a Muravidéki Ligában szereplő Dobronak csapatát. Sokan talán azt hitték, hogy nem elég tapasztalt, de Matyi – mindenki így hívja – jó eredményekkel cáfolt rá a kétkedőkre. Franc Bobovec

– Tavaly az őszi szezon után két hellyel feljebb voltak a tabellán. Most a tízedik helyen állnak négy győzelemmel, három döntetlennel és hét vereséggel. Ez a vártnál jobb vagy rosszabb eredmény? – Ez az eredmény az elvárásaimhoz képest egy kicsit gyengébb. Elégedettebb lennék, ha már csak eggyel többet tudtunk volna nyerni. – Mik voltak a gondok az idény őszi felében? – Jól kezdtük, nyertünk Petesházán, majd egy kisebb rossz sorozatba szaladtunk bele, de az ősz vége felé egyre jobb és szebb játékot mutattunk. Néhány meccsen saját magunknak nehezítettük meg a dolgunkat, hiszen az utolsó percekben szoktunk elveszíteni pontokat. A fő oka ennek a koncentráció hiánya. Mikor nem jól mennek a dolgok, akkor sokszor még a szerencse se volt a mi oldalunkon. Ez

Cár Matija nem elégedett csapata eredményével, így tavasszal feljebb szeretnének lépni. azt jelenti, hogy csapatunk tud ennél jobbat is mutatni, hiszen jó játékosaink vannak. Nagyobb változás tavaszig nem várható. Természetesen az is hozzájárult az eredményhez, hogy néhány kulcsfontosságú

játékosunk sérült volt. Főleg Lászlót és Horváthot szeretném közülük megemlíteni. De télen lesz elég időnk a javításra. A helyzetkihasználáson kell dolgoznunk, mert sok jó helyzetet harcolunk ki, de nem tudtuk ezeket gólra váltani. – Elvárások tavaszra? – Mindenképpen néhány fokkal feljebb szeretnénk lépni a tabellán. A különbségek nem nagyok. Például a hatodik helyen lévő Turnišče után csak hat ponttal vagyunk lemaradva, ami ugye csak két győzelem. – Mik a pozitív és negatív meglepetések a Muravidéki Liga őszi részében? – Szerintem az első és az utolsó csapatok. Nem sokan számítottak arra, hogy a Hotizának sikerül őszi bajnoknak lennie. De persze arra se, hogy a petesháziak, akik az előző években a bajnoki címért harcoltak, az utolsó helyen leszek. Ez a futball, és pont ezért ennyire vonzó.

A lendvai és a Zala megyei sportszövetségek együttműködésének köszönhetően a KBV Lendava és a JK Lendava fiatal dzsúdósai részt vettek a Nagykanizsán szervezett nemzetközi tornán. A lendvaiak kiváló eredményeket értek el. A KBV Lendava tagjai közül az U–10-es korosztályban Patrik Zver (24 kg) és Luka Denša (29 kg) második helyet, Niko Kavaš (26 kg), Lino Lipuš (24 kg), Aljoša Marč (29 kg), Timi Markoja (32 kg) és Primož Škafar pedig (41 kg) harmadik helyet ért el. Az U–11-esben Mihael Zver (30 kg) harmadik lett, az U–13-asban pedig Jan Forjan (50 kg) második.

Az U–15-ös korosztályban győzni tudott Alen Forjan (55 kg), Gál Patrik (66 kg), Nagy Marko (73 kg), Varga Natalija (63 kg) és Barbara Halas (63 kg). Az U–17-eseknél Varga Natalija (63kg) győzött, Gönc Melita (70 kg) pedig második helyet ért el. Az összetettben a negyedik helyen végeztek. A másik lendvai klub, a JK Lendava tagjai három érmet szereztek a Mikulás kupán: az U–13-as korosztályban Niko Gorjan (+60 kg) első, az U–15-ös korosztályban Jan Jurgec (46 kg) szintén első, Grega Ferenc (60 kg) pedig második helyet szerzett. Feri.h.m., F.B.

A Komenda ellen 2:2 A Rokada Sakk Klub a 4. forduló kupameccsét hazai pályán, a Kancsal vendéglőben játszotta le a

mével, valamint Gerencsér és Nerat döntetlenjével (Hrelja kikapott) 2:2-es végeredményt értek el. A

90 év futball Szlovéniában Múlt pénteken ünnepelte a Szlovén Labdarúgószövetség a kilencvenedik évfordulóját. A ljubljanai Union teremben szervezett ünnepségen sok egykori focista is részt vett. Az est színvonalát Danilo Türk államelnök is emelte jelenlétével, valamint részt vett az eseményen a szövetség összes eddigi elnöke is. Sajnos a repülőforgalomban a havazások miatt kialakult gondok miatt nem tudott időben Ljubljanába érkezni Michel Platini, az UEFA elnöke. Danilo Türk beszédé-

ben megdicsérte a szlovén futball eredményeit. Az ünnepségen egykori híres futballisták elismeréseket osztottak ki a szövetség eddigi elnökeinek. A szlovén futball történelmének bemutatójában kétszer is megjelent a lendvai NK Nafta neve: 1903-ból, mint az első klub a mai ország területén, valamint a II. világháború utáni első szlovén bajnokként 1946-ban. Az ünnepségen résztvevők többen hiányolták néhány szlovén klub európai sikereinek megemlítését. Igor E. Bergant történelmi áttekin-

N É P Ú J S Á G 2 010 . d e c e m b e r 9 .

tője sajnos csak a ljubljanai történelemre tért ki, a többi szövetségre nem. A gálán részt vett a Labdarúgó-edzők Lendvai Körzeti Egyesületének több tagja, közülük Pál, Zadravec, Matičič, Re­ žonja, Litrop és Horvat Mešt­r ovič elismerést is kapott, míg a muraszombatiak közül ez a megtiszteltetés I. Maučecet, Z. Maučecet, Kranjecet és Cirkvenčičet érte. Az ünnepség alkalmából a labdarúgó-szövetség egy könyvet is kiadott. Feri.h.m.

A Rokada a Komenda ellen egy döntetlenre volt jó. Komenda ellen. A kizárólag hazai erőkre támaszkodó lendvaiak Vida győzel-

muraszombati Radenska Pomgrad 3,5:0,5-re győzte le az ŠD Hočét. HF

Szabadnapos volt a Lindau A Muravidéki Kosárlabda Liga ötödik fordulójában mindkét ljutomeri csapat győzni tudott. A lendvai KK Lindau szabad volt. Az 5. forduló eredményei: Bel­t inci – Gor­ nja Radgona 71:69 (17:19, 21:21, 17:14, 16:15), Paloma Sladki Vrh – Sv. Ana 102:37 (26:8, 23:11, 25:11, 28:7),

Ljutomer 1 – So­­bota 84:59 (18:19, 26:11, 17:11, 23:18), Ljutomer 2 – Gornji Petrovci 90:68 (15:17, 23:16, 27:15, 25:20) F.B.

23


AZ EXPERIDANCE PRODUKCIÓ ELŐADÁSÁBAN 2010. DECEMBER 12-ÉN (VASÁRNAP) 19 ÓRAKOR A LENDVAI SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREMBEN. JEGYEK KAPHATÓK A SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREMBEN.

49_10nepujsag  

Népújság, a szlovéniai magyarok hetilapja, 2010/49. szám

Advertisement