Page 1

Garas

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

61. évfolyam 49. szám Lendva 2017. december 7. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Zengtek a szavak

Az idei, immár három évtizede zajló szavalóversenyre közel száz jelentkezés érkezett a szervező Magyar Nemzetiségi

Művelődési Intézethez. Az általános iskola minden korosztályát felölelő megmérettetésen idén is szálltak, néha

zengtek a szavak, s izgatott gyerekarcok töltötték meg a hosszúfalui faluotthont. Idén két középiskolás versenyző-

nek (képünkön) kimagasló teljesítményükért Aranydiplomát is odaítélt a zsűri. A versenyről bővebben a 4. oldalon.

László János, a SVIT-program nagykövete:

„A szűrővizsgálatnak köszönhetően győztem le a betegséget, azóta két születésnapot ünnepelhetek” 6. oldal


Iránytű Kettős állampolgárság, választások, regisztráció

Több mint egymillió új ú Néhány hete jelentették be Magyarországon, hogy már meghaladja az egymillió főt az új magyar állampolgárok száma. Nem hivatalos információk szerint az idén karácsonyig beAmi referencia adott honosítási kérelmek esetében az új magyar állampolgárok jó eséllyel már szavazhatnak a tavaszi, valószínűleg áprilisi lehet A muravidéki magyar szavalóversenyről mindig jó magyarországi parlamenti választásokon. Király M. Jutka

írni. A rendezvény, vagy inkább „A vers ünnepe”, ahogy már évekkel ezelőtt elnevezték/elneveztük, hagyományt teremtett és példaértékű állandó esemény lett. Az iskolai elődöntőkkel együtt évről évre jóval több mint száz gyereket mozgat meg, ami a muravidéki népességi mércék tükrében nem kis eredménynek számít. A mozgalom – mert annak is mondhatjuk – kialakulásával érezhető a versmondási kultúra, az előadóművészeti képességek javulása is, szavalóink rendre dobogós eredményekkel térnek haza az anyaországi és a határon túli versenyekről. És nem azért, mert a határon túli kis Muravidékről jönnek, hanem azért, mert jól szavalnak. A magyar szavalóversenynek a Muravidéken – Széchenyi István „Nyelvében él a nemzet” szállóigéjének igazságtartalmán túl – még egy fontos hozadéka is van. Anyanyelvápolási, nyelvismereti, színpadi megnyilvánulási, retorikai szerepe és pozitív hatása miatt „mintaérték” lett a szlovén nyelvi közeg számára is. Példájára rendezték meg néhány éve először a szlovén szavalóversenyt a kétnyelvű általános iskolák számára Dobronakon, majd a szépen fogadott kezdeményezés a következő évben már ki is bővült a szomszédos szlovén iskolák diákjainak bekapcsolásával. A tanintézményektől függetlenül már a lendvai kultúrszervezet is rendezett szlovén szavalóversenyt, megszólítva az idősebb korosztályt is. A magyar versmondó verseny (tudjuk, a magyar versmondás szinte intézményesített műfaj és teljesen más alapokon nő, ezért „kifejezőereje” is előnyben van) referencia-rendezvény lett. Régi bölcsesség, hogy a jó példa mindig vonzó.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Hasonlóképpen Szlovéniához vagy éppen Horvátországhoz, Magyarország is lehetővé tette, hogy a külhonban élők a meglévő állampolgárságuk mellé felvegyék az anyaország állampolgárságát

is. A kettős állampolgárság lehetőségével a külhoni magyar régiókban különböző mértékben élt a magyar közösség, leginkább a magyar állampolgársággal járó lehetőségek, kedvezmények, magyarán a várt haszon függvényében. Természetesen nem csak emiatt vették fel külhoni

magyar társaink a magyar állampolgárságot, legtöbb esetben ugyanis közrejátszott az identitás, a nemzethez tartozás is, illetve a kettő elegye. A legtöbb új magyar állampolgár természetesen a legnagyobb magyar külhoni tömbökből szár mazik, így a romániai, a szerbiai

A legnagyobb beruházás a katasztrófavédelmi központ Dobronak Község Tanácsa november 29-i ülésén első olvasatban tárgyalta a 2018-as költségvetés tervezetét, amelyben valamivel több mint két és fél millió euró bevételt és mintegy hárommillió kiadást terveztek a jövő évre. A költségvetés tárgyalásának bevezetésében Kardinar Marjan polgármester elmondta, a hivatalban igyekeztek tartalmilag és pénzügyileg is kivitelezhető tervezetet terjeszteni a tanács elé. A következő évre több mint két és fél millió euró bevételt és mintegy hárommillió euró kiadást terveztek. A beruházások másfélmillió eurós költségeinek legnagyobb tételét a katasztrófavédelmi központ megépítése jelenti. A község és az önkéntes tűzoltóegylet közösen kivitelezett kétéves projektjének ötszázezer eurós értékét a központ megépítése és teljes berendezése adja. Idén a központ megépítésére háromszázezer eurót különítettek el. Emellett a

községben tervbe vették a földterületek tagosítását, a Vid-otthon befejezését, a mezőgazdasági és ipari övezetben az utak felújítását, járdák kialakítását, az utcai világítás rendezését. A község továbbá a lendvai idősek otthonával közösen kihelyezett napközi gondozóhely kialakítását tervezi Dobronakon, valamint hagyományosan az egyesületek, a gazdaság és az idegenforgalom fejlesztése érdekében sem maradnak el a támogatások. A tagok megjegyzései és javaslatai közt Varga Edit különstátuszú tanácstag felszólalásában kifejtette, a nemzetiségi önkormányzat által épített Kézművességek Házára a rendelkezésre álló összeg nem lesz elegendő, ezért javasolta a tanácsnak a kétnyelvűségre biztosított közpénzek 75:25 arányú felosztását az eddigi 70:30 helyett. A polgármester válaszként emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi tanácsülésen a tanács már felmentette a

magyar önkormányzatot a hatezer eurós kommunális illeték megfizetése alól. Az ügyben azonban azt javasolta, hogy az elmúlt évhez hasonlóan idén is határozat formájában biztosítsák a támogatás szükségessé válása esetén a költségvetés módosítását, hiszen a nemzetiségi pénzeszközökből nem lehet beruházást támogatni. A tanácstagok támogatták úgy a polgármester javaslatát, mint a költségvetési tervezet első olvasatát. A tanács az ülésen többek közt tárgyalta és elfogadta a község területére vonatkozó telekhasználati díjról szóló rendeletet első olvasatban, valamint a mezőgazdasági és ipari övezet helymegjelölési tervének módosított rendeletét. Erre az Ocean Orchids vállalat terjeszkedése miatt volt szükség. A nonprofit lakások jövő évi bérleti díját a lakások értékének 4,04 százalékos arányában határozták meg. Horvat Silvija

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.


Nemzetiség

újj magyar állampolgár és az igencsak bonyolult helyzet miatt az ukrajnai magyarság élt legnagyobb mértékben a lehetőséggel. Nem rendelkezünk hivatalos adatokkal arról, hogy hány szlovéniai magyar vette fel a magyar állampolgárságot, annyit tudunk csak közölni, hogy ezer alatt van az új magyar állampolgárok, illetve a szlovén–magyar kettős állampolgárok száma. Ez valamivel elmarad a többi régió arányaitól. A magyar állampolgárság annak ellenére, hogy nem Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező személyekről van szó, szavazati joggal is jár. A különbség annyi, hogy a magyarországi lakhellyel rendelkező állampolgárok szavazhatnak a lakóhelyük szerinti egyéni

körzetben induló jelöltekre, emellett az országos pártlistára is leadhatják szavazataikat, míg mondjuk a lendvai lakhellyel rendelkező magyar állampolgár csak listán szavazhat, vagyis csak a pártok között dönt, egyéni jelöltről nem. A választási jog érvényesítéséhez a külhoni magyarnak regisztrálni kell a magyar választási nyilvántartásban, névjegyzékben, ezt legkésőbb a választásokat megelőző 15. napig lehet megtenni. A regisztrációs űrlap letölthető a www.valasztas. hu honlapról és kitöltve postázandó a választási iroda címére, illetve kikérhető a külképviseletek segítsége is. Regisztrálni tízévente egyszer kell – aki már megtette, azt levélben értesítik a választásokról

és postán kapja meg a szavazócédulát is. A szavazócédulát a levélben leírt módon ki kell tölteni és el lehet postázni, illetve a szavazatot le lehet adni a magyar külképviseleteken, például a Lendvai Magyar Főkonzulátuson is. Mivel az egyszerűsített honosítási eljárás lefutása nagyjából három hónapra tehető, a honosítási kérelmet még az idén karácsonyig benyújtók nagy valószínűséggel részt vehetnek a tavaszi, várhatóan áprilisban kiírásra kerülő parlamenti választásokon. A 2014-es választásokon a külhoni magyarok 1–2 képviselőről döntöttek, 2018-ban a nagyobb számú új állampolgár miatt 2–3 mandátumról lehet szó a 199 fős magyar parlamentben.

Dobronaki magyar önkormányzat

Nagyobb arányú költségvetési részt várnak a községtől A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa az épülő Kézművességek Háza programjainak megvalósítására a jövő évben 12.600 euróval magasabb finanszírozást vár a községtől, illetve az állami támogatás 75:25 százalékos felosztását kezdeményezi. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A tanácstagok többsége a hétfői ülésen támogatta Car Anna tanácselnök javaslatát, hogy módosítási kezdeményezést nyújtsanak be a 2018-as községi költségvetés második olvasatához, annak ellenére, hogy a községi tanács a legutóbbi ülésén nem támogatta a nemzetiség javaslatát. Konkrét tételek (alpolgármesteri teendők költségei, irodai kellékek költségei,

operatív kiadások) átcsoportosítását javasolják és a tervezett 101.470 euró helyett 114.150 euróra számít anak a községi költségvetés nemzetiségi részéből. Továbbá döntöttek arról, hogy januárban meghirdetik a pályázatot a felsőfokú tanulmányi támogatásokra, amire kilencezer eurót terveznek. Támogatást szavaztak meg a Dobronaki Nótázóknak a CD-jük újbóli kiadására (400 euró), valamint a plébániai Karitásznak (300 euró). Nem tárgyal-

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.

ták viszont a muravidéki magyar közösség most folyó harmadik oktatási projektjét, a beszámoló hiánya miatt a témát levették a napirendről. Továbbá aktuális a magyar nyelv tudásának meghatározása a munkahelyi pályázatok meghirdetésénél a közszférában, ezért a Dobronaki Idegenforgalmi Intézet igazgatói pályázata kérdésében az ilyen tárgykörű alkotmánybírósági döntéssel érvelve levelet intéznek Dobronak Községhez.

Göncz László

országgyűlési napló

Elvi, erkölcsi és politikai megfontolás Ezúttal szerencsés helyzetben vagyok, mert a novemberi parlamenti naplót akkor véglegesítem, amikor az Országgyűlés már túlvan az Államtanács két törvényre megszavazott vétóját követő szavazáson. A novemberi plenáris ülésen ugyanis az Országgyűlés elfogadta az önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény módosítását, valamint a 2018-as és 2019-es évekre vonatkozó költségvetések kivitelezéséről szóló törvényt, amelyek nemzetiségi szempontból is rendkívül fontos rendelkezéseket tartalmaznak. Mivel a kormány és az önkormányzatok ezúttal sem tudtak teljes mértékben egyetérteni az úgynevezett fejkvóta összegéről, az Államtanács vétót emelt az említett két törvény ellen. Az ügyrend szerint ilyen esetben az Országgyűlésnek abszolút többséggel kell megerősíteni a törvényt, ami legkevesebb 46 szavazatot jelent. Az elmúlt napok politikai hangulata a kormánykoalíció pártjainál aggodalomra adott okot, félő volt, hogy a két törvény nem lesz elfogadva. Szerencsére nem így történt, mert a december 4-i rendkívüli ülésen mindkét törvényt jelentős többséggel – 51 és 52 szavazattal – megerősítette az Országgyűlés. Amikor dicsérő szavakkal illetem a törvényeket, akkor azt az önkormányzatok pénzelését szabályozó törvény esetében nemzetiségi szempontból kell érteni, mivel – több éves törekvés és kemény szakmai, valamint politikai jellegű viták után – sikerült törvényes alapot szerezni a közösségek közvetlen pénzelésének. Az immár végleges törvénymódosítás értelmében 2019-től a nemzeti önkormányzati közösségek, amennyiben igénylik (és 2018. június 30-ig jelzik a Nemzetiségi Hivatalnál), a tevékenységükre és a programjaikra biztosított költségvetési támogatást közvetlenül kaphatják meg. A törvény szerint a községi nemzeti közösségek, az önkormányzatok és az állam közötti viszonyrendszer konkrétumait rendeletben kell szabályozni, amit a következő hónapokban a nemzeti közösség véleményének figyelembe vételével el kell fogadni. Nemzetiségi szempontból még egy fontos rendelkezést tartalmaz a törvény, mégpedig a nemzeti közösségek projektjeihez 30 százalékos előfinanszírozás biztosítását. A novemberi plenáris ülés és az Oktatási Bizottság az elmúlt két hétben a magániskolák pénzelésének rendezésére vonatkozó alkotmánybírósági döntéssel is foglalkozott. A taláros testület döntésének megvalósítása, amely szerint az állami szervek által jóváhagyott, a magániskolákban megvalósított alapprogramot ugyanúgy teljes mértékben kell az állami költségvetésből pénzelni, mint az „állami” (közszolgálati) iskolák programját, három éve várat magára. Az illetékes minisztérium elfogadható törvénymódosítást készített, ami azonban a politikai csatározások martaléka lett. Időközben a legnagyobb kormánypárt – korábbi véleményével ellentétben – támogatta a szociáldemokraták alkotmánymódosítását, amely visszamenőleg módosítaná az Alkotmánynak azt a cikkelyét, amely alapján az Alkotmánybíróság meghozta a döntését. Jómagam – elvi, erkölcsi és politikai megfontolásból – nem járulhattam hozzá az inkorrekt alkotmánymódosításhoz (alkotmánybizottsági tagként ez mérvadó szavazatot jelentett volna), így ahhoz nem volt meg a szükséges kétharmados többség. Sajnos a párhuzamosan zajló törvénymódosítás terén is minőségi visszalépés történt az oktatási bizottságban, amit azonban a decemberi plenáris ülésig (amennyiben a kormánykoalíció tartalmilag és ésszerűen, és nem ideológiai vagy más alapon viszonyul a döntéshez) még ki lehet javítani.

3


Kultúra Muravidéki szavalóverseny 2017

„Lelkünkből szóljanak a versek!”

A 2017/18-as tanév muravidéki szavalóversenyének díjazottjai:

Múlt csütörtökön és pénteken került sor a hosszúfalui kultúrotthonban az idei szavalóverseny muravidéki döntőjére, melyen közel kilencven általános iskolás és két középiskolás diák szerepelt.

1. osztály 1. Gerenčer Maruša, 1. Sz. Lendvai KÁI 2. Prša Sofija, Göntérházi KÁI 3. Lebar Mojca, 1. Sz. Lendvai KÁI Oletič Mia, 1. Sz. Lendvai KÁI 2. osztály 1. Pratnekar Ksaver, 1. Sz. Lendvai KÁI 2. Bürmen Anna Isabella, Dobronaki KÁI Gal Alja, Göntérházi KÁI 3. Pavlič Erik, 1. Sz. Lendvai KÁI Čivre Adam, 1. Sz. Lendvai KÁI Különdíj: Egri Csörsz, Pártosfalvi KÁI

Gönc Štiblar Renáta a szervező MNMI nevében köszöntötte a csoportokat, s örömét fejezte ki, hogy az évről évre megszervezett verseny a szavalók körében ma is nagy népszerűségnek örvend. Az eredmény pedig kézzelfogható: a muravidéki tanulók kiváló eredményekkel térnek haza az anyaor-

költőjének a világába, s ha igazán jól megtanultuk, átéreztük a verset, akkor az már a mi lelkünkből szól. Az értékelésnél a versmondással, illetve a fellépéssel kapcsolatos alapszabályokra hívta fel a tanulók figyelmét, a tagolt és érthető beszédre, a helyes légzésre. A figyelemfelkeltés és a

nek tiszta és érthető az üzenete. Mondanivalója zárásaként a muravidéki szerzők műveiről elmondta: ezek a művek szervesen kapcsolódnak az egyetemes magyar irodalomhoz, s ilyen összevetésben sincs miért szégyenkeznünk. S ha Kányádi Sándorral szólva „A vers az, amit mondani

3. osztály 1. Čondor Flora, Göntérházi KÁI 2. Aladič Aleksander, 1. Sz. Lendvai KÁI 3. Bódis Júlia Panna, Pártosfalvi KÁI Tadina Péter, 1. Sz. Lendvai KÁI Különdíj: Füle Zoja Ajda, Göntérházi KÁI Levačič Asja, 1. Sz. Lendvai KÁI 4. osztály 1. Bürmen Mateo, Dobronaki KÁI 2. Tátrai Kovács Kinga Ávila, 1. Sz. Lendvai KÁI 3. Kustec Žiga, Dobronaki KÁI Gašparič Tina, Göntérházi KÁI 5. osztály 1. Horvat Jan, 1. Sz. Lendvai KÁI Lebar Gor Ališa, 1. Sz. Lendvai KÁI 2. Ferencek Gabriela, Dobronaki KÁI 3. Šanca Nina, Pártosfalvi KÁI

A legkisebbek nagy örömmel vették át az emléklapokat. szági és a határon túli szavalóversenyekről is. Magas színvonalat hozott a hét végén megtartott muravidéki verseny is, amelyet nehéz lett volna megszervezni a tanulók szorgalma, a pedagógusok, felkészítő tanárok törődése, aktív támogatása nélkül. Havas Judit, a zsűri elnöke Horváth István és Bence Lajos zsűritagokkal közel 200 fellépőt értékelt a másfél nap alatt. Havas Judit előadóművész és irodalomtörténész a versmondás lényegéről elmondta: – A szavalóverseny – tekintettel a legkisebb korosztályra – talán nem is jó kifejezés az ilyen rendezvényekre, inkább matinénak nevezném. A költő gondolatainak, érzéseinek a tolmácsolása egy vers kapcsán azért nagy dolog, mert bele tudunk helyezkedni egy adott kor

4

közlés csak akkor érheti el a célját, ha a közönség szeme az előadóra szegeződik, aminek a föntiekkel összhangban kell történnie. Horváth István zsűritag, kanizsai Radnóti-díjas versmondó pedig a jó szavalás első ismérveként nem csak a vers betanulását, hanem annak érését, értelmezését is fontosnak tartja. A bemagolás nem elég, fontos az is, hogy a versben lévő gondolatokat is értelmezzük. Persze a versválasztás is óriási felelősség, mert rosszul választott verset még egy kiváló előadóművész sem tud jól tolmácsolni, illetve művészi szinten előadni. Bence Lajos muravidéki költő pedig kifejtette: a szavalóversenyen nem csak az előadók, hanem a költők is vizsgáznak. Mert csak jó verset lehet kiválóan tolmácsolni, olyat, amely-

kell”, akkor a hazai irodalom ennek a követelménynek is eleget tesz. A kétnapos rendezvény a második napon a 7., 8. és 9. osztályosok, valamint a középiskolás versenyző díjkiosztójával, a felkészítő tanárok megajándékozásával ért véget. Első ízben osztottak ki Aranydiplomákat, ezúttal a két középiskolásnak. A díjkiosztó az első helyezettek gálafellépésével ért véget. Az MNMI a versmondásról, a versválasztásról és a technikákról, valamint a hibák kiküszöböléséről a tavasz folyamán előadást szerveznek. A helyezések nevének megváltoztatása is szóba került, így a számokkal való jelölést a jövőben az arany, ezüst, bronz szintű helyezés vagy díj váltaná fel, mert ezek ma már jobban csengnek.

6. osztály 1. Lebar Elisa, Göntérházi KÁI 2. Agg Jana, Göntérházi KÁI Karakas Nika, 1. Sz. Lendvai KÁI 3. Treiber Maja, 1. Sz. Lendvai KÁI Különdíj: Pratnekar David Dawa, 1. Sz. Lendvai KÁI Kepe Buda György, 1. Sz. Lendvai KÁI 7. osztály 1. Tóth Milán Máté, Göntérházi KÁI 2. Bogdan Lara, Göntérházi KÁI 3. Čondor Florijan, Göntérházi KÁI 8. osztály 1. Göncz Tamara, 1. Sz. Lendvai KÁI 2. Pintér Lelle Boróka, Pártosfalvi KÁI 3. Njakaš Noemi, Göntérházi KÁI Különdíj: Bočkorec Miša, Pártosfalvi KÁI 9. osztály 1. Tivadar Barbara, Göntérházi KÁI 2. Neubauer Karmen, Dobronaki KÁI 3. Herman Nika, 1. Sz. Lendvai KÁI Középiskola Aranydiplomát kaptak: Bezdi Cyntia és Šetar Lucija, mindketten a Lendvai KKI diákjai.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.


Muravidék Középiskolai honismereti vetélkedő

Egymástól és a hibákból is sokat tanulhattak A múlt héten a lendvai középiskolások tehették próbára felkészültségüket és tudásukat a Magyarország nemzeti parkjai és a Dunántúl témakörökben az általános iskolások által már teljesített hagyományőrző és honismereti versenyen. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Morován Zsolt lendvai konzul a verseny előtt a

fontosak, hiszen az ott élő emberek sorsát befolyásoló, a helybeli értékekhez kapcsolódó tényezőkről van szó.

A győztes páros: Močnek Ottó és Tomka Gergely másodikos gimnazisták. nyelvőrzés és a hagyományőrzés fontosságára figyelmeztetett. A földrajzi ismeretek kapcsán elmondta: ezek nagyon

Patyi Zoltán, a verseny levezető-moderátora pedig a politikai döntések (például Trianon) kapcsán a „szétfejlődő”, korábban

„Vannak vidékek” – és a Lendva-vidék is ilyen

Havas Judit előadóművész a helyi zenészekkel.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.

egységesebb képet alkotó tájegységekről (Hetés, Őrség stb.) szólt. Ezeket a tankönyvek nem érintik, de fontos, hogy tudjunk róluk. Az igaz-hamis kérdések és a keresztrejtvényben rejlő megoldások mellett az öt benevezett versenypáros sok új ismeretet szerezhetett, részint úgy, hogy kiválasztva a jó megoldást pontszámokkal is értékelhető helyes válaszokat adtak, másrészt pedig úgy, hogy társaik válaszaiból, illetve akár saját hibáikból is tanulhattak. A győztes páros, Močnek Ottó és Tomka Gergely, valamint az őket minimális pontszámmal követő Gjuran Glorija és Császár Péter, illetve a harmadik helyen végző Végi Noémi és Toplak Anna bizonyították felkészültségüket, a földrajzhoz ezer szálon kapcsolódó jártasságukat a hagyomány- és honismeret terén.

Meghívó A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete sok szeretettel vár minden kedves szülőt, pedagógust és érdeklődőt a Tudástér című előadássorozat 4. előadására, melynek keretében a közönség dr. Kádár Annamária „A mese szerepe az érzelmi intelligencia fejlesztésében” című előadását hallgathatja meg. Az eseményre 2017. december 8-án, pénteken 16 órai kezdettel kerül sor Lendván, a Bánffy Központ helyiségeiben. A belépés ingyenes.

Meghívó A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete sok szeretettel vár minden kedves szülőt, pedagógust és érdeklődőt a Tudástér című előadássorozat 5. előadására, melynek keretében a közönség dr. Kaszás Gizella „Különféle típusú függőségek, az azokhoz vezető út és azok felszámolása” című előadását hallgathatja meg. Az eseményre 2017. december 11-én, hétfőn 16 órai kezdettel kerül sor Pártosfalván, a helyi KÁI helyiségeiben. A belépés ingyenes.

Meghívó A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete sok szeretettel vár minden kedves szülőt, pedagógust és érdeklődőt a Tudástér című előadássorozat 6. előadására, melynek keretében a közönség dr. Bagdy Emőke „Szülői és tanári szerepek és kompetenciák a gyermeknevelés folyamatában” című előadását hallgathatja meg. Az eseményre 2017. december 14-én, csütörtökön 17 órai kezdettel kerül sor Lendván, a Bánffy Központ helyiségeiben. A belépés ingyenes.

November 29-én „Vannak vidékek” címmel Havas Judit előadóművész lépett fel hazai közreműködőkkel a Lendvai Könyvtárban. A Kányádi Sándortól vett idézet jegyében a Lendva-vidék is a figyelem középpontjába került Szúnyogh Sándor verses megidézése kapcsán. Olyan költői művek szólaltak meg, amelyek nagy hatással voltak az előadóra pályafutása során, mint József Attila, Ady Endre, Weöres Sándor és Nemes Nagy Ágnes és mások alkotásai. A műsorban Szúnyogh Sándor muravidéki költő is helyet kapott, s a 140. évforduló kapcsán Ady Endrétől zenei kísérettel a Héjanász az avaron és a Zozó levele is elhangzott. „Ha egy tájon megfordulok, a táj költőjének a verse mellett a helyi művészeket is be szeretem vonni a produkcióba. Így történt, hogy Koša Péter és Pál Emil hangszerszólista hajlandóságot mutatott a közös fellépésre, aminek az eredménye egy közös éneklés lett. Nemes Nagy Ágnes Madár című verse is nagy sikert aratott” – nyilatkozta az est végén a magyar pódiumművészet kimagasló alakjaival is dolgozó Havas Judit. -ce

5


Muravidék SVIT a rák ellen

A Muravidéken jó a részvételi arány

mindig arra biztatja az embereket, vegyenek részt a vizsgálaton és reméli, továbbra is magas arányú lesz az együttműködés a SVIT-tel.

A SVIT, a vastag- és végbélrák korai felismerését szolgáló országos program keretében november 30-án Lendván a szűrésen való részvételre felhívó regio­ nális rendezvényre került sor Lendva Község és az Országos Népegészségügyi Intézet Muraszombati Területi Szolgálatának támogatásával. Fehér Bea

A Városházán szervezett eseményen elhangzott, hogy Szlovéniában a vastag- és végbélrák okozta megbetegedések komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, hiszen a második leggyakoribb rákos megbetegedések, a számuk pedig évről évre növekszik. Mindezek alapján a SVIT arra biztatja az 50–70 éves nőket és férfiakat, hogy kétéves időszakonként végeztessék el az ingyenes vizsgálatot, hiszen a székletminta ellenőrzésével

könnyen kiszűrhetők az előrákos elváltozások. Szlovéniában az emberek 69 százaléka vállalja a kivizsgálást, a részvételi arány a Muravidéken is magasnak mondható, hiszen a meghívottak 61 százaléka vesz részt a tesztelésen. Az elmúlt évben a SVIT-nek köszönhetően 2817 előrákos megbetegedést és 309 vastag-, illetve végbélrákot állapítottak meg. A kivizsgálások fontosságára és ezzel a betegség megállításának lehetőségére az úgynevezett

Lendva Község is igyekszik elősegíteni a részvétel növekedését a szűréseken. nagykövetek hív ják fel a lakosság figyelmét. A lendvai eseményen két muravidéki nagykövet is részt vett: Erniša Geza, az evangélikus egyház tiszteletbeli püspöke, valamint László János Lendváról, aki a szűrővizsgálatnak köszönhetően legyőzte a

betegséget. László János beszédében elsősorban arra fektette a hangsúlyt, hogy nem szabad szégyellni a rákos betegséget, hiszen ő maga is túlélte és büszke rá, hogy sikerült. Azóta évente mondhatni két születésnapot is ünnepelhet. Kiemelte, hogy

A Muravidéken további egy taggal bővült a nagykövetek száma, hiszen a lendvai eseményen Horvat-Muc Jožko, a Szlovéniai Romaszövetség és egyben az Európai Romaszövetség elnöke is aláírta az együttműködési megállapodást.

Lendvai Szociális Foglalkoztató Központ

Tartalmas program fogadta a nyílt napra érkezőket A Lendvai Szociális Foglalkoztató Központban kedden megszervezték a hagyományos nyílt napot, amelynek keretében az intézmény védencei műhelymunkákon mutatták be a központban folyó tevékenységet, valamint a lakóegység mindennapjaiba is betekintést engedtek. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A Muraszombati Szociális Foglalkoztató Köz-

pont nyílt napjai keretében kedden a lendvai egység

Lajter Irena az elsők között költözött be a tíz éve működő lakóegységbe.

6

mutatkozott be a nyilvánosságnak. Délelőtt a látogatók a központ védencei részéről lelkes fogadtatásban részesültek, majd a kíséretükben csatlakoztak a műhelymunkákhoz. A műhelyekben idén karácsonyi üdvözlőlapok és ajándékdobozok készültek, a varrodában pedig a közelgő ünnepek alkalmából leleményes ajándéktárgyak készítésével foglalatoskodtak. Emellett Vidovič Lea pszichológus vezetésével és a védencek közreműködésével foglalkozáson keresztül mutatták be, miként lehet egyszerű nyelvezettel megismertetni a fogyatékkal élő személyekkel a jogaikat, amely által ezek gyakorlati érvényesítésére is képessé válhatnak a mindennapokban.

Ezenkívül a nap folyamán az érdeklődők betekinthettek a tíz éve működő lakóegységbe is, ahol 12 védenc lakik. Amint Lajter Irena lakótól megtudtuk, az egységben főleg délután pezsdül fel az élet, amikor a háztartási munkálatok elvégzése történik. Az ő legkedvesebb elfoglaltsága a főzés. Az egységben a védencek a központ alkalmazottainak felügyelete alatt élnek, akik a lakókat az önállósságra tanítják és buzdítják. Természetesen figyelembe veszik érdeklődési körüket, kívánságaikat is, így munka után a főzést gyakorolják, kézimunkázni vagy éppenséggel kerékpározni tanulnak, a hétvégeken pedig kikapcsolódással töltik a szabadidejüket.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.


Info

Leaszfaltozták Hat új szoba, felvonó és lépcsőház a szépkorúaknál az újtamási utat A Lendva-hegy újtamási részén lévő kavicsos utat 2014-ben az eső szinte teljesen elmosta, autóval az Újtamás ezen részén szinte lehetetlenné vált a közlekedés. A több probléma megoldását is tartalmazó civilpetíció követelései közül az egyik már megoldódott: Újtamás ezen a részen aszfaltozott utat kapott. Idén febr uárban „A szőlőhegyek és a borászat

megoldódott a polgárok számára is elfogadható módon, az elmúlt hetekben pedig a járművek számára szinte járhatatlanná vált út szanálására is sor került. Az utat tavaly márciusban a község ugyan megjavíttatta, de csak kaviccsal töltette fel. A járható állapot így csak rövid ideig tartott, hiszen az eső alámosta az utat, szinte ellehetetlenítve a közlekedést. A tartós megoldás nemrég született

A korszerűen berendezett új szobákba tíz lakó költözött be. A Lendvai Idősebb Polgárok Otthonában pénteken hivatalosan átadták az új épületszárnyat, amelynek építése múlt év novemberében kezdődött. A beruházással az épület két szintjén összesen hat szobát alakítottak ki saját fürdőszobával és két társalgóval, emellett felvonó és lépcsőház is épült a 310

négyzetméter alapterületű új részlegben. Amint Špilak Franc igazgató elmondta, a beruházással az otthon kapacitása nem növekedett, továbbra is 172 az otthon lakóinak száma. Az új helyiségekkel és az átszervezéssel ideiglenes elszállásolásra, valamint a nappali gondozásra szoruló személyek elhelyezé-

sére nyílt jobb lehetőség. A négy kétágyas és kettő egyágyas új szobába a tíz lakó a megnyitóra már beköltözött. A háromszázezer euró értékű beruházás költségeit az otthon fedezte, a kivitelező pedig a belatinci Dolinka építkezési vállalat volt. hs

Automata defibrillátor a Hofernél is Pénteken a Vasút utcában található Hofer üzletnél a hetedik automata életmentő defibrillátort helyezték el a Lendvai községben. A korábban a

pincei MOL benzinkúton, valamint a gyertyánosi faluotthonnál elhelyezett készülékek után ez a harmadik olyan készülék, amely szükség esetén a

Péntektől a Vasút utcában is rendelkezésre áll automata defibrillátor. N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.

nap huszonnégy órájában elérhető, ezek mellett kettő – a községházán és a Salvus orvosi rendelőben – munkanapokon a nyitvatartási idő alatt használható, míg a Terme Lendva és a Lek vállalatokban a defibrillátort belső használatra tartják fenn. A lendvai Hofernél a készülék elhelyezése a lendvai Lions Klub közreműködésével az üzletlánc „Életmentő készülékeket az utcákba” elnevezésű projektjének keretében valósult meg. Használatát pénteken a Lendvai Egészségház mentőcsapata a helyszínen be is mutatta. hs

Három év után aszfaltburkolatot kapott a megrongálódott út Újtamásban. megőrzéséért” civilkezdeményezés több mint ezerkétszáz aláírással petíciót nyújtott át Balažek Anton lendvai polgármesternek. A tiltakozó levélben a szőlőhegyek tulajdonosai elsősorban a hulladékszállítási rendszerrel kapcsolatban fejejttek ki ellenvéleményt, de kezdeményezték többek közt az utak javítását, az esővíz elvezetését, a földcsuszamlásnak kitett területek megerősítését is. A hulladékszállítás azóta

meg, amikor háromévnyi tiltakozás és várakozás után aszfaltburkolatot kapott a hegyi út mintegy 238 méter hosszú szakasza. Az út javításához és leaszfaltozásához kapcsolódóan a község megoldotta a víz elvezetését is. A beruházásra a községi költségvetésből biztosították a keretet. A földcsuszamlásnak kitett terület szanálásánál Lendva Község az állam társfinanszírozására számít. Szolarics Nađ Klára

nepujsag.net 7


Info a mai napon... December 7-én történt 1850 Keszthelyen megszületett Schwarz Dávid, a kormányozható léghajó feltalálója. Találmányát Zeppelin vette meg. 1863 Megszületett Pietro Mascagni olasz zeneszerző, karmester, a Parasztbecsület szerzője. 1913 Megszületett Szántó Piroska festőművész, grafikus, író, kiváló és érdemes művész. 1925 Világrekordot állított fel Johnny Weissmüller 150 yar­ dos gyorsúszásban. 1941 A japánok megtámadták a Hawaii-szigeteken lévő amerikai támaszpontot, Pearl Harbort. 1945 Szabadalmaztatták a mikrohullámú sütőt. 1970 Megszületett Nagy Natália színésznő. 1972 Útjára indult az Apollo–17, az utolsó űrhajó, amely a Holdra szállt.

visszapillantó

2007. december 6-án, 49. szám

Gyerekeknek rajzolni szívvel kell A Lendvai Könyvtárban az e-könyvtár helyiségében december 3-án, a Kultúra vidám napján megnyitották Bošnak Miklavžin Alenka lendvai származású gyermekkönyv-illusztrátor kiállítását, majd a gyerekek képzőművészeti műhelyben alkothattak. Bošnak Miklavžin Alen­ ka mesés, színes gyermekillusztrációit először egyetemistaként, a kilencvenes évek első felében a lendvai magyar gyermeklapban, a Kelepelőben jelentette meg. Majd Varga József: Hangbona című verseskötetét (1995), Bence Utroša Gabriella: Ki lakik a sötétben? című meséskönyvét (1996), Szúnyogh Sándor: Muravidéki kincsesláda című gyűjte-

ményét (1997) , Varga József: Az ellopott tündér című kötetét (1997), valamint a Magyar nyelvkönyv 1 (Andrássy At­tila, 1999), a Kerek perec (Alda Miklósné és mások, 2000) és a Magyar nyelvkönyv IV (Andrássy Attila, 2004) című tankönyveket illusztrálta. Néhány iskolai

tankönyvet is illusztrált az Inkot nyelviskola számára, 2003-ban pedig megjelent Urša Krempl: Cilka peče torto című mesekönyve, melyben illusztrációi segítik a történetet. Rajzait már öt éve havonta megcsodálhatják a Zmajček szlovén gyermekújság olvasói is.

Rajzait először Budapesten állították ki, éspedig a Mosoly Napok című kiállításon (1997) a Budavári Palotában. Alenka a tanulmányait a Ljubljanai Építészeti egyetemen fejezte be, grafikai tervezőként dolgozik Ljubljanában. Anyuka lett, s ezzel talán még erőteljesebbé vált benne is az illusztrálás, a mesés képzelet és a történetek megfestése utáni vágy. Mindig tud időt szakítani képzeletének ápolására. „Én is úgy kezdtem rajzolni, mint a többi gyerek, csak sohasem hagytam abba” – mondja Bošnak Miklavžin Alenka.

Alenka lendvai képzőművészeti műhelyében rajzokat és papírcsillagokat készít a gyerekekkel.

Szerző: Király M. Jutka

étel, erő, egészség prim. mag. Branislava Belović, dr. med. • Muravidéki Harc a rák ellen egyesület, Petrás Teodóra

Néhány tanács a közelgő ünnepekre... Lassan megérkeznek az ünnepek vidámsággal, reménnyel... és sok-sok finomsággal. Élvezzük az ünnepi ételeket, és hogy ez minél egyszerűbb legyen, tartsunk be néhány alapszabályt. Elsősorban ne feledkezzünk meg a mértékletességről. Fogyasszunk kisebb men�-

nyiséget. Fontos, hogy lassan étkezzünk, jól megrágva minden falatot (a teltség érzete 20 percig utazik a gyomortól az agyig!). Akár odahaza, akár vendégségben, az asztalhoz sohase üljünk farkaséhesen. Ebéd előtt kapjunk be pár falatot. Kezdjük a levessel. A leves is kissé megtölti már a

gyomrot, így aztán a főételből már nem gond mértékletesen fogyasztani. A mértékletesség azonban nem érvényes a salátára! Minél több salátát eszünk, annál kisebb a veszélye annak, hogy más ételekből nagy mennyiséget fogyasztunk. Akiknek valamilyen

is, hogy az egészségünknek ne ártsanak. Ne feledkezzünk meg a vízfogyasztásról sem. Néhány korty finom bor pedig az ünnep hangulatához hozzátartozik. Az esetleges felszaporodott ünnepi kalóriákat pedig megfelelő testmozgással ellensúlyozhatjuk.

Régies kalács mézzel

Saláta vörös káposztával és gyümölccsel

• 4 tojás • 8 dkg cukor • 3 kanál pálinka • 1 dl méz • 2 dl friss narancslé (lehet 1 dl lé + 1 dl víz) • 1 dl olaj • 26 dkg liszt • Fél tasak sütőpor és 1 kanál szódabikarbóna • 10 dkg mazsola • 5 dkg mandula • 1 reszelt savanyú alma • Fahéj, szegfűszeg, szerecsendió

• 40 dkg finomra reszelt vörös káposzta • 1 piros alma • 1 zöld alma • 1 gránátalma Öntet: • 2 kanál olívaolaj • Vörösborecet • Víz szükség szerint • Só

Felverjük a tojást a cukorral, majd hozzáadjuk a folyékony mézet és a pálinkát. Fokozatosan adagoljuk az olajat, belekeverjük a gyümölcslevet is. A lisztet elkeverjük a sütőporral és a szódabikarbónával, a fűszerekkel és az őrölt mandulával. Legvégül adjuk hozzá a reszelt almát és a mazsolát. A kalácsot kikent és zsemlemorzsával meghintett tepsiben sütjük.

A hámozatlan almát vékony gerezdekre vágjuk és az öntet felével leöntjük (hogy ne barnuljon meg). Elkeverjük a finomra reszelt vörös káposztát és az almát, majd ráöntjük a maradék öntetet. Elkeverjük. Legvégül pedig a gránátalma magjaival meghintjük. Ötlet: a gránátalma finom, édeskés-savanykás aromát ad a salátának. Nem utolsósorban pedig szépen is néz ki. Ez a saláta igazán az ünnepi asztalra való.

" 8

egészséggel kapcsolatos panasza van (cukorbetegség, magas koleszterin, magas vérnyomás, allergia...), még jobban kell ügyelniük. Az ünnepek alatt is tartsuk magunkat az orvosi előírásokhoz. Az ünnepi ételeket kis odafigyeléssel könnyen elkészíthetjük olyan módon

" N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.


Info magyar értékek tárháza

Plečnik kéznyoma a Muravidéken Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Szlovéniában 2017et Jože Plečnik világhírű szlovén építész halálának 60. évfordulója alkalmából Plečnik-emlékévként ünnepelték. Plečnik alkotásait Ljubljana, Prága és Bécs mellett más szlovén településeken is megcsodálhatjuk. Ezen emlékév lezárásaként ideje, hogy mi is utánajárjunk, milyen nyomot hagyott maga után a Muravidéken e jeles építész. Legimpozánsabb és legteljesebb alkotásának a Muravidéken mindenképpen Bagonya, azaz Bogojina falu középkori plébániatemplomának 1920-as évekbeli átépítése tekinthető. A falu temploma ugyanis kicsinek

bizonyult, ezért a papság bontásra ítélte. Plečnik, megismerve a régi épületet, inkább a bővítést javasolta, ezzel biztosította a történelmi folytonosságot és a múlttal való építészeti párbeszédet, ami szakmai hitvallásának mindig is sarkalatos pontja volt. Plečnik az átépítés során a gótikus falakat megemeltette, új kórust, tornyot és templomhajót tervezett, amelynek szélességét a régi templom hajójának hosszához igazította. A régi templom vált az új előterévé, a belső tér pedig kéthajóssá lett. Az enteriőr legmarkánsabb elemei a különböző nagyságú boltívek. A belső térnek rusztikus hatást kölcsönöz a falak és boltívek nagy vastagsága, ez ugyanis 105 centiméter. Ezt tovább fokozza a nem szokványos kialakítású fafödém sötétbarna színe. A templomhajó fesztávját nagyobb keresztmetszetű gyalult gerendák hidalják át.

Közöttük párban, a főhajó hossztengelyével párhuzamosan sorakoznak méternyi távolságra a gyalulatlan rönkök. A rusztikus hatás fokozására, a helyi fazekasság bemutatása céljából a településen készített festett kerámiatányérok ékesítik a födémet és a főoltárt. A rusztikus elemek mellett elegáns építészettörténeti részletek is helyet kaptak. A középső oszlop, a bizantinizáló árkádsor oszlopai szürke márványból készültek. Plečnik csodálattal ír a falucska lakosságáról, amely önként vállalta a költségtöbbletet a drága márványoszlopok felállításáért. Az épület külső megjelenése belülről építkező, organikus koncepcióról tanúskodik. A templom tájképi jellegzetességét idézi a két kicsi, enyhén hagymasüveg alakú kerek torony, amelyből az egyik a kör alaprajzú harangtorony csúcsán található. Az épület megjelenését, hangulatát

A bagonyai templom látképe. (www.slovenia.info). Damjan Prelovšek Le Corbusier egyik emblematikus alkotásához, a ronchampi kápolnáéhoz hasonlította. Hitvallásnak is beillő alkotása ez Plečniknek, aki egy misztikus gondolkodású, a hagyományt értékelő és továbbvivő, a történelmi korok alkotásait mindig megbecsülő építész volt. Plečniknek további kisebb megvalósult és meg nem valósult tervei is ismertek a Muravidéken. A felsőlendvai gótikus stílusú Nagyboldogasszony-templom mennyezetének és pad-

lózatának átalakítása is az ő nevéhez fűződik, Bratoncin pedig Štefan Kuhar publicista és népköltészet-gyűjtő síremlékét tervezte. A meg nem valósult muravidéki tervei között említésre méltó Ivan Baša bagonyai plébános sírkápolnája és a dobronaki templom környezetének kialakítása. Plečnik munkássága örök példa lehet minden építész és kultúrateremtő számára arra vonatkozóan, hogyan lehet megvalósítani a harmonikus átmenetet a múlt és jelen között.

Közmédia javallat december 11. és 17. között

Diószegi László műsorajánlója Diószegi László, a Mar­ tin György Nép­t ánc­ szövetség elnöke az életét a történész-tudo­ mányszervezésnek és a néptáncnak szentelte. A Teleki László Alapít­ vány igazgatójaként el­ kötelezett támogatója a külhoni magyarság kulturális életének. A nézők hetente találkoz­ hatnak vele a Fölszál­ lott a páva zsűrijében. Nem vagyok nagy moziba járó, de 2003-ban nagy élményt jelentett a Kontroll című magyar film. Az alkotás a kriminek és a társadalmi kritikának, valamint a magyar valóságnak kitűnő ötvö-

zete (hétfő, Duna 21.25). Talán, azért is szeretem a Határok nélkült, mivel adásidejében általában autóban ülök, így nyugodtan hallgathatom. Mind civil foglalkozásomban, mint pedig a néptáncban a határon túli magyarsághoz, a külhoni épített örökség gondozásához kötődtem, így nagyon közel állnak a szívemhez a Kárpát-medencében történtek. A műsorban mindig

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.

szívesen találkozom azokkal a helyszínekkel, amelyeket magam is bejártam kalandozásaim során. Ne gondoljunk mindig nagyvárosokra, a riporterek a legkisebb falvakba is eljutnak, s hírt hoznak az ottaniak életéről, örömeiről, gondjairól (kedd, Kossuth 18.30). Az előbbi gondolatot folytatja a Szerelmes föld­ rajz az a sorozat, amelyet, ha időm engedi, mindig megnézek. Még emlékszem az 1989 előtti sötét korszakra, amikor a külhoni magyarságról a hivatalos szócsövekben egy szót sem lehetett hallani, olvasni, így nagyon örülök, hogy napjainkban a médiában a Kárpát-medencét egységes területnek, múltunk szerves részének tekintik (szerda, Duna 2.45). A népzene méltatlanul szorult háttérbe az elmúlt évtizedekben a rádióban, így

nagyon örülök, hogy egyremásra indulnak új, hiányt pótló sorozatok. A Népzene újragombolva csütörtöki szereplői közül Lovász Irént ismerem a kezdetek kezdete óta. A néprajzszakos végzettségű, gyönyörű hangú énekesnő ezúttal a Női hang című albumából mutat be részleteket (Bartók 12.05). A négy elődöntő után az izgalmak fokozódnak a Föl­ szállott a páva első középdöntőjében, hiszen ekkor már a döntőbe jutás a tét. Nagyon magas színvonalú versenynek lehetünk tanúi, s megnyugvással tapasztalom a népi kultúra jelentős tartalékait. Még mindig meglepetésként jelennek meg az olyan táncosok, zenészek és énekesek, akikről nem is tudtunk korábban, s mégis kiválóan szerepelnek az egyenes adásban (péntek, Duna 20.25). Böjte Csaba testvér

maga a csoda. Karizmatikus, ugyanakkor a földön két lábon álló egyéniség, aki ha világi pályára tévedt volna, akkor csúcsmenedzserként tartanák számon. A szerzetesnek elképesztő „antennái” vannak, hogyan lehet egy intézmény közösségét fejleszteni létszámban és tartalomban. Az utóbbi a fontosabb, az árvaházaiban felnövő gyermekek – belső tartásuk s hitük nyomán – megállják a helyüket az életben (szom­ bat, Duna World 19.15). A Hotel kikelet főszerepeiben igazi ikonok szerepelnek. A mozi 1937-ben készült, s olyan nevek vitték sikerre, mint Páger Antal, Kabos Gyula és Turay Ida. Páger Antalt még láthattam a színpadon, ez az emlék is ösztönöz a film megnézésére (vasárnap, Duna15.00).

9


Info december 8. péntek Szlovén Tévé I. 6:05 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk, 11:00 Tudom! – kvíz, 11:45 Tudományos műsor, 12:25 A csodálatos 23:10 Sötét átjáró Japán – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, ism., 15:20 Hidak, 16:05 Lelki villanás, 16:25 Profil, 17:00 Hírek, 17:30 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Sötét átjáró – am. film, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:25 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 9:15 Alpesi magazin, 9:55 St. Moritz: Szuper G, nők, 11:25 Hochfilzen: Biatlon, férfiak, 12:55 St. Moritz: Műlesiklás, nők, 14:10 Hochfilzen: Biatlon, nők, 15:35 Val Thorens: Szabadstílusú sí, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 19:05 Gyerekműsor, 20:20 Trier: Spanyolország – Szlovénia, női kézilabda-mérkőzés, 22:05 Derren Brown: hős 9000 méter magasan, 23:10 Éjféli klub, 0:30 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 ÉletmódKalauz, 12:55 Éjjel-nappal Budapest, 14:10 Celeb vagyok, ments ki innen!, 15:40 Story Extra, 16:10 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Celeb vagyok, ments ki innen!, 20:25 Éjjel-nappal Budapest, 21:50 Barátok közt – magyar sorozat, 22:25 Showder Klub, 23:35 Híradó, 0:05 Magyarul Balóval, 0:45 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – am. dok. sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ázsia Expressz – reality, 20:35 Appra magyar! – A gondolatolvashow, 22:00 Tények, 22:25 X-akták: A film – kanadai–am. film, 1:15 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 2:05 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–9:05 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:05 Robbie, a fókacsemete – német sorozat, 13:55 Don Matteo – olasz 22:55 Polisse sorozat, 15:00 A vidéki doktor – német sorozat, 15:55 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 16:45 Ridikül, 17:45 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 18:40 Végtelen szerelem – török sorozat, 19:30 Híradó, 20:15 Fölszállott a páva – 2017, 22:45 Az én XX. századom – magyar film, 0:30 Sao Paulo – francia dok. film, 1:20 Tóth János – magyar sorozat, 1:50 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 A párduc és a gödölye – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Kosár, 13:45 Rúzs és selyem, 14:15 SzépMűvészet, 14:50 Esély, 15:15 Nemzetiségi magazin, 15:45 Öt kontinens, 16:15 Magyarország tájegységei – dok. sorozat, 16:45 A rejtélyes XX. század, 17:20 Család-barát, 18:55 HungarIQ – Minden, ami magyar – dok. műsor, 19:25 Amerikában jártunk – Mestersége címere: … – dok. sorozat, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Nincs kegyelem – magyar film, 0:20 Kulturális híradó, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek.

december 9. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:40 Fényes lámpák és nagy elmék – három város története: New York – angol dok. sorozat, 11:40 A Hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:15 Ambiensek, 15:05 A placebohatás – francia dok. műsor, 16:00 Közelről – beszélgetős műsor, 17:00 Hírek, 17:20 Portréműsor prof. dr. Igor D. Gregoričról – dok. műsor, 17:45 Taxi-kvíz, 18:00 Édes élet Rachel Allennel, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Ki tudná? – kvíz, 21:20 Tökfejek, 21:50 A viszony – am. sorozat, 22:55 Hírek, 23:25 A kelletlen útitárs – am. film, 1:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 7:15 Édes élet Rachel Allennel, 7:50 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 8:55 Varázskonyha apánál, 9:25 Val d’Isere: Óriás műlesiklás, 20:05 David Bowie – férfiak, 1. futam, 10:40 St. az utolsó öt év Moritz: Szuper G, nők, 12:25 Val d’Isere: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:30 Hochfilzen: biatlon, férfiak, 14:10 Val Thorens: Szabadstílusú sí, 14:40 Hochfilzen: Biatlon, nők, 15:45 Titisee-Neustadt: Síugrás, férfiak, 18:05 Davos: Sífutás, 19:15 Infodrom, 19:30 A frissítő front, 20:05 David Bowie – az utolsó öt év – angol dok. film, 21:40 Zvezdana, 22:30 Est a Palladiumban, 23:30 Aritmikus koncert, 0:15 Aranyfüst, ism., 0:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:10 Pénzügyesek, 9:40 Top Shop, 10:40 Brandmánia, 11:10 Fitt Mánia, 11:40 Autogram, 12:15 Sztár Gokart, 12:45 HighLife, 13:20 Vendégséf, 13:50 Celeb vagyok, ments ki innen!, 15:15 Alvin és a mókusok – am. rajzfilm, 17:05 Trip to the moon – reality, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz plusz, 19:55 Celeb vagyok, ments ki innen!, 21:25 Amerika Kapitány: Az első bosszúálló – am. film, 0:00 Sötét hullám – am.– dél-afrikai film, 2:25 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:25 Trendmánia – magazin, 10:00 Babavilág, 10:30 Ízes élet, 11:05 Dr. Magyar – magazin, 11:35 Poggyász, 12:10 SzÉpítők, 12:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 13:45 Szakítópróba – am. film, 15:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 18:50 Ázsia Expressz – reality, 20:15 Appra magyar! – A gondolatolvashow, 21:30 Korhatáros szerelem – magyar sorozat, 22:35 Minden út Rómába vezet – am. film, 0:40 Hello Hollywood – Návai Anikóval, 1:15 Doktor Detroit – am. film.

Duna Tévé 6:20–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:50 Tárlatvezetés Portugáliában – dok. sorozat, 13:25 Új idők új dalai, 13:55 Peru, Chile – dok. sorozat, 14:25 Szelíd Ben: A fekete arany – am. film, 16:00 Fuss, hogy utolérjenek – magyar zenés film, 17:35 Gasztroangyal, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó, 20:15 Télapu 2. – Veszélyben a karácsony – am. film, 22:05 Blue Jasmine – am. film, 23:45 On the Spot – dok. sorozat, 0:45 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Az én lányom nem olyan – magyar film, 13:00 Híradó, 13:30 MMA-portrék, 14:15 Hangvilla, 14:50 Az élet ára – a Weiss Manfréd család története – dok. sorozat, 15:40 Hogy volt!?, 16:35 Új idők új dalai, ism., 17:05 Család-barát, 18:50 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 22:55 Tóth János – magyar sorozat, 23:30 Kulturális híradó, 0:00 Opera Café, 0:30 Evangélium, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

december 10. vasárnap Szlovén Tévé I.

december 11. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 15:00 Mahana – új-zélandi film, 16:45 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 21:25 Interjú, 22:15 Hírek, 22:40 A digitális kor kifütyülői – német dok. film, 0:10 Jó éjszakára – zenés műsor, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Zenés matiné, 7:20 A csodálatos Japán – japán sorozat, 8:40 Ambiensek, 9:25 Val d’Isere: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 10:25 St. Moritz: Szuper G, nők, 11:30 Hochfilzen: Biatlon, férfiak, 12:30 Val d’Isere: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 14:05 Hochfilzen: Biatlon, nők, 15:30 TitiseeNeustadt: Síugrás, férfiak, 17:30 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:25 New neighbours – Új szomszédok – dok. műsor, 18:50 Zenével és tánccal, 19:50 Lottó, 20:00 Ellis Island – Az amerikai álom története – francia dok. műsor, 21:00 A halhatatlanok – sportműsor, 21:30 Bedrag – dán sorozat, 22:40 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 8:55 Kölyökkalauz, 9:30 Teleshop, 10:20 Vendégséf, 10:45 ÉletmódKalauz, 11:15 StílusKalauz, 11:45 Havazin, 12:20 15:20 Amerika Kapitány: Fördős Zé a konyAz első bosszúálló hában, 12:50 Az Év Hotelje, 13:25 Profi a konyhámban, 13:55 Celeb vagyok, ments ki innen!, 15:20 Amerika Kapitány: Az első bosszúálló – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Celeb vagyok, ments ki innen!, 20:20 Star Wars: Az ébredő Erő – am. film, 23:00 Tranzit – am. film, 0:55 Portré, 1:30 Túszjátszma – am. sorozat.

TV2 7:00 TV2-matiné, 9:25 Mindennapok hősei – dok. sorozat, 10:00 Nagy Vagy, Auchan Kupa! – szórakoztató műsor, 10:30 Tűsarok, 11:05 Több mint TestŐr, 11:35 Bűvös szakács – dok. sorozat, 12:10 Super Car, 12:40 Az Év Háziasszonya, 13:15 Gyilkos sorok – am. sorozat, 14:20 Szívdobbanás – am. sorozat, 15:20 Szabadnapos baba – am. film, 17:25 Ripost – magazin, 18:00 Tények, 18:55 Quantum csendje – am. film, 21:10 XXX – am. film, 23:55 A felejtés bére – am. film, 2:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:55 Luther – rajzfilmsorozat, 13:20 Ki valójában Wolfgang? – osztrák–francia dok. sorozat, 14:25 Missione d’amore – olasz–am. sorozat, 16:05 Pesti mese – magyar film, 17:30 Hogy volt!?, 18:30 Terence Hill – Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 19:30 Híradó, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:50 Mission: Impossible 3. – am. film, 23:55 Éjjeli féreg – am. film, 1:55 Ismétlések.

Duna World 5:25–10:25 Délelőtti műsor, 10:25 Fölszállott a páva – 2017, ism., 13:00 Híradó, 13:20 Nagyok, 13:45 Reformáció hétről hét14:55 Az élet ára – A Weiss re, 13:55 Egy világfi Manfréd család története Szegeden – dok. film, 14:55 Az élet ára – A Weiss Manfréd család története – dok. sorozat, 15:50 Önök kérték!, ism., 16:55 Ismerd meg!, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Gravitáció, a kötődés természete – dok. film, 22:35 Hogy volt!?, 0:00 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:15 Édes élet Rachel Allennel, ism., 10:45 10 hazai, 11:25 Szóljon a zene: Alenka Pinterič, 12:05 Roma nemzetiségi műsor, ism., 12:25 11:25 Szóljon a zene: A csodálatos Japán – japán Alenka Pinterič sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Ami szent és a világ, 14:25 A nyolcadik nap, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 Gyerekműsor, 15:55 Zenével és tánccal, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Frissítő front – ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Young Village Folk, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 22:55 Írások, 23:35 Zenés est, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:45 Édes élet Rachel Allennel, 9:25 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 10:30 Halló TV, 11:20 Jó reggelt, 14:00 Mezőgazdasági műsor, 15:05 Éjféli klub, 16:30 A halhatatlanok – sportműsor, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 19:00 Gyerekműsor, 19:20 A szegfű – japán sorozat, 20:00 Idegenforgalmi műsor, 21:00 Sherlock – angol sorozat, 22:40 A napilap – horvát sorozat, 23:40 Az internetfüggők – izraeli–am. dok. film, 1:10 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 Pénzügyesek, 12:55 Éjjel-nappal Budapest, 14:10 Celeb vagyok, ments ki innen!, 15:40 Story Extra, 16:15 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Celeb vagyok, ments ki innen!, 20:25 Éjjel-nappal Budapest, 21:50 Barátok közt – magyar sorozat, 22:25 Dr. Csont – am. sorozat, 23:25 Híradó, 0:00 Magyarul Balóval, 0:40 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ninja Warrior Hungary, 21:20 Euro túra – am. film, 23:20 Tények, 23:45 Bűnös Chicago – am. sorozat, 0:45 Tények este, 1:35 Sean, a csodaapa – am. sorozat, 2:00 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–9:20 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái, 13:20 Robbie, a fókacsemete – nem. 21:25 Kontroll sorozat, 14:10 Don Matteo – olasz sorozat, 15:20 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:10 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 17:00 Ridikül – beszélgetős műsor, 18.00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Végtelen szerelem – török sorozat, 20:25 Kékfény – magazin, 21:25 Kontroll – magyar film, 23:20 Nyomoz a professzor: A bezárt szoba rejtélye – am. film, 0:55 Arkangyal – angol film, 3. rész, 1:40 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Nem ér a nevem – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Médiaklikk, 13:45 Ízőrzők, 14:15 Öt kontinens, 14:45 Itthon vagy!, 15:10 Nemzetiségi magazinok, 16:15 Magyarország tájegységei – dok. sorozat, 16:45 A rejtélyes XX. század, 17:20 Család-barát, 18:55 Magyar pop – zenés műsor, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Üdítő – szórakoztató műsor, 22:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 23:30 Kulturális híradó, 0:10 Mindenki Akadémiája, 0:40 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.mmr.si, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 575 17 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.


Info december 12. kedd

december 13. szerda Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Taps! – Čuki, 11:45 A lélek horizontja, 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio city, ism., 14:45 Fókusz Mozi, ism., 15:00 Hidak: Pitypang, 15:30 Gyerekműsor, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:25 A kód – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Az utolsó tangó Halifax-ben – angol sorozat, 21:00 A reverzió – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:10 Tanúságtevők, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:05 A sötétség-vadászok – dok. műsor, 9:50 Village folk, 10:15 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:05 Halló TV, 12:10 Jó reggelt, 14:35 Jó napot kívánunk, 15:45 New neighbours – Új szomszédok – dok. műsor, 16:20 Varázskonyha apánál, 16:55 A farm, ahol élünk – am. sorozat,17:55 Abu Dhabi: FIFA Klubvilágbajnokság, elődöntő, 20:00 A 2017-es év sportolója – rendezvény közvetítése, 21:15 Arosa: Szabadstílusú sí, 22:35 Tükör által homályosan – svéd film, 0:05 Est a Palladiumban, 1:10 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 Kölyökkalauz, 12:55 Éjjel-nappal Budapest, 14:10 Celeb vagyok, ments ki innen!, ism., 15:40 Story Extra, 16:15 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Celeb vagyok, ments ki innen!, 20:25 Éjjel-nappal Budapest, 21:50 Barátok közt – magyar sorozat, 22:25 Castle – am. sorozat, 23:25 Híradó, 23:55 XXI. század – a legendák velünk élnek, 0:30 Magyarul Balóval, 1:10 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:05 Jó napot kívánunk!, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 Írások, ism., 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:35 Interjú, 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:35 Gyerekműsor, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Sing Street – ír–angol–am. film, 22:00 Visszhangok, 22:55 Panoptikum, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:35 10 hazai, 10:25 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:30 Jó reggelt, 14:05 Jó napot kívánunk, 15:15 Hétvégi csomag, 16:55 Koppenhága: Úszó Eb, 17:55 Abu Dhabi: FIFA Klubvilágbajnokság, elődöntő, 19:55 Lottó, 20:05 Placido Domingo: A legnagyobb szerepeim – zenés dok. műsor, 21:35 Közelről – beszélgetős műsor, 22:35 Május után – francia film, 0:40 Ismétlések.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 Stíluskalauz, 12:55 Éjjel-nappal Budapest, 14:10 Celeb vagyok, ments ki innen!, ism., 15:40 Story Extra, 16:15 Elif – A szeretet útján – tö22:25 Szulejmán rök sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Celeb vagyok, ments ki innen!, 20:25 Éjjel-nappal Budapest, 21:50 Barátok közt – magyar sorozat, 22:25 Szulejmán – török sorozat, 23:35 Híradó, 0:05 Házon kívül, 0:35 Magyarul Balóval, 1:20 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 AstroVilág, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi Tit2:50 Kalandorok kok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú és szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ázsia Expressz – reality, 20:35 Appra magyar! – A gondolatolvashow – szórakoztató műsor, 22:35 Tények, 23:00 Született szobalányok – am. sorozat, 0:05 A múlt fogságában – am. sorozat, 1:05 Hollow Crown – Koronák harca – angol sorozat, 2:10 Tények este, 2:50 Kalandorok – magyar film.

Duna Tévé 5:50–8:40 Virradóra, 8:40–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 30 perces kajái, 13:20 Robbie, a fókacsemete – német sorozat, 14:05 Don Matteo – olasz sorozat, 15:15 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:10 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 17:00 Ridikül – beszélgetős műsor, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Végtelen szerelem – török sorozat, 20:25 Önök kérték!, 21:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:15 Laura rejtélyei – am. sorozat, 23:05 Chiara története (A szerelem diadala) – olasz sorozat, 0:45 Nagyok – dok. sorozat, ism., 1:10 Ismétlések.

Duna World 5:00–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Míg új a szerelem – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Minden tudás, 13:40 Szerelmes földrajz, 14:10 Térkép, 14:35 Életkor, 15:00 Nemzetiségi magazinok, 16:00 Útravaló, 16:15 Magyarország tájegységei – dok. sorozat, 16:40 A rejtélyes XX. század, 17:15 Család-barát, 18:50 Magyar pop – zenés műsor, 19:50 Solti Nemzetközi Karmesterverseny – Előkészületek, 21:00 Híradó, 21:35 Üdítő – szórakoztató műsor, 22:35 Ridikül, 23:35 Kulturális híradó, 0:10 Mindenki Akadémiája, 0:40 Az én Afrikám – dok. sorozat, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:40 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi Titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú és szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ázsia Expressz – reality, 20:35 Appra magyar! – A gondolatolvashow, 22:35 Tények, 23:00 Collateral – A halál záloga – am. film, 1:35 Hollow Crown – Koronák harca – angol sorozat, 2:35 Tények este, 3:15 A szuperhős – am. film.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie 30 perces kajái, 13:25 Robbie, a fókacsemete – német sorozat, 14:20 Don Matteo – olasz sorozat, 15:20 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:10 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 17:00 Ridikül – beszélgetős műsor, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Végtelen szerelem – török sorozat, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Hölgyek öröme – angol sorozat, 21:35 Háború és béke – angol sorozat, 22:30 On the Spot, 23:30 Az utolsó blues – magyar film, 1:15 Az én ’56-om, 1:30 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 Gyökér és vadvirág – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:45 Noé barátai – dok. sorozat, 14:15 Nagyok, 14:50 Kárpát Expressz, 15:15 Nemzetiségi magazinok, 16:25 Magyar18:50 Dob+basszus ország tájegységei – dok. sorozat, 17:00 Rövidpályás Úszó Eb, 18:50 Dob+basszus, 19:25 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Üdítő – szórakoztató műsor, 22:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 23:30 Kulturális híradó, 0:10 Mindenki Akadémiája, 0:40 Az én Afrikám – dok. sorozat, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:40 Ismétlések.

december 14. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Turbulencia, 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Kim Dzsongun – az utolsó vörös herceg – francia dok. műsor, ism., 14:30 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hidak: Vendégem, 15:50 Helyes ötlet, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:30 Maximilian – osztrák–német sorozat, 0:25 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.

December 7-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:20 Idegenforgalmi műsor, 9:05 Úton Vlado POredoš-sal, 9:50 Alpok–Duna–Adria, 10:30 Fókusz Mozi, 11:00 Jó reggelt, 12:25 Carezza: Snowboard vk, 14:10 La Grand Bornando: Biatlon, nők, 15:35 Portréműsor prof. dr. Igor D. Gregoričról, ism., 16:00 A kód – dok. műsor, 16:55 Koppenhága: Úszó Eb, 19:35 A szegfű – japán sorozat, 20:00 Japán Joanna Lumleyvel – angol dok. sorozat, 20:50 Ambiensek, 21:30 Arthur Newman – am. film, 23:15 Jazz, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:20 Házon kívül, 12:55 Éjjel-nappal Budapest, 14:10 Celeb vagyok, ments ki innen!, ism., 15:40 Story Extra, 16:15 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Celeb vagyok, ments ki innen!, 20:25 Éjjel-nappal Budapest, 21:50 Barátok közt – magyar sorozat, 22:25 Válótársak – magyar sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 Magyarul Balóval, 0:40 Ismétlések.

Nagyító alatt: Szent László kultusza a Muravidéken (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 8-án, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Bosszú vagy szerelem – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 Ázsia Expressz – reality, 20:35 Appra magyar! – A gondolatolvashow – szórakoztató műsor, 22:35 Tények, 23:00 1/1 Azurák Csabával – beszélgetős műsor, 0:00 Propaganda, 1:00 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 2:00 Tények este, 2:40 A Spíler TV bemutatja: Premier League – összefoglaló, 3:00 Halálhajó – am. film.

Duna Tévé 5:40–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie 30 perces kajái, 13:15 Robbie, a fókacsemete – né22:00 Egy szerelem gasztmet sorozat, 14:05 ronómiája Don Matteo – olasz sorozat, 15:05 A vidéki doktor – német sorozat, 15:55 Mámoros szerelem – mexikói sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 Végtelen szerelem – török sorozat, 20:25 Tóth János – magyar sorozat, 21:00 A Bagi Nacsa Show, 22:00 Egy szerelem gasztronómiája – magyar zenés film, 23:35 Rosa, az esküvőszervező – német film, 1. rész, 1:15 Az én ’56-om, 1:35 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Holtodiglan – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó – am. dok. film, 13:45 Opera Café, 14:15 Magyar Krónika, 14:45 Család és otthon, 15:10 Nemzetiségi magazinok, 16:15 Magyarország tájegységei – dok. sorozat, 16:45 Isten kezében, 17:20 Család barát, 18:55 Magyar pop – zenés műsor, 20:00 Nem csak a 20 éveseké a világ – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Üdítő – szórakoztató műsor, 22:35 Ridikül, 23:30 Kulturális híradó, 0:10 Mindenki Akadémiája, 0:40 Az én Afrikám – dok. sorozat, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:40 Ismétlések.

719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne az Ízes Muravidék című gasztronómiai rovat (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 12-én, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Pitypang: gyermekműsor, benne az óvodásokkal az ünnepekre készülődünk (ismétlés: szerdán 8.50-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 13-án, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne az Iskolapad című rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) December 14-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor és másnap 13.45-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2017. december 5-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Ügyviteli titkár KG Lendva., Fő utca 115., Lendva (1 munkahely, főiskolai végzettség, magyar nyelvtudás, határozatlan idő, havi bér: 1100 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. december 12.) Szakács-segéd 1. Sz. Lendvai KÁI, Kranjec utca 44., Lendva (1 munkahely, rövidített munkaidő, magyar alap nyelvtudás, meghatározott idő: 8 hónap, jelentkezési határidő: 2017. december 8.) Építési munkavezető Legartis d.o.o., Hármasmalom 2I., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. december 21.) Munkacsoport-vezető Legartis d.o.o., Hármasmalom 2I., Lendva (1 munkahely, szakközépiskolai végzettség, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. december 21.) Asztalos Mizarstvo Kolman, Gornja Bistrica 1., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2017. december 16.) Géplakatos Strojno ključavničarstvo Horvat d.o.o., Mladinska 28., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. december 13.) Szerelő (víz, fűtés) TK-AD-IS, Velika Polana 4A., Velika Polana (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, havi bér: 804,96 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. december 23.)

•Költözés miatt eladó Kirby porszívó összes kellékkel és tisztítószerrel, valamint ebédlőbútor (kerek asztal, komód és hat párnázott szék). Érdeklődni: tel. 041-730-922. •Nagykanizsán eladók 3 éves, iskolázott, 25–30 cmes nordmannfenyő-csemeték, garantáltan a Kaukázusból származó magból. Ár: 0,50 EUR/db vagy 150 Ft/db. Érdeklődni: tel. 0036-20-5860003. •Nemesnépen felújításra szoruló lakóház gazdálkodási tevékenységre alkalmas, jó állapotú melléképületekkel, nagy területtel a főút mellett eladó. Pályázathoz ideális feltételek. Megvétel esetén több hektár külterületi földrészletre opciós elővételi jogot biztosítok. Érdeklődni: tel. 0036/30-20-48-767. •Nagyon kedvezményes áron Dolnja Bistricán eladó régi építésű ház nagy telekkel, gyümölcsössel (közművesített építési telek, egy tulajdonos). Érdeklődni: tel. 041-932-401. •Eladók kitűnő állapotban lévő vadászpuskák: egy sörétes, hosszúcsövű Magnum 12-es Remington és egy 30-6 kaliberű Ruger amerikai katonai távcsővel. Ár: megbeszélés alapján. Megvásárlásukra kizárólag fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek

jelentkezhetnek! Érdeklődni: tel. 070-471-816 vagy 02575-1059. •Gracia Sószoba – só­te­ rá­p iás kezelések légzési nehézségek enyhítésére. Érdeklődni: Majda RadikovićJaklin, Lendva, Tomšič utca 17., illetve a 041-758-588-as telefonszámon vagy a majda. rj@gmail.com email-címen. •Lendván eladó komfortos családi ház kerttel, gyümöl-

csössel, leaszfaltozott bejárattal, két garázzsal, pincehelyiséggel és üzleti célra alkalmas résszel, külön bejárattal. Érdeklődni: tel. 041-730-922. •Karácsonyra kismalacok lesznek eladók. Érdeklődni: tel. 041-635-560. •Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031786-012.

A Muravidék Néptáncegyüttes próbái: minden vasárnap 9-től 12 óráig a Bánffy Központ próbatermében Sok szeretettel várjuk a táncolni vágyókat!

A Muravidék Néptáncegyüttes utánpótláscsoportjának próbái: minden szerdán 17.30-tól 19 óráig a Bánffy Központ próbatermében A csoport legalább négy fő jelentkezése esetén indul! Jelentkezés és bővebb információ: 02 620 3602 vagy balasko.eniko@muravidek.si (Balaskó Enikő együttesvezető) Táncolj Te is velünk!

Munkacsoport-vezető FIT d.o.o., Mala ulica 1., Ljubljana (5 munkahely a lendvai IE területén, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2017. december 30.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Meghívó Adventi apróságok Völgyifaluban 2017. 12. 09. Ünnepi aprósütemények készítése gyermekekkel 15 órától a Faluotthonban. 2017. 12. 10. 16 órakor: a Mikulás meglátogatja a falu apraját, 17 órakor: adventi „apró fények” meggyújtása 2017. 12. 13. 16.45 órakor: Ringató az apróknak az iskola helyiségeiben Szervezők: Petőfi Sándor KE, Völgyifalui Turisztikai Egyesület, Völgyifalui HK

12

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.


Info gyertyafény

December 8-a és 14-e között Lendvai Plébánia Pénteken, december 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén Lendván 9.00 és 18.00 órakor kétnyelvű szentmise. Szombaton, december 9-én 17.00 órakor szentmise Petesházán. Vasárnap, december 10-én, Advent 2. vasárnapján Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyer­tyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szerdán, december 13-án, Fatimai emléknapon 9.00 órakor karácsonyi gyóntatás és szentmise lesz az Idősebb Polgárok Otthonában. 16.00 órakor imaóra és gyóntatási lehetőség a plébániatemplomban. Csütörtökön, december 14-én kezdődik a Karácsonyi kilenced. Az adventi időszakban minden pénteken egy órával a szentmise előtt gyóntatási lehetőség.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor, valamint szerdán 7.30-kor vannak. Pénteken, december 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén Dobronakon 9.00 órakor szentmise, valamint 17.30-kor imaóra a Legszentebb előtt, utána szentmise. Szombaton, december 9-én 16.00 órakor Radamosban lesz szentmise. Vasárnap, december 10-én, Advent 2. vasárnapján Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, valamint Gön­tér­ há­zán 11.30-kor lesz szentmise. Szerdán, december 13-án, Fatimai emléknapon 16.00 órakor szentmise Kámaházán, majd Dobronakon 17.00 órakor imaóra és szentmise. Csütörtökön, december 14-én Dob­ ro­nakon 9.00, Zsitkócban 11.00 és Radamosban 15.00 órakor lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 8.00 órakor.

Református Egyház

figyelmükbe •December 7-én, csütörtökön, 17.00 órakor, •hodosi kultúrotthon •Mikulásvárás és báb­ színház. •December 7-én, csütörtökön, 18.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •Tatjana Bogdan: Življenje mojih babic (Nagyanyáim élete) című könyvének bemutatója. •December 8-án, pénteken, 18.00 órakor, •Területi és Tanulmányi Könyvtár, Muraszombat •Bojan Budja: Ivo med 10 in 13 (Ivo a 10 és a 13 között) című, Ivo Daneu szlovén kosárlab­ da-legenda tiszteletére készült monográfia be­ mutatója.

•December 9-én, szombaton, 18.00 órakor, •Lendva, Színházés Hangversenyterem •A Lendvai Fotó-videó Klub 7. fotókiállításának megnyitója.

névnapsoroló December 8-tól 14-ig Péntek – Mária Szombat – Natália Vasárnap – Judit Hétfő – Árpád Kedd – Gabriella Szerda – Luca Csütörtök – Szilárda

időjárás A hét végére borult idő várható elszórt csapadékkal.

Mindentudás Egyeteme Lendván 2017. december 12-én, kedden 17 órakor Magyarország Lendvai Főkonzulátusa szervezésében ismeretterjesztő előadást hallhat az érdeklődő közönség a Bánffy Központban Lendva építészeti örökségéről, ezen belül a főkonzulátus új épületéről. Előadó: Nagy Márton építész, egyetemi adjunktus, a főkonzulátus épületének felújítását tervező dmb építészeti műterem alapítója, vezető építésze. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk: A szervezők

A Kulturális közérdek teljesítéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 és 111/13 sz.) 36. cikkelye és a Galerija–Muzej Lendava / Galéria–Múzeum Lendva létrehozásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 45/09. sz.) 3. cikkelye alapján Lendva Község Mandátum­ vizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottsága

a Galerija–Muzej Lendava/ Galéria–Múzeum Lendva közintézet igazgatói munkakörének betöltésére pályázatot ír ki Igazgatónak az a jelölt nevezhető ki, aki a törvény­ ben előírt általános feltételek mellett az alábbi feltételeket is teljesíti: - társadalomtudományi, humanisztikai vagy közgazdasági egyetemi végzettséggel rendelkezik, - ismeri az intézet munkaterületét és vezetői képességgel rendelkezik, - legkevesebb öt év munkatapasztalat, ebből három év vezetői beosztásban, - a szlovén és a magyar nyelv magas fokú aktív ismerete, - legalább egy idegen nyelv magas fokú ismerete. A jelölteknek be kell nyújtaniuk az intézet ügyviteli és programfejlesztési programját a megbízatásuk időtartamára. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a jelölt nyilatkozatát és az előírt végzettségi feltétel teljesítésének igazolását, amelyből legyen látható a végzettség foka/színvonala és a szakirány/területe, valamint az intézmény, ahol a végzettséget megszerezte, - a munkatapasztalatok, valamint a vezetői és szervezési készségek leírását, amelyből látható az intézeti munkaterület ismeretére és a vezetői képességre vonatkozó feltételek teljesítése, - a munkatapasztalatra vonatkozó nyilatkozatot és az igazolást, ebből három év vezetői beosztásban, - nyilatkozatot és igazolást a szlovén és a magyar nyelv magas fokú ismeretéről. A nyertes pályázó kinevezése ötéves időszakra szól.

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2017. december 13-án 16.45-kor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra Völgyifaluban, a régi iskola épületében. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások a Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

Vasárnap, december 10-én 10.00 órakor adventi istentisztelet Szentlászlón. N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.

A pályázók a kérvényt a pályázati feltételek teljesítésének igazolásával a pályázat megjelenését követő 8 napon belül az alábbi címre nyújtsák be: Lendva Község Mandátumvizsgáló, Választási és Kineve­ zési Bizottsága, Fő utca 20., 9220 Lendva. A pályázatot a pályázati felhívási határidő utolsó napjáig lehet benyújtani személyesen, illetve ajánlott küldeményként postai úton. Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat, ha azt a határidő utolsó napjáig postára adták. A borítékon jól látható helyen fel kell tüntetni: „Nem fel­ bontandó – Nyílt pályázati felhívás – GML igazgató” A pályázókat a kinevezési eljárás befejezését követő 8 napon belül értesítjük a döntésről. Lendva Község Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottsága

13


Info Humor A piros lámpánál fékez egy motor, majd eldől. Egy autós észreveszi és megszólal: – Segíthetek, uram? – Nem, köszönöm. Tudja, csak a feleségem hagyott el. – Az még nem ok arra, hogy a piros lámpánál felboruljon. – Dehogyisnem! Elvitte magával az oldalkocsit. Egy férfi és a kislánya bemegy az amerikai játékboltba, és kérdezik az eladótól, hogy milyen Barbie-baba van: – Van 30 dolcsiért Fésülködő Barbie, van Fürdő Barbie, van Biciklis Barbie és van 80 dollárért Elvált Barbie. – És megtudhatnám, hogy az Elvált Barbie miért olyan drága? – Mert az Elvált Barbie-hoz tartozik Ken háza, kocsija és yachtja. Egy autó veszettül cikázik az úton. A rendőr nagy nehezen megállítja. Kiszáll belőle egy szőke nő. – Mit művel maga, hogy lehet így vezetni? – De hát én csak kikerültem balra a fenyőfát, aztán a jobb oldalon megint, aztán megint a bal oldalit. – Asszonyom, szerintem inkább vegye le azt az illatosítót... Két székely barkohbázik szénakaszálás közben: – Fogalom? – Igen. Folytatják a munkát, némán, méltósággal. Két óra múlva megszólal a válaszadó: – Rákérdezhetek? – Igen. – Elektromágneses erő. – Hogyan jöttél rá? – Volt időm gondolkodni. – Nem találkoztunk tavaly Szegeden? – Nem, sohasem jártam Szegeden. – Én sem. Biztos két másik emberről van szó.

14

Kötéllel mozgatott báb

Vákuumot, nihilt, semmit

Szab

Hogy megy a ...? (Hogy vagy?)

Valamely személy

Ama tárgyat

2

Kiállítás a Lendvai Galéria-Múzeumban 1

2

3

Megtekinthető 2018. január 29-ig „A” paripa Maskurázni Amely helyen

Végtag alsó részére

1

E

Fogával mart

Névelő

Relé része!

Rádiusz Megzavarodott ovi! Oxigén

Ősmagyar szó Kálium

N. É. I.

Részben kiegészül! Ábel testvére

Origó Füzet

A száj külső szélei

Olasz autójel

Alá

Margarinmárka

Száll a szag Becézett Attila

T

Rumcájsz kedvese Régi űrmérték

Nitrogén

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Katalin-napi mulatság és táncház. A szerencse Soós Dragica göntérházi olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje december 18. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Szabaduljon meg régi szokásaitól és új életstílust vegyen fel. Zárja le az eddigi életét, nyisson tiszta lapot! Szűz Aug. 24. – szept. 23. Nem fog minden zökkenőmentesen menni, de fogadja el, hogy ez egy ilyen időszak. Ennek ellenére kellemes meglepetés érheti. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Szeretne elmenekülni a hétköznapok elől. Jót tenne, ha találna valakit, akivel beszélgethetne az érzéseiről.

Hanč Kristian, a Kapcai Labdarúgóklub elnöke Az ideális nő? • Az ideális nő számomra az, aki gondoskodik a családjáról. Álomutazás? • Maldív-szigetek. Álomszakma? • Asztronauta. Kedvenc színe? • Piros. Gyermekkori álma? • Hogy boldog családom lesz. Ha szabadidő, akkor… • A családommal töltöm és segítem a Kapcai Labdarúgóklub működését. Amit a legjobban meg tud főzni… • Házias ételek hússal. Kedvenc fűszere? • Csili, bors, pirospaprika. Kedvenc tévéműsor, film? • Szeretem az akciófilmeket és a horrorfilmeket.

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Bármennyire is lehetetlennek érzi, de igenis fordulni fog a kocka és hamarosan felpörögnek Ön körül az események.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Összpontosítson az eredményeire. Legyen büszke a munkájára, mert a világ csak így képes felfigyelni a teljesítményére.

... ovo (eleve) Angol tagadás

Római 5

Kos Már. 21. – ápr. 20. Inkább az emberi kapcsolatai felé fordítsa a figyelmét, de hamarosan a karrierjében is kedvező fordulatokra számíthat.

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Nehezére fog esni koncentrálni. Szerencsére bármilyen slamasztikába is kerül, sikeresen kivágja magát abból.

Alumínium

Végül hallá!

Nem fogadtak időben

Neten keresztül beköszönt valakinek

Menekülnek

Horoszkóp

Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Mindent hallgatok a hangulatomtól függően. Amitől a legjobban fél… • Nem félek semmitől. Amit nem tesz, tett soha… • Soha nem voltam alattomos vagy képmutató. Kabala, amulett? • Négylevelű lóhere. Káros szenvedélye? • Nincs. A leghasznosabb tár­ gya? • Az autóm. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Beutaznám a világot. Életbölcsessége, ked­ venc mondása? • Ha sikeresek szeretnénk lenni az életben, akkor türelmesnek és kitartónak kell lenni.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Ne fogjon új dolgokba. Legjobban a megszokott munkákkal tud majd haladni. Hangolja össze a lépéseit a többiekkel. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Járjon nyitott szemmel és füllel, mert a napokban nagyon fontos információhoz juthat. Bak Dec. 23. – jan. 20. A megszokottól teljesen eltérő emberekkel találkozhat. Ne ítélje vagy utasítsa el őket – fogadja el az újat. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ideje lenne gondolni a jövőjére. Ha van bármilyen jövővel kapcsolatos terve, kezdje el annak megvalósítását. Halak Febr. 20. – már. 20. Viszontagságos napok köszönthetnek Önre, de a lelkiereje elegendő lesz ahhoz, hogy legyőzze a problémákat.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.


Kultúra Šinko Sabina – Arcok

Szerető tekintettel őrzik az álmokat A Bánffy Központban december 1-jén megnyílt Šinko Sabina lendvai képzőművész Arcok című kiállítása, melyen legújabb akvarellfestményeivel, rajzaival és bábterveivel mutatkozik be. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A kiállítást a Magyar Nemzetiségi Művelődé-

si Intézet az ünnepváró időszak ajándék aként

Šinko Sabina képzőművész az Arcok előtt.

szánta a közönségnek, s már a megnyitót is szép számban megtisztelték jelenlétükkel a művészetkedvelők. Šinko Sabina műveit Šimonka Tanja művészettörténész méltatta, kiemelve, hogy az „arcok” kultivált visszafogottsága esetenként távolinak tűnhet, de passzívnak sosem, s éppen ez a visszafogottság szólítja meg és kötelezi el a nézőket. „A melankóliával és titokzatossággal, melegséggel és távolságtartással átszőtt, áttetsző arcok mélabúsan, nyugalommal és önelégülten figyelnek bennünket. A portréalanyok semleges háttérbe süllyesztett alakjai mögött intenzíven sejtjük a tör ténetet… Mer t az arcokon megállt az idő, de a történetnek nincs vége. Az emlékek és események töredékei követik

Kapronca decemberi ajándéka Lendvának

A horvát „naivak” kiállítása a várban

egymást, az arcok szerető tekintettel, őrangyalként őrzik a nosztalgiát, a gyermekkort és a gyermekkori ideálokat, amelyek csak akkor tűnnek el, ha hátat fordítunk nekik” – hangsúlyozta Šimonka Tanja. Az arcok-sorozatban – mely nem egy klasszikus értelemben vett portrésorozat, hiszen nem reális személyeket ábrázol, csupán egy alkotáson látható a művésznő édesapja – a tekintet, a szem kifejezése az, ami a legfontosabb, emelte ki a művésznő is. Festményein – a kedvelt akvarell-, illetve papírrajztechnikák segítségével – a fantáziájában született alakokat festette meg, akiknek a tekintete, a szeme az üzenet hordozója. A művésznő természet iránti aggodalmát pedig az arcokon megjelenő állat- és növényvilági motívumok fejezik ki. A kiállítás-megnyitó zenei hangulatát Kavaš Petra, a Pupilla Bábszínház színésze emelte, ezúttal szólóénekesként. a jelenben is folytatódó hagyomány néhány képviselője is helyet kapott a tárlat képeinek alkotói között, például így az úgynevezett outsiderek is. Itt

A lendvai várgalériában pénteken este megnyílt „A horvát naiv művészet a világban” című kiállítás, melyet a Kaproncai Városi Múzeum közvetített Lendvára. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Baumgartner Dub­rav­ ko, a Galéria-Múzeum főmunkatársa köszöntőjében közölte: azért gyűltünk egybe, hogy lezárjuk a látogatottságban és a kiállítások minőségét illetőleg is rendhagyó évet, 25 ezer látogatóval, ami kiemelkedő rekordnak számít. Egyúttal megköszönte Koprivnica városnak, hogy december hónapban Lendván látható a világkörüli körúton lévő egyedülálló gyűjtemény. Helena Kušenić művészettörténész a kiál-

lított anyagról elmondta: a Kaproncai Városi Múzeum naiv művészeti gyűjteménye több mint 1000 műalkotással büszkélkedhet, a lendvai kiállításon a horvát naiv művészet bölcsőjének számító hlebinei Naiv Művészetek Galériája gyűjteményének egy részét öleli fel. A Marseille-ben elkezdett, Katowicében és tavaly Pécsett folytatott világkörüli körútja az ünnepi időszakban a lendvai várgaléria művészetbarát közönségét fogja megszólítani. A Krsto Hegedušič által alapított „hlebinei iskola” nem a szó szoros értelmé-

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.

ben vett művészeti iskola volt, nem is művésztelep, inkább symposionnak tekinthető élén Generalićcsal, akik a 30-as években a Zemlja (Föld) nevű művészcsoporttal kiállították műveiket „a maguk körül látható dolgokról”. Ezeken a legtöbb esetben falusi életképek szerepelnek a patriarchális, falusi világról. Az 50-es években – Generalić művészetének tetőfokán – Párizsban, Sao Paolóban és Brüsszelben is kiállítások nyíltak a mesterhez csatlakozó „második generáció” képeiből, így Mirko Virius helyébe a por tréfestő

Ivan Generalić egyik 1954-es alkotása. Dragan Gaži lépett, őt pedig Mijo Kovačić követte. – A jelen kiállításnak a naiv művészeti ág sokszínűségének és tematikai gazdagságának a bemutatása a célja. A horvát naiv művészet nagyjai mellett

olyan alkotókról van szó, „akik elmozdították a művészeti kifejezés határait”. A január végéig megtekinthető kiállítást a Po­m urje HKE tamburazenekara tette hangulatosabbá.

15


Muravidék 25. egyházmegyei Karitász-rendezvény

Az otthon ott van, ahol biztonságban vagyunk – Míg az emberek általában ünnepnapokon ajándékoznak és szereznek egymásnak örömöt, a Karitász egész évben ezt teszi: törődik az elesettekkel és segíti a rászorulókat – hangzott el a zsúfolásig megtelt dobronaki kultúrotthonban, ahol a 25. muraszombati egyházmegyei Karitász jótékonysági rendezvényét tartották. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A jóság hívó szava a Karitász jótékonysági rendezvényeinek mottójává vált, buzdítva a nemes emberi cselekedetekre, az adakozásra. A Karitász hete idén a Hol vagyok otthon? jelszót kapta, és a műsorban is erre a kérdésre próbált választ találni a zenés, dalos, versekkel tűzdelt kultúrműsorban bemutatkozó tizenegy plébániai Karitász (Dokležovje, Cserencsóc, Ljutomer, Tornisa, Odrijánc, Belatinc, Hotiza, Martjanci, Lendva, Bagonya és Dobronak), valamint a Dobronaki és a Göntérházi KÁI tanulói is. Az igazi otthon ott van, ahol a szív van, ahol boldog vagy, de az élet és a sors közben könyörtelen, és sokaknak meg kell küzdeni a jólét alapjaiért is – hangzott el. A plébániai Karitász-

szer vezetek az anyagi javak biztosításán kívül (ruházat, ételcsomagok, megajándékozások, az iskolaalapok segítése) figyelmet szentelnek arra, hogy senki ne éljen a gondjaival egyedül, magányosan. Látogatják a betegeket, időseket, valamint találkozókat, rendezvénylátogatásokat, oratóriumokat szerveznek. A dobronaki rendezvényen egybegyűlt adományokat a rászoruló családoknak és a plébánia területén lévő két iskola, a göntérházi és a dobronaki iskolaalapjába szánják. A d o b r o n a k i jó t é konysági eseményen jelen volt dr. Štumpf Peter muraszombati püspök, Štihec Simon dobronaki plébános, Huzjan Jože és Kociper Jože a püspökségi Karitász igazgatója és titkára, a Lendvai Magyar Főkonzulátus munkatársai, Kardinar Marjan, Dobronak Község

Adni nagy öröm, adjunk jó szívvel! – a Karitász a bevételből a rászoruló családokat, valamint a dobronaki és a göntérházi iskolaalapokat támogatja. polgármestere, a muravidéki magyar nemzeti közösség képviselői. Az egybegyűltekhez szólva Štihec Simon dobronaki plébános elmondta, hogy az adventtel kezdetét vette egy meghittebb időszak, amikor jelképesen elindulunk egymás felé. Szívünkben megsokszorozódik a jó, lelkünkben lángra kap a tettrekészség. Bizonyítéka ennek a Karitász dobronaki rendezvénye is, „mert közvetlen környezetünkben is sokan éheznek, szomjaznak jó

szóra, szeretetre, elfogadásunk, együttérzésünk morzsáira”. Štumpf Peter püspök felszólalásában szintén a Karitász-tevékenység nemes küldetését emelte ki, megköszönve a munkatársak odaadó munkáját. – Az otthon ott van, ahol biztonságban vagyunk és boldogan élünk. Az összes gyereknek azt kívánom, hogy érezzék meg az otthon melegét, a szülőknek, hogy maradjanak otthonukban, a nagyszülőknek, hogy

részesüljenek megbecsülésben otthonukban – mondta a püspök. Ezt követően Kardinar Marjan dobronaki polgármester pedig arra kérte a jelenlévőket, hogy egymás kezét fogva fejezzék ki egymás iránti szeretetüket, s a közönség ezt meg is tette. A rendezvény záró részében a Muraszombati Egyházmegyei Karitász elismerésben részesítette Toplak Ilust, a dobronaki plébániai Karitász vezetőjét, valamint Dobronak Községet.

A Csádé zenekar a Kardoš-esten

Nagy sikere volt a Csádé együttes műsorának.

16

Az idei, immár XV. Kardoš-est vendégeit, köztük kiemelten a Kardoš család tagjait Toplak Alenka, a rendezvényt szervező Dobronaki Petőfi Sándor ME elnöke köszöntötte. A hagyományos népzenei estet Kardoš József dobronaki cimbalmos és hegedűs, a magyar nóta szerelmese emlékére tartják meg. A múlt pénteki rendezvényen a 2014-ben

alakult, a Muravidéken először vendégszereplő Csádé népzenei együttes lépett a közönség elé. A koncert zalai és muravidéki népdalokkal indult, majd az összeállításból a jelenlévők ízelítőt kaptak Magyarország több tájegységének népzenéjéből. A válogatásban a dobronaki közönség számára is több ismert dallam csendült fel. SNK

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.


Horizont

Régi karácsonyok a Muraközben December beköszöntével a lendvai Pomurje Horvát Kultúregyesület az egykori önkiszolgáló helyiségében etnográfiai kiállítást nyitott meg, amelyen különféle kézimunkák és népviseletek tekinthetők meg. A megnyitón a csáktornyai „Veseli Međimurci” női kórus karácsonyi dalokkal kedveskedett a közönségnek, míg a žiškoveci kultúregyesület tagjai egy rövid színielőadásban bemutatták a Muraköz egykori karácsonyvárási hagyományait, melyeket a béke, az élet és a megajándékozás fogalmak jellemez. Egykor karácsony előestéjén három fatönköt helyeztek a tűzhely mellé – ezek a szentháromság szimbólumai voltak, amelyek lángjai békét és jólétet

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. idén a külhoni igények­ nek megfelelően a szokásosnál korábban ismertette 2018. évi pályázatait, melyeket a múlt héten Pozsonyban mutatott be Erdélyi Rudolf, a BGA Zrt. vezérigazgatója és Czibula Ádám, a BGA Zrt. felvidéki intézményének vezetője.

Ünnepváró néprajzi kiállítást állított össze a horvát kultúr­egylet. hoztak a házba. A padlóra és az asztalra szalmát szórtak a termékenység és a jó termés biztosítékaként. A karácsonyfákat édességekkel, valamint gyümölcsökből és papírból készített dekorációkkal díszítették. A tizenkét napig tartó karácsonyi időszak a Három

királyok ünnepével fejeződött be, amikor a családok eltávolították a karácsonyi díszeket, de a ház áldott maradt az év következő napjaiban is. Az érdeklődők a kiállítást december 25-ig tekinthetik meg. Fehér Bea

Ünnepeljünk együtt! nepeljünk együtt!” című rendezvényen a művelődési egyesületek különböző rendezvényen elért sikereit, valamint a jubiláló társulatok eredményeit ünnepelték

(Fotó: Galič Tomaž)

A Kulturális Közalapítvány Lendvai Kirendeltsége szervezésében vasárnap, december 3-án a lendvai kultúrotthonban a hagyományos „Ün-

BGA: több nyertes pályázat lehet 2018-ban

A gyertyánosi magyar népdalkör fellépése.

meg. A színes programban, amely magába foglalta a műkedvelői tevékenységek minden területét, több mint kétszáz fellépő szerepelt. Többek közt fellépett a lendvai óvoda DO-RE-MI énekkara, a göntérházi óvoda és a lendvai óvoda tánccsoportja, az odrijánci általános iskola gyermekénekkara, a Neuničljivi Bábszínház, a gyertyánosi Hajnal ME és a žižki Fran Saleški Finžgar ME népdalkörei, a lendvai Vita Kamarakórus és a cserencsóci Aeternum kvintett, valamint a lendvai Prekmurje és Pomurje néptáncosai. (-)

Meghívó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2017. december 10-én, vasárnap 14 órai kezdettel kézimunka-kiállításunk megnyitójára a felsőlakosi faluotthonba. A kiállítást 18 óráig tekinthetik meg. A műsorban közreműködik Kološa Tanja.

„A magyar kultúráért és oktatásért” című felhívás tárgyában központi és regionális pályázati felhívások jelentek meg, éspedig: I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása III. Civilszervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása. Egy pályázattal elnyerhető támogatás központi pályázat esetében: 500.000 – 2.000.000 Ft közötti összeg. A teljes támogatási összeg 726.000.000 Ft. Benyújtási határidő: 2017. december 19., 14.00 óra Az „Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása” című pályázati felhíváson a 15–29 éves korosztály közösségteremtő programjainak támogatására lehet pályázatot benyújtani. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támo­ gatás összege 500.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedhet. A teljes támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft. A pályázat benyújtásának végső időpontja:  2017. de­ cember 18., 14.00 óra A „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívás keretein belül Magyarország és a Kárpátmedence magyarok lakta települései közötti magyar–magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatására lehet pályázatot benyújtani. Magyarországi települési és megyei önkormányzatok pályázhatnak. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támo­ gatás összege 500.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet. A teljes támogatási keretösszeg 250.000.000 Ft. Benyújtási határidő: 2017. december 15., 14.00 óra Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a NIR segítségével. Változások 2017 gyakorlatához képest A 2018-as pályázatokban a BGA Zrt. elfogadja a 2017. évi működési igazolást azon pályázóktól, akik idén a NIR-ben pályáztak, ezt újra feltölthetik a pályázathoz, nem szükséges 30 napnál nem régebbit beszerezni. A költségterv 2018-ban egyszerűsödik (összevonták az utazási költségekre szolgáló sorokat, az étkezési költségekre szolgáló két sort, valamint az eszközbeszerzési sorokat), az első pályázati tárgy esetében (kulturális programok) pedig limitálták az eszközbeszerzés tervezését 15 százalékban.

Szervező: Arany János Művelődési Egyesület, Felsőlakos

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.

17


Sport Vinko Vedran és Novinić Mitja

Az eredményesség a csapatmunkát tükrözi A lendvai focivilágban már több éve jól cseng Vinko Vedran és Novinić Mitja labdarúgók neve, akik a Nafta korosztályos csapatainál cseperedtek fel. Tehetségük és szorgalmuk eredményeként komoly érdeklődés volt irántuk, így fiatalon elhagyták nevelőklubjukat. Egy ideig külföldön, világhírű kluboknál folytatták pályafutásukat, majd 2016-ban mindketten visszatértek a Naftához. Franc Bobovec

A középpályás Novinić 2007-ben az AC Milanhoz, míg a csatár Vinko a francia Metzhez távozott 2011-ben. A körülmények azonban úgy alakultak, hogy 2016-ban mindketten visszatértek a Naftához és a következő idényben bajnokként jutottak fel a másodosztályba. Az idei bajnokság őszi idényében a két focista hajtóereje volt annak a csapatnak, amely tavasszal a tabella első helyeiért és az első osztályba jutásért küzd majd. – Fiatalon göröngyös utat jártatok be az álmaitok megvalósítása során, de a sors kiszámíthatatlansága miatt nem sikerült igazán átlépni a híres csapatok küszöbét. Vinko: A francia Metz­ ben a legnagyobb nehézséget a játékposztom je-

lentette, hiszen csatárként nem voltam hozzászokva a védelemben rám szabott feladathoz. Ehhez nehezen tudtam alkalmazkodni, az önbizalmam is gyengült. Így a jó kezdés után pszichikai válságba kerültem. Novinić: A kulcsfontosságú időszakban, amikor bekerültem az AC Milan játékosállományába, térdsérülést szenvedtem. Felépülésem után nagy reményekkel tértem vissza a gyepre, azonban a szerencse újra elpártolt tőlem. A térdsérülésem megismétlődött, és ezután két évig szinte nem is fociztam. – Mi vezérelt benneteket abban, hogy pont a Naftához térjetek vissza 2016-ban? Vinko: Elsősorban a klub magasra tett tervei és az átlátható jövőképe miatt jöttem vissza, és hazai kör-

18. forduló

18. forduló Krško – Celje Maribor – Gorica Domžale – Olimpija Rudar – Triglav Kranj Ankaran – Aluminij:

3:1 (0:1) 2:1 (1:0) 1:0 (1:0) 1:2 (0:1) elhalasztva

TÁBLÁZAT 1. Maribor 18 13 4 1 32:11 2. Olimpija 18 12 4 2 30:8 3. Domžale 18 9 4 5 33:16 4. Rudar 18 9 2 7 23:17 5. Celje 18 6 6 6 22:24 6. Gorica 18 7 2 9 21:26 7. Krško 18 5 4 9 24:34 8. Aluminij 17 4 4 9 19:27 9. Triglav Kranj 18 3 5 10 16:32 10. Ankaran 17 1 5 11 15:40

43 40 31 29 24 23 19 16 14 8

A 19. forduló párosítása 2017. december 9-én és 10-én: Olimpija – Celje, Krško – Gorica, Rudar – Domžale, Maribor – Aluminij, Ankaran – Triglav Kranj.

18

Puskás AFC – Haladás Mezőkövesd – DVTK DVSC – Honvéd Paks – Vasas Újpest – Balmazújváros Ferencváros – Videoton

1:3 (1:1) 0:0 (0:0) 1:0 (1:0) 3:1 (0:0) 2:2 (0:1) 3:1 (2:0)

TÁBLÁZAT 1. Videoton 18 11 5 2 41:21 2. Ferencváros 18 11 5 2 36:17 3. DVSC 18 9 4 5 32:20 4. Újpest 18 6 8 4 25:23 5. Honvéd 18 7 4 7 30:30 6. Paks 18 6 6 6 27:29 7. DVTK 18 6 4 8 29:28 8. Vasas 18 6 3 9 24:35 9. Puskás AFC 18 5 5 8 24:30 10. Balmazújv. 18 4 6 8 24:28 11. Haladás 18 5 2 11 18:33 12. Mezőkövesd 18 3 6 9 20:36

38 38 31 26 25 24 22 21 20 18 17 15

A 19. forduló párosítása 2017. december 9-én, 15.30: Haladás – Videoton, Balmazújváros – Mezőkövesd, Honvéd – Paks, DVTK – DVSC, Puskás AFC – Újpest, Vasas – Ferencváros (19.30).

nyezetben élvezet játszani és könnyebb is hozni a jó formát. Novinić: Elsősorban azért, mert a tárgyalások a klubbal őszinték voltak. Úgy értékeltem, a lendvai klub fejlődése a megfelelő irányba halad és a kitűzött célok is megegyeztek az elvárásaimmal. Ilyen formában részese akartam lenni a csapatnak. – Jelenleg a klubban milyen a légkör, mik az elvárások a bajnokság folytatásában? Vinko: A csapat úgy lélegzik együtt, mint egy család, és a hangulat is remek. A játékoskerettel megfelelő szakemberek dolgoznak, és a vezetőség kitűzött céljai is egyértelműek. Emellett a szurkolói csoport odaadó és a környezet támogatása is érezhető. Remélem, a jövőben ezek az első osztály felé vezető utat eredményezik. Novinić: Egyetértek. Véleményem szerint a játékunkban bőven van még kihasználatlan tartalék. Fiatal a csapat és megfelelő úton haladunk. Az utánpótlás-nevelésre kellene a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetni. – Mik az ambícióitok a jövőben, és ebben mi a Nafta szerepe? Vinko: Vágyom arra, hogy az 1. szlovén ligában szerepelhessek. Ezért a legboldogabb akkor leszek, ha ez a Nafta színeiben történik meg. Erre reálisan nézve megvan az esély. Novinić: Amikor 2016ban a harmadosztályú Naftába tértem vissza, abban reménykedtem, hogy a közeljövőben az első osz-

Visszatérve külföldről Novinić Mitja és Vinko Vedran sikeres pályafutásban bíznak a Naftánál. tályban rúghatom a labdát. – Konkrétan hol látjátok a Naftát a 2017/18-as idény végén? Vinko: Küzdelem az első két helyért, amely az első osztályba vezet. Novinić: Én is hiszek abban, hogy a második hely összejön. Emellett az idény még hosszú, a foci pedig kiszámíthatatlan. Amennyiben a csapat a képességeinek megfelelően teljesít, a cél megvalósulhat. – A pályafutásotok befejezését követően is a fociban látjátok a jövőt, esetleg épp a Naftánál? Vinko: A fiatalokkal

folyó munkában Mitjával már most részt veszünk, és szeretném a jövőben is itt folytatni. Az életben viszont történhetnek váratlan fordulatok, ezért a különböző lehetőségek mérlegelésére mindig nyitva áll egy kapu. Novinić: Amellett, hogy a felnőtt csapatban játszunk, az edzői vizsgát is megszereztük. A klubban a fiatal korosztállyal dolgozunk, amely a klub jövőjét jelenti. A jövőt el tudom képzelni a Naftánál, főleg amennyiben olyan funkciót tölthetek be, amellyel hozzájárulhatok a klub fejlődéséhez és sikeréhez.

Utánpótlássikerek A legfiatalabb korosztály számára a hétvégén az északkeleti légpuskaliga harmadik tornáját bonyolították le Ormosdon. A Lendvai község két egyesülete a versenyen remek eredményt ért el. A fiatal pionírok mezőnyében Galambos Milán nyert a petesházi Coalból, a harmadik hely Lebar Viknek jutott a lendvai egyletből, emellett nyolcadik lett Palnec Bogar Marck (Coal), tízedik Vugrinec Vito (Coal) és 16. Trstenjak

Fabijan (Coal). A lányoknál kettős lendvai győzelem született, Jezernik Alina csapattársa, Zver Nina előtt végzett az első helyen. A lendvai hármas, azaz Lebar, Jezernik és Zver csapatgyőztes lett, a Coal Galambos, Vugrinec és Palnec Bogar felállásban a dobogó legalsó fokán végzett. A cicibánok megmérettetését a lendvai Aladič Aleksander a kiváló második helyen fejezte be. hs

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.


Sport

Biztató teljesítmény az éllovas ellen

minisport Horvat Niko ismét remekelt Postojnában rendezték meg a teremíjászati kupasorozat harmadik fordulóját hat lendvai résztvevővel. Horvat Niko ismét remekelt, aki olimpiai íjjal 546 kört lőtt és a fiúk versenyét magabiztosan az első helyen zárta. A veteránoknál Štampar Zvonko szintén nem talált legyőzőre, hosszú íj kategóriában 499 körrel övé lett a győzelem. A felnőtt kategóriában Hozjan Jože hosszú íjjal a negyedik, Horvat Kristijan a hatodik, Tonković Srđan csigás íjjal a 13. helyen végzett. Horvat Vita olimpiai íjjal a fiatal lányoknál nyolcadik lett. A versenyen 247-en indultak 33 szlovén, olasz és horvát klubból. hs Kétszer tudtak nyerni A ptuji bowlingközpontban rendezték meg a második bowlingliga negyedik fordulóját. Hét összecsapásból a lendvai csapat csak a házigazda Ptuj és az Arena 2 csapata ellen szerzett győzelmet. A legjobb egyéni teljesítmény Serej Charles nevéhez fűződik, akinek 1203 döntött fája a 21 helyre volt elegendő. A Lendvai Bow­lingklub a tabellán négy ponttal hatodik. F.h.m.

Az éllovas ellen a lendvai csapat magabiztosan játszott. A keleti női röplabdaliga nyolcadik fordulójában az éllovas šoštanji Kajuh röplabdaklub csapata érkezett Lendvára. A háromjátszmás vereség ellenére a lendvai Muránia játéka ígéretes volt, szép mentésekkel, sáncolásokkal

és néhány leleményesen kidolgozott támadással gazdagítva. Míg az első két játszmában a lendvai lányok nem tudtak lépést tartani és 25:12-re, valamint 25:14-re veszítették el azokat, a harmadikban kiélezett volt a játék és a

szerencsén is múlt, hogy a játszmarablás nem sikerült. Végül a harmadik menet is 25:20-as vendéggyőzelemmel zárult. Az összesítésben a lendvai Muránia három ponttal utolsó előtti. hs

Hazai pályán az elvárások alatt A hétvégén a lendvai röplabdaklub két korosztályos utánpótláscsapata hazai pályán rendezte meg a bajnokság selejtezőcsoportjainak soron lévő tornáit. Szombaton a fiatal lányok a csoportjuk harmadik tornáján sem tudták megszerezni idénybeli

első győzelmüket, Puconci és Ljutomer ellen is két játszmában, nagyobb ellenállás nélkül veszítettek. Másnap a serdülő lányok a maribori Branikot és a puconci Kemát fogadták a középiskola tornater mében. Az ismerős környezet ellenére a Muránia játéka nem tudott

megfelelően kibontakozni, Puconci ellen 25:14-re és 25:21-re vesztettek, a Branikkal szemben pedig 25:9-re és 25:15-re maradt alul a csapat. A csoportmérkőzések utolsó előtti összecsapásán ezzel továbbra is győzelem nélkül utolsók a csoportban. F.h.m.

Szép sportlövészeti teljesítmény A Gančani sportlövészeti egylet a hétvégén a 9. Gančani Kupát szervezte meg. A légpuskaversenyen szép eredményt értek el a lendvai céllövők is. Somi Lars a férfiak 38 fős verse-

nyében 18. lett, a hölgyeknél viszont Tkalec Maja 602,4 körrel a megmérettetést a remek ötödik helyen zárta, Legenič Sandra kilencedik lett, Legenič Doris pedig mögötte a tízedik

helyen zárta a versenyt. Csapatversenyben a lendvaiak Tkalec, Legenič S. és Somi felállása a nyolcadik helyet szerezte meg a 12 induló csapat között. FB

Gros Branko a belatinci női fociklub élén A Lendva Labdar úgó-szövetség sok éves elnöke, Branko Gros a belatinci Teleing GMT női fociklub új elnöke lett, a legeredményesebb női klub tisztújító közgyű-

lésén a tagok bizalmat szavaztak az ismert szakvezetőnek. Az alelnöki posztokat Ivanušič Stanko és Smolkovič Janez tölti be. A klubban a tapasztalt vezetőség megválasztá-

N É P Ú J S Á G 2 0 17. d e c e m b e r 7.

sával bíznak a további eredményes munkában, amelyben a klub szervezettségének javítását és népszerűsítését helyezték előtérbe. FB

Tapasztalatcsere Zalaegerszegen A magyar futballszövetség a múlt héten a magyar, a szlovén és a horvát szövetségi edzők kétnapos találkozóját szervezte meg Zalaegerszegen. Az eseményen a résztvevők az edzőképzésekről cseréltek tapasztalatokat és a másodosztályú ZTE korosztályos csapatainak edzéseit tekintették meg. Amint Sisa Tibor, a magyar szakemberképző osztály képviselője elmondta, az edzőképzést Magyarországon három régióban szervezik meg, és időtartama hosszabb, mint Szlovéniában. A találkozón továbbá szó esett a külföldi játékosállományról a legerősebb ligákban, valamint az utánpótlás-nevelés és a 21 éves korosztályos csapatok első- vagy másodosztályú szereplésének kulcsfontosságáról, ami a későbbiekben az élvonalba vezető utat jelenti. Ugyanakkor a zalaegerszegi klub képviselői bemutatták a ZTE utánpótlás-nevelési stratégiáját, amelyen többek közt elhangzott, hogy a gyermekekkel való foglalkozást már óvodás korban meg kell kezdeni. A szlovén edzőket Jarc Borut a muraszombati, Lenarčič Marjan a ptuji és Horvat Mesštrovič Franc a lendvai edzők egyesületéből képviselte. (-) Súlyos vereséggel mennek pihenőre A Maribori Tekeliga 11., utolsó őszi fordulójában a lendvai férfi tekecsapat a ptuji Dravától 7:1-re (3135:2944 fa) csúnyán kikapott. Párbajt mindössze Horvat Jože tudott nyerni 548 fával, a többi versenyző, Šimon Janez, Kuk Zlatko, Tisovic Boris, Radaković Dušan és Potočnik Bojan rosszul teljesített. A súlyos vereség ellenére a lendvaiak megtartották az első helyet az összesítésben és a pihenőre őszi bajnokként vonultak. FB Csáktornyai győzelem A Lendva körzeti labdarúgóedzők egylete a kétnyelvű középiskolában rendezte meg a varasdi, a csáktornyai és lendvai edzők találkozóját. Mindkét vendégcsapatot a régió focivilágának egykori ismert játékosai erősítették, mint Vabec Drago, Bunc Gregor és Šafarič Nikola. A tornát Csáktornya nyerte két győzelemmel Varasd és Lendva előtt. F.h.m. Csak egy pontot gyűjtöttek A muraszombati bowlingpályán a harmadik keleti liga negyedik fordulóját játszották a csapatok. Gyenge volt a lendvaiak teljesítménye, hiszen a csapat mindössze egy döntetlent tudott összehozni a Bajta 1 ellen, a többi négy összecsapást vereséggel zárta. Lend­va ezzel a rossz fordulóval az összesítésben a sereghajtó helyen áll. F.h.m.

19


n e t é h ő v Jö eK lepelő, g á s j ú p é N a ! a j p a l k e gyerm AZ 1. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁMOGATÁSI ALAPJA

MEGHÍVJA ÖNT A KARÁCSONYI BAZÁRRAL EGYBEKÖTÖTT KARÁCSONYI KONCERTJÉRE

2017. DECEMBER 8-ÁN, PÉNTEKEN BAZÁR 17.00 ÓRÁTÓL KONCERT 18.00 ÓRÁTÓL A LENDVAI SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREMBEN

Népújság. 2017. 12. 07.  
Népújság. 2017. 12. 07.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 61. évf. 49. sz.

Advertisement