Page 1

Adventi

ajándékunk

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Info Sok-sok adventi fényt 56. évfolyam 49. szám

Lendva 2012. december 6. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

„Amíg van valakinek egy darab kenyere, gazdag, mert felébe törheti. Amíg van va-

v

é

n

i

a

i

lakinek két ruhadarabja, van mit megosztania azzal, kinek nincsen…” (Serédi

m

a

g

y

a

Jusztinián bíboros). Boldogság a csillogó tekintet, gazdagság a belső békesség, a meg-

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

hallgatás, az odafigyelés. Sok-sok fényt az adventi időszakban, s osszuk is bőségesen! A

i

l

a

p

j

a

dobronaki Karitász már 20 éve segít. (Bővebben az 5. oldalon.) SNK

Ivan Denša, a Lendvahegyi HK elnöke:

„A kilátótorony terve jó ötlet lehet, de többen úgy gondolják, hogy inkább a szociális gondokon kellene enyhíteni” 18. oldal


Iránytű Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Újra vitát váltott ki a főállá Bence Lajos

Nem megvásárolható értékek karácsonyra Most, amikor a hazai „nemzetközi helyzet fokozódik”, sajátos hangulat alakult ki a szlovén nagyvárosokban a decemberi ünnepkör idején, hiszen tiltakozás tiltakozást követ. Lassan már azt sem tudjuk, ki ki ellen száll síkra az utcai „harcmezőkön”, mások, hogy „unalmukat” elűzzék, amolyan újév előtti hangulatban petárdadurrogtatással és a „Gotof je” (Véged van) és „Lopovi” (Rablók) rigmusok skandálásával teszik hangossá a tereket. Bécs és Salzburg, valamint Pozsony karácsony előtti „hangulatvadász” turisztikai attrakcióihoz így kapcsolódik kis országunk, s lelki szemeim előtt látom a jövő évi szlovén turisztikai szezon reklámját: Várja Önöket Maribor, ahol forralt borral, vízágyús szimulációval és tömjénnel keveredő könnygázfüsttel emlékezhetnek az egy évvel ezelőtti eseményekre! Persze azóta már minden megy a megszokott kerékvágásban, az új államelnök közben megteremti a látszólagos békét kelet és nyugat, mit is beszélek, jobboldal és baloldal között, a „Tavaszi Pártok” újra egyesülnek, s a falakra rajzolt belzebubi alak alá ismét odakerül a régi „J. forever” kiírás. S ezen a ponton vége álmodozásaimnak. Bár olyan jólesett volna álmodozni még egy kicsit. Az ünnepkörhöz kapcsolódóan nemrég egy házassági évfordulón Bódis atyának a fiatalokhoz intézett intelme jutott eszembe: – Tiszteljétek a dédszüleiteket, tanulhattok az ő életükből hűséget, tisztességet, megbecsülést és kitartást, olyan kincseket, amelyeket nem lehet a bevásárlóközpontok polcain találni – mondta a református lelkész. Lehet, hogy éppen ezek, a plázákban és más bevásárlóközpontokban nem kapható értékek hiányoznak a mindennapjainkból is. Lehet, hogy az utcán csak a lélek mélyére szorult lelkiismeretben támadt nagy űr szüli az elégedetlenséget, az agressziót, a másik iránti gyűlöletet? Biztosan tudom, hogy így van, legalábbis így az advent kezdetén remélni szeretném…

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A nemzetiség csúcsszervezet 2013-as költségvetése a dokumentum következő tárgyalása és elfogadása után lép majd érvénybe. Akkor már jobban világosabbá válik az is, lesz-e hivatásos elnöke a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az MMÖNK csütörtöki ülése napirendjének meghatározásakor több tanácstag is javasolta: tekintettel arra, hogy a hivatásos elnöki tisztség betöltésére vonatkozó tétel is jelentkezik az MMÖNK 2013-as költségvetés-tervezetében, a témát – fontosságára tekintettel – külön napirendi pont alatt kívánják megvitatni. Mint ismeretes, az elnöki tisztség hivatásos betöltését az MMÖNK Tanácsa a 2012-es költségvetés módosításánál elvetette, viszont a Dobronak Községi MÖNK Tanácsának javaslatára a hivatásos elnöki tisztség kérdését ismét aktualizálták, s a 2013-as költségvetésbe betervezték. Azt, hogy a dobronakiak ezen javaslatáról külön tájékoztató nem érkezett, több tanácstag is sérelmezte. A tanács nem tárgyalta hosszan az általa alapított Magyar Nemzetisé-

gi Tájékoztatási Intézet és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 2013as költségvetését, illetve munka- és pénzügyi tervét, csupán a számviteli és számítógépes szolgáltatás költségeire kérdeztek rá az intézetek tanácsai által már megerősített dokumentumokban. Javasolták, hogy ezen kiadások csökkentése érdekében a kérdésre a következőkben még térjenek vissza, addig pedig a két intézettől e költségekről tájékoztatást kérnek. Az MNTI terveit Tomka Tibor megbízott igazgató, az MNMI-ét pedig Kepe Lili igazgató ismertette. Az MMÖNK 2013-as költségvetése kétlépcsős eljárásban kerül elfogadásra, az ülésen ismertetett kimutatásokra a csúcsszervezet két héten belül várja a konkrét javaslatokat, észrevételeket. A költségvetés bevételét 395.717 euróra tervezik, míg a kiadások összegét 360.717 euróra. A bevételi oldal megegyezik

a 2012-es esztendővel, az ígéretek szerint a szlovén és a magyar állami támogatások összege lényegesen nem változik. Hor váth Ferenc elnök szerint plusz bevételekhez kimondottan a pályázatok alapján lehet jutni, melynek terén az elmúlt időszakban sikeresek voltak. A mintegy 40 százalékkal megnövekedett költségvetés is éppen ennek tudható be. „Főleg ezért látom fontosnak a főállású elnöki posztot, túlmenően az én mandátumomon. Napról napra tapasztalom, men�nyire változtak a körülmények, milyen vitákba kell ma szállni, hetente 2–3 alkalommal tárgyalni menni. Felemás módon ezt nem lehet elvégezni – s ez nem az én szégyenem lenne, hanem a tanács és a közösség szégyene is. Az eddig elértek nem a véletlen művei, sok utánajárás kellett, és a távollétet egyeztetni kell a munkahelyen is. Ezért a főállású elnökkel kapcsola-

A Népújság tanácsa elfogadta a 2013-as költségvetést A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (Népújság) Tanácsa november 28-i ülésén egyhangúlag elfogadta az intézet 2013. és 2014. évi költségvetés-tervezetét. A terv a kétéves állami költségvetés tervezetén alapszik, így az elmúlt évekkel azonos összeggel, 296 ezer euró állami finanszírozással számol. Jelentősebb tétel származik még az újság értékesítéséből, a magyarországi és szlovéniai pályázatokból, illetve önkormányzati támogatásokból, s így a költségvetés tervezett összege 380,6 ezer eurót tesz ki, ismertette a pénzügyi

tervet Tomka Tibor megbízott igazgató. A lapkiadás 2013-as programtervéről Király M. Jutka, a Népújság felelős szerkesztője szólt: jövőre is három kiadványt tervez a szerkesztőség, éspedig: a Népújságot, a havi ifjúsági mellékletet, az Ifit és a KerekPerec színes magazin egy számát. A kiadványok tartalmi koncepciójában nagy változásokat nem terveznek, a fiatalabb (középiskolások, egyetemisták) korosztály számára terveznek egy tematikus oldalt indítani a Népújságban. (-)

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .


Nemzetiség Göncz László

ású elnöki poszt kérdése Szentlászlón legyen Dora Géza tanácstag javaslatára a Szentlászlón működő Panvita biogázerőmű kérdésével bővült az ülés napirendje. Mint elmondta, tudomásuk szerint a létesítmény tevékenységét állati eredetű maradványok feldolgozásával tervezik bővíteni,s a lakosság számára az újabb tervek még rosszabb helyzetet eredményeznének. Az újabb nyersanyag alkalmazásához szükséges IPPC engedély megszerzése már folyamatban van. Sobočan Gabriella az ügyben azt javasolta, hogy a tervezett nyilvános közvitát mindenképpen Szentlászlón tartsák meg. Az állati eredetű maradványok feldolgozása az MMÖNK szerint jelentősen rontaná a lakosság helyzetét, s úgy határozott, hogy minden illetékes szervezethez (Magyarországon és Szlovéniában) tiltakozó levelet intéz. A biogázerőmű kérdését részévé teszik annak a magyar tőkét bevonó programnak is, melynek kidolgozását Orbán Viktor magyar miniszterelnök kérte a muravidéki magyar nemzetiséggel való találkozáskor. A program része továbbá a Kárpát-medencei gazdasági iroda, a maribori Magyar Tanszék kérdése, az MNMI mint külhoni magyar intézet szerepének betöltése, egy labdarúgó-iskola létrehozása és a vadkár kezelése. tos véleményem változatlan” – mondta az elnök, aki az ülés folyamán javasolta a vitát kiváltó témakörrel bővíteni a napirendet, de a tanácstagok ezt elvetették,

mert hasonló javaslatuk az ülés elején nem talált támogatásra. A főállású elnöki poszt kérdéskörére a következő ülésen külön napirend alatt visszatér-

nek, átlátható magyarázattal. A tanács a beterjesztett 2013-as költségvetést első olvasatban két tartózkodó szavazattal elfogadta. A tanács elfogadta a szlovén Oktatási, Kulturális és Sportminisztérium közvetlen felhívása alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat, bár néhány tételhez megjegyzést tettek. A kiosztható 24.437 ezer eurót a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (11.500 euró), a Galéria-Múzeum (3.887 euró), a Lendvai Könyvtár (1.500 euró), a Művelődési és Promóciós Intézet (3.800 euró), a Völgyifalui HK (1.200 euró), a Völgyifalui ME (550 euró), a Domonkosfai KE (1.000 euró) és a Csen­ tei ME (1.000 euró) kapja meg. Az MMÖNK jóváhagyta a Lendvai Könyvtár és a muraszombati PIŠK 2013-as programtervét.

A lendvai nemzetiségi önkormányzat üléséről

A könyvtárba és a galériába is Halász Albert, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnöke a tanács 10. ülésén beszámolt az ez évi tevékenységről, majd pozitív véleményt kapott a Lendvai Könyvtár igazgató-jelöltjeként. Az igazgatói munkahely és az elnöki tisztség nem összeférhetetlen. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A 2012-es tevékenységről Halász Albert, az LKMNÖK elnöke elmondta: amennyire lehetőségeik voltak, úgy tudták segíteni a közösséget. Fontosabb rendezvényük volt egyebek mellett a Zala György-nap, a március 15-i ünnepély, a Halászléfőző Verseny és az anyanyelvi konferencia. A tanács kapcsolatot tartott a társalapított intézményekkel, tankönyveket vásárolt, anyagi támogatást nyújtott az Euromur Kft.-nek és a

Lendvai Ifjak Egyesületének, ösztöndíjat osztott, színházbérleteket ajándékozott a magyar 1-et tanuló diákoknak, részt vesznek az Oral history projektben… A tanács a GalériaMúzeum Tanácsába tagnak Halász Albertet nevezte ki, továbbá pozitív véleményt adott szintén Halász Albertnek a Lendvai Könyvtár igazgatójává való kinevezéséhez. A könyvtár által kiírt pályázatra két jelentkező volt, de csak Halász felelt meg a feltételeknek. A témakört Sobočan Gabriela vezette le az ülé-

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .

sén, s ismertette a Lendva Község által a Korrupcióellenes Bizottságtól kikért véleményt, mely szerint az elnöki tisztség és az igazgatói poszt nem összeférhetetlen, ha a társalapító szervezet elnöke minden olyan határozat hozatalából kivonja magát, mely a könyvtárra vonatkozik. Az igazgatói kinevezés joga Lendva Községet illeti meg, aki felé az LKMNÖK azt javasolta, hogy az igazgatói mandátum mellett határozatlan idejű munkaviszonyról is szóljon a munkaszerződés.

országgyűlési napló

Politikai siker alig tapasztalható, a lakossági elégedetlenség határtalan A karácsonyi „jézuskavárásra” kellene ráhangolódni november végén, azonban esetünkben sajnos manapság merőben másról van szó! Pedig mennyire hittük, hogy szilárd alapokon nyugszik a külső szemlélők által is elismeréssel illetett „szlovén csoda”. Ma már – sajnos – mindenki számára világos, hogy az elmúlt két évtized döntései elég ingatagok voltak (bár jól sikerült leplezni), bizonyos csoportok visszaéltek a nép bizalmával és a világméretű gazdasági-társadalmi válság is az átlagosnál jobban érezteti a hatását. Ilyen körülmények közepette, Petőfi híres versidézetével élve, „feltámadott a tenger…”. Önmagukban a tömegtüntetések még nem jelentenének komoly társadalmi problémát, hiszen lehetnének azok a demokrácia meghatározó jelei, a kiútkeresés szempontjából döntő jelenségek, amint az számos esetben, magyar vonatkozásban – egyebek mellett – 1848-ban is ténylegesen bekövetkezett. Azonban amikor egyrészt a tüntetések elég spontán módon, a közösségi oldalakon buzdítva, általában program nélkül és agressziókba torkollva történnek, másrészt a politikai elitnek jóformán semmilyen válasza nincs erre, és a legkirívóbb esetekben sem képesek az illetékesek (például a maribori polgármester és mások) akár erkölcsi alapon távozni tisztségükből – ami persze mégsem lehet szabványszerű megoldás –, akkor nagyon komoly problémával állunk szemben. Ilyen hangulatban készülnek a válságkezelés legfontosabbnak minősített törvényei, reformjai, ezért nem véletlen, hogy politikai siker alig tapasztalható, a lakossági elégedetlenség azonban határtalan. A csodával határos, hogy az „érzékeny” nyugdíjreformot sikerült a második olvasatban – szinte egyhangúlag és a társadalmi partnerekkel egyeztetve – elfogadni, így e sorok olvasásakor már a végső elfogadása is megtörténhet. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy a kormány jelentős engedményeket tett, így az új törvénynek nem jósolnak hosszú életet. A népszavazási kezdeményezések során felmerülő aláírásbotrányok (sajnos, a többes számot kell használni) olyan foltot kentek a demokrácia „testére”, amit nagyon nehéz lesz lemosni. A jogállam szempontjából ugyan fontos, hogy ki hibázott, azonban a politika általános leértékelésén ez mit sem segít, mint ahogy mindezek után annak is kopott a jelentősége, hogy ennyire fontos és igényes törvények végső eldöntését felelőtlenség népszavazásra bocsátani. Csak reménykedhetünk abban, hogy az utóbit illetően mégis felülkerekedik a józan ész, és a pénzpolitika legilletékesebb szereplői népszavazás nélkül is találnak áthidaló megoldást. Az állami költségvetés a végső elfogadás előtt van a 2013-ik és a 2014-ik évre. Nemzetiségi szempontból azonban elégedettek lehetünk, hiszen valamennyi területen sikerült megőrizni az eddigi támogatások nagyságrendjét (beleértve a kultúrát is), ami rendkívül fontos létünk és intézményeink megmaradása szempontjából. Az RTV-járulék csökkentése terén is történt némi változás, ami úgyszintén pozitív hatással jár a magyar nemzetiségi programok szempontjából. A magyar–szlovén kétoldalú kapcsolatok terén pezsgő volt a november. Jómagam is részt vettem a magyar Országgyűlésben, valamint a magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokon, amelyek általános és nemzetiségi kérdésekben néhány pozitív eredménnyel jártak. A maribori Magyar Tanszék nehézségei rendezésének ügyében is több fontos tárgyalásra került sor az illetékes minisztériumban, remélhetőleg sikeres következményekkel. Mindezek mellett intenzív egyeztetések folytak a készülő általános nemzetiségi törvényről és egyéb, kisebbségi szempontból fontos törvényrendelkezésről, valamint képviselői fórumra és találkozóra is sor került.

3


Muravidék Halász Albert új könyvéről

A haikuk teljes értékű költemények A lendvai Bánffy Kávézóban csütörtökön mutatták be Halász Albert Tükörben pocsolya című, haikuverseket tartalmazó verseskötetét. A méltatók kiemelték: merész vállalkozás egy ilyen kötet, hiszen eddig csak részpróbálkozások voltak ezen a téren a magyar irodalomban. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Halász Albert sorrendben hatodik verseskötete, Tükörben pocsolya címmel szervesen illeszkedik korábbi, a kísérletezések jegyében fogant ars poétikájához. A költő elmondása

szerint mindig is izgatták a rövid formák, melyekből nem hiányozhatott a játékosság és a poén. Már a korai cor-kór-kör, címében is avantgárd kötetben is található néhány haiku, a jelen kötethez azonban a tavalyi Ifjúsági Pannónia Írótábor adta az ötletet,

melyen kiemelten a japán haikuköltészet is terítékre került. Halász elmondta: bár az 5-7-5-ös szótagszám perdöntőnek látszik a haiku ismérveinél, ő azonban csupán a 3 sort, illetőleg ezeknek a szerkezeti variálását tartotta fontosnak, mert szabályos haikut talán csak

Hodosi nemzeti közösség

Két pályázó az ösztöndíjra Hodos Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösségének Tanácsa első alkalommal írt ki ösztöndíj-kiegészítő pályázatot. A költségvetésben erre a célra 1.300 eurót különítettek el. A pályázatra két egyetemista jelentkezett, akik eleget tettek az ösztöndíjazásról szóló szabályzat előírásainak. A beérkezett kérelmeket háromtagú bizottság bírálta el, mely a tanácsnak azt javasolta, hogy az elért pontszámok alapján az egyik egyetemistának havi 80 eurós, a másiknak pedig havi 60 eurós ösztöndíjat ítéljen oda. A tanácstagok a pénteki ülésen egyhangúlag támogatták a javaslatot. A két ösztöndíjassal a közösség még december folyamán szerződést köt és októberig törleszti az elmaradt havi átutalásokat is. Abraham Boris, a ho­

dosi nemzeti közösség elnöke az ülésen beszámolt arról, hogy a magyar önkormányzatnak az idén 25 rendezvénye volt, de ezen kívül részt vettek és közreműködtek mások által szervezett eseményeken is. Ezek közül a legutóbbit, a Pártosfalván megtartott első kulturális találkozót emelte ki, amelyen a három goricskói nemzeti közösség egyesületei mutatkoztak be színvonalas műsorral. Az önkormányzat karácsony előtt szervezi meg a 12. filmestet, amelynek keretében a Csárdáskirálynő című filmet vetítik. Határoztak arról is, hogy a magyar önkormányzat egy kétnyelvű

falinaptár kiadását finanszírozza, amelyet a községben szervezett rendezvényeken készített képek díszítenek. A naptárból a község valamennyi háztartása egy ingyenes példányt kap karácsonyi ajándékként. Az elnök röviden vázolta a jövő évi programtervet és felszólította a tanácstagokat új ötletek felvetésére. A már hagyományos rendezvényeken kívül (március 15-e, Kapornaki Találkozó, családok találkozója), tervben van a kapornaki tájház kiállított tárgyainak felújítása és a berkenyefa-ültetvény létrehozása. Tervezik a kapornaki forrásvíz népszerűsítését is. fi

Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola támogatási alapja meghívja Önt

a Karácsonyi Bazárra és koncertre Pénteken, 2012. december 7-én bazár 17.00 órától koncert 18.00 órától Lendván a Színház- és Hangversenyteremben

4

tud a formával, s bravúros „szövegképeket” alkot – tette hozzá. Bence Lajos emlékeztetett: már Szúnyogh Sándort is foglalkoztatta a japán

Halász Albert haikukat tartalmazó kötetének háromsoros versei a játékostól a „létfaggatóig” ölelik fel a hangulatokat. az ortodox japán mesterek tudtak alkotni, az európai változatok már feloldották a szigorú szabályokat. Péntek Imre költő méltatásában kifejtette: Markó Béla kivételével senki sem jelentetett meg egészében haikukat tartalmazó kötetet a Kárpát-medencében, de ehhez nagy bátorság is kell. – A jelen haikukötet nem minden darabja remekbe szabott alkotás, de ahogy azt már Halász első, Mosolymorzsák című kötetéről is elmondtam a költői képesség legfőbb bizonyítékaként: játszani

verselés, a rövid, de rövidségükben is teljes értékű vers-kísérletek, Halicanumi rapszódia című válogatásában találunk is belőlük egy csokorra valót. A játékosság mellett komor létfaggató, Péntek Imre kifejezésével „Istenfricskázó” versekkel is találunk a kötetben. S ahogy azt már megszokhattuk, a címlapon lévő illusztráció kivételével a belső rajzok és a kötetterv is a szerző munkája. Kézhez álló, jól áttekinthető kötet, mely a költemények mellett a szerkesztői munkát is dicséri.

Média és gazdaság A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) keretében működő Magyar–Szlovén Tagozat „Marketingkommunikáció a magyar–szlovén határtérségben – A média mint a gazdaságfejlesztés eszköze” cím alatt szervezett fórumot a lendvai várban. Az összejövetelen a mindkét ország határtérségéből érkező vállalkozók a mai kommunikációs eszközökről s ezek jelentőségéről hallhattak szakmai előadást. Lovass Tibor, a Nyugati Régió Kommunikációs Egyesület és a West-Pannon Média Klaszter elnöke az innovatív médiaszemléletről tartott előadást, kifejtve, hogy a kommunikációs megjelenés milyen szerepet játszik a határon átívelő gazdasági kapcsolatok alakulásában, fejlődésében. Ebben jelentős szerepet vállalhat a kisebbségi sajtó is, melynek jellemzőiről Tomka Tibor, a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet megbízott igazgatója szólt. Peszleg Judit, a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. Zala megyei hirdetési vezetője a megyei sajtó szerepéről szólt az országhatáron átnyúló kapcsolatok fejlesztéséről, melynek során teret biztosítanak a hirdetésben érdekelt vállalkozóknak. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a következő fórumot Gosztolán tartja, melynek témája az élelmiszeripar lesz. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .


Muravidék Adventi Kiállítás és karácsonyfa-állítás Hodoson

Hagyományos és modern díszek kavalkádja Legszebb díszébe öltözött pénteken a hodosi kultúrház, hiszen idén is megrendezésre került az adventi díszek kiállítása. Másnap pedig karácsonyfa-állítással folytatódott az ünnepvárás öröme. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Hodoson pénteken civil szervezésben, a fiatalság kezdeményezésére megva-

lósult a 2. Adventi Kiállítás. A szervezési feladatokhoz a Hodos Községi MNÖK is hozzájárult. A kultúrház termében mintegy 20 kiállító mutatkozott be,

A kiállítás a kreativitás határtalanságát mutatta be.

köztük a helyi idősek otthona, a Pártosfalvi KÁI, a hodosi fiókiskola és óvoda, a Bajánsenyei Kreatív As�szonyok Köre és további egyéni kiállítók a határ mindkét oldaláról. A kiállítás sikere a tavalyihoz hasonlóan idén is talán abban rejlett, hogy a kreativitás határtalanságát mutatta be. A karácsonyi hangulat varázsáról pedig a helyi Árgyélus gyermek néptánccsoport gondoskodott. A rendezvény idén újdonsággal is bővült, vásárlásra is lehetősége volt a látogatóknak, hiszen a Bánffy Központ könyvesboltja és egy kézműves

stand is kínálta portékáit. Másnap a község szervezésében felállították a karácsonyfát, mely a központi nagy kereszteződésben kapott helyet. A formás fenyőt felnőttek és gyere-

kek közösen díszítették fel, karácsonyi muzsikaszó mellett. Amikor az utolsó égők és díszek is a helyükre kerültek, forralt borral, teával és süteménnyel kínálták az összegyűlt falubelieket.

Hűek maradunk Kedden nyílt meg a Bánffy Központban az a kiállítás, mellyel az MNMI kapcsolódik a 820 éves város jubileumi rendezvényeinek záró fejezetéhez. Császár Szebasztiján, az intézet munkatársa megnyitójában hangsúlyozta: alkotói összefogás valósult meg az elmúlt 2–3 évtizedben a lendvai művésztársadalomban, s a művészek a város iránti szeretetüket, hűségüket a képeiken is kifejezik, ki konkrétabban, mások nagy áttételekkel, az absztraktabb képalkotási lehetőségek keretében. De mindenkinél ott van a közösségi szellem, mely Király Ferenc és Gerics Ferenc közösségépítő munkájának gyümölcse,

Bezártuk a hegedűtokot A Lavina Kultúrklub, a Muravidék Nép­t ánc­ együttes és az MNMI közös szervezésében a sikeres hodosi Erzsébet-napi táncház után András napján, november 30-án a lendvai Bánffy Központban került sor az András-napi táncházra. A gyerekek a tánc és a játék mellett a Bojtár együttes bemutatója révén megismerkedtek a népi hangszerek-

kel, a furulyák és a vonósok mellett a dorombbal, az ütőgardonnal, valamint a tekerőlanttal és a kecskedudával. Utóbbi kettőt a táncoktató szólaltatta meg. A felnőtteknek Molnár Péter és Jámbor Rozália moldvai lánckörtáncokat tanított, amelyek között az ördög útja, a serény magyaros, a bolgáros, a keresel és a kecskés szerepelt, valamint dél-alföldi lassú és

friss csárdással ismerkedtek. Természetesen itt sem maradt el az énektanítás, sőt, egy András-napi köszöntőt is megtanultak a résztvevők. A későbbiekben sor került még mezőségi táncokra. A táncházat a Lendvai Egyetemisták Klubja jóvoltából a Szlovéniai Egyetemisták Szervezete és a Szlovéniai Egyetemi Klubok Szövetsége támogatta. Balaskó Enikő

Gyújtsuk meg a belső fényeket! Dobronakon a múlt pénteken került sor a 3. Jótékonysági Estre, melyet a dobronaki plébánia 20. évfordulójának megünneplésével kötöttek egybe. Az advent előtti rendezvényen közös műsort adtak a Dobronaki és a Göntérházi KÁI tanulói. A Jótékonysági Esten egybegyűlteket Štihec Simon plébános, Toplak Ilus, a Karitász vezetője és Marjan Kardinar polgármester üdvözölte,

kitérve a meghitt időszak közelségére, jelentőségére, illetve a jóság, az egymásra figyelés, a segítségnyújtás mint értékek megőrzésének, tanúsításának fontosságára figyelmeztetve. Az eseményt Józsa Éva tanár adventi gondolatai emelték, tették szebbé. Az őszinte szavak lenyűgözték a szép számú közönséget, jelét adva, hogy a lecsendesedés, a befelé fordulás, a belső fények meggyújtása,

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .

a szeretet a mai kor azon támpontjai, melyek még megőrizhetik a barátságot, építhetik az emberek közti viszonyokat, a közösséget. A műsor után a kultúrotthon halljában a Karitász adventi koszorúk megvásárlását tette lehetővé jótékonysági célokra. Az adományokat a két iskola és a plébániai Karitász között osztják fel és fordítják segítő, nemes célokra. Szolarics Nađ Klára

A tárlatot Császár Szebasztiján nyitotta meg. függetlenül attól, hogy a város lakói maradtak vagy csak úgy barátkoznak a város művészeivel. Ez olyan összetartó erő, amire építeni lehet a jövőben is. A 20 alkotás – Suzanne Király-Moss, Göntér Endre, Nemes László, Baumgartner Dubravko, Orbán Péter és Császár Szebasztiján művei – december végéig a Bánffy Kávézóban jelzik, hogy a hűség és a helytállás, az együvé tartozás és a barátság olyan értékek, amelyek továbbadása minden ma élőnek kötelessége, s ez nem csak a művészet világában érvényes. -ce

Karácsonyi jótett A Lendvai Egyetemisták Klubja az idén is jótékonysági gyűjtőakciót szervez: a 2. Sz. Lendvai KÁI tanulóit sportfelszereléssel szeretnénk megajándékozni. Ezért felhívunk minden segíteni vágyót, hogy keressék elő a már használt, de még használatra alkalmas sportfelszerelést (labdák, ugrókötél, ütők, görkorcsolya stb.). Az említett dolgokat december 9-én, a lendvai karácsonyi vásáron a LEK standjához hozhatják. Segítsenek az idén is mosolyt varázsolni a gyermekek arcára! Lendvai Egyetemisták Klubja

5


Muravidék A faluotthon helyén épülne meg

Lendva-hegyi kilátótorony vendéglővel, ajándékbolttal Elképzelhető, hogy a Lendva-hegyre tervezett 50 méter magas kilátótorony a lassú ütemben fejlődő helyi és környékbeli idegenforgalomnak többletet hozna. Tény, hogy Lendva még mindig nem találta meg igazán azokat az idegenforgalmi lehetőségeket, amik vonzóbbá tehetnék, s ez a Lendva-hegyre különösen igaz. A kilátó megépítését a lakosok zöme nem kifogásolja. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Abból a megállapításból kiindulva született meg az ötlet egy kilátótorony felállításáról, hogy Lendván a jó infrastruktúra ellenére csak lassan jönnek létre új idegenforgalmi produktumok. A községi tanács augusztusban polgármesteri tájékoztatót hallgatott meg a tervezett beruházásról, melynek megvalósítása érdekében a község pályázik a 2013–2014. évi közvetlen regionális ösztönzésekre irányuló forrásokra. A becslések szerint mintegy 750 ezer eurós beruházást községi és állami, illetve EU-forrásokból kívánják megvalósítani 2014-ig. A Lendva-hegyi borút mentén, a hegyi faluotthon telkén építendő 50 méter magas kilátótorony a beruházó véleménye szerint jó fejlődési lehetőséget jelent a turizmusnak. A kilátótorony első helyszíne a Szentháromság-kápolna környéke volt, de hamarosan a Lármafa melletti helyszín lett aktuális, mely a hegy legmagasabb pontját is jelenti egyben. A Lármafa környéke azonban több szempontból sem bizonyult megfelelőnek a kilátótorony megépítésére, például tekintettel a terepre nem lehet megfelelően megoldani a közlekedést, így aztán a hegyi faluotthon környékére esett a választás. Itt egy körforgalommal rendezni lehet az érkező és távozó vendégek közlekedését és a szüksé-

6

ges mennyiségű parkolót ki lehet alakítani. Az udvar lehetőséget nyújt a piknikezésre, akár 5–6 autóbusznyi vendégnek is. Itt kapna helyet egy vinotéka is – áll a tervbemutatóban. Az 50 méter magas kilátótorony nem csak kilátást nyújtana, hanem 3 és 25 méter magasságban elhelyezett platformokkal, vendéglátóhellyel, emléktárgybolttal ellátott, akár egy autóbusznyi vendéget is fogadni képes toronyról lenne szó. A torony építése miatt lebontásra kerülne a hegyi faluotthon, a HK és a működő művelődési és idegenforgalmi egyesületek a toronyban kapnának helyet. A kilátótorony mellett a tervek szerint a Lendvahegy északnyugati részén három-négy, a tájra jellemzően vályogból épített, ökológiai pincét is szeretnének építeni szálláslehetőségek biztosításával és

öko-termékek értékesítésével. Anton Balažek polgármestertől a kilátótoronyprojekttel kapcsolatban megtudtuk, hogy a kérdéskörről nyár folyamán tárgyalt a községi tanács, s a beruházással kapcsolatban októberben lezajlott a lakossági fórum is. A falugyűlésen több tíz polgár jelent meg, és felvetése, kifogásolnivalója csak néhányuknak volt. Viszont – amint ezt nekünk Ivan Denša, a HK elnöke is elmondta – többen olyan véleményt fejeztek ki, hogy tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre talán ésszerűbb lenne a pénzt a szociális gondok megoldására fordítani, az embereken kellene segíteni, illetve a hegyi HK területén a tönkrement utakat, a hiányzó közvilágítást vagy más infrastruktúrát kellene megjavítani, mások viszont fontosnak tartják

FELHÍVÁS Lendva Község kisipar- és vállalkozásösztönző támogatásainak kiosztásáról szóló szabályzata (az SzK Hivatalos Lapja, 48/12. sz.), valamint a 2012. 11. 26-i pályázat lebonyolításáról szóló feltételek és kritériumok alapján Lendva Község pályázatot hirdet a 2012. évi ösztönzések kiosztásáról, mégpedig: - foglalkoztatási ösztönzések (munkahelyteremtési támogatás) - kreativitás- és növekedésösztönzés (fejlesztési programok, beruházási tervek, diploma- és posztgraduális feladatok költségeinek társfinanszírozása). A nyilvános pályázat, beleértve a pályázati dokumentációt is, 2012. 11. 30-tól (péntektől) Lendva Község www.lendava.si honlapján található. Pályázni legkésőbb 2012. 12. 31-ig lehet.

Az 50 méter magas Lendva-hegyi kilátótorony már jövőre idegenforgalmi vonzereje lehet a környéknek. a turizmus fejlesztését, hiszen ez több új munkahely létrejöttének lehetőségét is magába foglalja. Mindezen megjegyzések mellett a község továbbra is ésszerűnek és szükségesnek találja a tervezett kilátótorony és a pincék megépítését, az együttes egyfajta kisebb skanzenként is működhetne. Eddig az, hogy a tervezett kilátótorony mennyire illik vagy sem a környezetbe, a lendvai látképbe, nem váltott ki vitát, inkább a helyi idegenforgalom fejlesztésének szükségessége került előtérbe. A kilátótorony építési engedélyeztetése folya-

matban van, az eljárást a Lendvai Közigazgatási Egység vezeti. A község a többi ehhez szükséges dokumentációt kidolgozta, a pályázathoz szinte minden készen áll. Remélik, hogy az építési engedély még decemberben rendelkezésükre áll majd, hiszen ez szükséges a 2013–2014es közvetlen regionális ösztönzésekre irányuló források megpályázásának határidejét tekintve. A torony építése miatt lebontásra kerülne a faluotthon. Az új tartalmat kapó telek tulajdonosaival az eljárást vezető közigazgatási egység rendezi le a nyitott kérdéseket.

Meghívó

Lendva Község

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .


Info

Elnökválasztás 2012

Borut Pahor Szlovénia új elnöke Az elnökválasztás vasárnapi második fordulójában Borut Pahor (SD) fölényes győzelmet aratott: a szavazópolgárok 67,44 százaléka mellette szavazott, míg Danilo Türk jelenlegi elnök a szavazók 32,56 százalékát győzte meg. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az első körből átöröklődött az alacsony részvételi trend: a polgárok

Borut Pahor szinte az egész országban döntő többséget kapott, Türk mindössze öt ljubljanai körzetben kapott több mint ötven százalék szavazatot.

Borut Pahor, Szlovénia új elnöke élettársával, valamint a búcsúzó elnök, Danilo Türk az eredményhirdetés után. mindössze 41,95 százaléka adta le voksát, (az első fordulóban 47,80), ami a legalacsonyabb részvétel Szlovénia történetében. A lendvai körzet ismét országos rekordot döntött 31,03 százalékos részvételi aránnyal.

A Muravidéket felölelő Ptuji Választóegységben Borut Pahor a szavazatok 72,44 százalékát kapta, míg Danilo Türk 27,56 százalékot. A lendvai választókörzetben Borut Pahor a szavazópolgárok 69,74 százalékát győzte meg,

Danilo Türk 30,26 százalékos támogatottságot kapott. A muraszombati I-es (Goricskó) választókörzetben Borut Pahor nyert 68,14 százalékkal, Danilo Türköt 31,68 százalék választópolgár támogatta. Borut Pahor, Szlovénia új elnöke – az esküt december 22-én teszi le – első nyilatkozatában, mint ahogy a kampány során is a közös politikai út keresését emelte ki. Az új elnök számos gratulációt fogadott, az elsők között gratulált neki Magyarország elnöke, Áder János is. Hibaigazítás A Népújság 48. számában, a Kulcslyuk című rovatban tévesen írtuk Német Atilla nevét, valamint a citeraegyüttes nevénél hiányzott az „új” m egjelölés, tehát helyesen: Új Muravidék Citeraegyüttes. Az érintettektől és az olvasóktól elnézést kérünk. A szerkesztőség

Együtt ünnepeltek Lendván A Kulturális Közalapítvány lendvai kirendeltsége szervezésében pénteken este a Színház- és Hangversenyteremben került sor az Ünnepeljünk együtt! című találkozóra, melyen a Lendva-vidék legeredményesebb magyar és szlovén műkedvelő csoportjai mutatkoztak be. A színpadon láthattuk a lendvai Prekmurje szlovén néptánccsoport, a Vita Kamarakórus, a kapcai magyar népdalkör (a fotón), a Lendvai Nyugdíjasok Egyesületének „Nem érek rá” (Nimam časa) nevű

vegyeskórusa, a žiški népdalkör, valamint a Lendvai Óvoda Fürge Lábak nevű magyar néptánccsoportja

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .

és a Navihančki csoport kis táncosai idei legjobb produkcióit. kmj

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Ösztöndíj-kiegészítő pályázatot hirdet felsőfokú továbbtanulásra a 2012/2013-as tanévre Az ösztöndíjas jogviszony a 2012/2013-as tanévben 12 hónapra szól, kezdete 2012. október 1. A 9.000,00 EUR pályázati támogatás forrását a költségvetés 411799. számú kontója tartalmazza. Az ösztöndíjra pályázhat Az ösztöndíjra pályázhatnak azok a hallgatók, akik szlovén állampolgárok, állandó lakhelyük a Dobronaki község területén van, a magyar névjegyzékben aktív választójoggal rendelkeznek, nem állnak munkaviszonyban és a pályázat benyújtásának évében még nem töltik be 27. életévüket. Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok - hiánytalanul kitöltött Adatlap - a pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: a) a tanévre érvényes hallgatói jogviszonyról szóló igazolást szlovéniai vagy külföldi egyetemről; b) igazolást a befejezett évfolyam tanulmányi eredményeiről; c) a szlovén állampolgárságról szóló nyilatkozatot; d) a Dobronaki községben lévő állandó lakhelyről szóló nyilatkozatot; A pályázathoz csatolhatók még a kulturális és egyéb nemzetiségi intézmények ajánlásai, valamint minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart. Az ösztöndíjpályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók A pályázatot 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, az erre a célra készült Adatlap kitöltésével, a felsorolt mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre. A formailag hibás pályázatok esetében a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegészíteni a pályázatot. A pályázatot kizárólag postai úton (ajánlott küldemény), magyar nyelven „Ne nyisd ki – ösztöndíjpályázat 2012/2013” megjelölésű zárt borítékban lehet beküldeni az alábbi címre: Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Dobronak 297., 9223 Dobronak. Beküldési határidő: 2013. január 4. (postabélyegző) A pályázati anyag beszerezhető a DKMÖNK székhelyén vagy a www.dobronak.si honlapon. A pályázatról további információt ad: Berden Anna (tel.: 5799 070; e-mail: info@dobronak.si) A nyertes pályázókkal a DKMÖNK köt ösztöndíj-szerződést. Az önkormányzat az ösztöndíjat a szerződésben foglaltak szerint folyósítja az ösztöndíjas részére. A pályázatra egyebekben az Ösztöndíjról szóló 1-10/8/2007 sz. szabályzat rendelkezései az irányadóak.

7


Info a mai napon... December 6-án történt 1641 Meghalt Sir Anthonis van Dyck flamand festő, a barokk festészet egyik legjelentősebb képviselője. 1779 Meghalt a rokokó stílusirányzat kiemelkedő festőművésze, Jean-Baptiste Siméon Chardin. 1825 Felső-Peru kikiáltotta függetlenségét Spanyolországtól és Bolíviának nevezte el magát. 1906 A nagyközönség számára is megnyílt a Szépművészeti Múzeum Budapesten. 1917 Az Amerikai Egyesült Államok hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának. 1926 Meghalt Claude Oscar Monet francia impresszionista festő. 1926 Olaszországban Benito Mussolini adót vetett ki a vőlegényekre.

visszapillantó

1992. december 11-én, 49. szám

Mikulás-vásár Göntérházán

A göntérházi óvodások virgácsot is kaptak

A Mikulásnak ősz haja, hajlított botja és tornyos kalapja volt. Nyakában lógott a tarisznyája, amelyből almát, diót és virgácsot ajándékozott a gyerekeknek. A göntérházi Mikulás csak egy ördögöt hozott magával, akinek vastag láncok csörögtek a kezében és hosszú, piros nyelve volt. Az iskolaudvaron kirakodóvásárt rendeztek az óvodások és az óvónők, Vuk Olga, Kolenc Mária és Marton Magda. A vékony zsinóron rongybabák, kispárnák és különböző játékok lógtak. A szülők forralt bort ihattak, egészen meglepő hangulat alakult ki. Az óvodások énekelték: „Volt zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró…”.

nyelvről mindenkinek Gróf Annamária, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Kis karácsony, nagy Karácsony? Közeleg a karácsony, és szerencsére él még az a kedves szokás, hogy szeretteinknek, ismerőseinknek üdvözlőlapon (vagy manapság e-mailben, sőt posztolva) kellemes ünnepeket kívánunk. Gyakran elbizonytalanodunk azonban, hogyan is kell írni az ünnepek nevét. Tudjuk, hogy a tulajdonneveket nagy, a közneveket kis kezdőbetűvel írjuk. Szerencsére a magyar helyesírás egyértelműen kimondja: kis kezdőbetűvel írjuk az ünnepek, a nevezetes napok, a rövidebb-hosszabb időszakok, a történelmi események nevét: március tizenötödike, május elseje, az alkotmány ünnepe, karácsony, húsvét, anyák napja, a honfoglalás, a mohácsi vész, a szabadságharc, szilveszter, újév. Fontos elmondani, hogy az újév egybeírva csak január elsejét (1-jét) jelenti, viszont nem csupán boldog január 1-jét kívánunk, hanem a teljes évre szerencsét, bőséget biztosítanánk a címzettnek, ezért külön írandó a jelzős szerkezet a

8

kívánság során: boldog új évet kívánok! Kisbetűvel kezdjük még a népek, népelemek, népcsoportok és nyelvcsaládok nevét is: magyar, szlovén, orosz, palóc, szász, székely, indián, finnugor, germán, román. Ugyancsak kis kezdőbetűsek a vallásokhoz, felekezetekhez tartozást jelentő szavak: buddhista, katolikus, mohamedán, református stb. A tulajdonnevek helyesírása nem könnyű dolog, megkülönböztetünk személyneveket, állatneveket, földrajzi neveket, csillagneveket, intézményneveket, márkaneveket, címeket. Közös jellemzőjük, hogy minden tulajdonnevet nagybetűvel kezdünk: Szőke (családnév), de: szőke (hajszín); Mór (helységnév, személynév), de: mór (népnév). Másik jellemző vonásuk az állandóság, azaz nehezen változik meg írásképük. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonnevek egyes típusaiban vagy ragaszkodunk a történelmileg kialakult vagy a mai helyesírási sza-

bályok szerinti formákhoz. A családneveknél gyakori a hagyomány elve szerinti írásmód használata: Thököly, Werbőczy. Ma élő személyek is viselnek történelmi családneveket, esetükben az anyakönyvben rögzített alakot kell követni. A más nyelvekből átvett keresztneveinket mai köznyelvi kiejtésüket tükröztetve írjuk: Csilla, Betti, Klaudia, Zsanett, Artúr, Márió. A magyar helyesírásban a ch-t és az x-et a keresztnevekben és a becenevekben is megtartjuk: Richárd, Alexandra, Félix, Lexi. A szlovén ábécében nem szerepel az x, így ezeket a neveket ks-szel írják, de ha az illető nevét x-szel anyakönyvezik – és erre lehetőséget adnak a törvények –, akkor az illető élhet a joggal, miszerint ragaszkodik az anyakönyvbeli név használatához. Azonban, ha -i vagy az -s melléknévképző, az -ista és az -izmus főnévképző járul a tulajdonnévhez, kisbetűvel kell írnunk az egyelemű és összetett (egybeírt), illetőleg a kettős

(kötőjellel összekapcsolt) személyneveket: móriczi, mikszáthos, marxista. Ha a személynév két vagy több elemből áll, akkor viszont megtartjuk az eredeti nagy kezdőbetűket, és a név utolsó tagjához kötőjellel kapcsoljuk a képzőt: Széchenyi István-i (elképzelések). A -féle és a -szerű képzőszerű utótagot kötőjellel kapcsoljuk a személynevekhez, a név maga nagybetűs marad: Eötvös-féle, Wesselényi-féle, Munkácsy-szerű. A földrajzi nevek nyelvi fölépítése rendkívül változatos, ezért helyesírásukkal a közeljövőben foglalkozunk majd. A csillagok, csillagképek, bolygók, holdak nevét nagy kezdőbetűvel kell írni: Ikrek, Fiastyúk, Orion, Tejút, Merkúr, Plútó, Vénusz stb. A föld, hold, nap szavakat használhatjuk köznévi értelemben is a tulajdonnévi mellett. Ha a szót tulajdonnévként használjuk, nagybetűvel kezdjük: a Hold távolsága a Földtől. A mindennapi írásgyakorlatban azonban nem erőltetjük a tulajdonnévi szándékú szóhasználatot: földre szállt angyal, a hold világít, a nap melege.

Az intézménynevek általában több szóból állnak. A név alkotóelemeinek összetartozását az egyes részek nagy kezdőbetűs írása jelzi: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Könyvtár Lendva. A hivatalok, társadalmi szervezetek, oktatási intézmények, tudományos intézetek többelemű hivatalos, cégszerű nevében – az és kötőszó, valamint a névelők kivételével – minden tagot nagybetűvel kezdünk: Vám- és Pénzügyőrség. Gyártmányoknak, termékeknek, készítményeknek márkanévként használt elnevezését, annak minden tagját nagy kezdőbetűvel írjuk: Tomi (mosópor), Alfa Romeo (gépkocsi), Fabulon (arckrém). A tulajdonnevek gyakran válnak köznevekké. Ilyenkor már kis kezdőbetűvel írjuk őket, és az egykori tulajdonnév írásmódjától más tekintetben is eltérhetünk: röntgen, havanna; ferencjóska, háryjános. Az idegen írásmódot magyarossal cseréljük fel: aszpirin, szendvics. Kedves Olvasók! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .


Info borkultúra

Az aszú: a királyok bora, a borok királya Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Mai írásunk főszereplője az aszú lesz, melyről Voltaire francia filozófus a következőképpen vélekedett. „Annyi gyönyört, mint e bor, csak Isten képes nyújtani.” Ezen ital jelentőségére az is rámutat, hogy még a magyar nemzet himnuszában is megjelenik: „Tokaj szőlőves�szein nektárt csepegtettél.” Az aszú a túlérett, töppedt, aszalódott és a Botrytis nevű gomba segítségével nemes rothadáson átesett, nagy cukor- és savtartalmú szőlő, valamint az ilyen szőlő felhasználásával készült borkülönlegesség. Tokaj-Hegyalján, az ország északkeleti részén, vulkanikus kúpok sokaságából áll a Zemplén-hegység,

a tokaji aszú világhírű termőhelye. A történet szerint a tokaji aszút Szepsi Laczkó Máté protestáns lelkész „találta fel” és ajándékozta Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonynak húsvéti ajándékul 1631-ben. A sátoraljaújhelyi Oremus dűlőben a fenyegető hadiesemények miatt ugyanis novemberre halasztották a szüretet. A szőlő időközben túlérett és megindult a nemesrothadás, és e töppedt bogyókból készült bor elvarázsolta a korabeli jó borivókat. E váratlan bortörténelmi fordulat jelentőségét bizonyítja az is, hogy 1655-ben az országgyűlés már rendeletet hozott az aszú szőlő különválasztásáról és feldolgozásáról a Tokaj-Hegyalján. Az aszúszüretnek kétféle módja van. Az egyik esetben az aszúszemeket külön szedik le, a másik módszer szerint válogatás nélkül metszik le a teljes, aszúszemeket is tartalmazó fürtöket, és

nyomására mézszerű nedv szivárog a csap alatti kádba. Ez az eszencia az aszúszem lelke, amely rendkívül nagy, 45–65 tömegszázalékos cukortartalma miatt tulajdonképpen sosem erjed ki és csak évek múlva válik csodálatos aromájú gyógyitallá. Az aszúborkészítés mértékegységeként a Hegy-

tettek, a puttonyok száma alapján nevezték el az aszúkat 1-től 6 puttonyosig. A tokaji aszú különlegességét a sajátos, hosszan tartó érlelés tovább fokozza. Hosszú éveken át, hártyaképző élesztőkkel fedetten érlelik, így jön létre a nektáros ízvilág. Bár a köztudatba leginkább a tokaji aszú

ivódott be, e borkészítési eljárást ismerték a Kárpátmedence más bortermelő vidékeink is, mint például Ruszton. Ménesen, Aradhegyalján pedig kadarkából készült a vörös aszú. S végezetül jöjjön néhány történeti anekdota e nemes italról, amely egyházi és világi hatalmasságok csodálatát vívta ki az évszázadok folyamán. XV. Lajos francia királynak 1769-ben mutatták be Dubarry grófnőt, a hírneves Pompadour asszonyt. A király kegyencnőjét a II. Rákóczi Ferenctől kapott aszúval a következőképpen kínálta: „Ez a borok királya és a királyok bora!” Batsányiné Baumber Gabriella osztrák költőnő 1800-ban írta meg A Tokaji dicsérete című versét, amely így kezdődött: „Oh pompás Tokaji, te királyi bor!” Ezt a verset még Franz Schubert, a dalkirály is megzenésítette 1815-ben. A borok királyát, e nemes hungarikumot dr. Mercz Árpád írása alapján mutattuk be, amely a Magyar borkultúra című kötetben jelent meg.

a stúdióba a Lauder Javne közösségi óvoda nagycsoportosait is meghívtuk. A zsidó gasztronómia kedvelőinek is ajánlom a műsort: egy mesterszakács hanukai finomságokkal kedveskedik a nézőknek (M1 13.30). Szerdánként az M1 sugározza a Bosszú című amerikai filmsorozatot. A New York-i felső tízezer világában játszódó sztoriban egy társaságból kirekesztett férfi lánya bosszúhadjáratot indít többek ellen. A történet cselekményszövése nagyon bonyolult, izgalmas és kiszámíthatatlan (M1 20.15). Nemrégiben a Magyar Zsidó Múzeumban rendezett, az egykori zsidó olimpikonokról megemlékező kiállításról tudósítottam. A tárlaton szóba került Kodály Zoltán neve, aki az első olimpiai bajnok műkorcso-

lyázónőnek javasolta, hogy kűrjét zenére mutassa be. 120 éve született a híres zeneszerző, akinek évfordulóján a Hinni akarjuk, hogy még fölszáll a páva című dokumentumfilmet láthatják a nézők csütörtökön (Duna 15.45) Nagy rajongója vagyok

nyokat teszik közkinccsé e fellépők (Duna 18.35). Az Utódok reménysége 21 éve a közmédia zsidó vallási műsora, amely a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével közösen készül. A vasárnapi adásban még egyszer meg-

a valódi tehetségkutatóknak, amelyeken a fiatalok nemes versenyben mérik össze tudásukat. Ilyenkor láthatjuk, milyen színes, kiváló emberek járnak közöttünk itthon és külhonban. A Fölszállott a pávát különösen kedvelem, mivel a műsor révén a magyar folklór került reflektorfénybe. A szombati döntőben évszázadok tudását, az őseiktől örökölt hagyomá-

emlékezünk a Hanukáról, mivel ekkor van az ünnep utolsó napja. A műsorban köszöntjük a 90 éves Domán István főrabbit, ezen kívül a nyíregyházi hitközség életébe is bepillanthatunk. Bemutatjuk a szabolcsi főváros zsinagógáját, amelyben – a szokásoktól eltérően – a falakon figurális ábrázolás is található (M1 11.30).

a présházban válogatják külön. Az aszúszemeket kis kádban gyűjtik össze, amelyekből a saját súlyuk

alján a gönci hordót és a puttonyt használták. Egy gönci hordónyi musthoz 1–6 puttony aszúszemet

Morelli G.F.J.: Tokaji szüret. Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben.

Közmédia-javallat

Kocsi Zsolt heti ajánlója A Hanukának, a hit megújítási ünnepének közeledtével a heti műsorok között Kocsi Zsolt, az MTVA zsidó vallási műsorainak szerkesztő-műsorvezetője tallózik. Hétfőn a Rádiószínház adásában Psota Irén, a Nemzet Színésze válogat kedvenc műveiből. Psota Irén sokoldalú művészetét nagyra tartom, nemrégiben a Dunán a Ház a sziklák alatt című filmben csillogtatta meg kivételes tehetségét. (Kossuth Rádió, 13.05). December 11-én, kedden lesz Hanuka

harmadik napja, ennek tiszteletére az M1-en a vallási főszerkesztőség ünnepi ös�szeállítását láthatjuk. A műsor vendége Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija; a zenét a Budapest Klezmer Band élőben szolgáltatja. Mivel a Hanuka a fény és a szeretet ünnepe, s a gyerekek ilyenkor ajándékokat is kapnak, így

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .

9


Info december 7. péntek Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Ifjúsági műsor, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:25 St. Moritz: Alpesi sí, összetett, lesiklás, nők, 1. futam, 11:25 Hochfilzen: Biatlon, férfiak, 13:25 St. Moritz: Alpesi sí, összetett, lesiklás, nők, 2. futam, 14:25 Hochfilzen: Biatlon, nők, 16:00 Szeretem a futballt, ism., 16:30 Labdarúgó-összefoglalók, 17:25 St. Moritz: Alpesi sí, összetett, ism., 18:05 Hochfilzen: Biatlon, férfiak, ism., 20:00 Ki süllyesztette el a Bismarck hadihajót? – német dok. műsor, 20:50 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 21:20 Scott és Bailey – angol sorozat, 22:10 A próféta – olasz–francia film, 0:45 Mészárlás – Fülöp-szigeteki film.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 12:55 Esély, 13:30 Négy szellem, 14:25 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 14:55 Déltenger kincse – ausztrál sorozat, 15:50 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 16:35 MM, 23:45 Bébi a láthatáron 17:25 Jövő-időben, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén Péntek, 21:00 Prima Primissima 2012 – díjátadó gálaest, 23:45 Bébi a láthatáron – francia film, 1:15 Híradó, 1:25 Maradj talpon!

RTL Klub 8:20 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:50 Brandmánia, 13:25 Fókusz, 14:00 Pasik – magyar sorozat, 14:40 Gálvölgyi-show, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód, 20:15 Fókusz, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 22:35 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:35 Odaát – am. sorozat, 0:35 Reflektor, 0:55 Törzsutas, 1:30 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 10:55 EZO.TV, 12:00 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 14:00 Tények délután, 14:55 Árva angyal – mexikói sorozat, 15:25 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:25 Titkok hálójában – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Titkok hálójában – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:40 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 20:30 The Voice – Magyarország hangja, 22:00 Haláli zsaruk – am. sorozat, 23:00 Grimm – am. sorozat, 0:00 Tények este.

Duna Tévé 5:30–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Éretlenek – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 A világ metrói – dok. sorozat, 15:10 A világ metrói – dok. sorozat, 15:55 A Pireneusok a 22:15 A szerelem születése levegőből – spanyol dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Egy világfi Szegeden – magyar dok. film, 20:00 A karvaly csendje – francia sorozat, 20:50 Hírek, 20:55 Dunasport, 21:55 Kultikon, 22:15 A szerelem születése – francia film, 23:45 Küzdelem és Varázslat – dok. film, 0:30 Koncertek az A38 hajón, 1:20 Ismétlések.

december 8. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:25 A Hét, 14:20 Alpok–Duna–Adria, 14:50 Állatokról, emberekről, 15:20 A ker tben, 15:45 Village folk, 16:00 A turizmus új formái – francia dok. műsor, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:35 21:35 Szesz, szex és steksz Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:35 Szesz, szex és steksz – am. film, 23:15 Hírek, 23:45 Maribor 2012, 0:00 Reklámőrültek – am. sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:30 Az időn át, 6:40 Szlovének Olaszországban, 7:10 Különleges kínálat, 7:30 Szlovénia nézetei, 8:55 Quebec: Sífutó vk, csoportos, 9:55 Val d’Isere: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:25 St. Moritz: Szuper G, nők, 12:55 Val d’Isere: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 13:50 Hochfilzen: Biatlon, férfiak, 14:55 Hochfilzen: Biatlon, nők, 15:55 Szocsi: Síugró vk, 18:05 A csillagokkal játszunk, ism., 19:10 Quebec: Sífutó vk, férfiak, 20:40 A Carmina Slovenica koncertje, 22:25 Aritmia, 22:55 33/45 – zenés műsor, 23:50 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55-9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Summa, 12:35 Zöld Tea, 13:05 Tetőtől talpig, 13:30 Séf, 13:45 Valóságos Kincsesbánya – dok. film, 14:15 Zenés Advent Michael Bubléval és barátaival, 15:05 Az igazi Télapó – francia film, 16:40 Doc Martin – angol sorozat, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Férfit látok álmaidban – am.–spanyol film, 21:55 Szeretettel Hollywoodból, 22:25 MR2 Akusztik+ a Müpából, 23:40 Brooklyn törvényei – am. film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:25 XXI. század, 11:55 Házon kívül, 12:25 Autómánia, 13:05 Szeszélyes, 14 : 2 0 Sziklaöklű szerzetes – német sorozat, 15:25 Cobra 11 – német sorozat, 16:30 Ki a Télapó? – am. film, 18:30 22:10 Azték Rex – Az Híradó, 19:00 Fókusz őslény legendája plusz, 19:30 X-Faktor – Döntő, 22:10 Azték Rex – Az őslény legendája – am. film, 0:00 Született gyilkosok – am. film.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:00 Babavilág, 12:30 9 hónap, 13:00 Tűsarok, 13:30 Doki – am. sorozat, 14:30 Autóguru, 15:00 Sheena – am. sorozat, 16:00 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 17:00 Best of Stahl konyhája, 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt – am. film, 21:45 Keleti harc – am. film, 23:30 Fedőneve: Donnie Brasco – am. film, 1:50 EZO.TV.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:20 A főfelügyelő – am. film, 14:05 Hagyaték, 14:35 Táncvarázs, 15:30 Önök kérték!, 16:30 Édes ellenfél – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Fölszállott a páva, 21:00 Hogy volt?! 21:55 Színház az egész… – Komédiások – magyar sorozat, 22:50 Dunasport, 23:05 Napok, évek, századok, 0:00 MüpArt – 30Y – koncert, 1:30 Koncertek az A38 hajón.

december 9. vasárnap Szlovén Tévé

december 10. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:30 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Egészségünkre!, ism., 15:20 Gianni és a nők – olasz film, 17:00 Hírek, 17:15 Korszerű család – am. sorozat, 17:40 Találd ki, hogy ki jön ma vacsorára, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:05 Tito – a végrendelet utolsó tanúi – dok. sorozat, 21:05 Interjú: Jože Kozina, 22:00 A tekintet csábítása – dok. sorozat, 22:35 Hírek, 23:00 Ars 360, 23:15 Az anarchia fiai – am. sorozat, 0:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:10 Az időn át, 7:20 Glóbusz, 7:50 Turbulencia, 8:20 Percek a…, 8:55 Szeretem a futballt, 9:25 Val d’Isere: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 10:25 St. Moritz: Óriásműlesiklás, nők, 1. futam, 11:10 Hochfilzen: Biatlon, férfiak, 12:45 Val d’Isere: Műlesiklás, férfiak, 2. futam, 12:55 Szocsi: Síugró vk, 13:25 St. Moritz: Óriás-műlesiklás, nők, 2. futam, 15:20 Alpok–Duna–Adria, ism., 15:50 Szocsi: Síugró vk, nők, 16:25 Sportkihívás, 16:55 Maribor: Maribor – Lazio, labdarúgó-mérkőzés, 18:45 Labdarúgó-magazin, 19:15 Szlovének világszerte, 19:50 Lottó, 20:00 A 27. szlovén zenei napok nyitókoncertje, 20:55 City folk: Barcelona, ism., 21:25 Az örökkévalóságba – finn dok. műsor, 22:40 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Világ+Kép, 12:35 Telesport, 13:00 Mezei Futó Európa-bajnokság, 15:05 Angi jelenti, 15:35 Zegzugos történetek, 16:05 Múlt-kor, 16:35 Olimpia 2012 – London, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:30 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 22:15 Az ártatlanság ára – am. film, 0:15 MüpArt classic.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Trendmánia, 10:40 Teleshop, 11:35 Törzsutas, 12:15 Havazin, 12:50 Szeszélyes, 14:05 Kutyakomédia – am. film, 16:05 Bűnvadászok – olasz film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Harry Potter és a félvér herceg – angol film, 23:05 Szellemtanya – am. film, 0:55 Portré, 1:25 Tudorok – ír sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:30 EZO.TV, 12:00 Egészségmánia, 12:30 Borkultusz, 13:00 Stahl konyhája, 13:30 Én is szép vagyok, 14:00 Több mint TestŐr, 14 : 3 0 A kiválasztott – am. sorozat, 15 : 2 5 Monk – am. sorozat, 16:20 Hogyan 20:05 Dick és Jane trükkjei veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Dick és Jane trükkjei – am. film, 21:45 Frizbi Hajdú Péterrel – magyar talk show, 22:55 Hősök – am. sorozat, 0:55 EZO.TV.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 12:45 Holnap lesz fácán – magyar film, 14:05 Talpalatnyi zöld, 14:35 Hazajáró, 15:05 Hogy volt!?, 16:00 A repülés története – kisfilm, 16:20 Sziámi macska – magyar film, 18:00 Híradó, 18:25 Romániai Parlamenti és Szenátusi Választás, 18:30 Dunasport, 18:40 Nótázzunk!, 19:05 Önök kérték!, 19:30 Heti hírmondó, 20:10 A dunai hajós – magyar film, 1. rész, 21:05 Klubszoba, 22:00 Heti Hírmondó, 23:30 Dunasport, 23:45 Illés Lajos-emlékkoncert, 0:40 9 – A szám hatalma – am. film, 2:30 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, 14:40 Maribor 2012, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 A játék művészete, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:50 Jó reggelt, 14:15 Interjú, ism., 15:05 Ki süllyesztette el a Bismarck hadihajót? – német dok. műsor, ism., 16:00 A turizmus új formái – francia dok. műsor, ism., 16:55 Jó napot, Koroška!, 17:45 Helyes ötlet!, 18:10 Ez lesz a szakmám, 18:40 Mozartina – koncert, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 A Szlovén RTV gyermek- és ifjúsági énekkarának 55 éve, 20:55 A klasszikus zene ihletei, 21:00 Raszputyin – francia–orosz film, 22:45 A zsaru – francia sorozat, 0:10 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:25 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 14:55 Déltenger kincse – ausztrál sorozat, 15:50 A férfi a 23:25 Aranymet- legjobb orvosság – német sorozat, 16:40 MM, 17:25 Jövő időben, 17:40 szés Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 21:10 Kékfény, 22:10 Az Este, 22:45 KorTárs, 23:10 Híradó, 23:25 Aranymetszés, 0:25 Maradj talpon!, 1:15 Ismétlések.

RTL Klub 8:20 Reggeli, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro show, 12:50 Fókusz plusz, 13:25 Fókusz, 14:00 Pasik – magyar sorozat, 14:40 Gálvölgyi-show, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód – kvízshow, 20:15 Fókusz, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Dr. Csont – am. sorozat, 22:35 Showder klub, 23:40 PokerStars.net, 0:40 Reflektor, 0:55 Totál szívás – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:55 EZO.TV, 12:00 Könyvelő a pácban – am. film, 14:00 Tények délután, 14:55 Árva angyal – mexikói sorozat, 15:25 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:25 Titkok hálójában – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok – reality-show, 20:30 Aktív, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Lángoló Chicago – am. sorozat, 22:30 Esküdt ellenségek: Los Angeles – am. sorozat, 23:30 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:30 Tények Este, 1:05 EZO.TV, 2:05 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Napirend előtt, 13:00 Kapcsoljuk az országházat, 16:30 Térkép, 17:00 Magyar történelmi arcképcsarnok, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Tálentum, 19:40 Liszt Ferenc 17:00 Magyar törté- – magyar–német–olasz– nelmi arcképcsarnok francia–angol sorozat, 20:35 Hírek, 20:45 Új Eldorádó II. – magyar dok. film, 22:35 Kultikon, 22:50 Sportaréna, 23:20 Koncertek az A38 hajón, 0:10 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .


Info december 11. kedd

december 12. szerda

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Ars 360, A játék művészete, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Pitypang, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó 23:35 A normannok óra, 18:00 Infodrom, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Nyíltan, 21:00 Szlovénok az Atlanti-óceánon túl – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 A normannok – angol dok. sorozat, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Jó reggelt, 14:10 Aritmia, 14:45 Az én Szlovéniám, ism., 16:30 City folk, ism., 16:55 Hidak: Pitypang, ism., 17:30 A tekintet csábítása, ism., 18:00 A hírnök, 18:30 A szlovén vízkör, 18:55 Hollywood hangja – osztrák dok. műsor, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Történetek és novellák a 19. századból – francia sorozat, 21:00 Ezazene – zenés sorozat, 21:30 Egyszerűen a szerelemről – dán film, 23:15 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Hanuka, 14:25 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 14:55 Déltenger kincse – ausztrál sorozat, 15:50 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 16:40 MM, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 22:05 Az Este, 22:40 II. Károly szenvedélyes élete – angol sorozat, 23:40 Hírek, 23:55 Barangolások öt kontinensen, 0:25 Ismétlések.

RTL Klub 8:20 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:50 Törzsutas, 13:25 Fókusz, 14:00 Pasik – magyar sorozat, 14:40 Gálvölgyi-show, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 22:35 Döglött 19:10 A Kód, 20:15 Fókusz, 20:55 akták Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Castle – am. sorozat, 22:35 Döglött akták – am. sorozat, 23:35 XXI. század, 0:10 Reflektor, 0:25 Ments meg! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:55 EZO.TV, 12:00 Királyi zűr – am. film, 14:00 Tények Délután, 14:55 Árva angyal – mexikói sorozat, 15:25 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:25 Titkok hálójában – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok, 20:30 Aktív, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Az idegen 2. – Sötét hajnal – am. film, 23:20 Aktív, ism., 23:50 Tények Este, 0:25 EZO.TV, 1:25 Tiszta lap – magyar film.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:10 Zebra, 16:30 Térkép, 17:00 Magyar történelmi arcképcsarnok, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Magyar elsők, 19:20 Kézjegy, 20:05 Szálka, hal nélkül – magyar sorozat, 20:45 Hírek, 20:50 Dunasport, 21:00 Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford – am. film, 23:30 Kultikon, 23:50 Koncertek az A38 hajón, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Szlovénok az Atlanti-óceánon túl – dok. film, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Glóbusz, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Jó óra, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Bejrúti szálloda – libanoni film, 21:40 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Zenés est, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:45 Jó reggelt, 14:20 Idegenforgalmi műsor, 14:50 Szombat délután, ism., 16:20 Állatokról, emberekről, 16:45 A kertben, 19:25 Unterhaching – 17:15 Európai magazin, ACH Volley 17:30 Maribor 2012, 17.55 Isztambul: Úszó vb, 19:25 Unterhaching: Unterhaching – ACH Volley, röplabdamérkőzés, 21:25 Lottó, 21:30 Sportkihívás, 22:00 Aranyfüst, 22:35 Az apámért – izraeli film.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 14:20 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 14:50 Déltenger kincse – ausztrál sorozat, 15:45 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 16:35 MM, 17:25 Jövő időben, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:00 Bábel, 22:00 Az Este, 22:35 Summa, 23:05 Múlt-kor, 23:30 Híradó, 23:45 Történetek a nagyvilágból, 0:15 Ismétlések.

RTL Klub 8:20 Reggeli 11:45 Asztro show, 12:50 Trendmánia, 13:25 Fókusz, 14:00 Pasik – magyar sorozat, 14:40 Gálvölgyi-show, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód, 20:15 Fókusz, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Házasodna a gazda, 22:45 Házon kívül, 23:20 Reflektor, 23:35 Otthon, biztonságban – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:15 Milly, maradj velem! – am. film, 14:00 Tények Délután, 14:55 Árva angyal – mexikói sorozat, 15:25 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:25 Titkok hálójában – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok, 12:15 Milly, maradj velem! 20:30 Aktív, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Kettős ügynök – am. sorozat, 22:30 Ügyféllista – am. sorozat, 23:30 Én is szép vagyok, 0:00 Tények este, 0:35 EZO.TV.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Éretlenek – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Az állatok világa, 15:30 Mesélő cégtáblák, 16:00 Kalmár János szobrászművész – portréfilm, 16:30 Térkép, 17:00 Magyar történelmi arcképcsarnok, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Tálentum, 19:40 T.I.R. – olasz sorozat, 20:45 Hírek, 20:50 Dunasport, 21:00 Selyem – kanadai–francia–olasz film, 22:40 Kultikon, 23:00 Koncertek az A38 hajón, 23:55 Ismétlések.

december 13. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:10 Selma – dok. műsor, 12:30 Fekete-fehér idők, 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:20 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Panoptikum, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .

December 6-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:30 Jó reggelt, 14:00 Pokljuka: Biatlon vk, férfiak, 16:05 Találd ki, hogy ki jön ma vacsorára, ism., 17:00 A szlovén vízkör, 17:25 Az egyetem, 17:55 Isztambul: Úszó vb, 20:30 A lóhere, 20:35 Nők a hatodik emeletről – francia film, 22:20 Gandzsa – am. sorozat.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 14:25 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 14:55 Déltenger kincse – ausztrál sorozat, 15:50 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 16:40 22:40 Nemzeti Nagyvizit MM, 17:20 Szerencse Híradó, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 DTK, 21:35 Munkaügyek – IrReality Show – magyar sorozat, 22:05 Az Este, 22:40 Nemzeti Nagyvizit, 23:10 Négy szellem, 0:05 Híradó, 0:20 Angi jelenti, 0:50 Ismétlések.

Nagyító alatt: a Lendva-vidék földgázkészleteinek hasznosításával kapcsolatos kérdések (ismétlés: csütörtökön 17.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 7-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 8:20 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:50 Havazin, 13:25 Fókusz, 14:00 Pasik – magyar sorozat, 14:40 Gálvölgyi-show, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – A szerelem diadala – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában – magyar sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód, 20:15 Fókusz, 20:55 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Wasabi – Mar, mint a mustár – francia–japán film, 23:25 Brandmánia, 0:00 Reflektor, 0:15 Ments meg! – am. sorozat, 1:15 Infománia.

TV2

Hidak: benne riportot láthatnak az idei Évbúcsúztató című gálaműsorunkról (az ismétlés elmarad) December 11-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Rex felügyelő – német sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Árva angyal – mexikói sorozat, 15:25 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:25 Titkok hálójában – mexikói sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:30 Családi titkok, 20:30 Aktív, 21:00 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:30 Az iskoláját! – am. film, 23:15 Aktív, 23:45 Tények Este, 0:20 EZO.TV, 1:20 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:20 Éretlenek – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Szafari – dok. sorozat, 15:30 Magyar elsők, 15:45 Hinni akarjuk, hogy még felszáll a páva… – dok. film, 16:30 Térkép, 17:00 Magyar történelmi arc21:00 Egy pikoló világos képcsarnok, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:15 Tálentum, 19:45 Vízivárosi nyár – magyar sorozat, 20:40 Hírek, 20:45 Dunasport, 21:00 Egy pikoló világos – magyar film, 22:20 Kultikon, 22:40 MüpArt Classic, 0:25 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Pitypang: gyermekműsor, benne az 1. Sz. Lendvai KÁI elsősei süteményt sütnek, ajándékot csomagolnak és üdvözlőlapokat készítenek (ismétlés: kedden 16.55-kor a Szlovén TV II. csatornáján) December 12-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik Iskolapad című rovatunk (az ismétlés elmarad) December 13-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: dr. Filkor Márton leszármazottai (az ismétlés elmarad) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2012. december 4-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Számvivő Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, legalább 5 év munkatapasztalat, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2012. december 13.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

A Kulturális közérdek megvalósításáról szóló törvény (az SzK Hivatalos Lapja, 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011. sz.) 36. cikke, valamint a Galerija–Muzej Lendava / Galéria–Múzeum Lendva közintézet alapításáról szóló rendelet (az SzK Hivatalos Lapja, 45/09. sz.) 13. cikkelye alapján Lendva Község Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottsága

pályázatot hirdet a Galerija–Muzej Lendava / Galéria–Múzeum Lendva közintézet

igazgatói munkakörének betöltésére Igazgatónak a Szlovén Köztársaság azon állampolgára nevezhető ki, aki a törvényben meghatározott általános feltételek mellett az alábbi feltételeknek is megfelel: - társadalomtudományi vagy humán irányzatú egyetemi végzettség - ismeri az intézet munkaterületét és vezetői készséggel rendelkezik - legalább 5 év munkatapasztalattal rendelkezik, ebből 3 év vezetői beosztásban - a szlovén és a magyar nyelv aktív ismerete - legalább egy világnyelv aktív ismerete. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell a galériai és múzeumi tevékenység vízióját. A kinevezés 5 évre szól. A pályázók kérvényüket a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratokkal együtt a pályázat közzétételétől számított 8 napon belül küldjék a következő címre: Lendva Község Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottsága, Fő utca 20., 9220 Lendva. A pályázókat az eredményről a kinevezési folyamat lezárását követő nyolc napon belül értesítjük. Lendva Község Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottsága

12

December 6-a és 12-e között Lendvai Plébánia Csütörtökön a Mikulás meglátogatja a szófogadó gyerekeket. A fiatalok gazdag programmal készülnek, bábjátékkal és a gyerekkórus ének­lésével. A mikulásjárás 18.00 órakor kezdődik. Petesházán szombat reggel 9.00 órakor kezdődik a karácsonyi gyóntatás, 11.00 órakor szentmise lesz. Szombaton 10.00 órától délig gyakorlatok a ministránsok részére. Völgyifaluban szombaton 14.00 órakor kezdődik a betegek gyóntatása otthonukban, majd 16.00 órakor a kápolnában lesz gyóntatás és szentmise. A következő vasárnap advent második vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombat 11.00 órakor Petesházán, 16.00 órakor Völgyifaluban lesz szentmise. 18.00 órakor Lendván lesz szentmise a családok részére. Megjelent a Lüktető élet új száma. A sekrestyében kapható a Mari­ janski koledar, Katolikus Kincses Kalendárium és katolikus falinaptár. A hit évében készültek különleges gyertyák is, amelyeken mindkét nyelven (szlovénul és magyarul) megtalálható hitvallásunk.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, pénteken 8.00 órakor. Pénteken 8.00 órakor a betegek meglátogatása, 17.30-kor ima a legszentebb előtt. 18.00 órakor Dobronakon, 19.00 órakor Zsitkócban lesz szentmise. Szombaton, december 8-án 9.00 órakor Strehovcin, 16.00 órakor Radamosban, 18.00 órakor Dob­ ro­nakon lesz szentmise. Vasárnap 8.00, 10.00 és 11.30 órakor lesz szentmise Dobronakon.

Evangélikus Egyház Advent minden vasárnapján 10.00 órai kezdettel lesz Lendván istentisztelet.

Református Egyház December 9-én 10 órakor Szent­lász­ lón lesz istentisztelet.

figyelmükbe •December 8., szombat 10.00–16.00 óráig, •Waldorf óvoda, Muraszombat •Karácsonyi vásár bábelőadással és műhelymunkákkal •December 9., vasárnap 14.00 óra, •Domonkosfa, faluotthon •Kis-Kerka menti zenés találkozó •December 12., szerda 18.00 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Griff Bábszínház: Hóhullásban 3 (Népek Karácsonya) című magyar gyermekelőadás Belépődíj: 2 euró

apróhirdetés •Lendván eladó lakóház (1/2 ikerház, pince + földszint + 1. emelet, kb. 120 m2) udvarral. Érdeklődni: tel. 041-726-465. •Eladó 6 fiókos mélyhűtő, valamint kúpos fahasogató gép. Érdeklődni: tel. 041-327-767. •Lendvahegyen, csendes, szép helyen gyönyörű kilátással eladó hétvégi ház (hőszigetelt, aszfaltos út, központi fűtés, 7 személyre alvóhely, klimatizált) 24,5 ár területtel és erdővel. Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070-471-816. •Eladó autó utánfutó, 2,10 m hosszú és 1,1 m széles, új ponyvatetővel. Ára: 550 euró. Érdeklődni: tel. 070-471-816. •Eladók sörétes, hosszúcsöves automata vadászpuskák (Magnum Remington), amerikai Ruger 30–06-os katonai távcsővel, piros-zöld ponttal és töltényekkel. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070-471-816. •Eladó csempevágó 220 V-os villanymotorral, 200 literes villanyés központi fűtésű bojler, egy kazán központi fűtéshez olaj- és gázégővel, valamint konyhabútor. Érdeklődni: tel. 040-976-215.

Temetkezési Vállalkozás

•Eladó 3 éves, keveset használt és jó állapotban lévő Husqvarna motorfűrész 45–50 cm-es lappal. Ára: 250 euró. Érdeklődni: tel. 05-995-2064.

Értesítem Önöket, hogy 2012. március 1-től átvettem a temetkezési szolgáltatás végzését a Komunala Kft.-től. A szolgáltatást változatlan címen, a lendvai irodában rendelhetik meg.

•Eladó 1 éves, keveset használt, nagy, damilos Kawasaki kasza. Ára: 300 euró. Érdeklődni: tel. 05-995-2064.

Ügyelet: 070 556 179 070 559 679 Temetkezési Vállalkozás, Timea Soos s.p. Völgyifalu, Fő u. 40.

•Vágásérett éger-, tölgy-, akácerdőt vásárolok korrekt fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/70-4195401.

•Vásárolnék jó állapotban lévő IMT 539-es traktort. Tel: 040607-946.

•Forgalomból kivont járműveket, gépeket vásárolok készpénzért. Érdeklődni: tel. 0036/70-4195401.

A dobronaki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szeretettel meghívják Önt a

XI. KARDOS-ESTRE, amely 2012. december 9-én, vasárnap 16 órakor lesz a Dobronaki Művelődési Házban. Kellemes szórakozást kívánunk!

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .


Info Meseóra a Lendvai Könyvtárban:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hogyan készül a Télapó a karácsonyra? A decemberi magyar meseórán a gyerekekkel belekukkantunk a Télapó ünnepi mindennapjaiba. Aki eljön, megtudhatja, hogyan készül a Télapó a karácsonyra, miképp szállítja az ajándékokat, meglátja, hogy kik segítenek neki, de természetesen azt is, hogy milyen gondokba ütközhet a várva várt Télapó ajándékosztás közben. És mivel karácsonyra a könyvtárban is kell karácsonyfa, ezért ezt együtt fogjuk majd feldíszíteni a mese után. Várunk benneteket tehát a meseórára kedden, 2012. december 11-én 16.30-kor!

Kedves gyerekek! A Lendvai Könyvtár csütörtökön, 2012. december 13-án 10 órakor szeretettel vár benneteket a lendvai Színházés Hangversenyterembe, ahol a Szeleburdi Meseszínház tart számotokra ünnepi mesekoncertet. Gyertek a szülőkkel, nagyszülőkkel és énekeljünk együtt! A részvétel ingyenes.

Fehér Ludvik (1967–2012)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, komáknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága apám, fiam és testvérünk temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére és a kórház részére adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk mag. Štihec Simon plébános úrnak a gyászszertartásért, a radamosi tűzoltóegylet elnökének a búcsúbeszédért, valamint a többi tűzoltónak, a radamosi imádkozóasszonyoknak az imákért, az énekesasszonyoknak a gyászénekekért és a Soós Temetkezési Vállalatnak a szolgáltatásért. Köszönet mindazoknak, akik drága halottunkat oly szép számban elkísérték utolsó útjára. Gyászoló leánya, Vivien, édesanyja, valamint testvérei, Marika és Laci családjukkal Radamos, 2012. november 30-án

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Lendvai Könyvtár

Képviselői fogadóórák Értesítünk minden érdeklődőt (nemzetiségi, önkormányzati és egyéb szervezetet, intézményt, valamint ügyfelet), hogy Göncz László magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő december folyamán a következő menetrend szerint tart képviselői fogadóórát: HODOS: hétfőn, 2012. december 10-én 10.00 és 10.45 óra között a Hodos Községi MNÖK székhelyén, Hodos 52.; DOMONKOSFA: hétfőn, 2012. december 10-én 11.00 és 11.45 óra között a Šalovci Községi MNÖK székhelyén, Domonkosfa 67.; PÁRTOSFALVA: hétfőn, 2012. december 10-én 12.00 és 12.45 óra között a Moravske Toplice Községi MNÖK székhelyén, Pártosfalva 67.; LENDVA: – ügyfélfogadás – Az illetékes referens munkanapokon 8 és 11 óra között, valamint 13 és 15 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére, péntekenként csak délelőtti ügyfélfogadás van. – találkozási lehetőség a képviselővel a referenssel történő egyeztetés szerint

A lendvai képviselői iroda telefonszáma: 02 620 36 00 fax: 02 575 1 419 e-mail: gabriela.sobocan@lendava.si

Kertészet, virágüzlet és temetkezési szolgáltatások Ladislav Kiš s.p., Lendvai út 29., Pince

Elérhetők vagyunk a nap 24 órájában a hét minden napján.

Telefon: 02/578-97-33 vagy 041-346-790

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .

Ahol te vagy, nincs lámpa vagy napfény, de a mosolyod a szívünkben él. Senki sem tudja, hogy nagyon fáj, ha arra gondolunk, hogy váratlanul, oly hamar itt hagytál.

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk és dédapánk,

Virágerdő sűrűjében Pihen egy szív csendesen, Rég nem dobbant családjáért, Messze vitted, Istenem, Telhetnek a hónapok, Múlhatnak az évek, Mi örökké szeretünk És nem feledünk téged.

Kepe József

(1924–2012)

temetésén részt vettek, adományaikkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, a völgyifalui énekeseknek a megható gyászénekekért, a lendvai Idősebb Polgárok Otthona dolgozóinak és lakóinak, az 1. Sz. Lendvai KÁI igazgatónőjének a búcsúbeszédért, valamint a tűzoltóknak a díszőrségért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet.

névnapsoroló December 7-től 13-ig Péntek – Ambrus Szombat – Mária Vasárnap – Natália Hétfő – Judit Kedd – Árpád Szerda – Gabriella Csütörtök – Luca

időjárás A hét végére borult idő várható gyenge havazással.

A gyászoló család

Képviselői Fórum A Szlovén Köztársaság Országgyűlése Magyar Nemzetiségi Képviselői Iroda, Lendva Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a soron következő általános képviselői fórumra, amelynek keretében – általános és nemzetiségi szemszögből – értékeljük a jelenlegi társadalmi helyzetet. A fórumra hétfőn, 2012. december 10-én 18.00 órakor kerül sor Dobronak Község székházának üléstermében (Dobronak 297.). Számítunk minden kedves érdeklődő részvételére! Göncz László (országgyűlési képviselő)

13


Info „A” lajtorja

Humor Éjfél után a rendőr megállít egy autóst, aki elég gyorsan vezetett. – Hová siet ennyire? – Előadásra megyek. Témája: Az alkohol káros hatása. – Tényleg? Az éjszaka kellős közepén? Ki tartja ezt az előadást? – A feleségem. A villamosmegállónál a skót felszól a kalauznak: – Mennyibe kerül az utazás a vasútállomásig? – Négy penny. – És félútról? – Két penny. A skót persze nem száll fel, hanem rohan a villamos után. Amikor már lefutott vagy öt megállónyit, nagyon ki van készülve, így ismét megkérdezi a kalauzt: – Most mennyibe kerül az állomásig? – Hat penny. – Az hogy lehet? Azt mondta, hogy félútról csak két penny! – Igen, de a vasútállomás az ellenkező irányban van. Nemrég temették el a férfi anyósát. Kimegy a temetőbe megnézni, hogy minden rendben van-e a sírnál. Látva a nem messze sugdolózó és őt figyelő öreglányokat, jó hangosan elkezd sóhajtozni: – Jaj, miért haltál meg, anyósok legjobbika! Bárcsak feltámadnál! Ebben a pillanatban egy vakond elkezdi túrni a földet. Látva a mozgást, azonnal elfeledkezik a leső öreglányokról. Rátapos a vakondtúrásra, miközben ezt mormogja: – Na, annyira komolyan azért nem gondoltam! Elkapnak a rendőrök egy betörőt, amint az éjszaka közepén nagy zsákkal jön ki egy kis üzletből. Kérdezik tőle: – Miért pont ezt az üzletet rabolta ki? – Ez volt a legközelebb. Tudják, amilyen alakok vannak a mai világban, nem akartam sokáig őrizetlenül hagyni a lakásomat.

14

Ingyenes adventi hangverseny Lendván a Színház- és Hangversenyteremben december 15-én 19 órakor; fellép a

1

2

Szintén

4

3

Feszítő

4

Folyadék Vizsgára tanul

1

Remekmű része!

3

Oxigén Tisztségviselő

5

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Viharos érzések ébrednek Önben, ami meglepi a környezetét, hiszen ilyesmihez nincsenek hozzászokva.

Francia író (Boris) Magyarország röv.

Kálium Édesség Papírra vet

Vissza: aroma

Ernő fél! Az atomi tömegegység jele

Láb része Értékes kártyalapja

Zokogás

Az a személy

Hölgyeken Nitrogén, hidrogén Vissza: pénzt ad ki

Menekülne Derékszíjak

Méter Vízben puhítja Tűzgyújtó eszköz

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Szenvedélyes együttlétre számíthat kedvesével. Lepje meg szerelmét, alakítsa át otthonát szerelmi fészekké!

Kulcsdarab!

Origó

Rák Jún. 22. - júl. 22. Jó ideje keményen dolgozik, ezért néha már igazán fáradtnak érzi magát. Vegyen ki pár nap szabadságot!

Ilyen kérdés is van Ő. T. Z. Kelvin

Alkar közepe!

Magad

-ra párja

Pionír

Tiltás

Urán

I

Névelő

Sugár jele

S

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Kezdő borpalackozási tanfolyam indul. A szerencse Bogdán Marika csentei olvasónknak kedvezett. Az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje december 17. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Lázár Lenke magyartanár Az ideális férfi? • Aki elvisel minden rigolyámmal együtt. Álomutazás? • Felfedezőút egy elveszett civilizáció nyomában. Álomszakma? • Állatorvos vagy régész. Ha sport, akkor... • Atlétika(nézés), séta. Ha lazítás, akkor... • Baráti kör. Ha étel, akkor... • Nehezen választok, mert imádok enni. A legjobb viszont az, ha valaki szeretettel készíti el azt, amivel kínál. Annak az ételnek nemcsak íze van, de bűbája is. Ha ital, akkor... • Víz, tea, házi pálinka. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Rétes, diós kalács, fagyi, csokis különlegességek. Kedvenc ruhadarab? • Bármi, ami kényelmes… Kedvenc író, könyv? • Sok van…

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Szereti, ha le van terhelve, de a kapkodásnak most kellemetlen következményei lehetnek.

Félsz!

L. T. B.

2

5

Az elején elillan!

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Megvan Önben az a képesség, hogy azonosuljon másokkal. Emiatt munkatársai szívesen megosztják Önnel gondolataikat. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Úgy érzi, szándékosan provokálják, de ez valójában csak kedvese önállósodási törekvéseinek első lépése. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Megnyugtatja, hogy pénzügyeit sikerült átláthatóvá tenni és így végre nyugodtan tervezhet a következő időszakra. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Az előző, talán nem olyan kellemes hónapokat, heteket most egy kellemesebb időszak fogja felváltani. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ötletei annyira eredetiek, hogy ezzel először összezavarja környezetét, majd ők is szárnyakat kapnak.

Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Hát… Én a klasszikus rajzfilmeket kedvelem és rengeteg van belőlük… Kabala, amulett? • Minden alkalomra más. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Igen, a Sorsban. Legjobb tulajdonsága? • Nagylelkűség, vidámság. Legrosszabb tulajdonsága? • Túlzott nagylelkűség, szétszórtság, következetlenség… Ha tehetné, a világban eltörölné... • A butaságot és a közönyt.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Új munkahelyi pozícióra számíthat. Használja ki az időt, hogy jobban belelásson a munkafolyamat egészébe! Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Kavarognak Önben az érzések, ezért legszívesebben kikapcsolná őket és csak az eszével hozna döntéseket. Halak Febr. 20. – már. 20. Egy korábbi csalódása mélyen meghatározza a jelenlegi szerepét. Tanuljon meg jobban bízni partnerében!

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .


Lendva város 820 éve

A műkedvelő színházi élet Kepe Lili

Lendva művelődési életében évtizedeken át meghatározó szerepet játszott az amatőr színjátszás. Annak ellenére vagy talán éppen azért, hogy a város földrajzi helyzetéből adódóan távol található a színházi élet központjaitól, a lendvaiak mindig szívügyüknek tekintették az amatőr színházi életet. A Muravidéken élő magyarság számára a kisebbségi sorsba kerülés miatt még fontosabb volt a magyar nyelvű színjátszás ügye. A két háború közötti húsz év során Lendván és néhány faluban volt némi műkedvelő tevékenység, ami színdarabok bemutatásából állt. Írásbeli dokumentáció azonban alig található erről, csupán fényképek maradtak az utókorra. Csak a Lendván játszott darabokról maradt írásos bizonyíték, de ezek főleg arra utalnak, hogy az akkori állami szervek igyekeztek megakadályozni a magyar nyelvű műsorok bemutatását. Így történt az első úttörők előadásával is, a lendvai zsidó ifjak színjátszóival. A színjátszócsoport 1926-ban többször bemutatta az „Iglói diákok” című színművet, annak ellenére, hogy színrevitelét a hatóságok megpróbálták megakadályozni. Aztán a Lendvai Önkéntes Tűzoltóegylet 1927-ben engedélyt kért a „Noszty fiú esete Tóth Marival” című darab előadására. A járási főszolgabíró azt a választ adta, hogy azt az állam nyelvén – tehát szlovénül – kell előadni. A határozat ellen a tűzoltóság fellebbezett a maribori illeté-

kes hivatalhoz, amely olyan darabokat. A színjátszókat megújult, és a „Nagymama” megoldást szabott ki, hogy az önkéntes tűzoltóegylet című háromfelvonásos vígugyanazon a napon, amikor és az ifjúsági szervezet irá- játékot mutatta be. Aztán a magyar nyelvű előadás nyította. jött a „Közös lakás”, aztán lesz, kell egy szlovén nyelA háború utáni első da- az „Amit az erdő mesél” vű is. Így került színre az rabot, a „Kidőlt a májusfa” és 1958-ban a „Liliomfi”. említett darab. Ennél fogva című színművet Horváth És ahogy ez a műkedvelés a magyar amatőr színját- István és Horváth József taní- területén szokott lenni, köszóknak szlovén nyelvű sze- tók rendezték. A színdarabot vetkezett egy kis szünet. A repeket is kellett játszaniuk nem csak a lendvaiak látták, hatvanas évek közepe táján ahhoz, hogy anyanyelvükön hanem szerepeltek a környe- bukkantak újra fel, Varga művelődhessenek. De ez sem tartott sokáig, a magyar nyelvű színjátszás szünetelni kezdett, mert az 1929. évi diktatúra az ilyen előadásokat ellenezte. Majdnem egy évtized telt el, míg Lend­ ván újra színmű bemutatására került sor. A „Beleznai as�- A hatvanas és hetvenes évek lendvai színjátszásának egyik központi szonyok” című alakja, Toplak Ferenc (jobbról) a színpadon. darabot mutatták be 1938-ban, amelynek ző falvakban is. Aztán követ- László rendezővel bemutata díszletét Pandur Lajcsi kezett a „Juhászlegény” és az ták a „dr. Szabó Juci” című festőművész készítette. „Iglói diákok” című darab. színdarabot. Ezzel a színműA visszacsatolás után, 1955-ben Bokros Károly ve- vel nem csak a muravidéki 1942-ben a „Ludas Matyi” zetésével a színjátszócsoport falvakat járták be, hanem a című színműkülönböző szlovet tanulta be véniai amatőr a lendvai szín­ színházi szemjátszócsoport, léken is részt melyet többvettek. De a köször is nagy vetkező darabsikerrel mubal még nagyobb tatott be. A sikert értek el, második világez az „Apuci, háború után, anyuci, babuci” 1945-től 1970című vígjáték ig Lendván volt, amellyel elélénk színjátjutottak a Szloszóélet folyt. vén Köztársaság A bemutatott szintjén szerveszínművekről zett színjátszók 1957-ig ninszemléjére is. csenek pontos A hatvanas leírások, itt is évek második csak a fénykéfelére megnyílt pek és néhány az anyanemzet egykori amafelé a „határáttőr színész valkelő”. A lendvai lomása alapján színjátszók ellehet felsorolni A második világháború után, 1945-től 1970-ig kezdték magyara bemutatott Lendván élénk színjátszóélet folyt. országi vendég-

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .

szerepléseiket a határmenti falvakban. Az újabb nagy sikert a Szabó Ferenc rendezte „Mintaférj” című darab hozta, amelynek két kiváló szereplője volt: Berden Magda és Toplak Ferenc. Később a szereplőkből lettek a rendezők, a színművekben pedig újabb dicséretes színészekkel találkozhatunk, például Svarda Margittal, Toplak Istvánnal, Gerencsér Sándorral, Matkó Milánnal. Ezek után nem szabad csodálkozni, hogy a lendvai MNMI keretében az utóbbi tíz esztendőben nagy sikereket ért el a DiáXínpad, a Carpe Diem és a többi gyermekszínjátszó, a Bánffy Társulat és az Egy&Más Vándorszínház. Mess Atilla szabadkai színművész vendégrendezőként minőségi tekintetben majdhogynem „hivatásos” társulatokat alakított ki. Ehhez bizonyára hozzájárult a Makovecz Imre által tervezett úgynevezett „színháztermünk” is. Igen, vannak színjátszócsoportok, amelyek képesek arra, hogy olyan intenzíven dolgozzanak együtt, hogy felfigyeljenek rájuk, meghívásokat kapnak, fesztiváldíjasok legyenek. Elérhetik azt, hogy az adott város előbb-utóbb a magáénak érzi őket. Nagyon sokféle módja van a kitörésnek egy amatőr színjátszó számára, és az, hogy valaki amatőr színjátszó, az nem zárja be sehova. Sőt, éppen hogy kinyitja előtte azokat az ajtókat, ablakokat, amelyekről előtte esetleg nem is tudta, hogy léteznek. A művészet különben is össznépi lelki program: aki kreatív, művészeti tevékenységet végez, az csak jót tesz vele magának és másoknak is, és így előbbre juthatunk. Arról nem is beszélve, milyen értékteremtő erővel bír a mi kis közösségünk, s hogy aki része, az eleve gazdagodik, miközben gazdagítja a környezetét is. Ezt pedig a városnak meg kell becsülnie!

15


Kultúra

Bach, Cage és tangók Igencsak tömörítve így lehetne meghatározni Marko Hatlak tangóharmonika-szólista szombat esti repertoárját, mely nem nélkülözte a kísérletezést és a kortárs zeneszerzők extravagáns alkotásainak

közti ideális egyensúlyról gondolkodom. Azt a zenei testamentumot jelenti, amelyhez újra és újra vis�szatérek – fogalmazta meg a nagy német zeneszerzőhöz fűződő viszonyát Marko Hatlak a koncert

Marko Hatlak igazi virtuóza a harmonikának. hangszeres megszólaltatását kísérő elemeket sem. – Bach számomra valami különöset jelent, amikor a tiszta szépség és az átadott szeretet, valamint a hihetetlen strukturális fésültség

16

elején a Lendvai Zsinagógában. Majd következett a koncert, melyben J. S. Bach műveinek harmonika-átiratait hallhattuk, lenyűgöző hangszeres tudással, a hangoknak és futamoknak

a csembaló-hangokig kitáruló zuhatagával. Az est következő részében egy finn zeneszerző, Jukka Tiensuu művét hallhattuk, majd John Cage-nek, a 20. század egyik kimagasló zeneszerzőjének Dream című műve következett, melyben vizuálisan is érzékelhetővé váltak a szünetek helyén lévő, nem a sípokon, hanem a fújtatóból szabadon távozó hangok funkciói. Az est hátralévő részében könnyebb témákat hallhattunk, jobbára tangószámokat, illetve azok átiratát. Astor Piazzolla három száma is elhangzott, majd Richard Galliano szintén három műve. A ráadásban a Liber­tan­ go felvezető taktusai után Vlado Kreslin Ki helyett nyílik a virág? (Namesto koga roža cveti?) akkordeonfelvezetése következett, majd még egy kis tangó, mely a koncert végét jelző szám is volt: ezt követően a kis számú közönség már állva tapsolta meg a művészt. -ce

„Dante olvasása után” Péter Zoltán régi ismerőse a lendvai közönségnek. A vajdasági származású zongoraművész hétfői koncertjén Liszt- és Debussy-

mellyel a reneszánsz hangulat teljessé lett. A címadó mű után Debussy Holdfény című alkotása átvezető volt az impresszionizmussal is

Péter Zoltán a zongoránál. művek voltak hallhatók. Mesterfokon! A „Dante olvasása után” című Liszt-mű nem tartozik a mester legnagyobb alkotásai közé, talán éppen ezért választotta a „műsor vezérgondolatául” is szolgáló mű mellé az előadó Debussyt,

kacérkodó késői Liszt műveire, majd a zeneirodalom egyik csúcsának számító VI. magyar rapszódiához érkeztünk, hogy a ráadásban ismét a meditációs feloldódásé legyen a zárszó, Schumann Álmodozások című művével beteljesülve.

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .


Helló!

Kedves gyerekek! Miklós-nap van, és tegnap már bizonyára megteltek minden jóval a kiscsizmák. Persze csak ha jó gyerekek voltatok. Ugye azok voltatok? Azt a rengeteg levelet és rajzot, amit kaptunk tőletek, mi még időben mind továbbítottuk a Mikulásnak, így reméljük, hogy sok kívánság teljesült. Oldalatokon most ebből láthatjátok az általunk kiválasztott kívánságokat és rajzokat. Köszönjük őket a Lendvai KÁI kis diákjainak!

Kedves Mikulás! Nem vagyok már picike, de van kívánságom. Kérek tőled Barbie babát és egy pizsamát, mert a régit kinőttem. Köszönöm, kedves Mikulás bácsi! Bojnec Rebeka, 3.b, 1. Sz. Lendvai KÁI

Kedves Mikulás! Szeretném, ha hoznál nekem lego kutyát! Lovenjak Luka

A Mikulás Štiblar Emma

Minden évben várom a Mikulást. Ilyenkor szeretném, ha nagy hóesés lenne. Izgatottan várom, hogy meglepetés legyen a cipőmben. Kiskoromban még féltem az ördögtől, de szerencsére már nagyfiú vagyok, és nem félek. Szeretném, ha a cipőmben sok csokoládé és pici ajándék lenne. Szeretem az ünnepeket. Gerič Alex, 4.a, 1. Sz. Lendvai KÁI

Lešnjak Mihaela 4.a

Devecsery László:

Jön a Mikulás A Mikulás gyorsan eljő, feje felett nagy hófelhő. Rénszarvasok húzzák szánját, hó csipkézi a bundáját. Kövér puttony van a vállán, hópihe ül a szakállán. Mikor hozzád megérkezik, cipőd sok-sok jóval telik. Milakovič Rina, 4.a N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .

Hull a hó, nézd, odakint, a Mikulás néked int.

17


Sport

A nyolc között Medvodéban rendezték meg a „Medvode Forza cup 2012” elnevezésű tollaslabdatornát a 11, 13, 15 és 17 éves tollaslabdázók számára. A több mint 100 versenyző között a mladostosok is szerepeltek, s egyéniben a 15 éveseknél Nejc Šendlinger és Marko Bajs érte el a legjobb eredményt, a legjobb 8 közé verekedve be magukat. Šendlinger ezt az eredményt megismé-

telte fiú párosban a horvát Dimić-csel az oldalán. Maša Doler a 15 éveseknél egyéniben nem jutott be a főtáblára, párosban horvát partnerével szintén az 5–8. helyen zárta a versenyt. A 11 éveseknél Tamelon Hranilovič és Hac Gyurkač Anej nem jutott túl a csoportversenyen, ahogy a 17 éveseknél Hozjan Vito sem, aki viszont párosban a 9–16. helyen végzett. F. B.

A muraköziek nyertek A Labdar úgóedzők Lendvai Körzeti Egyesülete hagyományos barátságos meccset rendezett a Lendvai Kétnyelvű Középiskola tornatermében. A meccseken több egykori focista megvillantotta tudásukat, így a közönségnek volt mit látnia. A horvát edzők döntetlent értek el lendvai kollégáik ellen (Soós és Bukovec lőtte a lendvai gólokat), majd pedig Soós,

Utroša és Tompa góljaival 3:1-es siker született a zalaegerszegiek ellen. Mivel a horvátok 5:2-es sikert arattak a zalaiak ellen, így a győzelem déli szomszédunkhoz vándorolt. A lendvai csapatot Ku­ sek, Lebar, Tompa, Novak, Bo­g ár, Utroša, Bukovec, Soos, Verbančič és Doma alkotta Jože Vori vezetésével. feri.h.m.

Szavazzon az év legnépszerűbb magyar sportolójára! Idén ötvenötödik alkalommal kerül megrendezésre a Sportcsillagok Gálaestje, melyen az sportújságírók szavazatai alapján az év legjobb sportolóit díjazzák. A szurkolók is szerephez jutnak, szavazatukkal segíthetik kedvencüket a legnépszerűbb sportoló cím elnyerésében. Hogyan szavazhat? Nem kell mást tennie, mint ellátogatni a http://sportcsillagok.hu/hu/szavazas oldalra, ahol e-mail címének megadása után szavazhat kedvenc sportolójára, majd a válaszlevélben meg kell erősítenie voksát (egy e-mail címről csak egy szavazatot fogad el a számítógép!). A közönségszavazás keretében három szerencsés szurkoló értékes nyereménnyel gazdagodik. Közjegyző jelenlétében kisorsolnak két VIP-belépőt a december 20-i, vacsorával egybekötött Sportcsillagok Gálára (120.000 Ft értékben), egy 50.000 Ft értékű wellness ajándékutalványt és egy emlékpólót, melyet valamennyi londoni magyar érmes kézjegye díszít. Az eredményhirdetésre december 20-án, a Sportcsillagok Gálaestjén kerül sor, melyet a Duna Televízió élőben közvetít.

18

A Nafta kiütötte a ZTE-t

A Nafta 6:0-ra győzte le a ZTE-t. A Nafta 14 éves csapata az első liga selejtezőjére készülve nemzetközi tornát szervezett három csapat részvételével, s a műfüves pályán 45 perces meccseket tartottak. Az első mérkőzésen a lendvaiak 6:0-ra verték

minisport Ismét Radakovič győzött A Lendvai Téli Bowling­ligában a 14 versenyző közül ismételten Dušan Radakovič diadalmaskodott, mégpedig 460 fával a 422 fás Cár Feri és a 412 fás Könye Tibor előtt. A tabella állása a két fordulót követően: 1. Dušan Radakovič 884, 2. Könye Tibor 825 és 3. Boštjan Virag 785 fa. F.m.h. Zver bajnoki címe Lendván a Varstroj CE szervezte meg az utánpótlás céllövők regionális versenyét, amelyen 28 fiú és 6 lány lépett pályára. A csapatversenyt az MI Pomurka nyerte 495 körrel, a Varstroj 438 körrel a 3. lett. Egyéniben a fiatalabb pioníroknál Doris Legenič (Varstroj) 153 körrel második lett, a cicibánoknál Katja Zver (Varstroj) 160 körrel nyert, csapattársa, Nina Zver pedig 91 körrel a 4. helyen zárta a versenyt. Feri.h.m. Kacjan maradt A Muraszombati Körzeti Labdarúgó-szövetség tisztújító közgyűlése nem hozott változást a szervezet élén, hiszen a soron következő mandátumban is, 2016-ig Danilo Kacijan vezeti a szövetséget, az alelnöki posztra pedig Drago Vukannak szavaztak bizalmat. HF

a ZTE-t, majd pedig 2:2-es döntetlent értek el a Bravo Interblok ellen. A harmadik meccset a ljubljanaiak a lendvai Kostric Tomi edző vezetésével nyerték 2:0-ra a ZTE ellen. A lendvaiaknál Far­k aš,

Car, Farič, Ftičar, Pre­ra­do­ vič, Magdič, Horvat, Novak, Tompa, Požgai, Kiralj, illetve Režonja, Čeke és Žalik lépett pályára, a kispadon pedig Stanko Preradovič ült. A mec�cseket Berki Robert vezette. feri.h.m.

Három érem Zágrábból

Zágrábban rendezték meg a már hagyományos 20. Lika Kupát, amelyen 432 dzsúdós lépett tatamira 5 ország 32 klubjából, köztük a JK Lendava tagjai is, akik

A legjobb 32-ben A Csehországban megrendezett Sheh Darts Open elnevezésű versenyen a kapcai Vütek Sašo kiválóan szerepelt, hiszen 500 európai és ázsiai, zömében profi versenyző társaságában amatőrként a legjobb 32-ben végzett. feri.h.m.

három éremmel tértek haza a horvát fővárosból. Aranyérem Niko Gor­jan nyakába került, aki a 15 évesek 73 kiló feletti súlycsoportjában tarolt. Ugyanebben a korosztályban léphetett a dobogó alsó fokára Tilen Farkaš (46 kg), míg Aljaž Farkaš (38 kg) és Luka Gorjan (50 kg) egyaránt ötödik lett. Maja Adanič (48 kg) a döntőben szenvedett vereséget. F. B.

Magyar Nemzeti Bajnokság 17. forduló

21. forduló Aluminij – Domžale 1:4 (0:0) Jeleč 66.; S. Vuk 50., Kous 53., Bešić 77./ öngól, Dobrovoljc 82. Celje – Rudar 1:1 (0:0) Ivanovič 46.; Bratanovič 62. Olimpija – Gorica 2:2 (0:1) Valenčič 49., Zarifovič 55.; K. Jogan 45., Širok 68. Koper – Triglav 1:1 (1:0) Brečevič 30.; Klemenčič 90. Mura 05 – Maribor 1:2 (0:0) Bohar 77.; Mezga 74., Cvijanović 76. Táblázat 1. Maribor 20 15 3 2 45:14 48 2. Olimpija 21 12 3 6 41:22 39 3. Domžale 21 11 2 8 26:21 35 4. Koper 21 9 6 6 26:23 33 5. Celje 21 7 8 6 20:20 29 6. Triglav 21 6 6 9 21:25 24 7. Gorica 21 6 5 10 28:41 23 8. Rudar 20 5 6 9 18:32 21 9. Aluminij 21 6 3 12 20:36 21 10. Mura 05 21 5 2 14 28:39 17 A bajnokság március 2-án folytatódik.

Debrecen – Kaposvár Paks – Pápa Haladás – Győr MTK – Kecskemét Siófok – Eger Diósgyőr – Honvéd Videoton – Újpest Ferencváros – Pécs

2:1 (0:0) 2:0 (1:0) 1:1 (1:1) 3:1 (3:0) 4:3 (1:0) 3:1 (1:0) 1:1 (1:1) 3:2 (0:1)

Táblázat 1. Győr 17 11 5 1 35:15 38 2. MTK 17 9 5 3 28:18 32 3. Debrecen 17 9 1 7 24:18 28 4. Videoton 17 7 5 5 21:15 26 5. Honvéd 17 7 4 6 27:25 25 6. Ferencváros 17 6 7 4 26:23 25 7. Diósgyőr 17 6 6 5 17:19 24 8. Kaposvár 17 6 5 6 17:20 23 9. Paks 17 5 8 4 24:19 23 10. Újpest 17 5 7 5 25:22 22 11. Haladás 17 5 6 6 22:18 21 12. Kecskemét 17 5 5 7 21:26 20 13. Pápa 17 5 5 7 16:25 20 14. Pécs 17 4 7 6 17:21 19 15. Eger 17 2 5 10 15:30 11 16. Siófok 17 2 3 12 15:36 9 A bajnokság március 1-jén folytatódik.

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .


Sport

A Radenska Pomgrad nyerte a muravidéki rangadót A hétvégén Otočecen rendezték meg a szlovén sakkbajnokság második részét. A mostani hétvége a lendvaiaknak valamivel jobban sikerült, mint a muraszombati kezdés, még úgy is, hogy a 4. fordulóban a muravidéki rangadón 4:2es vereséget szenvedtek a Radenska Pomgradtól. A lendvaiaknál Šifrer nyert, Horváth Ádám és Horváth Tamás pedig döntetlent ért el. Az 5. fordulóban a lend­vaiak első sikerélményüket könyvelhették el, hiszen a Gorica ellen 3:3-as döntetlent értek el Horváth Tamás és Plesec egyéni sikerének köszönhetően,

fél-fél ponttal pedig Horváth Ádám és Šifrer járult hozzá a remihez. A 6. fordulóban ismét szoros meccset játszottak a lendvaiak, de a szerencse nem kedvezett nekik, hiszen 3,5:2,5-es vereséget szenvedtek az ŠD M. Vidmar Ljubljanától: Nerat nyer t, Hor váth Ádám, Šifrer és Gerencsér pedig remizett. A lendvaiak az összes meccsen jobb eredményt is elérhettek volna, hiszen több parti a végére csúszott ki a kezük közül. A Radenska Pom­ grad­n ak igazán jól sikerültek a meccsek, hiszen a lendvaiakat követően előbb 4:2-re a Vrhnikát,

majd pedig azonos eredménnyel a Maribort győzték le. A lendvai Lazar Aleš mindkét meccsen győzelemmel járult hozzá csapata sikeréhez. A bajnokság kétharmadát követően a Maribor vezet 29 ponttal a 23,5 pontos Milan Vidmar Ljubljana és a 21 pontos Radenska Pomgrad előtt. A Rokada 11 ponttal a 9. helyről várja a folytatást, s bár a Gorica 4 ponttal előzi meg őket, a lendvaiak könnyebbnek mondható sorsolásának köszönhetően még van esélyük, hogy megőrizzék helyüket a legjobb szlovén sakk-klubok között. HF

Muravidéki Kosárlabdaliga KK Picerija Nona Lenart – KK Lindau 57:93 (10:33, 18:20, 13:21, 16:19) A bajnokság 4. fordulójában is folytatta menetelését a lendvai csapat, hiszen ezúttal idegenben aratott magabiztos sikert. A Lindau ismét komolyan vette már a rajtot is, hiszen az első negyedben kiváló védekezéssel és jól befejezett támadásokkal tulajdonképpen rögtön megalapozta a meccs további menetét. A következő negyedekre már nem volt ennyire jellemző a lendvai fölény, de a meccs egyetlen pillanatában sem volt kérdéses a végső kimenetel. Dominko 38 pontal remekelt. A forduló többi eredménye: PŠK Ljutomer 3 – PŠK Ljutomer 2 62:89 (13:18, 19:27, 12:18, 18:26), KK GMT Beltinci – KK Radenci 57:62 (11:13,

17:20, 17:11, 12:18), KK Paloma - Alfa Sladki Vrh – KD Sobota 77:60 (22:16, 16:14, 18:15, 21:14), Ljutomer – szabad. HF

Gerič harmadik lett

Bagodban az idén is megszervezték a már hagyományos tollaslabdatornát az utánpótlás számára. A 11, 13 és 15 éves korosztályban több mint 60 versenyző fogott ütőt, s mint minden évben, az idén is a rendezvény résztvevői voltak a lendvaiak. Közülük a legjobb eredményt Alex Gerič érte el, aki a 11 éveseknél a 3. lett. F. B.

Vasárnap, december 9-én 14.00 órától Helyszín: a lendvai Színház- és Hangversenyterem előtti tér

Program: 14.30 Lendvai Óvoda Téli mese (magyar gyermekelőadás) 15.00 Gledališka skupina Kofetarji-M: Božickov pevski zbor (szlovén gyermekelőadás) 15.45 Megérkezik a Télapó Karácsonyi dalok Töltsön velünk egy kellemes adventi délutánt a Karácsonyi Bazáron!

N É P Ú J S Á G 2 012 . d e c e m b e r 6 .

19


Ádvent

Lendvai kincsek és sorsok Történeti kiállítás 2012. december 14-én 11.00 órakor a lendvai várban

a várban 2012. december 14-én és 15-én 10-től 17 óráig • ádventi gyermekfoglalkozások • meseórák • standok: ünnepi aprósütemények és házi finomságok, forralt bor, puncs és tea, sült gesztenye, kézműves termékek

Szeretettel várjuk az ünnepi hangulatú várba!

Népújság, 2012/49. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 12. 06.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you