Népújság, 2020. 11. 26.

Page 1

Info Különös ünnepvárás Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

64. évfolyam 47. szám

Lendva 2020. november 26. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

Ez az év sok mindenre megtanított minket. Többek között arra, hogy a család, az igaz barátsá-

v

é

n

i

a

i

gok és az egészségünk a legfontosabb az életben. Így köszön ránk vasárnap az adventi időszak is, ami

m

a

g

y

a

idén talán kevesebb rohanással és több egymásra figyeléssel telik majd. Ebben a különös ünnep-

r

o

k

h

7–14. oldal

e

várásban is szánjunk időt arra, hogy díszbe öltöztessük az otthonunkat! Cikkünk a 17. oldalon.

Balaskó Enikő, az MMÖNK szakmai munkatársa:

„Reméljük, hogy jövőre már közvetlenül lehet jelentkezni a magyar egyetemekre” 4. oldal

t

i

l

a

p

j

a


Iránytű Útikönyv, falinaptár, társasjáték

Támogatások a társa Király M. Jutka

Az egyik vesztes Az oktatás a koronavírus-járvány egyik vesztese. Minden igyekezet és technológiai lehetőség ellenére a tudást nem lehet úgy átadni távoktatásban, mint a tanteremben és egy élő osztályközösségben, ahol nagy valószínűséggel még a legcsintalanabb gyerek is többet elsajátít az anyagból, mint a figyelmes a képernyős feladatokból. A legnagyobb hátrány mindenképpen az alsó tagozatosokat éri. Írni és olvasni vagy zongorázni tanítani irtó nehéz lehet számítógépes kamerán keresztül. Gondoljunk csak bele! Igaz, hogy a jelen távoktatás már nem felkészületlenül érte a pedagógus szakmát (sem a segédtanári szerepbe kényszerülő szülőket), kamatoztatják a tavaszi járványhullám alatt szerzett tapasztalatokat, a műszaki felszereltség is jobb, távoktatási tananyagok is készültek, ám még mindig itt a nagy DE… Az elmúlt hetekben többször hallottunk az oktatási szakma és a politikum nézeteltéréseiről a járványhelyzet alatti oktatás szervezését illetően (számos felhívás érkezett a terepről, például hogy az oktatás rugalmasabban alkalmazkodjon a helyzethez, hogy a kisebb tanulók térjenek vissza az iskolákba), vagy arról, hogy oktatásügyi döntések ne kerüljenek a koronavírus-járvány következményeit enyhítő intézkedésekbe, mint például a szakmai és az általános érettségi vizsga kiegyenlítése ebben a tanévben. A legutóbbi információk szerint – részben az erélyes tiltakozás miatt – ez mégsem történik meg. Az új helyzetben kezdeményezéssel állt elő az oktatás is, s a hét elejétől már aláírásgyűjtési akcióba is kezdett: az ország a köztévé közreműködésével hozzon létre egy virtuális általános iskolát, gyakorló tanárokkal az ország minden részéről. Gyors körkérdésünk szerint a Muravidéken támogatást élvez az ötlet.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa (LKMNÖK) múltheti online tanácsülésén elbírálta a társalapított intézményeinek meghívásos pályázatára beérkezett kérelmeket. A 20.700 eurós keretet az öt intézmény igényei jelentősen túllépték. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A kidolgozott javaslatokat Horvát Tomi, a tanács alelnöke, a pályázati bizottság elnöke mutatta be. Kifejtette, a meghívásos pályázatra összesen öt intézmény jelentkezett, három általános iskola, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, valamint a Lendvai Galéria-Múzeum. Az öt intézmény pályázati igénye jóval meghaladta a 20.700 eurós keretet, megközelítette a 37 ezer eurót. A bizottság azt javasolta, hogy az 1. Sz. Lendvai KÁI „A vírushelyzetben is aktívan,

most az online térben” című pályázatnak 5.350 eurót ítéljenek oda, ami majdnem fedezi az 5.460 eurós igényt. Távoktatásra szóló pályázatot adott le a 2. Sz. Lendvai KÁI is, a „Távoktatás a sajátos nevelési igényű gyerekek számára” című pályázatnak az igényelt 3.600 euró helyett 2 ezret javasolt a bizottság, míg a Göntérházi KÁI „Távoktatás ma és holnap” projektje az igényelt 5.100 euró helyett 3 ezret kapott. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ három projekttel jelentkezett a kiírásra. A bizottság nem támogatta a 3 ezer eurós

igényű „Rövidfilm készítése a lendvai zsidóságról” című projektet, míg a „Magyar Könyvmoly” hagyományos programra az intézet az igényelt 2 ezer eurót kapta meg. A harmadik projektre „Digitális anyagok készítése” címen az intézmény szinte megkapta a teljes igényelt összeget, 3.600 euró helyett 3.350-at kapott. A Lendvai GalériaMúzeum is három programmal jelentkezett a kiírásra. A „Lendva-vidék vallási élete és értékei” című projektre az igényelt 11 ezer helyett 5 ezret ítéltek meg, míg „A 16. bronzöntő szimpózium kiállításának megvalósítása”

Nyugdíjba vonult Bence Lajos Nyugdíjba vonult Bence Lajos, a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) korábbi igazgatója, a Népújság felelős szerkesztője, újságírója, József Attila-díjas szlovéniai magyar költő, tanulmányíró, publicista, pedagógus. Bence Lajos parasztcsaládban született a Hetés központjában, Göntérházán 1956. július 1-jén. Az általános iskolát szülőhelyén, az érettségit 1975-ben Lendván végezte, a magyartanári oklevelet 1981-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte.

1994-ben Budapesten bölcsészdoktori fokozatot nyert irodalomtudományból. 1981 és 1990 között középiskolai tanár volt Lendván, magyar nyelvet és irodalmat tanított, 1990 és 1992 között a Hidak nemzetiségi tévéműsor szerkesztője volt. Az 1991–1997-es időszakban a Maribori Egyetem Magyar Tanszékének tanársegédjeként, docenseként dolgozott. 1997-ben a Népújság felelős szerkesztője és a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet igazgatója lett, intézetünk alapításában is oroszlánrészt vállalt. Számos verseskötete, monográfiája és tanul-

mánya jelent meg itthon és Magyarországon, tanulmányait rendszeresen közölték a Kárpát-medencei folyóiratok, a szlovéniai magyar irodalmi élet szer vezéséből mindig aktívan kivette a részét, a Muratáj folyóirat szerkesztője ma is. 1993-ban jelent meg doktori dis�szertációja, „Írott szóval a megmaradásért” című kötete, amely a mai napig alapműnek számít a muravidéki magyarság iránt érdeklődőknek. Bence Lajos élete az (újság)írás körül zajlik a mai napig. Az írásról, újságírásról egykoron így vélekedett: „A mai újságírásban mint fő negatívumot az őszinte hang és a

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.


Nemzetiség

alapított intézeteknek

A tanácsa vita nélkül megerősítette a bizottságnak az intézetek támogatására kidolgozott javaslatát. és „A Lendvai Galéria és Múzeum nemzetiségi programjainak magyar nyelvű szakmai fordításai és grafikai tervezései” című projektek nem kaptak támogatást. Az LKMNÖK Tanácsa vita nélkül megerősítette a bizottság javaslatát, majd a

különfélék között a tanács előző ülésén megfogalmazott igények alapján bemutatásra került a völgyifalui

tájház teljes költségvetése, beleértve a már befejezett és a még tervezett munkálatokat.

KÖVESSEN BENNÜNKET

’lélek’ hiányát látom. A mai, szenzációra éhes sajtó ezekről gyakran megfeledkezik. Ezt pótolja a ’lélek balga fényűzéseként’ is emlegetett, ám a legtöbb esetben mégis nagyobb erőfeszítést követelő, de öncenzúrától mentes versírás, mely csak nagyritkán nevezhető lírának.” Bence Lajos kritikus, de őszinte, a magyar nyelv minden gazdagságát és finomságát birtokló, a fontos pillanatokban mindig magyar szellemű írásaival évtizedekre meghatározta lapunk szellemi arculatát. Boldog, alkotással teli nyugdíjaséveket kívánunk, kedves Lajos! Munkatársaid

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.

Horváth Ferenc

országgyűlési napló

Fracking? Köszönöm, nem! Az országgyűlés októberi ülésszakán tárgyaltuk a fracking betiltására vonatkozó törvény módosítását. A javaslat nem kapott elegendő támogatást, azaz a rétegrepesztés tiltását egyelőre nem sikerült elérni. Én a törvény elfogadása mellett voksoltam! A kormánypártok arról biztosították a nyilvánosságot, hogy a kérdést az új bányászati törvényben szeretnék rendezni az EU-s jogszabályokkal összhangban. Jómagam levelet intézek Vizjak miniszter úrhoz, melyben a kormány és a minisztérium egyértelmű álláspontját szeretném megtudni, s a kérdést úgy rendezni a törvényhozásban, hogy a végső döntésig ne kerüljön ismét napirendre a környezetre káros hatású gázkitermelésnek a lehetősége a Muravidéken. Ljubljanában a politikai célok elérése érdekében gyakran tapasztalhatjuk a „nagy kiállást a muravidékiek mellett”, ugyanakkor nem szabad(na) megfeledkeznünk arról sem, hogy már most is számos környezetszennyezővel kell számolnunk. Gondolok itt például többek közt a szemétégető által szennyezett levegőre. A „hivatalos” eredmények ugyan nem szoktak tiltott szereket kimutatni a levegőben, a muravidékiek egészségügyi helyzete, a betegségek átlagot meghaladó száma azonban arra enged következtetni, hogy a gondok igenis valósak, s a populista politikai parolák mellett még mindig kevés a komoly tett. A parlamentben októberben szintén nagy vitát váltott ki a Szlovén Hadsereg finanszírozása, illetve fejlesztése a következő időszakban, valamint a 2021-es költségvetés módosítása és a 2022-es költségvetés elfogadása. A Szlovénia történelmében rekordösszegű költségvetéssel a kormány gyakorlatilag minden rétegnek magasabb támogatást biztosít. Mivel mindkét év költségvetésében számos pluszforrás szerepel közösségünk számára (erről már korábban írtam), ezért értelemszerűen támogattam a költségvetést. A források felelősségteljes felhasználása mindenképpen új lehetőségeket biztosít nemcsak a magyar közösség, hanem a teljes térség számára. A héten a hatodik úgynevezett korona-törvénycsomag került elfogadásra, amely a gazdaság megsegítését célozza és a szociálisan érzékenyen érintett rétegeken is kíván segíteni. A nemzetiségi képviselőcsoport támogató álláspontját ismertetve szóltam az egyéni felelősségünkről is a vírus elleni küzdelemben: mi magunk jelentős mértékben hozzá tudunk járulni a járvány terjedésének megfékezéséhez. Köszönet és elismerés illeti elsősorban az egészségügyben dolgozókat és mindazokat, akik a munkájuk révén gondoskodnak arról, hogy a helyzethez képest zökkenőmentesen tudjuk átvészelni a hétköznapokat.

3


Nemzetiség Egyetemi továbbtanulás Magyarországon

Beiratkozás előkészítő nélkül A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) a magyarországi Oktatási Hivatalnál kezdeményezte a szlovéniai általános érettségi vizsgatárgyak bevizsgálási eljárását, ami – nagy valószínűséggel már a 2021/22-es tanévben – lehetővé teszi a közvetlen beiratkozást is a magyarországi felsőoktatási intézményekbe. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Mint ismeretes, a muravidéki, illetve szlovéniai diákok jelenleg zömében a budapesti Balassi Intézeten keresztül (ahol egyéves érettségi előkészítőt látogatnak, majd vizsgáznak), illetve a művészeti egyetemekre sikeres felvételi vizsga révén juthatnak be a magyarországi felsőoktatási intézményekbe. Az MMÖNK és a Muravidéki

történt előrelépés. A szlovéniai érettségi vizsga minden tantárgya ugyanis eleget tesz a magyarországi emelt szintű érettségi vizsga egyik követelményének, a külső értékelésnek, hiszen a kódolt vizsgalapok értékelése az Országos Vizsgaközpontban (RIC) történik külső értékelők által. A legújabb, idén júliusban elindított folyamat a nemzeti közösség részéről viszont jelentős előrelépést

a fizika és a földrajz szakértői véleményezése még folyamatban van, míg a szociológiát nem tudják érettségi tantárgyként elismerni, mivel ebből a tantárgyból Magyarországon nem lehet érettségi vizsgát tenni, illetve ebből a tárgyból nem lehet érettségi pontra számítani egyetlen szakon sem. – A nyolc érettségi tantárgy bevizsgálási eljárása mellett az Oktatási Hivatalnál kérelmeztük még

Balaskó Enikő, az MMÖNK szakmai munkatársa: – A magyar nyelv mint anyanyelv, a matematika, a biológia és a történelem bevizsgálási eljárása befejeződött, Magyarországon is emelt szintű érettségi tantárgyként ismerik el. vizsgaként való elismerését, valamint a Lendvai Kétnyelvű Középiskolából jelentkezők esetében érett-

ségi bizonyítványuk C1 komplex nyelvvizsga-bizonyítványként való elismerését szlovén nyelvből. A hivatalt megkértük arra is, hogy a 2021/2022-es tanévre vonatkozó felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, közismerten a Felvi-ben már külön fejezetben közöljék a szlovéniai átszámításokat és külön fejezetben részletezzék a szlovéniai, illetve a Lendvai Kétnyelvű Középiskolából jelentkező diákokra vonatkozó tudnivalókat. Bízunk a pozitív döntésekben, az elbírálás folyamatba van – tette hozzá Balaskó Enikő. Az összes bevizsgáltatott tantárgy pozitív elbírálása esetén mindazok a diákok, akik Magyarországon szeretnék folytatni egyetemi tanulmányaikat, nagy valószínűséggel már a következő tanévben közvetlenül is megpályázhatják a beiratkozást a kiválasztott egyetemre, hiszen a Szlovéniában megszerzett érettségi pontszámaikat Magyarországon is elismerik majd. De továbbra is természetesen marad az érettségi előkészítő lehetősége a Balassi Intézetben Budapesten.

Meghívó Online előadás: Kétnyelvű a gyermekem?!

A Balassi Intézet egyéves előkészítőjébe évente jelentkeznek muravidéki diákok. Pedagógusok Egyesülete már többször fordult az illetékes magyar szervekhez, hogy a muravidéki diákok szlovéniai érettségi vizsgaeredményeit kedvezőbben, illetve ekvivalensen értékelje a felvételi eljárás során, hiszen egyelőre csak középszintűnek ismerik el, de eddig nem

4

hozott. A bevizsgálási eljárás során négy tantárgy már megkapta a zöld jelzést: tehát a Szlovéniában magyar nyelvből anyanyelvi szinten, matematikából (emelt szinten), biológiából és történelemből tett érettségi vizsgát Magyarországon elfogadják emelt szintű vizsgának. A kémia,

a magyar mint anyanyelv vizsgatárgy magyar nyelv és irodalom tárgyként való automatikus elismerését – tájékoztatott Balaskó Enikő, az MMÖNK szakmai munkatársa, az oktatási ügyek felelőse –, továbbá az idegen nyelvekből tett szlovéniai érettségi vizsga emelt szintű érettségi

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete sok szeretettel vár minden kedves szülőt, pedagógust és érdeklődőt a Tudástér című előadássorozat IV. évadjának 1. előadására, melynek keretében a közönség dr. Csiszár Rita: „Kétnyelvű a gyermekem?!” című előadásának első részét (21 perc) tekintheti meg. A koronavírus megfékezésére irányuló intézkedések következtében az előadás online lesz megtekinthető, a hozzáférési link csütörtökön, november 26-án 12 órától elérhető az MMÖNK honlapján és Facebook-oldalán. Az előadás 72 óráig lesz elérhető. A kétnyelvűség/soknyelvűség érdekességeiről a közönség mindenki számára érthető módon hallhat előadást a Svájcban élő kiváló nyelvésztől, kétnyelvű gyermekeket nevelő anyától.

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.


Muravidék

Restaurált mellékoltárok a lendvai templomban A žužemberki Legan restaurátorműhely munkatársai a napokban újították fel a lendvai Szent Katalin-plébániatemplom két mellékoltárát. A Páduai Szent Antaloltár és a Szent Keresztoltár Krisztus sírjával, vala-

részben a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) támogatt a. Emellett a lendvai plébánia a műemlékvédelmi munkálatokra valamivel több mint 23 ezer euró támogatást nyert a magyarországi Emberi

A szakemberek már a restaurált elemek visszahelyezésén dolgoznak. mint az oltárok mögötti fal és vakolat tatarozása tavaly decemberben kezdődött. Mint a munkálatok kezdetekor a Lüktető Élet plébániai lap beszámolt róla, a Páduai Szent Antaloltár restaurálása teljes egészében egy magánadományozó, Magyar József támogatása révén valósul meg. A Szent Kereszt-oltár és Isten sírjának felújítását

Erőforrások Minisztériuma egyházi támogatási pályázatán is. A restaurálási és felújítási költségek becsült értéke mintegy 70 ezer euró. A felújított oltárokat a plébániai búcsú napján, a Szent Katalin napja előtti vasárnapon tervezték ünnepélyesen átadni, de sajnos a járványügyi helyzet ezt nem tette lehetővé. kmj

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.

IN MEMORIAM

msrg. dr. Jožef Smej (1922–2020) Megdöbbenve ért bennünket a szomorú hír, hogy életének 99. évében elhunyt msgr. dr. Smej Jožef római katolikus szlovén pap, teológus, a Maribori főegyházmegye segédpüspöke, hittudományi egyetemi oktató, aki 1922ben született Bagonyán. Tanulmányai egy részét Magyarországon, Szombathelyen végezte, ahol 1944-ben szentelték pappá. Papi szolgálatát a Muravidéken, Dokležovjén, Dobronakon, Tornisán, majd 21 évig Muraszombatban látta el. II. János Pál pápa 1983. április 23án nevezte ki a Maribori Érsekségben segédpüspökké, majd ugyanabban az évben az egyházmegye püspöki címét is megkapta. 2009-ben vonult nyugdíjba, utolsó éveit egy kis kelet-szlovéniai város, Lenart idősotthonában töltötte. Püspöki szolgálata mellett dr. Smej Jožef tudományos és irodalmi kutatómunkát is végzett. Kutatásai kiterjedtek a muravidéki történelemre, irodalomra, nyelvre és politikára. Kutatója volt Küzmič Mikloš, Küzmič Štefan, Klekl Jožef, Ivanoczy Franc stb. muravidéki szlovén írók, költők, politikusok munkásságának is. A 19–20. századi magyar irodalom kiemelkedő írói, például Gárdonyi Géza (A láthatatlan ember / Atila, bič božji, 1973; Isten ostora / Božji sužnji, 1977) és Móra Ferenc (Aranykoporsó / Zlata krsta, 2013) műveit fordította szlovén nyelvre, de latin, francia és német nyelvből is fordított szépirodalmat és vallási szövegeket. Saját verseit Kaplja v vedru (1992) című verseskötetében jelentette meg. Baša Ivan (1991) és Küzmič Štefan (2006) életéről is írt két életrajzi regényt. Megírta a muraszombati plébániatemplom történetét is. A magyar és a szlovén nemzet, valamint a két kultúra közötti hídépítés terén végzett munkásságáért Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2015ben a „Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével” tüntette ki. 2016-ban pedig Borut Pahor, a Szlovén Köztársaság elnöke a szlovén nemzeti és szellemi kultúra területén kifejtett munkásságáért részesítette állami kitüntetésben, életműdíjban. 2015-ben Maribor díszpolgára lett. Msrg. dr. Smej Jožef a muravidéki magyarság egyházi életét is gazdagította, hiszen ő volt az a püspök, aki évtizedekig számtalan magyar misét celebrált a kétnyelvű egyházkerületekben, magyar nyelven bérmált és idősebb korában is szívesen

misézett búcsúk és más ünnepi események alkalmával a kétnyelvű egyházközösségekben. Kitűnően írt, prédikált, olvasott és beszélt magyar nyelven, amelyet idős kora ellenére folyamatosan ápolt és gyakorolt. Elmondhatom, hogy baráti szálak is fűztek hozzá, hiszen több versemet lefordította szlovén nyelvre, s ezek a Stopinje szlovén egyházi évkönyvben, a Lindua multikulturális folyóiratban, majd önálló, kétnyelvű verseskötetemben, az Enigmában (2018) jelentek meg. A püspök urat szerény, művelt, de határozott, karizmatikus egyéniségnek ismertem meg, aki minden találkozásunkkor megerősített abban, hogy a keresztény vallásnak, az irodalomnak, a magyar–szlovén kultúraközvetítésnek ereje és jövője is van. Tavaly ősszel találkoztam vele utoljára, amikor részt vettem azon a szentmisén a lenarti idősotthonban, amelyet ő végzett paptársaival együtt. Tolókocsiból celebrálta a misét, de minden alkalommal felegyenesedett, megmutatta akaraterejét és kimutatta alázatát az isteni transzcendencia felé. Lehetőségem volt vele együtt imádkozni a szobájában az idősek otthonában, ahol az utolsó napjait élte. Naponta olvasott, írt, lelki gyakorlatot végzett. Egy interjúban ki is fejtette az élethez való aktív viszonyulásának lényegét: „Sose legyél munka nélkül, olvass, írj és imádkozz. Olvasva is imádkozhatsz, de ha írsz, akkor is imádkozol…” Msrg. dr. Smej Jožef szlovén teológus, püspök, író, műfordító, egyházi szakíró minden méltóságán túl megmaradt egyszerű embernek, aki teológiai hivatását követve példakép volt rendkívül széleskörű tudásával, humanizmusával, emberközeliségével, teológiai küldetéstudatával, munka- és emberszeretetével, muravidéki önazonosságtudatával, valamint őszinte patrióta szemléletével. Szerény volt az emberek és az Isten előtt, s ez a tulajdonság csakis a kivételes személyekre jellemző. Ő is ezen kivételes személyek közé tartozott. Karácsonyi képeslapommal már elkésve, de tisztelettel emlékezem rá. Püspöki mottójában Szűz Máriát dicsőítette és tiszteletét fejezte ki iránta: „Ne feledd, ő kegyelemmel teljes.” Nyugodjon békében! Emlékezzünk rá! Zágorec-Csuka Judit

5


Muravidék A parlament nem támogatta a betiltást

Fracking: mehet tovább

Másodszor is sikertelen volt a hidraulikus rétegrepesztés, az aggályosnak tartott fracking eljárás alkalmazásának törvényi betiltása a palagáz-kitermeléssel kapcsolatban Szlovéniában. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A hidraulikus rétegrepesztés betiltásáról a kez-

deményezést az ellenzék (Levica, LMŠ, SD, SAB)

Egy szavazaton múlt a hidraulikus rétegrepesztés törvényi betiltása. Képünkön a petesházi lelőhely, ahol az Ascent Resources és a Geoenergo folytat kitermelést.

nyújtotta be a bányászati törvény módosításaként. Októberben Lendva Község is – a civilkezdeményezéssel együtt – a rétegrepesztésre vonatkozó moratórium-javaslatot továbbított a kormány felé. A kezdeményezésekről negatív véleményt fogalmazott meg a kormány, majd elutasította az országgyűlés is a múlt pénteki rendkívüli ülésen. A törvénymódosítás sikere, a fracking betiltása egy szavazaton múlt: mellette 39, ellene 40 képviselő szavazott. A muravidéki képviselők közül Dejan Židan (SD) és Horváth Ferenc nemzetiségi képviselő a tiltás mellett, míg Horvat Jože (N.Si) ellene

szavazott. Franc Jurša (DeSUS) nem szavazott. A muravidéki képviselők véleménye tehát megoszlott. A kormánypár tok a hidraulikus rétegrepesztés kérdését egy új bányászati törvénnyel kívánják megoldani. A jelenlegi tör vény módosítására beadott kezdeményezés szövegét – véleményük szerint – nem megfelelően fogalmazták meg és figyelmen kívül hagyták a pénzügyi következményeket, hiszen a változás a már megszerzett konces�sziós jogokat (Geoenergo, hatálya 2022. május 28.) sértené, ez pedig magas kártalanítással járhat (az Ascent Resources gázkutató, kitermelő felé). Rétegrepesztés jelenleg az ARSO jogerős környezeti beleegyezése nélkül nem hajtható végre, a szénhidrogének kitermelésére vonatkozó módszereket a környezetvédelmi törvény is korlátozza.

Számvevőszéki vizsgálat a CEROP-ban

Lehetett volna olcsóbb a hulladékkezelés?

A Számvevőszék ellenőrizte a puconci CEROP Regionális Hulladékkezelő Központ 2015 és 2018 közötti ügyvitelét, valamint az alapító 27 muravidéki község feladat-teljesítését. Mindkét esetben szabálytalanságokat állapítottak meg, melyek elhárítására 2021. február 15-ig adtak időt. Ellenkező esetben az Országgyűlés elé kerül az ügy. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A CEROP közvállalatként működik, ügyvitelét a gazdasági közszolgáltatás szabályai határozzák meg. A kft. ügyviteli és működési feltételeit, valamint az alapdokumentumokban meghatározott célok követését illetően felelősség terheli az alapító községeket is. A szabályok megkövetelik a működés átláthatóságát, főleg a közszolgáltatások elszámolását illetően (a kommunális hulladékkezelés ára) és a külön szolgáltatásokból eredő

6

bevételek céleszközkénti felhasználását. A Számvevőszék az ellenőrzött, 2015 és 2018 közötti időszakra vonatkozóan mind a CEROP, mind az alapító községek esetében negatív véleményt fogalmazott meg. A községek esetében feladatteljesítési hiányosságokat állapított meg az árak meghatározásánál, az amortizációs eszközök, a közinfrastruktúra bérlésének alacsony elszámolási áránál, a kintlevőségek nem időbeni behajtásánál. Az ellenőrzési jelentésből kitűnik, hogy a CEROP szolgáltatásai ára-

inak kialakításánál nem vette figyelembe 899 ezer eurós bevételét a külön szolgáltatásokért, ehelyett az összeget beruházásokra, a muraszombati Mensana generációs központra és az Ograček Kft. leányvállalat létrehozására fordította. Mindezt a községek engedélyezték, bár a két ingatlan nincs az alapítók tulajdonában. A beruházásokat olyan nyereségből finanszírozták, ami az árak csökkenését is eredményezhette volna. Az elemzések szerint a Mensana központ gazdaságilag életképtelen, ezért a Számvevőszék az eladását javasolja.

Mulasztottak a községek akkor is, amikor Cipot Franc igazgató 220 ezer eurós hitelüzletet kötött a cég közgyűlésének beleegyezése nélkül. A Számvevőszék a CEROP-nak 90 napos határidőt adott a helyzet rendezésére, a történtekkel kapcsolatban viszont megteszik a szükséges hivatalos lépéseket. A Számvevőszék jelentése kapcsán nem lehet fellebbezni, de Cipot Franc, a CEROP igazgatója sajtóközleményben ismertette a meglátását az ügyben. Szerinte fontos, hogy a jelentésben nincs utalás a hulladékkezelő központ megkárosítására a vállalat vezetői részéről. Kitért arra, hogy érveiket az ellenőrzésnél nem vették figyelembe (a Jogi Egyetem Közigazgatási Intézetéét sem), és hogy a kft.-t szélesebb körben is vizsgálhatták volna. Kiemelte, hogy az elmúlt

10 év alatt 80 százalékkal csökkent a lerakott hulladék mennyisége és ezzel az ökológiai lábnyom, növelték a hulladékfeldolgozás arányát, nem szerződött feladatként pedig csomagolási hulladékot szortíroznak és biohulladékot kezelnek, az árakat pedig az amortizáció és a bérleti díjak figyelembevételével alakítják ki. Továbbá 15 éve már szennyvíziszapfeldolgozási engedéllyel rendelkeznek, növelték a cég értékét és a dolgozók számát, foglalkoznak a hulladékégetés kérdésével, külön szanálási alap nélkül bezárták a hosszúfalui depót és saját kutatócsoportot működtetnek. A vállalat 90 napon belül elkészíti a válaszjelentést, melynek egyes részei már készülnek, köztük a Mensana generációs központ eladásának lehetőségét mérlegelő felmérés is.

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.


Janša a muraszombati kórházban

Info

Súlyos gócpont a lendvai idősotthon Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A hét eleji adatok szerint a lendvai idősotthonban 64 személy fertőződött meg, a megbetegedettek száma 45, egy beteg kórházi kezelésen van. Letesztelték a tünetmentes gondozottakat is, így 43 kenet eredményeit várják e hét közepéig. Koronavírusfertőzésben eddig hét lakó hunyt el. A személyzet közül hárman tértek vissza a munkahelyükre, miután kigyógyultak a fertőzésből. – Közel egy hónapja jelentkezett az első fertőzés, azóta a vírus szinte követhetetlenül terjed. A fertőzés kívülről került be, feltehetően a személyzet által, hiszen látogatási tilalmunk van – mondta Špilak Franc, az idősek otthonának igazgatója. – A vírus elterjedt az egész otthonban, kivéve a háztartási közösségeket. A helyzethez alkalmazkodva szerveztük meg a munkát, a terhelés nagy, a munkaidő meghosszabbodott. Emeletenként alakítottuk

Špilak Franc, a lendvai idősotthon igazgatója: – Ha egy ilyen közegbe bekerül a vírus, nagyon nehezen lehet megállítani. ki a vörös és a szürke zónát, melyekben külön csoportok dolgoznak állandó felállításban, keveredés nélkül. Sem személyzeti, sem emeletek közötti keveredés nem lehet. De ha egy ilyen közegbe bekerül a vírus, nagyon nehezen tudjuk megállítani, már csak a gondozottjaink egészségügyi állapota mi-

att is – mondta az igazgató, megemlítve saját tapasztalatát a megbetegedéssel kapcsolatban, mely tünetmentes volt. Két tesztet végeztek el az esetében, az első negatív, néhány napra rá a második már pozítiv volt. Szlovéniában hétfőn elkezdődött az egészségügyi személyzet antigén gyorstesztelése, ezután következnek majd a szociális intézmények dolgozói, szintén először a fertőzésnek kitett közegekben hetente egyszer, de a vállalatoknál is tervezik a szűrést, hiszen a munkahelyeken is egyre gyakrabban jelentkezik a fertőzés. A lakosság általános tömegtesztelését egyelőre elhalasztották. A járványmegelőzési szigorítások maradnak, de újdonság, hogy két órára engedélyezett a határátkelés azokban az esetekben, ha a szomszédos országban a szolgáltatások közelebb esnek a lakhelyhez, mint belföldön. A fertőzöttség tekintetében az egyik legsúlyosabb helyzetű régió a

Fotó: Twitter

Nehéz a helyzet a lendvai idősotthonban, de még uralják: külső segítségre is támaszkodnak, besegítenek az egykori dolgozók és önkéntesek is. Szlovéniában elkezdődött az egészségügyi személyzet antigén gyorstesztelése.

Janez Janša miniszterelnök a muraszombati kórházban az intézmény vezetőségével. Muravidék, az itteni községek közül Lendva, de meg kell említeni Dobronakot is, valamint a muraszombati kórházat, ahova múlt szombaton este ellátogatott Janez Janša miniszterelnök is. A kormányfő köszönetét fejezte ki a kórház kollektívájának erőfeszítéseikért. A kórház a Covid-betegeknek szánt férőhelyek felső határán van 123 akut beteggel, s helyszűke esetén érvénybe

lép a betegek átirányítása más kórházakba. Jelenleg még az összes sürgős szolgáltatást biztosítani tudják a nem Covid-betegek esetében is. A nehéz helyzet kapcsán nyilvános levélben fordult a polgárokhoz Magyar János, Lendva Község polgármestere, valamint a postaládákba eljuttatott levéllel Kardinar Marjan, Dobronak Község polgármestere is

nepujsag.net

Családi erőszak – széleseb perspektívából Lendva Község, a Muraszombati Rendőr­ igaz­g atóság, valamint a Muravidéki Szociális Munkaközpont szervezésében kedden online szakmai találkozót szerveztek a családon belőli erőszak problematikájáról, különös tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre. A nők elleni erőszak

nemzetközi napja, november 25. alkalmából szervezett szakmai találkozót a szervezők nevében Magyar János, Lendva Község polgármestere, Ivančič Damir, a Muraszombati Rendőrigazgatóság igazgatója, Fekonja Sandra, a Muravidéki Szociális Munkaközpont igazgatója köszöntötte. A szakmai részben Car Saša, a Muravidéki Szociális

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.

Munkaközpont erőszak elleni koordinátora és Rakuša Boris, a rendőrigazgatóság felügyelője áttekintette a különböző intézmények együttműködését az erőszak elleni harcban, ennek hiányosságait és fejlődési lehetőségeit, majd dr. Tina Bregant gyermekorvos, államtitkár előadást tartott a nyilvánosságra került és a titokban kezelt erőszak-

formákról, amelyekben a gyermekeknek van része a családon belül. Kitért az erőszak hatásaira a gyermek fejlődésében, illetve beszélt a Covid19-ről mint egyfajta lakmuszpapírról a társadalomban és a családokban zajló történéseket tekintve. A konferencián Branko Lobnikar, a maribori egyetem biztonságtudományi karának tanszékvezetője

a családon belüli erőszak áldozatainak véleményét közvetítette az erőszak helyszínére elsőként érkező emberekről, majd dr. Matej Tušak pszichológus, a sportegyetem oktatója az agresszív viselkedés kifejlődéséről, a stresszről, illetve a stresszoldásról tartott előadást. Tomka Tibor

7


Info a mai napon...

visszapillantó

November 26-án történt

Kézműves portékák palettája

1607 Megszületett John Harvard angol lelkész, tudós, aki adományaival támogatta a később róla elnevezett Harvard Egyetemet. 1865 Először jelent meg az Alice Csodaországban című könyv. 1883 Szekszárdon megszületett Babits Mihály költő, író, irodalomtörténész, műfordító. 1939 Megszületett Tina Turner, tizenegyszeres Grammydíjas és többszörös Golden Globe-díjas énekesnő. 1942 Bemutatták a Casablanca című filmet, melyet a magyar származású Michael Curtiz (Kertész Mihály) rendezett. 1942 Megalakult Jugoszlávia Népi Felszabadításának Antifasiszta Népgyűlése, amelyet Josip Broz Tito vezetett. 1948 A magyar országgyűlés elfogadta a nők egyenjogúsításáról szóló törvényt. 1965 Franciaország felbocsátotta első műholdját, az Astérixet. 1966 Felavatták a világ első árapályerőművét.

November 25-e Katalin napja. Már 100 éve, vagy talán több is, hogy ezen a napon egykoron Katalinnapi vásárokat tartottak. 2004-ben, amikor Lendván megnyílt a Bánffy Központ, az MNMI munkatársai egy olyan rendezvényben gondolkodtak, ami kötődik a magyarsághoz és még nincs a Muravidéken. Ekkor született meg a Katalin-napi vásár ötlete. A legelső vásár a Bánffy Központ barátságos kis udvarában kapott helyet négy kézműves standdal. A nevezetes vásár ma már hagyományosnak nevezhető, hét éve rendezik meg, egyre sikeresebb és egyre bővül. Az első négy standos idén is kipakolt,

2010. december 2-án, 48. szám

Az idei Katalin-napi vásáron közel 50 árus kínálta becses portékáját, ami a vásár történetében eddig a legtöbbnek számít. egymás mellé, „dicsőséges helyükön”. Ahogy a visszatérő árusok mesélik, a lendvai Katalin-napi vásárnak már másutt is nagy híre van. Idén végre a szervezőknek – az MNMI és a Turizmus Kft. mint társszervező – helyileg is sikerült az egyházhoz

közelebb hozni a rendezvényt, hiszen a plébános, Martin Dolamič-Konrad engedélyével a Szent Katalinplébániatemplom udvarán kaptak helyet a standok. Összesen 49 bódé – ebből 18 hazai, a többi magyarországi – mögül kínálták becses

portékáikat az árusok, ami a vásár történetében eddig a legtöbbnek számít, és a templom udvarán sokkal hangulatosabb arculatot is kapott…

oldalon helyezzük el. Az interneten is lehet találni számtalan szuper ötletet, amelyeket érdemes inspiráció gyanánt hasznosítani. Lehet csak néhány, nekünk megfelelő ötletet felhasználni, mert minden egyes lakás és ember teljesen más, helyileg és szükségletileg.

És még egy utolsó ötlet: amennyiben a munkafelületünk lehetővé teszi, ne feledkezzünk el a zöld növényekről. Számos kutatás bizonyítja, hogy a növények javítják a levegő minőségét, valamint békésebb, stresszmenteseb munkaközeget biztosítanak.

Szerző: Abraham Klaudia

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Optimizmussal indítottuk az évet és nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan változni fognak a dolgok. Többek közt nem gondoltuk, hogy az emberek között ekkora szakadék tátong majd, és nem gondoltuk, hogy ennyi ember lesz rákényszerülve az otthonról dolgozásra. És azok az emberek, akik előtte nem dolgoztak otthonról, sajnos nem voltak felkészülve, mert nem volt megfelelő dolgozószobájuk vagy akár csak egy kis dolgozósarkuk sem. A gyerekeknél más a helyzet, mert jobbik esetben van szobájuk és a szobájukban íróasztal. Innen tudják végezni a távoktatási feladatokat. Remélhetőleg van ott annyi hely, hogy a szülő is tud oda tud ülni az

8

asztalhoz, mert a legtöbb esetben, főleg a kisebb korosztálynál, szülői segítség nélkül sajnos nem működik a távoktatás. Összefoglalok néhány tippet, hátha megkön�nyítik egy dolgozósarok megtervezését vagy áttervezését. Az egyik legfontosabb szempont a nyugalom és a csend, ahol nyugodtan el tudunk merülni a munkánkban. A minimális bútor, amire szükségünk van, egy legalább 50 centi mély asztalka, amelyen elfér a laptopunk vagy egy A4-es méretű blokk, a munka típusától függően. Ha nagyobb asztal is elfér, annál jobb. Fontos az is, hogy legyen egy kényelmes székünk, mely ergonomikusan kialakított és támasztja a hátunkat

derékmagasságban, megfelelő magasságú és anyagú. A munkaterület nem csak asztalból és székből áll, mert az otthoni munkánál is fontos, hogy minden kéznél legyen. Amennyiben a hely lehetővé teszi, célszerű egy szekrényt a közelbe helyezni vagy egy szabad falfelületen egy légies tároló falrendszer is nagyon praktikus. Javaslom a zárt falrendszert, mert rendezetteb hatást kell, ha mégis nyitott, legyenek a dolgok rendben rajta. További fontos szempont a megfelelő világítás. Ideális esetben a természetes világítást válasszuk, de megfelelő egy meleg fényű asztali lámpa is, jól el fogja végezni a feladatát. Figyeljünk arra, hogy a megfelelő

Fotó: Internet

Ötletek ideiglenes dolgozósarokra

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.


Info

„Az anyanyelvét is elfelejtheti az ember” A magyar nyelv napja alkalmából prof. dr. Balázs Géza nyelvészprofesszor, egyetemi tanár, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének oktatója, a Magyar nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának elnöke november 17-én online előadást tartott „A magyar nyelv a 21. században” címmel a Lendvai Magyar Főkonzulátus, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete szervezésében. A nyelvészprofesszor előadásában nemcsak a magyar nyelvről beszélt, hanem a magyar közösségről is, hiszen a közösség tartja fenn a nyelvet és a közösség milyensége tükröződik a nyelvben is.

Ezért hangsúlyozta az általa szorgalmazott nyelvstratégiát, a nyelv közösségi (viselkedési, magatartási) keretbe való illesztését, szólt a technológiák nyelvre gyakorolt kényszerítő hatásáról, az oktatásról, a közmédiáról, a hungaropesszimizmusról, és nemcsak a nyelvtanoktatásnak, hanem általában az oktatásnak az általános műveltségre gyakorolt hatásáról. Felhívta a figyelmet a kultúravesztésre, vagy másként egy minden eddiginél jelentősebb kulturális váltásra, a hagyománytól való elszakadásra, amely veszélybe sodorhatja az emberiséget, így minket, magyarokat is. A nyelvhasználat: tükör, egy jelzés, mely elég pontos diagnózist ad az

emberről, a kultúráról, s a terápia ma már főleg külső, tudatos segítség lehet, a professzor szerint ez lenne a nyelvstratégia

bá és boldogabbá tehető az emberi élet. Tánczos Vilmos kolozsvári folklórkutató egyik tanácsát is idézte: „Jó magyar írókat

Prof. dr. Balázs Géza nyelvész az online előadás közben. tárgya. De minden egyes emberen is múlik valami – mondta a professzor –, mert a spontán nyelvhasználatra ráépíthető a tudatos nyelvhasználat, amivel hatékonyabbá, job-

kell olvasni, mert még az anyanyelvét is elfelejtheti az ember.” Ebben a gondolatban benne van a tudatosság, az odafigyelés, az akarat, amire nagy szükség van nyelvünk ér-

tékeinek megőrzésében – mondta többek közt előadásában. Mivel a járványveszély miatt személyes előadásra nem volt Lendván lehetősége a professzornak, a Lendvai Magyar Főkonzulátus támogatásával Balázs Géza két előadását filmre vették: Zengő anyanyelvünk (általános iskolásoknak, középiskolásoknak) és A magyar nyelv a 21. században (egyetemistáknak, felnőtteknek). Ezek a filmek bekerültek a kétnyelvű online távoktatásba, a tanulók, diákok, valamint az egyetemisták számára felkerültek az online felületekre, így a magyartanárok által használhatók a magyar nyelv távoktatásában is. Zágorec-Csuka Judit

Kovács Alenka

történelmi tükör

Az Olcsó Jancsi, a Világtalan Bábi, az Énekes Jancsi... Most, hogy a négy fal közé vagyunk kényszerülve, egyre nagyobb érdeklődéssel bújjuk az irodalmat és érdeklődve olvassuk a régi idők történeteit. Ilyenek a vásári jelentések is, hiszen most, hogy oly sok esemény és vásár nem kerül megrendezésre, ez is egy kicsit csillapíthatja hiányérzetünket. No de milyen is volt a lendvai vásár a 19. század végén? Bellosics Bálint hosszú és alapos leírása 1891-ben jelent meg a Vasárnapi ujság

28. számában, amelyből kiragadunk most néhány részletet. A kicsiny város egyetlen nagy utczáját már vásár előtti napon tele építik púpos hátú sátrakkal, megjelennek alkonyattájban a csáktornyai csizmadiák, hetennyolczan egy furmányos szekéren; szomszéd vend asszonyok hozzák vállukon előre-hátra elosztott zsákban az aranysárga kölest, paprikás túrót; megjönnek a patkó-kovácsok, tekenyős oláhczigányok, az Olcsó Jancsi és, hogy a seregszám teljesebb legyen, a Világtalan Bábi, meg az Énekes Jancsi. Kakasszókor aztán tolúl befelé a vidékről szekereken, gyalogszerrel a vásárló tömeg, mely színre tarkább bármely keleti szőnyegnél; három útján a magyar, a vend, a muraközi horvát. Ott megy a hetési öreg Dancs Mihály, ki kerek hatvan évet egy gatyaszárban járt meg. Az ar­ czára ült a gondolatja: hej, nem úgy van már, mint volt régen! Nem is mer körül nézni a fiatalokra. Csupa bolti minden, a mi rajtuk van. Jönnek apró, gyenge lovaikon a göcseji bocs-

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.

korosok, hozzák vásárra a dongákat, szőlőkarókat. A Mura felől a koótiak szekérszámra szállítják a murai halat. A hetési ember, ha

meglátja a czégérnek kiszúrt csukát, kikerüli őket; az ő tapogatójába csak ilyen-olyan apró czompu, pozsár, vargahal került, - csoda, hogy „megbírta a háló!” A templom előtt állanak a legtekintélyesebb mesteremberek, a mézeskalácsosok, — szíveket árulnak. Mosolygó leány-arczokra kisütött a szívük melege, midőn ráhagyja a legény a választást. Van ezerféle. Az egyik csillog-villog a belé rakott tükördaraboktól, a másik tele van nyiló rózsával. A templom árnyékában lármás köszörüs család ütött tanyát, ellenséges indulatú pincsikutyákkal. (Folytatjuk)

9


Info november 27. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Gyermek műsor, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Földgolyó, 12:30 Töréspont, 13:00 Hírek, 13:35 TVkirakat, 13:50 A 20. század nagy egyéniségei: a 23:05 Kubrick önmagáról szórakoztatóipar sztárjai – angol dok. sorozat, 14:40 Hallgassunk a csöndre, 14:55 TV-kirakat, 15:10 Hidak, 15:45 Gyermek- és ifjúsági műsor, 16:35 Infodrom – ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Győzzük le a Covid19-et!, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Kubrick önmagáról – francia dok. film.

Szlovén Tévé II. 9:00 Zenés műsor, 10:00 Tudományos műsor, 10:25 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 10:50 Jó reggelt!, 12:25 Ruka: Sífutás, sprint, vk, 14:10 Mozogj velünk, 14:55 A kertben, 15:20 A jóság hívása – jótékonysági koncert, 17:05 A felfedezés egy kaland az elmének – dok. film, 17:45 Lech: párhuzamos síelés, vk, férfiak, 19:15 Zenés műsor, 20:05 Eljön az a nap – dán film, 22:00 Az utolsó szó jogán!, 22:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:10 Teleshop, 11:55 Drága örökösök – magyar sorozat, 13:10 A konyhafőnök VIP, 15:55 Egy csodálatos asszony – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 19:30 Drága örökösök – magyar sorozat, 20:40 A konyhafőnök VIP, 23:20 Barátok közt – magyar sorozat, 0:00 Híradó, 0:40 CSI: New Yorki-i helyszínelők – am. sorozat.

TV2

november 28. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:30 Infodrom – ifjúsági műsor, 10:45 Ifjúsági műsor, 11:20 TV-kirakat, 11:35 Céltábla, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:05 A felfedezés egy kaland az elmének – dok. film, 14:35 TV-kirakat, 14:50 Hallgassunk a csöndre, 15:05 Hét világ, egy bolygó: Ausztrália – dok. sorozat, 16:00 Szlovén magazin, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Ambiensek, 17:45 Az utolsó szó jogán!, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Mi történik? – szatíra, 21:25 GRS: a sivatagban – belga sorozat, 22:20 Hírek, 22:45 A polcok között – német film.

Szlovén Tévé II. 7:00 Tanúságtevők, 8:55 Autós magazin, 9:35 Ruka: Sífutás, vk, nők, 10:55 Kontiolahti: Biatlon, vk, férfiak, 12:40 Ruka: Sífutás: vk, férfiak, 14:00 Lab20:05 Könyvesbolt a darúgás: Mura – Koper, tengerparton 16:25 Ruka: Síugrás, vk, férfiak, 18:20 Kontiolahti: Biatlon, vk, nők, 20:05 Könyvesbolt a tengerparton – angol film, 21:55 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:55 A Bowrain és Drago Ivanuša – koncert 0:05 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 8:40 Ninjago Hunted, 9:10 Kölyökkalauz, 9:45 Teleshop, 10:35 Brandmánia, 11:10 Életmódkalauz, 11:40 Autogram, 12:25 Édesítő, 13:05 Életünk története – magyar szórakoztató műsor, 14:25 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 15:35 Zöld lámpás – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 Apatigris – magyar sorozat, 21:05 Amerika Kapitány: Polgárháború – am. film, 0:15 X – A rendszerből törölve – magyar film.

TV2

6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:50 JóbanRosszban – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Vészhelyzet Mexikóban – mexikói sorozat, 15:40 Kegyetlen város – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények Plusz, 19:50 Mintaapák – magyar sorozat, 20:35 Farm VIP, 22:15 Bezár a bazár!, 23:50 Újratervezés, 0:50 Zsaruvér – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Édeni kertek, 13:25 Az állatmúmiák titkai – német dok. film, 14:25 Sorsok 22:40 Gyilkos hőség útvesztője – török sorozat, 15:15 Rex felügyelő, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Rex felügyelő, 20:30 Virtuózok, 22:35 Kenó, 22:40 Gyilkos hőség – olasz film, 0:30 Partitúra.

Duna World 5:55–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Téli sport – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:45 Öt kontinens, 14:15 Család-barát, 15:50 Püspökkenyér, 16:20 Multiverzum, 16:50 Kárpát-medence, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Egy régi hegedűs: portréfilm Jánosi András népzenészről, 23:30 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

6:00 T V2 matiné, 10:05 Trendmánia, 10:40 Az alkotók: egy ház átalakításának története – magyar dok. film, 11:10 Szépítők, 11:45 Poggyász, 12:15 Adri’s kitchen, 12:50 23:00 Nyomd, Bébi, nyomd! Az építkezők, 13:20 Nagy vagy! – magyar szórakoztató műsor, 13:55 Nagy durranás – am. film, 15:50 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 20:00 Mindenki táncol – szórakoztató műsor, 23:00 Nyomd, Bébi, nyomd! – angol–am. film, 1:30 Délibáb – magyar film.

Duna Tévé 5:55–9:50 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Ízőrzők, 13:40 A mi kis állatkertünk – angol sorozat, 14:30 Partitúra, 15:30 Régi idők focija – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 Szerencseperc, 18:45 Szerencse Szombat, 19:40 Karácsonyi vakáció – am. film, 21:20 Izlandi amazon – izlandi film, 22:55 Kenó, 23:05 Bagi–Nacsa Orfeuma, 0:05 Csak színház és más semmi – magyar sorozat.

Duna World 5:35–11:05 Délelőtti műsor, 11:40 Márciusi mese – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 Labdarúgás: Újpest – Paks, 16:50 Labdarúgás: Fehérvár – Zalaegerszeg, 19:00 Kézilabda: Szeged – Csurgó, 20:55 Összefoglaló: OTP bank Liga, 22:05 Bagi–Nacsa Orfeuma, 23:00 Virtuózok – válogatás, 23:30 Dokuzóna, 0:25 Térkép.

november 29. vasárnap Szlovén Tévé I.

november 30. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 9:30 Vicces tanár – holland sorozat, 10:00 Szentmise Mariborból, 10:55 Római vakáció Catherine-nel, 11:25 Mezsgyék, 11:30 A lélek horizontja, 12:05 Az emberek és a föld, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, 14:50 TV-kirakat, 15:10 Hamupipőke az aranypalotában – norvég film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Az Atlanti-óceán túloldalán – koprodukciós sorozat, 21:00 Interjú – beszélgetős műsor, 21:55 Hírek, 22:20 Még mindig élek – am. dok. film, 23:45 Jó éjszakára.

Szlovén Tévé II. 5:50 Zenés műsor, 6:45 Lelki villanás, 7:00 Tudományos műsor, 7:25 Győzzük le a Covid19-et!, 7:50 Zenés matiné, 8:45 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 10:25 Kontiolahti: Biatlon, vk, férfiak, 11:45 Ruka: Sífutás, vk, nők, 12:45 Ambiensek, 13:35 Kontiolahti: Biatlon, vk, 14:55 A világrekord napja: nők, 5000 m – felvétel a valenciai atlétikai versenyről, 15:25 Ruka: Síugrás, vk, férfiak, 17:20 Futball buborékban – sportfilm, 17:55 Utazások: Japán, 18:50 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Hét világ, egy bolygó: Európa – dok. sorozat, 20:55 Duran Duran: Tudnod kell valamit – angol dok. film, 21:55 Hétvégi csomag, 23:20 Zvezdana – beszélgetős műsor, 0:10 Mi történik? – szatíra.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:10 Ninjago Master of Spinj­ itzu, 9:40 HighLife, 10:10 Teleshop, 11:10 Édes otthon, 11:50 Kalandozó, 12:35 Szuperzöld, 13:15 22:50 Éjjeli hajsza Az év hotelje – magyar sorozat, 14:00 Anyák gyöngye – am. sorozat, 14:30 XXI. század – A legendák velünk élnek, 15:05 Házon kívül, 15:40 Az arany iránytű – am.–angol film, 18:00 Híradó, 19:00 Álarcos énekes – show, 21:30 Életünk története – szórakoztató műsor, 22:50 Éjjeli hajsza – am. film, 0:50 Portré.

TV2 6:00 TV2 matiné, 9:25 Fald fel!, 10:00 Tűsarok, 10:30 Több mint testőr, 11:05 Super car, 11:35 Életmódi, 12:10 Innovátor, 12:40 Brandépítők, 13:15 Made in Hungaria – magyar zenés film, 15:45 Idétlen időkig – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Nicsak, ki vagyok? – szórakoztató műsor, 22:30 Anna – francia film, 1:20 Hogyan rohanj a vesztedbe – am. film.

Duna Tévé 6:45–10:05 Virradóra, 10:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Az Elba madártávlatból – német dok. film, 14:05 Édes anyanyelvünk, 14:20 Gül baba – magyar film, 16:00 Hatoslottó-sorsolás, 16:05 Hogy volt?, 17:00 Mozogj otthon!, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Családi kör, 19:40 Magyarország, szeretlek!, 21:15 Garni-zóna – am. film, 23:15 Kenó, 23:25 Beszélj a szerelemről! – francia film, 1:10 Don Matteo – olasz sorozat.

Duna World 5:55–11:20 Délelőtti műsor, 11:50 Kincsesládánk – brazil sorozat, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 Labdarúgás: Mezőkövesd – Diósvölgy, 16:05 Lab22:05 Te még élsz? darúgás: Szombathely – Debrecen, 18:30 Labdarúgás: Veszprém – FTC Fisher Klíma, 20:30 Labdarúgás: Fehérvár – Zalaegerszeg, 22:05 Te még élsz? – magyar dok. film, 23:45 Angi jelenti, 0:20 Családmeséink – családi talk-show.

6:45 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 10:05 A lélek horizontja, 10:40 TV-kirakat, 11:00 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:30 17:30 Uršlja gora Tudom! – kvíz, 12:00 Interjú – beszélgetős műsor, 13:00 Hírek, 13:35 TV-kirakat, 13:50 Az antibiotikumok – új-zélandi dok. film, 14:50 Át-járások, 15:20 Rokonok – műsor külföldiekről, 15:30 Jó napot, Koroška!, 16:00 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:30 Uršlja gora – dok. film, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 Mesterséges mennyország, 23:30 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 9:50 Zenés műsor, 10:50 Jó reggelt!, 13:10 Új szomszédok – dok. műsor, 13:35 Hallgassunk a csöndre, 14:10 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 14:40 Az utolsó szó jogán!, 15:45 Közelebbről – beszélgetős műsor, 16:50 Az emberek és a föld, 17:50 A hősök földjén, vagy hova mentek a nemzeti hősök – dok. műsor, 19:00 Labdarúgás: Európa Liga – magazin, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Utazások: Japán, 20:50 Bécs: birodalom, uralkodóház és álom – angol dok. sorozat, 21:45 Üzlet, turizmus és csúcsmodellek: Etiópia új arca – francia dok. műsor, 22:45 Ami marad – rövidfilm, 23:05 Anja ganja – rövidfilm, 23:25 Fogalmad sincs – rövidfilm, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:10 Teleshop, 12:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 13:20 A konyhafőnök VIP, 15:55 Egy csodálatos asszony – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 19:30 Drága örökösök – magyar sorozat, 20:40 A konyhafőnök VIP, 23:10 Barátok közt – magyar sorozat, 23:50 XXI. század – A legendák velünk élnek, 0:20 Híradó, 1:00 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 11:00 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Vészhelyzet Mexikóban – mexikói sorozat, 15:40 Kegyetlen város – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Mintaapák – magyar sorozat, 20:35 Farm VIP, 22:15 Bezár a bazár!, 23:50 Magánnyomozók – magyar dok. sorozat, 0:50 Zsaruvér – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Édeni kertek, 13:20 13:20 Kém a jégen Kém a jégen – angol ismeretterjesztő sorozat, 14:15 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:05 Rex felügyelő, 15:55 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Rex Rómában, 20:30 Kékfény, 21:25 Diagnózis – lengyel sorozat, 22:05 Kenó, 22:10 Ne ölj!, 23:15 Don Matteo – olasz sorozat.

Duna World 5:55–10:40 Délelőtti műsor, 11:10 Magdolna – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:45 Domovina, 14:20 Család-barát, 15:50 Divat&dizájn, 16:20 Magyar Krónika, 16:50 Öt kontinens, 17:25 Ízőrzők, 18:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Illés Lajos-emlékkoncert, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Dokuzóna, 23:30 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.


Info december 1. kedd

december 2. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Mű paradicsom, 10:35 TV-kirakat, 10:50 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:25 Tudom! – kvíz, 11:55 A hét, 13:00 Hírek, 13:35 TV-kirakat, 13:50 A 20. század nagy egyéniségei: az aktivisták – angol dok. sorozat, 14:40 TV-kirakat, 14:55 Lelki villanás, 15:20 Hidak: Kanapé, 15:50 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:30 Kód – oktatási műsor, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Mexikó: név nélküli nők – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé II. 10:50 Zenés műsor, 11:50 Jó reggelt!, 14:25 Szlovén magazin, 14:50 Autós műsor, 15:40 Ivo Svetina 15:40 Ivo Svetina portréja por tréja – dok. film, 16:45 Joker – kvíz, 17:55 A nő – dok. film, 18:55 Zenés műsor, 20:00 Zois-díjátadó – dok. film, 21:20 Közelebbről – beszélgetős műsor, 22:10 Ki hazudik? – angol sorozat, 23:05 Roma nemzetiségi műsor, 23:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:10 Teleshop, 12:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 13:20 A konyhafőnök VIP, 15:55 Egy csodálatos asszony – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 19:30 Drága örökösök – magyar sorozat, 20:40 A konyhafőnök VIP, 23:10 Barátok közt – magyar sorozat, 23:55 Házon kívül – riportműsor, 0:30 Híradó, 1:05 CSI: New York-i helyszínelők – am.–kanadai sorozat.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Kód – oktatási műsor, 10:50 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:25 Tudom! – kvíz, 11:55 Studio City, 13:00 Hírek, 13:35 TV-kirakat, 13:50 A 20. század kimagasló személyiségei: a sportolók – angol dok. sorozat, 14:40 TV-kirakat, 14:55 Nyolcadik nap, 15:30 Rokonok – külföldiekről szóló műsor, 15:40 Hidak, 16:10 Kis szürke sejtek – kvíz, 17:00 Hírek, 17:25 A szlovén történelem (nem) ismeretlen fejezetei: Janez Bleiweis – oktatási műsor, 17:50 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Vákuum – német film, 21:25 Kettő, egy – rövidfilm, 22:00 Visszhangok, 22:50 Panoptikum, 23:50 A szlovén történelem (nem) ismeretlen fejezetei: Janez Bleiweis – ism.

Szlovén Tévé II. 9:00 Zenés műsor, 10:00 Szentmise Mariborból, 10:55 Hidak: Kanapé, 11:25 Jó reggelt!, 13:45 Beethoven 250, 15:25 Ambiensek, 16:10 Hétvégi csomag, 17:45 A nő – dok. film, 18:45 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:05 Beethoven 250 – zenés dok. műsor, 21:10 Véleményem, 22:00 Kihantolt bűnök – angol sorozat, 22:55 Éjjel jössz – dok. film, 23:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:10 Teleshop, 12:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 13:20 A konyhafőnök VIP, 15:55 Egy csodálatos asszony 0:20 Az első millióm – török sorozat, 17:05 története Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 19:30 Drága örökösök – magyar sorozat, 20:40 A konyhafőnök VIP, 23:10 Barátok közt – magyar sorozat, 23:40 Híradó, 0:20 Az első millióm története – dok. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mok­kacino, 9:40 Teleshop, 11 : 0 0 M i n t a apák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a 16:45 A bosszú csapdájában texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Vészhelyzet Mexikóban – mexikói sorozat, 15:40 Kegyetlen város – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Mintaapák – magyar sorozat, 20:35 Farm VIP, 22:15 Bezár a bazár!, 23:50 Magánnyomozók – magyar dok. sorozat, 0:50 Zsaruvér – am. sorozat.

Duna Tévé 6:00–9:35 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Édeni kertek, 13:25 Kém a jégen – angol ismeretterjesztő sorozat, 14:20 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:10 Rex Rómában, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Rex Rómában, 20:30 Önök kérték!, 21:30 A bank – észt sorozat, 22:20 Kenó, 22:30 Pietro szigete – olasz sorozat, 23:35 Don Matteo – olasz sorozat.

Duna World 5:00–11:00 Délelőtti műsor, 11:35 A bíró – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:20 Család-barát, 15:55 Család’20, 16:15 Novum – magyar dok. sorozat, 16:45 Térkép, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 L… mint Latabár, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Klasszikusok délidőben, 23:25 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 11:00 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Vészhelyzet Mexikóban – mexikói sorozat, 15:40 Kegyetlen város – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Mintaapák – magyar sorozat, 20:35 Farm VIP, 22:15 Bezár a bazár!, 23:50 Magánnyomozók – magyar dok. sorozat, 0:50 Briliáns elmék – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:20 A festészet és a tenger – német dok. film, 14:20 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:10 Rex Rómában, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Rex Rómában, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 21:40 A Poma utcai bűntény – olasz film, 23:25 Kenó, 23:35 Don Matteo – olasz sorozat.

Duna World 5:00–11:20 Délelőtti műsor, 11:40 Gyilkosság a 31. emeleten – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi műsorok, 14:20 22:35 Színről színre Család-barát, 15:50 Magyar gazda, 16:15 Mesterember, 16:45 Hazajáró, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Hogy volt?, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Színről színre – magyar dok. film, 23:30 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

december 3. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:10 A szlovén történelem (nem) ismeretlen fejezetei: Janez Bleiweis – oktatási műsor, 10:35 TV-kirakat, 10:50 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 10:10 A szlovén történelem (nem) ismeretlen Véleményem, 13:00 Hírek, fejezetei: Janez Bleiweis 13:35 TV-kirakat, 13:50 A 20. század kimagasló személyiségei: a művészek – angol dok. sorozat, 14:45 Szlovén pillanatok, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:40 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Röviden: mozaikcsalád, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyolcadik nap, 23:35 Bécs: birodalom, uralkodóház és álom – angol dok. sorozat.

Szlovén Tévé II. 9:10 Zenés műsor, 10:05 Jó reggelt!, 12:00 Szlovén üdvözlet, 13:25 Kontiolahti: Biatlon, vk, férfiak, 14:45 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 15:10 Joker – kvíz, 16:15 Labdarúgás: Olimpija – Maribor, 19:00 Kontiolahti: Biatlon, vk, nők, 20:00 Autós műsor, 20:55 Labdarúgás: Európa Liga, 22:55 Ambiensek, 23:30 Labdarúgás: Európa Liga, 0:00 Szlovén jazz, 1:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:10 Teleshop, 12:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 13:20 A konyhafőnök VIP, 15:55 Egy csodálatos asszony – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 19:30 Drága örökösök – magyar sorozat, 20:40 A konyhafőnök VIP, 23:10 Barátok közt – magyar sorozat, 23:50 Híradó, 0:25 Brandmánia.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

November 26-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki, a horvátországi és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) November 27-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 11:00 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Vészhelyzet Mexikóban – mexikói sorozat, 15:40 Kegyetlen város – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Mintaapák – magyar sorozat, 20:35 Farm VIP, 22:15 Bezár a bazár!, 23:50 Road Movie Guide Tillával, 0:20 Propaganda – kulturális magazin.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:20 A festészet és a tenger – német dok. film, 23:20 Talpunk alatt 14:20 Sorsok útvesztője fütyül a szél – török sorozat, 15:10 Rex Rómában, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Rex Rómában, 20:30 Fábry, 21:50 Csak színház és más semmi – magyar sorozat, 22:40 Kenó, 22:50 Munkaügyek – magyar sorozat, 23:20 Talpunk alatt fütyül a szél – magyar film.

Duna World 5:00–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Amerikai komédia – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Rondó, 13:45 Kvartett, 14:15 Család-barát, 15:55 Kék bolygó, 16:20 Noé barátai, 16:50 Szerelmes földrajz, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Iván írta Andreával, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Hazatérés – magyar dok. film, 23:25 Hazajáró, 23:55 Hagyaték.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne adventi koszorúk másképpen (ismétlés: pénteken 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) December 1-jén, kedden 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági adás, benne a magassarkú cipő története, céllövészet, Pál Péter nyári koncertje, programajánló és klipek (ismétlés: kedden 15.50-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) December 2-án, szerdán 15.40-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne gazdasági rovat (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) December 3-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: tematikus adás (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2020. november 24-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Személyi asszisztens Lendva környékén Pravica s.p., Ulica Štefana Kovača 103., Turnišče (1 munkahely, határozott idő: a projekt befejeződéséig, jelentkezési határidő: 2020. december 2.) Villanyszerelő Elektromaterial d.o.o., Vasút utca 8., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. no­ vember 27.) Raktáros – félkész fatermékek Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, határozott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2020. november 26.) Munkavezető Dogša d.o.o., Prešernova ulica 8., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. de­ cember 10.) Gépész Legartis d.o.o., Hármasmalom 2 l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. de­ cember 10.) Ács Legartis d.o.o., Hármasmalom 2 l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. de­ cember 10.) Kőműves Legartis d.o.o., Hármasmalom 2 l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. de­ cember 10.)

Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek. (Kosztolányi Dezső)

Tóth Gabriella (1938–2020)

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a nehéz pillanatokban lélekben velünk voltak, részvétnyilvánításukkal, szentmisére és jótékony célokra adakozva mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Lendvai Idősebb Polgárok Otthona dolgozóinak, az Öko-park vállalat temetkezési részlegének, valamint Dolamič-Konrad Martin plébános úrnak a megható gyászszertartásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Lendva, 2020. november 25-én

Advent a Szent Katalinplébániatemplomból Szombaton, november 28-án kezdődik az ADVENT. Advent minden napján előkészületek lesznek a karácsonyra 18.00 órától a ZOOMadvent applikáción keresztül, amely elérhető a plébánia honlapján: www.zupnija-lendava.si. Azok, akik a plébániahivatalban leadták a rendelést, szombaton, november 28-án 16.00 és 17.00 óra között átvehetik a megáldott koszorúkat. Az ADVENTI VASÁRNAPOKON 10.00 órakor élő szentmise közvetítése a plébániatemplomból a ZOOM applikáción keresztül, amely elérhető lesz a plébánia honlapján:

www.zupnija-lendava.si.

Szerettei

apróhirdetés •Novemberi gyökeres nor­ mand­fenyő-akció! „Ásd ki magad!” Ár 6–12 euró. Cím: Hídvég 7/a. Érdeklődni: 041478-362 vagy 02-574-12-81. •Normandfenyő karácsony­ fának, 2–3 m-es, 1000 db kis és nagy tételben Csör­ nyeföldön 4.000 Ft/db áron eladó. Érdeklődni: 0036-20586-00-03 •Völgyifaluban a Gara-he­ gyen eladó hétvégi pince. Érdeklődni: 041-277-060. •A Lovászi-hegyen eladó pince 1.500 négyzetméter területtel. Az ára 1.100 euró. Érdeklődni: 0036 30 27 55 414.

Építési munkavezető Resort Natura d.o.o., Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német alaptudás, jelentkezési határidő: 2020. november 27.) Épület- és terepgondnok Soft s.p., Ulica Prekmurske Čete 110., Črenšovci (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. november 30.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Ő S Z I O LVA S M Á N YO K Finy Petra: Marlenka (Athenaeum Kiadó, 2019, 244 oldal)

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

„Marlenka imádja a nárciszt. Nem csak a virágot. Bár már három felnőtt gyereke van, vonzza magához a narcisztikus személyiségeket…” A regény Marlenka történetét, életét írja le. Marlenka 77 éves nő, aki egy kis virágboltot üzemeltet. Három gyermeke van. Marlenka és gyerekei életében nap mint nap jelen van az elhunyt anya/nagyanya szelleme, akit a nyilasok végeztek ki. Marlenka apja eleinte biztonsági okokból eltüntetett minden emlékét az anyjáról, még a nevét is megváltoztatta. A regény felhívja a figyelmet a narcisztikus kapcsolatokra, valamint a titkokra, amelyek megnehezítik az életünket, és közben bemutatja, hogy az egymás iránti szeretet segíthet túlélni a nehezebb napokat is.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

12

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.


Info gyertyafény

November 27-e és december 3-a között Dobronaki Plébánia

Református Egyház

Az SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig a szentmisék elmaradnak. Advent első vasárnapján, no­ vember 29-én, vasárnap 10.00 órakor szentmise közvetítése Dobronakról az MMR-en.

Az SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig az istentiszteletek elmaradnak.

Evangélikus Egyház Az SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig az istentiszteletek Lendván elmaradnak.

névnapsoroló November 27-től december 3-ig Péntek – Virgil Szombat – Stefánia Vasárnap – Taksony Hétfő – András Kedd – Elza Szerda – Melinda Csütörtök – Ferenc

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. De Ő számunkra sosem lesz halott. Örökké élni fog, mint a csillagok.

Horvat Marija (1938–2020)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik a nehéz napokban lélekben velünk voltak, valamint adományaikkal és részvétnyilvánításukkal enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat. Külön köszönet illeti Dolamič-Konrad Martin plébános urat a megható gyászszertartásért, valamint az Öko-park temetkezési vállalatot. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Gyertyános, 2020. november 23.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 80 éves korában örök nyugalomra tért szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk és dédnagyapánk,

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között,

Szerettei

Škrilec Franc

Csak egy emlék maradt, Minden egy gyönyörű emlék. Az, hogy itt éltél köztünk És velünk lehettél. Csak egy vallomást mondok: Nagyon szeretlek! Itt élsz, a szívemben, sohasem feledlek! (Lanor)

(1940–2020) Fájdalomtól megtört szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, szomszédoknak és jóbarátoknak, akik e nehéz pillanatokban lélekben velünk voltak. Köszönjük a részvétnyilvánításokat, a szentmiséket, a virág- és gyertyaadományokat. Külön köszönetet mondunk Dolamič-Konrad Martin plébános úrnak a megható gyászszertartásért, valamint a petesházi vadászegyesületnek az elmondott búcsúbeszédért. Jóságod és szereteted a szívünkben örökké élni fog. Csente, 2020. november 10-én

A gyászoló család

illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Csak józanul November 6-a és 15-e között a rendőrség országszerte úgynevezett pszichofizikai ellenőrzést végzett a közlekedők körében. Az említett időszakban a Muraszombati Rendőrigazgatóság területén 742 sofőrt szondáztak meg. A tesztek eredményei alapján 15-en fogyasztottak alkoholt (2 százalék), mielőtt a volán

mögé ültek, hatuknál pedig a kifújt levegőben az alkohol meghaladta a 0,52 milligrammos szintet. A rendőrség azt tanácsolja a gépjárművezetőknek, hogy csak józanul üljenek kocsiba, hiszen a halálos balesetek egyhar mada esetében a bódult állapot is közrejátszik a katasztrófában. SoPe

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Zsálek Júlia szül. Perusek (1932–2020)

Megpihent a meggyötört szív, mely annyi fájdalmat megért, Fáradt teste elpihent az örök élet mezején. A sok fájdalom mind elillant, tovatűnt egy perc alatt, Erre várt e megfáradt szív, erre kérte az Urat.

Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, komáknak, keresztgyerekeknek és jóbarátoknak, akik e nehéz pillanatokban lélekben velünk voltak és azoknak is, akik elkísérték őt utolsó útjára. Szívből köszönjük a részvétnyilvánításokat, a gyertya- és virágadományokat, a szentmiséket, valamint a figyelmességet és látogatásokat, amit betegsége alatt nyújtottak neki. Külön köszönet Dolamič-Konrad Martin plébános úrnak a megható gyászszertartásért. Köszönettel tartozunk kezelőorvosának, dr. Hebár-Kepe Júliának, a rakicsáni kórház és a Lendvai Egészségház dolgozóinak az odaadó gondozásért és az Öko-Park temetkezési vállalatnak a szertartás lebonyolításáért. Csente, 2020. november 20-án

Szerettei

13


Info Humor

Horoszkóp

Pistike osztályfőnöke beírja az ellenőrzőjébe: „A gyerek büdös! Fürdesse!” Pistike apukája visszaírja: „Ne szagolgassa! Tanítsa!”

Kos Már. 21. – ápr. 20. Egyetlen nap alatt képes többet teljesíteni, mint mások egész hónapban. Nem ismeri a lazsálást. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Szerződéses ügyei jól alakulnak, ha hitelre van szüksége, azt is megkapja, taposson hát a gázra!

Kórházban: – Hölgyem, itt van az a fiatal úr, aki tegnap elütötte magát. Virágot is hozott. Bejöhet? – kérdi a nővér. – Igen, de csak ha gyalog van! – Nem vagyok teljesen biztos a diagnózisban – mondja az orvos a betegnek –, csak feltételezem a panaszainak az okát. Valószínűleg az alkohol az oka. – Semmi baj, doktor úr, ez velem is gyakran előfordul. Majd visszajövök, ha már józan lesz. Lemegy a vendég a hotel recepciójára és így szól az angolul nem túl jól beszélő portáshoz: – Good morning! Please call me a taxi! – Oh, good morning, mister Ataxi, how are you? Garfield, a macska és a gazdája, Jon beszélgetnek: – Garfield, tudtad, hogy a világ összes állata közül a macskák a legjobban én-központúak? Mire Garfield: – Miért, vannak más állatok is? Két költöztető egy hatalmas zongorát cipel fel a 10. emeletre. A lift nem működik. Mikor már a 9. emeleten vannak, megszólal az egyik: – Te Józsi, van egy jó meg egy rossz hírem. Melyiket mondjam előbb? – Na, mondd a jót! – Már a kilencediken vagyunk. – És mi a rossz? – Az, hogy a másik házba kellett volna felvinni a zongorát.

14

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Elképzelhető, hogy új munkahelyen kezd vagy váratlan állásajánlattal keresik meg. Sikerre számíthat. Rák Jún. 22. - júl. 22. Most éljen a lehetőségeivel és a legjobb formáját hozza ki a munkahelyén. Vigyázzon a párkapcsolatára. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A bolygók segítik abban, hogy a szerelmet visszahozza a családi életébe. Egyéb változásokra is számíthat. Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Kölcsönzés csak előrendeléssel lehetséges. A szerencse Zsirai Anita petesházi olvasónknak kedvezett. Gratulálunk, nyereménye Zala György – A millennium szobrásza című könyv és Pál Péter Kétidő című verseskötete, melyeket szerkesztőségünkben vehet át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje december 7. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva, illetve info@nepujsag. net. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Kerčmar Mihael, a Pártosfalvi Labdarúgóklub elnöke A legjobb dolgok az életemben: • A család és a barátok. Ahol házat építenék: • Marácon. Gyermekkori álmom: • Hogy pilóta leszek. A hobbim: • Foci, futás, kerékpározás, túrázás, kosarazás, az udvar rendben tartása, asztalosmunkák. Amit a legjobban meg tudok főzni: • A grillezés és a brokkolikrémleves mestere vagyok. A film, amit többször is megnéztem: • Van néhány, de a Marvel-filmeket kedvelem a legjobban. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Nem változtatnék semmin, bizonyára minden okkal történt. Inkább a jövőre koncentrálok. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeret-

nék tudni: • Nem szeretném tudni a jövőm részleteit. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Ejtőernyős ugrás és búvárkodás. A leghasznosabb tárgyam: • Mindenképp a telefonom. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • Nem tudok egyvalakit mondani, ezért azt mondom, hogy a barátokét. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • Séta és beszélgetés a barátokkal. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Beutazni a fél világot. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • A természet.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Nem kellene annyit hadakoznia a főnökeivel. Persze lehet, hogy a hátrálás sem mindig a jó megoldás. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. A párkapcsolatában most kis nehézséget okoznak a ki nem mondott problémák. Változtasson ezen! Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Akad olyan, aki a munkahelyén aknamunkát folytat ön ellen… Kerülje a túlzásokat a kapcsolataiban. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. A hivatásában most olyan munkát végez, amelybe szinte szerelmes lehet. Becsülje meg, ez keveseknek adatik meg. Bak Dec. 23. – jan. 20. Felkeresi egy régi szerelme. Vigyázzon, mert könnyen leveheti önt a lábáról, inkább ne is találkozzanak. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. A munkáját most kevésbé élvezi, de a hobbiját annál inkább. Érdemes ezért az utóbbira koncentrálnia. Halak Febr. 20. – már. 20. A partnere több odafigyelést és törődést vár öntől, erre figyeljen. A dolgok a munkahelyén simán mennek.

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.


Horizont

Még át sem adták, már javítják Korai volt a csenteiek öröme a felújított út kapcsán, hiszen még mindig nem használhatják, bár a határidő november 15én lejárt. Az út hivatalos átvétele előtt ugyanis megállapították, hogy a munkálatok kivitelezője (az aszfaltozó alvállalkozó) nem megfelelően végezte el a munkát. Az újjáépített Fő utca mintegy 1.220 méternyi szakaszán az út közepén létrejött mélyedések

jelentik a fő gondot. Ezek a csatornaaknák körül alakultak ki, amik aszfaltozásnál az út szintjénél lejjebb kerültek. A közlekedésnél a mélyedések kellemetlen hullámzásérzést keltenek. A felújított út műszaki átvétele még nem történt meg. A beruházó Lendva Község a munkálatok kivitelezőjétől, a Paučnik Kft.-től elvárja, hogy mihamarabb hárítsa el a hibákat és tegye rendbe az úttestet

a szakmai előírásoknak megfelelően. A javítás már folyamatban van: az új aszfaltot az aknák fedele körül felvágják és felszedik, a mélyedést homokkeverékkel kiegyenlítik, majd újra leaszfaltozzák. A Magyardiák utcában felújított 420 méternyi szakaszra nem volt kritikus megjegyzés a műszaki szakemberektől. A javítási munkálatok befejezése két hét múlva várható, utána megtörtén-

het az úttest műszaki átvétele is a korrekciós munkálatokkal együtt, ilyen

például a 2018-ból maradt szanálási feladat is. Ekkor hiányosságok mutatkoztak a Király-kanyar és az egykori iskola közötti szakaszon, szintén a Paučnik Kft. kivitelezésében. Szolarics Nađ Klára

A Varis a Muravidék legjobb vállalatai között A Vestnik muravidéki hetilap és a Muravidéki Gazdasági Kamara idén 4. alkalommal osztotta ki a Muravidék legjobb vállalata címét hat kategóriában a tavalyi évre vonatkozóan. A 2019-es évben a régió legjobb mikrovállalata a muraszombati Castoola lett, a legkiemelkedőbb kisvállalat pedig a Kodila Kft. Markišavciról. A közepes vállalatok kategóriájában a lendvai Varis érdemelte ki a legjobb cég címét. A régió nagyvállalatai között a Gornja Radgona-i Arcont került az első helyre. A foglalkoztatás szempontjából a muraszombati Medicop cég érdemelte ki az első helyet. A Vestnik olvasóinak szavazatai alapján a lemagasabb helyezést a Cana Royal Water Kft. érte el. A díjkiosztó esemény – melynek díszvendége Borut Pahor államelnök lett volna – a járványhelyzet miatt elmaradt. A régió kiemelkedő vállalatait a Vestnik külön kiadványban mutatja be, amelyet ingyenesen eljuttat minden háztartásba. Szolarics Nađ Klára

heti recept Már csak a finom aszfaltréteg hiányzott a felújított útról Csentében, amikor a Fő utcán hibákat észleltek.

Nem épül Salban hulladékégető Maribor Városi Önkormányzatának Tanácsa hétfői ülésén jelentős többséggel (39:2) támogatta a hulladékégető megépítését, mely üzembe helyezése után fogadja majd a hulladékot a Muravidék területéről, a CEROP cégtől is. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy nem Salban épül ilyen létesítmény, hiszen az új égető megoldja ÉszakkeletSzlovénia hulladék-megsemmisítési ügyét. A létesítmény tervezett éves kapacitása 50 ezer tonna hulladék és szennyvíziszap. Az állami támogatással is megvalósító beruházás értéke 45 millió euró, építését 2025–2027-re ütemezték. A komplexum

a helyi Snaga kommunális cég szortírozótelepén épül fel. A hulladék termikus feldolgozása során keletkezett hőenergiát Maribor a városi távfűtésnél használja fel. A Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztériumnál már készül a rendelet, amely alapján – remélhetőleg még idén – kiírják a koncessziót a termikus hulladék kezelésére. Mint ismeretes, a környezetvédelmi tárcának a keleti országrészben építendő hulladékégetőre vonatkozó kezdeményezésével tavaly májusban Sal Község Tanácsa is foglalkozott, amellyel a közvélemény heves tiltakozását váltotta ki, kivált a Goricskó–Őrség

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.

tájvédelmi park miatt. – A tárcától akkor alapos tájékoztatást kértünk a hulladékégető elvárt kapacitásáról, környezeti hatásairól, az előnyökről, a hátrányokról, hogy a mérlegelés után valamilyen irányban lépni tudjunk. Úgy vélem, hogy a megoldás érdekében ezt meg kellett tenni. Nem mondtuk, hogy égetőt építünk, de a közvélemény így is viharosan reagált. Tavaly óta a fejlemények országos szinten is lelassultak, az újabbakat nem követjük figyelemmel. A község nem fog jelentkezni a kiírásra – nyilatkozta lapunknak a maribori döntés kapcsán Fartek Iztok sali polgármester. Szolarics Nađ Klára

Mákos-almás paleo-sütemény Hozzávalók: • 20 dkg mák • 11 teáskanál xilit, nyírfacukor (vagy más szilárd édesítőszer) • 5 dkg kókuszliszt • 3 nagyobb alma • 2 tojás • 2 evőkanál mazsola • 1 citrom • 1 teáskanál szódabikarbóna • Mandulaforgács Elkészítés: Az almát mossuk meg, reszeljük le, facsarjunk rá kevés citromlevet, majd szórjunk rá egy evőkanál xilitet. A tojásokat verjük fel, adjuk hozzá a tíz teáskanál xilittel vegyített darált mákot, a mazsolát, a szódabikarbónát, a citrom reszelt héját. Végül keverjük hozzá az almát. A levét nem kell kinyomkodni, mehet nyugodtan a masszába, majd alaposan dolgozzuk össze. Egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral, egyengessük bele a tésztát, szórjuk meg a tetejét mandulával. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 35–40 perc alatt süssük készre. Mielőtt kivesszük, végezzünk tűpróbát!

15


Horizont Az olvasás népszerűsítése, a könyvek elérhetősége

A muraszombati mozgókönyvtár 25 éve A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban idén a szlovén közkönyvtárak napja alkalmából megemlékeztek a bibliobusz elindulásának 25. évfordulójáról is. A minden generáció által szívesen látogatott könyvtárbusz a goricskói magyarlakta falvakba is eljut. A könyvtárban már 1975-ben voltak arra irányuló törekvések, hogy a könyvtári szolgáltatások azokra a településekre is eljussanak, amelyeken addig nem voltak elérhetők. A mozgókönyvtár ötletét végül 1995-ben valósították meg – 1975 májusában egy kisebb, átalakított autóbusz 2.500 könyvvel kezdte látogatni a nehezen megközelíthető falvakat, amelyek a muraszombati könyvtár mint körzeti központi könyvtár szolgáltatási körébe tartoznak. Ma, 25 év után a könyv-

tár korszerű számítógépes rendszerrel berendezett bibliobusza mintegy 7.000 könyvvel és nem hagyományos dokumentummal rója az utakat. A busz, melynek korszerűsítéséhez 2014-ben a művelődési minisztérium mellett hozzájárultak a goricskói községek is, kéthetente 12 község területén mintegy 70 megállóhelyen kölcsönöz könyveket és más anyagokat. A magyar nemzetiségi útvonal keretében ellátogat Csekefára, Szentlászlóra, Pártosfalvára, Szerda-

helyre, Domonkosfára, Kapornakra és Hodosra. „A magyar nyelvű anyagot Papp József, a nemzetiségi könyvtárosunk válogatja és készíti össze. A magyar gyűjtemény kéthetente változik, így a mozgókönyvtár használói is betekintést kaphatnak a saját anyanyelvükön megjelent könyvújdonságokba” – nyilatkozta lapunknak Balažic Jana, a mozgókönyvtár vezetője. A bibliobusz évfordulója alkalmából egy jubileumi kiadvány is készül. FaBri

Sok induló volt az első DISZ Quizen

A Dobronaki Ifjak Szervezetének (DISZ) több idei rendezvényét is le kellett mondani a járványhelyzet miatt, ám a már hagyományos Történelmi est nevű eseményt átalakítva megtartották: november 21-én zajlott az egyesület első kvízestje, amely a DISZ Quiz nevet kapta. A versenyzők négy témában mérték össze történelemtudásukat: helytörténet, szlovén és magyar történelem, történelmünk nagyjai, valamint popkultúra. A kvíz online zajlott, a 13 jelentkező csapat kapott hozzáférést a virtuális szobába. A kétnyelvű eseményt Šooš Peter és Toth Matija kvízmesterek vezették, akik rengeteg érdekes fejtörőt állítottak össze a két-három fős csapatoknak. A legjobb három csapat az Imperátorok (1.), a Pesti Ifjak Szervezete (2.), valamint a TeLu (3.) lett. Megemlítendő, hogy több csapat nem csak a Lendva-vidékről jelentkezett. Ezt az egyesület elnöke, Bogdan Attila is kiemelte a verseny után, valamint azt, hogy nem számított ekkora részvételre. Korábban még sosem csináltak ilyet, és jó érzés volt olvasni és hallani azt a rengeteg pozitív visszajelzést, amit a résztvevők a szervezőknek küldtek a sikeres kvízest után. (-)

16

A bibliobuszon van miből válogatni. Képünkön az egyik látogatás a pártosfalvi iskolánál.

Új muravidéki ifjúsági könyvek!

Megvásárolhatók a Bánffy Könyvesboltban.

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.


Horizont Adventi dekorációs tippek

Erdők, mezők kincsei: az ünnep díszei A hodosi Soós Mellitta hosszú évek óta készít kedvtelésből ünnepi dekorációkat természetes anyagokból. Egész évben járja az erdőket, mezőket, gyűjtöget, majd szortírozva tárolja a különféle terméseket, melyekből gyönyörű díszeket alkot az adventi időszakra. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

– Az erdők telis-tele vannak olyan kincsekkel, amelyeket fel lehet használni dekorációhoz. De a kiskertekben, a mezőn, az útmenti bokrokon is találhatunk csodás terméseket, csak nyitott szemmel kell járni – mondja a fiatal nő,

mogyoró, makk, bükkfatermés, mákgubó kerül elő. Egy tálba szedi őket, ami már így önmagában is szép látvány. – Csak olyan terméseket szabad összegyűjteni, amit ismerünk. Kerüljük azokat a színes bogyókat, amik a kisgyerekekre vagy a lakásban velünk élő kisállatokra veszélyesek lehetnek – figyelmeztet,

A fakéregre készült asztaldísz különleges dekorációja lehet a lakásnak. akinek az advent és a karácsony az egyik kedvenc időszaka az évben. Miközben arról mesél, milyen izgalmas dolgok készülhetnek néhány apró termésből, galagonyát, csipkebogyót és fenyőágakat terít az asztalra. Egy cipősdobozból dió,

majd fakéreg, moha, és különböző tobozok is helyet kapnak az asztalon. – Arra is ügyelni kell, hogy amikor hazahozzuk ezeket a dolgokat az erdőből, legalább egy napot tartsuk őket a házon kívül, hogy a különféle bogarak, pókok, csigák,

amik bennük laknak, ki tudjanak mászni. A tobozokat ezután tegyük meleg helyre, például radiátorra vagy kályha tetejére, hogy megszáradjanak és szépen kinyíljanak – javasolja. Mellitta a rakicsáni mezőgazdasági középiskolában tanult virágkötészetet és kertészetet. Ennek tudható be az a magabiztos mozdulatsor is, amivel szinte percek alatt elkészített a kérésünkre néhány csodás adventi dekorációt. – Olyan tippeket mutatok, amiknek lényege az egyszerűség, de további lehetőségeket is rejtenek, így valójában csak a fantáziánk szabhat határt az alkotásnak. Az asztaldíszhez egy régi mélytányért választottam alapnak – mutatja, majd mohát tesz a tányér aljára, négy mécses kerül a közepére, dióval rakja körbe, a mécsesek mellé pedig galagonyabogyó kerül. – Ennyi az egész, pár perc alatt kész, mutatós, és a konyhánk csodás dísze lehet – mondja, s a következő dekoráció fakéreg alapra készül. – A fakéreg már önmagában, saját min-

Klasszikus adventi koszorú mákgubóval, bükkfaterméssel díszítve. A kis fehér csillagok pedig sógyurmából vannak. NÉPÚJSÁG 2020. november 26.

Soós Mellitta: Ajtódíszt pár perc alatt lehet készíteni fenyőágakból és bogyós termésekből. tázatával is gyönyörű. Ezért csupán egy kis mohát és csipkebogyót teszek rá. A gyertyák felhelyezésénél forró ragasztót használok. A fakéreg egyébként a modern lakásokban is rendkívül jól mutat, a külsejét és a belsejét is lehet dekorálni. Miközben kattan a fényképezőgép, Mellitta már a következő alapanyagokért nyúl. – Az internet tele van jobbnál jobb ötletekkel, érdemes szemezgetni belőlük. Ezt a tippet én is ott találtam – meséli, miközben a szalmakoszorú alapot bevonja mohával, amelyet dróttal rögzít. A koszorú közepébe pedig négy kisebb befőttesüveget tesz, amelyekbe teamécseseket helyez. – Kedvelem a visszafogott díszítést, ami visszatükrözi a természetet, de a karácsonyhoz a ragyogás és a fények is hozzá tartoznak, így díszí­tő­elemnek

használhatunk karácsonyi gömböket, fényfüzért, szalagokat is – mondja, majd a koszorúra apró vörös gömbök kerülnek, s a végeredmény magáért beszél. Ugyanilyen alapra aztán készül még egy rózsaszíngyertyás adventi koszorú is, amelyre Mellitta mákgubót és csillag alakú bükkfatermést választott. Egyszerű spárgamasnikkal és sógyurmadíszekkel dobja fel a kreációt. – Koszorút persze lehet készíteni klas�szikus módon, fenyőágakból is, vagy borostyánnal is bevonhatjuk az alapot. Díszítésnek bátran használhatunk ezeken kívül szárított almakarikákat, narancs-, illetve citromkarikákat, sőt kávészemeket, napraforgómagot is – magyarázza Mellitta, majd végül egy ajtódíszt is elkészít. Csak hogy teljes legyen a dekoráció...

17


Sport Muravidéki Sporttörténetek (3)

Berlin kétszer is Sporttörténeti sorozatunkat, ezen belül a muravidéki kerékpározás történetét a múlt század ’30-as éveiben folytatjuk Pojbics Károly berlini túrájával, illetve a sokoldalú sportember nyomán Sardi Josip által megismételt teljesítménnyel. Pojbics Károly a sport területén fogalom marad nemcsak Lendván, hanem a szélesebb térségben is. A sokoldalú sportember egyik legnagyobb teljesítményének számított, hogy 1936ban kerékpárral látogatott el a berlini olimpiára. Ezt az utat 70 évre rá, 2006 nyarán Sardi Josip is teljesítette. A 2006-os berlini kerékpártúrát nagy figyelemmel kísérte a Népújság is. Így olvashatjuk, hogy az ötlet még 2003-ban született meg, amikor a Lendvai Kerékpárklub tagjai meglátogatták az akkor 90. születésnapját ünneplő Pojbics Károlyt. Sardi Josipot saját bevallása szerint rögtön megfogták az ünnepelt berlini útjáról elmondottak, s tulajdonképpen már akkor este elhatározta, hogy a hőstettet 2006-ban, az esemény 70 éves évfordulóján megismétli. Az 1.030 kilométert Sardi a következő útvo-

Pojbics Károly, aki 1936ban kerékpáron tette meg az utat a berlini olimpiára. nalon tette meg: Lendva (Szlovénia) – Szombathely (Magyarország) – Csorna – Mo­sonmagyaróvár – Rajka (Szlovákia) – Po­z sony – Bécs (Ausztria) – Engel­hart­ stetten – Groß­enzen­sdorf – Raasdorf – Deutsch Wagram – Korneu­b urg – Spil­l ern – Stockerau – Holla­brun

– Znojmo (Cse­hország) – Jihlava – Hav­ličkov Brod – Časlav – Kolin – Uvaly – Prága – Ubež­nice – Melnik – Duba – Češka Upa – Novy Bor – Dečin – Bad Schandau (Német­ország) – Pirna – Pillnitz – Losch­witz – Drezda – Radebeul – Meissen – Großenhain – Elster­werda – Herzberg – Jüte­rborg – Treuenbrietzen – Pots­dam – Krampnitz – Ber­lin. A túra megtételével a Poj­bics Károly tette előtti tisztelgésen kívül a klub számos egyéb eredményt elért. Többek között megmutatta azt, hogy összefogással és akaraterővel egy ilyen horderejű és nagyságú projekt is megvalósítható. De természetesen a túra rendkívül jól reklámot jelentett a Lendva-vidéknek, a szlovén sportnak és a turizmusnak. A lendvai Lipa szállónál lévő rajt előtt Sardi a következőket nyilatkozta. „ Remélem, min-

Sardi Josip a 2006-os túrán a cseh határnál. den rendben lesz, hiszen ezért készültünk ennyit. De­cember óta edzek a túrára, előbb a fitneszteremben, majd pedig, ahogy az idő engedte, kerékpáron a szabadban. Elsősorban természetesen azt szeretném, hogy a célok mind a túra alatt, mind pedig Berlinben megvalósuljanak. Az úton motorral végig kísér Pojbics úr fia, Pozsonyig pedig a csapattársaim lesznek segítségemre, akik a szlovák fővárosig velem tartanak kerékpáron. A rajttól a határig reményeim szerint

minél többen elkísérnek, a beszervezett Dimek be­ latinci oldtimereken és a klubtársaimon kívül is. Ezúttal is szeretnék megkérni minden sportbarátot, természetszerető embert, hogy szombaton 8-ra jöjjenek el a Lipa elé, hiszen ezzel is tisztelegnek Pojbics úr előtt, akinek családja aktívan figyelemmel kíséri a történteket.” Az érdeklődők a túrán történteket a www.lendavaberlin-2006.com című honlapon is követhették. f.h.m, tt

A lendvai hegymászók túrái a Covid alatt A Lendvai Hegymászók Egyesülete felhívást intéz egyesületük tagjai, valamint többi polgártársuk felé azzal a szándékkal, hogy csatlakozzanak a „Lendvai hegymászók túrái a Covid alatt” című kezdeményezésükhöz. Az akció 2020 december végéig tart, és a célja az, hogy minél több ember járjon el – saját képességeihez mérten – túrázni, sétálni a természetben. Ezekről a sétákról készítsenek fényképeket, amelyeket küldjenek be az egyesület e-mail-címére (pdlendava@pzs.si) a lesétált kilométerekkel együtt, hogy azt megoszthassa az egyesület a Facebookoldalán. A kezdeményezés a polgárok egészségének megőrzése érdekében született, ezért kérik a résztvevőket, hogy a túrák alatt is tartsák be a járványügyi szabályokat. fhm, SoPe

18

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.


Sport Női röplabda első B-liga

Folytatódott a bajnokság Több mint 14 nap szünet után, november 18-án folytatódott a szlovén női röplabda első B-liga, ahol a Calcit Volley II. 3:0-ra legyőzte a ŽOK Sobota csapatát. A muraszombati csapat edzője, Todorović Spasoje, aki egyben a lendvai Murániát is vezeti a női másodosztályban, kiemelte, hogy a körülmények jelenleg nagyon nehezek. Csapata ugyanis négy hétig

nem tudott edzeni, hiszen az október 16-i, a Logatec elleni mérkőzés után a tornatermeket bezárták, így álltak az edzések is. A Calcit elleni mérkőzés előtt csupán két edzést tudtak tartani, amelyeken persze

más dolgok voltak előtérben. Todorović szerint a mérkőzést valahogy túlélte a csapata, szerencsére sérülések nélkül. Most nagyon nehéz a helyzet, szinte lehetetlen előre tervezni, de így van ezzel

szinte minden csapat. A két-három legerősebb klub kivitelével, akik feltalálták magukat és valahogy tudtak edzeni a szünet alatt, a többi csapat aktív pihenőn volt. Mivel azonban a múlt héten ismét

folytatódott a férfi és a női A-liga, az első B-ligának is véget ért a kényszerszünet, hiszen ők is az élsportolók kategóriájához tartoznak. Az edzés hiánya mellett megjelent még egy probléma, hiszen érthető módon a szülők is félnek, és még várnak, mielőtt visszaengedik gyerekeiket az edzésekre és a mérkőzésekre, így sok a hiányzó is a csapatból – mondta a horvát edző. Szabó Rudolf

A Bajnokok Ligájában a muravidéki lányok! November 18-án a női Bajnokok Ligája selejtezőjének play off-meccsén a ŽNK NONA Pomurje Beltinci csapata fölényes győzelmet aratott a Fradi ellen: Pomurje – Ferencváros 4:1 (2:0). A házigazdák igyekeztek a találkozót már az első félidőben letudni: Kolbl Špela a 27. percben megszerezte a vezetést, majd Korošec Kaja 10 perccel később tizenegyesből volt pontos. A fordulás után a Fradi is büntetőhöz jutott, amelyet Mosdóczi Evelin értékesített. A 73.

percben Czellér Dorot�tyát kiállította a játékvezető, ezután pedig Korošec még kétszer vette be a budapestiek kapuját, és mesterhármast szerezve beállította a 4:1-es végeredményt. A muravidéki lányok ezzel történelmük során másodszor kerültek be a kontinens 32 legjobb női focicsapata közé, és izgatottan várják a sorsolást, amelyet a svájci Nyonban tartanak, ahol nem kiemelt csapatként egy kiemelt ellenfelet fognak majd kapni. F.h.m.

Todorović Spasoje (középen hátul) a lendvai Muránia kispadjánál 2019 decemberében.

11. forduló 12. forduló Mura – Olimpija Bravo – Maribor Koper – Gorica Aluminij – Tabor Domžale – Celje

0:1 (0:1) 1:2 (1:2) 1:1 (0:1) 0:0 (0:0) 0:1 (0:0)

Újpest – ZTE Honvéd – Ferencváros MOL Fehérvár – DVTK Mezőkövesd – MTK Puskás AFC – Budafok Kisvárda – Paks

ELHALASZTVA 0:1 (0:1) 3:0 (1:0) 0:1 (0:1) 3:0 (1:0) 3:1 (2:1)

TÁBLÁZAT 1. Maribor 12 6 4 2 26:16 22 2. Olimpija 12 6 3 3 14:9 21 3. Koper 12 5 5 2 18:12 20 4. Mura 12 5 4 3 14:7 19 5. Tabor 12 5 2 5 15:15 17 6. Celje 12 4 4 4 13:12 16 7. Domžale 11 3 3 5 16:18 12 8. Bravo 11 3 3 5 11:16 12 9. Gorica 12 2 4 6 10:20 10 10. Aluminij 12 2 4 6 8:20 10

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 9 7 2 0 19:4 23 2. Kisvárda 10 6 1 3 16:14 19 3. MOL Fehérvár 10 5 4 1 25:14 19 4. MTK 11 5 3 3 18:14 18 5. Paks 11 5 2 4 22:19 17 6. Puskás AFC 11 5 0 6 16:21 15 7. Budafok 9 4 1 4 13:16 13 8. ZTE 10 3 2 5 18:20 11 9. DVTK 10 3 1 6 14:17 10 10. Újpest 10 3 1 6 11:24 10 11. Honvéd 10 2 3 2 14:16 9 12. Mezőkövesd 11 2 2 7 8:18 8

A 13. forduló párosítása 2020. november 24-e és 26-a között: Gorica – Mura, Celje – Ma­ ri­bor, Tabor – Domžale, Koper – Bravo, Olim­pija – Aluminij.

A 12. forduló párosítása 2020. november 27-e és 29-e között: MOL Fehérvár – ZTE, Ferencváros – MTK, Újpest – Paks, Kisvárda – Budafok, Mezőkövesd – DVTK, Honvéd – Puskás AFC.

NÉPÚJSÁG 2020. november 26.

Feketét sikeresen megműtötték Fekete Dánielt, a Nafta 1903 f iatal csatárát a napokban sikeresen meg­m űtötték Tatán. Fekete még október elején szenvedett a csapat egyik edzésén súlyos bokasérülést. A műtét során sikerült a bokaszalagok korrekciója, valamint az ízületet is megtisztították a letört csontszilánkoktól, így a játékos bizakodva várhatja visszatérését a zöld gyepre a 2021-es év elején. F.h.m.

19


MURAVIDÉKI KÉPESLAPOK

Fotó: Persa Jancsi