Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

63. évfolyam 45. szám Lendva 2019. novemer 7. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Foci(el)akadémia

Még 2018 májusában a Lendvai Labdar úgó Akadémia keretében a kétnyelvű középiskola mellett épülő műfüves pálya ünnepélyes alap-

kőletételénél (képünkön) elhangzott, hogy az utánpótlásnevelésben újabb mérföldkőhöz értünk. A fociakadémia ügye azonban elakadt,

Sabo Lívia projektfelelős:

legalábbis igencsak akadozik. Akkor a 2018-as év szeptemberére, majd az idei év elejére tervezte a lendvai Nafta 1903 Labdarúgóklub a pálya

átadását, de erre még mostanáig sem került sor, így még mindig szinte az alapkőnél tartunk, nem pedig mérföldkőnél. Bővebben a 6–7. oldalon.

„A kétnyelvű területre látogatóknak változatos promóciós anyag készült”

2–3. oldal


Iránytű Újabb promóciós termékek

Tudatos idegenforgalm Szolarics Nađ Klára

Nem unalmas a kisvárosi élet Talán korábban sem volt az, de mostanában egyáltalán nem mondható unalmasnak a kisvárosi, vidéki élet. Zajlanak az események, egymást követik a többékevésbé várt történések. Nem csak rosszak, egyre több köztük a jó is. A VIRS, a Martmetal, a Varis, az Oletič GPI és még néhány lendvai cég nagyszabású fejlesztésekbe kezdett, melyek már eredményt is hoztak. Olyan termelési tevékenységeket folytatnak, amelyek versenyképesek az igényesebb piacokon is. Műszakilag sok esetben az ágazati csúcstechnológiát alkalmazzák, illetve gyártják. Ennek legfrissebb példája az Arany gazella-díjat kapott VIRS vállalat a hegesztéstechnológia, illetve a robotika terén. De vannak törekvések más területen is, ilyen például az idegenforgalom. A kilátótorony, a szórt szobás szálloda, a trópusi kert… – mind rekordszámú látogatót vonz. Gazdag élményt kínál most már a térség, de még mindig lenne sok alapvető tennivaló, amit akkor ismerünk fel, ha például enni-inni akarunk. Helyit, hétvégén – nem tűnik túl nagy igénynek, mégis szinte lehetetlen feladat. Akkor tudjuk ezt biztosítani, ha nem feldarabolt, egymástól külön tervezett idegenforgalmat próbálunk fejleszteni. A vonzó és a fejlődőképes turizmus nem ismer sem községi, sem nyelvterületi határokat. Aztán zajlik az élet a helyi politikában is. Ami ugyan nem feltétlenül jelent rosszat, de gondolkodásra mégis ad okot. Mert az egyes eseményeknek üzenete van. A választók már elvárnák, hogy az új községi, illetve helyi közösségi vezetőségek egy év elteltével kiforrottan és a közösségi célt követve tevékenykedjenek. Ezzel szemben viszont visszalépések, lemondások sorozatának vagyunk a tanúi. Nem unalmas így a kisvárosi élet.

A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának 2017–2020as serkentési programja támogatásával három új promóciós tartalom jelent meg: látványtérkép, a Muravidék gyöngyszemei című kiadvány és virtuálisvalóság-szemüvegen, azaz VR-szemüvegen (úgynevezett oculuson) megtekinthető videofelvételek az öt nemzetiségileg lakott község természeti és kulturális értékeiről. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) gondozásában megjelent promóciós tartalmakról Hor-

váth Ferenc, a csúcsszervezet elnöke, parlamenti képviselő és Sabo Lívia projektfelelős szólt kedden délelőtt a dobronaki Kézművességek Házában. Mint elhangzott, a termékekkel népszerűsíteni kí-

vánják az őshonos magyar nemzetiség által lakott terület turisztikai látnivalóit, természeti és kulturális nevezetességeit. – A szlovén gazdaságfejlesztési támogatásból egy tudatos turisztikai fej-

Látványtérkép, brosúra, videoanyagok – az ingyenesen elérhető turisztikai termékeket, promóciós tartalmakat Sabo Lívia és Horváth Ferenc mutatta be Dobronakon.

Lehetőség a civilszervezeteknek Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Bethlen Gábor Alap a napokban értesítette a civilszervezeteket, hogy a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2020. évre vonatkozó „Civilszervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020” című és a „Helyi és területi hatókörű civilszervezetek egyszerűsített támogatása 2020” című pályázati kiírásainak megváltozott a beadási határideje. A beadási határidő november 15-re változott.

A pályázatok céljai a civilszervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörükbe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civilszervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása. A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el. Bővebben a pályázati lehetőségekről a www.bgazrt.hu címen olvashatnak. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.


Nemzetiség

mi fejlesztés a kétnyelvű területen lesztés zajlik a honlaptól a kiadványokon, térképeken át a videotartalmakig. Jövőre a projekt lezárul, de reményeink szerint 2021ben újabb korszak indul, és folytatni tudjuk a gazdaságfejlesztést a nemzetiségileg vegyesen lakott területen – fogalmazott Horváth Ferenc. A Muravidék látványtérképét, a Muravidék gyöngyszemei című brosúrát és a videoanyagokat

mutatták be a tájékoztatón, amik Lendva, Dobronak, Sal, Hodos és Marác nemzetiségileg lakott községek – mint programterület – idegenforgalmi nevezetességeit karolják fel. – A szlovén gazdaságfejlesztési támogatást a IV. intézkedés keretében a programterület promóciójára fordítjuk a terület minél gyorsabb gazdasági fejlődése érdekében. A vidékünkre érkező látogató

a fotókban és leírásokban gazdag promóciós tartalmakat a tájházakban és Lendván a Bánffy Központban ingyenesen elérheti, megtekintheti a VR-szemüvegre telepített 360 fokos videofelvételeket, egyfajta virtuális sétát téve vidékünkön. A látványtérkép érdekességei az épített, kulturális nevezetességek szabadkézi rajzai. A kiadványokban a könnyebb tájékozódást

a községekre vonatkozó különböző színek segítik. A térképen a legfontosabb kerékpárutak is megtalálhatók – mondta Sabo Lívia. A IV. intézkedés keretösszege 120 ezer euró. A látványtérkép négyezer, a Muravidék gyöngyszemei kiadvány pedig ötezer példányban jelent meg, részben magyar–szlovén, illetve német–angol nyelven. Négynyelvű feliratok

Nemzetpolitika

Az összetartozás éve lesz 2020 A trianoni békediktátum 100. évfordulója egyben a nemzeti összetartozás éve lesz, a magyar Országgyűlés ugyanis még június folyamán igen nagy többséggel fogadta el az azt lehetővé tevő törvényjavaslatot a parlamenti összetartozás bizottságának javaslata alapján. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A határozat kifejti: a parlament az alaptörvényben rögzített felelősségviselés jegyében, a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én

aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve hozta meg döntését, „számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, de egyben erőt merítve a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből és értékelve a 2010-ben megkezdett,

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.

határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit”. Az Országgyűlés kimondta, támogatja az anyaországban, a Kárpátmedencében és a nagyvilágban élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok és filmalkotások készítését, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét. A parlament szorgalmazza a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért folytatott küzdelmeinek, valamint a magyarság kulturális, szellemi, tudományos, gazdasági és sportsikereinek bemutatását szolgáló kiállítások, konferenciák szervezését és ismeretterjesztő anyagok létrehozását. A törvényhozók határozatukban kijelentik, támogatják az állami szuverenitás elvét

és a nemzeti közösségek önazonossága iránti jogos igényeket egyaránt tiszteletben tartó új közép-európai együttműködés megteremtését, amellyel a térség minden állama, nemzete és nemzeti közössége hasznára meghaladható a nemzeti kirekesztés, a jogfosztás és a korlátozás múltbéli öröksége. A döntés indoklásában felidézik, a trianoni tragédiára történő

kísérik a videofelvételeken megjelenő nevezetességeket is. Az MMÖNK a Muravidék.re honlap égisze alatt kiadott turisztikai-promóciós tartalmakkal jelen lesz a ljubljanai Alpe–Jadran és a budapesti Utazás vásárokon is. A sajtótájékoztató végén Horváth Ferenc jelképesen egy VR-szemüveget nyújtott át ajándékba Varga Editnek, a Dobronak Községi MÖNK elnökének. emlékezés ezen formájára a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma kérte az Országgyűlést. „A trianoni trauma óta eltelt szűk évszázad alatt tragikusan megfogyatkozott a magyarság az anyaországon túl, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt” – fogalmazott a bizottság javaslatában. Aláhúzták ugyanakkor, hogy a határozattal nem pusztán a trianoni tragédiára kívánnak emlékezni, hanem a térség népei felé tett új együttműködési ajánlat révén a közép-európai jövőt is szolgálni kívánják.

A muravidéki magyarságról Klagenfurtban Horváth Ferenc nemzetiségi parlamenti képviselő, az MMÖNK elnöke Klagenfurtban, az osztrák–szlovén nemzeti közösség kulturális központjában lévő „Mohor könyvesboltban” tartott előadást a muravidéki magyarság aktuális helyzetéről. Az említett kulturális központ „Nemzeti kisebbségek – ablak a világba” című projektje keretében több európai kisebbség, nemzeti közösség mutatkozik be, a muravidéki magyarságot a németországi szerbek, illetve a bécsi csehek követik, de az előadássorozatban szó esik majd a katalán helyzetről, illetve természetesen az Ausztriában és Olaszországban élő szlovén nemzeti közösségről is. tt

3


Muravidék Nagypalina nem csatlakozott

Most a minisztériumnak kell lépnie Markoja Vera, a muravidéki vízvezeték „A” rendszerét koordináló Cserencsóc Község polgármestere a minisztériumi felszólítás után értesítette a tárcát, hogy Nagypalina Község a meghatározott határidőig, október 15-ig nem csatlakozott a rendszerhez. A projektszerződés megsértése ügyében most a tárcának kell lépnie – véli Markoja. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A muravidéki víz­ve­ze­ ték­h álózat „A” rendszerének egységes üzemeltetője a lendvai Öko-Park Kft., a csatlakozási szerződést Lendva, Dobronak, Kebele, Tornisa, Odrijánc és Cserencsóc Községek aláírták, Nagypalina viszont még máig sem. Nem csatlakozott a rendszerhez, a vízellátás egységes feltéte­ leinek biztosításához (vízellátás a gyertyánosi, illetve a tornisai kútból, egységes

vízár, karbantartás…), ami a projektszerződés megszegését jelenti. Továbbra is saját hálózaton keresztül, saját kútból biztosítja a vízellátást, valamint határozza meg a víz árát. – Október 19-ével a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztériumhoz továbbítottam a rendelkezésemre álló anyagot, az „A” rendszer egységes üzemeltetőjével, az Öko-Park Kft.-vel kötött szerződéseket és a jegyzőkönyvet a határozatokkal, valamint az

A minisztérium ismét értesült a muravidéki vízvezeték „A” rendszerén beállt patthelyzetről. egységes üzemeltetésben lévő községek szeptember 30-ai, cserencsóci ülésének jegyzőkönyvét, mely tartalmazza azt a határozatot is,

amellyel meghatároztuk október 15-ét határidőként Nagypalinának az „A” rendszerhez való csatlakozására. A határidő leteltét

követően is kerestem Jaklin Damjan polgármestert, sikertelenül, sőt, még vissza sem jelzett. Amit mi megtehettünk, megtettük, most

Szentgotthárdi és lendvai mézeskalácsházak A MURABA Európai Területi Társulás október végén határon átnyúló projektet indított Lendva és Szentgotthárd, valamint a környékbeli települések lakossága körében.

A projekt az Édes utcák elnevezést kapta, mézeskalácsházak készítését tartalmazza, amelyek a két város és környékének jellegzetes épületeit, nevezetességeit mintázzák

meg. Az utcába sorakoztatott házak tulajdonképpen majd egy mézeskalácsból készült városmakettet alkotnak. A projekt lendvai szervezője Vida Tímea, a MURABA munkatársa. Az

Édes utcák hagyományőrző program keretében 2019 adventjén egy határon átnyúló karácsonyi mézeskalács-terepasztalt is építenek. Az Édes utcák projekt nemes célt is szolgál: a szervezetek, baráti és civilközösségek által elkészített mézeskalácsházakból kiállítás nyílik Lendván (december 1–11.) és Szentgotthárdon (december

14–21.), ahol december 21-én árverés következik. A befolyt összeget jótékonysági célra, a Karitász családsegítő munkájára fordítják. A projekt keretében a műhelymunkákon kívül táncos-mézes estet és meseórákat is tartanak. Az Édes utcákról a www. muraba.hu honlapon részletesebb információk is szerepelnek. SNK

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Az Édes utcák projekt keretében Lendva és Szentgotthárd városmakettje készül el mézeskalácsból.

4

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.


Muravidék az illetékes tárcán van a sor, hogy lépjen az ügyben – nyilatkozta Markoja Vera. Jaklin polgármester számunkra sem volt elérhető, pedig választ kívántunk kapni arra a kérdésre, mit sikerült személyesen tennie az ügyben, vélhe-

tően a minisztériumban is. Hasonló kérdésünkre a minisztérium sem válaszolt még. A szerződés megszegése a tárca által befektetett összeg – az „A” rendszer esetében 24,5 millió euró – teljes visszafizetését vonhatja maga után.

– Az egykori miniszter, Leben Jure a szankcionálást nem vetette el, viszont kimondta, hogy „büntetés” nem érheti azokat a községeket, amelyek csatlakoztak az egységes vízellátási szolgáltatáshoz. Mi bízunk ebben, annak

ellenére, hogy a miniszter már távozott – mondta még Markoja Vera. Létezik azonban egy, a polgármesterek részéről elfogadott határozat is, miszerint a támogatás visszafizetése esetén a rájuk eső összeget bírósági úton behajtják Nagypalina

Pártosfalvi Helyi Közösség

Megújul a kultúrotthon Pártosfalván folyik az idei év legnagyobb beruházása, a kultúrotthon felújítása, belső korszerűsítése. A több mint 33 ezer euró értékű beruházást Marác Község, a helyi közösség és a nemzetiségi önkormányzat támogatja. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A kultúrotthon épülete 1949-ben épült. Itt kapott helyet az akkori termelőszövetkezet irodája, a helyi közösség irodája, itt volt az orvosi rendelő, a posta, az anyakönyvi hivatal, a házasságkötő terem, a vegyesbolt, a kocsma, de még mozi is volt az alagsorban – minden egy helyen, a falu központjában. Ma az épület kultúrházként működik, számos rendezvény, így színdarabok, ünnepélyek, találkozók, próbák, gyűlések és különböző társasági események színhelye. Az orvosi rendelő, a posta és a vegyesbolt elköltözött, de a házasságkötő

terem megmaradt, itt van a helyi közösség irodája és a művelődési egyesület székhelye, illetve a falusi könyvtár is. Az épület az évtizedek alatt átesett néhány felújításon, de Kovač István, a Pártosfalvi Helyi Közösség elnöke szerint mostanra ismét eljött az ideje a renoválásnak. – Az elmúlt években már folytak munkálatok az épületben, az egyesületi helyiségek megújultak, a színpadot renováltuk, új függönyt vásároltunk és a fűtési rendszert is javítottuk – bár ez utóbbival még vannak gondok, a jövőben ezzel is kezdenünk kell valamit. Körülbelül három éve került szóba először, hogy a szaniterhelyisége-

ket fel kellene már újítani. A faluotthonban sokszor teltházas programok vannak, a mellékhelyiségek és a mosdók pedig a jelenlegi állapotban már nem felelnek meg az igényeknek. A helyi közösségnél úgy gondoltuk, hogy ideje napirendre tűzni a problémát. A tanácsülésen döntöttünk is a felújításról, melybe belefoglaltuk az épület külső festését is. Mivel egy nagyobb beruházásról van szó, ezért a községhez fordultunk a tervekkel. Szerencsére pozitív elbírálást kaptunk. A 33.320 eurós beruházásból 15 ezret a község fedez és 15 ezret a Pártosfalvi Helyi Közösség. A fennmaradó 3.300 eurós összegért pedig a helyi

Kovač István, a Pártosfalvi Helyi Közösség elnöke. nemzetiségi önkormányzathoz nyújtottunk be tá-

Községtől. Több jogi vélemény szerint a 24,5 millió euró visszafizetésének okára nincs hatással a közös projekt tulajdonjogi felosztása, ezért ez a veszély nem áll fenn, illetve nem döntő jelentőségű. mogatási kérelmet, amit a legutóbbi tanácsülésen el is fogadtak – mondta a HK elnöke. A munkálatok szep­ temberben meg is kezdődtek. A kultúrház mellékhelyiségeinek bővítése jelenleg is folyik. A kivitelező a muraszombati Ravenka építőipari vállalat, amely november végére ígérte a munkák befejezését. Ezután nekifoghatnak az épület külső felújításának is. A HK elnöke bízik abban, hogy a március 15-i ünnepélyre már új fényében tündökölhet a kultúrotthon.

Lemondott Mocsnek alpolgármester és tanácstag Lendva Községnél megerősítették, hogy lemondási nyilatkozatot nyújtott be Mocsnek Ottó alpolgármester és tanácstag, aki a 2018-as helyhatósági választásokon az SDS listáján került a községi tanácsba. Lendva Község alpolgármesteri feladatait október 1-jétől vette át, Magyar Janez polgármester a nemzeMocsnek Ottó már nem tiségi kérdésekkel és az alpolgármester és nem anyaországi kapcsolattanácstag. tartással bízta meg. A három új alpolgármester (Kulčar Igor, Koncut Ivan és Mocsnek Ottó) a községi tanács október 16-ai ülésén vette át a megbízólevelet. Mocsnek Ottó lemondott tanácstagi mandátumáról is. Pótlására a községi választási bizottság indítja el az eljárást, felhívja az SDS listáján szereplő soron következő jelöltet, hogy nyilatkozzon, vállalja-e a mandátum hátralévő részében a tanácstagságot. A bizottság által javasolt új tag mandátumát a községi tanács erősíti meg. Szolarics Nađ Klára

Tavaszra megszépül a pártosfalvi faluotthon, új mosdókat is kap az épület. N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.

5


Muravidék Lendvai Labdarúgó Akadémia

A műfüves pálya több mint egy A lendvai labdarúgó utánpótlásnevelő központ projektje 2017-ben indult el Lendván. Azóta az utánpótlásnevelés eredményesen folyik, 2018 májusában pedig az ünnepélyes alapkőletétellel elvileg elindult az építkezés is. A beruházás megvalósítása azonban csigalassúsággal halad. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Tavaly május 29-én ünnepélyes keretek között került sor a Lendvai Labdarúgó Akadémia műfüves pályájának alapkőletételére a kétnyelvű középiskola melletti területen. Kocsárdi Gergely, a Nafta 1903 klubigazgatója akkori beszédében a pálya megépülését augusztusra tette, de az engedélyek beszerzése és az előre nem látott nehézségek miatt a munkálatok csak 2018 szeptemberében kezdődtek el. A beruházás kivitelezésének jogát a

korosztályos csapatainak edzéseire és versenyeztetésére tervezett műfüves pálya azonban a mai napig nem szolgálja a munkát. Az ügyben levélben felkerestük Végh Gábor klubelnököt, akinél a Lipa szálloda melletti, öthektáros területre tervezett beruházásról, valamint a dobronaki alközpontba tervezett kisebb beruházás állapotáról is érdeklődtünk, de lapzártánkig nem érkezett válasz az elnöktől. Információink szerint viszont az iskola melletti pályán tavasszal a műfű lerakása előtt kiderült, hogy

váth Ferenchez, a muravidéki csúcsszervezet (MMÖNK) elnökéhez is abból kiindulva, hogy a Lendvai Labdarúgó Akadémia és az utánpótlásnevelés projektje nemzetiségi berkekből indult útjára. Horváth elnök szűkszavúan úgy fogalmazott, hogy a 2017-es háromoldalú (MMÖNK, Bethlen Gábor Alap és a lendvai labdarúgóklub) szerződés eredeti céljai nem változtak, az MMÖNK a szerződésben vállalt mintegy százezer eurót ezek értelmében és a klubbal egyeztetve használta fel és számolta el. A

Több mint egy éve szinte változatlan állapotban van a középiskola mellett épülő műfüves pálya területe, amely a fiatalabb korosztály edzéseinek és versenyeinek megtartását szolgálná. Best Grundbau Kft. szerezte meg, amely a lendvai Legartis céget bízta meg a munkálatok elvégzésével. Az időjárási viszonyok akkor az építkezés végső fázisát – a műfű lerakását – az idei év tavaszára tolták, az akadémia fiatalabb

6

a felhordott homokréteg nem egyenletes, így nyáron a többlethomok eltávolítása következett. Ezek után a munkálatok újra leálltak. Nem hivatalos információk szerint újabb fejlemények november végére várhatók. Kérdést intéztünk Hor-

jelenlegi helyzetet röviden így kommentálta: „Mivel januárban lemondtam a klubban betöltött elnökségi tagságomról, a beruházás folyamatának részleteiről nincs tudomásom, de remélem, hogy a projekt teljes egészében megvaló-

Bažika Silvester szeptember 1-jétől tölti be a Lendvai Labdarúgó Akadémia szakmai vezetői posztját. sul a közeljövőben.” A szerződés megkötése után a beruházás kivitelezését a Lendvai Nafta 1903 Labdarúgóklub vette át. A sportközponttal kapcso-

latban, amely a Lendvai Terme melletti mintegy öthektáros területen épül meg, Lendva Község a 20 évre vonatkozó ingyenes telekhasználati jogról

A Lendvai Labdarúgó Akadémia utánpótlás­ne­ velési szakmai vezetője szeptember 1-jétől Bažika Silvester lett, aki Szabó II. Zsoltot váltotta. A vezető elmondta, hogy jelenleg mintegy 150 gyerek látogatja az edzéseket, amelyeket kilenc edző és négy segédedző vezet. Újdonság, hogy ősztől Dobronakon egy alközpont működik a 9 és 11 éves korosztálynak, ezeket a foglalkozásokat mintegy húsz gyerek látogatja. Az edzéseket Polareczki Roland és Kovács András Bence edzők vezetik. Mellettük az utánpótlás szakmai stábját Zagorec Adam, Gerenčer Borut, Petkovič Borut, Šooš Vladimir és Bažika Silvester alkotja, valamint a segédedzői feladatkört Hermán István és Völgyi Márk mellett időnként Vedran Vinko és Novinić Mitja látja el. Bažika elmondta, továbbra is tapasztalható az utánpótlásnevelő központ iránti érdeklődés, az edzések szempontjából viszont nagy szükség lenne legalább a kisebb méretű műfüves pályára: „Jelenleg a korosztályos csapatok a hosszúfalui, a csentei, a hídvégi és a lakosi pályákon edzenek, ősztől az iskola műfüves pályáján is, de időigényes e téren az egyeztetés és a szervezés, ezért már nagyon várjuk a beruházás megvalósítását.” Elhangzott az is, hogy a központ szakmai támogatását továbbra is a felcsúti Puskás Akadémia biztosítja, egy új informatikai rendszer segítségével pedig az edzések és a mérkőzések értékelése folyamatosan követhető Felcsútról is. A célokról Bažika elmondta, hogy elsődleges feladat az U15-ös korosztályt a körzeti ligából feljuttatni az első országos ligába, amihez a reális feltételek a 2020/21-es idényben lesznek meg.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.


Muravidék

dobrovnik_a5_Martinovanje_SLO_HU.pdf 2 23.10.2019 11:20:34

y éve készül szóló szerződés megkötésekor vállalta a terület közművesítését. Ennek folyamatáról érdeklődtünk a községnél, ahol megtudtuk, hogy 2019-ben kezdték meg a terület közművesítésének projektjét, amellyel a vízvezeték és a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését tervezik a Terme objektumaitól keletre. Az infrastruktúra építése a költségvetés elfogadását követően, 2020 elején várható, miután az építés kivitelezőjének kiválasztási eljárása is lezárul. Az elektromos hálózat megépítését viszont az Elektro Maribor vállalat bonyolítja le, amely szintén a projektdo-

SI-HU

kumentációt készíti jelenleg. Az elektromos rendszer megépítését a területen a vízvezeték és a szennyvízcsatorna-hálózat építésével egy időben tervezik. Három év alatt a magyar kormány a lendvai Nafta 1903 Labdarúgóklub működését és fejlesztését, amelybe a lendvai utánpótlásnevelő központ kialakítása és működtetése is tartozik, mintegy 7 millió euróval támogatta. Az egyesület nyilvánosan is elérhető 2018-as beszámolójából pedig kiolvasható, hogy 2018-ban a beruházás fedezésére 1,622 millió eurót használtak fel.

nepujsag.net

SLOVENIJA – MADŽARSKA SZLOVÉNIA – MAGYARORSZÁG

Evropska unija | Evropski sklad za regionalni razvoj Európai Unió | Európai Regionális Fejlesztési Alap

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Márton-napi rendezvények Dobronak községben

2019.11.9. – 2019.11.10.

Vasárnap, 2019. NOVEMBER 10.

13.00 a kiváló évjárat köszöntése és újbor kóstoló a világ legrégebbi szőlőtő utódjánál a Pap-hegyen 14.00 a rendezvény a Dobronaki Kultúrotthonban Szombat, 2019. NOVEMBER 9. folytatódik kultúrprogram: 10.30 kelepelő bontás a Strehovci Szőlőtermelők • Dalárda-Vegyeskar Cimprača-jánál, újbor kóstoló • Dobronaki Nótázók 18.00 a rendezvény mustkeresztelővel, • A Dobronaki KÁI citerazenekara Márton-napi vacsorával és tánccal • A Márton-csoport mustkeresztelője folytatódik a Strehovci Falu- és • Társalgás ízletes étel, újbor és jó zene Tűzoltóotthonban mellett

A talpalávalóról a Duo Matej in Filip gondoskodik

A talpalávalóról a Duo Biciklin gondoskodik

A program az Interreg Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program – SZŐLŐHEGYI PIKNIK keretében valósul meg. OBČINA DOBROVNIK

ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.

7


Horizont Zalaegerszeg–Rédics–Lendva

Elmozdulás a kapcsolat visszaállításában Marjan Šarec szlovén miniszterelnök Orbán Viktor magyar kormányfőnél tett látogatása során több kedvező – a két ország határmenti területére vonatkozó – bejelentés hangzott el. Egy ilyen, hogy megkezdték a Zalaegerszeg–Rédics–Lendva vasútvonal tervezését. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Azzal a szándékkal, hogy a Lendva–Rédics, majd ennek folytatásaként a Lendva–Belatinc vasútvonal visszaállításának

szükségessége, illetve a tényleges megépítés szándéka minél nagyobb hangsúlyt és szélesebb gazdasági jelentőséget kapjon, a kezdeményezést Lendva Község Tanácsa is határozatba foglalta márciusban.

Az egyöntetűen támogatott határozatot a szlovén kormányhoz továbbították azzal a kéréssel, hogy a kezdeményezést pozitív hozzáállással kezeljék, a Lendva–Belatinc vasúti összeköttetést pedig or-

A remények szerint újra jár majd vonat Zalaegerszeg és Lendva között, a vonal magyarországi részének tervezése a miniszterelnöki bejelentés szerint megkezdődött.

Ingyen utazhatnak a nyugdíjasok Ingyenes helyközi tömegközlekedésre lesznek jogosultak a jövő évtől a 65 év felettiek, a háborús veteránok, a mozgáskorlátozott egyetemisták és a sportolói státusszal rendelkező diákok és egyetemisták Szlovéniában.

A nyugdíjasok július 1-jétől közlekedhetnek a helyközi tömegközlekedésben ingyenesen. Az intézkedésekkel az illetékes minisztérium a nyugdíjasok nagyobb mobilitását teszi lehetővé, a buszos és vonatos utazással pe-

dig a környezetvédelem mellett a biztonságos és korlátozatlan közlekedést. A nyugdíjasok ugyanis eddig a lakosság egyedüli rétegét jelentették, akik semmilyen kedvezményre nem voltak jogosultak a tömegközlekedésben.

A 65 év feletti nyugdíjasok 2020. július 1-jétől ingyen vehetik igénybe a helyközi tömegközlekedést.

8

szágos jelentőségén túl nemzetközi fontosságú projektnek tekintsék. A Rédics–Lendva–Belatinc vasúti kapcsolat létrehozása júniusban térségi szintű támogatást kapott a Muravidéki Regionális Tanácstól is. Orbán Viktor magyar kormányfő Marjan Šarec szlovén miniszterelnök budapesti látogatása alkalmából bejelentette, hogy megkezdték a Zalaegerszeg–Rédics–Lendva vasútvonal Magyarországra eső részének tervezését. A részletek még nem ismertek, de elmozdulás ezáltal kétségkívül tapasztalható. A tervezés megkezdése közelebb hozza a megvalósítás idejét, s várhatóan valóban jár majd újra vonat Zalaegerszeg és Lendva között. Az elérhető információk szerint tavaly Zala Megye Közgyűlése tárgyalta a magyar–szlovén vasútvonal ügyét, illetve a Szombathely és Zalaegerszeg közötti helyzetet, ahol csak menetirányváltással tudnak a vonatok közlekedni, ami lassítja a

közlekedést és ezzel rontja a vasút versenyképességét. Az előterjesztés a beruházás mellett érvelt. Már akkor elhangzott az is, hogy a Zalaegerszeg és Lendva közötti vasúti közlekedés újraindítására már születtek tervek. A MÁV-Start szakembere elmondta, egyelőre csak tanulmány készült a Rédics és Lendva közötti vonal újjáépítéséről. Az 1945-ben megszűnt Lendva–Rédics vasúti ös�szeköttetés helyreállítása Szlovénia önállósulása óta többször is téma volt, hiszen a vonal gazdasági fontossága egyértelmű úgy Lenti, mint Lendva számára. Az elképzelést mind a két állam támogatja. A Lendva–Rédics vasútvonal újjáépítése tavaly novembertől ismét aktuálissá vált, amikor Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Ljubljanában hivatalosan átnyújtotta Zdravko Počivalšek szlovén gazdasági miniszternek a Lendva–Rédics vasútvonal kivitelezési tervét.

A sportolói státusszal rendelkező diákok és egyetemisták az ingyenes jeg�gyel az edzésekre és akár

a versenyekre is utazhatnak busszal vagy vonattal 2020. február 1-jétől. hs

Kelepelő!

Muravidéki magyar gyermeklap a Népújság gondozásában

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.


Info

McDonald’s Muraszombatban A McDonald’s amerikai gyorsétteremlánc, a világ egyik legnagyobb ilyen jellegű hálózata 2020. augusztus 10-ével gyorséttermet tervez nyitni Muraszombatban a BTC City bevásárlóközpontnál. Az ügyben Horvat

Mitja, a bevásárlóközpont igazgatója sikeres üzleti tárgyalásokat folytatott az Alpe–Panon céggel, a McDonald’s hálózat szlovéniai franchise-jogainak tulajdonosával. Muraszombat Község ehhez kapcsolódóan

A tervezett gyorsétteremmel kapcsolatban több helyszín is szóba került Muraszombat központjában, a választás most a városszéli BTC City mellé esett.

már közzétette a város fejlesztési tervének módosítási javaslatát, ami tartalmazza a gyorsétteremre kiválasztott telket. Ezzel pedig lezárulnak a több mint egyéves találgatások arról, nyit-e a McDonald’s gyorséttermet Muraszombatban. Ha az építési dokumentumok időben elkészülnek és az építkezéshez kedvező lesz a téli időjárás, akkor az első „Meki” a Muravidéken jövő augusztus 10-ig el is készülhet. Ez lesz a McDonald’s 21. gyorsétterme Szlovéniában. A beruházás értéke mintegy 2,5 millió euró, melyet a BTC City valósít meg, a McDonald’s a létesítmény bérlője lesz. Muraszombatban standard gyorsétterem és McCafe várja majd a

látogatókat, valamint autós McDrive kiszolgálás is lesz. A gyorsétteremben mintegy 50 új munkahely nyílik. A tervek szerint a gyorsétkezde a BTC City bevásárlóközpont épülete

és a kínai étterem közötti telken épül fel, s az ígéretek szerint nem akadályozza majd a bevásárlóközpont megközelítését és nem nehezíti meg a parkolást sem. Szolarics Nađ Klára

Megkezdődött a védőoltás A háziorvosoknál és az Országos Közegészségügyi Intézet egységeiben megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltás. A védőoltás a krónikus betegek, a 65 év felettiek, a túlsúlyosak, valamint a terhes nők számára a háziorvosuknál ingyenes. A költségeket a Szlovén Egészségügyi Biztosító (ZZZS) fedezi a kötelező egészségügyi biztosításból. A Muravidéken a Közegészségügyi Intézet muraszombati egységében a védőoltást hétfőtől péntekig 7 és 12 óra között végzik, de ott csak önköltségesen. A védőoltás ára 14 euró. HS

hétről hétre Berlin – Elkezdődtek Berlinben a német fővárost kettéosztó fal ledöntésének 30. évfordulójára szervezett ünnepségek. Szombaton – a fal ledöntésének napja, 1989. november 9-e évfordulóján – a Brandenburgi kapunál tartják a legnagyobb rendezvényt, amelynél „A szabadság felhője” elnevezésű installációt állították fel. Az alkotás több

mint 300 ezer cédulából áll, amelyekre a projekthez csatlakozó emberek írták fel évfordulós kívánságaikat. Az egykori Nyugat-Berlint körbezáró határőrizeti rendszert 1961. augusztus 13án kezdték építeni. A 156 kilométer hosszú határőrizeti rendszeren 28 év alatt mintegy ötezren jutottak át Nyugat-Berlinbe. Több ezer embert azonban elfogtak szökés közben és sokan életüket vesztették.

Budapest – Túl sok Magyarországon a 35 bank: Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint a lakosságszámhoz viszonyítva túlzottan sok az országban működő 35

bank – írta a haszon.hu. Az alelnök szerint a magyarországi bankok szolgáltatásai drágák és a pénzintézetek nem működnek hatékonyan. Ezért szükség lenne a hazai bankszektor konszolidációjára, elég lenne 4–5 nagybank a hitelezés, a pénzügyi szolgáltatások lebonyolítására. Nagykanizsa – Nagykanizsán nyitotta meg hétfőn nemzetközi szinten is legnagyobb gyártóüzemét az ipari professzionális tisztítógépeket gyártó dán Nilfisk. Ezzel ma a város három legnagyobb munkaadója közé tartozik. A korábbi telephelyet felváltó új, 32 ezer

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.

négyzetméteres üzem és a mintegy 450 alkalmazott a 2003-as magyarországi induláshoz képest háromszor akkora területet és létszámot is jelent a cég számára. Bécs – November elsejétől tilos a dohányzás Ausztriában az összes olyan nyilvános helyen, ahol ételt és italt állítanak elő, dolgoznak fel,

adnak ki vagy fogyasztanak. A tilalom a vízipipára és az elektromos cigarettára is vonatkozik. A törvény alól csak a kerthelyiségek és a hasonló jellegű szabadtéri vendéglátó egységek jelentenek kivételt. A dohányzási tilalom megszegéséért büntetést kell fizetni, a büntetés

összege tartományonként eltérő lehet. Bécsben a vendéglátó-ipari egység tulajdonosát nyolcszáztól tízezer, Tirolban kettőezertől tízezer euróig terjedő pénzbírsággal sújthatják, míg azoknak, akik nem a megfelelő helyen gyújtanak rá, száztól ezer euróig terjedő összeget kell fizetniük. Párizs – Megkezdődött a 2024-es párizsi olimpiára érkező sportolók fogadására tervezett olimpiai falu építése Párizstól északra, Franciaország legszegényebb megyéjében, SeineSaint-Denis-ben. Egy 51 hektáros területen csaknem

15 ezer ember elhelyezésére alkalmas falut alakítanak ki, amelyet az olimpia után egy 3 ezer lakásos lakónegyeddé kívánnak átalakítani. Helyi szinten viszont egyre több a tiltakozás az

olimpiai falu megépítése ellen, amelyhez több mint húsz vállalkozásnak, három iskolának, egy hotelnek, egy diákszállónak és a külföldi vendégmunkások szállóinak helyet biztosító ipari területet kell elbontani. Budapest – A magyar á l l a m m e g vá s á ro l t a a brit–osztrák Hirtenberger Defence Systems patinás hadiipari céget, amely 160 éve fejleszt és gyárt tüzérségi eszközöket, lőszereket. A cég irányításában nem terveznek változást, de a kutatás-fejlesztésben meg-

jelennek majd a magyar mérnökök is. A vételár az osztrák partner kérésére üzleti titok. Az üzem kapacitásai évekre előre lekötöttek, termékeinek hosszú távú kifutása van a nemzetközi piacokon, működése rentábilis.

9


Info a mai napon... November 7-én történt 1769 Orvosi fakultás jött létre a nagyszombati egyetemen, ez a szervezett orvosképzés kezdete Magyarországon. 1810 Gyulán megszületett Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti opera megteremtője, a magyar Himnusz megzenésítője. 1860 Arany János szerkesztésében új esztétikai, kritikai és szépirodalmi folyóirat indult Szépirodalmi figyelő néven. 1867 Varsóban megszületett Marie Curie lengyel származású, Nobej-díjas francia vegyész és fizikus. 1927 Megszületett Dévényi Tibor író, aki szatirikus hangvételű novellái helyszínéül a világűrt választotta. 1944 Franklin Delano Rooseveltet negyedszer választották meg az Amerikai Egyesült Államok elnökévé. 1950 Sztálin híd néven felavatták a budapesti Árpád hidat, és több utat és teret is átneveztek. 1956 Kádár János miniszterelnök kormánya letette a hivatali esküt.

visszapillantó

2009. november 5., 44. szám

Ők voltak az első határdöntők Lendván is megA tekézők példáját emlékeztek a lendkövették a labdarúvai és a Zala megyei gók, majd az összes sportszövetség 45 többi sportág képéves együttműködéviselői is. Abban séről, könyvbemutais valamennyi feltóra is sor került. szólaló egyetértett, Lebar Ludvik, hogy ezt az értéket Hor váth Lajos és ápolni, továbbra is Leiner Rudolf sírgazdagítani kell, jának megkoszorúhiszen bár a sportzásával kezdődött pályákon egymás a lendvai ünnepség ellenfeleiként, de Lendva és Zala mesosem ellenségekgye 45 éves együttként léptek pályára. működése alkalmá- Az ünnepség előtt bowlingban és kispályás fociban mérkőztek meg A megemlékeból, az ünnepség a két város képviselői. zés záró részében p e d i g e g y p e rc e s bemutatásra került csendes megemlékezés- Körzeti Sportszövetség el- mostani szabad mozgás- a Ferencz Győző és Franc sel kezdődött az elhunyt nöke, illetve Zalaegerszeg ban – ahogy ezt a két or- Horvat Meštrovič szerzősportolók tiszteletére. város nevében Panácz szág miniszterelnökének páros Jószomszédság a Ahogy azt az összes fel- Antal, a Sportbizottság is megírták. sportban is című könyve, szólaló (Bruno Pintarič, elnöke) kiemelte: a sporA 45 éves együttmű- amely a harmadik már a Lendvai Sportszövetség tolók voltak azok, akik a ködés alatt több ezer sorozatban, feltárva az elnöke, Stanislav Gjerkeš, távoli 1964-ben elsőként sporttalálkozóra került együttműködés múltját. Lendva Község alpolgár- döntögetni kezdték a po- sor, több tízezer sportomestere, Busa László, a litikai határokat, s fontos ló kötött – gyakran egy Szerző: Zalaegerszeg Városi és szerepet töltöttek be a életre szóló – barátságot. Horváth Ferenc

étel, erő, egészség prim. mag. Branislava Belović, dr. med. • Muravidéki Harc a rák ellen egyesület, Petrás Teodóra • NIJZ OE Murska Sobota

Szentjánoskenyér, az elfelejtett élelmiszer A szentjánoskenyeret évtizedekkel ezelőtt gyakran használták étkezési céllal, de a bélpanaszok enyhítésére is. Manapság is kapható üzleteinkben egészben vagy liszt for-

májában. Kapható kifejezetten finomra őrölt szentjánoskenyér is, amely a kakaóra hasonlít. Gazdag a beltartalma, egészségre kedvező hatású szénhidrátokat, vitaminokat, ásvá-

nyi anyagokat, antioxidánsokat és sok rostot tartalmaz. Bár kifejezetten édes ízű, a vércukorszintet nem emeli meg, ezért a cukorbetegek is fogyaszthatják. Kitűnően helyettesíti a ka-

mogyoró vagy mandula helyett. A fűszerek közül a fahéj, a szerecsendió, az ánizs, a gyömbér és a kardamom illik hozzá. Mindenképpen ajánlatos megkóstolni.

Szentjánoskenyérből készült ital

Ünnepi szentjánoskenyérkockák

• 8 dl tej • 4 kanál finomra őrölt szentjánoskenyérliszt • 4 kiskanál méz • Kevés fahéj vagy kardamom

• 10 dkg durvára őrölt szentjánoskenyérliszt • 15 dkg éles liszt • 1 sütőpor • 4 tojás • 10 dkg cukor • 0,5 dl olaj • 1,5 dl tej (szükség szerint) • 3–4 alma • 1 púpos kiskanál mézeskalácshoz illő fűszer • 1 vaníliás cukor

Elkeverünk néhány kanál tejet a szentjánoskenyérliszttel és a fahéjjal vagy kardamommal. Hozzáöntjük a nem túl forró tejet és mézzel ízesítjük. Pohárban vagy csészében tálaljuk. Javallat: a méz helyett használhatunk ánizsos cukrot is. A kávédarálóban megőrlünk 4 kiskanál cukrot (a jobb íz érdekében használjunk barnacukrot) és 1 kiskanál ánizsmagot. Ezt az italt kínálhatjuk feketekávé helyett is egy kiskanál felvert tejszínnel gazdagítva. Ízlés szerint cukorral ízesíthetjük. A finomra őrölt szentjánoskenyér a jobban ellátott üzletekben kapható.

" 10

kaót, ezért a kakaóra allergiások is fogyaszthatják. A hideg téli hónapokban a finomra őrölt szentjánoskenyérlisztből forró italt is készíthetünk. Süteményekhez is adhatjuk dió,

A szentjánoskenyérliszt felét rövid ideig kávédarálóban megőröljük. Elkeverjük a finomra és durvára őrölt szentjánoskenyérlisztet, az éles lisztet és a sütőport. Az almát durvára reszeljük és elkeverjük a mézes fűszerkeverékkel. Felverjük a tojássárgáját, a cukrot és a vaníliás cukrot, belekeverjük az olajat, a tejet, fokozatosan hozzáadjuk a lisztet és a reszelt almát. Legvégül óvatosan belekeverjük a tojás felvert habját. Kikent és meghintett tepsiben 30 percig 200 fokon sütjük. Javallat: a kihűlt kalácsot vékonyan megkenhetjük sárgabaracklekvárral, majd darált dióval vagy pirított mogyoróval meghinthetjük.

" N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.


Info Ruha teszi az embert!?

A jó asszony köténye tényleg mindent eltakar? Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A kötény azon ritka viseleti darabok egyike, amelyet a viselettörténet a köznép köréből a nemesek közé felemelkedő öltözetelemként tart számon. A kötényt eredendően ugyanis azok a férfiak és nők viselték, akik valamilyen piszkos munkát végeztek, például a kovácsok, a vargák, a kádárok. A legkorábbi kötényeket minden bizon�nyal bőrből készítették, és nem csak a szennyeződések ellen nyújtottak védelmet, hanem az esetleges sérülések ellen, védték használójuk testi épségét is. Az olyan foglalkozásoknál, ahol nem volt fontos a mechanikai védelem, például a szakácsok, molnárok esetében, ott mosható fehér vászonkötényeket használtak. A hentesek, földművesek, vincellérek kötényeit indigóval kékre festették. Számos történeti és néprajzi leírás tanúskodik arról, hogy a parasztgazdák félköténye, amit a ruházatuk védelmében maguk elé kötöttek, a 19. század közepére egyes tájegységek esetében a férfi ünnepi viselet elmaradhatatlan tartozéka lett, hogy csak a legismertebb Mezőkövesdet vagy Kapuvárt említsük. A nők esetében a kötény beépülése az ünnepi viseletbe jóval korábban bekövetkezett, hiszen már a reneszánsz divat részeként a ruha részévé vált nemcsak a közrendűeknél, hanem az előkelőbbeknél is. A 16. századi Európában a kötényviselés már teljesen

általánosnak volt tekinthető. Ennek okai részben abban keresendők, hogy a kötény, vagy régi elnevezése szerint elekötő lényegében a szoknya részét képezte. Egyrészről a női öv egy továbbfejlesztett változata lett, hiszen a rávarrott zsebek átvették az övre erősített erszények, tarsolyok szerepét. Másrészt a kötény fontos esztétikai kihívásra adott választ, hiszen a gumi és a cipzár megjelenése előtt a több méter hosszúságú anyagból ráncolt szoknyát a hasíték és a korc segítségével rögzítették a derékra, ami elég biztos, de nem éppen esztétikus megoldást eredményezett. A kötény pedig mindezt, és – ahogyan a közmondás tartja – még annyi mindent eltakart. És ezeket a funkciókat a kötény még tovább nemesítette, s végül a magyar népviseletek egyik legszebb, legdíszesebb elemévé vált. Színes fonalú hímzések, pántlikák, rojtok, fodrok irányították rá a figyelmet. Sőt a női díszmagyar viselet részévé is vált a csipkéből készült, aranyfonállal díszített változata. A hetési női viseletben a kötényt a népnyelv elekötü-nek nevezi. Kerecsényi Edit kutatásai szerint vidékünk asszonyai egészen a 19. század végéig a fehér vászonszoknya elé fehér vászonkötényt kötöttek, amit aztán rohamos gyorsasággal szorított ki a divatból a fekete klottból, szaténból vagy kartonból varrott kötény. Szente Arnold 1898-ban megjelent, a Lendva-vidéki asszonyok viseletét ismertető cikkében már azt írja, hogy az asszonyok a „hetvenhétszer” ráncbaszedett, fehér kikliny, azaz szoknya előtt fekete kartonból

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.

Göntérházi férfiak különböző kötényekben 1904-ben (MNM Fotótára 6370). varrt kötényt viselnek. A fekete kötény díszítéséről pedig így ír: alján kacskaringós, piros vagy sárga hímzéssel szegélyezett, és mintegy két centiméterrel rövidebb a szoknyánál. 1903-ban Bellosics Bálint már részletesen be is mutatja ennek a köténynek a díszítettségét. Leírja, hogy a kötény kétszélnyi anyagból ké-

szül, és színes szőr-, azaz gyapjúfonállal kivarrott a közepén, a két szélén és az alján. A közepén virágos vagy tökmagos sorminta díszíti, az oldalán szintén, az alján pedig rozettasor fut végig. A legszebb, legdíszesebb kötények aljára akár 50–60 „kötényrózsát” is hímeztek. A kötények díszítésének fő színei a pi-

ros, a zöld, a tojáshéjszín és a rózsaszín voltak. A hetési fekete kötény máig egyik legjellegzetesebb, szembetűnő eleme a helyi női viseletnek, amelyet ma már csak feltételesen nevezhetünk hetésinek, hiszen napjainkban az egész Lendva-vidéki magyarság a magáénak vallja, hagyományőrző csoportjai büszkén viselik.

Márton-napi hiedelmek Közeleg november 11-e, Márton napja. Ehhez a naphoz rengeteg hiedelem, mondás és szokás kötődik. A liba csontja mint időjós: A Márton-napon sütött libának feldarabolás után kivették a mellcsontját, és az alapján állapították meg, hogy milyen tél várható. Ha a csont fehér volt, akkor hideg, fagyos télre szá-

praktika mítottak, míg ha a csont szürkés színű volt, akkor enyhe, esős, latyakos telet jósoltak. „Eljött Márton fehér lovon”: Ha Márton-napon

havazott, akkor enyhe, latyakos télre számítottak. Ha nem fagyott november 11-én, vagyis „Eljött Márton barna lovon”, akkor viszont kemény, fagyos tél volt kilátásban. Már ton-pohár: Az első olyan alkalmat nevezték így, amikor az újbor ral koccintottak, vagyis az újbor próbája volt a Márton-pohárral való koccintás. Püspökfalat: A Márton napján sütött libából mindig illett küldeni a papoknak is. Ráadásul a

küldött rész leggyakrabban az állat hátsó fele volt, ezért ezt el is nevezték püspökfalatnak. Éves jövendölés: A hiedelem úgy tartja, hogy aki kicsit ittas lesz Márton napján az újbortól, az megszabadul a következő évben a fej- és gyomorfájástól. Házimunka: Azt tartották, ha ezen a napon a nők házimunkát végeznek, például mosnak vagy ruhákat teregetnek, akkor ezzel az összes jószágot veszélybe sodorják.

11


Info november 8. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Cél23:10 A szörnyeteg tábla, Glóbusz, Töréspont, 15:20 Hidak, 16:25 Ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:15 Rajzfilm, 18:25 Idegenforgalmi műsor, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Szlovén üdvözlet – szórakoztató műsor, 22:00 Viszhangok, 23:10 A szörnyeteg – olasz–francia film, 1:05 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:50 Zenés műsor, 10:35 Szlovén magazin, 11:00 Jó reggelt!, 13:45 Jó napot!, 14:55 Szlovén népdalok, 15:35 Állatokról, emberekről, 15:55 A kertben, 16:35 Rudi Bučar koncertje, 17:55 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:50 Ifjúsági műsor, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Hierro – spanyol sorozat, 20:55 A néma forradalom – német film, 22:50 TV-klub, 23:50 Az utolsó szó jogán, 0:35 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Astro show, 10:10 Top shop, 11:50 Kölyökkalauz, 12:30 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 13:10 Drága örökösök, 14:20 Nyerő páros, 16:00 Elif – a szeretet útján – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Drága örökösök, 21:15 Nyerő páros, 22:55 Barátok közt – magyar sorozat, 23:40 Híradó, 0:20 Csúcsformában – am. sorozat, 1:30 Az év hotelje, 2:15 Highlife.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro-világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Esmeralda – mexikói sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:20 Fuss, család, fuss!, 21:05 Séfek séfe – gasztroreality, 23:00 Magánnyomozók – magyar dokureality, 0:15 Családi titkok – magyar reality, 1:20 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebéd21:50 Törvénytelen hez szól a nóta, 13:20 Ízőrzők, 13:55 Róma magyar emlékei, 14:30 A hegyi doktor – német sorozat, 15:20 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:15 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Fölszállott a páva 2019, 21:50 Törvénytelen – magyar film, 23:30 Kenó, 23:40 Róma magyar emlékei, 0:15 Partitúra – zenés ismeretterjesztő sorozat.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:35 A nagy ékszerész – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 P’amende, 13:50 Öt kontinens, 14:20 Családbarát – magazinműsor, 15:50 Kárpát Expressz, 16:15 Multiverzum – magazin, 16:45 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 19:15 Nótacsokor, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:40 Ridikül, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák.

november 9. szombat Szlovén Tévé I.

november 10. vasárnap Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:25 Ifjúsági műsor, 11:00 Tudományos műsor, 11:40 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Az utolsó szó jogán, 15:00 New Amsterdam – am. sorozat, 15:55 Új húszas – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 Alpok–Duna–Adria, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Ambiensek, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Jonas-szal – szatirikus műsor, 21:25 Anya, apa, fia – angol sorozat, 22:25 Hírek, 22:50 Az ima – francia film, 0:40 Szlovén híradó Olaszországból.

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csendre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a Föld, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet – szórakoztató műsor, 15:00 Idegenforgalmi műsor, 15:35 Louise télen – francia animációs film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccel, 20:00 Ku’damm 59 – német sorozat, 20:55 Mišával – beszélgetős műsor, 21:50 Hírek, 22:15 A berlini fal a nagy vásznon – francia dok. film, 23:10 Jó éjszakára, 23:45 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II.

6:10 Zenés műsor, 7:10 Lelki villanás, 8:00 Zenés matiné, 9:35 Joker – kvíz, 11:45 Labdázások, 12:30 Hatalmas hajók: az Amazonas-medence – útirajz, 13:35 Ambiensek, 14:10 A farkas útja – koprodukciós dok. műsor, 15:10 Európa fiatal gazdái – oktatási műsor, 16:30 Ljubljana: Olimpija – Tabor Sežana, labdarúgómérkőzés, 18:55 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Igazán furcsa kődarab: A teremtés – angol–am. dok. sorozat, 20:50 Koncert a berlini fal lebontásának 30. évfordulója alkalmából, 21:55 Hétvégi csomag, 23:25 Zvezdana – beszélgetős műsor, 0:05 Jonasszal – szatirikus műsor, 0:40 Zenés műsor.

7:00 Legjobb reggel! 9:00 Tanúságtevők – dok. műsor, 11:15 Idegenforgalmi műsor, 12:00 (Nem) láthatók – szlovén dok. film, 13:20 20:05 Fortunata A fehér öltönyös férfi – angol–am. film, 15:00 Európa fiatal gazdái – oktatási műsor, 16:00 A Biseri zenei együttes koncertje, 17:40 Sport, 18:15 Labdarúgás – Európa Liga, 18:50 Zenés műsor, 20:05 Fortunata – olasz film, 21:50 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:40 Andrej Šifrer – koncert, 1:20 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:05 Marvel szuperhősök – am. animációs film, 9:35 Kölyökkalauz, 10:05 Top shop, 11:00 Brandmánia, 11:35 Autogram, 12:05 Szuperzöld, 12:50 Édesítő, 13:35 XXI. század – a legendák velünk élnek, 14:10 Kevin, a minden6ó – am. sorozat, 15:20 Ismeretlen férfi – angol–német–francia–am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz Plusz – magazinműsor, 20:00 X-Faktor, 22:45 Egy kis szívesség – am. film, 1:15 Briliáns meló – am. film, 3:30 Apja, fia, unokája – am. sorozat.

TV2 7:05 TV2 animáció, 9:35 Trendmánia, 10:10 Babavilág, 10:40 Techguru, 11:15 Autószerelők, avagy minden új egyszer régi lesz!, 19:55 Men in Black 11:45 Poggyász, – Sötét zsaruk 3. 12:20 Szépítők, 12:50 Kandászmamik – szülőszoba, és minden, ami család, 13:25 Lovagregény – am. film, 16:20 Columbo – am. sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 19:55 Men in Black – Sötét zsaruk 3. – am. film, 22:15 Halálos iramban – am. film, 0:30 Élni tudni kell – spanyol film, 3:00 A szökés – am.–angol sorozat.

Duna Tévé 6:55–9:30 Virradóra, 9:30-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Partitúra – zenés ismeretterjesztő sorozat, 14:25 Doc Martin – angol sorozat, 15:20 Falak – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:45 Szerencse Szombat, 19:40 Superman visszatér – am. film, 22:10 Kenó, 22:20 Viktor/Viktória – angol–am. film, 0:30 Bagi–Nacsa Orfeuma, 1:25 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–11:10 Délelőtti műsor, 11:30 Mámi – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Cristoph Bossert orgonaestje, 14:15 Családbarát, 15:50 Hagyaték – magyar dok. sorozat, 16:20 Színe-java, 17:20 Most a Buday! – főzőműsor, 17:50 Családi kör, 18:50 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Bagi–Nacsa Orfeuma, 22:35 Legenda – válogatás, 23:10 Híradó, 23:40 Opera Café, 0:10 Evangélium, 0:40 Himnusz.

november 11. hétfő

Szlovén Tévé II.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 8:45 Star Wars, 9:15 Topshop, 10:10 Lifestyle, 10:40 Highlife, 11:10 Kalandozó, 11:45 Édes otthon, 12:20 Az év hotelje, 13:00 Lila füge, 1:20 Jupiter holdja 13:50 Street kitchen – főzőshow, 14:35 Házon kívül – riportműsor, 15:10 Bűnvadászok – olasz film, 18:00 Híradó, 18:55 X-faktor, 21:55 Suicide Squad – Öngyilkos osztag – am.–kanadai film, 0:30 Portré, 1:20 Jupiter holdja – magyar film.

TV2 7:05 TV2 animáció, 9:50 Nagy vagy, Auchan kupa!, 10:20 Tűsarok, 10:55 Több mint testőr, 11:25 Super car, 12:00 Eb TV, 12:30 Az építkezők – magazinműsor, 13:05 Adri’s kitchen, 13:35 My Girl – am. film, 15:45 Szólít a szörny – am.–spanyol film, 18:00 Tények, 18:45 Sztárban sztár leszek!, 21:50 Ted – am. film, 0:10 Party zóna – am. film.

Duna Tévé 6:50–9:25 Virradóra, 9:25–11:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Vad vidékek – angol–am. dok. sorozat, 14:15 Édes anyanyelvünk, 14:30 A Griff, a Dámvad és a Varjú magyar sorozat, 15:05 Igen vagy nem? – magyar film, 16:30 Hogy volt?!, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:45 Családi kör – magyar sorozat, 19:45 Magyarország, szeretlek! 21:20 Valaki más élete – francia film, 22:50 Kenó, 23:00 Mága Zoltán koncertje, 0:05 Hogy volt?!, 1:05 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–10:25 Délelőtti műsor, 10:35 Fölszállott a páva 2019, 13:00 Híradó, 13:20 A Soha, a Mindig és a Pillanat – Kokas Ignác festőművész – magyar dok. film, 14:20 A nagyok, 14:50 Plakátmagány – magyar dok. film, 15:25 Megszabott 13:20 A Soha, a Mindig és a Pillanat sorsok – magyar dok. film, 15:55 Hagyaték – magyar sorozat, 17:25 Most a Buday! – főzőműsor, 17:50 Édes anyanyelvünk, 18:00 Divat&dizájn, 18:55 Öt kontinens, 19:25 szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Budapest Jammin’ – magyar dok. film, 22:35 Zenés üzenet Orszáczky Jackie-nek, 23:30 Hogy volt?!, 0:25 Híradó, 0:55 Himnusz.

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Idegenforgalmi műsor, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 13:35 Ami szent és a világ: Hírek, 13:35 Ami szent és a világ: sámánizsámánizmus mus, 14:35 Át-járások, 15:05 Jó napot, Koroška!, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 Ópusz, 23:30 Zenés est, 0:35 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:30 Zenés műsor, 10:00 Gyerekműsor, 10:40 A lélek horizontja, 11:15 Jó reggelt!, 14:10 Jó napot!, 15:10 Helyes ötlet, 15:40 Két hidrogén, egy oxigén – dok. film, 16:50 Az emberek és a Föld, 18:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:55 Mozaikműsor, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Hatalmas hajók: Tanzánia – útirajz, 21:00 A szabadság útja – lengyel sorozat, 22:05 Saját földön – szlovén film, 0:00 Történet az Istenről: Miért van a gonoszság? – am. dok. sorozat, 1:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 12:10 Fókusz plusz, 14:20 Nyerő páros, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok! – magyar szórakoztató műsor, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:50 Híradó, 0:25 Csúcsformában – am.sorozat, 1:35 Autogram.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro – Világ, 12:00 Tények, 13:15 Kórházi történetek – spanyol sorozat, 14:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:15 Mintaapák – magyar sorozat, 20:20 Nyomd a gombot, tesó! – szórakoztató műsor, 21:35 Újratervezés, 22:40 Magánnyomozók, 23:50 Családi titkok – reality, 0:50 Kórházi történetek.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 A világ egy terített asztal – né22:40 Rejtélyek asszonya met dok. film, 14:00 Magyarország finom, 14:20 Jamie lefőzi Olaszországot, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Kékfény, 21:30 Elveszettek – am.–belga–angol sorozat, 22:30 Kenó, 22:40 Rejtélyek asszonya – am. sorozat, 0:10 Hogy volt!?

Duna World 5:50–10:55 Délelőtti műsor, 11:10 A kenguru – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Roma magazin, 13:50 Domovina, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 15:55 Életkor, 16:20 Magyar krónika, 16:50 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 19:00 Fölszállott a páva, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:30 Hetedhét kaland, 0:40 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 MesterEmber (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.


Info november 12. kedd

november 13. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio City, 14:40 Lelki villanás, 15:30 Hidak: Kanapé, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A kód, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 New Amsterdam – am. sorozat, 20:50 Nemzetközi láthatár: Kínai álmok, 22:00 Visszhangok, 23:10 Tanúságtevők, 1:05 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:50 Zenés műsor, 10:45 Labdázások, 11:10 Opus, 12:05 Jó reggelt!, 14:40 Jó napot!, 15:25 Alpok– Duna–Adria, 16:05 Joker – kvíz, 18:05 A vadon bűvöletében – 21:00 Közelebbről angol sorozat, 19:00 Az én szobám: Maša és Urša – valóságshow, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Világrengető találmányok: az autó – angol dok. műsor, 21:00 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 21:55 Gyilkos a tónál – francia sorozat, 23:05 Roma nemzetiségi műsor, 23:20 Az utolsó szó jogán, 0:20 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Kalandozó, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:30 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 Házon kívül, 23:50 Híradó, 0:30 Csúcsformában – am. sorozat, 1:40 Szuperzöld.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Mišával – beszélgetős műsor, 14:30 A nyolcadik nap, 15:00 Hidak, 16:05 Gyerek műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Ismeretlen fejezetek a szlovén történelemből: Mária Terézia és a szlovének – dok. film, 17:50 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Állványzat – izraeli film, 22:00 Visszhangok, 22:50 Panoptikum, 23:50 Ismeretlen fejezetek a szlovén történelemből: Mária Terézia és a szlovénok – dok. film, 0:25 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:45 Zenés műsor, 10:30 Hidak: Kanapé, 11:00 A kód, 11:55 Jó reggelt!, 14:50 Jó napot!, 15:40 Ambiensek, 16:30 Hétvégi csomag, 17:50 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:45 Gyerekműsor, 19:10 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:05 A balettlépések nyomában Szlovéniában – dok. műsor, 21:15 Véleményem!, 22:05 Wisting – koprodukciós sorozat, 23:10 Köpj az igazság szemébe – dok. film, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro show, 10:10 Top shop, 11:50 Brand­ mánia, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:30 Konyhafőnök VIP – Te20:05 Konyhafőnök VIP – rítéken a sztárok!, 16:00 Terítéken a sztárok! Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt, 23:20 Híradó, 23:55 Csúcsformában – am. sorozat, 1:05 Lila füge – magazinműsor.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9 : 3 5 Teleshop, 10:45 AstroVilág, 12:00 Tények Délben, 13:15 Kórházi történetek – spanyol sorozat, 14:35 Mintaapák – magyar sorozat, 15:40 Victoria 14:35 Mintaapák – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:15 Mintaapák – magyar sorozat, 20:20 Nyomd a gombot, tesó! – szórakoztató műsor, 21:35 Újratervezés, 22:40 Magánnyomozók – dokureality, 23:50 Családi titkok – reality-sorozat, 0:50 Kórházi történetek.

Duna Tévé 6:00–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 A világ egy terített asztal – német dok. film, 14:25 A hegyi doktor – német sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Vidám vidék – angol sorozat, 22:30 Kenó, 22:35 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 23:25 Magyarország, szeretlek!, 0:55 Hogy volt?!

Duna World 5:00–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Téli sport – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Srpski Ekran, 13:50 Unser Bildschirm, 14:20 Család-barát, 15:55 Család ’19, 16:20 Szerelmes földrajz, 16:50 Térkép, 17:20 Útravaló, 17:35 Ízőrzők, 18:45 Itthon vagy!, 19:15 Nótacsokor, 20:00 Üdítő, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-világ, 12:00 Tények délben, 13:15 Kórházi történetek – spanyol sorozat, 14:35 Mintaapák – magyar sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya, 18:00 Tények, 19:15 Mintaapák – magyar sorozat, 20:20 Nyomd a gombot, tesó!, 21:354 Újratervezés, 22:40 Magánnyomozók – dokureality sorozat, 23:50 Családi titkok – magyar reality sorozat, 0:50 Kórházi történetek – spanyol sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 A világ egy terített asztal – német dok. film, 14:25 A hegyi doktor – német sorozat, 15:20 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:15 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Csendes Don – orosz sorozat, 21:35 A bűn művészete – francia sorozat, 22:20 Kenó, 22:30 Élet mindenáron – cseh film, 0:35 Szabadság tér ’89, 1:20 Kékfény.

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:40 Kalandok és figurák – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Család-barát, 15:55 Magyar gazda, 16:20 Noé 22:35 Gyöngyökkel barátai, 16:50 Novum, gyökereztél 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 19:00 Nótacsokor, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:35 Gyöngyökkel gyökereztél – Moldvai archaikus népi imádságok – magyar dok. film, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

november 14. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Vélemé17:25 Tudományos műsor: nyem, 14:35 Szlovénok Olaszországban, 15:05 Miért fáj? Hidak: Vendégem, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor: Miért fáj?, 17:55 Röviden: Kompetenciák, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 A szabadság útja – lengyel sorozat, 0:35 Tudományos műsor, 1:10 Szlovén híradó Olaszországból.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

November 7-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 9:50 Zenés műsor, 10:30 Ismeretlen fejezetek a szlovén történelemből: Mária Terézia és a szlovénok – dok. film, 11:00 Jó reggelt!, 13:50 Jó napot!, 14:55 A Murai Köztársaság 1919 – dok. film, 15:45 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 16:40 Szlovén üdvözlet – szórakoztató műsor, 18:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:55 Mozaikműsor, 19:25 Zenés műsor, 20:05 Monty Donnal a japán kertekben: A tavasz – angol dok. műsor, 21:05 Automobilitás, 21:35 Ambiensek, 22:15 A csend bátorsága – olasz dok. műsor, 23:30 Szlovén jazz, 0:35 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Édesítő, 12:30 Fókusz – magazinműsor, 13:30 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Konyhafőnök VIP – Terítéken a sztárok!, 22:30 Barátok közt, 23:15 Híradó, 23:55 Brandmánia, 0:40 Street kitchen – főzőshow, 1:25 Édes otthon.

Nagyító alatt: az Újvidéki Televízió egykori tudósításai a muravidéki magyar közösségről (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 8-án, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 12-én, kedden 15.30-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 13:15 Kórházi történetek – spanyol sorozat, 14:35 Mintaapák – magyar sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:15 Mintaapák – magyar sorozat, 20:20 Nyomd a gombot, tesó!, 21:35 Újratervezés, 22:40 Magánnyomozók, 23:50 Családi titkok – reality-sorozat, 0:50 Kórházi történetek – spanyol sorozat, 1:35 Tények este.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 A világ egy terített asz21:55 Eszeveszett esküvő tal – német dok. film, 14:25 A hegyi doktor – német sorozat, 15:20 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex Felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Fábry, 21:55 Eszeveszett esküvő – francia film, 23:45 Kenó, 23:55 Fényes szelek – magyar film, 1:15 Új idők új dalai, 1:50 Rúzs és selyem.

Kanapé: ifjúsági műsor, benne Szalay Rita nőies festményei, irodalmi és társasjáték est, a Jackie’s Gun együttes, programajánló és klipek (ismétlés: szerdán 10.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 13-án, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:50–11:20 Délelőtti műsor, 11:35 Holnap kupaszerda – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Slovenski utrinki, 13:50 Alpok–Duna–Adria, 14:20 Család-barát, 15:55 Kék bolygó, 16:20 Opera Café, 16:50 Térkép, 17:20 Ízőrzők, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Nótacsokor, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:40 Ridikül, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland – magyar dok. műsor.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne mezőgazdasági rovat, témája a méhanyák nevelése (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) November 14-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 21.00 órakor és másnap 11.25-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2019. november 5-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Villanyszerelő Elektromontaža Puhan, Kobilje 29. (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2019. november 14, havi 1.600 euró/bruttó) Lakatos Jansik d.o.o., Ulica Prekmurske čete 74., Črenšovci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. november 19.) Szerelő Jansik d.o.o., Ulica Prekmurske čete 74., Črenšovci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. november 19.) Biztosítási ügynök – Lendva területén Grawe Zavarovalnica, Gregorčičeva 39., Maribor (3 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2019. november 9.) Felszolgáló – Lipovcin a benzinkúton Avtoprevozništvo in kurivo Arpad Sobočan s.p., Fő utca 93., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2019. november 12.) Eladó – raktáros Jagros, d.o.o., Prvomajska ulica 29., Rogaška Slatina (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, lehetőség határozatlan időre, jelentkezési határidő: 2019. november 7.) CNC-programozó Limec CNC, Mladinska ulica 13., Odranci (1 munkahely, határozatlan idő, angol nyelvtudás, havi bér 1.600 euró/ bruttó, jelentkezési határidő: 2019. november 24.) Szerelő Režonja Remont, d.o.o., Velika Polana 184., V. Polana (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. november 22.) Felszolgáló Te-kro, Dolnja Bistrica 22., Črenšovci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. november 21.)

Javaslattételi felhívás a Zala György kulturális nívódíjak odaítélésére A 2020. évben a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerülnek kiosztásra a Muravidéken a Zala György magyar kulturális nívódíjak. A szabályzat értelmében a művelődés terén végzett kimagasló tevékenységért, jelentős eredményekért összesen három díj osztható ki az egyének és a csoportok között. A három díj közül az egyik egy 15 és 25 év közötti fiatalnak vagy ilyen korosztályú csoportnak ítélhető oda. Évente egy Zala György életműdíj és két Zala György különdíj is kiosztható. A díjak odaítélésére vonatkozó írásos javaslataikat a művelődési egyesületek, a nemzetiségi kultúrában közreműködő személyek, valamint a nemzetiségi szervezetek és intézetek legkésőbb 2019. november 22-ig juttathatják el a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet címére (9220 Lendva, Fő utca 32.). A döntés az MNMI Tanácsának hatáskörébe tartozik. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Szakszolgálata

magyar nemzetiségi művelődési intézet zavod za kulturo madžarske narodnosti

25

MEGHÍVÓ A muraszombati Baráti Kör Magyar Művelődési Egyesület szeretettel meghívja Önt az ŐSZI TALÁLKOZÓRA és a hímzőszakkör 10. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitójára, amely 2019. november 9-én, szombaton 15.00 órakor lesz a muraszombati Szapáry-kastélyban. Program: • Kézimunka-kiállítás a vár kiállítótermében • Kultúrműsor a vár rendezvénytermében A kiállítás szombaton 18 óráig és vasárnap 12-től 18 óráig tekinthető meg. A szervezők

magyar nemzetiségi művelődési intézet zavod za kulturo madžarske narodnosti

25

Sofőr Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, C és E kategóriás jogosítvány szükséges, jelentkezési határidő: 2019. november 9.) Gépész Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. november 27.) Ács Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. november 27.) Kőműves Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. november 27.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

nepujsag.net

Thomas Lickona: Így neveljünk kedves gyereket – hogy a világ jobb és szeretettelibb hely legyen (Libri Kiadó, 2018, 385 oldal) „A gyereknevelésnek nincs titkos receptje, de léteznek fontos elvek és gyakorlatok, amelyek segítenek, hogy a gyerekünkből kiegyensúlyozott, derűs felnőtt válhasson. A legújabb kutatások szerint mindebben kulcsfontosságú a kedvesség.” Viszont a kedvesség mellett a gyereknek szüksége van más erényekre is, ezek például a bátorság, az önuralom, a tisztelet és a hála. Ez a könyv konkrét tippekkel segít abban, hogy szülőként ezeket a tulajdonságokat segítsük kialakítani és meg tudjuk erősíteni a gyerekeinkben.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

14

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.


Info gyertyafény

November 8-a és 14-e között Lendvai Plébánia Pénteken, november 8-án megemlékezési szentmise 18.00 órakor. Vasárnap, november 10-én évközi harminckettedik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, 11.00 órakor szentmise Gyertyánosban. Pénteken, november 13-án Fatimai emléknap. 16.00 órakor imaóra és gyóntatás, ezt követően szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Pénteken, november 8-án 17.30kor ima a legszentebb előtt, majd szentmise. Vasárnap, november 10-én évközi harminckettedik vasárnap. Szentmisék 8.00 és 10.00 órakor Dobronakon, valamint 11.30-kor Göntérházán. Szerdán, november 13-án 18.00 órakor Fatimai emléknap, imaóra, majd 19.00 órakor szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Református Egyház Istentisztelet Szentlászlón a hónap minden második és negyedik vasárnapján van 10.00 órakor.

apróhirdetés • Jogosítvány elvesztése miatt eladó 2015-ös Renault Captur személygépkocsi automata sebességváltóval, maximális felszereltséggel, európai navigációval, telefonnal és még több aprósággal. Érdeklődni: 070-776-120 vagy 02-575-10-59. •Nordmannfenyőt nagyon szép, még jelöletlen állományból 1,7–3 méterig karácsonyfának árulunk Csörnyeföldön, kis és nagy tételben. Az ár 4.000 Ft/db. Érdeklődni: 0036 20 586 0003. •Eladó nordmannfenyőcsemete, 3–4 éves, 25–30 cm-es, nagyon szép, Nagykanizsán 150 Ft/db. Érdeklődni: 0036 20 586 0003.

Legyen Ön is az előfizetőnk!

névnapsoroló November 8-tól 14-ig Péntek – Zsombor Szombat – Tivadar Vasárnap – Réka Hétfő – Márton Kedd – Jónás Szerda – Szilvia Csütörtök – Aliz

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2019. november 13-án, SZERDÁN 17.00 órakor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra Lendván, a Bánffy Központban. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb.

figyelmükbe •November 7-én, csütörtökön, 18.00 órakor, •Lendvai Zsinagóga •Veszely Ferenc festőművész: Képek Budából című kiállításának megnyitója •November 7-én, csütörtökön, 18.00 órakor, •Muraszombati Múzeum, •Samo Sankovič előadása a 21. századi muravidéki régészetről

•November 7-én, csütörtökön, 16.00 és 18.00 órakor, •a ZKD helyiségében •8. karácsonyi-újévi műhelymunkák

•November 10-én, vasárnap, 14.00 órakor, •dobronaki kultúrotthon •Márton-napi rendezvény

•November 10-én, vasárnap, 8.30-tól, •Pártosfalva •Kühár Flóris-emléknap, szentmise és koszorúzás

•November 13-án, szerdán, 18.00 órakor, •Bánffy Központ •Dr. ZágorecCsuka Judit: Nyelvi mozaikok a muravidéki magyar nyelvben című tanulmánykötetének bemutatója

•November 10-én, vasárnap, 13.00 órakor, •dobronaki Pap-hegy •Újborkóstoló

Hencidától Boncidáig népmesemondó verseny

Az elmúlt évi sikeres versenysorozat nyomán a Hagyományok Háza ismét meghirdeti Hencidától Boncidáig című élőszavas mesemondó versenyét. A verseny minden 18 év feletti számára nyitott. Az intézmény a felnőtteknek szóló népmesemondó versenyre azokat a jelentkezőket várja, akik improvizatív módon, élőszóban adják elő az általuk választott magyar népmesét. Jelentkezni 2019. december 31-ig a Hagyományok Háza honlapján található jelentkezési lap kitöltésével lehet. A verseny fordulóit 2020-ban tartják. Az idei jelentkezés alapján a Hagyományok Háza a területi fordulókat február és május között szervezi meg, majd a továbbjutók a júniusi, Hetedhét Hatvan Népmesefesztiválon találkoznak. Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/3954

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

A foglalkozások a Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.

15


Info Humor

Horoszkóp Kos Márc. 21. – ápr. 20. Munkahelyén a főnökei olyan feladatokkal bízzák meg, amelyek teljesíthetetlenek. Valószínűleg Öntől szeretnének megszabadulni.

Kérdi a családsegítő pszichológus az asszonyt, hogy mikor vette észre először, hogy problémák vannak a házasságukban. – Akkor, amikor a férjem mindenáron rajta akart lenni az esküvői fotókon...

Bika Ápr. 21. – máj. 20. A héten párkapcsolati problémái kötik le, szeretné visszaállítani a harmóniát, de mindketten makacsok. Egészségügyi problémái kiújulhatnak.

Gizi néni kórházba kerül és egy hatalmas kórteremben helyezik el. Éjjel elszörnyedve tapasztalja, hogy több beteget is kitolnak lepedővel letakarva. Reggel a vizitnél reklamál a főorvosnál: – Főorvos úr, igazán fenntarthatnának egy külön kórtermet a haldoklóknak! – Nevetni fog, Gizi néni, ez az a kórterem. Egy középkorú férfi ül szomorúan a bárban, előtte egy nagy pohár ital, amihez láthatóan még hozzá sem nyúlt. Egy idő múlva odamegy hozzá egy nagydarab, kövér kamionsofőr, felkapja a poharat, majd mind megissza. Erre a szerencsétlen fickó elsírja magát. A kamionos megsajnálja: – Ne haragudj, öregem, ez csak tréfa volt. Rendelek neked egy másikat... Mire a másik tovább keseregve: – Nem kell, nem azért sírok... Reggel késve érkeztem be a munkahelyemre, mire kirúgtak. Aztán megyek vissza a parkolóba, a kocsimat ellopták. Nagy nehezen hazamegyek, erre ott találom a feleségem egy másik férfival az ágyban. Na, ekkor határoztam el, hogy itt öngyilkos leszek. Erre maga idejön és mit csinál? Megissza a mérgezett sörömet... Apuka a pszichiáternél: – Doktor úr, a kisfiam folyton falhoz vágja a spenótot. Mit tegyünk? – Hm... Vegyenek zöld tapétát.

16

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Szerelme és Ön között pattanásig feszül a húr, féltékenység és hatalmi harc veheti kezdetét. Rák Jún. 22. - júl. 22. Az ingatlanban, ahol él, lennének felújítási feladatok, de jobb, ha vár vele még egy-két hetet. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A héten rengeteg üzleti megbeszélése lenne, de érdekes módon most nem hajlandó elővenni diplomáciai készségét. Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Gábor Zoltán, Gálics István, Király Ferenc. A szerencse Györek Dorisz csentei olvasónknak kedvezett. Gratulálunk! Nyereménye a Lendva 820 éve című kétnyelvű monográfia, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje november 18. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Sluka Marian, a Nafta vezetőedzője A legjobb dolgok az életemben: • Egyértelműen a családom. Ahol házat építenék • Bárhol, ahol jól érezném magam. Gyermekkori álmom: • Hogy pilóta leszek. A hobbim: • Sportok: jégkorong, tenisz és persze a foci. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Nagyon sokat éltem egyedül, így az alapokkal tisztában vagyok, nem mozgok idegenül a konyhában. A film, amit többször is megnéztem: • Gladiátor és Ha eljön Joe Black. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Befejeztem volna az egyetemet és sokkal keményebben edzettem volna fiatal sportolóként. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Nincs olyan. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Repülővezetés. A leghasznosabb tárgyam: • A telefonom, sajnos ebben a világban

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Igencsak nagyot veszíthet befektetésein, jobban tenné, ha nem kockáztatna. Kedvesével is sokat zsörtölődik, vegye elő szelídebb természetét. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. A hét a pénzügyekben remek időszak lesz. A szüleinek lehetnek egészségügyi gondjai, melyben helyt kell állnia. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A héten rosszindulatú megnyilvánulásokra kell számítania. Hagyja őket figyelmen kívül. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Energiái a magasban szárnyalnak. Itt az ideje, hogy nagy feladatokba kezdjen, a körülmények most kedveznek.

nélkülözhetetlen. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • Anyukám és a párom. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • Ha a családommal lehetek. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Egy szép nyaralót venni. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • Nagyon sok szépség van a Muravidéken, de a szívemhez legközelebb a Lendvai Sportpark áll.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Készen áll a céljaiért keményebben dolgozni. Hevesebb szóváltásba keveredik. Kerülje az alattomos megoldásokat, mert visszaüthetnek. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Váratlan pénzügyi ajánlattal keresik meg. Most nyugodtan hihet a megérzéseinek, valóban sikeres befektetésben lehet része. Halak Febr. 20. – márc. 20. A héten váratlan vakációzás jöhet. Ez jót tesz, kipihenheti az elmúlt hetek nehézségeit.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.


Horizont

Műhelymunkával indult az ünnepvárás Völgyifaluban A Völgyifalui Petőfi Sándor Művelődési Egyesület az őszi szünidő alatt megszervezte a hagyomá-

nyos Adventi Apróságok rendezvénysorozat indító eseményét. A faluotthonban egy

kézműves foglalkozásra került sor múlt szerdán, ahol a gyermekeké volt a főszerep. A kicsik és a na-

A fatárgyak készítése, a korongozás és a többi tartalmas kézműves foglalkozás felkeltette a gyerekek érdeklődését.

gyobbak nagy lelkesedéssel Horváth Csaba fazekas segítségével a korongozás fortélyaival ismerkedtek. A szorgos kezek alatt egyre több dísztárgy készült, amivel decemberben, a szépkorúak találkozóján a falu idősebb polgárait ajándékozzák meg. Emellett készültek a gyermekrajzok és a kifestők, amelyek a decemberi Mikulásváró rendezvény helyszínét díszítik, de elkészültek a díszek az udvaron felállított karácsonyfára is. A szebbnél szebb fadíszek és egyéb érdekes alkotások pedig a gyermekek otthonát is megszépítik. Amint Lázár Lenke, az egyesület elnöke elmondta, a rendezvénysorozat Völgyifaluban már hagyománnyá nőtte ki magát.

Különböző események rendezésével a gyerekeket igyekeznek minél jobban bekapcsolni a közösségi életbe: „Számos esetben megtapasztalhattuk, hogy amikor valamilyen oknál fogva megtörténik a generációkiesés, kemény és hosszas munkát követel aztán a toborzás. A fiatalok állandó bevonását ezért szükségesnek tartjuk. A különböző foglalkozások szervezésével pedig igyekszünk a fiatalokkal éreztetni, hogy egy közösséghez tartoznak és annak szerves részét képezik.” A foglalkozás egyben a gyermekek ismerkedésére, társalgására is alkalmat adott a nap folyamán, amelynek hiánya egyre jellemzőbb. hs

FELHÍVÁS XV. KATALIN-NAPI KÉZMŰVES KIRAKODÓVÁSÁR LENDVÁN, A TEMPLOM KÖRNYÉKÉN 2019. november 25-én, hétfőn 8–17 óráig Jelentkezni és érdeklődni lehet: • a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szakszolgálatánál a 00 386 2 577 66 66-os telefonszámon, illetve az mnmi@ mnmi-zkmn.si email-címen és • a Területi Kisipari-Vállalkozói Kamara szakszolgálatánál a 00 386 2 575 1737-es telefonszámon, illetve a tatjana.kosa@ ozs.si email-címen A jelentkezési határidő 2019. november 15. • Mindazon résztvevők számára, akik feldolgozó tevékenységgel (hús-, gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, olajsajtolás, tej- és pékáru, tésztafélék, italok készítése), valamint vendéglátással és virágkötéssel foglalkoznak, a vásár részvételi díja 30 €. • A vásár többi résztvevője számára a díj 15 €, valamint 15 € kaució, amit a vásáron való részvétel után megtérítünk. A részvételi díj fejében a szervező helyet és egy asztalt biztosít. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét arra, hogy a vásáron kizárólag otthon készült, hazai termékeket, valamint kézműves és népi iparművészeti termékeket kínálhatnak és árusíthatnak. A nem szlovéniai kézművesek figyelmébe! A nem szlovéniai kézműveseknek szlovéniai adószámot kell kérniük és az illetékes hivatalnál be kell jelentkezniük. Ezekben az eljárásokban az MNMI, az LKMNÖK és a Területi KisipariVállalkozói Kamara munkatársai segítenek.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.

17


Horizont

A szótárkészítésről és annak felhasználásáról A Dobronaki Ifjak Szervezete szombaton a tagok kezdeményezésére „irodalmi estet” szervezett a Dobronoki György-házban, melyen a lexikográfiáról és a szótárakról, valamint az e-szótárakról hallhattak előadást az érdeklődők. Dr. Gaál Péter, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora „A nyelv és szótárak a digitális korban” címmel lexikológiáról és lexikográfiáról, a szótárak fontosságáról és a szótárkészítés nehézségeiről, az e-szótárak fontosságáról, ezek kiválasztásáról szólt. Ez utóbbiról, a szótárak fajtáiról például elmondta: az általánosan elfogadott, „egy-, két- vagy többnyelvű gyűjteményes adatbázis, mely nyelvi egységek jellemzőit, kulcsszavakkal történő osztályozását tartalmazza” meghatározás mellett szó-

táraknak tekintjük a tágabb értelemben vett lexikográfiai „referenciaműveket” is. Továbbá a bennük található adattípusok alapján nyelvi és enciklopédikus szótárakat is megkülönböztetünk. Az elektronikus szótárak óriási fejlődése azok felhasználóit is próbára teszi, hiszen a választék miatt nem minden esetben tudjuk eldönteni, hogy mely adatbázis a legmegfelelőbb. Például a Google fordítóprogramja esetében „nyelve válogatja”, hogy melyik használható alapfokon vagy arra sem, s melyik haladóknak, illetve milyen célra (tudományos cikk vagy sajtóanyag fordítására). Az előadás végén interaktív nyelvi játékok következtek, mely sok érdekes és vicces szituációt is szült, így jól szórakozott a főleg fiatalokból álló közönség. -ce

Gaál Péter, a maribori Magyar Tanszék lektora a szótárakról tartott előadást.

ÉRTESÍTÉS az érdeklődőknek az MNMI ünnepi műsorára 2019. november 15-én, pénteken induló autóbuszok menetrendjéről 1. busz megáll az útvonalán lévő megállókban 17:45 KÓT 17:50 KAPCA 17:55 GYERTYÁNOS (a főútnál) 18:00 FELSŐLAKOS 18:05 ALSÓLAKOS 18:15 PETESHÁZA (Lendvai út) 18:20 HÁRMASMALOM 18:30 PINCE 18:35 VÖLGYIFALU 18:40 CSENTE (az iskolánál) 2. busz megáll az útvonalán lévő megállókban 17:15 HODOS (a faluotthonnál) 17:20 KAPORNAK 17:30 DOMONKOSFA (a faluotthonnál) 17:40 PÁRTOSFALVA 18:50 SZENTLÁSZLÓ 18:05 DOBRONAK 18:10 ZSITKÓC (a faluotthonnál) 18:15 KÁMAHÁZA 18:20 RADAMOS (a faluotthonnál) 18:30 GÖNTÉRHÁZA 18:35 HÍDVÉG (Öreghídvég – a főút mellett) 18:40 HOSSZÚFALU

18

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.


Horizont

Nagy muravidéki boszorkánybuli Idén is a rakicsáni várkastély udvarán szervezték meg a legnagyobb Halloweenbulit a Muravidéken. A több napos rendezvény október utolsó napjaiban gyerekprogramokkal, boszorkánytűzzel és töklámpások, jelmezesek felvonulásával és esti koncertekkel várta a látogatókat, nap mint nap több ezer látogatót vonzva. A boszorkánybulik különösen a fiatalok körében népszerűek, de a koncertkínálat többgenerációs közönséget csalogatott Rakicsánba. A Lendva-vidéken a Lendvai Egyetemisták Klubja szervezte meg a hagyományos jelmezes Halloween-partit, ezúttal október 31-én a felsőlakosi Torcidában. (-)

Helyszín: Lendva, Színház- és Hangversenyterem Időpont: 2019. november 19. (kedd) 19 óra Belépő a bérlettel nem rendelkezőknek: 15 euró a helyszínen

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.

Kertésznaptár

Az újbor ápolása Annak ellenére, hogy az idei év kihívásokkal teli volt a szőlőtermesztés szempontjából, a bor idén is minden minőségi fokozatban elkészíthető. Októberben-novemberben a szürettől és az erjedéstől függően van, ahol már újbor van a hordókban, de van, ahol igazából még el sem kezdődött az erjedés. Ebben az időszakban a legfontosabb az úgynevezett első fejtés, vagyis a bor leválasztása a seprűről, ennek időzítése és megfelelő elvégzése. Általában is és a hagyományos borkészítésnél is elmondható, hogy a mielőbbi és félig nyílt első fejtés a legmegfelelőbb eljárás, ez pedig egy-két hetet jelent a befejezett forrás után. Ezzel a bor megtartja frissességét, íz- és illattisztaságát. Ez különösen akkor fontos, ha a bor rothadt, beteg szőlőből készült, illetve amennyiben nem nyálkáztunk. Ilyen esetekben szokott ugyanis kialakulni az egyik legelterjedtebb borhiba, az úgynevezett záptojásszag, vagyis közismert nevén a bexer. Ez esetben mindenképpen nyílt fejtésre és kénezésre van mielőbb szükség. Különböző okok miatt a szakma idén úgy tartja, sok lesz a másik borhibából, az úgynevezett merkaptános bexerből, amely általában azért keletkezik, mert a bexert a kezdő fázisban nem távolítottuk el Az újbornak elsősorban fejtésre, a borból. Ilyenalapkénezésre és ápolásra van ko r h a g y m a - , fokhagyma-, kászüksége. posztaszagú lesz a nemes nedű, ezt pedig csak megfelelő rézalapú borászati szerekkel lehet semlegesíteni. Ha a leírtak nem jellemzik a borunkat és esetleg savfeleslegünk van a borban, akkor még várhatunk az első fejtéssel – magától elindul a savbomlás –, de ilyen esetben mindenképpen vigyázzunk a bor oxidációjára, barnulására. A legegyszerűbb levegőteszttel ellenőrizni a bor tartósságát, ha gyorsan barnul, akár a fejtés előtt szükség lehet az alapkénezésre. A levegőteszt alapján dönthetünk az alapkénezés erőteljességéről is. Az alapkénezés fehérbornál 60–100 mg/l kénessav hozzáadását jelenti. Ezután elkezdődik a bor fejlődése, amely sok mindentől függ, éppen ezért szükséges minden egyes hordó, illetve edény rendszeres kóstolása, valamint talán a legfontosabb, hogy az edény, a hordó legyen mindig tele, különben könnyen elromlik, legjobb esetben oxidál a borunk. A legjobb már az erjedés végső fázisában, az úgynevezett hangos erjedés után elkezdeni a feltöltést. Az újbort mindig fel lehet tölteni megfelelő minőségű óborral, fordítva ez azonban nem igaz. tt

19


Horizont Egy tibeti láma a Muravidéken

Meditációról, namkháról – egy kis Arra a kérdésre, hogyan sikerült egy tibeti lámát meghívni Szombathelyre, az Őrségbe és Völgyifaluba, azt a választ kaptam, hogy csak akarni és keresni kell. Nem mindennapos esemény, hogy egy lámával ebédelhet az ember, de ilyen is megtörténhet itt a Muravidéken. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Aki pedig a lámát nagyon akarta és kereste, az Eőry Beáta volt. Beáta részben itt a Muravidéken, Hodoson él, részben Magyarországon. Igazi örökmozgó, akit szerteágazó érdeklődése vezetett öt évvel ezelőtt a buddhizmus köreibe. Nem akart ő vallást váltani, erről szó sincs, csupán érdekelték más kultúrák, a keleti tanítások, életfilozófiák. Miután a buddhizmusban számos – az európai ember számára is nagyon értékes – tanítást talált, kivette belőle azt, ami számára alkalmazható, beilleszthető a mindennapjaiba. Így

ismerkedett meg többek között a meditáció jótékony hatásaival és egy ősi tibeti hagyománnyal, a namkha-készítéssel. Beáta tehát gondolt egy nagyot és buddhista programsorozatot szervezett Szombathelyre. De a leghitelesebb előadóval szeretett volna dolgozni, így a budapesti Bön Buddhista Közösség közbenjárásával meghívta előadónak Ashak Geshe Lungrig tibeti lámát. Nagy örömére a szerzetes elfogadta a meghívást, a kezdeményezés pedig óriási érdeklődésnek örvendett. Négynapos rendezvény valósult meg Szombathelyen és Nagyrákoson namkha-kiállítással és -készítéssel, valamint

Ashak Geshe Lungrig tibeti láma kezében egy namkhával, ami szerencsehozó és életjobbító buddhista tárgy. meditációs esttel egybekötve. Az utolsó napra Beáta a siker megkoronázásaként egy kirándulást szervezett a vendégeinek Lendvára. Tulajdonképpen így került a delegáció – a láma mellett Kulcsár József, a nagyrákosi műhely szervezője és Beáta – Völgyifaluba is Tot Teréziához, aki ebéddel várta őket.

– Én úgy kerültem kapcsolatba a szer vezőkkel, hogy jó barátom, Kulcsár József hívott meg a nagyrákosi programra. Mivel nyitott ember vagyok, minden vallást tisztelek és minden érdekel, így részt vettem a namkha-készítésen. Amit ott tapasztaltam, azt nehéz volna elmondani, azt át

Rajzfilmünnep Magyarországon

Ötven éves a Mézga család November 15-e és 17-e között hetedik alkalommal rendezik meg az Országos Rajzfilmünnepet Magyarországon, melyen – több mint 110 helyszínen – az idén ötven éves Mézga család megalkotója és a magyar animáció egyik legsokoldalúbb zsenije, a 85 éve született Nepp József emléke előtt tisztelegnek, aki a sorozat munkálataiban rendezőként és íróként is részt vett. Idén fél évszázada, hogy a Mézga család beköltözött az emberek otthonába. Időn és téren merészen átívelő kalandjaikat azok is ismerik, akik akkor még meg sem születtek. Az első négy részt ugyan 1968-ban mutatták be a

20

Magyar Televízióban, de pénzhiány miatt a gyártás félbeszakadt. Az 1968as annecy-i fesztiválon Macskássy Gyula rajzfilmrendező megismerkedett Georges de la Grandière francia producerrel, aki pótolta a hiányzó összeget,

így 1969-ben elkészülhetett a teljes első széria. A Pannónia Filmstúdió súlyos anyagi gondokkal küszködött, de érkezett segítség a folytatáshoz: Nepp József az Animációsfilmk é s z í t ő k Ne m z et kö z i Szervezetének tagja lett.

Számos külföldi bemutató következett, így nagyon sok kapcsolat született a külföldi, befolyásos producerekkel és forgalmazókkal, ezzel elkészülhetett a második széria 1972-ben, amit 1974-től vetítettek. 1978-ban a harmadik sorozat is elkészült, amit 1980-ban vetítettek. A történetet ismerjük: a 12–13 éves Mézga Aladár zseniális képességekkel van megáldva, s olyan készülékeket büt yköl, amelyekkel akár űrutazásokra viheti a pereputtyát, máskor 30. századi leszár-

kell élni. A résztvevőkből áradt a béke, sokkal nyugodtabbak voltak, mint mi. Bennem ez hagyta a legnagyobb nyomot – mondta Terike, aki egy ebéddel köszönte meg az élményt, így kerültek hát mindan�nyian egy asztalhoz. A csoporthoz a szomszédból a fiatal Lučič Nina is csatlakozott, aki örömmel mazottjával (köb-ükunokájával, MZ/X-szel, avagy „Öcsivel”) lép kapcsolatba és különféle modern holmikat kér tőle. Családtagjai azonban csak a legritkább esetben tudnak jól bánni az új eszközökkel és lehetőségekkel, s aztán ismét rajta a sor, hogy kihúzza őket a csávából. Aladár egyetlen hű szövetségese Blöki kutyája, aki olykor a kísérleteiben is segédkezik. A család további tagjai közé tartozik rettenthetetlen szigorra törő, kissé ügyefogyott atyja (Mézga Géza), jóságos, bár nem túl erős idegzetű anyja (Mézga Gézáné szül. Rezovits Paula) és enyhén „hígagyú” nővére (Kriszta) a macskájával (Maffia). Fontos szereplők még az ingerlékeny szom-

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.


Horizont

s keleti kóstoló vállalta a tolmács szerepét, angolról magyarra fordított a társaságnak. A Geshe (az elnevezés a profi fokozatú lámát jelenti, az a szerzetes, aki ezzel a fokozattal rendelkezik, a filozófia doktora) megtiszteltetésnek vette a meghívást. A szerzetes Tibetben született, onnan menekült Nepálba. 13 évesen vonult kolostorba és tette le a szerzetesi fogadalmat. Tanult Indiában, Angliában, jelenleg Franciaországban él egy bön kolostorban. Az étel elfogyasztása közben számtalan kérdésre kaphattunk tőle választ, köztük arra is, hogy ő milyennek látja az európai embereket és szerinte miben segíthet nekünk a buddhizmus. – Az európai emberek nagyon elfoglaltak, túlságosan sokat gondolkodnak és leterhelik az elméjüket, ezzel pedig megteremtik a problémát. A dharma (a buddhizmus tanítása) segít abban, hogy a gondolataink tisztábbak legyenek,

ezáltal nyugodtabbak és boldogabbak legyünk. A meditáció kitisztítja az elmét és képes csökkenteni a stresszt, így mi is megnyugszunk – mondta a láma, majd elmagyarázta, hogy az úgynevezett „monkey mind”, vagyis a nyughatatlan elme számos probléma forrása. A meditáció pedig akkor éri el a célját, ha ezt le tudjuk nyugtatni. – A budhizmus egyrészt filozófiai megközelítése az életnek, másrészt vallás. A lényege, hogy miként tudunk az élet szenvedéseitől megszabadulni. A szenvedés megszüntetésének pedig a legegyszerűbb eszköze a meditáció, amit mindenki meg tud tanulni – fűzte hozzá Beáta, mondván, ehhez nem kell buddhistának lenni. A meditációnak számtalan módja létezik és mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. – A tanfolyamon a namkha készítését is elsajátították a részvevők. Ennek mi a lényege? – kérdeztük. – A

Buddhista láma vendégeskedett Völgyifaluban. A tibeti hagyományok szerint ez nagy megtiszteltetés a vendéglátónak. A fotón balról Kulcsár József, Lučič Nina, Tot Terézia, Ashak Geshe Lungrig láma, valamint Eőry Beáta. namkha egyénre szabott szerencsehozó tárgy. A fapálcikák köré meghatározott sorrendben kell felszőni a színes fonalakat. Az emberi energiák harmonizálása mellett védelmező és életet jobbító hatása van – ismertette Beáta, aki már több ilyen szerencsetárgyat is csinált. – A namkha készítése elsősorban a koncentrációról szól – vette át a szót a Geshe. – A namkha jelentése tibetiül tér, ez maga az élet, minden elem forrása. Aki elkészít egy

A Mézga család. Kalandjaikat azok is ismerik, akik a rajzfilm keletkezésekor még meg sem születtek. széd (Máris), valamint a csupán szóban emlegetett

Hufnágel Pisti, Paula fiatalkori udvarlója, akihez

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.

– amint azt minden egyes rész végén felemlegeti –

namkhát, újra egyensúlyba képes hozni önmagában az öt elemet. Ez nagyon fontos, hiszen a betegségek akkor keletkeznek a testünkben, ha kibillen az elemek közti egyensúly. Az asztalnál ülők még hosszasan elmerültek a témában, mélyebbre is ástak, filozófiai vizekre evezve. Kulcsár József az elhangzott gondolatok kapcsán kifejtette, hogy valójában minden vallásban létezik utalás arra, hogyan csendesítsük le a gondolatainkat.

A hit pedig minden ember számára kapaszkodó az életben. Nem kell áttérni, csak tartsuk tiszteletben a másét, és talán tanulhatunk is belőle. Az ebéd elfogyasztása után a vendégek és vendéglátóik mindannyian ellátogattak Lendvára, ahol a helyi nevezetességeket tekintették meg. Így nem csak a tanfolyam résztvevői, de a láma is kapott útravalót, kedves emberekkel eltöltött időt és élményeket.

sajnálja, hogy mégsem ment feleségül. Ki nem ismeri a „Miér t nem a Hufnágel Pistihez mentem feleségül?” idézetet? A Mézga családból három sorozat készült – Üzenet a jövőből; A Mézga család különös kalandjai(1968–1969), Mézga Aladár különös kalandjai(1972) és Vakáción a Mézga család (1978) –, a tervezett negyedik sorozat – A Mézga család és az ámítógép – nem valósult meg, abból csak a 2005ben készült első epizód egyes elemei ismertek. A sorozatok 13–13 epizódból állnak és egyenként 25 percesek. A rajzfilmeket Nepp József és Ternovszky Béla, valamint Gémes József, Jankovics Marcell, Koltai Jenő ren-

dezte. Forgatókönyvírói Romhányi József és Nepp József voltak. Zenéit Deák Tamás szerezte. Mézgáék felejthetetlen, örökzöld története egy zenés vígjáték keretében idén áprilisban színpadra is került Szűcs Gábor rendezésében a MOM Kulturális Központban Budapesten. Az előadás még műsoron van. A Rajzf ilmünnepen Nepp József számos más alkotása is látható lesz: többek között a Gusztáv-sorozat, az általa írt Macskafogó, illetve első önálló, egész estés filmje, a szatirikus hangvételű Hófehér. A Rajzfilmünnep részletes programja a www.rajzfilmunnep.hu oldalon található meg. Összeállította: kmj

21


Sport Pontosztozkodással folytatták

Góltalan hétvége

A Nafta az elődöntőben

Brežice Terme Čatež – Nafta 1903 0:0 (0:0) A mérkőzés helyszíne: a Terme Čatež pályája A nézők száma: 150 Játékvezetők: Balažič Dejan, Povšnar Dejan, Švarc Dejan Szövetségi ellenőr: Drnovšek Igor Čatež: Kruljac, Soldo, Brumen, Perković, Filip (Vineti 64.), Adamič, Drugovič (Vidmar 80.), Soldo, Božič, Predanič, Martić; edző: Sešlar Simon Nafta 1903: Raduha, Pirtovšek R., Bizjak, Oštrek, Malešević, Vinko, Paku (Novinić 62.), Šeruga, Rebernik (Kamarás 62.), Leuštek, Živko; edző: Sluka Marian Gólszerző: – Sárga lap: Leuštek, Pirtovšek, Perković, Božič, Brumen Piros lap: – A hétvégi 16. fordulóval megkezdődött a bajnokság második fele, amelyet a Nafta gólnélküli döntetlennel nyitott Brežicén. A brežicei kispadon ülő Sešlar Simon edző, aki néhány hónapja még a Nafta szakmai stábjában dolgozott, jól felkészítette csapatát a veszélyekre, s a mérkőzés végéig mindkét háló érintetlen maradt. Kiegyenlített volt a játék a pályán, a Naftán pedig nyomot hagyott az utóbbi néhány fontos és nehéz mérkőzés. Láthatóan kissé fáradtak voltak a lendvai lábak, nem a megszokott frissességet tükrözte a csapat. Emellett a Nafta dolgát a rossz pálya is nehezítette, ugyanis a brežicei stadionban a reflektorok felállítása

A naftások öröme a Rudar elleni győzelem után.

miatt a hazai mérkőzéseket a Terme Čatež pályáján játssza Brežice. Mindezek ellenére a Nafta focistáiban megvolt a harciasság és a küzdelem. Többet birtokolták a labdát, a hazaiak pedig szervezetten védekeztek és az ellentámadásokra összpontosítottak. Nem hagyták, hogy a lendvaiak csupán félhelyzetekből is építkezzenek. A térfélcserét követően a játék változatlanul csordogált, a Nafta nem tudott áttörni a szilárd brežicei védelmen, még a mérkőzés véghajrájában sem, amikor mezőnyfölénybe került a lendvai gárda, de ekkor sem Kamarás, sem pedig Živko nem élt a gólszerzési lehetőséggel. F.h.m

11. forduló 16. forduló Mura – Olimpija Bravo – Maribor Tabor – Rudar Celje – Triglav Aluminij – Domžale

3:1 (0:0) 0:1 (0:1) 1:1 (0:0) 4:0 (2:0) 4:2 (1:1)

ZTE – MOL Fehérvár Kaposvár – Újpest Puskás AFC – Honvéd Ferencváros – Mezőkövesd DVSC – Paks DVTK – Kisvárda

3:3 (2:0) 2:3 (1:2) 1:2 (1:1) 1:1 (1:0) 3:1 (2:0) 3:1 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 16 10 3 3 40:21 33 2. Maribor 16 9 4 3 30:16 31 3. Aluminij 16 9 4 3 26:13 31 4. Mura 16 8 7 1 28:17 31 5. Celje 16 7 6 3 32:16 27 6. Tabor 16 5 2 9 20:25 17 7. Domžale 16 4 4 8 22:32 16 8. Triglav 16 4 2 10 21:39 14 9. Bravo 16 3 4 9 19:33 13 10. Rudar 16 0 6 10 15:41 6

TÁBLÁZAT 1. MOL Fehérvár 11 7 2 2 23:11 2. Mezőkövesd 11 7 2 2 16:9 3. Ferencváros 10 7 2 1 14:7 4. Puskás AFC 11 6 2 3 19:12 5. Honvéd 11 5 1 5 15:16 6. DVSC 10 5 0 5 20:18 7. Újpest 11 4 2 5 15:17 8. Kisvárda 11 4 1 6 14:18 9. DVTK 11 4 1 6 12:19 10. Paks 11 3 1 7 13:22 11. ZTE 11 2 4 5 17:16 12. Kaposvár 11 2 0 9 9:22

A 17. forduló párosítása 2019. november 9-e és 11-e között: Mura – Aluminij, Maribor – Dom­žale, Rudar –Celje, Triglav – Bravo, Olim­pija – Tabor.

A 12. forduló párosítása 2019. november 9-én és 10-én: ZTE – Mezőkövesd, Paks – Kisvárda, DVSC – Ferencváros, Kaposvár – MOL Fehér­ vár, Honvéd – DVTK, Puskás AFC – Újpest.

22

23 23 23 20 16 15 14 13 13 10 10 6

Nove m b e r 3 0 - á n a Szlovén Kupasorozat negyeddöntőjének visszavágóján a Nafta megerősítette az elődöntőbe jutást. Velenjében is a Rudar fölé kerekedett a lendvai csapat és a mindkét félidőre jutó egy-egy góllal megérdemelten győzött. A Rudar a múlt szerdai visszavágón 200 néző előtt igyekezett letámadni Raduha hálóőr kapuját, de a kevés valamit érő helyzetet nem tudta kihasználni. A legígéretesebbet a mérkő-

zés 15. percében Krefl Aljaž hagyta ki, miután lövése a keresztlécen csattant. A 27. percben vezetést szerzett a Nafta, Pirtovšek jobb oldali beadásával megtalálta a szabadon hagyott Reberniket, akinek lövése a kapufáról pattant a hálóba. A pihenőig még az agilis Oštrek lőtt a kapu mellé, majd Ploj próbálkozása is elkerülte a kaput. A második félidőben a hazaiak átvették az irányítást, többet birtokolták a labdát, míg a Nafta a védekezésre és az

ellentámadásokra épített. A 80. percig nem forgott veszélyben Raduha kapuja, amikor a Rudar megszerezte második lesgólját is, Žganec Mitja játékvezető mindkettőt jogosan érvénytelenítette. Az előnyt a Nafta a mérkőzés 92. percében növelte, egy ellentámadásból Paku talált a hálóba, amivel megerősítette a Szlovén Kupa legjobb négy csapata közé jutást. A Nafta mellett a másodosztályú Radomlje, valamint az elsőligás Mura és Aluminij jutott az elődöntőbe. F.h.m. LENDVA KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 11. forduló

16. forduló Brežice – Nafta 1903 Beltinci – Gorica Radomlje – Krško Dravograd – Brda Bilje – Rogaška Dob – Fužinar Koper – Krka Drava – Dekani

0:0 (0:0) 2:1 (1:0) 3:1 (1:0) 2:2 (0:0) 1:1 (0:0) 1:0 (0:0) 4:0 (3:0) 0:1 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Koper 16 11 4 1 31:10 37 2. Radomlje 16 10 2 4 38:21 32 3. Gorica 16 10 2 4 33:20 32 4. Nafta 1903 16 9 3 4 39:18 30 5. Bilje 16 8 4 4 25:18 28 6. Krško 16 8 3 5 32:20 27 7. Fužinar 16 8 3 5 28:19 27 8. Krka 16 6 6 4 24:25 24 9. Dob 15 5 6 4 29:29 21 10. Dekani 16 6 1 9 24:35 19 11. Drava 16 5 2 9 24:29 17 12. Beltinci 16 5 2 9 15:28 17 13. Brda 15 2 5 8 16:27 11 14. Rogaška 15 3 2 10 12:35 11 15. Brežice 15 2 4 9 7:23 10 16. Dravograd 16 2 3 11 19:39 9 A 17. forduló párosítása 2019. november 9-én és 10-én: Nafta 1903 – Beltinci, Brda – Koper, Fužinar – Bilje, Rogaška – Krško, Gorica – Dravograd, Brežice – Radomlje, Dekani – Dob, Krka – Drava.

12. forduló Olimpija – Polana 0:4 (0:2) Recek S., Žugelj A. (2), Car L. Grad – Čarda 1:0 (0:0) Hotiza – Turnišče 1:1 (0:0) Bogojina – Tromejnik 2:2 (1:1) Rakičan – Goričanka 1:2 (1:0) Slatina – Črenšovci 0:0 (0:0) Križevci – Gančani 1:2 (1:0) TÁBLÁZAT 1. Polana 12 9 2 1 30:10 2. Turnišče 12 7 5 0 28:11 3. Gančani 12 7 3 2 23:12 4. Grad 12 7 3 2 19:12 5. Tromejnik 12 7 1 4 25:18 6. Hotiza 12 6 4 2 16:15 7. Slatina 12 4 3 5 16:27 8. Križevci 12 3 4 5 15:19 9. Čarda 12 3 2 7 14:17 10. Goričanka 12 3 1 8 16:22 11. Črenšovci 12 2 4 6 9:19 12. Rakičan 12 2 3 7 14:19 13. Olimpija 12 2 3 7 14:21 14. Bogojina 12 2 2 8 11:28

29 26 24 24 22 22 15 13 11 10 10 9 9 8

A 13. forduló párosítása 2019. november 9-én és 10-én: Turnišče – Olimpija, Črenšovci – Hotiza, Goričanka – Bogojina, Tromejnik – Križevci, Čarda – Slatina, Gančani – Grad, Polana – Rakičan.

Csente – Dobronak 5:1 (1:1) Berki T., Gerenčer B. (2), Sekereš S., Vöröš B. (öngól); Solarič R. Renkovci – Kapca 0:1 (0:0) Kranjec P. Nafta ÖF – Nedelica 2:0 (1:0) Novak D., Drvarič M. Kobilje – Bistrica 3:1 (0:1) Penhofer D., Horvat Š. (2); Zver P. Panonija – Petesháza 4:2 (4:1) Vincek D. (2), Kosi D., Novak S.; Szőke M. (2) Graničar – Zvezda 5:1 (1:0) Somi J. (2), Šakušić H. (2), Bokan A.; Hozjan D. TÁBLÁZAT 1. Csente 11 10 1 0 42:6 31 2. Kapca 11 7 2 2 26:16 23 3. Nedelica 11 7 2 2 21:13 23 4. Kobilje 11 7 1 3 24:15 22 5. Graničar 11 6 1 4 35:31 19 6. Nafta ÖF 11 5 2 4 29:17 17 7. Bistrica 11 5 2 4 24:14 17 8. Panonija 11 5 1 5 23:20 16 9. Dobronak 11 3 2 6 20:28 11 10. Zvezda 11 2 1 8 13:31 7 11. Renkovci 11 1 0 10 15:38 3 12. Petesháza 11 0 1 10 7:50 1 A 12. forduló párosítása 2019. november 10-én: Csente – Petesháza, Nafta ÖF – Dobronak, Zvezda – Bistrica, Kobilje – Kapca, Panonija – Graničar, Renkovci – Nedelica.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.


Sport

Az Olimpija esélytelen volt az éllovas ellen A Muravidéki Liga 12. fordulójában vasárnap délután Nagypalina csapata érkezett a hos�szúfalui Olimpija otthonába. Az éllovas ellen csupán az első húsz percben játszott egyenrangúan a Laslo Kristijan edző által vezetett csapat, majd Recek Sašo szabadrúgás­ ból szerzett vezető gólja után az Olimpija váratlanul visszaesett. Az iram és a motiváció alábbhagyott, a próbálkozások mind sikertelenül végződtek és a mérkőzés végéig a csapat nem találta meg a gólhoz vezető utat. A hazai gárdát a mérkőzést megtekintő 300 néző sem tudta talpra állítani, a bajnokság elején mutatott harciasságnak és küzdőszellemnek pedig nyoma sem volt. Gönc Erik csapatkapitány a rossz játékot és az első kapott gól utáni hanyatlás okát nem igazán tudta megmagyarázni: „A bajnokság elején tudtuk, hogy a liga erősebb és nehezebb lesz, mint a lendvai körzeti volt. Ennek tudatában is kezdtük MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 12. forduló Hodos – Roma 14:0 (4:0) Bencik M. (5), Kuronja M. (4), Nagy M. (2), Koca N. (2), Vlaj T. Serdica – Sal 3:1 (1:0) Šinko Aleš, Parti T., Šinko Anton; Bešić A. Cankova – Lipa 2:5 (1:4) Tišina – Apače 1:0 (0:0) Cven – Ižakovci 2:1 (1:1) Mura ÖF – Dokležovje 1:2 (1:0) Bakovci – Puconci 0:0 (0:0) TÁBLÁZAT 1. Puconci 12 10 1 1 36:10 2. Serdica 12 9 3 0 51:15 3. Hodos 12 9 3 0 43:12 4. Bakovci 12 8 2 2 44:10 5. Mura ÖF 12 6 0 6 41:22 6. Apače 11 5 3 3 34:15 7. Cven 12 5 2 5 18:24 8. Lipa 11 4 1 6 25:34 9. Dokležovje 11 2 3 6 12:23 10. Ižakovci 11 2 3 6 18:30 11. Tišina 11 2 2 7 12:28 12. Cankova 12 1 3 8 12:48 13. Sal 11 0 3 8 6:33 14. Roma 6 0 1 5 10:58

31 30 30 26 18 18 17 13 9 9 8 6 3 1

A 13. forduló párosítása 2019. november 9-én és 10-én: Puconci – Hodos, Sal – Tišina, Ižakovci – Cankova, Roma – Cven, Apače – Bakovci, Dokležovje – Serdica, Lipa – Mura ÖF.

A bajnokság egyik legrosszabb mérkőzését játszotta az Olimpija vasárnap a hos�szúfalui pályán. az idényt, de ezúttal nem úgy alakult a játék, ahogy elképzeltük. Nem adjuk fel, továbbra is a bennmaradás a cél.” A találkozón Žugelj

Andrej kétszer is lesújtott a vendéglátó csapatra, az első félidő 38. percében és a második játékrész 55. percében győzte le Bukovec

Robert hálóőrt. Az Olimpija reménytelen játékára Car Luka tett pontot a 75. percben, amikor egy szabadrúgásnál jól helyezkedett a

kapu előtt és megszerezte Palina negyedik gólját is. Laslo Kristijan edző elégedetlenségének adott hangot a mérkőzés végén, főleg a komolytalan hozzáállást emlegette: „Nem láttam a pályán a megfelelő akaratot és az agresszivitást. Emellett hazai pályán megengedtük, hogy küzdelem nélkül végigsétáljon rajtunk az ellenfél. Számtalanszor hangoztatom, hogy ez már nem a lendvai körzeti liga, ahol félegőzzel nyertük a meccseket. Itt komoly ellenfelekkel nézünk szembe. Igaz viszont az is, hogy csak Tromejnik és Nagypalina játszott le bennünket, a többi mérkőzésen partiban voltunk, de szerencsétlenül mindig a rövidebbet húztuk.” Hs

Mindkét csapat alulmaradt Vasár nap a másodosztály 13. fordulójában Slovenska Bistricán a Kety Emmi Bistrica vendége volt a Nafta két utánpótláscsapata. Nem sikerült idegenben a pontszerzés, az ifjúsági felállás 3:2-es, a serdülők 2:1-es vereséget szenvedtek. Gyengén kezdték a mérkőzést az ifik, akik már

az első 20 percben háromtalálatos hátrányba kerültek. A 36. percben Šupljika Mateo góljával kezdtek feléledni, a második félidőben pedig rákapcsoltak és a 63. percben Sakač Leon góljával faragtak a hátrányból. Az egyenlítő gólra viszont már nem futotta a játékidőből. Bažika Silvester edző a meccs

után a gyenge vendégszerepléseket emelte ki, hiszen csupán Belatinc ellen tudták elhozni a három pontot, miközben hazai pályán veretlen a csapat: „A vasárnapi győzelem az első félidő rossz játékán múlt, és amennyiben a srácok már az elején a második félidőben mutatott játékszintre kapcsolnak,

meglett volna a győzelem.” A serdülők a félidő végén büntetőből kaptak gólt, majd a folytatásban Bistrica kettőre növelte az előnyt. A becsületgólt a 61. percben Partlić David szerezte meg a Naftának. Két fordulóval az őszi idény vége előtt a korosztályos csapatok 35 ponttal hetedikek. f.h.m. /hs

Befejeződött a légpisztoly- és revolververseny Vasárnap a Dobronaki Jezero Céllövészeti Egyesület szervezésében az ötödik tornával befejeződött az első alkalommal sikeresen megrendezett muravidéki légpisztoly- és revolverliga küzdelemsorozata. A pisztoly versenyszámot a Jezero Oljarna Pre­m oša csapata nyerte 554 körrel. Premoša Bošt­j an és Recek Mirko oldalán a csapatgyőztes Tu­t ek Miran az egyéni győzelemnek is örülhetett, amelyet 191 körrel szerzett meg. Csapatban

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . n o v e m b e r 7.

második lett a cserencsóci Jerič Boštjan, Kelenc Janez és Ciglar Tomaž hármas 532 körrel. Az utóbbi 186 körrel az egyéni második helyet lőtte meg. A harmadik egyéni helyezést a Kovinar Ormožd színeiben Vočanec Stiven szerezte meg 186 körrel. Csapatban harmadik lett 522 körrel a Lendvai Lövészeti Egyesület csapata Duh Franc, Vučko Tomislav és Aladič Elemir összetételben. Versenybe szállt a petesházi Coal felállása is, a Horvat Marko, Kopinja Jože és Haj­d u József hármas a

10. helyet szerezte meg. A 23 csapatos mezőnyben egy női csapat is indult, Benkovič Janja, Ivanov Saša és Kianec Melani (Jezero) eredményesen is szerepelt. Az ötfordulós tornát egyéniben Tutek (Jezero Oljarna Premoša) nyerte Aladič (Lendva) és Recek (Jezero Oljarna Premoša) előtt. A revolver versenyszámot a lendvai sportlövészeti egyesület csapata – Vučko, Duh és Aladič – nyerte 537 körrel. Második lett a Jezero BZB felállás Benkovič Tomaž, Vnuk

Dominik és Balaško Štefan összeállításban, akik 529 kört lőttek, valamint harmadik a cserencsóci Ciglar, Kelenc és Jerič trió 526 körrel. A lendvai csapat az ötfordulós versenysorozat végső győzelmének is örülhetett. Az egyéni megmérettetést Balaško Štefan nyerte (Jezero BZB) 192 körrel, második és harmadik lett Ciglar (Cserencsóc) és Tutek (Jezero Oljarna Premosa) 187 körrel. Tutek összesítésben is győzelmet aratott Aladič és Balaško Stefan előtt. hs

23


Profile for Népújság

Népújság, 2019. 11. 07.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 45. sz.

Népújság, 2019. 11. 07.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 45. sz.

Profile for nepujsag