Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

56. évfolyam 45. szám Lendva 2012. november 8. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

e

A közelgő Mártonnapon a vidéken számos rendezvényre várnak mindenkit – Dobronakon, Lend­

ván, Pár tosfalván, Völ­gyi­faluban, hogy csak néhányat említsünk –, s az újbor mellett, mely az idei

korai szüret miatt kicsit korábban be is érett, bizonyára mindenütt hagyományos libasülttel is szolgál-

Változatlan nemzetiségi költségvetések, de gondok maradtak

A helyszínen bírságoló, alkudozó álrendőrt lepleztek le

Kolenc Barbara, a Muravidéki Idegenforgalmi Szövetség elnöke:

2–3. oldal

14. oldal

6–7. oldal

t

nak. Őseink ugyanis úgy tartották, aki Márton-napján libát nem eszik, egész évben éhezik. Bortermő

„Vissza kell szereznünk a bizalmat, ami a PTZ-t kezdetben övezte”

Info 9–16. oldal

i

l

a

p

j

a

vidékünkön a hagyományhoz híven ezért hát lesz bőven újbor és libasült... kmj


Iránytű Ülésezett a parlament nemzetiségi bizottsága

Bence Lajos

Bajban ismerszik meg a szomszéd Árvizek és szárazság – ugye, milyen távoli, mondhatnánk merőben ellentétes fogalmak? De ezek mára mégis egymást feltételező fogalmakká váltak az évszakok normális váltakozását már nem mutató átmeneti időszakban – hangzik az érvelés. A viszonyok drasztikusan megváltoztak, az éghajlat és vele együtt mi is, emberek. Kedden például a szlovén főváros fölött jégveréssel egybekötött, a tavaszi-nyári évszakváltást idéző időjárási furcsaság volt tapasztalható. A természet visszaüt – hangzik úton-útfélen, a melegházhatás az élővilágra is nagy hatással van. S ez még csak a kezdet – mondják a borúlátók. Az időjósok és előrejelzők, a földrengések előrejelzésével megbízott szolgálatok működésére is sok esetben az esetlegesség a jellemző. A hétfői/keddi árvízhelyzetben a szomszédok katasztrófavédelmi hatóságaival való együttműködés minimumára is felhívták a figyelmet. A Dráva gyors áradását követően felreppent, hogy a heves esőzések mellett a víztározók kiöntésétől tartva az osztrák szomszédok, a helyi katasztrófát megelőzendő, állítólag ezek vízmennyiségét is csökkenteni kívánták az áradással párhuzamosan. Persze ez nem bizonyított. Az eredmény: a Dráva vize Ptujt és Dravogradot, valamint más kisebb településeket katasztrófával fenyegette. A tavalyelőtti isonzói katasztrófa, melyet a folyó megáradása okozott, most a koroškai és a celjei országrészre helyeződött át. Dravogradban például sok helyen, az alacsonyabb településrészeken a második emeletig ért a vízszint. Így hát a civil védelmi egységek és tűzoltók mellett a hadsereg segítsége is elkelt. Azonban mindez kevés lett volna, ha nem jött volna az emberek szolidaritása, a bajba kerültek segítségére siető polgárok és önkéntesek segítsége nélkül még nagyobb lett volna a baj. A bajban ismerszik meg a szomszéd! – tartja a mondás, s jó lenne, ha kölcsönösségi alapon, összehangoltabb politikával a jövőben északi szomszédainkkal is megegyeznénk legalább egy szolidaritási minimumban.

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A nemzetiségi költségvetése kisebbségi műsorainak sorsa sors Múlt héten a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága 5. rendszeres ülésén érdekelt testületként a 2013-as és 2014-es állami költségvetés nemzetiségekre vonatkozó tételeit tárgyalta meg. Az ígéreteknek megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok, intézetek költségvetései az általános válság ellenére nominálisan azonosak maradtak, ennek ellenére merültek fel kérdések, leginkább az RTV nemzetiségi programjait, illetve a nemzetiségi oktatást és a kulturális tevékenységeket illetően is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ülést a bizottság elnöke, Göncz László nemzetiségi képviselő nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a kormány ígéreteihez híven figyelembe vette a két őshonos kisebbségnek a létszámából fakadó sebezhetőségét, így a 2013-as költségvetésben nominálisan nem csökkentette a kisebbségi szervezetek, intézetek költségvetéseit, ezek azonos szinten maradtak a 2012-es költségvetés módosított számaival. A kép-

Robert Marolt, a belügyi tárca államtitkára: „A kisebbségi önkormányzatok, intézetek költségvetései euróra pontosan megegyeznek a 2012-es évi számokkal, az RTV-vel kapcsolatosan pedig elővigyázatosaknak kell lennünk, mert a kormány közvetlenül nem befolyásolhatja a közintézményt.”

Alberto Scheriani, az olasz és Horváth Ferenc, a magyar csúcsszervezet elnöke leginkább az előzetes költségvetési dialógust hiányolta. viselő kifejtette azt is, hogy a 2014-es költségvetésre is elmondható ez, habár itt a kulturális tevékenységeknél már néhány százalékos csökkenés vehető észre, ami tekintettel a tavalyi 8 százalékos csökkentésre igencsak diszkriminatív lépésnek tűnik. A képviselő kifejtette azt is, igaz, a kormány az RTV nemzetiségi programjainak támogatását nem csökkentette, az RTV előfizetési díjának csökkentéséről szóló rendelet viszont egyértelműen sújtja majd a nemzetiségi programokat is, és ezt valahogy orvosolni kellene. A bevezető után az elnöklő átadta a szót Polona Klep asszonynak, aki a Pénzügyminisztérium képviselőjeként mutatta be a kétéves költségvetés irányvonalait. Utána Robert Marolt államtitkár a belügyi

tárca nemzetiségi vonatkozású tételeit mutatta be, kifejtve, hogy a községek kétnyelvűségi tételei, ezzel a nemzetiségi önkormányzatok, valamint az olasz és a magyar intézetek, beleértve az MNTI és az RTV magyar műsorait is euróra pontosan megegyeznek a 2012-es összegekkel. Hasonló, megnyugtató kifejtést hallhattunk Helmut Hartman államtitkártól is az igazságügyi és közigazgatási tárca részéről. Szavai szerint a minisztérium az említett kétéves költségvetési időszakban meg is növelte a nemzetiségekre vonatkozó tételeket, leginkább a még 2011-ből hátramaradt kötelezettségek pótlásának érdekében. A művelődési tárca nevében Suzana Čurin Radovič, illetve Marjeta Preželj mutatták be meglátásaikat a kétéves költségvetés-tervezetre.

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .


Nemzetiség

ek nem csökkennek, az RTV sa továbbra is bizonytalan Kifejtették, hogy a 2013-as összeg azonos az idei költségvetéssel, míg a 2014-es költségvetés csekély, de mégis csökkentéssel számol. Az oktatási tárca hivatali elfoglaltság miatt nem képviseltette magát az ülésen, de minden információ arra mutat, a nemzetiségek oktatásában nem várható költségvetési csökkentés. A nemzetiségek gazdasági alapját illetően Milan Klar az illetékes tárca képviseletében kifejtette, a terület még nincs megfelelően törvényileg rendezve, így erre a célra nem különítettek el költségvetési keretet, az úgynevezett „ribnicai alapot” illetően viszont kifejtette, a tárgyalt költségvetési időszak mindkettő évében pályázaton keresztül 2,3 millió eurót különí-

tettek el. Ebből 2,1 millió euró kedvező hitelek (háromhavi EURIBOR + 0,80 százalék), 200 ezer euró pedig vissza nem térítendő támogatások formájában áll majd rendelkezésre. A minisztériumi képviselők után Horváth Ferenc, illetve Alberto Scheriani a magyar és az olasz csúcsszervezet nevében kifejtették, a jelenlegi helyzetben a kisebbségek elégedettek lehetnek a kormány, illetve a tárcák hozzáállásával, majd hozzátették, remélhetőleg a kultúra területén a 2014-es csökkentést is ki lehet majd valahogy küszö­bölni. Kifejtették azt is, a költségvetés nominális szintjének megmaradása legalábbis a további fejlődést illetően nem jelent előrelépést, a csúcsszer-

vezetek továbbra is kész tény elé vannak állítva a költségvetési számokat illetően, így továbbra is csak remélni tudják, hogy a tárcák képviselői előzetesen is kikérik majd véleményüket, dialógus folyik közöttük és elsősorban rendszerbeli megoldásokat tudnak keresni. A továbbiakban a vita az RTV nemzetiségi programjainak finanszírozásáról szólt, arról, hogy egyrészt a kormány nem csökkentette ezen műsorok támogatását, másrészt viszont az RTV előfizetési díjainak csökkentésével nem biztosított a nemzetiségi műsorok eddigi szintje, de a finanszírozás ezen részébe igazán a kormány sem tud közvetlenül beleszólni. A hosszabb

Suzana Čurin Radovič a művelődési tárca nevében kifejtette: „Igen fontos, hogy eme válságos időszakban különleges érzékenységgel kezeljük a nemzetiségi programokat. Ez nem csak a kisebbségeknek, hanem a többségi nemzetnek is fontos a békés együttélés biztosítása érdekében. Éppen ezért felhívom a pénzügyi tárcát is, tartsa be a törvényeket és már a költségvetések előkészítésekor konzultáljon a kisebbségekkel.”

Domonkosfai magyar nemzetiségi tanács

Sürgős munkaterv és összefogás kell Šalovci Község magyar önkormányzata október 30-i ülésén elfogadta az ösztöndíjak összegét, majd az ülés a tájház felújításának megvitatásánál megrekedt, érdemi döntés nem született. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az ülésen a tanácstagok mellett Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő és Iztok Fartek, Šalovci Község polgármestere is jelen volt. Az ösztöndíj-pályázatra a községből négy egyetemista jelentkezett, akik a megszabott kritériumoknak megfeleltek. A tanács a magyar önkormányzat költségvetésében 2000 eurót tervezett az ösztöndíjakra, ennek tükrében a támogatás összegét személyenként havi 50 euróban állapították meg egy évre szólóan. Göncz László javasolta a

tanácsnak, hogy a jövőben ne ösztöndíj-pályázatként jelentessék meg a kiírást, hanem ösztöndíj-kiegészítő támogatásként, és a feltéte-

lek tartalmazzák a magyarsághoz való kötődést. A tanács ezután a nemzetiségi szakmai kirándulásról hallgatta meg az

A tájház-probléma folytatódik, a tanács az elmaradt munkálatokra és a vészesen közeledő határidőkre figyelmeztette az elnököt.

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .

elnök beszámolóját, amit Orban Dušan tanácstag javaslatára elnapoltak bizonyos dokumentációk hiányában. Ezután az elnök féléves beszámolója következett, és éles vita alakult ki a tájház elmaradt munkálatainak megtárgyalása közben. Škaper Vendel tanácstag arra figyelmeztette a tanácsot, hogy a tájház felújítására nyert pályázat alapján kapott támogatás határidőhöz kötött, így felszólította az elnököt, hogy készítsen munkatervet mihamarább, mivel már igencsak megkéstek a felújítási projekt kivitelezésével, és ha nem lesz teljesítve a pénzeszköz célszerű felhasználása, akkor az összeget vissza kell téríteni. Majd felszó-

vita, pro és kontra érvek bemutatása után a bizottság úgy döntött, felszólítja a kormányt, hogy a tervezett, RTV-ről szóló új törvényben mindenképpen megnyugtatóan rendezze a kisebbségi programok finanszírozását, a konkrét jelenlegi probléma megoldása érdekében pedig a bizottság hamarosan rendkívüli ülést hív össze és ott konkrét javaslatokat tesz. Az említett határozat mellett a bizottság határozatba foglalta azt is, hogy megismerkedett a kétéves állami költségvetéssel, megtette hozzá észrevételeit is és kéri, ezeket vegyék figyelembe. A bizottság határozatba foglalta azt is, felhívja a gazdasági tárcát, hogy az Alkotmány, illetve a törvényi rendelkezések értelmében építse fel az őshonos kisebbségek gazdasági alapjának rendszerét, illetve Roberto Battelli alelnök kezdeményezésére felhívják a kormányt, hogy még 2013 szeptemberéig biztosítsa az eszközöket a sečovljei olasz óvoda és iskola felújításának befejezéséhez. lalását azzal a javaslattal zárta, hogy a következő tanácsülésre az elnök hívjon meg szakembereket, akiktől szakmai segítséget kaphatnak a munkálatok megtervezéséhez. Orban Dušan támogatta Škaper javaslatát, majd javasolta a tanács újbóli összehívását rövid időn belül, egyben felszólította Jakoša elnököt, hogy pótolja az elmulasztott beszámolókat és a munkatervet a tájházzal kapcsolatosan. Göncz László képviselő a tanácsot higgadtságra intette, majd figyelmeztette a tagokat és az elnököt, hogy a problémák megoldásánál az összefogásra és az együttes munkára kell törekedni. Az ülés a tájház problematikájánál hosszan elhúzódott, majd végleg megrekedt, így Orbán tanácstag javaslatára az ülés további része már zárt ajtók mögött, a média kizárásával folytatódott.

3


Nemzetiség Ülésezett a magyar RTV programbizottsága

Elfogadták a jövő évi csökkentett tervet A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottságának hétfői ülésén fő napirendi pontként a 2012-es program- és gyártási terv megvalósítása, illetve a takarékoskodási intézkedések miatt lecsökkentett 2013-as terv szerepelt. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A bizottsági munka Požonec Róbert elnöklésével az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadásával vette kezdetét, majd áttértek a 2012-es program- és gyártási terv megvalósítására. A beszámolót Zver Ilona, a magyar médiaház igazgatónője tartotta meg, kifejtve, hogy az év eltelt kilenc hónapjában – az első hat hónapról a tájékoztatás már előzetesen megtörtént – a közben szükségessé vált költségvetési módosítás ellenére teljes egészében sikerült megvalósítani a tervet. Ezt megerősítette Végi József, a rádió felelős szerkesztője, illetve Kósa Erika, a televízió megbízott főszerkesztője is. Elmondásuk szerint a műsorséma mindkettő médiumban a tervnek megfelelően zajlott. Az említett időszakban elmondásuk szerint már javában dolgoztak a „Turizmus és média” projekt keretében is, mind a rádió, mind a televízió

különböző helyszíneket mutatott be. Megszületett a közvéleményben igen pozitív visszhangokat kapott „Pillanatképek Lendváról” című promóciós film is, amelyet a tervek szerint, a bizottság egyhangú támogatottsága mellett promóciós adathordozón is ki szeretnének adni. A televízió felelős munkatársai a már említettek mellett szóltak a folyó évben még nem megvalósított, de tervezett programokról is, így szóba került a hagyományos „Évbúcsúztató”, amely az idén is a hagyományos helyszínen, november 24én kerül megrendezésre operettválogatás formájában. Szóba került az idén pénzügyi okokból pihentetett „Csárdásbál” is, amelyet a bizottság javaslatára tavasszal próbálnak megvalósítani, a rádió mellett pedig a magyar önkormányzatokat, egyéb szervezeteket is be szeretnék vonni a szervezésbe, úgymond „összmagyar” rendezvénnyé emelve az eseményt.

A tanács egyhangúlag elfogadta a beszámolót, majd áttért a takarékoskodási intézkedések miatt csökkentett 2013-as program- és gyártási terv taglalására. A napirendi pont alatt is Zver Ilona, a lendvai székhelyű magyar médiaház igazgatója adta meg az általános bevezetőt, melyben kifejtette: az RTV előfizetési díjainak csökkentéséről szóló kormányrendelet miatt a szükséges takarékoskodási intézkedések nagyban érintik a magyar műsorok stúdióját is. Hangsúlyozta, több tárgyalás révén már nem az elsődlegesen beharangozott mértékben – a legrosszabb forgatókönyv szerint megközelítően 200 ezer euró összegben – csökken a magyar stúdió költségvetése és nem kell drasztikus programkarcsúsításhoz és ezzel az alkalmazotti létszám csökkentéséhez folyamodniuk. A jelenlegi, de még korántsem biztos tényállás alapján a csökkentés 89 ezerre zsugorodott, és ez

Požonec Róbert elnöklete mellett Zver Ilona, a Magyar Műsorok Stúdiójának igazgatónője beszámolóin keresztül ismerhették meg a tagok a csökkentett program- és gyártási tervet. körülbelül fele-fele arányban érinti a televíziót és a rádiót. Lovrić Mirjana, a televízió márciusban visszatérő felelős szerkesztőjének javaslata szerint jövőre valószínűleg kénytelenek lesznek megválni az „Évbúcsúztatótól”, illetve a „Magyarország gyöngyszemei” című adástól – hacsak külön projektként nem lesznek sikeresek esetleges pályázatokon –, emellett nem fektetnek be a tervezett díszletfelújításba, illetve némileg kénytelenek lesznek átszervezni a technikusok munkáját is. A csökkentés komolyabb problémát jelent majd az MMR esetében, amely Végi

József szerint kénytelen lesz lemondani a vezetett esti műsorról – este hét óra után éjfélig ismétlések, illetve zene szól majd a rádióban –, emiatt pedig kénytelenek lesznek megválni egy technikustól és két műsorvezetőtől. Emellett néhány úgynevezett alkalmi külsős munkatárssal sem kötnek szerződést a jövő évre. Egyébként megmarad az eddigi műsorrács, jó hírként pedig beharangozható, hogy a decemberben kifutó „Mit adtak a magyarok a világnak?” című műsort a hasonló, de mégis más témájú „Magyarok története” váltja.

Képviselői fórum Goricskón Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő hétfőn Goricskón, Domonkosfán és Hodoson tartott képviselői fórumot. A fórum mindkét helyszínen általános beszélgetés formájában folyt, érintve a helyi jellegű problémákat. A képviselő felvázolta a hallgatóságnak az ország jelenlegi helyzetképét és szólt a jövőbeni várható drasztikus csökkentésekről. A képviselő elmondta, hogy a nemzetiség támogatása egyelőre nem fog változni, valószínűsíthető viszont, hogy a pályázati szinteken csak az európai eszközökre, forrásokra lehet majd számítani, a hazai pályázatoktól nem várható segítség. A helyiek hozzászólásaiban a bankok hitelrendszere is szóba került, ami szintén útját állhatja a fejlődésnek a kisebb önkormányzatok esetében. A helyi jellegű kérdéseknél pedig a vadkár problémája is újra terítékre került. AK

4

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .


Kultúra Kiállítás és könyvbemutató

Kézjegyek képeken, könyv szignóval Hétfőn Kézjegyek és kép-mások címmel került sor annak a kiállításnak a megnyitójára a Bánffy Központ kiállítótermében, melyet a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület a Kapcai József Attila Kultúregyesülettel közösen szervezett egy sorozat második részeként. A rendezvény folytatásaként Melocco Péter könyvét mutatták be. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A házigazda szerepében Kepe Lili, az MNMI igazgatója köszöntötte a kiállításon szinte teljes létszámban megjelent hazai

és külföldi művészeket, közöttük a dunaszerdahelyi Dolán Györgyöt és a dorogi Végh Évát. Ruda Gábor, a Muravidék Baráti Kör KE elnöke és Győrffy Sándor kurátor pedig bemutatták az egye-

sület tevékenységét, „muravidéki” jellegét. Győrffy a „Kézjegyek és kép-mások” című kiállításról elmondta, egyenes folytatása a 2010 nyarán indított Szín-képek kiállítás-sorozatnak, melyet több helyszínen is

A kiállításon szinte teljes létszámban megjelentek a hazai és külföldi művészek.

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .

Melocco Péter, Ljubljanában élő magyar író dedikálja könyvét. bemutattak, többek között Dunaszerdahelyen és Esztergomban, s amelyen közel 40 alkotó különböző műfajban és anyagban (szobor, festmény, grafika, fotó és videó) megfogalmazott alkotása volt látható. A lendvai tárlaton többek között Baumgartner Dubravko, Göntér Endre, Hagymás István, Király Ferenc, Suzanne Király-Moss, Hojnik Cvetka, Knez Janez, Győrffy Sándor, Dolán György és Végh Éva két-két alkotása látható. Kepe Lili az intézet nevében megköszönte az egyesületnek az írók és képzőművészek iránt mutatott segítő szándékot, mint mondotta, erre a mai nehéz helyzetben különösen szükség mutatkozik.

Az est második részében Melocco Péter, Ljubljanában élő magyar író Vak ember visszanéz című vaskos könyve került bemutatásra. Az író bevallása szerint a 450 oldalas, laza szerkezetű regény címe az író-narrátor kalandos életére, utazásaira és fura történeteire, azok abszurditására utal. Emellett szórakoztató és sajátos humorral átszőtt alkotás, melyben az elmúlt 6 évtized társadalmi és történelmi tapasztalatai, generációs problémái is hangsúlyosan szerepelnek. A könyv eddigi fogadtatása is jó, s közel 10 évig írta a szerző, de maradt még vagy 350 oldalnyi közöletlen rész, melynek megírásához, az anyag rendszerezéséhez már hozzá is fogott.

5


Interjú Kolenc Barbara, a Muravidéki Idegenforgalmi Szövetség elnöke

A bizalom és a tekintély visszasz A Muravidéki Idegenforgalmi Szövetség (PTZ) elnöki posztját június 1-jétől a dobronaki Kolenc Barbara tölti be. Programjának fő célkitűzése a turizmus szereplőinek összekapcsolása, a pénzforrások felkutatása és a hatékonyabb promóció. A honlapjuk már működik, de nem kizárt a PTZ átszervezése sem. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Kolenc Barbara június 1-jével, a szövetség rendkívüli közgyűlésén került a PTZ élére, a rendkívüli választások miatt mandátuma 2012-től 2014-ig tart. Az előzményekhez tartozik, hogy Damjan Jaklin, a PTZ elnöke személyes okokra hivatkozva lemondott tisztségéről. Öt hónap eltelte után Kolenc Barbara megállapítja, hogy van mit pótolni a múltból, s bár a helyzet a júniusi képhez képest javult, de még nem jó. S a jónak is jobbnak kell lenni, viszont ez egy folyamat, ami kemény munkát és egész embert követel. Beszélgetésünk Dobronakon egy kisebb vendéglőben zajlott, mert Kolenc Barbara a kisebb idegenforgalmi szereplők segítésének híve, éppen számukra kíván teret, helyet biztosítani a nagyok mellett a PTZ közbenjárásával. – Milyen tapasztalatokkal állt a PTZ élére? Tudta, mi előtt áll? – A PTZ elnökének személyére a tagok tesznek javaslatot, én a Dobronaki Turisztikai Egyesület jelöltje voltam. Kezdetben s o k a t g o n d o l ko d t a m , fontolgattam a felkérést, majd vállaltam, mondván: a változások érdekében, a közös érdek miatt lépni kell, ezt valakinek meg kell tenni, nem lehet állandóan vonakodni. Kommunikációs szakember vagyok, a tanulmányaim befejezése után gyakorlati tapasztalatot is szereztem az idegenforgalomból. Ismerem a nehézségeket.

6

– Mi a két évre vonatkozó programjának a fő célkitűzése? – A jövőben szeretném erősíteni a PTZ-t mint szervezetet, amit minden tag összekapcsolásával próbálunk elérni, s betölteni a muravidéki turizmus koordinálójának szerepét, segíteni az új produktumok kibontakozását, a meglévők felemelését.

lyek zömét a tagsági díj jelenti, de ezt különböző pályázatok révén növelni kívánjuk. Fontos azonban az egymásközti kommunikáció, a bizalom, és a felismerés, hogy szükségünk van egymásra. A PTZ nem közvetlenül a kiválasztott helyre érkező vendégekkel foglalkozik, ezt a TIC hálózata látja el. A PTZ egy szinttel feljebb működik, a

is, mennyien kattintanak ide. S ez a lényeg, különben megkérdőjelezhető a küldetésünk. – S mit keresnek még a vendégek? – Helyi térképeket, az itteni városok, települések térképeit. Ezekből van ugyan sok, községenként vagy turistaegyesületenként felaprózva, de hiány a közös, a Muravidéket

Kolenc Barbara, a Muravidéki Idegenforgalmi Szövetség új elnöke. Megjegyzem, hogy már most nagyon sok jó kezdeményezés van, úgyszintén jó a kínálat is, viszont ezek összekötésénél, nagyobb értékesítésénél kell egy kis javítás, segítség. Mi ezért vagyunk, reméljük, megtaláljuk egymást. Jelenleg – a tagság felmérése után – 66 tagunk van, közülük a legtöbb turistaegyesület, továbbá a községek és az idegenforgalmi kft.-k. Mindenképpen szükséges az idegenforgalom piacán a Muravidéket mint régiót eredményesebben értékesíteni. Mint régiót, együtt. Nyilván fontosak a pénzforrások is, me-

régiót népszerűsíti kifelé minden idegenforgalmi tényezővel, rendezvénnyel, eseménnyel együtt. Én nyitott vagyok mindenki felé, minden ötlet felé. Az ismerkedés számomra lassan lezárul, most a konkrétumok következnek. – Mint például? – Mint például a PTZ honlapjának létrehozása, működtetése. A beindításával nagy hiányt pótoltunk. Kezdetben alig volt rajta program, most már – s ennek külön örülök – van érdeklődés utána, vannak már jelentkezők, akik meg szeretnének rajta jelenni. Fontos számukra

felölelő idegenforgalmi promóciós publikáció minden fontos szegmenssel, a kerékpár- és túrautak jelölésével, a szállás- és étkezési lehetőségekkel, történelmi, kulturális, természeti és egyéb nevezetességekkel. A Muravidék alatt értem Prlekiját, a Gornja Radgona-i sarkot, Apače völgyét, Sv. Jurijt, Goricskót, Dolinskót, a Lendva-vidéket. Úgy érzem, egy kis késésben vagyunk, a PTZ korábban „elszundított”. Mindez pótolható, viszont nem azonnal, nem rövid időn belül. Sajnos a mai idők sem kedveznek igazán, a célok eléréséhez

pénz kell, amiből most a turizmusban sincs bőség. Hiány van pályázatokból is, de optimista vagyok, hogy a célokat elérjük. Sok a teendő a Muravidéken kívül és külföldön is. Már most tudjuk, hogy magas szintű a kulináris kínálatunk, rengeteg a rendezvény is, viszont meg kell találni a „húzó témákat”, valami történetet kell fűzni köréjük, hogy még keresettebbek legyenek. Nekem példaértékű a ljutomeri Grossman Film- és Borfesztivál. „A turizmus mi emberek vagyunk” szlogen viszont kimondottan nem tetszik. – A PTZ székhelye Muraszombatban van, de Moravske Toplicén működtet irodát, két közmunkában foglalkoztatott alkalmazottal és egy nem hivatásos elnökkel. Kedvező ez a felállítás? – Igen, most még nem hivatásos elnök vagyok, viszont látjuk, hogy az alapos munkához, melytől akkor az eredmények is elvárhatók, ez nem elegendő. Ezért nem kizárt a PTZ átszervezése, az elnöki poszt hivatásossá tétele. A turizmus egy komoly és sok munkát megkövetelő ágazat, nem lehet feles módon végezni. A munkámért tiszteletdíjat nem veszek fel, megtérítésre csak a kilométerpénz kerül. Egyébként is a jelenlegi szervezettség merev, az alelnökök, igazgatósági bizottságok, más bizottságok, a közgyűlési döntéshozatal nem egy rugalmas szervezet jellemzői. A felaprózott idegenforgalmi szereplők más PTZ-t várnak, olyat, amellyel könnyen tud-

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .


Interjú

zerzése nem rövid távú folyamat nak kommunikálni. Ha ez megvan, visszanyerjük a bizalmat, azt a szerepet és hangsúlyt, mint amilyen a PTZ kezdetben volt. – A PTZ 1991. június 18-án alakult meg, Erik

Mohorko, Štefan Dravec, Damjan Jaklin eddigi elnökök vezették, most fél mandátumra Ön került-e posztra. – Így van. A tervek nagyok, a kihívások komo-

lyak, a helyzet azonnali cselekvést követel. Bizonyos célok realizációja azonban hosszabb időt igényel, de mindenképpen serkenteni kell az akaratot és a kedvet a turizmus jobb jövője érde-

kében, külső promócióját, s mindezt a munkánkkal kell bizonyítani. A jobb együttműködés érdekében már együttes ülést tartottunk a turistaegyletekkel, felkerestem a polgármeste-

reket, megállapítottuk, mi az elsődleges feladatunk, hogy egy szintre kerüljünk a többiekkel. Javítani kell a kommunikáción, kifelé kell nyitni, és talán többet nyújtani a kulturális kínálatból.

D’Clinik Studios – Lendva

Elégedettek a környezet varázsával A D’Clinik studios első évfolyama beváltotta a hozzá fűzött reményeket, olvassuk le Pál Katja képzőművész arcáról, aki Lendván, a Fő utca 52-ben lévő galériahelyiségekbe invitál, ahol a kiállítások is zajlottak. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A májusban induló, interneten meghirdetett projekt Pál Katja képzőművész fejében fogant meg.

hogy két hétig Lendván és a környéken körbenézhessenek és itt alkothassanak. Tulajdonképpen nem kell hozzá sok, hiszen maga a projekt önköltséges. Elvileg 1–3 hónapig lehet

mi, hazaiak talán nem is veszünk észre, és más is érdekes lehet, például az emberekkel való találkozás, a környezet kihívásai (virágos kertek, udvarok). Ezek nálunk „eleve adott”

A Redpath@Paraga ausztrál páros fellépésre készül. – Tulajdonképpen nehéz megfogalmazni az egész lényegét, maga a „klinika” is fura értelmezéseket kapott, én „Képzőművészeti Rezidenciát” szoktam alatta érteni, amely korosztálytól függetlenül kreatív embereknek, művészlelkeknek és művészeknek kínál lehetőséget,

itt tartózkodni, de eddig 2 hétnél kevesebb ideig senki sem maradt. – Tulajdonképpen mit tud a kisváros és környéke nyújtani az idelátogató, érzékeny antennájú fiataloknak, ez egyfajta terápiát is jelent? – kérdezzük. – Van azért látnivaló – mondja nevetve –, amit

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .

dolgokként hatnak. – Elégedettek az ide látogató művészek? – Általában nagyon elégedettek az itteni feltételekkel, vannak, lakóházakat is vásárolnának Lendván. – Vannak-e kötelezettségeik a szervezővel szemben?

– Nem, tulajdonképpen két különböző program közül választhatnak. Az egyik a Traktor, ami individuális projekt, ami annyit jelent, hogy a művész egyedül alkot, a végén általában kiállítást szervezünk számukra. Ez sem kötelező, de élnek a lehetőséggel, hiszen a helyi emberekkel, művészetbarátokkal keresik a kapcsolatot. A másik, hogy saját alkotói szokásaikat új próbatétel elé állítják, párosban alkotnak, egy másik alkotóval, aki egy egészen más alkotói formát képvisel. Ha például egy grafikus érkezik, egy irodalmárral, illetve zenésszel is párost alkothat. Ők a közös projektet „művészkönyv” formában mutatják be. – Milyen művészek fordultak meg eddig? – Két furcsa, bár a maga nemében párját ritkító egyéniség jött el idén. Egyikük az olasz Ricardo, akinek az alkotása szándékosan az „idő vasfogának” van kitéve egy csöppnyi erdei tisztáson, várva, hogy maguk közé visszafogadják őt fatársai. Ez a művész „végakarata” volt! Ez nem az egyedüli ilyen jellegű vállalkozás, lehet, hogy jön még valaki, aki társat formál mellé, hogy ne legyen egyedül. Jelenleg az erdei állatok látogatását élvezi csupán. A másik

Pál Katja Adrienn, aki egyfolytában rajzolt, festett eddigi életében, kitérve az össze konceptuális lehetőség elől, aztán két hét után felhagyott a gyakorlattal, s ekkor egy ideális otthonra utaló installáció született a kezei alatt. A jövőt illetőleg Katja kifejti: – Túl az első 8–10 művész látogatásán és az első éven, jövő márciusban folytatódik a projekt, akkor már több referenciával indulhatunk, több tapasztalat birtokában leszünk. A jelentkezések már elindultak, és jövőre még több egzotikumot sikerül a programba becsempészni. Ő maga a téli időszakban egy eddiginél sokkal személyesebb, vallomás jellegű kiállításra készül, de műhelymunkák is folynak majd a Fő utca 52. alatt.

7


Muravidék A Baráti Kör Őszi találkozója

Kiállítás és kellemes kikapcsolódás November 3-án, szombaton a muraszombati Szapháryvárkastélyban Őszi találkozó címmel idén is megrendezésre került a Baráti Kör kultúrműsora és a már hagyományosan ezzel egybekötött kézimunka-kiállítás. A szervező a Muraszombati Baráti Kör és a lendvai MNMI volt. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A muraszombati kastély a koradélutáni órákra

teljesen megtelt. Magyarok, szlovének, elszárma-

Sečko Zsuzsa, a Baráti Kör elnök asszonya nyitotta meg a kézimunka-kiállítást a lendvai várban.

zottak, rokonok, barátok érkeztek arra az eseményre, amit már harmadik éve szervez meg a muraszombati magyarság legfőbb ös�szetartó csoportja, a Baráti Kör Művelődési Egyesület. A kiállítóteremben a pannókat szebbnél szebb hímzések díszítették idén is, készítőik, a szorgalmas asszonyok elismerést érdemelnek, hiszen csodás eredeti hímzéseket láthattunk futókon, terítőkön, párnákon. – A kézimunka, a hímzés által a szépségnek egy olyan árnyalatát ismerjük meg, amely különbözik a zenétől, az irodalomtól, de mégis művészet. Igazi értékelője csak az lehet, aki saját maga is hímez – ezzel a gondolattal köszöntötte Sečko Zsuzsa, a Baráti Kör elnök asszonya az egybegyűlteket, majd a három és fél éve működő hímzőszakkör munkájáról szólt néhány szóban, akik

legszívesebben az eredeti hímzéseknek hódolnak. – A hímzés a népművészet egyik gyöngyszeme, amit ápolni kell, szebbé varázsolja a környezetet és örömmel tölti meg a mindennapokat – zárta gondolatait az elnök asszony, aki külön megköszönte Horváth Margit iparművésznek az odaadó munkát és az értékes szakmai segítséget. Az egyesületnek ez már a harmadik kiállítása volt a muraszombati várban, de számos más helyszínen és városban is szerepeltek már: Lendván, Győrben, Nagykanizsán és még sorolhatnánk. Zalai, erdélyi és hetési hímzéseikkel hírét viszik egyesületüknek, bármerre járnak. A kiállítás megnyitása után kultúrműsorral folytatódott az Őszi találkozó programja. A vár belső színpadán a Baráti Kör Népdalköre nyitotta meg a kultúrműsort, majd fellépett a Hármasmalmi Népdalkör, a Domonkosfai Népdalkör, végül pedig a Nefelejcs Néptánccsoport szórakoztatta a közönséget.

A szakszervezeti tüntetésre készülve

A nehéz helyzetűeket sújtják A ZSSS Szakszervezet Muravidéki Területi Szervezete Muraszombatban sajtótájékoztatón ismertette a november 17-ére bejelentett tüntetés kivitelezését és célját. A demonstrációk a kormány megszorításai ellen irányulnak. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A sajtótájékoztatón Jože Turkl, a muravidéki ZSSS titkára mellett jelen volt még Dušan Semolič, a ZSSS elnöke és Milan Utroša titkár. Mivel a szakszervezet mint a szociális párbeszéd résztvevője nem ért egyet a kormány takarékoskodási intézkedéseivel, igazságtalannak találja azokat, melyeket mellesleg az Országgyűlésbe a szociális partnerekkel való egyeztetés nélkül küldött a kormány, ezért november 17-én 11 órai kezdettel

8

tüntetést szervez Ljublja­ nában. A tüntetéshez a ZSSS-en kívül még három szakszervezet csatlakozik: a KSJS, a KNSSS és a Neodvisnost szakszervezet. – Nem tudjuk elfogadni, hogy a kormány a válságból való kiutat csak olyan irányban keresi, mely a dolgozókat, a nyugdíjasokat, a fiatalokat és a gyermekeket, a szociális margón élőket érinti a legjobban. Munkahelyek szűnnek meg, befagyasztják a béreket, megszüntetik az állami ösztöndíjakat, a gyermekpótlékot. Ezzel szemben „kedvezményt” adnak a tőkének

nyereségadó-csökkentés formájában. Ennek során 200 millió euróval csökken a költségvetési bevétel. Az út nem helyes, az intézkedések lerombolják a szociális biztonságot. Az út és a módszer nem jó, ezeket az európai és a globális politika erőhordozói diktálják, amit politikusaink szemrebbenés nélkül betartanak – mondta többek közt Dušan Semolič. A tüntetéssel a kormánynak megüzenik, hogy túl mes�szire mentek, fordulatra van szükség, mint ahogy szolidaritásra is. Hasonló követelésekkel zajlanak demonstrációk e napon

A megvonások leginkább a dolgozókat és a nyugdíjasokat érintik, a szociális biztonságot lerombolják – erre figyelmeztet a szombati tüntetésen a ZSSS. másutt Európában is, hiszen a takarékossági intézkedéseket az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Monetáris Alap diktálja. Milan Utroša elmondta, a dolgozók és a nyugdíjasok jogainak megvonása miatt – amit a nyugdíjreform és a munkaerőpiac reformja idézhet elő – a jelenlegi 273 ezernél még többen kerülnek szegénységbe.

A törvényben meghozott intézkedések 2013. január 1-jével hatályba lépnek. – A kormányfőt egy korábbi nyilatkozatával kapcsolatban (2004–2008) arra szeretnénk figyelmeztetni, hogy már nincs kenyér a kukában, viszont egyre többen járnak a kukákhoz. A válságot nem azok idézték elő, akiknek a hátán be akarják hajtani – mondta jelképesen Milan Utroša.

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .


Szlovén elnökválasztás november 11-én

Info

Három jelölt a negyedik elnökválasztáson

Borut Pahor

Danilo Türk

Milan Zver

Bizottságok székhelyén. A 2007-es elnökválasztással ellentétben, amikor hét jelölt indult a válasz-

tásokon, az idén három közismert politikus száll harcba a tisztségért: Borut Pahor a baloldali

Új Szlovénia – Keresztény Néppárt) indítja. A kampányra – mely pénteken éjfélkor, a kampánycsend

kezdetével ér véget – a nyugodtság és a higgadtság jellemző, pénzügyileg is szerénynek értékelhető; az újságokban és az elektronikus médiában nem jelent meg reklámja egyik jelöltnek sem, a kampány utolsó harmadában kerültek ki az utcai „jumbo-plakátok”. Az elemzők szerint a jelöltek személyiségükkel összhangban kampányoltak. A Mediana legutóbbi (november 3.) közvélemény-kutatása szerint az első körben valószínűleg „nem kapunk” elnököt. Emlékeztető a 2007-es elnökválasztásról: Lojze Peterle 28,5 százalék szavazattal, Danilo Türk 24,5 százalék szavazattal indult a második körbe, melyet Danilo Türk nyert meg 68,23 százalékkal. A Lendvai Választókörzetben az első körben Peterle, a másodikban pedig Türk nyerte el a bizalmat.

már öt éve csökken az új gépkocsik eladása.

dapesti 2-es: a 2-es villamos a 7. a világ legszebb villamo-

Márton-vasárnap, november 11-én Szlovéniában államelnököt választunk a következő ötéves időszakra. A jelöltek – a szavazólapon feltüntetett sorrend szerint – Borut Pahor parlamenti képviselő, korábbi kormányfő, Danilo Türk, a mostani elnök és Milan Zver, európai parlamenti képviselő.

SD (Szociáldemokrata Párt) jelölésével indul, Danilo Türk a polgárok támogatásával, míg Milan Zvert a két jobboldali kormánypárt, az SDS és az NSi (a Szlovén Demokrata Párt és az

Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A választásra jogosult állampolgárok, november 6-tól (kedd) november 8. (csütörtök) 17 óráig az Igazgatási Egységeken kialakított szavazóhelyeken leadhatják/leadhatták szavazataikat az előzetes választásokon, illetve vasárnap este hétig szavazhatnak a szavazóhelyeken. Azok a választópolgárok, akik betegség miatt nem tudnak elmenni a szavazóhelyre, illetve vasárnap az állandó lakhelyükön kívül szeretnének szavazni, november 8-ig jelezhették szándékukat az Igazgatási Egységeken, a Járási Választási

hétről hétre Križevci – Megnyílt az első szerződéses posta a Muravidéken: hétfőtől a goricskói Križevcin működik a vidéken

a Szlovén Posta első úgynevezett szerződéses hivatala. A polgárok ezután is minden postai szolgáltatást igényelhetnek, csak nem az eddigi postahivatalban, hanem a Belec társaság üzletében, ahol a kereskedelmi tevékenység mellett ezután postai szolgáltatást is végeznek. A Szlovén Posta az ügyvitel racionalizálása miatt a közeljövőben több szerződéses egységet nyit. EU – Lecserélik az euróbankjegyeket: az Eu-

rópai Központi Bank (EKB) 2013-tól fokozatosan bevezeti az euróbankjegyek második generációját. Elsőként az 5 eurós címlet jelenik meg, a régi és új bankjegyeket párhuzamosan használják, a régieket fokozatosan vonják ki a

forgalomból. Nem változik méretük és színük, viszont új biztonsági elemeket vezetnek be, amelyeket titokban tartanak. A hamisítók dolgát jelenleg vízjel, hologram és különleges papír nehezíti. Havanna – Utazhatnak a kubaiak: 2013. január 1-től nem kell többé kormányuk

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .

engedélye ahhoz, hogy külföldre utazzanak a kubai állampolgárok. Csupán útlevélre és a célországba szóló vízumra lesz szükségük. München – Nyereséges a BMW: a gyár árbevétele 14 százalékkal 18,8 milliárd euróra, nettó nyeresége pedig 16 százalékkal 1,29 milliárd euróra nőtt a múlt év hasonló időszakához képest. A BMW annak köszönheti az autóiparban kiugróan jónak számító eredményeit, hogy kevésbé árérzékeny luxuskocsikat gyárt és erőteljesen jelen van a kínai és az amerikai piacon, ahol erős a kereslet e márkák iránt. Európában

Pécs – Érintőképernyőre készült kesztyűt gyártanak Magyarországon: az úgynevezett TouchTec bőrt már 4–5 éve használja az amerikai hadsereg, de már Pécsett (egyedül Európában) is

gyártják a titkos technológiával készülő nano-kesztyűket, és divatkesztyűként is hozzá lehet jutni. Az anyagot ugyanis emberi bőrként érzékeli az érintőképernyő, még SMS-t is lehet írni vele. Budapest – Európa legszebb villamosvonala a bu-

sainak listáján és az első európai, ami felkerült a top 10-es listára. A kettes villamos a második világháború után épült, 1973 óta jár a mai vonalon. A pesti rakparton közlekedő villamosról a Gellért-hegy, a Budai vár és Parlament mellett a Duna szinte összes fővárosi hídja látható. Építésekor nem volt szempont a kilátás, mindez csak szerencsés egybeesés. A toplista első helyén a kanadai Torontóban közlekedő 501-es villamos végzett.

9


Info a mai napon... November 8-án történt 1674 Vakon és magányosan meghalt John Milton, aki William Shakespeare után a legjelentősebb angol költő volt. 1793 Párizsban megnyílt a Louvre Múzeum. 1847 Megszületett Bram Stoker ír író, a Drakula szerzője. 1895 Wilhelm Conrad Röntgen felfedezte a róla elnevezett elektromágneses sugárzástípust. 1900 Megszületett Margaret Mitc­ hell amerikai írónő (Elfújta a szél). 1923 A müncheni puccs vagy sörpuccs: Adolf Hitler első hatalomátvételi kísérlete. 1935 Megszületett Alain Delon francia színész. 1944 Megszületett Nemere István író, műfordító. 1961 Hollywoodban megszületett Leif (Per) Garrett énekes, a 70-es, 80-as évek tinisztárja. 1966 Megszületett Gordon Ramsey brit szakács, televíziós személyiség. 1966 Egy mozisztár, Ronald Reagan megnyerte a kaliforniai kormányzóválasztást. 1993 A horvát tüzérség lerombolta a 16. században épült Öreghidat Mostarban.

visszapillantó

Márton püspök borrá változtatta a mustot A hétvégén Lendván és Csentében Márton püspök borrá változtatta a mustot. Lendván a Lipa szállóban, illetve előtte Csentében meghittebben a faluotthonban szervezték meg a hagyományos Mártonnapi ünnepséget. A Lipa szálló előtti téren három órakor délután kezdődött el a késő este befejezésre kerülő program. A már hagyományossá vált rendezvényen az idén több lendvai, illetve csentei borász is árulta a borait, emellett különböző hazai finomságokat kóstolgathatott a közönség, akik elég gyér számban vettek részt a mulatságon. A hangulatot a finom újborok mellett a szervezők által meghívott humorista, egyben műsorösszekötő Geza Farkaš, a horvátországi csillag, Krunoslav Slabinac, valamint egyéb könnyűzenei illetve nép-

Javaslattételi felhívás a magyar nemzetiségi kulturális nívódíjak odaítélésére A 2013. évben a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerülnek kiosztásra a muravidéki magyar kulturális nívódíjak. A szabályzat értelmében a művelődés terén végzett kimagasló tevékenységért, jelentős eredményekért összesen három díj osztható ki az egyének és a csoportok között. A három díj közül az egyik egy 15 és 25 év közötti fiatalnak, vagy ilyen korosztályú csoportnak ítélhető oda. Évente két különdíj is kiosztható. A kulturális nívódíjak odaítélésére vonatkozó írásos javaslataikat a művelődési egyesületek, a nemzetiségi kultúrában közreműködő egyének, valamint a nemzetiségi szervezetek és intézetek legkésőbb 2012. december 9-ig juttathatják el a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet címére (9220 Lendva, Fő utca 32.). A döntés az MNMI Tanácsának hatáskörébe tartozik. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Szakszolgálata

10

1992. november 14-én, 46. szám

zenei együttes próbálta emelni. Csentében a számos magyarországi, valamint hazai vendéget Cimerman Béla, a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Márton püspöknek, aki a már megszokott, hagyományosan szellemes módon borrá változtatta a mustot. A későbbiekben a csentei hagyományokhoz hűen Márton püspök „kollégája”, a lendvai plébános megszentelte a bort. A program zenével, vacsorával, mulatsággal folytatódott. A dobronaki szőlészek-borászok a választásokra tekintettel a következő hétvégére halasztották Márton-napi ünnepélyüket. Annamária, a Maribori Egyetem nyelvről mindenkinek Gróf Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Tavalyi papagáj A magyar helyesírás sokszor okoz fejtörést a tollat ragadónak, az egyik probléma az ly-nal írandó szavak megtanulása, hiszen a mai standard nyelvváltozatbeli kiejtés szerint egy fonémának két betűjel felel meg: j, ly. A muravidéki magyar nyelvváltozat beszélőinek könnyebb a dolguk, mint azoknak, akik csak a standardot ismerik, hiszen az l-ezés jelensége segít a problémás szavak leírásában. Az általános iskolában a tanító nénik Budapesten is igyekeztek a szabály szerint tanítani az ly-os szavakat, miszerint ha l-lel is értjük az adott szót, akkor azt ly-nal kell írni: góla – gólya, foló – folyó. Nos, ez az összmagyar standardot beszélőknek nem segít túl sokat, de aki kettősnyelvű, tehát beszél egy nyelvjárási változatot is, annak megkönnyítheti a dolgát.

A továbbiakban néhány támpontot szeretnék adni, amely segíthet a helyesírásban. A szó elején mindig -j írandó: jég, jó, javít, kivétel a lyuk szó és családja esetében: lyukaszt, lyukasztó… A szó végén az egy szótagú szavak közül lynal kell írni a következőket: boly, foly(ik), gally, hely, ily(en), mely, mély, mily(en), oly(an), moly, súly, süly. Ám a legtöbb egy szótagú szó végén j-t találunk: baj, báj, díj, haj, száj, szíj… A több szótagú szavak végén viszont tipikusnak mondható az –ly: akadály, bagoly, borbély, csermely, fogoly, gerely, imboly(og), Károly, kehely, komoly, Mihály, osztály, páholy, paszuly, pisztoly. Kön�nyű megjegyezni, hogy az -ály/-ély képző ly-os, és a nyelvjárási l-ezés is segít,

de ne felejtsük el, hogy a muszáj és a papagáj j-vel írandó. Azt sem nehéz megjegyezni, hogy az -aj végződés tipikusan j-s: kacaj, tolvaj, zsivaj, lakáj, talaj, csevej…, persze mindig vannak kivételek: karvaly, bivaly. Fontos, hogy a toldalékok mindig j-vel írandók: a birtokos személyjel: apja, anyja, táskája, kecskéje…, a felszólító mód jele (ha nem hasonul): írj, várjunk, kérjetek…, a határozott vagy tárgyas ragozás igei személyragjai: látja, kérjük, kapják… Az indulatszók is j-vel írandók: hej, jaj, ej…, viszont a névmások mindig ly-osak: ilyen, olyan, milyen, semmilyen, valamilyen, akármilyen, bármilyen, kivétel a vajon kérdő névmás. A szlovén nyelv esetleges interferenciája miatt figyelni kell arra is, hogy a magyarban nincs hiátuskitöltés: Mária, Andrea, dió, fiú, leány, tea.

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .


Info borkultúra

Ürömben az öröm Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A Jókai-regények kedvelői és a történeti források kutatói előtt nem ismeretlen fogalom az ürmös bor. A fehér ürmöt, latin nyelven Artemisia absinthiumot a világ egyik legkeserűbb növényeként tartják számon. Az üröm szót a keserűség, a bos�szúság szinonimájaként is használjuk. Hazánkban a középkori kolostorkertekben is megtalálható volt, a szerzetesek különböző elixírek készítésére használták. Étvágygerjesztő hatása miatt gyógyteák alkotórészeként is alkalmazzák. A belőle nyert illóolaj görcsoldó és bélfé-

regűző gyógyszerek egyik alapanyaga. A bornak fehér ürömmel való ízesítésével úgynevezett ürmösborok készülnek. Az ürmösbor növényi anyagokkal, fűszerekkel ízesített borkülönlegesség, amely a Kárpát-medencében évszázados hagyományra tekint vissza. A bor effajta ízesítése eredetileg arra szolgált, hogy az olcsó borok nyersességét elfedje és ennek köszönhetően enyhén gyógyfüves, frissítő ízt kapjanak. M a g ya r o r s z á g o n a bortörténettel foglalkozó kutatók háromféle ürmösborfajtát különböztetnek meg: a fehér ürmösbort, a fojtott ürmösbort és a vörös- vagy rácürmöst. A fehérürmöst a népi gyógyá­ szatban évszázadokon át használták. A megszárított ürmöt fahéjjal, rózsaszirommal, izsóppal, mus-

kátlival, zsályával keverve zamata van. Az ürmösökmég illatosabb bort kaptak. nek világszerte rengeteg A fojtott ürmös a must ki- fajtája létezik. Az egyik erjedését meggátolva készült, a vörösvagy rácürmös pedig a mediterrán füves borokhoz hasonlított leginkább. Ezen ürmös a Dél-Dunántúlon, az Alföldön, valamint Buda környékén jól ismert készítmény volt. A Szerémségben fahéj, koriander, csillagánizs, szegfűszeg, szerecsendióvirág, szerecsendió, narancshéj, citromhéj, kálmosgyökér, violagyökér, ürömfű, ezerjófű és mustár- Fehér üröm botanikai rajza. liszt voltak az ízesítői. A hordót rétegesen legismertebb a vermut, telerakták e gyógyfüvekkel amely legalább 16–18 térés vörös kadarka óbort fogatszázalék alkoholtaröntöttek rá. A hordót az er- talmú alapbornak, sűrített jedés után gyorsan csapra mustnak és magasfokú verték, a nedűt pedig csak- borpárlatnak a felhasznáhamar elfogyasztották, lásával készül. A vermut mert nem lehetett sokáig olyan likőrbor, amelyet eltartani. Az ürmösbornak fehér üröm vagy báránysajátságos íze, illata és üröm mellett egyéb füvek,

fűszerek is ízesítenek, így például kis ezerjófű, fahéj, koriandertermés, keserűnarancshéj, szegfűszegvirág, bodzavirág, kálmosgyökér, ör ménygyökér. A vermut feltalá­l ását a turini An­to­nio Be­ ne­detto Car­pa­nó­hoz kötik, akit erre a fehér ízesített német ürmösborok ihlettek a 18. század második felében. A vermutot a 19–20. század fordulóján az abszinthoz hasonlóan súlyos vádak érték növényi összetevői miatt, amelyeknek akkoriban erős mérgező hatást tulajdonítottak. Ezek a bírálatok azonban nem tudták megakadályozni, hogy egyre népszerűbb itallá váljon. Az ürmösborokat dr. Csoma Zsigmond Ürmös és füves borok című írása segítségével mutattuk be, amely a Magyar bor útja című kötetben jelent meg 2003-ban.

Közmédia-javallat

Debreceni Mihály heti ajánlója Ezen a héten Debreceni Mihályt, a Kárpát Expressz felelős szerkesztőjét és műsorvezetőjét kértük meg, hogy segítsen a nézőknek és a hallgatóknak a műsorválasztásban. Korán kelő ember vagyok, így reggelenként meghallgatom a Határok nélkül adását. Hétfőn sem teszek másként, mivel majdnem tíz évig magam is – a műsor kárpátaljai tudósítójaként – sokat dolgoztam a szerkesztőségben. A jó kapcsolat

azóta sem szakadt meg, a kollégákkal néha még össze is járunk, s felelevenítjük a szép közös emlékeket. (Kossuth Rádió 4.30) Kedden, november 13án, a Maradj talpon! adását ajánlom. Gundel Takács Gábor műsorvezető vérbeli tévés, a sorozat tanulságos és egyben szórakoztató is. Talán nem véletlen, hogy

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .

az elmúlt héten már a 200. adását ünnepelhettük, s nézettsége is megközelíti a méltán kiérdemelt szintet (m1 18.30). Természetesen minden szentnek maga felé hajlik a keze, így szerdán a Kárpát Expressz megtekintését javaslom (Duna 6.00). Aki később kel, az ismétlést a Duna World-ön követheti

figyelemmel (8.15). Itt jegyzem meg, hogy Magyarlakta-vidékek krónikája címmel hétfőn a nézők az előző heti anyagokból láthatnak válogatást. Így azok is, akik nem tudják fogni a műholdas adásokat, ízelítőt kaphatnak a Kárpát Expressz legérdekesebb anyagaiból (M1 13.40). Csütörtökön ismét a Kossuth Rádióra kapcsolnék. Az Arcvonások vendége Damjanovics József zempléni főesperes. Benkei Ildikó mikrofonja előtt egy kivételes ember életpályája bontakozik ki (Kossuth Rádió 14.06). De ne csak a komoly dolgokról szóljunk! Pénteken a Bagi-Nacsa páros „szálkájára” hívom fel a figyelmet. Mindketten a humor nagyágyúi, hétvége előestéjén a műsoruk igazi

kikapcsolódást ígér (M1 20.15). Egy vallomással tartozom: Fradi-drukker vagyok, és a foci mindig közel állt a szívemhez. Egyben remélem, hogy kedvenc sportom felszálló ágban van. Így minden bizonnyal a Győri ETO FC – Egri FC meccs nézésének szentelem a szombat délutánt (M1 13.51) Vasárnap 15.45-kor kezdődik kedvenc műsorom, a Hogy volt?! Nagyon szeretem a színházat és a filmet, s külön örülök annak, hogy az adásban Koncz Gábor felvételeiből láthatunk részleteket. A művész határon innen és túl is nagyon népszerű, így ez az adás sem okoz majd csalódást (Duna 15.45).

11


Info november 9. péntek Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Panoptikum, 13:00 Hírek, 13:40 Nanga Parbat: A csupasz hegy – dok. műsor, ism., 14:30 Ünnepély közvetítése Poljčéből, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Ifjúsági műsor, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Választások 2012: Záró szembesítés, 22:00 Hírek, 23:05 Éjféli klub.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Jó reggelt, 14:25 A nyolcadik nap, 14:55 Művelődési műsor, 15:20 Isztria az időben – dok. sorozat, 16:05 Szeretem a futballt, ism., 16:30 Labdarúgó-összefoglalók, 17:25 Ljubljana: Szlovénia – Franciaország, jégkorong-mérkőzés, 20:00 Az amishoknál – angol dok. műsor, 21:00 Paralaxis – am. film, 22:35 A lehallgatás – am. film.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 12:55 Esély, 13:40 Négy szellem, 14:35 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:25 A korona hercege – délkoreai sorozat, 16:35 MM, 17:30 Jövő-időben, 17:40 Heartland 23:15 Négy pasi meg egy – kanadai sorozat, seprű 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén Péntek, 21:10 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:10 Az Este, 22:45 Sikersorozat – am. sorozat, 23:15 Négy pasi meg egy seprű – kanadai film, 1:00 Maradj talpon!

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:50 Brandmánia, 13:25 Fókusz, 14:00 Pasik – magyar sorozat, 14:40 Gálvölgyi-show, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 22:35 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:40 Odaát – am. sorozat, 0:40 Reflektor, 0:55 Törzsutas, 1:35 Autómánia.

TV2 6:30 Tények reggel, 10:55 Ezo.TV, 12:00 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 12:15 Sheena – am. sorozat, 14:00 Tények délután, 15:00 Marina – mexikói sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 20:30 The Voice – Magyarország hangja, 22:05 Haláli zsaruk – am. sorozat, 23:15 Grimm – am. sorozat, 0:50 EZO.TV.

Duna Tévé 5:30–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Éretlenek – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Az állatok világa – német dok. sorozat, 15:30 Univerzum, 16:30 Térkép, 17: 0 0 Duna anzix, 17: 2 0 15:00 Az állatok világa Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:00 Labdarúgó-mérkőzés, 21:05 Aranypálca, 22:55 Hírek, 23:00 Dunasport, 23:05 Kultikon, 23:20 Koncertek az A38 hajón, 1:10 Ismétlések.

november 10. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, 14:15 Alpok–Duna–Adria, 14:55 Állatokról, emberekről, 15:20 A kertben, 15:50 Village folk, 16:00 Nyúl berlini módra – német dok. műsor, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Vá21:30 Pénzhamisítók lasztások 2012: Hogyan szavaztunk, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:30 Pénzhamisítók – osztrák– német film, 23:10 Hírek, 23:40 Maribor 2012, 0:00 Reklámőrültek – am. sorozat, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:15 Az időn át, 8:25 Különleges kínálat, 8:50 Az egyetem, 9:15 Szlovének Olaszországban, 9:55 Levi: Műlesiklás, nők, 1. futam, 11:15 Érdekel a könyv, 11:35 A nyolcadik nap, ism., 12:20 Sportkihívás, 12:55 Levi: Műlesiklás, nők, 2. futam, 13:45 Labdarúgó-összefoglalók, 15:10 A Kranji Gimnázium koncertje, 16:50 Ratrakisto naplója – dok. műsor, 17:25 Ljubljana: Szlovénia – Ausztria, jégkorong-mérkőzés, 20:00 A Buddenbrook család – német sorozat, 21:30 Aritmia, 22:00 33/45 – zenés műsor, 22:50 Aranyfüst, 23:20 Idegenforgalmi műsor, 23:45 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Történetek a nagyvilágból, 12:35 Zöld Tea, 13:05 Tetőtől talpig, 13:35 Úticélok, 13:55 Telesport, 15:55 Séf – kínai dok. film, 16:10 Így készült: Én, József Attila, 16:40 Doc Martin – angol sorozat, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Kalifornia királya – am. film, 21:50 Szeretettel Hollywoodból, 22:20 MR2 Akusztik+ a Müpából – koncert, 23:35 Gyújtóbomba – angol film.

RTL Klub 7:25 Kölyökklub, 10:25 Asztro Show, 11:20 XXI. század, 11:50 Házon kívül, 12:20 Autómánia, 13:00 112 – Életmentők – német s o ro z a t , 14 : 10 Tengeri farkasok 22:05 Mell-bedobás – angol film, 16:35 Sötét vihar – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-Faktor – Döntő, 22:05 Mell-bedobás – am. film, 0:00 Kéjutazás – am. film, 1:50 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:00 Babavilág, 10:30 9 hónap, 11:00 Tűsarok, 11:30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 12:30 Duval és Moretti – francia sorozat, 13:30 Top Speed, 14:00 Autóguru, 14:30 Sheena – am. sorozat, 15:30 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:30 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Made in Hungaria – magyar zenés film, 21:50 Collateral – A halál záloga – am. film, 0:00 Holdtölte – am. film, 1:40 EZO.TV.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Cyrano de Bergerac – am. film, 14:15 Hagyaték, 14:45 Táncvarázs, 15:35 Önök kérték!, 16:35 Pesti mese – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Fölszállott a páva, 20:40 Hogy volt?! 21:35 Színház az egész… – Komédiások – magyar sorozat, 22:30 Napok, évek, századok, 23:25 Dunasport, 23:40 MüpArt – Balkán Fanatik – koncert, 1:20 Koncertek az A38 hajón.

november 11. vasárnap Szlovén Tévé

november 12. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Hallgassunk a csöndre, 11:15 Mezsgyék, ism., 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Egészségünkre!, ism., 15:05 Hondo – am. film, 16:25 Korszerű család – am. sorozat, 17:00 Hírek, 17:15 Találd ki, hogy ki jön ma vacsorára, 18:25 Rajzfilm, 18:45 Választások 2012, 19:00 Híradó, 19:40 Választások 2012, 21:05 Tito – a végrendelet utolsó tanúi – dok. sorozat, 22:00 Hírek, 22:25 Ars 360, 22:40 Alpok– Duna–Adria, ism., 23:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:10 Az időn át, 7:25 Glóbusz, 7:55 Isztria az időben – dok. sorozat, ism., 8:30 Turbulencia, 9:05 Zenés matiné, 9:55 Levi: Műlesiklás, férfiak, 1. futam, 10:50 Robert Schumann és a szlovén művészek, 12:25 Szeretem a futballt, 12:55 Levi: Műlesiklás, 10:50 Robert férfiak, 2. futam, 13:50 London: Schumann Tottenham – Maribor, labdarúgóés a szlovén mérkőzés, felvételről, 15:45 Alpok– művészek Duna–Adria, 16:15 Jožovecnél Natalijával, 17:30 A sztár-szerzetesek – osztrák dok. műsor, 18:20 A pirani középkor története – dok. film, 19:15 Szlovének világszerte, 19:50 Lottó, 20:00 Vasárnapi válogatás – zenés műsor, 20:50 City folk: Lisszabon, 21:15 A szociális konyha – osztrák dok. műsor, 22:35 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 9:05 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Világ+Kép, 12:35 Angi jelenti, 13:05 Zegzugos történetek, 13:35 Múlt-kor, 14:05 Telesport, 14:45 Nulladik óra – am. film, 16:25 Labdarúgó-mérkőzés, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:30 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 22:15 A harcos – am. film, 0:10 MüpArt classic.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 Trendmánia, 10:40 Teleshop, 11:40 Törzsutas, 12:15 Vízilabda-mérkőzés, 13:55 112 – Életmentők – német sorozat, 15:05 Az őrangyal – am. sorozat, 16:10 Isten megbocsát, én nem! – olasz film, 17:00 Dennis, a komisz ismét pimasz – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Harry Potter és a Főnix Rendje – angol film, 22:40 A 23-as szám – am. film, 0:35 Portré, 1:05 Tudorok – ír sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:45 Kalandjárat, 11:15 Borkultusz, 11:45 Stahl konyhája, 12:15 Én is szép vagyok, 12:45 Több mint TestŐr, 13:15 A kiválasztott – am. sorozat, 14:15 Monk – am. sorozat, 15:15 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:15 Made in Hungaria – magyar 20:05 Johnny English zenés film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Johnny English – angol film, 21:50 Frizbi Hajdú Péterrel – magyar talk show, 23:05 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:05 Összeesküvés – am. sorozat, 1:05 EZO.TV.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 12:50 A pénzcsináló – magyar film, 14:20 Magyar elsők, 14:35 Talpalatnyi zöld, 15:05 Hazajáró, 15:35 Hogy volt!?, 16:30 Hintónjáró szerelem – magyar film, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Heti hírmondó, 19:05 Önök kérték!, 20:00 Rózsa Sándor – magyar sorozat, 20:50 Klubszoba, 22:00 Parfüm: Egy gyilkos története – német–francia–spanyol film, 0:25 Háy János: A Pityu bácsi fia – színházi előadás.

7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, 14:40 Maribor 2012, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Mesterséges mennyország, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 12:10 Jó reggelt, 15:30 Az amishoknál – angol dok. műsor, ism., 16:25 Nyúl Berlini-módra – német dok. műsor, ism., 17:15 Jó napot, Koroška, 17:50 Helyes ötlet!, 18:20 Ez lesz a szakmám, 18:50 A szlovén opera útjain – zenés dok. sorozat, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Hector Berlioz – A fantasztikus szimfónia – francia dok. film, 20:50 Sigrid és Isaac – svéd dok. műsor, 22:05 Az ígéret – angol sorozat, 0:25 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Jelfák, 13:40 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:35 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:25 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 16:35 MM, 17:25 Jövő időben, 17:40 15:25 A koro- Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, na hercege 20:15 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 21:10 Kékfény, 22:10 Az Este, 22:45 Átok – magyar sorozat, 23:15 KorTárs, 23:45 Híradó, 0:00 Aranymetszés, 0:55 Maradj talpon!, 1:50 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro show, 12:50 Fókusz plusz, 13:25 Fókusz, 14:00 Pasik – magyar sorozat, 14:40 Gálvölgyi-show, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód – kvízshow, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Dr. Csont – am. sorozat, 22:30 Showder klub, 23:40 PokerStars.net, 0:40 Reflektor, 0:55 Totál szívás – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:15 EZO.TV, 12:20 Herkules a Minotaurusz útvesztőjében – új-zélandi film, 14:00 Tények délután, 14:55 Marina – mexikói sorozat, 15:25 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:20 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:20 Tények Este, 0:55 EZO.TV, 1:55 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Napirend előtt, 13:00 Kapcsoljuk az országházat, 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Tálentum, 19:35 Mint oldott kéve – magyar so13:00 Kapcsoljuk az rozat, 20:35 Hírek, 20:50 országházat „Népek Krisztusa, Magyarország” 1956 – dok. sorozat, 21:50 Kultikon, 22:05 Sportaréna, 22:35 Élet a Marson – angol film, 0:20 Koncertek az A38 hajón.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .


Info november 13. kedd

november 14. szerda

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Ars 360, Mesterséges mennyország, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 23:35 Louis Theroux a 18:35 Rajzfilm, 19:00 szélsőséges cionistáknál Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Nyíltan, 21:00 Dosszié, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Louis Theroux a szélsőséges cionistáknál – angol dok. műsor, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:40 Jó reggelt, 15:00 Aritmia, 15:30 Az én Szlovéniám – kvíz, ism., 16:50 City folk: Lisszabon, ism., 17:20 Hidak: Kanapé, ism., 18:00 A hírnök, 18:30 A szlovén vízkör, 18:50 Amerika – az USA története – am. dok. sorozat, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Apák és fiúk – orosz sorozat, 20:45 Ezazene – zenés sorozat, 21:15 Joy – holland film, 22:30 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 A Szent Mihály-kápolna – dok. film, 13:40 Poén péntek, 14:35 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:25 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 16:40 MM, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:10 Borvacsora, 22:05 Az Este, 22:40 Borgiák – kanadai sorozat, 23:30 Hírek, 23:45 A rejtélyes XX. század, 0:15 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:50 Törzsutas, 13:25 Fókusz, 14:00 Pasik – magyar sorozat, 14:40 Gálvölgyi-show, 15 : 10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 14:40 Gálvölgyi-show 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Castle – am. sorozat, 22:30 Döglött akták – am. sorozat, 23:35 XXI. század, 0:10 Reflektor, 0:25 Ments meg! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:10 EZO.TV, 12:15 Fiatal tehetségek – angol dok. film, 14:00 Tények Délután, 14:55 Marina – mexikói sorozat, 15:25 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Mission: Impossible 3. – am. film, 23:45 Aktív, ism., 0:15 Tények Este, 0:50 EZO.TV, 1:50 Táncalak – magyar zenés film.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:10 Zebra, 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Tálentum, 19:30 Helló, Doki! – magyar sorozat, 20:25 Hírek, 20:30 Dunasport, 20:35 Magyar elsők, 21:00 Az ifjúság édes madara – am. film, 22:55 Kultikon, 23:10 Koncertek az A38 hajón, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Dosszié, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Glóbusz, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Jó óra, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Egy egyedülálló férfi – am. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Helyes ötlet!, 23:40 Zenés est, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:30 Jó óra, 11:55 Jó reggelt, 14:35 Idegenforgalmi műsor, ism., 15:00 Szombat délután, ism., 16:10 Állatokról, emberekről, 16:40 A kertben, 17:05 Fekete-fehér idők, 17:25 Hidak, 17:55 A hírnök, 18:20 Európai magazin, 18:35 Maribor 2012, ism., 18:55 Álomutazás 23:00 Egy kis gubanc Afrika felett – német dok. műsor, 19:45 Lottó, 19:55 Sportkihívás, 20:25 Ljubljana: ACH Volley – Asse Lennik, röplabda-mérkőzés, 22:25 Aranyfüst, 23:00 Egy kis gubanc – angol film.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Borvacsora, 14:25 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 14:55 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:45 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 16:35 MM, 17:25 Jövő időben, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:00 Bábel – riportműsor, 22:00 Az Este, 22:35 Határtalanul magyar, 23:05 Múlt-kor, 23:35 Híradó, 23:50 Történetek a nagyvilágból, 0:20 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli 11:45 Asztro show, 12:50 Trendmánia, 13:25 Fókusz, 14:00 Pasik – magyar sorozat, 14:40 Gálvölgyi-show, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 A Kód, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Házasodna a gazda, 22:55 Házon kívül, 23:25 Reflektor, 23:40 Jackie Brown – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Jackie Chan: Ikerhatás 2. – hongkongi film, 14:00 Tények Délután, 14:55 Árva angyal – mexikói sorozat, 15:25 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:35 22:20 Ügyféllista Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Született feleségek – am. sorozat, 22:20 Ügyféllista – am. sorozat, 23:20 Én is szép vagyok, 23:50 Tények este, 0:25 EZO.TV.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Éretlenek – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Múzeumtúra – francia módra, 15:25 Virágzó Magyarország, 15:50 Egy francia templom magyar képei – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Tálentum, 19:35 T.I.R. – olasz sorozat, 20:30 Hírek, 20:35 Dunasport, 21:00 Nagy Sándor, a hódító – am.–angol film, 23:45 Kultikon, 0:05 Koncertek az A38 hajón, 1:55 Ismétlések.

november 15. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:15 Helyes ötlet!, ism., 13:30 Nyíltan, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Panoptikum, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .

November 8-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:35 Jó óra, ism., 12:00 Jó reggelt, 15:15 Találd ki, hogy ki jön vacsorára, ism., 16:15 A szlovén vízkör, 16:40 Ezazene – szlovén sorozat, 17:10 Hidak: Vendégem…, 17:50 Európai magazin, 18:05 Az egyetem, 18:35 Ars 360, 18:45 A 200 éves hársfa alatt – dok. műsor, 19:45 A lóhere, 20:00 Whisky vodkával – német film, 21:40 Gandzsa – am. sorozat.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 12:55 Alpok–Duna–Adria, 13:30 Mindenből egy van – magyar s o r o z a t , 14 : 2 5 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 14:55 Édes 14:25 Sophie szerint a világ élet olasz módra – am. sorozat, 15:45 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 16:35 MM, 17:20 Szerencse Híradó, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 DTK, 21:30 Munkaügyek – IrReality Show – magyar sorozat, 22:00 Az Este, 22:35 Négy szellem, 23:30 Híradó, 23:45 Angi jelenti, 0:15 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:50 Autómánia, 13:25 Fókusz, 14:00 Pasik – magyar sorozat, 14:40 Gálvölgyi-show, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – A szerelem diadala – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában – magyar sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A kód, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Die Hard 3. – Az élet mindig drága – am. film, 0:00 Brandmánia, 0:35 Reflektor, 0:50 Ments meg! – am. sorozat, 1:45 Infománia.

Nagyító alatt: Pillanatképek Lendva történetéből (ismétlés: csütörtökön 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 9-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: benne a Quimby együttes lendvai koncertje (az ismétlés elmarad) November 13-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Rex felügyelő – német sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:55 Árva angyal – mexikói sorozat, 15:25 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Üvegtigris 2. – magyar film, 23:35 Aktív, 0:05 Tények Este, 0:40 EZO.TV, 1:40 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:20 Éretlenek – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Szafari – dok. sorozat, 15:30 Az iszlám Európában, 16:00 Mesélő cégtáblák – magyar sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar 21:00 Ház a sziklák alatt sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Tálentum, 19:35 Irgalom – magyar sorozat, 20:30 Hírek, 20:35 Dunasport, 20:40 Magyar elsők, 21:00 Ház a sziklák alatt – magyar film, 22:30 Kultikon, 22:50 MüpArt Classic, 0:50 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Kanapé: ifjúsági műsor, benne a szlovén divathéten készült riportunk második része, az ösztöndíjazásról szóló új törvény, a Supernem együttes, sok zene és persze Gusztáv (ismétlés: kedden 17.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 14-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik egészségügyi rovatunk, melynek témája az alma jótékony hatása (ismétlés: szerdán 16.10-kor a Szlovén TV II. csatornáján) November 15-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Schmidt István versmondó, Radnóti-díjas rendező, a muravidéki versmondók felkészítő tanára (ismétlés: csütörtökön 17.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény November 8-a és 14-e között

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete

Lendvai Plébánia

A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2012. november 6-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Kamionsofőr – Nyugat-Európában Petty Transport, Gornja Bistrica 116C., Črenšovci (3 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2012. november 26.) Kamionsofőr Petty Transport, Gornja Bistrica 116C., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2012. november 29.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Álrendőrt lepleztek le A lendvai rendőrök november 25-én a pincei töltőállomáson 21.50-kor egy román állampolgárt állítottak le. A 23 éves férfi elmondta, hogy nem szükséges az ellenőrzés, hiszen nem sokkal korábban már egy rendőrségi vizsgálaton átesett és gyorshajtás miatt bírságot is fizetett. Amikor felmutatta a csekket, kiderült, hogy az a rendőrség által a bírságot befizető szelvény jó másolata. Mivel felmerült a gyanú, hogy a bírságot egy álrendőr szabta ki, ezért az idegentől részletesebb adatokat gyűjtöttek be. Elmondásából kiderült, hogy Turniščénél egy Škoda Karavan típusú kocsi kék fénnyel próbálta megállásra kényszeríteni. Mivel az autós nem értette a jelzést, ezért az álrendőr az ablakon keresztül felmutatta a piros lámpát is, amire a román állampolgár rendőrségi ellenőrzést feltételezett. A férfi megjegyezve a kocsi rendszámát félreállt a turniščei pihenőn, ahol a kocsiból egy férfi szállt ki rendőrség feliratú kabátban, s angol nyelven utasította a megállított

14

férfit, hogy kövesse a turniščei benzinkútig. Ott elmondta, hogy a román állampolgár az engedélyezett 110 kilométer/ órás sebességet túllépve 146-tal hajtott, amiért 200 euró bírság jár, helyszíni fizetés esetén 100. Mivel a külföldinél csak 70 euró volt, így kedvezményt is adott neki az álrendőr, s ezt a fizetési szelvényre is ráírta. A rendőrség körözést adott ki, s nem sokkal éjfél előtt elfogták a 29 éves álrendőrt, aki a muraszombati közigazgatási egységben lakik. A kocsiban a már leírt felszerelés mellett videófelvevő rendszert is találtak. Bűncselekmény alapos gyanújával a férfinál házkutatást tartottak, ahol két hamisított fizetési csekket, rádióadót, felvevőt beépített monitorral és egyéb technikai felszerelést, stop feliratú kézitáblát, rendőrség feliratot, Észak-Szlovénia térképét, számítógépet és a hozzá tartozó felszerelést, valamint egy lámpát találtak. Az álrendőr ellen vádat emelnek. HF

Csütörtökön az esti szentmise után ülésezik a plébániai Karitász. November minden péntekén emlékmisére kerül sor mindazok emlékére, akiket a hívők ajánlanak. Az elhunyt nevét olvasható írással tartalmazó lapocskát a Kereszt oltárán, a halotti anyakönyv mellett található kosárkába kell elhelyezni. Péntekenként a neveket felolvassuk és szentmiseáldozat bemutatására kerül sor. Szombaton 10.00-től 12.00 óráig gyakorlat a ministránsok részére. Szombaton Lendván házassági előkészítő tanfolyam mindazok részére az espereskerületben, akik jövőre szeretnének megházasodni. Az előkészítőre a két egymás követő szombaton 14.00 és 19.00 óra között kerül sor. Az érdekeltek előzetes jelentkezése szükséges. November 11-én, vasárnap évközi harminckettedik vasárnap, Szent Márton vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombat 16.00 órakor Völ­gyi­fa­lu­ ban, 17.00 órakor Petesházán lesz szentmise. Lendván 18.00 órakor a családok részére lesz szentmise.

névnapsoroló November 9-től 15-ig Péntek – Tivadar Szombat – Réka Vasárnap – Márton Hétfő – Jónás Kedd – Szilvia Szerda – Aliz Csütörtök – Albert

Temetkezési Vállalkozás

figyelmükbe •November 8., csütörtök 18.00 óra, •Lenti Városi Könyvtár olvasóterme •Hóbor József: Nem akarok hős lenni című könyvének bemutatója •November 10., szombat 18.00 óra, •Pártosfalva Márton-napi rendezvény mustkereszteléssel

Értesítem Önöket, hogy 2012. március 1-től átvettem a temetkezési szolgáltatás végzését a Komunala Kft.-től. A szolgáltatást változatlan címen, a lendvai irodában rendelhetik meg. Ügyelet: 070 556 179 070 559 679 Temetkezési Vállalkozás, Timea Soos s.p. Völgyifalu, Fő u. 40.

Kulcsmásolás Alsó utca 27., Lendva Hétfőtől szombatig 12.00–18.00 óráig

Šlebič Jože s.p.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, szerdán 7.30-kor. November 9-én 17.30-kor Ra­da­mos­ ban imádkozás az elhunytakért, 18.00 órakor szentmise. Szombaton 16.00 órakor Gön­tér­ házán, 18.00 órakor pedig Dob­ro­ nakon lesz szentmise. Vasárnap 8.00 és 10.00 órakor lesz szentmise Dobronakon, 11.30-kor pedig Radamosban.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap lesz.

Református Egyház November 11-én 10.00 órakor lesz istentisztelet Szentlászlón. Mit cselekedjünk? (ApCsel 2,37) Presbiteri találkozó november 17én szombaton 14.00 és 17.00 óra között Lendván a Bánffy Központban.

Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot az alábbi címre:

példányban

Név: Cím:

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

" N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .


Info A Magyar Nemzetgazdasági Minisztérium irányításával a Magyar Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai szövetségben kiépíti és működteti a Kárpát Régió Üzleti Hálózatot. Ennek keretében, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával egy irodát nyit Lendván. Az iroda működtetéséhez keresünk 1 fő irodavezetőt és 1 fő asszisztenst. Irodavezetővel szembeni elvárások: • Felsőfokú végzettség (gazdasági vagy műszaki vagy jogi diploma) • Legalább 5 év szakmai tapasztalat üzleti, gazdasági területen • Magyar és szlovén nyelv felsőfokú ismerete • Angol vagy német nyelv felsőfokú ismerete • A régió főbb gazdasági szereplőinek – cégek, önkormányzatok, hatóságok, szakmai szövetségek, kamarák – ismerete • Hivatali célra használható magán gépjármű és B kategóriás jogosítvány • Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlen szakmai előélet • Felhasználószintű számítógépes ismeretek, irodai szoftverek készségszintű használata. Feladata többek között: információ-szolgáltatás a szlovén és magyar gazdasági környezetről, piaci viszonyokról, tájékoztatás gazdasági vonatkozású jogszabályokról, közreműködés kereskedelemfejlesztési programokban, a régió potenciális befektetési lehetőségeinek feltárása, üzleti partnerek közvetítése. Az asszisztenssel szembeni elvárások: • Legalább középfokú végzettség • 3 év szakmai tapasztalat • Magyar és szlovén nyelv felsőfokú ismerete • Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlen szakmai előélet • Felhasználószintű számítógépes ismeretek, irodai szoftverek készségszintű használata. Jelentkezését (fényképes szakmai önéletrajzot, bizonyítvány-másolatokat), kérjük, juttassa el legkésőbb 2012. november 15-ig a szerkesztőség címére, „ZMKIK–Lendva” jeligével ellátva.

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt Lovász Andrea mesekutató, a magyar kortárs gyermekirodalom egyik neves szakértőjének előadására, amely pénteken, 2012. november 9-én 15 órakor lesz a Lendvai Könyvtár olvasótermében. Az előadás során bemutatásra kerül Lovász Andrea Navigátor című kortárs gyerekirodalmi lexikona, de szó lesz arról is, hogy milyen olvasmányokat adjunk a mai gyermekek és ifjak kezébe. Várjuk az óvónőket, pedagógusokat, könyvtárosokat, szülőket, illetve mindenkit, aki úgy érzi, hogy érdekli a gyermekirodalom. Lendvai Könyvtár

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .

apróhirdetés •Lendván eladó lakóház (1/2 ikerház, pince + földszint + 1. emelet, kb. 120 m2) udvarral. Érdeklődni: tel. 041-726-465. •Eladó 6 fiókos mélyhűtő, valamint kúpos fahasogató gép. Érdeklődni: tel. 041327-767. •Lendvahegyen, csendes, szép helyen gyönyörű kilátással eladó hétvégi ház (hőszigetelt, aszfaltos út, központi fűtés, 7 személyre alvóhely, klimatizált) 24,5 ár területtel és erdővel. Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070-471-816. •Eladó autó utánfutó, 2,10 m hosszú és 1,1 m széles, új ponyvatetővel. Ára: 550 euró. Érdeklődni: tel. 070471-816. •Eladók sörétes, hosszúcsöves automata vadászpuskák (Magnum Remington), amerikai Ruger 30–06-os katonai távcsővel, piros-zöld ponttal és töltényekkel. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070-471-816. •Eladó csempevágó 220 V-os villanymotorral, 200 literes villany- és központi fűtésű bojler, egy kazán központi fűtéshez olaj- és gázégővel, valamint konyhabútor. Érdeklődni: tel. 040-976-215. •Eladó keveset használt Gorenje mosógép (ára: 60 euró) és gáztűzhely 2 főzőlappal (ára: 50 euró). Érdeklődni: tel. 070-410-901. •Eladók konyhaelemek (2 db 100 cm, 1 db 40 cm széles) és dupla, rozsdamentes mosogató (ára: 150 euró), valamint 69 cm képernyőátlós színes TV (ára: 50 euró). Érdeklődni: tel. 041-730-922.

Naturns - Milano - Hannover - Basel - Niederndorf Moscow - London - Venezia - Budapest - Hong Kong A Schweitzer családi vállalkozás több mint 80 éve képviseli az innovációt és kreativitást a Retail-Design területén. Az üzletberendezés ágazatban Food, Retail és Fashion területeken nemzetközi tekintetben is vezető szerepe van. Képviseletekkel rendelkezik Olaszországban, Németországban, Angliában, Ausztriában, Oroszországban, az USA-ban, Magyarországon és Svájcban. Világszerte segítjük ügyfeleinket tanácsadással. Gyártó üzemünkbe, Csótra keresünk

BESZERZÉSI VEZETŐT (N/F) Feladatok: - Könnyű acélszerkezetek, minőségi üzlet­beren­ dezési elemek gyártásához szükséges acél, műanyag, porfesték, csomagolóanyagok beszerzése, - az üzemi működéshez szükséges anyagok, berendezések, szolgáltatások beszerzése, - szerződéskezelés, - készletszintek figyelése, optimalizálása, - a beszerzés logisztikai folyamatainak tökéletesítése, - a beszerzési csoport irányítása. Elvárások: - tárgyalóképes szlovén, magyar, német és jó angol nyelvtudás, - kereskedelmi, vagy hasonló területen szerzett felsőfokú végzettség, - legalább 3 év tapasztalat a beszerzés területén, - vezetői tapasztalat Cégünknél egy dinamikus, növekvő és sikerorientált vállalat részeként kihívásokkal teli projektek megoldásában vehet részt, működhet együtt. Várjuk jelentkezését! Pályázatát szlovén és magyar nyelven a következő címre küldje: Damjan Zalokar SHOPTEC Fémárugyártó Kft. H-8558 Csót, Rákóczi út 72. e-mail: zalokar@shoptec.de internet: www.shoptec.de Telefon: +36 30 50 46 941

Kertészet, virágüzlet és temetkezési szolgáltatások

időjárás A hét végére változékony idő várható elszórt csapadékkal.

Ladislav Kiš s.p., Lendvai út 29., Pince

Elérhetők vagyunk a nap 24 órájában a hét minden napján.

Telefon: 02/578-97-33 vagy 041-346-790

15


Info Híres játékbaba

Humor

Humor

A rendőrségen munkahelyi vetélkedőt rendeznek, este a rendőrt már nagyon várja otthon az asszony. Hazaér a rendőr és a felesége nagy hévvel elkezdi faggatni. – Na, mi újság a vetélkedőn? Mi volt a feladat? – Hááát, hogy mennyi 4x5. – És? – Huszonhárommal a második lettem!

Egy csiga véres fejjel ül az orvosi váróteremben. Behívatják, mondja neki az orvos: – Kérem, mesélje el, hogy hogyan történt a baleset. – Hát futottam hazafelé, s hirtelen kinőtt előttem egy gomba! Mórickát festeni küldi az apukája: – Fiam, itt van az ecset és a festék, fesd újra az ablakokat. 20 perc múlva jön is vissza Móricka: – Apu, a kereteket is lefessem? Két pogácsa beszélget: – Képzeld, jelentkeztem a főiskolára! – És felvettek? – Hülye vagy? Egy pogácsát???

A nagyon ideges kismalac elé odaáll a kisnyuszi... A kismalac nekivág egy palacsintát... A kisnyuszi megkérdezi: – Ez szándékos volt? – Nem, hanem lekváros!!!!!!!! – Az a baj, doktor úr, hogy nem tudok elaludni még altatóval sem. – Próbáljon meg számolni villanyoltás után. Ez néha hat. – Nálam nem. Már kísérleteztem vele. – És mi volt az eredmény? – Mikor egymillió-száztizenhatezer-kilencszáznyolcvanhatnál tartottam, a feleségem lerántotta rólam a paplant, hogy keljek fel, mert elkések a gyárból.

16

Eleven

...-ámmal Tonna

Veszekszik

Kérdőszó

3 1

2

3

2012. november 25-én Kézművesek jelentkezését várja az MNMI!

„A” par- Nyugalom lamentbe delegált hölgy

Széle, karimája

1

Ellenérték Méter Vitaminhiányos betegség

M. Ö. Hull

2

Dobozba helyez Némán evez!

„A” végtagjain Bódító anyag

O

Élesen kiáltá

Tova

Osztrák autójel

Nemzeti Bajnokság

Magyar zenekar

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ha egy kapcsolat mindkét felet gazdagabbá tesz, olyan megoldást kell találni, hogy működni tudjon.

..., -en, -ön

Egynemű kedv! Római 6

Kettős betű

DK!

Rák Jún. 22. - júl. 22. Ha úgy érzi, nem bírja elviselni tovább mostani környezetét, ne féljen új közeget keresni.

Vissza: feszítő

Tisztségről önként távozás

Vadászkés

A mérgek egyik csoportja

Angol kötőszó

Nitrogén

Kálium

Zúzá

Foszfor

Volt jele

Kén

N

Newton

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Sehol se talállak, Most múlik pontosan. A szerencse Kercsmár Szilvia kapornaki olvasónknak kedvezett. Az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje november 19. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Gergar Majda hodosi fodrász Az ideális férfi? • Nincs olyan. Álomutazás? • Hawaii és Moszkva. Álomszakma? • Ami a szakmám, tehát fodrász. Ha sport, akkor... • Kerékpározás. Ha lazítás, akkor... • Barátokkal, barátnőkkel találkozás. Ha étel, akkor... • Húsok, zöldségfélék. Ha ital, akkor... • Narancslé, kávé. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Csokoládé. Kedvenc ruhadarab? • Farmernadrág. Kedvenc író, könyv? • Szeretek olvasni, de nincs kedvencem. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Nem nézek rajzfilmeket. Kabala, amulett? • Nincs. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Igen.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Igyekezzen nagyobb összhangot teremteni környezetével, mert úgy érzik, csak az Ön érdekei számítanak. Bika Ápr. 21. – máj. 20 A visszafogottság most a leghasznosabb. Hiába a plusz bevétel, ha szabályosan kifolyik a keze közül a pénz.

L. G. R.

Függni

Horoszkóp

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A legnagyobb érzelmek is azonnal kihűlnek, ha úgy látja, elméleteit nem tudja megosztani párjával. Szűz Aug. 24. – szept. 23. A bonyolult helyzetekben egy kis beleérző képességgel megtalálhatja a mindenki számára tökéletes megoldást. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Nehezen viseli, ha terveit módosítania kell, most mégis rugalmasnak kell lennie, ha sikeres akar lenni. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Alig várja, hogy megmutathassa magát valakinek, közben pedig retteg attól, hogy az érzéseit feltárja. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Jólesik a kemény munka akár a munkahelyén, akár az otthonában. Élvezze, hogy ilyen hatékony! Bak Dec. 23. – jan. 20. Sok dolgot átértékelhet. Amin nem tud változtatni, azon nem érdemes keseregnie, inkább tanuljon belőle!

Legjobb tulajdonsága? • A pontosság. Legrosszabb tulajdonsága? • Néha túl hirtelen, meggondolatlanul reagálok. Ha tehetné, a világban eltörölné... • A szegénységet és a háborút.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Túlzott óvatossága most megakadályozhatja, hogy kihasználjon egy kedvező üzleti lehetőséget. Halak Febr. 20. – már. 20. Ön mindig kitart elképzelései mellett, de hogy ha úgy látja, zsákutcába jutott, változtatni is tud.

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .


Lendva város 820 éve

A szlovén–magyar nemzetközi határátkelő Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Lendva újkori történelmének egyik meghatározó eseménye a szlovén, illetve akkori jugoszláv–magyar határátkelő megnyitása Hos�szúfaluban 1966. július elsején. Aztán ez az év még egy esemény miatt bekerült a városi krónikába; Lendvát szeptember elsején meglátogatta Josip Broz Tito, a Jugoszláv Köztársaság elnöke, aki akkor járt először a Muravidéken. A nemzetközi határátkelő megnyitása a múlt század hatvanas éveiben – még akkor is, ha két szocialista állam közti átkelőhelyről volt szó – nem egyszerű eseménynek számított. A megnyitást több éves politikai előkészületek előzték meg, az első tervek és sajtóhírek szerint a határnak már 1965ben meg kellett volna nyílnia, de az előkészületek „némileg alábbhagytak”, mint fogalmazott az akkori muravidéki

désének, a kapcsolatok kialakításának, de a gyakorlatban nem egészen valósult meg, annak ellenére, hogy a kishatárforgalmi igazolványra jogosult lakosság körében jelentős volt az érdeklődés. „A kishatárfogalomnak csak akkor van igazi értelme, ha sűrűn vannak határátjárók. Nekünk, de feltehetőleg a szomszédos, határon túli

Magyarország 11. közös határátkelője – ünnepélyes megnyitóján 1966. július elsején délelőtt 10 órakor nagy tömeg volt jelen. Ünnepi beszédet Rudi Čačinovič, a Szlovén Végrehajtó Tanács tagja, valamint dr. Török Lajos, Zala Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottságának elnöke mondott, az eseményt megtisztelte jelenlétével a két

A határátkelő ünnepélyes megnyitója, a vendégeket virágcsokorral köszöntik. A fotón Zala megye képviseletében Török Lajos, Lendva képviseletében Hajós Ferenc és Varga Sándor. lakosoknak is, kellemetlen, hogy több száz kilométert kell megtennünk, amíg határátjáróhoz jutunk” – nyilatkozta a Népújságnak a lendvai község első embere,

A hosszúfalui szlovén–magyar nemzetközi határátkelő röviddel a megnyitás után, 1966 nyarán. sajtó. Nem kis dolog volt, hogy 1966 elején életbe lépett a Magyarországgal kötött kishatárforgalmi egyezmény. A kishatárforgalom elméletben nagyobb lendületet biztosított a határmenti vidékek, megyék kulturális és idegenforgalmi együttműkö-

határátkelő megnyitására, törekvéseit a gazdaság és a turizmus fellendülésének lehetőségére is építve. „... arra következtethetünk, hogy a rendes határátjáró megnyitása a két szocialista állam szomszédos vidékén lehetővé tenné az idegenforgalomnak mint jelentős gazdasági ágazatnak a fellendülését. Számunkra kétségtelenül

a képviselői tanács elnöke, Jože Kolarič. Lendva Község vezetősége helyi szinten is kapcsolatokat keresve a szomszédos magyarországi megyékkel, különösen Zala megyével, az irányban tevékenykedett, hogy kerüljön sor a

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .

érdekes és vonzó a Balaton vidéke, a magyar turisták részére pedig a Muravidék és különösen a Pohorje idegenforgalmi bazen... Továbbra is folytatjuk az előkészületeket a határátjáró megnyitására is, mert reméljük, hogy tekintettel a Magyarország és Jugoszlávia közötti baráti viszonyok fejlődésére, előbbutóbb minden tekintetben megérnek a feltételek...” – vallotta Lendva vezetősége. A határátkelő nyáron, a turistaidény közepén nyílt meg. Június közepére Hos�szúfaluban – rekordidő alatt – befejeződtek a munkálatok; kiszélesítették az aszfaltutat, megépült a montázsépület a vámhatóság részére, a ljubljanai Kompas idegenforgalmi vállalat bejelentette üzletépítési szándékát. A nagyobb forgalomra számítva Lendván fejlesztették az útkereszteződéseket és felújították a Park szállodát (Korona). Az új nemzetközi határátkelő – Jugoszlávia és

ország nagykövete és számos rangos vendég. Az új határátkelővel új rendszeresített autóbuszjáratokat is bevezettek: 1966-tól Keszthely és Szombathely,

forgalmat jegyeztek fel, hiszen – a gyenge tájékoztatás miatt – az utazók nagy része nem is tudott a határátkelő megnyitásáról. A történelmi esemény jelentősége csak később lett világos igazán. A határátkelő az évtizedek folyamán egyre bővült, Szlovénia önállósulása után, a 1990-es évek második felében óriási teherfogalmat kezelt, 2004-től Szlovénia és Magyarország EU-s csatlakozása után csak formális határ maradt, míg 2007 decemberével teljesen meg is szűnt. A határmegnyitásról való gyenge tájékoztatással szemben – a kor szellemének megfelelően – Tito elnök első muravidéki látogatása, melynek keretében 1966. szeptember elsején Lendvára látogatott, a vidék legrangosabb politikai eseményének számított. Titót a falvakban, az út mentén virágokkal várták az emberek. Első lendvai állomása az Indip esernyő- és kötöttárugyár volt, ahol feleségével, Jovankával megtekintette a termelést, majd a város központjában, a Park szálloda előtt köszöntötte a tömeg és a község vezetősége. Tito a lendvaiakhoz intézett beszédében elmondta, hogy nem volt alkalma előbb e vidékre látogatni, de meg-

Titót Lendván óriási tömeg várta. „Mindenki aziránt érdeklődött hol, mikor és hogyan találkozhat Titóval” – írta az újság. Megérkezésekor röviden üdvözölte az egybegyűltelek, majd feleségével, Jovankával a Park szállóban (Korona) pihent meg. illetve Maribor és Ljubljana, valamint a szlovén tengerpart felé közlekedett busz. Az első időszakban a határátkelőn csak közepes

győződése, hogy az itteni emberek éppoly lendülettel és szorgalommal dolgoznak, építve a szocializmust, mint az ország más vidékein.

17


Közlemény Isten veled, Laci bácsi!

Szöllősy Vágó László (1936–2012)

TURISTIČNO DRUŠTVO DOBROVNIK DOBRONAKI TURISTAEGYLET

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖKET

A MÁRTON-NAPI RENDEZVÉNYRE DOBRONAKON VASÁRNAP, 2012. 11. 11-ÉN

13.30 ÓRAKOR A DOBRONOKI GYÖRGY-HÁZ UDVARÁN A Dobronaki Turistaegylet csoportjának a borkeresztelője és rövid kultúrműsor után nem hagyhatjuk ki borászaink újborainak megkóstolását, de kenyeret is pirítunk és egyéb más finomságokat is felszolgálunk. Szeretettel várjuk Önöket!

A Vajdaság magyar paraszti világában egy kántortanító, tehát értelmiségi család gyermekeként látta meg a napvilágot. A családban nemcsak tudástiszteletre, hanem kemény becsületre, a magyarsága melletti feltétlen kiállásra is nevelték. Ebből következően apjának, s neki is jutott bőven az üldöztetésekből Tito kommunista Jugoszláviájában. De állták a vihart, mint a derék szálfa. Laci bácsi hozzáállásának és hatalmas szellemi kapacitásának köszönhetően számtalan dologgal foglalkozott, de mindegyikkel környezetéből kiemelkedően magas színvonalon. Elsősorban népművelő volt. Feleségével, Veronikával (aki másfél évvel ezelőtt szenderült szeretett párja mellől hitünk szerint egy még jobb létre) szinte mindent együtt csináltak: táborokat, tanfolyamokat, színjátszó- és népzenei csoportokat szerveztek, s működtettek a lehető legigényesebben. Fiukkal, lányukkal, majd unokáikkal is családi zenei együttest alkottak, s okoztak számtalan alkalommal örömöt vajdasági és Kárpátmedencei nagybecsű közönségüknek. A muravidéki emberek is találkozhattak velük

néhányszor Lendván is, de az összmagyar rendezvényeken Magyarországon mindig ott volt Laci bácsi, és sokszor ő volt az, aki összeszerkesztette a muravidéki, vajdasági, kárpátaljai, erdélyi és felvidéki magyarok műsorszámait egy nagy magyar oratóriummá. Öltözéke mindig népies vagy díszmagyar volt. Huncut szemével mindig kedves vidámsággal tekintett ránk, ontotta a szellemes és tanulságos vicceket, anekdotákat. Bármely társaság közkedvelt figurája volt. Az 1992-ben megalakult Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség kezdeményező alapítója és vezetője volt. Szellemi-lelki hitvallását így fogalmazta meg: „Mindenki annyira művelt és annyira magyar, amennyit az arca verejtékével megszerez belőle, de lehetővé is kell tenni, hogy legyen mit megszerezni. Az értelmiség ne egocentrikus legyen, hanem hungarocentrikus, azaz közösségcentrikus.” Laci bácsi! Van még bőven mit tennünk, de ígérjük Neked, hogy igyekezni fogunk. Te becsülettel megtetted a magadét, nyugodjál hát szeretett Uradnál békében.

Magyarjaid a Muravidékről

könyv-elő Melocco Péter: A vak ember visszanéz. Muravidék Baráti Kör KE, Pilisvörösvár, 2012. 450 oldal Melocco Péter könyve nem csak izgalmas olvasmány, hanem tanulságos is. Ha a műfaji jellemzőket nézzük, akkor egyszerre lehet jól megírt nemzedéki regénynek venni, az 50es években felnövekvő kamasz-gyermek oldaláról megközelítve a témához, másrészt pedig éppen a kor tükrében tekintve társadalmi korrajznak, továbbá a laza, inkább csak a kronológia általi kötöttségek által megszabott szerkezetű, sok esetben filmszerű jelenetek miatt roadregénynek. (A magyar olvasóközönség által is jól ismert Zabhegyezőre, mely a beat-korszaknak

18

volt a bibliája, az író utalásszerű megjegyzéseket is tesz.) A laza szerkesztésű, a tér- és időkoordinátákat is igencsak szabadon kezelő író könyvéről nyugodt szívvel állítható: epikai sodrása van, s már alig várjuk, hogy a következő oldalakon mi vár ránk, vagyis „mi lehet még”, ahogy azt a John Lennonról szóló részben többször is elismétli az író/ narrátor.

A közel 450 oldalas, három nagyobb szerkezeti egységre osztott „regényfolyam” (I. Lófüle bácsitól Cézárig, II. Az óperencián túl, III. A tenger szintjén), a laza struktúra egyetlen hibája talán annak hosszúságában rejlik: a maga nemében ijesztőnek is tűnhet, amíg el nem kezdi olvasni a művet az ember. De ha elkezdi, nehéz letenni. Ezzel az író is tisztában van, így utasításokkal is ellátja az olvasót, egyik jótanácsa például így hangzik: tegyenek egy rövid sétát, mielőtt továbbmennének a regényes kacskaringókban. De közben is akad meglepetés bőven: ilyen a szumba indiánokkal kezdődő rész. Mintha ez nem is azzal az emberrel történne meg, aki Jugoszlávián és Olaszországon keresztül New Yorkban köt ki végül, ott különböző dolgokat csinál, de valahogy sehogy

sem tudja megszokni a munkát, így inkább a kevés pénzből élő álmodozók filozófiáját/létformáját próbálgatja, míg el nem jut az indiánok földjére, itt különböző rituálékkal szembesül, megtapasztalja a skalpolást és a fejvadász foglalkozást, és egyszeriben a koponyafa (köcsögfa?, fazékfa?) erkölcsi-etikai lényegével is szembesül. Hasonlóképpen az indiánok kipusztítását, a velük való végső leszámolást leíró, a ravasz fehér ember általi fondorlatosságot elemző/összegző rész is tele van remekül megírt részletekkel, mely adatszerűségben is hiteles: az amerikai hadsereg legsúlyosabb veszteségét jelentő, indiánok elleni csatában 267 katona halt meg, ezzel a számmal ütközteti az első világháború 10 milliós emberáldozatát. A halász életmódba, a „végekre”, a mul­ti­kul­tu­ra­li­

táson belül is „többkultúrájú” emberek gyülekezetének öröklött vagy átörökített szokásainak rejtekébe is elvezet bennünket az író. Stílusára a könnyed humor jellemző, némely esetben az irónia és az önironikus hatás, de mindez nagyon kontrollált és fontos kelléke a könyvnek, melynek narratív oldalról közelítve valódi esztétikai értékei is vannak. Az abszurd kötetcím, mely a régi jó indiánkönyvek világát idézi meg, az indiánok eltűnését, kiirtásukat, a bűnös civilizáció képét is felvillantja, a fogyasztói társadalom és a biológia paradoxonát, a politikai felelőtlenség bűnét. Ezekkel pedig nem lehet viccelődni, ezek nagyon komoly dolgok, ahogy ezt a szerző is sugallja. -ce

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .


Horizont

Budapest, Budapest, te csodás!

A Völgyifalui Turisztikai Egyesület és a Pincei Helyi Közösség szervezésében október 20-án meglátogattuk Budapestet. A kellemes hangulatú utazás során meglátogat-

tuk a Parlamentet, a Hősök terét, a Halászbástyát, a Mátyás-templomot és a Tropicariumot. A Citadelláról mindezt együttesen csodálhattuk meg, s mellette Budapest minden szépségét.

A kirándulást egy pompás cigányzenés vacsorával zártuk a Balaton partján. Már várjuk a következőt! A kiránduló pinceiek és völgyifaluiak

Márton-napi túra A Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelő Egyesület immár 7. ízben rendezi meg a Márton-napi túrát a Lendvahegyen, amelyre szombaton, 2012. november 10-én kerül sor. Az indulás 10.00 órakor lesz a Lipa szálló elől. Részvételi díj: 15 euró (pohár, 2x megvendégelés, ital és zene)

Gyalogtúra a függőség ellen A Lendvai Hegymászó Egyesület, a Lendvai Rendőrállomás és a Községi Balesetmegelőzési és Közlekedésnevelési Tanács az idén is megszervezi a függőség elleni gyalogtúrát, amelyre 2012. november 17-én kerül sor 10.00 órai kezdettel. A túra a Színház- és Hangversenyterem elől indulva a Lendva-hegyre és a Hosszúfalu-hegyre vezet, ahol a Doris Borozónál lesz frissítő állomás. A túra a Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola udvarán fejeződik be. A túrát az időjárási viszonyoktól függetlenül megtartják. A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak!

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .

19


Horizont

Márton-napi gyalogtúra MEGHÍVÓ

Szombat délelőtt a domonkosfai kispályás labdarúgóklub a községi MNÖK társszervezésében megtartotta a 2. Márton-napi gyalogtúrát. A gyülekező délelőtt 10 órakor volt a domonkosfai

sportpályán, majd az első megálló a domonkosfai Árpád-kori Szent Márton-templomnál volt, ahol egy rövid szentmisén a katolikus lelkész borrá szentelte a mustot. A szertartást követően a gya-

loglók az erdei utakat átszelve a szőlőhegyen át Kapornakra mentek, ahol a helyiek fogadták őket. A túra körülbelül 13 kilométeres volt, amit kellemes időjárás kísért. AK

A Völgyifalui Turisztikai Egyesület sok szeretettel várja Önt a

II. Márton-napi gyalogtúrára a helyi szőlőslankákra (Tamás-kút, Cser), amely 2012. 11. 09-én 18 órai kezdettel lesz megtartva. Gyülekezés a helyi faluotthon előtt. A gyalogtúrát borkeresztelő követi a faluotthon nagytermében. A belépő (2,00 €) tartalmazza a poharat, az italt és az uzsonnát. Sok szeretettel várunk minden túrázni és szórakozni vágyót! A szervezők: Völgyifalui Turisztikai Egyesület

20

A túrázók a domonkosfai Szent Márton-templomnál pihentek meg.

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .


Kedves gyerekek! Egy kedves történet veszi kezdetét ma oldalatokon, de ha elolvassátok, láthatjátok, hogy bizony félbemaradt a mese. Szeretnénk, ha ti folytatnátok a történetet. Írjátok meg, milyen kalandot képzeltetek el Cirimirinek, kis főhősünknek. A legjobb mesét megjelentetjük és természetesen jutalmazzuk is! Beküldési határidő: november 26.

PÁL YÁZ F A M OLYTAAT! ESÉ SD T!

Cirimiri nagy kalandja

Helló!

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kismacska, Cirimirinek hívták. Szürke csíkos, fényes bunda, csillogó zöld szempár, rózsaszín orrocska, ő volt az udvar királya. Főleg azért, mert még csak kölyök volt, és édes pofikájától az udvar összes háziállata elolvadt, ő volt mindenki kedvence, még a rút pulykák csőre is mosolyra húzódott, amikor Cirimiri tettetett büszkeséggel elsétált mellettük, persze csak kellő távolságban. Cicamamája pedig egyenesen imádta őt, napjában többször magához szorítgatta és dédelgette, végignyaldosta kis szőrös porontyát az orra hegyétől a tappancsáig, közben becézgette. – Kis cicuskám, édes, tejfölös szájú, bolyhos pamacsom, egyet kérek csak tőled, az udvart soha el ne hagyd, mert a kapun túl, a réten, a patakon át hamar elveszhetsz és az ismeretlen nagyon veszélyes. Cirimirit féltette, vigyázta cicamama, mint a szeme fényét, folyton aggódott miatta. Cirimiri pedig boldog kiscicaként játszott az udvarban, mit sem törődött a kerítés túloldalával. Egyik délutánon azonban furcsa dolog történt. Miközben egy szélben táncoló bóbitát kergetett, az udvar túlsó végén összerakott farakás tetejére is felmerészkedett. Ott aztán alig hitt a szemének. A kerítés mögött kitárult a világ, a tágas rét, mögötte a messzi erdő. De amit azután látott, az még hihetetlenebb volt, a szomszéd kismacska, aki talán még nála is kisebb volt, egyszer csak átbújt a kerítés lécei között és már kint is volt a széles világban. Ezután Cirimiri minden délután sóvárogva nézte a szomszéd cicát, ahogy egy pillanat alatt eltűnik a magas fűben. – Milyen izgalmas lehet odakint, a feltáratlan vadászmező telis-teli kalandokkal, hát még a patakon túl – mélázott. – Vajon hová mehet minden nap a szomszéd cica? – A dolog egyre kíváncsibbá tette. Aztán egy szép napon Cirimiri nagy dologra szánta el magát…_____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .

Folytasd a mesét!

21


Sport

Döntés a hajrában

Győzelem Ötödikek lettek és vereség

Nafta 1903 – Križevci 1:0 (0:0 Erős szél zavarta a két csapat szombati összecsapását. Az első félidőben a vendégek játszottak hátszéllel, ezt az előnyt kihasználva többet is birtokolták a labdát, s több helyzetet is sikerült kialakítaniuk. A 11. percben Sabo lövése Litrop kezében kötött ki. Két perccel később Doma helyzete maradt kihasználatlan. Ezt követően a két tizenhatos között zajlott a játék. A 32. percben Celec lövése a kapu fölé sikeredett, L. Ivanič próbálkozása pedig még magasabban szállt el. A térfélcserét követően a Nafta vette át a kezdeményezést. Vida beadását követően M. Ivanič a kapu mellé fejelt. S a közönség már nem is tudta elképzelni, hogy a meccs hajrájában felélénkül a játék. A 78. percben a Domát váltó Bunderla szerezhetett volna vezetést csapatának, de mindössze 8 méterről a kapusba lőtte a labdát, akinek a lábáról a kapu mellé vágódott a labda. Még abban a percben Bunderla ismét lőtt, de fordulásból leadott lövése a kapus kezében halt el. Mintegy 10 perccel

később aztán megszületett a mindent eldöntő találat: Gerencsér mintegy 35 méterről passzolt a kapu elé, ahol a fiatal Pozsgai tolt bele a labdába, amely a kapuba pattant. A vendégeket felébresztette a gól, az utolsó percekben mindent megtettek az egyenlítés érdekében, s ezáltal a védekezésre alig fordítottak figyelmet. A Nafta támadósora így két helyzethez is jutott: előbb Levačič és Bunderla került egyedül Zver elé, de a védők segítségével megakadályozták a gólt, a legvégén pedig Pozsgai a második találatát is megszerezhette volna, de lövése a léc fölött hagyta el a pályát. Egy átlagos színvonalú meccsen a hazaiak győzelme az utolsó percekben kialakított fölényüknek köszönhetően megérdemelt. A meccset 250 néző előtt Marjan Čontala (Križevci pri Ljutomeru) vezette. Sárga lapot Duh (34.) és Biro (90. perc) kapott. feri.h.m.

Magyar Nemzeti Bajnokság 13. forduló

16. forduló Gorica – Triglav 2:2 (1:1) Vetrih 8., A. Jogan 83.; Jelar 37., Đurković 59. Rudar – Domžale 1:0 (0:0) Klinar 60. Maribor – Celje 1:2 (1:1) Mezga 24./11-esből; Bajde 9., Krajcer 88. Olimpija – Aluminij 3:0 (0:0) Šporar 49., Božič 62., Zorc 72. Mura 05 – Koper 2:3 (1:1) Bohar 19., Matusiwa 75.; Čadikovski 23., 48., Popovič 90. Táblázat 1. Maribor 15 11 2 2 30:9 35 2. Olimpija 16 10 2 4 32:15 32 3. Koper 16 7 4 5 21:18 25 4. Domžale 15 8 1 6 15:13 25 5. Celje 16 5 7 4 14:14 22 6. Aluminij 15 6 1 8 16:25 19 7. Gorica 16 4 4 8 22:29 16 8. Rudar 15 4 4 7 11:24 16 9. Triglav 15 4 3 8 12:15 15 10. Mura 05 15 3 2 10 19:30 11 A 18. forduló párosítása 2012. november 10én: Maribor – Aluminij, Celje – Koper, Olimpija – Triglav, Mura 05 – Domžale, Gorica – Rudar.

22

Kecskemét – Diósgyőr Újpest – Eger MTK – Ferencváros Pápa – Haladás Pécs – Siófok Debrecen – Paks Kaposvár – Videoton Győr – Honvéd

1:1 (0:1) 3:0 (1:0) 4:2 (2:1) 1:0 (1:0) 2:1 (1:1) 0:1 (0:0) 0:2 (0:0) 0:0

Táblázat 1. Győr 13 8 4 1 27:12 28 2. Debrecen 13 8 1 4 21:11 25 3. MTK 13 7 4 2 22:14 25 4. Videoton 13 6 3 4 18:13 21 5. Honvéd 13 5 3 5 20:20 18 6. Kecskemét 13 5 3 5 17:18 18 7. Diósgyőr 13 5 3 5 10:14 18 8. Ferencváros 13 4 6 3 19:17 18 9. Újpest 13 4 5 4 19:16 17 10. Pécs 13 4 5 4 13:14 17 11. Kaposvár 13 4 4 5 13:17 16 12. Pápa 13 4 4 5 13:20 16 13. Paks 13 3 7 3 17:15 16 14. Szombathely 13 3 4 6 16:15 13 15. Eger 13 2 5 6 9:19 11 16. Siófok 13 0 3 10 8:27 3 A 14. forduló november 9-e és 11-e között: Diósgyőr – Pécs, Siófok – Pápa, Haladás – Újpest, Eger – Honvéd, Paks – Kaposvár, MTK – Győr, Ferencváros – Debrecen, Videoton – Kecskemét.

A 2. sakkliga keleti csoportjában a 7. és a 8. fordulót rendezték meg. A Lendava SK felemás eredményt ért el, hiszen az egyik mérkőzést megnyerte, míg a másikon vereséget szenvedett a csapat. A Tehnocenter Ptuj 5:1-es vereséget mért a lendvaiakra, akiknél Takács és Vuk tudott döntetlent elérni. A 8. fordulóban viszont Takács, Gaber, Vučko és Cofek győzelmével, valamint Vuk fél pontjával 4,5:1,5-es győzelmet aratott a csapat a Gambit Maribor ellen. A Lendava SK 23,5 ponttal a 7. a táblázaton, amelyet 42 ponttal az SK Celje vezet. F. h. m.

Feher 5. lett Ljutomerben a helyi egyesület szervezte meg a pionír regionális céllövőliga első fordulóját légpuskával. Egyéniben Feher Erik (Varstroj CE) 171 körrel a kiváló 5. helyen zárta a versenyt, amelyet 180 körrel Jan Nagy (SD Črenšovci) nyert meg. feri.h.m. Muravidéki Labdarúgó Liga 12. forduló Bogojina – Kobilje Nafta 1903 – Križevci Turnišče – Puconci Hodos – Šalovci Bistrica – Apače Polana – Tišina Črenšovci – Hotiza

0:2 (0:1) 1:0 (0:0) 1:1 (0:0) 2:2 (1:1) 3:1 (1:0) 1:1 (1:1) 7:3 (4:0)

Táblázat 1. Nafta 1903 12 9 1 2 27:15 28 2. Črenšovci 12 8 1 3 37:20 25 3. Turnišče 12 7 2 3 35:21 23 4. Bistrica 12 6 2 4 29:21 20 5. Križevci 12 5 5 2 15:10 20 6. Kobilje 12 6 1 5 19:23 19 7. Šalovci 12 4 5 3 19:15 17 8. Hotiza 12 5 2 5 24:23 17 9. Polana 12 4 4 4 14:17 16 10. Bogojina 12 4 2 6 14:24 14 11. Puconci 12 3 3 6 22:26 12 12. Hodos 12 3 2 7 12:26 11 13. Tišina 12 1 4 7 19:27 7 14. Apače 12 1 2 9 12:30 5 A 13. forduló párosítása 2012. november 10–11-én, 14.00: Apače – Polana, Križevci – Turnišče, Puconci – Hodos (mind szombaton), Šalovci – Bistrica, Kobilje – Nafta 1903, Tišina – Črenšovci, Hotiza – Bogojina.

A helybeli cselgáncsklub szer vezte meg a „Pokal za Novo mesto” elnevezésű cselgáncsversenyt, amelyen 174 fiatal 16 klubból mérte össze erejét több korosztályban. A JK Lendava tagjai jól szerepeltek, hiszen 17 klub közül az 5. helyen zárták a versenyt, míg a KBV a 11. helyet szerezte meg. A csapatversenyt a JK Šiška nyerte meg. A Judo Klubból Nino Imre (37 kg), Grega Kotnjek

Vučko 21. lett A Radenska Pomgrad emlékversenyt szervezett elhunyt tagjai emlékére. A Diana szállodában megrendezett tornának 6 résztvevője volt Magyarországról, Ausztriából, Horvátországból és Szlovéniából. A versenyt a klubtag Denis Gjuran nyerte 7,5 ponttal, Vučko pedig 5 ponttal a 21. lett. feri.h.m. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 12. forduló Veterani – Renkovci 3:5 (1:1) Verbančič, Prša, Lebar; Huskić (2), Černi, Ritlop (11-esből), Kočar Dobronak – Olimpija 4:0 (0:0) Horváth (3), Piberčnik Kapca – Graničar 0:0 (0:0) Csente – Nafta 0:3 (0:2) Vida, Varga, Drvarič Hídvég – Zsitkóc 6:0 (2:0) Bela és Gostan (2–2), Simonka, Marton Panonija – Zvezda 6:1 (4:1) Péntek (3), J. Hozjan (11-esből), Szücs, Magyar; Soós Petesháza – Nedelica 2:1 (1:0) Somogyi, Hajdinjak; Miholič Táblázat 1. Dobronak 12 9 2 1 37:9 29 2. Nedelica 12 8 2 2 46:10 26 3. Nafta 12 8 1 3 34:21 25 4. Hídvég 12 7 2 3 38:16 23 5. Renkovci 12 6 4 2 44:23 22 6. Csente 12 6 2 4 33:19 20 7. Panonija 12 5 2 5 25:20 17 8. Kapca 12 4 3 5 19:17 15 9. Veterani 12 4 3 5 28:27 15 10. Graničar 12 4 3 5 23:29 15 11. Petesháza 12 3 2 7 10:42 11 12. Olimpija 12 3 1 8 19:32 10 13. Zsitkóc 12 2 2 8 10:44 8 14. Zvezda 12 0 1 11 11:68 1 A 13. forduló párosítása 2012. november 11-én: Graničar – Csente, Zvezda – Veterani, Zsitkóc – Panonija, Nafta – Hídvég (mind 10.00), Nedelica – Dobronak, Renkovci – Petesháza (mind 10.30), Olimpija – Kapca (13.30).

(60 kg) és Nina Kotnjek (28 kg), a KBV-ből pedig Pia Perc (32 kg) győzte le valamennyi ellenfelét. Második lett Sebastjan Zver (KBV, +60 kg), a dobogó alsó fokára pedig Nejc Mlinarič (42 kg) és Tamara Ferencek (30 kg, mindkettő JK Lendava) lépett. Feri.h.m.

minisport Tkalec második lett A rossz időjárás ellenére a lendvai Pick Team tagjai részt vettek az idény utolsó horgászversenyén Miháldon a Szúnyog Kupán. A versenyen Magyarországról, Szlovéniából és Horvátországból 35 horgász versenyzett, 5 és fél órán keresztül pecáztak feederbot stílusban. Jól szerepelt Leon Tkalec, aki 8,70 kilóval a második helyen zárta a versenyt. A többi lendvai helyezése: 4. Janez Režonja 5,6 kg, 10. Tibor Žižek 1,10 kg, 13. Daniel Tkalec 0,7 kg és 14. Jože Magdič 0,70 kg. feri.h.m. Utroša korai búcsúja Utroša Iztok tollaslabdázó az európai sorozat tornáján Budapesten harmadik kiemeltként indult, ám az elvárások alatt teljesített, hiszen már az első fordulóban kiesett a selejtezőkből feljutott Inoki Theopilus ellen. A nem rangsorolt 35 éves francia 2:1-re (21:17, 9:21 és 21:18) győzött. A vereség az 5000 dolláros összértékű tornán Utrošára nézve nagy bakinak számít. F. B. Lesz szerződés, Cipot marad A Mura 05 holland befektetői szerint már csak napok kérdése, hogy a pénzügyi átvilágítást követően megtörténik a szerződés aláírása a klubbal. Az állítás szerint attól függetlenül, hogy az aláírásra mikor kerül sor, a játékosok megkapják októberi béreiket. Megszületett a megegyezés a klub és Fabijan Cipot között, így a csapat egyik oszlopos tagja és a klubvezetés a nézeteltéréseket tisztázva a további együttműködésben állapodott meg. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .


Sport

A mi időnkben jobban együtt lélegeztünk a klubbal Környezetében mindenki ismeri és kedveli becsületessége, szerénysége és odaadása miatt. Már labdarúgóként is ilyen volt, és nyugodt lelkiismerettel elmondható, hogy Ludvik Fabriš, vagy Luigi, ahogy barátai hívják, a dobronaki

közelében maradtam, de mivel a pályafutásom ilyen hosszúra sikeredett, az edzői próbatételre sosem került sor, egyszerűen nem maradt idő, a bírói pályafutás pedig sosem vonzott. – Annak, aki élete jelentős részét a futballnak

A díjak közül a legkedvesebb: a Szlovén Labdarúgószövetség elismerése, amelyet az idén vehetett át Fabriš Ludvik. labdarúgás egyik legendás alakja. – 17 évesen léptem pályára a Dobronak (Brazde) színeiben, amelyben 17 évet húztam le. Következett 13 év Zsitkócban, s a végére még két év a Nafta öregfiúk csapatában. Ott sérülésem miatt kellett abbahagynom az aktív pályafutásomat, pedig még 57 év után is szívesen kergetném a labdát, de nem lenne értelme kockáztatni az egészségemet. De szívesen tekintek vissza a múltra, barátaimmal gyakran felidézzük a ezeket az éveket. Mindig is a klub

szentelte, mi a véleménye a sportágról ma? – A profi futball egy nagy üzlet, szeretem nézni a labdarúgómeccseket a legmagasabb szinten, legyen az csapat szintű vagy válogatott összecsapás. Mivel olasz vér csörgedezik bennem, ezért az „azzurik” híve vagyok, klubszinten pedig a milánói Inter a kedvencem, játékosként Giacinto Fachetti védő volt a példaképem. A mai futballban viszont, gondolok itt a helyi csapatokra, az zavar, hogy a játékosok nem mutatnak akkora odaadást saját klubjuk és a környezet

N É P Ú J S Á G 2 012 . n o v e m b e r 8 .

iránt, ahogy az még az én időmben volt. Persze a háttérben a pénz vagy valami haszon húzódik meg, és ez elrontotta az embereket. Anno engem is hívtak más csapatok, de végig hűséges maradtam Dobronakhoz – mondja Luigi. A labdarúgásban végzett munkáját több kitüntetéssel ismerték el, a legértékesebb és legkedvesebb számára pedig a Szlovén Labdarúgó-szövetség plakettje, amelyet az idei évben vehetett át a szövetség rendezvényén. Mint mondja, mindig szívvel-lélekkel élt a labdarúgásért, de jólesik neki, amikor felfigyelnek erre, amikor ezt az emberek észreveszik és elismerik. A számos élmény közül kiemelt egyet: 1974-ben Székesfehér váron mérkőzött meg egymással a magyar és az akkori jugoszláv válogatott, amelynek ez volt az utolsó próbája a vb előtt. A jugók a félidőben 2:0-ra vezettek, ám a meccs végül 3:2-es hazai sikerrel végződött. Ez volt Albert Flórián búcsúmec�cse, s felejthetetlen élmény volt Albert és a jugoszláv kapitány, Dragan Đajić kézfogása, valamint nézni az akkori mestereket, amilyenekből manapság már nem sok van, hiszen ma nagyobb jelentősége van a csapatjátéknak, s minden az eredménynek van alárendelve. Ebben a „cirkuszban” Messi és Ronaldo mindenképpen egy más világot képvisel. – Saját pályafutásomból a legszebb élményem a régió kupadöntője volt, amelyen a Dobronak 1:0-ra legyőzte az akkor rendkívül erős Bakovcit, s ezzel megnyerte a muravidéki kupát. A 70-es években kiváló focisták jellemezték Dobronakot… Franc Bobovec

Ljutomerben kezdenek A hétvégén rajtol a Muravidéki Kosárlabdaliga. Ahogy az elmúlt években mindig, a Lindau is nevezett a bajnokságba, s a rajton Ljutomerbe látogat, ahol az ottani második csapatnál próbálja sikerélménnyel kezdeni a bajnokságot. Az idei versenykiírásra 9 csapat nevezett be: eggyel kevesebb, mint tavaly, hiszen a Sveta Ana csapata az idén nem indult. A legtöbb csapatban történtek változások, így a lendvaiak legnagyobb riválisa a Paloma Sladki vrh lehet. Gorazd Horvatič a Lindauval kapcsolatosan elmondta, hogy 3 jó játékossal erősödött meg a csapat. A lendvaiaknál fog játszani Roman Dominko, a Radenciből érkezett Daniel Trstenjak, aki az irányítói poszton hasznos tapasztalatokkal rendelkezik, így Hozjan Tomas-szal felváltva ütőképes egységet alkothatnak a csapaton belül. Szintén új Tvrtko Balaž, s jó hírnek számít az is, hogy Dejan Balažic ismét játszani fog: a tavalyi bajnokságban ugyanis hivatalos elfoglaltsága miatt csak a bajnokság első felében erősíthette a csapatot. Horvatič szerint a Lindaunak ezzel a csapattal mindenképpen be kell jutnia a legjobb négy közé, ez alapcél. A csapat összeállításánál ugyanis arra is ügyeltek, hogy minden meccsen legalább 10 játékos részt tudjon venni, hiszen az elmúlt idényben előfordult, hogy 5 játékossal álltak csak fel. HF

Szomszédok döntetlenje Hodos – Šalovci 2:2 (1:1) Izgalmas mérkőzést láthattak a szurkolók vasárnap, amikor a két szomszédos goricskói település focistái csaptak össze a pályán. A házigazda Hodos összességében jobban játszott, a

félidő elején, rögtön a 2. percben újabb sali gólt ünnepeltek a vendégszurkolók, akkor Škerlak Dejan küldte a labdát a hazaiak kapujába, amire a válasz újabb két perc elteltével, a 49. percben

végeredmény mégis döntetlennel zárult. A Hodos–Šalovci mérkőzést vasárnap egyértelműen a saliak kezdték jobban. A mérkőzés első sali gólja a 37. percben született, amit Grkinič Rok szerzett. A vendégek gólja után a hodosi csapat szervezettebben kezdett játszani, amit a félidő előtt Zelko Zlatko a 43. percben kiegyenlített. A második

megérkezett. Újra egyenlítettek a hodosiak Sipos Gábor góljával. Ezután a hazaiak uralták a pályát, több remek helyzet is adódott, gól mégsem született. A 87. percben Pondelek Boštjan, a šalovci játékosa piros lapot kapott, de a mérkőzés 2:2-es döntetlennel zárult. Mintegy 250 néző előtt a mérkőzést Ivan Cener (Tišina) vezette. AK

23


Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a

VÖLGYIFALU EGYKOR ÉS MA című rendezvényünkre, amelyet falunk írásos említésének 690. évfordulója alkalmából szervezünk. A rendezvény 2012. november 18-án, vasárnap 14 órakor lesz a völgyifalui faluotthonban. SOK SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

Népújság, 2012/45. szám  
Népújság, 2012/45. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 11. 08.

Advertisement