__MAIN_TEXT__

Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

64. évfolyam 42. szám Lendva 2020. október 22. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

Október 23-án…

… a budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel

fegyveres felkeléssé nőtt, amely október 30-án végül győzött a pártház elfoglalásával. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a

többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. Igaz, végül a nagy túlerővel szemben egyedül maradt

ország több napon át folytatott hősi harca elbukott, de eszménye kitartott és a ’89es rendszerváltozás egyik alapjává vált. Bővebben a 2–3. oldalon.

Berden Ana, a dobronaki Kézművességek Háza vezetője:

„Ezekben a nehéz időkben is feladatunk, hogy bemutassuk az elkészült munkákat” 6. oldal

i

l

a

p

j

a


Iránytű Az ’56-os forradalomra emlékezünk

Rendhagyó megemlékezé Tomka Tibor

Járványhelyzet, kijárási tilalom, emberi jogok… Annak ellenére, hogy már a márciusi járványhelyzet közepette mindannyian sejtettük, hogy az ősz újabb megpróbáltatásokkal vár ránk, sokként ért bennünket a vírus szinte ellenőrzés nélküli terjedése, a fertőzöttek és sajnos mostanra az elhalálozottak emelkedő száma is. A járvány megfékezése érdekében, a gyorsabb intézkedés miatt újra hivatalosan is járványhelyzetben, sőt kijárási tilalom alatt találtuk magunkat. Az utóbbi újdonság, és talán még a legidősebbek sem emlékeznek hasonlóra, igaz, hasonló járványra, illetve ilyen kemény intézkedéseket kiváltó egyéb helyzetre sem. Az emberi, személyi jogok ilyen mértékű korlátozása természetesen sokkoló hatással bír a mindennapi emberre is, nem beszélve a (mindenkori) ellenzéki politikai színpadról, ahol nem csak járványügyi intézkedést látnak a korlátozásokban. Tény, hogy a kijárási tilalommal a kormány átlépett egy szimbolikus határt, ilyen ugyanis még az önállósulási háborúban sem volt. A szándék, amellett, hogy korlátozni szeretnék a felelőtlen esti „tivornyákat”, leginkább hatásgyakorló jellegű, ugyanis azt hivatott mutatni, a helyzet igencsak nehéz, egyszerűen háborúban állunk. Háborúban pedig elsősorban egységre, közösségvállalásra, felelősségre van szükségünk.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Október 23-a az 1956-os forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Sajnos a járványhelyzet miatt idén mind az anyaországban, mind a Muravidéken elmaradnak a hivatalos rendezvények, megemlékezések. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló bé-

kés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt, amely október 30-án a

pártház elfoglalásával végül győzött. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország

Lendva községi magyar önkormányzat

Tizenkét egyetemista része A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa keddi ülésén – rendhagyó módon a világhálón – döntött a tanulmányi támogatásokról, a nemzetiségi parlamenti képviselő választását illetően az egyszerű többségi rendszert támogatta, módosította a költségvetését, illetve több aktuális ügyet vitatott meg. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A felsőfokú tanulmányi támogatási felhívásra 12 érvényes pályázat érkezett: Požonec Veronika, Vida Dorian, Soós Péter, Szőke Aleš, Vida Veronika, Požonec Mária Dorotea, Szomi Tatjana, Végi No-

émi, Sabján Rebeka, Pál Péter, Göncz Norbert és Meszelics Júlia havi 150 euró összegben részesülnek, ami az önkormányzat költségvetésében éves szinten 21.600 eurót tesz ki. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy költségvetési zavarok esetében megváltoztatja, illetve

csökkentheti az összeget. A továbbiakban a tanács elfogadta a magyar közösség megőrzésére és fejlesztésére irányuló tevékenységek ösztönzéséről szóló általános szabályzatot, amely lehetővé teszi a különböző támogatások egyszerűbb lebonyolítását. Ezt követően a nemze-

A tanácstagok a járványhelyzet miatt „távülésen” hozták meg a döntéseket. NÉPÚJSÁG 2020. október 22.


Nemzetiség

és a Muravidéken semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután számíthatott arra, hogy a nyugati nagyhatalmak nem nyújtanak segítséget a magyar kormánynak, november 4-én hajnalban a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. A honvédségi laktanyák, repülőterek a szovjet Vörös Hadsereg egységeinek gyűrűjébe kerültek. Az aránytalanul nagy túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi forradalma így végül

elbukott. A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2.652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot, túlnyomó többségük Ausztria felé menekülve. 1957 januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom leverését követő évtizedekben az

A járványhelyzet miatt a muravidéki magyarság rendhagyó, virtuális módon az ünnep napján, október 23-án a világhálón teszi közzé a megemlékezésről szóló videót. 1956-os eseményeket a pártállami hatalom ellenforradalomnak bélyegezte és elítélte, de a rendszerváltás során megváltozott az események hivatalos

értékelése. 1989. október 23-a óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság

1989-es kikiáltásának napja. Az 1956-os események meghatározó szerepét a 2011-ben elfogadott Alaptörvény preambuluma is hangsúlyozza.

Újabb rádiózási mérföldkő

esül támogatásban Az MMR már DAB+ rendszeren is fogható tiségi parlamenti képviselő megválasztási rendszere került megvitatásra. Az olasz közösség már megadta támogatását a jelenlegi rendszer megszüntetéséhez, míg a magyar közösség még nem jutott egységes álláspontra, de itt is inkább a változtatás, az egyszerűsítés felé hajlottak. A vitában az LKMNÖK Tanácsában is inkább az egyszerű többségi választási rendszer mellett szólaltak fel a jelenleg érvényben lévő Borda-módszer ellenében. A döntést a tanács egyhangúlag meg is erősítette. A tanács elfogadta a javasolt költ­ség­vetés­mó­ do­sítást is, amely megközelítőleg 8 ezer euróval csökkenti a bevételeket, 13 ezerrel a kiadásokat. A módosításra a szlovén gazdasági eszközök módosítása, a járványhelyzetben fel nem használt összegek, valamint a BGA által befutott összegek változása miatt volt szükség. Új tagokat neveztek ki a Lendvai Óvoda

és a Lendvai Zeneiskola Tanácsába is, az elsőbe Tóth Erzsébet, míg a másodikba Lebar Gór Karmen került. A különfélék között a tanács úgy döntött, 500 euróval támogatja Pápa város önkormányzatának kezdeményezését, miszerint a Zala (Mayer) családnak állíttat emléktáblát. A tanács megvitatta és pozitívan viszonyult a Murski val rádióadó együttműködési ajánlatát illetően, az elnököt megbízva azzal, hogy folytassa le a tárgyalásokat. Horvát Tomi alelnök tájékoztatta a tanácsot, hogy a völgyifalui tájháznál a munkálatok a tervek szerint folynak. A jövőben a fűtési rendszert, a külső-belső vakolást kell még megoldani, illetve az ingatlan körüli terület rendezését. A számítások szerint nagyjából 220–230 ezer euróra lesz még szükség a teljes befejezésig, vagyis összegezve megközelítőleg félmillió euróba kerül majd a beruházás.

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.

A Muravidéki Magyar Rádió (MMR) október 15-től az eddig is ismert FM és rövidhullámú rendszereken kívül az úgynevezett DAB+ digitális rendszeren is sugározza műsorait. Ez azt jelenti, az MMR mind Szlovéniában, mind Magyarországon nagyobb területen és jobb minőségben lesz fogható. A DAB+ jel fogásához új rádiókészülékre van szükség – nyilatkozott lapunknak Végi József, az MMR felelős szerkesztője. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A szlovéniai digitális rádiózás (DAB+) kezdetei négy évre nyúlnak vissza, akkor kezdett bele ugyanis az RTV illetékes részlege az első digitális hálózat kiépítésébe (ezen a nemzeti rádió első, második, harmadik programja, a Radio SI és 15 egyéb rádió hallható). Ezt követte idén áprilisban a második, leginkább ljubljanai digitális hálózat kiépítése, majd most, október közepétől ismét az egész országban

fogható hálózatot építettek ki, amelyen többek között a kisebbségi rádiók, köztük az MMR is hallható –további kereskedelmi adók pályázati úton csatlakozhatnak majd. A digitális rádiójel jelenleg Szlovénia területének 85 százalékában fogható. Fontos megemlíteni, hogy digitális rádiójel csak külön digitális rádiókészülékekkel fogható, a legújabb, újonnan vásárolt gépkocsikba már általában ilyet szerelnek, sőt elvileg december 21-től az EU területén már csak DAB+

jelet fogó rádiót lehet szerelni az új gépkocsikba. Az új, minőségibb digitális jel bevezetésének ellenére a rádiók többsége, így az MMR is működteti tovább az FM hálózatot, illetve fogható rövidhullámon is. Az eddig használatos frekvenciák megszüntetése még hosszabb távon sem várható. Eddig ezt csak Norvégiában tették meg, már 2017 folyamán, míg Svájcban elvileg 2022ben szüntetik meg az FM sugárzást. A többi EU-s országban még nem látott napvilágot hasonló terv.

3


Horizont Letették a Cirkovce–Pince távvezeték alapkövét

A két ország zászlós projektje Janez Janša szlovén és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Gordan Grlić Radman horvát külügyminszter október 14-én részt vett a Cirkovce–Pince távvezeték kidričevói alapkőletételi ünnepségén. A tervezett 2x400 kilovoltos távvezeték – amely a Szlovénia–Magyarország–Horvátország összeköttetés része – az egyik fő prioritás az energetikai infrastruktúra közös fejlesztésében. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

– A távvezetékprojekt teljes előkészítése, környezetbe és rendszerbe helyezése több mint tízszer annyi időbe telt, mint amennyi ideig tart majd az építés, amit két évre terveznek. A hiányzó szakasszal létrejön az első kapcsolat a

A nyomvonal tíz községet érint, köztük a Muravidéken Ljutomert, Belatincot, Cserencsócot, Nagypalinát és Lendvát. A beruházás értéke 130 millió euró, amit 50 millióval az EU is támogat, hiszen a távvezeték – a projektben három ország működik együtt – szerepel a közös érdekű infrastrukturális

okok is közrejátszottak ebben. Meg kellett ugyanis oldani többek közt a vonal Gyertyánost és Kapca határát átszelő részének kérdését, ahol ez a horvát kataszteri községen halad át. – A felmerülő kérdések megoldódtak, júniusban az Eles Kft. a horvát Dalekovod szolgáltatóval

A két ország számára kiemelt jelentőségű Cirkovce–Pince távvezeték alapkőletételi ünnepségén jelen volt Janez Janša szlovén és Orbán Viktor magyar kormányfő is. magyar átviteli hálózattal, növeli Szlovénia villamosenergia-rendszerének, az átviteli hálózatnak és az import-átviteli kapacitásnak a megbízhatóságát. Nem utolsó sorban pedig javítja az ellátás megbízhatóságát is előre nem látható események vagy működési problémák esetén – mondta Janez Janša a távvezeték alapkőletételi ünnepségén. Cirkovce–Pince között 80 kilométer hosszú, 264 oszlopon álló vezeték épül.

4

fejlesztések (PCI) listáján, Szlovéniában pedig kiemelt jelentőségű energetikai fejlesztést jelent. A távvezeték megépítésével Szlovénia két szomszéd országgal hoz létre elektromos összeköttetést: Magyarországgal a Cirkovce és Hévíz, Horvátországgal a Cirkovce és Žerjavinec közötti szakasz révén. A ter vezési időszak elhúzódását részben a túlbonyolított adminisztratív eljárások okozták, de más

együttműködési szerződést kötött. A 2x400 kilovoltos nagyfeszültségű távvezeték része az országos területrendezési tervnek, melynek 2009-es közvitáját 2012-ben a rendelet jóváhagyása követte. A beruházásra 2018-ban adták meg a környezetvédelmi és építési engedélyt – sorolta Aleksander Mervar, a kivitelező Eles Kft. igazgatója. Janez Janša és Orbán Viktor ünnepi beszédeikben a két ország gazdasági,

összekötjük a két ország elektromos rendszerét, erősítjük ezek önállóságát, szuverenitását, növeljük a térség erejét és a geopolitikai játszmákkal szemben is védettebbé tudnak válni.

Gázvezeték és vasút Janez Janša szlovén és Orbán Viktor magyar miniszterelnökök kidričevói munkatalálkozójukon kitértek a két ország gázvezetékrendszerét összekötő, mintegy 70 kilométer hosszú vezeték és a kidričevói kompresszorállomás létrehozására is. A fejlesztés szintén a EU PCI projektek listáján szerepel – tette közzé a Delo szlovén napilap. Továbbá Magyarország még mindig érdekelt a szlovén–magyar vasúti összeköttetések bővítésében, elsősorban a koperi kikötőt is érintő második vágány kiépítésében. A népszavazáson elutasított magyar közreműködési terv újraélesztése érdekében Janez Janša most pozitív körülmények kialakítására törekszik. elsősorban az energetika területén folyó együttműködésének jelentőségét méltatta. – A frázisok hangoztatása, a szerződések aláírása nem elegendő az előrelépéshez, az adott országokban ezeket konkrét tetteknek is kell követniük azért, hogy összeköttetésünk legyen energetikai és infrastrukturális téren, a fejlesztési projektek szintjén, az energiaellátás biztonságát illetően – fejtette ki Janez Janša kormányfő. Orbán Viktor magyar miniszterelnök az alapkőletételen kijelentette: – Közép-Európa fel­ szállóágban van, erősödik, a jelentősége nő, az egész EU növekedési centruma keleti irányba tolódik, Közép-Európába. Már régen nem a német– francia tengelyről szól csak az EU, úgy látom, az egész közép-európai térség felértékelődik. Közismert, hogy a geopolitikai játszmáknak Közép-Európában az energiapolitika a kitüntetett terepe és eszköze. Amikor

Ez egy zászlós projekt, a legnagyobb szlovén–magyar együttműködési keret az elmúlt évtizedekben, a szlovén–magyar barátság zászlóshajója – fejtette ki a magyar miniszterelnök. – A Cirkovce–Pince távvezeték az EU számára is kiemelt jelentőséggel bír, fontossága Közép-Európa energiaellátásában tükröződik, különös tekintettel Magyarországra, Szlovéniára és Horvátországra, erre a három baráti országra, melyek geostratégiai jelentőségét ez a fejlesztés is növeli – fejtette ki Grlič Radman horvát külügyminiszter, aki megemlítette a Három Tenger Kezdeményezés regionális politikai, gazdasági, infrastrukturális, energetikai és biztonsági jelentőségét. A kidričevói alapkőletételi esemény Janez Janša és Orbán Viktor munkatalálkozójával zárult, melyen véleményt cseréltek a koronavírus-járványról, valamint a két országot és az EU-t érintő aktuális kérdésekről.

nepujsag.net

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.


Muravidék A vágtázók fogadása a Főkonzulátuson

Együtt hozták haza a dicsőséget Magyarország Lendvai Főkonzulátusán a múlt héten fogadást rendeztek a „történelmi sikert” elért, a Nemzeti Vágtán jeleskedő muravidéki és szlovén lovasok számára. Požar Peter kočevjei, valamint Somi Erik, Biro Jožef és Sáfrányos Péter muravidéki lovasok megtisztelőnek nevezték a figyelmességet. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Főkonzulátuson elsőként Czikó Anita konzul üdvözölte a lovasokat, kiemelve, hogy a nemzetiségi lovasok méltó módon képviselték a Muravidéket a Nemzeti Vágtán, majd Bači Zsuzsanna, az MMÖNK alelnöke szólt az egybegyűltekhez. Kifejtette: – Nagyon büszkék vagyunk a budapesti Hősök terén nyújtott teljesítményre. Megmutattátok, hogy a lovassport terén összefogással, támoga-

tással milyen nagy dolgokra képes a legkisebb Muravidék is – majd a térség nevében – legyen az szlovén vagy magyar lovas – megköszönte a fáradozást és a sikert. Végül szólt az edzésfeltételek infrastrukturális hiányosságairól és azok jövőbeni rendezéséről. Máté László Eduárd lendvai főkonzul is közös eredményként értékelte a budapesti sikert, melyben Szlovéniát a Nemzetközi Vágta első díjasa, Peter Požar mellett a kis Muravidék jelenítette meg Somi

A budapesti Nemzeti Vágtán résztvevő lovasok fogadása a Lendvai Főkonzulátuson. Erik dobronaki lovas révén a középdöntőbe jutva. – Ez a csapat jól mutatja, hogy milyen szellemiség van a Muravidéken. Nem számít, ki honnan jön, együtt mozog a csapat, s együtt hozza az eredményeket és együtt hozza haza a dicsőséget. Ezt a

Hatvan diák a fogalmazási versenyen

dicsőséget szeretnénk ma megköszönni, itt a Főkonzulátuson szerény keretek között, remélve, hogy hamarosan a gyakorlatban is találkozhatunk – emelte ki a főkonzul. Biró József, a Lendvai Lóbarátok Egyesületének elnöke a nemzetiségi lovasok nevében a köszönet hangján szólt és a további jó együttműködés fon-

tosságát emelte ki. Požar Peter a Nemzeti Vágta szlovén csapata nevében köszönte meg a lehetőséget és a meghívást, a muravidéki lovasokhoz fordulva pedig a barátságot, amely neki a Hősök terén nagy segítség volt, s arra is büszke, hogy Budapesten felhangzott a népek barátságára épülő szlovén himnusz.

Hungarikum lett a Magyar népmesék rajzfilmsorozat

A lendvai általános iskola versenyzőinek egyik csoportja. A Szúnyogh Sándor Fogalmazási Versenyen idén összesen 60 jelentkező – 44 általános és 16 középiskolás diák – vállalta a megmérettetést és a verseny izgalmait. A több éves hagyománytól eltérően idén az MNMI szervezésében zajló versenynek nem az 1. Szá-

mú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola volt a házigazdája, hiszen a koronavírusjárvány miatti intézkedések miatt a versenyzők október 14-én a saját iskoláikban írták meg a dolgozatokat. Korosztályonként ezúttal is két címből választhattak, melyet a verseny zsűrije

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.

– Pisnjak Mária, Gróf Annamária és Bence Lajos – határozott meg. A díjak és a legjobb fogalmazásnak járó Szúnyogh Sándor-díj kihirdetésére hagyományosan január elején, a Szúnyogh Sándor-emléknap alkalmával kerül sor. Kmj

A magyar népmesékből magyar művészek feldolgozásában elkészült rajzfilmek hivatalosan is hungarikumok lettek, döntött a Hungarikum Bizottság múltheti ülésén. „A rajzfilmsorozat egyedülálló formában és vizuális elemekkel terjeszti széles körben hazánk hagyományait” – nyilatkozta Nagy István agrárminiszter, a Hungarikum Bizottság elnöke. A Hungarikumok Gyűjteményébe így jelenleg 76 érték tartozik a fröccstől Puskás Ferenc örökségén át a magyar operettig. A Hungarikum Bizottság döntése szerint egyúttal a Magyar Értéktárba került a Jászkürt – Lehel Kürtje, Máriapócs Nemzeti Kegyhely és a pócsi búcsúk, Vitéz László és a Vitéz László- bábjáték, a Magyar Értékmentő Műhelyként működő Csángó Fesztivál, a dél-alföldi szikes tavak, valamint Kecskemét szecessziós városmagja, különös tekintettel a Cifrapalota épületére. Mti

5


Kultúra Virtuális kézimunka-kiállítás

Muravidékieknek és a nagyvilágnak A dobronaki Kézművességek Háza az idei rendhagyó hímestojás-kiállítás mintájára most ősszel újabb virtuális tárlatot nyitott meg. Ezúttal a muravidéki hímzések kerülnek közszemlére – helyi alkotóktól, de korántsem csak a helyieknek. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Mivel a kézművesház jelen helyzetben nem tud látogatót fogadni, ezért a virtuális teret használja fel arra, hogy a köztudatban maradjon. A közösségi oldalakon több album is fut egyszerre, amelyekben bemutatják, mivel foglalkoznak éppen, ötleteikkel pedig alkotásra ösztönöznek. Egyben gyűjtés is folyik, hiszen a felhívásra a művelődési egyletek, hímzőszakkörök is részt vettek a toborzásban, fo-

– Vidékünkön és a tágabb térségben számos hímzéskiállítás volt már, nagyon szép munkák kerültek bemutatásra, de ilyen formában még sosem készült gyűjtés. Ez ugyan nem egy szakmai tárlat, de mégiscsak kialakul lassacskán egy olyan album, ami vidékünk hímzéseinek sokféleségét mutatja be és ezzel értéket képvisel. Olyanok is megismerhetik ezeket az alkotásokat, akik nem látogattak el a kiállításokra, nem hímzők, a napi hírfolyamon mégis eléjük gördül egy újabb

Gál Ibolya terítője, ami tavasszal készült el. tózták és továbbították az alkotásokat. A virtuális kiállítás mindenki előtt nyitva áll, olyanok is bemutatkozhatnak, akik nem tagjai egyik szakkörnek sem, de szívesen megmutatnák azokat a darabokat, amikre a legbüszkébbek. Berden Ana, a Kézművességek Háza vezetője, a programok kiötlője lelkesen beszélt az új tárlat céljáról, sikeréről és arról a szakadatlanul folyó munkáról, ami a vírus ideje alatt sem állt meg.

6

szép varrás. Az is fontos, hogy lássuk, milyen sok hímzőnk van. Olyanok is akadnak, akik bármilyen oknál fogva egy ideje nem vették kezükbe a kézimunkát. Ők talán most előveszik, kimossák, kivasalják a legszebb munkáikat, és talán újra kedvet kapnak a hímzéshez a közelgő téli időszakban. Pont ezért kezdtünk el megosztani olyan posztokat is, ahol bizonyos öltésfajták láthatók, és ha tavasszal enyhül a vírushelyzet, akkor rövid-

ke fimeket is szeretnénk készíteni a szakembereink segítségével a különböző varrási technikákról. A lényeg az, hogy dolgozzunk! A kézművesháznak ebben a nehéz időszakban is az a feladata, hogy bemutassuk a saját munkánkat és másokét is. Most máshogy ezt nem tudjuk megtenni, csak virtuálisan. Sok pozitív visszajelzést kapunk. Az érdeklődők köre pedig egyre szélesedik, az oldal követőinek körülbelül háromnegyede külföldi. Ez azt jelenti, hogy már nem csak egymásnak mutatjuk meg, milyen kincseink vannak, hanem a nagyvilágnak is – zárta gondolatait Ana. Eddig hodosi, gön­tér­ há­zi, radamosi, dobronaki és muraszombati asszonyok munkái tekinthetők meg. A gyűjtésnek nincs határideje, folyamatosan várják a képeket. Közben az oldalon a csuhézás és a hagyományos helyi gasztronómia is meg-megjelenik a napi hírfolyamban. Kint az udvaron pedig készül a pajta, ami már egy biztató reménysugár, hogy egyszer újra minden a régi lesz, odabent lesz majd műhely és valódi kiállítás is, ahol újra találkozhatunk. A fotók közt a gön­tér­ házi hímzők csoportjának legfrissebb tagja, Mertik Ilona munkái is szerepelnek. Kedvencei a hetési, a karádi, a komádi és a zalai minták. – Főleg esténként hímezgetek. Amíg a férjem a sportot nézi, én mellette varrok. Remek kikapcsolódás a nap végén, és nem utolsó sorban megnyugtatja az embert. A göntérházi hímzőkhöz

Berden Ana: – A kézműves háznak ebben a nehéz időszakban is az a feladata, hogy bemutassuk a saját munkánkat és másokét is. Most máshogy ezt nem tudjuk megtenni, csak virtuálisan. alig két éve csatlakoztam, de az első öltésektől fogva lelkesen tanultam, a szakmai vezetőnk segítségével igyekeztem felzárkózni a többiekhez. Ma már

Nekem személy szerint nagyon tetszik a kiállítás, követem az oldalt és szívesen lapozgatom a fotókat, mert érdekelnek mások hímzései. Gál Ibolya, a hodosi hímzőszakkör tagja már kisgyermekkorától hímez. A tűvel kötött barátsága a nagyanyjához fűződik. – A nagymama biztatott még egészen kis koromban, hogy azsúrozzak neki zsebkendőt. Ezek az első emlékeim arról, hogyan tanultam meg az első öltéseket. Aztán mindig többet varrtam. Ahogy idősödtem, úgy egyre többször vettem elő újra és újra a hímzést. Valahogy úgy vagyok ezzel, hogy amikor valami rossz dolog történik vagy nagyon feszült vagyok, akkor leülök, előveszem és öltésről öltésre megnyugszom. Igazi örömöt, boldogságot ad, főleg amikor elkészülök egy szép terítővel. A szakkörben nagyon sok újat tanultam, amit alkalmazok idehaza is. Az unokáknak

Mertik Ilona terítője hetési színvilággal. számos tájegység mintáit elsajátítottam és már kiállításon is volt a munkám. A szakkörök a járvány ideje alatt sajnos elmaradnak, pedig a személyes találkozások nagyon hiányoznak, hiszen mindig jó a hangulat az asszonyok között. Azért ettől függetlenül mindenki hímezget otthon, és nagyon jó ötlet, hogy a munkáinkat legalább virtuálisan megmutathatjuk.

rengeteg terítőt, díszpárnát varrtam már, nagyon örülnek, amikor kézimunkát adok nekik ajándékba. Most a dédunokákon van a sor, nekik is szeretnék egyegy szép darabot készíteni. A virtuális kiállítást még nem láttam, nem használok számítógépet, majd az unokám segít, meg fogjuk nézni közösen. De szívesen adtam hozzá én is a munkámat.

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.


Szlovénia kihirdette a járványhelyzetet

Info

Info

Muraszombatban foglalt minden Covid-ágy A koronavírus gyors terjedése és a fertőzésszámok növekedése miatt a kormány a szakmai tanácsadó csoporttal egyeztetve megszigorította a korlátozó intézkedéseket. Hétfőtől ismét járványhelyzet van, keddtől pedig 21 és 6 óra között kijárási tilalom érvényes. Az alsó tagozatok kivételével ismét mindenhol távoktatás folyik. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A héten már a Muravidék minden nemzetiségileg vegyesen lakott községében azonosítottak fertőzöttet. A Muraszombati Általános Kórházban mind a 29 Covid-betegágy

Covidhívóközpont A kormány újra megnyitotta a Covid-hívóközpontot a 080 14 04-es ingyenes telefonszámon. foglalt. Az intenzív osztályon négy ágyból három foglalt, a gyerekkórházban kialakított úgynevezett szürke zónában (ide kerülnek a feltételezett fertőzöttek) kilenc pácienst ápolnak. Az egykori nőgyógyászati részlegen is elhelyeztek négy új

Covid-ágyat. A kórházban továbbra is látogatási tilalom van érvényben, de egyelőre nincs változás a már korábban korlátozott egészségügyi szolgáltatásokat illetően. Az október végéig berendelt páciensek a szakrendelői vizsgálatokat elvégeztethetik. Gondok jelentkeznek viszont a személyzet biztosításával, ezért külső egészségügyi dolgozók segítségét kérik. A fertőzöttek száma és a kórházi ellátásra szorulók aránya – a Tengermelléket kivéve – az egész országot a vörös kockázatú területek közé sorolta be. A kormány a járványhelyzet hétfői kihirdetésével jogi alapot adott a Polgári Védelem járványmegelőzési intézkedéseinek aktiválásához. Lendva községben – ahol már aktiválták a válságstábot – polgármesteri határozat alapján tiltott a gyülekezés a sportcélokat

A járvány elleni új intézkedések: tilos a régiók közötti átjárás, 21 és 6 óra között kijárási tilalom van, legfeljebb hat személy gyűlhet össze. szolgáló külső közterületeken és tilos a játszóterek használata. Ezen a héten az általános iskolák 6. osztályától fölfelé, valamint a középiskolákban és az egyetemeken ismét távoktatás kezdődött. Hétfőtől tilos a régiók közötti átjárás, kivéve – bizonyító dokumentum felmutatásával – a mun-

kahelyi ingázás, illetve az emberi élet és a vagyon védelme. Csoportban legfeljebb hat személy gyülekezhet úgy a köz-, mint a magánhelyiségekben, tiltottak a rendezvények, a vallási szertartások, az esküvők. Az intézkedések megszegése 400-tól 4.000 eurós bírsággal jár. Október 20-tól Szlovéniában 21

órától reggel 6-ig kijárási tilalmat rendeltek el, melynek betartását a rendőrség és az egészségügyi felügyelőség ellenőrzi – ahogy a kötelező maszkviseletet is szabadtéren –, bírságkiszabási joggal. A szigorítások miatt bezártak a szállodák is, a gyógyfürdők egyelőre csak az orvosilag előírt gyógyterápiákat végzik.

Útjavítás Csentében

Nincs határzár, de kiutazni nem ajánlatos A régiók közötti átjárási korlátozás és a kijárási tilalom nem változtatja meg a határátkelési rendszert Szlovénia, illetve Magyarország, Horvátország, Ausztria és Olaszország között. A kiutazás továbbra is lehetséges, de nem ajánlott. A rendelet viszont különböző értelmezéseket váltott ki. Hojs belügyminiszter szerint kiutazni csak a kivételes esetekben lehet (kettős tulajdonos, ingatlantulajdonos…), turistaként nem. A jogi értelmezők szerint a mozgáskorlátozást elrendelő rendeletnél a kormány téves törvénycikkelyre hivatkozik. A rendeletet alkotmányossági felülvizsgálatra nyújtják be.

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.

Teljes felújítás alatt áll a Fő utca Csentében. Az egyes szakaszokon teljesen tönkrement, rossz állapotban lévő utat korszerűsítik, mellette pedig kiépítik a csatornahálózat hiányzó részét is. A jelenleg útzárlat alatt lévő csentei Fő utca mintegy 1.220 méter hosszúságban kap erősebb alapot és új aszfaltburkolatot. Felújítják az utat a Magyardiák utcában is mintegy 420 méter hosszúságban. SNK

7


Info a mai napon... Október 22-én történt 1797 Először ugrottak 3000 láb (majdnem 1000 méter) magasból ejtőernyővel. 1811 Megszületett Liszt Ferenc zeneszerző. 1844 Párizsban megszületett Sarah Bernhardt francia színésznő. 1882 Meghalt Arany János író, költő, műfordító, a Toldi szerzője. 1906 Meghalt Paul Cézanne francia posztimpresszionista festő. 1913 Megszületett Robert Capa világhírű magyar riportfotós, haditudósító. 1938 Megszületett Christopher Lloyd színész. 1943 Párizsban megszületett Cathe­rine Deneuve francia színművésznő. 1950 Megszületett Mikó István színész. 1952 Megszületett Jeff Goldblum színész. 1953 Budapesten megszületett Csepregi Éva énekesnő. 1986 Meghalt Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. 2006 Elpusztult Mancs, minden idők egyik legjobb magyarországi mentőkutyája.

visszapillantó

1970. október 23-án, 40. szám

Bontják a Lendva-patak hídját Az elmúlt héten pénteken megkezdték a Lendva-pat ak lendvai hídjának lebontását. Mint ismeretes, a régi híd már nem felelt meg a követelményeknek. Nemcsak a teherbírása volt már kicsiny, hanem akadályozta is a víz gyorsabb folyását a kibővített medrű Lendva-patakban. A ter vek szerint – és ha az időjárás nem lesz túlságosan zimankós – az új híd január vé- Bontják a régi hidat a Lendva-patakon. géig készül el, a forgalomnak azonban 1,400.000 újdinárba kerül Lendva központjába, azaz majd csak áprilisban adják és a költségek a köztársa- a gépjárművek a vágóhidat át. Az új híd megfelel majd sági útalap és a köztársasági és az új iskolát megkerülve a kiszélesített patakmeder- vízgazdálkodási közösség juthatnak csak be a városnek – 11,20 méter széles és között oszlanak meg. ba. Reméljük, a hídépítők 40 méter hosszú lesz. Az Péntek óta tehát tere- nem feledkeznek meg a új híd építése egyébként lőúton folyik a közlekedés gyalogosokról sem és ké-

szítenek számukra ideiglenes átjáró alkalmatosságot, amíg az új híd építése tart, mert a régi híd lebontása után gyalogszerrel nagyon körülményes lenne megközelíteni Lendva központját.

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Az egyik nap azon tűnődtem el, hogy milyen érdekesek vagyunk mi, emberek. Megtanulunk vagy inkább megszokunk valamit, és utána ahhoz ragaszkodunk, mert azt ismerjük. A komfortzónánkon belül mozgunk és nem igazán akarjuk megváltoztatni a percepciónkat, a gondolkodásmódunkat, a szokásainkat. A kerámiaburkolat kapcsán futtattam le ezt a gondolatmenetet egy nemrég folytatott beszélgetés után. Megszoktuk, hogy a kerámiaburkolat kizárólag a vizes helyiségekben jelenik meg. A földön és minden falon a plafonig, természetesen leszámítva

8

a konyhapult feletti sávot. Éveken keresztül így volt és sajnos a legtöbb helyen még mindig így van. Szeretném, ha megfordulna ez a gondolatmenet és felfogás, mert napjainkban számtalan gyönyörű, minőségi kerámiaburkolatot lehet kapni elérhető áron. A padlóburkolatok mellet ott van a dekorációs falikerámia is, mely felfrissítheti a teret: textúrájával, finom mintázatával, térbeli hatásával izgalmas lehet. Lenyűgöző enteriőröket álmodhatunk meg vele. Használhatjuk mint a tér fókuszpontját a kandalló falán vagy az étkezőasztalnál dekorációként, a nappalinkban kihangsú-

lyozhatunk vele csak egy falrészt, vagy ugyanígy a folyosón és a lépcsőházban is. Bátran alkalmazható akár a hálószoba falán is. A kerámialapok sok lehetőséget kínálnak formában, a 3D-hatás lehetőségében, mintában és textúrában, hogy a színeket és formátumokat ne is említsem. Nagyon széles az alkalmazási körük. Nem nehéz őket felhasználni az alap lakberendezési szabályok, a helyiség méretarányai és a fény figyelembevétele mellett. A természetes fény hiányát ki tudjuk egészíteni mesterséges megvilágítással. Akár kihangsúlyozhatjuk vele a kívánt falrészt és erősebb

Fotó: Internet

Kerámiaburkolat másképp

hangsúlyt érhetünk így el. Számtalan lehetőségünk van a csempék világában. Tőlünk függ, át

tudjuk-e lépni a komfortzónánkat és fel tudjuk-e frissíteni a meglevő vagy akár új életterünket.

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.


Info Muravidéki kulturális jubileum

A Muraszombati Galéria 40 éve Negyven évvel ezelőtt, 1980. október 17-én ünnepélyes keretek közt nyitották meg a Muraszombati Galéria első tárlatát. Az intézmény múlt szombaton a magas jubileumot ingyenes tárlatlátogatással ünnepelte meg: a közönség az aktuális tárlatot, Mateja Kavčič festőművész és Mitja Stanek grafikus és szobrász kiállítását nézhette meg.

A Muraszombati Galéria első tárlatát 1980 októberében nyitották meg.

egészségünk Toth Gordana A cukorbetegség egy krónikus betegség, amely a diagnózistól életünk végéig elkísér. Szlovéniában rohamosan növekszik a cukorbetegek száma. Körülbelül 92.000 embert kezeltek cukorbetegségben 2010-ben és 114.000-et 2018-ban. Az elmúlt években 10.000 körüli volt az új cukorbetegek száma, akik gyógyszert kezdenek szedni. Becslések szerint Szlovéniában 200.000 cukorbeteg ember él. Sokan cukorbetegek, de mivel ez a betegség nem jár fájdalommal, még nem tudnak róla. A gyógyszerek és a modern technológiával történő kezelés ellenére a nem farmakológiai kezelés továbbra is a 2-es típusú cukorbetegség kezelésének alapja. A megfelelő életmód pozitívan befolyá-

Muraszombatban már a Galéria megnyitása előtt gazdag képtári tevékenység folyt – ugyanis 1965-ben, még a Területi Múzeumon belül kiállítópavilont nyitottak meg, amely Franc Novak építész nevét viselte. A 70-es években a kiállítások a Muraszombati Népi Egyetem szervezésében jöttek létre, utána (1978 és 1992 között) pedig a Muraszombati Kultúrközpont vette át ezt a feladatot. 1992 óta a galéria önálló kulturális intézményként működik, alapítói Muraszombat és Marác Községek. Az első tárlat az új kiállí­ tóteremben A muravidéki festők, szobrászok és fotóművészek címet viselte, felállítása Breda Ilich Klančnik, Jure Mikuž és Franc Obal munkája volt.

Az áttekintő kiállítást katalógus is kísérte Karel Sukič, Vlado Sagadin és Franc Obal szövegeivel. A tárlaton többek között Dancs Ladislav, Dancs Marika, Gábor Zoltán, Gálics István, Göntér Endre, Huzjan Zdenko, Király Ferenc, Király Moss Suzanne, Pandur Lajcsi, Pandur Ludvik hazai képzőművészek állítottak ki, valamint mellettük néhány műkedvelő alkotó is, mint például Vlado Sagadin és Rajko Stupar. A négy évtized alatt a Muraszombati Galéria több mint 400 egyéni vagy közös kiállításnak adott helyet, továbbá olyan fontos nemzetközi képzőművészeti eseményeket szervezett, mint a Pannonia tárlat, a Jugoszláv Kisplasztikai Biennálé és legutóbb az Európai Kisplasztikai Triennálé. A galéria állandó kiállításán szlovén alkotók kisplasztikáit és a helyi művészek festményeit csodálhatjuk meg. FaBri

Közegészségi Nemzeti Intézet, Muraszombati Területi Egység

Új nemzeti ajánlások diétára és fizikai aktivitásra 2-es típusú cukorbetegség esetén solja a betegség lefolyását, a tudatosság pedig a cukorbetegségben szenvedő ember számára biztosítja a minőségi életvitel lehetőségét. Tíz szlovén szakmai intézmény hároméves közös munkája után új nemzeti ajánlások születtek az étrendre és a fizikai aktivitásra vonatkozóan a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára. Á szakértői csoport működését az Egészségügyi Minisztérium tette lehetővé. Az ajánlások egészségügyi szakembereknek szólnak. Milyen újdonságokat hoznak új ajánlásokat? • A cukorbetegek étrendjében nincsen tiltólistás étel. • A „diéta” ​​kifejezés meg-

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.

szűnik. • A táplálkozási tanácsadás igazodik a cukorbetegek életmódjához és vágyaihoz. • Az ajánlások világosan meghatározzák, ki és mikor adhat tanácsot a 2-es típusú cukorbeteg-

ség étrendjéről. • A fizikai aktivitást terápiás intézkedésként írják elő, valamint megfelelő szakmai támogatással és tanácsadással támogatják. • Új kifejezést vezetnek be a táplálkozási ta-

nácsadásra: táplálkozási terápia. Az ajánlások fő célja: egységesíteni azokat a szakmai információkat, amelyeket a cukorbeteg ember kap egy egészségügyi szakembertől; ellenőrzött és szakmai információkkal látni el az egészségügyi szakembereket; a szakemberek helyezzék a szakmai információkat a saját meggyőződésük elé (a szubjektivizmus, az autoriter megoldások és a megbélyegzés megelőzése); és nem utolsó sorban tehermentesítés a cukorbetegek számára. h t t p s : / / w w w. n i j z . si/sl/nova-nacionalnapriporocila-o-prehraniin-telesni-dejavnosti-obsladkorni-bolezni-tipa-2

9


Info október 23. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:10 Tudományos műsor, 10:35 TV-kirakat, 10:55 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Száz év múltával, 13:00 Hírek, 23:10 A láthatatlan ember 13:35 TV-kirakat, 13:50 A képernyő csillagai: Robin Williams – angol dok. sorozat, 14:35 TVkirakat, 14:50 Hallgassunk a csöndre, 15:05 Hidak, 15:45 Gyermek- és ifjúsági műsor, 16:35 Infodrom – ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Győzzük le a Covid19-et, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén polka és keringő, 21:25 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 A láthatatlan ember – am. film.

Szlovén Tévé II. 9:10 Zenés műsor, 10:05 Jó reggelt!, 12:35 Állatokról, emberekről, 13:15 A kertben, 13:40 A dalaid tovább élnek – Lojze Slak emlékére, 15:00 Extravizor: Szennyes a tűzben, 17:00 Budapest: cselgáncs, vk, 19:30 Zenés műsor, 20:00 Farsangi kedd – spanyol sorozat, 21:15 Igazság – am.–ausztrál film, 23:15 Az utolsó szó jogán!, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 9:50 Micimackó visszatér, 11:20 Kínában született, 12:55 Joe, az óriásgorilla, 15:25 Verdák – am. animációs film, 18:00 Híradó, 19:00 Aranyhaj és a nagy gubanc – am. animációs film, 21:05 Ocean’s 8 – Az évszázad átverése – am. film, 23:25 Napszállta – magyar–francia film, 2:45 Az év hotele – am. dok. sorozat.

TV2 7:15 Csápi – az óceán hőse – spanyol animációs film, 9:15 Így neveld a sárkányodat – am. animációs film, 11:20 Csinibaba – magyar film, 13:40 Bridget Jones naplója – am.–angol–ír–francia film, 15:45 Bridget Jones: Mindjárt megőrülök! – am.–angol–ír–francia film, 18:00 Tények, 18:45 Tények Plusz, 19:50 Mintaapák – magyar sorozat, 20:35 Kellékfeleség – am. film, 23:15 Újratervezés, 0:15 Bűnös Chicago – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Jamie egyszerű és gyors kajái, 13:20 Sorsok 15:05 Budakeszi srácok útvesztője – török sorozat, 14:10 Rex felügyelő, 15:05 Budakeszi srácok – magyar film, 16:55 A néma tüntetés, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Rex felügyelő, 20:30 A Tenkes kapitánya – magyar sorozat, 20:55 Szabadság, szerelem – magyar film, 22:50 Kenó, 23:00 Szabadság tér 56 – magyar film, 0:40 Partitúra.

Duna World 5:55–11:05 Délelőtti műsor, 11:35 Irány Caracas – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:45 Öt kontinens, 14:15 Patria Nostra – 56-os menekült kamaszok a francia idegenlégióban – magyar dok. film, 15:50 Folkudvar, 16:20 Multiverzum, 16:50 Kárpát-medence, 17:10 Mi az autonómia? – magyar dok. film, 17:25 Ízőrzők, 18:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Három fénykép – Töredékek egy emigráns életéből – magyar dok. film, 22:30 Festeni fogok – portréfilm Karátson Gáborról, 23:25 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

október 24. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:25 Infodrom – ifjúsági műsor, 10:45 Győzzük le a Covid19-et, 11:20 TV-kirakat, 11:35 Céltábla, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:05 A tudomány a vírusról – beszélgetős műsor, 14:30 Hallgassunk a csöndre, 14:55 Hat mester egy viktoriánus házban – angol dok. sorozat, 16:00 Alpok–Duna–Adria, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Ambiensek, 17:45 Az utolsó szó jogán!, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Mi történik? – szatirikus műsor, 21:20 Évek alatt – angol sorozat, 22:30 Hírek, 22:55 Élősködők – dél-koreai film.

Szlovén Tévé II. 7:00 A legjobb reggel, 9:00 Tanúságtevők, 10:15 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 10:40 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 20:05 Psychobitch 11:10 Kedves főzőtársaim – dok. film, 12:15 A tarot története – dok. film, 13:15 Autós magazin, 13:50 Hugo Wolf: Corregidor – opera, 16:25 Kézilabda: Riko Ribnica – Gorenje Velenje, 18:00 Budapest: cselgáncs, vk, 20:05 Psychobitch – norvég film, 22:00 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:55 A zene az idő művészete: Pankrti – dok. film, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:25 Kölyökkalauz, 9:55 Teleshop, 10:55 Brandmánia, 11:30 Életmódkalauz, 12:10 Autogram, 12:50 Édesítő, 13:35 Aranyhaj és a nagy gubanc – am. film, 15:40 Verdák – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 Apatigris – magyar sorozat, 20:50 Tarzan legendája – am. film, 23:20 Lovagok háborúja – Harc a végsőkig – am.–angol film, 2:00 Red – am. film.

TV2 6:00 TV2 matiné, 9:55 Trendmánia, 10:30 A pénz beszél, 11:00 Techguru, 11:35 Pog�gyász, 12:05 Adri’s kitchen, 12:40 Az építkezők , 13 : 10 Innovátor, 13:45 A 1:00 Apacsok csábítás elmélete – am. film, 15:50 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 20:00 Mindenki táncol – szórakoztató műsor, 23:00 A szállító – am.–francia film, 1:00 Apacsok – magyar film.

Duna Tévé 5:55–9:45 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Ízőrzők, 13:30 A mi kis állatkertünk – angol sorozat, 14:25 Partitúra, 15:20 Csínóm Palkó – magyar film, 17:00 Gasztroangyal 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 Szerencseperc, 18:45 Szerencse Szombat 19:40 Halál a Níluson – angol film, 22:00 Egy fiú hazatér – am. film, 23:50 Kenó, 23:50 Fábry, 1:10 Csak színház és más semmi – magyar sorozat.

Duna World 5:35–10:55 Délelőtti műsor, 11:20 Mi az autonómia? – magyar dok. film, 11:30 Hazafelé – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 Magyarország – Szlovákia, női labdarúgó Európa-bajnoki selejtező, 14:40 Labdarúgás: MTK – Kisvárda, 16:50 Vízilabda: Due-Maarsk Graphica – UVSE, 18:10 Kosárlabda: Szolnok – Körmend, 20:15 Kézilabda: Veszprém –Tatabánya, 22:00 Fábry, 23:25 Dokuzóna, 0:25 Térkép.

október 25. vasárnap Szlovén Tévé I.

szeptember 26. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:15 Vicces tanár – holland sorozat, 10:40 Olasz konyha Catherine-nel, 11:10 TV-kirakat, 11:25 Mezsgyék, 11:30 A lélek horizontja, 12:05 Az emberek és a föld, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén polka és keringő, 15:15 TV-kirakat, 15:30 Csak jó dolgok – olasz film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Köztünk – norvég sorozat, 20:45 Mišával – beszélgetős műsor, 21:35 Hírek, 22:05 Trump vagy Biden? – am. dok. film, 0:10 Jó éjszakára.

Szlovén Tévé II. 7:00 Zenés műsor, 7:55 Lelki villanás, 8:10 Tudományos műsor, 8:35 Örökre itt, szlovénok a Karsztvidéktől a tengerig – dok. film, 9:30 Zenés matiné, 10:50 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 12:35 Utazások: Jordánia, 13:45 Szerelemre hangszerelve – am. film, 15:25 Maszájok és oroszlánok – ausztrál dok. film, 16:35 Ambiensek, 17:15 Labdarúgás: Domžale – Mura, 19:50 Lottó, 20:00 Az 55. Boršnik Találkozó záróeseménye, 21:30 Színházi előadás, 23:40 Hétvégi csomag, 1:00 Mi történik? – szatirikus műsor.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:35 Highlife, 10:10 Teleshop, 11:10 A Muzsika TV bemutatja, 11:50 Szu­per­ zöld, 12:30 Az Év Hotele, 13:15 XXI. század – A legendák velünk élnek, 21:35 Vakáció 13:55 Házon kívül, 14:30 Banános Joe – olasz film, 16:40 Cobra 11 – német sorozat, 18:00 Híradó, 19:00 Álarcos énekes – showműsor, 21:35 Vakáció – am. film, 23:50 Portré.

TV2 6:00 TV2 animáció, 9:55 Fald fel!, 10:30 Tűsarok, 11:00 Több, mint testőr, 11:35 Super Car – autósmagazin, 12:05 Életmódi, 12:40 Innovátor, 13:10 Brandépítők, 13:45 Street Racers – Formula E magazin, 14:20 Vuk – magyar animációs film, 16:00 Jurassic Park 3. – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Sztárban sztár – showműsor, 22:25 A szürke ötven árnyalata – am. film, 1:15 Kamuzsaruk – am. film.

Duna Tévé 6:55–9:55 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 A szenvedélyes Anna Magnani – francia dok. film, 14:15 Édes anyanyelvünk, 14:20 Férfihűség – magyar film, 16:00 Hatoslottó-sorsolás, 16:05 Hogy volt?, 17:00 Mozogj otthon!, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Családi kör, 19:40 Magyarország, szeretlek!, 21:15 Charlotte Gray – am. film, 23:10 Kenó, 23:20 Néhány nap Oblomov életéből – szovjet film.

Duna World 5:55–10:50 Déle l ő t t i m ű s o r, 11:20 Szerelmes földrajz, 11:45 Mi az autonómia? – magyar dok. film, 11:50 Kincsesládánk, 23:10 A fehérballonos 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 Labdarúgás: ZTE – Budafok, 16:20 Labdarúgás: FC DAC – SK Slovan Bratislava, 17:55 Judo Grand Prix – Budapest, 19:10 Labdarúgás: Nyíregyháza – Debrecen, 22:00 Autonómia alulnézetből – Szemelvények a Magyar Autonóm Tartomány történetéből, 22:55 Mi az autonómia? – magyar dok. film, 23:10 A fehérballonos – magyar dok. film, 23:50 Családmeséink – családi talk-show.

6:45 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Szünidei program, 10:45 T V-kirakat, 11:00 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Mišával 12:00 Mišával – beszélgetős műsor, 13:00 Hírek, 13:35 TV-kirakat, 13:50 A játék ereje – kanadai dok. film, 14:45 Át-járások, 15:15 Rokonok – műsor külföldiekről, 15:30 Jó napot, Koroška!, 16:00 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:30 Az Európai Örökség Napjai, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 Írások, 23:30 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 11:00 Zenés műsor, 12:00 Jó reggelt!, 13:40 A lélek horizontja, 14:15 Hallgassunk a csöndre, 14:45 Új szomszédok – dok. műsor, 15:30 Az utolsó szó jogán!, 16:35 Helyes ötlet, 17:15 Az emberek és a föld, 18:10 Közteshelységek – Zdenko Kodrič – portré, 19:00 Labdarúgás: Európa Liga, 19:35 Zenés műsor, 20:00 Utazás: India, 20:50 Zwingli – svájci film, 23:00 Trump vagy Biden? – am. dok. film, 1:05 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:10 Teleshop, 11:45 Anyák gyöngye – am. sorozat, 12:10 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 13:15 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:30 Házasodna a gazda, 15:55 Egy csodálatos asszony – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Házasodna a gazda, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:15 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:50 Híradó, 0:25 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:50 JóbanRosszban, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Vészhelyzet Mexikóban – mexikói sorozat, 15:40 Kegyetlen város – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 17:20 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Mintaapák – magyar sorozat, 20:45 Bezár a bazár!, 22:25 Újratervezés, 23:25 Magánnyomozók – reality.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Jamie egyszerű és gyors 13:20 Felfedezőút a nagy kajái, 13:20 Felfedepiramisba zőút a nagy piramisba – francia dok. film, 14:15 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:10 Rex felügyelő, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Rex felügyelő, 20:30 Kékfény, 21:25 Diagnózis – lengyel sorozat, 22:05 Kenó, 22:15 Ne ölj! – olasz sorozat, 23:25 Don Matteo – olasz sorozat.

Duna World 5:55–11:00 Délelőtti műsor, 11:35 Havi 200 fix – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:45 Domovina, 14:20 Család-barát, 15:50 Divat&dizájn, 16:20 Magyar Krónika, 16:50 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Legenda – válogatás, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Dokuzóna, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.


Info október 28. szerda

október 27. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Szünidei műsor, 10:40 TVkirakat, 11:00 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:25 Tudom! – kvíz, 11:55 A hét, 13:00 Hírek, 13:35 TVkirakat, 13:50 Hat mester egy viktoriánus házban – francia dok. sorozat, 14:50 Lelki villanás, 15:10 TV-kirakat, 15:25 Hidak: Kanapé, 15:55 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:30 Kód – oktatási műsor, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Az Egészségügyi Világszervezet Kína és Amerika között – francia dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Szünidei műsor, 10:45 TV-kirakat, 11:00 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:25 Tudom! – kvíz, 11:55 Studio City, 13:00 Hírek, 13:35 TV-kirakat, 13:50 Városi puszták: a lakók – angol dok. sorozat, 14:50 Nyolcadik nap, 15:30 Rokonok – külföldiekről szóló műsor, 15:40 Hidak, 16:10 Kis szürke sejtek – kvíz, 17:00 Hírek, 17:25 Amikor megállt a világ – oktatási műsor, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Az apa – bolgár film, 21:35 Nem feledted el – rövidfilm, 22:00 Visszhangok, 23:40 Amikor megállt a világ – oktatási műsor.

Szlovén Tévé II. 11:00 Zenés műsor, 12:15 Jó reggelt!, 14:10 Írások, 15:00 Alpok–Duna–Adria, 15:25 Autós műsor, 16:15 Technika az emberiség számára – dok. film, 18:00 A beszéd hídjai – 17:05 Joker – kvíz, 18:00 A beszéd hídjai – Vlady Vlady Kociancich Kociancich por tréja, 18:55 Zenés műsor, 20:00 Belefulladni a műanyagba – angol dok. sorozat, 21:00 Helyes ötlet!, 21:30 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 23:05 Roma nemzetiségi műsor, 23:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:10 Teleshop, 11:45 Anyák gyöngye – am. sorozat, 12:10 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 13:15 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:30 Házasodna a gazda – reality, 15:55 Egy csodálatos asszony – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Házasodna a gazda – reality, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:25 Házon kívül – riportműsor, 23:55 Híradó, 0:35 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:50 Jóban­ Rosszban – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Vészhelyzet Mexikóban – mexikói sorozat, 19:50 Mintaapák 15:40 Kegyetlen város – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 17:20 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Mintaapák – magyar sorozat, 20:45 Bezár a bazár!, 22:25 Újratervezés – showműsor, 23:25 Magánnyomozók – reality.

Duna Tévé 6:00–9:35 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Jamie egyszerű és gyors kajái, 13:20 Caravaggio máltai kalandja – máltai dok. film, 14:15 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:10 Rex felügyelő, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Rex felügyelő, 20:30 Önök kérték!, 21:30 A bank – észt sorozat, 22:25 Kenó, 22:35 Pietro szigete – olasz sorozat, 23:35 Don Matteo – olasz sorozat.

Duna World 5:00–10:55 Délelőtti műsor, 11:20 Nyári keringő – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:20 Család-barát, 15:55 Család’20, 16:20 Novum – magyar dok. sorozat, 16:50 Térkép, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Már egyszer tetszett! – szín-házibuli, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Klasszikusok délidőben, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

Szlovén Tévé II. 9:45 Zenés műsor, 10:40 Hidak: Kanapé, 11:10 Jó reggelt!, 13:05 Kód – oktatási műsor, 13:40 Imago Sloveniae – a Szlovén RTV szimfonikus zenekara és a fiatal szólisták, 15:00 Virágok ősszel – a ljubljanai Mandolina zenekar, 15:25 Ambiensek, 16:10 Hétvégi csomag, 17:50 100 éves a Nemzeti Galéria – dok. film, 18:50 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Dr. Mirko Cuderman – portré, 20:55 Véleményem, 21:55 A legharsányabb hang – am. sorozat, 22:50 Amit a vihar nem vitt el: három generáció harca – dok. film, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Aszt­ ro klub, 10:10 Teleshop, 12:00 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 13:15 Drága 21:05 Házasodna a gazda örökösök – magyar sorozat, 14:30 Házasodna a gazda, 15:55 Egy csodálatos asszony – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Házasodna a gazda, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 Híradó, 23:55 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:50 JóbanRosszban – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Vészhelyzet Mexikóban – mexikói sorozat, 15:40 Kegyetlen város – török sorozat, 16:45 A bos�szú csapdájában – török sorozat, 17:20 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Mintaapák – magyar sorozat, 20:45 Bezár a bazár!, 22:25 Újratervezés – magyar dok. sorozat, 23:25 Magánnyomozók – reality.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Michela: Toszkána ízei, 13:20 A skót whisky története – angol dok. film, 14:20 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:05 Rex felügyelő, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Rex felügyelő, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 21:40 Név nélküli történet, 23:30 Kenó, 23:40 Elfeledett hőseink – magyar dok. film.

Duna World 5:00–11:10 Délelőtti műsor, 11:50 A szerető – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Családbarát, 15:55 Magyar gaz22:30 Így is épült da, 16:20 Mesterember, a szocializmus 16:50 Hazajáró, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Hogy volt? 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Így is épült a szocializmus – magyar dok. film, 23:25 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

október 29. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Szünidei program, 10:45 TV-kirakat, 11:00 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – 17:55 Röviden: nomofóbia kvíz, 12:00 Véleményem, 13:00 Hírek, 13:35 TV-kirakat, 13:50 Városi puszták: a látogatók – angol dok. film, 14:40 Szlovénok Olaszországban, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 TV-kirakat, 16:05 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Röviden: nomofóbia, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Célpont, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyolcadik nap, 23:35 Zwingli – svájci film.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Október 22-én, csütörtökön 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 8:50 Zenés műsor, 9:50 Jó reggelt!, 11:30 Amikor megállt a világ – oktatási műsor, 12:15 Profil, 12:55 Szlovén polka és keringő, 15:05 Joker – kvíz, 16:15 Zora – dok. film, 17:15 Labdarúgás: Mura – Maribor, 20:00 Autós magazin, 20:55 Labdarúgás – Európa Liga: Alkmaar – Rijeka, 22:50 Ambiensek, 23:30 Labdarúgás – Európa Liga, 0:00 Szlovén jazz, 0:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:10 Teleshop, 11:45 Anyák gyöngye – am. sorozat, 12:10 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 13:15 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:30 Házasodna a gazda, 15:55 Egy csodálatos asszony – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Házasodna a gazda, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 Híradó, 23:55 Brandmánia.

Súlypont: stúdióbeszélgetés a járvány lélektani következményeiről (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Október 23-án, pénteken 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:50 JóbanRosszban – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Vészhelyzet Mexikóban – mexikói sorozat, 15:40 Kegyetlen város – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 17:20 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Mintaapák – magyar sorozat, 20:45 Bezár a bazár!, 22:25 Újratervezés – magyar dok. sorozat, 23:25 Propaganda – kulturális magazin, 0:00 Road Movie Guide Tillával.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12 : 0 1 H í r a d ó , 12 : 3 5 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Michela: Toszkána 23:00 Kopaszkutya ízei, 13:20 A skót whisky története – angol dok. film, 14:15 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:05 Rex felügyelő, 15:55 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 Rex felügyelő, 20:30 Bagi–Nacsa Orfeuma, 21:30 Csak színház és más semmi – magyar sorozat, 22:20 Kenó, 22:30 Munkaügyek – magyar sorozat, 23:00 Kopaszkutya – magyar film.

Duna World 5:00–11:05 Délelőtti műsor, 11:30 Ingyenélők – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Slovenski utrinki, 13:45 Alpok–Duna–Adria, 14:20 Család-barát, 15:55 Kék bolygó, 16:20 Noé barátai, 16:50 Szerelmes földrajz, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Iván írta Andreával, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Túlélés vagy népszolgálat? – magyar dok. sorozat, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne a 90 éves Salamon Árpád (ismétlés: pénteken 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Október 27-én, kedden 15.25-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági adás, benne a személyi számítógépek története, Little G Weevil blues-előadó, programajánló és klipek (ismétlés: kedden 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Október 28-án, szerdán 15.35-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne gazdasági rovat (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Október 29-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki, a horvátországi és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2020. október 20-án a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Szakmunkatárs – a társadalmi befogadás program keretében Vidékfejlesztési Egyesület – Pomelaj, Fő utca 35., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, heti 20 órás munkaidő, jelentkezési határidő: 2020. november 19.) Könyvelő Resort Natura d.o.o., Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. november 18.) Raktáros Sünkel M d.o.o., Hármasmalom 2/M., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. október 25.) Segéd az autójavító műhelyben TIP Servis d.o.o., Malom utca 5/B., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 2 hónap, jelentkezési határidő: 2020. október 23.) Futár Markoja Kristijan s.p., Žižki 25/a., Črenšovci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. október 25.)

Javaslattételi felhívás a Zala György kulturális nívódíjak odaítélésére A magyar kultúra napja (január 22.) alkalmából a 2021. évben is kiosztják a Zala György kulturális nívódíjakat a Muravidéken. A szabályzat értelmében a művelődés terén végzett kimagasló tevékenységért, jelentős eredményekért összesen három díj osztható ki az egyének és a csoportok között. A három díj közül az egyik egy 15 és 25 év közötti fiatalnak vagy ilyen korosztályú csoportnak ítélhető oda. Évente egy Zala György-életműdíj és két Zala György-különdíj is kiosztható. A díjak odaítélésére vonatkozó írásos javaslataikat a művelődési egyesületek, a nemzetiségi kultúrában közreműködő személyek, valamint a nemzetiségi szervezetek és intézetek legkésőbb 2020. november 20-ig juttathatják el a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet címére (9220 Lendva, Fő utca 32). A döntés az MNMI Tanácsának hatáskörébe tartozik. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Szakszolgálata

CNC-operátor Addeco d.o.o., Amerikai utca 8., Ljubljana (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. október 22.)

Kőműves Legartis d.o.o, Hármasmalom 2/l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. november 6.) Okleveles nővér az általános és a referens ambulancián Juvis d.o.o., Dobronak 12/a., Dobronak (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. október 29.) Szakács Malica d.o.o., Ipari utca 2., Lendva (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2020. október 31.) Szakácssegéd Malica d.o.o., Ipari utca 2., Lendva (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2020. október 31.) Épület- és terepgondnok Soft s.p., Ulica Prekmurske Čete 110., Črenšovci (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. november 30.) Festő/vakolómunkás Resort Natura, Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, német nyelv alaptudása, havi bruttó bér: 1.000 euró, jelentkezési határidő: 2020. október 22.) Festő/vakolómunkás Gradbeništvo Tkalec, Peter Tkalec s.p., Ravenska ulica 8., Odranci (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. október 24.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

•Zalaegerszeg és Nagykanizsa között félúton, a 74-es főút mellett kereskedelmi, kisipari tevékenység végzésére alkalmas, 240 m2-es épület hosszú távra bérbeadó. Érdeklődni: +3630/9866-900 vagy fuller.attila@t-online.hu •Eladó több mezőgazdasági gépezet: kukoricavetőgép – 2 soros, kukoricaszedőgép – SÍP – 1 soros, hármas borona, kettes eke, tárcsa, műtrágyaszóró, 1 db daráló, 2 db köpesztő és daráló. Érdeklődni: 041-427-993. •Eladó tűzifa és 6 éves központi kályha. Érdeklődni: 040-428-575 •Saját kitermelésből Tófejen tölgy, bükk, akác tűzifa eladó – erdei rakodóhelyen. Igény szerint kalodázva is el tudom készíttetni. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: +36309418406-os telefonon vagy a feichtinger. sandor@gmail.com címen. •Völgyifaluban eladó a Garahegyen hétvégi pince. Érdeklődni: 041-277-060.

Gépész Legartis d.o.o, Hármasmalom 2/l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. november 6.) Ács Legartis d.o.o, Hármasmalom 2/l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2020. november 6.)

apróhirdetés

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

•A Lovászi-hegyen eladó pince 1.500 négyzetméter területtel. Az ára 1.100 euró. Érdeklődni: 0036 30 27 55 414.

Kelepelő Ő S Z I O LVA S M Á N YO K Peter Stjernström: A világ legjobb könyve

Titus sikeres író, de nem foglalkozik a sikerrel és a díjakkal. Tehetséges alkotó, aki csak józanul lenne képes írni, de alkoholista. A barátja, Eddie pont az ellenkezője. Egy beszélgetés közben a két barát fogadást köt, hogy melyikük írja meg végül a világ legjobb könyvét. Hogy milyen lesz? Olyan, amiben minden benne van: thriller, szakácskönyv, népszerű pszichológia, romantikus regény stb., mert akkor a világon mindenki ezt a könyvet olvasná. A fogadás komoly fordulatot vesz, és mindvégig nem tudjuk, hogy melyiküknek sikerül majd, emellett viszont azon is gondolkodhatunk, hogy meg lehet-e egyáltalán írni a világ legjobb könyvét?

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.


Info gyertyafény

Október 23-a és 29-e között Lendvai Plébánia A SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig a szentmisék elmaradnak. Az evangélium hirdetése és az áldás minden vasárnap 10.00 órakor élő közvetítésben a ZOOM applikáción keresztül tekinthető meg a www. zupnija-lendava@si honlapon.

akadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig a szentmisék elmaradnak. Élő közvetítés október 25-én, vasárnap 11.00 órakor lesz az MMR adásában.

Dobronaki Plébánia A SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés meg-

Református Egyház

Október 23-tÓl 29-ig Péntek – Gyöngyi Szombat – Salamon Vasárnap – Blanka Hétfő – Dömötör Kedd – Szabina Szerda – Simon Csütörtök – Nárcisz

Amíg éltél, szerettünk, Amíg élünk, el nem felejtünk.

Rituper Rozália (1926–2020)

Evangélikus Egyház A SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig az istentiszteletek Lendván elmaradnak.

névnapsoroló

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, komáknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága édesanyámat és nagymamánkat elkísérték utolsó útjára, virág- vagy gyertyaadományukkal és szentmisékre adakozva fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Dolamič-Konrad Martin plébános úrnak a gyászszertartásért és az Öko-Park temetkezési vállalatnak a temetés lebonyolításáért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Petesháza, 2020. október 13-án

Szerettei

A SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig a szentmisék elmaradnak.

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést

Idén ingyenes a influenza elleni védőoltás Az Országos Közegészségügyi Intézet egységeiben október 19-ével megkezdődött a szezonális influenza elleni védőoltás. A védőoltást mindenkinek ajánlják, a vakcina idén ingyenes. A védőoltást a háziorvosoknál is meg lehet kapni.

a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Értesítés! A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) értesíti Önöket, hogy a kávézókra vonatkozó kormányrendelet alapján 2020. október 17-től a Bánffy Kávézó Lendván zárva tart. A Bánffy Könyvesbolt zavartalanul működik, s nyitvatartási ideje 2020. október 26-tól az alábbiak szerint módosul: HÉTFŐ: ................................................... 8:30–15:00 KEDD: ...................................................... 8:30–15:00 SZERDA: .................................................. 8:30–15:00 CSÜTÖRTÖK: ........................................ 8:30–16:30 PÉNTEK: ................................................. 8:30–15:00 SZOMBAT ÉS VASÁRNAP: ................. ZÁRVA Az MNMI szakszolgálata

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.

Értesítés az összes rendezvény lemondásáról a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központban Az SzK Kormányának a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatti intézkedéseivel összhangban a továbbiakig a Lendvai Színház- és Hangversenyteremben lemondjuk az összes rendezvényt. Az összes elmaradt rendezvényre igyekszünk új időpontokat biztosítani. A könyvtárban és a fiókkönyvtárakban a könyvtári anyag kölcsönzése és visszaszolgáltatása oly módon lehetséges, mint ezidáig. Rendezvények nem lesznek.

13


Info

Szópatak

Humor Egy orvostanhallgató érdekes diplomamunka-témát talált: több száz beteg kórlapját áttanulmányozta és azt találta, hogy kivétel nélkül minden beteg percenkénti szívütésszáma páros szám. Biztos volt benne, hogy ha megtalálja az okot, talán még az orvosi Nobel-díj várományosa is lehet. Mikor ezt a rendkívüli felfedezést közölte professzorával, az unott arccal a következőt mondta: – Tudja, kolléga, a nővérek úgy mérik a pulzust, hogy fél percig számolják, majd az eredményt megszorozzák kettővel. Zsebtolvajt állítanak elő: – Meg ne próbálja elhitetni velem, hogy azért vette el ezt a pénztárcát, mert azt hitte, hogy a magáé! – ordít rá a delikvensre az ügyeletes. – Láthatta, hogy ez más valakinek a pénztárcája! – A pénztárca igen. De a bankjegyek olyan ismerősnek tűntek! A szülőszobánál várakozik egy fiatalember, majd mikor megtudja, hogy apa lett, ájultan esik össze. Miközben az ápolónők ellátják, az orvos felbukkan kezében a csecsemővel. Meglepődve kérdezi az ápolónőt: – Hát az apukával meg mi történt? – Azt hittem, csak az időt kérdezi, én meg rávágtam, hogy 6! Vánszorog a sün az erdőben, egy nagy darab kenyeret húz maga után. Találkozik a medvével: – Hát te, süni, hova mész ilyen elkeseredve? – kérdi. – Á, ne is mondd, medve. Elegem van az életből! Megyek, felakasztom magam – válaszolja a sün. – És minek neked az a nagy darab kenyér? – kérdi a medve. – A fene tudja, meddig leszek felakasztva...

14

S Á A

L D

Nyereményjátékunk szabályai nagyon egyszerűek. A körben megadott öt betűből értelmes szavakat kell alkotni, melyek beillenek a fenti rácsba, illetve helyesen is kapcsolódnak egymáshoz. Minden betűt minden szóban csak egyszer lehet felhasználni. Például az adott betűk: L, Á, T, A, L – a kirakható szavak: állat, tálal, talál, tál, áll, lát stb. Hogy a szavak jó helyre kerüljenek, néhány betűt megadtunk a rácsban. Megfejtésként csak a szürke mezővel jelölt szót küldjék el november 2-ig címünkre: Népújság, 9220 Lendva, Fő utca 124., vagy az info@nepujsag.net e-mail-címre. A borítékra írják rá: „Népújság – Szópatak”. Előző játékunk helyes megfejtése a KÁVÉ szó volt, nyertesünk Penhofer Štefan Gyertyánosból. Gratulálunk, nyereménye a Fény és árnyék – Zala György pályája és művészete című könyv, melyet szerkesztőségünben vehet át.

kulcslyuk

Kos Már. 21. – ápr. 20. Energikusabb, mint a múlt héten, nem hátrál meg semmitől, és ha kell, nem fél kimutatni a foga fehérjét. Bika Ápr. 21. – máj. 20. A párkapcsolatában sok a vita, és bizony elképzelhető, hogy ennek egy harmadik személy az oka. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Féltékenység, veszekedés, majd gyors kibékülés – viharos időket jeleznek a bolygók a szerelmi életében. Rák Jún. 22. - júl. 22. A párkapcsolata kerül most fókuszba. A családja anyagi helyzete is aggasztja. Legyen nyitott! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A társa most nehéz helyzetben van, ezért önnek kell sok felelősséget vállalnia a családi életben. Szűz Aug. 24. – szept. 23. A tornázással legyen óvatos, mert esések lehetségesek. A pénzügyei sem a kedvezőek, de később rendeződnek. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Az események most lelassulnak. Most végre nyugodtan foglalkozhat saját magával és a párjával.

Krpan Fanika varrodás vállalkozó Lendván A legjobb dolgok az életemben: • Jótékonykodás, segítségnyújtás. Ahol házat építenék: • Magányos helyen. Gyermekkori álmom: • Ápolónő akartam lenni. A hobbim: • Szabásminta-rajzolás, tervezés, varrás, kertészkedés. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Smarni, pacal. A film, amit többször is megnéztem: • A muzsika hangjai. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Visszamennék a fiatalkori évekbe. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Hogy milyen hosszú ideig leszek ilyen fitt, mint most. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Ejtőernyős ugrás. A leghasznosabb tárgyam: • A varrógépem. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • A lányomét.

Horoszkóp

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Próbára tette a másik türelmét, még élvezte is, hogy kiengedhette a haragját. A pénzügyekben legyen higgadt. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. A hétköznapok gördülékenyen alakulnak, péntek környékén pedig egy szerencsés lehetőség is adódik. Bak Dec. 23. – jan. 20. A magánéletében az anyagiak okozhatnak feszültséget, ezzel kapcsolatban is legyen egy kicsit türelmesebb.

Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • Hangosan hallgatom a zenét. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Csirkefarmot létrehozni. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • A Lendva-hegy.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. A hét eleje vontatottan indul, de aztán minden felgyorsul, és azt sem tudja majd, hol áll a feje. Halak Febr. 20. – már. 20. Lehet, hogy a munka frontján nem lesz annyira szerencsés. A szerelmi élete viszont kivirulhat.

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.


Horizont Alkotmányossági felülvizsgálat várható

Hatályba lépett a boltok vasárnapi zárva tartása Mivel a Kereskedelmi Kamara az október 9-i határidőig még nem nyújtott be alkotmányossági felülvizsgálati kezdeményezést, életbe lép a szeptember végén elfogadott törvény a boltok vasárnapi zárva tartásáról. Vasárnap, október 25-én a boltok – néhány kivétellel – biztosan zárva lesznek. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Hogy ezt hány vasárnapi – ünnepnapi – zárva tartás követi, nem tudni, hiszen a hét elején a Ke-

vállalkozónak, üzemeltetőnek kell felvállalnia, de lehetséges a diákmunka, illetve a nyugdíjasok foglalkoztatása is. A Kereskedelmi Kamara alkotmányossági felül-

a bevétel is várhatóan 10 százalékkal, ami a foglalkoztatottak létszámának leépítéséhez vezethet, akár mintegy 12 ezer bolti dolgozó elbocsátásához. A Levica párt – amely a bol-

Amíg nem indul el és hoz eredményt az alkotmányossági felülvizsgálat, a boltok – néhány kivétellel – vasárnaponként zárva tartanak. reskedelmi Kamara úgy döntött, hogy az október 24-től hatályos törvény esetében alkotmányossági felülvizsgálatot kér. Jelenleg a boltok vasárnapi és ünnepnapi zárva tartása alól kivételt jelentenek a kisebb üzletek maximum 200 négyzetméternyi területtel. Nyitva tarthatnak a boltok a töltőállomásokon, a pályaudvarokon (autóbusz, vasút), a reptereken, a kórházakban, a kikötőkben és a határátkelőhelyeken. Vasárnaponként működhetnek a legfeljebb 200 négyzetméter alapterületű üzletek is, de ezekben a munkát magának a

vizsgálati kezdeményezése a jövő hét folyamán készül el, így Lah Mariča, a kamara elnöke a nyilvánosságnak nem tárta még fel, a törvény mely részeit kívánják felülvizsgáltatni. Arra azonban figyelmeztetett, hogy becsléseik szerint a törvényi határozat miatt a boltok üzemelési ideje 16 százalékkal csökken, így

tok vasárnapi zárva tartására vonatkozó módosítást benyújtotta – visszautasítja a kamara felvetéseit, támaszkodva a Kereskedelmi Dolgozók Szakszervezetének véleményére is, amely támogatja a bezárást. A törvény 17 év után szabad vasárnapokat és ünnepnapokat jelent a bolti dolgozók számára.

nepujsag.net

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.

Kertésznaptár

Nálunk is megterem – gránátalma A gránátalma (Punica granatum) Kelet- és Dél-Ázsia növénye, jelentős gyümölcs Afganisztánban és Iránban, de elterjedt Amerikában és Kínában is. Melegebb tájakon, a mediterrán térségből ismerjük leginkább, de nálunk is simán termeszthető, rendszeresen gyümölcsöt is hoz. A gránátalmát egyébként lehet, hogy a honfoglaló magyarok hozták magukkal a Kárpát-medencébe, mert igen elterjedt motívuma a népművészetnek. A kertekben, déli fekvésű, napos, védett helyen termetes bokorrá növekszik. Februárban, márciusban vágjuk vis�sza valamelyest a bokrot, hogy a jellegét megőrizze. Az öntözővíz mennyiségét igazítsuk a cserje fejlődéséhez, az idő előrehaladtával tehát egyre több vízzel öntözzük. Áprilistól kezdve hetente lássuk el emelt foszfortartalmú tápoldattal is. A helyesen gondozott gránátalma igen

magas kort is megérhet. Arra ne számítsunk, hogy olyan hatalmas gyümölcsökkel örvendeztet meg, mint amilyenek az üzletek pultjain láthatók, ahhoz túl déli növény a mi klímánknak. Dézsás növényként is tarthatjuk, de akkor télen 2–6 °C-os helyen világosban vagy sötétben pihentessük. Behordáskor érdemes a hajtásokat visszametszeni. A gránátalma fás dugványozással szaporítható, ennek február-március az optimális ideje. A dézsás gránátalma csak akkor hoz terméseket, ha egész évben biztosítjuk számára az optimális körülményeket. A fagymentes időszakban tehát feltétlenül tartsuk a szabadban, télre viszont vigyük be télikertbe vagy bármilyen hűvös, de fagymentes, világos helyiségbe. Július közepén és augusztusban bontja skarlátpiros virágait. A teltvirágúak nem termékenyülnek meg, de a szimpla virágúakból sokmagvú bogyótermés érik. Az alapfaj 2–3 méter magas bokorrá fejlődik, míg törpe (Punica granatum Nana) változata 50–80 centinél nem nő magasabbra, és levele, termése is apróbb. A törpe változatnak a termése nem is ehető. Gránátalma vásárlásakor kemény, fényes héjú gyümölcsöt válasszunk, a puha, nyomódott példányok már túlérettek. Éles késsel vágjunk le a gránátalma „kalapjánál” egy szeletet. A magvakat tartó hártyáknál vágjunk bele a gyümölcsbe, majd merítsük 4–5 percre víz alá, hogy az értékes hússal körülvett magvak épségben kinyerhetők legyenek. Óvatosan nyomkodjuk ki a magokat, melyek lemerülnek a víz aljára, míg a héj a víz tetején marad, ahonnan könnyen kidobhatjuk. Szűrjük le és már ehetjük is. tt

15


Horizont 130 éves az alsólendvai vasút

Az egyhelyben topogás története Az Alsó-lendvai Hiradó 1890. október 20-i különszámában részletesen beszámol az előző napi, október 19-i eseményekről, az Ukk–Csáktornya vasútvonal megnyitásáról, melynek köszönhetően Alsólendva is bekapcsolódott a magyar vasúti hálózatba. A napot a cikkíró méltán nevezte „kis városunk történetének egyik legnagyobb napjának”. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A vasútváró ünnepségre hetekkel korábban megkezdődtek az előkészületek, s az este 6 órakor kezdődő ünnepségre a város és vidékünk „egész intelligentiája felvonult szép hölgyeink kíséretében, nagyobbrészt kocsin kiindulva az állomásra, hol

az érdemeit taglalta. Ezek mellett kiemelte, a kiegyezéstől számított 22 évben kifejtett politikai felfutás nyomán az „alkotmányunkat helyre állítván” egyes törvényhatóságok, váro­ sok és vidékek is „mohón ragadták meg az alkalmat, hogy elhanyagolt gazdasági érdekeiket előtérbe tolják”. Huszonhárom év kellett tehát ahhoz, hogy

kivilágított Mura-hídnál állt meg, melyet Baross, kilépve az utasfülkéjéből, közelről is megtekintett. Az Alsólendva nagy napjaként is emlegetett esemény méltó folytatása volt a Korona Polgári Egylet termében tartott vacsora, mely a hajnali órákban ért véget. Az Ukk–Csáktornya vasútvonaltól a korabeli

ütemű folytatása, mint a rekordidőn belül megépített Ukk–Csáktornya szárnyvonalnak, az ma is örök vita tárgyát képezi. Hiszen az Alsólendva–Muraszombat és a Nagykanizsa–Alsólendva szárnyvonalak kiépítése is elmaradt. S bár egy korabeli, a trianoni határmódosítás előtti számában az Alsó-lendvai Hiradó cikkírója is tréfásan „kilencven évet” jósolt a folytatásnak, az állandóan elhalasztott két pályaszakasz kiépítésének a tervét a közelgő világháborús helyzet, majd az impériumváltás helyezte kétes távlatokba. Ma, 130 évvel később sem lehetünk optimisták a kérdést illetően. Igaz ugyan, hogy közben megépült a déli vasút Hodost

érintő és a két fővárost összekötő szakasza a Zalalövő–Hodos–Muraszombat vasútvonal korszerűsítése következtében. Lendvának azonban – mivel 1947-ben a Lendva–Rédics közötti vágányokat is felszedték – a rendszerváltás óta sem sikerült sem a Magyarországgal, sem pedig a Szlovéniával létesítendő vasút ügyében lépnie, aminek a személyforgalom már nem, de a teherforgalom bizonyára hasznát venné. Így 130 éve a helyben topogás a jellemző. S ennek ma már nem is annyira a befektetők hiánya az oka – amint az a 2. nyomvonal, a Koper és Divača közötti szakasz elhúzódó ügyéből is látszik –, hanem a politikai akarat hiánya jelenti az akadályt.

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL A BEADÁSI HATÁRIDŐ OKTÓBER 30. A Szülőföldön magyarul támogatási program pályázatának benyújtási határideje 2020. október 30-ig tart. Mindazok, akik még nem nyújtották be, megtehetik a napokban.

Az alsólendvai vasútállomás képeslapon 1908 körül. (Vida István gyűjteményéből) számos nemzeti zászlóval díszített diadalkapu volt felállítva”, s ahol „6 és fél órakor megdördültek a mozsarak, s a közönség harsogó éljenzése közt berobogott a számos koszorúval feldíszített mozdony”. A színes beszámolóban az „Ő Exelenciájának, Baross Gábor kereskedelmi miniszternek” és kíséretének a fogadására felvonuló helyi városatyák nevében Hajós Mihály ügyvéd szólt elsőként az egybegyűltekhez, ebben a vasút megalkotójának, Baross „forgalmi” miniszternek

16

Alsólendva óhaja – „a vasúti hálózatba bele löhetni” – teljesüljön, összegezte mondanivalóját a szónok. Őt Isoó Ferenc városatya követte, aki szintén Baross Gábor közlekedési miniszter érdemeit méltatta a vasúti hálózat kiépítésében, s kiemelte, a terv elkészültétől mindössze egy év kellett ahhoz, hogy „a kultúra és kereskedelem és a kultúra szolgálatában” a vasút „életrevalóvá” lett. A felvirágozott-fellobogózott vonat már az új építészeti anyagok, főleg beton felhasználásával épült,

elemzések a gazdaságilag elmaradt vidék gazdasági-kereskedelmi felvirágzását remélték, mivel a megyeszékhellyel, Zalaegerszeggel, valamint a magyar vasúti hálózat további szárnyvonalain keresztül Budapesttel és a tengeri hajózásban és áruszállításban is jelentős eredményeket felmutató Fiuméval (ma: Rijeka) is kéznyújtásnyi távolságba került. Hogy a helyi vasútvonalak kiépítésének a kedvező fogadtatás ellenére miért nem lett olyan

A támogatási kérelmeket ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban lehet benyújtani a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Glavna ulica – Fő utca 32., 9220 Lendava – Lendva) címére megküldve, vagy beszkennelve, lefotózva, e-mailben elküldve a következő e-mail-címre: mnmi@mnmi-zkmn.si Személyesen hétköznaponként minden nap 8.30 és 15.00 óra között, csütörtökön 8.30 és 16.30 között lehet beadni a kérelmet. A formanyomtatványok beszerezhetők az MNMI Szakszolgálatánál (mnmi@mnmi-zkmn.si), illetve letölthetők az MNMI honlapjáról a www.mnmi-zkmn. si címen a PÁLYÁZATOK címszó alatt. A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a 051 660 914-es (Vida Szimona) és a 051 382 377es (Simon Monika) telefonszámokon, illetve az mnmi@mnmi-zkmn.si e-mail-címen kaphatnak.

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.


Horizont Shetlandi reflexiók

Három ok, amiért érdemes Shetlandot meglátogatni Rozgonyi Emőke

A Shetland-szigeteket turistaként is érdemes meglátogatni. Bár a képeken kopárnak tűnik a táj, sokkal többet tudnak nyújtani a szigetek, mint azt első látásra gondolnánk. Az első: vadvilág. A vadvilággal való érintkezés lehetősége lenyűgözően sokféle. A bevásárlóközpontok köze-

vadászata olyan élmények, amelyek felejthetetlenné tehetik a látogatást. Mindezek egyszerűen megközelíthetőek, akár gyalog, kerékpárral vagy a tengeren kajakkal. Kijelölt túraútvonalak segítik a tájékozódást, a táj pedig elcsendesedésre, rácsodálkozásra, a gondolatok ös�szeszedésére és értékelésre ad lehetőséget. A második: gasztronómia. A shetlandiak világutazók. Mindig is azok voltak. Most turistaként, régen pedig bérhajózásból és bálnavadászatból éltek. Utazásaik során két dolgot nem kóstolnak meg sehol sem, a

A becsületkasszás hűtőgép az út mentén, amit naponta frissen sült süteménnyel töltenek fel. lében napozó fókák, a saját háborítatlan környezetükben a fiaikkal játszó tengeri vidrák, amit szerencsésebb látogatók egy kávézó ablakából nézhetnek, a kistestű, de nagyon is határozott sarki csér figyelmeztetése, ha túl közel kerülünk a fészekhez, a sapkákon levő bojt létfontossága, hogy a halfarkasok (madarak) támadását elkerüljük, a fókák játéka a vízben, a delfinek lélegzetelállító mutatványai, a gyilkos bálna vérfagyasztó

halat és a bárányt, mert „ezt a minőséget úgysem tudják sehol máshol felmutatni”. Nem szerénytelenség ez a részükről, személyesen tanúsíthatjuk. A tengeri hal frissességével semmi sem tud versenyezni máshol a szárazföldön Európában. Mivel ínségesebb időkben szinte csak halat tudtak enni, ami a szigeteket körülvevő vizekben bőségesen van, sokféleképpen készítik a sokféle kifogott halat. A halon túl a kagyló az egyik leginkább ke-

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.

resett termék, melyek a helyi kagylófarmokról érkeznek. A shetlandi bárány pedig külön bekezdést érdemel. Amikor először vettünk bárányhúst, az eladó a lelkemre kötötte, hogy olívaolajon és són kívül nehogy mást merészeljek hozzáadni. Magyar ember hagyma, fokhagyma vagy rozmaring nélkül neki sem áll a bárányt megsütni. Nehéz volt megállni, de megérte. Az eredmény omlós, illatos, fenséges sült bárány volt. Magyarországról érkező vendégünk a mai napig emlegeti az ízt. Mivel a shetlandi bárány kisebb testű, mint a többi fajta, nem gazdaságos a tartása. Azt csak helyben, csak saját részre tartják, eladásra már a nagyobb testű fajtákat tenyésztik. Számos étterem, kifőzde, kávézó kínálatában szerepelnek a helyi különlegességek, amik az ott tartózkodást élménnyé tehetik ebből a szempontól is. A sütihűtő intézményével is csak ott találkoztunk. Ez egy becsületkasszás hűtőgép az út mentén, amit naponta frissen sült süteménnyel töltenek meg, az arra sétálók, autózók nagy örömére. A közbiztonság és a bizalom lehetővé teszi, hogy bármit, tojást, zöldségeket, süteményeket, kitegyenek egy ládába vagy hűtőszekrénybe az út mellé, és az arra járók kiszolgálhassák magukat. Ez a bizalom felemel, csak sajnálni tudja az ember, hogy nem mindenhol élünk így a világban. A harmadik: kézművesség. Gyapjúhetet tartanak minden ősszel, ahol a helyiek a gyapjúfeldolgozás csínját-bínját tanítják az érdeklődőknek. A sarki expedíciók a modern felszerelés feltalálása előtt a shetlandi birkák gyapjából készült ruházattal szerelkeztek fel, hogy a sarki körülmények között se fagyjanak meg. A kötés hagyománya, hála

Istennek, azóta sem veszett ki Shetlandon, sőt a világ minden tájáról érkeznek érdeklődők, akik kifejezetten a gyapjú feldolgozása, a kötés, a minták vagy a késztermékek miatt tesznek meg jelentős utat. A termékek minősége indokolttá teszi ezt a látogatást, ha valaki megteheti. A gyapjúfeldolgozáson túl is rengeteg

kézművességgel foglalkozó vállalkozó van, akiket séta közben a saját házukban is meglátogathatunk. Egy tábla jelzi a ház falán, hogy mivel foglalkozik az illető. Így láthattuk, hogyan készítenek ékszereket, használati tárgyakat, képeket, játékokat helyi alapanyagokból, a helyi népi minták alapján. (folytatjuk)

heti recept

Vasárnapi krémes • • • • • • •

Hozzávalók a tésztához: 30 dkg finomliszt • fél csomag sütőpor (6 g) 5 dkg kristálycukor • 15 dkg puha vaj 1 tojássárgája • 1 dl tejföl A krémhez: 4 dl víz • 3 dl tej • 2 csomag vaníliás pudingpor 10 dkg kristálycukor • 1–2 csomag vaníliás cukor 2 dl habtejszín • 1 csomag habfixáló + a tetejére 1 evőkanál porcukor díszítésként

Elkészítés: A lisztet összekeverjük a sütőporral és a cukorral, elmorzsoljuk benne a vajat, hozzáadjuk a tojássárgáját. Végül a tejfölt fokozatosan adjuk hozzá, mert nem biztos, hogy kell mind. A lényeg, hogy egy könnyen kezelhető, jól nyújtható tésztát kapjunk. A tésztát négy egyenlő részre osztjuk, majd egyenként kinyújtjuk lisztezett felületen 20x30 cm-es téglalap alakúra, kb. 2 mm vékonyra. A négy lapot egyenként kisütjük egy enyhén vajazott tepsi hátulján: előmelegített, 170 fokos légkeveréses sütőben 7–8 percig. Amikor a szélei picikét kezdenek barnulni, akkor már jó. (A tepsit elég csak az első tészta előtt vajazni.) A pudingporokat egy kevés tejben simára keverjük. A vizet, tejet összekeverjük a cukorral egy lábasban, felforraljuk, majd hozzáadjuk a pudingos tejet és közepesnél kisebb lángon, folyamatosan kevergetve sűrűre főzzük. A lábast hideg vízbe állítjuk és kevergetve kihűtjük a pudingot. A tejszínt a habfixálóval habbá verjük, majd összeforgatjuk a pudinggal. Végül ezzel a krémmel egyenletesen megtöltjük a lapokat. Fóliával letakarva hűtőbe tesszük legalább három órára (de legjobb egész éjszakára), hogy a krém kicsit megszilárduljon, a tészta pedig átpuhuljon. Kisebb kockákra szeletelve, porcukrozva tálaljuk.

17


Sport

Fotó: MMR

Az első edzés az új műfüves pályán Vírus a klubokban

A Lendvai Labdarúgó Akadémia megépítése egy lépéssel közelebb került, hiszen október 8-án megadták a létesítményekre az építési engedélyt. A kiviteli tervek várhatóan október végére vagy november elejére elkészülnek, így még ebben az évben szeretnék elkezdeni a kivitelezést. Močnek Mária projektfelelős szerint ha minden jól megy, akkor 2021-ben elkészül a Lendvai Labdarúgó Akadémia komplexuma. Az akadémia műfüves pályáján viszont a múlt héten elvégezték az utolsó munkálatokat, így ott már meg is kezdődhettek az edzések. Elsőként a Nafta U15-ös csapata edzett a műfüves pályán. A pályát egyszerre több csapat is használhatja, de hivatalos mérkőzések lebonyolítására is alkalmas. Ezzel az U13-as együttes, illetve a fiatalabb korosztályok végre otthont kaptak. Szabó Rudolf

Jó volt a játék, mégis jött a kudarc A Hosszúfalui Olimpija játékosai pontok nélkül tértek haza Veržejből (NK Veržej – Olimpija Hosszúfalu 5:2 (2:0)), mivel ismét csúnyán kikaptak – Torhač Evgen elnök szerint szerencsétlenül. A klubvezető szerint ugyanis ilyen jó játékot idén még nem produkált a csapat, ám ez nem volt elég. Több hely-

zetük is volt, ám azokat nem tudták kihasználni. A 2. percben kapták az első gólt, majd fél óra után Gönc Jure szerzett öngólt, a második félidőben pedig még háromszor talált be a Veržej a kapujukba. A hosszúfaluiak közül Kepe Tihomir tudott duplázni előbb tizenegyesből, majd egy fejessel. Az Olimpija

7. forduló 7. forduló Mura – Aluminij Olimpija – Celje Tabor – Bravo Gorica – Maribor Koper – Domžale

1:2 (1:2) 1:0 (0:0) 2:0 (1:0) 0:4 (0:1) 2:0 (1:0)

Paks – ZTE Honvéd – MOL Fehérvár Puskás AFC – MTK Újpest – Mezőkövesd Budafok – DVTK Kisvárda – Ferencváros

3:1 (1:1) 2:2 (1:0) 0:3 (0:2) 1:0 (0:0) 2:1 (1:0) 0:2 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Mura 7 4 1 2 11:5 13 2. Tabor 7 4 0 3 11:10 12 3. Olimpija 7 3 3 1 7:5 12 4. Maribor 7 3 3 1 16:8 12 5. Bravo 7 3 1 3 9:11 10 6. Koper 7 2 3 2 9:8 9 7. Domžale 7 2 2 3 10:11 8 8. Aluminij 7 2 2 3 5:10 8 9. Celje 7 2 2 3 7:8 8 10. Gorica 7 1 1 5 6:15 4

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 5 4 1 0 12:3 13 2. MOL Fehérvár 6 3 3 0 18:9 12 3. Paks 7 3 1 3 12:12 10 4. Budafok 6 3 1 2 8:9 10 5. Újpest 7 3 1 3 11:15 10 6. Puskás AFC 6 3 0 3 9:10 9 7. Kisvárda 6 3 0 3 9:11 9 8. ZTE 7 2 2 3 14:14 8 9. MTK 7 2 2 3 9:12 8 10. Honvéd 6 2 1 3 13:13 7 11. Mezőkövesd 7 2 1 4 6:8 7 12. DVTK 6 1 1 4 8:13 4

A 8. forduló párosítása 2020. október 24-én és 25-én: Domžale – Mura, Celje – Gorica, Maribor – Koper, Bravo – Aluminij, Tabor – Olimpija.

A 8. forduló párosítása 2020. október 24-én és 25-én: ZTE – Budafok, Ferencváros – Újpest, MTK – Kisvárda, Paks – Honvéd, Mezőkövesd – MOL Fehérvár, DVTK – Puskás AFC.

18

A szlovén másodosztályú labdarúgóbajnokság 12. fordulójában a Nafta a Rudar csapatát fogadta volna múlt szombaton, ám a meccset bizonytalan időre elhalasztották. Sajnos a csapat több tagjáról is kiderült, hogy megtámadta őket a koronavírus, így a mérkőzést nem lehetett lejátszani. A klub közzétette, hogy a fertőzöttek karanténba vonultak, de a többi stábtag is izolálta magát a biztonság érdekében. Hétfőn minden csapattagot letesztelnek, és az eredmények ismeretében döntenek a további intézkedésekről. Nem csupán a focistáknál jelent meg a vírus Lendván. A héten kiderült, hogy a Lendvai Röplabdaklub két játékosa is pozitív

így a 14. helyen áll, a következő körben pedig a sereghajtó Serdicát fogadják hazai pályán. F.h.m. 8. forduló

12. forduló Nafta 1903 – Rudar Beltinci – Dob Bilje – Šmartno Drava – Triglav Fužinar – Dekani Krško – Brda Primorje – Radomlje Krka – Brežice

ELHALASZTVA 0:2 (0:2) 6:1 (2:0) 1:0 (1:0) 1:1 (1:1) 1:0 (0:0) 1:4 (1:2) 1:1 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Radomlje 12 11 0 1 35:9 33 2. Dob 12 9 1 2 33:17 28 3. Krka 11 8 3 0 30:11 27 4. Brežice 12 8 2 2 19:14 26 5. Nafta 1903 11 6 3 2 36:13 21 6. Bilje 12 6 2 4 21:18 20 7. Triglav 12 5 1 6 15:16 16 8. Fužinar 12 4 3 5 30:21 15 9. Rudar 12 4 3 4 14:16 15 10. Beltinci 12 4 1 7 21:25 13 11. Krško 12 3 2 7 11:23 11 12. Drava 12 3 1 8 16:27 10 13. Dekani 12 2 3 7 11:19 9 14. Primorje 12 2 3 7 8:21 9 15. Šmartno 11 2 2 7 9:34 8 16. Brda 12 2 0 10 6:31 6 A 13. forduló párosítása 2020. október 24-én és 25-én: Triglav – Nafta 1903, Dob – Krka, Dekani – Beltinci, Radomlje – Fužinar, Rudar – Primorje, Brežice – Bilje, Brda – Drava, Šmartno – Krško.

Veržej – Olimpija 5:2 (2:0) Skuhala, Gönc Jure (öngól), Brumen (2), Ketiš; Kepe Tihomir (2) Črenšovci – Tromejnik 0:1 (0:1) Serdica – Odranci 1:6 (0:5) Križevci – Gančani 4:0 (1:0) Hotiza – Puconci 5:2 (2:1) Turnišče – Slatina 2:2 (1:1) Čarda – Goričanka 4:0 (1:0) Grad – Ljutomer 1:2 (0:1) Rakičan – Polana ELHALASZTVA TÁBLÁZAT 1. Odranci 8 8 0 0 26:2 2. Veržej 8 7 0 1 23:9 3. Ljutomer 8 6 1 1 20:9 4. Grad 8 5 1 2 11:7 5. Hotiza 8 5 0 3 18:10 6. Turnišče 8 4 2 2 11:12 7. Čarda 8 4 1 3 21:13 8. Tromejnik 8 4 1 3 10:13 9. Križevci 8 3 3 2 10:6 10. Slatina 8 3 1 4 12:11 11. Polana 7 3 0 4 15:13 12. Gančani 8 3 0 5 15:15 13. Rakičan 7 2 2 3 20:13 14. Olimpija 8 2 1 5 8:25 15. Puconci 8 0 5 3 5:13 16. Goričanka 8 1 1 6 10:30 17. Črenšovci 8 1 0 7 5:14 18. Serdica 8 0 1 7 2:27

24 21 19 16 15 14 13 13 12 10 9 9 8 7 5 4 3 1

Az 9. forduló párosítása 2020. október 25-én: Olimpija – Serdica, Ljutomer – Črenšovci, Goričanka – Grad, Slatina – Čarda, Pucon­ ci – Turnišče, Gančani – Hotiza, Polana – Križevci, Odranci – Rakičan, Tromejnik – Veržej.

koronavírus-tesztet produkált. Mindkét sportoló edzett az ifi, valamint a felnőtt csapatnál is. Emiatt a vasárnapi röplabdatorna is elmaradt, amelyet előreláthatólag november 15-én pótolnak. SoPe LENDVA KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 7. forduló Dobronak – Nafta ÖF 5:4 (2:2) Zemljič (3), Herman, Horvat; Herceg, Gabor, Biro, Vinko Zvezda – Csente 0:5 (0:3) Feher (öngól), Plevel, Lazar (2), Časar Kapca – Panonija 1:4 (1:3) Kramar; Berden, Földes (2), Kosi Nedelica – Renkovci ELHALASZTVA Bistrica – Graničar ELHALASZTVA Kobilje – Hídvég ELHALASZTVA TÁBLÁZAT 1. Csente 8 6 2 0 27:6 20 2. Dobronak 7 4 2 1 18:11 14 3. Bistrica 7 4 2 1 18:11 14 4. Kobilje 7 3 3 1 18:14 12 5. Nafta ÖF 8 3 3 2 21:21 12 6. Nedelica 7 3 1 3 11:13 10 7. Renkovci 7 2 2 3 12:12 8 8. Panonija 8 2 2 4 17:12 8 9. Kapca 8 2 2 4 11:19 8 10. Graničar 6 1 2 3 4:10 5 11. Hídvég 6 1 1 4 4:8 4 12. Zvezda 7 1 0 6 6:20 3 Az 9. forduló párosítása 2020. október 24-én és 25-én: Graničar – Zvezda, Nafta ÖF – Bistrica, Hídvég – Nedelica, Panonija – Kobilje, Csente – Kapca, Renkovci – Dobronak.

MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 7. forduló Hodos – Radgona ELHALASZTVA Cven – Sal 5:0 (2:0) Magdič (11-es), Lebar, Kosi Vaupotič, Kosi, Novak Tišina – Apače 1:5 (0:2) Lipa – Bakovci 3:2 (1:1) Mura ÖF – Bogojina 1:2 (0:0) Ižakovci – Dokležovje ELHALASZTVA Cankova – Roma ELHALASZTVA TÁBLÁZAT 1. Radgona 7 6 1 0 24:9 2. Bakovci 8 6 0 2 34:11 3. Bogojina 7 6 0 1 16:9 4. Hodos 6 5 0 1 19:12 5. Dokležovje 6 3 2 1 19:7 6. Lipa 8 3 2 3 20:23 7. Mura ÖF 7 2 2 3 23:15 8. Cven 7 2 1 4 12:12 9. Apače 7 2 1 4 17:18 10. Ižakovci 7 2 1 4 21:25 11. Tišina 7 2 1 4 9:19 12. Roma 6 2 0 4 11:19 13. Sal 8 1 1 6 5:31 14. Cankova 7 0 2 5 5:25

19 18 18 15 11 11 8 7 7 7 7 6 4 2

Az 9. forduló párosítása 2020. október 25-én: Dokležovje – Hodos, Sal – Ižakovci, Bogojina – Tišina, Bakovci – Mura ÖF, Radgona – Lipa, Roma – Cven, Apače – Cankova.

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.


Sport 15. Ezüstlabda

Kisebb mezőny, lendvai sikerek Szombaton, október 17-én rendezték meg Lendván a 15. Ezüstlabda nemzetközi korosztályos tollaslabdatornát, amely idén a vírushelyzet miatt szerényebb részvétellel és csak egy napon át zajlott. Idén kilenc szlovén klubból összesen 65 versenyző indult, a küzdelemsorozatnak így ezúttal nem volt nemzetközi jellege. A lendvai BK Mladost tollaslabdaklub tagjai 14 éremmel zárták a tornát, ebből nyolc arany. A Lendvai Kétnyelvű Középiskola tornatermében négy korcsoportban zajlottak a

küzdelmek. Az U11-ben a lányok egyéni versenyét Horvat Naja, a Mladost tagja nyerte, míg a fiúknál ebben a korcsoportban Bregar Tim, a BK Mengeš versenyzője győzött. A lányok U13-

as egyéni versenyét Horvat Tija a Mladostból nyerte meg Livk Lana ellen, akivel párosban egyébként megszerezték az első helyet. Ebben a korcsoportban a fiúknál Peshehonov Nikita

egyéniben a döntőig jutott, ahol azonban veszített Cerar Matic, a BK Medvode játékosa ellen. Peshehonov Cerarral közösen párosban megszerezte az első helyet. A Mladost itt egy 3. helyet is begyűjtött. Az U15-ös korcsoportban a lányok egyéni versenyét szintén a Mladost tollaslabdázója, Koša Iva nyerte. Koša párosban is első lett csapattársa, Horvat Tija oldalán. A döntőben klubtársaik, Litrop Kaja és Oletič Hana ellen nyert a Horvat/Koša duó. A fiúknál egyéniben és párosban is Jelenc Tadej, a BK Medvode versenyzője örülhetett a

győzelemnek. Fiú U17-ben csupán három versenyző indult, Hac Györkös Anel és Doler Žiga a Mladostból, valamint Koroša Mark, a BK Kungota tagja, aki meg is szerezte a tornagyőzelmet. Leány U17 egyéniben Bedič Nika a Mladostból örülhetett a tornagyőzelemnek. A nap legjobb mérkőzésén a döntőben Nika szetthátrányból fordítva 2:1-re legyőzte Matovič Kimet, a BK Konex Ljubljana tollaslabdázóját. A páros versenyt ebben a korcsoportban szintén Bedič Nika nyerte meg Maja Koman oldalán. Szabó Rudolf

Fotó: MMR

Az U19 fölényes sikere

A mezőny ezúttal nem volt nemzetközi, de a mérkőzések színvonala így is magas volt.

30 éves a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülete A Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülete már harminc éve látja el a térségben működő sportági szövetségek érdekképviseletét, koordinálja a klubok tevékenységét, valamint biztosítja azoknak a munkafeltételeket. A jubileum megünneplésére a múlt pénteken ünnepséget szerveztek, amelyre meghívást kapott a Lendvai Sportszövetség delegációja is Horvat Meštrovič Franc, Sekereš Bojan, valamint Šalamun Marjan személyében. Az eseményen az ünnepelt egyesület titkára, Kámán Ferenc beszédében elmondta, büszkék arra,

mennyi különböző, színes sporteseményt tudtak az elmúlt években megyeszerte megszervezni. Kiemelte a Göcsej Kupát, valamint a parasport fontosságát, illetve az egyes egyesületek támogatását. A beszéd után oklevéllel jutalmazták azokat, akik arra a legérdemesebbnek bizonyultak az egyesület fennállásának évtizedeiben. Köztük volt a három lendvai meghívott is. Sekereš Bojan a bagodi tollaslabdázókkal ápolt kitűnő viszony miatt, Šalamun Marjan pedig a tekézőkkel folytatott együttműködés jegyében vehette

NÉPÚJSÁG 2020. október 22.

át az elismerést, illetve Horvat Meštrovič Francot, a Lendvai Sportszövetség nemzetközi bizottságának elnökét is kitüntették. Az ünnepségen kívül edzői szemináriumot is szerveztek a zalaiak, amelyen szintén részt vettek lendvai barátaik is. A szemináriumon előbb Pesti Tímea zalaegerszegi szakpszichológus tartott előadást a legaktuálisabb témáról „A koronavírus és a sportoló” címmel, majd Kámán Ferenc beszélt az EU-s források felhasználásáról a rekreatív sportok terén. F.h.m.

Szombaton az 1. Sz. Lendvai KÁI futballpályáján fogadta a Nafta 1903 U17-es és U19-es szekciója az ONŠ Hajdina csapatait az utánpótlás másodosztály 16. fordulójában. Az ifjabb fiúk 0:2-es vereséget szenvedtek, az U19 viszont simán, 4:0-ra győz-

te le ellenfelét. Góljaikat Koščak Lovro (2), valamint Šimunkovič Bruno szerezte, illetve egy öngól is született. A lendvaiak így az összesített táblázat 10. helyén állnak 14 ponttal, a következő meccsük pedig a Rudar Velenje ellen lesz. F.h.m.

Vereség az elsők ellen Vereséget szenvedtek a lendvai tekézők a női 1 B liga keleti csoportjában (KK Radenska – KK Lendva 7:1 (3161:2756)). Ellenfelük, a Radenska esélyesként várta a találkozót, hiszen vezetik a bajnokságot.

A lendvai hölgyek közül csupán Kovač Vida tudott győzni párharcában. A női csapat így a hatodik helyen áll a tabellán, a következő megmérettetésük pedig a KK Ceršaka ellen lesz. F.h.m.

Pont Ptujból Hatalmas pontot szerzett Ptujban a Drava U15-ös csapata ellen a Nafta 1903 korosztályos csapata: NK Drava U15 – Nafta 1903 U15 2:2 (1:1) A meccs izgalmasra sikeredett, hiszen előbb a vendégek, majd a házigazdák vezettek, de a vége pontosztozkodás

lett. A lendvai fiúk első gólja a 12. percben esett, a következő a szünet előtt, mindkettőt Škerget Vid szerezte. A Nafta 1903 U15 ezzel a bajnoki táblázat 15. helyén áll, a következő körben pedig az NK Kety Emmit fogadják. F.h.m.

19


Új muravidéki ifjúsági könyvek!

Megvásárolhatók a Bánffy Könyvesboltban.

Profile for Népújság

Népújság, 2020. 10. 22.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 64. évf. 42. sz.

Népújság, 2020. 10. 22.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 64. évf. 42. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement