Page 1

Kelepelő

Info Van értelme harcolni Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

65. évfolyam 42. szám

Lendva 2021. október 21. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

Október 23-a az 1956-os forradalom kitörésének a napja. Az ezután kibontakozó szabadságharc megmutatta, hogy van értelme harcolni,

v

é

n

i

a

i

hogy a legfélelmetesebb hatalommal is szembe lehet és szembe kell szállni. A muravidéki magyarság központi ünnepsége alkalmából

m

a

g

y

a

előadott monodráma Fedák Sári életéről is erről tanúskodott – a magyar nemzet egyik legnagyobb színésznőjének pártolói ugyanis

r

o

k

h

7–14. oldal

e

évtizedeken át folytattak küzdelmet azért, hogy megszabadítsák a kommunista tiltástól, megbélyegzéstől. Bővebben a 4. oldalon.

Cár Zdenko, a Dobronaki Önkéntes Tűzoltóegylet elnöke:

„Különösen a jövőt jelentő ifjúsági és pionírcsapatra vagyok büszke” 6. oldal

t

i

l

a

p

j

a


Iránytű Magyar nemzetiségi RTV programbizottság

Programok megva megv Király M. Jutka

A villany és a Granny smith Az éretten is élénkzöld héjú, roppanós húsú, lédús és savanykásan üdítő Granny smith almafajta éppen most, október második felében érik. Már néhány éve a legközkedveltebb almák közé tartozik, ugyanis mostanában a savanykás ízűek a menők a konyhaművészetben is. Idén a tavaszi fagyok megtizedelték az almatermést (a legnagyobb szlovéniai gyümölcstermelő cég például az átlagos évi húszezer tonna helyet ötezer tonnára sem számít), tehát zöld Granny smithből is kevés lesz… Az alma a gyenge termés miatt már tavaly is drágult, idén pedig a fogyasztói árakban harminc százalékos emelést vetítettek elő. De még mindig jóval olcsóbb lesz, mint az átlagos ára Európában, bizonygatják a szlovén forgalmazók. De nem csak az alma drágul – általában igaz ez az élelmiszerekre. A napok vészhíre a száguldozó energiaár, a dráguló villany, földgáz, olaj, benzin, ami azt jelenti, hogy drágul, drágulni fog minden más is. Mikrokörnyezetünkből éppen ezen a héten még úgy tudósítunk, hogy Lendván egyelőre nem kell tartani a geotermális távfűtés árának emelésétől, hiszen szerencsére ennek csak 12 százalékát adja a földgáz, a többi megújuló energia. A villamosenergiával viszont már más a történet, árának alakítása számos kalkuláció és spekuláció kérdése is. A Petrol például már december elsejével a háztartási villany esetében mintegy harminc százalékos áremelést jelentett be. A többi forgalmazó még ódzkodik egy ilyen bejelentéstől. A társadalom a drágulások tükrében az inflációtól tart, sokan még emlékeznek, mit jelentett az inflációs időszak a családi kasszában. Almánk annyi lesz, amennyit megtermelünk, s ha nem termelünk, legfeljebb nem veszünk. A villany viszont nem alma.

A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottsága megtárgyalta a két média kilenchavi program- és gyártási tervének megvalósítását és a 2022-es terv kiindulópontjait. A lendvai stúdiót a Szlovén TV arról biztosította, hogy a tévéműsoraik 2022-ben az 1. csatornán lesznek követhetők. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A január és szeptember közötti tárgyalt időszak a magyar rádió- és tévéműsorok szerkesztősége számára nem volt zökkenőmentes. A folyamatosságot akadályozták a covid- korlátozások, ezen felül pedig

a két szerkesztőségben jelentkező hosszantartó betegállományok is. Zver Ilona, a lendvai Magyar Műsorok Stúdiójának igazgatója elmondta, a tervek ennek ellenére megvalósultak. A program megvalósítása mellett megújultak az MMR stúdiói, megújult a honlap, a Nemzetiségi

Hivatal és a nemzetiségi parlamenti képviselő közbenjárásával kedvezően alakult egy külső munkatárs munkaviszonya is. Elmaradt azonban a tervezett Strauss Flórián című játékfilm forgatása, amihez a BGA-tól és a kulturális minisztériumtól elnyert pályázati támogatást át kí-

Indulhat a tangazdaság-projekt A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa kedd esti rendkívüli ülésén – amelyen a tanácstagok első ízben

Röviden a Bánután létesítendő, mintegy 29 hektárnyi területtel rendelkező tangazdaság projektjéről volt szó, amely elsődleges

gyümölcstermesztés is folyik majd. A dokumentáció szerint az idei évben a parasztgazdaság és az épületek megvásárlásá-

A tanácstagok támogatták a tangazdaság létrehozásának tervét.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Farkas Brigita, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os HÉA-t kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

fizikai jelenléttel a székházban és online módon a Zoom platformon keresztül is részt vehettek – a közösség gazdasági alapja serkentési programján belül a mezőgazdasági tevékenységről szóló beruházási projekt azonosító dokumentumának elfogadása szerepelt. A tagok egyhangúlag támogatták az előterjesztést.

célja a lótenyésztés és a lovaglóturizmus fejlesztése lesz – összesen 50 ló tartása válik lehetségessé –, de a tervek szerint lesz itt spárgatermesztés, illetve több más tevékenység is. A tangazdaságnak minden vegyesen lakott községben lesz kihelyezett egysége is, ezekben kukorica- és búzatermesztés, szőlő- és

ra 1,2 millió euró áll rendelkezésre, míg a további években az egész projekt véghezviteléhez további 4,5 millió eurós keret biztosított. A projektben már jövőre 4, a végére – elvileg 2024-ben – 7 alkalmazott kap munkahelyet. A témáról bővebben a következő lapszámban írunk. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.


Nemzetiség

valósítása és újak tervezése vánják ütemezni, műszaki fejlesztésre fordítani. A két szerkesztő, Magyar Lovrič Mirjana (tévéműsorok) és Végi József (MMR) az utóbbi időszak jelenségére, az eseményekre szóló meghívók egyre gyakoribb kimaradására figyelmeztettek. A 2022-es program- és pénzügyi terv kiindulópontjainál fontos tényező, hogy Lendván nem kellett

A nemzetiségi rádió- és tévéműsorok nem szűkülnek jövőre sem – hangzott el az ülésen.

lefaragniuk a stúdió működése variabilis költségeinek 10 százalékát, ami gondot okozna a külső munkatársak viszonylatában. – Emiatt jövőre a program nem lesz szűkebb, mint idén, s új rádióműsorokra is számítani lehet – mondta Zver Ilona. A lendvai rádió- és tévéműsorok vezetősége elégedettséggel nyugtázta, hogy a Szlovén TV vezető-

sége részéről biztosítékot kaptak arra, hogy tévéműsoraik 2022-es sugárzása a tévé 1. csatornáján marad. Ilinka Todorovski, a tévénézők és rádióhallgatók biztosa ismét azon véleményének adott hangot, miszerint a nemzetiségi adások ne csak célzottan a magyar műsorokban legyenek láthatók, hanem a szlovén tévé más műsoraiban is.

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF)

Ötvenmillió európai polgár sorsa A múlt héten Budapesten ülésezett a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF), amely 2004 óta tanácsadó intézményként segíti a Magyar Országgyűlés munkáját. Az ülésen Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselő képviselte a Muravidéket. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A hagyományokhoz híven a KMKF ülései plenáris és szakbizottsági szinten zajlanak, a végén pedig nyilatkozatban összegzik az elhangzottakat. Ezek alapján a KMKF üdvözli az Európa jövőjéről elindult párbeszédet, és kifejezi meggyőződését, hogy Európa jövőjének alakításában minden európai ember számít, így a nemzeti vagy nyelvi őshonos kisebbségekhez tartozó mintegy ötvenmillió európai polgár véleménye sem hagyható figyelmen kívül. A KMKF, amely 12 millió magyart képvisel, fontosnak tartja a magyarság ezeréves keresztény gyökereit a Kárpát-medencében, a Kárpát-medence természeti értékeinek megőrzését, amelynek biztosítása érdekében közösen kíván fellépni az Európai Uni-

óban. Továbbá a KMKF üdvözli az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága féléves magyar elnökségének programját, amely az őshonos nemzeti kisebbségek védelmének ügyét ismét az ET figyelmének középpontjába helyezi. A KMKF támogatja az elnökség során előterjesztett és a nemzeti kisebbségek védelme tárgyában kidolgozott alapelveket. A fórum nagyra értékeli a magyar kormány nemzetpolitikai támogatási programjait, amelyek segítik a szülőföldön boldogulást, egyben figyelemre méltó társadalmi-gazdasági stabilizáló hatást fejtenek ki térségünkben. Az általános, minden régiót érintő témakörök mellett a KMKF hagyományosan egy-egy régióra vonatkozó történésekről is állást foglal. Így például a fórum értékeli a romániai parlamenti választásokon

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.

újból megvalósult, a magyar szervezetek közötti összefogást, egyúttal üdvözli az RMDSZ parlamenti képviseletének a romániai politikai élet stabilizálásában betöltött felelősségteljes szerepét. A KMKF üdvözli a felvidéki magyarság egységes érdekképviseleti szervezetének, a Szövetségnek a megalakulását, és bizakodik, hogy így jó eséllyel visszaszerezhető lesz a magyar közösség parlamenti képviselete. A szervezet megelégedettséggel állapítja meg, hogy Magyarország és Szerbia kapcsolata a VMSZ szerepvállalásának is köszönhetően töretlenül fejlődik, a vajdasági magyarság sikerei pedig a többi nemzetrész számára is bátorító példát jelentenek. Aggodalommal figyeli viszont a fórum az ukrajnai magyar kisebbség helyzetét, és szolidaritását fejezi ki a kárpátaljai magyar közösséggel, támo-

gatja a megszerzett jogaik megvédésére irányuló erőfeszítéseiket. Végül a KMKF példaértékűnek tartja, hogy a horvátországi és a muravidéki magyarság parlamenti képviselői megbecsült kormányzati partnerekként, a

helyi magyarság számarányához képest jelentősebb mértékben elő tudják mozdítani az országok közötti kétoldalú kapcsolatokat, a kölcsönösen előnyös közösségépítő programok sikerét.

Külhoni magyar újságírók találkozója A 2004-ben alakult Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) október 15. és 17. között a Balatonhoz közeli Tengelicen tartotta meg jubileumi konferenciáját. A határokon átívelő szakmai és érdekvédelmi szervezet tanácskozásán Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, fővédnök mellett részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos és Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos is. Szili Katalin a konferencia megnyitóján kifejezte, fontosnak tekinti egy olyan közeg megteremtését, ahol a nemzetpolitika kérdésköreit megjelenítve a magyar nemzeti közösségeket szolgáló médiumok kollégái találkozhatnak. Potápi államtitkár kifejtette: a külhoni újságírók feladatát nemcsak a tájékoztatásban látja, hanem abban is, hogy a nemzeti összetartozás érzetének, élményének a megélését erősíteni tudják. Ehhez szükségszerű megbecsülni az elmúlt évtizedet, ami fejlődést hozott a határon túl és a diaszpórában is. Kmj

3


Nemzetiség Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek

A hősi harc elbukott, de eszménye megmaradt Október 18-án a lendvai Színház- és Hangversenyteremben a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében került sor a muravidéki magyarság rendezvényére az 1956os magyar forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére. Szűcs Nelli, a Nemzeti Színház színművésze önálló estjén Fedák Sári életútját mutatta be. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

A rendezvényen Horváth Ferenc parlamenti képviselő és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, valamint Máthé László Edu-

zadt egy rendszer ellen, „az egyik legnagyobb szabadságharc – legalább is olyan értelemben, amikor egy viszonylag kis ország, mint Magyarország, szembe mert szállni a szinte fél világon át uralkodó Szovjetunióval, cserbenhagyva a világ többi

lon álltunk. Azt gondolom, hogy megtehetjük – a büszkeségünk mellett –, hogy azoknak, akik ezt a szenvedést Magyarországnak és a magyaroknak megtették és okozták, meg tudjunk bocsátani. Ahogyan magyarok ezrei haltak meg 1956-ban,

Máthé László Eduárd

Horváth Ferenc elevenítette fel a lendvai közönség előtt. Az 1879-ben született beregszászi lány színészi pályáját a Magyar Színházban kezdte, de szerepelt a Népszínházban, a Vígszínházban és a Király Színházban is, ismerték Pesttől New Yorkig. Molnár Ferenccel rövid és viharos házasságban élt, nem mindennapi élete miatt a

bulvárlapok kedvence volt. Sikerei ellenére rendkívül kritikus volt saját magával szemben, de a másoktól érkező kritikát nem szerette. Bizonyíthatatlan vádak alapján börtönbüntetésre ítélték, 1945 után mellőzött lett, és emiatt soha többé nem léphetett színpadra imádott és szeretett hazájában. Fedák Sári személyéről sok hamis és igazságtalan pletyka, légből kapott állítás terjedt és terjed még ma is. De egy biztos: élete során megjárta a csúcsokat és a poklokat. Szűcs Nelli – aki szintén Beregszász szülöttje – előadása a nagy művésznőt igaz valójában, minden nagyszerű emberi tulajdonságával, hibáival, gyarlóságaival együtt mutatta be, rendkívüli empátiával és érzékenységgel.

Szülőföldön magyarul: év végéig várható az utalás Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas és érdemes művész Fedák Sári szerepében lenyűgözte a lendvai közönséget. árd, Magyarország lendvai főkonzulja mondott ünnepi beszédet. „Nemzetünk nagy pillanatai azért íródtak be a történelembe, mert lényegük mélyén nem az én, hanem a közösség állt, az emberek tekintete pedig nem az egyéni érdekek, hanem az igazság felé fordult” – mondta ünnepi köszöntőjében Horváth Ferenc. Hozzáfűzte, hogy talán pont az 56-os forradalom, amikor a szabadság vágyával „felfegyverezett” fiatalság által vezetett nemzet fellá-

4

részétől”. Véleménye szerint a szabadság utáni csillapíthatatlan vágy az, ami a magyarokat vezérli, amire a történelem is emlékeztet bennünket. Máthé László Eduárd főkonzul az 56-os forradalomhoz vezető eseményekről, az 1989-ig tartó „rémálomról” szólt röviden, családi emlékeit is felidézve erről a korról. A tragédia ellenére mégis a megbocsátást tartja fontosnak: „A történelem megmutatta, hogy 1956-ban a jó olda-

ugyanúgy a Magyarországot újból megszálló orosz katonák is elvesztették életüket. Még ha tudjuk is, hogy ők a történelem rossz oldalán álltak, akkor is meg kell engedni magunknak, hogy megbocsájtunk és egyúttal büszkeséggel felvállaljuk 1956 örökségét” – mondta. Az ünnepség második részében Szűcs Nelli színművész önálló estje következett, amely Fedák Sári énekes és színésznő, az egyik leghíresebb magyar primadonna életútját

A Bethlen Gábor Alapkezelő által meghirdetett 2020/2021. évi „Szülőföldön magyarul” programban a meghatározott határidőig, azaz 2021. szeptember 30-ig a Muravidéken 280 szülő igényelte a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást, ami 371 gyermeket jelent – tudtuk meg a Szülőföldön magyarul pályázat szlovéniai kivitelezőjénél, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnél (MNMI). Emellett a hallgatói támogatásra további öt igény érkezett. Az adatokat az elmúlt évekkel összevetve elmondható, a támogatást felvevő szülők, illetve gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat, ami általános Kárpátmedencei jelenség, amely részben a rossz demográfiai helyzetet, részben az asszimiláció folyamatát mutatja. Csak szemléltetésként: 2015-ben még 305 szülő adta be pályázatát a felhívásra, ami 389 tanulót jelentett. A 22.400 forintot, vagyis az ennek megfelelő eurót az MNMI várhatóan még ebben az évben utalja a jogosultaknak. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.


Muravidék Lendva Község Tanácsa

Nem emelkedik a távfűtés ára Lendva Község Tanácsa megerősítette a kommunális illeték mértékét, mely az új rendelet szerint nem változik jelentősen, és nem változik a geotermális távfűtés ára sem. Változik azonban a Lendvai Népi Egyetem alapítóinak köre, ami csak Lendva Községre szűkül, a többiek más jogi alapon rendezik a szervezetben a szerepüket. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A kommunális illetéket meghatározó szabályrendelet tervére az I. olvasatot

az új törvények, az intézet tevékenységbővítése és tulajdoni változások miatt volt szükség. Mostantól az intézet alapítója egyedül Lendva Község lesz, míg

Miután Torhač Evgen, a Petrol képviselője ismertette a lendvai geotermális távfűtési sz olgált atás 2021-es üzemeltetési beszámolóját és a 2022-es

távfűtésének koncessziós szolgáltatója. Az elmúlt időszak hőszolgáltatása – Torhač szerint – zökkenőmentes volt, s az idei évre 5.400 MWh hőenergiaszolgáltatást terveznek. Újabb rákapcsolások után is van érdeklődés, de a hálózatbővítést – elsősorban a szolgáltatás rentabilitása miatt – fontolóra kell venni. Torhač kifejtette: a hálózat bővítésének nincs aka-

dálya, de szem előtt kell tartani, hogy a mostani árak tarthatósága miatt legalább kétszer akkora új igénynek kell fennállnia, mint az eddigi. A kezdeményezést a Petrol elé terjesztik. A szolgáltatott hőenergia drágulásától a felhasználóknak nem kell tartaniuk, hiszen a távfűtés 88 százaléka megújuló energia, 12 százalékát adja csak földgáz.

Díszpolgári cím Žerdin atyának

A községi tanács folyó mandátumában először történt meg, hogy igazoltan ugyan, de az ülésről nyolc tag hiányzott. követően nem érkezett módosítási javaslat, így a tanács megerősítette a községi szakszolgálat által előreterjesztett szintet. Az illeték új értéke a korábbihoz képest alig változik, csupán 1 euró különbözetet jelent. A rendelet lehetővé teszi a részletfizetést minden esetben, s kiterjeszti a fizetés alól felmentett épületek listáját (egyszerű építmények, (tűzoltók, mentők, állattenyésztés, temetői építmények…). Az új rendelet így összhangban áll az új területrendezési törvénnyel, az illeték pedig községi céleszközt jelent. A tanács I. olvasatban megvitatta a Lendvai Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképző Intézet új alapító okmányát, amire

az 1998-ban társalapítóként csatlakozó Kebele, Tornisa és Odrijánc lemondtak jogaikról. Ez a községek a jövőben más formában rendezik együttműködésüket.

programjavaslatot, a tanácstagok néhány kérdésének megválaszolása után egyhangúlag elfogadták a dokumentumokat. A Petrol 2015 óta Lendva Község

Sovre-díj a Krasznahorkaikötet fordításáért Az idei Sovre-díjat, amelyet a Szlovén Műfordítók Egyesülete az irodalmi szövegek magas szintű művészi szlovénra fordításáért ítél oda, idén Mihelič Marjanca kapta Krasznahorkai László „Megy a világ” című elbeszéléskötetének szlovén nyelvre való átültetéséért. A rangos fordítói elismerést, amelyet 1963 óta osztanak ki, először kapta magyar nyelvű fordítás. A díj átadására október 22-én kerül sor a hrastniki Anton Sovre Könyvtárban. FaBri

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.

Lendva Község Tanácsának határozata érelmében október 29-én, a községi ünnep alkalmából egy díszpolgári címet, két plakettet és egy elismerést osztanak ki a tevékenységükkel, munkásságukkal kiemelkedő egyéneknek, egyesületeknek. A község legtekintélyesebb elismerésében, a díszpolgári címben a csentei születésű, Peru- Žerdin Bukovec Anton ban püspöki, misszionári- atya usi küldetést teljesítő msgr. Žerdin Bukovec Anton atya részesült. A díszpolgári címet ünnepélyes keretek között Magyar János polgármester október 20-án nyújtotta át Žerdin atyának. Plakettet a 100. jubileumát ünneplő Lendvai Méhészegyesületnek, valamint a hegymászás, turizmus és sport területén tevékenykedő Kozak Štefannak nyújtanak át. Elismerésben a Kancsal vendéglő tulajdonosát, Banutai Eva Mariját részesítik a lendvai kulináris örökség éltetéséért vendéglőjük kínálatában. A legrendezettebb település elismerést Lendva érdemelte ki. A községi elismerések odaítélésére meghirdetett pályázatra hat jelölés érkezett: egy a díszpolgári címre, három plakettre és kettő elismerésre. A statutáris és kinevezésekkel foglalkozó bizottság a díszpolgári címről – melynek javaslatát a Csentei HK nyújtotta be – a határidőig nem beérkező személyes beleegyezés hiánya miatt nem határozott. A procedurális folyamatot a községi tanács október 13-i ülésén Magyar János polgármester javaslatára és Gál Romeo tanácstag jelölésindoklása következtében lezárták, s mint a község legfelsőbb testülete pozitív döntést hoztak a díszpolgári cím odaítéléséről. Szolarics Nađ Klára

5


Muravidék Dobronak Község

Korszerű katasztrófavédelmi központ Szombaton délután ünnepélyes keretek között adták át Dobronak Község új beruházását, a korszerű katasztrófavédelmi központot, amely több védelmi szervezetnek, szolgálatnak ad majd otthont, emellett gondoskodik a község fiatal tűzoltóiról is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A fiatal dobronaki tűzoltók, valamint az oktatási intézmények kulturális betétjeivel tarkított műsor a himnuszok elhangzásával kezdődött, majd Cár Zdenko, a Dobronaki Önkéntes Tűzoltóegylet elnöke köszöntötte az egybegyűlt vendégeket. Hangsúlyozta, büszke mindhárom községi tűzoltótizedre, a felnőtt tagokra, az ifjúsági csapatra, különösképpen pedig a pionírcsapatra, amely idén az egész muravidéki régiót képviselte a celjei országos szintű versenyen. Az elnök kifejtette, köszönet jár sok éves vágyaik teljesítéséért a polgármesternek, a községi igazgatóságnak, a községi tanácsnak és nem utolsó sorban a község polgárainak, maga a létesítmény átadása pedig „aranybetűkkel

íródik majd be” a dobronaki tűzoltóság történelmébe. Az egyesület elnöke után Kardinar Marjan polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta: hosszú és rögös út vezetett a korszerű katasztrófavédelmi központ átadásáig, amelyben a tűzoltóság, a községi tűzoltóparancsnokság, a polgári védelem és a rendőrség rendelkezik helyiségekkel. A polgármester kifejezte háláját, hogy az építésről 2012ben megszületett döntés után a dobronaki magyar önkormányzat beleegyezett a Szent István-szobor áthelyezésébe, amivel elkezdődhetett a kultúrotthon melléképületeként elképzelt katasztrófavédelmi központ tervezése. Az építés az elsődlegesen tervezett 300 ezer euró kétszeresébe került, de tágasabb helyiségek készültek, az épület emeletén pedig

Az új központban a tűzoltóság, a községi tűzoltóparancsnokság, a polgári védelem és a rendőrség rendelkezik helyiségekkel. egy többcélú rendezvényterem is átadásra került. A helyiségek berendezésében támogatást nyújtott az MMÖNK, valamint a helyi közösség, sokat adományoztak a polgárok is mind anyagiakban, mind önkéntes munkában, s végeredményben a beruházás jóval meghaladja a tervezett értéket. Az épület körülbelül 1.200 belső és 2.000 négyzetméter külső területet foglal magába.

A z e g y b e g y ű l te ket köszöntötte Varga Edit, a dobronaki magyar önkormányzat elnöke, majd Antolin Milan, a Szlovén Tűzoltószövetség elnöke, a muravidéki tűzoltósági régió vezetője, valamint Darko But, a Katasztrófavédelmi és Mentési Igazgatóság vezérigazgatója is. Mindannyian a dicső, 130 éves dobronaki tűzoltómúlt említése mellett a jövőbe tekintettek, kifej-

tették, az átadásra kerülő épület mindenképpen megteremti a jövő alapjait. Az ünnepélyen a dobronaki, ezen belül a zsitkóci tűzoltóság egyik legtapasztaltabb tagja, Végi Tibor a Katasztrófavédelmi és Mentési Igazgatóság bronzelismerését vehette át. Az új dobronaki katasztrófavédelmi létesítményt az ünnepi szónokok szalagátvágással adták át rendeltetésének.

Emléktábla és könyv a dobronaki rendfenntartókról Dobronakon a múlt szombaton emléktáblát avattak, amellyel a SEVER rendőrségi veteránegyesület annak a 19 rendőrnek állított emléket, akik Szlovénia önállósulásának idején, 1991. június 23-ától július 15-éig a településen biztosították a rendet. Az emléktáblát azon lakótömb falán helyezték el, amelynek első emeletén az említett időszakban állomásoztak a rendfenntartók. Az alkalmi avatórendezvény után a Dobronaki KÁI-ban bemutatásra ke-

6

rült a Dobronaki csendőrök, zsandárok, rendőrök története 1919–2021 című könyv. A szlovén nyelvű kötetet Osterc Milan, a kiadvány szerkesztője, valamint Ribaš Drago, a SEVER rendőrségi veteránegyesület elnöke mutatta be. A kötetben sorra veszik a falu fegyveres rendfenntartóinak munkáját az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásától egészen napjainkig. A könyv két szerzője kiemelte, hogy a rendőrök feladata az állampolgárok

Az egykori rendőrállomásra emléktábla került.

és tulajdonuk védelme, ám a fegyveres erőknek mindig az adott rezsim törvényeit kell követni, így az elmúlt száz évben gyakran tűnhetett úgy, hogy a rend őrei nem mindig az emberek álltak. Kardinar Marjan, a község polgár mestere köszöntőjében kiemelte a múlt megismerésének fontosságát, és azt is, hogy egy község életében men�nyire fontos az, hogy legyenek rendőrei, akik biztosítják a nyugodt életet. SoPe

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.


Info

Covid-helyzet

Növekszik a fertőzöttek száma Szlovéniában január vége óta a hét elején jegyezték fel legtöbb, 1.877 covid-fertőzöttet. Folytatódik a védőoltások beadása, az ország lakosságának teljes átoltottsága 51 százalékos. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Muravidéken a kétadagos átoltottság 53 százalékos, a régióban a teljes beoltottsági arány 50–55 százalék között mozog. A legjobb arány (58 százalék) a muraszombati községben van, a leggyengébb pedig (48 százalék)

a hodosiban. Utánanéztünk, jelenleg hol lehet a Muravidéken felvenni az oltást, illetve elvégeztetni a tesztet. Lendván az egészségházban fel lehet venni az oltást hétfőnként 15 és 17 óra, valamint csütörtökön 16 és 19 óra között – a Pfizer vakcinát előzetes bejelentkezés nélkül, míg

az AstraZeneca oltószert telefonos bejelentkezés (070 609 942) alapján. Gyorsteszteket továbbra is a Mentési és Védelmi Központban végeznek minden munkanap a www. zd-lendava.si honlapon elérhető beosztás szerint. Szombatonként 8 és 10 óra között az egészségháznál van tesztelés, vasárnap és

ünnepnapokon nincs. A gyorsteszt ára 9,5 euró. Muraszombatban az egészségházban bejelentkezés nélkül hétfőtől péntekig lehet felvenni a védőoltást, Pfizer, AstraZeneca és Moderna vakcinát a www.zd-ms.si honlapon elérhető órarend szerint. Pár tosfalván az or vosi rendelőben szerdánként oltanak 13 és 14 óra között, Salban a kultúrotthonban hétfőnként 12 és 13 óra között, és Hodoson is hétfőnként 13.30 és 14.30 között

a helyi kultúrotthonban. Gyorsteszteket Muraszombatban az egészségház konténerében lehet végeztetni minden munkanapon 9 és 17 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 10 és 12, valamint 14 és 16 óra között. Október 19-től a muraszombati kórházban a sürgősségi osztály előtti konténerben is minden munkanapon végeznek önköltséges tesztelést 7 és 17 óra között. Előzetes bejelentkezés nem szükséges, a teszt ára 9,5 euró.

Muravidéki Fejlesztési Régió

Egyesületek: nincs automatizmus A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa (MFRT) Razkrižjén megtartott ülésén terítékre került többek közt a 24 órás fogorvosi ügyelet biztosítása és a regionális jellegű egyesületek, szervezetek társfinanszírozása is. Megoldás ígérkezik a szennyvíziszap kezelésére. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A muravidéki polgármesterek egyöntetűen támogatták a Muraszombati Egészségház kezdeményezését a hétvégi és ün-

nepnapi fogorvosi ügyelet meghosszabbítására. A közpénzek három óra ügyeletet biztosítanak, ami – tekintettel a fogorvosi állományra – három órával meghosszabbítható, ha megoldódik a szol-

gáltatás finanszírozása. Mivel a fogászati ügyelet égető probléma, a községek hajlandók az ügyeletet társfinanszírozni. A tanács egységes álláspontja a 24 órás ügyelet bevezetésének igénye.

A Muravidéken minél előbb és hatékonyan meg kell oldani a 24 órás fogorvosi ügyelet biztosítását – határozott a régió tanácsa. N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.

Sőt, úgy határoztak, hogy az ügyeletbe be kell vonni a községi koncesszióval rendelkező fogorvosokat is. A folytatásban élénk vita alakult ki Jevšek Alek­ san­der, Muraszombat és Magyar János, Lendva polgármestere között. Magyar ugyanis nem értett egyet Muraszombat azon felhívásával, melyben nagyobb szolidaritásra szólítottak fel a muraszombati községben székelő, regionális jellegű, más községekből érkező tagságot is felölelő egyesületek társfinanszírozásában, melynek kulcsa a tagság létszáma lenne. Megkérdezte, ki és milyen alapon döntött a regionális jellegről, a társfinanszírozási kulcsról. – Az egyesületek támogatásánál nem lehet automatizmus – tette hozzá Magyar János. Mint mondta, a lendvai községben jól rendezett a szociálügy finanszírozása, viszont tapasztalható a más községekben székelő egyesületek lendvai kiren-

deltségének bejegyzése csak azzal a céllal, hogy a községi pályázatokon támogatáshoz jussanak. A tanács a felvetett témát csupán információként fogadta, a közigazgatási egységektől pedig lekéri a tágabb jelentőségű egyesületek (mozgássérültek, gyengénlátók…) jegyzékét. A tanácskozás további döntései: Nagypalina Község palliatív kezelési központ építését tervezi Kispalinán, amihez megszerezte a regionális státuszt. Az MFRT kezdeményezte, hogy a Beltinci–Lendva–Rédics vasútszakasz kiépítésével foglalkozó projektmegvalósítási csoportba egy, a Muravidéket képviselő tag is bekerüljön. Úgy tűnik, a Muravidéknek lesz megoldása a szennyvíziszap eltávolítására és kezelésére, ez ügyben a CEROP tárgyalást folytat a ptuji Komunala Kft.-vel, ahol egy égetőüzem építését tervezik.

7


Info a mai napon... Október 21-én történt 1520 Fernao de Magalhaes (Ferdinánd Magellán) portugál tengerész elérte a később róla elnevezett tengerszorost. 1833 Megszületett Alfred Nobel svéd kémikus és gyáros, a dinamit feltalálója, a Nobel-alapítvány létrehozója. 1878 Megszületett Krúdy Gyula író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás mestere. 1906 Megszületett Lillian Gertrud Asplund, a Titanic-katasztrófa utolsó olyan túlélője, akinek saját emlékei is voltak. 1941 Megszületett Jankovics Marcell rajzfilmrendező, grafikus, művelődéstörténész. 1944 Meghalt Hilma af Klint svéd festőnő, az absztrakt festészet úttörője. 1956 Megszületett Carrie Fisher amerikai színésznő, szerző, Leia hercegnő alakítója a Star Warsban. 1961 A Columbia Records felvette Bob Dylan első albumát. 1967 Washingtonban több tízezer ember tüntetett a vietnámi háború ellen.

visszapillantó

1991. október 25-én, 41. szám

Mindent a vevő érdekében Akár a gombák, úgy nőttek a közelmúltig Lendván és környékén a magánüzletek. A legelején mindenki számára volt kenyér, most már a megélhetésért kell küzdeni. Nem

csak nekik, hanem a kereskedelmi vállalatoknak is befellegzett, hiszen az emberek pénztárcája egyre vékonyabb, legtöbbször csak a legszükségesebbre futja. A kiskereskedelmi

árak szabadon alakulnak, ezért nagyban a tulajdonos találékonyságától is függ, mennyire versenyképes. Ezér t megtör ténhetik, hogy a szomszéd boltban már bizonyos árucikkek 10

vagy ennél több bónnal olcsóbbak. Érdemes a boltokat sorba járni, nézelődni, fontolgatni. (...) – Kedvezményt is adok: falun van a boltom, ezért az üzletemben csak azokat az árucikkeket tartom, amelyek az itteni emberek igényeinek megfelelnek. A nagyvásárlásokat Muraszombatban vagy Lendván végzik el, nálam a napi szükségletet elégíthetik ki. Tudom, hogy máról holnapra így nem fogok meggazdagodni, nekem elég a jövedelem, amit a kis boltom nyújt. Tény, hogy az embereknek nincs pénzük, ezért különböző kedvezményeket nyújtok. Például a ruhaneműt két részletben fizethetik le, az ásványvízre is kedvezményt tudok adni – sorolja Cuk Jutka a könnyítéseket.

A mindennapi falusi kívánságokat akarom kielégíteni – mondja Cuk Jutka, a MINI bolt tulajdonosa.

Szerző: Solaric Nađ Klári

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Fenntarthatóság a lakberendezésben Ahogyan a világ az ökotudatosságra törekszik, úgy a belsőépítészeti trendeknek is a fenntarthatóságon kell alapulniuk. A fenntarthatóság a környezeti hatások minimalizálását jelenti, azaz a „zerowaste” életmód elsajátítását minél nagyobb mértékben, mert ezzel alaposan csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat. Komplikáltnak hangzik, de kis változásokkal messzire lehet jutni. Az enteriőrben lehet az első lépés a megfelelő anyagválasztás. Már a dekor, a bútor, a padló, a szőnyeg vásárlásánál választhatunk környezetbarát anyagot. Ilyen például az újrahasznosított fa, amelyből készülhet rusztikus vagy

8

akár modern bútordarab is. Ha kedveljük a régi bútorokat, újrahasznosíthatjuk a múltat is. Egy-két antik bútordarab újrafelhasználva frissítést hozhat az otthonunkba. Az újrahasznosított fémből és műanyagból készült bútorok is kevesebb feldolgozást és kevesebb erőfor rást igényelnek. Ezenkívül a fém többször feldolgozható anélkül, hogy a tulajdonságai romlanának. Az újrahasznosított, felújított szék fénye nemcsak szép ipari formatervezést hozhat az otthonunkba, de egyben fenntarthatóbb megoldás is. A bioüveg egy biológiailag lebomló anyag, amelyet különféle módo-

kon alkalmazhatunk. Egy kivételes zöld alternatíva a dekorációtól kezdve a fürdőszoba mosdójáig, a konyhai munkalapokig és padlókig. Tán ismertebb anyag a parafa, mely egy kivételes zöld anyag, magas fenntarthatósági mutatóval és újrahasználhatósággal. Megfontolandó alternatíva a fához képest, mert a parafa kivonása nem árt a fáknak, mivel csak a kéreg kerül eltávolításra. Ezenkívül könnyen újra felhasználható. A műanyag hulladék újrafelhasználása a legismertebb probléma, és egyben lehetőség. A beltéri és kültéri szőnyegek újrahasznosított műanyagból

is készülhetnek. A nagy sűr űségű polietilénből extrudált vagy fröcskölt bútorok erősek és tartósak. Ezek a bútorok színtartók, ellenállnak a fakulásnak. Fontos szempont az is, hogy a műanyag hulladék újrafelhasználása csökkenti a vízszennyezést.

A fenntartható belsőépítészet a családunk otthonával kezdődik, de hat a teljes előállítási láncra (forgalmazásra, beruházásra) és magára a bolygónkra is. Ebben az ökoszisztémában legyünk azok, akik használják az etikus megoldásokat és a tudatos életet élnek.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.


Info

Gyógynövények szembetegségekre A népgyógyászat a fáradt, gyulladt szemekre éppúgy tud megoldást, mint az időskori, kezdődő szürkehályog vagy épp az árpa kezelésére. Október a látás hónapja. Ennek kapcsán lássuk, Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember milyen gyógynövényeket ajánl a szembetegségekre. Szemvidítófű – fáradt, gyulladt szemekre A szemvidítófű kiváló gyógynövény a szemre és a látás javítására. Magas A- és C-vitamintartalma hatékonyan csökkenti a gyulladásokat, fertőzéseket, míg antibiotikus és összehúzó hatású csersavtartalma tisztítja és edzi

praktika a szem nyálkahártyáját. A népgyógyászat száraz, fáradt szemekre éppúgy ajánlja, mint a szezonális allergia vagy gyulladás miatt könnyező szemekre. Kötőhártya-gyulladásnál enyhíti a viszketést és a vörösséget, de árpára is bevált gyógy-

növény. Szemerősítőként a szemvidítófű az orvostudományban általánosan elismert, különösen szem-, kötőhártya- és szemhéjgyulladásnál. Gyenge főzetét használhatjuk külsőleg borogatásként, illetve teáját naponta többször is ihatjuk. Hogyan készítsünk gyógynövényes borogatást szemre? Forraljunk fel 3 deci vizet és szórjunk bele kéthárom teáskanál szárított gyógynövényt. Lefedve hagyjuk állni, majd tíz perc múlva szűrjük le. Amikor már langyos, áztassunk bele vattapamacsot, gézt vagy tiszta vászondarabot, és ezt helyezzük a

csukott szemhéjakra. Ezt többször ismételjük meg. Ha a gyógynövényt filterbe tesszük és így áztatjuk ki a hatóanyagot, akkor vattapamacs helyett a filtert is a szemünkre helyezhetjük. Diólevél – kezdődő szürkehályogra A diólevél teája a szemfenék tisztításában is segíthet. A bükki füvesember kezdődő szürkehályog kezelésére ajánlja a dióleveles lemosást. Ehhez fél deciliter vízzel le kell forrázni egy csipetnyi szárított diólevelet, s amikor kihűlt, az ujjunkat belemártani, ezzel mosni át kívülről a csukott szemhéjakat. Kívülről is beszívódik, a szem ereit tisztítja

Domonkosfán és Felsőszölnökön

és erősíti, oldja a meszes lerakódásokat. Azért kell ilyen kis adagot készíteni, mert a lemosást napjában többször is ajánlott elvégezni. Fekete áfonya – látásjavításra A fekete áfonya termése javítja a látást és segíthet szürkehályog esetén is. Magas az A-, B-, C-, E-vitamintartalma, és egyéb hatóanyagai (flavonoidok) is segítik a retinasejtek gyors regenerálódását. Élesíti a látást, javítja az éjszakai tájékozódóképességet, a cukorbetegséggel együtt­

já­r ó ideghártya-problémáknál, sárgafoltnál, illetve szürkehályog ellen is segítséget nyújthat. Aki gyengébben lát a sötétben, annak különösen ajánlott a rendszeres fogyasztása. Kamilla – kötőhártyagyulladásra A jól bevált kamillás borogatást a szemhéjon kialakuló bármilyen gyulladásos elváltozásra bevethetjük, de az árpának nevezett fájdalommal és kivörösödéssel járó gennyes tályogra is nyugtató gyógyírt jelent. gyorgytea.hu, diabess.hu

heti recept

Őszi almás pohárkrém • • •

Hozzávalók a krémhez: 1 közepes alma • 500 ml tej • 2 ek cukor 1 ek kukoricakeményítő 2 ek pudingpor (tejszínes)

Hozzávalók a topinghoz: • 2 közepes alma • 2 ek vaj • ízlés szerint fahéj • 2 csapott ek cukor Elkészítés: A krémhez egy nagy almát meghámozunk, összeturmixoljuk fél liter tejjel, szűrőn átszűrjük. Pár kanál tejjel keverjük simára a tejszínes pudingport és a kukoricakeményítőt. Ezzel és két evőkanál cukorral forraljuk be a tejes keveréket. Sűrítsük folyamatos keverés mellett. Hideg vízzel átöblített poharakba porciózzuk a krémet. Először a pulton, majd a hűtőben hűtsük ki. A topinghoz: két kisebb, pucolt, apró kockára vágott almát cukorral, pici vajjal karamellizálunk. Közben fahéjjal ízesítjük. Ezt is kihűtjük és tálalásnál a krémre halmozzuk.

A völgyifalui turistaegylet tagjai a rábavidéki mintagazdaságnál. A Turizmus Világnapja alkalmából a Völgyifalui Turisztikai Egyesület október 17-én szervezte meg tagjai számára a kiérdemelt kirándulást. Első állomásunk a domonkosfai tájház és környéke volt, ahol megismerhettük a gazdag néprajzi gyűjteményt. Innen a hármashatár felé vezetett az utunk. A napsütötte délután kellemes

hangulatban telt a természetben. A hármashatárkő felé gyalogolva megcsodáltuk az Őrségi Tanösvény nyújtotta szépségeket és többször adódott alkalom fotózkodásra is. Kirándulásunk végállomása a Felsőszölnökön található Szlovén Mintagazdaság volt, ahol megkóstoltuk a finom rábavidéki ételeket és borokat. A késő esti

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.

órákban szép élményekkel feltöltődve tértünk haza. Köszönjük Orbán Dušannak, a Sal Községi MNÖK elnökének és Kovács Tamásnak, a Szlovén Vidék Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, hogy színesítették kirándulásunkat. A Völgyifalui TE nevében: Szabó Gerenčer Metka

9


Info október 22. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 10:05 Tudományos műsor, 10:40 TV-kirakat, 10:55 A meglepetés – szlovén rövidfilm, 11:10 Nur – szlovén rövidfilm, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 23:10 A láthatatlan Glóbusz, 12:30 Töréspont, 13:00 Hírek, 13:35 A Földköziember tenger gyermekei: Montenegró, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Hallgassunk a csöndre, 15:00 TV-kirakat, 15:10 Hidak, 15:50 Gyermek- és ifjúsági műsor, 16:40 Infodrom, 17:00 Hírek, 17:30 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Péntek este, 21:25 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:10 A láthatatlan ember – am. film.

Szlovén Tévé II. 8:30 Zenés műsor, 9:25 Állatokról és emberekről, 10:05 Jó reggelt!, 12:45 A kertben, 13:30 A Prifarski muzikanti és barátaik – koncert, 15:45 A Muravidékről szól – dok. film, 16:45 Torna, vb, 18:55 Zenés műsor, 20:05 Isten kegyelméből – francia–belga film, 22:25 A vad még mindig él – bolgár dok. film, 0:00 Az utolsó szó jogán!, 0:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:05 Keresztanyu – magyar sorozat, 13:20 Nyerő páros, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:00 Nyerő páros, 22:50 Híradó, 23:25 CSI: A helyszínelők.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:30 A del Monte örökösök – am.– kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Séfek séfe, 22:20 Mintaapák – magyar sorozat, 23:05 A bank – magyar szórakoztató műsor, 0:30 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Europa a la Carte – német ismeretterjesztő sorozat, 13:25 Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 17:50 Gusztáv 15:10 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:05 Békéssámson hősei – magyar dok. film, 17:00 Ridikül, 17:50 Gusztáv – magyar rajzfilm, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 20:30 Katharina megoldja – német film, 22:00 Kenó, 22:15 Szerelem – magyar film, 23:45 Pietro szigete – olasz sorozat.

Duna World 5:55–10:55 Délelőtti műsor, 11:25 A pályaudvar lovagja – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:40 Öt kontinens, 14:10 Folkudvar, 14:40 Multiverzum, 15:15 Család-barát, 16:45 Kárpát-medence, 17:15 Ízőrzők, 18:20 1100 év Európa közepén – magyar dok. sorozat, 18:45 Jó ebédhez szól a nóta, 19:15 Fehérlófia – magyar animációs film, 20:35 Az idő látképei – magyar animációs film, 20:45 A szél – magyar animációs film, 20:50 A légy – magyar animációs film, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 A megnemtörtént forradalom áldozatai – 1956 Bukarest – magyar dok. film, 23:05 MMA portré, 23:30 Hazajáró.

október 23. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 9:55 Kis szürke sejtek, 10:45 Infodrom, 10:55 A kapucnis – belga ifjúsági sorozat, 11:20 TV-kirakat, 11:35 Céltábla, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:05 Sikeresen előre, 14:45 Hallgassunk a csöndre, 15:10 Tökéletes bolygó: A Nap – koprodukciós dok. sorozat, 16:00 A mindennapi kenyerecskénk – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Ambiensek, 17:50 Az utolsó szó jogán!, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz!, 20:55 Mi történik? – szatíra, 21:25 Roadkill – angol sorozat, 22:30 Hírek, 22:50 Éjszakai ragadozók – am. film.

Szlovén Tévé II. 7:00 A legjobb reggel, 8:00 Tanúságtevők, 9:45 Sölden: Műlesiklás, vk, nők, 11:20 Herceg fehér lovon – családi sorozat, 11:55 A 20:05 A sztárok nem Liverljubljanai maraton poolban halnak meg története – dok. film, 13:00 Sölden: Műlesiklás, vk, nők, 15:10 Autós műsor, 16:15 Torna, vb, 18:55 Zenés műsor, 20:05 A sztárok nem Liverpoolban halnak meg – angol film, 21:55 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:50 Orlek, 30 év – koncert, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:25 Bakugan, 8:55 PlayIT TV, 9:35 Asterix és Kleopátra, 11:15 Macskafogó, 13:20 Táncoló talpak, 15:45 Richie Rich – Rosszcsont beforr – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 X-faktor, 22:30 Életünk története, 23:50 6:3 avagy, játszd újra, Tutti – magyar film.

TV2 6:00 TV2 matiné, 10:20 Egri csillagok – magyar film, 13:50 A királynő kutyája – belga animációs film, 15:45 Csinibaba – magyar film, 18:00 Tények, 18:55 Tények plusz, 20:00 Mindenki 15:45 Csinibaba táncol – szórakoztató műsor, 23:20 Drágább, mint az életed – am. film.

Duna Tévé 5:55–11:00 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Ízőrzők, 13:25 A remény hullámhosszán... a Magyar Rádió ostroma 1956, 14:20 Partitúra, 15:20 Szabadság tér 56 – magyar film, 17:00 Látlelet egy kórházról – Tétényi 1956 – magyar dok. film, 17:50 Gusztáv, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 SzerencsePerc, 19:40 Szabadság, szerelem – magyar film, 21:40 Jogállamiság, 22:35 Kenó, 22:45 Szerencsés Dániel – magyar film, 0:15 Az én ’56-om – magyar dok. sorozat, 0:30 Pietro szigete – olasz sorozat.

Duna World 5:55–11:00 Délelőtti műsor, 11:30 Egy olasz diplomata a magyar viharban – magyar dok. film, 11:55 Magyarország a második hazám... – Egy francia diplomata Budapesten, 1956-ban – magyar dok. film, 12:30 1956 október huszonharmadika – magyar dok. film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen, 14:00 Szabadidő – sportműsor, 14:35 Női labdarúgás, magazin, 15:05 Labdarúgás: Paks – Kisvárda, 17:00 Labdarúgás: Újpest – Fehérvár, 18:55 Rövidpályás gyorskorcsolya, vk, 20:00 Műkorcsolya Grand Prix, 22:00 Melbourne ’56 – Olimpia és forradalom – magyar dok. film, 22:40 Szerettünk volna még élni... – magyar dok. film, 23:25 Dokuzóna.

október 24. vasárnap Szlovén Tévé I.

október 25. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:25 Vicces tanár – holland gyerekműsor, 10:55 TV-kirakat, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 11:55 Az emberek és a Föld, 12:40 Nagyanyáink konyhája – főzőműsor, 13:00 Hírek, 13:25 Pénteken este, 14:50 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 15:20 A Mulberry utca királyai – dél-afrikai film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:00 Rajzfilm, 18:15 Hétvégi csomag, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 21:40 Interjú, 22:30 Hírek, 22:55 Az elnyomás versei – dán dok. film, 0:25 Jó éjszakára.

Szlovén Tévé II. 5:55 Zenés műsor, 6:50 Lelki villanás, 7:05 Kód, 7:35 Harapjunk a tudományba, 8:05 Zenés matiné, 9:10 Ambiensek, 9:45 Sölden: Műlesiklás, vb, férfiak, 11:20 Mozaikműsor gyerekeknek, 11:45 Herceg fehér lovon – családi sorozat, 12:30 Sport és szórakozás, 13:15 Sölden: Műlesiklás, vb, férfiak, 14:45 Torna, vb, 17:15 A Rotart és Padenik vízesések, 17:55 Brazília – útifilm, 18:50 Kosárlabda, ABA Liga: Olimpija – Budučnost, 20:40 Lottó, 20:50 Tökéletes bolygó: Az időjárás – koprodukciós dok. sorozat, 21:45 Véres föld – angol sorozat, 22:50 Hétvégi csomag, 0:15 Zvezdana – beszélgetős műsor, 1:05 Mi történik? – szatíra, 1:35 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 8:40 Bakugan, 9:15 Teleshop, 10:10 A Muzsika TV bemutatja, 10:50 Brandmánia, 11:35 XXI. század – A legendák velünk élnek, 12:10 Házon kívül, 12:50 Non21:45 Túl szexi lány stop – am.–francia–angol film, 15:15 ... és megint dühbe jövünk – olasz–spanyol film, 18:00 Híradó, 19:00 Álarcos énekes, 21:45 Túl szexi lány – am. film, 0:15 Portré.

TV2 6:00 TV2 matiné, 9:10 Nagyító, 9:45 Több mint testőr, 10:25 Super car, 11:00 Életmódi, 11:40 Brandépítők, 12:15 Extreme-E magazin, 12:55 Ikrek – am. film, 15:20 Az ördög jobb és bal keze – olasz film, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 19:30 Sztárban sztár leszek!, 22:50 Red – am. film, 1:25 Szabotázs – am. film.

Duna Tévé 5:50–10:30 Virradóra, 11:00 Római katolikus szentmise, 12:00 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 Humboldt, a nagy felfedező – német dok. film, 14:05 Édes anyanyelvünk, 14:10 Macskajáték – magyar film, 16:00 Hatoslottó-sorsolás, 16:10 Hogy volt?!, 17:10 Magyarország finom, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 17:50 Gusztáv, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Családi kör, 19:40 Toldi – magyar animációs sorozat, 20:10 Szaffi – magyar rajzfilm, 21:40 Áldozatok 2006, 22:30 Kenó, 22:40 A rózsa neve – olasz–francia film, 0:50 Megkegyelmezés – lengyel film.

Duna World 5:55–11:25 Délelőtti műsor, 11:55 A szemfényvesztő I–II. – Marczincsák Gyula György hollywoodi története, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és 22:05 Így látták ők – jelen – sportműsor, 14:00 Szemtanúk Hamvas Forma 1 – időmérő edzés, 15:25 Női kosárlabda: Győr Béláról – Atomerőmű, 17:25 Férfi kézilabda: Veszprém – Balatonfüred, 19:25 Férfi röplabda: Kaposvár – Pénzügyőr, 21:35 Összefoglaló az OTP Bank Liga mérkőzéseiből, 22:05 Így látták ők – Szemtanúk Hamvas Béláról – magyar dok. film, 23:00 A nagyok – magyar dok. film, 23:30 Hogy volt?!

7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 9:05 Szünidei műsor, 10:50 Binti – belga film, 12:20 Tudom! – kvíz, 13:00 Hírek, 13:35 A Földközitenger gyermekei: Görögország, 14:30 Át-járások, 10:50 Binti 15:00 Rokonok, 15:15 Jó napot, Koroška!, 15:55 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Sikeresen előre, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Az Önállóság Napjának ünneplése, 20:55 A nemzet vágyakozása – dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 A játék művészete, 23:30 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 9:20 Zenés műsor, 10:20 Jó reggelt!, 12:20 A lélek horizontja, 13:00 Hallgassunk a csöndre, 13:30 Interjú, 14:15 Az utolsó szó jogán!, 13:50 Ellenállásra éhes – dok. film, 15:20 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 15:50 A tarokk története – dok. film, 16:50 Az emberek és a Föld, 17:40 Nagyanyáink konyhája – főzőműsor, 18:00 A szakaszos tó – Titokzatos víziutak – dok. film, 18:55 Zenés műsor, 20:00 Brazília – útifilm, 20:50 Európa öröksége: Božena – cseh sorozat, 22:30 Sikeresen előre, 23:05 Az orosz ételek története – orosz dok. sorozat, 23:35 Követelem a hidamat, jár az nekem! – rövidfilm, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:05 Keresztanyu – magyar sorozat, 13:20 Nyerő páros, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:00 Nyerő páros, 22:50 Híradó, 23:20 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:55 CSI: New York-i helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:30 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Ninja Warrior Hungary – szórakoztató műsor, 22:20 Mintaapák – magyar sorozat, 23:20 A bank – vetélkedő, 0:45 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Europa a la Carte – német ismeretterjesztő sorozat, 13:20 Drága doktor úr – olasz so23:15 Pietro szigete rozat, 14:20 Almárium, 15:10 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 20:35 Kékfény, 21:25 A nyomozás – svéd sorozat, 22:10 Kenó, 22:20 Agatha Raisin – angol sorozat, 23:15 Pietro szigete – olasz sorozat, 0:15 Gyilkosság Franciaországban – francia sorozat.

Duna World 5:55–10:25 Délelőtti műsor, 11:30 Tavaszi szonáta – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:40 Domovina, 14:10 Divat&dizájn, 14:40 Magyar krónika, 15:15 Család-barát, 16:45 Útravaló, 17:00 Öt kontinens, 17:25 Hej Páva, 17:35 Ízőrzők, 18:35 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 19:35 Bikini 30, jubileumi koncert, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Dokuzóna, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.


Info október 27. szerda

október 26. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 9:05 Szünidei műsor, 11:00 A bagoly és az egérke – holland film, 12:20 Tudom! – kvíz, 13:00 Hírek, 13:35 A Földközi-tenger gyermekei: Horvátország, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Lelki villanás, 14:55 TV-kirakat, 15:15 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Kód, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Farkas, farkas! – dán sorozat, 20:55 A ljubljanai Vidéki Múzeum öröksége – dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:10 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 9:05 Szünidei program, 11:05 Szörnyecskék a Hopikopi erdőből – norvég bábfilm, 12:20 Tudom! – kvíz, 13:00 Hírek, 13:35 A Földközi-tenger gyermekei: Olaszország, 14:25 TVkirakat, 14:40 Nyolcadik nap, 15:15 Rokonok, 15:30 Hidak, 16:00 Kis szürke sejtek, 17:00 Hírek, 17:25 Lipicanci – oktatási műsor, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:05 Havel – cseh film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Profil, 23:40 Lipicanci – oktatási műsor.

Szlovén Tévé II. 9:15 Zenés műsor, 10:10 Jó reggelt!, 12:10 A játék művészete, 13:00 Alpok–Duna–Adria, 13:40 Informatív 15:05 Milan Dekleva portréja adás, 14:30 Autós műsor, 15:05 Milan Dekleva portréja, 16:10 Mi történik? – szatíra, 16:40 Joker – kvíz!, 17:55 Feri Novak – portré, 18:55 Zenés műsor, 20:05 A luxus sötét oldala – francia dok. film, 21:00 Évről évre – angol sorozat, 22:10 Roma nemzetiségi műsor, 22:30 Oroszország – A homofóbia fogságában – spanyol dok. film, 23:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:05 Keresztanyu – magyar sorozat, 13:20 Nyerő páros, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:00 Nyerő páros, 22:50 Híradó, 23:20 Házon kívül, 23:50 Az igazság játszmája – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mok­k acino, 9 : 4 0 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények 19:55 Ninja Warrior Hungary délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:30 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Ninja Warrior Hungary – szórakoztató műsor, 22:20 Mintaapák – magyar sorozat, 23:20 A bank – vetélkedő, 0:45 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Europa a la Carte – német ismeretterjesztő sorozat, 13:25 Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:10 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 20:35 Önök kérték, 21:35 A fehér királyné – angol–francia sorozat, 22:30 Kenó, 22:40 A legendák hivatala – francia sorozat, 23:40 Triptichon – Esterházy János élete és öröksége, 0:35 Pietro szigete – olasz sorozat.

Duna World 5:55–11:05 Délelőtti műsor, 11:35 Labdaálmok – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:15 Család’21, 14:40 Novum, 15:15 Család-barát, 16:50 Térkép, 17:20 Hej Páva, 17:30 Ízőrzők, 18:35 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Jókedvet kívánunk! – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Klasszikusok délidőben, 23:25 Hazajáró.

Szlovén Tévé II. 9:00 Zenés műsor, 10:00 Jó reggelt!, 12:00 Kód, 12:45 Ambiensek, 13:30 Informatikus műsor, 14:20 Hétvégi csomag, 16:00 A mozi, amely sokat látott: a Ljubljanski dvortól a Slogán keresztül a Kinodvorig – dok. film, 17:15 Torna, vb, 18:50 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:05 A szlovén zene új napja – közvetítés a maribori SNG-ből, 21:30 Véleményem, 22:20 A viszony – am. sorozat, 23:35 Slovenska Matica: 150 éve a szlovén kulturáért és tudományért – dok. film, 0:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Te­le­ shop, 12:05 Keresztanyu – magyar sorozat, 13:20 Nyerő páros, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Hír23:20 A lány adó, 18:55 Fókusz, 19:50 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:00 Nyerő páros, 22:50 Híradó, 23:20 A lány – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:30 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Ninja Warrior Hungary, 22:20 Mintaapák – magyar sorozat, 23:20 A bank – vetélkedő, 0:45 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:00 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Europa a la Carte – német ismeretterjesztő sorozat, 13:25 Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:10 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 17:00 Ridikül, 17:50 Gusztáv – magyar rajzfilm, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Marokkó – Szerelem háború idején – spanyol–portugál sorozat, 22:00 Downton Abbey – angol sorozat, 22:50 Kenó, 23:00 My Blueberry Nights – A távolság íze – hongkongi–kínai–francia film, 0:35 Maestro – animációs film.

Duna World 5:00–11:40 Délelőtti műsor, 11:55 Váltás – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:15 Magyar gazda, 14:40 22:30 Tehenesek Mesterember, 15:15 Család-barát, 16:50 Hazajáró, 17:20 Hej Páva, 17:25 Ízőrzők, 18:35 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Tehenesek – magyar dok. film, 23:25 Hazajáró.

október 28. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 9:05 Szünidei műsor, 10:50 Az üvegország – dán film, 12:20 Tudom! – kvíz, 13:00 Hírek, 13:35 A Földközitenger gyermekei: 10:50 Az üvegország Szlovénia, 14:25 TVkirakat, 14:40 Szlovén pillanatképek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:40 TV-kirakat, 16:00 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Harapjunk a tudományba, 17:55 Röviden, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Dosszié, 20:55 Beszélgetés: A tartós ápolás kihívásai Szlovéniában, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Nyolcadik nap, 23:35 Božena – cseh sorozat.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Október 21-én, csütörtökön 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 8:20 Zenés műsor, 9:15 Jó reggelt!, 11:15 Lipicanci – oktatási műsor, 12:00 Véleményem, 12:50 Az idealisták – dok. film, 14:00 Profil, 14:40 Péntek este, 16:20 Stanislav Škrabec – A szlovén fonetika atyja – dok. film, 17:20 Torna, vb, 18:55 Zenés műsor, 20:05 Propaganda – A konszenzus kialakítása – francia dok. film, 21:00 Autós műsor, 21:30 Ambiensek, 22:00 Irena Grafenauer, Mate Bekavac és a Szlovén RTV szimfonikus zenekara, 22:40 Szlovén jazz, 23:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:05 Keresztanyu – magyar sorozat, 13:20 Nyerő páros, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:00 Nyerő páros, 22:50 Híradó, 23:20 Brandmánia, 0:10 Életünk története – szórakoztató műsor.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:30 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Ninja Warrior Hungary, 22:20 Mintaapák, 23:20 A bank – vetélkedő, 0:45 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:00 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Europa a la Carte – német ismeretterjesztő sorozat, 13:20 Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 20:35 Bagi–Nacsa 15:10 Alpesi őrjárat – olasz Orfeuma sorozat, 16:05 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 17:00 Ridikül, 17:50 Gusztáv – magyar rajzfilm sorozat, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 20:35 Bagi–Nacsa Orfeuma, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:00 Kenó, 22:10 Adáshiba, 23:55 Pietro szigete – olasz sorozat.

Súlypont: stúdióbeszélgetés az új nemzetiségi oktatási szaktanácsadóval (ismétlés: csütörtökön 16.00-kor és 21.55-kor a Maribori Tévén) Október 22-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: pénteken 16.05-kor és 21.55-kor a Maribori Tévén) Október 26-án, kedden 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Budapesti kertek és A reformáció nyomában (az MTVA produkciója) (ismétlés: kedden 16.05-kor és 21.55-kor a Maribori Tévén) Október 27-én, szerdán 15.30-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:00–11:05 Délelőtti műsor, 11:25 Hajnalban meghalnak az álmok – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Alpok–Duna–Adria, 14:15 Planet 21, 14:40 Noé barátai, 15:15 Család-barát, 16:50 Szerelmes földrajz, 17:25 Hej Páva, 17:30 Ízőrzők, 18:35 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Kanjiža Calling – dok. film, 23:00 Dunának, Mekongnak egy a hangja – magyar dok. film, 23:35 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne mezőgazdasági rovat, témája az áfonyatermesztés (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 21.55-kor a Maribori Tévén) Október 28-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki, a horvátországi és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.10-kor és 21.30-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Nyolc tonna halat költöztettek át Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2021. október 19-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Laboratóriumi elemző Čistilna naprava d.o.o., Csente, Lendvai út 30., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. október 22.) Munkavezető Dobronak Község, Dobronak 297., Dobronak (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. október 27.) Konyhavezető Terme Lendava d.o.o., Tomšič utca 2/a., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 6 hónap, kívánatos a magyar, német és angol nyelv tudása, jelentkezési határidő: 2021. október 21.) Szakorvos Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 5.) Autószerelő Avtocenter Lajter, Dobronak 6/c., Dobronak (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 12.) Összeszerelő Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (6 munkahely, határozott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2021. október 26.) Építőipari osztály munkatársa Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, német nyelv tudása, jelentkezési határidő: 2021. október 26.) Beszerzési referens Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 6 hónap, német nyelv tudása és angol nyelv alaptudása, jelentkezési határidő: 2021. október 23.)

Az üres tó és a halak költöztetése ritka és szokatlan látvány, ami a látogatók körében is nagy érdeklődést keltett. A Bakonaki-tó sérült töltésének újjáépítése miatt lecsapolták a tó vizét, majd a halállomány áttelepítése következett. A halak mentésében a Lendvai Horgászegyesület mintegy 50 tagja vett részt a vasárnapi akció során. Az

iszappal erősen feltöltődött tóból mintegy nyolc tonna halat költöztettek át: a kapitálisakat a lendvai egyesületi tóba, a kisebbeket az általuk gondozott más vizekbe. A Bakonakitavat némileg kimélyítik az iszap eltávolításával,

majd megkezdődik a tó vízzel feltöltése. Remélhetőleg már 1–1,5 éven belül visszakerülhetnek a Bakonaki-tóba a nagy halak a gát felújítását követően. A munkálatok hamarosan megkezdődnek. Szolarics Nađ Klára

Autós és gyalogos: figyelni egymásra

Raktárossegéd Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. december 3.) Karbantartó Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 19.) Lakatos / szerelő Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 11.) Hegesztő- és vágórobot-programozó Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 19.) MIG/MAG hegesztő Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (6 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 19.) Köszörűs Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 19.) Targoncavezető Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 19.) Lángvágó Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 2.) Ellenőr Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 2.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

Október első tíz napján országszerte fokozott ellenőrzést folytatott a szlovén rendőrség, amelynek célja a gyalogosok biztonságának biztosítása volt. Az akció alatt a muravidéki rendőrök 26 olyan szabálysértést észleltek, amelyeket gyalogosok követtek el. Ebből nyolc alkalommal büntetést róttak ki, 18 szabálysértőt pedig csak figyelmeztettek. A Muraszombati Rendőrkapitányság területén az idei évben eddig 609 közúti baleset történt, tíz alkalommal gyalogos is érintett volt bennük, négyen közülük pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy belehaltak. Az őszi időre és a korai sötétedésre való tekintettel a rendőrség arra figyelmezteti a gyalogosokat, viseljenek jól látható ruhákat, illetve fényvisszaverő pántot vagy egyéb tárgyakat. A járdán vagy az út bal oldalán haladjanak, és csakis a megjelölt átkelőhelyeken lépjenek az úttestre. Az autósokat pedig arra inti a rendőrség, hogy ügyeljenek a gyalogosokra, vezessenek óvatosan azokon a helyeken, ahol ők is tartózkodhatnak, és biztosítsák nekik a szabad átkelést a zebrán. A rendőrség továbbra is folytat majd hasonló akciókat a gyalogosok biztonságának javítása érdekében. SoPe N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.


Info apróhirdetés •Eladó KORG LP-380 RW, sötétbarna színű digitális zongora. Nagyon jó állapotban van, keveset használt. Ára: 450 euró. Érdeklődni: 040275-332. •Eladó egy iRobot Roomba 671-es robotporszívó. Ritkán használt, hibátlanul működik, töltőállomással rendelkezik. Telefonos alkalmazáson keresztül is lehet csatlakoztatni, távolról is futtatható és kezelhető, a munka befejezése után automatikusan csatlakozik a töltőállomáshoz. Ára: 100 euró. Érdeklődni: 040-275-332. •A radamosi határban eladó 62,32 ár erdő és rét. Érdeklődni: 040-976-215. •Eladó autóutánfutó (ára 200 euró), valamint egy gyerekkocsi. Érdeklődni: 031323-279. •Eladó jó állapotban lévő IMT 539 traktor új műszakival, Tehnostroj traktorutánfutó szintén jó állapotban és Laverda kaszálógép körfűrésszel. Érdeklődni: 041-427-993.

figyelmükbe •Október 21-én, csütörtökön 18.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •Slavica Brkić Lopac: Moje pjesme (Verseim) című verseskötetének bemutatója •Október 22-én, pénteken 17.00 órakor, •a KKSZ helyiségében (Fő utca 2.) •Zágorec-Csuka Judit: Por és hamu című verseskötetének bemutatója •Október 25-én, hétfőn 17.00 órakor, •Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár •A Muravidéki és Prlekijai Képzőművészek Egyesületének kiállítása •Október 28-án, csütörtökön 18.00 órakor, •Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár •Bence Lajos: Furijasta generacija című könyvének bemutatója

gyertyafény

Október 22-e és 28-a között Lendvai Plébánia A szentmisék hétközben 18.00 órakor lesznek. Október a Rózsafüzér hónapja. Októberben minden nap 17.30-kor a templomban közös rózsafüzérima. Pénteken, október 22-én 9.30-kor szentmise az idősek otthonában és 18.00 órakor a plébániatemplomban. Szombaton, október 23-án 18.00 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz a gyerekek, a hittanosok és a családok számára. Vasárnap, október 24-én évközi 30. vasárnap. 8.00 órakor magyar, 10.00 órakor szlovén nyelvű szentmise lesz.

MEGEMLÉKEZÉS Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom az, hogy nem lehetek veletek. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta halkan: isten veletek.

Október 15-én múlt el egy szomorú év, hogy itt hagyott bennünket szerető édesanyánk,

Petőc Rozália (1937–2020) Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Dobronaki Plébánia A szentmisék Dobronakon hét­ közben 18.00 órakor lesznek. Szombaton, október 23-án 16.00 órakor szentmise Radamosban a kápolnában. Vasárnap, október 24-én évközi 30. vasárnap. Szentmise Dobronakon a plébániatemplomban 8.00 órakor szlovén és 10.00 órakor magyar nyelven, valamint 11.30-kor szentmise Göntérházán. A pasztorális események látogatására is vonatkozik a PCT-feltételek teljesítése.

névnapsoroló Október 22-től 28-ig

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Péntek – Előd Szombat – Gyöngyi Vasárnap – Salamon Hétfő – Blanka, Bianka Kedd – Dömötör Szerda – Szabina Csütörtök – Simon

Legyen Ön is az előfizetőnk!

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.

13


Info Humor

Horoszkóp

Pistike elkésik az iskolából. A barátja kérdezi tőle: – Miért késtél el ma reggel? Erre Pistike: – Egy focimeccsről álmodtam, de hosszabbítás volt és tovább kellett aludnom...

Kos Már. 21. – ápr. 20. A csillagok egy külföldi utat mutatnak. Fantasztikus fejlemények várhatók a napokban, szóval kalandra fel! Bika Ápr. 21. – máj. 20. A héten eredményesen végezheti a munkáját. Most végre kipihenheti magát, méghozzá a párja karjaiban...

Esküvői szertartás, a menyasszony már ott áll az oltár előtt, a násznép is felsorakozott, amikor befut a vőlegény egy focilabdával a hóna alatt. – Te meg mit akarsz azzal a labdával? – kérdi döbbenten a menyasszony. – Csak nem azt mondod, hogy ez egész nap el fog tartani? Két hulla sétál a temetőben, az egyik sírkövet cipel a hátán. Megkérdezi a másik: – Minek cipeled azt a sírkövet? – Á, manapság az ember már nem sétálhat az iratai nélkül. Két zsebtolvaj beszélget: – El sem tudod képzelni, mennyire megromlott a közerkölcs. – Mi történt? – Tegnap óvatosan benyúltam egy egészen intelligens kinézetű ember zsebébe. Képzeld, ez a gazember olyan óvatosan lehúzta a kezemről a gyűrűt, hogy észre sem vettem! Apa szigorúan a kislányának: – Kittikém, már ezerszer megmondtam, hogy ne játssz a gyufával! – Tudom, apu, de nem játszom, csak rá akarok gyújtani! – Pistike, mondj három állatot! – Lovacska, kutyuska, cicuska. – Jól van, de kicsinyítő képző, azaz „-ka” nélkül mondj hármat! – Puly..., ró..., macs…, szar...

14

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Az elakadt dolgok végre most beindulnak. A megújulás energiái a párkapcsolatot is érintik. Rák Jún. 22. - júl. 22. Az otthonában lesznek megújulások. Lehet, hogy vásárol néhány új holmit, amikre már nagy szüksége volt. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Néhány szerencsés találkozót és jó üzleti ügyet jeleznek a csillagok a hétre. Ezt most használja ki! Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Muravidéki Magyar Értéktár Képzőművészeti Pályázat. A szerencse Szabó István völgyifalui olvasónknak kedvezett. Gratulálunk, nyereménye a Zala György – A millennium szobrásza című könyv, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje 2021. november 2. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva, illetve info@nepujsag.net. Sok szerencsét!

kulcslyuk 2021

Szúnyogh Edith, a rákellenes egyesület lendvai koordinátora A legjobb dolgok az életemben: • A jó testvéreim, Anita és Oliver. Amire szívesen visszaemlékszem: • A gyerekkoromra, a szüleimre. Ahová már holnap elutaznék: • Machu Picchu. A szabadidőmben: • Sétálok, kerékpározom, úszom. Ami azonnal fel tud bosszantani: • Az igazságtalanság. Ami nagy hatással volt az életemre: • A testvéreim, és azok a jó emberek, akik segítettek, mellettem voltak a betegségem idején. A legnagyobb őrültség, amit tettem: • Volt több is... A leghasznosabb tárgyam (de nem a mobilom): • A mosógép. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Limuzinnal utazni. A leghaszontalanabb tárgy a háztartásomban:

Szűz Aug. 24. – szept. 23. A munkája rendeződik. Ha volt egészségügyi panasza, az is megszűnik. A szerelemben viszont kisebb csalódás érheti. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Most nagy boldogságra számíthat. Ez akár eljegyzést, ös�szeköltözést vagy családalapítást is jelenthet. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Anyagilag kedvező időszak elé néz. Régi álmokat valósíthat meg. Lehetséges, hogy rátalál álmai otthonára. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Nagyon lelkes és boldog lesz egész héten. A karriertervekkel viszont most lassítson kicsit.

• A régi számítógépem. Akivel egyszer szeretnék találkozni: • Egy olyan orvossal, aki minden daganatos beteget meg tud gyógyítani. Ha zene, akkor: • A hangulatomtól függ, de minden zenét szeretek. Amiről a legtöbbet tudok beszélni: • Bármiről, de inkább attól függ, kivel beszélgetek. A Muravidék legszebb helye: • Lendva és környéke.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Megérdemelt sikerre számíthat, hamarosan feljebb léphet a ranglétrán. A régi barátságok tovább mélyülnek. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Lehet, hogy elutazik valahová ezen a héten, amit élvezni fog. Most igazán boldog időszak következik. Halak Febr. 20. – már. 20. Kiegyensúlyozott periódus következik, amely mindenféle kapcsolatát érinti. Az anyagiak is rendeződnek végre.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.


Kultúra Zágorec-Csuka Judit új verseskötete

Az irodalom néha magányos út Vasárnap délután a kapcai faluotthonban bemutatták Zágorec-Csuka Judit legújabb, „Por és hamu” című könyvét. Előző versesköteteihez hasonlóan legújabb verseiben is az elődökhöz, illetve a barátaihoz való viszonyulás kap hangsúlyt. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

Zágorec-Csuka Judit, aki a szépirodalom területén kívül több szakirodalmi mű szerzője is, költőként a múlt század 80-as éveitől van jelen a muravidéki magyar irodalomban. Új verseskötete, amely immár a 10. önálló lírai műve, három ciklusból áll. Az első részben található, jobbára új versei azt bizonyítják, hogy a lírában érzi magát

igazán otthon, ebben a műnemben alkot magabiztosan, sajátos hanghordozással. Családjához, barátaihoz írt verseket, illetve variációkat József Attila-versekre és Radnóti Miklós motívumaira írt alkotásokat olvashatunk. A kötet második ciklusa gyermekverseket tartalmaz, amely új színfolt költészetében. A szerző ugyanis a magyar ábécé 40 betűjére rövid verseket írt különböző témákra, illetve

Kapcán bemutatták Zágorec-Csuka Judit legújabb verseskötetét. szereplőkre reflektálva. A verskötet harmadik része a fordításoké – ezúttal Kraljič Zlatko, Jovanović Klarisa,

Herman László kiállítása Lentiben

Mlinarič Tine, Paušič Olga és Lainšček Feri verseit olvashatjuk magyar nyelven. A kötetet Bence Lajos méltatta, a szerzővel Zadravec Szekeres Ilona beszélgetett, a műsorban közreműködtek még Bači Jasna és Szőke Krisztina versmondók, valamint a kapcai népdalkör. Bence Lajos beszédében a könyv közösségteremtő szándékára fektette a hangsúlyt. A kisebbségi költészet véleménye szerint ebből a szempontból nehezebb helyzetben van, „mert egy megcélzott közösségnek próbál alkotni, anyanyelvéből és nyelvjárásából is merítve. Ezért

tényleg nagyon örülök, hogy megjelent ez a könyv” – mondta. A szép számban egybe­ gyűlt közönség soraiban jelen volt Berkes József zalabaksai költő és Szakáll Tibor, a zalakomári Somssich Antal Általános Iskola igazgatója is, valamint Magyar János, Lendva polgármestere és Soós Mihály, az MNMI igazgatója, akik a könyv kiadását támogatták. A „Por és hamu” című kötetet a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület adta ki 300 példányban. A könyvhöz az illusztrációkat Kustánczi Géza készítette, a grafikai tervezés Orbán Péter munkája.

Herman László képei már harmadik alkalommal díszítik a lenti művelődési központ falait. Október 15-én Lentiben, a Városi Művelődési Központ előcsarnokában megnyitották Her man László festőművész „Hos�szú forró nyár” című kiállítását. A szép számban egybegyűlt vendégeket Völgyiné Boa Katalin, a központ igazgatója köszöntötte, utána Horváth László, Lenti város polgármestere mondott köszöntőbeszé-

det, amelyben elsősorban a határmenti régió gazdag kulturális kapcsolataira tért ki. Máthé László Eduárd, Magyarország lendvai főkonzulja, akit baráti kapcsolatok is fűznek Herman Lászlóhoz, méltató beszédében a művész bátorságát emelte ki, amit elsősorban az intim, belső érzelmeket és gondolatokat ábrázoló képek mutatnak a nyilvá-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.

nosság felé. A végén Bence Lajos, a Herman László művészetéről írt katalógus szerzője szólt röviden a kiállított alkotásokról. A tárlat, amelyet Kósa Péter és Pál Emil zenei betétjei színesítettek, a 46. Kerkamenti Kulturális Napok nyitórendezvényeként valósult meg, és november közepéig tekinthető meg. FaBri

15


Muravidék Radamosi Nótaest 2021

A magyar ember vigasztalója a nóta Radamosban a helyi Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület szervezésében szombaton immár ötödik alkalommal tartották meg a magyar nóta ünnepét, a Nótaestet. A hazai énekesek mellett a muraszombati, hármasmalmi és kapcai népdalcsoport szerepelt. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

„Tudod-e azt, hogy születik a szép magyar nóta...?” – Šetar Lucija, az est műsorvezetője ezzel a Balázs Gyula-idézettel, a szövegíró egyik dalából kölcsönzött sorral vezette fel a rendezvényt, kitérve ezen műfaj eredetére és

főbb jellemzőire. Utána Szabó Mária, a Harangvirág Egyesület elnöke üdvözölte az egybegyűlteket. Szomi Ilona, a radamosi népdalkör vezetője, akinek javaslatára hat évvel ezelőtt megvalósult a Nótaest, sajnálatát fejezte ki a műfaj feledésbe merülése láttán. Véleménye szerint ugyanis mostanában ritka már az

olyan alkalom, amikor a magyar nóta felcsendüe. A népdalkörrel szívügyüknek érezték a népies dalként is emlegetett műfaj felkarolását, megőrzését és ápolását. Néhány idősebb ember még mindig sok magyar nótát ismer, hiszen ifjúkorukban, a paraszti munka elvégzése után, illetve a kukoricafosztás,

Szomi Ilona: – A nótázás összekovácsolja az embereket. tökmagköpesztés, tollfosztás vagy cekkerkötés közben mindig felcsendült a szép magyar nóta. Télen több háznál lakodalmat tartottak, ahol a prímás a vigadozó társaságnak reggelig húzta a magyar dallamokat, a legények pedig esténként nótázva mentek végig a falun, hogy zenével kedveskedjenek a lányoknak. „Sajnos ez már a múlt. Csak a szép emlékek maradtak azokról az időkről. A mai estet azért szerveztük, mert tudatában vagyunk annak, hogy a közös éneklés, a szívből

jövő nótázás összekovácsolja az embereket, erősíti a közösséget és olyan baráti légkört teremt, amely derűt hoz valamennyiünk számára. Én önökhöz csak egy szándékkal fordulok: karoljuk fel a hagyományainkat, hogy feledésbe ne vesszen a magyar ember vigasztalója, a szép magyar nóta” – mondta köszöntőjében Szomi Ilona. A köszöntő után fel is csendült a magyar nóta – a közel 50 fős társaság Lebar Tibor harmonikás kíséretében végigdalolta a délutánt.

KÖVESSEN BENNÜNKET A Nótaest kitűnő alkalom volt arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainkra, gyökereinkre és nemzeti tudatunk erősítésére.

Gyalogtúra és gesztenyepiknik

Eljött a várva várt gesztenyeszezon!

16

A Felsőlakosi Turisztikai Egyesület szombat délután gyalogtúrát és gesztenyepikniket szervezett. A túrázók kora délután a felsőlakosi faluotthon elől indultak körsétára, amely keretében bejárták a hajdani erdők területét, valamint megismerték a „Téglalik” dűlőnév alatt ismert helyet is, ahol valamikor agyagot ástak. A

közel négykilométeres túra végén a faluotthon előtt várta már őket a ropogós sült gesztenye, valamint az illatos újbor. A gyerekeknek műhelymunkát is szerveztek, Tivadar Éva tanárnő és népi iparművész vezetésével a kisiskolások különböző tárgyakat készítettek kukoricacsuhéból és gesztenyéből. FaBri

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.


Horizont

Kamarai elismerések a jubiláló kisiparosoknak A Lendvai Kisipari és Vállalkozói Kamara egy év kihagyással idén kiosztotta a 2020-as és 2021-es elismeréseket a kamara jubiláló tagjainak. Az éves találkozót a tavalyi jár-

ványhelyzet ellehetetlenítette, így az eseményt a múlt pénteken pótolták Nedelicán. 2020-ban ös�szesen 35-en jubiláltak, közöttük a 40 éve működő lendvai Dogša Kft., míg

idén 44-en ünnepeltek, köztük a 40 éve tevékenységét folytató Padar Kft. Žižkiről és a Vučko Kft. Gornja Bistricáról. Ez alkalommal Koren Marjan, a kamara elnöke

hangsúlyozta: – A járványhelyzet ebben a másfél évben alapjaiban megváltoztatta a munkát a műhelyekben, a munkahelyeken. Kisiparosaink és vállalkozóink nagy többsége kitartott, termeltek, szolgáltatásokat végeztek az adott körülmények és a sűrűn változó intézkedések közepette is. A leg-

nagyobb megpróbáltatást a vendéglátóipar élte meg, most azonban az építőipar került satuba az energiaárak rohamos növekedése miatt. Kamaránk a továbbiakban is a lehető legjobb tanácsokkal, naprakész információkkal igyekszik ellátni a 250 fős tagságot – mondta. Szolarics Nađ Klára

(Fotó: Foto Šimonka)

Felhívás konferencián történő előadásra A Kisebbségi Jogvédő Intézet többéves hagyományokra visszanyúló tudományos konferenciát szervez Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében címmel, a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel online módon. A konferencia harmadik napján lehetőséget kívánunk nyújtani a témával foglalkozó PhD-hallgatóknak, doktorjelölteknek, fiatal kutatóknak előadás tartására. A konferencia ideje: 2021. november 4–6. A fiatal kutatók előadásainak napja: 2021. november 6. Jelentkezési határidő: 2021. október 24. A konferencián használt alkalmazás: Zoom Jelentkezés módja: e-mailben a jogvedo. intezet@kji.hu címen egy legfeljebb 2000 leütéses (szóközökkel) absztrakt, valamint rövid önéletrajz megküldésével Előadási téma: a határon túli magyar kisebbségek védelmének kérdésére vagy általánosan a nemzeti kisebbségek védelmére fókuszáló jogi vagy más releváns társadalomtudományi (például politológiai) előadásokat várunk, akár a nemzeti jog, akár az uniós vagy nemzetközi jog perspektívájából Publikálás: az elhangzott előadásból készült tanulmány a szerkesztőkkel történő egyeztetést követően megjelenésre kerülhet a KJI tudományos kiadványaiban. A konferencián való részvétel, valamint a jelen felhívásban kínált előadási és publikálási lehetőség ingyenes. További kérdés felmerülése esetén a jogvedo. intezet@kji.hu e-mail-címen állunk rendelkezésre.

A jubiláló iparosok és vállalkozók csoportja.

Hoztak, de vittek is jócskán Múlt pénteken délután az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola udvarán néhány önkéntes környezetbarát és szülő

és sporteszközök, játékok és könyvek) elcserélésére ösztönöz. A használt dolgok mellett használt farmeranyagot (nadrágok,

lévő gyermekkönyvekkel járult hozzá. A szervezők elégedettek a visszajelzésekkel, az akció nagyobb visszhangot váltott ki, mint

A múltheti cserebere-akciót nagy érdeklődés kísérte. kezdeményezésére lezajlott az immár harmadik Cseréljük el! című akció. A kezdeményezés fő célja nem a jótékonyság elvén alapszik, hanem a használt, de még jó állapotban lévő dolgok (ruházat és lábbeli, gyermekcikkek

ingek) is gyűjtöttek feldolgozásra és alkotásra a lendvai Oktatási Alkotó Egyesület részére. Az akcióhoz az 1. Sz. Lendvai KÁI a helyszín biztosításával, valamint a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ kiselejtezett, jó állapotban

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.

a tavaszi. A legtöbb érdeklődés a gyermekruhák iránt mutatkozott, de a női ruhákból is sok elkelt. Az akció sikere arra serkenti a szervezőket, hogy a jövőben is tartsanak hasonló akciókat. FaBri

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Csóti György Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgató

Prof. Dr. Bándi Gyula Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elnök

17


Sport Villant a piros lap

Igazságos pontosztozkodás Nafta 1903 – Krka 1:1 (1:1)

A mérkőzés helyszíne: Lendvai Sportpark A nézők száma: 200 Játékvezetők: Kos Blaž, Salkić Ale, Čiča Miodrag Szövetségi ellenőr: Anželj Damjan Nafta 1903: Galoši, Bolla, Kumer, Szökrönyös (Korošec 67.), Drk, Németh, Vinko, Novinič, Florjanc, Stare (Burai 67.), Haljeta; edző: Dončić Dejan Krka: Razum, Vrandečič, Ejup, Bedek, Kalpachki (Kovačič 83.), Dušak, Stevanović (Marcius 65.), Đapo (Felja 83.), Zakrajšek, Huč, Kastrevec; edző: – Gólszerzők: Vardić (2.), Kovač (9.), Horvat (65.), Vidmar (78.); Haljeta (63.), Stare (87.) Sárga lap: Kumer, Németh, Drk; Razum, Ejup Piros lap: Kumer (60.) Horvat Meštrovič Feri

A Nafta 1903 múltheti idegenbeli mérkőzése a Gorica ellen elmaradt, de az elmúlt hét végén ismét pályára léphettek. Ellenfelük a Novo mesto-i Krka

együttese volt, akikkel 1:1es döntetlent játszottak a Lendvai Sportparkban. Dončić edző nem számíthatott a büntetését töltő Rebernikre és Szabóra sem. Már az 5. percben gólhelyzetbe kerültek a

Végre megvan az első pont A Nafta első osztályban szereplő után­pótlás­ta­ gozata végre megszerezte első pontját a bajnokságban: Jarenina U15 – Nafta 1903 U15 1:1 (0:0). Érdekesség, hogy a sorsolás szerint a három legidősebb lendvai korosztályos csapat az elmúlt

hétvégén ugyanazon ellenfélhez látogatott. Az U15-ös gárda vezető gólját Vršič szerezte, ám a házigazdáknak sikerült kiegyenlíteniük. A következő, kilencedik fordulóban a kékek Belatinc csapatát fogadják. F.h.m.

9. forduló 13. forduló Mura – Aluminij Maribor – Radomlje Olimpija – Tabor Celje – Bravo Domžale – Koper

3:2 (1:1) 1:0 (1:0) 1:0 (0:0) 1:0 (0:0) 2:3 (1:2)

Ferencváros – ZTE MTK – Puskás AFC Mezőkövesd – DVSC MOL Fehérvár – Honvéd Kisvárda – Újpest Gyirmót – Paks

1:2 (1:2) 0:1 (0:0) 1:0 (0:0) 2:1 (1:0) 0:0 (0:0) 2:1 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Koper 13 8 3 2 26:15 27 2. Bravo 13 6 5 2 12:6 23 3. Olimpija 13 7 2 4 18:14 23 4. Maribor 13 6 3 4 19:18 21 5. Mura 13 5 5 3 17:18 20 6. Tabor 13 4 4 5 15:11 16 7. Celje 13 4 3 6 15:17 15 8. Domžale 13 3 3 7 18:24 12 9. Aluminij 13 2 5 6 12:18 11 10. Radomlje 13 2 3 8 12:23 9

TÁBLÁZAT 1. Kisvárda 9 6 1 2 13:8 19 2. Ferencváros 8 6 0 2 18:9 18 3. Puskás AFC 8 5 1 2 10:9 16 4. MOL Fehérvár 9 3 5 1 11:9 14 5. Paks 9 4 1 4 24:20 13 6. Honvéd 9 4 1 4 15:14 13 7. ZTE 9 3 2 4 15:19 11 8. Mezőkövesd 9 3 2 4 10:15 11 9. MTK 9 3 1 5 6:12 10 10. DVSC 9 2 3 4 19:16 9 11. Gyirmót 9 2 3 4 10:16 9 12. Újpest 9 0 4 5 10:17 4

A 14. forduló párosítása 2021. október 23-án és 24-én: Radomlje – Mura, Koper – Olimpija, Tabor – Maribor, Aluminij – Celje, Bravo – Domžale.

A 10. forduló párosítása 2021. október 22-én és 24-én: ZTE – Gyirmót, Paks – Kisvárda, Ferencváros – MTK, Újpest – MOL Fehérvár, DVSC – Puskás AFC, Honvéd – Mezőkövesd.

18

házigazdák, ám Stare fejese nem találta el a kaput. A 23. percben a Krka került előnybe Kastrevec révén, aki egy lapos lövéssel vette be Galoši kapuját. Negyedórával később Szökrönyös tört be az ellenfél tizenhatosába, feldöntötték, így büntetőhöz jutott a Nafta, amelyet Vinko értékesített. Így 1:1-gyel vonultak szünetre a felek, az eredmény azonban nem változott a fordulás után. Az 52. percben Haljeta lőtt fölé, majd nyolc perccel később Kumer megkapta a második sárgáját is, így tíz emberre fogyatkoztak a kékek. A következő percben a vendégek a kapufát találták el, majd Stare volt pontatlan a kapujuk előtt. A meccs végéig még Bolla lőtt egy szabadrúgást, ám az sem volt pontos. A következő fordulóban a Nafta a Rogaškához látogat

Most sem veszítettek A Nafta reménységei továbbra is jó formát mutatnak az ifjúsági másodosztályban. Ezúttal a kadétok döntetlennel tértek haza: Jarenina U17 – Nafta 1903 U17 2:2 (1:1). A kékek kétszer kerültek hátrányba, ám mindig fordítani tudtak: előbb Ropoša értékesített egy büntetőt, majd Lukač állította be a végeredményt.

Žalig második

A szlovén ifjúsági kupában, valamint az országos ifjúsági és serdülő ligában a petesházi Coal céllövői is érdekeltek voltak. Soraikból az idősebb fiúk kategóriájában a kiváló második helyen debütált Žalig Luka a szövetség égisze alatt rendezett versenyek összesítésében. A serdülőknél Ga­lambos Milán hatodik, Jaklin Nik tizedik lett. A Barátság Kupán pedig Galambos Gréta a negyedik, Koren Benita a kilencedik helyen végzett. G. E.

Az idősebbek legyőzték a házigazdákat: Jarenina U19 – Nafta 1903 U19 1:2 (0:1). A meccsen Mezga és Partlić volt eredményes. A lendvaiak kilenc forduló után továbbra is a közös tabella második helyén állnak, a következő körben pedig Veržej lesz az ellenfelük. F.h.m. LENDVA KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 9. forduló Dobronak – Nedelica

2:0 (1:0) Laci, Zemljič Hídvég – Csente 2:2 (0:1) Šimonka V. (2); Kiralj, Šimonka A. Graničar – Panonija 0:1 (0:0) Kramar Nafta ÖF – Bistrica 2:2 (2:1) Gruškovnjak (2); Horvat K., Balažic Renkovci – Kobilje 0:11 (0:5) Bukovec (3), Kavaš (4), Penhofer (3), Györek TÁBLÁZAT 1. Dobronak 9 9 0 0 39:4 27 2. Kobilje 8 5 2 1 29:10 17 3. Csente 8 5 2 1 25:11 17 4. Bistrica 8 4 1 3 19:15 13 5. Panonija 9 3 2 4 14:20 11 6. Graničar 7 3 1 3 23:14 10 7. Nafta ÖF 9 2 3 4 15:17 9 8. Hídvég 9 2 3 4 17:27 9 9. Nedelica 9 1 2 6 15:27 5 10. Renkovci 8 0 0 8 8:56 0 A 7. forduló párosítása 2021. október 3-án: Prekmurec Dobronak – Nafta ÖF, Pano­ nija – Csente, Hídvég – Kobilje, Graničar – Nedelica, Renkovci – Bistrica.

MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 10. forduló

12. forduló Nafta 1903 – Krka Krško – Beltinci Dob – Gorica Dekani – Rogaška Primorje – Fužinar Rudar – Brežice Triglav – Bilje Drava – Ilirija

1:1 (1:1) 0:3 (0:2) 0:2 (0:1) 2:0 (0:0) 3:0 (2:0) 4:1 (2:0) 3:0 (1:0) 0:0 (0:0)

Hotiza –Olimpija Križevci – Grad Puconci – Veržej Čarda – Polana Turnišče – Gančani Črenšovci – Odranci Ljutomer – Rakičan Tromejnik – Slatina

9. forduló 0:0 (0:0) 0:2 (0:1) 1:1 (0:0) 0:0 (0:0) 3:1 (2:0) 2:2 (1:2) 3:0 (0:0) 2:2 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Triglav 12 10 1 1 26:6 31 2. Gorica 10 9 1 1 20:6 25 3. Fužinar 12 6 4 2 21:16 22 4. Rudar 12 7 0 5 23:17 21 5. Primorje 12 5 5 2 22:13 20 6. Dob 12 6 2 4 22:17 20 7. Rogaška 12 6 1 5 16:15 19 8. Beltinci 12 4 5 3 15:15 17 9. Nafta 1903 11 4 4 3 27:17 16 10. Krka 11 3 3 5 17:16 12 11. Bilje 12 3 3 6 19:24 12 12. Ilirija 12 2 4 6 11:17 10 13. Krško 12 2 3 7 15:31 9 14. Dekani 10 1 5 4 10:12 8 15. Drava 12 2 2 8 17:40 8 16. Brežice 12 1 3 8 11:30 6

TÁBLÁZAT 1. Ljutomer 10 9 1 0 33:8 2. Polana 10 7 1 2 30:8 3. Odranci 10 7 1 2 29:14 4. Grad 10 5 2 3 19:13 5. Tromejnik 10 5 2 3 12:10 6. Čarda 10 4 4 2 15:12 7. Rakičan 10 4 3 3 21:14 8. Gančani 9 4 2 3 11:11 9. Hotiza 10 3 3 4 17:13 10. Črenšovci 10 3 3 4 14:19 11. Slatina 10 2 3 5 17:22 12. Olimpija 10 2 3 5 10:16 13. Turnišče 10 2 2 6 12:22 14. Križevci 10 2 1 7 6:22 15. Puconci 10 2 1 7 4:26 16. Veržej 9 1 2 6 10:30

A 13. forduló párosítása 2021. október 23-án és 24-én: Rogaška – Nafta 1903, Beltinci – Dekani, Bilje – Krško, Gorica – Drava, Brežice – Triglav, Fužinar – Rudar, Ilirija – Primorje, Krka – Dob.

A 11. forduló párosítása 2021. október 24-én: Hungarikum Olimpija – Ljutomer, Slatina – Križevci, Rakičan – Tromejnik, Odranci – Hotiza, Gančani – Črenšovci, Polana – Turnišče, Veržej – Čarda, Grad – Puconci.

28 22 22 17 17 16 15 14 12 12 9 9 8 7 7 5

Sal – Roma 8:1 (4:1) Rebrica (2), Korpič L. (3), Žemljič, Kovač, Sukič; Bogičevič Z. Serdica – Apače 2:1 (1:0) Tišina – Cankova 1:3 (1:1) Radgona – Dokležovje 6:1 (1:1) Mura ÖF – Bogojina 0:2 (0:1) Ižakovci – Lipa 12:2 (3:1) Cven – Goričanka 3:1 (1:0) TÁBLÁZAT 1. Radgona 9 8 0 1 58:5 2. Hodos 8 7 0 1 45:7 3. Mura ÖF 9 7 0 2 21:9 4. Serdica 8 6 1 1 18:10 5. Ižakovci 8 6 0 2 51:14 6. Bogojina 8 5 0 3 22:11 7. Cankova 9 4 1 4 13:16 8. Apače 8 4 0 4 21:11 9. Cven 7 3 0 4 12:15 10. Dokležovje 8 2 2 4 13:20 11. Tišina 9 2 1 6 9:36 12. Goričanka 8 2 0 6 16:25 13. Sal 8 2 0 6 11:35 14. Lipa 8 0 1 7 8:37 15. Roma 7 0 0 7 4:71

24 21 21 19 18 15 13 12 9 8 7 6 6 1 0

A 10. forduló párosítása 2021. október 24-én: Hodos – Radgona, Lipa – Sal, Serdica – Tišina, Dokležovje – Mura ÖF, Bogojina – Ižakovci, Roma – Cven, Apače – Goričanka.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.


Sport Női röplabda másodosztály

Vereséggel kezdett a lendvai Muránia Az elmúlt hétvégén elkezdődtek a küzdelmek a szlovén női röplabda másodosztály keleti csoportjában. A Muránia Lendva Női Röplabdaklub idegenben, Slovenj Gradec ellen szenvedett el sima, 3:0-s vereséget (25:13, 25:12, 25:6). A gyenge teljesítményt Todorović edző elemzi. Todorović Spasoje, a lendvai csapat edzője elemzésében kereste az okokat arra, miért játszott a csapata ilyen gyengén. Szerinte szombaton a pályán nem volt meg az összjáték, hiába voltak időben a csarnokban, melegítettek be nagyon jól, készültek fel megfelelően a találkozóra és beszélték meg a taktikát. Végül ebből semmi sem látszott a pályán, a lányokból hiányzott a küzdőszellem. „Az adogatás nagyon rossz volt, de az új játékosokon is

látszik, hogy még nem tudtak teljesen beilleszkedni. Volt továbbá olyan játékos is, aki önzően játszott, de akadt olyan lány is, akinek lehet, hogy túl gyors sport a röplabda” – fogalmazott Todorović. Az edző szerint a rossz teljesítmény oka talán az is lehet, hogy a csapatát megzavarta, hogy ismét közönség előtt játszott. Az edzéseken gondot jelent, hogy nem teljes a keret, az új játékosok is csak heti két alkalommal vannak Lendván, míg a

már egyetemre járók (2–3 játékos) esetleg pénteken tudnak először edzeni a héten. Ez pedig nagyon kevés a sikerhez. To d o r ov i ć tová b b á kifogásolja az edzéskörülményeket is, hiszen a járványügyi intézkedések miatt például a kétórás edzés után a játékosok nem tusolhatnak az általános iskolában, nem használhatják az öltözőket. A mérkőzéseket pedig zárt kapuk mögött kell játszaniuk egy olyan sportban, ahol pont

Lendvai községközi bajnokság

Dobronak az őszi bajnok A Prekmurec Dobronak csapata lett a Lendvai Községközi Labdarúgószövetség bajnokságának őszi bajnoka, ráadásul úgy, hogy mind a kilenc őszi fordulóban győzelmet arattak, 39 gólt szereztek és csupán négyet kaptak. A klub játékosai és vezetősége is nagyon elégedett, és már a jövőbe tekintenek. Horvat Meštrovič Feri

– Erre az eredményre nem számítottunk, minden meccsünket megnyertük.

zavartalan felkészülést biztosított, és a két remek magyarországi játékosunk, Horváth és Nagy is kivette a részét a kitűnő

A csapat mind a kilenc őszi meccsén győzelmet aratott. Ezzel egyéni rekordot állítottunk be, a szomszédos Renkócnak pedig kilenc gólt is lőttünk. A vezetőség a játékosok számára

eredményekből. Természetesen a többiekről sem szabad megfeledkezni, akik a munkájukkal hozzájárultak az őszi sikerhez

N É P Ú J S Á G 2 0 21. o k tó b e r 21.

a pályán és azon kívül is – mondta a klub elnöke, Sekereš Ervin. A dobronakiak edzője, Németh Imre is nagyon büszke csapatára: – Minden játékosom becsületesen edzett, és az eredmény nem is maradt el. A meccseken és az öltözőben is fegyelmezettek voltak és tartották magukat a megbeszéltekhez. Remek keret állt a rendelkezésemre, de szeretném, ha tavaszra még két helyen erősítenénk új focistákkal. Így számolhatnánk a feljutással is – mondta az edző. A Prekmurec Dobronak célja tehát a bajnoki cím, ezzel együtt pedig a feljutás a Muravidéki Ligába, amely ezzel a játékkal minden bizonnyal sikerülhet nekik tavasszal.

a közönség tud a szurkolással hozzájárulni ahhoz, hogy döntő vagy szoros pillanatokban a házigazda csapat javára billenjen a mérleg nyelve. A Muránia már most

szombaton javíthat, amikor is a KLS Ljubno érkezik vendégségbe Lendvára. Utóbbi csapat 3:1-es sikerrel rajtolt a bajnokságban a KEA Šempeter ellen. Szabó Rudolf

minisport Dzsúdósikerek Zalaegerszegen Zalaegerszegen a Kölcsey Ferenc Gimnázium tornacsarnokában rendezték vasárnap a Nagy Miklós-emlékversenyt, amelyen a világbajnoki bronzérmes, zalaegerszegi születésű Nagy Miklós dzsúdósra emlékeztek. Az esemény regionális forduló is volt a térség cselgáncsozóinak. A viadalra meghívót kapott a Lendvai Judo Klub is, mely tíz versenyzővel volt jelen. A 10 évesek mezőnyében Pavšer Staš második lett, Čeh Miha és Škraban Gaja pedig az első helyet szerezte meg. A 9 és 8 évesek korosztályában harcolt Breznik Pika és Dominič Tim, s mindketten bronzéremmel tértek haza. A 2008-ban születettek közül Čeh Jakob és Čeh Jure ötödik helyezett lett, Sep Sara a 63 kilogrammosoknál a harmadik helyen végzett, Škraban Lana pedig a dobogó legmagasabb fokára léphetett. Gábor Ria a 14 évesek nyolcas mezőnyében a kiváló második helynek örülhetett. Emellett a Lendvai Judo Klub versenyzői, Berki Tiana és Jaklin Samo a Koroška Open rangtornán szerepeltek Slovenj Gradecban. Berki a 63 kilósok között a 13–17. helyen végzett, míg Jaklin a 90 kilogrammos súlycsoportban hetedik lett. Gönc Edit Meggyőző győzelem az első körben Elrajtolt az 1B országos céllövőliga, amelyben a dobronaki Jezero lövészei is szerepelnek. A több fiatalt is felvonultató dobronakiak az első körben Trbovljébe látogattak, ahol sima győzelmet arattak: 1956 Trbovlje – Jezero Dobronak 1:5. A lövészek légpuskával mérték össze tudásukat, a vendégeket pedig Kálmán Bálint, Bakan Urisk Lena és Vuk Nika képviselte. A Jezero a győzelmén kívül a két új elektromos céltáblájának is örülhet, amelyeket nemrég sikerült beszerezniük szponzorok jóvoltából. Ezek beszerzésével jelenleg négy ilyen típusú táblájuk van, ám szeretnék, ha idén meg legalább kettőt, vagy esetleg további négyet is beszerezhetnének, hiszen ezek az eszközök nélkülözhetetlenek a versenyek lebonyolításához. A két céltábla 7.000 euróba került, és a Jezero újabb adományozókat keres, hogy tovább tudják bővíteni a sportágukhoz szükséges eszköztárat. SoPe Pontosztozkodás a községi rangadón Múlt vasárnap községi rangadó zajlott Hotizán, ahova a hosszúfalui Olimpija látogatott el: Hotiza – Hungarikum Olimpija 0:0 (0:0). A találkozón ugyan nem született gól, ám a nézők láthattak néhány helyzetet mindkét oldalon. A meccs legelején Vida veszélyeztette a házigazdák kapuját, illetve az első játékrész alatt még kapufát is lőttek a hosszúfaluiak. A házigazdák főleg pontrúgásokból voltak veszélyesek. Az Olimpija ezzel a döntetlennel a tabella 12. helyén áll 9 szerzett ponttal, és a következő, 11. fordulóban Ljutomert fogadják hazai pályán. F.h.m.

19


Monográfia-bemutató és tárlatvezetés

Meghívó A Lendvai Galéria és Múzeum szeretettel mehgív minden kedves érdklődőt Danč-Roth Marika monográfiájának bemutatójára, amely 2021. október 22-én, pénteken 19.00 órakor lesz a lendvai zsinagógában. Tanja Šimonka művészettörténésszel, a könyv szerzőjével Pisnjak Atilla, a Lendvai Galéria és Múzeum kurátora beszélget. A bemutatót követően Danč-Roth Marika tart tárlatvezetést a Dicshimnusz a kéznek és a fonálnak című kiállításában.

A monográfia létrejöttét támogatták:

Galerija - Muzej Lendava · Galéria - Múzeum Lendva Banffyjev trg 1/Bánffy tér 1, SI 9220 Lendava/Lendva T: +386 (0)2 578 92 60, E: info@gml.si : galerijamuzej.lendava

www.gml.si MURAVIDÉKI NEMZETI ÉRTÉKEK GYERMEKSZEMMEL KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) képzőművészeti pályázatot hirdet általános iskolás tanulók és középiskolás diákok részére magyar nemzeti értékek két- vagy háromdimenziós ábrázolására. A pályázatra benyújtott alkotás témája: egy muravidéki nemzeti érték ábrázolása. Az alkotás technikája/anyaga: 1. kétdimenziós képzőművészeti alkotás bármilyen technikával: ceruza, szén, filctoll, vízfesték, tempera, akvarell stb. vagy 2. háromdimenziós képzőművészeti alkotás bármilyen anyagból: gyurma, gyöngy, csuhé, agyag, fa, gyufaszál, krepp-papír stb. A pályamunkákat a kitöltött és aláírt nevezési lappal együtt a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez kell eljuttatni személyesen vagy postai úton (9220 Lendva, Fő utca 124.). A nevezési lap letölthető a www.muravidek.si honlapról. Beküldési határidő: 2021. november 30. További információ: a 02 620 3604-es telefonszámon vagy a 031 671 006-os mobilszámon, illetve a balasko.eniko@muravidek.si ímélcímen.

a szlovéniai magyarok hetilapja

Agrárminisztérium

magyar nemzetiségi zavod za informativno tájékoztatási intézet dejavnost madžarske narodnosti

A képzőművészeti pályázat megvalósítását a Hungarikum Bizottság és az Agrárminisztérium támogatja a HUNG-2021 számú pályázat keretében.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.