Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

60. évfolyam 42. szám Lendva 2016. október 20. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

60 év dicsőség

Az 1956-os forradalom, bár az orosz tankok leverték, ma, 60 éves távlatból már csak a dicsőség, a bá-

torság jelképe. Mert végül mégiscsak a szabadságért folytatott harc győzött, hiszen mára eltűnt a kom-

munista világrend – és a rendszerváltozások talán nem akkor és nem olyan elsöprő erővel zajlottak

volna le, ha nincs ’56, amikor egyedüliként a szocialista blokkban Magyarországon fegyverrel küzdött

a nép a szabadságért, a világ által magára hagyatva. Összeállításunk a 4. és 5. oldalon.

Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke:

„Az 500 millió forintos anyaországi gazdasági támogatás egy keret, amelyet pályázatok révén kell tartalommal megtölteni” 3. oldal


Iránytű Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia

Nem versengés, hanem a Bence Lajos

A műkedvelő kultúra és hagyományozódása Továbbra is bajban vagyok a műkedvelés fogalmával. A szótár értelmezése szerint olyan kultúrát, hagyományőrző tevékenységet jelent, amelyet lelkes amatőrök űznek, gyakran lemondások árán, saját szabadidejüket is feláldozva. Ezeknek a tevékenységeknek, melyek szlovén viszonylatban évek, sőt évtizedek óta nagyban hozzájárulnak a közízlés és a kulturális szint emeléséhez, pénzínséges időkben különös szerepet jut. Egyrészt – s itt kezdődnek a gondok – kiszakítva saját közegükből, teszem azt egy faluközösség rendezvényein való fellépésen vagy más alkalomból csak a hangulatkeltés és a szórakoztatás jut nekik osztályrészül. S ezzel még nincs vége! A nagyobb baj, ha a művelődési szintet egy idő után az állam a spórolásra, illetve a gazdasági válságra való hivatkozással a kisebb igényű csoportok szükségleteihez igazítja, megfeledkezve a jobb műkedvelő csoportok által végzett tevékenység fontosságáról, mikéntjéről, annak minőségéről. Környezetünkben is vannak, s jó is, hogy léteznek olyan csoportok, akik a kisebb-nagyobb közösségek rendezvényein „egymásnak adják a kilincset”, sőt a közöttük kialakuló barátságok folytán új értékekkel gazdagítják a számukra is sok boldog percet hozó csoportos éneklést, közös táncot. A műkedvelés és a kulturális egyesületek 40 éves évfordulója kapcsán Lendva és a környező községek csoportjai derekasan megállták a helyüket. S bár a kezdeteknél bábáskodók közül már csak kevesen élnek (Berke, Szúnyogh, Szabó stb.), a magot jó elvetették, hiszen olyan utódokat neveltek ki, akik a folytonosságot biztosították. Jó az is, hogy volt továbblépési törekvés és tehetség is ahhoz, hogy a kiemelkedő csoportok és egyének közül reprezentatív együttesek tűnjenek ki, melyek magasabb szinten folytatták a munkát, maradandó értéket hozva létre a dalos, a táncos műfaj, a karéneklés vagy a hagyományőrzés területén. Olyanok, amelyek a szombati gálán is kitűntek határozott kiállásukkal, „félprofi” hangszeres játékukkal, énekükkel. Aki ott volt a „szemlén”, annak nem szükséges, hogy a nevük is itt szerepeljen…

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A muravidéki nemzetiségileg vegyesen lakott térség gazdaságfejlesztésének támogatására Magyarország a 2017es költségvetési törvényben 500 millió forintot (nagyjából 1,6–1,7 millió euró) irányoz elő. A pályázaton megnyerhető támogatások elsősorban idegenforgalmi és mezőgazdasági projektekre terjednek majd ki. A nemzeti közösség a gazdaságfejlesztési program lebonyolítására önálló intézményt hoz létre, megalapítja a Muravidéki Gazdaságfejlesztési Központot. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A gazdaságfejlesztési stratégiát, melyet Kakasdi Hajós Mihályról, Lendva egyik meghatározó történelmi személyiségéről neveztek el, múlt szer-

Csite András, a Hétfa Kutatóintézet vezetője: – Ez a térség kiváló adottságokkal rendelkezik, a magába vetett hite viszont mintha gyengébb lenne. Jól célzott beavatkozásokkal sikerülhet olyan gazdasági előrelépést elérni, mely nyilvánvalóvá teszi, hogy a Muravidéken van jövő. dán a Bánffy Központban mutatták be az MMÖNK Tanácsa tagjainak, majd sajtótájékoztatón Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, Kiss-Parciu Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Szilágyiné Bátorfi Edit ljubljanai magyar nagykövet és Csite András, a stratégia anyagát

elkészítő Hétfa Kutatóintézet vezetője ismertette a programot. Mint elhangzott, a közösségnek egy olyan stratégiai dokumentum van a kezében, mely meghatározza a kereteket, melyeket nyilvános fórumok, online hozzászólások révén is tartalmakkal, programokkal kell feltölteni. Így következő lépésként elindul a stratégia társadalmasítása, amelynek keretében minden muravidéki érdeklődő észrevétellel élhet írásban és szóban is. Ennek eredményei alapján még az idén, illetve a jövő év legelején szeretnék kidolgozni a pályázati felhívásokat, majd február-március táján meg is jelentetni azokat. A gazdaságfejlesztési stratégia két kiemelt területe a turizmus és a mezőgazdaság, valamint harmadikként a vállalkozások általános javítása, illetve a befektetés-ösztönzés. A stratégiában van egy-két kiemelkedő projekt is, melyek a közösség megtartását szolgálják (ilyen a mintagazdaság létrehozása). – A befektetés-ösztönzést azért kell hangsúlyozni, mert a Muravidék a magyar–szlovén gazdasági kapcsolatok hídja lehet. Ez a „híd-potenciál” az eddigiekben nem tudott megfelelően működni. A gazdasági kapcsolatokban nagyon nagy lehetőség rejlik még, és ezt jó befektetés-ösztönzéssel, a Muravidék külső arcának megteremtésével szolgálni tudjuk – mondta

Csite András, a Hétfa Kutatóintézet vezetője. A pályázati felhívás kidolgozása, lebonyolítása az új intézmény, a Muravidéki Gazdaságfejlesztési Központ feladata lesz. – Az MMÖNK az intézményt azzal a céllal hozza létre,

Kiss-Parciu Péter, a külgazdasági minisztérium helyettes államtitkára: – Nem elég, hogy rendelkezésre áll a forrás és kiírunk valamit. Rendkívül fontos az, hogy mindenkihez eljusson az információ, hogy adott a lehetőség. hogy a stratégia megvalósítása teljesen elkülönítve történjen az MMÖNK egyéb tevékenységeitől. A munkát néhány főállású alkalmazott végzi majd, az intézet tanácsában pedig a községi magyar önkormányzatok és az MMÖNK képviselői fogják meghozni a döntéseket – emelte ki Horváth Ferenc. – A munkában mi is segíteni fogunk, áthozzuk

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .


Nemzetiség

jó tartalmak támogatása a más határtérségekben, például a vajdasági program lebonyolítása során szerzett tapasztalatainkat – tette hozzá Kiss-Parciu Péter helyettes államtitkár. – A pályázati felhívás tartalma nagyon fontos szempont, a másik rendkívül fontos dolog pedig, hogy hatékony, jól működő lebonyolítási struktúra jöjjön létre. A pályázatokat független szakmai értékelők bírálják el, ezek kiválasztása szintén nyílt pályázat alapján történik, várhatóan a jövő év elején. A független szakmai értékelők között lesznek magyarországiak és muravidékiek is. A pályázatok rangsorát a külgazdasági minisztériumhoz terjesztik fel, a végső döntés Budapesten születik meg egy tárcaközi bizottság keretében. A támogatást a megkötött támogatási szerződések alapján folyósítja majd a külgazdasági minisztérium az intézményen keresztül a

pályázók részére – ismertette a helyettes államtitkár, majd hangsúlyozta, hogy fokozott figyelmet szeretnének fordítani a pályázói aktivitásra. – Nem elég, hogy rendelkezésre áll a forrás és kiírunk valamit. Rendkívül fontos az, hogy mindenkihez eljusson az információ, hogy adott a lehetőség és buzdítsunk mindenkit arra, hogy használja ki. Pozitívum, hogy nem egy bonyolult pályázati folyamatról beszélünk, hanem egy egyszerű rendszerről. Közérthető adatlapokról lesz szó, ezek kitöltéséhez nem lesz szükség feltétlenül külső segítségre. A másik nagyon fontos dolog, hogy itt nem versengésről van szó, hiszen az a célunk, hogy mindenkihez eljussunk, akinek van jó koncepciója és és ezt alá tudja támasztani – hangsúlyozta. Az első körben vissza nem térítendő támogatásokról van szó, de nem

100 százalékos támogatási intenzitással. – Pontosan még nem határoztuk meg, hány százalékos támogatási intenzitást alkalmazunk majd. Meg kell vizsgálnunk, milyen szabályrendszernek kell megfelelnünk, és úgy határozzuk meg. Kulcsfontosságú viszont, milyen támogatási arányt határozunk meg, ami még elég ahhoz, hogy megmozgassa az embereket – mondta Kiss-Parciu Péter. Szilágyiné Bátorfi Edit magyar nagykövet szerint a gazdaságfejlesztési programmal új fejezet nyílik. – Nagy munka áll még előttünk, és még egy sor egyeztetést le kell bonyolítanunk a szlovén partnerekkel, hatósságokkal, intézményekkel, hogy ez a program hogyan tud kapcsolódni az itteni szabályozói környezethez. De azt gondolom, hogy egy óriási lehetőség nyílik az itt élő emberek számára – fejtette ki.

Külhoni fiatal magyar vállalkozók

Két muravidéki pályázat nyert Megjelentek a Bethlen Gábor Alap „2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program” című pályázati felhívásának eredményei. Ahogy erről már beszámoltunk hasábjainkon, a Muravidékről kilenc fiatal vállalkozó jelentkezett a pályázati kiírásra, közülük ketten lettek nyertesek. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Mindketten a legalább egy éve működő mezőgazdasági tevékenységet nem folytató fiatal magyar vállalkozások kategóriájában pályáztak és lettek sikeresek. A hosszúfalui Bíró József „Tájjellegű húskészítmények” című pályázatával az igényelt megközelítőleg 5 millió 240 ezer forintot, míg a dobronaki Hancsik József az „Itt ennyi, innyi köll”

című projekttel a szintén igényelt 6 millió forintot nyerte meg. A muravidéki magyar vállalkozások szempontjából ugyancsak örvendetes hír, hogy Hancsik József bekerült a pályázati program által meghirdetett példaképek közé, vagyis ismertségre tehet szert az egész Kárpát-medencében, nem utolsó sorban esélyes az 5 millió forintos fődíjra is. A Példakép Alapítvány civilkezdeményezés,

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .

amely azzal a céllal jött létre, hogy megismertesse és elismertesse a nyilvánossággal a sikeres fiatal magyar vállalkozókat. Nem csak azért, hogy büszkék lehessünk tehetségeinkre és az általuk elért eredményekre, hanem azért is, hogy a pályakezdő fiatalok vonzó, elérhető és követhető életpályát lássanak maguk előtt. Bővebben a pályázatról, a muravidéki nyertesekről következő számunkban írunk.

Göncz Horváth László Ferenc

Közösségi körkép

Élni kell a lehetőséggel Egy év sem telt el a két miniszterelnök látogatása óta, amely megalapozta, hogy a gazdaság terén új lapot nyithat a muravidéki magyar közösség. Orbán Viktor Lendván egy gazdaságfejlesztési program kidolgozására kérte fel az MMÖNK-t, a jó példát „követve” pedig a regionális fejlesztési törvény úgy módosult, hogy 2017-től a szlovén állam is forrásokat teremt elő az őshonos közösség gazdasági alapjának létrehozására: 2017-re ez 500.000 euró, a soron következő esztendőkre pedig a magyar és az olasz közösség évente 1 millió eurós tétellel számolhat. A kormány döntéséhez a törvényben meghatározott szereplők bevonásával készítjük elő a megfelelő dokumentumot. S ahogy ezt a múlt héten Kiss-Parciu Péter helyettes államtitkár az MMÖNK ülésén megerősítette, januártól indul az 500 millió forintos magyarországi gazdasági támogatás kivitelezése a kidolgozott programmal összhangban. Az elkészített program egyfajta keretet jelent, amelyet tartalommal kell megtölteni. A következő hetekben a honlapra is feltöltött dokumentum nyilvános vitája következik: a megjegyzéseket elektronikus formában vagy személyesen az erre rendezett fórumokon lehet majd megtenni. Előreláthatólag november közepéig sor kerül minden nemzetiségileg vegyes lakott községben egy-egy fórumra, de természetesen a következő időszakban, különösen a pályázat megkezdésével pedig rendszeres konzultációkra kerül sor, hiszen úgy a magyar kormányzat, mint pedig a mi közös célunk is, hogy lehetőleg minden emberhez eljusson az információ, minél több jó ötlet kerüljön a pályázattal kapcsolatosan megvalósításra. A következő hetek nagyon intenzívek lesznek, hiszen most kerül még sor a részletek kidolgozására, terveink szerint ugyanis legkésőbb februárban szeretnénk közzétenni az első pályázati kiírást. Az év végéig szükséges lesz még egy külön szervezet létrehozása (intézet), amely a magyarországi támogatásokat az MMÖNK-tól függetlenül kezeli majd. Sokan nem hittek abban, hogy a Muravidéken is megvalósulhat egy ilyen volumenű fejlesztés. Sőt, most is sokakban kishitűséget érzek, hogy képesek vagyunk-e ezt véghezvinni. Meggyőződésem szerint igen, legalábbis ami a lebonyolítás szakszerűségét illeti, de hogy mennyi pályázat érkezik be és milyen projektek, az közös felelősségünk. A projekt egyben arra is jó, hogy olyan fiatal szakembergárda nevelődjön ki, akik hosszú távon is biztosítani tudják a muravidéki magyar közösség aktív részvételét a gazdasági életben is. S ami szintén nagyon fontos: függetlenül attól, hogy mennyire egyedi és fontos a gazdasági projekt, ez nem mehet az MMÖNK eddig tevékenységének a kárára!

3


Horizont Az 56-os forradalom 60. évfordulója

A 20. századi magyar történelem Magyarországot 1945 áprilisában a Vörös Hadsereg egységei „szabadították fel” a náci és nyilas uralom alól. De ezért a szabadságért súlyos árat fizetett a magyar nép: nem szabadságot hoztak a szovjetek, hanem egy újabb megszállást teremtettek meg a szovjet rendszernek és ideológiának Magyarországra erőltetésével. Ennek érdekében a második világháború lezárása után a szovjet haderő Magyarországon maradt, az oroszok pedig erővel befolyásolták a politikai, gazdasági és társadalmi eseményeket. Szovjet irányítással a kommunisták kezébe került a belügyminisztérium, a hadsereg, a rendőrség. A Moszkvából hazatérő kommunista politikusokat (Gerő Ernő, Rákosi Mátyás, Nagy Imre…) egy látszólag demokratikus rendszer felállításával bízták meg – többpártrendszer alakult. A pártok programjában szerepelt a szélsőjobboldali szervezetek betiltása, a demokratikus szabadságjogok kiterjesztése, a földreform, a nyersanyagforrások államosítása, az ideiglenes kormány megalakítása. 1944 decemberében Debrecenben ülésezett az Ideiglenes Nemzetgyűlés, s megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány, amelynek tagjait azonban már Moszkvában határozták meg (a kulcspozíciókat a kommunisták szerezték meg). Ez a kormány 1945 januárjában aláírta a fegyverszüneti egyezményt, amelyben elismerte a trianoni határokat, betiltotta a szélsőjobboldali szervezeteket, valamint vállalta a háborús jóvátétel megfizetését. Az Ideiglenes Kormány leghatásosabb intézkedése a földosztás volt, amelynek következtében felosztották a 100 hold feletti nagybirtokokat és a 200 hold feletti parasztbirtokokat, valamint felosztották a háborús bűnösök teljes birtokállományát és az egyházi birtokokat is. Mint kiderült, a kommunisták ezt csak átmeneti lépésnek tervezték, hiszen e téren a jövőt a szovjet típusú

4

szövetkezetek létrehozásában látták. A földosztással a parasztságot akarták megnyerni, másrészt pedig megcsonkítani a nagybirtokokat és az egyházi birtokokat. Újabb fejleményt jelentettek az 1945-ös általános választások, amelyeknek különlegessége az volt, hogy a választók nem egyéni jelöltekre voksoltak, hanem szavazataikat a pártokra adták le. A választásokon a Független Kisgazdapárt megszerezte a szavazatok 57 százalékát. Ennek következtében egymaga is alakíthatott volna kormányt, de a kommunista pártot nem lehetett mellőzni a kormányból, így koalíciós kormány jött létre, amelynek élére 1946-ban Tildy Zoltán került. Szovjet nyomásra a kisgazdák a belügyi tárcát, valamint a rendőrséget a kommunistáknak engedték át, amit természetesen a saját politikai céljaikra használtak fel. A lerombolt országban beindult az újjáépítés. Az emberek nehéz körülmények közt éltek, sokba került a megszálló hadsereg ellátása, valamint a háborús jóvátétel is. A hihetetlen mértékben elszabadult infláció nyomán 1946-ban a pengőt végül egy értékálló pénz, a forint váltotta fel.

A diktatúra felé vezető úton A magyar kormány az 1947-es párizsi békeszerződéstől várt bizonyos vál-

tozásokat, de sajnos ezek nem következtek be, hiszen megmaradtak a trianoni határok, a szovjet csapatok pedig nem vonultak ki, ezzel viszont az ország szuverenitásának visszanyerése is elúszott. A kisgazdák és a kommunisták között egyre jobban éleződött a helyzet, és az úgynevezett „szalámitaktika”, a felaprózás és megosztás következtében a kommunistáknak sikerült legyengíteni a kisgazdákat, majd 1947-re a pártot erőszakkal háttérbe szorították. Az 1947-es választásokkal a demokratikus politikai és társadalmi fejlődés helyett a szovjetizálás lép előtérbe. A kommunista párt és a szociáldemokraták (a jobboldalibb érzelmű politikusok kizárásával) egyesültek és megalakították a Magyar Dolgozók Pártját (MDP), valamint bevezették a nyílt kommunista diktatúrát. A kormány beindította a terv­ gazdálkodást, az államosítást. Nem csak a gazdaság, hanem a kultúra is totális állami felügyelet alá került, az iskolák jelentős részét is államosították. Komoly konfliktus alakult ki a katolikus egyházzal, amelynek élén Mindszenty József esztergomi érsek állt, aki nem volt hajlandó együttműködni az MDP-vel. Ezért Mindszenty bíborost 1948-ban koholt vádak alapján perbe fogták, majd 1948 karácsonyán letartóztatták és életfogytiglani börtönre ítélték. A

református és evangélikus püspökök is hasonló sorsra jutottak. Mivel a hatalmon lévő kommunisták támogatói köre egyre szűkült és féltek az ellenfeleiktől, a korábban a belügyi tárcához tartozó Államvédelmi Osztályt (ÁVO) függetlenítették és létrehozták az Államvédelmi Hatóságot (ÁVH). Az ÁVH központja az Andrássy út 60. szám alatt volt, tevékenységét Rákosi Mátyás irányította, ezen kívül az ország más részein is működtek munkatáborok, internálótáborok. A terror fő célja a megfélemlítés volt, az ÁVH ennek érdekében jól működő besúgóhálózattal rendelkezett, koholt vádak alapján bárkit letartóztattak és válogatott kínzásokkal beismerő vallomásra kényszerítettek. A terror nem kímélte a párttagokat sem, az elsők között voltak az egykori szociáldemokrata vezetők (Marosán György), majd a hatalomból kiszorítani kívánt kommunisták is sorra kerültek (Rajk László, Kádár János). Rákosi Mátyás totális hatalomra tett szert. A pártokat 1949-ben a Magyar Függetlenségi Népfrontba tömörítették, majd az ugyanebben az évben zajló, immáron már egypárti „választások” meghozták a proletárdiktatúrát. Az állam a gazdaságban is a szovjet példát utánozta: alacsony hatékonyságú ipart hoztak létre, amelynek viszont magasak voltak a költségei, s mindezt a fogyasztás visszafogásával próbálták előteremteni. Ennek következtében a magyar nép elnyomorodott, zuhant az emberek életszínvonala. Az MDP erőszakkal végrehajtotta a kollektivizálást is. A parasztság azonban próbált ragaszkodni nemrég megszerzett földjéhez, s az erőszakos módszerek ellenére is csak a parasztok harmadát

tudták a szövetkezetekbe kényszeríteni. Mindezek mellett Rákosi Mátyás 1952-ben magához ragadta a miniszterelnöki posztot is. A kultúrpolitika és a személyi kultusz is a párt irányításához tartozott, ennek nyomán Magyarországon is bevezették Sztálin és Rákosi kötelező dicsőítését, amelynek csúcspontja Rákosi 60. születésnapjának országos ünneplése volt. Sztálin halála után (1953) a szovjet vezetők a sztálinizmus visszaszorítását szorgalmazták, Rákosi azonban erre nem mutatott hajlandóságot, ezért a magyar pártvezetést Moszkvába rendelték és kemény bírálat után Rákosi menesztése mellett döntöttek, de még mindig a MDP első titkára maradhatott. A miniszterelnöki posztra Nagy Imrét helyezték, aki az ország­ gyűlésben jelentős politikai változásokat jelentett be: a parlament szerepének növelését, új gazdaságpolitikát, a törvénytelenségek megszüntetését, a téeszesítés visszafogását, az internálótáborok feloszlatását. Nagy Imre komolyan vette célkitűzéseit, viszont a párt továbbra is a vezető politikai erő maradt, amelyet Moszkva irányított. Rákosi többször is Moszkvába utazott, ahol rávette a szovjet vezetőket (akik a külpolitikai feszültségek miatt újra a keményebb politika hívei lettek), hogy Nagy Imrétől követeljék politikájának megváltoztatását. Nagy Imre nem volt hajlandó ön­kritikát gyakorolni, ezért 1955 áprilisában menesztették. Újra Rákosi Mátyás került hatalomra, aki visszaállította a kemény diktatúrát. A magyarországi ellenzék legkiemelkedőbb fórumává a Petőfi-kör vált, s a mozgalom nem csak a belpolitikai elégedetlenségre, hanem a szovjet változásokra is támaszkodhatott. Egyre

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .


Horizont

m egyik legjelentősebb eseménye többen bírálták Rákosit még a párton belül is, Nagy Imre politikája lett a pozitív példa. Az egyre feszültebbé váló magyar belpolitikai helyzet következtében Moszkva Rákosi Mátyás leváltása mellett döntött, a helyére a szintén keményvonalas Gerő Ernőt állították, de értelemszerűen ez sem nyugtatta meg az elégedetlenkedőket. A Magyar Írók Szövetsége is követelte a hibák elkövetőinek felelősségre vonását, valamint Nagy Imre visszatérését.

rű demokrácia, a nemzeti függetlenség, a szovjet csapatok Magyarországról való kivonásának követelésébe…

Október 23. Nem csak Magyarországon léptek fel a szovjet típusú diktatúra ellen, Lengyelországban is feszült volt a helyzet, ezért a budapesti egyetemisták a lengyel megmozdulásokkal való szolidaritás jegyében rokonszenvtüntetést hirdettek

sokan gyülekeztek a Sztálin-szobornál is, amelyet a tüntetők ledöntöttek. A tüntetők másik része a Magyar Rádióhoz vonult, hogy beolvassák a 16 pontot, de ezt a rádió vezetői megtagadták, helyette Gerő Ernő beszédét közvetítették, aki a tüntetést a nép ellenségei művének minősítette. A feszült helyzetben katonákat vezényeltek a rádió elé, s valaki a rádió védői közül a tömegre lőtt – ez jelentette a forradalom kitörését. A

Október 26-i felvonulás nemzeti zászlókkal Tornyiszentmiklóson (Kulcsár József felvétele, őrzi a Göcseji Múzeum). Felülvizsgálták a Rajk-pert, tisztázták az elítélteket a vádak alól, majd Rajk Lászlót és három kivégzett társát újratemették (1956. október 6.). Ez az esemény jelentős előzménye volt az október 23-i forradalomnak. 1956 októberének második felében szervezkedni kezdtek az egyetemisták, kiváltak a kommunista ifjúsági szervezetből és független mozgalmat alapítottak. A szegedi egyetemisták megalapították a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét. A Budapesti Műszaki Egyetem gyűlésén 16 pontban fogalmazták meg követeléseiket. Eleinte a szocializmus reformját sürgették, majd ez egyre inkább átfordult a többpártrendsze-

meg, amelyet a pártvezetés először betiltott, majd megváltoztatta álláspontját és rádióközleményben engedélyezte azt. A tüntetők (körülbelül 50 ezren) a Bem téren gyülekeztek, valamint követelték a demokrácia visszaállítását, a magyar szuverenitás megteremtését, szabadságot és Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését. Az egyetemistákhoz nagy számban csatlakozott a munkásság is, együtt a parlament elé vonultak és követelték Nagy Imre felszólalását, aki viszont csalódást okozott, hisz rövid beszédében javasolta a problémák megoldását a párt vezetésével, valamint hazatérésre szólította fel a tömeget. Ezzel egy időben nagyon

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .

szovjet páncélosok érkezése csak tovább súlyosbította a helyzetet, a harcok elterjedtek a városban, a forradalom szabadságharcba ment át. Az elkövetkező napokban a forradalom országossá vált. A pártvezetés Nagy Imrét miniszterelnökké nevezte ki, de ezzel a felkelők nem voltak elégedettek, ők gyökeres változásokat követeltek. A pártvezetés egyre gyengült: leváltották Gerőt, a helyére Kádár János került, és megalapították az új kommunista pártot, a Magyar Szocialista Munkáspártot. Nagy Imre megígérte a forradalmi követelések megvalósítását: az ÁVH feloszlatását, a többpártrendszer visszaállítását és a szovjet csapatok kivonását.

Az utcákon győzött a forradalom, s úgy tűnt, hogy rendeződni fog a helyzet: a szovjet csapatok kivonása elindult, újjáalakultak az egykori pártok, megvalósult a sajtószabadság. November 1-jétől új koalíciós kormány vette át az ország irányítását. Moszkva azonban kihasználta a nemzetközi helyzetet (a nagyhatalmak lekötöttsége a szuezi válságnál, s az amerikaiak döntése, hogy nem lépnek fel a magyar nép érdekében), így a Szovjetunió a magyarországi katonai beavatkozás mellett döntött. Hruscsov titokban még Titóval is tárgyalt és sikerült meggyőznie a magyarok elleni támadása helyességéről. A magyar kormány közben úgy döntött, hogy nem marad a Varsói Szerződés tagja és semlegessé nyilvánította az országot. A szovjetek azonban november 3-án azzal az ürüg­y­ gyel, hogy tárgyalnak a magyar kormánnyal a szovjet csapatok kivonásáról, letartóztatták a magyar tárgyalódelegációt, majd november 4-én hajnalban hatalmas erőkkel nyílt támadást indítottak Magyarország ellen. Nagy Imre munkatársaival a jugoszláv nagykövetségre menekült, míg Mindszenty az amerikaira, a harcolók, valamint a lakosság komoly hányada Nyugaton keresett menedéket. A szovjeteknek sikerült néhány nap alatt, esetenként roppant súlyos harcok árán leverni a forradalmat és szabadságharcot. Az új kormány élére Kádár János került. A hatalom a szovjet haderőre és a munkásőrségre támaszkodva megfékezte a társadalom ellenállását és megkezdte a megtorlást. A nagyarányú és brutális megtorlás nem csak a magyar társadalmat, hanem a nemzetközi közvéleményt is megdöbbentette. Kádár biztosította, hogy Nagy Imre és társai vissza-

térhetnek otthonukba, de ez nem valósult meg, hiszen foglyul ejtették. Mivel nem voltak hajlandók az együttműködésre, 1958-ban zárt tárgyaláson elítélték őket. Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklóst és Szilágyi Józsefet kivégezték, a többiek börtönbüntetést kaptak. A megtorlások megfélemlítették az országot, ezért a lakosság passzivitásba merült. A muravidékiek (az őrségi falvakban, Dobronakon, Göntérházán stb.) segítették azokat, akik Jugoszlávián keresztül menekültek a megtorlás elől. A menekülteknek ételt, ruhát, ideiglenes szállást biztosítottak, valamint útbaigazították őket. Kádárnak a forradalom bukása után meg kellett valósítania a politikai és gazdasági konszolidációt. Az emberek beletörődtek a helyzetbe. A későbbiekben a hatalom megerősödésével, a gazdasági stabilizációval párhuzamosan enyhültek a diktatúra módszerei is. Rákosiék jelszava ez volt: „Aki nincs velünk, az ellenünk van”, ami rámutatott arra, hogy a rendszer nem tűri még az ellenvéleményt sem. Kádár jelszava ezzel szemben: „Aki nincs ellenünk, az velünk van”, ami a pas�szivitást már nem büntette. 1956 a 20. századi magyar történelem egyik legjelentősebb eseménye, hiszen a magyarok szembeszálltak a szovjet birodalommal, de a szovjet hadsereget nem sikerült legyőzniük, akik még 34 évig Magyarországon maradtak. Az orosz csapatok 1991-ben azért mégiscsak elhagyták végleg az országot. A forradalom megélői még ma is köztünk élnek, mesélnek, emlékeznek... Nehéz időkben történelmet írtak, örökké tartsuk tiszteletben küzdelmüket, kitartásukat. Mag. Horváth Bernadetta történelemtanár

5


Muravidék Ülésezett a parlament nemzetiségi bizottsága

Marad a tavalyi szintű finanszírozás A múlt héten ülésezett a Szlovén Parlament Nemzetiségi Bizottsága. A képviselők az emberjogi biztos az őshonos nemzeti közösségekre vonatkozó 2015-ös beszámolóját vitatták meg, valamint tárgyalták a 2017-es költségvetés módosítását, ennek a nemzeti közösségek finanszírozására vonatkozó részét vitatták meg. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Vlasta Nusdorfer emberjogi biztos a bizottság előtt ismertette a két nemzeti közösségre vonatkozó beszámolóját, megállapításait. A biztos kifejtette, az általa vezetett hivatal havonta szervez kihelyezett fogadóórákat és éves szinten meg is jelennek a vegyesen lakott területeken, így a nemzeti közösségek polgárainak megvannak a lehetőségeik, hogy beszámoljanak jogi

sérelmeikről. Emellett az emberjogi biztos szerint a hivatal szakemberei állandó kapcsolatban vannak a nemzetiségi parlamenti képviselőkkel is, a kapcsolattartás eredményeként például a hivatal több ízben is végzett a kétnyelvű területen ellen­ őrzéseket a közigazgatási kétnyelvű űrlapok vonatkozásában, majd az illetékes minisztériumban, felügyelőségnél is jártak. Megállapították, hogy a kormány által a kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása érdekében tett

intézkedések óta javult a helyzet a területen, de számos tárca, közigazgatási egység és sok más szervezet korántsem tesz eleget az intézkedéseknek. Roberto Battelli bizottsági elnök a témakörben hangsúlyozta, a szlovén Alkotmány szerint a kisebbségi nyelvek és a szlovén nyelv a kétnyelvű területeken egyanrangúak, vagyis minden űrlapnak kétnyelvűnek kellene lennie és minden ügyfélnek ilyen űrlapot kellene kapnia, ha a közigazgatáshoz fordul. Göncz

László bizottsági alelnök ehhez hozzátette, az emberjogi biztos mindenképpen próbál kapcsolatokat, eredményeket elérni a területen, a probléma az, hogy az emberjogi biztos intézményrendszere nem járatódott be a múltban, az emberek egyszerűen nem használják, így nem meglepő, hogy a jelentésekben mindig az szerepel, hogy nincs magánember által tett panasz, megjegyzés, tehát csak a képviselők, a szervezetek fordulnak hozzá. A bizottság egyébként határozatban is tudomásul vette a biztos beszámolóját, majd ajánlást is megfogalmazott, mely szerint a biztos nemzetiségi kérdésekkel megbízott helyettese napi kapcsolatban lehetne a nemzeti közösségekkel,

így akár proaktív szerepe lehetne az éppen felmerülő problémákban a terepen. A nemzetiségi bizottság ülésének napirendjén szerepelt a 2017-es költségvetés módosítása, valamint a 2018-as költségvetés tervezete, pontosabban ennek a két nemzetiségre vonatkozó tételei. A 2018-as tervezetet szinte csak érintették, míg a jövő évi módosítást az illetékes minisztériumok, a Nemzetiségi Hivatal képviselői is taglalták. Dióhéjban: a 2016-os költségvetéshez képest nem terveznek támogatáscsökkentést, ez kimutatható a Nemzetiségi Hivatal működésére tervezett számokból is, amelyek enyhe növekedést mutatnak, ahogy elmondható ez a kulturális szféráról is, míg a nemzetiségi gazdasági alap szempontjából minden marad a régiben, így csak 2018ban lehet reménykedni az egyébként 2017-re beharangozott összegduplázásban.

Dobronak Község Tanácsa

A biogázerőmű tevékenységét figyelemmel kísérik A község tanácsa október 12-én tartotta meg 16. ülését, melyen a kétnyelvű általános iskola igazgatója a folyó ügyekről tájékoztatta a tanácsot, majd a tagok meghallgatták a beszámolót a költségvetés felhasználásának féléves állásáról, elfogadták a kommunális hulladék kezelésének jövő évi programját, valamint tájékoztatót hallhattak a biogázerőművel kapcsolatban folytatott felügyeleti vizsgálatok megállapításairól. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Az ülésen a tanácsnak bemutatkozott Ivanuša Milena, a Dobronaki KÁI új igazgatója, aki kifejtette, bízik a jó együttműködésben, majd az intézet folyó ügyeit ismertette. Ezen belül az óvodában felmerült helyzetet vázolta, ahol igény van újabb öt gyermek óvodai ellátására. A jelenlegi két megtelt létszámú csoporttal működő óvodában így megoldásokat kell keresniük, mérlegelve egy harmadik csoport beindításának ésszerűségét, valamint az igazgatónő az óvoda gazdasági árának az

6

átszámítását is javasolta, mely 2011 óta változatlan. Az iskolában pedig belső ellenőrzést rendelnek el a munka további eredményes folytatása érdekében – hangzott el. A tanács az ülésen a Dobronaki KÁI Intézet Tanácsába Jež Vegi Klaudiját és Kovač Simont nevezte be. Nagy Rožman Mojca az ülésen az országos Svit programot mutatta be, mely az 50 és 74 év közötti lakosságot szólítja fel a végés vastagbélen előforduló rákos betegségek szűrővizsgálatának elvégzésére. Az idei félévben a Svit programban muravidéki szinten 62,42 százalékos

visszajelzést tapasztaltak, azaz az összes felszólított közül ilyen arányban jelezték, hogy részt vesznek a vizsgálatokon. A nőknél az arány 67,27 százalék volt, míg a férfiaknak csak 57,27 százaléka jelezte együttműködési szándékát. Dobronak Községben míg a vizsgálaton részt venni hajlandó aránya is csak 50,53 százalékos volt, addig a nemek aránya fordított volt: 54,17 százalékban a férfiak és 46,81 százalékban a nők jelezték vissza pozitív szándékukat. Ös�szességében, mint elhangzott, a Svit program hatékonyabb népszerűsítésére van szükség a községben,

melyet a községi honlapon, a községi kiadványokban is közzétesznek, illetve előadásokat szerveznek az idősebbek részére. Valamelyik községi rendezvényen pedig a vastagbél-modellt is felállítják. A folytatásban a Saubermacher-Komunala cég munkatársai a 2017-es hulladékszállítási programot mutatták be, mely az elfogadott községi rendelet alapján került kidolgozásra, és kisebb változásoktól eltekintve maradt a régi. Amint elhangzott, jól működik a hulladékgyűjtő központ, visszaesett azonban a darabos hulladékok elszállításának megrendelése a községben, az elmúlt időszakban csupán egy alkalommal volt ilyen. Elhangzott továbbá, hogy az ügyfelek körében a cég hamarosan felmérést végez, mellyel az elégedettséget vizsgálja. A féléves beszámolót a községi hivatal pénzügyese

mutatta be. A bevétel valamivel több mint 650 ezer euró volt, ennek jelentős részét az adóbevételek jelentették, a kiadási oldal az első félévben mintegy 600 ezer euró volt, melynek zömét a folyó kiadások adták. A biogázerőművel kapcsolatban a polgármester tájékoztatta a tanácsot a felügyeleti eljárások határozatairól, melyekben sem a mezőgazdasági, sem a környezetvédelmi felügyelet nem állapított meg szabálysértést, miután a tulajdonos az eljárás alatt megállapított szabálytalanságokat megfelelően elhárította. A határozattal kapcsolatban a tanács elégedetlenségét fejezte ki, ezért a község továbbra is figyelemmel kíséri a június 4-én megtartott rendkívüli ülésen elfogadott határozatok következetes betartását. Az ülésen a tanács jóváhagyta Raj Martin jelölését a muravidéki betegjogi biztosi posztra.

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .


Muravidék A 2017–2018-as költségvetés kiindulópontjai

Drágul az óvodai ellátás, a hulladékszállítás Lendva Község Tanácsa legutóbbi ülésén megvitatta az idei költségvetés féléves megvalósításáról és az évközi átcsoportosításokról szóló beszámolót, valamint elhangzott a 2017– 2018-as költségvetési kiindulópontok ismertetése. Drágul az óvodai ellátás, valamint a hulladékgyűjtés és -szállítás. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A községi költségvetés féléves megvalósításának beszámolójából kitűnik, hogy a legnagyobb eltérés a ber uházási kiadások terén van (a tervezettek 4 százalékos megvalósítása), a nagyobb ütemű realizáció a II. félévben várható. A bevételi oldalon pedig a tőkebevételek té-

telénél észlelhető csupán 19 százalékos realizáció, s várható az is, hogy egyes beruházások kiesése miatt a 2016-os költségvetésnek alacsonyabb arányú lesz a megvalósítása. A helyzet alakulására hatással van a közintézetek gazdálkodása, a lakbérek címén a kintlévőségek (185 ezer euró) és a csatornahálózat építéséből eredő egyéni tartozások 108 ezer eu-

róban. A költségvetést terhelik és ebből eredően a beruházási potenciált csökkentik az egyre nagyobb szociális kiadások, ami 2 millió euró (törvényi kötelesség) körül mozog, valamint a pótszociális juttatások, melyek összege 330 ezer euró körül van. A 2017–2018-as költségvetés kiindulópontjaihoz a felhasználók javaslatait, programjait várják, s a

Sejalec-díj a Vinárium kilátótoronynak milliárd euró volt, a vendégéjszakák száma pedig 10 millió. Az idei első félév 6 százalékos növekedést mutat. A szlovén idegenfogalom összességében még mindig veszteséget mutat, a szállodák például tavaly 14 millió euró veszteséggel

Foto: Nino Verdnik STO

A Szlovén Turizmus Napjai idén október 11-e és 13-a között zajlottak Radencin a Kreatív gondolkodás korszaka mottó alatt. A rendezvény plenáris részét megtisztelte jelenlétével Miro Cerar szlovén kormányfő és Zdravko

A díjat Balažek Anton polgármester vette át. Počivalšek gazdaságügyi és fejlesztési miniszter. Mindketten elégedettségüket fejezték ki Szlovénia idegenforgalmi eredményei kapcsán (látogatottság, vendégéjszakák száma). Počivalšek viszont megjegyezte, hogy a pénzügyi mutatók a tavalyihoz képest elmaradtak a többi mutató növekedése ellenére. A bevétel 2,3

gazdálkodtak. A körülmények javítására, a fejlesztés, az újítások serkentésére új idegenforgalmi törvény van előkészületben. A külföldi vendégek arányával elégedett Maja Pak, a Szlovén Turisztikai Szervezet (STO) elnöke, főleg a digitális kampány eredményével, hiszen a különböző portálokon,

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .

közösségi oldalakon több mint 32 millió felhasználót tudtak megszólítani. A Szlovén Turizmus Napjain idén is kiosztották az elismeréseket, díjakat. Az idegenforgalmi szervezet bizottságának véleménye szerint a leginnovatívabb és legkreatívabb turisztikai produktumért járó Sejalec-díjat a lendvai Vinárium kilátótorony létrehozása érdemelte ki. A Szlovén Turisztikai Szövetség kimagasló munkásságáért elismerésben részesítette Dravec Štefant, az egykori Muravidéki Turisztikai Szövetség elnökét. A FIJET turisztikai újságírók egyesülete pedig a kristály Triglav-díjat az idegenforgalmi fejlődésért Brda községnek osztotta ki. A szlovén turizmus nagykövete címet a szervezet dr. Taleb Rifainak ítélte oda. A Szlovén Kisipari és Vállalkozói Kamara idegenforgalmi szekciója javaslatára a vendéglátásban kifejtett munkásságáért, a karszti konyhaművészet népszerűsítéséért a komeni Ada Špacapannak ítélték oda az elismerést. Szolarics Nađ Klára

fejkvóta 530 euróra történő emelésére számítanak, ami mintegy 6 millió euró folyó kiadást tenne lehetővé. Az átcsoportosítások összegét – bár ezek a törvényi keretek között mozognak – néhány tanácstag kifogásolta. Az óvodai ellátás 2014es gazdasági ára a Lendvai Óvodában 3,45 százalékkal emelkedik, ez – mint Hozjan Tina óvodaigazgató elmondta – az alkalmazottak bérbefagyasztásának feloldása és az étkezési költségek növekedése miatt szükséges leginkább. A tanács jóváhagyta az Öko-Park Kft. által elkészített, a hulladékgyűjtési és elszállítási ár változására vonatkozó elaborátumot, melyben némi drágulást terveztek az új szolgáltatások bevezetése miatt. Mintegy 26 cent díjemelésre kell számítani november elejétől, majd 2017 júliusától. Újdonságnak számít, hogy az Öko-Park Kft. a Lendva-hegyen a nem lakott épületektől is hulladékot gyűjt és szállít,

s a többi mellett papírt is lehet szelektálni. Újdonságokat jelentenek a különleges (120 literes) zsákok is, melyekbe a nem lakott épületek tulajdonosai lesznek kötelesek lerakni a hulladékot (a zsák ára 4,16 euró adó nélkül), illetve a háztartásoknál alkalom­ adtán jelentkező hulladéktöbblet elszállítására is lehetőség lesz (számukra a zsák nettó 3,16 euró). A többlethulladékot csak az Öko-Park Kft. jelével ellátott zsákokban szállítják el. A tanács jóváhagyta a kft.-nek a hosszúlejáratú hitelfelvételt (146 ezer euró), amit az új szolgáltatásokhoz szükséges felszerelésre fordítanak. Kaszás Mihael tanácstag kezdeményezését, hogy Lendva Községet nyilvánítsák a titkosított szabadkereskedelmi egyezmények – mint a TTIP, Ceta, Tisa – nélküli községgé, a tanács nem tárgyalta azzal a magyarázattal, hogy az ügyrend szerint a témakör nem községi, hanem országos hatáskörbe tartozik.

Magyarország Lendvai Főkonzulátusa és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tisztelettel meghívja Önt 2016. október 21-én, pénteken 18 órakor a lendvai Színház- és Hangversenyterembe az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre, a Misztrál együttes Megkopott harangszó – 1456–1956 című koncertjére és az azt követő – az 1956os eseményeket bemutató, tablókiállítással egybekötött – állófogadásra. A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából létrehozott Emlékbizottság támogatja. A rendezvény magyar nyelven zajlik.

Magyarország Főkonzulátusa Generalni konzulat Lendva / Lendava

7


Kultúra Ünnepelt a kultúregyesületek szövetsége

40 sikeres év a műkedvelői kultúrában A Kultúregyesületek Lendva Községi Szövetségének szombati gáláján a lendvai színházteremben a szövetség 40 éves gyümölcsöző tevékenységének, a zenei, az irodalmi és a hagyományőrzés területén végzett koordináló munkának az eredményét a színpadon is bemutatták. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A színpadkép is a föntieknek volt alárendelve, s a hosszúfalui hímzőkör tagjai a műsor egésze alatt a színpadon voltak. A szövetségbe kapcsolódó 66 Lendva-vidéki kultúrcsoport hagyományápolási és kulturális munkáját Balažek Anton, Lendva Község polgármestere a kommunális és közigazgatási eredményekhez hasonlította. Horváth Ferenc, a muravidéki magyar közösség elnöke, alpolgármester pedig örömmel állapította meg, hogy a korábbi elnökök között magyar és más nemzetiségű is akadt, tehát olyanok, akiknek a szíve két nemzetiségért is dobogott.

A felszólalók egyike sem feledte el az előttünk álló nagy terv, a Lendva 2025 Európa Kulturális Fővárosa

címre pályázás megemlítését. Ebben a népi kultúra mellett a műkedvelő tevékenység és kultúra fejlettsé-

ge is sokat jelent. A Kultúregyesületek Szövetségének országos elnöke, Osterman Jože a sikeresen végzett tevékenyégért a jelenlegi lendvai elnöknek, Hozjan Danielának a szervezet legmagasabb kitüntetését nyújtotta át. A műsorban felléptek a Lendva-vidék válogatott

Környékünk minden szegletéből érkeztek fellépők, képünkön a völgyifalui csoport.

csoportjai, így a Dobronaki Nótázók és a pincei asszonyok tánccsoportja, a völgyifalui citerások a Muravidék Citeraegyüttessel alkotott közös programmal, a Vita vegyeskórus ismét a megszokott formáját hozta, a gyermekek kategóriájában a gyertyánosi kis táncosok remekeltek, a felnőtt, illetve nyugdíjas korosztályt a Pomurje lendvai horvát kultúregyesület tamburazenekara, a Prekmurje lendvai szlovén néptánccsoport, a lendvai nyugdíjasok Nem érek rá (Nimam časa) vegyeskara, őket a több faluból összesereglett szlovén népdalkörök válogatott csoportja, illetve a roma néptáncos-énekes blokk követte. A dalos-táncos produkciók szünetében a Harmatfogók című irodalmi antológiából hangzottak el versek, szavalatok. A zárófejezetben közös öröméneklésre hívta a szervező az összes fellépőt.

Dancs-Roth Marika – kiállítás a hazatérésre

Az életmű és az élet a drámai felhangokat sem nélkülözi A lendvai Bánffy Központban pénteken este megnyílt DancsRoth Marika képzőművész kiállítása. Kepe Kocon Lili, a nemzetiségi művelődési intézet igazgatója a köszöntőjét így indította: – Talán egy évvel ezelőtt találkoztam Dancs-Roth Marikával, aki elmondta, hogy hazatért, visszatért Lendvára. Véglegesen. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– Rövid megbeszélés után megállapodtunk abban, hogy a művészt szülővárosának illik fogadnia egy kiállítással. Üdvözöljük – utalva a lombok és gyökerek motívumaira – e fák oltalmában, itthon DancsRoth Marikát. Šimonka Tanja művészettörténész a kiállítás-megnyitón elmondta: – Dancs-Roth Marika szuverén alkotó, akinek munkássága szilárd talajon nyugszik: mesterségbe-

8

li tudás, kreativitás és a művészi perfekcionizmus jellemzi alkotásait. Zágráb természetesen meghatározta pályáját; a széles intellektuális és érzelmi jellemzőkkel bíró város más lendvai diplomásra is nagy hatással volt olyan időkben, amikor a kompetencia érvényesült, de napjainkra ebből már csak az ambíció maradt. Az egykori köztársaságok fővárosai közül a leginkább nagyvilági város Zágráb, amely világnézetet, értékrendet, szakmai és esztétikai paramétereket alakított, és hagyományo-

san tárt karokkal fogadta az iparművészeti tervezőt és alkotóművészt. A Dancs-Roth különböző alkotói korszakain végigtekintő méltatás végén a művészettörténész a kiindulópontban is oly fontos, a gyökerekhez való visszatérésben jelölte ki az alkotó pályaívének jelen szakaszát: – A közel félévszázados művészi alkotótevékenység során különböző műfajokon és időszakokon ment keresztül, az opus tisztán profilírozott és végsőkig kidolgozott, s végig a fa motívumának van alárendelve:

Dancs-Roth Marika az egyik tapisszéria előtt. ezt szőtte bele a tapisszériák reliefes struktúrájába, a makraméképekbe és rajzaiba. Marika regényesen szőtt, drámai hatásokat sem nélkülöző élet- és alkotói története egy olyan tehetségről vall, akinek lehetősége volt a rendkívüli esélyek idején élni, aki munkamániásként

alkotott, hogy az út végén visszatérjen oda, ahonnan elindult egykoron – mondta Šimonka Tanja. A művésznő meghatottságában csak a köszönetét tudta kifejezni a tárlatlátogatóknak, hogy oly nagy számban megtisztelték jelenlétükkel a kiállítását.

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .


Ki védi meg a lakók érdekeit?

Info

Érthetetlenül magasak a fűtés fix költségei Lendván a Tomšič, a Kranjec, a Župančič utca és a Ljudska pravica tér többlakásos épületeinek lakói igencsak elégedetlenek a geotermális távfűtés elszámolásával. Az új árkalkuláció a Lendva Község és a Petrol Geoterm között megkötött koncessziós megállapodásból ered, melynek alapján a fűtés árában a fix költségek 68 százalékot tesznek ki. A tétel a lakókat akkor is terheli, ha a radiátorokat meg sem nyitják. A kialakult helyzetre a lakók által kezdeményezett közgyűlésen kérnek egyértelmű válaszokat. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Mint azt Dominič Alentől, a lakók kezdeményezésének képviselőjétől megtudtuk, a közgyűlésre indítványozott javaslatot már aláírta annyi polgár, hogy beadhatják Lendva

ségeket szabtak ki a tömblakások fűtésére, mellyel természetesen nem értünk egyet – nyilatkozta Dominič Alen. – A témáról már beszéltünk a fűtési bizottságokban a fűtés szolgáltatójával és a Lakáskezelő Vállalattal, de az elszámolást mindenki

fontolgatják. A távfűtést a Lendva Községgel kötött koncesszió alapján a Petrol Geoterm szolgáltatja, a számlákat a lakóknak a Lakásgazdálkodási Vállalat állítja ki. – Tudunk a problémáról, a kezdeményezésemre már háromoldalú egyezte-

A fix költségeket egész évben fizetni kell, akkor is, ha a radiátorokat meg sem nyitják. A fix költségeknek semmi közük az energiafelhasználáshoz, ezek adminisztratív módon, a lakás-alapterületre vannak felosztva. A lakók számára ez az elszámolási mód drága és nem serkenti az energiatakarékosságot, hiszen csak a költségek 32 százalékára hathatnak. Illetve még kevesebbre, a szabályzat ugyanis kimondja, hogy egy adott lakás fűtése nem lehet alacsonyabb az átlagfogyasztás 40 százalékánál. Szerintem ez abszurdum és elfogadhatatlan. Sőt, a négy kazánház rákapcsolási díja is különböző, 44 és 50 cent körül alakul. A Tomšič utcában mindez egy 60 négyzetméteres lakás esetében 30 eurót jelent havonta, 360-at évente, anélkül, hogy egyáltalán lenne fűtés. Az ügyben Kolenko kikérte az Energetikai Ügynökség véleményét is: a Petrol Geoterm a kalkuláció

kialakításával nem sért törvényt, s a cég egyelőre kitart mellette – kapta válaszul. A probléma június 1-jétől csúcsosodott ki, amikor a cég az új módszer szerint elindította a számlázást. A kazánházak teljesítményének adminisztratív kiegyenlítését sem szavatolja a cég, hiába igazságtalan ez így. Általános vélemény, hogy ésszerű lett volna, ha a koncesszió aláírásakor Lendva Község a polgárok, a lakók érdekeit is szem előtt tartja, sőt, többet tesz az érdekeik megvédéséért. Balažek Anton polgármester a községi tanács ülésén úgy fogalmazott, hogy a koncesszió a fogyasztók védelmét szolgálja. Abból a szempontból, hogy a szolgáltatót kötelezi a távfűtés biztosítására, mindenképpen, de hogy milyen ár mellett, az már más kérdés. Az ügy tehát folytatódik a fűtési bizottságok, a község és a Petrol Geoterm, valamint a lakásgazdálkodási cég képviselői és a lakók együttes ülésén.

A 2016-os díjazottak Erőteljes a lakók felháborodása a geotermális távfűtés ára körül, ezért aláírásokat gyűjtöttek a polgárok közgyűlésének összehívására. Község polgármesteréhez, aki 30 napon belül köteles dönteni a közgyűlés összehívásáról. A polgárok ilyen módon kívánnak egyértelmű válaszokat kapni a fűtésköltségeket illetően: miért terheli őket az új árkalkuláció alapján sokkal magasabb összeg, valamint miért gyengébb a fűtés a koncesszió megkötése óta, melyet Lendva Község és a Petrol Geoterm, a geotermális távfűtés szolgáltatatója ez év január 1-jével írt alá. – Az új fűtési szezontól érthetetlenül magas költ-

másképp értelmezi. Nem tudjuk elfogadni, hogy egy ugyanakkora lakás esetében Mariborban a fix költségek összege 8 euró, nálunk pedig 25. Tehát több mint háromszorosa, pedig a térségünk geotermális forrással rendelkezik, ahol az energia akár még olcsóbb is lehetne. Az ügy folytatását várjuk, pontos kimutatásokkal, mert ez így nem maradhat. Az elégedetlenség akkora, hogy két helyszínen – a Tomšič és a Župančič utcában – a geotermális távfűtésről való lekapcsolódást

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .

tést is tartottunk – a község, a Petrol Geoterm és mi –, de eredményről nem számolhatok be – mondta Kolenko Igor, a Lakásgazdálkodási Vállalat igazgatója, a mintegy 650 geotermális energiával fűtött lakás kezelője, 2500 lakó „képviselője”. – Amióta távfűtés van, úgynevezett tarifás fogyasztókat tartunk számon. A felhasznált energia elszámolását is előírják, ami fix és variábilis részből tevődik össze. Az arányt a Petrol Geoterm mint koncessziótulajdonos határozta meg 68:32 százalékban.

Lendva Község Tanácsa múlt heti ülésén elfogadta az október 28-án, a községi ünnep napján elismerésekben és kitüntetésekben részesülők listáját. Idén a községi elismerést a kultúra területén végzett immár 35 éves munkásságával Hozjan Daniela érdemelte ki. A község plakettben részesíti a Legartis Kft.-t mint gyorsan növekvő és korszerű építőipari vállalatot. Szintén plakettet kap Utroša Iztok lendvai tollaslabdázó az elért kimagasló eredményekért, az élsport népszerűsítéséért a fiatalok között, valamint a község jó hírnevének terjesztése miatt. A község idén is kiosztja a legrendezettebb településért járó elismerést is, 2016-ban ezt a címet Gyertyános érdemelte ki. Lendva Község Tanácsa továbbá tagokat nevezett ki a közintézetek tanácsaiba. A község érdekeit a Lendvai Óvodában Juretič Spomenka és Feher Sonja képviseli. A Zeneiskola tanácsába Feher Sonját és Sabo Bračič Jasnát nevezte ki a tanács, majd a különböző vélemények ütköztetése után a tanács többsége megadta a támogatást a muraszombati Raj Martin betegjogi biztos kinevezéséhez. Szolarics Nađ Klára

9


Info a mai napon... Október 20-án történt 1554 Zólyom városában megszületett Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. 1632 Megszületett Christopher Wren angol építész, matematikus és csillagász, aki Londont újjáépítette az 1666. évi tűzvész után. 1740 III. Károly magyar király halála után Mária Terézia lépett a trónra, megkezdődött az osztrák örökösödési háború. 1854 Megszületett Arthur Rimbaud francia költő, a szimbolizmus képviselője. 1875 Magyarország miniszterelnökévé nevezték ki Tisza Kálmánt, miután a kormánypárt tagja lett. 1883 Megszületett Lugosi Béla magyar származású amerikai filmszínész, Drakula megformálója. 1900 Átadták a pesti Duna-parti villamosvonalat az akkor épülő Erzsébet-híd hídfője és az Akadémia tér között. 1949 Először jelent meg a Nők Lapja.

visszapillantó

1996. október 24-én, 41. szám

A sport legyen játék és szórakozás Múlt héten az általános és középiskolákon megkezdődött az ŠKL. Az idén összesen 123 csapat indult harcba a helyezésekért, többek között a lendvai 1. Sz. KÁI tanulói. (…) Szerencsére a hazai szakemberek is belátták, hogy az iskolákban a sportra ezentúl nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ebből a megfontolásból, s hogy minél kevesebb fiatal tébláboljon céltalanul az utcákon, szakemberek egy csoportja tavaly megvalósította az évek óta tervezett projektumot, az ŠKL-t. A Šolska košarkarska liga (magyarán iskolai kosárlabdaliga) a Szlovén Köztársaság Oktatásügyi és Sportintézete keretében működő iskolai sportversenyekkel foglalkozó bizottság szervezésében látott napvilágot. A szervezők különösen fontosnak tartották, hogy minél több

lány kapcsolódjon be a mozgalomba. Ugyanakkor arra is törekedtek, hogy az iskolákban egy időben sport, kultúra és szórakozás legyen a napirenden.

A tavalyi premier igen jól sikerült, s az általános iskolákban szerdán, a középiskolákban pedig csütörtökön megkezdődött a második ŠKL. Múlt szerdán

A lendvai csapat és a cheer-leadersek. Erről tanúskodik a mozgalom szlogenje is: Igrati igro in v igri uživati, vagyis A játékot játszani és élvezni. A havonta egyszer megjelenő ŠKL újság a legfontosabb történetekről tudósítja a liga résztvevőit.

a lendvai 1. Számú KÁI tanulói a nyitómérkőzésen hazai pályán a Gornja Radgona-i iskola legjobb kosarasaival mérték ös�sze erejüket. A mérkőzés kezdete előtt a csapatok bemutatására került sor:

míg a hazaiakat a közönség és a cheer-leadersek (szurkolólányok) hatalmas ovációval köszöntötték, a radgonaiakat egyedül saját szurkolólányaik buzdították. Miután elhangzott a szlovén himnusz, megkezdődött a mérkőzés. Elsőnek a lányok léptek pályára, majd a fiúk, és még egy újabb váltás következett a mérkőzés végéig. Az első mérkőzésen a lendvaiaknak ugyan nem sikerült győzniük, de tulajdonképpen nem is az eredmény a legfontosabb. Különben is január végéig, amíg az alapforduló tart, adódik még lehetőség a javításra. Minden további nélkül dicséretre méltó a rendezők kezdeményezése, s néhány év múlva, ha a mozgalom kinövi gyermekbetegségeit, akár komolyabb sikerekre is számíthatunk.

nyelvről mindenkinek Dr. N. Császi Ildikó, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Változások a magyar helyesírási szabályzatban, 3. rész Az 12. kiadással kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy a helyesírásban nem történtek jelentős változások, kevés szabályszintű változást találhatunk, inkább egyes szóalakok írásmódja lett más. Hogy megkönnyítsék a nyelvhasználók dolgát, a szerzők az új szabályzathoz egy változáslistát csatoltak, amely tartalmazza a megváltozott helyesírású szavakat, illetve mellékeltek egy leírást is arról, hogy mely szabálypontokban történt változás (akár lényegi, akár csak formai, stilisztikai). A betűrendbe sorolás szempontjából nem teszünk különbséget a kis- és nagybetűk között, ez eddig is így volt. Az új szabályzat szerint azonban ha két besorolandó egység között

10

csupán ebben a vonatkozásban van különbség, akkor a kis kezdőbetűs szó megelőzi a nagy kezdőbetűst, például: jácint, Jácint, opera, Opera, szűcs, Szűcs, viola, Viola. A HANGJELÖLÉS főcím alá sorolja be az új szabályzat az írásmódokat (régebbi nevén a helyesírási alapelveket: kiejtés szerinti írásmód, szóelemző írásmód, hagyományos írásmód, egyszerűsítő írásmód). Logikusnak tűnik ez a megoldás, mert mindegyik írásmód a hangjelölésre vonatkozó ismereteket, szabályokat foglalja össze. A beszélt nyelvben előforduló ingadozások, illetve „helytelenségek” stigmatizáló minősítése kikerült az új szabályzatból. Néhány esetben megváltozott egyes

szavaknak a helyesírása. A kiejtést követve módosult a következő szavak írása: árboc > árbóc, bedekker > bédekker, bura > búra (így sajnos létrejött egy homonimapár: lámpabúra / búra hajtotta a fejét), immúnis > immunis, samanizmus > sámánizmus stb. Kétféle alakban használatos a köznyelvben, ezért a helyesírás is követi ezt a változást: foltoz ~ foldoz, bólingat ~ bólintgat, kacsingat ~ kacsintgat, tekinget ~ tekintget. A sok, kevés megjelölés helyett az új szabályzat listákat ad. Pl. 23. szabálypont: Az egy szótagú főnevek végén hosszú ú, ű betűt írunk: bú, szú; fű, mű, nyű, tű. A több szótagúak egy részének végén is hosszú az ú, ű. A gya-

koribb esetek: ágyú, aszú, borjú, ború, bosszú, búcsú, dugattyú, faggyú, fattyú, f iú, fogant yú, gyanú, gyapjú, háború, hattyú, interjú, kallantyú, kátyú, kopoltyú, koszorú, ocsú, odú, randevú, sarkantyú, sziú, szivattyú, tanú, vályú, varjú; betű, billentyű, csengettyű, csepű, derű, fésű, gyepű, gyűrű, gyűszű, hegedű, herkent yű, keselyű, kesztyű, köpű, kösöntyű, köszörű, nedű, rézsű, seprű, szérű, tetű, töpörtyű. Vannak azonban rövid u, ü betűre végződő több szótagú főnevek is. A gyakoribb esetek: adu, alku, áru, bábu, batyu, daru, falu, frufru, gyalu, hamu, hindu, kakadu, kapu, kenguru, kenu, lapu, mandzsu, marabu, pertu,

ragu, saru, satu, szaru, tabu, tinóru, uhu, zebu, zulu, zsalu, zsaru; bürü, eskü, güzü, menü, revü, süsü, tütü, ürü. Bizonyos szabályokon enyhítettek, azaz a korábban szabályozott kérdéseket alternatívvá tették. Pl. a h végű szavak közül jellemzően a céh, düh, juh, méh, rüh beszédbeli ejtése alapalakban és a mássalhangzós kezdetű toldalékos alakokban ingadozhat: düh: [dü] v. [düh], dühnek: [dünek] v. [dühnek]; méh: [mé] v. [méh], méhtől: [métől] v. [méhtől]; stb. Írásban azonban a szavak minden alakjában jelen van a h. A -val, -vel, -vá, -vé ragos alakok helyesírására megengedi a kétféle írásmódot: dühvel [düvel] – dühhel, méhvé [mévé] – méhhé stb.

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .


Info

Tudta, hogy mennyi mindenre jó a vazelin? A vazelin gyógyítja a száraz bőrt, megfázás, orrvérzés, lábgomba ellen is hatásos. Állatgyógyászati célokra is felhasználják, például élősködők elpusztítására vagy a teknőspáncélon megjelenő gombák ellen. De ezeknél sokkal többet tud, így nem árt otthon egy tégellyel tartani a belőle, a szépségápolásban és az élet egyéb területein is bevethető. Mutatunk néhány trükköt! 1. Sminklemosásra Drága sminklemosók helyett nyugodtan használhatja, mert tökéletesen eltávolítja a szempillafestéket és a szemhéjfestéket.

praktika Aki pedig szeretné, ha arcbőre ragyogóan sima lenne, kenjen fel keveset az arccsontokra. 2. A tartós parfümillatért és manikűrért Kenjen vazelint arra a területre, ahova a parfümöt szokta fújni, így az illat kitarthat egész nap.

Ha pedig attól fél, hogy a mosogatástól lepattog a körömlakk, az ujjhegyére is kenhet belőle. 3. A csillogó bőrtáskához Szeretné, ha kedvenc bőrtáskája sokáig szép maradna? Akkor tegyen rá egy kisebb adag vazelint, majd oszlassa szét egy rongydarabbal és törölgesse le róla a felesleget. Természetesen a cipőkkel is működhet a trükk. 4. Hajfestéshez Az otthoni hajfestés közben olyan helyre is kerülhet a festékből (például

fülek, nyak és homlok), ahol semmi keresnivalója nincs. A megoldás egyszerű: kenjen egy kis vazelint az ujjára, majd oszlassa szét a hajas fejbőr szélénél, és így nem kell aggódnia a kellemetlen foltok miatt. 5. Copf- és kontykészítéshez Sokakat nagyon zavarnak a kilógó „babahajak” copf- vagy kontykészítés közben. Szerencsére nem kell a legdrágább hajfixálókra költeni, elég egy kicsi vazelint végigoszlatni a fejünkön, és máris eltűnnek a renitens hajszálak.

6. Tappancsvédőnek Télen az utakra szórt só kimarhatja az állat bőrét, erre is a vazelin lehet a megoldás. Sőt, nyáron is nyugodtan előveheti a tégelyt, mert a kence ekkor a száraz bőr ellen nyújthat védelmet. 7. A rúzsos fogak ellen A rúzst használó nőknek az az egyik legnagyobb félelmük, hogy maszatos lesz a foguk. A vazelin a fogakra kenve megakadá-

lyozza, hogy rúzsnyom maradjon rajtuk. 8. Gyűrűeltávolítóként A nap végére megdagadhatnak az ujjak, és ha pont ilyenkor venné le a gyűrűjét, nem biztos, hogy menni fog. Ilyenkor kell

az ékszer köré kell egy kis vazelint kenni, és máris lekerül az ujjáról. 9. Bőrpuhítóként Hideg időben különösen ki tud száradni az ember keze és lába. Kenje be a kiszáradt részeket, majd a kezére húzzon kesztyűt, a lábára pedig zoknit, és így még hatásosabb lesz a puhítás. 10. Vízhólyagok ellen Előfordulhat, hogy a cipő kidörzsöli a lábat,

ami nagyon kellemetlen tud lenni, de ezt meg lehet előzni azzal, ha bekeni az érintett területeket egy kis vazelinnel. 11. Ajakápolásra A vazelin nagyszerű alternatívája az ajakbalzsamnak, ráadásul olcsó is.

Közmédia javallat október 24. és 30. között

Gudovics Éva heti ajánlója Gudovics Éva hírszerkesztő-hírolvasó, műsorvezető 2008 óta dolgozik a közmédiában. Iskoláskorától rádiózik, de a szélesebb körű hallgatóság a Petőfi és a Kossuth Rádió adásaiban ismerhette meg a hangját, több éven át a Krónika munkatársaként. Vasárnaponként a Kossuth Rádióban a Harminc perc alatt a Föld körül című nemzetközi magazinműsorral jelentkezik. Hétfőn késő este a vicces, kicsit abszurd sorozat, a Munkaügyek „IrReality Show” aktuális részét érdemes elcsípni.

Ez a produkció nemzetközi szinten is megállja a helyét, ismert és a publikum által nagyra tartott színészeink szerepelnek benne (Duna World 0.30). Kedden délután, mivel magam is a hírterületen dolgozom, tehát „híres” vagyok, a Hetedhét Gyerekhíradó adását szeretettel ajánlom: játékos formában dolgoz-

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .

nak fel gyerekeknek szóló témákat. Állatok születéséről, érdekes rekordokról, izgalmas kulisszatitkokról tájékozódhatnak a kis nézők. Az M2 csatorna napközbeni, gyermekeknek szóló kínálatát különösen értékesnek tartom, a régebbi magyar mesefilmek ismétlése üdítő színfolt az új keletű, pörgősebb filmek világában (M2 16.40). Szerdán a Dankó Rádió Népek dala – folkzene műsorában a nóták helyett a világzenéé a főszerep: magas színvonalú, hangszeres zenét hallhatunk a világ minden tájáról. A naponta jelentkező műsor korosztálytól függetlenül mindenkihez szól, aki az igényes és változatos zenét kedveli (Dankó 21.05). Csütörtökön és minden hétköznap délután, ha tehetem, meghallgatom a

Közelről adását. Ez a közéleti, szórakoztató sorozat aktuális, érdekes témákat dolgoz fel interjúk formájában, naprakész információkkal. Sokszor érkeznek a felvételre állatok, legyen szó állatkertekről vagy a vakvezető kutyákról, nagyon színes a tartalom, kár, hogy nem láthatják őket a hallgatók (Kossuth Rádió 15.35). Pénteken ne hagyják ki a Regényes történelem soron következő részét, nagyon érdekes a tematika: tévhiteket, babonákat állítanak szembe a tényekkel. A legendák nyomába eredve olyan kérdésekre keresik a választ, hogy hol lehet Árpád sírja és ki volt valójában Anonymus (Kossuth Rádió 15.10). Szombaton a Szombat reggel műsorával szoktam kezdeni a napot. Ez egy nemzetközi műsor; Latin-Amerikába, Afrika messzi vidékeire

is elkalauzolja a hallgatót. Fontos, hogy az ember kiláthasson a saját élete körén túlra. (Kossuth Rádió 6.00). Utána, hogyha könnyedebb szórakozásra vágyom, a Szellem a fazékból-t választom, jó hangulatú a műsor: sütnek-főznek benne, a fröc�cs különböző fajtáiról is sokat megtudhatunk, de nem hiányoznak a szépirodalmi utalások sem (Kossuth Rádió 9.30). Vasárnap délután a Lemezelő első részében muzsikuslegendákat mutatnak be, akik a mai napig nagy hatással vannak a komolyzenére; a második részben ismert művészek, színészek, rendezők és karmesterek saját kedves lemezeiket játsszák le, a zenét személyes történetekkel egészítik ki (Bartók 16.00).

11


Info október 21. péntek Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 9:00 Szlovén üdvözlet, 11:15 Tudom!, ism., 11:55 Tudományos műsor, 12:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Allergiák – mi okozza őket? – francia dok. műsor, ism., 23:05 Atalanta 16:35 Lelki villanás, 17:00 Hírek, 17:30 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Atalanta – francia film, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:55 A pont, 10:00 Aranyfüst, 10:45 Művelődési műsor, 11:10 Halló TV, 12:20 Jó reggelt, 14:45 Jó napot kívánunk, 16:00 Állatokról, emberekről, 16:30 A kertben – dok. sorozat, 16:55 Az eső illata a Balkánon – szerb sorozat, 18:00 Halló TV, 19:05 Gyerekműsor, 20:05 A lövés – horvát film, 21:20 Kisfilm, 21:35 Rendszerhibák – dok. műsor, 21:55 Az elképesztő Mr. Goodwin – szórakoztató sorozat, 22:50 Éjféli klub, 0:00 A pont, 0:45 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 EgészségKalauz, 12:35 Story Extra, 13:10 Új csaj – am. sorozat, 13:40 Éjjel-nappal Budapest, 14:55 A Konyhafőnök, 16:20 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök, 20:20 Éjjel-nappal Budapest, 21:35 Barátok közt – magyar sorozat, 22:15 Csúcsformában – am. sorozat, 23:10 Híradó, 23:40 Magyarul Balóval, 0:20 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 1:20 Igazságosztók – kanadai–am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:35 Knight Rider – am. sorozat, 14:40 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Drágám, add az életed! – szórakoztató műsor, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 A remény rabjai – am. film, 1:20 Red Carpet, 1:30 Tények, 2:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Ízőrzők, 13:40 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:25 A palota ékköve – dél-koreai sorozat, 15:30 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:30 Fölszállott a páva, 21:30 Nora Roberts: Holdfogyatkozás – am. film, 23:10 Halálos közellenség 2. – francia film, 1:25 Egy nagy család – olasz sorozat, 3:10 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 A harmadik testőr – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Tessék! – magazin, 13:40 Rúzs és selyem – magazin, 14:10 A rejtélyes XX. század, 14:45 Kosár – magazin, 15:40 Nemzetiségi magazin, 16:10 Hogy volt!?, 17:10 Az én 56-om – dok. film, 17:20 Család-barát, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Munkaügyek – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek.

október 22. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:55 Közelről, ism., 12:00 A hét – ism., 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:20 Ambiensek, 15:05 Emberi universum – angol dok. sorozat, 16:00 Szerelmesek az életbe, 17:00 Hírek, 17:20 A szlovének egészsége – dok. műsor, 18:00 Kertből az asztalra, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Minden lehetséges, 21:40 The Affair – am. sorozat, 22:35 Hírek, 23:05 Az őslakos – ausztrál film, 0:55 Ismétlések.

október 23. vasárnap Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:55 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Szlovén üdvözlet, ism., 14:55 A Rózsaszín Párduc visszatér – am. film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:05 Az 51. Borštnik-találkozó zárórendezvénye, 21:25 Beszélgetés Dare Valič-csal, 21:40 Miša Molk műsora, 22:25 Hírek, 22:55 Az országépítők – francia dok. műsor, 0:20 Ismétlések.

6:05 A hét tükre, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 10:15 Kertből az asztalra, ism., 10:40 10 hazai, 11:10 Tudom!, ism., 11:50 Roma nemzetiségi műsor, 12:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Panoptikum, 14:25 A nyolcadik nap, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 16:20 Zene a vízen – zenés dok. műsor, 17:00 Híradó, 17:30 Üdítő front – ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 eRTeVe, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Mesterséges mennyország, 23:40 Zenés est, 1:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

Szlovén Tévé II.

7:00 Legjobb reggel, 9:00 Jó napot kívánunk, 9:50 Sölden: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 11:05 A fehér rabszolgalány – kolumbiai sorozat, 12:50 Sölden: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 14:00 Csipkerózsika – balettfilm, 15:45 Varázs20:05 A komornyik konyha apánál, 16:15 Miért van szegénység? – dok. sorozat, 17:25 Cédrusliget – kanadai sorozat, 18:20 Az elképesztő Mr. Goodwin – szórakoztató sorozat, 19:15 Infodrom, 19:30 Frissítő front: Számítógépes játékok, 20:05 A komornyik – am. film, 22:15 Tökfejek, 22:35 Zvezdana, 23:20 Popshop, 23:55 Ismétlések.

7:30 Zenés matiné, 8:50 A fehér rabszolgalány – kolumbiai sorozat, 9:50 Sölden: Óriás műlesiklás, férfiak, 1. futam, 11:10 Sportműsor gyerekeknek, 11:55 Különleges kínálat, 12:50 Sölden: Óriás műlesiklás, férfiak, 2. futam, 14:00 Szerelmesek az életbe, 15:00 Zvezdana, 15:40 Automobilitás, 16:20 Labdarúgó-magazin, 16:40 Ambiensek, 17:30 Cédrusliget – kanadai sorozat, 18:25 Karszt-vidéki ház az idő peremén – dok. műsor, 19:10 Zenével és tánccal, 19:50 Lottó, 20:00 Ragyogó fények és nagy elmék – három város története: Bécs – angol dok. sorozat, 20:55 Örökösök – dán sorozat, 21:55 Tökfejek, ism., 22:20 Rendőrségi gyermekbrigád – francia film, 0:20 Ismétlések.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:30 Kisdumások, 10:00 Top Shop, 10:50 Brandmánia, 11:15 Street Kitchen, 11:45 Autogram, 12:15 Fitt-mánia, 12:45 Cobra 11 – német sorozat, 16:00 Az időgép – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 20:00 X-Faktor, 21:55 Az éhezők viadala: A kiválasztott – befejező rész – am. film, 0:45 Puskás Hungary – magyar film.

TV2 7:00 TV2 matiné, 9:25 Otthon a kertben, 9:55 Trendmánia – magazin, 10:30 Ízes élet, 11:00 Babavilág, 11:35 Otthontérkép, 12:05 SzÉpí15:45 Visszatérés a kék tők – magazin, lagúnába 12:40 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 13:40 Mint(a)apa – francia film, 15:45 Visszatérés a kék lagúnába – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Star Academy – magyar reality, 21:50 Sasszem – am. film, 0:30 King Kong – am. film.

Duna Tévé 6:00–9:05 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Ízőrzők, 13:30 A világörökség kincsei, 13:50 Hazajáró, 14:20 Magyar krónika, 14:45 Az én ’56-om, 15:00 Ünnepi megemlékezés a Műegyetemen, 16:00 Az én ´56-om, 16:20 Nemzetidegenek – dok. film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 A szabadság vihara – am. dok. film, 21:05 Az Angyal – am. film, 23:10 Mavericks – Ahol a hullámok születnek – am. film, 1:05 Ismétlés.

Duna World 5:25–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Házassággal kezdődik – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portrék, 14:15 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 14:45 Hangvilla, 15:15 Új idők, új dalai, 15:45 Hogy volt!?, 16:40 Fény a végeken – 1956 Erdélyben és Kárpátalján, 17:40 Család-barát, 19:15 Szabadság tér ’56, 20:00 Az 1956-os forradalom anatómiája – dok. film, 21:00 Híradó, 21:30 Eldorádó – magyar film, 23:15 Hazajáró, 23:45 Opera Café, 0:20 Értsünk hozzá, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

október 24. hétfő

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:45 Az elnök emberére talál – am. film, 11:50 Tengerre, tata! – am. film, 13:55 6:3, avagy játszd újra, Tutti – magyar film, 15:50 Tucatjával olcsóbb – am. film, 18:00 22:50 Legenda vagyok Híradó, 18:50 X-Faktor, 20:45 Last Vegas – am. film, 22:50 Legenda vagyok – am. film, 0:50 Az én Amerikám – ausztrál–magyar dok. film.

TV2 6:00 A kis gézengúzok – am. film, 7:35 Csiri Bá! – am. film, 9:25 A muskétás – német–angol film, 11:35 Malac a pácban – am. film, 13:30 Rio – brazil–am. rajzfilm, 15:30 Szabadság, Szerelem – magyar film, 18:00 Tények, 18:50 Sztárban sztár, 21:30 Ha igaz volna… – am. film, 23:50 Az emlékek őre – am. film, 1:50 Mennyei tippek – am. sorozat.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Rúzs és selyem – magazin, 13:25 Columbo – am. sorozat, 14:40 Az én ´56-om, 17:00 A néma tüntetés – dok. film, 18:00 Híradó, 18:35 Uchebnik – kisfilm, 19:00 1956-os ünnepi megemlékezés a Magyar Állami Operaházból, 20:05 Szabadság tér ’56, 21:00 Napló gyermekeimnek – magyar film, 22:50 Vigyázók – magyar film, 0:25 Ismétlések.

Duna World 5:50–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Fölszállott a páva, 13:00 Híradó, 13:15 A Nagyok, 13:45 Szabadság tér ’56, 14:35 A rejtélyes XX. század, 15:05 Rúzs és selyem – magazin, 15:35 Önök kérték!, 16:30 Európa kis utcája – Rosszcsont Zénó kalandjai – 16:30 Európa kis magyar–román dok. film, 17:25 Család-barát, 18:25 Anno – Meutcája – Rosszcsont Zénó sél a filmhíradó – 1956 – dok. film, 18:50 Öt kontinens, 19:20 kalandjai Nemzetidegenek – dok. film, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:30 Kossuth tér 1956, 22:30 A néma tüntetés – dok. film, 23:25 Hangvilla, 23:55 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 1:00 Híradó, 1:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:20 A pont, 9:20 A nő – dok. sorozat, 10:30 Lelki villanás, 11:00 Halló TV, 11:50 Jó reggelt, 14:10 Éjféli klub, 15:35 Mezőgazdasági műsor, 16:25 Automobilitás, 16:55 Az eső illata a Balkánon – szerb sorozat, 18:00 Halló TV, 19:00 Gyerekműsor, 20:00 Utolsó tangó Halifax-ben – angol sorozat, 21:00 Örökösök – dán sorozat, 22:00 A munkaközvetítő – angol sorozat, 22:25 Emlékek, 23:50 Belső égés – am. dok. műsor, ism., 1:15 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Topshop, 12:05 Street Kitchen, 12:35 Story Extra, 13:10 Új csaj – am. sorozat, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:50 A Konyhafőnök, 16:20 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök, 20:20 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 21:35 Barátok közt – magyar sorozat, 22:15 Dr. Csont – am. sorozat, 23:20 Híradó, 23:50 Magyarul Balóval, 0:30 Nyomtalanul – am. sorozat, 1:30 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Aktív, 13:00 Csapdába csalva – német dokureality, 13:35 Knight Rider – am. sorozat, 14:40 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Drágám, add az életed! – szórakoztató műsor, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 Stigmata – am. film, 0:25 Red Carpet – Sztárok testközelben, 0:35 Bűnös Chicago – am. sorozat, 1:45 Tények este, 2:25 Ismétlések.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Ízőrzők, 13:35 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:25 A palota ékköve – dél-koreai sorozat, 15:30 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:15 Charly, majom a 23:20 A köz szemérme családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Kékfény, 21:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:15 No Limit – francia sorozat, 23:20 A köz szemérme – olasz film, 1:35 A szcientológia ügynökei – német dok. film, 2:35 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Rákóczi induló – magyar–osztrák film, 13:00 Híradó, 13:20 Médiaklikk, 13:45 Ízőrzők, 14:20 Öt kontinens, 14:50 Itthon vagy!, 15:10 Nemzetiségi magazinok, 16:10 A legvörösebb föld – magyar film, 1. rész, 16:20 Hogy volt!?, 17:15 Az én 56-om – dok. film, 17:25 Család-barát, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon! – ism., 22:30 Ridikül – ism., 23:25 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Munkaügyek – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .


Info október 25. kedd

október 26. szerda

Szlovén Tévé I. 5:40 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:45 A lélek horizontja, 12:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:40 Roma nemzetiségi műsor, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:25 Különleges kínálat, 17:55 Hírek, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Ünnepség a függetlenség napja alkalmából, 21:00 Dosszié: A Jugoszláv Néphadsereg, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:15 A pont, 10:15 A szlovének egészsége – dok. műsor, 11:00 Halló TV, 12:05 Jó reggelt, 14:00 Jó napot kívánunk, 15:05 Minden lehetséges, ism., 17:10 Domžale: 22:00 A szerelmi Domžale – Krško, labdarúgópostás mérkőzés, 19:15 Gyerekműsor, 20:00 Szabadalmi háborúk – német dok. műsor, 21:00 Örökösök – dán sorozat, 22:00 A szerelmi postás – angol film, 23:30 Fortitude – angol sorozat, 0:30 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 Portré, 12:35 Story Extra, 13:10 Új csaj – am. sorozat, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:50 A Konyhafőnök, ism., 16:20 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök, 20:20 Éjjel-nappal Budapest, 21:35 Barátok közt, 22:15 Castle – am. sorozat, 23:15 Híradó, 23:45 XXI. század – a legendák velünk élnek, 0:15 Magyarul Balóval, 0:55 Túsztárgyalók – am. sorozat, 2:00 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Aktív, 13:00 Csapdába csalva – német dokureality, 13:35 Knight Rider – am. sorozat, 14:40 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Drágám, add az életed! – szórakoztató műsor, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 Sherlock és Watson – am. sorozat, 23:10 Lángoló Chicago – am. sorozat, 0:15 Red Carpet, 0:25 Doktor Rush – kanadai sorozat, 1:35 Tények este, 2:15 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Ízőrzők, 13:35 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:25 A palota ékköve – dél-koreai sorozat, 15:30 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Önök kérték!, 21:45 Velvet divatház – spanyol sorozat, 22:40 Grand Hotel – spanyol sorozat, 23:30 A Nagyok, 0:05 Kékfény, 1:00 Hawaii five-0 – am. sorozat, 1:45 No Limit – francia sorozat, 2:45 Egy apáca szerelme – olasz film.

Duna World 5:50–11:45 Délelőtti műsor, 11:45 Istenek és szerelmesek – avagy Az éjszakai vendég – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Életkor, 13:40 Szeretettel Hollywoodból, 14:10 Térkép, 14:40 Magyar gazda, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:00 A legvörösebb föld – magyar film, 2. rész, 16:10 Útravaló, 16:25 Hogy volt!?, 17:20 Az én ’56-om – dok. film, 17:30 Család-barát, 19:00 Kívánságkosár, 20:00 Dallamról dallamra, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, ism., 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Munkaügyek – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 5:40 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:55 Mesterséges mennyország, 12:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Miša Molk műsora, ism., 14:25 Glóbusz, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:30 Profil, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Egy nyár Provence-ban – francia film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Az ember, aki megmentette a Louvre-t – francia dok. műsor, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:10 A pont, 10:10 10 hazai, 10:55 eRTeVe, 11:10 Zvezdana, 11:55 Jó reggelt, 14:10 Jó napot kívánunk, 15:20 Hétvégi csomag, 17:10 Maribor: Maribor – Gorica, labdarúgómérkőzés, 19:15 Gyerekműsor, 19:50 Lottó, 20:00 Zenés műsor, 20:50 Közelről – beszélgetős műsor, 21:45 Aranyfüst, 22:15 Aritmia, 22:45 Aritmikus koncert: Borghesia, 0:20 A pont, 1:05 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 SütniCake – cukrászverseny, 12:35 Story Extra, 13:10 Új csaj – am. sorozat, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:50 A Konyhafőnök, ism., 16:20 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 13:10 Új csaj Híradó, 18:55 A Konyhafőnök, 20:20 Éjjel-nappal Budapest, 21:35 Barátok közt – magyar sorozat, 22:15 Szulejmán – török sorozat, 23:20 Híradó, 23:50 Házon kívül, 0:20 Magyarul Balóval, 1:00 Fitt-mánia – magazin, 1:35 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Csapdába csalva – német dokureality, 13:35 Knight Rider – am. sorozat, 14:40 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Drágám, add az életed! – szórakoztató műsor, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 Star Trek – Sötétségben – am. film, 1:00 Red Carpet, 1:10 Tények Este, 2:00 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Ízőrzők, 13:30 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:20 A palota ékköve – dél-koreai sorozat, 15:25 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:15 Charly, majom a családban – német sorozat, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:40 Szabadság tér ’56, 21:35 Pannon töredék – magyar film, 23:05 A rejtélyes XX. század, 23:40 Észak és Dél – Mennyország és pokol – am. film, 1. rész, 1:15 Angyal – norvég–svéd–finn film.

Duna World 5:50–11:45 Délelőtti műsor, 11:45 Gyere hozzám feleségül – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:40 Noé barátai – dok. sorozat, 14:10 A Nagyok, 14:40 Kárpát Expressz, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:00 Rostás Pál feltámadása – dok. sorozat, 16:15 Hogy volt!?, 17:10 Az én ’56-om – dok. film, ism., 17:20 Család-barát, 18:50 Kívánságkosár, 19:20 Merre jártál tegnap, S. Nagy? – szórakoztató műsor, 20:40 Lehettem volna… – Psota Irén arcai – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Munkaügyek – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

október 27. csütörtök Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:10 Jó reggelt, 11:15 Tudom!, 11:40 Turbulencia, 12:25 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Dosszié, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:55 Töréspont, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 21:25 Glóbusz, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:40 Ami szent és a világ, 0:40 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .

Október 20-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:30 A pont, 9:35 Idegenforgalmi műsor, 10:15 Szlovén magazin, 11:00 Zvezdana, 11:55 Jó reggelt, 15:00 Különleges kínálat, 15:45 A megelőző vizsgálatok valóban szükségesek? – am. dok. műsor, ism., 16:40 Varázskonyha apánál, 16:55 Az eső illata a Balkánon – szerb sorozat, 18:00 Halló TV, 19:05 Gyerekműsor, 20:05 Feltárjuk a Dél-Amerikát – angol dok. sorozat, 21:00 Automobilitás, 21:30 Ambiensek, ism., 22:00 Bérgavallér – am. film, 23:30 Jazz, 0:20 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:05 Ismétlések, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:05 Kisdumások, 12:35 Story Extra, 13:10 Új csaj – am. sorozat, 13:35 Éjjel-nappal Budapest, 14:50 A Konyhafőnök, ism., 16:20 A kis menyasszony – indiai sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 A Konyhafőnök, 20:20 Éjjel-nappal Budapest, 21:35 Barátok közt – magyar sorozat, 22:15 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:10 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval, 0:20 Brandmánia, 0:55 Döglött akták – am. sorozat, 2:00 Ismétlések.

Súlypont: stúdióbeszélgetés az 1956os forradalomról és annak muravidéki vetületeiről (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 21-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:20 Mokka, 9:20 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Aktív, 13:00 Knight Rider – am. sorozat, 14:40 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:45 Maria – mexikói sorozat, 16:50 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Drágám, add az életed! – szórakoztató műsor, 20:40 A szultána – török sorozat, 22:00 Backstrom nyomozó – am. sorozat, 23:10 A törvény embere – am. sorozat, 0:15 Red Carpet, 0:25 Premier League – összefoglaló, 0:55 Tények, 1:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:50 Ízőrzők, 13:25 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 14:15 A palota ékköve – dél-koreai sorozat, 15:20 Elfeledett szerelem – mexikói sorozat, 16:05 Charly, majom a családban – né22:25 Gyerekek vagy met sorozat, 16:55 egyebek Szerencse Híradó, 17:10 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Fábry, 21:50 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:25 Gyerekek vagy egyebek – francia film, 0:00 BUÉK! – magyar film.

Duna World 5:50–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 A Főnök – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó – magazin, 13:35 Hazajáró, 14:10 Magyar Krónika, 14:40 Család és otthon, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:00 Rostás Pál feltámadása – dok. sorozat, 16:10 Útravaló, 16:25 Hogy volt!?, 17:20 Az én ’56-om, 17:30 Család-barát – magazin, ism., 19:05 Kívánságkosár, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:25 Munkaügyek – magyar sorozat, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne riportok az elmúlt hétvégén zajlott rendezvényekről (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 25-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Magyar intézmények Lengyelországban (az MTVA produkciója) (ismétlés: szerdán 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 26-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: az Emlékezünk rovatban 1996 októbere (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 27-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 16.15-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info apróhirdetés •Eladó a lendvadedesi tónál, a hegyoldal elején, szép környezetben önálló, 50 m2-es hétvégi ház, pince szőlőterülettel együtt (Ré-

dicshez közel). Érdeklődni: tel. 0036-92-701-710 vagy 0036-20-425-1535, illetve 0036-30-545-4921. •Eladók kitűnő állapotban lévő vadászpuskák: egy sörétes, hosszúcsövű Mag-

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2016. október 18-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Szobafestő HSG Kariera d.o.o., Vošnjakova 3., Ljubljana (5 munkahely Lendván, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2016. október 27.) Csempéző Varis d.d., Ipari utca 4B., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2016. október 22.) Géplakatos Nafta Strojna d.o.o., Malom utca 5., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2016. október 21.) Technológus Elektromaterial IPO d.d., Vasút utca 8., Lendva (1 munkahely, gépészeti végzettség, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2016. október 20.)

num 12-es Remington és egy 30-6 kaliberű Ruger amerikai katonai távcsővel. Ára: megbeszélés alapján. Megvásárlásukra kizárólag fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek jelentkezhetnek! Érdeklődni: tel. 070-471-816 vagy 02575-1059. •Eladók 3 éves, iskolázott, 25–30 cm magas, dán magból termesztett normannfenyő-csemeték. Ár: 150 Ft/db. Érdeklődni: tel. 0036/20-586-0003. •Eladók kismalacok (november elején vihetők el). Érdeklődni 16 és 20 óra között a 041-635-560 számon lehet. •Lendván, a Vasút utcában eladó komfortos családi ház 1200 m2 telken, kerttel, gyü-

névnapsoroló Október 21-től 27-ig Péntek – Orsolya Szombat – Előd Vasárnap – Gyöngyi Hétfő – Salamon Kedd – Blanka Szerda – Dömötör Csütörtök – Szabina

mölcsössel, leaszfaltozott bejárattal. A ház 1974-ben épült, a lakórész 192 m2, a garázs és a pince pedig 107 m 2. Energia-tanúsítvánnyal rendelkezik. Fűtési

lehetőségek: gázolaj, pellet, cserépkályha. A házban 48 m2-es, üzleti célra is alkalmas rész van kialakítva külön bejárattal. Érdeklődni: tel. 041-730-922.

Javaslattételi felhívás a kulturális nívódíjak odaítélésére A 2017. évben a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerülnek kiosztásra a muravidéki magyar kulturális nívódíjak. A szabályzat értelmében a művelődés terén végzett kimagasló tevékenységért, jelentős eredményekért összesen három díj osztható ki egyének, illetve csoportok számára. A három díj közül az egyik egy 15 és 25 év közötti fiatalnak vagy ilyen korosztályú csoportnak ítélhető oda. Évente egy életműdíj és két különdíj is kiadható. A díjak odaítélésére vonatkozó írásos javaslataikat a művelődési egyesületek, a nemzetiségi kultúrában közreműködő személyek, valamint a nemzetiségi szervezetek és intézetek legkésőbb 2016. november 21-ig juttathatják el a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet címére (9220 Lendva, Fő utca 32.). A döntés az MNMI Tanácsának hatáskörébe tartozik. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Szakszolgálata

Karosszérialakatos Avto Recek, Žižki 94A., Črenšovci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2016. október 26.) Kőműves Masi-Bau d.o.o., Ložič 25., Lendva (5 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2016. október 27.) Villanyszerelő Daihen Varstroj d.d., Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2016. október 20.) Javító-szerelő Daihen Varstroj d.d., Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2016. október 20.) Hegesztő GM Makslo d.d., Virág utca 19., Lendva (1 munkahely Németországban, meghatározott idő: 6 hónap, havi bér: 790,73 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2016. október 26.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .


Info gyertyafény

Gyermektábor az őszi szünidőben!

Október 21-e és 27-e között

Szeretnél többet megtudni a múltról? Alig várod, hogy te is tanulhass végre történelmet? Vagy csak szeretnéd tartalmasan eltölteni az őszi szünidőd?

„Időutazók”

Lendvai Plébánia

táborába Akkor gyere el te is az november 2-án, 3-án és 4-én Lendvára a Bánffy Központba! A foglalkozásainkat az általános iskolásoknak ajánljuk 1–5. osztályig. Minden nap 9 órától 15 óráig várjuk magyar nyelvű programokkal az érdeklődő gyerekeket. Egyszeri étkezés (ebéd) biztosított. A táborban való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékukat október 31-ig az alábbi telefonszámon jelezhetik. Tel.: 031 671 006

Szombaton, október 22-én a falvakban vasárnapra érvényes szentmisék lesznek: 17.00 órakor Pincén és 18.00 órakor Petesházán. Vasárnap, október 23-án, évközi 30. vasárnap – Missziós vasárnap - Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise.

A tábor a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség támogatásával jön létre.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak, szerda kivételével, amikor a szentmisére 7.30-kor kerül sor. Szombaton, október 22-én 16.00 órakor szentmise Göntérházán. Vasárnap, október 23-án, évközi 30. vasárnap – Missziós vasárnap - a plébániatemplomban 8.00 és 10.00 órakor, valamint Radamosban 11.30kor lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Református Egyház Keddenként és péntekenként 7.30tól reggeli könyörgés a szentlászlói református templomban. Vasárnap, október 23-án 10.00 órakor Szentlászlón lesz istentisztelet.

figyelmükbe •Október 20-án, csütörtökön, 18.00 óra, lendvai Színház- és Hangversenyterem •Az állami zeneoktatás 200 éves jubileuma alkalmából szervezett hangverseny. •Október 21-én, pénteken, 18.00 óra, •Vinárium torony •A Zarum Intézet és a Vinárium jótékonysági képzőművészeti aukciója.

MÁLÉNAP 2016 2016. október 29-én, szombaton 17.00 órától a gyertyánosi faluotthonban Jelentkezzen a legjobb HAGYOMÁNYOS / MODERN kukoricamálé elkészítésének versenyére, amelynek szervezője a gyertyánosi „Hajnal” Művelődési Egyesület. A jelentkezési díjat – 5,00 EUR személyenként, amely egy uzsonnát, italt és elismerést tartalmaz – a jelentkezési lap vagy a minta átadásánál kell megfizetni. Személyenként több mintát is le lehet adni. A málémintának 15 x 15 centiméter nagyságúnak kell lennie, és 2016. október 29-én, szombaton 17 és 18 óra között kell leadni a gyertyánosi faluotthonban. Az értékelést háromtagú zsűri végzi még aznap 18 és 19 óra között. Az eredményhirdetés és a díjkiosztás 20.00 óra után lesz. Jelentkezni legkésőbb 2016. október 20-ig lehet a „Hajnal” Művelődési Egyesület címén (Gyertyános, Fő utca 52., 9220 Lendva) vagy az elvira.goncz@gmail.com e-mailen.

•Október 23-án, vasárnap, 17.00 óra, •dobronaki művelődési ház •A népdalkörök és népzenészek regionális szemléje. N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .

időjárás A hét végére derült, enyhe idő várható. 15


Info Humor

Szókereső

Horoszkóp

Szőke nő a barátnőjének: – Az Olivér nem tud táncolni, de vettem neki egy könyvet, abból majd megtanul. – Tényleeeg? Mi a címe? – Twist Olivér. Üzleti tárgyalás szünetében szól a telefon. Felveszik. – Helló, szívem! Az előbb láttam egy új ruhát 100.000 forintért. Megvehetem? – Hát persze. – Az előbb láttam egy nagyon új autót. Csak 10 millió. Megvehetem? – Hát persze. – Az előbb láttam a nyaralót, amit már olyan régóta szeretnék. Ez is olcsó, csak 100 millió. Megvehetem? – Persze. – Köszi! Otthon várlak! – Oké! A férfi leteszi a telefont, majd felnyújtja a magasba: – Nem tudja valaki, kié ez a telefon? – Drágám, mindjárt itt vannak a vendégek, tedd el a gyerekbiciklit az előszobából! – Na de szívem, hát Lakatosék nem lopnak! – Tudom. Csak nehogy felismerjék. Hatalmas veszekedés után a feleség kifakad: – Bárcsak inkább az ördöghöz mentem volna feleségül! Mire megszólal a férj: – Az lehetetlen, drágám, rokonok közt tilos a házasság. – Mi az, Pistike, ma nem mentél iskolába? – Nem. Azt mondtam magamnak, ha fej megyek, ha írás, akkor nem. – És elsőre mindjárt írást dobtál... – Dehogy! Legalább ötször kellett próbálnom, mire sikerült!

16

Ő Z S Z Ű D

Z T D Á F H

O R F K C N

T N G H K O

E R Á K C Z

Í Z F É A E

Z N H O R T

B A J I A Z

M V K R B N

H C L E B M

R A H G F A J G Z Á D T É É

T S L E H F U N U O X T K P

T D J S É G D R S I C C I T

E G F A P V S M É Z E X Ú K

W J D J Ő H V Y Á H I S M Z

U É V H P B N R F R O Z U D

Z Y K G T S Á G G Ő K I T E

K S N F T A E R L O D L Z A

H R Á D Z U T Ő H R T V J T

Ő D P S Ő E Z M H O E A K Z

É F P É U S E M J S B E L E

J J Ő L I S B S K R Y T P V

G T U K J K N Á L P W É Ő T

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálni. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. Ezúttal három olyan gyümölcsöt rejtettünk el, amelyekből lekvárt főznek vidékünkön. Bízunk benne, hogy meglelik a rejtőző szavakat. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése Hosszúfalu, Völgyifalu és Kisfalu volt. A szerencse Hebar Piroska csentei olvasónknak kedvezett, nyereménye a Határok mentén című monográfia. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: október 31. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

kulcslyuk

Recek Gorazd, a Lendvai Judo Klub edzője Az ideális nő? • Anyu, az ideális férfi pedig Apu. Álomutazás? • A súlytalanságba. Álomszakma? • Semmittevés. Kedvenc színe? • Kék. Gyermekkori álma? • Hogy orvos leszek. Ha szabadidő, akkor… • A családdal töltöm. Amit a legjobban meg tud főzni… • Csirke gombamártással. Kedvenc fűszere? • Curry. Kedvenc tévéműsor, film? • Sport. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Sidharta. Amitől a legjobban fél… • A betegségtől. Amit nem tesz, tett soha… • Ejtőernyős ugrás. Kabala, amulett? • A medál a nyakláncomon. Káros szenvedélye? • Kávé.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Feladatai megoldásában a konkrét elképzelései szerint halad, s ebben magas fokú objektivitása a vezérfonala. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Több lehetősége is adódik rá, hogy szembe tudjon nézni egy régóta húzódó problémával és optimálisan meg tudja oldani. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ha meghívást kapna, fogadja el, mert olyan emberrel találkozhat, akivel akár közösen is tervezhetnek hosszú távon. Rák Jún. 22. - júl. 22. A boldogság időszaka érkezett el. Nem baj, ha most kissé infantilis! Élvezze ennek az időszaknak az örömeit. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A fellépésével hihetetlen hatást tesz az emberekre. Használja ki képességeit és kamatoztassa azokat a saját javára is. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Meghatározó lesz a későbbiekre nézve minden pénzügyet érintő döntése. Most csak biztosra menjen minden helyzetben! Mérleg Szept. 24. – okt. 23. A párkapcsolatában végre oldódni látszanak az idegeskedést okozó hatások, és egymásra is tudnak időt szentelni. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A napokban felerősödik a személyes varázsának kisugárzása. Ezzel egy időben új erők, új ambíciók ébrednek fel Önben. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Tegye meg bátran a tervezett lépéseit, hiszen most elérheti a céljait. Sikerei záloga az Önben rejlő természetes erő.

A leghasznosabb tárgya? • Csavarhúzó. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Továbbra is járnék dolgozni, és a pénz egy részét gyerekeknek adományoznám. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Ne bízz az olyan emberben, aki túlságosan barátságos!

Bak Dec. 23. – jan. 20. Ez az időszak nagyon kedvező hatással van a kezdődő románcok elmélyítésére és a közeledésre. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Vegye észre, hogy egyesek csak a jóindulatát szeretnék kihasználni, így megszabadítva magukat a kötelezettségektől. Halak Febr. 20. – már. 20. Amennyiben az utóbbi időben nehezebb fázison mentek keresztül a párjával, most feloldódhatnak a feszültségek.

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .


Horizont Hűséges olvasóink a Népújságról (13)

Színes, praktikus, könnyű olvasni A muravidéki emberek nem véletlenül híresek a vendégszeretetről, örülnek, ha valaki érkezik hozzájuk, szeretnek ismerkedni, társalogni, megkínálni valamivel a vendéget. Bárkinél kopogtatunk, mindenütt ez a kedvesség fogad, és ma már elmondhatjuk azt a tapasztalatot is, hogy habár a Népújságról indul minden beszélgetés, végül mégis egy kicsi bepillantást is nyerünk olvasóink életébe. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Göntérházán nyitott kapu várta érkezésünket a Gaál családnál. Ahogy pedig az autó motorja leállt, Pista bácsi már a bejárati ajtóban üdvözölt minket, Ella néni odabent hasonló melegséggel fogadott. Kellemes időt töltöttünk el a kedves és jó kedélyű házaspárnál.

a Népújságot – veti közbe Ella néni –, és a mai napig meg vagyok vele elégedve. Sok mindent megtud az ember belőle, amiről máshonnan nem kapnánk hírt. Alig várom, hogy jöjjön csütörtökön a postás, olyankor mindjárt fellapozom, aztán gyorsan elolvasgatom, ami a legjobban érdekel. A többi újság tetejére teszem, és vasárnap délután szoktam újra

úgyhogy nem is égetjük el – nevetnek mindketten, majd komolyabbra fordítva a szót így folytatja Pista bácsi: – Én a történelmi témájú írásokat szeretem. A szentlászlói katona leveleit rendszeresen olvastam, azt ki nem hagytam volna. De amit legelőször elolvasok az újságban, az a fekete krónika. Sajnos, akiket korábbról az

ember ismer t, azokról másképp nem tudnánk meg, hogy már nincsenek köztünk – mondja, majd elmeséli, hogy feleségével mindketten a Varstrojnál dolgoztak, onnan mentek nyugdíjba. Ő 30 év után, Ella néni 20 év után vált meg a gyári munkától. – 1992-ben lettem nyugdíjas, kényszerből, egyrészt leépítések voltak, másfelől az egészségem miatt is. De nem bántam meg. Amúgy a munka mellett is elég mozgalmas életet éltünk, sok embert ismertünk az egész Lendva-vidéken. Aztán itthon is volt mit tenni. Három hektár földet műveltünk, 400 tőke szőlőnk is volt a Lendva-hegyen, de amellett még motorokat, kaszálókat javítottam, hegesztgettem is, kerítéseket, karzatokat, a faluban és a környéken is. Igaz, hogy sokat dolgoztam, lehet, hogy az egészségemet is annak áldoztam föl, de mégiscsak jó idők voltak azok. A helyi kultúrélet-

ben is tevékeny voltam, citeráztam és énekeltem is a hetési citeraegyletben. Széles magyar nadrágban pengettünk, és szerepeltünk is, felléptünk sok helyen – kutat emlékei közt Pista bácsi. – Ma meg már csak ilyen egyformák a napok. Betegeskedünk mindketten, de azért tartjuk magunkat, várjuk, mikor látogat meg minket az unokánk – mosolyog Pista bácsi, majd büszkén elmondja, hogy a kislány már 9. osztályos, magasabb, mint a nagypapa, és nagyon szépen beszél magyarul, annak ellenére, hogy szlovén iskolában tanul. A percek teltek-múltak, kávé, sütemény került az asztalra, a beszélgetés pedig messze kalandozott. Pista bácsi azt is elárulta, hogy még soha nem szerepelt az újságban. Így most egy kedves fényképpel róluk megháláljuk hűségüket lapunkhoz, na meg a vendégszeretetüket.

Savanyúlevesek versenyeztek Vasárnap Domonkosfán a 8. savanyúlevesfő-

ző-versenyt rendezte meg a helyi kispályás labdarú-

1964 óta hűséges olvasónk Pista bácsi és Ella néni. Pista bácsi hűséges előfizetője lapunknak. Így emlékszik vissza arra az időre, amikor megrendelőnk lett: – Akkoriban még a muraszombati székhelyén volt a szerkesztőség, a Vestnikkel együtt jelent meg a lap. Egy alacsony ember járta a vidéket, reklámozta, meg szedte össze a megrendeléseket. Én 1964-ben jöttem haza a katonaságtól, és azóta vagyok Népújság– és Vestnik-előfizető. Hűséges maradtam mindkét muravidéki laphoz és mind a kettőt szeretem olvasni. – Én jobban szeretem

elővenni. Az az igazság, hogy én a rövid cikkeket szeretem, a túl hosszúakat nem, mert megunom az olvasást. Mióta pedig megújult a Népújság, színes, össze van csatolva, még jobban szeretem, mert nem olyan nagy, így praktikus, könnyebb olvasni is, nem esnek szét a lapok. Ez is pozitívum – mondja Ella néni. – Bizony, valamikor egész ócska papírja volt, de ma meg olyan, hogy nem is ég! – veszi át a szót Pista bácsi. – Szóval tüzet rakni nem lehet vele, olyan finom az anyaga,

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .

A lipai csapat rendszeresen megméretteti magát a domonkosfai főzőversenyeken, mindig jól szerepelnek, s ezúttal a dicsőség is az övék lett.

góklub. A kondérokban, bográcsokban ezúttal tehát sertésbelsőségek rotyogtak ízesre. A faluotthon előtti parkolóban felállított sátorban hét csapat vett fakanalat a kezébe és főztek savanyúlevest. Délelőtt 10 órától indult a főzés, amit délután három óra tájékában zárt le a zsűri. A hangulat idén is kellemes volt, erről a helyiek, a baráti és családi társaságok és a hozzájuk csatlakozott jó ismerősök gondoskodtak. Az idei legfinomabb levest a KORK Lipa (a Vöröskereszt lipai szervezete) főzte, a második Sebeborci csapata lett, míg a harmadik helyen a keresztúri önkéntes tűzoltók végeztek. (ak)

17


Muravidék A Zrínyiekre emlékeztek Lendván is

„De a vár porában is áll, értem kiált!” A Zrínyi-emlékév kapcsán a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság és az MNMI két, a Zrínyi-témában jártas kutatót, Padányi Józsefet és Hausner Gábort kérte fel, hogy ismertessék a nagyhírű Zrínyi családdal kapcsolatos új tudományos kutatások és ásatások eredményeit. Zágorec-Csuka Judit az október 13-án a Bánffy Központban megszerve-

zett est köszöntőjében felvetette: képesek vagyunk-e a Zrínyi-hagyományt szi-

getvári vagy csáktornyai ügyön „túlra” is helyezni, a Zrínyieket ésszel-érte-

lemmel, szívvel és tisztelettel a magyar és a horvát történelmi-művészeti és hadtörténeti-katonai hagyományban is elhelyezni a 21. században? Padányi József dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese előadásában

A Rózsa Kézműves Egyesület kiállítása

A kézimunkák évről évre szebbek Kilencedik kézimunka-kiállítását rendezte meg szombaton a pártosfalvi Rózsa Kézműves Egyesület. A helyi tűzoltóotthon termében, ami már hagyományosan otthont ad e becses népművészeti tárlatnak, szebbnél szebb hímzések, terítők, függönyök, hímzett falvédők ékesítették a pannókat. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A készítők, a helyi és környékbeli falvakból érkező asszonyok büszkék lehetnek munkáikra, hiszen ahogy minden évben, idén is gyönyörű eredeti és polgári minták kerültek közszemlére, dicsérve a türelmet, a kitartást és a hagyományok ápolását ebben a kicsinyke goricskói faluban. A kiállítást

koradélután szép számú közönség előtt nyitotta meg ünnepélyes körítéssel az egyesület. Az eseményt, ahogy minden alkalommal, ezúttal is megtisztelte jelenlétével Moravske Toplice Község polgármestere, Glavač Alojz is, aki gratulált és elismerően szólt a hímzők kitar tásáról, szorgalmáról, és azt kérte, folytassák e szép foglalatosságot, mellyel a hagyo-

mányokat méltón ápolják. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet képviseletében Vida Simona is köszöntötte az egybegyűlteket. Az asszonyok már a kezdetektől Horváth Margit szakmai vezető szárnyi alatt szorgoskodnak. A népművész örömét fejezte ki, hogy a kiállítást ilyen sokan eljöttek megtekinteni, és elmondta, hogy amíg csak tud, addig el fog

A pénz mindenhol otthon van Az NLB pénzintézet lendvai egységében folytatódik a régi fizetőeszközöket és más, gyűjtők által felkínált tárgyakat, érméket és bankókat felvonultató kiállítássorozat. A takaré-

kossági hónap kezdetén „A pénz mindenhol otthon van” című, bankókat bemutató kiállítás megnyitójára került sor a múlt szerdán. Ez alkalomból Baša Kornelija, a bankegység

vezetője és Koren Franc, a „Lindva” Muravidéki Gyűjtők Egyesületének elnöke szólt az egybegyűltekhez. Baša Kornelija hangsúlyozta, hogy a takarékossági hónapban nagyon fontos,

Baša Kornelija, a bankegység vezetője, Utroša Karolina és Koren Franc, a Gyűjtők Egyesületének elnöke mutatta be a legújabb kiállítást.

18

a Zala és Somogy, illetve a horvát határ közelségében lévő, a Mura mentén felépült, majd később a török csapatok által földig rombolt Zrínyiújvárnál közel 10 éve tartó ásatásokról számolt be, de az 1660as évek zűrzavaros politikai-történeti szituációját kara és szavalója, majd egy vidám darabbal színpadra lépett a tótlaki kultúregylet. A program után mindenki megtekinthette a kiállítást, és aki rendszere-

Idén is gyönyörű eredeti és polgári minták lettek közszemlére bocsátva, dicsérve a hagyományok ápolását a faluban. járni és tovább tanítgatja a pártosfalvi csoportot. A megnyitót kultúrműsor is színesítette, melyben fellépett a Pártosfalvi KÁI ének-

sen megtiszteli figyelmével a csoport munkáját, bizony feltűnhetett neki, hogy a kiállított kézimunkák évről évre szebbek.

hogy a bankok is tevékenyen vegyenek részt a takarékoskodást érintő munkában, ezért örömét fejezte ki, hogy a kiállításmegnyitóra ily szépszámú közönség jött el. A hónap keretében ismét fel fogják keresni az iskolákat, hogy a tanuló ifjúságot is felvilágosítsák a pénzvilágban történtekről. Koren Franc pedig a gyűjtők nevében szólt a kiállított bankókról, hangsúlyozva, hogy ezúttal nem a volt Jugoszláviából, nem is a szomszédos országokból válogattak, hanem távoli országok ritkaságaiból hozták el darabjaikat a kiállításra. Koren utalt azokra a machinációkra is, amelyek

térségünkben is zajlottak a pénzek elértéktelenedésének időszakában. A bankók anyaga a papír volt a történelem folyamán, ma azonban a műanyag is gyakori, ezek jobban ellenállnak az elhasználódásnak. A pénzeken szereplő arcokat pedig a legtöbb esetben „ijesztőnek” nevezte Koren. A bemu t ató vég én Utroša Karolina pénztárca- és perselykészítő szólt az egybegyűltekhez, aki munkalehetőség híján újrafelhasznált anyagokból készíti el szívének kedves tárgyait, így okozva sok örömöt a környezetében élő hasonló sorban lévő embertársainak. -ce

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .


Horizont

Padányi József dandártábornok előadásában a 1660-as évek zűrzavaros politikai-történeti szituációját vázolta. is vázolta. Ekkor a török haderő mélyen benyomult a birodalomba, elérve a Mura folyót. Zrínyi, a zseniális költő-hadvezér, hogy megakadályozza a szeretett Muraköz elfoglalását, egy új vár építésébe kezdett, méghozzá török területen, a Mura bal partján. 1661-ben

fogott hozzá az építéshez, s hamarosan el is készült vele, s a vár 1664-ig állt. Ekkor a törökök úgy döntöttek, hogy nincs tovább, s júniusban ostrom alá vették az erősséget, s egy hónap ostrom után fölégették és földig rombolták a várat. Maga a hősi ellenállás,

mely a maréknyi keresztény seregnek a 40 ezres török elleni harcáról szólt, azóta feledésbe merült. Hausner Gábor hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum alezredese a Zrínyieknek a történelem során a törökkel folytatott védelmi küzdelmei mellett a család európai kiterjedésű kapcsolatrendszerébe is bepillantást nyújtott, melyből sohasem hiányoztak a tragikus hangok. Az előadások között Bence Lajos és Zágorec-Csuka Judit Zrínyiekhez kapcsolódó verseit Z. Szekeres Ilona mondta el. A murakeresztúri Zrínyi Iskola hagyományőrzői díszőrséget álltak a rendezvényen, megidézve a hősi időket, a teltházas rendezvény közönsége pedig elégedetten távozott a Bánffyból… (-)

Lendvai „nyiratkozás” Bohumil Hraballal Hrabal Prága egyik fő reklám- és márkajele, s a cseh főváros belvárosának egyik sörözőjében, az író egykori törzshelyén, az Arany Tigrisben ma is hely van fenntartva a 20. század emblematikus írójának, figurájának. (Sőt, már Pesten is van „széke”.) Bohumil Hrabal Sörgyári capricciójának monodráma-átiratát láthatta vasárnap a közönség kamaraelőadásban a lendvai színházban. A színpadon Mariskával, akinek egyórás színpadi jelenléte és végül a megnyiratkozása, hosszú hajzuhatagától való végső

a kutya félreérti, s hálásan nyalogatja hol Mariska kezét, hol vértől csatakos maradék farkát… Hrabal neve a sajátosnak is nevezhető cseh humorral is összenőtt. Milyen is ez? Nem könnyen emészthető, a poénok (ha lehet annak nevezni?) az angol humorra hasonlítanak, de a csattanót mindig föloldja valamilyen kacifántos körülírással, ami aztán tényleg befelé robban. Kaj Ádám fiatal rendező pedig jó érzékkel nyúl a témához, nem favorizál egy-egy jelenetet, meghagyja a „dumafüzért” saját kiegyen-

Deák-emléknap Zsitkócban Kéner Gabriella Mariska szerepében.

Deák Ferencre, a Haza Bölcsére emlékeztek idén is Zsitkócban. Idén is méltó módon emlékeztek Zsitkócban Deák Ferencre, a Haza Bölcsére, akinek a családja e kistelepülésről származik. Deák 1803. október 17-én Söjtörön született, élete során elismert jogásszá, politikussá, országgyűlési képviselővé és az első felelős magyar Batthyány-kormány igazságügyi miniszterévé vált (1848-49). Az emléknap alkalmából a zsitkóci faluotthon terme színültig megtelt helyiekkel, a szomszédos magyar településekről érkezett vendégekkel, barátokkal.

Megjelent az eseményen Göncz László nemzetiségi képviselő, Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, továbbá Söjtör és Kehidakustány polgármesterei. Az egybegyűlteket Bacsi László, a Zsitkóci HK elnöke köszöntötte, majd Kardinar Marjan, Dobronak Község polgármestere, Vigh László magyar országgyűlési képviselő és Földes Gyula lendvai főkonzul mondott ünnepi beszédet. Kiemelték a több nemzet által lakott területen élők baráti és békés együttélésének, kultúrájának fontosságát, a meg-

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .

maradásért folytatott törekvéseket, amit többek közt a magyar gazdaságfejlesztési program is ösztönözni kíván. A kultúrműsorban a radamosi Harangvirág ME vegyeskara és a Dobronaki Nótázók, valamint Šetar Lucija szerepelt, majd rövid, de érdekes történelmi előadást tartott Deák Ferencről és munkásságáról Kósa Ferenc, a Dobronaki KÁI történelemtanára. Az ünnepi műsort követően a faluotthon falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzására került sor. Szolarics Nađ Klára

megválása – „olyan akarok lenni, mint Josephine Baker” – már nem az egykori k.u.k-s „boldog békeidők” utáni új kor eljövetelét jelképezi, hiszen már 1968-at írunk, a prágai tavasz kezdetét. Mariska, a vérbő vidéki feleség pedig úgy él, mint a legtöbb fiatal fiatalasszony, Pepinnel és a Doktor úrral flörtöl, s egyszer majdnem rajtakapja Francin, a férje, aki gyakran utazik Prágába üzleti ügyben. Mariska pedig mesél helyettük is, úgy, ahogy ő látja a körülötte lévő világot. Biciklizni jár, s egyszer „feltűnési mániája” odáig ragadtatja, hogy megkurtítja a szoknyáját is, mert az a menő, vele együtt a kiskutya farkát is, mert a divat az divat… Érdekes, hogy a vérrel járó történetet

súlyozott ritmusában, a külső és a belső történések, valamint a társadalmi konszolidáltság posványában, egysíkúságában. A totalitarizmust és az „egypártrendszeri” elnyomást sem engedi előtérbe, de mindig ott érezzük egy-egy gesztusban. A főszereplő, Kéner Gabriella is ehhez igazodik, aki talán többre is képes lenne, hiszen a téma sokszor adja magát, de ne feledjük, maga az író is a saját édesanyjáról formálta meg a figurát, a túldramatizálás tehát nem is indokolt. S talán még egy megjegyzés: ezúttal végre nem egy „felturbózott”, „mindent bele”-előadást láthattunk kamarakivitelben, és kár, hogy oly kevesen voltak rá kíváncsiak… -ce

19


Horizont Nyílt nap a Lendvai Egészségházban

Megelőzés, újraélesztés, pajzsmirigy Október 15-én szervezték meg a Lendvai Egészségházban a hagyományos nyílt napot. A változatos program elsősorban a betegségek megelőzését, az egészség megőrzését és javítását hangsúlyozta, hetedik alkalommal pedig ismételten sok látogatót vonzott a három órán keresztül zajló délelőtti rendezvény. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Szombaton nagy volt az érdeklődés az egészségház nyílt napján, melynek vezérfonala idén is a

megelőzés, valamint az újraélesztés bemutatása, illetve gyakorlata volt. Az érrendszeri megbetegedések megelőzése kapcsán az egészséges táplálkozásról lehetett tájékozód-

ni, valamint ingyenesen lehetett ellenőriztetni a vérnyomást és a vércukorszintet. Alapos megelőzési felvilágosítással és általános fogászati tudnivalóval szolgáltak a fogászati ren-

delőkben dolgozók, emellett pedig kétkilométeres terheléses teszten vehettek részt az érdeklődők, akik fizikai állóképességét számítógépes elemzés segítségével állapították meg. Idén először a TSHszint ingyenes mérésére adódott lehetőség, mellyel a pajzsmirigy működését ellenőrizték, valamint a bokaindex-mérést is el lehetett végeztetni. A nap keretében az egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében Kaszás Mihael és Berki Árpád helyi ökológiai ter melők mutatkoztak be termékeikkel, a rendezvényen pedig szokás szerint jelen volt régiónk

gyógyszertára és a helybeli gyógyszeripari és ortopédiai kiegészítő árukkal foglalkozó Sanovita is. Požgai Horvat Olga, az egészségház igazgatója a nyílt nap látogatóinak számával kapcsolatban elégedettségét fejezte ki, ugyanis véleménye szerint ez azt mutatja, hogy az egészség megtartása iránti felelősség növekedik, valamint azt, hogy tudatosul a megelőzés fontossága az emberek körében. Mivel az elmúlt időszakban régiónkban, de főleg a Lendvai Közigazgatási Egységben a Svit programban (mely a végés vastagbélben előforduló rákos betegségek megelőzését és korai felismerését szolgálja) visszaesett a közreműködők száma, ezért ezzel kapcsolatosan is volt felvilágosítás és vizsgálat.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Az automata külső defibrillátor segítségével a látogatók gyakorolhatták az újraélesztést.

Hármasmalmi falunap

Szórakozás sok házi finomság mellett Szombaton a Hármasmalmi Helyi Közösség és a művelődési egyesület megszervezte a hagyományos falunapot, melyen a társalgás, a szórakozás, valamint az ismerkedés mellett a régi barátok is találkoztak. Kora délutánig rotyogtak az ételek a tűzhelyek felett, a kulturális műsort követően pedig a finomságok kóstolására került sor. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Az eleredt eső sem zavarhatta meg a faluotthon udvarán sürgölődő főzőket, akik a bejelentett kulturális műsor kezdetére épp hogy csak el nem készültek az ínycsiklandó ételekkel. Míg az utolsó simítások

20

zajlottak az ételek körül, a faluotthonban összegyűlt a falu apraja és nagyja, hogy a rövid kulturális programban megtekintse a lendvai Prekmurje néptánccsoport fellépését, a helybeli gyermekek szavalatait és énekeit, valamint a hazai, a csesztregi népdalkör és a muraszombati Baráti Kör

népdalkörének dalcsokrait. Amint a két helybeli szervezet elnöke, Kulčar Igor és Babovič Irena felszólalásukban elmondták, a falunap elsősorban a kikapcsolódásra és a társalgásra nyújt lehetőséget, amit az egybegyűltek az ünnepi műsort követően meg is ragadtak, közben

pörköltet marhahússal és a csirkecombot dödöllével. A vidám hangulatban zajló délutánon az ügyes háziasszonyok által elkészített sütemények, a palacsinta-

A konyhában a háziasszonyok ragadtak főzőkanalat, és óriási adag dödöllét készítettek. pedig kedvükre ízlelgethették a pacalpörköltet, a babgulyást, a zúzapörköltet, a bográcsot, a nyúl-

és a lángossütés mellett az őszi időszakra jellemző gesztenyesütés sem maradhatott el.

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .


Horizont

Bengáli zene a Bánffyban Az indiai zene és kultúra, valamint a kalkuttai turisztikai és fesztiválkínálat került bemutatásra hétfőn a Bánffy Központban szlovéniai zenészek közreműködésével. Gjerkeš Stanislav lendvai alpolgármester köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az indiai kultúra Lendván is bemutatásra került, s hogy az eseményt India ljubljanai nagykövete

is megtisztelte jelenlétével. Elsőként Amitava Batachar vetítéssel egybekötött előadása az indiai kulturális viszonyokról szólt. Arról, hogy a hindu vallás egyik fő eleme a zene, mely magát az Istent jelképezi. Egyébként ateisták, akiknek vallása a zene, a barátság és a béke. A lendvai koncerten Debalina Bovmik testesítette meg a bauli énekesek

stílusát, előadásmódját. A kísérőzenekar hazai zenészekből állt (Damir, Ringó, Alen…), akik gitárral, különböző dobokkal, csörgőkkel, tamburinnal és más hangszerekkel „2 óra gyakorlás után” megfelelő kíséretet szolgáltattak Debalina jellegzetes énekéhez. A produkciót hangos taps kísérte. -ce

Debalina jellegzetes énekhanggal és előadásmóddal varázsolt indiai hangulatot a Bánffyba.

Kapcsolatfelvételi nyílt napok Új kapcsolatfelvételre nyílt lehetőség a Partnerség Információs Napok során, amelyet a Vas Megyei Civil Információs Centrumot működtető szombathelyi Hegypásztor Kör szervezett októberben. A rendezvény állandó vendége volt az ausztriai Magyar Média- és Információs Centrum és a Lavina Kultúrklub Lendváról. Mindkét civilszervezet három alkalommal (Szombathelyen, Vasváron és Szentgotthárdon) mutatta be az egybegyűlt helyi civilszervezeteknek a magyarság helyzetét és struktúráját a régiójában, majd ismertette a projektjeit is. A szervezetek bemutatkozása után kötetlen beszélgetésre került sor a muravidéki és a burgenlandi szervezet, valamint a különböző tevékenységeket végző alapítványok, egyesületek, szövetségek, közösségek (kulturális egyesületek, borászok, egészségügyi szervezetek, kerékpárosok, nyugdíjasklubok, könyvtárak munkatársai stb.) között. A találkozók célja a lehetőségek kihasználása volt a Vas megyében és a határain kívül működő civilszerveződések között, valamint a szervezetek munkájának, tevékenységeinek, programjainak megismerése. A szervezők fő vezérfonala a kapcsolatépítés volt a két ország magyarsága között, mely reményeik szerint a későbbiekben különböző közös események, projektek, együttműködések létrejöttét segítheti. (-)

R A Y G A M ETES BÉRL DÁS EL1Ő6. Aoktóber 25. 20 19 óra (kedadi S)zínház- és lendv erem rsenyt Hangve

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .

21


Sport

A véghajrában veszett el két pont Átlagos eredmények Odranci – Nafta 1903 2:2 (0:1) A kilencedik forduló után némi rossz szájízzel ugyan, de veretlenül tért haza a Nafta az Odranci elleni mérkőzésről a hétvégén. A naftások mezőnyfölényben játszottak és ahogy szokták, sok helyzetet is kialakítottak, de a labda sehogy sem akart kikötni a hálóban. Miután a lendvai csapat a meccs korai időszakában Maleševič húsz méterről lőtt szabadrúgásából vezetést szerzett és ezt követően is többet birtokolta a labdát, az első játékrész egytalála-

tos előnnyel ért csak véget. Lendületesebben indították a hazaiak a folytatást, aminek eredménye hamarosan megszületett, az 55. percben Tompa révén Odranci szépített. A találat a Nafta időnként elszenderedett játékába visszahozta az élénkséget, s az erőteljesebb támadások következtében a helyzetek is sorjáztak. A meccs alatt a hazai nézők körében nem kevés elégedetlenséget váltott ki Halilović Denis játékvezető működése, aki nem ítélt 11-est a vendég-

Taroltak a fordulóban Kiváló fordulót zárt a Nafta férfi és női tekecsapata a hétvégi hazai összecsapásokon, ellenfeleiket ugyanis fölényesen, 8:0-ra verték. A női csapat a 2. keleti tekeliga második fordulójára összekapta magát és kíméletlenül végigsöpört a Ravne na Koroškóról érkezett Fužinaron az összes párbajt megnyerve, 2991:2844 fás eredménnyel. A győzelemhez Kolar Donko 489, Kovač 486, Kozjan 504, Ščap 505,

Stanič 522 és Sapač 485 fával járult hozzá. A férfiak a maribori ligában az ötödik fordulóban magabiztosan nyertek, Fala csapatát 8:0-ra, 3212:2868 arányban verték. A bajnokság egyik veretlen csapatának eredményéhez Šimon 531, Zadravec 532, Kuk 493, Horvat 556, Potočnik 547 és Tisovic 553 fával járult hozzá. Az újabb győzelemmel a csapat a tabella élvonalában helyezkedik el. F.B.

látók javára – mint ahogy a Naftának sem –, de a 72. percben Vinko mégis újra vezetést szerzett: 25 méterről zörgette meg a hazai hálót. Az előnyt azonban nem tudták megtartani a lendvaiak, a 87. percben ismét Tompa sújtott le a csapatra, ügyes fejeléssel legyőzte Valentić kapust és másodszorra is kiegyenlítette az eredményt, melyen a lendvaiak már nem tudtak változtatni. Az egy pont ugyan meglett, de ezzel a csapat nem erősítette meg az élen a helyét, hiszen egy ponttal lemaradva ott liheg a nyakában Beltinci. F.h.m.

Edzőváltás a Zvezdánál A völgyifalui Zvezda csapatánál edzőváltás történt, miután közös megállapodás alapján véget ért az együttműködés a kapcai Leček August edző és a klub között. Leček helyére a völgyifalui Gerebic Gordan került, aki korábban már vezette a csapatot. F.h.m.

SZLOVÉN BAJNOKSÁG 3. LIGA, KELETI CSOPORT 8. forduló

12. forduló 13. forduló Gorica – Krško Aluminij – Radomlje Domžale – Rudar Olimpija – Maribor Celje – Luka Koper

1:1 (0:1) 2:1 (1:0) 3:1 (0:0) 1:3 (0:1) 1:1 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 13 9 1 3 20:10 2. Maribor 13 8 3 2 25:12 3. Domžale 13 7 2 4 28:15 4. Gorica 13 6 3 4 17:12 5. Celje 13 6 2 5 14:13 6. Koper 13 5 3 5 12:14 7. Rudar 13 4 3 6 18:18 8. Krško 13 3 4 6 11:21 9. Aluminij 13 3 3 7 11:19 10. Radomlje 13 0 4 9 10:32

28 27 23 21 20 18 15 13 12 4

A 14. forduló párosítása 2016. október 21-e és 23-a között: Radomlje – Celje, Krško – Aluminij, Luka Koper – Domžale, Maribor – Gorica, Rudar – Olimpija.

22

Győr – Mezőkövesd Haladás – Ferencváros Honvéd – Újpest DVTK – Videoton Paks – DVSC Vasas – MTK

0:1 (0:0) 2:0 (0:0) 1:1 (0:0) 2:0 (0:0) 1:1 (1:0) 3:2 (3:2)

TÁBLÁZAT 1. Vasas 12 8 1 3 19:9 25 2. Haladás 12 6 3 3 16:12 21 3. Videoton 12 6 2 4 24:14 20 4. Ferencváros 12 5 4 3 22:16 19 5. Honvéd 12 5 3 4 18:11 18 6. Újpest 12 4 4 4 17:16 16 7. DVSC 12 4 3 5 16:18 15 8. Mezőkövesd 12 3 4 5 12:19 13 9. MTK 12 3 4 5 7:14 13 10. Győr 12 3 4 5 6:15 13 11. Paks 12 2 6 4 10:13 12 12. DVTK 12 3 2 7 13:23 11 A 13. forduló párosítása 2016. október 22-én, 18.00: DVTK – Újpest, Ferencváros – Honvéd, Mezőkövesd – Haladás, DVSC – Vasas, MTK – Győr, Videoton – Paks (15.30).

Odranci – Nafta 1903 Mura – Ljutomer Hotiza – Turnišče Bogojina – Tromejnik Križevci – Beltinci Grad – Polana Rakičan – Čarda

2:2 (0:1) 1:2 (1:2) 0:4 (0:2) 1:3 (0:2) 0:3 (0:1) 1:2 (1:1) 4:0 (3:0)

TÁBLÁZAT 1. Nafta 1903 9 7 2 0 26:5 23 2. Beltinci 9 7 1 1 22:6 22 3. Odranci 9 6 2 1 19:10 20 4. Tromejnik 9 6 1 2 19:10 19 5. Mura 9 5 2 2 29:8 17 6. Ljutomer 9 5 2 2 21:8 17 7. Rakičan 9 4 1 4 13:19 13 8. Čarda 9 3 2 4 12:21 11 9. Polana 9 3 1 5 9:14 10 10. Turnišče 9 2 2 5 11:17 8 11. Križevci 9 2 1 6 11:16 7 12. Bogojina 9 1 3 5 7:25 6 13. Hotiza 9 1 1 7 8:28 4 14. Grad 9 0 1 8 7:27 1 A 10. forduló párosítása 2016. október 22-én és 23-án, 15.00: Nafta 1903 – Grad, Ljutomer – Čarda, Polana – Rakičan, Beltinci – Odranci, Tromejnik – Križevci, Turnišče – Bogojina, Mura – Hotiza.

A három város – Lendva, Zalaegerszeg és Varasd – középiskoláinak hagyományos versenyében az első találkozókat idén Lendván szervezték meg a műfüves

lett Zalaegerszeg, mely 6:4re legyőzte Varasdot. Kevésbé volt eredményes az atlétikai megmérettetés a hazaiak számára, melyben háromfős fiú- és

A diákok a távolugrás és a háromszáz méteres síkfutás mellett súlylökésben is megküzdöttek. és atlétikai pályán. A diákok az atlétika három versenyszámában, távolugrásban, súlylökésben és 300 méteres síkfutásban, valamint fociban küzdöttek meg. A vendéglátóknak jól sikerült a szereplés fociban, megszerezték a győzelmet, miután 3:0-ra verték Zalaegerszeget és 4:2-re Varasdot. Második

a lánycsapatok küzdöttek meg. A versenyszámokat a legjobban a varasdiak teljesítették, 9812 ponttal magabiztosan győztek Zalaegerszeg előtt, amelynek 9096 pontja gyűlt össze. A lendvai atléták elmaradtak a riválisok eredményétől és 7156 ponttal harmadikak lettek. F.h.m.

Három pont a tarsolyban A Moravske Toplice-i kispályás fociliga hetedik fordulójában újabb három ponttal gazdagodott Szentlászló, amely Mlajtinci csapatát verte 4:2-re. Noršinci nagyarányú, 7:0-s győzelmet szerzett Ivanci ellen, Strehovci 2:3-s 1. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

2. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

8. forduló Nafta ÖF – Črenšovci Kobilje – Dobronak Bistrica – Olimpija Renkovci – Nedelica

eredménnyel maradt alul Vučja Gomilával szemben, hazai pályán Sebeborci az éllovas Filovcitól kapott ki 1:3-ra. Pártosfalva ebben a fordulóban szabad volt. A tabellán Szentlászló a hetedik hat ponttal, őket a nyolcadikon Pártosfalva követi négy ponttal. F.h.m.

0:2 (0:0) 1:3 (1:1) 5:1 (4:1) 0:4 (0:3)

TÁBLÁZAT 1. Črenšovci 8 7 1 0 36:7 22 2. Kobilje 8 5 1 2 17:8 16 3. Bistrica 8 4 2 2 26:14 14 4. Nafta ÖF 8 4 0 4 7:21 12 5. Nedelica 8 3 0 5 14:14 9 6. Olimpija 8 2 2 4 10:20 8 7. Dobronak 8 2 1 5 10:17 7 8. Renkovci 8 1 1 6 6:25 4 A 9. forduló párosítása 2016. október 23-án, 14.30: Olimpija – Kobilje, Dobronak – Ren­ kov­ci, Nafta ÖF – Bistrica (10.00), Nedelica – Črenšovci (10.30).

8. forduló Hídvég – Graničar Csente – Panonija Zvezda – Turnišče ÖF Kapca – szabad

0:5 (0:2) 7:0 (4:0) 1:6 (0:2)

TÁBLÁZAT 1. Graničar 7 6 0 1 25:5 18 2. Kapca 6 5 1 0 22:2 16 3. Turnišče ÖF 7 4 1 2 21:16 13 4. Csente 7 3 3 1 24:10 12 5. Hídvég 7 2 0 5 12:19 6 6. Zvezda 7 0 2 5 6:33 2 7. Panonija 7 0 1 6 3:28 1 A 9. forduló párosítása 2016. október 23-án, 10.00: Graničar – Kapca, Turnišče ÖF – Csente, Panonija – Hídvég (14.30), Zvezda – szabad.

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .


Sport

A döntőben kaptak ki

A Lindau a döntőben (zöld mezben) hiába hajtott, a dobások gyakran pontatlanok voltak. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában került sor a hagyományos nemzetközi kosárlabdatornára, melyet 16. alkalommal szervezett meg a Lindau Kosárlabdaklub. A négy résztvevő csapat 2x15 perces mérkőzéseket játszott, a döntőben pedig már második ízben múlta felül a muraszerdahelyi csapat a házigazdát. A döntő meccsen a Lindau végig csak az eredmény után futott, pontatlanok voltak a támadások, s ezt az ellenfél eredményesen kihasználta. A pihenőre 27:19-es vendégelőnnyel indult a lendvai gárda. A folytatásban a hárompontos találatokat is rendre

hozta a vendégcsapat, a mérkőzés végére pedig a fáradtság is felütötte a fejét a Lindaunál, s így újra meg kellett hajolni a vendégek túlereje előtt, a vége 54:45ös vereség lett. A döntőben a legtöbb hazai pontot, 12-t Zrna szerezte. A harmadik helyezésért a zalaegerszegi Niederwald és az osztrák Hochneukirchen kosarasai csaptak össze, a meccset

46:17-re (22:9) Zalaegerszeg nyerte. Az elődöntőben a Muraszerdahely 43:40-re (24:19) verte a Niederwaldot, miközben a Lindau 56:44-re (36:19) bizonyult jobbnak Hochneukirchen csapatánál. A tornát követően a Lindau veteránjai a felnőtt csapattal mérkőztek meg és 46:65-re kikaptak. F.h.m/hs

Vereséggel indítottak

1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 9. forduló Hodos – Ižakovci Šalovci – Dokležovje Radgona – Radenci Cven – Serdica Gančani – Puconci Goričanka – Bakovci

2:0 (1:0) 0:2 (0:1) 4:1 (1:1) 2:4 (1:1) 0:0 (0:0) 0:2 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Radgona 9 7 1 1 25:13 22 2. Bakovci 9 5 4 0 22:4 19 3. Hodos 9 5 2 2 16:16 17 4. Serdica 9 5 1 3 24:13 16 5. Radenska 9 4 2 3 15:15 14 6. Ižakovci 9 4 1 4 17:18 13 7. Puconci 9 3 2 4 9:12 11 8. Dokležovje 9 3 1 5 16:21 10 9. Gančani 9 2 3 4 10:13 9 10. Goričanka 9 1 5 3 13:14 8 11. Cven 9 2 1 6 10:22 7 12. Šalovci 9 1 1 7 5:21 4 A 10. forduló párosítása 2016. október 22-én és 23án, 15.00: Radgona – Hodos, Puconci – Šalovci, Radenci – Bakovci, Dokležovje – Goričanka, Serdica – Gančani, Ižakovci – Cven.

A Muránia női röplabdázóinak időnként a nyitásfogadás is nehézséget jelentett. Miután a lendvai Muránia női röplabdacsapata a 3. Keleti Liga múlt heti rajtján szabad volt, szombaton a második fordulóban fogadta Ljubno csapatát az 1. Sz. KÁI tornatermében. A hazaiak megújult csapattal léptek pályára, de így sem tudtak nagyobb ellenállást mutatni az ellenféllel szemben, és sima 3:0-s vereséget szenvedtek. Bár az első játszma elején határozottan indított a hazai csapat, szép pontokat szerezve,

N É P Ú J S Á G 2 016 . o k tó b e r 2 0 .

a vendégcsapat felülkerekedett és gond nélkül 25:12-re hozta a játszmát. A folytatásban a lányok teljesen szétestek, a nyitásfogadással és a játék szervezésével is küszködtek, mindössze kilenc pontot gyűjtöttek, ami a könnyen megszerzett második játszmát jelentette Ljubno csapatának. A legkiegyenlítettebb és a legfordulatosabb játékot a harmadik szett hozta, mely 19:25-ös vereséggel zárult. F.h.m./hs

minisport Szárnyalnak a lakosi öregfiúk A lakosi Torcida a beltici kispályás fociliga 8. fordulójában nem kímélte Melinci csapatát. Hazai pályán 6:2-re győztek, ezzel folytatva a veretlenségi sorozatot és 24 ponttal megszilárdítva első helyüket a tabellán. A melinciek az első félidőben még lépést tartottak az eredménnyel, mely 3:2-es hazai vezetéssel zárult, majd a térfélcserét követően teljesen kifogytak erejükből, ami aztán a fölényes végeredményen meg is látszott. A Torcidából kétszer Plevel és Utroša talált hálóba, majd egyszer járt sikerrel Horváth és Šooš. F.h.m. Tengerparti sikerek A Koperi Község védnöksége alatt szervezett hagyományos Koper Kupán 51 klubból 450 cselgáncsozó versenyzett, köztük a Lendvai Judo Klub nyolc növendéke is. A mezőnyben különösen jól szerepeltek a lányok, akik a 14 éves korosztályban két aranyérmet szereztek. Az első helynek Kulčar Vita (44 kg) és Ferencek Tamara (48 kg) örülhetett, míg a fiúk versenyében Jaklin Samo (55 kg) ötödik lett. A 16 évesek korosztályában Markoja Jure (81 kg) a dobogó legalsó fokán végzett, Zadravec Gašper (60 kg) a hetedik helyen zárta a megmérettetést. F.B. Kurucz a nyitóverseny győztese Ormožon rendezték meg az országos harmadik céllövőliga 1. nyíltirányzékú légpuskatornáját, melyen vidékünkről három egyesület is képviseltette színeit. Különösen eredményesen indították az idényt a dobronaki Jezero lövészei, akik csapatversenyben a kiváló negyedik helyet érték el, a lendvai Varstroj nyolcadik lett, a petesházi Coal pedig 11. Kimagaslóan szerepelt a Jezeróhoz erősítésként érkezett fiatal Kurucz Máté, aki végigsöpört a versenytársakon és a forduló legjobb egyéni céllövője lett. Az első harmadikligás fellépésén meglepően jól teljesített a fiatal Kianec Melani is, aki a 28. helyen zárta a versenyt, a sikerhez pedig a Horvat Daniel és Horvat Darko testvérpáros is hozzájárult, az előbbi az egyéni küzdelmet a 18. helyen, az utóbbi viszont a 23. helyen zárta. A Varstroj legjobb helyezését Tkalec Maja hozta 10 helyezésével, Huzjan F. Tomaž 30. lett, Legenič Doris a 37. helyen fejezte be a versenyt. A Coal soraiból Varga Gregor 22., Mladinovič Dragan 31. lett. F.B. Kardinar 568 fát döntött! Kardinar Marika az országos női 1.B tekebajnokság 4. fordulójában 568 döntött fával újra brillírozott és a Radenska csapatával a második győzelmet szerezte meg. A Radenska hazai pályán 6:2-re volt jobb a Radlje ob Draviról érkezett Remoplast csapatánál. F.B. A mezőny végén zártak A zártirányzékú légpuskás muravidéki céllövőliga küzdelmei is megkezdődtek a napokban. Az 1. forduló rosszul sikerült a dobronaki Jezerónak, mely a mezőny végén, a 12. helyen zárta a csapatmegmérettetést. Az egyéni küzdelmet Benkovič Tomaž a 40., Miholič Jožef az 51., Berden Simon az 52. helyen fejezte be. F.B. Vučko hatodik lett A 29. Muravidéki Gyorslépéses Sakkbajnokságot rendezte meg a muraszombati Radenska Pomgrad, az eseményen 26 lendvai, radgonai, ljutomeri és muraszombati sakkozó vett részt. A kilencfordulós, svájci rendszerben zajló versenyt Skuhala Janez, a házigazdák sakkozója nyerte 7,5 ponttal. A lendvai sakkegyesület legjobbja Vučko Jože lett, aki 5,5 ponttal a hatodik helyen végzett, csapattársa, Cofek Milan öt ponttal 12. lett, Cofek Vito 4,5 ponttal a 14. helyen fejezte be a versenyt. F.h.m. Elrajtolt a First liga Az első fordulóval elrajtolt a nemzetközi „First” sportlövészeti légpisztolyos bajnokság, melyen öt szlovén, két magyar és két osztrák, valamint egy horvát csapat összesen 38 versenyzővel szerepelt. A legjobb csapateredményt a ptuji céllövők érték el 1718 kört lőve, az egyéni versenyt a Kovinar Ormož soraiban induló Kevin Venta nyerte. F.B.

23


A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet tisztelettel meghívja Önt a Népújság 60 éves évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi estre és koncertre 2016. november 5-én, szombaton 17 órára a lendvai Színház- és Hangversenyterembe (Lendva, Zala György tér 1.)

Fellép:

Zséda a Zongorista és Én című műsorával. A belépés ingyenes! A könnyebb szervezés érdekében megkérünk minden kedves érdeklődőt, hogy ingyenes jegyét szíveskedjen felvenni október 27-től Lendván a Népújság szerkesztőségében, Dobronakon a Dobronaki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és Pártosfalván a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség irodájában.

Ünnepeljünk együtt, sok szeretettel várjuk Önöket!

Népújság, 2016. 10. 20.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 60. évf. 42. sz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you