Page 1

Info Gyere a Muravidékre! Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

63. évfolyam 41. szám

Lendva 2019. október 10. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

A gyerekek nagy érdeklődéssel vették kezükbe a múlt heti bemutatón a még szinte nyomdafriss

v

é

n

i

a

i

Gyere velem a Muravidékre! című színes könyvecskét, melyből megismerhetik a vidéket és egyben

m

a

g

y

a

szórakozva tanulhatnak is. A muravidéki magyar közösség gondozásában megjelent új gyermekkiad-

Aleksandra Pivec mezőgazdasági miniszter:

r

o

k

h

e

t

ványt turisztikai és egyben honismereti céllal jelentették meg a Gyermekhéten. Bővebben a 3. oldalon.

„A civilkezdeményezéseknek meg kell érteniük, hogy a vidék biztosítja az egész ország élelmezését” 6–7. oldal

9–16. oldal

i

l

a

p

j

a


Iránytű Sal községi magyar önkormányzat

Szolarics Nađ Klára

Változnak a tanulmányi támogatás feltételei

A muravidéki törvény margójára

Hétfő este a do­mon­kos­fai tájházban tartotta soros ülését a Sal Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa. A legfontosabb napirendi pont a tájház megnyitása volt, melynek részleteit tárgyalták meg. A jó is mindig lehetne jobb. De ha valami többet hoz, mint amennyit visz, már tiszta haszon. A Muravidék mindenképpen pluszt kapott a muravidéki gazdaságserkentési intervenciós törvény révén. Ötvenmillió kilenc éven belül a beruházásokra jelentős összeg, ebből 33 millió a közvetlen fejlesztésekre. 516 új gazdasági társaság, több mint ezer új munkahely. Fontos tény, hogy az új kezdeményezések nagyobb mértékű hozzáadott értéket is hoztak. A fejlődés nagyobb léptekkel indult el, mint ahogy az a törvény nélkül lehetséges lett volna. A törvény persze több bírálatot is kapott, a kormány néhány módosítást is hozott, s a helyzet éppen a végére lett a legjobb. Az az ellenérv azonban, hogy a muravidéki vízvezetékhálózat építését és a promóciót nem a törvény hozadékai közé kellene sorolni, talán meg is állja a helyét. A törvény segítette a pozitív elmozdulást, hatása által is van a muravidéki gazdaság stabilabb és jobb kondícióban. A gazdaság ma már sok helyen a legkorszerűbb termelési technológiát alkalmazza. Nőtt az exportirányultság, ami alapvetően megbízható és minőségi gyártást igényel csökkentett költségek és energiahasználat mellett, legyen az a fémipar, az építőipar, az élelmiszeripar… És az is igaz, hogy a muravidéki törvény pályáztatási követelményeinek csak jó projektekkel lehetett eleget tenni. A kilenc évig hatályban lévő, a gazdaságfejlesztést serkentő törvény legsikeresebb intézkedése a beruházások ösztönzése és az új munkahelyek létrehozása volt. Talán lehet bízni újabb állami lépésekben is.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Orban Dušan, a közösség elnöke beszámolt a tájház felújításának jelen helyzetéről: a munkálatok folyamatosan zajlanak, a melléképületben és a színben is az utolsó si-

műsor megszervezésében az önkormányzat számít a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet segítségére. Az elnök tájékoztatta a tanácstagokat arról is, hogy október 14-én néprajzos egyetemista csoport érkezik a tájházhoz Szegedről, akik felállítják az

tétel a hallgatói státuszhoz kapcsolódik, miszerint a hallgatói státusz csak azokra érvényes ezután, akik nem állnak munkaviszonyban. A pontozásnál két feltételt is megváltoztattak, így az új szabályok szerint a választói névjegyzéken való szereplésért 10, a helyi

Domonkosfán a tájház megnyitása körüli teendők megvitatása volt a legfontosabb téma. mításokat végzik, így az ünnepélyes megnyitón készen fogják átadni az épületegyüttest. A tájházat november 9-én 11 órakor nyitják meg, jelen tervek szerint a felújított pajtában tartott nagyszabású ünnepély keretében. A rendezvényen szlovén és magyar államtitkárok, nemzetiségi képviselők és a néprajzi szakterület képviselete is jelen lesz. A protokolláris esemény után az objektum felszentelése következik, azt követően pedig kultúrműsor kezdődik. A teljes

állandó kiállítást. A melléképület termében pedig helyet kívánnak biztosítani az időszakos kiállításoknak is, a megnyitóra már egy képkiállítással kívánják színesíteni a falakat. A folytatásban a tanács a tanulmányi támogatási pályázat kiírását tárgyalta. A korábbi évek tapasztalatai alapján egyöntetű döntés született arról, hogy a támogatásról szóló szabályzaton, azon belül a tanulmányi támogatás odaítélésére és folyósítására vonatkozó feltételeken módosítanak. Az egyik fel-

rendezvényeken való aktív közreműködésért pedig 50 pont jár (ezt a két feltételt korábban fordítva pontozták). A tanács egyhangúlag elfogadta a szabályzat módosítását, a pályázat kiírását pedig a következő ülésre napolták. Az elnök a továbbiakban részletesen beszámolt a tájházszövetség megalakulásának elindításáról is. A tájházakat felölelő egyesülethez csatlakozás kapcsán a tanács ismét egyetértésben hagyta jóvá a szándéknyilatkozat aláírását és ezzel a folyamat elkezdését.

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .


Nemzetiség Gyere velem a Muravidékre!

Új kiadvány a Muravidék népszerűsítéséért A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) gondozásában megjelent a Gyere velem a Muravidékre! című gyermekkiadvány. A foglalkoztató és egyben turisztikai célzatú színes könyvecskét péntek délelőtt mutatták be a domonkosfai tájházban. A muravidéki magyar önkormányzat a térség turisztikai kiadványai sorában egy olyan rést kívánt kitölteni, ami ezúttal a legkisebbeket szólítja meg. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, parlamenti képviselő a bemutatón elmondta, hogy a könyvecske az ide látogató és a hazai gyerekek számára egyaránt nyújt kínálatot, amiből megismerhetik a

vidéket, illetve szórakozva tanulhatnak belőle. – A gyermekkiadvány a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának 2017– 2020 közötti serkentési programja keretében került kiadásra – ismertette a kiadványt Sabo Livia, a projekt vezetője. – Öt község kétnyelvű településeit fogja át, célja pedig megismertetni a legkisebbekkel a természeti és kulturális örökségek-

ben gazdag területet. Négy nyelven: szlovén–magyar és angol–német változatban készült – mondta Sabo Livia. Fehér Bea, a szövegek szerzője bemutatta a könyvecske teljes tartalmát, és elmondta, hogy leginkább a tájházak megismertetésére, a kirándulóhelyek és a látványosságok bemutatására koncentráltak. Minden oldalhoz kapcsolódik feladat,

Horváth Ferenc, Sabo Livia, Fehér Bea és Ábrahám Klaudia az új gyermekkiadvány bemutatóján Domonkosfán.

A Gyere velem a Muravidékre! című gyermekkiadvány az MMÖNK gondozásában, a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának 2017–2020 közötti serkentési programja támogatásával jelent meg magyar–szlovén és angol–német nyelvi változatban. Szöveg: Fehér Bea; Illusztrációk: Ábrahám Klaudia; Tervezés, nyomda: ARMA Lendva. Példányszám: 5000 (HU–SLO), illetve 800 (EN–DE) illetve két társasjáték is tartozik a kiadványhoz. A kiadvány illusztrációit Ábrahám Klaudia készítette. Az alkotó reményét fejezte ki, hogy rajzaival sikerül megszólítani a gyerekeket és a kiadvány beváltja a hozzá fűzött reményeket. A bemutatón jelen voltak a helyi kétnyelvű általános iskola tanulói is, akik mindjárt kezükbe is vették a nekik szóló könyvecskéket. Színeztek és rajzoltak bele,

majd a társasjátékot is kipróbálták. A gyerekek első visszajelzései mindenképp reménykeltőek voltak. A Gyere velem a Muravidékre! című színes kiadványhoz az érdeklődők ingyenesen juthatnak hozzá a tájházakban, a muravidéki kétnyelvű iskolákban, illetve a lendvai Bánffy Központban, valamint a muravidék.re című honlapról is letölthető. (-)

Az aradi vértanúkra emlékezünk Ahogy minden évben, úgy idén is Magyarországszerte és a határon túl is voltak megemlékezések október 6-án, az aradi vértanúk napján, a nemzeti gyásznapon. Hagyományosan megemlékezést tartottak a ljubljanai várban is, ahol a magyar nagykövetség és a ljubljanai magyar kultúregyesület emlékezett a vértanúkra, illetve az első felelős magyar miniszterelnökre, Batthyány Lajosra, aki a szlovén főváros várában raboskodott. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése után azonban nem csak a 13 aradi hősre

és Batthyány Lajosra emlékezünk, Haynau bosszúja ugyanis jóval több embert ért el. Mindannyian, függetlenül nemzetiségüktől – volt köztük szerb, horvát, lengyel, osztrák, német is –, illetve társadalmi osztályuktól, a magyar és az egyetemes szabadság oltárán áldozták fel az életüket. 18 49. október 6. a magyar történelem egyik leggyászosabb napja. A tizenhármakat, az 1848/49es szabadságharcban hősiesen küzdő magas rangú katonai vezetőket, illetve Budán az első felelős magyar kormányfőt 170 évvel ezelőtt végezték ki. Az első

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .

felelős magyar kormány, a Batthyány-kormány alig néhány hónap alatt lerakta az önrendelkezés alapjait, hitt a törvényben, hitt a jogban és a végsőkig bízott abban, hogy tisztességes eljárásban nem ítélhetik őket halálra. Kivégzésük ellenére a nemzet függetlenségének csorbítása nem tudta visszafordítani a polgári gondolkodás előretörését. A kiegyezés után a magyarság belpolitikai önállóságot kapott, a soknemzetiségű ország területi egysége sértetlen maradt. A vértanúk kultusza a mai napig él tehát a magyar nemzetben. tt

Batthyány Lajos emléktáblája a ljubljanai várban.

3


Kultúra A Magyar Nemzeti Táncszínház Lendván

„S akkor jött a Tenkes kapitánya…”

néptánckincsünk felhasználásával színpadra állított mű siker produkciónak számít. A pergő ritmusú, állandó zenei kísérettel (a szólókhoz a zenét Sebő

Október 2-án Lendván, Kárpát-medencei turnéjának hatodik állomásán teltház előtt mutatta be a Magyar Nemzeti Táncszínház A Tenkes kapitánya című táncjátékot a Magyarság Háza és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A II. Rákóczi Ferencemlékév keretében rendezett előadást, az azonos című történelmi kalandfilm táncszínházi változatát itthonról és a szomszédos zalai-vasi területekről is sokan megtekintették. A Tenkes kapitánya című filmsorozat meghatározó szerepet töltött be a magyar televíziózás történetében. Az 1964-ben készült fekete-fehér film mint a Magyar Televízió első sorozata annak idején rendkívül népszerű

volt – olvashatjuk az egyik visszatekintésben. A történet Örsi Ferenc regénye nyomán a Rákóczi-szabadságharc idején Siklós környékén folyó kuruc-labanc küzdelmeket idézi fel. „A főszereplő, Eke Máté ugyan kitalált személy, de számos jobbágykatonából lett kuruc tiszt történelmi alakját ötvözi egybe. A történet meseszerűen, sok humorral mutatja be azokat a kuruc hősöket, akik ravaszsággal, magyaros virtussal végül is legyőzik a bugyuta labancokat” – írják a gyermekkorunkhoz kapcsolható

A Tenkes kapitánya táncelőadás gazdag néptánckincsünk felhasználása miatt is vált sikerprodukcióvá. filmről, amelyben Zenthe Ferenc a főszereplő, de a sorozat a korszak sok más nagy színészét felvonultatja. A Honvéd Férfikar köz-

reműködésével színpadra állított táncos produkció (Zsuráfszky Zoltán rendezése) megőrizte a film legszórakoztatóbb epizódjait. A dallal és tánccal, gazdag

Ferenc, a szöveget Turczi István írta) aláfestett darab Lendván is a kurucok győzelmével, állva tapsolást kiváltva, igazi érzelmi kitöréssel végződött.

Szeretet – ok és előjelek nélkül Havas Judit előadóművész előadásában október 3-án monodrámaként, pódiumdarabként láthatta a muravidéki közönség Szabó Magda: Az ajtó című regényét a lendvai Bánffy Központban. Az előadás központi témája az írónő és házve z e t ő n ő j e , E m e r e n c kapcsolata, titok-világuk összeomlása – áll a monodráma rövid, egymondatos ismertetőjében. A dráma dialógusaikra, monológjaikra épül. Mi az az érzelem, ami e között a két ember – Emerenc és az írónő – között kialakul? Mi az a pogány szenvedély, amivel a klasszika-filológiában és a kereszténységben ugyanolyan mélyen hívő Szabó Magda író összeköti őket, őket, akiknek tulajdonképpen semmi

4

közük nincs egymáshoz? – ilyen kérdéseket vet fel a rendező, Radó Gyula és az előadó, Havas Judit a regény monodrámai színpadi átdolgozásában. A Bánffy Központ barna termében egyfajta pódium-előadást láthatott a közönség, hiszen a kilenc széken kívül az előadó a színpadi szövegen és az előadói-színészi fogásokon, az átszellemültséget jelző mimikán kívül másba nem kapaszkodhatott. A szerző a két nő kapcsolatát, ahogy azt Szabó Magdától megszokhattuk, nem az európai civilizáció berögződött kapcsolatrendszeréből (szerelem, barátság, bajtársiasság stb.) – vezeti le, hanem egy ősibb, „barbárabb” dologból. A szerelemhez hasonló szimpátiából, mely láss csodát, példaértékűvé,

mindkét fél számára elfogadhatóvá nemesül – „ok és előjelek nélkül”, s a halálig tart. Ennek a fura kapcsolatnak a szeretet adja meg az alaphangját, biztos hátterét, s a kettőjük közötti titok, amely kint és bent egyaránt jelen van, így az „ajtóval őrzött” bensőnk titkokkal teli világának és „az ajtón túli” külvilágnak a párharcát is szimbolizálja. Az 1 órás és 10 perces előadásnak minden mondata – kivétel nélkül, függetlenül attól, hogy melyik féltől származik – súlyos erővel bír. A színésznő pedig hol az egyik szereplő bőrében, hol a másikban (de a kettő tulajdonképpen egyet jelent) próbál egyensúlyt teremteni. Mi között? Talán közte és a közönség között is, és talán a szín-

Havas Judit monodrámai átdolgozásban mutatta be Szabó Magda művét. pad és a nézőtér közötti közelség is segítség volt abban, hogy Szabó Magda szövegében – ki-ki kedve szerint gyönyörködve, az igazságtartalmát fürkészve – bonyolult bensőnkhöz is közelebb juthattunk. Ha

nem így történt, ha csak megérintett bennünket az író szelleme, akkor sem panaszkodhatunk. Mert Havas Juditon igazán nem múlt az egész. Köszönet érte! -ce

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .


Muravidék

Lendvai épületek egykor és ma

Utazás a Nemzeti Vágtára 2019 2019. október 19. és 20. között 12. alkalommal indul útjára a nagyszabású rendezvénysorozat, a Nemzeti Vágta, a korábbi évekhez hasonlóan előfutamokkal. Színes programok kíséretében szédületes versenyeket tekinthetünk meg, köztük a Muravidéki Vágta győzteseit is. A szombati ünnepélyes megnyitó a Nemzeti Vágta több mint 150 résztvevőjének felvonulásával kezdődik. A Muravidéket a következő barátaink, ismerőseink, falubelijeink fogják képviselni.

Pisnjak Atilla művészettörténész épített örökségünk legfontosabb értékeit mutatta be az előadásban. Az Európai Kulturális Örökség Napjai alkalmából a Lendvai Galéria-Múzeum szervezésében múlt csütörtökön este a zsinagógában Pisnjak Atilla művészettörténész „Ismert lendvai épületek” című előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Az előadó a vár, a Szentháromság-kápolna és a Szent

Katalin-plébániatemplom – „az a hármas, mely uralja a várost” – bemutatásával indította előadását. Majd a 19. század építészetéről szólva a Fő utcai épületek (a mai Városháza, a Járásbíróság, a mai könyvtár...) jellegzetességeit ismertette, külön kiemelve Takács László muraszombati születésű építész, a valamikori

Balkányi-nyomda, a mai Đelili-cukrászda épülete tervezőjének munkásságát. A képzeletbeli építészeti örökségvédelmi sétát a Zala György téren zárta a Makovecz Imre tervezte Színház- és Hangversenyterem épületével, mely egyediségével kiemelkedik a szélesebb térségben is. Kmj

Nálunk a „Határtalan Délvidék”

• • • • •

Bíró József – Lendva Horváth József – Petesháza Somi Erik – Zsitkóc Göntér Aleksander – Dobronak Matej Grebenjak – a szlovén futam győztese

XII. Nemzeti Vágta, BUDAPEST 2019. OKTÓBER 19., SZOMBAT • 6.30-kor: INDULÁS LENDVÁRÓL buszállomás (Spar) • 20.30-kor: HAZAINDULÁS Részvételi díj: A busz INGYENES a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség jóvoltából. Jelentkezés: a jelentkezési lapot hétfőtől, 2019. október 7-től a Bánffy Kávézóban kérhetik és adhatják le 2019. október 17-ig, illetve a busz megteltéig. Érdeklődni a 025776660-as telefonszámon lehet (Bánffy Központ).

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

Kelemen Ilona drótszobrász:

„A drót lelke”

c. kiállításának megnyitójára, amely 2019. október 14-én (hétfőn) 17.30 órakor lesz a lendvai Bánffy Központban.

A Muravidékkel is megismerkedő magyarországi középiskolásokat a Bánffy Központban is fogadták. Muravidéki látogatással zárta Határtalan Délvidék című, közel egyhetes programját a budapesti Kárpátmedencei Tehetségkutató Alapítvány. Szabadka, Zenta és Eszék után a magyarországi középiskolások – az Óbudai Gimnázium, a gyöngyösi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskolája, a

fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, valamint a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákjai – és az alapítvány munkatársai október 4-től 6-ig Lendván, Dobronakon, Marácon és Muraszombatban ismerkedtek közelebbről a vidékkel.

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .

Lendván egyik állomásuk a Bánffy Központ volt, ahol ismereteket szereztek a muravidéki magyar közösség kulturális, műkedvelői, hagyomány- és nyelvőrzési tevékenységéről, Dobronakon pedig többek közt látogatást tettek a Dobronoki Györgyházban és a Kézművességek Házában. Kmj

5


Muravidék Munkalátogatáson a miniszter

Komoly szándék a sertéságazat m Kedden a muravidéki, illetve a szomszédos prlekijai térségben tartózkodott Aleksandra Pivec mezőgazdasági miniszter, aki a sertéstenyésztés gondjairól, fejlődési lehetőségeiről tárgyalt a helyi szakmával, illetve több helyszínt, kisebbnagyobb sertéstelepeket látogatott meg a térségben. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A tárcavezető munkanapja a Muraszombati Mezőgazdasági Intézetnél kezdődött, ahol jó másfélórás tárgyalásokat, egyeztetéseket folytatott a muravidéki mezőgazdasági szakmával, az agrárkamara képviselőivel, a sertéstenyésztőkkel, érdekszövetségeikkel. A találkozó zárt volt a sajtó előtt, de Aleksandra Pivec készségesen válaszolt a sajtó kérdéseire a rendezvény után: „Az idei radgonai vásáron

megállapodást kötöttünk a sertéstenyésztőkkel, és ezek alapján ma meg is tartottuk az első operatív találkozónkat, illetve a későbbiekben a terepen is megbizonyosodhatunk az ágazat helyzetéről. Ezzel azt szeretnénk mutatni, hogy a sertéstenyésztés fejlesztését vagy inkább újraindítását komolyan gondoljuk. A sertéstenyésztés deficitben lévő ágazat, és ha komolyan gondoljuk az önellátás növelését, segítenünk kell” – jelentette ki a miniszter. Hozzátette, konkrét segítséget szeret-

Aleksandra Pivec mezőgazdasági miniszter nyilatkozik a sajtónak Muraszombatban. nének nyújtani a tenyésztőknek, így a látogatás során a már lassan letelő uniós költségvetési keretekből még kiírásra kerülő beruházási pályázatokról beszélgettek, konkrétan istállók felújításáról, illetve teljesen új istállók létesíté-

séről. A kereteket szavai szerint további 14 millió euróval sikerült megnövelni. „Tárgyaltunk a különböző építési engedélyek megszerzése területén tapasztalt problémákról, felvázolva néhány lehetséges megoldást, illetve

tárgyaltunk a különböző civilkezdeményezésekről, amelyek egyre nagyobb gondot jelentenek a mezőgazdasági, különösképpen az állattenyésztési beruházásokat illetően. Véleményem szerint össztársadalmi szinten kell

Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara

Felújítás, jobb munkakörülmények A lendvai Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara (TKVK) nyílt nap keretében adta át a felújított kamarai helyiségeket. A beruházással eleget tettek a személyi adatok védelmét biztosító előírásoknak. A munkálatok 10 ezer euróba kerültek, a kamara saját forrást biztosított rá. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Koren Marjan, a TKVK elnöke elégedettséggel mutatta meg a meghívott vendégeknek és a nyilvánosságnak a nyáron elvégzett munkálatok eredményét: a kamara minden helyisége – a két iroda és a folyosó – teljes felújításon esett át, kivéve a konfe-

6

renciatermet, ahol kisebb beavatkozásokra volt csak szükség. – Húsz év után végeztünk felújítást, már nagyon nagy szükség volt rá. A tűzeset utáni helyzeten akartunk javítani, hiszen az irodák akkori berendezése már nem felelt meg a biztonságos ügykezelés és a barátságos ügyfélkezelés elvárásainak, sem pedig a

A Lendvai Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara felújított helyiségei barátságosabb és biztonságosabb ügykezelést biztosítanak. N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .


Muravidék

megsegítésére

Két lakás lesz a posta épületében

dolgoznunk azon, hogy az emberek megértsék, a vidéken az ország ellátásának szempontjából kulcsfontosságú mezőgazdasági, állattenyésztési tevékenységek folynak, ehhez pedig beruházásokra is szükség van” – mondta Aleksandra Pivec. Végül kifejtette, szó esett a Nemzeti Földalap földfelvásárlásairól, arról, hogy az ország érdeke, hogy a határmenti területeken a termőföldek tulajdona szlovén kézben maradjon, de nyilatkozott arról is, hogy sajnos a termőföld ára nem a minősége alapján kerül megállapításra, hanem inkább attól függ, hol helyezkedik el. Ezért kifejtette, nem igaz, hogy a földalap növeli meg az értéket a határ mentén, hanem egyszerűen követi az előbb említett nemzeti érdeket. A tárcavezető kifejtette azt is, hogy az elmúlt

években a különböző sertéstenyésztői szervezetek, egyesületek nem igazán tudtak működni, pedig erre mindenképpen szükség lesz, ha nem előbb, a következő hétéves uniós ciklusban, amelyben, úgy tűnik, a keretek egyértelműen a szervezett tenyésztők felé tolódnak. Végül, de nem utolsósorban Aleksandra Pivec reagált a napokban megtörtént több tíz kombájnrongálásra is. Hangsúlyozta, ez közvetlenül nem a mezőgazdasági miniszter dolga, inkább az egyéb hatalmi struktúráké. Végül, de nem utolsósorban szólt arról is, hogy Magyarországon átlépte a Dunát a sertéspestis, amelynek érkezésére minél inkább fel kell készülni, mert egyszerűen naivitás azt gondolni, hogy nem lépi át a szlovén határt is a kór, amely veszélyes lehet az egész ágazat létezése szempontjából is.

Hodoson a közeljövőben az egykori postai épületben egy három- és egy kétszobás lakást alakítanak ki. Hodos Község tavaly vásárolta meg a Szlovén Postától a település központjában álló postaépületet. A posta több árverésen is sikertelenül próbálkozott az ingatlan eladásával, még csökkentett eladási ár mellett is. Végül tavaly augusztusban Hodos Község vette meg 35.800 euróért. Orbán Lajos polgármester lapunknak elmondta, a

tervek szerint az épületben két lakást alakítanak ki, amelyhez már a tervrajzok is elkészültek. A nagyobb, háromszobás lakás a földszinten mintegy 100 négyzetméteres lesz, a másik a tetőtérben mintegy 80 négyzetméteres két szobával. Emellett – ha lesz rá igény – a jelenlegi fodrászatnak mint bérlőnek továbbra is helyet

személyi adatok védelmének. Az irodabútorok elrendezése miatt az ügykezelő a munkája végzésekor háttal volt az ügyfélnek, ami igencsak megnehezítette a kommunikációt és nem nyújtott biztonságot az alkalmazottak számára. A hiányosságokat most megszüntettük, szebb, funkcionálisabb és rendezettebb körülmények között dolgozunk és tudjuk fogadni a hozzánk forduló kisiparosokat, vállalkozókat – emelte ki az elnök, ami vonatkozik a náluk működő e-vem vállalkozói pontra is. A központi irodában dolgozik az elnök is, az eddigi elnöki irodában a kamara kollégiuma ülésezik majd, a nagyteremben az igazgatói bizottság üléseit és a konferenciákat tartják. A munkálatokat a kamarához csatlakozott kisiparosok és vállalkozók

végezték. Újak a bútorok is, amivel együtt a beavatkozás értéke 10 ezer eurót tett ki. A kisipari kamara megvásárolta az épületben lévő házasságkötő termet is, ahol a tagjai és mások számára szemináriumokat, előadásokat, műhelymunkákat szervez. Eddig a továbbképzéseket a Lipa szállodában tartották bérleti díj mellett. A saját helyiséggel a költségek jelentősen csökkennek, de a kamara irodájának közelsége is előnyt jelent. A Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara nyílt napja jelképesen a felújított helyiségek ünnepélyes átadását és a tevékenységének ismertetését is jelentette. – Két projekt előtt állunk, mind a kettő a SI–HU Interreg program keretében valósul meg. Az egyik az Ipar 4.0 témakörben,

melynél a digitalizációra helyezzük a hangsúlyt. Vezetőpartner a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara és az egyetemi campus. A másik projekt hordozója a Lendvai Népi Egyetem és kamaránk, együttműködve a zalaegerszegi képzési központtal, valamint a helyi kereskedelmi és iparkamarával. Hosszú idő után ismét pályáztunk, október végére várjuk a programok elbírálását – mondta a kedvező kimenetelben bízva Koren Marjan. A Lendvai Területi Kisipari és Vállalkozói Kamarának 250 tagja van, s azon kamarák közé tartozik, amelyeknél az önkéntes tagság bevezetése után nem esett vissza lényegesen a taglétszám, sőt egyre több fiatal kisiparos és vállalkozó csatlakozik hozzájuk. A kamarának egy főállású alkalmazottja van.

A kisipari kamara Lendva Községtől megvásárolta az irodájuk szomszédságában lévő helyiséget, amit a Közigazgatási Egység házasságkötő teremnek használt, ezt szolgálja a felszereltsége és a berendezése is. Az eladási felhívás lejárt, egyedüli jelentkező a Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara volt – mondta Koren Marjan elnök. A vételár 15 ezer euró volt. A teremben átalakításokat kell majd végrehajtani, hiszen a kamara előadóteremként, illetve műhelymunkákra használja majd.

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .

szeretnének biztosítani. Az épület átalakításához szükséges forrást a 2020-as költségvetésben kívánják meghatározni. A postaépület Hodoson 1997-ben készült, állapota jó. A lakásokkal többek közt a fiatal családok községben maradását, letelepedését szeretnék elérni – fejtette még ki a polgármester. SNK

7


Kultúra A kulturális örökség megőrzésének hetében

Őrizve az amatőr színházi nyomokat A Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete, valamint a Lendvai Könyvtár és Kulturális központ által szervezett, a lendvai amatőr-színjátszás évtizedeit bemutató kiállítás pénteki megnyitóján a kultúrotthonban az „őstagoknak” – Toplak Istvánnak, Svarda Margitnak, Toplak Milkának, Unger Mirának és Stupar Rajkónak – nyújtottak át a figyelmesség jeleként elismerést, virágszálat. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Marič Aleksander, a nyugdíjasok egyesületé-

nek elnöke a szervezők nevében szólt, ismertetve az egyesület legújabb kori tevékenységét, főleg a Kofetarji színjátszócsoport

10 évét. Ezután kitért a kulturális örökség megőrzésére irányuló tevékenységükre, ezek közül kiemelve a Nagymamáink konyhája

Feher Štefka, a Nyugdíjasok Egyesülete örökségvédelmi szekciójának vezetője mutatja be a kiállítást.

című receptkönyv kiadását és a jelen kiállítást, amely anyagának felgyűjtésében a Könyvtár és Kulturális Központ dolgozóinak is jelentősen szerep jutott. Halász Albert, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója elmondta: Lendván a műkedvelő tevékenységnek nagy szerepe volt a múltban a kulturális szint megtartásában. Az igazgató kifejezte reményét, hogy a műkedvelő tevékenység nem csak a múltban, hanem a jövőben is közösségkapocsként működik majd, ha másképp nem, hát a jövőben is sokan lesznek nézőként a kulturális központ látogatói. Halász kiemelte Varga Sándor gyűjtő, rendszerező szerepét, s ennek az anyagnak egy külön kiadványban történt megjelentetését, mely olyan kincs, amelyre a jövőben is nyugodtan lehet támaszkodni. Feher Štefka, az egyes ü l et ö rö k sé g vé d e l m i

szekciójának vezetője a kiállításról elmondta: az örökség, melyet reánk bíztak a nagy elődök az írás és a képzőművészet, valamint a színjátszás terén, arra kötelez bennünket, hogy méltóan őrizzük az emlékeket. Ez a munka akkor lesz teljes, ha a múlt értékei a jövő hajtóerejeként is jelentős szerepet kapnak. Az ez alkalomból kiadott brosúrában olvashatjuk: az amatőr színházi tevékenység – a szereplők és a közönség együttgondolkodása folytán, kölcsönösen egymást is képezve – a város és a környék identitásának a kiépítésében is fontos szerepet vállalt. A kiadványban megszólalók (Toplak István, Svarda Margit, Lugarič Ági stb.) egy-egy érdekes mozaikkal járultak hozzá az emlékezéshez a fellépésekről és a próbákról, valamint a hazai közönség előtti játszás izgalmáról. A kiállítás október 20-ig látható a Színház- és Hangversenyterem aulájában, utána a lendvai könyvtár dokumentumanyagába kerül át.

Közös válogatással öröm az éneklés A lendvai Vita Kamarakórus vasárnapi koncertjén a Lendvai Zsinagógában a csoportot közel tíz

éve vezető Danijel Berden karmester átdolgozásai szólaltak meg. A 17 éve működő ka-

marakórus repertoárján különböző stílusú szerzemények szerepelnek, a népzenétől a dzsesszig, a

A Vita repertoárján különböző stílusú szerzemények vannak, a népzenétől a dzses�szig, a popzenétől a rockig.

8

popzenétől a rockig. A különböző nyelveken éneklés sem jelent gondot az együttes számára, mely több jelentős díjat tudhat már magáénak. Ezek közül is kiemelkedik a prágai Cantaton fesztiválon szerzett ezüstfokozat, illetve a budapesti (2009) és a velencei (2012) fesztiválokon szerzett aranyelismerés. A csoport, mely ez idáig három CD-t jelentetett meg, az utóbbi időben az Eroica trióval és a magyar dzsesszélet egyik kiválóságával, a Sárik Péter Trióval is együttműködik. A vasárnapi előadáson, melyre a kórustagok ajánlására Berden karnagy mintegy félszáz átiratából válogattak, egyaránt szerepeltek magyar és szlovén népdalátiratok, valamint poposabb nóták, egyvele-

gek és sajátos „csokrok”, amikre nagyon büszkék a csoport tagjai. A fönt említett nyelvi sokszínűséget illetően a magyar feldolgozások számának megnövekedése (Máté Péter: Azért vannak a jóbarátok, a kevésbé sikerült, kissé dumdumos, „többszólamú” Tavaszi szél és néhány Nox-feldolgozás) mellett a nyelvi tisztaság is szembetűnő. A szlovén dalcsokrokban a „Prinesi mi rože” dal mellett néhány rockosabb Predindal feldolgozása és több „a capella” is jól szólt. Az énekesek arcán látszott, hogy szívesen énekelnek, szeretik, amit csinálnak, hogy olyan dalokat énekelhetnek, amelyeknek a kiválasztásában ők maguk is részt vehettek... -ce

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .


Több mint 1.000 új munkahely

Info

Muravidéki törvény: pozitív mérleg A Muravidék gazdaságfejlesztésére a szlovén kormány 2009ben elfogadta az úgynevezett muravidéki gazdaságfejlesztési intervenciós törvényt, melynek célja a gazdaság serkentése, a versenyképesség növelése, a fejlesztési projektek megvalósításának segítése, új munkahelyek létesítése volt. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A törvényt kétszer – 2015-ben és 2017-ben – kétkét évre meghosszabbították, többször a Muravidéki Gazdasági Kamara kezdeményezésére is módosították. A törvény hatálya ez év december végén szűnik

meg. – A törvény kitűnő példa arra, miként kell az államnak reagálnia a gazdaságilag lemaradó régiókkal szemben – mondta tájékoztatójában a muravidéki törvény hatásának értékelésekor Cantarutti Aleš, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára.

Podlunšek Peter cégigazgató és Zdravko Počivalšek (balról) gazdaságfejlesztési miniszter adta át múlt szerdán a muraszombati Medicop vállalat új üzemhelyiségét, melyre a cég 900 ezer euró támogatást nyert. A cég egészségügyi berendezéseket és mentőautó-felszerelést gyárt. A beruházás összértéke 7,5 millió euró. A fejlesztés révén 23 új munkahely jött létre.

– A törvény intézkedései révén keretet biztosított a vállalatok versenyképességének javítására, a foglalkoztatás ösztönzésére, a beruházások adókedvezményeire, valamint a muravidéki projektek elsőbbségi elbírálását jelentette. A Muravidék akkor a legfejletlenebb régió volt 11.407 nyilvántartott munkanélkülivel, ami 2018-ban 6.400 főre csökkent – tette hozzá az államtitkár. Cantarutti véleménye szerint a törvény nagyon jól szolgálta célját a Muravidéken, ahol a 2008-as gazdasági válság idején a legkevésbé fejlett infrastruktúrával, akadozó vízellátással küzdöttek, és eközben a régió nagyvállalatai – Mura, Pomurka – sorra mentek csődbe. A jogszabály a muravidéki 27 község, valamint három Dráva-menti község térségére terjedt ki. – A muravidéki gazdaság ösztönzését szolgáló

cég esetében – sorolta az igazgató. A törvény továbbá támogatást biztosított a muravidéki vízvezetékhálózat kiépítésére, az Expano pavilonra és a SeeMeet üzleti

A muravidéki törvény statisztikája – – – – – – – –

a törvény hatálya: 2009–2019 261 támogatott beruházás 33 millió euró a közvetlen fejlesztésekre 140 millió euró a muravidéki vízvezetékhálózat kiépítésére 40,3 millió a versenyképesség erősítésére 1.700 vállalat 12 millió adókedvezményben részesült 516 újonnan létrejött gazdasági társaság 1.092 új munkahely

törvény támogatásainak köszönhetően 1.092 új munkahely nyílt és 516 gazdasági társaság alakult, melyek még mindig működnek – emelte ki Drofenik Marko, a regionális fejlesztéssel foglalkozó igazgatóság vezérigazgatója. – A versenyképesség növelésére kilenc pályázat jelent meg 40 millió eurós kerettel, ennek a realizációja 28 milliónál tart. A támogatott projektek száma 261 volt. A munkanélküliek foglalkoztatásáért járó támogatást 259 vállalat igényelte, amelyek összesen 192 személyt alkalmaztak és 800 ezer euróban részesültek. A beruházási adókedvezmények összege 12 millió euró volt 1.700

fórumra. A törvény lehetővé tette a start up cégek és a szociális vállalkozások támogatását is. A muravidéki intervenciós törvény az év végén lejár, a régió fejlődésének további útját Drofenik a regionális megállapodás keretében látja. A megállapodáshoz 18 projekt tartozik. A muravidéki vízvezetékhálózat II. fázisának építésére 33 millió eurót irányoztak elő, de támogatásban részesül nyolc ipari övezet bővítése is. A törvény hatályának megszűnése után a kevésbé fejlett határmenti térségek fejlesztésére kormányprogram készül a 2020–2023-as időszakra vonatkozólag.

hamisított árut foglaltak le az Európai Unióban 2013 és 2017 között. Közel 40 százalékát az EU határain csípték el, a többit a belső piacokon. A lefoglalt termékek többsége ruházati kiegészítő, játék, CD, DVD és cigaretta. A becsült érték

– egész éves tavalyi GDPjével. Olaszország vezeti a rangsort a lefoglalások 77 százalékával.

hétről hétre Stockholm – Az idei orvosi Nobel-díjak: két amerikai és egy brit kutató, William Kaelin, Peter Ratcliffe és

Gregg Semenza a sejtkutatás terén elért eredményeikért kapták meg az idei orvosi-élettani Nobel-díjat. A három tudós azt fedezte fel, hogy a sejtek miként érzékelik az elérhető oxigén mennyiségét és hogyan

tudnak alkalmazkodni a változásokhoz. Peter Ratcliffe a londoni Francis Crick Intézet munkatársa, William Kaelin a Harvard Egyetemen dolgozik, Gregg Semenza a Johns Hopkins Egyetemen kutat. Koppenhága – Hulladékégető tetején nyílt sípálya: az egész projekt megvaló-

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .

sítása közel tíz éve kezdődött és 550 millió euróba került. A szemétégetőbe naponta 300 teherautónyi hulladék érkezik. A BBC szerint korszerű szűrőinek köszönhetően ez az egyik legkevesebb káros anyagot kibocsátó szemétégető a világon, ezért lehetett ennyire közel sportpályát kialakítani. A csúcsról kilátás nyílik a városra és a kikötőre is. A 450 méter hosszú nyári sípályára évente 50–60 ezer érdeklődőt várnak. EU – Ömlik a csempészáru: mintegy 438 millió darab

12 milliárd euró, ez csaknem megegyezik néhány uniós tagállam – például Málta

EU – Mélyponton a munkanélküliség: az EU 28 tagállamában még soha nem volt olyan alacsony a munkanélküliség, mint most. 24 tagországban csökkent tavalyhoz képest a munkanélküliség. A legdurvább munkaerőhiány Csehországban van, ahol 2 százalék volt a munkanélküliség. A második Németország 3,1 százalékos munkanélküliséggel.

9


Info a mai napon... Október 10-én történt 1813 Megszületett Giuseppe Verdi olasz zeneszerző, korának legtöbbet játszott operaszerzője. 1861 Megszületett Fridtjof Nansen norvég sarkkutató, zoológus és diplomata, aki 1892-ben az Északi-sark közelébe jutott. 1881 Megszületett Kittenberger Kálmán vadász, Afrika-kutató, zoológus, író, a Nimród vadászújság főszerkesztője. 1900 Megszületett Helen Hayes Oscar-díjas amerikai színésznő, akinek közel 70 éves pályafutása volt. 1907 A „vörös csütörtök”. 200 ezer ember sztrájkolt általános választójogot követelve. 1924 Meghalt Dobos C. József cukrász, szakácsmester, szakíró, a dobostorta megalkotója. 1953 Megszületett Schmidt Mária történész. 1961 A Szovjetunióban befejeződött az 5500 kilométer hosszú transzszibériai vasút villamosítása. 1963 Meghalt Edith Piaf francia sanzonénekesnő. 1976 A 98 éves görög Dimitrion Yordanidis lefutotta a maratoni távot. 1985 Los Angelesben 70 éves korában meghalt Orson Welles amerikai filmrendező és színművész.

visszapillantó

1989. október 13-án, 40. szám

Öntudatosan vállaltam a sorsomat A kombi nyeli a kilométereket a goricskói porban, sárban és a ritka aszfaltos utakon. Ez Körmendi Ferenc sorsa már közel három évtizede: maga választotta, nem panaszkodik. – Valahogy véremmé vált a gomba és a gyógyfüvek felvásárlása. Az év tizenkét hónapjában teljesen leköt: az egyik átvevőhelytől a másikig végigutazom egész Goricskót, s van olyan nap, hogy a kocsit teljesen megtöltöm áruval. Most egy kicsit balul ütött ki a fekete gomba. Sokat összeszedtem, nem tartós dolog, és az egész családnak segíteni kell, hogy a nyakunkon ne maradjon ez a 170 kilogramm gomba – mondja a nagy szál ember, közben a nagy ponyvára egyenletesen szórja a fekete mas�szát. – Szárítva fűszernek használják, Franciaországban nagy a keletje, de nálunk nemigen szeretik. – Önnek parasztsorsot

Az üzleti vállalkozás rizikós. Körmendi Ferenc tudja ezt, öntudatosan már huszonhét éve vállalja.

szántak a szülei, hogyan választotta a magánkereskedést, amihez még nyugdíjbiztosítás sem jár? – Itt Goricskón mindig is nagy hagyománya volt a gomba és a gyógynövény gyűjtésének. Lassan huszonhét éve lesz, hogy különböző vállalatok számára vásárolom az itteni falvakban, amit az emberek szorgalmasan gyűjtenek az erdőben, a mezőn és a réten. Hajnalban kezdődik

Körmendi Ferenc napja; kombiba ül és tavasztól őszig veszi a gombát, az idény idején és télen pedig a különböző gyógynövényeket. Talán már a földgolyót is megkerülhette volna ilyen erővel – nevet, amikor mondom neki. – Bizony van elég kocsikáznivalóm. Kevés időm jut a gazdaságra. Ez a fiam, a feleségem, meg a menyem gondja. Jócskán van birtok, és állatokat is tartunk, de én

valahogyan a felvásárlást érzem hivatásomnak… Nem kérdezem, de hiszem, hogy haszon is származik a gombából, a gyógynövényekből, hiszen az ember nem csinálná ezt évek során, nap nap után. A hasznot meg kell keresni, ki kell eszelni – minden bizon�nyal Körmendi Ferenc ezt tudja. Kár, hogy nem úgy hozta a sorsa, hogy valamelyik kereskedelmi vállalatnál vezeti az üzletet. Vagy talán nem is, mert az ölben ringatott állami üzletnél elvesztené a leleményességét és a kitartó akaratát. Maga választotta a sorsát, és ha a felszínen akar maradni, akkor minden tudását és rátermettségét latba kell vetni. Nap nap után végigautózza a goricskói sáros, poros és a ritka aszfaltos utakat. Maga választotta, nem panaszolja… Szerző: Pivar Ella

Befőzés tartósítószermentesen A tartósítószer nélküli befőttekhez nem használunk kémiai tartósítószereket, ezért készítésükkor mindenképpen figyelembe kell venni néhány fontos szabályt. Különösen fontos szempontok a következők: Csak hibátlan, légmentesen zárható, csavaros

praktika tetejű vagy patentzáras üvegeket használjunk. Mosás, szárítás: az üvegeket mossuk ki alaposan; mosogatógépben a legegyszerűbb magas hőfokon megtisztítani, majd szárítsuk ki őket. Fertőtlenítés: az üve-

10

gek fertőtlenítésének a legegyszerűbb módja, hogy egy vízzel töltött nagyobb fazékba tesszük őket a tetőkkel együtt. Lefedjük és 20–30 percig forraljuk. A termés előkészítése: a feldolgozandó alapanyag jellegétől függően hámozás, mosás, darabolás. Romlásnak indult, hibás termést ne használjunk fel, mert aztán eldobhatjuk az egészet! A tartósításra alkalmas, kiválogatott őszi terméseket 15–30 percig tiszta, hideg vízben áztatjuk. A szilvát leszárazás után 1–2 órán keresztül hideg vízben áztatjuk. Ez idő alatt a válogatás ellenére is a termésben maradt kukacok kimásznak a vízbe.

A gyümölcsök mosását legalább háromszor váltott, tiszta, hideg vízben, bő vízsugárral végezzük. A zöldségeket elsőnek sós vízben, majd hideg tiszta vízben mossuk meg. A termések hámozását, magozását és darabolását a készítmény jellegének megfelelően végezzük a hagyományos módon. A készre főzést 100 fokon, forralással végezzük lecsó, zöldségpürék, paradicsomsűrítmények, ketchup, dzsemek, lekvárok készítésekor. Ezek olyan készítmények, melyeket nem az üvegbe töltés után hőkezelünk, hanem előbb megfőzzük, és forrón töltjük a fertőtlenített, majd

előmelegített üvegekbe. Ezután az üvegeket lezárjuk, papírba csomagoljuk, majd párnák, takarók közé helyezve 24–48 órán át melegen tartjuk, dunsztoljuk.

A tar tósítószer nélkül eltett gyümölcsöket, zöldségeket egész télen át élvezhetjük. A felbontás után hűtőszekrényben is 7–10 napig tárolhatók romlás nélkül.

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .


Info muravidék 1918–1922 – hónapról hónapra

Délszláv berendezkedés, magyar tiltakozások Göncz László

1919 októbere Közvetlenül a Muravidék jugoszláv megszállása után a Lajšnic kormánybiztos által kinevezett „muravidéki tanács” („muravidéki parlament” néven is emlegették) 1919. október 2-án tartotta 2. ülését a muraszombati Dobray Szállóban, az egykori tiszti kaszinó helyiségeiben. A Novine hetilap szerint a szlovén nemzeti kötődés kinyilvánítása szempontjából addig meglehetősen tartózkodó Muraszombat városa szlovén zászlódíszben és kellemes hangulatban köszöntötte az eseményt, valamint a muravidéki tanács 60 tagját. Az ülésen – vendégként – a ljubljanai tartományi kormány is képviseltette magát. A kilenc napirendi pont keretében több bejelentésre került sor és fontos határozatok születtek. A teljesség igénye nélkül említjük, hogy a kormánybiztos beszámolt a magyar érzelműnek és „magyaronnak” nyilvánított közjegyzők eltávolításáról a Muravidékről azzal az indokkal, hogy „bujtogatók voltak”. A települések vezetőiről (a falubírókról) közvetlenül nem döntöttek, hanem négy bizottságot hoztak létre, amelyek a szűkebb körzetükben javaslatokat tettek a tisztségek betöltésére. A két város esetében a tartományi kormány akkorra már kinevezte a hivatalok elöljáróit, azaz a polgármestereket (gerenteket), Muraszombatban Kerševan Alojz (rendőrtanácsos) kapott bizalmat,

Alsólendván pedig Sever Božidar. A „tanács” tudomásul vette, hogy a Muravidék egy közigazgatási egységet képez, és ennek értelmében a kormánybiztos székhelye Muraszombatban volt, a helyettese, dr. Kočar Alsólendván, a korábbi főszolgabíróságon rendezkedett be. Mivel a közjegyzőket elűzték, a muravidéki tanács úgy határozott, hogy a házasságkötés csak egyházi lehet (a felekezetek szertartása szerint), és a vallási intézmények voltak felhatalmazva

Dr. Vizkelety Árpád – 1919. augusztus közepéig az Alsólendvai járás főszolgabírója, aki a jugoszláv megszállás után ideiglenesen Zalabaksán székelt. Forrás – Békássy Jenő: Zala vármegye feltámadása Trianon után – Zalai fejek. Budapest 1930. az anyakönyvek vezetésére (keresztelések, születések, házasságok, elhalálozások). A többi szlovén régió felé tervezett vasúti és közúti ös�szeköttetés tervei, valamint a Mura-híd megépítésének előkészítése céljából a tanács úgyszintén bizottságot hozott létre. A „muravidéki parlament” ülésének egyik központi témája az oktatás volt. A tartományi oktatási tanács már korábban eldöntötte, hogy a Muravidéken az oktatási kérdéseket a „helyi körzeti oktatási tanács” irányítja, amelynek tagjait a muravidéki tanács nevezte ki. A testületbe főleg szlovén érzelmű papokat és néhány szlovén származású tanítót

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .

delegáltak. A „parlament” úgy határozott, hogy azokat a tanítókat, akik nem bírják a szlovén nyelvet, el kell bocsátani, ami mintegy 80 tanítót jelentett. Azok, akik a Muravidék területén születtek és valamennyire bírták a szlovén nyelvet, alkalmazhatók voltak. Legalább 100 új tanítóra volt szükség, akiket Szlovénia más vidékeiről kívántak alkalmazni. Arról is határoztak, hogy azonnal nem kezdődik el a tanítás, „mert a magyar tanítók agitálnak Jugoszlávia ellen”. Ezért 1919-ben a tanítás a Muravidéken csak novemberben kezdődött. Október elején a szlovén (tartományi) oktatási tanács jóváhagyta a muraszombati szlovén tannyelvű gimnázium megalapítását. A rendelet szerint az intézményben októberben el kellett kezdeni a tanítást. A gimnázium első igazgatójának a tartományi kormány Bračko Ivant nevezte ki. Az említett testület a muraszombati szlovén polgári iskola létrehozását is engedélyezte, valamint október 31-én úgy rendelkezett, hogy az állam átveszi az addigi magyar állami népiskolákat, az egyházi működtetésűek státuszán pedig nem változtat. Arról is döntés született, hogy a magyarok lakta településeken a magyar osztályok mellett szlovén tannyelvűek is indulnak. Lajšnic kormánybiztos egészségi okokra hivatkozva bejelentette távozását a Muravidékről, ami 1919. október 27-én be is következett. A legmagasabb muravidéki tisztséget utána Berbuč Bogumil töltötte be, aki kezdetben leginkább az oktatás megszervezésével volt elfoglalva. Míg az új jugoszláv hatalom próbált berendezkedni, az elcsatolt magyar lakosság, valamint a területvesztésben érintett megyék vezetői és polgárai azt remélték,

hogy a délszláv megszállás csak ideiglenes lesz, a békeszerződés még változtathat azon. Antant és más állami körökben lassan és hiányosan terjedt az információ, különösképpen a még mindig bizonytalannak vélt magyar állam és a kormány felé, ami helyi szinten különösképpen fokozta a bizonytalanságot. Erre vonatkozóan említjük, hogy október 29-én a jugoszláv külügyminisztérium arra figyelmeztette a Párizsban tevékenykedő

lyettesítés útján töltessenek be”. Vizkelety Árpád, augusztus 12-ig az Alsólendvai járás főszolgabírója pedig (a megszállás után ideiglenesen Zalabaksán rendezte be hivatalát) az angol külügyminiszternek küldött táviratot, melyben tájékoztatta, hogy az Alsólendvai járás 21 elcsatolt magyar települése megbízásából tiltakozik „a megszállás s annektálás ellen, mert ez minden jog és alap nélküli”. Kérte a külügyminisztert, hogy intézkedjen a megszállás azon-

Az 1919 őszén a szlovén tartományi kormány támogatásával megalapított muraszombati gimnázium épülete (a fénykép néhány esztendővel később készült). Forrás – Matija Slavič: Naše Pekmurje. M. Sobota 1999. délszláv küldöttséget, hogy a békekonferencia vezetősége addig még nem tájékoztatta a Budapesten tartózkodó szövetséges katonai missziókat a Muravidék megszállásának engedélyezéséről, ezért ennek megtételét sürgették. Nem meglepő, hogy Kolbenschlag zalai alispán október 7-én a hivatal nélkül maradt főszolgabírókkal és egyéb hivatalok betöltésével kapcsolatban azt írta a belügyminiszternek, hogy „mivel nincs eldöntve, hogy a megszállott területek a békekötés után jugoszláv vagy magyar területek lesznek-e, azt az előterjesztést teszem, méltóztassék elrendelni, hogy az üresedésben lévő állásokra a pályázat kiírása mellőztessék, és ezen állások az ország határainak végleges megállapításáig he-

nali megszüntetéséről, majd közölte, hogy „a megszállott területen lévő színtiszta magyar lakosság már több ízben panaszt emelt nálam a szlovén polgári hatóságok által elkövetett terror és soviniszta magatartás miatt”. Magyarázatként felvetette, hogy a tárgyalt területen élők anyanyelve magyar volt, „csak az alsólendvai szőlőhegyen vannak elszórtan odaszármazott vend nyelvű lakosok, akik azonban magyarnak érzik és vallják magukat”. A főszolgabíró szerint a megszállott területen minden megtorpant, a lakosság a megszálló katonai és polgári hatóságokkal szemben bizalmatlanságot tanúsított és nem volt hajlandó a magyarságát föláldozni vagy arról lemondani. (Folytatjuk)

11


Info október 11. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 23:10 A szolga 13:00 Hírek, 13:30 Célpont, Glóbusz, Töréspont, 15:20 Hidak, 16:25 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:10 Rajzfilm, 18:25 Idegenforgalmi műsor, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Szlovén üdvözlet –szórakoztató műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 A szolga – angol film, 1:10 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:00 Zenés műsor, 9:50 Fiatal virtuózok: Alexander Gadjiev, 10:30 Szlovén magazin, 11:00 Jó reggelt!, 13:30 Jó napot!, 14:35 Állatokról, emberekről, 15:00 A kertben, 15:40 Oto Pestner – 40 év, koncert, 18:05 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 19:00 Nur – szlovén rövidfilm, 20:00 Feledésből – angol sorozat, 20:50 Emlékezz – koprodukciós film, 22:30 TV-klub, 23:25 Az utolsó szó jogán, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top shop, 11:55 Kölyökkalauz, 12:30 Fókusz, 13:40 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Privát kopók – kanadai sorozat, 16:00 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:10 Love Island – Találd meg a szerelmed, 22:35 Barátok közt – magyar sorozat, 23:30 Híradó, 23:55 Jófiúk – magyar sorozat, 1:10 Az év hotelje, 1:55 CSI: A helyszínelők.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro Világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Esmeralda – mexikói sorozat, 13:30 Walker, a texasi kopó – amerikai sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat 18:00 Tények, 19:20 Fuss, család, fuss!, 21:05 Séfek séfe, 23:00 Magánnyomozók – dokureality, 0:15 Családi titkok, 1:20 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 Ízőrzők, 13:55 Róma ma20:30 Marius gyar emlékei, 14:25 A hegyi doktor – német sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Rex Rómában – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Marius – francia film, 22:10 Itt a szabadság – magyar film, 23:35 Kenó, 23:45 Róma magyar emlékei, 0:15 Partitúra – zenés ismeretterjesztő sorozat, 1:10 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Szerelmes sznobok – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 P’amende, 13:50 Öt kontinens, 14:20 Családbarát – magazinműsor, 15:50 Kárpát Expressz, 16:15 Multiverzum – magazin, 16:45 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 17:50 Kerekek és lépések – magyar ismeretterjesztő sorozat, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Virtuózok sikerei, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:40 Ridikül, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

október 12. szombat Szlovén Tévé I.

október 13. vasárnap

október 14. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:25 Táncakadémia – ausztrál ifjúsági sorozat, 10:55 Tudományos műsor, 11:40 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Az utolsó szó jogán, 15:00 New Amsterdam – am. sorozat, 15:55 Új húszas – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 Alpok–Duna–Adria, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Ambiensek, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Jonas-szal – szatirikus műsor, 21:20 Hírek, 21:45 Láthatás – francia film, 23:25 Vannak-e jogaik az állatoknak? – francia dok. film, 0:25 Szlovén híradó Olaszországból.

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hallgassunk a csendre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a Föld, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet – szórakoztató műsor, 14:20 Idegenforgalmi műsor, 14:55 Csak a szerelem számít – koprodukciós film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Ku’damm 59 – német sorozat, 20:55 Mišával – beszélgetős műsor, 21:40 Hírek, 22:10 Ha téged, Bagdad, elfelejtelek – angol dok. film, 23:30 Jó éjszakára, 0:15 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II.

6:35 Zenés műsor, 7:20 Lelki villanás, 8:10 Zenés matiné, 9:50 Joker – kvíz, 12:00 A szellemecske – ifjúsági film, 14:00 Ambiensek, 14:35 Hatalmas hajók: Fülöp-szigetek – útirajz, 15:45 Könnyű élelmiszerek – hamis ízek – francia dok. műsor, 16:55 C’era una volta Studio Uno – olasz minisorozat, 19:00 Zenés műsor, 19:45 Lottó, 20:00 Ljubljana: Szlovénia – Ausztria, labdarúgómérkőzés, 22:55 Hétvégi csomag, 0:20 Jonasz-szal – szatirikus műsor, 0:50 Zenés műsor.

7:00 Legjobb reggel! 9:00 Tanúságtevők – dok. műsor, 11:00 Idegenforgalmi műsor, 11:30 Ita Rina: Filmsztár, aki elutasította Hollywoodot – dok. film, 13:05 Kamarakórus és barokk zene20:05 24 hét kar a zeneakadémiáról, 15:15 Három szlovén nő himalájai csúcsai – dok. film, 16:00 C’era una volta Studio Uno – olasz minisorozat, 17:55 Hegyi saga – dok. film, 18:55 Zenés műsor, 20:05 24 hét – német film, 21:50 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:35 Magnifico – koncert, 1:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 7:50 Mickey egér, 8:05 Bakugan – animációs sorozat, 8:35 Kölyökkalauz, 9:00 Top shop 9:50 Brandmánia, 10:20 Autogram, 10:50 Szuperzöld, 11:25 Édesítő, 12:05 A hobbit – Smaug pusztasága – am.–újzélandi sorozat, 15:10 Házasodna a gazda – reality, 16:40 Jófiúk – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz Plusz – magazinműsor, 20:00 X-Faktor, 22:10 Love Island – Találd meg a szerelmed, 23:35 Holtodiglan – am. film, 2:55 Cobra – német film.

TV2 7:05 TV2 animáció, 9:55 Trendmánia, 10:25 Babavilág, 11:00 Techguru, 11:30 Autószerelők, avagy minden új egyszer régi lesz!, 12:05 Poggyász, 23:20 A csontember 12:35 Szépítők, 13:10 Magyarország, én szép hazám!, 13:40 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 14:10 My Girl – Az első szerelem – am. film, 16:20 Columbo – am. sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Csak semmi pánik – magyar film, 21:00 Pofázunk és végünk Miamiban – am. film, 23:20 A csontember – am. film, 1:50 Briliáns elmék – am. sorozat.

Duna Tévé 6:55–9:30 Virradóra, 9:30-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 Partitúra – zenés ismeretterjesztő sorozat, 14:30 Doc Martin – angol sorozat, 15:20 Fuss, hogy utolérjenek – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:45 Szerencse Szombat, 19:45 Sült zöldparadicsom – am. film, 22:00 Kolja – am. film, 23:40 Kenó, 23:50 Bagi–Nacsa Orfeuma, 0:50 Hogy volt!?, 1:45 Rúzs és selyem.

Duna World 5:25–10:35 Délelőtti műsor, 11:25 Maga lesz a férjem – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Klasszikusok délidőben – Vásáry Tamás: Beethoven-est, 14:10 Családbarát, 15:45 Hagyaték – magyar dok. sorozat, 16:20 Színe-java, 17:20 Most a Buday!, 17:50 Családi kör, 18:50 Térkép, 19:20 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Bagi–Nacsa Orfeuma, 22:35 Legenda – válogatás, 23:15 Híradó, 23:50 Opera Café, 0:25 Evangélium, 0:55 Himnusz.

Szlovén Tévé II.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 9:00 Noé kedvencei, 9:30 Mickey egér, 9:35 Topshop, 10:20 Lifestyle, 10:55 Kalandozó, 11:30 Az év hotelje, 12:10 Lila füge, 12:55 Street kitchen – főzőshow, 13:40 Profi a konyhámban, 14:25 XXI. század – a legendák velünk élnek, 15:00 Házon kívül – riportműsor, 15:35 A titánok harca – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Házasodna a gazda – reality, 20:10 Jófiúk – magyar sorozat, 21:20 Love Island – Találd meg a szerelmed, 22:55 Önkormányzati választás 2019 – hírműsor, 0:40 Portré.

TV2 7:05 TV2 animáció, 9:15 Designműhely Dorogi Gabriellával, 9:45 Tűsarok, 10:15 Több mint testőr 10:50 Super car, 11:20 Eb TV, 11:55 Az építkezők – magazinműsor, 12:25 Innovátor – magazinműsor, 13:00 Lovagregény – am. film, 15:55 Mindent bele, fiúk!, – olasz film, 18:00 Tények, 18:45 Sztárban sztár leszek!, 22:20 Magyarország választ – Önkormányzati választások 2019 – hírműsor, 0:00 Egyenesen át – am. film.

Duna Tévé 6:45–9:40 Virradóra, 9:40–11:30 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 A kék bolygó – angol ismeretterjesztő film, 14:20 Édes anyanyelvünk, 14:30 A kékvércse – magyar film, 14:55 Az új rokon – magyar film, 16:30 Hogy volt!?, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:45 Családi kör – magyar sorozat, 19:45 Magyarország, szeretlek! 21:20 Én és a mostohám – francia film, 23:15 Kenó, 23:25 3 szív – francia film, 1:15 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–10:35 Délelőtti műsor, 10:50 Gyertek el a névnapomra – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portrésorozat, 14:15 15:20 Bronzkori rejtélyek A nagyok, 14:50 Őrangyalok – a magyar légiforgalmi irányítás száz éve – magyar dok. film, 15:20 Bronzkori rejtélyek – magyar ismeretterjesztő film, 15:50 Hagyaték – magyar sorozat, 16:25 Színejava, 17:25 Most a Buday!, 17:40 Édes anyanyelvünk, 18:00 Divat&dizájn, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Hazajáró, 21:35 Lefegyverzett ellenséges erők – magyar dok. film, 22:55 Hogy volt?!, 23:55 Híradó, 0:25 Szépművészet, 0:55 Tőkéczi és takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 1:20 Himnusz.

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Idegenforgalmi műsor, 12:00 A vadon bűvöletében – angol 21:00 Studio City sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Panoptikum, 14:35 Át-járások, 15:05 Jó napot, Koroška!, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Szórakoztató oktatási műsor, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 Írások, 23:30 Zenés est, 1:00 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 9:45 Zenés műsor, 10:30 Gyerekműsor, 11:00 A lélek horizontja, 11:35 Jó reggelt!, 14:10 Jó napot!, 15:10 Helyes ötlet, 16:00 Személyiség-csempészek – dok. film, 16:50 Az emberek és a Föld, 17:55 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:50 Ifjúsági műsor, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Hatalmas hajók: Egyiptom – útirajz, 20:55 A szabadság útja – lengyel film, 21:55 Történet az Istenről: A halálon túl – am. dok. sorozat, 22:50 Lojze felébredt, mint mindig – rövidfilm, 23:20 A hajak – rövidfilm, 0:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Noé kedvencei, 12:30 Fókusz, 13:40 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Privát kopók – török sorozat, 16:00 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Nyerő páros, 22:35 Barátok közt – magyar sorozat, 23:30 XXI. század – a legendák velünk élnek, 23:55 Híradó, 0:30 Foglalkozásuk: amerikai – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro – Világ, 12:00 Tények, 12:30 Esmeralda – mexikói sorozat, 13:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:20 Fuss, család, fuss! – reality, 21:05 Séfek séfe – gasztro-reality, 23:00 Magánnyomozók, 0:15 Családi titkok – reality.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12 : 01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 13:30 Michela: Toszkána ízei Michela: Toszkána ízei, 14:00 Magyarország finom, 14:20 A hegyi doktor – német sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex Rómában – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Kékfény, 21:30 Elveszettek – am. sorozat, 22:25 Kenó, 22:35 NCIS – am. sorozat, 23:25 Hogy volt!?

Duna World 5:50–10:35 Délelőtti műsor, 11:10 Felmegyek a miniszterhez – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Roma magazin, 13:50 Domovina, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 15:50 Életkor, 16:15 Magyar krónika, 16:50 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 19:00 Virtuózok sikerei, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 MesterEmber (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .


Info október 16. szerda

október 15. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio City, 14:35 Lelki villanás, 15:25 Hidak: Barangolások, 15:55 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:30 A kód, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 New Amsterdam – am. sorozat, 20:50 A pokol ajtaja előtt: Detroit – spanyol dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:10 Tanúságtevők, 1:00 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:00 Írások, 11:45 Jó reggelt!, 14:25 Jó nap o t ! , 15 : 0 5 Alpok–Duna– Adria, 15:50 15:05 Alpok–Duna–Adria Joker – kvíz, 17:55 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:50 Az én szobám: Lea – énekesnő – valóságshow, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Szent helyek – francia dok. sorozat, 20:55 Helyes ötlet, 21:30 Gyilkos a tónál – francia sorozat, 22:30 Roma nemzetiségi műsor, 22:50 Az utolsó szó jogán, 23:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Kalandozó, 12:30 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 13:10 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:20 Nyerő páros, 16:00 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Nyerő páros, 22:35 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 Házon kívül, 23:45 Híradó, 0:25 Foglalkozásuk: amerikai – am. sorozat.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Mišával – beszélgetős műsor, 14:30 A nyolcadik nap, 15:00 Hidak, 16:00 Táncakadémia – ausztrál ifjúsági sorozat, 16:25 Ifjúsági műsor, 16:35 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Ki fél a szlovén nyelvtől? – oktatási dok. műsor, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Umrika – indiai film, 22:00 Visszhangok, 22:50 Ami szent és a világ, 23:50 Ki fél a szlovén nyelvtől? – oktatási dok. műsor, 0:25 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:35 Zenés műsor, 11:10 A kód, 12:00 Jó reggelt!, 14:50 Jó napot!, 15:35 Ambiensek, 16:20 Hétvégi csomag, 17:50 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:45 Gyerekműsor, 19:05 Zenés műsor, 19:40 Lottó, 19:55 Koper: Koper – Celje, kézilabdamérkőzés, 21:35 Véleményem!, 22:25 Wisting – koprodukciós sorozat, 23:25 A testem összes lelke – dok. film, 0:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Brand­má­nia, 12:30 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 13:10 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:20 Nyerő páros, 16:00 12:30 Apja, fia, unokája Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Nyerő páros, 22:35 Barátok közt, 23:25 Híradó, 23:50 Rejtjelek – am. sorozat, 1:05 Lila füge – magazinműsor, 1:50 Lifestyle – magazinműsor.

TV2 6:55 Mokka, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Esmeralda – mexikói sorozat, 13:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 19:20 Fuss, család, fuss! 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:20 Fuss, család, fuss!, 21:05 Séfek séfe – gasztro-reality, 23:00 Magánnyomozók – dokureality, 0:15 Családi titkok – reality-sorozat.

Duna Tévé 6:00–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Michela: Toszkáná ízei, 14:25 A hegyi doktor – német sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex Rómában – német–osztrák–olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Vidám vidék – angol sorozat, 22:20 Kenó, 22:30 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 23:25 Magyarország, szeretlek!, 0:55 Új idők új dalai.

Duna World 5:00–11:00 Délelőtti műsor, 11:15 A waterlooi csata – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Srpski Ekran, 13:50 Unser Bildschirm, 14:15 Család-barát, 15:50 Család ’19, 16:15 Szerelmes földrajz, 16:45 Térkép, 17:10 Útravaló, 17:25 Ízőrzők, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Virtuózok sikerei, 20:00 Üdítő, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora.

TV2 6:55 Mokka, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Esmeralda – mexikói sorozat, 13:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat 18:00 Tények, 19:20 Fuss, család, fuss!, 21:05 Séfek séfe – gasztro-reality, 23:00 Magánnyomozók, 0:15 Családi titkok – reality-sorozat, 1:20 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 Michela: Toszkána ízei, 14:25 A hegyi doktor – angol sorozat, 15:20 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex Rómában – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Csendes Don – angol–orosz sorozat, 21:35 Piknik a függősziklánál, 22:25 Kenó, 22:30 Szabadság tér ’89, 23:15 Világok között – német– afgán film, 1:00 Kékfény.

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:40 A labda – Karinthy Ferenc műveiből – magyar film, 13 : 0 0 Híradó, 13:20 Nemzetisé19:30 Magyarország, szeretlek! gi műsorok, 14:20 Család-barát, 16:05 Magyar gazda, 16:30 Noé barátai, 17:10 Novum, 17:45 Ízőrzők, 19:00 Itthon vagy!, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

október 17. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Tudom! – kvíz, 12:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 13:00 14:35 Szlovénok Olaszországban Hírek, 13:35 Véleményem, 14:35 Szlovénok Olaszországban, 15:00 Hidak: Vendégem, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Röviden: Interpasszivitás, 18:05 Rajzfilm, 18:15 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Célpont, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 A szabadság útja – lengyel sorozat, 0:35 Tudományos műsor, 1:00 Szlovén híradó Olaszországból.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Október 10-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:00 Ki fél a szlovén nyelvtől? – oktatási dok. műsor,, 11:40 Jó reggelt!, 14:20 Jó napot!, 15:20 Golica – a dal története – dok.film, 16:20 City folk – dok. műsor, 17:00 Szlovén üdvözlet – szórakoztató műsor, 18:00 A vadon bűvöletében – angol sorozat, 18:55 Mozaikműsor gyermekeknek, 19:30 Zenés műsor, 20:05 A modern világ érdekes anyagai – angol dok. műsor, 21:05 Automobilitás, 21:35 Ambiensek, 22:10 Balett, 22:35 Szlovén jazz, 23:45 Zenés műsor.

Nagyító alatt: a geotermikus energia (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 11-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Édesítő, 12:30 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 13:10 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:20 Nyerő páros, 16:00 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Nyerő páros, 22:35 Barátok közt, 23:25 Híradó, 23:50 Brandmánia, 0:40 Street kitchen – főzőshow, 1:25 A zöld íjász – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Esmeralda – mexikói sorozat, 13:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:20 Fuss, család, fuss!, 21:05 Séfek séfe – gasztro-reality, 23:00 Magánnyomozók, 0:15 Családi titkok – reality-sorozat, 1:20 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 2:30 Tények este.

Duna Tévé 5:55–8:45 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 21:50 Apám, a hős 13:25 Michela: Toszkána ízei, 14:25 A hegyi doktor – német sorozat, 15:20 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex Rómában – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Fábry, 21:50 Apám, a hős – francia–am. film, 23:15 Kenó, 23:25 Utószezon – magyar film, 1:25 Új idők új dalai.

Duna World 5:50–11:00 Délelőtti műsor, 11:10 Az ördög cimborája – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Slovenski utrinki, 13:50 Alpok–Duna–Adria, 14:20 Család-barát, 15:50 Kék bolygó, 16:15 Opera Café, 16:45 Térkép, 17:20 Ízőrzők, 18:30 Itthon vagy!, 19:00 Virtuózok sikerei, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 Híradó 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland – magyar műsor.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne a Gyere velem a Muravidékre! című kiadvány (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 15-én, kedden 15.25-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Baja és a Mátra (az MTVA produkciója) (ismétlés: szerdán 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 16-án, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne az Iskolapad című rovat (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Október 17-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 21.00 órakor és másnap 11.25-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2019. október 8-án a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Adminisztrátor Lendvai Járásbíróság, Fő utca 9., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. október 11.) Informatikus Miško Kranjec Általános Iskola, Velika Polana 215b., (1 munkahely, meghatározott idő – ameddig a munkavállaló visszatér, rövidített munkaidő: 10 óra hetente, jelentkezési határidő: 2019. október 10.) Osztályfőnök – tanár Miško Kranjec Általános Iskola, Velika Polana 215b., (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, rövidített munkaidő: 30 óra hetente, jelentkezési határidő: 2019. október 10.) Értékesítési referens Limec CNC, Mladinska ulica 13., Odranci (4 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, bruttó havi bér 1.500 euró, jelentkezési határidő: 2019. október 12.) Festő Dogša d.o.o., Prešeren utca 8., Lendva (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2019. október 27., havi 1.700 euró bruttó bér) Összeszerelő munkás – CNC segéd Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (8 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. október 15.)

•Október 3-án, csütörtökön, 18.00 órakor, •Muraszombati Galéria •A Magányok című kiállítás megnyitója •Október 4-én, pénteken, 18.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem előcsarnoka •Az Őrizzük meg a nyomokat című kiállítás megnyitója

Szombaton, 2019. október 19-én 18 órától a gyertyánosi faluotthonban Jelentkezzen a legjobb hagyományos kukoricamálé és/vagy modern kukoricamálé elkészítésének versenyére!

•Október 6-án, vasárnap, 18.00 órakor, •Lendvai Zsinagóga •A Vita kamarakórus koncertje

névnapsoroló Október 11-től 17-ig Péntek – Brigitta Szombat – Miksa Vasárnap – Kálmán Hétfő – Helén Kedd – Teréz Szerda – Gál Csütörtök – Hedvig

Legyen Ön is az előfizetőnk!

Karbantartó Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. október 11.) Ellenőr Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. október 11.)

MÁLÉNAP 2019

Kelepelő

A málémintákat szombaton, 2019. október 19-én 17.30 és 18 óra között kell leadni a gyertyánosi faluotthonban. Személyenként max. két mintát lehet leadni, mindegyik kategóriából csak egyet. Az értékelést háromtagú zsűri végzi aznap 18 és 19 óra közt. Az eredményhirdetés és a díjkiosztás 20 óra után lesz. Jelentkezni lehet legkésőbb 2019. október 16-ig személyesen az elnöknél (Göncz Vaupotič Elvira – 041/815-995, elvira.goncz@gmail.com), vagy postai úton a gyertyánosi „Hajnal” Művelődési Egyesület, Gyertyános, Fő utca 52., 9220 Lendva címre.

Fodrász Lepotilni Studio Idilia, d.o.o., Ulica Štefana Kovača 97/a., Turnišče (1 munkahely, határozatlan idő, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. október 11.) Borospincei dolgozó Vinska klet Kelenc, Darko Kelenc s.p., Lendvahegy 29/b. (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. október 16.) Segédeladó Platinum Events, Adrijanci 81., Petrovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2019. október 16.) Építkezésvezető Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. november 3.) Gépész Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. október 24.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

Christiane Northrup: Energiavámpírok (édesvíz, 2019, 289 oldal)

Dr. Christiane Northrup szerint az energiavámpírok azok az emberek, akik drámai, túl érzelmes, illetve tévelygő gondolkodással vagy viselkedéssel rendelkeznek. Ezek az empatikus embereket keresik, ugyanis az ő energiájukból tudnak táplálkozni. Northrup könyve számos információval szolgál arról, hogy valójában honnan tudjuk meg, ki az energiavámpír az életünkben, valamint ellát olyan gyakorlati tanácsokkal, hogyan is kell bánnunk az ilyen emberekkel. És ezután jön majd „a terhek letétele, felszabadultság és pozitív változások egész sora.”

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .


Info gyertyafény

Október 11-e és 17-e között Lendvai Plébánia Szombaton, október 12-én vasárnapra érvényes szentmise lesz 18.00 órakor a hittanosok és a családok részére. Vasárnap, október 13-án évközi huszonnyolcadik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. 11.00 órakor szentmise Gyertyánosban, majd 15.00 órakor Lendván a Fatimai emléknap alkalmából körút.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Pénteken, október 11-én 17.30-kor Dobronakon ima a legszentebb előtt, majd 18.00 órakor szentmise. Szombaton, október 12-én 16.00 órakor Göntérházán és 18.00 órakor Dobronakon lesz szentmise. Vasárnap, október 13-án évközi huszonnyolcadik vasárnap. Szentmisék 8.00 órakor Dobronakon, valamint 11.30-kor Radamosban. 17.00 órakor Fatimai emléknap Dobronakon, majd 18.00 órakor szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Református Egyház Istentisztelet Szentlászlón a hónap minden második és negyedik vasárnapján van 10.00 órakor.

apróhirdetés •Több dolgozót foglalkoztatnánk borospincénkben. Lehetőség határozatlan idejű munkaviszonyra is. Érdeklődni: 031-564-022 vagy vino. kelenc@gmail.com. •Nordmannfenyőt nagyon szép, még jelöletlen állományból 1,7–3 méterig karácsonyfának árulunk Csörnyeföldön, kis és nagy tételben. Az ár 4.000 Ft/db. Érdeklődni: 0036 20 586 0003. •Eladó régebbi háromszobás ház Hosszúfaluhegyen. Villany és víz a telken. Érdeklődni 041-782-746. •Eladók szőlészeti gépek: Wilmens prés, 3000–8000 literes poliészterhordók, pótkocsi szőlő szállítására, szőlőbetakarító gépek. Érdeklődni: Novak Anton Hujbar, Ivanjkovci 5., tel: 041346-735.

Könyvakció a Gyermekhéten

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 84. életévében elhunyt szeretett édesanyám, nagyanyám, anyósom és rokonunk

Kepe Julianna (1934–2019)

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Pihen a szorgalmas kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott. Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg, Istenünk, és köszönjük, hogy volt Ő nekünk.

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága halottunkat elkísérték utolsó útjára, szentmisékre adakozva, koszorú-, virág- és gyertyaadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Hálával tartozunk mindazoknak, akik a gyászszertartásnál közreműködtek. Külön köszönetet mondunk a hosszúfalui imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért. Jóságod és szereteted a szívünkben örökké élni fog. Hosszúfalu, 2019. október 6-án

A gyászoló család

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

A gyermekhét alkalmából 2019. október 7-től 12-ig Lendván a Bánffy Könyvesboltban a gyermekkönyvek 25 százalék árengedménnyel vásárolhatók meg. A lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a gyerekek nevében is köszöni a felnőtteknek a könyvajándékot!

Rózsaszín október – az emlőrák elleni küzdelem hónapja A Szlovén Daganatos Betegek Egyesülete keretében működő muraszombati önsegélyező csoport tagjai a Rózsaszín október (az emlőrák elleni küzdelem hónapja) alkalmából 2019. október 16-án Lendván, a Fő utcai HUNGARIKUM üzlet előtt és október 19-én a Lendvai Egészségház előtt délelőtt 9 órától tájékoztató anyagot osztanak. Szeretettel várunk mindenkit!

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .

15


Info Humor

Horoszkóp

A rendőr felszáll a buszra és két jegyet is lyukaszt. Egy kisfiú érdeklődéssel figyeli, majd megkérdezi tőle: – Rendőr bácsi, miért lyukasztott két jegyet? – Tudod, kisfiam, ha az egyik elveszik, ott a másik. – De ha mindkettőt el tetszik veszíteni? – Akkor sincs baj, mert még mindig ott a bérletem!

Kos Márc. 21. – ápr. 20. Tele van energiával és ambícióval. A legszívesebben egyedül dolgozna, ha tehetné. Ne legyen merev semmilyen vonatkozásban.

– Halló, rendőrség? – Igen, tessék! – Ugye van Önöknek olyan kábítószerkereső kutyájuk? – Igen, van. – Akkor ideküldenék a lakásomra egy emberükkel? Ugyanis nemrég sodortam magamnak egy jointot és sehol sem találom.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Most kissé nehézkesnek érezheti a kommunikációt. Több figyelmet kell szentelnie párkapcsolatára, ha meg akarja tartani.

– Mióta rosszul látok, álladóan három szemüveget hordok magamnál. Egyet, amivel közelre látok, és egy másikat, amivel meg távolra. – És a harmadik? – Azzal keresem meg az első kettőt. Haldoklik az öreg paraszt, a városi rokona megkérdezi tőle: – Ne hívjak orvost? – Nem kell, fiam. Mi itt falun természetes halállal szoktunk meghalni. Az orvoshoz beállít a beteg: – Doktor úr, nagyon ros�szul érzem magam, azt hiszem, nem érem meg a holnapot. A doktor megvizsgálja, aztán így szól: – Ostobaság, amit beszél. Nincs semmi baja, képzelődés az egész. Maga csak képzeli, hogy beteg. A beteg eltávozik, és másnap reggel valóban meghal. Amikor az orvos meghallja, megcsóválja a fejét. – Érdekes, mire nem képes a képzelet ereje!

16

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Változások jönnek az életében. A megszokott kapcsolatai próbatételnek lesznek kitéve. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Karrierjében változás állhat be. Most megvan Önben az a szellemi fegyelem, amely az új munkakörhöz kell.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A munkájában most nagyon leterhelve érzi magát. Óvja magát, különben egészségügyi problémák léphetnek fel. Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Nicsak, ki lakik itt? Téboly két részben. A szerencse Toth Julij domonkosfai olvasónknak kedvezett. Gratulálunk! Nyereménye a Lendva 820 éve című kétnyelvű monográfia, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje október 21. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Koša Žužana, a Lendvai KÁI tanára A legjobb dolgok az életemben: • Utazás, család, kártyázás… Ahol házat építenék: • Gyertyánosban, ahol élünk. Gyermekkori álmom: • Hogy ápolónő leszek. A hobbim: • Olvasás, keresztrejtvény, társalgás. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Boros sertésszelet finomkörettel. A film, amit többször is megnéztem: • Elfújta a szél. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Nem szeretnék róla sokat tudni, mert töprengésre adnám a fejem. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Végigjárni Közép-Európa várait. Feljutni egy gleccserre. A leghasznosabb tárgyam • A pénztárcám. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • A családomét. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz:

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Bírja a gyűrődést, a szokásosnál is komolyabban áll a hivatásához. Vállaljon új munkát. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Akár egy ingatlannal kapcsolatos ügybe is bonyolódhat, ami összefügghet szülőkkel vagy örökséggel. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Olyan valakivel szeretne együtt lenni, aki teljesen kilóg a sorból, mert menekül a hétköznapok elől. Az ilyen kapcsolat persze addig tart, amíg az izgalom. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. A hét nagyon megfelelne a pénzügyei rendezésére, jó időszak akár az üzleti terjeszkedésre is, de ne feszítse túl a húrt. Bak Dec. 23. – jan. 20. Most jól tud együttműködni másokkal. Az egyetlen gondja, hogyan hozza egyensúlyba a munkáját és a magánéletét.

• Egy izgalmas könyv, takarítás. Életem legnagyobb élménye volt: • Üdülés Garmisch-Partenkirchenben a karácsonyi időszakban. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Az a mottóm: „Mindent a maga idejében”. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • A Muravidék konyhája, lankás tája.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Most új ismeretséget köthet. Új szerelme akár tartós is lehet, ha mindkettőjükben megvan az igény egy szabadabb típusú kapcsolatra. Halak Febr. 20. – márc. 20. Elege van a felszínes kapcsolatokból. Találkozhat valakivel, aki megváltoztathatja az életét.

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .


Kultúra A Muravidék képzőművészete

Magány – muravidéki és univerzális egyben A Muraszombati Galériában október 3-án megnyílt a Magányok – a szorongás kifejezései a „muravidéki” képzőművészetben című áttekintő festészeti kiállítás, melyet a muravidéki szlovénok anyanemzethez csatolásának 100. évfordulójára állítottak fel. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

„A kiállítással azt szeretnénk szemléltetni, hogy a Muravidék a képzőművészet területén sem egy magányos bárka, mely céltalanul úszik saját névtelensége és reménytelensége mocsarában. A Muravidék úgyszintén nem az a térség, ahol minden teljesen más, jóval unalmasabb és fejletlenebb, mint bárhol Szlovéniában. A kiállított alkotások azt tárják elénk, hogy a képzőművészet a Muravidéken nem egy mindentől – sem rossztól, sem jótól – elszigetelt művészet, melynek az ország többi részein fejlődő művészethez semmi köze. A munkák minősége és maga a művészeti kifejezés nem lokális, hanem univerzális jellegű: magányosságot, szorongást és melankóliát kifejező alkotásokat a világ minden részén találunk. És ez nem azt jelenti, hogy valami, ami egy kisebb környezetben születik, azzal, hogy univerzális mondanivalót hordoz, elveszíti saját identitását” – mutatta be a kiállítást Robert Inhof kurátor, a galéria igazgatója. A tárlat 13 muravidéki művész alkotásait sorakoztatja fel: Igor Banfi, Baumgartner Dubravko, Nikolaj Beer, Robert Černelč, Sandi Červek, Danč László,

Marjan Gumilar, Štefan Hauko, Huzjan Zdenko, Nataša Kos, Franc Mesarič, Mirko Rajnar és Dušan Šarotar művei tekinthetők meg. A festmények a galéria állandó gyűjteményének darabjai, és valójában a válogatás válogatását jelentik, mivel – a galéria helyiségadottságai miatt – a tematikai keretbe sorolható összes művet nincs lehetőség egyszerre kiállítani. A kiállítás témája – amint Inhof már kiemelte – a magányosság, a szorongás és a melankólia, az a közös nevező, mely jó ötven év keresztmetszetében kimerítően megjelenik számos muravidéki alkotónál. „Szinte lehetetlen, hogy valaki ezen alkotások előtt a közöny, a játékosság vagy a lelkesedés érzéseit élné meg” – vallja Inhof. Ez a téma viszont távolról sem az egyedüli téma, mely a muravidéki képzőművészetet jellemzi. Azon alkotások és alkotók kifejezőereje viszont más, ezért Inhof nem kapcsolta be a jelen kiállításba. A kiállítás e művekkel nem lenne más, mint egy sor alkotás felvonultatása, és nem a muravidéki képzőművészet méltó és átfogó bemutatása. Most témájában kerek kiállítást láthatunk, mely 2020. január 23-ig tekinthető meg.

Robert Inhof, a Muraszombati Galéria igazgatója és a Magányok című kiállítás kurátora az alkotások előtt.

nepujsag.net N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .

17


Horizont Csentei utak

Kolenko lemondott, az utakat kijavítják Lemondott tisztségéről Kolenko Branko, a Csentei Helyi Közösség Tanácsának elnöke. Döntését Magyar Janez, Lendva Község polgármestere sajnálattal fogadta. A rossz állapotban lévő utakat szanálni kell, ennek érdekében történtek is lépések. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Kolenko Branko, a Csentei HK elnöke a tanács múlt heti rendkívüli ülésén

mondott le. – A lemondásomhoz egyebek közt hozzájárult a polgármester számomra nem várt és nem elfogadható reakciója azok után,

hogy a sajtóban megjelent a nyilatkozatom, melyben a csentei utak rossz állapotára és az elmaradt munkálatokra figyelmeztettem. Ez a viszonyulás

Javításra szorulnak a csentei utak, ezért a község vissza is tartotta a végső kifizetést a kivitelező felé.

1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

Sisakokat kaptak ajándékba A Gyermekhét keretében hétfőn reggel az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola negyedik osztályos tanulói a kerékpározáshoz szükséges védősisakokat kaptak ajándékba Lendva Község Közlekedésbiztonsági Tanácsától.

A gyermekek örömmel fogadták a kerékpáros sisakokat.

18

nem jelent pozitív lépést a megoldás irányába. Sajnálom, hogy a községnél nem volt senki, akihez helyi közösségünk ügyében fordulhattunk volna. Lemondtam az elnöki tisztségről, egyben pedig a helyi közösségi tanácstagságomról is – mondta Kolenko Branko. A témáról lapunk korábbi számában írtunk. A csentei utak szanálásával kapcsolatban Lendva Község Hivatalából arról adtak tájékoztatást, hogy Magyar Janez polgármester a mandátum átvételekor – a csentei polgárok panaszai miatt, majd a Fő utcai terepszemle után – a községi hivatalnak elrendelte, hogy az út aszfaltozását illetően szerezzen be szakmai véleményt. A külső szakmai szakértő hiányosságokat állapított meg. A kivitelezőt terhelő reklamációk miatt a polgármester visszatartotta a végső kifizetést a Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Már hagyománnyá vált, hogy a Gyermekhét alatt a 1. Sz. Lendvai KÁI negyedik osztályos tanulóit Lendva Község Közlekedésbiztonsági Tanácsa védősisakkal ajándékozza meg. A védősisak az egyre nagyobb forgalomban a tanulók biztonságosabb közlekedését segíti, az átadás időpontja pedig utal a közeledő kerékpárvizsgára való felkészülésre. Kelenc Dejan, a tanács elnöke és Bogar Franc, a lendvai rendőrállomás lendvai körzeti megbízottja hétfőn reggel, a védősisakok kiosztásakor az osztályokban hangsúlyozta, hogy a védősisak 18 éves korig kötelező, és az ajándékkal a sisak hiányára a közlekedésben már nem lehet kifogás. A tanulók a rövid ismertetés és tájékoztatás után örömmel vették át a

mintegy 91 ezer eurós ös�szegből, a kivitelező pedig elkötelezte magát, hogy elhárítja a hibákat. – A rosszul végzett munkálatok kifizetésének visszatartásával a község és a polgárok érdekeit megvédtem. További nagyobb útkarbantartási munkálatokat a 2020-as költségvetésben tervezünk – nyilatkozta ez ügyben a polgármester, majd így folytatta: – Nem tartom korrektnek, hogy a HK elnöke a problémákat a sajtón keresztül tisztázza. Felhívtam telefonon, és elmondtam neki, jó lett volna hozzánk fordulni magyarázatért. Mindenkit fogadok, senkit nem utasítok vissza. A csentei utak helyzetéről nem érkezett levél, sem ülésre szóló meghívó. Nem tartom helyesnek az ilyenfajta leszámolási próbálkozásokat a községi hivatalnokokkal, az alpolgármesterrel és velem – nyilatkozta lapunknak Magyar Janez polgármester, aki hozzátette még, hogy sajnálattal fogadta Kolenko lemondását. színes védősisakokat, és voltak közöttük többen, akik rögtön ki is próbálták, hogyan illik a fejükre. Kelenc Dejan elmondta, az akcióval ösztönzik a tanulókat, hogy a biztonságuk érdekében a védősisakot kerékpározás közben rendszeresen használják. Egyben pedig ez a kezdő lépést is jelenti első jogosítványuk megszerzése felé. Bogar Franc körzeti megbízott ehhez hozzáfűzte, hogy a tanulók idén kezdenek készülni a vizsgára, megismerkednek a közlekedési szabályok alapjaival és a közúti jelzőtáblákkal, a vizsga elméleti és gyakorlati részére pedig ötödik osztályban kerül sor. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a szülők a védősisak viselésével példát mutatnak a gyerekeknek, a fejsérülések megelőzése miatt pedig felnőtt korban is ajánlatos a használata.

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .


Horizont Október 10. – a lelki szorongás világnapja

Egyre gyakoribbak a lelki betegségek A kutatások szerint egyre nő a száma azoknak, akik lelki betegségekben szenvednek, depresszió, bipoláris zavar és szorongás sújtja őket. Ezek nem kímélik sem a fiatal korosztályt, sem a felnőtteket, bizonyított viszont, hogy gyakoribb a szegényebb rétegekben és a társadalomból kirekesztettek körében. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Gyakran hallhatjuk és olvashatjuk, hogy a lelki

egészséghez szükséges az aktív tevékenység és az al-

A Muravidéken rosszabb a lakosság lelki egészsége az országos átlagnál. Az emberek általában szégyellik is lelki betegségüket, nem beszélnek róla és szakmai segítséget sem vesznek igénybe.

kotóképesség. Elméletben az erre buzdítás persze jóindulatú próbálkozás lehet, de semmitmondó azok számára, akik lelki betegségük miatt megbélyegzettek, a gyógyszerek fogyasztása miatt sokszor túlsúlyosak, lassabbak, gyakran anyagilag is hátrányos helyzetűek. Az érintettek sokszor nap mint nap azért küzdenek, hogy az alapvető életfeltételeket biztosítsák maguknak és családjuknak. Az érzelmi és lelki zavarok megelőzése, megfelelő kezelése, a mentális zavarokban szenvedők gondozása és a mentális egészség javítása céljából a Lelki Egészség Világszövetsége október 10-ét a lelki szorongás világnapjává nyilvánította. E napon a figyelemfelkeltés, valamint a pszichiátriai problémákkal kapcsolatos előítéletek elleni harc és a lelki egészség helyreállítása áll a középpontban. A nemzetközi intézmények pedig az országok vezetőit arra szólítják fel, hogy következetesebben fog-

lalkozzanak az emberek szociális problémáival, főképp a lelki betegségekkel küzdőkkel. Szlovéniában a kutatások azt mutatják, hogy 2014 és 2017 között a pszichikai okok miatti betegállományok száma 12 százalékkal növekedett. A Muravidéken az országos átlagnál kedvezőtlenebb a helyzet, hiszen itt sokkal több gyógyszert írnak fel az orvosok. Tény viszont az is, hogy nincs elegendő szakmunkatárs (pszichológus, pszichiáter) és civilszervezet, amely felkarolná a rászorulókat. A helyzet orvosolását az OMRA elnevezésű program segíti, amely a lelki egészségről szóló tájékoztatással és a hangulati zavarok leküzdésének módszereivel foglalkozik szakmunkatársak bevonásával. Ennek keretében a Muravidéken nyolc műhelyt tartottak a szorongás, a depresszió és a bipoláris zavar témakörében az idei évben, valamint számos kiadvány is készült. Részletes tájékoztatás és felvilágosítás a www.omra.si honlapon érhető el, ahol személyes történetek és tanácsok olvashatók, valamint e-tanterem is működik.

Az ingatlanok teljes körű értékbecslése A Szlovén Geodéziai Hivatal (Gurs) újraértékelte a lakosság tulajdonában lévő ingatlanokat. Az osztályozási modellt október 1-jével közzétette honlapján, a wwww.mvn.eprostor.gov.si címen. A Gurs honlapján tehát minden ingatlantulajdonos megtekintheti ingatlanjának 2019. január 1-jére datált értékét a kidolgozott modell szerint. Az újraértékelési modell közvitája október 30-ig tart, amikor a lakosság leadhatja megjegyzéseit, észrevételeit a geodéziai, illetve a községi hivatalokba a Gurs honlapján elérhető nyomtatványon. A beérkezett megjegyzésekkel kapcsolatban az érintett községek állást foglalnak, majd feldolgozásra a Gurs-hoz továbbítják. Az osztályozási modellekre vonatkozó fellebbezések benyújtására november 15-ig van lehetőség. A megállapításokat és a modellmódosítási javaslatokat a kormány tárgyalja. Az ingatlanok végleges osztályozási modellje 2020. április 1-jével lép életbe. SNK

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .

19


Horizont Képzőművészet az utcán

Színes falfestmény a lendvai Fő utcán Az emberek egy idő után megszokják a látványt akkor is, ha az csúnya. Nap mint nap képesek vagyunk elmenni úgy dolgok mellett, hogy észrevennénk, mennyire zavarók. Lendván is így volt: a város közepén a Fő utcát egy rozsdás fal csúfította. Sokaknak talán fel sem tűnt. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Aztán egyszer csak elkezdődött valami. Fehér lett a fal, majd színek kerültek fel rá, szépen lassan pedig egy egész történet bontakozott ki rajta. Ma jó ránézni, aki elsétál mellette, talán lassabbra fogja a lépteit és el is olvassa a rajta lévő gondolatot. Varga Gorazd és élettársa, Stergulc Nastja keze munkáját dicséri az alkotás. – A lendvai polgármester, Magyar Janez hozzám fordult, hogy nem ismerek-e véletlenül valakit, elsősorban helyi művészt, aki elvállalná, hogy ezt a falat lefesse. Közeledtek a nyári helyi rendezvények, és szerette volna, ha addigra ez a rozsdás fal nem csúfítaná el az utcaképet. Én pedig szinte azonnal felajánlottam magamat és

a barátnőmet, Nastját, hogy mi megcsináljuk, hiszen személyes kötődésem is van a helyhez – mondta Gorazd, a Lendvai GalériaMúzeum restaurátor-as�szisztens munkatársa, aki több okból is örült a lehetőségnek. Először is azért, hogy végre lehetőséget kapott, hogy tegyen ő is valamit a városért, a helyi emberekért, másfelől pedig személyes kötődése miatt. – Pontosan ezen a helyen állt a nagyapám boltja. Ő volt a vegyeskereskedés tulajdonosa, a boltos, akit mindenki jól ismert. Régen ebben az utcában nagy élet volt, mára ez csak néhány idős ember emlékezetében él. A bolt épülete tönkrement, le kellett bontani, s egy csúf, romos terület maradt a helyén. Éreztem, hogy ez a feladat tehát nekem való – mondta, miközben elsétáltunk megnézni

Nastja és Gorazd kisfiukkal, Eliával a díszes, kézzel festett falak előtt. A háttérben a nagypapa életnagyságú portréja, a „Lutárnál” nevű egykori üzlet közismert tulajdonosa. a mára látványossággá lett alkotást. A nagy felületeket látva arról kérdeztem az alkotókat, hogy találták ki a teljes látványt. – Először az egész falat fehérre alapoztuk, majd hozzáláttunk a tervezéshez. Én ebben elég jó vagyok, amolyan kezdőenergiaként működöm és elindítom a folyamatot. Az élettársam pedig pont a megvalósításban nagyon jó, így tökéletesen

Nastja keze munkáját dicséri a sok szabadkézzel készült rajz. Elsősorban a legnagyobb lendvai rendezvényeket örökítették meg, de tradicionális szimbólumok és néhány bölcsesség is került a falra.

20

kiegészítettük egymást a munka folyamán. Körülbelül két hétig dolgoztunk folyamatosan. Otthon gyártott sablonok segítségével vittük fel a mintákat spray-vel, illetve ecsettel és szabadkézzel – ebben Nastját illeti a dicsőség, ő nagyon tehetséges képzőművész. A teljes alkotásnál a naiv műfajt alkalmaztuk, mivel úgy éreztük, hogy az emberek többsége ezzel tud a legkönnyebben azonosulni. A rajzokon a legnagyobb lendvai rendezvényekre koncentráltunk elsősorban, így került fel a Halászléfőző Verseny, a Bográcsfeszt, de felkerült például a Vinárum torony is mint látványosság. Arra is próbáltunk odafigyelni, hogy megjelenítsük a tradicionális elemeket, szimbólumokat – például a magyar virágmotívumokat –, amelyekkel azt próbáltuk kifejezni, hogy itt több nemzetiség él együtt. Néhány bölcsesség is került a falra szlovén és magyar nyelven, illetve nem utolsó sorban a nagyapám is kapott egy helyet, így adóztunk az emléke

előtt az egykori vegyesbolt helyén – mondta Gorazd, majd arról is szólt, hogy viszonyultak az emberek ahhoz, hogy a szemük láttára folyt az alkotás, az utcán. – A szemközti kocsma teraszán ülők számára igazi műsor volt, ahogy naponta követhették, hogy szépül meg a fal. Érdekelte az embereket, hogy mi lesz itt, és ettől egy kicsit úgy éreztük, hogy újra feléledt ez az utca – mondta elégedetten. A fal valóban egyedi dísze lett a Fő utcának. A fiatalos, modern és merész vállalkozás jól végződött. Vagyis tulajdonképpen még nincs teljesen vége. Az Alsó utca felé vezető lépcsősor mentén még van hely, ahová kerülhetnek rajzok. Hogy mi fog életre kelni ezeken a felületeken, bizonyára hamarosan kiderül. Addig is, ha tehetik, álljanak meg egy pillanatra a falnál, csodálják meg ennek a két fiatalnak a szorgalmát és olvassanak el egy-két bölcsességet. Ez is Lendva, és miért ne lehetne ily módon teret biztosítani a fiatal tehetségeknek?

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .


Sport

Tűzriadó-gyakorlat az iskolában Kevesen vettek részt a teherbírási teszten

Összehangolva végezték a feladatukat a tűzoltók és az iskola elsősegélynyújtói az idei gyakorlaton. Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában pénteken délelőtt tűzriadópróbát tartottak, amely során a tanulók és az oktatók azt gyakorolták, hogyan viselkedjenek tűzriadó esetén, hogyan kell az iskolát megfelelően kiüríteni, a tűzoltók pedig a készenlétüket és tudásukat ellenőrizték. A pénteki bevetésre a

lendvai önkéntes tűzoltók két szirénázó autóval és nyolc tűzoltóval hamar megérkeztek a helyszínre, ahol a gyakorlat témája szerint az iskola ötödik folyosójának egyik tantermében tűz keletkezett, amely gyorsan terjedt. A tűzoltók, miután megismerkedtek a helyzettel, megkezdték a személyek mentését és fecsken-

dőkkel felkészültek a tűz eloltására. A folyosón rekedt tanulót az autós tűzoltólétra segítségével mentették ki, míg a tanteremben égési sérüléseket szenvedett iskolást hordágyon adták át az iskola elsősegélynyújtó csapatának, amely mindkét sérültet megvizsgálta és ellátta a sebeket. hs

23. Miško Kranjec gyalogtúra

A Lendvai Egészségház egészségügyi-oktatási központja hétfőn délután szervezte meg az erőnléti gyaloglási tesztet a lendvai atlétikai pályán. A két kilométeres gyaloglási teszt mellett a krónikus betegek részére hatperces gyaloglás után következett a teherbírási elemzés és a tanácsadás. A hűvös és szeles délutáni eseményen viszont kevesen vettek részt. Petrič Luka, a program felelőse elmondta, az erőnléti gyaloglási tesztet évente háromszor szervezik meg, amellyel a lakosok a fizikai állapotukat ellenőrizhetik. Elmondta még, hogy az egészség megőrzése érdekében a 18 és 65 év közöttiek számára heti 150 perces mérsékelt-intenzív testmozgás ajánlott, ami heti öt alkalommal 30 perces edzést jelent. Emellett az erőnléti és mozgásgyakorlatok heti két alkalommal ajánlottak. A 65 év felettieknek pedig heti három alkalommal javasolt az egyensúly-készség javítása, ilyen gyakorlatok elvégzése is. Minden hat hónapban vagy évente legalább egyszer pedig érdemes ellenőrizni a teherbírási képességet. hs

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2019. október 16-án, SZERDÁN 17.00 órakor A Lendvai Hegymászók Egyesülete szombaton 23. alkalommal rendezte meg a hagyományos Miško Kranjec gyalogtúrát, amelyet ismét nagy érdeklődés kísért. A kedvezőtlen időjárás ellenére 360 iskolás és felnőtt természetjáró indult el reggel a mintegy ötórás túrára az író szülőházától a Lendva-hegyre. Az idei rövidebb, mintegy 15 kilométeres túraútvonal Nagypalináról indult, átszelte a síkságot és a Lendva-hegy felé vette az irányt, majd a Lármafánál ért véget. A szervezők a Lendva-hegyi kilátótoronynál rövid kultúrműsorral kedveskedtek a résztvevőknek, aztán a faluotthonnál társalgásra, ismerkedésre került sor. Idén is szép számban érkeztek túrázók Szlovénia különböző tájairól, Magyarországról és Horvátországból. hs N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .

minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra Lendván, a Bánffy Központban. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások a Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

21


Sport Az első félidőben veszett el a meccs

Vendégként még nem megy a pontszerzés tíz percben a kék-fehérek belehúztak a játékba, de a hazai védelem higgadtan rendre hárította a próbálkozásokat. A játékidő utolsó percében második

Krka – Nafta 1903 3:2 (3:1) A mérkőzés helyszíne: Portoval Stadion, Novo Mesto A nézők száma: 1000 Játékvezetők: Antič Mihael, Cerovac Daniel, Gornik Nejc Szövetségi ellenőr: Vavpetič Vladimir Krka: Šušković, Bedek, Judež, Dušak, Kastrevec, Pavič, Škrbec, Kambič, Kim (Kižlin 84.), Vešnar Tičić (Vranešič 79.), Potokar (Hrka 75.); edző: Matkovič Valter Nafta 1903: Raduha, Pirtovšek R., Bizjak, Oštrek (Szökrönyös 64.), Malešević, Novinić, Vinko (Ploj 74.), Paku, Živko, Rebernik (Kamarás 64.), Leuštek; edző: Sluka Marian Gólszerzők: Potokar (12.), Pirtovšek (19.) Kambič (36.), Vešner Tičić (42.), Malešević (80.) Sárga lap: Pavič, Maleševič, Leuštek, Kastrevec, Kižlin, Paku Piros lap: Leuštek A Krka már az első félidőben ráérzett a Nafta bizonytalanságára, amit megfelelően kihasznált, így az első félidőben megszerzett három góljával már szinte bebiztosította a három pontot. A hazai felállás a szombati mérkőzést tehát jobban kezdte, többet birtokolta a labdát és a játék iramát is meghatározta. Az első találat a 12. percben született meg, egy jobb oldali beadást Potokar értékesített. A hátrányra a lendvai gárda hamar válaszolt, Oštrek keresztlécen csattanó szabadrúgásánál Pirtovšek találta fel a leg-

nepujsag.net

Kétszer öt gólt kaptak

jobban magát és helyezett Šuškovič hálóőr háta mögé. Egy ideig aztán csak csordogált a játék a mezőnyben, mígnem Rebernik került ígéretes helyzetbe. Lövését a Krka-védelem sikeresen kirúgta és veszélyes ellentámadásba lendült. A mély beadást követően Kambič lőtt Raduha kapujának jobb sarkába, újra vezetést szerezve, majd három perccel a félidő vége előtt a 16-os széléről Tičič fordulatból szerzett góljával növelte a hazai előnyt. A fordulás után feléledt a lendvai csapat, merészebben játszott, hamar átvette

8. forduló

13. forduló Maribor – Mura Rudar – Aluminij Domžale – Tabor Bravo – Celje Triglav – Olimpija

0:0 (0:0) 1:2 (1:0) 1:0 (1:0) 2:2 (1:0) 2:3 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 13 8 3 2 30:17 27 2. Maribor 13 7 4 2 27:12 25 3. Aluminij 13 7 4 2 16:7 25 4. Mura 13 6 6 1 21:13 24 5. Celje 13 5 6 2 26:14 21 6. Tabor 13 4 1 8 13:20 13 7. Domžale 13 3 4 6 17:26 13 8. Bravo 13 3 4 6 18:25 13 9. Triglav 13 3 1 9 16:31 10 10. Rudar 13 0 5 8 13:32 5 A 14. forduló párosítása 2019. október 19-én: Mura – Triglav, Aluminij – Bravo, Tabor – Maribor, Celje – Domžale, Olimpija – Rudar.

22

Kisvárda – ZTE Újpest – Mezőkövesd Honvéd – Ferencváros Paks – Kaposvár MOL Fehérvár – DVSC DVTK – Puskás AFC

3:3 (0:2) 1:2 (0:1) 0:0 (0:0) 2:1 (0:1) 2:1 (1:1) 1:1 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. MOL Fehérvár 8 7 0 1 19:6 2. Mezőkövesd 8 6 0 2 12:7 3. Ferencváros 7 5 1 1 10:5 4. Puskás AFC 8 4 2 2 13:8 5. Újpest 8 3 1 4 12:14 6. Kisvárda 8 3 1 4 11:14 7. Paks 8 3 1 4 9:13 8. DVSC 7 3 0 4 14:13 9. ZTE 8 2 2 4 14:12 10. Honvéd 8 2 1 5 10:15 11. DVTK 8 2 1 5 6:15 12. Kaposvár 8 2 0 6 7:15

begyűjtött sárga lapja miatt Leuštek kényszerült elhagyni a pályát, amivel a pontosztozkodás reménye is szétfoszlott. F.h.m.

21 18 16 14 10 10 10 9 8 7 7 6

A 9. forduló párosítása 2019. október 19-én: ZTE – Honvéd, DVSC – DVTK, Puskás AFC – Paks, Ferencváros – Újpest, Mezőkövesd – MOL Fehérvár, Kaposvár – Kisvárda.

Malešević Marko szabadrúgásból szerzett góljával még élt a remény a pontszerzésre. a játék irányítását. Ennek nyomán több helyzetet is kidolgoztak a támadók, de csupán egyet sikerült értékesíteniük. A 80. percben nagyszerűen kivitelezett szabadrúgásból Malešević mintegy 20 méterről csavart a hálóba. Az utolsó

A ptuji Drava Dakinda korosztályos csapatai a keleti második utánpótlás bajnokság hétvégi fordulójában kétszer is végiggázoltak a Nafta fiatal labdarúgóin. Nagyobb ellenállásra nem volt képes egyik lendvai csapat sem, a Drava növendékei igencsak megtömték a hálójukat. Miközben az éllovas újabb győzelemmel magabiztosan növelte így az előnyét,

LENDVA KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

12. forduló Krka – Nafta 1903 Fužinar – Beltinci Dekani – Brežice Rogaška – Dravograd Brda – Gorica Radomlje – Dob Krško – Koper Bilje – Drava

a Nafta a kilencedik fordulót bizonyára igyekszik minél előbb elfelejteni. Az ifjúsági csapatok összecsapásán az 5:1-es (3:0) meccsen Berden David szerezte meg a becsületgólt a Naftának. A serdülők viszont érintetlenül hagyták a hazai hálót, de a vendégek ötször is legyőzték Janža Žiga kapust. A két vereséggel az összesített tabellán a Nafta 25 pontjával lecsúszott az ötödik helyre. Vezet a Drava 41 ponttal. f.h.m.

3:2 (3:1) 1:1 (0:0) 1:0 (1:0) 1:3 (0:1) 1:0 (0:0) 2:2 (1:0) 1:2 (0:0) 3:0 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Radomlje 12 9 2 1 33:12 29 2. Gorica 12 9 1 2 29:14 28 3. Koper 12 8 4 0 19:8 28 4. Krško 12 7 2 3 28:14 23 5. Nafta 1903 12 7 1 4 30:15 22 6. Bilje 12 6 3 3 20:13 21 7. Krka 12 5 4 3 21:20 19 8. Fužinar 12 5 3 4 20:17 18 9. Drava 11 4 1 6 19:20 13 10. Dob 10 2 6 2 19:22 12 11. Beltinci 12 3 2 7 10:23 11 12. Dekani 12 3 1 8 16:29 10 13. Brda 11 2 3 6 12:20 9 14. Dravograd 12 2 1 9 15:29 7 15. Rogaška 11 2 1 8 7:25 7 16. Brežice 11 1 1 9 6:23 4 A 13. forduló párosítása 2019. október 12-én és 13-án: Nafta 1903 – Brda, Beltinci – Dekani, Dob – Bilje, Gorica – Radomlje, Dravograd – Fužinar, Drava – Krško, Koper – Rogaška, Krka – Brežice.

8. forduló

7. forduló

Olimpija – Tromejnik 2:3 (0:2) Kepe T., Meszelics M (11-es); Botjak M., Sukič D., Bokan G. (11-es) Bogojina – Turnišče 1:2 (0:2) Grad – Slatina 4:1 (2:1) Polana – Čarda 3:1 (1:1) Goričanka – Gančani 2:2 (2:1) Križevci – Hotiza 2:2 (0:1) Rakičan – Črenšovci 2:0 (2:0)

Dobronak – Zvezda 5:2 (3:0) Zemljič (2), Horvat M. (2), Meričnjak B.; Hozjan G., Gazdag D. Graničar – Kapca 2:6 (1:3) Somi J., Šakušić H.; Antolin D., Verbančič A. (3), Horvat M., Čeke A. Csente – Kobilje 3:0 (3:0) Panonija – Bistrica 0:0 (0:0) Petesháza – Nedelica 0:3 (0:1) Prša G., Nežič J., Pivar R. Nafta ÖF – Renkovci 0:5 (0:4) Novak D., Bedő I. (3), Laslo K.

TÁBLÁZAT 1. Turnišče 8 6 2 0 21:7 2. Grad 8 6 0 2 15:9 3. Polana 8 5 2 1 18:7 4. Hotiza 8 5 1 2 10:10 5. Tromejnik 8 5 0 3 18:11 6. Gančani 8 4 3 1 13:8 7. Križevci 8 3 3 2 12:10 8. Slatina 8 3 0 5 10:22 9. Rakičan 8 2 2 4 10:10 10. Goričanka 8 2 1 5 14:18 11. Olimpija 8 1 3 4 11:13 12. Čarda 8 2 0 6 8:13 13. Črenšovci 8 1 2 5 6:17 14. Bogojina 8 1 1 6 7:18

20 18 17 16 15 15 12 9 8 7 6 6 5 4

A 9. forduló párosítása 2019. október 12-én és 13-án: Slatina – Olimpija, Turnišče – Križevci, Tromejnik – Goričanka, Polana – Gančani, Črenšovci – Bogojina, Čarda – Rakičan, Hotiza – Grad.

TÁBLÁZAT 1. Csente 7 6 1 0 27:4 19 2. Nedelica 7 5 2 0 16:7 17 3. Kapca 7 5 1 1 19:7 16 4. Kobilje 7 4 1 2 14:11 13 5. Bistrica 7 3 2 2 17:7 11 6. Nafta ÖF 7 3 1 3 22:12 10 7. Panonija 7 3 1 3 16:11 10 8. Graničar 7 3 1 3 18:27 10 9. Dobronak 7 2 2 3 15:16 8 10. Renkovci 7 1 0 6 12:25 3 11. Zvezda 7 0 1 6 4:22 1 12. Petesháza 7 0 1 6 4:35 1 A 8. forduló párosítása 2019. október 13-án: Kapca – Panonija, Zvezda – Renkovci, Bistrica – Csente, Dobronak – Petesháza, Kobilje – Nafta ÖF, Nedelica – Graničar.

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .


Sport

Ismét összecsaptak az öregfiúk

Hagyományosan idén is sor került a lendvai Lindau Öregfiúk (zöld mezben) és a gorenjskói Kropa veterán kosarasainak barátságos találkozójára. A lendvai középiskolában a szoros küzdelmet 69:64-re (8:10, 23:15, 19:21, 19:18) a vendéglátók nyerték. A sok éves baráti kapcsolat ápolása és a közös szórakozások mellett a pályán azért minden alkalommal felszínre tör a versenyszellem, a győzni akarás és a kellő agresszivitás. Ezúttal sem történt ez másként, a csata kiélezett volt, de a mérkőzés végén a vendéglátók valamivel találékonyabbak voltak és a találkozót ötpontos különbséggel zárták. hs

Megvalósultak a harmadikligás álmok A Lendvai Tekeklub szombaton tartotta meg a 2018-as évre vonatkozó

közgyűlését. A tagoknak Šalamun Marjan elnök számolt be a teljesített mun-

hangzott, hogy az egyesület 11.500 euróval gazdálkodott tavaly, a legnagyobb támo-

Nagykanizsai sikerek A lendvai cselgáncsutánpótlás szombaton Nagykanizsán a nemzetközi Röntgen Kanizsa Kupán versenyzett, ahol dobogós helyezéseket értek el. A Lendvai Judo Klub tagjai közül a legfiatalabb korosztályban Zsombor László (40 kg), Borsos Csenge (43 kg) és Farkas Benjámin (36 kg) a dobogó legalsó fokán végzett. Tkalec Vanessa (56 kg) a döntőben maradt alul, a serdülőknél Kovač Mia (44 kg) is második lett, Berki Tiana (57 kg) az elődöntőben szenvedett vereséget és végül a harmadik helyen zárta a versenyt. A klub néhány 12 éves tagja aznap Mariborban a 19. Nemzetközi Milan Danko-emléktornán küzdött. A legjobb eredményt

második helyével Žerdin Gašper (38 kg) szerezte meg, harmadik lett Čeleš Gal (46 kg), míg Čeh Jure (50 kg) és testvére, Jakob (35 kg) ötödik. A KBV versenyzői közül Nagykanizsán a 12 éves korosztály 49 kilogrammos súlycsoportjában Sep Sara a második, Škraban Lana a harmadik helyet szerezte meg. Bogdan Štefan (35 kg) harmadik lett. A 10 éveseknél Horvat Domen (50 kg) éppen csak lecsúszott a dobogóról, a 8 éveseknél tornagyőzelemnek örülhetett Škraban Gaja (35 kg), klubtársa, Bogdan Luka (24 kg) a döntőben szenvedett vereséget, Felső Neo (36 kg) a negyedik helyen zárta a tornát. hs

Elkezdődött a röplabdaidény Šalamun Marjan (jobbról a második) elnök számolt be az elvégzett munkáról a közgyűlésen, amelyen jelen volt Koncut Ivan alpolgármester is (balról a második). MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 8. forduló Hodos – Sal

2:1 (0:0) Kuronja M., Nagy M.; Grah G. Cven – Apače 3:0 (1:0) Mura ÖF – Serdica 0:1 (0:1) Puconci – Dokležovje 2:0 (1:0) Bakovci – Ižakovci 5:0 (3:0) Cankova – Tišina 3:2 (1:1) TÁBLÁZAT 1. Puconci 8 7 0 1 23:8 2. Serdica 8 6 2 0 37:9 3. Bakovci 8 6 1 1 29:6 4. Hodos 8 5 3 0 18:9 5. Mura ÖF 8 4 0 4 31:16 6. Apače 7 3 2 2 20:10 7. Lipa 7 3 1 3 18:20 8. Ižakovci 8 2 3 3 17:25 9. Cven 8 2 1 5 12:21 10. Tišina 7 1 2 4 10:15 11. Cankova 8 1 2 5 10:33 12. Dokležovje 7 0 3 4 5:15 13. Roma 3 0 1 2 6:27 14. Sal 7 0 1 6 4:26

21 20 19 18 12 11 10 9 7 5 5 3 1 1

A 9. forduló párosítása 2019. október 12-én és 13-án: Dokležovje – Hodos, Lipa – Puconci, Ižakovci – Roma, Sal – Cven, Tišina – Mura ÖF, Serdica – Bakovci, Apače – Cankova.

kaprogramról, kiemelve a férfi tekecsapat feljutását a harmadik ligába. Ez több évnyi próbálkozás után tavaly sikerült, amikor a csapat a maribori OTS tekeliga bajnokaként remek játékkal megnyerte a Slovenske Konjicén rendezett selejtezőt. Elhangzott, hogy Zadravec Uroš lett a maribori liga legjobb tekézője, és a legjobb tíz között még két klubtag végzett. A nők a 2. Szlovén Keleti Tekeligában a harmadik helyen végeztek. Az év során megrendezett klubversenyen a férfiak küzdelmét Zadravec Uroš, a nőkét Stanič Sidonija nyerte. A klubtagok évközben ápolták a baráti kapcsolatokat a magyarországi és horvátországi tekeklubokkal is, valamint részt vettek néhány tornán. A pénzügyeknél el-

N É P Ú J S Á G 2 019 . o k tó b e r 10 .

gatást, 6.700 eurót Lendva Község biztosította. A 9.500 eurós költségek jelentős összegét, több mint 5.000 eurót a reszneki és a radenci tekepálya bérlése jelentette, valamint az utaztatási költségek 2.500 eurós összegben. A beszámolók elfogadását követően elhangzott, az idei tevékenység kidolgozását a hagyományos programokra alapozták, elsősorban minél eredményesebb szereplésre a ligákban, valamint további erők mozgósítására a tekepálya építése körül. A témakörben Koncut Ivan alpolgármester, aki Lendva Községnél a sport és a turizmus területén dolgozik, elmondta, hogy a község keresi a beruházókat és a megoldásokat a tekepálya megépítésére. hs

A fiatal lányok országos bajnokságának első selejtezőtornájával szombaton elindult a röplabdaszezon a lendvai röplabdázók számára. Szombaton délelőtt a bevezető tornát az 1. Sz. Lendvai KÁI tornatermében a hazai Muránia csapata tökéletesen, két magabiztos győzelemmel teljesítette. Erős hazai buzdítás mellett a Muránia a Prevalje II és Benedikt ellen két sima

játszmában győzött. A legmagasabb ligába jutásért folyó küzdelem rajtja után a Muránia a tabella élén áll csopor tjában, majd Celje, Benedikt, Prevalje I és II csapata következik. A Muránia harmadosztályú felnőtt csapata a bajnokságot pénteken, hazai pályán – a középiskola tornatermében – indítja a Volleyball Ljubljana ellen 18.30-kor. hs

Minimális vereség A hatodik fordulót bonyolították le a hétvégén a maráci kispályás fociligában, amelyben a két sereghajtó csatájában Szentlászló húzta a rövidebbet, idegenben minimális, 3:2-es vereséget szenvedtek Vučja Gomila csapatától. A fordulóban a két éllovas csatájára is sor került Marácon, amelyből Mlajtinci került

ki győztesként, 3:1-re verve Marácot. Ezzel Mlajtinci 16 pontjával az élre tört, míg Filovci a Strehovci elleni idegenbeli 4:0-s győzelmével és 15 pontjával szintén megelőzte Marácot, amely így harmadik. Noršinci 8:1-re múlta felül Ivancit, Pártosfalva a fordulóban szabad volt. f.h.m.

23


Vajda Katalin:

Dalszövegek: Fábri Péter Helyszín: Lendva, Színház- és Hangversenyterem Időpont: 2019. október 15. (kedd) 19 óra Belépő a bérlettel nem rendelkezőknek: 15 euró a helyszínen

Profile for Népújság

Népújság, 2019. 10. 10.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 41. sz.

Népújság, 2019. 10. 10.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 41. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement