Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 41. szám Lendva 2011. október 13. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Megújuló közmédia

m2 például gyermek-, ifjúsági és családi adó lesz, a Duna Autonómia Duna2 néven kulturális csatornává alakul át opera-, koncert-, dokumentumfilmek, valamint saját gyártású kulturális műsorok bemutatásával, bővül

az m1 kínálata… Fontos témákat, értékes és sokszínű szórakozást ígérnek. A magyar közszolgálati média megújulásáról bővebben az 5. oldalon és jegyzetünkben a 3. oldalon olvashatnak.

A közszolgálat a médiapiac fontos eleme, minőségi kulturális élményt, tájékozódási lehetőséget kell hogy nyújtson. Októberben megindult a magyarországi közmédia megújulásának újabb szakasza – és

ennek a közmédiának a jelentősége a határon túli magyar közösségek részére is igen nagy, így ebből a szempontból is felelősségteljes feladat. A Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) létre-

jöttével, mely egy ernyő alá vonta a közszolgálati televízió- és rádiócsatornákat (m1, m2, Duna1, Duna2, Kossuth rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió), az őszi és a téli hónapokban lépésről lépésre újdonságokat terveznek. Az

Lendván a lakótömbökben felszerelték a fogyasztás­ mérőket

Jövőre jobb motort és jobb eredményeket szeretne Vida Ladislav

Zserdin Antal Gellért ferences atya, missziós püspök Peruban:

„Az indián kisebbségnek is létkérdés a saját nyelve.”

6. oldal

22. oldal

2. oldal


Iránytű A lendvai magyar önkormányzat üléséről

Megvitatták a jövő évi költ Király M. Jutka

Hetes találat Vasárnap kisorsolták a hetes lottót: a főnyeremény, a fantáziát felcsigázó 1,67 millió euró, az adózás utáni 1,42 millió a Muravidékre jött. A szerencsés nyertes Muraszombatban vásárolta meg a lottószelvényt, és a közel másfél milliós nyereménnyel csatlakozott az oly ritka muravidéki milliomosokhoz. Az utóbbi tíz év lottósorsolási statisztikája, melyet a „muravidéki hetes” kapcsán közölt az egyik hírportál, azt mutatja, hogy régiónkba évente egy-két főnyeremény érkezik, az idén ez az első, de messzemenően a legnagyobb. Mit kívánjon ilyenkor az ember? Csak okosan vele. A hetes lottó kisorsolása valószínűleg elkerülte volna figyelmünket, ha nem a Muravidékre érkezik és nem az oly kevés jó, pozitív kicsengésű hazai hír közé tartozik – amilyen kevés a muravidéki milliomosok száma. Régiónknak úgy általában komoly szüksége lenne heteslottó-nyereményre – a közéletben, a gazdaságban, az oktatásban, a politikában... Mivel még az idén előrehozott parlamenti választásokra megyünk, a hasonlat a lottóval – talán túl profán, de – valahogy maga hozza magát. A napokban pezsegni kezdett az országban a nagypolitikai élet, új pártok-listák alakulnak úgy a bal-, mint a jobboldalon, szervezkednek a polgármesterek, akik ezután már nem tölthetnek be kettős, polgármesteri és képviselői funkciót... A Muravidéken ugyan még nem észlelhető nyílt pártmegmozdulás, de – a kombinációk kereszttüzében is – a régió célja az kellene, hogy legyen, hogy a választási rendszer lehetőségeihez mérten minél több és kompetens képviselőt kapjon. Ugyanúgy a nemzetiségi képviselői választáson is kompetens jelöltekre van szükségünk. Lottó?

Az LKMNÖK Tanácsának hétfői ülésén a lendvai iskolakörzet körüli bonyodalmak mellett a magyar színházi bérletek ajándékozásáról, illetve a 2012-es költségvetés irányvonalairól tárgyaltak. Napirenden kívül ismét szó esett a kisebbség gazdasági alapjáról, illetve az Euromur Kft. sorsáról. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A tanácsülés a már beüzemelt számítógépes szavazórendszer próbájával kezdődött, mivel azonban a rendszer nem bizonyult megbízhatónak, a korszerű döntéshozatalt az elnöklő döntése alapján a régi kézfelemeléses módszerrel helyettesítették. Halász Albert tanácselnök röviden vázolta az elmúlt hetekben a lendvai iskolakörzet tárgykörében lezajlott bonyodalmakat, kifejtette, hogy az általa, a csúcsszervezet elnöke, illetve a nemzetiségi parlamenti képviselő általi reagálások elegendőnek bizonyultak, a községi bizottsági szinten még elfogadhatatlan pontok a község tanácsülésén már

2

a lépésnek a színházra nevelés mellett magyar öntudatnövelő hatása is van, felmerültek azonban kételyek azzal kapcsolatosan, hogy a jegyek ki lesznek-e használva, illetve arról is, miért nem ajándékozzák meg azokat a tanulókat is, akik a negyedik osztályban lépnek át a magyar anyanyelvi tagozatba. Végül a tanács az eredeti javaslatot támogatta, majd a rendszer beindulása után esetleg újragondolja a rendszert. A 2012-es költségvetést illetően Halász Albert tanácselnök kifejtette, ha nominálisan nem változik a költségvetés bevételi oldala, akkor újraindítható lesz az ösztöndíjazás, de előzetesen át kell világítani és módosítani kell az erről szóló szabályzatot. Az elnök továbbá kifej-

Répás–Horváth találkozó Budapesten

Állampolgársági eskütétel L Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke tájékoztatta lapunkat, hogy a múlt heti budapesti munkamegbeszélés témája az állampolgársági eskü lendvai letételének megszervezése, a Bethlen Gábor Alap rendszerének egyeztetése és a magyar nyelvi szaktanácsos biztosítása volt. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

nem szerepeltek. Így véleménye szerint határozat elfogadására, bármilyen további reakcióra nincs szükség, de figyelni kell a további folyamatot és ki kell állni amellett, hogy a kétnyelvű területen csak kétnyelvű oktatási intézmények létezhetnek. A következőkben az elnöklő felvázolta, évről évre kevesebb a kiváltott magyar bérlet a lendvai színházban, ezért javaslatot tett, miszerint az 1–9. osztályig magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulókat az önkormányzat magyar színházi bérlettel ajándékozza meg. Az idén 28 ilyen gyermekről van szó, ez 1.120 euró költséget jelentene a lendvai önkormányzatnak. A tanácstagok támogatták az ötletet, véleményük szerint

A muravidéki csúcsszervezet elnökét hivatalában Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának vezetője fogadta. A muravidéki magyarság vezetője a munkamegbeszélésen meghívta az államtitkárt, nyissa meg a muravidéki

magyar irodalom 50. évfordulója kapcsán novemberben esedékes konferenciát. Ugyanazon a napon a megbeszélések alapján egy szervezett állampolgársági esküre is sor kerülne Lendván. A találkozón az említettek mellett Horváth Ferenc elmondása szerint terítékre került a Bethlen Gábor Alap rendszere is. Az elnök kifejtette, különösképpen a kisebb össze-

gű pályázatok esetében a lebonyolítást célszerű lenne az érintett területre, ebben az esetben a Muravidékre bízni, de szerencsésnek tartaná, ha ebben az esetben magát a döntéshozatalt is, ha nem más miatt, akkor a helyismeret miatt. A csúcsszervezet elnökének szavai szerint szó esett a Rába-vidéki szlovénekkel való megállapodás aláírásáról, az eseményen

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .


Muravidék

tségvetés kiindulópontjait tette, a társalapított intézeteket már a mandátum elején felhívták arra, hogy nyújtsák be igényeiket a 2012-es évet illetően. Ezt egy kivételével – GalériaMúzeum – meg is tették, de sajnos többnyire nem magyar programok finanszírozását kérték, hanem általában olyan tevékenységek költségeit szeretnék fedezni, amelyek kétnyelvű intézményként az alapfeladatuknak számít, például különböző fordítások. Halász Albert egyben kifejtette, a társalapított intézetek számára nem írnak ki pályázatot, költségeiket az önkormányzat költségvetésének külön részében tüntetik majd fel – ha a költségvetési tárgyalásokon a Nemzetiségi Hivatalban ezt elfogadják programként. A magyar programokat kivitelező egyéb civilszerveződések számára a tervek szerint lenne pályázati kiírás, az elnöklő szerint pedig így nagyobb összeg, megközelítően 8 ezer euró marad-

Lendván is a két köztársasági elnök jelenlétéről, amiben az államtitkár segítségét kérte.

na számukra, ez pedig jó késztetés, motiváció lehet a magyar jellegű programok kivitelezéséhez. A különfélék között szó esett a lendvai oldalról előfinanszírozás szempontjából még mindig nem megoldott, de közben már elkezdett „Oral History” című projektről, majd Balaskó József révén újra terítékre került a magyar közösség gazdasági tevékenységeinek összehangolatlansága, az Euromur Kft. tulajdoni státusának firta-

tása. Kiderült, az elmúlt hónapokban a döntéshozók álláspontjai nem közeledtek, a tárgykörben még hosszabb időre lesz szükség, hogy dűlőre jussanak. Közben az anyaországban számos, a Muravidéket is érintő dolog történik, amelyhez az MMÖNK által megbízott gazdasági szakembereknek a megfelelő érdekképviselet érdekében hathatós támogatásra lenne szükségük, elsősorban háttérmunkát végző emberekre.

Dušan Snoj az új magyarországi főkonzul Szeptember végén az SZK Hivatalos Közlönyében is megjelent, hogy a szlovén kormány Dušan Snojt nevezte ki a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzuljának. Dušan Snoj számára a diplomácia nem jelent újdonságot, viselt ugyanis már nagyköveti tisztséget Oroszországban, de Danilo Türk köztársasági elnök diplomáciaügyi tanácsadója, választási kampányának vezetője is volt. tt Budapesti látogatása során Horváth Ferenc elnök az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetőjével, Gyetvai Árpáddal is beszélgetett, elsősorban a – két ország kisebbségi vegyes bizottságán muravidéki

Horváth Ferenc muravidéki elnök és Répás Zsuzsanna államtitkár. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .

részről ismét igényként felmerülő – magyarországi magyar nyelvű oktatási szaktanácsos tárgyköre került terítékre. Horváth Ferenc szerint a magyar minisztérium részéről némi szkepticizmussal állnak a szaktanácsos tárgyköréhez, ez pedig leginkább a múlt sikertelen próbálkozási miatt lehet. A szaktanácsos szükségességéről egyébként a Muravidéken is megoszlanak a vélemények, de a csúcsszervezet elnöke szerint mindenképpen hasznos lehet egy magyar szaktanácsos muravidéki jelenléte, ezt pedig az érintett muravidéki intézményekkel is egyeztetni kell, ha az illetékes magyar minisztérium biztosítani tudja a megfelelő személyt és a béréhez szükséges költségvetési forrást.

Jegyzet

Megújhodik az MTV Valószínűleg a kedves olvasók közül még sokan emlékeznek, mennyi „harcra” és győzködésre, országos szintű fórumokon megfogalmazott kitartó kérésekre és követelésekre volt szükség ahhoz, hogy a meglehetősen merev és bürokratikus jugoszláv–magyar politika illetékes döntéshozói is belássák, nem lehet elodázni a Zver Ilona, dolgot: leadótorony felállításával és a Szlovén RTV magyar nemzeti- további műszaki javításokkal végre ségi műsorainak jobb minőségben kell lehetővé tenni a Magyar Televízió műsorának programigazvételét a korábbi „havazás” helyett. gatója Igen, a Magyar Televízióét, hiszen az idő tájt még híre sem volt más magyar csatornáknak. A Magyar Televízió a muravidéki magyar családok döntő részénél állandó, nélkülözhetetlen vendéggé vált. A gyerekek számára a tévémaci nélkül egy nap sem érhetett véget, közkedveltek voltak a kabaréműsorok, a magyar irodalom remekműveinek filmváltozatai, a vetélkedők, a legendás sportközvetítések, ismertük a hírműsorok arcait, rajongtunk a műsorvezetőkért… Úgy éreztük, hogy az elszigetelt magyar közösséget egy erős szállal újra összekötötték az anyanemzettel, az anyaországgal. A napi, néha akár többórás magyar nyelvű tévézés pedig nyelvi készségünkre is hatással volt. Aztán más idők jöttek. Megjelentek a kereskedelmi csatornák, a korábban jól működő közszolgálati média szinte minden országban kisebb-nagyobb válságba került. Kezdetét vette az ördögi kör: csökkent a közmédia nézettsége, műsorainak minősége és változatossága, a rendelkezésére álló anyagiak, csorbát szenvedett a független műsorpolitika elve, aztán Isten tudja milyen sorrendben az örvény martalékaként egyre mélyebbre kerültek a felsoroltak. A magyar közszolgálati televízió kora őszre beharangozott megújhodása, a műsorsávok megújítása, napjaink igényeihez való formálása, az új adások bevezetése, a szemléletváltás szükségessé és elkerülhetetlenné vált. A kisebbségi, határon túli műsorok megújhodására is számítunk. Lehet, hogy az ilyen jellegű műsorok miatt bizonyos szegmenseiben valóban „nem lesz versenyképes” a televízió – amint azt egy interjúban olvastam a minap –, azonban ezek a közszolgálat alappillérei közé tartoznak, illetve miattuk is közszolgálati egy média, nem pedig kereskedelmi. A Szlovén RTV Lendvai Tévéstúdiójában, amely létrejöttét, majd az 1998. évi műsorbővítésével járó nehézségek leküzdését is a Magyar Televíziónak köszönheti, a muravidéki nézőkkel karöltve kíváncsian és a legjobbakat remélve várjuk a fejleményeket és az újításokat, a magyar közszolgálati média új térhódítását, az „értékek közvetítését”.

3


Muravidék A Pozsonyi Magyar Galéria Esterházy-hagyatékából

Kezdeményezték a gróf boldoggá avatását A lendvai Bánffy-galériában október 6-án rendhagyó tárlat kapcsán emlékeztek Esterházy Jánosra, a felvidéki grófra, politikusra, akit Szlovákiában még mindig háborús bűnösnek tartanak – méltatlanul! Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő köszöntő beszédében kiemelte: Esterházy János példája ma is mindenki számára – lett légyen az politikus, közéleti ember – intő példa arra, hogy az adott közegben, amennyiben van küldetéstudatunk, akkor a legdemokratikusabb eszközökkel kell küzdeni az igazságért, a nemzeti létért, az értékekért, a közösségért. Majthényi László, a Vas megyei közgyűlés alelnöke felszólalásában folytatta Göncz felvetéseit, megköszönve azoknak, akik Esterházy János galántai gróf emlékkiállításának ügyét elindították, elsősorban a Pozsonyi Magyar Galériának és a Rákóczi Szövetségnek.

Martényi Árpád rendkívül érdekes előadásban mutatta be a felvidéki mártírhőst. A magyar és lengyel szülőktől származó, zsidómentő Esterházy Jánosról elmondta: érthetetlen a szlovákok viselkedése, akik sajnos még mindig háborús bűnösként kezelik Esterházy grófot, annak ellenére, hogy már a lengyelek kitüntették, sőt az oroszok is felmentették a háborús bűnök alól. Akkor érdemes emlé-

kezni – hangzott el –, ha megvannak az emlékezés csatornái, magyarán Esterházy János emlékének megőrzését minden létező eszközzel támogatnunk kell. Még egy nagy segítség lehet, ez a katolikus egyház, illetve gróf Esterházy boldoggá avatása. Ha ez sikerül, akkor minden politikai támadás és koncepció szét fog hullani.

Foto: Herman László

Megemlékezés és koszorúzás Ljubljanában

A ljubljanai magyarság a Magyar Köztársaság Nagykövetsége, valamint a helyi Petőfi Sándor és József Attila kultúregyesületek szervezésében október 5-én a ljubljanai vár udvarán tartandó megemlékezésen, valamint gróf Batthyány Lajos emléktáblájának megkoszorúzásával tisztelgett az aradi vértanúk emléke előtt. kmj

4

Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke megerősítette, ha a 13 tábornokot Aradhoz kötjük, akkor Esterházyra is, aki 1957. március 8-án a mirovi börtönben halt meg, a vértanúk között kell emlékeznünk. – Meggyőződésem, hogy Magyarország és Szlovákia között nem lesz kiegyezés, amíg a szlovákok Esterházy János

ügyét nem teszik rendbe, ha nem veszik a bátorságot, hogy kimondják, hogy hamisak és alaptalanok, amikkel őt megvádolták! – majd a továbbiakban a gróf politikai pályájának fontosabb korszakait vette górcső alá, leánytestvéreinek segítőkészségét, akik minden lehetőséget megragadtak, hogy későbbi raboskodásainak éveiben is támogassák.

Miniszteri válasz a hodosi buszjárat ügyében Megérkezett a válasz a Népújság hasábjain már szereplő képviselői kérdésre, amelyet Göncz László nemzetiségi képviselő intézett Patrik Vlačič közlekedési tárcavezetőhöz. A válaszban a miniszter kitér a jelenleg érvényes koncessziós rendszerre, illetve az állam által biztosított támogatások rendszerére. A válaszban így kifejti, még 2008 során az akkori miniszter és a gazdasági kamara vezetője megállapodtak abban, hogy az autóbuszjáratok költségei kilométerenként 1,71 eurót tesznek ki, a legmagasabb lehetséges állami támogatás – ez a demográfiailag veszélyeztetett térségekre érvényes – legfeljebb 0,431 euró lehet kilométerenként. Ez a rendszer, megállapodás 2010 végéig volt érvényben, majd az állam új koncessziós pályázatot hirdetett, ez azonban sikertelen volt, így 2011 június végéig a meglévő rendszer érvényességét meghosszabbították. Az idén a minisztérium éppen a demográfiailag és szociálisan leggyengébb régiókban, térségekben koncessziós utasforgalmat lebonyolító vállalatok nehézségei miatt új tárgyalásokat folytatott az érintettekkel, és a nehéz pénzügyi helyzet ellenére minimálisam megemelte a megtett kilométer elismert költségeit 1,76 euróra, illetve jócskán megemelte az állami kompenzációt 0,533 euróra. A megállapodás 2012 végéig érvényes. A miniszter megállapítja, a muraszombati utasszállító vállalat helyzetét még ez sem könnyíti meg igazából, hiszen jóformán mindegyik járatuk a rentabilitás határán van még így is, ez pedig különösképpen igaz a goricskói járatokra, amelyek igen csak gyér utasszámot tudnak felmutatni. A miniszter emiatt két lehetséges megoldást lát, az egyik a buszjáratok község általi támogatása – ez közben már megtörtént Hodoson –, illetve a kisebb járművek indítását látja célszerűnek, mert véleménye szerint a szinte üres autóbuszok üzemeltetése irracionális és környezeti szempontokból is elfogadhatatlan. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .


Kultúra A magyar közmédia megújítása

Új műsorok a magyar tévében Október elsejétől számtalan új műsor jelentkezik a magyarországi közszolgálati csatornákon, amelyektől mindenekelőtt azt várják a műsorkészítők, hogy a közszolgálati televíziózás és rádiózás visszanyeri nézőit és hallgatóit. A változások az összes csatornát érintik, leghangsúlyosabban ugyanakkor az m2 kínálata bővül. „A közmédia munkatársai az elmúlt hónapokban együttműködve, új szervezeti és működési rendben készítették elő a műsorokat” – mondta Böröcz István, a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója. „A vezető közszolgálati csatorna a modern televíziós eszközök segítségével nyújt mindenki számára érdekes és fontos témákat, értékes és sokszínű szórakozást. Az m2 gyermek-, ifjúsági és családi adó lesz, hogy pontosan milyen is, azt

először szeptember 24-én, tematikus napján mutatta be. Duna2 néven kulturális csatornává alakul át a Duna Autonómia, amely sorra mutatja majd be a nívós opera-, koncert-, dokumentumfilmeket, és természetesen saját gyártású kulturális műsorokat.” A műsorkészítők egyik legfontosabb célja, hogy a néző és a hallgató minden pillanatban találjon olyan programot a közszolgálati televízió- és rádiócsatornákon, amely minőségi kulturális élményt, tájékozódási lehetőséget nyújt számára. A párhuzamosságok megszüntetésével, a felszabaduló szakmai és munkaerőforrások jobb

kihasználásával az őszi és a téli hónapokban lépésről lépésre jelennek meg az újdonságok. A közmédia őszi műsoraiban a legismertebb televíziósokkal, színészekkel és művészekkel találkozhatnak az érdeklődők, új stúdió- és riportműsorok, vetélkedők, show-műsorok indulnak, sőt egy vadonatúj magyar akciófilm-sorozat is. Az MTVA hivatalos közösségi fórumán és a hirado.hu oldalain naprakész információk olvashatók az új műsorokról, a cikkeket további kép- és hanganyagok, beszámolók és kulisszatitkok színesítik. (mt)

Múlt szerdán mutatták be a lendvai Színház- és Hangversenyteremben Hules Endre: A halálba táncoltatott leány című, balladatémát feldolgozó táncfilmjét. A bemutatóra a film készítői is Lendvára látogattak. Aki azzal a reménnyel ült be A halálba táncoltatott leány című mozifilmre, hogy végre egy magyar népzenére épülő zenéstáncos filmet fog látni, annak a film befejeztével – könnyen lehet – hiányérzete támadt. Különösen akkor, ha a rossz kópia és a HD-elvárás miatt a lendvai élmények alapján ítélkezik. Mert egy zenés-táncos filmnél ez megengedhetetlen! A hiányérzet akkor még nagyobb, ha a zenés film iránti elvárások végül a minimumra csökkennek, mert az író és a rendező (maga: Hules) csak ürügyként használja a magyar táncról kialakult mítoszt.

Teszi ezt akkor, amikor a páros tánc – mint magyar specialitás – a férfi–nő, illetve a párkapcsolat témáját is feszegető film egyik sarkköve is lehetne. De nem lesz, mert… Egyik kritikusa írja a filmről: „A halálba táncoltatott leány amerikai nézőknek próbálja elmagyarázni, milyen csodaszép város Budapest, milyen fantasztikus kincsünk a néptánc, mekkora szenvedély van a magyar emberekben és milyen terhelt múlt kísért minket még most is”. S éppen itt, ezen a ponton válik a film klisék és előre gyártott panelek gyűjteményévé. A Steve és Gyula közötti „távolság”, a nyugati mércét és menedzselést is eltanuló amerikai létforma és az itthonmaradtsággal együtt járó „maradiság” önmagában is elég lenne egy filmnek. Nem kellene a produkciót olyan dolgok-

kal terhelni, mint a besúgók, illetve a káderezés, valamint a szülői önkény és morális lezüllés, mert ez már nem „hungarikum”, hanem európai, illetve világjelenség. A sikeres táncprodukció bemutatója azért több művészetet érdemelt volna, az Oscardíjas Zsigmond Vilmos kamerája erre alkalmas is lett volna. Ehelyett az ósdi magyar valóságba csöppen vissza a film epilógus jelenete: a „táncéden” az ósdi színpadon a magyar „homályba” vész. A Los Angelesben élő színész-rendező és forgatókönyvíró a lendvai előadás végén elmondta: a film több hazai és tengerentúli fesztiválon is szerepelt már, a Magyar Filmszemlén a Gyulát alakító László Zsolt a legjobb férfi alakítás díját vehette át. A film magyarországi bemutatása novemberben lesz. -ce

Néhány új műsor DTK – D. Tóth Kriszta show (m1, kedd 21.15), Magyarország, szeretlek! – látványos, szórakoztató show-műsor rólunk, nekünk (m1, vasárnap 20.15) Mága Show – zenés, szórakoztató show-műsor (Duna TV, kéthetente vasárnap 20.00) Maradj talpon! – szórakoztató műveltségi vetélkedő (m1, hétköznap 18.00) Éjjeli őrjárat – kulturális magazin (Duna 2, hétköznap 21.30) Mindenből 1 van – improvizációs komédia (m1, péntek 21.15) Hacktion – magyar akciófilm-sorozat (m1, szerda 20.15) Egészségünkre! – egészségügyi magazin (Duna TV, szombat 10.00) Ont the spot – dokumentum riportmagazin (m1, szerda 21.15) Gasztroangyal – kulináris magazin (m1, szombat 17.30) Lényeg – heti politikai és társadalmi háttérműsor (m1, vasárnap 19.00) Veszélyben – akciósorozat (Duna TV, szombat 16.00)

Hegyvidéki Táncéden ígérete helyett magyar „homály” népek – utazások emlékei fotókon

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .

A lendvai Színház- és Hangversenyterem előcsarnokában a múlt csütörtöktől tekinthető meg Paušič Andrej lendvai geográfus és biológus, a ljubljanai Biológiai Intézet munkatársának Hegyvidéki népek – a Kaukázustól Jünnanig című fotókiállítása. A kiállított portrék és tájképek a többéves utazások emlékeit (a Népújságban most olvasható kínai útleírást is Paušič Andrej fotói kísérik) és Ázsia érdekes, kevésbé ismert zugait mutatják be, egyben betekintést adva az ottani emberek hétköznapjaiba is. A kiállítás október 24-ig tart nyitva. kmj

5


Muravidék Kötelező berendezések

Lendván minden lakótömbi lakásban felszerelték a fogyasztásmérőket Kolenko Igor, a lendvai Lakásgazdálkodási Kft. igazgatója elégedetten nyugtázta, hogy az általuk karbantartott lakótömbök mintegy 600 lakásában október 1-jére felszerelték már a fogyasztásmérőket. A fűtőszezon a múlt hétvégén indult el. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az energetikai törvény 94. cikkelyének értelmében a lakótömbi lakásokban, ahol a fűtés egységes, központi rendszer által biztosított, 2011. október 1-jéig kötelező a fogyasztásmérők felszerelése. A készülék beszerzése a lakástulajdonosok költségére történik. – Lendván időben hozzáláttunk a lakótömbök kaloriméterekkel, majd a

lakások fogyasztásmérőkkel való felszereléséhez. Az utóbbi nem a háztömb, hanem a lakástulajdonos költségére történik. Ehhez mi úgy segítettünk hozzá, hogy egységes műszereket ajánlottunk fel a lakástulajdonosoknak, amit árajánlatok alapján választottunk ki. A három ajánlat közül a maribori Merilna tehnika Kft. termékeit választottuk, ezek a műszerek mintegy 40 euróba kerültek a felszerelési díjjal és 10 éves garanciával. A mérőt

minden fűtőelemre fel kell szereltetni. A felhasznált energia leolvasása automatikus, távleolvasás alapján történik, s így készül el az elszámolás is, függetlenül tőlünk – mondta Kolenko Igor. A lendvai Lakásgazdálkodási Kft. által karbantartott lakótömbi lakásokba a szerelést időben, már 2009-ben megkezdték, így határidőre, október 1-jére minden lakásban be is fejezték. Aki nem szereltetett fel fogyasztás-

Befejeződött a Fejlesztési Közalap felszámolása

Több ingatlan Lendva Község tulajdonába került A közalapítványokról szóló törvénymódosításokat felmérve a Lendvai Fejlesztési Közalap alapítója és felügyelőtanácsa 2008 novemberében úgy határozott, hogy felszámolják az alapot. A felszámolási eljárás 2011. június 9-én zárult. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Ezzel a dátummal megtörtént az alap mint intézmény kitörlése a bírósági jegyzékből, a kényszerfelszámolás gondnoka Milorad Vidovič volt. A Lendvai Fejlesztési Közalap felszámolási adatbázisának elkészítése 2010ben kezdődött el, melynek fontos szerepe volt az alap kintlevőségeinek felmérésben (bérleti díjak és más tartozások) és az ingatlanok felosztásában az alapító községek között. A

6

felosztásnál a keletkezés helye és a tulajdonjog volt az alaptényező. A szerződés mellékletébe pedig a Muránia Vállalkozási és Innovációs Központ sorsa került, melynek alapján ez teljes egészében a Szlovén Regionális és Vidékfejlesztési Közalap tulajdonát képezi. Lendva Község a felosztási egyezmény értelmében 299 ezer euróhoz jutott, amelyből 120 ezer euró értékben a Szlovén Lakásalap felé nyugtázta a felszámolt alap hitelkötelezettségét. A hitellel

vásárolt lakások Lendva Község tulajdonába kerültek. Az egyezmény alapján Lendva Községhez 87 lakás, 3 lakóház, 3 üzlethelyiség, 29 garázs és két telek (Hosszúfalui k.k.) került. A főleg a lakásbérleti díjak címén keletkezett és Lendva Községhez került tartozások összege mintegy 160 ezer euró. A község továbbá az alap felszerelésének tulajdonosa és a levéltári dokumentáció megőrzője lett. Az alap két alkalmazottjának tavaly év végével megszűnt a munkaviszonya.

mérőt, 200 eurónyi büntetést kaphat. Lendván néhány lakótömbben már két fűtési szezonban ezek leolvasása alapján fizették a felhasznált energiát, tehát annyit, amennyit ténylegesen fogyasztottak. A lakók az elszámolási móddal meg vannak elégedve. Kolenko szerint azonban a rendszerben jelentkező hiányosságok elhárítása, a lakótömbök hőszigetelése járulna hozzá még döntőbb mértékben az energia-takarékossághoz. Lendván a fűtési szezont

Október 1-jétől kötelező a fogyasztásmérők alkalmazása a lakótömbi lakásokban. idén október 8-án indították, s hogy meddig lesz tartható, az a folyó fogyasztások fizetésétől és a tartozások törlesztésétől függ.

Nem gyorsul fel a kárpótlások átutalása Sok muravidéki település lakói a muravidéki autópálya építése előtt kénytelenek voltak több mint 10 éven keresztül elviselni a G 1/3-as út teherforgalmának káros hatásait. A zaj, a rezgés, a bűz és más kellemetlenségek nyomokat hagytak úgy az embereken, mint az ingatlanokon. Az elszenvedett károk után az állam kártérítésben részesíti a károsultakat. Az alsólakosi, felsőlakosi, gyertyánosi és kapcai felpereseket Silvo Belec ügyvéd irodája képviseli az állam felé. A kifizetések sajnos nem folyamatosak és egyre inkább elhúzódnak. Ennek kapcsán a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség kérdést intézett Belec ügyvédhez. Az ügyvéd október 5-i válaszában az olvasható, hogy a nyáron történt fejlemények kedvezőnek mondhatók. Ugyanis a Legfelsőbb Bíróság visszautasította az állam javaslatát a perek benyújtásának elévülését illetően. A döntés után a Maribori Felsőbb Bíróság végzéseket ad ki az állami ügyészség fellebbezéseinek visszautasítását illetően. Az elsőt augusztus 16-án adta ki, 15 napos kártérítési, kifizetési határidővel. Az átutalások az állam részéről most sem történtek meg, pedig 35 végzés jogerős. A Felsőbb Bíróság határozatai folyamatosan érkeznek az ügyvédi irodához és a Lendvai Körzeti Bíróság is folytatja a tárgyalásokat, e hónapban 30 érintett esetében. A Belec Ügyvédi Iroda szeptemberben írásban, októberben pedig még két alkalommal sürgette a kárpótlás kifizetését. Szeptemberben az állami költségvetés újramérlegelésének hiányára hivatkoztak, ez ugyan megtörtént, de a kifizetések üteme nem gyorsult fel. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .


Muravidék A lelki egészség megőrzése – kísérleti felmérés

Szükség van a lélek-egészségügyi szolgáltatásokra A projekt megvalósításába bekapcsolt szlovéniai és magyarországi partnerek egységes megállapítása, hogy szükség van a kórházi intézményeken kívüli lelki egészségügyi szolgáltatásokra. A lelki egészség megőrzésére irányuló, határon átnyúló, hároméves időtartamú program 2012. szeptember 30-án zárul. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A lelki egészség megőrzése/Mental Health nevű projekt az Európai Területi Együttműködés támogatásával valósul meg a fenntartható fejlődés keretén belül. A projekt 2009. október 1-jén indult, vezető partnere Moravske Toplice Község, a résztvevő régiók pedig a Muravidék és Vas megye (Szentgotthárd). A program összértéke 638 ezer euró, a támogatás eb-

ből 542 ezer eurót tesz ki. Az Európai Kórházi és Egészségügyi Szövetség (HOPE) véleménye szerint a mentális egészség az emberi alapjogok egyike. Európában jelenleg 50 millió ember (a népesség 11 százaléka) szenved valamilyen mentális betegségben, köztük leginkább a depresszió és az öngyilkosság dominál. Az EU 8 országa világviszonylatban az első 15 között van az öngyilkosságok aránya tekintetében, köztük Szlovénia

és Magyarország is: Szlovéniában a Muravidéken, Magyarországon éppen Vas megyében aggasztóak az adatok. A Maribori Egészségvédelmi Intézetben október 5-én megtartott sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy egyre nagyobb igény van a mentális egészségügy területén nyújtott szolgáltatásokra és olyan megelőző intézkedések elfogadására, amelyekkel enyhíthetők a lelki egészség területén tapasztalt

Ünnepélyes felvétel az iskolaközösségbe

A munkahelyen felmerülő nehézségek miatt egyre nagyobb problémává válnak a tartós stressz miatti alkalmazkodási zavarok, egyre magasabb a betegállományban lévő aktív népessége aránya, így pedig a termelékenység is csökken. A 65 év felettiek célcsoportját leginkább a depresszió és a szorongásos betegségek sújtják. A célcsoportok közül különösen aggasztó a nők, a gyerekek és a fiatalkorúak mentális egészsége. Őket a különböző élethelyzetekből fakadó lelki zavarok sújtják, mégis éppen ők kérnek a legritkábban szakmai segítséget. állapotok és elérhető az életminőség javítása. – A szlovén–magyar határ menti térségben lezajlott kísérleti felmérés fő eredménye annak igazolása, hogy nélkülözhetetlenek a kórházi intézményeken kívüli lelki egészségügyi szolgáltatások. Célunk, hogy ezt ott

biztosítsuk folyamatosan, ahol ezekre a legnagyobb szükség van. A határon átnyúló együttműködés pedig igen fontos a lelki egészség megőrzése terén nyújtott szolgáltatások egységes tervezésében, lebonyolításában – hangoztatták a projektpartnerek.

Generációk közötti találkozó

A lendvai Idősebb Polgárok Otthona az idén harmadszorra szervezte meg a generációk közötti párbeszédet szolgáló találkozót.

Örömteli nap volt a hét elsős számára az iskolaközösségbe való felvétel Dobronakon. Hét elsős tanulót vettek fel ünnepélyes keretek között október 7-én – hagyományosan a Gyermekhét zárónapján – a Dobronaki KÁI iskolaközösségébe, mely az idei tanévben 80 tanulót számlál. A rendezvényen a nagyobbak énekkel, tánccal, szavalattal

és citerázással kedveskedtek az elsősöknek, de ők sem maradtak adósok, a közönségnek rövidke kis programmal ők is bemutatkoztak, majd fogadalmat is tettek, hogy jó tanulók lesznek. A tanulókhoz, különösen az elsősökhöz bátorító és lelkesítő szavakkal

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .

Kovač Katarina igazgató, valamint Marjan Kardinar polgármester és Cár Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke fordult. Természetesen az idén sem maradt el az igazgatónő meglepetése, a torta. SNK

A lendvai Idősebb Polgárok Otthonában 3. alkalommal szervezték meg a generációk közötti találkozót, amelynek célja a különböző korosztályok esetében egymás megismerése és ezáltal közelebb kerülése. A találkozón részt vettek a Lendvai Nyugdíjasok Egyesületének tagjai, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola, a Lendvai 1. Számú Kétnyelvű Általános Iskola és a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola tanulói, a programban pedig volt kultúrműsor, alkotóműhelyek, de a lángos- és a palacsintasütésben, illetve a bordás tészta készítésében is kipróbálhatták magukat a résztvevők, aki pedig a könnyebb műfaj kedvelője volt, az sakkban és kártyajátékban, valamint minitekében és pikádóban találhatott szórakozást. HF

7


Horizont Zserdin Antal Gellért ferences atya, püspök Peruban

Befogadnak, mintha az övék lennék, és ez sokkal nagyobb élmény, mintha lenne egy kis repülőgépem A csentéi születésű Zserdin Antal Gellért ferences atya, mis�szionárius püspök harminchat éve a perui őserdőben él az indiánok között. Most éppen a Nopoki Egyetem működési gondjaival van elfoglalva. A napokban misszionárius püspökök társaságában Európába utazott, s ilyenkor sosem marad el hazalátogatása. „Mindig jelentkezem, eljövök néhány napra, többre is, ha lehet. Szeretek itt lenni” – mondja. A lendvai plébánián találkoztunk miséje előtt. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

– A legutóbbi hazai lá­ togatása kapcsán mondta egyik interjújában, hogy ferences missziós külde­ tése egyszerű: segíteni az indiánoknak… – Igen. De a problémák változnak. Évekkel ezelőtt még az elemi iskolák után futottunk, most meg már egyetemünk van. Most 41-en vagyunk, 10 évvel ezelőtt csak 22-en voltunk… A legfontosabb dolgunk most az indián egyetem, mert még mindig építés alatt van, és nemcsak az építkezés jelent költséget, hanem a fenntartás is. Sok indián fiatalnak nincs meg a lehetősége, nincs pénzük és messze vannak, nagyon messze. Van, hogy az utazás egy hétig is tart, úgyhogy az egyetem közelében kampuszt kell létrehozni. Az idén december 11én fog diplomázni az első 30 tanár. Ötvenen kezdték, harmincan végeznek – mint kétnyelvű tanárok. Még körülbelül egy évig tanulnak, hogy jobban felkészüljenek, és akkor mennek a saját népük közé. – Missziós munkája, hivatása nem szűnt meg püspökké szentelésével,

8

személyes példáját Euró­ pában is nagyra becsüli az egyház. – Már fiatal koromban szimpatizáltam a hivatással… Az utcán minden szürke volt, szürke világ, a templomban pedig sok szín volt, meg a fráterek is mindig jókedvűek. Ez még egy ilyen gyermeki

elragadtatás, aztán 15 éves korban már egészen más dolgokat kell eldönteni. És 25 évesen is egészen mást. A hivatás az egy kicsit mélyebbre is megy, hogy ebben a társadalomban hol segíthetünk jobban. Sokan keresik a gazdagságot, hogy minél több legyen nekik. A misszióban pedig

könnyebben megélhetjük ezt az ideált, hogy a ferencesek szegények, nincs sok tulajdonuk és szolidárisabbak lehetünk ezekkel a népekkel. És minél nehezebb volt a dolog, annál inkább lelkesedtünk. És ha valami nem sikerült, akkor még inkább. Öt év nem elég arra, hogy megváltoztassuk a világot, a 36 sem, de azért van elég olyan dolog, ami sikerült, és ezért hálás vagyok a Jóistennek, a hivatásért, mer t annyi jó barátot találni, annyi sok kultúrát, nyelvet megismerni nem tudtam volna. Ezek a népek befogadnak, mintha az övék lennék. Azt hiszem, hogy ez nagy élmény, sokkal nagyobb, mintha lenne egy kis re pülőgépem vagy valami másom. Meg vagyok elégedve. Persze megvan az is, hogy sok alkalmat elszalasztottunk, nem tudtunk mindent megszervezni, amiket kellett volna… Ez más kultúra. Ők rajtunk csodálkoznak, mi meg őrajtuk.

– És hogy fogadják az egyházi segítséget? – Ezt nem így veszik, mert ismerjük egymást sok év óta, például a gyerekeiket tanítottam. A probléma az, hogy az iskolák szintje nagyon alacsony. Azért is, mert városi tanárok mennek oda, és nem tudják a

a számokat, de ez nincs rendben. S kitalálták saját kifejezéseiket, körülbelül így: a hatos az a csigára hasonlít, az lesz a csi. – El tudja képzelni, hogy máshol tevékeny­ kedjen? – Volt ilyen idő, az első évek, de aztán nem akar-

Zserdin Antal Gellért 1950-ben született Csentében. Négyéves korától családjával Szabadkán élt, kiskorától kapcsolatban volt a ferencesekkel. A Teológiai Egyetemet Zágrábban végezte. 1975-ben pappá szentelték, és még abban az évben a ferences misszióba ment Peruba, az őserdei Atalayába. Templomokat, iskolákat épített, bennszülött nyelvű rádiót, egyetemet alapított. 2002. január 19-én San Ramónban a missziós terület püspökévé szentelték, 2003-tól apostoli helynök San Ramónban, de továbbra is missziós atya maradt. nyelvet, a szokásokat. Nem is az ő környezetük. Nagyon nehezen élnek meg, nincs ellenőrzés és többször nem folyik a tanítás. Nyelvtani problémákkal küszködünk. Össze kell hasonlítani a spanyolt az indiánok nyelvével. Nem csak szavak különböznek, hanem az egész kommunikációs rendszer, mondatok stb. Természetesen, ha saját nyelvükön tanulnak, akkor sokkal jobban megértik. Nekünk az a tapasztalatunk: a kisebbségnek létfontosságú a saját nyelve. És aztán azt akarjuk, hogy az indián nyelv arra is alkalmas legyen, hogy a tudományos dolgokat is ki tudja vele fejezni. Mert eddig csak arra használták, hogy vadászat, halászat – szaknyelv nincs. Most keletkezik, lassan. A Miatyánkot vagy más hittani szöveget lefordítani is nagy kihívás, mert nincsenek meg a kifejezések. Szóval most ilyen kreatív munkát végzünk, mint például a számok kitalálása. Az ashaninkáknak csak egy, kettő, három és sok kifejezésük van. Amikor kellett, spanyolul mondták

tunk máshol lenni, csak ott… De most egy kicsit általánossá vált a helyzet, habár szeretek ott lenni, de lehetnék akárhol, még az Északi-sarkon is, azt hiszem. – Amikor hazajön, milyen változásokat lát? Változik a világunk? – Változik. Jóra és rosszra is. Szép autóutak vannak, ami például nekem tetszik. Az zavar, hogy csak az önzőség van, csak az anyagi dolgok… Ez nem jó, mert az embernek nem csak az anyagiakra van szüksége. Ha az anyagiakat fel tudják használni jobb dolgokra, például a család fenntartására vagy mások megsegítésére, akkor ez nagyobb örömmel töltene el. Egy kicsit változtatni kellene az életszemléleten. A templomon belül is… Válság van, krízis, s a nép természetesen megéli ezt. De bármi hiányzik, már mogorva, elégedetlen. Az indiánoknak van két dolguk és már örülnek is. Boldogságod nem attól függ, hogy mennyi anyagid van. Úgy gondolom, hogy egy kicsit pozitívabbnak kellene lenni.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .


Info

Kiegészítés a Varis Rt.-ről szóló Háromezer képviselői kérdésre kapott válaszhoz eurós adomány a gyerekosztálynak A Népújság 40. számában közzétett Képviselői kérdés a Varis Rt.-ről című cikk kapcsán a kormányzati válaszhoz a Varis igazgatósága az alábbi kiegészítéseket továbbította a sajtóhoz. – Nyilvánvaló, hogy a Szlovén Lakásalap (SSRS) és a kormány olyan adatokkal válaszolt Göncz László képviselői kérdésére, melyek nekik felelnek meg. A válaszban nem foglaltak állást a Brdo projekt főkivitelezőjének kiválasztásánál elkövetett, kézzel fogható szabálytalanságok kérdéskörét, sem a közbeszerzés revízióját illetően, amelyet az ezt kezdeményező visszalépése miatt állítottak le. A válaszban nincs kommentár a megrendelők kötelezettségeinek teljesítését illetően (Közbeszerzési törvény), azaz nem említik az alvállalkozók kifizetésének biztosítását. Végül a válaszban nincs magyarázat az SSRS

gazdaságilag nem ésszerű viselkedésére, illetve gondatlanságára, amikor még ez év januárjában, gyenge 3 hónappal a GPG Rt. csődje előtt, a cégnek még fizette a kiállított számlákat. Viszont kiemelték, hogy a Varis nem volt sikeres a kifizetésekről szóló átmeneti rendelkezés bírósági kérelmezésének ügyében. A Végrehajtásról és biztosításról szóló törvény értelmében az átmeneti rendelkezés nevű jogi eszköz a kintlévőség biztosítását jelenti abban az esetben, ha fennáll ennek megszerzésének nehezített lehetősége. Mivel komoly lehetőségként mutatkozott, hogy az SSRS azokat a pénzeket, amelyekkel a GPG Rt.-nek tartozott, ahelyett, hogy az alvállalkozóknak fizette volna ki, a GPG Rt. csődmasszájába fizeti be (ezzel pedig lehetetlenné válna a tartozás közvetlen kifizetése), a Varis Rt. ez év májusában

bírósági eljárást indított az átmeneti rendelkezés kimondása ügyében, a kintlévőségek biztosítása érdekében a ljubljanai körzeti bíróságon. Amen�nyiben az átmeneti rendelkezés javaslatát a bíróság megerősítette volna, a Varisnak 30 napon belül a Szlovén Lakásalap ellen pert kellett volna indítania, hogy behajthassa a fennálló adósságot. A ljubljanai körzeti bíróság júniusban azonban visszautasította a javaslatot, majd augusztusban a Felsőbb Bíróság is azzal a magyarázattal, hogy nincs igazolt veszély arra nézve, hogy a tartozás nyugtázása bizonytalan lenne. Ennek ellenére a Varis számára még mindig van lehetőség perelni az SSRS-t, azonban nem volt eredményes az összeg befizetésének megakadályozásában a csődmasszába – áll a Varis Rt. igazgatóságának magyarázatában. SNK

Az evangélikus egyház 2000 óta összesen 28.704,73 eurót adományozott a kórháznak. A hagyományos pünkösdi pikniken – amelyet minden évben a muraszombati evangélikus egyházzal karöltve Muraszombat Község szervez meg –, az idén 3000 euró adomány gyűjt össze. A szervezők az előző évekhez hasonlóan a bevételt idén is a muraszombati kórház gyerekosztályának adományozták, amelyet eszközbeszerzésre fordítanak, mégpedig lámpát vásárolnak fototerápiás kezelésre a legkisebb betegek számára. Az osztály részéről a szeptemberben kinevezett Zdravko Roškar és Bojan Korošec kórházigazgató köszönte meg az adományozóknak – Leon Novakkal az élen – jó szándékukat. HF

hétről hétre Ljubljana – Szlovénia elsőszámú politikai híre, hogy Ljubljana polgármestere, Zoran Janković saját pártjával-listájával indul a decemberi parlamenti választásokon. Ha saját maga is indul, azt

előreláthatólag november 11-én teszi közzé. A politikai közélet visszhangja vegyes.

rendszerváltozás óta először történik meg, hogy egy párt kormányzati felhatalmazást kap két egymást követő parlamenti ciklusra. Donald Tusk kormányfő a gazdasági növekedésnek köszönheti győzelmét. Lengyelország az egyetlen EU-s ország, amely elkerülte a gazdasági válságot, és az idei előrejelzések szerint gazdasági növekedése eléri a négy százalékot.

Varsó – A kormányzó, jobbközép liberális Polgári Platform (PO) nyerte meg Lengyelországban a vasárnapi parlamenti választást. Lengyelországban az 1989-es

Rotterdam – Az ittas vezetésen kapott holland autósokat alkoholzár beszerelésére kötelezik: indulás előtt a vezetőnek szondába kell belefújnia. Ha a kilélegzett le-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .

a jeti létezésére Oroszország kemerevói területén. A szakértők lábnyomokra, sőt feltehetően a jetitől származó szőrzetre bukkantak a hegyekben. A begyűjtött vegőben mért véralkoholszint meghaladja az engedélyezett határértéket, akkor az autó motorja nem indul el. Az új szabályozás már idén december elsejétől érvénybe lép, hogy a karácsonyi és újévi ünnepek környékén már alkalmazható legyen. Moszkva – Bizonyítottnak látják a jeti, a híres havasi ember létét a róla szóló oroszországi konferencia részvevői. Nemzetközi tudósok egy csoportja megcáfolhatatlan bizonyítékokat gyűjtött

leletek 95 százalékos bizonyossággal szolgálnak arról, hogy a jeti a régióban él. A mostani bejelentés súlyát jelentősen csökkenti, hogy Kemerevo néhány éve kezdte „hajszolni” a jetit, hogy ezzel lendítse fel a régióba irányuló turizmust. A hatóságok tavaly már Jeti Napot is indítottak, amely ezentúl minden évben a síszezon kezdetét jelzi.

New York – Egyre növekszik az internet teljes adatforgalmában a hordozható kütyük részesedése. A legfrissebb

amerikai adatok szerint már majdnem hét százalékot adnak ki a teljes adatforgalomból a nem hagyományos számítógépek: ennek kétharmadát az okostelefonok, közel harminc százalékát a táblagépek. Mindkét kategóriában az Apple termékeié a nyomasztó fölény, a forgalom 58 százalékát iOS operációs rendszert futtató készülékek generálják, 32 százalékot androidosok, 5 százalékot Blackberryk

9


Info a mai napon... Október 13-án történt 1860 Bostonban egy ballonról elké­ szítették az első légifelvételt. 1904 Meghalt Lotz Károly magyar festőművész. 1907 Megszületett Dajka (Dayka) Margit színésznő (Macskajá­ ték, Égig érő fű). 1917 Fatimában kb. 70.000 ember előtt megjelent Szűz Mária. 1925 Grantham-ben megszületett Margaret Thatcher brit politi­ kus, aki Nagy-Britannia első női miniszterelnöke volt. 1938 43 éves korában meghalt Elzie Segar amerikai kép­ regényrajzoló, Popeye megal­ kotója. 1944 Megszületett Robert Lamm billentyűs és énekes a Chica­ go zenekarból. 1946 Franciaországban elfogadták az átdolgozott alkotmányt, létrejött a IV. Köztársaság. 1970 Szétszórták a Csendes-óceán hullámaiba Janis Joplin ham­ vait, az énekesnő végrendel­ kezése szerint. 1972 Lezuhant az a repülőgép, melynek életben maradt uta­ sai halott társaik húsát ették.

visszapillantó

1971. október 1-jén, 36. szám

Megnyílt az Univerzal új áruháza Szombaton, szeptember 25-én tartották Lendván az Univerzal kereskedelmi vállalat új áruházának megnyitását. A megnyitó ünnepség a hasonló rendezvények ismerőinek egyedülálló élményt jelentett: az új áruház előtt mintegy 2000 polgár és vevő jelent meg a lendvai kommuna egész területéről és a szomszédos Magyarországról. Az emberek véleménye is egyöntetű volt: mindnyájan büszkék erre a jelentős létesítményre, amelyre Lendván már oly régen szükség lett volna, s amelynek megnyitó ünnepsége szépen beillett a felkelés 30. évfordulójának lendvai ünnepségeibe. – Kívánom, hogy jól érezzék magukat körünkben és kívánom, hogy vala-

hányszor a mi kis, de annál dinamikusabban fejlődő Lendvánkon járnak, örömmel keressék fel új üzletünket – mondotta Franc

ünnepi beszédében. A lendvai kereskedelmi vállalat megalakulásakor 94 alkalmazottat foglalkoztatott, manapság viszont már

a vállalatban lévő tanulóhelyeken sajátították el a szakmájukat, az elmúlt 11 év alatt ily módon a vállalat 120 szakképzett kereskedőt képzett. Jelenleg is 72 tanoncot foglalkoztatnak. Ily módon megfiatalítják a kollektívájukat is, hiszen a

Nemec, a lendvai Univerzal kereskedelmi vállalat igazgatója a megnyitáson tartott

200-an vannak. A vállalat szakképzett munkásai az elmúlt 11 év alatt kizárólag

vállalat alkalmazottainak átlagos életkora mindössze 30 év.

nyelvről mindenkinek Gróf Annamária, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Beszéljünk magyarul! A magyar nyelv presztízséről igen sok szó esik mostanában. Valóban van mit javítani a helyzeten, ugyanakkor fontos, hogy amíg a Muravidéken vannak beszélői, használói a magyar nyelvnek, csak addig beszélhetünk annak presztízséről. Az igazsághoz pedig hozzátartozik, hogy általános tendenciáról van szó, hiszen Magyarországon is hasonló a helyzet, a magyar nyelv presztízse ott sincs magasan, viszont – a másfajta helyzetből adódóan – nem vetődik fel a kérdés, hogy vajon pár évtized múlva lesz-e még, aki magyar nyelven énekel altatót a kisbabájának. Fontos tehát, tisztelt Olvasók, hogy beszéljék, használják magyar anyanyelvüket vagy a környeze-

10

tük segítségével elsajátított magyar nyelvet, hogy mindig legyen miről beszélgetnünk. A muravidéki magyar nyelvváltozat sajátos, ezért különleges. Sokszor találkozom a kijelentéssel éppen a muravidékiek részéről, hogy az itteni emberek nem beszélnek szépen magyarul. Viszont abban egyetérthetünk, hogy ami különleges, az értékes is. A művészettel áll így az ember, sokszor nem tudja teljes egészében megélni, befogadni az adott műalkotást, vagy számára éppen akkor és ott nem fogható az üzenete, mégis elismeri, hogy művészetről van szó. Álljunk hozzá így a magyar nyelvhez is, a muravidéki magyar nyelvváltozathoz is! Teljesen természetes,

hogy egy nyelv több változatban él. Gondoljunk az angolra, a németre, a franciára, a spanyolra vagy a kínaira! A nagy beszélőközösséggel bíró nyelvek változatainak a beszélői sokszor nem is értik meg egymás nyelvjárását, nyelvváltozatát. Ahhoz, hogy gondolataikat megoszthassák a másikkal, egy közös, iskolában elsajátított irodalmi nyelvre van szükségük. A magyar nyelvváltozatokat szerencsére könnyű megérteni. Nyilván van egyfajta szétfejlődés, hiszen Trianon óta a határon túli területek más ország fennhatósága alá kerülve az adott nemzet nyelvével szorosabb kapcsolatba kerültek, megnőttek az átvételek, sokasodnak a kölcsönszavak. Minél hosszabb volt

az elszigeteltség Magyarországtól, illetve minél kisebb lélekszámú közösségről van szó, annál több az átvétel, annál nagyobb hatással van az állam nyelve a magyarra. Nem csupán a szókincsben kezdődik meg a változás, hanem a sokkal nehezebben formálódó nyelvtanban is, a toldalékokban, a mondatszerkesztésben. A muravidéki magyar nyelvváltozatban is fellelhetők természetesen a szlovén nyelv okozta változások a magyar nyelvjárási jellemzők mellett, ezért nehezebb az írott magyar nyelv elsajátítása. Az úgynevezett összmagyar standard ugyanis, amely az írott nyelvváltozat és a helyesírás alapja, már tanult nyelv, nem egyenlő a mindennap beszélt nyelvváltozattal. Viszont sokkal könnyebb dolgunk van, mint az angol, az arab vagy az orosz esetében, ahol jóval nagyobb távolság van a standard és

a többi nyelvváltozat között. Ebben a rovatban a magyar nyelv olyan jelenségeiről szeretnék beszélgetni Önökkel, amelyek éppen ebből a távolságból adódóan okozhatnak bizonytalanságot a nyelvhasználóknak. A nyelvművelés szerencsére új fordulatot vett az elmúlt évtizedekben, nem előíró, hanem leíró jellegű, tehát nem arról beszélgetünk majd, hogy mit kell írni, használni, hanem arról, hogy mit használnak, írnak az összmagyar standardban, és a muravidéki magyar nyelvváltozat miben tér el ettől. Ehhez kérem az Önök segítségét is! Kérdezzenek bátran, írják meg, mikor éreznek bizonytalanságot, amikor magyarul beszélnek vagy tollat (manapság inkább billentyűzetet) ragadnak. Addig is, amíg írnak az info@nepujsag.net címre, beszéljenek, éljenek magyarul!

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .


Info kő kövön maradjon!

A lendvai Tomka-házak Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A lendvai városközpont meghatározó épületeinek számítanak a Tomka-házak. A két szomszédos épület a lendvai Fő utca 22., illetve 24. szám alatt áll, az egykori Korona Szálló és a régi városháza szomszédságában. Az egyik egy földszintes lakóépületből és bolthelyiségből álló épületegyüttes, amelynek belső udvarán gazdasági építmények is vannak. A másik egy kétszintes lakóépület, amelynek közös lépcsőházából 4 különálló lakás nyílik.

Az 1906-ban épült Tomkaház emeleti ablaka. Fotó: LKZ. Mindkét épület története a lendvai Tomka családhoz kötődik. A családi hagyomány szerint a felvidéki eredetű Tomkák az 1800-as évek elején telepedtek le Alsólendván. Katonáskodó, gazdálkodó és kereskedő őseiktől örökölt tapasztalataiknak és tudásuknak köszönhetően jelentős mértékben hozzájárultak a város gyarapodásához. A régebbi Tomka-ház története, mint ahogyan azt Tomka Györgytől megtudtuk, némiképpen az idők homályába vész. „Pontosan nem tudjuk, hogy a mellettünk lévő házat mikor építették, annyit tudunk, hogy hozzá lett építve az üzlet és az egyik belső falon elmo-

sódó festmények vannak. Apám szerint valamikor a zsidó egyházközségnek is itt volt valamilyen centruma. De amikor a Tomkák megvették azt az épületet, akkor már nem úgy funkcionált. Az üzlet pedig 1848 táján lett hozzáépítve.” A viszonylag puritán, dísztelen épület egy része alatt téglából épített bolthajtásos pince található. A bolthelyiség egyik falán pedig egy freskó látható, amely a Fájdalmas Szűzanyát ábrázolja. Érdekes párhuzam, hogy Mária szívét az ábrázoláson hét tőr járja át, így akár a vaskereskedők patrónájaként is tekinthetünk rá. A lakóépülethez tartozó bolthelyiség építéséhez egy kedves családi legenda is kötődik: „Amikor a dédnagypapa hozzáépítette ezt a részt, akkor György és Mihály fiának azt mondta, hogy aki reggel hamarabb felkel és kiviszi azt az arany 20 koronást, amit beletesznek az épület alapjába, azé lesz majd az üzlet. György volt az ügyesebb, György vitte az aranypénzt a kőművesekhez. Igen ám, de Györgyöt utána sosem érdekelte a kereskedelem, és Mihály, a nagyapám örökölte meg az üzletet. De az üzlet mégis Tomka György néven ment.” A régebbi, földszintes Tomka-ház több történelmi pillanat szemtanúja is volt, hiszen előtte

állt a kereszteződésben az országzászló, amely több nevezetes ünnepség színteréül is szolgált, különösen a „magyar időkben”. A másik, kétszintes Tomka-ház építéséről a következőket tudtuk meg a család rangidős tagjától: „Ezt a házat pedig a nagyapám építette, mert az akkori városvezetőség kiadta utasításként, ha a Tomkáék ezt a mellettük álló üres házhelyet, ami a Tomka vagyon része, nem fogják

Az egykori vaskereskedés alapítójának neve a bolt udvari bejárata fölött. Fotó: LKZ. jelzi. Arról, hogy mely építőmesterek készítették a házat, egyelőre nincs adatunk. A padlás egyik gerendáján talált írás arról tanúskodik, hogy erdélyi ácsok készítették a

A két Tomka-ház Lendván. Fotó: LKZ. felhasználni, akkor majd ők fognak ide építeni valamit. Dédnagyapámat pedig majd kártalanítják valahogy. Hát nem úgy lett. A nagypapa rászánta magát és megépítette ezt a házat.” Az építés dátumát az épület lépcsőházába öntött 1906-os évszám is

tetőzetet. Az egyemeletes épület eklektikus stílusú, a bejárati ajtó két oldalát szecessziós pilaszterek díszítik, az ablakkereteket gazdag, barokkos vakolatdíszek veszik körül, de az épület egészére a klasszikus mértéktartás a jellemző.

Az 1906-ban épült Tomka-ház Lendva Fő utcáján. Fotó: LKZ.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .

Ebben a kétszintes polgárházban a Tomka család és rokonaik laktak, valamint több jómódú lendvai család. Az egyik emeleti szobában született 1924. november

16-án Duša Počkajeva (1924, Alsólendva – 1982, Ljubljana), a nevezetes szlovén színésznő. A II. világháborút és az utána zajló internálásokat a Tomka család és házaik is megsínylették. Az új kommunista hatalom „arra rászoruló” családokat költöztetett a házukba. Az egykori vaskereskedés helyén az államosítás után is vasbolt működött. Az épületek az 1990-es években kerültek ismét vissza a Tomka család tulajdonába és ma is lakóházként szolgálnak. A Tomka családhoz egy szép, régi présház is kötődik a Lendvahegyen, amiről a család tagjai úgy tudják, legalább 250 éves. A Tomka család pincéje vidékünk legszebben, legeredetibb formájában megőrzött szőlőhegyi építményei közé tartozik. Az épületek történeteinek megírásához nyújtott segítségét tisztelettel köszönjük Tomka Györgynek.

11


Info október 14. péntek Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Platform, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 16:00 Szlovének Olaszországban, 16:30 Babilon.tv, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 17:55 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 20:00 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:00 Éjféli klub, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:15 Jó reggelt, ism., 13:00 Videó-fal, 13:50 A nyolcadik nap, Firma.tv, ism., 15:00 Per­ cek a…, 15:30 Circom regional, 15:50 Fekete-fehér idők, 16:05 Érdekel a könyv, 16:30 Tokió: Tornász-vb, 19:00 Videó-fal, 20:00 Pizza, a városom – iráni dok. műsor, 20:25 Tanácskozás 21:40 Krokodilok Istennel – iráni dok. műsor, 20:50 Hirdetők – am. sorozat, bölcsessége 21:40 Krokodilok bölcsessége – angol film, 23:15 Az Octogon szervezet – francia dok. műsor, ism., 0:40 Videó-fal.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Cigány képzőművészek, 13:25 Esély, 13:55 Kő, papír, olló – 1014, 14:25 Natúra, 14:55 Angyali érintés – am. sorozat, 15:45 Sólyom és galamb – olasz sorozat, 16:35 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Észak és Dél – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén Péntek, 21:10 Mindenből egy van, 22:10 Az Este, 22:45 Családom és egyéb emberfajták – am. sorozat, 23:10 A hivatal – angol sorozat, 23:45 Miklósa Erika és David D’Or koncertje, 0:45 Ismétlések.

RTL Klub

október 15. szombat Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Éjféli klub, ism., 12:00 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 14:25 Stella és a Kelet csilla­ 20:00 Boudu ga – német film, 16:00 Állatokról, emberekről, 16:20 A kertben, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajz­ film, 19:00 Híradó, 20:00 Boudu – francia film, 21:40 Poros ország? – dok. sorozat, 22:15 Hírek, 22:55 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:55 Forma–1, Koreai Nagydíj, időmérő edzés, 8:35 Az időn át, 8:45 Szlovénia nézetei, Különleges kínálat, ism., 10:50 Szlovének Olaszországban, Percek a…, ism., 11:55 Circom regional, Érdekel a könyv, ism., 12:35 Szlovének világszerte, 13:45 Forma–1, Koreai Nagydíj, időmérő edzés, ism., 14:55 Tokió: Tornász-vb, 17:20 Laurenti felügyelő: A halálra várva – német film, 18:50 A londoni körhinta, 19:20 Sport-kihívás, 19:55 Velenje: Rudar – Olimpija, labdarúgó-mérkőzés, 21:50 Idegenforgalmi műsor, 22:15 Videó-fal, 23:00 33/45, zenés szombat éjszaka, 0:35 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Múlt-kor, 12:35 Zöld tea, 13:05 HungarIQ, 13:35 Erdőjárók, 14:05 Valaki – portréfilm, 14:35 William és Kate: Királyi esküvő – am. dok. film, 15:55 Az álmodó – am. film, 17:40 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Agora – spanyol film, 22:20 Pánik – magyar film, 23:55 Early Music – koncertfilm, 0:55 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub

6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő, 14:15 A szív útjai – török sorozat, 15:15 Második esély – am. sorozat, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 Való Világ, 22:10 Életre-halálra – am. film, 0:45 Reflektor, 0:55 Törzsutas, 2:15 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:45 Fedőneve: Jane Doe – Várat­ lan eltűnés – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Psych – am. sorozat, 15:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Té­ 1:50 A csúcstalálnyek, 19:20 ÖsszeEsküvők, kozó 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 21:50 ÖsszeEsküvők – valóságshow, 23:40 Aktív Extra, 0:00 Esküdj!, 0:15 Tények este, 0:50 EZO.TV, 1:50 A csúcstalálkozó – kanadai film.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Törvény által védve – magyar sorozat, 14:45 Pannonia 3 keréken – magyar sorozat, 15:10 Lyukasóra, 15:40 Szerelmes földrajz – magyar sorozat, 16:30 Ízőrzők: Öttömös, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Végjáték – kanadai sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 A végső visszaszámlálás – am. film, 23:10 Dunasport, 23:20 Főzőcske Callas-szal – magyar film, 0:10 Megalopolis – olasz sorozat.

6:40 Forma–1, Koreai Nagydíj, időmérő edzés, 8:20 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:30 Házon kívül – magazin, 12:00 Hírek, 12:10 Autómánia, 12:40 Jég­ lovagok – am. sorozat, 13:40 Forma–1, Koreai Nagydíj, időmérő edzés, ism. 15:25 Döglött akták – am. sorozat, 16:20 Bunyó karácsonyig – olasz film, 18:30 Híradó, 16:20 Bunyó kará19:00 Fókusz plusz, 19:30 csonyig X-Faktor, 22:30 ValóVilág, 23:45 Szörnyek szigete – am. film, 1:35 Állati dumák – angol sorozat, 2:00 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:45 Babavilág, 12:15 9 hónap – magazin, 12:45 Tűsarok, 13:15 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:15 Autóguru, 14:45 Gyilkos szá­ mok – am. sorozat, 15:45 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:35 Második élet – am. sorozat, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Bean – Az igazi katasztrófafilm – angol film, 21:15 Kivonat – am. film, 23:20 A terror arca – am. film, 1:00 EZO.TV, 2:00 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Nyelvőrző, 12:45 Vannak vidékek, 13:15 Felfedezőúton a Ro­ binson család – új-zélandi sorozat, 14:15 Törzsasztal, 15:10 Talpalatnyi zöld, 15:40 Veszélyben – magyar sorozat, 16:15 Csapdahelyzet – am. film, 17:20 Az állatok nyelve – német sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Pannónia 3 keréken – dok. sorozat, 19:00 Molnár Ferenc: A jó tündér, 21:00 Bronxi mese – am. film, 23:00 Dunasport, 23:15 Alkonyattól pirkadatig – am. film, 2:15 Ismétlések.

október 16. vasárnap

október 17. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:55 Művelődési műsor, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Egészségünkre!, 15:05 Első és második, 15:30 Szlovén magazin, 15:55 Monty Donnal a leg­ szebb olasz kertekben – angol dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:20 Nyári koncert, Waldbühne 2011, 2. rész, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 A küldetés: Eurovízió, 21:50 Az est vendége, 22:20 Hírek, 22:45 Ars 360, 23:00 A zsaru – francia sorozat, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:15 Az időn át, 7:30 Forma–1, Koreai Nagydíj, 10:15 Glóbusz, ism., 10:45 Fúvószenekarok 31. versenye, 11:05 Grimm meséi: Hófehérke – német film, 12:05 Turbulencia, ism., 12:40 Az egyetem, 13:10 Szere­ tem a futballt, 13:35 Sport-magazin, 14:10 Larvik: Larvik – Krim Mercator, kézilabda-mérkőzés, nők, 15:45 Tokió: Tornász-vb, 17:50 Sport-bolygó, 18:25 Brinjevka 2011 gyermekfesztivál, 19:50 Lottó, 20:00 A kis nagyvilág – angol sorozat, 20:50 Selma – dok. film, 21:20 A romantikus erőszak – a magyar nemzeti rock – dok. műsor, 22:30 Forma-1, Koreai Nagydíj, ism., 0:25 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:55 Ma reggel, 9:05 Így szól az Úr!, 9:10 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Zegzugos történe­ tek, 12:35 Anno, 13:05 Tokaj szőlővesszein... – magyar film, 13:35 Gerolsteini kaland – ma­ gyar film, 15:20 Telesport, 18:05 13:35 Gerolsteini Déltenger kincse – ausztrál sorozat, 18:55 A lényeg, 19:30 kaland Híradó este, 20:15 Magyaror­ szág, szeretlek! – showműsor, 21:30 A bombák földjén – am. film, 23:35 Rekviem egy álomért – am. film, 1:25 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 7:35 Forma–1, Koreai Nagydíj, 10:05 Trendmánia, 11:35 Törzsutas, 12:00 Híradó, 12:15 Merlin kalandjai – angol sorozat, 13:20 Magyar autósport-magazin, 13:35 Forma–1, Koreai Nagydíj, ism., 16:10 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 16:35 Spionfióka – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 21:25 Heti hetes, 22:45 A hajsza – am. film, 0:25 Portré, 1:00 Totál szívás – am. sorozat.

TV2

6:25 Villanás, 6:40 A hét tükre, ism., 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:10 Gyerekműsor, 12:05 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovén magazin, ism., 13:55 Idegenforgalmi műsor, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:55 Első és második, ism., 16:20 Az est vendége, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Lelki villanás, 17:45 Kilátás a…, 18:00 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 23:00 Opus, 23:30 Zenés est, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:15 Jó reggelt, 14:00 Vi­ deó-fal, 14:50 Pizza, a váro­ som – iráni dok. műsor, ism., 15:15 Tanácskozás Istennel – iráni dok. műsor, ism., 15:45 Szombat délután, ism., 17:00 A családom – angol sorozat, 22:20 Louise Michel 17:45 Jó napot, Koroška!, ism., 18:15 Firma.tv, 18:55 Pokoli vá­ lasztás, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Merénylet Gibraltárban – lengyel film, 21:25 Zenés műsor, 22:20 Louise Michel – francia film, 23:50 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemze­ tiségi magazinok, 14:00 Társbérletben a tárgyakkal, 14:30 Budapest természeti értékei, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Robbie, a fóka – német sorozat, 16:40 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Észak és Dél – am. sorozat 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Kékfény, 21:10 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 22:00 Az Este, 22:35 Átok – magyar film, 23:05 Aranymetszés, 0:00 HungarIQ, 0:35 Ismétlések.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő, 14:15 A szív útjai – török sorozat, 15:15 Második esély – am. sorozat, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Showder klub, 23:15 Minden, amit mindig is tudni akartál a pókerről, 23:55 Reflektor, 0:10 Totál szívás – am. sorozat.

TV2

6:45 TV2-matiné, 11:30 Stahl konyhája, 12:00 Kaland­ járat, 12:30 Borkultusz, 13:00 Talpig nő, 13:30 Több mint TestŐr, 14:00 Simlis Jack, a karibi szuperkém – am. sorozat, 14:50 Bean – Az igazi katasztrófafilm – angol film, 16:30 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 17:25 ÖsszeEsküvők, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Charlie angyalai: Teljes gázzal – am. film, 22:05 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:05 TotalCar, 23:35 Knight Rider – am. film, 2:40 EZO.TV.

Duna Tévé 6:20 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Élő nép­ zene, 12:45 Hazajáró, 13:20 Rosszcsont kalandjai – am. sorozat, 14:15 Csellengők, 14:45 Törvény által védve – magazinműsor, 15:15 Utókor – dok. sorozat, 15:45 Múltidéző, 16:20 Egy őrült éjszaka – magyar film, 18:00 16:20 Egy őrült éjszaka Híradó, 18:30 Heti Hír­ mondó, 19:00 Önök kérték!, 20:00 Mága Show, 21:30 Klubszoba, 22:30 Dunasport, 22:45 Élet a Marson – angol sorozat, 23:40 Luther – angol sorozat, 0:30 Koncertek az A38 hajón, 1:35 Ismétlések.

6:25 Tények reggel, 11:35 Pinokkió – olasz–angol film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Psych – am. sorozat, 15:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rossz­ ban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 21:50 NCIS – am. sorozat, 22:50 NCIS: Los Angeles 11:35 Pinokkió – am. sorozat, 23:45 Aktív Extra, 23:50 Esküdj! – show, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Üzenet a túlvilágról – kanadai film, 2:55 Magellán.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:15 Híradó, 14:45 Csellengők, 15:15 Klubszoba, 16:10 Korea, Kína és Japán kultúrájának története – koreai sorozat, 17:00 Kisenciklopédia – francia sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 A férfi a legjobb orvosság – német sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 A jövő kezdete – am. film, 23:30 Sportaréna, 0:25 Dunasport, 1:25 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terep­ járó – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terep­ járó és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .


Info október 19. szerda

október 18. kedd Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Első és máso­ dik, Opus, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio City, Babilon.tv, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:55 Érdekel a könyv, Platform, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Tudomá­ 23:30 Mustafa nyos műsor, 17:45 Állatokról, em­ Kemal Atatürk berekről, 18:00 Kertészkedők, – a köztársaság 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 születése Nyíltan, 21:00 Chalk & chocolate – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:30 Mustafa Kemal Atatürk – a köztársa­ ság születése – francia dok. műsor, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, ism., 12:45 Pokoli választás, ism., 13:35 Aranyfüst, ism., 14:05 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 15:05 Művelődési műsor, ism., 15:30 A szlovén vízkör, 15:55 Poros ország? – dok. sorozat, ism., 16:25 A kertben, ism., 16:50 Hidak: Barangolá­ sok, ism., 17:20 A hírnök, 17:55 Labdarúgó-mérkőzés, 19:55 Az Astro sorsolása, 20:00 City folk, 20:30 Pearsonéknál II. – am. sorozat, 21:00 Én, Tomek – lengyel film, 22:30 Brane Rončel a színfalak mögött, 23:40 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemze­ tiségi magazinok, 14:00 Álmok mai álmodói – tudós fiatalok, 14:30 Csavargások Afrikában dr. Livingstone ürügyén, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:20 Sólyom és galamb – olasz sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Észak és Dél – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 A Kennedy család – kanadai sorozat, 21:00 DTK, 22:10 Az Este, 22:45 Tudorok – ír sorozat, 23:40 A rejtélyes XX. század, 0:50 Ismétlések.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvö­ lő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szív útjai – török sorozat, 15:15 Második esély – am. sorozat, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 23:40 Robbanás 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 a tengeren Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Házon kívül – magazin, 22:45 XXI. század, 23:25 Reflektor, 23:40 Robbanás a tengeren – kanadai film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Pinokkió – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Psych – am. sorozat, 15:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 21:50 A fenevad gyomrában – am. film, 23:40 Aktív Extra, 23:45 Esküdj!, 0:15 Tények este, 0:50 EZO.TV, 1:55 Anarchisták – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:15 Napok, évek, századok, 14:45 Határtalanul magyar, 15:15 Sportaréna, 16:10 Majális után... – magyar film, 17:05 Egy kis művészet – spanyol sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Reklámőrültek – am. sorozat, 21:15 Hírek, 21:30 Afrikai szeretők – német film, 23:40 Dunasport, 23:45 Irodalom és nemzeti önismeret – magyar dok. film, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Chalk & chocolate – dok. film, ism., 13:00 Hírek, 13:30 A Hét, ism., 14:20 Lelki villanás, 14:35 Fekete-fehér idők, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Tudományos műsor, Állatokról, emberekről, ism., 16:20 Glóbusz, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Turbulencia, 18:00 Kertészkedők, 18:35 Rajz­ film, 19:00 Híradó, 20:00 A fekete léggömb – ausztrál film, 21:35 Az Alpok napos oldalán – szlovén kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:00 Helyes ötlet! 23:30 Turbu­ lencia, ism., 0:00 Végzetes baleset – am. sorozat, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:10 Jó reggelt, ism., 13:55 Videó-fal, 14:45 Monty Donnal a legszebb olasz kertekben – angol dok. sorozat, ism., 15:45 Festine 2009, 17:05 City folk, ism., 17:30 Hidak, ism., 18.00 Chalk & chocolate – dok. film, ism., 18:55 Videó-fal, 19:50 Lottó, 20:00 A londoni körhinta, 20:30 Sport-kihívás, 21:00 Abu Dhabi: Cselgáncs, 22:30 Aranyfüst, 23:00 Jazz, 23:55 Videó-fal.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzeti­ ségi magazinok, 14:00 Tudástár 2011, 14:30 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeiből, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 17:40 Észak 15:50 Sólyom és galamb – olasz és Dél sorozat, 16:45 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Észak és Dél – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:05 On the spot, 22:00 Az Este, 22:35 KorTárs, 23:05 Bűn és büntetlenség – magyar dok. film, 0:20 Zegzugos történetek, 0:55 Ismétlések.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szív útjai – török sorozat, 15:15 Második esély – am. sorozat, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 23:05 Vámpírnaplók – am. sorozat, 0:10 Reflektor, 0:25 A tűzzel sose játssz! – kanadai film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Winnetou bosszúja – jugoszláv film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Psych – am. sorozat, 15:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 21:50 Dr. House – am. sorozat, 22:50 Született feleségek – am. sorozat, 23:45 Aktív Extra, 23:50 Esküdj!, 0:20 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 14:10 Utókor, 14:40 Törzsasztal, 15:10 Önök kérték!, 16:10 Homo faber – magyar film, 16:25 Korea, Kína és Japán kultúrájának története – koreai sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 21:30 Anna Karenina 19:30 MacGyver – am. soro­ zat, 20:30 Kis Dorrit – angol sorozat, 21:20 Híradó, 21:30 Anna Karenina – am. film, 23:20 Dunasport, 23:25 Zongora és karmesteri pálca – magyar dok. film, 0:25 Tengerek világa – magyar sorozat, 1:05 Ismétlések.

október 20. csütörtök Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 A szlovén vízkör, 12:35 Tudományos műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:30 Selma – dok. műsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Súlypont, 15:45 Turbulencia, 16:15 Helyes ötlet! 17:00 Hírek, 17:30 Babilon.tv, ism., 18:00 Kertészkedők, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 A nyolcadik nap, 23:30 Intim vallomások – dok. műsor, 0:20 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terep­ járó, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .

Október 13-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:15 Jó reggelt, 13:00 Videó-fal, 13:50 Küldetés: Eurovízió, ism., 15:35 Fúvószenekarok 31. verse­ nye, ism., 16:00 Hidak: Súlypont, ism., 16:30 Dr. Martin – angol sorozat, 17:20 Európai magazin, 17:50 Az egyetem, 18:20 A lóhere, 18:30 Maribor: Maribor – Bragga, lab­ 21:20 Tours VB – ACH darúgó-mérkőzés, 21:05 Volley Labdarúgás, összefogla­ ló, 21:20 Tours VB – ACH Volley, röplabda-mérkőzés, 23:30 Labdarúgás, összefoglaló, 0:00 Minden, amit szeretek – lengyel film, 1:35 Videó-fal.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kárpát Expressz, 12:55 Nemzeti­ ségi magazinok, 13:30 Kvartett, 14:00 TED – műszaki műsor, 14:30 Természetfilmesek és egyéb állatfajták, 15:00 Angyali érintés – am. sorozat, 15:50 Sólyom és galamb – olasz sorozat, 16:50 MM – Egészségügyi magazin, 17:40 Észak és Dél – am. sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Szerelem a kolera idején – am. film, 22:25 Az Este, 23:00 Valaki – portréfilm, 23:30 Múlt-kor, 0:00 Angi jelenti – Bunkerek, 0:30 Zöld tea, 1:10 Ismétlések.

Vendégem: posztumusz portré Kühar Flórisról, a pártosfalvi születésű bencés szerzetesről és hittudósról (az ismétlés elmarad) Október 14-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Asztro Show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 A szív útjai – török sorozat, 15:15 Második esély – am. sorozat, 16:15 Sarokba szorítva – am. sorozat, 18:30 Híradó, 19:15 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 ValóVilág, 22:10 Sivatagi lavina – am. film, 0:20 Reflektor, 0:30 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 A meztelen bomba – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Psych – am. sorozat, 15:30 Má­ sodik élet – am. so­ rozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Eva Luna – am. sorozat, 11:40 A meztelen bomba 18:30 Tények, 19:20 ÖsszeEsküvők, 20:35 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:15 Aktív, 22:00 Vadkanok – am. film, 0:05 Aktív Extra, 0:10 Esküdj!, 0:40 Tények este, 1:15 EZO.TV, 1:50 Elsőszámú ellenségem – am. sorozat.

Duna Tévé 5:45-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 14:10 Egészség+, 14:40 Veszélyben, 15:10 Munka-Társ, 15:40 Talpalatnyi zöld, 16:10 Korea, Kína és Japán kultúrájának története – koreai sorozat, 17:00 Kisenciklopédia – francia sorozat, 17:15 Kisváros – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Térkép, 19:30 MacGyver – am. sorozat, 20:30 Angyalbőrben – magyar sorozat, 21:25 Híradó, 21:30 Lora – magyar film, 23:35 Dunasport, 23:45 Termiklovagok – magyar dok. film, 0:35 Afrika színei – spanyol sorozat, 1:45 Ismétlések

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terep­ járó – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne a Dlan/Tenyér Egyesület tagjai, akik siketvakságban szenvednek (az ismétlés elmarad) Október 18-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Nyárádszereda, 1. rész (a Duna Televízió produkciója) (ismétlés: kedden 16.50-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 19-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik gazdasági rovatunk (ismétlés: szerdán 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 20-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Súlypont: stúdióbeszélgetés (ismétlés: csütörtökön 16.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. október 11-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Tehergépkocsi-szerelő Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, horvát és szerb nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. október 24.) Tehergépkocsi-vezető nemzetközi forgalomban Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. december 1.) Tehergépkocsi-vezető Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, bruttó havi bér: 750 euró, jelentkezési határidő: 2011. december 12.) Szerelő J.A.L. – Lopert d.o.o., Ulica Štefana Kovača 6., Turnišče (1 munkahely, meghatározatlan idő, alap német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. október 13.) Biztosítási ügynök Lendva területén Prima zavarovalna družba d.o.o, Partizanska ulica 19., Ljubljana (1 munkahely, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2011. október 30.) Szerelő Jansik d.o.o., Ulica prekmurske čete 74., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. október 14.) Esztergályos Varstroj d.d., Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, bruttó havi bér: 770 euró, jelentkezési határidő: 2011. október 15.)

Lendvai Plébánia Csütörtökön, október 13-án fatimai emléknap. A busz 15.00 órakor indul Kótból. 16.30-kor a plébániatemplom­ ban imaóra, majd szentmise. A szent­ misét követően a plébánián találkozás a lendvai tanácstagokkal. Október 14-én, pénteken 19.00 órakor a plébános Petesházán a kápolnában imádkozza a rózsafüzért. Különös szeretettel várja az Élő Rózsafüzér Társulat tagjait és a gyermekeket. Az imaóra után találkozni fog a tanács­ tagokkal. Október 16-án évközi 29. vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Petesházán és Gyer­ tyánosban 11.00 órakor. Szomba­ ton este szentmise Pincén 16.00 és Völgyifaluban 17.00 órakor, valamint Lendván a családok szentmiséje 18.00 órakor. Október 17-én, hétfőn 18.00 órakor a plébános Hídvégen a tanácstagokkal imádkozza a rózsafüzért. Október 18-án, kedden 18.00 órakor a plébános Alsólakosban a kápolnában imádkozza a rózsafüzért. Különös sze­ retettel várja az Élő Rózsafüzér Társu­ lat tagjait és a gyermekeket. Az imaóra után találkozó a tanácstagokkal.

•Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. •Eladó keveset használt, jó állapotban lévő, kék színű Keeway F-Act robogó, 49 ccm/3,4 KW (a hozzá tartozó sisakot ingyen adom). Érdeklődni: tel. 040-603-063. •Eladó 4–5 m3 száraz kőrisfa palló. Érdeklődni: 031-547543. •Smaragdtuja termelői áron, különböző méretben kapható Magyarországon, a határtól 25 kilométerre. Érdeklődni: tel. 0036/30-28-13-010 vagy 0036/30-25-67-744. •Csentében eladó kb. 1000 kg szőlő (rizling, furmint). Érdeklődni: tel. 574-1771 vagy 051-223-087.

•Kedvező áron eladó használt, jó állapotban lévő 90x190-es ifjúsági ágy matraccal együtt. Érdeklődni: tel. 041-557-608. •4 éves – régi magyar fajtájú – körtefa-csemeték, 2 méter magasak eladók. Betegségekkel szemben ellenállóak, szépen kifejlettek. Érdeklődni: tel. 031-378-642. •Fölvásárolunk nagyobb mennyiségű szőlőt. Érdeklődni: tel. 031-564-022.

névnapsoroló Október 14-től 20-ig Péntek – Helén Szombat – Teréz Vasárnap – Gál Hétfő – Hedvig Kedd – Lukács Szerda – Nándor Csütörtök – Vendel

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmisére reggel 7.30-kor kerül sor. Szombaton 9.00 és 15.00 óra között szemináriumra kerül sor az olvasmány olvasóinak. Szombaton 16.00 órakor Göntérházán lesz szentmise. Vasárnap Dobronakon szentmise 8.00 és 10.00 órakor lesz, 11.30-kor pedig Radamosban.

Evangélikus Egyház

Hegesztő Varstroj d.d., Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, bruttó havi bér: 770 euró, jelentkezési határidő: 2011. október 15.)

Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Okleveles közgazdász Varstroj d.d.,Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol és német nyelvtudás, a magyar nyelv előny, bruttó havi bér: 1250 euró, jelentkezési határidő: 2011. október 15.)

Október 16-án 13.30-kor Domaföldön istentisztelet lesz.

Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

2011. október 13-a és 19-e között

apróhirdetés

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Népújság gondozásában megjelent a kétnyelvű oktatás történetének átfogó feldolgozása. Megvásárolható a Bánffy Könyvesboltban Lendván, ára 10 euró.

Református Egyház

időjárás A hét végére száraz, hideg idő várható. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .


Info

Eltörölhető pontok A sofőrökről szóló új törvény lehetővé teszi 4 büntetőpont eltörlését 3 év után. A pontok törlésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a jogosítván�nyal rendelkező személy önkéntesen részt vesz a közlekedés-biztonsági előadáson, illetve továbbképzésen, egészségügyi vizsgálaton tanácsadással, vagy rehabilitációs programon. A közlekedés-biztonsági képzésen azok vehetnek részt, akik elértek legalább 4 pontot, de nincs 17-nél több pontjuk (a kezdő sofőrnél ez 6 pont), s a pontok olyan eseményekből származnak, amelyek nincsenek összefüggésben alkohol, tiltott

drog és egyéb pszichoaktív szerek használatával. A 3 hónapnál nem régebbi igazolást a tanfolyam sikeres elvégzéséről a sofőr nyújtja be az Igazságügyi Minisztériumhoz, amely eltörli a pontokat. Egészségügyi vizsgálaton tanácsadással az a személy vehet részt a törvényszegéstől számított 3 éven belül, akinek a vérében alkoholt találtak, de ez a törvény által megszabott határt nem haladta meg. A sofőrnek a 4 büntetőpont 3 év leforgása alatt egy alkalommal törölhető el, függetlenül attól, hogy több programban is részt vett-e. Horváth Ferenc

Permakultúrás kert meghívó műhelyfoglalkozásra A lendvai Tompa permakultúrás gazdaság 2011. október 21–23. között Tomislav Gjerkeš kerttervező vezetésével háromnapos műhelyfoglalkoztatást szervez a „Hogyan termeljünk többet és jobbat kevesebb munkával?” jelmondat jegyében. A háromnapos foglalkoztatás során elméleti és gyakorlati tevékenységek egyaránt zajlanak. A foglalkoztatás 20 jelentkezőre korlátozott, a pénteken 18 órától vasárnap 17 óráig tartó program ára 50 euró. Bővebb információk, illetve jelentkezés: Tomislav Gjerkeš (031 708 011, tomislav.gjerkes@ gmail.com), illetve Samo Tompa (040 170 289, samo.tompa@gmail.com).

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a jóbarátoknak, rokonoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik drága édesanyám, anyósom, nagyanyánk, a szeretett Bábi és testvérünk,

„Meghalt a szív, pedig élni vágyott, Pihen a kéz, pedig dolgozni imádott. Vágytam maradni még szeretteim között, A sors végül ellenem döntött, Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem engedett.”

Krajačič Marika, szül. Kiss (1941–2011)

temetésén részt vettek, koszorú-, virág- és gyertyaadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Őszinte köszönet a lendvai Idősebb Polgárok Otthona személyzetének az odaadó munkáért. Hálás köszönet a gyászszertartásért, a megható gyászénekekért és az imákért. Még egyszer hálás köszönet mindenkinek. Szerettei

Lendva, 2011. október 3-án

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

Szekeres Irén (1932–2011)

Legnagyobb kincs földi életedben a hit, jóság, szeretet. Te bírtad ezeket, ki örök nyugovóra tértél, jó lelkeddel, nemes szíveddel önzetlenül osztottad a jóságodat mindenkinek. Jóságos két szemed lezárult örökre, megtört szívvel tettünk le az anyaföldbe. Isten előtt lelked, szívünkben emléked. Soha amíg élünk, nem feledünk téged.

temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére és a templomra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk mag. Štihec Simon lelki atyának a megható gyászszertartásért, a dobronaki énekkarnak a gyászénekekért és az imádkozóknak az elmondott imákért. Köszönet dr. Vass Vilmosnak és nejének, valamint Szarjas Mártának és a szomszédoknak az odaadó segítségért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Dobronak, 2011. szeptember 30-án

A gyászoló család

MEGHÍVÓ Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

Göncz László: KÁLVÁRIA című, a pécsi Pro Pannonia Kiadó gondozásában megjelent regényének bemutatójára 2011. október 21-én 18 órára a lendvai Bánffy Központba.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .

15


Info

A gyönyörű sztár félt az utazástól...

Humor

Humor

– Ma nagyon nagylelkű voltam – meséli Kovácsné a barátnőjének. – Adtam 2000 forintot egy csóró kéregetőnek. – És a férjed mit szólt hozzá? – kérdi a barátnő. – Azt mondta: „Köszönöm”. Így szól a vádlotthoz a bíró: – Tisztában van vele, hogy megesküdött, hogy a vallomásában csakis az igazat mondja? Tudja, hogy milyen következményekkel jár, ha nem így cselekszik? – Persze. Megnyerem a pert.

Egy csinos, de kissé elcsigázott nő belép a bárba, lehuppan az egyik bárszékre és hangos koppanással lerak a pultra egy vibrátort. A bár közönsége elcsitulva követi az eseményeket. A sokat látott csapos fapofával kérdi: – Mit adhatok? – Nekem egy gin-tonikot, a barátomnak négy ceruzaelemet! – Doktor úr, segítsen rajtam! Folyton azt képzelem, hogy egy tetű vagyok. – Leszállna a fejemről, kérem?!

– Pincér, a zongorista bármit hajlandó játszani, amit a vendégek kérnek? – Igen, uram. – Akkor mondja meg neki, hogy játsszon egy pókert a szomszéd helyiségben, amíg megeszem a vacsorámat. Négy férfi, egy szaúdi, egy észak-koreai, egy orosz és egy amerikai megy az utcán. Szembejön velük egy riporter, megállítja őket és azt kérdezi: – Elnézést, uraim, megmondanák, mi a véleményük a húshiányról? Elsőként a szaúdi szólal meg: – Mi az a hiány? Aztán az orosz: – Mi az a hús? Az észak-koreai: – Mi az, hogy vélemény? Végül az amerikai azt kérdezi: – Mit jelent az, hogy elnézést?

16

Az Oscar-díjas Reese Witherspoon hosszú évekig félt az utazástól, mert nem merte magára hagyni a gyerekeit. A sztár an�nyira aggódott utódaiért, hogy inkább lemondott szinte minden meghívást, amit csak kapott. „Nem szerettem utazni, de mostanra sikerült megszabadulni ettől a fóbiától. Öt évvel ezelőtt még rettegtem az utazásoktól, annyira aggódtam magukra hagyni a gyerekeimet. Persze ez még most sem jó érzés” – mondta a 35 éves Reese. A színésznő azt is elmondta, hogy fiatalon nagyon is bátor és magabiztos személyiség volt, de mire

elérte a húszas éveit, aggódós lett. Az eltelt tizenöt évben azonban sikerült egy kicsit javítania a helyzeten. „Nagyon is magabiztos voltam fiatalon, de a húszas éveimben borzasztó félős lettem. Most viszont már jobban vagyok. A harmin-

cas éveimben már sokkal jobb lett a helyzet, ismét kezdek bízni magamban, nem félek annyira.” Egy dolog azonban még mindig aggodalommal tölti el, és ez a felgyorsult kör nyezet, amiben a gyerekei felnőnek. Legjobban a digitális világ, a számítógépek és az internet aggasztja a csemetéi miatt. „Az internet nagy kihívás szülőként. A gyerekeid csupán egyetlen kattintásra vannak a pornográfiától és a pedofíliától, ami nagyon aggasztó. Olyan, mint valami csata, ami nagyon elszomorít. Nem tudhatod kivel beszélgetnek Skype-on, kikkel barátkoznak a Facebookon, éppen ezért ameddig csak tudom, távol tartom őket ettől az egésztől. Persze tisztában vagyok vele, hogy elkerülhetetlen.”

kulcslyuk

Ringó, életművész Az ideális nő? • Szépen beszél, és tudja, mikor kell hallgatni. Álomutazás? • Magamhoz, megkerülve a világot felfedezni önmagam. Álomszakma? • Kényes kérdés, sok van, amit szeretnék, de talán a lusták társaságának az elnöke lennék, akkor nem hibáznék. Ha sport, akkor… • Alvás, favágás. Ha lazítás, akkor… • Sörözés. Ha étel, akkor… • Magamnak főzök, kedvencem a hetési borsus káposzta. Ha ital, akkor… • Bor. Ha édesség, nyalánkság, akkor… • Édesebb borok. Kedvenc ruhadarab? • Ádámkosztüm. Kedvenc író, könyv? • Magamnak szoktam írni. Melyik a kedvenc rajzfilmed? • Piroska és a hét törpe. Kabala, amulett? • Nincs: akinek szerencséje van, annak esze nincs, akinek esze van, annak szerencséje nincs…

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Figyeljen mások mondandó­ jára. Figyelmességével megaján­ dékozza a másik felet. Magánélete szerencsés fordulatot vesz. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Egy soron kívüli munka hát­ ráltathatja korábban vállalt feladata elkészítésében, és egyre inkább nyomasztja a közelgő határidő. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. A tényeket el kell fogadnia, hiszen úgysem tudja egyedül megvál­ tani a világot. Próbáljon kikapcsolódni egy jó olvasmánnyal. Rák Jún. 22. - júl. 22. Olyan érdekes információ bir­ tokába jut, ami megdöbbentheti. Azokra a kérdésekre kaphat feleletet, amelyek a mostani életvitelét is befolyásolják. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Rossz vágányon jár: érzelmei tévútra vezetik vagy belehajszolják egy olyan utazásba, ami váratlan kiadásokat is tartogat. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Hiába jók az ötletei, csak lassan realizálódnak. Talán mert olyan tere­ pen indult harcba, ahol nem ismerős. Hallgassa meg mások véleményét is. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Az a cél, ami valamikor fontos volt, most csak mellékvágány az életében. Sokkal helyesebb a jövőre nézve új terveket készíteni. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Bizakodó és derűs. Őszintén szól­ va ez a hangulat jobban áll önnek, mert ismét vonzza az embereket és örömét leli abban, ha a véleményét kérik. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Egy váratlan kiadás miatt haj­ lamos lesz bosszankodni. Jobb, ha nem beszél senkivel az anyagi ügye­ iről, mert könnyen visszaélhetnek a bizalmával.

Hiszel-e bármilyen természetfeletti erőben? • Csak abban hiszek, hogy az esendő ember csak erősnek érzi magát! Legjobb tulajdonságod? • Még nem fedeztem fel, de talán az, hogy ébren is tudok álmodni, ábrándozni. Legrosszabb tulajdonságod? • Elfelejtettem… Ha tehetnéd, a világban eltörölnéd… • Az ablakon a foltokat, és megváltoztatnám magamat: ördögből angyal.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Adódhatnak konfliktusok, de ezeket kezelje okosan! A tanulsá­ gokat mindenképpen le kell vonni. Élvezze a pozitív beállítottságú em­ berek társaságát. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Kiváló ez az időszak a tervek, célkitűzések meghozatalára. Fon­ tossági sorrendben rangsorolja tennivalóit! Halak Febr. 20. – már. 20. Apró változtatások után most végre sikerül célba érnie. Ez a siker ugródeszka lehet a szakmai terveihez.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .


Kultúra Aljoša Rebolj fotói Tomaž Pandur előadásairól

A világ – mint színjáték az időben Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Aljoša Rebolj (1966) megszállott fotós: megrendelésre fényképez, fotóit a szlovén lapok, a divat- és a reklámipar publikálja, munkáit reklámfesztiválokon nyert kitüntetések sorozata fémjelzi, belső igényét a szép iránt pedig Tomaž Pandur színdarabjainak fényképezésével – melyhez exkluzív joga van – és a fotók tárlatával egészíti ki. A legfrissebb ilyen kiállítási projektje a Megragadott idő, mely Pandur hét előadásá nak – Istenek alkonya, Symphony of sorowful song, Médeia, Hamlet, Caligula, Barokk és a Tesla Electric Company – jele-

neteiből ad válogatást 120 nagyméretű fotón. A kiállítás tavaly nyáron volt látható Ljubljanában, a Tivoli park sétányán, majd Bel­ grádban, a Kalemegdanon állították fel a BITEF nemzetközi színházi fesztivál alkalmából. A fotósorozat egy-egy „előadásnyi része” pillanatnyilag két helyszínen tekinthető meg: az Istenek alkonya és a Hamlet megragadott pillanatait bemutató anyag a madridi Matadero Kortárs Művészetek Központjában vendégszerepel október 23-ig, a Médeia és a Symphony of sorowful song előadások fotói pedig Lendván, a vár padlástermében. Aljoša Rebolj a lendvai kiállítóhelyek közül az egyedi hangulatú padlásga-

Aljoša Rebolj, a Pandur-színház örökké megmaradó pillanatainak fotósa a lendvai vár padlásgalériájában állít ki. lériát találta a legvonzóbbnak fotói bemutatásához, így a kiállítás a szervező Művelődési és Promóci-

A Carpe Diem indiai vendégszereplésre készül Az 1. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Carpe Diem szín­játszó­csoportja Inferno című előadásával Budapesten folytatta sikersorozatát a Magyar Szín-Játékos szövetség fesztiválgyőztes előadásokból összeállított szeptemberi találkozóján. A szakértők a lendvait a régió egyik legvitálisabb csoportjának tartják, kiemelve, hogy előadásaikban a korábbi években is domináns volt a közép-európai lét politikai, szociológiai, nemzeti és kulturális kérdéseinek koncentrációja, valamint hogy milyen hihetetlen öniróniával és bátorsággal képesek beleavatkozni a valóságba. A nézőt a saját félelmeinek határáig képesek becsalogatni egy borzongató irraci-

onális labirintusba, amely ez alkalommal nem más, mint a médiából ránk zúduló, a mindennapi világot eluraló erőszak és banalitás. Önreflexív humorral nem csak arról szólnak, hogy a média ma hogyan képviseli az értelmetlenséget, men�nyire nézhetetlen-hallgathatatlan és pocsék, de azt is üzeni, hogy ők ennek nem hajlandók részesei lenni. A tömegmanipulációnak mondanak nemet ezek a fiatalok. S teszik ezt olyan esztétikai érzékenységgel, ami nem jellemző korosztályukra. Túlhaladnak saját képességeiken. Köszönhető ez a tudatos csoportvezetőnek, Mess Attilának, aki évről évre új kapukat nyit meg színjátszóiban, és friss, sokkoló, ledöbbentően

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .

ós Intézet és a GalériaMúzeum koprodukciójában jött létre. A fotók a megragadott pillanatokkal – „a mozgásban lévő gondolatnak az örökkévalóság számára való megraga-

Foto: Šimon Ladislav

A lendvai vár padlásgalériájában pénteken megnyílt Aljoša Rebolj, ismert szlovén fotós Megragadott idő című fotókiállítása, melyen Tomaž Pandur két előadásának – a Médeia és a Symphony of sorowful song – pillanatait ragadta meg 40 nagyformátumú fotón.

a színjátszás kiemelkedő személyiségeit (Blanca Por tillo, Belen Rueda, Asier Etxeandia...) megörökítve a fotók a darabok mondanivalóját, s egyben a teátrum glamúrját is közvetítik. Aljoša Rebolj munkásságát Šimonka Tanja, a Művelődési és Promóciós Intézet igazgatónője méltatta, majd maga a fotóművész is

őszinte produkciókkal lepi meg a közönséget. Emlékeztetőül: ezzel az előadással Ljubljanában elnyerték az országos fesztivál első díját, Nova Goricán az ifjúsági színjátszók kategóriájában külön meghívott csoportként az innovatív játék díját érdemelték ki, az anyaországi Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozón immáron negyedik Arany minősítésüket érdemelték ki, novemberben pedig Indiában, Újdelhiben és Varanasiban a NIPA szervezésében egy rangos világfesztiválon képviselik a régiót, ezzel párhuzamosan pedig az EU-s Sanskriti Fesztiválon európai színjátszók mezőnyében mérettetik meg magukat. lk

dásában”, ahogy Tomaž Pandur írta a fotósorozathoz – az erős vizuális mágiával bíró, fekete-fehér-piros színkombinációk tisztaságában, a szinte kirajzolt jelenetekben a Pandurszínház esztétikáját hozzák el a látogatókhoz. „A világot mint színjátékot” – ismét Pandurt idézve –,

szólt a közönséghez, a fotók keletkezésének és megalkotásának folyamatáról beszélve. Anton Balažek polgármester pedig a kultúra promóciós és közösségfenntartó erejét emelte ki a kiállítás kapcsán. A megnyitó zenei hangulatát a lendvai Hadik Mihály Band adta.

Bence és Halász Budapesten

Budapesten a várban, a Litea könyvszalonban Kondor Katalin mutatta be Bence Lajos Vallani és Halász Albert Könnyű versek című kötetét. A két költő vallott munkásságáról, költői mivoltukról, költeményeikről, a megmaradásról és más sorsdöntő kérdésekről a muravidéki magyar közösséget illetően. A két szerző műveiből Halász Albert és Szilágyi Zoltán adott ízelítőt. HF

17


Muravidék 8. Őrségi Nemzetközi Tökfesztivál

Egy „tök jó” rendezvény Tök, tök, tök, amerre a szem ellát... – ha nem is szó szerint, de az Őrség szívében hagyományossá vált rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Hangulatában a fesztivál már-már vetekedik a hagyományos Őrségi Vásárral. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A hétvégén került megrendezésre nyolcadik alkalommal az Őrségi Nemzetközi Tökfesztivál. Péntek

baton folyamatos programokkal Őriszentpéter, Szalafő és Apátistvánfalva fogadta a látogatókat. Őriszentpéteren a vásáros standok egymásba értek, a frissen sült ételek és a

töklámpásos felvonuláson, majd tökbálon vehettek részt. A szalafői Pityerszer zsúptetős házai is fogadták a látogatókat, tökből készült ételekkel, kézműves vásárral, folyamatos kultúr-

Az egyetemista klubok rendezvényén ott volt Lendva is A szlovén egyetemistaklubok találkozója, azaz a Škisova tržnica a legnagyobb szabadtéri rendezvénynek számít a fiatalok körében. Emellett ez az egyetlen olyan jellegű esemény, ahol egy helyen találkozhatunk Szlovénia szinte összes nyelvjárásával és megismerkedhetünk országunk különböző jellegzetességeivel. A találkozó október 5-én már második alkalommal került meg­ rendezésre a maribori piactéren, ahol az idén 32 egyetemistaklub mutatkozott be, köztük a Lendvai Egyetemisták Klubja is. Lendvát

Lendvát és annak jellegzetes ételeit képviselve mutatkozott be a Lendvai Egyetemisták Klubja Mariborban.

A pityerszeri házak közt solymászok, csipkeverők, fazekasok és kultúrműsorok várták a látogatókat. este Nagyrákos nyitotta meg az idei fesztivált hagyományőrző programmal, tökmagköpesztésre csalogatva mindenkit. Szom-

forralt bor illatában, a kézműves portékák közt hömpölygött a tömeg. A késő délután folyamán tökkirályés töklovag-választáson,

műsorral. A rendezvénysorozat vasárnap délután ért véget Magyarszombatfán tökfaragással, íjászattal és egyéb programokkal.

és annak jellegzetes ételeit képviselve az asztalunkat megraktuk hazai pereccel, zsíros kenyérrel, töpörtyűvel és tökmagolajjal, de persze nem hiányozhatott a finom lendvai fröccs sem. Mivel Lendva a Bogrács Fővárosa címet viseli, így természetesen az asztalunk mellett nagy fazékban rotyogott a bogrács is. A jó időnek köszönhetően a nap folyamán mintegy 10.000 fiatal látogatott el az esemény helyszínére, amely, akárcsak az elmúlt években, az idén is két részből állt. A kora délutáni órákban az egyetemistaklubok bemutatására került sor színes program kíséretében, míg az est folyamán a kiváló hangulatról számos szlovén zenész gondoskodott. Šimonka Zita

Őszi zsibongó az utcán

Bábkészítés, mese, ének, tánc Kedden délután újra játszótérré változott a Lendvai Kétnyelvű Óvoda előtti utca, ahol az „Őszi Zsibongó az utcán” elnevezésű rendezvény fogadta a kicsiket és a nagyobbakat is. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az idei gyermekhét jelmondatához – „Vágjunk neki könyvvel a nagyvilágnak” – a hagyományos délutáni rendezvény, az Őszi zsibongó is csatlakozott. Egy jól ismert történettel, a répamesével vette kezdetét a program, melyet az óvodai dolgozók adtak elő a gyerekeknek. Gönc

18

Reni óvónő a hosszúfalui óvodából, a mesejáték egyik főszereplője kísért minket végig az asztalok közt, és mondta el, milyen műhelymunkák folynak az asztalokon és mi fog történni még a délután folyamán: – A műhelyfoglalkozásokon idén is a természetes anyagokra, illetve az öko felhasználásra, az újrahasznosításra

fektettük a hangsúlyt. A mese világába szeretnénk a gyerekeket és szüleiket egy kicsit bevezetni, ezért a rendelkezésre álló anyagokból különböző bábokat készítünk, amikkel a nap végén a szülők és a gyerekek bemutatkozhatnak. A gyerekek minden asztalnál egy-egy éneket is megtanulnak, amit szintén előadhatnak majd. A ren-

Az Őszi zsibongó a mese világába vezette be a gyerekeket és szüleiket. dezvény végén a szerény kivendégelés sem marad el, persze répa is lesz, hiszen arról is szólt a mese. A mesés programokhoz jó idő és jókedv is társult, a gyerekek láthatóan élvezték a szüleikkel és

óvodás pajtásokkal töltött délutánt. Sok ügyes ujjacska és dolgos kezek ügyködtek az asztalok körül, készültek a bábok, és gondolatban biztosan szőtte mindenki a saját kis meséjét.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .


Helló!

Kedves Gyerekek!

Prša Tim, 5 éves

Bedernjak Samo, 4 éves

Bizonyára ismertek sok olyan élőlényt, amelyeknek a természetes élőhelye egy távoli ország, akár egy másik kontinens a Föld másik felén. Ha jártatok már állatkertben, ott láthattatok sok é rd e ke s á l l a tot , olyanokat, amik fogságban élnek. A z á l l a t ke r t b e n gondoskodnak arról, hogy ezek az állatok az eredeti élőhelyükhöz hasonló környezetben élhessenek. A Lendvai Kétnyelvű Óvoda gyerkőcei olyan rajzokat küldtek nekünk, melyek akár az „Állatkerti séta” címet is kaphatnák. Vida Lara, 4 éves

Az oroszlán Hajdinjak Pia, 5 éves

Halász Lúcia, 5 éves Küldjetek nekünk képet vagy más műalkotást egy oroszláncsaládról! Lehet az rajz, festmény, vagy bármi más, amit saját kezűleg készítetek el, a mű ábrázolja a papa- és mamaoroszlánt és néhány kölyköt a termé­ szetes élőhelyükön. A legszebb rajzokat megjelentetjük és jutalmazzuk! Alkotásotokat hozzátok be személyesen vagy küldjétek el címünkre! Címünk: 9220 Lendva, Fő utca 124. A borítékra írjátok rá: Népújság – Gyermekoldal

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .

Az oroszlán minden állatot megijeszt dús sörényével és félelmetes ordításával, a trópusi Afrika „királya”, a szavannák lakója. Magassága 100 centiméter, súlya 120 és 200 kilogramm között van. Társaságkedvelő, családi közösségeket alkot, ragadozó, gyakran társasan vadászik. Az oroszlánok az állatkertekben is jól szaporodnak, a nőstény oroszlán 2–4 kölyköt ellik. Az oroszlánkölykök szeme csak 2 héttel a születésük után nyílik ki. Ez idő alatt az anyjuk a szájában szállítja őket egyik búvóhelyről a másikra. Természetesen nagyon óvatosan teszi mindezt, hogy ne okozzon nekik fájdalmat. Amikor a nőstények egy része vadászni indul, a többiek vigyáznak a kicsikre. A kisoroszlánok bármelyik nőstényhez odamehetnek szopni, nem számít, hogy ki a mamájuk. Tudtad? • Az oroszlánok 20 óránál is többet töltenek pihenéssel! • Vadászni csak a nőstények járnak. A hímeknek „csak” annyi a dolguk, hogy védelmezzék a falkát és elfogyasszák a zsákmányt, amelyből mindig ők esznek elsőként. Utánuk következnek a nőstények, majd a maradékon osztozkodnak a kicsik. • Az oroszlán üvöltését 8 kilométerről is hallani lehet. Híres oroszlánok: Kimba, a fehér oroszlán, Simba, az oroszlánkirály, Leó, az oroszlán

19


Horizont

„A hegy Buddha és Buddh Kína keresztül-kasul (5)

Pech – először: amikor busszal újra Lijiang felé vettük az utunkat, hogy majd ott repülővel Csengtuba menjünk, sehogy sem akart jobb idő lenni. A négyórás út egy rémálommal ért fel. A vízzel elárasztott utak, a földcsuszamlások, a hosszú sorok és a teljes káosz miatt csak hatórás késéssel érkeztünk Lijiangba. A repülő az orrunk előtt szállt fel!

Paušič Olga Paušič Andrej

Két teljes napra Li­jiang­ ban ragadtunk, mivel nem volt szabad repülőjegy. Csak semmi pánik! Pihenéssel töltöttük a két napot, viszont az útitervünk komoly veszélybe került. Le kellett mondanunk Hszian meglátogatásáról, nem nézhettük meg Qin császár agyaghadseregét! Majdnem végzett velem a búbánat! Két nap várakozás után végre este hét körül Cseng­ tuban landoltunk. A reptéren már várt bennünket a kisbusz, amit az oly kedves

Csengtu modern része. szmog, zaj… Az eddig látott és megismert kisvárosok után elképesztő helyként éltük meg. Itt öt percig sem tudnék élni – ez volt az első gondolatom. Szecsuán Kína

festői: a zöld rizsmezők között takaros falucskák rendezett parasztgazdasággal, narancs-, mandarin-, pomeló-, cukorrépa- és teaültetvények… Szecsuán központja a 11 milliós Csengtu, amit „brokátváros”-nak is neveznek, hiszen már régóta ismert a brokátszövésről. Az óvárosi részben megtekinthető egy-két híres szentély és teaház, amelyeket a kulturális forradalom ideje alatt zárva tartottak, de most újra nyitva vannak.

Shangri La-ból Lijiang felé megrekedtünk a tömegben. Az eső elmosta az utat. Sims úrnak köszönhetünk – Lijiangban ismertük meg, ő Csengtu városában az igen ismert Sims Cozy Guest House hostel tulajdonosa. A hostelig egy kerek órát utaztunk. Csengtu tényleg nagy város, és első látásra nem is tűnt szimpatikusnak. Sűrű forgalom, rengeteg ember,

20

legnagyobb gabonatermelő vidéke. Rizst, repcét, zöldséget, szederfát, bambuszt és rengeteg gyümölcsöt termesztenek. A kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően évi háromszor aratnak rizst, a piacokon pedig tél közepén is kapható a friss zöldség. A táj igen

A leshani óriás Buddha.

A leshani óriás Buddha Izzadtan ébredtem, mintha nyakon öntöttek volna egy vödör vízzel. Meleg és fülledt volt a levegő, az ember bőre ragadt. Hiszen erre vártunk, amikor még a tibeti fennsík alatt ShangriLa-ban fagyoskodtunk, de mégis kellemetlenül éreztük magunkat. A nagy ablak mellett állva figyelem az utcát: magas lakótömbök behálózott erkélyekkel,

piszkos ablakok, beton közé ültetett fák, az emberek az utcán szájvédővel sietnek ide-oda. És a forgalom! Pekingben nem tudtuk eléggé dicsérni a forgalomban részt vevők kultúráját, itt pedig teljes a káosz. Dudálás, fékcsikorgatás, kiabálás, olyan kellemetlen érzés kerít hatalmába, mintha valaki mindjárt beléd szállna. Hamisítatlan Közép-Ázsia! Sietnünk kell, gyorsan megreggelizünk, fél kilenckor már vár ránk a kisbusz: a leshani óriás Buddha – a világ legnagyobb Buddhája érdekli a társaságot. Leshanig 130 kilométert kell utazni, de ez nem jelent nagyobb gondot, hiszen egyfolytában autópályán utazunk. Viszont a városból kijutni – na, az gondot jelent. Leshanba érkezve döbbenten vettük tudomásul, hogy a sofőr nem ismeri a Buddhához vezető utat. Három különböző irányba is elindultunk, de egyik sem volt az igazi. Mivel egy mukkot sem beszélt angolul, nem tudtuk vele megértetni, hogy sokkal jobb lenne, ha valakitől megkérdezné a helyes irányt. Csak mosolygott és kitartóan kereste a helyes utat. Egy órát keringtünk, majd mire végre – biztos valami csoda folytán – ráakadtunk a helyes útra, már fél tizenkettő volt. Tehát a legnagyobb forróságban indultunk el megnézni az óriási Buddhát! Körülöttünk megszámlálhatatlan csoport hazai turista hemzsegett. Amikor a kínaiak kiteszik a lábukat az otthonaikból, teljes káosz lesz. Zömében csoportosan utaznak, az idegenvezető kezében a csoport színeit

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .


Horizont tartók, fényképek közül válogathattunk. És hogy félreértés ne essék, mindegyik pandamotívumos volt.

ha a hegy” jelző zászló van, és egyfolytában a megafonba ordibál. Mivel mindegyik mondja a sajátját, fülsiketítő zsivaj keletkezik, mintha dobolnának a fejedben, így a látványosság teljesen elveszíti varázsát. Legelőször lépcsőztünk, barlangokat hagytunk magunk mögött, majd megpillantottuk Buddha óriási fejét, amelyet számos fekete fürt díszít. Tényleg óriási fej! Amikor ott állsz előtte, ledöbbensz a felismeréstől. Egy monumentális kőszoborról van szó, amely az emberek kezének munkáját dicséri. Buddha jobb csípője mellett lépcső vezet, amelyen lejuthatsz Buddha lábába, a bal csípője mellett pedig feljuthatsz a fejéhez. A monumentális Mai­tre­ ya Buddha-szobrot 618-tól 907-ig építették a budd-

ember fér be. A hagyomány szerint egy kínai szerzetes, Haithong kezdeményezésére épült meg. Az építők nagyon okosan, előrelátóan gondolkodtak: a szobor belsejében elrejtett csatornarendszernek köszönhető, hogy a szobor évszázadokig megmaradt szinte eredeti pompájában. Úgy tűnik, hogy a gigantikus építkezés során végül is annyi követ vágtak ki a hegyből és hordtak a folyóba, hogy az tényleg biztonságosabbá vált az arra haladó hajók számára. A helyi mondás úgy tartja: „A hegy Buddha és Buddha a hegy”. Ez részben azért alakult így, mert a hegységnek az a része, ahol a leshani óriás Buddha található, maga is hasonlít egy fekvő Buddhára, ha a folyó felől nézzük, és a leshani

Óriáspanda. hista szerzetesek a Tangdinasztia idején. Ott ül, egy kősziklának támaszkodva a Minjiang, a Dadu és a Qingyi folyók összefolyásánál. A kőszobor az Emei-hegyre, a szent hegyre néz. A szerzetesek 90 évig dolgoztak azon, hogy megalkossák a 71 méter magas Buddhát, a legnagyobbat a világon. Csak a feje 14,7 méter magas, 10 méter széles, amelyet 1000 ügyesen kidolgozott hajfodor takar. 8,5 méter széles lábába 100

óriás Buddha éppen a szívénél van. Az óriás Buddha és az Emei-hegy 1996-tól az Unesco védelme alatt áll. Ma a szobrot a turisták tömegei, a gyakori földrengések és a szennyezett levegő veszélyezteti. Teljes két óránk ment el arra, hogy leereszkedtünk Buddha lábához a folyó mellett, majd lefényképeztük minden lehetséges szögből és visszatértünk újra a fejéhez. Irány vissza Csengtu!

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .

Pech – másodszor is!

A szecsuáni konyha fűszeres leveseiről híres. Látni akartuk a város főterét, ahol Mao Ce-tung hatalmas szobra áll, meg aztán a parkot, ahol esténként mindig történik valami: tánccsoportok, artisták lépnek fel, van csoportos rekreáció aerobikkal vagy tánccal… A kínaiak sokat adnak az ilyen jellegű mozgásra. Minden városban, ahol jártunk, esténként tömegek tornáztak vagy táncoltak a tereken. Érezhető a lelkesedés, a spontaneitás, úgy vettem észre, az ilyen jellegű kikapcsolódás számukra magától értetődő. És mindenképpen ki kell próbálni a szecsuáni konyhát is! Az ételeik arról ismertek, hogy erősen fűszerezettek, főleg a levesek. Hozzá sok zöldség dukál kevés hússal. Aztán még vannak azok a levesek, amelyekben hússal vagy zöldséggel töltött „párnácskák” vannak – kitűnő, igaz, hogy erősen chilis, és egyfajta borsot is használnak, amely csak ott terem. Azon csodálkoztunk, hogy evés közben az emberek hangosan csámcsognak, de ilyen a hagyomány, amelybe az is beletartozik, hogy jó nagyokat köpnek az utcán (főleg a férfiak).

Pandák között Szecsuán az óriáspandákról is híres. Csengtutól 6 kilométerre található a pandák tenyésztőközpontja. Az odalátogatókat egy korszerűen berendezett park fogadja, ahol szakmai kísérettel megismerkedhetnek a fekete-fehér óriások életformájával. Ha az óriáspandákat természetes élőhelyükön szerettük

volna látni, el kellett volna utaznunk a 140 kilométerre lévő Wolong pandarezervátumba, de azt mondták, hogy nagyon kicsi az esélyünk arra, hogy ott pandákat lássunk, hiszen az állatok kerülik az ember közelségét. A központ kísérője jól megdolgozott bennünket! Jó néhány kilométert gyalogoltunk, hiszen a park hatalmas. A magas hőmérséklet (35°C) és a szecsuáni

Mivel nem jutott elég időnk Hszian megtekintésére, úgy döntöttünk, hogy az éjszakai gyorssal Kunmingba utazunk, majd onnan Pekingbe repülünk. A jegyeket már Szlovéniában megvettük. Ez volt a terv, ami simán megvalósítható lett volna, ha Hu Csintao elnök nem azon a napon indul hivatalos látogatásra Oroszországba Medvegyev elnökhöz. Így este nyolc óra helyett csak éjfélkor indultunk el Kunmingból, és simán lekéstük a budapesti repülőjáratot! Hát ilyen pe­ chet! El sem lehet hinni, hogy egy héten belül már másodszor jártunk így! A

18 órás vonatozás Csengtutól Kunmingig. A vonatok gyorsak és nagyon kényelmesek. párás levegő mellett jól kiizzad az ember még akkor is, ha csak levegőt vesz és egy helyben áll. Úgy láttuk, hogy az állatok a rendezett környezetben jól érzik magukat, nyugodtak, mondhatnám szerencsések – ki tudja? Ha szeretnél egy közös fényképet a kis pandával, az is megoldható, csak a zsebedbe kell nyúlni – 1000 jüanba kerül. Mivel a kínaiak igen jó kereskedők, mindenhol található egy kis üzlet, itt sem volt másképp: játékpandák, mágnesek, táskák, hátizsákok, kulcs-

Hainan Repülőtársaság Peking központjában, egy fényűző szállodában biztosított számunkra szállást. Kellemes érzés volt vendégnek lenni ilyen luxusban. Úgyszintén megoldották az alternatív légi összeköttetést, és két nap múlva szerencsésen megérkeztünk. Annak ellenére, hogy mi minden történt velünk Kínában, kellemes benyomásokkal érkeztünk haza. Kína gyönyörű! Mindenképpen visszamegyek – már csak az elszalasztott Hszian végett is! (vége)

21


Sport Vida Ladislav salakmotoros

Jövőre jobb motorral jobb eredmények nyomás rajtam, s ez nem mindig tesz jót, azaz nem hozom ki magamból azt, amire képes vagyok. – Az idény utolsó ver­ senyén, a hétvégén Pe­tes­ házán mire számít? – Természetesen minél jobb eredményre, legalább az első ötben szeretnék végezni.

A 18 esztendős Vida Ladislav, vagy csak Lacku, ahogy a legtöbben hívják, 5 éve ül a vasparipán. A lendvai Speedway Team egyetlen versenyzőjével beszélgettünk a múltjáról és a lehetséges jövőjéről. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

– Hogyan kezdődött a motorozás? – Kisebb koromban édesapámmal gyakran jártunk sa­lak­mo­tor­verse­ nyekre, de valahogy sokáig nem éreztem a késztetést, hogy én is nyeregbe üljek, míg 13 évesen megszületett bennem a vágy a verseny-

s ezeket követően nem nagyon tud már az ember úgy vezetni, hiszen mindene fáj. A lendvai versenyem is egész jól indult, önhibámon kívül elestem, s utána már nem sikerült úgy elkapnom a fonalat. – Milyen feltételek mel­ lett versenyeznek, illetve edzenek? – A motorok nem a legjobbak, így az az ál-

Vida a következő idényben jobb motorral jobb eredményekre számít. zésre, s azóta ez mit sem változott. – Milyen volt az első megmérettetés? – Először azon a versenyen vettem részt Go­ ri­čanban, amelyen, ha jól emlékszem, Žagar először legyőzte Ferjant. Az emlékek szépek. – Azóta eltelt néhány év. Az idei versenyekkel mennyire elégedett? – Az idei idénnyel nem vagyok elégedett, hiszen jobb eredményekre számítottam. Az ifjúsági versenyben az első öt között szerettem volna végezni, a felnőtteknél pedig a legjobb nyolc között. Ehhez képest az ifjúságiban is csak 11. lettem, tehát az idény csalódást okozott számomra. – Minek tudja be a várt­ nál gyengébb eredményt? – Volt egy pár bukás is,

22

mom, hogy a jövő idényre vehessek magamnak egy jobb gépet. Az idényben átlagosan heti két alkalommal gyakorolhattam Andrej Matjašec felügyelete alatt. Ezen a helyen is szeret-

ném megköszönni odaadó munkáját és segítségét, de köszönet illeti a klubot és a szponzorokat is. – A fiatalok körében van érdeklődés a sportág iránt? – Érdeklődés van, csak a fiatalok nem mernek vezetni, pedig nagyon jó érzés: teljesen más vezetni, mint egy utcai robogót, hiszen ugyebár nincsenek fékek, mindig egyenesen megyünk, s a kanyarban balra. – Milyen a kapcsolata a többi versenyzővel? Ta­ pasztalatcsere, kedvencek? – Alapvetően mindenkivel jó a viszonyom, Bratkovič-csal és Čondával pedig már baráti viszonyról is beszélhetünk. Ahogy ismerem az ő helyzetüket, nekik jobbak a motorjaik, viszont a klub nem támogatja őket úgy, mint ahogy engem támogatnak. Természetesen szoktam nézni a versenyeket, Žagar a kedvencem, és remélem, ismét részese lesz majd a Grand Prix-sorozatnak, jelenleg pedig Emil Sayfutdinovnak szorítok a Grand Prix-ver­ senyeken.

A Judo Klub két aranya A Pokal Kopra 2011 elnevezésű utánpótlás cselgáncstornán 49 klubból több mint 450 versenyző mérte össze erejét. A versenyen a lendvai Judo Klub tagjai is tatamira léptek, míg a másik lendvai klub, a KBV Lendva tagjai távol maradtak a versenytől. A JK dzsú­ dósai kiválóan szerepeltek, hiszen a 11 éveseknél Nejc Mlinarič (38 kg) és a 13 éveseknél Nina Kotnjek (28 kg) valamennyi vetélytársát két vállra fektette. A 11 éveseknél Jure Markoja a 46 kilósoknál a döntőben szenvedett vereséget. A Judo Klub Murska Sobota tagjai is több kimagasló ered­ ményt értek el. Aranyérmet Klemen Bejek (55 kg, U–11) akaszt­ hatott a nyakába, a dobogó második fokára Mateja Krpič (48 kg, kadét és U–23 is), illetve Čahuk Sanja (+78 kg), Uroš Kavčič (73 kg) és Sašo Šarčevič (60 kg, mind U–23) léphetett. Harmadik helyet Aleksander Ferenčak (46 kg, U–13), Čahuk Sanja (+70 kg, kadét) és Luka Roudi (60 kg, U–23) szerzett. F. B.

Donko volt az abszolút győztes

Vida Ladislav – Az ifjúsági váloga­ tottban is szerepelt. Ott mennyire volt elégedett? – Ukrajnában nem voltam elégedett, hiszen nagyon nehéz, vizes volt a pálya, Lendván pedig a vegyes csapatok versenyén, úgy érzem, méltatlanul kevés lehetőséget kaptam a bizonyításra. – Hol szeret jobban ver­ senyezni, idehaza vagy idegenben? – Idegenben, mer t itthon sokkal nagyobb a Muravidéki Labdarúgó Liga 8. forduló Apače – Šalovci Beltinci – Črenšovci Hotiza – Bogojina Bistrica – Kobilje Dobrovnik – Turnišče Gjerkeš, Lutar Gančani – Puconci Hodos – Ljutomer Vogrinec

2:3 (2:3) 3:0 (1:0) 4:0 (2:0) 6:0 (0:0) 0:2 (0:1) 1:1 (1:1) 0:1 (0:1)

A neves horvát Grobnik autómotoros ver­senypálya ezúttal a 4. In­line horvát kupának adott otthont gyorsasági görkorcso­ lyában. A versenyen nagy sikert aratott Tadeja Donko, a Dokonca tagja, hiszen félmaratonon (21,5 km) az abszolút kategóriában valamennyi riválisát maga mö­ gött hagyta.

LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 8. forduló Olimpija – Nafta 1:6 (0:3) Šimunič; Horváth (3), Gabor, Oberstar, Drvarič Petesháza – Nedelica 1:5 (0:3) Mavriček; Prša (2), Zadravec, Sobočan, Lutar Hídvég – Polana 0:3 (0:1) B. Žalik (2), Klujber Zvezda – Renkovci 1:2 (0:1) Horvat M.; Oprešnik, Huskič Veterani – Csente 2:2 (1:0) Zver, Balažic; Herceg, Kerek Zsitkóc – Panonija 1:3 (1:1) Bacsi; Horvat, Biro, J. Hozjan Kapca – Graničar 2:2 (1:1) A. Cigan, U. Cigan; D. Novak (2)

Táblázat 1. Beltinci 8 7 1 0 31:5 22 2. Ljutomer 8 6 1 1 21:7 19 3. Apače 8 6 0 2 25:16 18 4. Šalovci 8 5 2 1 18:13 17 5. Turnišče 8 5 1 2 18:10 16 6. Hotiza 8 5 1 2 17:11 16 7. Bistrica 8 3 3 2 21:14 12 8. Puconci 8 2 4 2 16:19 10 9. Bogojina 8 2 2 4 13:19 8 10. Črenšovci 8 1 3 4 12:14 6 11. Gančani 8 0 6 2 8:12 6 12. Hodos 8 1 1 6 10:15 4 13. Dobronak 8 0 1 7 6:30 1 14. Kobilje 8 0 0 8 3:34 0

Táblázat 1. Polana 8 6 1 1 27:7 19 2. Nedelica 8 5 3 0 31:10 18 3. Nafta 8 5 2 1 22:11 17 4. Veterani 8 5 1 2 28:16 16 5. Panonija 8 4 3 1 13:8 15 6. Renkovci 8 4 1 3 18:12 13 7. Csente 8 3 3 2 16:15 12 8. Graničar 8 3 2 3 14:11 11 9. Petesháza 8 3 1 4 14:16 10 10. Hídvég 8 3 1 4 22:25 10 11. Zsitkóc 8 3 0 5 14:19 9 12. Kapca 8 1 2 5 10:23 5 13. Olimpija 8 0 2 6 9:29 2 14. Zvezda 8 0 0 8 7:43 0

A 9. forduló párosítása 2011. október 15-én és 16-án, 15.30: Ljutomer – Apače, Puconci – Hodos, Črenšovci – Dobronak (mind 15én), Turnišče – Gančani, Kobilje – Beltinci, Bogojina – Bistrica, Šalovci – Hotiza.

A 9. forduló párosítása 2011. október 16-án, 15.30: Graničar – Hídvég, Nafta – Zvezda (mind 10.00), Nedelica – Veterani, Renkovci – Pe­ tesháza (mind 10.30), Polana – Zsitkóc, Csen­ te – Kapca, Panonija – Olimpija (mind 15.00).

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .


Sport

A Lindau mindenkit megvert A hétvégén a 11. nemzetközi kosárlabdatornára került sor Lendván, amelyen a hazai Lindau mellett a KK Rudar Cimper Mursko

nyes, 70:33-as győzelmet aratott a zalaegerszegiek ellen. A Lindau legjobb dobói: Horvatič Gorazd 18, Horvatič Sandi 16, Novak

A Lindau a második meccsen a horvátok ellen aratott győzelemmel biztosította be az első helyet. Središče és a Niederwald Zalaegerszeg csapata lépett pályára. Az első meccsen a Lindau fölé-

Robert 11 pont. A második meccsen a lendvaiak 73:63-ra verték a horvátokat. A Lindauból

Dupla vereség A tekeliga 4. fordulója nem sok sikert hozott a Nafta két csapatának, hiszen mind a férfiak, mind pedig a nők vereséget szenvedtek. A 2. ligában szereplő hölgyek Celjében a Komcel otthonában szenvedtek 7:1-es, fában 2938:2916-os vereséget. A lendvaiak közül egyedül Stanič 550 fás eredménye volt elegendő vetélytársa legyőzéséhez. A csapatnak

ez a harmadik veresége volt. A férfiak a 3. ligában 5:3-ra, fában 3102:3099-re szoros vereséget szenvedtek a Petrol ellen, de három korábbi győzelmüknek köszönhetően változatlanul vezetik a ligát. A Petrol ellen Radakovič 523, Simon 551 és Matjašič 523 fával ért el egyéni sikert. F. B.

Hazai győzelem

SK Ptuj 1678 kör. A COAL 1589 körrel a 10. legjobb eredményt érte el. Egyéniben Tátrai (PLE Zalaegerszeg) 579 körrel győzött. A Coal tagjainak eredményei: 11. Hajdú József 563 kör és 28. Cofek Milan 543 kör. F. B.

Lendvára jön a női válogatott

Ormoži siker Zalaegerszegen indult útjára a nemzetközi First Liga céllövőverseny légpuskával. A nyitófordulóban csapatversenyben a következő eredmény született: 1. Miklavž pri Ormožu 1701 kör, 2. PLE Zalaegerszeg 1695 kör, 3.

Fölényes Mura-siker A Mura 05 kombinált csapata 8:0-ra kiütötte az 1. muraszombati ligában szereplő Bakovcit. Különösen Armend Sprečo teljesítménye volt feltűnő,

17 ponttal Horvatič G., 15 ponttal Zrna Dejan, 14 ponttal pedig Žalig Matej tűnt ki. A harmadik meccsen, amely a második helyről döntött, szoros meccsen a horvátok 60:51-re győzedelmeskedtek a zalaiak ellen, így ők lettek a lendvaiak mögött a másodikak. A torna záróakkordjaként a Lindau két öregfiúcsapata csapott össze. Az 50 év alatti csapat 58:39-re győzte le az 50 év felettieket. A legeredményesebb pontdobók az idősebbeknél Horvatič Velimir és Šimonka Robert volt 14–14 ponttal, Bratkovič Vlado 8 ponttal, míg az 50 év alattiaknál Sijarič Aleš és Vehtersbah Vojko 14–14, Ščap Robert pedig 12 ponttal remekelt. Horváth F.

hiszen 6 alkalommal iratkozott fel a góllövőlistára, míg Rok Gruškovnjaknak ez két alkalommal sikerült. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . o k t ó b e r 1 3 .

Turnišče adott otthont a 3. országos céllövőliga versenyének légpuskával. A győzelem otthon maradt, hiszen a csapatversenyt 1119 körrel a Štefan Kovač Turnišče III nyerte, a második TSO Ormož II (1101 kör) és a harmadik helyezett SD J.Jurkovič (1101 kör) előtt. A COAL 1066 körrel a 7., míg a Jezero II. 1059 körrel egy hellyel mögöttük végzett. F. B.

Október 22-én 18 órai kezdettel Lendván mérkőzik meg egymással a szlovén és a szerb női labdarúgó-válogatott. A szlovéneknek ez lesz a második mérkőzésük (az elsőt Anglia ellen 4:0-ra elveszítették) a 2013-as Ebselejtező 6. csoportjában, amelyben még Anglia, Hollandia és Horvátország legjobb női focistái harcolnak a továbbjutásért. F. B.

Nafta barátságos meccsek Nafta – Slaven Belupo 0:1 (0:0) Mintegy 100 néző volt kíváncsi a Nafta és a Slaven Belupo barátságos mérkőzésére. A lendvai és a koprivnicai csapat között hagyományosan jó a viszony, s a mostani szereplés tulajdonképpen egyfajta visszavágót jelentett a bajnokság előtti lendvai odalátogatásra. A horvát bajnokság 5. helyezettje ellen a lendvaiak erősen tartalékosan léptek pályára, hiszen Ajlec kapus mellett hiányzott két további sérült, Stjepan Caban és Saša Levačič is. A Nafta elsősorban védekezésből induló gyors ellentámadásokra állt be. Az első horvát helyzetet Benko hagyta ki még az Sreš vállsérülése elle- 5. percben. A 22. percben nére vállalt egy félidőt. Da Silva lövése Rodičről kijött, de nem volt senki, aki lecsapott volna a labdára. Négy perccel később a félidő legnagyobb helyzetét Mujanovič hagyta ki, aki egyedül került Prša elé, de nem jól oldotta meg a feladatot. A félidőben Stanko Preradovič alaposan kicserélte csapatát, s olyan játékosoknak is lehetőséget adott, akik a bajnokságban nem töltöttek sok időt a pályán. Az 53. percben a jobban kezdő Bušič fejelt a kapu mellé, két perccel később pedig 20 méterről leadott szabadrúgása a kapufát találta el. A 61. percben Tomažič Šeruga erős lövését Rodič fogta meg. Jó öt perccel később Benko nem találta el veszélyes helyzetből a kaput, majd a 70. percben Prša kiválóan hárította Benko lövését. De harmadszorra Benko csak összehozta a gólt: a jobb oldalról beívelt labdára a Nafta védelme rosszul reagált, a horvát csatár pedig mintegy 5 méterről Prša háta mögé küldte a labdát. A következő veszélyes támadásban is Benko vállalta a főszerepet, ám ezúttal nem járt túl Prša eszén, s elsősorban a lendvai portásnak köszönhető, hogy a vendégek minimális győzelmet értek csak el. Nafta: Prša, Kocsis, Korošec, Raduha, Jerebic, Tomažič Šeruga, Vass, Sreš, Zelko, Da Silva, Polareczki, illetve, Matjašec, Jovanovič, Vori, Stojko, Vinko, Bunderla. Slaven Belupo: Rodič, Kokalovič, Grgič, Purič, Brezovec, Mujanovič, Milardovič, Maras, Gregurina, Bušič, Benko, illetve Pelin, Mamič, Šomoci, Poljak, Jakšinič, Havoič. A meccset a Ljubo Antolin, Jožef Koren és Bacsi Borut hármas vezette. Feri.h.m.

A Rokada 23. lett Befejeződött a verseny az 1. ifjúsági sakkligában, amelyen 25 csapat mérte össze tudását. A győzelmet 20,5 ponttal a Tomo Zupan Kranj szerezte meg, fél ponttal megelőzve a Slovenj Gradecet. Az ŠD

Ra­d enska Pomgrad I 15 ponttal a 7., a Radenska Pom­grad II 14,5 ponttal a 8., a Radenska Pomgrad III 11 ponttal a 20., míg a Ro­k ada 10 ponttal a 23. helyen zárta a versenyt. F. B.

23


József Attila Színház, Budapest Retro vígjáték zenével – Rendező: Léner Péter

2011. október 13. 19.00 óra • Lendvai Színház-és Hangversenyterem

Megtekinthető 2011. november közepéig a lendvai vár padlásterében

MEGRAGADOTT IDŐ

Aljoša Rebolj

Ma történt A Népújság honlapjának egyik fő előnye, hogy a nyomtatott változattal szemben a honlap naponta frissül. A Népújság Online rovatban megjelennek az aktuális eseményekről szóló írások, beszámolók, természetesen rövidebb változatban, általában fotóval is tarkítva, hogy kedvet csináljunk az olvasáshoz csütörtökönként.

Népújság, 2011/41.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/41. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you