Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

56. évfolyam 40. szám Lendva 2012. október 4. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

Info 9–16. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Fotó: Tomaž Galič

„Messés” dolgokat művelt

Mess Attila bizonyos időre elbúcsúzott a lendvai színházkedvelőktől, társulataiktól, egyszóval színházi életünktől. Hét év nem kevés idő, de elég hosszú ahhoz, hogy a színházlátogatók

– kicsiktől a nagyobbakig, serdülőktől az idősekig – megjegyezzék a nevét. Leginkább csak Attilának emlegették, mert valljuk be őszintén – s most egy kölcsönfrázissal élnék –, „Messés” dolgokat művelt.

Egy bizonyos, a népi színjátszást és az amatőrizmus fogságában lévő hazai társulati tevékenységet ő emelte színházi rangra, bevonva a még „hajlítható” fiatalokat. Lehetett szeretni vagy nem szeretni,

Vörös György, legrégebbi előfizetőnk Svájcból:

„Az ember a Népújsággal együtt öregszik, de tudja mit, én még húsz évig szeretném olvasni” 20. oldal

extravagáns rendezői modorát bírálni, nemtetszést kifejezni sztár-manírjai miatt, de a muravidéki magyar gyermek- és diákszínjátszást művészi rangra ő emelte, úttörőmunkát végezve az állan-

dó társulat és színház felé vezető hosszú úton. Az első próba-fejezet lezárult, jöhet a következő! A Száll a kakkuk fészkére című előadásról bővebben a 4. és 5. oldalon írunk -ce

Törvényt kell A Kuhar– módosítani Krajnc tervezőa lendvai páros kiállítása közjegyző ügye a hét év közös kapcsán!? munka után 2. oldal

8. oldal


Iránytű

Ülésezett a Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottsá

Az ajánlások tényleges me Király M. Jutka

Anyanyelv, környezetnyelv, idegen nyelv... A napokban szeptember 26-a, a Nyelvek Európai Napja kapcsán több, a nyelv(ek) helyzetét boncolgató írás, kisebb tanulmány jelent meg. A nyelvek – Európában a 23 hivatalos nyelv mellett több mint 60 őshonos közösség regionális vagy kisebbségi nyelve alkotja a nyelvi tőkét – helyzetének elemzése véletlenszerűen egybeesett a Szlovéniában elő őshonos nemzetiségi közösségek, tehát a magyar és az olasz közösség nyelvi helyzetének megvitatásával az Országyűlésben. A vitát röviden összegezve: míg mi, a nemzetiség tagjai úgy érezzük, hogy nyelvünk egyre jobban szorul ki a hivatalokból, a társadalmi életből, addig a hivatalos önkormányzati szervek úgy tudják, minden rendben, hiszen működnek a fordítói szolgálatok. És itt van a helyzetértelmezési eltérés: a magyar nyelvet a nemzetiségileg vegyesen lakott, kétnyelvű területen nem fordító- és tolmácsszolgálatok segítségével kell alkalmazni, hanem tudni, beszélni, a mindennapokban funkcionálisan használni. A magyar nyelv a Muravidék kétnyelvű területén nem idegen nyelv – mert úgy tűnik, bizonyos helyzetekben (lásd: a közjegyzői pályázati kiirás) egyre gyakrabban ebbe a státusba szeretnék helyezni –, hanem hivatalos, élő nyelv. Az történik-e vele, amit a kisebbségi nyelvek sorsáról szóló esszéjében megfogalmaz Pascal Guyot, francia nyelvész? Szerinte ma a többségi nyelv gyakran nem mutat szolidaritást a kisebbségi nyelvvel szemben, amit először a hierarchia felállításával nyilvánít ki. Tehát: először a nyelv mentális lebecsülése, aztán hátrányosabb helyzete az oktatásban, és a végén kirekesztése a közigazgatásból. Guyot ugyan a francia helyzetből merít (köztudottan Franciaországban elég ellenszenvesek a nemzetiségi nyelvekkel szemben, nem is írták alá a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját), de elemzése szélesebb „látókörű”. A megoldás? A nyelvek pozitív együttélése, melynek szilárd alapja a nyelv eredeti megbecsülésében és értékelésében van – mondta nyelvhelyzeti cikkében Boris Paternu szlovén akadémikus.

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Hosszas, több órás egyeztetés után a múlt héten Ljubljanában aláírták a Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésének jegyzőkönyvét. A muravidéki magyarságot a tárgyalásokon képviselő Horváth Ferenc elnök elégedetten nyilatkozik a Szlovéniában élő magyar és a Magyarországon élő szlovén nemzetiség helyzetével, nemzetiségi jogainak megvalósításával foglalkozó bizottság munkájáról. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A két ország még 1992ben írta alá a Szlovéniában élő magyar és a Magyarországon élő szlovén kisebbségek különjogairól szóló egyezményt, amelynek betartását a Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság ellenőrzi. A bizottság évente egyszer ül össze, az idén Ljubljanában került sor az ülésre Matjaž Longar, a határon túli és diaszpórában élő szlovének hivatalának államtitkára, valamint Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárának társelnöki

vezetése alatt. Mindketten elégedetten nyilatkoztak a két szomszédos és többek között a kisebbségpolitikában is közel álló országok

viszonyáról, illetve a kisszámú, de ennek ellenére fontos, hidat képező kisebbségek helyzetéről, amin természetesen mindkettő

A bizottság társelnökei, Répás Zsuzsanna és Matjaž Longar a jegyzőkönyv aláírása után.

Törvénymódosítás kezdeményezése a lendvai közjegyző ügyében!? Miután a lendvai közjegyző magyarnyelv-birtoklása ügyében a magyar közösség és a parlamenti képviselő is hevesen reagált és az országgyűlésben feltett kérdésre igencsak furcsa miniszteri válasz érkezett, Göncz László parlamenti képviselő lapunknak kifejtette, a közjegyzői tevékenység tolmács általi ellátása, amit a miniszteri válasz megoldásként előirányoz, a gyakorlatban alig képzelhető el, jogilag pedig vitathatatlanul ellentétes az Alkotmánnyal. Az a miniszteri magyarázat pedig, hogy a magyar és az olasz nyelv tudását azért sem lenne célszerű szerepeltetni a pályázati feltételek között, mert amúgy sem rendelkezünk kellő mennyiségű, a pályázatra alkalmas szakemberrel, egyrészt jellegében elfogadhatatlan és sértő, másrészt éppen a jogi káder biztosításáért leginkább felelős, a miniszter által vezetett tárca

hiányos munkájára irányítja a figyelmet. A képviselő elmondása szerint a miniszteri válasz elolvasása után azonnali fogadást kért a tárcavezetőnél, hogy kifejezhesse a nemzeti közösség egyet nem értését és felháborodását, másrészt, hogy ismételten arra kérje, hogy közösen javasolják a közjegyzői tevékenységről szóló törvény azonnali megváltoztatását. Lapzártáig a találkozás időpontjáról nem kaptunk információt, de a képviselő kifejti, hogy a teljes magyar nemzeti közösség és minden felelősségteljes állami és önkormányzati szerv támogatásában bízva a kisebbségi parlamenti frakció – vagy végső esetben ő egyedül is – törvénymódosítást nyújt be. A képviselő szerint ez jogi, elvi és politikai szempontból, valamint a szlovén Alkotmány nemes üzenete vonatkozásában egyaránt fontos! tt

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .


Nemzetiség Göncz László

ág

egvalósításán kell javítani oldalon van mit javítani. A muravidéki csúcsszervezetet képviselő elnök, Horváth Ferenc szerint jóformán minden fontos kérdésben mindkettő féllel tárgyaltak, és végül a jegyzőkönyvben minden a muravidéki magyarságot megnyugtató módon, formában szerepel. Elmondása szerint voltak kérdések, mint például a gazdasági alap, a Lendvai GalériaMúzeum vagy a Lendvai Könyvtár státusa, amelyek

körül hosszabb egyeztetésre volt szükség, de végül az eredmény megnyugtató. Az elnök kifejtette, nagyon fontosnak tartja, hogy a bizottság a kormányok felé megfogalmazta azt is, hogy a kisebbségi intézmények költségvetései a válság ellenére se csökkenjenek. Horváth Ferenc a jó eredményhez hozzáteszi, az elmúlt években sajnos a bizottság ajánlásaiból vajmi kevés valósult meg, és csak reménykedni tud abban, ez ezúttal

máshogy történik. Ennek érdekében az MMÖNK még a jegyzőkönyv hivatalos, kormány általi megerősítése előtt felkeresi az ajánlások megvalósításában illetékes szaktárcákat, és nyomást próbál gyakorolni, segíteni próbál megvalósításuk érdekében. Az idei jegyzőkönyv egyébként 24 pontban foglalja össze az előző években született ajánlásokat, ezeket fenntartja, valamint további 18 pontban új ajánlásokat fogalmaz meg.

A Kormány Nemzetiségi Bizottsága

A népszámlálási kérdések mellett aktuális témákról is határoztak A szlovén kormány keretében létrehozott nemzetiségi bizottság – dr. Žiga Turk, oktatásért, tudományért, kultúráért és sportért felelős miniszter vezetésével – a múlt héten megtartotta első, alakuló ülését, amelyen a tagok elsősorban a magyar és az olasz nemzeti közösség számaránya alakulásának felmérésére vonatkozó javaslat tartalmával foglalkoztak. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A témakörben az év folyamán az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága arra kötelezte a kormányt, hogy a Nemzetiségi Kutatóintézet és a Statisztikai Hivatal közreműködésével keressen megoldást a magyar és az olasz közösség számarányára vonatkozó adatok feltárására, hogy a közösségek megmaradása és a kisebbségi jogok megvalósítása az eddiginél sikeresebben történjen. Az ülésen jelenlévő Göncz László nemzetiségi képviselő elmondása szerint előtérbe került a két közösség több szempontból eltérő, specifikus helyzete, a számarány, illetve az azzal kapcsolatos trendek érdekében végzett kutatási projekt jellege és költsége, szükségszerű-

ségét azonban senki nem vitatta. A vitában részvevők többségének véleménye szerint a legígéretesebbnek ígérkező kutatási projekt az lehet, amelyre a kormány segítségével sikerül európai pénzforrást is biztosítani, és amelynek segítségével létrejöhet e téren is egy folyamatosan bővíthető adatbázis. Ez azért lenne célszerű, mert klasszikus népszámlálásra Szlovéniában feltehetően a jövőben sem kerül sor. A bizottság arról határozott, hogy november végéig az illetékes szervek a nemzeti közösségekkel együttműködve elkészítik a felmérés változatait, amelyek közül a bizottság dönt a tartalmi és kivitelezési szempontból legalkalmasabbról. Göncz László lapunknak megerősítette: a bizottság arról is határozott,

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .

hogy az RTV előfizetési díj 10 százalékos csökkentésének a nemzetiségi programokra való negatív hatása megelőzése céljából a következő napokban sor kerül a kormány, az RTV vezetősége és a nemzeti közösségek közötti tárgyalásra. A bizottság úgyszintén határozatot fogalmazott meg a kormány számára, hogy a jövő évi – valamint azt követő – költségvetésben az őshonos nemzeti közösségek kulturális tevékenységére biztosított költségvetés nem szűkülhet, mert a tavalyi 8 százalékos lineáris csökkentés már annyira mély következményekkel járt, hogy minden további csökkenés alapjaiban veszélyeztetné a nemzeti megmaradást talán legjobban meghatározó szakterületet.

országgyűlési napló

Górcső alatt a kétnyelvűség megvalósítása Az Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága szeptemberi ülésén a kétnyelvűség megvalósítását vettük górcső alá. Az államigazgatási és önkormányzati „hatalmi tényezők” – néhány kivételtől és konstruktív megállapítástól eltekintve – általában azt bizonygatták, hogy a kétnyelvűség megvalósítása, azaz a rendszer működése kielégítő, netán nagyobb anyagi támogatással javítható. Hogy mennyire működik ténylegesen a kétnyelvű ügykezelés, annak gyakorlati megismerése céljából elegendő ellátogatni bármelyik intézménybe. Semmi újat nem állítok azzal, hogy a magyar nyelv használata már inkább csak mutatóban van jelen. Magyarázatot, kifogást vagy éppen vádaskodást találhatunk eleget, és fontos is a hiányosságokra figyelmeztetni. Egyebek mellett hangsúlyozni kell, hogy egyre kevesebb a magyar nyelvet magas szakmai szinten bíró hivatalnok, hogy a munkahelyek betöltésénél nemegyszer „kijátsszák” a nyelvtudásra vonatkozó feltételeket, hogy sajnos még mindig akad negatív viszonyulás is a magyarul szólóhoz stb. Azonban azt sem hallgathatjuk el, hogy mi magunk sem élünk kellőképpen a jogainkkal, különböző okokból sokszor eltekintünk anyanyelvünk használatától, továbbá sajnos magyar nyelvi kompetenciánk is folyamatosan gyengül, így a magyarságon belül is csökken annak presztízse. A legfontosabb feladat az, hogy a meglévő szervezeti és anyagi keretben hatékonyabban, valamint a törvény szempontjából következetesebben kell valamennyi tényezőnek cselekedni. Ahogy a gazdasági, politikai, szociális és társadalmi válság sajnos tovább fokozódik, a képviselői irodában, valamint a képviselői fórumokon és találkozókon tovább nő azok száma, akik szociális problémáik megoldása érdekében folyamodnak hozzánk. Közismert, hogy e téren a képviselői mozgástér nagyon behatárolt, azonban ettől eltekintve mindenkinek megpróbálunk valamilyen formában segíteni, a legtöbbször a konkrét probléma közvetítésével az illetékes intézményhez. A másik gyakori probléma fórumainkon a környezetvédelmi szabályok megsértése (amelyek sajnos nemegyszer elég hiányosak), ami – mint például Szentlászló, Petesháza, Hármasmalom stb. esetében – nagymértékben csökkenti vidékünk „életminőségét”. E téren jómagam képviselői kérdésekkel próbálok hivatalos magyarázatot kapni a tényleges helyzetre. A „nagypolitika” háza táján egyrészt nagyon fontos döntések születtek az elmúlt hónapban, másrészt a különböző táborok közötti ellentét éppen az Országgyűlés ülésén, reflektorfényben ölti a legdrasztikusabb formát. A legfontosabb állami kérdésekben továbbra sem tud kialakulni egyetértés. Már szinte biztosra vehető (bár ne lenne igazam!), hogy néhány változtatásra szoruló alkotmányrendelkezést illetően – bár azok szükségszerűségét senki nem vitatja –, mivel kétharmados többségre lenne szükség, a változtatás mikéntje terén rendszeresen jelentkező ellentétek miatt aligha lesz pozitív döntés. A szeptemberi ülésszak legfontosabb döntései a pénzügyigazdasági válság kezelése terén történtek. Ellentmondásos légkörben ugyan, de sikerült a kormánykoalíciónak elkészíteni és elfogadni az állami vagyon egységes kezelése szempontjából fontos Szlovén Állami Holding megalapítását, amely magába tömöríti a különböző társaságokat és ügynökségeket. Úgyszintén döntés született arról is, hogy a banki görcs megszüntetése céljából létrejön egy úgynevezett „rossz bank”, amely – az állam bábáskodásával – átveszi a bankok kedvezőtlen hitelügyleteit. Hogy mit szól mindehhez az Államtanács, netán lesz-e népszavazás valamelyik törvényről és ezáltal a vártnál is forróbb ősz, hamarosan megtudjuk.

3


Kultúra Ken Kesey darabjának lendvai bemutatójáról

Egy korszak lezárult: 6 év – több szính Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

pot, de tudja, bent maradt társaiban el van ültetve a szabadság csírája… A hős, aki Jack Ni­chol­­ son filmbéli szerepértelmezésében Hamlet és Krisztus egyben, az élet megélésének a teljességére vállalkozik úgy, hogy közben másokon akar segíteni. Ön-

Fotó: Tomaž Galič

Az elmegyógyintézet kétszeresen is zárt világában a felszín komikus jelenetei mögött valódi emberi dráma játszódik le, mely a főhős halálával végződik. – Ez a jól megírt darab,

váló Ratched nővér valós megkínzottja, aki miatt McMurphy fizikailag is leszámol a zsarnokkal. Ugyanakkor a dadogó fiatalember McMurphytől kapja meg, amire egész életében vágyik: férfiasságának bizonyítását. A leginkább valódi színházi perceket az

Az elmegyógyintézet kétszeresen is zárt világában valódi emberi dráma játszódik le. Ken Kesey kitűnő drámája a tragikomikum eszközeivel mutatja be a társadalmat: hogyan is működik kicsiben, mik a hibái és hogyan lehetne ezeket helyrehozni. Nekem azonban sokkal többről szól a darab: szól az emberi felelősségről, hiszen egyetlen ember is képes arra, hogy akár egy elmegyógyintézetből földi paradicsomot, vagy teszem azt, földi poklot csináljon – nyilatkozta a készülő darabról Mess Attila rendező, s jószerével a darab cselekménye is e dramaturgiai értelmezés körül valósul meg. A darabban Billy (Kovács Álmos) az öntudatlanul zsarnokká

4

utcalány és Billy első találkozása (McMurphy segítségével) és a történtek utáni megbűnhődési-feláldozási jelenet hozta – sajnos immár megismételhetetlenül, Pisnjak Anna tragikus halála miatt. A darab talán legragyogóbb jelenete egyszerre egyesíti a személyes varázst, a szolidaritást, az önfeláldozás képességét és a könnyű bohózat mögött készülő tragikumot. A másik a záróképben megvalósuló, mindent leromboló szabadságvágy, amikor az indián-óriás, a szabadulni akarás kényszerétől fojtogatott ember – előbb átmentve McMurphyt – végül űzött vadként otthagy csapot-pa-

feláldozó tettéért meglakol, de a szigorú intézetbe és a bolondok világába fényt varázsol. A katarzis lehetősége is adott, amikor az emberfölötti erővel rendelkező 210 centis óriás a vizes „szerelvényt” kihajítja, amely után elemi erővel ömlik be a szabadság levegője az üzemmé váló intézetbe, ahol elektrosokkal gyógyítják a betegeket. A másik korabéli amerikai aktualitása a darabnak az volt, hogy az elmegyógyintézetekben sokkal több bűnöző és büntetését töltő fogoly volt, mint a börtönökben, ahol gyakran váltak szellemi nyomorékká még azok is,

akiknek lelki baja korábban nem volt, csupán valamiféle (pl. szexuális) aberrációja, vagy szociopata hajlama (pl. gazdasági vétség, korrupció, zsarolási hajlam, uzsoráskodás). A zseniális író, Ken Kesey valódi 20. századi hőst formál McMurphyből, aki bolond ugyan a maga módján, de a végsőkig következetes, szolidáris akkor is a kis közösséggel, amikor szakadni kezdenek a szálak. A vontatottan induló darabban a főszereplő Kovács Sándor az egymás után sorakozó dili-füzér szüneteiben a szerepjátékból kilépve nagyon is komoly dolgokra döbben rá. Például hogy nem csak ő, hanem mások is önként választották a zárt osztályt, ahol gyógyulásra várnak. Ilyenkor inkább elemében van, de mindvégig fegyelmezett és kontrollált a játéka. Jól oldja meg a szerep kínálta „spontán” cselekvés-lehetőségeket is. Štampah Misi régi ember, aki azt a fajta bolondot alakítja, akinek minden cselekedetét a „benti világ” hangulata szabja meg, töprengő és bűntudat őrli. Nađ

losa Tanja epizódszerepei a közösségi szerepvállalás mintapéldái a színpadon. Általuk lép működésbe a McMurphy által elhintett lázadó szellemiség. Mess Attila rendező 2009 óta drámapedagógiai végzettséggel is rendelkezik, ezekben a szerepekben a „pedagógiai megfontolásra” hivatkozva a csapatkohézió fontosságát hangsúlyosan mutatja meg, azt a célkitűzést, hogy számukra kihívást jelentsen egy-egy szerepet eljátszani, legyen az mellékszerep, vagy főszerep. A Cheswik nevű bolondot játszó Šooš Misi is megtalálja a saját öt percét a darabban, fetrengő jelenetét tapssal jutalmazta a ritkán feltapsoló közönség. Akik végig fegyelmezetten ülték végig a darabot, nem volt egy oda nem illő betapsolás sem a komikum és a tragikum váltakozásával igencsak bőven megtűzdelt, dinamikus darabban. Ratched nővért és a vasszigort megtestesítő Vörös Piroska inkább színpadi „jelenlétével”, kevésbé verbális szinten tűnt ki, ahogy Gönc Laura is bizonyította, fiatalság ellenére a felnőtt-

Fotó: Nađ Anamarija

Az „Egy & Más Vándorszínház” társulata múlt szerdán mutatta be a lendvai Színház- és Hangversenyteremben Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére című tragikomédiáját. A premier-előadás telt ház előtt zajlott, a közönség a darab végén elégedetten távozott, a vastaps sem maradt el.

A mindent leromboló szabadságvágy: az indián-óriás, a szabadulni akarás kényszerétől fojtogatott ember… Éva Martini szerepében maga a megtestesült jóság, nem létező játszótársainak is lapot oszt, labdát röpít feléjük… Štampah Matyi, Baša Malvina és Ko-

séggel együtt járó igazságosztásban sem marad el társaitól. A nagytestű indiánt alakító Berden Márk figurája is kidolgozott, tagolt, jó orgánumával előadott,

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .


Horizont

házi sikerdarab apjához, a valódi „nagy” emberhez intézett monológjai sokáig megmaradnak a fülben. Amikor a vastaps felhangzik, többféle gondolat motoszkál az ember fejében: egyrészt – s ezt a tapsoló közönség arcán is látni – a tetszésnyilvánítás nem csak a színészi játéknak, nem is a rettenetesen nehéz szerepeknek, hanem ami az egészet körüllengi, az áldozatos munkának is szól. Annak a lemondássorozatnak s a közel két és fél órás teljesítménynek, ami

nem több, mint egy hónap alatt megvalósulásra került. Mindent összevetve a hat év előadásainak talán a legnehezebb darabját láthattuk fiatal amatőrszínészeink előadásában, s talán ha voltak is nyelvi vétségek, a játék mindenért kárpótolt, mely mármár a katarzisig vitte el a lendvai közönséget! Ez pedig a legtöbb, amit a szelídnek egyáltalán nem nevezhető „intézmény”, a színház tehet értünk: hogy 21. századi eltompultságunkat feltörje.

Összetartozást szimbolizáló turul Ópusztaszeren avatta fel Orbán Viktor Matl Péter kárpátaljai szobrászművész alkotását, a Nemzeti Összetartozás Emlékművét. Össze kell fogniuk a magyaroknak, legyenek határon innen vagy azon túl – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás Emlékművének avatásán, majd hozzátette: a magyar világnemzet, hiszen az ország határai és a magyar nemzet határai nem esnek egybe, ráadásul milliók kerültek ezeréves szálláshelyükön kívülre; így azért, hogy erős politikai közösség jöjjön létre, szükség van az összetar tozás megerősítésére. A kormányfő hangsúlyozta: a turul a magyarok ősképe, amelybe mindenki beleszületik, mint a nyelvbe és a történelembe. Hangsúlyozta: ez az emlékmű azt üzeni, hogy egyetlen anyaország létezik, az, amely képes minden magyart a trianoni határokon innen és túl egyetlen közösségben egyesíteni.

Matl Péter kárpátaljai szobrászművész közel tíz méter magas alkotását a park Szent Mihály-napi rendezvényének egyik programjaként avatta fel a miniszterelnök. A nemzeti összetartozás szobra egy kitárt szárnyú, 210 centiméter magas bronz turulmadár karddal a karmai között, faragott mészkőoszlop tetején. A körszobor az emlékpark szinte minden pontjáról látható. Az oszlop pásztorbotra emlékeztet, oldalait indás mintázat fonja körül, az összetartozást, a nemzet egységét jelképezve. A népi díszítőművészetből ismert növényminta bimbói a történelmi vármegyék bronzból öntött címerei. A szobor kelet-nyugati tájolású, ami a magyarság vándorlásának irányára utal. Az ünnepségen a Muravidéket Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke és Kepe Lili, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója képviselte. (-)

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .

A kettős választójogról Nemzetpolitikai rendszerváltás valósult meg az elmúlt két évben – jelentette ki Rétvári Bence, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára a Nemzetpolitikai irányok és trendek Európában és világszerte című nemzetközi konferencia megnyitóján Budapesten a Magyarság Házában. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet által szervezett egész napos konferencián előbb előadások hangzottak el, majd pedig kerekasztal-beszélgetés keretében került megvitatásra a nemzetpolitika és a kettős állampolgárság kérdése: nemcsak a Magyarországon és a szomszédos országokban megvalósult gyakorlatokat mutatták be, hanem különböző előadóknak köszönhetően a világ különböző irányzatai is terítékre kerültek. Ezek

rámutattak arra, hogy a kérdést Európán belül sem kezelik egységesen, s a jövő trendjei ezen a téren sem állapíthatók meg egyértelműen. A délszláv térségből egy vajdasági és egy zágrábi előadás hangzott el, illetve szlovén részről Felicita Medved osztotta meg véleményét. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár előadásában rámutatott: jogos törekvés a más országokban élő kisebbségek védelme, s fontos ezt azért is tudatosítani, mert sok esetben védekező álláspontra szorulunk ebben a kérdésben. Répás Zsuzsanna hozzátette: a pénteki tanácskozás bebizonyította, hogy nemzetpolitikát a világ országainak jó része folytat, helyzetünkkel nem állunk egyedül sem Európában, sem a világban.

„Hisszük, hogy az elmúlt 22 év során olyan magyar megoldások is születtek ebben a témában, amelyeket büszkén tárhatunk a világ elé” – fogalmazott. A helyettes államtitkár azt mondta, tudják, fontos feladatuk – sok esetben hiányosságuk volt eddig – elmagyarázni és megértetni a szomszédos államok és a világ más országai felé, hogy az, amit mi szeretnénk, nem egy realitásoktól elrugaszkodott törekvés, s nem példa nélküli a világban. Hozzátette: az ilyen tanácskozások lehetőséget nyújtanak egymás közelebbi megismerésére. Rengeteg félreértést ugyanis az szül, hogy nincs megfelelő csatornája a kommunikációnak, az ismeretek megosztásának, hogy nincsenek találkozási pontok – jegyezte meg. HF

Október 6. – az aradi vértanúk napja Egy nemzetben vannak emberek, hősök vagy éppen vértanúk, akik tetteire, céljaira büszkén tekintünk vissza. Ilyenek az aradi vértanúk, az aradi 13 tábornok is, akik 163 év távlatából is újra és újra erőt adnak a magyar szívnek, léleknek. Katonák, akik a fegyelmet, a harctereken kiérdemelt dicsőséget tartották fontosnak életük során. Emberek, akik a magyar szabadságharc hívó szavára katonai tudásukat adták azért, hogy Magyarország szabad és független legyen. Ők azok, akik végigharcolták a szabadságharc csatáit, vezették csapataikat keményen küzdve, mert hittek abban, hogy győzhetnek. Életük azzal zárult, hogy rajtuk statuáltak példát a megtorlásra. Meghaltak, mert szembeszálltak korábbi esküjükkel, amely a császárnak tett ígéret volt. Ők azok, akik elmenekülhettek volna, amikor már tudható volt a vég, hátrahagyva a hozzájuk beosztott

katonákat, mégsem tették. Olyan hősök ők, akiket Magyarország történelmében csakis vérvörös betűkkel lehet illetni, mert a vérüket áldozták az országért. Minden magyar embernek tudni, ismerni kell nevüket, tetteiket! A golyó általi halálra ítéltek: Schweidel József, Kiss Ernő, Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos, valamint az akasztófára ítélt tábornokok: Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Nagy-Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey Károly. Nem szabad elfeledkeznünk gróf Batthyány Lajosról, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökéről sem, akit a zsarnoki kéz Pesten ért el, illetve a többi ismert, ismeretlen hősről, akik az évszázadok során minden nemzet, így a magyar nemzet legféltettebb értékéért is, a szabadságért áldozták életüket! tt

5


Muravidék Moravske Toplice Község

Ismét biztosították a munkabértámogatást a pártosfalvi iskolában

re ismét hulladékkupacok keletkeztek. Néhány tanácstag megjegyezte, hogy a lomtalanítás új rendszere (évi egy alkalommal egyéni egyeztetés alapján) nem a legszerencsésebb. Bogojinán a főúton körforgalom építését tervezik. A tanács titkos sza-

A Moravske Toplice Községi Tanács 17. rendes ülésén a testületi tagok teljes létszámban részt vettek. A tanács támogatta a Vodovod sistema B Kft. megalapítását és a muravidéki vízvezeték B alrendszerének beruházási tervezetét. Jóváhagyták a Pártosfalvi KÁI kérelmét is. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Szinte megjegyzés nélkül fogadta el a Moravske Toplice Községi Tanács a II. olvasatban megvitatott szabályrendeletet a Vodovod sistema B Kft. megalapításáról. A kft. a muravidéki vízvezetékhálózat B rendszerének (többnyire Goricskón, illetve a Moravske Toplice-i községben terül el) építésének koordinálásával, illetve

későbbi működtetésével foglalkozik majd. A vállalat alapító szabályrendeletét minden, a B rendszerben érintett község tanácsának tárgyalnia kell, s majd az elfogadása után indulhat a kft. megalapítása, működése. A községi tanács továbbá elfogadta az ivóvízellátás a Muravidéken projekt beruházási tervezetét, a B rendszerre összpontosítva. Az általános iskolás tanulók és az óvodások alacsony létszáma miatt

egyes dolgozók teljes bérére nem biztosít fedezetet a normatíva, így a Moravske Toplice Községi Tanács az idén is jóváhagyta a pluszköltségek fedezését, s a Pártosfalvi KÁI-ban részesedést vállalt a szakács és a takarító bérének biztosításában, illetve az iskola és az óvoda könyvelőjének esetében is. A tanácstagok a kérdések, kezdeményezések napirendi pont alatt kitértek a Bogojinai ÁI melletti

Titkos szavazáson voksoltak a jelöltről és a két elektorról az államtanácsi választásokra. illegális lerakó szanálásának szükségességére, és figyelmeztettek arra, hogy az erdőszéleken a megszokott helyeken a tavaszi sikeres tisztítóakció ellené-

vazáson az államtanácsi választásokra teljes körű támogatást adott Alojz Glavač jelöltnek, a két elektor pedig Geza Džuban és Štefan Kodila lett.

Útjavítások Dobronakon

A Patakszer után a Szent János utca következik Mindazok, akik Dobronakon nem a főút mellett élnek, már nagyon várták az utcák felújítását, hiszen az idő, a terhelés és a csatornahálózat építése teljesen tönkretette az úthálózatot a faluban. A munkálatok a „Faluközpontok felújítása” című projekt keretében zajlanak. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Dobronakon a Tüskeszer és Csillag utca már korábban, a csatornahá-

lózat kiépítése után új útalapzaton új aszfaltos utat kapott. A Csillag utcában a Dobronak–Turnišče összekötő út miatt az új úttest valamivel szélesebb lett. A

községben új aszfaltburkolatot kapott a mezőgazdasági-ipari övezetbe vezető út (Ginya-patak), s júliusban korszerű, kiszélesített hidat avattak a Fövégnél.

A kátyús és megrongálódott, szinte teljesen tönkrement utakat megjavítják Dob­ro­ na­kon, először a Patakszerben.

6

A járdával ellátott híd biztonságosabbá tette az útkereszteződést is. Dobronak Község tájékoztatása szerint a közművek felújítása – falusi utcák javítása, esővíz-elvezetés kiépítése, a csatornára való rákapcsolás – a „Faluközpontok felújítása” projekt keretében történik, melyet a Mezőgazdasági Minisztérium, illetve a Mezőgazdasági Piaci és Vidékfejlesztési Ügynökség támogat. A projekt értéke áfával mintegy 347 ezer euró, s ezen belül Dobronakon szanálásra kerül a Patakszer a Bakonakipatak mindkét partján, továbbá a Szent János utca. Megtörténik a járdák kiépítése is a Patakszer és az iskola között, valamint a Szent János utca és a Lujza vendéglő közötti szakaszon. Ezt követi még a pihenő kialakítása Dobronak központjában padokkal és

kúttal. Az idén megvalósításra kerül a Patakszer alsó részének útjavítása, a többi várhatóan 2013 első felében. A már folyamatban lévő útjavítási munkálatok során a Patakszerben 611 méter utat újítanak fel teljesen, 3 méter szélességben. A munkálatok kivitelezője a Legartis vállalat. A község részéről az út mellé nem terveztek járdát, és a beruházás nem tartalmazza a patak partjának, a gátnak megerősítését sem, illetve csak annyiban, amennyit az út javításánál szükségszerűen elvégeznek. Köztudott, hogy a Bakonaki-patak jobb partján a gát nem nyújt megfelelő árvízvédelmet. A gátak javítása ugyan nem a község alá alá tartozik, viszont az árvízvédelem mindenképpen figyelmet érdemelne ezen a szinten is.

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .


Muravidék Segéd-inas-mester programzáró Dobronakon

Három témában mesterképzés folyt Szombaton a Dobronaki Művelődési Ház aulájában kiállítással, sajtótájékoztatóval és mester-bemutatóval projektzáró rendezvényre került sor, mely a falusi kézművesség mára kihaló ágazatainak feltámasztását tűzte ki célul. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az uniós pénzekből, az Európai Szociális Alapból

finanszírozott, a Társadalmi Megújulási Operatív Program fejlesztési prioritása jegyében megvalósuló, több szociális elemet is

tartalmazó kétéves projekt a helyi kézművesség és háziipari termékek (kosárfonás, cekker- és dísztárgykészítés „sasából”,

A fiatalokat is be kell kapcsolni a kézművesség gyakorlásába.

mézeskalács-készítés) egykor tömeges készítésének a hagyományát próbálja újraéleszteni. Cár Anna, a Dobronaki Petőfi Sándor ME elnöke a rendezvényen elmondta: – A kézműves szakmák egykor fontos bevételi forrást is jelentettek egyes parasztgazdaságokban, a hazai cekkereket, kosarakat pedig az erre szakosodott muraközi cég jó pénzért értékesítette külföldön. Ma is ez a cél: nem elég, ha akadnak vállalkozók hozzá, a folyamatos piaci értékesítésre is gondolnunk kell a jövőben. Ehhez eddig is nagyszerű partnernek bizonyult az MNMI és a község. A tanfolyamon két kosárfonó, két csuhéfonó, két mézeskalács-készítő és két fazekasmestert képeztünk ki. A tanfolyam nem csak Dobronakra terjedt ki, így van a mesterek között hodosi, radamosi és lendvai is. Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki a művelődéi intézetnek,

akiknek segítségével megtaláltuk azokat a kézművességgel korábban is foglalkozó személyeket, akik nagy odaadással tanulták a mesterséget, finomították korábban megszerzett tudásukat. A köszönet a szlovén Kulturális Minisztériumnak is jár, ahol pályázóként már korábban is jelentkeztünk, így már ismertek bennünket – mondta Cár Anna. Az európai támogatás az elnök asszony szerint jó helyre került, hiszen ha megnézzük, az emberek egy éven keresztül men�nyi hasznos és új dolgot tanultak meg, tökéletesítve tudásukat, akkor az ember joggal lehet büszke arra, hogy az egészben részt vállalt. – A munkának ezzel nincs vége – mondta Cár Anna –, hiszen a kézműves mesterségeket az iskolai oktatásban is be szeretnénk mutatni, ha lesz rá igény, a mesterek szívesen ellátogatnak az iskolákba is, ahol akár egyhetes tanfolyamok is lehetségesek. E célból a közben elkészült taneszközöket is rendelkezésre bocsátjuk. A kihaló mesterségeket meg kell őriznünk!

X. Innovációs Napok Kranjban

A Varis tervezőinek elismerése A lendvai Varis két tervezője, Gönc Róbert és Boris Denša az intelligens fürdőszoba kifejlesztéséért innovációs elismerésben részesült a Szlovén Gazdasági Kamara X. Innovációs Napjainak díjkiosztóján. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az innováció területén elért eredményekért járó elismerések ünnepi kiosztása szeptember 26-án a Brdoi Kongresszusi Központban zajlott a Szlovén Gazdasági Kamara szervezésében. A rendezvényen részt vett Danilo Türk államelnök is, aki gratulált az innovatív cégek képviselőinek és az újítóknak egyaránt. Az innovációkat 13 területi gazdasági kamara értékelte,

illetve végezte el a válogatást az országos megmérettetésre. Az idén a Muravidékről a Varis és a Galex fejlesztőinek munkája került az országos versenyre, a Varis az intelligens fürdőszoba kifejlesztéséért, melyen Gönc Róbert és Boris Denša tervező dolgozott, valamint a Galexből Simona Mohar a termo-ásványvizet tartalmazó bőrápoló kozmetikumok előállításáért. Gönc és Denša a gazdasági kamara ezüst elismerésében, Mohar pedig oklevélben részesült.

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .

Gönc Róbert, a Varis tervezési és technológiai részlegének vezetője és Boris Denša tervező első alkalommal vett részt az innovációs pályázaton. Az intelligens fürdőszoba egy nagyobb, megrendelésre készülő, magas minőségi színvonalú komplexum része. A fejlesztés kidolgozása öt hónapig tartott. – Az IT-t, az intelligens technológiát vittük be a tervekbe a fürdőszoba alapanyagaitól kezdve a felszerelésig, főleg a vezetékeket

Gönc Róbert és Boris Denša, az intelligens fürdőszoba tervezői és megvalósítói. illetően. Ma már nagyon sok fejlett termék áll rendelkezésre a piacon, de a fő irányt a környezet- és emberbarát anyagok jelentik, az energiatakarékosság, az alacsony költségű helyiségfűtés, hűtés, szellőztetés, világítás, illetve a szanitervíz hasznosítása stb. A veze-

tékhálózatot számítógép ellenőrzi, a vezetékek egyes részeit külön programok vezérlik – mondta a benyújtott innovációról Gönc Róbert és Boris Denša. Az újítások a késztermék költségeit ugyan megnövelik, hosszú távon viszont több tételen is megtakarításokat eredményeznek.

7


Muravidék A Kuhar–Krajnc tervezőpáros kiállítása Lendván

Hét év, hét nagyszerű téralakítás A Lendvai Zsinagógában október közepéig tekinthető meg a Rok Kuhar és Katjuša Krajnc tervezőpáros hét közös projektjének kiállítása. A lendvai (Kranjc), illetve muraszombati (Kuhar) születésű tervezőpáros Szlovéniában a szakma élvonalába tartozik. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A kiállítás, mely szinte egy időben került megrendezésre a ljubljanai BIO.23 Tervezési Biennáléval, és ezzel tulajdonképpen ré­ széve vált, Rok Kuhar és Katjuša Krajnc hét sikeres projektumát mutatja be. Tervezőpárosként – Raketa név alatt – 2005 óta vannak jelen a palettán, s számos kiemelkedő, a szakma elismerését kivívó belső téralakítás megálmodói. Ne-

vükhöz fűződik az ismert ljubljanai Cubo Étterem és a Cubo Hotel, a Plata Kávézó és Étterem, a Plaza Hotel előcsarnoka és étterme, a Sputnik Kávézó belső formavilágának kialakítása, a Goriška Brda-i Gredičvár pincészeti átalakítása, a kamniki Stol bútorgyár székeinek tervei… Ezeket láthatjuk a kiállításon is. Mindketten építészek, a munkán viszont alkotó összhangban osztoznak; Rok az ipari formatervezés, a vonalak, anyagok, ter-

mékek világában mozog, Katjuša – ő a lendvai címer tervezője is – a grafikai tervezés, a betűk, a színskálák, a nyomtatás terén van otthon. Munkáik fő jellemzője az összhang és a meggyőző erő. Nem dekoratőrök vagy díszlettervezők, a tárgyakat nem katalógusokból válogatják, terveik átfogó és elkötelezett hozzáállást mutatnak, figyelembe véve úgy az anyagi, mint a nem anyagi meghatározókat. Több feladaton dolgoznak most

Művelődési és Promóciós Intézet szervezésében jött létre, a tervezőket és munkásságukat Šimonka Tanja, az intézet igazgatónője méltatta. Az alkotókat üdvözölte Anton Balažek,

A Katjuša Krajnc és Rok Kuhar tervezőpáros a lendvai kiállításon. is, a legigényesebb talán a Zlatarne Celje, a celjei aranyüzem üzleteinek átalakítása. A lendvai kiállítás a

Lendva polgármestere is, reményét fejezve ki, hogy a jövőben Lendván is élvezhetjük valamelyik megvalósított objektumukat.

Generációk közötti párbeszéd Lendván az Idősebb Polgárok Otthonában fontosnak tartják a nyitottságot, s ennek szellemében az idén is megszervezték az úgynevezett nyílt napot, illetve a generációk közötti párbeszéd napját. A múlt héten sorra kerülő rendezvényen Franc Špilak köszöntötte az egybegyűlteket – az otthon lakóit, a

vendégeket, a hozzátartozókat, valamint az általános és középiskola tanulóit –, akik rövid kultúrműsorral kedveskedtek az otthon lakóinak, majd pedig ezt követően társalgás következett. Képünkön a résztvevők éppen egy alkalmi tekepályán próbáltak minél több bábut ledönteni. HF

Leszüretelték a világ legöregebb tőkéjének lendvai utódját A Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesületének szervezésében Cuk Lajcsi városi vincellér segédletével az idén is, immár 13. alkalommal leszüretelték a Guinness Rekordok Könyve szerint is a világ legöregebb, több mint 450 éves, a maribori Lenten található tőkéjének lendvai utódját. A lendvai várnál található Žametna črnina, illetve más néven Modra kavčina fajtájú tőke az idén is szépen termett, magas cukorfokot és szép men�nyiséget hozott. A rendezvényen résztvevők bizonyságot nyerhettek a tavalyi termésről is a városi vincellér keze alól kikerülő kiváló vörösbor formájában. tt

8

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .


Info

Alsólakosi ÖTE

Megújuló egyesület, új felszerelés Szombaton ünnepeltek az alsólakosi tűzoltók. A két évvel ezelőtti mélypont után, amikor úgy nézett ki, hogy az egyesület megszűnik létezni, ma sok fiatal tag és egy felújított tűzoltóautó a garanciája a további tevékenység folytatásának. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Farics István elnök köszöntőjében az önzet-

len segítő szándékot és a védelmet nevezte a tűzoltó legfőbb erényének. Srečko Prendl, a Lendvai Tűzoltószövetség elnöke

a technikai korszerűsítés fontossága jegyében az új fecskendővel ellátott tűzoltóautó jelentőségét hangsúlyozta, köszönetet

Részletekben is fizethető az illeték A Hodosi Községi Tanács 12. rendszeres ülésén többek között a muravidéki vízvezeték „B” alrendszerét üzemeltető közvállalat megalapítása mellett a hulladékgyűjtés és -szállítás koncessziójáról, illetve az óvoda gazdasági áráról tárgyaltak. A közvállalatról szóló előterjesztést második olvasatban a javasolt formában, míg a hulladékgyűjtésről szólót Roman Darko javaslatára némi módosítással fogadták el. A módosítás alapján a 70 évnél idősebb, illetve az egyedülálló idősebb polgárok számára – miként a község területén csak ideiglenesen lakók, tartózkodók számára – lehetővé teszik a

zsákos szemételszállítást. A következőkben a tanács újra megtárgyalta az óvoda által benyújtott javaslatot a szolgáltatások gazdasági áráról a 2012/13-as tanévre. Kiderült, a benyújtott munkahelyi besorolás nem állja meg a helyét, az óvodában ugyanis szeptembertől két kezdő óvónő dolgozik, akiknek munkaköltségei alacsonyabbak, így az előzetesen beterjesztett 295 eurós gazdasági ár helyett 250 eurósat tartott célszerűnek a tanács. A döntés ennek ellenére nem végleges, az intézmény és az illetékes minisztérium között még folynak a tárgyalások. A tanács a novemberben esedékes államtanácsi választásokra a két elek-

torjelölt közül Abraham Boris mellett döntött, míg a három államtanácsi jelölt közül Alojz Glavač kapta a legtöbb szavazatot. A községi tanács tárgyalt a vízés a szennyvízvezetékek kommunális illetékeiről, s mindkettő közhálózat minél nagyobb kihasználtsága érdekében úgy döntöttek, a szennyvízcsatorna-hálózati csatlakozási illetéket 24, míg a vízvezeték esetében a csatlakozási illetéket 12 részletben is kifizethetik a háztartások. A hálózatokra kapcsolás fizikai munkálatait az üzemeltető végzi el, ennek költségeit a háztartások három hónapon belül kötelesek kifizetni. tt

A végrehajtási kereset után ismét fizetik G 1/3-as kártérítéseket Amióta tart a G 1/3-as kártérítések kifizetése, inkább bonyodalmakról, mint kedvező fejleményekről számolhatunk be már hosszú évek óta. A legújabb fennakadás most a júniusi és júliusi kárpótlások kifizetésének késése volt. A G 1/3-as regionális út mellett a teherforgalom miatt kárt szenvedettek ügyvédje, Silvo Belec lapunknak adott tájékoztatása szerint a tavalyi év végén

kifizetési szakaszba kerülő megegyezések júniusi és júliusi törlesztése késett, ezért a bírósági szabadságok után az ügyvédi iroda a Szlovén Köztársaság ellen végrehajtási keresetet nyújtott be. A bíróság ezt jóváhagyta, így szeptember második felében ismét elindultak a kifizetések. Ha az eljárások ebben az ütemben folytatódnak, akkor november közepéig a teljes G 1/3-as kártérítési ügy lezárulhat.

elnök átadta az autókulcsot Simonka László fiatal tűzoltónak, aki ígéretet tett arra, hogy az autót rendeltetésszerűen, alkalomhoz kötötten fogják használni.

– Nyitott még annak a 30 családnak az ügye, akiknek a lakóháza az úttól távolabb esik, s az állam nem tágít az újabb szakvélemény kikérésétől, valamint azon 30 család ügye, akiknek februári megegyezési szándékát a kormány még mindig nem erősítette meg. Ha nem lesz előrelépés, akkor marad a bírósági út. De remélem, a fordulat mielőbb bekövetkezik – mondta még Silvo Belec. Szolarics Nađ Klára

Bernád József püspöki tanácsos megáldja az új tűzoltóautót. mondott az összefogásért és a megújult egyesületi tevékenységért. Stanislav Gjerkeš alpolgármester pedig azt kívánta, hogy a tűzoltóautót csak akkor kelljen használni, ha gyakorolni, illetve versenyezni mennek. Végül Bernád József nyugalmazott plébános, püspöki tanácsos szentelő szertartásában azokra is áldást kért a Mindenhatótól, akik a rászorulók segítségnyújtásában részt vesznek, tehát a tűzoltókra. A szertartás végén az

Az „önkéntesség” alapján szerveződő egyesületekre a rendszerváltás utáni években sok megpróbáltatás, szervezeti átalakulás várt. 2000 után pedig újabb kihívások elé állították az egyesületeket az új felszerelés és az egyenruha által támasztott szabályok, igények. Az alsólakosi példa talán ösztönzőleg hat arra, hogy e nehéz időszakot szervezettebben, de új elképzelésekkel és lendülettel átvészeljék, s közben a technikai fejlesztésről se feledkezzenek el.

Gazella-díj a GMT-nek Az idén is a muraszombati GMT vállalat lett „a Dráva menti és a muravidéki régió gazellája”, ami a gazdasági szektorban kiemelkedő elismerést jelent. A Dnevnik szlovén napilap akciója során tavaly a GMT Kft. országos szinten Bronz Gazellában részesült. Idén a leggyorsabban növekvő vállalat Gazella-díjáért folyó versenyben a legjobbnak bizonyult, mellette még a ptuji Elektronika Borak Kft. és a dobronaki Ocean Orchids vállalat jutott a Gazella-jelöltek közé. A GMT Kft.-nek 86 alkalmazottja van, a cég naponta 150 stratégiai fontosságú szállítóval és mintegy 2000 állandó vásárlóval van kapcsolatban Muraszombatban és a 17 kirendeltségen. A gépjármű-alkatrészek és felszerelések forgalmazásával az EU országainak piacán, valamint a volt Jugoszlávia piacain van jelen. A cég tavaly 41 millió euró értékben bonyolított le forgalmat, amiből 4,5 millió euró tiszta nyereség származott, s ez kedvezőbb mutató a 2010-esnél. A cég egy foglalkoztatottra számítva 111.360 euró hozzáadott értéket termel meg, ami 2010ben 65 ezret tett ki, ez a legjelentősebb gazdasági mutató tehát 71 százalékos növekedést mutat. A GMT Kft. a jövőben üzleti logisztikai bázis létrehozását tervezi oktatóközponttal, ahol az alkalmazottak szakképzésén kívül a vásárlók is szerezhetnek ismereteket. SNK

9


Info a mai napon... Október 4-én történt 1490 Titkos házasságot kötött II. Ulászló magyar király és Beatrix királyné, Mátyás özvegye. 1570 Megszületett Pázmány Péter esztergomi érsek, egyházi író. 1582 A legtöbb katolikus országban életbe lépett a XIII. Gergely pápa által elrendelt naptárreform. 1664 Új-Amszterdam II. Jakab yorki herceg személyes tulajdonába került, és új neve New York lett. 1851 Letették a budapesti Szent István-templom, a későbbi Bazilika alapkövét. 1883 Először indult el az Orient Expressz. 1924 Megszületett Charlton Heston színész (Ben Hur, A majmok bolygója). 1925 Gyomán megszületett Kállai Ferenc színművész, érdemes és kiváló művész (A tanú). 1941 Megszületett Anne Rice amerikai regényíró (Interjú a vámpírral).

visszapillantó

1972. szeptember 29-én, 34. szám

Lesz híd a Kerka fölött? Hodos mellett van egy kis település, mindössze tizenvalahány ház, hivatalos nevén Kiskapornak, hazai nyelven pedig Domaföldnek nevezik. Ennek a kis településnek igen nagy problémát okozott a nyári árvíz, amely elmosta a hidat a Kerka patakon, amely a kis falucskának a külvilággal való összeköttetését biztosítja. Nyáridőben a termés betakarításakor óriási problémát jelent a híd, hiszen a domaföldiek birtokának majd fele a patakon túl van és megoldhatatlan probléma elé állítja őket a termés és a takarmány betakarítása. A helyzetet még az is súlyosbítja, hogy az egyetlen kerülőút, amelyet végső esetben használni lehet,

nincs útjelző tábla, a falu előtt semmi sem hirdeti, hogy Domaföldön, illetve Kiskapornakon vagyunk. Csak a házszámtáblákról derül ki, hogy ez Kiskapornak, itt folytatódnak a mintegy két kilométerre lévő Kapornak házszámai…

A domaföldiek már sokat jártak utána, hogy valamit tegyenek vele, hiszen ilyen komoly híddal, mint amilyen itt Domaföldnél a Kerkára kell, ez a tizenvalahány család saját erejéből vajmi keveset tehet. Mérgelődnek is eleget, hogy a híd sehogy sem akar megkészülni, bár már az árvíz után nagyon sok víz elfolyt a lerombolt híd alatt a Kerkában. – A fene vigye el azt a sok komissziót, bizottságot, ami már itten járt a híd ügyében – mérgelődik egy bácsi –, hiszen volt már itt húsz is, és annak a költségén a fele híd már állhatna. Megértjük a falusiak, a domaföldiek elégedetlenségét. De talán mire ez az írás nyomtatásra kerül az újságban, arra már valami történik a híd ügyében, hiszen már biztos, hogy a katonaság segít a híd újjáépítésében.

tében élők segítségére is szükség van. Mivel az Alzheimerbetegség kialakulása soktényezős, még nem találtak olyan módszert, amely önmagában elegendő a pontos diagnózis felállításához A tünetek megjelenése után kb. 90 százalékos valószínűséggel lehet megmondani a baj eredetét. Az Alzheimerkór kezelése ma még nem lehetséges. A gyors hanyatlás lassítható, a szükséges képességek és az önálló életvitel tovább megőrizhetők, sőt olykor a közepes és súlyos mértékű demencia tünetei is enyhülhetnek. Mivel a (további) tünetek kialakulását, súlyosbodását késlelteti, ha az ember „tornáztatja az agyát”, azaz szellemi tevékenységet végez, ez gyakorlatilag a kezelésnek is része. Sokat tehetnek idősebb hozzátartozóikért a családtagok, ha beszélgetnek velük, bevonják őket a mindennapi tevékenységbe. A tévénézés nem helyettesíti mindezt!

A leghatékonyabb antidemencia-gyógy­ szerek az acetilkolinészteráz gátlók (AchEI) és az NMDA-antagonista memantin, de jelenleg még havi adagjuk is megfizethetetlen sokaknak. A Gingko biloba fa hatóanyagának alkalmazásáról is kedvező eredmények vannak. Az agy vérellátását és a gondolkodást serkentő úgynevezett nootrop szerek alkalmazása több országban is napi gyakorlat. Az állapot súlyosságától függően alkalmazhatók továbbá a pszichés tüneteket, magatartászavarokat, szorongásokat, agresszivitást, depressziót enyhítő gyógyszerek. A betegség lefolyása betegről betegre változhat. Általánosságban az Alzheimer-kór diagnózisának felállítását követően nyolc év telik el a halálig, de vannak, akik több évtizedet is élnek a betegséggel.

Ez a híd keserítette hosszú ideig a domaföldiek életét. ilyen esős időben, mint az idén van, majdnem állandóan járhatatlan. – Mi vagyunk a község árvái, vagy talán az országé – mondja egy bácsi –, hiszen nézze, ennek a szerencsétlen kis településnek még táblája sincs. Bizony

egészségünk

Az Alzheimer-kór

Dr. Larnsak Goran aneszteziológus szakorvos Az Alzheimer-kór az időskori elbutulás (demencia) leggyakoribb oka, ami a szellemi képességek súlyos romlásával jár együtt, olyan mértékig, ami a normális napi életvitelt, önellátást is lehetetlenné teszi. Az Alzheimer-kór a központi idegrendszer jellegzetes klinikai és patológiai elváltozással, idegsejt-pusztulással járó betegsége. Általában 40 éves kor felett jelentkezik, pszichés és viselkedési tünetekkel járó, fokozatosan súlyosbodó mentális hanyatlás. Sokan – hibásan! – az öregedés velejárójának tekintik a romló szellemi képességet.

10

A betegek eleinte csak feledékenynek tűnnek. A lehetséges tünetek: a rövid távú emlékezet zavara, amikor a beteg a kicsivel korábban hallott információt – például új telefonszámot – nem tudja elismételni. A hosszú távú emlékezet zavara folytán a régóta ismert, személyes dolgokat – születési dátum, lakhely – a beteg nem tudja felidézni, térben és időben rosszul tájékozódik, ismerős helyeken eltéved, beszéde zavart lesz, nem emlékszik a szavakra vagy nem érti értelmüket, majd elveszti az izmai feletti kontrollt, így a napi rutinmozdulatok elvégzése nehézkessé válik, az elvont gondolkodás zavara lép fel, az ítélőképesség romlik, hangulata megváltozik, visszahúzódóvá, zavarttá, esetleg ingerlékennyé, erőszakossá válik. Étvágya romlik, nem tud aludni, helyette járkál, nem találja

a helyét, személyes higiénéjét elhanyagolja, enyhe képzelődések zavarhatják. A nagyon súlyos állapotú Alzheimer-kóros betegekre jellemző, hogy nem tartják vizeletüket, nem tisztálkodnak. Bizonyos tüneteket, az emlékezet és gondolkodás zavarait az Alzheimer-kóron kívül okozhatja más betegség, például érelmeszesedés vagy depresszió is, de a kivizsgálás mindenképp elengedhetetlen, hogy a betegséget minél korábban felismerjék és a kezelés megkezdődhessék. A tünetek és különböző tesztek – a betegnek egyszerű feladatokat kell végrehajtania, például egy óra számlapján be kell rajzolnia a pontos időt – alkalmazása megerősítheti a klinikai gyanút. A pontos diagnózishoz ismerni kell a tünetek jelentkezésének körülményeit, amihez a beteg környeze-

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .


Info Egy gyorsan növekvő nemzetközi cégcsoport részét képező magyarországi vállalat

igazgató-asszisztenst/ -asszisztensnőt keres szlovén, magyar és német nyelvtudással.

Van úgy, hogy a szavak elhagyják az embert. Ha veszteség ér minket, a fájdalom csak szorongatja a torkot, amelyen nem jön ki hang. Vannak bevett fordulatok, mit is helyénvaló mondani a gyászoló családnak, de mit ér egy őszinte részvétem, ha felfoghatatlan, elfogadhatatlan a sors fordulata. Az elmúlás mindig szörnyű, hát ha még egy fiatal, felnőtt élete kezdetén lévő, lehengerlő személyiséggel bíró, kedves, értelmes, tehetséges lányt ér utol a végzet. Elhinni is szinte lehetetlen, hogy mi történt, és talán a legnehezebb, hogy tovább kell élni, akkor is, ha minden nap belénk hasít a tudat, hogy többé nem jön be az ajtón, nem mosolyog ránk, nem meséli el színházi élményeit, és soha nem fogja megvédeni a szakdolgozatát. Büszkék vagyunk, hogy Pisnjak Ane Mari a hallgatónk volt, büszkeség töltött el minket minden alkalommal, ha a színpadra lépett, ha szerepelt, hiszen akkor volt igazán önmaga, akkor volt boldog. Hiányozni fog, de képtelenek vagyunk búcsúzni, mert velünk marad mindig, a szívünkben él vidám mosolyával, kedves humorával, örökké kacagó szemével. Nyugodj békében, drága Anna! A maribori Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatói és hallgatói

A pályázatokat és életrajzokat a következő email-címre küldjék: zalokar@shoptec.de

Ha búcsúzni kell…

SHOPTEC Fémárugyártó Kft. H–8558 Csót, Rákóczi út 72.

A lendvai Lions Klub munkafüzeteket ajándékozott A Lendvai Lions Klub, folytatva jótékonysági tevékenységét a 2012/2013-as tanévben is, megvásárolta a munkafüzeteket az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola szociálisan hátrányos helyzetű tanulói részére.

A Lendvai Lions Klub jóvoltából és az iskola Támogatási Alapjának szervezésében 56 tanuló jutott ingyenes tankönyvekhez. A támogatás értéke 2.387 eurót tett ki. kmj

Közmédia-javallat

Gaskó Balázs heti ajánlója Ezen a héten Gaskó Balázs, a Család-barát népszerű műsorvezetője szemezgetett a rádió és a televízió kínálatából. Hétfőn kiemelném az Időfutár című adást, amelyben közreműködik a fiam, Gaskó Simon. Ezt az ifjúsági rádiósorozatot a család, ha nem is élőben, de interneten legalábbis követi. A fiam azonban sohasem árulja el nekünk, hogyan folytatódik a történet (Kossuth Rádió, 19.30). Keddre a Duna A n z i xo t a j á n l a n á m , amely a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig mutatja

be a Duna útját. Csodálatos természeti tájakon barangolhatunk, miközben történelemből megtudhatjuk azt, amit esetleg az iskolában elszalasztottunk. A Duna számomra azért is érdekes, mert horgászként ezt a folyót szeretem a legjobban (Duna 17.00). Szerdán a Borvacsora című műsor miatt fogok

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .

a képernyő elé ülni, mert minden, ami borral vagy ennivalóval kapcsolatos, az számomra fontos. Itt pedig jó látni, hogy mások úgy beszélgetnek, hogy van mellettük egy pohár, és nemcsak a mikrofon. (M1 13.30). Csütörtökön a Rádiószínházban az Asszony a fronton című alkotását olvassa fel maga az írónő, Polcz Alaine, akit különösen kedvelek. Nemcsak olvastam ezt a regényét, hanem kétszer beszélgethettem is vele, ami számomra meghatározó volt. Mindegyik alkalommal a halálról volt szó, és a beszélgetések végére az ember igazán örülhetett annak, hogy él (Kossuth Rádió 13.05). Este pedig a Munkaügyekre hívom fel a figyelmet, amelyben színészek játszanak el abszolút életszerű helyzeteket renge-

teg humorral. Molnár Piroska azonban elárulta nekem, hogy időnként szabad rögtönözniük is, annak ellenére, hogy szövegkönyv alapján dolgoznak (M1 21.35). A labdarúgás a harmadik-negyedik helyen áll az életemben, így pénteken biztosan az Észtország– Magyarország világbajno-

tázik. Amikor elkezdtük felvenni a műsort, azt hittük, hogy egy művészi beszélgetést készítünk, de végül elképesztő történeteket hallhattunk, amelyek rendkívül szórakoztatóak voltak. Többek között azt is megtudtuk, hogy a művész egy kis időt cirkuszban is dol-

ki selejtezőt fogom megnézni. Azért is érdekel ez a mérkőzés, mert teljesen felborult a hátsó védelmünk, így kérdéses, hogyan tudjuk megoldani a védekezést. Mindenesetre már most fogadni mernék rá, hogy ezúttal nyerni fogunk (M1 20.15). Szombaton a Hogy volt?!... adásában a hetvenéves Dózsa László anekdo-

gozott, csakúgy, mint édesanyja, akinek késdobáló számai voltak (Duna 19.30). Vasárnapra az állatbarátokra tekintettel a Noé barátait ajánlanám. Ebben a sorozatban az állatoké a főszerep, szakértők bevonásával rengeteg mindent megtudhatunk kedvenceink életéről (M2 9.30).

11


Info október 5. péntek Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:05 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia kilátásai, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Eurovíziós TV-laboratórium, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:25 Jó reggelt, 12:45 Eurovíziós TV-laboratórium, ism., 13:55 Puccs Argentínában – argentin dok. film, ism., 14:50 Szerelemre ihletett – dok. műsor, ism., 15:20 A nyolcadik nap, 15:50 Isztria az időben – dok. sorozat, 16:30 Sportműsor gyerekeknek, ism., 16:55 Labdarúgó-összefoglalók, 17:25 Hidak, 18:00 Fekete-fehér idők, 18:15 Alpok–Duna–Adria, 18:40 Érdekel a könyv, 19:05 Resia – dok. film, 20:00 Az amishok – nehézségek a Paradicsomban – angol dok. műsor, 20:50 Platform, 21:20 A Raw étterem – ír sorozat, 22:20 A hidegvérű – am. film, 23:45 A blöff – kanadai film.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 12:55 Esély, 13:30 Négy szellem, 14:25 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:10 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 16:25 MM, 17:30 Jövő-időben, 17:40 23:15 Rocksztár Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén Péntek, 21:10 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:10 Az Este, 22:45 Sikersorozat – am. sorozat, 23:15 Rocksztár – am. film, 1:00 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:50 Az éden titkai – görög sorozat, 14:00 Fókusz, 14:40 Pasik, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 1 perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 22:30 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:30 Odaát – am. sorozat, 0:30 Reflektor, 0:45 Törzsutas, 1:20 Sarah Connor krónikái – am. sorozat, 2:10 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 10:55 EZO.TV, 12:00 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 14:00 Tények délután, 15:00 Marina – mexikói sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Hal a tortán, 17:25 Update konyha, 17:30 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 A Da Vinci-kód – am. film, 0:05 Aktív, 0:35 Tények este, 1:10 EZO.TV.

Duna Tévé 5:30–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 A Tenkes kapitánya – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Labdarúgómérkőzés, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Ízőrzők, 23:05 Tízen 19:35 Tálentum, 20:10 Montalbano felügyelő – olasz sorozat, 21:15 Aranypálca, 22:35 Híradó, 22:40 Dunasport, 22:45 Kultikon, 23:05 Tízen – színházi előadás, 23:30 Kifordulás – színházi előadás, 0:30 Koncertek az A38 hajón, 2:25 Ismétlések.

október 6. szombat Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, 14:25 Szlovén magazin, 15:00 Állatokról, emberekről, 15:30 A kertben, 15:55 Konyhaművészet mint szájhagyomány – francia d o k . m ű s o r, 17:00 Hírek, 17:15 BoszniaHercegovina – útleírás, 18:20 Village Folk, 18 : 3 5 Mezs21:30 Hindenburg g y é k , 18 : 4 0 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:30 Hindenburg – német film, 23:20 Hírek, 23:55 Maribor 2012, 0:10 Reklámőrültek – am. sorozat, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:55 Forma–1, Japán Nagydíj, időmérő edzés, 8:40 Az időn át, 9:05 Szlovénia nézetei, 10:35 Szlovén villanások, 11:05 Az egyetem, 11:30 A nyolcadik nap, 12:00 A költészet és a bor napjai, Ptuj 2012, 12:35 Tájszólási slágerek fesztiválja, ism., 15:35 Hűséges barátok – szlovén film, 17:15 Mozogj velünk!, 17:40 Forma–1, Japán Nagydíj, időmérő edzés, ism., 18:50 Sportkihívás, 19:20 Labdarúgó-összefoglalók, 20:00 Leonard Cohen – koncert, 21:30 Aranyfüst, 22:00 Idegenforgalmi műsor, ism., 22:25 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Miről van szó? – gazdasági műsor, 12:35 Zöld Tea, 13:05 Tetőtől talpig, 13:35 Úticélok – am. dok. film, 13:55 Telesport, 16:00 Tizennégy vértanú – magyar film, 17:30 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Tormay Cécile: A régi ház – színházi előadás, 22:10 MüpArt, 23:50 Mária-nap – magyar film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Asztro Show, 11:25 XXI. század, 11:55 Házon kívül, 12:30 Autómánia, 13:00 Steven Seagal – Az igazságosztó – am. sorozat, 13:35 Kung-fu – am. sorozat, 14:40 Az 23:00 A Zodiákus ötödik hős – am. film, 16:30 Csúcsformában – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-Faktor, 21:05 Elrabolva – am. film, 23:00 A Zodiákus – am. film, 2:05 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:50 Babavilág, 11:20 9 hónap, 11:55 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 12:55 Duval és Moretti – francia sorozat, 13:55 Autóguru, 14:25 Sheena – am. sorozat, 15:25 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:25 Áldott jó nyomozó – am. sorozat, 17:25 Sas-kabaré, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Mennyé má! – am. film, 21:15 Ki nevel a végén? – am. film, 23:10 Luxusdoki – am. sorozat, 0:10 A médium – am. sorozat, 1:10 EZO.TV.

Duna Tévé 6:30 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 12:50 Szerelmek városa – francia film, 14:30 Magyar történelmi arcképcsarnok, 14:50 Hagyaték, 15:20 Önök kérték!, 16:15 Férjhez menni tilos! – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 A Röpülj pávától a Fölszállott a páváig – magyar dok. film, 19:30 Mit kívánt a magyar nemzet – dok. sorozat, 20:30 A dunai hajós – magyar film, 2. rész, 21:30 Szirmok, virágok, koszorúk – magyar film, 23:15 Törzsasztal, 0:10 Dunasport, 0:25 MüpArt, 2:05 Koncertek az A38 hajón.

október 7. vasárnap

október 8. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

6:55 Gyerekműsor, 9:55 Vasárnapi szentmise, 10:55 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, ism., 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Egészségünkre!, ism., 15:20 Nem látunk akadályt – angol dok. film, 17:00 Hírek, 17:15 A szlovén sláger arany évei, 1. rész, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:05 Tito – a végrendelet utolsó tanúi – dok. sorozat, 21:05 Interjú: Peter Kovačič – Peršin, 21:55 A zene titkai – zenés sorozat, 22:25 Village Folk – dok. sorozat, 22:35 Hírek, 23:00 Ars 360, 23:15 Gandzsa – am. sorozat, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:30 Az időn át, 7:55 Forma–1, Japán Nagydíj, 9:50 Sportműsor gyerekeknek, 10:20 Glóbusz, 10:55 Isztria az időben – dok. sorozat, ism., 11:30 Szlovén magazin, 12:00 Zenés műsor, 12:30 Imago Sloveniae 2010, 13:50 Stephen Turoff Enigmája, 14:40 Martin Kojc portréja, 15:30 Lazio – 20:00 Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 17:20 Dubravka Forma–1, Japán Nagydíj, ism., 19:15 Tomšič Srebotnjak Szlovének világszerte, 19:50 Lottó, és a Szlovén 20:00 Dubravka Tomšič Srebotnjak Filharmónia és a Szlovén Filharmónia koncertje, 20:45 Madredeus – Edward Clug: koncertje Szóló két székre – táncelőadás, 20:50 Turbofolk a Triglav alatt – dok. film, 21:15 A sokkolás doktrínája – kanadai dok. műsor, 22:35 Kisfilmek.

Magyar Tévé 7:30 Forma–1, Japán Nagydíj, 10:25 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Múlt-kor, 12:35 Angi jelenti, 13:05 Szellem a palackból, 13:35 Világ+kép, 14:05 Erzsébet-tábor, 14:35 Egy szerelem három éjszakája – magyar film, 16:20 Telesport, 18:50 A Lényeg 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:30 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 22:15 Isten ments! – am. film, 23:55 MüpArt classic.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Trendmánia, 10:40 Teleshop, 11:35 Törzsutas, 12:10 Tuti gimi – am. sorozat, 13:15 A pletykafészek – am. sorozat, 14:15 112 – Életmentők – német sorozat, 15:30 Az őrangyal – am. sorozat, 16:30 Szabadnapos baba – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 X-Faktor, 21:40 Láncreakció – am. film, 23:50 Portré, 0:25 Álmaimban Argentína – spanyol film.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:20 Kalandjárat, 11:50 Borkultusz, 12:20 Stahl konyhája, 12:50 Én is szép vagyok, 13:20 Több mint TestŐr, 13:50 A kiválasztott – am. sorozat, 14:50 Monk – am. sorozat, 15:50 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:50 Mennyé má! – am. film, 18:30 16:50 Mennyé má! Tények, 19:00 Napló, 20:05 Hirtelen 30 – am. film, 21:55 Frizbi Hajdú Péterrel – magyar talk show, 22:55 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 23:55 Összeesküvés – am. sorozat, 0:55 EZO.TV.

Duna Tévé 6:30 Gyerekműsor, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 12:50 Sok hűség semmiért – magyar film, 14:05 Magyar elsők, 14:25 Szerelmes földrajz, 14:55 Hazajáró, 15:25 Hogy volt!?, 16:20 Beszterce ostroma – magyar film, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Heti hírmondó, 19:05 Önök kérték!, 20:00 A magyar örökség nyugaton, 20:25 Örkény István: Macskajáték – színházi előadás, 22:40 Klubszoba, 23:35 Dunasport, 23:50 Gyökerek – am. sorozat, 1:30 Ismétlések.

6:20 Villanás, 6:35 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, 14:40 Maribor 2012, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Eurovíziós TVlaboratórium, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Mesterséges mennyország, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:25 Jó reggelt, 12:50 Eurovíziós TV-laboratórium, ism., 14:00 Idegenforgalmi műsor, ism., 14:25 Konyhaművészet mint szájhagyomány – francia dok. műsor, ism., 15:20 Interjú, ism., 16:25 Jó napot, Koroška, 17:00 Az amishok – angol dok. műsor, ism., 17:50 Helyes ötlet!, 18:20 Ez lesz a szakmám, 18:55 A szlovén opera útjain – zenés dok. sorozat, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 A La spira zenekar, 21:30 Morente – spanyol dok. film, 22:55 Vera: Varjúcsapda – angol sorozat.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 14:25 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:10 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 16:25 MM, 17:30 Jövő időben, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó 22:45 Átok este, 20:15 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 21:10 Kékfény, 22:10 Az Este, 22:45 Átok – magyar sorozat, 23:15 KorTárs, 23:45 Aranymetszés, 0:45 Maradj talpon!, 1:40 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro show, 12:50 Az éden titkai – görög sorozat, 14:00 Fókusz, 14:40 Pasik – magyar sorozat, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 Egy perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:30 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 23:30 PokerStars.net, 0:25 Reflektor, 0:40 Ments meg! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:40 EZO.TV, 11:45 Szerelmes Shakespeare – am. film, 14:00 Tények délután, 15:00 Marina – mexikói sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:20 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:20 Tények Este, 0:55 EZO.TV, 1:55 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Napirend előtt, 13:00 Kapcsoljuk az országházat, 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 A püspök kincse avagy: A restitúció elmaradt – dok. film, 20:00 Mint 21:20 Filip dosszié oldott kéve – magyar sorozat, – Pálfi Géza megfi- 21:05 Hírek, 21:10 Dunasport, gyelt élete 21:20 Filip dosszié – Pálfi Géza megfigyelt élete – román dok. film, 22:10 Sportaréna, 22:40 Kultikon, 22:55 Mária országa – dok. film, 23:45 Koncertek az A38 hajón, 1:40 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .


Info október 10. szerda

október 9. kedd Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:05 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17: 2 0 Eurovíziós TVlaboratórium, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén 23:35 A Le Mans-i katasztrófa krónika, 20:00 1955-ben Nyíltan, 21:00 Puccs Argentínában – argentin dok. film, 21:35 A pampa térségében – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 A Le Mans-i katasztrófa 1955-ben – angol dok. műsor, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:50 Jó reggelt, 14:25 Eurovíziós TV-laboratórium, 15:35 Az én Szlovéniám – kvíz, ism., 17:00 Turbofolk a Triglav alatt – dok. műsor, 17:25 A zene titkai – zenés sorozat, ism., 17:55 Hidak: Kanapé, ism., 18:25 A hírnök, 18:55 Dokumentumműsor, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Edwin Drood titkai – angol sorozat, 20:55 Ezazene – zenés sorozat, 21:20 Csendes lelkek – orosz film, 22:35 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Poén Péntek, 14:25 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:15 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 16:25 MM, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:05 Borvacsora, 22:05 Az Este, 22:40 Borgiák – kanadai sorozat, 23:40 Barangolások öt kontinensen, 0:10 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:50 Az éden titkai – görög sorozat, 14:00 Fókusz, 14:40 Pasik – magyar sorozat, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú ár22:30 Döglött akták nyékában, 18:30 Híradó, 19:10 1 perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Castle – am. sorozat, 22:30 Döglött akták – am. sorozat, 23:30 XXI. század, 0:05 Reflektor, 0:20 Ments meg! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:15 EZO.TV, 12:20 Hóból is megárt a sok – am. film, 14:00 Tények Délután, 15:00 Marina – mexikói sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Riddick – A sötétség krónikája – am. film, 23:35 Aktív, ism., 0:05 Tények Este, 0:40 EZO.TV, 1:40 Kelj fel, komám, ne aludjál! – magyar film.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:00 Mesélő cégtáblák, 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Ízőrzők, 19:35 Tálentum, 20:10 Öregberény – magyar film, 21:15 Hírek, 21:20 Dunasport, 21:30 Nem félünk a farkastól – am. film, 23:35 Kultikon, 23:55 Koncertek az A38 hajón, 1:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:05 Nácik Argentínában – argentin dok. film, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:25 Glóbusz, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Eurovíziós TV-laboratórium, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Köszönöm szépen, kérek még – am. film, 21:40 A mindennap nincs minden nap – kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Helyes ötlet!, 23:35 Zenés est, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:25 Jó reggelt, 14:00 Eurovíziós TVlaboratórium, ism., 15:10 Bosznia-Hercegovina – útleírás, ism., 16:15 Állatokról, emberekről, 16:40 A kertben, 17:10 Feke21:05 La vie en rose te-fehér idők, 17:25 Hidak, 17:55 A hírnök, 18:20 Európai magazin, 18:35 Maribor 2012, ism., 18:55 Dokumentumműsor, 19:50 Lottó, 20:00 Sport-kihívás, 20:30 Aranyfüst, 21:05 La vie en rose – nemzetközi sanzonest 2011.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Borvacsora, 14:25 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:15 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 16:30 MM, 17:30 Jövő időben, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:00 Becsengetünk és elfutunk, 22:00 Az Este, 22:35 Miről van szó? – gazdasági műsor, 23:05 Múlt-kor, 23:35 Történetek a nagyvilágból, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli 11:45 Asztro show, 12:50 Az éden titkai – görög sorozat, 14:00 Fókusz, 14:40 Pasik – magyar sorozat, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 1 perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dallas – am. sorozat, 22:25 Házon kívül, 23:05 Reflektor, 23:20 A dicsőség zászlaja – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:15 Fiatal tehetségek – angol dok. film, 14:00 Tények Délután, 15:00 Marina – mexikói sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Tiltott szerelem 22:20 Született feleségek – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Doktor House – am. sorozat, 22:20 Született feleségek – am. sorozat, 23:20 Én is szép vagyok, 23:50 Tények este, 0:25 EZO.TV.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 A Tenkes kapitánya – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 A Himalája ösvényei – koreai dok. sorozat, 16:00 Múzeumtúra – francia módra 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Ízőrzők, 19:35 Tálentum, 20:10 T.I.R. – olasz sorozat, 21:15 Hírek, 21:20 Dunasport, 21:30 A Cég – am. film, 23:00 Kultikon, 23:20 Koncertek az A38 hajón.

október 11. csütörtök Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Fekete-fehér idők, 12:20 Helyes ötlet!, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Eurovíziós TV-laboratórium, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Panoptikum, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .

Október 4-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 12:00 Jó reggelt, ism., 14:35 Eurovíziós TV-laboratórium, 15:40 A szlovén sláger arany évei, ism., 17:00 Ezazene – szlovén sorozat, 17:25 Hidak: Határtalan, ism., 18:00 Európai magazin, 18:15 Az egyetem, 18:40 Ars 360, 18:55 Dokumentumműsor, 19:50 A lóhere, 20:00 80 nap – spanyol film, 21:45 Korszerű család – am. sorozat, 22:10 Az anarchia fiai – am. sorozat.

Magyar Tévé 5:55-9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 14:25 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:15 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 16:25 MM, 17:25 Sze­ ren­cse­Híradó, 17:40 Heartland – kanadai 21:35 Munkaügyek sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Fábry, 21:35 Munkaügyek – IrReality Show, 22:05 Az Este, 22:40 Négy szellem, 23:40 Angi jelenti, 0:10 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:50 Az éden titkai – görög sorozat, 14:00 Fókusz, 14:40 Pasik – magyar sorozat, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 1 perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Végképp eltörölni – am. film, 23:50 Brandmánia, 0:20 Totál szívás – am. sorozat, 1:20 Reflektor, 1:35 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Marina – mexikói sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Vejedre ütök – am. film, 23:35 Aktív, ism., 0:05 Tények este, 0:40 EZO.TV.

Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.50-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 5-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: benne a Cirkovce–Pince magasfeszültségű távvezetékkel kapcsolatos fejlemények és a gyermekhét alkalmából szervezett események (ismétlés: pénteken 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 9-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:30 A Tenkes kapitánya – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Szafari – dok. sorozat, 15:30 Az iszlám Európában – dok. sorozat, 16:00 Élj ve21:45 Szerelem csütörtök lünk!, 16 : 3 0 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Ízőrzők, 19:35 Tálentum, 20:10 Égető Eszter – magyar sorozat, 21:30 Hírek, 21:35 Dunasport, 21:45 Szerelem csütörtök – magyar film, 23:00 Kultikon, 23:20 MüpArt, 1:55 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Kanapé: ifjúsági műsor, benne a Márokföldi Kalandpark, reklámfotózás, Gusztáv és sok-sok zene (ismétlés: kedden 17.55-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 10-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás, benne ismét jelentkezik gazdasági rovatunk (ismétlés: szerdán 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 11-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: a Lendvai Galéria– Múzeum 40 éve (ismétlés: csütörtökön 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2012. október 2-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Értékesítő – terepen Mind trade d.o.o., Tržaška cesta 42., Ljubljana (2 munkahely Lendván, növényvédelmi termékek értékesítése, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2012. október 19.) Villamosmérnök GS International d.o.o., Kranjec utca 22., Lendva (5 munkahely, német nyelvtudás, meghatározott idő: 10 hónap, jelentkezési határidő: 2012. október 18.) Kamionsofőr – Nyugat-Európában Petty Transport, Gornja Bistrica 116C., Črenšovci (15 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, havi bér: 1600 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2012. november 26.) Kamionsofőr Petty Transport, Gornja Bistrica 116C., Črenšovci (3 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2012. november 26.) Autómosó Petty Transport, Gornja Bistrica 116C., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2012. november 26.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Meseóra a Lendvai Könyvtárban:

A kukacokról, akik iskolába is járnak

Most már tényleg itt az ősz. Gyakrabban esik az eső is, s ez az az időszak, amelyet októberi meseóránk főhősei a legjobban szeretnek. Kikről lesz szó? A kukacokról! De nem is akármilyenekről. Ezek a kukacok még iskolába is járnak. Hogy nem hiszed el? Hát akkor gyere el hozzánk a magyar meseórára kedden, 2012. október 9-én 16.30-kor, Könyvtár Lendva és meglátod!

Kertészet, virágüzlet és temetkezési szolgáltatások Ladislav Kiš s.p., Lendvai út 29., Pince

Elérhetők vagyunk a nap 24 órájában a hét minden napján.

Telefon: 02/578-97-33 vagy 041-346-790

14

Október 4-e és 10-e között Lendvai Plébánia Hétfőtől az esti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek. Október a rózsafüzér hónapja, Lendván a plébániatemplomban 17.30-kor, fél órával az esti szentmise előtt imádkozzuk a rózsafüzért. A rózsafüzér-társulatok tagjait és másokat is arra buzdítunk, hogy a falvakon a kápolnában találkozzanak és közösen imádkozzák a rózsafüzért. Csütörtökön első péntek előtti csütörtök, amikor az új papi hivatásokért és a papok szentségéért imádkozunk. 17.00 órakor imaóra kezdődik a legszentebb előtt, ezt követően szentmise lesz. Csütörtökön 19.00 órakor a bibliai csoport találkozója lesz. A bibliai csoport találkozójára havonta egy alkalommal kerül sor, mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne elmélyedni a Szentírásban és megismerni annak gazdagságát. Pénteken első péntek. 8.00 órakor Völgyifaluban, 9.45-kor pedig az idősek otthonában lesz szentmise. 17.00 órakor szentségkitétel és imaóra a lendvai plébániatemplomban. Az imaóra alatt szentgyónásra is lehetőség nyílik, 18.00 órakor pedig szentmise lesz. Vasárnap a rózsafüzér vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Szombaton 16.00 órakor Pincén, 17.00 órakor Petesházán lesz szentmise. 18.00 órakor Lendván a családok részére lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Október 4-én 18.30-kor az özvegyek találkozója. Október 5-én 20.00 órakor felkészülés a keresztelőre. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, szerdán 7.30-kor. Pénteken 17.30-kor imádkozás a legszentebb előtt, 18.00 órakor szentmise Dobronakon, 19.00 órakor Zsitkócban. Szombaton 16.00 órakor Gön­tér­házán, 18.00 órakor pedig Dob­ro­na­kon lesz szentmise. Vasárnap 8.00 és 10.00 órakor lesz szentmise Dobronakon, 11.30-kor pedig Radamosban.

Evangélikus egyház Istentisztelet Lendván minden második vasárnap lesz.

Temetkezési Vállalkozás Értesítem Önöket, hogy 2012. március 1-től átvettem a temetkezési szolgáltatás végzését a Komunala Kft.-től. A szolgáltatást változatlan címen, a lendvai irodában rendelhetik meg. Ügyelet: 070 556 179 070 559 679 Temetkezési Vállalkozás, Timea Soos s.p. Völgyifalu, Fő u. 40.

figyelmükbe •Október 11., csütörtök 19.30 óra, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A Festine ciklus 2. koncertje: a Szlovén RTV Szimfonikus zenekara Belépődíj: felnőtteknek 5 EUR, nyugdíjasoknak és diákoknak 3 EUR

Szüreti felvonulás Pincén Pincén szombaton, október 13-án kerül sor a most már hagyományos szüreti felvonulásra. A menet Tor­nyi­szent­ miklósból indul, s Pincét érintve Völ­gyi­faluban áll meg, ahol 14.00 órakor lesz műsor, majd visszatérve Pincére 15.30-kor mutatkoznak be a felvonulók és a csoportok. Mindenkit szeretettel várnak!

névnapsoroló Október 5-től 11-ig Péntek – Aurél Szombat – Brúnó Vasárnap – Amália Hétfő – Koppány Kedd – Dénes Szerda – Gedeon Csütörtök – Brigitta

időjárás A hét végére borult, változékony idő várható.

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

nyilvános felhívást hirdet téli gumik és felnik eladására Az eladás tárgya: 5 db téli gumi és 5 db hozzá tartozó felni (Sava eskimo S3, használva egy téli szezont). A gumik mérete: 215/55/R16. Az árajánlatok benyújtásának határideje: 2012. október 10., szerda 12 óra. Az árajánlatokat a következő címre lehet elküldeni: MMÖNK, Fő utca 124., 9220 Lendva vagy tomi.lebar@ muravidek.si. A döntés kritériuma: a legmagasabb árajánlat. Bővebb információért írjanak a tomi.lebar@ muravidek.si email-címre. Az MMÖNK fenntartja a jogot arra, hogy a felhívásra jelentkező egyik ajánlattevőnek sem adja el az eladás tárgyát, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse. Lendva, 2012. szeptember 25. Az MMÖNK Hivatala

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .


Info A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség

ösztöndíjpályázatot hirdet felsőfokú továbbtanulásra a 2012/2013-as tanévre

Az ösztöndíjas jogviszony a 2012/2013-as tanévben 12 hónapra szól, kezdete 2012. október 1. A pályázati támogatás 1.500,00 EUR, forrását a költségvetés 411799. számú kontója tartalmazza. Az ösztöndíjra pályázhat Az ösztöndíjra pályázhatnak azok a hallgatók, akik szlovén állampolgárok, állandó lakhelyük a Hodosi község területén van, a magyar névjegyzékben aktív választójoggal rendelkeznek, nem állnak munkaviszonyban és a pályázat benyújtásának évében még nem töltik be 27. életévüket. Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok - hiánytalanul kitöltött Adatlap - a pályázónak a pályázathoz mellékelni kell: a) a tanévre érvényes hallgatói jogviszonyról szóló igazolást szlovéniai vagy külföldi egyetemről; b) igazolást a befejezett évfolyam tanulmányi eredményeiről; c) a szlovén állampolgárságról szóló nyilatkozatot; d) a Hodosi községben lévő állandó lakhelyről szóló nyilatkozatot; A pályázathoz csatolhatók még a kulturális és egyéb nemzetiségi intézmények ajánlásai, valamint minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásának szempontjából fontosnak tart. Az ösztöndíjpályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók A pályázatot 2 (egy eredeti és egy másolati) példányban, az erre a célra készült Adatlap kitöltésével, a felsorolt mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre. A formailag hibás pályázatok esetében a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegészíteni a pályázatot. A pályázatot kizárólag postai úton (ajánlott küldemény), magyar nyelven „Ne nyisd ki – ösztöndíjpályázat 2012/2013” megjelölésű zárt borítékban lehet beküldeni az alábbi címre: Hodos Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség, Hodos 52., 9205 Hodos. Beküldési határidő: 2012. október 31. (postabélyegző) A pályázati anyag beszerezhető a HKMNÖK székhelyén. A pályázatról további információt ad: Jošar Erika (tel.: 5598 033; e-mail: madzarska.skup@ siol.net) A nyertes pályázóval a HKMNÖK köt ösztöndíjszerződést. Az önkormányzat az ösztöndíjat a szerződésben foglaltak szerint folyósítja az ösztöndíjas részére. A pályázatra egyebekben az Ösztöndíjról szóló 07–2/12 sz. szabályzat rendelkezései az irányadóak.

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .

apróhirdetés •Lendván eladó lakóház (1/2 ikerház, pince + földszint + 1. emelet, kb. 120 m2) udvarral. Érdeklődni: tel. 041-726-465. •Petesházán kedvező áron eladó nagyobb (2 házhelynek megfelelő) telek régi lakóházzal. Érdeklődni: 577-1510. •Eladó 6 fiókos mélyhűtő, valamint kúpos fahasogató gép. Érdeklődni: tel. 041-327-767. Ezüst-, normand-, lucfenyők eladók. www.vasdiszkert.hu, tel.: 0036/30-649-46-44. •Lendvahegyen, csendes, szép helyen gyönyörű kilátással eladó hétvégi ház (hőszigetelt, aszfaltos út, központi fűtés, 7 személyre alvóhely, klimatizált) 24,5 ár területtel és erdővel. Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070-471-816. •Eladó autó utánfutó, 2,10 m hosszú és 1,1 m széles, új ponyvatetővel. Ára: 550 euró. Érdeklődni: tel. 070-471-816. •Eladók sörétes, hosszúcsöves automata vadászpuskák (Magnum Remington), amerikai Ruger 30–06-os katonai távcsővel, piros-zöld ponttal és töltényekkel. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070471-816. •Forgalomból kivont, öreg járműveket, gépeket, hulladékvasat vásárolok korrekt áron. Érdeklődni: tel. 0036/30-612-57-35. •Vágásérett éger- és tölgyfát, eldőltet, valamint rönköt vásárolnék készpénzes fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/30-612-57-35. •Eladó jó állapotban lévő, 2003as évjáratú Renault Clio 16V, 1.6 dinamique, 90.000 km-rel és 2013 június végéig érvényes műszakival. Érdeklődni: tel. 051359-947.

MEGEMLÉKEZÉS A múltra visszatekintve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Gazdagabb az életünk emlékezve rád, örök pihenés öleljen téged át. Szeptember 29-én múlt el két szomorú év, hogy itt hagyott bennünket a szeretett édesanya, nagymama, dédmama és anyós,

Herman Helena – Ilonka (1929–2010)

Köszönet mindazoknak, akik egy pillanatra is felidézik emlékét, valamint virágot és gyertyát helyeznek sírjára.

Szerettei

Újdonságok a Lendvai Könyvtárban • • • • • •

Vitéz Miklós, Tihanyi István: Magyar királyok és uralkodók 1–9. kötet – Az Árpád-ház Agatha Christie: A Bertram szálló Sohonyai Edit: Kockacukor Jonas Jonasson: A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt Dr. Tóth Csaba: Paleolit orvoslás – Számolj le a cukorbetegséggel! Paulo Coelho: Mint az áradó folyó

Felhívás A Naptár – a szlovéniai magyarok évkönyve – szerkesztői bizottsága idén is felkéri régi és új szerzőit, hogy küldjenek írásokat a kiadvány „kalendáriumi” részébe. A műfaj nem kötött, így karcolatokat, népi életképeket, tárcákat, elbeszéléseket, anekdotákat egyaránt küldhetnek, tehát olyan műfajú írásokat, amelyeket a hosszú téli estéken szívesen olvasnak az emberek. Kézirataikat legkésőbb 2012. november 1-ig juttassák el a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Fő utca 10., 9220 Lendva), illetve a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (Fő utca 124., 9220 Lendva, e-mail: info@nepujsag.net) címére. A Naptár szerkesztőbizottsága

15


Info Rejtett hol-mi

Humor

Humor

Egy újságíró készít riportot az elmegyógyintézetben. Azt kérdi a főorvostól: – Hogyan állapítják meg egy páciensről, hogy már elhagyhatja a kórházat? – Vannak olyan feladataink, amiket helyesen végrehajtva bizonyíthatják elmeállapotukat. – Tudna egy ilyen példát mondani? – Persze. Vegyük például ezt: van egy kád, teli vízzel. Van a fürdőszobában három tárgy, egy kiskanál, egy pohár és egy vödör. Melyikkel tüntetné el a vizet a kádból? – Ó, hát ez nagyon egyszerű! Minden normális ember a vödröt választaná. – Nem, minden normális ember kihúzná a dugót a kádból. Az újdonsült apuka kirohan a szülőszobából az összegyűlt rokonsághoz: – Ikreink születtek! – És kire hasonlítanak? – kérdezi az anyja. – Egymásra! – feleli az apa.

Orsósné jajveszékelve állít be a rendőrségre: – Jaj, édes istenem, eltűnt az én drága férjem!!! Eltűnt már egy hete!!! – És miért csak most jelenti? – Csak most vettem észre. – Mi van a macskáddal, drágám? – kérdi egyik vénasszony a másikat. – Ma egész délután háztetőről háztetőre rohangászik. Csak nem kergült meg? – Ugyan, szívem. Délelőtt kiheréltettem, és most mondja le az esti randevúkat. – Apa, az ufók a barátaink vagy az ellenségeink? – Miért kérded, kisfiam? – Mert az előbb az udvaron leszállt egy csészealj és elvitték a nagymamát... – A BARÁTAINK!!!

16

Horoszkóp

Tovább keressük rejtett kincseinket

Kedves Olvasóink! Legújabb rejtvényünkben újra egy épületet keresünk. A megfejtéshez egy kis segítséggel ezúttal is hozzájárulunk: a keresett „hol-mi” a 20. század folyamán jegyzői lak, orvosi lakás volt, majd egy ideig kocsmaként üzemelt. A házat az 1940-es években

Kos Már. 21. – ápr. 20. Új üzleti lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, és alkalma lesz megmutatni, hogy valóban ért a szakmájához. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Anyagilag hatalmasabb változásokra ugyan ne számítson, de a szokásosnál azért jobban fog járni. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Csúcspontot jelent ez az időszak. Különösen az alkotó tevékenységeknek kedvező ez a hét.

a Gönc család vásárolta meg, ma pedig néprajzi gyűjtemény otthona. Ismét azt kérdezzük, amit mindig: mi látható a képen és hol található? Szerencsés kutakodást! Előző rejtvényünk helyes megfejtése a muraszombati Szapáry kastély épülete volt. A sorsoláskor a szerencse

Horváth Dávid-József hídvégi olvasónknak kedvezett. Gratulálunk, nyereménye a Népújság Kő kövön maradjon! című kiadványa, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti rejtvényünk beküldési határideje október 15. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva

kulcslyuk

Bogar Rudolf, a Senca vállalat vezetője Az ideális nő? • Akit a legjobb barátomnak is tekinthetek és a hibáimmal együtt elfogad. Álomutazás? • Ausztráliába, a kenguruk és koalák közé, na meg a tengerpartra. Álomszakma? • A jelenlegi munkahelyem is nagyon megfelel. Álomszakmám nincs, ilyenekről nem álmodozom. Ha sport, akkor... • Foci és kézilabda. Ha lazítás, akkor... • Nyaralás a tengerparton, kirándulás a hegyekben. Ha étel, akkor... • Tejfölös dödölle és húsos makaróni. Ha ital, akkor... • Kapucsínó és vörösbor – a dózis a kedvtől és a társaságtól függ. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Fagyi és tiramisu, esetleg somlói galuska. Kedvenc ruhadarab? • Farmernadrág és póló, a nyakkendő szóba sem jöhet. Kedvenc író, könyv? • Nincs.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Erős Önben a vágy, hogy munkájával bizonyítson a munkahelyén. Teljesítményei magukért beszélnek. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Tettvágyát semmi sem nyomhatja el. Megnő energiája, önérvényesítési vágya pedig nemes formában tör elő. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ön akkor tanul meg új dolgokat leghatékonyabban, ha erőteljes, konfrontatív helyzetben találkozik velük. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Könnyen félreértheti a családja, partnere reakcióit. Tisztázzák a félreértést, mielőtt késő lenne! Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Szerelme több olyan kérdést zúdít a fejére, amelyek elől ki szeretne térni, de sajnos nem lesz rá módja. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ötletgazdagságával sikerül megoldania azokat a feladatokat, amelyek eddig nehézséget okoztak.

Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Lucky Luke, Toro és Pancho, Tom és Jerry. Kabala, amulett? • Nincs. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Valamilyen szinten igen. Legjobb tulajdonsága? • Szeretem a feleségem :) Legrosszabb tulajdonsága? • Rosszul viselem, ha mások nem tartják a szavukat. Ha tehetné, a világban eltörölné... • A háborút, a globális felmelegedést, az irigységet és az erőszakot.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Megszerezheti azt, amiről gondolja, boldoggá teszi, akár egy cél eléréséről vagy egy kapcsolatról van szó. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Párkapcsolatában most nem várható változás, a munkahelyén pedig sikerekre, elismerésre számíthat. Halak Febr. 20. – már. 20. Amit csak tud, mindig megtesz, és bárkinek segít, de ne felejtse el élvezni saját életének szép dolgait!

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .


Lendva város 820 éve

Filoxérajárvány – mérföldkő a Lendva-vidék történelmében Tomka Tibor

A Lendva-vidék szőlőtermesztésében, de szélesebben értelmezve a népességmegoszlásban, új települések létrejöttében is igazi töréspontot jelentett a filoxérajárvány, de egyben szép példája is volt a jól irányított állami és uradalmi támogatásoknak, melyek olyan szép eredményeket hozó megújulást eredményeztek, amilyenre a jelenben is szükségünk lenne, pedig nem fenyegeti a vidéket hasonlóan veszélyes kártevő. A Lendva-vidéken kiala-

termesztettek szőlőt, több mint 21.000 akó bor termett, ennek csaknem 40 százaléka vörös, 30 százaléka fehér és 30 százaléka siller volt. A szőlőtermesztés és a borászat jelentőségének egyik érdekes bizonyítéka, hogy 1875-ben Alsólendván mértékhitelesítő hivatalt alapítottak. A hivatal feladata volt az akóról az akkori új űrmértékre – a literre és a hektoliterre – áttérve a boroshordók hitelesítése. Alsólendván 1875-ben 3.500, egy évvel később már 6.000, 1877-ben 10.000 darab hordót hitelesítettek. Ezt a virágzó szőlőtermesztést szakította meg a filoxérajárvány, amely Nyugat-Európából kiterjedve 1875-ben érte el Magyarországot, Alsólendva vidékén 1892-ben jelent meg. A szőlőtermesztő vidékeken filoxéra ellen védekező egyesületek alakultak, amelyek az állami

A filoxérajárvány után viszonylag hamar magára talált ismét a lendvai szőlőhegy, amint ez az 1921-es képeslapon is látható.

aki „egy nagy értekezletet” hívott össze azon célból, hogy a védekező egyesület megalapítását kezdeményezze. Az egyesület működését a hercegi Esterházy-uradalom is támogatta azzal, hogy 12 évre 4 kat. hold területet engedett át szőlőtelepnek, és nagyobb mennyiségű karót, valamint pénzsegélyt adott. A megyei gazdasági egyesület pénzügyi támogatása, az állami segély és a tagdíjak elegendőek voltak a kiadások fedezésére. Az egyesület a tagok szakismereteinek bővítésére évente A lendvai vár mellett lévő Esterházy-pincét is birtokló Esterházy- v á l t a k o z v a uradalom is sok segítséget nyújtott a környék szőlősgazdáinak a fás és zöldoltási tanfolyanehéz időszakban. mot tartott, és kult települések gazdasá- támogatás, törvényi szabályo- 1894-ben tanulmányutat szergában, az itt élő emberek zás mellett a szőlőtermesztés vezett a Balaton-felvidékre. életében a szőlőtermesz- helyi modernizációjában is Az oltványtelepet a következő tésnek mindig nagy jelen- fontos szerepet játszottak. Így évben egy kat. holddal kibővítősége volt, az élet ritmusát történt ez a Lendva-vidéken tették, s évi 120–200 ezer daalapvetően befolyásolták a is, ahol Alsólendván 1892-ben rab vessző eladását tervezték. szőlővel-borral kapcsolatos kezdődött meg az egyesü- A vadvesszőket 50 százalék tevékenységek. Lendva, vagy­ let szervezése. Az „Alsó- kedvezménnyel, az oltványois akkoriban Alsólendva hatá- Lendva vidéki Phylloxéra és kat napi áron értékesítették a rában a filoxérajárvány előtt, Peronospora Elleni Védekező tagság körében, a védekezés 1873-ban összesen 753 kh. Egyesület” elnöke Szmodiss elősegítésére nagy mennyiés 1519 négyszögöl területen Viktor járási főszolgabíró volt, ségű rézgálicot szereztek be. N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .

A tapolcai vincellériskolába évente két tanulót küldtek az ott elnyert alapítványi – vagyis tandíjmentes – helyekre. A filoxéra pusztítása, majd a rekonstrukciós munkálatok megkezdése közvetlenül hatott az öt település népességére, hiszen megélhetésük a szőlőtermesztéstől függött. A gyökértetű elleni védekezés, az oltványtelepek létesítése, majd az új ültetvények telepítése nagyon élőmunka-igényes volt, gépek hiányában a földmunkákat is emberek végezték, így rövid idő után ismét nagyszámú napszámost, az ültetvények gondozására sok vincellért foglalkoztattak a szőlőkben. Az Alsó-Lendva nagyközség milleniumi emlékkönyvében név szerint nyilvántartott betelepült vincellérek egyharmada a filoxéra előtt, kétharmada a szőlőrekonstrukció éveiben költözött a településre. A beköltöző vincellérek jelentős hányada nem magyar anyanyelvű volt, hanem a járás nyugati feléből érkezett földnélküli szlovén. A bevándorlás következtében a Lendva-vidéki településeken, Alsólendván, Csentében és Hosszúfaluban megváltozott a népesség etnikai összetétele, 1910-ben a járási székhelyen az összlakosság egytizede, Csentében csaknem egyötöde, Hosszúfaluban

27,4 százaléka szlovén lett. A szlovén betelepülés eredményeként a Lendva-hegy lakóinak 60 százaléka, a csentei szőlőhegyen élők több mint 30 százaléka, Hosszúfaluban a hegyen élők több mint fele szlovén anyanyelvű volt. A bevándorlás Völgyifalut és Lendvadedest nem érintette, ott a magyarság aránya 98–100 százalék maradt, és a szőlőhegyi kitelepedés is szórványos volt. Az állami támogatással végrehajtott úgynevezett „első nagy szőlőrekonstrukciónak” másféle következményei is voltak. A kormányzat a kárvallottakon kezdetben adóelengedéssel segített, majd adómentességgel új telepítésre ösztönözte a szőlőbirtokosokat. Mivel az adópolitika sem lendítette elő a telepítést, 1896-ban az anyagi támogatás eszközéhez folyamodtak. A törvényhozás ekkor kedvezményeket biztosított a szőlőtelepítést kölcsönökkel támogató pénzintézeteknek. A kölcsönakció következménye, hogy a filoxéra után a szőlőbirtokok megoszlása jelentősen eltért a korábbitól. Míg a filoxéra előtt a kis- és törpebirtokosok kezében volt a szőlők legnagyobb része, utána ezek részesedési aránya csökkent, így a történelmi borvidékeken jelentős szőlőbirtokkoncentráció játszódott le. A filoxéravész okozta megrázkódtatásból a magyarországi, így az alsólendvai szőlőkultúra magasabb fokra lépve került ki. Új és nemesített fajták terjedtek el, amelyek egyúttal megkövetelték a termelési technikák javítását, változtatását is. Az újratelepítések során vált általánossá a forgatásos telepítés, a rendszeres trágyázás, a tőkék őszi betakarása, a metszési módok megváltozása, a többszöri kapálás. A szőlőtermesztésnek településszervező hatása is volt, mert a rekonstrukciós folyamat során a szőlőhegyekre kiköltözött vincellérek a 20. században önálló településekbe szerveződtek. Így alakult ki Alsólendva szőlőhegyein Lendvahegy, Hosszúfalu szőlőhegyein Hosszúfaluhegy.

17


Muravidék

Lezárult a Prekopoti projekt Az e-kerékpárutak és az elektromos töltőállomások számának bővítését a lendvai Ökokultúra Intézet valósította meg a Prekopoti című projekt ke-

retében, a partnerek a Fura Kft., Dobronak, Beltinci és Kobilje Községek voltak. A kivitelezés mintegy 32 ezer eurós EU-támogatással és a LAS (Lokalna akcijska

skupina – Helyi akciócsoport) közreműködésével történt. Az e-kerékpárutak hálózata Lendva, Dobronak, Ko­bilje és Beltinci községek

Befogadták az elsősöket Pártosfalván új társaikat. Majd az igazgatónő, Jožefa Herman szólt a gyerekekhez, és a jókívánságok mellé még egy mesekönyvet is kiosztott mindenkinek. És ha ünnep, akkor a meglepetés sem maradhat el, egy szép nagy torta is begur ult az osztályterembe, amin 8 gyertya égett, ahány elsőse van az iskolának. A kicsiket szüleik is elkísérték, így a tanárok, a gyerekek és szüleik közösen fogyasztották el a finom édességet. A meglepetés torta is megérkezett, rajta a felirat: Gratulálunk! Bár az iskolaév már javában „zakatol” és minden gyerek visszaszokott már az iskolapadba, a legkisebbek számára viszont újdonság ez a közeg, hiszen mégis csak tagjaivá váltak egy új közösségnek.

A Pártosfalvi KÁI-ban kedd délelőtt ünnepélyes módon avatták fel az elsősöket, ezzel jelképesen befogadva őket az iskolások soraiba. A nagyobb gyerekek szép műsorral készültek, versekkel, dalokkal köszöntve

Ki szeretné próbálni az e-kerékpárt? Megteheti Lendván és Dobronakon is. területén alakult ki 20 töltőállomással és 5 információs ponttal. A töltőállomásokon az elektromos kerékpáro­ sok ingyen akkumulátort cserélhetnek. A kerékpárút a térség nevezetességeit, vendéglátói és egyéb turisztikai pontjait is érinti. A Prekopoti projekt a vidékfejlesztést célozta meg újabb idegenforgalmi kínálatok megvalósításával, s az e-kerékpárút is ennek számít. Az említett négy község területén haladó e-kerékpárúton október 3-án és 4-én helyezték el a 20 töltőállomást, ahol díjmentes az akkucsere, az állomások listája és tájékoztatás a projekt prospektusában és

a honlapján olvasható. A Prekopoti projekt többek közt 10 elektromos bicikli beszerzését is biztosította. A megvalósítás folyamata alatt 5 e-pont működött ingyen kipróbálható e-kerékpárokkal, köztük Lendván a Turizmus Kft. és az Ökokultúra Intézet székhelyén, továbbá Dobronakon, Beltincin és Kobiljén. Egy akkumulátorral az e-kerékpár 20–60 kilométert tehet meg, az akku feltöltése pedig (ami egyébként házilag is lehetséges) 3–8 óráig tart. Az állomások létrehozása mindenképpen népszerűsíti az e-kerékpározást. Szolarics Nađ Klára

A szlovén nép történelméről írt fejezetek aprólékosabb elemzéseket tartalmaznak, kitérőkkel. Így például a magyar Trianonhoz hasonlítható koroškói népszámlálási bonyodalmakat is megvilágítva a népszámlálás sikertelenségének okaira is rávilágít. A szlovén döntést gazdasági okokkal és a választási hadjárat elégtelenségével, valamint az osztrák asszimilációs politikával magyarázza. A magyar történelmi ös�szefoglalóban, a történelmi „sűrűség” miatt, már több a tényközlő megállapítás. A projekthez kapcsolódóan hiányoljuk viszont a magyar történelem levetítését a helyi közegre, körülményekre. Így a szűkebb történelmi térséget meghatározó Bánffyakról nem esik szó, hasonlókép-

pen a Korvin Matijaként emlegetett Mátyás királyunknak a Bánffyakhoz fűződő szoros viszonyáról sem, nem beszélve a mecenatúrájáról híres famíliának az ország vezetésében betöltött történelmi szerepéről. A magyarországi protestantizmus és a reformáció muravidéki kiterjedéséről sem esik aktualizáló említés, így Kulcsár György alsólendvai prédikátor posztilláiról sem. Kár, ellenkező esetben talán a hazai fiatalok is több kedvvel forgatnák az egyébként korrekt hangnemben írt, a történelmi hitelességre nagy figyelmet fordító összefoglalót. A könyv 400 példányban került kinyomtatásra. -ce

könyv-elő Horváth Bernadetta: Magyar–szlovén történelmi korszakok rövid bemutatása – Predstavitev obdobij madžarsko–slovenske zgodovine. Lendva Községi Magyar Nem­zeti Önkormányzati Közösség, Oral History, 2012. 100 p. A „Kézfogás a magyar–szlovén határon innen és túl”, rövidebb címén Oral History program keretében kiadott történelmi brosúra, Horváth Bernadetta történelemtanár munkája valószínűleg hiánypótló a maga nemében, s nem csak a szlovén–magyar határ mentén megvalósuló, az „ismerjük meg egymás történelmét” gondolat je-

18

gyében fogant íratlan program keretében az, hanem amiatt is, hogy immár mindkét nyelven hozzáférhető alapinformációkat tartalmaz a két szomszéd nép történelmi korszakairól. A színes fotókkal, illusztrációkkal is ellátott 100 oldalas könyv előszavában Göncz László történész, nemzetiségi képvi-

selő szól az oral hostory által feltárt történelmi igazságok tudatosításának fontosságáról: „Hiteles információk és ismeretek birtokában nagyobb eséllyel kerülhetők ki a múltban elkövetett hibák, valamint kaphatnak létjogosultságot a pozitív tapasztalatok”. Másrészt annak is nagy fontosságot kell tulajdonítani – írja Göncz –, hogy a korszakot megélt személyek véleményét, személyes sorsát megismerjük. A tanulóifjúság számára íródott összefoglaló jellegű könyv kronológiai sorrendben tárgyalja a két nép életét meghatározó történelmi korokat, eseményeket, az uralkodóházak és az országok életében döntő szerepet játszó főúri rendek, dinasztiák dicső, illetve kevésbé dicső tetteit.

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .


Horizont Nemzedékek találkozója egyházi zenével

Ez volt „az a nap” – csillogó gyermekszemekkel Szombaton a lendvai Szent Katalin plébániatemplomban „Nemzedékek találkozója” címmel zenés-oratorikus rendezvényre került sor, melyen az alkalmi gyermekkórus mellett a maribori konzervatórium tanárai is felléptek. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Mar tin Konrad Do­ la­m ič plébános bevezető beszédében a zene szeretetéről szólt, mely-

a szülővárosban is élvezhetjük. Bár Ilonka nem római katolikus vallású, de a Szentírást ugyanabból a könyvből olvassa és a hitét is e szerint gyakorolja, így a plébános

közben a Németországban hagyott kis zenészeire itthon is gyakran gondolt, s kereste a kapcsolatot a hazai gyülekezetekkel, közösséggel. A legnagyobb hatás azonban Érdi Tamás

az a nap) elhangzása után kiderült: a 40 tagot számláló alkalmi gyermekkórus számára nagy örömöt jelent a közös éneklés, s a templomi széksorokból az apukák-anyukák biztató jelenléte. Az evangéliumi példabeszéd – Jézus lecsillapítja a háborgó tengert – is jó apropóul szolgált az igehirdető számára Krisztus emberek iránti szeretetének megvilágítására a fiatalok felé. – Volt-e már olyan érzésetek, hogy Krisztus nem hallgatta meg a kéréseteket? Persze, ha ti is a tanulás terhét is Jézusra

helyezitek át…! – vonta le a tanulságot Dolamič. A hangulatos előadás és a lélekemelő szavak „szünetében” a közönség a nyári zenei táborról és az Oratórium elnevezésű rendezvényről is fotóbejátszást láthatott. Majd a maribori konzervatórium tanárai – Ilonka egykori munkatársai és barátai – fellépésével, valamint a zsoltárok és egyéb egyházi énekeknek a liturgiában betöltött szerepéről tartott előadással, illetve egy közös öröménekléssel és a lefekvés előtti imával zárult a rendezvény.

A „Kukás guru” Vasárnap este a hodosi kultúrotthon nagy nevetésektől volt hangos. A szomszédos Bajánsenye Kerkabarka színjátszói egy vígjátékkal, a „Kukás

A mintegy 40 tagot számláló alkalmi gyermekkórus számára nagy örömöt jelent a közös éneklés. nagy örömmel fogadta új kezdeményezését. Bibulovič Ilonka kiemelte: egy évvel ezelőtt tért haza Lendvára, de

koncertjén érte, amikor a vak zongoristától újabb lökést kapott tevékenységének itthoni folytatására. Már az első szám (Ez LAVINA

nek újabb hozadék ait Bibulovič Ilonka, lendvai születésű egyházi zenetanár és zongorista „honosító” munkálkodása folytán

A Kerkabarka Színjátszócsoport amatőr társulat, akik rendszeresen fellépnek a hodosi színpadon. guru” című darabbal örvendeztették meg a hodosi közönséget. Az egyfelvonásos bohózat minden korosztály számára könnyed kikapcsolódást jelentett. A színházi est szervezője a Hodosi Őrség Művelődési Egyesület volt. AK

Jasna Horvatot javasolják a muraszombati könyvtár élére A Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár (PiŠK) Tanácsa a múlt heti ülésen az intézmény igazgatói tisztségére 2013. január elsejével Jasna Horvatot, az intézmény könyvtárosát javasolta. A könyvtár mostani igazgatójának, Jože Vugrinecnek december végén lejár a N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .

megbizatása, s az igazgatói munkahely betöltésére meghirdetett pályázatra a hat beérkezett pályázó közül Jasna Horvatot tartják a legmegfelelőbbnek. A kinevezéshez még a Muraszombati Városi Önkormányzat Tanácsának hozzájárulása is szükséges. kmj

19


Muravidék Legrégebbi előfizetőink Svájcból

A Vörös házaspár együtt korosodik a Népújsággal Vörös György iskolásfiú volt, amikor Dobronak utcáit, házait járva az önálló Népújság első előfizetőit toborozta, köztük szüleit is felírva a sorba (1956-tól 58-ig a Vestnik mellékleteként jelent meg a Népújság, csupán négy oldalon). Ma pedig, 54 évvel később Svájcban még mindig hűséges olvasója lapunknak. Azt mondja, még húsz évig szeretné olvasni írásainkat. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Vörös György egyik leghűségesebb olvasónk, aki már a kezdetektől, tehát 54 éve minden évben megrendeli a Népújságot. Szülei hagyták rá, és a mai napig előfizetője lapunknak. – Együtt öregszem a Népújsággal! – mondja Gyuri bácsi, akit nem olyan régen volt szerencsénk személyesen is megismerni. A találkozást pedig öccsének, Lacinak köszönhetjük, aki bátyja nevében járt szerkesztőségünkben az előfizetési díjat kifizetni. Gyuri bácsi ugyanis Svájcban él családjával már 1967 óta. Muraszombatban, Laci otthonában találkozunk Gyuri bácsival. Az étkezőben, az asztal körül foglal helyet a család: a házigazda, Laci, felesége, Jožica, fiuk, Miha, mellettük pedig a néhány napig ott vendégeskedő báty, Gyuri bácsi és felesége, Teri néni. Nem jöttünk mi sem üres kézzel, egy-egy Népújság-kiadványt adunk át a családnak, akik meg is örülnek az olvasnivalónak. Közben megkérem Gyuri bácsit, meséljen életéről. – Belatincon volt egy ikerház, az nagyon tetszett nekem. Az volt az álmom, hogy egy olyan házat építek egyszer. Akkor még Muraszombatban dolgoztam a Šavelnél asztalosként. Egyik nap aztán észrevettem egy hirdetést az egyik újságban, mégpedig hogy asztalosokat keresnek Svájcban. Én

20

és az unokabátyám pedig úgy gondoltuk, hogy szerencsét próbálunk. Volt is szerencsénk, ugyanis 300 asztalosból csak tízet vettek fel, és mi ebben a tízben benne voltunk. 25 éves voltam akkor. Azért vágtam bele, mert úgy gondoltam,

munkákat végeztem. Aztán amikor bezárt a gyár, még volt 4 évem a nyugdíjig, de szerencsére a közelben találtam munkát, mindössze 1 hónapot voltam munka nélkül. Gyuri bácsi és Lentiből származó felesége, Teri

A tél pedig a füstölésről szól. A zordabb időszakban, amikor nem lehet dolgozni a kertben, akkor a házaspár saját füstölőjében ügyködik. Sonkát, szalonnát füstölnek, kolbászokat töltenek, disznósajt és hurka készül igazi magyaros-muravidékies ízekben. – A régi, hazai ízvilágot magunkkal vittük, azt használjuk ma is. Kicsit csípősen, de nem túl paprikásan – mondja Teri. A svájciaknak pedig minden ízlik, amit a magyar házaspár készít. Még a hentesek is megirigylik a tudást és a receptekért kuncsorognak náluk. Se szeri, se száma a Vörös család történeteinek, csak hallgattam a sok sztorit.. Aztán újabb történet következett a renkovci paradicsomról. Gyuri bácsi lapunkból szerzett tudomást az üzemről, a minap pedig már megszervezte a kapcsolatteremtést egy

Együtt Laciék otthonában. Balról: Teri néni és Gyuri bácsi, mellettük Laci, mögöttük pedig Miha és Jožica. hogy egy házra valót ott könnyebben „összekalapálok” majd, mint idehaza – mondja viccesen –, aztán végül ottragadtam. A ház pedig felépült, igaz, 800 kilométerre innen, és nem is ikerház lett végül, de Teri és Gyuri nagyon büszkék rá. A Bodeni-tó közelében, Amriswilben laknak, itt nevelték fel két gyermeküket, Robit és Zsanettát. – A gyárban a szakmámban dolgoztam, majd később a felső részleget vezettem 12 évig, akkor többnyire irodai

néni szorgalmas életet élnek. Soha nem unatkoznak ma sem, hiszen szép nagy kertet gondoznak, ahol mindenféle zöldséget megtermelnek, például 17 féle fűszerpaprikát, amiből saját pirospaprika-őrleményt készítenek. A házhoz gyümölcsös is tartozik, ahol 18 gyümölcsfát is gondoznak. És amire külön büszkék, az a saját rózsaültetvényük. – A rózsáimat Európa-szerte ajándékozom. Nem kérek pénzt értük. Ugyan! Teljesen ingyen adom, csokorszám.

svájci üzletlánccal. Szóval ha a muravidéki paradicsomot Svájcban is árulni kezdik, az is Gyuri bácsiék érdeme lesz. S ha már a Népújságnál tartunk, ideje, hogy lapunkról is faggassuk egy kicsit régi olvasóinkat. – Már 54 éve előfizetői lapunknak. Mit olvasnak a legszívesebben? – kíváncsiskodtunk. – Én legszívesebben a gazdasági híreket olvasom, meg a sportot. De írnak benne mindenről, politika, gazdaság, kultúra, és sokat

lehet tanulni is belőle, új receptek, érdekességek. Mindig van valami, amit kíváncsian olvasok. Teri néni is olvassa a lapot. – Reggel a kávé mellett átlapozom az újságot. Mire Gyuri a kezébe veszi, én már mondom neki, mi érdekeset olvastam benne, vagy ha éppen ismerős arcra bukkantam, mindjárt rákérdezek, hogy ismeri-e. Többször is előfordul, hogy ismerőseinket látjuk az újságban. Egy dolog viszont engem nem érdekel, az a politika. De Gyuri azt is elolvassa – mondja Teri néni. – Átolvassuk az egész újságot, félretesszük, aztán az embernek napközben megint a kezébe kerül, akkor újra átlapozzuk – veti közbe Gyuri bácsi. – És amit még meg kell említeni, hogy a papír nagyon jó minőségű, le a kalappal. Nem olyan hitvány anyag, mint némelyik újságé! Én csak azt mondom, hogy így tovább! Egy dolog viszont van mégis, ami miatt néha mérgelődnek: az újságot nem kapják meg pontosan, valószínűleg a posta hibájából. Gyuri bácsi végül lapunkkal kapcsolatban még annyit mondott: – Az ember a Népújsággal együtt öregszik, de tudja mit, én még húsz évig szeretném olvasni a Népújságot! Úgy legyen! Mi is ezt kívánjuk! A dobronaki Vörös gyerekek egyébként öten testvérek, a legfiatalabb köztük Laci, Gyuri pedig a legidősebb, 11 év különbség van kettejük közt. A kapcsolatot egész éven át rendszeresen tartják, ahogy Laci elmondta, egy-egy focimeccset például telefonon azonnal megbeszélnek. Aztán Gyuri bácsi és Teri néni a hosszabb szabadság idején néhány napot itt, Muraszombatban töltenek el, ahogy Laciék is szívesen ellátogatnak Gyuriékhoz. Majd jöhet a rokonság, a barátok, no meg a radamosi Mária-fa, amit mindig kötelezően útba ejtenek. Most viszont sietős a visszaút, hiszen megszületett első unokájuk, akit már nagyon vártak.

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .


Helló!

Kedves gyerekek! Október 4. az állatok világnapja. És hogy miért pont ezen a napon ünnepeljük? Az állatok védőszentjére, Assisi Szent Ferencre emlékezünk. Szent Ferencről és életéről számos anekdota és legenda terjedt el. Különösen szerette a természetet és az állatokat, emiatt leggyakrabban állatok, elsősorban madarak társaságában ábrázolják alakját. Amint azt láthatjátok, ma is sok szép állatos rajz díszíti oldalatokat. A Dobronaki KÁI 2., 3. és 4. osztályos tanulói a háziállataikról küldtek nekünk szép rajzokat. Köszönjük!

Vigyázz az állatokra! Az állatok világnapjának üzenete az, hogy az állatok boldogabbá, szebbé teszik mindennapjainkat. Célja, hogy az emberek odafigyeljenek a környezetükben élő élőlényekre, állatokra, hogy óvjuk őket. Bármilyen állatnak is vagy a gazdája, ne feledd, felelősséggel tartozol iránta. A gazdi legfontosabb kötelezettségei: – A rendszeres állatorvosi vizsgálat. – Folyamatosan védjük kedvencünket a külső és belső élősködőktől, fordítsunk figyelmet a fogak higiéniájára is. – Kedvenceinket ne hagyjuk sokáig magukra, ugyanis a lelki egészségük is éppoly fontos, mint a testi.

Laslo Martin, 3. osztály

Timar Saša, 4. osztály

Magyar Noémi, 2. osztály

Šarkezi Denis, 3. osztály

A gyermekhét alkalmából a Dobronaki KÁI-ba is ellátogattak a lendvai rendőrök, akik különböző játékokkal készültek, majd pedig alaposan megvizsgálták a tanulók kerékpárjait.

Laslo Luka, 3. osztály

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .

21


Sport

Vereség Polanán is Polana – Nafta 1903 3:1 (2:1) A Nafta a Turniščén elszenvedett kupavereséget követően ismételten csalódást okozott rajongóiknak, hiszen Velika Polanán is vereséget szenvedtek, ezúttal a bajnokságban. A lendvaiak ugyan többet birtokolták a labdát, többet is támadtak, de a 16-osnál

védelmének hibájából született, hiszen Gerencsér röviden adta vissza a labdát Litrop kapusnak: a szemfüles és gyorslábú Lutar a kapus elől elpiszkálta a labdát, majd higgadtan betalált. A Nafta azonban a félidő előtt még felkapaszkodott, hiszen Biro

Litropnak két meccsen 7 alkalommal kellett a hálóba mennie a labdáért. Ez semmiképpen sem vall stabil védelemre. megállt a tudomány. A hazaiak korán örülhettek, hiszen a 6. percben már megszerezték a vezetést, a passzív lendvaiak mellett egy szabadrúgást követően Lutar fejjel szerzett csapatának előnyt, ami nagymértékben befolyásolta a meccs további menetét. A második gól is a Nafta

12. forduló Gorica – Olimpija 0:1 (0:1) Vicente 11. Triglav – Koper 4:0 (1:0) Poplatnik 8., Đurković 55./11-esből, 70., Zolić 75. Maribor – Mura 05 1:0 (1:0) Cvijanović 7. Rudar – Celje 1:0 (1:0) Črnčič 40. Domžale – Aluminij 2:0 (0:0) Kovjenić 59., Balkovec 61. Táblázat 1. Maribor 12 10 2 0 28:6 32 2. Olimpija 12 7 2 3 24:12 23 3. Domžale 12 6 1 5 11:10 19 4. Koper 12 5 3 4 13:14 18 5. Celje 12 4 5 3 9:9 17 6. Aluminij 12 5 1 6 12:18 16 7. Rudar 12 3 3 6 10:21 12 8. Triglav 12 3 2 7 8:11 11 9. Gorica 12 3 2 7 16:22 11 10. Mura 05 12 3 1 8 14:22 10 A 13. forduló párosítása 2012. október 6-án és 7-én: Triglav – Maribor, Koper – Domžale, Aluminij – Rudar, Celje – Gorica, Olimpija – Mura 05.

22

találata reményt adott az egyenlítésre. A második félidőre azonban gyakorlatilag semmi sem változott a pályán, a hazaiak jól álló védelme rendszeresen ártalmatla-

Magyar Nemzeti Bajnokság 9. forduló Győr – Pápa MTK – Siófok Kecskemét – Honvéd Debrecen – Haladás Kaposvár – Eger Paks – Videoton Ferencváros – Diósgyőr Pécs – Újpest

6:0 (3:0) 1:1 (0:0) 2:1 (2:1) 2:0 (1:0) 0:0 1:1 (1:0) 2:0 (0:0) 1:3 (1:2)

Táblázat 1. Győr 9 7 1 1 23:9 22 2. Debrecen 9 6 1 2 16:7 19 3. MTK 9 5 3 1 14:8 18 4. Honvéd 9 5 1 3 17:15 16 5. Videoton 9 4 3 2 10:7 15 6. Diósgyőr 9 4 2 3 7:9 14 7. Ferencváros 9 3 4 2 12:9 13 8. Újpest 9 3 3 3 11:10 12 9. Haladás 9 3 2 4 14:11 11 10. Paks 9 2 4 3 14:13 10 11. Pécs 9 2 3 4 9:12 9 12. Eger 9 2 3 4 8:13 9 13. Kaposvár 9 2 3 4 9:15 9 14. Kecskemét 9 2 2 5 10:16 8 15. Pápa 9 2 2 5 8:17 8 16. Siófok 9 0 3 6 7:18 3 A 10. forduló párosítása 2012. október 5-e és 7-e között: Honvéd – Pécs, Diósgyőr – MTK, Újpest – Pápa, Eger – Kecskemét, Paks – Győr, Haladás – Kaposvár, Videoton – Ferencváros, Siófok – Debrecen.

nította a lendvaiak próbálkozásait. A harmadik hazai találat rögtön a félidő kezdetén szintén a Nafta védelmének segítségével született, amikor Antolin lefejelte a passzívan álló Cabant. A meccset 350 néző előtt Štefan Fekonja vezette Lendváról, aki Škaličnak (79.) és Levačičnak (81.) mutatott fel sárga lapot. feri.h.m.

A második fordulóig jutott Utroša Utroša Iztok tollaslabdázó a cseh Brnóban megrendezett 15 ezer dolláros összdíjazású challengetornán a második fordulóig jutott. A ranglista 100. helyét elfoglaló Utrošának az első fordulóban a magyar Tóth ellen kellett kiállnia, ellene viszonylag kön�nyű győzelmet aratott: 2:0 (21:14 és 21:14). A következő fordulóban a torna 5. kiemeltje, a veterán holland Dicky Palyama, a ranglista 62. helyezettje véget vetett Utroša versenyének, hiszen 2:0-ra (21:15 és 21:19) legyőzte őt. F. B. Muravidéki Labdarúgó Liga 7. forduló Hodos – Črenšovci Bistrica – Turnišče Polana – Nafta 1903 Tišina – Bogojina Apače – Hotiza Šalovci – Kobilje Puconci – Križevci

2:6 (1:3) 3:1 (1:1) 3:1 (2:1) 2:3 (1:2) 2:0 (1:0) 0:0 0:0

Táblázat 1. Polana 7 4 2 1 9:3 14 2. Nafta 7 4 1 2 17:11 13 3. Črenšovci 7 4 1 2 17:11 13 4. Hotiza 7 4 1 2 13:8 13 5. Križevci 7 3 4 0 7:4 13 6. Kobilje 7 4 1 2 12:11 13 7. Turnišče 7 4 0 3 19:17 12 8. Šalovci 7 2 3 2 13:10 9 9. Puconci 7 2 2 3 12:13 8 10. Bogojina 7 2 2 3 10:16 8 11. Bistrica 7 2 1 4 13:17 7 12. Tišina 7 1 2 4 13:17 5 13. Apače 7 1 2 4 11:17 5 14. Hodos 7 1 0 6 7:18 3 A 8. forduló párosítása 2012. október 6-án és 7-én: Nafta 1903 – Tišina, Črenšovci – Križevci (mind szombat), Bogojina – Apače, Turnišče – Polana, Hodos – Bistrica, Kobilje – Puconci, Hotiza – Šalovci.

A Nafta kiesett a kupából Turnišče – Nafta 1903 4:1 (1:0) Turniščén 150 néző örvendhetett a hazai csapat sikerének a lendvai kupában, ami egyben a Nafta búcsúját jelentette a versenysorozattól. Az első félidőben egyenrangúak voltak az ellenfelek, az egyetlen gólt pedig Lutar lőtte, kihasználva a Nafta védelmének figyelmetlenségét: a tizenhatos széléről senki sem akadályozta meg a lövésben. A következő gólra a 66. percig kellett várni, amikor Magdič vette be Litrop kapuját. A Naftának reményt adhatott a fordításra Vörös két perccel későbbi találata, aki a tizenhatos közepéről lőtte ki a kapu

jobb alsó sarkát. A gól lendületet adott a csapatnak, szorítottak, támadtak, de a helyzetek sorjában kimaradtak. A kitámadó lendvaiakat a hazaiak a meccs hajrájában két alkalommal is megbüntették: a 86. percben Magdič fejjel szerezte második találatát, a végeredményt pedig az utolsó percben Šemen állította be. A meccset Miran Bu­ko­ vec vezette Felsőlakosból. A forduló többi eredménye: Odranci – Panonija 7:0 Dobronak – Nedelica 0:0 (11-esek után 3:4) Kobilje – Hotiza 0:4 Feri.h.m.

Pucko sikere Magyarországon Pucko Sara, a lendvai Pick Team csapatának tagja részt vett a hagyományosnak mondható Feeder Kupán, a mesterséges tavon LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 7. forduló Graničar – Hídvég 1:4 (0:0) Novak D.; Gostan (3), Kepe Nedelica – Zsitkóc 9:0 (5:0) Lutar, Zadravec és Miholič (2–2), Prša, Zelko, Žižek Renkovci – Zvezda 11:0 (4:0) Huskić (5), Ritlop (4), Zver (2) Petesháza – Csente 0:5 (0:2) Herceg F. és Varga B. (2), Plevel Dobronak – Veterani 1:1 (1:1) László; Balažic Kapca – Panonija 0:0 Olimpija – Nafta 2:1 (1:1) Bazsika (2); Varga Táblázat 1. Nedelica 7 6 0 1 33:3 18 2. Nafta 7 5 1 1 19:11 16 3. Hídvég 7 5 0 2 24:11 15 4. Dobronak 7 4 2 1 19:9 14 5. Renkovci 7 3 3 1 26:12 12 6. Csente 7 3 2 2 14:9 11 7. Kapca 7 3 2 2 13:11 11 8. Panonija 7 3 1 3 11:6 10 9. Graničar 7 3 1 3 16:16 10 10. Zsitkóc 7 2 1 4 6:20 7 11. Olimpija 7 2 0 5 14:22 6 12. Veterani 7 1 2 4 15:18 5 13. Petesháza 7 1 1 5 4:30 4 14. Zvezda 7 0 0 7 5:41 0

megrendezett női horgászversenyen a Vas megyei Zsennyén. Pucko kimagaslóan nyert, hiszen a 25 hölgy közül 31 kilós fogása messze a legjobb volt a mezőnyben. A győztes serleget kapott, valamint meghívót a jövő évi megmérettetésre. feri.h.m.

Škraban és a csapat győzelme A Gornja Radgona melletti Pogradban rendezték meg a rendőrök horgászversenyét, amelynek 8 csapatnyi résztvevője volt. A lendvaiak különösen sikeresek voltak, hiszen a petesháziak előtt megnyerték a csapatversenyt, egyéniben pedig csapattagjuk, Darko Škraban győzött 11,3 kilós fogással. Tomaž Murgel (Petesháza) 6,1 kilóval a dobogó alsó fokára lépett. F.m.h.

A 8. forduló párosítása 2012. október 7-én: Nafta – Nedelica, Veterani – Kapca (mind 10.00), Zsitkóc – Renkovci (13.00), Csente – Zvezda, Hídvég – Olimpija, Panonija – Graničar, Petesháza – Dobronak (mind 15.30). N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .


Sport

Lendvai sikerek Matej Žagar 5 év kihagyás után Oplotnicán Visszatérés a legjobbak közé

újra a világ legjobb ligájában

Matej Žagar, a jelenlegi legjobb szlovén salakmotoros szombaton Goričanban harcolta ki az indulási jogot a Grand Prixsorozatban, miután a selejtezőkben a második helyen végzett (a sorozatban való szereplést az első három hely biztosította), amelyet pótfutamokon sikerült kivívnia. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A győzelmet a lengyel Krzysztof Kasprzak szerezte meg, a harmadik pedig a dán Niels Kristian Iversen lett: érdekes módon mindhárman a Gorzow csapat tagjai. Hogy mennyire kacifántos lehet ez a sportág, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Gorzow negyedik tagja, a dán Michael Jepsen Jensen, aki megnyerte a legutolsó Grand Prix-versenyt Vojensben, ezúttal egyetlen pontot sem szerzett. Visszatérve Žagarhoz: a 16 rajthoz álló versenyző közül az alapszakaszban 10 pontot gyűj-

tött, a második helyen Leon Madsennel, Troy Batchelorral, Iversennel és Aleš Drymlellel osztozott, így összesen négy pótfutamot kellett szervezni. Žagar a 21. futamban rajtcél győzelmet aratott, s ennek köszönhetően már elégedetten nyilatkozhatott: köszönetet mondott mindenkinek, főleg a családjának, ahogy fogalmazott, akik a nehéz időkben is vele szenvedtek, s egyben kifejezte, hogy az eddigi kemény munkát szeretné a jövő idényben kamatoztatni és jó eredményeket elérni a legerősebb salakmotoros versenysorozatban a világon. Žagar a 2006-os és

Kerékpáros kirándulás Hodoson – –

• • • • •

A Hodos Községi MNÖK október 6-án (szombaton) kerékpáros kirándulást szervez az Őrség területén. Találkozó reggel 9.00-kor a hodosi bolt előtt. Indulás 9.30-kor a Nyáros irányába Szalafőre. Az Őrszem fogadónál pihenő, itt csatlakoznak a szalafőiek. Majd a következő magyar településeket érintjük: Őriszentpéter, (Szent Péter templom és a középkori téglagyár megtekintése), Bajánsenye és Kercaszomor. Az utat Domonkosfa irányába folytatjuk. A szőlőhegyen egy helyi borásznál lesz túránk célállomása. A túra teljes hossza kb. 35 km. A túrát hobbikerékpárosok számára tervezzük, ezért családokat, időseket, fiatalokat, vagyis minden korosztályt szeretettel várunk. Rossz idő esetén a rendezvény elmarad. Részvételi díj 3 EUR. Jelentkezés és további információk: a Hodos Községi MNÖK irodájában 8.00-12.00-ig, tel.: 02 5598 033, vagy az illetékes szervezőnél: 031 671 011. Mindenkit szeretettel várunk, aki szeret kirándulni, élvezi a természetet, a szép tájat!

N É P Ú J S Á G 2 012 . o k t ó b e r 4 .

A helyi cselgáncsklub Oplotnicán szervezte meg az utánpótlás cselgáncstornát, amelyen különböző korosztályokban összesen 160 versenyző vett részt, köztük a lendvaiak is, akik a következő eredményeket érték el: a JK Lendava az összesítésben a 6., míg a KBV a 20. helyet foglalta el 24 csapat közül. Egyéniben kiválóan szerepelt Imre Nino (JK Lendava), aki a 37 kilós súlycsoportban a cicibánok között győzött. Ugyanez a bravúr sikerült csapattár-

sának, Aljaž Kovačnak az 50 kilós súlycsoportban. A lányoknál ebben a korosztályban Tamara Ferencek (Lendava) a 30 kilósoknál a dobogó alsó fokára állhatott fel. A f iatalabb f iúknál egyaránt harmadik lett Mitja Ferenčak (30 kg) és Nejc Mlinarič (42 kg). A fiatalabb lányoknál három versenyző lépett dobogóra: 2. Pia Perc (KBV) 32 kg, 3. Nina Kotnjek (JK Lendava) 32 kg, 3. Eva Lepoša (KBV) 36 kg. Feri.h.m.

Döntetlen és vereség

A szlovén salakmotornak Matej Žagarnak köszönhetően 5 év után ismét lesz képviselője a világ elitjében. 2007-es idényben volt már állandó résztvevője a versenysorozatnak, ezt követően viszont csak meghívott versenyzőként lépett pályára egy-egy versenyen.

Cseke és Vida Kanizsán Nagykanizsán szerveztek utánpótlás sakkversenyt az U–8, U–10, U–12, U–14, U–16 és U–18as korosztályok számára, amelyen többek közt a Radenska Pomgrad két lendvai tagja, Cseke Erik és Vida Dorián is megmérette tudását. A 14 éveseknél Cseke 4 ponttal a 18. lett, míg a 18 éveseknél Vida 3 pontja a 9. helyre volt elegendő. F. B.

A Nafta férfi tekecsapata a 2. liga keleti csoportjának harmadik fordulójában második vereségét könyvelte el. A lendvaiak Mariborban a Konstruktor otthonában szenvedtek kiegyensúlyozott teljesítményük ellenére 5:3-as, fában 3300:3209-es vereséget. A lendvai csapatban Radakovič 547, Zadravec 546, Matko 572, Kuk 528, Simon 514 és Matjašič 502 fás eredményt ért el, győzelemre pedig Radakovič, Zadravec és Matko teljesít-

ménye volt elegendő. A női csapat a 2. liga keleti csoportjának 3. fordulójában a Dráva melletti Radljén vendégszerepelt, s a bajnokság első pontjához jutottak 4:4-es, fában 3169:3123-as mec�csüknek köszönhetően. A csapatot Stanič (496 fa), Gomzi (562), Hozjan (529), Utroša/Kolar Donko (471), Ščap (547) és Sapač (518) alkotta, győzelmet pedig Gom­z i, Hozjan, Ščap és Sapač ért el. F. B.

Lendvai sikerek a dupleki tornán A JK Duplek a Maribor melletti Dupleken szervezte meg a Duplek Kupát cselgáncsban, amelynek összesen 296 résztvevője volt különböző korosztá­ lyokban Horvátországból, Olaszországból, Ausztriából és Szlovéniából. Nagyon jól szerepelt Gál Patrik (KBV), aki a kadétoknál a 73 kilós súlycsoportban valamennyi ellenfelét két vállra fektette. Szintén a kadétoknál a 81 kilósoknál Nagy Marko (81 kg) a dobogó alsó fokára léphetett, a lányoknál

Varga Natalija (63 kg) a döntőben szenvedett vereséget. Az idősebb fiúknál egyaránt 4. lett Aljaž Farkaš (Lendva, 38 kg) és Tilen Farkaš (Lendva, 46 kg), a fiatalabb fiúknál Nejc Mlinarič (Lendva, 42 kg) bronzérmet nyert, míg Nina Kotnjek (Lendva, 28 kg) és Tamara Ferencek (Lendva, 32 kg) egyaránt a döntőben szenvedett vereséget. A legkisebbeknél, a cicibánoknál Nino Imre (Lendva) nyerte a 38 kilós súlycsoportot. Feri.h.m.

23


Ipari utca 4B 9220 Lendava–Lendva

Tel.: 040 802 355 www.oculus-energija.com

Hívjon a pontosabb számítások és az ingyenes szaktanácsadás érdekében.

MEGBÍZHATÓ PARTNER A SZOLÁRIS IPARBAN

Egy jó fekvésű, 70 m²-es lakóház tetejére 10 kWp teljesítményű naperőművet helyezünk ki. A befektetés ára 16.000 €. Az erőmű évente 1100 kWh áramot termel, ami 2.170 € bevételt jelent. A megtermelt áram felvásárlása 15 évig biztosított, míg az erőmű élettartama 25 év. Az áram felvásárlási ára az év végéig érvényes. A helyes döntés jó megtakarítást jelent.

A naperőmű felállítása biztonságos, hosszú távon jövedelmező beruházás.

Népújság, 2012/40. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 10. 04.

Népújság, 2012/40. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 10. 04.

Advertisement