Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Info „Királyi” gondolat volt 56. évfolyam 39. szám

Lendva 2012. szeptember 27. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

Száznál több festmény két helyszínen, kétszáznál több kisplasztika és szobor a negyven éves lendvai művésztelep felmutatható hozadéka! Az akkortájt

v

é

n

i

a

i

induló hasonló kezdeményezések közül azóta több megszűnt, például a budapesti kisplasztikai seregszemle is. Megmaradt viszont a Király Ferenc

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

kezdeményezésére – mint elhangzott, „királyi” gondolattal – elindult lendvai művésztelep és a muraszombati kisplasztikai alkotó-kiállító tevékenység,

mellyel Franc Obal művészettörténész szerint a régió az európai képzőművészeti térképen is felismerhetővé vált. Reméljük, a folyamat folytatódik, hiszen a Prá-

gától Barcelonáig, Ber­lintől Velencéig terjedő térségben is csak nagyritkán található hasonló. Részletesebb beszámolónk az 5. oldalon.

Branko Drvarič, a Fejlesztési Tanács új elnöke:

„Minden partnerre számítok a Mura jobb és bal partjáról, csak így hozhatjuk be a Muravidék lemaradását”

A miniszter szerint a lendvai közjegyzőnek nem kell tudnia magyarul

Leventeszervezetek és Sokolegyesületek Alsólendván

7. oldal

3. oldal

15. oldal

-ce


Iránytű

A magasabb Áfa komolyan sújtja majd a Népújságot is Szolarics Nađ Klára

Jogos elvárás Környékünkön egyre gyakrabban jellemző az információk zártkörű kezelése, és sajnos olyan kérdésekben is, amik az embereket, életkörnyezetüket közvetlenül érintik. A legtöbb esetben negatív értelemben, hiszen egyes tevékenységek, „fejlesztések” megterhelik, leépítik a lakókörnyezetet, s a jövőben – ha nem következik be a forrás elhárítása, megfelelő keretek közé helyezése – elértéktelenítik, élhetetlenné teszik azt. Gondoljunk csak a biogázerőművek esetére Szentlászlón, Dobronakon, s újabban Lendván, aztán a hidraulikus rétegrepesztés ügyére Csentében és Petesházán. Vagy a magasfeszültségű villanyvezeték nyomvonalára Lakos, Gyertyános és Kót küszöbén… S lehet, hogy a sornak ezzel még nincs vége. Az emberek tudják, hogy a fejlődés nem állhat le. Ez követhet „fekete, kék vagy zöld irányt”. De mindegyik környezeti beavatkozást jelent, bizonyos következményekkel. Az emberek tudatosabbá váltak, nem közömbösek egészségük, környezetük, a jövőjük iránt. A körülöttük zajló eseményekben részt kívánnak venni, együtt szeretnék kialakítani az elfogadható lehetőséget, párbeszédet kívánnak folytatni a beruházóval, a tervezővel, a politikai szinttel. Tájékoztatást akarnak kapni. Mivel róluk van szó, joggal várják el, hogy tájékoztatást kapjanak valamennyi szintről: a beruházótól, az önkormányzattól, az ügynökségtől, a tervezőtől, az illetékes minisztériumtól, a kormánytól. Akkor is és azokban az ügyekben is, amikor az érintett település, helyi közösség hivatalosan nem érintett félként jelenik meg az ügyben. Így ha nem is mindent, de nagyon sok félreértést, kellemetlenséget meg lehetne előzni, el lehetne kerülni. És meg lehetne szabadulni attól az érzéstől, hogy az érintettek véleménye marginális jelentőségű, s az olyan feltételezésektől is, hogy az ügyet az egyes szereplők egymás között „lepacsizták”. A korrekt tájékoztatás tehát sok szempontból jogos elvárás lenne.

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A szlovén kormány a válságkezelő intézkedések sorában többek közt tervezi a nyomtatott sajtóra vonatkozó általános forgalmi adó (Áfa) mértékének növelését – erősítette meg a Delo napilapnak a gazdaságfejlesztési minisztérium államtitkára. Hivatalos információt ugyan az adókulcsemelési tervekről nem lehet kapni, de a lapkiadók és az újságírói szervezetek már erélyes tiltakozásukat fejezték ki. Mint ismeretes, Szlovéniában a nyomtatott média (könyvek, napilapok és az évente legalább egyszer megjelenő kiadványok) a 8,5 százalékos Áfa-kulcsba tartoznak, a kormánytervek szerint pedig a jövőben a magasabb, 20 százalékos forgalmi adót vetnék ki rájuk. Egyetlen állami intézmény sem tud adatokkal szolgálni, hogy a

nyomtatott sajtó és egyéb kiadványok forgalmi adója révén mennyi adó kerül a költségvetésbe, azaz azt sem, milyen lenne reálisan az adókulcsnövelés hatása, miközben az intézkedés az újságokat komolyan sújtaná. A nehéz gazdasági helyzet, a hirdetési piac zsugorodása és az olvasási szokások változása (internet) közepette szinte egy újság sem tudja megengedni magának, hogy növelje előfizetési díját, illetve példányának árát. A mintegy 12 százalékos plusz Áfa-különbözetet a kiadók költségvetésükből lesznek/leszünk kénytelenek fizetni, ami kétségtelen hat majd az újságok minőségére, megmaradására, fejlődésére. A tervezett intézkedés komolyan érintené a muravidéki magyar közösség

egyedüli nyomtatott médiáját, a Népújságot is. A már most szinte csak éppen megélhetést biztosító költségvetésünk, melynek növelésére a következő években nem számíthatunk (sőt, a közszféra takarékoskodási intézkedései reálértékben csökkenést jelentenek), nagyon nehezen tudná fedezni a 20 százalékos Áfa fizetését. A piaci lehetőségeink köztudottan korlátozottak, az előfizetési díj növelése sem reális megoldás. A következmények súlyosak lehetnek az újság számára. A párhuzam egyértelmű az RTV előfizetési díjának csökkentésével: csekély takarékoskodás a családoknak, nagy csökkentés a tévének, a nyomtatot sajtó esetében kis bevétel az államkasszába, komoly megvonások a lapkiadóknál. Király M. Jutka

A tanácsot sok esetben kész tények elé állítják című cikkre érkezett reagáláshoz A Népújság című hetilapban 2012. 09. 13-án és 20-án megjelent cikkek kapcsán, melyek a Lendvai Galéria és Múzeum, valamint a Lendvai Óvoda megbízott igazgatói kinevezéseinek folyamatairól szólnak, alulírottak tájékoztatjuk az érintetteket és a nyilvánosságot, hogy azok valamennyire félreérthetők. Egyrészt hangsúlyozzuk, hogy az említett témakör keretében elvégzett eljárásokat formálisan a törvény előírásai szerint folytatták le, ugyanis a megbízott igazgatói státus odaítélése esetén a törvény nem írja elő a teljes körű kinevezésnél szükségszerű egyeztetési, azaz véleményezési folyamattal azonos eljárást. Másrészt viszont korrektebbnek és szerencsésebbnek tekintettük

volna, ha minden esetleges félreértés és bizonytalanság elkerülése érdekében az alapító – informálisan – a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának véleményét kikérte volna. A jövő szempontjából – hasonló eljárásoknál – fontos lenne kölcsönösen tapintatosabbnak lenni. A parlamenti képviselő és az MMNÖK elnökének tájékoztatása – utólagosan, a döntés meghozatala után – alkalmi jellegű volt, illetve az említett két tisztségviselő amúgy sem rendelkezik e kérdésköröket illetően hatáskörrel. Az elmúlt napokban a lendvai önkormányzat, valamint az LKMNÖK, az MMÖNK vezetői és az országgyűlési képviselő között egyeztetésre került sor, amelynek keretében

a fentiek szellemében egyetértés született, ezért hangsúlyozzuk, hogy nyitott kérdések az említett ideiglenes kinevezéseket illetően a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség és Lendva Község között nincsenek. Az esetleges egyéb vitás kérdésekben pedig a jövőben is a törvény adta lehetőségek keretében és a megbeszéltek szellemében fogjuk keresni a megfelelő megoldásokat. Gönc László országgyűlési képviselő Halász Albert, az LKMNÖK Tanácsának elnöke Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.


Nemzetiség Szentgotthárdon ülésezett a Határon Átívelő Vegyes Bizottság

„Hiányzik a muravidéki magyar fejlesztési iroda” A múlt héten a térséget érintő infrastruktúra- és vidékfejlesztési kérdések, mezőgazdasági együttműködések, a közös környezetvédelem, a jelenlegi és tervezett turisztikai és kulturális kapcsolatok, valamint a gazdasági együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak a Magyarország–Szlovénia Határon Átívelő Vegyes Bizottság negyedik ülésének résztvevői Szentgotthárdon. Az ülésen az MMÖNK képviseletében Balaskó József volt jelen. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A muravidéki csúcsszervezet nevében Szentgotthárdon jelenlévő gazdasági szakember elmondása szerint az ülést a magyar és a szlovén közigazgatási és igazságügyi minisztériumok vezető tisztségviselői, Virág Rudolf, illetve Roman Lavtar vezették, míg az ülést Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere nyitotta meg. A résztvevők meghallgatták a 2012-es munka-

program eredményeiről szóló beszámolókat, valamint annak a magyar kezdeményezésű és a minisztérium által szervezett konferencián indított felmérésnek az eredményeit is, amely összegzi a szlovén–magyar határtérség fejlesztési javaslatait a 2014–2020-as EU-s költségvetési periódusra való felkészüléshez. A határ menti térség kiemelt témái között a résztvevők megismerhették a LEADER-program határon átnyúló kapcsolatokat és

fejlesztéseket lehetővé tevő módosítását és bemutatkozott az alakulóban lévő EUROCITIES Európai Területi Társulás is. Balaskó József elmondása szerint a muravidéki kétnyelvű területet leginkább a magyar fél által a következő költségvetési időszakban tervezett Rédics–Lendva vasúti összeköttetés érinti – ehhez természetesen szükségeltetik Lendva összekötése Szlovénia belsejével is. Balaskó József a tanácskozáson is kiemelte a már több helyen hangoztatott

Balaskó József, az MMÖNK Gazdasági Bizottságának elnöke: „Egyszerűen hiányzik egy a gyakorlatban is működő, muravidéki magyar fejlesztési iroda, talán akkor több SI–HU projekt valósulna meg a kétnyelvű, határ menti területen is.” véleményét, miszerint az uniós, határon átnyúló

programokból sajnálatos módon éppen a szlovéniai magyarlakta falvak maradnak ki, mert a közigazgatási rendszer miatt önálló pályázóként egyszerűen nem tudnak fellépni, hiányzik az előfinanszírozási tőkéjük is. A probléma a jövőben bonyolódik azzal is, hogy átalakulóban van a magyar önkormányzati, közigazgatási rendszer, járások alakulnak, és az anyaországban sem világos jelenleg, ki és hogyan pályázhat majd. Balaskó József a témához hozzáteszi, a gyakorlatban ténylegesen működő muravidéki szintű magyar fejlesztési irodára is végképp szükség lenne, talán akkor a kétnyelvű területen is több SI–HU projektet tudnánk megvalósítani, orvosolni tudnánk az előbb említett hiányosságokat.

A közjegyzőnek elég a magyar tolmács!? A nemzetiségi parlamenti képviselő, Göncz László által az igazságügyi és közigazgatási tárcavezetőhöz a lendvai közjegyző magyar nyelvtudásával kapcsolatban intézett kérdésre megérkezett a válasz. Eszerint a kétnyelvű területen tevékenykedő közjegyzőnek nem kell birtokolnia a magyar nyelvet, elegendő, ha tolmácsot alkalmaz. A miniszter szerint ez összhangban van a kisebbségi nyelvhasználat alkotmányos rendelkezéseivel, ennek ellenére megvizsgálja az egyéb lehetőségeket, mert a tárca értelemszerűen támogatja a kisebbségi jogok hatékony biztosítását. Emlékeztetőül, az illetékes minisztérium július végén tette közzé a

kiírást a lendvai közjegyzői posztra, és sajnos a követelmények között nem szerepelt a magyar nyelv ismerete. A kiírásra reagált Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, aki Senko Pličanič miniszterhez intézett levelében kifejezi, véleménye szerint az alkotmány és a nemzetiségileg vegyesen lakott területen beszélt nyelvek (szlovén és magyar, illetve szlovén és olasz) egyenjogúságáról szóló törvényi rendelkezések, elvek egyértelmű megsértéséről van szó, ezért akkor a kiírás kiegészítését, módosítását kérte. A képviselő magyarázatában kitért arra is, a közjegyzői szolgálatról szóló törvény a feltételek között csak a szlovén nyelv aktív tudását jelöli meg, ennek ellenére az alkotmány értelmében a vegyesen lakott területeken szerinte a köz-

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.

jegyzőnek mindenképpen birtokolnia kellene a kisebbség nyelvét is. A képviselő szerint egyébként az említett törvény is kiterjed arra, hogy a közjegyző azokon a területeken, ahol a magyar és az olasz nyelv is hivatalos nyelvnek számít, a kisebbségek nyelvén is elkészíti a közjegyzői dokumentumokat. A miniszter igencsak terjedelmes és a kisebbségi jogokat leíró alkotmányi és egyéb törvényi rendelkezések, köztük a közjegyzőségről szóló törvény felidézése mellett úgy látja, a kétnyelvű területeken biztosítva van, hogy a közjegyzői dokumentumok a kisebbségi, a mi esetünkben magyar nyelven is megíródjanak, véleménye szerint azonban sehol sincs lefektetve, hogy magának a közjegyzőnek is tudnia kell magyarul, hanem a kisebb-

ségi jogokat tolmács által köteles biztosítani. A miniszter ebben az esetben, konkrétan a tolmács alkalmazásában a szerinte a minden jogállamban általában elfogadott úgynevezett „arányossági elv” érvényesülését látja, s egyébként is úgy tartja, ha a kiírásnál következetesen kérnék a kisebbségi nyelvek tudását, könnyen megtörténhetne, hogy a kétnyelvű területek közjegyző nélkül maradnának. A miniszter a válasz végén kifejti, ennek ellenére megvizsgálja az egyéb lehetőségeket is, mert a tárca támogatja a kisebbségi jogok hatékony biztosítását. Igencsak furcsa, nem mindennapi megközelítés, amely a magyar, illetve az olasz nyelv használatát a kétnyelvű területeken jóformán egy idegen nyelv

használatának szintjére süllyeszti, mert tolmács segítségével az ország bármelyik közjegyzője ki tudja adni a közjegyzői iratokat magyarul, olaszul, angolul, vagy éppen portugálul vagy litvánul is – igaz, erre a törvény az ország belső régióiban nem kötelezi. De hogy jön létre így a közjegyző és az ügyfél közötti többször igencsak személyes, bensőséges dolgokról szóló ügykezelési kapcsolat magyar vagy olasz nyelven? Talán ezt is tolmács jelenlétében kell megvalósítani!? És vajon tud a miniszter biztosítani hivatalos papírokkal rendelkező tolmácsokat, és egyébként is, ez racionális a mai igencsak válságos világban? tt

3


Muravidék Hodos községi magyar nemzetiségi tanács

Aktív munka, készül az információs honlap Pénteken este ülésezett a Hodos Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa, döntést hozva az ösztöndíjak pályázati kiírásáról és a beérkezett kérvények támogatásáról, majd a közösség jövőbeni terveiről is tárgyaltak. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A tagok elfogadták a 11. rendszeres ülés jegyzőkönyvét, majd a tanács elnöke, Abraham Boris beszámolt a közösség féléves költségvetésének megvalósításáról. Az állami támogatásból a község június végéig 25.000 eurót utalt át a közösség számlájára, ebből nem egészen 14.000 eurót tettek ki a közösség kiadásai. A folytatásban az elnök tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a 2012–2013-as évre szóló ösztöndíjpályázat október hónapban kerül kiírásra. Az ösztöndíjban az az egyetemista részesülhet, aki rendelkezik szavazati joggal a magyar nemzetiségi választásokon. Plusz

pontokat jelent, ha a pályázó tanulja a magyar nyelvet az iskolában, vagy például aktív tagja a községben működő valamely

euróval, a Saubermacher Komunala vállalat magyar nyelvű brosúrájának kiadását 60 euróval támogatják. Majd az elnök beszámolója

a nemzetiségi kirándulásról, valamint a sikeres együttműködési megállapodásról Somlószőlőssel. A folyó ügyeket tárgyalva a tanács döntött a lendvai színházba szóló négy magyar bérlet meghosszabbításáról, az idei Kapornaki Gyermekszüret megrendezéséről, de lesz folytatása

Hodoson a 2012–2013-as évre szóló ösztöndíjpályázat októberben kerül kiírásra. egyesületnek. Az ösztöndíj összegéről a soron következő ülésen határoznak. Döntöttek a közösséghez beérkezett kér vények elbírálásáról is: a Muraszombati Baráti Kört 100

következett, melyben az eltelt fél évben lezajlott eseményekről, rendezvényekről szólt. Többek között a sikeres Családok Őrségi Találkozójáról, a Kapornaki Találkozóról,

a tavalyi sikeres kerékpártúrának is, amit október 6-ra terveznek, Hodosról a magyarországi Őrségbe. A közösség honlapja pedig – ahol minden esemény, rendezvény követhető lesz

Šalovci Község

„A helyzet nehéz, de még kezelhető” Pénteken megtartotta 17. rendszeres ülését a Šalovci Községi Tanács, amely többek között a muravidéki vízvezeték „B” rendszerét üzemeltető közvállalat megalapításáról, illetve a féléves beszámoló kapcsán a község jelenlegi pénzügyi helyzetéről tárgyalt. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A községi tanácsülés elején hosszadalmas vita alakult ki a muravidéki vízvezeték „B” rendszerét üzemeltető közvállalat megalapításáról szóló napirend alatt. Az ülésen jelen volt Darijo Ilić, a helyi közhasznú vállalat igazgatója, aki válaszolni próbált a vita során felmerülő kérdésekre. Többször is hangsúlyozta, a kohéziós alapból a régió csak akkor

4

várhat pozitív választ, vagy­ is társfinanszírozást, ha a projektben minden érintett község jelen lesz, a községeknek önállóan ennél az alapnál semmi esélyük. Hozzátette, jelenleg ez az egyedüli esély, hogy a községben teljes mértékben kiépüljön a vízvezeték-hálózat, mert sem az állami, sem a községi költségvetésből erre egyszerűen nincs pénz. A különböző érvek és ellenérvek ellenére – leginkább az igen jó minőségű sali ivóvizet féltették a

nagy rendszertől – a tanács megszavazta a közvállalat megalapításáról benyújtott határozatot. Természetesen az egész muravidéki vízvezeték projektjének sorsa a döntés ellenére is igencsak kétséges, ahogy az ülésen elhangzott, már az utolsó szerelvény után futunk, és az egész projektet csak a jelenlegi gazdasági miniszter határozottsága tartja a felszínen. Az ülésen Iztok Fartek polgármester beszámolt a község féléves gazdálkodá-

sáról. Elmondása szerint a költségvetés bevételi és kiadási oldalán is megközelítően 25 százalékban teljesítették csak a tervezetet. A polgármester szerint ez a várakozásoknak megfelelő szint, de természetesen messze van a kívánalmaktól. Magyarázata szerint a tervezett költségvetés 48 százalékát a beruházások teszik ki, az állami költségvetésből várt összegek pedig az első félévben nem futottak be, és várhatóan a második félévben is csak egy részük érkezik meg. Ennek ellenére a polgármester szerint a községnek még mindig a már ominózusnak nevezhető, megközelítően egymillió eurós összeg a

– már szerkesztés alatt áll. A közösség jövőbeni tervei között a Vöröskereszttel közös szociális segítségnyújtás megszervezése is szerepel a községben élő rászorulóknak, időseknek. Tavasszal pedig egy munkaakció megszervezése a feladat, melyben a kapornaki múzeum faeszközeinek leápolása történne meg szakemberek segítségével, illetve ugyancsak a múzeumnál a gyümölcsösben berkenyefákat kívánnak telepíteni, ami a néprajzi gyűjtemény gyümölcsösét gazdagítaná, s a jövőben a tájház pálinkájának alapanyagául szolgálna. Kapornakon még a forrásvíz kútjának névadását is tervezik, amit a víz elemzése előzne meg. Az ülésen jelenlévő Göncz László parlamenti képviselő felszólalásában az aktuális fejlemények ismertetése után gratulált a közösség aktív munkájához. legnagyobb problémája, amelyet a községnek nem fizet ki az állam a šalovci vízvezeték építése kapcsán. Mindezek miatt még jelenleg is a különböző tartozások, végrehajtási eljárások nehezítik a község gazdálkodását. Ezek jóformán felemésztik a község számlájára érkező összegeket, mert kivételt csak a jövedelemadóból, a pénzügyi ellentételezésből, a beruházásokra szánt társfinanszírozásból, illetve a nemzeti kisebbség pénzelésére befolyó pénzek jelentenek, vagyis ezekre nem érvényes a végrehajtási eljárás. A polgármester szerint: „Még az említett egymillió eurós összeg beérkezése esetében is 3–4 évre lenne szüksége a községnek, hogy kimásszon a jelenlegi slamasztikából. A helyzetet bár nehéznek, de kezelhetőnek tartom.”

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.


Kultúra Negyven éves a Lendvai Nemzetközi Művésztelep

Kiállítás-megnyitóval ünnepeltek Pénteken a Lendvai Galéria-Múzeum áttekintő kiállítással és padlásgaléria-megnyitóval ünnepelte a nemzetközi művésztelep négy évtizedes sikeres működését. Ez alkalomból művészettörténészek, közéleti személyiségek értékelték a 40 év szellemi hozadékát. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Lázár Beáta megbízott igazgató köszöntőjében a művésztelep negyven éves tevékenységét méltatta, kiemelve a művészet szerepét a társadalmi integráció és a népek közötti barátság elmélyítése terén. A megbízott igazgató a negyven éves jubileum kapcsán elmondta: több szlovéniai városba is eljutott a kiállítás, a decemberi „évzáró­ ra” pedig ismét a lendvai vár ódon falai közé várják a vendégeket, ahol Zala György két új alkotásának bronzba öntött változatával szeretnék meglepni a közönséget, ezzel tovább bővítve az egyre bővülő Zala-gyűjteményt. Franc Obal muraszombati művészettörténész a

lendvai művésztelep egyediségét európai és azon kívüli szélesség-kontextusban próbálta elhelyezni. A festészet jegyében induló művészeti eseményt ma „királyi” gondolatnak kell tekinteni, hasonlóképpen a nagy méretű fa- és a kőszobrok megjelenését a város különböző pontjain, mellyel Lendva a szélesebb régiót illetően is a művészetpártoló városok sorában találta magát. Új fejezet kezdődött el a kisplasztika és a bronzöntés megjelenésével, majd a nagy előd, Zala György hagyatékának bronzban való megjelentetése terén. Ezek nemcsak új színt, hanem új értéket is jelentenek, hiszen ezzel az öntőművészet egyetlen hazai műhelyévé vált Lendva. Kostyál László zala-

A művésztelep gyűjteményéből válogatott kiállítás a várgalériában és a színházterem előcsarnokában tekinthető meg. N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.

egerszegi művészettörténész egy anekdotával kezdte bemutató beszédét, mely a barátkozás és a kapcsolatépítés színteréül is szolgáló művésztelep zalai-muravidéki vetületeit is szemléltette. – A rédicsi Varga Ferenc és a lendvai Király Ferenc barátságát élvezve a 90-es évek közepén fiammal ellátogattam a lendvai művésztelepre. A munka szünetében kisfiam a készülő szoborra saját gyermekrajzát pingálta rá. Ettől nagyon megijedtem, azt vártam, hogy Király a vésővel a homlokom közepébe talál. De nem így történt, „hagyd kibontakozni a fiatalságot”-legyintéssel folytatta a munkát a készülő szobron, most már a jól látható „körvonalak” mentén… – elevenítette fel Kostyál, szemléltetve a táborba meghívott művészek hangulatát, a barátságos viszonyt a határon túli és inneni alkotótársak között. Kostyál beszédének további részében a művészet, ezen belül a képzőművészet lényegét kutatva fő sajátosságként azt a tolsztoji idézetet hozta, mely szerint a művészetben az emberek közötti szellemi kapocs és a barátság egyik fő letéteményesét is látni kellene. – Bár ettől még távol állunk! – konstatálta a művészettörténész a profetikus megállapítást. Anton Balažek polgármester az előtte szólókkal összhangban a négy évtizedes értékőrző, új értékeket teremtő hagyománynak a folytatására szólította fel a művészeket és a galériavezetőket. Kár lenne, ha a nagyon pozitív kezdemé-

Kostyál László és Franc Obal művészettörténész, valamint Lázár Beáta, a Galéria-Múzeum megbízott igazgatója méltatta a jubileumot. nyezés a negyven év sikertörténetével lezárulna! A szép számú közönség a megnyitó után Andi Sobočan cimbalomzené-

jének melódiáira házias sütemények és bor mellett idézte fel a művésztelepekhez fűződő emlékeit, meglátásait.

Magyarság Háza Kávézó nyílt Kávézó nyílt a múlt csütörtökön a Magyarság Házában Budapesten, amely része annak a törekvésnek, hogy benne a magyarság értékei, kiemelkedő teljesítményei, a hungarikumok kapjanak helyet. A Magyarság Háza létrehozásáról 2010 októberében döntött az Országgyűlés – hangsúlyozta a rendezvényen avatóként megjelenő Répás Zsuzsanna –, a cél egy olyan intézmény létrehozása volt, amely széles körűen bemutatja a magyarság szellemi kincseit, értékteremtő képességét. A nemzetpolitikai helyettes államtitkár kiemelte: a nemrég hatályba lépett hungarikum-törvényben is megjelölt fontos cél, hogy mind a hazai közönség, mind az idelátogató turisták autentikus magyar termékekkel találkozzanak. A kávézó mellett hamarosan ajándékbolt is nyílik, amelyben kis mennyiségben, ám annál kiválóbb minőségben előállított, csak a magyarságra jellemző termékekkel találkozhatnak a vevők. Az ízlésesen kialakított alagsori helyiségben a vitrinekben hungarikumok, a falakon pedig az ezek megteremtésében részt vállaló művészek, írók arcképei láthatók. Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy 2010 óta intenzív erővel dolgoznak a Magyarság Háza kialakításán. Az első látványos beruházás a kávézó és a hungarikumokra specializált ajándékbolt, valamint a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek megújulása, és a tervek szerint 2014 tavaszára megnyithat a Magyarság Háza Látogatóközpont és az intézmény állandó kiállítása is. -ce

5


Muravidék Mi keseríti a petesháziak életét?

Az illetékesek nem akarják meghallani a panaszokat

sza nem oszlatta el. Petesházán feltételezik, hogy a falujukat elárasztó bűz terjedéséhez jelentősen hozzájárul a közeli Gramoz Kft. komposztálóüzeme, hiszen – szintén az információ hiánya miatt – nem tudják, eleget tesz-e a létesítmény a működtetési feltételeknek, valamint milyen és honnan érkező

Petesháza a lendvai iparosodás áldozata? Vagy csak balszerencsés a fekvéséből kifolyólag? Olajmező, gázkitermelés, autópálya, tervezett bioenergia-előállítás, biohulladékfeldolgozás, robbanásveszély, talaj- és ivóvíz-szennyezés kockázata, elviselhetetlen szagok, bűz, a közlekedés zaja… – ezek mind a petesháziak mindennapjait nehezítik. Ennyi idő után meghallgatják őket? Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Még felsorolni is sok, milyen gondokkal szembesülnek Petesházán, amelyeket nem ők idéztek elő, hanem a fejlődéssel és az iparral „jött”. A Mura és

ladnak el naponta. A kért/ követelt hangtompító fal egyelőre – a pénzhiányra hivatkozva – csak a jövőbe elnapolt miniszteri ígéret. Hogy mennyi még a megválaszolatlan környezeti kérdés Petesházán, arról Göncz László nem-

az biztos, de nem tudják, melyik létesítmény az okozója. Ezért Göncz képviselőhöz fordultak azzal a kéréssel, továbbítsa a felvetéseket az illetékes állami szervek felé. A polgárok szeretnének tájékozódni arról is, miért

Szépen rendezett házak, udvarok – a hétköznapokat azonban megkeseríti a bűz. ulikus gázkitermeléssel kapcsolatban már tett fel képviselői kérdést, de a robbanásveszélytől való félelmet és a környezetszennyeződési aggodalmakat az illetékesek vála-

anyagot dolgoz fel. A tervezett lépésekről megkérdeztük a helyi közösséget, de sem tőlük, sem a civil kezdeményezéstől nem kaptunk választ lapzártánkig.

Járda- és útkarbantartások

A petesháziak nem egy kellemetlenséget elszenvedtek már a kőolaj- és gázkitermelés miatt. a schengeni határ mellett meghúzódó nemzetiségileg vegyesen lakott terület a muravidéki autópálya megépítésével tulajdonképpen elszakadt a Lendvai község többi részétől, az egyetlen kapocs az autópálya felüljárója. Az autópálya a petesháziaknak a régről datálható, de még meglévő gondok (Kopica-patak, ipari hulladék) mellé még egy újabbat hozott. Lapunkban is beszámoltunk arról, milyen megterhelést jelent a Lendvai utca lakói számára a sztrádáról érkező zaj, hiszen kamionok százai ha-

6

zetiségi képviselő szeptember 17-i képviselői fóruma, a lakosság széles körét megmozgató tartalmas találkozó is tanúskodik. Az emberek elégedetlenek helyi és állami szinten is az illetékesek eddigi viszonyulásával, a faluban felgyülemlett problémák megoldása nem halad. A régiek mellett újabbak jelentkeznek, mint a bűz, mely a polgárok véleménye szerint szinte kibírhatatlanná teszi a szabadban tartózkodást, egyre inkább megnehezíti mindennapjaikat. Hogy valami bűzlik,

éppen mindig Petesháza közelében épülnek meg a káros környezeti hatást hozó létesítmények. A Petesházi Helyi Közösség azon kérését, hogy az épülő biogázerőműnél érintett felekként szerepeljenek az eljárás során, visszautasították. Nem mellesleg érdekli őket a már működő biogázerőmű építése körüli folyamat is. Göncz László a kérdéseket továbbítani fogja, a válaszok megérkezése után újból találkozni fog a polgárokkal, illetve a HK vezetőségével. A képviselő a hidra-

A Kidrič utcában a Legartis Kft. javítja a járdát. Jelenleg folyamatban van Lendván a járda javítása a Kidrič utca egyik oldalán, valamint a Mohor utca egyik szakaszán. A munkálatok az utak és a járdák éves karbantartásának keretében folynak, melyre Lendva Község költségvetése községi szinten 20 ezer eurót irányoz elő. A legjobban károsodott, tönkrement útszakaszokat javítják előzetes felmérés alapján, így lesz ez a közeljövőben majd a Völgyifalui és a Pincei Helyi Közösségben is. A Kidrič utcai lakótömbi parkoló kialakítása nem a karbantartási munkálatok, hanem a beruházások közé tartozik. SNK

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.


Jogi tolmácsolásra van szükség

Info

Megalakult a Muravidéki Fejlesztési Tanács A régiók egyenlő fejlesztését célzó törvény értelmében a múlt héten újraalakult Muravidéki Fejlesztési Tanácsnak 31 tagja van. Elnöke Branko Drvarič lett, munkáját három alelnök és öt bizottság segíti. Mivel a tanácstagok az új ügyrend 23. cikkelyével kapcsolatban nem tudtak közös nevezőre jutni (a polgármesterek dupla értékű szavazata), jogi segítséget kérnek. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Stanko Gregorec leköszönő elnök üdvözölte többek között Monika Kirbiš Rojst, a Gazdaságfejlesztési

amit ésszerű felosztásban hívhat le. – Először történik meg a pályáztatás során, hogy Szlovénia keleti és nyugati régióra különül, ami kitűnő lehetőséget jelent a Mura-

szólásában megjegyezte, hogy a pályázati eljárást le kell egyszerűsíteni, hiszen elfogadhatatlan, hogy a pályázás során külső szakembereket kell alkalmazni. Anton Balažek, Lendva

Megmarad-e a polgármesterek dupla értékű szavazata a Muravidéki Fejlesztési Tanácsban? és Technológiai Minisztérium államtitkárát, aki a jelenlévőkkel ismertette az EU-s kohéziós alapok új fejlesztési irányait. Elmondása szerint Szlovénia ebben az időszakban mintegy 3 milliárd euróhoz juthat,

vidék számára. Egyébként a kohéziós eszközökből a jövőben folyamatosan egyre kevesebb lesz – mondta az államtitkár. Štefan Sobočan, a Muravidéki Gazdasági Kamara elnöke, a Varis igazgatója hozzá-

Község polgármestere az EGTC operatív kivitelezé­ sének támogatására kérdezett rá, Kirbiš Rojs viszont válaszában elismerte, hogy a projektről keveset tud. A Muravidék mint régió legfelsőbb testületének

tudományi Tanszékének kutatói. A szabadon, bárki számára elérhető gyűjteményben jelenleg csaknem százezer helynév található meg, de a teljes adatál-

Budapest – Kávézó csak plasztikkártyásoknak: Budapest belvárosában, a Katona József Színházban nyílt meg Európa első készpénzmentes kávézója, a K:antin, ahol csak bankkártyát fogadnak el. Ez a trend már a nyári fesztiválokon megjelent, ahol feltöltős, „paypass” kártyákkal lehetett csak vásárolni. Az egyik előnye, hogy nem csalhat a pincér.

alakuló ülése nem zajlott le bonyodalmak nélkül. A testület alapító okmányát megtárgyalta és megerősítette mind a 27 muravidéki község, de a tanács tagjait titkos szavazással 26 községben választották csak meg, ugyanis Beltinci Községben nem tartották meg a szavazást. A Muravidéki Fejlesztési Tanácsnak 31 tagja van: 10 a helyi önkormányzatokból, 10 a gazdasági szférából, 5 a civil szervezetekből, 5 a területi fejlesztési partnerségekből és 1 a nemzetiség soraiból. – Minden partner közreműködésére számítok a Mura jobb és a bal partjáról, hiszen csak így hozhatjuk be a Muravidék lemaradását – mondta az elnöki posztra megválasztott Branko Drvarič, a Kema igazgatója, aki a tanácsban a gazdasági szféra képviselője. Az alelnöki tisztségre Olga Karbát és Anton Balažeket, Ljutomer Község, illetve Lendva Község polgármestereit, valamint Matejka Horvatot a civilszervezetek sorából választották meg. A munkát koordináló mind az öt bizottságnak tagja Hor-

váth Ferenc, az MMÖNK elnöke. A tanács elfogadta a 2014–2020-ig terjedő regionális fejlesztési terv elkészítésének programtervét. A Szlovéniában elsőként megalakult Muravidéki Fejlesztési Tanács ügyrendjét a tagok ugyan elfogadták, viszont a 23. cikkely esetében jogi tolmácsolást kérnek. A tanácstagok – főleg a gazdaság képviselői – nem tudtak egyetérteni a cikkely törvényen alapuló rendelkezésével, miszerint az önkormányzatok képviselőinek szavazata dupla értékű legyen. A kérdést Matej Gomboši, beltinci polgármestere nyitotta meg, s a törvény rendelkezésére Balažek polgármester is hivatkozott. A javaslatot, mely szerint a polgármesterek mondjanak le a dupla értékű voksról, nem fogadták el. A Muravidéki Fejlesztési Tanács ügyrendjét a tagok a beterjesztett formában egy ellenszavazattal elfogadták azzal, hogy a 23. cikkelyre jogi magyarázatot kérnek, melynek betartását kötelezőnek tekinti magára nézve minden tag.

hétről hétre Ljubljana – Szlovéniában 2013. július elsejével egyesítik az Adóhivatalt és a Vámhivatalt. Az új intézmény a Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága név alatt működik majd. Az új szerv intézkedései közé tartozik majd az adósok névsorának megjelentetése és a felügyelőszervek hatékonyabb munkájának megteremtése, jelentette be a kormány. Debrecen – A Kárpát-medence mai és a történelmi forrásokban előforduló helyneveinek online adatbázisát hozták létre a Debreceni Egyetem (DE) Magyar Nyelv-

lomány a tervek szerint a többmilliós nagyságrendet is elérheti. A http://mdh. unideb.hu/ oldalon elérhető helynévtár elsősorban a névkutatás, a nyelvtudomány, a történettudomány, a régészet, a történeti földrajz és a néprajztudomány számára nyújt használható forrást.

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.

EU – Az EU engedélyére vár a Bayer gyógyszergyár legújabb fejlesztése, a fogamzásgátló tapasz. A kis adag hormont tartalmazó tapaszt a hasra, a fenékre vagy az

alkarra kell ragasztani, és három hét viselés után egy hétig szüneteltetni. 4200 nő esetében már hatásosnak bizonyult a kísérletek során. Zágráb - Nagy a tolongás a horvát autópályákért: a Goldman Sachs, a J. P. Morgan, a Barclays és a kínai CMEC is érdeklődik a horvát autópályák iránt, amelyeket a horvát kormány harminc évre szeretne koncesszióba adni. Most két állami vállalat,

a Hrvatske autoceste és az Autocesta Rijeka–Zagreb kezeli a sztrádákat, ám mivel az idén és jövőre összesen 7,1 milliárd kuna hiteltartozást kell törleszteniük, pénzzé szeretnék tenni az utakat. Az autópályák bérbeadása után

várhatóan emelkednének az autópályadíjak, hiszen a Strabag üzemeltetésében lévő Zágráb–Macelj autópályán most is kétszer annyit kell fizetni kilométerenként, mint az állami szakaszokon.

7


Info a mai napon... Szeptember 27-én történt 1540 III. Pál pápa engedélyezte a jezsuita rend működését, amelyet Loyola Ignác alapított Párizsban. 1627 Megszületett Jacques Bénig­ ne Bossuet francia író, hitszónok. 1772 Megszületett Kisfaludy Sándor költő (Himfy szerelmei). 1803 Párizsban megszületett Pros­per Mérimée francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát. 1884 Ünnepélyes keretek között megnyílt a budapesti Operaház. 1921 Vácon megszületett Jancsó Miklós filmrendező (Szegénylegények, Utolsó vacsora). 1940 Magyarországon megalakult az egységes Nyilaskeresztes Párt Szálasi Ferenc vezetésével. 1947 Megszületett Meat Loaf énekes. 1962 Megszületett Fodor Gábor jogász, SZDSZ-es politikus, a Fidesz egyik alapító tagja.

visszapillantó

1992. szeptember 25-én, 38.szám

A Petesházi KE 10 éves jubileumáról Egy évtizedre visszatekintő művelődési rendezvény színhelye volt vasárnap délután a petesházi TERMA hévízfürdő. Itt tartotta jubileumi ünnepélyét a petesházi Horváth József Művelődési Egyesület. Az összegyűlt hazai és külföldi vendégeket az egyesület elnöke, Császár Pál üdvözölte. Ezután felolvasták a névadó özvegyének a levelét, majd pedig az ünnepi szónok, Pozsonec Mária képviselő asszony szólt az ünneplő egyesület tagjaihoz és az összegyűlt közönséghez. Hangsúlyozta, hogy egy évtized a műkedvelő tevékenységben nagy idő. Ebben az időben a petesháziak a hazai és külföldi vendégszereplésekkel számtalanszor elvitték a világba a muravidéki ma-

a legtevékenyebb, 14 tagot számlál. Egy évtized alatt 48 rendezvényen vettek részt és 10 év alatt 17 önálló műsort szerveztek. Ki tudná megszámlálni a hosszú esti próbákat, az előkészületek szorgos izgalmát? Ezután kezdetét vette az ünnepi műsor, amelyben közreműködtek az iskolások, a magyarországi csatári A 10. évforduló ünnepi műsora az iskolások előadásával kez- pávakör kórusa, a dődött. lenti KERKA táncegyüttes Geren gyarság hírét. A képviselő öltözékkel ellátva tovább csér Mária vezetésével, asszony szavát adta, hogy egyengessék a műkedvelő a csömödéri pávakör, a a nemzetiségi közösségben kultúra ügyét. petesházi énekkar Hormindent megtesz annak A Horváth József műve- váth Károly vezetésével, érdekében, hogy megfe- lődési egyesületnek 64 tag- valamint a kultúregyesület lelő teremben, megfelelő ja van, és az énekkar, amely versmondói.

étel, erő, egészség

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Megfelelő táplálkozás a terhesség alatt Röviddel ezelőtt megjelent Szlovéniában egy kiadvány a terhesség alatti egészséges táplálkozásról. A kiadvány egyszerű és közérthető módon, jó tanácsok, finom és egészséges ételreceptek segítségével ösztönzi a kismamát az egészséges táplálko-

zásra. A kis könyvecske rovatunk szerzője, prim. mag. Branislava Belovič doktornő munkája, amelyet a várandós anyukák a nőgyógyászuknál kaphatnak kézhez. A terhesség alatti szabályos táplálkozás egyaránt fontos az anyuka

és a gyermek számára, ugyanis a gyermek részére biztosítja a fejlődéshez és növekedéshez szükséges tápanyagokat, az anyukának pedig a jó egészséget. Jegyezzük meg, amit a kismama elfogyaszt, abból táplálkozik a gyermek is.

Főtt tőkehal

Zöldségleves galuskával

• • • • •

• 40 dkg vegyes zöldség •2 gerezd fokhagyma • Babérlevél, bors • Petrezselyem, só • 1 kanál olívaolaj

70 70–80 dkg tőkehal • 2 kanál olívaolaj 1 kiskanál ecet • 2 szem bors • Egy gerezd fokhagyma Babérlevél • Só Köret: 40 dkg cukkini • 40 dkg burgonya •40 dkg sóska Fokhagyma ízlés szerint • Só

Felforraljuk a vizet, hozzáadjuk a borsot, a fokhagymát, az ecetet és a babérlevelet. Ebben a lében megfőzzük a halat. Enyhén sós vízben külön-külön főzzük meg a sóskát, a feldarabolt cukkinit és a burgonyát. A tányérra helyezzük a főtt halat és rá a főtt zöldségeket. Az egészet megcsepegtetjük olívaolajjal, amelyhez tört fokhagymát adunk. Salátával kínáljuk.

" 8

Milyen is legyen a terhesség alatti táplálkozás? Változatos, kiegyensúlyozott, fehérjékben, ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag! Nagy gondot kell fordítani az elfogyasztandó élelmiszerek mennyiségére is. Vajon a kismamának

kettő helyett kell ennie? Semmiképpen sem! A terhesség alatt fogyasztandó napi étrend kalóriatartalma 300 kalóriával legyen több a megszokottnál. Olyan élelmiszerekre van a szervezetnek szüksége, amelyek gazdagok táp- és védőanyagokban, nem pedig energiában. A kismama egyen naponta többször kisebb mennyiségeket.

Az olajon rövid ideig megpároljuk a zöldséget (télen lehet fagyasztott is) és a zúzott fokhagymát. Hozzáadjuk a vizet és a fűszereket. Mielőtt a zöldség megfő, belefőzzük a galuskát. Kb. 8 percig főzzük.

" N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.


Info borkultúra

„Vagyon szép szőlőhegyünk…” Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A szőlőhegy, különösen történeti és néprajzi értelemben jóval több, mint a szőlő termesztésére alkalmas domborzati kiemelkedés. A szőlőhegy az a nagyobb összefüggő szőlőterület, amely tulajdonosainak, a hegynépnek vagy másként a hegyközségnek a közös tulajdona. A hegynép a 16–19. században egyfajta önkormányzatot alkotott, amely a szőlőhegyet saját hegytörvénye alapján igazgatta. Az, hogy az összefüggő, nagyobb szőlőterületeket a síkságokon is szőlőhegynek nevezik, arra utal, hogy ez a kifejezés egykoron jogi, érdekvédelmi szervezetet is jelentett.

A hegynép már a jobbágyfelszabadítás előtt is hozzávetőlegesen demokratikus viszonyok között élt együtt, hiszen társadalmi helyzettől függetlenül a szőlőhegyi regulák, törvények mindenkire vonatkoztak. A szőlőhegyi szabályzatok a közös érdekvédelmet is szolgálták. Évente több hegygyűlést tartottak, a gyűlésen választották meg a hegy vezető emberét, a hegymestert és az ő munkáját segítő hegytanácsot, valamint döntöttek a vitás hegyi ügyekben. A hegynép tagjai egységes büntetési összegekkel tartoztak a szabályok áthágásáért és közösen kellett hozzájárulniuk a hegy őrzésének és az esetleges javításoknak a költségeihez is. A terület értékes volta miatt a szőlőhegyeket egykoron elkerítették. A határát jelölhette bozótsáv, de kövekből, földsáncból, fonásból vagy lécekből álló

így ott különböző ezzel kapcsolatos épületek is fellelhetőek. Főleg a Dunántúlon a szőlőhegyen folyt a szőlőfeldolgozás és a bortárolás is, ezért présházakat, pincéket, pá-

Ez a folyamat újabb lendületet kapott az 1848-as jobbágyfelszabadítás utáni évtizedekben. A városunk felett elterülő Lendvahegy és Hosszúfaluhegy települések kialakulása is ezen fo-

lyamatok keretében zajlott. A szőlőhegyeken a szakrális építészet gyöngyszemei is megtalálhatóak, az útmenti keresztek és a szőlőhegyi szentek szobrai védelmezték a szőlőtermést, a kápolnák és haranglábak gondoskodtak a hegyközség vallásos életéről. A harangoknak a szőlőtermésre oly nagy veszélyt jelentő jégeső „szétharangozásában” is fontos szerepet szántak. Magyarországon 1894 és 1960 között miniszteri rendeletek útján tették kötelezővé a hegyközségek megalapítását, amelyekben a szőlőtermesztés és a borászat irányítási és ellenőrzési keretét látták. A szocialista gazdaságpolitika éveiben Magyarországon a hegyközségek megszűntek létezni, újjáalakulásukról és működési kereteikről az 1994. évi CII. törvény rendelkezett. A szőlőhegyek világát a Magyar Néprajzi Lexikon szócikke és Égető Melinda Vagyon szép szőlőhegyünk című, 2004-ben megjelent könyve alapján mutattuk be.

évadjába lépett. A továbbiakban is azokat az embereket, élethelyzeteket, jelenségeket akarjuk bemutatni, amelyek az anyaországban, illetve a Kárpát-medencében élő magyarságot foglalkoztatják (M1 11.30). Továbbá szeretném még megemlíteni a Kárpát Expresszt is, amelyet tizenegy évvel ezelőtt Kárpáti Krónika néven indítottunk az M1-en. Engem akkor hívtak fel az MTV Pécsi Körzeti Stúdiójából, hogy legyek a Kárpáti Krónika egyik szerkesztő-műsorvezetője. Ma már tévétörténeti jelentőségű ez a műsor, ami akkor Kárpátmedencei híradó volt, ráadásul akkor kezdődött meg a Kárpát-medencei tudósítói hálózat kialakítása. A külhoni kollégákkal is akkor ismerkedtünk meg és kezdtünk el együtt dolgozni (Duna 6.00).

Csütörtökre az Angi jelenti című sorozatot ajánlanám, amelyben a rendkívül tehetséges riporter, Galán Angéla kalauzolja a nézőket igazán érdekes helyekre, ahol megpróbál bekapcsolódni az ottani életbe. Ez az epizód székelyföldi kastélyokba visz el bennünket, ahova visszaköltöztek az arisztokra-

mond el, aki olyan szépen beszél, hogy nemcsak a történetet érdemes meghallgatni, hanem élvezet hallani az ő hangját is (Kossuth Rádió 12.00). Szombat az aradi vértanúk napja, így mindenképpen szeretném felhívni a hallgatók figyelmét a „Nélkülük” – Emlékezés

ták, Angi pedig beáll szobalánynak (M1 23.35). Péntekre a Déli harangszót említeném, ami gyakran utazás közben ért, amikor nyáron autóban ültem. Nagyon tetszik az, ahogy feldolgozták különböző kis, illetve nagy települések templomharangjainak történetét, amelyeket általában Mohai Gábor

az aradi vértanúkra című negyedórás összeállításra (Bartók Rádió 21.05). Vasárnapra az irodalom kedvelőinek szerintem már régóta kedvenc műsorát ajánlanám, a Lyukasórát. A versszeretők bizonyára ott lesznek a képernyők előtt (Duna 10.00).

kerítés is, amelynek kapuját, a hegykaput különösen a szüret idején gondosan őrizték és zárták. A jobbágyfelszabadítás előtt csak a dézsmált szüreti szekereket engedték ki. A szőlőhegy természetesen a szőlőműveléssel kapcsolatos munkák színtere is,

linkafőző kunyhókat és csőszkunyhókat is építettek oda. A szőlőműveléssel foglalkozó, szegényebb néprétegek a 18. századtól egyre szívesebben költöztek ki a szőlőhegyekre, amelyek előbb tartozéktelepüléssé, majd pedig önálló falvakká alakultak.

Badacsonyi szőlőhegy. Képeslap, 1965.

Közmédia-javallat

Bereki Anikó heti ajánlója

Ezúttal az Átjáró című műsor vezetője, Bereki Anikó osztja meg gondolatait olvasóinkkal. Mivel hétfő, október elseje a zene világnapja, így a Budapesti Fesztiválzenekar Beethovenhangversenyét emelném

ki a Bartók Rádió kínálatából. Fischer Iván vezényel, és az I., a III., illetve az V. szimfónia csendül fel, ami minden bizonnyal igazi csemege a komolyzene kedvelőinek (19.35). Keddre A Hely című műsort ajánlanám, amely az egyik kedvenc adásom a Kossuth Rádióban, mert a nagyközönség számára elérhetetlen vagy ritkán látogatható helyeket mutat be. Sokszor úgy érzem, hogy Farkas Erika, a műsorvezető helyettem is felteszi azokat a kérdéseket, amelyek engem is érdekelnek (11.06). Egy kicsit hazabeszélek, amikor szerdán az Átjáróra hívom fel a figyelmet, amely a hosszú nyári szünet után folytatódik. Magyaroknak magyarokról szól ez a műsor, amely immár hetedik

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.

9


Info szeptember 28. péntek Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:05 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia kilátásai, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Egészség Európában – dok. sorozat, 18:05 A hímzések elfelejtett kincse – dok. film, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Tájszólási slágerek fesztiválja, 1. rész, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:35 Jó reggelt, 14:00 Nemzetközi látóhatár, 14:55 Hallgassunk a csöndre, 15:25 Nyolcadik nap, 15:55 Lynx magazin, 16:25 Sportműsor gyerekeknek, ism., 17:00 Mozogj velünk!, 17:25 Hidak, 17:55 Fekete-fehér idők, 18:10 Szlovén magazin, 18:40 Érdekel a könyv, 19:00 A II. világháború elveszett felvételei – am. dok. műsor, 20:00 A kristálykoponyák legendája – angol dok. műsor, 20:45 Korszerű család – am. sorozat, 21:10 A Raw étterem – ír sorozat, 22:05 A felügyelők – játékfilm, 23:40 Az Apokalipszis lovasai – am. film.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00– 12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 12:55 Esély, 13:30 Négy szellem, 14:25 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:15 A korona hercege 23:20 Mi ketten – dél-koreai sorozat, 16:25 MM, 17:30 Jövő-időben, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén Péntek, 21:10 Mindenből egy van – magyar sorozat, 22:10 Az Este, 22:45 Sikersorozat – am. sorozat, 23:20 Mi ketten – am. film, 1:05 Ismétlések.

RTL Klub 7:45 Reggeli, 12:10 Asztro Show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:25 Kutyakomédia – am. film, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 16:50 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A gyanú árnyékában, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:30 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:40 Odaát – am. sorozat, 0:35 Reflektor, 0:55 Törzsutas, 1:25 Döglött akták – am. sorozat, 2:20 Autómánia.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:05 EZO.TV, 12:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 14:00 Tények délután, 15:00 Marina – mexikói sorozat, 15:30 Rejtélyes vírusok nyomában – am. sorozat, 16:30 Hal a tortán, 17:25 Update konyha, 17:30 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Ne szórakozz Zohannal – am. film, 23:35 Aktív, 0:05 Tények este, 0:40 EZO.TV.

Duna Tévé 5:30–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 A Tenkes kapitánya – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Labdarúgómérkőzés, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 40 éves 17:20 Életképek a táncházmozgalom – dok. film, 20:05 Montalbano felügyelő – olasz sorozat, 21:05 Lévay Szilveszter Nemzetközi Musical Énekverseny Gálaestje, 1. rész, 23:00 Híradó, 23:05 Dunasport, 23:15 Kultikon, 23:30 Koncertek az A38 hajón, 1:15 Ismétlések.

szeptember 29. szombat Szlovén Tévé

szeptember 30. vasárnap Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

6:10 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, 14:25 Alpok–Duna–Adria, 14:55 Állatokról, emberekről, 15:20 A kertben, 15:55 Village Folk, 16:05 Csodálatos világ a föld alatt – osztrák dok. műsor, 17:00 Hírek, 17:15 Chile – dok. műsor, 21:35 Good Will Hunting 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:35 Good Will Hunting – am. film, 23:40 Hírek, 0:15 Ismétlések.

7:00 Gyerekműsor, 11:25 Szerelemre ihletve – dok. műsor, 11:25 Mezsgyék, 11:30 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Tájszólási slágerek fesztiválja, ism., 15:05 A saját földjén – szlovén film, 17:00 Hírek, 17:15 Tájszólási slágerek fesztiválja, 2. rész, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Doktor Martin V. – angol sorozat, 20:50 Interjú: Lordan Zafranović, 21:45 A Karszt rejtett szénbányái – dok. műsor, 22:15 Village Folk – dok. sorozat, 22:30 Hírek, 22:55 Ars 360, 23:10 Gandzsa – am. sorozat, 0:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

8:30 Az időn át, 8:40 Glóbusz, 9:10 Lynx magazin, ism., 9:45 Alpok–Duna–Adria, ism., 10:15 Sportműsor gyerekeknek, 11:00 Zenés műsor, 13:30 A betörők nyáron dolgoznak – szlovén film, 15:05 Csodálatos világ a föld alatt – osztrák 20:50 Jelica Žuža dok. műsor, ism., 15:50 Polkafilm – dok. film, 17:25 Aleksandrinke – dok. film, é19:00 Sportkihívás, 19:50 Lottó, 20:00 Nácik Argentínában – argentin dok. film, 20:50 Jelica Žuža – dok. film, 21:20 Berlini konferencia 1885 – francia dok. műsor, 22:45 Kisfilmek.

10:00 Az időn át, 10:10 Szlovénia nézetei, 11:35 Szlovének Olaszországban, 12:05 A nyolcadik nap, 12:55 Fesztivál Fens 2012, 14:00 A maják titokzatos világa – dok. film, 14:50 A Kranji Gimnázium koncertje, 16:15 Grosuplje: Union Olimpija – Krka Novo mesto, kosárlabda-mérkőzés, 18:00 Zenés est Bela krajinán Toni Verderberrel, ism., 20:00 A játszótér – finn film, 21:25 Eurovíziós TV-laboratórium, 0:00 Aranyfüst, 0:30 Hullámok közt, ism., 0:55 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Miről van szó? – gazdasági műsor, 12:35 Zöld Tea, 13:05 Tetőtől talpig, 13:35 Úticélok – am. dok. film, 13:55 Telesport, 15:55 Úticélok, 16:10 Így készült: Hacktion Újratöltve, 16:40 Doc Martin – angol sorozat, 17:30 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Erkel Ferenc: Hunyadi László – opera, 22:50 Szeretettel Hollywoodból, 23:20 A kínai – német film, 2. rész, 0:55 Enigma – am. film.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:25 Asztro Show, 11:20 XXI. század – a legendák velünk élnek, 11:55 Házon kívül, 12:25 Autómánia, 13:00 Steven Seagal – Az igazságosztó – am. sorozat, 13:35 Kung-fu – am. sorozat, 14:40 Lököttek háza – am. film, 16:35 Perzselő vihar – am. 21:00 Tisztítótűz film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-Faktor – A válogatás, 21:00 Tisztítótűz – am. film, 23:00 Az ügynökség – am. film, 1:45 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:20 Babavilág, 10:50 9 hónap, 11:20 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 12:20 Duval és Moretti – francia sorozat, 13:50 Sheena – am. sorozat, 14:50 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 15:50 Áldott jó nyomozó – am. sorozat, 16:50 Sas-kabaré, 17:55 Activity, ism., 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Taplógáz: Ricky Bobby legendája – am. film, 21:35 Hudson Hawk – am. film, 23:35 Luxusdoki – am. sorozat, 0:35 A médium – am. sorozat, 1:35 EZO.TV.

Duna Tévé 6:30 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:20 Maradt a tánc – dok. film, 12:50 Ízőrzők, 13:20 Meztelen diplomata – magyar film, 14:45 Hagyaték, 15:15 Önök kérték!, 16:15 Álmodozni mindig lehet – francia film, 18:00 Híradó, 18:35 A Röpülj pávától a Fölszállott a páváig – magyar dok. film, 19:30 Hogy volt?!, 20:25 A dunai hajós – magyar film, 1. rész, 21:20 Napok, évek, századok, 22:15 Dunasport, 22:30 MüpArt, 0:35 Aranypálca, 2:00 Koncertek az A38 hajón.

október 1. hétfő

Szlovén Tévé II.

Magyar Tévé 6:30 Ma reggel, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Múlt-kor, 12:35 Angi jelenti, 13:05 Zegzugos történetek, 13:35 Visszatérés Bharatpurba – dok. 14:15 A bor dicsérete, 14:50 Akli Miklós – magyar film, 16:25 Telesport, 18:50 A Lényeg 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek!, 21:30 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 22:15 Álmatlanság – am. film, 0:15 MüpArt classic.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:05 Trendmánia, 10:35 Teleshop, 11:30 Törzsutas, 12:05 Tuti gimi – am. sorozat, 13:00 A pletykafészek – am. sorozat, 14:00 112 – Életmentők – német sorozat, 15:05 Az őrangyal – am. sorozat, 16:10 A Paradicsom foglyai – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 I love Gjoni – valóságshow, 20:00 X-Faktor, 22:05 Heti hetes, 23:25 Otthon, biztonságban – am. film.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:35 Kalandjárat, 12:05 Borkultusz, 12:35 Stahl konyhája, 13:05 Több mint TestŐr, 13:35 A kiválasztott – am. sorozat, 14:35 Monk – am. sorozat, 15:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:35 Taplógáz: Ricky Bobby legendája – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Spangol – Magamat sem 16:35 Taplógáz: Ricky értem – am. film, 22:35 Frizbi Hajdú Péterrel – Bobby legendája magyar talk show, 23:45 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:45 Összeesküvés – am. sorozat, 1:45 EZO.TV.

Duna Tévé 6:25 Gyerekműsor, 12:00 Híradó, 12:20 Magyar elsők, 12:35 Ízőrzők, 13:05 Mit csinált a feleséged 3-tól 5-ig? – magyar film, 14:30 Talpalatnyi zöld, 15:00 Hazajáró, 15:30 Hogy volt!?, 16:30 Három csengő – magyar film, 18:00 Híradó, 18:25 Dunasport, 18:35 Heti hírmondó, 19:05 Önök kérték!, 20:00 Székely János: Caligula helytartója – színházi előadás, 21:45 Klubszoba, 22:40 Dunasport, 22:55 Gyökerek – am. sorozat, 0:40 Ismétlések.

6:20 Villanás, 6:35 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, 14:40 Maribor 2012, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Eurovíziós TVlaboratórium, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 A játék művészete, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:20 Jó reggelt, 14:05 Hullámok közt, 14:35 Csodálatos világ a föld alatt – osztrák dok. műsor, ism., 15:20 Interjú, ism., 16:15 Jó napot, Koroška, 16:45 A kristálykoponyák legendája – angol dok. műsor, ism., 17:35 Helyes ötlet!, 18:05 Ez lesz a szakmám, 18:40 Koroška énekel 2012, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Carlos Kleiber karmester portréja, 21:10 Brassens, a rosszhírű költő – francia film, 22:45 Vera: A kitalált történet – angol sorozat.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 14:25 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:10 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 16:25 MM, 17:30 Jövő időben, 17:40 Heartland – kanadai 14:25 Édes élet olasz sorozat, 18:30 Maradj talmódra pon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 21:10 Kékfény, 22:10 Az Este, 22:45 Átok – magyar sorozat, 23:15 KorTárs, 23:45 Mesterkurzus, 0:20 Aranymetszés, 1:10 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 10:05 Top Shop, 11:45 Asztro show, 12:50 Az éden titkai – görög sorozat, 14:00 Fókusz, 14:40 Pasik – magyar sorozat, 15:05 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 Egy perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:30 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 23:30 PokerStars.net, 0:30 Reflektor, 0:50 Ments meg! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:10 EZO.TV, 12:15 Szent Iván napja – magyar film, 14:00 Tények délután, 15:00 Marina – mexikói sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 NCIS – am. sorozat, 22:20 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:20 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:20 Tények Este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Napirend előtt, 13:00 Kapcsoljuk az országházat, 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Erdélyi kalandozások – dok. film, 20:10 Mint 19:05 Erdélyi kalandozások oldott kéve – magyar sorozat, 21:15 Hírek, 21:20 Dunasport, 21:30 Levél Annának – svájci dok. film, 22:50 Sportaréna, 23:15 Kultikon, 23:35 Koncertek az A38 hajón, 1:30 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.


Info október 2. kedd Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Pitypang, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Eurovíziós TV-laboratórium, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlo23:35 Molotov – ember vén krónika, 20:00 Nyíltan, a koktél mögött 21:00 Puccs Argentínában – argentin dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Molotov – ember a koktél mögött – német dok. műsor, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:25 Jó reggelt, 14:10 Eurovíziós TV-laboratórium, 15:25 Az én Szlovéniám – kvíz, ism., 16:55 Jelica Žuža – dok. műsor, ism., 17.25 A Karszt rejtett szénbányái – dok. műsor, 18:00 Hidak: Pitypang, ism., 18:30 A hírnök, 19:00 A láthatatlanok – dok. film, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 A nagy várakozás – angol sorozat, 20:50 Ezazene – zenés sorozat, 21:20 Lennon – angol film, 22:45 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Poén Péntek, 14:25 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:10 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 16:25 MM, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:05 Borvacsora, 22:05 Az Este, 22:40 Borgiák – kanadai sorozat, 23:35 A rejtélyes XX. század, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:45 Asztro show, 12:50 Az éden titkai – görög sorozat, 14:00 Fókusz, 14:40 Pasik – magyar sorozat, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 16:45 Riválisok Híradó, 19:10 1 perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Castle – am. sorozat, 22:30 Döglött akták – am. sorozat, 23:35 XXI. század, 0:05 Reflektor, 0:25 Ments meg! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:45 EZO.TV, 11:50 Az élet iskolája – kanadai film, 14:00 Tények Délután, 15:00 Marina – mexikói sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Pitch Black – 22 évente sötétség – am. film, 23:25 Aktív, ism., 23:55 Tények Este, 0:30 EZO.TV, 1:05 Az ember, aki nappal aludt – magyar film.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:00 Mesélő cégtáblák, 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Ízőrzők, 19:40 Tálentum, 20:10 Öregberény – magyar film, 21:25 Hírek, 21:30 Dunasport, 21:35 Az oberwaldi titok – olasz film, 23:45 Kultikon, 0:00 Lamantin Jazz Fesztivál, 0:40 Koncertek az A38 hajón.

október 3. szerda Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:05 Nácik Argentínában – argentin dok. film, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:25 Glóbusz, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Eurovíziós TV-laboratórium, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Nowhere Boy – John Lennon története – angol film, 21:40 A felhő – kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Helyes ötlet!, 23:35 Zenés est, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:10 Jó reggelt, 13:55 Eurovíziós TV-laboratórium, ism., 15:15 Chile – dok. műsor, ism., 16:20 Állatokról, emberekről, 16:45 A kertben, 17:15 Fekete-fehér idők, 17:30 Hidak, 18:00 A hírnök, 18:25 Európai magazin, 18:40 Maribor 2012, ism., 19:00 Cho Oyu – a türkiz19:00 Cho Oyu – a istennő türkiz-istennő – dok. film, 19:50 Lottó, 20:00 Sport-kihívás, 20:30 Božena Glavak operaénekesnő portréja, 21:20 A költészet és a bor napjai, 21:50 Aranyfüst, 22:25 Álmokban – angol film.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Borvacsora, 14:25 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:15 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 16:30 MM, 17:30 Jövő időben, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:00 Pesty Fekete Doboz, 22:00 Az Este, 22:35 Miről van szó? – gazdasági műsor, 23:05 Múlt-kor, 23:35 Történetek a nagyvilágból, 0:05 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli 11:45 Asztro show, 12:50 Az éden titkai – görög sorozat, 14:00 Fókusz, 14:40 Pasik – magyar sorozat, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 1 perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dallas – am. sorozat, 22:30 Házon kívül, 23:05 Reflektor, 23:20 Levelek Ivo Dzsimáról – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Nagy ember, kis szerelem – török film, 14:00 Tények Délután, 15:00 Marina – mexikói sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 11:45 Nagy ember, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszkis szerelem ban – magyar sorozat, 21:20 Doktor House – am. sorozat, 22:20 Született feleségek – am. sorozat, 23:20 Én is szép vagyok, 23:50 Tények este, 0:25 EZO.TV.

Duna Tévé 5:40-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 A Tenkes kapitánya – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 A Himalája ösvényei – koreai dok. sorozat, 16:00 Múzeumtúra – francia módra 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Közbeszéd, 19:05 Ízőrzők, 19:35 Tálentum, 20:10 T.I.R. – olasz film, 21:10 Hírek, 21:15 Dunasport, 21:25 Októberi égbolt – am. film, 23:10 Kultikon, 23:30 Koncertek az A38 hajón.

október 4. csütörtök Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Hírek, 12:05 Fekete-fehér idők, 12:20 Helyes ötlet!, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Eurovíziós TV-laboratórium, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Ami szent és a világ, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.

Szeptember 27-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:50 Jó reggelt, ism., 13:35 Eurovíziós TV-laboratórium, 14:50 Tájszólási slágerek fesztiválja, ism., 16:20 Ezazene – szlovén sorozat, 16:50 Hidak: Határtalan, ism., 17:20 Európai magazin, 17:40 Az egyetem, 18:05 Ars 360, 18:20 A lóhere, 18:30 Róma: Lazio – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 21:15 Az Egyesült Államok John Lennon ellen – dok. film, 22:50 Korszerű család – am. sorozat, 23:10 Az anarchia fiai – am. sorozat.

Magyar Tévé 5:55-9:00 Napkelte, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 12 : 0 0 H í ra d ó , 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Mindenből egy van – magyar sorozat, 20:15 DTK 14:20 Édes élet olasz módra – am. sorozat, 15:10 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 16:20 MM, 17:40 Heartland – kanadai sorozat, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 DTK, 21:30 Munkaügyek – IrReality Show, 22:00 Az Este, 22:35 Négy szellem, 23:35 Angi jelenti, 0:05 Ismétlések.

Súlypont: stúdióbeszélgetés Zver Ilonával és dr. Bernjak Elizabetával a Szlovén RTV, azon belül a Lendvai Magyar Műsorok Stúdiója helyzetéről (ismétlés: csütörtökön 18.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Szeptember 28-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:45 Asztro Show, 12:50 Az éden titkai – görög sorozat, 14:00 Fókusz, 14:40 Pasik – magyar sorozat, 15:10 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 16:45 Riválisok – mexikói sorozat, 17:15 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:10 1 perc és nyersz!, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Halálos fegyver 3. – am. film, 23:45 Brandmánia, 0:20 Totál szívás – am. sorozat, 1:25 Reflektor, 1:40 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:00 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 14:00 Tények Délután, 15:00 Marina – mexikói sorozat, 15:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:30 Hal a tortán, 17:25 Update Konyha, 17:30 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:20 Apádra ütök – am. film, 23:25 Aktív, ism., 23:55 Tények este, 0:30 EZO.TV.

Hidak: benne a Turizmus és média című projekt keretében a Zala megyei gyógyfürdők (ismétlés: pénteken 17.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 2-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 A Tenkes kapitánya – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 A nagy hasadék – angol dok. sorozat, 15:45 Világvédett lehetne, 16:00 Arcélek, 16:30 Térkép, 17:00 Duna anzix, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Ízőrzők, 19:35 21:30 Liliomfi Tá l e n t u m , 20:10 Égető Eszter – magyar sorozat, 21:15 Hírek, 21:20 Dunasport, 21:30 Liliomfi – magyar film, 23:20 Kultikon, 23:40 MüpArt, 2:00 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Pitypang: gyermekműsor, benne a hodosi kisiskolások szüretelnek (ismétlés: kedden 18.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 3-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás, benne ismét jelentkezik egészségügyi rovatunk (ismétlés: szerdán 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Október 4-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.50-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2012. szeptember 25-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Értékesítő – terepen Mind trade d.o.o., Tržaška cesta 42., Ljubljana (2 munkahely Lendván, növényvédelmi termékek értékesítése, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2012. október 19.) Villamosmérnök GS International d.o.o., Kranjec utca 22., Lendva (5 munkahely, német nyelvtudás, meghatározott idő: 10 hónap, jelentkezési határidő: 2012. október 18.) Kamionsofőr – Nyugat-Európában Petty Transport, Gornja Bistrica 116C., Črenšovci (15 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, havi bér: 1600 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2012. november 26.) Kamionsofőr Petty Transport, Gornja Bistrica 116C., Črenšovci (3 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2012. november 26.) Autómosó Petty Transport, Gornja Bistrica 116C., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2012. november 26.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

gyertyafény

figyelmükbe

Szeptember 27-e és október 3-a között

•Szeptember 27., csütörtök 16.00 óra, •Martjanci •A martjanci templom ingyenes, vezetett megtekintése a Turizmus Világnapja alkalmából

Lendvai Plébánia Szombaton 17.00 órakor Völ­gyi­fa­ luban, 18.00 órakor Petesházán, Lendván pedig 19.00 órakor lesz szentmise. Vasárnap szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. A 10.00 órás szentmisét a hrastoveci internálás túlélőiért tartjuk. Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, szerdán 7.30-kor. Pénteken 18.00 órakor, szombaton 18.00 órakor, vasárnap pedig 8.00 és 10.00 órakor lesz szentmise Dob­­ronakon. Szombaton 18.00 órakor lesz szentmise Radamosban. Vasárnap 11.30-kor lesz szentmise Göntérházán.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden második vasárnap lesz.

Református Egyház Istentiszteletre Csekefán kerül sor szeptember 30-án 10.00 órakor. Igét hirdet: dr. Papp Vilmos.

•Szeptember 29., szombat 18.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •A Rok Kuhar és Katjuša Kranjc tervezőpáros SEDEMKKA című kiállításának megnyitója

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

nyilvános felhívást hirdet téli gumik és felnik eladására Az eladás tárgya: 5 db téli gumi és 5 db hozzá tartozó felni (Sava eskimo S3, használva egy téli szezont). A gumik mérete: 215/55/R16. Az árajánlatok benyújtásának határideje: 2012. október 10., szerda 12 óra. Az árajánlatokat a következő címre lehet elküldeni: MMÖNK, Fő utca 124., 9220 Lendva vagy tomi.lebar@ muravidek.si. A döntés kritériuma: a legmagasabb árajánlat. Bővebb információért írjanak a tomi.lebar@ muravidek.si email-címre. Az MMÖNK fenntartja a jogot arra, hogy a felhívásra jelentkező egyik ajánlattevőnek sem adja el az eladás tárgyát, és ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse. Lendva, 2012. szeptember 25. Az MMÖNK Hivatala

apróhirdetés •Lendván eladó lakóház (1/2 ikerház, pince + földszint + 1. emelet, kb. 120 m2) udvarral. Érdeklődni: tel. 041-726-465. •Petesházán kedvező áron eladó nagyobb (2 házhelynek megfelelő) telek régi lakóházzal. Érdeklődni: 5771510.

Kertészet, virágüzlet és temetkezési szolgáltatások Ladislav Kiš s.p., Lendvai út 29., Pince

Elérhetők vagyunk a nap 24 órájában a hét minden napján.

Telefon: 02/578-97-33 vagy 041-346-790

12

•Eladó 6 fiókos mélyhűtő, valamint kúpos fahasogató gép. Érdeklődni: tel. 041327-767. •Tökmagolaj eladó, 16 euró egy liter. Több mint egy liter rendelése esetén Lendva környékén házhoz szállítás. Érdeklődni: tel. 040/877077. •Ezüst-, normand-, lucfenyők eladók. www.vasdiszkert.hu, tel.: 0036/30-649-46-44. N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.


Info

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség a 2012. 09. 17-én, 2. rendkívüli ülésén elfogadott Ösztöndíjazásról szóló szabályzat alapján ösztöndíjpályázatot hirdet egyetemi hallgatóknak 12 hónap időtartamra. Elsőbbséget élvező tanulmányi szakok: gyógypedagógus, zenetanár, óvodapedagógus, lelkész. Ösztöndíjban azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részesülhetnek, akik – Lendva Községben állandó lakhellyel rendelkeznek, – a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa által megítélten a magyar közösség számára megfelelő tanulmányi szakot választottak, – megfelelően viszonyulnak a magyar közösséghez, a magyar kultúrához és nyelvhez, – az általános iskolában és a középiskolában a magyar nyelvet mindvégig anyanyelvi szinten tanulták. – Ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik befejezték az első évfolyamot. A pályázónak a következő dokumentumokat kell mellékelnie: – kitöltött pályázati formanyomtatvány, – önéletrajz, – a folyó tanévre vonatkozó hallgatói jogviszonyról szóló igazolás, – igazolás az utolsó befejezett évfolyam tanulmányi eredményéről, – igazolás a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásáról, – személyazonosságot igazoló okmány másolata. A pályázati beadványhoz nem kötelezően csatolhatók nemzetiségi programot kivitelező közszolgálati intézmények által az intézmény keretein belül végzett aktív tevékenységet bizonyító igazolások, illetve ajánlások, országos és határon túli tanulmányi versenyeken szerzett, három évnél nem régebbi állami szintű oklevelek és egyéb dokumentumok másolatai. Jelentkezési határidő: 2012. október 12. A hiányos és a kiírásban meghatározott határidő után benyújtott pályázatok érvénytelenek. Hiánypótlásra lehetőség nincs. A pályázati formanyomtatvány a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén igényelhető vagy letölthető a www.lendva.info honlapról. A pályázatot ajánlva, zárt borítékban, „ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT” felirattal kell az ösztöndíjazó székhelyére eljuttatni. Személyesen leadni nem lehet. Az ösztöndíjazó levelezési címe: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, Malom utca 6/A., 9220 Lendva. dr. Halász Albert elnök

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájdalomtól megtört szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, komáknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága édesanyám, anyósom, nagymamánk, dédmamánk és nagynéném,

Mindent adhat az ég, márványt, kincset, palotát, csak egyet nem adhat kétszer, drága jó Édesanyát.

Ribarics Mária, szül. Fehér (1927–2012)

temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre és egyéb célokra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, a kapcai imádkozó- és énekesasszonyoknak az elmondott imákért és a megható gyászénekekért, a Soos temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért, valamint mindazoknak, akik e nehéz pillanatokban segítségünkre voltak. Kapca, 2012. szeptember 17-én

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS Temetőben alszod örök álmodat, Virágok és gyertyák díszítik sírodat. Senki sem tudja, hogy mennyire fáj, Ha arra gondolunk, hogy nem vagy már.

Temetkezési Vállalkozás Értesítem Önöket, hogy 2012. március 1-től átvettem a temetkezési szolgáltatás végzését a Komunala Kft.-től. A szolgáltatást változatlan címen, a lendvai irodában rendelhetik meg. Ügyelet: 070 556 179 070 559 679 Temetkezési Vállalkozás, Timea Soos s.p. Völgyifalu, Fő u. 40.

névnapsoroló Szeptember 28-tól október 4-ig Péntek – Vencel Szombat – Mihály Vasárnap – Jeromos Hétfő – Malvin Kedd – Petra Szerda – Helga Csütörtök – Ferenc

időjárás A hét végére napos idő, majd front várható.

Gaál Julijana (1944–2011)

Szeptember 27-én múlik egy szomorú év, hogy gyászban és fájdalomban itt hagytál bennünket. Csendesen állunk sírodnál, és csak az együtt töltött szép idő emléke vigasztal bennünket. A szeretetet, amit tőled kaptunk, most csak virágokkal és gyertyafénnyel tudjuk viszonozni. Köszönet mindazoknak, akik szívükben hordják emlékét, gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek sírhalmára.

Szerettei

Kedves Egyetemisták! A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén ebben a tanévben is mindenkit szeretettel várunk a lektori órákra! Az óramegbeszélés 2012. október 2-án 17.00 órakor lesz a 2/22-es tanteremben (Koroška cesta 160.). Ha bármi kérdésük lenne az órákkal kapcsolatban, kérem, írjanak a grof.annamaria@gmail.com e-mail címre! Dr. Gróf Annamária magyar lektor

13


Info Humor Az angol, a francia és a magyar arról beszélgetnek, hogy kinek a nyelvében bonyolultabb kiejteni a szavakat. Kezdi az angol: – Nálunk baromi nehéz a kiejtés, például az asztalt úgy kell írni, hogy „table”, és úgy ejtik, hogy „téböl”. – Az semmi – mondja a francia –, nálunk úgy kell írni, hogy „bonjour”, és úgy ejtik, hogy „bonzsúr”. – Ugyan – mondja a magyar –, az igazi nehéz kiejtés nálunk van. Úgy írják, hogy „Mit tetszik mondani?”, és úgy ejtik, hogy „He?”. Egy porszívóügynök betolakodik egy házba, és a háziasszony minden tiltakozása ellenére nagy rakás száraz lócitromot szór a szoba közepére. A nő felháborodik: – Mit képzel? – Asszonyom, ígérem, amit ez a csodálatos porszívó nem szed fel, azt én magam fogom megenni! – Akkor hozok rá magának egy kis tejszínhabot, mert nincs áram a házban. A csónakkölcsönzős épp a tavat kémleli a távcsövével, mikor észreveszi, hogy az egyik csónakkal valami nincs rendben. Beleszól a hangosbemondóba: – Kilences, kilences, azonnal jöjjön vissza! Erre odaszól a kollégája: – Te, nekünk nincs is annyi csónakunk! Mire a kölcsönzős rémülten: – Te jó ég, hatos, hatos, csak nincs valami baj?! Egy férfi jelentkezik a hadseregbe, beosztják az ejtőernyősökhöz. Az első próbaugrás után azt mondja: – Írják be, hogy kétszer ugrottam! – Hogyhogy kétszer? – Először és utoljára!

14

KERESZTREJTVÉNY ...bámulok

1

2

3

2013. január 12-ig megtekinthető kiállítás a Lendvai Galéria-Múzeumban Zűrzavart

1

Ilyen kőzet is van

Eme tárgy

Görög népgyűlés Volt jele

Bicegve

T

2 Ubul fél!

Már, népiesen

Kérdőszó

Erkölcsös

Kicsit fás!

Dehogy

Tantál Mobilozik Idegen Bálint

Részben békés! Becézett Ágnes

Római 5

N

3

Foszfor

„A” dalt

Meghódít Átló közepe! Ésszel felfogták

Kicsinyítő

Lendület

Vissza: aroma

Testnevelés, becézve Leírt mondatait

D. N. I. E.

Páros évet!

Múlt idő jele

Magad

Alá

Germánium Vissza: strázsa

Szignó Méter E napon készültet

I

E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje október 8. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Fehér Tibor, a lendvai Petrol töltőállomás egykori vezetője Az ideális nő? • A nejem. Álomutazás? • Erdély. Álomszakma? • Évekig azt csináltam. Ha sport, akkor... • Foci. Ha lazítás, akkor... • Séta, olvasás. Ha étel, akkor... • Zöldség, gyümölcs, hús. Ha ital, akkor... • Víz, jó bor. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Fagyi, sütemény. Kedvenc ruhadarab: • Szabadidőruha.

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Minden azon múlik, fel tudja-e mérni, mi fér bele az idejébe és mi nem. Ossza meg valakivel a felelősséget!

Rák Jún. 22. - júl. 22. Ideje, hogy észbe kapjon és lassítson. Szánjon időt arra, hogy önmagát is formába hozza fizikailag! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Frissítse fel magát természetes anyagokkal. Egy kis odafigyelés magunkra csodákat tesz időnként.

Gyom Némán súgó!

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ne tervezzen túl sok programot, mert abból csak feszültség születhet, és nem lesz ideje önmagára!

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Élvezi a kialakuló intenzív társasági életet. Szereti, hogy változatos témákról beszélgethet érdekes emberekkel.

Spanyol autójel

Lantán

Horoszkóp

Kedvenc író, könyv? • Jókai Mór: Az aranyember. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Tom & Jerry. Kabala, amulett? • Nincs. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Igen. Legjobb tulajdonsága? • Azt mások tudnák megmondani. Legrosszabb tulajdonsága? • Keményfejűség. Ha tehetné, a világban eltörölné... • A háborút, lopást, szegénységet, irigységet.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Óvatosabb lett, ami annak a jele, hogy jobban tekintettel van mások érzéseire és szándékaira. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Olyan könnyeden beszélget az emberekkel, hogy azokat is meghódítja, akikre nem is vetett szemet. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Ha életének valamely területén fokozódik a bizonytalanság, tekintse azt megoldandó feladatnak! Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Otthonával kapcsolatosan érdemes olyan beruházásokat is eszközölni, amelyek kockázattal járnak. Bak Dec. 23. – jan. 20. Ami a párkapcsolatát illeti, tudja jól, hogy már nem sokáig fogja ebben a formában tovább folytatni. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Végre olyasvalakivel is találkozhat, akivel egyszerre van jelen a mély megértés és a szenvedélyes szerelem. Halak Febr. 20. – már. 20. Ha provokálják, nehezen tudja türtőztetni magát és azonnal visszavág. Ne vegyen mindent annyira komolyan!

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.


Lendva város 820 éve

Leventék és sokolok Alsólendván Feri Horvat Meštrovič

A leventeszervezetek a katonai előképzés legfontosabb szervezetei voltak Magyarországon az 1920-as évek elejétől a második világháború végéig. A Levente Egyesületben a törvény által előírt köszönés „Szebb jövőt!” volt, melyre a kötelező válasz az „Adjon Isten!”. A leventeszervezetek a 12–21 év közötti, rendszerint az iskolából már kimaradt fiúk katonai előképzését és nemzeti szellemű nevelését szolgálták. A leventeszervezeteket 1945ben rendelettel feloszlatták, országos parancsnokát, Béldy Alajos vezérezredest halálra ítélték. A leventemozgalom az

szerepet vállalt Nagy János A Sokol-egyesületek saját (titkár), Paller Dezső (titkár), soraikba mindkét nemből Kopacsi Lajos (házmester) felnőtteket és gyerekeket egyés tagként Apáty József, Gaál aránt toboroztak, a diákoknak István és Fülöp Gyula. azonban tiltotta a hatalom a Az alsólendvai levente- csatlakozást. 1903-ban egyszervezet tagjainak is be kellett vonulniuk, így hazatérésük nem volt zökkenőmentes, hiszen Magyarország kapitulációja előtt a nyilasok idehaza katonaszökevénynek tekintették őket, a háborút követően pedig már Jugoszláviába érkeztek haza. Többüket Németországba és más országokba szállították, ahol hadifogságban voltak különböző táborokban. A sokolokat a leventék szláv vál- Leventék gyakorlatozás közben. tozatának is lehetne tekinteni: az elsőt 1863-ben séges egyenruhát szereztek Prágában alapították, egy be, két évvel később pedig évvel később Ljubljanában megalakult a Szlovén Sokol

Sokolok fellépés közben. akkori Alsólendván is meghonosodott, de természetesen csak a második világháború alatt, a visszacsatolást követően, 1942 februárjában alakult meg az egyesület. Az elnöki posztra Kuronya Jenőt, a polgári iskola igazgatóját nevezték ki. A vezetőségben még

alakult meg a „Déli Sokol” elnevezésű szervezet, ez is egyfajta ellensúlyt jelentett a német hatásnak a szláv területeken. Az első években a mozgalom elsősorban a szláv nemzeti mozgalmat erősítette, illetve a tornával foglalkoztak.

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.

Szövetség. Az első világháborúban sok Sokol-tag elesett a fronton. 1921 végén a Jugoszláv Sokol Szövetségnek 361 szervezeti tagja volt, ebből 135 Szlovéniában, köztük az alsólendvai is, amely első rendezvényét 1920. október

5-én szervezte, amely tulajdonképpen a mozgalom tényleges kezdetét jelentette a városban. A jól sikerült rendezvényen csáktornyai, ormoži, Dravsko središče-i,

kultúra és sport hajtóereje. Az egyesület keretein belül zenekar is működött Ljubič úr vezetésével. A Lendvai Sokol Egyesület nemcsak rendezvényeket szervezett, rendsze-

varasdi és muraszombati kollégáik is meglátogatták őket. Az egyesület a következő év tavaszán, pontosabban március 21-én alakult meg, s a varasdi körzetbe volt bejegyezve. Az alakuló ülésen dr. Janko Leskovacot választották az egyesület élére, helyettese Mirko Sadar, vezetőjük Roman Košir, a pénztáros Vinko Žgur, a titkár Josip Rus lett. Az egyesület működését nem mindenki fogadta a városban örömmel. Az egyesület alakulása évében már megszervezte az első rendezvényét, amelyre varasdi, csáktornyai és ptuji társaik is ellátogattak. 1930-ban az egyesület a muraszombati körzethez került át, ekkor összesen 125 tagot számlált, az élén pedig Albert Miklavčič állt, az oktatási szakdolgozó pedig Simon Dobernik volt. A Lendvai Sokol Egyesületben rendszeresen tornáztak, atlétikával és egyéb játékokkal foglalkoztak. Minden állami ünnepkor rendszeresen felléptek, így az egyesület lett a városi

resen ellátogattak nagyobb Sokol-rendezvényekre is Prágába, Zágrábba, Mariborba, Varasdra és Ljubljanába. 1932-ben Milan Eker Pe­ tes­házán, majd pedig Benicén is alapított egyesületet. Az új Sokol-otthonban az első rendezvényre 1937-ben került sor, amelyen a Jugoszláv Királyság sokoljainak a köszöntője is felolvasásra került. Az alsólendvai Sokolmozgalomban fontos szerepet töltöttek be a következő kiváló tornászok és sportemberek: Karel Pojbič, Aleksander Šimonka, Ludvik Hari, Angel Pahor, Franc Tišler, Franc Jost, Helena Pentek, Ladislav Pojbič, Lojze Valenčič, Srečko Grzej, Marjeta Grebenjak, Štefan Hari, Miroslav Kokolj, Jernej Žbogar, Franc Ferletič, Helena Pinter és még sokan mások. A második világháborút követően a Sokol-szervezetek nem újultak meg, az akkori szocialista rezsim helyettük a Fiskulturni odbor Slovenije – Szlovén Testnevelési Bizottságot hozta létre.

15


Muravidék 2. Gyermekszüret Kapornakon

Szőlőszüret musttal, kompóttal, vidámsággal Hétfő délután a kapornaki tájház udvara gyerekzsivajtól volt hangos. Idén is megrendezésre került a Kapornaki Gyermekszüret a Hodos Községi MNÖK és a Hodosi Kétnyelvű Tagiskola és Óvoda közös szervezésében. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Délután négy órakor érkeztek a – hodosi,

kapornaki, domaföldi – gyerekek szüleik, nagy-

szüleik kíséretében a tájház udvarára, ahol már várt rájuk a sok kis kanna, a morzsoló és a prés. A kis kannák hamar megteltek, a szüret pedig gyorsan lezajlott, a dolognak azonban ezzel nincs még vége: a morzsolás következett, majd a préselés. Nem maradt ki senki a munkából, 10 liter friss szőlőlét sikerült is a gyerekeknek kipréselniük, a finom itallal aztán alig győztek betelni a kis szüretelők. Kacarászva öntögették poharaikba a

kancsóból a piros italt, sőt koccintottak is a szőlőszüret sikeres befejezésére. Az őszi munkák azonban más gyümölcsök betakarításáról is szólnak, ezért a körtefa lehullott terméseit is begyűjtötték a gyerekek, majd a pincehelységben a pedagógusok segítségével alma- és körtekompótot főztek, amit még helyben el is fogyasztottak. A jól megérdemelt pihenés sem maradt el, a pajtában a gyerekekre mesevetítés várt.

Óriási napraforgó Dobronakon Mivel nem túl nagy a tájház lugasa, a szomszédok kisegítették a szervezőket: saját lugasukon is hagytak néhány fürtöt, így a gyerekek két helyen is leszedhették a szőlőt.

A gyerekek rajzzal figyelmeztettek

A „nagyszívű kisember”, Ošlaj József kertjében fél méter átmérőjű napraforgó termett.

Lendva Község hagyományosan az „Utat a gyerekeknek” című rendezvénnyel csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez: a lendvai óvodások, valamint a lendvai és a göntérházi általános iskolák alsó tagozatos tanulói az elmúlt pénteken a lendvai Városháza előtt rajzoltak az aszfaltra. Ötletes rajzaikkal figyelmeztettek szerepükre a forgalomban és a biztonságos közlekedés fontosságára. A gyerekekhez az idén csatlakozott Leon rendőr is. kmj

16

Ošlaj Józsefnél, a „nagyszívű kisembernél” (mint saját maga fogalmazott) óriási napraforgó nőtt a ház melletti kertben Dobronakon. A napraforgó nem magassága alapján rekordnagyságú, hanem tányérja miatt, hiszen a növény a bimbóból félméteres átmérőjű tányért „fejlesztett ki”. Mint a gazda elmondta, ősi magyar fajta napraforgóról van szó, szürke-fehér csíkos szemekkel. József – akinél tavaly 1,2 kilogrammos paradicsom termett éppen

ebben a veteményesben – elmondta, hogy az óriási napraforgóban 110 sort, s mindegyikben 30 szemet, azaz összesen 3.300 szemet számolt meg. A termesztőről egyébként közismert, hogy ember- és állatszeretete határtalan: 164-szer adott vért, Szlovéniában ezzel a 2. helyezést tartja, szenvedélyes vadász, gondját viseli a kisebb és nagyobb állatoknak. A hatalmas napraforgó termése is a madarak téli lakomája lesz. SNK

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.


Horizont

Nyílt nap a Korenika parasztgazdaságban A šalovci Korenika ökoszociális parasztgazdaságban – mely az egyik sikeres ilyen jellegű vállalkozás

nem csak a muravidéki térségben, hanem a szélesebb régióban is – az elmúlt pénteken nyílt napon mutatták

be a gazdaság tevékenységét és a szlovén–horvát kezdeményezés révén létrejött legújabb projek-

tet. A jövő év végéig folyó programban a szociális vállalkozás és a nonprofit szféra összekapcsolását próbálják megvalósítani az úgynevezett tájházi gazdálkodás sikeres megszervezésével. A legnagyobb kihívás mindenképpen a

megtermelt élelmiszerek értékesítése. A hat évvel ezelőtt létrejött Korenika eredményesen birkózik meg a piaci kihívásokkal, hiszen különböző programjaiban összesen hetven embert foglalkoztat. kmj

Múzeum, a létünk kincstára A jól látogatott nyílt napon ismerkedni lehetett a gazdasággal és a termékek megkóstolására is volt lehetőség.

A Lendvai Galéria és Múzeum idén ünnepli megalapításának 40. évfordulóját. Az intézmény az elmúlt évtizedekben sok megpróbáltatáson ment keresztül. Voltak időszakok, amikor egyesek meg akarták szüntetni az önállóságát, a muraszombati múzeumba akarták beolvasztani, de mindig voltak olyan lokálpatrióták is, akik nem csak szavakkal védték az intézményt, hanem cselekedtek is megmaradása és gyarapodása érdekében. Azt is mondhatnánk, hogy a lendvai múzeum elsősorban az övék, hiszen vagy megvédték a megszüntetéstől, vagy éppen becses tárgyaikat önzetlenül felajánlották a lendvai vár örök őrizetébe. Az ő és az őseik tárgyi és szellemi öröksége révén ismernek meg bennünket az idelátogatók, az ő nemes cselekedetük árnyékában növekednek fel a mai és a jövőbeli generációk. Hála Istennek mindig új és újabb értékes adományok gyarapítják a lendvai múzeum gyűjteményeit. Tavaly a Lendva-vidék szakrális öröksége című kiállításhoz a Lendvai Plébániahivatal nyújtott segítő kezet, idén májusban a Muravidéki zsidóság című kiállításhoz pedig a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete keretében működő Örökségvédelmi Szekció tagjai. Az év folyamán értékes adományokkal gazdagította múzeumunkat a lendvai Hajós Ferenc és Fehér Stefánia családja, valamint Aladics János Kerkafalváról. Legutóbb pedig a lendvai Gál Mária, Adorján Magdolna és Gál Ilona, a szécsiszentlászlói Varga Oszkár, valamint a Király Zsiga-díjas zalai fafaragó, Konrád Lajos és Kocsisné Koszorús Anikó ajánlott fel kéziratokat és igen becses tárgyakat örökségvédelmi intézményünknek. Az eddigi felajánlások mind-mind egy értékes láncszemet jelentenek a Muravidék néprajzának és történetének részletesebb megismerésében. Mindezek még inkább becsesek, hiszen most van készülőben a legújabb kiállításunk, amelyet novemberben szeretnénk bemutatni városunk első írásos említése 820. évfordulójának tiszteletére. A múzeumunk részére érkező minden nagylelkű felajánlást még egyszer köszönünk szépen, remélve, hogy a jó példa másokra is ösztönzően hat. Dr. Lendvai Kepe Zoltán, a Lendvai Galéria és Múzeum főmuzeológusa

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.

17


Sport

Magabiztos Nafta-siker Nafta 1903 – Bistrica 4:1 (2:0) A Nafta a teljes meccsen jobb volt, s a 4:1-es siker még sokkal kiadósabb is lehetett volna, amennyiben sikerül a helyzeteit a csapatnak jobban kihasználnia, így az összes helyzetet nem is áll módunkban feljegyezni. A 7. percben M. Ivanič

hogy a labda már elhagyta a pályát. A folytatásban sem változott a kép. Az 51. percben M. Ivanič lőtt a kapu mellé, három perccel később pedig Žlebič lövése a lécen csattant. A két Nafta-helyzet között Kolenko kihasz-

be a 78. percben. Nem sokkal később Pozsgai hagyott ki egy nagy helyzetet, a 81. percben pedig a kapufa állította meg lövését. Mintegy 400 néző előtt a meccset Sašo Habjanič (Muraszombat) vezette. Érdekességként megemlíthető, hogy az egyik segédje Tanja Vrabel volt. A meccsen Caban (5.) és Žugelj (69. perc) kapott sárga lapot. feri.h.m.

Vida lecsúszott a dobogóról Szombat este a pe­tes­ házi oválison rendezte meg a Lendvai Speedway Team az idei esztendő utolsó salakmotoros versenyét, még-

lyen az említett országokból 11 fiatal ült nyeregbe. A szombati futamot Jernej Pečnik (SLO) nyerte 11+3 ponttal, Žiga Ra­da­

Harmadik lett az U–10-es csapat

A Nafta győzelmének köszönhetően a tabella élére ugrott. a kapu mellé, két perccel később 30 méterről Gerencsér fölé lőtt, a 14. percben Vida lövését a kapus védte, a 20. percben Polareczki nem találta el a kaput, a 32. percben M. Ivanič a kapu fölé fejelt. A vendégek a 25. percben veszélyeztettek először Zver révén. A Nafta Kocet szögletét követően szerzett vezetést Bunderla fejeséből, a második gólnál pedig Caban egy kipattanót vágott a hálóba 5 méterről: a vendégek reklamáltak,

10. forduló Rudar – Mura 05 2:1 (0:1) Bratanović 58., 67.; Cipot 7. Koper – Aluminij 0:0 Triglav – Celje 0:0 Maribor – Gorica 4:0 (2:0) Ploj 10., Berić 13., 59., Vidovič 67. Domžale – Olimpija 0:2 (0:1) Nikezić 43., Omladič 74. Táblázat 1. Maribor 10 8 2 0 24:4 26 2. Koper 10 5 3 2 11:7 18 3. Olimpija 10 5 2 3 21:11 17 4. Celje 10 4 4 2 9:8 16 5. Domžale 10 5 0 5 9:10 15 6. Aluminij 10 4 1 5 11:16 13 7. Gorica 10 3 2 5 15:18 11 8. Rudar 10 2 3 5 8:19 9 9. Triglav 10 2 2 6 4:10 8 10. Mura 05 10 2 1 7 11:20 7 A 12. forduló párosítása 2012. szeptember 30-án: Maribor – Mura 05, Gorica – Olimpija, Rudar – Celje, Domžale – Aluminij, Triglav – Koper.

18

nálta az adódó lehetőséget és 7–8 méterről mattolta Litropot. Mindössze három perc kellett ahhoz, hogy visszaálljon a kétgólos előny: Polareczki egy kapu előtti tumultusban a legjobban találta fel magát. A végeredményt második góljával Bunderla állította

A Nafta 1903 U–10-es csapata részt vett a Lentiben hagyományosan megrendezett nemzetközi teremfocitornán. A tornagyőzelmet a Čarda fiataljai szerezték meg, míg a naftások a dobogó alsó fokára állhattak. A Nafta 2:0-s vereséget szenvedett a Lentitől, 2:1-re kikapott az osztrák Löwentől, majd 5:0ra legyőzte a Ljutomert, 1:1-es döntetlent ért el a győztes Čarda ellen és 4:0-ra győzte le az osztrák Igert. A Naftában Novak, Šooš, So­bočan, Nikolič, Gál A., Ko­va­ čič, Paušič, Kotnjek és Gál M. lépett pályára. F. m. h.

Magyar Nemzeti Bajnokság 8. forduló Haladás – MTK Diósgyőr – Paks Újpest – Kecskemét Eger – Debrecen Honvéd – Kaposvár Pápa – Pécs Videoton – Győr Siófok – Ferencváros

3:0 (2:0) 1:0 (1:0) 2:1 (2:1) 1:0 (0:0) 5:3 (4:1) 1:2 (0:1) 0:1 (0:0) 0:0

Táblázat 1. Győr 8 6 1 1 17:9 19 2. MTK 8 5 2 1 13:7 17 3. Debrecen 8 5 1 2 14:7 16 4. Honvéd 8 5 1 2 16:13 16 5. Videoton 8 4 2 2 9:6 14 6. Diósgyőr 8 4 2 2 7:7 14 7. Haladás 8 3 2 3 14:9 11 8. Ferencváros 8 2 4 2 10:9 10 9. Paks 8 2 3 3 13:12 9 10. Pécs 8 2 3 3 8:9 9 11. Újpest 8 2 3 3 8:9 9 12. Pápa 8 2 2 4 8:11 8 13. Eger 8 2 2 4 8:13 8 14. Kaposvár 8 2 2 4 9:15 8 15. Kecskemét 8 1 2 5 8:15 5 16. Siófok 8 0 2 6 6:17 2 A 9. forduló párosítása 2012. szeptember 28-a és 30-a között: Győr – Pápa, MTK – Siófok, Kecskemét – Honvéd, Debrecen – Haladás, Kaposvár – Eger, Pécs – Újpest, Ferencváros – Diósgyőr, Paks – Videoton.

Muravidéki Labdarúgó Liga 6. forduló Bogojina – Polana Nafta 1903 – Bistrica Turnišče – Hodos Križevci – Šalovci Kobilje – Apače Hotiza – Tišina Črenšovci – Puconci

0:0 4:1 (2:0) 4:0 (3:0) 0:0 1:0 (0:0) 4:1 (1:1) 1:1 (1:0)

Táblázat 1. Nafta 1903 6 4 1 1 16:8 13 2. Hotiza 6 4 1 1 13:6 13 3. Turnišče 6 4 0 2 18:14 12 4. Križevci 6 3 3 0 7:4 12 5. Kobilje 6 4 0 2 12:11 12 6. Polana 6 3 2 1 6:2 11 7. Črenšovci 6 3 1 2 11:9 10 8. Šalovci 6 2 2 2 13:10 8 9. Puconci 6 2 1 3 12:13 7 10. Tišina 6 1 2 3 11:14 5 11. Bogojina 6 1 2 3 7:14 5 12. Bistrica 6 1 1 4 10:16 4 13. Hodos 6 1 0 5 5:12 3 14. Apače 6 0 2 4 9:17 2 A 7. forduló párosítása 2012. szeptember 30-án: Puconi – Križevci, Apače – Hotiza (mind szombaton), Polana – Nafta 1903, Hodos – Črenšovci, Bistrica – Turnišče, Tišina – Bogojina, Šalovci – Kobilje.

A két lendvai összecsapását Vida (kék-sárga ruha) nyerte, aki már az első körben Bot (fehér) elé került, s ez lett a futam végén is az eredmény. pedig a közös magyar–szlovén–horvát–osztrák ifjúsági országos bajnokság utolsó, hatodik zárófutamát, ameLENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 6. forduló Zsitkóc – Olimpija 3:2 (1:1) Varga E., Bacsi, Varga D. (11-esből); Šimunič, Csuka Csente – Renkovci 2:2 (1:2) Bedő, Plevel (11-esből); Huskić, Ritlop Hídvég – Kapca 2:4 (2:2) Marton (2); Hozjan, Vutek (3) Panonija – Dobronak 0:2 (0:0) László (2) Zvezda – Nedelica 1:8 (1:5) Gyurkács L.; Zadravec (2), Miholič, Kósa (öngól), Prša, Žižek, Nežič, Gjerkeš Nafta – Graničar 2:2 (2:0) Novak D., Utroša; Likardo, Soós Veterani – Petesháza 6:0 (6:0) Lapoša (2), Ropoša, Bojnec (11-esből), Mertik, Balažic Táblázat 1. Nafta 5 5 0 0 16:7 15 2. Nedelica 5 4 0 1 16:2 12 3. Hídvég 5 4 0 1 18:6 12 4. Dobronak 5 3 1 1 16:8 10 5. Panonija 5 3 0 2 11:4 9 6. Graničar 5 3 0 2 13:10 9 7. Renkovci 5 2 2 1 13:10 8 8. Kapca 5 2 1 2 9:9 7 9. Csente 5 2 1 2 7:7 7 10. Zsitkóc 5 1 1 3 3:9 4 11. Petesháza 5 1 1 3 4:19 4 12. Olimpija 5 1 0 4 10:18 3 13. Veterani 5 0 1 4 8:17 1 14. Zvezda 5 0 0 5 4:22 0 A 6. forduló párosítása 2012. szeptember 23án: Zvezda – Nedelica, Nafta – Graničar, Veterani – Petesháza (mind 10.00), Zsitkóc – Olimpija (13.30), Csente – Renkovci, Hídvég – Kapca, Panonija – Dobronak (mind 16.00).

kovič (SLO, 11+2 pont) és Matic Ivačič (SLO, 8+1 pont) előtt. A döntőbe jutott 9 ponttal Vida Ladislav is, aki azonban épp csak lemaradt a dobogóról, de szereplése így is jónak mondható. A mezőnyben volt Bot Dalibor is, aki 6 ponttal a 7. helyen zárta a versenyt. A közös szervezésű bajnokságot Ivačič nyerte 85 ponttal a 70 pontos Benkő (Magyarország) és az 57 pontos Radkovič (Szlovénia) előtt. Vida a hat futam közül Lendván gyűjtötte a legtöbb pontot, így összesen 42-vel a 7., míg Bot 27 ponttal (csak 5 versenyen vett részt) a 11. helyen végzett a bajnokságban. A szlovén bajnokságot Ivačič nyerte Radkovič előtt, 51 ponttal Revinšek lett a harmadik. Vida 5., Bot pedig 7. lett. HF

Vereség idegenben A Damir Rob által vezetett női labdarúgó-válogatott utolsó Ebselejtezős fellépésen Inđijában 1:0-s félidőt követően 3:0-s vereséget szenvedett a házigazda szerb válogatottól. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.


Sport

Dobronaki siker Gyertyánosban Panonija – Dobronak 0:2 (0:0) Mintegy 120 néző előtt zajlott a Lendvai Körzeti Labdarúgóliga 6. fordulójának egyik rangadója. Az első félidőben nem született gól, a második elején

nak köszönhetően kétszer, a 65. és a 80. percben is betaláltak. A meccset Ternar Ro­ bert vezette Turniščéről, aki Kavašnak, Horvatnak,

A kiegyenlített küzdelem a meccs végén dőlt el. egy távoli lövéssel a hazaiak majdnem megszerezték a vezetést, ám ezt követően a vendégek már sikeresebbek voltak, s László Krisztián-

Siposnak és Mataičnak, illetve Horváth Róbertnek, Horváth Józsefnek és Tormának mutatott fel sárga lapot. HF

Sikerek Oplotnicán Oplotnicán a hagyományos nemzetközi „Pokal Oplotnice 2012” elnevezésű cselgáncstornán a lendvai fiatalok is eredményesen szerepeltek 24 klubból érkezett, 160 főt számláló mezőnyben. A KBV Lendava egy ezüst- és egy bronzérmet nyert: a 13 éveseknél Pia Perc második, Eva Lepoša (36 kg) pedig harmadik lett.

A JK Lendava tagjai összesen hat alkalommal léptek a dobogóra: a 11 éveseknél Tamara Ferencek (32 kg) 3., Nino Imre (38 kg) és Aljaž Kovač (50 kg) pedig egyaránt első lett. A 13 éveseknél Nina Kotnjek (32 kg) léphetett a dobogó alsó fokára, akárcsak Mitja Ferencek (30 kg) és Nejc Mlinarič (42 kg). F. B.

Javítottak a férfiak Az első fordulóban elszenvedett súlyos vereséget követően a 2. tekeliga második fordulójában a Nafta férficsapata jó játékot mutatva 6:2-re, fában 3114:3091-re legyőzte a Slovenj Gradecet. A fontos sikerben Radakovič 518, Matko 532, Kuk 449, Matjašič 532, Simon 538 és Zadravec 545 fával vett részt, győzni pedig Radakovič, Matko, Simon és Zadravec tudott.

A hölgyek a 2. fordulóban léptek először pályára, de a rajt nem a kedvük szerint sikerült, hiszen egyenrangú meccsen a Gašper Prevalje ellen 5:3-as, fában 2969:2899-es vereséget szenvedtek. A csapatban Stanič 478, Gomzi 480, Utroša/Kolar-Donko 467, Hozjan 504, Sapač 470 és Ščap 500 fát ért el, győzni pedig Gomzi, Hozjan és Ščap tudott. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 0 12 . s z e p t e m b e r 2 7.

minisport Búcsú a második körben Az ukrán Harkovban megrendezett nemzetközi tollaslabdatornán már a második fordulóban befejezte szereplését Utroša Iztok. A szlovén válogatott versenyző az első fordulóban legyőzte a cseh Pavel Floriant 2:1-re (14:21, 21:9 és 21:15), a második fordulóban viszont a hazai Kiril Leonov ellen esélytelen volt: 2:0 (21:19 és 21:11). F. B. A fiú az apja előtt Lentiben a Sárberki-tónál megrendezett utolsó idei horgászversenyen a lendvai Pick Team tagjai is részt vettek. A legjobban Leon Tkalecnek ment a fogás, hiszen 21,47 kilóval a legtöbb halat húzta a szárazra, megelőzve édesapját, Daniel Tkalecet, aki 20,60 kilóval büszkélkedhetett. A versenyen Szlovéniából és Magyarországról összesen 50 horgász ült a parton. A legnagyobb halat, egy 7,5 kilós amurt Fülöp István fogta ki. F.m.h. Plesec második lett Damjan Plesec, a Rokada tagja részt vett Mariborban a 12 európai kulturális főváros sakktornáján. A versenyen összesen 29 sakkozó mérte össze tudását, Plesec 7 ponttal a második lett, ezzel is megerősítve az utóbbi hetekben mutatott jó formáját. Egyedül a 8 pontot összegyűjtő Domen Krumpačnik (ŠK Celje) előzte meg. F. B. Koncut sikere párosban Medvodéban a hazai klub szervezte meg az 1. A tollaslabdatornát az idei idényben, amelynek összesen 50 résztvevője volt. A tornán Nika Koncut és Magyar Sabina, a Mladost két tagja is részt vett. Egyéniben Koncut 6., Magyar pedig 8. lett, párosban pedig az 5. helyen zárta a tornát a lendvai kettős. Koncut vegyespárosban érte el a legjobb eredményt, hiszen Janž Omerzuval (Medvode) nem talált legyőzőre. Magyar Tadej Jezernikkel (BK Mirna) az oldalán az 5. helyet szerezte meg. F. B.

Immár hazai földben nyugszik Kocsis Sándor Születésének 83. évfordulóján kétórás gyászszertartás keretében a Szent István-bazilikában pénteken újratemették az Aranycsapat legendás csatárát, Kocsis Sándort, aki 1979ben Barcelonában hunyt el. A megemlékezésen, melyen Áder János köztársasági elnök is részt vett, Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke óriási sikernek nevezte, hogy Kocsis hamvait hazahozták, mert így az Aranycsapat valamennyi elhunyt tagja immár Magyarországon nyugszik. „Ezen a napon teljesítjük édesapám vágyát, hogy szülővárosában, Budapesten nyugodjék. Itt indult pályafutása, a világ egyik legjobb labdarúgóklubjában.” – mondta ifjabb Kocsis Sándor, aki átvehette a Hazáért kitüntetést, miután Hende Csaba honvédelmi miniszter Kocsis Sándort posztumusz alezredessé léptette elő. Hende beszédében kiemelte, egy újabb legenda tért haza a méltatlan bujdosásból. A gyászszertartáson Sandro Rosell, az FC Barcelona elnöke beszédében kiemelte, a fiatalabb generáció az utóbbi évek sztárjairól – mint Messi, Xavi vagy éppen Puyol – ismeri a Barcelonát, de nemcsak nekik, hanem a múlt nagy klasszisainak is köszönheti a klub a hírnevét, amelynek

egyik legnagyobb alakja volt Kocsis. Luis Suárez az egykori barcelonai csapattársak nevében arról beszélt, hogy Kocsis nemcsak nagyszerű játékos, hanem csodálatos ember és barát is volt. Szeneczey Balázs, Budapest főpolgármester-helyettese nem egyszerűen futballistának, hanem művésznek és hősnek is nevezte az 1956 után Barcelonában futballozó Kocsis Sándort és a Real Madridban játszó Puskás Ferencet. Megemlékezett a futballtörténelem legnagyobb spanyol rangadóiról, az El Clásicókról, amelyeken akkoriban ők ketten játszották a főszerepet. Grosics Gyula, az Arany­csapat kapusa játéktudása mellett még inkább emberi tulajdonságai miatt fejezte ki tiszteletét Kocsis iránt. Megítélése szerint Bozsik, Hidegkuti, Kocsis és Puskás révén négy világklasszissal állt fel akkor a magyar válogatott, s ilyen nincs minden évszázadban. Ez a csapat a teljes nemzetet képviselte, összehozott minden határon belüli és kívüli magyart. A Ferencváros, a Bp. Hon­v éd és a Barcelona legendás futballistáját közvetlenül Puskás sírhelye mellett helyezték örök nyugalomra. Összeállította: Horváth Ferenc

Salakmotorosok kerestetnek A Lendvai Speedway Team szervezésében 2012. szeptember 28-án 15.30 órakor a petesházi oválison nyílt napra kerül sor. Ennek keretében elsősorban olyan bátor és érdeklődő fiatalokat várnak, akik szívesen nyeregbe ülnének. Nem csak kipróbálhatják a salakmotorsport szépségeit, hanem akár a klub tagjaként a sportágban versenyzőként is szerencsét próbálhatnak, az egykori hírességek nyomdokaiba lépve.

19


s z e p t e m b e r 2 7. A turizmus világnapja

A Turizmus Világnapja alkalmából a Turizmus Lendva Kft. szeretettel meghív minden érdeklődőt Lendva kultúrtörténeti nevezetességeinek díjmentes megtekintésére, amelyre csütörtökön, 2012. szeptember 27-én 10.00 és 17.00 óra között kerül sor. Ez alkalomból megtekinthető a Színház- és Hangversenyterem, a zsinagóga, a Galéria-Múzeum, a Szentháromság kápolna Hadik Mihály múmiájával, továbbá a Lendva polgárosodását, ernyőgyártását és nyomdászatát bemutató múzeum. A várudvaron 11.00 órakor a városi pincemester leszüreteli a maribori Lentről származó szőlőtőke termését, amelyet a lendvai borok kóstolója követ. További információ a www.lendava-vabi.si honlapon kapható. Médiatámogatók:

Ipari utca 4B 9220 Lendava–Lendva

Tel.: 040 802 355 www.oculus-energija.com

Hívjon a pontosabb számítások és az ingyenes szaktanácsadás érdekében.

MEGBÍZHATÓ PARTNER A SZOLÁRIS IPARBAN

Egy jó fekvésű, 70 m²-es lakóház tetejére 10 kWp teljesítményű naperőművet helyezünk ki. A befektetés ára 16.000 €. Az erőmű évente 1100 kWh áramot termel, ami 2.170 € bevételt jelent. A megtermelt áram felvásárlása 15 évig biztosított, míg az erőmű élettartama 25 év. Az áram felvásárlási ára az év végéig érvényes. A helyes döntés jó megtakarítást jelent.

A naperőmű felállítása biztonságos, hosszú távon jövedelmező beruházás.

Népújság, 2012/39. szám  
Népújság, 2012/39. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 09. 27.

Advertisement