Page 1

Kelepelő

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

65. évfolyam 38. szám Lendva 2021. szeptember 23. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

e

7–14. oldal

t

i

l

a

p

j

a

Illusztráció: Sarjaš Silvija

Üröm vegyül az örömbe

A címben nem a nálunk tájidegen ürmösborokra utalunk, inkább az idei őszi „bőségkosár”, különösképpen a jónak ígér-

kező szőlőszüret örömébe vegyülő ürömre. A Muravidéken, még inkább a Lendva-vidéken – ahol az őszi betakarítás mindig

leginkább a szőlőről, a mustról, a borról szól – sajnos az évről évre csökkenő ültetvénymennyiség mellett a szőlő, a bor is egyre kevés-

Zelei József kerékpáros békenagykövet

bé kelendő, s a felvásárlás vidékünkön gyakorlatilag megszűnt. A szüretről szóló összeállításunk a 15. oldalon olvasható.

A túra célja Benyovszky Móric utazó, kalandor életének megismertetése 4. oldal


Iránytű Celjei vásár, közös kormányülés, megállapodások

Közös szlovén–ma Király M. Jutka

„Nekem senki se mondja meg” – avagy a jó kommunikáció titka A „koronaválság” – amit szinte gyűjtőfogalomként használhatunk a járvánnyal kapcsolatos jelenségek egész palettájára a betegségkezeléstől a lélegeztetőgépek beszerzéséig, a lezárásoktól az oltásellenességig – lerántotta a leplet a társadalmunkról, és világossá tette azt (is), amit csak sejtettünk, találgattunk, esetleg nem gondoltuk, hogy ilyen mélyen gyökerezik: izomból ellenfeszülni. Másrészt: csak magunkat látni. Vagy: kibúvókat keresni. Nem, ez nem azt jelenti, hogy mindent – a közösségi és a magánszférában egyaránt – el kellene fogadni. Sőt! A hiteles tájékozódás, a dolgok megvitatása, megfontolása az alapja a jó és bölcs döntéseknek. A vélemények és a döntések különbözőek, ez a demokrácia alapelve. Van, amikor viszont a társadalomnak egységre van szüksége, jobban, mint általában. Most ilyen helyzetben vagyunk, de nem így cselekszünk. Hogy a dolgok jó irányba menjenek, a társadalom „karaktere” mellett (s nálunk a közös dolgokban köztudottan nem a skandináv összefogás a jellemző vonás) a vezetők jó kommunikációja is az egyik döntő momentum. Sajnos nem ezt tapasztaljuk. A szakma és a politikum összhangja hiányos, a kormányrendeletek napról napra változnak (míg például a fertőző betegségekről szóló törvény módosítása, mellyel több jogi hézag rendeződne, várat magára), számos megnyilvánulásban a bizonytalanság vagy az önkényesség hangja hallható… A teljes politikum részéről az egységes, hiteles, nyílt és becsületes kommunikáció az, amit az emberek (el)várnak. A nem ilyen csak az alapból minden intézkedést ellenzők, a „nekem senki se mondja meg” elvét vallók malmára hajtja a vizet. Mert a járvány legyőzése nem politikai beállítottság kérdése, hanem össztársadalmi érdek.

Az 53. Celjei Nemzetközi Kisiparos és Vállalkozói Vásáron Magyarország kiemelt partnerként volt jelen. A szlovén és a magyar kormány együttes ülést tartott, aláírták a Muravidék– Rábavidék fejlesztési alapjáról szóló szándéknyilatkozatot, emellett különböző szintű küldöttségek megállapodásokat kötöttek. Az eseményen jelen volt a muravidéki magyar csúcsszervezet is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Egyéves kihagyás után 2021. szeptember 15-e és 19-e között ismét megrendezték az 53. Celjei Nemzetközi Kisiparos és Vállalkozói Vásárt (MOS). A régió legnagyobb kereskedelmi és üzleti rendezvényének partnerországa idén Magyarország volt, amely az innovációk jegyében mutatkozott be, a cél pedig az volt, hogy az érdeklődők a tradíciók és a hagyományok mellett megismerjék a 21. század korszerű Magyarországát. A rendezvény lehetőséget nyújtott az üzleti partnereket kereső legsikeresebb és

legjelentősebb magyar vállalatok megismerésére is. Az eseményen 4. alkalommal tartott együttes ülést a szlovén és a magyar kormány. Janez Janša és Orbán Viktor kormányfők többek között aláírták a Muravidék–Rábavidék fejlesztési alapjáról szóló szándéknyilatkozatot. A vásár megnyitóján Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszédében kiemelte: a közép-európai gazdasági térség – benne Szlovénia és Magyarország – gyorsabban jön ki a válságból, mert kitartottak, nem építették le a kapacitásokat, tavaly is fejlesztettek és munkában maradtak az emberek. Mindezt a legjobbkor tet-

ték, egy új korszak küszöbén, amelynek mindkét ország, Szlovénia és Magyarország is nyertese lehet. Magyarország készen áll a gyümölcsöző együttműködés folytatására – jelentette ki. Megjegyezte: a vásáron Magyarország 525 négyzetméteren állít ki, s jelen van 26 magyar cég. Orbán hangsúlyozta: a magyarok és a szlovénok történetük leghatékonyabb együttműködését hozták létre. „Szlovéniára mindig mint egy hozzánk hasonló közép-európai országra tekintettünk”, és ha együttműködünk, ha egyesítjük az erőinket, akkor mind a két ország az új világgazdasági korszak nyertesei

Nemzetközi ifjúsági kerekasztal Szentgotthárdon

Megtartani a fiataloka Szeptember 16-án Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa a Hotel Lipa konferenciatermében megtartotta az I. Nemzetközi Ifjúságügyi Kerekasztalt, amelyre a Szlovén Ifjúsági Szervezet és a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet is meghívást kapott.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Farkas Brigita, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os HÉA-t kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az eseményen az országos és helyi ifjúsághoz kapcsolódó kihívásokról, lehetőségekről, a szlovéniai szervezetek működéséről tartottak előadást. Dr. Sütő Ferenc, Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa elnökének megnyitója után Rácz

Zsófia fiatalokért felelős helyettes magyar államtitkár internetes kapcsolaton keresztül tartotta meg előadását a magyarországi fiatalok lehetőségeiről a hazájukban. Župančič Miha, a Szlovéniai Ifjúsági Tanács elnöke szervezetük felépítését mutatta be és a szlovéniai fiatalság helyzetéről szólt. Majd a

„Helyben a jövőd!” program szentgotthárdi fiatalságot érintő témáiról Koszár András alpolgármester és Papp Bálint, az ifjúsági tanács alelnöke mondta el tapasztalatait. Gaál Ákos sport- és ifjúsági ügyintéző az ifjúság igényeiről szólt, végül Varga Teodor bemutatta a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezetet

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .


Nemzetiség

agyar kormányülés a vásáron küldöttsége is. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke az együttes kormányülés után találkozott az egyes miniszterekkel, valamint néhány szlovéniai és magyarországi intézmény képviselőivel. Bemutatta a projekteket, amelyek az MMÖNK égisze alatt működnek a gazdaság, a me-

zőgazdaság, a turizmus, a kultúra, a tudomány és a nemzeti kisebbségek terén. A vásáron a MOL vállalat képviselőivel az MMÖNK alelnöke, Bači Zsuzsanna a gazdaságfejlesztési, a tudományos és az oktatási együttműködés lehetőségeiről tárgyalt.

Fotó: MTI

Szülőföldön magyarul: a beadási határidő szeptember 30. Orbán Viktor és Janez Janša írta alá a Muravidék–Rábavidék fejlesztési alapjáról szóló szándéknyilatkozatot. közé fog tartozni a többi közép-európai országgal egyetemben. A kormányülés mellett a két ország különböző szintű küldöttségei tárgyaltak és kötöttek megállapodásokat, a már említett, muravidéki szempontból legfontosabb Muravidék–

Rábavidék fejlesztési alapról szóló mellett a szlovén Pipistrel és a magyar Generation Aircraft együttműködési megállapodást írt alá magyarországi repülőgyártásról, a két külügy humanitárius memorandumot fogalmazott meg, míg a két ország illetékes

kamarai szervezete közös fellépésről írt alá megállapodást. A közös kormányülés mellett kétoldalú politikai és gazdasági találkozókat is tartottak, amelyeken részt vett a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK)

A Bethlen Gábor Alap által meghirdetett Szülőföldön magyarul program pályázatának beadási határideje 2021. szeptember 30. Mindazok, akik jogosultak a támogatásra, a kérvényüket leadhatják az MNMI szakszolgálatánál Lendván. A kérvény leadásához a gyermek és a szülő vagy a törvényes képviselő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének fénymásolata, valamint a szülő vagy nevelőszülő, illetve a gyermek bankkártyájának fénymásolata is szükséges. Az igazolásokat, hogy a gyermek, tanuló, diák a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulja, az intézet munkatársai már lekérték az iskoláktól.

at a térségben (MMISZ). A konferencia záróakkordja az együttműködési megállapodás aláírása volt Szentgotthárd Város Ifjúsági Tanácsa, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet és a Muraba Területi Társulás között. Va r g a Te o d o r, a z MMISZ elnöke a megállapodás kapcsán elmondta, hogy Szentgotthárddal, illetve a Rábavidékkel már régóta szerettek volna együttműködni, ennek érdekében történtek is lépések korábban a Dobronaki Ifjak tevékenysége alatt.

Most egy Muraba-projekt kapcsán vetődött fel a két régió összekötése. – Miután sikerült felvenni a kapcsolatot a szentgotthárdi ifjúsági tanáccsal, megismertük a két régió fiataljainak helyzetét, céljait. A mostani rendezvény célja, hogy ismerjük meg egymást. A tervek szerint jövő tavasszal megalakul az első nemzetközi ifjúsági tanács, amire még nem volt példa Magyarország és Szlovénia kapcsolatában. A tervünk az, hogy jó alapot teremtsünk a jövő generációinak,

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .

Varga Teodor (MMISZ), Sütő Ferenc (Szentgotthárd Ifjúsági Tanácsa) és Papp Bálint (MURABA) együttműködési megállapodást írt alá egy határon átnyúló ifjúsági érdekképviseleti szervezet létrehozásáról. amire majd építkezni tudnak. Az is fontos, hogy a mai napon megismertük a döntéshozókat és a két ország ifjúságpolitikáját. Elkezdtünk valamit, ami-

nek lehet jövője – mondta Varga Teodor. – A „Helyben a jövőd!” program sikeresnek mutatkozott Szentgotthárdon, ami a közös együttműködés

egyik alapja lehet – emelte ki Papp Bálint, a program felelőse. – A megszerzett tapasztalatokra építve ezt a projektet szeretnénk kiterjeszteni a Muravidékre is. Ennek érdekében egyeztetni kívánunk a helyi cégekkel, intézményvezetőkkel, önkormányzatokkal, hogy mik a felmerülő problémák, lehetőségek és igények, amelyekre kidolgozhatjuk a térségre szabott tervezetet. Nagyon fontos, hogy a Muravidéki Ifjúsági Szervezet segítse a munkánkat – emelte ki a fejlesztési ügyintéző. Az eseményt a Muravidékről Orbán Dušan, az MMÖNK alelnöke, illetve Magyar János, Lendva Község polgármestere is megtisztelte jelenlétével.

3


Horizont 1. Szlovén Kerékpáros Kongresszus Dobronakon

Kerékpárutakról, hiányosságokról Az idei Európai Mobilitási Hét kezdetéhez fűződött a szeptember 16-án és 17-én Dobronakon szervezett 1. Szlovén Kerékpáros Kongresszus. A találkozón képviseltette magát az Infrastrukturális Minisztérium, a Közúti Fejlesztések Igazgatósága, több szlovén község, fejlesztési, turisztikai ügynökség, oktatási intézmény. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A kongresszus Dob­ ro­n ak Község kezdeményezésére jött létre, lebonyolítását az Educenter központ segítette. Mivel lezárult a 2014–2020-as közműfejlesztési pénzügyi perspektíva, a kétnapos szakmai találkozó témaköre a kitűzött célok megvalósításának áttekintése volt. A kultúrotthon nagytermében zajló eseményen a szép számú résztvevő elemezte az állam és a községek tevékenységét és együttműködését. Cél többek közt a bringázók közlekedésbiztonságának javítása és a kerékpározás népszerűsítése a gyerekek, a fiatal korosztály körében. Már a kongresszus témafelvezetőiből kitűnt, hogy a kerékpározás népszerűsége az utóbbi 5–10 évben igencsak megnőtt, de a kerékpáros infrastruktúra sok téren lemaradást mutat. Az ütemesebb fejlesztést az egyre növekvő igények és a közlekedésbiztonsági hiányosságok teszik szükségessé. A tervek megvalósításához fontos a pénzforrások biztosítása és az elavult jogi megfogalmazások módosítása, elsősorban a leegyszerűsítés érdekében a kerékpásávok, -ösvények és -utak kiépítésére vonatkozóan. – E l fo g a d h a t a t l a n , hogy a megvalósítási folyamatok (tervezés, enge-

4

délyeztetés, kivitelezés) 6–7 évig is eltarthatnak, mint egy autópályánál – figyelmeztetett Willenpart Tomaž az infrastrukturális igazgatóságból. A kerékpárutak építésére Szlovéniában 15 millió euró a keretcél. A közúti fejlesztések során ennek a duplája valósul meg, melynek keretében több kerékpáros sáv is kiépül. Steklačič Gregor a fenntar tható mobilitás igazgatóságából a szlovén kerékpárutak építését mutatta be a 2014–2020as időszakban. A pénzügyi perspektíva kezdetén a projektekre 56 millió euró érkezett, de az ös�szeg 2020-ra 196 millióra növekedett. Jelenleg 161 kerékpáros közlekedési projektet tartanak számon, értékük 156 millió euró. Mint itt is elhangzott, az egyre gyorsabban fejlődő és népszerű kerékpározáshoz újabb közművek létesítése szükséges. A jó tervezés alapja a most még hiányzó adatbázis és a lakosság szokásainak feltérképezése. Bemutatásra kerültek a kerékpárutak hiányosságai is, amik a legsűrűbben éppen a Muravidéken tapasztalhatók, amelyek miatt sok esetben veszélyes a közlekedés (nem megfelelő csatlakozások, közművek elhelyezése, talajjelzések hiánya…). A találkozó első napja kerekasztal-beszélgetéssel zárult.

A kongresszuson a fejlesztési elképzelések felvázolása mellett kerékpáros terepszemlét is tartottak. A kongresszus második napján elsősorban a biztonságos kerékpáros

közlekedésről folyt a szó. A tervezett bringatúra az EuroVelo 13 Dobronak és

a Vinárium kilátótorony közötti szakaszon a rossz idő miatt elmaradt.

Kerékpáros békenagykövet Lendván

Múlt pénteken a délelőtti órákban Zelei József kerékpáros békenagykövet a Benyovszky Kerékpáros Emléktúra keretében Lendvára látogatott. A sportembert fogadták a Lendvai Magyar Főkonzulátuson is, ahol Máthé László Eduárd főkonzul bejegyzést írt a békenagykövet által a túra helyszíneire szállított úgynevezett „Békebibliába”. Ezt a délutáni órákban megtette Halász Albert, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója is az emléktúráról szóló dokumentumfilm bemutatóján. A dokumentumfilm a YouTubeon is megtekinthető. Zelei József idén május 21-én indult el a budapesti Kossuth térről, hogy bejárja Benyovszky Móric magyar–lengyel hazafi, utazó, kalandor életének fontos helyszíneit öt földrészen és 120 országban. A túrának az a célja, hogy megismertessék a magyar lakossággal Benyovszky Móric életét. tt N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .


Muravidék A fiatal gazdálkodó családok jelképes támogatása

Dórikához került a vándorbölcső A vándorbölcső új babára talált. Pénteken a Muravidék egyik végéből, Hodosról a másik végébe, Völgyifaluba Soós Dórikához érkezett az agrárbölcső. A kislány mostantól hat hónapig használhatja a fabölcsőt. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A magyar Agrárminisztérium szlovéniai partnerszervezete, a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete nevében Farics Dorisz elnök adta át az agrárbölcsőt és a hozzá járó ajándékcsomagot a gazdálkodással foglalkozó fiatal családnak. A szülők, Sebastijan és Flóra, és természetesen a kislányuk, Dóra mellett a nagyszülők és a dédnagymama is jelen volt

az eseményen. – A 2012ben indult magyarországi mozgalom célja az, hogy ösztönözze a fiatal családokat, hogy szeressék a szülőföldet, dolgozzanak vele, műveljék, tenyésszenek állatokat, ne feledjék el, hogy van jövő a mezőgazdaságban – emelte ki Farics Dorisz köszöntőjében, majd gratulált a családi örömökhöz. A megajándékozott szülők megköszönték a fabölcsőt, amelyet bizonyára már aznap ki is próbált Dórika.

Farics Dorisz gratulált a szülőknek, Sebastijannak és Flórának. Dóra az édesanyja karján végig mosolyogva követte az eseményeket. A fiatal család egyébként szőlőtermeléssel, borászattal, lótartással foglalkozik,

ezen kívül az önnfenntartó gazdálkodás és életmód elkötelezett hívei, így a

jövőjüket ebben a természetes életformában látják itt, a Muravidéken.

A kétnyelvű iskolákban kevesen veszik igénybe

Otthoni oktatás, magántanulók

Szlovéniában az otthoni oktatást, a magántanulói státuszt a jogszabályok 1996 óta teszik lehetővé. A gyakorlatban mégis csak 2004-ben jelentek meg az első esetek, amikor négy gyereket oktattak otthon. A számok viszont évről évre magasabbak, a legnagyobb növekedés idén történt, amikor már 1.613 tanuló élt ezzel a lehetőséggel (tavaly 687), a zöme az első négy osztályban. Utánanéztünk, milyen a helyzet a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

Az otthoni oktatás olyan oktatási forma, ahol a gyermek nem jár iskolába (de be van íratva), hanem magántanulóként otthon a szülei vagy a szülei által kiválasztott magántanárok tanítják. Az okok különbözőek. Valamikor elsősorban a hosszabb ideig beteg gyerekek, az élsporttal foglalkozó tanulók éltek ezzel a lehetőséggel, manapság ezeknek a palettája sokkal szélesebb. Az utóbbi két évben a jár-

ványügyi intézkedések is nagymértékben hatottak a számok növekedésére. – Elsősorban a szülők döntéséről van szó, akiknek pedig nem kötelességük az okokról információt adni. Az ilyen jellegű oktatáshoz nincsenek külön feltételek, a szülőnek csak annyit kell tennie, hogy szeptember 1-ig az iskolának jelzi annak a nevét, aki otthon tanítja a tanulót, valamint a helyszínt, ahol a tanítás folyni fog. Tanév végén a tudás ellenőrzése következik, és amennyiben a tanuló ezt

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .

nem teljesíti, az otthonról tanulás megszűnik, a tanulónak újra iskolába kell járnia – tudtuk meg Vida Törnar Judittól, az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola megbízott igazgatójától. A legnagyobb muravidéki kétnyelvű iskolában az idei tanévben két gyerek volt magántanuló (egy első és egy harmadik osztályos). Az iskolában ez a fajta tanulási rend három éve van jelen, az otthon tanuló gyerekek száma általában ugyanannyi minden évben. A Pártosfalvi Kétnyel-

A muravidéki kétnyelvű tanintézményekre nem jellemző a magántanulók számának növekvő trendje – a 828 tanuló közül csak öten vesznek részt otthoni oktatásban. vű Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévben volt először magántanuló. Akkor három, egy évvel később négy, az idei tanévben pedig ismét három gyerek (második, ötödik és hatodik osztályos) tanul otthon. – Az egyik tanulónk már harmadik éve tanul otthonról. Korábban sem járt iskolába, már az első osztálytól otthon tanult, de

akkor egy másik iskolába volt beíratva – tájékoztatta lapunkat az iskola szaktanácsadója. A Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolában és a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolában az idei tanévben és az előző években sem volt magántanuló, a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában sem találkoztak még ilyen esettel.

5


Kultúra Beindult a színházi élet

Nem kínálnak klasszikus bérletet A koronavírus-járvány miatt közel másfél évig gyakorlatilag nem vehettünk részt nagyobb kulturális programokon, rendezvényeken. Úgy tűnik, a hosszú kényszerszünetnek lassan vége, az élet bizonyos feltételek mellett újraindult, a színházak is megnyitottak. A lendvai Színház- és Hangversenyteremben is megtartottak már néhány előadást. A részletekről a két bérletszervező intézetnél érdeklődtünk. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

– Az idei évben nem lesz klasszikus magyar bérletünk, hiszen nem tudjuk előre, meddig lehetnek majd nyitva és meddig látogathatók a színházak.

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) igazgatója. Szeptember 28án kerül sor A falu rossza című színdarabra, amely helyettesíti a 2020-ban a járványügyi helyzet miatt elmaradt Az ördög című előadást. A tavalyi bérle-

egyben az október 23-ai megemlékező műsor is. November 23-án érkezik Lendvára a „Nikola Tesla – végtelen energia” című musical kiváló történettel, ledpanelekkel megoldott díszlettel, valamint híres énekesek és színészek sze-

pont (LKKK) szervezésébe tartozik. – Hasonlóan, mint a többi szlovéniai intézmény, csomagban nem kínálunk bérletes előadássorozatot. Erre a járványügyi szabályok túl gyors, heti változtatásai nem adnak lehetőséget. Az előadásokat a lehetőségekhez mérten egyenként hirdetjük meg, a piaci kínálattól függően is, amit pedig a színházak diktálnak. Az áralakítás még folyamatban van, de a volt bérleteseinknek min-

den esetben kedvezményes árat kínálunk, és erről őket személyesen értesítjük – tudtuk meg Halász Alberttől, a központ igazgatójától. Szeptemberben a maribori Szlovén Nemzeti Színház előadásában bemutatásra kerül Josip Jurčič Sosedov sin című tragédiája, utána a Lendvai Egyetemisták Klubjával karöltve egy stand upelőadást terveznek Tadej Toš-sal. A többi előadást a színházak kínálatától függően folyamatosan, egyenként teszik közzé.

A Kultúra Lovagja címek átadása A Falvak Kultúrájáért Alapítvány szervezésében szeptember 18-án Budapesten, a Stefánia palota színháztermében sor került a 25. Magyar Kultúra Napja Gála című rendezvényre, amelyen ünnepélyes keretek között átadták a kultúra napja (január 22.) alkalmából odaítélt

2020 márciusától nagyon nehézzé vagy lehetetlenné vált a bérletes előadások megtartása, ezért Lendván sem az MNMI, sem az LKKK nem tervez hagyományos bérletes előadásokat a 2021/22-es idényre. A tervünk az, hogy minden hónapban egy színházi előadást szerveznénk. Rendhagyó módon, mivel már régen nem volt lehetőség színházat szervezni, augusztusban el is kezdtük a színházi idényt, éspedig a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának Fekete Péter című zenés darabjával, amelyet Lendván és Domonkosfán is előadtak. Mindkettőre ingyenes volt a belépés – nyilatkozta lapunknak Soós Mihály, a

6

tesek felhívást kaptak a színdarab megtekintésének lehetőségéről, hiszen az intézet ingyenes jegyet biztosít számukra. A többi látogató részére a jegyek ára 12 euró (diákok) és 15 euró (a felnőttek), előzetes helyfoglalásra nem lesz lehetőség. Az októberi előadás egy másfélórás monodráma lesz Fedák Sári életéről a Magyar Nemzeti Színház keretein belül. Az MNMI tervei szerint ez az előadás lenne

replésével. Novemberben az iskolásoknak terveznek színdarabot, a decemberi, januári és februári előadások pedig még nincsenek véglegesítve. – Így meglenne az eddigi megszokott hat színházi előadás egy szezonban, sőt az augusztusival még eggyel több – mondta végezetül az MNMI igazgatója. A szlovén nyelvű színházi előadások, illetve a szlovén bérlet a Lendvai Könyvtár és Kulturális Köz-

Zágorec-Csuka Juditot Budapesten az Egyetemes Kultúra Lovagjává avatták. Kultúra Lovagja elismeréseket. Az idei évben nyolc országból 34-en részesültek e rangos címben, köztük a kapcai Zágorec-Csuka Judit könyvtáros, költő és műfordító, aki „a magyar nyelv és kultúra határon túli ápolásáért” érdemelte ki a díjat. A lovagavatás szertartását Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke vezette. FaBri

KÖVESSEN BENNÜNKET

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .


Info

Covid-helyzet

Még nincs ok optimizmusra A PCT-feltételek szigorítása már hozott eredményeket, hiszen nőtt a védőoltást felvevők száma, ami a múlt héten a legmagasabb volt június óta. Az államigazgatásban november 1-jétől az átesettség (P), illetve beoltottság (C) feltétel érvényes, a tesztelés (T) nem. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Szlovéniában némileg visszaesett a beazonosított covid-fertőzöttek száma, de még nincs ok optimizmusra. Az ország az európai központ szerint továbbra is a vörös zónába tartozik. A kormányhatározat szerint november 1-jétől

az államigazgatásban dolgozók számára csak a PC (átesettség, oltottság) teljesítése lesz érvényes. Az állami közigazgatáshoz a minisztériumok, a kormányhivatalok, a közigazgatási egységek, a felügyelőségek, a rendőrség, a hadsereg tartozik. Az intézkedés nem hat a teljes közszférára. Változatlan

maradt az öntesztelési követelmény a már korábban meghatározott, szinte minden ágazatban. Szlovéniában a keddi adatok szerint az 1. körös átoltottság aránya 52 százalék, a második oltást a lakosság 46 százaléka vette fel, ami még távol van a kitűzött 60 százalékos átoltottsági céltól. Országos viszonylat-

Megújul a gát a Bakonaki-tónál

Az ideiglenes szanálás megakadályozta a helyzet további romlását. Roman Kramer, a Szlovén Vízügyi Igazgatóság i g a z g a tó j a l a p u n k n a k úgy nyilatkozott, hogy a Bakonaki-tó gátját még az idén teljesen újjáépítik. A projektdokumentáció kidolgozása már folyamatban van, s biztosított a munkálatokhoz szükséges keret is mintegy 300 ezer euró összegben. Az állam a gát szanálását a vízügyi illetékből finanszírozza. A gát újjáépítése már októberben elkezdődhet, az időjárási viszonyok a munkálatokat nem befolyásolják. A tóból kieresztik majd a vizet, s remélhetőleg eltávolítják a felgyülemlett iszapot is. A tó halállományát a Lend-

vai Horgászegyesület mint gondnok a Lendván előkészített medencébe helyezi át. A gátnál júniusban észlelték, hogy 15–20 méteren a töltés átázott és szivárog

rajta a víz. Ideiglenes helyreállításként a Mura Vízgazdálkodási Vállalat 50 óriási homokzsákkal megerősítette a gátat és csökkentették a tó vízszintjét is. SNK

Az SDS muravidéki jelöltjei A pártokban már erőteljesen folynak az előkészületek a 2022-es tavaszi parlamenti választásokra. Az SDS kormánypárt az elsők között tette közzé jelöltjeinek listáját a Muravidéken. A párt muravidéki regionális szombati találkozóján Renkócon bejelentették, hogy az SDS színeiben indul Domjan Alja radenci községi tanácstag, Petrijan Bojan muraszombati községi tanácstag, Lendva Község pénzügyi osztályának vezetője, Magyar János, Lendva Község polgármestere, Štrakl Dominik, az SDS ifjúsági tagozatának elnöke és Kuhar Nada muraszombati községi tanácstag. Kmj

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .

ban Muraszombat Község 60 százalékos elsőkörös átoltottsággal a 8. helyen áll a vezető Osilnica (70 százalék) után. A Muravidéken a második oltást tekintve Muraszombat emelkedik ki 53

százalékos aránnyal, majd a nemzetiségileg vegyesen lakott területen követi Sal és Lendva 51,7, illetve 51,5 százalékkal, Marác 49,1 és Dobronak 45 százalékkal, a leggyengébb átoltottságot (42,8 százalék) Hodoson jegyezték fel. A covid-adatok szerint a PCT-szigorítás után – szeptember 15-étől – a Muravidéken 3,3 százalékkal nőtt a beoltottak száma, vakcinából nincs hiány.

MEGHÍVÓ Kedves Hallgatók! A Maribori Egyetem Magyar nyelv és irodalom oktatási programja az egyetlen magyar nyelven végezhető stúdium Szlovéniában. A programon kívül lektori órák látogatására is van lehetőség az egyetem bármelyik karán tanuló hallgatók számára, akik már tudnak magyarul, és azok számára is, akik most szeretnék megtanulni ezt a nyelvet. A Lektorátus fejleszti a magyar nyelvet beszélők nyelvi kompetenciáját, az erős nyelvjárási nyelvváltozat mellett a standard elsajátítására helyezi a hangsúlyt, kialakítva ezzel a beszélőkben azt a kettősnyelvűséget, amely egy diplomás értelmiségi szakember számára alapfeltétel. A más anyanyelvűeket arra ösztönzi, hogy minél jobban megtanuljanak egy újabb – más típusú, más nyelvcsaládba tartozó – nyelvet. Mind a tanszék, mind a lektorátus mobilitásra is motiválja a hallgatókat, elsősorban ERASMUS-kereteken belül. A Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke a kialakult jó gyakorlatnak megfelelően az idei tanévben is lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy választott tantárgyként a diploma megszerzéséig azt a nyelvtudást is megszerezzék, amire szükségük lesz majd a kétnyelvű oktatási intézményekben munkát vállalva. Tény ugyanis, hogy a felkínált szakmai, nyelvi, kulturális többlettudás, a megszerezhető kompetenciák hozzáadott értéket jelentenek a szlovén–magyar kétnyelvű területen, hatékonyabbá teszik a kétnyelvű oktatás folyamatát és a kétnyelvű létezést a gyakorlatban. Kérjük tehát a Maribori Egyetem hallgatóit, hogy használják ki a felkínált lehetőséget, mert kulcsfontosságú a jövő szempontjából, hogy nappali tagozaton, alapszakos vagy magiszteri képzésben megszerezzék a megfelelő nyelvi, kulturális és szakmai ismereteket. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken és a Lektorátuson! Jelentkezzenek! Jelentkezni lehet 2021. október 5-től az alábbi ímélcímen: jutka.rudas@um.si

7


Info a mai napon... Szeptember 23-án történt 1846 Felfedezték a Neptunusz bolygót. 1861 Meghalt Brunszvik Teréz, az első magyarországi óvodák, a „Kisdedóvók” megalapítója. 1872 Megszületett Richter Gedeon gyógyszergyáros, vegyész. 1883 Megszületett Gundel Károly magyar vendéglős, gasztronómiai szakíró. 1889 Fusajiro Yamauchi megalapította a Nintendót. 1911 Meghalt John Wesley Powell amerikai felfedező, geológus, nyelvész és néprajzkutató, a Grand Canyon feltárója. 1914 Megszületett Csépe Imre költő, író, a vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja. 1938 Bécsben megszületett Romy Schneider német–francia színésznő. 1939 Londonban meghalt Sigmund Freud osztrák ideg- és elmegyógyász, esszéíró, a pszichoanalízis megalkotója. 1941 Először végeztek gázkamrakísérletet Auschwitzban. 1949 Megszületett Bruce Spring­ steen amerikai énekes és gitáros.

visszapillantó

1971. szeptember 24-én, 35. szám

Holnap nyílik a lendvai község első áruháza

Az áruház reggel 7 órától este 7 óráig tart majd nyitva. Holnap, szeptember 25-án adják át ünnepélyesen rendeltetésének a lendvai Univerzal kereskedelmi vállalat lendvai áruházát. Ez a kereskedelmi vállalat, amely az elmúlt évek során oly sok

faluban épített modern, szép üzletet, adaptáltatta a meglévőket, most egy újabb, jelentős objektummal gazdagítja üzletei számát, teszi könnyebbé, élvezetesebbé a vásárlást vevői számára.

A lendvai áruház meg­ építésére már jó ideje szükség mutatkozott, és most, hogy elkészült, mintegy megkoronázza a vállalat eddigi törekvéseit. Az áruházban 1000 négyzetméternyi elárusító terület van

és 3,5 millió dinárba került a felszereléssel együtt. Az áruházban 40 kereskedő dolgozik majd reggel 7 órától este 7 óráig. Az áruház önkiszolgálója vasárnap is nyitva tart, éspedig 8-tól 11 óráig.

kozunk a lakásba érkezve. Itt a szokásos szekrények mellett elhelyezhetünk egy padot, melyben az ülőke alatt ott rejlik a másodlagos funkció, a tárolórész. A cipőtartó/ruhatároló szekrényre helyezzünk egy dekoratív kosarat vagy tálkát, amelybe belerakjuk a kisebb tárgyakat. Ez a vonás – nagyobb tárgyban kisebb tárgyak – rendezettebb első benyomást kelt. Haladjunk a nappali felé, ahol (zárt/nyitott) dekoratív kosarakkal/dobozokkal érhetünk el rendezett benyomást. További opció a dohányzóasztalban vagy kisasztalban rejlő tárolórekesz. A nappaliban lévő dolgozósarok elhelyezésére csak egy konzolos

faliszekrényre van szükségünk, melyben ott a rejtett asztallap az amúgy rejtett munkaeszközökkel. A hálószobában célszerű megfontolni az ágy alatti tárolás lehetőségét. Egyes ágyak alapból ágyneműtartóval rendelkeznek, ha nem, akkor tudunk alacsony dobozokat vásárolni, amelyekbe bele-

helyezhetjük a szezonális öltözékünket. Amikor belegondolunk, rádöbbenünk, hogy mennyi kihasználhatatlan lehetőség rejlik a lakásunkban. Egy-két új bútordarab vagy akár csak okosan kiválasztott dekoratív elem, és a lakásunkban probléma nélkül fenntartható a rendezett és elegáns látvány.

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Ötletek rejtett tárolókra Néha mindannyi­unk­ nak vannak problémái a gyűjtögetéssel, azaz a tárgyak felhalmozásával. A lakásunkban mindenfelé tárgyak hevernek, ami rendezetlen, zsúfolt benyomást kelt. Meggyőződésem, hogy senki sem akarja ezt. Vegyük hát sorra, hogyan tudnánk ügyesebben tárolni a tárgyainkat (amikről úgy gondoljuk, hogy szükségünk van rájuk), hogy mindig rendezettnek, tisztának és elegánsnak tűnjön a lakásunk. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az otthonunk minden terében léteznek rejtett, nem kihasznált tárolási potenciálok, amelyek használatával kelle-

8

mesebbé varázsolhatjuk az otthonunkat. A legrövidebb út ehhez a dekoratív tárolóelemek alkalmazása, például: különböző kosarak, padok, dohányzóasztalok... A trükk csak annyi, hogy olyan bútort válasszunk, amely dupla funkcióval rendelkezik – az elsődleges funkciója mellett szolgálja az értékes tárolási funkciót is. Hosszú távon könnyebbé tehetjük az életünket, ha mindegyik térben legalább egy ilyen elemet alkalmazunk. Némi inspirációként szolgáljanak az alábbi ötletek. Kezdjük a bejárati helyiséggel, azaz az előszobával, mert ez az a pont, amellyel legelőször talál-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .


Info

„Másokkal együtt” – zárókonferencia Ljubljanában S z e p te m b e r 17 - é n került sor Ljubljanában a Szlovén Tudományos Akadémia dísztermében a „Le z drugimi smo”, vagyis „Másokkal együtt”

elnevezésű EU-s projekt z á r ó k o n fe r e n c i á j á r a , amelyet 2016–2021 között valósított meg partnerszervezeteivel együtt az akadémia Szlovén Kiván-

doroltak és Migrációs Intézete (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije). Az országos jellegű EU-s projektben par tnerintézményként

A kerekasztal vendégei a többnyelvűség, a multikulturalitás és a többféle vallási tartalmak oktatását vitatták meg.

Muravidéki fotókiállítás a Vajdaságban

részt vett az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola és a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom, valamint Fordítástudományi Tanszéke is. A projekt keretében 326 továbbképzésre került sor, amelyben 10.208 személy vett részt több mint 100 képzési helyen Szlovéniában. A továbbképzések öt témakörben folytak: A bevándorlók integrálása, szlovén nyelven való oktatása és a kultúrközi dialógus kialakítása; Semmi tolerancia az erőszak ellen; Megfelelő kommunikáció és konfliktuskezelés; A modern társadalom és az iskola kihívása, valamint a Kultúraközi viszonyok és integráció. A Kultúraközi viszonyok és integráció témakörű továbbképzéseket dr. Mirjam Miharčič Hladnik akadémiai kutató vezette, amelynek keretében a magyar és az olasz nemzetiség is bemutatkozott. A magyar nemzetiségről szóló előadásokat dr. ZágorecCsuka Judit és prof. dr. Rudaš Jutka tartotta meg Szlovénia különböző városaiban azzal a céllal,

hogy a szlovén közösség megismerkedjen a magyar nemzetiség kultúrájával, kétnyelvű oktatásával és közösségi, társadalmi életével. A zárókonferencián megvitatásra került, hogy milyen egyetemi tantervek, programok keretében valósul meg a többnyelvűség, a multikulturalitás és a többféle vallási tartalmak oktatása a ljubljanai, a maribori és a koperi egyetemeken és a programok kivitelezői milyen jövőképpel rendelkeznek az említett területeken. Dr. Zágorec-Csuka Judit a záró-kerekasztal vendégeként bemutatta a Maribori Egyetem Fordítói Tanszékén folyó oktatást 2012-től napjainkig, amelyben ő is részt vett mint habilitált magyar nyelvi lektor, de szólt a jövő évre tervezett MA (mesterfokú) képzés újraindításáról is, hiszen azt tervezik, hogy a magyar nyelv oktatása a következő tanévtől újra beindul mesterfokon és a fordítójelöltek beiratkozhatnak az említett fordítóés tolmácsképzés II. fokú programjába. (-)

Jelölés a műfordítói díjra

A lendvai fotósok Magyarkanizsán mutatkoztak be. A vajdasági Magyarkanizsán szeptember 9-től 11-ig került sor a 69. írótáborra, melyet a Lendvai Fotó-Videó Klub Lendvát bemutató, Találkozásaink című kiállításának megnyitója indított, melyen a fotósokat Graj Borut klubelnök képviselte. A kiállítást Antalovics Péter vajdasági költő és Soós Mihály, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) igazgatója nyitotta

meg. Az eseményen az írókon és költőkön kívül szép számban megjelentek a helyiek, akik a vizuális élmények mellett aktuális muravidéki kiadványokkal is gazdagodhattak. A rendezvény keretében több előadást, megemlékezést és tematikus beszélgetést tartottak, míg az iskolákban irodalmi műsorok is zajlottak. – Az idei évben a Vajdasági Magyar Művelődési

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .

Intézet által elnyert EMMI Irodalmi és Művészeti Karaván pályázatán keresztül a Muravidék is képviseltette magát az Írótáborban. A többnapos rendezvény nagyon jó lehetőség volt arra, hogy megismerhessük egymás munkáját, terveit, és új kapcsolatok kiépítésére is alkalmas volt – mondta Soós Mihály, az MNMI igazgatója. (-)

A Szlovén Műfordítók Egyesületének szakértői bizottsága szeptember közepén közzétette a Sovre műfordítói díj jelöltjeit. Az 1963-ban létrehozott díjért, amelyet az irodalmi szövegek magas szintű művészi (idegen nyelvekről szlovénra) fordításáért ítélnek oda, idén három fordító verseng – közöttük Marjanca Mihelič is Krasznahorkai László „Megy a világ” című elbeszéléskötetének szlovén nyelvre való átültetéséért. Marjanca Mihelič már közel három évtizede erősíti a magyar–szlovén kapcsolatokat az irodalom terén. A kortárs magyar irodalom szlovén nyelvre fordításáért és a magyar irodalom szlovéniai népszerűsítéséért a magyar állam 2012-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette. FaBri

9


Info szeptember 24. péntek

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 10:10 Tudományos műsor, 10:40 TV-kirakat, 10:55 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:25 Tudom! – kvíz, 12:00 23:10 Az ünnepségről Glóbusz, 12:30 Töréspont, és a vendégekről 13:00 Hírek, 13:35 Az előkelő hölgy – angol sorozat, 14:05 TV-kirakat, 14:20 Circom Regional – dok. film, 14:45 Hallgassunk a csöndre, 15:00 Hidak, 15:35 TV-kirakat, 15:55 Gyermek- és ifjúsági műsor, 16:40 Infodrom, 17:00 Hírek, 17:30 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Péntek este, 21:25 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:10 Az ünnepségről és a vendégekről – cseh film.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 11:10 Jó reggelt!, 14:00 Állatokról és emberekről, 14:40 A kertben, 15:30 Kerékpározás – férfiak, 17:40 P.F. úr története – dok. film, 19:05 Zenés műsor, 20:05 Lolo – francia film, 21:50 Az éden megmérgezése – am. dok. film, 23:05 Az utolsó szó jogán!, 23:55 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:10 A dadus – am. sorozat, 12:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 14:00 Survivor – Celebek a civilek ellen, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Előválasztások 2021, 20:00 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:15 Survivor – Celebek a civilek ellen, 22:40 Híradó, 23:15 Előválasztások 2021.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Mintaapák – magyar sorozat, 20:40 Séfek séfe, 23:00 Bezár a bazár!, 0:35 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–8:45 Délelőtti műsor, 8:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 9:30 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 10:25 Család-barát, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sport22:20 A Pont Neuf híradó, 12:50 Raymond Blanc – Titkok a konyhából – angol szerelmesei főzőműsor, 13:20 Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:15 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 20:35 A kenguru – magyar film, 22:05 Kenó, 22:20 A Pont Neuf szerelmesei – francia film, 0:25 Vidám vidék – angol sorozat.

Duna World 5:55–10:50 Délelőtti műsor, 11:25 Az aranykesztyű lovagjai – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:40 Öt kontinens, 14:10 Folkudvar, 14:40 Multiverzum, 15:10 Család-barát, 16:50 Kárpát-medence, 17:15 Ízőrzők, 18:20 1100 év Európa közepén – magyar dok. sorozat, 18:50 Két félidő a pokolban – magyar film, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 A népzene szolgálatában – In memoriam Ág Tibor, 23:30 Hazajáró.

szeptember 25. szombat

Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Frissítő front – ifjúsági műsor, 10:15 Mi négyen – német ifjúsági sorozat, 11:15 TV-kirakat, 11:35 Céltábla, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:05 Sikeresen előre, 14:40 Hallgassunk a csöndre, 15:00 Nevetés és sírás – kanadai dok. film, 16:00 A mindennapi kenyerecskénk – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Ambiensek, 17:50 Az utolsó szó jogán!, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz!, 20:55 Mi történik? – szatíra, 21:25 Mindenáron – ír sorozat, 22:20 Hírek, 22:45 Az Europa-rejtély – am. film.

Szlovén Tévé II. 7:00 A legjobb reggel, 9:00 Tanúságtevők, 10:35 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 14:05 Tea time Goricskón 11:40 Kajak-kenu, 13:35 Autós műsor, 14:05 Tea time Goricskón – dok. film, 14:45 Kerékpározás – nők, 17:15 Visszatérés a jégkorszakba – dok. film, 18:55 Zenés műsor, 20:05 Luna – francia film, 21:40 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:40 Šiška mozi, Damir Avdić – koncert.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:55 Star Wars, 9:30 Teleshop, 10:25 A dadus – am. sorozat, 11:00 Brandmánia, 11:35 Autogram, 12:20 Halálos fegyver – am. sorozat, 15:50 Az őserdő hőse – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:10 Az X-faktor sztori – tehetségkutató showműsor, 23:35 Démonok között – am. film.

TV2 6:00 TV2 matiné, 9:15 Trendmánia, 9:55 Kandász Mamik, 10:30 Újraindulás, 11:10 Új ház épül, 13:40 Salamon király kincse 11:45 Pog�gyász, 12:25 Innovátor, 13:00 Zöld Gömb Vertikál Kupa, 13:40 Salamon király kincse – am. film, 15:50 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények plusz, 20:00 Mindenki táncol – szórakoztató műsor, 23:50 Drágán add az életed! – am. film.

Duna Tévé 5:55–10:35 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Ízőrzők, 13:30 Magyarország finom, 13:50 Halál a Paradicsomban – angol–francia sorozat, 14:50 Partitúra, 15:55 Kittenberger – az utolsó vadászat, 17:00 Főmenü – főzőműsor, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 SzerencsePerc, 19:40 Drágám, a kölyök marha nagy lett! – am. film, 21:15 A párizsi sellő – francia film, 22:50 Kenó, 23:00 Vidám vidék – angol sorozat, 0:00 Drága doktor úr – olasz sorozat.

Duna World 5:55–10:50 Délelőtti műsor, 11:20 Csendes otthon – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen, 14:00 Puskás magazin, 14:35 Labdarúgás: Honvéd – Mezőkövesd, 16:50 Kézilabda: Szeged – Csurgó, 18:55 Kosárlabda: Fehérvár – Szombathely, 20:55 Forma 2 – futam, 22:05 Fábry, 23:25 Dokuzóna.

szeptember 26. vasárnap

Szlovén Tévé I.

szeptember 27. hétfő

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:25 Vicces tanár – holland gyerekműsor, 10:55 TV-kirakat, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 11:55 Az emberek és a Föld, 12:45 A szicíliai fiatal gazdák korrekt szövetkezése, 13:00 Hírek, 13:25 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 14:30 Dr. Andrej Sajet püspökszentelése, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Hétvégi csomag, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 A hazugság – francia sorozat, 20:50 Interjú, 21:40 Hírek, 22:10 Margaret Atwood – kanadai dok. film, 23:45 Jó éjszakára.

Szlovén Tévé II. 5:50 Zenés műsor, 6:50 Lelki villanás, 7:00 A kód, 7:30 Harapjunk a tudományba, 8:00 Zenés matiné, 8:30 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 10:40 Labdázások, 11:10 Kajak-kenu, 13:05 Ambiensek, 14:00 Kerékpározás – férfiak, 17:40 Teremfoci, 19:00 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Emberi állat: A születés, az agyak, az izmok – német dok. sorozat, 21:00 Operaéjszaka 2021, 22:30 Hétvégi csomag, 23:55 Mi történik? – szatíra, 0:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:40 Bakugan, 9:15 Teleshop, 10:10 A Muzsika TV bemutatja, 10 : 5 0 Itthon nyaralunk, 11:35 12:45 Már megint te XXI. század – A legendák velünk élnek, 12:10 Házon kívül, 12:45 Már megint te – am. film, 15:10 Holnapolisz – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Álarcos énekes, 21:45 Beépített szépség – am.–ausztrál film, 0:15 Portré.

TV2 6:00 TV2 matiné, 8:55 Fald Fel!, 9:35 ÉletTerek, 10:10 Több mint testőr, 10:50 Super car, 11:25 Életmódi, 12:05 Brandépítők, 12:40 Extreme-E magazin, 13:20 Jégkorszak 3: A dínók hajnala – am. animációs film, 15:20 Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 19:30 Sztárban sztár leszek!, 22:00 A szabadság ötven árnyalata – am. film, 0:20 X-Men: Sötét Főnix – am. film.

Duna Tévé 5:50–11:00 Virradóra, 12:00 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 Féltve őrzött kincsünk, a magyar gímszarvas, 14:05 Édes anyanyelvünk, 14:15 Csigalépcső – magyar film, 16:00 Hatoslottó sorsolás, 16:05 Szerencseperc, 16:10 Magyarország finom, 16:25 Hogy volt?, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Családi kör, 19:40 Toldi – magyar animációs sorozat, 20:10 A három testvér Afrikában – magyar film, 21:35 Pat Garrett és Billy, a Kölyök – am. film, 23:35 Kenó, 23:45 Pan Tadeusz – lengyel–francia film.

Duna World 5:55–11:20 Délelőtti műsor, 11:50 Tiltott kastélyok – dok. műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 Labdarúgás: Kisvárda – Debre22:05 Ólomkapu cen, 16:25 UEFA Európa-liga és Európa Konferencia Liga magazin, 17:30 FIFA Futsal, vb: negyeddöntő, 19:15 Jégkorong: Erste Liga, 22:05 Ólomkapu – Mindszenty József élete és tevékenysége új dokumentumok tükrében – magyar–olasz dok. film, 23:00 A nagyok – magyar dok. film, 23:35 Hogy volt?!

7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 10:05 A lélek horizontja, 10:45 TVkirakat, 11:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! 13:35 A jó karma kórháza – kvíz, 12:00 Interjú, 13:00 Hírek, 13:35 A jó karma kórháza – angol sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Át-járások, 15:15 Rokonok, 15:30 Jó napot, Koroška!, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Sikeresen előre, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Írások, 23:30 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 9:10 Zenés műsor, 10:05 Jó reggelt!, 12:00 Hallgassunk a csöndre, 12:15 Beszélgetések Vitomir Zupanról – dok. portré, 13:25 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 14:10 Az utolsó szó jogán!, 15:10 Az emberek és a Föld, 16:00 A szicíliai fiatal gazdák korrekt szövetkezése, 16:25 Teremfoci, 17:50 A végtelen kezdet: Marjan Ogorevc bioterapeuta és sportedző, 18:55 Zenés műsor, 20:00 Havannától Haitiig – angol dok. sorozat, 20:50 Európa öröksége: Két királynő – angol–am. film, 23:00 Sikeresen előre, 23:35 Az orosz ételek története – orosz dok. sorozat, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:10 A dadus – am. sorozat, 12:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 14:00 Survivor – Celebek a civilek ellen, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:15 Survivor – Celebek a civilek ellen, 22:40 Híradó, 23:15 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:50 CSI: A helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:30 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Mintaapák – magyar sorozat, 20:40 Séfek séfe, 23:00 Bezár a bazár!, 0:35 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:50–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Raymond Blanc – Titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:25 Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:15 21:30 A nyomozás Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák– német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Kékfény, 21:30 A nyomozás – svéd sorozat, 22:10 Kenó, 22:25 Kemény leckék – lengyel sorozat, 23:30 Vidám vidék – angol sorozat.

Duna World 5:55–10:35 Délelőtti műsor, 11:40 Sok hűhó Emmiért – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:40 Domovina, 14:10 Divat&dizájn, 14:40 Magyar krónika, 15:15 Család-barát, 16:45 Útravaló, 16:55 Öt kontinens, 17:25 Ízőrzők, 18:30 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Az örökzöld örökzöldek, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Dokuzóna, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .


Info szeptember 28. kedd

Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:00 Hírek, 10:05 Írások, 10:35 TVkirakat, 10:50 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:20 Tudom! – kvíz, 11:55 A hét, 13:00 Hírek, 13:35 A jó karma kórháza – angol sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Lelki villanás, 14:55 TV-kirakat, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:45 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Kód, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A válások – angol sorozat, 21:00 Dosszié, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:10 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 11:10 Jó reggelt!, 13:55 Alpok– Duna–Adria, 14:20 Autós műsor, 14:50 Blues – dok. 21:05 Évről évre zenés film, 16:00 Mi történik? – szatíra, 16:45 Joker – kvíz!, 17:55 Új Föld – dok. film, 18:50 Zenés műsor, 20:05 Haldontól Atticáig – finn dok. film, 21:05 Évről évre – angol sorozat, 22:10 Roma nemzetiségi műsor, 22:30 Izrael 1945–1967 – francia dok. sorozat, 23:35 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:10 A dadus – am. sorozat, 12:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 14:00 Survivor – Celebek a civilek ellen, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:15 Survior – Celebek a civilek ellen, 22:40 Híradó, 23:15 Házon kívül, 23:50 CSI: A helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 13:30 A del Monte örökösök Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:30 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Mintaapák – magyar sorozat, 20:40 Séfek séfe, 23:00 Bezár a bazár!, 0:35 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Raymond Blanc – Titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:25 Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:15 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 20:35 Önök kérték, 21:30 A vörös ajtó – olasz sorozat, 22:25 Kenó, 22:40 A legendák hivatala – francia sorozat, 23:45 Vidám vidék – angol sorozat, 0:40 Drága doktor úr – olasz sorozat.

Duna World 5:15–11:00 Délelőtti műsor, 11:35 Körözés egy csütörtök körül – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Srpski ekran, 13:45 Unser Bildschirm, 14:15 Család’21, 14:40 Novum, 15:15 Család-barát, 16:50 Térkép, 17:20 Ízőrzők, 18:30 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Ötvenből huszonöt – Schütz-kabaré, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Klasszikusok délidőben, 23:35 Hazajáró.

szeptember 29. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 10:05 Kód, 10:35 TVkirakat, 10:50 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:20 Tudom! – kvíz, 11:55 Studio City, 13:00 Hírek, 13:35 A jó karma kórháza – angol sorozat, 14:25 TVkirakat, 14:40 Nyolcadik nap, 15:15 Rokonok, 15:30 Hidak, 16:00 Kis szürke agysejtek, 17:00 Hírek, 17:25 Használjunk fát – dok. film, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:05 Izzadás – lengyel film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Profil, 23:40 Használjunk fát – dok. film.

Szlovén Tévé II. 9:30 Zenés műsor, 10.30 Hidak: Kanapé, 11:00 Jó reggelt!, 13:45 Arsana Ptuj Fesztivál, 15:30 Ambiensek, 16:15 Hétvégi csomag, 17:50 Pedro Opeka, a jó barát – dok. film, 18:55 Teremfoci, 20:25 Lottó, 20:30 A szív ritmusára, 21:35 Véleményem, 22:30 A viszony – am. sorozat, 23:40 Belgrád – A szlovénok kézjegye – dok. film, 0:40 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:10 A dadus – am. sorozat, 12:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 14:00 21:15 Survivor – Celebek a Survivor – Ce­ civilek ellen le­b ek a civilek ellen, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:15 Survivor – Celebek a civilek ellen, 22:40 Híradó, 23:15 CSI: A helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Mintaapák – magyar sorozat, 20:40 Séfek séfe, 23:00 Bezár a bazár!, 0:35 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:00 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Raymond Blanc – Titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:25 Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:15 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Marokkó – Szerelem háború idején, 22:05 A vörös nyakörv – francia film, 23:25 Kenó, 23:35 Vidám vidék – angol sorozat.

Duna World 5:00–11:20 Délelőtti műsor, 11:25 KeresztTények – vallási műsor, 11 : 3 5 Jó embert ke22:30 Daruvonulás a Hortobágyon resünk!, 11:55 Vendégség, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:20 Magyar gazda, 14:40 Mesterember, 15:15 Családbarát, 16:50 Hazajáró, 17:20 Ízőrzők, 18:25 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Daruvonulás a Hortobágyon – magyar dok. film, 23:30 Hazajáró.

szeptember 30. csütörtök

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9 : 0 0 Hírek, 10:10 Használjunk fát – dok. film, 10:35 TVkirakat, 10:50 Enyém, tiéd, miénk – szlovén 10:10 Használjunk fát sorozat, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:00 Véleményem, 13:00 Hírek, 13:35 A jó karma kórháza – angol sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Szlovén pillanatképek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:40 TV-kirakat, 15:55 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Harapjunk a tudományba, 17:55 Röviden, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Nyolcadik nap, 23:35 Két királynő – angol–am. film.

Szlovén Tévé II. 10:15 Zenés műsor, 11:30 Jó reggelt!, 14:15 Svájcozások – dok. film, 15:15 Profil, 16:15 Pénteken este, 17:50 Pedro Opeka, a tettek embere – dok. film, 18:55 Teremfoci, 20:25 100 UP – dok. film, 21:20 Autós műsor, 21:55 Ambiensek, 22:30 Amikor a női lélek kifejezi magát – zenés műsor, 23:35 Szlovén jazz, 0:35 Zenés műsor.

RTL Klub

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Szeptember 23-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Súlypont: időszerű nemzetiségi témák (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 23.10-kor a Maribori Tévén) Szeptember 24-én, pénteken 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:10 A dadus – am. sorozat, 12:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 14:00 Survivor – Celebek a civilek ellen, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:15 Survivor – Celebek a civilek ellen, 22:40 Híradó, 23:15 Brandmánia, 23:55 CSI: A helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:30 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Mintaapák, 20:40 Séfek séfe, 23:00 Bezár a bazár!, 0:35 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:00 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Raymond Blanc – Titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:25 22:00 Szegénylegények Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:15 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex felügyelő – osztrák–német sorozat, 20:30 Bagi–Nacsa Orfeuma, 21:25 Munkaügyek – reality, 22:00 Szegénylegények – magyar film, 23:30 Kenó, 23:40 Vidám vidék – angol sorozat.

Duna World 5:00–11:15 Délelőtti műsor, 11:20 Napos oldal – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Szlovén pillanatképek, 13:45 Alpok–Duna–Adria, 14:20 Planet 21, 14:40 Noé barátai, 15:15 Család-barát, 16:50 Szerelmes földrajz, 17:20 Ízőrzők, 18:30 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Szózat a Jurtában – magyar dok. film, 23:00 Biovásár és Kihajtási Ünnep a Hortobágyon, 23:25 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne a szlovén és a magyar kormány együttes ülése (ismétlés: pénteken 16.05-kor és 21.55-kor a Maribori Tévén) Szeptember 28-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági adás, benne fából készült divatkellékek, gördeszkások, a Feed The Mogul együttes, programajánló és klipek (ismétlés: kedden 16.05-kor és 21.55-kor a Maribori Tévén) Szeptember 29-én, szerdán 15.30-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne Emlékezünk… rovat (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 21.55-kor a Maribori Tévén) Szeptember 30-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki, a horvátországi és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 21.55-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2021. szeptember 21én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Szakorvos Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. október 1.) Gyermekorvos Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. október 1.) Ambulancián dolgozó gyakornok Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2021. szeptember 24.) Személyzeti ügyi jogász Resort Natura, Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német nyelv tudása, jelentkezési határidő: 2021. október 2.) Termeléstechnológus Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, német és angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. szeptember 25.) Fémmegmunkáló Linox Solution d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. szep­ tember 29.) Karbantartó Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 19.) Lakatos/Szerelő Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 11.) Hegesztő- és vágórobot-programozó Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 19.) MIG/MAG Hegesztő Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (6 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 19.) Köszörűs Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 19.) Targoncavezető Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 19.)

•Szeptember 23-án, csütörtökön 16.00 órakor, •szentlászlói Alvárium •Szappankészítő műhely •Szeptember 23-án, csütörtökön 18.00 órakor, •lendvai könyvtár •Branislava Belović: Zdravo! (Egészségesen!) című receptkönyvének bemutatója •Szeptember 24-én, pénteken 17.00 és 19.00 óra között, •Lendván a „Három forrásnál” a Kranjec utcában •Nyílt nap a földpincékben •Szeptember 25-én, szombaton 19.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •SNG Drama Maribor: Sosedov sin (szlovén bérletes előadás)

VÁGTABUSZ 2021. október 2-án és 3-án újra várja a nézőket a budapesti Nemzeti Vágta a Hősök terén. Idén 14. alkalommal szervezik meg a nagyszabású lovas rendezvényt, amelyet színes programok kísérnek. A rendezvényen a Muravidéket Horváth József – Lendva Bíró József – Hosszúfalu Somi Erik – Zsitkóc Nánási Ákos – Domonkosfa Sáfrányos Péter – Hodos képviseli, a Nemzetközi Vágtában pedig Szlovéniát Matej Grebenjak – a Muravidéki Vágta szlovén futamának győztese. XIV. Nemzeti Vágta, BUDAPEST 2021. OKTÓBER 2. (SZOMBAT) 6.30-kor: INDULÁS LENDVÁRÓL – buszállomás (Spar) 20.30-kor: HAZAINDULÁS Részvételi díj: A busz a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet jóvoltából INGYENES. Jelentkezés: a jelentkezési lapot csütörtöktől, 2021. szeptember 23-ától a Bánffy Központban kérhetik és adhatják le 2021. szeptember 29-ig, illetve a busz megteltéig. Érdeklődni a 025776660-as telefonszámon lehet (Bánffy Központ). Az utazás feltétele a gyógyultsági igazolás, az oltási igazolás vagy a negatív koronavírus-teszt megléte (PCT).

Magyar nyelvi órák A ljubljanai Liszt Ferenc Intézet 2021 őszén is elindítja magyar mint idegen nyelv kurzusait teljesen kezdő és középhaladó szinteken. Az órák (a járványhelyzetre való tekintettel) online távoktatás formájában zajlanak. Az érdeklődők jelentkezését 2021. október 5-ig várják a tecaj@mki.si e-mail-címen. További információkért hívja a 059 33 79 00 telefonszámot, vagy írjon a tecaj@mki.si címre.

Lángvágó Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 2.) Ellenőr Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 2.)

A K T U Á L I S

Épületszerkezet-tervező Atrij d.o.o., Gajska ulica 39., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. október 7.)

Marie Aubert: Felnőtt emberek

Gondnok Društvo Distrofikov Slovenije, Linhartova cesta 1., Ljubljana (1 munkahely, határozott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2021. október 7.) Gépészeti technikus / energetikus Purlen d.o.o., Ipari utca 4/b., Lendva Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

Ida negyvenéves sikeres építész, aki lefagyasztatja a petesejtjeit arra az esetre, hogy néhány év múlva tudjon családot alapítani, ha megismeri a Nagy Őt. A terveit a család többi tagjával akarja megosztani az anyja 65. születésnapjának ünneplésén. Ám a nagy bejelentésre nem kerül sor, mert a bejelentésével megelőzi a húga, Marthe, akinek hosszú évek után sikerült teherbe esnie. Ez a hír egycsapásra felborítja a család tagjai közti viszonyokat…

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .


Info MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyeitek. Ha rólam szóltok, mosolyogjatok, Emlékem így áldás lesz rajtatok.

A sors kegyetlen zsarnokunk, Haragja akkor sújt le mindig, Amikor boldogok vagyunk. Ady Endre

Szeptember 23-án múlt el 5 éve, hogy örökre itt hagyott bennünket a drága élettárs, édesanya, nagymama, dédmama és anyós,

Vida Ferenc (1933–2021)

Pálfi Mária Csentéből Köszönet mindazoknak, akik emlékét velünk együtt őrzik és egy pillanatra megállnak sírhalmánál.

Szerettei

gyertyafény

Szeptember 24-e és 30-a között Lendvai Plébánia A szentmisék hétközben a hívek jelenlétében 19.00 órakor lesznek. Pénteken, szeptember 24-én 9.30kor szentmise az idősebb polgárok otthonában és 19.00 órakor a plébániatemplomban. Szombaton, szeptember 25-én 18.00 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz a gyerekek, a hittanosok és a családok számára. Vasárnap, szeptember 26-án évközi 26. vasárnap – Slomšek-vasárnap. 8.00 órakor magyar, 10.00 órakor szlovén nyelvű szentmise lesz.

Dobronaki Plébánia A szentmisék Dobronakon hét­köz­ ben 18.00 órakor lesznek. Szombaton, szeptember 25-én 7.30kor szentmise Dobronakon. Vasárnap, szeptember 26-án évközi 26. vasárnap Slomšek-vasárnap. Szentmise Dobronakon a plébánia-

névnapsoroló Szeptember 24-től 30-ig Péntek – Gellért, Mercédesz Szombat – Kende, Eufrozina Vasárnap – Jusztina, Pál Hétfő – Adalbert Kedd – Vencel Szerda – Mihály Csütörtök – Jeromos

templomban 8.00 és 10.00 órakor, 11.30-kor Göntérházán, valamint 16.00 órakor Radamosban a Mária-fánál.

Református Egyház Vasárnap, szeptember 26-án 10.00 órakor istentisztelet Szentlászlón. A pasztorális események látogatására is vonatkozik a PCT-feltételek teljesítése.

apróhirdetés •A radamosi határban eladó 62,32 ár erdő és rét. Érdeklődni: 040-976-215. •Eladó autóutánfutó (ára 200 euró), valamint egy gyerekkocsi. Érdeklődni: 031323-279. •Zala megyében, a 74-es főút mellett kb. 240 m2-es épület hosszú távra bérbeadó. Érdeklődni: +3630/9866-900 vagy fuller.attila@t-online.hu •Eladó jó állapotban lévő IMT 539 traktor új műszakival, Tehnostroj traktorutánfutó szintén jó állapotban és Laverda kaszálógép körfűrésszel. Érdeklődni: 041427-993.

Kelepelő

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak, komáknak, barátoknak, munkatársaknak és ismerősöknek, akik drága halottunk temetésén részt vettek, gyászunkban, mélységes fájdalmunkban őszinte részvéttel osztoztak. Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért, az adományokért. Hálás köszönet a csentei egyesületeknek a méltó búcsúzásért, Tüske József plébános úrnak és az Öko-Park vállalat alkalmazottainak. Csente, Dobronak, 2021. szeptember 13-án Szerettei

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

SZAKRÁLIS HANGVERSENY A Szlovén Filharmónia kórusa koncertet ad Lendván 2021. szeptember 30-án, csütörtökön 18 órakor a Szent Katalin-plébániatemplomban. Vezényel: Csillag Béni Orgona: Tilen Bajec Program: Ligeti György: Lux aeterna Kodály Zoltán: Missa brevis Georgi Sztojanov: Kommentárok Kodály Missa breviséhez Liszt Ferenc: Pater noster A hangverseny tiszteletbeli védnöke Dávid Andor Ferenc, Magyarország szlovéniai nagykövete. Az ingyenes belépők felvehetők a plébánia hivatalában. A hangverseny csak a PCT-feltételek teljesítése mellett látogatható.

13


Info Humor

Horoszkóp

– Drágám, mindjárt itt vannak a vendégek, tedd el a gyerekbiciklit az előszobából! – Na de szívem, Ková­ csék nem lopnak! – Tudom. Csak nehogy felismerjék...

Kos Már. 21. – ápr. 20. Felerősödik önben a vágy egy társ iránt. Lehet, hogy egy régi kapcsolata kezdődik újra. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Megbízhatónak tűnik most a kapcsolata, amelyben erősek az érzések. A munkával most ne essen túlzásba.

Egy részeg ember botorkál hazafelé az utcán. Megállítja az első járókelőt: – Elnézést! Nem tudja véletlenül, merre lakik a Kovács Józsi? – De hiszen maga az! – Azt én is tudom, csak azt nem, hogy hol lakom!

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Sok időt tölt a munkahelyén, ahol szerelem is szövődhet egy szimpatikus kollégával. Most dolgozzon, eljön a lazítás ideje is. Rák Jún. 22. - júl. 22. Most tisztán látja, hogy mi az, ami igazán fontos az életében. Legyen bátor, vegye a kezébe az irányítást!

Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni: – És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában? – A csengő. Repülőgép közeledik éjszaka a repülőtér felé. A pilóta elhatározza, hogy megtréfálja a tornyot és eltorzított hangon szól a mikrofonba: – Találd ki, hogy ki vagyok! Erre az irányítótorony diszpécsere lekapcsolja a leszállópálya fényeit és visszaszól: – Te meg találd ki, hogy hol vagy... Lagziban Juliska néni a boldogságtól sugárzik, és elérzékenyülve mondja az ifjú párnak: – Drága gyerekeim! Azt kívánom, úgy süssön rátok a boldogság fényes napja, ahogy annak idején apátokra és rám sütött! Józsi bácsi a bajusza alatt morogja: – Na, akkor ti sem fogtok napszúrást kapni! – Rendőr bácsi, tessék gyorsan jönni! A papa meg a zöldséges már fél órája verekszik! – Fél órája? És miért csak most szólsz? – Azért, mert eddig a papa volt fölényben!

14

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A párja mindenben támogatja. A közös jövőt is tervezhetik együtt, ha ez aktuális épp. Segítsék egymást! Előző keresztrejtvényünk megfejtése: A zsidó kultúráról szóló könyvek kiállítása. A szerencse Palotás Mária hármasmalmi olvasónknak kedvezett. Gratulálunk! Nyereménye a Zala György – A millennium szobrásza című könyv, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje 2021. október 4. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva, illetve info@nepujsag.net. Sok szerencsét!

kulcslyuk 2021

Vörös Laci, a pártosfalvi borászati szekció vezetője A legjobb dolgok az életemben: • Sok jó dolog van, de az egészség és hogy dolgozhatok, a legfontosabb számomra. Amire szívesen visszaemlékszem: • Azokra az időkre, amikor még aktívabb voltam. Ahová már holnap elutaznék: • Hévíz. A szabadidőmben: • A ház körül tevékenykedem. Ami azonnal fel tud bosszantani: • Az a politika. Ami nagy hatással volt az életemre: • Hogy hazaköltöztünk Németországból. A legnagyobb őrültség, amit tettem: • Történt velem néhány őrültség, de ezeket nem szeretném elárulni. A leghasznosabb tárgyam (de nem a mobilom): • A szerszámaim, a traktorom. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Forma 1-es versenyautót vezetni.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Fókuszba kerülnek a szerződéses vagy jogi ügyek ezen a héten. Most rendeződnek a függőben lévő ügyek. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. A munkahelyén ideges, esetleg elégedetlen és érzi, hogy váltania kellene. Ezt most nyugodtan megteheti. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Most eljött az érzelmek intenzitásának időszaka, ezért bármi, amit a szőnyeg alá söpört, most felbukkanhat. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Jobban látja most a szerettei igényeit és nyugalmasabb légkört teremthet az otthonában is.

A leghaszontalanabb tárgy a háztartásomban: • A régi eke. Akivel egyszer szeretnék találkozni: • Szívesen találkoztam volna Koós Jánossal. Ha zene, akkor: • Örökzöld slágerek. Amiről a legtöbbet tudok beszélni: • A múltról. A Muravidék legszebb helye: • Pártosfalva.

Bak Dec. 23. – jan. 20. A szűkebb és tágabb közösség most különösen fontossá válik. Változást tapasztalhat ezzel kapcsolatban. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Törleszthet most egy tartozást, vagy megvehet valamit, amire régóta spórolt. A sors ebbe biztosan besegít. Halak Febr. 20. – már. 20. A befektetett energia eredménye meglett. Tisztán látja, mi az, amit el kell engednie a boldogulás érdekében.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .


Gazdaság Jó a minőség, de felvásárlás gyakorlatilag nincs

Csak egy újabb szüret… Az elmúlt, illetve az előttünk álló hétvégén a Muravidéken is lezajlik a szüret. A szőlő már igen jó érettségi állapotokat mutat, mind minőségileg, mind mennyiségileg jó évjárat várható. Az elmúlt évtizedekben ismerős szőlőfelvásárlás sajnos gyakorlatilag megszűnt. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Annak ellenére, hogy a szőlő a vegetációs időszak elején az igencsak zord tavaszi, nyáreleji időjárás miatt az előző évekhez képest lemaradást mutatott,

elmaradást mutatnak, de az éghajlatunkhoz képest inkább a jelenlegi évjárat számít mérvadónak, így kijelenthetjük, hogy a szőlő már érett. Ezt mutatják a szőlőben mért közös savmennyiségek is, amelyek viszont hasonló cukorfok

A fényképen látható olaszrizling szeptember 21-én 90 Oe cukorfokot és 6,9 g/l savértékeket mutatott, azaz kész a szüretre. a szüreti időszakig sikerült bepótolnia az elmaradást. Az utóbbi öt évben mind áprilisban, mind májusban hideg, fagyveszélyes időjárás volt jellemző, ezért a szőlő később, csak június közepén kezd virágozni, majd egy extrémnek nevezhető hőmérsékleti „boom” következik be, s a vegetáció pótolja a tavaszi lemaradást. Az idei évjáratra általánosan elmondható, hogy a tavalyi évhez képest nagyjából egyhetes előnyben van a szőlő a cukorfokok tekintetében, ez nagyobb a korai, kisebb a késői fajták esetében. Amen�nyiben az idei évjáratot a történelmileg korai 2003as évjárathoz hasonlítjuk, a cukorfokok jó kéthetes

mellett mérve valamivel magasabbak, mint tavaly, ebből pedig következik, hogy éppen fordítva, a pH-értékek alacsonyabb szintet mutatnak. Mindez jellemző a javarészt már leszedett korai, a középérésű és a késői fajtákra egyaránt. A bogyók tömege nagyjából azonos adatokat mutat, mint tavaly. A Mezőgazdasági Szaktanácsadó Szolgálat által közölt mérések alapján már szinte minden szőlőfajta kiváló minőséget mutat, kész a szüretelésre. Ez természetesen elmondható a korai és a középérésű fajtákra is, de feltételesen igaz a késői érésűekre is. A középérésű fajták (chardonnay, fehérburgundi,

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .

sauvignon, szürkebarát…) mindegyikének cukorfoka mér szeptember 14-én megközelítette vagy elérte a 90 Oe cukorfokot, a savak 6–7 g/l értéket mutattak. Kivétel ez alól a kékfrankos, amely esetében az említett időpontban 9 g/l savat mértek. Azóta azonban elmúlt már tíz nap, és a heti 6–8 Oe cukorfoknövekedéssel, illetve 1,5–2 g/l savcsökkentéssel számolva az adatok magukért beszélnek: a szürettel már nincs mire várni, hacsak nem különleges borfajtát szeretnénk ápolni. A középérésű fajtákra elmondottak feltételesen, de igazak a késői fajtákra is, ugyanis az olaszrizling szeptember 14-én megközelítette a 80 Oe cukorfokot, a savértékek pedig jóval 8 g/l alatti értékeket mutattak. Hasonló cukorfokokat mutatott a rajnai rizling és a furmint is, ahol azonban a savak még jóval 10 g/l értékek felettiek voltak. Vagyis rövidre szabva: az olaszrizling már mindenképpen szedhető volt az előző hétvégén, míg a rajnai rizling és a furmint a következő vagy az azutáni hétvégén lesz kész a betakarításra. A leírtak természetesen csak

átlageredmények, minden dűlő, ültetvény eltérhet az említett adatoktól, így a gazdának magának kell dönteni a szüret megfelelő időpontjáról, ügyelve a cukor és a sav megfelelő, harmonikus arányára. Az említett adatok mellett pedig természetesen figyelembe kell mindig venni a szőlő egészségi állapotát, nem utolsósorban azt is, milyen bort szeretnénk készíteni. Amennyiben például úgynevezett fröccsbort szeretnénk, talán már le is késtük a szüretet, de ha mondjuk késői szüretet vagy netán jégbort tervezünk, akkor még nyugodtan várhatunk. A 2021-es évjárat must-, illetve borkezelési szempontból nem rejteget különleges nehézségeket, az általános szabályok betartása elegendő lesz a minőségi borok ápolásához, de ebben az esetben is minden szőlő, minden szüret, minden cefre vagy éppen must egyedi esetnek számít, nem utolsó sorban sok függ a pincében lévő technológiai felszereltségtől. Az előrejelzések mindenképpen arra mutatnak, kifejezetten jó minőségű évjáratnak nézünk elébe. Sajnos ellentétben a várható minőséggel nem sok jót mondhatunk idén sem a szőlő felvásárlásáról. A járvány miatt már két éve igencsak alacsony értékesítési mutatókkal küszködő szőlészeti-borászati ágazat

A Várpincészet idén sem vásárol fel szőlőt. A készletek lepárlásában gondolkodnak.

egyszerűen óriási borfelesleggel rendelkezik, így a Muravidéken is gyakorlatilag megszűnt a felvásárlás. A Lendvai Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatója, Lutar Silvo lapunknak elmondta, sajnos a tavaly is igencsak alacsonynak mondható felvásárlás felét tudják csak biztosítani. Összesen 50 tonna olaszrizlinget vásárolnak fel, ezt a csentei présen dolgozzák fel, onnan szállítják el idei partnerüknek, a „Goriška brda” pincészetnek. A szerződéses termelők – a men�nyiség tehát le van kötve és nem lehet már jelentkezni értékesítésre, beszállításra – 43 centre számíthatnak a szőlő kilogrammjáért.

„Csak ötven tonnát vásárolunk fel, erre a mennyiségre már leszerződtünk a termelőkkel” – mondta Lutar Silvo, a Lendvai Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatója. A Lendvai Agrárcég tulajdonában lévő Várpincészet tavaly sem, idén sem vásárol fel szőlőt. Magyar József tulajdonostól megtudtuk, óriási készletekkel rendelkeznek, így az őszi mezőgazdasági munkák befejezése után valószínűleg a készletek egy részének lepárlását indítják be. Az említett kettő, az elmúlt években, évtizedekben legnagyobb felvásárló mellett az utóbbi években több nagyobbra növekedő borász is hasonló problémákkal küzd, de többen vásárolnak majd fel szőlőt, igaz, ők is jóval kisebb mennyiségben, mint eddig. A szőlő felvásárlási ára 40 cent körül mozog ebben az esetben is.

15


Muravidék Ismét segít a Lendvai Lions Klub

A három kis bátor muskétás A Lendvai Lions Klub a nyári online jótékonysági akciójának keretében összegyűlt 9.120 euróval három „kis muskétás”, Varga Lucija, Kepe Luka és Stančin Ivan további terápiáit és speciális beavatkozásait könnyíti meg. Az akció két fővédnöke a lendvai Virs és a Martmetal vállalat. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Lendvai Lions Klub Három kis muskétás elnevezésű online jótékonysági akciója keretében 9.120 euró gyűlt össze, amellyel három, egészségügyi gondokkal küzdő muravidéki gyermek további gyógykezelését segítik. Az adomány múltheti szimbolikus átadása előtt Zadravec

váról. – Cégünk azonnal csatlakozott a jótékonysági akcióhoz. Érzelmileg elfogult vagyok, hiszen a lányom is különleges bánásmódot igénylő gyermek, és átérzem a helyzetet. Mind a két cég számára megtisztelő, hogy részesei lehettünk a Három kis muskétás akciónak – mondta a támogató cégek nevében Pahor Renato, a Virs Kft. igazgatója.

A vidám és örökmozgó Kepe Luka veleszületett izomproblémákkal küzd. Matej klubelnök és Pahor Renato, a Virs Kft. igazgatója megköszönte minden támogató hozzájárulását, mint mondták, ez egy nemes, önzetlen cselekedet. – A július 31-ével lezárult online akcióval sikerült ismét mosolyt varázsolni és segíteni a rászoruló gyerekeknek, akiket az egészségügyi korlátok akadályoznak a mindennapok, a gyermekkor gondtalan megélésében – fogalmazott Zadravec Matej. A jótékonysági akció két fő támogatója a Virs és a Martmetal Kft. volt Lend-

16

Az adományátadással összekötött sajtótájékoztatón, melyen jelen volt Lucija, Luka és Ivan is a szüleikkel, megtekinthető volt a róluk készült, énekkel, zenével, játékkal színesített kisfilm a Miškino gledališče színtársulat előadásában. A jótékonysági adomány – melyhez sms-üzenet küldésével is lehetett csatlakozni – a három, speciális betegségben szenvedő gyermek további gyógykezelését, fizikoterápiás kezelését, műtétjeit és segédeszközök beszerzését segíti. A feltétlenül szükséges kezelések viszont

többnyire önköltségesek, ami a családoknak súlyos megterhelést jelent. A dobronaki Lucija 8 éves és TUBA 1A génmutációja van, ami az agykéreg nem tekervényes állapotát jelenti. A kislány mozgáskorlátozott, izomtónusgyengédségben szenved, nem beszél, erős a látászavara. Mindezek ellenére nagyon kíváncsi és érdeklődő kislány. Gyógykezelésre 6 éve jár, ami már kiemelkedő eredményeket hozott: sokat fejlődött a mozgása, egyes szavakat megismétel. Fontosak a fejlesztéséhez az izomtónusra irányuló fizikoterápiák, főleg most, júliusi térdműtétje után. A tervezett további kezelésektől a szülei a legjobbakat várják. Mint mondták, köszönik a Lions Klub adományát, amit terápiákra és ortopéd kellékek vásárlása fordítanak. A felsőlakosi Luka még csak két éves, de már születése óta rendszeresen fizikoterápiákon kell részt vennie. Luka egy örökmozgó, mosolygós kisfiú, szereti az állatokat és a sétákat. Mozgáskorlátozottsága miatt csak kúszik, a gondot artrogripózis okozza, ami forgóficammal jár, esetében ez a lábfejet, a csípőt és a térdet érinti. A heti 4–5 fizikoterápiás nyújtógyakorlatokkal az izmok erősítését segítik, ami a műtétek utáni felépülésnél különösen fontos. Az egyik lábfejét már megműtötték, de szükség lesz még a csípő és a térd javítására is. A jó eredményeket ígérő kezelést Németországban végzik el. Az eddigi tornák eredményeként Luka már

Varga Lucija a nagyon ritka TUBA 1A génmutációban szenved, ennek ellenére tele van kíváncsisággal és életkedvvel. egyedül képes ülni, de az előrejelzések szerint járásra is képes lesz. Ivánnál, az állandóan vidám, 6 éves, kommunikatív

helyzet megengedi – egy újabb, urológiai beavatkozás vár rá Belgrádban. Ezt követően jövő márciusban egy szívműtétje lesz Olasz-

Az adományátadón Pahor Renato, a Virs igazgatója és Zadravec Matej, a Lions Klub elnöke társaságában a rendkívül kreatív Ivan, akinél VACTERL-szindrómát állapítottak meg. Ő a zenében éli ki a kreativitását. lendvai kisfiúnál VACTERLszindrómát állapítottak meg, amelynél minden betű egy szerv (szív, hátgerinc, vese, nyelőcső, alhas) sérülését jelenti. A szindróma mellett B-típusú hemofíliát is diagnosztizáltak nála. A kis hős már 12 műtéten esett át, októberben – ha a covid-

országban, ahova a gyermeket már hosszabb ideje viszik kezelésekre. A kisfiú gyenge immunrendszere miatt a nagy közösség, a gyermektársaság örömeit nem élvezheti. Figyelmes kisfiú, nagy szerelme a gitár és az ének, amit sajátos kreativitással ad elő.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .


Horizont 3x CAC kutyakiállítás Gyertyánosban

17 ország, 625 kutya, 73 fajta A Lendvai Kinológiai Egyesület a szlovén szövetséggel karöltve 3x CAC nemzetközi kutyakiállítást szervezett Gyertyánosban szeptember 17-től 19-ig. A vasárnapi revüprogram keretében a Muravidék legszebb kutyájának kiválasztását is megszervezték. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

3x CAC kutyakiállítás és szépségverseny zajlott a múlt hétvégén Gyertyános-

ban. A rendezvényen több mint 625 versenyző kutyát és gazdáikat látta vendégül a gyertyánosi focipályán a 40 éves évfordulóját ünneplő Lendvai Kinológiai

Egyesület, amely a Gyertyánosi Helyi Közösséggel együtt szervezte meg az eseményt. Tény, hogy a kutyák száma meg sem közelítette az eddig Lendván

szervezett versenyeket, ahol ez a szám a kétezerhez is közel járt. Tekintettel azonban a jelenlegi járványügyi helyzetre és az utazás nehézségeire ez a szám is kiválónak nevezhető, főleg úgy, hogy pénteken reggel még csak 200 kutya volt benevezve – nyilatkozta Simčič Jelka, az egyesület alelnöke, a kiállítás főszervezője. A gazdák tehát az utolsó pillanatig kivártak a járványügyi intézkedésekre tekintettel. A kiállításon voltak mindenféle kutyák, nagyon különlegesnek számítók is. A pénteki nap legszebb kutyájának címét például egy hároméves újfundlandi nyerte, gazdája, a hrastniki Strniša Sabina csak Kozmónak hívja. Fajta- és csoportgyőztes lett pénteken a lendvai Šinko

Sabina whippet, vagyis kisagárnak is nevezett kutyája, vagy például a Zalaegerszegről érkező Mentes Andrea magyar vizslája. A szombati napon is folytatódtak a fajtacsoportok küzdelmei, emellett bemutatkozott a helyszínen a Muravidéki Bulldog Klub is. Vasárnap a fajtacsoportok győztesei közül választották a nap legszebb kutyáját, és a Muravidék legszebbje cím is gazdára talált. A tíz fajtagyőztes között a „Best in the Show” címet a szomszédos mu­ ra­s zerdahelyi Kutnjak Marjan siba fajtájú kutyája nyerte. Siba kutyafajta vitte el az első alkalommal odaítélt legszebb muravidéki kutya címet is, amelyet a pečarovci Šebjanič Nina kétéves kutyája érdemelt ki.

heti recept Első ízben választották ki a Muravidék legszebb kutyáját, amely a pečarovci Šebjanič Nina siba fajtájú kutyája lett.

A Kapitalec zsinórban harmadszor győzött

Sajtkrémbundás csirkemell • • • • • •

Hozzávalók: 6 szelet csirkemellfilé • 10 dkg liszt a forgatáshoz 7–8 dl olaj vagy zsír a sütéshez 1 natúr tömlős sajtkrém (100 g) 1 nagyobb tojás 1 kávéskanál házi fokhagymakrém vagy 3 nagyobb gerezd fokhagyma 3 púpos ek liszt • 1 dl tej • Só, bors

Elkészítés: A csir­ke­m ell­s zeleteket egy kicsit kiklopfoljuk és meghintjük sóval. Egy tálba a forgatáshoz lisztet szórunk. Egy magasabb falú edényben bő zsiradékot forrósítunk. A bundához a tojást a sajtkrémmel és a fűszerekkel simára keverjük. Beleszórjuk a lisztet, és a tejet fokozatosan adagolva sűrű, csomómentes masszává keverjük. A csirkeszeleteket először megforgatjuk a lisztben, majd a sajtkrémes tésztában, és kicsit lecsepegtetjük. A kellőképpen felforrósodott zsiradékban közepesnél kicsit kisebb lángon mindkét oldalukat szép barnára sütjük. Konyhai papírtörlőn hagyjuk a felesleges olajat lecsepegni.

Múlt vasárnap zajlott a lendvadedesi tónál a hagyományos horgászverseny, amelyen tizenegy csapat vett részt csapatonként három versenyzővel. A négyórás megmérettetés legjobbja a lendvai Kapitalec csapata lett, akiket zsinórban harmadszor avattak bajnokká az említett verseny bírái. A lendvai gárdát Tkalec Daniel, Tkalec Leon és Žižek Tibor alkották, akik összesen 26,99 kilogramm halat fogtak. F.h.m. N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .

17


Sport Nem volt esélye a sereghajtónak

Ismét kiütéses győzelem Nafta 1903 – Brežice 1919 Terme Čatež 5:0 (3:0)

A mérkőzés helyszíne: Lendvai Sportpark A nézők száma: 200 Játékvezetők: Begič Amel, Kasapović Aleksandar, Čiča Miodrag Szövetségi ellenőr: Levačič Danilo Nafta 1903: Cotman, Németh, Kumer, Rebernik, Bolla (Zana 84.), Korošec (Magdič 84.), Vinko (Fekete 84.), Novinič, Florjanc, Szabó (Szökrönyös 65.), Haljeta (Stare 63.); edző: Dončić Dejan Brežice: Goričar, Femec, Kocjančič, Maapeh (Ruedl 63.), Brkić, Lesjak, Brekalo (Regović 74.), Perišić, Gradišar (Krašovic 63.), Vujčić (Mitrović 81.), Mrvič (Gorenc 74.); edző: Kapušin Iztok Gólszerzők: Vinko (27., 40.), Haljeta (28.), Szökrönyös (75.), Stare (92.) Sárga lap: Femec, Krašovic Piros lap: – Horvat Meštrovič Feri

Az előző fordulóban a Bilje ellen lőtt öt gól után most a Nafta 1903 ismét kiütötte ellenfelét. A kékek hazai pályán fogadták a tabella utolsó helyén álló Brežicét, akiknek szintén öt gólt szórtak. Burai eltiltás miatt nem volt tagja a keretnek. A meccs elején a vendégek több helyzetet is kialakítottak: a 9. percben Lesjak fejelt fölé, majd a 15. percben Perišić lövését kellett hárítania Cotmannak. Az első gólt Vinko szerezte a 28. percben Rebernik beadá-

9. forduló Maribor – Mura Olimpija – Celje Koper – Bravo Tabor – Aluminij Domžale – Radomlje

1:2 (1:1) 1:0 (1:0) 0:1 (0:0) 4:0 (1:0) 2:0 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Koper 8 6 1 1 16:6 19 2. Bravo 9 4 4 1 9:5 16 3. Olimpija 9 5 1 3 13:10 16 4. Mura 9 4 2 3 13:15 14 5. Maribor 9 4 1 4 13:15 13 6. Tabor 9 4 1 4 12:7 13 7. Celje 9 3 1 5 10:11 10 8. Domžale 8 3 1 4 10:12 10 9. Aluminij 9 1 4 4 5:11 7 10. Radomlje 9 1 2 6 7:16 5 A 10. forduló párosítása 2021. szeptember 22-én és 23-án: Tabor – Mura, Maribor – Celje, Olimpija – Celje, Radomlje – Bravo, Koper – Aluminij.

18

sát követően. A következő percben már 2:0-ra állt a Nafta, a találatot pedig Haljeta szerezte Vinko passza révén, majd a jó formában játszó lendvai még egyszer betalált az első félidőben, így a felek háromgólos különbséggel vonultak szünetre. A fordulás után több csere is történt mindkét oldalon. A

5:0 (3:0) 2:2 (0:1) 2:1 (1:1) 1:3 (1:2) 2:0 (2:0) 1:2 (0:0) 4:0 (1:0) 2:6 (1:3)

A kékek hazai pályán öt gólt szórtak Brežice csapatának.

Nemzetközi ifjúsági tollaslabdatorna Mirnán TEM Junior cím alatt rangos nemzetközi ifjúsági tollaslabdatorna zajlott, amely nem adott szlovén győztest, de második helyezettet igen Alić Špela személyében, aki női egyesben a döntőig jutott, ahol a bolgár Chepiseva ellen szoros meccsen 21:23, 23:25 arányban maradt alul, így ezüstérmet nyert. A szlovén képviselők közül a fiúknál a negyeddöntőig jutott Koroš Mark,

6. forduló

8. forduló Nafta 1903 – Brežice Beltinci – Ilirija Krško – Krka Rogaška – Gorica Dob – Bilje Dekani – Fužinar Primorje – Rudar Drava – Triglav

negyedik gólt Szökrönyös szerezte tíz perccel a becserélése után, majd a hajrában a szintén csereként beálló Stare lőtte be a lendvaiak ötödik gólját. A következő fordulóban a Nafta a Fužinar csapatához látogat.

Puconci – Olimpija Križevci – Polana Grad – Odranci Čarda – Rakičan Turnišče – Slatina Črenšovci – Tromejnik Hotiza – Ljutomer Veržej – Gančani

1:0 (1:0) Svetanič R. 0:5 (0:4) 1:4 (1:2) 1:0 (0:0) 1:1 (0:1) 2:0 (0:0) 1:4 (1:1) ELHALASZTVA

TÁBLÁZAT 1. Triglav 8 6 1 1 16:6 19 2. Gorica 7 6 0 1 16:5 18 3. Dob 8 5 1 2 19:13 16 4. Fužinar 8 4 3 1 11:10 15 5. Primorje 8 3 4 1 16:9 13 6. Rogaška 8 4 1 3 11:9 13 7. Nafta 1903 8 3 3 2 22:11 12 8. Rudar 8 4 0 4 14:14 12 9. Krka 8 3 1 4 15:13 10 10. Beltinci 8 2 3 3 9:13 9 11. Krško 7 2 3 2 11:16 9 12. Bilje 7 2 1 4 11:15 7 13. Drava 8 2 1 5 13:25 7 14. Ilirija 8 1 2 5 8:14 5 15. Dekani 7 0 3 4 7:11 3 16. Brežice 8 0 3 5 6:21 3

TÁBLÁZAT 1. Ljutomer 6 5 1 0 21:7 2. Polana 6 5 0 1 21:4 3. Odranci 6 5 0 1 17:7 4. Grad 6 3 2 1 13:9 5. Črenšovci 6 3 1 2 9:7 6. Tromejnik 6 3 1 2 5:3 7. Čarda 6 2 3 1 8:9 8. Rakičan 6 2 2 2 13:9 9. Hotiza 6 2 1 3 9:8 10. Puconci 6 2 0 4 2:11 11. Gančani 5 1 2 2 2:5 12. Slatina 6 1 2 3 7:12 13. Turnišče 6 1 2 3 4:10 14. Olimpija 6 1 1 4 5:9 15. Križevci 6 1 1 4 1:11 16. Veržej 5 0 1 4 3:19

A 9. forduló párosítása 2021. szeptember 24-e és 26-a között: Fužinar – Nafta 1903, Gorica – Beltinci, Krka – Rogaška, Triglav – Primorje, Rudar – Krško, Brežice – Dob, Bilje – Drava, Ilirija – Dekani.

A 7. forduló párosítása 2021. szeptember 25-én és 26-án: Hungarikum Olimpija – Čarda, Ljutomer – Križevci, Slatina – Črenšovci, Rakičan – Turnišče, Kuzma – Hotiza, Odranci – Puconci, Gančani – Grad, Polana – Veržej.

16 15 15 11 10 10 9 8 7 6 5 5 5 4 4 1

aki Wangot győzte le háromjátszmás meccsen, majd a negyeddöntőben őt az osztrák Niederhuber állította meg. A lendvai

Hac Györkös Anel nem jutott a negyeddöntőbe, háromszettes meccsen maradt alul, mint Podgoršek. G.E.

Kettős győzelem Mariborban A Nafta 1903 utánpótlása kettős győzelmet aratott a maribori Tabor ellen az ifjúsági másodosztály ötödik fordulójában. Az U17-es csapat két góllal nyert idegenben: Tabor U17 – Nafta 1903 U17 1:3 (0:1). Góljaikat Marek és Zamuda szerezte, utóbbi duplázni tudott. Az U19 is simán győzött: Tabor U19 – Nafta 1903 U19 1:4 (1:1). A lendvaiak góljait Žganec, LENDVA KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 5. forduló Renkovci – Dobronak 1:9 (0:9) Nagy, Zemljič (3), Meszelics (4), Laci Kobilje – Csente 3:3 (1:3) Bukovec (2), Penhofer; Kiralj (2), Kepe T. Hídvég – Bistrica 2:3 (2:1) Ritlop, Lutar; Graj (2), Žugelj Panonija – Nedelica 2:2 (2:0) Markoja, Imre; Zver, Petek Graničar – Nafta ÖF 5:1 (3:1) Jurasović (2), Somi, Bokan, Krajnc; Bokan (öngól) TÁBLÁZAT 1. Dobronak 5 5 0 0 29:9 15 2. Csente 4 3 1 0 14:5 10 3. Kobilje 5 3 1 1 14:8 10 4. Graničar 5 3 0 2 22:12 9 5. Bistrica 5 3 0 2 13:11 9 6. Panonija 5 1 2 2 6:11 5 7. Nafta ÖF 5 1 2 2 4:8 6 8. Hídvég 5 1 1 3 6:18 4 9. Renkovci 5 0 1 4 4:19 1 10. Nedelica 4 0 0 4 7:28 0 Az 6. forduló párosítása 2021. szeptember 26-án: Csente – Prekmurec Dobronak, Nafta ÖF – Renkovci, Bistrica – Graničar, Nedelica – Hídvég, Kobilje – Malibu Panonija GY-KA.

Mezga, Medved és Čuček Bezjak szerezte. Ezzel a kettős győzelemmel hat pont érkezett Lendvára, és így a Nafta az összesített táblázat 8. helyén áll, a hét végén pedig a KETY EMMI Bistrica csapatát fogadják. F.h.m. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 5. forduló Hodos – Apače

4:0 (2:0) Bencik (2), Horvat, Grah Ižakovci – Sal 4:1 (1:1) Kutoš (2), Vori (2); Žemljič Cankova – Dokležovje 1:1 (1:0) Serdica – Bogojina 2:1 (1:0) Tišina – Lipa 2:2 (0:1) Radgona – Goričanka 4:0 (1:0) Mura ÖF – Cven 1:0 (0:0) Bakovci – Roma ELHALASZTVA TÁBLÁZAT 1. Radgona 5 4 0 1 27:4 12 2. Hodos 5 4 0 1 26:6 12 3. Serdica 4 4 0 0 13:4 12 4. Mura ÖF 5 4 0 1 8:5 12 5. Cankova 5 3 1 1 10:5 10 6. Ižakovci 4 3 0 1 11:6 9 7. Bogojina 5 3 0 2 11:8 9 8. Tišina 5 2 1 2 8:13 7 9. Apače 5 2 0 3 11:12 6 10. Dokležovje 5 1 1 3 9:13 4 11. Goričanka 4 1 0 3 9:13 3 12. Cven 4 1 0 3 3:11 3 13. Lipa 5 0 1 4 6:13 1 14. Sal 4 0 0 4 0:20 0 15. Roma 3 0 0 3 2:22 0 16. Bakovci 0 0 0 0 0:0 0 Az 6. forduló párosítása 2021. szeptember 25-e és 26-a között: Hodos – Cankova, Apače – Sal, Cven – Ižakovci, Roma – Radgona, Bogojina – Tišina, Goričanka – Mura ÖF, Lipa – Bogojina, Dokležovje – Serdica.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .


Sport

Három lendvai érem Ptujból S z e p t e m b e r 19 - é n Ptujban nemzetközi csel­ gáncs­k upaverseny zajlott. A Lendvai Judo Klub mindhárom indulója három éremmel zárta a megmérettetést, amelyen 21

Robert szerint látszott a gyerekeken a hosszú versenyszünet és hogy csak a klubtársaikkal tudtak küzdeni. „Ennek fényében pozitív meglepetés az eredmény. Sara a kategóri-

pasztalatokat szerezzen a soron következő országos bajnokságokra. Az első ilyen országos bajnokság már szombaton, szeptember 25-én lesz, amikor is Prevalje

Jaklin Samo

Gabor Ria

Sep Sara

klubból és két országból összesen 172 cselgáncsozó indult. A lendvai klubból Jaklin Samo első lett a serdülők 90 kilós súlycsoportjában, igaz, itt ő volt az egyetlen induló. Gabor Ria a serdülő lányok 52 kilós súlycsoportjában a 3. helyen végzett, míg Sep Sara az idősebb lányoknál 63 kilóban a 2. helyet szerezte meg. A Lendvai Judo Klub elnöke, Gabor

ájában két győzelmet szerzett, míg Ria ugyan nagyon jól kezdett, de nála látszik a versenyek hiánya” – nyilatkozta Gabor Robert. Hozzá kell tenni, hogy Ria most egy korosztállyal feljebb lépett, és Ptujban már U18-ban indult, pedig valójában még az U16-ba, tehát a fiatalabb serdülő kategóriába tartozik. Ezt a lépést Gabor szerint azért tették meg, hogy Ria ta-

ad otthont a serdülők és az idősebb lány/fiú korosztály OB-jének. Ezen a lendvai cselgáncsozók közül U14-ben Sep Sara és Škraban Lana, U18ban Jaklin Samo, Žerdin Luka, Berki Tia és Kovač Mia, továbbá Gabor Ria október másodikán indul az országos bajnokságon, mégpedig a fiatalabb serdülőknél, vagyis U16-ban. Sz. R., kmj

Nemzetek kupabajnoksága Szeptember 17-én került sor az idei Speedway of Nations első selejtező versenyére, amelyen Szlovéniát az Ivačič Matic, Škorja Nick és Grmek Anže trió képviselte. A csapat a hatodik helyen zárt 17 pontjával, Ivačič tízet gyűjtött be. A lengyelek magabiztos győzelmet arattak,

hiszen Bartosz Zmarzlik vezetésével kiemelkedtek a mezőnyből, és így teljesen megérdemelten kerültek a fináléba. A második helyen a svédek végeztek, míg a harmadik helyen Dánia salakosai biztosították be maguknak a döntőbe kerülést. Szombaton a Speedway of Nations

második selejtező körének győztese az ausztrál csapat lett. A második helyen a rendező, Lettország kvalifikálta magát az októberi manchesteri fináléba, míg a reményfutamnak köszönhetően harmadikként a francia válogatott került a döntőbe. G.E.

A Lendvai Tollaslabdaklub várja az új tagokat A Lendvai Tollaslabdaklub szeretettel várja azon fiatalokat, akik szeretnének megismerkedni a tollaslabdázással. Az új tagok beiratkozására hétfőnként és csütörtökönként 15 és 16 óra között lesz lehetőség az 1. Sz. Lendvai KÁI-ban.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 2 3 .

minisport Győzött a Király–Kolarič duó A maráci sportszövetség idén is megrendezte páros tenisztornáját, amelyen 32 versenyző szerepelt. A torna első helyezettje a lendvai Király Ludvik és Kolarič Dani duója lett, akik a döntőben a Draškovič– Potočnik párost múlták felül. F.h.m. Csúnya vereség a rangadón A Nafta U15-ös gárdája eddigi legsúlyosabb vereségét szenvedte el korosztályának első osztályában a keleti csoportban. Ellenfelük az örök rivális Mura volt: Mura U15 – Nafta 1903 U15 11:0 (8:0). A házigazdák már az első félidőben bebiztosították győzelmüket, amikor nyolc gólt is szereztek. Ezzel a vereséggel a lendvai fiatalok továbbra is a tabella utolsó helyén állnak pont nélkül. A következő, ötödik fordulóban a Rogaška csapatát fogadják Palinán. F.h.m. Ismét kikapott mindkét együttes A hosszúfalui Olimpija vereséget szenvedett a Muravidéki Liga 6. fordulójában. Nem tudtak Puconcin idegenben gólt szerezni: KEMA Puconci – Hungarikum Olimpija 1:0 (1:0). A találkozó első félidejében született az egyetlen találat, amelyet Svetanič R. szerzett a vendégkapus hibáját követően. Az Olimpija több mint húsz percet emberelőnyben játszhatott, Borovič játékvezető ugyanis a 68. percben kiállította a házigazdák egyik játékosát. A következő fordulóban hazai pályán fogadják a Čarda csapatát. A hosszúfaluiak utánpótlása is vesztesen hagyta el a pályát: Hungarikum Olimpija U19 – Slatina U19 1:3 (1:3). A házigazdák egyetlen gólját Sobočan Tine szerezte. F.h.m. Erősített a Muránia A lendvai Muránia röplabdázói gőzerővel készülnek az új szezonra a szlovén női másodosztályban. A lendvaiak nemrég három új játékost is szerződtetni tudtak a hočei Furmis csapatából: Babič Tjašát, Daks Lanát és Marko Kleát. Az igazolásokkal azt reméli mindkét klub, hogy a lehető legjobban tudják segíteni az említett játékosok fejlődését. F.h.m. Rajber lett a lányok új edzője A NONA Pomurje Beltinci csapata új edzőt szerződtetett Rajber Marjan személyében. Rajbert már jól ismerhetik a labdarúgás kedvelői a Muravidéken, hiszen többek között a Nafta, a Mura, az Odrijánc, a Čarda, a Tornisa és a Tromejnik szakembere is volt. F.h.m. Vutek legyőzte Királyt Koperben zajlott a klasszikus dartsbajnokság első rangtornája, amelyen a versenyzők egyéniben és csapatokban is megmérkőztek egymás ellen. Összesen 13 klub vett részt a tornán. Egyéniben a lendvai Király Ludvik kiesett Vutek Sašo ellen. A torna egészen jövő májusig zajlik. Megvan az első siker A lendvai tekések győzni tudtak a bajnokság második fordulójában: TK Lendva – TK Impol 5:3. A házigazdáknál Zadravec, Potočnik és Tisovič ért el győzelmet. F.h.m.

19


2021. szeptember 28. (kedd) 19 óra Lendvai Színházés Hangversenyterem

Profile for Népújság

Népújság, 2021. 09. 23.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 38. sz.

Népújság, 2021. 09. 23.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 38. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded