Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

63. évfolyam 37. szám Lendva 2019. szeptember 12. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Felvonuló évtizedek

Szeptember első szombatja Lendván a szüreti felvonulás napja. Így van ez már kerek negyven éve, és az idei felvonulásra is közel hatvan csoport és mintegy 850 résztvevő érkezett. A

látogatókat is ismét több ezerben számolták. A felvonulás mindig egyfajta helytörténeti visszapillantó is, idén különösen ötletes volt a lendvai fagylaltosok és a legendás Matjašec házi

cockta-készítő bemutatása. És a Lendvai Szüret hagyományosan beharangozza a szüretet a szőlőhegyeken is, ahol már folyik a munka. Írásaink a szüretekről a 20– 21. oldalakon.

Rozgonyi Emőke és Bódis Tamás

A lelkészcsalád egy évre a Shetland-szigetekre költözik 17. oldal


Iránytű Surján László Lendván

Charta XXI közép-európai Szolarics Nađ Klára

Az időnyerés útvesztőjében A késleltetett indítású mosogatógép beszerelése számomra előnyös volt, hiszen időt nyertem. Fokozódott ez a konyhai robotgép megvásárlásával, általa az ételkészítési folyamatok váltak gyorsabbá. Ekkor már ott volt a tévé távirányítója, a garázsajtó is egy gombnyomással nyílt az udvarra kanyarodás közben, miközben szenzoros volt a lámpagyújtás. Hogy mit hoztak azóta az okostelefon által nyújtott lehetőségek, azt már megnevezni is nehéz: kényelmet vagy függőséget, könnyebbséget vagy fogva tartást? A digitális fejlődés határtalan és megállíthatatlan. Az új korszak vívmányainak használatáról, alkalmazásáról remélhetőleg mindenki felelősségteljesen dönt. A bőr alá elhelyezett mikrochipről is. A trend szerint a hüvelyk- és a mutatóujj közé elhelyezett, rizsszem nagyságú chipről van szó (a kutyáknál a nyakba szoktak hasonlót belőni). A rádiófrekvenciás azonosító technológiával működő kütyü személyi azonosításra is alkalmas. Meg nagyon sok minden másra, használata roppant egyszerű, mindig kéznél van, sosem marad a másik táskában vagy a tükör előtti polcon, a konyhapulton, az autóban… Elveszíteni lehetetlen. A svédeknél már néhány éve hódító beépített chipet felismeri a bankterminál, nyitja a lakás, az iroda, a fitneszterem ajtaját, általa mindig kéznél van a színházi bérlet és a vonatjegy, a bejelentkezés és az azonosítás csak egy chipes karmozdulat… A beültetése a piercing belövéséhez hasonlít, 160 euróért csinálják meg, hát a bolondnak is megéri! A vívmány elvileg GPS-funkció nélküli, a követés nem lehetséges. Aha... Az ellenzők szerint nincs műszaki akadálya ezen „csekélységnek”. Nos, itt tartunk. Kényelem vagy kiszolgáltatottság ez az időnyerés, a kapkodás útvesztőjében? Nagy a csábítás, de ne veszítsük el a talajt a lábunk alól!

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A lendvai bográcsfőzőverseny napján Lendván járt és kerekasztal-beszélgetésen vett részt Surján László korábbi miniszter, európai parlamenti képviselő, aki az utóbbi években leginkább a Kárpát-medence, illetve Közép-Európa országainak megbékélésén dolgozik, s az úgynevezett Charta XXI nyilatkozat aláírására biztatja a térség lakóit. Megragadva az alkalmat a mozgalom vezetőjét kérdeztük munkájáról. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Charta XXI megbékélési mozgalom alapötlete abból indul ki, hogy az alkotómunkához békére és nyugalomra van szükség, így alaptézisként vallják, hogy Közép-Európában nem jutunk előre, ha az itt élő népek gyanakodva figyelik egymást. Ezzel párhuzamosan egy fokkal még

sürgősebb feladatként vallják azt is, hogy magyar–magyar megbékélésre is szükség van, a magyar nemzet határmódosítás nélküli újraegyesítésére. Ehhez a politikai akaraton, a felelős kormányzati munkán kívül civil összefogás is kell. A Megbékélési Mozgalom hét országból származó kezdeményezői, a Charta XXI aláírói tudatában vannak a jövendő nemzedékek iránti

felelősségüknek, ezért az egymás iránti ellenségeskedés helyett a megbékélés útját választják. Az alírók ragaszkodnak anyanyelvükhöz, történelmükhöz, kultúrájukhoz, nem megszüntetni, hanem elfogadni akarják különbözőségeiket. Azt remélik, hogy egyre többen felismerik: egymást támogatva megerősödünk, egymással tusakodva Európa peremére szorulunk.

Oddelek za madžarski jezik in književnost

Kedves Hallgatók! A Maribori Egyetem Magyar nyelv és irodalom oktatási programja az egyetlen magyar nyelven végezhető stúdium Szlovéniában. A programon kívül lektori órákra is van lehetőség az egyetem bármelyik karán tanuló hallgatók számára, akik már tudnak magyarul, és azok számára is, akik most szeretnék megtanulni ezt a „különleges” nyelvet. A lektorátus fejleszti a magyar nyelvet beszélők nyelvi kompetenciáját, az erős nyelvjárási nyelvváltozat mellett a standard elsajátítására teszi a hangsúlyt, kialakítva ezzel a beszélőkben azt a kettősnyelvűséget, amely egy diplomás értelmiségi szakember számára alapfeltétel. A más anyanyelvűeket arra ösztönzi, hogy minél jobban megtanuljanak egy újabb – más típusú, más nyelvcsaládba tartozó – nyelvet. Mind a tanszék, mind a lektorátus mobilitásra is motiválja a hallgatókat, elsősorban ERASMUS-kereteken belül. A Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy választott tantárgyként a diploma megszerzéséig azt a nyelvtudást is megszerezzék, amire szükségük lesz majd a kétnyelvű oktatási intézményekben munkát vállalva. Ezzel a lehetőséggel élni nem kötelező ugyan, de tény, hogy a felkínált szakmai, nyelvi, kulturális többlettudás, a megszerezhető kompetenciák hozzáadott értéket jelentenek a szlovén–magyar kétnyelvű területen, hatékonyabbá teszik a kétnyelvű oktatás folyamatát és a kétnyelvű létezést a gyakorlatban. A szükséges és megfelelő nyelvi kompetenciák kialakítása a tanár belső igénye kell, hogy legyen, építve ezzel szakmai jelenét és jövőjét, tanári karrierjét. Kérjük tehát a Maribori Egyetem hallgatóit, hogy használják ki a felkínált lehetőséget, mert kulcsfontosságú a jövő szempontjából, hogy nappali tagozaton, alapszakos vagy magiszteri képzésben megszerezzék a megfelelő nyelvi, kulturális és szakmai ismereteket. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken és a Lektorátuson! Jelentkezni lehet személyesen a tanszéken vagy az alábbi ímélcímen: jutka.rudas@um.si

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .


Horizont

i megbékélési mozgalom

Surján László Surján László kérdésünkre elmagyarázta, a Charta XXI mozgalomként indult 2010 során, majd egyesületet is alakítottak, elsősorban a pályázati lehetőségek miatt. Egy főállású munkatársuk mellett mindenki a szabadidejében dolgozik: rendezvényt készít elő, kiadványt szerkeszt, előad, cikket ír, bográcsot főz Lendván vagy éppen lecsót Nagymegyeren. „A nyilatkozat aláírói fele él az anyaországban, a másik fele a szomszéd államokban. Az összes aláíró 15–17 százaléka nem magyar. Főleg szlovákok és románok. Eszméink terje-

désének gátja a nyelvtudás hiánya – nyilatkozott Surján László, majd folytatva gondolatmenetét hangsúlyozta: „Közismert személyiség is sok van a táborunkban. Hadd említsem Käfer tanár urat, Kiss Gy. Csabát, a fiatalabb nemzedékből Kollai Istvánt, Zahorán Csabát, az Esterházy-kutató Molnár Imrét. Művészeink sorában ott van Matl Péter, aki a vereckei emlékművet készítette, továbbá Sebestyén Márta, Szvorák Katalin, Herczku Ágnes, nem hagyhatom ki Bence Lajost Lendváról és Vári Fábián Lászlót Kárpátaljáról. Az egyháziak közül a Muravi-

dékhez való közelsége miatt Székely János szombathelyi püspököt említem, majd Nagybecskerekről Németh Lászlót, Munkácsról Majnek Antalt, Egerből Ternyák Csabát vagy a vajdasági reformátusok püspökét, Halász Bélát, továbbá Böjte Csabát, Kozma Imrét. Az újságírók közül Gajdics Ottót vagy a szlovák Stefan Hríbet emelem ki. Megemlítek még két korábbi városvezetőt is: Anton Balažeket és Gheorghe Falcát (Arad), aki most európai képviselő. Támogatónk minden szomszéd országból van, de a gondolat terjedésének a nyelvi korlátok mellett legfőbb akadálya az időhiány. Ma az aláírók száma 7342. A Charta XXI facebook-oldal 5785 lájkolót gyűjtött, az elmúlt 28 napban 126 ezer emberhez jutott el, 37 ezren reagáltak a tartalmára. Havi összejöveteleinket élőben közvetíti a Bonum TV, ahol minden hó negyedik vasárnapján egy beszélgetős műsorral is jelentkezünk. Ezek a műsorok kábelen mintegy 3 millió háztartásba jutnak el, interneten pedig természetesen az egész világon elérhetők.”

Surján Lászlót kérdeztük a trianoni centenárium megünneplése körüli feszültségekről is, arról, mennyire viselte meg ez a Kárpát-medence népeinek együttélését: „Sokan féltek az évfordulótól. 2017ben magyarok és románok együtt fogalmaztuk meg, hogy ami az egyiknek öröm, az a másiknak bánat. Ez nehéz. Az évforduló alkalom, hogy végiggondoljuk a kapcsolatainkat.

Akik területet nyertek 1920ban, mutassák meg, miként sáfárkodtak vele. Talán megindul végre a többségiek és a kisebbségiek között a párbeszéd, és létrejön egy száz éve hiányzó megegyezés az együttélés tartós kereteiről. Kérjük, hogy aki a közép-európai együttműködés pártján van, írja alá a megbékélés chartáját a http://chartaxxi.eu/ chartaxxi oldalon” – zárta a beszélgetést Surján László.

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzatának (Népújság, 2015/22. sz.) 16. szakasza alapján a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa 2019. szeptember 2-án megtartott, 6. rendszeres ülésén elfogadta a

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzatának módosítását 1. cikkely Az alapszabályzat 28. szakasza új, negyedik bekezdéssel módosul, amely a következőképpen hangzik: „Amennyiben az elnök a tisztségét nem főállásban végzi, az egyik alelnök a tisztségét főállásban is betöltheti. Erről az elnök javaslatára a Tanács dönt.” 2. cikkely Az alapszabályzat módosítása a Népújságban való megjelenést követő tizenöt nap elteltével lép hatályba. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanács elnöke

Az Európai Bizottság új biztosai és területeik Új szerkezetű Európai Bizottság alakul Ursula von der Leyen megválasztott elnök keddi brüsszeli bejelentése alapján: a szlovén Janez Lenarčičot válságkezelési biztosnak jelölte az elnök, a magyar Trócsányi Lászlót a szomszédság- és bővítéspolitikai tárcára javasolja. A novemberben hivatalba lépő testületnek nyolc alelnöke, köztük három ügyvezető alelnöke, illetve tizennyolc „egyszerű” biztosa lesz. Az ügyvezető alelnökök a holland Frans Timmermans, a dán Margrethe Vestager és a lett

Valdis Dombrovskis lehet. Timmermans koordinálja az európai zöld megállapodással kapcsolatos munkát, a klímapolitikát. Vestager a digitális kornak megfelelő Európa programját és továbbra is betölti a versenyjogi biztosi posztot. Dombrovskis koordinálja az emberközpontú gazdasággal kapcsolatos tevékenységeket, ő lesz a pénzügyi szolgáltatások biztosa is. Az öt további alelnök: a spanyol Josep Borrell, aki az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője lesz, a cseh Vera Jourová az „értékek és átláthatóság”, a

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .

görög Margarítisz Szkínász az „európai életmód védelme”, a szlovák Maros Sefčovič az „intézményközi kapcsolatok és tervezés”, míg a horvát Dubravka Šuica a „demokrácia és demográfia” nevű portfóliót kapta. Ez azt jelenti, hogy a nyolc alelnök közül négy a kelet-közép-európai régióból lesz. Az olasz Paolo Gentiloni a gazdasági, az ír Phil Hogan a kereskedelmi tárcát, a francia Sylvie Goulard pedig a belső piaci digitális egységes piacot kapja a javaslat szerint, s biztosként felel a védelmi iparral és űrkutatással fog-

lalkozó új főigazgatóságért is. Az osztrák Johannes Hahn a költségvetési és igazgatási, a belga Didier Reynders a jogérvényesülési, a svéd Ylva Johansson a belügyi, az észt Kadri Simson az energiaügyi biztosi posztra készül. A lengyel Janusz Wojciechowski lesz a mezőgazdasági, a román Rovana Plumb a közlekedési, a ciprusi Sztella Kiriakídisz az egészségügyi, míg a finn Jutta Urpilainen a nemzetközi partnerségekért felelős biztos. A luxemburgi Nicolas Schmitté lesz a munkahelyteremtés, a máltai Helena Dallié az

egyenlőség, a portugál Elisa Ferreirának a „kohézió és reformok”, a bolgár Marija Gabrielnek az „innováció és ifjúság”, a litván Virginijus Sinkeviciusnak a „környezet és óceánok” nevű portfólió jutott. A biztosi testület ülései papírmentesek és digitálisak lesznek, továbbá életbe lép az „egy be, egy ki” elv, melynek célja, hogy minden új jogszabály elfogadásával párhuzamosan hatályon kívül helyezzenek egy másikat, így könnyítve meg az emberek és a vállalkozások életét. (mti)

3


Kultúra Christo & Jeanne-Claude a lendvai galériában

A rejtett valóság megmutatása

káktól kezdődően keresztmetszetet adva egészen az életmű legfrissebb, még csak terv szintjén szereplő projektjeiig, mint a párizsi Diadalív becsomagolása. A megvalósult projektek

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

jektjei láthatók: a párizsi Pont Neuf becsomagolása (1975–1985), a Kalifornia nyugati, valamint Japán keleti partján egymással szemben felállított Ernyők (1984–1991), a berlini Reichstag becsomagolása (1971–1995) és a Kapuk, a New York-i Central Parkban elhelyezett projektjük 2005-ből. A több mint fél

(Fotó: Galič Tomaž)

A bolgár születésű Christo és felesége, a francia Jeanne-Claude a világ leghíresebb „csomagolóművészei”, akik nemcsak az életben, de a művészvilágban is egy párt alkottak. Leginkább monumentális vállalkozásaikkal váltak

ismertté, mint a berlini Reichstag becsomagolása 1995-ben. Felesége halála után (2009) Christo valamelyest visszavonult, de ma is fáradhatatlan, olyannyira, hogy 2020-ban egy régi álmát fogja valóra váltani: a párizsi Diadalív becsomagolását. A lendvai kiállításon a páros legizgalmasabb és leghíresebb pro-

(Fotó: Galič Tomaž)

Az ünnepélyes megnyitón Magyar Janez polgármester, Nada Zoran, Pisnjak Atilla művészettörténész és Baumgartner Dubravko galériaigazgató.

(Fotó: GML)

A nyári kulturális rendezvénysorozat egyik zárórendezvényeként a lendvai várgalériában pénteken került sor Christo & JeanneClaude: Rejtett valóság című kiállításának megnyitására szép számú közönség részvételével.

A kiállításon a művészpáros legizgalmasabb és leghíresebb projektjei láthatók. évszázados alkotómunkát fotók, grafikák, kollázsok és különböző tárgyak segítségével ismerheti meg a közönség. Baumgartner Dub­rav­ ko, a Galéria-Múzeum igazgatója köszöntőjében utalt Az egyetemes képzőművészet óriásai a lendvai várban című több éves projektben megvalósuló kiállítások – a jelenlegi is ennek része – jelentőségére. A kiállítások látogatottsága országos viszonylatban is kiemelkedő mutatóval rendelkezik. Az előző, Hundertwasser és Hasegawa kiállítást valamivel több mint 20 ezer látogató kereste fel. Magyar Janez, Lendva polgármestere elégedettségét fejezte ki a képzőművészeti események kapcsán a nyári időszakban, melyben elévülhetetlen szerepe van a galéria munkatársainak. Pisnjak Atilla művészettörténész a kiállításról elmondta: – A mai kiállítás is különböző médiumok segítségével próbálja bemutatni a páratlanul gazdag életműveket. A korai mun-

közül is sok esetben csak utalni tudunk a művek teljes megvalósulására, hiszen méreteikből kifolyólag a bemutatásuk szinte lehetetlen. Az ötlettől a megvalósulásig vezető úton Christoék civileket is bevontak, elősegítve a művészetekhez való szélesebb körű kötődést. Művészetük ugyanis nehezen behatárolható, a konceptualizmuson keresztül a minimalizmusig sok mindent magába foglal. Sajátos és egyéni, ugyanakkor teljes életpályájuk is megismételhetetlen. A hivatalos megnyitó előtt Nada Zoran, a Kulturális Minisztérium Kulturális Örökség Titkárságának titkára szólt az egybegyűltekhez, kiemelve a várgaléria kiváló promóciós tevékenységét Szlovéniában és a szélesebb térségben. A kiállítás-megnyitón a Lendvai Zeneiskola tanárai, Diana Milković (fuvola) és Bažika Orban Éva (zongora) léptek fel zenei csemegével. A tárlat 2020. január 31-ig lesz látogatható.

nepujsag.net Fotókon,terveken, tárgyakon mutatják be a még ma is szokatlan művészi alkotásokat.

4

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .


Kultúra 23. Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep

Dancs-Roth Marika képviselte a Muravidéket Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A művésztelepen ös�szesesen tizenöt festő- és grafikusművész alkotott, a határon túli magyarok mellett magyarországi, oroszországi és finnországi művészek is érkeztek, így Kopriva Attila Kárpátaljáról, Koszorús Rita és Sokolovsky Igor a Felvidékről, Pesti Emma és Szenti Lilla a Vajdaságból, Siklódy Ferenc Erdélyből, DancsRoth Marika a Muravidékről, Raunio B. Maria Finn-

országból, Irina Drozd, Ivan Plusch és Polina Iljushkina Oroszországból, valamint Cseke Szilárd, Gregorec Elizabeth, Tayler Patrick és Vető Orsolya Lia Magyarországról. Az alkotótelep idei vezértémája az „élő/világ” volt, a résztvevő művészek különböző technikákban készítették el a Budapesten, illetve már otthon megihletett munkáikat. A lendvai Dancs-Roth Marika, a tapiszériák és a ceruzarajzok mestere a témában különösen otthon mozgott, hiszen a termé-

szet, a fák és a gyökerek a legmélyebb inspirálói művészetének. Budapesten is a fák és a gyökerek motívumvilágában alkotott, művein a ceruzarajzot és a szövést, illetve a makramétechnikát kombinálva. „Nagyon kellemes élményben volt részem, jó hangulatú alkotókörnyezetben, kellemes légkörben készültek a munkák. Természetesen több barátság, szakmai ismeretség is született. Számomra az élővilág örökös ihletést jelent, így a telepen készült

(Fotó: Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep)

Idén augusztus végén huszonharmadik alkalommal került sor Budapesten a Hegyvidéki Önkormányzat és a MOM Kulturális Központ szervezésében a Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelepre, amelyre határon túli magyar területekről hívtak meg képzőművészeket. A Muravidékről Dancs-Roth Marika vett részt az alkotómunkában.

Dancs-Roth Marika a művésztelepen is a fák és a gyökerek motívumvilágában készítette alkotásait. munkáim is fő motívumaimat, a fákat és a gyökereket, a szülőföldhöz kötődést örökítik meg – mondta Dancs-Roth Marika. A művésztelepen készült alkotások – Kallós

Abraham Klaudia kiállítása

A színek és színkontrasztok „színbiózisa” A lendvai Bánffy Központban pénteken este megnyílt Abraham Klaudia műkedvelő festőművész kiállítása Színbiózis címmel. Lapunk munkatársa, a Kelepelő gyermeklap illusztrátora ezúttal tíz év anyagának válogatásával mutatkozik be. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

„Az esztétikai kategória, ami ezekre a képekre

érvényes, az, hogy szép. Érdek nélkül szép. Rá-

Soós Mihály, az MNMI igazgatója, Abraham Klaudia, valamint Bence Lajos, a kiállítás méltatója a megnyitón. N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .

nézünk, rágyönyörködhetünk. Egy-két kép kivételével nincsenek sötét tartalmak, a kéket viszont mélyebbnek érzem, mint általában. A képek motívumvilága – növények, csendéletek, tájképek – érthető, csak egy-két alkotáson jelenik meg az absztrakt” – szólt az alkotásokról Bence Lajos költő, irodalomtörténész a megnyitón. Abraham Klaudia tizenkét éve fest vászonra, előtte inkább csak ceruzarajzokat, portrékat készített. A vászonfestés első lépései főleg csendéletek, tájképek, aktok voltak olajfestékkel, majd áttért az akrilra, ami számára sokkal testhezállóbb, hiszen – mint mondja – szereti, hogy gyorsan szárad és könnyű vele dolgozni. Ma is ezt részesíti előnyben. „Sosem tanultam a rajzolást, autodidakta módon igyekszem fejleszteni

Judit művészettörténész, a telep művészeti vezetője válogatásában – a Hegyvidék Galériában kerülnek kiállításra. A tárlat ünnepi megnyitójára október 8-án kerül sor. magam. A családunkban egyébként anyai nagyanyám ágán dédnagyapám és a fia is festőművészek voltak. Számos technikát kipróbáltam, többet alkalmazok is, és mindig tanulok újat. Ebben ma már az internet is remek segítséget nyújt. Csapongok a stílusirányzatok között, és leginkább az aktuális hangulatom befolyásol abban, hogy éppen milyen technikát alkalmazok. A kiállítás a Színbiózis címet kapta, ez a szójáték a vásznon megjelenő színek közti harmóniára utal. Szeretem a kontrasztokat, ez érvényesül is a legtöbb képemen” – mondta Klaudia a kiállítás kapcsán. A legújabb festményei festőkéssel készültek, hiszen az elmúlt egy évben az absztrakt került előtérbe. Nagyon kedvesek neki a mandalák is, hiszen a készítésük valódi relaxáció számára. A tárlat – melynek megnyitóját Koša Péter hegedűjátéka tette hangulatosabbá – október végéig tekinthető meg.

5


Muravidék Felújítások a lendvai tömbházakban

Energiatakarékosabb lakások A Tomšič utca 2. számú tömbháznál élénk munkálatok folynak, hiszen befejezés előtt áll az épület energetikai szanálása. A beruházást a Szlovén Öko-Alap vissza nem térítendő támogatással segíti. Beltéri felújítási munkálatok folynak továbbá a Lendva Község tulajdonában lévő lakásokban is, melyre a községi költségvetés biztosít keretet. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Lendva Község mint tulajdonos százkettő nonprofit bérlakással rendelkezik, s azon községek közé tartozik, amely gondját viseli a lakások állapotának, a karbantartásukra és a felújításukra rendsze-

– A lakásbérleti szerződés meghatározza, hogy a lakó köteles engedélyezni a belépést a munkálatok kivitelezőjének. Felújítás öt lakott és nyolc üresen álló lakásban folyik: a Kranjec utca 2., 4., 8., 8/ II-1., Tomšič utca 1., 6., Kidrič utca 3., 5., Ljudska pravica tér 11/14. és 18.,

jelentkeztek, akik főleg a nonprofit és a kisebb lakások, illetve a saját fűtéssel bíró lakások iránt érdeklődtek. Lendván folytatódik a lakótömbök energetikai szanálása is, amelyre vis�sza nem térítendő támogatást is nyújt a Szlovén Öko-Alap. Kolenko Igortól,

soknak a tartalékalapban összegyűlt mintegy 70 ezer eurójából, valamint a Lakásgazdálkodási Vállalat invesztícióra felvett 170 ezer eurós hiteléből fedezik. „A munkálatokat tulajdonképpen hároméves előkészület előzte meg, hiszen a felújításhoz a tulajdonosok 75 százalékos egyetértése szükséges, a hitelfelvételhez pedig 2015től 100 százalékos, amit a 37 lakásos lakótömbben, megannyi érdek mellett, nem egyszerű biztosítani, és egyre nehezebb – mondta Kolenko. Az energiatakarékossági felújítás mellett az említett épületen korszerűsítették az összes erkélyt a vasszerkezettel és a burkolattal együtt.

Összességében nagy beavatkozásról van szó, de az energiamegtakarítás jelentős lesz (főleg a jól záró ablakok és ajtók beszerelésével). A becslés szerint a felújítás 25–30 évre szól. A lakástulajdonosok a hitel törlesztését a tartalékalap hozzájárulási összegének emelésével (0,5 euróról 0,73 euróra négyzetméterenként) biztosítják 10 éven keresztül. A tartalékalapba a havi befizetés egy lakás esetében sem haladja meg a 60 eurót. A munkálatokat a Dogša Kft. (vakolat, energetikai szanálás) és a Klima storitve Kft. (tető) végzi. A lakástulajdonosok a Lakáskezelési Vállalattal a munkálatok előszámlái és a kimutatott, várható költségterhelés ismertetése alapján kötöttek szerződést a beruházásról. Legközelebb a Župančič utca 6., a Tomšič utca 1. és 4. házszám alatti épület energetikai szanálása várható.

Gázkitermelés rétegrepesztés nélkül?

A lakások karbantartása és energetikai szanálása komoly előnyökkel jár, s erre Lendva Község is hangsúlyt helyez. resen különít el tételeket a községi költségvetésben, idén 120 ezer eurót. A tavasszal elindított munkálatok során Lendván 13 lakásban végeznek felújításokat: ablak- és ajtócsere, új mosdótartozékok és csempeburkolat, laminált és műanyagpadlók lerakása, víz-, csatorna-, szellőző- és fűtésvezetékek cseréje, valamint új villanyvezetékek, lámpák és egyéb felszerelések elhelyezése. A projekt kivitelezését közbeszerzés alapján a BSB Inženiring Kft. nyerte el a Drava melletti Selnicából.

6

Župančič utca 6b. és két lakás a Benica 1a. házszám alatt. Benicán az épületet a csatornarendszerre is rákapcsolják. Az építésifelújítási munkálatoknál a beruházó Lendva Község a nonprofit lakásokra vonatkozó normatívákat követi. A munkálatok befejezési határideje október 31-e – tájékoztatták a témakörben lapunkat a községi hivatalnál. A község a jövőben így felújított lakásokat tud felkínálni az érdeklődőknek. A lakások iránti igény viszonylag nagy, a tavaly közzétett kiírásra 23-an

a Lendvai Lakásgazdálkodási Vállalat igazgatójától megtudtuk, hogy a Tomšič utca 2. házszám alatti lakótömb felújítása során az épületre teljesen új tetőburkolat és energiatakarékos, hőszigetelt vakolat került. A tetőszerkezeten kicserélték a rossz farészeket is, valamint új villámhárítót és bádogos elemeket szereltek fel. A márciusban kezdődött munkálatok értéke 240 ezer euró, ebből 200 ezer a vakolat. A beruházást 23.300 euróval támogatja az Öko-Alap is. A különbözetet a lakástulajdono-

Miközben a brit Ascent Resources cég készülődik a Szlovénia elleni, mintegy 50 millió eurós kártérítési per indítására, tanulmányozza a palagáz más típusú kiaknázási módját is a petesházi olajmezőn – tette közzé az STA hírügynökség. A befektető nem szándékozik elhagyni a petesházi lelőhelyet, ahol a gázkitermelési koncessziós jogot birtokló Geoenergo társasággal palagázkitermelést folytat. Az újabb beavatkozások a Pg-10 és a Pg-11A kutakból kinyert gázmennyiség növelésére irányulnak. Az Ascent részéről a per indítását és az újabb lehetőségek felkutatását Leben Jure egykori környezetvédelmi miniszter és az ARSO környezetvédelmi ügynökség egyértelmű követelése váltotta ki, mely a gázkiaknázás növeléséhez új környezetvédelmi hatástanulmány és engedélyek beszerzését szabta meg feltételként. A cég, mely az elmúlt tíz évben mintegy 50 millió eurót fektetett a gázkutatásokba a petesházi olajmezőn, a döntés ellen tiltakozik és bírósági per indításával fenyeget. Az Ascent Resources augusztus végén a londoni tőzsde hírlevelével értesítette részvényeseit, hogy a jelenlegi bonyodalmak ellenére az ügymenet folytatódik. Ezúttal nem a rétegrepesztésre – fracking – összpontosítanak, hanem a hagyományos kiaknázási módszert helyezik előtérbe. A konvencionális beavatkozás valamivel alacsonyabb kitermelést jelent, de ehhez az engedélyek megszerzése kevésbé bonyolult. A britek már tanulmányozzák a 2008ban elkészített 3D-s földrezgési szimulációt, amelyet a petesházi olajmezőn végeztek el. Ennek az eredménye szeptemberben várható. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .


Muravidék Kezdődik a szüret

Ismét jó évjárat várható Az esős hét után az előttünk álló hétvégén valószínűleg már sokan szüretelni fognak a Lendva-hegyen is, elsősorban a korai, illetve a középérésű szőlőfajták kerülnek leszüretelésre. A szakma szerint ismét jó évjárat várható mind mennyiségileg, mind minőségileg, ami megnehezíti a szőlő, valamint a bor értékesítését, különös tekintettel arra, hogy országszerte, sőt tágabban is rengeteg a tavalyi tartalék. Ez különösen nagy problémát jelent a Lendva-vidéken, ahol nagyobb felvásárló hiányában nehéz lesz értékesíteni a szőlőt. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Kezdjük a Lendva-hegyen mindig is problematikus és igencsak kérdéses értékesítéssel. Az utóbbi években a Lendvai Mezőgazdasági Szövetkezet vásárolta fel a kistermelők feleslegeit, majd a szőlőt must formájában általában nagyobb szlovéniai kereskedőknek, pincészeteknek passzolta el, vagyis gyakorlatilag közvetítőként szerepelt. Az idén sajnos sem a kereskedők, sem a pincészetek nem

mutatnak érdeklődést a felvásárlásra, hivatkozva a nagy tartalékokra, illetve arra is, hogy nem történt nagyobb kár, jégeső, fagy a szőlőkben, így a különböző borkörzetek, sőt, a borvidékek között sem lehet a szőlőt keverni, különösen, amennyiben nem asztali borként, tehát a legalacsonyabb minőségben szeretnék piacra dobni. A szövetkezet tehát nem tud segíteni a termelőkön. A másik viszonylag nagy felvásárló a vidéken, a Lendvai Várpincészet tavaly nem vásárolt fel

szőlőt, idén viszont egy tapasztalt borászt foglalkoztatnak, ezért úgy döntöttek, újból vásárolnak. Már a korábbi években és most is két fajtából vásárolnak, olaszrizlingből és sauvignonból. A vásárlás nem lesz nagymennyiségű, az elsőből 25, míg a másikból 15 tonna kerül átvételre. A pincészet az év végéig ígéri a kifizetést, az olaszrizlingért 55, míg a sauvignonért 75 centet fizetnek kilogrammonként. A vásárlók között a régi partnerek élveznek előnyt, de senkitől sem

A lendvai borok estéje

A Vinarium Fesztivál keretében múlt héten a Városháza Korona étterme előtt a térség borászai mutatkoztak be, pontosabban tíz közismert, mindenki előtt ismert bormárkát kóstolhattak meg az érdeklődők. A rendezvényen a Krampač, a Smej, a Magdič, a Kelenc, a Felső, a Kulčar, a Varga, a Paušič, a Rozsmán, valamint a Kleiderman borászatok jelentek meg. A rendezvény koordinátora Kleiderman Jože, a Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelő Egyesület elnöke volt, aki Magyar Janez polgármesterrel együtt nyitotta meg a rendezvényt. tt

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .

vásárolnak fel 2 tonnánál többet. E kettő nagyobbnak nevezhető felvásárló mellett természetesen vannak kisebbek is, ennek ellenére biztos, sok termelő nem tud majd hová fordulni a szőlővel. A szinte már állandósult és idén még erőteljesebben jelentkező felvásárlási gondoktól eltekintve az idei szüret mind mennyiségileg, mind minőségileg

fajták között pedig a tramini, a sárgamuskotály és a kerner már egy hete, vagyis szeptember elején minden ismér v szerint kiváló érettséget mutattak, tehát szüretelhetők voltak. A többi középérésű fajta, vagyis a chardonnay, a pinot blanc, a szürkebarát, a sauvignon, illetve a nálunk található vörösborfajták szeptember elején valamivel kisebb érettségi

A fényképen látható olaszrizling szeptember 10-én 81 Oe cukorfokot mutatott. csak jóval kecsegtet. Az idei szőlő a cukorfokok tekintetében nagyjából 13 nap késésben van a 2018-as évjárathoz képest, és ez elmondható a savak alakulásáról is, de a 2018as évjáratot extrém gyors érés jellemezte, úgyhogy a szőlő érése szempontjából egy teljesen normális évjárat az idei. Mindez annak ellenére van így, hogy az igencsak enyhe telet és a rendkívül korai tavaszt nagyon hideg május követte, amelyben szinte megállt a vegetáció. A természet azonban gondoskodott a természetes rendről, így a forró júniusban el is virágzott a szőlő, a tőkék beálltak a megszokott vegetációs ciklusba, amely jelenleg is tart. A mezőgazdasági szaktanácsadó szolgálat által végzett mérések alapján a korai fajták, így a rizváni, az ottonel muskotály, a középérésű

fokot mutattak, de a jelenlegi napos időjárás mellett ezen a hétvégén ezek a fajták is minden szempontól érettek lesznek. A jobb minőség érdekében talán még egy hetet kell majd várni az olaszrizlingre, amely szeptember elején már megközelítette a 70 Oe cukorfokot, míg a rajnai rizling, különösen pedig a furmint szüretje még távolabb van, inkább október elején lesz esedékes. Természetesen a szüret időpontjának megválasztása leginkább attól függ, milyen bort szeretnénk készíteni, illetve attól, hogy milyen kondícióban van a szőlőnk. A betegséget, jégverést szenvedő ültetvényekben jóval nagyobb az esélye a rothadásnak, illetve a nem kívánatos esetsavas erjedésnek is, így ezekben a szőlőkben koraibb szüret is indokolt lehet.

7


Horizont Tanévkezdő körkép

Növekvő létszám az óvodákban is Az általános iskolákhoz hasonlóan a 2019/20-as tanévben a muravidéki kétnyelvű óvodákban is növekvő gyermeklétszám figyelhető meg. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Lendvai Óvodát – melyhez hat egység tartozik – 2019 szeptemberétől

292 gyermek látogatja, közülük 56 gyerek először lépte át az óvoda kapuját. A 2019/20-as tanév végéig, azaz augusztus 31-ig további 24 gyermek csatla-

kozik majd a létszámhoz. A tanév végéig 316 gyermek látogatja a Lendvai Óvodát, ami az általános trendekhez, a tavalyi és a megelőző évekhez viszo-

A Lendvai Óvodát – képünkön a Župančič utcai központi óvoda – az idei tanévben a megelőző évekhez képest jelentősen több gyerek látogatja.

nyítva is soknak számít. – Újdonságként megemlíthetjük, hogy ebben a tanévben a gyertyánosi egységben még egy bölcsődés és egy nagyobb tagozatot nyitottunk. Az árak egyelőre maradtak a régi szinten, de az év végére a költségek növekedésével ezek is növekedni fognak. A munkaerőt illetőleg jelenleg nincs különösebb probléma, az új tagozat és a tagozatok munkaideje miatt is új alkalmazottakra volt szükség. Így például Lendván a 2. számú egység a Tomšič utcában már 5.30tól nyitva tart 15.30-ig. Az új tanévvel „új napi rutint” vezetünk be, így a gyermekek pihenése már a 13 órai ebéd előtt történik” – tudtuk meg Karakatič Beti igazgatóhelyettestől. A Dobronaki Katicabogár Óvodát 45 gyermek látogatja, két gyermek pedig később csatlakozik a három csoportban folyó oktatáshoz. Minden jelentkező felvételt nyert, két fennmaradó hely még

maradt is. A korábbi gyakorlattal összhangban idén is két óvónő és egy segédóvónő foglalkozik a gyerekekkel. – Az idei tanévben a célkitűzéseinket a mozgásra és a természet megbecsülésére alapozzuk. Továbbra is kínálunk magyar jellegű gazdagító programokat, mint néptánc, ének-zenei foglalkozások, valamint – külső szakemberek segítségével – mozgásfejlesztés. A „magyar sarokkal” pedig továbbra is a könyv korai használatára való rászoktatást ösztönzik az óvónők – mondta Varga Edit, a dobronaki óvoda vezetője. A goricskói óvodák kétnyelvű tagozatait a 2019/20-as tanévben ös�szesen 33 gyerek látogatja. Pártosfalván összesen tíz gyerek van a csoportban, közülük egy gyereket idén írattak be a szülők. A domonkosfai egységben 12 gyerek alkotja a csoportot, ők már mindannyian régi ovisok, az új tanévvel ugyanis beiratkozást nem jegyeztek fel az intézményben. A hodosi egységet 11 gyerek látogatja, közülük hárman idén csatlakoztak a csoporthoz.

Törvénymódosítás

Megszüntetnék a kiegészítő egészségbiztosítást A Levica párt még augusztus végén tette közzé a kiegészítő egészségbiztosítás megszüntetéséről szóló törvényjavaslatát, amelyet a kötelező biztosítás átszervezésével takarékosabbá tenne. A javaslatról szeptember végéig kívánnak egyeztetni a koalícióval, majd az Országgyűlés elé terjeszteni. A kiegészítő egészségbiztosítás 2021-ben szűnne meg. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A kiegészítő egészségbiztosítás megszüntetéséről a politikum már 15 éve egyeztet, de mindeddig elhaltak a kezdeményezések. Hatodik alkalommal a Levica próbálkozik előterjesztett megoldásaival, amellyel a kiegészítő egészségbiztosítás ügyét a kötelező biztosítás átszer-

8

vezésével oldaná meg. Az új törvényjavaslat egy százalékpontos járuléknövelést tartalmaz a munkavállalóknak és a nyugdíjhivatalnak, míg 1,6 százalékpontos járuléknövelést a munkaadóknak. Ennek alapján a legnagyobb megtakarítást (35 euró) a nyugdíjasok és a mezőgazdaságból élők élveznék, akiknek a számítások alapján megma-

rad a jelenlegi kiegészítő biztosításnak az összege. Ugyanis még nyáron a Vzajemna biztosító bejelentette, hogy szeptemberben a kiegészítő biztosítást 31,98 euróról 35,67 euróra emeli. A javaslat alapján jobb helyzetbe kerülnének az alacsonyabb (25 euró) és átlagfizetést kereső (18 euró) alkalmazottak is. A Levica állításai szerint a munkavállalók 95 száza-

lékánál megnövekedne a rendelkezésre álló bevétel. A kiegészítő egészségbiztosítás megszüntetésével járó félmilliárdos kiesést így a munkaadók, a dolgozók, a magánvállalkozók, valamint a nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hivatalnál a kötelező biztosítási járulék növelésével, valamint az új tőkejövedelem-járulék bevezetésével fedeznék. A koalíciós partnerek némi ellenvetéssel ugyan, de támogatják a javaslatot, a munkaadók viszont kritikusan fogadták azt. Figyelmeztettek arra, hogy az egészségügy egyre jelentősebb problémáit egységesen kellene rendezni.

A szakszervezetek viszont óvnak attól, nehogy az intézkedés az egészségügyi szolgáltatások rovására menjen. A kiegészítő biztosítás megszüntetése legjobban az egészségbiztosítókat károsítaná meg. Téves viszont azt gondolni, hogy a kiegészítő biztosítás megszüntetésével megszűnik a járulék fizetése is. A biztosítási járulék megmarad, csak igazságosabb felosztást ígérnek, hiszen most a bevételtől függetlenül a kiegészítő biztosítást mindenki egységesen fizeti, ami az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknél nagyobb megterhelést jelent.

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .


Marác Község 23. ünnepe

Info

Az emberekért, a közösségért, a gyarapodásért Marác Község szombaton Mlajtincin tartotta meg 23. községi ünnepét, amelynek keretében átadták a felújított helybeli falués tűzoltóotthont, valamint kiosztották a községi kitüntetéseket és elismeréseket. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Alojz Kovšca, az Államtanács elnöke is. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A szép számban egybegyűlt közönséget Glavač Alojz polgármester köszöntötte, aki beszédében kiemelte az emberi élet szentségének és az emberek közötti kapcsolatoknak a fontosságát, amelyek a

modern világban az egyéni eredmények és az anyagi javak hajszolása miatt egyre gyakrabban háttérbe szorulnak. A községben ezért az élhetőbb körülmények megteremtésére törekednek, valamint az ember és a közösség együttes gyarapodását tartják szem előtt, hiszen amint a

polgármester még hozzátette, a jövőre tekintve csak így van értelme a befektetéseknek, a felújításoknak és az infrastruktúrának. A rendezvényen Alojz Kovšca, az Államtanács elnöke mondott ünnepi beszédet, hangsúlyozva az összetartás és a község fontos szerepét a régióban,

A községi kitüntetettek közt van a lendvai származású Dominko Goran is (középen), aki feleségével, Majával a Pri Noni nevet kapott ház mintaszerű felújításáért községi díjban részesült.

valamint szólt azoknak a lehetőségeknek a kiaknázásáról is, amelyekkel a községek a polgároknak fejlődést biztosíthatnak. Véleménye szerint Marác Község ebben bátran vetekedhet a legfejlettebb és turisztikailag legismertebb szlovén községekkel. A tanács díszülésén kitüntetések és elismerések kiosztására is sor került. Községi díszpolgári címben részesült dr. Zver Stanislav bagonyai plébános tudományos, kulturális és lelkipásztori területen végzett sokéves munkásságáért. Községi köszönő oklevelet vehetett át Štefanec Jože a sport terén, a humánszférában és az idegenforgalmi területen végzett sokéves munkájáért. Nyolcszáz eurós községi jutalomdíjban részesültek Dominko Maja és Dominko Goran építészmérnökök a Kančevcin megvásárolt birtok mintaszerű felújításáért, amivel a település idegenforgalmi fejlődéséhez és a kulturális örökség megőrzéséhez járulnak hozzá. Községi elismerést kapott a maráci

Gyakoribb hulladékszállítás

A változások magasabb árakat hoznak A Maráci község különböző részein szeptember 1-ig eltérő volt a háztartási hulladék elszállításának gyakorisága. A kommunális hulladék kezeléséről szóló hatályos program viszont jelentős változásokat vezet be, köztük az egységesen háromhetente végzett szállítást – kivéve Goricskót, ahol a rendszer a régi marad. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A községben a hulladékgyűjtést és az elszállítást a muraszombati Saubermacher Komunala végzi. A szolgáltató a leggyakrabban Martjanciról és Noršinciról végzett hulladékszállítást, heten-

te egyszer. A község 28 településének túlnyomó részéről viszont kéthetente történt a szállítás, míg a goricskói falvakból négyhetente. Abból kiindulva, hogy a község polgárainak – függetlenül attól, hogy a község mely részén élnek – azonos szolgáltatásokat kell nyújtani, meg kellett

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .

változtatni a hulladékszállítási rendszert. A szep­ temberrel életbe lépő új szállítási rendszer szerint a község sík részéről egységesen háromhetente történik a hulladék szállítása, a dombvidéken – Goricskón – viszont ezentúl is változatlanul, négyhetente gyűjti és szállítja a hul-

ladékot a Saubermacher Komunala. A hulladékkezelés többi ágát illetően egységes rendszer van a község minden háztartása számára, így papírgyűjtési kukát is igényelhetnek, amelyeket a szolgáltató székhelyén, Muraszombatban lehet átvenni. Módosult az ökoszigetek ürítésének rendszeressége is, az új rendszerben hetente szállítják el innen a hulladékot. Évi egy alkalommal pedig két köbméter lom elszállíttatására lesz lehetőség továbbra is. Ez a szolgáltatás ingyenes, az

nyugdíjasegylet népdalkörének kvartettje, a fokovci Kaliber Céllövészeti Egyesület, valamint Vogrinčič Bran­ko és Vogrinčič Re­­ nata, akik gyors első­segély­ nyújtásukkal életet mentettek a községben. Glavač polgármester négy aranyérettségizőnek – Nemet Vanessa (Selo), Lajnšček Rok (Tešanovci), Horvat Gabriel Timotej (Marác) és Hujs Mija (Rat­ kovci) – az elismerés mellett kétszáz eurós jutalmat adott át, valamint Šoš Timotej fiatal parasportoló, aki a 8. európai sportjátékokon aranyérmet szerzett petanque-ban, szintén polgármesteri elismerésben részesült. A legrendezettebb település díját idén Ratkovci, Fokovci és Filovci nyerte el a saját kategóriájában. A község ünnepe alkalmából megtartott rendezvény előtt az Államtanács elnöke és a polgármester Kančevcin koszorút helyezett el dr. Franc Ivanocy sírkövénél, valamint Mlaj­ tincin átadták a felújított falu- és tűzoltóotthont. igényt egy nyomtatvány benyújtásával kell jelezni. – Az elmúlt tíz év hulladékkezelési változtatásainak költségeit – hulladékgyűjtő központ Fokovcin, műanyagok, csomagolóanyagok és veszélyes hulladékok gyűjtése, tisztítóakciók – Marác Község költségvetése fedezte, ami a módosult törvények miatt már nem lehetséges. Olyan rendszert igyekeztünk kialakítani, ami nem hat lényegesen a szolgáltatás árára – mondta Virk Mar­ tina, a község titkára. Ott, ahol négyhetente történik a szállítás, éves szinten az átlagköltségek 97 eurót jelentenek, a háromheti szállítás esetében pedig 126 eurót.

9


Info a mai napon... Szeptember 12-én történt 1888 Megszületett Tersánszky Józsi Jenő Kossuth-díjas író. 1897 Megszületett Iréne Joliot-Curie Nobel-díjas francia atomfizikus, fiziko-kémikus, Marie Curie lánya. 1913 Megszületett Jesse Owens amerikai atléta, akivel Hitler nem volt hajlandó kezet fogni. 1922 Kihagyták a menyasszony házassági esküjéből azt a kifejezést, hogy mindenben engedelmeskedik férjének. 1932 Megindult a menetrendszerű villamos vasúti forgalom Magyarországon. 1940 A franciaországi Lascauxbarlangban felfedezték a közel 17.000 éves barlangrajzokat. 1940 Megszületett Linda Gray amerikai színésznő, Samantha a Dallas filmsorozatból. 1953 Házasságot kötött John F. Kennedy szenátor Jacqueline Lee Bouvier-val. 1957 Megnyílt a helyreállított Corvin Filmszínház, amely az ország első állandó szélesvásznú mozija lett. 1983 Amerikai állampolgár lett Arnold Schwarzenegger, aki 14 évvel korábban telepedett át Ausztriából.

visszapillantó

1989. szeptember 15-én, 36. szám

Az asszonyok kitesznek magukért Két kezünk ujjain könnyen megszámolhatjuk a lelkes kis csoportot, de munkájuk, segítségük mégis aranyat érő. Nélkülük nincs súlya a szerdahelyi báloknak és más falusi sátoros ünnepnek. Éjt nappallá téve dolgoznak a rendezvények előtt, a legnagyobb munkaidőben is sütnekfőznek, ha úgy kívánja a falu érdeke, a tűzoltók és a közösség. Valóságos cukrászparádét szerveznek, amikor a szebbnél szebb és ízletesebbnél ízletesebb finomságokat a faluotthonban feltálalják és áruba bocsájtják a vendégeknek. A kereset mindig a tűzoltóegyesületé. A legutóbbi faluünnep alkalmából is ott sürögtek-forogtak a konyhán, kiszolgálták a vendégeket. Hárman közülük – Papp Zsuzsanna, Prelec Ibolyka és Szép Erzsi – néhány per-

Itt mindnyájan főszakácsnék vagyunk – mondták a szerdahelyi asszonyok, amikor a legutóbbi faluünnep alkalmából igazi lakodalmi módra kiszolgálták a vendégeket.

cet szakítottak arra, hogy elmondják, mi a szerepük és miért teszik ezt. – A süteménykészítés nem kis munkával jár, s ahogyan itt elnézem, legalább 15 fajta várja a vendégeket… – Ezt nem csak mi sütöt-

tük, hanem a többi falusi asszony is. Nálunk az a szokás, hogy mindenki vállal valamit – így Prelec Ibolyka. – De a legtöbbet mégis ti dolgoztok – szól közbe egy pincérkedő tűzoltó. – Van itt néhány

Sportoljon, mozogjon a gyerek! Érdemes sportoltatni a kisiskolást? Igen, sőt, elengedhetetlen! 6–9 éves életkorban van ugyanis a mozgásfejlődésük csúcsidőszaka, vagyis ebben a korban tanulják meg a gazdaságosabb és minőségi mozgásokat. Lássuk, milyen következményei lehetnek annak, hogy ebben a kritikus időszakban az okoseszközök előtt ül a pici, ahelyett, hogy mozogna. Az óvodáskorúak többségében esetlenek, ügyetlenek és koordinálatlanok, így bár egyre jobban terjed, hogy az ovisokat aktívan

praktika sportoltatják, ebben a korban még nem alkalmasak arra, hogy olyan minőségben tanulják meg a mozgásanyagot, mint ahogy azt az edző vagy a szülők elvárnák. Az idegrendszer ugyanis a 6–9 éves életkori szakaszban éri el a kritikus állapotot, vagyis minél

10

több inger éri – minél több mozgásformát megismer –, annál fejlettebb lesz. Ebben a korban az a jó, ha minél több mozgásformával megismertetjük a kicsiket. Hiszen egy kungfuórán teljesen más mozgásanyagot, ingereket kap, mint egy torna- vagy kosárlabda-foglalkozáson. Minél több sportot próbál ki a kicsi, annál hatékonyabban fejlődnek a motoros képességei: a kondicionális képességek, a koordinációs képességek, valamint az ízületi mozgékonyság.

Ha teheti a gyerek, ús�szon, tornázzon, valamint lehetőleg válasszon valamilyen csapatsportot és küzdősportot. Gyakori probléma, hogy ebben a korban a gyerekek a képernyő elé ragadnak, ami nem csak a mozgásszervrendszert érinti, de nem is kapja meg azokat az ingereket a szervezet, amire szüksége lenne – márpedig ezek később nem vagy nagyon nehezen fejleszthetők. Az, hogy az idegrendszer nem kapja meg a kel-

lő stimulálásokat, vagyis hogy ebben a kritikus korban nem mozog kellő mértékben a gyermek, az a kognitív funkciókat is érintheti. Ez azt jelenti, hogy az emlékezetre, a térbeli gondolkodásra, a reakcióidőre és a figyelemre is hatással lehet a mozgáshiány. A későbbiekben ezek akár tanulási nehézségeket is okozhatnak. Ha ebben az életkorban az élete szerves részévé tudjuk tenni a testmozgást, azzal egy olyan „fizikai műveltség” birtokában lesz, mellyel a későbbiekben az egészséges szokásokon és a mentális egészségen keresztül könnyebben lesznek tanulmányi sikerei is. Mindegy, hogy mit mozog, a játszóterezés is hasznos!

szépen díszített torta is! – Igen, néhányat sütöttünk, mert ezzel szép pénzre tehetünk szert. Mindig árverezzük vagy kisorsoljuk őket. Kapnak érte – meséli Papp Zsuzsanna. A faluban évente öthat ilyen rendezvény van, és akkor a hét végén sokat kell dolgozni és készíteni. Szép Erzsi, aki Muraszombatban él, például a legutóbbi ünnep alkalmából szabadságot kért és hazajött segíteni. – Akad elég munka. A mulatságok alkalmából a legtöbb frissensültből fogy el, főleg a pleszkavica és a csevapcsicsa után nagy az érdeklődés, hiszen mindkettő megfelelő borkorcsolya, de sok kávét is eladunk. Az utóbbi időben nagy sláger a grillcsirke – számol be Erzsi. (…) Szerző: Pivar Ella A játszóterek egészen kis kortól tinédzserkorig rendkívül hasznosak. A kisiskolás korú gyerekekre is fejlesztő hatással vannak a játszótéri elemek, így a hinta, a kötélmászókák, a trambulin, a csúszda mind-mind fejlesztik a mozgáskoordinációt, a ritmusérzéket, az egyensúlyérzéket és az ügyességet. A játszózás iskoláskorúaknak hatékony a stresszoldásra, valamint fontos szerepet játszik a központi idegrendszer már sokat emlegetett érésében is. A játszóterezés idegrendszeri érést segítő hatása és a jobb és a bal agyféltekének összehangolása miatt is nagyon hasznos. Koncentrációra, figyelemre, kitartásra nevel. Ma már köztudott, hogy a diszlexiás és diszgráfiás gyermekek zöménél megfigyelhető valamilyen mozgásfejlődési elmaradás.

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .


Info muravidék 1918–1922 – hónapról hónapra

Az első hetek jugoszláv környezetben

Göncz László

2019 szeptembere Közvetlenül a Mu ravidéknek a délszláv királysághoz csatolása után a horvátok igénye a tájegység korábban Zala megyéhez tartozó részére komoly feszültséget okozott. Bizonyos tisztségeket a megszállás utáni napokban hor vát hivatalnokok foglaltak el. A teljes Muravidék egységes szlovén közigazgatás alá helyezésének eléréséért 1919. augusztus 29-én küldöttség utazott Belgrádba. A bizottság tagjai Lejko Štefan káplán, Godina Jožef, Horvat Jožef, Cigan Jožef, Balažic Matija és a tornisai Litrop Štefan voltak, valamint Belgrádban csatakozott hozzájuk a ljutomeri Kukovec Viktor és Slavič Matija. A tárgyalásokon a küldöttség érveit a klerikális Jugoszláv Klub képviselői és Kukovec Vekoslav liberális képviselő támogatták. A döntő azonban az volt, hogy Pribičević Svetozar belügyminiszter támogatásáról biztosította a muravidéki küldöttséget, amit teljesített is. Szeptember 2-án úgy rendelkezett, hogy a megszállt Muravidék teljes területe fölött az új alkotmány elfogadásáig a szlovén területi kormány által kinevezett kormánybiztos gyakorolja a hatalmat, ami a szlovén közigazgatás érvényesülését jelentette. A muravidéki küldöttség tagjai szeptember 2-án Mišić vajdának megköszönték a jugoszláv hadsereg közreműködését a Muravidék megszállásában.

A délszláv megszállást követően Lajnšič Srečko kormánybiztos vette át a Muravidék feletti hatalom gyakorlását a megszállást végrehajtó katonai parancsnokság képviselőjétől. A kormánybiztos szep­ tember 2-án a Szkakócról (Skakovci, Szécsenyfa) szár mazó Kočar Jožef személyében helyettest kapott a tájegység délnyugati részének irányítására, Alsólendva székhellyel. Lajnšič szeptember 6-án a muraszombati Dobray szállodába helyezte át a hivatalát, és – az említett

valamint a járás magyar oldalon maradt lakossága céljából. Az alsólendvai főszolgabíró, Vizkelety Árpád először Zalabaksán székelt, majd később Lentiben rendezkedett be, a muraszombati Horváth Pál pedig Szentgotthárdon. Az illetékes jugoszláv igazságszolgáltatási szervek 1919. szeptember 9-én és 10-én átvették a muraszombati és az alsólendvai járásbíróságokat. A magyar bírák hivatalosan tiltakoztak, de az eljárást nem akadályozták. A muraszombati járásbíróság

egykori Vas megyei részt a muraszombati járásbíróság, a zalait pedig az alsólendvai járásbíróság fedte le. A bíróságok hivatalos nyelve a szlovén és a szerbhorvát volt. Akik nem beszélték a hivatalos nyelvet, németül és magyarul is a bíróságokhoz fordulhattak, azonban az igazságszolgáltatási intézmények csak szlovén nyelven jártak el, és úgy hirdették ki döntéseiket is, valamint adták ki a végzést vagy más határozatokat. A szlovén ügyvédi és közjegyzői kamarák 1919 szeptemberében kiterjesztették tevékenységüket a Muravidék területére. A

A Muravidék legnagyobb számú vallási közössége, az alsólendvai és a muraszombati római katolikus esperesi kerületek kinevezett püspöki helynökei: Strausz Flórián (Alsólendva) és Szlepecz János (Muraszombat), valamint az evangélikus Kováts István. belügyminiszteri döntés értelmében – az egész Muravidék területén szlovén közigazgatást vezetett be. Az újonnan létrejött hivatalok tevékenysége nehezen indult, mivel szinte valamennyi magyar hivatalnok elhagyta a Muravidéket, az új tisztviselők pedig nehezen boldogultak a magyar jogrenddel és törvényi rendelkezésekkel, amelyek a kezdeti fázisban még érvényben maradtak. A korábban működő „magyar” főszolgabíróságok teljességében nem szűntek meg, hanem tevékenységüket – annak reményében, hogy majd a békekonferencia Magyarország szempontjából kedvezőbb döntést hoz – a magyarországi oldalon folytatták, részben az elcsatolt lakosság érdekében,

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .

addigi főbírájától, Radu Romulustól Irgolič Hinko vette át az intézmény vezetését, Alsólendván pedig Szabó Jánost Gaber Milko és Muha Miroslav váltotta. Kezdetben ideiglenes jelleggel a bíróságok a magyar jogrend szerint akartak tevékenykedni. Mivel ebből számos, főképpen a nyelvismeret hiányával összefüggő nehézség adódott, a tartományi kormány által kiküldött igazságszolgáltatási megbízott közreműködésével szeptember 18-án egy rögtönzött rendeletet fogadtak el, ami azt követően a muravidéki bíróságok tevékenységének az alapját képezte. A rendelet értelmében második fokon a Muravidék a maribori körzeti bírósághoz tartozott. Alapszinten azonban az

korábban itt tevékenykedő közjegyzőknek, amennyiben a Muravidéken akartak maradni, az illetékes jogi főosztálytól kellett erre engedélyt kérni. Az ügyvédeknek és a közjegyzőknek a bíróságokkal folyó ügyvitelben kötelező volt a szlovén vagy a szerbhorvát nyelv használata. Vallási téren is fontos változásokra került sor szeptember első napjaiban. Az új határ létrejötte következtében a szombathelyi római katolikus megyéspüspök a megszállt területen nem láthatta el a feladatkörét, ezért már 1919. augusztus 28-án kinevezte Szlepecz János muraszombati esperesplébánost a délszláv államhoz került muraszombati és szentgotthárdi járásokban

működő plébániák püspöki helynökévé. Ugyanakkor Mikes János szombathelyi megyéspüspök az alsólendvai esperesi kerület püspöki helynökének Strausz Flórián alsólendvai esperesplébánost nevezte ki. A muravidéki evangélikusok, akik a katolikusoknál – arányosan – nagyobb számban ellenezték a Magyarországtól való elcsatolást, az impériumváltás után egy esperesi kerülethez tartoztak (több gyülekezet keretében), amelyet a muraszombati Kováts István irányított. A kis lélekszámú muravidéki református közösség fokozatosan Szentlászló központtal szerveződött meg, a zsidó vallásúak tevékenységét pedig az alsólendvai és a muraszombati rabbik karolták fel. A muravidéki lakosság körében a délszláv megszállást követő hetekben a helyzet korántsem volt egyértelmű; voltak, akik örültek, hogy jugoszlávok lettek, mások azonban elégedetlenek és csalódottak voltak. A Szombathelyen székelő nyugat-magyarországi kormánybiztost szeptember elején arra kérték néhány szlovénok lakta goricskói falu képviselői, hogy a délszláv megszállás ellen tiltakozó nyilatkozatukat a magyar külügyminiszter juttassa el az antant államok képviselőinek. Hasonló kérést fogalmaztak meg szeptember 20-án Sal, Őrihodos és Kapornak települések polgárai is. A tágabb Mura mentén 1919 szeptemberében az is feszültséget okozott, hogy a jugoszláv katonai alakulatok több, a békekonferencia által nem megjelölt települést is megszállva tartottak. Szijártóházáról, Gáborjánházáról és Bödeházáról a jugoszlávok csak szeptember 8-án vonultak ki. Több Kerka-menti faluból, valamint Jósecről és Szomorócról azonban még szeptember végéig sem. (Folytatjuk)

11


Info szeptember 13. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:55 Szlovén magazin, 12:25 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Célpont, 23:10 Zsarutörténet Glóbusz, Töréspont, 15:25 Hidak, 16:25 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A lustaság – ifjúsági műsor, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Idegenforgalmi műsor, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A szlovén zenészek tisztelgése Slavko Avsenik előtt, 20:55 Graška Gora: nemzetközi fesztivál, 22:00 Visszhangok, 23:10 Zsarutörténet – francia–olasz film, 0:55 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:00 Jó reggelt!, 13:55 Jó napot!, 15:05 Állatokról, emberekről, 15:30 A kertben, 15:55 Jan Plestenjak koncertje az RTV szimfonikusaival, 18:20 A hosszú út hazáig – ausztrál sorozat, 18:50 A lustaság – ifjúsági műsor, 19:25 Zenés műsor, 20.00 Feledésből – angol sorozat, 20:50 A láthatatlan vendég (Contratiempo) – spanyol film, 22:40 TV-klub, 23:40 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top shop, 12:00 Kölyökkalauz, 12:30 Fókusz, 13:40 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Megtörve – török sorozat, 16:00 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Love Island – Találd meg a szerelmed, 22:25 Barátok közt – magyar sorozat, 23:10 Híradó, 23:45 A Showder Klub bemutatja, 0:55 Az év hotelje, 1:35 CSI: A helyszínelők.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro Világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – amerikai sorozat, 14:40 Esmeralda – mexikói sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat 18:00 Tények, 18:30 Tények Plusz, 19:10 Ázsia Expressz 2., 20:55 Kapd el, ha tudsz!, 22:30 Extrém Activity, 0:00 Magánnyomozók – dokureality, 1:10 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Ízőrzők, 13:55 Jamie egyszerű és 22:25 Moszkva tér gyors kajái, 14:30 Brown atya – angol sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Rex Rómában – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 Brown atya – angol sorozat, 20:30 Rita többet akar – Szebb dalt énekelni – angol film , 22:15 Kenó, 22:25 Moszkva tér – magyar film, 0:00 Hogy volt!?, 0:55 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Valaki – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:45 Öt kontinens, 14:15 Családbarát – magazinműsor, 15:50 Kárpát Expressz, 16:15 Multiverzum – magazin, 16:45 Kincskereső, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Kerekek és lépések – magyar ismeretterjesztő sorozat, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:10 Tóth János – sorozat, 22:40 Ridikül, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

szeptember 14. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:25 A lustaság – ifjúsági műsor, 10:55 Társadalmi jelenségek: a főzős műsorok, 11:40 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Az utolsó szó jogán, 15:05 Az új kor vízkeresője – francia dok. műsor, 16:00 Új húszas – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 Alpok–Duna–Adria, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Ambiensek, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:25 Érverés, 20:05 Middleton – am. film, 21:45 Hírek, 22:40 Sherlock (IV): Az utolsó gond – angol minisorozat, 23:55 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7:00 Legjobb reggel! 9:15 Tanúságtevők – dok. műsor, 11:00 Alenka Bartl jelmeztervező portréja, 12:10 Idegenforgal11:00 Alenka Bartl jelmez- mi műsor, 12:50 Az RTV tervező portréja gyermekkórusa, 13:25 Az ajdovščinai Srečko Kosovel férfikórus 70 éves jubileumi koncertje, 15:10 Ajdovščina: A tengermelléki régió visszatérése az anyaországhoz – ünneplés, 16:40 Partizánénekek koncertje, 17:30 Dokumentum műsor, 19:00 Zenés műsor, 20:05 Szergej Polunyin balett-táncos – koprodukciós film, 21:30 Zvezdana – beszélgetős műsor, 23:00 Tabu: történetek holnapra – zenés dok. film, 23:35 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 8:35 Mickey egér, 8:40 Bakugan, 9:10 Kölyökkalauz, 9:45 Top shop, 10:45 Autogram, 11:25 Édesítő, 12:05 Kevin, a minden6ó – am. sorozat, 13:10 Testvérek a pácban – am. film, 15:15 Házasodna a gazda – reality, 16:50 Jófiúk – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz Plusz – magazinműsor, 20:00 A mi kis falunk – magyar film, 21:05 Love Island – Találd meg a szerelmed, 22:20 Magic Mike XXL – am. film, 0:40 Don Jon – am. film.

TV2 7:05 TV2 animáció, 9:40 Trendmánia, 10:10 Falforgatók, 10:45 Vasúttúra, 11 : 15 Techguru, 11:50 Poggyász, 12:20 Szépítők, 12:55 Magyarország, én 21:00 Deadpool szép hazám!, 13:25 Kettőt találhatsz – am. film, 15:50 Columbo – lengyel sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Csak most kezdődik, 21:00 Deadpool – am. film, 23:25 Hajó a vége – am. film, 1:30 Briliáns elmék – am. sorozat.

Duna Tévé 6:50–9:30 Virradóra, 9:30-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 13:00 Jó ebédhez szól a nóta, 13:35 Anya, az állatorvos – német sorozat, 14:35 Doc Martin – angol sorozat, 15:30 Hintónjáró szerelem – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:46 Szerencse Szombat, 19:45 Sherlock és én – angol film, 21:40 Garni zóna – am. film, 23:40 Kenó, 23:50 Bagi–Nacsa Orfeuma, 0:45 Hogy volt!?

Duna World 5:25–11:00 Délelőtti műsor, 11:20 Régi nyár – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MR Szimfonikusok, 14:15 Család-barát, 15:50 Hagyaték – magyar dok. film, 16:30 Színe-java, 17:25 Most a Buday!, 18:00 Családi kör – magyar sorozat, 18:55 Térkép, 19:25 Ízőrzők – magyar sorozat, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Fapad – magyar sorozat, 22:40 Hacktion újratöltve – magyar sorozat, 23:35 Híradó, 0:05 Opera Café, 0:30 Evangélium, 0:55 Himnusz.

szeptember 15. vasárnap Szlovén Tévé I.

szeptember 16. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:55 Hullámok közt, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a Föld, 13:00 Hírek, 13:25 Graška Gora – nemzetközi fesztivál, 14:40 Idegenforgalmi műsor, 15:10 Kästner és a kis kedd – német–osztrák film, 17:00 Hírek, 17:20 Repülőgépen, 18:20 A tenger és a nap dallama, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Dalok, 22:15 Interjú, 23:05 Hírek, 23:30 A Szilícium-völgy rejtett oldala – francia dok. műsor, 0:30 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7:00 Zenés műsor, 7:55 Lelki villanás, 8:45 Zenés matiné, 10:20 Ajdovščina: A tengermelléki régió visszatérése az anyaországhoz – ünnepi közvetítés, 12:05 Aleksandrijkák – dok. film, 14:00 Ambiensek, 14:30 A szlovén zenészek tisztelgése Slavko Avsenik előtt, 16:00 Ljubljana: Olimpija – Celje, labdarúgómérkőzés 18:25 Repülők – vissza a jövőbe – francia dok. műsor, 19:20 Zenés műsor, 20:00 A városok titkai: Bejrút – angol dok. műsor, 20:55 Lottó, 21:05 Remény az időben – angol film, 22:45 Zvezdana – beszélgetős műsor, 23:35 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:30 Noé kedvencei, 9:05 Topshop, 10:00 Lifestyle, 10:35 Magyarország legszebb városai, 11:05 Kalandozó, 11:50 Az év hotelje, 12:30 XXI. szá20:05 Jófiúk zad – a legendák velünk élnek, 13:05 Házon kívül– riportműsor, 13:40 A Gyűrűk Ura – A Gyűrű Szövetsége – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Házasodna a gazda, 20:05 Jófiúk – magyar sorozat, 21:15 Love Island – Találd meg a szerelmed, 22:35 Csajkeverők – am. film, 0:35 Portré.

TV2

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Idegenforgalmi műsor, 11:45 A lélek horizontja, 12:20 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 20:00 Beszélgetés 13:35 Panoptikum, a miniszterelnökkel 14:35 Át-járások, 15:05 Jó napot, Koroška!, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Beszélgetés a miniszterelnökkel, 20:55 Beszélgetés az ellenzékkel, 22:00 Visszhangok, 22:50 Írások, 23:20 Nyári legenda, 23:30 Zenés est, 0:30 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:45 Zenés műsor, 11:30 Gyerekműsor, 12:20 Jó reggelt!, 14:45 Jó napot!, 15:30 Helyes ötlet, 16:05 Vízenjárás – dok. film, 17:10 Az emberek és a Föld, 18:05 A hosszú út hazáig – ausztrál sorozat, 19:00 Labdarúgás, Európa Liga – magazinműsor, 20:00 Hatalmas hajók: Nagy tavak – dok. műsor, 20:55 A szabadság útja – lengyel sorozat, 21:55 Bibi király – izraeli–am. dok. film, 23:35 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 12:00 Noé kedvencei, 12:30 Fókusz, 13:40 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Megtörve – török sorozat, 16:00 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Love Island – Találd meg a szerelmed, 22:20 Barátok közt – magyar sorozat, 23:10 Híradó, 23.45 XXI. század – a legendák velünk élnek, 0:15 Rejtjelek – am. film.

TV2

7:05 TV2 animáció, 10:05 Designműhely Dorogi Gabriellával, 10:35 Tűsarok, 11:10 Több mint testőr 11:40 Super car, 12:15 Az építkezők, 12:45 Az építkezők – magazinműsor, 13:20 Innovátor – magazinműsor, 13:55 Csupasz pisztoly – am. film, 15:50 Evolúció, 18:00 Tények, 18:55 Sztárban sztár leszek!, 21:00 Csajok hajnalig – am. film, 23:20 Átkozott szerencse – am. film, 1:30 Apacsok – magyar film.

6:55 Mokka, 8:50 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro – Világ, 12:00 Tények, 12:30 Esmeralda – mexikói sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények Plusz, 19:10 Ázsia Expressz 2., 20:55 Kapd el, ha tudsz! – vetélkedő, 22:30 Extrém Activity, 0:00 Magánnyomozók.

Duna Tévé

Duna Tévé 6:45–11:00 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti Sporthíradó, 13:00 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 A kék bolygó – angol ismeretterjesztő sorozat, 14:30 Édes anyanyelvünk, 14:40 Semmelweis arca – magyar ismeretterjesztő film, 15:05 Hyppolit, a lakáj – magyar film, 16:30 Hogy volt!?, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:45 Családi kör – magyar sorozat, 19:45 Magyarország, szeretlek! 21:15 A legjobb szándékok – kopodukciós film, 0:10 Kenó, 0:20 Ez csak a világ vége – kanadai–francia film, 1:55 Rúzs és selyem.

Duna World 5:25–10:45 Délelőtti műsor, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portrésorozat, 14:20 A Nagyok, 14:50 Rézangyalok – magyar dok. film, 15:50 14:50 Rézangyalok Hagyaték – magyar dok. sorozat, 16:20 Színe-java, 17:20 Most a Buday!, 17:45 Édes anyanyelvünk, 17:55 Divat és dizájn, 18:55 Öt kontinens – magyar műsor, 19:25 Szerelmes földrajz – magyar ismeretterjesztő sorozat, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Boxutca, 22:35 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 Szépművészet, 0:30 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 0:55 Himnusz.

5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Jamie egyszerű és gyors kajái, 13:55 Magyarország fi16:05 Rex Rómában nom, 14:20 Brown atya – angol sorozat, 15:10 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Rex Rómában – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 Brown atya – angol sorozat, 20:30 Kékfény, 21:30 Elveszettek – am. sorozat, 22:25 Kenó, 22:35 NCIS – am. sorozat, 23:25 Hogy volt!?

Duna World 5:00–11:20 Délelőtti műsor, 11:35 Helyet az öregeknek – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Roma magazin, 13:50 Domovina, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 15:50 Életkor, 16:15 Ízőrzők, 16:50 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők – magyar sorozat, 17:55 Kerekek és lépések – magyar ismeretterjesztő sorozat, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Magyar válogatott, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 MesterEmber (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .


Info szeptember 17. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 Írások, 12:25 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Beszélgetés a miniszterelnökkel, 14:35 Lelki villanás, 15:25 Hidak: Barangolások, 15:55 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:30 A kód, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 New Amsterdam – am. sorozat, 20:50 (Nem)látható – szlovén dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 1:30 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:50 Zenés műsor, 11:35 Jó reggelt!, 14:20 Jó napot!, 15:05 Alpok–Duna–Adria, 15:45 Mira Marko – dok. portré, 16:55 A szlovén zenészek tisztelgése Slavko Avsenik előtt, 17:55 A hosszú út hazáig – ausztrál sorozat, 18:55 Adrenalinfüggők: 15:45 Mira Marko ejtőernyős ugrás – ifj. dok. sorozat, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Szent helyek – francia dok. sorozat, 20:55 Helyes ötlet, 21:30 Átverés – am. sorozat, 22:55 Roma nemzetiségi műsor, 23:15 Az utolsó szó jogán, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top Shop, 12:00 Kalandozó, 12:35 Fókusz, 13:40 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Megtörve – török sorozat, 16:00 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Love Island – Találd meg a szerelmed, 22:20 Barátok közt – magyar sorozat, 23:10 Házon kívül, 23:40 Híradó, 0:15 Foglalkozásuk: Amerikai – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Család csak egy van – ausztrál s o ro z a t , 9 : 3 5 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Esmeralda 12:30 Esmeralda – mexikói sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények Plusz, 19:10 Ázsia Expressz 2., 20:55 Kapd el, ha tudsz! – vetélkedő, 22:30 Extrém Activity, 0:00 Magánnyomozók – dokureality.

Duna Tévé 6:00–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 13:00 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Jamie egyszerű és gyors kajái, 14:20 Brown atya – angol sorozat, 15:10 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:00 Rex Rómában – német–osztrák–olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 Brown atya – angol sorozat, 20:30 Önök kérték!, 21:30 McMafia – am.– angol sorozat, 22:25 Kenó, 22:30 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 23:20 Magyarország, szeretlek!

Duna World 5:00–11:00 Délelőtti műsor, 11:15 Zojka szalonja – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Srpski Ekran, 13:50 Unser Bildschirm, 14:15 Család-barát, 15:45 Család ’19, 16:10 Szerelmes földrajz, 16:40 Térkép, 17:05 Útravaló, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Kerekek és lépések – ismeretterjesztő sorozat, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:00 Üdítő, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:40 Ridikül, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora.

szeptember 18. szerda Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 A kód, 12:25 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Beszélgetés az ellenzékkel, 14:35 A nyolcadik nap, 15:05 Hidak, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 A szlovén vízkör: Lepenjica – dok. műsor, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Fordul a szél – francia–svájci film, 21:30 Hova – rövidfilm, 22:00 Visszhangok, 22:50 Ami szent és a világ, 23:50 A szlovén vízkör: Lepenjica – dok. műsor, 0:25 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:50 Zenés műsor, 11:35 Jó reggelt!, 14:20 Jó napot!, 15:15 Néma győzelem – dok. portré, 16:15 Ambiensek, 17:00 Repülőgépen, 18:05 A hosszú út hazáig – ausztrál sorozat, 19:00 Gyerekműsor, 19:25 Zenés műsor, 20:05 Jiri és Otto Bubeníček – zenés dok. film, 21:00 Lottó, 21:10 Véleményem!, 22:00 Safe House – angol sorozat, 23:00 Nyári legendák, 23:10 Megfordítás – dok. film, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 12:00 Magyarország legszebb váro­ sai, 12:35 Fókusz, 13:40 Drága örö19:50 Drága örökösök kösök – magyar sorozat, 14:50 Megtörve – török sorozat, 16:00 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Love Island – Találd meg a szerelmed, 22:20 Barátok közt, 23:10 Híradó, 23:45 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 0:50 Lifestyle – magazinműsor.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Esmeralda – mexikói sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat 18:00 Tények, 19:10 Ázsia Expressz 2., 20:55 Kapd el, ha tudsz! – vetélkedő, 22:30 Extrém Activity, 0:00 Magánnyomozók, 1:10 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Jamie egyszerű és gyors kajái, 14:20 Brown atya – angol sorozat, 15:10 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Rex Rómában – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:40 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 Brown atya – angol sorozat, 20:25 Skandináv lottó, 20:40 Mattoni – cseh sorozat, 21:40 Piknik a függősziklánál, 22:30 Kenó, 22:40 Szabadság tér ’89, 23:30 Egyre távolabb – kanadai film, 1:20 Kékfény.

Duna World 5:25–11:35 Délelőtti műsor, 11:50 Öröklakás – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Család-barát, 16:00 Magyar gazda, 16:25 Noé 11:50 Öröklakás barátai, 17:00 Novum, 17:35 Ízőrzők, 18:15 Kerekek és lépések – magyar ismeretterjesztő sorozat, 18:55 Circom Citizen Heroes – magyar dok. film, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:30 Hetedhét kaland, 0:40 M2 matricák – dok. sorozat.

szeptember 19. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 A szlovén vízkör: Lepenjica – dok. műsor 12:20 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Vé11:50 A szlovén vízkör: leményem, 14:35 SzloLepenjica vénok Olaszországban, 15:00 Hidak: Vendégem, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Röviden: Felnőtté válás, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Célpont, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 A szabadság útja – lengyel sorozat 0:25 Tudományos műsor, 0:55 Szlovén híradó Olaszországból.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Szeptember 12-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 11:00 Zenés műsor, 11:45 Jó reggelt!, 14:20 Jó napot!, 15:20 Franc Anton pl. Steinberg, egy tökéletes barokk ember – dok. film, 16:30 City folk – dok. műsor, 17:10 Graška Gora – fesztivál, 18:05 A hosszú út hazáig – ausztrál sorozat, 19:00 Gyerekműsor, 19:15 Zenés műsor, 19:55 Labdarúgás – Európa Liga – magazinműsor, 20:50 Pozsony: Slovan Bratislava – Besiktas, labdarúgómérkőzés, 23:20 Labdarúgás – Európa Liga– magazinműsor, 23:50 Szlovén jazz, 0:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 12:00 Édesítő 12:35 Fókusz – magazinműsor, 13:40 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Megtörve – török sorozat, 16:00 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:10 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:50 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:05 Love Island – Találd meg a szerelmed – reality, 22:20 Barátok közt, 23:00 Híradó, 23:35 Brandmánia, 0:15 Veronica Mars – am. sorozat, 2:25 CSI: Miami helyszínelők.

Nagyító alatt: összeállítás a nyári táborokról (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 13-án, pénteken 15.25-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Család csak egy van, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Esmeralda – mexikói sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Victoria – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Ázsia Expressz 2., 20:55 Kapd el, ha tudsz! – vetélkedő, 22:30 Extrém Activity, 0:00 Magánnyomozók, 1:10 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 2:10 Tények este.

Duna Tévé 5:55–8:45 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Jamie egyszerű és 21:50 A férfi mind remél gyors kajái, 14:25 Brown atya – angol sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:05 Rex Rómában – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:35 Brown atya – angol sorozat, 20:30 Fábry, 21:50 A férfi mind remél – cseh film, 23:40 Kenó, 23:50 Retúr – magyar film, 1:20 Új idők új dalai, 1:50 Rúzs és selyem.

Duna World 5:50–11:20 Délelőtti műsor, 11:35 A hivatásos szűz – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Slovenski utrinki, 13:50 Alpok–Duna–Adria, 14:20 Család-barát, 15:50 Kék bolygó – ismeretterjesztő sorozat, 16:15 Opera Café, 16:45 Magyar Krónika, 17:20 Ízőrzők, 17:50 Kerekek és lépések – ismeretterjesztő sorozat, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Tóth János – magyar filmsorozat, 22:40 Ridikül, 23:35 Híradó 0:05 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós műsora, 0:35 Hetedhét kaland – magyar műsor.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne riport a 40. Lendvai Szüretről (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 17-én, kedden 15.25-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Visegrád és Győr (ismétlés: szerdán 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 18-án, szerdán 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne Emlékezünk… rovat (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 19-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 21.00 órakor és másnap 11.25-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2019. szeptember 10-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Adminisztrátor Lendvai Közigazgatási Egység, Trg Ljudske Pravice 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. szep­ tember 12.) Műszaki igazgató Artex d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. szep­ tember 25.) Karbantartó Artex d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. szep­ tember 13.) Fémmegmunkáló Artex d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. szep­ tember 13.) Operátor, gyógyszeripari szerelő Lendván HSG Kariera d.o.o., Dunajska cesta 165., 1000 Ljubljana (5 munkahely, határozott idő 6 hónap, jelentkezési határidő: 2019. szeptember 18.) Sofőr Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. szep­ tember 20.) Szerelő Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, délelőtti műszak, jelentkezési határidő: 2019. szeptember 17.) Szerelő Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, több műszakos alkalmazás, jelentkezési határidő: 2019. szeptember 17.) CNC-operátor-segéd Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. szeptember 17.) Eladó Leotrimi, pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o., Trg Ljudske Pravice 11., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2019. szeptember 18.) Tanár Osnovna šola Miška Kranjca, Velika Polana 115b. (1 munkahely, meghatározott idő: betegszabadságon lévő dolgozó visszatéréséig, jelentkezési határidő: 2019. szeptember 13.) Autószerelő Avtocenter Lajter, Dobronak 6c. (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019.október 4., havi bér: 900 EUR/bruttó) Fémmegmunkáló Linox Solution, Vasút utca 43., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. október 2.) Hegesztő Linox Solution, Vasút utca 43., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. október 2.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

Állandó jogsegélyszolgálat kisebbségi jogsérelmek esetén Berden Mario jogász vagyok, és sikeresen pályáztam a budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet által kiírt feladatkörre a Muravidéken, illetve Szlovéniában. A feladatom állandó jogsegélyszolgálat biztosítása a muravidéki magyarság kisebbségi jogvédelme érdekében. A megbízás elsősorban azon jogsértésekre irányul, amely esetekben a külhoni magyar nemzetiségű személyeket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt, illetve szervezeteiket és intézményeiket a régióban élő magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt ér jogsérelem. Elérhetőség és bővebb információ: Email: jogsegely.muravidek@gmail.com Cím: MMÖNK, Fő utca 124., 9220 Lendva

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .


Info gyertyafény

Szeptember 13-a és 19-e között Lendvai Plébánia Szombaton, szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. 18.00 órakor Völgyifaluban kisbúcsú. Vasárnap, szeptember 15-én évközi huszonnegyedik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. 11.00 órakor Alsólakosban búcsú. Szerdán, szeptember 18-án 9.30-kor szentmise az idősek otthonában.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor, szerdánként reggel 7.30kor lesznek. A falvakon szombatonként 16.00 órakor lesznek a szentmisék. Pénteken, szeptember 13-án 17.00 órakor Fatimai emléknap, majd 18.00 órakor szentmise Dob­ro­ nakon.

figyelmükbe •Szeptember 12-én, csütörtökön, 19.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •„Irodalmi együttműködés Zágrábbal – költészeti est” című rendezvény

névnapsoroló Szeptember 13-tól 19-ig Péntek – Kornél Szombat – Szeréna Vasárnap – Enikő Hétfő – Edit Kedd – Zsófia Szerda – Diána Csütörtök – Vilhelmina

Szombaton, szeptember 14-én 16.00 órakor szentmise Göntérházán, 18.00 órakor Dobronakon. Vasárnap, szeptember 15-én évközi huszonnegyedik vasárnap. Szentmisék 8.00 és 10.00 órakor Dobro­nakon, valamint 11.30-kor Ra­ damosban.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Református Egyház Istentisztelet Szentlászlón a hónap minden második és negyedik vasárnapján van 10.00 órakor.

apróhirdetés •Eladó chardonnay és fe­hér­ burgundi szőlő. Érdeklődni: 040-284-859. •Dobronakon eladó kü­ lönböző mennyiségű sző­ lő fajtánként: olaszrizling, chardonnay, fehérburgundi, sárgamuskotály, sauvignon és kékfrankos. Érdeklődni: 041-761-459. •Eladó régebbi háromszo­ bás ház Hosszúfaluhegyen. Villany és víz a telken. Érdek­ lődni 041-782-746. •Eladók szőlészeti gépek: Wilmens prés, 3000–8000 literes poliészterhordók, pót­ kocsi szőlő szállítására, szőlő­ betakarító gépek. Érdeklődni: Novak Anton Hujbar, Ivanjkovci 5., tel: 041-346-735.

Segítségkérés Marton Árpádnak A Szlovén Vöröskereszt lendvai egysége segélyakciót indított a bánutai Marton Árpád megsegítésére. A kétgyermekes családapát 31 éves korában baleset érte, ennek következtében súlyos végtagbénulása lett, az utóbbi egy évben kórházi kezelésre szorult. A mind a négy végtagra kiterjedő mozgássérültség miatt Marton Árpád csak a jobb kezét tudja használni, azt is csak részben. A károsodás következtében 24 órás gondozást igényel. Bánutai otthonát az új helyzethez át kell alakítani, különböző építési beavatkozásokat kell véghezvinni. Marton Árpád állapotának megőrzéséhez továbbá mágneses kezelésekre van szükség, amit a celjei kórházban biztosítanak számára. A sérült szállítása külön erre átalakított járművel lehetséges a villanymeghajtású tolószék csatlakoztatása miatt. Mindezekre a családnak csak korlátozott anyagi lehetősége van, ezért megsegítésükre a Szlovén Vöröskereszt lendvai egysége segélyakciót indított. A pénzadományokat az SI56 0312 4100 0922 524 számlaszámra SI00 010731212019 hivatkozással és a „Pomoč Marton” céllal küldhetik el. Érdeklődni a lendava.ozrk@siol.net e-mail címen vagy a 02 575 11 27-es telefonszámon lehet.

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Kelepelő

Meghívó 2019. szeptember 15-én (vasárnap) 14 órakor

dr. Varga József három könyvének bemutatója a göntérházi faluotthonban. A jelenlévők mindhárom könyvet ingyen megkapják!

Új nyitvatartási idő a hotizai határátkelőn A rendőrség értesítése szerint szeptember 6-tól a hotizai kishatárforgalmi határátkelő Szlovénia és Horvátország között minden nap 5 és 23 óra között tart nyitva.

Legyen Ön is az előfizetőnk! Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot____példányban az alábbi címre: Név: Cím:

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

" N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .

15


Info Humor

Horoszkóp Kos Márc. 21. – ápr. 20. Rengeteget dolgozik, de komoly elismerésben van és lesz része. Most teszi le a jövője alapjait.

A szőke nő megáll egy kirakat előtt és olvasni kezdi a kifüggesztett reklámtáblát: „AMIT NEM LÁT A KIRAKATBAN, MEGTALÁLJA A BOLTBAN!” Erre bemegy és azt kérdezi: – Tessék mondani, itt van az anyukám? – Miért lenne itt? – Mert a kirakatban nem látom...

Bika Ápr. 21. – máj. 20. A héten akár egy külföldi kiruccanás is jöhet. Ha házasságban él, akkor partnerével és gyermekeivel kelhetnek útra. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Előfordulhat, hogy családi vállalkozást alapítanak vagy egy régi családi ingatlant újítanak fel közös erővel.

– Doktor úr, a férjem autónak képzeli magát. Mit tegyek? – A legjobb lenne, ha be tudná hozni hozzám. – Az sajnos lehetetlen, nekem nincs jogosítványom. – Képzeld, tegnap elhagyott a feleségem. Azóta se aludni, se enni nem tudok – panaszkodik egy fickó a haverjának. – Ennyire megviselt a dolog? – kérdi a másik együttérzően. – Dehogyis! Csak az a nőszemély elvitte magával az ágyat meg a hűtőszekrényt. A székely meg a fia mennek az erdőben, a fiú az egyik bokor alatt talál egy régi mordályt. Kérdezi az apját: – Mi vóna ez, édesapám? – Trombita – majd a szájába veszi és fújni kezdi, de a puska eldurran, az öregnek meg fülig reped a szája. A gyerek kisvártatva megszólal: – Hát, édesapám, hiába nevet, én azért egy kicsit megijedtem! Székely bácsi komor arccal vacsorázik az étteremben, mert zavarja a zenekar hangos játéka. Odahívatja a pincért: – Mondja, főúr, meg lehet kérni a zenekart, mit játsszanak? – Igen, uram. Mi volna a kívánsága? – Szóljon nekik, hogy amíg ebédelek, játsszanak inkább pókert.

16

Rák Jún. 22. - júl. 22. A párkapcsolata lesz a fókuszban, amely igen érdekesen alakul. Tudják, hogy számíthatnak egymásra, de azért némi nézeteltérés is jöhet. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Jelenleg más feladata nincs, csak az egészségére figyeljen, nehogy a sok munka mellett az háttérbe szoruljon. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje szeptember 23. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Egy ingatlannal kapcsolatos kérdés már régóta foglalkoztatja, de a megoldást még nem találta ki. Ez a kedvét is szegheti.

Čizmazija Adrijana, egészségügyi nővér Lendván A legjobb dolgok az életemben: • A családom. Ahol házat építenék: • Csentében. Gyermekkori álmom: • Megtanulni dobolni. A hobbim: • Kickbox. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Ricset. A film, amit többször is megnéztem: • Szex és New York. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Kijavítanám a hibákat. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Semmit. Amit nem tudsz, azon nem gondolkodsz feleslegesen. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Szafari Afrikában. A leghasznosabb tárgyam: • A táskám, sok minden belefér. Akinek a tanácsát mindig megfogadom:

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ez a hét kiemelkedő jelentőségű lesz. Alkalmas pillanat, hogy kifejezésre juttassa törekvéseit.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A hét igen vegyesnek ígérkezik, valamilyen nagyobb összeget kell kifizetnie, amelyre nem számított. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ingatlanügyekben előreléphet, ha komolyan veszi a helyzetet. A hivatásában is magasabb pozíciót nyerhet el. Bak Dec. 23. – jan. 20. Remek időszak ez arra, hogy kialakítsa a helyes munkastílust, ami majd jól jön a későbbiek során. • A szüleimét, általában igazuk van. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • A lányom mosolyától. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Leszokni az édességekről. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • Az itteni nép. Itt mi még emberek vagyunk...

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. A héten nem elégítik ki a rutinfeladatok, elméje nagyobb tervek, gondolatok vagy eszmék irányába fordul. Halak Febr. 20. – márc. 20. A hét kiváló időszakot jelenthet újabb pénzügyi stratégia megtervezéséhez. A megérzéseire is hagyatkozhat.

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .


Horizont Elutazik a lelkészcsalád

Az új célok előtt új perspektíva A szentlászlói református egyház lelkésze, Bódis Tamás és felesége, Rozgonyi Emőke három gyermekükkel egy teljes évre a Skóciához tartozó Shetland-szigetekre költöznek. Bizonyára sokakat meglepett a bejelentésük, hiszen éppen lezárult egy sikeres korszak Szentlászlón, mondhatni felvirágzott az egyház és a hitközösség is. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A család az utazás előtti hétvégén, szombaton egy búcsútalálkát – így nevezték el az eseményt – szervezett a parókia udvarán Szentlászlón. A legközelebbi hozzátartozóktól, a barátoktól és a helyiektől méltóképpen köszöntek el. Meg is telt az udvar sok-sok szeretettel és legalább annyi kérdéssel. Mi is kíváncsiak voltunk a miértre, Bódis Tamás pedig készséggel mesélt arról, hogy miért is született meg a döntés. – Tizenegy éve vagyunk itt, az eredeti célokat, amiket kitűztünk,

gyakorlatilag megvalósítottuk. Fel tudtuk újítani a szentlászlói templomot, a parókiát is meg tudtuk venni és van helyben lakó lelkész. Most kellene egy új koncepció, hogy merre menjünk tovább. Látjuk ugyan a nehézségeket, a problémákat, az örömöket, az áldásokat, de az emberekkel való munka nem olyan, mint a többi. Hosszú távra szól, és állandó a küzdelmekben, feladatokban. Az ember egy idő után elveszíti a valódi célt a szeme elől, és ez óhatatlanul okozhatja azt, hogy megfáradtnak, sikertelennek érzi magát és a munkáját. Éreztük már mi is ennek az elejét, és nem

A búcsútalálkára sokan eljöttek. A fotóról azonban hiányoznak a gyerekek, akiknek nem volt idejük pózolni kameránk előtt, játszaniuk kellett, hiszen egy évig nem találkoznak az itteni barátokkal, így kincset ért minden perc. szerettünk volna kiégni. Rájöttünk, hogy túl közel vagyunk, vagy ahogy az egyszeri ember mondja, nem látjuk a fától az erdőt. Ilyenkor szükséges egy kicsit hátrébb lépni, hogy az ember jobb rálátást kapjon a megoldandó

Magyar szÍnházi bérlet lenDVán 2019/2020 Bérletárak: felnőtteknek 70 €, nyugdíjasoknak 60 €, diákoknak 50 €. A bérletek megvásárolhatók (akár két részletben is) a színház- és hangversenyterem pénztáránál. Csak az elmúlt évad bérleteseit várjuk 2019. szeptember 9-én és 10-én (hétfőn és kedden) 9-15 óráig, míg 11-13-ig (szerdától péntekig) ugyancsak 9-15 óráig már az új bérletesek érdeklődésére is számít a szervező: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .

remek lehetőség lesz az egy év, hiszen a sok új tapasztalás mellett angolul is tanulhatnak. Be is íratták gyermekeiket az ottani iskolába. A pártosfalvi is-

feladatra. Ezt a hátralépést kerestük – magyarázta a lelkész. – Eredetileg az volt az elképzelésünk, hogy elmegyünk egy évre tanulni, de mindenképpen a családdal. Azonban nem találtunk ösztöndíj-lehetőségeket. Miközben keresgéltünk, a skót egyház ránk talált és felajánlották, hogy vegyünk részt egy kísérleti projektben a Shetland-szigeteken. Ott a közelmúltban harminc templomból húszat be kellett zárni, mert nem tudták fenntartani őket. A hét lelkészből pedig csupán három maradt, így az egész ottani rendszert újra kell szervezni, hogy ismét működőképes legyen. Mi is egy kis faluból, kis gyülekezetből megyünk oda. Ugyanazokra a kérdésekre keresünk itt választ, mint ők ott, de akkor is nagy kihívás előtt állunk. Elfogadtuk az ajánlatot, mert éreztük, hogy ezt a lehetőséget az Úristentől kaptuk, ez az ő útmutatása – mondta Tamás. A házaspár úgy látja, hogy a gyermekeiknek is

kolával pedig megegyeztek abban, hogy a gyerekek egyedi tanrendben folytathassák a tanulást, és majd a saját osztályaikba térhessenek vissza a következő tanévben. A lelkészcsaládnak alig maradt egy rövidke ideje a kiköltözésig, hiszen szerdán indult a gépük, vagyis mire a cikk a Népújságban megjelenik, ők már el is utaztak. Azelőtt még persze a hátrahagyott gyülekezetről is gondoskodtak. Mikolai Ágnes esperes fogja helyettesíteni őket Szentlászlón, és ő fogja vállalni a szentgyörgyvölgyi gyülekezetet is, ahol Emőke a lelkész. „Az Úristen kezébe tettük ezt az utazást, tőle kaptuk, és ő elrendezett mindent körülötte. Az is ki fog majd derülni, hogy mit fogunk ebből hazahozni. Eljutottunk egy stabil pontra itt a Muravidéken, de lehet, hogy most más képességeket kell erősítenünk. Reméljük, hogy amikor visszajövünk, akkor az egy új kezdet lesz” – zárta gondolatait a lelkész.

17


Horizont Egy feledhetetlen utazás

Álomból valóság: muravidéki cowboyok A dobronaki Göntér Ferencnek és fiának, Aleksandernek egy közös nagy álma valósult meg augusztusban: a Vadnyugat legszebb tájain lovagoltak, valós szereplői lehettek a westernfilmek helyszíneinek. A Muravidéki Vágta két lovasa, apa és fia felejthetetlen élményekkel gazdagodott. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A dobronaki Göntér Ferenc tizenöt éve vásárolta meg az első western típusú lovait. Tudatos volt a választás, hiszen olyan lovat akart, ami szabadidős lovaglásra alkalmas, jól viseli a hosszú túrákat és a változó terepet. Ma is három lovat tart, ezek már a birtokon születtek, és a Vadnyugatról, indián törzsektől származó lófajták: appaloosa és paint. Érdekességük, hogy fehér színű a szemük fehérje, emiatt gyakran hasonlítják az emberi szemhez. Ferenc a Muravidéki Vágta megálmodói között volt, kétszer ő maga is versenyzett saját lovával. Fia, Sándor pedig már el sem tudja képzelni az életét a lovak nélkül, 15 éves kora óta ül nyeregben és gondozza az állatokat. Ő szintén „vágtás”, idén

harmadszor vett részt a versenyen és a harmadik helyen végzett. A két férfi, ha csak teheti, lóra pattan. Mindegy, hogy idehaza egy kisebb erdei túrára mennek vagy mondjuk leutaznak az Alföldre, a lényeg, hogy nyeregbe üljenek. Apa és fia egy közös álmot is dédelgetett: egyszer lovagolni a Vadnyugaton, felkeresni a westernfilmek híres tájait, átérezni az érintetlen természet szabadságát. Az álomból pedig valóság lett. – A fiam, Sándor tervezte meg az egészet, egy körutazást, aminek a lényege az volt, hogy minél többet tudjunk lovagolni – mondja Ferenc, Sándor bólogat, majd kiegészíti édesapját: – Tudtam, hogy mire kell odafigyelni, hogyan kell megszervezni az utazást, hiszen korábban már többször jártam az USA ezen vidékein. Tudom,

A híres Monument Valleyt is lóháton fedezték fel a navajo indiánrezervátumban, a fotót egy helyi indián fiú készítette. hogy a lovasturizmus eléggé népszerű itt. A montanai ranch-re például, ahová mi is mentünk, egy évre előre kell foglalni. Nekünk szerencsénk volt, mert felszabadult két hely, így nem kellett sokáig várnunk. A két férfi a legelejétől kezdte mesélni az utazást, a budapesti repülőtértől hogyan érkeztek meg Denverbe és hogy vágtak neki bérautóval a Vadnyugatnak. – Hat amerikai államon – Colorado, Wyoming, Montana,

A Grand Teton nemzeti park vadregényes útjain. A lovasok éppen átvágnak a folyón.

18

Utah, Arizona, Nevada – utaztunk keresztül és fedeztük fel a legszebb tájakat, meglátogattuk a leghíresebb nemzeti parkokat, megtéve mintegy 6.500 kilométert – mondja Sándor, és térképen is megmutatja. Ferenc közben felnyitja a számítógépét és elkezdi bemutatni az utazást képekkel, videókkal. Mindvégig széles mosoly ül az arcán, az emlékek nem csak maradandóak, de mindkettőjük szerint felülmúlhatatlanok is. – Az utazásunk a montanai ranch-en kezdődött, itt öt napot töltöttünk. Ez egy 150 éve működő porta, ma már családi vállalkozás vendégházakkal. A birtok hihetetlenül hatalmas, 10 ezer hektáron terül el, 660 kilométer hosszú kerítés veszi körbe, 40 lovuk van és 1.500 angus marhát tartanak. Az Egyesült Államok ezen államaiban hatalmas léptékekről beszélhetünk, nagy távolságokról és ritkán lakott, érintetlen környezetről, ahol a természet az úr. Montana állam például akkora, mint Németország, de csak 800 ezer lakosa van – mondja Ferenc, majd érdekes fotók következ-

nek: – Itt szinte egész napokat lóháton töltöttünk. A legérdekesebb az volt, amikor a marhákat tereltük, áthajtottuk a csordát az egyik völgyből a másikba. Fantasztikus élmény volt – magyarázza, ahogy a fotók egymást váltják. A mont anai lovas­ kalandok után következtek a nemzeti parkok és az egyéb látványosságok. Itt is az volt az elsődleges szempont, hogy lovagoljanak, ahol csak lehet. – A ranchen eltöltött napok csak az utazásunk egyik részét jelentették, azután elindultunk és beutaztuk az egész Vadnyugatot. A nemzeti parkokba is ellátogattunk és ahol csak lehetett, lovagoltunk – veszi át a szót Sándor. – Jártunk Litte Bighornban, ahol az őslakos indiánok és az amerikaiak legnagyobb csatája zajlott, elutaztunk a Yellowstone nemzeti parkba, ahol másfél napig időztünk, és ezalatt bölényeket, grizzlimedvéket láttunk és gyönyörködtünk a csodálatos természetben a leghíresebb gejzírek földjén. Déli irányba tartottunk, és Grand Teton hegyeinek földjére érkeztünk. Itt félmusztáng

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .


Horizont

k a Vadnyugaton lovakat béreltünk és nekivágtunk az erdőknek, hegyeknek lóháton. Majd továbbutaztunk, megnéztük Salt Lake Cityt, aztán Las Vegas következett – de Ferenc itt egy megjegyzést közbevet: – Megnéztük az emberi pazarlás fellegvárát is – neveti el magát. Sándor igazat ad apjának, és csak annyit fűz hozzá, hogy egyszer ezt is látni kell! Az utazásból a legendás Rout 66 sem maradt ki, jártak a Grand Canyonnál, a Bryse Canyonnál és a Zion nemzeti parkban, ahol kilométereket gyalogoltak a folyóban a hatalmas sziklavájatok között. A két férfi remek mesélőként mutatta be a fényképeken keresztül a teljes

utazást. – Az utolsó napok voltak számomra a legemlékezetesebbek, amikor a legnagyobb indiánrezervátumba, Monument Valleybe látogattunk el – mesél tovább Ferenc. – Itt forgatták a régi westernfilmeket, és még sok mai filmben is láthatóak a jellegzetes hegyek és a kopár sivatagos vidék. Nagy szerencsénk volt, hiszen nem a turistacsoportba kerültünk, hanem egy indián fiú vezetett minket, így egy külön túrán vágtáztunk ezen a misztikus helyen. A muravidéki cowboyok 17 napot töltöttek a Vadnyugaton. – Nagyon jó érzésekkel, szép emlékekkel tértünk haza. Fantasztikus volt. Nagyon jó tapasztalato-

Az egyik legjobb program volt, amikor a montanai birtokon teheneket terelhettek. kat szereztünk az amerikai emberekről is, kedvesek, barátságosak, nyitottak és vendégszeretők – mondja Ferenc, Sándor pedig így folytatja: – A túra alatt motelokban aludtunk, fogadókban, kocsmákban ettünk.

A legfinomabb steakeket, hamburgereket ettük, és ahogy illik, a helyi specialitásokat is megkóstoltuk, például a lángoshoz hasonló ételt babbal és darált hússal terítve. A Vadnyugat természeti szépségét pedig

Körbe Szlovénián 2019

Jótékonysági futás a Kis Vitézekért Hétfőn kora délután Lendvára is megérkezett Bogomir Dolenc extrém futó, aki a Kis Vitézek (Mali Vitezi) Alapítvány számára – amely a gyermekkorban daganatos betegségekből kikezelt fiatalokat segíti – már második évben gyűjt pénzadományokat jótékonysági futással. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A Körbe Szlovénián 2019 program a tavalyi

projekt folytatása, amikor Bogomir Dolenc 42 napon

Bogomir Dolenc az iskola pályáján a helyi futókkal, a lendvai kis vitézekkel és az iskolásokkal futott egy díszkört. N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .

át 42 maratontávot futott le Szlovénia különböző településein (Lendván is), hogy jótékonysági futásával pénzadományokat gyűjtsön a Mali Vitezi Alapítványnak. Az alapítvány a gyermekkorban daganatos betegségekből kikezelt fiatalokat segíti a mindennapokba történő könnyebb visszatérésben. Idén az extrém futó augusztus 31-e és szeptember 11-e között egy 1.200 kilométeres országos körutat tűzött ki maga elé, amit 12 nap alatt, napi száz kilométeres távolságot futva valósított meg, Črna na Koroškem településről indulva és oda megérkezve. Dolenc a jótékonysági futóesemény 10. napján érkezett Lendvára, amikor a Ljutomer és Kuzma közötti száz kilométeres távot futotta a Muravidéken. Aznap kora délután a Muránia Kerékpárközpontnál helyi futók csatlakoztak hozzá,

szerintem semmi sem múlja felül – mondja Sándor, majd hozzáfűzi, hogy az utazás azért is különleges volt, mert ők ketten utaztak csak, apa és fia. A következő túrát pedig már Ferenc tervezi, az úti cél Erdély lesz. akikkel közösen érkezett az 1. Sz. Lendvai Kétnyelű Általános Iskola atlétikai pályájára, ahol a projekt támogatásának jelzéseként az iskolásokkal és a lendvai kis vitézekkel együtt futottak egy díszkört. Mielőtt Dolenc az aznapi úti célja, Kuzma felé vette volna az irányt, a Lendvai Stadionban megpihenve elmondta: „A jótékonysági futás célja pénzadományok gyűjtése azon gyermekek rehabilitációjára, akik túlélték a rákos betegséget, de számtalan nehézséggel küzdenek a mindennapi életbe való visszatérésben. A betegség, a kezelések és a mellékhatások a lélekben is maradandó nyomokat hagynak. A hétköznapokba történő minél könnyebb visszatérést segíti a futóakcióm is.” A Mali Vitezi Alapítvány számára október közepéig gyűjtik az adományokat a vállalatok körében, valamint SMS-üzeneteken keresztül a 1919 számra elküldött VITEZ vagy VITEZ5 tartalommal, amikkel egy vagy öt eurót lehet adományozni.

19


Horizont A jubileumi 40. Lendvai Szüret

A hagyományos felvonulás ne Lendva legrégebbi rendezvénye, a már negyven éve szeptember első szombatján tartott nagy szüreti felvonulás idén is rengeteg látogatót vonzott a városba. És még a beígért eső is megkímélte a rendezvényt, egy csepp sem rontotta el a jó hangulatot és a szüreti vigadalmat. Itt voltak a borvitézek közelről és távolról, a borkirálynő, a lovasfogat, a néptáncosok. A szekereken népszokások, háztáji munkák, történelmi életképek elevenedtek meg. Tessék, tessék, vegyenek! Hagyományosan házi kalács, perec, fröccs a látogatóknak.

A „belatinci dimekek” biciklivel, cekkerrel a kormányon mennek a hegyre. Indul a negyvenedik szüreti felvonulás 57 csoport, több mint 850 résztvevő szereplésével.

A radamosiak eddig mind a negyven Lendvai Szüreten részt vettek. Idén a hetési szőttes készítését mutatták be.

20

A lendvai horvát kultúregylet a hajdani szüretek hangulatát idézte fel. N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .


Horizont

em veszítette el varázsát, sőt! A kapcai asszonyok „tikot pucunak”, finom leves várja majd a szüretelőket.

A Fő utca mentén több ezer látogató – a hazaiak mellett számos turista is – várta a felvonulókat.

A gyertyánosiak együtt lélegeznek a helyi iskolával. Tanítási életkép: egykor (nem is annyira régen) és ma.

A lendvahegyiek a szőlőtermelés aktuális gondjaira hívták fel a figyelmet. Az ökörsütés régi hagyomány a Szüreten. Idén sem hiányzott a gasztroutca kínálatából!

A rendezvény több éves szervezéséért a jubileum alkalmából polgármesteri elismerésben részesült Stupar Rajko, Fehér Gabi, Hozjan Danijela és Varga Aleksander. A hosszúfaluiak népes csoporttal indulnak a szüretre. N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .

Kmj, Fotó: Meszelics László, Mediaspeed

21


Sport Vinko góljával dőlt el a meccs

A negyedik hazai győzelem Nafta 1903 – Vitanest Bilje 1:0 (1:0) A mérkőzés helyszíne: Lendvai Sportpark A nézők száma: 400 Játékvezetők: Glažar Roman, Burjan Aleksander, Šprah Robert Szövetségi ellenőr: Hotko Viktor Nafta 1903: Raduha, Pirtovšek R., Bizjak (Tóth 79.), Oštrek, Ploj (Rebernik 62.), Malešević, Novinić (Szökrönyös 62.), Vinko, Živko, Bolla, Šeruga; edző: Sluka Marian Bilje: Čretnik, Gajič (Mladenovič 73.), Račić, Horvat, Žinić, Petrovič, Guberac (Šipek 46.), Zenković (Levec 46.), Rems, Kondič, Femec; edző: Valentinčič Sandi Gólszerzők: Vinko (26.) Sárga lap: Batič, Doplihar, Malešević, Costa Slaviero, Slavec Piros lap: – A másodosztály hetedik fordulójában a Nafta hazai pályán megszakította a biljei csapat idegenbeli győzelemsorozatát. A közönség számára helyzetekben és gólszerzésben ugyan kevésbé volt érdekes az összecsapás, de az első félidőben szerzett győztes gól némi okot adott a szurkolók elégedettségére. A mérkőzést

A Nafta Vinko Vedran találatával itthon tartotta a három pontot.

jelenlétével megtisztelte Roginić Marko, a Lengyelországban játszó egykori Nafta-játékos, valamint Végh Gábor, a Nafta 1903 klub elnöke is. Két hazai helyzet után a 13. percben szabadrúgásból Bizjak próbálkozott lövéssel, amit a vetődő Lipičar kapus az utolsó erejével a kapufára irányított. Hamarosan Ploj és Bolla helyzete

következett, de mindketten a kapust találták el. A Nafta vezető góljáról a 26. percben Vinko gondoskodott, aki a bal oldalon érkezett, és miután kicselezte védőjátékosát, védhetetlenül a hálóba lőtt. Ezt követően Bizjak hagyta figyelmen kívül a szabadon álló Vinkót, áttörése így szereléssel végződött. A félidő végéig újra Vinko tesztelte Lipičar képességeit, aki nagy nehezen szögletre hárított. A legszebb vendéghelyzetet Oyewusi hagyta ki, miután

TÁBLÁZAT 1. Radomlje 7 6 1 0 22:5 19 2. Koper 7 5 2 0 12:5 17 3. Nafta 1903 7 5 0 2 18:7 15 4. Krško 7 4 1 2 20:11 13 5. Gorica 7 4 1 2 18:13 13 6. Bilje 7 3 2 2 12:10 11 7. Krka 7 2 4 1 12:10 10 8. Fužinar 7 3 1 3 12:12 10 9. Drava 7 3 0 4 13:11 9 10. Dekani 7 2 1 4 12:17 7 11. Brda 6 1 3 2 7:9 6 12. Beltinci 7 2 0 5 5:14 6 13. Dob 6 0 4 2 11:18 4 14. Rogaška 6 1 1 4 3:13 4 15. Dravograd 7 1 1 5 9:20 4 16. Brežice 6 1 0 5 5:16 3 A 8. forduló párosítása 2019. szeptember 13-a és 15-e között: Krško – Nafta 1903, Drava – Dravograd, Fužinar – Brda, Bilje – Brežice, Radomlje – Koper, Dekani – Krka, Rogaška – Gorica, Dob – Beltinci.

22

4. forduló Olimpija – Čarda Rakičan – Grad Bogojina – Križevci Tromejnik – Turnišče Gančani – Črenšovci Goričanka – Hotiza Polana – Slatina

1:2 (1:0) Vida; Bushaj (2) 1:2 (0:1) 0:2 (0:0) 2:3 (0:2) 1:1 (0:0) 1:2 (1:0) 5:1 (5:0)

TÁBLÁZAT 1. Polana 4 4 0 0 12:2 2. Turnišče 4 3 1 0 11:5 3. Grad 4 3 0 1 5:4 4. Hotiza 4 3 0 1 5:6 5. Gančani 4 2 2 0 8:3 6. Križevci 4 2 1 1 5:3 7. Rakičan 4 1 2 1 7:6 8. Olimpija 4 1 2 1 5:4 9. Črenšovci 4 1 1 2 3:7 10. Goričanka 4 1 0 3 8:7 11. Tromejnik 4 1 0 3 7:6 12. Čarda 4 1 0 3 3:6 13. Bogojina 4 0 1 3 3:10 14. Slatina 4 0 0 4 2:15

12 10 9 9 8 7 5 5 4 3 3 3 1 0

Az 5. forduló párosítása 2019. szeptember 14-én és 15-én: Križevci – Olimpija, Hotiza – Polana, Grad – Bogojina, Čarda – Gančani, Črenšovci – Tromejnik, Slatina – Rakičan, Turnišče – Goričanka.

Dobronak – Kobilje 1:2 (0:1) Kranjec, Ritlop (öngól), Horvat Š. Kapca – Zvezda 3:0 (1:0) Balažic, Imre, Verbančič Petesháza – Renkovci 0:6 (0:4) Zelko (3), Kočar, Černi (2) Nedelica – Bistrica 2:1 (1:0) Denša, Lutar, Petek (öngól) Graničar – Nafta ÖF 4:3 (2:2) Somi (11-es), Šakušić, Kleiderman, Somi; Zadravec, Novak, Bedő Panonija – Csente 1:4 (1:1) Lebar, Fordan (öngól), Plevel (11-es), Sekereš (2) TÁBLÁZAT 1. Csente 3 3 0 0 2. Nedelica 3 3 0 0 3. Kapca 3 2 0 1 4. Graničar 3 2 0 1 5. Kobilje 3 2 0 1 6. Nafta ÖF 3 1 1 1 7. Dobronak 3 1 1 1 8. Panonija 3 1 0 2 9. Renkovci 3 1 0 2 10. Bistrica 3 1 0 2 11. Zvezda 3 0 0 3 12. Petesháza 3 0 0 3

Gerenčer József és Pukl Daniel versenyzés közben. A hétvégén a muraszombati Diana szállóban rendezték meg az első szlovén keleti sakkliga idénynyitó versenyét. A lendvai Rokada Sakkegyesület eredményesen rajtolt, az első három MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

3. forduló

7. forduló 1:0 (1:0) 0:2 (1:0) 1:2 (0:1) 0:2 (0:2) 1:3 (1:1) 2:3 (1:0) elmaradt elmaradt

várható volt, szombaton a lendvai gyepen Bilje csapata nem hátrált meg, támadójátékkal gondoskodott arról, hogy az utolsó sípszóig feszült legyen a mérkőzés. Hosszú, előreívelt labdákkal próbálta a vendégcsapat meglepni a lendvai védelmet, majd az idő haladtával a kevésbé tetszetős, eredményelvű játék a lendvai csapatra is jellemző lett. F.h.m.

Eredményesen rajtoltak

LENDVA KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA Nafta 1903 – Bilje Beltinci – Drava Krka – Fužinar Dravograd – Koper Dekani – Radomlje Gorica – Krško Brda – Rogaška Brežice – Dob

meglépett Živko mellől, de szerencsére a háló mellé lőtt. A folytatásban kevés gólhelyzetet dolgoztak ki a csapatok. A vendégek nagy nyomást gyakoroltak a hazai csapatra, amely végül nagyon megdolgozott a három pontért. De lendvai helyzetek is akadtak: Malešević pontatlanul lőtt kapura, Ploj lövését Gomes a gólvonalról rúgta ki, Oštrek labdáját pedig Batič mentette. Amint az

15:3 8:3 5:2 8:7 5:4 12:6 3:3 9:7 7:5 3:3 0:12 2:22

9 9 6 6 6 4 4 3 3 3 0 0

A 4. forduló párosítása szeptember 14-én és 15-én: Zvezda – Csente, Nedelica – Kapca, Renkovci – Graničar, Nafta ÖF – Panonija, Kobilje – Petesháza, Bistrica – Dobronak.

4. forduló Hodos – Mura ÖF 3:2 (2:0) Nagy (2), Andrejek; Vrečič, Slavic Lipa – Sal 8:0 (4:0) Škafar (3), Breznik (2), Mihalič (3) Bakovci – Dokležovje 5:1 (3:1) Puconci – Serdica 0:3 (0:3) Cven – Cankova 4:1 (2:0) Ižakovci – Apače 1:3 (0:0) TÁBLÁZAT 1. Serdica 4 3 1 0 26:6 2. Apače 4 3 1 0 17:2 3. Hodos 4 3 1 0 10:4 4. Bakovci 4 3 0 1 14:5 5. Puconci 4 3 0 1 13:5 6. Mura ÖF 4 2 0 2 20:7 7. Lipa 4 2 0 2 13:15 8. Tišina 3 1 1 1 6:7 9. Cven 4 1 0 3 7:14 10. Dokležovje 4 0 2 2 4:9 11. Ižakovci 4 0 2 2 8:17 12. Cankova 4 0 2 2 5:15 13. Sal 4 0 1 3 2:18 14. Roma 3 0 1 2 6:27

10 10 10 9 9 6 6 4 3 2 2 2 1 1

Az 5. forduló párosítása 2019. szeptember 13-a és 15-e között: Serdica – Hodos, Sal – Ižakovci, Cankova – Bakovci, Apače – Roma, Tišina – Puconci, Mura ÖF – Cven, Dokležovje – Lipa.

fordulót egy vereséggel és egy győzelemmel, valamint egy döntetlennel zárta. Az első körben Žalec csapata volt a Rokada ellenfele, amely 3,5:2,5-re bizonyult jobbnak. A Rokadának Horváth Tamás egy pontot, míg Ivanec Dezider, Pukl Daniel és Gerenčer József fél-fél pontot szerzett. A második körben Šentjurt 3,5:2,5-re múlták felül a lendvai sakkozók. Győzni tudott Ivanec, Vidič Branko és Nerat Ivan, a győzelemhez Pukl fél ponttal járult hozzá. A hétvégi utolsó, harmadik körben a Fram csapatával vívott párharcok 3:3-as eredménnyel értek véget. Vidič megverte ellenfelét, Šolmajer, Ivanec, Pukl és Gerenčer pedig remizett. A kilenccsapatos sakkliga első három fordulója után Maribor 2. csapata áll az élen, őket követi Celje és Fram, a negyedik a muraszombati Radenska Pomgrad 2. csapata, míg a hatodik helyen a Rokada áll. A következő két háromkörös fordulónak Ptuj lesz a házigazdája. hs

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .


Sport A Muravidék 27 községét karolja fel

Újabb bizalmat kapott a maráci regionális iroda A Maráci Sportszövetség újabb négy évre szóló megbízást kapott a Muravidéki Regionális Olimpiai Bizottság és a sportszövetségi társulat irodájának működtetésére. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Pénteken Marác Község üléstermében ünnepélyes keretek között Gabrovec Bogdan, a Szlovén Olimpiai Bizottság (OB) elnöke és Recek Branko, a Maráci Spor tszövetség elnöke Glavač Alojz polgármester és Sodržnik Janez, az OB alelnöke jelenlétében újabb négyéves szerződést

írt alá a regionális iroda működéséről és támogatásáról. Ez alkalomból Recek Branko, az iroda vezetője elmondta, az újabb megbízás elismerése annak, hogy az iroda jól dolgozott és a jövőre vonatkozóan ismét felelősségteljes munkára hatalmazták fel őket. A muravidéki regionális iroda 27 muravidéki községet ölel fel, Sodržnik Janez OB-alelnök vélemé-

Egy győzelem, egy vereség A keleti másodosztályú utánpótlásliga 5. fordulójában muravidéki összecsapásra került sor. A Čistina stadionban a Nafta utánpótlása Veržej csapataival mérkőzött meg, és felemás eredményt ért el. Az ifjúsági csapat idegenből a mérkőzés végén hozta el a három pontot, a 84. percben Fekete Dániel szerezte meg a győzelmet a Naftának. Háromgólos vereséget szenvedett viszont a serdülők csapata, amelyre Donko Matic mesterhármassal sújtott le. Az összesített tabellán a Nafta csapatai 15 ponttal negyedikek. F.h.m.

nye szerint pedig a munka minőségi elvégzésében, valamint a visszajelzések és a kezdeményezések területén az aktívabbak közé tartozik az országban működő 15 iroda közül. „Tudatában vagyunk annak, hogy az élsportolók valamelyik helyi klubban kezdték a pályafutásukat, ezért minden egyes erőfeszítést és egyesületi munkát a regionális irodák területein nagyra értékelünk” – mondta az alelnök, majd hozzátette, hogy a regionális irodáktól a jövőben is elvárja az új sportszövetségek megalakulásának segítését ott, ahol a sportfejlődésnek megvannak az alapjai, hiszen a cél közös: minél több embert mozgásra késztetni. Gabrovec Bogdan elnök is a megfelelő együttműködést hangsúlyozta felszólalásában, míg Glavač Alojz

Sodržnik Janez, a Szlovén Olimpiai Bizottság alelnöke, Recek Branko irodavezető, Gabrovec Bogdan, a Szlovén Olimpiai Bizottság elnöke és Glavač Alojz polgármester a szerződés aláírásán. polgármester kiemelte, hogy községi szinten a sportolást és a mozgást az egyesületi programok támogatásával ösztönzik. Amint Recek Branko irodavezető mindezekhez hozzátette, idén már kiviteleztek néhány programot, helyi szinten közreműködtek az éves sport-

tervek kidolgozásában, sportjátékokat szerveztek, továbbá a muraszombati közegészségügyi intézettel együttműködnek a mozgás népszerűsítésében, valamint szeptemberben az európai sporthéten számos programot rendeztek az idősebb és a fiatal korosztály számára.

A selejtezőben rekedt Horvat Múlt héten – szeptember 2-a és 7-e között – Kanadában rendezték meg a 3D íjászati világbajnokságot, amelyet első alkalommal tartottak Európán kívül. Szlovénia színeit a hétfős válogatottban a Lendvai Íjászklub tagja, a csentei Horvat Kristijan is képviselte, aki már második világbajnokságán vett részt. A versenyen a kétfordulós selejtezőkörben lehetett kiharcolni a kieséses körökbe jutást. Horvat a vadászreflex íj kategória első selejtezőnapján gyengébben szerepelt, de 350 körös teljesítményén másnap némileg javított, a nehezebb pályán 361 kört lőtt. Az összesített 711 pont azonban nem volt

elegendő a továbbjutást jelentő 22. helyezéshez, így számára az albertai világbajnokság a 26. helyen ért véget. Legnagyobb hazai vetélytársa, Kocman Marjan a 18. helyen végzett, a versenyszámot Molnár Ferenc nyerte Magyarországról. Horvat Kristijant hétfőn a velencei reptéren értük el telefonon, aki a kanadai világbajnokságról és teljesítményéről a következőket mondta: „Nem lehetek megelégedve az eredményemmel, hiszen sokkal nagyobbak voltak az elvárások. Mindkét versenypályát és az ütemet is jónak éreztem, annak ellenére, hogy a pontszámok nem ezt mutatták.

N É P Ú J S Á G 2 019 . s z e p t e m b e r 12 .

Az első versenynap utolsó harmadáig még elfogadható volt a pontszámom, aztán torlódás keletkezett a célpontoknál. Ekkor egy kicsit elveszítettem a ritmust, ami miatt sok pontot veszítettem. A másnapi terepen jobban teljesítettem, de az összesített pontszám nem volt elegendő a továbbjutáshoz. A napokban, amikor a versenyelemzés következik, talán fény derül gyengébb szereplésem okára is.” Hozzátette, tapasztalatokkal gazdagodva tért haza Kanadából, és már a közeledő országos bajnokságra összpontosít, valamint a következő évi maribori Európa-bajnokságra és az azt követő olaszországi

Az idei kanadai 3D íjászati világbajnokság hétfős szlovén válogatottjában ott volt a csentei Horvat Kristijan is (az alsó sorban középen). világbajnokságra. A hét szlovén válogatott közül a legjobb egyéni eredményt vadászreflex íjjal Pavačič Mojca érte el kilencedik helyezésével. A csapatmegmérettetésben remekül meneteltek a

hölgyek, akik éppen csak lecsúsztak a dobogóról és a negyedik helyen végeztek. A kanadai 3D világbajnokságon az érmekért 314 íjász versenyzett 26 országból. hs

23


Profile for Népújság

Népújság, 2019. 09. 12.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 37. sz.

Népújság, 2019. 09. 12.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 37. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement