Page 1

Info Fényírók falgalériája Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

62. évfolyam 37. szám

Lendva 2018. szeptember 13. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

e

t

(Fotó: Dominko Miran)

a

9–16. oldal

Lendva gazdagabb lett egy szabadtéri fotógalériával, mellyel a képzőművészeti szellemű város számos köztéri szobra mellett ezentúl a

fotóművészet iránti tiszteletét is kifejezi. A színház szabadtéri lelátójának parkra néző támfala a fényírók galériája lett, s elsőként a hétvégén 10

éves jubileumát ünneplő lendvai fotóklub három tagja, Jesenovič Kristijan, Sijarič Biserka és Kos Nataša (képünkön) nemzetközi díjakat el-

nyert fotói díszítik. A számos pozitív visszhangot kapott új kiállítóhelyről és a fotográfia napjairól Lendván bővebben a 6. oldalon.

Lutar Silvo, a Lendvai Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatója:

„A szőlőfeleslegek terhét nem vállalhatjuk át a termelőktől!” 7. oldal

i

l

a

p

j

a


Iránytű Új magyar munkáltató tankönyv

Szolarics Nađ Klára

A diákok funkcionális nyelvtudása a cél

Őszinte együttműködés

A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete megbízásából új munkáltató tankönyv jelent meg a magyar mint második nyelv tanulására a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai számára. Nem minden sóhaj és óhaj őszinte az üzleti berkek- Szerzője dr. Gróf Annamária tanügyi tanácsos, a Muravidéki ben a közös fellépést, a megjelenést illetően sem. Az Pedagógusok Egyesületének alkalmazottja. együttműködést vállaló szereplőnek egyénileg is fel kell nőnie, be kell érnie ahhoz, hogy vállalni tudja a kihívások közös kezelését. Saját üzletében is egy bizonyos szintet kell megütnie, merészen, de racionálisan kell terveznie. S nem utolsósorban bizalommal és bizalmat keltően kell a csoporthoz csatlakoznia. Csak így lehet aztán közösen, de mindenkinek a saját területén magasabb hozzáadott értéket teremteni. A nem őszinte, nem szilárd alapú csatlakozás viszont visszahúzhatja a csoportot, kárt okozva a társaságnak. A csoport segít áthidalni a gondokat, segít a lehetőségeket feltárni, de egyenlően az egyenlők között. Potyautasként nem lehet együtt utazni a többiekkel… A Muravidéken összeállt a vidék hét legjobb ételés italkészítője, hogy a gasztronómiai ínyencségekkel és élményekkel egy újfajta élménykínálatot hozzon létre – a Mura mindkét oldaláról. A Gourmet over Mura projektet mint egy kulináris és élménykirándulást képzelték el a terv szövögetői, hogy így az eddig megszokott, főleg a tömeges termálturizmusra épülő turisztikai kínálaton kívül igényesebb képet, élményt nyújtsanak a látogatónak, aki így talán hajlandó lesz többet költeni, hosszabb ideig maradni. Várja őket a csoport, együtt, de egyben saját sikertörténetüket is írva. Fontos ez, hiszen itt az idő, hogy a Muravidék a régión kívüli köztudatban is úgy jelenjen meg, ahogy megérdemli. Hogy felnézzenek rá, az értékeire!

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Magyar nyelv 1 tankönyv és melléklete kifejezetten a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjainak készült helyi témákkal, érdekességekkel, éppen azért, hogy még inkább felkeltse az érdeklődésüket. – A tankönyv nyolc leckéből áll, mind a négy nyelvi készséget arányosan fejleszti, s természetesen van hozzá hanganyag is, amely az MMR stúdiójában készült– mutatta be a tankönyvet a szerző. – A témakörök, a szövegtípusok a tantervre épülnek. Újdonsága, hogy az olvasott szövegértési feladatok során a szövegek három nyelvi szinten íródtak. A diákok kiválaszthatják, melyik szinten vannak, így mindenki fejlődhet. Nagyon motiváló a számukra, ha megértik a nehezebb szöveget is. A grammatikai

Dr. Gróf Annamária, a tankönyv szerzője. részek teljes áttekintést adnak és rendszerezik a korábban megszerzett tudást, így mindenki pótolhatja az esetleges hiányosságokat. A szövegek a mai, mindennapi nyelvhasználatot tükrözik, a cél, hogy a diákok funkcionális nyelvtudást kapjanak. – Mennyi időt vett igénybe az elkészítése?

– A kézirat már 2016 nyarára elkészült, nyolc hónap alatt. A tanárok kipróbálhatták a tankönyv leckéit, így nem csak a recenziók alapján volt alakítható a könyv, hanem a felhasználhatóság szempontjából is. A tankönyv szakmai recenzense dr. Durst Péter volt, valamint a középiskolából két gyakorló tanár: Sabo Sibila és Tóth Elizabeta. A lektor dr. Kolláth Anna volt, az illusztrátor és a tördelő Orbán Péter. Pisnjak Mária nyelvi szaktanácsos megjegyzései is sokat segítettek. És az elkészítésnél segített az is, hogy van már tapasztalatom a szlovénajkúak tanításában, főleg a Lendvai Népi Egyetem tanfolyamai során találhattam új módszereket arra, hogyan lehet könnyebbé tenni a magyar nyelv tanulását a szláv, esetleg más anyanyelvűek számára.

A tankönyv a kétnyelvű középiskola diákjainak készült helyi témákkal, érdekességekkel. N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .


Nemzetiség Kárpát Hazáért Nívódíj a Muravidékre

Cár Anna vette át a díjat Budapesten Kedden az Országház felsőházi termében első ízben adták át az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit. A pályázat keretén belül a Kárpát Hazáért Nívódíj elismerést Cár Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke vehette át. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az Érték és Minőség Nagydíj Védjegyet 46 pályázó összesen 51 pályázata érdemelte ki. A díjazottak között megtalálható őstermelő, egyéni vállalkozó, valamint kis- és középvállalkozás egyaránt. A 46 pályázó 51 pályázata 20 pályázati témakörhöz kapcsolódott, melyek igen széles gazdasági palettát fedtek le. Az Érték és Minőség Nagydíj

kitüntető cím azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű áruk előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázati rendszer célja, hogy elismerje az áruk és szolgáltatások magas színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyké-

pes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíjában Cár Anna, a Dobronaki Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke részesült áldozatos tevékenységéért, amelyet a határon túli térségek és az anyaország gazdasági és kulturális kapcsolatainak erősítése és felemelkedése érdekében végzett.

Cár Anna, a Dobronaki MÖNK elnöke a Kárpát Hazáért Nívódíj elismeréssel.

Hodosi magyar önkormányzat

Négy egyesület pályázatáról döntöttek A Hodos Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa legutóbbi ülésén második olvasatban elfogadta a 2018-as munka- és pénzügyi tervet, valamint döntött a községben működő egyesületek támogatásáról. A nyolcezer eurós tételre négy egyesület pályázott. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A tanács múlt csütörtöki ülésén egy módosítási javaslattal második olvasatban elfogadta a 124.731 eurós költségvetést, amelyben a folyó munkálatokra fenntartott tételről ezer eurót a községben működő egyesületek támogatására csoportosítottak át. Így az egyesületek nemzetiségi programjainak támogatására a költségvetésben idén 8.000 eurót különítettek el, amiről a következő napirendi pontban tárgyalt a tanács. Roman Silvija elnök elmondta, a pályázati kiírás határidején belül négy egyesület pályázott, a pályázati feltételeknek pedig mind a négy meg-

felelt. A kérelmek alapján az Őrség Művelődési és Turisztikai Egyesület 1.000 euró, a Hodosi Labdarúgóklub (LK) 2.000 euró, a Hodosi ÖTE 2.000 euró, a Kapornaki ÖTE 2.500 euró támogatást kért. Az ülésen a tagok áttekintették a pályázatokat és azokat újraértékelték. Hosszas vita és érvelés után a tanács az Őrség Művelődési és Turisztikai Egyesületet és a Hodosi LK-t egyaránt 2.200 euróval, a Hodosi ÖTE-t és a Kapornak ÖTE-t pedig 1.800 euróval támogatta. A továbbiakban elhangzott, hogy a hodosi és a kapornaki őrtorony, valamint a kapornaki tájház felújítása, amely a nemzetiségi gazdasági alap 67.000 eurós támogatásából valósul meg,

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .

a napokban megkezdődött. Végezetül pedig a tanács a muraszombati „Baráti Kör” Művelődési Egyesület kérelmében szereplő Őszi Találkozót és a hímzőszakköri kiállítást 150 euróval, a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola nemzetiségi programját pedig 2.000 euróval támogatta. Orbán Lajos polgármester az ülésen ismertette a muravidéki magyar önkormányzattól érkezett levelet, amely a Domaföld helységnévtábla magyar feliratáról szól. A levél javasolja a két részből álló település (Kapornak és Domaföld) helységnévtábláinak egységes megnevezését (Kapornak), ahogy a szlovén táblán is szerepel (Krplivnik). Roman Silvija elnök ezzel

Megkezdődött a nemzetiségi gazdasági alapból a hodosi őrtorony felújítása. kapcsolatosan kifejtette, hogy a nemzetiség kitart a jelenlegi Kapornak és

Domaföld magyar helységnévtáblák megnevezései mellett.

3


Kultúra Soós Mihály, az MNMI igazgatója

„Széles körű összefogásra számítok” A lendvai székhelyű Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet vezetését szeptember 1-jével Soós Mihály vette át. Az oktatásból – a lendvai kétnyelvű általános iskola osztálytanítója volt – lépett a nemzetiségi kultúrába, de számára mégsem teljesen ismeretlen területre, hiszen több évig volt aktív műkedvelő-vezető, nemzetiségi tanácstag, valamint nem utolsósorban az MNMI Tanácsának tagjaként vállalt közösségi szerepet. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

– A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa júliusban nevezte ki az igazgatói tisztségre, az intézet vezetését egy hosszabb válságos időszak után vette át. Mi volt az első teendő az új munkakörben? – Az első teendő mindenképpen a munkatársakkal folytatott megbeszélés volt arról, hogyan fog menni a munka a jövőben. A személyes kontaktust nagyon fontosnak tartom, úgyszintén a munkatársak véleményét a saját munkakörükről, hogy mit szeretnének, mit nem szeretnének csinálni… Az egyeztetések lényegében még tartanak, mert közben ránk zúdultak különböző dolgok, amik nagyon fontosak az intézet számára. Sikerült például elérni, hogy a Bánffy Központban elkezdődnek a felújítási munkálatok, melyeket október közepéig be szeretnénk fejezni. Ezen kívül folynak a megbeszélések az iskolákkal, egyeztetésünk volt már az anyanyelvápolási munkacsoporttal, aztán megbeszélésünk a magyar főkonzulátussal… Lényegében megbeszélésekkel telt a hét. – Milyen mértékű felújításról van szó a Bánffy Központban? Tudjuk, a könyvesbolt és a kávézó 2004-ben nyílt, az udvar és a hátsó épületrész körülbelül tíz éve kapta ezt a formát. – Felújítjuk a bejárati kaput, mely már teljesen szétkorhadt, teljes rekonst-

4

rukció alá kerül az épület udvarra néző fala, valamint az udvarra néző faszerkezet is. Továbbá a galériahelyiségbe a kiállítások felállításához szükséges sínrendszer és professzionális galériai világítás kerül. Mivel a kültéri színpadi teraszrész-

vitelezni. Az átrendezést minimális összegekkel szeretnénk megoldani, majd a jövőben pályázni különféle felszerelésekre, hogy folyamatosan frissüljön a tér. Az az elképzelés, hogy a könyvesbolt és a kávézó ne legyen ennyire elválasztva.

Soós Mihály: – A művelődési egyesületekkel tervezett novemberi találkozóig szeretnék minden egyesülethez személyesen is eljutni. nél már rég gondot jelent a vízelvetés, megoldjuk ezt és részben újrarakatjuk a térburkolatot. A Műemlékvédelmi Hivatal szakemberei megnézték az épületet, most várjuk a visszajelzést, a szükséges engedélyt, hogy indulhat a felújítás. A beruházás a nemzetiségi gazdaságfejlesztési alapból valósul meg, az idei évre 35 ezer eurós keret biztosított erre a célra. – A felújítási munkálatok keretében sor kerül a könyvesbolt és a kávézó bejelentett átalakítására is? – A tervek maradtak, csak nem szeptemberben, hanem a felújítás utáni időszakban szeretnénk ki-

Szeretném, hogy a Lendvára látogató turisták már kívülről is lássák, hogy kávézó is van az épületben. A tervezett gyermekrészleget viszont a helyszűke miatt – nincs ugyanis irattárunk – egyelőre nem tudjuk létrehozni. – A program- és pénzügyi terveket illetően milyen a „helyzetjelentés”? – Ami a programokat illeti, alkalmazkodunk a jelenlegi tervhez, ami pedig a pénzügyi tervet illeti, valószínűleg lesz egy költségvetés-módosítás, mert az év folyamán úgy alakultak a dolgok, hogy ezt szükséges lesz megtenni. Az idén szervezünk egy nagyobb

rendezvényt Maradunk címmel, mely hagyományőrző csoportoknak szól és Dobronakon lesz, előreláthatólag október 27-én. Ennek tükrében a Horváth Károly Népzenei Találkozó valószínűleg jövő áprilisban kerül megrendezésre. Még idén novemberben viszont megszervezzük az egyesületekkel való találkozást is. Addig szeretnék minden egyesülethez személyesen is eljutni. A héten például Goricskón és Dobronakon teszek látogatást. Ezen kívül kivitelezzük a hagyományos rendezvényeinket, mint a vetélkedők, a szavalóverseny. A jövő évben pedig, amikor 25 éves lesz az MNMI – ugyanis 1994. január elsejével kezdett működni –, a jubileum szellemében állítjuk fel az egész programtervet. Abban gondolkodtunk, hogy 25 év – 25 rendezvény. Az ünnepi év végén, novemberben pedig mindenképpen szeretnénk egy nagyobb gálaestet is rendezni. – Említette a szükséges költségvetés-módosítást, ami viszont valószínűleg nem oldja meg a – nyilvánosan is ismert – gondot,

a bérek biztosítását a jövőben, hiszen az intézet alkalmazottainak száma az új igazgatóval bővült, az erre biztosított céleszközök viszont maradtak a régi keretek között… – Ez gondot jelent már az idei évben, mert nincs erre betervezett pénz. A jövőben pedig sok függ majd Ljubljanától, azaz a kultuszminisztériumtól, hogy hajlandóságot mutatnak-e majd arra, hogy egy pluszfizetést álljanak. Ellenkező esetben – nagyon őszintén megmondva – nem tudom, mi lesz. Akkor más irányban kell megoldást keresnünk. Az intézet nem tartható fenn ilyen feltételek közt tíz munkatárssal, az biztos. Eddig a minisztérium azért nem nyitott, mert idén az elfogadott tervek miatt ez már nem megoldható, a jövő évet illetően viszont lehet – habár a kormányváltás időszakában vagyunk és még nem állt fel az új gárda –, hogy valamit el lehet intézni. Széles körű összefogásra számítok, arra, hogy nem csak az MNMI igazgatója, hanem a muravidéki magyarság delegációja tárgyal az ügyben a kulturális tárcával.

NEMZETI VÁGTA 2018 Utazás a Nemzeti Vágtára BUDAPEST – 2018. SZEPTEMBER 15., SZOMBAT 5.30-kor: INDULÁS LENDVÁRÓL – buszállomás (Spar) Kb. 21.00 órakor: HAZAINDULÁS (megbeszélés szerint) Részvételi díj: 15,00 EUR – útiköltség Jelentkezés: a jelentkezési lapot csütörtöktől, 2018. augusztus 30-tól a Bánffy Kávézóban igényelhetik és adhatják le 2018. szeptember 13-ig, illetve a busz megteltéig. Érdeklődni a 02 577 6670-es telefonszámon lehet (Bánffy Központ).

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .


Muravidék Moravske Toplice Község 22. ünnepe

A községek jövője a stabil pénzeléstől függ Moravske Toplice Község szombaton Szentlászlón rendezte meg 22. községi ünnepét, ahol a községi elismerések mellett ünnepélyesen elhelyezték a helyi sportegyesület öltözőjének alapkövét is. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Alojz Kovšca, az Államtanács elnöke és Horváth Ferenc magyar nemzetiségi képviselő, a nemzetiségi csúcsszervezet elnöke. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A községi tanács ünnepi ülése előtt az Államtanács elnökének társaságában Glavač Alojz polgármester, Recek Branko, a községi sportalapítvány elnöke és Zsohár István, a községi tanács szentlászlói tagja a helyi sportpálya mellett ünnepélyesen elhelyezte az öltöző alapkövét. Az öltözőre a szentlászlói sportegyesü-

is megtestesíti – fejtette ki a polgármester. A község 22. ünnepe alkalmából megtartott rendezvény a tanács díszülésével folytatódott, amelyet Grof Dušan alpolgármester vezetett, aki üdvözölte a nagy számban összegyűlt közönséget, a hazai és magyarországi polgármestereket és a meghívott vendégeket. Az ünnepen felszólaló Vugrinec Zsuzsi, a községi magyar nemzetiségi közösség elnöke

a közös szerepvállalásra, az együttműködésre vagyunk utalva. Csak tőlünk függ, milyen lesz az élet minősége térségünkben, a hagyatékunk az utánunk jövő nemzedéknek. A problémák másokra kivetítése legyen a múlté. A fejlődés, még ha lassú léptekben is, de látható itt Szentlászlón is – fejtette ki Vugrinec Zsuzsi. A község megalakulásának emlékére tartott esemény ünnepi szónoka Kovš­c a Alojz, az Állam-

A 2018-as moráci községi ünnep kitüntetettjei. Az elismerések kiosztására az öltöző alapkövének letétele után került sor. letnek már régóta égető szüksége lenne, ezért a mintegy 75 ezer eurós községi beruházás feltétlenül szükségessé vált. Az építés első fázisa az év végéig készül el, a többi 2019-ben. – Az öltöző egyike azoknak a beruházásoknak, melyek Szentlászlón valósulnak meg. A fejlődést a már korábban felújított faluotthon és a halottasház, illetve a befejezés előtt lévő Alvárium tájház

beszédében kiemelte: a község és a nemzeti közösség közötti együttműködés példásnak mondható, közösek a törekvések az egyenletes fejlesztésre. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen fontos a kölcsönös tisztelet, ami a békés együttélés alapja – emelte ki –, a nemzetiség a térség hozzáadott értéke, ami több kultúrák, hagyományok és értékek találkozását jelenti. – A saját munkánkra,

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .

tanács elnöke volt. Mint mondta, a község 22 éves önálló fejlesztési eredményei már a község küszöbén láthatók: rendezett környezet, kiépített járdák, kerékpárutak, kommunális közművek. A község rendkívüli kincse a víz, főleg a gyógyvíz, ami a község fejlesztési hajtóerejét is jelenti. A kezdetek 1962. szeptember 7-ig nyúlnak vissza, amikor egy svéd laboratóriumban bebizonyították a „moráci fekete meleg víz”

gyógyhatását. E napot tették a község ünnepnapjává is. – Az, hogy a község mintegy 6.400 lakosa több mint 70 egyesületben tevékenykedik, élénk egyesületi és szabadidős életről tanúskodik – folytatta az elnök. – Az önkéntesség, a kultúra, a sport, a rekreáció lelkileg gazdagít, növeli a kölcsönös megbecsülést. Fontos mozzanatok ezek a nemzetiségileg és vallásilag

Tešanovciról sporttevékenységéért és általában a sport terén kifejtett sok éves munkájáért. Községi díjban részesült a bogojinai Karitász a rászorultak támogatásáért, az önkéntes munka és a humánus küldetés teljesítéséért. Elismerést pedig a kisfalui Šušlek Bojan vehetett át a falu fejlődéséért végzett munkájáért. Glavač polgármester négy aranyérett-

Színes program – végig bűzben Moravske Toplice Község 22. ünnepi rendezvényére Szentlászlón került sor, ahova számos meghívott vendég érkezett Ljubljanából és Magyarországról is. A rendezvénysátor a falu központjában, a focipálya és a Panvita üzeme közötti téren állt. Napsütéses, meleg volt az idő. Az ünnepi rendezvény színvonalasra, színesre sikerült, ami elnyerte a közönség tetszését is. A szervezők megtettek mindent, hogy az ünnepély zökkenőmentesen folyjon, a szabadtéri rendezvényt azonban – amelyen nem egyszer szó esett a rendezett környezetről – igencsak zavarta a folyamatosan érezhető bűz, amely a helyiek elmondása szerint a Panvita csirkefarmjáról terjed és megkeseríti a falubeliek életét. vegyesen lakott területen, a békés és megértő együttélésben. A nemzetiség pedig fontos összekötő kapocs Magyarországgal és a rábavidéki szlovénekkel. A társadalomnak még felelősebb hozzáállást kell mutatnia és a községek fejlődéséhez biztosítani kell a megfelelő és stabil finanszírozást – emelte ki Kovšca. A díszülésen kiosztották a községi elismeréseket: nagy köszönő oklevelet kapott Recek Branko

ségizőnek – Klement Blaž (Martjanci), Prelič Tamara és Puhan Denis (Bagonya), Podlesek Uroš (Kancsóc) – dicsérő oklevelet és jutalombónt nyújtott át. A legrendezettebb település díját Ratkovci, Kancsóc, Lukačevci és Filóc nyerte el a saját kategóriájában. Az ünnepi műsorban a szentlászlói József Attila ME néptánccsoportja, valamint a Pártosfalvi KÁI és a Fokovci ÁI gyermek­ énekkara szerepelt.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

5


Muravidék A fotográfia napjai Lendván

Bepillantás a fotózás rejtelmeibe Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A jubiláló klub a községi kultúrintézmények ezüstelismerését vehette át. reményben, hogy még sok közös akcióban öregbítheti ki-ki a maga lehetőségei szerint a rohamosan fejlődő, technikájában is megújult művészeti ág útját, a személyiség művészeti önkifejezésének jegyében. – A fényképészet nyelve univerzális: nem ismer sértődöttséget, de ismeri az alkotókedvet, a kíván-

(Fotó: Sijarič Biserka)

Pénteken megnyitották a színház szabadtéri lelátója támfalának a csupasz betonfelületén a szabadtéri kiállítóterületet, mely a képzőművészetileg igencsak szép múlttal rendelkező kisváros számos köztéri szobra mellett ezentúl a fotóművészet iránti tiszteletet is kifejezi. Az új szabadtéri galériafalon, mely a parkból tekinthető meg, elsőként Jesenovič Kristijan, Sijarič Biserka és Kos Nataša klubtagok nemzetközi pályázatokon (Nagy-Britannia, Montenegró, Ausztrália) díjazott, nagy méretben nyomtatott fotóit állították ki. Az új kiállítóhely jelentőségéről Sobočan Ladislav, a klub elnöke és Ternar Igor klubtag szólt. Szombaton a Színház- és Hangversenyterem előterében egy camera obscura kihelyezése mellett a fotós kellékek és felszerelések kiállítása zaj-

lott a csáktornyai fotóklub gondozásában. Majd a parkba kitelepített szabadtéri fotóstúdióval az 50-es évek stílusának – a hozzá tartozó frizurakészítéssel és sminkbemutatóval –, a retro-érzésnek a feltámasztására tettek kísérletet. A nap befejezéseként a három fotóklub – a lendvaiak mellett a testvérvárosok, Kanizsa és Csáktornya – fotóművészeinek szentelt kiállítások következtek. A Bánffy Központ kiállítótermében a zalai testvérváros, Nagykanizsa fotósainak alkotásait, a Zsinagógában a horvát viszonylatban is kiváló csáktornyai fotóklub tagjainak műveit csodálhatta meg a közönség. Végezetül a Lendvai Foto-Video Klub 10 éves évfordulója kapcsán a tagok alkotásaiból nyílt kiállítás a Színház- és Hangversenyterem előcsarnokában. Ezen Sobočan Ladislav elnök köszöntötte a szép számú közönséget és a testvérvárosok fotósait, abban a

A jubiláló Lendvai Fotó-Video Klub a községi kultúrintézmények ezüstelismerését vehette át.

6

csiságot és a fényképezés iránti végtelen lelkesedést – mondta. Ez alkalomból az alkotók a Lendva Községi Kultúrszervezetek Szövetségének vezetője, Hozjan Danijela és a Köztársasági

(Fotó: Mance Mija)

Három fotó-, illetve videoklub három különböző helyszínen történő bemutatkozásával, új szabadtéri galéria megnyitásával, fotóműhelyekkel és retrójellegű portréfényképezéssel zajlott a Lendvai Foto-Video Klub és társzervezőinek háromnapos rendezvénye, melyet a lendvai klub fennállásának 10. évfordulója jegyében szerveztek.

Biserka, Jesenovič Kristijan és Galič Tomaž ezüstöt vehetett át. A fotóklub 10 éves történetét Ternar Igor elevenítette fel, kiemelve a kapcsolattartás jelentőségét, valamint a nemzetközileg is jelentős kiállítások megszervezését (Pannonia Veszprém, Pannon Reflexion, a Felsőlendván szervezett Négy Égtáj Fotói kiállítás stb.). Az elmúlt 10

Kulturális Közalapítvány községi kirendeltségének munkatársa, Tompa Ivanka által az egyéni és a fotóklubnak odaítélt bronzés ezüstelismeréseket is átvehették: Vučko Igor, Dominko Miran, Ternar Igor bronzot, míg Sijarič

év legnagyobb eredménye, hogy a szélesebb hazai nyilvánosság figyelmét is sikerült felkelteni a fotóművészet iránt. Így válik közösségivé a fotóművészet, ez a „mindig magunkra hagyatva, ujjunkkal az exponálógombon” tevékenység.

„Kerékpározzunk az őszbe” A Nemzeti Közegészségügyi Intézet Muraszombati Területi Egysége társszervezőivel az európai mobilitás hete keretében 2018. szeptember 19-én, szerdán kerékpártúrát szervez Dobronakról a csentei Muránia Kerékpáros Központig. Indulás előtt 15.30 és 16 óra között Dobronak Község épülete előtt vérnyomás- és pulzusmérésre lesz lehetőség, majd a 18 kilométeres túraútvonalon Göntérházán (az egykori üzlet előtt) 16.20-kor és Lendván (az egykori Tus bevásárlóközpontnál) 17 órakor lehet csatlakozni a kerékpárkaravánhoz. A Muránia Kerékpáros Központban 16 és 18 óra között északi gyaloglást szerveznek és gyakorlatokat a jó közérzetért, valamint vérnyomás- és pulzusmérést is. A Muránia Kerékpáros Központban kerékpárkölcsönzés is lehetséges előzetes foglalással a 051 630 054-es mobilszámon vagy a klavdija.zalman@ gmail.com villámpostán. Az eseményen egy irányban biztosított a kerékpár- és személyfuvarozás.

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .


Gazdaság Lendvai Mezőgazdasági Szövetkezet

Rajtuk maradt a must egy része Idén szinte egyedüli szőlőfelvásárlóként – legalábbis nagyobb mennyiségben – a Lendvai Mezőgazdasági Szövetkezet szerepel vidékünkön. A múlt hétvégén az olaszrizlinget, jelenleg egyéb fajtákat vásárolnak fel. A nagy termésmennyiség gondokat okoz, ahogy a vártnál gyengébb minőség is. A helyzetet Lutar Silvóval, a szövetkezet igazgatójával jártuk körül. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Beszélgetésünket a szövetkezet jelenlegi legnagyobb gondjával kezdtük, ugyanis az igazgató szavai szerint nagyobb mennyiségű must maradt rajtuk. Hogyan, miként? Kezdjük az elejéről. Lutar Silvo elmondása szerint a múlt hétvégén, szombaton és vasárnap kezdték el a szőlő, pontosabban az olaszrizling felvásárlását. Az előző évekhez hasonlóan 200– 240 tonna szőlőt szerettek volna felvásárolni, és az előző években tapasztalt hiányosságok, a rothadt, nem éppen egészségesnek mondható szőlő mellett igencsak nagy gondot jelentett, illetve jelent még jelenleg is idén a szőlő nagy mennyisége. Az igazgató hozzáteszi, az idei szőlő cukorfokban is elmarad a bejelentett, várt minőségtől, ugyanis a hétvégen felvásárolt olaszrizling csak nehezen közelíti meg a minimálisan várt 75 Oe cukorfokot, sőt a 70 Oe is jellemző. Jelenleg azonban mégis a nagy mennyiségek

Lutar Silvo: – Több, de gyengébb minőségű a szőlő. jelentenek gondot, amely már a felvásárlásról szóló szerződések aláírásakor tapasztalható volt, ugyanis a termelők nyomást próbáltak gyakorolni a szövetkezetre, vegyen nagyobb mennyiségben a termésükből. „Ezt természetesen nem tehettük meg, mert csak annyit tudunk felvásárolni, amennyire szerződést kötöttünk a további felvásárlókkal. A termelők között pedig az eddig is ismert kritériumok szerint

válogattunk, elsőbbséget élveztek természetesen a szövetkezet tagjai, valamint azok, akik rendszeres vásárlóink a szövetkezeti üzletben, illetve az egyéb, szántóföldi termékeiket is a szövetkezetnek adják el.” A mennyiség problémája a hétvégi felvásárláskor is folytatódott, ugyanis a szerződéses termelők is jóval nagyobb mennyiségű termést szállítottak be a megbeszéltnél, a szerződésben meghatározottnál

az átvevőhelyre. „Nagyon nehéz megállapítani a beszállított mennyiséget egy traktoros utánfutón, különösképpen akkor, amikor egy-egy termelő 3–4 különböző járművel, utánfutóval szállítja be a termést. Így csak a nap végén állapítottuk meg, hogy néhányan akár 70–80 százalékkal túllépték a megbeszélt mennyiséget”. Lutar Silvo elmondása szerint a megbeszélt, szerződésben rögzített mennyiségekért a megbeszélt idei árat, kilogrammonként 50 centet fizetnek, míg e felett az általános szerződésben meghatározott eddigi árat, 35 centet. Kifejtette azt is, javaslata szerint a 70 százaléknál nagyobb többletet ki sem kellene fizetni, de erről még tárgyal majd a szövetkezet illetékes testülete. Az említett olaszrizlinget a szövetkezet a csentei átvevőhelyen vette át és azonnal le is préselte. A szerződésben lekötött mustmennyiség mellett – több nagyobb szlovéniai pincészet veszi meg, ők továbbítják az amerikai piacra – eddig plusz tízezer litert sikerült értékesíteni, természetesen alacsonyabb áron, a többivel egyelőre nem tudják, mit kezdenek. Gondolkoztak akár szőlőlé gyártásában is, de a sok adminisztratív és egyéb akadály miatt csak olyan áron tudnák

kihozni, amelyen egyszerűen nem tudnák értékesíteni. „Ezt a jövőre nézve mindenképpen meg kell oldanunk, valószínűleg már jövőre úgy szervezzük a munkát, hogy csak a szerződésben rögzített mennyiséget vesszük meg” – folytatja a lendvai szövetkezet igazgatója, majd végül hozzáteszi, a termelőkkel kötött szerződés rögzíti a szőlőtermelők regiszterében bejelentett tőkénkénti legfeljebb 3 kilogramm szőlő felvásárlását, de ezeket a cikkelyeket eddig nem érvényesítették, nem utasították vissza soha a felvásárlást, nem csökkentették az árat, de ezt most kénytelenek megtenni, ugyanis nem viselheti csak a szövetkezet a termésfelesleg problémáit. A szövetkezet a mustként továbbadott olaszrizling mellett egyéb fajtákat is felvásárol, de ezeket szőlőként adja tovább egy osztrák felvásárlónak. Chardonnay, sauvignon és fehérburgundi jöhet számításba, és ezt csak ládákban veszik át kilo­ grammonként 75 centért. „Felhívnám a termelők figyelmét arra, hogy ne préseljék bele a szőlőt a ládákba, illetve távolítsák el a fürtökből a száraz és a rothadt részeket. Igaz, így hosszabb a szüret, de meg is van az ára a szőlőnek.” A szövetkezet azonnal fizet a felvásárolt szőlőért, de ez természetesen csak a szerződéses mennyiségekre igaz, míg a már említett feleslegekért valószínűleg az év végéig fizetnek.

Kisvállalkozások ösztönzése községi támogatással A sali község tanácsának 31. ülésén Fartek Iztok polgármester féléves pénzügyi beszámolója után az ülésen több rendeletet és szabályzatot tárgyaltak a tagok. Második olvasatban került terítékre az idegenforgalmi, sport és kulturális közintézmény megalapításának rendelete. Míg néhány tag a rendelet mihamarabbi elfogadását

sürgette, hogy a község idegenforgalmi tevékenysége mielőbb beinduljon, többen módosítási javaslatot és megjegyzést fűztek a javaslathoz. Hosszú vita után a polgármester az első olvasatban elfogadott rendelet újabb áttekintését javasolta az illetékes bizottságnál. Az ülésen továbbá a kisvállalkozások ösztönzé-

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .

séről és fejlesztéséről szóló szabályzatot is megvitatták, amelyben a községi támogatásokat négy intézkedésben határozták meg: a kezdő beruházásokra, új munkahelyek létrehozására vagy önfoglalkoztatásra, a beruházások ösztönzése érdekében kamatfinanszírozásra, valamint a községi vállalkozások piaci promóciójának segítésére. Idén a

költségvetésben erre a célra 10.000 euró vissza nem térítendő támogatást terveztek. A tanács első olvasatban elfogadta továbbá az idegenforgalmi és promóciós illetékről szóló rendeletet, amely alapján a községben eltöltött egy vendégéjszakára egy személy egy euró illetéket fizet. A községi hivatalban az új törvénnyel összhangban

elkészült a temetőrendről szóló rendelet, amely a temetői és temetkezési rendet határozza meg, valamint a 24 órás ügyeleti szolgáltatást. A rendelet első olvasatának elfogadása után a polgármester többek közt arról tájékoztatta a tanácsot, hogy Domonkosfán az elkészített járdaszakaszon megkezdik az aszfaltozást. Horvat Silvija

7


Gazdaság Gourmet over Mura – muravidéki ízes élmény

Ízekben megélni a Muravidéket A Muravidék gasztronómiájának minél színesebb megélését megcélzó Gourmet over Mura projekt megvalósítására egyelőre heten vállalkoztak: a Rajh vendéglő, a Kodila sonkaüzem, a Marof és a Steyer borpincészet, a Bevog sörgyár, a Firbas parasztgazdaság és a Kocbek tökmagolajsajtoló. Úgy vélik, hogy együtt, termékeik és szolgáltatásaik közös kínálatával többre képesek. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Gourmet over Mura (GOM) projektről a kezdeményező, Kodila Janko, valamint a Mura mindkét oldaláról az ötlethez

hány éve ráérzett, hogy együtt erősebbek tudnak lenni, s a borászati és a gasztronómiai kínálat ös�szekapcsolása sikeresnek bizonyult. A csoport idén négy vállalkozóval bővült, társult a cogetinci Firbas

hasonló a kínálat. A kuponok már kaphatók a hét vállalkozó székhelyén, de a későbbiekben online

ban a szlovén látogatókat célozzuk meg, valamint a határon túli vendégeket 250 kilométeres körben. Felismertük, hogy együtt, összefogva könnyebben érvényesülünk a piacon. A Muravidék megérdemli, hogy a termálturizmus mellett gazdag gasztronómiája is kiemelkedő helyre

lékos kedvezmény jár. – A kuponok nem évülnek el és a vásárolható mennyiséget sem korlátozzuk. A lényeg, hogy a vidékünkre látogató vendég megélje, megtapasztalja a Muravidék ízeit akár egy

Hajdinamálé Mura-kavicson tálalva – különleges és látványos. vásárlás is lehetséges lesz, valamint az utazási irodák kínálatába is bekerül. – A GOM nem zárt rendszer, bárki csatlakozhat hozzánk a tagok előzetes beleegyezésével – mondta Kodila Janko. – A színesebb kínálat több látogatót vonz vidékünkre. Elsősor-

A Gourmet over Mura a hét vállalkozóval az első jelentősebb gasztronómiai összefogás a Muravidéken. csatlakozó vállalkozók rendhagyó sajtótájékoztatón szóltak. A bemutatóra Krogon, a Mura-kompon került sor, amelyet a révész a folyó közepén megállított, jelképesen összekötve a Muravidéket Prlekijával, egyben összekötve a két vidék ínyencségeit. A kompon a szénabálaülőkék között kóstolási céllal a fent említett termelők jellegzetes helyi termékeit helyezték el. Kodila Janko, a markišavci Kodila sonkaüzem vezetője elmondta, hogy vele együtt a bakovci Rajh vendéglő és a mačkovci Marof pincészet már né-

8

parasztgazdaság szálláslehetőséggel, a Bevog sörgyár Bad Radkersburgból, a plitvicei Steyer pince és a Stara Gora-i Kocbek tökmagsajtoló. A Gourmet over Mura projekt megálmodói a Muravidék kiemelkedő bor- és ételkülönlegességeinek felkínálói, s a projektet mint egy kulináris kirándulást kell elképzelni. A látogatások kuponrendszerben folynak: a vendég a GOM-hoz csatlakozó bármelyik termelőnél egy vagy több kupont vásárolhat, s maga döntheti el, hol váltja be. Három kupon megvásárlásánál 10 száza-

nap alatt. A GOM elősegíti, hogy a vendég a gasztronómiai kirándulás révén meghosszabbítsa a tartózkodási idejét, amihez most már szálláslehetőséget is nyújtunk a Firbas parasztgazdaság apartmanjaiban, a glamping házikókban vagy a szénáspadláson. De a kirándulás akár traktoros terepjárással is érdekesebbé tehető – mondta Pintarič Tanja, a Rajh vendéglő vezetője. A kupon beváltásakor a vendéglőben több menüt kap a vendég, a társult pincészeteknél borkóstolás, pincelátogatás és előadás várja, de a sörgyárban is

kerüljön. Ragaszkodva a hagyományos muravidéki ételekhez egy kis plusszal az ínyencségek szintjére emeljük azokat. A Gourmet over Mura tagjai sikeresen bemutatkoztak a 9. sonka- és gibanicafesztiválon is a muraszombati várudvaron.

Innovációkkal a megtakarításokért A Novartis Lek lendvai üzemében számos költségés energiamegtakarítási, valamint környezetvédelmi innovációt vezettek be. Ezek során 11 százalékkal csökkentették a hűtővizek használatát, 3 százalékkal pedig a keletkezett hulladékok mennyiségét, valamint egy százalékkal a csomagolási nyersanyagokét. Az Antiefektívák egységben a zártkörű rendszerrel 11 százalékkal csökkentették a friss víz használatát. – Az üzemelési eredményekkel elégedett a Novartis Farmacevtika is, hiszen a Novartis további termékeinek csomagolását tervezi Szlovéniába, Lendvára áthelyezni. Ezen alapul a lendvai egység stratégiai fejlesztése – mondta Rečnik Simon, a szilárd termékek egységének igazgatója. A Novartis foglalkoztatottjai körében ösztönzi az újításokat Th!nk Novartis szlogen alatt. Az elmúlt öt évben 5.500 javaslatot fejlesztettek ki, ami 34 millió euró megtakarítást jelent. Emellett a Lek környezeti projekteket is fejleszt, amelyekre tavaly ötmillió eurót fordítottak. SNK

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .


Dobronaki Katasztrófavédelmi Központ

Info

Két fázisban épül meg 2019 végéig

községnél viszont a jövő évi költségvetésből, valamint a határon átnyúló pályázaton keresztül tervezik a beruházás mintegy 220.000 ezer euró fennmaradó összegé-

Dobronak központjában nyáron megkezdődött a Katasztrófavédelmi Központ építése, amelyben elsősorban a Dobronaki Önkéntes Tűzoltóegylet kap helyiségeket. Az ötszázezer euró értékű beruházás két fázisban épül meg, az első már idén ősszel, amikor az épület tető alá helyezése, valamint az ablakok és ajtók beépítése valósul meg. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A központ a kultúrotthon mellett épül fel mintegy 350 négyzetméteren. A több célt szolgáló épületben hos�szú idő után új helyiségeket kap majd a Dobronaki Önkéntes Tűzoltóegylet. A központ földszinti és emeleti részben három garázs épül, ahol megfelelő helyet kap a felszerelés, emellett irodahelyiség és

egy több célt szolgáló terem, s egy kisebb tűzoltómúzeum is. Mivel napjainkban nemcsak a tűzvédelemre, hanem más természeti csapások veszélyeire is számítani kell, az épületben a tűzoltóság mellett a polgári védelem, valamint a határ mentén közösen működő védelmi és mentési egység is helyet kap. Az építkezés első fázisának költségeit a község az idei költségvetésből biz-

Dobronak központjában ütemesen épül a Katasztrófavédelmi Központ. tosítja 280.000 euró értékben, amely az épület tető alá helyezését, valamint az ajtók és ablakok beépítését fedezi. Az építési munkála-

tok kivitelezője a Dolinka Inženiring Beltinciről. A jövő évre tervezett befejező munkálatok keretösszege még fedezetlen, a

nek biztosítását. A határon átnyúló pályázattal egy szélesebb körű határmenti védelmi és mentési programot valósítanának meg.

lebomlik a tengervízben. A kínai tudósok által előállított kompozit anyagot a természetben előforduló mikrobák szén-dioxiddá és vízzé bontják le legfeljebb néhány száz nap alatt, a hátramaradó apró moleku-

Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: 1 millió 527 ezer utast regisztráltak, 12 ezerrel többet, mint júliusban, ezzel új csúcs született: soha nem fogadtak még ennyi utast Ferihegyen egy hónap alatt. Az egy évvel korábbihoz képest 14,9 százalékkal nőtt az érkezők és az indulók összlétszáma.

Hongkong – Hongkong megelőzte New Yorkot a kiemelkedően vagyonos lakosság számát tekintve, így immár a Kínához tartozó városállamban él a legtöbb (tízezer), minimum 30 millió

hétről hétre Velence – Kiosztották a 75. Velencei Filmfesztivál díjait: a fesztivál fődíját Alfonso Cuaron (képünkön) filmje, a Roma kapta, a rendező eddigi legszemélye-

sebb filmje, amelyben gyerekkorának Mexikóvárosa elevenedik meg. A legjobb színésznő Olivia Colman lett (The Favourite), a legjobb színész pedig Willem Defoe (At Eternity’s Gate). Ezüst Oroszlánt ért Yorgos Lanthimos új filmje, a The Favourite, amely a zsűri nagydíját hozta el, a legjobb rendezésért pedig a francia Jacques Audiard kapott díjat a Sisters Bro­

thers című filmje kapcsán. A legjobb forgatókönyv díját a Coen testvérek új filmje, a The Ballad of Buster Scrugs, Jennifer Kent filmje, a The Nightingale pedig a zsűri különdíját kapta. Nemes Jeles László filmje, a Napszállta ezúttal nem kapott díjat, a nemzetközi filmkritikusok szövetsége, a FIPRESCI zsűrijétől viszont, melynek versenyprogramjába 24 év után először kapott meghívást magyar alkotás, megkapta a legjobb film díját. A Napszálltát a magyar közönség először a 15. Jame­son CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láthatja szeptember 15-én. Peking – Jöhet a tengerben lebomló műanyag: segíthet megfékezni az óceánok szennyezettségének egyre súlyosbodó problémáját az az újonnan kifejlesztett műanyag, amely

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .

lák pedig nem terhelik a környezetet. A legújab adatok szerint az óceánokban lévő műanyagszemét súlya 2050-re meghaladhatja a teljes tengeri halállományét. Budapest – Rekordforgalom a ferihegyi reptéren: július után augusztusban is rekord utasforgalmat mértek a Budapest Liszt

Az év eddigi részében a repülőtéren 9 millió 905 ezren fordultak meg, 14,7 százalékkal többen, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A gépmozgások (fel- és leszállások) száma 13,8 százalékkal 11.120-ra emelkedett 2017 augusztusához képest.

dolláros bankszámlájú ember a világon, ezzel maga mögé utasította New York kilencezer főt számláló szűk elitjét. Tokió végzett a harmadik helyen, egy másik amerikai megapolisz, Los Angeles pedig a negyedik legtöbb 30 milliónál nagyobb vagyonú ember otthona. Európában Párizs vette át a vezető szerepet Londontól.

9


Info a mai napon... Szeptember 13-án történt 1705 Meghalt Thököly Imre főnemes, kuruc hadvezér, erdélyi és felső-magyarországi fejedelem. 1788 New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. 1896 Megszületett Szabados Árpád erdélyi magyar színműíró és színházi rendező. 1899 Először halt meg amerikai ember autóbalesetben. 1924 Megszületett Yma Sumac perui énekesnő, „Peru csalogánya”. 1931 Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonat alatt a biatorbágyi vasúti hidat. 1940 Német bomba találta el a londoni Buckingham-palotát. 1962 Bemutatták Magyarországon a Hófehérke és a hét törpe (Snow White and the Seven Dwarfs) című egész estés rajzfilmet. 1969 Először lépett színpadra John Lennon és Yoko Ono a Plastic Ono nevű csapattal. 1971 Megszületett Goran Ivanišević horvát teniszező. 1977 A General Motors bemutatta első dízelautóját. 1996 Meghalt Tupac Amaru Shakur rapper, zenész.

visszapillantó

2008. szeptember 18-án, 37. szám

„Lendvai rózsa” – a városi park új formát kap A lendvai park felújítása kapcsán nagyobb beavatkozásra van szükség, hogy a város ezen területe új és tetszetős formában jelenjen majd meg úgy két év múlva. A parkban a tervező megőrzött mindent, de mindennek új formát adott. A fákat meg kellett ritkítani, hogy a megmaradt növények kifejlődhessenek. A lendvai park felújítása a Barátságos óváros nevű projekt keretében történik, melyre a község sikeresen pályázott az EU-s régiófejlesztési alapnál. A projekt 1,3 millió euró beruházási költséggel számol, ebbe a park és az óváros felújítási költségei tartoznak. A park felújítási munkálatait a maribori Stavbar cég végzi. A terület rendezése és felújítása szeptember elején kezdődött el, s a tervek szerint a park képe két év múlva teljesedik ki egészében. A felújítás tervét Goran Dominko és Maja Kardoš, a muraszom-

A lendvai parkban több fát ki kellett vágni, hogy több fény jusson a területre, ami kedvező a növényzet és a látogatók számára is. Kérdés, mi lesz a platánfa sorsa, amelynek ágai veszélyt jelenthetnek. bati Domino Arhitekti Kft. építészei készítették el, a terv a Lendvai rózsa nevet viseli. A park felújítása és rendezése Lendva Községnek a 2008–2013 közötti időszakra tervezett, a régi városrész folyamatos felújítását célzó projektjének második fázisát jelenti. A park felújítása során eltávolították az egykori

piac maradványait, a betonasztalokat és egyéb objektumokat, a zöldséges bódét, valamint felszedték a betonlapokat is. Így a felújított parkhoz 11 ezer négyzetméter áll rendelkezésre. – A parkban minden korábbi tartalmat megőriztünk, megtartunk mindent, viszont más formában. Gondolok itt az ösvények-

re, a játszótérre, a be- és kijáratokra. Mondhatnám semmi új – minden új, a lényeg a rendezettségben, a formában rejlik majd – mondta beszélgetésünk elején a „Lendvai rózsa” elnevezésű park tervezője, Goran Dominko építész. Szerző: Szolarics Nađ Klára

nyelvről mindenkinek Dr. N. Császi Ildikó, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

A pénzérmék és a bankjegyek története, 2. rész Folyt atjuk a pénz­ é r m é k e l ő z ő ré s z b e n megkezdett történetét. A máriás garas (németül: Mariengroschen) a 16–19. század során vert alsó-szász pénzérme volt. Neve onnan ered, hogy eredetileg a gyermek Jézust tartó Szűzanya szerepelt az érméken. A 16–17. században a városok és a hercegek által létrehozott garas-rendszer helyébe a máriás garas lépett. Egy tallér 36 máriás garast, egy máriás garas 8 pfenniget ért. Máriás garasokat gyakran még színezüstből is vertek. A magyarországi hódoltság korában a törökből

10

három pénznév honosodott meg: az akcsa (vagy akcse) ‘kis értékű ezüstpénz’ (1466), a mangur ’az akcsánál kisebb értékű rézpénz’ (1565) és a para ’török váltópénz’ (1687). Az akcsa helyett inkább görög eredetű, délszláv közvetítésű társnevét, az oszpora (1468) szót használták. A peták, azaz ötös eleinte öt, majd 7 krajcáros váltópénz volt a 18. század végén. Ilyen pénzt I. Ferenc óta verettek pengő pénzlábra. Maga a szó a szláv eredetű pet (öt) szóból származik. Ma már a peták szó alatt silány tartalmú pénzt értünk: Egy petákot

sem ér, vagy Nem adnék érte egy petákot sem! A papírpénz a kínaiak találmánya, amely a 7. században, a Tang-dinasztia alatt jelent meg; szélesebb körben azonban csak később terjedt el. Az első papírpénzeket Kínában a 10. századtól bocsátották ki császári rendeletre. Marco Polo hírét vitte Európába a találmánynak, de nem keltett érdeklődést. Az európai pénzjegyek Velencében alakultak ki a kereskedelmi váltókból. A váltó ígéret későbbi fizetésre, vagyis a váltó birtokosa a váltót a névértéknek megfelelő értékpénzre tudta váltani. Elfogadása így nem kény-

szer, hanem bizalom hatására történik. A modell mai képviselői a jegybankok által kibocsátott bankjegyek. A 18. században megjelent a papírpénz, ez törvényes fizetőeszközként elfogadott, állami engedéllyel rendelkező nyomdában különleges papírra nyomtatott és más speciális megkülönböztető jelekkel ellátott készpénz. Magyarországon is megjelent a papírpénz, a bankó (1785), amely a német Bankozettel, illetve az olasz cedola di banco ’bankjegy’ szóból származik, a nemesfémalapon nyugvó papírpénz-kibocsátás 1848-ban indult meg (Kossuth-bankók).

A fillér a magyarországi pénznemek váltópénzeinek elnevezése 1892 óta. Egyszázadát érte az osztrák–magyar koronának, a magyar koronának, a pengőnek, majd a forintnak is. A név a német Vierer szóból ered, melynek jelentése négyes, eredetileg ugyanis a négykrajcáros érmét nevezték így. A csehszlovák, majd a szlovák korona váltópénzét magyarul szintén fillérnek nevezték. (Csehül haléř, szlovákul halier volt az elnevezés, ami a német Heller névből származik, ezt a korona elnevezéshez hasonlóan az osztrák–magyar korona idejéből vették át.)

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .


Info Szeptember 10. – az Öngyilkosságok megelőzésének világnapja

Vannak jelei – az öngyilkosság megelőzhető! Az öngyilkosság egyre nagyobb társadalmi probléma, ami sajnos a gyermekeket is érinti. Hogy konkrétan mit érdemes tenni, hogyan lehet észrevenni a jeleket és hogyan tud valaki segíteni krízishelyzetben lévő szeretteinek, arról szól írásunk. Az első és legfontosabb dolog a megelőzésben, hogy komolyan kell venni a jeleket. Ha valaki olyanokat mond, hogy „majd sajnálhatjátok, ha én már nem leszek”, vagy „nem látok más kiutat”, bármilyen viccelődve vagy mellékesen tegye is ezt, komolyan gondolja. Az sem igaz, hogy az öngyilkos elhatározást ne lehetne megakadályozni. Még a legmélyebben depressziós embereknek is vegyes érzéseik vannak

beszélgetés adná az ötletet a későbbi elkövetőnek.

Figyelmeztető jelek Halállal foglalkozás: sokat gondolkozik a halálon, erőszakon, verset, elmélkedést ír, a megszokottnál többet foglalkozik a kérdéssel. Halálmódok keresése: ha észrevesszük, hogy egy ismerősünk erős érdeklő-

len, bűntudatot, szégyent érez vagy gyűlöli magát. Kifejezi, hogy csak kolonc mások nyakán, mindenkinek jobb lenne nélküle. Elrendezi a dolgait: végrendeletet ír, értékes tulajdonait elajándékozza. Elköszön: váratlan látogatásokat tesz barátoknál, rokonoknál, úgy köszön el, mintha soha nem találkoznának többé. Visszahúzódás: nem találkozik többet a barátaival, rokonaival, kifejezi,

A WHO adatai szerint évente több mint 800.000 ember hal meg öngyilkosságban, ami azt jelenti, hogy minden 40. másodpercben véget vet valaki az életének. Becslések szerint minden öngyilkosság hat további embert érint közvetlenül. Szlovéniában 2017ben 411-en haltak meg öngyilkosságban. stílusban kezd öltözni, viselkedni, korábbi társaságát otthagyja. Extrém súlycsökkenés (ritkán súlygyarapodás). Hirtelen és érthetetlen nyugalom: ha valaki hos�szú szenvedés, depresszió után egyszerre nyugodt és boldog lesz, minden látható kiváltó ok nélkül, akkor ez azzal is magyarázható, hogy döntésre jutott, elhatározta: megteszi.

Emelkedik az öngyilkosságok száma a fiatalok körében

azzal kapcsolatban, hogy véget vessenek az életüknek. A lendület, hogy véget vessenek mindennek, nem tart örökké, elmúlik egy idő után. Nem igaz, hogy akik öngyilkosságot követnek el, azok nem hajlandók segítséget keresni. Az öngyilkosságok körülményeinek kutatása megmutatta, hogy a később öngyilkosságot elkövetők több mint fele keresett valamilyen lelki segítségnyújtást a tettét megelőző fél évben. Ahogy az sem igaz, hogy az öngyilkosságról való

dést mutat fegyverek, mérgek, tabletták, altatók vagy más dolgok iránt, amik öngyilkosság elkövetésére alkalmasak lehetnek, az ismét komolyan veendő. A remény hiánya: tehetetlennek, reménytelennek, csapdába esettnek érzi magát („ebből nincs kiút”). Úgy érzi, hogy a dolgok sosem fordulnak jobbra, csak egyre ros�szabbak lesznek. Ez az egyik legnehezebben észrevehető, de legkomolyabb figyelmeztető jel. Önostorozás, öngyűlölet: úgy érzi, hogy értékte-

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .

hogy mindenki hagyja őt békén. Egyre jobban izolálódik, egyre magányosabb lesz. Felhagy azokkal a dolgokkal, hobbikkal is, amik korábban örömöt szereztek neki. Önveszélyes viselkedés: ide tartozhat a nagyon erős alkohol- vagy drogfogyasztás is, és egyéb olyan dolgok, melyek rosszul sülhetnek el: túlzott kockázatvállalás, veszélyes viselkedés (vezetés, sport, bármi), vakmerőség. Drasztikus változások a külsejében, szokásaiban: egészen más

Talán még riasztóbb az a tény, hogy folyamatosan emelkedik az öngyilkosságok száma a gyerekek és tinédzserek – 15–19 évesek – körében is. Azok a tinédzserek, akik öngyilkossággal próbálkoznak, szinte mindig leadják a maguk vészjeleit. Körülbelül a 80 százaléka azoknak, akik kioltják az életüket, a tettük előtt elmondják valakinek, hogy mire készülnek. A legfon-

tosabb jel a gyerekeknél is a depresszió. Ne bagatellizáljuk el, ne gondoljuk, hogy csak a hormonok zavarják meg a gyermek lelkivilágát, viselkedését. Beszélgessünk, kérdezzünk és vigyük szakemberhez a gyermeket, ha bármilyen gyanús jelet észlelünk a viselkedésében. G ya k r a n m o n dj á k , hogy aki öngyilkosságról beszél, az úgysem fogja megtenni. Ne higgyük el! Ez csak legenda! A legtöbb öngyilkossági kísérlet megelőzhető lenne, ha észrevennénk a jeleket. Minden ilyen jelet és kiáltást nagyon komolyan kell venni! Amikor a gyerekeink vagy a fiataljaink sírásban törnek ki a nehéz tiné­ dzser­é vek alatt, akkor meg kell hallgatnunk őket, melléjük állni, felsegíteni őket, támogatni őket és megmondani nekik, hogy együtt fogunk velük dolgozni, hogy legyőzhessék a nehézségeket, amik előttük állnak. Együtt! Forrás: stressz.blog.hu, magazin.apcsel29.hu, suicidprevencio.reblog.hu

Legyen Ön is az előfizetőnk! Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot____példányban az alábbi címre: Név: Cím:

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

" 11


Info szeptember 14. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot, 11:15 Tu d o m ! – kvíz, 11:50 Az őshonos háziállatok – dok. műsor, 12:25 Öreglányok – 23:05 Jeremiah Johnson am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, 15:20 Hidak, 16:05 Lelki villanás, 16:30 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Hírek, 17:25 Szlovén magazin, 17:55 Hírek, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Zenés műsor – 2. rész, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Jeremiah Johnson – am. film, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:35 A szlovén vízkör, 9:00 Hallgassunk a csöndre, 9:40 Csillám – divatműsor, 10:25 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:15 Halló TV, 11:50 Jó reggelt, 14:30 Jó napot, 15:35 Állatokról, emberekről, 16:00 A kertben, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 19:05 Gyerekműsor, 20:05 Bodybuilder – francia film, 21:50 Zvezdana, 22:30 Gyilkos sorok – am. sorozat, 23:30 Trükkök kanadai módra, 0:15 Szórakoztató műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:15 Lifestyle, 12:45 Fókusz, 13:15 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Nyerő páros, 15:45 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Nyerő páros, 20:15 Barátok közt – magyar sorozat, 20:55 Éjjel-nappal Budapest, 22:10 Lángelmék – am. film, 0:05 Híradó, 0:20 Magyarul Balóval.

szeptember 15. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Interjú, ism., 11:40 A Hét, 12:40 Nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:30 Mi se imamo radi – szlovén sorozat, 15:00 Ambiensek, 15:35 Profil, 16:05 A világ szíve – am. dok. sorozat, 17:00 Hírek, 17:20 A szlovén vízkör, 17:50 Donna Hay – főzőműsor, 18:20 Mezsgyék, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 A Szlovén Vöröskereszt jótékonysági műsora, 21:30 Hírek, 22:00 A szolgálólány meséje – am. sorozat, 23:05 Adoration – Perfect Mothers – francia film, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt, 9 : 10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:00 A Tengermellék visszacsatolásának 71. é v fo rd u l ó j a 12:15 Vitanje az űrben: Sunita – ünnepség, 12:15 Vitanje az űrben: Sunita – dok. film, 13:25 Idegenforgalmi műsor, 14:10 Zeneműsor, 15:55 Trükkök kanadai módra, 17:20 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:20 A szeg ecsetté vált – dok. film, 19:10 Infodrom, 19:25 Ifjúsági műsor, 20:05 Krško: Krško – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 22:30 TV-Klub, 23:20 Gyilkos sorok – am. sorozat, 0:20 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:50 KölyökKalauz, 10:20 Teleshop, 11:20 Brandmánia, 11:50 Kedvencek, 12:25 Autogram, 13:00 Édesítő, 13:35 Új csaj – am. sorozat, 14:10 A simlis és a szende – am. sorozat, 15:10 Doktor Murphy – am. sorozat, 16:15 Pocahontas – rajzfilm, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz Plusz, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:10 Másnaposok 3 – am. film, 23:15 Joker – am. film.

TV2

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Topshop, 10:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 A Piramis, 20:55 MasterChef VIP, 23:00 Elysium – Zárt világ – am. film, 1:25 Tények Extra.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25– 12:00 Délelőtti műsor, 12 : 01 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen, 13:15 Honfoglaló – vetélkedő, 22:31 A nap vége 14:05 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:05 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:05 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Ébredések – am. film, 22:31 A nap vége – svéd film, 0:05 A kevesebb több – dok. film, 1:05 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:15 Jó estét nyár, jó estét szerelem – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazin, 13:55 Öt kontinens, 14:25 Kincskereső, 15:00 Tenisz Davis Kupa 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Tudomány minden napra, 0:45 Ismétlések.

7:05 TV2 matiné, 9:30 Trendmánia – magazin, 10:00 Babavilág, 10:35 A mi családunk, 11:05 Falforgatók, 11:40 Poggyász, 18:55 Wasabi – Mar, mint a mustár 12:10 Szépítők, 12:45 Telenovella – am. sorozat, 13:15 Csillagpor – am. film, 15:55 Walker, a texasi kopó– am. sorozat, 16:55 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Wasabi – Mar, mint a mustár – francia film, 21:00 Üvegtigris 3 – magyar film, 23:30 Szemekbe zárt titkok – am. film.

Duna Tévé 6:00–8:50 Virradóra, 8:50-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Rex Rómában – német sorozat, 13:45 Visszatérés a titkos kertbe – am. film, 15:30 A láp világa – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 Szerencse Szombat, 19:35 Cuki a sütid (Édes pillanatok) – am. film, 21:10 Apropó szerelem – am. film, 23:10 On the Spot – magyar dok. sorozat, 0:10 Önök kérték!.

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Külvárosi őrszoba – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Maradok – magazin, 14:20 Család-barát, 16:00 Tenisz Davis Kupa 18:50 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 23:00 Tóth János – magyar sorozat, 23:30 Kulturális híradó, 0:00 Opera Café, 0:30 Evangélium, 1:00 Híradó.

szeptember 16. vasárnap

szeptember 17. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Zenés műsor, 15:30 Örökbe adható – koprodukciós film, 17:00 Hírek, 17:20 Idegenforgalmi műsorok, 17:45 Idegenforgalmi műsor, 18:45 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:05 A szlovén film 21. fesztiválja, 20:35 Portré 21:15 Interjú, 22:00 Hírek, 22:25 Tantadruj – szlovén film, 23:55 Facebook – ausztrál dok. műsor, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:15 Zenés matiné, 9:35 A szlovének egészsége, 10:25 Szlovén vízkör, 11:05 Ízletes konyha, 11:35 Gyilkos sorok – am. sorozat, 14:00 Zvezdana, 14:45 Világutazó, 15:50 A Szlovén Vöröskereszt jótékonysági műsora, 17:20 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:15 Álmok a jövőről – francia dok. sorozat, 19:15 Zenés műsor, 20:05 A kék bolygó II – angol dok. sorozat, 21:05 Lottó, 21:10 Halhatatlanok – dok. műsor, 21:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 22:35 Ambiensek, 23:05 Automobilitás, 23:35 Csillám – divatműsor, 00:10 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:35 Teleshop, 10:35 A Muzsika TV bemutatja, 11 : 0 0 M a gyarország legszebb városai, 11:35 21:50 Excsajok szelleme Lifestyle, 12:05 Az Év Hotelje, 12:40 XXI. század – a legendák velünk élnek, 13:10 Házon kívül, 13:50 A simlis és a szende – am. sorozat, 16:10 Rendőrakadémia 3 – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Szenzációs Négyes, 21:50 Excsajok szelleme – am. film, 23:55 Türkmén rali 2018, 0:05 Portré, 0:40 Ismétlések.

TV2 7:10 TV2-matiné, 9:25 Design műhely Dorogi Gabriellával, 10:00 Az Építkezők – magazin, 10:30 Több mint Testőr, 11:05 Super Car, 11:35 Ötletgazdag – magazin, 12:10 Konyhatündér – Marton Adrival, 12:40 Telenovella – am. sorozat, 13:10 Ripost, 13:45 Doc Hollywood – am. film, 15:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 16:55 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Jurassic World – am. film, 21:30 Erőnek erejével – am. film, 23:50 Elysium – Zárt világ – am. film, 2:15 Doktor House – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–12:00 Vallási műsorok, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 14:30 Meseautó – magyar film, 16:15 Nemzeti Vágta 2018, 18:40 Brown atya – angol sorozat, 19:30 Híradó, 20:05 Magyarország, szeretlek!, 21:40 Serena – am. film, 23:35 A misszió – angol film, 1:45 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:25 Dél­ e l ő t t i m ű s o r, 11:25 Szervusz, Péter! – magyar film, 12:50 V4 Híradó 13:00 Tenisz Davis Kupa 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes 11:25 Szervusz, Péter! földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Emberségesnek lenni kötelességem – magyar dok. sorozat, 22:35 Nemzeti Vágta 2018, 1:00 Híradó.

7:00 Jó reggelt, 10:05 Donna Hay – főzőműsor, 10:50 10 hazai, 11:20 Tudom! – kvíz, 12:05 Nemzetiségi műsor, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Panoptikum, 14:30 10:05 Donna Hay Elfeledett szlovénok – dok. műsor, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:35 A nyolcadik nap, 16:05 Zenés műsor, 16:30 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:25 Ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:55 A színjátszás művészete – dok. műsor, 23:30 Zenés est, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:30 A szlovén vízkör, 8:55 Gyilkos sorok – am. sorozat, 10:35 Halló TV, 11:25 Jó reggelt, 14:05 Mezőgazdasági műsor, 15:15 Automobilitás, 16:00 Kihívások, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 18:55 Gyerekműsor, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 Világutazó, 21:00 Saknad – svéd sorozat, 21:50 Konfucius – angol dok. film, 23:20 Gyilkos sorok – am. sorozat, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Astro-Show, 10:25 Top Shop, 12:10 Portré, 12:45 Fókusz, 13:15 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:30 Nyerő Páros, 15:45 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz – magazin, 18:00 Híradó, 19:00 Nyerő páros, 20:15 Barátok közt – magyar sorozat, 20:55 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 22:10 Dr. Csont – am. sorozat, 23:15 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval – hírműsor.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Topshop, 10:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 MasterChef VIP, 21:00 A Piramis – kvíz, 23:00 Jurassic World – am. film, 1:35 Tények Extra.

Duna Tévé 5:55–9:20 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen! – angol sorozat, 13:15 Hon21:25 Nyomoz a professzor foglaló, 14:05 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:10 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Kékfény – magazin, 21:25 Nyomoz a professzor – am. film, 23:00 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:45 Alpesi nyomozók – osztrák sorozat, 0:40 Az építkező ember, 1:40 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:05 Délelőtti műsor, 11:05 Rákóczi hadnagya –magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazin, 14:10 Család-barát, 15:45 Életkor – ism., 16:05 Ízőrzők – magyar sorozat, 16:40 Öt kontinens – magyar magazin, 17:10 Szerelmes földrajz – magyar sorozat, 17:40 Gasztroangyal, 18:35 Hétmérföld – magyar magazin, 19:15 Kerekek és lépések – magyar sorozat, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló – ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Tudomány minden napra – ism., 0:45 Hetedhét kaland – magyar dok. film, 1:00 Híradó.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .


szeptember 18. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 A lélek horizontja, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio City, 14:45 Young Village Folk, 15:00 Hidak: Barangolások, 15:30 Gyerekműsor, 15:55 City folk, 16:30 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:30 Koda – ismeretterjesztő műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Durrellék – angol sorozat, 20:55 Dél-afrikai Köztársaság – az álom vége – francia dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Emlékek – dok. műsor, 2:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 A szlovén vízkör, 9:15 Szlovén magazin, 9:55 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:55 Halló TV, 12:50 21:00 Družinica Jó reggelt, 15:35 Jó napot, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 19:00 Ifjúsági műsor, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 Extrém feleségek – angol dok. műsor, 21:00 Družinica – szlovén film, 22:35 Bedrag – dán sorozat, 23:40 Gyilkos sorok – am. sorozat, 0:35 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro-Show, 10:25 Top Shop, 12:10 Kedvencek – magyar magazin, 12:45 Fókusz, 13:15 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Nyerő páros, 15:45 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Nyerő Páros, 20:15 Barátok közt – magyar sorozat, 20:55 Éjjel-nappal Budapest, 22:10 Házon kívül – riport, 22:40 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:15 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval – hírműsor, 0:25 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Topshop, 10:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói 15:45 Victoria, a rabsorozat, 15:45 Victoria, a szolgák megmentője rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 MasterChef VIP, 21:00 A Piramis – kvíz, 23:00 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 0:00 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 1:00 Tények Extra, 1:25 Lángoló Chicago – am. sorozat.

Duna Tévé 5:50–9:15 Virradóra, 9:15–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Főzzünk megint egyszerűen! – angol sorozat, 13:20 Honfoglaló – vetélkedő, 14:10 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:10 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Önök kérték!, 21:25 A szálloda – angol sorozat, 22:20 Rejtélyek asszonya – am. film, 23:50 Árnyjátékos (Kettős játszma) – angol film, 1:40 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Valaki – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:10 Család-barát, 15:45 Család ’18, 16:05 Szerelmes földrajz – magyar sorozat, 16:35 Térkép – magazin, 17:10 Szerelmes földrajz – magyar sorozat, 17:40 Gasztroangyal, 18:40 Hétmérföld – magazin, 19:20 Kerekek és lépések – magyar sorozat, 20:00 Beugró – Felkészültek? Mert mi nem! – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Tudomány minden napra, 0:45 Ismétlések.

szeptember 19. szerda Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:05 Jó napot, 11:00 Tudom! – kvíz, 11:30 Ízletes konyha, 11:50 A színjátszás művészete, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Híradó, 13:35 Interjú – beszélgetős műsor, 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:35 Gyerekműsor, 16:30 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:30 Turbulencia – ismeretterjesztő műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Nem vagyok boszorkány – angol film, 23:35 Motus – szlovén rövidfilm, 22:00 Visszhangok, 22:55 Ami szent és a világ, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:20 10 hazai, 8:50 Idegenforgalmi műsor, 9:20 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:00 Halló TV, 11:50 Jó reggelt, 14:20 Jó napot, 15:05 Idegenforgalmi műsor, 15:55 Ambiensek, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 18:55 Gyerekműsor, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:05 Currentzis – német dok. film, 20:55 Lottó, 21:05 Közelről – beszélgetős műsor, 21:50 Csillám – műsor a divatról, 22:25 A viszony – am. sorozat, 23:30 Gyilkos sorok – am. sorozat, 0:25 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:10 KölyökKalauz – ism., 12:40 Fókusz, 13:15 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Nyerő Pá19:00 Nyerő Páros ros, 15:45 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Nyerő Páros, 20:15 Barátok közt – magyar sorozat, 20:55 Éjjel-nappal Budapest, 22:10 Szulejmán – török sorozat, 23:20 Híradó, 23:50 Magyarul Balóval – hírműsor, 00:30 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Topshop, 10:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 MasterChef VIP, 21:00 A Piramis – kvíz, 23:00 Túl jó nő a csajom – am. film, 1:20 Tények Extra, 1:35 Ismétlések.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Főzzünk megint egyszerűen! – angol sorozat, 13:20 Honfoglaló, ism., 14:05 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:10 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló – vetélkedő, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Partitúra – zenés sorozat, 21:35 A becsület ideje – lengyel sorozat, 22:30 On the Spot – magyar dok. sorozat, 23:30 Süvölvények – cseh film, 1:25 Ismétlések.

Duna World 5:55–11:40 Délelőtti műsor, 11:40 Az attasé lánya – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:20 Család-barát, 15:50 11:40 Az attasé lánya Magyar gazda, 16:15 Noé barátai – magyar sorozat, 16:45 Novum – magyar sorozat, 17:15 Ízőrzők – magyar sorozat, 17:50 Gasztroangyal, 18:45 Hétmérföld – magazin, 19:25 Magyarország, szeretlek! – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Tudomány minden napra, 0:45 Hetedhét kaland – dok. műsor, 1:00 Híradó, 1:20 Ismétlések.

szeptember 20. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Turbulencia – ismeretterjesztő műsor, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Híradó, 13:35 23:30 Immanuel Kant A szlovén film 21. fesztiválja, 14:05 Portré, 14:40 Szlovének Olaszországban, 15:05 Hidak: Vendégem, 15:50 Helyes ötlet, 16:30 Öreglányok – am. sorozat, 17:00 Híradó, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Célpont, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:30 Immanuel Kant – orosz dok. műsor, 0:30 Ismétlések.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Szeptember 13-án, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 A szlovén vízkör, 9:30 Gyilkos sorok – am. sorozat, 11:25 Halló TV, 12:20 Koda – ismeretterjesztő műsor, 12:55 TV Klub, 14:00 Baku: Cselgáncs vb, 16:00 Ismeretterjesztő műsor, 16:30 Halló TV, 17:10 Gyilkos sorok – am. sorozat, 18:10 Tele M, 18:40 Tengermelléki krónika, 19:00 Gyerekműsor, 19:30 A csodálatos Japán – japán sorozat, 20:00 Automobilitás, 20:50 Zágráb: Dinamo Zagreb – Fenerbahce, labdarúgó-mérkőzés, 23:00 Halhatatlanok, 23:30 Labdarúgó Eb – csúcspontok, 0:00 Gyilkos sorok – am. sorozat, 0:55 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:10 Édesítő – ism., 12:40 Fókusz, 13:15 Éjjel-nappal Budapest, 14:30 Nyerő Páros – ism., 15:45 Story Extra, 16:20 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Nyerő Páros, 20:15 Barátok közt – magyar sorozat, 20:55 Éjjel-nappal Budapest, 22:10 Doktor Murphy – am. sorozat, 23:10 Híradó, 23:40 Magyarul Balóval – hírműsor, 0:25 Ismétlések.

Nagyító alatt: az Őrségi Nemzeti Park (ismétlés: pénteken 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 14-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Topshop, 10:00 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Julieta – mexikói sorozat, 15:45 Victoria, a rabszolgák megmentője – kolumbiai sorozat, 16:50 Feriha – török sorozat, 18:00 Tények, 19:00 MasterChef VIP, 21:00 A Piramis – kvíz, 23:00 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 0:00 1/1 Azurák Csabával – beszélgetős műsor, 1:00 Tények Extra, 1:25 NCIS: Los Angeles – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:20 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Főzzünk megint egyszerűen! – angol sorozat, 0:10 Könnyű testi sértés 13:10 Honfoglaló, ism., 13:55 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 15:00 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:00 A hegyi doktor – német sorozat, 16:50 Szerencse Híradó, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 A Bagi Nacsa Show – szórakoztató műsor, 21:20 Tóth János – magyar sorozat, 21:56 Love and Lemons – Az igaz szerelem receptje – svéd film, 23:40 Psyché – magyar film, 1:30 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:10 Délelőtti műsor, 11:10 Edith és Marlene – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi magazin, 14:20 Család-barát, 15:50 Kék bolygó, 16:15 Opera Café, 16:45 Magyar Krónika – magazin, 17:15 Ízőrzők – magyar sorozat, 17:45 Gasztroangyal, 18:45 Hétmérföld – magazin, 19:25 Kerekek és lépések – magyar sorozat, 20:00 Nem csak a 20 éveseké a világ, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Honfoglaló, ism., 23:25 Kulturális híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Tudomány minden napra, 0:45 Hetedhét kaland – dok. műsor, 1:00 Híradó, 1:20 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 18-án, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Somogy és Veszprém (az MTVA produkciója) (ismétlés: szerdán 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 19-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne Emlékezünk… rovat (ismétlés: csütörtökön 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 20-án, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.40-kor és másnap 11.00-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2018. szeptember 11-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Eladó Gumi Center d.o.o., Marof 4., Gyertyános, Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 5 hónap, horvát nyelvtudás, havi bér: 990 euró/bruttó, jelentkezési határidő: 2018. szeptember 29.) Autószerelő Tip Servis d.o.o., Malom utca 5B., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2018. szeptember 29.) Pincér Bar Monroe Cafe, Jernej Domonkoš s.p. Ravenska ulica 1., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, havi bér: 873 euró/bruttó, jelentkezési határidő: 2018. szeptember 28.) Asztalos C-Box d.o.o. Ulic Š. Kovača 62., Turnišče (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2018. szeptember 17.) Építési munkavezető Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. szeptember 21.) TGM gépész Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. szeptember 21.) Ács Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. szeptember 21.) Raktáros Legartis d.o.o., Hármasmalom 2., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2018. szeptember 22.)

•Szeptember 13-án, csütörtökön, 19.00 órakor, •Lendvai Zsinagóga •„Strici so mi povedali” (Miško Kranjec író születésének 110. évfordulója) – irodalmi est. •Szeptember 14-én, pénteken, 18.00 órakor, •Muraszombati Galéria •VIKTOR SCHECK: Slike és BABETTE UEBERSCHÄR: Skulpture – kiállítás-megnyitó. A kiállítás október 24-ig látogatható. •Szeptember 14-én, pénteken, 20.00 órakor, Nyári színpad, Lendva •Rudi Bučar – koncert. •Szeptember 19-én, szerdán, •a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár csarnokában •Pesniku v spomin – Huzjan Zdenko festőművész önálló kiállítása. A kiállítás október 5-ig látogatható. •Szeptember 19-én, szerdán, 10.00 órakor, •a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár csarnokában •Kolmanič Karolina: Tu je doma ljubezen – könyvbemutató.

Fegyvereket koboztak el a péterhegyi rendőrök

A péterhegyi rendőrök fegyvereket és lőszert foglaltak le. A múlt heti rendőrségi sajtónyilatkozat szerint a péterhegyi rendőrök rövid időn belül két házkutatás során koboztak el fegyvereket és lőszereket. Az egyik házkutatás során egy 64 éves lakos még a házkutatás előtt átadta a rendőröknek Carabin Automatique nevű kiskaliberű puskáját 157 darab tölténnyel, még augusztusban pedig egy 45 éves

férfinél foglaltak le 103 darab kiskaliberű töltényt, 35 Pirat márkájú petárdát, gumibotot, nuncsakukat, négy füstlövedéket, egy ismeretlen kaliberű fegyvert, egy 8 milliméteres Autom pisztolyt és egy régebbi, ismeretlen márkájú pisztolyt. A fegyverek kategorizálása után mindkét személy ellen eljárást indítanak. hs

nepujsag.net

Építőipari munkás Gradbeništvo Ramadan Sahitaj, Ul. Staneta Rozmana 4., Muraszombat (10 munkahely a Lendvai IE területén, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2018. szeptember 27.) Biztonsági őr Fit d.d., Mala ulica 1., Ljubljana (1 munkahely a Lendvai IE területén, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2018. szeptember 13.) Kamionsofőr PT Hozjan d.o.o., Trnje 48D., Črenšovci (1 munkahely, nemzetközi forgalom, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2018. október 10.) Építőipari munkás Gradbeništvo Ferenčak Ivan s.p. Ravenska ulica 4., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2018. október 6.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .


Info Forgószél és Garabonciás Hon- és népismereti levelezőverseny iskolásoknak

A Hagyományok Háza Forgószél és Garabonciás néven hon- és népismereti levelezőversenyt hirdet, amelynek témája idén a népi építészet. A megmérettetésen külhoni fiatalok részvételére is számítanak. A Hagyományok Háza immár tizennegyedik alkalommal hirdeti meg Forgószél és Garabonciás néven hon- és népismereti levelezőversenyét. A vetélkedőre idén is várják azoknak az iskolásoknak a jelentkezését, akik izgalmas, szórakoztató feladatok megoldásán keresztül szívesen mélyítenék el hon- és népismereti tudásukat, illetve szívesen megismerkednének a magyar népi kultúra gazdag, sokszínű világával. A vetélkedő feladatainak középpontjában minden évben más és más téma áll, amit a versenyzők önálló gyűjtő-, kutatómunka révén dolgoznak fel két korosztályi csoportban. A 2018/2019es tanév témaköre a népi építészet. Az 5–6. osztályosoknak, a „Forgószeleseknek” a versengés háromrészes. Első és második része levelező, ez összesen négy feladatlapot jelent. A harmadik része, a döntő az egyetlen, ahol a versenyzők személyesen is megjelennek. A jelentkezők a feladatlapokat interneten, e-mailben kapják meg, a kijavított feladatlapot – az elért pontszámokkal együtt – a szervezők postán juttatják vissza az iskolákba. A döntőt Budapesten, a Hagyományok Házában rendezik 2019 májusában. A határon túli versenyzőknek a személyes megmérettetésen nem kell részt venniük, az ő esetükben a feladatlapok pontszámai döntenek. A 7–12. osztályos, „Garabonciás” jelentkezők az esztendő során három – egyéni gyűjtő-kutatómunkát igénylő – feladatlapot kapnak. A feladatlapokat pontozással értékelik két korosztályi csoportban (7–9. osztályosok, 10–12. osztályosok), a sorrendet a kidolgozott feladatlapok pontozása alapján állapítják meg. Mindkét kategóriában könyvjutalomban részesülnek a legjobbak, és összesen húszan nyári jutalomtáborozáson vesznek részt. Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 25., a külhoniak számára a részvétel ingyenes! További információk: http://www.hagyomanyokhaza. hu/main/gyermekprogramok/tanulmanyi_versenyek/

gyertyafény Szeptember 14-e és 20-a között

GYÁSZJELENTÉS

Lendvai Plébánia Pénteken, szeptember 14-én Völgyifaluban 18.00 órakor lesz szentmise. A Szent Kereszt felmagasztalása alkalmából búcsú van Völgyifaluban, amit egybekötünk a fatimai emléknappal. Szombaton, szeptember 15-én, Fájdalmas Szűzanya ünnepe napján Petesházán 17.00, Lendván pedig 18.00 órakor lesz szentmise. Vasárnap, szeptember 16-án, Évközi 24. vasárnap Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Alsólakosban 11.00 órakor lesz szentmise. Ezen a napon búcsú van Alsólakosban, ahol a kápolnát a Szent Kereszt felmagasztalásának ajánlották.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor, szerdán pedig 7.30-kor vannak. A falvakon a szentmisékre szombatonként 16.00 órakor kerül sor. Pénteken, szeptember 14-én Dobronakon 17.30-kor imaóra a Legszentebb előtt, utána szentmise. Vasárnap, szeptember 16-án, Évközi 24. vasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor szentmise, valamint 11.30-kor Radamosban, 18.00 órakor pedig Göntérházán.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 11.30-kor.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Ausztráliában 80 éves korában elhunyt

Bot Mária, szül. Švarda. Szerető nővére, Irén és Józsi családjával

apróhirdetés •Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031786-012. • Eladó kitűnő állapotban lévő, 200 literes inox boroshordó hűtőberendezéssel. Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070-776120. • Eladók vadászpuskák, újak és használtak. Ár: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 070-776-120.

Református Egyház

• Eladó Honda S-J 600-as kapálógép. Ára: 630,00 euró. Érdeklődni: tel. 040782-746.

Vasárnap, szeptember 23-án 10.00 órakor Szentlászlón lesz istentisztelet.

• Hármasmalom 1-es házszám alatt lakóház eladó. Érdeklődni: tel. 040-976-215.

Szeptembertől ismét Kelepelő!

• Eladó 1,5 éves, keveset használt, fekete színű, holland típusú női kerékpár. Ára: 90 euró. Érdeklődni: tel. 041-554-392. • A Boros hűtőház Tormaföldén megkezdi az étkezési és cefrekörte (Vilmos, birs, Packham), alma (Gála, Golden, Idared, Jonagored) szüretét. Értékesítés érési

Muravidéki magyar gyermeklap a Népújság gondozásában N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .

sorrendben. Körte: 70/120 Ft/kg, alma 40/80 Ft/kg áron. Érdeklődni: tel.: +3630-538-9499. • Körülbelül 1.000 kg szőlő (olaszrizling) eladó. Érdeklődni: tel. 041-346-597. • Körülbelül 2.500 kg szőlő (70 százalék olaszrizling, 30 százalék sipon) eladó. Érdeklődni: tel. 041-953-096. • Eladó szőlő – olaszrizling és chardonnay. Ára: 0,45 euró/kg. Érdeklődni: tel. 031-755-006. • Zártkerti ingatlan eladó a Nagykanizsa közeli Homokkomárom-Nagyhegyen. A területen 30 négyzetméteres, kiváló állapotú épület található. Az ingatlanon lugasos szőlő és gyümölcsös van telepítve, kiépített úton megközelíthető, területe 2.400 négyzetméter. Az elektromos áram bekötve, a vezetékes víz pár méterre van. Ár: 2.900.000 Ft. Érdeklődni: tel. 0036-30-491-1033.

névnapsoroló Szeptember 14-től 20-ig Péntek – Szeréna Szombat – Enikő Vasárnap – Edit Hétfő – Zsófia Kedd – Diána Szerda – Vilhelmina Csütörtök – Friderika

15


Info Humor

Szókereső

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Senki előtt sem kell megjátszania magát, családja és a barátai elfogadják olyannak, amilyen. Ez ad erőt a mindennapokban.

– Jean! Mit csinál a szomszéd azzal a fúróval a kertjében? – Azt hiszem, olajat keres. – Kérdezze meg tőle, hogy talált-e! – Nem talált még, uram! – Akkor vigyen neki egy üveggel a spájzból! Szülői értekezleten így szól a tanár Móricka apukájához: – Kedves uram, Móricka egy kész csodagyerek! – Igen? – kérdi az apuka meglepve. – Tényleg? – Igen. Kész csoda lenne, ha bármit is megtanulna. Két horgász beszélget a kocsmában: – Képzeld, tegnap csernobili harcsát vacsoráztunk. – És? Finom volt? – Igen, főleg a combja! Két görénytulajdonos beszélget: – És hol alszik a görényed? – A lábamnál. – És nem büdös? – Majd megszokja. – Hisz Ön a repülő csészealjakban? – Hát persze! – Látott is már repülő csészealjakat? – Mióta elváltam, azóta nem! – Mit kap a kis vidra, ha kijön a vízből? – Levegőt.

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Új életvitelre vágyik, és most úgy érzi, hogy készen áll a változásokra. Ha kell, fusson neki többször is. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. A napokban valósággal átlátnak magán, mert nem sikerül leplezni az érzéseit. Keménynek akar látszani, de a látszat csal. Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálni. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amik nem illenek a sorba. Ha beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányba, balról jobbra és jobbról balra, fentről le és lentről fel, de még átlósan is bujkálhat a megfejtés. Ezúttal három muravidéki szőlőhegy nevét rejtettük el. Bízunk benne, hogy sikerrel megtalálják ezeket olvasóink. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: Hodos, Domonkosfa, Gyertyános, a hibás elem pedig Hídvég volt. A szerencse Dancs Anna göntérházi olvasónknak kedvezett, nyereménye a Millennium szobrásza, Zala György című monográfia. Gratulálunk! Új rejtvényünk beküldési határideje: szeptember 24. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

kulcslyuk

Cuk Lajos lendvai borvitéz Amit először megnézek egy nőn: • Fölülről lefelé. A legjobb tulajdonságom: • Türelmes vagyok. Ahol házat építenék: • A Lendva-hegyen. Akivel szívesen megismerkednék: • Akit kedvelek úgy, hogy ő nem is tudja.

– Mi az: fán van, zöld és brekeg? – Mókus zöld kabátban idegen nyelvet tanul. – Hogy lesz a póknak telefonja? – Bemegy a sarokba és telefonja… – Kivel beszélgetsz? – Csak magamban beszéltem. – Mondtam már, hogy ne állj szóba minden hülyével!

16

Gyermekkori álmom: • Erdész szerettem volna lenni. A hobbim: • Naponta kártyázom, de inkább a professzionális borászat. Amit a legjobban meg tudok főzni:

• Lecsó, a magam módján. Amire a legbüszkébb vagyok: • A családomra. Kedvenc évszakom: • A tavasz. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • Az okos, a jövőbe mutató gondolatokat szívesen meghallgatom bárkitől. Ami leginkább bosszant a világban: • Az igazságtalanság és a félrevezetés. Amit már meg kellett volna tennem: • Magasabb szintre emelni azt, amivel foglalkozunk, de hát rövid az élet… A legfontosabb, amit a szüleimtől megtanultam: • Az őszinteséget és az igazságosságot. Ha lehetne egy kívánságom: • Sokkal szebben, kényelmesebben élnék ebben a korban. Amire örökre emlékezni akarok: • A családdal, barátokkal eltöltött legszebb pillanatokra az életben.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Hallgasson a megérzéseire! Biztos kényelmesebb lenne csak azt gondolni, amit szeretne, de ezzel csak becsapja magát. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Végre megvalósíthatja mindazt, amit már régóta szeretne, de eddig csak tologatta maga előtt. A siker nem vár senkire! Szűz Aug. 24. – szept. 23. Egy új szemléletmód van Önnél kialakulóban, és készen áll, hogy új dolgokba vágja a fejszéjét. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Meg kell tanulnia hinni saját magában, ne csak mások véleményére hagyatkozzon. Döntéshozatalkor ne bizonytalanodjon el. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Most nehezebben kezeli a váratlan helyzeteket, ezért még egy egyszerű kritika miatt is képes háborúzni. Szedje össze magát! Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ha az elmúlt időszakban csak kapkodott, akkor most fogja észrevenni, hogy zsákutcában van. Ne feledje: rend a lelke mindennek! Bak Dec. 23. – jan. 20. Ne sajnáltassa magát! Újabban nagyon rászokott erre, mert az az érzése, hogy mások csak akkor keresik, ha valami kell nekik. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Legyen óvatos és csak olyasmit vállaljon, amiben biztos, hogy el is tudja végezni. Jelentős sikerekre most ne számítson. Halak Febr. 20. – már. 20. Kitisztult a kép és eljött az idő, hogy végre befejezze félbemaradt ügyeit. De legyen türelmes, ne erőltessen semmit.

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .


Gazdaság LUŠTna domačija bemutatóközpont

Tovább bővült a paradicsomtermesztés Mintegy 11 éve indult be az üvegházas paradicsomtermesztés Renkovcin a Paradajz Kft. révén. A termesztésnél a geotermális hőenergiát is felhasználják, paradicsomuk pedig a Lušt márkanév alatt sikertörténet lett minőségben, mennyiségben és a piaci értékesítés tekintetében is. Az új, 2,4 hektár területű üvegház megnyitóján jelen volt Dejan Židan parlamenti elnök is. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Lušt fürtös paradicsom iránti növekvő kereslet növekedése ösztönözte a renkovci Paradajz Kft.-t az újabb beruházásra, melynek során a cég egy mintegy 2,4 hektáros üvegházzal növelte termesztési felületét. Az új

– a vendégek több mint százfajta paradicsom termesztését tekinthetik meg szakmai vezetés mellett. A bemutató- és degusztációs központ, a vendéglátó egység, a parkolók, a játszótér és a felújított bolt beruházási értéke 3,5 millió euró, amihez az állam 800 ezer euró támogatást biztosított.

értékesíthető koktélparadicsomot és más, különböző színű és alakú paradicsomfajtákat termesztünk. A kezdeti nehézségek, majd az áttörés után a fejlesztések révén az elmúlt tizenegy évben folyamatosan nőtt a termesztésünk, s az elért mennyiség a szlovén paradicsomfogyasztás 25 százalékát jelenti. A 25 új

A pénteken megnyitott bemutatóközpont lehetőséget nyújt a speciális technológiával folytatott paradicsomtermesztés megtekintésére. létesítményben is az eddigi technológia szerint történik a termesztés. Mivel az üvegházas termesztés turisztikai szempontból is érdekes és sok látogatót vonz, a Paradajz Kft.-ben úgy döntöttek, hogy bemutató- és degusztációs központot építenek, valamint felújítják az üzemi boltot is. A paradicsomültetvény higiéniai okok miatt nem látogatható, így a LUŠTna domačija elnevezésű bemutatóközpontban – a többi üvegházas termesztési területtől elkülönítve

A Paradajz Kft. új, már áprilisban elkészült létesítményeinek múlt pénteki ünnepélyes megnyitóján Magdič Kristijan, a cég prokuristája kiemelte: – Üvegházas termesztési területünk az új beruházással 38 százalékkal növekedett. Ezzel éves szinten a Lušt márkanév alatt mintegy 4.500 tonnányi paradicsomot leszünk képesek a piacra vinni. Az új fedett termesztési területen egy különleges fajtát, a piacon ritkaságnak számító, magasabb áron

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .

dolgozóval együtt jelenleg 90–100 főt foglalkoztatunk, de kapcsolatot tartunk a helyi kistermelőkkel is. – A Paradajz Kft. sikertörténetet ír és jó példa arra, hogyan kell alkalmazkodni az éghajlati változásokhoz – mondta többek közt Dejan Židan, a Szlovén Országgyűlés új elnöke. – A klímaváltozás, ami aszályokat, árvizeket, jégesőket hoz, éppen a mezőgazdaságot, a növénytermesztést sújtja egyre jobban; azt az ágazatot, ahol a minél

szélesebb körű önellátás érdekében jócskán van még tennivaló – emelte ki Židan, aki a megnyitó után Žigo Martinnal és Magdič Kristijannal, a Paradajz Kft. igazgatójával, illetve prokuristájával, valamint a tornisai és a muraszomba-

ti polgármesterrel körsétát tett a bemutató üvegházban. A megnyitó alkalmából minden látogató több fajta paradicsomot és paradicsomból készült ételeket kóstolhatott a cég felújított vendéglátó egységében.

MEGHÍVÓ Kedves Hallgatók! A Maribori Egyetem Magyar nyelv és irodalom oktatási programja az egyetlen magyar nyelven végezhető stúdium Szlovéniában. A programon kívül lektori órákra is van lehetőség az egyetem bármelyik karán tanuló hallgatók számára, akik már tudnak magyarul, és azok számára is, akik most szeretnék megtanulni ezt a „különleges” nyelvet. A Lektorátus fejleszti a magyar nyelvet beszélők nyelvi kompetenciáját, az erős nyelvjárási nyelvváltozat mellett a standard elsajátítására teszi a hangsúlyt, kialakítva ezzel a beszélőkben azt a kettősnyelvűséget, amely egy diplomás értelmiségi szakember számára alapfeltétel. A más anyanyelvűeket arra ösztönzi, hogy minél jobban megtanuljanak egy újabb – más típusú, más nyelvcsaládba tartozó – nyelvet. A Lektorátus a hallgatókat a mobilitásra is motiválja, elsősorban ERASMUS kereteken belül. A Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy választott tantárgyként a diploma megszerzéséig azt a nyelvtudást is megszerezzék, amire szükségük lesz majd a kétnyelvű oktatási intézményekben munkát vállalva. Ezzel a lehetőséggel élni nem kötelező ugyan, de tény, hogy a felkínált szakmai, nyelvi, kulturális többlettudás, a megszerezhető kompetenciák hozzáadott értéket jelentenek a szlovén–magyar kétnyelvű területen, hatékonyabbá teszik a kétnyelvű oktatás folyamatát és a kétnyelvű létezést a gyakorlatban. A szükséges és megfelelő nyelvi kompetenciák kialakítása a tanár belső igénye kell, hogy legyen, építve ezzel szakmai jelenét és jövőjét, tanári karrierjét. Kérjük tehát a Maribori Egyetem hallgatóit, hogy használják ki a felkínált lehetőséget, mert kulcsfontosságú a jövő szempontjából, hogy nappali tagozaton, alapszakos vagy magiszteri képzésben megszerezzék a megfelelő nyelvi, kulturális és szakmai ismereteket. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken és a Lektorátuson! Jelentkezni lehet személyesen a tanszéken vagy az alábbi ímélcímen: jutka.rudas@um.si

17


Horizont

Akusztikus csemege nyár végén

Felhívás

népmesemondó versenyre történő jelentkezésre A Hagyományok Háza Hencidától Boncidáig címmel meghirdeti első, határokon és felnőtt-generációkon átívelő népmesemondó versenyét. A versenyre a 18 év feletti pályázók 2018. október 10-ig jelentkezhetnek.

A Katalena együttes Vesna Zornik énekesnővel. Aki vasárnap este a nyári színpadnál töltötte a szabadidejét, igazi akusztikus csemegében részesülhetett, hisz a Nyáron Lendvára projekt és a Vinárium fesztivál keretében a Katalena együttes lépett fel. A hatta-

gú együttes a szlovén zenei hagyomány, valamint a jazz és a rock összeolvadásának a mestere. Alapításuk óta (2001) már hét sikeres stúdióalbumot adtak ki, a legújabbat 2018-ban „Človek ni zver” (Az ember nem

vadállat) címmel és komoly kritikai elismeréssel. A csaknem kétórás koncert sokszínű élményt nyújtott a hallgatók számára, valamint méltóképpen zárta a városi etnozenei fesztivált. Sobočan Vanessa

felgyűjtött, de ritkán közölt, a népzenetárban szunnyadó anyag „monografikus igényű” feldolgozásának a tervét is megszülte. Mi több, a kottás feldolgozás mellett a szalagokon is megtalálható anyag (például Kiss Lajos 1969-es gyűjtése) mellékletként hangzó anyag formájában, CD-változatban is megjelent. A még meglévő népzenei anyag módszeres gyűj-

tése a muravidéki tájegységen (Hodostól Pincéig, 22 településen) a szerzők szerint 1962-vel kezdődött el, amikor Király Ernő, az Újvidéki Rádió népzenei szerkesztője „intézményes megbízásból” gyűjtött a vidéken. Őt Horváth Károly, a későbbi népdalkörök vezetője követte, 1968-ban kezdett gyűjteni a Muravidéken. A kötet hiánypótló jellegéről is maguk a szerzők jegyzik meg: az eddigi gyűjtésből vajmi kevés áll a népzenei ínyencségek után érdeklődő zenekedvelő közönség rendelkezésére. Nagy veszteségként értékeli a szerzőpáros azt is, hogy a kritikai összkiadás sorozatból (például Magyar Népzenei Antológia) „a Muravidék népzenéje mint olyan teljesen hiányzik”. Van persze itt is kivétel (ilyen a

A Hagyományok Háza a népmese műfajának felnőtt korosztályban való népszerűsítésére, a generációkon átívelő kapcsolat erősítésére magyar nyelvű népmesemondó versenyt hirdet Hencidától Boncidáig címmel. A szervezők a Kárpát-medencéből azoknak a 18 év felettieknek a jelentkezését várják, akik hagyományosan, élőszavas, improvizatív módon elmondott népmesék előadásában otthonosak. A versenyre három kategóriában lehet jelentkezni: pedagógusok, hivatásos mesemondók és kezdő tehetségek külön-külön mérhetik össze a tehetségüket. A területi elődöntők november és december hónapban lesznek, a döntő pedig 2019 júniusában, a Hetedhét Hatvan Népmesefesztiválhoz kapcsolódik. A versenyre a pályázók 2018. október 10-ig jelentkezhetnek a Hagyományok Háza honlapjáról elérhető online regisztrációs űrlap kitöltésével, valamint egy videofelvétel elküldésével. A videofelvételen – legalább egyfős hallgatóság előtt – egy egész, elejétől végéig elmondott magyar népmesét kérnek, az értékeléshez megfelelő minőségben, 7–45 percben. Részletek: www.hagyomanyokhaza.hu/versenyek Online jelentkezési lap: https://goo.gl/formspJyW4zmVmAAdMgq23

könyv-elő Pa k s a Ka t a l i n – N é meth István: Muravidéki magyar népzene (Prekmurska madžarska ljudska glasba – Hungarian Folk Music of the Mura Region), Hagyományok Háza, Budapest – MMÖNK, Lendva, 2018. A külsőleg is tetszetős, háromnyelvű rezümével, hanghordozóval is ellátott 350 oldalas könyvhöz a szerzőpáros személyes indíttatása is kellett – az MTA Zenetudományi Intézetének programjával összhangban, amelynek célja a magyar népzene egészének megismertetése, s ebből egyetlen régió népzenei feldolgozása sem maradhat ki. Az 1998-as gyűjtőút bár a 24. órában történt, de így is megérte, hiszen a már

18

göntérházi Gergelyjárás, mely több hangzó anyagon is megjelent, továbbá egy régi stílusú dal Kapcáról), arányaiban azonban két és félezer kotta közül mindös�sze kilenc(!) képviseli a tájat. Ezért közös kötelességünk – így a Paksa–Németh szerzőpáros –, hogy az összes elérhető anyag nyilvánosságra kerüljön további kutatási, illetve ismeretterjesztő célzattal. A szám szerint 356 muravidéki adatot tartalmazó monográfiát a gyűjteményi és kottatári, a gyűjtéshez és az adatközlőkhöz kapcsolódó tudnivalók mellett a népzenei anyag témakörök, illetve stílusok szerinti közleményei egészítik ki (például Táncdallamok és egyéb dalok, Alkalomhoz nem kötött dalok stb.). Ezek főleg a népdalkörök vezetőinek lehetnek hasznosak

a gyűjtemény többek által is emlegetett, nem elhanyagolható, az „önazonosságot erősítő és a hagyományápolást segítő” vonatkozása miatt. Ehhez nyújt segítséget a CD-n rögzített anyag is, amely sok izgalmat tartogat azok számára, akik adatközlőként szerepelnek a lemezen. Göncz László a kötet előszavában írja: „E kötet az elvégzett munkával együtt közösségünk szempontjából fontos érték és bizonyíték, az egyetemes népdalkincs vonatkozásában pedig az egyik legkisebb, de élénken csillogó és nélkülözhetetlen mozaikkő behelyezése nemzeti értéktárunk egészébe.” Tegyük hozzá: ahonnan eddig hiányzott! -ce

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .


Muravidék Felsőlakosi Víg.A.Dalom

Kultúra, szórakozás, játék – ilyen egy jó falusi rendezvény! A Felsőlakosi Vigadalom, mely egy frappáns szójáték eredményeképp a „Víg a Dalom” címet is viselte, első ízben került megrendezésre szombaton Felsőlakosban. A helyi faluotthonban, illetve annak udvarán színes programokkal várták a látogatókat, s a délután kitűnő hangulatban telt. Kisboldogaszony napján, amikor a néphagyomány szerint az asszonyoknak tilos a házimunka, mit is érdemes tenni, mint átmulatni az időt? Volt is erre lehetősége szombaton nem csak a nőknek, a férfiaknak is! Csak el kellett látogatniuk Felsőlakosba arra a kulturális rendezvényre, amelyre valóban helytálló volt a színes jelző. A programba a szervezők ügyesen szőtték bele a hagyományőrzést, a kultúrát, egy kis mozgást, és természetesen a mulattatás sem maradt el. – Felsőlakosban az elmúlt néhány évben ismételten fellendült a művelődési élet, hiszen a kulturális és egyéb egyesületek is nagyon aktívak. Fontosnak tartom, hogy nem csak a faluban van összefogás, hanem a különböző településekről

is ellátogatnak ide azért, hogy egy kellemes délutánt együtt töltsenek el – mondta szülőfalujában Horváth Ferenc nemzetiségi országgyűlési képviselő, a muravidéki magyar önkormányzat elnöke beszédében, köszönetet mondva mindenkinek, aki önkéntes munkájával hozzzájárult a rendezvény megvalósításához. Kósa Klára, a művelődési egyesület vezetője szintén szólt a közönséghez. Bemutatta a délután folyamán fellépő csoportokat, szereplőket, illetve Abraham Klaudia amatőr festőt, akinek képeiből tárlat nyílt a kultúrház termében. Majd kellemes időtöltést, kikapcsolódást kívánt a jelenlévőknek. A szervezők a programot úgy állították össze, hogy azzal minden korosztályt megszólítsanak. Első

szereplésükkel. A Kéknefelejcs citeracsoport dallamai zárták az első blokkot, melynek végén a vendégek megtekinthették a teremben felállított festménykiállítást.

már a szórakozásról szólt. Naca és Mári, a két pletykás vénasszony kellőképp megalapozta a jó hangulatot, majd pedig egy igazi helyi bűvész, Király József ejtette ámulatba a közönséget. A rendezvény sikeréhez az égiek nyárias időjárást küldtek, így a szabadtéri program időben is messze elnyúlt. A társalgás mellé élőzene társult – Völgyi Stefán muzsikus jóvoltából – és finom ételek, italok kerültek az asztalokra. Így a végén a víg dalokból való-

„Drágám, a falunkért mindent!” – az ügyességi játékokban az erőnlét is szerephez jutott. fellépőként a gyertyánosi Hajnal népdalkör állt a közönség elé, akik már több ízben voltak vendégei a falunak. Majd a muraszombati Baráti Kör ME népdalköre mutatkozott be, akik viszont először tisztelték meg a helyieket

A folytatásban már az ügyességi játékok következtek „Drágám, a falun-

di vigadalom kerekedett. A rendezvény a Felsőlakosi Arany János Mű-

Sok jó ember jó sokat beszélgetett.

A faluotthonban Abraham Klaudia amatőr festő, lapunk munkatársa képeit tekinthették meg a látogatók. N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .

kért mindent!” címmel, melyben a rátermettség és az erőnlét is szerephez jutott. A versenyben a csentei borászok, a gyertyánosi, a petesházi, a zsitkóci, illetve az alsó- és felsőlakosi helyi közösségek csapatai mérték össze tudásukat és ügyességüket. A késődélután pedig

velődési Egyesület, a helyi közösség, valamint az önkéntes tűzoltóegyesület összefogását dicséri, melyhez támogatók sokasága járult hozzá, többek között a Bethlen Gábor alap és a magyar kormány, illetve több muravidéki intézmény. (-)

19


Mi újság, ifjúság?

Való élet kontra virtuális világ Van úgy, hogy azt sem tudja egy kamasz, mihez is kezdjen a sok szabadidővel. Ilyenkor egyértelmű és legfontosabb eszköz számára a mobil vagy a számítógép. Pedig nem biztos, hogy az okos társ valóban olyan jó. Talán éppen ellenkezőleg működik, és alattomos módon megkeseríti az életet. Erről szól írásunk oldalatokon, illetve örömmel olvashattuk a Pártosfalvi KÁI diákjaitól azt a két fogalmazást, melyben arról írtak nekünk, mivel is foglalatoskodtak a nyáron. Mobiltelefon nem szerepel bennük.

A mobil és a számítógéped csapda, amiből nehéz a kiút! Egy órára azért szükség van a „boldogsághoz”, efölött azonban már csak a boldogtalanságodon dolgozol, ha a készülékeidbe feledkezel.

olvasnak inkább és sokat sportolnak. A kutatások szerint azok a tizenévesek, akik több időt töltenek okostelefonjaik, tabletjeik és számítógépeik képernyőjéhez ragadva, általában sokkal kevésbé elégedettek az életükkel, mint azok, akik inkább a való világban tesznek-vesznek. A számítógépes játékok, a közösségi média böngészé-

re ragadva. Ezután már minden online eltöltött perc boldogtalanabbá és elégedetlenebbé teszi a tizenéveseket. A fiatalok önbecsülésének és elégedettségi szintjének csökkenését az okostelefonok elterjedésével magyarázó kutatók szerint napi két óránál többet nem javasolt a képernyők előtt tölteni. Emellett az is felvidíthatja a képernyőzombi

Minél többet lóg valaki a telefonján, annál boldogtalanabb lesz – állítja egy amerikai kutatás. A több mint egymillió nyolcadikos, tízedikes és végzős középiskolás képernyő ­ idejére rákérdező felmérés szerzői szerint azok járnak jobban, akik a készülékeik helyett a hús-vér emberekkel való kommunikációt részesítik előnyben, újságot

se, az állandó chatelés és a videóhívások felemésztette rengeteg idő kifejezetten boldogtalanná teszi a tiniket. A jó hír pedig az, hogy a megoldás a felmérés szerint nem a teljes megvonás. Vagyis azok a tinik a legboldogabbak, akik napi egy óránál egy kicsit kevesebbet, de mégiscsak töltenek időt a képernyők-

kamaszokat, ha többet sportolnak és több időt töltenek hús-vér emberek társaságában. Fontoljátok meg a fenti sorokat ti is! Ne hagyjátok magatokat az okoseszközök által boldogtalanságra ítélni. Mert ezeket a természetszerűleg és eredetileg boldog, gondtalan éveket semmi sem hozza vissza számotokra.

20

A nagymamámnál segítettünk Nyáron egy egész hetet a nagyszüleimnél töltöttem. Vasárnap este mentünk hozzájuk a testvéremmel, és ahogy odaértünk, azonnal fel is húztuk a csizmát és segítettünk megetetni az állatokat. Először a nagynénimnek segítettem megfejni a teheneket. Az egyik véletlenül megcsapott a farkával. Közben a testvérem szénát hordott nekik. Utána elmentem megszoptatni a kis bocikat, késő este pedig még megitattuk az állatokat. Amikor mindent elvégeztünk, bementünk vacsorázni. Este tizenegy órakor kerültünk az ágyba. Másnap kora reggel kellett kelni. Már ötkor kint voltunk az istállóban. Először az állatok vályúit kellett kitisztítani, majd szénát és füvet hordtunk nekik. Utána következett a fejés, a szoptatás. Adtunk nekik takarmányt és darát. Nagyon vártuk már a péket, akitől lapos fánkot vettünk. Ebédre mindenféle finomság készült a mama konyhájában, mi pedig szívesen segítettünk, többek között kelt rétest is csináltunk. Délután játszottunk, este aztán újból etetés, fejés, szoptatás… Ez így folytatódott minden nap, de mi nem untuk meg, mert szeretjük ezt csinálni. Laco Nina, Pártosfalvi KÁI, 7. osztály

Nyaralás Nyíregyházán Júliusban a testvéreimmel Nyíregyházán nyaraltunk a nagyiéknál. Az odafelé vezető úton végig aludtunk, mert korán kellett kelni. A nagyszüleim boldogan fogadtak bennünket. Másnap elmentünk fürödni a Sóstóra. A sorbaálláskor nem volt túl sok szerencsénk, mert fél óra múlva, mikor soron lettünk volna, a pénztárnál tönkrement a gép, ezért új sorba állítottak bennünket. Ott is fél óra ácsorgás után megvettük a jegyünket és bemehettünk. Mivel esett az eső és fújt a szél, ezért a fedett medencében fürödhettünk csak, amiben viszont forró volt a víz. A negyedik nap elmentünk az állatkertbe megnézni az új kisállatokat, köztük az afrikai bébielefántot. Nagyon cuki volt, ahogy szaladt az édesanyja után, mert a füleibe belekapott a szél, és úgy nézett ki, mintha épp készülne a felszállásra. A járdákon meg pávák rohangáltak. Ha elsétáltunk mellettük, követni kezdtek, ami elég ijesztő volt. Közben egy kotlós baktatott át előttünk a csibéivel jó komótosan. A zebrákat sajnos nem láthattuk, mert elbújtak a tűző nap elől. A jegesmedvék meg már nem is fehérek voltak, hanem szürkék a sártól. Az egyiknek csak az egyik oldala volt fehér, a másik szürke, mivel akkor ébredt a délutáni alvásból. Az aligátorok, a krokodilok és a teknősök olyanok voltak, mintha műanyagból lennének, mert meg sem mozdultak. Sajnos a nagy hőség miatt sok állatot nem láthattunk, mert elbújtak. A következő napokban többször mentünk le a focipályára, görkoriztunk, tollasoztunk vagy kézilabdameccset néztünk. Gyorsan múlt az idő, és el kellett búcsúzni a nagyszülőktől. Jövő nyáron ismét meglátogatjuk őket. Pintér Örsi Sarolt, Pártosfalvi KÁI, 7. osztály N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .


Horizont

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .

21


Sport Már nem veretlen a Nafta

Nem tudtak élni az emberelőnnyel

hazaiak, s újra lesújtottak a lendvaiakra, ezúttal a kapu elé visszatett labdára Koval érkezett pontosan. Hiába rohamozta a mérkőzés végéig a Nafta a vendégkaput

Ankaran Postojna – Nafta 1903 3:1 (2:1)

A Nafta 1903 szombaton emberelőnyben sem tudott felülkerekedni a stabil hazai felálláson, amely az idény első vereségét mérte a csapatra. A mérkőzésen a lendvaiak soraiban először lépett pályára az újonc Prahić, aki a két mérkőzésről eltiltott Živko helyén keletkezett rést pótolta a védelemben. A hazaiak nagyon megnyomták a meccs elejét és

6. forduló Ankaran – Nafta 1903 Fužinar – Rogaška Drava – Krka Brežice – Bilje Beltinci – Ilirija Sežana – Dekani Brda – Radomlje

3:1 (2:1) 1:1 (0:1) 2:1 (1:0) 2:1 (2:1) 5:1 (1:1) 3:1 (2:0) 1:3 (1:2)

TÁBLÁZAT 1. Drava 6 4 1 1 19:6 2. AŠK Bravo 5 4 1 0 16:4 3. Nafta 1903 6 4 1 1 12:9 4. Dob 5 3 2 0 12:6 5. Beltinci 6 3 1 2 12:9 6. Sežana 6 3 1 2 10:7 7. Ankaran 6 2 3 1 10:9 8. Rogaška 6 2 3 1 8:11 9. Radomlje 6 2 2 2 10:6 10. Krka 6 2 2 2 8:8 11. Fužinar 6 2 2 2 8:9 12. Ilirija 6 1 1 4 9:16 13. Bilje 6 1 1 4 4:13 14. Brežice 6 1 1 4 6:16 15. Dekani 6 1 0 5 8:16 16. Brda 6 0 2 4 7:14

13 13 13 11 10 10 9 9 8 8 8 4 4 4 3 2

A 7. forduló párosítása 2018. szeptember 15-én: Nafta 1903 – AŠK Bravo, Krka – Ankaran, Radomlje – Beltinci, Ilirija – Drava, Rogaška – Brežice, Dekani – Brda, Dob – Fužinar, Bilje – Sežana.

22

hosszú labdákkal többször is komolyan veszélyeztették Raduha kapuját. A 10. percben egy hosszú átadást követően Oyewusi Kehinde találta szemben magát a lendvai kapussal, akit lapos lövéssel győzött le. Az egyenlítés hamar, négy perc

Erősödik a védelem A Nafta 1903 a múlt héten a bajnokság végéig szerződést kötött Matas Nikola szélső hátvéddel. A 31 éves horvát hátvéd az Eszék és az Istra 1961 labdarúgókluboknál rúgta a bőrt. hs

(Fotó: NK Ankaran FB)

A mérkőzés helyszíne: Sportpark Postojna A nézők száma: 190 Játékvezetők: Kajtazović Nejc, Ajdovec Rafael, Jamnik Jure Szövetségi ellenőr: Narobe Jakob Ankaran Postojna: Matošević, Šolaja (Agyeman-Badu 85.), Doći, Bordon (Bussali Bova 13.), Slaviero, Pahor, Oyewusi Kehinde (Boateng 93.), Ardenghi, Humar, Panata, Koval, edző: Badžim Vlado Nafta 1903: Raduha, Šeruga, Malešević, Novinić (Ploj 46.), Zeljko, Prahić, Paku, Vas (Oštrek 46.), Vinko, Leuštek (Cekovski 59.), Roginić, edző: ifj. Fridl Franc Gólszerző: Oyewusi Kehinde (10., 48.), Vas (14., 11-esből), Koval (54.) Sárga lap: Slaviero, Humar, Roginić, Prahić, Doći, Paku Piros lap: Matošević

A bajnokság hatodik fordulójában a Naftának inkább hátrány volt az emberelőny. után következett, miután a hazai Matošević kapus a 16-oson belül lerántotta Roginićot, ami kiállítást is jelentett számára. A fehér pontról Vas célzott pontosan. Emberelőnybe kerülve úgy tűnt, hogy a Naftának könnyű dolga lesz. Az emberhátrány miatt azonban nem futamodott meg a hazai csapat és a félidő derekán újra vezetést szerzett. Oyewusi Kehinde használta ki a lendvaiak védelmi hibáját és másodszor vette be Raduha kapuját. A folytatásban erőteljesen játékba lendült a Nafta, LENDVA KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

3. forduló Križevci – Dobronak Rakičan – Čarda Radenska – Goričanka Bogojina – Bistrica

4:0 (2:0) 0:0 (0:0) 2:0 (1:0) 5:0 (3:0)

TÁBLÁZAT 1. Rakičan 3 2 1 0 8:1 2. Čarda 3 2 1 0 6:0 3. Goričanka 3 2 0 1 7:5 4. Bogojina 3 1 1 1 7:3 5. Dobronak 3 1 1 1 2:4 6. Križevci 3 1 0 2 5:7 7. Radenska 3 1 0 2 2:7 8. Bistrica 3 0 0 3 1:11

7 7 6 4 4 3 3 0

A 4. forduló párosítása 2018. szeptember 16-án: Dobronak – Radenska, Bistrica – Čarda, Goričanka – Rakičan, Bogojina – Križevci.

TÁBLÁZAT 1. Kobilje 3 3 0 0 2. Renkovci 3 2 0 1 3. Csente 3 2 0 1 4. Olimpija 2 2 0 0 5. Nafta ÖF 3 2 0 1 6. Panonija 3 1 0 2 7. Nedelica 3 1 0 2 8. Zvezda 2 1 0 1 9. Kapca 3 1 0 2 10. Graničar 2 0 0 2 11. Petišovci 3 0 0 3

10:1 (5:0) 0:4 (0:1) 0:2 (0:2) 1:6 (0:3) 6:1 (3:0)

A Szlovén Labdarúgószövetség fegyelmi bizottsága 850 euróra büntette a Naftát a bajnokság ötödik fordulójában a Drava Ptuj elleni találkozón történtek miatt. A drukkerek pirotechnikai eszközei miatt kétszáz, a játékvezetőket sértő kifejezésekért kétszázötven, a szidalmazó szurkolásért kétszázötven eurót szabtak ki, emellett a visszaesőnek számító klubot további százötven eurós pénzösszeggel bírságolták meg. A mérkőzésen súlyos szabálytalanság miatt piros lappal büntetett Živko Žiga két mérkőzésről kapott eltiltást. hs

4. forduló Hodos – Bakovci Serdica – Ižakovci Mura ÖF – Gančani Puconci – Rotunda Cven – Lipa

3:2 (1:2) 3:0 (1:0) 1:1 (1:1) 2:1 (2:0) 4:4 (3:1)

9 6 6 6 6 3 3 3 3 0 0

TÁBLÁZAT 1. Gančani 4 3 1 0 14:6 10 2. Serdica 4 3 1 0 10:2 10 3. Mura ÖF 4 2 2 0 8:5 8 4. Puconci 4 2 1 1 5:5 7 5. Hodos 4 2 0 2 11:10 6 6. Ižakovci 4 1 1 2 3:6 4 7. Cven 4 1 1 2 7:13 4 8. Bakovci 4 0 2 2 4:6 2 9. Lipa 4 0 2 2 12:15 2 10. Rotunda 4 0 1 3 7:13 1

A 4. forduló párosítása 2018. szeptember 16án: Nafta ÖF – Csente, Kobilje – Zvezda, Olimpija – Renkovci, Petesháza – Kapca, Graničar – Nedelica, Panonija – szabad.

Az 5. forduló párosítása 2018. szeptember 15–én és 16-án: Ižakovci – Hodos, Bakovci – Cven, Gančani – Serdica, Rotunda – Mura ÖF, Lipa – Puconci.

13:1 13:3 15:7 4:0 4:4 9:9 5:7 3:5 6:11 1:7 2:21

és játszott mezőnyfölényben, az eredmény az utolsó sípszóig változatlan maradt F.h.m.

850 eurós büntetés a Naftának

1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

3. forduló Csente – Petesháza Zvezda – Panonija Nedelica – Nafta ÖF Kapca – Kobilje Renkovci – Graničar Olimpija – szabad

és szép helyzeteket szalasztott el Ploj és Roginić. Amivel a vendégek nem tudtak élni, azt kihasználták a

Röplabdatoborzó A Lendvai Röplabdaklub szeretettel várja utánpótláscsapataiba azokat az öt és tizenöt év közötti gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a röplabdával. A szakmai munkát Todorović Spasoje, Grut Andrej és Saković Sara edzők végzik. Jelentkezni az ok.lendava@gmail.com villámpostán vagy a 031 776 778-as (Sarjaš Sven) mobilszámon lehet.

N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .


Sport

Mindkét csapat győzött A másodosztály keleti ligájának ötödik fordulójában a Nafta mindkét korosztályos csapata győzelmet aratott Brežice ellen. A száz százalékos teljesítménnyel a csapatok a közös tabellán a harmadik helyen állnak 17 ponttal. Az első helyet 27 ponttal a Tabor Maribor foglalja el. Miután múlt szerdán a serdülőcsapat nagyarányú, 6:1-es (3:0) vereséget

szenvedett Dravograd fiataljaitól, a szombati hazai meccsen magabiztosan lépett pályára a 17 éves felállás. Hotizán már az első félidőben Lesar, Maučec és Šimunković két góljával (az egyik 11-esből) négygólos előnyt szereztek. A folytatásban a vendégek faragtak a hátrányból, de a hazaiak megtartották szervezettségüket és egy kihagyott büntető után

Nedeljko találatával a mérkőzést 5:3-as győzelemmel zárták. Az ifik a második fél­ időben döntötték el javukra a 2:1-es győzelmet hozó meccset, amikor Pavšič egy 11-est értékesített. Az első félidőben Zrna szerzett vezetést a Naftának, majd egy perccel a pihenő előtt Košelj egyenlített. A szoros és küzdelmes meccsen a szerencse ezúttal a Nafta

oldalán állt. A korábbi fordulóban a dravogradi összecsapásról a csapat 2:2-es (1:0) eredménnyel tért haza. Šooš Vladimir, a csapatok koordinátora elmondta, hogy a serdülőcsapatban felmerülő problémákat sikerült orvosolni, a felállás szombaton az elvárásoknak megfelelően teljesí-

tett: „A második félidőben ugyan súlyos hibákból kaptuk a gólokat, de az első fontos győzelmet megszereztük. Több izgalmat hozott az ifik összecsapása, amelyből színvonalas játék bontakozott ki. Végül egy kis szerencsével a három pontot is otthon tartottuk.” hs

Gólzáporos összecsapás

Gerenčer Borut (piros mezben) ősztől a középpályát erősíti a csentei csapatnál. A Nafta serdülőcsapata (kék mezben) szombaton megszerezte első bajnoki győzelmét.

Az első vereség a „Zasuerdün” Vasárnap a lendvai körzeti liga harmadik fordulójában a Zvezda otthonába látogatott a gyertyánosi Panonija. Két régi ismerős vívott küzdelmes csatát a „Zasuerdün” Völgyifalu-

ban, amelyen Biro góljával a Panonija szerzett vezetést a 16. percben. Ígéretes helyzetek a hazaiak előtt is adódtak, de a csatársor rosszul célzott, így egygólos hátránnyal vonult pi-

A völgyifalui Krznar hálóőrnek a vasárnapi találkozón bőven akadt dolga. N É P Ú J S Á G 2 018 . s ze p te m b e r 13 .

henőre a völgyifalui gárda. A térfélcserét követően a Zvezda támadásba lendült, a Panonija pedig ellentámadásokból építkezett. A rövidebbet ezúttal a Zvezda húzta, hiszen az 53. percben a Panonija újabb góllal büntette a pontatlanságukat. Kociper egy gyors ellentámadásban a jobb felső sarokba lőtt, majd tíz perc elteltével ismét legyőzte Krznar hálóőrt. A hazaiak lesgólja és Požgai szabadrúgásának keresztlécen csattanása után Kosi állította be a 4:0-s végeredményt. A vasárnapi találkozón a Panonija jobban akarta a sikert, megszerezte első idénybeli győzelmét, míg a Zvezda az első vereségét szenvedte el mintegy ötven néző előtt. hs

A múlt fordulóban elszenvedett kebelei vereség után Csente hazai pályán keményen hajtott a győzelemre, míg a gyengébb Petesháza a védekezésre összpontosított. Az első negyedórában Leček Avgust edző felállása sikeresen hárította el az erőteljes csentei támadásokat. A 17. percben viszont megtört a gólcsend, és Kerék találatával a hazaiak megkezdték a gólgyártást. A félidő végéig Plevel és Lebar is kétszer

talált hálóba, s a pihenőre 5:0-s előnnyel vonultak. A folytatásban is mezőnyfölényben játszott a Piberčnik Alen által vezetett csentei csapat, amely teljesen felülmúlta a vendégeket. A gólszerzők közé Fordan, Plevel, Kerék iratkozott fel, és Časar kétszer is legyőzte Koša kapust. Az egyedüli vendéggólt a 78. percben Koša szerezte, némileg enyhítve a nagyarányú, 10:1-es vereséget. Hs

Döntetlen hazai pályán A moráci kispályás fociliga második fordulójában Pártosfalva Ivanci csapatát fogadta, s a találkozó 1:1-es döntetlennel zárult. Filovci a múlt heti botlás után a meglepetésre esélyt sem adott, és magabiztosan, 8:5-re győzte le Szentlászlót. Strehovci

idegenben kikapott Vučja gomilától 8:3-ra, míg Mlajtinci otthon 1:4-es vereséget szenvedett Noršinci ellen. Két forduló után az összesítést Noršinci vezeti hat ponttal, Szentlászló hatodik, Pártosfalva pedig hetedik. F.h.m.

23


Népújság, 2018. 09. 13.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 37. sz.

Népújság, 2018. 09. 13.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 62. évf. 37. sz.

Advertisement