Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

61. évfolyam 37. szám Lendva 2017. szeptember 14. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

(Fotó: Solarič László)

Hagyományok és alkotások

A Magyar Értékek Napján – a budapesti Szent István-bazilika előtti téren szervezik meg kétévente – a hagyományokhoz híven idén is a Kárpát-medence

szellemi és tárgyi kulturális örökségének legjavával találkozhatott, aki ellátogatott a rendezvényre. A magyar megyék és a határon túli magyarlakta vidékek mu-

Vincze Loránt, a FUEN elnöke:

tatták be hagyományaikat, értékeiket, alkotásaikat… A muravidéki pavilonban az MNMI szervezésében Tivadar Éva (csuhé) és Solarič Loretta (hímes tojás,

mézeskalács) kézművesek mutatták be a muravidéki értéktárat, a Bánffy Könyvesbolt pedig a hazai kiadványokat. Bővebben a 3. oldalon.

„A Minority SafePack végre ráirányíthatja Európa figyelmét a kisebbségek helyzetére” 2–3. oldal


Iránytű Minority SafePack

A Muravidéken is ind Szolarics Nađ Klára

Ezt mi tudjuk itt a legjobban! A népszavazás a demokrácia legszebb ékköve. A közvetlen véleménynyilvánítást nem is válthatja fel semmiféle eszköz. Ez az ékkő viszont akkor volna igazán fényesre csiszolt, ha ténylegesen társulna hozzá állampolgári felelősségérzet, nem pedig politikai játszmákra használnák fel ismét a népet. De még jobb lenne, ha ez a felelősségérzet már előtte meglenne a döntéshozókban, s akkor néhány népszavazást meg sem kellene hirdetni. Egy adott témakörben a bennfentesek, az illetékesek, a szakemberek, a politikum tagjai csak tudnának jobban dönteni, ha meglenne a megfelelő szakértelmük. Nem tudni, mi lesz a Divača–Koper vasútvonal második vágányáról szóló ügydöntő népszavazás kimenetele, illetve hogy a projekt egyáltalán megvalósul-e. Miért nem a szakértelem dominált eddig? Így aztán a népre kell bízni a döntést. S milyen válasz várható? Az emberek nem kívánnak lemondani a jogaikról, de inkább a helyi problémák, kérdések megoldásában volna jó a kézü(n)kbe adni a döntést. Például fontos számunkra a Lendva–Lenti vasútvonal, a biogázerőmű ügye, a Mura mint energiaforrás és környezetvédelmi park, aztán az ivóvízellátás, a szociális különbségek csökkentése... Olyan kérdések ezek, amelyektől a vidék fejlesztése, az itt élő emberek sorsa függ. Mert szeretnék, ha a véleményük jobban érvényesítve lenne ott, ahol a „posztó és az olló van”. Mi itt a Muravidéken hogyan döntsünk egy tengermelléki, de országos súlyú gazdasági projektről? Mi a saját projektjeink érvényesítésében szeretnénk hatékonyabbak, erősebbek lenni úgy, hogy a kormány ne azon célkitűzések megváltoztatásában gondolkodjon, amiben a 27 község itt az ország keleti részén megegyezett és a legfontosabbnak tart. Mert ezt mi tudjuk itt a legjobban!

Pénteken a lendvai Bánffy Központban került bemutatásra a Minority SafePack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés, amelyet a szlovén állampolgárok is támogathatnak. A kezdeményezést és az aláírásgyűjtési folyamatot Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke mutatta be a muravidéki magyar szervezetek képviselőinek. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Vincze Loránt, a FUEN elnöke hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a határon túli magyar közösségekben tudatosítsuk: hatalmas lehetőség előtt állunk, a Minority SafePack kisebbségvédelmi

csomag ugyanis felhívhatja Európa figyelmét arra, hogy a kontinensen nem rendezett a kisebbségek helyzete. A cél egy európai kisebbségvédelmi törvény, amely növelné a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét és erősítené az unió kulturá-

lis és nyelvi sokféleségét. A törvénynek olyan területeket kellene rendezni, mint a regionális és kisebbségi nyelvek, a művelődés és az oktatás, a regionális politika, a közképviselet, az egyenlőség, az audiovizuális és egyéb médiatartalmak, valamint a regionális vagy

A konkrét megoldásokat keresve

A szinte minden minisztériumot képviselő munkacsoportban jelen volt Kopač Erik államtitkár és Kozlovič Lilijana kormányzati titkár.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A kormány munkacsoportja Kopač Erik, a miniszterelnöki kabinet államtitkárának vezetése alatt kedden délután Razkrižjén, este pedig Lendván tett látogatást a szlovén–horvát határvitáról szóló bírósági döntés gyakorlatba történő átültetése ügyében. A munkacsoport Balažek Anton lendvai polgármesterrel és azon települések pol-

gáraival találkozott, akiket közvetlenül érint a bíróság döntése, a határvonal meghúzása Szlovénia és Horvátország között. A találkozón konkrét megoldásokat is kerestek, meghallgatták a véleményeket és az igényeket. A bizottság az illetékes minisztériumok megoldásait intervenciós törvénybe foglalja, a törvénnyel pedig könnyíteni kívánják az

életet a döntés tényleges életbelépése után. A lendvai találkozón megoldást kerestek a horvát oldalon maradt Mura-gátak helyzetének megoldására és sok más nyitott kérdésre. A lendvai találkozó is zárt ajtók mögött zajlott, a nyilatkozatra lapzártánk után került sor, a megbeszélésről jövő hetén számolunk be. SNK

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .


Nemzetiség

dul az aláírásgyűjtés állami támogatás a szakpolitikák területén. A törvény elfogadásához azonban még igencsak göröngyös út vezet, az Európai Bizottság ugyanis idén áprilisban a Minority SafePack polgári kezdeményezés 11 javaslatából kilencet elfogadott, de a törvényhozásba befogadáshoz egy év alatt, vagyis

2018 áprilisáig legalább hét tagállamból egymillió uniós állampolgár aláírása szükségeltetik. Az aláírásgyűjtés egyébként májustól már folyik. Pénteken Vincze Loránt, a FUEN elnöke a muravidéki magyar intézmények vezetői mellett a szlovén parlament elnökének, Mi-

lan Brgleznek és az olasz kisebbség képviselőinek is bemutatta a kezdeményezést. Kifejtette, mind Ljubljanában, mind Lendván pozitív fogadtatásban és megértésben részesült, ezért bízik abban, hogy Szlovénia lesz az egyik ország, amelyben sikerül ös�szegyűjteni a minimálisan

szükséges aláírásszámot. Amennyiben az említett dátumig és feltételek mellett a kívánt aláírásszám meglesz, az Európai Bizottság köteles lesz elindítani a kissebségvédelmi csomag törvénybe foglalását. Tekintettel arra, hogy Európában nagyjából 50 millió ember él kisebbségi létben, az aláírásgyűjtésnek meg is van a reális esélye, ebben pedig nagy szerepe lehet többek között a határon túli

magyarságnak is. A kezdeményezés egyébként több online felületen is aláírható (például www.jogaink. eu), de várhatóan október folyamán a muravidéki magyar önkormányzat is több ponton, rendezvényen szervez majd papíralapú aláírásgyűjtést. Ahogy már említettük, országra vetítve létezik egy minimális aláírásszám is, ez alapján Szlovéniában hatezret kellene összegyűjteni.

Kedves Szülők és Nagyszülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

ljubljanai vasárnapi magyariskola az idei tanévben is megnyitja kapuit és az újonnan érkező gyermekeket is szeretettel várja. Iskolánkban a tanulók heti két iskolaóra keretében részesülhetnek magyar nyelvi oktatásban és énektanításban. A tanórák csütörtöki napon vannak 17.30 és 19 óra között. Amennyiben lesz elég érdeklődő, az óvodás korú gyermekeknek is szervezünk foglalkozást.

Vincze Loránt, a FUEN elnöke mutatta be a Minority SafePack kezdeményezést Lendván a muravidéki magyarság képviselőinek, illetve ezt megelőzően Ljubljanában a szlovén országgyűlés elnökének.

Részletes tájékoztatást a következő elérhetőségeken nyújtunk: egyesulet.ljubljana@gmail.com, 040 747-321. A ljubljanai József Attila Egyesület

A Muravidék a Magyar Értékek Napján Budapesten vadar Éva és Solarič Loretta kézművesek, valamint

(Fotó: Solarič László)

A M u r av i d é ke t a z MNMI szervezésében Ti-

A muravidéki pavilonban megcsodálták a hetési hímzést. N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .

a Bánffy Könyvesbolt a muravidéki kiadványok-

kal képviselte szombaton Budapesten a III. Magyar Értékek Napján. A Szent István-bazilika előtti téren szervezett rendezvénysorozat a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége, valamint az NMI Művelődési Intézet együttműködésével valósul meg 2013 óta. Idén is mind a 19 magyar megye és a hat határon túli magyarlakta régió közel hatszáz közreműködője, fellépője alakította az egész napos programot. A kiállítói pavilonok mellett, ahol a kézműves termékeket meg is lehetett vásárolni, a hungarikumok játszóháza, viseletbemutatók, kézműves foglalkozások,

interaktív mesterségbemutatók várták a látogatókat. A kulturális programban pedig kiemelkedő eredményt elért hazai és határon túli amatőr művészeti csoportok mutatkoztak be. Délben a megyék egy-egy jellegzetes mezőgazdasági terményét ökumenikus szertartás keretében szentelték meg, az esti ünnepi szentmisét követően pedig a Szent István-bazilikában ünnepélyes kórus- és orgonahangverseny várta az érdeklődőket a Magyar Rádió Gyermekkórusa és Virágh András Liszt Ferenc-díjas orgonaművész, Érdemes Művész közreműködésével. (-)

3


Muravidék Göntér Endre budapesti kiállítása

Sajátos szimbólumrendszere a lokális m Szeptember 7-én nyílt meg a budapesti Forrás Galériában, a Kárpát-haza Galéria szervezésében Göntér Endre muravidéki festőművész kiállítása. A művészt a kiállítás-megnyitóra lendvai művésztársai és barátai is elkísérték.

Az ünnepi megnyitón Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke köszönti a művészt.

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a kiállítás védnöke köszöntőjében kifejtette: a művész azért kapja a tehetségét Istentől, hogy válságos időkben messzire érjen a fénye. Göntér Endre is ilyen ember, a Muravidék viszonylagos nyugalmában is nemzetünk sorskérdéseire keresi a választ. Látja és érzi a fenyegetést, művészetében nagy hangsúllyal jelentkezik a kényes politikai szituációk iránti érzékenység, de akár a környezet iránti problémák is. Pisnjak Atilla lendvai művészettörténész ezt követően a kiállítási anyag részletes bemutatkozására vállalkozott, három tartalmi egységre osztva azt: – Göntér a műveiben nem a foto-realisztikus ábrázolásra törekszik, sokkal inkább a

2017/2018-as tanév

Több tanuló a Lendvai Zeneiskolában A Lendvai Zeneiskola a gyermekek zenei alapképzésének és táncképzésének a legfontosabb intézménye a Lendvai község területén. Az iskolába a most induló tanévben a tavalyinál is több, 303 tanuló iratkozott be.

A korábbi helyiséggond is megoldódott, a kicsik már a korszerűen berendezett teremben gyakorolhatnak.

4

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Magyar Hajnalka igazgatónő közlése szerint az iskola körzetéhez tartozó kilenc általános iskolából kikerülő, zenei oktatásban részt vevő gyermekek több mint fele a lendvai iskolahelyiségekben látogatja a hangszeroktatást és a balettképzést, összesen mintegy 165-en. Emellett két kirendelt egységben, Cserencsócon és Tornisán további 138 tanuló látogatja az órákat. A tanulható hangszerek választéka széles: zongora, harmonika, hegedű, cselló, gitár, különböző fuvolafajták, klarinét, szaxofon, trombita, trombone, egyéb fúvós- és

hangulatot, az atmoszférát próbálja megragadni, és a konkrétum helyett egyegy történelmi szegmenst emel mindenkorivá. Ehhez le kellett vetkőznie az ikonográfiai közhelyeket és fel kellett építenie sajátos szimbólumrendszerét, amely – beleépülve a táj semlegességébe – a képeknek a lokális mellett globális jelentést is ad – mondta a művészettörténész. Az első képcsoport a honfoglalást, a folyamatos hazakeresést és az őshaza elhagyását, a búcsút jelzik, majd elérünk a hét törzs egyesüléséhez és végül Pannóniához. Ezzel lezárul az útkeresés és egy fejezet a magyar történelemben. A második képcsoport képei a pogányság, majd a keresztény vallás felvétele tárgykörében készültek. Mai szemmel nézve sorsdöntő társadalmi változások mentek végbe, lerakódtak a jelen ütőhangszerek. Az iskola továbbra is működteti fúvós- és harmonikazenekarát, de év közben különböző kamaracsoportok is alakulnak. Idén a táncos-balett program is folytatódik: a kisebbek a táncelőkészítőt, a nagyobbak a klasszikus balettet látogathatják. A táncprogram kivitelezéséhez szükséges helyiséggond is megoldódott a zeneiskola közvetlen közelében lévő terem bérlésével, a Fő utca 66. szám alatt. Az intézmény a muravidéki zeneiskolák mellett a Lenti Zeneiskolával tart fenn évtizedekre visszamenő baráti-szakmai kapcsolatot. Az idei programban is kiemelt szerepet kap a regionális és az országos versenyeken való részvétel, a karácsonyi és a tanév végi hangverseny, ezekkel is hozzájárulva Lendva kulturális gazdagodásához.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .


Muravidék

mellett globális jelentést is ad képeinek világ alapkövei. Az átmenet a pogányság elhagyása és a kereszténység felvétele, amely két festményen jelenik meg: a Jurtatemplom és a Pogány­ oltár címűn, melyek azt mutatják, ahogy az új vallás beleépül a régibe.

A harmadik képcsoport egy hatalmas ugrás az időben, egészen a jelenig, pontosabban 2010-ig, a vörösiszap-katasztrófáig. Ami elindult a sztyeppék elhagyásával, folytatódott a kereszténység felvételével

és a mai magyar társadalom alapkőletételeivel, annak folytatása az azt követő időszak is. Az utolsó képegység azonban, amely a megélt jelenből merít, már nem tisztelgés, hanem mementó: Göntér szemtanúja volt a

számára értelmezhetetlen devecseri katasztrófának. A táj, Göntér Endre Pannóniája itt vörösbe borul, szinte már felperzseli a rajta átömlő iszap. És ha vándorlással kezdődött a kiállítás, azzal is zárul. A modernkori nép-

vándorlás olyan kihívás elé állította Európát, amellyel nem tud megbirkózni. A kiállítás-megnyitót Szokolay Dongó Balázs furulyaszámai, alkalomhoz illő fúvós rögtönzései tették még hangulatosabbá.

Moravske Toplice Község 21. ünnepe

Útátadás, díszpolgári cím és kitüntetések Moravske Toplice Község 21. ünnepét ismét felújított infrastrukturális létesítmények átadásával koronázták meg. Idén Bogojinán újítottak fel és építettek jelentősebb mértékben utakat és járdákat, valamint vízvezetéket. Ünnepi beszédet Glavač Alojz polgármester mondott, a község 2017-es díszpolgára Jančarič Štefan lett Noršinciról. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Moravske Toplice Község 21. ünnepének megtartására Bogojinán került sor, ahol szombaton kora délután a felújított falusi út (mintegy 1,1 kilométer hosszúságban), a megépített járda, a közvilágítás és a korszerűsített vízvezeték-hálózat került átadásra, biztonságosabb közlekedést és jobb életkörülményeket hozva a

polgároknak. Az útberuházások értéke 450 ezer euró, illetve 156 ezer eurót fektettek a vízvezetékbe. A szalagvágásra a település fő kereszteződésénél került sor, ahol az egybegyűlteket Glavač Alojz polgármester és Camplin Igor, a helyi közösség elnöke köszöntötte. Glavač a Bogojinán megvalósított beruházásokon kívül kiemelte még a pártosfalvi vízvezeték-hálózat rákapcsolását a a muravidéki

hálózatra, a Green Exercise SI–HU idegenforgalmi projektet, a több célt szolgáló kézilabdapályát a Pártosfalvi KÁI-nál, valamint a község által nyújtott szociális védelmet, amit különböző juttatásokon keresztül valósít meg (ösztöndíjak, újszülött-juttatások, kis tisztítóberendezések támogatása…). Az ünnepélyes útátadást és a sport- és rekreációs központban megtartott központi rendezvényt is a

helyi óvodások, iskolások és néptáncosok, valamint a Bakovci Fúvószenekar színesítette fellépésével. A Moravske Toplice Községi Tanács díszülésére a sport- és rekreációs központban került sor, az eseményt Kodila Štefan tanácstag vezette. Üdvözölte a jelenlévő vendégeket, s felolvasta az igazoltan távolmaradtak hosszúnak bizonyult listáját: gyér volt a jelenlévő polgármesterek száma, de nem jöttek el a képviselők és a községi közintézetek igazgatói, valamint a községi magyar nemzeti közösség elnöke sem… A községi díjakat Gla­ vač Alojz polgármester adta át: Moravske Toplice Község idei díszpolgára Jančarič Štefan lett Noršinciról, aki a címet sok éves odaadó munkájával érdemelte ki a tűzoltóság, a védelem és a mentés területén a régióban. A nagy elismerő oklevelet Trajber Jože vehette át Martjanciról a sok éves önkéntességéért és a Vöröskeresztnél végzett tevékenységéért. Elismerésben pedig Kržanko Tihomir és Raj Stanislav részesült

Fokovciról, illetve Bogojináról. Kržanko a helyi önkormányzatban és a kultúra területén végzett szervezési és ösztönző munkájáért, Raj pedig önkéntességéért és önzetlen feladatvállalásáért a helyi egyesületekben. Községi elismerést kapott a 15 éve tevékenykedő martjanci Martin turisztikai egyesület. A polgármester gratulációjában kiemelte: a gazdagságunk nem abban rejlik, hogy mink van, hanem hogy mik vagyunk. A kitüntetettek mindegyike saját idejéről lemondva közösségi értéket teremtett, amiért köszönet jár nekik. Moravske Toplice idén is meghirdette a legrendezettebb település díját, amelyért idén csak három település szállt versenybe. A legrendezettebbnek Moravske Toplice bizonyult, a további sorrend: Martjanci és Tešanovci. A községi ünnep alkalmából 50 eurós jutalombónnal ajándékozta meg a község az arany érettségizőket, Jakoša Ninát Csekefáról, Bernjak Mihát Ivanciról és Sabotin Žant Moravske Toplicéről.

nepujsag.net Moravske Toplice Község 2017-es kitüntetettjei és díszpolgára, Jančarič Štefan (balról). N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .

5


Muravidék Még mindig terjed a bűz

Csak időt akar nyerni az Ecos? Két hír röppent fel a múlt héten fel a lendvai biogázerőművet illetően: az egyik szerint az Ecos Kft. ismét csődeljárási fellebbezést nyújtott be, a másik szerint megkezdődött a Horvátországból idehozott hulladék elszállítása. A civilkezdeményezés viszont utóbbinak az ellenkezőjét állítja… Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az Ecos Kft. eladósodása miatt a Muraszombati Körzeti Bíróság augusztus 2-ával csődeljárás elindítását jelentette be a cég ellen. Az Ecos azonban a korábbihoz hasonlóan ezt a határozatot is megfellebbezte, amellyel ismét leállította a csődeljárási folyamatot (a csődgondnok Nanut Matjaž). A lendvai biogázerőmű az Ecos tulajdona, működtetője pedig az Ecos Center leányvállalat, mindkettő a Pavlinjek család tulajdo-

nában van. A mostani fellebbezés gyakorlatilag várható volt, hiszen ez időnyerést jelenthet a cég vagyonának megmentéséhez. A fellebbezés indoka nem ismert, de feltételezhető, hogy az Ecos kényszermegegyezéssel kívánja a helyzetét szanálni. Ennek érdekében kapcsolatban áll egy stratégiai partnerrel, a csáktornyai Pr va gr upával, mely tőkésítéssel kész részt venni az Ecos pénzügyi átszervezésében. Így az Ecos teljesíteni tudná a kényszermegegyezés be-

vezetésének feltételeit és megtörténhetne a csődről szóló határozat visszavonása. Az Ecos a tőkésítéssel lehetőséget kapna a hitelezők kifizetésére is. Az Ecos cég tartozása csak a Raiffeisen–Landesbank Steiermark AG felé mintegy 25 millió euró. A Felsőbb Bíróság az Ecos első fellebbezésekor két hónap alatt hozta meg a döntését, így a mostani eljárás során is akár még két hónapig terjedhet a bűz… A Medžimurske novine horvát lap közzétette, hogy a horvát Környezetvédelmi és Energetikai

Minisztérium határozata értelmében szeptember 1-jével el kellett volna kezdődnie a Horvátországból érkezett hulladék elszállításának a lendvai biogázerőműből. Horvátországból törvényellenesen 17,8 tonna lejárt szavatosságú élelem és 393 tonna liszt (metionin) érkezett. Mintegy 100 tonna hulladékot kellene elszállítani, hiszen a többit már feldolgozták. Az „Elég a bűzból” Civilkezdeményezés mindezek nyomán nyílt levelet intézett a környezetvédelmi miniszterhez, a kormányfőhöz, az államelnökhöz és a képviselőkhöz az Ecos biogázerőműből terjedő bűzzel kapcsolatban. A háromoldalas levélben összefoglalják az eddigi eseményeket, kifejezik nemtetszésüket, hogy

három hónap után sincs elmozdulás az ügyben. Felteszik a kérdést, létezik-e egyáltalán az országban a Pavlinjek család felett álló kompetens szerv? A civilkezdeményezés az illetékesek azonnali intézkedését sürgetik, beleértve a talaj és a levegő szennyeződésének mérését. Egyébként pedig szeretettel várnak mindenkit egy kellemes hétvégére Lakosba, Petesházára, Hármasmalomba… További fejlemény: Lendva Községet augusztus végén értesítette az ARSO, hogy megkezdte a lendvai biogázerőmű környezetvédelmi engedélyének felülvizsgálatát. Az eljárást Lendva Község kezdeményezte, az engedély visszavonása esetén le kellene állítani a biogázerőművet.

Ülésezett a Muravidéki Fejlesztési Tanács

Tiltakoznak, de nem mondanak le a 3 millióról Drvarič Branko, a Muravidéki Fejlesztési Tanács elnöke – a tanácshoz hasonlóan – felháborodását fejezte ki a kormány viszonyulása kapcsán, ahogyan a Muravidéket és az innen érkező fejlesztési projekteket kezeli. A kért 180 millióból az első egyeztetés szerint csak 3 milliót akar adni a kormány, és ha ezt nem fogadja el a régió, akkor ezt az összeget is elveszti. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Muravidéki Fejlesztési Tanács (MFT) vita nélkül elfogadta az előző hét ülés jegyzőkönyveit, majd meghallgatta a 2016os munkabeszámolót. A tanács Breščak Mojca helyére (Muraszombat) a Területi Fejlesztési Partnerségbe Kar Bojant nevezte be. Lendva térsége – mivel megtörtént a fejlesztési ügyek ellátására vonatkozó bejegyzés az Idegenforgalmi és Fejlesztési Inté-

6

zet részéről – a regionális fejlesztési szervezetben is képviseletet kapott, ide Kardinar Marjant nevezték be. A fejlesztési tanácsnál működő gazdasági bizottságot Kar Bojan, az idegenforgalmit Šostar Goran, a humán erőforrásokhoz kapcsolódót Svetec Milan, a környezeti-területrendezési és infrastrukturálist Varga Romeo, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztésit Sraka Stanislav vezeti. Élénk vita alakult ki a kormány vidékfejlesztési, a Keleti Kohéziós Régió

támogatására vonatkozó kétfordulós megbeszéléseket illetően. Minden tanácstag felszólalásából elégedetlenség volt érezhető a kormánypolitikával kapcsolatban, hiszen azon projektekre, amikre a Muravidék fejlesztését alapozták és három évig készültek, az első megbeszélés alapján pénzhiány miatt szinte nem hagytak jóvá támogatást, és bár a másodikra valami azért várható, de a minisztériumok által meghatározott és nem a régióban kitűzött

célokra. Az első fordulóra a Muravidék három átfogó és kettő szektor jellegű projektet jelentett be mintegy 180 millió értékben, támogatásként pedig mindössze 3 milliót kapott, mégpedig a Mura Bioszféra projekt környezetvédelmi részére. Az, hogy a 60 millió euró értékű projektre a kormány csak 3 milliót javasolt „önkényesen”, felháborító – hangzott el –, a fejlesztési tanács ezt határozottan visszautasítja azzal, hogy ennek ellenére a 3 millió eurónak a projekt költségvetésében kell maradnia, emiatt nem veszhet el, és a kormány a tiltakozás miatt nem fordíthatja más infrastrukturális célokra. A kormány a második egyeztetések során az országban 470 millió eurót oszt fel regionális fejlesztésre, ebből a hírek szerint

40 milliót ad három muravidéki projektre. A Muravidék ezzel a javaslattal is elégedetlen, főként mert a muravidéki vízvezeték II. fázisának a régió részéről előnyben részesített befejezése helyett a kormány a szennyvíz elvezetését és tisztítását helyezte előtérbe. Nem vették tehát figyelembe a Muravidék égető problémáját, a tartós és megfelelő vízellátás biztosításának ügyét. Az ok abban rejlik, hogy Szlovénia a 2014–2020-as időszak kapcsán figyelmeztetést kapott az Európai Bizottságtól az ezzel kapcsolatos direktívák teljesítésének elmaradása miatt. A kormánnyal a tárgyalások újabb körére szeptember 30-án kerül sor, addig a Muravidéknek el kell készítenie egy B-tervet is.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .


Muravidék

Göncz László képviselői kérdést tett fel

A hulladék elszállításának szeptember elejéig meg kellett volna megkezdődnie, de a civilkezdeményezés megfigyelései szerint ez nem történt meg, és a teherforgalom mindkét irányba zajlik.

Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő Majcen Irena környezetvédelmi és területrendezési miniszternek kérdést tett fel a lendvai biogázerőművel, a még mindig terjedő bűzzel kapcsolatban. Kérdésében ismét a riasztó helyzetre figyelmeztetett, egyben pedig közvetlen kérdést tett fel: intézkednek-e következetesen az illetékes szervek a helyzet javításáért és a normális életkörülmények biztosításáért Lendva környékén? Göncz a felvezető szövegben megállapítja, hogy Hržica Dragica környezetvédelmi főfelügyelő megtiltotta a további hulladékszállítást és a feldolgozást az erőműben. A tiltás csak a bűz több hetes terjedése után jött, s a felügyelőségek világos megállapításai ellenére sem történik szinte semmi a helyzet javítása érdekében, a bűz még mindig érezhető… Majcen minisztertől a képviselő megkérdezte még, követeli-e ismét az illetékesektől a monitoring eredményeinek ismertetését és a szigorúbb felügyeletet?

Lendvai Mezőgazdasági Részvénytársaság

A gabonatermesztést integrálnák

kezdetben csak a búzatermesztést szeretné integrálni a lendvai agrárcég, de a rendszer sikerességétől függően következhet a kukorica és az olajrepce

A Lendvai Mezőgazdasági Rt. az ország legnagyobb, kiváló eredményeket elérő gabonatermesztője, amely a jövőben a helyi, kisebb termelők integrációjára törekszik. A szerződéses viszony – lényegileg ahogy egykor a szövetkezetek esetében – mindkettő fél, tehát az integrátor és a termelő számára is előnnyel járna. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Magyar József, a lendvai agrárcég vezetője szerint elsődlegesen a gabonatermesztési, elsőként a búzatermesztési ágazatban próbálkoznak az integrátor szerepével, idei partnereiknek már fel is kínálták ezt a lehetőséget, és az együttműködési lehetőség mindenki előtt nyitva áll. A búza felvásárlását az agrárcég – ahogy már idén is –a Zag János által vezetett kapcai ZTT vállalattal bonyolíttatná le, ahogy Magyar József nyilatkozta, elsősorban a saját termesztésű búza zökkenőmentes betakarítása miatt. Elmon-

dása szerint az agrárcég integrációs szerződést kínál fel a termelőknek, amely alapján az igencsak nagy tapasztalattal rendelkező vállalat segítené a gazdákat a termeléshez szükséges alapanyagok beszerzésében, szükség esetén előre is finanszírozná a termelést, természetesen fel is vásárolná a termést, majd a szezon végén készítenék el a két partner elszámolását. A búza esetében a vállalat az elismert és a terepen kiváló eredményeket mutató szegedi és martonvásári búzát kínálná a termelőknek, illetve nem utolsó sorban a vetőmag mellett nagykereskedelmi áron beszerzett alapanyagokat,

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .

A Lendvai Mezőgazdasági Rt. már idén is a Zag János által vezetett ZTT vállalaton keresztül vásárolta fel a búzát. Így tervezik ezt a jövőben is. műtrágyát, védőszereket. A termelőnek az agrárcég a meghatározott áron felvett alapanyagokat kiszámlázná, és ha a termelő ezt 8 napon belül kifizeti, akkor a vállalat integrátorként kettő százalékos kedvezményt biztosít. Ammen�nyiben a termelő csak a szezon végén, a felvásárlás után fizetné ki az alapanya-

gokat, illetve ez elszámolásra kerül az értékesített gabonával, akkor fordított a helyzet, a termelő fizet két százalék felárat a finanszírozás, hitelezés költségeként. A vállalat egyébként adott esetben vállalná a kistermelők termesztéstechnológiai szaktanácsadását is. Ahogy már említettük,

is, illetve az úgynevezett másodtermények, mint a hajdina vagy például a köles. Az integrációs folyamat egy későbbi fázisában Magyar József szerint – különösképpen az említett másodtermények esetében – el lehetne gondolkozni a termés félkésztermékként, illetve akár késztermékként való értékesítéséről is.

7


Kultúra Felsőlakosi Színjátszócsoport

Kiszivárgó hírek dr. Tóth László rendelőjéből A felsőlakosi színjátszók újabb produkcióval jelentkeztek, sorrendben a harmadikkal, mely hosszúságával, kidolgozottságával és színészi-rendezői erényeivel a korábbiakat is felülmúlta. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A bemutatón, melyet szombaton tartottak a

faluotthonban, sem az érdeklődés, sem a siker nem maradt el. A végül is három részre tagolt előadás a falu népe szá-

mára addig ismeretlen dr. Tóth László rendelőintézetében, illetve annak várótermében zajlik. A rendelőnyitással „nagy-

A felsőlakosi csapat, dr. Tóth László és páciensei a színpadon.

faluvá” váló település várótermében nagy az izgalom, hiszen a legtöbb hölgy csak érdeklődésből várakozik a késlekedő doktorra, de közben folyik a „pletyi” mindenről: aranyköpések és a Muravidékre aktualizált poénok arról, hogy miért nem járunk többet a hegyekbe, pedig ott jobb a „visszhang”. Indok: ha itthon elkiáltom magam, hogy ALKOHOL, a szélrózsa minden irányából visszhangzik, hogy: Hol-hol-hol? Vagy arról, hogy a tehenek a bika eladása után csontra soványodnak, mert csak nefelejcset esznek. Vagy a bádoglakodalom kapcsán robbanó vicc: „20 éve már csak konzervet eszünk”. Közben dr. Tóth László is megérkezik egyenesen Hawaiiról, mégpedig amolyan dr. Bubó gyanánt, „diktál a beteg, írja a doktor” módjára. Aztán jönnek a betegek, illetve a férjük számára receptért,

otthonba szóló beutalóért könyörgő nők. Közben a „lavorban” (laborban) is elindul a kivizsgálás, s egy ép fog rozsdás fogóval történő kihúzásával éri el a helyzet a botrányközeli állapotot. Na meg a doktor úr nem is humánorvos, hanem állatorvos... A háromfelvonásos „vidámság” író-rendezője, mindenese, Herman Kornélia újabb meglepetéssel is szolgált, ő maga is beállt a szereplők közé, egy 13 éves kislányt és egy részeg férfit alakítva. A rendelői jelenetfüzér végül is jól kiegészül a pletykapadi előjelenettel, a passzív játék után igazi színészi-előadói produkciókkal kiegészülve. A tíz szereplő a maga módján a tőle telhető legjobbat hozza. Ami a legfontosabb: ők maguk is jól mulatnak közben, ahogy a próbákon is történhetett. A hálás közönség tetszésnyilvánításairól nem is szólva…

A szőlőhegy volt az alkotótábor témája A hét végén a Kulturális Közalapítvány Lendva Községi Kirendeltségének (JSKD) szervezésében egy-

napos művésztelep zajlott a lendvai szőlőhegy témájában. Hogy miért ez a téma és miért most? – erről Mag-

dič Janja kirendeltségvezető a következőket mondta: – Már a Lendvai Szüret kapcsán is Lendvára invi-

Salamon Árpád is elfogadta a szíves invitálást, hogy újra megfesse a Lendva-hegyet.

8

táltuk a festőművészeket, a mostani hétvégét pedig a szüreti téma megfestésének, a szőlőhegyen folyó szüreti teendők és a vígság megörökítésének szántuk. A felhívásra 19 művész jelentkezett a Muravidékről, de Velenjéből és Slovenske Konjicéből is jött egy-egy alkotó. Véleményem szerint nagyon gazdag és színes anyag született, amelyet december 3-án mutatunk be „A kultúra vidám napja” keretében a lendvai Színház- és Hangversenyterem galériájában. A művésztelep mentora Nemes László és Žižek Ludvik volt. Nemes László a kezdeményezést jónak, főleg globális értelemben követendőnek értékelte. – Érdekes, hogy milyen módon

tud átjárást biztosítani a magas képzőművészet az amatőr képzőművészethez. Mindig lehet találni az önképzők érdekes és izgalmas világából olyan embereket, akik nagyon őszinték, tiszta lélekkel és hozzáállással egyszerűen szép dolgokat teremtenek. Nagyon fontos az is, hogy ha van egy várgaléria, akkor mindig legyen mellette még sok minden más is. A korábban megfogalmazott célokkal összhangban ma is mondhatjuk: csináljunk már ebből a Lendvából egy valódi művészvárost, miért ne? Ott, ahol annyi tehetséges képzőművész, irodalmár és tudós tevékenykedett a múltban is – mondta Nemes László. -ce

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .


Népszavazás a 2. vágányról

Info

Nyer vagy veszít a referendummal Szlovénia? Az Országos Választási Bizottság közzétette, hogy a Divača– Koper vasútvonal 2. vágánya építéséről, üzemeltetéséről és működtetéséről szóló törvény kérdésében tartandó ügydöntő népszavazás szeptember 24-én lesz, amit az Országgyűlés az összegyűjtött 48 ezer aláírás alapján ír ki. A gazdasági projekt ezzel párhuzamosan már politikai felhangokat is kapott. A beruházás ellenzői a túl drága beruházást, az adófizetők megterhelését és a csekély gazdasági hasznot vetik fel ellenérvként. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A tengermelléki Divača– Koper közötti 2. vágány megépítésének története már tíz szlovén kormányt végigkísért, s a tervezése is már 20 éve tart. Az első beruházási tanulmány 1996ban készült el a gazdasági megtérülés felmérésével együtt, s akkor még 17 variáns volt a mérlegen. 2003ban a kormány megerősítette a ma is érvényesnek tekintett nyomvonalat, a 27 kilométer hosszú vágányt, amiből 20 kilométer alag-

utakban halad (a még aktuális nyomvonalon 8 alagút, 2 völgyhíd, 2 híd és egy galéria épül). A nyomvonalra 2005-ben az állam kiadta a tervezési rendeletet. A 2. vágány építése 2008-ban lett először aktuális, a beruházás értékét 900 millió euróban határozták meg, Szlovénia számára biztosítottak voltak a vissza nem térítendő EU-s eszközök. Koper és Črni kal között egyvágányú, innen Divačáig pedig – ahol a trieszti vonalhoz csatlakozna – kétvágányú, de 2010-ben Olaszország visszalépett a

közös projekttől. Komoly fenntartások a 2. vágány projekt ára kapcsán 2013-ban jelentkeztek, amikor a költségek már 1,4 milliárd eurót tettek ki. Felmérettették a vágány gazdasági igazoltságát, ami egyáltalán nem jött ki. Ennek ellenére a Cerar-kormány igyekezett a vissza nem térítendő eszközöket biztosítani a projektre, de a hiányos kérelmet visszautasították az európai intézmények. 2015-ben az OECD felmérése szerint a vágány nem lesz gazdaságos, hiszen az áruszállítás más irányban

halad (a projekt célja pedig éppen a kamionos áruszállítás vasútra helyezése), ami növeli a gazdaságossági kockázatot. A logisztikai szakma elborzadt az adatoktól. 2016-ban a 2. vágány nyomvonala építési engedélyt kapott, májusban az országgyűlés megalapította a 2TDK társaságot a 2. vágány megépítésére, üzemeltetésére és működtetésére. A kormány még mindig keresi a forrásokat az áfával együtt 1,4 milliárd eurós projekt megvalósításához, amelyet 26 százalékban az EU finanszíroz vissza nem térítendő eszközökkel. A projekt megvalósításához „háttérországokat” is bevontak a pénzügyi kockázat csökkentésére, valamint az EU-pénzek megszerzésének esélyének növelésére. Eddig a legnagyobb érdeklődést Magyarország mutatta. A 2TDK társaságban –

nem túlhaladva a szlovén államét – más országnak is lehet üzleti részesedése, de ehhez az Országgyűlés megerősítése is kell. A társaság tevékenységéhez (az építés előkészítése, a finanszírozás biztosítása és a 2. vágány működtetése) a pénzeket nem közvetlenül az adófizetők, hanem a gazdasági folyamatok megterhelésével – mint az útdíjpótlék (fuvarozók) és az átrakodási díj (koperi kikötő) bevezetése – biztosítanák. A 2TDK társaság a népszavazásra bocsátott törvény értelmében 45 évre szóló koncessziós szerződés alapján működik, addig a 2. vágány a 2TDK tulajdonát képezi. A 2. vágány projekt ellenzőinek a fenntartásai a projekt átláthatatlanságával és költségeinek túlméretezésével, valamint Magyarország háttérszerepével kapcsolatban vannak.

Az infrastrukturális államtitkárral a 2. vágányról, kerékpárútról, vasútról A 2. vágány építéséről, üzemeltetéséről és működtetéséről meghirdetett népszavazás kapcsán, a projektismertetés és a szembesítés érdekében a Muravidéken járt a múlt csütörtökön Leben Jure, az Infrastrukturális Minisztérium államtitkára, a 2. vágány projektfelelőse. A muraszombati program előtt előre nem bejelentett kitérőt tett Lendvára, ahol találkozott Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnökével. – Mivel Magyarország az egyik legaktívabb projektpartner a 2. vágány megépítésénél, fontosnak tartjuk, hogy a szlovéniai magyar közösségnek is részletesebben bemutassuk a projekt tartalmát – fejtette ki az államtitkár. – Azt, hogy gazdasági projektről van szó, mely új munkahelyeket hoz Szlovéniába a logisztikai láncvonal minden részén, így ezen a vidéken

Horváth Ferenc és Leben Jure a Lendva–Pince kerékpárútról és a Lendva–Rédics vasútvonalról is tárgyalt. is. El kívántam mondani azt, milyen szerepe van egy háttérországnak, miről tárgyalunk Magyarországgal, és az a célom, hogy ösztönözzem a magyar közösség tagjait a népszavazáson való minél nagyobb részvételre. Közös megállapításunk volt az elnök úrral, hogy a referendum nem csak a tényleges tartalomról szól, a népszavazás ugyanis politikai kérdéssé

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 7.

fajult, amitől távol kívánunk maradni – mondta Leben, aki Horváth Ferenc elnökkel még szót váltott a Lendva– Pince kerékpárút megépítéséről is, ami kapocs lenne Magyarországgal. A beszélgetés témája volt a Lendva–Rédics vasútvonal újjáélesztése is, amiről a két ország között már folynak a tárgyalások, és szeptember 25-ig kell állást foglalni, illetve feltárni

a lehetséges forrásokat. Szlovéniának is érdeke a vonal visszaállítása, ehhez viszont a gazdasági igazoltságát is fel kell mérni. A beruházáshoz a keretet a határon átnyúló együttműködések alapjától várják majd – nyilatkozta Leben. – A 2. vágány Szlovéniában politikai üggyé vált, az MMÖNK pedig mint politikamentes szervezet ilyen

dologban nem szokott véleményt formálni – emelte ki Horváth Ferenc. – De örülök, hogy Magyarország a beruházásban részt vesz, így gazdasági és politikai téren is erősödik a két ország együttműködése. A helyi infrastrukturális kérdések témakörében elmondtam, hogy minél több összekötő utat szeretnénk megépíteni Szlovénia és Magyarország között, elsősorban a kerékpárutak építését szorgalmazzuk. Ezen kívül szóltunk a Lendva–Rédics vasút újjáépítéséről is, a 2. vágány ezt mintha egy kicsit el is mozdította volna a holtpontról, hiszen mindkét oldalon megvizsgálják a lehetőséget ennek megvalósítására, és belátható időn belül kapunk egy végső választ arra, van-e lehetőség a megépítésére. Bízom benne, hogy ez a vonal is megvalósulhat – nyilatkozta Horváth Ferenc. Szolarics Nađ Klára

9


Info a mai napon... Szeptember 14-én történt 1321 Ravennában meghalt Dante Alighieri olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író. 1872 Kitört Magyarországon az utolsó nagy kolerajárvány. 1892 Kossuth Lajost Budapest díszpolgárává avatták. 1901 Theodore Roosevelt lett az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke. 1910 Megszületett Jack Hawkins angol színész, Ben Hur alakítója. 1937 Meghalt Tomas Masaryk cseh filozófus, politikus, Csehszlovákia első köztársasági elnöke. 1982 Meghalt Grace Kelly amerikai színésznő, monacói hercegné. 1983 Megszületett Amy Winehouse angol énekesnő, a legtöbb lemezt eladó brit női előadó. 1992 Megkezdték Budapest közterületeiről a korábbi rendszerhez köthető szobrok és emlékművek eltávolítását. Gömbös Jenő

visszapillantó

1997. szeptember 18-án, 37. szám

Aszfaltos út az Öreghegyen Pincén az Öreghegyen a helybeli polgárok és a külfalusi szőlősgazdák közös erővel leaszfaltoztattak 346 méter hosszú útszakaszt. A beruházáshoz a lendvai önkormányzat is hozzájárult. A pincei Öreghegyre augusztus óta könnyen fel lehet jutni, hiszen a falusiak és egyben a külfalusi szőlősgazdák örömére elkészült a hegyre vezető műút. Aszfaltburkolatot 346 méter hosszú útszakasz kapott 2,5 méter szélességben. A beruházás értéke 2,1 millió tollár volt, melynek 40 százalékát a lendvai önkormányzat fedezte. A különbözet a helyi járulékból került kifizetésre. – Ezen kívül külön is adakozni kellett az asz-

– Sajnos nagyon sok az elhagyatott szőlő, ürülnek a pincék is, így a nagyobb beruházásokat nehezen tudjuk megvalósítani – mondta Pál László, aki sokat tett az út aszfaltozásáért a pincei Öreghegyen. faltozásra. Az összeg a hegyen birtokolt terület nagyságától és a pincétől függött. A külön hozzájárulás 100 és 1500 márka

között mozgott – mondta Pál László, akinek nagy érdeme van abban, hogy a régóta tervezett beruházás megvalósult a pincei

az, hogy az elsőnél a főzőlap melegedik fel először, amely ezután felmelegíti az edényt, az utóbbinál pedig rögtön maga az edény melegszik fel. Itt a főzőlap csak annyira melegszik fel, amennyire az edény felmelegíti. Az indukciós főzőlapnak több előnye is van. Elsőként a lényegesen magasabb hatásfokot és az ezzel szoros kapcsolatban álló energiafogyasztást kell megemlítenünk. A hagyományos fűtőszálas főzőlap már a felmelegedése folyamán is fogyasztja az energiát, az edény eltávolítása után pedig a fennmaradt energiával a konyhát melegíti, ami főleg nyáron teljesen fölösleges. Az indukciós főzőlapnál pedig, mint elhangzott, maga az edény a hő forrása. Ezen tulajdonság-különbségek miatt már érthető, hogy az indukciós főzőlap hatásfoka miért érheti el akár a 95 százalékot, míg a fűtőszálas

alig haladja meg az 55 százalékot. A másik dolog pedig, amelyet érdemes megemlíteni, a főzőlap alacsony hőmérséklete. Mivel az indukciós tűzhely által létrehozott hőenergia magában az edényben keletkezik, jelentősen csökken a sütéssel-főzéssel járó balesetveszély kockázata is. Az edény eltávolítása után a főzőlap nagyon meleg, de nem tűzforró, érintése tehát nem okoz égési sérülést. Ez főleg kisgyermekes háztartásban lehet nagy előny, hiszen már többször megtörtént, hogy a hagyományos főzőlapban maradt hőenergia égési sérüléseket okozott a kíváncsi kisgyerekeknél. Az indukciós főzőlap nagy előnye a gyors és precíz szabályozhatóság is. A hőmérséklet azonnali megváltoztatásához csak annyit kell tennünk, hogy egyszerűen megváltoztatjuk az

szőlőhegyen. A minden ügyet intéző és mozgató Pál László Jáklin Magdával együtt megjegyezte, hogy még sok szőlősgazda – főleg külfalusi – nem tett eleget kötelességének. Ezért kérik, hogy a csekkeket minél előbb fizessék be. Az Öreghegyi út korszerűsítését júniusban az út alapjának elkészítésével kezdték, majd az Útgazdálkodási Vállalat augusztusban lerakta az aszfaltot. Ezt követően a hegyen valódi útmegnyitást és a vele járó bulit tartottak a pinceiek. A hegyre földalatti vezetéken a víz (1996-ban) és a villany (1989-ben) is eljutott. Szerző: Szolarics Nađ Klára

energetikai tanácsadás

Indukciós főzőlap Rovatunk előző számában a kuktát igyekeztem bemutatni. Elhangzott, hogy a kuktában a benne uralkodó magas nyomásnak és hőmérsékletnek köszönhetően bizonyos ételeket gyorsabban és olcsóbban lehet elkészíteni. Továbbra is a főzésnél maradunk. Most egy a kuktánál jóval fiatalabb találmányt szeretnék bemutatni, ez pedig az úgynevezett indukciós főzőlap, amely az elektromágneses indukció elvén működik. Mi is az elektromágneses indukció? A fizikából ismert, hogy ha egy időben és térben változó mágneses térbe elektromos huzalt vagy tekercselést helyezünk, akkor ebben a tekercsben változó irányú és változó nagyságú feszültség keletkezik, amely váltóáramot tud a tekercselésben létrehozni. Az állítás fordítva is igaz. Ha például egy rézhuzalból készült tekercselé-

10

sen váltóáramot folyatunk át, akkor ez a tekercselés időben és térben változó mágneses teret hoz létre. Ha az így kapott mágneses térbe vasat, tehát mágneses tulajdonságokkal rendelkező anyagot helyezünk, akkor a mágneses tér a vasban úgynevezett örvényáramot generál, és ez az áram a vasat felmelegíti. Hasonló folyamat megy végbe az indukciós főzőlapban is. Az indukciós főzőlap kinézetre olyan, mint egy szokványos kerámiaüveg főzőlap, de a felület alatt nem fűtőszálak, hanem tekercsek találhatók. Ha a tekercsekre váltakozó feszültséget kapcsolunk és elhelyezünk a lapon egy mágneses tulajdonságokkal rendelkező anyagból készült edényt, maga az edény és természetesen a benne lévő étel is melegedni kezd. A fűtőszálas és az indukciós főzőlap közti lényeges különbség tehát

elektromágneses tér erejét, ami a főzőlap szabályozójának segítségével könnyen megtehető. A felsorolt pozitív tulajdonságok mellett felmerül a kérdés, hogy nem hatnak-e ezek a készülékek károsan az emberi szervezetre, hiszen elektromágneses sugárzásról van szó. Az eddig elvégzett számos tanulmány azt mutatja, hogy nem. Bizonyított, hogy egy mobiltelefon lényegesen károsabb a főzőlapnál. Ennek ellenére azoknak, akik maximális biztonságra törekednek, azt ajánlják a szakemberek, hogy a kismamák és a különböző szívstimulátorral rendelkező személyek minél rövidebb időt töltsenek az indukciós főzőlap közvetlen közelében. Ajánlott, hogy a szívstimulátort viselő személyek az indukciós főzőlap használatát csakis szívorvosuk egyetértésével használják.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .


Info

Mire jó még a mikró? A mikrohullámú sütő szinte minden háztartásban ott van, még akkor is, ha csak egy egészen csöppnyi konyhának jutott benne hely. Nem is csoda, hiszen a készülékkel sok dolog gyorsabb és egyszerűbb lett, de gondoltad volna, mi mindenre használhatod még a mikródat? Mutatunk néhány trükköt, amit eddig talán nem is hallottál. Süti öt perc alatt Ismered azt az érzést, amikor mindegy, hogy mi, csak édesség legyen, és most azonnal kell? Fogj egy bögrét, keverj össze benne négy evőkanál lisztet, egy mokkáskanál sütőport, négy evőkanál cukrot, két evőkanál kakaóport, három evőkanál tejet, három evőkanál olajat és egy tojást, aztán dobd a mikróba három percre, és már kész is a sütid! Sodóval, lekvárral, gyümölccsel vagy befőttel tökéletes elsősegély édesség utáni vágyódásra. Csokiolvasztás Azt tudjuk, hogy ha a csokit a nyílt láng felett

próbálod felolvasztani, akkor szinte biztos, hogy odaég az alja, de nem csak a vízgőz lehet a megoldás. A csokoládé az olvasztás közben a mikróban sem

praktika fog odakozmálni, elég, ha néha kiveszed és megkevered, hogy tökéletesen krémes, folyékony csokoládét kapj. Tésztakelesztés Ahhoz, hogy a nyers tészta megkeljen, egyenletes melegre van szükség, és ezt persze nem mindig egyszerű biztosítani. Gyorsabban és nagyobbra is

kel a tészta, ha 80 W-on, nyolc percre beteszed a mikrohullámú sütőbe. A tetejét takard le nedves konyharuhával, így nem szárad ki és nem is ragad hozzá a dagadó tészta a textíliához. Pipere a konyhában Hogyan kerül a szemfesték meg a körömlakk a konyhába, főleg, ha már beszáradtak? Nem, nem a szemetest kell megcéloznod velük, dobd be őket egy fél percre a mikrohullámúba, és máris újra használhatóak. Arról persze előbb bizonyosodj meg, hogy a csomagolásuk nem tartalmaz fémet, mert

akkor nem kerülhetnek a mikrohullámú sütőbe! +1 tipp a mikró takarítására Ha rendszeresen használod a mikrót, elkerülhetetlen, hogy makacs szennyeződések kerüljenek a belsejébe. A takarítás sokkal egyszerűbb

lesz, ha egy fél citromot felkarikázol, beledobálod a szeleteket egy tányér vízbe és a vizet felforralod a mikróban. A kicsapódó citromos gőz feloldja a zsíros szennyeződéseket, amiket így már egyszerűen kitörölhetsz. Fertőtlenít, ráadásul kellemes illatot is hagy maga után.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Közmédia javallat szeptember 18. és 24. között

Mucsányi Marianna heti ajánlója Mucsányi Marianna a Kossuth rádió csatornaigazgatója. Újságíróként kezdte a pályafutását, később a média minden ágában kipróbálhatta magát: egyaránt készített rádió- és tévéműsorokat. Kiemelt fontosságúnak tartja a leghallgatottabb magyar nyelvű rádióadó közszolgálati értékeinek és piacvezető szerepének megőrzését, emellett műsorainak folyamatos megújulását. Elsőként a 25 éve történt című műsort szemeltem ki. Ez a sorozat

közel áll a szívemhez, mert meggyőződésem, hogy negyedszázad távlatából, már az érzelmeket és az elfogultságot félretéve tárgyilagosan tekinthetünk vissza az elmúlt évtizedek eseményeire. A hétfői epizód a környező közép-európai országok történetét taglalja a rendszerváltoztatás után néhány évvel. Szóba kerülnek a délszláv háború magyar vonatkozású követ-

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .

kezményei is (Kossuth rádió 15.10). Kedden – és általában minden este – az M1 esti Híradóját (19.30) ajánlom. A politika iránt érdeklődőknek és a „hírfüggőknek” egyaránt kihagyhatatlan. Az M1 azonban nemcsak hírekben erős, olyan, a hírfolyamot színesítő magazinokat is kínál, mint a természetvédelem és a fenntartható fejlődés kérdéseivel foglalkozó Kék bolygó (13.35), valamint a tudományos újdonságokat és felfedezéseket bemutató Minden tudás (19.05). Szerda estére Cseke Eszter és S. Takács András izgalmas sorozatát, az On The Spot: 9 hónap alatt a Föld körül címűt választom. Ez a tehetséges páros új színt hozott a magyar dokumentum-televíziózásba. Riportfilmjeikben különleges látószögből mu-

tatják be és hozzák közel a nézőhöz a világ legtávolabbi részein élők mindennapjait és sorsdöntő életeseményit (Duna 22.30). Csütörtök reggel ébredjünk frissen a Petőfi rádió Talpra magyar műsorával! A kellemes hangulatú szórakoztató műsor az egyik legjobbja műfajának! Péntek délutánra a Mindenki akadémiáját választom az M5 csatornán. Ebben a műsorban magyar tudósok, feltalálók „stand­u p-olnak”. Érthető, hogy kicsit szokatlan, furcsa számukra még a műfaj, de nagy örömmel vállalják a szereplést. Fejlesztik előadói képességeiket és egyre jobban ráéreznek, hogy miként lehet az általuk elért tudományos eredményeket közérthető és szórakoztató formában a közönség elé tárni (16.30). Szombat reggel a kis-

gyermekes családoknak a reklámmentes M2 sorozatai nyújthatnak színvonalas időtöltést. Esténként nagyon várja a két kisfiam a mesét, amit én olvasok nekik. Leginkább hétvégén szoktak televíziót nézni – egyik nagy kedvencük a Rejtélyek a Tesz-vesz városban, emellett rajonganak a dínós mesefilmekért is (7.35). Vasárnap estére egy klasszikus mozit ajánlok 1947-ből, a Valahol Európában című filmet. Fontosnak tartom, hogy az újabb és újabb nemzedékek is megismerjék a magyar filmtörténet egyik ikonikus alkotását. Története a második világháború idejére nyúlik vissza, szereplői árva, magukra maradt gyerekek, akik bandába verődve kóborolnak (Duna 21.00).

11


Info szeptember 15. péntek Szlovén Tévé I. 6:05 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 12:00 Isonzótól Szocsiig – Gal 23:25 Vérmes remények Jakič – dok. műsor, ism., 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, 15:20 Hidak, 16:05 Lelki villanás, 16:25 Profil, 17:00 Hírek, 17:30 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Ünnepség a Tengermellék visszacsatolása alkalmából, 21:20 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Cinemathéka, 23:25 Vérmes remények – angol film, 1:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:00 A szlovén vízkör, 9:40 Hallgassunk a csöndre, 10:25 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:15 Halló TV, 12:20 Jó reggelt, 14:55 Jó napot kívánunk, 15:50 Állatokról, emberekről, 16:15 A kertben, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 19:00 Gyerekműsor, 20:05 Piran – Pirano – szlovén film, 21:50 Ki tudná? – kvíz, 23:15 Éjféli klub, 0:25 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:25 Top Shop, 12:25 ÉletmódKalauz, 13:00 Éjjel-nappal Budapest, 14:20 Survivor – Törzsek háborúja, 15:35 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:50 Story Extra, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Survivor – Törzsek háborúja, 20:15 Éjjel-nappal Budapest, 21:35 Barátok közt – magyar sorozat, 22:15 A (sz)ex az oka mindennek – am. film, 0:20 Híradó, 0:50 Magyarul Balóval, 1:30 A harcos útja – dél-koreai–új-zélandi film, 3:25 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – reality, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Séfek séfe – gasztro-reality, 20:30 Áll az alku, 21:35 Drágám, add az életed! – show-műsor, 22:55 Tények, 23:20 Szemekbe zárt titkok – am. film, 1:45 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–9:05 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 15 perces kajái, 13:25 Charly, majom a családban – német sorozat, 14:20 20:25 Szamba Zorro – kolumbiai sorozat, 15:10 A vidéki doktor – német sorozat, 16:00 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Szamba – magyar film, 22:10 Befektetés a jövőbe! – magazin, 22:15 Maléna – olasz–am. film, 23:50 Kumbh Mela – Fürdés a halhatatlanságban – német dok. film, 0:40 Tóth János – magyar sorozat, 1:10 Az én ’56-om, 1:20 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Az öreg tekintetes – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kosár, 13:45 Rúzs és selyem, 14:15 A rejtélyes XX. század, 14:45 Esély, 15:15 Nemzetiségi magazin, 15:45 Öt kontinens, 16:15 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:45 Magyarország története, 17:20 Család-barát, 19:00 Magyar rock – zenés műsor, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:30 Ridikül, 23:30 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:40 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek.

szeptember 16. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Népszavazás 2017, ism., 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Híradó, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:15 Ambiensek, 15:05 Mona Lisa naplója – francia dok. műsor, 16:00 DNK – Család a pamlagon, 17:00 Hírek, 17:20 A kertem terve – dok. műsor, 17:50 Taxi-kvíz, 18:00 Kertből az asztalra, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 City Games – döntő, 21:25 Eltűntek – angol sorozat, 22:30 Hírek, 23:05 Liza, a rókatündér – magyar film, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt, 9:15 Jó napot kívánunk, 10:20 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:25 Idegenforgalmi műsor, 12:05 Derren Brown: A 20:05 Yves Saint Laurent félelem és a hit, 13:05 A csodálatos Japán – japán sorozat, 14:00 Balek-suli – angol film, 15:45 Varázskonyha apánál, 16:05 rok Petrovič portréja, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Alfred és Sofie – dok. film, 18:50 Epilógus: A béke, 19:20 Infodrom, 19:30 Saját ritmusában – zenés dok. sorozat, 20:05 Yves Saint Laurent – belga–francia film, 21:50 Zvezdana, 22:40 Édes élet – az olasz filmzenék, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 9:30 Kedvenc társállataink – magazin, 10:00 Top Shop, 11:00 Brandmánia, 11:30 Fitt Mánia, 12:05 Autogram, 12:35 Anyák gyöngye – am. sorozat, 13:00 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 14:00 A mentalista – am. sorozat, 15:05 Rém hangosan és irtó közel – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Fókusz Plusz, 20:00 X-Faktor, 21:50 Másnaposok 3. – am. film, 0:00 Lockout – A titok nyitja – francia film, 2:05 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2 matiné, 8:35 Rajzfilm, 9:35 Trendmánia – magazin, 10:10 Babavilág, 10:40 Ízes élet, 11:15 Akadémia Itália – gasztro-reality, 11:45 Poggyász, 18:55 Wasabi – Mar, mint 12:20 SzÉpítők, 12:50 Gyilkos sorok – am. soa mustár rozat, 13:55 Enyém, tiéd, miénk – am. film, 15:50 A szultána – török sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Wasabi – Mar, mint a mustár – francia film, 21:00 A szállító 3. – am. film, 23:30 Hello Hollywood – Návai Anikóval, 0:05 Nyolc tanú – am. film, 1:50 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 3:20 Ismétlések.

Duna Tévé 6:20–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 13:00 Szamba – magyar film, 14:45 Beszterce ostroma – magyar film, 16:25 Gasztroangyal, 17:25 Nemzeti Vágta, 18:35 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó, 20:05 Arthur – am. film, 21:50 A titokzatos szerető – angol film, 23:40 Befektetés a jövőbe! – magazin, 0:00 Önök kérték!, ism., 0:55 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Az okos mama – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA-portrék, 14:20 Hangvilla, 14:55 Az üvegfestő – Róth Miksa művészete – dok. film, 15:50 Hogy volt!?, 16:45 Új idők új dalai, ism., 17:20 Család-barát, 18:50 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 23:00 Tóth János – magyar sorozat, 23:30 Nemzeti Vágta, 0:30 Új idők új dalai, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

szeptember 17. vasárnap Szlovén Tévé I.

szeptember 18. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:45 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Gyönyörű Gorenjskó – koncert, 15:05 A kölyök – am. film, 15:55 A zarándok – am. film, 16:45 Fókusz Mozi, 17:00 Hírek, 17:20 Lado Leskovar – 60 éve a színpadon – gálakoncert, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 21:25 Interjú, 22:10 Hírek, 22:40 Egy csésze kávé – dok. film, 23:30 Jó éjszakához – komolyzene, 23:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:15 Zenés matiné, 9:05 Kulturális hegycsúcsok, 9:50 A kertem terve – dok. műsor, ism., 11:40 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:15 Csillag születik – am. film, 15:25 Zvezdana, ism., 16:15 Ünnepség a Tengermellék visszacsatolása alkalmából, ism., 17:30 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:30 City folk: Ponta Delgada, 18:55 Zenével és tánccal, 19:50 Lottó, 20:00 Feltárt városok: Nápoly – angol dok. sorozat, ism., 20:55 A halhatatlanok – sportműsor, 21:25 Rectify – am. sorozat, 22:15 Anno Domini – am. sorozat, 23:10 Kékmadár – am.–svéd film, 0:40 Zenés műsor.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 9:20 Kölyökkalauz, 9:50 Teleshop, 10:50 A Muzsika TV bemutatja, 11:20 ÉletmódKalauz, 11:55 StílusKalauz, 12:25 Az Év Hotelje, 13:00 Ma21:55 Riddick gyarország legszebb városai, 13:35 XXI. század – a legendák velünk élnek, 14:05 Házon kívül, 14:40 Az utolsó órában – am. sorozat, 15:45 Banános Joe – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 A Karib-tenger kalózai 2. – Holtak kincse – am. film, 21:55 Riddick – am. film, 0:30 Portré, 1:05 Ismétlések.

TV2 7:00 TV2-matiné, 8:35 Gyerekműsor, 10:05 Falforgatók, 10:35 Tűsarok, 11:10 Több mint TestŐr, 11:40 Speed zóna, 12:15 Super Car, 12:45 Falforgatók, 13:20 Gyilkos sorok – am. sorozat, 14:25 Doktor House – am. sorozat, 15:25 Wasabi – Mar, mint a mustár – francia film, ism., 17:25 Ripost – magazin, 18:00 Tények, 18:50 Sztárban sztár – show-műsor, 22:00 Elpuskázva – am. film, 0:20 Amerikai nindzsa – am. zenés film, 2:15 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–12:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:50 Univerzum – osztrák sorozat, 13:45 A világörökség kincsei – dok. sorozat, 14:10 Makrancos hölgy – olasz–am. film, 16:15 Nemzeti Vágta, 18:35 A kalandor és a lady – angol sorozat, 20:10 Magyarország, szeretlek!, 21:35 Az ügynökség – am. film, 23:50 Befektetés a jövőbe!, 00:00 Jó reggelt, Vietnam! – am. film, 2:00 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Uz Bence – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nagyok, 13:45 Reformáció hétről hétre, 13:55 Peru, Chile – 11:30 Uz Bence dok. sorozat, 14:20 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 14:55 Az üvegfestő – Róth Miksa művészete – dok. film, 15:50 Önök kérték!, ism., 16:50 Ismerd meg!, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Ösvény a Viharsarokban – dok. film, 22:35 Nemzeti Vágta, 0:55 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:15 Kertből az asztalra, ism., 10:45 10 hazai, 11:20 Tudom!, 12:05 Roma nemzetiségi műsor, ism., 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Panoptikum, 14:20 A nyolcadik nap, 15:00 Jó napot, Koroška!, 15:30 Gyerekműsor, 15:55 Zenével és tánccal, 17:00 Híradó, 17:30 Saját ritmusában – zenés dok. sorozat, 17:55 Hírek, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 22:55 A játék művészete, 23:35 Balett-est, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:10 A szlovén vízkör, 8:35 Ljubljana, London, New York – Tudo Šušnik – dok. film, 9:25 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 10:25 Halló TV, 11:20 Jó reggelt, 13:45 Mezőgazdasági műsor, 14:50 Éjféli klub, ism., 16:15 A halhatatlanok – sportműsor, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 20:00 Magyarország – idegenforgalmi műsor, 21:00 Hosszú az út hazáig – ausztrál sorozat, 21:55 Bedrag – dán sorozat, 23:05 A gyöngyház gomb – koprodukciós dok. film, 0:25 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Kedvenc társállataink, 12:35 Fókusz, 13:05 Éjjel-nappal Budapest, 14:20 Survivor – Törzsek háborúja, 15:40 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:50 Story Extra, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Survivor – Törzsek háborúja, 20:15 Éjjel-nappal Budapest, 21:30 Barátok közt – magyar sorozat, 22:10 Dr. Csont – am. sorozat, 23:15 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval, 0:25 Ismétlések.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Séfek séfe – reality-sorozat, 20:30 Áll az alku – szórakoztató műsor, 21:35 Drágám, add az életed! – show, 22:55 Tények, 23:20 Pénzvonat – am. film, 1:45 Tények este, 2:25 Ismétlések.

Duna Tévé 5:50–9:20 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12 : 5 0 J a m i e 15 perces kajái, 13:25 Charly, majom a családban – nem. 12:50 Jamie 15 perces sorozat, 14:20 Zorro kajái – kolumbiai sorozat, 15:10 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:05 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 17:00 Ridikül – beszélgetős műsor, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Kékfény – magazin, 21:25 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 22:15 Befektetés a jövőbe!, 22:20 A rejtélyek asszonya – am. sorozat, 23:50 Az eltántoríthatatlan – olasz film, 1:50 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 Márciusi mese – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Médiaklikk, 13:45 Ízőrzők, 14:20 Öt kontinens, 14:50 Itthon vagy!, 15:10 Nemzetiségi magazinok, 16:15 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:45 Magyarország története, 17:20 Család-barát, 19:00 Magyar rock – zenés műsor, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 23:35 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .


szeptember 19. kedd

szeptember 20. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Tudom!, 11:45 A lélek horizontja, 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:40 Fókusz Mozi, 15:00 Hidak: Barangolások, 15:40 Gyerekműsor, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:25 A kód – dok. műsor, 17:44 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Broadchurch – angol sorozat, 20:55 Putyin – az új császárság – francia dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Emlékek, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:10 A szlovén vízkör, 8:35 Village folk, 8:45 Hackerek – dok. műsor, 9:55 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:00 Halló TV, 11:50 Jó 8:35 Village folk reggelt, 14:25 Jó napot, 15:20 City Games – döntő, ism., 16:45 Varázskonyha apánál, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 19:20 A szegfű – japán sorozat, 20:00 Emberi laboratórium – angol dok. sorozat, 20:55 Helyes ötlet, 21:25 Hosszú az út hazáig – ausztrál sorozat, 22:25 Vera – angol sorozat, 0:05 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Kölyökkalauz, 12:35 Fókusz, 13:05 Éjjel-nappal Budapest, 14:20 Survivor – Törzsek háborúja, 15:40 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:50 Story Extra, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Survivor – Törzsek háborúja, 20:15 Éjjel-nappal Budapest, 21:30 Barátok közt – magyar sorozat, 22:05 Castle – am. sorozat, 23:10 Híradó, 23:40 XXI. század – a legendák velünk élnek, 0:15 Magyarul Balóval, 0:55 Homeland – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi Titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Séfek séfe – reality-sorozat, 20:30 Áll az alku – szórakoztató műsor, 21:35 Drágám, add az életed!, 22:55 Tények, 23:20 Született szobalányok – am. sorozat, 00:20 Lángoló Chicago – am. sorozat, 1:25 Tények este.

Duna Tévé 5:50–8:40 Virradóra, 8:40–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Jamie 15 perces kajái, 13:30 Charly, majom a családban, 14:20 Zorro – kolumbiai sorozat, 15:15 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:05 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 17:00 Ridikül– beszélgetős műsor, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Önök kérték!, 21:25 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 22:15 Befektetés a jövőbe! – magazin, 22:20 Cédrusliget – kanadai sorozat, 23:10 Egyedül utazom – olasz film, 0:35 Ismétlések.

Duna World 5:00–11:10 Délelőtti műsor, 11:10 Cid – magyar sorozat, 13:00 Híradó, 13:20 Minden tudás, 13:45 Szerelmes földrajz, 14:15 Térkép, 14:45 Életkor, 15:05 Nemzetiségi magazinok, 16:05 Útravaló, 16:20 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:50 Magyarország története, 17:20 Család-barát, 19:00 Magyar rock, 20:00 Budavári Palotakoncert, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 23:35 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 A játék művészete, ism., 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, 14:35 Lelki villanás, 15:00 Hidak, 15:35 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:25 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Lélegzet – német film, 22:00 Visszhangok, 22:55 Panoptikum, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:05 A szlovén vízkör, 9:45 10 hazai, 10:30 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 11:35 Halló TV, 12:25 Jó reggelt, 15:00 Bergen: Kerékpárverseny, 18:00 Halló TV, 19:00 Gyerekműsor, 19:30 A szegfű – japán sorozat, 19:50 Lottó, 20:05 Zenés műsor, 21:10 Hosszú az út hazáig – ausztrál sorozat, 22:15 A moszkvai metró története – francia dok. műsor, 23:20 A demokráciánk – kisfilm, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 StílusKalauz, 12:35 Fókusz, 13:05 Éjjel-nappal Budapest, 14:20 Survivor – Törzsek háborúja, 15:40 Elif – A szeretet útján – 19:00 Survivor – török sorozat, 16:50 Story Törzsek háborúja Extra, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Survivor – Törzsek háborúja, 20:15 Éjjel-nappal Budapest, 21:30 Barátok közt – magyar sorozat, 22:10 Szulejmán – török sorozat, 23:20 Híradó, 23:50 Házon kívül, 0:25 Magyarul Balóval, 1:00 Hazug csajok társasága – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi titkok – dokureality, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Séfek séfe – reality-sorozat, 20:30 Áll az alku – szórakoztató műsor, 21:35 Drágám, add az életed! – show, 22:55 Tények, 23:20 A mag – am. film, 2:10 Tények Este, 2:50 Ismétlések.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 9:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jamie 15 perces kajái, 13:25 Charly, majom a családban, 14:15 Zorro – kolumbiai sorozat, 15:10 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 16:00 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 17:00 Ridikül – beszélgetős műsor, 18:00 Híradó, 18:40 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Zsaruvér – am. sorozat, 21:25 No Limit – francia sorozat, 22:30 Befektetés a jövőbe! – magazin, 22:35 On the Spot, 23:35 Ábel a rengetegben – magyar film, 1:25 Tamási testvéreinél – dok. film, 2:15 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 A kert – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Magyar gazda, 13:45 Noé barátai – dok. sorozat, 14:15 Nagyok, 14:45 Kárpát Expressz, 15:10 Nemze22:35 Ridikül tiségi magazinok, 16:15 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:45 Magyarország története, 17:20 Család-barát, 18:55 Dob+basszus, 19:30 Magyarország, szeretlek!, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül – beszélgetős műsor, 23:35 Kulturális híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:40 Duna Anzix, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

szeptember 21. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:45 Turbulencia, ism., 12:25 A csodálatos Japán – japán sorozat, 13:00 Híradó, 13:30 Aki felépítette az iskolát – portréfilm, ism., 14:25 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hidak: Vendégem, 15:50 Helyes ötlet, 16:30 Szlovénia-szerte, 17:00 Híradó, 17:30 Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom!, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Népszavazás 2017, 22:00 Visszhangok, 22:50 Osmi dan, 23:30 Cseh század: 1918 – A müncheni egyezményt követő nap – cseh sorozat, 0:45 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .

Szeptember 14-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 A szlovén vízkör, 9:35 Idegenforgalmi műsor, 10:15 Fókusz Mozi, 10:40 Alpok– Duna–Adria, 11:05 Halló TV, 12:15 Jó reggelt, 15:25 A kód – dok. műsor, 16:15 A kertem terve – dok. műsor, 17:00 A farm, ahol élünk – am. sorozat, 18:00 Halló TV, 18:55 Gyerekműsor, 19:20 A szegfű – japán sorozat, 20:00 Bertrand Piccard – napenergiával a világ körül – francia dok. műsor, 21:00 Hosszú az út hazáig – ausztrál sorozat, 22:05 Süskind – holland film, 0:10 Jazz, 0:50 Zenés műsor.

RTL Klub 7:15 Reggeli, 9:20 Asztro show, 10:20 Top Shop, 12:00 Magyarország legszebb városai, 12:35 Fókusz, 13:05 Éjjel-nappal Budapest, 14:20 Survivor – Törzsek háborúja, 15:40 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:50 Story Extra, 17:20 Fókusz, 18:00 Híradó, 19:00 Survivor – Törzsek háborúja, 20:15 Éjjel-nappal Budapest, 21:30 Barátok közt – magyar sorozat, 22:10 CSI: A helyszínelők – am. sorozat, 23:10 Híradó, 23:45 Magyarul Balóval, 0:25 Ismétlések.

Nagyító alatt: összeállítás a nyári táborokról (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 15-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 Családi Titkok – reality-sorozat, 14:45 Paula és Paulina – mexikói sorozat, 15:45 A sors útjai – mexikói sorozat, 16:50 Fatmagül – török sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Séfek séfe – gasztro-reality, 20:30 Áll az alku – szórakoztató műsor, 21:35 Drágám, add az életed! – show-műsor, 22:55 Tények Különkiadás – Tűzijáték, 23:20 1/1 Azurák Csabával – beszélgetős műsor, 0:20 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 1:25 Tények este, 2:05 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:10 Virradóra, 9:10– 12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:45 Jamie 15 perces kajái, 13:10 Charly, majom a családban – német sorozat, 14:00 Don Matteo – olasz sorozat, 15:00 A vi22:00 Pénznyelő déki doktor – német sorozat, 15:50 A múlt árnyékában – szlovák sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 19:30 A hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:25 Tóth János – magyar sorozat, 21:00 A Bagi Nacsa Show, 22:00 Pénznyelő – am. film, 23:35 Befektetés a jövőbe! – magazin, 23:40 Rossz társaság – am. film, 1:40 Az én ’56-om, 1:50 Ismétlések.

Duna World 5:25–11:35 Délelőtti műsor, 11:35 A fészek melege – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó – am. dok. film, 13:45 Opera Café, 14:15 Magyar Krónika, 14:50 Család és otthon, 15:15 Nemzetiségi magazinok, 16:15 1100 év Európa közepén – dok. sorozat, 16:45 Magyarország története – dok. sorozat, 17:20 Család barát, 18:55 Magyar rock, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Tűzvonalban – magyar sorozat, 22:35 Ridikül, ism., 23:30 Kulturális híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 Duna anzix, 1:00 Híradó, 1:20 Angol nyelvű hírek, 1:35 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: benne a felsőlakosi színjátszók legújabb előadása (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 19-én, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Aggtelek és a Kiskunság (az MTVA produkciója) (ismétlés: szerdán 07.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 20-án, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne egészségügyi rovat, témája a demencia (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Szeptember 21-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor és másnap 13.45-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

Utazás a Nemzeti Vágtára Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2017. szeptember 12-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Traktoros KG Lendva d.d., Fő utca 115., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 2 hónap, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.) Kamionsofőr Legartis d.o.o., Hármasmalom 2I., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 1.200 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. október 12.) Autószerelő Elmond d.o.o., Vasút utca 5., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 1.200 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 23.) Szerelő–géplakatos Elmond d.o.o., Vasút utca 5., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 1.200 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 23.) Vízvezetékszerelő Elmond d.o.o., Vasút utca 5., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bér: 1.200 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 23.) Szakács Kocet d.o.o., Kranjec utca 61., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, havi bér: 1.400 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 20.) Pincér Kocet d.o.o., Kranjec utca 61., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, havi bér: 1.400 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 20.) Pincér – Terme Lendva Sava Turizem d.d., Dunajska 152., Ljubljana (3 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 16.) Építési munkavezető Nograd d.o.o., Petrova ulica 41., Hotiza, Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 21.)

2017. szeptember 15 és 17. között 10. jubileumát ünnepli a Nemzeti Vágta. A színes programok, szédületes versenyek mellett igazi születésnapi hangulat, az ország legnagyobb táncháza várja a látogatókat. A szombati ünnepélyes megnyitó a Nemzeti Vágta több mint 150 résztvevőjének felvonulásával kezdődik. A Muravidéket a következő barátaink, ismerőseink, falubelijeink fogják képviselni. – Horváth József és Zsonglőr lova – Petesháza – Bíró József és Fox LS lova – Hosszúfalu – Somi Erik és Rita lova – Hodos – Božo Borko – a szlovén futam győztese Egynapos program: X. Nemzeti Vágta, BUDAPEST – 2017. SZEPTEMBER 16., SZOMBAT 5.30 INDULÁS HOSSZÚFALUBÓL – a Mercator bolt előtti buszmegállóból 5.40 INDULÁS LENDVÁRÓL – buszállomás (Spar) Kb. 21.00 HAZAINDULÁS (megbeszélés szerint) Részvételi díj: 18,00 EUR – fuvardíj Kétnapos program: X. Nemzeti Vágta BUDAPEST – 2017. SZEPTEMBER 16–17., SZOMBAT–VASÁRNAP 5.30 INDULÁS HOSSZÚFALUBÓL – a Mercator bolt előtti buszmegállóból 5.40 INDULÁS LENDVÁRÓL – buszállomás (Spar) Kb. 19.00 HAZAINDULÁS VASÁRNAP, 2017. SZEPTEMBER 17-én Részvételi díj: 18,00 EUR – fuvardíj, valamint a szállás díja kb. 15–20.00 EUR/fő Jelentkezni: Sobočan Gabriela: 041 948 708

Csempéző-burkoló Masi-Bau d.o.o., Ložič 25., Hotiza (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 19.) Kőműves Masi-Bau d.o.o., Ložič 25., Hotiza (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 19.) Kamionsofőr Gašparič d.o.o., Srednja Bistrica 35A., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, szállítás Szlovéniában és Magyarországon, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 28.) Szerelőmunkás Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (10 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 16.) Villanyszerelő Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (4 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2017. szeptember 16.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .


LE

Info

Költözés miatt eladó Kirby porszívó összes kellékkel és tisztítószerrel, valamint ebédlőbútor (kerek asztal, komód és hat párnázott szék). Érdeklődni: tel. 041730-922. Eladó bőr sarok ülőgarnitúra (2,5 x 3,5 m). Irányár: 400 EUR. Érdeklődni: tel. 041677-315. Nagyon kedvezményes áron Dolnja Bistricán eladó régi építésű ház nagy telekkel, gyümölcsössel (közművesített építési telek, egy tulajdonos). Érdeklődni: tel. 041-932-401.

nepujsag.net Színházbusz indítását tervezi az MNMI Budapestre 2017. október 15-én, vasárnap 10-kor a Spar áruháztól. A Budapesti Operettszínház bemutatja

Lehár Ferenctől

A VÍG ÖZVEGY című nagyoperettet. Az útiköltség személyenként 15 euró, a színházjegy ára pedig 10 euró. A kirándulásra színházlátogatási igény és színházköltség nélkül is lehet jelentkezni Lendván a Bánffy Könyvesboltban, de előnye a színházlátogatóknak van. A hazaérkezés este tizenegy óra tájban várható. Az előadás felejthetetlen, szép élmény lehetőségét ígéri.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .

03 19

Szombaton, szeptember 16-án Petesházán 17.00 órakor és Lendván 18.00 órakor lesz szentmise. Vasárnap, szeptember 17-én, Évközi 24. vasárnap Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor lesz szentmise. Ezen a napon Alsólakosban búcsú 11.00 órai szentmisével. Szerdán, szeptember 20-án 8.00 órakor Pincén és 18.00 órakor Lendván lesz szentmise.

Lendvai Plébánia

Csatlakozz egy jó csapathoz! Ne unatkozz otthon, gyere! Vár rád egy összetartó baráti társaság! Egyesületünk ötéves kortól várja a focizni szerető fiúk és lányok jelentkezését! A szakmai munkáról Gerenčer Borut, Petkovič Borut, Bažika Silvester, Šooš Vladimir, Novinič Mitja, Vinko Vedran és Kuzma Stanislav edzők gondoskodnak, de a szakmai stáb tovább bővül.

A FT

Felsőlakosban eladó építési telek (742 m2). Érdeklődni: tel. 064-243-580.

TOBORZÓ A N

Eladó 1985-ös évjáratú, 1. tulajdonostól származó Tomo Vinkovič 420-as kellékekkel (mulcsozó, kapáló, hóeke). Érdeklődni: tel. 031-772-025 vagy Hármasmalom 38-as házszám alatt.

Szeptember 15-e és 21-e között

K

Nagykanizsán eladók 3 éves, iskolázott, 25–30 cm-es nordmannfenyő-csemeték, garantáltan a Kaukázusból származó magból. Ár: 0,50 EUR /db vagy 150 Ft/db. Érdeklődni: tel. 0036-20-586-0003.

Vendéglő bérbe adó Csentében (a focipálya mellett). Bérleti díj: megbeszélés alapján. Érdeklődni: tel. 031-786-012.

N

Eladók kitűnő állapotban lévő vadászpuskák: egy sörétes, hosszúcsövű Magnum 12-es Remington és egy 30-6 kaliberű Ruger amerikai katonai távcsővel. Ára: megbeszélés alapján. Megvásárlásukra kizárólag fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek jelentkezhetnek! Érdeklődni: tel. 070-471-816 vagy 02575-1059.

A V A D N

gyertyafény

apróhirdetés

Jelentkezés: Bukovec János Telefon: +386 40 871 753 E-mail: nafta1903@gmail.com

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor, valamint szerdán 7.30-kor vannak. Szombaton, szeptember 16-án 16.00 órakor szentmise Radamosban. Vasárnap, szeptember 17-én, Évközi 24. vasárnap Dobronakon 8.00 és 10.00 órakor, valamint 11.30-kor Göntérházán lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 8.00 órakor. Szentmisék a Hrastovecre internáltak emlékére Lendván a plébániatemplomban: Vasárnap, 2017. szeptember 24-én 10.00 órakor – az elhunyt áldozatok emlékére Vasárnap, 2017. október 1-jén 10.00 órakor – a túlélő elhurcoltak tiszteletére

névnapsoroló

Röplabdatoborzó! A Lendvai Röplabdaklub az idei tanév kezdetével szeretettel várja utánpótláscsapataiba a fiatal lány és fiú röplabdakedvelőket, akik szeretnének megismerkedni a sportággal. Jelentkezni csütörtök kivételével a hét minden munkanapján az edzések alatt, 16.30 és 18.30 között lehet a lendvai középiskola tornatermében. Érdeklődni az ok.lendava@ gmail.com e-címen, illetve a 031 776 778-s (Sarjaš Sven) mobilszámon lehet.

figyelmükbe •Szeptember 14-én, csütörtökön, 19.00 órakor, •Lendvai Könyvtár •Miško Kranjec muravidéki író születésnapjának tiszteletére rendezett irodalmi est.

Szeptember 15-től 21-ig Péntek – Enikő Szombat – Edit Vasárnap – Zsófia Hétfő – Diána Kedd – Vilhelmina Szerda – Friderika Csütörtök – Máté, Mirella

Legyen Ön is az előfizetőnk!

Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot____példányban az alábbi címre: Név: Cím:

időjárás A hét végére részben borult idő várható elszórt záporokkal.

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

" 15


Info Humor

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Amíg fontosnak tart egy ügyet, nem lehet probléma. Képes harcolni még akkor is, ha a kétkedők hangja felerősödik.

Egy részeg férfi utazik a villamoson és szidja a bal oldalon ülő utasokat: – Ti hülyék! Ráordít a jobb oldalon ülő utasokra: – Ti nőcsábász házasságtörők! Az egyik utas felugrik: – Mit képzel maga? Húsz éve vagyok házas, de még egyszer sem csaltam meg a feleségem! A részeg megfogja az utas vállát és így szól: – Maga azonnal üljön át a másik oldalra! Az apa bosszúsan szidja a fiát: – Ahelyett, hogy szorgalmasan tanulnál, folyton csak a lányok után futsz! – De apu, ez nem egészen így van! – Csönd legyen! Ki itt az apa, te vagy én?! – Mind a ketten. Éjjel verik a zsalugátert. Józsi bácsi kikiált: – Ki az mán ilyenkor? – Én vagyok az, Kese Balog. – Oszt mi a rostánc kéne? – Van kendnek zöld téntája? – Dehogy van! Tűnjél el! Kis idő múlva ismét verik a zsalugátert. – Mi az má megint? – Én vagyok az, Kese Balog! – Hogy az ágas istennyila érjen el! Mér jöttél? – Hoztam kendnek zöld téntát. Egy férfi a borbélynál ülve átszól a manikűröslánynak: – Szépségem, nem vacsoráznál velem ma este? Gyertyafény, halk zene, a többi meg majd kialakul... – Nem lehet, férjnél vagyok. – Hát mondd azt neki, hogy egy barátnőddel mész moziba! – Mondd meg neki te! Épp téged borotvál!

16

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Kedvező fejleményekre számíthat, az anyagi ügyekben is nagyon bölcsen fog eljárni, ezért emiatt sem kell aggódnia. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Tudja, hogy valamit meg kellene tennie, de fél a következményektől. Ezt nem érdemes túlgondolkodnia. Rák Jún. 22. - júl. 22. Figyeljen az egészségére. Lesznek feszült helyzetek, de nem lesz nehéz dolga, ha közben nem sajnálja magát. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Tele van energiával. Elkapja az érzés, hogy segítenie kell másoknak és emiatt megnyílik nagylelkűsége ajtaja. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje szeptember 11. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Túlságosan nyitott lehet másokkal szemben, és ezt ki is használják. Fogadja el, hogy nem tud mindenkinek segíteni.

Koltay Kovačić Borut csentei szőlősgazda

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Nagy döntéshelyzet előtt áll, amit nem szabad elkapkodnia. Ha nem tud egyedül dönteni, kérje ki mások véleményét is.

Az ideális nő? • A jövendőbeli feleségem. Álomutazás? • Hajóval a világ körül. Álomszakma? • Borászat, amivel éppen foglalkozom. Kedvenc színe? • Zöld. Gyermekkori álma? • Sok álmom volt, de mindig orvos szerettem volna lenni. Ha szabadidő, akkor… • Kirándulok és élvezem a szabadidőt. Amit a legjobban meg tud főzni… • „Peka alatt” sült borjúhús. Kedvenc fűszere? • Só. Kedvenc tévéműsor, film? • Vígjátékok és dokumentumfilmek. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Szeretem a zenét, de különösen a Dino Merlint. Amitől a legjobban fél… • Balesettől, betegségtől. Amit nem tesz, tett soha… • Dohányzás.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A saját érdekében bátran mondjon nemet minden olyan felkérésre, amelynél olyan érzése van, csak kihasználnák. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ha folyton nemet mond a kínálkozó lehetőségekre, ne csodálkozzon azon, ha előbb-utóbb felhagynak a próbálkozással. Bak Dec. 23. – jan. 20. Valaki már régóta ostromolja Önt, de kitartóan nem vesz róla tudomást. Talán jó lenne megfontolnia, hogy ad neki egy esélyt. Kabala, amulett? • Egy megáldott tárgyacska. Káros szenvedélye? • A gyorsételek. Leghasznosabb tárgya? • A telefonom. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Olyan nem lesz soha, mert nem játszom. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Borban az igazság.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Csak mert nem úgy alakul minden, ahogy eltervezte, még nem kell feladnia. Legyen türelemmel és folytassa útját. Halak Febr. 20. – már. 20. Most számba veheti, hol tart. Ha készen áll az előrelépésre, több ajtó is megnyílik.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .


Horizont 10. gyermekszüret Dobronakon

Szorgos kezek szüreteltek négy iskolából Hétfő délelőtt a dobronaki Paphegyen kialakított ampelográfiai kertben idén is szorgalmas diákok végezték el a legszebb őszi munkát, a szüretet. A nemzetközi gyermekszüret a Dobronaki KÁI, Dobronak Község, a helyi bortermelők egyesülete, valamint a Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Intézet közös szervezésében valósult meg. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az amplelográfiai kertbe három ország négy iskolájából érkeztek diákok: a Dobronaki KÁI-ból, a Rakičani Mezőgazdasági Középiskolából, a magyarországi Rédicsi Általános Iskolából, valamint a horvátországi Štrigovai Általános Iskolából, illetve tiszteletüket tették a borlovagok is. A gyerekek a délelőtt folyamán megismerkedhettek a szüreti munkával, a szőlő szedésétől a préselésig láthatták és végezhették el a folyamatokat. De nem csak a munkába kóstolhattak bele, megízlelhették a friss szőlőlét is, amiből aztán majd must, végül pedig bor lesz. A gyerekek szorgalmasan dolgoztak. A termést ládákba szedték, majd a ládákból

egy kisebb traktoros pótkocsira gyűjtötték. A szőlő végül a présházhoz került, ahol a morzsolás után ki­ préselték az értékes nedűt.

lőnk van, 10 ezer tőke. Több fajtát is termesztünk, van sauvignon, kék pinot, szürke pinot stb. Én a szüreti munkákat A Rédicsről érkezett Tóth Dorka és Völgyi Krisztián is nagy lelkesedéssel mondták: örülnek, hogy részt vehetnek a szüreten.

László Martin dobronaki tanuló számára nem ismeretlen a szőlészet és a borászat. László Martin, a Dobronaki KÁI 8. osztályos tanulója először vett részt a gyermekszüreten, de számára nem ismeretlen a szőlészet és a borászat. – Nekünk elég sok sző-

nagyon szeretem, otthon is mindig segítek. Általában szedem a szőlőt és hordom a „gájbákat”. Aztán meg szoktam kóstolni a mustot és a bort is – mondja mosolyogva. – Mivel otthon

szoktam segíteni, így itt is tudtam, mi a dolgom, habár ma csak a szedés volt a feladatom – mondta. A Rédicsi Általános Iskola 6. osztályos tanulói nagyon élvezték a szüretet. Tóth Dorka és Völgyi Krisztián is nagy lelkesedéssel beszéltek arról, hogy mennyire örülnek, hogy részt vehetnek a gyermekszüreten. Az őszi munka egyébként nekik sem volt ismeretlen. Dóri nagyszülei is borászkodnak, és Krisztináéknak is van a hegyen szőlőjük. – Szeretünk

A szüretre három ország négy iskolájából érkeztek diákok: a Dobronaki KÁI-ból és a Rakičani Mezőgazdasági Középiskolából, valamint a Rédicsi Általános Iskolából és a Štrigovai Általános Iskolából, de tiszteletüket tették az eseményen a borlovagok is. N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .

szüretelni, otthon is szoktunk segíteni. Itt is nagyon jól érezzük magunkat, jól telik a mai nap, örülünk, hogy meghívtak minket. Igaz, kicsit esik az eső, de annyira nem zavaró. Azért reméljük, hogy eláll, mert bicajokkal jöttünk, és a mai napon még lehet, hogy elbiciklizünk Lendvára is. Ha majd visszamegyünk az iskolába, írnunk kell egy kis fogalmazást erről a napról – mondták a gyerekek, s látva a lelkesedést, bizonyára pozitív élménybeszámolók születnek majd. Horvat Bojan, a Dobronaki Szőlő- és Bortermelők Egyesületének elnöke a szervezők nevében elmondta, hogy a gyermekszüret hagyományát a jövőben is szeretnék folytatni, hiszen a rendezvény célja az, hogy a gyerekek egy kis betekintést nyerjenek a szőlészet és borászat világába, valamint képet kapjanak arról is, hogy a jó termést bizony munkával lehet csak elérni. Megtudtuk azt is, hogy az ampelográfiai kertben jelenleg 56 fajta szőlőt termesztenek, melyből idén háromféle bor készül. Mivel volt elegendő meleg, napos időszak nyáron, így a termés jó cukrot hozott, várhatóan tehát idén jó minőségű borok várhatók.

17


Horizont Kertésznaptár

Muskátlifa Hosszúfaluban

Az ősz a tisztító metszés időszaka A gyümölcsöskertben most ismét a metszőollóé a főszerep. Kevesen tudják, hogy a meggyfákat rendszeresen metszeni kell, mert enélkül felkopaszodnak, ostorokat fejlesztenek, amelyeknek a végén csak néhány levél és egy-két szem gyümölcs terem. A nagyon felmagasodott cseresznyefák vezérágát is ilyenkor a legidőszerűbb visszavágni a kívánt magasságra. Ügyelni kell azonban arra, hogy az ág végén lévő sebhelyet nagyon alaposan védjük a beszivárgó nedvesség ellen. Sokan tapasztalják, hogy az őszibarackfák egyes hajtásai, ágai elszáradnak, a vastagabb ágakon mézgacseppek tűnnek elő, a régebbi sebek körül rákos szövetburjánzás indul meg. Ezt megelőzendő nagyon ajánlatos még most elvégezni az őszibarackfák zöldválogatását, mert ezzel csökkentjük a télvégi metszéskor szükségképpen ejtett sebzések számát. Vágjuk ki tőből a fákon levő h a j t á s o k kö z ü l A mézgásodás leggyakrab- azokat, amelyek ban szilvafán, cseresznyefán, túlságosan sűrűn meggyfán, barackfán figyel- állnak, befelé törehető meg. Kezelésképpen kednek a korona csonthéjas gyümölcsfáinkról belsejébe, egy a mézgás gócot az egészsé- mást keresztezik ges részig el kell távolítani, vagy betegesen majd ecetes oldattal bekenni, fejlődnek. A mézgásoaztán méhviasszal lezárni. dást nem gomba, nem vírusfertőzés és nem is kártevő okozza, hanem összetett élettani folyamatok. Ilyenkor jó megvizsgálni az idős ribiszke- és köszmétebokrokat, és a felkopaszodott, letermett, elöregedett ágakat tőből eltávolítani, ahogy a kétéves málnavesszőket is. Most lehet a diófákról lefűrészelni vagy ollóval levágni a száraz, illetve fölösleges ágakat. Más időpontban nem szabad a diófához ollóval, illetve fűrésszel még közeledni sem, mert olyan erős a gyökérnyomása, hogy a seben keresztül literszám veszti el a nedvét. Az ősz egyértelműen a faültetés ideje is. Ne feledjük az általános szabályt, miszerint a kipusztult, elöregedett, kivágott fák helyére nem szabad ugyanolyan gyümölcsfát ültetni! A fák ugyanis hosszú évekig, esetleg évtizedekig álltak ugyanazon a helyen, és felhasználták a talajban levő tápanyagokat, főleg a mikroelemeket. Ezen kívül életműködésük, tápanyagcseréjük során olyan anyagokat választottak ki, amelyek az utánuk ültetett, azonos fajú fák számára mérgezők. Tomka Tibor

18

Egy különös muskátli, amely nem bokorrá, hanem fává nő. A koronát idén 130 piros virág díszítette.

Graj Évánál Hosszúfaluban különös muskátli nő: a növény nem a szokásos alacsony, bokros formát veszi fel, hanem magasra nő: hosszú száron van a levélkorona, melyet idén júliusban 130 piros virág díszített. – Megpróbáltam egy picit becsapni a virágot, volt év, amikor a hajtásokat teljesen lecsipkedtem. A növénynek azonban akkor is hosszú szára nőtt. A muskátlipalántát még régen kaptam Kepe Gizitől. Örülök a ritkaságnak, megcsodálom a virágait, és persze gondozom, öntözöm, trágyázom. Ha erős a nyári napsütés, akkor napernyővel is védem a tűző naptól. Úgy látszik, itt a falnál nagyon jól érzi magát – mondta Éva. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .


Horizont

Budafoki fesztivál muravidéki részvétellel

Helsinkiben szurkolt

Češka Tamara (jobbról az első) görög és szlovén szurkolók társaságában.

nén kialakított Oroszlános udvarban, a Pezsgő téren, a Fröccsteraszon és a Szieszta Ponton. Az anyaországiakon kívül határon túli borászok is jelen voltak, köztük a Rozsmán Borház is. Annak ellenére, hogy első ízben vett részt a Budafoki Pezsgő-

és Borfesztiválon, Rozsmán István szerint nagy érdeklődést keltett a kínálata a vendégek körében. Érdeklődtek a fehér- és a vörösborok iránt is, de a legnagyobb érdeklődést a borház pezsgője, a Florisima váltotta ki. tt

A lendvai Češka Tamara a Spar üzletlánc nyereményjátékának azon húsz szerencsés nyertese közé került, akik augusztus végén hat napra elutazhattak Finnországba, a szlovén kosárlabda-válogatott Eb-csoportselejtezőjének mérkőzéseire. Helsinkiben a Hartwall Arénában a szlovén kosarasokat a lengyelek, finnek és görögök elleni győztes mérkőzésen buzdíthatta élőben. Amint elmondta, leírhatatlan élmény volt megélni e nagyszabású sportrendezvény

biztosítja a test különböző részeinek vérellátását. De mi van akkor, ha ez az érzékeny műszer hirtelen leáll? – az egyik novellában így eszmél fel Mariann a Kaposvári Egyetem parkolójában. Amíg szívünk akkumulátora működik, addig minden rendben van. Addig semmi sincs elveszve, addig még minden lehetséges, még minden jóvátehető.

Addig újrakezdhetünk minden kapcsolatot, minden ölelést, csókot, barátságot, szerelmet… Kérjük a Teremtőt, hogy ezen érzékeny műszer hibátlanul működjön testünkben még nagyon sokáig! Bízzuk rá életünket és sorsunkat a Mennyei Gondviselésre, akárcsak Meta, az USAban élő harminckét éves lány, aki a hit, remény és szeretet erején felbátorodva indul el az Alpok tövébe, a klarisszák kolostorába, hogy Jézus menyasszonya, szeretetének hírvivője legyen. Derűs szívvel induljunk el mi is az általa javasolt boldogságok útján, s megtapasztaljuk, hogy „Az élet fontos dolgai nem azok, amiket általában fontosaknak tartunk – ahogy Wass Albert írja –, pénz, pálya, haladás, siker, munka: ha arról van szó, hogy megtaláljuk ma-

gunkat ebben a világban s érdemesnek ítéljük a benne létezést, akkor ezek mind nagyon aprócska dolgok.” S milyen érzések és hangulatok színezik Zágorec-Csuka Judit hőseinek lelkét? Megtudhatjuk, ha az írónő jóvoltából kezünkbe bocsátott jelképes látcsövön át figyelemmel kísérjük hőseinek életét. Azokat az élethelyzeteket, színtereket és ok-okozati viszonyokat, amelyekben e hősök mozognak, s melyek bennünket, olvasókat is készek a közöny és a teljes érdektelenség mocsaras vidékéről a cselekvő ember tisztására repíteni. Biljana, Mariann, Patrícia, Meta, Júlia, Péter, István, Zsolt, Lajos, Miklós és sokan mások – mind- mind hétköznapi hősök, a szeretet emberei, akik kisebb-nagyobb sikerrel vívják szélma-

Balla Géza erdélyi borász a Rozsmán Borház standjánál. Budafokon az idén 28. alkalommal szervezték meg a pezsgő- és borfesztivált. A fesztivált gazdag program kísérte és a rossz időjárás ellenére is sok érdeklődőt vonzott a rendezvény. 36 borász, borpince képviseltette magát a fesztivál helyszí-

forgatagát és megismerni Európa legészakibb fővárosát. A legemlékezetesebb pedig számára a finnek elleni összecsapáson megélt teltházas, hangos buzdítás marad. Emellett a helyszínen alkalma volt találkozni a szlovén válogatott játékosaival is, akik közt Goran Dragićnak és a fiatal Luka Dončićnak szurkol leginkább. A hatnapos tartalmas időtöltés alatt a finn főváros mellett Észt­ ország fővárosát, Tallinnt is megismerhette. hs

lomharcukat globalizált, elaljasodott 21. századi világunk minden szen�nyével: a hatalomvág�gyal, a pénzhajhászással, a korrupcióval, a kiszolgáltatottsággal, a munkanélküliséggel… Az írónő – mint valami jóságos őrangyal – szeretettel hajol föléjük, és a tiszta erkölcsre, a szép és nemes dolgok iránti elkötelezettségre buzdítja őket. Majd hősein át bennünket is: tegyünk meg mindent, hogy a nekünk szánt életösvény a gyom helyett szellemi kincsekben bővelkedjen. Talán zűrzavaros világunkban akaratlanul is ilyen kincseket, kapaszkodókat, biztos értékeket keresünk, amikhez vissza-vissza lehet térni, ami eligazít bennünket. Zadravec Szekeres Ilona

könyvelő

A szív akkumulátora Novelláskötet, Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2017, 166 oldal, illusztrálta Császár Szebasztiján. A szív akkumulátora – Zágorec-Csuka Judit novelláskötetének a címe a harmadik novella címe is egyben. Az írónő keringési rendszerünk központi szervét, az izmos falú tömlőt helyezi novelláskötete középpontjába, mely nem csupán „egy bolondos kedvű húsdarab”, hanem az az izompumpa, mely percenként hatvan-nyolcvanszor összehúzódva tartja fenn a vérkeringést, szakadatlan működése

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .

19


Horizont A nagy háború (1914–1918) száz éve

A Muravidék katonai vérveszte A rendszerváltást követően több muravidéki, elsősorban kétnyelvű településen állítottak emlékművet az első (és a második) világháborúban elesett katonák emlékére. De vajon hány katona halt hősi halált a Muravidékről az első világháborúban? Néhány általános adat az Osztrák–Magyar Monarchia katonai veszteségeiről Előre kell bocsájtanunk, hogy az Osztrák– Magyar Monarchia háborús veszteségei kapcsán csak hozzávetőleges adatokkal rendelkezünk. Az 51,6 millió lakost számláló Monarchia az első világháború során a m. kir. Belügyminisztérium becslése szerint 8.321.850 főt mozgósított katonai céllal, vagyis a teljes lakosság 16,1 százalékát. A Monarchia három tagországa közül a Horvát–Szlavónországot is magába foglaló Magyarország területéről arányaiban több katona vonult be, mint Ausztriából, illetve Bosznia-Hercegovinából. Magyarország esetében a lakosságszámhoz viszonyítva 17,2 százalék bevonult katona jutott, Ausztriában 15,6 százalék, míg Bosznia-Hercegovinában 12,0 százalék volt ez az arány. A két birodalomrész közötti különbséget azonban megmagyarázza, hogy a dualista állam osztrák feléhez tartozó Galícia és Bukovina területéről a huzamosabb orosz megszállás miatt nem tudtak katonákat besorozni, ahogy az olaszok által megszállt, egyébként szintén az Osztrák Császársághoz tartozó területekről sem. A Monarchia közös hadügyminisztériuma által összeállított kimutatás szerint a bevonultatott 8,3 millió katonai személyből 5.060.521 fő került fel a veszteséglistára. Ez természetesen nem azt

20

jelenti, hogy ennyi katona halt hősi halált. Veszteséglistára került ugyanis minden olyan katona, aki időlegesen vagy végérvényesen elveszítette hadképességét. Ez történhetett elhalálozás, hadifogság, sebesülés, betegség vagy nyomtalan eltűnés miatt. Az elhalálozás, hősi halál esete egyértelmű. A hadifogságba került katonák

szítette a saját becsléseivel, melyet arra a tapasztalatra alapoztak, hogy az eltűntként kezelt személyek 1/3-a a valóságban elesett, kétharmada viszont fogságba került. Másrészt viszont a Belügyminisztérium becslése szerint a hadifogságba esett egyének 1/6-a szintén elhalálozott. A m. kir. Belügyminisztérium becslései szerint végül is

lakosnak ez körülbelül a 17 százaléka. Közülük az eddigi kutatások szerint legalább 2.966 személy halt hősi halált, vagyis en�nyi személyt sikerült névre pontosan beazonosítani. A bevonult muravidéki katonák 19,5 százaléka halt hősi halált, vagyis majdnem minden ötödik, a háborút megjárt muravidéki életét vesztette a Nagy Háborúban. További elemzések arra is rámutatnak, hogy a száz lakosra jutó hősi halottak számát tekintve ez 3,28 százalék veszteséget jelent, ami

Táblázat: A Monarchia halottainak száma a halottnak tekinthető eltűntek és hadifoglyok hozzászámításával (a m. kir. Belügyminisztérium becslése alapján) A halottak, halottnak tekinthető eltűntek és hadifoglyok Ország száma

bevonultak %

száz lakosra jutó hősi halottak, százalék

Magyarország Horvát– Szlavónországgal együtt

660.821

18,3

3,14

– Ezen belül a Muravidék

2.966*

19,05

3,28

Ausztria

819.816

18,2

2,84

Bosznia–Hercegovina

43.425

20,2

2,42

1.524.062

18,3

2,95

Osztrák–Magyar Monarchia

* – dr. Kovács Attila és Šövegeš Gordana becslése egy része, elsősorban a rossz életkörülmények miatt (ez különösen az orosz hadifogolytáborokra volt jellemző) idővel szintén elhalálozott. A sebesültként (betegként) regisztrált katona a későbbiek során szintén a halottak listájára kerülhetett. A legtöbb gondot a nyomtalan eltűnés fogalom jelenti, hiszen itt csak annyit lehetett tudni, hogy egy bevetést követően a katona nem jelentkezett az alakulatánál. A m. kir. Belügyminisztérium a közös hadügyminisztérium adatait kiegé-

a Monarchia összes elesetteinek száma 1.524.062 fő, ebből Magyarország Horvát–Szlavónországgal együtt 660.821 főt jelentett. A Muravidék háborús vesztesége A szlovén településeket is magába foglaló Muravidék területéről becsléseink szerint az első világháború négy éve során hozzávetőlegesen 15.500 férfit soroztak be katonai szolgálatra. Az 1910-ben összeírt 90.513 muravidéki

a Magyar Királyság 3,14 százalékos veszteségén is túltesz. Vagyis a muravidékiek nagyon súlyos véráldozatot hoztak az első világháború harcterein. Egyébként a muravidéki hősi halottak névsora az Osztrák–Magyar Monarchia közös Császári és Királyi Hadügyminisztériuma által kiállított veszteséglisták (Verlustliste), a halotti anyakönyvi kivonatok, a maribori és a muraszombati bíróságok halottá nyilvánítási dokumentumai, a muraszombati múzeum gyűjtése,

valamint magánszemélyek által közölt adatok alapján került összeállításra. A cikkhez mellékelt térkép jól érzékelteti, hogy a muravidéki települések között nagy különbségek vannak a hősi halottak számát illetően. A legnagyobb véráldozatot a muraszombati (Murska Sobota) és a szentsebestyéni (Pečarovci) anyakönyvi kerületek adták, ahol a száz lakosra (a csecsemőket és az aggastyánokat is beleszámítva) jutó hősi halottak száma több mint 5 fő volt. Szintén jóval az átlag felett volt a hősi halottak aránya a battyándi (Puconci) anyakönyvi kerületben, valamint még néhány szlovének által lakott településen. A magyarok által lakott muravidéki településekről besorozott személyek szerencsésebbek voltak, hiszen a kimutatás szerint közöttük átlagban 2,0–2,9 százalék volt a hősi halottak aránya. Ez alól kivételt képeznek Szentlászló és Pince települések, amelyek átlagon felüli (több mint 4 százalékos) véráldozatot hoztak. A „legszerencsésebbek” a gyertyánosi és az alsólendvai anyakönyvi kerületekből besorozott katonák voltak, mivel arányaiban közülük estek el legkevesebben a Muravidékről (1,7–1,9 százalék). Zárásként azonban meg kell jegyeznünk, hogy a 2.966 muravidéki hősi halott száma nem végleges, hiszen az újabb források feltárása (elsősorban a katonai ezredek halotti anyakönyvei) vélhetően tovább fogják gyarapítani a muravidéki hősi halottak amúgy is nagyon hosszú névsorát. Dr. Kovács Attila – Šövegeš Gordana

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .


Horizont

esége az első világháborúban

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .

21


Sport Ifjúsági Bajnokok Ligája

négy pálya megépítését tervezik annak érdekében, hogy a korosztályos csapatok korszerű és minőségi feltételek mellett edzhessenek. A mérkőzések kiváló promóciós lehetőséget jelentenek egyrészt a városnak, másrészt pedig a sportág népszerűsítésének a fiatalok körében – tette még hozzá a polgármester. Zlatko Zahovič, az NK Maribor sportigazgatójának felszólalásában elhangzott, azért tértek vissza, mert 2014-ben a klub kiváló fogadtatásban részesült és jól érezték magukat Lendván. Emellett az infrastruktúra megfelelő, jó a szervezés, a focival együtt lüktet a város, értékelik a nagy eseményeket. Megköszönte a klubnak és a polgármesternek, hogy ismételten elvállalta a házigazda szerepét az Ifjúsági Bajnokok Ligája mérkőzéseinek lebonyolításában és szervezésében. Zahovič továbbá örömét fejezte ki, hogy ezen a rangos versenyen a fiatalok tapasztalatot gyűjthetnek, emellett kapukat nyithat meg számukra külföldre. A klubnak továbbá célja, hogy a fiatalok fejlődése biztosított legyen, hiszen ők azok, akik a felnőtt csapat és a szlovén foci jövőjét is jelentik. A lelátóról pedig ő maga is biztatni fogja majd a csapatot.

Miran Pavlin, a sportigazgató segítője kiemelte: a klubnál kemény munkát fektetnek a versenyképes és tehetséges játékosok nevelésébe, az előttük álló mérkőzések pedig jó lehetőséget jelentenek a tudásuk felmérésére a kortársaikkal szemben. Muamer Vugdalić, a csapat edzője előnynek tartja, hogy csapatára nem hárul nyomás, hiszen annak ellenére, hogy harcolnak a győzelmekért, az eredmény nem létfontosságú számukra. Biztos benne, hogy azok a fiatalok, akik a bajnoki és a válogatott mérkőzéseken már gyűjtöttek tapasztalatokat, a maximumot hozzák majd a meccseken. De az az elsődleges cél, hogy a játékosok élvezzék a játékot, a lehetőséget és kövessék az edzői utasításokat. A szabályok szerint három idősebb játékos is bevonható a csapatba, így a vezetőedző Sandi Vugrinec és Luka Štorb játékára is számíthat. Végezetül pedig Luka Koblar csapatkapitány a játékosok remek hangulatáról nyilatkozott, valamint a szerdai meccsre győzelmet jósolt csapatának. A lendvai stadionban már szerdán (lapzártánk után) lebonyolított Szpartak elleni mérkőzést követően október 17-én a Liverpool és december 6-án a Sevilla elleni meccs lesz napirenden Lendván, ingyenes belépési lehetőséggel.

1. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

2. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

3. forduló

3. forduló

Ingyenes mérkőzések lesznek Lendván Az NK Maribor 19 éves korosztályos csapata Lendván játssza az Ifjúsági Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseit, ellenfélként a moszkvai Szpartak, az angol Liverpool és a spanyol Sevilla utánpótlása érkezik a lendvai stadionba. Az eseménysorozattal kapcsolatban a lendvai Városházán tartottak sajtótájékoztatót. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Az NK Maribor ifjúsági csapata (U19) azok után

kitűnő házigazdája volt. A sajtótájékoztatón elsőként Balažek Anton polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, kifejezve

dik meg ismét. Lendván a focinak nagy hagyománya van, és a város azt tervezi, a jövőben a Nafta klubbal együttműködve új infra-

A sajtótájékoztatón Miran Pavlin, Zlatko Zahovič, Anton Balažek, Muamer Vugdalić és Luka Koblar vett részt. indulhat az UEFA Youth League-ben, hogy a felnőtt csapat kiharcolta a szereplést a Bajnokok Ligájában. A korosztályos csapat mérkőzéseinek helyszínéül ismét Lendvát választotta a maribori klub, miután 2014ben a város az eseménynek

örömét, hogy 2014 után a Maribor a bajnoki mérkőzések helyszínéül ismét Lendvát választotta. Amint felszólalásában elmondta, lehet viccnek is venni, de Szlovénia két „legfocisabb” városának évtizedek óta tartó kapcsolata elevene-

8. forduló 8. forduló Ankaran – Gorica Maribor – Celje Domžale – Triglav Kranj Rudar – Aluminij Krško – Olimpija

0:2 (0:2) 0:0 (0:0) 6:1 (3:1) 0:0 (0:0) 2:4 (2:1)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 8 6 2 0 20:4 2. Maribor 8 5 3 0 13:5 3. Gorica 8 4 1 3 9:7 4. Domžale 8 3 3 2 19:11 5. Krško 8 3 2 3 16:17 6. Rudar 8 3 1 4 7:10 7. Aluminij 8 2 3 3 10:12 8. Celje 8 2 3 3 10:13 9. Triglav Kranj 8 0 4 4 6:16 10. Ankaran 8 0 2 6 7:22

20 18 13 12 11 10 9 9 4 2

A 9. forduló párosítása 2017. szeptember 15-e és 17-e között: Celje – Krško, Triglav Kranj – Rudar, Aluminij – Ankaran, Olimpija – Domžale, Gorica – Maribor.

22

Újpest – Puskás AFC DVSC – DVTK Mezőkövesd – Balmazújváros Videoton – Haladás Ferencváros – Vasas Paks – Honvéd

1:3 (0:1) 3:1 (1:1) 2:2 (0:1) 3:1 (0:1) 5:2 (1:1) 2:2 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Videoton 8 6 2 0 19:7 2. Honvéd 8 4 3 1 15:11 3. Ferencváros 8 3 4 1 17:9 4. DVTK 8 3 3 2 13:13 5. DVSC 8 3 2 3 12:8 6. Puskás AFC 8 3 2 3 14:13 7. Vasas 8 3 1 4 10:14 8. Újpest 8 2 4 2 11:12 9. Mezőkövesd 8 2 2 4 10:17 10. Paks 8 1 4 3 12:16 11. Haladás 8 2 0 6 6:18 12. Balmazújv. 8 1 3 4 11:12

20 15 13 12 11 11 10 10 8 7 6 6

A 9. forduló párosítása 2017. szeptember 16-án, 18.00: Balmazújváros – DVSC, DVTK – Paks, Haladás – Újpest, Puskás AFC – Mezőkövesd, Vasas – Videoton, Honvéd – Ferencváros.

strukturális beruházásokat valósítanak meg, éspedig

6. forduló Z. Kranj – Nafta 1903 Drava – Roltek Dob AŠK Bravo – Dekani Sežana – Brežice Mura – Veržej Fužinar – Rogaška Radomlje – Ilirija Krka – Brda

elhalasztva 1:0 (0:0) 2:3 (2:2) 2:2 (1:0) 6:2 (3:1) 2:1 (1:0) 5:2 (3:1) 0:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Mura 6 5 1 0 19:5 2. Dekani 6 4 2 0 12:6 3. Radomlje 6 4 1 1 17:11 4. Drava 6 4 1 1 15:9 5. Brežice 6 3 2 1 9:8 6. Sežana 6 2 4 0 10:8 7. Ilirija 6 3 0 3 13:11 8. AŠK Bravo 6 3 0 3 8:8 9. Nafta 1903 5 2 1 2 5:5 10. Brda 6 1 2 3 6:9 11. Roltek Dob 6 1 1 4 7:8 12. Z. Kranj 5 1 1 3 6:9 13. Krka 6 1 1 4 5:10 14. Rogaška 6 1 1 4 4:11 15. Veržej 6 1 1 4 5:13 16. Fužinar 6 1 1 4 7:17

16 14 13 13 11 10 9 9 7 5 4 4 4 4 4 4

A 7. forduló párosítása 2017. Szeptember 16-án és 17-én, 16.00: Nafta 1903 – Fužinar, Ilirija – Drava, Rogaška – Radomlje, Veržej – Z. Kranj, Dekani – Krka, Dob – AŠK Bravo, Brežice – Mura, Brda – Sežana.

Nafta ÖF – Nedelica Dobronak – Olimpija Bistrica – Kobilje Hídvég – Csente

0:2 (0:1) 3:0 (1:0) 0:1 (0:0) 4:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Dobronak 3 3 0 0 10:1 9 2. Hídvég 3 3 0 0 9:0 9 3. Kobilje 3 2 0 1 4:4 6 4. Nedelica 3 2 0 1 3:4 6 5. Bistrica 3 1 0 2 6:4 3 6. Csente 3 1 0 2 4:9 3 7. Nafta ÖF 3 0 0 3 3:8 0 8. Olimpija 3 0 0 3 1:10 0 A 4. forduló párosítása 2017. szeptember 17-én: Dobronak – Nafta ÖF, Csente – Bistrica, Olimpija – Kobilje, Nedelica – Hídvég.

Petesháza – Graničar Zvezda – Turnišče ÖF Panonija – Kapca Renkovci – szabad TÁBLÁZAT 1. Kapca 3 2 0 1 2. Graničar 2 1 1 0 3. Renkovci 2 1 1 0 4. Zvezda 2 1 1 0 5. Turnišče ÖF 3 1 1 1 6. Panonija 3 0 1 2 7. Petesháza 3 0 1 2

0:3 (0:1) 1:0 (0:0) 2:6 (2:1)

17:5 4:1 4:2 2:1 3:3 3:8 2:15

6 4 4 4 4 1 1

A 4. forduló párosítása 2017. szeptember 16-án és 17-én: Renkovci – Petesháza, Kapca – Zvezda, Graničar – Panonija, Turnišče ÖF – szabad.

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .


Sport

Dobogós országos helyezések Snežniken a vár körül rendezték meg az idei 3D terepíjász országos bajnokságot, melyre 163 íjász érkezett 27 szlovén, horvát és olasz klubból, hiszen mivel a bajnokságot nyílt versenyként hirdették meg, más országból is nevezhettek résztvevők. A lendvai íjászklub 12 íjásszal volt jelen a versenyen, tízen az országos bajnokság küzdelmeiben és ketten a nyílt bajnokság mezőnyében versenyeztek. A lendvaiak közül a nyílt verseny eredményei alapján vadászreflex versenyszámban Horvat Kristijan teljesített a legeredményesebben és országos második helyezést ért el 345 körrel. Négy körrel lemaradva a harmadikon Cseh Gyula végzett, mögötte pedig Magyar Daniel, aki az országos bajnokság versenyében harmadik lett. Emellett a hölgyek mezőnyét Horvat Sonja az ötödik, a veteránokét Flisar Tomaž a hetedik, míg Štuhec Bojan csigás vadászíjjal a negyedik helyen zárta. A bajnokságon Hozjan Jože hetedik lett hosszúíjjal, Kuzma Kristijan pedig tízedik csigás íjjal. Az utánpótlás korosz1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 3. forduló Bakovci – Hodos Puconci – Serdica Križevci – Dokležovje Ižakovci – Rotunda Gančani – Mura ÖF Goričanka – Cven

3:1 (3:0) 1:0 (1:0) 3:0 (1:0) 1:1 (0:1) 3:3 (0:2) 4:0 (2:0)

TÁBLÁZAT 1. Bakovci 3 3 0 0 12:2 9 2. Goričanka 3 3 0 0 9:1 9 3. Križevci 3 2 1 0 6:1 7 4. Mura ÖF 3 2 1 0 9:5 7 5. Puconci 3 2 0 1 2:4 6 6. Gančani 3 1 2 0 9:4 5 7. Hodos 3 1 0 2 6:6 3 8. Serdica 3 0 2 1 0:1 2 9. Ižakovci 3 0 1 2 4:9 1 10. Rotunda 3 0 1 2 1:7 1 11. Cven 3 0 0 3 1:8 0 12. Dokležovje 3 0 0 3 1:12 0 A 4. forduló párosítása 2017. szeptember 16-án és 17-én, 16.30: Hodos – Ižakovci, Cven – Bakovci, Mura ÖF – Rotunda, Serdica – Goričanka, Dokležovje – Puconci, Gančani – Križevci.

tályban a fiúk dobogós helyet értek el vadászreflex kategóriában, míg egyéniben Horvat Niko 265 körrel az első helyen, Biro Dominik a dobogó legalsó fokán végzett. Komaricki Nik az ötödiken zárt. A lányoknál Hovat Vita a nyolcadik helyet szerezte meg. Csapatversenyben is jól teljesítettek a lendvaiak (Kuzma és Horvat Kristijan, valamint Hozjan Jože), hiszen a bajnokság harmadik

legjobb helyezését érték el. Az abszolút országos bajnokság kategória elődöntőjében két lendvai íjász, Magyar Daniel és Horvat Kristijan került össze, közülük a párbajrendszer szerint működő versenyben Horvat került a döntőbe, ahol Podbevšek Boštjan bajnoktól kapott ki. Magyar a harmadik helyért vívott harcban Kocman Marjant győzte le. hs

Egy győzelemmel és egy vereséggel indítottak A Lendvai Körzeti Labdarúgószövetség annak érdekében, hogy a tavalyi nevezési gondokat kiküszöbölje, idén az ifjúsági és serdülő korosztályban is indított ligát, mely öt, illetve négy csapattal vágott neki az idénynek. A Nafta ifjúsági csapata szombaton Šooš Vladimir edző irányításával a tornisai felállást látta vendégül. Miután az első félidő gól nélkül ért véget, az ös�szecsapást a 87. percben Horvat Ludvik döntötte el a vendégek javára, 0:1 lett a végeredmény. A tabellát Tornisa vezeti Odrijánc, Hotiza, a Nafta és Palina előtt. T ö b b s i ke r r e l j á r t Hermán István edző a lendvai serdülőcsapattal, mely

hátrányból tudott fordítani, 3:1-re legyőzve Odrijánc csapatát. A vezetést a mérkőzés korai időszakában ugyan a vendégek szerezték meg Horvat Kristjan góljával, de néhány perc múlva Pavšič Sašo megszerezte az egyenlítő gólt a Naftának. A félidőig több gól nem született, 1:1-es döntetlen lett a részeredmény. A második félidő második percében Šajt Tadej góljával már vezetéshez jutott a lendvai csapat, majd mintegy tíz perccel a vége előtt újra Šajt győzte le a vendégkapust, amivel beállította a végeredményt. A ligában a Nafta mellett Tornisa, Odrijánc és Palina csapata szerepel. hs

Elhalasztották a mérkőzést Az erős esőzés miatt vasárnap Kranjban elhalasztották a Zarica Kranj és a Nafta közti mérkőzést. Az elmaradt összecsapást egy új időpontban játsszák le. Miközben a Nafta a hétvégén így mérkőzés nélkül maradt, a Mura hazai pályán a Farmatech Veržej hálóját féltucatnyi góllal tömte ki. A vendégeknek a félidő derekán Volmajer góljával sikerült vezetést szerezniük, azonban a félidő végére a Mura elhúzott: Boškovič, Maroša és Bobičanec góljával 3:1 lett a részeredmény. A folytatásban a Mura előnye Kolar Robnik öngóljával nőtt, majd Kozar és újra Bobičanec célzott pontosan. A vendégek Ficko találatával szépítettek a végeredményen, így végül 6:2-vel zárult a meccs. hs

N É P Ú J S Á G 2 0 17. s z e p t e m b e r 14 .

A Nafta a kupasorozat első elődöntős csapata A Lendvai Községközi Kupasorozat 3. fordulójában a Nafta kedden késő délután a harmadosztályú Odrijánccal csapott össze, és idegenben 1:0-s győzelemmel jutott tovább az elődöntőbe. A mérkőzést kiegyenlített játék jellemezte, a találkozót eldöntő gól az első félidő második felében esett. A 38. percben mintegy húsz méteres szabadrúgásból Ošterk mesteri gólt szer-

zett, a sorfal felett elsuhanó labdája a kapufáról vágódott a hálóba. A folytatásban mindkét csapat próbálta megzörgetni az ellenfél hálóját, erre ugyan nagyobb esély a vendégek előtt adódott, de sikertelenül jártak. A mérkőzés hajrájában a hazaiak erőteljesen letámadták a Naftát, de a hármas sípszóig nem tudták kiegyenlíteni a minimális hátrányt. F.h.m.

minisport Žagaré a németországi nagydíj A Speedway Grand Prix versenysorozat kilencedik salakmotorviadalán, a németországi Teterowban Matej Žagar pályafutása negyedik nagydíját szerezte meg, miután a döntőben maga mögé utasította a szlovák Martin Vaculikot, az ausztrál Jason Doyle-t és Chris Holdert. A viadalt felázott pályán bonyolították le, melyen nagyon jól feltalálta magát a 34 éves ljubljanai versenyző. Ugyan a nyitófutamot harmadik helyezéssel indította, majd egy második hely következett, de a harmadik futamban megszerezte első győzelmét. A negyedik fellépése ugyan újra elsikerült, a harmadik helyezés viszont azt jelentette számára, hogy amennyiben az elődöntőben akar versenyezni, az utolsó futamban legalább a második helyen kell zárnia, ami sikerült neki. Az elődöntőt, melyet a svéd Lindgren esése miatt megismételtek, remekül teljesítette a ljubljanai, és az első előfutam győzteseként bekerült a döntőbe, ahol mindent egy lapra tett fel, jól rajtolt, előnybe került, és miután visszaverte Vaculik támadásait, elsőnek ért célba, a viadalon pedig a pályarekordot is megdöntötte. A következő három futamot Stockholmban, Torunban és Melbourne-ben szervezik meg. Az összesítést Doyle vezeti 114 ponttal, 2. Dudek 104, 3. Janowski 101, 4. Lindgren 98, 5. Woffinden 94, 6. Sayfutdinov 90, 7. Zmarzlik 82, 8 Vaculik 80, 9. Žagar 73 és 10. Holder 66 ponttal. hs Mindkét csapatot megbüntette a szövetség A másodosztály ötödik fordulójában a Nafta és a Mura csapott össze Lendván, s ennek nyomán a Szlovén Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága mindkét csapatot megbüntette. A bizottság döntése szerint a házigazda Nafta a négy sárga és két piros lap miatt 240 eurós, a drukkerek pirotechnikai eszközei miatt 200 eurós, a játékvezetők felé dobált tárgyakért 300 eurós és a szidalmazó szurkolás miatt 250 eurós bírságot kapott. Emellett a hiányos rendészeti felügyelet miatt – két hazai rendfenntartó verbálisan megtámadott néhány ven­ dégjátékost, és a civakodássá fajuló incidenst a hazai klub képviselője állította le – 500 euróval büntették a klubot feltételes halasztással: amennyiben a 2017/18-as idényben a mérkőzések szervezésében nem lesz tapasztalható hasonló, illetve még súlyosabb fegyelmi vétség, a büntetést nem kell kifizetni. A szeptember 3-i rangadón a Murát 400 euróra büntették, amiért a szurkolók pirotechnikai eszközöket használtak. hs Két gól mindkét félidőben A lakosi Torcida kispályás focicsapat a liga negyedik fordulójában Odrijánc csapata ellen gyűjtötte be második győzelmét. Hazai pályán 4:2-re bizonyult jobbnak a lakosi csapat, mely a félidőt 2:1-es előnnyel zárta. A mérkőzésen Kerek Ladislav kétszer, míg Horváth László és Herceg Zlatko egyszer talált a hálóba. F.h.m.

23


Pécsi Kulturális Napok Szlovéniában Szeptember 14–15., Ljubljana, Maribor, Lendva Szeptember 14-én és 15-én Szlovéniában mutatkozik be Pécs városa. A Pécsi Kulturális Napok Ljubljanában, Mariborban és Lendván szervezett rendezvénysorozata a város pezsgő irodalmi életével, zenei kultúrájával és a közeli villányi borvidék kiváló boraival ismerteti meg a közönséget. A lendvai program: Szeptember 15., péntek, Lendva, Bánffy Központ 16:30 Megnyitó 17:00 Bóbita Bábszínház - A bűbájos lakat 18:00 Vivat Bacchus – koncert 19:00 Borkóstoló pécsi-villányi, valamint helybéli borokból

A programsorozat ingyenes!

Népújság, 2017. 09. 14.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 61. évf. 37. sz.

Advertisement