Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

65. évfolyam 36. szám Lendva 2021. szeptember 9. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Fotó: Mediaspeed

1801 kilós óriásbogrács

Lendva, „A bogrács fővárosa” szombattól egy újabb nagy eredményt tudhat magáénak: a hat szakács és 20 segítő 16 óra alatt elkészítette és megfőzte az eddig ismert legnagyobb

mennyiségű bográcsgulyást, amelynek összsúlya 1801 kg lett. Lendva Község ezzel a rekorddal be kíván kerülni a Guinness-rekordok könyvébe. A mintegy 400 kiló hagymát több

Horvat József főszakács:

mint három órán át pirították. A rekordra pályázó bográcsgulyásba emellett 4 kiló fokhagyma, 220 kiló marhahús, 160 kiló vadhús, 300 kiló sertéshús, 400 kiló burgonya, 22 kiló fűszer és

12 liter lendvai bor került. Az óriásbográcsról, illetve a közben rendhagyó formában lezajlott 42. Lendvai Szüretről a hátoldalon képriportunkban számolunk be.

„Büszke vagyok az eredményre, már jó ideje készültünk a mai rekordra” 20. oldal


Iránytű Bledi Stratégiai Fórum

A közösség képviselői Szolarics Nađ Klára

Teli kosár Úgy tűnik, az ősz idén is hoz teli kosarat beérett terményekből. De ezeken kívül sok egyéb másra is számítani lehet. Az idei szeptember éppen az (ideiglenesen?) ismét megélénkült életritmusról szól. Benne van ebben többek között a lendvai borok és bogrács ünnepe, a Bográcsfeszt, a Lendvai Szüret, az óriásbográcsfőzés és a Lendvai Borok Estje című rendezvény. Idén is voltak kisebb-nagyobb hibák, szervezési mulasztások, az újabb tartalmakkal való frissítések hiánya. Az óriásbogrács alatti tűzgyújtás például külön attrakció lehetett volna. Az ilyen jellegű rendezvények megvalósítása – be kell vallani – nagy bevállalást, erőfeszítést igényel, de ha a szervező megtalálja a közreműködésre kész partnereket, akkor már könnyebb a sikeres lebonyolítás, az érdekes és vonzó tartalom felkínálása. Akkor a fesztivál a helyi kulinária és a borok igazi ünnepét jelentheti, amelyben minden partner a saját teendőire összpontosíthat. De az őszi kosárba kerültek az újabb covidintézkedések is, amik teljes zárlatot most már nem okoznak, de egyre gyakrabban állítanak akadályokat, amiket a PCT-feltételek egyikének kielégítésével lehet „legyőzni”. A védőoltást felvevők és az oltást megtagadók vitája, néha már erőszakos igazságkeresése új formát kapott a Szlovén TV stúdiójában. A kosárba került – ugyan éretlenül – a közrendről szóló azon törvénymódosítás, mely egyfajta tiltakozási fegyelmezettséget kíván elérni, ha a polgár megengedhetetlenül viselkedik a kormány, a mindenkori hatalom embereivel vagy hozzátartozóikkal. A határozat fordított irányban nem működne? Útvesztőbe került a szabad véleménynyilvánítás? Mi a kulturált középút, mi megengedhető, mi korlátozza a szabadságot, mi része a demokráciának és mi nem? A kezdeményezés mindenesetre már módosításra került...

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Farkas Brigita, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os HÉA-t kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A múlt héten Bleden zajlott a hagyományos stratégiai fórum, amelyen az Európai Unió jövőjének kérdéseiről tanácskoztak a résztvevők: az uniós országok és a csatlakozni kívánó államok képviselői. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a fórum keretében idén is találkozott a muravidéki magyar közösség képviselőivel. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szeptember 1-jén Bleden találkozott a muravidéki magyar közösség képviselőivel, Horváth Ferenc elnökkel, nemzetiségi parlamenti képviselővel, Bači Zsuzsanna alelnökkel, valamint Varga Teodorral, az MMISZ elnökével. A találkozó tartalmáról Horváth Ferenc lapunknak kifejtette, a magyar minisz-

terelnökkel áttekintették az elmúlt esztendő történéseit – egy évvel ezelőtt szintén Bleden találkoztak. Horváth Ferenc megköszönte az anyaországból érkező támogatásokat és beszámolt az eszközökből megvalósítandó projektek állásáról. Hangsúlyozta, a magyar miniszterelnöknek elmondta, országgyűlési képviselőként jó kapcsolatot sikerült teremtenie a jelenlegi szlovén kormányzattal, amellyel a közösség

külön megállapodást kötött, s ennek gyümölcsei is lassacskán már láthatók. Elmondása szerint szó esett a magyar közösség jövőbeni terveiről is, különösen örvendetes pedig, hogy minden jel arra mutat, a közeljövőben, akár napokon belül megállapodás születik a két kormány között a közös Mura–Rába alapról. Horváth Ferenc kiemelte, hogy a szlovén– magyar és muravidéki vonatkozásban a magyar–ma-

Marác Község 25. ünnepe

Egy díszpolgári cím, egy jut ju Marác Község szeptember 7-én ünnepli a község napját, melynek alkalmából díszülés keretében kiosztották a községi elismeréseket. A rendezvényt a vírushelyzet miatt ismét a martjanci sportközpontban tartották meg, közönség nélkül. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Marác Község ünnepe az 1962-es eseményhez kapcsolódik, amikor egy svéd laboratóriumban kimutatták a „maráci fekete víz” gyógyhatását. A községi tanács díszülésén Glavač Alojz polgármester mondott ünnepi beszédet, értékelve az elmúlt évet. – Fontos számunkra, hogy sikerült állami támogatást nyerni és megkezdeni a Pártosfalvi KÁI teljes felújítását. Bízom benne, hogy a nagy beavatkozás ellenére a helyiségek szeptember végére elkészülnek a tanulók fogadására. Folytatjuk a helyi közlekedési infrastruk-

túra fejlesztését Marácon és a többi településen. A középületekről és az egyesületekről sem feledkeztünk meg, folyamatosan megújítjuk a tűzoltók felszereltségét is – mondta a polgármester. – A projektdokumentáció elkészítésének fázisában

van a több célt szolgáló csarnok építése és a település központjának építészeti felújítása. Az újabb EU-s támogatás újabb projektek megvalósítását jelenti a muravidéki vízvezeték-hálózat „B” alrendszerének további építését illetően.

25 sikeres év a turizmus szolgálatában Működésének 25. évfordulóját ünnepelte a maráci TIC, mely a Muravidék egyik legaktívabb és legsikeresebb turisztikai információs központjává nőtte ki magát. 1996-ban három alkalmazottal kezdtek, ma heten dolgoznak a promóción Bily Sonja igazgató vezetésével. Az elmúlt 25 évben két fiókegységet is nyitottak: TIC irodát Selón és biciklis központot Marácon.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .


Muravidék

Fotó: Instagram, gov.hu

i találkoztak Orbánnal

Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalása a muravidéki magyar közösség képviselőivel. gyar kapcsolatok talán még sohasem voltak ilyen szinten; konkrét programok,

projektek valósulnak meg, amelyekből a muravidéki magyarság, a rábavidéki

szlovén közösség, valamint a két térség többségi nemzetei is profitálnak.

utalom és három elismerés

Marác Község idei kitüntetettjei, Škerlak Slavko díszpolgár a 2. sorban jobbról a harmadik. A díszülésen kiosztották a községi és polgármesteri elismeréseket. A község 2021-es díszpolgári plakettjét Škerlak Slavko vehette át Sebeborciról. Községi jutalomban, s ezzel 800 euró támogatásban részesült a 20 éves jubileumát

ünneplő tešanovci kulturális és turisztikai egyesület néptánccsoportja. Elismerést kapott Varga Viktorija filovci vendéglőtulajdonos, Kodila Štefan községi tanácstag Selo településről és Klement Štefan méhész Martjanciról. Polgármesteri

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .

elismerést kapott Kumin Mateja arany- és Ozvatič Tjaša gyémántérettségiző, Štravs Jurij páter és Koltaj Tomaž önkéntes Lončarovciról. A legrendezettebb település díját idén Lončarovci, Mlajtinci és Martjanci nyerte el.

Tóth Erzsébet az új oktatási szaktanácsadó Szeptember 1-jével bővült az SZK Oktatási Intézete Muraszombati Egységénél a magyar nyelvi, illetve a kétnyelvű oktatási szaktanácsadói szolgálat. A kétnyelvű oktatási szaktanácsadói munkakört, melynek létrehozását a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) már hosszabb ideje kezdeményezte, a 2021/22-es tan- Tóth Erzsébet év kezdetével Tóth Erzsébet magyartanár tölti be. Tóth Erzsébet – a középiskolai tanári munka mellett – a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének elnöki, valamint az MMÖNK Oktatási Bizottságának elnöki tisztségét tölti be, így széles rálátása van a kétnyelvű oktatásra. Új munkakörét szakmai kihívásnak tekinti, feladatkörének pontos meghatározása folyamatban van. Az új munkahellyel a magyar nyelvi főszaktanácsos mellett két szaktanácsadója van az Oktatási Intézet lendvai egységének, s további egy szaktanácsadói munkahely betöltése még tervben van. Az Oktatási Intézet Muraszombati Egységénél további káderváltozások várhatók, hiszen Kumer Irena, aki hosszú évekig vezette az egységet, nyugdíjba vonult, a munkakör betöltésére megjelent pályázat pedig nem volt sikeres. kmj

A kulturális intézetek Liszt Ferenc nevét viselik

A 24 ország 26 városában működő magyar kulturális intézeti hálózat szeptember elsejével új névvel és megújult arculattal kezdi meg az őszi kulturális szezont. A külföldi magyar kulturális intézetek, így a Ljubljanában működő központ is, ezentúl Liszt Ferenc világhírű magyar zeneszerző, zongoraművész és pedagógus nevét viselik. Liszt Ferenc (1811–1886) minden idők egyik legvirtuózabb zongoraművésze, a 19. századi romantika egyik legjelentősebb zeneszerzője, aki több mint 1400 remekművet jegyez. Idén van születésének 210. és halálának 135. évfordulója. Kmj

3


Muravidék Az Európai Zsidó Kultúra Napjai Lendván

Hajós Izsó emlékezete

Hajós Izsó Alsólendva polgára is volt a múlt század végén és annak fordulóján, aki vállalkozóként, földbérlő gazdálkodóként, kereskedőként, de költőként és műfordítóként is maradandót alkotott Alsólendván, így

Szeptember 7-én, az idei zsidó újév napján a Lendvai Zsinagóga előtti téren emlékest keretében dr. Zágorec-Csuka Judit és Süč Dejan kutatók bemutatták Hajós Izsó izraelita származású gazdálkodó, kereskedő és költő munkásságát. Süč Dejan történész Hajós Izsót (1858– 1906) elsősorban mint vállalkozót, gazdálkodót és kereskedőt mutatta be,

zösségi tevékenységeiről, amelyet az itt élő magyar polgárság köreiben fejtett ki a gazdaság, a kereskedelem és a közélet területén. Dr. Zágorec-Csuka Judit könyvtáros, irodalmár pedig Hajós Izsóról mint költőről és művészetpártoló személyről beszélt, aki Ady Endre személyes barátja is volt, és francia nyelvtudásával, irodalomismeretével feltehetőleg

Fotó: Galič Tomaž

A Könyvtár és Kulturális Központ szervezésében idén Lendván szeptember 5-én kezdődött az Európai Zsidó Kultúra Napjai rendezvénysorozat, melynek keretében több helyi történelmi-ismeretterjesztő és zenés rendezvényre került sor. Szeptember 15-ig pedig a könyvtárban tematikus könyvkiállítás tekinthető meg.

Az est moderátora, Varga Ines könyvtáros, Zágorec-Csuka Judit kutató, Süč Dejan történész-kutató és Časar Sebastian könyvtáros a Hajós Izsót bemutató emlékrendezvényen. amelyek a szülőföld, az identitás, a szerelem, a halál, a társadalomkritika, a létezés, valamint a természet témaköreire, motívumaira vonatkoztak. Zágorec-Csuka Judit azt

is kifejtette, hogy Hajós Izsó nemcsak költő volt, hanem az angol Ruskin, a francia Mistral és a német Bierbaum egyes műveit le is fordította magyar nyelvre.

munkássága által gazdagabb lett a magyar zsidó kultúra Lendván és környékén, s ezt méltóképpen ünnepelte meg az emlékező lendvai közönség. Kmj, zcsj

Újvidéki küldöttség Lendván

Hajós Izsó (1858–1906) gazdálkodóként, kereskedőként, valamint költőként és műfordítóként is maradandót alkotott Alsólendván. aki az 1890-es években Alsólendvára költözött, átmenetileg itt élt és gazdálkodott, majd újra visszatért szülőföldjére, Erdélybe, Nagyváradra, ahol szintén ezeket a tevékenységeket folytatta egészen haláláig. Fotókon is szemléltetve szólt családi és rokoni kötődéseiről, alsólendvai éveinek társadalmi, kö-

4

segítette Ady francia levelezését is. Hajós Izsónak 1903-ban jelent meg „Ekém mellől” címmel Budapesten a Singer és Wolfner Kiadónál az első verseskötete. ZágorecCsuka Judit válogatása alapján az említett kötetből Časar Sebastian könyvtáros előadásában felolvasásra kerültek azon versei,

A Vinarium Fesztivál hétvégi zárórendezvényeire Lendvára látogatott Újvidék Város Képviselőtestületének küldöttsége. A Jelena Milinković Radomirović képviselőtestületi elnök által vezetett újvidéki delegációt Lendva Község vezetősége fogadta Magyar János polgármesterrel az élen. A kulturális és idegenforgalmi rendezvények megtekintésén kívül kétoldalú megbeszéléseket, egyeztetéseket is folytattak számos területet érintve, de leginkább a gazdasági, mezőgazdasági, kulturális, idegenforgalmi és ifjúsági kérdések szerepeltek terítéken. A fotón Minka Jerebič, a szlovén kulturális minisztérium helyettes államtitkára, Dalibor Rozić, az Újvidéki Városi Képviselőtestület tagja, Magyar János, Lendva Község polgármestere, Jelena Milinković Radomirović, az Újvidéki Városi Képviselőtestület elnöke és Dalibor Rozić, a kultúráért felelős munkatársa a Városháza előtt. tt N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .


Muravidék Szlovénia a tanulás országa

Az életen át tartó tanulás érték Szeptember 6-án kezdődött az idei, 26. Életen át tartó tanulás hete elnevezésű programsorozat, s a tervezett mintegy ezer ingyenes eseménnyel október 10-én zárul. A projekt a felnőttkori tanulásra fekteti a hangsúlyt. Az oktatási program ünnepélyes országos megnyitóját Lendván rendezték meg elismerések kiosztásával. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Lendva és a Muravidék többnyelvűségét és kulturális többszínűségét tükrözte az országos nyitórendezvény, melynek házigazdája a Lendvai

egyetemek oktatási központok, községek, egyesületek, civilszervezetek, érdekcsoportok, könyvtárak, zene- és tánciskolák, cserkészek valósítják meg a Szlovén Andragógiai Központ koordinálásában. A szociális jogok európai

minisztérium államtitkára a nyitórendezvényről távolmaradt Janez Cigler Kralj miniszter üdvözletét közvetítette, eredményes munkát kívánva a programkivitelezőknek. Nataša Potočnik, a Szlovén Andragógiai Központ

gabiztos, toleráns és aktív egyénné fejleszt. Kelenc Hojnik Rahela, a Lendvai Népi Egyetem igazgatója az élet minden korszakában való tanulás jelentőségéről, tudatosításáról szólt. A programok a felnőttek szükségleteire épülnek, hogy aktívan szerepet tudjanak vállalni a társadalmi életben. A Szlovén Andragógiai Központ idén is kiosztotta a tanulás érdekében végzett példaértékű munkáért járó elismeréseket. Díjazott lett Fartelj Urška blogger Muraszombatból, aki a követőit a család, az egészséges és aktív életmód értékeire buzdítja. Jutalmazták Horváth Ferencet, az MMÖNK elnökét, nemzetiségi országgyűlési képviselőt, aki példájá-

val toleranciát bizonyít és sokat tesz a kétnyelvű területen élő nemzetek együttműködéséért, törekszik a kétnyelvű oktatás minőségének fejlesztésére. Elismerést kapott Jakelj Cilka, a ljutomeri gimnázium nyugalmazott tanára, aki munkájával sokaknak megnyitotta az irodalom, a színház és a képzőművészet világát. Kitüntették Cár Anna nyugalmazott tanítót Dobronakról, aki az életét a muravidéki magyarság kultúrája és hagyománya megőrzésének és továbbadásának szentelte. Díjazták Kovač Laurát Lendváról, aki Lendva Község első roma származású diplomása és a roma közösség képzettségi szintjének növeléséért dolgozik.

Előadások az egészségünkért Az andragógiai központ idei jutalmazottjai: Kovač Laura, Horváth Ferenc és Fartelj Urška. A képről hiányzik Jakelj Cilka és Cár Anna. Népi Egyetem volt. Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón a program partnerei – Középfokú, Felsőfokú és Felnőttképzési Igazgatóság (Munka-, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium), Szlovén Andragógiai Központ (Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium), Lendvai Népi Egyetem – és Zvonka Pangerc Pahernik, az Életen át tartó tanulás program nemzeti koordinátora szóltak a program jelentőségéről. A már folyamatban lévő rendezvényeket országszerte több mint 2 ezer kivitelező, köztük népi

pillérének akcióterve szerint Szlovéniának 2030-ig el kell érnie a felnőttképzéseken való részvétel 60 százalékos szintjét. Az arány jelenleg csökkenést mutat. Az Életen át tartó tanulás hetének ünnepélyes megnyitóján a jelenlévőket, köztük Dejan Židan országgyűlési képviselőt és Stane Baluhot, a Nemzetiségi Hivatal igazgatóját Kaszás Mihály, Lendva Község hivataligazgatója üdvözölte, kiemelve a folytonos tanulás jelentőségét és a lehetőségeket, amiket csakis a tudás tud feltárni. Mateja Ribič, a népjóléti

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .

igazgatója beszédében kiemelte: egyre többen ismerik fel az egész életen át tartó tanulás értékét, egyre több lehetőség nyílik a látókör szélesítésére, az új ismeretek megszerzésére, elmélyítésére. – Éljünk a lehetőségekkel. A tudással megváltoztatjuk önmagunkat, a környezetünket, karrierutakat nyithatunk meg – fogalmazott Nataša Potočnik. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Kardoš Štefan szlovéntanár, Kersnik-díjas író, aki saját példáján mutatta be, hova emelhet és mit jelent a tudás megszerzése: ma-

A Szlovéniai Református Keresztyén Egyház a Bethlen Gábor Zrt. támogatásával Szentlászlón előadássorozatot szervez egészségügyi témában. „Napjaink kiemelkedően fontos témaköre az egészség, aminek szemléletében egyre inkább terjed a holisztikus látásmód. Fontosnak érezzük, hogy jó szemlélet alakuljon ki ezen a téren, ezért tervezünk ilyen tartalommal több előadást. A témakört több szempontból kívánjuk megmutatni. Szeretnénk a gyerekes családokat is bevonni az alkalmakba, ezért az előadások alatt foglalkozásokat szervezünk számukra” – mondta a programok kapcsán Bódis Tamás lelkipásztor. A sorozatot szeptember 10-én Gueth Péter teológus, író művészetterápiai-irodalomterápiai előadása nyitja. Majd a következő hetekben a témát teológiai szempontból Rozgonyi Emőke lelkipásztor, orvosi szempontból dr. Fodor Gusztáv lendvai gyerekorvos, valamint mozgásterápiai szempontból Juhász Sarolta gyógypedagógus világítja meg. kmj

KÖVESSEN BENNÜNKET

5


Muravidék Együtt egy fedél alatt

Közös intézményi bemutatkozás Lendva Község a Mer­ca­tor bevásárlóközpont melletti parkolóban felállított rendezvénysátorban az Együtt egy fedél alatt elnevezésű kezdeményezés keretében szeptember 2-án lehetőséget a nyújtott a községben működő intézmények, intézetek és szervezetek bemutatkozására. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

intézmények, szervezetek munkatársainál. – Mivel a közszolgáltatások meghatározott társadalmi igényeket elégítenek ki és befolyásolják az életminőséget, a közjót, fontos

lendvai alpolgármester. Az Együtt egy fedél alatt kezdeményezés viszont talán nagyobb promóciót érdemelt volna, úgy többen tájékozódhattak volna a lehetőségekről.

Pravoszláv ikonok Lendván

Fotó: Galič Tomaž

Fotó: Galič Tomaž

Az eseményen a 17 meghívott intézményből 14 vett részt, bemutatva tevékenységüket, szolgáltatá-

saikat, programjaikat, projektjeiket. A rendezvényen az érdeklődők azon túl, hogy megismerkedhettek a különböző programokkal, szolgáltatásokkal, közvetlenül is tájékozódhattak az

megadni a lehetőséget a megismerkedésre, a tevékenységek népszerűsítésére, a kölcsönös együttműködés ösztönzésére – fogalmazott az egybegyűlteket üdvözölve Koncut Ivan

Egy fedél alatt – intézmények, intézetek, szervezetek bemutatkozása a rendezvénysátorban.

A lendvai nyugdíjasok kiállítása

A Színház- és Hangversenyterem előcsarnokában szep­ tember 18-ig tekinthető meg Alimpije Košarkoski ismert macedón ikonfestő tárlata. A Šostanjban élő alkotót az ikonfestészet egyik legerősebb alakjaként tartják számon a térségben, pravoszláv ikonjainak jelen sorozata pedig a maribori Štajerska skupnost szerb művelődési egyesület nemzetösszekötő projektjének részeként jött létre. A bemutatkozás a lendvai Novi Sad – Újvidék művelődési és turisztikai egyesület közreműködésével valósult meg az újvidéki városi küldöttség látogatása kapcsán, a szombati megnyitón pedig Suzana Zelenkovska, az Észak-Macedón Köztársaság szlovéniai nagykövete mondott ünnepi köszöntőt. Kmj

A Lendvai Zsinagógában szeptember 1. és 7. között volt megtekinthető a Lendvai Nyugdíjas Egyesület képzőművészeti szekciójának kiállítása. A műkedvelő képzőművészek alkotásait az ünnepélyes megnyitón Obal Ivan, a muraszombati galéria nyugalmazott művészettörténésze mutatta be. A lendvai szekció tagjai már a muravidéki nyugdíjasok szövetsége több közös kiállításán is bemutatkoztak, ez volt viszont az első alkalom, hogy a munkájukat együttesen állították ki. A tárlaton Patai Nusi, Karba Matilda, Vinko Šimonič Zorica, Žižek Ludvik és Komloš Jurij alkotásait láthattuk. Kmj

6

Fotó: Galič Tomaž

Fotó: Galič Tomaž

Etnoestek

A szabadtéri programokat Lendván hagyományosan etnoestek is színesítették: a magyar és a szlovén estek után az újvidéki–szerb esten (képünkön az AKUD Milica Stojadinović Srpkinja Kultúregyesület) és a horvát–dalmát esten szórakozhatott a közönség. Kmj N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .


Info

Romló covid-helyzet

Nincs zárlat, szigorúbb PCT-feltételek A covid-betegek ütemesen növekvő száma és a kórházi kezelésre szorulók aránya miatt a szlovén kormány újabb intézkedéseket hozott hétfőtől hétnapos átállási lehetőséggel. Fodrászhoz, teraszra és orvoshoz is PCT-igazolás szükséges. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A PCT-igazolás (bizonylat az átesettségről, az oltottságról vagy a teszt negatív eredményéről) felmutatása ezentúl számos új tevékenység esetén szükséges, de nem csak a kivitelező, hanem a felhasználó számára is. PCT-igazolásra van szükség az egészségügyben, az oktatási-nevelési intézményekben, a szociális, valamint a kulturális tevékenységekben. Kötelező az igazolás fodrásznál, kozmetikusnál, az egész-

ségügyi intézményekben (kivétel a sürgősségi), az idősotthonokban, fogházakban, nevelőotthonokban, a sportolást biztosító létesítményekbe tett látogatáskor, de a vendéglők teraszára és belterébe sem lehet már leülni a PCT-feltételek valamelyikének teljesítése nélkül. PCT-feltétel tehát mindenütt kell, ahol közvetlen kapcsolat áll fenn más személyekkel. Az ellenőrzést a szolgáltató/ szervező végzi. Ahol a foglalkoztatottak számára elvárás a PCT, elegendő a heti egyszeri covid-öntesztelés

is (a munkaadó költségére). Az öntesztelés eredményéről a dolgozó csupán nyilatkozatot tesz, ami csak a munkavégzéshez elegendő, a szolgáltatás igénybevételéhez viszont nem. Nem kell PCT-igazolást felmutatni az üzletek, gyógyszertárak, töltőállomások, bankok, biztosítótársaságok, posták látogatásakor, illetve a futárszolgálatok esetében, a kiszállított áru/étel személyes átvételekor, továbbá a szervizműhelyekben, a járművek műszaki ellenőrzése során sem. Ismét

Az öntesztelés eredményéről csupán nyilatkozni kell, a rendszer az elképzelés szerint a bizalmi elv alapján működik. kötelező a védőmaszk viselése zárt helyiségekben, illetve szabadtéren is ott, ahol nem biztosítható a 1,5 méteres távolság. A beazonosított covidfertőzések száma a hét elején a Muravidéken 231 volt, országosan 229 beteget

kezelnek kórházban, 54-et intenzív osztályon. Szlovéniában az átoltottsági arány 43,5 százalék, a Muravidéken 44,7 százalék. A legmagasabb a beoltottsági arány a 70–74 éves korosztályban, a legalacsonyabb pedig a 30–34 évesek között.

Meghívó

Tisztelt Művészetkedvelők! A Lendvai Galéria és Múzeum tisztelettel meghívja Önt és Kedves Barátait

Marika Danč-Roth

Dicshimnusz a kéznek és a fonálnak c. kiállításának megnyitójára, amely 2021. szeptember 10-én, pénteken, 18.00 órakor lesz a lendvai zsinagógában. Bővebben a www.gml.si

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .

7


Info a mai napon... Szeptember 9-én történt 1828 Megszületett Lev Tolsztoj orosz író. 1829 Meghalt Vitkovics Mihály, az első író, aki magyar műveket fordított le idegen nyelvre. 1830 Megszületett Tüköry Lajos, az 1848/49-es szabadságharc főhadnagya. 1831 Megszületett Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. 1866 Meghalt Czuczor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár, akadémikus. 1868 Megszületett Mary Austin amerikai író, aki a nők jogaiért harcolt. 1931 Megszületett Latinovits Zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, a „Színészkirály”. 1976 Meghalt Mao Ce-tung kínai politikus, a Kínai Kommunista Párt egyik alapító tagja. 1982 Megszületett Péter Szabó Szilvia énekesnő, a NOX együttes egykori tagja.

visszapillantó

1991. szeptember 13-án, 35. szám

Látogatás a lendvai kétnyelvű iskolában A lendvai kétnyelvű általános iskola a legnépesebb vidékünkön. Pál Erzsébet igazgatónő is az új személyzeti normatívák kidolgozásával fogad. – Számunkra ez nem okozott különösebb nehézséget. A gond csak abban van, hogy a műszaki személyzet körében könnyebben kimutathat ó m u n k a e­ r ő ­ Pál Erzsébet igazgatónő a tanulók körében. felesleg. – A tanítás nálunk zök- 534 gyermek látogat. A kétnyelvű iskolán tehát kenőmentesen beindult. A területi iskolákon, ame- összesen 1049 tanuló van. tagozatok felosztása sem lyekben 37 tagozat mű- A műszaki személyzettel okozott gondot. Van 20 ködik, 100 tanuló van. együtt az iskolában 99-en alsó tagozatunk, amely- Ezenkívül működik még dolgozunk, a pedagógusok ben 415 tanuló van, és 24 2 napközis tagozatunk is száma 68. felső tagozatunk, amelyet 53 gyerekkel. A lendvai Az új iskolarendszer

nyelvről mindenkinek

szerint a pedagógus munkája közismer t. A gond abban van, hogy a takarítónőknek eddig 600 négyzetméternyi térséget kellett takarítaniuk, az új szabvány szerint pedig 1200 négyzetméter t. Igyekszünk ezen a téren is emberségesen eljárni és úgy megoldani a kérdést, hogy az e l fo g a d h a tó l e gyen. Nagy örömünkre szolgál az, hogy a napokban a zágrábi magyar főkonzulátus munkatársai meghozták számunkra a várva várt, szép kivitelezésű magyar anyanyelvi és történelmi tankönyveket.

Dr. Gaál Péter, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Szólások és közmondások nyomában – magyar nyelvű frazémáink eredete IV. Valószínűleg mind­ annyi­unk­nak vannak kedvenc filmjei, amelyekből jó pár mondatot (vagy az igazi filmőrültek akár szinte az egész film szövegét) bármikor fel tudjuk idézni. Néha akár az is előfordulhat, hogy tudtunkon kívül használunk filmes idézeteket. Szép számmal akadnak ugyanis olyan szállóigévé vált, állandósult szókapcsolataink, amelyek eredetileg valamilyen filmalkotásban hangzottak el, és még talán abban az esetben is a legnagyobb természetességgel használjuk őket, ha az adott filmet soha életünkben nem láttuk. A magyar filmművészet egyik emblematikus alkotása az 1965-ben Sinkovits Imre főszereplésével

8

bemutatott A tizedes meg a többiek című mozi. A 2. világháború idején játszódó filmvígjáték emlékezetes jelenetében hangzik el a főszereplő szájából a következő mondat: „Már a spájzban vannak az oroszok”. A már a spájzban van kifejezést manapság olyan esetekben használjuk, amikor valaki (valakik) jelen van, illetve befolyása van a dolgokra. Egy másik klasszikus magyar film a Tanú című 1969-es filmszatíra, amely minden bizonnyal a legismertebb magyar filmek egyike. Kállai Ferenc és Őze Lajos legendás kettőse csak úgy ontja magából a később szállóigévé vált mondatokat a film során, amelyeket ma már az eredeti kontextustól függetlenül is

gyakran használunk. Csak hogy néhányat említsünk: „A nemzetközi helyzet fokozódik.” (növekvő baj, probléma, kellemetlenség van kilátásban), „Az élet nem habostorta.” (vigasztalás: az életben vannak nehézségek is), „Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk.” (nem túl tökéletes, de legalább a mi tulajdonunk). „Egyedül nem megy”: bizonyára sokunk fülében felcsendül a jól ismert sláger, amikor ezt az állandósult szókapcsolatot látjuk vagy halljuk. A híres betétdal Sándor Pál filmrendező 1981-es Ripacsok című filmjében csendül fel Kern András és Garas Dezső előadásában. Az egyedül nem megy frazémát leginkább az összefogás szük-

ségességének kifejezésére használjuk. A magyar nyelv nemcsak magyar, hanem külföldi filmekből is számos frazeológiai egységgé vált idézetet kölcsönzött. Az egyetemes filmtörténet egyik, ha nem a legismertebb sora „Az erő legyen veled!” (angol nyelvű megfelelője: „The force be with you.”), amely a Csillagok háborújában, az 1977-ben bemutatott kultikus sci-fiben hangzott el először. Manapság a biztatás, bátorítás kifejezésére használjuk, a sok sikert szinonimájaként. Az olasz és az egyetemes filmművészet egyik meghatározó műve Federico Fellini La Dolce Vita című mozija. A cím magyar fordítása: Édes élet, amely egyben mára a fényűzés, a

luxus, sok esetben az ehhez kapcsolódó értékválság szinonimája lett. Nem mozifilm, hanem az 1990-es évek TV-s slágersorozata volt az X-akták, amely a korszak „ufóőrületét” igyekezett meglovagolni. Az emlékezetes sorozatfőcím végén hangzott el „Az igazság odaát van.” („The truth is out there.”) szlogen, amelyet ma már leginkább olyan ügyek kapcsán használunk, amelyekről tudjuk, hogy velük kapcsolatban soha nem fog kiderülni az igazság. A nyelvünkbe beépülő filmes szállóigék felsorolása hosszan folytatható lenne, és szerencsére a forgatókönyvírók szerte a világon gondoskodnak róla, hogy a jövőben se fogyjunk ki az utánpótlásból.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .


Info muravidék 1918–1922 – hónapról hónapra

Magyarország mellett tüntettek Göncz László

1921 szeptembere A magyar–jugoszláv határmegállapító bizottság munkája 1921 szeptemberében intenzív volt, a terepen is megkezdődött. Akkorra mindkét fél agitációs tevékenysége felfokozta a hangulatot a Muravidéken. Amint már korábbi írásainkban jeleztük, Magyarország részéről a Muravidék területén is „illegálisan” arra buzdították a lakosságot, hogy a határmegállapító bizottság látogatásai során Magyarország mellett foglaljanak állást. A jugoszláv oldalon pedig azzal riogattak, hogy Magyarországon a magas adók miatt mennyivel ros�szabb a parasztság élete, ezért jobb az SZHSZ Királysághoz tartozni. A bizottság tevékenységére szintén hatással voltak a nyugat-magyarországi események (az Őrvidék, azaz Burgenland hovatartozásának a kérdése is akkor volt időszerű). Vassel ezredes, a határmegállapító bizottság magyar biztosa 1921. szep­tember 1-jén indoklást adott át kollégáinak a teljes Muravidék visszakövetelésére vonatkozóan. A hivatalos magyar igényt a Muravidékre már néhány nappal korábban benyújtotta. A bizottság ülésén ezzel kapcsolatban csak ügyrendi szempontból határoztak; a magyar igényt és az indoklást tudomásul vették és beiktatták a tartalmi döntésre besorolt feladatok közé. Vasselnak az volt a véleménye, hogy a teljes Muravidék visszaadása Magyarországhoz aligha reális elvárás, azonban születhet majd a bizottság részéről a tájegység bizonyos részének a visszacsatolására vonatkozó

kompromisszumos javaslat. A szeptember 5-ei bizottsági ülésen kisebb fajsúlyú kérdésekről, határszakaszokról határoztak. Egyebek mellett elfogadták a Muravidék északi részére vonatkozó, a szakértők szeptember 2-ai és 3-ai terepbejárásán megállapított határvonalat az osztrák–magyar–jugoszláv hármashatárponttól Na g y d o l á ny i g ( Ve l i k i Dolenci). A békeszerződésben javasolt határvonalhoz viszonyítva kisebb, kataszteri és dombvonulati szempontból indokolt korrekciókról döntött a bizottság. Az úgynevezett hármashatárcöveket, ahol később megépült a határkő, az említett határozat értelmében 1921. szeptember 15én helyezték el Felsőszölnök (Gornji Senik), Tóka (Tauka) és Türke (Trdkova) települések között. A bizottság biztosai (tagjai) kitűzték több érintett település meglátogatásának időpontját 1921. szeptember 19-e és 21-e között. A magyar fél azt szerette volna elérni, hogy erről a lakosságot nyilvánosan tájékoztassák, amitől azonban a jugoszláv fél elzárkózott. Čolak-Antić jugoszláv biztos a bizottság szeptember 13-ai ülésén határozottan kijelentette, hogy a jugoszláv kormány nem engedélyez semmilyen tájékoztatást a bizottság látogatásairól a lakosság körében. Ennek ellenére a magyar oldalról beszivárogtak a hírek, röplapok stb., ugyanis az agitációt végző csoportok a jugoszláv hatósági szervek és a csendőrség szigorú ellenőrzése ellenére nagyon sok emberhez eljuttatták a hírt. A jugoszláv fél azt szorgalmazta, hogy minden faluban csupán az általuk kiválasztott (jugoszláv szimpátiát kinyilvánító) csoport találkozzon a határmegállapító bizottság tagjaival, akik Belgrád, illetve Ljubljana álláspontja szerint

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .

kidolgozott, a bizottsággal feltehetően elfogadtatott kérdésekre válaszoltak volna. A jugoszláv kormány és a szakértők tisztában voltak azzal, hogy a két esztendővel korábban a Békekonferencia döntése értelmében megszállt Muravidék lakosságának a hangulata 1921 őszén többségében magyarorientált volt, ezért a tömeges véleménynyilvánítást megpróbálták elkerülni. A jugoszláv javaslat ellen, hogy a települések küldöttsége válaszoljon az előre összeállított, a magyar

Vassel Károly ezredes, a magyar–jugoszláv Határmegállapító Bizottság magyar tagja. Képrészlet (a bizottságról később készült fénykép alapján). Forrás: Pokrajinski arhiv Maribor PAM-1924, Arhivska škatla: Lipovšek Gašper. biztossal nem egyeztetett kérdőívekre, Vassel magyar biztos erélyesen tiltakozott, aminek azonban nem volt foganatja. Emiatt Vassel a bizottsági tagságának a felfüggesztését is fontolgatta, amit a magyar kormány nem támogatott. A nemzetközi bizottság kivonulása több muravidéki településre a jugoszláv fél szempontjából nagy csalódást okozott, mivel a lakosság tömeges demonstrációjára került sor néhány helyszínen. Lipovšek főszolgabírót értesítették a

Magyarország melletti tüntetés titkos előkészületeiről, ezért 1921. szeptember 19-én már reggel 4 órakor minden Muraszombatba vezető utat lezártak. Ennek ellenére a városban óriási tömeg gyűlt össze, akiket a csendőrség nem tudott feloszlatni, mert mellékutakon folyamatosan újabb csoportok érkeztek magyar zászlókkal és transzparensekkel. A Muraszombatba reggel 8 órakor autókkal megérkező bizottsági tagokat a tömeg „Éljen Magyarország” transzparenssel, éljenzéssel, a magyar himnusz éneklésével fogadta. Vassel beszámolója szerint annyira feszült volt a helyzet Muraszombatban, valamint később más településeken is, hogy csak a küldöttség magyarországi tagjainak nyugtató szavai akadályozták meg a nagyobb összetűzéseket. Hasonló volt a hangulat a Türke (Trdkova) felé vezető, Battyándot (Puconci) átszelő főút mentén is, akárcsak magában az említett északgoricskói faluban. Másnap, szeptember 20-án is megismétlődött az előző napi forgatókönyv Nagydolányban, ahol azonban a bizottsági tagok és a küldöttségek távozása után egy oda szervezett, szlovénérzelmű csoport megtámadta a tüntetőket. Az aznap este Varasdra történő visszautazásakor Alsólendván is magyar hangulatú ünneplés fogadta a Határmegállapító Bizottságot. Az említett rendezvényeken több ezren vettek részt (a magyar források tízezret bőven meghaladó, a szlovénok viszont hatezer demonstrálóról számoltak be). A Pártosfalvára és környékére tervezett szeptember 22-ei látogatást a Határmegállapító Bizottság elnapolta. Az esemény a bizottságban résztvevő tagokat, magát Cree alezredest, a bizottság elnökét is meglepte, valamint – Vassel szerint – gondolkodásra

késztette; az angol elnök a magyar biztossal történő beszélgetés során arra is utalt, hogy a demonstrációknak Magyarország szempontjából negatív hatása is lehet. A jugoszláv hatósági szervek a Magyarország melletti tüntetést a magyar irredenták jugoszlávellenes cselekményeként magyarázták, aminek kétségtelenül volt alapja, azonban a tüntetéssorozat legalább annyira a muravidéki lakosság akkor még elég erős magyar kötődésének volt a következménye. A jugoszláv szervek több szervezőt és részvevőt bezártak (szlovén és magyar nemzetiségűeket is), szeptember 22-én pedig nagyobb létszámú katonai alakulatot vezényeltek a térségbe. Szeptember 4-én Ba­go­ nyán volt a Szlovén Néppárt nagygyűlése, melyen nagyon sokan részt vettek. A vezérszónok a néppárt muravidéki országgyűlési képviselője, Klekl Jožef volt. Több időszerű, a Muravidéket érintő kérdés terítékre került, majd állásfoglalást és határozatjavaslatokat fogadtak el, melyeket az illetékes kormányszerveknek terveztek közvetíteni. Mivel még mindig gondok merültek fel a muraszombati gimnázium státuszával és működésével kapcsolatban (főképp nem helyi érdekeltségű körök politikai vagy más okból a bezárására törekedtek), a nagygyűlés részvevői követelték, hogy ne szüntessék meg a Muravidék szempontjából rendkívül fontos középfokú tanintézményt. Javasolták, hogy az egyik muraszombati polgári iskolát „áldozzák fel” helyette (a városban a polgári fiúiskola mellett polgári leányiskola is volt). Emellett tiltakoztak a muravidéki aratómunkások magyarországi nagybirtokokon megkeresett gabonaállományára kirótt vám ellen, mivel annak a vidék szociális helyzetére negatív hatása volt.

9


Info szeptember 10. péntek

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 10:10 Különleges történetek: diszlexia, 10:40 TV-kirakat, 10:55 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Glóbusz, 13:00 Hírek, 13:35 Az előkelő hölgy – angol sorozat, 14:35 TV-kirakat, 14:50 Hallgassunk a csöndre, 15:10 Hidak, 15:50 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Nyári üdvözlet, 21:05 A kihalt erdő titka – német sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:55 Az ígéret földje – lengyel minisorozat, 23:55 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II.

szeptember 11. szombat

Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Frissítő front – ifjúsági műsor, 11:15 TV-kirakat, 11:35 Céltábla, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:05 A ljutomeri ügető – dok. film, 14:35 Hallgassunk a csöndre, 15:00 I. és II. Erzsébet – angol dok. film, 15:45 TV-kirakat, 16:00 A mindennapi kenyerecskénk – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Ambiesek, 17:50 Városi séták: Tržič – dok. sorozat, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:00 A 2021-es dal, 21:40 Mindenáron– ír sorozat, 22:35 Hírek, 23:05 Hidegháború – koprodukciós film.

Szlovén Tévé II.

10:15 Zenés műsor, 11:30 Nyári reggel, 14:15 Gino utazása a nyugat-itáliai tengerparton, 15:10 Állatokról és emberekről, 15:35 A kertben, 16:20 Az Avtomobili együttes koncertje, 17:55 Jaka Judnič portréja, 18:50 Zenés műsor, 20:05 A háború császára – japán–am. film, 21:55 Az elfelejtettek – Történet a jugoszláviai zsidókról – izraeli dok. film, 23:20 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:10 A dadus – am. sorozat, 12:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 14:00 Survivor – Celebek a civilek ellen, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:20 Survivor – Celebek a civilek ellen, 22:40 Híradó, 23:15 CSI: A helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:30 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:30 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Mintaapák – magyar sorozat, 20:40 Totem, 22:15 Totem – A tűz körül, 22:55 Bezár a bazár!, 0:30 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–7:50 Délelőtti műsor, 8:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 9:30 Isztambuli menyas�szony – török 20:35 Chiara Lubich sorozat, 10:25 Család-barát, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal – német sorozat, 13:20 Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:10 Őbenne, 15:15 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Chiara Lubich – A szeretet mindent legyőz – olasz film, 22:20 MindenkiNEK: Összefoglaló az Eucharisztikus Kongresszus eseményeiről, 22:50 A misztérium – liturgikus sorozat, 22:55 Kenó, 23:05 Az új élet ígérete – olasz sorozat.

Duna World 5:55–11:15 Délelőtti műsor, 11:20 A vén bakancsos és a fia, a huszár – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:40 Öt kontinens, 14:10 Kincskereső, 14:40 Multiverzum, 15:10 Család-barát, 16:45 Kárpát-medence, 17:10 Ízőrzők, 18:20 1100 év Európa közepén – magyar dok. sorozat, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 19:30 Magasiskola – magyar film, 21:00 Híradó, 21:30 Őbenne, 21:40 Ridikül, 22:35 Aranyak aranya – dok. film, 23:35 Hazajáró.

20:05 Lola és a fiúk 7:00 A legjobb reggel, 8:20 Tanúságtevők, 10:40 A ljubljanai Mandolina zenekar, 10:50 Lipicanci – zenés rövidfilm, 11:00 Ünnepség a Tengermellék visszatérésének napja alkalmából, 12:30 Kajak-kenu, 13:45 A nyeremény visszhangja – dok. film Iztok Čopról, 15:00 Števerjan 2021 fesztivál – 1. rész, 15:55 Števerjan 2021 fesztivál – 2. rész, 17:10 Autós műsor, 17:55 Az elfelejtett sír – dok. film, 18:55 Zenés műsor, 20:05 Lola és a fiúk – francia film, 21:55 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:55 Koala Voice – koncert.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:00 Star Wars, 9:30 Teleshop, 10:25 Brandmánia, 11:15 Így készült, 12:00 Autogram, 12:45 Halálos fegyver – am. sorozat, 15:05 John Carter – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:15 Amit nem akarsz tudni a szüleidről – am. film, 0:10 Pokoli éden – spanyol–am.–maláj film.

TV2 6:00 T V2 matiné, 9:00 Trendmánia, 9:40 Kandász Mamik, 10:15 Újraindulás, 10:55 Új ház épül, 11:30 Poggyász, 12:10 Innovátor, 12:45 13:25 Bor, mámor, Provence Zöld Gömb – Vertikál kupa, 13:25 Bor, mámor, Provence – am.–angol film, 15:55 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények plusz, 19:45 Sztárban sztár leszek!, 22:00 Tőrbe ejtve – am. film.

Duna Tévé 5:55–10:35 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Ízőrzők, 13:25 Halál a Paradicsomban – angol–francia sorozat, 14:25 Partitúra, 15:25 Szűz Mária képmására teremtve – szerb dok. film, 16:25 Őbenne, 16:27 A misztérium – Liturgikus sorozat, 16:40 NEK – szentmise és körmenet közvetítése, 21:20 SzerencsePerc, 22:10 Kenó, 22:20 Mária Magdolna – angol film, 0:20 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat.

Duna World 5:55–10:45 Délelőtti műsor, 11:10 Fotó Háber – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Hűséggel a nemzetért, 14:00 Labdarúgás: Honvéd – Ferencváros, 14:30 Labdarúgó-mérkőzés, 17:00 Jégkorong-mérkőzés, 20:20 Kézilabda: Veszprém – Csurgó, 22:05 Őbenne, 22:15 Fábry, 23:30 Dokuzóna.

szeptember 12. vasárnap

Szlovén Tévé I.

szeptember 13. hétfő

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:55 TV-kirakat, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 11:55 Az emberek és a Föld, 12:45 Egy fiatal pár két parasztgazdasággal, 13:00 Hírek, 13:25 Nyári üdvözlet, 14:30 Utazás Mojca Maveccal, 15:30 A tengeröbölben – norvég–angol film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Hétvégi csomag, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 A hazugság – francia sorozat, 20:50 Interjú, 21:40 Hírek, 22:10 A végtelen szeptember 11-e – angol dok. film, 23:45 Jó éjszakára.

Szlovén Tévé II. 6:00 Zenés műsor, 7:00 Lelki villanás, 7:15 A kód, 7:40 Különleges történetek – dok. film, 8:10 Zenés matiné, 9:10 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:30 Kajak-kenu világkupa, 12:50 Labdázások, 13:40 Michael Palin Észak-Koreában – angol dok. sorozat, 14:30 2021-es Dal, 16:30 Ambiensek, 17:15 Cavalleria rusticana – opera, 18:50 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:05 Marie Antoinette, a tragikus királynő – angol dok. film, 21:00 Ártatlan – angol film, 21:55 Rali, 22:30 Hétvégi csomag, 23:50 Zvezdana – beszélgetős műsor, 0:55 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:35 Star Wars, 9 : 0 5 Te l e s h o p , 10:00 A Muzsika TV bemutatja, 10:40 A dadus – am. 15:20 A hihetetlen család sorozat, 11:25 Itthon nyaralunk, 12:10 XXI. század – A legendák velünk élnek, 12:40 Házon kívül, 13:15 A kicsi kocsi újra a régi – am. film, 15:20 A hihetetlen család – am. rajzfilm, 18:00 Híradó, 19:00 Álarcos énekes, 22:00 A partiállat – am. film, 0:25 Portré.

TV2 6:00 TV2 matiné, 9:40 ÉletTerek, 10:15 Több mint testőr, 10:55 Super car, 11:30 Életmódi, 12:10 Brandépítők, 12:45 Konstruktíva, 13:25 Mancs – magyar film, 15:25 Az elveszett frigyláda fosztogatói – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 19:30 Sztárban sztár leszek!, 22:00 A szürke ötven árnyalata – am. film, 0:55 Legenda – angol film.

Duna Tévé 5:50–7:30 Virradóra, 9:00 Csakis együtt – Ferenc pápa meglepetése, 14:40 Őbenne, 14:45 Jumbó – Egy híres elefánt élete, 16:00 Hatoslottó sorsolás, 16:15 Hogy volt?, 17:10 Magyarország finom, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Családi kör, 19:45 Marley meg én – am. film, 21:40 A mi urunk testvére – lengyel film, 23:40 Kenó, 23:45 Örökké – francia–belga film.

Duna World 5:55–11:20 Délelőtti műsor, 11:30 Szerelmes földrajz – dok. film, 12:05 A régi fény ragyogjon – Szigetvár, 12:05 A régi fény ragyogjon – 1566 – magyar dok. film, 13:00 Szigetvár, 1566 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 Góóól – sportműsor, 15:00 Labdarúgó-mérkőzés, 17:00 Fortuna Liga, 17:15 Kézilabda-mérkőzés, 19:20 Sportlövészet, 19:55 Labdarúgás-összefoglaló, 20:10 Labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Jövünk!, 21:30 Sportlövészet, 22:05 Őbenne, 22:15 Magyarország első világháborúja – magyar dok. film, 23:30 Hogy volt?! – válogatás.

7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 10:05 A lélek horizontja, 10:45 TV-kirakat, 11:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Interjú, 13:00 17:25 Sikeresen előre Hírek, 13:35 Az előkelő hölgy – angol sorozat, 14:35 TVkirakat, 14:50 Át-járások, 15:20 Rokonok, 15:35 Jó napot, Koroška!, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Sikeresen előre, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 A játék művészete, 23:30 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 11:00 Jó reggelt!, 13:45 Hallgassunk a csöndre, 14:00 Az én fordított világom – dok. film, 14:50 Circom Regional – dok. film, 15:35 Utazás Mojca Maveccal, 16:55 Az emberek és a Föld, 17:40 Egy fiatal pár két parasztgazdasággal – dok. film, 17:55 Dr. Tom Korošec nyelvész portréja, 18:55 Zenés műsor, 20:00 Michael Palin Észak-Koreában – angol dok. sorozat, 20:50 Európa öröksége: Bécs – angol dok. film, 21:45 Sikeresen előre, 22:20 Az orosz ételek története – orosz dok. sorozat, 22:50 A vágyakozás – rövidfilm, 23:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:10 A dadus – am. sorozat, 12:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 14:00 Survivor – Celebek a civilek ellen, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:15 Survivor – Celebek a civilek ellen!, 22:40 Híradó, 23:15 XXI. Század – a legendák velünk élnek, 23:45 CSI: A helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Mintaapák – magyar sorozat, 20:40 Totem, 22:15 Totem – A tűz körül, 22:55 Bezár a bazár!, 0:30 DR. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:50–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Raymond Blanc – Titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:20 Drága doktor 23:35 Hölgyek paradicsoma úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:15 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Kékfény, 21:30 A bizalom ára – angol sorozat, 22:20 Kenó, 22:30 Kemény leckék – lengyel sorozat, 23:35 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat.

Duna World 5:55–11:00 Délelőtti műsor, 11:30 Maga lesz a férjem – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:40 Domovina, 14:10 Divat & dizájn, 14:40 Magyar krónika, 15:15 Család-barát, 16:50 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 18:30 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Az örökzöld örökzöldek, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Dokuzóna, 23:25 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .


Info szeptember 14. kedd

szeptember 15. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:00 Hírek, 10:05 A játék művészete, 10:35 TV-kirakat, 10:50 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:20 Tudom! – kvíz, 11:55 A hét, 13:00 Hírek, 13:35 Az előkelő hölgy – angol sorozat, 14:35 TV-kirakat, 14:50 Lelki villanás, 15:05 Hidak: Barangolások, 15:40 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Kód, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A válások – angol sorozat, 21:00 Semmi sem lephet meg bennünket – dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:10 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé II. 10 : 0 0 Zenés műsor, 11:00 Jó reggelt!, 13:45 Alpok–Duna–Adria, 14:10 Házikók – dok. film, 15:20 Autós műsor, 16:10 A 2021-es Dal, 17:55 Örökké itt – Szlo21:15 Az üvegpalota vénok a Krastól a tengerig – dok. film, 18:55 Zenés műsor, 20:00 Oltás elleni összeesküvés – angol–francia dok. film, 21:15 Az üvegpalota – am. film, 23:20 Roma nemzetiségi műsor, 23:35 Apák és fiaik – dok. film.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:10 A dadus – am. sorozat, 12:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 14:00 Survivor – Celebek a civilek ellen!, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:15 Survior – Celebek a civilek ellen!, 22:40 Híradó, 23:15 Házon kívül, 23:45 CSI: A helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10 : 4 5 Csapdába csalva – német sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, 14:35 Viharos szívek a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Mintaapák – magyar sorozat, 20:40 Totem, 22:15 Totem – A tűz körül, 22:55 Bezár a bazár!, 0:30 Dr. Csont – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Raymond Blanc – Titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:25 Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:15 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:15 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Önök kérték, 21:35 A vörös ajtó – olasz sorozat, 22:30 Kenó, 22:40 A legendák hivatala – francia sorozat, 23:40 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat.

Duna World 5:15–10:45 Délelőtti műsor, 11:15 Az elsőszülött – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Srpski ekran, 13:45 Unser Bildschirm, 14:15 Család’21, 14:40 Novum, 15:15 Család-barát, 16:50 Térkép, 17:20 Ízőrzők, 18:25 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Lehettem volna – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Klasszikusok délidőben, 23:20 Hazajáró.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 10:05 Kód, 10:35 TV-kirakat, 10:50 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:20 Tudom! – kvíz, 11:55 Studio City, 13:00 Hírek, 13:35 Az előkelő hölgy – angol sorozat, 14:35 TV-kirakat, 14:50 Nyolcadik nap, 15:25 Rokonok, 15:40 Hidak, 16:10 Kis szürke agysejtek, 17:00 Hírek, 17:25 Természet határ nélkül – dok. műsor a Triglav Nemzeti Parkról, 17:40 Röviden: biodiverzivitás, 17:50 Rajzfilmek, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:05 Lola és a tenger – belga–francia film, 21:35 Szerencsés utat, Nedim – rövidfilm, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Ami szent és a világ, 23:50 Dr. France Rode és az első tudományos zsebszámológép – dok. film.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 11:00 Jó reggelt!, 13:45 Godibodi Fesztivál 2020, 14:30 Ünnepség a Tengermellék visszatérésének napján, 15:30 Ambisensek, 16:20 Hétvégi csomag, 17:50 Zora – dok. film, 18:50 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:05 A szív ritmusára, 21:10 Véleményem, 22:00 A viszony – am. sorozat, 23:15 Holdrétegződés – dok. film.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:10 A dadus – am. sorozat, 12:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 14:00 Survivor – Celebek a civilek ellen, 15:25 12:10 A dadus Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:15 Survivor – Celebek a civilek ellen, 22:40 Híradó, 23:15 CSI: A helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Mintaapák – magyar sorozat, 20:40 Totem, 22:15 Totem – A tűz körül, 22:55 Bezár a bazár!

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:00 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Raymond Blanc – Titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:25 Drága doktor úr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:15 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:10 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Marokkó – Szerelem háború idején, 22:05 Örvény – angol film, 23:40 Kenó, 23:50 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat.

Duna World 5:00–11:15 Délelőtti műsor, 11:45 Fájó kritika – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:20 Magyar gazda, 14:40 Mester22:30 Benyovszky Móric ember, 15:10 Családés a malgasok földje barát, 16:50 Hazajáró, 17:20 Ízőrzők, 18:25 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje – magyar dok. sorozat, 23:30 Hazajáró.

szeptember 16. csütörtök

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hírek, 10:05 Természet határ nélkül – dok. műsor a Triglav Nemzeti Parkról, 10:25 Dr. France Rode és az első tudományos zsebszámológép – dok. film, 10:40 TV-kirakat, 10:55 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:25 Tudom! 10:25 Dr. France Rode – kvíz, 12:00 Véleményem, és az első tudományos 13:00 Hírek, 13:35 Az előkelő zsebszámológép hölgy – angol sorozat, 14:40 Pásztorok a Kanális-völgyben – dok. film, 15:10 Hidak: Vendégem, 15:40 TV-kirakat, 15:55 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Harapjunk a tudományba, 17:55 Röviden, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Nyolcadik nap, 23:30 Európa öröksége – finn dok. sorozat.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 11:00 Jó reggelt!, 13:45 Félhold a Planikánál – dok. film, 14:50 Nyári üdvözlet, 16:15 Ami szent és a világ, 17:25 Ifjúságunk forradalmi szórakozásai – dok. film, 18:15 Rali – országos döntő, 18:55 Sportmászás, 20:05 Monty Donnal az amerikai kertekben – angol dok. sorozat, 21:05 Autós műsor, 21:35 Ambiensek, 22:10 Szlovén jazz, 23:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:10 Teleshop, 12:10 A dadus – am. sorozat, 12:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 14:00 Survivor – Celebek a civilek ellen, 15:25 Meryem – török sorozat, 16:40 Szerelem van a levegőben – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:15 Survivor – Celebek a civilek ellen, 22:40 Híradó, 23:15 Brandmánia, 23:55 CSI: A helyszínelők – am. sorozat.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .

Szeptember 9-én, csütörtökön 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Nagyító alatt: A muravidéki zsidók nyomában (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.00-kor a Maribori Tévén) Szeptember 10-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne a muravidéki kétnyelvű iskolák tanévnyitó rendezvényei

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 13:35 A del Monte örökösök – am.–kolumbiai sorozat, 14:35 Viharos szívek – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Mintaapák, 20:40 Totem, 22:15 Totem – A tűz körül, 22:55 Bezár a bazár!

(ismétlés: pénteken 16.05-kor és 22.00-kor a Maribori Tévén) Szeptember 14-én, kedden 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:00 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Raymond Blanc – Titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:25 Drága doktor úr 22:10 Szívzűr – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:10 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 16:15 A hegyi doktor – német sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Bagi–Nacsa Orfeuma, 21:30 Munkaügyek – reality, 22:00 Kenó, 22:10 Szívzűr – magyar film, 23:40 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat.

Duna World 5:00–11:15 Délelőtti műsor, 11:35 Közbejött apróság – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Slovenski utrinki, 13:40 Alpok–Duna–Adria, 14:15 Planet 21, 14:35 Noé barátai, 15:05 Család-barát, 16:45 Szerelmes földrajz, 17:15 Ízőrzők, 18:25 1100 év Európa közepén, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje – magyar dok. sorozat, 23:35 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Barangolások: Hódmezővásárhely és Hatvan (az MTVA produkciója) (ismétlés: kedden 16.05-kor és 21.55-kor a Maribori Tévén) Szeptember 15-én, szerdán 15.40-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 21.55-kor a Maribori Tévén) Szeptember 16-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 21.55-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2021. szeptember 7-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Szakorvos Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. október 1.) Gyermekorvos Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. október 1.) Ambulancián dolgozó gyakornok Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2021. szeptember 11.) Személyzetügyi jogász Resort Natura, Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német nyelv tudása, jelentkezési határidő: 2021. október 2.) Mozgáskorlátozott tanulók kísérője Lendvai Óvoda, Župančič utca 5., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 2022. augusztus 31-ig, heti 20 órás munkaidő, jelentkezési határidő: 2021. szeptember 10.) Tanácsadó a muraszombati geodéziai egységben Ministrstvo za okolje in prostor, Zemljemerska ulica 12., Ljubljana (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. szep­ tember 15.) Traktoros Plinprom d.o.o., Radamos 135., Dobronak (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. szep­ tember 14.) Lángvágó Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 2.) Ellenőr Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. november 2.) Gépészeti technikus / energetikus Purlen d.o.o., Ipari utca 4/b., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, angol nyelv tudása, jelentkezési határidő: 2021. szeptember 23.) Hentes Lendván Espada d.o.o., Ljubljanska cesta 13/D., Trzin (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. szep­ tember 9.) Termeléstechnológus Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, német és angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. szeptember 14.) Beszerzési referens Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 6 hónap, német és angol nyelv tudása, jelentkezési határidő: 2021. szeptember 11.) Ellenőr Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, német nyelv tudása, jelentkezési határidő: 2021. szeptember 9.) Menedzser Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ljubljana, Frankopanska ulica 9., Ljubljana (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. szep­ tember 12.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

•Szeptember 9-én, csütörtökön 19.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpada •Az Elinor énekegyüttes fellépése •Szeptember 10-én, pénteken 20.00 órakor, •a Bánffy Központ terasza •Sound of Lendava – Apollo Overdrive •Szeptember 10-én, pénteken 17.00 órakor, •Szentlászló •Irodalomterápia – Gueth Péter teológus, író előadása •Szeptember 13-án, hétfőn 19.00 órakor, •Ljubljanai Liszt Ferenc Intézet (Barvarska steza 8.) •Magyar filmest Tina Poglajen filmkritikussal és Horváth Áron rendezővel

névnapsoroló Szeptember 10-től 16-ig Péntek – Nikolett, Hunor Szombat – Teodóra Vasárnap – Mária Hétfő – Kornél Kedd – Szeréna, Roxána Szerda – Enikő, Melitta Csütörtök – Edit

„Domonkosfa, az én falum” A pályázatra Domonkosfa természeti és épített kincsei mellett a helyiek mindennapi életéről is várunk pillanatképeket. A képekből a Domonkosfai Portán kiállítás készül, a három legjobb fotó díjazásban részesül. A legjobb 12 alkotás a 2022-es nemzetiségi naptárban kap helyet. Beküldés: 2021. szeptember 30-ig az mtie.muravidekre@gmail.com e-mail-címre. Egy személytől maximum három fotót fogadunk el. A fotópályázatra bárki jelentkezhet!

Felhívás A Lendvai Kétnyelvű Középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2020/2021-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre 2020. szeptember 9-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról.

nepujsag.net

A K T U Á L I S Kazuo Ishiguro: Klara és a Nap (Helikon, 2021, 374 oldal) Klara a gyermekek számára kifejlesztett úgynevezett Robotbarát, aki az üzlet kirakatában várja leendő tulajdonosát. A robotbarátok géptársak a gyermekek számára: testvérek, játszótársak és ápolók szerepeit töltik be. Amikor otthonra lel, igyekszik Josie és családja segítségére lenni, és gyermeki ártatlansággal próbálja megérteni a körülötte zajló eseményeket és a világot. „A regény világa – a közeljövő világa? – nem radikálisan más, mint a miénk, de éppen ettől annyira felkavaró lassacskán szembesülni azzal, hogy az ember még magányosabb lett, az emberi kapcsolatok sekélyesebbek, a társadalmi egyenlőtlenségek még nagyobbak. És talán vigasz, talán nem, de mélyen elgondolkodtató, hogy mindez egy olyan robot elbeszélése nyomán tudatosul bennünk, aki megtanul szeretni.”

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .


Info MEGEMLÉKEZÉS Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, család, szorgalom volt az életed. Elfeledni téged sohasem lehet, csak meg kell tanulni élni nélküled. Szeptember 8-án múlt el tíz éve, hogy búcsú nélkül itt hagyott bennünket drága apánk és nagyapánk,

Hermán Lajos – Lali A gyászjelentést,

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik velünk együtt őrzik emlékét. Szerettei

köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Magyar nyelvi órák A ljubljanai Liszt Ferenc Intézet 2021 őszén is elindítja magyar mint idegen nyelv kurzusait teljesen kezdő és középhaladó szinteken. Az órák (a járványhelyzetre való tekintettel) online távoktatás formájában zajlanak. Az érdeklődők jelentkezését 2021. október 5-ig várják a tecaj@mki.si e-mail-címen. További információkért hívja a 059 33 79 00 telefonszámot, vagy írjon a tecaj@mki.si címre.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .

gyertyafény

Szeptember 10-e és 16-a között Lendvai Plébánia A szentmisék hétközben a hívek jelenlétében 19.00 órakor lesznek. Pénteken, szeptember 10-én 9.30kor szentmise az idősebb polgárok otthonában és 19.00 órakor a plébániatemplomban. Szombaton, szeptember 11-én 18.00 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz a gyerekek, a hittanosok és a családok számára. Vasárnap, szeptember 12-én évközi 24. vasárnap. Csente számára, ahol a kápolnát a Szent Szűz születésének szentelték, búcsú lesz. A csenteieket várjuk a vasárnapi szentmisék valamelyikére. 8.00 órakor magyar, 10.00 órakor szlovén nyelvű szentmise lesz. A szentmiséken való részvételen be kell tartani az egymás közti távolságot és védőmaszkot kell viselni.

Dobronaki Plébánia A dobronaki plébániában a szentmisék a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával zajlanak. A szentmisék Dobronakon hét­köz­ ben 18.00 órakor lesznek. Szombaton, szeptember 11-én 16.00 órakor szentmise Radamosban a kápolnában. Vasárnap, szeptember 12-én évközi 24. vasárnap. Szentmise Dob­ro­ nakon a plébániatemplomban 8.00 és 10.00 órakor, valamint 11.30-kor Gön­térházán.

Hétfőn, szeptember 13-án Fatimai emléknap. Dobronakon 18.00 órakor és 19.00 órakor szentmise.

Evangélikus Egyház Az istentisztelet Lendván szeptember harmadik vasárnapján 8.00 órakor lesz a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával.

Református Egyház Vasárnap, szeptember 12-én 10.00 órakor istentisztelet Szentlászlón a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával.

apróhirdetés •Eladó: autóutánfutó (ára 200 euró), valamint egy gyerekkocsi. Érdeklődni: 031323-279. •Zala megyében, a 74-es főút mellett kb. 240 m2-es épület hosszú távra bérbeadó. Érdeklődni: +3630/9866-900 vagy fuller.attila@t-online.hu •Eladó jó állapotban lévő IMT 539 traktor új műszakival, Tehnostroj traktorutánfutó szintén jó állapotban és Laverda kaszálógép körfűrésszel. Érdeklődni: 041427-993.

Kelepelő 13


Info Humor

Horoszkóp

Egy szemüveges nénike érdeklődik az antik bútorok kereskedésében: – Látom, ki van írva, hogy vétel-eladás. Mit vesznek? – Csupa ócska, értéktelen vacakot. – És mit adnak el? – Csupa régi, értékes bútort.

Kos Már. 21. – ápr. 20. A munkába nagy lendülettel veti bele magát, mindent megtesz, hogy sikeres legyen. Élvezze a sikert. Bika Ápr. 21. – máj. 20. A munkában most nagy szerencse érheti. Sokat kell ugyan dolgoznia, de az eredmények sem maradnak el. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Lehet, hogy belevág a régóta tervezett lakásfelújításba. Ezzel váratlan események is jöhetnek.

Egy elnökjelölt a választási kampányon: – Uraim, az előző elnök négy éven keresztül hazudott és becsapta az egész országot... Adjanak nekem is egy esélyt!

Rák Jún. 22. - júl. 22. Egy régi barát jöhet vissza az életébe. A szerelemben most nagy dolgokat élhet át.

– Doktor úr, azt hiszem, új szemüvegre lenne szükségem! – Az biztos, mert ez egy hentesüzlet. – Mi az abszolút nehéz? – ??? – Egy decemberben született gyereknek bemagyarázni, hogy őt is a gólya hozta. – Mire vár a szőke nő a piramis lábánál? – ??? – Hogy elinduljon a mozgólépcső. Aranylakodalmát ünnepli a házaspár. Másnap reggel állnak az ablak előtt, nézik, ahogy esik az eső. – Emlékszel, drágám? Ötven évvel ezelőtt is ugyanígy esett! – Nem, szívem! Ötven évvel ezelőtt sokkal jobban esett. Két sofőr pálinkázik a kocsmában, kint meg járó motorral pöfögnek a kocsik. Az ablakon keresztül lesi a rendőr, ahogy a sofőrök koccintanak. – Hé! – kiált oda. – Maguk mit isznak? – Pertut. – Az más! Mert ha pálinka lenne, most rögtön elvenném a jogosítványukat!

14

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A sors válaszút elé állíthatja. Jelezheti régi kapcsolat végét és új szerelem kezdetét is. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje szeptember 20. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk 2021

Kramar Sonja, a Brezgrešne sladice gasztroblog vezetője A legjobb dolgok az éle­ temben: • A családom. Amire szívesen vissza­ emlékszem: • A görögországi nyárra. Ahová már holnap el­ utaznék: • Bárhová a tengerhez, ahol mindig meleg van. A szabadidőmben: • Új recepteket próbálok ki, kerékpározom, olvasok. Ami azonnal fel tud bos�­ Fotó: Iztok Dimc szantani: • Amikor fél napig készítek egy ételt, és a végén rájövök, hogy kifelejtettem egy fontos hozzávalót. Ami nagy hatással volt az életemre: • Amikor hazaköltöztem Ljubljanából, hiszen ez ösztönzött arra, hogy elindítsam a Brezgrešne sladice (Bűntelen desszertek) blogomat. A legnagyobb őrültség, amit tettem: • Hogy tíz év után fogtam magam, hátrahagytam az addigi életemet és hazaköltöztem Ljubljanából.

A leghasznosabb tár­ gyam (de nem a mo­bi­ lom): • Laptop. Amit egyszer ki szeret­ nék próbálni: • Már sok mindent kipróbáltam, de szeretnék egyszer szörfözni. A leghaszontalanabb tárgy a háztartásomban: • Amire nincs szükségem, azt továbbadom. Akivel egyszer szeretnék találkozni: • Nincs ilyen, de emélem, hogy ebben az életben találkozom azokkal, akikkel fontos. Ha zene, akkor: • Sokféle, de most éppen chill-out, ami a trópusi szigetek hangulatára emlékeztet. Amiről a legtöbbet tudok beszélni: • Az egészséges ételekről, az étkezésről és a gondolataink, hangulatunk hatásáról az egészségünkre. A Muravidék legszebb helye: • A Lendva-hegy.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. A héten sok az energiája, most semmi sem tűnik lehetetlennek! Ezt az erőt fordítsa a maga hasznára. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Nagyon kimerültnek érzi magát, többet kellene pihennie. Ha lehetséges, vegyen ki néhány nap szabadságot. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Most olyan emberekkel ismerkedhet össze, akik a későbbiek során még nagy segítségére lesznek. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Sok az energiája, használja ki ezt. A partnerével humorral kezeljék a nézeteltéréseket, ez segít. Bak Dec. 23. – jan. 20. A párkapcsolatában azt élheti meg, hogy felgyorsulnak az események, de szerencsére most is megold mindent. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. A párja kedvessége meghatja és bizakodásra készteti. Egyre több közös érdeklődési területet fedeznek fel. Halak Febr. 20. – már. 20. A párkapcsolatában változásra számíthat, új szintre léphetnek az intimitásban és az őszinteségben.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .


Felhívás A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete 2007. szeptember 25-én elfogadott Alapszabályzata és a Magyarul a Muravidéken program­ ról szóló 2020. augusztus 18-án elfogadott (módosítva: 2021. 06. 02.) szabályzata alapján meghirdeti a

Magyarul a Muravidéken PROGRAM ÖSZTÖNDÍJFELHÍVÁSÁT a 2021/2022-es tanévre 1. A Magyarul a Muravidéken program a magyar nyelv mint anyanyelv tanulását kívánja ösztönözni a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén.

A támogatás formája vissza nem térítendő egyszeri összeg (ösztöndíj).

2. Az ösztöndíjat a következő tanulók vagy diákok kérelmezhetik: • az általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló iskolásai, • a Lendvai Kétnyelvű Középiskola I. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló diákjai, • azok a diákok, akik a kétnyelvű általános iskolában a magyart – legalább a második és harmadik oktatási-nevelési szakaszban – anyanyelvi szinten tanulták, és középiskolai tanulmányaikat olyan szakon folytatják, amely nincsen a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, de anyanyelvi szintű fakultatív magyarórákat látogatnak, amelyek kivitelezője a Lendvai Kétnyelvű Középiskola, vagy magyar anyanyelvi lektori órákat látogatnak, amelyek kivitelezője a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, • azok a diákok, akiknek sikeres általános érettségi, szakmai érettségi vagy záróvizsgájuk tantárgyai között a magyar nyelv mint anyanyelv is szerepel. 3. A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia: • a kitöltött adatlapot, • a személyazonosságot igazoló okmány másolatát (kiskorúak esetében a tanulóét/ diákét és a szülőét egyaránt) és

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .

• a folyó tanévre vonatkozó iskolalátogatási és a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásáról szóló igazolást (1. és 4. osztályos tanulók, valamint I. osztályos diákok) vagy • a folyó tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást és a magyar nyelv fakultatív vagy lektori anyanyelvi szintű tanulásáról szóló igazolást (I. osztályos diákok) vagy • az általános érettségi vagy szakmai érettségi vagy záróvizsga bizonyítványának és mellékleteinek a másolatát (végzős középiskolás diákok). 4. A beérkezett kérelmek érvényességét a háromtagú Bírálóbizottság bírálja el. A feltételeknek eleget tevő kérelmező ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj összege a beérkezett kérelmek számától és a rendelkezésre álló összegtől függ.

5. Az ösztöndíj egy évfolyamra (középiskolai) programtól függetlenül egyszer igényelhető. 6. A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a kedvezményezettel vagy törvényes képviselőjével szerződést köt.

ítélésének további feltételeit a Magyarul a Muravidéken programról szóló szabályzat határozza meg. A szabályzatot a www. muravidek.si honlapon lehet megtekinteni. 9. A kérelmet postai úton, ajánlva, zárt borítékban, „MAGYARUL A MURAVIDÉKEN” megjelöléssel kell a támogató címére elküldeni. A támogató levelezési címe: Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Malom utca 6/A., 9220 Lendva, Pf. 97. A pályázatot személyesen leadni nem lehet. 10. A kérelem benyújtásának a határideje: 2021. szeptember 30. A határidő után postára adott kérelmek érvénytelennek minősülnek.

A végzős középiskolások esetében az érettségi vagy záróvizsga-bizonyítvány másolatának benyújtási határideje: 2022. szeptember 5.

További részletes felvilágosítást az ösztöndíjprogramról a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének munkatársától kaphatnak az mpe.lgdp@gmail.com ímélcímen vagy a +386 40 262 701-es mobilszámon.

Lendva, 2021. június 15.

7. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a magyar nyelvet általános iskolai vagy középiskolai tanulmányai befejezéséig anyanyelvi szinten tanulja.

Amennyiben a kedvezményezett a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten tanulja az általános iskolai vagy középiskolai tanulmányai teljes időtartamában, illetve nem fejezi be a tanulmányait, az ösztöndíj teljes összegét köteles visszafizetni.

8. Az adatlap a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség honlapjáról (www. muravidek.si) tölthető le. Az ösztöndíj oda-

Tóth Elizabeta, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének elnöke

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság

15


Horizont 30 éves az önálló Szlovénia (17)

Az egykori határőrlaktan A Muravidéken az önállósulásért zajló háborúban kulcsfontosságú volt a határőrlaktanyák bevétele. A szlovén erők a „karaulákat” többé-kevésbé problémamentesen foglalták el, a szuverén útra térő államra azonban a jugoszláv hadsereg után országszerte rengeteg épület maradt. Sorozatunk ezen részében felelevenítjük a karaulákért folyó önállósulási harcokat, illetve utánanézünk a hajdani katonai épületek sorsának is, leginkább a kétnyelvű területen.

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Muravidéken, a volt Jugoszlávia magyar és osztrák határvonalán ös�szesen 14 határőrlaktanyát létesített a jugoszláv hadsereg. Mindegyik határőrlaktanya feladata a határ közvetlen védelme volt, mindegyik karaula állandó, könnyűfegyverekkel jól felszerelt legénységgel rendelkezett és hasonló infrastruktúrával volt ellátva, mint a helyi lakosság. A határőrlaktanyákban legfeljebb 30, de inkább 25 katona állomásozott, ez volt az úgynevezett

békebeli létszám. Mindegyiket a határsávban, az országhatártól legfeljebb 200 méterre építették meg, a laktanyák parancsnokai altisztek voltak. A legénység békebeli alapfeladata a 100 méretes határsáv ellenőrzése, illetve magának a határvonalnak az ellenőrzése volt, a katonák a szabályzat alapján lőparanccsal rendelkeztek. A karaulák egymással és a muraszombati központtal is kapcsolatban álltak telefonvonalon, illetve rádióállomásokon keresztül is. Mindegyik laktanya rendelkezett riasztási, védelmi tervvel, és a legénység

A hodosi karaula a tárgyaltak közül a legjobb állapotban van. Jelenleg Ifjúsági Központ működik benne. megerősítésére a legénységgel azonos számú helyi lakost is mobilizálhattak, előzetesen összeállított lista alapján. A helyi lakosság felszerelése rendelkezésre állt a laktanyákban. A határőrlaktanyák saját szakáccsal rendelkeztek, az élelmiszerek a központból érkeztek, de a helyi vállalatoktól szerezték be például a kenyeret és a húst is. A határőrlakta-

A hajdani zsitkóci határőrlaktanyát csak 2019 decemberében kapta tulajdonba Dobronak Község. Akkor még ilyen rossz állapotban volt.

16

nyák legénysége általában jó viszonyt ápolt a helyi lakossággal, így nem is csoda, hogy a szlovén önállósuláskor a szlovén alakulatok a legtöbb esetben problémamentesen megadásra tudták kényszeríteni a jugoszláv katonákat azután, hogy elvágták tőlük az áramot, a vizet, illetve elvágták tőlük az élelmiszerbeszerzési útvonalakat is. A karaulák gyors elfoglalása fontos volt azért is, mert az akkor alakuló szlovén hadsereg így rengeteg fegyvert szerzett. A laktanyák elfoglalása nagyon gyorsan elindult, így a szlovén erők már 1991. június 28-án birtokba vették a trdkovai, a fikšinci, a petanjci és a pincei kara­ ulát, utóbbiban 15 katona adta meg magát teljes fegyverzettel. Azon a napon az említett laktanyákban összesen 245 jugoszláv katona adta meg magát. Az említett pincei határőrlaktanyából a későbbiekben a Pince–Tornyiszentmiklós határátkelő létesült, az épület felújításra került, de

Magyarország és Szlovénia uniós csatlakozásával elveszítette szerepét és egyre inkább megeszi az idő vasfoga. Már a következő nap, vagyis 1991. június 29-én a szlovén területvédelem és a rendőrség kezére került a sotinai, a korovci, a lendvahegyi, a zsitkóci, a kebelei, a čepinci és a pártosfalvi karaula is. A lendvahegyi laktanyában csak kisebb számú katona tartózkodott, a legénység zöme ugyanis kivonult a hosszúfalui határátkelő közelébe, a parancs szerint ugyanis el kellett volna foglalniuk azt, de végül megadták magukat, ahogy a karaulában maradt 9 katona is. A lendvahegyi határőrlaktanyával kapcsolatosan a következő években különböző terveket szőttek, de végül egyik sem valósult meg. Az épületet lebontották, a helyén található jelenleg az újonnan felépített lendvahegyi faluotthon. A zsitkóci karaula legénységének zöme, hasonlóképpen, mint a lendvahegyi

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .


Horizont

nyák sorsa A pincei karaulából határátkelő lett, ma már az is elhagyatott állapotban van.

A lendvahegyi karaulával különböző terveket szőttek az önállósulás után, így 1997-ben az iskolásoknak akarták adni. Sajnos ez nem sikerült, ahogy más tervek sem. Végül lebontották, jelenleg itt áll a hegyi faluotthon. laktanya legénysége, a hosszúfalui határátkelő bevételére volt kiküldve, de már az úton megállították és megadásra kényszerítették őket. Az épületben csak hét katona maradt, akik minden probléma nélkül megadták magukat a dobronaki rendőrségnek. A zsitkóci határőrlaktanyát a következő években magánvállalkozók birtokolták leginkább idegenforgalmi célzattal, majd különböző jogbirtoklási huzavona után teljesen leépült, szinte bontásra lett ítélve. Nemrégiben kapta meg Dobronak

Község, amelynek értesüléseink szerint vannak tervei vele, nem utolsó sorban éppen jelenleg korszerűsítik az oda vezető utat. Ugyanezen a napon az akkori „nagy” Lendva Községben utolsóként a kebelei karaulában adták meg magukat a jugoszláv erők, az esti órákban 12 katona és a parancsnok tették le a fegyvert. A pártosfalvi karaulával is viszonylag könnyű dolga volt a szlovén területvédelmiseknek; a jugoszláv erők alacsony morállal rendelkeztek, a laktanya parancsnoka helyi

nővel kötött házasságot, így egy-két kör tárgyalás után 16 jugoszláv katona adta meg magát. A pártosfalvi laktanyában a háborús napok után menekültközpontot alakítottak ki – itt tartották többek között a már említett, magukat megadó jugoszláv katonákat, majd később a jugoszláv háború elől menekülő bosnyák menekülteket. A későbbiekben a szlovén rendőrség használta az épületet különböző gyakorlatokra, majd végül a község tulajdonába került. Jelenleg egy viszonylag jó állapotban lévő épületről beszélhetünk, ahol ökoszociális gazdaságot működtetnek. Az említett két nap után csak július 2-án következtek újabb laktanyafoglalások. Nem a két-

A pártosfalvi laktanyáról is gondoskodott a község, jelenleg ökoszociális gazdaság működik benne. N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .

nyelvű területhez tartozik, de nehézsége miatt meg kell említenünk a kuzmai laktanyát, ahol a határátkelőhelyért folyó harcok után a karaula bevétele sem volt egyszerű, ugyanis a 17 katona csak a parancsnok lelövése után adta meg magát. Igaz, haláleset nélkül, de többnapos tárgyalássorozat és huzavona után megadta magát a hodosi laktanya legénysége is. A hodosi eseményekről, mind a határátkelőhely védelméről, mind a laktanya elfoglalásáról bővebben írtunk már sorozatunkban. Viszont meg kell említenünk, hogy a valamikori hodosi határőrlaktanya sorsa alakult talán a legjobban az önállósulás után. Hodos Község jelenleg egy felújított, korszerű épületben itt működteti az Ifjúsági Központot, az épület, ahogy a környezete is, szépen rendezett, elmondhatjuk tehát, hogy biztosan megmenekült az utókornak. Szlovénia önállósulásakor az említett határőrlaktanyák mindegyikében állomásoztak jugoszláv katonák. Az említettek mellett voltak azonban határőrlaktanyák, egyéb katonai épületek, amelyeket a jugoszláv hadsereg már előbb elhagyott. Ilyen például a Völgyifaluban jelenleg a Petesházi Vadászegyletnek otthont adó vadászház, vagy a benicei

határőrlaktanya, amelyet egy privát ökogazdálkodó vett át. A valamikori határőrlaktanyák, ahogy a jugoszláv hadsereg által elhagyott többi katonai épület is, sajnos többnyire rossz állapotban van. 1991 során a szlovén állam összesen 459 katonai épületet vett át, ebből 41 kaszárnyát, 77 raktárt, 33 gyakorlóteret, 188 határőrlaktanyát, illetve 120 egyéb épületet, emellett valamivel több mint 8 ezer lakást kapott a szlovén hadsereg. Jelenleg az épületek zömétől már megvált a hadsereg, a folyamatot különösen az erősítette meg, amikor az állam úgy döntött, hogy a hagyományos kötelező katonai szolgálat helyett hivatásos hadsereget tart fenn. Az épületek zömét az állam, vagyis a védelmi minisztérium vagy eladta, vagy átadta a községeknek, helyi önkormányzatoknak, illetve más minisztériumoknak. Sajnos mindkettőhöz túl későn látott hozzá, az eladásokat csak 2001-ben kezdte el, míg az átadást még később, csak 2005 során. Az épületek így már rossz állapotban és igencsak nehezen, vontatottan kerültek a helyi önkormányzatokhoz. Igaz, vannak példák, ahol a későbbiekben sem tudtak velük mit kezdeni, illetve jó példák is, amilyeneket itt is említettünk.

17


Sport Tűzijáték a Lendva-hegyen

támadásukat a 69. percben, amikor egy lapos lövéssel lepték meg Cotman kapust. A meccs végéig még Haljeta és Kumer is tüzelt, ám a Nafta nem tudta

Egy pont a listavezető ellen Nafta 1903 – Triglav Kranj 1:1 (1:0)

A mérkőzés helyszíne: Lendvai Sportpark A nézők száma: 450 Játékvezetők: Glažar Roman, Skok Aleš, Flajšman Jernej Szövetségi ellenőr: Klarič Jernej Nafta 1903: Cotman, Németh, Kumer, Rebernik, Bolla, Korošec, Vinko (Stare 78.), Novinič, Florjanc, Szabó (Drk 81.), Haljeta; edző: Dončić Dejan Triglav: Arko, Šalja, Jakupovič, Matič, Vršič (Maksimović 89.), Čeh (Schweiger 78.), Matić (Ahmetaj 89.), Vuković, Kopač (Hasanaj 69.), Dohyun (Zlatkov 78.), Ivetić; edző: Miklič Boštjan Gólszerzők: Vinko (32.); Jakupovič (69.) Sárga lap: Korošec; Čeh Piros lap: – Horvat Meštrovič Feri

A Naf t a 1903 múlt szombaton a listavezető Triglav Kranjt fogadta Lendván, akik ellen 1:1-es döntetlen született. Az esti mérkőzés fénypontja a hazai gárda hivatalos szurkolótáborának, a Gorgonáknak a tűzijátéka volt. A meccs 27. percétől a vártól egészen a Szent-

háromság-kápolnáig tűzijátékot rendeztek megalapításuk 30. évfordulója alkalmából. A rangadóról hiányzott Živko, akit az újonc Németh pótolt a védelemben. Az első percekben a Triglav volt a veszélyesebb, s a 10. percben csak a kapufa mentette meg a Naftát a

A Gorgonák 30. évfordulóján tűzijáték világította meg a hegyet. góltól. Hamarosan a házigazdák is helyzeteket alakítottak ki, a 32. percben pedig egy ellentámadás végén vezetést is tudtak szerezni, amikor Haljeta pontos passzát követően Vinko talált a kapuba. A félidő végéig is volt még néhány hazai helyzet, ám azok kihasználatlanok maradtak. A fordulás után is MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 3. forduló

4. forduló 6. forduló Nafta 1903 – Triglav Beltinci – Brežice Rogaška – Fužinar Dob – Rudar Drava – Primorje Krka – Ilirija Krško – Gorica Dekani – Bilje

1:1 (1:0) 3:2 (1:1) 0:0 (0:0) 1:2 (0:1) 2:4 (1:4) 2:0 (0:0) ELHALASZTVA ELHALASZTVA

TÁBLÁZAT 1. Triglav 6 5 1 0 10:3 16 2. Gorica 5 4 1 0 11:4 12 3. Krka 6 3 1 2 14:9 10 4. Dob 6 3 1 2 16:13 10 5. Rogaška 6 3 1 2 6:5 10 6. Primorje 6 2 3 1 10:7 9 7. Rudar 6 3 0 3 10:9 9 8. Fužinar 6 2 3 1 7:8 9 9. Beltinci 6 2 2 2 6:9 8 10. Bilje 5 2 1 2 9:8 7 11. Drava 6 2 1 3 10:15 7 12. Nafta 1903 6 1 3 2 12:9 6 13. Krško 5 1 2 2 7:13 5 14. Ilirija 6 1 1 4 5:8 4 15. Dekani 5 0 2 3 5:8 2 16. Brežice 6 0 2 4 5:15 2 Az 7. forduló párosítása 2021. szeptember 10-e és 12-e között: Bilje – Nafta 1903, Fužinar – Beltinci, Triglav – Dob, Gorica – Krka, Ilirija – Rogaška, Rudar – Drava, Primorje – Krško, Brežice – Dekani.

18

Veržej – Olimpija Križevci – Gančani Polana – Odranci Grad – Rakičan Puconci – Slatina Čarda – Tromejnik Turnišče – Ljutomer Črenšovci – Hotiza

1:1 (0:1) Mugabe; Gönc J. 0:0 (0:0) 5:0 (4:0) 3:2 (1:1) 1:0 (0:0) 1:0 (0:0) 2:3 (2:1) 1:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Ljutomer 4 3 1 0 12:5 2. Polana 4 3 0 1 13:4 3. Odranci 4 3 0 1 4:6 4. Grad 4 2 2 0 9:5 5. Hotiza 4 2 1 1 8:3 6. Črenšovci 4 2 1 1 6:2 7. Tromejnik 4 2 1 1 2:1 8. Čarda 4 2 1 1 5:6 9. Gančani 4 1 2 1 2:2 10. Rakičan 4 1 1 2 8:8 11. Olimpija 4 1 1 2 5:5 12. Turnišče 4 1 1 2 3:6 13. Slatina 4 1 0 3 4:9 14. Puconci 4 1 0 3 1:7 15. Križevci 4 0 1 3 0:6 16. Veržej 4 0 1 3 3:10

10 9 9 8 7 7 7 7 5 4 4 4 3 3 1 1

Az 5. forduló párosítása 2021. szeptember 11-én és 12-én: Hungarikum Olimpija – Grad, Lju­tomer – Črenšovci, Slatina – Čarda, Ra­kičan – Puconci, Hotiza – Križevci, Tro­mejnik – Turnišče, Odranci – Veržej, Gan­čani – Polana.

Hodos – Bogojina 2:5 (0:3) Bencik, Osvald; Černela (3), Ivanič, Kocet Radgona – Sal 12:0 (5:0) Klobasa, Hajdinjak (3), Adam (3), Pučko, Kranjc (2), Bračič, Grahić Dokležovje – Apače 2:5 (1:1) Cankova – Lipa 2:1 (2:1) Tišina – Goričanka 0:7 (0:5) Mura ÖF – Ižakovci 2:0 (0:0) Serdica – Roma ELHALASZTVA Bakovci – Cven ELHALASZTVA TÁBLÁZAT 1. Cankova 3 3 0 0 8:1 9 2. Hodos 3 2 0 1 19:5 6 3. Radgona 3 2 0 1 17:3 6 4. Serdica 2 2 0 0 9:2 6 5. Apače 3 2 0 1 9:4 6 6. Bogojina 3 2 0 1 7:5 6 7. Mura ÖF 3 2 0 1 4:5 6 8. Goričanka 3 1 0 2 9:9 3 9. Ižakovci 2 1 0 1 3:3 3 10. Dokležovje 3 1 0 2 7:9 3 11. Cven 2 1 0 1 2:4 3 12. Tišina 3 1 0 2 1:9 3 13. Lipa 3 0 0 3 3:9 0 14. Sal 2 0 0 2 0:13 0 15. Roma 2 0 0 2 0:17 0 16. Bakovci 0 0 0 0 0:0 0 A 4. forduló párosítása 2021. szeptember 11-én és 12-én: Dokležovje – Hodos, Sal – Mura ÖF, Lipa – Serdica, Bogojina – Cankova, Roma – Tišina, Cven – Radgona, Apače – Ižakovci, Goričanka – Bakovci.

nagyot küzdött egymással a két csapat, a kranjiak pedig gólra is tudták váltani

visszaszerezni a vezetést. A következő fordulóban a Bilje vendégei lesznek.

Megvan az első győzelem A Nafta 1903 utánpótlás-labdarúgói megszerezték első győzelmüket az ifjúsági másodosztály harmadik fordulójában. A kékek a Rudart fogadták, s a fiatalabb csapatok párharcában a házigazdák győztek: Nafta 1903 U17 – Rudar Velenje U17 4:2 LENDVA KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 3. forduló Dobronak – Hídvég 10:0 (4:0) Car, Zemljič (4), Nagy (2), Meszelics (2), Cerovec Nedelica – Csente 0:5 (0:2) Kepe D., Kepe T., Kepe A. (2), Šimonka Panonija – Nafta ÖF 0:0 (0:0) Graničar – Renkovci 12:3 (8:0) Bokan, Goričanec (3), Šakušić (5), Kokol, Somi, Baranja (öngól); Alić (2), Panić Kobilje – Bistrica 5:0 (1:0) Penhofer, Recek (3), Genc TÁBLÁZAT 1. Dobronak 3 3 0 0 2. Csente 3 3 0 0 3. Graničar 3 2 0 1 4. Kobilje 3 2 0 1 5. Panonija 3 1 1 1 6. Nafta ÖF 3 1 1 1 7. Bistrica 3 1 0 2 8. Hídvég 3 1 0 2 9. Nedelica 3 0 0 3 10. Renkovci 3 0 0 3

17:1 11:2 17:8 7:4 6:5 2:2 6:8 3:14 1:13 6:19

9 9 6 6 4 4 3 3 0 0

A 4. forduló párosítása 2021. szeptember 11-én és 12-én: Dobronak – Graničar, Csen­te – Renkovci, Nafta ÖF – Hídvég, Bistrica – Panonija, Nedelica – Kobilje.

(2:1). A lendvaiak Horvat Anej és Zamuda Niko révén már a 12. percben kétgólos előnyre tettek szert, később a vendégek kiegyenlítettek, ám végül így is győzött a Nafta, Zamuda pedig mesterhármast jegyzett. Az idősebb gárda döntetlent ért el: Nafta 1903 U19 – Rudar Velenje U19 3:3 (1:2). A gólokat Žganec Josip, Furdi Marko és Medved Noa szerezte. Ezzel összesen négy pontot gyűjtött a két csapat. F.h.m.

13 gólt lőttek Elrajtolt a belatinci kispályás fociliga, amelyben a lakosi Torcida is érdekelt. Az első fordulóban a belatinci csapat fogadta őket, akik ellen kiütéses győzelmet arattak: Beltinci – Torcida 1:13 (1:5). A lakosiak már az első félidőben eldöntötték a találkozót. A Torcida csapatában Lebar, Laszlo, Plevel, Kerek, Me­ sze­l ics, Novak, Herceg, Režonja, Šooš, valamint Drvarič lépett pályára. F.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .


Sport A helyi labdarúgóligák mérkőzéseiről

Gólgazdag forduló A múlt hétvégén folytatódtak a küzdelmek a Muravidéki Labdarúgóligában, valamint a Lendvai és a Muraszombati Körzeti Labdarúgóligában. Az eddigi listavezető odrijánci csapat meglepetésre 5:0-ra kikapott idegenben Nagypalinán. A hazai csapat már az első 20 percben négy gólt lőtt a vendégek hálójába. Az

a tornisai együttes ellen. Hotiza elszenvedte első vereségét az idényben, miután 1:0-ra kikapott a cserencsóciaktól. További eredmények: Križevci – Gančani 0:0.

rejátékos nélkül szerepeltek. A Graničarból Šakušić Husejn öt góllal járult hozzá csapata sikeréhez. Szintén kétszámjegyűre sikerült a Prekmurec Dobronak győzelme Hídvég ellen, a

5:0 lett a végeredmény a Kobilje – Bistrica találkozón. Recek Gašper 25 perc alatt mesterhármast szerzett. Nem hozott győztest a Malibu Panonija GA-KA – Nafta Öregfiúk találkozó, amely 0:0-ra végződött. A tabellán Dobronak és Csente is 9 ponttal áll, harmadik a Graničar hat ponttal három forduló után. A Muraszombati Körzeti Labdarúgóliga harmadik fordulójában ezúttal hat mérkőzést rendeztek. Hodos, amely két győzelemmel kezdte az idényt, vasár nap 5:2-es hazai vereséget szenvedett el

Bogojinától, amely 60 perc után már 4:0-ra vezetett. A hazai csapat a mérkőzés végén már csak szépíteni tudott az eredményen, így elvesztette első helyét a tabellán. Ott most a Cankova áll a Lipa ellen aratott 2:1es győzelmük után. A nézők a muraszombati körzeti ligában is sok gólt láthattak a hétvégén, hiszen Radgona 12:0-ra verte a sali csapatot, a Goričanka 7:0-ra volt jobb a Tišina otthonában, míg Apače 5:2-re győzött Dokležovjén. A Mura öregfiúcsapata pedig 2:0-ra nyert Ižakovci ellen. Szabó Rudolf

Hazai siker a 24. Lendva Kupán A Lendvai Lövészegyesület múlt hét végén rendezte meg a már hagyományos, 24. Lendva Kupa versenyt, amelyen két légpuskaszámban indult a kilenc csapat 27 lövésze. A házigazdák csapata a széria légpuska számban második lett 990 körrel,

A Prekmurec Dobronak csapata 10:0-ra győzött Hídvég ellen. NK Hungarikum Olimpija Hosszúfalu 1:1-es döntetlent ért el az idén egyelőre gyenge Veržej vendégeként. Gönc Jure szerezte meg a vezetést Hosszúfalunak, de Mugabe Kevin révén pontot tudott menteni az eddig még pont nélküli és így sereghajtó Veržej. Az új listavezető a Ljutomer, amely fordulatos mérkőzésen 3:2-re nyert idegenben

Grad – Rakičan 3:2. Kema Puconci – Radenska Slatina 1:0 és Čarda Martjanci – Tromejnik Kuzma 1:0. A Lendvai Körzeti Labdarúgóliga öt mérkőzésén 35 gólt láthattak a nézők, a legtöbbet, 15-öt a Graničar – Renkovci találkozón, amelyet a hazai csapat nyert 12:3-ra. A mérkőzéshez hozzátartozik, hogy a renkóciak cse-

mérkőzést 10:0-ra hozta a listavezető, amelynél Zemljič Tomaž négy gólt szerzett. A Dobronak így tartja a lépést a lista élén álló Csentével, amely ezúttal a Nedelica vendégeként győzött 5:0-ra. Kepe Aljoša két gólt szerzett, Kepe David, Kepe Tihomir és Šimonka Alen pedig egyegy góllal járult hozzá a csentei sikerhez. Szintén

míg a hagyományos számban az első helyet vitték el, nem sokkal megelőzve a dobronaki Jezero csapatát. Egyéniben a dobronaki Bakan Urisk Lena 2. lett, míg a lendvai Tkalec Maja a harmadik helyen végzett. F.h.m.

Vereség idegenben A Nafta U15-ös korosztálya Kidričevóba látogatott a bajnokság második fordulójában, ahol egygólos vereséget szenvedett: Aluminij U15 – Nafta 1903 U15 1:0 (0:0). A vendégek öt perc-

cel a találkozó vége előtt kapták a gólt, de a kékek több helyzetet is kihagytak a mérkőzés során. A harmadik fordulóban Palinán fogadják ptuji kortársaikat. F.h.m.

Szoros pisztolyverseny Dobronakon Múlt szombaton zajlott a dobronaki lőtéren a nagykaliberű pisztollyal versenyzők északkeleti régiójának bajnoksága, amelynek a házigazdája a Jezero Lövészegyesület volt. A megmérettetésen összesen 60 lövész vett

részt Északkelet-Szlovéniából. A versenyt Ciglar Tomaž, az SD Črenšovci tagja nyerte meg 184 körrel, a 2. helyen egy kör hátránnyal Horvat Avgust, a Jezero Dobronak lövésze végzett. Novak Aljaž lett a harmadik, Ivanič Robi a

N É P Ú J S Á G 2 0 21. s ze pte m b e r 9 .

negyedik, mindketten 174 kört szereztek, Gjorek Jože pedig ötödik lett, mindnyájan a dobronaki egyesület tagjai. A Lendvai Lövészegyesület tagja, Franc Duh a hatodik helyen fejezte be a versenyt. SoPe

19


42. Szüret és rekord-bogrács

Magyar János polgármester mérte ki az óriásbogrács első adagjait.

Az óriásfazék alatt tüzelni sem volt egyszerű.

Az idei „álló felvonulásból” nem maradhatott ki az oltás sem. A védőfelszerelésekben a felsőlakosiak láthatók.

Majdnem 400 kilogramm hagymát pirítottak három órán keresztül. A kapcai asszonyok a hagyományos munkákat mutatták be.

A hagyományos kádármunkát modern eszközök váltották fel, a fahordókból inkább díszelemek készülnek. Fotógaléria: www.nepujsag.net A szakácsok öröme!

Tomka Tibor

Profile for Népújság

Népújság, 2021. 09. 09.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 36. sz.

Népújság, 2021. 09. 09.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 36. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded