Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 36. szám Lendva 2011. szeptember 8. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Gyertyafény a kastélyban

A Népújság hagyományos kirándulását szeptember első szombatján idén is megrendeztük, egy közeli és egyben közkedvelt kirándulóhelyre

utaztunk, a csodató városába, Hévízre és a Balaton kulturális fővárosába, Keszthelyre. Kirándulóink körében a legnagyobb tetszést a Festetics kastély

gyertyafényes tárlatvezetése aratta, de gazdagabbak lettünk a páratlan Munkácsy-kiállítás megtekintésével és gyönyörködhettünk a Balaton-part és

Az első írótábor a Muravidéken fiatal alkotók számára

A Mura csődjénél alkalmazott módszerek és a nagypolitika

Györfi Sándor szobrászművész:

„Az öntési munka gyönyörű látvány, s a születéshez hasonlítható, ahogy kibújik az öntőformából a szobor.”

6. oldal

8. oldal

7. oldal

a hévízi szőlőhegy szépségében is. Élményekben gazdag kiruccanásunkról a 18–19. oldalon olvashatnak bővebben. SNK


Iránytű Šalovci községi magyar önkormányzat

„Jelenleg a tájház emés Szolarics Nađ Klára

18, 10, 18… Nyilvánvaló, hogy vannak jó, pozitív hírek is, de ezekről ritkábban hallunk, mint a rosszakról. S legtöbbször a kedvezőtlen hírek negatívuma és gyakorisága mellett eltörpülnek a kedvező – és ritkábban előforduló – események. Sajnos, így van ez a jelen pillanatban is. Jó hír például az, hogy elkezdődött a Lendva központjának közvetlen szomszédságában, a Komunala udvarán lerakott hulladék szállítása. De a takarítást még folytatniuk kell. Jó volt látni többek közt azt is, hogy a Bográcsfeszt új arculatot és tartalmat kapott, a bogrács fővárosa cím kikiáltása pedig messzire elvitte Lendva nevét. Szinte a világ minden részéről érkezett már érdeklődés a Lendvahegy alatt meghúzódó város érdekességei, kincsei – kultúra, történelem és gasztronómia – iránt. És valóban jó, hogy megtörtént a bogrács fővárosa cím kikiáltása, hiszen Lendva ezzel egy brandet épített ki, melynek növekedését a helyi idegenforgalomnak kell majd táplálnia. Az lenne az igazán jó, ha erre a helyi vendéglátósok és egyébként is minél többen rádöbbennének. Jó hír, hogy Goricskón, a magyarlakta területen elmozdulni látszik a tévéműsorok foghatóságának kérdése a RTV előfizetőinek pluszköltséggel való terhelése nélkül. Ha a gazdaságot, a foglalkoztatást érintjük, már néha az is jó hírnek minősül, ha a helyzet nem romlik. A körülmények azonban olyanok, hogy közben még ezt sem lehet tartani a közelmúltban vagy a távolabbi években elkövetett mulasztások miatt. A Nafta ismét átszervezés előtt áll, ami nyilván nem végezhető el elbocsájtások nélkül. Az első félévben a Naftánál 18 dolgozónak szűnt meg a munkaviszonya. Az építőiparban tapasztalható válság miatt a Varis 10 dolgozót bocsátott el. A Nafta az ősz folyamán, hogy új kerékvágásba tudjon kerülni, még 18 dolgozót kíván elbocsájtani. A gazdaságban már az is jó hír, ha nem óriási tömegek kerülnek az utcára…

Jakosa Emeriket új tanácstagként a Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnökévé választották az őszi választások után. A tanácselnökkel a domonkosfai magyarság aktuális problémáiról, a kialakítandó tájházról, a költségek racionalizálásáról, az önkormányzat terveiről beszélgettünk. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

– A domonkosfai tájház már néhány éve rendkívüli gondokat okoz a sali községben élő magyarságnak. Mi a helyzet jelenleg ebben a kérdésben? – A gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe kerültünk, egyszerűen nem tudunk elegendő pénzeszközt szerezni, hogy továbblépjünk, ennek ellenére a legsürgősebb teendőket az idén is sikerült megoldani. A tájház végső kialakítása a jelenlegi válságos helyzetben, úgy látszik, sajnos még várat magára. A tájház kialakításának ötlete még 2007 során született meg,

2

kormányzatnak, ezért még 2008 során a Nemzetiségi Hivataltól segítséget kértek, de ezt kétszer is elutasították. A megvásárlás után, 2009-ben már elkezdtük a felújítási munkálatokat, a főépületben elvégeztettük a teljes szigetelést, majd felújítottunk egy szobát – egyben ebben a szobában kicseréltettük a nyílászárókat, a padlózatot is –, amelyben jelenleg is tároljuk a már említett összegyűjtött tárgyakat. Gyakorlatilag az egész épületbe be lett vezetve az áram és a víz is, elkészült az installáció. – Milyen összeget sikerült a tájházba fektetni a vételáron kívül, illetve mennyire lenne még szük-

Šalovci nemzetiségi tanácsa

Jelentősen csökkentették a tisz A Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának múlt heti rendszeres ülésén a féléves beszámoló elfogadása mellett csökkentették a tiszteletdíjakat és az ülésdíjakat. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

majd 2008 augusztusában már a Szegedi Tudományegyetem munkatársai gyűjtötték a tárgyakat, és egy hét alatt a falu feléből szedték össze a muzeális tárgyakat. Ezután elkezdődött az egész projekt adminisztrációs előkészítése, a leendő tájház épületegyüttesének kiszemelése, majd az egyeztetések ennek tulajdonosával. A tulajdonossal végül 70 ezer euróban sikerült megállapodnunk, a vételár két azonos részletben került kiegyenlítésre, a vásárlásba pedig 25 ezer euróval besegített a polgármesteri hivatal is. A vételár biztosítása a volt elnök szerint már akkor nagy nehézséget okozott az ön-

A tanács elsőként a féléves költségvetési beszámolót tárgyalta: Jakosa Emerik tanácselnök elmondása szerint a valamivel több mint 55 ezer euró bevétellel számoló költségvetésből az első hat hónapban 13.600 eurót használtak el. Az említett összeg több mint felét az önkormányzat működése emésztette fel, emellett a márciusi ünnep, az ösztön-

díjak, illetve a tájház felújítása jelentett költséget. A Nemzetiségi Hivataltól a község közvetítésével az önkormányzat egyébként eddig négy átutalást kapott, ez összesen 18 ezer eurót tesz ki. A következő napirendi pont alatt az ülésdíjakról és tiszteletdíjakról szóló szabályzat módosítása került terítékre. Az elnök által beterjesztett javaslatot támogatva a tanács úgy döntött, csökkenti az elnök, az alelnök és a titkárnő tiszte-

letdíját, valamint a tanácstagok ülésdíját is. Az elnök tiszteletdíját az eddigi 617 euróról – az idén csak az első kettő hónapra vette ezt fel – 347 euróra csökkentették, ehhez mérten pedig ennek felére csökkent az alelnök tiszteletdíja is, amely jelenleg 174 eurót tesz ki. Csökkentették, de nem ennyire erőteljesen a tanácstagok ülésdíjait is, amelyek az eddigi 90-ről 70 euróra zsugorodtak. Azonos, 70 eurós tiszteletdíjat állapítottak meg

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .


Muravidék

szti fel minden erőnket”

Jakosa Emerik, a Šalovci MNÖK Tanácsának elnöke. ség, hogy teljesen befejezzék? – Megközelítően 20 ezer euróról beszélhetünk. Pontosan nem tudom megmondani, a teljes befejezéshez mennyire lenne még szükség, de megközelítően 200 ezerre. A nehézség abban van, hogy nem sikerült olyan pályázatot, forrást találnunk, ahol beruházá-

sokra, felújításra is pénzeszközöket lehetne kapni, ugyanis mindenhol csak programokat finanszíroznak. Így van ez az MNMI által nyert eszközökkel is, amelyekből jövő áprilisig mindenképpen el kell készíteni a kiállítást, mert a pályázati pénz egyébként elveszik. A tervek szerint a kiállítást a közben a sali Mozaik Egyesület által részben felújított melléképületben szervezzük majd meg. A melléképületben egyébként pálinkafőzőt, olajsajtolót, illetve gyümölcsszárítót szeretnének majd berendezni. Az említett összeget a különböző kivitelezőknek most már sikerült kiegyenlítenünk, csak a villanyszerelőnek tartozunk kisebb összeggel, de előtte még van munka, majd a végén kifizetjük. – A tájház mellett más feladatai, tervei is vannak az önkormányzatnak. Melyek a legfontosabbak?

– A nemzeti öntudat erősítése, magyar anyanyelvünk és a magyarság megmaradása az alapvető feladatunk, ebben pedig nagy szerepe van az iskolának és helyi egyesületeinknek is. Éppen ezért rendszeresen támogatjuk ezeket, ahogy a fiatalságot is. Vannak ösztöndíjasaink, próbálkozunk a fiatalság megszervezésével, ösztönzésével. Emellett fontosnak tartjuk az egyházi életet is. Szeretnénk segíteni az evangélikus és a műemlékvédelem alatt lévő katolikus templom felújításában is, itt különböző nemzetközi programokban is gondolkozunk. Be szeretnénk kapcsolódni a Szombathelyről induló Szent Márton út projektjébe, és ezáltal némi pénzhez jutni szakrális épületeink felújításához is. Jelenleg azonban a tájház emészti fel minden erőnket.

zteletdíjakat a bizottságok elnökeinek is, míg a bizottsági tagoknak ülésenként 60 eurót szabtak ki. Csökkentették a szerződéses viszonyban dolgozó titkárnő fizetését is, díjazása az eddigi éves szinten 6100 euróról 2100 euróra csökkent. Ez ugyanannyit tesz ki, mint az alelnök bére éves szinten. A tanács az említettek mellett döntött arról, hogy 300 euróval támogatja a muraszombati Baráti Kört, míg a helyi Domonkosfai ÖTE az idén kivételes módon az egyesületben végzendő nagyobb beruházás miatt 3000 euró támogatást kapott. A különfélék között a domonkosfai tanács örökzöld témájáról, a tájház

A tiszteletdíjak csökkentése, a programok erősítése mellett döntöttek Domonkosfán. felújításáról esett újra szó. Škaper Vendel volt elnök, jelenlegi tanácstag újra kifejtette, az MMÖNK még az előző mandátumban 4500 eurót ígért a tájházra, míg az új elnök ezt nem hajlandó kifizetni – emiatt véleménye szerint a domonkosfai önkormányzatnak ki kellett volna lépnie a csúcsszervezetből. Egyben újra figyelmezte-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .

tett arra is, hogy a község és az önkormányzat megállapodása szerint az úgynevezett „kétnyelvűségre a községhez folyósított összeg” 80:20 százalékos arányú megoszlásáról a megállapodás azért született meg, hogy az említett 80 százalékból 20 százalék a tájház beruházásaira jusson. A volt elnök szerint az utóbbi sem valósult meg.

Jegyzet

Az írótáborok és a tehetséggondozás Fiatal, pályakezdő irodalmárok számára tehetségük kibontására, kapcsolataik szélesítésére három fő terep kínálkozik. Egyrészt a kulturális folyóiratok (Muratáj, Pannon Tükör) holdudvarában kialakult szellemi műhelyek, másrészt különböző nemzedéki csoportok (ilyen például a Hús és sakk című antológia győri köre), irodalmi Szemes Péter, a Pannon Tükör társaságok, harmadsorban pedig az írótáborok. főszerkesztőUtóbbiak közül a két leghelyettese patinásabb és szakmailag leginkább számon tartott a magyarkanizsai, illetve a tokaji tábor. A fiatalok szempontjából, esetükben az a probléma, hogy az utazással együtt egy pályakezdő, középiskolás, egyetemista diák nehezen tudja kifizetni a szükséges költségeket (szállás, ellátás), s általában szereplési lehetőségük is csekély, már ha egyáltalán értesülnek a rendezvények pontos idejéről, témájáról. Az „induló tehetségek” számára, különösen a fővárostól távolabb, sokkal hasznosabb a táboroknak, alkotótelepeknek az a fajtája, melyet főként a helyi fiataloknak helyi, már beérkezett, tapasztaltabb írók, szerkesztők, esetleg kritikusok, irodalomtörténészek, tehát gyakorlati és elméleti szakemberek meghívásával, bevonásával szerveznek helyi szervezetek, közművelődési intézmények. Ennek előnyei minden fél számára egyértelműek: a rendezők könnyebben és többféle támogatási forrást tudnak bevonni (önkormányzatok, nagyobb vállalkozások), a programot rugalmasan alakíthatják, a meghívással megtisztelt előadókkal személyes kapcsolat teremthető, az ifjú titánok pedig a mesterség csínjainak eltanulása mellett megmutathatják tehetségüket, írásaik közlésre kerülhetnek, értő véleményezést kapnak. Örömteli, hogy a közelmúltban régiónkban két olyan tábor is indult, mely határon túli és anyaországi résztvevőket egyaránt bevon a vázolt folyamatba. Véneken, a szlovák határ közelében idén immár harmadik alkalommal rendezte meg a Fiatal Írók Szövetsége és a Hermaion Irodalmi Társaság azt az alkotótelepet, mely felvidéki magyar fiatalokat kapcsol be a térség irodalmi életébe, míg Hodoson a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a zalai Pannon Írók Társasága szervezett színvonalas programot a néhai egységes megye tehetséges ifjainak. A közös nyelven való munka által is erősítve az identitást, az összetartozást. Bízunk benne, hogy mindkettő gazdag hagyományt teremt és a jó példához a jövőben számosan csatlakoznak majd!

3


Nemzetiség A lendvai magyar önkormányzat rendkívüli ülése

A szerződés aláírása mellett döntöttek Hétfőn az LKMNÖK 1. rendkívüli ülésén a Szlovénia–Magyarország 2077–2013 Operatív Program keretében elnyert „Oral History” pályázat került terítékre. A tanács úgy döntött, az elnök az előfinanszírozáshoz szükséges összeg bizonytalansága ellenére írja alá a szerződést. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A rendkívüli ülés elején a tanácselnök, Halász Albert részletesen bemutatta a még az előző mandátumban megpályázott, közben

mint vezető partner vesz részt, szlovén oldalról az LKMNÖK mint projektpartner. A vezető partner nevében az ülésen jelenlévő Tótiván Endre igazgató, illetve munkatársai, Simon Márta és Sabján Sándor

a települések életéről és kulturális szokásairól. Az e közben fejlesztésre kerülő weboldalon információkat nyújtanak a projekt menetéről, a projekt programjairól és az azokon való részvételi lehetőségekről.

Az LKMNÖK Tanácsának Simon Márta projektmenedzser mutatta be a projekt részleteit. nyertesnek bizonyuló projekt körüli bonyodalmakat, a szlovén oldalon hiányos pályázási rendszert, röviden azt, hogy az LKMNÖK nem tudja biztosítani a projekt előfinanszírozását – ezt a magyar oldalon a megyei közgyűlés biztosítja. Annak ellenére, hogy mindent megtett az összeg, vagyis egy áthidaló kölcsön megszerzése érdekében, ezt eddig nem sikerült biztosítani. Tehát a szerződés aláírása esetében csak reménykedni tudnak abban, hogy ez megoldódik, ha nem, akkor vagy elállnak a szerződéstől, vagy banki garanciát próbálnak szerezni, ami természetesen pluszköltségekkel is jár. A megvalósításban magyar oldalról a lenti Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola

4

mutatták be a projektet. Elmondásuk szerint a partnerek a „Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013” keretében adták be a közös pályázatot. A „Kézfogás a magyar–szlovén határon innen és túl” című projekt – rövidített címe „Oral History” – lefutása 2011. szeptember 1. és 2013. szeptember 30. közötti időszakra van tervezve. Célja, hogy a megrendezésre kerülő programok által a két ország diákjai közös rendezvényeken való részvételükkel ismerjék meg egymás szokásait, jelenkori kultúráját, egyéni képességeiket és a tehetségek kibontakozását, képet kapjanak a magyar–szlovén történelem korszakainak megismertetése kapcsán a határ menti történelemről,

A weboldal lehetőséget biztosít a digitális emlékek feltöltésére és azok albumban való megtekinthetőségére is. E mellett minden a projekttel kapcsolatos eseményről fényképalbum készülne. Közben szerkesztésre és kiadásra kerülne három fűzött kiadvány, elsőként a magyar és a szlovén történelmi korszakokat bemutató füzet mindkét nyelven. Az anyag, vagyis a magyar és a szlovén határ menti történelem az „oral history” módszer révén kerülne feldolgozásra, a részvevő fiatalok 15–15 történelmet átélt szlovén és magyar szemtanú vis�szaemlékezését dolgoznák fel. Emellett a projekt keretében visszatérő történelmi versenyek (a muravidéki diákság számára Magyar történelmi verseny, illetve

a magyar diákság számára a Szlovén történelmi verseny) kerülne megrendezésre, valamint rendhagyó történelemórákat szerveznének a határ menti 5–5 iskolában 500 fő bevonásával, 1 éven át havonta 1 alkalommal a két ország történelme népszerűsítése céljából, szlovén, illetve magyar pedagógusok, szakelőadók bevonásával. A projektben az igazán gazdag programot a két ifjúsági találkozó jelentené, ezer résztvevővel. Mindezen rendezvények lehetőséget nyújtanának tapasztalatcserére az oktatás, a gazdaság múltja és jelene terén is. A projekt céljától, megvalósulásától azt várják, hogy a határon innen és túl a pályázat nyújtotta programokban résztvevők, illetve a települések lakói, vezetői közvetetten és közvetlenül is részesei legyenek a projekt nyújtotta együttműködésnek hosszú távon is. A határ menti régió életében hiányként mutatkozik az

együttműködés, különösen a diákok nem ismerik a szomszédos nemzet kulturális, oktatási múltját és jelenét. Új ismeretekkel bővülnének a tevékenységek által, a közös munka, közös együttlétek eredményességének tekintetében. Az unió által megerősített projekt révén megközelítően 130 ezer euró összeget nyerne az említett projektterület (68 ezer a magyar, 65 ezer a szlovén rész uniós támogatása), ehhez mindkettő oldalon társul 10 százaléknyi nemzeti finanszírozás, illetve mindkettő projektpartnernek emellett némi önrészt is biztosítania kell, így a projekt összesen 156 ezer eurót érne. Az LKMNÖK önrésze a projekt lefutása közben évi szinten 4 ezer eurót tenne ki. Ezt az összeget a tanács jóvá is hagyta, egyben megbízta a tanácselnököt, írja alá a szerződést, utána pedig tegyen meg mindent, hogy biztosítsa az előfinanszírozáshoz szükséges összeget.

Egyszemélyes vezetőség a Bethlen Gábor Alapnál A magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága tájékoztatása szerint a hét végétől a határon túli magyarok támogatásával foglalkozó Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt.-t egyszemélyes „vezetőség”, Lélfai Koppány vezérigazgató irányítja, az alap korábbi ügyvezetését ellátó igazgatóság pedig megszűnik. Az indoklás szerint a vezérigazgató kezében összpontosított vezetés költségtakarékos, a döntések előkészítése és a végrehajtás megszervezése pedig gyors és közvetlen lesz, az alap működése hatékonyabbá válik. A Bethlen Alap vezetőjére végrehajtói szerep hárul a határon túli támogatások szétosztásában. Az alappal ugyanis egy háromtagú bizottság rendelkezik, amelynek tagjai Semjén Zsolt magyar kormányfő-helyettes, Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár és Gál András Levente közigazgatási államtitkár. kmj

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .


Muravidék Huszonkét támogatott projekt

A támogatási szerződéseket Lendván írták alá A lendvai Városházán írták alá a Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. pályázati felhívásának keretében jóváhagyott 22 projekt támogatási szerződéseit. A cél: segíteni a terület vonzerejének növelését és ösztönözni a fenntartható fejlődést. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Lendván a Városháza dísztermében egybegyűlt vendégeket Szomi János, Lendva Község alpolgármestere köszöntötte, s reményét fejezte ki, hogy e projektek a szlovén és a magyar határmenti vidék gazdasági fejlődését és az emberek jobb megélhetését segítik elő. Hermina Golob, az Európai Területi Együttműködési Hivatal igazgatója pedig az EU kohéziós politikájának folytatását emelte ki, melynek kezdete az 1990-es években a Phare programokban volt, majd 2004-től az Interreg 3 programokban folytatódott, kiterjesztve Horvátországra is, hogy fejleszthető legyen a gazdaság, élhetőbb a környezet, a következő generációk szívesen maradjanak itt. Simon Balázs, a közös monitoring bizottság tagja a nyertes projektek jelentőségéről szólt, többek közt a gazdasági

kapcsolatok erősítéséről, valamint a terület tervezett szerteágazó együttműködéséről a 2014–2020-as időszakban. Magyarország 6 határon átnyúló projektben vesz részt.

első pályázati felhívása 2008-ban, a második pedig 2009-ben került kiírásra. Az 1. kiíráson rendelkezésre álló 12 millió euró összegnek 30 százaléka került kihasználásra. A 2.

A szlovén Önkormányzati és Területfejlesztési Kormányhivatal (SVRL) 2010-ben tette közzé a 2. pályázati felhívást a projektek társfinanszírozására, melyre keretet (14 millió euró) az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosított két prioritás tevékenységi társfinanszírozására. Az elsőt az együttműködési terület vonzerejének növelésére

Jóváhagyott projekt lett a „Megfelelő szakmát a fejlődésért” projekt is, vezető partnere a Muravidéki Gazdasági Kamara. Aleš Merkel, a bizottság másik tagja pedig elmondta, hogy a 2007–2013-as időszakra szóló Szlovén– Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program

kiírás projektjeinek társfinanszírozására pedig 14 millió euró áll rendelkezésre, viszont a keret nincs teljes egészében kihasználva (50 százalék).

(közös idegenforgalmi kínálat fejlesztése, a kultúra megőrzése és fejlesztése, határon átnyúló közlekedési kapcsolatok javítása), a 2. pedig a fenntartható

fejlődés ösztönzését segíti elő (területfejlesztési együttműködés, megelőző egészségápolás, környezetvédelem és -gazdálkodás, hatékony energiafelhasználás). A 2. pályázati felhívásban kiírt összegből a Muravidék és a Drávamente statisztikai régió, Magyarországon pedig Vas és Zala megye jogosult támogatásra. A pályázatok jóváhagyásáról a Szlovénia–Magyarország Operatív Program 2007–2013 Közös Monitoring Bizottsága ez év márciusában döntött. Mindkét prioritási területről 11 projekt kapott támogatást. A projekt-támogatási szerződések ünnepélyes aláírásán a jóváhagyott projektek vezető partnerei vettek részt, akik a dokumentumot Hermina Golobbal, az Európai Területi Együttműködési Hivatal igazgatójával írták alá. Az eseményen két, már sikeresen működő projekt bemutatására is sor került (1. pályázati felhívás): a Pannon gasztronómiai élmények és az Őrségi Nemzeti Park Harmóniában a tájjal nevű projektje. A támogatási szerződések aláírását alkalmi kultúrprogram előzte meg.

Médiaműhelyt szerveztek a rádiós és tévés munkáról A Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója augusztus 30-ától szeptember 2-ig médiaműhelyt tartott. Az első ízben megszervezett négynapos képzésre diplomások, egyetemisták és felső tagozatos középiskolások jelentkezését várták. – A médiaműhelynek 12 jelentkezője volt, akik az előadások során alapismereteket szerezhettek magyarországi és hazai előadóktól a rádiós és tévés újságírásról, műsorvezetésről, a különböző újságírói műfajokról, a mikrofon előtti szereplésről,

Gyakorlat a rádióstúdióban.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .

a beszédtechnikai alapokról, s mindezeket a gyakorlatban stúdiónkban ki is próbálhatták. A médiaműhely a 2011-es programtervünk része volt, megvalósítására a fejlesztési eszközökből különített el az RTV. – Szeretnénk, ha a műhelynek lenne folytatása, ahol a résztvevők az elmélet mellett a rádiózás és a tévézés műszaki feladataival is meg tudnának ismerkedni – mondta Zver Ilona, a Magyar Műsorok Stúdiójának igazgatója. SNK

5


Kultúra Ifjúsági Pannónia

Az első írótábor a Muravidéken A hétvégén első ízben valósult meg a fiatal, kezdő vagy már szárnyát próbálgató muravidéki és zalai tehetségek számára megrendezett Ifjúsági Pannónia elnevezésű, háromnapos írótábor a lendvai MNMI és a Pannon Írók Társasága közös ötlete alapján. Ahol az ihlet és a költői véna kibontakozhatott, az pedig a Hodosi Ifjúsági Központ volt. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Azok a fiatalok, akik már próbálkoztak írással vagy már publikáltak is, ebben a táborban lehetőséget kaptak műveik bemutatására, s a tábor

Szakmailag a tábort négy neves irodalmár vállalta föl, a Muravidék részéről Bence Lajos és Halász Albert, Zala megyéből pedig Szemes Péter és Péntek Imre. A tábor három napjában előadások, vers- és prózaelemzések, irodalmi

adott elő, Kardos Endre Bozi pedig népdalokat hozott, hangszerbemutatót tartott. A megnyitó napján többekkel beszélgettünk, elsőként Kepe Lilivel, az MNMI igazgatójával a tábor megrendezésének előzményeiről. – Készülődünk egy nagyobb

Irodalmi műhelyek, beszélgetések során kutattak a muravidéki és zalai fiatal tehetségek után. szakmai vezetői által azok elemzésére is sor került. De nem csak a „hozott” művekről, hanem a tábor ideje alatt született költeményekről, prózákról is kiderült, hogy azok men�nyire állják meg helyüket ma az irodalomban.

műhelyek valósultak meg beszélgetések és egyéni foglalkozások formájában. A három nap alatt vendégelőadói is voltak a tábornak. Műhelymunkák keretében Bordi András beszédtechnikai előadásokat tartott és megzenésített verseket

ünnepségre, ami az 50 éves muravidéki magyar irodalmat fogja felkarolni a Bánffy Napok keretében, és ebből kifolyólag született meg az írótábor ötlete. Intézetünk besorolta abba a táborsorozatba, amikkel egyébként is foglalkozunk, annak ellené-

Časar Sebastian, Lendva: – Jó lehetőségnek láttam azt, hogy megismerjek olyan embereket, akik szintén valahol ott tartanak, ahol én, hogy írogatnak, de még nem álltak ki vele a nyilvánosság elé. Másrészt pedig szakmai útbaigazítást várok olyan emberektől, akik viszont már túlvannak több köteten, hogy mindazt, ami a fejünkben forog, azt milyen formában, hogyan vessük papírra. Szeretek írni, kiírom magamból mindazokat a negatív érzéseket, amikkel szembesülök, s ezzel mintegy lezárom azokat. De vannak vidámabb hangvételű és szerelmes verseim is. Horváth Márk, Lenti: – Versekkel foglalkozom körülbelül azóta, mióta megtanultam olvasni és az iskolában elkezdtünk irodalmat tanulni. Még gyerekként egy irodalmi pályázaton különdíjat kaptam, ezután szemléletváltás következett és kezdtem komolyan foglalkozni a dologgal. Az írásaimat magammal hoztam, volt lehetőségem felolvasni őket. Jó visszhangot kaptak a munkáim, de egy ideje már máshonnan is meglehetősen jó kritikákat kapok. re, hogy ez egy kimondottan szakmai, műhelymunkát igénylő tábor. Péntek Imre, a Pannon Írók Társaságának elnöke pedig így nyilatkozott: – Ez különböző szinten álló alkotók közös együttléte, ilyenre még nem volt példa, egy újszerű szituáció, ahol a muravidéki magyar fiatalok és a zalai fiatalok találkoznak. A kéziratok elolvasása kapcsán már kiderült, hogy érdemes volt a tábort összehívni, mert új inspirációk, kapcsolatok jöttek létre. Hogy milyen segítséget

A Zsidó Kultúra Európai Napja Lendván A Zsidó Kultúra Európai Napját, szeptember 4-ét idén 27 országban ünneplik meg, köztük Szlovéniában is, ahol ös�szesen öt – egykor zsidók által is lakott – településen (Lendván, Ljubljanában, Mariborban, Muraszombatban és Ptujban) különböző kulturális műsorok keretében emlékeznek.

6

Vasárnap a rendezvénysorozatban Lendvára került a sor. A holokausztról szóló Csillagvonal című, színvonalas kiállítást, melyet a Maribori Könyvtár és Zsinagóga állított fel a Lendvai Zsinagógában, Andreja Babšek, a szerzők egyike nyitott meg. A másik két szerző Klemen Brvar és Boris Hajdinjak. A megnyitón Šimonka Tanjától, a lendvai

Művelődési és Promóciós Intézet igazgatónőjétől és Anton Balažektől, Lendva polgármesterétől is hallhattunk néhány gondolatot. Andreja Babšek hangsúlyozta, hogy egykor a főként urbánus központokban letelepedett zsidóság Lendván a gazdaság és a polgárosodás fontos tényezőjét képezte, a muravidéki zsidósághoz fű-

nyújthatnak a már publikált, elismert írók a fiatalok számára, erről Halász Albert, a muravidéki irodalom egyik vezéralakja a következőként nyilatkozott:

ződő emlékekből pedig a legtöbb éppen Lendván maradt fenn. Az alsólendvai zsidóság életében fontos szerepet játszott a közösséghez való tartozás, és az élet bizonyos részleteiben (étkezés, iskola, vallási szertartások, ruházat) jócskán különböztek másoktól. Az 1941-es megszállást követően a lendvai zsidóság is zaklatásoknak volt kitéve.

– Ez egy lehetőség, egyrészt hogy találkozzanak egymással és velünk, akik már publikáltunk, másrészt hogy megbeszéljük a teendőket, illetve azokat a gondokat, amik esetleg felmerülhetnek bennük, amikor írnak. Megpróbáljuk ösztönözi őket, hogy továbbra is alkossanak, hogy van, aki figyel rájuk, és nem hiábavaló az az energia, amit az alkotásba fektetnek. Tanácsolni azt tudom, hogy olvasni és írni kell, ez a titka annak, hogy jó alkotásokat készítsenek. 1944. április 1-jén a Dávid-csillag viselésére kötelezték őket, 1944. április 26-án pedig Auschwitzba hurcolták el a közösség szinte minden tagját. A kiállítás megnyitása után koncert következett, amelyen Matej Zupan fuvolán, Jože Kotar klarinéton és Luca Ferrini zongorán adott elő darabokat zsidó zeneszerzők műveiből. Kepe Csilla

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .


Kultúra 39. Nemzetközi Művésztelep

Végleg a bronzöntő műhelyek térképén Kedden, lapzárta idején még javában folytak a cizellálási munkálatok a hét művész által korábban megálmodott, később a viaszolással kiteljesedő, majd kiöntött alkotásokon a Lendvai Nemzetközi Művésztelepen. A szakma elégedett az eredménnyel.

Gerič Ferenc ez alkalomból elmondta: – A közel két hétig tartó munkálatok sok izgalmat rejtenek magukban, hiszen a bronzöntés nem egyszerű folyamat, de végül az eredmény – ré-

a művésztelepen. Idén ilyen volt Lebó Ferenc és Szúnyogh László Magyarországról és Mihael Štebih Horvátországból. A művésztelepen a hordozható, helyben összerakható kályha jóvoltából kisplasztikák, „mini-szobrok” önthetők. A szerzői

Györfi Sándor szobrászművész és Szögi László bronz­ öntő­mester öntés közben. szint mert már a bronzöntő mesterek és a művészek is gyakorlott közösséget alkotnak – mégis kiszámítható. A 3 9 . Ne m z et kö z i Mű­­vésztelepre idén hét művész jelentkezett, közöttük olyanok is (Györfi Sándor, Lipovics János, Király Ferenc, Dušan Tršar), akik már több alkalommal mesterként és művészeti vezetőként részt vettek a bronzöntő művésztelepen, de évről évre akadnak újak is, akik néha puszta kíváncsiságból vesznek részt

műveken kívül idén nem Zala György „újabb” modell után önthető alkotásának, hanem két nagy értékű szakrális tárgynak a kiöntésére került sor. A Lendvai Plébánia tulajdonában lévő két arany és arany bevonatú áldoztatási kelyhet a Bánffy család adományozta az egyházi intézménynek 1608-ban, az 1603-as török elleni „győzedelmes” csatát követő időszakban, amikor az oszmán előrenyomulás megtörni látszott. Mint ismeretes, Alsólendva vá-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .

rát a török – talán a harci szerencsének és a végvári jellegnek is köszönhetően – korábban sem tudta bevenni. – A szakrális érték egyébként nagy ünnepekkor, miseáldozat bemutatásakor kerül a hívek és a szakrális tárgyak iránt érdeklődők elé, de a másolat, amennyiben jól sikerül az öntvény, a várgalériában máskor is megtekinthető lesz – magyarázza Gerič. A bronzöntés – bonyolultsága és az „előmunkálati” folyamat titokzatossága folytán – látványnak sem utolsó. Nem véletlen tehát, hogy az öntés fő napján, szombaton a szokottnál több érdeklődő, művész és nem művész jött el Csentébe, az öntés helyszínére. Györfi Sándor, a bronzöntés nagymestere elmondta: – Mindig meglepetéseket és izgalmat tartogat az öntési munka. Gyönyörű látvány is, de a születéshez is hasonlítható, ahogy „kibújik” az öntőformából a szobor. A zalaegerszegi Németh János keramikusművész illusztris vendéget is hozott, Szörényi Leventét, a magyar beatzene „nagy öregjét”, megannyi rockopera szerzőjét (István, a király), aki elismerően szólt a látottakról. Kedden pedig a szlovén kulturális minisztérium alkalmazottai látogattak el a lendvai várba, hogy a helyszínen győződjenek meg az itt történtekről, az itt található képzőművészeti „csodáról”. Jó lenne, ha ez a támogatáson is meglátszana! Talán nem túlzás az általános megállapítás, hogy Lendva felkerült a ritkaságszámba menő bronzöntő műhelyek európai térképé-

A művésztelepen Szörényi Levente (középen) zeneszerző is megjelent. re, melynek egy évtizedes alkotásai a 40. művésztelep

kapcsán kerülnek a nagyközönség elé.

Gálics kerámiái Mariborban A Maribori Képzőművészek Egyesületének Galériájában (Dlum) a múlt héten megnyílt Gálics Istvánnak a nagyközönség által csak kevésbé ismert műveiből összeállított tárlata, melyet a tavaszi idényben a szlovén fővárosban már bemutattak. Breda Ilich Kalančnik művészettörténész, a tragikusan korán elhunyt művész életművének jó ismerője ez alkalomból kifejtette: az alapjában és természetéből adódóan rejtőzködő művész esetében – amilyen Gálics István volt – nem meglepő, hogy az életmű olyan rejtett darabjai is előbukkannak, mint a kerámiafestés, vagy a dúcok terrakotta-lenyomatával való kísérletezés, mely a dúcok felület-megmunkálásának fázisában szobrászi tehetséget igényel. A művészettörténész kifejtette: – Gálics „keramikustörténete” a vázafestéshez áll közel, ezek a művek 1993 nyarán

Fotó: Tomaž Galič

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A gazdagon díszített kerámiák színvilága a fosszí­ li­ákéval rokon. születtek a lendvai Keral kerámiagyár és Jože Tompa igazgató felkérésére. Az így született vázák és edények – kibővítve néhány tálcaaljnak szánt kerámialappal – absztrakt mintázata a művész e korban készített grafikáinak, fametszeteinek színvilágához igazodik. Gálics úgy döntött, hogy az edényt a legfeszítettebb részén festi ki egy játékos arabeszk formájában. Művészünk itt is, ahogy színes fametszeteinél megszokhattuk tőle, a távol-keleti mesterek nyomdokain halad, beépítve őket saját művészetébe, sajátos színvilággal látva el őket – mondta Breda Ilich Klančnik. A II. Nemzetközi Triennálé Unicum 2012 kísérőrendezvényeihez kapcsolódó kiállítás szeptember 17-ig tekinthető meg. -ce

7


Gazdaság Elbocsájtások a Nafta Petrochemnél

Az idősebb dolgozók védelméért Kopinja József a Nafta Cégcsoport leányvállalatai szakszervezeteinek koordinátora és az üzemi tanács titkára, aki szerint sikert jelent a munkaerő-elbocsátási kritériumok kidolgozása és rangsorolása. Ennek nyomán nagyobb védelmet élveznek az idősebb dolgozók. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

– A Nafta Petrochem Kft.nél elbocsátások lesznek a munkahiány miatt. A leányvállalat veszteséget termel és már egy ideje csökkentett kapacitással dolgozik, a metanolgyár pedig már hosszabb ideje teljesen leállt. Az újabb programot a munkaerő-felesleg elbocsátására az üzemi tanács nem hagyta jóvá, így nem biztos, hogy a munkahelyek felszámolása 18 dolgozót érint. A legelső terv ugyanis 39 dolgozóról szólt, ezt csökkentettük 18-ra, de még keressük a lehetőségeket. A kényszerszabadságok kérdését sem lehet teljesen megkerülni, információim szerint 14 dolgozó vár otthon munkára.

A fizetések törlesztésével azonban a cég nem késik, így elmaradásokról nem beszélhetünk – mondta beszélgetésünk során Kopinja József. A törvény előírja, hogy abban az esetben, ha az elbocsájtás meghaladja a foglalkoztatottak számának a 10 százalékát, a cég vezetőségének a szakszervezettel karöltve programot kell kidolgoznia, melyben meghatározzák azokat a kritériumokat, melyeket a munkaadó köteles figyelembe venni a munkaerő-feleslegként jelentkező dolgozók elbocsájtásánál. – Cégünk vezetősége elkészítette a feltételek rangsorolását, de ezzel mi nem értettünk egyet teljes egészében. Tudjuk, hogy

munkahiány van, a helyzetjavításra viszont olyan megoldásokat kell keresni, hogy a rosszból a lehetséges legjobbat kapjuk. De valakinek mindig rossz lesz. A cég vezetőségével folytatott tárgyalásaink során azonban sikerült elérni, hogy az elbocsájtásnál a legnagyobb védelmet a legtöbb munkaévet a Naftánál eltöltött dolgozók élvezzék, hiszen tulajdonképpen ők járultak hozzá a cég felépítéséhez. E feltétel korábban csak a negyedik helyen szerepelt, most az első helyre került, hiszen ha ezek az idősebb dolgozók a munkaközvetítőre kerülnek, nehezen kapnak újabb lehetőséget. A munkáltató szempontjából a legfontosabb kritériumot a jelenlegi munkahelyen

– Számunkra fontos volt, hogy az elbocsátások során nagyobb védelmet kapjanak az idősebb dolgozók – mondta Kopinja József. szerzett munkatapasztalatok jelentették, most ez került a második helyre. A harmadik helyen a családi állapot, a negyediken a szakmai végzettség áll, az ötödik pedig a dolgozó egészségügyi állapota – mondta Kopinja. A Nafta Petrochem Kft. a foglalkoztatottak számát

tavaly decembertől 18-cal csökkentette, többnyire az úgynevezett „soft-variáns” szerint (várakozás a munkaközvetítőnél a nyugdíjazás korhatárának eléréséig). Most ismét 18 dolgozó sorsa van függőben, akiknek túlnyomó része már kényszerszabadságon van. – De nem biztos, hogy ez a végső szám, hiszen a munkaerő-felesleg felszámolásáról szóló programba nem egyezett bele az üzemi tanács, ami pedig feltétel a törvény szerint. Szerintünk több megoldást kell a soft lehetőségekben keresni. Így ennek nyomán nem tudni, milyen lesz a szeptember elejére várható intézkedés – mondta még Kopinja József, a Nafta Cégcsoport leányvállalatainak szakszervezeti koordinátora. A Nafta Petrochem Kft. a 2010-es évet 9,7 millió euró veszteséggel zárta, a Nafta Cégcsoport vesztesége mintegy 21 millió euró volt.

Mura-csőd – beavatkozott a politika?

Mintegy 1800 dolgozó maradt végkielégítés nélkül Történhetett ez azért, mert a Mura munkaerő-feleslegének problémájára rögtönzésből létrehozott leányvállalatok nem rendelkeztek akkora vagyonnal, melynek értékesítésével keretet tudnának biztosítani a tartozások kifizetésére. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Borut Soklič ügyvéd két évvel ezelőtt mintegy 1800 dolgozó megbízásából pert indított a Mura Rt. ellen a tartozások törlesztésének elmaradása miatt. Mint ahogy azt az STA szlovén hírügynökség közzétette, Soklič ügyvéd úgy vélekedik, hogy a dolgozók leányvállalatokba való áthelyezéséről maga Ivan Svetlik, munka-, család- és szociálügyi miniszter, azaz a nagypolitika is tudott,

8

és az eljárás ellen nem tiltakozott, annak ellenére, hogy a rögtönzésszerűen létrehozott cégeknél az elbocsájtott dolgozók nyilvánvalóan nem tudták érvényesíteni jogaikat, minden kártérítés nélkül maradtak, hiszen nincs vagyon a feléjük fennálló tartozások törlesztésére sem a leányvállalatnál, sem az anyavállalatnál (Mura Rt.), melynek csődmasszájából ezt a tételt Djordjevič csődgondnok kivonta. Ez pedig már az európai munkaügyi törvény komoly

megsértését jelenti. A Mura-dolgozók ügyének ilyetén megoldása tudatosan rosszindulatú lépés volt vagy csak „ilyen szerencsétlenül alakultak a dolgok”? Erre a bíróságnak kellene választ adnia, amihez persze nem befolyásolható bíróság szükséges – nyilatkozott még Borut Soklič celjei sajtótájékoztatóján. A muraszombati munkaügyi bíróságon kihallgatták Drago Forjan szakszervezeti elnököt is, aki utalt a politikai háttérre, de rágalmazta a Mura

– Nekem minden reményem a Murához fűződött. Korán odakerültem, 28 év után pedig munka nélkül maradtam. Szerettem dolgozni járni, mindenünk megvolt, fizetés, nyaralni járhattunk, autóbuszjáratunk volt, lehetett tervezni, otthont építeni. Jól éreztem magam ott, büszke voltam a cégre. Aztán változtak az idők, már nagyobb lett a versengés, már a kollektíván belüli viszonyok is romlani kezdtek, meg mintha nem is becsültek volna meg bennünket annyira. Aztán lényegében nem is tudtuk valójában, mi történik, mit kell tenni, amikor elkezdett „süllyedni a hajó”. Csőd, munkanélküliség. Lesz-e még ebben a hónapban fizetés, ha felmondanak, lesz-e végkielégítés? Majd a „zavodra” kerültem, mondták, majd visszahívnak, ha lesz munka. Én is pert indítottam a cég ellen. Már több mint két éve itthon vagyok, munkanélküli segélyből élek – mondta lapunknak a nevét elhallgatni kérő egyik Mura-dolgozó. dolgozóit is. Soklič Matej Lahovnik egykori gazdasági miniszter, Tomaž Kuntarič, a Kártalanítási

Társaság egykori igazgatója és Zdenko Podlesnik, a Mura prokuristája kihallgatását is javasolja.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .


Info

Népújság web-ankét

A válaszolók közel felének idén nem futotta nyaralásra A lapunk honlapján közzétett kérdésünkre – Tervez-e idén nyaralást? – a szünidő folyamán (a keddi lapzártáig) 83 szavazat érkezett. A válaszolók közel fele (47

százalék) úgy válaszolt, hogy idén nem futja nyaralásra, 27 százalékuk a szokásos nyaralást tervezte, 11 százalékuk idén drágább nyaralásra indult, 6 százalékuk

Ezúttal a fehérborával lett első

pedig a szokásosnál olcsóbb nyaralást tudta megengedni magának. A válaszolók 10 százaléka nem szokott nyaralni, így az idén sem ment. (kmj)

Felhívás A Naptár – a szlovéniai magyarok évkönyve – szerkesztői bizottsága idén is felkéri régi és új szerzőit, hogy küldjenek írásokat a kiadvány „kalendáriumi” részébe. A műfaj nem kötött, így karcolatokat, népi életképeket, tárcákat, elbeszéléseket, anekdotákat egyaránt küldhetnek, tehát olyan műfajú írásokat, amelyeket a hosszú téli estéken szívesen olvasnak az emberek. Kézirataikat legkésőbb 2011. november 1-ig juttassák el a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Fő utca 10., 9220 Lendva), illetve a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (Fő utca 124., 9220 Lendva, e-mail: info@nepujsag.net) címére. A Naptár szerkesztőbizottsága

A Szlovén Borvitéz Rend hagyományos „tornáján” Gornja Radgonán a lendvahegyi Cuk Lajos ismét remekelt. A tavalyi pezsgősiker után idén Pinot blanc 2006-os évjáratú, félszáraz borával a húszas mezőnyben első helyezést ért el. A borász ez alkalomból egy nagyobb méretű üvegserleggel tért haza (képünkön). Arra a kérdésre, hogy idén milyen termés várható, Cuk kifejtette: az előjelek nagyon jók, de nagyon nagy szükség lenne esőre, hiszen a több hete tartó szárazság igencsak megviselte a szőlőket, így a késői fajták szürete is korábbra várható. Egy biztos: nagyon jó, és cukor-sav szempontjából – megfelelő időjárási viszonyoktól függően – harmonikus borok várhatók. -ce

hétről hétre Ljubljana – A szlovén országgyűlés új elnöke Ljubo Germič, az LDS képviselője lett. A szeptember 2-i rendkívüli parlamenti ülésen (szeptember 1-jével Pavle Gantar eddigi elnök lemondott tisztségéről) 57 képviselő szavazott mellette, 24 pedig ellene. Germič rušei származású, vegyészmérnöki végzettségű, 11 éve országgyűlési képviselő.

hasznos termékek körébe magas só-, cukor- és koffeintartalmuk miatt, s célul tűzte ki fogyasztásuk csökkentését. Az adó árnövelő hatását még nem érzik a fogyasztók, mert az érintett termékek akkor drágulnak majd, ha kifogynak az üzletek a szeptember 1. előtt felhalmozott

Budapest – Magyarországon életbe lépett az egészségóvó jogszabály, mely hamburgeradó, majd (miután kiderült, hogy a hamburgerre nem vonatkozik) chipsadó néven lett ismert, és az előrecsomagolt édességekre, sós ropogtatnivalókra, levesporokra, cukros üdítőkre és energiaitalokra vonatkozik. A kormányzat ugyanis ezeket sorolta a népegészségügyileg nem

készleteikből. Legnagyobb mértékben az energiaitalok drágulnak, már biztosan tudják például, hogy az egyik ilyen termék ára 259 forintról 500 forint körüli összegre nő. Varsó – Futballiskolát nyit Varsóban az FC Barcelona. A Barca úgy ítéli meg, hogy Lengyelország az infrastruktúrájával, illetve azzal, hogy jövőre Ukrajnával közösen Európa-bajnokságot rendez,

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .

megfelelő hely egy ilyen intézmény beindítására. Az iskola ma kezdi meg mű-

ködését négy különböző sportcentrumban. A spanyol bajnok, illetve Bajnokok Ligája-címvédő klub hat országban – köztük Japánban, Peruban és Egyiptomban – indított be hasonló programot, Európában a varsói az első Spanyolországon kívül. Drezda – Csaknem 165 millió európai, a lakosság 38 százaléka szenved évente valamilyen mentális vagy idegrendszeri egészségügyi problémától, például depressziótól, szorongástól, álmatlanságtól vagy demenciától. A mentális zavarok váltak Európa számára a legnagyobb kihívássá a

21. században – állapították meg egy tanulmány szerzői a Drezdai Egyetemen. A vizsgálat harminc európai országban – a 27 uniós államon kívül Svájcban, Izlan-

közül csupán egy kapta meg a működési engedélyt. A fukusimai katasztrófa előtt

Japán áramszükségletének mintegy harminc százalékát atomerőművek fedezték. don és Norvégiában – 514 millió lakosra terjedt ki. Tokió – Japán lemond az atomenergia felhasználásáról: az új miniszterelnök, Noda Josihiko nem kíván új atomerőműveket építtetni, az elöregedetteket pedig fel akarja számolni. Az országban 54 atomreaktor van, s közülük jelenleg mindös�sze 11 működik. A márciusi fukusimai nukleáris baleset után új biztonsági előírásokat vezettek be az atomiparban, és az ellenőrzés céljából leállított reaktorok

Budapest – Bőven 400 forint fölé lökheti a magyarországi kutakon a dízel árát a kormány tervezett intézkedése, a költségvetésen ugyanis mintegy 100 milliárdos lyukat ütött a válság miatti visszaesés, s ezt részben a gázolaj jövedéki adójának emeléséből tömnék be. Bár a gázolaj ára már így is rekordokat döntöget, szerdától már 371 forintba került egy liter, az eddigi 97 forintos adó 110 forintra emelésével soha nem látott szintekre drágulhat az üzemanyag.

9


Info a mai napon... Szeptember 8-án történt 1157 Megszületett Oroszlánszívű Richárd angol király. 1572 Pozsonyban magyar királlyá koronázták I. Rudolfot, akit jobban érdekelt az asztrológia, mint a politika. 1633 Bécsben megszületett IV. Ferdinánd magyar király, a Habsburg-ház tagja. 1636 Megalakult a Harvard Egyetem. 1846 Megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola. 1850 Megszületett Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya. 1926 Németországot felvették a Népszövetségbe. 1941 Megkezdődött Leningrád 900 napos ostroma. 1948 Budapesten megszületett Kincses Veronika operaénekes, szoprán, érdemes művész.

visszapillantó

1961. szeptember 9-én, 17. szám

A televíziós készülékek köré gyülekeztek az emberek

ember figyelemmel kísérte a beográdi eseményeket. Értesüléseink szerint a murszka szobotai község Szocialista Szövetségének bizottsága az értekezletről több előadást is fog tartani.

Az egész világon figyelemmel kísérték az ázsiai, dél-amerikai és két európai ország államférfiainak megbeszéléseit, amelyek szeptember 1-től 6-ig folytak Beográdban. A beográdi értekezlet iránt Pomurjében is nagy érdeklődés mutatkozott. Az emberek gyülekeztek a televíziós és rádiós készülékek körül. A televíziós készülékeket némelyütt kitették a kirakatokba, másutt pedig úgy helyezték őket el, hogy minél többen kísérhessék az értekezlet lefolyását. Múlt péntektől szerdáig Pomurjében is több ezer

magyar sajtó a nagyvilágban

BUOD-INFO – a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége kiadványa Csortán Tünde

A Kárpát-medencei kivándorlási hullámok adataiból kiindulva – mivel az önkormányzatok a lakók jelenlegi, vagyis német állampolgárságát veszik nyilvántartásba és nem a korábbi vagy EU-s állampolgárság birtoklását – hozzávetőlegesen 120 ezer magyar él Németországban, aminek 75 százaléka délen, vagyis Bajorországban, BadenWürttemberg és Hessen környékén. A kivándoroltak 40 százaléka a történelmi Magyarország utódállamaiban élő magyarok közül érkezett az országba, szlovák, román, szerb és szlovén utazási okmánnyal. Az évek során számos magyar közösség és szervezet alakult, amelyek a németországi magyar élet pillérei. Ezek össze-

10

fogására törekszik az 1993ban alakult Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége, német nevén: Bund Ungarischer Organisationen in Deutchland (BUOD), frankfurti székhellyel. A szövetség alapvető célja a magyar egyesületek közötti egységes kapcsolatteremtés és ennek fenntartása, a magyar nyelv és kultúra ápolása, a közösség kulturális és segélytevékenységének egybehangolása, a tagszervezetek érdekképviselete állami hivatalokkal és intézményekkel szemben, szerepet vállalva magyar ügyekben a német nyilvánosság előtt a népek közötti megértés szellemében. Támogatja a magyar népcsoportok integrálódását Németországban, ami nem azonos az asszimiláció fogalmával, ugyanakkor sze-

mélyes kapcsolatokat ápol a Kárpát-medencében élő magyarsággal. A szövetség saját újság alapítását kezdeményezte, amelynek első kiadványát 2008 júniusában jelentette meg Buod-INFO címmel, amely a világhálón is olvasható, elérhetősége: http://www.buod.de/docs/ buodinfo/2008-1.pdf. Az újság évente kétszer jelenik meg, felelős szerkesztője dr. Klement Kornél szövetségi elnök, szerkesztője Baczur Magdolna, olvasószerkesztője Urbán Mária. A kiadvány hangsúlyt fektet a magyar nyelv ápolására, így több cikkében tájékoztat a „Magyar Iskolák Németországban” program keretén belül működő magyar oktatásról, amely az óvoda és alsó-, illetve felső tagozatában átlag heti két órában zajlik a Németor-

szág különböző városaiban letelepedett magyar közösségek gyermekei számára. Bemutatja a „Secondos – egyetemi tanulmányok Regensburgban és a szülők/nagyszülők hazájában” program részvételi feltételeit és az erről szóló információkat. Ismerteti a tagegyesületek, a németországi magyar cserkészcsapatok aktuális híreit, beszámol a

németországi magyar élet eseményeiről. Olvashatók a BUOD nyilatkozatai is, például a 2004. december 5-i magyarországi népszavazáson elért sajnálatos eredményről, amit az akkori magyarországi politikai pártok nemzeti stratégiájának tulajdonít, illetve tiltakozásai, amiben a magyarság érdekeit képviseli a torz, illetve valótlan állítások ellen. Figyelemre méltó olvasmány a tanulmányait Göttingenben végző, az évek során ösztöndíjakból félretett pénzen saját magát finanszírozó dr. Horváth Balázs két hónapig tartó, élményekkel és viszontagságokkal teli kerékpártúrájának útleírása. Érdekes az elmúlt századok hangulatát tükröző, természetileg és kultúrájában Közép-Európa egyik legszebb és legérdekesebb területei közé tartozó Bolzano Dél-Tirol Autonóm Tartományba szervezett „Dél-Tirol autonómia tanulmányút” beszámoló is. A kiadvány nyolc oldal terjedelem után impresszummal zárul.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .


Info

Ültessük el a tavaszi virágok hagymáit Nézzük, hogy milyen kertészeti munkákat ajánlatos elvégeznünk ősszel, ha azt szeretnénk, hogy a tavaszt gondok nélkül kezdjük!

praktika • Vágjuk le a lágyszárú évelők szárait és leveleit 2–3 kemény fagy után, és amikor a levelek barnulni kezdenek. • Ássuk ki és vigyük be a kannavirágokat, dáliákat és kardvirágokat. Szárítsuk, tisztítsuk meg, és tároljuk hűvös, fagymentes helyiségben. • Néhány fagy után tegyünk talajtakarót az évelő virágoskertbe. Egy 2,5 cm-es szalma-, vagy apróra vágott levélréteg segít megőrizni a talaj nedvességét és megvédi a gyökérzetet. • Ha úgy döntünk, hogy

új fákat vagy bokrokat telepítünk házunk köré, olyan fajtákat válasszunk, melyek

kifejlett méretükben is illeszkednek a helyhez. Ez nagymértékben csökkenti a jövőbeni nyesés és más karbantartás szükségességét. • Szedjük le a hernyókat az örökzöld cserjékről. Ezzel megelőzzük azt,

• •

hogy tavasszal kikeljenek az áttelelt lárvák. Távolítsuk el a leveleket a pázsitról, hogy elejét vegyük a gyeppel kapcsolatos problémáknak. Komposztáljuk, vagy vágjuk össze őket és használjuk talajtakaróként. Ősszel van itt az ideje, hogy kiirtsunk néhány olyan lomblevelű gyomnövényt a pázsitból, mint a fehér lóhere, a pitypang és a földi borostyán. Ültessük el a tavaszi virágok hagymáit. Fogjunk egy füzetet és készítsünk jegyzeteket a sajátosan termő vagy nem megfelelő fajta zöldségekről, amelyeket idén termesz-

étel, erő, egészség

tettünk. Ezek nagyon hasznos információk lesznek, amikor eltervezzük, mivel vetjük be a kertet jövőre. • Távolítsuk el a beteg vagy rovarokkal fertőzött növény-anyagot kertünkből, mert az szállást adhat az áttelelési szakaszban levő betegségeknek és kártevőknek. Ha a kertünkben hagyjuk a beteg növényeket, akkor otthagyjuk a betegségeket és a rovarokat, amelyek újra elkezdenek szaporodni jövő tavasszal, súlyosbítva a kártevőkkel kapcsolatos gondokat. • Tartsuk a sütőtököt, a pézsmatököt és a téli óriástököt 21–27° C-os hőmérsékleten két-három hétig a betakarítás után. Ezután tároljuk

száraz helyen 13–16° C-os hőmérsékleten. • A száraz virágokból készítsünk illatos koszorúkat és készítsünk virágdíszeket. • Tisztítsuk meg a gyümölcsöskertet és a kis gyümölcsösöket. A higiénia elengedhetetlen része a karbantartásnak. Az elszáradt vagy összezsugorodott rothadt gyümölcsök betegségeket hordoznak a tél folyamán is, melyek majd megtámadják a jövő évi termést. • A karácsonyi kaktusz már most különleges törődést igényel, hogy decemberben gyönyörű virágokat bontson. A bimbók 10–16°C hőmérsékleten fejlődnek ki, vagy ha a növényt 13 óra teljes sötétségnek tesszük ki minden éjjel.

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Süssünk kenyeret! Használjuk ki a gazdag lisztválasztékot (rozs, búza, hajdina, kukorica, tönkölybúza...) és süssünk finom házikenyeret. A rozsliszt kevesebb keményítőt és több rostot tartalmaz. Adagolható búza- és

kukoricakenyérhez is. Ily módon javítjuk a tápérté­ két, és különleges, teljes ízt kapunk. A hajdinalisztből tömött állagú, erős aromájú kenyeret süthetünk. Kenyérsütéshez használhatunk zabpelyhet is (egész

vagy őrölt formában) vagy zablisztet. Az ilyen kenyér enyhén magvas szerkezetű és jellegzetes ízű lesz. A kukoricalisztet búzaliszttel kell elegyíteni. A tönkölybúza felhasználása ugyanúgy történik, mint a búzaliszté. A legjobb és legegészségesebb lisztek biotermesztés útján termelt gabonából származ-

nak. A kenyértésztához adhatunk zöldfűszereket, zöldnövényeket. Ez különleges ízt kölcsönöz a kenyérnek és serkenti az emésztést. Ha őrölt fűszereket adunk a kenyérhez, akkor kevesebb kell belőlük erős aromájuk miatt. Köménymag, ánizs, koriander, rozmaring, lenmag, mák, szezám, napraforgó-

és tökmag, olajbogyó... mind-mind adható a kenyértésztához. A kenyérsütés a gyermekeknek is örömöt szerezhet, ha őket is bevonjuk a munkafolyamatba. Ezáltal elérjük azt is, hogy tiszteljék a mindennapi kenyeret és kellemes gyermekkori emlékként maradjon meg bennük az élmény.

Kukoricakenyér kukoricamaggal

Hajdinakenyér dióval

• • • •

• 40 dkg hajdinaliszt • 35 dkg búzaliszt • 2 kanál cukor • 3/4 dl olaj • 1 kocka friss élesztő • Langyos víz szükség szerint • 10 dkg dióbél •Só

25 dkg kukoricaliszt • 20 dkg teljeskiőrlésű búzaliszt 20 dkg kenyérliszt • 1 tasak szárított élesztő 2 dl tej • 4 kanál olívaolaj •10 dkg főtt kukorica Langyos víz szükség szerint • Só

Elkeverjük a lisztet az élesztővel és a sóval. Fokozatosan hozzáadjuk a langyos tejet és vizet, tésztát dagasztunk. Legvégül az olajat is belekeverjük. A tésztát lefedjük és kétszeres nagyságúra kelesztjük. Hozzáadjuk a jól lecsöpögtetett kukoricát és átdagasztjuk. Kikent tepsibe helyezzük, kelesztjük és 180–200 fokon 50 percig sütjük.

" N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .

Elkeverjük a lisztet, hozzáadjuk a kevés vízben feloldott élesztőt, a cukrot, az olajat és a sót. Fokozatosan hozzáadjuk a langyos vizet és tésztát dagasztunk. Legvégül hozzáadjuk a dióbelet. Egy órán át kelesztjük. A kenyeret egy kikent, keskeny formába helyezzük. Vízzel megkenjük és néhány bevágást ejtünk rajta. A sütőt 220 fokra melegítjük, 15 perc múlva 200 fokra csökkentjük a hőmérsékletet és készre sütjük.

" 11


Info szeptember 9. péntek Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:55 Ami szent és a világ, 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 16:00 Szlovén villanások, 16:30 Babilon.tv, 17:00 Hírek, 17:30 Különleges ajánlat, 18:00 Kertészkedők, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 20:00 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 20:30 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:00 Éjféli klub, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:30 A hírnök, Jó reggelt, ism., 11:55 Kajak-kenu vb, 13:30 Európai magazin, A nyolcadik nap, 14:45 Percek a…, 15:15 Circom regional, 15:40 Fekete-fehér idők, 16:00 Érdekel a könyv, 16:20 23:50 Norodom Hidak, ism., 17:00 Sport: Sihanuk kilenc élete Kosárlabda-Eb; Kajak–kenu-vb, 22:00 A prédikátor – holland film, 23:50 Norodom Sihanuk kilenc élete – francia dok. műsor.

Magyar Tévé 5:26–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Rajzfilm, 13:50 Háttértudomány, 14:25 A nagyenyedi református templom sorsa, 14:55 Bűvölet – olasz sorozat, 15:55 Liszt Ferenc – magyar sorozat, 16:25 Kisváros – magyar sorozat, 17:05 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:50 Angyali érintés – am. sorozat, 18:40 Szerelemhajó – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 A régi nyár – színházi előadás, 21:45 Az Este, 22:20 A főnökök főnöke – olasz sorozat, 23:15 Záróra fiataloknak, 23:50 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Asztro show, 13:30 Fél kettő, 14:20 Paris Hilton – A papírhercegnő – kanadai film, 16:15 A szív útjai – török sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:15 Vámpírnaplók – am. sorozat, 23:25 A főnök – am. sorozat, 0:20 Reflektor, 0:35 Törzsutas, 1:05 Ments meg! – am. sorozat, 2:05 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:45 Winnetou halála – német film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Psych – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 21:25 Félholt 2. Update konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Félholt 2. – am. film, 23:20 Aktív Extra, 23:25 Hősök – am. sorozat, 0:25 Tények este, 1:00 EZO.TV, 2:00 Eureka – am. sor. 3:40 Ismétlések

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 … filléres emlékeim…, 15:00 Magyar elsők, 15:20 Tálentum, 15:55 Arcélek – magyar sor., 16:10 Építészet XXI, 16:40 Duna anzix, 17:00 A világ felfedezése – angol dok. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:10 Robog az úthenger – magyar sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Tanulmány a nőkről – magyar film, 22:30 Dunasport, 22:40 Liszt Ferenc Nemzetközi Zon­ gora­­verseny, 23:35 A zárdán túl – francia film, 1:20 Ismétlések.

szeptember 10. szombat Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Gyerekműsor, 10:45 Éjféli klub, 12:00 A Hét 13:00 Hírek, 13:20 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 14:25 A bonyodalom – francia film, 16:00 Állatokról, emberek0:00 Milk ről, 16:20 A kertben, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:30 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Amadeus – am. film, 22:35 Hírek, 23:15 Az anarchia fiai – am. sorozat, 0:00 Milk – am. film, 2:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:40 Az időn át, 8:05 Szlovén villanások, ism., 8:35 Szlovénia nézetei, 10:00 Különleges kínálat, Percek a…, ism., 11:00 Circom regional, Érdekel a könyv, 11:55 Kajak–kenu-vb, 13:00 Ljuba Prenner portréja, 13:55 Monza: Forma–1, Olasz Nagydíj, időmérő edzés, 15:10 Bécs: Szlovénia – Ausztria, röplabdamérkőzés, 17:00 Sport, ism., 22:00 Idegenforgalmi műsor, 22:25 Zenés műsor, 23:25 Brane Rončel a színfalak mögött, ism.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 12:55 Divatos tengerpartok a `60-as években – francia sorozat, 13:45 Magyarország, 14:15 Szülő ellen nincs orvosság – am. film, 15:50 Magyarország története, 16:20 A cunami túlélői – japán dok. film, 17:25 Hogy volt!?, 18:20 Sándor Mátyás – magyar sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:10 Egy magyar nábob – magyar film, 22:45 Ketten – koncertfilm, 23:40 Montalbano felügyelő – olasz sorozat, 1:40 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:25 Asztro Show, 11:25 Házon kívül – magazin, 12:00 Hírek, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:40 Forma–1, Olasz Nagydíj, időmérő edzés, 15:25 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 15:50 21:05 Kegyenc Robin Hood – angol sorozat, fegyenc 16:45 Hócsapda – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-Faktor – A válogatás, 21:05 Kegyenc fegyenc – am. film, 23:25 9/11 – A terrorizmus útja – am. film, 2:15 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:55 Bajnokok Ligája-magazin, 11:25 Két TestŐr – magazin, 11:50 Babavilág, 12:25 Mindig nyár – am. sorozat, 13:15 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:15 Autóguru, 14:45 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:40 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 16:35 Crusoe – am. sorozat, 17:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 A Sherwoodi erdő titka – kanadai film, 21:30 A United 93-as – angol film, 23:40 A küklopsz szövetsége – am. film, 1:20 EZO.TV, 2:20 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:35 EtnoKlub, 13:50 Török kezdőknek – német sor., 14:45 A gyógyító növények világa – német sorozat, 15:15 A tészta útja – angol dok. sorozat, 16:15 Napok, évek, századok, 17:05 A világörökség kincsei, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:30 Napozz Holddal – A Kispálfilm – koncertfilm, 21:00 Éjfél a jó és a rossz kertjében – am. film, 23:35 Dunasport, 23:50 Az emlékek útján – ausztrál dok. film, 0:55 Ismétlések.

szeptember 11. vasárnap Szlovén Tévé

szeptember 12. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 9:55 Vasárnapi szentmise, 10:55 Hallgassunk a csöndre, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:15 Egészségünkre!, 14:45 Első és második, 15:05 Alpok–Duna–Adria, 15:30 Művelődési műsor, 16:00 Az Alpok hercege – osztrák dok. műsor, 17:00 Hírek, 17:15 Dokumentumműsor, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Tájszólási fesztivál, 22:00 Az est vendége, 22:55 Hírek, 23:30 Ars 360, 23:45 Az ígéret – angol sorozat, 1:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:00 Az időn át, 8:55 Helyek és szokások, 9:25 A tánc feltáruló beszéde, 9:50 Turbulencia, 10:20 Szlovének világszerte, 10:55 Grimm meséi: Csizmás kandúr – német film, 11:55 Kajak–kenu-vb, 13:30 Monza: Forma–1, Olasz Nagydíj, 15:20 Bécs: Szlovénia – Szerbia, röplabdamérkőzés, 17:00 Sport, 19:50 Lottó, 20:00 Sport, 22:00 Az Al Kaida szemén keresztül – francia dok. műsor, 23:00 Kisfilm, 23:30 Monza: Forma–1, Olasz Nagydíj, ism.

Magyar Tévé 5:55 Híradó, 9:10 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Zegzugos történetek, 12:35 Az Alma együttes koncertje, 13:30 Üvöltő szelek 20:55 Kárpáthy Zoltán – olasz film, 1. rész, 15:05 Hortobágyi kalandozások Csík Jánossal, 15:20 Út Londonba, 15:50 Telesport, 18:00 Anno, 18:30 A király kalóza – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Szeptember 11.: A katasztrófa után – am. dok. film, 20:55 Kárpáthy Zoltán – magyar film, 22:20 Gyilkosság a villában – am. film, 0:20 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 Trendmánia, 11:35 Törzsutas, 12:00 Híradó, 12:15 Merlin kalandjai – angol sorozat, 13:20 Magyar autósport-magazin, 13:35 Forma–1, Olasz Nagydíj, 16:30 Aranyeső Yuccában – olasz film, 18:30 Híradó, 19:00 Mennyei Királyság – am. film, 21:45 Heti hetes, 23:05 9/11 – A terrorizmus útja – am. film, 2. rész, 1:45 Portré.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:25 Stahl konyhája, 11:55 Kalandjárat, 12:30 Borkultusz, 13:00 90210 – am. sorozat, 13:50 A kiválasztott – am. sorozat, 14:45 Monk – am. sorozat, 15:45 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:40 Fogd a nőt és ne ereszd! – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Görögbe fogadva – am. film, 22:00 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:00 Knight Rider – am. sorozat, 23:55 Sivatagi álom – francia film, 2:10 EZO.TV.

Duna Tévé 6:20 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház, 12:35 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Fotó Háber – magyar film, 15:10 Múltidéző, 15:40 Dunáról fúj a szél – magyar ism. sorozat, 15:50 Vannak vidékek – magyar ism. sorozat, 22:10 London River 16:50 Talpalatnyi zöld, 17:25 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szerelmes földrajz, 19:45 Heti hírmondó, 20:25 Klubszoba, 21:25 Lélek Boulevard, 21:50 Dunasport, 22:10 London River – angol film, 23:35 Gyógyító hangok – koncert, 0:50 Ismétlések.

6:25 Villanás, 6:40 A hét tükre, ism., 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 8:00 Hírek, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Alpok–Duna–Adria, 13:45 Idegenforgalmi műsor, 14:15 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Első és második, ism., 16:00 Az est vendége, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Lelki villanás, 18:00 Kertészkedők: Az örökség 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 23:00 Opus, 23:30 Zenés est, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:00 Jó reggelt, 13:45 Szombat délután, ism., 15:10 Bécs: Szlovénia – Törökország, röplabdamérkőzés, 17:15 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 17:45 Jó napot, Koroška, 19:00 15:10 Szlovénia Aritmia, 19:50 A 3x3 plusz 6 – Törökország, röplabdamérkőzés sorsolása, 20:00 Sport, 21:30 Fiatal énekesek eurovíziós dalversenye 2011, Oslo, 23:00 O´Horten – norvég film, 0:25 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kárpát Expressz, 12:50 Nemzetiségi magazinok, 13:50 Szent István vándorlás, 14:20 Vizsgálat, lépj be!, 14:50 Bűvölet – olasz sorozat, 15:50 Liszt Ferenc – magyar sorozat, 16:20 Kisváros – magyar sorozat, 17:00 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:50 Angyali érintés – am. film, 18:40 Szerelemhajó – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Gyula vitéz télen-nyáron – magyar film, 21:25 Mosoly a javából, 22:25 Az Este, 23:00 A főnökök főnöke – olasz sorozat, 23:55 A KOGART kiállítások 2006–2011, 0:35 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Asztro Show, 13:30 Fél kettő, 14:15 Második esély – am. sorozat, 16:20 A szív útjai – török sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 Dr. Csont – am. sorozat, 22:15 Való Világ, 22:55 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 0:00 102 perc, ami megrengette a világot – am. dok. film, 2:00 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:45 Készen áll, Mr. McGill? – angol film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Psych – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 NCIS 1:30 Szökevény- – am. sorozat, 22:25 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:20 vonat Aktív Extra, 23:25 Különleges ügyosztály – Párizs – francia sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Szökevényvonat – am. film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Heuréka!, 14:45 Afrika színei – spanyol dok. sorozat, 15:45 Kézművek, 16:00 Utazás a Marsra – kanadai sorozat, 16:50 Duna anzix, 17:10 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:15 Robog az úthenger – magyar sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 A kétarcú nő – am. film, 22:30 Sportaréna, 23:10 Liftmesék – ausztrál film, 0:30 Komolyzene, 1:15 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .


Info szeptember 13. kedd

szeptember 14. szerda

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:50 Hallgassunk a csöndre, ism., 12:20 Opus, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Studio City, Babilon.tv, ism., 15:00 Hírek, 21:00 Élet szeptember 15:10 Hidak: Barangolások, 11. után 15:40 Érdekel a könyv, Ami szent és a világ, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Tudományos műsor, 17:45 Állatokról, emberekről, 18:00 Kertészkedők – szlovén sorozat, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Nyíltan, 21:00 Élet szeptember 11. után – angol dok. sorozat, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:30 Pax Americana és az űr felfegyverzése – francia dok. műsor, 0:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:30 Jó reggelt, ism., 14:30 Aritmia, ism., 15:15 Aranyfüst, 16:00 Zenés emlékek Boris Kopitarral, ism., 16:55 A kertben, ism., 17:25 Hidak: Barangolások, ism., 18:00 A hírnök, 18:30 A szlovén vízkör, 19:00 Zenés műsor, 19:50 Astro sorsolás, 20:00 City folk: Barcelona, 20:30 Pearsonéknál II. – am. sorozat, 20:55 Két szerelem – am. film, 22:40 Brane Rončel a színfalak mögött, 0:10 Zenés műsor.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kárpát Expressz, 12:50 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Világörökségeink – dok. műsor, 14:25 Lélek-tantörténetek, 14:55 Bűvölet – olasz sorozat, 15:55 Liszt Ferenc – magyar sorozat, 16:25 Kisváros – magyar sorozat, 17:00 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:50 Angyali érintés – am. sorozat, 18:40 Szerelemhajó – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:00 Helyet az ifjúságnak – magyar film, 22:20 Az Este, 22:55 A főnökök főnöke – olasz sorozat, 23:45 Barangolások öt kontinensen, 0:25 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Asztro show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Második esély – am. sorozat, 16:20 A szív útjai – török sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 21:20 A 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz 20:45 mentalista Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 A mentalista – am. sorozat, 22:15 Való Világ, 22:55 Házon kívül – magazin, 23:25 XXI. század, 0:05 Légimentők – angol sorozat, 1:35 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Porontyjárat – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Psych – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:25 Update Konyha, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 XXX – am. film, 23:45 Aktív Extra, 23:50 A médium – am. sorozat, 0:50 Tények este, 1:20 EZO.TV, 1:55 Hukkle – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Csellengők, 14:40 Ízőrzők, 15:15 Kézművek, 15:30 Utazás a Marsra – kanadai dok. sorozat, 16:15 Zebra, 16:50 Duna anzix, 17:10 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:15 Robog az úthenger – magyar sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Te rongyos élet – magyar film, 22:50 Dunasport, 22:55 Más világ – olasz dok. film, 0:10 Törzsi szex és házasság – szingapúri dok. sorozat, 1:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:35 Szlovén vízkör, ism., 12:00 Élet szeptember 11. után – angol dok. sorozat, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, ism., 14:15 Lelki villanás, 14:30 Fekete-fehér idők, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:50 Állatokról, emberekről, 16:05 Tudományos műsor, 16:20 Glóbusz, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Turbulencia, 18:00 Kertészkedők – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Bernard és Doris – am. film, 21:35 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:00 Helyes ötlet! 23:35 Turbulencia, ism., 0:05 Jó éjszakát, drágám – norvég sorozat, 1:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:30 Jó reggelt, ism., 14:00 Az Alpok hercege – osztrák dok. műsor, ism., 14:55 City folk: Barcelona, ism., 15:25 Élet szeptember 11. után – angol dok. sorozat, ism., 16:15 Hidak, ism., 16:50 Kosárlabda-Eb, negyeddöntő, 18:50 Zenés műsor, 19:40 Lottó, 19:50 Kosárlabda-Eb, negyeddöntő, 21:45 Aranyfüst, 22:25 Aritmia, ism., 23:10 Zenés műsor.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kárpát Expressz, 12:50 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Optika, 14:25 Világörökségeink, 14:55 Bűvölet – olasz sorozat, 15:55 Liszt Ferenc – magyar sorozat, 16:25 Kisváros – magyar sorozat, 17:00 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:50 Angyali 20:05 Nevezz érintés – am. sorozat, 18:40 Szerecsak Cucinak! lemhajó – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Nevezz csak Cucinak! – Hofi Géza estje, 21:00 Linda – magyar sorozat, 22:00 Az Este, 22:35 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 23:30 Ars Hungarica, 0:10 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Asztro show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Második élet – am. sorozat, 16:20 A szív útjai – török sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:15 Való Világ, 22:55 Blackjack – am. film, 1:20 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Keselyűk karmaiban – német film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Psych – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Dr. House – am. sorozat, 22:25 Született feleségek – am. sorozat, 23:20 Aktív Extra, 23:25 Szellemekkel suttogó – am. sorozat 0:25 Tények este, 0:55 EZO. TV, 1:30 Az éjszaka hangjai – am. film.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Élő népzene, 14:50 Beavatás, 15:05 Korea, Kína és Japán kultúrájának története – koreai dok. sorozat, 16:00 Utazás a Marsra – kanadai ism. sorozat, 16:50 Duna anzix, 21:00 Az utolsó kalandor 17:10 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Robog az úthenger – magyar sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Az utolsó kalandor – francia film, 22:45 Dunasport, 22:55 Dokureflex, 0:40 Titkos társaságok – argentin sorozat, 1:35 Ismétlések.

szeptember 15. csütörtök Szlovén Tévé 6:20 Visszhangok, 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:20 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 13:00 Hírek, 13:20 Nyíltan, 14:20 Második élet – dok. műsor, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:50 Turbulencia, 16:20 Helyes ötlet! 17:00 Hírek, 17:30 Babilon.tv, ism., 18:00 Kertészkedők – szlovén sorozat, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 A nyolcadik nap, 23:25 Az idő szobrászművészete – dok. film, 0:15 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .

Szeptember 8-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II.

20:30 Brugge – Maribor

11:30 Jó reggelt, 14:00 Tájszólási fesztivál, ism., 16:10 Helyek és szokások, 16:50 Kosárlabda-Eb, negyeddöntő, 18:50 Bécs: Röplabda-Eb, negyeddöntő, 20:30 A lóhere, 20:30 Brüsszel: Brugge – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 23:45 Labdarúgás – a nap csúcspontjai, 0:15 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kárpát Expressz, 12:50 Nemzetiségi magazinok, 14:55 Bűvölet – olasz sorozat, 15:55 Liszt Ferenc – magyar sorozat, 16:25 Kisváros – magyar sorozat, 17:00 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:50 Angyali érintés – am. sorozat, 18:40 Szerelemhajó – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Déltenger kincse – ausztrál film, 21:00 Linda – magyar sorozat, 21:55 Az Este, 22:30 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 23:30 ARCpoétika, 0:05 Ma reggel.

Nagyító alatt: mondák Hadik Mihályról a Lendva-vidéken (ismétlés: csütörtökön 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Szeptember 9-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Asztro show, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Második esély – am. sorozat, 16:20 A szív útjai – török sorozat, 17:20 Ezel – török sorozat, 18:30 Híradó, 19:05 A Széf, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:20 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:15 Való világ, 22:55 Holtak hálójában – angol film, 0:50 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:55 A préri gyermekei – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Psych – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 11:55 A préri gyermekei 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 A katedrális – német sorozat, 23:35 Aktív Extra, 23:40 Elsőszámú ellenségem – am. sorozat, 0:40 Tények este, 1:10 EZO.TV, 1:45 Mentőhelikopter – német sorozat.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Talpalatnyi zöld, 14:55 A világ felfedezése – angol dok. sorozat, 15:50 Az állatok nyelve – német dok. sorozat, 16:20 Halld, Izrael!, 16:50 Duna anzix, 17:10 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:50 Öregberény – magyar sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Az utolsó kalandor – francia film, 22:35 Dunasport, 22:45 Edvin Marton koncertje, 23:55 Nőnek születtek – szingapúri dok. film, 0:35 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Hidak: falunap Völgyifaluban (ismétlés: pénteken 16.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Szeptember 13-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Nagyvárad, 1. rész (a Duna Televízió produkciója) (ismétlés: kedden 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Szeptember 14-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szerdán 16.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Szeptember 15-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Pál Erzsébet (az ismétlés elmarad) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény

2011. ÉVI HATÁRON TÚLI IRODALMI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A pályázat célja: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) nyílt pályázatot hirdet a 2011. évre, határon túli magyar írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, műfordítói vagy kritikai munkájukhoz kérnek támogatást. Az ösztöndíj célja, hogy a tehetséges fiatal határon túli magyar íróknak, irodalmároknak, műfordítóknak támogatást nyújtson a pályakezdéshez, illetve – korosztálytól függetlenül – kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. A pályázat pénzügyi forrása és keretösszege: A NEFMI XX. fejezet 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzaton erre a célra elkülönített 10.300.000 Ft áll rendelkezésre, amely magában foglalja a pályázat lebonyolítási költségeit is. Ebből a lebonyolító szervezetet, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságát illető rész: 500.000 Ft. A pályázók köre: A pályázaton kizárólag a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó országokban élő alkotók vehetnek részt. Pályázatot csak azon személyek nyújthatnak be, akik a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből (állami támogatás) az előző év(ek) ben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak. Nem részesülhet támogatásban az a személy: • aki a korábbi év(ek)ben a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el; • a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott; • nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének. Egyéb információk: • A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges. • A pályázaton elnyert ösztöndíj előfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás. • Az ösztöndíj bruttó összege 2011-ben maximum 700.000 Ft/fő. • A kiírásban meghatározott életkori arányoktól az értékelő bizottság kizárólag abban az esetben térhet el, ha azt a pályázatok színvonala különösen indokolja. Az eltérés indokairól írásbeli jelentést készít a kultúráért felelős államtitkár (a továbbiakban: Államtitkár) részére. • Az ösztöndíjat 7 hónapra szóló programmal lehet megpályázni, és ösztöndíj-kategóriánként legfeljebb három alkalommal nyerhető el. • Ugyanazon személy egy évben csak egy kategóriában részesülhet ösztöndíjban. A jelen pályázaton nyertes programok megvalósítási határideje: 2011. december 1. – 2012. június 30. A Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak rendszere – műfaji megoszlás szerint – az alábbi ösztöndíj-kategóriákból áll: 1. altéma: Székely János ösztöndíj – költészeti és drámaírói ösztöndíj Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő.

14

Szeptember 8-a és 15-e között

Lendvai Plébánia

Korhatár: legalább 2 (kettő) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda

2. altéma: Gion Nándor ösztöndíj – prózaírói ösztöndíj Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő. Korhatár: legalább 1 (egy) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda 3. altéma: Schöpflin Aladár ösztöndíj – kritikai ösztöndíj a határon túli magyar kritikusok részére a 2007-től kezdődően megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére Ösztöndíjban részesülhet: évente 2 fő. Korhatár: legalább 1 (egy) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda 4. altéma: Benedek Elek ösztöndíj – ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írói ösztöndíj Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő. Korhatár: nincs 5. altéma: Franyó Zoltán ösztöndíj – műfordítói ösztöndíj; műfordítások a szomszédos országok (az Osztrák Köztársaság kivételével) kortárs szépirodalmi műveiből Pályázni csak teljes mű lefordításával lehet! Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő. Korhatár: nincs A nyertes pályázók teendői Az ösztöndíjat elnyerő pályázóknak vállalniuk kell, hogy a jelen pályázati felhívásban megjelölt határidőig egy kb. 10 flekkes (a Franyó Zoltán ösztöndíj esetében 40 flekkes!) köztes beszámolóval, az ösztöndíj lejártakor pedig – a Franyó Zoltán műfordítói ösztöndíj nyerteseinek kivételével* – egy kb. 20–30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált szépirodalmi művel, tanulmánnyal adnak számot a támogatás idején végzett munkájukról, részt vesznek egy – a NEFMI által megjelölt – nyilvános kulturális rendezvényen, hozzájárulnak a beszámolóként beadott mű vagy annak egy részletének a NEFMI által biztosított egyszeri publikálásához, továbbá az ösztöndíj ideje alatt keletkezett művek publikálásakor feltüntetik a támogató és az általa folyósított ösztöndíj nevét. Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. * A Franyó Zoltán műfordítói ösztöndíj nyerteseinek záróbeszámolóját a teljes egészében lefordított külföldi irodalmi mű kézirata képezi! A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30. (postai bélyegző dátuma) A pályázatot 2 (kettő) példányban kell benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Fejezeti Pályáztatási Osztályához: NKA Igazgatósága FEPO 1388 Budapest, Postafiók: 82. vagy 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13. Kérjük a borítékra ráírni: „Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak” – a megpályázott ösztöndíj-egység (Székely János, Gion Nándor stb.) megjelölésével. Részletes információk a www.nka.hu honlapon.

Szeptember 8-án Kismise – Szűz Mária születése. Szentmisék Lendván: 8.00 órakor magyar, 9.00 órakor szlovén, 19.00 órakor kétnyelvű. Szeptember 11-én, vasárnap szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban és Petesházán 11.00 órakor. Vasárnap Csentében búcsú – szentmise 10.00 órakor. Szombaton 17.00 órakor szentmise Pincén, 18.00 órakor Völgyifaluban, 19.00 órakor pedig Lendván a családok szentmiséje.

Dobronaki Plébánia Szombaton 16.00 órakor szentmise Radamosban. Vasárnap szentmisék 8.00 és 10.00 órakor Dobronakon, 11.30-kor Gön­ tér­házán. Hétköznap a szentmisék Dobronakon 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Vasárnap, szeptember 11-én délelőtt 10.00 órakor istentisztelet lesz Szentlászlón.

figyelmükbe •Szeptember 8., csütörtök 19.00 óra, •Lendvai Könyvtár •Békesség-Óhajtás című zenés-verses est és alternatív irodalomóra. •Szeptember 9., péntek 11.00 óra, •Petanjci, a ZRC Prekmurje Kutatóállomás terme •Dr. Vanes Šiftar – a szlovén romológus című könyv bemutatója. •Szeptember 15., csütörtök 19.00 óra, •Muraszombati Galéria •Az L. Vrečičről szóló film előpremierje.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. szeptember 6-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Tehergépkocsi-szerelő Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, horvát és szerb nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. október 24.) Tehergépkocsi-vezető nemzetközi forgalomban Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, angol, horvát és német alap nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011.december 1.) Biztosítási ügynök – Lendva területén Prima zavarovalna družba d.d., Partizanska 19., Ljubljana (1 munkahely, középiskolai végzettség, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2011. szeptember 16.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Újdonságok a Lendvai Könyvtárban • • • • • •

Magyar írók, költők a gyermekirodalomban Csokonai Attila: Hófehérke és a berlini fiúk – Egy hivatásos olvasó kalandozása a gyermekés ifjúsági irodalomban Karlsen Csonka Viktória: Oliver Budapesten Csingiling és a nagy tündérmentés Webb, Holly: Cirmi az éjszakában Lebouteiller, E.: A Föld csodái

apróhirdetés Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041207-601. Termőföldet vásárolnék Pince, Völgyifalu és Csente környékén. Érdeklődni: tel. 041605-849. Fölvásárolunk nagyobb men�nyiségű szőlőt. Érdeklődni: tel. 031-564-022. Eladó bor – olaszrizling – nagyobb mennyiségben. Érdeklődni: tel. 031-293-449. Eladó keveset használt, jó állapotban lévő, kék színű Keeway F-Act robogó, 49 ccm/3,4 KW (a hozzá tartozó sisakot ingyen adom). Érdeklődni: tel. 040-603-063.

névnapsoroló

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága édesanyánk,

Hozjan Marija (1920–2011)

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó útjára, valamint adományaikkal és részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért és a Lendvai Idősebb Polgárok Otthona dolgozóinak a gondozásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Gyászoló fiai, Pisti és Ottó, valamint lányai, Marika és Klára családjukkal

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a komáknak, keresztlányoknak, sógoroknak, szomszédoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága apánk, nagyapánk és dédapánk,

Herženjak József (1928–2011)

temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre és a falusi halottasházra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet dr. Kulcsár Romeo kezelőorvosnak, valamint dr. Pál Emilnek és dr. Darko Rajtnarnak, a muraszombati kórház ügyeletes orvosainak a kezelésért. Köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, a falusi imádkozóknak az elmondott imákért, az énekkarnak a gyászénekekért, a harangozó úrnak a harangszóért, valamint a pincei temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Mindenkinek még egyszer hálás köszönet. Kapca, 2011. szeptember 2-án

A gyászoló család

Szeptember 9-től 15-ig Péntek – Ádám Szombat – Nikolett, Hunor Vasárnap – Teodóra Hétfő – Mária Kedd – Kornél Szerda – Szeréna Csütörtök – Enikő

időjárás A hét végére napos, meleg idő várható.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Népújság gondozásában megjelent a kétnyelvű oktatás történetének átfogó feldolgozása. Megvásárolható a Bánffy Könyvesboltban Lendván, ára 10 euró.

15


Info

Milliókért fest képeket, miközben alszik

Humor

Humor

Egy biológus hazatelefonál a feleségének: – Drágám, most szólt a főnököm, hogy azonnal vidékre kell utaznom terepmunkára. Kérlek, csomagolj be egy hétre való ruhát, a munkaeszközeimet és a kék selyem pizsamámat. Egy óra múlva hazaugrok érte és aztán indulok is az útra. Elutazik a férj, majd egy hét múlva hazajön. – Hogy telt a heted? – kérdezi az asszony. – Unalmasan. Tudod, a szokásos terepmunka, csak meló, meló egész nap... Viszont, elfelejtetted becsomagolni a kék pizsamámat. – Nem felejtettem el, beletettem a munkaeszközök dobozába. Egy nő a 30. születésnapjához közeledve rémülten veszi észre a tükörben, hogy megjelent egy-két ősz szál a hajában. Kétségbeesve mutatja a férjének: – Te láttad már ezt? Mire a férj: – Mit? A ráncaidat?

A négyéves Palika a nagynénjénél van látogatóban. A nagynéni várandós, jó nagy hassal. A kisfiú nézegeti, majd megkérdi tőle: – Miért ilyen nagy a hasad? – Tudod, egy kisbaba van odabent. – És hogy jön ki onnan? – kérdi a kisfiú. – Majd a doktor bácsi segít neki. Erre Palika elszörnyedve: – Nem mondod, hogy még a doktor bácsi is odabent van!

Egy idős házaspár autóbalesetet szenved, meghalnak és a mennyországba kerülnek. Szent Péter fogadja és körbevezeti őket. – Itt van egy tengerparti házikó, ebben fogtok lakni. Itt van mellette egy úszómedence, golfpálya, esténként eljárhattok a környékbeli bárokba. Az öregúr oldalba löki a feleségét: – A fenébe, asszony, ha nem találtad volna ki azt a koleszterinmentes, zsírszegény diétát, már tíz éve ideköltözhettünk volna!

16

„ Alvafestő” egy brit férfi, ráadásul sikeres: képei akár milliókért kelnek el, ébren ugyanakkor csak firkálmányokra és maszatolásra képes ceruzával, ecsettel. A 37 é ve s L e e Hadwin az iskolában is hasonlóan rosszul teljesített rajzból és művészetből, pedig már négyévesen elkezdte „munkásságát”. Alvajáró volt, és eközben kezdett rajzolni bútorokra, falakra teljes sötétségben. Rézkarccal ugyan nem próbálkozott, de „komódkarcot” készített: összekaristolta a család egy ősi bútorát – anyja mérgére. A fiú reggelre semmire

sem emlékezett, ahogy manapság sem az azóta felnőtt férfi. Már vagy 200 képet festett, akadt köztük olyan,

amelyért 30 millió forintnál is több fontot adott vevője. Azt már megfigyelte, hogy általában ivással eltöltött esték után tör rá éjjel az alkothatnék, ám arról fogalma sincs, hogy miért képes álmában rajzolni és festeni, ébren pedig egyáltalán nem. Arra jutott, hogy túlvilági szellemek vezérlik művészeti ténykedését. Alváskutató orvosok más véleményen vannak. Szerintük igen erős megrázkódtatás válthatta ki a jelenséget, nevezetesen az, hogy Hadwin öt barátját is elveszítette gyerekkorában.

kulcslyuk

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Bizton számíthat rá, hogy üzleti partnerei vagy munkatársai egy, az Ön számára nagyon fontos ügyben nem tagadják meg támogatásukat. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Környezetében valaki sorra ér el sikert határozott fellépésével. Talán észre sem veszi, de saját maga is használni kezdte ezeket az eszközöket. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Nagyon könnyen lángra lobban a szíve. Minden csábítást közvetlen provokációnak érez, aminek alig bír ellenállni. Rák Jún. 22. - júl. 22. Bármi zökkentené is ki a munkájából, például ha váratlan látogatója érkezik, figyeljen oda, hogy tulajdonképpeni kötelességeit ne hanyagolja el! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Hamarosan jó alkalma lesz arra, hogy kapcsolatba kerüljön olyan érdekes személyekkel, akiket már régóta meg akart ismerni. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Van Önben egy adag veleszületett bűntudat. Amit csak tud, mindig megtesz és bárkinek segít, de ne felejtse el élvezni saját életének szép dolgait!

Feher Tjaša egyetemista, az „Egy & más” Vándorszínház tagja

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Végre lehetősége nyílik rá, hogy kimozduljon egy kicsit megszokott környezetéből, és ezzel új emberek, új ismeretségek is várnak Önre.

Az ideális férfi? • Ha létezik olyan, akkor biztos olvasott, intellektuális szempontból partner, világjáró, állandóan nyüzsgő, kíváncsi, megértő, jól főz... Álomutazás? • India és a latin-amerikai országok. Álomszakma? • Olyan még nincs. Ha sport, akkor... • Röplabda. Ha lazítás, akkor... • Nyaralás. Ha étel, akkor... • Bármi, ami mexikói. Ha ital, akkor... • Gyömbér. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Pisztácia. Kedvenc ruhadarab... • Színes sálak. Kedvenc író, könyv? • Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet, Coelho, Márai, Márquez (rengeteg jó könyv van)... Mi a kedvenc rajzfilmed? • Bármi, ami Disney, de az Oroszlánkirály még mindig nagy kedvenc.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Ne legyen túlságosan csalódott, ha elmaradnak az ígéretek, amelyek pedig olyan könnyűvé tennék a jövőt! Saját erejéből is boldogulni fog. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Magabiztossága és az a képessége, hogy bármilyen közösségben átvegye az irányítást, lehetővé teszi, hogy nyilvános elismerést arasson.

Kabala, amulett? • Egy kis fehér bábu a pénztárcámban. Hiszel bármilyen természetfeletti erőben? • Egy biztos: nincsenek véletlenek. Legjobb tulajdonságod? • Szeretem az állandó pörgést, a kihívásokat, szeretem, amikor több dolgon pörög az agyam... Legrosszabb tulajdonságod? • Hirtelenharagú vagyok, és olyankor nagyon undok tudok lenni... Ha tehetnéd, a világban eltörölnéd a... • Pesszimistákat.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Élvezi, hogy mindenki elismeri. Miközben eltölti ez az érzés, ne feledkezzen meg azokról, akiknek az elismerések egy részét köszönheti. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Csak akkor tud sikereket elérni, ha háttérben marad, szinte észrevétlenné válik, de keményen dolgozik céljai eléréséért. Halak Febr. 20. – már. 20. Minden lehetősége megvan arra, hogy jelentősen javítsa személyes esélyeit azon a területen, ami fontos Önnek. Ez lehet a hivatása, de a párkapcsolata is.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .


Muravidék A 4. faluünnep Völgyifaluban

Hogy ne haljon ki a magyar szó Többek között a címben szereplő megfontolásból is érdemes falunapot szervezni, a kultúra és a gasztronómia egyvelegével fűszerezve a nemzeti megmaradást – hangzott el a „Völgyifalunapon”, melyet a helyi közösség és a művelődési egyesület szervezett. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Balaskó József, a helyi közösség elnöke és Göncz László parlamenti képviselő köszöntő beszédében a fönti gondolatkörben fogalmazták meg a falunap lényegét, szólva a magyar szó és a zenei hagyomány szerepéről egy közösség megmaradását illetően. – A dolgos hétköznapokban néha meg kell állni, hogy beszélgessünk és meghall-

Nótázók, a Lendva-vidéki Gyermeknéptánccsoport Balaskó Enikő vezetésével és a 1. Sz. Lendvai KÁI dalosai, illetve Böske és Rozi, Hajnal Anna és Haskó János

vajdasági népdalénekesek léptek fel. Valaki megszámolta, több mint 40 fajta, bográcsban készült ételt kóstolhatott a közönség. Meglepetésként Robi dalaiból is elhangzott néhány az énekes előadásában. A nyárvégi, de koranyarat idéző időben az évszázados tölgyekkel övezett liget hangulatába egy-egy magyar nóta is belevegyült…

gassuk egymást – taglalta Balaskó József –, még akkor is, ha néha öndicséretnek tűnik. De jó lépés volt négy évvel ezelőtt, hogy a helyi közösség tanácsa a falunap mellett döntött. Az egész napos programban tábori szentmisére, főzőbemutatóra, a szilvágyi öregfiúkkal való immár hagyományos rangadóra került sor; a kulturális műsorban a helyi Petőfi Sándor ME népdalköre mellett a Szilvágyi Népdalkör, a Muravidéki A legfiatalabbak az utánpótlás reményét jelentik a hagyományőrző idősebb társak mellett.

Az első nap az iskolában

Hajnal Anna és Haskó János a Vajdaságból „pattogóan tüzes” műsorral rukkolt elő.

Értesítés A Lendvai Kétnyelvű Középiskola és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség értesíti a diákokat, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a 2011/2012-es tanévben is lesz fakultatív magyartanulás azon muravidéki középiskolások számára, akik kétnyelvű általános iskolát végeztek és egynyelvű muravidéki középiskolákba járnak. A fakultatív csoportok heti két órában tanulják a magyar nyelvet. Várjuk tehát a középiskolásokat, hogy jelentkezzenek saját iskolájukban osztályfőnökeiknél, illetve az iskolapedagógusnál. Az órarendet és a helyszínt a csoport első találkozásán egyeztetjük. A fakultatív magyar oktatását idén Šantak Borut magyartanár vezeti.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .

Az első napra jellemző félelem az elsősök között minden bizonnyal hamar elszáll. Dobronakon – Lend­ vá­hoz, Gön­tér­házához és Pár­tosfalvához hasonlóan – kedves fogadtatásban részesültek az elsős tanulók az igazgatók, a tanárok és a többi tanuló részéről. Kovács Katalin, a Dobronaki KÁI igazgatónője üdvözlő és buzdító

szavakkal fordult a hét iskolakezdő tanulóhoz és szüleikhez, valamint köszöntötte őket Marjan Kardinar polgármester és Cár Anna, a magyar nemzeti közösség elnöke is. Az elsősök – eleinte néhányan kissé szorongva – a szülők kíséretében

elfoglalták helyüket a tanteremben, s hamarosan igazi kis osztály lettek ők heten. A tanulók biztonságos közlekedésére az idén is fokozottan vigyázott a rendőrség az iskolákhoz, óvodákhoz vezető utakon. SNK

17


Horizont Hagyományos Népújság-kirándulás

Felfedeztük Hévíz és Kesz A szeptember a kirándulások kedvelt hónapja, akár szezonnak is nevezhetjük, és amiért számunkra is különös szerepet kap: ugyancsak a hagyományos Népújság-kirándulás ideje, vagyis szeptember első szombatja, egy kellemes nap, amit az olvasók és a szerkesztőség tagjai közösen töltenek el. Idén úgy határoztunk, hogy Magyarországra, egy igazán közkedvelt kirándulóhelyre invitáljuk Önöket, kellemes és egyben élményekben gazdag programokkal, olyan helyekre, ahol főleg a szemüket kényeztethetik a látnivalók sokaságával. Úti célunk Hévíz és Keszthely, a Balaton-part két gyöngyszeme volt. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Szombaton reggel a Népújság-busz az utolsó helyig megtelt, ismerős és új arcokkal indultunk útnak, szerencsére idén is kifogástalan időben, nyárias melegben töltöttük a napot, ahogy az a Balatonhoz dukál. Kényelmesen, bő egy óra alatt érkeztünk meg Hévízre, ahol csatlakozott hozzánk a barátságos idegenvezető hölgy, Udvari Katalin, aki a nap folyamán gondoskodott arról, hogy a helyi nevezetességekről a legtöbbet megtudjuk. Első állomásunk a hévízi nagy parkoló volt, ahol szinte csak néhány perces eltéréssel a Moravske Toplice-i nemzetiségi közösség kirándulóinak autóbusza parkolt le mellettünk. A nagy találkozás, egymás üdvözlése, megkínálása után megérkezett a „csat-

lakozásunk”, vagyis a Dottó kisvonat, melyen kellemes délelőtti városnéző körútra indultunk. A kisvonattal végigkocsikáztuk Hévíz utcáit, hangulatos kertvárosát, elhaladva a világ legnagyobb természetes termáltava, a Hévízi-tó mellett, melynek gyógyító hatása valószínűleg már a rómaiak által is ismert volt, erre utalnak a búvárok által az 1980-as évek elején a tóból gyűjtött pénzérmék. A 4,4 hektáros nagyságú, 38 méter forrásmélységű krátertavat kén- és rádiumtartalmú forrás táplálja, s a bőséges vízhozamnak köszönhetően a tó vize 48 órán belül teljesen kicserélődik. Kisvonatunk elhaladt a híres szállodasorok mellett, majd egyre feljebb, az egregyi városrészben egy rövidke gyalogos kitérőt tettünk. Itt páratlan kilátással ajándékozott meg minket a borhegy, szőlőkarók és bo-

Hévízen a hangulatos Kocsi csárdában fogyasztottuk el ebédünket. rospincék, fogadók mellett vezetett utunk Hévíz legismertebb műemléke felé, a Szent Magdolna római katolikus templomhoz, amely feltehetően a 13. századból maradt ránk. Járgányunk aztán visszarepített minket Hévíz belvárosába, ahol egy

Kirándulóink szerkesztőségünk tagjainak társaságában a Festetics kastély kertjében.

18

kis szabadidőt mindenki kénye-kedve szerint eltölthetett, hangulatos kávézók teraszán, vagy épp az árusok, butikok közt andalogva. Hévízi látogatásunkat a Kocsi csárdában finom magyaros szarvaspörkölttel koronáztuk meg, erőt gyűjt-

ve további programjainkhoz. Utunk Keszthelyre, a Balaton kulturális főváro­ sába vezetett tovább. Első megállónk a város büszkesége és jelképe, a gyönyörű Festetics kastély, amit 1745-ben kezdett építtetni Festetics Kristóf. Az akkor 34 termes épületet a 18. és 19. században háromszor átépítették, bővítették, így ma 101 helyiséggel büszkélkedhet, és ezzel Magyarország három legnagyobb barokk kastélyának egyike lett. A kastély parkjában a vadgesztenyefák, orgonák, feketefenyők és más fák, bokrok mellett két japánakác is található, amiket még Festetics György idejében ültettek. A nagy szökőkút vízsugarát este színes fényjáték kíséri – amit a nap végén mi is megtekinthettünk. Csodaszép, rendezett virágágyásokban muskátlik és egyéb egynyári virágok ékesítik a pázsitot, állítólag évente 70 ezer virágot ültetnek itt el a kertészek. A parkban egymást váltották a frissen összeadott szerelmesek, akiket a fotósok igazi hercegnőkként és hercegekként örökítettek meg a pompás környezetben. A kastélykert hátsó részében a kocsiház és az istálló épülete várt minket, ahol a Magyar Nemzeti Galéria és Pákh Imre neves magyar műgyűjtő által birtokolt Munkácsy-képekből rendezett kiállításon csodálhattuk meg a magyar képzőművészet kiemelkedő alakjának, Munkácsy

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .


Horizont

zthely kulturális kincseit szthely A kastély hintómúzeumában képet kaptunk arról, hogy 80–100 évvel ezelőtt mivel utazott a társadalom módosabb része. Mihálynak a képeit. A páratlan kiállításon a festő minden fontos korszaka képviseltetik, láthattuk az Ásító inast, a Poros út, a Vihar a pusztán című festményt, valamint több csendéletet, tájképet és szalonképet is, összesen 69 alkotást. A hintómúzeum is ebben az épületben található, természetesen azt sem hagytuk ki, itt elmélázhattunk azon, hogy 80–100

múzeumába tértünk be először. Itt a történelmi Magyarország népviseleteit, iparos- és polgáröltözeteit közel félezer kerámia- és porcelánbaba prezentálja. A szomszédságban már a Történelmi Panoptikum kapott helyet, ahol 40 híres ember életnagyságú figuráját csodálhattuk meg, Attilától Horthy Miklósig. A harmadik belépőjegyünk a Csigaparlament kiállítóter-

A keszthelyi babamúzeumban közel félezer kerámia- és porcelánbabát csodálhattunk meg. évvel ezelőtt mivel utazott a társadalom módosabb része. Elhagyva a kastélykertet, folytatva kulturális feltöltődésünket, Keszthely sétálóutcája felé vettük az irányt, hiszen itt is számtalan látnivaló várt még ránk. A múzeumok sokasága közül KözépEurópa legnagyobb baba-

mébe szólt, ahol ámulatba ejtett mindenkit az országház óriásmakettje, ami 4,5 millió darab, 28 millió éves Pannon-tengeri csigából készült. Egy kis séta Keszthely városának sétálóutcájában, aztán indultunk a buszos városnézésre, mialatt a helyi nevezetességről hallhattunk történeteket, elmentünk a Karmelita templom,

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .

a Georgikon Majormúzeum mellett, áthaladtunk a Vásártéri lakónegyeden, majd a magyar tenger partján parkolt le buszunk, ahol újabb szabad program állt rendelkezésünkre. Ki a Balaton-partot választotta, ki pedig a vendéglátóegységek hűs teraszát. S ha már ott voltunk a Balatonnál, hát egy jó balatoni fogas vagy egy finom lángos is belefért még az időbe, már aki bevállalta a vacsora előtt, amit a Kastély étterem barátságos teraszán fogyasztottunk el. A nap abszolút fénypontja csak ezután következett, az esti gyertyafényes, zenés tárlatvezetés a Festetics kastély 18 termében, amely páratlan élménnyel gazdagította kirándulásunkat. A tárlatvezető úr korabeli öltözetben fogadta csoportunkat, s ismereteit átadva képet kaphattunk arról, hogyan éltek a főurak a 18., 19. században, kitűnő humorával pedig finoman megfűszerezte az este hangulatát. A kastély lakóinak története szinte életre kelt a szemünk előtt, a nemesi család szerteágazó családfája a falakat díszítő romantikus képeken keresztül megelevenedett. Megnéztük a híres Helikon Könyvtárat, melyben több mint 90 ezer kötetet tartanak nyilván, a fogadószobákat, a női és férfiszalont, az egykori ebédlőként szolgáló termet, ami ma koncertteremként és esküvők helyszínéül szolgál. Itt pezsgővel és élőzenével zárult időutazásunk és egyben kirándulásunk, melynek szebb lezárását aligha lehet elképzelni. A késő esti órákban érkeztünk vissza Lendvára, kissé fáradtan, de élményekben annál gazdagabban. Köszönjük, hogy idén is velünk tartottak!

Kirándulóink a kirándulásról Ducho Marjeta, Lendva: – Eddig külföldön éltem, Bécs vidékén, így most első ízben vettem részt a Népújság kirándulásán, ami nagyon tetszett és jövőre biztosan újra el fogok jönni. Nekem a kultúra közel áll a szívemhez, így a programok nagyon tetszettek, úgy gondolom, ha valaki saját maga jön Balaton környékére, akkor ilyen múzeumokban nem nagyon jár és ilyen élményben nem lesz része. Az esti kastélylátogatás pedig páratlan élmény volt, ritkaságnak számít az ilyen éjszakai tárlatvezetés, ami különlegessége volt a mai napnak, mondhatom a csúcspontja. Hévízre évente kétszer is eljövök, mert nagyon szeretem, de nem a tó miatt, mert a meleg víznek nem vagyok a barátja. Kósa Laci és felesége, Marika Csentéből: – Voltunk már többször Népújság-kiránduláson, nagyon tetszettek az eddigi utak is, ahogy a mai is. Kissé elfáradtunk a nap végére, de nagyon jól éreztük magunkat. Keszthelyt és Hévízt mi már megjártuk többször is, a múzeumokban viszont új dolgokat is láttunk, és az ember akárhányszor megy kirándulni, valami újjal mindig gazdagodik. A legszebb élmény számunkra az éjszakai tárlatvezetés volt a kastélyban, a talpraesett tárlatvezetőnk tényleg csodálatos bemutatót tartott. Egynapos volt a kirándulás, ez is vonzó volt számunkra, és a társaság is nagyon jó volt, nagyon meg vagyunk elégedve. Ha az egészségünk megengedi, akkor a következő kirándulásokon is részt veszünk. Lőrinc Magdus, Alsólakos: – A barátnőmmel, Ilussal mi már régi kirándulóknak számítunk, hét vagy nyolc Népújság-kiránduláson vettünk részt eddig. Mindig nagyon tetszett, de ez igazán kiváló volt. Egy az, hogy nagyon szép helyeken jártunk, és olyan múzeumokban, ahol én még nem voltam, másrészt pedig a Festetics kastély is egy rendkívüli élmény volt. Igaz, jártam már itt, de nem idegenvezetővel, így ma nagyon sok mindent megtudtunk és engem lenyűgözött. Ez volt a nap fénypontja. Amikor még a férjem élt, Hévízen többször is jártam, szinte hetente, így Hévízt elég jól ismerem, de amerre ma a kisvonattal mentünk, arra még mindenhol nem jártam. Inkább a főutcákat és a fürdő környékét ismerem. Abban az időben, amikor még nem volt ennyire kiépülve, nem volt ilyen fejlett, már akkor is kellemes hangulata volt ennek a városnak.

19


Muravidék Mozgás jó hangulatban

Zumba, a latin táncok és a fitnesz keveredése Egy kis cha-cha-cha vagy salsa, de van itt még más is, samba, cumbia, calipso, és egy kis fitnesz... – nem tévedés, itt nem társastáncról van szó, hanem a fél világot meghódító latin táncon alapuló fitneszről, a zumbáról. Az új mozgásforma nemrégiben hozzánk is eljutott. Lendván a Bánffy Központ „barna termében” minden csütörtökön igazi vérpezsdítő latin zene szól, egy kisebb csoporttal Németh Dávid versenytáncos, zumba-oktató vezetésével kóstolhatunk bele a forró ritmusokba. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

– Kinek való a zumba? – Mindenkinek, akinek van egy kis ritmusérzéke, szereti a zenét és az igényes táncokat, a mozgásban többet lát, mint edzést. A lényeg viszont az, hogy közben elfelejtsük a napi gondokat. Nevezhetjük ezt akár egy relaxációs folyamatnak is. Nekem mint oktatónak pedig az a célom a zumbával, hogy a lényegét átadjam és a tánc valamilyen szinten meg is maradjon mindenkiben. Tehát ha meghallunk egy ilyen zenét, akkor tudjunk rá táncolni. – Mi is akkor lényegében a zumba, tánc vagy fitnesz? – A zumba a latin táncok és a fitnesz keveredése, de én úgy szoktam mondani, hogy kilencven százalékban egy nagy buli. Mivel versenytán-

cos vagyok már több mint 10 éve, én inkább a táncra fektetem a hangsúlyt. Persze a zumbának megvan a profilja, hogy latin alapokon csináljunk egy kis fitneszt, egy kis táncot, jó zenére jó mozgás, és egyébként is megölném a zumba lényegét, ha nem építeném bele a fitneszt. De aki a fitneszesebb stílust kedveli, az nem biztos, hogy az én órámra fog eljönni. – Alakformálásra, testedzésre alkalmas? – Igen, alakformálásra tökéletes, mivel minden izomcsoportot folyamatosan megmozgat. A fitneszteremben minden gépen csak egy-egy izomcsoport dolgozik, viszont a csípőt, a deréktáji izmokat vagy épp a lábfejet csak a tánccal tudjuk megmunkálni. Itt egy órát intenzíven dolgozik a társaság, de közben jól érzik magukat, és észre sem veszik, hogy

A lendvai csoport a táncos elemeket kedveli jobban.

20

közben dolgoznak. Ha elmész egy fitneszterembe, akkor ott is szól a zene, de te küzdesz, számolsz, 6, 7, 8, és tudod, hogy még 80 hátra van. A zumba más, itt lehet egyfajta egészséges testmozgást végezni úgy, hogy az ember szinte nem is figyel oda, hogy most éppen mit csinál, csak megy a dolog magától. És akkor jó, amikor már magától jön. – Mennyi idő, hány óra kell, hogy már magától menjen a dolog? – Az a csoporttól és az egyéntől is függ. Van, aki az első alakommal belejön, mások a harmadiknál éreznek rá. Az órámon egy–egy táncnál 3–4 lépést kezdünk el tanulni, aztán meglátom, mennyire tudja felvenni a csoport az ütemet, úgy bővítem. Egyébként nem nehéz, a zumba eleve úgy van felépítve – a latintáncos rész is

–, hogy ne legyen nehéz. Én próbálok minél több táncot megismertetni, belevinni lassúbb zenét is, például cumbiát vagy cha-cha-chát. „Csacsát”, ahogy hallom, más oktatók nem nagyon tesznek bele, én igen, mivel azzal is versenyeztem. Meg hát mégiscsak benne van abban az öt latin táncban, amik a legkedveltebbek.

Németh Dávid Aztán csinálunk még egy kis boxfitneszt is. Jelenleg több mint 20, nagyrészt saját koreográfiával dolgozom, és ezeket variálom. – Heti hány alkalommal kell táncolnunk a jobb megjelenésünkért? – Heti egy alkalom elegendő, a kettő az ideálisabb, a háromra már azt szoktam

mondani, hogy azoknak való, akik elvetemülten gondolkodnak erről, tehát nagyon fogyni szeretnének. De ők akkor már mást is kipróbálnak. – A lendvai csoportról is essen néhány szó. Mennyien zumbáznak, milyen a csoport, táncos vagy fitneszes? – Úgy vettem észre, hogy a lendvai csoport a táncosabb elemeket kedveli jobban. Megy a zene, énekel is a csoport, ha olyan zenét hall. Aki jár hozzám, nagyon szereti, és várják a következő órát. A létszámunk ugyan 10 alatt szokott lenni, de nem baj, jönni kell, én biztosan nem hagyom cserben az embereket, én vagyok az első itt Lendván, és nem szeretném, ha ez másképp lenne. – Nem lehet, hogy a zumba is csak egy divat, ami egyszer csak eltűnik? – Divatnak divat, de nem fog eltűnni. Ez olyan lesz, mint a fitnesz, az is divatként tört be és megmaradt. Egy a lényeg, hogy ennek a szónak, hogy zumba, a presztízse ne tűnjön el. Amerikában hihetetlen, mekkora tömegeket mozgat meg, Nyugat-Európában és Magyarországon is már rengetegen táncolnak, és úgy tudom, hogy Muraszombatban is eléggé felkapott, de Lendván annyira talán még nem ismerik az emberek. – Számodra mit tartogat a „zumba-jövő”? – A zumbát addig szeretném csinálni, amíg fizikailag bírom, mert ahhoz, hogy a csoportom elfáradjon, nekem 100–120 százalékon kell pörögnöm, és ugye nem csak itt tartok órákat, vannak csoportjaim Lentiben, Letenyén, Nagykanizsán, Pacsán, és lesz Zalaegerszegen is. Most próbálom felépíteni magam körül minél nagyobbra az én zumba-világomat, meg szeretném csinálni a gyerekzumba hivatalos oktatói vizsgáját is. Ez még a jövő zenéje, de ha összejön, akkor működni fog.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .


Muravidék

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .

21


Sport

A tabella második helyén a Jezero

Változások az utolsó napon a Naftánál Az augusztus 31-ével végződő átigazolási időszak a Naftában öt változást hozott. Az eddig Naftamezben remeklő, 23 éves Zoran Lesjak az átigazolási időszak utolsó napjában elhagyta Lendvát és hároméves szerződést kötött a Mariborral. Így lehetőség adódik rá, hogy akár az Európa Ligában is játszhat már az idei idényben. Nem megerősített hírek szerint 150.000 euró átigazolási díjban részesült a Nafta. Az átigazolási időszak utolsó napján a francia klub honlapján is megerősítették a hírt, miszerint Vedran Vinko szerződést kötött a francia második ligában szereplő Metz csapatával. A 21 éves csatár egyéves szerződést kötött, és röviddel a megerősített hír után be is mutatták a szurkolóknak. Vedran Vinko már gólt is szerzett új csapata színeiben: a luxemburgi Dudelange elleni barátságos mérkőzést 10:0ra nyerték, Vinko pedig egy gólt szerzett, egynél pedig gólpasszt adott. Vinko 90 Muravidéki Labdarúgó Liga 3. forduló Ljutomer – Hotiza 5:0 (3:0) Puconci – Šalovci 1:1 (0:0) Črenšovci – Kobilje 5:0 (4:0) Dobronak – Apače 1:4 (1:2) László; Kučan (3), Nekrep Gančani – Beltinci 3:3 (0:3) Hodos – Virs Bistrica 1:4 (0:2) Roman; Graj (2), Toth (öngól), Vuk Turnišče – Bogojina 3:0 (2:0) Táblázat 1. Beltinci 3 2 1 0 2. Ljutomer 3 2 1 0 3. Turnišče 3 2 1 0 4. Bistrica 3 2 1 0 5. Apače 3 2 0 1 6. Puconci 3 1 2 0 7. Črenšovci 3 1 1 1 8. Šalovci 3 1 1 1 9. Hotiza 3 1 1 1 10. Gančani 3 0 3 0 11. Bogojina 3 0 2 1 12. Hodos 3 0 0 3 13. Dobronak 3 0 0 3 14. Kobilje 3 0 0 3

17:4 10:2 8:1 8:3 8:8 8:4 7:4 5:6 3:7 5:5 3:6 3:9 2:15 1:14

7 7 7 7 6 5 4 4 4 3 2 0 0 0

A 4. forduló párosítása 2011. szeptember 11-én: Apače – Kobilje, Beltinci – Hodos, Šalovci – Turnišč, Hotiza – Puconci, Bistrica – Ljutomer, Dobronak – Gančani.

22

percet töltött a pályán. A távozók listáján szerepel még Marko Karnet neve is, aki a Nafta tagjaként az idény végéig kölcsönjátékosként fog játszani a harmadik ligában szereplő Tehnostroj Veržejnél. A Naftához igazolt viszont Duško Vranašević. A 30 éves, 186 centiméter magas csatár az idény végéig öltözik Nafta-mezbe. A tapasztalt boszniai játékos a trebinji Leotar tagja volt. Ezenkívül nemzetközi tapasztalatot is szerzett, hiszen játszott Magyarországon a Diósgyőrnél és Litvániában az Altantas Klaipedinél is. Rajta kívül a Maribortól a szezon végéig kölcsönbe érkezett Gabriel da Silva, aki már játszhat is a következő bajnoki meccsen a Domžale ellen. F.B. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 3. forduló Kapca – Petesháza 0:2 (0:0) Mavriček 57., Csonka 87. Turnišče – Zsitkóc 6:1 (2:1) Dominko 3., Zver 11., Mertik 50.,73., Horvat 77., Prša 89.; Somi 22./11-esből Graničar – Panonija 1:2 (1:1) Bokan 44.; Horvat 45., Bombek 72. Nedelica – Renkovci 1:1 (1:1) Hídvég – Zvezda 6:2 (3:1) Gostan 19., Bela 33., 56., Marton 41., 79, Jaklovič 89.; Fordan 34., Graj 66. Polana – Olimpija 5:1 (1:1) Žalik S. 34., 79., Horvat-Kapun 59., Žalik B. 75, Žalik R. 89.; Čuka 34. Csente – Nafta 3:1 (2:1) Herceg 1., Szüts 11., Bedo 80.; Novak 11. Táblázat 1. Hídvég 3 2 1 0 2. Turnišče 3 2 0 1 3. Petesháza 3 2 0 1 4. Nafta 3 2 0 1 5. Nedelica 3 1 2 0 6. Panonija 3 1 2 0 7. Renkovci 3 1 1 1 8. Polana 3 1 1 1 9. Kapca 3 1 1 1 10. Csente 3 1 1 1 11. Graničar 3 1 0 2 12. Zsitkóc 3 1 0 2 13. Olimpija 3 0 1 2 14. Zvezda 3 0 0 3

13:7 15:4 6:3 5:4 6:4 5:4 8:2 5:3 3:4 5:10 3:4 4:10 5:11 2:15

7 6 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 1 0

A regionális kiskaliberű céllövőliga negyedik fordulójában a következő csapateredmény született: 1. Rudar Presika 776, 2. Štefan Kovač Turnišče 757 kör, 3. SD Katja Tomaž 751 kör. A Jezero 727 körrel az ötödik helyezést érte el. Egyéniben Igor Makari (Štefan Kovač) 268 nyert Herman Prejac (Katja Tomaž – 265 kör) és Bojan Pergar (Rudar Presika –

265 kör) előtt. A jezerósok közül Vinko Bežan 264 körrel negyedikként épphogy lecsúszott a dobogóról, Jožef Babič pedig 256 körrel a 9. lett. A 4. forduló után az SD Rudar Presika tagjai állnak a tabella első fokán 60 ponttal (3095 kör), a második helyet pedig a dobronaki Jezero foglalja el 41 ponttal (2997 kör). Egyéniben jelenleg a dobronaki

Másodikak a Radenska Pomgrad sakkozói Véget ért a felnőtt országos sakkbajnokság. A bajnok a vrhnikai ŠD Vrhnika lett, s kiváló második helyet ért el a muraszombati ŠD Radenska Pomgrad. Az utolsó, ötödik fordulóban a Radenska Pomgrad 2,5:1,5-re legyőz-

te a velenjei bajnokcsapatot. Végeredmény: 1. ŠD Vrhnika 14,5 pont (8 meccs pont), 2. ŠD Radenska Pomgrad 13 pont (8 meccs pont), 3. ŠD Invec Podpeč 12,5 pont (7 meccs pont). F.B.

KK Lindau – KK Međimurje (Čakovec) 55:67 (21:27) A lendvai és čakoveci jó játékot mutattak, ezzel sportszövetségek együtt- előnyhöz jutottak és azt meg működésének köszönhe- is tartották a végéig. A hatően a lendvai KK Lindau zaiak pontszerzői: Ščap 12, és a čakoveci Međimurje Vehtersbah 10, Klemenčič 7 öregfiúi barátságos kosár- és Horvat 7. A vendégeknél labda-mérkőzést játszottak, Gačeša 23 ponttal remekelt. amelyet a vendégek 55:67-re A visszavágó novemberben nyertek meg. Már a mérkő- lesz Csáktornyán. zés első felében különösen Feri.h.m. Hodos – Bistrica 1:4 (0:2) A meccs hazai szemszögből rosszul kezdődött, hiszen a 24. percben Toth Andrej öngóllal juttatta

vezetéshez a vendégeket, s az előnyt a félidőig Graj Luka két gólra növelte. A folytatás sem hozott különösebb változást, hiszen Vuk Andrej a 63. percben már csapata harmadik gól-

Vinko Bežan az első 89 ponttal (1044 kör), viszont azonos pontszámmal és négy körrel kevesebbel követi Toni Križanič (Rudar), Jožef Babič pedig 78 ponttal (1032 kör) az ötödik. F.B.

Cofek győzelme

A rendszeres, havonta megrendezett ŠD Lendva sakktornán 8 sakkozó vett részt. A szeptemberi győztes Cofek Milan lett 9,5 ponttal Radiša Todorović (8,5), illetve a 8 ponttal holtversenyben végző Gaber Jože (ŠD Lendva) és Jože Glavač (Radenska Pomgrad) előtt. F.B. Barátságos mérkőzés

ALUMINIJ – MURA 05 1:2 A muraszombati Mura 05 a válogatott meccsek miatti szabad hétvégét kihasználva barátságos mérkőzésen csapott össze a jelenleg a második ligában első kidričevoi Aluminijjal és 2:1-es győzelmet aratott. A győzelemnél még jobban örültek Mitja Lotrič visszatérésének, aki sérülése után két gólt is szerzett. F.B.

ját vágta be, a 66. percben Roman Darko szépített, a végeredményt pedig a meccs utolsó pillanataiban Graj Luka második találata állította be. AK

A 4. forduló párosítása 2011. szeptember 11-én: Zsitkóc – Renkovci, Nafta öregfiúk – Nedelica, Tur­nišče – Kapca (10.00), Panonija – Csen­te, Zvezda – Polana (13.30), Olimpija – Gra­ničar, Petesháza – Hídvég (16.00).

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .


Sport

Erős csoportba kerültek a szlovének Kisorsolták az Írországban zajló pikádóvilágbajnokság csoportjait. A szlovén válogatott, amelynek a kapcai Sašo Vütek is tagja, Kanadával, Belgiummal, Iránnal és Wales-szel jutott egy csoportba. Párosban Vütek Vav­ tar ral együtt az orosz Ratnikov és Levterjev ellen csap majd össze, egyéniben pedig az indiai Nitin Kumar ellen méri össze tudását. Ha az első fordulóban győzni tudna, a másodikban a walesi Jemie Lewis vár rá. Feri.h.m.

Győzött a Zvezda

Zvezda – Szilvágy 4:2 (0:0) A völgyifalui falunap keretében a hazai Zvezda és a Szilvágy öregfiúi csaptak össze barátságos mérkőzésen. A vendéglátók a második félidőbeli jó játéknak köszönhetően négy gólt is szereztek. A mérkőzésen részt vett a 75 éves Kiss József és a 70 éves Pál József is. Kiss végezhette el a kezdőrúgást is. A hazaiaknál Šardi, Žilavec, Žižek és Šabjan, a vendégeknél pedig kétszer Lelkes volt a góllövő. A Zvezdában Gerebic, Szabó K., Tóth T., Tóth A., Bogár, Žilavec, Pál, Kiss, Vida, Činč, Jakab, Pergar, Horvat, Žižek, Gáspar, Szabó R., Gál, Magyar, Hašič, Šardi és Nemec lépett pályára. Feri.h.m.

Horvát győzelem A lendvai vadászegyesület a hosszúfalui lőtéren nemzetközi agyaggalamblövő versenyt szervezett. A küzdelemben, amelyen 11 egyesület Szlovéniából, Horvátországról és Magyarországról vett részt, a legjobb eredményt a Mursko Središče-i egyesület érte el 35 galambbal, a második

galambbal. Összesen 59 vadász mérte össze tudását. A győztes csapat Kozar, Kutnjak, Halas, Nemec és Novak felállásban szerepelt. Egyéniben a sorrend a következőképpen alakult: 1. Muršič Boštjan (Velika Polana) 15, 2. Božo Irgolič (Vitomarci) 14, 3. Tadej Kostanjec (Vitomarci) 14,

helyet a vitomarci szerezte meg 32 galambbal, a harmadik helyre pedig a zalalövői egyesület került 30 lelőtt koronggal. Egyéniben 15 galambbal a legjobbnak Boštjan Muršič (Velika Polana) bizonyult. A Petesháza a 4., a Pártosfalva pedig a 6. lett egyaránt 29– 29 galambbal, a Betyárok csapata pedig a 8. lett 27

4. Cár Feri (Dobronak) 14, 5. Marjan Pihler (Lendva) 14 galamb. Az első három egyesület és egyéniben a 15 legjobb a lendvai egyesület elnöke, Király Štefan, a versenyek vezetője, Graj Štefan és Cerovec Nándor kezéből kupát és különböző díjakat vehetett át. Feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . s z e p t e m b e r 8 .

23


BEMUTATÓ: 2011. szeptember 17-én 19 óra, Lendvai Színház- és Hangversenyterem Jegyek szeptember 12-től kaphatók a Bánffy Központban és a színház pénztáránál.

Népújság, 2011/36.  
Népújság, 2011/36.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/36. szám

Advertisement