Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Info Fővárosi hangulatban 56. évfolyam 35. szám

Lendva 2012. augusztus 30. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

o

k

h

e

t

A Bográcsfeszt, a szabadtéri bográcsfőző verseny kétségtelenül Lendva és a Muravidék egyik legnagyobb idegenfor-

galmi-gasztronómiai rendezvényévé nőtt, a tavaly kihirdetett Bogrács Fővárosa cím és a kísérő események pedig még rangosab-

Gábor Zoltán, az utolsó délvidéki avantgárd festő

Éles ellentét Žiga Turk oktatási miniszter : a lendvai és a „Erre az országrészre muraszombati is egyszerűen jobb szövetség között tanárokat kell hoznunk”

15. oldal

19. oldal

bá teszik. Az idén közel száz csapat főzött Szlovéniából, Magyarországról és Horvátországból érkezve a Fő utcán – kiváló,

r

7–14. oldal

4. oldal

„fővárosi” hangulatban, rengeteg látogató, vendég társaságában. A nyárvégi szórakoztató esemény – melynek folytatását

i

l

a

p

j

a

a szombati hagyományos Lendvai Szüret jelenti – forgatagáról bővebben a 16. és a 17. oldalon. kmj


Iránytű Nemzetiségi jogok

Kell-e tudnia a magya Mivel a jelenlegi lendvai közjegyző január elsejével nyugdíjba vonul, az illetékes minisztérium a megürülő helyre pályázatot hirdetett meg. Miután a törvények a közjegyzői munkakör esetében a kétnyelvű területen sem írják elő automatikus követelményként a magyar nyelv ismeretét, ezért a pályázati kiírás sem tartalmazta azt. Az ügyben a nemzetiségi parlaMondják, idén korábban jön az ősz, mint szokott. menti képviselő különböző fórumokon fejezte ki tiltakozását, Nekem ez nem ad okot örömre – s lehet, hogy másoknak sem –, hiszen már tavasszal nagy biztonsággal következ- s valószínűleg törvénymódosítás benyújtására lesz szükség. Szolarics Nađ Klára

Korábban jön az ősz, mint szokott…

tetni lehetett arra, hogy ez az ősz nehezebb lesz a többi évszaknál. Szinte semmi jóra nincs kilátás, már az is jó lesz, ha a helyzet így marad. De változások nélkül nincs előrehaladás. A fejlődésért mindig árat kell fizetni, s a rossz után mindig a jónak kellene következnie. Jó lenne, ha ez nem váratna sokat magára. Nem mondhatjuk, hogy jó helyzetben van a gazdaságunk, még azok is küszködnek, akiknek sikerült munkát szerezniük a külpiacon, hiszen az ország általánosan rossz, csak lassan mozduló helyzete, s főként a kilátástalan pénzügyi helyzet miatt csökkent a bizalom a szlovén bankok iránt is. Ezek a körülmények kapukat zárnak be a piacon, hiszen szinte nincs olyan pénzügyi kondícióban lévő cég, mely a nyomásnak, a megszigorított követelményeknek eleget tudna tenni anélkül, hogy idehaza normális banki működés állna fel ismét. A hazai gazdasági, piaci és pénzügyi körülmények nehezen biztosítanak megrendelést, de aki a jobb üzlet reményében – mint a Varis esete is mutatja – külföldön próbálkozik, s a kemény konkurenciát is kiállja, annak az említett nemzetközi bizalmatlanság jelent óriási akadályt. Nem várható könnyű ősz, bár idén is beérnek a termények. Az élelmiszer drágulása, az energia és a létfenntartás nem lesz olcsó. A béreken – elsősorban a közalkalmazottakén – állítólag ismét faragni fog a kormány. A megtakarítások lassan elfogynak. A kereseti lehetőségek szűkülése és a bizonytalanság is a korábban beköszöntött ősz terméke. Éppen elég ok lenne mindez arra, hogy az illetékesek a lehető legfelelősebb munkát végezzék ezen az őszön.

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az illetékes Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium még július végén hirdette meg a kiírást a lendvai közjegyzői posztra, sajnos a követelmények között nem

szerepelt a magyar nyelv ismerete. A kiírásra röviddel a megjelenés után, még július folyamán reagált Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, aki Senko Pličanič miniszterhez intézett levelében kifejti, véleménye szerint az alkotmány és a nem-

zetiségileg vegyesen lakott területeken érvényes nyelvek egyenjogúságáról (szlovén és magyar, illetve szlovén és olasz) szóló törvényi rendelkezések, elvek egyértelmű megsértéséről van szó, ezért akkor a kiírás kiegészítését, módosítását kérte. A képvise-

„A magyar nyelv ismerete is nélkülözhetetlen” A tárgykörben megkérdeztük a január elsejével nyugdíjba vonuló jelenlegi lendvai közjegyzőt, Zag-Győfi Máriát is: „Véleményem szerint a magyar nyelv aktív tudása nélkül a területen elképzelhetetlen a közjegyzői munka. Jóformán nem volt olyan ügy, amely során valamilyen formában ne használtam volna a magyar nyelvet, és ez igaz a mindennapi ügyekre is, mint a szerződéskötések, az aláírások hitelesítése, a polgárok nyilatkozatai, a végrendeletek, vagy például az átadási és eltartási szerződések eseteiben. A magyarok könnyebben fejezik ki magukat saját nyelvükön, különösképpen az idősebb lakosság, de elmondható ez sokszor a fiatalabbakról is. Ha minden igaz, akkor a nem vitás hagyatéki eljárások is közjegyzői hatáskörbe kerülnek a közeljövőben, ez

Zag-Győfi Mária lendvai közjegyző pedig még inkább erősíti az előbb elmondottakat. Hangsúlyoznom kell a szomszédos Magyarország közelségét is, ugyanis sok esetben jelennek meg magyarországi cégalapítók, de vannak magyarországi vonatkozású hagyatéki ügyeink is. Amennyiben a közjegyző nem tud magyarul, akkor mindenképpen szükség lenne egy állandó munkahelyet betöltő tolmácsra, ami mindenképpen jelentősen

lelassítaná a munkát és egyben elveszne a közvetlen kapcsolat a közjegyző és az ügyfél között, ami igencsak furcsa helyzeteket teremthetne. Egyben hozzáteszem, ez a megoldás nevetséges és szomorú lenne, visszalépésről beszélhetnénk, amely ellentétben lenne az európai elképzelések nyitott szellemével. A megjelent kiírást nem tartom jogsértőnek, mert így fogalmaz a törvény, de ebben az esetben mindenképpen a mihamarabbi törvénymódosítást tartom célszerűnek, a közjegyzőség ugyanis közszolgáltatás, így a magyar nyelv aktív tudásának megkövetelését jogosnak ítélem. A minisztérium részéről a magyar nyelv idegen nyelvként való kezelése szerintem nem elfogadható, a magyar nyelv ugyanis a kétnyelvű területen egyenrangú, hivatalos nyelv.”

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .


Muravidék

ar nyelvet a lendvai közjegyzőnek? lő magyarázatában kitér arra is, hogy a közjegyzői szolgálatról szóló törvény a feltételek között csak a szlovén nyelv aktív tudását jelöli meg, ennek ellenére az alkotmány értelmében a

vegyesen lakott területeken szerinte a közjegyzőnek mindenképpen birtokolnia kellene a kisebbség nyelvét is. A képviselő szerint egyébként az említett törvény is kiterjed arra,

hogy azokon a területeken, ahol a magyar és az olasz nyelv is hivatalos nyelvnek számít, a közjegyző a kisebbségek nyelvén is elkészíti a közjegyzői dokumentumokat.

Megszűnik az Oktatási Intézet muraszombati egysége? Az Oktatási, Tudományos, Kulturális és Sportminisztérium új oktatási ernyőintézetet akar alapítani (Blaž Kumerdej Nevelés- és Oktatásfejlesztési Intézet), mellyel öt mostani szakintézmény – Oktatási Intézet, Szakoktatási Központ, Andragógiai Központ, Igazgatóképző Iskola, Pedagógiai Intézet – egyesítését tervezi. Az elképzelések szerint az új intézmény létrehozásával megszűnik az Oktatási Intézet muraszombati területi egysége, Muraszombatban, illetve a Muravidéken pedig egy irodát hoznának létre két személy foglalkoztatásával.

Nem hivatalos információk szerint mindenképp megmaradna a magyar nyelvi szaktanácsadó (a kétnyelvű iskolák részére) és a külhoni oktatási szaktanácsadó (Rábavidék) munkahelye. Az Oktatási Intézet muraszombati egysége jelenleg 11 munkatársat foglalkoztat (a két már említett szaktanácsadó mellett az egység vezetőjét, valamint az általános iskola 1. és 2. harmadának szaktanácsosát, német nyelvi, matematikai, zeneoktatási szaktanácsost, a különleges igényű gyerekek oktatásának szaktanácsosát és a különleges igényű gyerekek oktatásának irányításával foglalkozó bizottság

elnökét), felszámolásával megszűnne az oktatási szaktanácsadói szolgálat muravidéki regionális hálózata, a vidék még egy szakintézményt elveszítene. Az Oktatási Intézet muraszombati egységének vezetője, Irena Kumer a napokban a muravidéki parlamenti képviselőkhöz fordult, segítségüket kérve az egység megmaradásával kapcsolatosan (a terv nem mindegyik egység megszüntetését tervezi). Jožef Horvat, a muravidéki parlamenti képviselők klubjának új elnöke ez ügyben találkozóra vár az illetékes miniszternél. kmj

Ügyesek voltak a gyerekek A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidék Néptánccsoport közös szervezésében az idén is megrendezésre került Dobronakon a már hagyományosnak mondható néptánctábor, amelynek 15 résztvevője volt a Muravidékről. Négy napon keresztül Vastag Richárd koreográfus vezetésével a fiatalok észak-magyarországi, domaházi táncokat tanultak napi 8–9 órán keresztül, de a fiúk például a furkósbotos, kanászos táncokba is belekóstolhattak: ahogy a koreográfus elmondta, a nagy meleg ellenére rendkívül szor-

A 10 lány és 5 fiú bemutatójával zárult a néptánctábor. galmasan és példamutatóan. A tánc mellett volt alkalom a játékra és kikapcsolódásra is, Vizeli József hangszerbemutatót tartott, ellátogattak a PANNart kézműves házba, valamint a Bakonaki-tónál

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .

a Vid-forráshoz. A négy napban megtanultakat a fiatalok a szülőknek, testvéreknek, nagyszülőknek és rokonoknak mutatták be az esemény zárásaként, fergeteges sikert aratva. HF

A képviselő az említettek mellett július végi levelében felkéri a minisztert, javítsák ki a kiírást, ha pedig ez nem lehetséges, akkor a munkahelyre pályázók kiválasztásakor ügyeljenek arra, hogy az új közjegyző birtokolja a magyar nyelvet is. A képviselő egyben felhívja a tárcát, gondoskodjon mihamarabb arról, hogy a törvény hiányossága kijavításra kerüljön. A miniszter válaszában kitér a képviselő által is említett, a közjegyzőségről szóló törvényre, és kifejti, ennek értelmében a kiírási feltételekben nem szerepelhet a magyar vagy az olasz nyelv ismerete, a kisebbségi nyelvek használatát illetően pedig furcsamód ezeket idegen nyelveknek – nem hivatalos nyelveknek – nevezve különböző tolmácsolási lehetőségeket nevez meg. Az igencsak meglepő miniszteri válaszra a kép-

viselő a közelmúltban egy új kérdéssel és kiegészítő magyarázattal fordult a tárcavezetőhöz, az említett tények megismétlése mellett hozzáteszi, a közjegyzőségről szóló törvény nem írja elő a kétnyelvű közjegyzői pecsétet sem – vagyis ezt is kéri módosítani a törvényben –, majd figyelmezteti a minisztert, hogy a kétnyelvű területeken a kisebbségek nyelvei hivatalos nyelveknek számítanak, nem pedig idegen nyelveknek. A képviselő egyben újra felteszi a kérdést, hogyan lehetséges, hogy a kétnyelvű területre kinevezett közjegyzőnek nem kell birtokolnia a magyar nyelvet, illetve gondolkozik-e a tárca a törvény módosításáról, amennyiben pedig nem, támogatni fogja-e a kisebbségi frakció által benyújtandó törvénymódosítást. Az utóbbi levélre lapzártáig nem érkezett válasz.

Lendva és Gyöngyös testvérvárosok lettek

Az idei Bográcsfesztivál előestéjén a lendvai várudvaron még az új pattantyúsok beiktatása előtt a magyarországi Gyöngyös Városi Önkormányzat polgármestere, Faragó László és Lendva Község polgármestere, Anton Balažek testvérvárosi megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a két város arról nyilatkozik, hogy a szerződés keretein belül megtesznek mindent a két város kereskedelmi, gazdasági, tudományostechnikai, kulturális és üzleti, idegenforgalmi kapcsolatainak fejlődése érdekében. tt

3


Interjú Žiga Turk miniszter

A tanév úgy kezdődik, mint eddig mindig Az új tanév kezdete előtt Žiga Turk oktatási, tudományos, kulturális és sportminiszterrel beszélgettünk az oktatásban bejelentett változásokról, az oktatási politikáról – a kétnyelvű oktatás tükrében is. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

– Néhány nap választ el bennünket az új tanév kezdetétől. Milyen tanév, milyen változások előtt állunk a takarékoskodási intézkedések és az oktatásban tervezett változások tükrében? – El kell hogy mondjam, rengeteget beszéltünk erről, nagy port kavart, egyfajta félelem terjedt el, de valójában semmilyen újdonság sem lesz. A normatívák változatlanok maradnak, az általános iskolák normatíváit és standardjait meghatározó szabályzat egy betűvel sem változott. Minden normatíva-módosítás még mindig tárgya a folyó egyeztetésnek, és ameddig ez a párbeszéd

Erre az országrészre is egyszerűen jobb tanárokat kell hoznunk. folytatódik, elköteleztük magunkat, hogy semmilyen egyoldalú lépést nem teszünk, és nem is tettünk. Néhány középiskola, melyek már egyesültek, szeptember elsejével szervezeti szempontból ténylegesen egyesülnek, de a diákok, a szülők számára nem változik semmi, ugyanabba az épületbe mennek, ugyanazokban a programokban tanulnak. Ami változik, az az, hogy a közfinanszírozás kiegyensúlyozásáról szóló törvény értelmében valamivel csökkentek a tanárok fizetései. Köszönöm

4

a megértésüket, mellyel ezt a tényt fogadták, és remélem, hogy ennek ellenére változatlan lelkesedéssel, energiával és szeretettel tanítanak. – Az elérhető adatok szerint szeptember elsejével mégis maradnak tanárok munka nélkül... – A tanártöbblet, az esetleg munka nélkül maradt tanárok ügye nem a normatívák változásának következménye. A legkevésbé változtak – erről nem is beszélünk – a kétnyelvű oktatás külön normatívái. A nemzetiségi közösségek finanszírozása is teljes mértékben érintetlen maradt a költségvetés módosítása során, míg más költségvetési tételek nyolc, tíz, illetve tizenhárom százalékkal is csökkentek. – Az általános iskolák egyesítését, a kisebb, illetve fiókiskolák bezárását illetően milyen az ország hosszú távú oktatási politikája? – E körül ismét teljes pánik alakult ki. A takarékoskodási intézkedések legélesebb változata – mely egy ideig tényleg az asztalon volt – sem tartalmazta egy fiókiskola megszüntetését sem. Csupán egy javaslat volt, hogy mintegy nyolc iskola, mely önálló iskolaként működött, fiókegységgé alakuljon át. Ami ismételten azt jelenti, hogy a szülők és gyerekek részére gyakorlatilag semmi sem változik. Szervezetileg az adott iskolának ugyan többé nincs saját igazgatója, s a tanárok nem csak az adott iskolában tanítanak, hanem

más iskolában is, ami azt jelenti, hogy a pedagógiai káder szakmailag kiegészíti egymást. Nagy port kavart, hogy milyen változások lesznek, rengeteg dezinformáció is körözött. A tanév úgy kezdődik, mint eddig mindig. – Szélesebb értelemben, a takarékossági intézkedésektől függetlenül milyennek értékeli az oktatás helyzetét ma Szlovéniában? – A minisztériumban figyelemmel kísérjük a szakma elemzéseit arról, milyen színvonalú a szlovén oktatás. Átlagban minden elemzés azt mutatja, hogy az oktatásunk jó. De az eredmények, az elért tudásszint különböző – ez az egyik megállapítás. A másik megállapítás, hogy az oktatás összességében szervezeti szempontból nem olyan hatékony, mint az európai országok többségében. Az, amit a jövőben rendezni szeretnénk, az a tudásszint emelése ott, ahol gyengébbek az eredmények. És ezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy az eszközöket és a tanárokat is célirányosan a gyengébb eredményű területekre irányítanánk. Ott viszont, ahol a dolgokat jobban meg lehet szervezni, ahol nagyobb létszámú tagozatok működhetnek és persze terhelhetőbbek a tanárok, megtakarítani szeretnénk. Ez elsősorban a nagyobb központokban lehetséges. És még egyszer hadd mondjam el, külön itt is: nem szeretnénk 30, 32 vagy 34 fős osztályokat. Ez

túl nagy létszám. Viszont olyan tagozatokat szeretnénk, melyekben 24, 25, esetleg 28 tanuló lesz, nem pedig 12 vagy 15. A mostani rendszer igazságtalan a tanárokkal szemben: az a tanár, aki 15 gyereket tanít, valójában ugyanolyan fizetést kap, mint például az, aki 28 gyereket tanít. – A kétnyelvű iskolákban valószínűleg ilyen nagy létszámú tagozatokat nem lehet majd alakítani... – A kétnyelvű környezet kivétel, ahol ilyen nagyságú

tagozatokat a gyerekek létszáma miatt egyszerűen nem tudunk elérni. A standardokhoz a kétnyelvű területen nem nyúlunk hozzá. – A nemzeti tudásfelmérések (NPZ) eredményei folyamatosan minőségi különbséget mutatnak a központi Szlovénia és a kelet-szlovéniai térség között, s mint említette, az eszközöket és a tanárokat célirányosan a gyengébb eredményű területekre szeretnék irányítani. Pontosan mire gondol? – Erre az országrészre is egyszerűen jobb tanárokat kell hoznunk. Ha a nagyobb központokban kevesebb tanárra lesz szükség, akkor néhányat azokba az iskolákba irányíthatunk, ahol a nemzeti tudásfelmérések eredményei gyengéb-

bek. Másrészt a dolgokat rendszerbelileg is meg kell vizsgálni. Van, amikor a gyengébb eredmény a környezet szociális helyzetével van összefüggésben, ami azt jelenti, hogy nem csak az oktatási minisztérium, hanem a gazdasági, fejlesztési, illetve egyéb minisztériumok problémája is. – Kihasználva a lehetőséget, utolsó kérdésként a kulturális és a tudományos tevékenységet is érintenénk. Milyenek az irányelvek a kisebbségi kultúra és a tudományos tevékenység támogatását illetően? – A beszélgetések során a nemzetiség képviselői is pozítivan értékelték, hogy ezen a területen nem következett be csökkenés, takarékoskodás. Kiemelték viszont az európai források folyósításánál jelentkező problémát, hiszen az eszközök csak hosszú idő után, valójában a projektek befejezése után érkeznek meg. A probléma általános és számos európai finanszírozási sémára jellemző. Erre olyan módon próbálunk megoldást találni, hogy valamelyik bank az állam segítségével hitelt bíztosítana arra az időszakra, ameddig az európai eszközök folyósítása nem indul el. Egyébként pedig örömünket fejezhetjük ki, hogy ezekből a forrásokból annyi van, hogy a kisebbség, illetve a kultúra, a tudományos kutatás is megpályázhatja az említett eszközöket. Ami a nemzetiség tudományos tevékenységét illeti, az értelmiség foglalkoztatását a Muravidéken felölelő kérdéskör keretében egy általános problémáról van szó. Részben a gazdasági fejlődésnek kell megoldania, részben pedig természetesen egyes fejlesztési intézményeknek is, de tudnunk kell, hogy itt mégis csak az egyik kezünk ujjain megszámolható munkahelyről van szó. Támogatjuk az ez irányba tett lépéseket, mint ahogy az egész országban támogatjuk a tudományos-kutatói tevékenységet.

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .


Oktatás Tanévnyitó körkép

A „magyar egyet” az elsősök 41 százaléka választotta Az új tanévet a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban összesen 771 tanuló kezdi meg, az iskolák küszöbét először 90 kis elsős lépi át, ami 13 százalékos növekedést jelent a tavalyi létszámhoz viszonyítva. Visszaesett viszont a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjainak száma. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában idén összesen 504 tanuló lépi át a küszöböt, közülük 60 elsős. A központi iskolában három tagozatban 52 elsős indul, míg a gyertyánosi tagiskolában 8 elsőssel kezdik a tanévet. A 60 elsős közül

a Tomšič utcai helyiségekben), a játszótér pedig új kerítést kapott, a kicsik számára a tantermeket új felszereléssel is ellátták. Az igazgatónő elmondta: sajnos csak az ő igazgatósága alatt a gyerekek számának igen drasztikus csökkenését tapasztalhatta, éspedig 560-ról 504-re, ez mintegy 9 százalékos gyermeklétszám-csökkenést jelent.

írattak be. Függőben van azonban még egy tanuló ügye. A szünidőben nem terveztek nagyobb karbantartási-fejlesztési műveletet. A programok közül az új tanévre több olyan terv megvalósítását tűzték ki célul, melyek az innováció jegyében folynak. Az iskolákkal, így például a lenti kisegítő, illetve segédiskolával kialakított, immár

A legnagyobb kétnyelvű általános iskolában Lendván az utóbbi néhány évben jelentősen csökkent a tanulók száma. A 2012–2013-as tanévben összesen 504 tanulója lesz. 16-an kezdik az írás-olvasás elsajátítását a magyar anyanyelvi programban (magyar 1). Ez némi emelkedést jelent a tavalyihoz képest. Sabo Tatjana igazgatónő elmondta, idén a kísérleti program keretében – melynek lényege, hogy mindkét nyelvet lehet első nyelvként választani – 11 gyermek, illetve szülő óhajának kívánnak eleget tenni. A szünidő folyamán az iskolában a „barátságos iskola” követelményeinek megfelelően az elsősök tantermeinek festésére került sor (az idei tanévvel az elsős tanulók is a központi iskolában tanulnak, nem

Sabo Tatjana elmondta: a beiratkozásnál tapasztalt nyelvi „ingadozást” nem tartja nagy problémának, hiszen ez a későbbiek folyamán javuló tendenciát mutat, például csak a tavalyi évben az 504 tanulóból 152 járt a magyar 1-be. A Lendvai 2. Számú Általános Iskolának mint a tanulók különleges igényeihez igazodó programú intézménynek Spomenka Juretič megbízott igazgatónő közlése szerint a 2012– 2013-as tanévben továbbra is 33, illetve 34 tanulója lesz, a tavalyihoz hasonlóan egyelőre egy elsőst

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .

30 éves együttműködési programot idén is folytatni fogják, hiszen a tapasztalatok átadása mindkét fél számára fontos. A Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolában összesen 70 tanuló kezdi meg az új tanévet, közülük 8 tanuló először lépi át az iskola küszöbét. A fiókiskolák szerinti megoszlás a következőképpen alakul: 3 tanuló Hodoson, 1 Domonkosfán, 4 elsős pedig a központi Pártosfalvi KÁI-ban kezdi az évet. Az írás-olvasáskészségek elsajátítását 7 gyermek szlovénul, 1 pedig magyarul kezdi

el. A tavalyihoz képest, amikor mindössze 2 tanulót írattak első osztályba, idén elégedettek lehetnek – fejtette ki Jožefa Herman igaz-

cserekapcsolatok számát sem bővítik, hanem a meglévő találkozókat szeretnék minél tökéletesebben kivitelezni. A Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolában 78 tanuló kezdi a tanévet, közülük 10 elsős. Az írástolvasást 3 tanuló kezdi tanulni magyar anyanyelvi csoportban, míg 7-en a szlovén anyanyelvi csoportba iratkoztak. Šebjanič Valéria igazgatónő elmond-

A kísérleti projektnek köszönhetően, mely első ízben teszi lehetővé az 1. Sz. Lendvai KÁI-ban a mindkét nyelv első nyelvként való választását az írás-olvasás elsajátítását illetőleg, a 90 elsősből 37 tanuló részesedésarányával 41 százalékosra növekedett az anyanyelvi magyar tanulók aránya. gatónő –, hiszen valahogy a sokéves átlaghoz közelít megint a gyermeklétszám. Az igazgatónőtől megtudtuk: idén új programokat nem terveznek, de az eddigiekben természetesen továbbra is részt fognak venni. Ilyenek például az ÖKO-iskola, a „Szeretem a mozgást”, valamint a „Hogyan jutok el a lényeghez?” pedagógiai-didaktikai program. A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolában 86 tanuló kezdi idén a tanévet, közülük 11 elsős – tudtuk meg Kovač Katarina megbízott igazgatónőtől. Az első osztályban 6 tanuló a magyart anyanyelvi szinten tanulja, míg 5 tanuló a magyar környezetnyelvi csoportban kezdi az évet. Kovač Katarina elmondta, az utóbbi évek tendenciái kedvezőek, ami az új tanulólétszámot illeti, hiszen 2006-tól mintegy 8 százalékos emelkedés tapasztalható. (Az óvodai létszámon is meglátszik a lassú emelkedés, így idén is három tagozatot indítanak 46 gyerekkel.) De vannak új folyamatok is, hiszen idén 3 tanulóval lett kevesebb a létszám elköltözés miatt. Új beruházást nem tervez az iskola, csupán az új óvoda dokumentációjának a megszerzését tűzték ki célul. Az igazgató elmondta még: a

ta: nyáron felújítási és karbantartási munkálatok nem folytak. Az iskola ez évi fő célkitűzései között szerepel az olvasásértés-javítási projekt, amely országos projektbe eddig 42 iskola kapcsolódott be. A jobb kezdés érdekében a szünidőben közös, a szülő és a gyermek részvételével folyó egész napos tábort is szerveztek, melyen a beszédkészség-fejlesztést tűzték ki célul. A Lendvai Kétnyelvű Középiskola 23 tagozatában idén 268 diák kezdi az új tanévet, ez programonként 2–2 tagozatot jelent. Az elsősök száma idén visszaesett, a tavalyi 93-ról 69-re, de még egy egész hét áll rendelkezésre, hogy a szám módosuljon, főleg a szakiskolai programoknál. A gimnáziumi programba 29 diák, a közgazdasági technikumba 5 diák, a gépésztechnikumba 7 diák iratkozott. A szakiskolai programok iránt is igen nagy volt az érdeklődés, 28 tanuló jelentkezett ös�szesen. Hajdinjak Prendl Silvija igazgatónőtől megtudtuk: idén is folytatódnak azok az országos programok és projektek, amelyek az iskola hírnevét öregbítették, de újak is kilátásban vannak. Ugyanakkor különböző versenyek színhelye is lesz az iskola.

5


Gazdaság AGRA – Az agrárkamara is ülésezett

Féltik a kukoricatermesztést Az agrárkamara muraszombati területi egysége az AGRA vásáron tartotta meg első nyilvános ülését. A napirend legfontosabb pontja a muravidéki mezőgazdasági régió jelenlegi legsúlyosabb gondja, a különböző vetőmagokat, leginkább a kukoricát, de a búzát és a repcét is védő csávázószerek még mindig érvényben lévő tilalma volt, de természetesen szó esett az igencsak katasztrofális aszályról, valamint a következő uniós költségvetési időszak kihívásairól is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A kukorica csávázószereinek a 2011-es méhpusztulás után bevezetett teljes szlovéniai tilalma leginkább a Muravidéken, valamint az ország többi keleti részén okozza a legnagyobb nehézségeket, a kár azonban egyre nagyobb a többi régióban is – hangzott el az agrárkamara ülésén. A legrosszabb az, hogy az eddig ismert szereknek az idén nem volt igazi alternatívája, az egyedüli még használható, de a vártnál gyengébb eredményeket mutató szerből – így is 20 százalékos a kár –, a Forsból is túl keveset biztosítottak az illetékesek. A szer használatához különleges géprészekre, úgynevezett „deponátorokra” van szükség, ami költségileg és szervezésileg is szinte lehetetlenné tette a használatát – mondta Dušica Majer, az agrárkamara szakmunkatársa. Mindezek miatt több mint 20 ezer hektáron okoztak kárt a talajkártevők a kukoricában, a kár becsült értéke 20 millió euró körül mozog. A szakember szerint a tilalmat azonnali hatállyal vissza kellene vonni – elmondása szerint az unió egyik országában sem vezettek be ilyen drasztikus tiltást – és a méhpopulációkat monitoring alá kell vetni. Véleménye szerint szinte biztos, hogy nem a csávázószerek, inkább több tényező, köztük a különböző szerek szinergiás hatása és nem utolsósorban

6

a nem megfelelő méhatka-kezelésben legyengült méhcsaládok is okozták a pusztulást. A véleménnyel egyetértettek a jelenlévő felszólalók, tanácstagok is, így a tilalom visszavonásának

legalább 55 ezer eurónyi összegre lenne szükségük egy gép beszerzéséhez, ami a jelenlegi helyzetben elképzelhetetlen, s egyébként sem lenne racionális. A tanácstagok ezt az érvelést is elfogadták, így az éppen a kormány előtt lévő törvény ez irányú módosítását követelik határozatban. Hasonló a helyzet és a határozat a különböző gabonaraktárak fertőtlenítésére eddig alkalmazható szereket illetően is, ebben az esetben sem létezik igazi alternatíva, legalábbis a szakgárda sze-

rint. Az említett határozatok mellett a kamara területi egysége követeli azt is, hogy a tilalom miatti terméskieséseket az állam kártalanítsa. A csávázószer-tilalom miatt a legnagyobb károk a kukoricában keletkeztek, a termésminőséget és -men�nyiséget ezen kívül igencsak megapasztotta a szinte egész éves aszály, amely az augusztus közepi adatok szerint már 20 ezer hektáron pusztít kisebb, de inkább nagyobb mértékben. A károk nagyok a tökön, a burgonyán és a kertészeti kultúrákban is, a muraszombati Mezőgazdasági Intézet igazgatója, Franc Režonja szerint nagyobbak, mint a Tengermelléken. Elmondása szerint a kár mindenképp meghaladja azt az összeget, amely után az állam természeti katasztrófának minősítheti a helyzetet, és ez véleménye

szerint hamarosan meg is történik, szeptember első hetében ugyanis a községekkel együttműködve az illetékes védelmi minisztérium összeírja a károkat, ezután várható az esetleges intézkedés is. A legnagyobb gondot mindenképpen a kukorica mint elsődleges takarmány jelenti, ennek igencsak nagy kiesése ugyanis nem csak a termesztőknek, hanem az állattenyésztőknek is gondokat okozhat. Az agrárkamara kihelyezett, nyílt ülésén szó esett a közös uniós agrár politika következő, 2014–2020-as költségvetési időszakának kihívásairól is, de erről az egyik következő ülésen hozzák meg javaslataikat, amikor az illetékes mezőgazdasági kutatóintézet elkészíti számításait az egyes régiókra, illetve parasztgazdaság-típusokra bontva. Annyit azonban már most is tudni, hogy az unióból kevesebb pénz érkezik, az egyes területeket ez jobban érinti majd, így ki kell dolgozni a belső, nemzeti megegyezést.

Ma zárul az 50. AGRA Az ülésen jelen volt az agrárkamara országos elnöke, Cvetko Zupančič, aki támogatta a területi egység munkáját, törekvéseit. követelését határozatba is foglalták. Hasonló a helyzet a különböző gabonafertőtlenítő szerekkel is, amelyek viszont már 2009 óta tiltottak az országban, sőt ebben az esetben tiltott a rovarirtó és a gombairtó komponens is, pedig a gombairtó rész bizonyítottan semmilyen port nem okoz – a port okolják a méhpusztulásért. A minisztérium álláspontja szerint a gombairtó csávázószerek használhatók, de ezeket a nagy cégek nem hajlandók alkalmazni, a földműveseknek pedig a legkedvezőbb esetben is

Az idén több mint 1700 kiállító jelent meg a vásáron. Gornja Radgonán szombaton 50. alkalommal nyílt meg a hagyományos mezőgazdasági vásár, amely a térség legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye, több mint 1700 kiállítóval. A jubileumi kiállítás ünnepélyes megnyitóján többek közt köszöntőt mondott Janez Erjavec, a kiállítást szervező cég igazgatója, Anton Kampuš polgármester, Franc Bogovič mezőgazdasági miniszter, továbbá a kiállítást megnyitó Danilo Türk köztársasági elnök, aki jelképesen a mag elvetésével nyitotta meg a vásárt. A felszólalók valamennyien a mezőgazdaság jelentős szerepéről beszéltek úgy a múltban, mint napjainkban, az új társadalmi kihívások tükrében. A megnyitó Vlado Kreslin kulturális műsorával zárult, majd ezt követően a lipicai lovasiskola bemutatója zárta a hivatalos megnyitót. A kiállításon több ország miniszteri szinten képviseltette magát, akikkel a szlovén szakma és az államelnök a megnyitót követően külön találkozott, többek közt Fazekas Sándor magyar vidékfejlesztési miniszterrel. HF

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .


Info

A Varist már megérintette

A leminősítés rosszul hat a gazdaságra – A szlovén állam és a szlovén bankok bonitásának csökkentése, leminősítése miatt megnőtt a pénzügyi nyomás, melyet a cég hosszú távon nem bír el. Az újabb körülmények megnehezítik a már lekötött munkák teljesítését is. Az ok tőlünk független, az állam és a hazai bankok veszítették el a megbízhatóságukat külföldön – mondta Štefan Sobočan, a Varis igazgatója. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Szlovénia és a szlovén bankok külföldi leminősítése miatt kedvezőtlen körülmények alakulnak ki a gazdaságban, hiszen a cégek csak nehezen tudják biztosítani a szükséges pénzt a lekötött munkák teljesítésére. A gondokról a Varis, illetve annak igazgatója, Štefan Sobočan szólt elsőként. A lendvai cég a 2012-es évre 2000 darab kész fürdőszoba gyártására kötött szerződést a Besix belga építőcéggel a Brüs�szelben felépítendő Motel One szálloda számára. A megrendelés a 2012-es termelési kapacitások teljes lefoglalását is jelenti, ami a közel 170 dolgozót foglal-

A leminősítés miatt a Varis nehezen finaszírozza a kabinok gyártását. koztató cég számára kedvező kiutat jelentett, hiszen a kész fürdőszobafülkéket gyártó cég alól a hazai piac teljesen eltűnt. Megélhetést tehát csak a külpiac jelent, de ehhez stabil és megbízható pénzügyi és gazdasági körülmények szükségesek idehaza.

– A lekötött munka értéke 2,3 millió euró, ami a cégünk összbevételének egynegyedét jelenti. A szerződés szerint a megrendelő a munkálatokat 457 ezer euróval megelőlegezi, amit a Varisnak banki garanciával természetesen be kellett volna biztosítania. A Besix

Új útépítési technológia Szlovéniában még újnak számít az az útépítési technika, mellyel a Terra-Mix Kft. dolgozik Dobronakon a mezőgazdasági-kisipari zónában mintegy 800 méter hosszúságban. Mint azt Milan Sever, a kft. igazgatója elmondta, az általuk alkalmazott technológiával az út aljzatát alakítják ki, szilárdítják meg mindössze egy munkagéppel és 2–3 dolgozóval, akik főleg a hengergépet látják el a szükséges anyaggal, kavics és kötőanyag (cement, mész, víz) keverékével. Dobronakon a 800 méter hosszú utat egy nap alatt elkészítik úgy, hogy már másnap aszfaltburkolatot kaphat, a korábbi

Dobronakon új útépítési eljárással készül az útjavítás. eljárástól eltérően bitumenöntet nélkül. A technológia főleg régi utak szanálására alkalmas, a tönkrement aszfaltot nem kell felszedni, csupán előkészíteni az új rétegezéshez. A klasszikus útépítésnél az új módszer

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .

árban 20–30 százalékkal kedvezőbb. A Terra-Mix Kft. által kiépített út alapja nagy teherbírású, alkalmas nagyobb teherforgalom lebonyolítására is. SNK

csak a belga és a francia bankok garanciáját fogadja el. Mi azonban megegyeztünk, hogy a Varis az NKBM-nél kontragaranciát szerez, melynek alapján a BNP Paribas jótállást ad az előleg visszatérítésére. A dokumentumot augusztus 9-én a BNP-hez továbbították – mondta Štefan Sobočan igazgató. – Viszont a Szlovéniára vonatkozó leminősítés közzététele után a BNP Paribas azonnal megszigorította feltételeit az előleg megszerzésére, az előleggel azonos összegű jótállást követel, amit lehetetlen teljesíteni. Szlovénia és a bankok leminősítése miatt már egyik szlovén bank sem felel meg a BNP követelményeinek. Az állam tekintélyének elvesztése kedvezőtlen körülményeket hozott a gazdaságnak, ami elsősorban pénzügyi nyomásban valósul meg. – Cégünk teljesíteni

fogja a vállalt munkát, de mivel nem kap előleget, a hazai bankoknál hiteleket veszünk fel. Ez persze egyértelmű költségnövekedést jelent, ezt még tetézi a megrendelőnek az előleg felajánlása miatt adott kedvezményünk, de az előleghez az állam és a bankok megbízhatóságának csökkenése miatt nem jutunk hozzá. – Az állam leminősítése miatt a mi külföldi partnereink is elővigyázatosabbak, a 30 vagy 60 napos fizetési határidő helyett azonnali fizetést követelnek, s csak az átutalás után szállítják le Lendvára az anyagot. Ezek tarthatatlan körülmények, főleg hosszú távon. A bankok pedig nem segítenek bennünket – mondta az igazgató. A termelés külföldre való áthelyezéséről még nem gondolkodnak, viszont már felmerült a kérdés, van-e értelme a cégnek Lendván terjeszkedni.

Bogovič szerint sincs szükség moratóriumra Göncz László nemzetiségi képviselő július 18-án Franc Bogovič mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszterhez képviselői kérdést intézett a petesházi olajmezőn folytatott rétegrepesztéses gázkitermelés esetleges moratóriumának bevezetéséről. A miniszter az augusztus 24-én érkezett válaszban kifejti, hogy az elérhető adatok és tanulmányok alapján elemzéseket végeznek a rétegrepesztés gyakorlatáról és a kapcsolatos környezeti kockázatokról. Ebben a civilkezdeményezésekkel és a muravidéki polgárokkal is együttműködnek, főleg azokkal, akik már érdeklődtek a minisztériumnál. Továbbá az Európai Parlament és a Pacific Institute 2011-es, illetve 2012-es tanulmányaira támaszkodnak. Az eljárás alkalmazóinak állítása szerint a technológia következményei felügyelhetők. Az érdekelt nyilvánossággal való párbeszéd kialakítására az EU 200 ezer eurót irányoz elő. A petesházi olajmezőn a Pg-10 és a Pg-11A furatokon a munkálatok befejeződtek, s az elvégzett bányászati munkálatok során negatív környezeti hatásokat nem észleltek. A Muravidéken az ivóvíz 500 méter mélyig található, a rétegrepesztés pedig 3.100 méter mélyen történik. Közöttük 600 méteres vízzáró réteg húzódik, ami megakadályozza a káros hatásokat az ivóvízkészletre. A minisztérium jelenleg nem látja a hidraulikus rétegrepesztés moratóriumának szükségességét. Szolarics Nađ Klára

7


Info a mai napon... Augusztus 30-án történt 1740 Megszületett David Bushnell, a tengeralattjáró feltalálója. 1748 Megszületett Jacques Louis David francia klasszicista festő, Napóleon udvari festője. (A szabin nők elrablása). 1773 Megszületett Pollack Mihály építőművész, a magyar klas�szicista építészet jelentős alakja (Nemzeti Múzeum, Vigadó). 1910 Megszületett Vágó Péter (Pierre Vago), magyar származású világhírű francia építész. 1920 Megszületett Szabó György jugoszláviai magyar író, kritikus, irodalomtörténész, műfordító. 1924 Megszületett Kisfaludy Lajos állami-díjas vegyészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus, a Cavinton előállítója. 1935 Megszületett „Papa” John Philips gitáros és énekes a Mamas and the Papas együttesből. 1940 A második bécsi döntés értelmében Észak-Erdély ismét Magyarország fennhatósága alá került. 1950 A magyar kormány és a katolikus püspöki kar megállapodott az egyház és az állam viszonyának „rendezéséről”.

visszapillantó

1982. szeptember 2-án, 35.szám

Látogatás a lendvai nemzetközi művésztelepen Tíz éven át több mint ötven művész vett részt a lendvai művésztelepen és több mint száz képzőművészeti alkotás gyűlt össze a lendvai galéria gyűjteményében. Az alkotások a lendvai község műkincsét képezik. Senki sem tulajdoníthatja el őket, senki sem adhatja el őket, tehát mindvégig megmaradnak a nép kincsévé. Ezen kívül igen számottevő azoknak az alkotásoknak a száma, amelyek a lendvai vállalatok helyiségeit díszítik. A művésztelepen járva megkérdeztük Király Ferenctől, a művésztelep vezetőjétől, hogy mi a jellemző az idei tizedik művésztelepre. – Az idei résztvevők különböző képzőművészeti műfajokat, azaz technikákat képviselnek. Köztük van Moják Aranka keramikus és Marika Dancs-Roth, aki faliszőnyeg-készítéssel foglalkozik, míg a többiek többnyire festegetnek. Ez lenne egy olyan érdekesség,

Király Ferenc és Žižek Stanislava, a lendvai községi kultúrintézet dolgozói és vezetői nap mint nap meglátogatták a művészeket, hogy segítséget nyújtsanak nekik. amelyet ki kellene emelni. Szeretném azonban még felsorolni a többi művészeket is. Magyarországról jött Gábriel József grafikusművész, ezen kívül Mojak Peter Újvidékről és Željko Hegedüšič Zágrábból és Király-Moss Suzanne Lendváról. Érdekesnek ígérkezik

étel, erő, egészség

ez a kiállítás, amelyet minden év novemberében rendezünk meg, a köztársaság napja tiszteletére. A művészek különböző módon alkotnak és képzőművészeti alkotásaik során különféle anyagokat használnak fel. Szeretném még kihangsúlyozni azt, hogy Moják

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

Burgonya a mindennapok étrendjében A burgonya fontos részét képezi az egészséges táplálkozásnak, s a hagyományos szlovén konyha alapélelmiszereként tartják számon. Energiát szolgáltató fő tápanyaga

a szénhidrát, 100 gramm burgonya körülbelül 90 kalóriát tartalmaz. Szénhidrát- és keményítőtartalma mellett sok benne a C-vitamin, a B-vitamin-csoportba tartozó

vitamin, valamint az ásványi anyag is (kálium, magnézium, foszfor, vas, mangán, kalcium). Mivel a C-vitamin közvetlenül a héja alatt található, ajánlott a burgonyát héjastól

főzni, sütni vagy nagyon vékonyan hámozni. A burgonyát fedett fazékban vagy gőzben főzzük, hiszen így a vitaminveszteség alacsonyabb. Tudni kell, hogy a burgonya

kétszer kevesebb keményítőt tartalmaz, mint a kenyér, de ennek ellenére fogyasztása gyors teltségérzetet okoz. Kombinálhatjuk zöldséggel, hússal, hallal, tejtermékekkel és hüvelyesekkel, ezáltal nem lesz olyan gyors a vércukorszintemelkedés.

Finom burgonyasaláta

Zöld gombócok

• 70 dkg burgonya • 1 zöldsaláta • 2 uborka • 4 dkg dió • 2 gerezd fokhagyma • 3 kanál olívaolaj • Ecet • Só

• 60 dkg főtt burgonya • 30 dkg liszt • 10 dkg spenót • 1 tojás és 1 tojásfehérje • Só A spenótot megfőzzük, leszűrjük és apróra vágjuk. Ha fagyasztott spenótot használunk, gyenge tűzön pároljuk. A felesleges folyadékot leöntjük. A pürésített burgonyából, a lisztből, a spenótból és a tojásból tésztát gyúrunk. A gombócokat forrásban lévő sós vízben megfőzzük.

A burgonyát héjastul megfőzzük, meghámozzuk és vékony szeletekre vágjuk. A salátát megmossuk, megtisztítjuk és felvágjuk. Az uborkát felszeleteljük. A zöldségeket összekeverjük és leöntjük az ecetből, olajból, sóból és fokhagymából készült öntettel. Megkeverjük és dióval díszítjük. Tipp: Egy kanál olívaolaj helyett dióolajat is használhatunk.

" 8

Aranka a hosszúfalusi téglagyárban dolgozott. Számunkra ez igen fontos dolog, mert éppen most akarnak a téglagyárban egy új gyártási programot bevezetni, az ipari kerámia mellett a népi kerámiát, amelynek vidékünkön nagy hagyományai vannak.

" N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .


Info borkultúra

A magyar bor útja I. Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

Mindmáig erősen tartja magát az a tévhit, hogy a szőlő és a belőle készült nedű, a bor már több évezredes hódító útját járta, amikor a magyarság a népvándorlás folyamatának részeként megismerkedett vele. Napjainkra azonban egyre több forrás bukkan elő, amely azt támasztja alá, hogy a magyarság már sokkal régebben fogyasztotta e nemes szeszes italt. Borászati szakkifejezéseink jelentős része ótörök eredetű, mint például a szőlő, csiger, seprő, ászok és szűr. Az is nagyon érdekes és tanulságos, hogy a magyar nyelv a szőlő kiforrott nedűjének elnevezésére nem a latinos „vinum” fogalmat használja, hanem sajátos módon bornak ne-

vezi. A Kárpát-medence nagy részén a kutatók a szőlőt őshonos növénynek tartják. Az is mindinkább elfogadott tény, hogy az itt élő népek, így például a kelták már az időszámításunk előtti századokban borászkodtak. A római hódítók Pannóniában is termesztettek szőlőt, így például Probus császár, aki maga is szerémségi vinitor, azaz szőlőműves családból származott, jelentős szőlőtelepítéseket kezdeményezett a provinciában. A kereszténység felvétele után a magyar borászat fejlődésére jelentékeny hatást gyakorolt a keresztény vallás és szertartásai. A szerzetesek, akik a liturgiához szükséges misebort készítették, kulcsfontosságú szerepet játszottak abban, hogy a nyugati típusú szőlőművelés és borkezelés gyakorlata széles körben elterjedjen. Első királyunk, Szent István, még Imre fiához intézett intelmeiben is megem-

szőlőművesek jogainak rendezése volt. A borból is dézsmát, azaz tizedet szedett az egyház. A magyar szőlészet és borászat Mátyás király idejében már színvonalas és európai jelentőségű volt, a krónikások szerint viseg-

vallonokat, svábokat, akik saját szőlő- és borkultúrájukat is magukkal hozták. Annak ellenére, hogy a muzulmán vallás tiltja a borfogyasztást, a török hódoltság nem vetett véget a magyar borkultúrának. Sőt, a háborúskodás közepette

annyira tartottak a fertőzött víz fogyasztásától, hogy még növekedett is a borfogyasztási kedv. Jóval többet ártottak a szőlőskerteknek az úgynevezett felszabadító háborúk, amelyek során a martalócok vajmi keveset törődtek a földterületek megóvásával, és sokszor letarolták, feldúlták a szőlőhegyeket, pincéket is. A hagyomány szerint a tokaji aszú a 17. században indult először világhódító útjára: az első tokaji aszút Szepsi Laczkó Máté készítette 1631-ben. A tokaji borok nemzetközi elismertségéről tanúskodik az a tény is, hogy az 1700-as években a Rákóczi szabadságharc pénzügyi fedezetének jelentős részét a Tokaj-hegyaljai birtokok jövedelme és a külföldön értékesített borok árbevétele adta. Magyar bortörténelmi kalandozásainkat a következő részben még folytatjuk. A magyar bortörténelemből való szemezgetésünket Ambrus Lajos, Csoma Zsigmond, Somlósi Lajos A magyar bor útja című könyve alapján készítettük.

gozások című műsorban emlékeznek. Lehet, hogy a nálunk fiatalabbaknak már nehezebb Kodályra ráhangolódniuk, de mi az ő művein nőttünk fel. (14.00). Szintén kedden biztosan megnézném a Hamis a baba című filmet Bujtor István főszereplésével. Bujtor volt a magyar Bud Spencer, és legtöbb filmjének háttere a Balaton, hiszen nagyon szeretett vitorlázni. Sokszor feltűnt ott civilben is, és olyan volt a vitorlán, mint egy színpadi hős. Mi, lányok nagyon odavoltunk érte (M1 20.15). A szerdai Kárpát Expresszről a most már harmadik éve induló Kárpátalja Expresszvonat jut eszembe. A szerelvény a Monarchia régi vasútvonalát járja be és

négy országot érint, de ami ezúttal érdekes, hogy idén a megszokott irány helyett visszafelé fogja megtenni útját (Duna 18.35). Csütörtökön a Duna mutatja be a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című könyv televíziós adaptációját. Az én korosztályomnak nagyon jól kellett ismernie Móricz Zsigmondot, művei kötelező olvasmányok voltak az iskolákban. A film egyik főszereplőjével, Oszter Sándorral Győrben együtt jártam irodalmi színpadra, s kellemes emlékeket őrzök kedves egyéniségéről (21.25). Szombaton rendezik a Közmédia Napját a Millenárison, ahova kiköltözik a televízió és a rádió is. Jeles nap ez, hiszen elen-

gedhetetlen a közvetlen kapcsolat a hallgatók, a nézők és a közszolgálati televízió és rádió között. Aki megteheti, és netán a határon túlról is Magyarországon jár, az menjen ki a Millenárisra. A helyszínen személyesen tud a nagy televíziós és rádiós személyiségekkel találkozni. Vasárnap, akik esetleg nem tudnak elmenni a saját templomukba, a református istentiszteletet Bőcsről a televízió előtt követhetik. Ezúttal a helyszínnel kapcsolatban ne a sörre gondoljunk, hanem inkább imádkozzunk együtt a Kárpát-medencében élőkért (M1 11.00).

líti a bort: „… itassanak meg olykor fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi.” Az Árpád-korban számos oklevél témája szőlőterületek adományozása és a

rádi palotája díszkútjának csapjaiból az ünnepek alkalmával vörös- és fehérbor csordogált. Az évszázadok folyamán az ország lakossága többször megfogyatkozott a háborúskodások miatt, és az újra benépesítéshez királyaink mindig szívesen hívtak az országba a szőlőműveléshez is jól értő népeket: olaszokat,

Szüret. In: Comenius: Orbis pictus. 1685.

Közmédia-javallat

Perjés Klára heti ajánlója

Most induló ajánlósorozatunk célja, hogy hétről hétre az MTVA egy-egy ismert személyiségének egyéni, szubjektív élményein

alapuló műsorajánlóját adjuk olvasóink kezébe. Első alkalommal a Kossuth Rádió kedvelt szerkesztő-műsorvezetőjét, Perjés Klárát kérdeztük, aki idén augusztus 20án a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át munkásságának elismeréseként. Hétfőre a határon túliak számára ajánlanám, hogy hallgassák meg az Arcvonásokat, amelyben Puskás Attila marosvásárhelyi egyetemi tanárt, érsebész főorvost mutatjuk be. (Kossuth Rádió 14.06). A hét zeneszerzőjére, Kodály Zoltánra kedden, a Bartók Rádióban a Népzenegyűjtések és -feldol-

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .

9


Info augusztus 31. péntek Szlovén Tévé 7:15 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Ami szent és a világ, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Etiópia – dok. műsor, 14:20 Maribor 2012, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges ajánlat, 17:50 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Praprotna fiúk koncertje, 22:00 Visszhangok, 23:25 Éjféli klub, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 13:50 Volt egyszer…, 16:00 Hallgassunk a csöndre – dok. műsor, 16:30 Percek a…, 17: 0 5 Hidak, 17:40 Fekete-fehér idők, 17: 5 5 20:00 Csecsemő a világhálón Szlovén magazin, 18:25 Érdekel a könyv, 18:40 Volt egyszer…, 20:00 Csecsemő a világhálón – izraeli dok. műsor, 21:00 Korszerű család – am. sorozat, 21:50 A csend – angol sorozat, 22:50 Sherlock – angol sorozat, 23:05 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Szabadlábon Zalában, 13:55 Az én Afrikám, 14:15 Fábry, 15:35 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 16:30 Balatoni nyár, 17:15 A korona hercege – délkoreai sorozat, 18:30 … meseautóban, 19:30 Híradó este, 20:15 Poén Péntek, 21:10 Borvacsora, 22:05 Titkok és szolgálatok, 23:05 Il Divo – koncert, 0:30 Ismétlések

Szlovén Tévé 6:10 Visszhan­ gok, 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Vejko – norvég film, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, ism., 14:20 Szlovén magazin, 15:00 Állatokról, embe21:00 Huckabees rekről, 15:15 A kertben, 15:40 Village Folk – dok. sorozat, 15:50 Trabant – német dok. film, 17:00 Hírek, 17:15 Mesélnek a fák – dok. sorozat ism., 17:40 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanás, 20:00 Izrael – dok. film, 21:00 Huckabees – am. film, 22:45 Hírek, 23:45 Reklámőrültek – am. sorozat, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:45 Az időn át, 10:10 Éjféli klub, ism., 11:25 Különleges kínálat, ism., 11:55 Szlovének Olaszországban, 12:30 Kajak-kenu vk, 13:55 Forma–1 Belga Nagydíj – időmérő edzés 21:30 Sport, 22:00 33/45 – zenés műsor, 22:35 Maribor 2012, 22:50 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Paralimpia összefoglaló, 13:05 Boxutca – Forma–1 magazin, 13:40 Forma-1 Belga Nagydíj – időmérő edzés, 15:25 A vadonmentő akció – angol dok. film, 16:20 Doc Martin – angol sorozat, 17:10 Duna–Alpesi Kupa fogathajtó verseny, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Retró kabaré, 21:10 Sherlock – angol sorozat, 22:45 Fülenincs nyúl – német film, 0:45 Magyar Rádió Szimfonik Live

RTL Klub

RTL Klub 7:40 Reggeli, 12:05 Asztro Show, 13:10 Az éden titkai – görög sorozat, 14:15 Jégkirálynő a hokipályán – am. film, 16:15 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:20 Fókusz, 20:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:00 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:10 Odaát – am. sorozat, 0:05 Reflektor, 0:20 Törzsutas, 0:55 Nagyágyúk – am. sorozat, 1:45 Autómánia.

TV2

21:25 Lopakodók 2.

szeptember 1. szombat

6:25 Tények reggel, 11:00 EZO.TV, 12:35 A láthatatlan ember – am. sorozat, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Doktor House – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Lopakodók 2. – am. film, 23:10 Aktív, 23:40 Tények este, 0:15 EZO.TV.

Duna Tévé 5:30–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Székely kapu, 14:40 Magyar elsők, 15:00 Labdarúgóbajnokság, 16:55 A megregulázott fény, avagy a lézer napjainkban, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Kárpát Expressz, 19:05 Ízőrzők, 19:35 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 20:05 Montalbano felügyelő – olasz sorozat, 21:05 Híradó, 21:15 Dunasport, 21:20 Különleges házasság – magyar sorozat, 22:50 Mága Show, 0:25 Koncertek az A38 hajón, 2:00 Ismétlések.

7:00 Kölyökklub, 10:25 Asztro Show, 11:20 XXI. század – a legendák velünk élnek, 11:50 Autómánia, 12:25 Steven Seagal – Az igazságosztó – am. sorozat, 13:30 Kung-fu – am. film, 14:35 Zűrös majom – am. 21:15 A Feláldozhatók film, 16:30 A nők hálójában – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 X-Faktor – A válogatás, 21:15 A Feláldozhatók – am. film, 23: 15 A Tégla – am. film, 2:00 Ismétlések

TV2 6:25 TV2-matiné, 10:20 Babavilág, 10:50 9 hónap, 11:20 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 12:20 Duval és Moretti – francia sorozat, 13:50 Sheena – am. sorozat, 14:50 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 15:50 Rejtélyek kalandorai – kanadai sorozat, 16:50 Sas-kabaré, 17:55 Activity, 18:30 Tények, 19:00 Aktív Extra, 19:35 Beverly Hills-i zsaru – am. film, 21:35 A katedrális – német–kanadai sorozat, 23:40 Luxusdoki – am sorozat, 0:40 A médium – am. sorozat, 1:10 Ismétlések.

Duna Tévé 6:25 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:15 Száműzött magyar irodalom – magyar ism. sorozat, 12:45 Vannak vidékek – magyar ism. sorozat, 13:15 Heuréka!, 13:40 Sírjaink hol domborulnak, 14:10 Talpalatnyi zöld, 14:40 Pannon expressz, 15:20 Táncvarázs, 16:15 A három testőr: A királyné nyakéke – francia film, 18:00 Híradó, 18:35 Hogy volt?!, 19:30 Molnár Ferenc: Játék a kastélyban – színházi előadás, 22:40 Kultikon, 23:35 MüpArt, 1:40 Beszélőn – francia film, 3:35 Ismétlések.

szeptember 2. vasárnap Szlovén Tévé

szeptember 3. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 9:55 Szentmise, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:20 A Praprotna fiúk koncertje, ism., 15:35 Titokban – francia film, 17:00 Hírek, 17:15 A képernyő legendái, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Doktor Martin – angol sorozat, 20:45 Interjú, 21:40 Szlovénia természetes parkjai, 22:05 Village Folk – dok. sorozat, 22:15 Hírek, 22:55 A föld pillérei – német sorozat, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

6:20 Villanás, 6:35 A hét tükre, 10:10 Gyerekműsor, 11:35 Mezőgazdasági műsor, ism., 12:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, ism., 14:40 Villanás, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 Mezőtől az asztalig – dok. műsor, ism., 18:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:00 Platform, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

7:35 Az időn át, 7:45 Glóbusz, 8:30 Percek a…, Szlovén magazin, ism., 10:05 Zenés műsor, 11:00 Folklór-koncert, 12:00 Kajak-kenu vk, 13:00 Hegyi kerékpározás, 13:55 Forma–1 Belga Nagydíj, 15:50 Hegyi kerékpározás, 19:50 Lottó, 20:00 Germánia gyökerei – német dok. film, 20:50 Nuigini, a Csendesóceán titkai – dok. film, 21:55 Wiki-lázadók – svéd dok. film, 22:50 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:55 Balatoni nyár, 9:10 Vallási műsorok, 12:15 Hírek, 13 : 3 0 Forma–1 Belga Nagydíj, 16:25 Te l e s p o r t , 19:30 Híradó 21:00 Üvegtigris 2. es te, 2 0 : 15 Egyszer volt, hol nem volt – am. sorozat, 21:00 Üvegtigris 2. – magyar. film, 25:55 Millennium II – A lány, aki a tűzzel játszik – svéd film, 1:00 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 Trendmánia, 10:35 Teleshop, 11:30 Törzsutas, 12:05 Tuti gimi – am. sorozat, 13:00 Gossip girl – A pletykafészek – am. sorozat, 14:00 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 14:35 112 – Életmentők, 15:45 Tru Calling – Az őrangyal 16:55 Nagypályás kiskutyák – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Gagyi mami 2. – am. film, 22:00 Kémcsapda – am.–német film, 23:55 Rajzás – am.–új-zélandi film.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:35 EgészségMánia – magazin, 11:05 EZO.TV, 11:35 Kalandjárat, 12:05 Borkultusz, 12:35 Stahl konyhája, 13:05 Több mint TestŐr, 13:35 A kiválasztott – am. sorozat, 14:35 Monk – am. sorozat, 15:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:35 Beverly Hills-i zsaru – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Vigyázz, kész, szörf! – am. film, 21:50 A köd – am.–kanadai film, 23:45 Összeesküvés – am. sorozat, 0:45 EZO.TV.

Duna Tévé 6:25 Gyerekműsor, 10:00 Szentmise, 12:15 Híradó, 12:30 Nyelvőrző, 13:00 Akadálytalanul, 13:25 Csellengők, 13:55 Határtalanul magyar, 14:25 Szerelmes földrajz, 14:55 Hazajáró, 15:25 Hungária Kávéház – magyar 19:35 Miss Pettigrew nagy napja sorozat, 16:25 A kölcsönkért kastély – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Önök kérték!, 19:35 Miss Pettigrew nagy napja – am. film, 21:05 Dunasport, 21:15 Három szín: Piros – francia film, 22:50 Tágra zárt szemek – am. film.

15:00 Trabant – német dok. film, 16:05 Prof. dr. Rajko Pirnat portréja, 16:55 Jó napot, Koroška, 17:30 Aranyidők? – német dok. mű16:05 Prof. dr. Rajko Pirnat sor, 19:00 Pokoli portréja választás, 19:50 A 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Zenés műsor, 22:00 Európa öröksége, 22:40 George Gently – angol sorozat, 1:05 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Szabadlábon Zalában, 14:00 Mosoly a javából, 14:55 Otthonod a kávéház – magyar sorozat, 15:25 Arisztokraták, 16:20 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 17:15 A korona hercege – dél-koreai sorozat,18:30 Csillagjegyek – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 A bűvös szék – magyar film, 21:05 Kékfény, 22:00 Az Este, 22:35 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 23:35 Ottlik 100, 0:35 Arisztokraták, 1:30 Ismétlések.

RTL Klub 7:45 Reggeli, 10:30 Top Shop, 12:10 Asztro show, 13:15 Az éden titkai, 14:20 A nagy átverés – am. film, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A gyanú árnyékában, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dr. Csont – am. sorozat, 22:25 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 0:30 Reflektor, 0:45 Szép méreg – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:05 A Szent Lőrinc folyó lazacai – magyar–olasz film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rejtélyes vírusok nyomában – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:20 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 12:05 A Szent Lőrinc folyó 19:35 Aktív, 20:05 lazacai Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 NCIS – am. sorozat, 22:25 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:25 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:25 Tények Este, 1:00 EZO.TV, 1:35 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Táncvarázs, 15:35 Magyar elsők, 15:50 A világ felfedezése, 16:45 Mesélő cégtáblák, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Kárpát Expressz, 19:05 Ízőrzők, 19:35 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 20:05 Petőfi – magyar sorozat, 21:05 Hírek, 21:10 Dunasport, 21:15 Még élek – dok. film, 22:40 Kultikon, 23:35 Koncertek az A38 hajón, 1:45 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .


Info szeptember 4. kedd

szeptember 5. szerda

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 10:05 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 Tudományos műsor, 17:40 Village Folk – dok. sorozat, ism., 17:50 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, ism., 18:30 Rajz23:35 Albánia film, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Nyíltan, 20:55 Szebbé tettétek a napomat – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:35 Albánia – olasz dok. műsor, 0:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 15:10 Pokoli választás, 16:00 Izrael– dok. film, 17:00 Nuigini, a Csendes-óceán titkai, dok. film, 17:30 Szlovénia természetes parkjai, 18:00 Hidak: Kanapé, 18:30 Különleges kínálat, 19:00 Zenés műsor, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Emma – angol sorozat, 20:55 Ezazene – szlovén sorozat, 22:00 Mammuth – francia film, 23:25 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Szabadlábon Zalában, 13:50 Az én Afrikám, 14:10 Legenda és valóság – Móricz Zsigmond, 16:25 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 16:05 Balatoni nyár, 17:20 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 18:30 Csillagjegyek – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Hamis a baba – magyar film, 21:35 Az Este, 22:10 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 23:40 KOGART kiállítások 2006–2011, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 10:10-12:00 Gyerekműsor, 12:05 Szebbé tettétek a napomat, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:25 Glóbusz, ism., 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:50 Kilátás a…, 18:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Habemus papam: Van pápánk – olasz–francia film, 22:00 Visszhangok, 23:00 Helyes ötlet!, 23:35 Zenés est, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 15:25 Lelki villanás, 15:45 Állatokról, emberekről, 16:00 A kertben, 16:30 Fekete-fehér idők, 16:45 Tudományos műsor, 17:10 Hidak, 17:40 Szlovének a világban, 19:00 Nyugati civilizáció – dok. sorozat 19:50 Lottó, 20:00 Sport-kihívás, 21:30 Hegyi kerékpározás, 22:00 Visszatérés – orosz film, ism., 23:50 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:30 Szabadlábon Zalában, 13:55 Öt perc próza, 14:05 Gasztroangyal, 15:35 Arisztokraták – angol– ír–am. sorozat, 16:30 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 17:20 A korona hercege – dél13:30 Szabadlábon Zalában koreai sorozat, 18:35 Csillagjegyek – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:00 Bábel – Háború és Hollywood, 22:00 az Este, 22:35 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 23:00 Mussolini régésze – dok. film, 0:00 Ismétlések.

RTL Klub 7:45 Reggeli, 12:10 Asztro show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:15 Agyamra mész! – am. film, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A gyanú árnyékában – magyar sorozat, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – 14:15 Agyamra mész! magyar sorozat, 21:25 Castle – am. sorozat, 22:25 Döglött akták – am. sorozat, 23:35 XXI. század, 0:05 Reflektor, 0:25 A hatalom hálójában – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:45 Túlvilági papa – am. film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rejtélyes vírusok nyomában – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 A Bourne-rejtély – am. film, 23:35 Aktív, 0:05 Tények este, 0:40 EZO. TV, 1:20 Adás – magyar film.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Táncvarázs, Táncverseny – Szombathely, 15:05 Hazajáró, 15:35 Magyar történelmi arcképcsarnok – magyar dok. film, 16:15 Múzeumtúra – Francia módra – dok. sorozat, 16:45 Mesélő cégtáblák, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Ízőrzők, 19:35 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 20:05 Öregberény – magyar film, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 A szabadság ösvényein – am. film, 22:55 Lamantin Jazz Fesztivál, 23:55 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:35 Reggeli 12:10 Asztro show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:25 Apró füllentések – am. film, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A gyanú árnyékában – magyar sorozat, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Dallas – am. sorozat, 23:05 Reflektor, 23:20 Játék és szenvedély – am.–ausztrál–angol film

szeptember 6. csütörtök Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 10:10 Gyerekműsor, 12:20 Helyes ötlet!, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, 14:20 Szlovén villanások, magyar TV műsora, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:20 A szlovén vízkör, 17:45 Öko-villanások, 17:55 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia kilátásai, 21:30 Hullámok közt, 22:00 Visszhangok, 23:35 Ami szent és a világ, 0:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Önök kérték!, 15:05 Talpalatnyi zöld, 15:35 Magyar történelmi arcképcsarnok, 15:50 Univerzum – osztrák dok. sorozat, 16:45 Mesélő cégtáb21:15 Nyakunkon az élet lák, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Ízőrzők, 19:35 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 20:05 Az öt zsaru – magyar sorozat, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 Nyakunkon az élet – am. film, 22:50 Koncertek az A38 hajón.

15 : 4 0 A képernyő legendái, 16:50 Ezazene – szlovén sorozat, 17:55 Hidak: Határtalan, 20:00 Angel-A 18:30 Európai magazin, 18:45 Ars 360, 19:00 Nyugati civilizáció, 19:50 A lóhere, 20:00 Angel-A – francia film, 22:45 Korszerű család – am. sorozat, 23:10 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Szabadlábon Zalában, 13:55 Nagyfülűek bőrszárnyakon – dok. film, 14:55 Otthonod a kávéház – magyar sorozat, 16:20 Capri – Az álmok szigete – olasz sorozat, 17:25 A korona hercege – dél-koreai sorozat, 18:35 Csillagjegyek – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:15 DTK, 21:30 Sikersorozat – am.–angol sorozat, 23:35 Négy szellem, 23:25 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .

Vendégem: Šiplič Olga – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 18.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 31-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 7:35 Reggeli, 12:10 Asztro Show, 13:15 Az éden titkai – görög sorozat, 14:45 A nagy hajsza – am. film, 16:20 Marichuy – mexikói sorozat, 17:20 Teresa – mexikói sorozat, 18:30 Híradó, 19:10 A gyanú árnyékában – magyar sorozat, 20:10 Fókusz, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Ölve vagy halva – am. film, 23:30 Brandmánia, 0:00 Totál szívás – am. sorozat, 1:10 Infománia.

TV2

Hidak: benne riport a lendvai Bográcsfesztről és a domonkosfai bográcsgulyásfőző versenyről (ismétlés: péntek 17.10-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Szeptember 4-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

21:25 Görögbe fogadva 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:25 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rejtélyes vírusok – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Görögbe fogadva – am.–spanyol film, 23:20 Aktív, ism., 23:50 Tények este, 0:25 EZO.TV.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:20 Kívánságkosár, 14:15 Hogy volt?, 15:05 Szerelmes földrajz, 15:35 Világvédett lehetne – magyar dok. sorozat, 15:50 Híres zeneszerzők nyomában, 16:45 Mesélő cégtáblák, 17:20 Életképek – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Ízőrzők, 19:35 Sophie szerint a világ – francia dok. sorozat, 20:05 Égető Eszter – magyar film, 21:20 Hírek, 21:25 Dunasport, 21:35 Nem élhetek muzsikaszó nélkül – magyar film, 23:00 MüpArt, 1:25 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Augusztus 30-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 12:35 A szabadság útján – am. film, 14:20 Marina – mexikói sorozat, 15:20 Rejtélyes vírusok nyomában – am. sorozat, 16:25 Hal a tortán, 17:25 Tiltott szerelem – török sorozat, 18:30 Tények, 19:35 Aktív, 20:05 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Doktor House – am. sorozat, 22:25 Született feleségek – am. sorozat, 23:25 Így készült: A Bourne-hagyaték, 23:55 Tények este, 0:30 EZO.TV.

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Kanapé: ifjúsági műsor, benne a magyarországi nagy nyári fesztiválok (ismétlés: kedden 18.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Szeptember 5-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szerdán 17.10-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Szeptember 6-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (ismétlés: csütörtökön 17.55-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info MEGEMLÉKEZÉS Kalamár Rozália

Augusztus 30-a és szeptember 5-e között Lendvai Plébánia

(1908–1945)

Sok fájdalmas év után is sokszor gondolok arra, hogy utoljára mit is mondtál. Könnyes szemmel fogtad a kezem, megcsókoltál, aztán elváltunk. Én hazajöttem, Te ott maradtál örökre, az ismeretlen földben. Augusztus 27-én múlik 67 fájdalmas hosszú év, hogy fiatalon elhunytál, engem árván itt hagytál. Még egy gyertyát sem tudok gyújtani a sírodon, mert nem tudom, hol nyugszol. Köszönet mindazoknak, akik egy pillanatra is felidézik emlékét. Lányod családjával

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2012. augusztus 28-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Kamionsofőr – Nyugat-Európában Petty Transport, Gornja Bistrica 116C., Črenšovci (15 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, havi bér: 1600 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2012. november 16.) Kamionsofőr Petty Transport, Gornja Bistrica 116C., Črenšovci (3 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2012. november 16.) Autómosó Petty Transport, Gornja Bistrica 116C., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2012. november 16.) Ügyvezető ISS Facility Services, Tržaška cesta 37A., Maribor (1 munkahely, egyetemi végzettség, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2012. szeptember 2.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

időjárás A hét végére esős, felhős idő várható. 12

gyertyafény

Szombaton, szeptember 1-jén zarándoklás Ludbregbe, Jézus vére ereklyéjének ünnepére. A hagyomány szerint 9.00 órakor szlovén–magyar szentmise, a misét követően ünnepélyes körmenetben Jézus Vére Ereklyéjének kíséretében. Az autóbusz reggel 6.00 órakor indul a plébániatemplom elől. Érvényes személyi okmány szükséges. Szeptember 2-án, vasárnap angyalvasárnap, zarándoklás a Szentháromság kápolnához. Lendván reggel 8.00 órakor magyar nyelvű szentmise lesz. A lendvahegyi Szentháromság-kápolnánál 9.30kor szlovén, 11.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Erős esőzés esetén a szentmisék a lendvai templomban lesznek. Lendván 7.00 órakor a családok szentmiséjét mutatjuk be. 11.00 órakor Gyertyánosban lesz szentmise. Szombaton 17.00 órakor Völ­gyi­fa­lu­ ban, 18.00 órakor Petesházán lesz szentmise. Szeptember 3-tól 7-ig zarándoklat Erdélybe, van még néhány szabad hely.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor lesznek, szerdán 7.30-kor. Szombaton 16.00 órakor Gön­tér­ házán, 17.00 órakor pedig Dob­ro­ na­kon lesz szentmise. Vasárnap 8.00 és 10.00 órakor Dobronakon, 11.30-kor Ra­da­mos­ ban lesz szentmise.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden második vasárnap lesz.

névnapsoroló Augusztus 31-től szeptember 6-ig Péntek – Erika Szombat – Egyed Vasárnap – Rebeka Hétfő – Hilda Kedd – Rozália Szerda – Viktor, Lőrinc Csütörtök – Zakariás

apróhirdetés •Lendván eladó lakóház (1/2 ikerház, pince + földszint + 1. emelet, kb. 120 m2) udvarral. Érdeklődni: tel. 041-726-465. •Kedvező áron eladó használt, sötétkék, műbőr ülőgarnitúra (széthúzható kanapé és fotel). Ára: megegyezés alapján. Érdeklődni: tel. 030-627-059. •Petesházán kedvező áron eladó nagyobb (2 házhelynek megfelelő) telek régi lakóházzal. Érdeklődni: 577-1510. •Eladó 6 fiókos mélyhűtő, valamint kúpos fahasogató gép. Érdeklődni: tel. 041327-767. • Fo r g a l o m b ó l k i v o n t , öreg járműveket, gépeket, hulladékvasat vásárolok korrekt áron. Érdeklődni: tel. 0036/30-612-5735. •Vágásérett éger- és tölgyfát, eldőltet, valamint rönköt vásárolnék készpénzes fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/30-612-5735.

figyelmükbe Lendvai Bábkikötő 2012 A kultúrotthon szabadtéri színpadán •Augusztus 31., péntek 18.00 óra •Teatro Viaggiante: Família, a Mirabella család utcai előadása •Szeptember 1., szombat 18.00 óra Teater Vita Marička: Hófehérke •Szeptember 3., hétfő 18.00 óra Tom Greder: Oszkár a vonaton A zsidó kultúra európai napja a Lendvai Zsinagógában Szeptember 2., vasárnap 18.00 és 18.30 óra Kiállítás a Maribori Zsinagóga működésének 10. évfordulója alkalmából, valamint a Zgodovinski spomin na prekmurske jude című könyv bemutatója

•Lentiben eladó lakóház (földszintes téglaépület, 2 szoba + étkező + konyha + nagy fürdőszoba + tárlóhelyiség + műhely) udvarral. Érdeklődni: tel. 0036/30328-1970. •Lendván, a Fő utca 63. házszám alatt eladó 1933ban épült lakóház (lakótér: 105 m2 + további hasznos alapterület: 180 m2 + veteményeskert: 639 m2). A házba be van vezetve a vízvezeték, a csatorna, a villany és a telefon. Az ára 66.000 euró. Érdeklődni: tel. 576-1792, 070/358449, 070/255-710 •Ezüstfenyő földlabdával vagy vágottan, parkosításra vagy karácsonyfának eladó. Mérete: 1 métertől 1,8 méterig. Ára: 6 euró/db kivágva és behálózva, 8,5 euró földlabdával. Érdeklődni: tel. 0036/30-403-3418, 0 0 4 9 / 17 2 - 3 8 6 - 4 4 41, mustang71@freemail.hu

Temetkezési Vállalkozás Értesítem Önöket, hogy 2012. március 1-től átvettem a temetkezési szolgáltatás végzését a Komunala Kft.-től. A szolgáltatást változatlan címen, a lendvai irodában rendelhetik meg. Ügyelet: 070 556 179 070 559 679 Temetkezési Vállalkozás, Timea Soos s.p. Völgyifalu, Fő u. 40.

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .


Info

Bográcsfőzés Domonkosfán

Világkongresszus az ipari kenderről Lendván Az AGRA nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásárral egy időben Szlovéniában zajlik az ipari kender első világkongresszusa (World Hemp Congress 2012), melynek nyitó rendezvényére hétfőn Lendván került sor. A kongresszus szervezője a Zavod Panonia és az Európai Műszaki Fej-

lesztési Központ csoportja volt, akik több témában (termesztési technológia, feldolgozási innovációk, finanszírozási lehetőségek, a kender a törvényhozásban, a kender mint élelmiszer, a kender az egészségügyben…) rendeztek szakmai találkozókat Lendván, Moravske Toplicén és Gornja Radgonán. (-)

Óriásparadicsom Kapcán Remek hangulatban telt a vasárnap délután Domonkosfán, a hirtelen jött zápor sem vetett véget a rendezvénynek. A hétvégén Go­r ics­ kónak is kijutott a kitűn ő b o g rá c s g u l y á s b ó l . Domonkosfán 3. alkalommal szervezte meg a főzőversenyt a domonkosfai KMN kispályás labdarúgóklub szép sikerrel. Vasár nap 15 csapat mutathatta be főzőtudományát a domonkosfai sportpályán, ahol immá-

ron 3. alkalommal rendezték meg a bográcsfőző versenyt. A csapatok mellett szép számú érdeklődőt, kóstolgatót vonzott az egész napos rendezvény. A szakácsokat Drago Lainšček, a kispályás labdarúgóklub elnöke köszöntötte. A koradélutáni órákra már minden étek elkészült és a háromtagú

zsűri elé került. A megválasztott szakértők szerint a legfinomabb bográcsot Domonkosfán idén a šalovci „Trifazni” csapata főzte, őket követte a Lipa Turisztikai Egyesület, a harmadik legízletesebb étellel pedig a dolenci sportegyesület büszkélkedhetett. AK

A nagy szárazság ellenére Kapcán a Hanč családnál szép paradicsomterméssel büszkélkedhetnek. A képen látható hagyományos fajta szívparadicsom 1,36 kilogrammot nyomott.

AZ ÚJ TANÉV KEZDETE Értesítjük az 1. Sz. Lendvai KÁI tanulóit, hogy a 2012/2013-es tanévben a tanítás

2012. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik. A 2–9. osztályos tanulóknak

a gyülekezés

7.45-kor

lesz az iskola udvarán.

Az 1. osztályos tanulókat pedig 17 órakor várjuk az iskola tornatermébe.

Az iskolabuszok a tavalyi menetrend szerint közlekednek. Az 1. Sz. Lendvai KÁI igazgatósága és tanári kara

Kertészet, virágüzlet és temetkezési szolgáltatások Ladislav Kiš s.p., Lendvai út 29., Pince

Elérhetők vagyunk a nap 24 órájában a hét minden napján.

Telefon: 02/578-97-33 vagy 041-346-790

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .

13


Info

Óriásgólya Szerdahelyen

Humor A nővérke így szól a kórházban a fekvő beteghez: – Legyen szíves, keljen fel és ugráljon egy kicsit. – De hát miért? – Mert elfelejtettem az orvosságot felrázni, mielőtt beadtam magának. – Doktor úr, a férjem autónak képzeli magát. Mit tegyek? – A legjobb lenne, ha be tudná hozni hozzám. – Az sajnos lehetetlen, nekem nincs jogosítványom! A skótot születésnapjára két sorsjeggyel lepi meg a felesége. A skót teli torokból rivall rá: – Észnél vagy? Két sorsjegyet venni, amikor csak egy főnyeremény van? A szoknyavadász így szól legújabb barátnőjéhez: – Olvasni tudok a szemedből! – És mit olvasol ki belőle? – Azt, hogy minden vágyad az, hogy elvegyelek feleségül. – Analfabéta! Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét. – Matek egyes – durr egy pofon. – Olvasás egyes – durr egy pofon. – Ének ötös – durr egy pofon. A gyerek méltatlankodva így szól: – De apa, ének ötös, miért kaptam a pofont? – Mert két egyes után még volt kedved énekelni. Egy orosz üzembe ellenőrzés érkezik Moszkvából, az ellenőrzés vezetője kérdi az egyik munkást: – Na, tavaris, ha megiszik maga fél deci vodkát, tud azért még dolgozni? A munkás erre mondja, hogy miért ne, persze, hogy tudok még azért dolgozni. – És ha megiszik fél literrel? – Tudok még akkor is. – És ha megissza az egész üveget? – Miért, most talán nem dolgozom?

14

Szerdahelyen „szállt le” az óriásgólya – talán több kisbabát is hoz. (Fotó: Rocner Dejan)

A napokban egy négyméteres gólya talált otthonra Szerdahelyen a Štrubelj család háza előtt – igaz, nem egy hús-vér madárról van szó, hanem egy vashulladékból összeállított gólyáról. Roman Štrubelj ahelyett, hogy kidobta volna a felesleges vasakat, inkább összegyűjtötte, és érdekes ötletéből remek alkotás született. A vasgólyát kollégája, Tone segítségével hegesztette össze Ljubljanában, majd Szerdahelyre szállította, ahol a család háza előtt került sor a felállítására. Az eseményen jelen voltak a szomszédok, a Štrubelj család vendégei és barátai, akik Ljubljanából érkeztek. A vidám társaság egy szép, felejthetetlen estét töltött el együtt. Roman nagyon büszke új alkotására, mindenkinek szívesen mutogatja, mi, szerdahelyiek pedig büszkék vagyunk Romanra, hisz mindig valamilyen újdonsággal lepi meg kis falunkat. Šanca Leonida

kulcslyuk

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Kiváló időszak ez a kikapcsolódásra. Mindenféle mozgás kedvezően hat életerejére és vállalkozó kedvére. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Nehezen bírja elviselni munkájában a többiek társaságát, pedig kénytelen csapatban dolgozni. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ha fárasztó volt az elmúlt időszak, akkor rá kell beszélnie kedvesét, hogy mondjanak le programokat. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ha ezen a héten sikerül elérnie, hogy ne az érzelmei vezéreljék, akkor elkerülhet egy súlyos csalódást. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Egészségi problémái azonnal elkezdenek szűnni, ha rendszeresen időt szakít egy kis sportra.

Kolenko Igor, a Bogračfest 2012 rendezvény-igazgatója

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Az utóbbi napokban feszültebb lett a viszonya kedvesével. Töltsenek egy kis időt csak kettesben!

Az ideális nő? • Minden nő, hiszen a nők az egyetlen ideális teremtések! Álomutazás? • Szeretem a hazámat, a szomszédos országokat, de szeretnék egyszer elutazni Dél-Amerikába: Amazóniába, Argentínába, Chilébe. Álomszakma? • Számítástechnikai mérnök vagyok, de szeretek szervezni. Bármilyen szervezőbizottságban jól érzem magam. Sok minden érdekel, és nem tudok megállapodni csak egy dolognál. Ha sport, akkor... • Salakmotor, síelés, kosárlabda. Ha lazítás, akkor... • Fotózás, szeretem figyelni a madarakat a természetben. Ha étel, akkor... • Levesek, befőttek, főtt marhahús tormával, bográcsgulyás, de imádom a jó konyhát világszerte. Ha ital, akkor... • Sör.

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Annyira megértő minden szinten a környezetében élőkkel, hogy nem kerül senkivel sem konfliktusba.

Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Egyszerű sütik lekvárral, palacsinta, rétes. Kedvenc ruhadarab... • Farmer, ingek, pólók. Kedvenc író, könyv? • Sok van és sokat olvasok. George Orwell, Isaac Asimov, Arthur Clarke, Dan Brown, Samo Kuščer, Vinko Möderndorfer, Jókai Mór, Srečko Kosovel. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Gusztáv, Scooby Doo, Rózsaszín párduc. Kabala, amulett? • Nincs. Hisz-e bármilyen természetfeletti erőben? • Igen! Az isten nem bottal ver! Ezt már tapasztaltam! Legjobb tulajdonsága? • Kitartás, igazságosság, becsületesség. Legrosszabb tulajdonsága? • Sokszor nagyon érzékeny vagyok. Ha tehetné, a világban eltörölné... • Az igaztalanságot, a hatalmas szociális különbségeket, és azt a tényt, hogy pénzzel minden megvehető…

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Művészi alkotómunkára kiváló ez a hét. A realitásérzék különleges módon keveredik a kreativitással. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Tisztázzon munkatársaival vagy üzleti partnereivel egy félreértést, amely miatt feszült a viszonyuk. Bak Dec. 23. – jan. 20. Különösen jó érzékkel osztja be erejét. Mivel jót tenne kondíciójának, egy kis sportra is jusson ideje. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Minden olyan munkában vagy elfoglaltságban örömét leli, amelyet társaságban végezhet. Halak Febr. 20. – már. 20. Ha nem érzi magát boldognak, írjon egy listát, hogy vajon mi tenné azzá. Gondolja végig, mit tehet érte.

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .


Lendva város 820 éve

Szép, új világ teremtése illúziókkal Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

„Még ma is, nyolcvanhat év elmúltával is mindig egyedül, mint egy sziget a nagy, mogorva tenger közepén. Néha-néha ugyan kizöldell a sziget, bugásan kivirágzik, de utána lekonyulnak, elszáradnak fáinak, bokrainak a levelei – és mégis konokul hiszem: vagyok” – áll Gábor Zoltán emlékiratainak egyik talán legszebben kifejlő, utolsó vallomásában. Ki tudja, zágrábi magányában, melyet önkéntes száműzetésnek is nevezhetünk, hányszor hatalmasodott el rajta a hontalansággal tetézett gyötrő érzés, hogy elfelejtették – a tőle megszokott szikár, de minden tekintetben gyönyörűen megőrzött magyar nyelvén: hogy „kipottyant az élet poggyászából”. Mert nem csak az ecsettel bánt mesterien, hanem írószerszámával és a szavakkal is. Piktor és író is volt egyben: festői opusa mellett ma már szlovén és horvát nyelven is olvasható könyvei hitvallások a 20. századi modern képzőművészeti törekvésekről, a stílus- és világformáló egyénekről és csoportos apostolokról. Többek között ő írta az akadémiát végzett lendvai festőművészekről az első méltatást is, felismerve a kontinuitást Zala György és az utána következő nemzedékek között, amelynek ő maga is egyik meghatározó alakjává vált. Egy vele készített interjúban a nagy úttörő szobrászművésznél éppen azt emeli ki hiányként, ami a többiekben később kidomborodott: „lendvaiságát”. Ez

nála már egyértelmű volt, vagy úgy, hogy kötődését a kisvároshoz sohasem felejtette el hangsúlyozni, vagy képeinek motívumrendszerében kiugró számarányú lett a hazai, vagy – ahogy jó barátjánál, Gálics Istvánnál tapasztaljuk – a helyhezkötött motívum.

Az utolsó délvidéki avantgárd festő Gábor Zoltán 1922. március 31-én született Lendván. Iskoláit alapfokon Lendván, a középiskolát azonban Zágrábban kezdte, majd a hábo-

ban így jellemeztem: „… rá nem a keresés, hanem a végső produktum, a megtalált hang, a minimálisra redukált, már-már ’szűkszavúsággal’ is vádolható téma és motívum… jellemző. A vászonra csak olyan tárgy kerülhet, amit a művész előzőleg jól ’megtisztított’, amelyet a fókuszba helyezés előtt felesleges árnyaitól, a rá lerakódó ’idősalaktól’ megfosztott”. A szülővárosának ajánlott történelmi tabló – amelyet méltán nevez a művészettörténet-írás a pályamű legértékesebb sorozatának – „megalkotása” a történelem irracionalitására is figyelmeztet. Irreális tartalomhoz

körkép által sugalmazott vágynak a beteljesülése a későbbi, ötvenes évekbeli megpróbáltatások során, az emigráció és a zaklatások időszakában is mindig átsegítette a művészt a depresszión és a félelmeken. Šimonka Tanja művészettörténész ZágorecCsuka Judit Gábor-monográfiájának szlovén összefoglalójában írja: „Gábor formaművészete a kubizmus és a konstruktivizmus között, illetve a két műfaj keveréséből alakult ki. Minden, amit el szeretne mondani képeivel, a lapos/sík mértaniságból építkezik. Az ilyen képek nem hazudnak, mert a kétdimenziós megköze-

irreális eszköztár dukál, s a kubisztikus sík itt kapóra jött Gábornak. Az évszakok váltakozásának sorrendje a hozzá kapcsolódó évszámokkal, az itt átvonuló népek országútjának örökös hódítóival, vándoraival az őslakosságot csak ritkán idézik meg, de az imaginárius térbe helyezett figurák, harci öltözékek vagy viseletek mégis a szülővárosnak állítanak maradandó emléket. A kilenc nagyméretű festményből álló ciklus utólagos köszönetnyilvánításnak is felfogható, a művésszé válás rögös útjának végső betetőzéseként. A Feszty-

lítés nem teszi lehetővé a hazug mélységérzetet, a harmadik dimenziót.” Ezt a formakifejezést a freskóin alkalmazta, miközben a kisebb olajképein még mindig megtalálható az úgynevezett „hamis perspektíva-szuggesztió”. Ezt a művész az akadémizmus és a tömegóhaj kielégítésének a számlájára írja. Művészi tartás és an­ga­ zsáltság tekintetében Gábor nem ismert kompromis�szumot: „A helységekhez, tájakhoz, nemzethez és emberekhez kötődő művész mindent félretesz, mihelyt olyan túlzások szegélyezik,

Gábor Zoltán rú kitörése miatt Budapesten folytatta. Későbbi pályájának alakulását is nagymértékben befolyásolta a horvát és a magyar főváros. Budapesten döntötte el a Feszty-körkép (A magyarok letelepedése a Kárpát-medencébe) láttán, hogy festő lesz. A későbbi lakhelyeként kijelölt Zágráb pedig a művészeti élettel – tanáraival, majd későbbi barátaival, Krsto Hegedušićcsal, Đuro Tiljakkal, Vid Mihičić-csel – való első igazi találkozást jelentette. Sorsszerű hivatásválasztását, művészeti kutatásainak lényegét, módszerét és ars poeticáját egy korábbi írás-

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .

mint a nacionalizmus, önzés, képmutatás, önteltség, kapzsiság, hazug magatartás vagy a felsőbbrendűségi megnyilatkozás… Az itt-létet pokolként éli meg, amely számára nem puszta metafora, hanem az érdes valóságot jelenti. … A szép új világ, melyet művészettel, írással és festéssel igyekszem formálni, nem egyéb, mint önámítás, illúzió. Mégis miközben alkotok, ez a szépség megnyugtat. Ennyi önzés azért nekem is megjár, nemde?” – vallja világnézeti fejtegetéseiben. Életében több képzőművészeti tárgyú könyvet, tanulmányt is írt, amelyek a Naptárban, később a Muratájban jelentek meg. Postagalamb című esszégyűjteményében Gálics Istvánnak küldi képzőművészeti tárgyú leveleit a kortársakról, a lendvai „ugar” művészeiről. Ápisz nyomán című tanulmányában az írásrendszerek kialakulását követi nyomon, az Elmondomban pedig a délvidéki pályatársaknak, Bezerédy Lujónak, Schultész Sándornak és másoknak állít emléket. Utolsó művében, a halála után megjelent Keser­ édes emlékekben európai kalandozásra hívja olvasóját, feltárva mély kapcsolatát szülővárosának vegyes nemzetiségű lakóival, de legtisztább művészi hitvallása is itt olvasható. Mind a négy könyve horvát nyelven is olvasható, az Ápiszt szlovénra is lefordították. Ilyen volt Gábor Zoltán, akit a „nagy lendvaiak” között kell emlegetni, a város 820 éve kötelez is minket erre, hiszen azok közé tartozik, akik a Bánffyak által kialakult mecenatúra nyomán Alsólendva hírnevét öregbítették a 20. század zivataros évtizedeiben – ő nem csak ecsettel és tollal, hanem a művészeti „diplomácia” eszközeivel is, zágrábi „őrtornyából” figyelve a Lendva-hegy alatt elterülő kisváros művészeti kibontakozását, polgári fejlődését.

15


Muravidék A Bogrács Fővárosában

A legfinomabb bográcsot

Fotó: Tomaž Galič

Lendván – tavalytól a Bogrács fővárosában – a hétvégén kiváló hangulatban zajlott a város legnagyobb idegenforgalmi-szórakoztató rendezvénye, a Bográcsfeszt. Pénteken gasztronómiai-turisztikai tanácskozást szerveztek a Városházán, majd a várudvaron kihirdették a Bogrács Fővárosa négy új pattantyúsát. Szombaton már reggel élénk forgatag várta a látogatókat. A nagy hőségtől nem megriadva 91 csapat – hússzal több, mint tavaly – szállt harcba a bográcsmesteri címért. Az eseményen öt rádióállomás adott és közvetített műsor, a bográcsfőzőket meglátogatta Danilo Türk államelnök. A legjobb bográcsot a lendvai Öko-Park Kft. főzte, a második a Šentjurski fantje, a harmadik a Lendvai 2. Sz. KÁI csapata lett. Mindhárman elnyerték a bogrács mesterének címét is. A legszebb főzőhely díját a Lendvai 2. Sz. KÁI nyerte, második lett a Radio Murski val, harmadik pedig a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete.

Jó tűzifa nélkül nem lesz megfelelő a láng.

A bográcsmesteri címért 91 csapat szállt versenybe, már délelőtt nagy volt a készülődés.

Először a hagymát kell megpirítani.

Fotó: Tomaž Galič

A Bogrács Fővárosának új pattantyúsai: Radovan Žerjav miniszter, Jožef Horvat képviselő, Tarsoly Csaba, a Quaestor vezérigazgatója és Đanino Kutnjak, a Pomurje ME elnöke.

A lendvai RTV-stúdió nagy sátrából is finom illatok áradtak.

Ignac Rajh vendéglős bejegyez a Bogrács Fővárosa pártolói könyvébe.

16

Olvasóink segítették paprikával „fűszerezni” ernyőnket.

A Népújság csapata ismerkedik a szomszéd ernyő alatt főző Muraköz megyei csapat egyik szakácsával. N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .


Muravidék

Fotó: Tomaž Galič

mégiscsak Lendván főzik A legszebben kialakított főzőhely díját a 2. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola vitte el.

Fotó: Tomaž Galič

„Még egy kicsi, és kész is lesz, a krumplit is már beletettük.”

Danilo Türk államelnök, a Bográcsfeszt most már vis�szatérő vendége.

A bográcsmesteri címet a lendvai Öko-park csapata szerezte meg. N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .

Fotó: Tomaž Galič

A Fő utcán olyan jó volt a hangulat, mint amilyen magas volt a hőmérséklet a nagy hőségben.

Fotó: Tomaž Galič

Fotó: Tomaž Galič

Fotó: Tomaž Galič

A zsűri Zdenka Tompával az élen terepszemlét tart.

A Lavina lángost is sütött.

Az egyetemisták külön kategóriában főztek, az első helyet a Lendvai Egyetemisták Klubja érdemelte ki.

17


Sport

Csak döntetlen Bogojina – Nafta 1903 2:2 (0:1) A Muravidéki Liga második fordulójában az esélyesebbnek számító Nafta Bogojinára látogatott, s a korai vezetés ellenére sem tudott győztesként hazatérni. A végig támadó lendvaiakat már az 5. percben Kocet juttatta előnyhöz, amikor a kapuba pöccintette a hazai kapusról kipattant labdát. Gerencsér 20 méterről elvégzett szabadrúgásánál a hazai kapus viszont már remekelt. A folytatásban rajtaütésszerűen a hazaiak vették át a vezetést. Az 51. percben Gutman kihasználva Pečelin kapus rossz megmozdulását előbb egyenlített, majd 9 perccel később Kuzmič kihasználta a Nafta eladott A Lendvai Körzeti Labdarúgó Liga kupasorozata első fordulójának eredményei: Nafta – Petesháza Zsitkóc – Panonija Zvezda – Hídvég Kapca – Olimpija Dobronak – Veterani Graničar – Csente Nedelica – Renkovci

9:0 1:2 0:5 1:2 2:1 1:3 2:1

7. forduló Celje – Maribor 0:2 (0:1) Ploj 31., Črnic 73. Domžale – Rudar 2:0 (0:0) Majer 55., Osmanaj 71. Triglav – Gorica 2:1 (1:1) Đurković 26., Šulica 93.; Vetrih 30. Aluminij – Olimpija 2:1 (1:0) Kurež 57., Bingo 82.; Valenčič 36. Koper – Mura 4:1 (2:0) Djukič 10., Brečevič 37., 63., Čadikovski 85.; Bohar 65. Táblázat 1. Maribor 7 5 2 0 11:3 17 2. Koper 7 4 2 1 9:3 14 3. Domžale 7 4 0 3 7:5 12 4. Celje 7 3 3 1 7:6 12 5. Aluminij 7 4 0 3 9:9 12 6. Gorica 7 3 1 3 12:10 10 7. Olimpija 7 2 2 3 12:10 8 8. Triglav 7 2 1 4 3:5 7 9. Rudar 7 1 2 4 4:12 5 10. Mura 05 7 0 1 6 6:17 1 A 8. forduló párosítása 2012. szeptember 1-jén: Maribor – Rudar, Gorica – Domžale, Mu­ra 05 – Triglav, Olimpija – Koper, Cel­je – Aluminij.

18

labdáját a középpályán. Egy bal oldali szögletet követően Bunderla emelkedett a legmagasabbra, beállítva a meccs végeredményét.Mintegy 100 néző volt kíváncsi a meccsre, amelyet Kučan Bojan vezetett Šalovciról. Sárga lapok: Vöröš (15), Berden (19), Caban (42), L. Ivanič (78), Bunderla (82). feri.h.m.

Az Odranci továbbjutott A múlt héten megkezdett Szlovén Kupasorozat első fordulójában a muravidéki csapatok közül az Odrancinak sikerült csak a továbbjutás, miután 3:2-re (1:1) legyőzte a másodikligás Bela krajinát. A Šalovci a Goricától szenvedett 6:1-es (2:1) vereséget, a Koper 2:0-ra (1:0) győzte le a Tromejniket, a Turnišče pedig az AH Mas Tech ellen szenvedett kiütéses vereséget 0:8 (0:3). HF

Tisztes helytállást tanúsítottak Vass Árpáddal a soraiban a Mura tisztes helytállást mutatott az EL negyedik fordulójának selejtezőjében a Lazióval szemben. Hernanes és Klose góljával a rómaiak nyertek, de a Murának is volt két százszázalékos helyzete, amelyeket azonban Eterović és Fajić

Ormožé a serleg A lendvai Varstroj CE szervezte meg a már hagyományosnak nevezhető Lendva Kupa céllövőversenyt, amelynek az idén 10 résztvevője volt Magyarországról, Horvátországból és Szlovéniából. A legjobban, 1100 körrel a TSO Ormož teljesített az 1087 körös Gančani előtt. Egyéniben Mitja Černi nyert (SD Gančani) 371 körrel, két körrel megelőzve Aleksander Praprotnikot, a győztes csapat tagját. A vándorserleget és az érmeket a legjobbaknak Stanislav Zver, az egyesület elnöke adta át. feri.h.m.

Paks – Eger MTK – Újpest Kaposvár – Pécs Ferencváros – Honvéd Győr – Kecskemét Diósgyőr – Siófok Debrecen – Pápa Videoton – Haladás

0:1 (0:0) 2:1 (0:0) 1:1 (0:1) 0:2 (0:1) 5:1 (3:0) 2:1 (0:1) 1:0 (0:0) 2:1 (0:0)

Táblázat 1. Honvéd 5 4 1 0 2. Debrecen 5 4 0 1 3. MTK 5 3 2 0 4. Győr 5 3 1 1 5. Diósgyőr 5 3 1 1 6. Videoton 5 3 1 1 7. Haladás 5 2 2 1 8. Kaposvár 5 2 1 2 9. Pécs 5 1 3 1 10. Ferencváros 5 1 2 2 11. Újpest 5 1 1 3 12. Eger 5 1 1 3 13. Paks 5 0 3 2 14. Kecskemét 5 0 2 3 15. Pápa 5 0 2 3 2:8 16. Siófok 5 0 1 4

9:4 13 10:5 12 8:3 11 12:9 10 6:4 10 6:4 10 9:5 8 6:7 7 6:6 6 6:6 5 6:8 4 5:8 4 7:9 3 5:11 2 2 4:10 1

A 6. forduló párosítása 2012. augusztus 31-e és szeptember 2-a között: Pécs – Kecskemét, Honvéd – MTK, Diósgyőr – Győr, Eger – Ferencváros, Haladás – Paks, Pápa – Kaposvár, Újpest – Debrecen, Siófok – Videoton.

Táblázat 1. Hotiza 2 2 0 0 2. Črenšovci 2 2 0 0 3. Polana 2 2 0 0 4. Križevci 2 1 1 0 5. Puconci 2 1 0 1 6. Turnišče 2 1 0 1 7. Kobilje 2 1 0 1 8. Tišina 2 0 2 0 9. Nafta 1903 2 0 1 1 10. Bogijina 2 0 1 1 11. Šalovci 2 0 1 1 12. Apače 2 0 1 1 13. Bistrica 2 0 1 1 14. Hodos 2 0 0 2

LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓ LIGA 2. forduló

6:2 5:2 2:0 2:1 3:1 6:7 5:6 3:3 3:4 3:4 1:2 3:5 1:4 1:3

Táblázat 1. Nedelica 2 2 0 0 2. Nafta 2 2 0 0 3. Hídvég 2 2 0 0 4. Dobronak 2 1 1 0 5. Petesháza 2 1 1 0 6. Zsitkóc 2 1 1 0 7. Csente 2 1 0 1 8. Graničar 2 1 0 1 9. Renkovci 2 0 2 0 10. Kapca 2 0 1 1 11. Veterani 2 0 0 2 12. Panonija 2 0 0 2 13. Olimpija 2 0 0 2 14. Zvezda 2 0 0 2

2. forduló Bogojina – Nafta 1903 Šalovci – Tišina Puconci – Polana Križevci – Bistrica Kobilje – Hodos Rogač (2); Sipos Hotiza – Turnišče Črenšovci – Apače

Oliver Bogatinov, a fiatal edzői korosztály képviselője ült le egyéves megbízatással a Mura kispadjára. Bogatinov 2006 óta edzősködik, többek közt a Koper 2009-es bajnokcsapatánál tevékenykedett segédedzőként, az előző idényben a Koper kadétcsapatával országos bajnoki címet nyert, egyben pedig az U–16-os válogatottban is ellátta az edzői feladatokat. A hétfő esti közgyűlés

4:1 (0:0) 3:1 (2:0)

Muravidéki Labdarúgó Liga 2:2 (0:1) 1:1 (1:1) 0:1 (0:0) 1:1 (1:0) 2:1 (1:1)

6 6 6 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 0

A 3. forduló párosítása 2012. szeptember 1-jén és 2-án, 17.00: Nafta 1903 – Črenšovci, Apače – Šalovci (mind szombat), Turnišče – Bogojina, Hodos – Hotiza, Bistrica – Kobilje, Polana – Križevci, Tišina – Puconci.

végig a pályán tartózkodott, a meccs végén elmondta: emelt fővel utazhat a csapat Rómába, hiszen főleg az első gólig a muravidékiek teljesen egyenrangú játékot mutattak. F. B.

Bogatinov a Mura kispadján, nincs új elnök

Zvezda – Dobronak 0:6 (0:2) László (2), Piberčnik, Horváth J., Horváth R., Kósa (öngól) Nafta – Veterani 5:3 (3:0) Cár M. (2), Horváth, Varga, Vida; Bojnec (2, az egyik 11-esből), Lebar Nedelica – Graničar 6:1 (0:0) Prša, Miholič, Bokan (11-esből), Zelko, Gjerkeš, Mertik; Soós Zsitkóc – Petesháza 1:1 (1:0) Casar; Török Csente – Olimpija 3:1 (1:0) Pečelin, Radojčič (öngól), Herceg; Šimunič Renkovci – Kapca 2:2 (0:2) Zver, Huskić; Hozjan (2) Hídvég – Panonija 2:1 (1:1) Gostan (2); Hozjan I.

Magyar Nemzeti Bajnokság 5. forduló

nem használt ki. A meccs előtt az olasz drukkerek fasiszta rigmusokkal rontották el a meccs összképét, még a szövetségi ellenőrnek is be kellett avatkoznia. Vass, aki a murások közül a legjobbak között volt és

10:1 7:3 4:1 7:1 4:3 2:1 3:3 4:7 3:3 2:6 3:6 1:4 2:6 2:9

6 6 6 4 4 4 3 3 2 1 0 0 0 0

A 3. forduló párosítása 2012. szeptember 2-án: Veterani – Hídvég, Kapca – Zvezda, Graničar – Renkovci (mind 10.00), Panonija – Csente, Petesháza – Nafta, Dobronak – Zsitkóc, Olimpija – Nedelica (mind 16.30).

nem hozott választ a klubelnök személyét illetően. Az ülés ugyanis nem volt határozatképes, s inkább általános vitába, mondhatni veszekedésbe torkollt. Úgy tűnik, hogy a háttérben legalább két csoportosulás vív egymással harcot, mindezt a klub kárára, a legnagyobb kárvallottjai ennek pedig a játékosok. F. B.

minisport Tkalec dobogós lett A lendvai Peck Team 12 órás horgászversenyen vett részt Zalabaksán, amelyen összesen 35 pecás mérte össze tudását. A lendvaiak közül Tkalec Leon érte el a legjobb eredményt, hiszen 12,50 kiló zsákmánnyal a harmadik helyen zárta a versenyt. A 12 óra alatt összesen 103 kiló hal akadt horogra. feri.h.m. Gyengén teljesítettek A Rudar Presika szervezte meg a 6. és egyben az utolsó tornát a nemzetközi kispuskaligában. Az utolsó versenyt 772 körrel a PSLE Nagykanizsa nyerte, egyéniben pedig céllövőjük, Szobolics János érte el 265 körrel a legjobb eredményt. Csapatversenyben a Jezero 702 körrel a hetedik helyre volt jó, akárcsak egyéniben Babič is 252 körrel. A versenysorozatot a PSLE Nagykanizsa nyerte 90 ponttal (4754 kör), a Jezero pedig 51 ponttal (4359 kör) a negyedik lett. Egyéniben Horváth Szilárd (PSLE) 140 ponttal (1598 kör) diadalmaskodott, Jožef Babič 117 ponttal (1575 kör) épphogy lecsúszott a dobogóról, Vinko Bežan pedig 74 ponttal (1477 kör) a 10. lett. F. B.

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .


Sport Érdekek ütköztetése

Muravidéki Liga: lendvai igen, muraszombati nem Bizonytalan a Muravidéki Liga jövője. A lendvaiak szeretnék legkésőbb szeptember végéig tisztázni a muraszombatiakkal, hogy 2013/14-ben megmarad-e a mostani liga vagy átalakulás előtt állunk. felvetette a – szerinte – vitatható igazolásokat a lendvai fiatalok szereplését illetően. Elmondta, hogy a döntést meghozták, de semmi sem betonbiztos, hiszen a közeljövőben a kérdésről még folytatnak eszmecserét a lendvaiakkal. Mint mondta, sajnál néhány lendvai vonzású klubot, amelyekben évek óta jó és szisztematikus munka zajlik. Azt azonban leszögezte, hogy a mostani idény

Ebben többek közt leszögezték, hogy a lendvai szövetség vezetősége csalódott a muraszombati szándékot A közös ligáról eddig illetően. Megítélésük szeleginkább pozitív értékelérint a ligákat nem lehet és sek hangzottak el, melyek nem szabad egyének vágyai szerint a liga jól bevált, a szerint változtatgatni, megnézőket is érdeklik a mec�győződésük ugyanis, hogy csek, a klubok is támogataz amatőr muravidéki labták. Most mégis úgy tűnik, darúgásnak szüksége van hogy az utolsó idényét éli a Muravidéki Ligára. Gros a bajnokság, hiszen a muszerint a közös megberaszombatiak vezetősége széléseken sosem értesüla liga megszüntetéséről tek bármiféle gondokról, a hozott döntést, illetve arról, lendvai fiatalok hogy jövő ősztől szereplését a vimár csapataik tatott igazolással nem vesznek ürügynek nevezrészt a bajnokte: szerinte minságban. Mindkét den a Szlovén szövetség elnöLabdarúgó-szökét megkérdezvetség szabályai tük a miértről, szerint zajlott. s nem meglepő Gros elmódon igencsak mondta, hogy ellentmondónak tűnnek a magya- A két szövetségi elnök korábban közösen legkésőbb szeplépett fel erélyesen az egykoron Simič elnök temberben végrázatok. Danilo Ka­ által irányított Szlovén Labdarúgó-szövetség ső döntésnek ci­j an, a mura- ellen, most viszont mintha megtörni látszana a kell születnie a jövőt illetően, szombati szö- kettőjük közötti harmónia. hiszen amen�vetség elnöke elmondta, hogy a kérdés győztesének, amennyiben nyiben a muraszombatiak elég összetett. A szövetség teljesíti az összes feltételt, kitartanak döntésük melhatározata értelmében a biztosítva lesz a feljutás a 3. lett, akkor az a lendvai 2013/14-es idényben új- ligába. Az elnök megjegyez- csapatokat súlyosan érinti. raszervezik a ligákat, erre te: a feljutást szinte kizáró- Ebben az esetben vélhetően országos szinten is sor kell lag mindig a muraszombati két szinten folytatódik majd hogy kerüljön – mondta klubok vívták ki maguknak. a bajnokság. Branko Gros, a lendvai Az ügynek tehát minKacijan. Szerinte sajátos helyzet, hogy a 3. liga keleti szövetség elnöke megdöb- denképpen lesz folytatása. csoportjának több mint benéssel fogadta a mura- Addig pedig reménykedni felét a muraszombati csa- szombatiak döntését, főleg lehet, hogy a két szövetség patok alkotják. Felvetette azért, mert mint elmondta, vezetősége megtalálja a azt is, hogy a liga költségei erről hivatalos értesítést közös hangot, hiszen a liga rendkívül magasak (példá- nem kaptak, csupán a hon- színvonala mindenképpen ul a 3. ligában egy meccsen lapon elolvasott határozat- indokolja a jobban szervea bírók és a szövetségi ellen- ból értesültek a muraszom- zett klubok számára a maőr díja összesen 720 euró). bati szándékról. Röviddel a gasabb osztályt. A kisebb Az elnök még elmondta, döntés meghozatalát köve- anyagiakkal és ambíciókkal hogy egyfajta kommuniká- tően (július 27-én) a lendvai rendelkező klubok pedig ciós hiány is kialakult a két szövetség hivatalos levelet még mindig szerepelhetnek szövetség között, a gondok küldött Muraszombatba az alacsonyabb községi, között pedig többek közt a kérdéssel kapcsolatban. illetve körzeti ligákban.

Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

N É P Ú J S Á G 2 012 . a u g u s z t u s 3 0 .

Lendvai Körzeti Labdarúgóliga

7. forduló 2012. szeptember 30-án: Dobronak – Veterani __:__ Petesháza – Csente __:__ Graničar – Hídvég __:__ Kapca – Panonija __:__ Nedelica – Zsitkóc __:__ Olimpija – Nafta __:__ Renkovci – Zvezda __:__

1. forduló 2012. augusztus 19-én: Hídvég – Csente __:__ Panonija – Nafta __:__ Veterani – Zsitkóc __:__ Petesháza – Zvezda __:__ Dobronak – Renkovci __:__ Kapca – Nedelica __:__ Graničar – Olimpija __:__

8. forduló 2012. október 7-én: Csente – Zvezda __:__ Veterani – Kapca __:__ Petesháza – Dobronak __:__ Hídvég – Olimpija __:__ Panonija – Graničar __:__ Zsitkóc – Renkovci __:__ Nafta – Nedelica __:__

2. forduló 2012. augusztus 26-án: Csente – Olimpija Hídvég – Panonija Nafta – Veterani Zsitkóc – Petesháza Zvezda – Dobronak Renkovci – Kapca Nedelica – Graničar

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

9. forduló 2012. október 14-én: Dobronak – Csente Graničar – Veterani Nedelica – Hídvég Kapca – Petesháza Zvezda – Zsitkóc Olimpija – Panonija Renkovci – Nafta

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

10. forduló 2012. október 21-én: Csente – Zsitkóc __:__ Dobronak – Kapca __:__ Petesháza – Graničar __:__ Veterani – Olimpija __:__ Panonija – Nedelica __:__ Hídvég – Renkovci __:__ Nafta – Zvezda __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

11. forduló 2012. október 28-án: Kapca – Csente Graničar – Dobronak Nedelica – Veterani Olimpija – Petesháza Zvezda – Hídvég Renkovci – Panonija Zsitkóc – Nafta

3. forduló 2012. szeptember 2-án: Panonija – Csente Petesháza – Nafta Veterani – Hídvég Kapca – Zvezda Dobronak – Zsitkóc Olimpija – Nedelica Graničar – Renkovci 4. forduló 2012. szeptember 9-én: Csente – Nedelica Hídvég – Petesháza Panonija – Veterani Zsitkóc – Kapca Nafta – Dobronak Renkovci – Olimpija Zvezda – Graničar

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

__:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__

5. forduló 2012. szeptember 16-án: Veterani – Csente __:__ Petesháza – Panonija __:__ Dobronak – Hídvég __:__ Kapca – Nafta __:__ Graničar – Zsitkóc __:__ Olimpija – Zvezda __:__ Nedelica – Renkovci __:__

12. forduló 2012. november 4-én: Csente – Nafta __:__ Dobronak – Olimpija __:__ Kapca – Graničar __:__ Veterani – Renkovci __:__ Petesháza – Nedelica __:__ Hídvég – Zsitkóc __:__ Panonija – Zvezda __:__

6. forduló 2012. szeptember 23-án: Csente – Renkovci __:__ Veterani – Petesháza __:__ Panonija – Dobronak __:__ Hídvég – Kapca __:__ Nafta – Graničar __:__ Zsitkóc – Olimpija __:__ Zvezda – Nedelica __:__

13. forduló 2012. november 11-én: Nafta – Hídvég __:__ Graničar – Csente __:__ Nedelica – Dobronak __:__ Olimpija – Kapca __:__ Zvezda – Veterani __:__ Renkovci – Petesháza __:__ Zsitkóc – Panonija __:__

19


A HATODIK ELŐADÁST AZ ÉVAD FOLYAMÁN VÁLASZTJUK KI. A bérlet ára – amely hat előadást foglal magába – 70 euró, nyugdíjasoknak 60 euró, egyetemistáknak és diákoknak 50 euró. Akár két részletben is fizethető: az első részt a bérlet kiváltásakor, a második pedig legkésőbb 2012. november végéig.

A régi bérletek 2012. szeptember 3-8-ig újíthatók meg, újak pedig 10-14-ig válthatók

munkanapokon 9 és 16 óra között, szombaton 9 és 12 óra között a Színház- és Hangversenyterem pénztáránál (Lendva, Zala György tér 1., 00 38 62 577 60 24).

Az előadásokkal és a bérlettel kapcsolatos további információt az MNMI 00 38 62 577 66 60-as vagy a 00 38 62 577 6674-es telefonszámán, illetve személyesen a Bánffy Központban szíveskedjenek kérni. SZERVEZŐ: Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet TÁMOGATÓK: Bethlen Gábor Alap, MMÖNK, Népújság, MMR, Lendvai TV-Stúdió A szervező, illetve a színházak a műsor-szereplőváltoztatás jogát fenntartják maguknak!

Népújság, 2012/35. szám  
Népújság, 2012/35. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2012. 08. 30.

Advertisement