Page 1

Info Nap, Hold és gyémánt Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

63. évfolyam 33. szám

Lendva 2019. augusztus 16. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

Budincin a 20 évvel ezelőtti, 1999. augusztus 11-én bekövetkezett teljes napfogyatkozásra, e nem mindennapi és a fantáziát megmozgató égi jelenségre emlékezve térplasztikát

v

é

n

i

a

i

állítottak, a napfogyatkozást ugyanis Szlovénia területén éppen e kis goricskói faluból lehetett a legjobban megfigyelni. Vonzott is ide annyi turistát, amennyi addig még

m

a

g

y

a

sosem járt errefelé… A térplasztika egyik fakorongja a Holdat, a másik a Napot ábrázolja, a körvonalon látható üveggömb pedig a gyémántként ragyogó, kibuggyanó napfényt jel-

Galič József lepkegyűjtő és -szaporító:

r

o

k

e

t

képezi, ami a teljes Napfogyatkozás legvégén a Hold elmozdulásakor jelentkezik. Ezt a látványt a csillagászok gyémántgyűrűnek nevezik. Bővebben a 2–3. oldalon.

„Egyes fajok esetében már a teljes eltűnésről lehet beszélni” 4. oldal

h

5–12. oldal

i

l

a

p

j

a


Iránytű Sal Község 15. ünnepe

Hallani és meghallgatni a Szolarics Nađ Klára

Tetszetős, rövidéletű megoldás Szinte mindenhol egyre nő a tranzit teherforgalom, a közúti áruszállítás – üzleti szempontból – még mindig a leghatékonyabbnak tűnik, főleg a szállítási időt tekintve. A költségeknél már bonyolultabb számítás kell, ha létezik vasúti vagy vízi szállítási lehetőség. A tőkének nem első számú érdeke a természetvédelem, így ez ritkán szempont. A két szomszédos régió – a Muravidék és a Muraköz – gazdasági és üzleti kapcsolatai is a gyors és költségtakarékos szállításon alapulnak. Horvátország a nála jelentkező problémák megoldására március 1-jével egyoldalúan betiltotta a 7,5 tonnánál nagyobb tengelysúlyú járművek közlekedését a Petesháza–Muraszerdahely határátkelőhelyen. A Mura bal partján lévő határátkelőhelyre a személy- és a teherjárművek csak a muraközi kisváros főutcáján tudnak eljutni, nem kevés kellemetlenséget okozva. Amint azonban kiderült, a horvát hatóság mégsem gondolta át teljesen a „minden kamiont a sztrádára” jellegű intézkedés következményeit. A döntés ellen rögtön tiltakoztak a szlovén (lendvai cégek) és a horvát szállítók is. Mindent egybevetve végül a szomszédok is rájöttek, hogy nem egy tetszetős, hanem egy ésszerű és hosszú távú intézkedés jelenti a valódi megoldást: elkerülőút és új híd építése a Murán Muraszerdahely és Lendva között. Augusztus 1-jével aztán a közlekedési kérdésekkel foglalkozó szlovén–horvát munkacsoport ismét engedélyezte a teherforgalmat, de korlátozottan Szlovénia, Muraköz és Varasd térségére vonatkozólag. A muraszerdahelyi elkerülőút és az új Mura-híd látványterve már 2015-ben elkészült. Ehhez képest a munkacsoport a tranzitforgalom okozta gondok megoldását illetően ezúttal csupán a Dragonja–Kaštel isztriai határátkelőnél építendő új hídról tárgyalt. A tetszetős, elsőre jól hangzó megoldás tehát megbukott a mi határátkelőnk esetében, a hosszú távú megoldás viszont csendben lekerült a napirendről…

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Sal Község Budincin, az 1999. augusztus 11-ei teljes napfogyatkozás megfigyelésének központi helyszínén rendezte meg vasárnap, tűző napsütésben a községi ünnep központi rendezvényét. A díszülésen Fartek Iztok polgármester kiosztotta a kitüntetéséket, majd felavatták a napfogyatkozás emlékére készült térplasztikát, a Gyémántgyűrűt. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A fennállásának 15. évét ünneplő Sal Község az 1999. augusztus 11ei teljes napfogyatkozás napját választotta ünnepe dátumának. Ugyanis a község egyik településéről, a budinci dombról volt a legjobban megfigyelhető Szlovéniában a csillagászati jelenség. A már július 26-a óta folyó rendezvénysorozatok felölelték a Sali Tűzoltószövetség 20. évfordulóját, az aratás, a tánc és az ének ünnepét, de sor került a sali nyugdíjasok egyesületének találkozójára és a

községi játékokra, valamint kispályás focitornára is. A központi rendezvényt és Sal Község Tanácsának díszülését Budincin tartották meg, amelyen több község polgármestere is jelen volt, s a rendezvényen szép számban megjelentek a polgárok is. A 15 éves község ünnepén Fartek Iztok polgármester beszédében a felelevenítette a múltban megtett utat, de szólt az újabb kihívásokról, célokról is. – Korábban az alapinfrastruktúrát fejlesztettük, utak hálózata, vízvezeték, csatornarendszer, szélessávú internet lett. Most elértünk arra a pontra, hogy idegenforgalmi területen

is tehetünk valamit, hogy fejlesszük azt, amire – megítélésem szerint – komoly lehetőségünk van. Büszke vagyok a Markovcin tavaly átadott Peterloug idegenforgalmi központra, nagyon jó a látogatottsága. Megnyitottuk a határőrmúzeumot is. Lényegében olyan tartalmakat fejlesztünk különböző projektek révén és határon átnyúló együttműködéssel, ami a vendégeket, a turistákat érdekli. Az egyik ilyen az 1999-es napfogyatkozás megfigyelőhelye, ahova idén térplasztikát állítottunk fel. A Gyémántgyűrű ezentúl községünk idegenforgalmi jellegzetessége, s remélem, vonzereje is lesz – fejtette ki

Lendvai Galéria-Múzeum

Nincs döntés sem az elnök Soron következő ülését tartotta meg a Lendvai GalériaMúzeum Tanácsa múlt csütörtökön. A napirenden a féléves munka- és pénzügyi terv megvalósításának ismertetése és – újból – a tanácselnök és az alelnök megválasztása szerepelt. Döntés azonban nem született az utóbbi kérdésekben, hiszen Lendvai Kepe Zoltán elnökjelölt és Kelenc Boštjan alelnökjelölt is csak 3–3 támogatói szavazatot kapott. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

két tisztségviselő megválasztását elnapolta, mivel el

A nyári szabadságok közepette a Lendvai GalériaMúzeum (GML) tanácsának 2. ülésén a kilenc tanácstag közül hat jelent meg. Az ülést – mivel a közintézet legfelsőbb tanácsának élére még nem sikerült elnököt választani – Baumgartner Dubravko, a GML igazgatója vezette. A tanács ugyanis a júniusi alakuló ülésen a

A Lendvai Galéria-Múzeum Tanácsának a második próbálkozás után sincs elnöke és alelnöke.

kívánta kerülni az érvényes alapító okirat és ügyrend

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .


Muravidék

goricskói embert Fartek. Beszédében kiemelte a Muravidék Szlovéniához csatolásának 100. évfordulóját, ennek kapcsán pedig feltette a kérdést, mennyire van a goricskói ember megelégedve a fejlődéssel, s milyen jövő előtt áll? A dolgok javításához Goricskó, a goricskói ember hangjának hallatása, meghallása és figyelembe vétele kell.

– Sokat kell még tennünk a lemaradás behozásáért, új munkahelyeket kell teremtenünk, nehogy a fejlesztések ellenére népességi szempontból még veszélyeztetettebb legyen ez a vidék. A Muravidék már 100 éve itt van, de a szlovén közvélemény még mindig „egzotikus” tájként tartja számon – tette hozzá.

Mint mondta, a jövőben a nagyobb mértékű hozzáadott értéket termelő fejlesztések valósulnak meg, mint az ipari övezet, a pavilon megépítése, a vízvezeték-hálózat továbbfejlesztése, a magyar nemzetiség domonkosfai etnoturisztikai létesítménye. Sal Község Tanácsának díszülésén két elismerést osztottak ki. Az egyiket a Sali Óvoda érdemelte ki, melynek munkatársai innovatív tartalmakkal, folyamatosan és eredményesen kapcsolják be az

Sal Község 15. ünnepén elismerésben részesült Kranjec Sanela, Grkinič Rok a Sali Óvoda, és Jesih Boris.

k, sem az alelnök esetében rendelkezéseinek megszegését, melyek kimondják, hogy az intézet tanácsának elnökét és alelnökét Lendva Község polgármestere javasolja, nem pedig a tanács tagjai. Magyar Janez polgármester az alakuló ülésre jelezte, nem kíván élni jogával és átadta azt a tanácsnak, amit a GML testülete a június 26-ai ülésén hosszú tanácskozás után nem fogadott el. Határozatuk értelmében felkérték a polgármestert, tegye meg írásos javaslatát. Az ülést levezető Baumgartner Dubravko a múlt csütörtöki ülésen elmondta, Magyar Janez polgármester eleget tett a kérésnek, s továbbította írásos javaslatát: a tanács elnökének Lendvai Kepe Zoltánt, helyettesének

pedig Kelenc Boštjant ajánlotta, s a felkérést mindketten elfogadták. Mielőtt a tanácstagok a titkos szavazás során leadták volna a voksukat, a vitában ismét felvetődött az alapító okiratban az elnök és helyettesének megválasztására vonatkozó rendelkezés ésszerűsége. A jelenlegi szabályt a tanács kifogásolja és módosításra szólítja fel az alapító Lendva Községet. A választás kimenetele azonban most sem hozott előrelépést, hiszen sem Lendvai Kepe Zoltán elnökjelölt, sem Kelenc Boštjan alelnökjelölt nem kapta meg a tanácstagok szavazatának többségét. A hat érvényes szavazólap alapján mindketten háromhárom támogató, illetve három-három ellenszavazatot

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .

kaptak. Mint elhangzott, a tanács előtt felelős feladatok állnak, melyek miatt nem a legszerencsésebb, ha az igazgató vezeti a tanácsot (a felhatalmazások szempontjából). A testület azonban így ismét arra kényszerült, hogy újból felkérje a polgármestert, járjon el az érvényben lévő alapító okirat határozatainak értelmében. Egyben a GML Tanácsa felkéri az alapítót, fontolja meg a témakörben rendelkező cikkelyre tett módosító javaslatot, többek közt a tanács taglétszámának növelésére vonatkozót is. A továbbiakban a GML féléves beszámolójából kiderült, hogy az intézet költségvetése a tervek szerint alakul.

intézményt a község társadalmi életébe. Községi elismerést vehetett át Grkinič Rok is kitartó és önzetlen nevelőmunkájáért, amit a Sali Labdarúgóklub ifjú növendékeinél bizonyít. Ezen kívül Fartek Iztok két egyént polgármesteri elismerésben is részesített. Az egyiket Jesih Boris szentgotthárdi szlovén konzul kapta a szlovén–magyar határ két oldalán élő szlovénok jobb együttműködése, összekapcsolása érdekében kifejtett kiemelkedő igyekezetéért. Elismerésben részesült továbbá Kranjec

Sanela aranyérettségiző. Az alkalmi kultúrműsort követően leleplezték az 1999-es napfogyatkozásra emlékeztető, két fakorongból álló kisplasztikát, melynek tetején üveggömb ékeskedik. A jelenség 20. évfordulójára elkészült tárgy csillagászati megfogalmazás szerint a gyémántgyűrű, a Hold árnyékában lévő Nap mellett tündöklő fény. Ehhez az általuk készített promóciós film bemutatása mellett rövid csillagászati ismertetőt tartott Slavinec Mitja, a Kmica csillagászati egyesület elnöke.

Esküvők a várkápolnában Egy különleges hely minden bizonnyal még feledhetetlenebbé teszi az esküvőt. Egy ilyen helyszín lesz a lendvai vár kápolnája is. A várkápolna boltíves, ódon falai, az öreg téglák, ablakok és ősi freskófoltok még egyedibbé tehetik az ünnepélyes pillanatot. Mint megtudtuk, a közeljövőben megtartják az első esküvői szertartást a lendvai várkápolnában, a bérleti díj a Galéria-Múzeum Intézet Tanácsának határozata szerint 50 euró lesz óránként. SNK

A várkápolna volt már több rendezvénynek a helyszíne, s a jövőben esküvői szertartásoknak is helyet ad.

3


Muravidék Galič József lepkegyűjtő és -szaporító újra itthon

Ma is a lendvai lepkeház felállítását tervezi Galič József újra itthon vizsgálja és gondozza bátyja, Galič István lepkegyűjteményét – mely a közép-európai térség talán legnagyobb ilyen kollekciója – a lendvai várgalériában. Tapasztalatainak rövid összefoglalására kértük.

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– Ismét eltelt két év – mondja József, miközben a várudvar egyik padjára telepszünk –, és én régi fogadalmamhoz hűen újra hazajöttem, hogy átnézzem a gyűjteményt. Az állagmegóvás miatt elengedhetetlen az éves-kétéves munka, mert másképp „a múzeumi bogár” óriási pusztítást tud végezni a lepkékben – részletezi a teendőket. Majd elmeséli, hogy a két hét alatt nem csak az átfutásra van ideje, de dokumentálja is az észrevételeit, a hibákat, a módosulásokat, a kártevő esetleges jelenlétét. Közben megjelenik mellettünk – szinte menetrendszerűen – egyik hazai lepkénk (Admirális), mintha

csak köszönteni szeretné a jövevényeket. – A gyűjtemény állapota stabil – mondja Galič József –, de kivételt képeznek azok a családok, amelyeknek a színén fakulás tapasztalható. De ez várható is volt. Majd választott szülőföldjére, Berlinbe kalandozik el, ahol egy nagy munkát fejezett be a tíz éve létesített lepkeházban, amelyben lepketenyésztés folyt pedagógiai célzattal, gyermekek bevonásával, az ottani lepkegyűjtő egyesület támogatásával. A gyerekek nagy örömére a tenyésztett lepkéket a végén világnak eresztették. – Berlinben tíz évig reggeltől estig a lepkékkel foglalkoztam. Nyáron, amikor a lepkeszaporításnak és -tenyésztésnek van az ideje, talicskaszámra ka-

Galič István: Foglyul ejtett lepke (1975 táján). száltam a füvet és hordtam a lepkeházba, mint egy igazi állattenyésztő, akinek a fő tevékenysége az etetés és az etetnivaló beszerzése. Tavaly szeptemberben aztán a berlini lepkegyűjtők egyesületének átadtam a házat. Így Öcsi lepkevédő-gyűjtő-szaporító szellemisége Berlinben is továbbél. Abban reménykedem, hogy a fiatalok továbbviszik a munkát – sorolja.

Engedjük magunkat meglepni! Nemrég az MNMI közzétette az őszi és a tavaszi színházi idényre tervezett műsorlistát, mely a lassan két évtized alatt kitapasztalt „közízlés” szerint állt össze. Idén szerény személyemet is felkérték, hogy vegyek részt a különböző produkciók előzetes megtekintésében, és kissé csalódott voltam, amikor a bérleti előadások végső változatát láttam. Meg kell jegyeznem, hogy cseppet sem kön�nyű a választás, tekintettel arra, hogy egyes éppen aktuális színházi produkciók vagy nem szállíthatók, vagy éppen emiatt megfizethetetlenek, nem beszélve a lendvai színpadtechnikai (például forgószínpad)

4

hiányosságokról és az egyéb apró kikötésekről, mint a színészek és a stáb ellátásának újabb kori elvárásai (milyen üdítőt, esetleg vacsorát kérnek stb.). Ha a föntieket is beszámítjuk, akkor ott van még a helyi igények mellett a színészek iránt támasztott követelmény, amire a színházak is nagy hangsúlyt fektetnek, nevezetesen, hogy a darabban a lehető legnépszerűbb gárdát vigyék a színpadra, mert egy-egy jól hangzó név nagyban hozzájárul a darab eladhatóságához. Így a közismert színházi színészek mellett még inkább hasznos, ha filmes, illetve tévés személyiség is helyet kap a darabban. A jelen állás szerint olyan népszerű és közismert színészek, mint Beleznay Endre, Kiss

Ramóna, Gesztesi Károly, Fésüs Nelli és Csonka András neve is feltűnik a darabok szereplői között. Visszatérve a hiányérzethez, a vidám darabok – legyenek bár megfilmesítettek, mint a klasszikusnak is nevezhető Hippolyt, a lakáj, vagy az örökzöld Molnárdarab, Az ördög – mellett a nyitó Cooney-darab és a záró Cooney–Chapman darab nem ígérnek különösebb szenzációt, hacsak az Anconai szerelmesek és a Tolcsvay, Müller Péter és Müller P. Sziámi által jegyzett musical nem számít sikerszám-kakukktojásnak… De engedjük magunkat meglepni! Jó bérletvásárlást! -ce

A lendvai gyűjteményről sem szeretne elfeledkezni, s a Galéria-Múzeum igazgatójától, Baumgartner Dubravkótól értesült arról, hogy a várbéli gyűjtemények egy részét a Fő utcai helyiségekbe szállítanák át. Így Galič Öcsi lepkegyűjteménye is az új Galič-múzeumba kerülne a művész grafikáival és más általa gyűjtött tárgyakkal együtt. Ez azonban nagy előmunkálatokat igényel. Tervei közt szerepel még a berlinihez hasonló lepkeház megépítése Lendván, melyhez kapcsolódóan

da utánzásában és európai kiterjesztésében látja. Hogy kihalásra van-e ítélve az európai lepkeállomány, így válaszol: – Az elmúlt négy-öt év alatt nem csak tenyésztettem a lepkéket Németországban, de egyfajta számlálói tevékenységet is végeztem, így egyes fajok tekintetében súlyos következtetésre jutottam, azok teljes eltűnése mutatkozott. Ezért kell a vészharangkongatás, mely a méhekkel kezdődött több európai országban, így Szlovéniában is. A világbeli statisztikák is 70 százalé-

Galič József: – A gyűjtemény állapota stabil. az egyesület a pedagógiai célzatú méhészszakkörnek lenne a párja. A lepkeház Lendván is a lepkék védelméről szólna, s az evolúciós séma legtisztább és legegyszerűbb levezetését is ezeken lehetne szemléltetni. – Nagy a baj: akárcsak a méheknél, a lepkék esetében is gyors beavatkozásra lenne szükség, hiszen rohamosan pusztul az állomány. Egyes fajok és családok esetében a teljes eltűnésről lehet már beszélni – mondja József, s a megoldást a berlini jó pél-

kos (!) eltűnésről szólnak az elmúlt tíz évben. A problémát tetézi, hogy a lepkegyűjtőket sokáig a lepkék irtásával, s nem a védelmezésükkel hozták összefüggésbe. Öcsi szenvedélyes szaporító is volt, s nem csak hazai lepkéket szaporított, hanem a világ minden tájáról gyűjtött, főleg a délszláv államokból (a Neretva völgyéből, de Montenegróból is érkeztek csomagok). A Foglyul ejtett lepke sorozatban Öcsi már megjósolta a mai állapotokat. S mi lesz még?

Talán örökre eltűnő fajtánk a Nagy Káposztalepke. N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .


Lezárult a Mura 94 éves története

Info

Az Arum csődje egy ágazat végét jelenti Gomboc Dušan, az Arum igazgatója július 1-jén a Muraszombati Körzeti Bíróságnál csődeljárást kezdeményezett a cég fizetésképtelensége miatt. A tény hivatalos megállapításával és a folyamat levezetésével Bončina Igor csődgondnokot bízták meg. 240 dolgozó maradt munka nélkül, ezzel befejeződött a Mura konfekciógyár 94 éves története. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az igazgató a dolgozókat a csődeljárás elindításáról július elején értesítette, miután a pénzügyi igazgatósággal (FURS) nem jutottak megegyezésre az illetékek fizetésének elhalasztásáról, így nem tudták feloldani az Arum zárlat alatt lévő bankszámláját. Újabb állami segélyre csak a szanálási program és egy újabb cég beindítása mellett lehetne számítani. A kilátástalan helyzet miatt a segély elmaradt, így a Mura harmadik utódvállalata is csődbe jutott. Az Arum az Aha Mura üzemcsarnokát bérelte, a többi felszerelés különböző tulajdonosoké volt. Közben a 240 munka nélkül maradt dolgozó már megkapta az elmaradt áprilisi bér egy részét, a májusi

fizetést és a tavalyi nyaralási pótlékot. Gomboc igazgató szerint a megrendelések hiánya okozta a gondot, a bővülést leginkább a termelés előfinanszírozása gátolta, alacsonyabb árak mellett pedig képtelenek voltak már dolgozni. Az Arum tavaly 4,9 millió euró bevételt termelt, az ügyviteli évet pedig 222 ezer euró veszteséggel zárta. Az Aha Mura csődje után az Arum utódvállalatnál dolgozott Časar Đurđa is Csentéből, aki idén júliusban megélte a „Mura-cégek” harmadik, végleges csődjét. Az első munkahelyéről került a munkaközvetítőbe 30 hónappal a nyugdíj előtt. Erősen kötődött a céghez, a történtek elmesélésekor el is csuklott a hangja. – Mindvégig bíztam a jóban. Még az Indipnél

kezdtem dolgozni varrónő és szabó szakmában 1981-ben, majd 1989-ben a Mura vett át bennünket. 400 alkalmazott 2009-ig Lendván dolgozott, majd a bezárást követően Muraszombatba kerültem. Elégedett voltam a munkahelyemmel, a feltételekkel, a fizetéssel, a legjobb időszakunk 1989 és 1999 között volt. Aztán elkezdődött a válság, talán nem is a megrendelések hiánya miatt, bár minket ebbe nem avattak be. Jött a Mura első csődje, a második, majd 2015-ben az Arumhoz kerültem. Mindezek ellenére mindig jókedvvel jártam dolgozni. Sajnos idén januárban kiderült, hogy a munkáltatónk nem fizeti az illetékeket, a társadalombiztosítást. Elmaradt három fizetés is, amit a garanciális alapból azóta

már kifizettek. Világossá vált, hogy a munka ára már alacsonyabb nem lehet, s az illetékek mértékét az ár nem bírja el. Az Arum csődje egy ágazat végét jelenti, s ezt mindenkinek nehezére esik elfogadni – mondta Đurđa. Murás dolgozó volt a lendvai Szunyogh Edit is, ő is az Indipnél kezdett 1985-ben. A régi épülethez a Mura újat is épített, mert nagyok voltak a termelési és foglalkoztatási tervek. – 1989-től voltam a Muránál, a cég nagyon jól állt, volt munka és fizetés. Szerettem a varrodai munkát, és volt alkalmam minden új gépet kipróbálni. Kötődtem

a gyárhoz, a Mura nagy és jó hírnevű cég volt. A ruhái minőséget jelentettek és keresettek voltak, a fő megrendelőnk a Boss cég volt. Sok neves embernek varrtunk, többek közt Mick Jaggernek három szmokingot. A lendvai Mura csődje miatt 2001-ben valamen�nyien Muraszombatba kerültünk, de még mindig sok volt a megrendelés. Aztán megváltoztak a dolgok, 2009-ben a Mura csődbe jutott. Megszűnt a régió legnagyobb cége, amely hatezer dolgozót foglalkoztatott. A csőd után nem mentem vissza dolgozni, másutt helyezkedtem el, s itt jól érzem magam – mondta Edit.

Szomorúan fejeződött be a Mura 94 éves története: három csőd után nincs remény az újraindításra.

Rekordtermelés a lendvai Lekben

A termelésbővítés 87 új munkahelyet hozott A Sandoz csoporthoz tartozó Lek Rt. lendvai egységében a kálium-klavulanát gyártása ismét csúcsot döntött, de a szilárd termékek termelése is 15 százalékos növekedést mutat 2018-ban. A cég 87 új munkahelyet nyitott, a legtöbbet a Lek anyavállalatban – áll a cég sajtóközleményében. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Lek Rt. két lendvai egysége, az antiefektívarészleg és a szilárd termékek egysége jelenleg 571 dolgozót foglalkoztat, ami 18 százalékos növekedést jelent, s a 87 új munkahely a legmagasabb foglalkoztatás-

növekedési arányt jelenti az egész részvénytársaságon belül. A termelés jelentős emelkedése ellenére a cég két százalékkal csökkentette a nyersanyag-felhasználást. A technológiai víz alkalmazása egyötödével esett vissza, a keletkezett hulladék újrahasznosítási aránya 92 százalék.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .

– A lendvai Leknek véglegesen sikerült stratégiai csomagolási üzemegységével fontos pozíciót elfoglalni a Novartis cégcsoportban. A Lek egyben a gyógyszerek legnagyobb szállítója is. Lendvára újabb nyolc innovatív gyógyszer csomagolása kerül át még idén – emelte ki Rečnik

Simon, a szilárd termékek üzemegység igazgatója a Lek Rt. fenntartható fejlődéséről és környezeti hatásáról szóló 2018-as beszámolóban. A termelés 15 százalékkal nőtt. Štampar Gizela, az antiefektíva-egység igazgatójának elmondása szerint Lendván 2018-ban ismét rekordmennyiségű kálium-klavulanátot gyártottak. Termékük minőségben felveszi a versenyt a legigényesebb világpiacokon is. Az eredményt tovább javítja a fermentá-

ciós nyersanyag mennyiségének optimalizálása. Előrelépés történt a technológiai víz felhasználásában is (20 százalékos csökkenés), a vízhasználat hatékonysága pedig 22 százalékkal növekedett. A hulladékégető hamuja eltávolításának javításával 2.620 GJ energiát takarítottak meg. A lendvai Lek a termelési hulladék 92 százalékát újrahasznosítja. A környezetvédelemre az utóbbi öt évben a Lek több mint 21 millió eurót fordított, 2018-ban 4,9 milliót.

5


Info a mai napon... Augusztus 16-án történt 1888 Meghalt dr. John Stith Pem­ berton amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. 1915 Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót. 1928 Megszületett Juhász Ferenc kétszeres Kossuth-díjas költő, szerkesztő, a Nemzet Művésze. 1934 Megszületett Pierre Richard francia színész. 1949 Meghalt Margaret Mitchell amerikai írónő. 1956 Meghalt Lugosi Béla színész, Drakula első megformálója. 1958 Megszületett Madonna amerikai–olasz énekesnő, színésznő. 1960 Nagy-Britannia elismerte Cip­ rus függetlenségét. 1962 A Beatles tagjai kirúgták dobosukat, Pete Bestet, akinek helyére Ringo Starr ült. 1974 Megszületett Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszó. 1977 Gracelandban szívrohamban meghalt Elvis Presley. 1983 Házasságot kötött Paul Simon zenész és Carrie Fisher színésznő. 1985-ben váltak el. 2018 Meghalt Aretha Franklin tizennyolcszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő-dalszerző.

visszapillantó

1989. augusztus 18-án, 32. szám

Az elégedett utas a legnagyobb fizetség Vidékünkön a kisipar egyre nagyobb jelentőséggel bír, főleg az ipari ágazata, míg a szolgáltatások általában a vendéglátó iparra szorítkoznak. Ezért is számít különlegességnek minden új vállalkozás ezen a téren. Így van ez Szőke József esetében is, aki nem mindennapi szolgáltatással próbálkozik, legalább ami Lendvát illeti. – Tudom, hogy Lendván a taxi szolgáltatásoknak nincsenek hagyományai. Azzal is tisztában vagyok, hogy nálunk az embereknek az a meggyőződésük, hogy ha taxiba ülnek, akkor ez szép összegbe fog kerülni. Mégis úgy határoztam, hogy kiváltom a kisipari engedélyt. Az elhatározásomat még egy nyomós ok is alátámasztotta. Lendván egyre nagyobb teret hódít a turizmus, amelynek a fő hordozója a Lipa szálló. Az itt tartózkodó külföldi és hazai vendégek számára

Szőke József taxija legtöbbször a Lipa szálló előtt található meg. A telefonhívásokat is itt fogadják. több szervezett kirándulást rendeznek, és bizonyára akad olyan vendég is, aki ezen kívül a vidékünk más, kevésbé ismert kirándulóhelyeire is szeretne ellátogatni. Én a turistakínálat e hézagát szeretném bepótolni. Vidékünkön több kisebb kavicsbánya, tavacska található, amelyek nincsenek feljegyezve a turistatérképeken. Jól

ismerem a Mura-erdő csodaszép kirándulópontjait, ezen kívül figyelemmel kísérem a legfontosabb muravidéki rendezvényeket, amelyek szerintem fontosak lehetnek a vendégek számára. Mindig akad néhány vendég, aki nem elégszik meg a hivatalos turistaajánlattal. Úgy látszik, hogy a Lipa szálló is meg van elégedve

Szőke József szolgáltatásaival, hiszen az ő érdekük is, hogy elégedett vendég hagyja el a szállodát. Különben erről a Lipa – Taxi elnevezés is tanúskodik. – A kölcsönös segítség elve alapján dolgozunk. A szálloda biztosította számomra a telefon használatát, én pedig a vendégeik egyéni elvárásait próbálom teljesíteni. Természetesen a szolgáltatásomat nem csak a szálloda vendégei vehetik igénybe. Nem vagyok „városi” taxi. Bizonyára néha úgy alakulhatnak a dolgok, hogy az embernek sürgősen utaznia kell, de nincs megfelelő összeköttetése. Ilyenkor szívesen segítek. Hosszabb távon nem a kilométerórát, hanem a két fél közti megállapodást veszem figyelembe. Tehát olyan árakat kínálok, amely a vendégnek és nekem is megfelelő. (…) Szerző: Kocon J.

étel, erő, egészség prim. mag. Branislava Belović, dr. med. • Muravidéki Harc a rák ellen egyesület, Petrás Teodóra

Itt az arónia (feketeberkenye) ideje A bogyós gyümölcsök egészségre kifejtett kedvező hatásáról sok bizonyíték áll rendelkezésünkre. Mindinkább ismert és kedvelt bogyós gyümölcs

az arónia, illetve feketeberkenye. Gazdag antioxidánsokban, amelyek védenek bennünket a krónikus betegségek ellen. Tartalmaz vitaminokat (C, A, B1,

B2, B5, B6 és B9), ásványi anyagokat (cink, vas, kálium, mangán, jód...) és rostokat is. A fekete berkenyéből készíthetünk ivólevet,

sen, ezért fogyaszthatjuk önállóan vagy különféle ételek mellé: kalácsokhoz, joghurthoz, túróhoz. Ha mártást készítünk belőle, akkor különböző húsételek mellé tálalhatjuk (csirkevagy pulykahús, disznó, vadhús).

Feketeberkenye-mártás húsételhez

Palacsinta- vagy kalácstöltelék

• 1 kisebb fehér hagyma • 30 dkg hámozott alma • 10 dkg feketeberkenye • 1 kanál méz • 1kanál olaj • 1 kanál citromlé • 1 kanál keményítő • só

• 60 dkg felkockázott alma • 10 dkg feketeberkenye • 10 dkg cukor • 1 kanál citromlé • fél öko citrom reszelt héja • fahéj

Az olajon két percig pároljuk a finomra vagdalt hagymát, hozzáadjuk a feldarabolt almát és a feketeberkenyét. Amikor az alma megpuhul, hozzáadjuk a mézet és az egy kanál vízben feloldott keményítőt. Még egy percig főzzük. Sózzuk, citromlével ízesítjük, és disznó-, csirkevagy pulykahús mellé kínáljuk.

Egy edényben 25–30 percig főzzük a feldarabolt almát, a feketeberkenyét, a cukrot, a citromlevet és a citromhéjat. A főzés vége felé hozzáadjuk a fahéjat. Kínálhatjuk palacsintához vagy más kalácshoz mint öntetet, 2–3 kanállal pedig joghurtot is ízesíthetünk vele.

" 6

kompótot vagy lekvárt. Ha más gyümölcsökkel kombináljuk, gazdag ízés szép sötét színvilágot kapunk. A bogyókat le is fagyaszthatjuk, a gyümölcs kifagyasztás után is többékevésbé megőrzi állagát. Még édesebb is, mint fris-

" N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .


Info Hagyományőrzés Pártosfalván

Kelepelő a jó termésért és a barátságért A pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület és a keretében működő borászati szekció vasárnap délután a pártosfalvi szőlőhegyen kelepelőt állított. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az eseményen szép számban megjelentek a helyiek és a környékbeliek, illetve meghívást kaptak az egyesülettel jó kapcsolatot ápoló borászok (Szerdahely, Tótlak, Filovci, Csekefa stb.) és a határon túli, magyarszombatfai, zalalövői borászok is. A jelenlévőket először Vö-

rös Jožefa, a kultúregylet elnöke köszöntötte, majd Vörös Laci, a borászati szekció elnöke is megosztott néhány gondolatot, illetve átadta a májusban megtartott borminősítés díjazottjainak járó elismeréseket. A hivatalos ceremóniát követően a jó erőben lévő borászok egykettőre felállították az egyesület szőlőjébe a kelepelőt. A szerkezet

falapátjaiba hamar bele is kapott a szél, megszólalt az ismerős kattogó hang, hirdetve, hogy nem hiába díszeleg a magasban. A kelepelő elsődleges célja persze az, hogy a szőlőből elijessze a kártékony madarak at, de Pár tosfalván már más oka is van a szerkezet évenkénti felállításának: összetoborozni egy jó társaságot, eltölteni egy

Tábori élmények Kruševóból

Végre eljött a nagy nap! Megyünk Észak-Macedóniába! Mi, szlovéniaiak reggel egykor indultunk az általános iskola parkolójából. Az utunk először is Szigetszentmiklósra vezetett minket, majd a helyiek és az erdélyiek is csatlakoztak hozzánk. Egy igazán hos�szú útnak néztünk elébe. Észak-Macedónia felé felvettünk még csapatokat a Vajdaságból. Körülbelül este tizenegy óra lehetett, amikor megérkeztünk a diáküdülőhöz. Mindenki nagyon fáradt volt. Az üdvözlőbeszédet is rövidre fogták, majd gyorsan felosztottak minket csapatokba. Másnap korán keltünk, a napot ismerkedéssel kezdtük. Nagyon kellemes volt, de a nevek elég nehezen maradtak a fejemben, de ezzel nem csak én voltam így. Szombaton gyönyörű füzeteket készítettünk szalvéta segítségével. A hangulat az alkotás közben nagyon kellemes volt. Mindenki igazán segítőkész és kedves volt. Vasárnap megemlékezés zajlott a diáküdülőben, mégpedig a Kruševóba menekült 56-os magyarokra emlékeztünk. Egy részüket néhány család befogadta, mások pedig a Šula Mina diáküdülőbe kerültek. Az

ünnepi műsorban részt vett a békéscsabai Tabán magyar néptánccsoport is, mi pedig készítettünk egy rövid előadást. Másnap Ohridba látogattunk, ahol megnéztünk néhány szép kolostort és egy amfiteátrumot is. Egyik este lementünk Kruševó központjába és ott megnéztük a Tabán néptánccsoport esti műsorát. Késő este tértünk vissza a tábor helyszínére. A további két napban sokszor játszottunk és ismerkedtünk egymással, a táncház és a „Ki mit tud?” sem maradt el, de a legemlékezetesebb az volt, amikor ellátogattunk egy múzeumhoz, majd megtekintettük a híres macedón énekes, Toše Proeski emlékkoncertjét. Másnap az emlékházába tértünk be. Toše rendkívül jó és híres énekes volt, aki Kruševóban

született. Előtte állt az egész élet, amikor is 2007 októberében autóbalesetben elhunyt Horvátországban. Az ő tiszteletére építették meg az emlékházat, amiben az általa használt tárgyak vannak. Este a tábortűz mellett búcsúztunk el egymástól és a tábortól. Szerdán reggel útnak eredtünk Szkopje felé. Szkopjéban eltöltöttünk pár órát, ami szerintem a tábor csúcspontja volt. Igaz, nagyon meleg volt, de minden egyes perc megérte. Szkopje után már csak a hazafelé vezető út maradt. A kis muravidéki csapat csütörtökön reggel biztonságban megérkezett Lendvára. Köszönjük a macedóniai Magyar Teleház Szervezetnek a meghívást, a törődést, a TÁBORT és az MNMI-nek a szervezést. L.S.

kellemes délután fent a hegyen, finom étel és ital mellett társalogni, kikap-

csolódni. Ezt a jó szokást pedig már 11. éve tartják Pártosfalván.

A közösen felállított kelepelő a barátságot is hirdeti.

New Orleans-i zene a Jambalayától A New Orleans-i zenét játszó budapesti Jambalaya Soós Mihály kultúrintézeti igazgató felvezetése szerint távoli tájak zenéjét hozta el pénteken a Bánffy Night’s lassan formálódó közönségének, amely látványosan ugyan nem, de azért szép gyarapodást mutat. Mert valljuk meg őszintén, az ilyenfajta rétegzene Lendván kimaradt a közízlés-fejlesztésből, mígnem a fiatalok igényeire hallgatva az MNMI felvállalta, s idén a község által szervezett egyéb nyáresti rendezvények között is – hátra van még három alkalom – megállja a helyét. A Jambalaya Magyarország első számú New Orleans-i zenét játszó zenekara, 2005-ös megalakulásuk óta hat önálló lemezt jelentettek meg.

Nemes Zoltán zongorista-mindenes vezetésével a Bánffy Központban legújabb, Whatever Happens című lemezükről egy csokorra való kimondottan funky, illetve second-line funky számot, átdolgozást is előadtak. A színes, jobban mondva sokszínű New Orleans-i hangzás és hangszerelés ezekben is megmutatkozott, s a fúvósok-gitárok-dob-zongora felállású hattagú zenekar a kétszeri ráadást is kiérdemelte. Főleg a búcsúzó számra sokáig emlékezhetünk, mely zenei ars poeticája is lehetne a zenekarnak (I lost my job), és nem volt kéz, mely ne tapsolt volna. Kíváncsian várjuk a jazz-sanzonokat játszó Szeder zenekart! -ce A Kárpát-medence tájairól érkezett csapat Szkopjéban.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .

7


Info augusztus 16. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:15 Szlovén üdvözlet, 10:35 Anapurna – dok. műsor, 11:25 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:55 Városi séták: Radovljica, 12:25 Circom Regional: Férfi hárfával – magazinműsor, 13:00 Hírek, 13:30 Pedro Opeka, a jó barát – dok. film, 15:10 Hidak, 16:15 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Egy nap Muravidéken, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Števerjan 2019 – fesztivál, 21:25 Dr. Vladimir Bračič – a Maribori TV dok. műsora, 23:05 Léon Morin 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színhely, 23:05 Léon Morin – francia– olasz film, 1:15 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:45 Zenés műsor, 11:50 Ízletes konyha, 12:00 Jó reggelt, 14:20 Hallgassunk a csendre, 15:20 Állatokról, emberekről, 15:45 A kertben, 16:15 A Prifarski zenekar és barátaik – koncert, 17:50 Enyém, tiéd, miénk – családi sorozat, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Tomaž Kajzer életei – szlovén sorozat, 20:50 Én, Daniel Blake – koprodukciós film, 22:30 TV-klub, 23:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top shop, 11:55 Szulejmán – török sorozat, 14:20 Drága örökösök – magyar sorozat, 15:35 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:45 Megtörve – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt – magyar sorozat, 21:50 Isten belájkolt – am. sorozat, 23:50 Híradó, 0:30 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 1:35 Az év hotelje.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 9:35 Teleshop, 10:45 Asztro Világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – amerikai sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Esmeralda – mexikói sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat 18:00 Tények, 18:30 Tények Plusz, 19:10 Bezár a bazár, 20:40 Áll az alku – szórakoztató műsor, 21:50 Elrabolva 3 – francia film , 0:00 Tények Extra, 0:45 Magánnyomozók – dokureality sorozat, 1:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55-9:10 Virradóra, 9:10-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Ízőrzők, 13:20 Család-barát, 14:25 Kitekintő – osztrák ismeretterjesztő sorozat , 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Anya, az állatorvos – német sorozat, 17:05 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Brown atya – angol krimi22:10 Harry Brown sorozat, 20:35 Élet a birtokon – angol–am. film, 22:10 Harry Brown – angol film, 23:45 Kenó, 23:50 Balatoni nyár – magazinműsor

Duna World 5:25-11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Kristóf, a magánzó – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 P’amende, 13:50 Öt kontinens, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, 16:20 Család-barát, 17:30 Ízőrzők, 18:05 … és még egymillió lépés – magyar ismeretterjesztő sorozat, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:00 Önök kérték válogatás, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Banán, pumpa, kurbli – a L’art pour l’art Társulat műsora 23:30 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

augusztus 17. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:05 Ifjúsági műsor, 10:45 Varázskonyha apánál, 11:00 Helyes ötlet, 11:35 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:20 Šiša Pangma – dok.film, 15:05 Szúnyogok – francia dok. film, 16:00 Új húszas – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Babilon.tv: az élet fűszerei, 17:35 Alpok–Duna–Adria, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Legyen a kedvére: tengeri finomságok, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:25 Érverés, 20:05 A Muravidék – 100 év, 20:30 A muravidéki szlovénok anyanemzettel való egyesülésének 100. évfordulója, 21:30 Hírek, 22:00 A szolgálólány meséje – am. sorozat, 22:55 Természet – az új aranybarlang – francia dok. film, 23:55 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt! 8:20 Tanúságtevők, 10:25 Sportmászás – vb, 11:50 Ízletes konyha, 12:15 Dr. Vladimir Bračič – dok. műsor, 13:15 TV klub, 14:05 A Vedun zenei együttes 40 éves jubileumi koncertje, 15:45 Automobilitás, 16:15 Lyndon B. Johnson – am. film, 17:55 Burkež Pavliha – dok. 22:15 Woodstock – három nap, film, 18:55 Zenés m ű s o r, 2 0 : 0 0 amely generációkra hatott Celje – Maribor, labdarúgómérkőzés, 22:15 Woodstock – három nap, amely generációkra hatott – am. dok. film, 23:55 Zvezdana – beszélgetős műsor, 0:40 Aritmikus koncert – Da Phenomena, 1:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:00 Top shop 9:55 Muppet show, 10:25 Autogram, 11:10 Isten belájkolt – am. sorozat, 13:20 Carter ügynök – am. sorozat, 14:30 Mackótestvér 2. – am. rajzfilm, 16:00 Liló és Stitch – a csillagkutya – am. rajzfilm, 18:00 Híradó, 18:55 Neveletlen hercegnő 2 – Eljegyzés a palotában – am. vígjáték, 21:25 Támadás a Fehér Ház ellen – am. film, 23:55 Kontroll nélkül – angol film.

TV2 7:05 Tom és Jerry, 8:25 TV2 animáció, 10:40 Designműhely Dorogi Gabriellával, 11:15 Hungarikumokkal a világ körül, 11:50 Techguru, 12:20 Poggyász, 12:50 21:20 Vérmesék Szépítők, 13:25 Éjszaka a múzeumban – am.–angol film, 15:50 Alex felügyelő – lengyel sorozat, 18:00 Tények, 18:30 Tények Plusz, 18:55 Végjáték – am. film, 21:20 Vérmesék – am.–francia film, 23:45 Egy nemzet születése – am. film, 2:15 Briliáns elmék – am. sorozat.

Duna Tévé 6:40-9:10 Virradóra, 9:10-10:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Doc Martin – angol sorozat, 14:20 Ház a sziklák alatt – magyar film, 16:00 Családi kör, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 Szerencse Szombat, 19:35 Kóristák – francia– német–svájci film, 21:15 Airplane – am. film, 22:35 Kenó, 22:40 Akusztik – zenés műsor, 23:45 Balatoni nyár – magazinműsor, 1:35 Hogy volt!?

Duna World 5:25-10:55 Délelőtti műsor, 11:10 A Noszty fiú esete Tóth Marival – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portrésorozat, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, 16:20 Család-barát, 17:20 Most a Buday!, 17:50 Cirkuszfesztivál, 18:50 Térkép, 19:20 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Fapad – magyar sorozat, 22:35 Hacktion újratöltve – magyar sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 Opera Café, 0.30 Evangélium, 0:55 Himnusz.

augusztus 18. vasárnap Szlovén Tévé I.

augusztus 19. hétfő Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:00 Ünnepi mise a Muravidék csatlakozásának 100. évfordulóján, 12:00 Az emberek és a Föld, 13:00 Hírek, 13:25 Števerjan 2019 – fesztivál, 15:00 Limonádé – rövidfilm, 15:30 Ha Isten úgy akarja – olasz film, 17:00 Hírek, 17:20 Joker – kvíz, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Aenne Burda – német sorozat, 21:35 Interjú: Dr. Oto Luthar, 22:25 Hírek, 22:45 Szégyen – dok. film, 0:00 Jó éjszakához – zenés műsor, 0:20 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 6:10 Zenés műsor, 7:05 Babilon.tv: az élet fűszerei, 7:25 Ízletes konyha, 7:40 Zenés matiné, 8:55 A Muravidék csatlakozásának 100. évfordulója, 10:00 Az anyák – szlovén sorozat, 11:40 Zenés gyermekműsor, 13:05 A Muravidékről van szó – dok. film, 14:30 Ambiensek, 15:00 Imago Sloveniae, 17:10 Labdázások, 17:40 Hachioji: Sportmászás, vb, 18:45 Zenés műsor, 19:50 Bennszülött – ausztrál dok. film, 20:40 Lottó, 20:55 Ljubljana: Kosárlabda, 3x3 turné, 22:30 Zvezdana – beszélgetős műsor, 23:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:50 A Muzsika TV bemutatja 9:15 Topshop, 10:15 Magyarország legszebb városai, 10:50 Kalandozó, 11:20 Az év hotelje, 12:05 Carter ügynök – am. sorozat, 13:05 A delfin nyomában – am. film, 15:05 Winnetou – német film, 18:00 22:35 Egy lélegzetnyire Híradó, 18:55 Cobra 11 – német sorozat, 20:05 Törésvonal – am. film, 22:35 22:35 Egy lélegzetnyire – francia–kanadai film.

TV2 7:05 TV2 animáció, 10:25 Tűsarok, 11:00 Több mint testőr – életmódmagazin, 11:30 Super Car – autósmagazin, 12:05 Csodás vidék – reality, 12:35 Az építkezők – magazinműsor, 13:05 Adri’s kitchen, 13:40 Jumanji – am. film, 15:50 Addams Family – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Bébi úr – am. animációs film, 21:00 Everest – am.–izlandi–angol film, 23:45 48 óra – am. film, 1:50 Diamond Club – magyar film.

Duna Tévé 6:00 Híradó, 6:40-10:50 Virradóra, 10:50 Görögkatolikus Szent Liturgia közvetítése Máriapócsról, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 Partitúra, 14:25 Édes anyanyelvünk, 14:30 Univerzum – osztrák filmsorozat, 15:25 Elnökkisasszony – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Szeretünk, doki! – ausztrál sorozat, 19:30 A suttogó – am. film , 21:15 Mága Zoltán-koncert, 22:20 Kenó, 23:25 Balatoni nyár – magazinműsor, 0:45 Hogy volt!?

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 9:15 Joker – kvíz, 10:40 Interjú: Dr. Oto Luthar, 11:30 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 11:55 A lélek horizontja, 10:40 Interjú: Dr. Oto Luthar 12:35 Makrorégiók, 13:00 Hírek, 13:35 Valamilyen nemzet naplója – dok. műsor, 14:40 Inside–Offside – dok. műsor, 15:05 Jó napot, Koroška!, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Jó napot – a Maribori TV műsora, 18:10 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 A Földközi-tenger gyermekei: Szlovénia, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári helyszín, 23:05 Nyári legenda 23:15 Zenés est, 0:10 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 11:00 Zenés műsor, 11:30 Gyerekműsor, 12:00 Ízletes konyha, 12:45 Jó reggelt!, 15:25 Dr. Vladimir Bračič – a Maribori TV műsora, 15:50 Az emberek és a Föld, 16:45 A világom határa a nyelvem határa – dok. film, 17:50 Enyém, tiéd, miénk – családi sorozat, 18:50 Gyerekműsor, 19:15 Zenés műsor, 20:00 Repülőgépen, 20:55 Anyák – szlovén sorozat, 21:20 Koronák harca –III. Richárd – angol sorozat, 22:15 Tehetségek – szlovén film, 22:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Top Shop, 06:30 Kölyökklub 9:35 Micimackó: Boldog új mackóévet – am. animációs film, 11:00 Az egymillió dolláros kéz – am. film, 13:30 A lehetetlen – spanyol–am. film, 15:45 Annapolis – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Bolondok aranya – am. film, 21:30 … és megint dühbe jövünk – olasz film, 1:50 Magyarország legszebb városai.

TV2 5:20 Fiúk az életemből – am. film , 7:55 Tőzsdecápák: A pénz nem alszik – am. film , 10:50 Az erdő kapitánya – magyar rajzfilm , 12:25 Mancs – magyar film, 14:25 001 – Az első bevetés – német–am.–angol film, 18:00 Tények, 18:55 Időről időre – angol film, 21:30 3 nap a halálig – am. film, 0:00 Részeges karatemester – hongkongi film.

Duna Tévé 5:55-9:05 Virradóra, 9:05-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Magyarország finom, 13:20 Család-barát, 14:25 Szerelmi álmok – Liszt – magyar–szovjet dráma, 16:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Tüskevár – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 Az oroszlánkirály – am. rajzfilm, 20:05 Budavári Palotakoncert, 21:05 Made in Hungária – magyar film, 22:50 Kenó, 22:55 Válogatás a Dal legjobbjaiból, 23:50 Balatoni nyár, 1:40 Hogy volt!?

Duna World 5:25–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Legenda a nyúlpaprikásról – magyar játékfilm, 13:00 Híradó, 13:20 A nagyok – magyar dok. sorozat, 13:50 Magyarország, segítettél – magyar dok. film, 14:40 Novum, 15:15 Balatoni nyár, 16:40 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza, 17:35 Most a Buday!, 18:00 Cirkuszfesztivál, 18:55 Édes anyanyelvünk, 19:00 Öt kontinens – magazinműsor, 19:30 Szerelmes földrajz – 11:20 Legenda a nyúlpap- magyar filmsorozat, 20:00 Gasztroangyal, rikásról 21:00 Híradó, 21:35 Védőőrizet – magyar dok. film,22:30 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 23:25 Híradó, 23:55 SzépMűvészet, 0:25 Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek, 0:55 Himnusz.

21:05 Made in Hungária

Duna World 5:00-11:20 Délelőtti műsor, 11:35 Elcserélt ember – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Roma magazin, 13:50 Domovina, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, 16:20 Család-barát, 17:25 Ízőrzők, 18:05 … és még egymillió lépés – ismeretterjesztő sorozat, 19:00 Mága Zoltán-koncert, 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Banán, pumpa, kurbli – a L’art pour l’art Társulat műsora, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hetedhét kaland, 0:40 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

8

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .


Info augusztus 20. kedd

augusztus 21. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:15 Hétvégi csomag, 10:30 Ivan Sivec jubileuma alkalmából – szórakoztató műsor, 10:45 A hét, 11:45 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 12:20 Írások – Igor Grdina: Ivan Cankar – a zseni portréja, 13:00 Hírek, 13:35 A Földközi-tenger gyermekei: Szlovénia, 14:45 Babilon.tv: az élet fűszerei, 15:05 Hidak: Barangolások, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:25 Bober – dok. műsor, 17:55 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Krónika Hitler életéről – német dok. műsor, 20:55 Senki magja – újzélandi sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színhely, 23:10 Tanúságtevők, 1:20 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 8:45 Zenés műsor, 9:25 Hachioji: Sportmászás 12:30 Hachioji: Sportmászás, 14:00 Alpok–Duna– Adria, 14:30 Repülőgépen, 15:20 Automobilitás, 15:50 Enyém, tiéd, miénk – családi sorozat, 16:50 Hachioji: Sportmászás, 19:25 Zenés műsor, 20:00 70 éves a ŽKUD Tine Rožanc zenei együttes, 21:30 Anyák – szlovén sorozat, 21:55 Közelebbről – 21:55 Közelebbről beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 22:50 Átverés – am. sorozat, 23:55 Roma nemzetiségi műsor, 00:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Rajzfilmek, 11:20 Még egy kis átverés – délafrikai film, 13:30 Flubber – am. film, 15:20 Nevem: Senki – olasz–francia film, 18:00 Híradó, 19:00 Némó nyomában – am. animációs film , 21:00 A galaxis őrzői – am. film, 23:40 Holt költők társasága – am. film.

TV2 5:35 Reggeli műsor 8:00 Számkivetett – am. film, 11:15 Csinibaba – magyar film, 13:25 Tor-túra – am. film, 15:30 A Pál utcai fiúk – magyar–am. film 18:00 Tények, 18:55 Angry Birds 2. – finn–am. animációs film, 21:00 A kém – am. film, 23:45 Sok hűhó semmiért – angol–am. film , 00:45 Magánnyomozók – dokureality.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:15 Szlovén üdvözlet, 10:35 Az emberek és a Föld, 11:30 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 12:05 Ambiensek, 12:35 Elfelejtett Szlovénok: Karla Bulovec Mrak, 13:00 Hírek, 13:35 Interjú – Dr. Oto Luthar, 14:45 A város lakói: Muraszombat – dok. műsor, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 16:10 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Egy fokkal több – dok. műsor, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Ballada a pilótákról – cseh film , 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári helyszín, 23:10 Ami szent és a világ, 0:00 Egy fokkal több – dok. műsor, 0:30 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 08:45 Zenés műsor, 09:25 Hachioji: Sportmászás, 14:10 Varázskonyha Apánál, 14:25 Joker – kvíz, 16:20 Enyém, tiéd, miénk – családi sorozat, 16:50 Hachioji: Sportmászás, 19:25 Zenés műsor, 20:00 A szlovén opera útjain, 20:50 Lottó, 21:00 Anyák – szlovén sorozat, 21:25 Az utolsó szó jogán!, 22:10 Az örökség – dán sorozat, 23:10 Portré – Iva Svetine – dok. film , 0:05 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:55 Szulejmán – török sorozat, 13:05 Szulejmán – török sorozat, 14:20 Drága örökösök – magyar sorozat, 15:35 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:45 Megtörve – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt, 0:35 A galaxis őrzői 21:50 A Showder Klub bemutatja, 22:55 Privát kopók – kanadai sorozat, 23:55 Híradó, 0:35 A galaxis őrzői – am. film.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Család csak egy van – ausztrál sorozat, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. film, 14:40 Esmeralda – mexikói sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat 18:00 Tények, 19:10 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:00 Bezár a bazár, 21:35 Áll az alku, 22:50 Exek és szeretők – am. film, 0:55 Magánnyomozók, 2:00 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 3:00 Tények este.

Duna Tévé 18:55 Angry Birds 2.

Duna Tévé 5:50-10:00 Virradóra, 10:00-12:30 Délelőtti műsor, 12:30 Szent István intelmei, 13:00 A Szent Korona kálváriája – magyar dok. film, 13:35 Univerzum – osztrák sorozat, 14:25 Szerelmi álmok – magyar–szovjet film, 15:35 Gasztroangyal, 16:25 Szent István Rend díjazottak, 16:55 Szent Jobb körmenet, 19:30 Híradó, 20:05 Budavári Palotakoncert, 21:00 Ünnepi tűzi- és fényjáték a Dunán 21:35 Sacra Corona – magyar film, 23:35 Kenó, 23:45 Virtuózok sikerei, 0:40 Hogy volt!?

Duna World 5:00-11:05 Délelőtti műsor, 11:20 István király – magyar film, 12:50 V4 Híradó, 13:00 Híradó, 13:15 Srpski Ekran, 13:45 Unser Bildschirm, 14:15 Útravaló 14:30 „Isten éltessen, Magyarország”, 15:15 Csíksomlyói passió – magy. dok. film, 17:40 Ízőrzők, 18:10 … és még egymillió lépés – ismeretterjesztő sorozat, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:00 Üdítő, 21:00 „Isten éltessen, Magyarország”, 21:45 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:50 Banán, pumpa, kurbli – a L’art pour l’art Társulat műsora, 23:45 M5 Híradó

5:55-10:00 Virradóra, 10:00-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Jamie egyszerű és gyors kajái, 13:20 Család-barát, 14:25 Kitekintő – osztrák film, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Anya, az állatorvos – német sorozat, 17:05 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Brown atya 11:40 A pad – angol sorozat, 20:25 Skandináv lottó, 20:35 Mattoni – cseh sorozat, 21:40 Pietro szigete – olasz sorozat, 22:20 Kenó, 22:30 Szabadság tér ’89, 23:15 Fölszállott a páva, 0:10 Balatoni nyár.

Duna World 5:25-11:20 Délelőtti műsor, 11:40 A pad – magyar tévéjáték, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Balatoni nyár, 16:20 Család-barát, 17:20 Ízőrzők, 17:50 … és még egymillió lépés – magyar sorozat, 18:40 Itthon vagy! 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:00 Budavári Palotakoncert, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:30 Ég, föld, férfi, nő – ismeretterjesztő sorozat, 23:25 M5 Híradó, 23:25 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hetedhét kaland, 0:40 M2 matricák – dok. sorozat.

augusztus 22. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 9:15 Szlovén üdvözlet – zenei műsor, 10:35 400 év keresés – Vilim Demšar portréja, 11:30 Kezdjük újra – szlovén sorozat, 12:00 Egy fokkal több – dok. műsor, 12:25 Circom Regional, 13:00 Hírek, 13:25 Dosszié: Janez Drnovšek portréja, 14:40 Szlovénok Olaszországban, 15:10 Hidak: Vendégem, 16:15 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Városi séták: Metlika – dok. műsor, 17:55 Röviden: Szabad akarat, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 20:05 Adaline varázsla- Híradó, 19:25 Szlovén krótos élete nika, 20:05 Adaline varázslatos élete – am. film , 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színhely, 23:10 Hát a Mojca? – dok. film, 0:00 Városi séták: Metlika – dok. műsor, 0:35 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:15 Ízletes konyha, 11:30 Jó reggelt, 14:05 Portré – Iva Svetine, 15:25 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 16:20 Števerjan 2019 – fesztivál, 17:50 Enyém, tiéd, miénk – családi sorozat, 18:50 Firbcologi – ifjúsági műsor, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Lakók – angol dok. film , 20:55 Anyák – szlovén sorozat, 21:25 Mišával – beszélgetős műsor, 22:15 Ambiensek, 22:45 Automobilitás, 23:15 Szlovén jazz, 0:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro Show, 10:10 Top Shop, 11:55 Fókusz – magazinműsor, 13:05 Ausztrál expressz – ausztrál sorozat, 14:20 Drága örökösök – magyar sorozat, 15:35 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 16:45 Megtörve – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:10 Barátok közt, 21:50 Mint macska az egérrel – am. film, 0:00 Híradó, 0:40 CSI: Miami helyszínelők.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Augusztus 15-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Vendégem: horgászok – ismétlés (ismétlés: pénteken 8.15-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 16-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 9.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 20-án, kedden 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2

6:15 Mokka, 8:50 Család csak egy van, 9:35 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:40 Esmeralda – mexikói sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – – mexikói sorozat, 16:45 Anya – török sorozat 18:00 Tények, 19:10 Hegyi doktor – német sorozat, 20:00 Bezár a bazár!, 21:25 Áll az alku, 0:15 Propaganda – kulturális magazin, 00:50 Magánnyomozók, 1:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 3:00 Tények este

Duna Tévé

5:55-9:05 Virradóra, 9:05-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jamie egyszerű és gyors kajái, 13:20 Családbarát, 14:25 Univerzum – osztrák sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Anya, az állatorvos – német sorozat, 17:05 Rex felügyelő – osztrák sorozat, , 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Brown atya – angol sorozat, 20:25 22:10 Mit csinált felséged Kvartett – A nagy négyes – angol film, 22:00 Kenó, 3-tól 5-ig? 22:10 Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? – magyar film 23:40 Balatoni nyár, 01:30 Hogy volt?! – szórakoztató műsor 2:25 Rúzs és selyem.

Barangolások: Pécs és Gyula – ismétlés (ismétlés: szerdán 9.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 21-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World

5:50-11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Kiskirályok – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzeti műsorok, 13:50 Kvartett, 14:20 Balatoni nyár 16:20 Család-barát, 17:30 Ízőrzők, 17:50 … és még egymillió lépés – magyar ismeretterjesztő sorozat, 18:40 Itthon vagy! 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 19:55 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar filmsorozat, 22:30 Banán, pumpa, kurbli – a L’art pour l’art Társulat műsora, 23:30 Híradó 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hetedhét kaland – magyar műsor.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Nagyító alatt: a Lendvai Lions Klub 10 éve – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 9.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Augusztus 22-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: szabadidős sportolók – ismétlés (ismétlés: pénteken 9.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 21.00-kor és másnap 11.25-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

9


Info figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2019. augusztus 13-án a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Óvodai nevelő Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak 266., 9223 Dobronak (határozott idő: 2020. augusztus 31., jelentkezési határidő: 2019. augusztus 19.) Óvodai nevelő Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak 266., 9223 Dobronak (határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 19.) Kisegítő óvodai nevelő Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak 266., 9223 Dobronak (határozott idő: 2020.augusztus 31., jelentkezési határidő: 2019. augusztus 19.) Informatikatanár Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak 266., 9223 Dobronak (határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 19.) Könyvtáros Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak 266., 9223 Dobronak (határozatlan idő, jelentkezési határidő 2019. augusztus 19.) Kisegítő szakács, takarító Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola, Dobronak 266., 9223 Dobronak (határozatlan idő – 20 óra hetente, jelentkezési határidő 2019. augusztus 19.) Gépésztechnikus Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 24.) Ács Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 24.)

•Augusztus 8-án, csütörtökön, 18.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpada •Mesebolt Bábszínház: Történetek a kutyusról és a cicusról •Augusztus 16-án, pénteken, 18.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpada •Pupilla Bábszínház: Zoopotniki •Augusztus 16-án, pénteken, 20.00 órakor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •Zenés hangulatképek: Koša Peter (hegedű) és Pál Emil (zongora)

•Augusztus 17-én, szombaton, 14.00 órakor, •gyertyánosi faluotthon A gyertyánosi „Hajnal” Művelődési Egyesület kézimunka-kiállítása •Augusztus 18-án, vasárnap, 16.30-kor, •a gyertyánosi faluotthon mögötti sátorban •A Kéknefelejcs citeracsoport 5. évfordulójának megünneplése •Augusztus 21-én, szerdán, 18.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpada •Pinklec színjátszó­ csoport: Vuka se ne bojim ja, gyerekelőadás

•Augusztus 22-án, csütörtökön, 21.00 órakor, •a lendvai Színház– és Hangversenyterem nyári színpada •Teljesen idegenek – filmdráma és Jó lenne valamerre – előfilm •Augusztus 23-án, pénteken, 18.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenytetem nyári színpada •Miškino gledališče: Zvezdana in Zvonko v cirkusu, gyerekelőadás

Nyáron Lendvára

Az Európa Kulturális Fővárosa 2025 címre pályázó város Candidate for the European Capital of Culture 2025

2019. június 15-ke és szeptember 7-ke között

www.lendava-lendva.si

LÁNGOSFESZTIVÁL

VERSENGÉS A LEGJOBB LÁNGOS CÍMÉRT

www.nepujsag.net

A Gyertyánosi Falunapok 2019 című rendezvényünk keretében első ízben hívjuk meg Önt a Lángosfesztivál névre keresztelt lángossütő versenyünkre. MIKOR? 2019. augusztus 17-én 15.00 órakor (csapatok gyülekezése 14.30-kor). HOL? A gyertyánosi faluotthonnál. A három legjobb csapat, valamint a legeredetibb lángosok készítői gazdag nyereményekben részesülnek. További információk: Nives Virag (031-452-896) vagy a tdgaberje@gmail.com e-mail címen. Szervezők: Gyertyánosi HK, Gyertyánosi TE, Gyertyánosi Panonija FK, Gyertyánosi Hajnal ME, Gyertyánosi ÖTE

névnapsoroló Augusztus 16-tól 22-ig Péntek – Ábrahám Szombat – Jácint Vasárnap – Ilona Hétfő – Huba Kedd – Vajk, magyar nemzeti ünnep Szerda – Sámuel Csütörtök – Mirjam

Kőműves Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Hármasmalom 2l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 24.) Gépkezelő Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d., Fő utca 115., 9220 Lendva (határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 26.) Operátor, gyógyszeripari szerelő Lendván HSG Kariera d.o.o., Dunajska cesta 165., 1000 Ljubljana (3 munkahely, határozott idő 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 22.) Hegesztő Linox Solution d.o.o., Kolodvorska ul. 43., 9220 Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.) Biztonsági őr FIT d.d., Mala ul. 1., 1000 Ljubljana (1 munkahely, meghatározott idő: 1 hónap, jelentkezési határidő: 2019. szeptember 5.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

10

Grecsó Krisztián: Vera

(Magvető, 2019, 327 oldal) Szeged, 1980. Vera 11 éves, gondtalan, jó tanuló és jó sportoló, legjobb barátnője Sári. Egy születésnapi ünnepségen Vera megismerkedik Józseffel, egy szimpatikus lengyel fiúval, akiről később kiderül, hogy ugyanabban az iskolában kezd el tanulni, mint Vera. Ám a későbbiekben József teljesen máshogy viselkedik, mint amikor megismerkedtek, Verát pedig levegőnek nézi. Amikor József és Vera újra barátkozni kezdenek, Vera összeveszik Sárival, aki féltékenységében egy súlyos családi titkot zúdít barátnője nyakába. Grecsó Krisztián új regénye arról szól, hogy a családi titkokat felfedni nemcsak tudás, de bátorság kérdése is.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .


Info gyertyafény

Augusztus 16-a és 22-e között Lendvai Plébánia Pénteken, augusztus 16-án 16.00 órakor Gyertyánosban a falunap alkalmából szentmisét mutatunk be a rendezvénysátorban. Szombaton, augusztus 17-én 17.00 órakor Belatincon ünnepi szentmise lesz püspökök közreműködésével. Vasárnap, augusztus 18-án 8.00, 9.00 és 10.00 órakor szentmisék Lend­ván, 11.00 órakor búcsú Felsőlakosban, ahol a kápolna Szent István, az első magyar király tiszteletére lett felszentelve. Hétfőn, augusztus 19-én 18.00 órakor lesz szentmise – Szent István, Magyarország első királyának ünnepe.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szerdán, augusztus 21-én 9.30-kor szentmise az idősek otthonában.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 19.00 óra­kor vannak, szerdánként reggel 7.30-kor. A falvakon szomba­ton­ként 17.30-kor lesznek a szentmisék. Szombaton, augusztus 17-én 17.00 óra­kor Belatincon a Muravidéknek a szlovén anyanemzettel való egyesítése 100. évfordulóján szentmise. Kedden, augusztus 20-án 18.00 órakor a plébániatemplomban szentmise lesz. 17.30-kor megemlékezés lesz a Szent István-szobornál.

Evangélikus Egyház

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 80. évében elhunyt a szeretett férj, édesapa, após, nagypapa, rokon és kománk,

Bertalanics Ferenc (1939–2019)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága halottunkat elkísérték utolsó útjára, virágot, gyertyát adományoztak, szentmisékre vagy a templomra adakoztak. Külön köszönet mindazoknak, akik a nehéz percekben, a gyász némaságában részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek és azoknak, akik a gyászszertartásnál közreműködtek, mag. Štihec Simon plébános úrnak vigasztaló és megható búcsúztatójáért, az imádkozóasszonyoknak és az énekkarnak. Dobronak, 2019. augusztus 2-án

Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

3000 literes automata prések, szőlő szállítására pótkocsik, 2000–8000 literes poliészterhordók, traktorok, szőlőbetakarító gépek. Érdeklődni: 041-346-735. •Gáborjánházán eladó a régi iskola épülete (260 m2) fél hektár kerttel, nagy pajtával, valamint építési telekkel. Érdeklődni a 031-547-543 telefonszámon.

CSALÁDOK ŐRSÉGI TALÁLKOZÓJA

A gyászoló család

GYÁSZJELENTÉS

apróhirdetés •Eladók kismalacok. Érdeklődni 068-627-163. •Eladó családi ház Lendván, a Fő utca 63. szám alatt. Érdeklődni a 0049-176-493759-61 vagy a 00385-915399-593-as számon. •Kezdőknek ajánlott Tchaika pianínó eladó. Érdeklődni a szerkesztőségben. •Eladók szőlészeti gépek: csúcsok vágásához, 600–

„Egész életeden át szívesen dolgozva szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed! Isten veled!”

Toplak Pál (Pali) 2019. augusztus 8-án 80 éves korában elhunyt. Köszönjük neked, Uram, hogy Ő a miénk volt, és az is marad, mert aki él szerettei szívében, az nem hal meg, csak távol van… Emlékét szívünkben őrizzük Vancouver, Lendva

A gyászoló család

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Meghívó Ha meg akarja mutatni, hogy ki a legény/leány a gáton, azaz az evés-ivásban, mulatozásban, táncolásban, ügyességi vetélkedőben, vagy csak szeretne kikapcsolódni egy hangulatos vasárnap délutánon, találkozni a barátokkal, ismerősökkel, akkor jöjjön el a már hosszú évek óta sikeres rendezvényre,

A CSALÁDOK ŐRSÉGI TALÁLKOZÓJÁRA 2019. augusztus 18-án, vasárnap 12 órára a Hodosi Ifjúsági Otthonhoz. A zenéről és a jó hangulatról a SKOK együttes gondoskodik. Az étel- és italkínálat kedvezményes áron kapható. Szeretettel várnak mindenkit a szervezők: Hodos Községi MNÖK és Hodos Község

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .

A Népújság a Nemzetközi Halászléfőző Versenyen augusztus 24-én Lendván

Előfizetői akció!

Aki a rendezvényen rendeli meg lapunkat, egy évig ingyenesen kapja a Népújságot! Látogassa meg standunkat és rendelje meg a muravidéki magyar hetilapot! Népújság – Önöknél minden héten, már több mint 60 éve

11


Info Humor A nyuszi, a medve és a róka ül az erdőben. A nyuszika nagyon le van törve, ezért a medve érdeklődik, hátha tud segíteni: – Mondd csak, nyuszika, mi a baj? – Jaj, medve, olyan szörnyű dolog történt velem... Ellopták az órámat! – Tényleg? Nekem meg a teheneimet lopták el az egyik éjjel. A róka csak hallgat, majd megszólal: – Ajjaj! Már öt óra! Mennem kell fejni! Az állatok viccmesélő versenyt rendeznek az erdőben. Aki rossz viccet mond, azt a többiek megeszik. A nyuszika kezdi, a viccén mindenki nevet, csak a zsiráf nem. Ezért a nyuszit megeszik. A következő a farkas, akinek a viccén mindenki röhög, csak a zsiráf nem. Őt is megeszik. A medve viccén senki sem nevet, csak a zsiráf. Megkérdezik tőle, hogy min nevet, erre azt mondja: – Milyen jó viccet mondott a nyuszika! – Ki az abszolút gyanakvó? – ??? – Aki mielőtt kesztyűt húz, belenéz, hogy nincs-e benne az ellenség keze. Móricka megy haza és büszkén meséli, hogy ma az iskolában a ta­nítónéni olyat kérdezett, amire egyedül csak ő tudta a helyes választ az egész osztályban. – Nagyon ügyes vagy – mondja az anyja. – Hát igen, nem hiába, az én fiam – mondja büszkén az apja. – Na és mondd csak, kisfiam, mit is kérdezett a tanítónéni? – kérdi az anyuka. – Azt, hogy ki dobta meg őt papírgalacsinnal... - Ki az abszolút szegény? - ??? - Aki családfával tüzel!

12

Majka le akarja védetni a nevét Komoly dologra szánta rá magát az ózdi rapper: amerikai minta alapján úgy döntött, levédeti a nevét. Majoros Péter, azaz Majka a nevét készül hivatalosan is levédetni, amihez már be is nyújtotta kérvényét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. Az ehhez szükséges papírokat Majka cége, a DYMA MM Kft. intézte. Mindez azt jelenti, ha a rapper-műsorvezető megkapja a védettséget, ami 10 éven keresztül jogosítja majd fel a Majka név kizárólagos használatára, többek között saját brandet, márkát vagy a megjelölésbe beleillő vállalkozást is indíthat a nevével. Ugyanis a hivatalba benyújtott kérelemben azt a területet is meg kellett jelölnie, ahol érvényesíteni akarja a védjegyét. Majka cége a reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Önnek a héten kiemelkedő fontosságú a szerelmi élete, remélhetőleg a partnere is bírja majd ezt a hőfokot. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Minden hevesség ellenére egy picit óvatos a szerelem dolgában, időt szeretne hagyni arra, hogy meghódítsák.

nisztráció, irodai munkák, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységeket jelölte meg. A hír kapcsán pedig megszólalt Kende-Hofherr Krisztina, aki több hazai híresség menedzsere, ő így véleményezte Majka meglepő döntését: „Majka egy úttörő, aki soha nem állt be a sorba. Mindig inkább az amerikai típusú menedzsmentet képviselte és azt a trendet követi. Véleményem szerint Majka esetében abszolút indokolt, hogy levédeti a nevét,

hiszen ő van annyira értékes, hogy kizárólagosságot szerezzen, és aztán abból brandet építsen.” Magyarországon a hírességek között a nevük levédetése nem igazán bevett szokás, bár a rapper eddig is inkább az amerikai szokások szerint építette fel a karrierjét. Eddig csupán egyetlen kivétel volt, Kerényi Miklós Gábor színigazgató, aki hasonló módon védette le a becenevét, a KERO-t. Forrás: blikk.hu, 24.hu

kulcslyuk

Kovač Álmos, a LeSzSz Társulat tagja A legjobb dolgok az életemben: • A családom, a barátaim és a barátnőm. Ahol házat építenék: • Egy gyönyörű, olaszos tengerparti városkában. De még nem találtam meg ezt a várost. Gyermekkori álmom: • Felfedezni új szigeteket és kontinenseket. A hobbim: • A színház, a zene és a foci. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Egytálételeket meg muffint. A film, amit többször is megnéztem: • Forrest Gump. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Újraélnék néhány gyönyörű pillanatot. Meg lottóznék. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Semmit. Szeretem a meglepetéseket.

Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Repülni hőlégballonnal. A leghasznosabb tárgyam • A telefonom. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • Mindig azét, aki az adott dologban a leginkább tud segíteni. Nincs olyan, aki mindenben tanácsot tud adni. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • Ölelésektől. Életem legnagyobb élménye volt: • Legyőzni a tériszonyomat és a tengerbe ugrani egy 20 méteres sziklákról. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Letenni az autóvizsgát. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • Hogy itthon érzem magam és hogy megértenek, ha hazaiassan beszilök.

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Mindenképpen harmóniát teremt a héten a környezetével, a Nap–Vénusz konjunkció el nem mozdul a harmadik sorsterületéről. Rák Jún. 22. - júl. 22. A héten négy planéta segíti az anyagi helyzetének rendezését. Elsősorban az ösztöneivel tud eredményes lenni. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A héten csodálattal veszik körbe az ellenkező neműek, most roppant tüzes energiával veti bele magát a szerelembe. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Egy titkos szerelem veheti kezdetét, olyan emberhez fűzik gyengéd szálak, aki foglalt. Jól gondolja meg, mibe megy bele! Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Az uralkodó planétája, a Vénusz egész héten a Nap és a Mars közelében tartózkodik. Mestere lesz a társasági érintkezésnek. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Kedvező ez az időszak arra, hogy magasabb pozícióban lévő emberekkel kapcsolatba kerüljön, akik segíthetik a hivatásában. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Örömmel utazik egy idegen országba, ahol kiterjesztheti szellemi horizontját. Boldogan kezd bele az efféle kalandokba. Bak Dec. 23. – jan. 20. Az anyagi fellendülés szinte garantált, a héten remek társulásokat köthet. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Különös figyelmet fordít partnerére, mert érzi, hogy szükséges az együttműködés. Halak Febr. 20. – már. 20. A héten azon serénykedik, hogy jó viszonyt alakítson ki a kollégáival. A csillagok egy munkahelyi szerelem esélyét is jelzik.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .


Horizont

A XV. Szent László Néptánctáborban Július 29-től hét muravidéki néptáncos vett részt a Dabason megrendezett egyhetes néptánctáborban, ahová további hat országból érkeztek a táborlakók.

melyet napi kétszer két órában profi tánctanárok tanították három korcsoportra és tudás alapján felosztva. A muravidéki gyerekek moldvai lépésekkel ismerkedtek,

tudását. A tánctanításokat kézműves foglalkozásokkal, népdalos meseszínházzal és azok előadásával, történelemórával, Szent László-versennyel, íjászattal,

Hét országból közel 100 néptánckedvelő fiatal vett részt a táborban. Közel száz néptáncot kedvelő fiatal volt jelen a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Délvidékről, Horvátországból és a Muravidékről. A tábor a Szent László Társulat és a Rákóczi Szövetség által jöhetett létre, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség pedig a muravidéki táborozóknak biztosította az ingyenes részvételt. A Táncsics Mihály Gimnázium szolgált a táncok elsajátításának helyszínéül,

a középcsoportban két muravidéki a széki táncrend alapjait sajátíthatta el, míg a legidősebbek mezőségi táncokat jártak. A lépések elsajátítása mellett az oktatók viselkedéskultúrát, illemtant, magyarság-tudatépítést és néprajzáttekintést is belecsempésztek az órákba. Minden tánctanulás alatt és az esti táncházakban élő zenére járhatták a táncrendeket a táborlakók. A tábor során a szervezők igyekeztek történelmi ismeretekkel, néphagyományokkal és szokásokkal is gyarapítani a gyerekek

strandozással, csocsózással, társasjátékokkal és egyéb programokkal tették izgalmasabbá. A tábor augusztus 3-án ért véget a táborzáró gálával, ahol a három tánccsoport, a tánctanárok és a táborszervezők is bemutatkoztak. A gálára ellátogattak a muravidéki gyermekek szülei is, s a gála után közösen perdültek táncra. A táborlakók másnap hagyták el a helyszínt. A szervezők elmondása szerint a jövő évi táborozást a gyerekek már most bejegyezhetik a naptárukba. Kovač Tünde

Fotókiállítás: 100 év elszakítottságban Communitas For­tis­ sima, vagyis a legbátrabb falu címet viselő településen, Kercaszomoron a

falunapi rendezvénysorozat keretében a Muravidék elszakításának századik évfordulójára emlékeztek.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .

Vasárnap a kultúrház termében a szomszédos muravidéki települések – Hodos, Domaföld, Kapornak, Domonkosfa, Pártosfalva, Szerdahely, Csekefa – múltjából készült fotókiállítás „100 év elszakítottságban” címmel. Az eseményen Kapornaky Sándor, a település polgármestere és V. Németh Zsolt, a térség parlamenti képviselője osztotta meg gondolatait a közönséggel, majd nyitotta meg a tárlatot. ak

Pesti levelek A rejtélyek és megszokások városa Kedves Olvasó! Mindig elhangzik, hogy Budapesten mindig történik valami. Néha rejtélyes esetek is. A múlt hét két napján ismeretlen eredetű bűz volt érezhető Budapest több pontján. Az Országos Meteorológiai Szolgálat kutatása, mely főleg a légmozgást vizsgálta, az Érd–Pusztazámor–Felcsút–Szárliget–Tatabánya– Tardos–Lábatlan–Esztergom–Dobogókő–Csobánka települések közé eső területet jelölte meg a szag esetleges eredeteként. Az elmúlt hétvégén pedig a Campona bevásárlóközpont Tropicariuma előtt egy 130 centiméteres kajmán (aligátorféle) várta reggel a dolgozókat. A meglepetést tartalmazó dobozon többek között szerepelt a „Vigyázz ,harap!” felirat is. Nem tudják, ki rakta oda, de az biztos, hogy otthon illegális kajmánt tartani. Idén sem maradt Sziget Fesztivál nélkül a főváros. Az augusztus 7-től 13-ig tartó fesztiválra a világ minden tájáról érkeztek előadók és látogatók, ahogy a program is sokszínű volt. A helyszínre, azaz a Hajógyári-szigetre vezető K-híd műszaki állapota leromlott, de még biztonságos a közlekedés lebonyolítására, állítja a Budapesti Közlekedési Központ. Viszont az első nap az Ed Sheeran-koncert után hazainduló tömeg kijutását feltételezhetően a híd elavultsága is akadályozta. A Sziget befogadóképessége 1999-től idáig 50 ezer főről 95 ezerre növekedett, ami nem biztos, hogy nem vett el az élvezhetőségéből. Egyébként idén történt a Sziget eddigi legnagyobb drogfogása, 5 millió forintnyi kábítószert foglaltak le két holland fiataltól. A Szigettel együttműködő Coca-Cola a fesztivál témáját (Love Revolution, azaz Szeretet forradalma) támogatva adta ki Love is Love című kampányuk plakátjait, melyek heteró párokon kívül meleg párokat is ábrázoltak. Ezek sokakból ellenszenvet váltottak ki. Főképp Boldog István kormánypárti képviselő nemtetszésének és az emberek bojkottra való felhívásának híre volt hangos. A Coca-Cola lecserélte a homoszexuális párokat ábrázoló plakátokat, de azt állítják, eredetileg is ez volt a terv. A plakátbotrány után több civilszervezet csatlakozásával egymás tiszteletéért sétáltak vasárnap Budapesten, a Clark Ádám tértől a Bazilikáig. De térjünk kellemesebb témára. Ha augusztus, akkor Szent István ünnepe. 20-án délelőtt légi parádét tart a Magyar Honvédség a Lánchíd és a Parlament közötti Duna-szakasz felett. Este 9-től pedig ünnepi tűzi- és fényjáték lesz látható a Dunán. Ezen kívül számos más programon vehetünk részt aznap. illetve már 18-án és 19-én is a fővárosban. Érdemes ellátogatni a Várkerthez és a Clark Ádám térre, ahol számos koncerten vehetünk részt. A Magyar Ízek Utcája a Várkert rakparton várja az érdeklődőket. Itt megtalálható lesz az idei Ország Tortája, ami a Boldogasszony csipkéje elnevezést kapta, valamint a cukormentes torta, a Kicsi Gesztenye is.

Üdvözlettel Budapestről: Szűcs Katarina

13


Sport A múlt heti kudarc után győzelem

Kihasználatlan helyzetek találkozója Nafta 1903 – NK Koroška Dravograd 4:1 (2:0)

A mérkőzés helyszíne: Lendvai Sportpark A nézők száma: 350 Játékvezetők: Halilovič Denis, Mežnar Matic és Radusinovič Davorin Szövetségi ellenőr: Turk Janko Nafta 1903: Raduha, Pirtovšek (60. Bizjak), Oštrek, Ploj, Maleševič (46. Toth), Vinko, Živko, Szökrönyös (72. Drk), Šeruga, Rebernik, Leuštek; edző: Sluka Marjan. NK Koroška Dravograd: Kanduč, Petek, Dobaj, Barič, Gluhovič (46. Verstovšek), Kogelnik (72. Vošnjak), Brzin, Evans, Vrabič, Roželj, Pečnik (46. Rogina); edző: Kus Bojan. Gólszerzők: 1:0 Rebernik 16. perc, 2:0 Vinko 32. perc, 3:0 Oštrek 50. perc, 3:1 Evans 82. perc, 4:1 Zagorec 89. perc. Az előző körben a Belatinc ellen vereséget szenvedett Nafta játékosai gyorsan összekapták magukat, és megverték az NK Koroško Dravograd csapatát. Átlagos találkozót láthattak a szurkolók számos technikai hibával, de a játékot a 36 fokos nyári hőség is nehezítette. A meccset jobban kezdte a Nafta, de egymás után mégis öt helyzetet hagytak ki. A 3. percben Ploj a kapust találta el három méterről, majd az 5. percben Oštrek lőtt a kapu mellé. Pirtovšek a 10. percben szintén a kapust célozta meg, majd a 11. és a 12.

percben Ploj és Vinko szalasztott el jó lehetőségeket. A 16. percben végre megtört a jég, és Rebernik egy bal oldali beadásból talált a kapuba. Sluka edző a 26. percben sérülés miatt lehívta a pályáról Leušteket. A vendéglátó csapat a második gólját a 32. percben szerezte meg, amikor Vinko 7–8 méterről ívelte kapura a labdát. A félidő végéig Oštrek, Bizjak és Rebernik előtt néhány szép helyzet még kínálkozott, de ezek is kimaradtak. A dravogradiak csak ritkán kerültek az ellenfél kapuja közelébe, támadás helyett inkább a védekezésre összpontosítottak.

2. forduló

5. forduló Triglav – Mura Bravo – Aluminij Domžale – Celje Maribor – Tabor Rudar – Olimpija

1:3 (0:2) 0:1 (0:0) 3:5 (0:3) 4:2 (1:1) 0:3 (0:2)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 5 4 1 0 2. Aluminij 5 3 2 0 3. Mura 4 2 2 0 4. Maribor 5 1 3 1 5. Triglav 5 2 0 3 6. Tabor 5 2 0 3 7. Celje 5 1 3 1 8. Bravo 5 1 1 3 9. Rudar 5 0 3 2 10. Domžale 4 0 1 3

13:4 13 6:2 11 10:7 8 7:6 6 9:12 6 5:8 6 9:8 6 6:9 4 6:10 3 8:13 1

A 6. forduló párosítása 2019. augusztus 17-én és 18-án: Bravo – Domžale, Aluminij – Olim­pija, Celje – Maribor, Tabor – Triglav, Mura – Rudar.

14

Paks – Honvéd Kaposvár – Mezőkövesd Puskás AFC – Mol Fehérvár DVTK – Újpest DVSC – Kisvárda ZTE – Ferencváros: elhalasztva TÁBLÁZAT 1. MOL Fehérvár 2 2 0 0 2. Mezőkövesd 2 2 0 0 3. DVSC 1 1 0 0 4. Paks 2 1 0 0 5. DVTK 2 1 0 0 6. Puskás AFC 2 1 0 1 7. Újpest 2 1 0 1 8. Kisvárda 2 1 0 1 9. Ferencváros 0 0 0 0 10. ZTE 1 0 0 1 11. Kaposvár 2 0 0 2 12. Honvéd 2 0 0 2

3:1 (2:0) 1:2 (1:2) 0:2 (0:0) 1:2 (1:1) 4:1 (2:1)

6:2 3:1 4:1 3:2 3:3 3:3 3:4 2:4 0:0 0:1 3:6 2:5

6 6 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0

A 3. forduló párosítása 2019. augusztus 18-án: DVSC – ZTE, MOL Fehérvár – DVTK, Mezőkövesd – Puskás AFC, Ferencváros – Kaposvár, Honvéd – Kisvárda, Újpest – Paks.

Egyetlen jó helyzetük a 43. percben volt, amikor viszont Kogelnik a kapu fölé lőtt. A folytatásban a vendégcsapat edzője, aki megelégelte csapata védekező játékát, lecserélte két középpályását. Ezután némileg felélénkült a Dravograd és izgalmasabb játék következett. Ám a lendvaiak az 50. percben OštrWek góljával, ami a kapu alsó jobb sarkát találta meg, még inkább megerősítették vezetésüket. A vendégektől a 61. percben végre láthatott a közönség egy jó támadást, ám Kogelnik lövését a Nafta kapusa, Raduha kivédte. A 82. percben aztán végül Evansnek mégis sikerült a kipattanót öt méterről a kapuba lőni, ezzel némileg szépítve az eredményt. A hazaiak viszont ezt a gólt sem hagyták válasz nélkül, a mérkőzés utolsó percében meglepetésként Zagorec

egy beadásból fejessel erősített rá a végeredményre.

A vendéglátók megérdemelt győzelmet arattak, de még nagyobb arányú győzelem születhetett volna, ha a csapatban jobban kihasználták volna az adódó helyzeteket. F.h.m.

Országos dzsúdóverseny A Lendvai Judo Klub tagjai, Mlinarič Nejc és Markoja Jure egyaránt 6. helyezést ért el augusztus 4-én, vasárnap a Szlovén Dzsú­d ó­s zövetség szervezésében megrendezett izolai NAGE NO KATA országos versenyen.

Ugyanitt csütörtökön, augusztus 8-án a Lendvai Judo Klub tagjai közül hárman, Nejc Mlinarič, Markoja Jure és Jan Kočila pedig megszerezték a cselgáncs mesteri fokozat 1. danját. F.h.m.

Markoja Jure, Kočila Jan és Mlinarič Nejc. 3. forduló Nafta 1903 – Dravograd Brežice – Beltinci Dekani – Bilje Brda – Drava Rogaška – Radomlje Fužinar – Krško Gorica – Koper Krka – Dob

4:1 (2:0) 2:0 (0:0) 1:2 (1:0) 2:3 (2:1) 0:2 (0:0) 2:4 (0:2) 1:2 (1:1) 2:2 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Krško 3 2 1 0 13:5 7 2. Radomlje 3 2 1 0 7:3 7 3. Bilje 3 2 1 0 4:2 7 4. Gorica 3 2 0 1 8:4 6 5. Nafta 1903 3 2 0 1 7:3 6 6. Koper 3 1 2 0 5:4 5 7. Krka 3 1 2 0 5:4 5 8. Dekani 3 1 1 1 7:6 4 9. Fužinar 3 1 1 1 5:6 4 10. Drava 3 1 0 2 4:6 3 11. Brežice 3 1 0 2 3:5 3 12. Beltinci 3 1 0 2 2:6 3 13. Dob 3 0 2 1 6:7 2 14. Brda 3 0 2 1 4:5 2 15. Dravograd 3 0 1 2 3:8 1 16. Rogaška 3 0 0 3 0:9 0 A 4. forduló párosítása 2019. augusztus 17-én: Koper – Nafta 1903, Dravograd – Brežice, Krško – Dekani, Drava – Gorica, Bilje – Krka, Rogaška – Fužinar, Dob – Brda, Radomlje – Beltinci.

Szlovén vitorlázórepülős siker Két szlovén pilóta állhatott a dobogó első, illetve harmadik fokára Németországban a 19. alkalommal megrendezett Nemzetközi Katonai Vitorlázórepülő Bajnokságon. A versenyt évek óta a Berlin, Lipcse és Drezda között lévő holzdorfi katonai repülőtéren rendezik. Idén kilenc ország 63 pilótája mérte össze rátermettségét. A szlovén csapat: Da­ mi­jan Korpič Muraszombatból és Robert Šlaus pilóta Mariborból, valamint Matjaž Jakša és Robert Prelec földi asszisztensek harmadik alkalommal vettek részt a versenyen. A szlovén pilóták, akik a szlovén fegyveres erők tagjai, DG 100-as vitor-

lásrepülővel versenyeztek. A versenyszámok hét napon keresztül folytak, többnyire jó időben. A verseny közben a szlovén pilóták az ígéretes kezdés után hoztak egy helytelen taktikai döntést, melynek következtében úgy tűnt, hogy kevés esélyük maradt a jó pontozásra. Ám a folytatásban bravúrosan teljesítettek és messze túlszárnyalták a versenytársakat. Végül kitűnő eredménnyel zárták a versenyt: az első helyen Robert Šlaus végzett (Letalski center Maribor) 5.598 ponttal, a 2. Karl Heinz Pfeiffer lett Németországból 5.589 ponttal, a 3. pedig Damijan Korpič (Aeroklub Murska Sobota) 5.501 ponttal.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .


Sport minisport FC Király SE – Nafta 1903 2:1 (2:1) A Nafta 1903 U19-es utánpótláscsapata barátságos felkészülési meccsen vereséget szenvedett Szombathelyen. A végeredmény már a játék első felében kialakult, a vendégek egyetlen gólját Fekete Dániel szerezte. A lendvaiak rengeteg jó helyzetet alakítottak ki, de a támadók a házigazdák kapuja előtt sajnos pontatlanok voltak. A lendvaiak következő felkészülési meccse Bakovciban lesz a szaúd-arábiai Al Ailem csapata ellen. LK Hotiza – FC Csesztreg 5:3 (3:2) A hotizai focipályán a helyi csapat vendégül látta az I. Zala megyei ligában játszó FC Csesztreg csapatát. A csesztregiek edzője egyébként Németh Imre, aki néhány szlovén klubot is már megjárt, köztük a másodligás NK Nafta csapatát is. A találkozón különösen jól szerepelt Vöröš Patrik, aki három gólt is rúgott, a másik két gólt pedig Goričanec Andrej szerezte. A hotizaiaknak több jó helyzetük is volt, Tibaut felső kapufát lőtt, de Kustec és Goričanec is jó helyzeteket hagyott ki. NK Olimpija – NK Odranci 1:2 (0:2) A lendvai körzeti labdarúgóliga kezdete előtti utolsó felkészülési meccsen múlt szombaton az Olimpija Hosszúfaluban fogadta a harmadligás odrijánci csapatot. A játék a hazaiak vereségével zárult, de az Olimpija jól küzdött és szép játékot mutatott. Noha a vendégek már az első félidőben két góllal vezettek, a házigazdák nem adták fel, és Kepe Tihomir ügyes betörésével az eredményt 1:2-re szépítette. A második félidőben a hazaiak voltak erősebbek és visszaszorították a vendégeket a saját térfelükre. Nagyszerű lehetőséget szalasztott el Vida, de pontatlanul passzolt a kapu előtt.

Muravidéki Labdarúgóliga, 2019/20 – őszi idény: 1. forduló 2019. augusztus 17-én és 18-án: Rakičan – Olimpija Bogojina – Polana Križevci – Goričanka Grad – Tromejnik Slatina – Gančani Hotiza – Čarda Turnišče – Črenšovci

Bogojina – Olimpija Grad – Polana Križevci – Rakičan Hotiza – Tromejnik Slatina – Goričanka Črenšovci – Čarda Turnišče – Gančani

Hotiza – HNK Dolnji Kocovščak 2:0 (1:0) Az utolsó felkészülési meccsen a Hotiza 2:0-ra megverte a horvátországi Dolnji Kocovščak csapatát. Mindkét félidőben egy gól született, az első gólt Kustec, a másodikat pedig Goričanec lőtte.

4. forduló 2019. szeptember 8-án:

NK Panonija – NK Nedelica 0:0 Gyertyánosban a Panonija csapata hazai pályán fogadta Nedelicát. Érdekes mérkőzés volt, de gól nem született. Mindkét csapatnak voltak jó helyzetei, de főleg a pontatlan passzok miatt nem sikerült előnyt szereznie egyik csapatnak sem. A Muraszombati Körzeti Labdarúgóliga eredményei Az első fordulóban a következő eredmények születtek: Rakičan – Hodoš ....................................................................2:0 (1:0) Kema Puconci – Serdica Kl. Šinko .....................................5:1 (2:0) Bakovci – Šalovci . ..................................................................7:0 (2:0) Šd Bogojina – NK Aluvar Gančani ......................................2:3 (1:0) Čarda – CaNKova ................................................................ 10:0 (6:0) Šd Ižakovci – NK Tromejnik Kuzma . ..................................2:6 (1:1) Ven – Dokležovje ....................................................................5:4 (0:0) Apače – Radenska Slatina................................................... 0:2 (0:1) Šd Roma – Šd NK Križevci ...................................................7:6 (1:0) Grad – Tišina ...........................................................................3:1 (3:0) NK Lipa – NK Goričanka .......................................................0:4 (0:0) feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 019 . a u g u s z t u s 16 .

Olimpija – Čarda Bogojina – Križevci Rakičan – Grad Tromejnik – Turnišče Polana – Slatina Goričanka – Hotiza Gančani – Črenšovci

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

6. forduló 2019. szeptember 22-én:

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

7. forduló 2019. szeptember 29-én:

3. forduló 2019. augusztus 31-én és szeptember 1-jén:

Nafta 1903 – Király SE 2:1 (0:0) A Nafta 1903 U17-es utánpótláscsapata Lendván fogadta a szombathelyi Király Akadémia fiatal játékosait. A hazaiak jól játszottak és sikerült 2:1-re megnyerniük a mérkőzést. Az 51. percben egy bal oldali támadásból Gerič Aleks rúgta az első gólt, a 67. percben pedig Mišič Mitja két gólra növelte a hazaiak előnyét. A vendégek a 77. percben szépítettek.

Križevci – Olimpija Hotiza – Polana Turnišče – Goričanka Grad – Bogojina Slatina – Rakičan Čarda – Gančani Črenšovci – Tromejnik

10. forduló 2019. október 19-én és 20-án:

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

2. forduló 2019. augusztus 25-én: Olimpija – Črenšovci Rakičan – Bogojina Polana – Križevci Goričanka – Grad Tromejnik – Slatina Gančani – Hotiza Čarda – Turnišče

5. forduló 2019. szeptember 14-én és 15-én:

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

Olimpija – Gančani Polana – Turnišče Rakičan – Hotiza Križevci – Grad Bogojina – Slatina Tromejnik – Čarda Goričanka – Črenšovci

Grad – Olimpija Črenšovci – Polana Slatina – Križevci Gančani – Tromejnik Čarda – Goričanka Hotiza – Bogojina Turnišče – Rakičan

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

8. forduló 2019. október 6-án: Olimpija – Tromejnik Bogojina – Turnišče Križevci – Hotiza Grad – Slatina Goričanka – Gančani Polana – Čarda Rakičan – Črenšovci

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

Olimpija – Goričanka __ : __ Bogojina – Čarda __ : __ Križevci – Črenšovci __ : __ Polana – Tromejnik __ : __ Rakičan – Gančani __ : __ Slatina – Hotiza __ : __ Grad – Turnišče __ : __

11. forduló 2019. október 26-án és 27-én: Hotiza – Olimpija Gančani – Bogojina Goričanka – Polana Tromejnik – Rakičan Turnišče – Slatina Čarda – Križevci Črenšovci – Grad

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

12. forduló 2019. november 3-án: Olimpija – Polana Bogojina – Tromejnik Rakičan – Goričanka Grad – Čarda Križevci – Gančani Turnišče – Hotiza Slatina – Črenšovci

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

13. forduló 2019. november 9-én és 10-én: Turnišče – Olimpija Polana – Rakičan Goričanka – Bogojina Tromejnik – Križevci Gančani – Grad Črenšovci – Hotiza Čarda – Slatina

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

9. forduló 2019. október 12-én és 13-án:

14. forduló 2019. november 16-án és 17-én:

Slatina – Olimpija Gančani – Polana Tromejnik – Goričanka Hotiza – Grad Čarda – Rakičan Črenšovci – Bogojina Turnišče – Križevci

Olimpija – Rakičan Polana – Bogojina Goričanka – Križevci Tromejnik – Grad Gančani – Slatina Čarda – Hotiza Črenšovci – Turnišče

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

__ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __

Misja Beno Európa-bajnok! Az Európai Taekwondoszövetség Salzburgban rendezte meg az Európabajnokságot, amelyen 15 ország versenyzői vettek részt. A szlovén nemzeti csapatban a lendvai Misja Beno is szerepelt, aki kemény harcok után a 80 kilogrammos súlycsoportban újra megszerezte az Európa-bajnoki címet. Misja a finálé előtti negyeddöntőben az olasz Rossi Lukót győzte

le, majd a középdöntőben a német Kleider Lukast, végül a döntőben kiütéssel nyert a portugál Mendess Anrea ellen. Misja Beno egymás után kétszer is megszerezte az Európa-bajnoki címet a 80 kilogrammos súlycsoportban, ez az Európabajnokság történetében egyedülálló. F.h.m.

15


www.lendva.info

14.00

A XIV. Nemzetközi Halászléfőző Verseny megnyitója.

14.30

Gyermek- és szórakoztató programok (íjászat, hagyományos faműves játékok, légvárak, csillámtetoválás, arcfestés, lovas kocsikázás, lovaglás).

14.30

XI. Nemzetközi Néptáncfesztivál, zenél a Tokos zenekar és barátai. „Merítsen az MMR-ből!”

18.30

Eredményhirdetés.

19.00

A Tokos zenekar és barátainak koncertje.

20.00

e m 1.

i fes t

szombat, 2019. augusztus 24.

sobota, 24. avgust 2019

Lendva, a “Drvarnica” Bárnál

Lendava, pri baru Drvarnica

14.30 órakor/ ob 14.30 uri

19.00 órakor/ ob 19.00 uri

A néptáncegyüttesek műsora, zenél a Tokos zenekar és barátai. Nastop folklornih skupin, glasbena spremljava Tokos s prijatelji.

Szervezők és támogatók/ organizatorji in pokrovitelji:

l

1

i n z é ö p k t t á e n z c f m e e s n i n f d o o l r klorn zti .I dna

vá al v i

X

A Pannon Cigányzenekar szólistáinak a koncertje (Baranyai Lajos és zenekara).

A Tokos zenekar és barátainak koncertje. Koncert glasbene skupine Tokos s prijatelji.

A XIV. Nemzetközi Halászléfőző Verseny keretében. V sklopu XIV. mednarodnega tekmovanja v kuhanju ribje čorbe. Csoóri Sándor Alap

www.facebook.com/muravidek.nte/

Médiatámogatók/ medijski pokrovitelji:

Profile for Népújság

Népújság, 2019. 08. 16.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 33. sz.

Népújság, 2019. 08. 16.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 33. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement