Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 33. szám Lendva 2011. augusztus 18. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

Info 7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Nyári vigasságok

A nyár hagyományos és nélkülözhetetlen eseményei a falunapok, találkozók, borászati és tűzol-

tójátékok, zenés estek… Van, amikor már-már úgy tűnik, hogy az ilyen társasági események kihaló-

ban vannak, aztán mégis egy-egy hétvége – hála Istennek – megcáfolja ezt. Goricskón a hagyományos

Kerčmar Feri, a Családok Őrségi Találkozójának szakácsa:

„Ez a mi vidékünk, ezeket az ételeket szeretjük, ez a mienk és ezt visszük tovább.” 6. oldal

Családok Találkozója idén több látogatót vonzott, mint valaha, jól sikerült, s a gyertyánosi falunap

a tiniket is bekapcsolta a programokba… A nyári vigasságokról bővebben a 6. és 15. oldalon.

Elbocsátások Don-kanyar: a stabilizációs ahová a magyar program katonák tízezrei nyomán a Nafta meghalni Petrochemnél mentek 7. oldal

16. oldal


Iránytű Dobronaki magyar önkormányzat

„Napi szinten gondoskodun Király M. Jutka

Ünnep a mindennapokban, mindennapok az ünnepben Augusztus 20-a, a magyar államalapítás ünnepe küszöbén az ünnep és a történelem mai üzenetéről, elsősorban Szent István (egyik) államalapítási felismeréséről, hogy az állam nem csak kötelezettség, hanem lehetőség is, valamint azon intelméről, hogy „az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő” akartam írni, aktuális nemzetiségi megvilágításban, aztán fontolgatva az ünnepi gondolatokat, egyre inkább – igaz, ünnepi ruhát öltve – a mindennapok tényei jutottak eszembe. Igen, fontosak az ünnepek. Mert – Márai Sándort idézve – „az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies” (Füves könyv). Szükségünk van az ünnepre, éppen e különbözés és rendhagyás és ünnepiesség miatt. Szükségünk van az ünnepre a mindennapokban; hogy emlékezzünk, egyszerűen csak ünnepeljünk, a tanulságok, jó példák által tervezzünk. A nemzeti ünnepekre a kisebbségi létben azért (is), hogy megmaradjunk, hogy nemzeti öntudatunk és önbizalmunk erősödjön. De ugyanúgy fontos a mindennapok jelenléte az ünnepben – azoknak a mindennapoknak a jelenléte, melyek tán az ünnepek energiájával feltöltődve is azt jelentik nálunk a Muravidéken, hogy magyar esti mesét olvasunk gyerekeinknek, hogy magyar nyelvű filmet nézünk, magyar nyelvű könyv után kutatunk a könyvtárban, hogy az üzletben magyarul kérünk kenyeret, a telefonba magyarul is beleszólunk vagy magyar üzenetet írunk… Ha ezek a hétköznapi, mindennapi, szinte észrevehetetlennek tűnő kis dolgaink is megtalálhatók az ünnepben, akkor – sőt, kisebbségben, szórványban csak akkor – igazi ünnep az ünnep.

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Cár Anna harmadik mandátumban a dobronaki magyar önkormányzat (DKMÖNK) tanácsának elnöke. Az elnökkel az általános nemzetiségi kérdések mellett az önkormányzatot az elmúlt hónapokban leginkább érintő projektről, a Dobronoki György Tájház bővítéséről, illetve a tanácsüléseken felmerülő finanszírozási, forráseszköz-megosztási kérdésekről beszélgettünk. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

– A Dobronoki György Tájház kiépítése, tevékenységeinek bővítése már több mandátumot érintő kérdés. Jelenleg is nagy terveket szőnek. Miről van szó pontosan? – Igen, a Dobronoki György Tájház kialakítása már több mandátumon áthúzódó feladatot jelent, a tanács a tárgykörben többször tárgyalt, döntéseket hozott, terveinket bemutattuk különböző intézményeknek, a községnek is. Álmaink, elképzeléseink nagyok voltak, de úgy látszik, némileg vissza kell fognunk azokat. Mindezek ellenére maximális az igyekezetünk, minden lehetséges pályázati kiíráson részt vettünk. Bár a pályázatunk tartalmilag jóformán kifogástalan, sajnos a SI–HU pályázatokon csak a várólis-

tára kerültünk. Pedig még az önrész biztosítására is sikerült némi pénzeszközt megtakarítanunk. Az elmúlt mandátumban azzal utasítottak el, hogy elfogytak a pénzforrások, a jelenlegin pedig egyszerűen közölték velünk, hogy a várólistára kerültünk. Ahogy már kifejtettem, tartalmilag mind a két esetben megfelelt a pályázatunk, és bennem még mindig él a remény, hogy a nyertesek közül valaki lemondja a projektet, a mienk pedig helyettesíti ezt. Tudom, ennek az esélye nagyon csekély, de a remény hal meg utoljára. – Tudomásunk szerint a sikertelen SI–HU pályázat után a tájház projektjével szlovéniai forrásoknál is pályázni szerettek volna. Ezzel a pályázattal mi történt? – Igen, még a nyár folyamán a tanács döntött arról, hogy a projektünkkel

elindulunk a szlovén Mezőgazdasági Minisztérium „ökomúzeumos” pályázati kiírásán. Ez kisebb terjedelmű projekt lett volna, amely által a tájház pajtarészét szerettük volna befejezni. A pályázat meg is jelent, de csak nagyon rövid ideig, hat napig volt nyitva, így egyszerűen nem maradt elegendő időnk a felkészülésre, a dokumentáció elkészítésére. Ez annak ellenére igaz, hogy a projekt háromnegyed része már megvolt. Igazából nem is értem, miért írnak ki ilyen pályázatokat nyáron, amikor mindenki szabadságon van. Tehát sajnos itt is kiestünk. – Említette a megtakarított összeget, amelyet az önrész biztosítására szántak volna. Mit kezdenek ezzel az összeggel, egyáltalán milyen összegről van szó? – Nagyságrendben 20 ezer euróról beszélünk. A terveink szerint a Szent Ist-

A Hitel című folyóirat estje Lendván Az elmúlt pénteken a Hitel folyóirat tartott irodalmi estet a lendvai Bánffy Központban. Az est vendége Papp Endre (felelős szerkesztő), továbbá Wodianer-Nemessuri Zoltán (munkatárs, a Páneurópai Unió alelnöke) és Döbrentei Kornél (költő, publicista, főmunkatárs) volt. A vendégekkel Bence Lajos író, irodalomtörténész, újságíró beszélgetett, aki nemzeti elkötelezettségű folyóiratnak nevezte a Hitelt, az est házigazdája pedig Halász Albert író és a lendvai magyar önkormányzat elnöke volt.

A Hitel magyar irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat, amelynek első száma 1988. november 2-án – Illyés Gyula születésnapján – jelent meg Budapesten. A lap arculatát nem csupán történetének elhangzott tényeiből, hanem a vendégek vallomásaiból is megismerhették a jelenlévők. Szó volt Csoóri Sándor főszerkesztőről, valamint arról is, hogy mennyire fontosnak tartják, hogy ne kizárólag irodalmi jellegűek legyenek a megjelent írások, valamint hogy az irodalmon belül is szükségesnek tartják a

változatosságra való érzékenységet. A folyóirat megalakulásának és történetének évszámai mellett annak személyesebb, irodalomtörténeti érdekességeit is megosztották a közönséggel a vendégek. Az est hangulatát Petrás Mária fokozta csodaszép hangjával, elénekelve néhány ismert népdalt, végül az érdeklődők a folyóirat ajándék-számaival térhettek haza, annak képviselői pedig remélhetőleg elégedettséggel és szép gondolatokkal Szlovéniáról, Lendváról. Kepe Csilla

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .


Muravidék

nk a nemzetiségi jogokról” ván-ünnepélyek után összehívom a tanácsot és akkor már konkrét döntés születik az összeg befektetéséről. A nyár elején már tárgyaltunk erről az eshetőségről, de akkor még voltak esélyeink a pályázati kiírásokon. Több mint valószínű, hogy a már említett pajtarész felújítását kezdjük el, de az összeg semmiképpen sem lesz elegendő a befejezéshez. Nagyon fontos lenne kialakítani az illemhelyiségeket is. Ha semmi mást, akkor legalább a tetőszerkezetet, a tetőt meg tudjuk oldani. A munkálatok elkezdése azért is fontos, hogy a már meglévő és még mindig érvényes építési engedély és tervrajz-dokumentáció ne vesszen kárba. Tudniillik az említett papírok megszerzésére valamivel több mint 5 ezer eurót költöttünk. Azonban a jövőben is pályázni szeretnénk a tájház nagyobb arányú bővítésére, ez ugyanis nagyon fontos lenne nem csak a dobronaki, hanem a muravidéki magyarság számára is. A projektbe be szeretnénk vonni az egész muravidéki magyarságot, de először az épületet kell rendbe hoznunk. Munkahelyek teremtődnének, ugyanis egy kézműves központot képzeltünk el kis üzlettel. Dobronakon nagyon sok turista fordul meg, így a portéka szerintem könnyen el is kelne. – A tájház mellett mit tart az önkormányzat legfontosabb feladatának? – Kisebbségi önkormányzatként a legfontosabb, mondjuk alapfeladat mindenképpen a nemzetiségi jogaink biztosítása. Leginkább a hétköznapi szintre gondolok, arra, hogy például az orvosnál, a patikában, az üzletben vagy a postán, a különböző intézményekben megvalósuljon a kétnyelvűség. A községi nemzetiségi önkormányzatok egyik legpozitívabb hatása vélemé-

nyem szerint éppen ebben rejlik, mert az emberek, a polgárok mégiscsak érzik, hogy helyben is van egy szervezet, amely gondoskodik az említett jogokról, nem mindegy neki, mi történik ezen a téren. Véleményem szerint a községi önkormányzatok nélkül a magyar

Cár Anna már harmadik mandátumban vezeti a Dobronak községi magyarságot. nyelv helyzete, presztízse a jelenleginél is rosszabb lenne. Félreértés ne essék, nagyon fontosnak tartom a csúcsszervezet szerepét is, de ugyanolyan fontosaknak a községi nemzetiségi önkormányzatokat. Ezen belül is a legfontosabbnak tartom azt, hogy a községi önkormányzatok említett hatását érzik a fiataljaink is, akik Dobronakon egyre inkább bekapcsolódnak a nemzetiségi életbe. Természetesen a nemzeti megmaradásban a családnak, valamint az óvodáknak és az iskoláknak is nagyon nagy a szerepe. Éppen ezért az oktatási intézeteket maximális módon támogatjuk, ahogy az egyesületeken keresztül a társadalmi életet is. Nagyon fontosnak tartom, különösen a jelenlegi válságos, tompult időszakban, amikor az emberek inkább magukba zárkóznak, hogy kimozduljanak, szórakozzanak, megnézzenek egy előadást, beszélgessenek. Lehetősé-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .

geink szerint ezeket a tevékenységeket mindenképpen támogatni szeretnénk. Remélem, az állam a válságos helyzetre tekintettel sem csökkenti támogatásunkat a közeljövőben, így mi is azonos szinten tudjuk tartani az említett támogatásainkat. – Milyenek véleménye szerint a magyarság megmaradási esélyei, mit lehetne tenni az esélyek növelése érdekében? – Optimista vagyok, remélem, a magyar nyelv szintje, használata legalább a jelenlegi szinten marad. Mi mindent megteszünk, például nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a magyar kultúrát Szlovénia belsejében is erőteljesen bemutassuk. Szerencsére van mit mutatnunk, ezzel pedig közelebb hozhatjuk a többségi nemzetet is. – Az elmúlt hónapokban a tanácsüléseken többször felmerültek a finanszírozási, forráseszköz-megosztási kérdések, a viták több esetben forró hangulatúak is voltak. Mi az ön véleménye ebben a kérdésben? – Annyit tudok mondani, emberek vagyunk, hibázunk. Az említett kérdésben voltak nézeteltérések. Hónapokba, hosszú időbe tellett, de többször leültünk, mindenki elmondta a véleményét és végül sikerült közös nevezőre jutni. Ez a legfontosabb. Biztos vagyok abban, jelenleg mindenki arra törekszik, hogy minél jobb helyzetbe kerüljön az általam vezetett kisebbségi közösség. A helyzet nem ideális, de a legfontosabb az, hogy közösen tudunk dolgozni. Például nemrég levelező ülésen döntöttünk a dobronaki Szent Jakab templom felújításának támogatásáról, és a döntésben mindenki készségesen részt vett. Kétezer euró támogatásról döntöttünk. Ha összefogunk, akkor sok mindent el tudunk érni.

Jegyzet

A modern mezőgazdasághoz óriási tudásra van szükség Nem könnyű írni a mezőgazdaság helyzetéről. Ha visszatekintünk a kezdetek kezdetéig, soha sem volt könnyű a parasztnak, ma sem az. A munka: akkor kell elvégezni, amikor ideje van. Nem lehet félretenni, mint a varrást. A gépezet: nélküle nem lehet versenyképes egy parasztgazdaság. A mezőgazdasági technológia az egyik legdráKovač Jožef gább. Aki az alapoktól indul, csak földművelő, pályázatok által vagy erős anyagi Völgyifalu háttérrel teheti ezt. S ez mit sem ér, ha nincs mezőgazdasági terület. Mostanság nagy harc folyik a földekért. Minden egyes négyzetméter számít, hiszen javarészt jó minőségű, az intenzív gazdálkodásnak megfelelő szántóföldjeink vannak, csak kevés. A legtöbb gondot a nadrágszíj-parcellák okozzák. A tagosítás sok mindent megoldana, de elképzelni sem tudom, hogyan lehetne lebonyolítani. A modern mezőgazdasághoz óriási tudásra is szükség van. Én még a hagyományos gazdálkodást űzöm, de a családban már integrált gazdálkodást is folytatunk. A bio- az ökogazdálkodás is megvetette lábát vidékünkön, s mindegyiknek van előnye is, hátránya is. Mindenképpen sok új tudást igényelnek. Évente veszek részt különböző továbbképzéseken, előadásokon, úgy a technológiával, mint a termeléssel kapcsolatosan. Jó, hogy több ország közvetlen közelében élünk, így bepillantást nyerhetünk, mi történik odaát. Gyakran szomorodom el, hogy néhány bonyolult dolgot milyen egyszerűen meg lehet oldani. De sajnos nálunk nem működik. Emellett fontosnak tartom a vásárokat, termékbemutatókat. A radgonai vásárra minden évben elmegyek. Elsősorban az új gépezeteket nézem meg. Úgy gondolom, egykor sokkal több kiállító vett részt és sokoldalúbb volt a kínálat. Magyarországon az úgynevezett nyílt napokon vettem részt néhány mezőgazdasági vállalatnál, ahol bepillantást nyerhettünk az egész termelési folyamatba. Ilyen jellegűeket nálunk is szervezhetnének. Tudom, néhol van, de úgymond zártkörűek, vagy egyszerűen nem szerezhetünk róluk tudomást. A modern mezőgazdasággal rengeteg adminisztráció is jár. Jó, hogy ezt nem nekem kell elvégeznem, hisz van segítségem. Nem csak a bonyolultsága miatt örülök e ténynek, hanem rengeteg időt emészt fel. Tehát mindenképpen kell valaki, aki a földet túrja, s valaki, aki a számítógép előtt ülve intézi a papírmunkát és új infók után kajtat. Sokat lehetne beszélni országunk mezőgazdasági politikájáról, helyzetéről, tervezéséről, de ebbe nem bonyolódom bele. Gyakran tűnik áttekinthetetlennek, érthetetlennek, agyonkomplikáltnak. Akkor lenne ideális, ha olyan helyzetet teremtenénk, amelyben a nehéz és fárasztó munkából tisztességesen meg lehetne élni.

3


Muravidék Šalovci Község ünnepe

Községi plakett Škaper Vendelnek Šalovci Község több napon át tartó rendezvénysorozattal ünnepelte 7. községi ünnepét. A községi tanács díszülésén péntek este sor került a kitüntetések és elismerések átadására is. Idén a község plakettjét Škaper Vendel, a községi magyar önkormányzat egykori elnöke vehette át. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A község polgármestere, Iztok Fartek ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a jövő terveit illetően a községi vezetőségben az erő és akarat megvan, az anyagi eszközöket pedig felelősséggel fejlesztésre fogják használni. A legfontosabb tervek közt a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és az infrastruktúra fejlesztése szerepel. A muravidéki vízvezeték ügyének rendezését szintén fontosnak tartják, s a jelenlévő környező községek polgármestereit egyben fel is szólította, hogy közös erővel lépjenek fel a goricskói

vízvezeték ügyének rendezése érdekében, majd a községben sikeresen kiépült vízvezeték-hálózat kivitelezői felé az elmaradt adósságok halaszthatatlan rendezésére is felhívta a figyelmet. Fartek polgármester elismerően szólt a községi magyar nemzetiségi közösséggel való együttműködésről, valamint a községben működő sport-, tűzoltó-, kulturális és nyugdíjas egyesületekről, kiemelve a Korenika szociális és ökológiai vállalat sikeres működését is. Az ünnepi beszédet követően kiosztásra kerültek a községi elismerések. A község plakettjét idén Škaper Vendel, a Šalovci Községi MNÖK tanácstag-

Elkezdődött a dobronaki kultúrotthon felújítása Dobronakon felújítási munkálatok indultak a több mint 30 évvel ezelőtt épített, de használati engedéllyel még nem rendelkező kultúrotthonon.

ték Hodostól Lendváig, a karbantartása pedig az akkori Dobronaki Helyi Közösségre, illetve most Dobronak Községre hárult, a kultúrotthon teljes

A kultúrotthon külsejének és belsejének felújítása egyben Dobronak, a község központjának rendezését is jelenti. – Az idő nyomot hagyott az épületen, melynek helyiségeit a fennállása során sokan igénybe vet-

4

felújítására vonatkozó, már megbeszélt pénzösszeget pedig a lendvai és a hodosi kultúrotthonra irányították

ja, egykori elnök kapta a nemzetiség élén folytatott munkájáért, Domonkosfa fejlődéséér t, a magyar nyelv és hagyományok ápolásáért. Községi elismerésben részesült továbbá Zorka Uzelac tanárnő a kultúra fejlődéséért és a nyugdíjas egyesületben végzett aktív munkájáért. Szintén községi elismeréssel tüntették ki az 1996ban megalakult Šalovci Nyugdíjas Egyesületet. Az elismerés átvétele után lapunknak Škaper Vendel nyilatkozott: – Nagy megtiszteltetés számomra a községi plakett. Ha belegondolok az elmúlt évekbe, ezért a kitüntetésért tenni is kellett valamit. Örülök, hogy át. Községünk csak 2010ben nyert a Mezőgazdasági Minisztériumnál vidékfejlesztésre (2007–2013) kiírt pályázatot 250.674,06 euró összegben. A többit a községi költségvetés biztosítja, a 2011-esben a szanálásra már szerepel tétel – áll Marjan Kardinar polgármester nyilatkozatában. A felújítás tervét az odranci Atrij építőipari tervezőiroda készítette el, mely alapján a munkálatok teljes értéke 1 millió eurót tesz ki. A felújítás első fázisát a külső építőipari munkálatok jelentik tetőcserével és szigeteléssel, a vakolat felújítását, a hőszigetelést és a környék rendezését. A belső térben a földszinten felújításra kerül minden helyiség. A munkálatokat – értéke 366.616,99 euró – a Dolinka cég végzi Beltinciről, a befejezési határidő ez év telén jár le. Szolarics Nađ Klára

Škaper Vendel, a šalovci községi magyar önkormányzat egykori elnöke községi plakettben részesült.

vannak olyanok, akik észre tudták venni és értékelni is tudták a munkát és az eredményeket. Az elmúlt 10 évben a legtöbb erőnket a domonkosfai kultúrház kiépítésére, felújítására fordítottuk. A másik, amibe belevágtunk és szintén nagy anyagi eszközöket kívánt, az a tájház projektje volt. A jövőt tekintve szeretném, ha ezek a munkálatok folytatódnának, nem szabad abbahagyni, persze ehhez az államnak is megfelelő hozzáállást kell tanúsítania, többek között az ígéreteket be kell tartania. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő is. A díszülést a do­mon­kos­fai Petőfi Sándor ME énekkara, a domonkosfai citerások, valamint a budinci kultúregylet szereplése színesítette.

Hulladékügyben nem volt felmentés A hulladék gyűjtésének, szállításának és lerakásának ügye Lendván már hosszabb ideje foglalkoztatja a községet, a szolgáltatást lebonyolító céget és a nyilvánosságot. Az utóbbi kedélyeit – talán a hulladékszállítás árán kívül – legjobban a júliusban engedély nélkül a Komunala Kft. udvarára lerakott mintegy 670 tonna szelektált hulladék borzolja, melyből bűz árad. Az üggyel az országos környezetvédelmi és egészségügyi felügyelőség foglalkozik, és már ki is szabott bírságot a Papir servis cégre, melynek lenarti hulladékkezelési központjában egy új gépet szerelnek fel, ennek beindítása augusztus végén várható, s a cégnek augusztus 20-ig el kell szállítania a bálába kötött, jelenleg letakart hulladékokat Lendváról. Hogy Lendván nehézségek jelentkeznek a hulladékokkal, az nyilvánvaló, s ez hatékonyabb intézkedéseket követel. A községi hivatal új, belső szervezettségi rendje kapcsán a nyilvánosságban megtévesztő információk terjedtek el. – A Lendvai Községi Hivatalban nem voltak felmentések, a hivatal nagyobb rugalmassága és hatékonysága érdekében belső szervezettségi intézkedéseket hajtottunk végre. A Községi Hivatal szervezeti felépítését községi rendelet szabályozza, ennek értelmében megszűntek a belső szervezettségi egységek, a vezetést – vonatkozik ez a községközi igazgatóságra is – a Községi Hivatal igazgatója vette át. A hatékonyság javítása érdekében még egy felügyelői munkahelyet hoztunk létre. Erre a posztra a feltételeknek eleget tevő Miran Doma került, a munkakörök felosztása szerint a rendészeti szolgálatért és a gazdasági közszolgálatért felel, ahova a jelenleg a legtöbb nehézséget jelentő kommunális hulladékok is tartoznak. Hebar Tibor felügyelő a tűzvédelem, az árvíz, a földcsuszamlás és más elemi csapások elleni védelem és a fekete építkezésekkel kapcsolatos feladatok felelőse – áll a polgármesteri hivatal nyilatkozatában. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .


Gazdaság Nem járt jól a Varis mint alvállalkozó

Már az állami megrendelések is rizikósak Állami közbeszerzés alapján a Brdo lakáskomplexum építésének főkivitelezője a grosupljei GPG építőipari vállalat volt. Az állami beruházás három éve indult, közben a GPG cég csődbement, az alvállalkozók pedig munkájukért nem kapták meg a teljes járandóságukat, bár a befektető állami lakásalap a főkivitelezőnek fizetett. A Varisnak 2,23 millió euróval tartoznak, amit bírósági úton próbálnak behajtani. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Ljubljana melletti Brdo lakáskomplexum megépítése az állam által kiírt közbeszerzés alapján indult meg három évvel ezelőtt a pályázatot nyert GPG Grosuplje céggel mint főkivitelezővel, mintegy 33 millió euró értékben. A GPG több alvállalkozóval látott hozzá az országos lakásalap által finanszírozott projekt megvalósításához. Alvállalkozóként jelen volt a lendvai Varis is, mely 2010 tavaszán 396 fürdőszobafülke elkészítésére kapott megrendelést a tavaly áprilisban megkötött szerződés alapján. A Varis 366 kabint szállított le, amit a lakótömbökbe be is építettek. A főkivitelező cég azonban az alvállalkozóknak nem fizette ki a teljes összegeket, sőt, a Varisnak csak 55 ezret. A cégnek ennek nyomán a kamatokkal együtt 2,23 millió euró bevétele maradt realizálatlan, ami komoly

pénzügyi nehézségeket okozott, sőt, további költségeket jelentő hitelfelvételre volt szükség. A fennmaradó 30 fülke gyártását már nem is vállalták.

asszignációs szerződés alapján. A javaslatot elvetették – mondta lapunknak Sobočan Štefan, a Varis Rt. igazgatója. Az alap idén márciusban felbontotta a

Sobočan Štefan, a Varis Rt. igazgatója változásokat sürget a közbeszerzések és a csődeljárások területén. – Ezzel szemben a lakásalap törlesztett a GPG felé, mely a pénzt nem az elvégzett munkálatokra fordította és nem fizetett az alvállalkozóknak. Ezért javasoltuk a lakásalapnak, fizessen közvetlenül nekünk, alvállalkozóknak,

szerződést a GPG céggel, mely már áprilisban csődbe jutott, de még előtte két, vele „kapcsolatban lévő” céget 11 millió euróval kifizetett, míg az alvállalkozók munkája mindössze 5 százalékban lett kiegyenlítve. Gondok jelentkeztek az

építőterepen is, az alap visszatartott háromhavi törlesztést és zárolta a bankgarancia beváltását is, amellyel az alvállalkozókat ki lehetet volna fizetni. – Mint igazgató természetesen felfigyeltem a 2009-es pályázat győztesének kiválasztására, melynek ügyvitele nem a legjobb osztályzatokkal rendelkezett. Felfigyeltem a szerződés feltételeire is, ugyanis a lakásalap a GPG Grosuplje céggel nem reális, 30–40 százalékkal alacsonyabb négyzetméterenkénti ár mellett kötött szerződést az átlagos ljubljanai árhoz viszonyítva. Mindennek tudatában vállaltuk a munkát, a bizalmat az állam mint beruházó, tehát a közbeszerzési tény jelentette. Főleg annak tudatában, hogy már tavaly kormányígéret hangzott el, hogy a közbeszerzések területén történt visszaélések, az alvállalkozók felé való elmaradások miatt az ügyben törvénymódosításra kerül sor. Hittünk ebben, és abban is, hogy a fizetés egyszerűen nem maradhat el – mondta az építőiparban már nehéz körülményeket is megélt Sobočan igazgató. Az igazgató most a Szlovén Gazdasági Kamarán keresztül keresi az igazságot

49. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár

Augusztus 20-án nyit az AGRA

Az idei 49. Gornja Radgona-i AGRA vásár szombaton, augusztus 20-án nyit, és csütörtökig, augusztus 25-ig tartja nyitva kapuit reggel kilenc és este hét óra között. Az ötnapos vásári forgatagban hagyományosan az egész mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari tevékenység bemutatásra kerül. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A „Közvetlenül az asztalra” szlogennel az idei vásár ismét bemutatja a legkorszerűbb mezőgazdasági gépeket, a csúcs-

minőségű élelmiszeripari berendezéseket, a környezetkímélő termesztéshez használatos eszközöket, illetve az állattenyésztésben, az erdészetben használatos berendezéseket. Ahogy az elmúlt esz-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .

tendőkben, így az idén is előtérbe kerül a környezetvédelem, a környezetbarát termesztés, az erdő nemzetközi éve, vagy a helyi kínálatot nyújtó parasztgazdaságok, vagy akár a klímaváltozás és az ehhez való

alkalmazkodás kapcsán. A vásáron összesen 67 ezer négyzetméteren 25 országból érkező több mint 1700 kiállító mutatja be portékáit. Az idén hivatalos vendégként Lengyelország mutatkozik be, de nagyobb szerephez jut Csehország, Koszovó, Moldávia, illetve először a radgonai vásáron Brazília is. Hagyományosan nagy szerepet kapnak a vásáron a különböző agrárszakmai szervezetek, oktatási intézmények, az idén is számtalan aktuális kerek-

a pórul járt alvállalkozók számára is. Egyelőre a lakásalapnál még nem talált meghallgatásra, így több mint valószínű, hogy a bírósági utat nem lehet elkerülni. Az ügyről értesítették Borut Pahor kormányfőt, Roko Žarnić és Mitja Gaspari minisztereket is. Félő, hogy segítségük nélkül különben a GPG cég csődmasszájából csupán 10 százaléknyit kapnak. Sobočan igazgató véleménye szerint azonban nincs kellő hajlandóság, hogy az alvállalkozókat ténylegesen kifizessék, hiszen – vélhetően – a pénzt a halaszthatatlan munkálatokra kívánják fordítani Brdon. – A magas kintlevőség és a kölcsön gyengíti a cég versenyképességét, sőt a termelési tervet, a 2100 fülke legyártását sem tudjuk teljesíteni, így 1800 fülke eladását tervezzük és csak külföldi piacra gyártunk. Ennek következtében belső átszervezésre és takarékossági intézkedésekre van szükség. A körülmények miatt elbocsátásokra (a törvénnyel megszabott végkielégítés mellett) és áthelyezésekre is sor kerül. Az intézkedés eddig 10 dolgozót érintett. A Varis Rt.-ben jelenleg 182 munkás dolgozik. asztal-beszélgetés, előadás várható, ahogy hagyományosan megtekinthetők a különböző mintaültetvények, illetve a különböző állatkiállítások is. Újnak számít az AGRA vásáron a Muravidék Napja, amelynek keretében a régió mezőgazdasága, idegenforgalma kerül bemutatásra. A vásári forgatagba az idén megközelítően 120 ezer látogatót várnak. Az egynapos felnőtt belépő 7, az ifjúsági 4 eurót tesz ki, míg a 7 éven aluli gyermekek, illetve a tolókocsis rokkantak és kísérőik számára a belépés ingyenes.

5


Muravidék Családok Találkozója

A hangulata a különlegessége Mi is kellhet több, mint a jó társaság, a táncba csalogató zene, finom ételek és italok? Tudják is ezt a goricskóiak, hiszen vasárnap Hodoson a hagyományos Családok Őrségi Találkozója idén még több látogatót vonzott, mint bármikor. Az ifjúsági otthon udvara csupa jókedvű emberrel telt meg, idősek, fiatalok, gyerekek kapcsolódhattak ki – itthonról és a környékről, a határon túlról és még messzebbről. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A Hodosi Ifjúsági Központ udvarán vasárnap megtartott találkozó idén is nagy sikernek örvendett, a hodosi családok ismét megmutatták, hogyan hozható össze a rokonság, a megannyi barát és ismerős. A déli órákban a sátor

zi erdélyi recepttel készíti a kalácsot. A helyi MNÖK elnöke, Abraham Boris köszöntőjével vették kezdetét a programok, majd Böske és Rozi szórakoztatta a hallgatóságot. A nap legérdekesebb része persze a játék volt, ahogy az minden évben lenni szokott. Idén 10 csapat mérkőzött

Alen lett, nyereményük két személyre szóló éves magyar bérlet. A második helyen Dajč Milan és felesége, Suzana végzett, ők az MNMI által szervezett őszi kiránduláson vehetnek részt. A harmadik helyezett, egy férfi páros volt talán a legboldogabb, Nemec Franc és Janko Aleksander, akik egy malac és egy ki-

Kincskeresés őrségi módra... kezdett megtelni, aztán ahogy gyűltek az emberek, asztalok kerültek a sátor köré is, a fák árnyékába, a játszótér mellé. És minden asztalhoz jókedv is szegődött. A munka, az előkészületek már délelőtt javában folytak, a sátor szélében grillételek, rostonsültek illatoztak, néhány lépéssel arrébb pedig malac sült pirosra. A szakács urak kitettek magukért, jobbnál jobb ételekkel kényeztették el a vendégeket. A helybéli asszonyok, lányok hazai süteményekkel érkeztek, igazi „receptverseny” került minden asztalra. A konyhában túrós csusza, csöves kukorica főtt, a sátor szélében pedig fokhagymás, tejfölös lángosok készültek sorjában. Majd berobogott a kürtőskalácsos is, aki iga-

6

meg egymással az értékes díjakért. Ügyesség, gyorsaság, no és persze egy kis józan paraszti ész is jól jött azoknak, akik a vetélkedőre jelentkeztek. Csak néhány említésre érdemes feladat, ami igazán nagy sikert aratott, a játékosokon kívül a köréjük csoportosult nézősereg körében is: vajon ki tud mélyebb lyukat ásni, vagy ki tudja megsaccolni egy kő súlyát, körbeforgás után ki marad talpon és jut el a célig? S ha mindez nem elég, csak képzeljünk el egy rakás felnőtt férfit és nőt, akik egy szénakazalban őrülten keresgélve női fehérneműre bukkannak. Bár a játéknak csak egy győztese lehet, itt az első három helyezett részesült jutalomban. A játék nyertese Könye Vesna és Verbai

csipkézett dinnye boldog tulajdonosaiként zárták a versenyt. A nap folyamán a gyerekek sem unatkoztak, a légváron kívül a szervezők idén a gyerekeket arcfestéssel és alkotóműhellyel lepték meg. A Halicanum együttes fülbemászó dallamaira kicsik és nagyok, fiatalok, idősebbek együtt ropták a táncot késő estig. Mivel a hangulat az élőzene befejeztével sem hagyott alább, s a jókedvükben lévők gondolni sem akartak arra, hogy vége legyen a bálnak, a helyi szervezők gondoskodtak a további zenéről. Végül egy csepp ital vagy egy morzsa nem sok, annyi sem maradt. A sátor ponyváját késő éjszaka engedték le.

A rendezvény sikerében sokak munkája benne van. A Hodosi MNÖK, a lendvai MNMI és Hodos Község mellett önkéntesek vették ki a részüket a munkából.

Kerčmar Feri: – Én sütöm a húsokat, van segítségem is, meg vagyok elégedve velük, mind rendes fiúk. Jó a hangulat, így még a tűz fölött is ki lehet bírni. A grillezés a mi munkánk. Ma gyrost, csevapot, tarját, csirkeszárnyat sütünk, minden nagyon jól fogy. Eddig 130 kiló grillhús fogyott, de ezeken kívül volt malac is, azzal együtt körülbelül 170 kiló fogyott el. Dicséreteket kapunk, visszajönnek, és mindenki mondja, hogy jövőre is jönnek. Ez komoly biztatás. Nem számítottunk arra, hogy ilyen sok étel fog elfogyni, az idei év különleges, ennyien még sohasem voltak. Jövőre még többet kell készítenünk, a szakácsnak persze ez a siker, ha minden elfogy. Itt pedig általában minden megy, mindenki mindent megkóstol. Amióta van ez a rendezvény, mindig segítek, ez a mi vidékünk, ezeket az ételeket szeretjük, ez a mienk és ezt visszük tovább. Györkös Rudolf és He­le­na: – Nagyon jól érezzük magunkat, mint minden évben, elejétől fogva mindig eljöttünk ide, és örülünk, hogy ez folytatódik. A különlegessége ennek a rendezvénynek maga a hangulata, hogy találkoznak a családok, az ismerősök, a barátok. Hozzánk ilyenkor eljönnek a testvéremék Ausztriából, a férjem családja is hazajön, ők is szeretnek a régi ismerősökkel találkozni. A mi családunkban ma itt a gyerekekkel, unokákkal, a rokonsággal együtt 20-an biztosan vagyunk, és mindenki jól érzi magát. Finomak az ételek, az italok, jó a zene, szóval minden kitűnő. Nemec Franc: – Nagyon-nagyon jól érzem magam, eddig is szoktam jönni, idén jöttem először a családdal, a kislányommal és a feleségemmel. Minden nagyon szép és jó, ha a jövőben is ilyen lesz, mint ma, akkor biztosan minden évben itt leszünk. Részt vettem a játékban is, harmadik helyezést értünk el, a feladatok nagyon viccesek voltak, de álltuk a sarat. Az ételek annyira finomak, én merem mondani, hogy a környéken ilyen jót nem lehet enni, mint amilyen ma itt volt. Az ital hideg, amilyennek lennie kell, minden a legjobb, ahogy Hodoson mindig. Még a kislányom sem akar hazamenni.

Megnyitották a Balajc-házat

Vasárnap Csekefán ünnepélyes keretek közt megnyitották a Balajc-házat, amelyet egy Ptuj közelében élő házaspár, Fras Betka és Milan vásárolt meg és újította fel a hagyományos berendezéshez ragaszkodva. A parasztházat felszentelték, az eseményt kultúrműsor kísérte. A ház és a hozzá tartozó melléképületek egy tájház jellegű gyűjteménynek is helyet adhatnak a jövőben. AK N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .


A Nafta Petrochem társaság átszervezése

Info

Az ügyvitel stabilizálódik, de elbocsátások is várhatók s a program szerint 18 foglalkoztatottnak szűnik meg a munkaviszonya. A világgazdasági válság következményei miatt a Nafta Petrochemnél visszaesett a petrokémiai termékek iránti kereslet, ennek következ-

A Nafta Petrochemnél az AUKN által alátámasztott szanálási program célja a formalin, az ureaformaldehid és melaminformaldehid ragasztók, fenolgyanták termelésének és a szennyvíztisztító részlegnek a megőrzése, viszont bezár a metanolgyár. Munkaerő-felesleggé a program szerint 18 dolgozó válik.

ugyan ez a létszám 18-cal csökkent, ennek ellenére még további csökkentés szükséges. A létszámleépítés a cégnél a törvénnyel összhangban történik, így a vállalat szakszervezetével közösen határozták

átszer vezésének ter ve, melyet az állami tőkebefektetésekkel foglalkozó ügynökség (AUKN) a Nafta cégcsoport tulajdonosának szerepében alátámasztott. Az átszervezési program a Nafta Petrochem pénzügyi, technológiai, ügyviteli és személyzeti területeire terjed ki. A szanálás célja a termelést illetően a formalin, a ragasztók és a gyanta gyártásának, valamint a szennyvíztisztító részlegnek a megőrzése. Az átszer vezési program alapján azonban sor kerül a dolgozók számának csökkentésére is. A Nafta Petrochem metanolgyárának bezárásával csökkent a társaság tevékenységi köre is, és képtelen mind a 153

meg az állandó munkaerőfelesleg meghatározására vonatkozó kritériumokat,

tében csökkent a termelés is, így „otthoni várásra” is elküldenek dolgozókat.

új lépcsőket, elektromos és tűzvédelmi rendszereket, lifteket és mellékhelyiségeket építenek be. A New York jelképévé vált emlékművet, amelyet Franciaország ajándékozott az Egyesült

milliárd dollárt fizet az internetes cég. Az ügyletet legkésőbb 2012 elején véglegesítik. A Motorola Mobility nem olvad be az új tulajdonos vállalati szerkezetébe, önálló egységként működik majd tovább. A Motorola a világ egyik legsikeresebb mobiltelefon-gyártója volt, az utóbbi években azonban rohamosan veszített piaci részesedéséből. A Motorola-

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Nafta cégcsoport augusztus 12-én közzétett sajtóközleményéből kitűnik, hogy a pénzügyi, technológiai, ügyviteli és a foglalkoztatottakra vonatkozó átszer vezés megvalósításával, az ellenőrzés javításával, valamint a termelés, a beszerzés és az eladás optimalizálásával a Nafta Petrochem ügyvitelében már észlelhetők pozitív elmozdulások, hiszen a társaság ügyvitele stabilizálódik. A Nafta Petrochem – a Nafta cégcsoport legnagyobb leányvállalata – a tavalyi év végén vált f izetésképtelenné. Ezután elkészült a társaság

Átszervezés alatt áll a Nafta Petrochem, leáll a metanolgyár, a megrendelések hiánya miatt 18 dolgozónak mondanak fel, de „otthoni várásra” is küldenek alkalmazottakat. dolgozó számára munkát biztosítani. A társaságban 2010 decemberétől máig

hétről hétre Ljubljana – Kedden 68. életévében hirtelen meghalt Andrej Bajuk, Szlovénia

egykori miniszterelnöke (2000), pénzügyminisztere (2004–2008) és a Nova Slovenija párt elnöke. Bajuk a 2008-as választások után, amikor pártja nem lépte át a parlamenti küszöböt, visszavonult az aktív politikából. Mosonmagyaróvár – Magyarországon lesz Európa legnagyobb autótükörgyártó központja: az indiai SMR-csoport szeptember

elején avatja fel új gyárát Mosonmagyaróvár térségében. Az első ütemben 250 embernek adnak munkát és

évi hétmillió visszapillantó tükröt gyártanak személyautókhoz. EU – Az európai állampolgárok éve lesz 2013: az Európai Bizottság az európai állampolgárok évévé teszi 2013-at, az uniós állampolgárságot létrehozó maastrichti szerződés 20. évfordulóját. A bizottság kiemelte: az uniós állampolgárságnak köszönhetően

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .

olcsóbbá és gyorsabbá vált az utazás az EU-n belül, csökkentek a telefonálási költségek és külföldön is egyszerűen hozzá lehet jutni az alapvető egészségügyi ellátáshoz. New York – Felújítási munkák miatt október végén egy évre bezárják a híres New York-i Szabadság-szobrot. A szobrot fennállásának 125. évfordulóját követően, október 28-án zárják be. A felújítás során, mely több mint 27 millió dollárba kerül,

Államoknak függetlensége századik évfordulójára, évente 3,5 millió látogató tekinti meg. USA – A Google megveszi a Motorola mobilgyártó cégét. A Motorola Mobility részvényeiért egyenként negyven, összesen 12,5

telefonok közül sok már most a Google Android operációs rendszerét használja.

7


Info a mai napon... Augusztus 18-án történt 1227 Meghalt Dzsingisz kán mongol uralkodó. 1780 Magyar és cseh királyként is trónra lépett II. József, a „kalapos király”. 1830 Megszületett Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. 1850 Meghalt Honoré de Balzac francia író. 1926 Magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot. 1933 Megszületett Roman Polanski, lengyel származású amerikai filmrendező (Iszonyat, Keserű méz, A zongorista). 1937 Megszületett Robert Redford amerikai színész (Kémjátszma, A suttogó). 1949 Adi Dassler bejegyeztette a vezeték- és keresztnevéből alkotott Adidas márkanevet. 2003 Meghalt Szász Endre, erdélyi magyar származású festőművész, grafikus.

8

visszapillantó

2001. augusztus 16-án, 32. szám

Új aranykor kezdetén? Az Aranysisak, a lendvai salakmotorsport aranyéveit idézte fel a vasárnapi Lendvai Nagydíj, amely egyben az Európabajnokság elődöntője is volt. Az ideálisnak nevezhető időjárásjóslások miatt a rendezvény közel 2000 rajongót csalogatott ki a petesházi pályára, akiknek nagy élményben volt részük, hiszen a 9 országból érkező klasszisok izgalmas és látványos futamokkal adtak ízelítőt hatalmas tudásukból. A 17 főt számláló mezőnynek a Speedway Team munkatársai ideális feltételeket teremtettek, s a pálya jó állapotban várta a versenyzőket. Esés is alig akadt a versenyen, azok is inkább a verseny-

zők hibáinak következményeként könyvelhetők el. A német, belga, holland, cseh, lengyel, orosz, horvát, olasz és szlovén versenyzők között a közönség a hazai Koren Józsefnek szorított a továbbjutásért, ugyanis a verseny első hét helyezettje továbbjutott az augusztus 26án sorra kerülő, Belgiumban megrendezendő döntőre, míg a nyolcadik helyezett tartalékként kerül oda. Salakmotor-ünnep volt, mondhatjuk, s ismer vén a Speedway Team elképzeléseit, biztosak lehetünk benne, hogy a salakmotor újabb aranykorát éri meg majd vidékünkön.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .


Info kő kövön maradjon!

Fa haranglábak a Lendva-vidéken Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A harangozás kultikus eljárás, amelyet már az ókori Rómában is ismertek figyelemfelkeltő, vészjelző célzattal. A katolikus egyház a 12. századtól tette kötelezővé a felszentelt harangok használatát. Mind a ma napig harangtornyokba vagy templomtornyokba felfüggesztett harangok figyelmeztetik az embereket a vallási szer-

lyeznek el, hanem téglából vagy kőből épült harangtornyokba és fából ácsolt haranglábak tetejére is. A harangláb a harang elhelyezésére szolgáló oszlop vagy gerendaszerkezet, amely az időjárás viszontagságai ellen védi a harangot. Tágabb környezetünket tekintve az Őrség, a Göcsej és a Hetés vidéke Kárpát-medence szerte a haranglábakban leggazdagabb területnek számít. Az egykori Zala megye területére vonatkozóan közel 80,

Szoknyásharang. Göntérháza. Fotó: LKZ. tartások időpontjára és az idő múlására. Az emberi élet fordulópontját jelentő eseményeket, a születést, a házasságkötést és a halált is harangozással jelzik. A déli harangszó nekünk, magyaroknak pedig különösen kedves, hiszen II. Callixtus pápa rendelte el a nándorfehérvári csata alkalmából. Igaz, a köztudatban kissé tévesen az él, hogy a győzelem tiszteletére, de eredetileg már a döntő csata előtt elrendelte a pápa a harangok megkongatását a Hunyadiék melletti szolidaritás és a török ellen folytatott „keresztes” háború jeleként. Harangokat nemcsak a templomok tornyába he-

sok szerint 1870 táján építtették a község lakói. Ez az építmény eredetileg nem a mostani helyén állt, hanem az út másik oldalán. A tölgyfából készült harangláb betonalapján négy, nagy keresztmetszetű, egymást keresztező gerendából készült keret található. Alaprajza nyolcszög alakú. A toronytörzset négy oszlop alkotja. A szoknyarész meredek hajlásszögű, eresze alatt deszkaborítás található. A toronysisak gúla

Szoknyásharang. Kámaháza. Fotó: LKZ.

Vas megye területén pedig mintegy 30 harangláb maradt fenn. Ez valószínűleg abból fakadhat, hogy ez a vidék igen gazdag volt erdőségekben, fában. Vidékünk fa haranglábai valóságos ácsremekek, speciális tetőszerkezetükre utalva szoknyásharangoknak nevezik őket. A legegyszerűbb haranglábak Y alakú ágasfák voltak. Erre láthatunk példát a petesházi temetőben. Ezen típusból fejlődött ki a kétoszlopos, majd a négyoszlopos harangláb. A haranglábakat régente zsúppal vagy zsindellyel, a 20. század folyamán pedig mindinkább cseréppel vagy bádoggal fedték be. Göntérháza legrégibb

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .

vallásos építménye a szoknyásharangja, amely egyes források szerint 1860-ban készült, míg mások szerint 1889-ben. A toronytörzs oszlopaiba az 1889-es és az 1924-es évszámot vésték, ez utóbbi egy javításra utalhat. A benne lévő harangot az első világháború idején, 1917 végén a hatóság elvitte háborús célokra, fegyver készült belőle. A mai harangot a falu lakói 1924ben vásárolták és ebben az évben fel is szentelték.

A harangon német nyelvű felirat olvasható, amelynek jelentése „Öntve Szabó Ernőnél Grazban 1923-ban, száma 2230.” A bárdolt tölgy anyagú harangláb talpgerendázatát betonalapon álló, 60 centiméter magas téglaépítményre helyezték. Négy magas oszlop képezi a toronytörzset, amelynek fele nyúlik a szoknya fölé. Szabályos, gúla alakú toronysisakja keskeny eresszel épült. Csúcsdísze fémből készült gömb és kettős kereszt, amelynek tetejét szélkakas ékesíti. Az építmény műemléki védelem alatt áll. A kámaházi szoknyásharangot egyes források szerint 1737-ben, míg má-

tes oszlopból áll, amelynek felső harmada nyitott. A toronysisak maga gúla alakú, amelynek bádogfödémét a legutolsó, 2010-es felújításkor fára cserélték. Radamosban is nemrég még állt egy szoknyásharang, amely 1865 és 1870 között épült. A harangláb a régi, mára szintén lebontott iskola épülete mellett állt. A benne lévő harangot 1917ben hadi célokra elvitték, az új harangot 1923-ban Zágrábból hozták. A mintegy 110 kilogrammos harang az 1970-ben megépült új kápolna tornyába került, az ácsolt régi haranglábat pedig 1972-ben lebontot-

Szoknyásharang. Pince. Fotó: LKZ.

alakú. Csúcsdísze fémből készült gömb és kereszt. Annak ellenére, hogy a kámaházi szoknyásharang műemléki védelem alatt áll, az illetékeseket egyáltalán nem zavarta, hogy a buszállomás bódéját és tábláját úgy helyezzék elé, hogy a látványát teljesen elrontsa. A pincei harangláb állítási dátuma bizonytalan, valószínűleg a 19. század első felében ácsolhatták. Egy 1828-as egyházlátogatási jegyzőkönyv már említést tesz róla, hogy a faluban egy egyszerű harangláb áll 50 font súlyú haranggal. A talpazata hatosztású gerendarács, építőanyaga bárdolt tölgy. A toronytörzs két négyszögle-

ták. Az egykori iskola és a szoknyásharang megsemmisülésével a település két értékes és jellegzetes emlékkel lett szegényebb. A Hetés Magyarországhoz tartozó részén már csak Szíjártóházán maradt meg a fa szerkezetű harangláb, amely a 19. században készült. Az 1991-ben felújított szoknyásharang csúcsán fém kettős kereszt található. Zalaszombatfán is, a mai kápolna helyén a Hetésre jellemző szoknyásharang állt. Ennek még 1918-ban elvitték a harangját háborús célokra. A visszaemlékezések szerint az 1934-ben épült kápolna harangját a falu makkszedésből vásárolta.

9


Info augusztus 19. péntek Szlovén Tévé 7:20 Visszhangok, 8:10 Gyerekműsor, 11:35 Tudományos műsor, Ez lesz a szakmám, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Bela Krajina-i uszkokok öröksége – dok. film, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Lelki villanás, 18:15 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Ptuji fesztivál 2011, 20:30 Alpesi est 2011, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színpad, 23:20 Éjféli klub, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 14:45 Európai magazin, Impro Tv, ism., 15:45 Zenés műsor, ism., 16:40 Helyek és szokások, 17:10 Mozogj velünk, 17:35 Hidak, ism., 18:10 Hullámok közt, 18:25 Élni a tengerrel – dok. film, 18:55 A Last Day Here és a Jimmy Barka Experience – koncert, 20:00 He18:55 A Last Day Here és a lyes ötlet!, 20:35 Az Jimmy Barka Experience amerikai film – am. dok. sorozat, 21:30 A Raw-étterem – ír sorozat, 22:30 Viszontlátásra, hogy vannak? – szerb dok. műsor, ism., 23:25 A múlt árnyékai – am. film, ism.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:25 Körzeti magazinok, 14:20 Útravaló, 14:35 Ez az élet – dok. műsor, 15:05 Jelenetek a szobrok életéből – 15:25 Híradó, 15:35 Körzeti híradó, 15:50 Kajak–kenu-vb, 18:15 Balatoni nyár, 18:35 A csábító nyomozó – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Hattyúdal – magyar koncertfilm, 21:50 24 – am. sorozat, 22:35 Hírek, 22:50 Záróra fiataloknak, 23:20 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:40 Mr. 3000 – am. film, 16:40 Remington Steele – am. sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19 : 0 0 Híradó, 19 : 4 0 Fókusz, 20:20 Az őserdők 20:20 Az őserdők hőse hőse – am. film, 22:15 Vámpírnaplók – am. sorozat, 23:20 A főnök – am. sorozat, 0:20 Reflektor, 0:30 Törzsutas, 0:55 Ments meg! – am. sorozat, 1:55 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:30 Csak semmi kényszer! – am. film, 13:25 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Hőhullám, 20:25 Irigy Hónaljmirigy, 21:25 Egy becsületbeli ügy – am. film, 23:55 Aktív, 0:00 Tények este, 0:35 EZO.TV, 1:35 Eureka – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Térkép – Válogatás, 15:00 Illés – magyar sorozat, 15:55 Arcélek – magyar dok. sorozat, 16:10 Építészet XXI, 16:45 Duna anzix, 17:05 Anya, az állatorvos – német sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 A spártai – am. film, 22:45 Dunasport, 22:50 Komolyzene, 23:25 Martin H – argentin film, Ördöngösök – francia film, 1:45 Ismétlések.

augusztus 20. szombat Szlovén Tévé 6:30 Visszhangok, 7:15 Gyerekműsor, 9:10 A boszorkány átka – dán film, 10:45 Éjféli klub, ism., 12:00 Őfelsége Habsburg Ottó, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Zen é s e m l é ke k Boris Kopitarral, 14:05 A vadtyúkok és az élet – német film, 15:55 Szombat 20:00 Nyári éjszaka: Majda délután, 17:00 Sepe emlékére H í re k , 17 : 15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Nyári éjszaka: Majda Sepe emlékére, 22:00 A természet gyümölcsei – dok. műsor, 22:30 Hírek, 23:00 Nyári színpad, 23:35 Egyenesen a szívbe – kanadai film, 1:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:40 Az időn át, 10:05 Helyek és szokások, Különleges ajánlat, ism., 11:05 Öko-villanások, ism., 11:40 Az amerikai film – am. dok. sorozat, ism., 12:35 Több hely örökre – dok. film, 14:30 Mozogj velünk!, ism., 14:55 Forma–1, M’agyar Nagydíj, ism., 16:55 Sport-magazin, 17:25 Sport, 19:20 Malaga: Spanyolország – Szlovénia, kosárlabdamérkőzés, 21:20 Aranyfüst, 21:55 Gandzsa – am. sorozat, 22:50 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00 Szent István napja, 12:00 Hírek, 12:15 Liliomfi – magyar film, 14:05 Kajakkenu-vb, 16:25 Csillagszemű – dok. film, 16:55 Szent Jobb-körmenet, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:00 Tűzijáték, 21:30 Lúdas Matyi – magyar film, 23:15 Hírek, 23:20 István király – magyar film, 0:45 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:40 A kismadár – am. film, 12:30 Fekete Nyíl – am. film, 14:20 A hazafi – am. film, 17:15 Kutyák és macskák – am. film, 19:00 Híradó, 19:25 Asterix és a vikingek – francia rajzfilm, 20:50 Ünnepi tűzijáték 2011, 21:35 Ízlések és pofonok – am. film, 23:45 Portré otthon, 0:15 Betörő az albérlőm – am. film, 2:15 Másnap – am. sorozat.

TV2 6:25 TV2-matiné, 8:35 Két testvér – francia film, 10:30 Michou története – francia film, 12:50 Szilaj, a vad völgy paripája – am. rajzfilm, 14:15 Jóban rosszban – magyar sorozat, 16:35 Az elveszett aranyváros fosztogatói – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 21:10 Forrest Gump 19 : 3 5 Nagyon vadon – am. rajzfilm, 21:10 Forrest Gump – am. film, 23:45 Casting minden – magyar zenés film, 1:45 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:10 Gyerekeknek, 10:00 Virágkarnevál 2011, 13:00 Szent István gyermekei Moldvában – dok. film, 13:25 Isten kezében, 14:00 Együtt az ország – Ünnepi műsor, 17:00 Híradó, 17:30 Ünnepi stúdióbeszélgetések, 18:00 Szent Jobb-körmenet, 20:00 Honfoglalás – magyar film,21:45 Szent István, Magyarország első királya – koncertfilm, 23:20 Dunasport, 23:40 Aranyhal-emlékek – ír film, 1:05 Tükröt tartani e ragyogásnak – dok. film.

augusztus 21. vasárnap Szlovén Tévé

augusztus 22. hétfő Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:15 Egészségünkre!, 14:30 Szlovén magazin, 15:10 Sydney White – am. film, 17:00 Hírek, 17:15 Utak Keletről – holland dok. sorozat, 18:10 Első és második, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Grace elment – am. film, 21:25 Az est vendége, 22:05 Hírek, 22:35 Nyári színpad, 23:05 Kennedy agya – német sorozat, ism., 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:40 Az időn át, 10:55 Zenés műsor, 11:30 Az időnk nagyjai – dok. műsor, 12:10 A Bela Krajina-i uszkokok öröksége – dok. film, ism., 13:00 A halastó – dok. műsor, 13:30 A természet gyümölcsei – dok. műsor, ism., 14:00 J. Verne: 80 nap alatt a Föld körül – színházi előadás, 16:20 Darfur: Háború a vízért – dok. film, 18:00 Ptuji fesztivál 2011, ism., 19:50 Lottó, 20:00 A világ legnagyobb autóversenye – am. dok. sorozat, 20:45 Graffit-kriminál – dok. műsor, 21:20 Granada: Spanyolország – Szlovénia, kosárlabda-mérkőzés, 23:20 Szeretők – angol sorozat, 0:10 Volt egyszer..., 1:10 Kisfilmek.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:10 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sport 7, 12:40 Kajak–kenu-vb, 15:40 Labdarúgómérkőzés, 18:00 Anno, 18:30 Őrség a pajtában, 19:30 Híradó este, 20:05 Beszélgetés Schmitt Pál köztársasági 20:40 Amadeus elnökkel, 2 0 : 4 0 Amadeus – am. film, 23:40 Hírek, 23:50 Aranyfeszt, 0:20 Este találkozunk! – francia film, 1:55 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub

7:25 Villanás, A hét tükre, ism., 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Éjféli klub, ism., 14:30 Utak az emberekhez – dok. film, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Öko-építkezések Bostonban – am. dok. műsor, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21:00 Dosszié, 22:00 Visszhangok, 22:55 Zenés est, 0:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 14:05 Szombat délután, ism., 16 : 0 5 Szlovének Olaszországban, ism., 16:40 Különleges ajánlat, ism., 17:05 Szülők kisebbségben – angol 17:30 Öko-építkezések sorozat, 17:40 Szlovén Bostonban magazin, Első és második, ism., 18:30 Impro TV, 19:00 Az est vendége, 20:00 Vivaldi – angol film, 22:00 Zenés műsor, 23:20 Érdekel a könyv, 23:40 Írások, ism.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 12:55 Átjáró, 13:25 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Európa pályaudvarai – német dok. sorozat, 15:00 Hungária, Európa rejtett kincse, 15:15 Gyerekjáték az Internet – magyar sorozat, 15:30 Szent István Vándorlás – magyar dok. sorozat, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:40 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:35 A csábító nyomozó – francia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Az oroszlán ugrani készül – magyar film, 21:35 24 – am. sorozat, 22:20 Hírek, 22:30 A MÉSZ története, 23:00 Ma reggel, 1:10 Kishalak... Nagyhalak... – dok. film.

RTL Klub

7:00 Kölyökklub, 11:30 Törzsutas, 12:00 Híradó, 12:05 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 13:05 Magyar autósport-magazin, 13:20 Barátok közt-maraton, 15:55 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 16:55 Álljon meg a nászmenet! – am. film, 19:00 Híradó, 19:30 Ünneprontók ünnepe – am. film, 22:00 A bűn rendje – am. film, 0:05 Portré, 0:40 Másnap – am. sorozat.

TV2 6:45 TV2-matiné, 11:10 Stahl konyhája, 11:40 Kalandjárat, 12:15 Borkultusz, 12:45 Jóban rosszban – magyar sorozat, 16:00 Bűbájos boszorkák – am. Sorozat, 16:50 Szerelem és egyéb katasztrófák – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:05 Pókember – am. film, 22:25 Halálhajó – am. film, 0:05 Ryan közlegény megmentése – am. film, 2:50 EZO.TV, 3:20 Napló.

Duna Tévé 7:15 Gyerekeknek, 12:00 Híradó, 12:05 Élő egyház, 12:30 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Marika – magyar film, 14:50 Múltidéző, 15:20 Dunáról fúj a szél – magyar sorozat, 15:25 A velencei La Fenice színház – olasz dok. film, 16:00 Vannak vidékek – magyar sorozat, 17:00 Talpalatnyi zöld, 22:10 Így nőttem fel 17:25 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:15 Koncert a kapu előtt, 19:45 Heti hírmondó, 20:25 Klubszoba, 21:25 Lélek Boulevard, 21:50 Dunasport, 22:10 Így nőttem fel – am. film, 23:45 Tálentum, 0:15 Clint Eastwood élete és filmjei – francia dok. film, 1:50 Ismétlések.

6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:45 Tejben fürdünk – am. film, 16:40 A szív útjai – török sorozat, 17:50 Ezel – Bosszú mindhalálig – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:25 Barátok közt – magyar 23:15 Árnyék nélkül sorozat, 21:00 Dr. Csont – am. sorozat, 22:05 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 23:15 Árnyék nélkül – am. film, 1:30 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:55 Pata tanya: Baromi buli – am. rajzfilm, 13:30 EZO.TV, 14:25 Seherezádé – török sorozat, 15:25 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban rosszban – magyar sorozat, 21:25 NCIS – am. sorozat, 22:25 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:20 Aktív, 23:25 Különleges ügyosztály – Párizs – francia sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:30 Ned Kelly – A törvényen kívüli – ausztrál film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Heuréka! Megtaláltam!, 15:30 Magyar elsők, 15:50 A világ nagy kikötői, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Anya, az állatorvos – német sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Egy szerencsés nap – argentin film, 22:35 Sportaréna, 23:15 Illés – magyar sorozat, 23:45 Pereputty – szovjet film.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .


Info augusztus 23. kedd

augusztus 24. szerda

Szlovén Tévé 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 12:10 Az est vendége, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Angola: Az ígéretek országa – dok. műsor, 14:20 A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A szlávok rejtett időszaka – dok. műsor, 18:00 Tudományos műsor, 18:30 Az 13:20 Angola: Az ígéretek Astro sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, országa 20:00 A palánkokon túl, 21:05 Egy nemzet naplója – dok. sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:55 Helyes ötlet!, 23:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 12:50 Zenés emlékek Boris Kopitarral, Hullámok közt, ism., 14:00 Jó napot, Koroška!, ism., 14:35 A világ legnagyobb autóversenye – am. dok. sorozat, 15:30 Párizs: Cselgáncs-vb, 18:45 A szlovén vízkör, 19:10 Ezazene – szlovén sorozat, 20:00 Mielke bosszúja – német dok. műsor, 20:50 Korszerű család – am. sorozat, 21:10 Különleges kínálat, ism., 21:40 Brane Rončel a színfalak mögött, 23:45 Háború, fénykép, emlék – dok. műsor, 0:10 City folk: Daka.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát express, 12:55 Átjáró, 13:25 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Európa pályaudvarai, 15:00 Hungária, Európa rejtett kincse, 15:20 Gyerekjáték az internet – magyar sorozat, 15:30 Tudástár 2011, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:45 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:35 A csábító nyomozó – fracia sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Önök kérték!, 21:00 Ötvenéves találkozó – magyar film, 21:55 24 – am. sorozat, 22:40 Hírek, 22:55 A rejtélyes XX. század, 23:25 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Ilyenek voltunk – am. film, 16:40 A szív útjai – török sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:25 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 A mentalista – am. sorozat, 22:05 Döglött akták – am. film, 23:15 XXI. század, 23:45 Reflektor, 0:00 Álomherceg – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:20 Hullámvasút – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:25 Seherezádé – török sorozat, 15:25 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második 1:35 Nagy ember, élet – am. sorozat, 17:30 kis szerelem Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 19:30 Jóban rosszban – magyar sorozat, 20:30 Bajnokok Ligája, 23:25 Aktív, 23:30 A médium – am. sorozat, 0:30 Tények este, 1:00 EZO.TV, 1:35 Nagy ember, kis szerelem – török film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Csellengők, 15:25 Virágzó Magyarország, 15:45 Illés – magyar sorozat, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Anya, az állatorvos – német sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Felfelé a lejtőn – magyar film, 22:20 Dunasport, 22:25 Feljegyzések az egérlyukból – magyar film, 23:20 Levelek Rákosihoz – magyar dok. film, 0:00 Koncertek az A38 hajón.

Szlovén Tévé 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Egy nemzet naplója – dok. sorozat, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, Használt tárgyak közvetítője – dok. műsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem..., 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Előadás a sötét égnek – dok. film, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Meztelen Lennon – angol film, 21:20 Sigmund álmai – kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:00 Előadás a sötét égnek – dok. film, ism., 23:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 12:55 Művelődési műsor, 13:25 Zenés műsor, ism., 14:00 Aranyfüst, ism., 14:35 Öko-építkezések Bostonban – am. dok. műsor, ism., 15:30 Párizs: Cselgáncs-vb, 18:35 Öko-villanások, 19:05 Corinne Bailey Rae – koncert, 20:05 Lottó, 20:20 Ljubljana: Szlovénia – Litvánia, kosárlabda-mérkőzés, 22:15 A másság arcai – dok. műsor, 22:40 Őfelsége pincére voltam – cseh film, 0:35 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Európa pályaudvarai, 15:05 Hungária, Európa rejtett kincse, 15:20 Gyerekjáték az Internet – magyar sorozat, 15:30 Médiaguru, 16:00 Bűvölet – olasz 17:40 Szerelmem, Afrika sorozat, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:40 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Kutyakomédia – magyar film, 21:20 Linda – magyar sorozat, 22:25 24 – am. sorozat, 23:10 Az este, 23:25 Kapcsoskönyv – magyar sorozat, 0:00 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Áldott bolygó – am. film, 15:05 Csodakutyák 2. – am. film, 16:40 A szív útjai – török sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:25 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 Egyik kopó, másik eb – am. film, 23:10 Könnyen jött pénz – am. film, 1:05 Reflektor, 1:15 Corinna – német sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Winnetou 2. – német film, 13:30 EZO.TV, 14:25 Seherezádé – török sorozat, 15:25 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban rosszban – magyar sorozat, 21:15 Dr. House – am. sorozat, 22:25 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 23:20 Aktív, 23:25 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO. TV, 1:30 Murphy törvénye – am. film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Élő népzene, 15:30 Beavatás, 15:45 A nagy rádióháború – német dok. film, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Anya, az állatorvos – német sorozat, 18:00 Híradó, 21:00 Titkok gyermeke 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Titkok gyermeke – belga film, 22:35 Dunasport, 22:40 Dokureflex, 0:00 Komolyzene, 1:05 Ismétlések.

augusztus 25. csütörtök Szlovén Tévé 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, ism., 12:00 Szeretet, kitartás, gyerek – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:20 Dosszié, ism., 14:25 Kisfilm, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem..., 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Art Spiegelman képregényei – angol dok. műsor, 18:25 A 20:00 Háború és béke lóhere, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Háború és béke – filmsorozat, 21:40 Hullámok közt, 22:00 Visszhangok, 22:55 Platform, 23:20 I. Tavčar: Őszi virágok – színházi előadás, 1:10 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .

Augusztus 18-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 11:55 Zenés műsor, 13:10 A világ legnagyobb autóversenye – dok. műsor, ism., 14:00 Tudományos műsor, ism., 14:25 Európai magazin, 14:55 Időnk nagyjai, 15:30 Párizs: Cselgáncs-vb, 17:55 A palánkokon túl, ism., 19:00 A Last Day Here és a Jimmy Barka Experience – koncert, ism., 20:00 Nyár zenével és balettel, 21:15 A kapitalizmus régi iskolája – szerb film, 23:15 Moliere: Képzelt beteg – francia film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:25 Összhang, 15:15 Gyerekjáték az Internet – magyar sorozat, 15:30 Legendás konyhák, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Robbie, a fóka – német sorozat, 17:45 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Déltenger kincse – ausztrál sorozat, 21:00 Tűzvonalban – magyar sorozat, 21:55 24 – am. sorozat, 22:40 Hírek, 22:55 Liszt Kínában, 23:20 November – am. film, 0:40 Ma reggel.

Vendégem: a Zrínyi-dinasztia nyomában – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 17.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 19-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:15 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:15 Az Iguacu 23:20 Szextestvérek vízesések – német dok. film, 15:15 Pokémon 5. – japán rajzfilm, 16:40 A szív útjai – török sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:25 Barátok közt – magyar sorozat, 21:00 Hölgyválasz – am. film, 23:20 Szextestvérek – osztrák film, 1:10 Reflektor, 1:20 Infománia.

Hidak: Szent István király jelentősége a magyar történelemben (ismétlés: pénteken 17.35-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 23-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Szemtelennek áll a világ – am. film, 13:30 EZO.TV, 14:25 Seherezádé – török sorozat, 15:25 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:20 Aktív, 20:15 Jóban rosszban – magyar sorozat, 21:25 Vámpír Brooklynban – am. film, 23:30 Aktív, 23:35 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:35 Tények este, 1:05 EZO.TV.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Talpalatnyi zöld, 15:30 Ízőrzők, 16:00 A kiskunok múzeuma – magyar dok. film, 16:45 Duna anzix – magyar sorozat, 17:05 Philip Marlowe esetei – am. sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Tigris brigád – francia film, 23:05 Dunasport, 23:10 Koncertek az A38 hajón, 0:05 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Barangolások: Gyula, 2. rész (a Duna Televízió produkciója) – ismétlés (az ismétlés elmarad) Augusztus 24-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: válogatás a Köztünk élnek és a Hagyományőrző című rovatunkból (az ismétlés elmarad) Augusztus 25-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: válogatás a Köztünk élnek című rovatunkból (az ismétlés elmarad) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Sírrongálások Hídvégen és Lendván

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. augusztus 16-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Villanyszerelő GS International d.o.o., Kranjec utca 22., Lendva (30 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. augusztus 11.) Tehergépkocsi-szerelő Petty Transport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, horvát, szerb és német alap nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. október 24.) Közgazdász Emeše, svetovanje in trgovina d.o.o,. Kranjec utca 22., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, angol, magyar és kínai alap nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. szeptember 4.) Gépészmérnök Artex d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2011. augusztus 24.)

A hídvégi temetőből öt síremlékről loptak el szobrokat.

Egy felnőtt és két kiskorú a gyanúsított A rendőrségi nyomozás eredményre vezetett a nemrég Lendván felbuk-

kanó romaellenes feliratok és falragaszok ügyében. A rendőrség gyűlöletbeszéd

Szakács Gostilna Štefan Bogdan s.p., Mladinska ulica 6., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. augusztus 27.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

A múlt hét csütörtök éjjelén ismeretlen tettesek Hídvégen öt síremléket rongáltak meg, amelyekről elloptak különböző bronzszobrokat. Ezen értékek felbecsülésére a későbbiekben kerül csak sor. Hasonló bűncselekményre került sor Lendván is, ahol egy nagyobb angyal formájú bronzszobrot loptak el, illetve megsérült a síremlék is, így összesen 2500 euró értékben okoztak kárt a vandálok. HF

Értesítés

és intolerancia vádjával egy nagykorú és két kiskorú személy ellen indított eljárást. A muraszombati nyomozók és rendőrök egy Maribor környéki felnőttet, valamint két Lendva-vidéki kiskorút gyanúsítanak a romaellenes feliratokkal és falragaszok kiragasztásával, ezért büntetőeljárás indul ellenük. HF

névnapsoroló Augusztus 19-től 25-ig

Augusztus 20-án autóbusz indul Hodosról Lendvára a központi ünnepségre. Az autóbusz a következő állomásokon fog megállni: – 15.45 Hodos (kultúrotthon) – 16.00 Domonkosfa (autóbusz-megálló) – 16.15 Szerdahely (autóbusz-megálló) – 16.25 Pártosfalva (autóbusz-megálló) – 16.35 Szentlászló (autóbusz-megálló). A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak!

Péntek – Huba Szombat – Szent István király, Vajk Vasárnap – Sámuel Hétfő – Mirjam Kedd – Bence Szerda – Bertalan Csütörtök – Lajos

Ünnepi megemlékezés Dobronakon A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség ünnepi Szent István-napi megemlékezést szervez vasárnap, augusztus 21-én 16 órakor Dobronakon a Szent István-szobornál. Ünnepi beszédet mond Cár Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke. A műsorban a Dobronaki Nótázók és a helybeli fiatalok szerepelnek.

12

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .


Info apróhirdetés •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 041-207-601. •Hévízen és Balatonon apartman kiadó. Érdeklődni: tel. 041-729-231 vagy 0036/85-376-443. •Termőföldet vásárolnék Pince, Völgyifalu és Csente környékén. Érdeklődni: tel. 041-605-849. •Eladó majdnem új Marles konyhabútor (csendes záródású), beépített gépekkel, valamint szintén majdnem új sarokkanapé. Érdeklődni: tel. 040-867-444. •Eladó jó állapotban lévő olajkályha és 50 literes villanybojler. Érdeklődni: tel. 041-567-258. •Tenke-hegyi borház Szlovéniával határos telekkel, csodálatos panorámával eladó. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. +36/20-416-97-05. •Lucfenyők Rédicstől 10 km-re, Pákán, nagy men�nyiségben karácsonyfának eladók. Ár: megegyezés szerint. Érdeklődni: tel. 0036/30-51-55-768 vagy lureni@citromail.hu •Eladó jó állapotban lévő, használt Kikinda tetőcserép elegendő 120 m2-re. Gratis 200 db új Kikinda tetőcserép. Ár: megegyezés szerint. Érdeklődni: Dobronak 118a. vagy a 02/ 579-1178as telefonszámon. •Keresünk idősebb, egyedülálló, magyarul beszélő (kedves) asszonyt (65 évig), aki Szentlászlón a 84 éves anyánkat szeretettel gondozná. Bővebb és részletesebb információ a 062-54414-18-as telefonszámon vagy az office@gyenese.at e-mail címen

időjárás

gyertyafény Augusztus 18-a és 24-e között Lendvai Plébánia Augusztus 19-én 19.45-kor szentmise az idősebb polgárok otthonában. Augusztus 20-án Szent István királyunk ünnepe. Ebből az alkalomból őexcellenciája Juliusz Jánusz, Szlovénia apostoli nunciusa celebrálja a szentmisét 18.00 órakor. Augusztus 21-én évközi 21. vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. 11.00 órakor szentmise Petesházán és Gyertyánosban. A Szent István-rendezvény miatt Pincén és Völgyifaluban elmarad a szentmise.

Dobronaki Plébánia Szombaton 18.00 órakor szentmise Göntérházán. Vasárnap szentmisék 8.00 és 10.00 órakor Dobronakon, 11.30-kor Radamosban. Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Augusztus 28-án 10.00 órakor újkenyérért való hálaadó istentisztelet lesz Szentlászlón.

Felhívás

Ifjúsági Pannónia MEGHÍVÓ

István-napi fórum Tisztelettel meghívok minden érdeklődőt Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnökének muravidéki látogatására, amelynek keretében bemutatásra kerül a Nemzeti Vidékstratégia 2020-ig című program. A megbeszélés 2011. augusztus 19-én 11.00 órakor lesz a lendvai Bánffy Központban.

A hét végére napos, meleg, nyárias idő várható. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .

címmel 2011. szeptember 2–4-ig Hodoson az Ifjúsági Központban írótábort hirdet a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Tudjuk, hogy a szó elszáll, de az ÍRÁS megmarad, és bárkinek lehetnek magával ragadó, örökérvényű érzései, gondolatai, melyeket szépen megfogalmazva érdemes papírra vetni. Ezért augusztus végéig várjuk azon zalai és muravidéki fiatalok (ezt elég tágan értelmezzük) jelentkezését a 00386 2 577 6660-as telefonszámon, akiknek eddig még nem jelent meg önálló kiadványa. A táborban közreműködő muravidéki és zalai írók: Bence Lajos, Halász Albert, Péntek Imre és Szemes Péter. Várhatóan képzőművész illusztrátor és népzenész is színesíti a programot. Az írások kiadványba kerülését is tervezzük.

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke

13


Info Humor Pszichiáter kérdezi a betegétől: – Mondja, mi a panasza? – Sokkal jobban szeretem a barna cipőt, mint a feketét. – Nincs ezzel semmi probléma, sokan vannak így. Például én is a barnát kedvelem. – Tényleg? És sülve vagy főve? Testnevelés órán: – Most, gyerekek, feküdjetek hanyatt, lábakat fel, és biciklizzetek a levegőben!...Móricka, te miért nem pedálozol? – Én éppen lejtőn megyek, tanárnő! A rendőr megállít egy autóst: – Uram, tízezer forintra bírságolom, mert a forgalommal szemben hajtott az egyirányú utcában. – Hű, de szerencsém van! Múlt héten ugyanezért elvették a jogsimat. – Móricka, megírtad a nagymamának a köszönő levelet az ajándékokért? – Igen, anyu. – Mutasd! Milyen óriási betűkkel írtál! – Igen, mert a nagymama nagyothall, ezért próbáltam jó hangosan írni. Bemegy egy vevő a papírboltba és megkérdezi az eladótól: – Mondja, van láthatatlan tintájuk? – Igen, uram. Milyen színben kéri? Az első osztályban számolni tanulnak a gyerekek. A tanító néni felszólít egy kislányt: – Zsuzsika, el tudsz 10-ig számolni hibátlanul? – Igen – mondja Zsuzsika és számol. – Rendben. A tanító néni most Mórickát kérdezi: – Móricka, te tudod folytatni a számolást 10-től 20-ig? Erre a válasz: – Az attól függ, hogy hibával vagy hiba nélkül.

14

Nagyra nőtt paradicsomok Ošlaj József dobronaki veteményeskertjében nem mindennapi méretű és súlyú paradicsom termett. A természetbarát gazda elégedettséggel tartotta fényképezőgépünk elé az 1,12 kilogrammot nyomó termést, a mellé helyezett tyúktojás szinte eltörpült. József megígérte, hogy jövőre még nagyobb termést szüretel veteményeséből. Majd meglátjuk!

Kos Már. 21. – ápr. 20. Ne mindig csak az eszére hallgasson, hanem intuícióját is engedje érvényre jutni. Különösen párkapcsolati dolgokra érvényes ez. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Használja ki minél jobban a kínálkozó lehetőségeket, akár új ismeretek elsajátításáról, akár új feladat vagy szerep vállalásáról van szó!

Felšő Tian dédunoka büszkén mutatja a Hebár Márta öregmama kiskertjében termett paradicsomot. A Csentében beérett termés – amit mérete és súlya miatt igazándiból tényleg két kézzel kellett megfogni – 1 kilogrammos. Szép, nagy és egészséges. SNK

kulcslyuk

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Kifinomult észjárásának köszönhetően mindig megtalálja a módját, hogy megsokszorozza a befektetett pénzét vagy épp energiáját. Rák Jún. 22. - júl. 22. Gyakorlatias természete révén új ötletei támadhatnak, hogyan lehet bizonyos dolgokat jobban, hatékonyabban elvégezni. Ezeket ne tartsa meg magának. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Már csak azért is érdemes társaságba mennie, mert különleges kisugárzása vonzza az embereket, és ez jó hatással lesz önbizalmára. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Meghozhat egy olyan döntést, amely teljességgel ellentétes szíve vágyával, de ami az egyetlen helyes lépés ebben a helyzetben. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Mivel Ön szereti az élénk társasági életet, rengeteg barátja van. Ezek a kapcsolatok most rendkívül hasznosnak bizonyulnak ügyintézésében.

Šinko Sabina, a Pupilla Bábszínház vezetője Az ideális férfi? • Unalmas lehet. Álomutazás? • Mauritius. Álomszakma? • A mostani szakmám, de tengerbiológus is lennék. Ha sport, akkor... • Séta. Ha lazítás, akkor... • Olvasás, kávézás. Ha étel, akkor... • Szilvás gombóc. Ha ital, akkor... • Kávé. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Eper vaníliafagylalttal és tejszínhabbal. Kedvenc ruhadarab? • Farmer. Kedvenc író, könyv? • Virgina Woolf: Hullámok. Mi a kedvenc rajzfilmje? • Night before Christmas. Kabala, amulett? • Az első vadgesztenye.

Horoszkóp

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Talpraesetten reagál minden helyzetben, még az olyan szituációkban is feltalálja magát és megállja a helyét, amelyekben nincs tapasztalata. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ha már most tudja, hogy ez a kapcsolat nem lesz hosszú életű az Ön számára, ne áltassa ezzel a partnerét se, még ha ő többet szeretne is Öntől. Bak Dec. 23. – jan. 20. Ha valami – vagy valaki – igazán érdekli, ereje szinte kimeríthetetlen. Az az új ismeretség, amely minden gondolatát kitölti, akár az igazi is lehet.

Hisz bármilyen természetfeletti erőben? • Igen. Legjobb tulajdonsága • ??? Legrosszabb tulajdonsága • ??? Ha tehetné, a világban eltörölné... • A hatalomvágyat.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Túl sok vasat tart a tűzben. Ez vonatkozhat szerelmi életére vagy akár a munkájára is. Ha egyszerre összejön minden lehetőség, bajban lehet majd. Halak Febr. 20. – már. 20. Ne felejtse el, hogy egy új kapcsolat azt jelenti, hogy mostani partnerével újra ki kell alakítania a párkapcsolat szabályait.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .


Muravidék 27. Falunap Gyertyánosban

A felvonulás mellett kultúrműsor, fiatalokkal Szombaton került sor a már hagyományos falunapi rendezvényre Gyertyánosban. A hagyományőrzés mellett egy színházi és egy zenei premierre is sor került. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A szokásos hagyománybemutató felvonulás előtt a helyi népdalkör és csopor-

falusi-traktoros felvonulás, hagyományok bemutatójával és sok-sok dallal. A premierekként meghirdetett részben két, határozottan fiatalok által és

tehetség elmondta: sok erőfeszítést fektetett abba, hogy valamilyen csoportot össze tudjon verbuválni, végül kettő is sikerült, egy színházi, „A MŰVÉSZET NEM ismer

fiataloknak szánt produkció következett. Mindkettő „szellemi atyja” Gönc Norbert általános iskolás tanuló. Ahogy a több gyermekszínházi produkcióból, meseelőadásból ismert fiatal

hatÁrt” csapat és a God’s Fallen Children fél-metál zenekar. A „Girls, Girls, Girls” jelenetsor a fiatalkori szerelmesek és az ehhez a korhoz kötött kapcsolatteremtés, ismerkedés nehézségeiről

Nagyboldogasszony-napi szentmise

Augusztus 15-én, az egyházi év legnagyobb Mária-ünnepén, Nagyboldogasszony napján már hagyományosan Turniščén, a muraszombati püspökség egyedüli Mária zarándok- és búcsújáróhelyén a 8 órakor megtartott magyar nyelvű szentmisén szép számban gyűltek össze a hívők. A szentmisét Brieber László h. esperes, balatonszentgyörgyi plébános, a központi ünnepi szentmisét pedig msgr. dr. Peter Štumpf, muraszombati püspök celebrálta. kmj

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .

metal és más „kitekintések” csíráiban hordozta ezek igényesebb megszólaltatásának lehetőségét. A közönség, akárcsak 30 évvel korábban, megboldogult zenészkorom időszakában, nem tudott mit kezdeni a zenével, kivéve azt a néhány helybéli fiatalt, akik hasonló zenét hallgatnak. A közönségtoborzás persze Gyertyánosban is nagy problémát jelent, még jó, hogy a szervezők a fiatalokat is bekapcsolták a munkába.

Fizetni vagy nem fizetni a parkolást – Megjegyzések a „Tudom, mire lenne szükség” című cikkhez

Strandjelenet a Girls, girl, girls című jelenetsorból. tok mellett a Kiskanizsai Árvácska Dalkör, a Söjtöri Népdalkör, a Hídvég–Bánuta Kulturális Egyesület és a Gornja Bistricai Népdalkör mutatkozott be a közönségnek. Majd következett a

szólt, a féltékenységtől az idősebbekkel való konfliktusig bezárólag. Nem volt túl meggyőző, főként, mert a szöveg nagy része a beton és a sátor felől áramló „eszemiszom” zajai és a szabadtér más zavaró körülményei miatt nem is hallatszott. De elemeiben jó volt a jelenet. Az együttes – függetlenül attól, hogy néhány hónapja gyakorolnak csak, s az egész fellépés is inkább a gyakorlás jellegét hordozta – a rock, a heavy, illetve death

Mikor elolvastam a Népújság 32. számában (2011. augusztus 11.) a dobronaki Ismaili Jusuffal, a „CUFFI” fagylaltozó tulajdonosával készült riportot, úgy gondoltam, kötelességemnek tartom, hogy magam is hozzászóljak. Ismaili Jusuf, közkedveltebb nevén Cuffi a riportban panaszkodik az évről évre kevesebb vendég, a magas bérleti és a parkolási díj miatt (személyautók után 2,50 euró). Teljesen egyetértek vele, s meg is indoklom, hogy miért. Dobronak Község Tanácsa még 2009. június 10-én a 20. rendszeres ülésén elfogadott egy határozatot a Bakonaki-tó környéki parkolási díjakról. Viszont egy köztársasági területrendezési törvény előírja (Sz. K. Hivatalos lapja 33/07), hogy a vendéglátóiparnak, attól függően, hogy hány ülőhellyel rendelkezik, az szerint köteles ingyenes parkolót biztosítani a vendégei részére (10 ülőhely, illetve szék után 1 parkolót). Ezt a szabályzatot, illetve törvényt Dobronak Község Tanácsa is elfogad-

ta 2010. augusztus 19-én a 30. rendszeres ülésén. Az említett gyűlésen rákérdeztem, hogy ezek után a „Cuffi” fagylaltozót hány parkoló illeti meg, hisz ő a községnek fizeti az egyébként nem kevés bért (10–14 ezer eurót. Forrás: Népújság-riport) és ezért jogosult a törvény értelmében a parkolóhelyekre. A polgármestertől azt a választ kaptam, hogy azt a 2,50 eurót mindenki meg tudja

olvasóink írják fizetni a parkolásért. Fura egy válasz. Pedig annak idején azért alakultak meg Szlovéniában a községek, hogy polgáraiknak jobb életszínvonalat biztosítsanak. Helytelennek tartom (és egyben jogsértő is), hogy az, aki nem a „csodatevő” pontokra megy álldogálni, hanem a családjával elmegy fagyira, az 2,50 eurót fizessen még a parkolásért is. Kovács István, Dobronak Község különstátusú magyar képviselője

15


Horizont Egy kirándulás emlékei

Don-kanyar: ahová a magyar katonák meghalni mentek Egy kirándulás emlékeiből szemezgetünk, egy kedves dobronaki úriember, Varga József elmondása alapján született meg történetünk a Don-kanyarról. A kirándulás ideje alatt fotók, sőt videó is készült, amiket végignézve képzeletben 2200 kilométer távolságra, Oroszországba, a halálfolyó partjára, a magyar hadtörténelem egyik legszomorúbb helyszínére utaztunk. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

– Itt 30 évvel ezelőtt megállt az idő – mondja József, s nézzük a képeket: tankok sora, mint dicsőséges szobrok kiállítva több helyen az út mentén – szinte kísér(t)ik az arra járót, az ott élőknek persze a dicsőség jelképei, de nekünk valami egészen mást jelentenek. Egy ország, ahol a folyóparton fából faragott géppiszollyal játszanak a gyerekek, ott, annak a folyónak a partján, ahol egykoron a magyar királyi 2. honvéd hadsereg katonái haltak meg a háborúban, a hazától 2200 kilométer távolságra.

ketten mentünk innen a Muravidékről. A kirándulás fő célja, ahogy József mesélte, egy zarándokúthoz hasonlítható, hiszen az utasok célja valójában a kegyelet, tisztelet lerovása. – Magyarországról ez a busz volt a harmadik, ami ide kirándulókat hozott. Ha nem vagy valamilyen szinten érintett, akkor az ember ilyen helyre, ilyen messze nem megy. Nekem ugyan nem volt senkim, aki ott esett volna el, de a történelem érdekel, sokat olvastam már a Don-kanyarról, most meg akartam ismerni. – A buszon utazott egy pap is, aki a hosszú utazás alatt felkészítette a társa-

csupán föld volt a talpuk alatt, hanem a magyar katonák vérével áztatott föld, szent hely. – Ez a hely nem turistalátványosság, nem lehet képeslapot venni vagy gyönyörködni a tájban, itt tisztelettel, alázattal, fejünket lehajtva emlékezni kell – mondja József. – Voltunk Urivban, ahol egy házhoz behívtak bennünket, itt a feljáró a magyar páncélezred lövedékeiből lett kirakva. Az idős házigazda elmesélte, hogy ebből a lövedékből a háború után annyi volt, hogy nem lehetett eltakarítani. A pap, aki velünk volt, tudott kicsit oroszul, így tudtunk a helyiekkel

Varga József a Don partján – a megemlékezés után magyar koszorúkat úsztattak le a folyó vizén. Ma fűvel, gyommal benőtt fakeresztek, temetők és egy múzeum őrzi a szörnyű tragédiát. – Egy maglódi utazásunk után jött az ötlet, hogy el kellene menni a Donhoz, nemsokára pedig az interneten rá is találtunk arra az utazási irodára, amelyik indított ilyen utat. A barátommal, Patyi Zolival

16

ságot. 1980 után ugyanis minden megváltozott, a Don-kanyar történetét illetően is. Legtöbben úgy ismertük, ahogy abban az időben szabadott. Az atyának köszönhetően amikor odaértek, a puszta táj, az üres folyó értelmet nyert, a történések színhelyévé vált, a föld nem

beszélni. Kérdezték tőlünk, miért jöttek a magyarok ide, a határt otthon kell védeni, nem kétezer kilométerre a határtól! Orosz szívvel a kérdés teljesen helyénvaló, a megjegyzésekkel nem száll vitába senki, a magyarok pedig német alárendeltség alatt harcoltak. A „Vaskeresztért jöttek, fakeresztet

kaptak” orosz felirat a város hadtörténeti múzeumában olvasható a magyar ereklyék felett. József tovább mesél, a fotók szerint már a rudkinói magyar központi katonai temetőben járunk, ide 21.000 magyar van eltemetve. – A temető ott található a Don-kanyarban, ahol 1943 januárjában rövid idő alatt megsemmisült a 208 ezer fős 2. magyar hadsereg legnagyobb része. Ott, a kis kápolnában akadtam rá Varga Imre bácsi esperes,

– Egy vasútállomáson megálltunk – mondja József –, ahol egy magyar sebesülteket szállító vonatot felrobbantottak a németek(!). Az utastársak között volt egy, akinek az apja ezen a vonaton vesztette életét. Voltak köztünk, akik nem tudják, pontosan hol halt meg a hozzátartozójuk, így a hozott koszorút a vízre tették, s az orosz naplementében magyar koszorúk úsztak a véres folyó vizén. Készült olyan fénykép is a Don partján, ahol a gyere-

A rudkinói központi magyar katonai temető – orosz földön, tömegsírokban nyugszanak a magyar katonák. csesztregi volt plébános fényképére, ő túlélte a háborút – meséli tovább József. – Megismerkedtünk már korábban, még a Dobronaki Nótázókon keresztül. Ő mesélte még, hogy amikor elvitték a Don-kanyarba, akkor az Istennek fogadalmat tett, hogy ha életben marad, akkor papnak megy, és ezt a fogadalmát be is tartotta. Néhány éve visszament, egy keresztet vitt oda, most felül van a katonaképe, alul pedig egy másik képen, ahogy prédikál – bizonyságként, hogy teljesítette ígéretét. Voltak olyanok is a buszon, akik mélyebben érintettek voltak, ők teljesen másként élhették meg ezt a kirándulást. És az érintettek mind más történetet cipeltek magukkal a hosszú útra a szívükben. A buszon, az út alatt ezeket a súlyokat sokan osztották meg másokéval.

kek a folyóban fürödtek, és fából készült géppuskával játszottak. Talán még a gyerekekben is benne van ez a Don-kanyari kálvária – elmélkedik József. A kirándulás több várost érintett, Kijevben a hotel előtt Trianonra emlékezve gyertyát gyújtottak. A magyar katonák emlékére állított fakeresztekre piros–fehér–zöld szalagok kerültek. A turisták olyan táblákra is bukkantak, ahol oroszul a következő felirat állt: „Ez a vidék vérrel áztatott terület.” – Nem lehet elképzelni, milyen érzés ott járni – zárja gondolatait József. – Nincs ember, aki ide eljön, és nem érinti meg a gyász a magyar katonákért. József úgy tervezi, hogy a Don-kanyar, a magyar hősök történetét jobban megismeri és talán ősszel bemutatja falujának is.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .


Horizont Tábor három nemzet számára

Ismerkedés a roma kultúrával Augusztus első hetében 5. alkalommal került sor Dobronakon a „Nyári kreatív társalgás és ismerkedés a roma kultúrával három nemzet számára” címet viselő napközis táborra. Kepéné Bihar Mária

A projektet, amely a résztvevő gyermekek számára ingyenes volt, a dobronaki roma kultúregyesület szervezte Ratko Vera elnök vezetésével. A tábor fő célja az, hogy mind a roma, mind a szlovén, mind a magyar diákok betekintést kapjanak a roma kultúrába és megtanulják egymást kölcsönösen tisztelni. A táborban résztvevő több mint 10 gyereknek az idén is Tivadar Éva tanárnő állított össze kreatív és tanulságos programot. A gyerekek megismerkedtek a Bakonaki-tó gazdag állat- és növényvi-

lágával. Külön figyelmet szenteltek az olyan ritka és veszélyeztetett állatoknak, mint például a vidra, a denevér és a szitakötő. Mivel

a romák nagyon jó gombaismerők, a résztvevők is megtanulhatták a helyes gombászás szabályait és a kullancsok elleni védeke-

zés módját. A többi napon kreativitást fejlesztő kézműves foglalkozások tették színesebbé a programot, illetve a roma konyhával való ismerkedés volt soron. A nebulók olyan specialitásokat kóstolhattak, mint például a cigánygulyás. A kis táborozók tágabb környezetükbe is kitekint-

hettek: meglátogatták a k amenci romamúzeumot, amelyet a helyi roma egyesület vezetői mutattak be, majd egy egész napot Moravske Toplicén, a fürdőben töltöttek. Elmondásuk szerint ez volt az egyik legnagyobb élmény a számukra, hiszen ilyen helyekre igazán ritkán jutnak el, nem is beszélve arról, hogy aztán étteremben ebédelhettek, ahol étlapból kellett rendelniük és a nap végén a fagyizás sem maradhatott el.

A bortartalékok kötelező bejelentése

A táborozók kreatív és tanulságos programokban vettek részt.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .

A Mezőgazdasági Szaktanácsadó Szolgálat értesíti az érintetteket, hogy a szőlőtermesztők és bortermelők regiszterében szereplők szeptember 7-ig kötelesek bejelenteni a július 31-én meglévő bortartalékaikat. A bejelentést törvénnyel előírt űrlapon kell megtenni, ehhez a közigazgatási egységeken lehet hozzájutni, illetve letölthető az államigazgatás honlapjairól is. tt

17


Sport Egy pont Celjéből

Lesjak ismét remekelt

hozott: Vinko táncolt egyet a jobb oldalon, Vasshoz passzolt, aki a kapu torkába nyeste a labdát, a jól érkező Lesjak pedig bevágta a kapuba. Krljanović a lecse-

Celje – Nafta 1:1 (0:0) A mérkőzés helyszíne: Stadion Arena Petrol, Celje. A nézők száma: 1200. Játékvezetők: Mitja Žganec (Ljubljana), illetve Kogej és Rojko. Szövetségi ellenőr: Erik Berčnik (Maribor). CM Celje: Kotnik, Krajcer, Krljanović (66. Močivnik), Popović, Bezjak, Kapić, Djaković (66. Marijan), Radulović, Gobec, Firer (84. Nukič), Medved; Edző: Damjan Romih. Nafta: Ajlec, Matjašec, Lesjak, Jerebic, Zelko (56. Polareczki), Sreš (70. Caban), Tomažič Šeruga, Korošec, Levačič, Vinko (87. Raduha), Vass; Edző: Stanko Preradovič. Góllövők: 0:1 - Lesjak (61. perc), 1:1 - Firer (66. perc). Sárga lap: Gobec, Radulović, illetve Caban, Sreš, Korošec, Lesjak. Kiállítva: – Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Az ötödik forduló nyitánya pontosztozkodással végződött. Az első komolyabb próbálkozás Bezjak nevéhez fűződik, de lövése erőtlen volt, így Ajlec kön�nyedén fogta a labdát. A Nafta viszont óriási helyzetet hagyott ki: túlerőben vezették a lendvaiak a labdát a hazai kapura, ám Sreš önző módon nem passzolt egyedül álló játékostársaihoz, hanem gyenge lövéssel könnyelműen elpuskázta a vezetés lehetőségét. Hasonló helyzet alakult ki a Nafta kapuja előtt is, ahol

5. forduló Triglav – Maribor Berič 44., Mezga 70./11-esből Rudar – Mura 05 Tolimir 17. Gorica – Celje Plut 8., Žigon 25. Domžale – Koper Knezović 20.; Osterc 54. Nafta – Olimpija Polareczki 64.; Škerjanc 57. Táblázat 1. Maribor 5 4 1 0 2. Domžale 5 3 2 0 3. Olimpija 5 2 2 1 4. Gorica 5 2 1 2 5. Celje 5 21 2 6:4 6. Rudar 5 2 0 3 7. Triglav 5 2 0 3 8. Nafta 5 1 2 2 9. Mura 05 5 1 1 3 10. Koper 5 0 2 3

0:2 (0:1) 1:0 (1:0) 2:0 (2:0) 1:1 (1:0) 1:1 (0:0)

8:3 13 8:1 11 7:7 8 9:5 7 7 8:7 6 3:12 6 6:6 5 2:5 4 2:9 2

A 6. forduló párosítása 2011. augusztus 20-án: Domžale – Gorica, Nafta – Koper, Rudar – Celje, Triglav – Olimpija, Maribor – Mura 05.

18

Djaković és Krljanović került erőfölénybe, ám utóbbi lövését Ajlec kiváló mozdulattal védte. A Nafta kapusának köszönhető az is, hogy az első félidő hosszabbításában a Celje nem szerzett vezetést, hiszen Bezjak lapos lövéssel megtalálta az ötösben Firert, aki kapásból tüzelt, de Ajlec a labda útjába állt. De Lesjak is egy szögletet követően még a félidő előtt örömöt szerezhetett volna csapatának,

Magyar Nemzeti Bajnokság

Zoran Lesjak ismét a Nafta húzóembere volt, s ezúttal gólt is szerzett. hiszen egyedül emelkedett magasba, de fejese a kapufa mellett hagyta el a pályát. A második félidő első komolyabb akciója gólt

Vinko kezdő volt Az U–21-es szlovén válogatott Eb-selejtezőjén Finnországban Vinko Vedran kezdőként lépett pályára, ám a második félidőt már a kispadról kísérhette. A meccset Lauri Dalla Valle 11-esből elért gólja a 10. percből döntötte el.

5. forduló Győr – Vasas Diósgyőr – Pápa Haladás – ZTE Paks – Siófok Pécs – Kecskemét Honvéd – Ferencváros Debrecen – Videoton Kaposvár – Újpest

3:2 (1:2) 2:0 (0:0) 1:0 (0:0) 1:1 (1:1) 2:2 (2:1) 1:0 (0:0) 2:1 (1:1) 2:2 (1:0)

Táblázat 1. Debrecen 5 5 0 0 2. Győr 5 5 0 0 3. Pécs 5 4 1 0 4. Honvéd 5 4 0 1 5. Pápa 5 3 1 1 6. Paks 5 2 2 1 7. Kecskemét 5 2 1 2 8. Diósgyőr 5 2 1 2 9. Videoton 4 2 0 2 10. Kaposvár 5 1 2 2 11. Siófok 4 1 1 2 12. Haladás 5 1 1 3 13. Ferencváros 5 0 2 3 14. Újpest 5 0 1 4 15. Vasas 5 0 1 4 16. ZTE 5 0 0 5

11:3 15 8:3 15 8:4 13 14:4 12 5:3 10 7:8 8 10:7 7 8:6 7 7:4 6 6:9 5 3:4 4 3:6 4 3:6 2 2:8 1 5:14 1 2:13 0

A 6. forduló párosítása 2011. augusztus 19-e és 21-e között: ZTE – Vasas, Pápa – Debrecen, Videoton – Pécs, Kecskemét – Honvéd, Paks – Győr, Siófok – Kaposvár, Újpest – Diósgyőr.

rélése előtt még kihagyott egy nagy helyzetet, majd nem sokkal később Gobec szögletét Firer értékesítette. A Nafta védelme duplán hibázott, hiszen egyrészt a celjei csatárt senki sem zavarta, másrészt pedig az első kapufát túl korán elhagyta Korošec, így a nem túl pontos fejesnek senki sem állta útját. A két gólt követően megnyugodott a játék, a Naftából Lesjak és Polareczki, míg a hazaiaknál kétszer Marijan próbálkozott eredménytelenül. A 90. percen túl a Nafta megszerezhette volna

Az Olimpija és a Partizan a 70 éves Turniščénél A 70. évfordulóját ünneplő Turnišče barátságos mérkőzésre invitálta a ljubljanai Olimpiját, amely 2:0ás félidő után 6:0-ás sikert ért el. Mintegy 400 néző előtt a gólokat Lovrečič (9.), Valenčič (27.), Vučkič (49.), Nunič (53.), Bešič (68.) és Kapun (88. perc) rúgta. Az ünnepség keretében, amelyen egyben a kisfoci- és az öregfiúk csapat fennállásának 10. évfordulóját is megünnepelték, több elismerést osztottak ki. Odaadó munkájáért Franc Lacko, Franc Litrop, Štefan Zver, Jože Pucko, Štefan Matjašec, Anton Sep,

Ivan Raščan, Ciril Cigut, Ciril Pucko, Alojz Žižek és Štefan Markoja vehetett át kitüntetést, külön ajándékkal pedig Branko Grosnak, a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség elnökének kedveskedtek: a helybeli Planika üzemében nagy focicsukát varrtak neki. A Szlovén Labdarúgó-szövetség nevében Stanko Glažar alelnök adott át plakettet. A 70 évről kiállítás formájában is megemlékeztek. Az ünnepség keretében a polgármesterek és az újságírók kisfocitornája 3:3-mal végződött, a nap csúcspontját pedig a hazai

Grad – Nafta 2:5(2:1) Felsőlendván a hazaiak Krauthaker két góljának köszönhetően a félidőben nem kis meglepetésre vezettek, ám a második játékrészben a lendvaiak az erősebb felállással felvonulva megtörték a harmadikligást. A Nafta góllövőlistájára kétszer Polareczki, valamint Lesjak, Jovanovič és Kocsis iratkozott fel. mindhárom pontot, hiszen Polareczki kiválóan megtalálta Tomažič Šerugát, de a középpályás elvesztette önbizalmát, vagy egyszerűen meglepődött, hogy teljesen egyedül került a hazai kapus elé, s elszúrta a hatalmas helyzetet. Mura 05 – Triglav 0:1 (0:0) A Mura a kiválóan sikerült bajnoki rajtot követően sorozatban harmadik vereségét szenvedte el. A kranjiak ellen főleg az első félidőben Eterovič és Fajič is több helyzetet kihagyott, ami a 69. percben megbosszulta magát, amikor Jelar megszerezte a mindent eldöntő gólt. és a belgrádi Partizan öregfiúinak megmérettetése jelentette, amelyet Martač és J. Janković (2–2), valamint Kadenić góljával 5:2-re a szerbek nyertek. A hazaiak mindkét találatát Dominko lőtte. Az ünnep alkalmából rendezett focitornát kisebb meglepetésre a Nedelica nyerte meg. F. B. A Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség kupasorozatának 1. fordulója, augusztus 25-én: Csente – Olimpija Zsit­kóc – Nedelica Zvezda – Graničar Hídvég – Nafta Panonija – Kapca Polana – Renkovci Petesháza – Veterani

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .


Sport Barátságos mérkőzések

Polana – Dobronak 6:1 (2:0) A hazaiak meglepően nagyarányú győzelemnek örülhettek, mégpedig S. Žalik és R. Žalik 2–2, valamint P. Klujber és Raščan góljainak köszönhetően. A Dobronak egyetlen találata Horvat nevéhez fűződik.

Zsitkóc – Mühlgraben 3:2 (1:0) A hazaiak kisebb meglepetést okozva győztek Gerencsér Borut és Gerencsér Péter csapata ellen. A hazaiaknál Somi, Gazdag és Jovanovič, míg a vendégeknél Gerencsér Borut és Elippflo talált be.

Zsitkóc – Csente 3:1 (2:0) A hazaiak Casar két találatával és Somi tizenegyesből elért góljával nyertek, a Csentéből Herceg talált be tizenegyesből.

Gančani – Kobilje 8:4 (2:1) Dravec-fesztivált „rendeztek”, hiszen a hazai csatár 6 gólt szerzett. Csapatából még Palatin és Tivadar rúgott gólt, a vendégeknél pedig ez Szabónak (2), Zajtlnak és Rogačnak sikerült.

Mura 05 – Malečnik 6:0 (4:0) A Felsőlendván megrendezett meccsen Sprečo és Eterović (2–2), valamint Fajić és E. Janža góljaival nyert a Mura.

Polana – Kapca 9:1 (4:0) A Kapcából csak A. Cigannak sikerült feliratkoznia a góllövőlistára, míg a hazaiaknál ezt S. Žalik (3), Klujber és Cvetko (2–2), Kapun és B. Žalik tette meg.

Olimpija – Zvezda 1:0 (1:0) A mérkőzés mindent eldöntő gólját Horvat szerezte a bajnokság előtti felkészülésen.

Hídvég – Becsvölgye 6:2 (2:1) A két szövetség közötti együttműködési mérkőzés keretében a hazaiak megérdemelten győztek Koštrica és Lutar (2–2), valamint Šijanec és Bela góljaival. F. B., F.m.h.

Petesházán az ifjú titánok A Lendvai Speedway Team az elmúlt években számos sikeres hazai és nemzetközi salak­m o­tor­ verseny megszervezésével elnyerte az ifjúsági salakmotoros Eb csapatdöntőjének a szervezési jogát. A verseny augusztus 20-án 18.30-kor kezdődik a petesházi oválison, amelyen a dán, az orosz, a svéd gárda és az Adria (Szlovénia 3 és Horvátország 2 versenyzővel) csapata

méri össze erejét. A profi ligákban zajló versenyek miatt az első számú kiemeltnek számító lengyelek lemondták a részvételt, így a dánok számítanak a verseny nagy esélyeseinek, de az oroszok, mint mindig a sportágban, kiszámíthatatlanok. A szlovén és a horvát versenyzők számára pedig lehetőség adódik, hogy leteszteljék tudásukat a korosztály legjobbjaival. F. B.

Az öregfiúké lett a tornagyőzelem A Graničar szervezésében Benicén focitornát rendeztek négy csapat részvételével. Az első meccsen a Nafta öregfiúk csapata 2:1-re győzte le a Panoniját, míg a második mérkőzés a hazaiak és Szepetnek között 2:2-es döntetlennel

ért véget, a döntőbe a jobb tizenegyeseknek köszönhetően 5:4-re a Graničar jutott. A bronzmeccsen a gyertyánosiak 1:0-ra legyőzték Szepetneket, a döntőben pedig a Nafta 2:1-es sikert aratott. F.m.h.

A Veržej nyerte a kupát A bajnokság kezdete előtt lejátszották a muraszombati körzeti szövetség kupamérkőzésének döntőjét, s a hazai Veržej jobb játékot mutatva 3:1-re (2:1) győzte le a Gradot. Mindkét csapat a szlovén kupa

Vuk Vučko előtt

A Lendava SK augusztusi gyorslépéses sakktornáját 11,5 ponttal Jože Vuk nyerte, megelőzvén 2 ponttal csapattársát, Vučkót és a muraszombati Režonját. F. B.

legjobb 32 csapata között folytatja a versenyt. F. B.

Az Idegenek nyertek A Kapcai labdarúgó Klub és a Kapcai Helyi Közösség közösen szervezett labdarúgótornát, amelyen öt csapat (utca) mérte össze képességeit. A legjobban az Idegenek teljesítettek az Alsó, az Iskola, a Fő és a Polanai utca előtt. F.m.h.

In memoriam

Fehér Lajos – Puc 1933–2011 78 éves korában megállt a szíve a Lendva-vidéki futball egykori nagy játékosának és a sportág szerelmesének. Fehér Lajos, vagy Puc, ahogy mindenki nevezte a Naftában, a Petesházában, a Panonijában és a Lakosban futballozott, majd a Nafta öregfiúk csapatának volt évek hosszú során oszlopos tagja. A játékosok között rendkívül közkedvelt volt. Egy időben a szövetség legidősebb regisztrált játékosa volt, hiszen egészen 60 éves koráig futballozott. Emlékét szívünkben örökké fogjuk őrizni. Feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . a u g u s z t u s 1 8 .

Muravidéki Labdarúgó Liga, őszi párosítás 2011/12

7. forduló 2011. október 2-án: Črenšovci – Bistrica __:__ Kobilje – Hotiza __:__ Bogojina – Šalovci __:__ Hodos – Apače __:__ Ljutomer – Gančani __:__ Puconci – Dobronak __:__ Turnišče – Beltinci __:__

1. forduló 2011. augusztus 21-én: Beltinci – Apače __:__ Dobronak – Bistrica __:__ Gančani – Hotiza __:__ Hodos – Šalovci __:__ Ljutomer – Bogojina __:__ Puconci – Kobilje __:__ Turnišče – Črenšovci __:__

8. forduló 2011. október 9-én: Gančani – Puconci __:__ Hodos – Ljutomer __:__ Beltinci – Črenšovci __:__ Dobronak – Turnišče __:__ Hotiza – Bogojina __:__ Bistrica – Kobilje __:__ Apače – Šalovci __:__

2. forduló 2011. augusztus 28-án: Beltinci – Dobronak __:__ Bistrica – Gančani __:__ Hotiza – Hodos __:__ Šalovci – Ljutomer __:__ Bogojina – Puconci __:__ Kobilje – Turnišče __:__ Apače – Črenšovci __:__

9. forduló 2011. október 16-án: Črenšovci – Dobronak __:__ Kobilje – Beltinci __:__ Bogojina – Bistrica __:__ Šalovci – Hotiza __:__ Ljutomer – Apače __:__ Puconci – Hodos __:__ Turnišče – Gančani __:__

3. forduló 2011. szeptember 4-én: Črenšovci – Kobilje __:__ Dobronak – Apače __:__ Gančani – Beltinci __:__ Hodos – Bistrica __:__ Ljutomer –Hotiza __:__ Puconci – Šalovci __:__ Turnišče – Bogojina __:__

10. forduló 2011. október 23-án: Ljutomer – Puconci __:__ Hodos – Turnišče __:__ Gančani – Črenšovci __:__ Dobronak – Kobilje __:__ Beltinci – Bogojina __:__ Bistrica – Šalovci __:__ Apače – Hotiza __:__

4. forduló 2011. szeptember 11-én: Beltinci – Hodos __:__ Dobronak – Gančani __:__ Hotiza – Puconci __:__ Bistrica – Ljutomer __:__ Bogojina – Črenšovci __:__ Šalovci – Turnišče __:__ Apače – Kobilje __:__

11. forduló 2011. október 30-án: Črenšovci – Hodos __:__ Kobilje – Gančani __:__ Bogojina – Dobronak __:__ Šalovci – Beltinci __:__ Hotiza – Bistrica __:__ Puconci – Apače __:__ Turnišče – Ljutomer __:__

5. forduló 2011. szeptember 18-án: Črenšovci – Šalovci __:__ Kobilje – Bogojina __:__ Gančani – Apače __:__ Hodos – Dobronak __:__ Ljutomer – Beltinci __:__ Puconci – Bistrica __:__ Turnišče – Hotiza __:__

12. forduló 2011. november 6-án: Ljutomer – Črenšovci __:__ Puconci – Turnišče __:__ Gančani – Bogojina __:__ Hodos – Kobilje __:__ Beltinci – Hotiza __:__ Dobronak – Šalovci __:__ Apače – Bistrica __:__

6. forduló 2011. szeptember 25-én: Gančani – Hodos __:__ Dobronak – Ljutomer __:__ Beltinci – Puconci __:__ Bistrica – Turnišče __:__ Hotiza – Črenšovci __:__ Šalovci – Kobilje __:__ Apače – Bogojina __:__

13. forduló 2011. november 13-án: Črenšovci – Puconci __:__ Kobilje – Ljutomer __:__ Bogojina – Hodos __:__ Šalovci – Gančani __:__ Hotiza – Dobronak __:__ Bistrica – Beltinci __:__ Turnišče – Apače __:__

19


Népújság-kirándulás 2011 Tartson velünk az idén is, 2011. szeptember 3-án, szombaton.

Fedezzük fel együtt a Balaton-part két gyöngyszeme A világ legnagyobb meleg vizű, tőzegmedrű gyógytava és ringatózó lótuszai, az Árpád-kori templom nevezetességei.

t e s s é ge i t

Népviseletes Babamúzeum, Panoptikum, Csigaparlament, Munkácsy-kiállítás, Hintómúzeum, varázslatos esti látogatás a Festetics-kastélyban.

ez e

Ke

e l y h és t í z ne v v z é s H

A kirándulás teljes ára előfizetőink számára 50 euró (tartalmazza az utazás, az ebéd és a vacsora, valamint a belépők költségét). Nem előfizetők számára a kirándulás ára: 65 euró. Tartson velünk Ön is! Társszervező:

Népújság, 2011/33.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/33. szám

Népújság, 2011/33.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/33. szám

Advertisement