Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

55. évfolyam 30. szám Lendva 2011. július 28. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

Info 7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Legyen otthon Hodoson!

Szombaton a hodosi községi ünnepek keretében átadásra került a hodosi Idősebb Polgárok Otthona. Az épület méltóságteljesen magasodik a kis falu közepén, a községháza, az iskola

és óvoda, valamint az imaház szomszédságában. A 2009 óta tartó építkezés után ma már teljes berendezéssel a szeptemberre tervezett megnyitásra vár az otthon. Már csak a lakók

és az alkalmazottak hiányoznak, akik életet visznek a falak közé. A biztonságos és méltóságteljes öregkor biztosítása – ahogy Tomo Brezovar államtitkár kifejtette ünnepi beszé-

Roko Žarnić környzetvédelmi miniszter:

„A muravidéki vízvezetékhez az állam az igazolt költségek erejéig biztosítja a szükséges pénzt”. 15. oldal

dében – fontos feladata az intézménynek. Ehhez színvonalas ellátás, empatikus és szakképzett személyzetnek kell társulnia. A hrastoveci szociális intézmény üzemeltetőként fog gon-

doskodni arról, hogy az otthon valóban otthona lehessen az arra rászoruló idős embereknek. Az Idősebb Polgárok Otthona megnyitásáról a 4. oldalon olvashatnak. AK

Átlagon aluli A szívvel küztermés dő Naftának megbeszélt szerencséje árakon sem volt 7. oldal

17. oldal


Iránytű Horváth Ferenc a muravidéki magyar közösség elnöke

„Csak kormánygarancia m Király M. Jutka

Létezhet-e abszolút tolerancia? A Norvégiában történt tömeggyilkosság megrázta a világot. 32 éves szélsőséges elkövetője pedig magabiztosan állítja, hogy a támadást „Európa védelmében, a kulturális marxizmus ellenében és a muzulmán hatalomátvétel megakadályozására” követte el, és „jelzett” a népnek. Nem csupán a legtoleránsabb társadalmáról ismert Norvégiában, hanem szinte valamennyi európai országban számos kérdést nyitott meg, a középpontban azzal, hol a tolerancia határa. Vajon éppen a nagy tolerancia eredménye az intolerancia, a másság elutasítása? Szűkebb környezetünk legfrissebb példája a lendvai focipályán hetekkel ezelőtt megjelent „Cigani raus” (Cigányok kifelé) falfirka, mely az országgyűlés elnökének múlt heti nyilatkozatával országos visszhangra lelt. Nálunk az a kérdés merült fel, szükséges volt-e az ország egyik vezető politikusának ilyen marginális – és valószínűleg az országban nem egyedüli – esetben nyilatkozatot közölnie? Az ilyen nacionalista megnyilvánulást nem kell tolerálni, cselekedni kell ellene, de (média)szárnyakat sem kell adni neki. Vagy mégis? Vesna V. Godina, ismert szlovén antropológus szerint, ha toleráljuk a különbségeket, tolerálnunk kell a szélsőséges álláspontokat is. A kérdés ugyanis, meddig lehetséges a szabadság: a szabadság abszolút-e, vagy csak adott, szűken definiált keretek közt létezik? Megtilthatunk-e bizonyos gondolkodást? Ha igen, akkor megszegünk minden emberi jogi deklarációt és a szabad véleménynyilvánítás jogát. Szerinte a szélsőséges vélemények elnyomása nem a helyes cselekedet – ezzel a társadalom nem lesz semmivel sem toleránsabb. Inkább szociális éberségre van szükség, mely felfigyel, észleli a szélsőséges álláspontokat, és aktiválja a társadalmi szankciókat. De ez még nem sajátja a társdalomnak. És mivel nincs, - folytatva Vesna V. Godina gondolatmenetét – így vagyunk a toleranciával kis környezetünkben és a nagyvilágban.

Igazgató: Lázár Beáta, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Megközelítően fél éve Horváth Ferenc az MMÖNK Tanácsának az elnöke. A muravidéki magyarság csúcsszervezetének vezetőjével a mandátumban töltött időszakról, a közeljövő terveiről, elsősorban gazdasági témákról, de egyebekről is beszélgettünk. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

– A muravidéki tanácselnök posztjára kerülve kiderült, a közösség pénzügyi helyzete válságos. Miről van szó? – Az elmúlt év zárszámadását az Ellenőrző Bizottság már elkészítette, de ezt még nem sikerült bemutatni a tanácsnak, így legfelsőbb szervként ez nem hozott még döntést. Sajnos nem sikerült olyan időpontot találni, amikor minden érintett fél jelen tudott volna lenni az ülésen, így ennek tárgyalását az őszi időszakra hagytuk. A zárszámadást viszont határidőben elküldtük az illetékes hatóságoknak. Megjegyzem, ez teljesen törvényszerű. A probléma kettős: a tavalyi év a pénzügyi folyamatok alapján negatív előjellel zárult, ennek nagyobb része a közös magyar– szlovén uniós pályázatból fakad, és ez jelenleg is nagy gondokat okoz, hiszen uniós projekt lévén, előfinanszírozás szükséges, ez pedig egyszerűen nem megvalósítható az államtól a működésre kapott pénzkeretből. Lassan a projekt ötödik részét kell kifizetnünk a kivitelezőknek, miközben az uniótól még a második részt sem kaptuk vissza. Sajnos azt tapasztalom, az illetékes állami szervek hozzáállása nem a legjobb, úgy tűnik, inkább akadályozni szeretnék céljainkat, mintsem elősegíteni ezek megvalósulását. Kedvező áthidaló törvényekre lenne szükségünk, hogy a működésünk ne kerüljön veszélybe. Az

ősz folyamán mindenképpen szükségünk lesz egy új hitelkonstrukcióra, amely megszerzése érdekében már tárgyaltam a ribnicai alap igazgatójával, de ők is csak kormánygarancia mellett hajlandók hitelezni. A kormánygaranciához a kérelmet már elküldtük, várjuk a választ. – Említette az önkormányzat lehetséges működési zavarait. Hogy áll jelenleg a helyzet? – Sajnos már a szimpla átutalások tekintetében is gondjaink vannak, több tízezer eurós adósságot halmoztunk fel, sem én, sem a tanácstagok hónapok óta nem kaptunk tiszteletdíjat, ülésdíjakat. Az alkalmazottak nyaralási pótléka sem került kifizetésre teljes egészében. A problémát jeleztük mindkettő ország felé, de eddig nem érkezett ígéret a segítségről. – Maradjunk a gazdasági szférában! Mi a helyzet a kisebbség ún.

több anyagi forrás is érkezne, hogy meg tudjuk valósítani az elképzeléseinket, új embereket tudjunk foglalkoztatni. Nyilvánvalóan nagyobb szerepet szeretnénk a ribnicai alapba a nemzetiség részére érkező eszközökről szóló döntésben is, míg a minisztérium és az alap vezetősége is inkább úgy tartja, minden rendben van úgy, ahogy eddig volt. Nehéz meccsre számítok, de reménykedek a sikerben. – A témához szorosan kapcsolódik a lendvai önkormányzattól a csúcsszervezet alapításába h a m a ro s a n á t k e r ü l ő Euromur Kft. Miért van erre szükség? – Egyre aktívabbak vagyunk a gazdaságban, például erőteljesen belekapcsolódtunk az új magyarországi gazdaságfejlesztési stratégiába, de Szlovéniában is előremozdulás észlelhető e téren. Ezt önkormányzati szinten nem lehet tovább vinni,

„Szükség van egy gazdasági társaságra, de a kompetenciák miatt mindenképpen muravidéki szintűnek kell lennie. Én úgy látnám jónak, ha ez az Euromur lenne, de természetesen a tanács dönthet másképp is.” gazdasági alapjának megteremtése terén? – Folynak a tárgyalások. A képviselőnk által az illetékes törvénybe bekerült egy olyan passzus, amely bizonyos kompetenciákat átruház az államról a közösségre, de még nincs meghatározva, pontosan melyeket. Erről tárgyalunk. Azt szeretnénk, ha az átvállalt kompetenciákkal

szükség van egy gazdasági társaságra, de ennek a kompetenciák miatt mindenképpen muravidéki szintűnek kell lennie. Én úgy látnám jónak, ha ez az Euromur lenne, de természetesen a tanács dönthet másképp is. – Fél év alatt megállapítható, az MMÖNK gazdasági és mezőgazdasági bizottsága igen aktív.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .


Muravidék

mellett hajlandók hitelezni”

Minek tulajdonítható ez a siker? – Azt gondolom, sok függ a bizottság elnökeinek agilitásától, de állami szinteken is igen aktív a gazdaság területe, így ennek a kettőnek tulajdonítanám ezt a sikert. A magyar kormány 2020-ig tartó gazdasági stratégiája nemcsak az anyaországban gondolkodik, hanem a határon túl is, egységes magyar nemzetben. Ez lehetőségeket nyit számunkra is, különösen, ha a pályázatokon, mondjuk a Széchényi Tervben is részt vehetünk. – Mi a helyzet az alapított intézetekkel, milyen a viszony a községi kisebbségi önkormányzatokkal, magában a muravidéki tanácsban? – Mindenképpen szükség lesz az alapított intéze-

tek alapszabályzatainak módosítására, ugyanis mindkettő intézményből jelezték, vannak pontok, amelyek nincsenek összhangban a csúcsszervezet alapszabályzatával. Közben ezt is módosítani szeretnénk, majd össze kell hangolni a községi önkormányzatok szabályzataival is. A viszonyok általában jók, nem beszélhetek nagyobb ellentétekről, habár természetesen személyes szinten most is akadnak nézeteltérések. Remélem, a jövőben is jó viszonyokat ápolunk, és reménykedem abban, hogy az intézményeink, az önkormányzataink közösen is fel tudnak lépni, pályázni tudnak, közös projekteket viszünk majd véghez. Az idén az állami költségvetés módosítása minket nem érint, remélem, ez így marad a jövőben is, és lehetőség nyílik az együttműködésre. Magát a muravidéki tanácsot illetően azonban el szeretném mondani, hogy a tanácstagoktól mindenképpen nagyobb aktivitást várok. Szerintem nem an�-

sarkalatos pontja a nemzetiségi életnek, a megmaradásnak. A rendszer reform előtt áll, milliós összegű pályázatokról is szó esett. Mi történik ezen a területen? – A pályázat, illetve pályázatok még nem kerültek kiírásra. Lehet, hogy csak állami, de lehet, hogy uniós pályázati lehetőség is nyílik erre a célra. Ha lesz ilyen, akkor természetesen élünk a lehetőséggel, hiszen a kétnyelvű oktatás mindenképpen pillére a jövőnknek, de reformra szorul. Úgy kell megváltoztatnunk, hogy a magyar nyelv nagyobb hangsúlyt, szerepet kapjon. Úgy gondolom, az oktatásban, de a közigazgatásban is, az alkalmazottak inkább csak a magyar nyelv előnyeivel élnek, például a kétnyelvű pótlék révén, míg a teljesítmény sokszor rossz. Nem szeretnék igazságtalan lenni, mert vannak tanítók, tanárok, akik lelkiismeretesen teszik a dolgukat, de olyanok is, akik nem. Bonyolult téma, összegezve a lényeg, a kétnyelvű oktatás végeredménye jelenleg nem megfelelő, nem felel meg a közösség elvárásainak, és a szakmával

„Újabb hitelkonstrukcióra lesz szükségünk, hiszen uniós projektként előfinanszírozás szükséges, ezt pedig egyszerűen nem megvalósítható az államtól a működésre kapott pénzkeretből.” nyiból kell állnia a munkájuknak, hogy eljárnak az ülésekre, hanem aktívabban részt kellene venniük a tevékenységekben, például az év végére elkészülő részletes stratégiák kidolgozásában, amelyeket egy egységes középtávú és hosszú távú muravidéki magyar stratégiába szeretnénk tömöríteni. – A kétnyelvű oktatás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .

közösen meg kell tennünk a megfelelő lépéseket. Erre hajlandóságot mutatnak az illetékes állami szervek is. A munka már folyik, például a következő 2012/13-as iskolaévtől már a szlovén és a magyar nyelvet is anyanyelvi szinten lehet tanulni párhuzamosan. Nagy munka áll előttünk, sajnos az elmúlt 50 évben keveset tettek ezen a téren.

Göncz László

országgyűlési napló

Nemzetiségi vonatkozásban is szükséges lett volna a médiatörvény módosítása A szlovéniai politikai életben bekövetkezett változások, a kormánykoalíció további apadása a Zares Párt kilépését követően, az Országgyűlés munkájára is kihatással voltak. A tervezett költségvetés-módosítás, azaz pótköltségvetés még nem volt napirenden (arra feltehetően szeptemberben kerül sor), azonban említésre méltó, hogy a Zares színeiben mandátumhoz jutó Pavel Gantar bejelentette lemondását szeptember 1-jével az Országgyűlés elnöki tisztségéről. A júliusi plenáris ülésen a szélesebb társadalmi közegen belül visszhangra találó napirendi pontok is tárgyalásra kerültek. Ezek közül fontos megemlíteni a Büntetőjogi Törvénykönyv módosítására vonatkozó törvényjavaslat tárgyalásának a megkezdését, amelyhez közvetlenül a büntetőjogi eljárásra vonatkozó törvénymódosítások tárgyalása párosult. A törvény napirendre tűzése közvetve idézte elő a jogtalanul szerzett vagyon elkobzására vonatkozó - nagy visszhangot keltő - törvény tárgyalásának megkezdését is. A pártok abszolút többsége egyetért a jogtalanul szerzett vagyon elkobzásának a szükségszerűségéről, a konkrét jogi eljárással kapcsolatosan azonban a következő olvasatokban még hangzatos vita várható. Úgyszintén nagy visszhangot váltott ki a médiatörvény első olvasata. A hírhedtté vált magyar törvényt többször felidéző vitában a képviselők leginkább az ún. médiatanács jellegét és hatáskörét, valamint kinevezésének módját, továbbá a rádiócsatornák terén tervezett változásokat és az újságírói szabad véleménynyilvánítás feltételezett korlátozását bírálták. Jómagam mondandómnak általános részét főképpen arra fókuszáltam, hogy a jelenlegi politikai légkör kevésbé alkalmas ennyire érzékeny törvény elfogadására, mert bizonyára nemegyszer az érzelmekkel motivált, politikailag indítványozott rendelkezés-megoldások kapnak támogatást, ami aligha helyénvaló. Nemzetiségi vonatkozásban is néhány pontban szükséges lett volna a törvényjavaslat módosítása. Azért fogalmaztam feltételes módban, mert ténylegesen a törvény további tárgyalására nem kerül sor, mivel a javaslat ez első olvasatban nem kapta meg a többség támogatását. Nem kevesebb érdeklődés követte az 1990–1994 közötti időszak fegyverkereskedelmére vonatkozó iratok nyilvánosságára irányuló törvényjavaslat tárgyalását sem. Ez a törvényjavaslat első olvasatban támogatást kapott. Említésre méltó, hogy az Országgyűlés elfogadta a rokkantak munkavállalásáról és a rehabilitációs munkavállalásról szóló törvényt, valamint a hátrányos helyzetből fakadó gyermekek és felnőttek különleges programokat igénylő oktatási-nevelési folyamatára vonatkozó törvényt. Az utóbbi esetében a törvény szövegét nemzetiségi szempontból is módosítottuk, így összhangban van a magyar és az olasz nemzeti közösségek oktatására vonatkozó külön törvény rendelkezéseivel. A tervezett általános nemzetiségi törvény szövegének előkészítése, egyeztetése július során is a nemzetiségi képviselőcsoport tevékenységének meghatározó részét képezte.

3


Muravidék Hodos Község 12. ünnepe

Mindent meg kell tenni azért, hogy a Hodos Község 12. ünnepe keretében a helybeli faluotthonban pénteken este rendezték meg a községi tanács ünnepi ülését a községi és polgármesteri elismerések kiosztásával egybekötve. Hodos díszpolgári oklevelét idősebb Jónás Ludvik vette át. Horvat Silvija

A tanácstagokat és az ülés vendégeit, a nemzetiségi képviselőket, a szomszéd községek pol-

gármestereit és a magyarországi önkormányzatok és civil szervezetek küldöttjeit Rudolf Bunderla polgármester köszöntötte, majd röviden összegezte

a község tevékenységét az elmúlt időszakban. Az Európai Unió biztosította források segítségével kerékpárút épült ki, és elkezdődött a harmadik ta-

gosítási eljárás. A biztonsági előírásoknak megfelelve felújították a hodosi óvoda játszóterének egy részét. Megépült a község legnagyobb létesítménye, az Idősebb Polgárok Otthona, melynek ünnepi megnyitója az ünnepségsorozat része volt. Továbbá szoros együttműködés jött létre a Hodos Községi Magyar Önkormányzati Nemze-

ti Közösségel, amellyel közössen megalapították a Hodosi Idegenforgalmi és Promóciós Intézetet. Az intézet feladata az Ifjúsági Központ üzemeltetése lesz. Majd az ünnepi ülés a községi elismerések kiosztásával folytatódott. Díszpolgári címben idősebb Jónás Ludvik részesült a társadalmi tevékenység

Átadták a hodosi Időseb Polgárok Otthonát

Öregkor a méltóság és biztonság jegyében A községi ünnepek másnapján ünnepélyes keretek közt került átadásra a Hodosi Idősebb Polgárok Otthona. A 4,5 millió euró értékű beruházás nagy jelentőséggel bír a község és a környék életében. Az időskorúak minőségi ellátása mellett a foglalkoztatás terén is jó lehetőség a helyiek, környékbeliek és a tágabb térség számára.

a szót Tomo Brezovarnak a Munka-, Családi és Szociális Ügyek Minisztériuma államtitkárának. – Tudatában vagyunk annak, hogy a másság és a sokszínűség gazdagítja társadalmunkat, ezért

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Szombat délelőtt az Idősebb Polgárok Otthona épülete előtt, a főbejáratnál került sor az átadási ünnepségre. A jelentős eseményen tiszeteletét tette dr. Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, Tomo Brezovar, a Munka-, Családi, és Szociális Ügyek Minisztériumának államtitkára, Josip Lukač, a hrastoveci Szociális és Védelmi Intézet igazgatója és egyben a hodosi Idősebb Polgárok Otthona leendő üzemeltetője. – Az épület községünk számára minden szempontból nagyon sokat jelent. Egy részről csökkentjük a munkanélküli személyek számát, másrészt gondoskodunk az idősebb polgárokról. – mondta Bunderla Rudolf polgármester köszöntőjében, majd a beruházásról szólt röviden: Az otthon építése 2009ben kezdődött és a tavalyi évben fejeződött be

4

A szalag átvágása után az épületet bentről is bárki megcsodálhatta. azon a telken, amelyet a község és az evangélikus egyházközösség ingyen biztosított. A Munkaügyi Minisztérium 4 545 115 euróval támogatta a beruházást. A község a munkálatok végeztével fedezte az épület fenntartásának költségeit, melyekhez tavaly novembertől idén

februárig az egyházközösség is hozzájárult. A bebútorozás idén valósult meg az illetékes minisztérium szervei és a nemzetiségi képviselő segítségével. Az épület üzemeltetőjének a minisztérium felhívására a hrastoveci szociális intézmény válaszolt. A polgármester átadta

támogatjuk az időskori intézményi ellátás különböző formáit. A szociális védelem alapját a méltóság és az esélyegyenlőség biztosítása képezi, melynek célja a társadalmi kirekesztettség megakadályozása. Ezért fontosak azok az otthonok, amelyek a 3. és 4. korcsoportban lévők

minőségi ellátását tudják biztosítani. Feladatunk, hogy az időskorúaknak a jövőben is biztosítsuk a biztonságos és méltóságteljes öregkort, mindemellett lehetőséget nyújtsunk az aktív életmód megőrzéséhez – hangzottak az államtitkár szavai. A beszédeket követően rövid kultúrműsorral szerepelt a Hodosi Őrség Művelődési Egyesület énekkara, majd az egyesület gyermekekből álló, Árgyélus nevű néptánccsoportja lépett fel. Ezután Viljem Hribernik, katolikus pap, Jana Kerčmar evangélikus lelkészasszony és Bódis Tamás református lelkész megáldották az épületet, majd Bunderla polgármester, Tomo Brezovar és Göncz László átvágták az épület főbejáratát átfogó nemzetiszín szalagokat. Az ajtók ezután megynyíltak, s az ünneplő tömeg beözönlött, hogy megcsodálják belülről is a korszerű épületet. A rendeltetésére bocsátott idősek otthona 54 személynek biztosít helyet, és további 10 személynek napközbeni ellátást. 18 új munkahely kiírása történt meg egyelőre. A megnyitó szeptemberre várható.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .


Muravidék

a fiatalok az Őrségben maradjanak

Hodos Község idei községi és polgármesteri kitüntetettjei, valamint az idegenforgalmi projekt díjazottjai. terén folytatott odaadó munkájáért és a Hodos Község megalapításánál nyújtott támogatásáért. Totić Rozalija, a Hodosi Őrség Művelődési Egyesület elnökasszonya arany plakettet vehetett át önzetlen munkájáért a hagyományőrzés, a nemzeti hovatartozás és a kultúra területén. Községi oklevélben részesültek továbbá

Roman Sonja sportoló, a szlovéniai atlétikai válogatott tagja, akinek az édesapja vette át a kitüntetést, a gazdasági területen pedig az MB Metal Kft., Zdenko Baranya igazgatóval, valamint Gergar Majda fodrász, egyéni vállalkozó. Polgármesteri elismerésben Abraham Klaudia, a Népújság goricskói tudósítója és Lainšček Boris,

a Hodosi Labdarugó Klub tagja részesült. Az én hazám szép és vendégszerető című projekt keretében a háromtagú bizottság a hodosi földműveléssel foglalkozó Gál Ottó családja otthonát, a kapornaki Kranjec József otthonát részesítte kitüntetésben, míg Tamaško Milena a legszebb virágok kategóriában kapott díjat.

Az ülés folytatásában a község tevékenységéről, terveiről szóltak a jelenlévők. Abraham Boris, a Hodos Község Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, a magyarság megőrzését, a kultúrát, a hagyományok ápolásának és a generációk közti együttműködés jelentős szerepét hangsúlyozta a község életében.

150 éve született Gönczi Ferenc

Megemlékezés a néprajzkutató életéről Gönczi Ferenc tanító, néprajzkutató, múzeumigazgató, Göcsej, Hetés és Muravidék tárgyi és szellemi kultúrájának gyűjtője, a Göcsej és Hetés című néprajzi monográfia szerzője 150 évvel ezelőtt született. Születésnapja évfordulóján, pénteken 12.00 órakor tisztelői Zalaegerszegen a Göcseji Múzeum előtti mellszobránál emlékeznek meg róla. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Gönczi Ferenc 1861ben Rádón született hetedik, egyben utolsó gyermekként. Édesapja földműveléssel fogalkozott. A falu iskolájában kezdte tanulmányait, majd a kanizsai és a zalaegerszegi polgári iskolákban folytatta. 11 éves volt, amikor édesapja meghalt, 15, amikor az édesanyját is

elvesztette. A nyomorban élő árva gyermeket tanítói karolták fel, és eminens diákként a Turóc megyei znióváraljai tanítóképzőbe küldték. 1880-ban kapta meg népiskolai tanítói oklevelét. A Somogy megyei Istvándiban Joób Mór házánál nevelősködött, majd Mike község németmagyar nyelvű iskolájában lett segédtanító. 1883-ban került Zala megyébe, ahol tanítói állást kapott. Ekkor

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .

már néprajzi kutatásokat is végzett. Először a muraközi horvátok életét kutatta: szokásaikat, hiedelemvilágukat, a települések formáit, népi építészetét, népművészetét hasonlította össze a magyarságéval. 1893-ban jelent meg az első tudományos munkája Muraköz és népe címmel. 1895-től az újpesti állami elemi iskolában folytatta néptanítói munkáját, majd 1901-ben a Vallás- és

Gönczi Ferenc Közoktatási Minisztérium segédtanfelügyelőnek nevezte ki a fővárosi tanfelügyelőségre. Hivatalos felkérést kapott a minisztériumtól, hogy tárja fel Göcsej kultúráját. 9 év alatt több mint 100 községben gyűjtött anyagot. 1914-ben

Fontosnak tartja az anyaországgal és a határon túli magyar szer vezetekkel való kapcsolatok ápolását és erősítését, melynek eredménye a felvidéki testvértelepülésekkel megerősített barátsági szerződés is. Külön odafigyelést igényel a fiatalok elköltözésének folyamata is, melynek megelőzése érdekében minden erőfeszítésre szükség van, továbbá az ifjúság összekovácsolódását is szorgalmazni kell. Göncz László, országgyűlési képviselő az új lendülettel érkező vezetőséget további eredményes munkára ösztönözte. A viszonylag nehéz társadalmi és gazdasági helyzet pedig csak összetartással és együttműködéssel vészelhető át. Véleménye szerint a község továbbá is az Észak-Őrség részének védőbástyáját jelentheti a muravidéki magyarok megmaradásának szempontjából. jelent meg 15 év kutatás eredményeképpen legnagyobb munkája, a Göcsej és Hetés című néprajzi monográfia. Ekkor készült el tanulmánya is „A Zala megyei vendek” címmel. 1912–22 közt Somogy vármegye tanfelügyelője volt. Ekkor már Somogyban végzett kutatómunkát. 1914-ben a Somogy Megyei Múzeum Egyesület alelnöke, nyugdíjazásától haláláig vezette az egyesület kaposvári múzeumát. Tárgygyűjteményéből alakult ki a múzeum néprajzi anyaga. 1948-ban hunyt el Kaposváron, ott is temették el. Mellszobra Zalaegerszegen a Göcseji Múzeum előtt található, a Göcseji Falumúzeumban emléktábla őrzi munkásságának érdemeit, Nemesrádón a templom melletti parkban pedig emlékkövet álítottak tiszteletére.

5


Interjú Franc Špilak a lendvai Idősebb Polgárok Otthona igazgatója

Hodoson nem tudtuk felvállalni az üzemeltetést A lendvai Idősebb Polgárok Otthona 117 férőhelyével 78 személynek biztosít állandó munkahelyet, több közalkalmazott és gyakornok is itt szerzi első gyakorlati tapasztalatait, ezért a környék egyik fontos munkáltatói intézménye, amelynek élére mintegy fél éve Franc Špilak került. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

– Milyennek ítéli meg munkásságának első fél évét, történtek-e ebben az időszakban jelentősebb változások? – Az otthon igazgatását jó állapotban vettem át, az alkalmazottak közötti viszony is jó, így elégedett lehetek. A mi munkánkban az ápolást illetően folyamatosak a változások, így próbálunk mindig megfelelni az új kihívásoknak. Az otthon már 17 éves, ezért bizonyos tatarozásra is szükség van, tehát tennivaló mindig akad. – Milyen az otthon telítettsége? – Az otthonban minden szabad férőhely megtelt, ilyen jellegű gondokkal nem küszködünk, de észlelhető a kérvények számának a csökkenése. A gazdasági válság érzékelhető, de a 177 férőhelyünk egyelőre foglalt. – Az utóbbi években a térségben több otthon is épült az idősebb polgárok számára. Elképzelhető, hogy ennek is lehet a következménye a kérvények számának a visszaesése? – Biztos ez is egy szempont, bár megítélésem szerint a mi otthonunkat ez kevésbé érinti, hiszen az itteni emberek nem szívesen mennek más környezetbe. Ez egyfajta specifikum, hiszen tényleg csak akkor szoktak az igénylők más otthont választani, ha nagyon hosszú a várakozási idő, különben kivárják a sorukat. A Lendvai Közigazgatási Egységben Velika Polanán is nyílt új otthon, mégis onnan is vannak lakóink. Nyilvánva-

6

lóan a nem átgondolt, tervezetlen munkának ezen a téren mi is érezzük a következményét, de mivel mind a hét községből és Szlovénia egyéb tájairól is vannak lakóink, ezért telítettségünket ez egyelőre nem veszélyezteti. Sokan

Gorenjskóról, de mivel ott is több nagyobb befogadóképességű otthon épül, ezért kérdéses, hogy a jövőben mennyire lesznek teltek a muravidéki otthonok. Még azt sem tartom kizártnak, hogy valamelyik otthon bezárásra kerül.

Franc Špilak igazgató szerint az idősebb polgárok ottho­ nainak nem tervszerű építése a jövőben akár valamelyik bezárásához is vezethet. azt gondolták, hogy az idősebb polgárok ellátása, az otthonok építése nagy üzlet, de szerintem azóta már sokan rájöttek, hogy ez nem így van. – Ez lett volna a következő kérdésem, hiszen laikusként úgy tűnik, hogy a kínálat meghaladja a keresletet… – Erre a térségre ez mindenképpen igaz. Elsősorban a koncessziós otthonok a telítettségük 80 százalékát más vidékről biztosítják, főleg Szlovénia központi részéről és

– A kínálat növekedése esetleg hatással lesz-e az árakra is? – Azon otthonokban, amelyek az ország tulajdonában vannak, mint a lendvai is, jó árat tudunk nyújtani, amelyet a koncessziós jogokkal bírók nem tudnak biztosítani, hiszen napi szinten akár 5 eurónál is nagyobb lehet az eltérés. – M o s t ny í l t m e g Hodoson az idősebb polgárok otthona. Sokáig úgy volt, hogy a lendvai otthon lesz a hodosinak

az üzemeltetője, aztán mégsem ez a forgatókönyv valósult meg. Miért született ilyen döntés? – Sokáig, úgymond, mi is játékban voltunk a működtetést illetően, még ha az ötlettől nem is voltunk elragadtatva. Több hónap munkámat ennek a projektnek szenteltem. Azt gondoltuk, hogy a munkaügyi, családi és szociális ügyekkel foglalkozó minisztériumtól sikerül támogatást kapnunk az otthon működésének beindítására, valamint a szükséges felszerelések beszerzésére, viszont erre a költségvetési módosítás és befagyasztás miatt nem adódott mód. Ezért dönteni kellett arról, hogy mi legyen, hiszen a mi otthonunk önmagában nem lett volna képes a szükséges összegeket biztosítani. Mintegy 3-4 hete a minisztériumban is belátták, hogy a hodosi otthon megnyitása nem történhet a lendvai otthon rovására, hiszen akár veszélybe is sodorhattuk volna a mi működésünket. Szerintem ebben a helyzetben és pillanatban jó döntés született, hiszen a hodosi otthont legjobb esetben egy éven belül

tudtuk volna feltölteni: a Muravidékről nem igazán volt jelentkező, ezért a teljes országban megkerestük a szociális intézményeket és a kórházakat, ám az első fázisban ez sem lett volna elég a telítettséget illetően. – A lendvai otthonban több idősebb ember csak a magyar nyelvet beszéli jól. A személyzetet illetően sikerül-e nekik biztosítani, hogy anyanyelvükön kommunikálhassanak? – A lakók mintegy 40 százaléka magyarul beszélő, az alkalmazottaknak pedig több mint a fele beszél magyarul, így a magyar nyelv használata biztosított. Ebből eddig semmiféle gondunk, panaszunk nem akadt a lakók részéről. Én sem beszélek magyarul, de gyakran egy meleg szó, egy kis odafigyelés mindennél többet ér, de tény, hogy a lakók számára rendkívül fontos, hogy beszélhessék saját nyelvüket. Ezt akkor tapasztaljuk különösen, amikor más otthonba mennek, s szívesen jönnének vissza hozzánk. Az otthon a közigazgatási egység mind a 7 községe számára épült, de az alkalmazottak megválasztásánál a magyar nyelv tudását is figyelembe vesszük.

A személyi igazolványokról szóló törvény az Alkotmánybíróságon Göncz László magyar és Roberto Battelli olasz nemzetiségi országgyűlési képviselők benyújtották az Alkotmánybírósághoz A személyi igazolványokra vonatkozó törvény 7. cikkelye alkotmányos felülbírálására vonatkozó beadványunkat. Véleményük szerint alkotmányellenes az említett cikkely azon rendelkezése, amely a kétnyelvű személyigazolványra vonatkozó igényt, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen állandó lakhellyel rendelkezők esetében kizárólag a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő közigazgatási hivatalra korlátozza, miközben az egynyelvű igazolvány Szlovéniában bárhol kérhető. Ez véleményük szerint diszkrimináló rendelkezés az Alkotmány 14. cikkelye értelmében. (-)

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .


Befejeződött az aratás

Info

Átlagon aluli termés megbeszélt árakon

5 ezer tonnát takarítottak be. Az említett termelők, felvásárlók raktározzák a búzát, és a legmegfelelőbb árat várják a piacon, hogy

A tavalyi őszi időjárás miatt jóval – országos szinten 30 ezer hektárral – kisebb vetésterületű aranygabona mennyiségben és minőségben is az átlag alatt marad, a jóformán egy hónappal rövidebb vegetációs időszak miatt. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Ennek ellenére a termelők elégedettek lehetnek, hiszen az aratás előtt kialkudott felvásárlási árak érvényesek maradtak. Országos szinten a búza igen kis százaléka érte el a legmagasabb, „A” szintű minőséget, az

alacsonyabb osztályokba való minősítés leginkább a fehérjetartalmon múlott, ez 10,5 és 14,5 százalék között mozgott. A muravidéki Mlinopek megközelítően 15 ezer tonna búzát vásárolt fel, ennek 15 százaléka a legmagasabb „A” osztályba volt sorolható. A Panvita a saját 6 ezer tonnája mellett 8 ezer

tonnányi búzát vásárolt fel. Az említett mennyiségnek több, mint fele csak takarmány, azaz „C” minőségű. Az „A” minőséget a termés csupán 3 százaléka teszi ki, egy tizede a „B1” osztályba tartozik, a többi pedig „B2” minőségű. Hasonló a helyzet a Lendvai Agrárcégnél is, ahol átlagban a „B1” minőséget érték el, 6 ton-

Az idén átlagon aluli búza termett a muravidéki szán­ tóföldeken. nányi hektáronkénti átlagtermés mellett. Összesen

értékesítsék az idei aranygabonát.

Sportnap barátságos mérkőzésekkel Hodos Község 12. ünnepe az elmúlt évekhez hasonlóan, hagyományos módon szombaton sportdélutánnal várta vendégeit és a helyieket. A rendezvény az esős, borongós idő ellenére is sokakat vonzott, a felállított sátorban zeneszó mellett finom hazai ételeket kínáltak. A

barátságos labdarúgó-mérkőzések a fiatalok, vagyis a serdülő csapatok szereplésével kezdődtek meg, a Hodos ificsapat játszott a Šalovci ifik csapata ellen, a játék 3–0-val végződött a hazai fiúk javára. A hodosi öregfiúk Szentpéterfa ellen mérkőztek meg, a meccs itt 2–2-es döntetlennel zárult.

A LK Hodos és a Hídvég csapata zárta a sportdélutánt, 5–0-ás végeredmén�nyel itt újra a Hodos bizonyult jobbnak. A községi ünnepek utolsó napján a 12. nyílt tűzoltóversenyre került volna sor, de a rossz idő miatt ezt az eseményt július 30-ára halasztották. AK

Hodos és Hídvég mérkőzésen sok jó helyzetet láthattak a szurkolók.

hétről hétre Budapest – A Magyarország 100 legnagyobb vállalatának összteljesítménye alapján összeállított listát továbbra is a Mol vezeti. A Lista első tíz helyezettje sorrendben a következő:

Mol Nyrt., Audi Hungaria Motor Kft., Nokia Komárom Kft., GE Hungary Kft., Samsung Electronics Magyar Zrt., Philips Magyarország, E.ON Földgáz Trade Zrt., Panrusgáz Zrt., Magyar Telekom Nyrt., Tesco-Global Áruházak Zrt. A tavalyi listához képest 13 új szereplő került be a TOP-100 közé.

Ljubljana – A Fructal szerb tulajdonba került: a gyümölcsleveleket és üdítőket gyártó Fructal többségi tulajdonosa, az Union Sörgyár hétfőn eladta a vállalat 93,73 százalékát a szerb Nectar cégnek. Az eladósodott sörgyár 35,5 millió euró nettó összegre tett szert, míg a teljes Fructal és az üzlet értéke 50,2 millió euró.

ezer volt. A KSH egy évvel korábbi adatai szerint Magyarország lakosságszáma 2010 májusában még 10 millió 7 ezer volt.

Budapest – Magyarországon az év első öt hónapjában csaknem 10 százalékkal kevesebb gyermek született, mint az előző esztendő hasonló időszakában, a halálozások száma pedig mintegy három százalékkal nőtt - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az ország becsült lélekszáma május végén 9 millió 969

Prága – A csehek több mint kétharmada ellenzi az euró bevezetését - derült ki a prágai CVVM közvélemény-kutató intézet felméréséből. A felmérés során a megkérdezettek 68 százaléka nyilatkozott így. Az euró bevezetését mindössze a megkérdezettek egyötöde - konkrétan 21 százalék támogatja. Az emberek tíz

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .

százaléka nem foglalt állást. Csehországban jelenleg nincs hivatalosan meghatározott időpont, hogy mikor szeretnék bevezetni az eurót. A hivatalos cseh álláspont szerint az euró bevezetését „nem kell elsietni”. Bécs – Heinz Fischer, Ausztria elnöke, kedden aláírta a nemzeti közösségekről szóló új törvényt, mely többek közt rendezi a kétnyelvű helységnévtáblák kérdéskörét Karintiában. A törvény a hivatalos lapban történő megjelenést követően lép hatályba, Karintiában, a kétnyelvű területen pedig megkezdődhet a táblák felállítása. La Valletta – A máltai parlament is engedélyezte a válást: a parlament meg-

szavazta azt a törvényt, amely ezentúl engedélyezi a válást a nagy többségben katolikusok lakta országban. Európában Málta volt az utolsó ország, ahol tilos volt a házasság felbontása. A törvény októberben lép hatályba. Máltán májusban

rendeztek népszavazást a kérdésről: a szavazók 53 százaléka voksolt arra, hogy fel lehessen bontani a házasságokat. A referendum csupán vélemény-kinyilvánító hatályú volt, de elengedhetetlen a különleges törvény elfogadásához.

7


Info a mai napon... Július 28-án történt 1741 Meghalt Vivaldi olasz barokk zeneszerző és hegedűvirtuóz. 1750 Lipcsében meghalt Johann Sebastian Bach osztrák zeneszerző, a barokk zene nagymestere. 1794 Guillotine-nal lefejezték Maxi­ milien de Robespierre ügyvédet, a francia forradalom egyik vezetőjét. 1821 Peru deklarálta függetlenségét Spanyolországtól. 1907 Meghalt Törley József, pezs­ gő­gyáros, magyar iparmágnás. 1914 Az Osztrák-Magyar Monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az I. világháború. 1929 Megszületett Jacqueline Kennedy Onassis egykori amerikai First Lady.

visszapillantó

1991. július 26-án, 30. szám

Aratás a politikai események mellett A nagy gondok, politikai események, jelenségek mellett eltörpült az aratás híre, pedig a jó termésre a gazdák a munka befejeztével ürítik a sörösüveget. A muravidéki termést két egymást követő vasárnap Zsitkóc és Apače környékén megtizedelte az égiháború, de mégis kön�nyebben elviselik az ilyen kárt, mint azt, amelyet a tankok okoztak, vagy okoznak még ma is Szlavóniában. A polgárháború küszöbén a gazdáknak félve kell lelopni a saját földjeikről a termést. Micsoda időket élünk! Ha az aratás nem öröm, akkor szomorú a nép sorsa.

egészségünk Dr. Požgai Horvat Olga, szakorvos A globális felmelegedés, a klímaváltozás következtében a hőséghullámok számának növekedésével kell számolni. Ezek mindenkire másként hatnak, vannak, akik kifejezetten érzékenyek a kánikulára. Ahogyan emelkedik a hőmérséklet, úgy nő szervezetünk terhelése. Tartós melegben a szervezetünk nagy igénybevételnek van kitéve. A meleg hatására kitágulnak az erek, a szív fokozott munkát végez. Iyenkor megnő az embólia és a szívinfarktus kockázata is. A meleg miatt rövid eszméletvesztés is bekövetkezhet, ez néhány pillanattól pár percig tarthat. A beteget minél hamarabb fektessük le, lehetőleg szellős, árnyékos, hűvös helyen. Lábait kissé emeljük meg, polcoljuk alá! Ruházatát lazítsuk meg!

8

Mit tegyünk a forró napokban ? Erősödik a gyulladási hajlam is; a lappangó gyulladások is belobbanhatnak, pl. sebek, garat, belső szervek stb. Az immunrendszerünk is intenzívebb támadásnak van kitéve, hiszen a melegben a kórokozók is könnyebben szaporodnak, így gyakran tapasztaljuk, hogy megfázunk, pedig nagyon meleg van. Egész évben előfordulhatnak, de a nyári kánikulában sokkal nagyobb a veszélye a fertőzéseknek, ételmérgezéseknek is, mivel a meleg kedvez a baktériumok és vírusok szaporodásának. A szervezet hő­sza­bá­ lyozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. A hőszabályozó rendszerünk is nagyobb munkát végez, a test felhevülését meg kell akadályoznia, ezért fokozottan izzadunk. Az izzadás során nemcsak folyadékot, hanem értékes ásványi

anyagokat is veszítünk. Az ásványi anyag hiánya komoly fennakadást okozhat a szervezetünkben, pl. a magnézium hiánya csökkenti a gondolkodást, idegesek, ingerlékenyebbek leszünk. Mindenki ismeri azt a kellemetlen érzést, amikor begörcsöl a lába, ezt gyakran a káliumhiány okozza. De a szívbetegek esetében erre nagyon oda kell figyelni, mert a lecsökkent káliumszint szívritmus zavarokat is kiválthat. Az elvesztett folyadék pótlása nagyon fontos, különösen figyelni kell a kisgyerekekre és az idősekre, akiknek a folyadékháztartásuk nem annyira stabil. Ha fejfájást, szédülést, hányingert, szájszárazságot érzünk, mindenféleképpen igyunk folyadékot, mert ezek a tünetek a kiszáradás jelei. Fontos, hogy alkalmazkodjunk a meleg, forró napokhoz: • zuhanyozzunk langyos

• •

• • • •

vagy hideg vízzel, naponta akár többször is; érdemes ventillátort használni, 1-2 órát légkondicionált helyiségben tölteni; a déli órákat lehetőség szerint töltsük zárt helyen, sötétített helyiségben; fogyasszunk vizet, teát, szénsavmentes üdítőt, jót tesz a paradicsomlé, az aludttej, a kefir, a joghurt és a levesek; NE fogyasszunk sok kávét, alkoholos italt, cukros, illetve szénsavas üdítőt; a szabadban érdemes széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni; hordjunk világos színű, bő szabású öltözetet; használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő krémet; a csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessük, ne sétáltassunk a hőségben kisbabát; a magas cukor- és só-

tartalmú ételek, finomságok folyadékot vonnak el szervezetünkből, így mellőzzük fogyasztásukat! • ilyen időben nem érdemes erős, csípős fűszereket használni ételeink ízesítésére, mert fokozzák a verejtékmirigyek működését. • ügyeljünk arra, hogy a főétkezések ne maradjanak ki étrendünkből, mert fáradtabbak, ingerlékenyebbek leszünk, és teljesítőképességünk csökken, a vacsorát a kora esti órákra ütemezzük. Éjszaka sokkal jobban tudunk aludni, ha könnyű fogásokat fogyasztunk, pl.: zöldséges ragut, salátát, főzeléket, párolt, sült zöldséget. Még egyszer szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a melegben több folyadékot kell fogyasztani, valamint 11 és 15 óra között lehetőleg ne menjenek a tűző napra!

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .


Info

Egzotikus, harsány vagy romantikus, virágos Idén nyáron az élénk, egzotikus színek, motívumok és a romantikus, virágos minták kerültek előtérbe, legyen szó elegáns vagy lazább, lenge öltözetről. Anyagát tekintve a könnyű, finom szövésű holmik, a fodrokkal díszített szoknyák és blúzok is jó választásnak bizonyulnak. Az egzotikus darabok terén idén mindenképpen a zöld és a lazac szín hódít. Bármilyen összeállításban gondolkodunk, biztosan találunk hozzá illő táskát, cipőt. Idén a fürdőruhákban is az élénk, mintás darabok dominálnak, dobjuk félre a fekete-szürke kombinációt, válasszunk inkább merész, harsány bikinit!

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .

9


Info július 29. péntek Szlovén Tévé 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 11:35 Tudományos műsor, Ez lesz a szakmám, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Montenegró nagykövetei – dok. műsor, ism., 14:25 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Lelki villanás, 18:15 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Csokoládés álmok 20:00 Csokoládés álmok - szlovén sorozat - szlovén sorozat, 20:30 Hangverseny vidékeinkről, 1. rész, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Éjféli klub, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:55 Sanghaj: Úszó-vb, 14:25 Operaáriák, ism., 14:30 Terrafolk – zenés műsor, 15:25 Percek a…, ism., 15:55 Hidak, ism., 16:25 Hullámok közt, 16:50 Szlovénia képei, 17:30 Sanghaj: Úszó-vb, 20:00 Helyes ötlet!, 20:35 Az amerikai film – am. dok. műsor, 21:30 A Raw-étterem - ír sorozat, 22:25 Szertartások – angol dok. sorozat, 23:20 Kincsem – am. film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:15 Úszó- és vízilabda vb, 14:20 Körzeti magazinok, 15:10 Útravaló, 15:25 Új-Zéland természeti világa – japán sorozat, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:45 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Az ördög nem alszik – színházi előadás, 22:30 24 – am. sorozat, 23:15 Hírek, 23:30 Záróra fiataloknak, 0:00 Kamaszkorunk legszebb nyara: Amerika – dok. sorozat, 0:30 Így készült – angol film, 2:00 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubi, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:50 Pingvinek vándorlása – francia dok. film, 16:45 Remington Steele – am. sorozat, 17:55 Ezel 20:20 Csapd le – török sorozat, 19:00 Híradó, Chipet! 19:40 Fókusz, 20:20 Csapd le Chipet! – am. film, 22:10 Vámpírnaplók – am. sorozat, 23:15 A főnök – am. sorozat, 0:10 Reflektor, 0:20 Törzsutas, 0:50 Helyszíni szemle – német sorozat, 1:55 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:45 Mike kapitány hadjárata - am. dok. film, 13:30 EZO.TV, 14:40 Seherezádé – török sorozat, 15:40 Rex felügyelő – német sorozat, 16:35 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Hőhullám, 20:25 Irigy Hónaljmirigy, 21:25 A detonátor – am. film, 23:10 Aktív, 23:15 Tények este, 23:45 EZO. TV, 0:45 Csillagközi romboló – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Térkép – Válogatás, 15:00 Virágzó Magyarország, 15:20 Liszt etűdök orgonára – magyar dok. sorozat, 15:50 Arcélek – magyar dok. sorozat, 16:10 Építészet XXI 16:45 Duna Anzix - magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 Salsa – francia film, 22:40 Dunasport, 22:50 Petrovics Emil: III. vonósnégyes – koncertfilm, 23:15 Camino – spanyol film, 1:55 Ismétlések.

július 30. szombat Szlovén Tévé 6:00 Nyári színpad, 6:30 Visszhangok, 7:15 Gyerekműsor, 9:15 A verseny – ír film, 10:45 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:20 Dobd be magad! – am. film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Oto Pestner – 40 év - koncert, 22:15 Virágízek - dok. műsor, 22:45 Hírek, 23:15 Nyári színpad, 23:50 A parlagföld – jugoszláv film, 1:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:55 Az időn át, 9:20 Percek a…, Különleges ajánlat, ism., 10:25 Öko-villanások, ism., 10:55 Az amerikai film – am. dok. műsor, ism., 11:55 Sanghaj: Úszó-vb, 14:20 Forma-1, Magyar Nagydíj, időmérő edzés, 15:05 Sport-magazin, 15:30 New Swing Quartet & The Ladies of Song, 17:35 A Paradicsom – szlovén sorozat, 18:25 Zenés műsor, 19:55 Forma-1, Magyar Nagydíj, időmérő edzés, ism., 21:00 Kranj: Homokröplabda, 22:50 Aranyfüst, 23:15 Gandzsa – am. sorozat, 0:15 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Úszó- és vízilabda VB, 14:25 Delta, 14:55 Magyarország, 15:25 Barnum – A cirkusz nagymestere – am. film, 17:00 Magyarország története, 17:30 Hogy volt!?, 18:30 Rocca parancsnok – olasz sorozat 19:30 Híradó este, 20:10 SzerencseSzombat, 15:25 Barnum – A 21:05 Sültbolondok – francia cirkusz nagymeste- sorozat, 22:35 Hírek, 22:45 re – am. film 2014-es labdarúgó vb sorsolás, 23:05 Papadimitriu Athina koncertje, 0:00 Megbízás gyilkosságra – am. film, 2:10 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:30 Játék, 11:25 Corinna – német sorozat, 12:00 Hírek, 12:10 Autómánia, 12:40 Tuti gimi – am. sorozat, 13:30 Forma-1, Magyar Nagydíj, időmérő edzés, 15:25 Robin Hood – angol sorozat, 16:30 Kisanyám – Avagy mostantól minden más – am. film, 19:00 Híradó, 19:30 Fókusz plusz, 20:00 Oscar – am. film, 22:10 Törvényre törve – am. film, 0:10 Erőszakos múlt – am. film, 2:00 Hülyeség nem akadály – am. sorozat.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:35 Babavilág, 13:05 Mindig nyár – am. sorozat, 13:55 Sliders – am. sorozat, 14:55 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:50 Rúzs és New York – am. sorozat, 16:40 Crusoe – am. sorozat, 17:35 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 A fáraó bosszúja – am. film, 22:50 Rejtett penge – am. film, 1:25 EZO.TV, 2:25 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:05 Gyerekeknek, 10:40 Divathét, 11:10 Carlo és vendégei – magyar sorozat, 11:45 Híradó, 12:00 Székely vágta, 12:30 Isten kezében, 12:55 Az állatok világa – dok. sorozat, 13:55 Marco Polo – olasz sorozat, 15:00 Székely Vágta, 15:35 Az állatok világa, 16:10 Aranyszarvas, 17:00 A megregulázott fény, avagy lézer 15:00 Székely Vágta napjainkban – magyar sorozat, 17:20 Székely Vágta, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Lévay Szilveszter Nemzetközi Musical Énekverseny gálaestje, 20:20 Az állatok nyelve – dok. sorozat, 21:00 A csendes amerikai – am. film, 22:40 Dunasport, 22:55 Paloma – algériai film, 1:15 Ismétlések.

július 31. vasárnap Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 10:55 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:10 Hangverseny vidékeinkről, 1. rész, ism., 14:25 Alpok-Duna-Adria, 14:55 Virág-ízek – dok. műsor, ism., 15:25 Miss Marple: Bűbájos gyilkosok - angol film, 17:00 Hírek, 17:15 Utak keletről – dok. sorozat, 18:10 Első és második, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Baba a háznál – francia film, 21:30 Az est vendége, 22:25 Hírek, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Tetthely – osztrák sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:00 Az időn át, 9:25 Zenés műsor, 10:00 Időnk nagyjai: Viktor Parma, 10:30 Montenegró nagykövetei – dok. film, ism., 11:25 Invazív növények – dok. műsor, 12:00 Sanghaj: úszó-vb, 13:30 Forma-1, Magyar Nagydíj, 16 : 15 Sanghaj: úszó-vb, 22:10 Mount Everest – dok. 17:15 Rio de Jafilm neiro: A 2014-es Világbajnokság sorsolása, 17:35 A Szlovén Hadsereg zenekarának hangversenye, 19:50 Lottó, 20:00 Begörcsölt Föld – angol dok. sorozat, 20:45 A harmadik élet – szlovén film, 22:10 Mount Everest – dok. film, 23:05 Szeretők – angol sorozat, 23:55 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:05 Így szól az Úr!, 9:15 Vallási műsor, 12:00 Hírek, 12:10 Úszó- és vízilabda vb, 14:35 Út Londonba, 15:05 Az Ushuaia expedíció – francia sorozat, 15:50 Labdarúgó-mérkőzés, 18:05 Anno, 18:30 Rocca parancsnok – olasz sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Nevetni kell, ennyi az egész, 21:05 A Moszkitó-part – am. film, 23:00 Hírek, 23:15 Aranyfeszt, 23:45 Metropolis – német film, 1:05 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:30 Törzsutas, 12:00 Híradó, 12:15 Magyar autósport-magazin, 13:10 Forma-1, Magyar Nagydíj, 16:15 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 16:45 Jackie Chan: Mennydörgés – am. film, 19:00 Híradó, 19:30 A gyűrűk ura: A két torony – am. film, 23:05 Egy gésa emlékiratai – am. film, 1:50 Portré.

TV2 6:45 TV2-matiné, 12:05 Stahl konyhája, 12:35 Kalandjárat, 13:10 Borkultusz, 13:40 90210 – am. sorozat, 14:30 Sliders – am. sorozat, 15:20 Monk –am. sorozat, 16:10 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 17:00 Wallace & Gormit - am. rajzfilm, 18:30 0:05 De kik azok a Tények, 19:00 Napló, 20:05 Lumnitzer nővérek? Taxi 3 - francia film, 21:35 Apollo 13 – am. film, 0:05 De kik azok a Lumnitzer nővérek? – magyar film, 1:45 EZO.TV, 2:15 Napló.

Duna Tévé 7:50 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház, 12:30 Élő népzene, 13:05 Csellengők, 13:30 Fűszer és csemege - magyar film, 14:50 Múltidéző, 15:15 Dunáról fúj a szél – magyar sorozat, 15:25 Komolyzene, 15:55 A hópárduc talpra áll – dok. sorozat, 16:20 Vannak vidékek – magyar sorozat, 16:50 Talpalatnyi zöld, 17:25 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:30 Mese, 19:00 Magyar színházak XXIII. Fesztiválja Kisvárdán, 19:45 Heti Hírmondó, 20:25 Klubszoba, 21:25 Lélek Boulevard, 21:50 Dunasport, 22:10 Leo kéglije – uruguayi film, 23:45 Koncertek az A38 hajón, 0:45 Ismétlések.

augusztus 1. hétfő Szlovén Tévé 7:00 Nyári színpad, 7:30 Villanás, A hét tükre, ism., 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Éjféli klub, Szlovénia erdői – dok. sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Az élet – angol dok. sorozat, 18:30 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21:00 Nemzetközi látóhatár, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:25 Zenés est, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 14:00 Szombat délután, ism., 16:00 Szlovén villanások, ism., 16:30 Különleges kínálat, 17:00 Szülők kisebbségben – angol sorozat, 17:25 Alpok-DunaAdria, ism., 18:00 Első és második, 18:25 Impro. TV, 18:55 Az est vendége, ism., 20:00 A császárság – orosz sorozat, 20:50 Kilátás az égről – francia dok. sorozat, 21:50 Zenés műsor, 23:00 Érdekel a könyv, 23:20 Írások.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 12:55 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Kínai párhuzamok 15:30 Szent István Vándorlás – magyar dok. sorozat, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Ba15:30 Szent István Vándorlás – latoni nyár, 17:55 magyar dok. sorozat Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Sztracsatella – magyar film, 21:55 24 – am. sorozat, 22:40 Hírek, 22:50 Írók szövetségében, 23:25 Kamaszkorunk legszebb nyara: Amerika – magyar dok. film, 23:50 Hasadt elmék - am. film, 0:45 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubi, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:15 A rodoszi Kolosszus – francia film, 16:40 Remington Steele – am. sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:20 Maffia! - am. film, 22:10 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat, 23:20 Az elveszett zászlóalj – am. film, 1:10 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:10 A Szent Lőrinc folyó lazacai – magyar film, 13:25 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Rex felügyelő – német sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Hőhullám, 20:25 NCIS – am. sorozat, 21:25 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 22:20 Aktív, 22:25 Különleges ügyosztály – Párizs – francia sorozat, 23:25 Tények este, 0:00 EZO.TV, 0:35 Változó vizeken – am. film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Heuréka!, 15:30 Egy kákávé rendel! – dok. sorozat, 16:10 Kézművek, 16:45 Duna Anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai 23:20 Végzetes buli – sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 14 kanadai film kilométer – spanyol film, 22:35 Sportaréna, 23:20 Végzetes buli – kanadai film, 1:05 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .


Info augusztus 2. kedd Szlovén Tévé 6:50 Nyári színpad, 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 12:00 Az est vendége, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Vietnam – dok. műsor, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Réteken… Stane Sušnikkal – dok. sorozat, 17:50 Tudományos műsor, 18:30 Az Astro sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A palánkokon túl, 21:00 Egy nemzet naplója – dok. sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 Helyes ötlet!, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 15:40 Zenés emlékek Boris Kopitarral, Hullámok közt, ism., 16:45 Jó napot, Koroška!, ism., 17:20 Hidak: Barangolások, ism., 17:55 Begörcsölt Föld – angol dok. sorozat, ism., 18:45 A szlovén v í z k ö r, i s m . , 19:10 Ezazene – 23:30 Tea time Goričkón - dok. szlovén sorozat, műsor 20:00 A kommunizmus elveszett világa – am. dok. műsor, 21:00 Korszerű család I. – am. sorozat, 21:20 Különleges kínálat, 21:45 Brane Rončel a színfalak mögött, 23:30 Tea time Goričkón - dok. műsor, 0:00 City folk: Prága.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 12:55 Átjáró, 13:25 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Kínai párhuzamok, 15:30 Tudástár 2011, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Önök kérték!, 21:05 Tihamér – magyar film, 22:10 24 – am. sorozat, 22:55 Hírek, 23:10 Barangolások öt kontinensen, 23:35 Kamaszkorunk legszebb nyara: Amerika – dok. film, 0:05 Ma reggel, ism.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubi, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:30 Tucker, az autóbolond – am. film, 16:40 Remington Steele – am. sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:20 14:30 Tucker, az autó- Castle – am. sorozat, 21:20 bolond – am. film A mentalista – am. sorozat, 22:20 Döglött akták – am. film, 23:30 XXI. század, 0:10 Reflektor, 0:25 Hivatali patkányok – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:45 Szójáték – am. dok. film, 13:25 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Rex felügyelő – német sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Hőhullám, 20:25 Vízivilág - am. film, 22:55 Aktív, 23:00 A médium – am. sorozat, 0:00 Tények este, 0:35 EZO. TV, 1:10 A fény ösvényei – magyar film.

Duna Tévé 6:00–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Csellengők, 15:25 Örökség – portréfilm, 16:45 Duna Anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 Égi madár – magyar film, 22:35 Dunasport, 22:40 PolakWengry - dok. film, 23:50 Bűvös vadász – dok. film, 1:05 Ismétlések.

augusztus 3. szerda Szlovén Tévé 6:50 Nyári színpad, 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, 11:55 Egy nemzet naplója, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, dokumentumműsor, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A kövekben elrejtett milliók - dok. film, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Extract – am. film, 21:25 Aleš Berger portréja, 22:00 Visszhangok, 22:55 Nyári színpad, 23:25 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 13:05 Művelődési műsor, 13:30 Zenés műsor, ism., 14:05 Aranyfüst, ism., 14:35 A szlovén vízkör, ism., 15:00 Gyerekműsor, 15:30 Érdekel a könyv, ism., 15:50 Fekete fehér idők, ism., 16:05 Hidak: Vendégem…, ism., 16:40 Szlovének világszerte, 17:10 Öko-villanások, 17:45 Az élet – angol dok. sorozat, ism., 18:35 BAST – koncert, 19:40 Lottó, 19:50 Volt egyszer…, 20:45 Sport, 22:35 Mamas & papas – cseh film, 0:25 Jazz.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:35 Kínai párhuzamok, 15:30 Optika, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Balatoni nyár, 17:45 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:40 Futó16:00 Bűvölet – olasz sorozat tűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Labdarúgó-mérkőzés, 22:35 24 – am. sorozat, 23:20 Hírek, 23:30 Kapcsoskönyv – magyar sorozat, 0:15 Kamaszkorunk legszebb nyara: Amerika – dok. sorozat, 0:45 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubi, az elbűvölő szörnyeteg – mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:25 Enyém a vár – angol film, 16:40 Remington Steele – am. sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:20 Piedone Hongkongban - olasz film, 22:50 Hazugságok hálójában - am. film, 0:45 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 Az aztékok kincse – olasz film, 13:25 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 Tények, 19:10 Aktív, 21:25 Hawaii Five-0 - am. sorozat 19:55 Hőhullám, 20:25 Dr. House – am. sorozat, 21:25 Hawaii Five-0 - am. sorozat, 22:20 Aktív, 22:25 Szellemekkel suttogó – am. sorozat, 23:25 Tények este, 0:00 EZO.TV, 0:35 Világra jönni – francia dok. film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Térkép, 15:00 Élő népzene, 15:30 Beavatás, 15:50 Keleti bazárok – spanyol dok. film, 16:45 Duna Anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 Maroa – spanyol film, 22:40 Dunasport, 22:45 Dokureflex, 0:20 Koncertek az A38 hajón, 1:05 Ismétlések.

augusztus 4. csütörtök Szlovén Tévé 7:20 Visszhangok, 8:00 Gyerekműsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Nemzetközi látóhatár, ism., 14:15 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Vendégem…, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Szertartások – angol dok. sorozat, ism., 18:30 A lóhere, 18:40 23:20 S. Grum: Mi történt Rajzfilm, 19:00 HírGoga városában - színházi adó, 20:00 Háború és előadás béke – sorozatfilm, 21:40 Hullámok közt, 22:00 Visszhangok, 22:50 Nyári színpad, 23:20 S. Grum: Mi történt Goga városában színházi előadás, 0:50 Ismétlések.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Július 28-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 14:10 Zenés műsor, ism., 15:05 Begörcsölt Föld – angol dok. sorozat, Tudományos műsor, ism., 16:15 Európai magazin, ism., 16:40 Időnk nagyjai: Klavdij Palčič, 17:15 Hidak: Vendégem…, ism., 17:50 A palánkokon túl, 18:55 Gal in Galeristi – koncert, 19.55 Klaipeda: Litvánia – Szlovénia, kosárlabda-mérkőzés, 21:50 Laurenti felügyelő - német film, 23:15 IV. Henrig gyilkossága – francia film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kárpát Expressz, 12:55 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 15:30 Legendás konyhák, 16:00 Bűvölet – olasz sorozat, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Balatoni nyár, 17:55 Szerelmem, Afrika – német sorozat, 18:40 Futótűz – am. sorozat, 19:30 Híradó este, 20:10 Déltenger kincse – ausztrál film, 21:00 Tűzvonalban – magyar sorozat, 21:55 24 – am. Sorozat, 22:40 Hírek, 22:55 A nagy versmondás, 23:25 Kamaszkorunk legszebb nyara: Amerika – dok. sorozat, 23:55 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Rubi, az elbűvölő szörnyeteg - mexikói sorozat, 12:00 Híradó, 12:10 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:45 Noé kettő - am. film, 16:40 Remington Steele – am. sorozat, 17:50 Ezel – török sorozat, 19:00 Híradó, 19:40 Fókusz, 20:20 Tűzoltó kutya – am. film, 22:45 Róma – angol sorozat, 0:05 Asszonymaffia – am. sorozat, 0:40 Reflektor, 0:55 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:25 Hol van Fred? – német film, 13:25 EZO.TV, 14:30 Seherezádé – török sorozat, 15:30 Lassie – am. sorozat, 16:30 Második élet – am. sorozat, 17:30 Seherezádé – török sorozat, 18:30 17:05 Daktari – am. sorozat Tények, 19:10 Aktív, 19:55 Hőhullám, 20:25 Az utolsó vakáció – am. film, 22:35 Aktív, 22:40 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 23:40 Tények este, 0:15 EZO.TV.

Duna Tévé 5:45-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:15 Térkép, 15:00 Talpalatnyi zöld, 15:30 Ablak a természetre, 15:45 Európai kóstoló, 16:15 Győztesek világa, 16:45 Duna Anzix – magyar sorozat, 17:05 Daktari – am. sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:05 Szelek szárnyán – kanadai sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 Közbeszéd, 21:00 Halálos hasonlóság – am. film, 22:55 Dunasport, 23:00 Pengető – zenés sorozat, 23:55 A fiatal Freud Gázában – svéd dok. film, 1:05 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Vendégem: Hadrovics László – ismétlés (az ismétlés elmarad) Július 29-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: községi ünnep Hodoson, oltárszentelés Dobronakon (ismétlés: pénteken 16.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 2-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Gödöllő, 1. rész (a Duna Televízió produkciója) (ismétlés: kedden 17.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 3-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Sekereš Vili - ismétlés (ismétlés: szerdán 16.10-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Augusztus 4-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Horváth Mestrovics Ferenc – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 17.25-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete

Július 28. és augusztus 3. között Lendvai Plébánia

A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. július 26-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Felszolgáló Kocet, trgovina in storitve, Kranjec utca 61., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, szükséges a magyar nyelv tudása, jelentkezési határidő: 2011. július 27.) Felszolgáló Dora, gostinstvo in trgovina, Zsitkóc 65., Dobronak (2 munkahely, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2011. július 27.) Tartálykocsi-vezető Integral, promet in delavnice d.d., Ipari utca 1., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, horvát és szlovák alapfokú nyelvtudás szükséges, jelentkezési határidő: 2011. július 30.) Villanyszerelő GS International d.o.o., Kranjec utca 22., Lendva (30 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2011. augusztus 11.) Tehergépkocsi mechanikus Petty Trasport d.o.o., Gornja Bistrica 116 C., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, horvát, szerb és német alapfokú nyelvtudás szükséges, jelentkezési határidő: 2011. július 30.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

apróhirdetés •Eladó jó állapotban lévő olajkályha és 50 literes villanybojler. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 041-567-258. •Eladó majdnem új Marles konyhabútor (csendes záródású) beépített gépekkel, valamint szintén majdnem új sarokkanapé. Érdeklődni a 040-867-444-es telefonszámon lehet. •Termőföldet vásárolnék Pince, Völgyifalu és Csente környékén. A következő telefonszámon lehet érdeklődni: 041-605-849. •Eladó nagyon jó állapotban lévő, diófából készült, 180 cm hosszú és 75 cm

12

széles asztal padokkal. Ára: megegyezés szerint. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 041-207-601. •Tenke hegyi borház Szlovéniával határos telekkel, csodálatos panorámával eladó. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni a +36/20416-97-05-ös telefonszámon lehet. •Hévízen és Balatonon apartman kiadó. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 041-729-231 vagy 0036/85-376-443. •Eladók németjuhász-kutyakölykök. Érdeklődni lehet a 051-342-910-es telefonszámon.

Július 31-én évközi 18. vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban és Petesházán 11.00 órakor. Szombaton 18.00 órakor szentmise Pincén, 19.00 órakor Völgyifaluban, úgyszintén 19.00 órakor lesz a családok szentmiséje Lendván. Augusztus 1–13-ig a plébános magyar nyelvtanfolyamon való részvétel miatt Debrecenben tartózkodik. Ez idő alatt a legszükségesebb ügyekben (betegek kenete vagy temetés) Bernád József tanácsos úr áll rendelkezésetekre (02/574-23-38). Agusztus 2-án, kedden csáktornyai zarándoklatra kerül sor a porciunkulai búcsúra. Az ünnepséget a Muraszombati Püspökség általános helynöke, Msgr. Franc Režonja vezeti. Az autóbuszos utazás ára 8 euró.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor reggel 7.30-kor kezdődnek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz istentisztelet.

FELHÍVÁS Lendva városnak a Bogrács fővárosává történő kikiáltása alkalmából a Lindau Idegenforgalmi Egyesület, a Lendvai Idegenforgalmi és Információs Iroda, valamint a Lendvai Egyetemisták Klubja kiírja a

BOGRÁCSFESZT 2011 hagyományos nemzetközi bográcsfőző versenyt, melyre 2011. augusztus 27-én, szombaton 15 órai kezdettel kerül sor Lendva régi városközpontjában. Ha kedve van megmérettetni bográcsfőzési tudását, jelentkezzen a versenyre! A szervező a nevezési lapokat 2011. augusztus 20-ig, illetve a kiírt versenyhelyek betöltéséig fogadja. A csapatok a Bográcsfeszt 2011 rendezvényre nevezési lappal jelentkezhetnek, amely a Turizem Lendava d.o.o. vállalat honlapjáról (www.lendava-vabi.si) tölthető le, vagy az Idegenforgalmi és Információs Irodában vehető át Lendván, a Fő utca 38. szám alatt. Érdeklődni az 578-83-90-es telefonszámon vagy az info@ lendava-vabi.si e-mail címen lehet.

figyelmükbe •Július 28., csütörtök, 20.00 óra, •beltinci vár 41. Nemzetközi nép­tánc­ fesz­tivál megnyitója A fesztivál július 28-tól 31ig tart.

névnapsoroló Július 29-től augusztus 4-ig Péntek – Márta Szombat – Judit Vasárnap – Oszkár Hétfő – Boglárka Kedd – Lehel Szerda – Hermina Csütörtök – Domonkos

időjárás A hét végére részben borult idő várható záporokkal.

Magiszteri programok – jelentkezési határidő: 2011. szeptember 1. A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2011. októberében indulnak a frissen akkreditált, új, bolognai programok. A magyar nyelv és irodalom iránt érdeklődők két szakirány között választhatnak. Egyrészt magyar szakos tanári diplomát és magiszteri fokozatot szerezhetnek a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken, kétszakos rendszerben. Másrészt magyar–szlovén fordító, illetve tolmács végzettséget kaphatnak – ugyancsak magiszteri fokozattal – a Fordítástudományi Tanszék (Oddelek za prevodoslovje) egyszakos programjaiban. Részletes információt a Kar honlapján kaphatnak az érdeklődők (http://www.ff.uni-mb.si/studenti/vpis/ podiplomski/vpis-na-studijske-programe-druge-stopnje. dot ). A Bölcsészettudományi Kar mindkét tanszéke szeretettel várja leendő magiszteri hallgatóit. Találkozzunk októberben!

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre.

szül. Fehér (1912-2011)

Július 26-án múlt el 10 év, hogy örökre itt hagyott bennünket a szerető férj, édesapa, nagyapa és após:

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, komáknak és jó barátoknak, akik drága anyósom, nagyanyánk és dédanyánk temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal szentmisére, a plébániatemplomnak és a lakosi halottasháznak adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért, az alsólakosi imádkozó- és énekesasszonyoknak az elmondott imákért és gyászénekekért.

Horvát József (1945-2001)

Köszönet mindazoknak, akik velünk együtt emlékét továbbra is őrzik, és gyertyát gyújtanak, valamint virágot helyeznek sírhalmára.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS „Fáradtságom adom az esti árnynak, Balaskó Színeimet vissza a szivárványnak.” (Reményik Sándor) Ilona,

Szerettei

Még egyszer mindenkinek hálás köszönet.

„Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom szomorú könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Emlékem így áldás lesz rajtatok! ”

Alsólakos, 2011. július 23.

A gyászoló család

MÉDIAMŰHELY A Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója (Kranjec utca 10., Lendva)

2011. augusztus 30-tól szeptember 2-ig

médiaműhelyt szervez.

A 4 napos elméleti és gyakorlati képzés során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a rádiózás és tévézés szerteágazó területeinek elméleti és gyakorlati alapjaiba. A műhely kiváló lehetőség képességeitek felméréséhez, a jövőbeli pályaválasztáshoz, illetve együttműködéshez a médiaintézményekkel. A képzés szlovén és magyar nyelven folyik. Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 18., csütörtök. Jelentkezni lehet a (02) 429-97-00 telefonszámon, illetve a helena.zver@rtvslo.si e-mail címen. Diplomások, egyetemisták és felső tagozatos középiskolások jelentkezését várjuk. A jelentkezőknek a médiaműhely részletes programját a jelentkezési határidő lejártával küldjük meg.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .

13


Info Humor Az egyik ismerősöm a múltkor mesélte, hogy bejelentkezett egy online társkereső oldalra. Néhány nap múlva ismét találkoztunk, megkérdeztem tőle: – Na, mi újság? Találtál már valakit? – Abbahagytam a keresést. – Hogyhogy? – Összehoztak a saját feleségemmel. Az őrmester így szól az újoncokhoz: – Uraim, van egy rossz és egy jó hírem! Először a jó hír: a ma reggeli futáskor Kovács közlegény fogja a tempót diktálni! A szakasz rendkívül megörül ennek, mivel Kovács közlegény kövér és eszméletlenül lassú. Azonban az őrmester folytatja: – És most a rossz hír: Kovács közlegény, szálljon be a teherautóba, és indítson! Egy gorilla járkál a dzsungelben, meglát egy antilopot a tisztáson. Odamegy hozzá melldöngetve: – Na, mondd meg, ki a dzsungel királya? – Te vagy az, gorilla uram. A gorilla kihúzza magát, aztán megy tovább. Meglát egy zebrát, amint épp egy tócsából iszik. Odamegy hozzá és rákiált: – Tudod–e, hogy ki a dzsungel királya? – Persze, te vagy az, gorilla uram. – feleli a zebra. Megy tovább a gorilla, találkozik egy elefánttal. Odakiáltja neki: – Hát te, tudod–e, hogy ki a dzsungel királya? Az elefánt se szó, se beszéd, feldobja a gorillát a levegőbe, átlendíti egy fa fölött, majd leejti a földre és rátapos. A gorilla nagy nehezen feltápászkodik, majd így szól: – Jó, jó, azért, mert nem tudod a választ, még nem kell olyan dühösnek lenni!

14

A chilei bányászok története szuperprodukció lesz Aláírták a szerződést: „A harminchármak” történetét a Fekete hattyú és a Viharsziget című kas�szasikerek producere viszi filmre. Készül a hollywoodi szuperprodukció a tavaly 69 napra a föld alatt rekedt chilei bányászok történetéből. A híressé vált bányászok ígérete szerint semmi sem marad ki megpróbáltatásaik történetéből. „Ez az egyetlen hivatalos és engedélyezett film arról, hogy mit éltünk át a San José bányában. Sok minden van, amit még nem tudnak a történtekről” nyilatkozta a jogok eladását követően Juan Andres Illanes, a Los 33, azaz A harminchármak egyik tagja a The Daily Telegraph című brit lapnak.

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Az igazi tehetség akkor tud maximálisan kibontakozni, ha realitásérzék is társul hozzá, különben örökre meg nem értett zseni marad. Bika Ápr. 21. – máj. 20 Vigyázzon, nehogy túlbecsülje képességeit, mert ez kedvezőtlenül befolyásolná anyagi helyzetét. Befektetésekben legyen óvatos! Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Akkor számíthat békés és egymást segítő kapcsolatra, ha partnerével képesek megérteni egymás nézőpontját. Önnek ez többnyire nem jelent gondot.

A vájárokat ért szerencsétlenség filmfeldolgozásáról már azelőtt szárnyra kaptak a hírek, hogy kimentették volna a 33 lent rekedt férfit. A bányászok Chile északi részén, az Atacama-sivatagban töltöttek 69 napot 700 méteres mélységben. Felszínre hozatalukat becslések alapján egymilliárd ember követte nyomon a televízi-

ók képernyői előtt. Híresztelések szerint Brad Pitt is tárgyalt a sztori jogairól, de végül Mike Medavoy, a Fekete hattyú és a Viharsziget című kas�szasikerek producere kötött alkut a bányászokkal. „Mint világszerte milliókat, engem is teljesen magával ragadott a copiapói mentés” - mondta a Chilében gyerekeskedett Medavoy.

kulcslyuk

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Boldogsággal, sikerekkel teli ez az időszak, életének több területe is új lendületet kap, és ez visszaadja életerejét, optimizmusát. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Mindenképp fontos, hogy valaki mennyire képes helytállni a munka és a pénz világában, de ne csupán ez alapján alakítson ki képet másokról! Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Olyan témákkal, feladatokkal foglalkozik, amelyekben igazán el tud mélyülni, amelyekben feloldódik, és amelyek kikapcsolják a hétköznapokból.

Tomaž Galič a lendvai Fotó-video Klub elnöke Az ideális nő: • Olyannal még nem találkoztam. Álomutazás: • Galaxisunk ismeretlen terébe. Álomszakma: • Kutató. Ha sport, akkor... • … kerékpározás. Ha lazítás, akkor... • … séta a természetben, fényképezőgéppel a nyakamban. Ha étel, akkor... • … sokféle és majdnem semmi. Ha ital, akkor... • … víz. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • … csokoládé, krémes sütemények. Kedvenc ruhadarabod? • Minél kényelmesebb és egyszerűbb: szabadidőruha, póló. Kedvenc író, könyv: • Frank Herbert: A dűne. Mi a kedvenc rajzfilmed? • Japán animék, mint a Dragonball,

Rák Jún. 22. - júl. 22. Hajlamos rá, hogy amikor valami felkelti Önben a vágyat, mindenestől annak megszerzésére koncentráljon, és megfeledkezzen egyéb kötelezettségeiről.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Kockázat nélkül nincs győzelem, de most túl fontos Önnek ez a kapcsolat ahhoz, hogy bármilyen veszélyt vállalni tudna. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Ne panaszkodjon barátainak, hanem inkább kérje ki a véleményüket! A megoldásra koncentráljon, és ne ragadjon bele a helyzetbe!

Mononoke Hercegnő, vagy a Csodálatos utazás. Kabala, amulett? • Nem hiszek benne, tehát nincs. Hiszel-e bármilyen természetfeletti erőben? • A természetben. Legjobb tulajdonságod? • Segítőkészség. Legrosszabb tulajdonságod? • Jóhiszeműség. Ha tehetnéd, a világban eltörölnéd a... • … mohóságot.

Bak Dec. 23. – jan. 20. A szerencse most kegyeibe fogadja Önt, ezért érdemes megtennie azokat a lépéseket, amelyektől eddig visszatartotta természetes óvatossága. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Önnek igazán nem esik nehezére búcsút venni a régi dolgoktól és valami újba kezdeni. Az új kihívásokban érzi magát teljesen elemében. Halak Febr. 20. – már. 20. Most hajlamos rá, hogy azért adjon meg valakinek valamit, mert ezzel hatalmat nyerhet fölötte. Üzleti kapcsolatokban ezt nyugodtan használhatja.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .


Muravidék 10 év után még mindig az elején

Veszélyben a regionális vízvezeték?! A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa 40. ülésének napirendjén egyetlen témáról tárgyaltak, a muravidéki ivóvízellátó rendszer kiépítéséről és üzemeltetéséről. A muravidéki vízvezetékről szóló ülésen jelen volt Roko Žarnić környezetvédelmi miniszter, illetve Bojan Suvorov, a SVLR új vezetője is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A regionális vízvezetékrendszer projektje az „A”, a „B” és a „C” alrendszer koordinátorainak júniusi kezdeményezésére

ugyanis szükségesnek látták, hogy fél évvel az uniós költségvetési időszak vége előtt, még egyszer pontosítsanak a minisztériumi, illetve kormányhivatali illetékesekkel. Az ülésen így jelen volt Roko Žarnić

Bojan Suvorov, a SVLR új vezetője, Stanko Gregorec a regionális tanácsot vezető polgármester, valamint Roko Žarnić miniszter is még lehetségesnek találják a projekt megvalósítását. került egyedüli napirendi pontként a Muravidéki Fejlesztési Régió tanácsa ülésére. Az említett vezetők

környezetvédelmi tárcavezető, illetve a SVLR új vezetője, Bojan Suvorov is. A Muravidék ivóvízel-

látását megcélzó projekt sajnos már egy évtizede készül, és még mindig nem tesz eleget az uniós társfinanszírozási feltételeknek – 2009 során a projekt megbukott az illetékes uniós szervnél. A régió teljes körű vízellátásához – megközelítően 120 milliós euró nagyságú beruházás keretében – kb. 700 kilométernyi csővezeték és több, mint 100 különböző kísérő építmény épülne. Az egész beruházástaz unió Kohéziós Alapja, illetve a szlovén állam fizetné, természetesen csak akkor, ha az év végén vagy legkésőbb a következő év első felében a projekt-dokumentációt jóváhagyja az EU is. Az ülésen szóba került természetesen az is, mi késleltette a dokumentáció elkészítését jóformán 10 éven keresztül. Az állami szer vek az igen sok muravidéki önkormányzat, község

Mikor kerül tiszta víz a po­ hárba a muravidéki vízve­ zetékből? felelősségét keresték, míg a helyi önkormányzatok az állami szervekben látják a késés okait. A legelőrehaladottabb állapotban a ljutomeri, radgonai „C” rendszer van, míg a

Szentlászló: a szennyezés korábbi eredetű is lehet?

A vízvezeték vize nem szennyezett, a vizsgált magánkutak többsége igen A július 16-i szentlászlói biogáz-erőmű okozta szennyezés, illetve annak a talajvízre történő hatásával kapcsolatban a Muraszombati Egészségvédelmi Intézetben elvégzett vizsgálat szerint a vízvezeték vizének minősége megfelelő, az öt magántulajdonú kútból vett minta közül viszont négy szennyezett. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A Muraszombati Egész­ségvédelmi Intézet a két héttel ezelőtt ki-

ömlött trágyalé és iszap kapcsán kiadott jelentésében tájékoztatta a lakosságot az otthoni kutak vízszennyezettségét illetően. Megállapítot-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .

ták: az öt mintából négy szennyezettséget mutat (mégpedig fekáliából származó baktériumokat), csak egy alkalmas fogyasztásra. A helyi

vízvezeték vizének minősége megfelelő, tehát nem szennyezett. Bogdán János községközi felügyelőtől megtudtuk: az eredmény fölöttébb beszédes, így az intézet továbbra is azt javasolja, hogy az otthoni kutak vizét fogyasztás előtt forralják fel, ugyanakkor nem tartják valószínűnek, hogy a kutakban található trágyamarad-

lendvai „A” és a goricskói „B” rendszer kiépítettsége jóformán csak kezdetleges. Mivel az idő már igen szorít, a jelenlegi megbeszélésen megállapodtak abban, hogy az állami szervek minden támogatást megadnak a projekt kivitelezéséhez. Roko Žernić miniszter biztosította a jelenlévőket, a szükséges állami pénzeszközök rendelkezésre állnak majd, ahogy mindegyik nagyobb uniós hozzájárulással rendelkező projekt esetében is. Az állam vállalta azt is, hogy aprólékos határidőtervet készítenek, ebben pontosan meghatározzák a felelős személyeket is. A helyi önkormányzatok vállalták, heti rendszerességgel egyeztetnek a minél gyorsabb előrehaladás érdekében. A jelenlegi tényállás szerint, tehát a felek jóformán szűk fél év alatt szeretnék elkészíteni azt, amit egy évtized alatt nem sikerült. Az ülésen újra elhangzott az ígéret: Muravidék teljes lakossága 2015 folyamán egészséges ivóvízhez jut. vány a biogáz-erőműből származna. Indoklásként elmondta, amennyiben az erőműből származó fekáliáról lenne szó az ivóvízben, a baktériumok száma is nagyobb lenne. Így hát valószínű, hogy a szennyezettség korábbi eredetű. Bogdán János az üg�gyel kapcsolatban a továbbiakban a következőképp nyilatkozott: tény és való, hogy sem korábban, sem pedig a gázerőmű üzembe helyezését követő időszakban hasonló analízisre nem került sor, ezért a jövőben ezt a mulasztást is pótolni kell: tiszta vizet szeretnének önteni a pohárba.

15


Horizont Irodalmi-zenés műsor a ”kettesben„

Multikulturális előadás Az eredeti műsortervtől eltérően, a múlt szerdai rossz idő miatt, a „zöld amfiteátrum” helyett a lendvai „kettesben” került sor az irodalmi-zenei estre, muravidéki szlovén, horvát és macedón írók részvételével. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A kultúrszervezetek szövetségének a helyi szervezete (JSKD), valamint a Tompa-parasztgazdaság közös szerve-

ványainak akart kedveskedni. A muraszerdahelyi Sonja Vršič horvát, illetve „kaj” nyelvjárásban alkot verseket, kisprózát. Lendvai kötődése, hogy az itteni gyerekeket oktatja a horvát nyelvre.

elő a 70-es évekből. Fellépése végén mindenkinek felhívta a figyelmét a Szentírás és a Korán olvasásának szükségességére, mert – mint mondta – Krisztus második eljövetele nincs már távol. Őt

Péter és társa, Ošlaj Peter – annak ellenére, hogy nem régi a „tandem” - az összeszokottság érzetét keltették elektronikus zongorán és hegedűn.

Nyári nyelvtábor volt Lendván

Igazi sz enzációval szolgált Trojan Jovanoski Brdoski macedón származású, Muraszombatban élő költő, aki magát fel nem hangolt gitárral kísérve, macedón, szlovén és szerb zsengéit adta

Velimir Turk követte, akinek a költészetébe a napi politika és az ideológia is beszüremlik, ez főleg a Referendumi c. verséből érezhető. Az est „elsőkötetese”, Ošlaj Avgust, aki „stencilezett” kötetét ki is

A nyelvtudásnak nem tesz jót, ha túl hosszú időn át hagyják „porosodni”, ezért a lendvai Preteks társaság idén először rendezett nyári tábort az angol nyelvtudásra vágyó gyermekek számára. A tábor július 3-tól 8-ig tartott, helyszínéül pedig a lendvai Lipa Szállót választották. A nyelvtanuláson összesen 10 gyermek vett részt Szlovénia különböző tájairól. Az első nap ismerkedéssel,

hónapok mellett, mint azt a címadó dal is jelzi, az albumon a váltó évszakra, az őszre is történik utalás. Ha más nem, a monoton ritmusok Baudalaire-t, illetve Tóth Árpádot („ősz húrja zsong, jajong, busong”), s nem utolsósorban a szövegíróként is feltüntetett Ady Endre „őszét”, halálélményét is elénk hozzák. A posztmodern kor elektronikus zenei vibrálása hol erőteljesebben, hol pedig csak a háttérből szabja meg a hangzást, s magát a zenei légkört. Ó, azok a fúvósok, és az itt-ott előtérbe kerülő hegedűhang… Szóval – mai

meghatározás szerint – valódi világzene! De térjünk vissza a szövegekhez: a nyár a „régi szép idő” a finom sütemények és a kitárulkozó nagy egek, a szép falusi utak, és ígéretek évszaka, valahol vidéken, idilli környezetben. A befejezés azonban a „gaz által tönkretett kert” képével zárul, a mával, de az újra és újra visszatérő „mindent ígér” pozitív érzéseket/energiákat mozgósít. A Szerelem – népdalfeldolgozás, méghozzá a Szerelem, szerelem átkozott gyötrelem… és a Jeges a sudárfa… szövegelemeiből épül fel – fő

motívuma a szerelem múlásának, illetve a „tűz” újraélesztésének képtelenségét idézi. A remény (Három év) téma a korai horvát nyelvű Kisha lemezek témája (Ima nade), de e helyen is létjogosultságot kap, a „mégis van remény” pedig mintegy rögzíti az állapotot, de csak rövid időre, hiszen a két Ady vers(átirat) (Seb vagyok, A halál rokona) már címében is jelzi a gyökeres fordulatot: „Több kínra vágyom,/ Akarlak téged /… Nagyon kívánlak, nagyon kívánlak… és a magát a „Halál rokonának” nevező költő a szomorú elvágyódás és a „tűnő szerel-

A multikulturális előadók produkciójára kevesen voltak kíváncsiak. zésében kezdődő rendezvényt Zágorec-Csuka Judit kezdte, két magyar és két szlovén nyelvű verseskötet tulajdonosaként. A költőnő elmondta: azért akarta, hogy verseit szlovén nyelven is olvassák, mert tanít-

osztotta a közönségnek. Az elsőkötetes elárulta: első verseit a „három forrás” súgta neki, ahova naponta eljár vízért. A két zenész – Koša

valamint a program és a szabályok ismertetésével zajlott. A napok igencsak izgalmasan teltek, hiszen a délelőttök tanulással folytak, délután pedig a különböző sporttevékenységeké lett a főszerep. A tábor utolsó napján, egy rövid búcsúbeszédet követve, a tanulók remélhetőleg sok szép élménnyel, illetve megszerzett tudással gazdagabban tértek haza. K. Cs.

mek” méltóságát, fáradt lemondással teszi zeneileg is adekváttá. A jól összeválogatott albumon Anđja szövegei (A szél, Egy lélek) dominálnak, s sajátos „minimalizmusukkal” nem is rosszak. A magyar szövegek is gyönyörűen simulnak a zenei háttérhez, csak itt-ott érezhető egy-két, a spiránsoknak köszönhető mellékzönge. De így is jó! Mindenképpen rendhagyó a magyar és horvát nagyszülőktől származó, Szlovéniában élő énekesnőtől. -ce

könyv-elő

Kisha: A nyár, EMI Ze­nei Kft. Bp. Kisha pada, nagy sár van az úton… - valahogy talán illik az Anđja Marić énekesnő és a Kisha együttes által nemrég kiadott A nyár című CDre a fenti, hangütésnek szánt mondat. A nyári

16

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .


Horizont Második Olvasótábor

Esős tábori napok színes programokkal Újra táborozóktól volt hangos a Hodosi Ifjúsági Otthon, ezúttal a másodízben megszervezett „Múltunk közös értékei - élő örökségünk” című olvasótábor résztvevői lakták az épületet: 20 általános iskolás diák Muravidékről és Zala megyéből. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A tábor a Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósult meg, projektgazdája a zalai önkormányzat. A tábor szakmai vezetője

alatt a gyerekek meghívott vendégek segítségével ismerkedhettek meg a térség népköltészetével, népzenéjével, néptáncaival, a vidék természeti kincseivel és történelmével, irodalmával. Az időjárás, úgy tűnik, gúnyt űz a nyárból, a gyerekek kifogták a

ifjak számára. Vasárnap mi is ellátogattunk hozzájuk. A gyerekek délelőtt ifjabb Horváth Károly népzenészt fogadták ideiglenes otthonukban, aki különböző régi hangszereket mutatott be nekik. Majd Kósa Ferenc történelemtanár érkezett hozzájuk, aki vetélkedőt

Az olvasótáboros gyerekek csoportja a kapornaki tájháznál dr. Zágorec-Csuka Judit, és Vida Simona művelődésszervező, a Lendvai MNMI munkatársa. A közel egyhetes tábor ideje

legbarátságtalanabb esős napokat. A táborvezetők ezért igyekeztek minél érdekesebbé tenni a programokat a falak közé rekedt

készített számukra a tábori élet alatt összegyűjtött ismeretekből. Ebéd után Kepe Zoltán, és Kepéné Bihari Mária néprajzosok az

Egy kanna festéken múlott?! Nem tudom, észrevették-e, nálunk is elszaporodtak a graffitik? A korszerű városképhez hozzátartozik, ám a városgondozóknak nagy fejtörést okoz. Ezek eltüntetése ugyanis milliós kiadásokat is jelenthet a városnak. Nálunk a sportpálya és a kultúrotthon, illetve a park környékén szoktak megjelenni. Szociológusok szerint pszichológiailag indokolt a válságok idején, a szo-

ciális helyzet romlása szülte szorongások ilyetén való megjelenése. Hasonlóképpen a másság el nem fogadása, a toleranciahiány és a xenofób gondolatoknak is kézzel fogható megnyilatkozási módja a graffiti-rajzolás. Ennek is vannak persze különlegesebb válfajai, melyek hol nagyon is konkrét formában, hol pedig burkoltan utalnak egy-egy ilyen jelenségre. Érdekességként elmondhatjuk, hogy Lendván is található mindkettőből, sőt a

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .

közelmúlt totalitárius szimbólumai is újból megjelentek (horogkereszt, vörös/fekete csillag, Dávid-csillag). Nálunk burkoltabb formában jelentkeznek a „hétköznapi sovinizmust” kifejező alakzatok, de annál nagyobb számban, szinte változatlan szöveggel. Felhívásképpen, figyelmeztetésül, főleg a többségi nemzet felé, kissé szerényebb eszközökkel készült, s így talán könnyebben eltüntethető a kiírás a Színház- és Hangversenyterem melletti

Gönc Norbi, 14 éves, Gyertyánosból Idén vagyok először ebben a táborban, eléggé tetszik, nagyon sok a program, és élvezem a társaságot, vannak többen is, akikkel nagyon jól megértjük egymást. Azért jelentkeztem ebbe a táborba, mert szerintem a muravidéki magyar kultúrát mindenképp tovább kell vinni, annak őrzése nagyon nagy küldetés. A barátságok ápolása, illetve az új barátok szerzése is sokat számított a döntésnél. Kiss Dániel, 14 éves, Rédicsből Már tavaly is voltam ebben a táborban, a magyarországi Nován. Már akkor nagyon megtetszett a tábor hangulata és a társaság, a jó programok, hogy egymás kultúráját megismerhettük kicsit közelebbről. Nagyon érdekes volt más gyerekekkel táborozni, akiket nem ismerünk, más országban élnek, de egy nyelvet beszélünk, sikerült is új barátságokat kötni, de a régieket is újjáélesztettük, a csapat könnyen össze tudott boronálódni. A hely nagyon tetszik, csak sajnáljuk, hogy az időjárás ilyen rossz, így a kinti programokat sajnos elmosta az eső. Őrséggel ismertették meg a gyerekeket, egy röpke ideig még a fűszernövények világába is elkalauzolták őket. A délután folyamán a kapornaki tájházhoz látogattak el, ahol az előadást követően egy játékos vetélkedő – kincskeresés – közben ismerkedtek meg a Skerlák-féle ház történetével, a benne lévő tárgyakkal, a hozzá tartozó

épületekkel, azok tartalmával. A tábori napok alatt kirándulások, könyvtárlátogatás, kézműves és műhelyfoglalkozások folytak, kedden a muravidéki írókat várták vendégségbe, Bence Lajost, Halász Albertet, Varga Józsefet és Bence Utrosa Gabriellát. A tábor utolsó estéjén tabló és évkönyv készítésével hagyták maguk után kézjegyüket.

tömbházon, majd kinagyítva a következő kisebb épületen: Tu je Slovenija. A címzettek tudjuk kik: minden magát „tősgyökeresnek” érző ember (van-e olyan, ki nem ezt vallja már idetelepülésének évében?). A jelentése is természetesen több értelmű: ez itt Szlovénia, és az enyém, nem a kisebbségeké! A másik – kevésbé valószínű olvasata az üzenetnek: itthon vagyok, nézzétek, én itt vagyok itthon, ebben a szép városban/országban. Szeretettel várunk máskor is! A városi sporttelep falán díszelgő „cigani raus” falfirka

már jóval konkrétabb, sőt félreérthetetlen üzenetet hordoz. Ez már sovinizmus a javából! Kár, hogy nem akadt valaki, például a pályagondozók közül vagy a karbantartó személyzetből, aki felfigyelt az üzenet lényegére, s időben eltávolította volna. Így elkerülhető lett volna a média által felturbózott szenzáció, mely városunkat – szerintünk indokolatlanul – rossz színben tünteti fel. Lehet, hogy csak egy kanna festéken múlott! -ce

17


Sport Legalább egy lesgyanús maribori gól

A szívvel küzdő Naftának szerencséje sem volt Erősített a Nafta

Nafta - Maribor 1:2 (0:1) A mérkőzés helyszíne: Sportpark, Lendva. A nézők száma: 1600. Játékvezető: Nejc Kajtazovič (Kranj), illetve Ajdovec és Kokolj. Szövetségi ellenőr: Sandi Kranjec (Grosuplje). Nafta: Ajlec, Korošec, Jerebic (74. N. Vöröš), Levačič, Matjašec, Lesjak, Tomažič-Šeruga, Vass, Sreš (70. Stojko), Vinko, Zelko (60. Polareczki); Edző: Stanko Preradovič. Maribor: Handanović, Vidović, Mejač, Tavares (69. Berić), Ibraimi (88. Rep), Volaš, Cvijanović, Rajčević, Mertelj, Da Silva (90. Dodlek), Trajkovski; Edző: Darko Milanič. Góllövők: 0:1 - Volaš (37. perc), 0:2 - Berić (84. perc), 1:2 - Polareczki (88. perc). Sárga lap: Korošec, Matjašec, Polareczki, Levačič. Kiállítva: Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

Nem igazolódott be a mondás, mely szerint a szerencse a bátrakat kíséri, hiszen a lendvai alakulat nagy odaadással és szívvel küzdött, ám a szerencse ismételten cserbenhagyta őket. De reméljük, legalább egy másik mondás beigazodik, amely szerint a labdarúgásban minden kiegyenlítődik, hiszen akkor a Nafta majd „visszakapja” mindazt, amitől az első két fordulóban meg lett fosztva.

2. forduló Koper – Olimpija 1:1 (1:0) Bagarić 30.; Radujko 59. Domžale – Celje 1:0 (1:0) Knezović 43. Rudar – Triglav 5:0 (2:0) Majcen 26., Rotman 37., Purišič 68., Tolimir 71., Berko 85. Gorica – Mura 05 1:1 (1:0) Galešić 25.; Gregorič 64./öngól Nafta – Maribor 1:2 (0:1) Polareczki 88.; Volaš 37., Berič 84. Táblázat 1. Domžale 2 2 0 0 2. Maribor 2 2 0 0 3. Mura 05 2 1 1 0 4. Rudar 2 1 0 1 5. Celje 2 1 0 1 6. Triglav 2 1 0 1 7. Gorica 2 0 1 1 8. Koper 2 0 1 1 9. Olimpija 2 0 1 1 10. Nafta 2 0 0 2

3:0 4:2 2:1 5:2 3:1 2:6 2:3 1:2 1:4 2:4

6 6 4 3 3 3 1 1 1 0

A 3. forduló párosítása 2011. július 30-án és 31-én: Triglav – Domžale, Maribor – Rudar, Mura 05 - Nafta, Olimpija - Gorica, Celje – Koper.

18

Az első perctől kezdve mindkét csapat nyílt játékot mutatott, s az első próbálkozásokra sem kellett sokat várni. Tavares lövése inkább csak bemelegítette Ajlecet, nem sokkal később Lesjak rúgása viszont már komoly próbára tette az újonc Handanovićot. Úgyszintén a 8. percben Vass próbálkozását kapáslövésből szintén a maribori kapus hárította. Egy perccel később Volaš

Magyar Nemzeti Bajnokság 2. forduló ZTE – Debrecen Vasas – Pécs Haladás – Honvéd Pápa – Siófok Győr – Újpest Videoton – Paks Ferencváros – Diósgyőr Kecskemét – Kaposvár Táblázat 1. Debrecen 2 2 0 0 2. Pápa 2 2 0 0 3. Győr 2 2 0 0 4. Pécs 2 2 0 0 5. Diósgyőr 2 1 1 0 6. Videoton 1 1 0 0 7. Kecskemét 2 1 0 1 8. Honvéd 2 1 0 1 9. Paks 2 1 0 1 10. Ferencváros 2 0 2 0 11. Kaposvár 2 0 1 1 12. Siófok 1 0 0 1 13. Újpest 2 0 0 2 14. Haladás 2 0 0 2 15. Vasas 2 0 0 2 16. ZTE 2 0 0 2

0:2 (0:0) 1:2 (0:0) 2:4 (1:2) 2:0 (0:0) 1:0 (0:0) 4:0 (2:0) 1:1 (1:0) 4:0 (3:0) 7:2 3:0 3:1 3:1 5:2 4:0 6:3 5:4 3:6 3:3 2:6 0:2 0:2 2:5 3:7 1:6

6 6 6 6 4 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0

A 3. forduló 2011. július 29. és 31. között: Győr – Haladás, Honvéd – Vasas, Pécs – ZTE, Siófok – Újpest, Kaposvár – Videoton, Diósgyőr – Kecskemét, Debrecen – Fe­ rencváros, Paks - Pápa.

Vass és Lesjak (a fotón) volt a kiválóan küzdő Nafta két legjobbja, de a teljes csapat odaadó játékáért dicséretet érdemel. egyedül került a lendvai kapus elé, ám lövése a bal kapufa mellett hagyta el a pályát. A 37. percben már pontosabban célzott, hiszen megszerezte csapatának a vezető gólt. Meg kell említeni, hogy a gólt egy kétséges szabadrúgás előzte meg, Rajčević gólpassza pedig lesállásból történt. Az 57. percben a Nafta egyenlíthetett volna, hiszen Vinko faképnél hagyta védőit, a hórihorgas vendégportás eszén is túljárt, ám a kapufa a hazai rajongókba fojtotta a gólörömöt. Egy óra elteltével Handanović Vass elől mentett, majd pedig Lesjak lövését védte. Jerebic sérülésével jelentőGorica – Mura 05 1:1 (1:0) A Mura második meccsét követően is veretlen maradt, hiszen a Gorica otthonában sikerült 1:1-es döntetlent elérniük. A végig egy kapuzó hazaiak Galešićnek köszönhetően a 25. percben szereztek vezetést, majd számos helyzetet hagytak ki a meccs végéig, a 64. percben viszont Gregorič mentése meglepte a hazai kapust, s bár a Gorica játékosai Fajić lesére panaszkodtak, a bíró megadta a találatot, így a meccs 1:1-es döntetlennel végződött.

sen megváltozott a hadirend a pályán, hiszen a jól játszó középhátvéd helyét az addig a középpályát uraló Lesjak vette át, s ez hatalmas űrt okozott a Nafta középpályáján, s innentől kezdve a stájer csapat gyakorlatilag kedve szerint vezethette támadásait a Nafta kapujára. Ibrahimi két alkalommal is közel állt a gólörömhöz, Berić is eldönthette volna a meccset, akárcsak 13 perccel a vége előtt Cvijanović, de Ajlec parádésan védett. Alig egy perccel később Volaš mindössze 5 méterről tévesztett célt, a 84. percben Ibraimi jól megtalálta az egyedül álló Berićet, aki ezúttal már nem hibázott. A bíró vélhetően igen... A 88. percben Po­la­recz­ki góllal mutatkozott be a Naftában: a ZTE fiatal támadója Vinko gólpasszából kilőtte Handanović kapujának bal

Horvat 3. lett A Nagykanizsa Regionális Kupájáért rendezett céllövőversenyt a magyar klubok versenyzőinek kiváló szereplése jellemezte, hiszen kispuskával Lindenlaub Roland győzött Pécsről, míg nagy kaliberű revolverrel Marton Péter (PLE Zalaegerszeg) nyert 187 körrel, a dobronaki Avgust Horvat pedig 184 körrel a 3. lett. F. B.

A Nafta 3 új játékossal erősített, kettő közülük már a Maribor ellen is bemutatkozott. A régi-új ismerős Bojan Matjašec, aki mégis meggondolta magát, és visszatért a Naftához, míg a másik újonc a zetés nevelésű Polareczki Roland volt. A 171 centiméter magas fiatal csatár tavaly a Sopronban volt kölcsönben, ahol 23 gólt ért el, s a Maribor ellen már meg is kezdte a gólgyártást. A harmadik erősítés, a szintén ZTE-s Kocsis Adrián: a 20 éves, 171 cm magas játékos a középpálya bal oldalán vethető be. HF alsó sarkát. Le a kalappal a Nafta játékosai előtt, hiszen 80 percig legalább egyenrangú csapat voltak a legjobb szlovén gárdával szemben, ami nem kis teljesítmény. A következő fordulóban a Nafta a Mura otthonába látogat, a muravidéki örökrangadóra.

Barátságos mérkőzések Wallendorf – Zvezda 8:0 (3:0) Az Imre Leon által edzett osztrákok Kutaš, Soós és Potchtingl 2-2, valamint Bartakovič és Lange góljával fölényes győzelmet arattak. Kapca – Nedelica 3:2 (1:2) A hazaiak Jusič, B. Prendl és A. Cigan góljainak köszönhetően fordítani tudtak a félidőben még vezető vendégek ellen, akiknél Lutar és Zelenko talált be. Olimpija – Zsitkóc 1:2 (1:0) Az első félidőben Dávid góljával a hazaiak vezettek, ám a folytatásban Kósa és Vörös vendéggyőzelmet ért el. F. B., F.m.h.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .


Sport Franc Bobocec 60 éves

Lassan 40 éve a Népújság tudósítója Franc Bobovecet sokan „csak” Bobinak hívják. Nemrég töltötte be 60. életévét, s mivel több mint ennek a felét a Népújság tudósítójaként élte meg, ebben a riportban köszöntjük. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A spor t már f iat al kora óta foglalkoztatta és vonzotta: aktívan focizott és asztaliteniszezett, de ahogy mondja, túlságosan korán született, hiszen legnagyobb sportsikereit éppen kisfociban érte el, amely akkor még messze nem volt ilyen szinten és ennyire népszerű, mint napjainkban. Újságírói példaképe, aki ezen vizekre terelte, az elhunyt Zvone Mornar volt. A Sportskih Novosti újságírója a spanyol futball kiváló szakértőjének számított (Bobovec is ennek nagy rajongója), a zágrábi Dinamo nagy drukkereként pedig rendszeresen vásárolta az említett sportnapilapot. Akkor még álmodni sem mert arról, hogy egy napon együtt fog dolgozni azokkal a sportolókkal, akik példaképei voltak, többek közt olyan edzői nagyságokkal, mint Ćiro Blažević, Pero Nadoveza, Zlatko Kranjčar, Dušan Savić, Marin Kovačić vagy Bojan Prašnikar. Az első cikket a Sport­ ske novostinak 24 évesen írta meg: azóta tart ez a munkakapcsolat, s nem sokkal később a helyi sajtóval (Népújság, MMR és Vestnik) is megkezdődött az együttműködés, amely szintén napjainkig tart. Ezen kívül Bobovec dolgozik még az STA-nak (Szlovén Tájékoztatási Intézet) és időnként a Slovenske novice sportoldalát is színesíti írásaival. Állandó munkatársa volt, amíg rendszeresen megjelent, az E-šport havilapnak, akkori igazgatójával, Srečk Čož-zsal pedig azóta is jó barátságot ápol.

Különösen mozgalmas volt az időszak közvetlenül Szlovénia önállósulása után – meséli Bobovec –, hiszen a Muravidéknek akkor három első osztályú csapata volt (Nafta, Mura és Potrošnik), klubjaink pedig az európai futball nagyjait kapták ellenfelüknek (Milan, Benfica, Atletico Madrid, Borussia

volt. Ezért is rendkívüli boldogság tölti el szívét, amikor a Nafta himnuszát hallja, hiszen a szövege az ő szerzeménye, amelyre, akárcsak a klubra is, rendkívül büszke. A számos utazás nem volt olyan fárasztó, mint ahogy az már 60 évesen lenne, s ezeken számos barátság született. Minden

Bobovec Franc (jobb oldalon) Gera Zoltánnal. Dortmund stb.). Mivel akkor számos újságnak írt (Ekipo, Slovenec, Re­pub­ lika, Dnevnik, Sportske no­vosti, STA), így sokat volt úton. A sok utazás közül a dortmundi maradt leginkább az emlékezetében, hiszen a Maribornak ott mindössze egy gólja hiányzott a szenzációig, egy olyan klub otthonában, amely a soron következő 2-3 esztendőben gyakorlatilag azonos csapattal megnyerte a Bajnokok Ligáját is. A Maribor mindig közel áll a szívéhez, ott dolgoztak legjobb barátai, Branko Horjak, Herbert Klančnik és Kliton Bozgo személyében. Mivel nagy lokálpatriótának tartja magát, a muravidéki labdarúgásnak mindig próbált segíteni, s ahogy ezt mindig is hangoztatta, lélekben naftás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . j ú l i u s 2 8 .

útról és az élsportolókkal való találkozásról pedig Bobi mindig magával hozott valami kegytárgyat, így otthonában egy igazi gyűjtemény tekinthető meg, amelyet jómaga csak múzeumnak hív. Munkája során sok mindent megélt. A Mura a Bečej ellen Újvidéken játszott, hiszen a becsei stadion nem volt alkalmas európai meccsek rendezésére. Közvetlen a háború végén, mindössze egy nappal a Zágráb–Belgrád autópálya megnyitását követően indultak volna haza. Igen ám, de a munkafeltételek gyakorlatilag nem voltak adottak, meséli Bobovec, nem volt még telefonvonal sem, ahol a tudósítást le tudta volna adni, így az egész elhúzódott. A cikk elküldésében Boris Radoš segédkezett.

Az orvosi egyetemről el is ment a cikk, de mire ezt sikerült elrendezni, a két murás busz már elindult: mindegyiken azt hitték, hogy az újságíró a másikon tartózkodik. A rendőrség még a határ előtt megállította a két buszt, őt pedig igazi úriemberként a buszok után vitték. Visszaemlékszik: magas rangú államférfiként érezhette magát azokban a pillanatokban, bár a fáradt murások fogadtatása már nem volt annyira szívélyes. De ahogy mondja, ez is az újságírói munka része… 1974-ben a németországi vb előtt Székesfehérvárott a jugoszláv válogatott a magyarokkal mérkőzött meg, és 3:2-es vereséget szenvedett. Emlékezetében maradt, amikor a meccs előtt részese lehetett Albert Flórián és Dragan Džajić szívélyes találkozásának: Flóri átölelte Đáját, s szerb-horvátul köszöntötte. Mindkettőjüket nagyon tisztelte és szerette,

intelligens és technikailag kiváló képességű futballista mivoltukból. A szlovén– magyar találkozón Győrben Puskás Ferenccel is találkozhatott, ami szintén nagy élmény volt számára. Sok mindent történt vele újságírói pályafutása során, de amint mondja, ha ma dönthetne, az időnként stresszes és fárasztó életmód ellenére ismét ezt a szakmát választaná. Hiszen ennek köszönhetően találkozhatott, sőt, barátságot köthetett példaképeivel. A számos közismert sportoló közül Leon Štukelj tette rá a legnagyobb és legmélyebb benyomást, hiszen egyszerű, egyedüli és megismételhetetlen ember volt. Élvezett vele minden eltöltött pillanatot, és becsülte szerénységét, hiszen az apró dolgoknak is rendkívüli módon tudott örülni, például amikor együtt jártak át Magyarországra csemegepaprikáért, és megittak egy-egy pohár bikavért…

minisport Elmosta az eső Nem volt szerencséje az időjárással a három országot érintő 8. Pannon Kerékpármaratonnal a szervezőknek, hiszen a zuhogó eső alaposan megtréfálta a bringázni vágyókat. Ennek ellenére Szentmártonban 130 bátor személy jelentkezett a maratonra, ami az előző évek mezőnyéhez képest mintegy harmada a megszokott tömegnek. A leghosszabb, 112 kilométeres utat, 60 kerekes vállalta be, a 63 kilométeres középtávot 40, hegyi kerékpárral a 25 kilométert 25 személy tekerte le, a 15 kilométeres családi maratonnak pedig érthető módon mindössze 5 résztvevője volt. A rendkívül rossz időjárási feltételek ellenére – értesüléseink szerint – egyetlen bringázó sem sérült meg. Jövőre a rekreatív jellegű rendezvénynek Lenti lesz a házigazdája. HF Dobronaki öröm Hosszúfaluban négy vadászegyesület vett részt agyaggalamb-lövészeten. A győzelemnek a dobronakiak örvendhettek a Petesháza és a Lendva előtt. F.m.h. Az aranyközép a cél Hancs Feri vezetésével megkezdte az alapozást az új idényre a Zsitkóc. Az első edzésen a 20-21 fős játékosállományból 15 játékos vett részt, hárman igazolták magukat. A csapatot egyelőre csak Kósa hagyta el, aki a Panonijában folytatja a pályafutását, 2-3 új játékos pedig erősíteni fogja a csapatot. A Zsitkóc célja az új idényben megcélozni a középmezőnyt. F. B.

19


FELHÍVÁS A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség az idén is megszervezi az immár hagyományossá vált

VI. Nemzetközi Halászléfőző versenyt, amelyre 2011. augusztus 19-én, pénteken 15 órai kezdettel kerül sor Lendván, a Trgovina pri žagi előtti területen. Ha kedve van megmérettetni főzési tudását és egyben szeretne jól szórakozni, akkor jelentkezzen a versenyre! A nevezési határidő 2011. augusztus 16. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról vagy átvehető a lendvai magyar önkormányzat irodájában (Malom utca 6a., 9220 Lendva – fehér ház). Érdeklődni az 577-27-22-es telefonszámon vagy az lkmo@siol.net email-címen lehet.

Népújság, 2011/30.  
Népújság, 2011/30.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/30. szám

Advertisement