Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

65. évfolyam 30. szám Lendva 2021. július 29. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Ötven éve szolgálatban

„Még mindig az érint meg a legjobban, hogy segíthetek a magyar nemzetiségű híveknek és anyanyelvü-

kön hirdethetem Isten igéjét” – vallja msgr. Režonja Franc razkrižjei plébános, a Muraszombati Püspökség

nemzetiségi vikáriusa, aki az aranymiséjét – melyet újmiséjének pontosan az 50. évfordulóján, július 4-én

Kiss-Parciu Péter helyettes államtitkár:

szolgált Razkrižjén – magyar nyelven Dobronakon, egykori plébániájában is megtartotta. A dobronaki

„A program sikere a Szlovénia és Magyarország közötti példaértékű együttműködésnek is köszönhető” 2–3. oldal

hívők és a magyar közösség külön háláját és köszönetét fejezte ki neki. Bővebben a 4. oldalon.


Iránytű Nyitva az új gazdaságfejlesztési pályázat

Nagyobb támogat Farkas Brigita

Testünk, lelkünk, egészségünk A testünk egészségi állapotával foglalkozva a legtöbbször megfeledkezünk a mentális egészségünkről. Pedig ennek a megőrzése most talán még fontosabb, mint eddig, hiszen a koronavírus-járvány pszichésen is több terhet rótt mindenkire. Olyan időket élünk, amelyben a stressz és a szorongás, valamint a bizonytalanság és gond jelenti a mindennapjainkat. Ilyenkor szinte tudatában sem vagyunk annak, hogy szép lassan lemondunk minden olyan kikapcsolódási lehetőségről, amely energiával és élményekkel tölthetne fel bennünket. Ezért, ha máskor nem is, legalább nyáron, amikor a nagy kánikula lelassítja az életünket és az emberek zöme a jól megérdemelt szabadságát igyekszik minél jobban-szebben eltölteni, ne feledkezzünk meg időt szánni magunkra is – pihenni, feltöltődni, kikapcsolódni. És aki szereti a könyveket, tudja, hogy a lazításra remek alternatíva az olvasás; olyan időtöltés, amelyet egyedül is lehet űzni, így a társas kapcsolatoknak az utóbbi másfél évben már többször is megélt visszaszorulása sem tud hatni rá. Vegyünk hát elő egy könyvet, hangoltassuk olvasásra az agyunkat és tartsuk fitten a pszichénket! Ha eddig nem olvastunk, itt az ideje, hogy nekiálljunk, ha viszont nemrég fejeztünk be egy könyvet, jöhet is a következő! Bűntudat nélkül, hogy piszkos a lefolyó, hogy a gyerek ma még nem evett gyümölcsöt vagy hogy a szomszéd pázsitja mindig zöldebb. Legalább egy kis időre kapcsoljuk ki a hétköznapi agyunkat és képzeletben utazzunk el egy másik világba. Ne feledjük, az olvasás nem csak szórakoztató, hanem hasznos időtöltés is, ezenkívül pedig csak kellemes mellékhatásai vannak: edzi az agyunkat, növeli a verbális emlékezőképességünket, valamint az empátiakészségünket, hozzájárul az intellektuális képességek fejlődéséhez és még sorolhatnánk. Tehát: mit olvastál/olvasott utoljára?

A Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet (ProFutura) a Domonkosfai Portán tartott tájékoztatón bejelentette a Muravidéki Gazdaságfejlesztési Program 2021. évi pályázati felhívásait. A korábbi pályázatokhoz képest ezúttal nagyobb volumenű projektek megvalósítására fordítható a Magyarországról érkező vissza nem térítendő támogatás, amely a turizmus és a mezőgazdaság területén igényelhető. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A pályázatot Kiss-Parciu Péter, a magyar kormány Külgazdasági és Külügyminisztériumának helyettes államtitkára, Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke és Berden Mario, a ProFutura igazgatója ismertette. Az eseményen jelen volt Máthé László Eduárd, Magyarország lendvai főkonzulja, valamint Orban Dušan, a ProFutura Tanácsának elnöke. – Az elmúlt néhány évben a gazdaságfejlesztési program volt a muravidéki magyar önkormányzat egyik legsikeresebb programja, hiszen több száz

családhoz eljutott a támogatás. Most elérkeztünk arra a pontra, hogy e támogatásoknak egy következő fázisát tudjuk bejelenteni – mondta Horváth Ferenc, majd a muravidéki magyarság nevében köszönetet mondott a magyar kormánynak az eddigi támogatásokért és a program folytatásáért. 2017 óta összesen 651 pályázatot támogatott a magyar kormány: 3,7 milliárd forint, azaz több mint 10 millió euró értékben valósulhattak meg különböző fejlesztések a térségben. Kiss-Parciu Péter szerint a program sikere azon is múlik, hogy Szlovénia és Magyarország között példa-

értékű az együttműködés, amely a kölcsönös tiszteleten alapul és erőforrásként tekintenek a nemzeti közösségekre. A helyettes államtitkár kifejtette, hogy a mezőgazdaság, a turizmus és a vállalkozások fejlesztéséhez a ProFutura és az MMÖNK javaslatára ezúttal nagyobb összegű pályázatok támogatását tűzték ki célul és két új pályázati felhívásra lehet jelentkezni. A magasabb nagyságrendű támogatás azt is jelenti, hogy nagyobb önerőre is szüksége lesz a pályázónak, illetve az unió támogatási szabályai érvényesülnek, és ennek értelmében kerültek kialakításra a támogatási százalékok is.

Hodos Község 21. ünnepe

Díszülés és díjak át Hodos Község Tanácsa péntek este tartotta meg éves díszülését, amelyen Orban Lajos polgármester beszámolt az elmúlt rendkívüli időszak fejleményeiről, majd az elismerések kiosztására került sor. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Farkas Brigita, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os HÉA-t kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A 21. községi ünnep programját a díszülés és a másnapi sporttalálkozó jelentette Hodoson, utóbbit a helyi fociklub szervezte. A díszülés csak kis létszámban, a meghívott vendégekre korlátozva zajlott. Orban Lajos polgármester ünnepi köszöntőjében az elmúlt időszakot a jár-

ványügyi intézkedések és korlátozások korszakaként jellemezte. Az elmúlt két év legnagyobb beruházásai között a sportpályán reflektorokkal felszerelt kisfocipályát, az utcai közvilágítás bővítését, az ifjúsági központ területén felállított újabb mobilházat, néhány bekötőút és erdei út javítását, valamint a tó körüli tanösvény karbantartását említette. A

magyar nemzetiségi önkormányzat beruházásait is felsorolta, a szlovén gazdaságfejlesztési alapból az őrtornyok és a kapornaki tájház felújítását, illetve a községháza új konyhai berendezését szintén a helyi magyar önkormányzat hozzájárulásával vásárolták meg. A beszédben azon tervekről is szólt, amelyek még a tervezés fázisában vannak. Beszé-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .


Muravidék

tás, de szigorúbb feltételek legalább két éve történt a bejegyzésük, továbbá a cég alapítója vagy dolgozója legalább 50 százalékban bírja a magyar nyelvet. A mikro- és kisvállalkozások esetében a maximális támogatás az elszámolható költségek 45 százaléka lehet, a középvállalkozásoknak 35, a nagyvállalatoknak pedig 25 százalék. Pályázni tárgyi eszközökre és beruházásra lehet. A mezőgazdasági felhívás célja az elsődleges mezőgazdasági tevékenyHorváth Ferenc, Máthé László Eduárd, Kiss-Parciu Péter, Orban Dušan és Berden Mario a Domonkosfai Portán. A helyettes államtitkár arra is figyelmeztetett, hogy a pályázatok elbírálása is változik, a pénzügyi és műszaki megfelelési feltételek is fontosak lesznek. Ezért olyan pályázók jelentkezésére számítanak, akik ezeknek az összetett feltételeknek meg tudnak felelni. Erre pedig azért van szükség, hogy olyan vállalkozásokat tudjanak

támogatni, amelyek majd képesek megállni a saját lábukon, a vállalkozást magasabb fejlettségi szintre tudják emelni, munkahelyeket teremtenek és erősítik a többi helyi vállalkozást. Nem utolsó sorban pedig olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek az anyaországi vállalkozásokkal is képesek együttműködni. A program

2 milliós keretösszeggel kerül meghirdetésre. Berden Mario a pályázat technikai feltételeit ismertette, miszerint olyan vállalkozások jogosultak pályázni, akik az öt nemzetiségileg vegyesen lakott község valamelyikének területén székhellyel, fiókkal vagy telephellyel rendelkeznek és a szlovén gazdasági társasági törvény alapján

A mezőgazdasági termelési és feldolgozási részben 25.000 eurótól 200.000 euró összegig, a vállalkozásfejlesztési és turizmusfejlesztési részben 100.000 ezer eurótól 500.000 ezer euróig lehet pályázni. Az első kategóriában legfeljebb 50 százalék, a másodikban 45 százalék a támogatási intenzitás. A pályázati dokumentáció július 22-től érhető el. Az elektromos pályázati adatlapot legkésőbb szeptember 9-én 20.00 óráig lehet leadni, emellett személyesen is be kell nyújtani. A projektek megvalósítási határideje 2022. december 30. A dokumentáció teljes anyaga elérhető a https://www.profutura.si/sl/ oldalon.

tadása dében külön kitért a járvány helyi vonatkozásaira, és lényegében a tavalyi és idei kitüntetéseket is ennek szellemében ítélték oda. Aranyplakettben részesült a domonkosfai Čahuk Ernest textilkisiparos, aki a járvány első hullámában alapanyagot ajánlott fel a községnek védőmaszkok varrásához. Szintén aranyplakettet kapott a va­ne­čai Škaper Goran mezőgazdasági nagyvállalkozó, aki a községben számos földterületet művel; üzemét az egykori Luthar malomhoz tartozó birto-

Hodos Község oklevelét vették át azon polgárok, akik önkéntesen varrtak maszkokat a járvány első hullámában. kon alakította ki és tartja karban a területet. Hodos Község oklevelét azon polgárok kapták, akik önkéntesen varrtak maszkokat a járvány első hullámában – Balek Tatjana, Kö­ nye Andrej, Magyar Marti­

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .

na, Matus Gi­zela, Nemec Irena, Or­ban Elizebeta és Ta­m aš­ko Majda. Polgármesteri elismerést pedig azon személyek vehettek át, akik segítségnyújtást ajánlottak fel a járvány ideje alatt az arra rászorulóknak

ségek és a feldolgozóipar fejlesztése. Jogosult pályázni a kétnyelvű területen lakcímmel rendelkező természetes személy, aki bejegyzett mezőgazdasági tevékenységet folytat, parasztgazdasággal rendelkezik, illetve az ezen a területen nyilvántartott székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó. A nyelvtudási feltétel itt is érvényes. Ennél a pályázatnál a maximális támogatási arány 50 százalék.

– Andrejek Uroš, Bočkorec Bojan, Bočkorec Dušan, Jonaš Alenka, Kerčmar Árpád, Könye Erika, Nemec Ludvik, Polanec Klavdija, Škaper Olgica, Tamaško Denis és Tamaško Melisa. A hazám szép és ren-

dezett elnevezésű országos projekt keretében a község legszebb háza és udvara címet Orban Lajos polgármester kapta, a legszebb virágokkal pedig idén Šeruga Anica és Bočkorec Ella büszkélkedhet. A műsor zárórészében felolvasták Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, nemzetiségi parlamenti képviselő levelét, melyben gratulált a község polgárainak, majd Dejan Židan egykori mezőgazgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő gratulált az ünnephez, s a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében az oltások felvételére ösztönözte a jelenlévőket. Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere pedig a régre nyúló jó kapcsolatot és a község járványkezelését méltatta.

3


Muravidék Jakab-napi ünnepi események

Režonja Franc aranymiséje Dobronakon Idén ötven éve, hogy msgr. Režonja Franc, a Muraszombati Püspökség nemzetiségi vikáriusa, razkrižjei plébános a római katolikus egyház és Isten szolgálatába állt. Aranymiséjét július 25-én, Jakab napján – a dobronaki plébánia ünnepén – egykori plébániájában is megtartotta magyar nyelven. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A 74. életévét betöltött Režonja Franc Tornisán született 1947. január 13án, legidősebb gyerekként egy hétgyermekes szlovén családban. „A szüleinktől jó keresztény nevelést kaptunk, szerettünk segíteni nekik a munkájukban. Már ötéves koromban elkezdtem iskolába és a hittanórákra járni. Szerettem templomba járni, hamaro-

plébániatemplomban. „A teológia harmadik évfolyamának befejezése után Lendván részt vettem Bernád József újmiséjén. Itt találkoztam magyarországi lelkészekkel és a magyar nyelvvel, melyet nem ismertem. A lelkészek közt volt Kálmán Dezső lenti káplán is, aki a következő évben a nyári szünidő alatt egy hónapra meghívott a lenti plébániára. Tőle kezdtem tanulni magyarul. Mariborban a teológián

ternél is néhány évig ellátta ezt a feladatkört. 2011-ben a püspökségen végzett munka mellett átvette a razkrižjei plébánia vezetését. 2015-ben a püspökség nemzetiségi vikáriusa lett, de már több mint tíz éve havonta egyszer misét tart a rábavidéki szlovénoknak Szentgotthárdon is. „Még mindig az érint meg a legjobban, hogy segíthetek a magyar nemz et i s é g ű h íve k n e k é s anyanyelvükön hirdethe-

Režonja Franc aranymisés Štihec Simon dobronaki plébánossal a szentmisén. rad” – vallja az aranymisés monsignor Režonja Franc. Odaadó lelkipásztori munkájáért 2016-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át. Találkozásai a hívőkkel mindig szívélyesek, így volt ezúttal is Dobronakon, ahol a plébánia ünnepe alkalmából részt vett a Jakab Otthon melletti emléktábla megáldásán.

Dobronakon ünnepi szentmisét tartott dr. Štumpf Peter megyéspüspök is, megáldotta a felújított templomteret és a Jakab Otthon berendezett emeleti helyiségeit. Idén már a járványhelyzet enyhülésével a hagyományos Jakab-napi kézműves vásár sem maradt el és gazdag kínálattal várta a látogatókat.

Külhoni kerekasztal Sátoraljaújhelyen A Jakab-napi kézműves vásáron a plébániatemplom tövében idén szép számú árus várta a vevőket. san ministrálni is kezdtem. Már akkor gondolkodni kezdtem a lelkipásztori hivatásról” – mondta lapunknak adott egyik interjújában. Az általános iskola befejezése után Belatincon a Maribori Első Gimnáziumba iratkozott, majd a Ljubljanai Teológiai Egyetemen folytatta tanulmányait. Az egyetemet Mariborban fejezte be. 1971. június 29-én Muraszombatban szentelték pappá, az újmiséjét abban az évben július 4-én szolgálta a tornisai Szűz Mária-

4

pedig dr. Smej Jože püspök tanította a magyar nyelvet” – mondta a magyar nyelv elsajátításának kezdeteiről. Az első kápláni szolgálata Lendván volt, ahol 12 évet töltött és fejlesztette nyelvi tudását. Majd plébánosként 11 évig vezette a muraszombati és szintén 11 évig a dobronaki plébániát. Az új Muraszombati Püspökség megalakulásakor, 2006-ban az első püspök, dr. Turnšek Marjan a püspökség fővikáriusának nevezte ki. A második püspöknél, dr. Štumpf Pe-

tem Isten igéjét. Minden embernek joga van Isten igéjét saját anyanyelvén hallani úgy a szentmisén, mint a szentségek fogadásánál, valamint a szertartásokon. Beszélni egy olyan nyelven, mely nem az anyanyelved és sosem beszélted, az olyan valami, ami boldoggá tesz. Így még közelebb kerülsz az emberekhez és feláldozhatod magad. Ezzel őrizzük a barátságot, a megbecsülést és a tiszteletet. Ez minden találkozáskor mélyen érint és az emlékezetemben ma-

Újraindítás-megújulás – reStart-reNewal címmel július 21–25-e között Tusványos helyett Sátoraljaújhelyen került megrendezésre a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem, melynek keretében július 23-án Tájkép csata közben – Külhoni pártelnökök kerekasztala címmel szerveztek pódiumbeszélgetést külhoni közösségi, illetve pártvezetőkkel. A muravidéki magyar nemzeti közösséget Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke képviselte a háromnapos eseményen, ismertetve az elmúlt évek történéseit régiónkban. A kerekasztal központi szónoka, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár többek közt kiemelte, hová jutottak el a magyar kormány támogatásai a Kárpát-medencében, szót ejtett a pályázati lehetőségekről, a vállalkozók és a családok támogatásáról. „Ezeket a sikereket csak közös erőfeszítéssel tudtuk elérni. A legnagyobb erőfeszítés előttünk 2022-ben lesz, remélem, hogy ahogy eddig önök számíthattak ránk, mi is számíthatunk majd önökre” – hangsúlyozta. Kmj, mti

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .


Kultúra Pupilla: ősbemutató előtt

Az élet ne legyen túl komoly Az idei „Nyáron Lendvára” című rendezvénysorozat keretében csütörtökön, július 29-én sor kerül a lendvai Pupilla Bábszínház legújabb ősbemutatójára, a „Zajcebančice” című előadásra. Milyen történet rejlik a szokatlan cím mögött? Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

Šinko Sabina, a Pupilla vezetőjét kérdeztük a bábelőadás (magyar nyelvre lefordíthatatlan) címének eredetéről. – A cím nem jelent semmi különöset, másrészt pedig mindent jelent. Lényegében arról van szó, hogy az életet nem kell túl komolyan venni. De ha mégis el kell magyaráznom

a cím jelentését, akkor maradjunk abban, hogy a darab főhőse, a nyúl (zajec) adta az ihletet hozzá – mondta Šinko Sabina, aki az előadás díszletéért is felelős. Megtudtuk tőle továbbá, hogy a zenés bábelőadás olyan (állat)mesékre épül, amelyek különböző emberi ostobaságokra világítanak rá, mint a versengés, a hírnévre törekvés, a fölérendeltség, a rajongás. A 3–99 korosztályt

megszólító előadás dalszövegeit Kavaš Petra írta, a zenét Klemenčič Valter jegyzi, a főszerepekben a Pupilla több éves sikeres színészpárosa, Kavaš Petra és Vratarič Vitomir látható. – Ez az első kifejezetten zenés előadásunk, akár bábmusical-nek is nevezhetnénk absztrakt és minimalista művészi arculattal – nyilatkozta még Šinko Sabina a premier kapcsán.

A Pupilla Bábszínház legújabb előadása az emberi ostobaságokra hívja fel a figyelmünket – a jelmezekkel is utalva erre.

Két új könyv két lendvai szerzőtől

Egy krimi és egy mese Június végén a Volosov Hram kiadónál megjelent Paušič Olga új regénye, amely ezúttal a felnőtteknek íródott, július közepén pedig a Kulturni center Maribor kiadónál a mára már lendvai szerzőnek számító Jovanović Klarisa legújabb meséskönyve látott napvilágot. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

A Vohljači (Szimatolók) című könyv Paušič

Olga első felnőtteknek írt regénye. A bűnügyi re-

gény, amelyhez az ötletet a szerző a pandémia időszakában kapta, a Lendva-hegyen játszódik. A rendőrség egy nyugdíjas házaspár nyaralóját bérbe veszi, hogy onnan figyelje a szomszédban élő férfi illegális tevékenységét. Sajnos a fölös szabadidővel rendelkező, korosodó házaspárban felébred a kíváncsiság, így a rendőrség tudta nélkül elkezdenek szimatolni, ami érdekes szituációkba vezeti a történetet. Robert Titan Felix, az előszó szerzője szerint „tökéletesen megírt, fordulatokkal teli és gazdag, interpretáló regényről van szó.” Jovanović Klarisa ismert muravidéki fordító (elsősorban görög nyelvből

fordít szlovénra), zenész (megzenésített verseket és népdalokat ad elő), többkötetes költő és író új meséskönyvet adott ki „Od kdaj mačke jedo riž” (Mióta esznek a macskák rizst) címmel. A gyermekek számára íródott, de a felnőtteknek is érdekes olvasmányt Ličer Laura festőművész illusztrálta. A „Drugačni” (Másfélék) című sorozatban megjelent képeskönyv a fiatal olvasókat a változások elfogadására ösztönzi – nem szükséges ugyanis, hogy az életünkben minden a kialakult sorrendben és a megszokott módon történjen, hiszen sok minden megváltoztatható, jobbra fordítható. Úgy, mint a könyv főhőse esetében: a jóképű kandúr sorban felfalt minden egeret, amíg egy Cvila nevezetű egér nem tett elé egy tányér rizst. A könyv érdekessége, hogy hullámpapírból (tehát újrahasznosított anyagból) készült.

KÖVESSEN BENNÜNKET Paušič Olga első felnőtteknek írt regénye már megtalálható a lendvai könyvtár polcain. N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .

Jovanović Klarisa legújabb meséskönyve újrahasznosított papírból készült, kön�nyebb és puhább tapintású.

5


Kultúra Pál Péter és zenekara Lendván

Kellemes nyáresti zenei élmény Múlt pénteken a Bánffy Nights koncertsorozat keretében szép számban megjelent közönség előtt lépett fel Pál Péter fiatal lendvai énekes, zongorista a Budapesten idén megalakult Peter’s Pan nevű zenekarával. Nyári turnéjuk szombaton folytatódott a Domonkosfai Portán. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

A tehetséges fiatal színinövendék, aki a zene mellett a költészetben is otthonosan mozog (már két verseskötete is megjelent), már kiskorától saját zenekarról álmodott. Álmai 2021 elején, amikor felkereste a kiváló billentyűst, Kálmán Lászlót, valóra is váltak. Segítségével összeállt egy hattagú, mind nagyszerű zenészekből álló csapat (Pál

Péter dalszerző és énekes mellett még Pál Laura hegedű, Maros Rudolf basszusgitár, Müller Tamás dobok, Kálmán László billentyű és Baruts Bence gitár). A zenekar fél évvel ezelőtt kezdett együtt gyakorolni, júliusban pedig már a magyarországi és a muravidéki színpadokon élőben is fellépnek. Az elsősorban pop- és etnozenét játszó zenekar a nyári turnéját Budapesten kezdte, lendvai és domonkosfai fellépésük

A Peter’s Pan zenekar koncertje a Bánffy Központ udvarán tartalmas zenei élményt nyújtott. után következik még Dunakeszi, valamint Gyöngyös. A közel másfélórás koncerten, amelyen a lendvai közönség által már ismert dalok mellett (amelyeket

még a családjával adott elő) Pál Péter elénekelte a legújabb, illetve még kiadatlan dalokat is, vendégként billentyűvel fellépett Péter apja, Pál Emil is.

A Bánffy Központ udvarán zajló koncertsorozatnak még közel sincs vége, hiszen holnap, pénteken már várja a látogatókat a Hot Club of Lendava.

Népi bútorfestő műhely Domonkosfán

Tulipánok, szívecskék a használati tárgyakon Július 20-án a Domonkosfai Portán népi bútorfestő műhelyt szervezett a Muravidékre – Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület a Sal Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség felkérésére. Hol is lehetne ideálisabb környezetben népi

bútorfestést tanulni, mint Domonkosfán abban a

csodás pajtában, ahol utazóládák, tulipánosládák

A domonkosfai gyerekek a legfőbb népi díszítőmotívumokat ismerhették meg a műhelyben.

6

mesélnek a múltról és a népi díszítőművészet szépségeiről. A helyieknek szervezett délutáni foglalkozás célja a kreatívan eltöltött idő, a legfontosabb népi díszítőmotívumok megismertetése, a hagyományos népi bútorfestés folyamatának bemutatása volt. A műhelyben kicsik és nagyok ragadtak ecsetet és varázsolták díszesre az előre lealapozott kisebb használati tárgyakat. Dobozkák, képkeretek, ládikók és táblácskák borultak virágba, tulipánba és természetesen szívecskébe. A műhely résztvevői először a minták megrajzolását gyakorolták papíron, majd a festésre előkészített tárgyakra ceruzával rajzolták fel a választott vagy begyakorolt motívumot. Ahhoz, hogy a viszonylag sötét alapszínre festett fa-

tárgyakra jól látható, élénk színű díszítés kerülhessen, először sárgára kellett kifesteniük a mintát. Száradás után erre az alapszínre kerülhetett fel a választott szín, piros, zöld, fehér, a kontúrozáshoz pedig a fehér és a fekete. A műhely záróakkordja az elkészült alkotások tartósítása volt. A lenolajjal átkent tárgyakon az olaj hatására kivirultak, felélénkültek a színek, a gyerekek szeme előtt igazi varázslat történt. A kézműves műhely résztvevői elégedettek voltak munkájuk eredményével, alkotásaikat hazavihették emlékbe. A műhelyt Abraham Klaudia vezette Časar Se­ bas­tijan képzőművész, a népi bútorfestés ismerőjének előzetes szakmai útmutatása, mentorálása alapján. (-)

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .


Egyre súlyosabb az aszály Az agrárkamara adatai szerint eddig 20 és 50 százalékos kárt okozott az aszály, amely leginkább a szántóföldeken pusztított. Gondok vannak a gyümölcsösökben, egyéb ültetvényekben is, míg a szőlő esetében eddig még

elpárolog, nem segít igazán a már kiszáradt növényzeten, amely a tavaszi fagyok, majd a szokatlan hideg májusi körülmények után már a 3–4. stresszhelyzetet éli meg. A kellemetlen időjárási viszonyok jóformán az egész ország terüle-

Info

elszaporodtak a különböző talajgombák, illetve a kártevők. Szántóföldön – természetesen ott, ahol nincs öntözés – a legnagyobb károk a kukoricában, a tökben, a burgonyában és a zöldségeknél várható.

AZ ARATÁS, A TÁNC ÉS A DAL ÜNNEPE DOMONKOSFÁN „Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs, Ritka kislány, aki takaros.” Hogyan arattak a régiek Domonkosfán? Bizony kézierővel és jókedvvel. Ezt idézzük fel Domonkosfán 2021. július 31-én (szombaton), az eseményre mindenkit szeretettel várunk.

A szántóföldi termesztésben súlyos károkkal számolhatnak. nem igazán beszélhetünk aszályról. Az idei kettő hőhullám, a szinte állandósult szél, valamint a csapadékhiány június közepe óta egyre súlyosabb, a helyileg keletkező csapadék túl gyorsan

tét sújtják, a helyzet ros�szabb a sekély, homokos talajokon. Gondok vannak egyébként a különböző ter­ mesz­tő­berendezésekben, üvegházakban, fóliák alatt is, a szokatlan júniusi hő­ hullámok miatt ugyanis

A jelenlegi adatok szerint a napraforgó még tűri a kedvezőtlen viszonyokat, amelyek egyre inkább hasonlítanak a 2003-as, a 2006-os vagy éppen a 2013as aszályos évekre. tt

• • • • •

PROGRAM: 11.00 órától gyülekezés a Domonkosfai Portánál 12.00 órától az aratás és cséplés bemutatása gőzgépekkel és lovakkal 14.30-tól kultúrműsor a helyi hímzőszakkör kiállításának megtekintése szórakozás a SKOK együttessel Mindenkinek jó szórakozást kívánnak a szervezők: Šalovci Községi MNÖK, Šalovci Község, Domonkosfai Petőfi Sándor ME, Domonkosfai ÖTE

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság

Már lehet nevezni a Bográcsfesztre A lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet meghirdette az augusztus 28-án Lendva óvárosában megrendezendő „Bográcsfeszt 2021” nemzetközi bográcsfőző versenyt. A versenyen hazai és külföldi magán- és jogi személyek, egyének és egyesületek vehetnek részt. A nevezéseket a Turisztikai és Fejlesztési Közintézetnél 2021. augusztus 20-ig, illetve a meghirdetett versenyhelyek beteltéig fogadják. A nevezési díj 120 euró minden egyes csapat számára. Fontos további információ, hogy a járványügyi helyzet romlása, illetve a nyilvános rendezvényekre vonatkozó rendelet módosítása esetén fenntartják a csapatszám csökkentésének, a versenytér korlátozásának, illetve az esemény lemondásának a jogát. Kmj

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .

7


Info a mai napon... Július 29-én történt 1833 Megszületett Benito Mussolini olasz politikus, diktátor. 1856 Meghalt Robert Schumann német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1890 Önmagán okozott lőtt sérülés következtében meghalt Vincent van Gogh holland posztimpresszionista festő. 1905 Megszületett Dag Hammarskjöld Nobel-békedíjas svéd politikus, diplomata, aki az ENSZ főtitkára is volt. 1921 Adolf Hitler lett a Nemzeti Szo­ cia­lista Német Munkáspárt vezetője. 1953 Megszületett Moldován Gyula (Gyulus) festőművész. 1958 Dwight D. Eisenhower, az USA 34. elnöke aláírta a törvényt, mellyel megalapította a NASA-t. 1981 Megszületett Fernando Alonso spanyol autóversenyző, kétszeres Forma 1-es világbajnok. 1981 Házasságot kötött Károly her­ ceg és Lady Diana Spencer a londoni Szent Pál-katedrálisban.

visszapillantó

1991. augusztus 2., 29. szám

Tatarozzák a Lendvai Zsinagógát Hol tart ma vidékünkö n a m ű e m l é k vé d e lem, tettük fel a kérdést Lendván némely illetékes személyeknek. Először a Kultúrintézetbe kopog-

tunk be Žižek Stanislava igazgatónőhöz, aki elmondta, hogy a lendvai községi képviselőtestület készít közösen a Maribori Műemlékvédő Intézettel

egy nyilvántartást Lendva község műemlékeiről, és az utóbbi időben ezzel az üggyel behatóbban a képviselőtestület foglalkozik. A képviselőtestület

gazdasági osztályán megtudtuk Kramar Helénától, hogy a szlovén Művelődésügyi Minisztérium 600 ezer dinárt hagyott jóvá a műemlékvédelemre, amelyből 300 ezret a köztársaság, 300 ezret pedig a Művelődési Szervezetek Lendva Községi Szövetsége ad a zsidó templom, vagyis a zsinagóga tatarozására és restaurálására. Más egyéb műemlékek restaurálására egyelőre nincs pénz. A felújítás körüli akciót Rajko Stupar vezeti és egy magánvállalkozót bíztak meg a kivitelezéssel. A munkálatok javában folynak és még ez év végén be is fejeződnek. Ezzel a felújítással még egy jelentős műemlék jellegű középület kap hamarosan új köntöst Lendván. Szerző: Szúnyogh Sándor

Kovács Alenka

történelmi tükör

A titokzatos remetenő Ma megnézzük, hogy egy 1900-ban történt esetet hogyan ír meg három különböző újság (a Balatonvidék, a Magyar Földmívelő és a Magyar Paizs). Mennyire másolják egymás szövegét, vagyis mennyire törekednek arra, hogy a saját szavaikkal adják vissza az eseményeket? És ki tudja, lehet, hogy az olvasóközönség segítségével sikerül 120 év után megoldanunk az ismeretlen nő kilétének rejtélyét. Balatonvidék, 1900. október 28. Az erdő titka. Alsó-Lendva és Radamos községek között a napokban egy nő holttestét találták. A boncoláskor megállapították, hogy a szegény nő az éhhalál áldozata lett. Nem messze onnan, ahol a testet találták, egy kunyhóra akadtak. Ezt ugy látszik az elhunyt maga készítette s ott élt magányosan. A kunyhóban mindössze néhány kendő volt. A holttest egyik ujján arany gyűrűt találtak. Hogy kicsoda az éhség halottja, még nem tudják. Magyar Földmívelő, 1900. november 4. A titokzatos remetenő. Az Alsó-Lendva és

8

Radamos községek között levő erdőben egy nőhullát találtak. A bonczolás megállapította, hogy éhhalál áldozata. Tőle nem messze saját maga készítette kunyhót találtak, ahol magányosan élt. Ujján aranygyűrű volt. A kunyhóban nehány kendőt találtak. Kilétének megállapítására folyik a nyomozás.

Magyar Paizs, 1900. november 8. Az erdő titka. Alsó-Lendva és Radamos községek között egy holt asszonyt találtak egy kis kaliba mellett, melyet maga készíthetett, s benne remetéskedett, s ott éhen halt. Nem tudják, ki volt. Szegény koldus lehetett. N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .


Info

Egyszerű nyáresti programok A nyári langyos estéknek különös hangulata van. Mégsem tudjuk kihasználni, elmegyünk mellettük nap-nap után. Pedig olyan hamar változik az évszak, hűvösebbek lesznek az éjszakák és már az ősz nyirkosabb szele váltja fel a nappali meleget. Még van időnk! Lepjük meg magunkat, a családunkat vagy a legjobb barátunkat, és egy hosszú nap után akár hétköznap is használjuk ki a langyos estét! Két program, amit mindig megtehetünk: Esti séta: Városban vagy faluban, teljesen mindegy! Az utcai világítás fényei alatt, amikor már elcsendesedik körülöttünk az

élet, egy kellemes esti andalgás teljesen lenyugtatja az elmét. Ilyenkor egyedül vagy egy partnerrel olyan gondolatok, témák jönnek elő, amikről délután biztosan nem beszélgetnénk

praktika vagy idő nincs rá. Egy óra séta után az éjszakai alvással sem lesz gondunk, még akkor sem, ha a kánikula már a hálószoba falaiba is bekúszott. Házi kertmozi: A kertmozihoz nem kell projektor, sem különleges felszerelés, elég ha a tévénket vagy a laptopunkat kiköltöztetjük az udvarra, a teraszra. Ha letöltöttünk előzőleg egy jó filmet, akkor gyakorlatilag csak áram kell a készülékünknek, és külső adathordozóról élvezhetjük reklámok nélkül

a kerti mozinkat. Készítsünk popcornt, chipszet, vagy ha az egészségesebb nassolnivalót kedveljük, akkor friss zöldségeket és mártogatóst. A gyerekekkel családi filmet, egész estés

heti recept

Eredeti olasz bruscetta

ANNA-NAPI TALÁLKOZÓ Falunap Petesházán 2021. július 31-én

• • • •

16.30-kor megemlékezés az elhunyt egyesületi tagokról a petesházi temetőben található emléktábláknál.

17 órakor a Szent Anna-szobornál ének és ima a szenthez. 17.30-kor hímzésekből és egyéb kézimunkákból rendezett kiállítás megnyitója. Ezt követően társalgás a volt iskola udvarán. Kedves Vendégek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendezvény látogatóinak kötelező a védettségi igazolás (valamelyik PCT tanúsítvány) felmutatása. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők: Petesházi Helyi Közösség, Petesházi Horvát József Kultúregyesület, Petesházi Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .

animációs filmet is nézhetünk, biztosan élvezni fogják, de egy jó sportközvetítést is sokkal bulisabb a kertben megnézni. Hívjuk át a barátainkat és szurkoljunk együtt!

Hozzávalók: 1 ciabatta vagy bagett • 5 ek + 3 tk olívaolaj 2 gerezd • fokhagyma • 6 paradicsom 1 vöröshagyma • 8 ág bazsalikom só • bors • cukor

Elkészítés: A kenyeret felszeleteljük, a szeleteket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. Megkenjük őket 5 evőkanál olívaolajjal. A sütőt előmelegítjük 180 fokra és ropogósra sütjük a kenyereket. A fokhagymát megpucoljuk és felezzük, majd bedörzsöljük a ropogós kenyérszeleteket. A paradicsomot megmossuk, felezzük. Eltávolítjuk a szárrészt és a magokat, aztán a húsát apróra kockázzuk. A vöröshagymát megpucoljuk és nagyon apróra vágjuk. A bazsalikomot megmossuk, szárazra rázzuk és a leveleket vékony csíkokra vágjuk. Egy tálban összekeverjük a hagymát, a paradicsomot és a bazsalikom 3/4-ét. Meglocsoljuk a 3 teáskanál olívaolajjal, sózzuk és borsozzuk, majd egy csipet cukorral ízesítjük. Elosztjuk a paradicsomot a fokhagymás kenyereken és a félretett bazsalikommal díszítjük.

9


Info július 30. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:00 Eljött a boldogság – olasz sorozat, 10:00 TV-kirakat, 10:15 Gino utazása a nyugat-itáliai tengerparton, 10:40 A nagy járványok – 23:10 Adria blues oktatási műsor, 11:05 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:30 Kiotóban készült – japán dok. sorozat, 12:00 TV-kirakat, 12:15 A szénakazlak – dok. film, 13:00 Hírek, 13:30 New Amsterdam – am. sorozat, 14:15 TV-kirakat, 14:30 Hallgassunk a csöndre, 14:45 TV-kirakat, 15:00 Hidak, 15:35 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:30 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 19:50 Olimpiai napló, 20:25 Nyári üdvözlet, 21:20 Búcsú a zöld gyeptől: Francesco Totti története – olasz sorozat, 22:10 Visszhangok, 22:40 Kultúra, 23:10 Adria blues – koprodukciós film.

Szlovén Tévé II. 7:00 Kajak-kenu, 8:15 Tenisz, férfiak, 9:00 Kajak-kenu, 9:55 Labdarúgás, nők, 11:10 Cselgáncs, 14:00 Asztali tenisz, 15:00 Kézilabda, férfiak: Németország – Norvégia, 16:15 Íjászat, 16:30 BMX-verseny, 17:20 Mozogj velünk, 17:45 Úszás, 18:55 Tenisz, férfiak, 20:05 Kajak-kenu, 21:05 Evezés, 21:30 Olimpiai napló, 22:00 Briliáns barátnőm – olasz sorozat, 23:05 A kutyák a távolban ugatnak – dok. film, 0:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 11:45 A Tanár – magyar sorozat, 13:05 Született detektívek – am. sorozat, 14:05 Házasodna a gazda, 15:25 A mentalista – am. sorozat, 16:40 Meryem – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:20 Házasodna a gazda, 21:40 A Tanár – magyar sorozat, 22:55 Életünk története, 0:10 Híradó.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:40 Szerencsekerék, 21:55 Bezár a bazár!, 23:30 A rezidens – am. sorozat.

Duna Tévé 6:40 Kenó, 9:30 XXXII. Nyári Olimpia 2020 – Tokió, 11:00 Híradó, 11:25 Forma 1 – első szabadedzés, 12:00 XXXII. Nyári Olimpia 2020 – Tokió, 14:50 Forma 20:30 Száz szög 1 – második szabadedzés, 16:05 A hegyi doktor – német sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Száz szög – olasz film, 22:05 A pénz színe – am. film, 0:00 Kenó, 0:10 Elveszettek – am.– belga–angol sorozat.

Duna World 5:55–10:50 Délelőtti műsor, 11:20 Iphigeneia Auliszban – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:40 Öt kontinens, 14:10 Erdélyi történetek – magyar dok. sorozat, 15:20 Zene, táj, város, 16:15 Itthon vagy!, 16:40 Folkudvar, 17:05 Kárpátmedence, 17:30 Ízőrzők, 18:25 Másfélmillió lépés Magyarországon, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 19:25 Szindbád – magyar film, 21:00 Híradó, 21:35 Keserü Ilona – portré, 22:35 MMA portré, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték, 0:35 Hetedhét kaland.

július 31. szombat

Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 9:15 Szombati burgonya, 9:50 Kis szürke sejtek, 10:30 Infodrom – ifjúsági műsor, 10:50 A kommunikáció – ifjúsági műsor, 11:15 TVkirakat, 11:35 Mi is a koncert? – oktatási műsor, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Állatokról és emberekről, 13:55 TV-kirakat, 14:10 Janez Karlin – dok. film, 14:35 TV-kirakat, 14:50 Hallgassunk a csöndre, 15:05 Amszterdam, London, New York – francia dok. sorozat, 16:00 A mindennapi kenyerecskénk – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Ismerjük meg Grúziát – grúz dok. film, 18:00 A napos oldalon – dok. műsor, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 19:45 Olimpiai napló, 20:20 Száz méter – spanyol–portugál film, 22:05 Hírek, 22:35 Ikrek – norvég sorozat.

Szlovén Tévé II. 7:30 Vitorlázás, nők, 8:25 Vitorlázás, férfiak, 9:00 Vízilabda, férfiak: Horvátország – Szerbia, 9:40 Tenisz, 22:50 Tabu és a Szlovén RTV nők, 11:00 szimfonikus zenekara Labdarúgás, férfiak, 13:00 Atlétika, 14:15 Röplabda, nők: USA – Oroszország, 15:00 Kosárlabda: USA – Oroszország, 15:55 Íjászat, férfiak, 16:15 Triatlon – staféta, 17:30 Rögbi, 18:00 Tollaslabda, férfiak, 19:00 Úszás, 20:10 Röplabda, nők: Kína – Olaszország, 21:30 Olimpiai napló, 22:00 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:50 Tabu és a Szlovén RTV szimfonikus zenekara, 0:40 Infócsatorna.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:55 Star Wars, 9:25 Teleshop, 10:25 Anyák gyöngye – am. sorozat, 11:25 Autogram, 12:10 Privát kopók – kanadai sorozat, 15:45 Jég veled! – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 Verdák – am. animációs film, 22:25 Jackie Chan – am. film.

TV2 6:00 T V2 matiné, 10:30 Nagyító, 11:05 Az álomotthon, 11:35 Pura Vida – Tiszta élet, 12:10 Poggyász, 13:15 Forrest Gump 12:40 Életmódi Plusz, 13:15 Forrest Gump – am. film, 16:20 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények plusz, 20:00 Csontdaráló – am. film, 22:30 Taxi – francia film, 0:30 A csodálatos pókember – am. film.

Duna Tévé 6:40 Kenó, 11:50 Forma 1 – harmadik szabadedzés, 14:45 Forma 1 – időmérő edzés, 16:20 Legendás autók, 17:00 Főmenü – főzőműsor, 18:00 Híradó, 18:30 Nemzeti sporthíradó, 18:45 SzerencseSzombat, 19:40 Volt egyszer az Egyes Stúdió – olasz sorozat, 21:30 Felül semmi – angol–am. film, 23:15 Kenó, 23:25 A titkosügynök – angol sorozat, 0:15 Hat nővér – spanyol sorozat.

Duna World 5:35–10:50 Délelőtti műsor, 11:25 Budai cukrászda – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen, 14:00 Lendület, 16:30 Forma 3, 17:30 Pecatúra, 20:30 Forma 3, 21:30 Szabadidő, 22:00 Az ajtó – magyar–német film, 23:35 Dokuzóna, 0:30 Térkép.

augusztus 1. vasárnap

augusztus 2. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:00 Szentmise, 11:00 TVkirakat, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a Föld, 12:45 Zöld generáció, 13:00 Hírek, 13:30 Nyári üdvözlet, 14:30 Utazás Mojca Maveccal, 15:30 A medvék szeretnek engem – holland film, 17:00 Hírek, 17:20 Joker – kvíz, 18:15 Gino utazása a nyugat-itáliai tengerparton, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:25 A hét tükre, 19:45 Olimpiai napló, 20:20 Mi ketten – angol sorozat, 21:10 Interjú, 22:00 Hírek, 22:25 Oltásellenes összeesküvés – angol–francia dok. film, 23:40 Jó éjszakára.

Szlovén Tévé II. 6:40 Kosárlabda, férfiak: Argentína – Japán, 8:45 Vitorlázás, férfiak, 9:15 Kézilabda, férfiak: Norvégia – Franciaország, 10:10 Kézilabda, férfiak: Spanyolország – Szlovénia, 12:00 Atlétika, 14:55 Kézilabda: Dánia – Svédország, 16:15 Tollaslabda, nők, 17:15 Lovaglás, 18:00 BMX-verseny, 18:30 Műugrás, 19:00 Úszás, 20:00 Torna, 21:20 Lottó, 21:30 Olimpiai napló, 22:00 Michael Bublé a BBC-n – koncert, 23:05 Zvezdana – beszélgetős műsor, 23:55 Zenés műsor.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9 : 0 5 Star Wars, 9 : 3 5 Te­l e­ shop, 10:40 A Muzsika TV bemutatja, 11:10 Anyák gyöngye – 20:00 Neveletlen hercegnő am. sorozat, 12:30 Itthon nyaralunk! Hajdúszoboszlói nyár, 13:15 Örök kaland – am. film, 15:15 Egyik kutya, másik eb – ukrán sorozat, 18:00 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Neveletlen hercegnő – am. film, 22:40 Holmes és Watson – am. film.

TV2 6:00 TV2 matiné, 10:10 Fald fel!, 10:40 Több mint testőr, 11:15 Super car, 11:45 Életmódi, 12:20 Vándor Viadal, 12:50 Street Racers – Formula E magazin, 13:25 Bazi nagy francia lagzik – francia film, 15:45 Álmomban már láttalak – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Star Wars – am. film, 21:55 Barry Seal: A beszállító – am. film, 0:25 Mission: Impossible – am. film.

Duna Tévé 7:00 Kenó, 7:01 Nemzeti sporthíradó, 12:01 Híradó, 14:30 Forma 1 – Magyar Nagydíj, 17:15 Legendás autók, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Mallorcai bűnügyek – angol sorozat, 19:30 Hatoslottó-sorsolás, 19:40 Zsaruvér és csigavér – magyar film, 20:45 Roy Bean bíró élete és kora – am. film, 22:45 Kenó, 22:45 Két apának mennyi a fele? – francia film, 0:45 A titkosügynök – angol sorozat.

Duna World 5 : 5 5 – 10 : 3 0 Délelőtti műsor, 11:00 Református istentisztelet, 12:00 Budapest inferno – A Mol­nár Jánosbarlang titka, 12:00 Budapest inferno – A Molnár 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és János-barlang titka jelen – sportműsor, 14:00 Jövünk! – sportműsor, 14:30 Golf, 15:00 Röpte, 15:35 Labdarúgás: Ferencváros – Kisvárda, 17:30 Labdarúgás: Zalaegerszeg – Fehérvár, 19:45 Labdarúgás: Újpest – Puskás Akadémia, 22:05 A becsület útján – magyar dok. sorozat, 23:00 A nagyok – magyar dok. sorozat, 23:30 Hogy volt?! – válogatás.

6:45 A hét tükre, 7:00 Nyári reggel, 9:00 Eljött a boldogság – angol sorozat, 10:05 TV-kirakat, 10:20 A lélek horizontja, 10:55 17:30 Blaž Kocen TV-kirakat, 11:10 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:35 Kiotóban készült – japán dok. sorozat, 12:00 Interjú, 13:00 Hírek, 13:30 New Amsterdam – am. sorozat, 14:15 TV-kirakat, 14:30 Rokonok, 14:45 Honfitársaink arcai – dok. műsor, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 TV-kirakat, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Blaž Kocen – dok. film, 17:55 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 19:50 Olimpiai napló, 20:25 A hét, 21:15 Üdülő – angol sorozat, 22:10 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:00 Wisting – koprodukciós sorozat, 23:50 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 6:00 Vízilabda: Magyarország – Olaszország, 7:00 Strandröplabda, 7:40 Vitorlázás, férfiak, 8:55 Tollaslabda, nők, 9:30 Lövészet, 10:00 Torna, 12:15 Atlétika, 15:00 Tollaslabda, férfiak, 16:15 Lovaglás, 16:45 Kerékpározás, 17:30 Birkózás, férfiak, 18:00 Labdarúgás, nők, 19:10 Atlétika, 20:15 Kézilabda: Hollandia – Montenegró, 21:30 Olimpiai napló, 22:00 Briliáns barátnőm – olasz sorozat, 23:00 Circom Regional, 23:50 Impromptu – rövidfilm.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 11:50 A tanár – magyar sorozat, 13:00 Született detektívek – am. sorozat, 14:00 Házasodna a gazda – reality, 15:25 Meryem – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:20 Házasodna a gazda – reality, 21:40 A tanár – magyar sorozat, 22:55 Cápák között – showműsor.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:40 Szerencsekerék, 21:55 Bezár a bazár!, 23:30 A rezidens – am. sorozat.

Duna Tévé 6:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 16:00 A hegyi doktor – német sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isz21:20 A bizalom ára tambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 A Durrell család – am. sorozat, 21:20 A bizalom ára – angol sorozat, 22:15 Kenó, 22:25 Kemény leckék – lengyel sorozat, 23:20 A titkosügynök – angol sorozat.

Duna World 5:55–10:45 Délelőtti műsor, 11:15 Illatos út a semmibe – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:45 Domovina, 14:15 Beszélő emlékházak – dok. sorozat, 14:50 Egy cseppnyi Magyarország – Vértes Tájvédelmi Körzet, 16:15 Itthon vagy! 16:50 Öt kontinens, 17:20 Ízőrzők, 18:20 Másfélmillió lépés Magyarországon, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Az örökzöld örökzöldek, 21:00 Híradó, 21:35 Dokuzóna, 22:30 MMA – portré, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .


Info augusztus 3. kedd

Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:00 Eljött a boldogság – olasz sorozat, 10:05 TV-kirakat, 10:20 Írások, 10:45 TV-kirakat, 11:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:30 Kiotóban készült – japán dok. sorozat, 12:00 A hét, 13:00 Hírek, 13:30 New Amsterdam – am. sorozat, 14:15 TV-kirakat, 14:30 Lelki villanás, 14:45 TV-kirakat, 15:05 Hidak: Barangolások, 15:40 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:30 Free spirits – dok. film, 17:55 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 19:50 Olimpiai napló, 20:25 A válások – angol sorozat, 21:20 A Balkán lángokban – német dok. sorozat, 22:20 Visszhangok, 22:40 Kultúra, 23:10 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé II. 6:00 Röplabda, férfiak, 8:30 Vitorlázás, 9:00 Műugrás, 9:15 Asztalitenisz, 10:00 Torna, 12:15 Atlétika, 15 : 0 0 Röplabda, férfiak, 16:45 Kézilabda: 22:00 Ku’damm 56 Franciaország – Spanyolország, 18:15 Labdarúgás, férfiak, 20:00 Kosárlabda: férfiak, 21:30 Olimpiai napló, 22:00 Ku’damm 56 – német sorozat, 22:50 Roma nemzetiségi műsor, 23:25 Az olimpiai játékok közvetítése.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 11:50 A tanár – magyar sorozat, 13:00 Született detektívek – am. sorozat, 14:00 Házasodna a gazda – reality, 15:25 Meryem – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:20 Házasodna a gazda – reality, 21:40 A tanár – magyar sorozat, 22:55 Gyertek át!, 23:55 Híradó.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mok­k a­c ino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, 20:40 Szerencsekerék a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:40 Szerencsekerék, 21:55 Bezár a bazár!, 23:30 A rezidens – am. sorozat.

Duna Tévé 2:00 XXXII. Nyári Olimpiai Játékok – Tokió, 6:00 Híradó, 6:30 Nemzeti sporthíradó, 6:40 Kenó, 12:01 Híradó, 16:05 A hegyi doktor – német sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Önök kérték válogatás, 21:35 A vörös ajtó – olasz sorozat, 22:30 Kenó, 22:40 A legendák hivatala – francia sorozat, 23:40 A titkosügynök – angol sorozat, 0:30 Hat nővér – spanyol sorozat.

Duna World 5:15–11:30 Délelőtti műsor, 11:50 Utolsó padban – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:20 Beszélő emlékházak – magyar dok. sorozat, 14:50 Építette Ybl Miklós – magyar dok. film, 15:50 Az örökség kötelez – A világörökség részei Horvátországban – magyar dok. film, 16:20 Itthon vagy!, 16:50 Térkép, 17:20 Ízőrzők, 18:25 Másfélmillió lépés Magyarországon, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Válogatás klasszikus kabarékból, 21:00 Híradó, 21:35 Pastorale – Várjon Dénes és Simon Izabella, 22:35 MMA portré, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

augusztus 4. szerda

Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:00 Eljött a boldogság – olasz sorozat, 10:15 Free spirits – dok. műsor, 10:45 TVkirakat, 11:05 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:30 Kiotóban készült – japán dok. sorozat, 12:00 Dosszié, 13:00 Hírek, 13:30 New Amsterdam – am. sorozat, 14:15 TV-kirakat, 14:30 Honfitársaink arcai, 15:00 Rokonok – külföldiekről szóló műsor, 15:15 Hidak: Nagyító alatt, 15:50 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:30 Harmonika – oktatási film, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:05 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 19:50 Olimpiai napló, 20:25 Nagyobb világ – francia–belga film, 22:05 Visszhangok, 22:25 Kultúra, 22:55 Profil, 23:40 Harmonika – oktatási film.

Szlovén Tévé II. 02:00–15:55 Olimpiai játékok, közvetítés, 15:55 Műúszás, 16:25 Súlyemelés, 16:55 Baseball, 17:40 Lovaglás, 18:10 Gördeszkázás, nők, 18:40 Labdajátékok, 20:15 Mászás, 21:20 Lottó, 21:30 Olimpiai napló, 22:00 Ku’damm 56 – német sorozat, 22:50 A folyó pillanata – dok. film, 23:55 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 11:50 A Tanár – magyar sorozat, 13:00 Született detektívek – am. sorozat, 14:00 Házasodna 11:50 A Tanár a gazda – reality, 15:25 Meryem – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:20 Házasodna a gazda – reality, 21:40 A Tanár – magyar sorozat, 22:55 Toplista – szórakoztató műsor, 23:50 Híradó.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:40 Szerencsekerék, 21:55 Bezár a bazár!, 23:30 A rezidens – am. sorozat.

Duna Tévé 6:30 Kenó, 12:01 Híradó, 16:05 A hegyi doktor – olasz sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Az élet dicsérete – angol sorozat, 21:30 Itt járt Britt-Marie – svéd film, 23:05 Kenó, 23:15 A titkosügynök – angol sorozat.

Duna World 5:00–11:30 Délelőtti műsor, 11:45 Pázmány – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Beszélő emlékházak – magyar dok. 15:50 Pelsőc sorozat, 14:55 Magyarok Azúr-országban – magyar dok. film, 15:50 Pelsőc – magyar dok. film, 16:25 Itthon vagy!, 16:50 Hazajáró, 17:20 Ízőrzők, 18:25 Másfélmillió lépés Magyarországon, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték válogatás, 21:00 Híradó, 21:35 Budapest inferno – A Molnár János-barlang titka, 22:30 MMA portré, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

augusztus 5. csütörtök

Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:00 A mediterráneum gyermekei: Albánia, 9:50 TV-kirakat, 10:05 Elfeledett szlovénok: Ivan Oražen – dok. műsor, 10:20 Harmonika – oktatási műsor, 10:45 TV-kirakat, 11:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 11:30 Kiotóban készült – japán dok. sorozat, 12:00 Véleményem, 17:30 Janez Bleiweis 13:00 Hírek, 13:30 New Amsterdam – am. sorozat, 14:15 TV-kirakat, 14:30 Szlovén pillanatképek, 14:50 Hidak: Vendégem, 15:25 TV-kirakat, 15:40 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:30 Janez Bleiweis – dok. film, 17:55 Röviden, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 19:50 Olimpiai napló, 20:25 Elfogva – angol sorozat, 21:10 Machu Picchu – német–francia dok. sorozat, 22:05 Visszhangok, 22:25 Kultúra, 22:55 Bauhaus – A jövő építése – német sorozat, 23:40 Janez Bleiweis – dok. film.

Szlovén Tévé II. 0:25–16:15 Olimpiai játékok, 16:15 Kerékpározás, 16:35 Strandröplabda, 17:35 Gyeplabda, férfiak, 18:20 Karate, 18:50 Úszás, férfiak, 19:20 Mászás, 20:20 Kézilabda, férfiak, 21:30 Olimpiai napló, 22:00 Ku’damm 56 – német sorozat, 22:50 Szlovén jazz.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 11:50 A Tanár – magyar sorozat, 13:00 Született detektívek – am. sorozat, 14:00 Házasodna a gazda, 15:25 Meryem – török sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:20 Házasodna a gazda, 21:40 A Tanár – magyar sorozat, 22:55 Főnök inkognitóban – dokureality, 23:50 Híradó.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Július 29-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Vendégem: Alsólendva közjegyzője (dokumentum-játékfilm) – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 21.45-kor a Maribori Tévén) Július 30-án, pénteken 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: pénteken 16.10-kor és 21.45-kor a Maribori Tévén) Augusztus 3-án, kedden 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:40 Szerencsekerék, 21:55 Bezár a bazár!, 23:30 A rezidens – am. sorozat.

Duna Tévé 8:10 Kenó, 12:01 Híradó, 16:05 A hegyi doktor – német sorozat, 17:00 Gasz­­t ro­ angyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – 23:05 Egy erkölcsös éjszaka török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Egynyári kaland – magyar sorozat, 22:25 Kenó, 22:35 Munkaügyek – reality, 23:05 Egy erkölcsös éjszaka – magyar film, 0:45 Hazug – angol sorozat.

Barangolások: Alpokalja és Szombathely – ismétlés (ismétlés: kedden 15.55-kor és 21.45-kor a Maribori Tévén) Augusztus 4-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:00–11:10 Délelőtti műsor, 11:45 Krisztina szerelmese – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Szlovén pillanatképek, 13:45 Alpok–Duna–Adria, 14:15 Beszélő emlékházak – magyar dok. film, 14:50 Viharsarki fák alatt – dok. film, 15:50 Zólyom – dok. film, 16:25 Itthon vagy!, 16:50 Szerelmes földrajz, 17:20 Ízőrzők, 18:25 Másfélmillió lépés Magyarországon, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Meghalni Ukrajnáért? – magyar dok. film, 22:30 MMA portré, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Nagyító alatt: évfordulók 2021-ben – ismétlés (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 21.45-kor a Maribori Tévén) Augusztus 5-én, csütörtökön 14.50-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Meszelics László – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 15.55-kor és 21.45-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2021. július 27-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Bútorösszeszerelő Jaski, Jasmin Horvat s.p., Mezei utca 8/a., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, angol és német nyelv alaptudás, jelentkezési határidő: 2021. augusztus 10.) Káderképzési és -fejlesztési szakember Terme Lendava, Tomšič utca 2/a., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. augusztus 5.)

Tartsuk be a szabályokat két keréken is! Az elmúlt napokban három olyan közúti balesetnél is intézkedtek a muravidéki rendőrök, amelyeknél kerékpárosok szenvedtek könnyebb sérüléseket. Muraszombatban az úttesten esett el egy biciklis,

majd elakadt az egyik kocsi visszapillantótükrében és elesett. Az alkoholtesztje 0,89-et mutatott a szondáztatás után. Mindhárom kerékpáros bírságot fog fizetni. Mivel a ke­rék­páros­bal­

Lángkezelő lakatos Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. július 31.) Logisztikus – targoncavezető Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. július 31.) Pénzügyi szakember Resort Natura, Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, német és angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. augusztus 21.) Villanyszerelési vezető Resort Natura, Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, német és angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. augusztus 21.) Építésvezető Resort Natura, Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. augusztus 21.) Szerelési vezető Resort Natura, Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, német és angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. augusztus 21.)

Gyakori a biciklisek és az autósok közötti nézeteltérés. egy másik pedig Gornja Radgonán egy lejtőről túl gyorsan ereszkedve tért le az úttestről és szenvedett könnyebb sérüléseket. A harmadik eset a petesházi határátkelőnél történt, ahol egy kerékpáros Horvátország felől a várakozó autósor jobb oldalán haladt,

ese­tek nagyon gyakran járnak sérülésekkel, fontos, hogy a biciklisek tartsák be a közlekedési szabályokat, továbbá vezessenek biztonságosan – hangsúlyozzák a rendőrök. Tilos a gyorshajtás, a kerékpár kormányának elengedése és az egykerekezés, a túl

lassan haladás akkor, ha azzal a közlekedés többi résztvevőjét akadályozzák, valamint olyan utak használata, amelyek nem valók kerékpárosoknak. Veszélyes továbbá olyan tárgyak szállítása, amelyek zavarhatják a biciklis biztonságos haladását, továbbá más személyek szállítása, illetve rossz látási viszonyok között és sötétben a fényszóró nélküli tekerés. A közlekedési szabályok betartásával és a felelős magatartással a biciklisek is segíthetik a biztonságos közlekedést. SoPe

névnapsoroló Július 30-tól augusztus 5-ig Péntek – Judit, Xénia Szombat – Oszkár Vasárnap – Boglárka Hétfő – Lehel Kedd – Hermina Szerda – Domonkos Csütörtök – Krisztina

Összeszerelő Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (10 munkahely, határozott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2021. augusztus 3.) Raktári dolgozó – félkész fatermékek Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, határozott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2021. augusztus 3.) Dolgozó az építési osztályon Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. július 30.) Raktáros Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (4 munkahely, határozott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2021. július 30.) Ellenőr Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. július 30.) Összeszerelő – CNC-operátor segédje Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, határozott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2021. július 30.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

N YÁ R I O LVA S M Á N YO K

Golnaz Hashemzadeh Bonde: El kell mondanom (Park könyvkiadó, 2018, 224 oldal) Nahid és Maszud azon az estén ismerkednek meg, amikor Nahidot felveszik az orvosi egyetemre. Mindketten 18 évesek, a szabadságról álmodoznak. Amikor nem sokkal később Teheránban kitör a forradalom, a fiatal pár kölcsönpénzzel hamis útleveleket vesz és elmenekülnek Svédországba. 30 évvel később Nahidnak csak 6 hónap maradt az életéből, rákos. Egyedül érzi magát, egyedül a betegségével és egyedül a gondolataival. Amikor a férjével együtt elhagyták a gyökereiket, hogy új életet építsenek egy új országban, azt mondták, hogy újszülött lányukért teszik, hogy szabadon élhessen. De most, a halála előtt Nahid arról gondolkozik, hogy Iránban hiányzott nekik a szabadság, most viszont mit ér a szabadság, ha már nincsenek gyökereik…

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .


Info gyertyafény

Július 30-a és augusztus 5-e között Lendvai Plébánia A szentmisék hétközben a hívek jelenlétében 19.00 órakor lesznek. Pénteken, július 30-án 9.30-kor szentmise az idősek otthonában és 19.00 órakor a plébániatemplomban. Szombaton, július 31-én 18.00 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz. Vasárnap, augusztus 1-jén évközi 18. vasárnap. Hídvég és Bánuta számára búcsú lesz. Mindkét település lakosait arra kérjük, hogy a szentmisén való részvétellel ünnepeljék védőszentjük napját. Kérjük közreműködésüket Isten Igéjének felolvasásánál, az éneknél, a templom díszítésénél… Szentmisék 8.00 órakor magyar és 10.00 órakor szlovén nyelven. A szentmisékre már nem kell bejelentkezni, de be kell tartani az egymás közti távolságot és védőmaszkot kell viselni.

Dobronaki Plébánia A dobronaki plébániában a szentmisék a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával zajlanak.

apróhirdetés •Eladó: autóutánfutó, betonkeverő és asztali fűrész (cirkula). Érdeklődni: 031323-279. •Zala megyében, a 74-es főút mellett kb. 240 m2-es épület hosszú távra bérbeadó. Érdeklődni: +3630/9866-900 vagy fuller.attila@t-online.hu •Eladó jó állapotban lévő IMT 539 traktor új műszakival, Tehnostroj traktorutánfutó szintén jó állapotban és Laverda kaszálógép körfűrésszel. Érdeklődni: 041-427-993. •Csentében eladó egy 150 és egy 50 literes rozsdamentes boroshordó, egy 240 literes fahordó, valamint két műanyag puttony. Érdeklődni: 051 383 945

A szentmisék Dobronakon hét­köz­ ben 19.00 órakor vannak, szerda kivételével, akkor 7.30-kor. Vasárnap, augusztus 1-jén évközi 18. vasárnap. Szentmise Dob­­ronakon 8.00 órakor, búcsú Gön­­t ér­h ázán 10.00 órakor. A szent­mise után a járművek megáldása lesz. Csütörtökön, augusztus 5-én Gön­ tér­házán 17.30-kor szentmise.

Evangélikus Egyház Az istentisztelet Lendván augusztus első és harmadik vasárnapján 8.00 órakor lesz a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával.

MEGEMLÉKEZÉS Nélküled szomorú, üres a ház, Csak a kezeid szorgalmát látjuk. Még most sem hisszük el, Hogy hiába várunk. Tiéd a csend, a nyugalom, Miénk a könny és a fájdalom.

Július 26-án múlt el 20 év, hogy örökre itt hagyott bennünket a szerető férj, édesapa, nagyapa és após,

Horvát József (1945–2001)

Köszönet mindazoknak, akik egy pillanatra megálnak sírhalmánál és gyertyát gyújtanak emlékére. Szerettei

figyelmükbe •Július 29-én, csütörtökön, 19.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpada •Zajcebančice – bábelőadás •Július 30-án, pénteken, 20.00 órakor, •Bánffy Központ •A Hot club of Lendava fellépése (gypsy swing) •Július 30-án, pénteken, 17.00 órakor, •Vinárium torony •A lendvai Prekmurje Egyesület néptáncfellépése •Július 30-án, pénteken, 19.00 órakor, •lendvai vár •Föld, tűz, víz – a Lendva-vidék régészeti öröksége állandó kiállítás megnyitója

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

•Augusztus 1-jén, vasárnap, 20.00 órakor, •a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpada •Ditka és Feri Lainšček – koncert •Augusztus 1-jén, vasárnap, 16.00 órakor, •lendvai könyvtár •A Murakon nemzetközi fesztivál lendvai bemutatkozása

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .

13


Info Humor Az étteremben a pincér a vendég asztalánál szervírozza a halételt. Egy-két perc után a vendég így szól a pincérhez: – De uram, ennek a halnak pálinkaszaga van! A pincér pár lépést hátralép, majd megkérdezi: – Még most is, uram? A bíró lefúj egy vitatható szabálytalanságot, mire az egyik játékos dühösen odakiált: – Bíró úr, maga teljesen vak? – Mit mondott? – kérdez vissza a bíró mérgesen. Erre a játékos: – Jézusom, ráadásul még süket is! – Az okos rendőr, a hülye rendőr és Hófehérke mennek az erdőben. Találnak a földön egy tízezrest. Melyikük veszi fel? – ??? – A hülye rendőr, mert Hófehérke és okos rendőr csak a mesékben létezik. A kisiskolások ellátogatnak a rendőrségre, hogy megismerkedjenek a rendőrök munkájával. A folyosón a falon lóg egy körözött bűnöző fotója. Móricka odafordul az egyik rendőrhöz: – Tessék mondani, ki az a bácsi ott? – Az egy körözött bűnöző, akit szeretnénk elkapni – feleli a rendőr. – Hát akkor miért nem fogták el akkor, amikor lefényképezték? Két rendőr vár a liftre. Mondja az egyik a másiknak: – Hívd le a liftet. – Lift, gyere le! – mondja a másik Mire a másik rendőr megszólal: – Ne úgy, te! Gombbal! Mire a rendőr, megfogja az ingje gombját és megszólal: – Lift, gyere le!

14

a mai napon... bővebben

Horoszkóp

Diana volt a tökéletes jelölt… Sok százmillió tévénéző előtt 1981. július 29-én Károly herceg és Diana Spencer házasságot kötött egymással. Amiről a közönség akkor még nem tudhatott, hogy a menyasszony igazi pokolként élte meg a hónapokig tartó jegyességet. Károly ugyanis Camilla Parker Bowles-ba volt szerelmes, aki azonban férjnél volt. A hercegnek így keresnie kellett valakit, aki elnyerheti az emberek, kiváltképp a családja tetszését, így talált Dianára. Ő volt a tökéletes jelölt. Fiatal arisztokrataként szerény megjelenése megérintette a közönséget és megnyugvást hozott a királyi családnak. Rövid haja a modernitását hangsúlyozta, gyermekgondozói állása emberivé tette. Károly rövid idő után megkérte a lány kezét. Az akkor 19 éves Diana a felhők felett lebegett örömében. Ám Károly herceg titokban még mindig Camillának udvarolt. Amikor Diana tudomást szerzett a viszonyról, teljesen összetört. – Egyik nap hallottam, amint azt mondja a telefonba: ’Bármi történjék is, örökké szeretni foglak’ – emlékezett vissza. Majd egy karkötőt is talált, amit Károly Camillának gravíroztatott. Diana arra

Bika Ápr. 21. – máj. 20. A munkájával most csöppet sincs megelégedve, és egyelőre várni kell a megoldásra. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Elmarad egy tervezett külföldi utazás, ami miat bánkódik. Ha van párja, most meghitt időszakot élhetnek meg. jutott, hogy nem mehet hozzá a vőlegényéhez, de már túl késő volt. – Másnap olyan nyugodt voltam, mint egy birka, aki a vágóhídra tart – mondta. Diana az édesapja karján vonult az oltár elé, mindezt a szertartáson a szürkébe öltözött Camilla is figyelemmel kísérte. A katedrális és a Buckingham palota előtt több ezren gyűltek össze, hogy lássák azt, amit a királyi család láttatni akart: egy pompás hercegi párt, akik egy tündérmeséből léptek ki. Diana hercegnő és Károly herceg 1996-ban írták alá a válási papírjaikat.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Úgy tűnik, lehet némi adótartozása. Helyesebben tenné, ha nem halogatná a befizetést. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Most tele van energiával és életörömmel. Figyeljen azért arra, hogy másokat is hagyjon érvényesülni!. Szűz Aug. 24. – szept. 23. A sok energiát, amivel most rendelkezik, használja ki a munkában vagy az otthona szépítgetésében. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ha társasági eseményekre vágyik, akkor vigye magával a párját is. A csillagok pénzügyi gondokat jeleznek.

kulcslyuk 2021

Dominko David Nara fotográfus-hallgató A legjobb dolgok az életemben: • A stúdióm. Amire szívesen visszaemlékszem: • Az akadémiára a járvány előtt. Ahová már holnap elutaznék: • Jó társaságban bárhová. A szabadidőmben: • Kiélvezem. Ami azonnal fel tud bosszantani: • A képmutatás. Ami nagy hatással volt az életemre: • A középiskolában a matematika tantárgy. A legnagyobb őrültség, amit tettem: • Egy hirtelen döntéssel túl rövidre vágtam a hajam. A leghasznosabb tárgyam (de nem a mobilom): • A fényképezőgépem. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Fényképezni Annie Leibovitz-cal. A leghaszontalanabb tárgy a háztartásomban: • Waffelsütő. Akivel egyszer szeretnék találkozni:

Kos Már. 21. – ápr. 20. A sok energia hatására a héten szinte ugrásra kész állapotban lesz. Lehetősége nyílik előléptetésre.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A párjával veszekednek, még a szakításról is gondolkodik. Ne tegyen semmit, amit később megbánna! Nyilas Nov. 23. – dec. 22. A párkapcsolatában nem jó, ha leplezi az érzelmeit. Inkább egy kis veszekedés legyen az ára az igazi békének. Bak Dec. 23. – jan. 20. Váratlan kiadásai lesznek. Nyaraláson megismerkedik valakivel, és ebből nagy szerelem alakulhat.

• Sadhguruval. Ha zene, akkor: • Old school funk és soul, jugoszláv funk. Amiről a legtöbbet tudok beszélni: • A tapasztalatokról. A Muravidék legszebb helye: • Lendva.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Olyan párra lenne szüksége, akivel szellemileg is egy hullámhosszra kerülnek. Munkahelyi sikerek várhatók. Halak Febr. 20. – már. 20. Úgy érzi, mintha egy kicsit a múltban ragadna. Még szerencse, hogy sok munkát jeleznek a csillagok.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .


Horizont 5. evangélikus gyermektábor

A nyelvi tájképről muravidéki színekkel is A szabadegyetem főrendezője a Bihari Népművészeti Egyesület volt, amely a Partiumi Keresztény Egyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával, valamint a Magyar Nyelvi

Szolgáltató Irodával együtt valósította meg a rendezvénysorozatot. A szabadegyetemet prof. dr. Balázs Géza nyelvész, néprajztudós, egyetemi tanár nyitotta meg, aki beszédében elmondta, hogy valamen�nyi témájuk kapcsolódik

Biharország és a Partium néprajzához, nyelvéhez, irodalmához, művelődéstörténetéhez, elsősorban az adott régió nyelvi tájképének a fogalmához. Hangsúlyozta mindazon jelenségek, dolgok fontosságát, amik a nyelvi tájhoz,

A Dobronaki Nótázók a Vináriumban

Július 24-én a Kulturális Közalapítvány Lendvai Területi Kirendeltségének meghívására a Vinárium torony lábánál szórakoztattuk a poharazgató, falatozgató közönséget. 40–50 fő élvezte műsorunkat, melyben zalai népdalcsokor, fuvola-gitár duó és magyar nóták csendültek fel. Az alkalmat kihasználva a zenélés és a fényképezkedés a torony kilátójában is folytatódott. A közeljövőben Zalakaroson, Szécsiszigeten és Légrádban lépünk közönség elé. Kardos Endre Bozi

(Fotó: Ciavoi Andy)

Szemiotika, művészet és nyelv – ezek voltak a témái a 6. Partiumi Szabadegyetemnek július 19–e és 24-e között Berettyóújfaluban, amelyen az egyhetes program és az előadások a határok fölötti kapcsolatok erősítését szolgálták. A muravidéki magyarságot dr. Zágorec-Csuka Judit képviselte az anyanyelvápolási helyzetről szóló előadásával.

Balázs Géza nyelvész, néprajztudós, egyetemi tanár mondott bevezetőt dr. Zágorec-Csuka Judit előadásához. az identitáshoz, a nyelvjárásokhoz fűződnek, mert erősen meghatározzák az ott élő emberek életét. Zágorec-Csuka Judit a muravidéki magyarságot képviselve A szlovéniai magyarság anyanyelvápolásának a helyzetképéről tartott előadást, kiemelve a magyar nyelv napjának rendszeres megünneplését a Muravidéken, elsősorban a kétnyelvű általános iskolákban az Édes anyanyelvünk fogalmazás- és rajzpályázat sikeres kivitelezését, amelyen évente 500 tanuló vett részt, kiemelte a magyar nyelvművelő műsor fontosságát a Muravidéki Magyar Rádióban, a Lendva Községi Magyar Nemzetiségi Önkormányzati Közösség 20 éves ösztöndíjprogramját a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének „Magyarul a

Muravidéken” elnevezésű új ösztöndíjprogramjával együtt, valamint a kétnyelvűségi iroda, a fordítói hivatal létrehozását Lendván 2021 és 2022 folyamán. Zágorec-Csuka Judit előadásában összegezte, hogy tervszerűen kellene mindezt továbbvinni és ösztönözni a közeledést a többségi lakosság, az itt élő szlovénok körében is, akik a kétnyelvű oktatásban tanulják a magyar nyelvet. A cél az, hogy a szlovén– magyar kétnyelvűség egyre kevésbé legyen formális, hanem valóban a muravidéki magyarok, egy kis magyar közösség megmaradását szolgálja, hogy: „Ne veszítse el a teret, ahol él, az anyanyelvét, amit beszél, és optimistán tekintsen a jövőbe!” (-)

fia helységmutatóval zárul. A monográfiát illusztratív, ismert magyarországi fotósok képanyagából válogatott, színes fényképgyűjtemény teszi még vonzóbbá. De sajnos a kiadó célja, hogy a „kötet a Kárpát-medencét a jelenlegi határoktól függetlenül, földrajzi és kulturális értelemben egységes egészként, közös kincsünkként jelenítse meg”, csak részben valósult meg. A kötet tartalomjegyzékét, illetve névmutatóját böngészve

ugyanis észrevettük, hogy a kilenc országba szétválasztott Kárpát-medencei magyarság egy része nem kapott helyet a könyvben: a muravidéki magyarlakta helyek turisztikai értékei ugyanis kimaradtak a javasolt útvonalak közül, a felfedezésre váró templomok között pedig a könyv a Szent László-freskók miatt csak a tornisai templomot ajánlja útba ejteni.... FaBri

könyv-elő Farkas Zoltán: Kárpátmedence útikönyv, Kárpát-medence Intézet, Várpalota, 2020 A Kárpát-medencét egy kötetben bemutató, közel 500 oldalas, keménytáblás turisztikai kiadvány, amely az eddig a piacon lévő regionális útikönyvek eredményeit használta fel, megérte már a negyedik kiadást. Így a napjainkban egyre

több utazó, aki otthonosan mozog a történelmi Magyarország különböző vidékei

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .

között, a könyvben szereplő turisztikai adatok segítségével közelebbről is megismerheti tágabb hazánkat, az utolérhetetlenül sokszínű Kárpát-medencét, annak értékeit, valamint épített és természeti örökségét. A kötet a Kárpát-medence néhány kiemelt útvonalát bemutató szövegrésszel kezdődik, utána tematikus (Természet, Falvak és városok, Ember és kultúra, Test és lélek) fejezetek következnek, a monográ-

15


Horizont 30 éves az önálló Szlovénia (15)

Hodosnál is zajlottak a

Sorozatunk előző részében az önállósulási háború Lendva Község területén történt eseményeivel foglalkoztunk, a jelen számban a kétnyelvű terület egyéb területeinek történéseit, leginkább a Hodos környékieket világítjuk meg. Beszélgetőtársunk Jónás Lajos nyugalmazott hodosi katonatiszt, a Szlovén Katonai Veteránszövetség tiszteletbeli elnöke, az akkori események aktív résztvevője. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Ahogy ezt már több ízben is említettük, a Muravidéken az önállósulási háború eseményeinek zöme a határátkelők, illetve befejező fázisban a ha-

lókat szlovénra cserélik, a jugoszláv felségjelzésű táblákat szlovénok váltják. A szövetségi erők viszonylag gyorsan reagálnak, 1991. június 26-án felhívják a szlovén erőket, hogy szüntessék be a felségjelek cseréjét, különben kénytelenek lesznek intézkedni. A szlovén rendőri vezetés

A kuzmai határőrlaktanya jugoszláv címeres tábláját szlovénra cserélik. tárőrlaktanyák tulajdonlásáról szólt. A függetlenség kikiáltásának másnapján ugyanis Szlovénia-szerte, így a Muravidéken is a határátkelőhelyen szolgáló rendőrök a jugoszláv zász-

16

erre megerősíti a határátkelőhelyeket, ami bölcs lépésnek bizonyul. Már a következő napon a szlovén rendőri erők, illetve a Területvédelem is tűzparancsot kap a határétkelőhelyek

védelme érdekében. A hodosi határátkelőt védő rendőri alakulatokat megerősítik a Péterhegyen állomásozó rendőri alakulatok. Közben elkezdődnek a néphadsereg akciói a sorozat előző számában tárgyalt hosszúfalui és petesházi helyszínen, de a gederovci, illetve a kuzmai határátkelőhelyen is. Hogyan zajlottak az események Hodoson? 1991. június 27-én délután negyed ötkor a hodosi határátkelő felett a jugoszláv néphadsereg két szállító helikoptere repül át, magyar területen megfordulnak, majd a határátkelő közelében, az őrtoronynál Marković, a ptuji kaszárnya alhadnagya vezérletével 36 katonát hoznak az átkelőhely környékére. Tíz percre rá a helyszínre még egy helikopter érkezik, ezúttal szövetségi rendőröket, vámosokat és két ágyút is hoznak magukkal. A szlovén erők nem tudnak tüzelni, hisz nincs tűzparancs. Az említett légi úton érkező néphadseregi erőkhöz csatlakoznak a hodosi laktanyában állomásozó erők is Verbai Zoltán zászlós vezérletével. A hadsereg tárgyalásokat kezdeményez, a két említett katonatiszt mellett a szövetségi rendőrség tisztje, Fazlić és Komazec tárgyal a hodosi határátkelő rendőrparancsnokával, Berlak Franccal, illetve

Jónás Lajos: – A háború napjai embert próbáló időszakot jelentettek. Bizonytalanság volt, senki sem tudta, meddig fog tartani és hová fajul az egész. Sedar Jožéval. A jugoszláv tárgyalók határozatot próbálnak átadni a szlovén félnek, amellyel felmentik őket, de ezt természetesen visszautasítják. Utána még többször tárgyalásokat kezdeményeznek, de mivel nem történik előrelépés, a néphadsereg alakulatai az esti órákban megpróbálják elzárni a határátkelőhelyet. A szlovén rendőri alakulatok ekkor a Hodoson állomásozó területvédelmi egységeket – a 65 fős 3. osztagot – hívják segítségül, akik 5–6 fős csapatokban a vasúti töltésen próbálják megközelíteni a határátkelőhelyet. Este háromnegyed nyolckor a hadsereg alakulatai észreveszik a területvédelmi egységet és tüzet nyitnak

rájuk, ahogy magára az átkelőhelyre is. A kölcsönös tüzelést (a szlovén oldal 10 ezer golyót lőtt ki) csak egy erőteljes vihar szünteti meg, de a hadsereg kiiktatja a határátkelőhely trafóját, így ez teljes sötétségben marad. A határátkelő védelmét vezérlő rendőrtiszt ekkor tűzszünetet rendel el. A néphadsereg alakulatai azt gondolják, hogy a védők Magyarországra menekültek, így megközelítik a határátkelőhelyet, de meglepetésükre erős fegyvertűz várja őket, ami miatt pánikba esnek és visszavonulnak a határőrlaktanyába. Ezzel a csellel gyakorlatilag sikerült megvédeni a Hodos– Bajánsenye nemzetközi határátkelőhelyet. Reggel

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .


Horizont

az események a szlovén Területvédelem 3. osztaga és a rendőralakulatok elfoglalják a néphadsereg előző napi állásait, és rengeteg elhagyott eszközt, fegyvert, töltény, robbanószert foglalnak le. Az említett két ágyúból nyolc alkalommal lőttek a határátkelőhelyre, de nem találtak célt, mert a lövedékeket felfogták az épület előtt álló nyárfák. A többnapos tárgyalássorozat ellenére a hodosi határőrlaktanyába szorult szövetségi erők nem hajlandók megadni magukat, így július 2-án a szlovén rendőrségi és területvédel-

működött, ami nagy eredménynek számított. Vis�szagondolva azt kell mondanom, hogy a leglényegesebb megmozdulásnál a véletlennek is köszönhető, hogy az események nem követeltek emberéletet – mondja Jónás Lajos a történelmi pillanatokra visszaemlékezve. – Amikor a térképen berajzoltam a parancsnoknak, hogy merre kell vezetnie a csapatainkat, hogy a szövetségi katonákat vissza tudjuk verni, a parancsok rosszul értelmezte a tervrajzot és a lesállást rossz helyen állította fel. Szerencsére!

idevalósiak voltak, a 13 őrsön szolgálók 90 százaléka helyi volt – emeli ki. – A szövetségi katonáknak tehát sikerült a védelmünket megkerülni és a barakkba eljutni – a mai ifjúsági központ helyén működő egykori katonai őrs –, ám ekkor a saját csapdájukba estek. A katonáink körbevették a területet, a vizet, a villanyt és a kiutat is elzártuk előlük. A 25 katonának elegendő laktanyában 85 katona rekedt alapvető élelem és ellátás nélkül. A felsőbb utasítás az volt, hogy ha nem adják meg magukat,

A Területvédelem tagjai a fegyvereiket tisztítják Hodos környékén. mi alakulatok teljes blokád alá veszik a laktanyát két ágyúval és egy aknavetővel támogatva, így a szövetségi erők belátják kilátástalan helyzetüket, majd összesen 66 katona, 2 tiszt, 15 szövetségi rendőr és 4 szövetségi vámtisztségviselő adja meg magát. – A szövetségiek a határátkelőt akarták elfoglalni, de sikerült úgy megvédenünk, hogy sosem volt lezárva, a forgalom végig

Mert ha nem téveszti el, akkor a szövetségiek belesétálnak a csapdánkba és valószínűleg tüzet nyitunk egymásra. Persze a katonának háborúban ez a dolga, de emberek vagyunk, és én mindig azon a véleményen voltam, hogy egy halott is sok. Habár ellenségek voltunk, mégis mindkét fél úgy volt vele, hogy azért ne gyilkoljuk egymást. Nem utolsó sorban a határőrparancsnokok közül is sokan

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .

akkor lőjünk. Körbevettük őket, a területvédelmi alakulatok teljes blokád alá vették a laktanyát, megerősítve két ágyúval és egy aknavetővel, így a szövetségi erők belátták kilátástalan helyzetüket és megadták magukat. A barakkban fegyverzet és robbanóanyag is volt. Nekünk volt egy ágyúnk, amivel az egészet megsemmisíthettük volna, de erre nem volt szükség.

A határkövekre a szlovén címerek kerültek. Tudtuk, hogy előbb-utóbb megadják magukat. És úgy is lett. Öt nap múlva szerveztetten tették le a fegyvert, mi pedig elszállítottuk őket mint hadifoglyokat. Bár stratégiailag igazam volt, de az eset megmutatta, hogy ha a lesállás helyét nem téveszti el a parancsnok, akkor a védelmi stratégia tűzharccal és áldozattal járt volna. Ezen kívül még több olyan eset volt, ami említésre méltó volna, elég, ha csak a hírszerzők munkáját vagy éppen a senkiföldjén zajlott megbeszéléseket nézzük. A sikerektől függetlenül a háború napjai embert próbáló időszakot jelentettek. Bizonytalanság volt, senki sem tudta, hogy meddig fog tartani, hová fajul az egész. Katonaként igazából nincs ilyen helyzetben félelem az emberben, az később tör rá, inkább a lelki teher volt nagy. És ezzel mindenkinek magának kellett megbirkózni. Történtek olyan dolgok is, hogy néhány ember idegileg nem bírta vagy éppen hallucinált. Az, hogy én idevalósi voltam, hogy ismertem mindenkit és tudtam is, hogy milyen feladat adható az illetőnek, katonai szempontból jó volt, másfelől viszont óriási nyomás és felelősség. A

katonák közt jócskán volt olyan, aki egyszerű paraszt volt, majd egyik napról a másikra géppuskát kellett adni a kezébe. Hodosról például négy önkéntes volt és öt behívott. Volt olyan eset, amikor egy hodosi eljött hozzám, és könyörgött, hogy a fiát ne hívjuk be. Felajánlotta saját magát helyette. Én ebbe beleegyeztem. És nagyon bölcs döntés volt, hiszen az apa remekül ismerte a helyi terepet, és többet segített, mint a kiskatona tudott volna. Olyan is volt, aki a behívója után megszökött, elment Ausztriába. De ezt is meg lehetett érteni – meséli Jónás Lajos. Hasonló, de talán még erőteljesebb, valamint a szövetségi erők oldalán halállal is járó események zajlottak Kuzmán, míg a zsitkóci és a kebelei helyszíneken a szövetségi erők rövid tárgyalás után megadták magukat. – A háború végül jól végződött, részünkről emberáldozat nélkül. 1991ben mindenki azt akarta, hogy legyen saját államunk, hogy azt tehessük, amit akarunk. Ezt elértük, megkaptuk a saját államot, most meg sokszor úgy tűnik, hogy nem tudjuk, hogy mihez kezdjünk vele – zárta gondolatait Jónás Lajos.

17


Sport A Lendvai Horgászegyesület közgyűléséről

A halállomány védelme, a szolgáltatások bővítése A Lendvai Horgászegyesület Cserencsócon megtartott tisztújító közgyűlésén Jerebic Jože elnök új mandátumot kapott. Ivanuša Maks az egyesület tiszteletbeli tagja lett, Horvat Atila és Zadravec Ivan pedig a Szlovén Horgászszövetség plakettjét vette át. A közgyűlésen beszámolók hangzottak el az éves munkáról, a szervezet gazdasági helyzetéről. Az elnök jó eredményekről tájékoz-

igényeket figyelembe véve történő haltelepítésekről. Az egyesület gazdasági beszámolójából kiderült, hogy a tavalyi évben 109.720

ség tisztújítása mellett sor került a fegyelmi és a felügyelőbizottsági tagok megválasztására is. A horgászok fegyelmi ügyeinek

A közgyűlés döntött arról is, hogy amennyiben az országos szigorítások lehetővé teszik, augusztus nyolcadikán kerül sor a Horgászcsászár címért rendezett versenyre a Ba­ konaki-tónál. A közgyűlés zá­r ó­r é­ szé­b en Iva­n uša Maks, a Lend­vai Hor­gászegyesület tiszteletbeli tagja lett, míg Horvat Atila és Zadravec Ivan a Szlovén Horgászszö­ vet­ség plakettjét vette át

Milićić Igortól, a szövetség főtitkárától, aki felszólalásában többek között hangsúlyozta, hogy idén valamivel alacsonyabb ös�szeget határoznak meg a koncessziók fizetésére. A főtitkár szerint a jövőben is vitathatatlanul közös érdek kell hogy maradjon a szlovén horgászvizek természeti értékeinek megőrzése. Rámutatott arra is, hogy országos szinten nagy károkat okoz az őshonos halállományban a kormorán. A szövetség a közeljövőben egy új szakmunkatárs foglalkoztatását tervezi, aki a környezetvédelem terén dolgozik majd. A közgyűlés zárórészében még elhangzott, hogy a 2022es horgászengedélyek év végén történő kiváltásánál felhasználható a kormány idei turisztikai utalványa is. Gönc Edit

Ivanec ötödik lett Július utolsó szombatján zajlott a 43. villámsakktorna Lu­ cijában, amelyen 19 sakkozó vett részt. A tengermelléki versenyen a lendvai Rokada tagja, Ivanec Dezider is részt vett, aki az 5. helyen végzett hat és fél ponttal. F.h.m.

Az éves közgyűlés az elismerések és plakettek átadásának eseménye is. tatta a tagokat, beszélt a járvány idején bekövetkezett szigorításokról, valamint az

2. forduló Koper – Mura Maribor – Domžale Radomlje – Olimpija Bravo – Aluminij Tabor – Celje

3:2 (2:1) 3:1 (3:0) 1:1 (1:1) 0:0 (0:0) 0:0 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Maribor 2 2 0 0 2. Koper 2 1 1 0 3. Celje 2 1 0 1 4. Tabor 2 1 0 1 5. Bravo 2 0 2 0 6. Radomlje 2 0 2 0 7. Aluminij 2 0 2 0 8. Olimpija 1 0 1 0 9. Domžale 1 0 0 1 10. Mura 2 0 0 2

6:3 3:2 3:3 3:1 0:0 1:1 0:0 1:1 1:3 2:6

6 4 3 3 2 2 2 1 0 0

A 3. forduló párosítása 2021. július 30-a és augusztus 1-je között: Mura – Bravo, Olimpija – Maribor, Aluminij – Radomlje, Celje – Koper, Domžale – Tabor.

18

euróval gazdálkodtak, a horgászjegyek eladásából 54 ezer, a tagsági díjakból 35 ezer érkezett az egyesület számlájára. A kiadások alatt 107 ezer euró szerepelt, amit többnyire anyagi eszközökre költöttek. A tisztújítás során Jerebic Jože eddigi elnök új mandátumot kapott. Az öt alapegységből két-két tag kapott megerősítést az igazgatási bizottságban. A dobronaki tagegység gyűlésén Horvat Atila kapta a legtöbb szavazatot (71), őt Zadravec Ivan követte (64 szavazat). A lendvai alapegységből Nemeš Boštjan és Lebár Julian, Kótból Nagy Ladislav és Nagy Peter, a petesházi egységből pedig Žižek Stanko és új tagként Jezernik Goran szerepel, míg a cserencsóci horgászegység két delegált tagja Pucko Janez és Kreslin Ivan. Az elnök-

elbírálása Nagy Ladislav hatáskörébe tartozik a következő négy évben. Az 526 nyilvántartott taggal működő egyesületre a jövőben is komoly feladatok várnak. A tisztújítással megerősítették, hogy az egyesületnek továbbra is fő célja a halállomány fejlesztése és védelme, a szolgáltatások szélesítése. Új mentőövek és egy áramfejlesztő beszerzését tervezik, valamint a lendvai horgászotthon teraszának a felújítását. A hetven év feletti tagokat felmentették a munkaakciók alól, a fiatalabb tagok számára továbbra is 16 óra önkéntes munka érvényes, amit 35 euró befizetésével tudnak kiváltani. Az öt alapegység vezetőinek október végéig kell leadniuk a munkaakciók ütemtervét. Az egyesület számláján 2021. július 22én 49.227 euró volt.

Kettős győzelem Zalaegerszegen A Nafta 1903 fiataljai múlt szombaton Zalaegerszegen léphettek pályára, hasonlóan a felnőtt csapathoz. Az U19-es és az U17-es csapat is győzni tudott a ZTE reménységei ellen. Előbbiek 2:3-ra, utóbbiak pedig 1:3-ra múl-

ták felül a házigazdákat, az U19 meccsén Medved Noa duplázni tudott. A lendvaiaknak ez volt az első felkészülési mérkőzése a nyáron, a következő a szombathelyi Illés Akadémia ellen lesz. F.h.m.

Tízgólos találkozó Dobronakon Július utolsó vasárnapján a dobronaki labdarúgók a hídvégieket fogadták egy gólzáporos barátságos mérkőzésre: Prekmurec Dob­ ronak – Hídvég 6:4 (4:4). A nézők már az első játékrészben nyolc gólnak lehettek szemtanúi, amit a folyta-

tásban még kettő követett. Végül a házigazdák győztek, a vendégeknél pedig Bela mesterhármast jegyzett. A gólszerzők: Meszelics, Laci (2), Meričnjak, Cerovec és Lutar, valamint Bela (3) és Šimonka. F.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .


Sport Nafta 1903

Győzelmekkel zárták a felkészülést A Nafta 1903 a múlt héten lejátszotta utolsó két felkészülési mérkőzését a szlovén másodosztály hétvégi rajtja előtt. Horvat Meštrovič Feri

Július 21-én az Ilirija látogatott Lendvára, ahol a két legrégibb alapítású szlovén klub meccsén a házigazdák felülmúlták őket: Nafta 1903 – Ilirija 1911 3:1 (2:0). A másodosztályba frissen feljutott ljubljanai vendégek soraiban pályára léphetett a Nafta egykori

játékosa, Zagorec Adam is. Az első játékrészben mindkét oldalon több lehetőség is volt. A 8. percben közel voltak a vendégek a vezető gólhoz, ám Cotman hárítani tudott. A lendvaiaknál Haljeta és Stare is többször lőtt, utóbbi gólt is szerzett, amelyet Bukovec játékvezető les miatt visszafújt. Mindkét első félidei találat

a hajrában született, előbb Rebernik lőtt a léc alá a 37. percben, majd négy perccel később büntetőhöz jutottak a kékek, amelyet a sértett Vinko értékesített. A fordulás után szépíteni tudott az Ilirija Jašarević révén a 61. percben, tíz perccel a találkozó vége előtt pedig Stare góljával eldőlt a mérkőzés. A Nafta 3:1-es

Remek napok a Vitorlázórepülő Bajnokságon Hat versenynapot tartottak meg a 30. Szlovén Országos Felnőtt és Ifjúsági Vitorlázórepülő Bajnokságon, melynek rendezője a Muraszombati Aeroklub volt. A bajnokság lehetővé tette, hogy a hazai mezőny

Jurhar Jernej, a házigazda Aeroklub versenyzője a hatodik helyen zárt. Az ifjú pilóta elégedett volt a verseny során mutatott teljesítménnyel, különösen, hogy ez volt az első viadala. Jurhar kiemelte, számára rengeteg élvezetet és szép-

giforgalmi pilóta versenyző, majd leszögezte: – Mindig kellemes élményekkel távozom a Muravidékről. Itt lettem jugoszláv bajnok is 1978-ban – majd hozzátette, többször megtörtént, hogy az időjárási körülmények nem tették lehetővé a re-

győztes meccsét a következő játékosok segítették: Cot­m an, Vinko, Kumer, Živko, Bolla, Novinič, Burai, Rebernik, Drk, Haljeta, Stare, Magdič, Galoši, Fekete, Ši­munković, Martinjaš, Čuček-Bizjak, Florjanc, Ko­rošec és Szökrönyös. A lendvaiak három nappal később Zalaegerszegre látogattak, ahol a Zete Fieszta keretein belül délután háromkor a ZTE második csapatával mérkőztek meg: ZTE II – Nafta 1903 1:3 (0:1). A magyar harmadosztály nyugati csoportjában szereplő házigazdák nem igazán tudtak fogást találni lendvai testvércsapatukon.

A Nafta első gólját Vinko szerezte, akit Rebernik hozott helyzetbe, a félidő végéig pedig nem született újabb találat, így a zalaiak egygólos hátrányból várták a második játékrészt. A fordulás után a ZTE II öngólt jegyzett, majd a megfelelő kapuba is betaláltak Beke Péter révén. A találkozó végéig még Rebernik is jegyzett egy gólt, így 1:3 lett a vége. Ezzel befejeződtek a Nafta nyári felkészülési mérkőzései, augusztus elsején 17:30-kor már Krško csapatát fogadják a másodosztály első fordulójában a Lendvai Sportparkban. F.h.m.

Két első hely a Lendvai Íjászklubnak A múlt szombaton megtartott preboldi 3D-s kupaversenyen a lendvai íjászok is részt vettek. A helyi Sokol Íjászklub rendezésében zajló verseny mezőnyében összesen 29 egyesület 97 versenyzője indult. Reflexíj egyéniben Horvat Kristijan volt a leg-

jobb, őt követte Cseh Gyula. Hosszúíj számban Flisar Tomaž nyolcadik lett, míg vadászíjjal Štuhec Bojan volt a mezőny legjobbja. Ezzel két első, egy második és egy nyolcadik hely lett a lendvai íjászok mérlege. SoPe

Kettős Olimpija-vereség Kedvező volt az időjárás a nagyszabású nemzetközi versenyhez. mellett a nyílt osztályban külföldi versenyzők is részt vegyenek. A 46 pilóta a magyar, az osztrák és a horvát légteret is célba vehette, a napi feladatok 100 és 400 kilométer között váltakoztak. A rendező az elért pontszámok alapján a napi győztesek mellett az összesített nyerteseket díjazta vasárnap. Az ifjúsági mezőnyben Travner Mark győzött az AK Celje színeiben.

séget jelent a vitorlázórepülés a versenyzés mellett, de ami a legfontosabb, hogy a biztonságot szem előtt tartva mindenki épségben térjen haza. A klubosztályban a felnőtteknél Stariha Janez, az ASC Lesce versenyzője lett a legjobb. – Mindegyik repülésem nagyon tanulságos és szép volt, megpróbáltam megfelelő irányban jó pályákat, vonalakat keresni – nyilatkozta a korábban lé-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú l i u s 2 9 .

püléseket, most viszont hat versenynapjuk is volt, és nagyon élvezték. Nyílt géposztályban Sta­ riha klubtársa, Pristavec Bošt­jan diadalmaskodott, aki Grand Prix versenyeken is repül 18 méteres géposztályban, regattarajttal. Szep­ temberben a franciaországi világbajnokságra készül. A dobogósoknak Ma­rác Község polgármestere, Glavač Alojz adta át a díjakat. Gönc Edit

Múlt vasárnap a lendvai körzeti ligában szereplő Graničar hazai pályán fogadta a hosszúfalui Hungarikum Olimpija utánpótlását: Graničar – Hungarikum Olimpija U19 4:2 (2:0). A délelőtti forróságban a kis létszámú közönség hat gólt is láthatott. A hosszúfalui fiatalok igyekeztek ellenállni a pincemajoriak támadásainak, ám végül alulmaradtak. A hazai gólokat Jurasovič, Rubin, Licardo és az ellenféltől igazolt Bači szerezte, míg a vendégeknél Sabo duplázott.

Délután is szerepeltek a hosszúfaluiak, a felnőtt csapatuk Hotizán szenvedett vereséget: Hotiza – Hungarikum Olimpija 2:0 (0:0). A vendégek az első játékrészben többet birtokolták a labdát, ám támadóik nem tudták kihasználni a lehetőségeket. A második félidőben a hotizaiak két gólt is szereztek, előbb Hozjan talált be tizenegyesből, majd Nagy beállította a végeredményt. A hosszúfaluiak következő felkészülési meccse Puconci csapata ellen lesz. F.h.m.

19


MURAVIDÉKI KÉPESLAPOK

Fotó: Galič Tomaž

Profile for Népújság

Népújság, 2021. 07. 29.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 30. sz.

Népújság, 2021. 07. 29.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 30. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded