Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

63. évfolyam 26. szám Lendva 2019. június 27. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

9–16. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Szárnyat bontott a nyár

Lendván a hétvégi nyárköszöntő rendezvén�nyel a Zala György téren és a Színház- és Hangversenyteremben elindult a nyári kulturális-szórakoztató eseménysorozat, mely szeptember elejéig kínál ingyenes programokat. A Čupakabra ljubljanai utcaszínház tűzzsonglőr-előadását ugyan elmosta a napfordulói zápor, de a téren rögtön a szivárvánnyal együtt jelképesen szárnyat bontott a nyár, és

egy fényköltészeti előadásra hívott mindenkit. A színház előcsarnoka pedig színekben lüktetett, hiszen az előadás előtt megnyílt a Pillangószárny című kiállítás, melyen a lendvai és göntérházi általános iskolások munkái láthatók – a Lendva Európa Kulturális Fővárosa 2025 pályázati logója, a pillangó fantáziájuk szerinti színekbe öltöztetve. Indul a nyár, indul a fesztiválszezon!

Balog Robert és Slava szarvasmarha-tenyésztők:

„Bízunk abban, hogy megtaláljuk a számításunkat az állattartásban” 20–21. oldal


Iránytű Maráci magyar önkormányzat

Támogatásokkal segítik a Bence Lajos

Közoktatás és magániskolák Az új közoktatási reformként is emlegetett változásokról, a közoktatási szféra és a magániskolák finanszírozásáról szóló parlamenti vitának vannak érdekes és nem egy esetben érdeklődést kiváltó „szövődményei”. A kormánypártok és az ellenzék talán eddigi legvérmesebb összecsapását kiváltó vitának az alapját az ellenzék szerint az új intézményi finanszírozásnak a csökkentése, másrészt az ország mindössze hat nem államilag alapított általános iskolájának további kurtítási szándéka jelenti. Emellett természetesen nem felejtik el megjegyezni, hogy a közoktatásra évtizedek óta nehezedő ideológia az, amelynek érdekében a baloldali koalíció a status quo „megőrizve megváltoztatásán” ügyködik. A „legbalabb szárny” pedig hallani sem akar semmiféle magániskolai kezdeményezésről, sőt azok megszüntetését szeretné elérni. A magániskolák világszerte működtek a múltban is, és ma is, ha van rá fedezet és az állam sem állít akadályokat a képzés elé, a jövőben is működni fognak. A múltbéli, múlt század eleji tapasztalatok is azt mutatják, hogy az elitképzés, a felekezeti rokoniskolák a tudomány nagyfokú fellendülését hozták, nélkülük nem születtek volna Neumann Jánosok, sem Szentgyörgyi Albertek, hogy az atomfizikáról, Teller Edéről és társairól ne is szóljunk. Ha valaki az elitképzésben az esélyegyenlőségre hivatkozva mégsem az esélyt látja, akkor a túlzott egyenlőségre való törekvés és az ideológiai kötöttség béklyói miatt az oktatásügyet rossz és kiürült eszmeiség felé tereli, s a tehetséggondozásnak is kárára lesz.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A maráci magyar önkormányzat múlt csütörtöki ülésén a tanács elbírálta a pályázati felhívásra beérkezett programterveket, majd egyéb támogatásokról is döntöttek, illetve a tanulmányi útról is megegyeztek. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az idei költségvetésben mintegy 30 ezer eurót különítettek el a község vegyesen lakott településein működő egyesületek, civilszervezetek támogatására. Az erre kiírt pályázatra mind a tizenegy egyesület benyújtotta éves programjának tervezetét, melyekben a legfontosabb szempontoknak – mint a magyar nyelv és identitás őrzése, a kultúra és a hagyományok ápolása, közösségformálás – eleget tettek. A kritériumokat háromtagú bizottság ellenőrizte. A pályázók összesen 42 ezer eurós támogatásra pályáztak, de a tanácstagok a tervezett kerethez ragaszkodva vitatták meg a pályázatokat. A pártosfalvi Ady Endre Művelődési és Turisztikai Egyesület,

valamint a Szentlászlói József Attila ME 4.000 eurós támogatásban részesül, míg a szerdahelyi Antal Ferenc ME és a Kisfalui Harang ME 3.000 eurós támogatást kap. Mivel a Szerdahelyi Önkéntes Tűzoltóegyesület idén ünnepli megalakulásának 100 éves évfordulóját, ezért – a korábbi években bevett gyakorlat szerint – a jubiláló egyesületet kiemelten kezeli a tanács és 3.500 eurós támogatásban részesíti. A csekefai, szentlászlói és pártosfalvi önkéntes tűzoltók 2.600 eurót kapnak, míg a Pártosfalván és Szentlászlón működő sportegyesületek 1.550 eurós nemzetiségi támogatással valósíthatják meg programjaikat. A pártosfalvi Rózsa Kézműves Egyesület javára pedig 1.600 eurót irányoztak elő. A tagok egy tartózkodás

mellett elfogadták a fenti összegeket. A folytatásban is támogatások kerültek terítékre. Az önkormányzathoz a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár nyújtotta be kérelmét 490 eurós összegben, összesen 35 magyar nyelvű könyv vásárlására az öt érintett település két könyvtárába. A tanácstagok egyöntetűen elfogadták a kért támogatás teljes összegét. A Népújság kérvényét is pozitívan bírálta el a tanács, a Naptár 60 éves jubileumi kiadásának támogatására 300 eurós összeget fogadtak el. A Baráti Kör éves tevékenységéhez 400 euróval, a Lóbarátok Egyesülete kérelmére a Muravidéki Vágta szervezéséhez pedig 750 euróval járulnak hozzá. A különfélék napirendi pontban Vugrinec Zsuzsi elnök beszámolt arról,

Választási törvény – elvi megállapodás

Változna a nemzetiségi kép Mivel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a vonatkozó törvénynek a választási egységekről, illetve választási körzetekről szóló rendelkezései már nem felelnek meg az Alkotmánynak, Borut Pahor köztársasági elnök vezetésével a szlovén parlamenti pártok lázasan keresik a mindenkinek megfelelő megoldást, a kompromisszumot, amely többek között a nemzetiségi parlamenti képviselő megválasztásának módját is megváltoztatná. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint a különböző választási körzetek között nagy a választópolgárok száma közötti különbség, így az egyes vá-

lasztópolgárok szavazatainak értéke között is nagyok a különbségek, magyarán egyes képviselők jóval kevesebb szavazattal jutnak a parlamentbe, mint mások. Emiatt a bíróság felhívta a törvényhozást, hogy két éven belül – tavaly decem-

bertől – szüntesse meg az alkotmányellenes állapotot. Ezt elvileg két módon érheti el a parlament, úgy, hogy átszabja a választási körzetek határait, vagy megszünteti ezeket és bevezeti az úgynevezett preferens szavazat lehetőségét, ahogy például

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.


Nemzetiség

az egyesületek munkáját

Főleg támogatási kérelmekről született döntés a legutóbbi maráci ülésen. hogy a szentlászlói tájház tulajdonjogi átíratása a muravidéki magyar önkormányzattól a maráci magyar önkor mányzat nevére folyamatban van. Ennek kapcsán azonban a Bethlen Gábor Alapkezelő mint főtámogató feltételhez kötné a tulajdonjogi viszony megváltoztatását. Egy nyilatkozat aláírására

kérték fel az új tulajdonost, a maráci magyar önkormányzatot, melyben kijelenti, hogy 15 évig nem adja el az ingatlant, melyet 25 millió forint jelzáloggal is terhelnének erre az időszakra biztosíték gyanánt. A tanácstagok úgy határoztak, hogy jogász véleményezése után döntenek arról, hogy a nyilatkozatot

miként kezeljék. A folytatásban a már hagyományos, kétnapos szakmai útról is döntöttek, melyet augusztus 31-ére terveznek. Az úti cél Gödöllő, Nyíregyháza és Eger lesz, színes történelmi és kulturális programmal. Az utazás és a szállás költségeit ezúttal is az önkormányzat fedezi.

pviselők választása is az uniós parlamenti választásokon ismert. December óta a köztársasági elnök már három körben tárgyalt a parlamenti pártok képviselőivel, és az elvi alapokban a pártok meg is egyeztek. Az elvi megállapodás szerint az említett második verziót választják, vagyis megszüntetnék a választókörzeteket és a választópolgárok egy teljes jelöltlistára szavaznának választóegység szintjén. Emellett bevezetésre kerülne egy úgynevezett relatív, nem kötelező preferens, vagy más néven elsőbbségi szavazat. Ez azt

jelenti, hogy a választópolgár egy listát választ, de a listán lévő egyik jelöltnek elsőbbséget is adhat. Az elsőbbségi szavazatokkal hasonlóképpen lehet majd a parlamentbe jutni, ahogy a nemrég lezajlott európai választásokon is. Az említettek mellett a törvény módosításai – természetesen ha ténylegesen is a parlament elé kerülnek – között szerepel a kisebbségi parlamenti frakció javaslata, amely szerint a jelenlegi úgynevezett Borda-rendszer (a jelöltek pontozása) helyett egykörös, többségi rendszert ve-

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.

zetnének be. Ez azt jelenti, hogy a jelöltek számától függetlenül csak egy körben választanánk a nemzetiségi képviselőt, és az kerülne a parlamentbe, aki a legtöbb szavazatot szerezné ebben az egy körben. A törvénymódosítás sorsa elvileg július 12-én dől el, amikor a parlamenti pártok munkaebéden vesznek részt a köztársasági elnöknél. Közben az illetékes hivatalok készítik az új választói körzetek megalakítási javaslatát is, vagyis még minden út nyitott a parlamenti választásokat illetően.

Horváth Ferenc

országgyűlési napló

Az oktatás és a kultúra az előtérben A magyar szabadság napja alkalmából (28 éve hagyta el az utolsó orosz katona Magyarországot, 30 éve volt Nagy Imréék újratemetése) Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban adott fogadást. A miniszterelnök hangsúlyozta: ez volt gyakorlatilag az első alkalom, hogy a miniszterelnök új székházába vendégeket hívott, de minden év június 19-én ezt meg fogja ismételni. A térség együttműködését az élet különböző területein nagyon fontosnak tartom, ezért is örömmel fogadtam Vigh László magyarországi képviselőtársam meghívását Felsőrajkra, ahol a nemzetközi vásárt nyithattam meg. Örömömre szolgál, hogy képviselő úr évek óta fontosnak tartja Zala megye és a Muravidék kapcsolatát: az idei kulturális műsorban a kapcai népdalkör is bemutatkozott Felsőrajkon. Zoran Poznič miniszter úrral a nemzetiségi kultúra jelentősebb kérdéseiről tárgyaltunk. Megköszöntem miniszter úrnak, hogy az idei költségvetés módosításában a minisztérium pluszforrásokat biztosított a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet számára, továbbá beszéltünk a 2020-as költségvetés tervezéséről és egyéb, a muravidéki magyar kultúra számára fontos kérdésekről. Jernej Pikalo oktatási miniszterrel a legfontosabb oktatási kérdésekről beszéltünk, érintettük a beruházások jelentőségét és felhívtam a figyelmét arra, hogy a tavaly meghozott oktatási törvény több szakasza még mindig nem lépett életbe a gyakorlatban. A parlament júniusi ülésszakának egyik legfontosabb napirendi pontja – legalábbis nemzetiségi szempontból – az emberjogi biztos beszámolójának a tárgyalása, illetve elfogadása. Mint ismeretes, ezen a poszton idén váltás történt, így felszólalásomban megköszöntem az eddigi biztosnak, Vlasta Nussdorfernek a munkáját, hiszen a két őshonos közösséggel szoros kapcsolatot ápolt és a biztosi munkát másképpen értelmezte. Gondolok itt arra, hogy elsőként hívta fel a figyelmet az állami szervek részéről a nemzetiségi jogok be ne tartására. A jelentés és az évről évre megnőtt számú ajánlás arra utal, hogy az emberi jogok, különösen az úgynevezett kisemberek jogai sérülnek, de ha szélesebb kontextusban nézzük, akkor Szlovénián belül a központtól való távolság miatt is mi, muravidékiek számos téren hátrányos helyzetben vagyunk – hangsúlyoztam felszólalásomban. Peter Svetina új biztos munkájához sok sikert kívántam és a nemzetiség együttműködését ajánlottam fel neki. Írásbeli képviselői kérdést tettem fel Simon Zajc környezetvédelmi miniszternek, hogy a Muravidéken terveznek-e szúnyogirtást, mivel már szúnyoginvázióról beszélhetünk, amely minden óvintézkedés ellenére is erősen korlátozza a szabadban tartózkodás lehetőségét.

3


Nemzetiség AZ MMGVE újabb együttműködési megállapodása

A közös agrárpolitikáról Múlt csütörtökön a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete (MMGVE), valamint a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet közös szervezésében, a Nemzeti Agrárkamara (NAK) Zala megyei szervezetének részvételével „KAP 2020 után – határon innen és túl” címen szakmai előadásokat tartottak a lendvai Bánffy Központban. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A szakmai rendezvényen jelenlévőket Balaskó József, az MMGVE elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Lendvay Miklósnak, a NAK Zala megyei szervezete elnökének. A szakember vázolta, hogy a 2021–2027es uniós költségvetési időszakban a kohéziós pénzek

az unióból, ugyanis az EU egyik legnagyobb, leggazdagabb, legerősebb gazdasága hagyja el az uniót, egy olyan állam, amely nettó befizetőként többet fizetett be a közös uniós költségvetésbe, mint amennyit ebből merített. Hogy mennyi lesz az a kevesebb, az a következő nem egészen két évben, a május végén lezajlott uniós választások utáni

százalékost jelent. A közös agrárpolitikában, vagyis magyarul rövidítve a KAP-ban lesznek egyébként más változások is, ezek általában pozitívnak nevezhetők. A brüs�szeli testület a KAP korszerűsítését és egyszerűsítését javasolja, illetve azt, hogy az uniós tagállamoknak biztosítsanak valódi szubszidiaritást és nagyobb

finanszírozhatók legyenek. Kiemelték: az uniós agrárpolitikának továbbra is lényeges részét fogják képezni a közvetlen kifizetések, emellett elsőbbséget fog élvezni a kis- és közepes méretű gazdaságok, illetve a fiatal termelők támogatása. A termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések összege 60 ezer euró felett csökkenni fog, a kifizetésekre gazdaságonként 100 ezer eurós felső határ vonatkozik majd. A kis- és közepes gazdaságok nagyobb hektáronkénti támogatásban fognak részesülni. A tagországoknak pedig közvetlen kifizetéseik legalább 2 százalékával a fiatal termelők indulását kell majd segíteniük. Továbbá az új KAP keretében a mostaninál szigorúbb környezeti és klímapolitikai célkitűzéseket fognak megkövetelni a termelőktől, amelyeket kötelező, illetve ösztönzőkön alapuló intéz-

kedésekkel kívánnak elérni. A közvetlen kifizetéseknek ezen követelmények az előfeltételét fogják képezni. A vidékfejlesztésre szánt tagállami forrásoknak pedig legkevesebb 30 százalékát környezeti és klímapolitikai intézkedésekre kell majd fordítani. A keretköltségvetést és az új szabályokat a tagországok kormányait tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia és természetesen le kell küzdeni a tagállamok, többek között Magyarország és Szlovénia tiltakozását is. A KAP-ról szóló előadások után Fehér Marika szaktanácsadó a gazdaságok kiegészítő tevékenységeiről mutatott be rövid előadást. Az előadások után, a rendezvény befejezéseként Balaskó József, az MMGVE elnöke, valamint Németh Kálmán, a Répcelaki Gazdakör elnöke együttműködési megállapodást írt alá.

Az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at A muravidéki és a répcelaki gazdák együttműködési megállapodást is kötöttek a szakmai rendezvényen. A két elnök, Balaskó József és Németh Kálmán írta alá a dokumentumot. erőteljes – várhatóan nagyjából 10 százalékos vagy ennél valamennyivel nagyobb – csökkentése mellett csökkennek a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési uniós források is. Az első esetben szinte kizárólag a felzárkózó, úgynevezett „új tagországok” járnak pórul, míg a mezőgazdasági, vidékfejlesztési keretek csökkentése minden tagországra hatással lesz. Az említett keretek csökkentésének fő oka – legalábbis a jelenleg illetékes uniós szakpolitikum szerint – Nagy-Britannia kilépése

4

„rendeződési” időszakban derül ki. A javaslat szerint a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés költségvetése nagyjából 5 százalékkal csökkenne, ami konkrétabban – a szintén előadó Režonja Franc, a Muraszombati Mezőgazdasági Intézet igazgatója szerint – Szlovénia esetében azt jelentené, hogy a közvetlen támogatásokra 903 millió euró, míg a vidékfejlesztésre 716 millió euró jutna. Az első területen ez közel 4 százalékos csökkentést, míg a második esetben 15

rugalmasságot, továbbá növeljék a környezeti és klímapolitikai ambíciókat. A tervezet értelmében a tagországok rugalmasabban dönthetnek majd a források felhasználásáról, ezáltal pedig testreszabott programokat tudnak kidolgozni, amelyek hatékonyabb választ adnak mezőgazdasági termelőik aggályaira. Lehetőség lesz arra is, hogy a KAP-források akár 15 százalékát átcsoportosítsák a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztés között annak érdekében, hogy prioritásaik és intézkedéseik

A magyar parlament döntését az alaptörvényben rögzített felelősségviselés jegyében, a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve hozta. Az Országgyűlés továbbá kimondta, támogatja az anyaországban, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint oktatási anyagok és filmalkotások készítését, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudatát. A parlament szorgalmazza a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért folytatott küzdelmeinek, valamint a magyarság kulturális, szellemi, tudományos, gazdasági és sportsikereinek bemutatását szolgáló kiállítások, konferenciák szervezését és ismeretterjesztő anyagok létrehozását. Határozatukban kijelentették, támogatják az állami szuverenitás elvét és a nemzeti közösségek önazonossága iránti jogos igényeket egyaránt tiszteletben tartó új közép-európai együttműködés megteremtését, amellyel a térség minden állama, nemzete és nemzeti közössége hasznára meghaladható a nemzeti kirekesztés, jogfosztás és korlátozás múltbéli öröksége. Az emlékezés ezen formájára a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma kérte az Országgyűlést. (-)

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.


Muravidék Teljesen megújult a közigazgatási épület Lendván

Egy házban az irodák, az irattár és az új házasságkötő terem A régi arculatot megőrizve, a beltéri helyiségek felújításával és átrendezésével, a vezetékrendszer és a berendezések korszerűsítésével teljesen újszerűvé és energiatakarékos objektummá vált a Lendvai Közigazgatási Egység épülete. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Lendvai Közigazgatási Egység (KE) félévszázados épületének felújítása húsz évet váratott magára. A rossz állapotú objektum kívülről, valamint az irodák elavult felszereltsége is megújításra szorult. Az irattár négy különböző helyszínen volt, a házasságkötő terem is házon

beruházási értéke mintegy 1,3 millió euró – június 19-ére befejeződtek, amit az objektum ünnepélyes átadása követett. Az avatón a KE nyugdíjasain és jelenlegi dolgozóin, valamint a meghívott vendégeken kívül jelen volt Rudi Medved közigazgatási miniszter, aki az esemény előtt zárt ajtók mögötti munkamegbeszélést folytatott a muraszombati, a radgonai, a

Ezt szolgálják az épületek felújításai is. Mindig nagy öröm, ha egy állami szerv a szolgáltatások minőségének javításával növelni tudja az alkalmazottak és a polgárok elégedettségét. Ügyelni kell arra, hogy a takarékoskodás miatt ne romoljon a minőség és a szolgáltatások hozzáférhetősége. A múlt gyakorlata nem mindig követte ezt az elvet. Takarékoskodás ide

A teljesen felújított közigazgatási épület ünnepélyes szalagvágása. Balról: Gjerkeš Štefan ősszel leköszönő elöljáró, Rudi Medved közigazgatási miniszter és Magyar Janez, Lendva polgármestere. kívül, bérelt helyiségekben működött. A felújítási munkálatok a „Befektetés a jövőbe” projekt keretében tavaly márciusban indultak. Elsőként az épület energetikai szanálása, majd a belső helyiségek, vezetékek felújítása és a külső felvonó felszerelése következett. Az irodák zömét a jelenkori igényekhez igazították új számítógépes felszereléssel. A tervezett munkálatok – melyeknek

ljutomeri és a lendvai KE-k vezetőivel. A szalagvágást igényesen összeállított kultúr­ progam és ünnepi beszédek előzték meg. – Mint miniszter ígéretet tettem, hogy nem fogunk megszüntetni egy kihelyezett közigazgatási irodát sem. Sőt, ahol igényt tartanak rá, újat nyitunk, mert a szolgáltatásainkat hozzáférhetőbbé akarjuk tenni a polgárok számára.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.

vagy oda, mi az állampolgárokért vagyunk – mondta ünnepi beszédében Rudi Medved miniszter, akinek a KE elöljárói a megbeszélésen jelentősebb gondokat nem hoztak fel. – Fontos befektetésről van szó, amely a közigazgatási szolgáltatások elérhetőségének fontosságát szolgálja és az ügyek egy helyen történő lebonyolításának elvét követi – mondta Gjerkeš Štefan elöljáró.

a keretet, az energetikai szanáláshoz a kohéziós alap 40 százalékban járult hozzá. Az épületen külső felvonó üzemel, amely megkönnyíti a hozzáférést a mozgássérültek és az idősek számára. A felújított épületen továbbra is maradt a lapostető és a 107 ablak, csak a bejárat feletti

Évente mintegy 10 ezer ügyet oldanak meg A lendvai közigazgatási központ hét község területét öleli fel és 22.500 polgár számára nyújt hivatali szolgáltatást. A Lendvai KE a közepes nagyságú egységek közé tartozik évente 8–10 ezer közigazgatási ügy megoldásával és mintegy 24 ezer más közigazgatási feladat ellátásával. Alkalmazottjainak száma 44, Cserencsócon, Tornisán, Dobronakon és Nagypalinán kihelyezett irodát működtetnek. A Lendvai KE már öt évvel ezelőtt lezárta a denacionalizációs ügyeket, a 216 beadványt. Rendezetlen még Zichy grófnő belatinci vagyonának ügye 145 ezer eurós követeléssel és a Schwarz család ügye 45 ezer eurós követeléssel (az ügy a hosszúfalui téglagyárra és a körülötte lévő földterületekre vonatkozik). Mindkét eset megoldása a jogi alapok hiányának pótlásától függ. – Reméljük, hogy ez a befektetés is pozitív hatással lesz az államigazgatási központosítási folyamat enyhítésére. Ez különösen nálunk fontos, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, ahol biztosítjuk a kétnyelvű ügykezelést. A korszerű e-ügykezelés sem tudja teljes mértékben helyettesíteni az ügyfelekkel tartott közvetlen kapcsolatot, az ablaknál kapott információkat, tanácsokat. Köszönöm munkatársaim és az ügyfeleink megértését és türelmét, a hosszú hónapokig tartó nehéz munkakörülmények elviselését, hiszen gyakorlatilag építési területen végeztük a munkánkat. A KE a felújítási munkálatok alatt nem zárt be – emelte ki beszédében a még a nyár előtt nyugdíjba vonuló Gjerkeš Štefan elöljáró, akinek a helyét ősszel új vezető veszi át. Az építési munkálatokat a Legartis cég végezte, az energetikai szanálást pedig a celjei GES vállalat. Az építésre a közigazgatási minisztérium adta

erkélyt távolították el az energetikai szanálás miatt. Az épület földszintjén kapott helyet az irattár, a főbejárattal szemben pedig azonnal a fogadóiroda és a főiroda található. A többi közigazgatási ügy (általános, belügyi, védelmi, területrendezési, mezőgazdasági) az 1. és a 2. emeleten intézhető. A 3. szinten a Geodéziai Hivatal, a munkaügyi és a mezőgazdasági felügyelők irodái helyezkednek el. A házban a Spot – Szlovén Üzleti Pont is megtalálható. Az egykori nagy ülésterem az átalakítás után több célt szolgál, többek közt házasságkötő terem is. A kis ülésteremben megőrizték Gábor Zoltán lendvai festőművész Lendva iparosodását megidéző freskóját. A korszerűsített, energiatakarékos épület ünnepi szalagvágását a főbejáratnál Gjerkeš Štefan elöljáró, Rudi Medved miniszter és Magyar Janez lendvai polgármester végezte el, majd a felújított helyiségek megtekintése és fogadás következett.

5


Muravidék Június 25. – az Államiság Napja

Huszonnyolc éve független, önálló országban Lendva Község péntek este tartotta meg a Szlovén Államiság Napja alkalmából szervezett ünnepi megemlékezését, melyet most már hagyományosan a Szlovén Balettművészek Egyesületének előadása zárt a Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpadán. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Balettkonz er vatórium növendéke előadásában – kezdődött, majd Kreslin Aleksandra, a községi hivatal igazgatója szlovén,

(Fotó: Galič Tomaž)

A rendezvény az 1991es önállósulási háborúban

résztvevő helyi, illetve kerületi szervezetek zászlósai érkezésével és a szlovén himnusszal – Novak Pia, a ljubljanai Zene- és

illetve Kasaš Mihael alpolgármestere magyar nyelven mondott ünnepi beszédet. „Az önállósulás történelmi fordulópont volt a szlovén nemzet életében… Olyan országban élünk, ahol teljes mértékben megélhetjük családi, nyelvi, nemzetiségi, vallási, politikai és világnézeti hovatartozásunkat, ezért is tiszteljük

Lendván a Színház- és Hangversenyterem nyári színpadán ünnepelték meg az Államiság Napját.

az országot, ahol így élhetünk. Tiszteljük Szlovéniát, adjuk meg a tiszteletet egymásnak” – emelték ki. A folytatásban hangsúlyozták, hogy „az évforduló emlékeztet bennünket arra a lelkesedésre, amellyel önálló államunknak örültünk és amely talán mostanra kissé alábbhagyott, pedig éltetni kell ezt, az akkori idők legnagyobb értékét, az egységet és a megbékélés szellemiségét…” Az alkalmi kultúrműsorban a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai muravidéki alkotók vers- és prózarészleteivel, valamint a diákok Muravidékről írt gondolataival, Novak Pia énekkel és a Szlovén Balettművészek Egyesülete a Balett a csillagok alatt című összeállítással szerepelt. Az előadást a legismertebb balett-koreográfiák (Rómeó és Júlia, Hattyúk tava, Seherezádé, Anna Karenina…) kollázsa alkotta. A rendezvényt szabadtéri állófogadás zárta.

Továbbra is maradjanak zeneközelben A Lendvai Zeneiskola végzős tanulóinak a Színház- és Hangversenyteremben múlt csütörtökön

megtartott hagyományos h a n g ve r s e ny é n kö z e l félszáz alap- és emeltszinten tanuló zene- és

balettszakos végzős lépett színpadra. A 21 zenei és balettes műsorszám immár hagyományosan a

szólófellépések mellett k amara- és csopor tos fellépéseket is jelentett. Ahogy már lenni szokott, a fellépésekhez még nem szokott tanulók szólóhangszeres produkcióinál néha igencsak meglátszott az izgalom és a fellépési láz miatti ingadozás. De voltak kivételek is, akik kotta nélkül a szórakoztatási igényt is kielégítették felszabadult játékukkal, spontán zenészi magatartásukkal.

Ahogy azt Magyar Hajnalka igazgató hangsúlyozta, a lényeg, hogy sohase távolodjanak el a zenétől, hogy zenefogyasztók legyenek, hogy legyen értelme továbbra is az eddigi szorgoskodásuknak, zene iránti elkötelezettségüknek. Két végzős diáklány, Horvat Manja és Jordaki Lucija Enya tanulmányait balett, illetve zenei konzervatóriumban folytatja. -ce

nepujsag.net A klarinétosok fellépése a záróhangversenyen.

6

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.


Muravidék

Nótadélután és közös nótázás Radamosban

Magyar nótát hallgatva és dalolva telt a délután Radamosban. A szombati záporos délutánon a radamosi faluotthon magyar nótáktól zengett. A helyi Harangvirág Turisztikai és Mű­velődési Egyesület szervezésében ugyanis nótadélutánra került sor, melyen a szombathelyi Őszirózsák, a Domonkosfai

Népdalkör, a muraszombati Baráti Kör Népdalköre, a Hármasmalmi Népdalkör és a Radamosi Népdalkör szerepelt. Az egyórás zenés műsor mellett a falu kézműves asszonyai egy kiállítással és a hímzés, valamint a kosárfonás fortélyainak bemu-

tatójával is készültek. Utána közös nótázás következett a rédicsi Vörös Istvánnal és zenekarával. A rendezvényen köszöntőt mondott Horváth Ferenc parlamenti képviselő, az MMÖNK Tanácsának elnöke. SoPe

Paušič Magdáé a legjobb fröccs

Idén először virtuális kiállítás Június 24-e és 29-e közt zajlik a goricskói

Križevciben és a Vas megyei Kondorfán a hagyo-

A kutatótábor legizgalmasabb része, a terepmunka rögtön meg is kezdődött. N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.

mányos XXIX. Nemzetközi Levéltári Kutatótábor, melyen hat Vas megyei és öt muravidéki diák vesz részt. Šövegeš Lipovšek Gor­ dana, a Maribori Területi Levéltár levéltárosa, aki sok éve szervezője a tábornak, az idei kutatótáborról elmondta: a muravidéki résztvevőket – négy fiút és egy lányt – a muraszombati és a ljutomeri gimnáziumból toborozták, akik a megnyitót követő rendezvény után nyomban munkához is láttak, elkezdődött a gyűjtés a falvakban, amelynek rendszerezett anyagát a szombati kondorfai zárórendezvényen – a kutatótáborok történetében idén először – virtuális kiállításon mutatják be. A kondorfai rendezvényen látottakat augusztus és szeptember folyamán Križevciben is bemutatják a közönségnek. -ce

A muravidéki fröccsverseny és mozgalom célkitűzéseinek megfelelően és nagyjából azonos szabályok alapján a közelmúltban harmadik ízben kiválasztották a legjobb „Lendvai Fröccsöt” is. A versenyre a Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesületének (LSZGYE) helyiségeiben került sor, a 18 benevezett minta között pedig Paušič Magda fröccsbora, illetve ennek petánci vízzel 1:1 arányban kevert fröccse bizonyult a legjobbnak. A lendvai borászokból, illetve borszakértőkből, fröccsszakértőkből álló zsűri Egon Krampač (elnök), Ivan Ščernjavič, Darko Kelenc, Gyurica Alen, Felső Alen és Leon Novak összetételben 18 mintát minősített két körben, vagyis a legjobb három mintát még egyszer szemlére vették. Az első helyet, ahogy már említettük, Paušič Magda vitte el, a másodikon Varga Željko, míg a harmadikon Lovrak Branko végzett. Tt

7


Muravidék Rétegrepesztés Petesházán és Csentében

Áll a kitermelés, perrel fenyegetnek A petesházi gáztelep új gáztisztító berendezésének üzembe helyezése és az újabb rétegrepesztések közötti összefüggés abban van, hogy növelni kívánják a Pg-10-es és Pg-11-es furatok palagáz-kitermelését ahhoz, hogy a tisztító működése gazdaságos legyen. Az ismételt rétegrepesztéshez az ARSO azonban újabb környezeti tanulmányt követel. Ezzel a befektető Ascent Resources nem ért egyet, perrel fenyeget. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A két furat termelési kapacitása napi 80 ezer köbméter gáz, a számítások szerint az újbóli rétegrepesztéssel (egy korábbit 2016-ban már végrehajtottak) a termelékenységet 250 ezer köbméterre lehet növelni. A petesházi tervezett gáztisztító berendezés napi kapacitása 280 ezer köbméter gáz és egy tonna kőolaj lenne. Mint ismere-

tes, az ARSO Szlovén Környezetvédelmi Ügynökség a berendezés üzemeltetésére március 28-ával a Geoenergo Kft.-nek (a gáz, a kőolaj és az ásványi anyagok kitermelési koncessziójával rendelkező vállalat) megadta a környezetvédelmi engedélyt. Az engedély kiadása azonban még messze nem jelenti az üzem megépítését és beindítását. A furatok termelékenységének növeléséhez újabb hidraulikus

rétegrepesztés szükséges. A Geoenergo a műveletre vonatkozó kérelmében nem rétegrepesztést, hanem az ásványianyagkitermelés termelékenységének növeléséhez szükséges beavatkozást említ a csentei és a petesházi kataszteri községben. Az ARSO mint illetékes állami szerv, valamint a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium a tervek kivitelezéséhez újabb környezeti hatásta-

A községnek is legyen képviselője

Valentinčič Miha, a lendvai Geoenergo Kft. igazgatója mutatja be a gázkitermelési cégcsoportot. A gázkitermelés növekedését tervező cégcsoport igazgatói a projektet bemutatták Lendva Község Tanácsának is a legutóbbi ülésen, majd azt a javaslatot terjesztették be, hogy a község – a civilkezdeményezéssel együtt – nevezzen ki egy képviselőt, aki részt vesz minden eljárásban. A késő estébe nyúló ülés ellenére a gázkitermelési téma élénk vitát váltott ki, melyben a környezetvédelmi szempontok mellett a helyi gazdaságfejlesztés, a cégcsoport káderpolitikája, a profit részbeni visszaforgatása a helyi környezetbe is terítékre került. Az ülésen nem neveztek ki képviselőt, ezt a következő időszakban teszik meg. A tanács a község képviseletében a témában szakmailag kompetens és a nyilvánosság előtt hiteles személyt szeretne látni. kmj

8

Június 17-ével leállították a gázkitermelést a Pg-10 és Pg-11A furatokból. nulmány elkészítését és az arra alapozó környezetvédelmi engedélyt követeli, mivel véleményük szerint a beavatkozás jelentős hatással lenne a környezetre. A határozatot a Geo­ ener­go Kft. megfellebbezte, de ezt a Környezetvédelmi Minisztérium visszautasította. A beruházó brit vállalat, az Ascent Resources szerint a minisztériumi döntés káros a projekt számára és árt Szlovénia érdekeinek. Mivel a tárca a döntésével szerintük megsérti a nemzetközi jogot, azzal fenyegetnek, hogy a szlovén és a nemzetközi bíróságokon kártérítési pereket indítanak, melyek által teljes egészében vis�szatéríttetik a petesházi és a csentei furatokba befektetett tőkét, ami eddig 50 millió eurót tesz ki. Egyébként az Ascent Resources és a Geoenergo társaságok még tanulmányozzák a szlovén döntést. Megállapították ugyanis, hogy

a tárca figyelmen kívül hagyta hat szlovén intézmény szakmai véleményét, mely szerint környezeti hatástanulmányra a Pg-10 és Pg-11a furatok újbóli termelés-stimulációjához (rétegrepesztéshez) nincs szükség. Tudni kell viszont, hogy a 2016-os törvényi szabályozás közben változott, és az ARSO az új jogi fogalmazás szerint járt el. A fejlemények nyomán a Geoenergo június 17-ével leállította a gázkitermelést a Pg-10 és Pg-11A furatokból, de eddig a nyersgáz legjelentősebb hazai felvásárlói, a lendvai Lek és a Nafta Strojna nem kaptak értesítést a döntésükről, ami arra utal, hogy a gázkitermelést nem véglegesen állították le. A gázt más furatokból biztosítják. Az említett két furat üzemelésének leállítása várhatóan kedvezőtlen hatással lesz a Petrol Geo Kft. gazdálkodására és a 40 dolgozó további foglalkoztatására.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.


Info

Elismerések a rendőrség napja alkalmából A Muraszombati Rendőrkapitányságon a rendőrség napja alkalmából – amely Szlovénia önál-

lóságához kapcsolódik és június 27-én ünneplik – múlt csütörtökön ünnepélyes keretek között

rendőrségi elismeréseket és érdemjeleket adtak át Muraszombatban. Az egybegyűlteket Ivančič Damir,

Muraszombatban ünnepélyes keretek között osztották ki a rendőrségi elismeréseket és érdemjeleket.

a Muraszombati Rendőrkapitányság elnöke köszöntötte, majd a tíz, húsz, harminc és negyven éves odaadó rendőri szolgálatért kitüntetéseket nyújtott át a régióban dolgozó rendőröknek. Emellett a rendőrség bronzfokozatú érdemjelét a feladatok gondos és sikeres elvégzéséért Bokan Stanko, Donša Alojz, Ko­ mar Milan, Recek Štefan és Jarni Robert (petesházi ren­dőrállomás), továbbá Čarni Roman, Hozjan Jo­ že, Pregelj Ines és Kra­­mar Marija (lendvai rendőrállomás), valamint Ča­ sar Martin (péterhegyi rendőrállomás) vehette á t . E z ü st fo ko z a t ú é rdemjelben Berke Jožef a

péterhegyi rendőrállomásról, Šijanec Aleš a lendvai rendőrállomásról, valamint Trstenjak Branko és Zelko Mojmir a petesházi rendőrállomásról részesült. Aranyfokozatú érdemjelet a petesházi rendőrállomáson dolgozó Kotnjek Jožef vehetett át. Az ünnepségen a közszemlélet sikeres formálásáért és a biztonságérzetet erősítő munkáért Ivančič Damir igazgatót a rendőrség nagy ezüstcsillagos érdemjelében részesítették. A rendőrség bronz­fo­ko­ zatú kitüntetését a lendvai Horvat Mirko vehette át a rendőrséggel folytatott példaértékű együttműködésért. hs

san maradnak, és jelenleg nem vitattak meg és nem

tánt már korábban is találtak a légkörben, de az új mérés kifejezetten nagy mennyiségű metánról árulkodik.

hétről hétre EU - Törlik az Adidas EU-s védjegyét: az EU Törvényszéke helybenhagyta a bármely irányban felvihető, három párhuzamos sávból álló Adidas európai uniós védjegy törlését. Az ítélet csatár tavaly június 1-je óta bruttó 127 millió dollárt keresett, ennyi a klubtól kapott fizetésének és egyéni támogatói bevételeinek összege. lényegében azt jelenti, hogy a megszokottól eltérő szögben már nem számít márkajelnek a három párhuzamos vonal, tehát például a vízszintes vagy függőleges csíkokra nem tarthat igényt az Adidas. A sportszergyártó cég csalódottságát fejezte ki a döntéssel kapcsolatban, de közölte, ettől még számos módon védve van a háromcsíkos dizájn az unió országaiban.

USA – Mick Jagger vis�szatért: a Rolling Stones 75 éves frontembere a hét elején Chicagóban 61.500 néző előtt, a Soldier Field stadionban állt színpadra, szívműtéte óta először. A Stones március

USA – Messi a legjobban kereső sportoló: Lionel Messi, az FC Barcelona argentin labdarúgója volt a világ legjobban kereső sportolója az elmúlt egy évben az amerikai Forbes magazin kedden publikált rangsora szerint. A

végén jelentette be, hogy a 2017 szeptembere óta futó No Filter turnéjuk észak-amerikai koncertdátumait Jagger betegsége miatt elhalasztják. Azután az is kiderült, hogy Jaggernél szívbillentyűcserét kell végezni.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.

USA – Felforgatja a bank­rendszert a Fac­e­ book: a Facebook hivatalosan is bejelentette globális kriptopénzét, a Librát. Az új digitális fizetési rendszer a Facebook-felhasználók közötti pénzküldést és a netes vásárlást támogatja majd. A cég szerint különösen annak az 1,7 milliárd em-

bernek segíthet ez a pénzügyei intézésében, akiknek jelenleg nincs kapcsolata a bankokkal. A Libra valódi, új szuverén devizává fejlődhet, sőt egyszer akár a dollár uralmát is megdöntheti – vélik egyesek. London – Nem vonul ki a Tesco: a cég menedzsmentje jelenleg nem tervezi a kelet-európai kivonulást és nem is tárgyalt arról. A Tesco éves közgyűlésén befektetői kérdésre elhangzott: 2020 decemberéig bizto-

is hagytak jóvá olyan tervet, ami a kelet-európai régióból történő kivonulást célozná. USA – Rengeteg metán van a Marson: a NASA marsjáró robotja, a Curiosity újabb vizsgálatokat végzett, amikből kiderült, hogy viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz a bolygó levegője metánt, vagyis azt a gázt, amit a Földön elsősorban az élőlények állítanak elő. Ez annak a

jele is lehet, hogy a Marson akár még ma is lehetnek élő mikroorganizmusok, és ezek termelik a metánt az anyagcseréjük során. Me-

USA – 11 milliárd lakos lesz a csúcs: az ENSZ kutatói szerint 11 milliárdra emelkedhet 2100-ra a Föld lakossága. A növekedés a következő 30 évben gyorsabb lesz, mint utána, 2050-re 9,7 milliárd ember lesz a bolygón. Az emberi populáció a friss előrejelzé-

sek szerint 2100-ban tetőzik, s ha elérte a 11 milliárdot, már nem nő tovább. A növekedés azonban rendkívül aránytalanul oszlik majd el: Afrikában a szubszaharai régióban élők 2050-re dupla annyian lesznek, mint ahányan most vannak, míg Európában és Észak-Amerikában együttesen a népesség 2 százalékos növekedésére lehet számítani.

9


Info a mai napon... Június 27-én történt 1046 Megszületett I. (Szent) László magyar király, aki 1077-től 1095-ig uralkodott. 1574 Meghalt Giorgio Vasari olasz építész, festő, művészeti író, akinek a „reneszánsz” kifejezést köszönhetjük. 1859 Megszületett Mildred J. Hill, a „Happy Birthday to You” dallamának szerzője. 1880 Megszületett Helen Keller, az egyetlen vak-süket-néma írónő. 1950 Nádudvaron megszületett Kovács István birkózó, edző, szabadfogásban az első magyar világbajnok. 1954 Oroszországban átadták a világ első atomerőművét. 1959 Megszületett Janusz Kaminski lengyel származású Oscar-díjas operatőr (Schindler listája). 1968 Először adtak el magyar üzletben Coca-Colát. 1975 Megszületett Tobey Maguire amerikai színész. 1975 Meghalt Robert Stolz kétszeres Oscar-díjas osztrák zeneszerző. 1985 Megszületett Nico Rosberg német–finn autóversenyző, F1-es világbajnok.

visszapillantó

1999. július 1-jén, 26. szám

Felújított út Pártosfalva és az országhatár között Június 26-án ünnepélyes keretek között megnyitották a Pártosfalva és az országhatár közötti 1,5 kilométer hosszú útszakaszt. A beruházás értéke 50 millió tollár, melynek javarészét az ország biztosította. Ezen útszakasz korszerűsítésére és aszfaltozására a Pártosfalvi Helyi Közösség polgárai több mint két évet vártak. Amióta megnyílt 1997. augusztus 24-én a Pártosfalva–Magyarszombatfa államközi határátkelőhely, a polgárok elvárásai a gyorsabb fejlődés és a nyitottság iránt egyre növekedtek, de ez idáig hiába várták a továbblépést. Az egykor községi, ma pedig országút nagyobb esőzésekkor szinte járhatatlan volt, mely természetesen visszatar-

A Pártosfalva és Magyarszombatfa közötti mintegy 1,5 kilométeres új aszfaltos út megnyitóján a szalagot Franc Cipot, Geza Đuban és Sapač Evgen vágta át.

totta a nagyobb személyforgalmat a pártosfalvi határátkelőhelyen. Franc Cipot, a Mo­ rav­ske Toplice-i község polgármestere ünnepi felszólalásában kiemelte az út és a határátkelőhely jelentőségét olyan értelemben, hogy az út fontos összekötő szerepet tölthet

be a két ország között. A nemzetközivé minősített határátkelőhely, az aszfaltos út feltárhatja a vidéket, mely fejlődést hozhat Goricskó e területére. Az EU-csatlakozáskor a határvonal elveszíti elválasztó szerepét, ekkor ezen út – melyről bejegyzések már 600 éve vannak – a legrö-

vissza tudunk húzódni egy üveg borral és egy jó könyvvel. Ha merészek vagyunk, magasra építjük a házunkat és gyönyörködhetünk a panorámában. A lombházban eltölteni egy nyári éjszakát, minden irányból a természettel körülölelve, mindenképp felejthetetlen élmény. Főleg egy gyerek számára... Egy kisebb lombház megépítéséhez nem kell sok elem. A legfontosabb a tartószerkezet helyes megválasztása és rögzítése. Válaszunk olyan megoldást, amellyel nem rongáljuk meg a fát. A lombház falai készülhetnek a legkülönbözőbb anyagokból. Leggyakrabban fából építik, melyet szabadon kombinálhatunk akár némi újrahasznosított anyaggal, textíliával is. Egy

további dolog, amire célszerű még odafigyelni, az a beépített anyagok súlya. Ezek legyenek minél kön�nyebbek, és ha lehetséges, minél természetesebbek és vegyszermentesek. Mivel a gyerekek szeretnek mozogni, mászkálni és csúszkálni, ne felejtsük el azoknak a

videbb összekötő vonal Ljubljana és Budapest között. A Pártosfalva és az országhatár közötti aszfaltos út megnyitásán megjelent Géza Đuban országgyűlési képviselő, valamint Laczó László, Magyarszombatfa és Felső Vilmos, Szentgyörgyvölgy polgármestere. A kultúrműsorban a Pártosfalvi KÁI tanulói és az Ady Endre Művelődési Egyesület lépett fel. Az útszakasz korszerűsítésében, előtte pedig a határátkelő megnyitásának rendezésében a Pártosfalvi HK polgárainak és Vörös Tibornak, a Moravske Toplice-i községi tanács különstátuszú tagjának és a Moravske Toplice községi MNÖK elnökének nagyon fontos szerepe volt. Szerző: Solarič Nađ Klára

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Gondolom, mindannyian hallottak már a fára épített házról, a lombházról, vagy ismert angol nevén a „treehouse”-ról. Ez egy élő fára – vagy mostanság inkább élő fához – épített kis ház, mely inkább Amerikában terjedt el. Általában a gyerekeknek építettek egy kis kuckót a kertben egy öreg fára, amire létrával lehetett feljutni. Európában is terjed, a szülők sok helyen így próbálják a gyerekek természet iránti érdeklődését visszahozni. Mivel itt a nyár és a szünidő, talán ez lehet a következő nyári projekt, amibe belevonhatjuk az egész családot. Ezt az építkezési módot nagyon sok célból használhatjuk. Készülhet csak a gyerekek szórakoztatása

10

érdekében, vagy pusztán azért, hogy legyen hova visszahúzódni. A lombház leginkább a turizmust hódította meg, ahol a gyönyörű kilátással rendelkező területeken faházas szállodaszobák vannak, melyek néha magasan a lombok között rejtőznek. Az így kialakított létesítményeknek a kapacitása nagyon különböző, a fedett kilátóktól, a kisebb szobáktól egészen az összkomfortos apartmanokig, konyhával és fürdővel. Itt is igazán csak a csillagos ég vagy inkább a zöld lombok jelentik a határt. Az építési mód leginkább az életformáról, a természetközeliségről szól, és nem a komfortos életstílusról. Ez egy természetközeli hely, ahol

(Fotó: Pinterest)

Lombház: csodaház

felületeknek és elemeknek a megmunkálását, csiszolását, amelyek ezeket lehetővé teszik: létrák, kötelek, hálók, csúszdák… Ébredjen fel bennünk a gyermek és építsünk egy csodaházat – a gyermekünk vagy akár a bennünk lakozó gyermek számára.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.


Info

Így védekezzen a szúnyogok ellen! Nyáron rengeteg kellemetlenséget okozhat egy-egy lakásba betévedt szúnyog. Valószínűleg sokan átélték már azt a helyzetet, hogy amikor épp álomba szenderülnének, megszólal egy baljósan zümmögő hang. Összegyűjtöttünk néhány házi praktikát a szúnyogok elleni harchoz. C i t r o m , e u ka l i p tusz, szegfűszeg, fodormenta: A szúnyogok nem szeretik ezeket az illatokat, ezért egy-egy hasonló aromájú illóolaj, mécses vagy gyertya kellemes

praktika segítség lehet. Azonban az adagolással vigyázni kell, mert az olajok tömény, erős illatúak, így túlzott használatuk akár a használójuknak is kellemetlen lehet. Balkonon is tartható növények – citromfű, levendula és társai: Számos növény bocsát ki a virágából vagy a leveléből olyan illatot, amely távol tartja a vérszívókat.

Érdemes például rozmaringot, citromfüvet, zsályát, levendulát, szegfűszeget, körömvirágot az ablakpárkányra tenni néhány cseréppel. Füstölő: Akik kedvelik a különféle illatú füstölőket, azoknak van egy jó hírünk: a szúnyogok nem szeretik, így ezzel is távol lehet tartani őket. Szegfűszeggel tűzdelt citrusfélék: Ha valaki ódzkodik a füstölők használatától, annak jó megoldás lehet az is, ha a hálószobájában szegfűszeggel teletűzdelt, félbevágott citrusfélét helyez el. Almaecet-csapda: Egy tálka almaecet magá-

hoz vonzza a szúnyogokat, ezzel a „célszemélyekről” eltereli a figyelmet. Gesztenye- és diófalevél-főzet: A két fa leveleiből készült lé lapos tálkába öntve szúnyogűző hatású. Arra azonban ügyelni kell, hogy olyan edényben főzzük őket, amelyet a napi konyhai munkákban nem használunk. S z ú nyo g h á l ó : A z egyik klasszikus védekezési forma szúnyogok ellen. Célszerű egyet-egyet feltenni az ablakokra. Ha pedig már felszereltünk néhányat, akkor nem árt ellenőrizni őket, hogy nem szakadtak-e ki, illetve az illesztés megfelelő-e.

Szegfűszeges tasak: Hajtogassunk gézből kis tasakokat, majd töltsük meg őrölt szegfűszeggel és helyezzük el a lakás különböző helyiségeiben. Illata kellemes és rendkívül hatékony védelmet nyújt.

Fokhagyma: Úgy tűnik, nem megalapozatlan a vám­pír­szto­rik­ból ismert fokhagyma-trükk. Nos, a szúnyogok esetében hatásos lehet, mivel az elfogyasztott fokhagyma „illata” a bőrön kipárologva távol tartja őket.

Kovács Alenka

történelmi tükör

Ezernyi számu nép tódult össze… Dervarics Kálmán hírközlőnk mostani, a cserencsóczi templom alapkövének letételéről – mely 1856. május 27-én zajlott – szóló jelentése a Vasárnapi Újság Vidéki hírek című rovatában igen hosszúra sikeredett. Beszámolóját így kezdi, a második részét pedig a következő alkalommal olvashatjuk. … Ezernyi számu nép tódult össze, elhozva gyermekeiket is, hogy emlékezetükbe véssék tárgyát és nagyszerűségét ez ünnepélynek. Jelen volt itt a lendvai járási összes hivatalnoki kar; méltós. báró Duka Péternő, szellemdus két leánya, báró Duka Miklós s lelkes nője, Ghika Constancze herczegnő, Derranő és Raics János ő méltóságaik, a vidékbeli egyházak főnökei s a honoratiorok. Az alapkőbe magyar, német, latin és azon vidék divatozó vendslav nyelven irt okmányok, miután a jelen volt nagyszámu írástudók által aláirva s megpecsételve lőnek, tekintetes Keresztessy Jósef cs. k. szolgabiró s Ferencz József rend keresztes vitéze által e czélra készittetett üveg és bádog ládikába jelenleg forgalomban lévő s nagyobbára ez évben vert arany, ezüst és réz pénznemek mindegyikéből két-két N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.

darabbal elzárva, tétettek le. Az alapkövet beszentelő egyházfiak, a cs. k. hivatalnoki kar minden tagja, ugy ő méltóságaik és a honoratiorok egyenkint lépdeltek a gödörbe

a kalapácscsal-ütési szokásos szertartást teljesitendők. A szertartások végeztével aztán a már teritett asztalokhoz ülénk, hol vidám kedvünket a tüzlángu borok, ugy a jó zene és 14 mozsárnak szakadatlanul tartott ropogása még inkább felvilanyozta. Nem hiányoztak dictiók és félköszöntések uralkodó Királyunk ő cs. k. apost. Felségeért, Fenséges Családjáért, Magyarhazánk cs. k. Főkormányzója Ő Fenségeért s mind azokért, kik az ünnepélynek nagyszerűségét áldozattal s tettleg is elősegiték; ezek közt megemlitem a már fennt emlitett tek. cs. k. szolgabiró urat, ki tanusitott fáradalmival s szakavatott rendezéseivel ez ünnepély körül a főérdemet kivivta és tisztelendő Borovnyák Mátyás cserencsóczi plébános urat, ki legőszintébb magyar házigazdai szivességgel fáradozott nagyszámú s érdemes vendégei körül, s kinek a népnevelés és tanitás körül tanusitott erélye, ugy a rend és eddigi ó egyház csinossága körül tapasztalt finom tapintata, mint szinte a népnek az egyházbani gyönyörü öszhangzatu éneklésre tanitása csak dicséretet és hálát von maga után. (...)

11


Info június 28. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Szlovén üdvözlet, 10:20 Egy város, amely az égbe néz – dok. film, 11:25 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:55 Alpok–Duna– Adria, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Profil, 15:25 Hidak, 16:25 Rajzfilmek, 17:00 Hírek, 17:30 A saját ritmusában – zenés ifjúsági műsor, 17:55 Ifjúsági műsor, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 65 éves a Štirje Kovači együttes – jubileumi koncert, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színhely, 23:15 Kánikulai délután – am. film, 1:25 Szlovén híradó Olaszországból, 1:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:40 Zenés műsor, 11:10 Ízletes konyha, 11:20 Jó reggelt!, 13:35 Hallgassunk a csöndre, 14:20 Állatokról, emberekről, 15:00 A kertben, 15:30 Mozogj inkább velünk, 16:00 Društvo mrtvih pesnikov, 25 év gitárral a kézben – koncert, 17:50 Japán konyha, 18:45 A saját ritmusában – zenés ifjúsági műsor, 19:10 Zenés műsor, 19:50 Az orrunkat követve: a szag titkos nyelve – német dok. műsor, 20:50 Párizs: női labdarúgó-vb, 22:55 Európai játékok – a nap fénypontjai, 23:35 TV-klub: A szerelem 12 árnyalata, 0:35 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top shop, 11:50 KölyökKalauz, 12:25 Szulejmán – török sorozat, 14:45 Megtörve – török sorozat, 15:50 Glades – tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 20:00 Megtörve – török sorozat, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:45 Isten belájkolt – am. sorozat, 23:40 Híradó, 0:15 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 1:20 Az év hotelje.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Asztro-világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – amerikai sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Hegyi doktor – újra rendel – német sorozat, 20:00 Ninja Warrior Hungary – szórakoztató műsor, 23:50 Magánnyomozók – dokureality sorozat, 0:55 Tények Extra.

Duna Tévé 5:55–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Raymond Blanc – titkok a konyhából – főzőműsor, 13:25 Család-barát, 14:20 20:30 Magány az erdőFranciaország vad szélen világa – francia dok. film, 15:20 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:15 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Anya, az állatorvos – német sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 20:30 Magány az erdőszélen – csehszlovák film, 22:00 Kenó, 22:15 Jelenetek egy házasságból – svéd sorozat, 1:05 Balatoni nyár – magazinműsor.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Bözsi és a többiek – magyar sorozat, 13:00 Híradó, 13:20 Életkerék, 13:50 Öt kontinens – magazinműsor, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, 15:15 Vízhőmérséklet- és időjárás-jelentés, 16:20 Család-barát, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Másfélmillió lépés Magyarországon – ismeretterjesztő sorozat, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:40 Életművész – reality, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

június 29. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Ifjúsági műsor, 10:20 A saját ritmusában – zenés ifjúsági műsor, 10:50 Tudományos műsor, 11:35 28 év – műsor az államiság napja alkalmából, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Circom Regional: Férfi hárfával – koprodukciós sorozat, 14:30 A 2019-es Európa után – magazinműsor, 15:05 Japán Joanna Lumley-val – angol dok. műsor, 15:55 Új húszas – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Babilon.tv: Az idő, 17:40 Szlovén magazin, 18:05 Mezsgyék, 18:15 Donna Hay: az alapoktól a kiválóságig – főzőműsor, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Érverés, 20:00 Nyári éjszaka – tisztelgés Marjana Deržaj előtt, 22:00 Hírek, 22:20 A szolgálólány meséje – am. sorozat, 23:25 Észak-Korea és Amerika – francia dok. sorozat, 0:30 Szlovén híradó Olaszországból, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Jó reggelt kívánunk!, nyári válogatás, 9:00 Tanúságtevők, 11:15 Ízletes konyha, 11:45 Kajakkenu, vk – közvetítés Tacenból, 13:40 Nina Pušlar és vendégei – koncert, 14:50 Valencinnesa: Női labdarúgó-világbajnokság, 17:50 Dosszié, 18:50 Zenés műsor, 20:05 Teljesen idegenek – olasz film, 21:45 Az úszás nagykövetei – dok. film, 22:50 Európai játékok – a nap fénypontjai, 23:30 A Szlovén RTV Big band-je: Uroš Perič, 10 év, 1:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:40 Lego ninjago, 9:00 Infinity Nado, 9:30 Kölyökkalauz, 10:05 Teleshop, 11:00 Autogram, 11:35 Édesítő, 12:00 Isten belájkolt – am. sorozat, 14:05 Carter ügynök – am. sorozat, 15:10 Az angyalok is esznek babot – olasz–francia–spanyol film, 18:00 Híradó, 18:55 Verdák, 21:30 Szupercella 2: Hades – am.–kínai film, 23:30 Tűz a mélyben – am. film, 1:45 Pokoli futam – am. film.

TV2 7:05 TV2 animáció, 10:20 Babavilág, 10:55 Hungarikumokkal a világ körül, 11:30 Techguru, 11:50 Pog�gyász, 12:20 A pénz beszél – hírműsor, 12:05 Poggyász, 12:35 20:55 A boldogító talán A pénz beszél, 13:10 Csapdába csalva – dokureality sorozat, 13:45 Tucatjával olcsóbb – am. film, 15:50 Alex felügyelő – lengyel sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Az elrabolt hercegnő – ukrán animációs film, 20:55 A boldogító talán – am. film, 23:15 Visszatérés a kék lagúnába – am. film, 1:30 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat.

Duna Tévé 6:40–9:05 Virradóra, 9:05-10:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Doc Martin – angol sorozat, 14:15 Ezerarcú Balaton, 14:20 Úri muri – magyar film, 16:00 Családi kör, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:35 Szerencse Szombat, 19:30 Provence-i vakáció – francia film, 21:20 Rejtélyek Párizsban – francia sorozat, 22:50 Kenó, 22:55 Korál-koncert, 23:55 Balatoni nyár – magazinműsor, 1:50 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–10:50 Délelőtti műsor, 11:05 Szakadék – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 MMA portrésorozat, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, 15:15 Vízhőmérsékletés időjárás-jelentés, 16:20 Család-barát, 17:15 Most a Buday!, 17:45 VII. Nemzetközi Cirkuszfesztivál Budapesten, 18:55 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Fapad – magyar sorozat, 22:35 Hacktion újratöltve – magyar sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 Opera Café, 0.30 Evangélium, 0:55 Himnusz.

június 30. vasárnap

július 1. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:10 Vicces tanár: Szégyenlősség – gyereksorozat, 10:50 Szálak, 11:25 Mezsgyék, 11:30 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a föld, 13:00 Hírek, 13:25 65 éves a Štirje Kovači együttes – jubileumi koncert, 15:25 Hulot úr nyaral – francia film, 17:00 Hírek, 17:20 Joker – kvíz, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 A hosszú út hazáig – ausztrál sorozat, 20:55 Mišával – beszélgetős műsor, 21:40 Hírek, 22:10 Isten hírnökei – dok. film, 23:25 Jó éjszakára – zenés műsor, 23:40 Szlovén híradó Olaszországból, 0:05 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:45 Zenés műsor, 7:50 Babilon.tv: Az idő, 8:05 Önálló vállalkozói krónikák – dok. műsor, 8:30 Zenés matiné, 10:10 Ízletes konyha, 10:20 Repülőgépen, 11:45 Tacen: Kajak-kenu, vk, 13:40 Az úszás nagykövetei – dok. film, 14:55 Nyári éjszaka – tisztelgés Marjana Deržaj előtt, 16:45 A Szilícium-völgy rejtett arca – francia dok. műsor, 17:45 Karmela – dok. film, 18:40 Zenés műsor, 19:50 Tacen: Kajak-kenu, vk, 20:35 Udine: U21-es labdarúgó-vb, döntő, 22:35 Lottó, 22:45 Európai játékok – a nap fénypontjai, 23:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:15 Lego Ninjago, 8:40 Infinity Nado, 9:05 A Muzsika TV bemutatója, 9:35 Teleshop, 10:30 Lifestyle, 11:05 20:05 L’ecsó Magyarország legszebb városai, 11:35 Kalandozó, 12:10 Az év hotelje, 12:45 Profi a konyhámban, 13:20 Isten veled, Magyarország, 14:30 Carter ügynök – am. sorozat, 15:40 Hannah Montana – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Cobra 11 – német sorozat, 20:05 L’ecsó – am. animációs film, 22:25 Az életművész – am. film, 0:35 Portré – riportműsor.

TV2 7:05 TV2 animáció, 9:30 Nagy vagy, Auchan kupa! – szórakoztató műsor, 10:05 Tűsarok, 10:40 Több mint testőr – életmódmagazin, 11:10 Super Car – autósmagazin, 11:45 Autószerelők, avagy minden új egyszer régi lesz!, 12:15 Az építkezők – magazinműsor, 12:50 Adri’s Kitchen – szórakoztató műsor, 13:20 Tollas futam – am. film, 15:25 Alkonyat: Napfogyatkozás – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Szemfényvesztők – am. film, 21:30 Utódomra ütök – am. film, 23:45 Solo – mexikói film, 1:50 Délibáb – magyar film.

Duna Tévé 5:25–11:30 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Partitúra – zenés sorozat, 14:15 Édes anyanyelvünk, 14:25 Rögös Wales – angol film, 15:30 Az eltüsszentett birodalom – magyar mesefilm, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Szeretünk, doki! – ausztrál sorozat, 19:30 Julie&Julia – két nő, egy recept – am. film, 21:35 Oriana – olasz film, 23:20 Kenó, 23:30 Korál koncert, 0:30 Balatoni nyár – magazinműsor, 1:45 Hogy volt!?,

Duna World 5:25–11:10 Délelőtti műsor, 11:20 Próbaút, 13:00 Híradó, 13:20 A nagyok – magyar dok. sorozat, 13:50 Az életmentő – Semmelweis Ignác igaz története – magyar ismeretterjesztő film, 14:50 Novum, 15:20 Kárpát Expressz, 15:50 Kosárlabda bajnoki döntő, 17:35 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza, 18:30 Most a Buday!, 18:55 Édes anyanyelvünk, 19:00 Öt kontinens, magazinműsor, 19:25 Hazajáró, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Megbocsájtani igen, feledni nem – szerb dok. műsor, 22:35 Hacktion újraöltve – magyar sorozat, 23:30 M5 Híradó, 0:05 Folkudvar, 0:30 Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek.

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, nyári válogatás, 9:15 Joker, kvíz, 10:40 Mišával – beszélgetős műsor, 11:25 Ma lent, holnap fent – szlovén 17:30 Festival Lent, 2019 sorozat, 11:55 A lélek horizontja, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Valamilyen nemzet naplója – dok. műsor, 14:35 Földgolyó, 15:00 Jó napot, Koroška!, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Festival Lent, 2019 – a Maribori TV műsora, 18:10 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 20:55 Az ember legjobb barátja – dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színhely, 23:10 Zenés est, 0:20 Szlovén híradó Olaszországból, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:50 Zenés műsor ism., 11:55 Gyerekműsor, ism., 12:30 Ízletes konyha, 12:40 Jó reggelt!, 15:20 Az emberek és a föld, 16:20 Tacen: Kajak-kenu, vk, 18:15 Japán konyha, 19:05 Gyerekműsor, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Repülőgépen, 20:55 Sacher szálló – osztrák–német sorozat, 22:40 A tenger a sötétben – szlovén film, 0:05 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-show, 10:10 Top shop, 11:55 Egy rém új feleség – am. sorozat, 12:20 Szulejmán, 14:40 Megtörve – török sorozat, 15:50 Glades – tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 16:50 Elif – a szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 20:00 Megtörve – török sorozat, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:45 A tanár – magyar sorozat, 22:45 Isten veled, Magyarország!, 0:00 Híradó, 0:35 Rejtjelek – am. sorozat, 1:40 Autogram.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. film, 15:40 Szerelmem Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:00 A legbátrabb páros – szórakoztató műsor, 23:25 Magánnyomozók – dokureality sorozat, 0:35 Tények Extra, 1:00 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Raymond Blanc – titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:20 Család-barát, 14:25 Franciaország vad világa – francia 18:35 Sorsok dok. sorozat, 15:20 Végtelen útvesztője szerelem – török sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Anya, az állatorvos – német sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 20:30 Kékfény, 21:30 A legendák hivatala – francia sorozat, 22:20 Kenó, 22:30 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:15 Válogatás a Dal legjobbjaiból, 0:10 Balatoni nyár – magazinműsor, 2:05 Rúzs és selyem.

Duna World 5:50–10:10 Délelőtti műsor, 11:05 Életjel – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Roma magazin, 13:50 Domovina, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, 15:15 Vízhőmérséklet- és időjárás-jelentés, 16:15 Család-barát, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Másfélmillió lépés Magyarországon – ismeretterjesztő sorozat, 18:35 Itthon vagy! – magazinműsor, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, ism., 20:00 Hogy volt!?, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Életművész – reality , 23:25 M5 Híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hetedhét kaland – ismeretterjesztő műsor, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.


Info július 3. szerda

július 2. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, nyári válogatás, 9:10 Hétvégi csomag, 10:30 A hét, 11:25 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Az ember legjobb barátja – dok. film, 14:45 Babilon.tv: Az idő, 15:05 Hidak: Barangolások, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:30 Veszélyes Föld: földcsuszamlások – angol dok. sorozat, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Jegy a holdra – német–cseh dok. műsor, 20:55 Véres esküvő – francia sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színhely, 23:10 Tanúságtevők, 1:35 Szlovén híradó Olaszországból, 2:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:30 Ízletes konyha, 11:45 Jó reggelt, nyári válogatás, 14:20 Donna Hay: az alapoktól a kiválóságig – főzőműsor, 19:50 Irena Grafenauer és 15:15 Szlovén magazin, Mate Bekavac barátaikkal 15:40 Festival Lent, 2019 – a Maribori TV műsora, 16:55 Repülőgépen, 17:55 Japán konyha, 19:50 Irena Grafenauer és Mate Bekavac barátaikkal – felvétel Mariborból, 20:50 Lyon: Női labdarúgóvilágbajnokság, 22:50 Átverés – am. sorozat, 23:50 Roma nemzetiségi műsor, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro show, 10:10 Topshop, 11:55 Egy rém új feleség – am. sorozat, 12:20 Szulejmán – török sorozat, 14:40 Megtörve – török sorozat, 15:50 Glades – tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 20:00 Megtörve – török sorozat, 21:05 Barátok közt, 21:45 Magnum – am. sorozat, 22:40 Privát kopók – kanadai sorozat, 23:45 Híradó, 0:15 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:00 A legbátrabb páros – szórakoztató műsor, 23:15 Magánnyomozók – dokureality sorozat, 0:25 Tények Extra, 0:55 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:00 Virradóra, 10:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Jamie egyszerű és gyors kajái – gasztroműsor, 13:20 Család-barát, 14:25 Franciaország vad világa – francia dok. sorozat, 15:20 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Anya, az állatorvos, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 20:30 Önök kérték, válogatás, 21:25 Diagnózis – lengyel sorozat, 22:05 Kenó, 22:15 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 23:05 Virtuózok sikerei, 0:00 Balatoni nyár – magazinműsor.

Duna World 5:55–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Cseppben a tenger – magyar sorozat, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, 15:15 Vízhőmérséklet- és időjárás-jelentés, 16:15 Családbarát, 17:15 Útravaló, 17:30 Ízőrzők, 18:10 Másfélmillió lépés Magyarországon – ismeretterjesztő sorozat, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 19:45 Jókedvet kívánunk! – szórakoztató műsor, 20:00 Üdítő, 21:00 Híradó, 21:30 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Életművész, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:30 Hetedhét kaland – ismeretterjesztő műsor, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, nyári válogatás, 9:15 Szlovén üdvözlet, 10:45 Az emberek és a Föld, 11:30 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:55 Ambiensek, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Beszélgetés a miniszterelnökkel, 14:45 A város arcai: Ljubljana – dok. műsor, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 16:10 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A karszt kőfala – dok. műsor, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak – Drago Jančar: Severni sij, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Borg/McEnroe – koprodukciós film, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színhely, 23:10 Profilok, 23:50 A karszt kőfala – dok. műsor, 0:25 Szlovén híradó Olaszországból, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:15 Zenés műsor, 10:45 Ízletes konyha, 11:35 Jó reggelt!, 14:10 Repülőgépen, 15:05 Nina Pušlar kísérőzenekarával és vendégeivel – koncert, 16:45 Joker – kvíz, 18:05 Japán konyha, 18:55 Rajzfilm, 19:20 Zenés műsor, 20:00 A szlovén opera útjain – zenés dok. film, 20:50 Lyon: Női labdarúgó-világbajnokság, 22:50 Lottó, 23:00 A félelem marad – dok. film, 23:55 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro show, 10:10 Top Shop, 11:55 Egy rém új feleség – am. sorozat, 12:20 Szulejmán – török sorozat, 14:40 Megtörve – török 0:10 CSI: Miami sorozat, 16:50 Elif – A helyszínelők szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Megtörve 20:00 Fókusz, 21:05 Barátok közt, 21:45 Mr. Whiskey – am. sorozat, 23:35 Híradó, 0:10 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 1:15 Lila füge – magazinműsor.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:00 A legbátrabb páros, 23:15 Magánnyomozók – dokureality, 0:25 Tények Extra.

Duna Tévé 5:55–10:00 Virradóra, 10:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Jamie egyszerű és gyors kajái, 13:20 Család-barát, válogatás 2019, 14:25 A Föld az űrből – am. dok. film, 15:20 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Anya, az állatorvos – német sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 20:25 Skandináv lottó, 20:35 Mattoni – cseh sorozat, 21:35 Pietro szigete – olasz sorozat, 22:25 Kenó, 22:35 Szabadság tér ’89, 23:15 Fölszállott a páva, 0:15 Kékfény, 1:05 Balatoni nyár.

Duna World 5:25–11:35 Délelőtti műsor, 11:50 Nőuralom – magyar sorozat, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Balatoni nyár, 16:15 Családbarát, 17:20 Ízőrzők, 17:50 21:35 Munkaügyek Másfélmillió lépés Magyarországon – ismeretterjesztő sorozat, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:00 Budavári Palotakoncert, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Életművész, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 Hetedhét kaland – ismeretterjesztő műsor, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

műsorajánló

július 4. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, nyári válogatás, 9:20 Hétvégi csomag, 10:40 Zongorista fehérben – Pavel Kornhauser portréja, 11:30 Ma 11:30 Ma lent, holnap fent lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:55 A karszt kőfala – dok. műsor, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Dosszié 14:35 Szlovén villanások, 15:05 Hidak: Vendégem, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Röviden: Hálózatban, 18:00 Rajzfilm, ism., 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Kék bolygó II.: A mélységek – angol dok. film, 21:00 Egy nemzet naplója – Balkán kocsma – dok. sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színhely, 23:10 Franciaország művészete: folyni fog a vér – angol dok. sorozat, 0:00 Tudományos műsor, ism., 0:35 Szlovén híradó Olaszországból, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:45 Zenés műsor, 11:50 Ízletes konyha!, 12:40 Jó reggelt!, nyári válogatás, 15:15 A félelem marad – dok. film, 16:10 65 éves a Štirje Kovači együttes – jubileumi koncert, 18:05 Japán konyha, 18:55 Firbcologi – ifjúsági műsor, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Ki hazudik? – angol sorozat, 20:55 Manca G. Renko –dok. műsor, 21:40 Ambiensek, 22:10 Automobilitás, 22:45 Nyár balettal, 22:55 Szlovén jazz, 0:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top Shop, 11:55 Egy rém új feleség – am. sorozat, 12:20 Szulejmán – török sorozat, 14:40 Megtörve – török sorozat, 15:50 Glades – tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Megtörve, 20:00 Fókusz, 21:05 Barátok közt, 21:45 A mi kis falunk – magyar sorozat, 23:50 Híradó.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:00 a legbátrabb páros – szórakoztató műsor, 23:20 Propaganda – kulturális magazin, 0:25 Tények Extra, 0:50 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat.

Június 27-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Vendégem: szabadidős sportolók (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 28-án, pénteken 15.25-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Július 2-án, kedden 14.55-kor a Szlovén TV I. csatornáján Barangolások: Kámaháza – ismétlés (ismétlés: szerdán 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Július 3-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5 : 5 5 – 9 : 0 5 Virradóra, 9:05–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Jamie egyszerű és gyors kajái, 13:20 Család-barát, válo20:30 Hátulgombolós gatás 2019, 14:20 A Föld a hekus világűrből – am. dok. film, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Anya, az állatorvos, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Alpesi őrjárat, 20:30 Hátulgombolós hekus – am. film, 22:05 Karinthy-gyűrű díjátadó, 22:30 Kenó, 22:35 Gyula vitéz télen-nyáron – magyar film, 0:00 Balatoni nyár, 1:50 Új idők új dalai.

Duna World 5:50–11:05 Délelőtti műsor, 11:20 Éjszaka – Az áruló – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Rondó – magazinműsor, 14:20 Balatoni nyár, 16:15 Család-barát, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Másfélmillió lépés Magyarországon, 18:30 Itthon vagy!, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Életművész, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Nagyító alatt: Őrségi Nemzeti Park – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Július 4-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vendégem: Muravidéki lóbarátok – ismétlés (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 21.00-kor és másnap 11.25-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2019. június 24-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Angoltanár Lendvai KÁI, Kranjec utca 44., Lendva (egyetemi végzettség, 1 munkahely, meghatározott idő, 12 hónap, részmunkaidő: 20 óra, a magyar nyelv aktív tudása, jelentkezési határidő: 2019. június 29.) Magyartanár Lendvai KÁI, Kranjec utca 44., Lendva (egyetemi végzettség, 1 munkahely, meghatározott idő, 12 hónap, részmunkaidő: 20 óra, a magyar nyelv aktív tudása, jelentkezési határidő: 2019. június 29.) Zenetanár Lendvai KÁI, Kranjec utca 44., Lendva (egyetemi végzettség, 1 munkahely, határozatlan idő, a magyar nyelv aktív tudása, jelentkezési határidő: 2019. június 29.) Tanár – természettudomány és háztartástan Lendvai KÁI, Kranjec utca 44., Lendva (egyetemi végzettség, 1 munkahely, határozatlan idő, a magyar nyelv aktív tudása, jelentkezési határidő: 2019. június 29.) Szakács Lendvai KÁI, Kranjec utca 44., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, a magyar nyelv alapfokú tudása, jelentkezési határidő: 2019. június 27.) Takarító Lendvai KÁI, Kranjec utca 44., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, a magyar nyelv alapfokú tudása, jelentkezési határidő: 2019. június 29.) Személyi asszisztens mozgássérült személy mellé Lendván Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova cesta 1., 1000 Ljubljana (1 munkahely, határozatlan idő, általános vagy középiskolai végzettség, jelentkezési határidő: 2019. július 2.) Szerelő Jaski, montaža pohištva, Jasmin Horvat s.p., Poljska ulica 8/a., Lendva (5 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. július 24.) Szerelő szigetelési és szellőztetési területen HIM TRADE d.o.o., Hetés 3., Hosszúfalu (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, havi bér bruttó: 941,67 euró, jelentkezési határidő: 2019. július 21.)

Június 28-a és Július 4-e között Lendvai Plébánia Pénteken, június 28-án 18.00 órakor Kapcán kisbúcsú. Szombaton, június 29-én Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe. Lendván 9.00 órakor kétnyelvű szentmise, vasárnapra érvényes szentmise lesz 17.00 órakor Petesházán és 18.30-kor Gyertyánosban. Vasárnap, június 30-án évközi tizenharmadik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. Szerdán, július 3-án 9.30-kor szentmise az Idősek Otthonában.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor vannak, szerdánként reggel 7.30-kor. A falvakon szombatonként 17.30-kor lesznek a szentmisék. Pénteken, június 28-án 18.00 órakor Radamosban szentmise. Szombaton, június 29-én 9.00 órakor Dobronakon, valamint 10.30-kor Göntérházán szentmise. Vasárnap, június 30-án évközi tizenharmadik vasárnap 8.00 és 10.00 órakor szentmise Dobronakon a templomban, 11.30-kor pedig Radamosban.

Segítségkérés a Szomi családnak A Szlovén Vöröskereszt lendvai egysége segélyakciót indított a radamosi Szomi család megsegítésére. A gyűjtőakció a háromtagú család lakáskörülményeinek rendezéséért folyik, és két lakókonténer beszerzésére gyűjtenek. A család roskadozó házban éli mindennapjait, amelynek tetőszerkezetét összeomlás fenyegeti. A pénzadományokat az SI56 0312 4100 0922 524 számlaszámra, SI 00 1906-31082019 hivatkozással és a „Pomoč Szomi” céllal küldhetik el. Érdeklődni a lendava.ozrk@siol.net e-mail címen vagy a 02/575 11 27-es telefonszámon lehet.

Legyen Ön is az előfizetőnk! Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot____példányban az alábbi címre: Név: Cím:

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Református Egyház Vasárnap, június 23-án 10.00 órakor istentisztelet Szentlászlón.

Eladó / bútorértékesítő Kocet d.o.o., Kranjec utca 61., Lendva (2 munkahely, maghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2019. június 30.) Gyógyszeripari operátor/szerelő HSG Kariera d.o.o., Dunajska cesta 165., Ljubljana (3 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. július 3.) CNC-operátor Limec CNC d.o.o., Mladinska ulica 13., Odranci (5 munkahely, határozatlan idő: havi bér 1.350 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2019. július 20.) Kereskedő-értékesítő Limec CNC d.o.o., Mladinska ulica 13., Odranci (2 munkahely, határozatlan idő: havi bér 1.500 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2019. július 20.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

Szabó Magda: Csigaház (Jaffa, 2018, 162 oldal)

A kisregény 1939-ben játszódik Bécsben. Júlia a Csigaház nevű panzióba érkezik a barátnőjéhez, ahova Budapestről menekült. Otthon rajtakapta fiatal mostohaanyját, Dollyt és a szeretőjét, Dorner Andrást, akiről azt hitte, hogy az ő kedvéért jár a házhoz, és ez teljesen felbolygatta az életét. Júlia csendre és nyugalomra vágyik, de a további történések miatt a Csigaházban sem tudja élvezni a nyugalmat.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.


Info Pályázati felhívás a külhoni magyar tehetségtámogatásért a felsőoktatásban A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma 10/2019 (V. 27.) számú döntése értelmében a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar fiatalok szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő pályázatot hirdet a 2019–2020-as akadémiai évben a Collegium Talentum (CT) programban való részvételre. A pályázati kiírás célja, hogy elősegítse a széles szakmai spektrumú, magyar anyanyelvű értelmiség fejlődését, körükben a magyar nyelvű szakmai munkát és kutatást támogassa, a szülőföldön való érvényesülésüket segítse. A pályázaton sikeresen szereplők egyénenként ösztöndíjban, konferenciarészvételi és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában, tutoraik pedig honoráriumban részesülnek. Pályázati feltétel, hogy a 2019–2020-as tanév első félévétől a pályázó rendelkezzék egyetemi vagy főiskolai – ezen belül hallgatói (MA/MSc1 vagy PhD2) – jogviszonnyal. A támogatás formája: vissza nem térítendő, részben utófinanszírozású támogatás. A pályázatot mielőbb, de legkésőbb 2019. július 12-ig elektronikusan kell beküldeni a ct@sha. hu címre. A pályázatról bővebben a www.sha.hu honlapon informálódhatnak.

figyelmükbe •Június 28-án, pénteken, 16.30-kor, •a kapornaki tájház udvarán •Hagyományos Kapornaki Találkozó •Június 28-án, pénteken, 20.00 órakor, •a Lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpada •Guitar Trio jazzkoncertje •Június 29-én, szombaton, 20.00 órakor, •a Bánffy Központ terasza •Horváth Misi és Gál Csaba Boogie koncertje •Június 29-én, szombaton, 20.00 órakor, •a lendvai vár udvara •Stand-up comedy fesztivál •Június 30-án, vasárnap, 12.00 órakor, •Zsitkóc •Hetés ínyencségei •Július 1-jén hétfőn, 19.00 órakor, •Lendvai Zsinagóga •Nemes László festőművész kiállításának megnyitója

apróhirdetés

Állandó jogsegélyszolgálat kisebbségi jogsérelmek esetén Berden Mario jogász vagyok, és sikeresen pályáztam a budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet által kiírt feladatkörre a Muravidéken, illetve Szlovéniában. A feladatom állandó jogsegélyszolgálat biztosítása a muravidéki magyarság kisebbségi jogvédelme érdekében. A megbízás elsősorban azon jogsértésekre irányul, amely esetekben a külhoni magyar nemzetiségű személyeket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt, illetve szervezeteiket és intézményeiket a régióban élő magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt ér jogsérelem. Elérhetőség és bővebb információ: Email: jogsegely.muravidek@gmail.com Cím: MMÖNK, Fő utca 124., 9220 Lendva

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.

•Kezdőknek ajánlott Tchai­ ka pianínó eladó. Érdeklődni a szerkesztőségben. •Festést és háztetőjavítást vállalunk. Érdeklődni: 003630-590-19-18-as számon. •Lenti melletti hegyen két területen káki-ültetvény eladó. Az egyik területen pince, présház, akácos és fügeültetvény is van. Érdek­ lődni: 0036-30-22-66-979.

névnapsoroló Június 28-tól július 4-ig Péntek – Irén Szombat – Péter Vasárnap – Pál Hétfő – Tihamér Kedd – Ottó Szerda – Kornél Csütörtök – Ulrik

MEGEMLÉKEZÉS „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek” Június 24-én múlt el tíz év, hogy örökre itt hagyott bennünket szeretett férjem, apánk és nagyapánk,

Torhács Jenő (1944–2009)

Köszönet mindazoknak, akik virágot helyeznek, gyertyát gyújtanak sírhalmára és velünk együtt őrzik emlékét.

Szerettei

Közcélú felhívás

Sérelmek a pszichiátrián – ingyenes jogsegélyszolgálat Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot! Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk.

Közcélú felhívás

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke „tanulási probléma” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!

nepujsag.net 15


Info Humor

Horoszkóp Kos Márc. 21. – ápr. 20. Nagyon vágyik az érzelmi biztonságra és ragaszkodik azokhoz, akikkel kapcsolatba kerül.

A kamionsofőr betér egy út menti étterembe és rendel magának egy adag bécsi szeletet. Amikor épp nekifogna, három jól megtermett, bőrruhás motoros lép be az étterembe. Az egyikük se szó, se beszéd elragadja a sofőr tányérját és átviszi a saját asztalukhoz. A férfi egyetlen mukkanás nélkül fizet és távozik. – Figyelitek, srácok – rikkant a legnagyobb hangú vagány –, a pasas vagy teljesen beszari, vagy nem tud bunyózni. – Valószínűleg vezetni sem tud – szól közbe a pincér –, nézzék, épp most lapított palacsintává három motorkerékpárt. Két barát találkozik, az egyik nagyon szomorú, ezért a barátja megkérdezi tőle: – Mi történt veled, haver? – Ma reggel majdnem elütöttem az anyósomat. – De ez hogy lehet, nem működött a fék? – Nem működött a gázpedál. A stewardess kérdezi az utastól: – Parancsol vacsorát? – Miből lehet választani? – Igen vagy nem. Egy ember behajt egy egyirányú utcába, szemben a forgalommal. Peché­re egy rendőr ugrik elő az egyik fa mögül: – Nem látja, hogy ez egy egyirányú utca? – kérdezi tőle. – És? Nem is mentem két irányba! Nyugodt tempóban halad az autós a városban, amikor indexelés nélkül elévág egy nő. A sofőrnek minden tudására szüksége van, hogy elkerülje az ütközést. A következő lámpánál megszólítja a nőt: – Hölgyem, nem tud indexelni? – Indexelni tudok, csak vezetni nem.

16

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Hajlamos arra, hogy túlidealizálja partnerét, ez a későbbiekben nagy csalódásokat okozhat. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Csak idő kérdése, mikor jön rá, hogy becsapta valaki. Hasznos lenne, ha most két lábbal állna a földön. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ezen a héten erős vágy hajtja, hogy megmutassa magát a világnak, szeretné, ha most mások is elismernék. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Partnerével olyan szabályokat fektetnek le, amelyek garantálják két ember önálló akaratból fakadó szabad kapcsolódását.

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Emberek a pannon végeken, interjúkötet. A szerencse Lovrić Katarina hármasmalmi olvasónknak kedvezett. Gratulálunk! Nyereménye a Lendva 820 éve című kétnyelvű monográfia, melyet szerkesztőségünkben vehet át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje július 9. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

kulcslyuk

Sáfrányos Péter, a Muravidéki Vágta hodosi indulója A legjobb dolgok az életemben: • Hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Ahol házat építenék: • Ott, ahol élek. Gyermekkori álmom: • Hogy legyen saját lovam. A hobbim: • Lovaglás, horgászat. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Nem áll hozzám közel a főzés. A film, amit többször is megnéztem: • Transformers. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Sok mindent megváltoztatnék. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Hogy hova vezet ez az őrült technológiai fejlődés. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Meghódítani a Triglavot. A leghasznosabb tárgyam: • Mobiltelefon. Akinek a tanácsát mindig megfogadom:

Szűz Aug. 24. – szept. 23. A perfekcionizmus kulcsszó Önnél. A héten lehetősége lesz, hogy megvillantsa pótolhatatlanságát, s ez elégedettséggel tölti el. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Mostanában nagy fontosságot tulajdonít a külvilág dolgainak és annak, hogy kiemelkedő pozíciót töltsön be. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A héten a fő motivációja, hogy a látókörét szélesítse. Ez megnyilvánulhat utazásban vagy filozofálgatásokban. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Nagy elvárásai vannak kapcsolataival szemben. Sajnos erre a hétre nem jeleznek pozitív hatásokat a bolygók.

• A szüleimét. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz • Egy pörgős horvát muzsika mindig segít. Életem legnagyobb élménye volt: • Amikor megszületett a kisfiam. Amit már rég meg kellett volna tennem... • Egy kicsit jobban megtanulni a szlovén nyelvet. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • Nincs kivétel, az egész gyönyörű.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Mindenben a másikat részesíti előnyben. Mégis képes lehet harmóniában élni, hisz kész kompromisszumot kötni. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Új és másfajta emberek fognak most belépni az életébe és a hozzájuk fűződő viszonya is másfajta lehet. Halak Febr. 20. – márc. 20. A héten minden alkalmat megragad, hogy örömöt szerezzen magának. Elképzelhető, hogy mostantól hivatásszerűen űzi a hobbiját.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.


Horizont

Felhőszakadás és árvíz Domonkosfán és Hodoson lezúduló nagymennyiségű csapadékot az árkok képtelenek volka elvezetni, és a földekről leömlő víz számos háznál okozott kjisebbnagyobb károkat. Pincék,

garázsok, alagsorok áztak be, az alacsonyabban fekvő területeken pedig térdig érő vízsodorások is kialakultak. A földeken, a veteményesekben szintén nagy károkat

okozott az esőzés. Miután az eső elállt, az áradások is lassacskán leapadtak, a ká-

(Fotó: Pocak Martin)

Szombat délután Muraszombat felől érkezve Domonkosfa és Hodos felett is átvonult az a vihar, ami heves esőzéssel és felhőszakadással járt. A hirtelen

A hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadékot az árkok képtelenek voltak elvezetni. Domonkosfán ilyen volt a látkép.

rokat viszont megsínylették a lakosok. ak

Megjelent a magyar gazdaságfejlesztési pályázat A Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet, a ProFutura honlapján – www.profutura.si – június 21-én megjelent a magyar gazdaságfejlesztési támogatások pályázatának 3. köre. A kiírt vissza nem térítendő eszközökkel ezúttal is a mezőgazdaság és a vállalkozások fejlesztését célozzák meg 1,4–1,4 millió eurós keretösszegben. A pályázati űrlapot a honlapon található applikációban kell kitölteni. A kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot, valamint a mellékletek másolatait az intézet irodájába (Lendva, Malom utca 6/F.) személyesen kell eljuttatni. Részletes információkért az iroda munkatársaihoz is lehet fordulni. Az igénylés benyújtási határideje 2019. július 22-e. Időben érkezettnek tekintendő az a pályázati dokumentáció, amely papíralapon 2019. július 22-én 12.00 óráig leadásra kerül.

Sok szeretettel meghívjuk Önöket a

XII. VÖLGYIFALUNAP c. rendezvényünkre, amely 2019. június 29-én, szombaton lesz a „Zasuerdün” (völgyifalusi futballpálya).

Színes, egész napos programot kínálunk: 9 órától Így főzzünk bográcsban!

11 órakor Szentmise a tölgyek árnyékában

13.30 órától Kultúrműsor

14 órától Gyermekfoglalkozás 15 órától Vidám délután

18 órától Zenés szórakozás Márvány Duo

SOK SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET! Szervezők:

„Petőfi Sándor” Művelődési Egyesület, Völgyifalu Völgyifalui Turisztikai Egyesület Völgyifalui Önkéntes Tűzoltóegylet Völgyifalui „Zvezda” Futballcsapat Völgyifalu Helyi Közösség

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.

17


Muravidék A Kapcai ÖTE tűzoltóinak jubileumán

Kilencven év, kilencven önkéntes tag Szombaton ünnepelte a Kapcai Önkéntes Tűzoltóegylet fennállásának 90. évét. Élet- és vagyonőrzői szerepéért a községi és a szlovén tűzoltószövetség képviselői méltatták az egyesületet. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Elsőként Bot Dejan, a jubiláló ÖTE elnöke szólt

az egybegyűltekhez, kiemelve a humanitárius feladatokban is jeleskedő tűzoltóság szerepét. Majd Horváth Ferenc nemze-

tiségi parlamenti képviselő, az MMÖNK elnöke köszöntötte a nagy múltú egyesületet és a tagságot. Utalt azokra a parlamenti

Átadták az új motoros fecskendőt is, melynek működését Herženjak Kristijan, a Kapcai ÖTE ifjúsági vezetője mutatta be.

kezdeményezésekre is, amelyek a tűzoltóságnak szélesebb körű szerepet és finanszírozási bővítéseket is szánnak, s ezekhez kért ötleteket és megjegyzéseket a következő időszakban. Majd Antolin Milan, a Muravidéki Regionális Tanács képviselője méltatta a tűzoltóság munkáját. Kasaš Mihael, Lendva Község alpolgármestere hivatalosan is átadta a kapcai egyletnek az új Ziegler típusú fecskendőt, melyet a községi tűzoltószövetség céleszközeiből támogattak, s értéke mintegy 15 ezer euró. Mivel a Kapcai ÖTE tavaly óta tűzoltóautó nélkül kénytelen dolgozni, a jövőben ilyen beruházásra is igényt tartanak. Mint megfogalmazták: szorgalmuk, a tűzoltóversenyeken nyújtott felkészültségük s nem utolsósorban a fiatalítás

terén végzett tevékenységük erre feljogosítja őket. Az elismerésekből és plakettekből is kijutott az egyesületnek, elsőként a községi-polgármesteri plakett került átadásra, majd Prendl Srečko, a Lendvai Tűzoltószövetség elnöke a veteránoknak és a fiatalításban részt vállaló tagoknak adta át az elismeréseket. A kapcai egyesület tagjainak száma eléri a kilencven főt, de a toborzás még tart, és sok fiatal jelezte részvételi szándékát a nemes, önkéntességen alapuló tevékenység iránt. Az időjárási viszonyok miatt a felvonulás elmaradt, a rendezvény kulturális műsorában a helybéli népdalkör és a falusi szavalógyerekek léptek fel. Az est hagyományos tűzoltóbállal folytatódott.

Kedves Olvasóink!

A Népújság júliusban és augusztusban a hagyományos nyári szerkezetben, azaz 20 oldalon, viszont teljes terjedelmében színes nyomtatásban jelenik meg. Olvassák nyáron is a Népújságot, kellemes nyaralást kívánunk minden Kedves Olvasónknak! A szerkesztőség

18

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.


Muravidék Völgyifalui tűzoltóegylet

Felújították a helyiségeiket A tavasz folyamán a völgyifalui önkéntes tűzoltók munkaakcióban felújították a rossz állapotban lévő tűzoltóhelyiségeket, ahol helyet kaptak az új öltözőszekrények is. A felújítás mintegy háromezer eurós költségének többségét az egylet saját költségvetéséből fedezte. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A völgyifalui önkéntes tűzoltók a faluotthonban működnek, s a rossz állapotok miatt tavasszal önkéntes munkával felújították a tűzoltóhelyiségek nagyobb részét. Lučić Damir, a helyi ÖTE elnöke találkozásunkkor elmondta, az épület rossz szigetelése miatt az egyik fal folyamatosan vizesedett és javításra szorult. Ennek felújításakor adódott a lehetőség arra is, hogy az emeleten lévő öltözőszekrényeket a földszintre költöztessék. Az ablak- és az ajtócsere, valamint a felújítás és a villanyvezeték kicserélése mellett 16 új öltözőszekrényt szereztek be és helyeztek el a földszinten. A háromezer eurós felújítási költségek zömét az egylet saját költségvetéséből biztosította, de más forrásokból is folyt be támogatás, emellett a szükséges munkálatokat a tagok önkéntes munkával végezték el – mesélte az elnök. Az irodahelyiségben a befejezési munkálatok, valamint a több célt szolgáló társalgóhelyiségben kisebb felújítási munkálatok még hátravannak. A 10 5 t a g ot é s 3 8 ope­­ratív tagot számláló völgyifalui tűzoltóegylet a Lendvai község legaktívabb egyesületei közé tartozik. A versenyek terén is helytállnak a tagok, egy kis pangás után idén a

férficsapat újra megnyerte a lendvai tűzoltószövetség szemléjét és szeptemberben a regionális megmérettetésen küzd a legjobb eredményért. Emellett aktív az egylet női és veteráncsapata is. Az egyesületben egyre inkább érzik a fiatalok hiányát, ezért elkezdtek komolyan foglalkozni a fiatalok toborzásával is. A közeljövőben pedig a bevetéseken használt tűzoltóautó garázsának több éve húzódó problémája is megoldódik. E terv megvalósításához a község segítségére is szükség van, amiről Magyar Janez polgármester elmondta, hogy a község tárgyalásokat folytat a katolikus egyházzal a tulajdonában lévő faluotthonok megvásárlásáról. A völgyifalui faluotthon melletti, magántulajdonban lévő telek megvásárlásával pedig – ami a községi ingatlanok sikeres eladásától is függ – az új garázsnak a helyszíne is biztosítható lenne. A polgármester hozzátette még, miután a faluotthonok a község tulajdonába kerülnek, a felújítások is elkezdődhetnek a falvakban. Ehhez viszont pályázati forrásokra lesz szükség, mert a lendvai katasztrófavédelmi központ építésének több mint egymillió eurós költségei felemésztették a község jövő évi beruházási keretét is.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.

Tavasszal a völgyifalui önkéntes tűzoltók felújították rossz állapotban lévő helyiségeiket és 16 új öltözőszekrényt is beszereztek.

19


Horizont Kisfalui kitekintő

Állattartásból megélni, bold Kisfalun jártunk, ahol egy teljes generációnyi különbséggel két család életébe nyertünk betekintést. A haranglábon innen és a haranglábon túl; az egyik család a múltat, a másik család a jövőt látja az állattartásban. A két történetben kedves embereket ismerhettünk meg. A Muravidék egyik legkisebb falujában a talpon maradásról is szólt ez a kis kitekintő. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Grabar Pista és felesége, Cvetka Kisfalu közepén laknak. Családi házuk mögött egy hosszú téglaépület bújik meg, hatalmas gazdasági bejárata 33 kemény év és nehéz munka emlékeit őrzi. Emlékeztet arra is, milyen reményekkel vágtak bele egykor az állattartásba Pistáék, és

beszédbe elegyedünk mindenféléről. Emlékeztetnem is kell magamat, hogy az állattartással eltöltött évekről is kérdezzek, mire Pista egészen 1979-ig, a kezdetekig tekint vissza. – Volt egy kiírás sertésneveldére, vissza nem térítendő támogatással. Éltek még a szülők, jó lehetőséget láttunk az állattenyésztésben, így belevágtunk. Az akkori devalváció is jól jött, hamar

mány – magyarázza Pista. De ahogy az évek múltak, sok minden megváltozott és egyre nehezebb lett a megélhetés. A kiadások nőttek, a haszon apadt. A családi helyzete is változott. – A gyerekeink kirepültek, a szülők elmentek. Ketten maradtunk – mondja Cvetka. – Egyre nagyobb teherré vált az állatokkal való munka, nem csak lefárasztott minket, de már

Cvetka és Pista igencsak dolgos évtizedeket tudnak maguk mögött, ma viszont már igyekeznek a kedvükre eltölteni az idejüket. a kezdeti remények hogy fakultak meg az évek múlásával. Pista az udvaron üdvözöl, friss tojással a kezében, amit éppen a tyúkólban szedett össze. Mindjárt rá is kérdez, vannak-e tyúkjaink, mert ha nincsenek, akkor szívesen ad tojást. Odabent Pista felesége, Cvetka is kedvesen fogad. A mindig mosolygós asszonnyal pillanatok alatt

20

visszafizettük a kölcsönt, amit az építkezésre felvettünk. Hatalmas ólat húztunk fel, 48 méter hosszan volt benne a vályú – kezdi mesélni. – Amint elkészült a hatalmas hangár, be is indult a tenyésztés. A malacokat folyamatosan szállították hozzánk, mi pedig felhizlaltuk őket, majd újra jött a teherautó és vitték őket vágásra. 115 naponta cserélődött a teljes állo-

anyagilag sem hozott hasznot. Szigorodtak az előírások, ami újabb munkával járt. Folyamatosan jöttek ki az ellenőrök, de nálunk mindig kifogástalan volt minden. Vezetni kellett a leltárt, azt is ellenőrizték. Ha éjjel jött a szállító, akkor éjjel kellett rakodni, reggel pedig mentünk dolgozni. Nem volt megállás, sem hétvége, sem ünnepnap. A gyerekeink persze sokat

segítettek akkor is, amikor már nem éltek velünk, és a faluból is számíthattunk segítségre, amikor munkás kellett, de az utolsó években már nem láttuk értelmét a küszködésnek, anyagilag sem – emlékszik Cvetka, majd Pista veszi át a szót: – A 33 év alatt 45 ezer disznót neveltünk fel. 2013-ban döntöttünk úgy, hogy felszámoljuk a farmot. Megváltoztak az előírások, az istállókat fel kellett volna újítani, a teljes beruházás 80 ezer euróba került volna. Ekkora kiadást nem engedhettünk meg magunknak, főleg úgy nem, hogy sejtésünk sem volt arról, hogy megtérül-e valaha a befektetés. Ezért úgy határoztunk, hogy felszámoljuk a disznófarmot, egy élet munkáját – mondja, majd legyint egyet: – Az utolsó rakománynál 400 felhizlalt sertésre 400 euró volt a fizetés, ez volt a háromhavi keresetünk a munkánkért. Akik az állat szőrét sem látták, azok többet kerestek, mint mi – mondja keserűen, Cvetka pedig bólogat, majd így szól: – Nehéz volt, de csináltuk tisztességgel. Voltak jó időszakok, de voltak nagyon nehéz évek is mögöttünk. Ha belegondolok abba, mennyit dolgoztunk, és mégis volt időszak, amikor alig maradt mit a tejbe aprítani, hát nem könnyű igazságot találni az életben – mondja az asszony. Cvetka elmondta, hogy a farm mellett neki 39 év munkaideje is van a gyárban. A pártosfalvi kötödében dolgozott, majd amikor az bezárt, akkor három másik helyen is dolgozott néhány évig. – Amikor abbahagytuk a farmot, egy kicsit megkön�nyebbültünk – veszi át a szót újra Pista. – Most csak

tyúkjaink vannak, de lehet, hogy még veszünk néhányat. Ezekkel nincs gond, akkor fekszünk és akkor kelünk, amikor akarunk, éjjel nyugodtan alszunk, és oda megyünk, ahová akarunk. A házaspár nagyon szereti a helyi rendezvényeket, közreműködnek, segítenek, ha kell. Cvetka megmutatja a kézimunkákat, amiket mostanában varrogat, és sorban készülnek a gobelinképek is. Aztán a pompás orchideákat is megcsodáljuk, Cvetka ezekre is nagyon büszke. – Most nyugodtabban élünk – mondja. A házaspár azért nem mondott le teljesen mindenről. Hét hektár földjük van, amit művelnek, valamint gondozzák a veteményest. Saját maguknak disznót is nevelnek, hiszen az otthoni sonkának bizony nincsen párja. Egyetlen szomorúságuk, hogy a nagy ház, amit felépítettek, kong az ürességtől. – Ha tudtuk volna, hogy egyik gyerekünk sem marad itt, akkor nem építettünk volna ekkora házat. De így alakult – mondja Cvetka. – Itt nincs munkalehetőség, és mi szülők csak reméljük, hogy a gyerekeinknek jobb életük lesz, mint nekünk volt – majd a család kapcsán vidámabbra fordul a beszélgetés, hiszen három unoka is van a családban, akikre nagyon büszkék a nagyszülők. Míg a Grabar család 33 év után búcsút intett az állattartásnak, addig Balogék szinte egy időben velük éppen azon igyekeztek, hogy megtöltsék az istállókat. Bekopogtattunk a fiatal családhoz. Balog Robert és élettársa, Slava üdvözölt minket, és készségesen meséltek a terveikről, meg azt is megmutatták, hogy

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.


Horizont

dogulni – két emberöltőn át

Robi és Slava büszkék arra, hogy saját erőből bele mertek vágni az állattenyésztésbe. jelenleg hol tart a gazdaságuk. Néhány éve komoly elhatározással, nagy tervekkel, merészen vágtak bele az állattartásba, és teljesen önerőből bővítették a szülők hagyatékát. – Valójában nem volt más lehetőségünk, mint hogy belevágjunk komolyabban az állattartásba – mondja Robi. – Nem volt munkahely, ami volt, az hamar be is csődölt. Az alapok viszont megvoltak, egy kevés föld, néhány állat, az a kis gazdaság, amit a szülők ránk hagytak. Egy magyarországi barátom, aki marhákat nevel, szintén nagy hatással volt ránk. Általa jutottunk arra az elhatározásra, hogy nekünk is érdemes volna megfontolni a szarvasmarha-tenyésztést. Robi néhány éve vágott bele az állattartásba, és ma már úgy látja, hogy tényleg érdemes ezzel komolyabban foglalkozni. Miközben elsétálunk az istállókhoz, Slava is beavat a napi tennivalókba. – Reggel fél ötkor kelünk, ellátjuk az állatokat. Nekem akkor nincs sok munkám, este viszont

a fejés és az etetés sok időt elvesz, kétnaponta pedig takarítjuk az istállókat. Emellett dolgozni is járok, így a napjaim elég sűrűk – magyarázza, majd odaérünk az első istállóhoz, ahol a kíváncsi tehenek rögtön ki is dugják a fejüket. Egy fekete macska szalad ki hirtelen az istállóból, hangos nyávogással jelzi, hogy itt bizony ő lenne a főnök. Slava mindjárt el is mondja, hogy ez a cicus

itt él a tehenekkel, és meg van győződve róla, hogy ez az ő területe, talán még a marhák is az övéi. Megmosolyogva a kis pluszinformációt megyünk a következő istállóhoz. Itt is marhák sorakoznak, tágas, világos és szellős helyük van, nem is panaszkodnak. Meglátják a gazdaas�szonyt, a fejüket mindjárt simogatásra nyújtják. Slava szépen, a nevükön szól hozzájuk, Malacka, Pepi,

Sena, Sara, Ernőke, Silvika, csak néhány név, amit elcsíptem. – Jelenleg 34 állatunk van. Tíz kint legel (öt tehén a borjakkal), aztán van tíz fejőstehén, a többi pedig bika és üsző. A felnőtt bikák szeptember, október tájékán eladásra kerülnek – mondja Slava –, olyankor nem olyan könnyű megválni tőlük, hiszen naponta látjuk, gondozzuk, megszeretjük őket. Robi is közelebb lép, egyetért a párjával, de hozzáfűzi, ez az élet rendje, haszonállatokat tartanak, meg kell tanulni elengedni őket. – Kétféle marhánk van jelenleg. A hagyományos magyar tarka és a limuzin, ami francia fajta. Vannak még fejősteheneink is, de szeretnénk a közeljövőben már csak a húsmarhákra koncentrálni, 15 bikát szeretnénk. Ezt a fajtát egyébként nem tartják a környéken. Keresztezése van, magyar tarkával, de tiszta limuzin nincs senkinek – mondja Robi, miközben ő is megsimogatja az egyik állatot. Slava pedig a göndör

Robiék az errefelé egyedülálló limuzin fajta tenyésztését szeretnék bővíteni.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.

frizurájukra is felhívja a figyelmet, na meg a fényes szőrre, ami ilyenkor nyáron a legszebb. Mint megtudtuk, a fejőstehenek tartásával több gond van, érzékenyebb jószágok, míg a kintiekkel szinte semmi dolga nincs a gazdának. A jó minőségű legelő, a friss ivóvíz és a széna minden igényét kielégíti a marhának. Ráadásul szófogadó állatok és gyorsan tanulnak. – Van kereslet a marhahúsra, főleg az osztrákok és az olaszok részéről, de Szlovéniában is van rá piac. Ha ebből egyet eladunk, az már jár némi haszonnal – magyarázza a Robi. Az állatok láthatóan boldogok kint a legelőn, kíváncsiak és egészségesek. Robi szeretné, ha tudnának még némi területet vásárolni, akkor egészen a patakig leengedhetné őket. A takarmányozás, a földek megmunkálása együtt jár az állattartással. A család körülbelül 30 hektár földet művel, de eladásra is termesztenek, például szóját és repcét, amit még mindig jól el lehet adni. A földműveléshez persze gépezet is kell. Eddig ugyan nem pályáztak sehol támogatásér t, mindent önerőből építettek fel, de most fognak. Vetőgépet és forgatót is szeretnének, rendsodrót, kaszát, hiszen ami gépezetük van, már eléggé elavult. Robival és Slavával vis�szasétálunk a házukhoz. Az árnyékos teraszon beszélgetünk még egy picit. Mindketten bíznak abban, hogy az állattartásban megtalálják a számításaikat. Csendben, de azért reménykednek abban is, hogy a kisfiuk egyszer majd továbbviszi a gazdaságot.

21


Sport A Lendva Községi Sportjátékok díjkiosztója

Dartsban és bowlingban indultak a legtöbben A Lendva Községi Sportszövetség múlt csütörtökön tartotta meg a községi sportjátékok hagyományos díjkiosztóját. Az idén kilenc sportágban lebonyolított versenyeken 250 szabadidős sportoló vett részt. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Horvatič Velimir szövetségi titkár elmondása szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a játékokon többségében az idősebb

patversenyt az Öregfiúk nyerték a Kapitalec és a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete előtt. Mindhárom egyéni helyezés az Öregfiúk soraiból került ki, az első Aladič Elimir lett, a második Duh Franc és a harmadik

második, a Munkarokkantak Községközi Egyesülete pedig a harmadik. A nők versenyében a munkarokkantak csapata maga mögé utasította a 2. Sz. Lendvai KÁI-t és a lendvai nyugdíjasokat is. Az egyéni győztes

sebbnek. Második lett a Bambus Boys, a harmadik helyen a nyugdíjasok csapata végzett. A hölgyek mezőnyét a 2. Sz. KÁI nyerte, egyéni győzelmet a Koncut csapatból Koncut Terike és Šendlinger Tanja aratott, harmadik lett Rudaš Dina, aki az iskola színeit képviselte. A Winer Club Hotiza győzött teniszben a Cadis és a Laki Luzer előtt. Asztaliteniszben a lendvai Elektromaterial győzött a Petrol Geoterm Kft. és a Lendvai Közigazgatási Egység előtt. A sporthorgászati versenyen a legtöbb hal a Gyertyánosi Rancs csapatának horgára akadt, a második helyet a lendvai nyugdíjasok csapata

szerezte meg, ők adták az egyéni elsőt is, Gyurkač Franc győzött csapattársával, Šimonka Jožéval. A rokkantak községközi egyesülete csapatban és egyéniben Černela Aleksander a harmadik helynek örülhetett. A férfiak petanque-versenyét a Bar Extra nyerte a lendvai nyugdíjasok és a rokkantak egyesülete előtt. A nők versenyét a lendvai nyugdíjasok nyerték a munkarokkantak előtt. Az utóbbi sorrend alakult ki a kerékpározás mezőnyében is. A győzteseknek az érmeket és a kitüntetéseket Matjašec Andrej sportszövetségi elnök és Kasaš Mihael lendvai alpolgármester adta át.

Budapesten az öregfiúk Az idei sportjátékokon 250 szabadidős sportoló vett részt. korosztály szerepel, a fiatalok bekapcsolódása a kívánt aránytól jóval elmarad. A csekély érdeklődés miatt ezért idén két versenyszámot – a kispályás focit és a kosárlabdát – is szüneteltettek. A játékok fellendítése és népszerűsítése érdekében tehát a jövőben szükség lesz a nagyobb promócióra – tette hozzá a titkár. Az idei céllövészeti csa-

Kovač Rihard. A hölgyeknél hármas győzelem született a 2. Sz. Lendvai KÁI-ból, a legeredményesebben Rudaš Dina lőtt, őt Tratnjek Tanja és Pisnjak Andreja követte. A darts csapatversenyt a Területi Ipari Kamara felállása nyerte Verbančič Robi egyéni győzelmével, valamint Pergar Robert és Žalik Vlado dobogós helyezésével. A lendvai nyugdíjasok csapata lett a

Schneider Andrea lett a munkarokkantak egyesületéből, második a 2. Sz. KÁI-ból Horváth Izabel, míg harmadik Feher Lidija a munkarokkantak csapatából. A terepjárásban a lendvai hegymászók végeztek a lendvai nyugdíjasok előtt. Bowlingban a Gumi-Park nyert csapatban, egyéniben Pucko Stanko, Gömbös Geza és Časar Marjan bizonyult a legeredménye-

Közös edzés, majd meccs A lendvai Lindau Kosárlabdaklub és a kebelei kosárlabdaklub korosztályos csapatai a kosárlabdaidényt a múlt héten közös edzéssel zárták az 1. Sz. Lendvai KÁI tornatermében. Az eseményen mintegy húsz tanuló vett részt. A két korcsoport – az U10-es és az U12-es – a bemelegítés és ismerkedés után ügyességi kosárlabdajátékokban és poligonon mérte össze erejét. Az időre

22

elvégzendő gyakorlatokat a fiatalabb korosztályban a legügyesebben a lendvai Horvatič Tim és Wolf Evian, valamint a kebelei Kuhar Kocet Noah teljesítette. Az idősebbeknél a lendvai Kramberger Jure győzött a kebelei Ferencek Matjaž és Zaman Lovro előtt. Az ügyességi játékokat kosárra dobás követte, ahol a fiatalabbaknál a lendvai Makedonski Aleksander, az

idősebbeknél Kramberger Jure győzött. A kö z ö s e d z é s n a p csúcspontját az egymás elleni mérkőzések jelentették, ezeken mindkét korosztály megmutatta harciasságát és évközben elsajátított tudását. A játékot a csapatok nagyon élvezték, ami után jólesett a megérdemelt és frissítő fagyizás. hs

A Lendva–Lenti öregfiúcsapat a lendvai Kiraly Ludvik hálóőrrel és Pečelin Andrej, valamint Oletič Ivan mezőnyjátékosokkal a budapesti veterántornán. A budapesti veterán focifesztivál keretében először rendezték meg a határon túli magyarok csapatainak megmérettetését. A hatcsapatos torna az Angyalföldi Sportközpontban folyt, ahol a 60 év feletti csapatok csaptak össze. Három lendvai veterán focista, Pečelin Andrej, Kiraly Ludvik és Oletič Ivan a lenti öregfiúkkal lépett pályára. A mérkőzéseket két hármas csoportban bonyolították le, majd következtek a helyosztók. A Lendva–Lenti csapat a csoportkörben

megszerzett egy győzelme és veresége után a harmadik helyért küzdött meg a vajdasági Topolyával, amelytől a jó játék ellenére 2:1-re kikapott. A határon túli veterántornát a felvidéki Dunaszerdahely nyerte a második Eszék és a harmadik Topolya előtt. Negyedik lett Lendva–Lenti csapata, az utolsó két helyen pedig az erdélyi Érmihályfalva és a Magyar Országos Veterán Labdarúgó Sportegyesület csapata végzett. F.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.


Sport

Megkezdte az alapozást a Nafta 1903 A Nafta felkészülési meccsei: • • • • • • •

június 29-én: Nafta – Krasznodar (U19) július 2-án: Nafta – Kaposvár július 7-én: Nafta – Krasznodar B július 10-én: Nafta – ZTE július 13-án: Nafta – Tiszakécske július 19-én és 21-én: részvétel az odrijánci focitornán július 24-én: Nafta – Siófok

minisport A Nafta 1903 múlt csütörtökön 25 játékossal kezdte meg a felkészülést az őszi idényre. Múlt csütörtökön a Nafta 1903 felnőtt csapata rövid pihenő után megkezdte a felkészülést a második liga július 28-án induló 2019/20-as küzdelmeire. Sluka Marian edző vezetésével az edzésen 25 játékos volt jelen, a keretben pedig az utánpótlásból négy fiatal kapott lehetőséget – Pavšič Sašo, Drk Dominik,

Šupljika Mateo és Kirić Stjepan. A távozó és az érkező játékosokkal a klub még tárgyalásokat folytat, a hangsúlyt viszont a motivált fiatal játékosokra helyezi. A három távozó, Prahič, Oštrek, Cvrtila mellett a klubot elhagyta Zeljko Damir is, akinek a szerződése a hónap végén jár le. Az alapozást előreláthatólag hazai

környezetben bonyolítja le a csapat, úgyszintén a nyolc felkészülési mérkőzés java részét is itthon játssza. A július 28-án induló őszi idényt a Nafta hazai pályán Brežice csapata ellen indítja, míg a Szlovén Kupasorozat első fordulóját idegenben a Tinex Šenčur ellen augusztus 14-én játssza. F.h.m/hs

Az idei Összetartozás Kupát a Felvidéken rendezték

Lendvai futósikerek A Lenti Iszkiri Futóklub szombaton rendezte meg a hagyományos Balance Csúcstámadás elnevezésű futóversenyt Lentiben. Idén az esős időben mintegy háromszázan érkeztek a versenyre, amelyen a legkisebbek a négyszáz és a nyolcszáz méteres gyermekfutamon, valamint a felnőttek a 2,5, az 5 és 11 kilométeres mellett a 23 kilométeres félmaratoni távon futhattak. A nők és a férfiak megmérettetései mellett először a veteránok versenyét is megszervezték. Az Iszkiri Futóklub futóversenye a Lendva-vidéki futók körében is igen népszerű, ezúttal az esős idő talán kedvezett is nekik, hiszen néhányan a legjobbak között érkeztek célba. A legeredményesebben az új, 23,4 kilométeres félmaraton váltó kategóriájában szerepeltek, amelyen Gerebic Gordan (Völgyifalu) és Cipot Boštjan (Muraszombat) a második helyet szerezte meg 1:52:14-es idővel. A félmaratoni váltónak a jellegzetessége, hogy féltávnál, ez esetben a Lendva-hegyi Vinarium kilátótoronynál pedig a két futó váltotta egymást. Remekül teljesített Gazdag Andrej is, aki a 11,3 kilométeres távon 48:55:7-es idővel harmadikként ért célba, Gyurkač Ladislav pedig 34. lett. Češka Tamara az öt kilométeres távot az ötödik helyen zárta 29:14:3-es idővel, Grča Teodor a félmaratont 2:15:52-es időben futotta le és a 16. helyen fejezte be a versenyt. F.h.m. Misja mögött küzdelmes versenyhét áll A lendvai taekwondós, Misja Beno küzdelmes versenyhéten van túl, hiszen a számára két győzelmet hozó ljubljanai torna után az olaszországi Pordenonba utazott a „President cup Italy” döntő tornájára. Az olaszországi döntőben a 85 legjobb európai versenyző négy legjobbja küzdött meg, akik között Misja is jelen volt. Misja a sorsolás révén a tapasztalt és a tornagyőzelemre is esélyes francia Nzoullie-vel került össze, de tőle sem ijedt meg. Bátran ringbe szállt, és a győztesről csak a harmadik menet döntött, amelyben a francia kamatoztatta több éves tapasztalatát és tudását. A küzdelmet végül 19:15-re nyerte. Misja a harmadik helyért a spanyol Valviedával csapott össze, akit két kiegyenlített menet után 15:13-as győzelemmel utasított maga mögé. Az olaszországi kupa négy legjobb döntősének tornáján Misja így a harmadik helynek örülhetett. Hs

A hétvégén a felvidéki Imelyben rendezték meg a hagyományos Összetartozás Kupa elnevezésű focitornát, amelyen hét anyaországi és határon túli magyar település vett részt – az erdélyi Csíkcsicsó, a felvidéki Imely, a magyarországi Izmény, a délvidéki Ada-Törökfalu, az ukrajnai Mezőkaszony és a Muravidék. A kispályás focitorna ismét remekül sikerült a muravidéki csapatnak. A csoportkört két győzelemmel és egy döntetlennel az első helyen zárta, majd az elődöntőben kemény harcot vívott a fiatal ukrajnai felállással. Miután kétszer is hátrányba került, végül nagy akarattal fordítani tudott és 3:2-es győzelemmel kiharcolta a döntőbe jutást. A döntőben azonban már nem tudott a házigazda Imely fölé kerekedni, a csapat kénytelen volt fejet hajtani a túlerő előtt és egy évre átadni a vándorkupát az új tornagyőztesnek. A torna gólkirálya a muravidéki színekben játszó Laslo Kristijan lett. lt N É P Ú J S Á G 2 0 19 . j ú n i u s 2 7.

Galambos megnyerte a negyedik fordulót Muraszombatban bonyolították le a nemzetközi kiskaliberű céllövőliga negyedik fordulóját, amelyen ismét helytálltak a petesházi Coal Sportlövészeti Egyesület lövészei. A felnőtt versenyben Varga Gábor (Coal) a második helyen végzett, hat körrel lemaradva Szabolics János (PSLE Nagykanizsa) mögött, aki 272 körrel győzött. A Coalból Kopinja Jože a 8., Gerenčer Boris a 11. helyen végzett, míg a dobronaki Jezeróból Balaško Štefan 17., Car Franc 19. lett. A korosztályos megmérettetést Galambos Milan (Coal) nyerte 228 körrel. Csapatversenyben a Coal győzött 764 körrel a PSLE Nagykanizsa és Črenšovci előtt. hs

23


Profile for Népújság

Népújság, 2019. 06. 27.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 26. sz.

Népújság, 2019. 06. 27.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 26. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement