__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

65. évfolyam 25. szám Lendva 2021. június 24. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Lendva a fókuszban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter múlt heti villámlátogatásának fókuszában Lendva Község díszpolgári címének átvétele mellett a Lendván megvalósuló magyar állami beruházások, az új MMÖNK-székház, illetve a futballakadémia volt (képünkön a miniszter Pál József, a legidősebb naftás labdarúgó és Kepe Magor Márton, a legfiatalabb igazolt játékos társaságában). Mindkettő beruházás még idén megvalósul a magyar külügyminiszter szavai szerint. A látogatásról bővebben a 2–3. oldalon.

Zver Ilona, az MMR és a tévéstúdió vezetője:

„A létszámot tartani kell a programok mennyiségének és minőségének fejlesztéséhez” 4. oldal


Iránytű Magyarország különösen figyel a Muravidékre

Lendva Község díszpolg Tomka Tibor

Elképesztő, mégis igaz Elképedve olvastam a napokban a hírt – amely egyébként furcsamód nem kapott nagyobb visszhangot a sajtóban –, miszerint vakcinaellenes egyének törtek be egy ljubljanai oltási központba, állampolgárokat és egészségügyi dolgozókat inzultáltak, a szerintük veszélyes oltakozásról próbálták lebeszélni a jelenlévőket. Az ügy addig fajult, hogy a rendőrségnek is be kellett avatkoznia, zárja a hírt az ügyről beszámoló webportál. Kiemelik, eddig még nem történt meg, hogy az orvos vagy éppen az egészségügyi személyzet és a páciens, vagy ebben az esetben az oltakozó állampolgár közötti igencsak személyes kapcsolatot ilyen szinten megzavarja valaki. Hozzátenném, nemcsak ezt a kapcsolatot zavarták meg, nemcsak az ottaniakat inzultálták ezzel, hanem minden oltást felvállaló egyén emberi jogába, szabadságába is beletiportak, ugyanis ahogy senkit sem köteleznek, hogy beoltassa magát, úgy mindenkinek megvan a joga, hogy megtegye ezt. És ebben senki sem zavarhatja meg, még akkor sem, ha úgy véli, kárt okoz magában, ahogy fordítva is, ugyebár senki sem kötelezhető, vegye fel az oltást, annak ellenére, hogy nem csak saját magát, hanem az egész társadalmat védené meg ezzel. Teljesen rendben van, hogy minden szakmai érvnek ellenállva önjelölt „emberjogi szabadságharcosok” kinyilvánítsák a véleményüket, mert ez a demokrácia része. Az már határeset, hogy az egészségügyi szakmában bizakodó csendes többséget ilyen-olyan fórumokon, a közösségi hálózatokon birkáknak nevezve sértegetik. Az előbb felvázolt eseménnyel azonban már túllépték a határt, ez ugyanis már elfogadhatatlan és nem tartozik a demokráciába. Minden embernek megvannak ugyanis az emberi és szabadságjogai, még azoknak is, akik beoltatják magukat!

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Farkas Brigita, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os HÉA-t kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A múlt csütörtökön Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a lendvai Színház- és Hangversenyteremben Magyar János polgármestertől átvette Lendva Község díszpolgári címét. A magyar külügyi tárcavezető bő programot tartalmazó lendvai látogatásán megtekintette az új MMÖNKszékház felújítási munkálatait, részt vett a Lendvai Labdarúgó Akadémia alapkőletételén, valamint Dolamič-Konrad Martin plébános és Štumpf Peter muraszombati megyéspüspök társaságában a felújítás alatt álló lendvai Szent Katalin-plébániatemplomot is megtekintette. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Szijjártó Péter múltheti lendvai látogatása a Magyar Főkonzulátuson kezdődött, ahol Dávid Andor Ferenc magyar nagykövet, illetve Máthé László Eduárd főkonzul társaságában Horváth Ferenccel, illetve a muravidéki magyarság vezetőivel tárgyalt. A plenáris ülés után Szijjártó Péter udvariassági látogatást tett Lendva Községnél, ahol Magyar János polgármesterrel tárgyalt, bejegyzést írt a község emlékkönyvébe, majd a lendvai Színházés Hangversenyteremben a díszpolgári cím átvételekor megköszönte Lendva városának és polgárainak a kitüntetést. – Egy város díszpolgári címét, ezzel pedig egy közösség elismerését elnyerni nagy megtiszteltetés, különös tekintettel arra, hogy Martonyi János után én vagyok Magyarország második külügyminisztere, aki ebben a megtiszteltetésben részesül – mondta Szijjártó Péter. A tárcavezető tolmácsolta Magyarország valamennyi polgárának jókívánságát abból az alkalomból, hogy Szlovénia harminc esztendővel ezelőtt vívta ki a függetlenségét. Kiemelte: a közép-európaiaknak különleges történelmük van. – Egészen a közelmúltig meg kellett harcolnunk a szabadságunkért. Ezért

mi itt, Közép-Európában pontosan tudjuk értékelni a szabadság jelentőségét – húzta alá. Szijjártó Péter a továbbiakban hangsúlyozta: – Mi most egy különösen nehéz időszakon vagyunk remélhetőleg túl. Ez a nagyon nehéz időszak minden eddiginél világosabbá

hogy ez a két cél nem áll ellentétben egymással. Sőt ez a két cél egymással harmóniában, összhangban van – szögezte le. A két ország együttműködése a kölcsönös tiszteletre és az őszinte barátságra épül. Szavai szerint Lendva és környéke továbbra is számíthat a magyar embe-

A Színház- és Hangversenyteremben vette át Lendva Község díszpolgári címét Szijjártó Péter külügyminiszter Magyar Janez polgármestertől. tette, hogy milyen egymásrautaltságban élnek itt a nemzetek. Mint fogalmazott, ez a nehéz helyzet megerősítette a magyar külpolitika két fontos céljának a helyességét. Először is jóban kell lenni a szomszédokkal, másodszor pedig folyamatosan erősíteni kell a határon túli magyar közösségeket – tette hozzá. – És ebben a különösen nehéz múltú Közép-Európában ma olyan politikai helyzet jött létre,

rek figyelmére, valamint a magyar kormány támogatására. A folyamatban lévő fejlesztéseket végigviszik, és várják a polgármestertől, valamint a lendvaiaktól az újabb és újabb fejlesztési ötleteket. Úgy vélte: egy ilyen díszpolgári cím egyrészt elismerést és megtiszteltetést, másrészt elvárást is jelent. – Szeretném önöket biztosítani arról, hogy ennek az elvárásnak a jövőben is meg kívánok felelni, és teljes szívemből fogom támogatni

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .


Nemzetiség

gára lett Szijjártó Péter

Az új MMÖNK-székház építéséről Szijjártó Péter miniszter és Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke írt alá szerződést. önöket – mondta végezetül. Magyar János polgármester megköszönte Szijjártó Péternek kezdeményező- és segítőkészségét, valamint példás emberi

túl élő magyar nemzeti közösségeket folyamatosan támogassák – jelentette ki Szijjártó Péter. A tárcavezető kiemelte: a muravidéki nemzeti közösség támoga-

figyelnek. – A mai napon letettük az itteni labdarúgó akadémia alapkövét, az építkezés pedig gyors lesz – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az idei évben be is fejeződik. – Ez lehetőséget ad majd a szlovén és magyar tehetséges gyerekeknek és fiataloknak arra, hogy a labdarúgás világában előre lépjenek – húzta alá. A magyar külügyminiszter Horváth Ferenc MMÖNK-elnökkel a magyar közösség épülő, felújítás alatt álló székházának alapkövénél elhelyezett egy időkapszulát. Szijjártó Péter kiemelte: az épületben lehetőség lesz majd kulturális, hagyomány- és identitásőrző rendezvények lebonyolítására is. A kivitelezési munkálatok ebben az esztendőben itt is befejeződnek. A tárcavezető végezetül kifejtette: a magyar kor-

A magyar külügyi tárca vezetője Štumpf Peter megyéspüspök, msgr. Režonja Franc püspöki vikárius és Dolamič-Konrad Martin társaságában tekintette meg a Szent Katalin-plébániatemplom felújítási munkálatait. magatartását. Kiemelte, hogy mint Lendva Község díszpolgárát ezentúl is mindig nyitott szívvel, őszinte szeretettel várják. A magyar nemzet erejét az anyaország és a határon túl élő nemzetrészek ereje adja össze, ezért kulcsfontosságú, hogy a határon

tása továbbra is a magyar külpolitika fókuszában van. Jelezte: összesen 651 vállalkozásnak adtak gazdaságfejlesztési támogatást, amelyből 3,7 milliárd forintnyi beruházás valósult meg. Szijjártó Péter elmondta, hogy Lendvára és környékére kiemelten

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .

mány külpolitikájának sarokköve marad a határon túli magyar közösségek támogatása, a Muravidék pedig különös figyelmet kap. Ezen belül Lendvára és környékére számos fejlesztés érkezett és fog érkezni az elkövetkező időszakban is – mondta.

Horváth Ferenc

országgyűlési napló

A jövőt építve, elszántan előre Májusban átvettem a muravidéki parlamenti képviselők klubjának a vezetését. A szlovén parlamenti klubok közül a muravidéki klub rendelkezik a legrégibb hagyományokkal, és minden mandátumban a muravidéki képviselőkből tevődik össze. Ebben a mandátumban csak négyen vagyunk, ezért a klub vezetését is egy-egy évre osztottuk szét egymás között. A politikai különbségek nem befolyásolhatják az együttműködésünket és az egymás iránti tiszteletet, ezért amikor a Muravidékről van szó, össze kell fognunk, ennek érdekében elszántan haladunk előre! Összefogásunk jó példája a „muravidéki vízvezetékhálózat B rendszerének” a továbbfejlesztése, amelyre további 30 millió euró biztosított. Ezáltal minden muravidéki lakos számára elérhető lesz a tiszta és egészséges ivóvíz. A parlament képviselőiként 2021. május 27-én, csütörtökön egyhangúlag elfogadtuk a jelnyelv rögzítését a Szlovén Köztársaság Alkotmányába. Az olasz és a magyar nemzetiségi közösség képviselőcsoportjának a javaslatára pedig az Alkotmánytörvényben rögzítésre került az olasz és a magyar jelnyelv szabad használata azon önkormányzatok területén, ahol az olasz vagy a magyar nyelv is hivatalos nyelv. 2021. június 17-én Lendvára látogatott Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. Látogatása során a miniszter átvette Lendva Község díszpolgári címét, majd ezt követően időkapszulát helyeztünk el a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség felújítás alatt álló új székháza előtt, ahol új irodahelyiségeket kap majd a Képviselői Iroda is. Miniszter úrral eredményes tárgyalásokat folytattam a Muravidékre vonatkozó további projektekről. Szintén Lendván tett látogatást 2021. június 9-én Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, akivel Gyertyánosban időkapszulát helyeztünk el az új tornaterem helyszínén. Dr. Zsigmond Barna Pál, a Kárpát-medencei külképviseletek tevékenységének összehangolásáért felelős miniszteri biztos is Lendván járt aznap. 2021-ben Szlovénia második alkalommal tölti be az Európai Unió Tanácsa elnöki tisztségét, és ebben az évben ünnepli az ország a függetlensége 30. évfordulóját. A féléves elnökségről és Szlovéniáról minden információ a https://slovenian-presidency. consilium.europa.eu/hu honlapon érhető el, amelyen magyar nyelven is lehet böngészni. A közelgő szlovén állami ünnep, a függetlenség 1991-es kikiáltásának emléknapja alkalmából szeretnék megosztani egy gondolatot. Mi, muravidéki, magyar nemzetiségű szlovén állampolgárok különbözőek vagyunk, de nincs szükség arra, hogy örökké megosztottak legyünk. Engedjük meg, hogy a sokféleség gazdagítson minket, ne pedig megosszon. Sok sikert, Szlovénia!

3


Nemzetiség A nemzetiségi stúdió 2022-es programtervéről

Továbbra is Zver Ilona a lendvai RTV élén

A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottsága egyhangúlag támogatta az MMR és a TV-stúdió vezetői munkahelyére – az intézeten belüli pályázaton – beérkezett egyetlen jelölt vízióját és munkatervét, Zver Ilona eddigi vezérigazgatóhelyettes újbóli kinevezését. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Zver Ilona a pályázatra benyújtott 2021–2024es fejlesztési vízióban és munkatervben kiemelte: külön figyelmet fordít a két média hallgatóira/nézőire, a tartalmakra és a műsorok alkotóira, a média területén jelentkező új trendek követésére, az újságírói és technikai állomány utánpótlására, a műszaki fejlesztésekre, a finanszírozásra, a lendvai stúdió nagyobb önállóságának megteremtésére.

– A két szerkesztőség műszakilag korszerű feltételek között dolgozik, a helyiséggondok is megoldódtak. A rádió- és tévéműsorokat 50 fős stáb készíti, fele-fele arányban, és ezt a létszámot tartani kell a programok mennyiségének és minőségének fejlesztése érdekében – nyilatkozta Zver Ilona. – Aggódom azonban a Szlovén RTV pénzügyi gondjai miatt, hiszen ez a mi stúdiónkra is rávetülhet. Újra hangsúlyoztam, szeretném, ha a lendvai stúdió valamilyen módon pozitív diszkrimi-

Zver Ilona, Magyar Lovrič Mirjana és Végi József a programbizottsági ülésen. nációban részesülne. A múltban történtek kezdeményezések a kormány nagyobb mértékű társfinanszírozására a nemzetiségi műsorokat illetően, nem sok sikerrel. A tárgyalásokkal azonban újra próbálkozunk – emelte ki Zver Ilona. Az ülésen online kapcsolaton keresztül részt vett Andrej Grah Whatmough,

Teljes felújítás az MMR stúdióiban A Szlovén RTV már hosszabb ideje tervezte a Muravidéki Magyar Rádió (MMR) stúdióinak felújítását. A pénzügyileg és beavatkozási szempontból is nagy munkát jelentő korszerűsítést 2020-ra tervezték, de a járványhelyzet miatt csúszott a beruházás. Június elejével azonban megkezdődött a felújítás, s a tervek szerint augusztus-

ra teljesen felújított rádió­ stúdiók állnak már a munkatársak rendelkezésére. A felújítás során kicserélik a műszaki berendezést, új software-t vásárolnak és új bútorokat kapnak. A zenei anyag digitalizációja miatt felszabadult a lemeztár helyisége, itt hírszerkesztői szobát alakítanak ki. A felújítással javulnak az MMR sugárzásá-

Augusztus végére befejeződik a stúdiók felújítása Lendván.

4

az RTV vezérigazgatója is, aki kifejtette: támogatja a nemzetiségi tévéműsoroknak a Szlovén TV 1. csatornáján való sugárzását, az önálló státuszra törekvést, konkrét ígéretet azonban a nyugdíjba vonulók (hamarosan öt újságíró távozik) pótlására nem tudott adni. Az MMR és a Hidak 2022-es program- és gyártási tervének kiindulópontjait Végi József és Magyar Lovrič Mirjana felelős szerkesztők ismer-

tették. Az utánpótlás biztosítása szempontjából észszerűnek tartják a médiatábor megszervezését is, valamint az ifjúság bevonását a Kanapé című műsorba. A szintén online formában jelenlévő Todorovski Ilinka, a nézők/hallgatók jogainak állami biztosa ismét kezdeményezte a nemzeti tartalmak bekapcsolását a Szlovén RTV egyéb adásaiba, magyarul, szlovén feliratokkal.

nak technikai feltételei és a hangminőség is. Az új technológia az újságírók számára lehetővé teszi az önálló műsorszerkesztést, a rendelkezésükre álló rendszer hasonló lesz a stúdió vágórendszeréhez. – A munkálatok két szakaszban folynak: az elsőben a két vágóhelyiség és a műsorkészítő stúdió készül el, várhatóan július közepéig, a többi helyiség augusztus végéig. A beruházás értéke 250 ezer euró, amit a Szlovén RTV a fejlesztési keretéből biztosít – mondta a felújítás kapcsán Végi József, az MMR felelős szerkesztője. A stúdiók korszerűsítésére készülve már átköltöztették a vágóstúdiót, a műsorkészítés pedig jelenleg – eddig egy perc kiesés nélkül – a korábbi stúdióban folyik. Szolarics Nađ Klára N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .


Muravidék A független Szlovén Köztársaság 30 éve

Az önállósulásra emlékezve

30 évvel ezelőtt fontos események zajlottak, hiszen 1991. június 25-én kikiáltották a független Szlovén Köztársaságot. A következő napok függetlenségi harcairól, magáról az önállósulási folyamatról, ennek Lendva községi vonzatairól készült kiadványt mutatták be pénteken, majd Az önállósulásra emlékezve címmel kiállítást nyitottak meg. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A kötetet a lendvai Színház- és Hangversenyteremben a kiadvány szerkesztője, Osterc Milan mutatta be, de megosztotta véleményét a közönséggel Dražnik Ljubo, a Szlovéniáért folytatott háború veteránjai községi szövetségének elnöke, Stanič Živko, a petesházi hídnál zajló események aktív résztvevője, Smodiš Ivan, az akkori lendvai szlovén alakulatok parancsnoka, Ribaš Drago, a SEVER rendőrségi

veteránegyesület elnöke, valamint Bokan Ludvik, a lendvai rendőrség, vagyis akkor még milícia parancsnoka. A felszólalók Süč Dejan történész vezetésével számtalan érdekes mozzanatot osztottak meg a 30 évvel ezelőtti eseményekről, az országos szintű történésekről és a helyi vonatkozásúakról egyaránt. Kifejtették, a kiadványban összegyűjtött dokumentumok, fotók, leírások, személyes élmények azért fontosak, hogy azok, akik eddig nem ismer ték a múltunkat, a közelmúl-

tunkat és az újkori történelmünket, megismerjék azt Lendva és könyéke vonatkozásában is. A több mint 400 oldalas kiadvány korszakokra, témakörökre és időrendben egymást követő eseményekre bontja a terjedelmes anyagot. A kiadvány bemutatása után a színház előcsarnokában Baumgartner Dubravko, a Lendvai Galéria-Múzeum igazgatója méltatta az akkori történelmi eseményeket, majd Bagladi Ladislav, a hosszúfalui határátkelő védőinek parancsnoka

Az önállósulásra emlékezve című kiállítás és a terjedelmes, az önállósulás Lendva környéki történéseiről szóló emlékeztető kiadvány bemutatója is sok embert vonzott. idézte fel a 30 évvel ezelőtti eseményeket. A kiállítást Magyar János polgármester nyitotta meg, hangsúlyozva: ahogy az akkori történelmi időszakban,

most is egységre és toleranciára van szükségünk. Lendva Község az államiság napja előestéjén, június 24-én tartja központi önállósulási rendezvényét.

Az első találkozó Lendván volt

Gyógypedagógiai tapasztalatcsere

A 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola a 2019/2020-as tanévben csatlakozott a két éven át tartó Erasmus+ nemzetközi projekthez, amelynek keretében három európai speciális iskolával működik együtt. A projektben résztvevő iskolák képviselői június 21-én és 22-én találkoztak Lendván. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

A „Légy biztonságban ma” című projekt a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Pécsi EGYMI), a királyhelmeci (Szlovákia) Speciális Alapiskola, a sepsiszentgyörgyi (Románia) Speciális Általános Iskola és a lendvai intézmény közreműködésén alapszik. A projekt – amelyet a pécsi vezetőiskola dolgozott ki –

a biztonságos közlekedés, valamint a biztonságos internet használatát helyezi a középpontba, s elsődleges célja az innováció és a bevált jó gyakorlatok cseréje a partneriskolák között. A lendvai találkozás során a 2. Sz. KÁI tanárai és növendékei bemutatták saját projektrészüket: a téma jegyében Jereb Mojca és Juretič Spomenka szakdolgozók „A tengerhez megyünk!” címmel mesejógát állítottak össze.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .

A 2. Sz. Lendvai KÁI növendékei a mesejóga gyakorlása közben. A projekt keretében, amelyet a koronavírus miatt meghosszabbítottak a jövő ősz végéig, még két szakmai találkozót terveznek, lesz Kutyaterápia Pécsett és a szlovákiai, illetve a romániai iskola látogatása szerepel

a tervekben. A projekt fontos része a hátrányos helyzetű tanulók bevonása a tevékenységekbe, valamint egész tanévben a nevelési-oktatási munka kibővítése az előre kidolgozott tartalmakkal.

Végül, de nem utolsó sorban a projekt jelentősége az is, hogy bevonja a különféle egyesületeket és szervezeteket a közvetlen és tágabb környezetből, valamint a helyi közösségekből is.

5


Muravidék 20 éves a nyugdíjasok hímzőszakköre

Minden alkotásuk egyedi

A Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete keretében működő hímzőszakkör 20. évfordulója alkalmából kézimunka-kiállítás nyílt június 18-án a Ljudska pravica téren lévő egykori önkiszolgáló helyiségeiben. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

A kulturális műsorral egybekötött rendezvényen, amelyen a „Nimam časa” nyugdíjas vegyeskórus lépett fel, Nemec Rozina, a Kulturális Közalapítvány (JSKD) lendvai kirendeltségének vezetője arany-, ezüst- és bronzelismeréseket osztott ki a csoporttagok odaadó munkájáért. A hímzőszakkör elismerésben részesült még a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége (ZKD) részéről is. A ma már 36 kiállításon túl járó kézműves csoport annak idején néhány kézimunkázó közös időtöltéséből jött létre. Fehér Mária,

aki Jandl Olga után vette át a csoport vezetését, beszédében elmondta, hogy a szakmailag megalapozott munka érdekében a népművészet terén működő szakemberekhez fordultak, akik irányították és tanították őket. Az évek során begyűjtött díjak és elismerések, valamint az ilyen kiállítások is bizonyítják, hogy jó úton járnak. Az alkotások mindegyike egyedinek számít, hiszen rengeteg befektetett energiát, türelmet és kreativitást igényel. A szakkör szoros kapcsolatot tart a Pécsi Csipkeverő Csoporttal és a csáktornyai „Zlatne ruke” egyesülettel. A szorgos asszonyok munkáját és törekvéseit felismerte a gazdag néprajzi és kulturális örökség meg-

a Szlovén Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének Kultúrtechnikai Bizottságának elnöke és Marič Dragica, a hímzőszakkör új vezetője, aki egyben a kiállítást is megnyitotta. A 20 éves évforduló al-

Az elismerésben részesülő kézimunkázók Nemec Rozina, a JSKD lendvai kirendeltségének vezetője és Varga Aleksander, az egyesület elnökének társaságában. őrzését és ápolását célul kitűzó Szlovén Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége is, s a jubileum alkalmából szintén elismerésben részesítette a kézimunkázókat. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott még Var-

ga Marika, a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete kulturális örökségünkért felelős csoportjának elnöke, Varga Aleksander, az egyesület elnöke, Branko Suhadolnik,

kalmából a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete egy kiadvánnyal is készült, amely visszatekintés a csoport eddigi munkájára és eredményeire.

Nyár a covid-enyhítések jegyében Szlovénia úgy a nemzeti, mint az EU-s fertőzöttségi rangsorolás szerint a zöld zónához tartozik, ami egyre több enyhítésre ad lehetőséget. Visszaesett azonban az oltakozási szándék, így a NIJZ újabb elemekkel bővíti az oltási kampányt: védőoltási mobil egységek,

szabadon választható vakcina, bejelentkezés nélkül a védőoltás felvétele. Az oltópontokon ingyen kapható az oltási igazolás. A legújabb enyhítések közé tartozik a vendéglátóhelyek nyitvatartási korlátozásának visszavonása, kinyitnak a bárok és a

Nyitott határátkelők, védőoltás Magyarország június 24-től visszaállítja belső schengeni határain a normális átjárást, így Szlovénia esetében az eddigi pontokon kívül – Hosszúfalu, Pince és Hodos – ismét át lehet lépni a határt Göntérházán, Zsitkócban és Kebelén. Június 26-tól már a Magyarországon élő, magyar taj-számmal nem rendelkező regisztrált külföldiek és a taj-számmal nem rendelkező külhoni magyar állampolgárok is foglalhatnak időpontot oltásra, tehát számukra is megnyílik az EESZT időpontfoglaló rendszere. Sinopharm-, Pfizer- és korlátozott mennyiségben Szputnyik-oltás foglalható.

6

diszkók is 24.00 óráig tartó nyitvatartási lehetőséggel. A vendéglátóegységek belső helyiségeinek igénybevételekor kötelező a védőmaszk és a PCT feltételek valamelyikének megléte. PCT szükséges a kulturális helyszínek belterének látogatása esetén is. Az összejöveteleken 100 főig nem szükséges ilyen igazolás, felette igen. A szabadtéri fürdők látogatásakor június 22-től nem szükséges PCT, viszont a sportrendezvények esetében igen, és kell a védőmaszk is. Július 1-jétől Szlovéniában is kiváltható (zVem. si portál) lesz a digitális, QR kóddal ellátott zöld covid-igazolás, ami leegyszerűsíti és felgyorsítja az utazást, valamint bizonyos biztonságot is jelent.

„Domonkosfa, az én falum” A pályázatra Domonkosfa természeti és épített kincsei mellett a helyiek mindennapi életéről is várunk pillanatképeket. A képekből a Domonkosfai Portán kiállítás készül, a három legjobb fotó díjazásban részesül. A legjobb 12 alkotás a 2022-es nemzetiségi naptárban kap helyet. Beküldés: 2021. szeptember 30-ig az mtie.muravidekre@gmail.com e-mail-címre. Egy személytől maximum három fotót fogadunk el. A fotópályázatra bárki jelentkezhet!

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .


Lakossági gyűlés a Lendva-hegyen

Info

Heves vita a gondoláról A Lendva-hegyi lakosság hosszú ideig várta, hogy Lendva Község vezetősége bemutassa az utóbbi évek egyik legnagyobb beruházási tervét, a gondolapálya kiépítését a Vinárium toronyig. A tervek nyugtalanítják az embereket, hiszen a vele járó területi beavatkozás és a tömegturizmus kedvezőtlen következményekkel járhat. A polgároktól nem hangzott el „gondolatámogató” vélemény sem. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A gyűlés késői összehívására a covid-helyzet is hatott – mondta bevezetőül Denša Ivan, a Helyi Közösség elnöke. A múlt pénteken a hegyi faluotthonban megtartott gyűlésen – melyen több mint 60 személy

élénk és indulatos volt, hiszen számos kérdés, megjegyzés, magyarázatkövetelés hangzott el. A tervezett gondolaépítés témaköre összefonódott a hegyi közúti infrastruktúra hiányosságaival. A jelenlévő polgárok elfogadhatatlannak tartottak egy ilyen méretű beavatkozást a tájba a teljes

sére, ahonnan akár közúti kisvonat is szállíthatná a vendégeket a Vinárium kilátóig. A polgárok többek között megjegyezték azt is, hogy a gondolapálya-projektről már sokkal korábban, nyilvánosan és nem zárt körben, a tervezett nyomvonalon lévő telkek

az EU-s támogatásra (85 százalék nyerhető támogatás) pályázó projektek közül az egyik legjobban értékelt projekt Szlovéniában. Az ülésen felszólaló polgárok részéről egy „gondolatámogató” vélemény sem hangzott el. Hogy az érintett 24 telektulajdonos milyen arányban támogatja a beruházást, arra a kérdésre a polgárok – a személyes adatvédelemre hivatkozva – nem kaptak konkrét választ, csak a nyilvánosságban már forgó adatot, hogy

mintegy 70 százalékukkal pozitív irányban folynak az egyeztetések. M á s ré s z t J e s e n š e k Sreč­­ko projekttervező kiemelte, hogy a tulajdonos beleegyezése nélkül a telkén nem lehet semmilyen beavatkozás. Az ülés végére megérkező Magyar János polgármester próbálta meggyőzni a polgárokat. – Ha a projektre nem érzelmi szemszögből tekintünk, akkor látjuk, hogy a felvonóval megoldásokat nyújtunk a polgároknak a forgalom, a zaj és a látogatók tömegének kérdésére – nyilatkozta. Denša Ivan, a HK elnöke szerint vannak, akik pozitívan néznek a dologra, viszont az a személyes véleménye, hogy a gondola a közlekedési gondokat nem oldja meg.

KÖVESSEN BENNÜNKET

Felújítják és szélesítik az utakat

A gyűlésre több mint 60-an jöttek el. A gondolapálya építésének terve élénk, nem támogató jellegű vitát váltott ki. vett részt – elsősorban Magyar János polgármestert várták, aki az időpontra vonatkozó félreér tések miatt nem tudott jelen lenni, majd szinte a zárszó után mégis megérkezett. A projekt beruházóját, a községet Kasaš Mihael, a községi igazgatóság igazgatója és Petrijan Bojan, a pénzügyi osztály vezetője képviselte. A műszaki rész ismertetésére Jesenšek Srečko maribori projekttervező volt jelen. Az ülés már az elejétől

vonalon, egészen a belépő állomástól (várpincészet) a toronyig. Véleményük szerint párhuzamosan az utak rendezésével – melyek néhány szakaszon nem megfelelők a kialakult forgalmat figyelembe véve – kell fejleszteni az úgynevezett butik-turizmust, kerülve a tömegturizmust gerjesztő befektetést. Konkrét kezdeményezés érkezett a sztráda és a hegyi faluotthon között meglévő út korszerűsítésére és egy megfelelő parkoló kiépíté-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .

tulajdonosainak kellett volna szólni, annak ellenére, hogy formálisan a folyamatban nem volt mulasztás. A hegyieket nem győzte meg a bemutató szakemberek érvelése, hogy a tervezett beruházás biztosítja majd gyerekeik jobb jövőjét, lehetőséget ad a megélhetésre a turizmusból, tehermentesíti az utakat az autós forgalomtól és ezzel is védi a környezetet, az itt élők egészégét, valamint hogy a 8,1 milliós projekt

A dobronaki mezőgazdasági és ipari övezetben több szakaszon útépítés kezdődik, a beruházás tulajdonképpen három útszakasz (összesen 2,2 kilométer) korszerűsítését jelenti. A tervekre a község a kohéziós alapnál mintegy 612 ezer euró támogatást nyert. A leghosszabb – 1.513 méter – az Ásás (Lendva-patak) és a Ginya (Radamosi csatorna) közötti szakasz. Az úttest teljes rekonstrukcióját végzik el, a szélessége öt méter lesz. A kerékpárút megépítésére majd az út felújítását követően kerül sor, a kohéziós alap által már támogatott másik projektből (Lendva– Dobronak–Tornisa kerékpárút). A felújítás keretében megjavítják és 5 méteresről 9 méteresre szélesítik, majd újraaszfaltozzák a tisztítóberendezéstől a renkóci útra kapcsolódó 115 méternyi útszakaszt is, új aszfaltburkolatot kap továbbá a Ginya-híd és a Nograd cég bejárata közötti szakasz mintegy 590 méter hosszúságban. A Csillag utca végétől a Ginya-híd irányában pedig – 755 méteres szakaszon – kiépítik a gyalogos folyosót és a kerékpárutat 1,25 méteres szélességben. A tisztítóberendezésnél lévő kereszteződés is megújul, forgalomlassítóként fekvőrendőrt telepítenek és lámpákat helyeznek ki. A tervezett munkákra közbeszerzést írnak ki. Szolarics Nađ Klára

7


Info a mai napon... Június 24-én történt 1910 Piacra lépett az Alfa Romeo márka. 1911 Megszületett Juan Manuel Fangio argentin autóversenyző, a Forma-1 ötszörös világbajnoka. 1932 Megszületett Korondi Margit kétszeres olimpiai bajnok tornász. 1948 Az Egyesült Államok meghirdette az Európai Újjáépítési Programot, mely Marshallsegély néven vált ismertté. 1952 Először jelent meg a Bild Zeitung nevű bulvárlap. 1953 Megszületett Révész Sándor EMeRTon-díjas énekes, a Generál és a Piramis együttesek énekese. 1960 Felbontották a Balkán-paktumot, mely a feleket háború esetén kölcsönös segítségnyújtásra kötelezte. 1979 Meghalt Örkény István Kossuth-díjas író, a magyar groteszk próza megteremtője. 1987 Megszületett Lionel Messi argentin labdarúgó, az FC Barcelona játékosa.

visszapillantó

2001. június 28., 25. szám

Pereccel Európába Az elmúlt hét vége Dobronakon igencsak mozgalmasan indult. Főleg szombaton, az immár 4 hétre bővülő idegenforgalmi hét záró napján annyi rendezvény zajlott, hogy alig lehetett követni. Fő attrakciónak mindenképpen a pereckészítési verseny számított, ami tudtommal az első ilyen jellegű kulináris ritkaság világviszonylatban is. Mert halászlé, bogrács, gulyásleves, sőt babgulyás készítési versenyről már mindenki hallott. A (hetési?) perec – mely nem tévesztendő össze a városi fonott „ropis” változattal – olyan unikumnak számít, amelyre Európában sincs példa. Ezért nagyon fontos, hogy a tökmagolaj és a muravidéki bogrács mellett védjegyet kapjon. Ez – Marjan Kardinar szerint

– már folyamatban is van. A perec alakjánál fogva az élet körforgását jelképezi. A „dobronaki” perec ma útra kelt, hogy meghódítsa Európát. Ezért köszönettel tartozunk annak a 33 gazdaasszonynak, akik kilépve az ismeretlenségből, vállalták a megmérettetést – mondta a polgármester. ... A pereckészítésnél jóval veszélyeztetettebb hagyományos hírközlési forma, a kisbíróság, melynek „útjait” az utóbbi 60 évben Dobronakon Mataics Géza bácsi egyengette. Betegsége miatt azonban kénytelen volt utódot találni. Erre az ünnepélyes, szívszorítóan emberi átadási/ beiktatási aktusra is sor került a záróműsorban. Kardinar az új kisbírónak azt kívánta, hogy csupa jó hírt vigyen a falu la-

kosságának ez a modern telekommunikáció és a „hírverés” által egyre inkább háttérbe szoruló régi szokás. A műsorban fellépett a Dobronaki KÁI citerazenekara és a Dobronaki

Nótázók, valamint a Feri és Feri duó. Kár, hogy mindez majdnem üres nézőtér előtt zajlott.

Ezért a folytatásban néhány szimpatikus ötletet közlünk, hogy milyen mó-

don lehet kényeztetni a házikedvencet és egyben a mi esztétikai érzékünket.

Szerző: Bence Lajos

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Amikor új háziállat érkezik a házhoz, az igényes tulajdonosok megfelelően felkészülnek erre, komplett felszerelést és megfelelő bútorzatot vásárolnak. Egy átgondoltan berendezett lakásban ezek a részletek is nagyon fontosak. Szerencsére napjainkban nagy a választék a háziállat-bútorok piacán, rengeteg csodálatos formát, mintát és stílust lehet találni. Természetesen a tervezők elsősorban az állatok kényelmére és egészségére gondoltak, ennek megfelelően tervezik meg ezeket a bútorelemeket is. Belsőépítészi szemmel végigkutatva a világpiac kínálatát e téren, meglepődve állapítottam meg, hogy sok nagyon szép és kifinomult design van mindkét fő „uralkodó” háziállat,

8

a kutyák és a macskák részére. A háziállat-bútor mára sikeres irányzat lett olyan mértékben, hogy létezik több tervezői csoport, akik az emberek részére készült bútorok mellett hasonló stílusban kínálják a háziálatok számára készült elemeket is. Van jónéhány olyan tervező is, aki kizárólag háziállat-bútorok tervezésével foglalkozik. A kutyák társas lények, mint az ember. Szeretnek a történések középpontjában lenni, körülvéve a kedvenc embereikkel. Élvezik a kényelmet és imádják a kényelmes pihenőhelyeket. A kutyáknál a design és kényelem mellett nagyon fontos a higiénia fönntartása. Vízálló belső védőfelület, csúszásmentes anyag az alján és eltávolítható felső réteg, mely

könnyen tisztítható, még akkor is, ha az eb sárosan ugrik rá a pihenőhelyére. A macskák többnyire szeretik a magányt, imádnak aludni és imádják a rejtett zugokat. Ezért kedvelik az olyan bútorokat, melyekben el tudnak vonulni, el tudnak rejtőzni a világ elől. A legjobb forma a macska szemszögéből a doboz. Ami jó hír, mert egy modern lakásba tökéletesen illenek a geometrikus formák, a kocka, de a gömb és a különböző ovális formák is. A macskavilágban az a lényeg, hogy a bútor fészekre emlékeztessen és körömálló legyen. Az ő esetükben is fontosak a lecserélhető és mosható felületek. Kimeríthetetlen téma ez, amelyben szívesen elveszik sok állatkedvelő.

(Fotó: Internet)

Modern bútor háziállatoknak

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .


Info

Udvari rockabilly-show

A King Cat Rhythm rockabilly-banda először koncertezett Szlovéniában. Június 18-án, pénteken este tartották meg a Bánffy Nights sorozat első koncertjét a Bánffy Központ udvarán. Az idei sorozatot (összesen kilenc koncertet terveznek) a King Cat Rhythm budapesti együttes nyitotta meg egy igazi pörgős

koncerttel. A három évvel ezelőtt létrejött háromtagú zenekar fő irányvonala az 1950-es évek lázadó ifjúságának rock and roll életérzéséből merít, amelyet modern neo-rockabillyvel vegyít. Mindez – jellemzően e stílusirányzatra – a zenészek

nyelvről mindenkinek

gondolkozásában és külső megjelenésében is megmutatkozik. A sajnos gyér számban megjelent közönség többségében feldolgozásokat hallhatott, de a három energikus fiatal zenész előadott néhány saját szerzeményt is. FaBri

„Kísérleteztem és megszerettem”

Szombaton nyílt meg Tüske Dóra rédicsi születésű grafikus „A cianotípia kék világa” című első önálló kiállítása a lendvai Polgárság Múzeumában. Graj Borut, a Lendvai Fotó-Videó Klub elnöke köszöntőbeszédében hangsúlyozta, hogy ez az első ilyen típusú tárlat Lendván, az alkotó ugyanis különleges technikával dolgozik, amely nagyon eltér a ma elterjedt digitális fényképezés világától. A fotós műveit Varga Szilárd, a Kanizsa Fotóklub elnöke méltatta. A 19. századból eredő cianotípia eljárást dokumentumok másolására és nem fotográfiai célra dolgozták ki, de komoly művészi lehetőségeket rejt magában. Ezt felismerte Dóra is, aki a kémiailag egyik legstabilabb, vas alapú eljárással fotogramokat (fénykép fényképezőgép nélkül), illetve tárgyak másolatát készíti az eljárásra jellemző kék színben. Tüske Dóra nemrég csatlakozott a Lendvai Fotó-Videó Klubhoz, tárlata augusztus végéig lesz megtekinthető. FaBri

Dr. Gaál Péter, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Szólások és közmondások nyomában – magyar nyelvű frazémáink eredete I. Nemcsak a magyar, hanem minden nyelv szerves és jelentős részét képezik az állandósult szókapcsolatok vagy más néven frazémák, frazeológiai egységek. Az állandósult szókapcsolatokat általában automatikusan használjuk anyanyelvünkben, és csak ritkán gondolunk bele abba, hogy vajon mióta is vannak velünk, honnan származnak, mit tudunk az etimológiájukról. Most induló sorozatunkban néhány közismert (és kevésbé közismert) szólás, közmondás, szállóige stb. eredetének járunk utána, melyek között lesznek régebbiek, újabbak, a köznyelvben vagy éppen a szlengben használatos kifejezések is. A frazémákat

minden alkalommal valamilyen közös jellemző alapján csoportosítjuk, elsőként néhány ókori görög eredetű példát veszünk górcső alá. Az etimológiai információk forrásául Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete című, 2019-ben megjelent szótára szolgál. „Nicole Kidman ruhája vitte a pálmát a Las Vegas-i díjátadón” – olvashatjuk egy női magazin címadásában, melyből arra következtethetünk, hogy a híres filmsztár ruhája volt a legszebb/legfeltűnőbb a megjelentek között. De vajon miért pont a pálmát vitte, s nem valami mást? A válaszért egészen az ókorig kell visszamennünk, amikor is a különböző verse-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .

nyek, viadalok győzteseit győzelmi pálmával díjazták, s a görögöknél a pálma a győzelem és a dicsőség jelképévé vált. A magyar nyelvben egyébként az elviszi a pálmát mellett az elnyeri a pálmát is él csakúgy, mint az odaítéli a pálmát szókapcsolat. Dodona (más írásmódban Dódóné) az ókori Görögország egyik jelentős jóshelye volt, amely arról vált híressé/hírhedtté, hogy nem túlságosan egyértelműen megfogalmazott jóslatokat tett közzé, így azokat a később bekövetkezett események tükrében meglehetősen önkényesen lehetett értelmezni. Innen származik a dodonai jóslat frazémánk, amelyet homályos, kétér-

telmű jóslat jelentésben használunk. A lakonikus jelzőt általában a stílus, beszéd, válasz szavakhoz szoktuk kapcsolni tömör, velős, rövid jelentésben. A lakonikus szó a Lakónia földrajzi névből ered, amely egy földrajzi régió Görögországban, és amelynek központja a városállam, Spárta volt. Spártát gyakran definiálják katonaállamként, a spártai férfiakat pedig kemény, fegyelmezett harcosokként. Ezek a tulajdonságok a hagyomány szerint a beszédmódjukban is megjelentek, hiszen azt is a tömörség, az egyszerű és világos fogalmazás jellemezte, ami később a fent említett szólásban is rögzült.

Végül említsük meg az egyik legismertebb ókori eredetű, ma már szállóigévé vált frazémát. Ez az ókori görög költő, Szimónidész híres epigrammájából származik, amelyben a Thermopülainál hősi halált halt spártai katonáknak állít emléket. „Itt fekszünk vándor, vidd hírül a spártaiaknak, / megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.” Az epigramma második részét – Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza – ma is előszeretettel használjuk (főleg a sajtónyelvben) különböző kontextusokban, manapság – a labdarúgóEurópa-bajnokság miatti focilázban – például akár a magyar labdarúgó-válogatott vonatkozásában is.

9


Info június 25. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:00 Eljött a boldogság – olasz sorozat, 10:10 Gino utazása a nyugatitáliai tengerparton, 10:35 TV-kirakat, 10:50 Lovrenško tavai – dok. műsor, 11:30 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 12:00 Beszélgetés az államelnökkel, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – 22:40 Cankar am. sorozat, 14:30 TV-kirakat, 14:45 Hallgassunk a csöndre, 15:10 Hidak, 15:45 Gyermek- és ifjúsági műsor, 16:15 Infodrom, 17:00 Hírek, 17:25 Szlovén magazin, 17:55 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Hírek – válogatás, 20:00 Beszélgetés az államiság napja alkalmából, 21:15 Az államiság ünnepe, 22:15 Hírek, 22:40 Cankar – dok. film.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 11:00 Nyári reggel, 13:05 Állatokról és emberekről, 13:45 A kertben, 14:15 Mozogj velünk, 14:45 Vörös rakéta – szlovén film, 16:30 Szlovénia 30.: szlovén kórusok tábora, 17:50 Dr. Jože Pučnik – portré, 20:00 Sportmászás, vk, 22:05 Júlia és alfa Rómeó – szlovén film, 23:35 Jegy a halálba tíz dollárért – ausztrál–kanadai–angol dok. film, 0:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:05 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 12:35 Fókusz, 13:35 Apatigris – magyar sorozat, 14:40 Gyilkos ügyek – am. sorozat, 15:55 Magnum – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:00 Apatigris – magyar sorozat, 22:10 A csontember – am. sorozat, 23:10 Híradó, 23:40 Barátok közt, 0:30 X-akták – am. sorozat.

TV2

június 26. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 9:15 Szombati burgonya, 9:55 Kis szürke sejtek, 10:30 Lena: egy fiatal juhászlány, 10:50 Ifjúsági műsor, 11:15 TV-kirakat, 11:30 Lojze Peterle portréja, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról és emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:05 Vállalkozói fejlődés, 14:40 Hallgassunk a csöndre, 14:55 Istenek és szörnyek – német–am. dok. sorozat, 15:50 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Golica, a dal története – dok. film, 18:15 Elfelejtett szlovénok: Ivan Oražen – dok. műsor, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:00 Nyári éjszaka – tisztelgés Tadej Hrušovar előtt, 21:10 Napóleon – Sors és halál – francia dok. film, 22:10 Hírek, 22:35 A bányász – szlovén film.

Szlovén Tévé II. 7:00 A legjobb reggel!, 8:40 Tanúságtevők, 11 : 1 0 M a lent, holnap fent – szlovén sorozat, 12:20 13:20 Tour de France Autós műsor, 13:20 Tour de France, 18:00 Sportmászás, vk, 22:05 Zvezdana – beszélgetős műsor, 23:00 Kingston – 15 évig önökkel – jubileumi koncert, 1:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 9:05 Star Wars, 9:40 Teleshop, 10:35 Anyák gyöngye – am. sorozat, 11:15 Autogram, 11:55 Doktor Murphy – am. sorozat, 14:20 Stitch – A csillagkutya legújabb kalandjai – am. rajzfilm, 15:45 Toy Story 3. – am. animációs film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 Dumbó – am. film, 22:15 Ház a tónál – am. film, 0:25 Fogd a nőt és fuss – am. film.

Duna Tévé 5:55–10:00 Virradóra, 12:01 Híradó, 12 : 3 5 N e m ze t i sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:20 Elképesztő Albánia – dok. film, 14:10 20:35 Maigret és a SaintSorsok útvesztőFiacre ügy je – török sorozat, 15:00 Zoo – szlovák sorozat, 15:50 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Maigret és a Saint-Fiacre ügy – francia–olasz film, 22:10 Kenó, 22:20 Ignác – Fülöp-szigeteki–spanyol film, 0:25 A Mediciek hatalma – angol–olasz–francia sorozat.

Duna World 5:55–11:00 Délelőtti műsor, 11:35 Szimulánsok – magyar film, 13:00 Híradó, 13:40 Öt kontinens, 14:15 Nyár 21, 16:20 Kárpát-medence, 16:45 Ízőrzők, 18:00 Másfélmillió lépés Magyarországon, 18:45 Jó ebédhez szól a nóta, 19:15 Jób lázadása – magyar film, 21:00 Híradó, 21:35 In memoriam Lugossy Mária, 22:35 MMA portré, 23:30 Hazajáró, 0:05 Hagyaték, 0:35 Hetedhét kaland.

13:25 Amikor megállt a Föld Robotzsaru – am. film.

június 28. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:55 TV-kirakat, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 11:55 Az emberek és a Föld, 12:45 Zöld generáció, 13:00 Hírek, 13:25 Hogy szalad az idő: 65 év – Štirje kovači – jubileumi koncert, 15:20 Csak alkalmazottaknak – spanyol–francia film, 17:00 Hírek, 17:20 Joker – kvíz, 18:15 Gino utazása a nyugatitáliai tengerparton, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 56. Boršnik Fesztivál, 21:25 Interjú, 22:10 Hírek, 22:35 Falak közt – dok. film, 23:30 Jó éjszakára.

Szlovén Tévé II. 6:10 Zenés műsor, 7:00 A kód – oktatási műsor, 7:30 Lovrenško tavai – dok. műsor, 8:15 50 éves a mozgáskorlátozott egyesület kórusa, 8:45 Dubravka Tomšič Srebotnjak zongorakoncertje, 9:45 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:05 Beszélgetés az államiság napja alkalmából, 12:20 Az államiság ünnepe, 13:50 A szlovén olimpiai század – dok. sorozat, 15:00 Tour de France, 18:20 Haza és álom – dok. film, 19:30 Zenés műsor, 21:00 Lottó, 21:05 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 22:50 Zvezdana – beszélgetős műsor, 23:50 Nyári éjszaka – tisztelgés Tadej Hrušovar előtt.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:50 Star Wars, 9:25 Teleshop, 10:20 A Muzsika TV bemutatja, 11:00 Privát kopók, 13:20 Maffia! – am. film, 15:15 Egyik kutya, másik 22:10 Hurrikán meló eb – ukrán sorozat, 18:00 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Vaiana – am. animációs film, 22:10 Hurrikán meló – am. film, 0:20 Sátánka – Pokoli poronty – am. film.

TV2

TV2

6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Szemfényvesztők – am. film, 22:25 Bezár a bazár!, 0:00 A rezidens – am. sorozat.

június 27. vasárnap

6:00 TV2 matiné, 9:35 Trendmánia, 10:10 Nagyító, 10:40 Az álomotthon, 11:15 A pénz beszél, 11:45 Kedvencek őrjárata – magazin, 12:20 Poggyász, 12:50 Innovátor, 13:25 Amikor megállt a Föld – am. film, 15:45 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények plusz, 20:00 James Bond: A Quantum csendje – am.–angol film, 22:25 Anna – francia film, 1:00

Duna Tévé 5:55–10:00 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Ízőrzők, 13:20 Szeretünk, doki! – ausztrál sorozat, 14:10 A maffia csak nyáron öl – olasz sorozat, 15:15 A ménesgazda – magyar film, 17:00 Főmenü – főzőműsor, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 Szerencseperc, 18:45 SzerencseSzombat, 19:40 Spirou és Fantasio kalandjai – francia–belga film, 21:10 A kölyök – am. film, 22:50 Kenó, 23:00 A Mediciek hatalma – angol–olasz–francia sorozat, 0:05 Hat nővér – spanyol sorozat.

Duna World 5:35–10:50 Délelőtti műsor, 11:20 Hazajáró lélek – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen, 14:00 Labdarúgás: Budafok – Paks, 15:55 Labdarúgás: Ferencváros – Újpest, 17:50 Kékek, 18:20 Építők, 18:50 Futsal Magyar Kupa döntő: Veszprém – Berettyóújfalu, 21:00 Fradi TV, 21:30 Aranyoroszlánok, 22:05 Sztracsatella – magyar film, 23:55 Dokuzóna, 0:55 Himnusz.

6:45 A hét tükre, 7:00 Nyári reggel, 9:00 Eljött a boldogság – angol sorozat, 10:00 TV-kirakat, 10:15 A lélek horizontja, 10:50 Ma lent, holnap fent – szlovén soro22:55 Wisting zat, 11:15 TV-kirakat, 11:30 Humanitárius – oktatási műsor, 12:00 Interjú, 13:00 Hírek, 13:25 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 Át-járások, 14:55 TV-kirakat, 15:10 Rokonok, 15:30 Jó napot, Koroška!, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 A ljutomeri ügető – dok. film, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A Föld az elnökség kezdetén, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:55 Wisting – koprodukciós sorozat, 23:45 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 11:00 Nyári reggel, 13:00 Az emberek és a Föld, 13:50 A zöld generáció, 14:15 Hallgassunk a csöndre, 15:00 Tour de France, 18:10 Buenos Aires: város a szél ölelésében – dok. film, 18:55 Zenés műsor, 20:00 Luisa Spagnoli – olasz sorozat, 21:10 Nagy festők a kis képernyőn – angol dok. sorozat, 22:00 Raliverseny, 22:30 A fa – szlovén film, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:00 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 12:35 Fókusz, 13:30 Apatigris – magyar sorozat, 14:45 Gyilkos ügyek – am. sorozat, 15:55 Magnum – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Mestercukrász – konyhafőnök, 22:00 Doktor Murphy – am. sorozat, 23:05 Cápák között – showműsor, 0:30 Híradó, 1:05 Barátok közt.

TV2

6:00 TV2 matiné, 10:00 Fald fel!, 10:35 Tűsarok, 11:05 Több mint testőr, 11:40 Super car, 12:10 Életmódi, 12:45 Nagy vagy – Aktív Magyarország Kupa, 13:15 Extreme-E magazin, 13:50 Trollok – am. film, 15:45 A boldogító talán – am.–angol film, 18:00 Tények, 18:55 Mentőexdpedíció – am. film, 22:00 Így jártam a mostohámmal – francia film, 0:20 Terminátor – A halálosztó – am. film.

Duna Tévé 6:40–11:20 Virradóra, 11:30 Az utódok reménysége – 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 13:25 Tarzan – A legenda születése – francia dok. film, 14:15 Édes anyanyelvünk, 14:25 Gábor diák – magyar operettfilm, 16:00 Hatoslottó-sorsolás, 16:05 Hogy volt?, 17:05 Magyarország finom, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Mallorcai bűnügyek – angol sorozat, 19:40 A Pogány Madonna – magyar film, 21:25 Téboly – angol film, 23:15 Kenó, 23:25 Tágra zárt szemek – am.–angol film.

Duna World 5:55–11:25 Délelőtti műsor, 11:55 A du­na­vi­ rág mentőakció – magyar ismeretterjesztő film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sport11:55 A dunavirág mentőakció műsor, 14 : 0 0 Labdarúgás: ZTE – Fehérvár, 15:55 Labdarúgás: Paks – Puskás Akadémia, 19:55 Strandröplabda, 21:00 Vollé!, 21:30 Röpte, 22:05 A barokkváros foglyai – magyar dok. film, 23:00 A nagyok – magyar dok. sorozat, 23:35 Hogy volt?!

6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 A hegyi doktor – német sorozat, 22:00 Bezár a bazár!, 23:35 A rezidens – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:05 Délelőtti műsor, 10:00 Nyár 21, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:20 Balkán expressz – német dok. sorozat, 14:10 Sor18:45 Isztambuli sok útvesztője – török somenyasszony rozat, 15:00 Zoo – szlovák sorozat, 15:55 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Kékfény, 21:25 A bizalom ára – angol sorozat, 22:15 Kenó, 22:25 Kemény leckék – lengyel sorozat, 23:20 A Mediciek hatalma – angol–olasz–francia sorozat, 0:20 Hat nővér – spanyol sorozat.

Duna World 5:55–10:55 Délelőtti műsor, 11:30 Tavaszi szonáta – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:40 Domovina, 14:15 Nyár 21, 16:15 Itthon vagy!, 16:35 Öt kontinens, 17:05 Ízőrzők, 18:15 Másfélmillió lépés Magyarországon, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Az örökzöld örökzöldek, 21:00 Híradó, 21:35 Dokuzóna – magyar dok. film, 22:30 MMA – portré, 23:30 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .


Info június 30. szerda

június 29. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:00 Eljött a boldogság – olasz sorozat, 10:00 TV-kirakat, 10:15 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 10:45 TV-kirakat, 11:00 A Föld az elnökség kezdetén, 13:00 Hírek, 13:25 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:20 TV-kirakat, 14:35 Lelki villanás, 14:45 TV-kirakat, 15:05 Hidak: Kanapé, 15:45 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Free spirits – dok. film, 17:55 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A jó karma kórháza – angol sorozat, 20:50 Szlovénia 30. – beszélgetős műsor, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:10 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé II. 8:50 Zenés műsor, 9:45 Nyári reggel, 11:45 Autós műsor, 12:30 Nyári reggel – tisztelgés Tadej Hrušovar előtt, 14:00 Szlo21:05 Fordul a szél vén magazin, 14:20 Raliverseny, 15:00 Tour de France, 17:55 Dosszié, 18:55 Zenés műsor, 20:05 Gyógyszeróriások: a profit és az egészség között, 21:05 Fordul a szél – francia–svájci film, 22:30 Roma nemzetiségi műsor, 22:50 Szexrabszolgák a katolikus egyházban – dok. sorozat, 23:55 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:00 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 12:35 Gyilkos ügyek – am. sorozat, 13:45 Mestercukrász – Az édesszájú Konyhafőnök, 15:55 Magnum – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Mestercukrász – Az édesszájú Konyhafőnök, 22:00 Doktor Murphy – am. sorozat, 23:05 Gyertek át! 0:20 Híradó, 0:55 Barátok közt.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mok­ ka­cino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. soro15:40 A nagykövet lánya zat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bos�szú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 A hegyi doktor – német sorozat, 22:00 Bezár a bazár!, 23:35 A rezidens – am. sorozat.

Duna Tévé 6:00–9:05 Virradóra, 10:00 Nyár 21, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:20 Balkán expressz – német dok. film, 14:05 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:00 Zoo – szlovák sorozat, 15:55 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyas�szony – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Önök kérték válogatás, 21:30 A bűn művészete – francia sorozat, 22:20 Kenó, 22:35 A legendák hivatala – francia sorozat, 23:35 A Mediciek hatalma – angol–olasz–francia sorozat, 0:35 Hat nővér – spanyol sorozat.

Duna World 5:15–11:10 Délelőtti műsor, 11:40 Slawomir Mrožek: Mulatság, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:15 Nyár 21, 16:15 Itthon vagy!, 16:35 Térkép, 17:05 Ízőrzők, 18:10 Másfélmillió lépés Magyarországon – ismeretterjesztő sorozat, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Mosolytár – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Próbatermi E-vendégség, 22:25 MMA portré, 23:25 Hazajáró, 23:55 Hagyaték.

Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:00 Eljött a boldogság – olasz sorozat, 10:05 TV-kirakat, 10:20 Free spirits – dok. műsor, 10:50 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:20 A kudarc szóba sem jöhet: prof. dr. Igor D. Gregorčič – dok. film, 11:50 Szlovénia-30 – beszélgetős műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:20 TV-kirakat, 14:35 Zdenka Badovinac – Igor Zabel díjazott, 15:10 Rokonok, 15:25 Hidak, 16:10 Kis szürke sejtek – kvíz, 17:00 Hírek, 17:25 Ki fél a szlovén nyelvtől? – dok. film, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:05 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:05 Végtelen – spanyol film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:55 Profil, 23:45 Ki fél a szlovén nyelvtől? – dok. film.

Szlovén Tévé II. 9:20 Zenés műsor, 10:15 Hidak: Kanapé, 11:00 Nyári reggel, 13:10 Gino utazása a nyugat-itáliai tengerparton, 14:00 A torontói Plamen énekcsoport, 15:00 Tour de France, 17:55 Dosszié, 18:55 Zenés műsor, 20:00 Martha Argerich Varsóban – német dok. film, 21:00 Lottó, 21:10 Közelebbről – beszélgetés Vesna Milekkal, 22:00 Árnyékgyanú – francia sorozat, 22:55 Vlady Kociancich portréja – dok. film, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:00 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 12:35 Gyilkos ügyek – am. sorozat, 13:45 Mestercukrász – Az édesszájú Konyhafőnök, 15:55 A mentalista – am. 20:00 Mestercukrász – Az édesszájú sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, Konyhafőnök 20:00 Mestercukrász – Az édesszájú Konyhafőnök, 22:00 Doktor Murphy – am. sorozat, 23:00 Toplista – szórakoztató műsor, 0:10 Híradó, 0:45 Barátok közt.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 A hegyi doktor – német sorozat, 22:00 Bezár a bazár!, 23:35 A rezidens – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:05 Virradóra, 10:00 Nyár 21, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:25 Balkán expressz – német dok. film, 14:10 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:00 Zoo – szlovák sorozat, 16:00 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Howards End – Szellem a házban – angol–am. sorozat, 21:40 A szurámi vár legendája – grúz film, 23:05 Kenó, 23:15 A Mediciek hatalma – angol–olasz–francia sorozat.

Duna World 5:00–11:35 Délelőtti műsor, 11:45 A luxusvilla titka – történetek Dino Buzzati novellái alapján, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Nyár 21, 16:25 Hazajáró, 17:00 Ízőrzők, 18:10 Másfélmillió lépés Magyarországon – ismeretterjesztő sorozat, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték válogatás, 21:00 Híradó, 21:35 Sorsukat, hitüket vállalók – Keresztények Szíriában és Iraki Kurdisztánban – magyar dok. film, 22:30 MMA portré, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

műsorajánló

július 1. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:00 Eljött a boldogság – olasz sorozat, 10:05 TV-kirakat, 10:20 Ki fél a szlovén nyelvtől? – dok. film, 11:00 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:30 A határ csak az ég – dok. film, 12:00 Véleményem, 13:00 Hírek, 13:25 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:15 TV-kirakat, 14:30 Szlovén pillanatképek, 15:00 Hidak: Vendégem, 15:45 Z mint Zofka – mozaikműsor, 16:10 Szombati burgonya – oktatási műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Négy évszázados szőlő a maribori Lentből – dok. film, 17:55 Röviden, 18:05 Rajzfilm, 18:25 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Az Európai Unió Tanácsának elnöksége, 21:00 Ünnepség a Szlovén Köztársaság EU-s elnökségének kezdetén, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:55 Nagy festők a kis képernyőn – angol dok. sorozat, 23:55 Négy évszázados szőlő a maribori Lentből – dok. film.

Szlovén Tévé II. 8:50 Zenés műsor, 9:50 Nyári reggel, 12:00 Hogy szalad az idő: 65 év – Štirje Kovači – jubileumi koncert, 14:05 Profil, 15:00 Tour de France, 18:10 Jože Horvat portréja, 19:00 Zenés műsor, 20:05 Hat mester egy viktoriánus házban – angol dok. film, 21:05 Autós műsor, 21:35 Ambiensek, 22:10 Szlovén jazz, 23:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:00 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 12:35 Gyilkos ügyek – am. sorozat, 13:00 Fókusz, 13:45 Mestercukrász – Az édesszájú Konyhafőnök, 15:55 A mentalista – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:00 Mestercukrász – Az édesszájú Konyhafőnök, 22:00 Doktor Murphy – am. sorozat, 23:10 Magnum – am. sorozat, 0:10 Híradó, 0:45 Barátok közt.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 A hegyi doktor – német dok. sorozat, 22:00 Bezár a bazár!, 23:35 A rezidens – am. sorozat.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vendégem: Andrejek Győrfi Judit (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Június 25-én, pénteken 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne a muravidéki kétnyelvű általános iskolák ballagási ünnepségei (ismétlés: pénteken 16.05-kor és 22.40-kor a Maribori Tévén) Június 29-én, kedden 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:55–9:05 Virradóra, 10:00 Nyár 21, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:20 23:05 Utószezon Balkán expres�sz – német dok. film, 14:05 Sorsok útvesztője – török sorozat, 15:00 Zoo – szlovák sorozat, 16:00 Álmomban még operálok – dok. film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Egynyári kaland – magyar sorozat, 22:25 Kenó, 22:35 Munkaügyek – reality, 23:05 Utószezon – magyar film, 1:05 A Mediciek hatalma – angol–olasz–francia sorozat.

Kanapé: ifjúsági adás, benne a bermudanadrág, előzetes a Bánffy Nights nyári programsorozatról, Pia Novak legújabb sikere, programajánló és klipek (ismétlés: kedden 16.15-kor és 21.45-kor a Maribori Tévén) Június 30-án, szerdán 15.25-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:00–11:10 Délelőtti műsor, 11:20 A tribádok éjszakája – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Rondó, 14:15 Nyár 21, 16:15 Itthon vagy!, 16:40 Szerelmes földrajz, 17:10 Ízőrzők, 18:20 Másfélmillió lépés Magyarországon – ismeretterjesztő sorozat, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Csodálatos elmék – A kódfejtők titokzatos világa – magyar dok. film, 22:30 MMA portré, 23:25 Hazajáró, 23:55 Hagyaték.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Június 24-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne az Iskolapad című rovat, témája az olvasás (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Július 1-jén, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: Szabó Ferenc – ismétlés (ismétlés: csütörtökön 16.00-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2021. június 15-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Villanyszerelő Elmond d.o.o., Vasút utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 23.) Vízvezeték-szerelő Elmond d.o.o., Vasút utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 23.)

Felhívás köténykiállításra A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 2021. július 2-án, pénteken a Bánffy Központban köténykiállítást és kötényminősítést szervez. A kézzel készített, szabad stílusú kötényeket szakemberek fogják minősíteni. A legügyesebbek a dicsőség mellett értékes jutalomban részesülnek. A kötényeket 2021. június 29-én delelőt 10.00 és 12.00 óra között, valamint délután 15.00 és 17.00 óra között lehet leadni a Bánffy Központban.

Asztalos Pohištvo Horvat d.o.o., Zadružna ulica 23., Črenšovci (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. július 8.) Festő Resort Natura, Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. július 18.) Ács-segéd Tesarstvo Matko Jožef s.p., Cvetna ulica 4., Odranci (2 munkahely, határozott idő: 10 hónap, jelentkezési határidő: 2021. július 2.) Technikus-ellenőr Le Center d.o.o., Cankarjeva cesta 16., Ljubljana (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. július 16.) Beszerző-vezető Paradajz d.o.o., Renkovci 57/c., Turnišče (1 munkahely, határozatlan idő, német és angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. július 6.) Szállítási munkás Varis d.o.o., Ipari utca 4/b., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. június 26.) Raktáros + sofőr Sünkel M d.o.o., Hármasmalom 2/M., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. június 30.)

névnapsoroló

apróhirdetés •Zala megyében, a 74-es főút mellett kb. 240 m2-es épület hosszú távra bérbeadó. Érdeklődni: +3630/9866-900 vagy fuller.attila@t-online.hu •Ajándékba adunk kiscicákat. Érdeklődni: 070 732 228, 15.00 óra után. •Eladó jó állapotban lévő IMT 539 traktor új műszakival,

Tehnostroj traktorutánfutó szintén jó állapotban és Laverda kaszálógép körfűrésszel. Érdeklődni: 041-427-993. •Csentében eladó egy 150 és egy 50 literes rozsdamentes boroshordó, egy 240 literes fahordó, valamint két műanyag puttony. Érdeklődni: 051 383 945

Június 25-től július 1-ig Péntek – Vilmos Szombat – János, Pál Vasárnap – László Hétfő – Irén, Levente Kedd – Péter Szerda – Pál Csütörtök – Tihamér, Annamária

Villanyszerelő Nafta Strojna d.o.o., Malom utca 5., Lendva (5 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. július 4.) Elektromérnök Nafta Strojna d.o.o., Malom utca 5., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. július 4.) Energetikai műszaki menedzser Purlen d.o.o., Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. június 28.) Belsőépítész Jaski, Jasmin Horvat s.p., Mezei utca 8/a., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. július 7.) Lángvágó-kezelő Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. július 4.) Ellenőr Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. július 4.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

Peter Heller: Kutya csillagkép (Maxim, 2013, 384 oldal)

Egy szuper-influenza kiirtotta a világ szinte teljes lakosságát. A járványt valami okból túléli Hig, akinek meghalt a felesége, a barátai, a családja… Egy elhagyatott kis hangárban él a kutyájával, Jasperrel, valamint egy embergyűlölő férfival, Bangleyvel. Csak a tábor területén mozognak, majd amikor Hig az 1956-os Cesna rádióján véletlenül adást fog, úgy dönt, hogy megnézi, hogy a repülőtéren kívül létezik-e egy jobb élet. Követi a recsegő rádiót, és olyan messze megy a reptértől, hogy már nem tud biztonságban visszatérni, s a világ, amelyet talál, teljesen más, mint amire számított...

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .


Info MEGEMLÉKEZÉS Halk léptekkel, csendesen, nem zavarva álmuk, Szívünkben emlékezve rájuk. Halk léptekkel, csendesen. Mert ott vannak a mindennapokban.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Elfáradtál az élet tengerén. Pihenj csendben a Föld lágy ölén.

Krájcsics József

Egy forró júniusi napon múlt el 15 év, hogy örökre itt hagyott bennünket a szeretett

(1957–2021)

Király Jolán Hálás köszönet mindazoknak, akik gondolatukban még újra látják, gyertyát gyújtanak és virágot helyeznek sírjára. Szerettei

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága halottunk temetésén részt vettek, koszorú-, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre és a templomra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet msgr. Režonja Francnak a megható gyászszertartásért és az Öko-Park temetkezési vállalatnak a temetés lebonyolításáért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Pince, Felsőlakos, 2021. június 21-én

A gyászoló család

gyertyafény

Június 25-e és július 1-je között

Kedden, június 29-én Péter és Pál ünnepe. Szentmisék Dobronakon 9.00 és 19.00 órakor.

Lendvai Plébánia

Evangélikus Egyház

A szentmisék hétközben a hívek jelenlétében 19.00 órakor lesznek. Pénteken, június 25-én 9.30-kor szentmise az Idősebb Polgárok Otthonában és 19.00 órakor a plébániatemplomban. Szombaton, június 26-án 10.00 órakor BÉRMÁLÁS ÜNNEPE, 18.00 órakor pedig vasárnapra érvényes szentmise lesz. Vasárnap, június 27-én évközi 13. vasárnap. Szentmisék 8.00 órakor magyar és 10.00 órakor szlovén nyelven. A szentmisékre már nem kell bejelentkezni, de be kell tartani az egymás közti távolságot és védőmaszkot kell viselni.

Dobronaki Plébánia A dobronaki plébániában a szentmisék a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával zajlanak: A szentmisék hétközben 19.00 órakor vannak Dobronakon. Pénteken, június 25-én 10.00 órakor BÉRMÁLÁS ÜNNEPE. Szombaton, június 26-án 17.00 órakor szentmise Radamosban a Mária-fánál. Vasárnap, június 27-én évközi 13. vasárnap. Szentmise Dobronakon 8.00 órakor, 10.00 órakor ELSŐÁLDOZÁS ÜNNEPE. Hétfőn, június 28-án 19.00 órakor fogadalmi szentmise Radamosban.

A következő Istentisztelet Lendván július első és harmadik vasárnapján 8.00 órakor lesz a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával.

figyelmükbe •Június 24-én, csütörtökön, 19.00 órakor, •Vinárium torony •Göncz János festménykiállítása •Június 25-én, pénteken, 10.00 órakor, •Vrt spominov in tovarištva Petanjci •Göntér Endre és ifj. Göntér Endre: Ürességek MMXX–MMXXI című kiállítás megnyitója

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

•Június 26-án, szombaton, 10.00 órától, •Völgyifalunap 10.00 órakor – a felújított Sári-kép avatása 11.00 órakor – az elhunyt műkedvelők tiszteletére emléktábla avatása a temetőben 12.00 órától gyermekfoglalkozások 15.00 órától program a futballpályán

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .

13


Info Humor Két barát beszélget: – Hát te miért vágsz ilyen fancsali képet? – Az anyósom el akar utazni egy hónapra. – De hát ennek inkább örülnöd kellene! – Persze, de ha látná rajtam, hogy örülök, akkor biztos itthon maradna!

Muravidéki rejtekhelyek Játékunkkal egy kis kutakodásra biztatjuk Önöket. A megadott fotón egy kiragadott részletet láthatnak vidékünk vallási, szakrális emlékhelyeiből. Megfejtésként küldjék el, hogy pontosan mit látnak a képen és hol található a Muravidéken. Várjuk leveleiket vagy e-mailjeiket július 5-ig. Címünk: Népújság, 9220 Lendva, Fő utca 124., vagy info@ nepujsag.net. A borítékra írják rá: „Népújság – Rejtekhely”. Előző játékunk megfejtése a dobronaki „új kereszt” volt a Kebele felé vezető főút mellett. Nyertesünk Gerencsér László Dobronakról. Gratulálunk, nyereménye A millennium szobrásza, Zala György című könyv, melyet szerkesztőségünkben vehet át.

Tanárnő a gyerekhez: – Móricka, van házid? – Van. Töltsek? Az iskolában Pistikének óriási piros folt van az arcán. Megkérdezi a tanárnő: – Pistike, mitől olyan piros az arcod? – Megcsípett egy szúnyog. – Ne hazudj, egy szúnyogcsípéstől nem lehet olyan piros! – Igen, de a bátyám az ásóval akarta lecsapni. – Hogyan történt a baleset? – kérdezik a férfit a baleseti sebészeten. – Mentem a Trabanttal és elhajtott mellettem egy Porsche. – De hát ez még nem okoz balesetet. – Ez még nem, de én meg azt hittem, hogy állok, és kiszálltam. – Jó napot kívánok, szeretnék egy izgalmas könyvet vásárolni. – Értem. Valami könnyűt? – kérdezi a könyvkereskedő. – Teljesen mindegy, kocsival vagyok... Két rendőr beszélget a nemrég nyílt bevásárlóközpont eligazító térképe előtt. Az egyik rábök a karikára, amelyikre az van írva: „Ön itt áll.” Kérdi a társát: – Te, ezek honnan tudják, hogy én hol vagyok? – Pistike, melyik óceán ez? – kérdezi a tanár a térképre mutatva. A fiú mélyen hallgat. – Így van! Ez a Csendesóceán!

14

kulcslyuk 2021

Sobočan Brigita, a csentei művelődési egyesület vezetője A legjobb dolgok az életemben: • A családom, a fiam és a lányom születése. Amire szívesen visszaemlékszem: • A gyermekkoromra. Ahová már holnap elutaznék: • Franciaországba. A szabadidőmben: • Szeretek horgolni, kerékpározni, társalgás és pezsgőzés a barátnőimmel. Ami azonnal fel tud bosszantani: • Az irigység és a bosszúvágy. Ami nagy hatással volt az életemre: • A nővérem, akit tiszta szívből szeretek, hiszen sokat köszönhetek neki. A legnagyobb őrültség, amit tettem: • Ebből több is volt. A leghasznosabb tárgyam (de nem a mobilom): • A szemüvegem. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Ejtőernyős ugrás. A leghaszontalanabb tárgy a háztartásomban: • Ilyen nincs. Akivel egyszer szeretnék találkozni:

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. A munkáját úgy végezze, hogy a családi élete se sérüljön. A kapcsolata a kollégákkal kiegyensúlyozott. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Több kalandban, élményben lehet része ezen a héten. De persze a munkát sem kéne elhanyagolnia. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Bármilyen tervbe kezd, célegyenesbe ér. Új kapcsolat kezdődhet vagy a régi váratlan fordulatot vehet. Rák Jún. 22. - júl. 22. A szerelem kerül fókuszba ezen a héten. Ha most utazást tervez, azt jobb lenne elhalasztani későbbre. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Most felhagy valamilyen rossz szokásával. A párkapcsolati gondokat jó lenne a héten megoldania. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ha még szingliként él, a héten visszatérhet egy régi szerelem az életébe. A munkahelyi gondok megoldódnak. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Felmerülhet a családalapítás vágya. De a csillagok jelzése szerint jobb lenne még várni. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A héten szánjon időt a teljes kikapcsolódásra, szórakozásra. Most szüksége van egy kis töltekezésre. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. A pénzügyei most kedvezőek. Az ingatlanvásárlással viszont érdemes lenne még várnia egy kicsit. Bak Dec. 23. – jan. 20. Ha van párja, most elválaszthatatlanok lesznek. Ha még keresi a partnerét, biztosan rálel az igazira.

• Erről még nem gondolkodtam. Ha zene, akkor: • Minden, amire lehet táncolni. Amiről a legtöbbet tudok beszélni: • Talán a sütés, főzés, horgolás. A Muravidék legszebb helye: • Nekem Lendva és környéke.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Végre önfeledten töltheti az időt a gyermekekkel. Új lendületet kapnak az ügyei is. Csak legyen türelmes! Halak Febr. 20. – már. 20. A szerelemben teljesülnek régi vágyai. A karrierjében több sikert könyvelhet el, mint amit remélt.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .


Horizont

Vánkosok a szekrények mélyéről A pártosfalvi Rózsa Kézműves Egyesület vasárnap különleges kiállítással várta a látogatókat. Hagyományos, polgári és modern mintákkal hímzett vánkosok és díszpárnák

sorakoztak az egykori tűzoltóotthon asztalain. A hímzőszakkörös as�szonyok egész nap fogadták a kiállításra érkezőket. Volt is folyamatosan vendég, a helyieken kívül a tágabb

térségből is érkeztek érdeklődők. Amikor arról kérdeztük a házigazdákat, honnan vették az ötletet a vánkoskiállításhoz, mindannyian bekapcsolódtak a beszélgetésbe. – Tele

A vánkoskiállításra folyamatosan érkeztek a látogatók, a hímzőasszonyok pedig mindenkit szívélyesen fogadtak.

Műhelymunkák Radamosban Múlt pénteken és sz o m b a to n k é zm ű ves műhelymunkák zajlottak Radamosban a helyi Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület szervezésében. A foglalkozásokat a tavalyi évre tervezték, ám a terveiket keresztülhúzta a járvány, így most tartották meg az eseményt,

amelyet a lendvai magyar önkormányzat 600 euróval támogatott. A foglalkozásokat a dobronaki Kézművességek Házának munkatársai segítségével valósították meg. Az első napon krepp-papírból készült virágokat, illetve csuhédíszeket készítettek az érdeklődők, másnap

A fiatalabbak megtanulhatták a virágkészítést krepppapírból. N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .

pedig ékszerdobozokat és ékszereket festettek, valamint szalmából készült díszeket is készítettek. Az idősek elmondása szerint egyes díszek készítésének valaha komoly hagyománya volt Radamosban. A krepp-papírból készült virágokat hajdanán halotti koszorúkban, illetve a lakodalmas termek díszítéséhez is szokták használni, így elmondható, hogy a hagyományőrzés szempontjából is fontos volt a kézműves műhely. Szabó Mária, a szervező Harangvirág TME elnöke elégedett volt az első napon a látogatottsággal. A járványügyi szabályokat betartva, maszkban készültek a dísztárgyak a faluotthon nagytermében, amelyeket egy virtuális kiállításon lehet megtekinteni az egyesület közösségi oldalán. SoPe

volt a szekrényünk otthon szebbnél szebb hímzett vánkoshuzatokkal, amiket nem használunk, csak vigyázva őrizgetünk. Így arra gondoltunk, hogy mivel majdnem mindenkinél van otthon, akár meg is mutathatnánk ezeket a szép holmikat másoknak is – mondták, majd az egyesület vezetője, Vogrinec Metka hozzáfűzte, hogy a kiállítás ötlete mindenkinek nagyon megtetszett, ennek nyomán többen elkezdtek odahaza is párnahuzatokat hímezni, így egy egészen gazdag tárlat kerekedett a díszpárna-gyűjteményből. Metka a kiállítás idejére is

hozott magával tűt és fonalat, és a többi asszonynak is megmutatta a legújabb öltésmintákat, amivel a modern, fekete hímzést készítette. – Sajnos hos�szú ideig nem találkozhattunk, mindenki otthon, egyedül hímezgetett. Most végre együtt lehetünk, és ennek nagyon örülünk. Sok mindent el kell mesélnünk egymásnak, így ezt a napot valóban egymásra is fordítjuk, miközben gondolatban már a következő kiállítást tervezzük, talán minél előbb, nehogy a vírus újra közbeszóljon... – mondták a hímzőszakkör tagjai. Abraham Klaudia

Múzeumok Nyári Éjszakája Június 19-én a Múzeumok Nyári Éjszakája alkalmából a Lendvai Galéria és Múzeum is ingyenes belépést hirdetett meg 18 és 24 óra között az összes állandó és időszaki kiállítására. Emellett gazdag programmal is készültek, amelynek központi eseménye a főleg

hoz létre, november 21-ig látogatható. A szervezők a gyerekekről sem feledkeztek meg, a „Játékos történelem” című gyermekfoglalkozást Jereb Mojca archeológus vezette. Ezenkívül két szakmai tárlatvezetésre is sor került, éspedig a „Föld, tűz, víz – a Lendva-vidék régé-

Játék a fényekkel és az árnyékokkal a lendvai vár pincéjében. Magyarországon élő és alkotó Aleksander Drakulič grafikai tervező „Platonikus projekciók” című kiállításának megnyitója volt. A vár pincéjében felállított tárlat, amelyen a szemlélő a belépéskor kapott saját fényforrása által egyedi árnyékokat

szeti öröksége”, valamint „A Lendva-vidék szakrális öröksége” című állandó kiállítások így még nagyobb élményt nyújtottak. A programot a „The Swingtones” zenekar koncertje zárta a vár udvarán. FaBri

15


Horizont 30 éves az önálló Szlovénia (13)

Bizonytalan helyzet, se há Sorozatunk előző részében a Népújság 1991. július 3-án megjelenő számából, ezen belül a Vestnik regionális hetilappal közösen kiadott mellékletéből szemezgettünk a Szlovéniát, a Muravidéket érintő háborús történésekből. A mai számban már a sikeres függetlenségi küzdelmek utórezgéseivel, a kárfelméréssel, a szuverenitás nemzetközi elismeréséért folytatott küzdelemmel foglalkozunk. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Népújság 1991-es évfolyama 26., július 12-én megjelent számának címoldalán a Gornja Radgona-i határátkelőhely szerepel, a fotó alatt a következő szöveggel: „A határokért, a vámért, végső soron tehát Szlovénia függetlenségéért folyt a harc azokban a forró napokban Gornja Radgonán is. És mit hozott e téren a brioni nyilatkozat? A függelékben ez áll: a határátkelők feletti ellenőrzés a szlovéniai rendőrség kezében lesz, amely a szövetségi előírásokkal

összhangban dolgozik. A vámokkal kapcsolatban: vissza kell állítani a június 20-i állapotokat. A vám szövetségi jövedelem marad, de a szlovéniai vámosok szedik be, majd közös számlára utalják, amelyet a szövetségi és a köztársasági pénzügyminiszter ellenőriz egy vagy két külső felügyelővel. Valóban nem ideális megoldás, de a három hónapos tárgyalási határidő egyik célja a határövezetnek európai normák szerinti rendezése. Akkor minden másképp lesz.” Vagyis a háborús károk mellett már a címlapon is

A szlovéniai önállósulás harci térképen. említésre került a brioni deklaráció, amely hosszú, kemény tárgyalások után jogilag még köztes állapotot teremtett, Szlovénia ugyanis még mindig része maradt a jugoszláv szövetségnek, miközben gyakorlatilag eldőlt, hogy az ország szuverén útra lép. „Tegnap Brionin újra a háború és a béke között dön-

Kedden a késő délutáni órákban a radgonai iskola udvarán katonai helikopter szállt le. A Vöröskereszt jeleivel ellátott vasmadár utasai Vasil Tupurkovski, Bogo Bogičević, a szövetségi elnökség tagjai, Milan Čusić vezérezredes és Jelko Kacin szlovén tájékoztatási miniszter volt. A lerombolt város megtekintése után a vendégek bocsánatot kértek a polgároktól.

16

töttünk. A körülmények között, amelyekben élünk és amelyek se nem háború, se nem béke, az, amit ez a deklaráció jelent, sok. A végső szót erről a Szlovén Képviselőház mondja ki, amely arról dönt, hogy a bonyodalmakat békés és demokratikus úton oldjuk-e meg, vagy pedig olyan úton, ami háborút és káoszt hoz” – Milan Kučan államelnök ezekkel a szavakkal értékelte az előző nap elfogadott brioni nyilatkozatot. Hangsúlyozta, hogy szlovén részről a nyilatkozat és a hozzá tartozó függelék nem ideális, de ezzel a szlovéniai probléma nemzetközi vonatkozásokat kapott. Az érdekek lehetséges egyensúlyáról van szó, valamint a kérdéseknek tárgyalásokkal való megoldásáról. Az európai fél biztosítékot adott arra, hogy a demokratikus úton keresett megoldás Szlovénia gyorsabb nemzetközi elismerését hozza majd meg. Az Európai Közösség ajánlásáról van tehát szó, arról, hogy mi módon, mi-

ért és milyen elvek alapján készek angazsálni magukat annak érdekében, hogy a tárgyalások a válság demokratikus megoldásához és a jugoszláv nemzetek közötti új viszonyok kialakulásához vezessenek. A „trojka” javaslatát azonban csomagként kell értelmezni. Szavai szerint az önállóság kihirdetése – szigorúan formálisan véve – egyoldalú, de nem erőszakos cselekedet volt, ezért nem kellett volna háborúval válaszolni rá. Ha a szlovén polgárok felkelése nem lett volna olyan erős, ez a nyilatkozat sem lenne. Csak háború lenne. Mindezek ellenére a nyilatkozat jelentős erkölcsi támasz. Az újság összegzi a világsajtóban az önállósulási harcról megjelent cikkeket is, a különböző világhatalmak, az európai országok többnyire nem éppen szlovén függetlenségpárti vezetőinek véleményét. A szlovén függetlenséget tehát kikiáltották, a nemzetközi közösségben azonban több hónapos,

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .


Horizont

áború, se béke háború, sok ügyben több éves küzdelem kezdődött el az ország függetlenségének elismeréséért. Ebben a küzdelemben jóformán mindenki részt vett, így például közvetlenül a szövetségi alakulatok támadása után az MMÖNK két ízben is felhívta a magyar kormányt, hogy mindenben támogassa Szlovénia függetlenségét. A Népújságban megjelent Szombathely megyei jogú város polgármesterének üzenete is, amelyben így fogalmaznak: „Maribor város képviselő-testületének

drámai hangú felhívásából, a rádió és a televízió híreiből mély megrendüléssel értesültünk a Szlovén Köztársaságban és Horvátországban bekövetkezett tragikus eseményekről. Mi magyarok nagyon jól emlékszünk az idegen megszálló hatalom páncélosainak dübörgésére, a segítségnyújtás mezébe burkolt brutális beavatkozásra. Ezen emlékezés az eddigi testvéri kapcsolatokra is figyelemmel erkölcsi kötelességünkké teszi, hogy teljes erőnkkel tiltakozzunk a polgári ál-

dozatokat követelő fegyveres akciók ellen. Állást foglalunk a nemzetek és nemzetiségek szabad önrendelkezése mellett. Mi, Szombathely város vezetői, képviselői, demokratikus pártjai és Szombathely város polgárai nevében kinyilvánítjuk teljes szolidaritásunk a szlovén néppel, különösen Maribor, Muraszombat és Ljubljana lakosságával és szabadon választott képviseleteivel. Bízunk a nemzetközi erkölcsi szolidaritás erejében. Kötelességünknek

A Népújság fotóriportja a harcok utáni Gornja Radgonáról. N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .

érezzük, hogy testvérvárosainkat Finnországtól Németországig értesítsük állásfoglalásunkról és kérjük az ő hasonló állásfoglalásukat és szolidaritásukat is.” De hogy a háború, még ha rövid is, milyen stresszt és milyen mindennapi problémákat okoz, szépen szemlélteti a szintén a Népújság 1991. évfolyamának 26. számában megjelent cikk, amely így fogalmaz: „A háború idején is zökkenőmentes volt az ellátás a lendvai községben, ezért minden elismerés a lendvai Mercator Univerzal kereskedelmi vállalat dolgozóinak. A megszállás első napján és utána is az emberek nagy mennyiségben vásárolták a különböző élelmiszereket. Vendel Ostrič, a vállalat igazgatója elmondta, hogy az első napokban 9.500 liter étolajat adtak el, a normális havi mennyiség 4.000 litert tesz ki. Ebben az időszakban 10 tonna cukor kelt el, egyébként havonta 4 tonnát adnak el. Sóból 10 tonna fogyott, ebből más körülmények közt havonta 3 tonnára van igény. A lendvai Univerzal üzleteit egyébként a ptuji

Mercator nagykereskedelmi vállalat látja el, ezért komoly nehézség előtt találták magukat, hiszen az áruszállítás az úttorlaszok miatt teljesen megszakadt, így a helyzetet a muraszombati Potrošnik nagykereskedelmi vállalat mentette meg, de később már a ptujiak szállították az árut. Bizonyára kevesen tudják, hogy miként folyt ez a szállítás. Röviden csak annyit, hogy a lendvai vállalat dolgozói kompon hozták az árut a Mura folyó bal oldalára, számos esetben pedig a Mursko Središče-i polgárok segítségével a vasúti hídon keresztül, gyalog. A vállalat igazgatója elmondta azt is, hogy ugyan magyarországi ismerőseikhez is fordultak, de szerencsére a segélynyújtás igénybevételére nem volt szükség. Némi felháborodást keltett az elmúlt napok folyamán az a tény, hogy némely árucikkek megdrágultak. Erre pedig csak azért került sor, mert a termelők emelték az árakat, nem a kereskedelmi vállalatok. Mint tapasztalhatjuk, nagyon sok esetben az árakat ismét visszaállították.”

17


Horizont

Nemzetközi találkozó kiállítással Szombaton délelőtt a lendvai Színház- és Hangversenyterem előcsarnokában a „Lindva” Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesületének szervezésében megtartották a Régiséggyűjtők 15. Nemzetközi Találko-

zóját. Az egyesület, amely évről évre több taggal bír (a hazaiak mellett horvátországi és magyarországi tagokkal is rendelkezik), a szomszédos országokból is invitált gyűjtőket (összesen tízen jöttek el), akik a

numizmatikai és a filatéliai tárgyak mellett régi jelvényeket, fényképeket, könyveket, szőtteseket, katonai emlékeket és sok egyéb mást is felsorakoztattak. Az eseményen szép számban megjelenő látogató azt

bizonyította, hogy a régiségek iránt nagy az érdeklődés és sok értékes tárgy gazdát is cserélt. A találkozó keretén belül Kasaš Mihael, Lendva Község Községi Igazgatóságának igazgatója megnyitotta Tadej Falež k amnicai üvegtárgygyűjtő „Üvegrapszódia – a pohorjei

üvegkohók nyomai” című kiállítását, amely július végéig tekinthető meg. Tadej Falež, aki már gyerekkora óta vonzódik a régiségekhez (apja is régiséggyűjtő volt) nemrég szintén a Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesületének tagja lett. FaBri

minisport

Tadej Falež bemutatta gazdag gyűjteményének egy részét.

Környezetbarát cserebere Múlt szombaton délelőtt a Lendvai Óvoda Župančič utcai egységének udvarán néhány szülő kezdeményezésére lezajlott a

ban lévő dolgok (ruházat és lábbeli, divatkiegészítők, gyermek- és sporteszközök, játékok és könyvek, valamint háztartási textíli-

a helyszín biztosításával, valamint a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ kiselejtezett, jó állapotban lévő gyermekkönyvekkel

„Hozz, amennyit szeretnél, és vigyél, amennyire szükséged van!” – ez volt a szlogenje a szombati cserebere-akciónak. második (az első 2019-ben a Helen Doron English nyelviskola szervezésében jött létre) Cseréljük el! című akció. A kezdeményezés fő célja nem a jótékonyság elvén alapszik, hanem a használt, de még jó állapot-

18

ák) elcserélésére ösztönöz. A használt dolgok mellett használt farmert és régi függönyöket is gyűjtöttek feldolgozásra és alkotásra a lendvai Oktatási Alkotó Egyesület részére. Az akcióhoz a Lendvai Óvoda

járult hozzá. A szervezők elégedettek a visszajelzésekkel, ezért a jövőben is szerveznek hasonló akciókat, amelyek az eldobott dolgok mennyiségének csökkentését is elősegítik. FaBri

Lendvai arany, petesházi bronz Múlt héten zárultak a szlovén céllövőligák, amelyekben két Lendva-vidéki klub érdekelt: a petesházi COAL, valamint a Lendvai Céllövő Egyesület. A kadét korosztály légpuska kategóriájában összesen 75 versenyző indult az ország minden tájáról. Galambos Milán, a COAL lövésze ezen korosztály bronzérmese lett, mindezt úgy, hogy az utolsó fordulóban bokasérüléssel bajlódva kellett végigkoncentrálnia a versenyt. Csapattársa, Jaklin Nik a 36. helyen végzett, míg a lendvai Mihailovič Krpan Tine a 11. helyen zárta ezt a számot. Utóbbi két versenyző az idősebb fiúk korosztályában is indult. Mihailovič Krpan az összesített tabellán az első helyen végzett, míg Jaklin, akinek ez az első lövészszezonja, a 11. helyen zárt. A petesházi bronz, valamint a lendvai arany mellett érdemes említést tenni a lányversenyzőkről is. Galambos Gréta, valamint Koren Benita az idősebb lányok mezőnyében indult a Barátság Kupán azért, mivel saját korosztályuk versenye a koronavírus miatt elmaradt. Az említett körülményekhez képest a két petesházi versenyző jól helytállt: Galambos a 11., Koren pedig a 26. helyen zárta a bajnokságot. SoPe A Nafta megkezdte a felkészülést Június 21-én megkezdődtek a Nafta 1903 edzései az új idény előtt, amelyen 24 mezőnyjátékos, valamint három kapus vett részt. A focisták három csoportban végezték első nyári közös edzésüket, amelyre három utánpótlásjátékos, valamint néhány új szerzemény is meghívást kapott. Az elsőligás Tabor Sežana FC hivatalos oldalán tette közzé, hogy Lendván folytatja karrierjét Stare Marsel csatár. A lendvai csapat a tervek szerint heti hét edzést fog tartani a következő időszakban, szombaton pedig gálameccsen lépnek pályára Gornja Radgonán, ahol a helyi csapat alapításának 75. évfordulóját ünneplik, július 14-én pedig a celjei Šampiont fogadják majd Lendván. Dončić vezetőedző hétfői edzésén megjelent a csapatkapitány, Novinič Mitja is, aki már hosszabb ideje nem tudott pályára lépni, ám úgy tűnik, mostanra felépült és munkába állhat. (-), F.h.m. Edzésbe állt az Olimpija Június közepén megkezdte edzéseit a Muravidéki Ligában szereplő hosszúfalui Olimpija. Az első edzésen 22-en gyűltek össze, a tréninget a télen érkezett edző, Zver Aleš vezette. Torhač Evgen, a klub elnöke szerint a már meglévő gárdához csatlakozni fog néhány új igazolás is, valamint az utánpótláscsapatukból is bevonnak négy fiatalt a heti háromszori edzésekbe. A bajnokság kezdetéig a tervek szerint hat-hét barátságos meccsen lépnének pályára, ám eddig csupán az bizonyos, hogy részt vesznek egy odrijánci tornán. F.h.m. 120 kerékpáros a 10. Vid-maratonon A Dobronaki Turisztikai Egyesület szervezésében szombaton került sor a koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt 10. jubileumi Vid kerékpármaratonra. A rekreatív jellegű maratonnak a rajtja és a célja idén is a Bakonaki-tónál volt, a mintegy 120 résztvevő három különböző táv között választhatott. A rajtnál Marko Baloh és Alojz Poglavc ismert szlovén kerékpáros maratonisták is itt voltak. (-)

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .


Sport

A Lendva Községi Sportjátékok díjkiosztója A Lendva Községi Sportszövetség pénteken tartotta meg a 22. községi sportjátékok díjkiosztóját. Az idén nyolc sportágban lebonyo-

lított versenyeken mintegy 220 szabadidős sportoló vett részt. A járványhelyzet miatt elmaradtak a csapatsportok küzdelmei, az

asztalitenisz és a sakk. Helyette sokan teniszeztek, de a darts és a kerékpározás terén is jó néhányan összegyűltek, mondta Horvatič

A községi sportjátékok legjobb versenyzői.

Szerény volt a kerékpárosok éve Péntek este tartotta éves közgyűlését a Lendvai Kerékpáros Klub. A koronavírus miatt szerényre sikerült a 2020-as év a lendvai kerékpárosok szá-

Tavaly a nagy versenyek hiányában klubon belüli túrákat rendeztek. Péntekenként, illetve hétvégén néha hosszabb, néha rövidebb túrákat tekertek le a

kerékpármaraton, amelyen a lendvai klub tagja, Lebar Leon is részt vett, és teljesítette mind az öt szakaszt. Ezt a teljesítményt külön kiemelte a klubelnök,

Velimir szövetségi titkár a díjátadón. A céllövészeti csapatversenyt a lendvai egyesület nyerte, amelynek tagjai az egyéni versenyt is dominálták, hiszen a férfiaknál és a nőknél is mindhárom egyéni helyezés e csapat soraiból került ki. Duh Franc és Tkalec Maja voltak jobbak csapattársaiknál. A darts csapatversenyét a férfiaknál a Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete nyerte, míg a nőknél a 2. Sz. Lendvai KÁI volt a legjobb. Az egyéni versenyt Varga Dezider, illetve Tomažič Ivanka nyerte, mindketten a lendvai nyugdíjasok csapatában szerepeltek. Bowlingban a legeredményesebbek a férfiaknál ismét a lendvai nyugdíjasok lettek, míg a

nőknél a 2. Sz. Lendvai KÁI csapata győzött. Egyéniben Könye Tibor és Tomažič Franc osztozkodtak az első helyen, szintén a nyugdíjasoktól, míg a nőknél Rudaš Dina, a 2. Sz. Lendvai KÁI tagja volt a legjobb. A gyalogtúra első helyéért járó serleget szintén a lendvai nyugdíjasok csapata vette át. Kerékpározásban és a férfiak, valamint a nők petanque-versenyében sem találtak legyőzőre a nyugdíjasok. Teniszben a Winner Club Hotiza győzött. A sporthorgászati versenyen a legtöbb halat a Munkarokkantak Községközi Egyesülete fogta ki, míg egyéniben Horvat Jože, a Kapitalec tagja bizonyult a legjobb horgásznak. Szabó Rudolf

Hajdinjak Jože (1942–2021)

Múlt héten szomorú hír érkezett, miszerint 79. életévében súlyos betegség után elhunyt a Nafta Labdarúgóklub egykori elnöke, Hajdinjak Jože. Hajdinjak az 1980-as években ült a legrégebbi alapítású szlovén klub elnöki székében az akkori főtámogató, a Nafta vállalat képviselőjeként. Az elhunyt elnököt szerették a játékosok, jó beszélgetőtárs is volt. Klubja örökre emlékezni fog rá. F.h.m.

Tollaslabdatorna Lendván A kerékpárosok a helyzethez alkalmazkodva új terveket szőnek. mára is. Elmaradt egyebek mellett a Háromországos Pannon Maraton, amelyre idén sem kerül sor. Ahogy azt a közgyűlés után Bensa Mitja klubelnök elmondta, a klubban már gondolkodnak egy Lendva község területén megszervezett maratonon, amennyiben vidékünk egyik legnagyobb kerékpáros eseményét jövőre sem tudják megrendezni.

létszámtól, illetve a kedvüktől függően. Az egyik ilyen klubszinten tartott rendezvény volt tavaly áprilisban a Lármafához való felkerékpározás, amelyre először került sor. Mivel Bensa szerint jól sikerült, ezért idén is megismételték, illetve szeretnék hagyományos rendezvénnyé emelni. 2021 egyik nagy eseménye volt a Szlovénia körüli jótékonysági

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 24 .

hozzátéve, hogy Lebar kiválóan képviselte a klub színeit. A lendvai klub több tagja pedig a maraton muravidéki részén csatlakozott az egyesületi taghoz. Mivel tavaly elmaradtak a nagy események, ezért a klub pénzügyi helyzete sem változott lényegesen, hiszen szinte alig voltak kiadások. Jelenleg így 6.200 euróval tudnak gazdálkodni. Szabó Rudolf

A lendvai Mladost Tollaslabdaklub szervezésében szombaton U11-es és U17-es tollaslabdatornát szerveztek a Lendvai Kétnyelvű Középiskola tornatermében. Összesen 46 tollaslabdázó versenyzett. A hazai Mladostból hiányzott két éremesélyes tollaslabdázó: Peshehonov Nikita betegség miatt nem tudott indulni U17-ben, izomsérülés miatt pedig ki kellett hagynia a lányok U17-es lendvai tornáját Bedič Nikának is. Az U11ben a teljes szlovén élmezőny jelen volt Lendván. A lányoknál Horvat Naja a Mladostból meggyőző-

en nyerte meg az egyéni versenyt, míg párosban Oletič Miával simán verték a mezőnyt. A fiúknál a lendvai klub legfiatalabb tagja, Pahor Sven először szerzett érmet, miután második lett párosban, míg egyéniben a negyedik helyen végzett. Az U17-es korosztály páros versenyében a 2. helyet szerezte meg a Horvat Tija – Koša Iva lendvai kettős. A tollaslabdázók zöme számára ez volt az utolsó torna a most következő jó egyhónapos szünet előtt. A lendvai klubnál ezen a héten fejezik be az edzéseket. Szabó Rudolf

19


Helyszín: A Bella Venezia melletti parkoló 12.00 órától halászlé és sült hal elvitelre is! Szeretettel várjuk Önöket a Bánffy Központba is: 10 órakor gyermekprogram, egész nap – köténykiállítás, este – a Kaláka zenekar koncertje.

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete 2007. szeptember 25-én elfogadott Alapszabályzata és a Magyarul a Muravidéken programról szóló 2020. augusztus 18-án elfogadott (módosítva: 2021. 06. 02.) szabályzata alapján meghirdeti a

Magyarul a Muravidéken PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT a 2021/2022-es tanévre

A támogatás formája vissza nem térítendő egyszeri összeg (ösztöndíj).

Az ösztöndíjra a következő tanulók vagy diákok pályázhatnak: • az általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló iskolásai, • a Lendvai Kétnyelvű Középiskola I. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló diákjai, • azok a diákok, akik a kétnyelvű általános iskolában a magyart – legalább a második és harmadik oktatási-nevelési szakaszban – anyanyelvi szinten tanulták, és középiskolai tanulmányaikat olyan szakon folytatják, amely nincsen a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, de anyanyelvi szintű fakultatív

magyarórákat látogatnak, amelyek kivitelezője a Lendvai Kétnyelvű Középiskola, vagy magyar anyanyelvi lektori órákat látogatnak, amelyek kivitelezője a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, • azok a diákok, akiknek sikeres általános érettségi, szakmai érettségi vagy záróvizsgájuk tantárgyai között a magyar nyelv mint anyanyelv is szerepel.

A pályázati adatlap a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség honlapjáról

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság

(www.muravidek.si) tölthető le. A Magyarul a Muravidéken program szabályzatát a www. muravidek.si honlapon lehet megtekinteni.

A pályázatot postai úton, ajánlva, zárt borítékban, „MAGYARUL A MURAVIDÉKEN” megjelöléssel kell elküldeni a következő címre: Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Malom utca 6/A., 9220 Lendva, Pf. 97. A pályázatot személyesen leadni nem lehet.

A pályázat benyújtásának a határideje: 2021. szeptember 15. További részletes felvilágosítás a programról: Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (mpe.lgdp@gmail.com vagy 00386 40 262 701)

Profile for Népújság

Népújság, 2021. 06. 24.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 25. sz.

Népújság, 2021. 06. 24.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 25. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded