Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

63. évfolyam 25. szám Lendva 2019. június 20. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

9–16. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Lepke szállt a várfalra

Megnyílt a lendvai várhoz vezető lépcsősor. A 133 lépcső végénél kialakított platón pedig – ahonnan a vár új, eddig nem látható arcát

mutatja – egy hatalmas fémlepke, Robert Jurak alkotása várja a látogatókat. A lepke többszörös szimbólum: nem csak az Európa Kulturális

Fővárosa 2025 projekt védjegye, Gálics István képzőművészre és a várban található lepkegyűjteményére is utal. Bővebben a 6. oldalon

Mocsnek Ottó, a Pro Futura Intézet igazgatója:

„A magyarországi gazdaságfejlesztési támogatások 3. pályázati körében eszközvásárlásra érdemes fókuszálni” 4–5. oldal


Iránytű I. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó

Kisebbségi média: tá Király M. Jutka

Nyáron Lendván vol.2 Amikor tavaly ilyenkor belelapoztunk a Nyáron Lendvára című programkatalógusba, azt mondtuk: Na végre! Valami ilyenfajta nyári fesztiválra vártunk már egy ideje: koncertek, filmek, cirkuszi artisták, előadások…, plusz a város hagyományos rendezvényei. (Már ugyan menet közben kiderült, hogy a 170 esemény túlméretezett volt a lakosság számához mérten, de most nem is ez a tét.) Aztán a keserű szájíz: a programban alig, illetve aránytalanul kevés volt a többi programhoz hasonlítható minőségi mércét megütő magyar jellegű műsor. Ki és hol mulasztott? – így írt lapunk tavaly, az okok keresésénél felvetve a magyar közösség őszinte önreflexiójának kérdését is. Az idei, frissen megjelent Nyáron Lendvára programkatalógusban másabb (nyelvi) eseménytérkép tárult elénk. A mintegy hetven különböző esemény között ott vannak a magyar zenei együttesek koncertjei, film, néptáncosok, bábosok… Rendezvény-helyszínként körforgásba kerül(t) a Bánffy Központ udvara, mely kitűnő hely nyáresti események szervezésére. A meghirdetett új programok mellett továbbra is itt vannak/lesznek a hagyományosak, azzal a – mondjuk így – formális újdonsággal, hogy a Halászléfőző Verseny a Vinarium Fesztivál része lett. Ami szintén a magyar programok integrációjáról szól. Pozitív és jó fordulatok. Illetve, ez a normális helyzet egy két-, illetve többnemzetiségű és többkultúrájú városban, térségben. Most már csak azért kell tennünk, hogy legyen közönsége is a rendezvényeknek. Az összesnek.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Nemzetpolitikai Államtitkárság június 12–14. között szervezte meg Viseg­rádon az I. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozót, melyen több mint 150 külhoni magyar újságíró, szerkesztő, médiaigazgató vett részt. A szakmai előadások és kerekasztal-beszélgetések keretében szó volt a Kárpátmedencei magyar televíziós és rádiós körképről, az írott sajtó helyzetéről, a külpolitikai újságírásról egykor és ma. Potápi Ár pád János nemzetpolitikai államtitkár köszöntőjében, majd előadásában hangsúlyozta a külhoni magyar média megerősítésének fontosságát szerte a Kárpát-medencében, illetve áttekintette a magyar nemzetpolitika másfélszázéves történe-

Kisebbségi és Külhoni Főszerkesztőségének vezetője a magyar közszolgálati média szerepéről tartott előadást, MolnárBánffy Kata kommunikációs szakember, a Salt Communications tulajdonos-ügyvezetője és a Képmás Kiadó ügyvezetője

Szentesi Zöldi László, a Demokrata főmunkatársa pedig a külpolitikai újságírás múltjáról és jelenéről, valamint a Kárpátmedencei magyar média helyzetéről ér tekezett. Hangsúlyozta, hogy ma az internettel az információáramlás olyan sebességű,

A magyar nyelvű írott sajtó helyzete a Kárpát-medencében című kerekasztal-beszélgetés résztvevői. tét, kiemelve a 2010 óta elért eredményeket, míg 2022-ig a magyar identitás megerősítését, a magyar családok támogatását és a gazdaságfejlesztési célok megvalósítását jelölte meg kiemelt feladatként. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos a magyar diaszpóra helyzetét világította meg, a diaszpóra-politika területén kiemelve a Magyar Diaszpóra Tanács létrehozását, amely a Máért mellett a magyar–magyar párbeszéd kiemelt fóruma. A folytatásban Varjú Frigyes, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

a nyomtatott és az online média jelenéről és jövőjéről, a minőségi tartalmak fontosságáról szólt.

hogy értelmét veszítette a minden részletre kiterjedő tudósítás. Viszont tartani kell a színvonalat, hogy a

Megmaradni – külhoni magyar sikertörténetek A találkozó zárónapján tartott díjátadó keretében külhoni magyar alkotásokat díjaztak. A Nemzetpolitikai Államtitkárság Megmaradni – külhoni magyar sikertörténetek című pályázatára összesen százharminc pályamű érkezett, ebből 75 az írott sajtó kategóriában. A televíziós kategória első díját Magyari Tekla és Simó Csaba (Erdély) érdemelte ki, a rádiós kategóriában az első helyezett Ternovácz István, az Újvidéki Rádió és a Kossuth rádió munkatársának riportja lett, míg a nyomtatott sajtó kategória első díját Markovics Annamária, az MTI vajdasági tudósítója vette át.

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .


Nemzetiség

ájékoztatás és identitáserősítés tudósítás ne maradjon a protokoll szintjén. A külhoni média képviselői kerekasztal-beszélgetésen cseréltek véleményt: a Kárpát-medencei magyar televíziós és rádiós körkép című programrészben Bartók Csaba, a felvidéki hirek.sk felelős szerkesztője, Kozma Zoltán, a vajdasági Pannon RTV programigazgatója, Erdélyből Jakab Endre, a Székelyföldi Stúdió veze-

tője, Kulin Zoltán, a TV21 Ungvár vezérigazgatója és Szilágyi Szabolcs, a Kolozsvári Rádió/Video Pontes Stúdió szerkesztője, valamint a Muravidékről Zver Ilona vezérigazgatóhelyettes, a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiójának vezetője mutatta be médiumuk helyzetét, tevékenységét. A magyar nyelvű írott sajtó helyzete a Kárpát-medencében című beszélgetésen pedig Varjú

Márta, a vajdasági Magyar Szó főszerkesztője, Darcsi Karolina, a Kárpátalja főszerkesztője, Molnár Judit, a felvidéki Magyar7 főszerkesztője, Rostás Szabolcs, az erdélyi Krónika vezető szerkesztője, Szüszer Róbert, a Székelyhon portál főszerkesztője, Micheli Tünde, a drávaszögi Új Magyar Képes Újság főszerkesztője és Király M. Jutka, lapunk felelős szerkesztője beszélt a lapok,

illetve portálok legmeghatározóbb momentumairól, problémáiról. A főszerkesztők egybehangzóan hangsúlyozták, hogy a sajtóban rá kell mutatni a hibákra, megőrizve a szakmai becsületet és hitelességet, de mindig mérlegelni kell, mi az, amivel jót vagy rosszat teszünk közösségünknek. A kisebbségi média küldetése a tájékoztatás mellett az identitáserősítés – emelték

Az LKMNÖK döntött a támogatásokról

Háromszoros igény érkezett A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) hétfői ülésén a nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek támogatási kiírására beérkezett pályázatokat vitatták meg. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ülés bevezető részében Sobočan Gabriela, a Statutáris-Jogi Bizottság elnöke az előző ülésen elfogadott ügyrend kapcsán elmondta, nem találják jogi alapját annak, hogy az ügyrend szerint a „nem” és az „igen” szavazat mellett a „tartózkodom” lehetőséget is felkínálják a szavazásnál, így az ügyrend ezt illetően is változatlan marad. A nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek támogatási kiírására beérkezett pályázatokat, illetve az illetékes Pályázati Bizottság ajánlását a bizottság elnöke, Horvat Tomi mutatta be. Kifejtette, az önkormányzat által kiírt 11 ezer eurós keretösszegre összesen 24 civilszervezet jelentkezett, az igény a kiírt keret majdnem háromszorosa, pontosabban 32.469 euró volt. A bizottság egy pályázatot sem érvénytelenített, a kiírt keretösszeg

nagyjából egyharmadát ifjúsági programok támogatására ajánlják, az ajánlatban az azonos, hasonló tartalmú programoknak azonos keretet ítéltek meg. A tanácstagok az ajánlást egyhangúlag el is fogadták, több tanácstag azonban annak érdekében szólalt fel, hogy a jövőben mindenképpen emelni kell a pályázati keretet, illetve a pályázóktól meg kell követelni a tartalom és a hozzárendelt költségek részletesebb leírását. A döntés alapján a radamosi Harangvirág TME a „Hímzésben őrizzük a magyar kultúránkat” és az „Együtt készüljünk az ünnepekre!” pályázatára 150, illetve 350 eurót kapott, a petesházi turisztikai és környezetvédelmi egyesület magyarországi testvérközösségi találkozójára 150, míg az Annanapra 300 eurót kapott. A hagyományos magyar disznóvágást a bizottság, így a tanács sem támo-

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .

gatta. A göntérházi Hetés KE a falunapra 300, míg a völgyifalui Petőfi Sándor KE több hagyományteremtő kulturális rendezvényére 600 eurót kapott. A Hármasmalmi Kultúregyesület „Generációk közti találkozó perecsütéssel” című rendezvényére 300 eurót kapott, míg a hosszúfalui Fehér Jani Művelődési és Turisztikai Egyesület a Fehér Jani Emlék- és Falunapra 300, a télapóvárásra és bábelőadásra pedig 200 eurót kapott. A tanács a gyertyánosi Hajnal ME „Hímzéskiállítás műhelymunkával”, illetve a „Kéknefelejcs citeracsoport 5. évfordulója” című projekteknek egyaránt 150 eurót ítélt oda, ahogy a felsőlakosi Arany János ME „A hímzés rejtélyei” című programjára is. A Gyertyánosi Turisztikai Egyesület a „Gyertyánosi falunapok 2019” projektre 300, míg a „Generációk közti találkozóra” 150 eurót kapott. A Muravidéki Magyar Ifjú-

Horvat Tomi, az LKMNÖK alelnöke, a Pályázati Bizottság elnöke: „Sajnos túl alacsony a keretünk, de a költségvetés növelése nélkül ezt sem tudjuk emelni, legalábbis jelentősen nem.” sági Szervezet „Teátrumot, társalgást és továbbtanulást a muravidéki magyar i f j ú s á g n a k ” p roj e k t j e 2.200 eurót kapott, míg a Lendvai Íjászklub „Íjászat határok nélkül (Hadik Mihály kupa)” című projektjét nem támogatták. Az egyesület „Legyen fiatal íjász!” című projektje viszont 1.200 eurót kapott.

ki többen. A találkozó záróestéjén Grezsa István miniszteri biztos és Szili Katalin miniszterelnöki megbízott mondott zárszót. Szili a média felelősségének és hitelességének fontosságát hangsúlyozva rámutatott, hogy a médiában dolgozók nélkül nem jöhetett volna létre mindaz, amit az elmúlt tíz évben a nemzetpolitikában megalkottak. (-) A Lóbarátok Egyesület „A magyar ember ló iránti szeretete” című programra, illetve a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete a „Szent György-napi ünnepségre” 300 eurót kapott. A Lavina Kultúrklub „Akció! – filmes műhely” projektje 1.200 eurót kapott, míg a „Színházi mozgalom erősítése” projekt nem részesült támogatásban. A lendvai Fotó-Video Klub a „Feketefehér Világ” projektre 500 eurót kapott. A csentei, a hosszúfalui és a völgyifalui tűzoltóegyletek különböző programokra 150 eurót kaptak, míg a Radamosi ÖTE a „IV. nemzetközi tűzoltóversenyre” 200, a „Márton-napi mulatságra” pedig 100 eurót kapott. A Csentei Labdarúgóklubnak testvérkapcsolat ápolására, a hosszúfalui Olimpija Labdarúgóklubnak pedig a „Nemzetközi találkozó és társalgás Lenti csapatával” című programra egyaránt 150 eurót ítélt meg a tanács. A gyertyánosi Panonija Labdarúgóklub „Memorial Biro–Smej 2019” programja nem kapott támogatást, míg az Újvidék–Lendva Művelődési és Turisztikai Egyesület képzőművészeti műhelymunkákra 300 euróra számíthat. Végül, de nem utolsósorban a Petesházi Vadászegylet a Hubertusz-misére 300 eurót kapott.

3


Muravidék Magyar gazdaságfejlesztési támogatások pályázata

A 3. kör is a mezőgazdaságn A magyar kormány külhoni gazdaságfejlesztési támogatásainak 3. pályázati körét jelentették be ünnepélyes keretek között hétfőn a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. A tájékoztató jellegű eseményen ismét élénk volt az érdeklődés. A 3. pályázati kör keretösszege 2,8 millió euró, amiből azonos arányban jut a mezőgazdaságra és a vállalkozások fejlesztésére. A kérelmek benyújtási határideje július 12. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A lendvai Színház- és Hangversenyteremben a nagyszámú érdeklődőt Földes Gyula, Magyarország

lendvai főkonzulja, Horváth Ferenc, a muravidéki magyarság csúcsszervezetének elnöke és nemzetiségi országgyűlési képviselő, a távolmaradt Kiss-Parciu Péter, a határmenti gazda-

ságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár nevében Bánki Andrea, a Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezetője köszöntötte. Kiemelték, hogy a muravidéki magyarság gaz-

Lendva–Belatinc vasútvonal

Regionális támogatást kapott Markovcin tartotta soros ülését a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa (MFRT), amelyen Magyar Janez, Lendva Község polgármestere bemutatta a Rédics–Lendva–Belatinc vasútvonal megépítésének tervét, ami némi vita után támogatást kapott. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Rédics–Lendva– Belatinc vasútvonal kiépítésének kezdeményezését Lendva Község Tanácsa márciusban határozatba foglalta. A kezdeményezést több támogató a véleményével kiegészítve a szlovén kormányhoz és az Infrastrukturális Minisz-

tériumhoz is eljuttatta. A nyilatkozatok a terv gazdasági, infrastrukturális, környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági szempontjait emelték ki. De hangsúlyozták a fontosságát abból a megfontolásból is, hogy a tervezett mintegy 20 kilométernyi szakasz közvetlen kapcsolódást jelent Lendva számára a szlovén vasúti hálózat-

hoz. Lendváról Szlovénia belterületére jelenleg csak Horvátországon keresztül lehet eljutni, ami több szempontból előnytelen és gazdaságtalan. Magyar Janez, Lendva Község polgármestere az MFRT ülésén kiemelte, a koperi kikötő, az Állami Árutartalékok Intézete és a Petrol lendvai raktárai, valamint a Nafta Kft. ma is indokolttá teszik

A Lendva–Belatinc vasútvonal megépülésével Lendva közvetlen összeköttetésbe kerülne a szlovén vasúti hálózattal.

4

dasági fejlesztését immár a 3. fordulóban a magyar kormány jóvoltából idén emelt összeggel, mintegy 2,8 millió euróval támogatják vissza nem térítendő eszközként. A támogatássokkal a szülőföldön boldogulást segítik, növelve a gazdasági biztonságérzetet. Az eddigi pályázatok utáni nagy érdeklődés bebizonyította, hogy a támogatásokra van igény és szükség – fogalmazott Horváth Ferenc, majd megköszönte a magyar kormány törődését, és

a jövő terveinél is számít a muravidékiek érdeklődésére. Idén egymilliárd forint áll rendelkezésre a gazdaságfejlesztési programokra, melynek keretében a mezőgazdaság és vállalkozás témakörben nyújtanak vissza nem térítendő magyarországi eszközöket 25 százalékos önrész mellett, viszont magasabb egy pályázóra jutó (25 ezer euró) támogatással – ismertette Bánki Andrea. Mocsnek Ottó, a pályázatot lebonyolító Pro Futu-

a Rédics–Lendva–Belatinc vonal megépítését. A stratégiai jelentőségű gázolajkészlet közúti továbbítása környezetterhelő és veszélyes, valamint költséges a külföldön való szállítása. A vonal fellendülést hozna a helyi ipari övezetnek, a régió gazdaságának, a versenyképesség növelése pedig új befektetőket hozhat vidékünkre, de a szlovén gazdaság bővülését is eredményezheti. Fontos a környezetvédelmi szempont is, annál is inkább, mert az áruszállítás 30 százalékát 2030-ig a közútról a vasútra kell átterelni (az Európai Bizottság környezetvédelmi irányelve). A Lendva–Belatinc vasúti összeköttetés állami jelentőségű projekt, ezen kívül nemzetközi fontosságú terv is, melynek megvalósításához EU-s források felhasználása is lehetséges. A vonal területrendezési tervét az állam készíti el, ennek során derül majd ki, mennyi termőföldet érint az építés, abban az esetben is, ha a vasút az A5-ös sztrádával párhuzamosan halad. A beruházás értéke nem haladhatja meg a 300 millió eurót. A tervezett vonal támogatásának kinyilvánítása előtt Magyar Janez polgár-

mesternek több kérdésre is magyarázatot kellett adnia. Ezen belül visszautasította azt a feltevést, hogy az építésre megszerzett keret csökkentené a regionális fejlesztési pénzeket, amelyek a Muravidéknek nagyobb fejlődést hozhatnak, mint a vasútvonal. Virag Marko, Belatinc Község polgármestere pedig megjegyezte, hogy a jövőben mindenképpen elvárják községük bekapcsolását a projekt megvalósítási tárgyalásaiba, mert eddig ez sem történt meg. Rojko Stanislav, Gornja Radgona Község polgár mestere kifogásolta a Muravidéken tervezett vasútvonalak (Muraszombat–Bad Radkersburg és Ljutomer– Bad Radkersburg, amelyek már szintén rendelkeznek igazoltsági tanulmányokkal) parciális kezelését. A tanács azonban egyöntetűen úgy döntött, hogy regionális szintű támogatást ad a Rédics–Lendva–Belatinc vasútvonal kiépítésének, ami kimondottan állami projektnek számíthat. A többi vonal támogatásáról a fejlesztési régió tanácsa a következő ülésen tárgyal, amit már a tanács új elnöke, Jaklin Damjan, Nagypalina Község polgármestere vezet.

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .


Muravidék

nak és a vállalkozóknak szól ra Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet új igazgatója elmondta, hogy az új pályázati körben is a mezőgazdaságra és a vállalkozásfejlesztésre írnak ki támogatást, a kiírás június 21-én, illetve 24-én lesz elérhető az intézet honlapján (www. profutura.si). Tekintettel a rövid jelentkezési időre (július 12.) és elszámolási idejére (2020. március vége), eszközök beszerzésére, és nem beruházásokra célszerű fókuszálni. 1,4 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági célokra és ugyanennyi a vállalkozásfejlesztésre. Nőtt a „de minimis” szabály határösszege is, ami

most 250 ezer eurót jelent. – Egy kis kreativitással, újítással, társulással sokkal több pénzt le tudnának hívni a gazdák, a vállalkozók, mint eddig – mondta Mocsnek Ottó. – Sőt, a programok is hatékonyabbak tudnának lenni. Többen társulva akár egy gépsort tudnának felállítani. Hajdanában sem volt tíz cséplőgép a faluban. Meg kellene fontolni ilyen szempontból is a támogatások igénylését. Ezek a gazdasági trendek a környező országokban, s ez hiányzik Lendváról. Társulni, szövetkezni kellene, többen összeállva tudnánk egy-egy nagyobb hozzáadott értékű termé-

A Muravidéki Gazdaságfejlesztési Program 3. pályázati körének ünnepélyes bejelentése Földes Gyula, Bánki Andrea, Horváth Ferenc, Mocsnek Ottó és Cár Matija jelenlétében. ket előállítani, a szolgáltatások színvonalasabbak lennének, nagyobb mennyiségben tudnának a piacon megjelenni, versenyképesebbek lennének

– fejtette ki elképzeléseit az igazgató. A jövőben a pályázatokkal közelíteni szeretnének a fiatal értelmiség felé is, hogy legalább egy részük

visszatérjen Lendvára. A pályázati kiírás késésének oka a Muravidéken a különböző jogi és adminisztrációs, minisztériumi szintű egyeztetésekben keresendő.

Korai gyermekfejlesztő rendelő a Muravidéken

A kórházban vagy az egészségházban? A Muravidéken a sajátos nevelési igényű gyerekek és szüleik a korai gyermekfejlesztő rendelő hiánya miatt hátrányos helyzetben vannak. Az Egészségügyi Minisztérium a helyzetjavítást egy ideje már próbálja orvosolni, a teljes megoldáshoz legközelebb a Muraszombati Kórházban állnak, de a Muraszombati Egészségházban is elképzelhető a rendelő kialakítása. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Felháborodást okozott az Egészségügyi Minisztérium azon kezdeményezése, hogy a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa – mely a 27 muravidéki község polgármestereinek testülete – határozza meg, hol működjön a korai gyermekfejlesztési rendelő. A szakma a helyi politikumra hárítja a döntést? – s a felkérést a tanács határozottan visszautasította. A Muravidéken a sajátos nevelési igényű gyermekek és szüleik még most sem jutnak megfelelő gyakorisággal különleges foglalkozásokhoz, terápi-

ákhoz, hogy a fogyatékkal élő gyermek már korán és kellő módon fejlődni tudjon különböző egészségügyi és pedagógiai, logopédiai szakemberek felügyelete mellett. Lelki támaszt és tanácsokat a szülőknek is nyújtani kell. A testi vagy szellemi fogyatékkal élő gyermekek a Muravidéken a Muraszombati Kórházban működő részlegen jutottak korai fejlesztési kezelésekhez, kéthetente egyszer. A szolgáltatás minőségével és az irántuk mutatott viszonnyal azonban az érintett szülők elégedetlenek voltak. A gyakoribb kezelés az igénylő családok számára önköltséges (40 euró), s csak a régi-

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .

ón kívül hozzáférhető, így nagy megterhelést jelent a családi költségvetésnek. Az Egészségügyi Minisztérium a helyzetet – nagy késéssel – 2018 óta igyekszik javítani a Muravidéken, mégpedig egy korai fejlesztési rendelő létrehozásával Muraszombatban. A tárca eddig a terv megvalósítására kétmillió eurót különített el és folyósított a Muraszombati Kórház számlájára. Az ambulancia beindításához több tudományterületet felölelő szakembercsoport szükséges, valamint kellően felszerelt és berendezett terápiahelyiségek. A kórházban e célra az egykori szülészet egy részét alakították át.

Kreslin Sandra, a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának Lendva községi képviselője a korai gyermekfejlesztő rendelővel kapcsolatosan az ülésen kifejtette: Radamosban a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség korai fejlesztő óvodát kíván létesíteni. A projektet Lendva Község is támogatja, az építési munkálatok megkezdéséhez három telek tulajdonjogát ingyen és bérmentesen átruházta a nemzetiségre. Lendva támogatja a programot abból a megfontolásból is, mert itt biztosított a gyógykezelésnél a magyar és a szlovén nyelv alkalmazása. Kezeléseket már nyújtanak, a szakembergárdát viszont még ki kell egészíteniük. A korai gyermekfejlesztési rendelő beindítására engedélyt kapott a Muraszombati Egészségház is, természetesen bizonyos feltételek teljesítése mellett, aminek még az elejénél tartanak. Az ambulancia helyszíne pedig már előre heves vitát váltott ki, hiszen tekintettel a rossz muraszombati kórházi tapasztalatokra és az általános gyakorlatra, miszerint a gyermekfejlesztő rendelő az alapegészségügyi ellátás

része, így másutt az egészségházakban működik, a Muravidéken is itt szeretnék látni. A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa a szakmainak vélt kérdésben nem hozott határozatot, de azt követeli, hogy ezt 30 napon belül az egészségügyi tárca tegye meg. Mivel a kórházban a rendelő még most sem teljes, a tanács elvárja a minisztériumtól, hogy végeztessen ellenőrzést a kórháznak folyósított pénzösszeg célirányos felhasználása kapcsán.

5


Muravidék Múzeumok nyári éjszakája – meglepetésekkel

Ismét megnyílt a várba vezető lépcső A Múzeumok nyári éjszakája című, szombaton megtartott rendezvény kapcsán a lendvai Galéria-Múzeum lépcső- és teraszavatóval, valamint fotókiállítással egybekötött koncerttel, ingyenes tárlatvezetéssel várta az érdeklődőket.

– szintén több koncertre kerül sor. A 133 lépcső megmászása után a Baumgartner Dubravko által már előre

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Rendezvényindítóként az egykori 2. Számú KÁI udvarán sajtótájékoztatón mutatták be a Nyáron Lendvára című, a múzeumok éjszakájával kezdődő és a Lendvai Szürettel tetőző rendezvények tételes felsorolását tartalmazó kiadványt. Ezt a napokban Lendva Község mindegyik háztartásába eljuttatják. Baumgartner Dub­rav­ ko, a Galéria-Múzeum igazgatója a közös sajtótájékoztatón a várba vezető lépcső újbóli megnyitásán a vár körüli építkezés fontosságát is kiemelte, melyhez Lendva Község hozzájárulását is várják. Mint mondta: a „lépcsőzetes” építkezésnek nem szabad itt véget érnie, hiszen csak így juthatunk el a „felvonóig”. Egyúttal utalt a nyári képzőművészeti rendezvényekre, arra, hogy idén is gondoltak a gyermekekre, valamint a tavalyi mintát követve tartják meg a diplomások és tanáraik által fémjelzett LindArt 2019-et, de a bronzöntés sem marad el. Beszámolója végén az igazgató egy meglepetésre is utalt, mely a lépcső végénél kialakított platón várja az érdeklődőket, s ahonnan a lendvai vár új,

Az első látogatók a várhoz vezető 133 fokos lépcsősor avatóján. eddig nem látható arcát mutatja. Magyar Janez polgármester és munkatársa a nyári rendezvényekről szólva elmondták: idén is színes kulturális és turisztikai kínálattal kívánják emlékezetessé tenni a nyarat, olyanokkal, amelyek a hazaiak és az idelátogató turisták érdeklődésére is számon tarthat. Ezek között szerepel a Muravidéki Vágta, a Halászléfőző Verseny és a Lendvai Szürethez kapcsolódó Bogračfest, illetve a Vinarium Fesztivál. Az együttműködésre a kulturális intézményeket is felkérték, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetet, a Lendvai Könyvtár és Kul-

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

6

turális Központot, valamint több partnerintézményt, egyesületet. A gasztronómiai és kulturális napokat augusztus utolsó felében szervezik meg a Színház- és Hangversenyterem körüli téren. Emellett bábszínházi előadásokra, kamarakon-

jelzett új várplató-látvány várta a közönséget, egy hatalmas, a támfalra felerősített fémpillangó, Robert Jurak alkotása. A helyszínen Baumgartner elmondta: ez a lepke nem csak az Európa Kulturális Fővárosa projekt védjegye, hanem

a régmúlt maradványait és az egykori erődrészletet is meghagyták.

Fekete-fehér világ fotókiállítás A vár pincegalériájában este megnyílt a Fekete-fehér világ című, négy fotóklub – a lendvai, a csáktornyai, a nagykanizsai és a zalaegerszegi – fotósainak az alkotásaiból készült kiállítás. A tárlaton a 145 fotóból a háromtagú zsűri által kiválasztott negyven alkotás látható. Maša Hrustek Sobočan csáktornyai művészettörténész, a zsűri egyik tagjának gondolatait Pisnjak Atilla művészettörténész tolmácsolta magyar nyelven: a jó fotográfia „forrásánál” vagyunk, amikor a fekete-fehér technikát szemlézzük, mely nem enged meg semmiféle hibalehetőséget. Valódi élvezet ezeket a fotókat nézni – mondta. A gyermekek számára rendezett műhelymunkákban a várgalériában kiállító két világnagyság, Hundertwasser és Hasegawa

A Múzeumok nyári éjszakájának látogatói a pincegalériában megnyílt fotókiállításon. certekre és népszerű hazai és külföldi előadók fellépésére is sor kerül. A Bánffy Központ udvarán, valamint a vár udvarán is – kihasználva a kiváló akusztikai és hangulati adottságokat

a várban található lepkegyűjteményre és Gálics István képzőművészre is utal. Mert mindkettő a miénk, igazi kincsünk. Innen a vár „alulnézeti” új arcát is megismerhetjük azzal, hogy

motívumvilága jelentette a forrást, az esti szabadtéri koncerten pedig a Csáktornyai Dixieland Band szolgált sok zenei csemegével, köztük saját dalokkal és feldolgozásokkal.

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .


Muravidék Emlék- és falunap Hosszúfaluban

Fehér Jani példája a mának A Hosszúfalui Fehér Jani Művelődési és Turisztikai Egyesület szombaton tartotta az egyesület névadója, a falu szülötte, a kiváló színész előtt évente emlékműsorral és koszorúzással tisztelgő falu- és emléknapot. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Bači Jasna, az egyesület elnökének köszöntője

után a rendezvény ünnepi szónoka, Göncz László tör-

ténész, korábbi parlamenti képviselő vázolta a nagy színészhez, a rendkívül jó kedélyű emberhez fűződő élményeit, aki hazalátogatásai alkalmával szívesen beszélgetett el a falusiakkal. Tatjana leánya is a tőle örökölt kedélyességgel őrizte apja emlékét. Göncz László Fehér Jani példájából azt a máig ható következtetést vonta le, hogy a perifériáról is messze lehet jutni, s nem reménytelen a felemelkedés, a művészi magasságokba jutás. Majd azokra a lehetséges jövőbeli feladatokra is utalt, amelyeket az új, nagy elánnal induló falusi

vezetésnek fel kellene vállalnia. Ilyen például a falu másik színész-szülöttjének, a Nemzeti Színház művészének, Újlaki Lászlónak az alakja, aki megérdemelne egy emléktáblát, ugyanakkor a falu „kulturális lényegének” tekinthető amatőrszínjátszás dokumentumait is fel kellene gyűjteni, amíg nem késő. A megemlékező rendezvény Fehér Jani emléktáblájának megkoszorúzásával, valamint a Lendva-vidéki Leánykák gyermekkórus fellépésével ért véget. A koszorúzási ünnepély után a résztvevők a kultúrotthontól a focipálya felé vették útjukat, ahol a felnőtteket sportmérkőzések, tánc és zene, a legkisebbeket pedig légvár és csúszda várta.

nepujsag.net A megemlékező ünnepség részvevői és vendégei.

Hármasmalmi hagyomány

Jókedvű falunap ínyencségekkel A Hármasmalmi Falunap szombaton azt hozta, amit a szervezők, a művelődési egyesület és a helyi közösség ígértek: sok szórakozást, jókedvet, finom falatokat.

A falunap hagyományos vendégszereplői, a Baráti Kör újdonsággal szolgált, ezúttal kabaré műfajú fellépést hoztak Hármasmalomba. N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A látogatókat a helyi közösség elnöke, Gerenčer Jožef és a művelődési egyesület vezetői, Horvat Ana és Varga Irma köszöntötték, hangsúlyozva, hogy az öt évvel ezelőtti kezdeményezés mára hagyománnyá vált, és továbbra is a közösségépítés, a baráti találkozás a fő célja a rendezvénynek. A főzésben nyolc helybéli csapat vett részt, nyúl- és marhapörkölt, pacal, spárgából készült gyros, valamint kolbászos káposzta, illetve sült apróhal várta a vendégeket. A kulturális műsorban felléptek a hármasmalmi gyerekek és a helyi nép-

dalkör, a csesztregi és a tornisai népdalkör, a muraszombati Baráti Kör, valamint a 45+ horvátországi néptáncegyüttes 10 tagú zenekar kíséretében, akik számára a színpad igencsak szűkösnek bizonyult. A csesztregi együttes vezetőjétől, Molnárné Ilonától megtudtuk, vadonatúj katonás és szerelmi csokrukkal már a közelgő egri Aranypávára készülnek. A Baráti Kör is váltott, kabaré műfajú fellépésükbe sikeresen beépült a „polgármester pálinkája” motívum is. A muraszerdahelyi és a tornisai csoport a hagyományos népi kultúra „helyi ízeit” hozta el a főzéssel egybekötött falunapra. Mindkettő telibe talált! A rendezvény Völgyi István élő zenéjével, az öreg gesztenyefák alatt a bálok hangulatát megidéző szórakoztató rendezvén�nyel ért véget.

7


Muravidék Muravidéki Vágta – újra Lendván

Színvonalasabb és népesebb mezőny várható Két év után visszatér első helyszínére a Muravidéki Vágta, amely július 6-án a Lipa szállodával szemközti füves területen kerül megrendezésre. Az idei lovasversenyt és a rendezvény kísérőprogramját kedden sajtótájékoztatón mutatták be a szervezők. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A Muravidéki Vágtát, amely a budapesti Nemzeti Vágta 16 előfutamának egyike, negyedik alkalommal újra Lendván rendezik meg. Főszervezője idén is a Lendvai Lóbarátok Egyesülete a muravidéki magyar csúcsszervezettel karöltve. A keddi sajtótájékoztatón Biro József, a Lóbarátok

tér Aleksander), Petesháza (Hor­váth József), Hosszúfalu (Biró József), Zsitkóc (Somi Erik), Gyertyános (Göntér Mario), Lendva (Kepe Tomi), Domonkosfa (Szabo Denis), Pártosfalva (Göntér Feri) és Völgyifalu (Gerenčer Marjeta). A szlovén nemzeti futamban a petesházi Grebenjak Matej mellett Gjerek Martin, Juhart David, Žan Sovan, Po­­žar Peter, Borko Božo,

donában lévő idei terület eladó. A cég igazgatója, Magyar József pedig idén bérmentesen bocsájtotta rendelkezésre a helyszínt. A Nemzeti Vágta kapocs az anyaország és a külhoni magyarok között, és egyre erősebb összetartó ereje van. Vida Törnar Judit, az LKMNÖK Tanácsának elnöke a magyar nemzetiség részéről szólalt fel a sajtótájékoztatón, kiemelve, hogy

A negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Muravidéki Vágta július 6-i programját kedden a Bánffy Központban mutatták be a szervezők és a támogatók. Egyesületének elnöke tájékoztatott a versenyről, aki elmondta: két hét múlva a közönség színvonalas mezőnyre és minőségi megmérettetésekre számíthat, hiszen a versenylovak száma a muravidéki lovasok körében megnőtt. Amen�nyiben a versenylovak az állatorvosi vizsgálaton engedélyt kapnak a megmérettetésre, szombaton 12 muravidéki magyarlakta település lovasa száll versenybe az októberi Nemzeti Vágtára jutásért. Ezek pedig: Hodos (Sáfrányos Péter), Hídvég (Kocon Tamás), Kámaháza (Toplak Žužana), Dobronak (Gön­

8

Ko­cuvan Melita és Mramor Mit­ja versenyez a Hősök téri nemzetközi futamban indulás jogáért. Biró elmondta még, hogy az idei pálya homokos talajon folyik, ami a legjobb feltételeket biztosítja a galoppozásra a 440 méter kerületű oválison futott 2,5 körös távon. Idén a rendezvényt felkarolta Lendva Község is, Magyar Janez polgármester pedig kiemelte a rendezvény fontosságát Lendva város számára. Emellett az állandó helyszín minél hamarabbi megtalálását, hiszen köztudott, hogy a lendvai agrárcég tulaj-

a Vágtával a muravidéki emberek közelebb kerültek a lovakhoz és a rendezvény nyomán egyre többen tartanak lovakat. Érezhető a muravidéki magyarság összefogása a rendezvény érdekében, amit idén a gasztronómiai kínálattal is bővítettek, hiszen hat település egyesülete (Hosszú­ falu, Gyertyános, Csente, Ra­damos, Völgyifalu, Pe­tes­ háza) vállalta el a vendéglátói kínálatot a rendezvényen. Az eseményre a látogatókat a szervezők július 6-án egész napos kísérőprogramokkal várják, ahol mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebbet.

Lesz csikós és díjugrató bemutató, nemzetközi gyermek néptáncfesztivál és gyermekfoglalkozás. Bemutatkozik a magyarországi agarász egyesület és megrendezik az 1. Szlovén whippet-versenyt. A döntő futam és a díjkiosztó után pedig a zene és a szórakozás következik. A programot Varga Teodor, a

szervezőbizottság vezetője mutatta be, aki szólt a rendezvény költségvetéséről is. Az idei Muravidéki Vágta keretösszege 45.000 euró, ebből a licencdíj 7.000 euró, a versenypálya kialakítása 10.000 eurót igényelt, a maradék összeg pedig a rendezvény további kivitelezéséhez szükséges keretet jelenti.

Már 2017 óta nem írták ki a C csomagot A Ribnicai Gazdaságfejlesztési Alap 2016-ig közzétett pályázatai tartalmazták még az A, B és C csomagot. Az A csomag kedvező hiteltámogatásokat nyújt a mezőgazdasági beruházásokra, illetve a B csomag a vállalkozásfejlesztésekre. A ribnicai alapnál – a kormány által is megerősített üzleti és pénzügyi terv alapján – a 2016–2017-es időszakra e célok esetében 2,2 millió eurót különítettek el éves szinten, ebből kétmillió eurót hitel formájában, 200 ezer eurót pedig vissza nem térítendő támogatásként. Az MMÖNK-t, a magyarság csúcsszervezetét a ribnicai alap 2017ben arról értesítette, hogy a 2017-es programból ki akarják venni C csomagot – a vissza nem térítendő támogatások kiírását. Annak ellenére, hogy a kezdeményezést az őshonos kisebbségek (magyar és olasz) gazdasági alapjának megteremtésével foglalkozó bizottság (ANS) ellenezte, az alap felügyelőtanácsa a módosítást megszavazta. Az alap üzleti és pénzügyi tervéből kiderül, hogy a vissza nem térítendő támogatás pályázatát a jövőben sem tervezik meghirdetni – áll a Horváth Ferenc magyar és Alberto Scheriani olasz nemzetiségi elnökök által aláírt és a gazdaságfejlesztési és technológiai miniszterhez, Zdravko Počivalšekhez intézett levélben. A Ribnicai Alap a vissza nem térítendő támogatások kiírásának okaként a kamatbevételek kiesését említi. Az ügyben úgy az olasz, mint a magyar nemzetiségi vezetőség számos levelet váltott, hiszen 2019-ben sem írták ki a vissza nem térítendő támogatásokat. A nemzetiségi csúcsszervezet is hasonló programot kapott megerősítésre. Horváth Ferenc, a magyar csúcsszervezet elnöke a domonkosfai kihelyezett MMÖNK-ülésen kifejtette: a magyar közösség számára a vissza nem térítendő támogatások nélkül a pályáztatási terv elfogadhatatlan, hiszen úgy vélik, hogy a hiteltámogatásokat és a vissza nem térítendő támogatásokat közösen kellene meghirdetni. Ebből kifolyólag az MMÖNK nem véleményezte pozitívan a Ribnicai Gazdaságfejlesztési Alap felhívását. Az olasz és a magyar nemzetiségi képviselő pedig – tiltakozásól – nem vett részt az ANS bizottság ülésén. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .


Sal Község Tanácsa

Info

Támogatják a Kompas vadászterületének felosztását Sal Község Tanácsának legutóbbi, június 12-i ülésén a tagok második olvasatban elfogadták az idei 2,4 millió eurós költségvetést, az ipari övezet beruházási programjának dokumentumát és a községközi rendészet elmúlt évi beszámolóját. Idén valamelyest módosult a sírhelyek bérlésének és a temetők karbantartásának díja. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Sal Község idei 2,4 millió eurós költségvetési tervezetének közvitára bocsájtási határideje alatt beérkezett módosító javaslatok alapján a költségvetésben 28.000 euróval növelték a község adósságának törlesztését, mintegy 16.000 euróval a községi területrendezési terv kidolgozásának költségeit, valamint több mint 47.00 euróval a čepinci faluotthon felújításának tételét, ennek érdekében pedig elhalasztották a Sal és Adrijanci közötti útszakasz idei 91.000 euró értékű felújítását. Emellett 3.000 euróval növelték a

tűzoltóság működését a községben. Gubič Albin tanácstag javasolta a polgárok által a múltban a telekommunikációs hálózatba befektetett költségeinek részbeni visszatérését, aminek megvalósítása Fartek Iztok polgármester szerint alapvetően a község tulajdonában lévő ingatlanok eladásától függ. A polgárok felé fennálló tartozás összege mintegy 60.000 euró. A költségvetést rövid vita után a tanács második olvasatban elfogadta, úgyszintén az ipari övezet beruházási programjának dokumentumát, amelynek jóváhagyásával az illetékes minisztériumnál szeptemberig szeretnék megkapni az építési engedélyt és a

A tanács második olvasatban elfogadta a 2,4 millió eurós 2019-es költségvetést. szerződés megkötését, ami alapján kiírhatják a pályázatot a beruházóknak. A 800.000 euró értékű ipari övezet kialakításának jövő év végére tervezett projektje 15 új munkahelyre és a kapacitás 70 százalékos kihasználására kötelezi a községet. A község eddig hét érdekelt beruházóval írt alá beruházói szándéknyilatkozatot, az ipari övezet telkének négyzetméterét pedig öt euróért

árulja a befektetőknek. A folytatásban a tanács a községben lévő sírhelyek bérleti és a temetők karbantartási díját módosította, ami szerint az egyes sírhelyért 18,00 eurós, a gyermek és a hamvasztásos sírhelyért 13,50 eurós, a kettes sírhelyért 24,30 eurós, a nagyobbított sírhelyért 30,60 eurós és a sírboltért 33,30 eurós hozzájárulási díjat számolnak el.

Emellett elfogadásra került a községközi rendészet elmúlt évi beszámolója, valamint támogatást nyert az a civilkezdeményezés, amely javasolja a Kompas külön státusszal rendelkező vadászterület megszüntetését. Ebben az esetben a tanács támogatja a vadászterület felosztását a területen működő vadászegyesületek között és követeli a községi tanács bevonását a tárgyalásokba.

Püspöki látogatás Magyarországon

Msgr. dr. Štumpf Peter muraszombati püspök és dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke.

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .

Múlt csütörtökön a muraszombati püspök, msgr. dr. Štumpf Peter és a Muraszombati Püspökség 21 lelkésze Magyarországra – Győrbe, Pannonhalmára és Celldömölkre – zarándokolt. Velük tartott a szentgotthárdi plébános, Bodorkos Imre, valamint Köles Kiss Erika, a Magyarországon élő szlovénok parlamenti szószólója. Győrben a lelkészeket nyitott szívvel fogadta a Magyar Püspöki Konferencia elnöke, dr. Veres András. Az ott celebrált szentmisét Štumpf püspök vezette, melyben külön hangsúlyt fektetett a testvéri szolidaritásra. A szentmise után dr. Veres András püspök meghívta a lelkészeket a püspökvárba és a szemináriumba. A délután folyamán még két fontos helyet látogattak meg, mégpedig a pannonhalmi apátságot és a celldömölki templomot. f.h.a.

9


Info a mai napon... Június 20-án történt 1819 Megszületett Jacques Offenbach francia zeneszerző, csellista, az operett egyik úttörője, a Kánkán zeneszerzője. 1909 Megszületett Errol Flynn ausztrál származású amerikai filmszínész. 1919 Meghalt Csontváry Kosztka Tivadar festőművész. 1922 Meghalt Vittorio Monti olasz zeneszerző, aki „a világ leghíresebb csárdását” írta. 1927 Megszületett Dargay Attila rajzfilmrendező, többek között Pom-Pom és Vuk megalkotója. 1952 Megszületett John Goodman amerikai színész. 1960 Megszületett John Taylor basszusgitáros, a Duran Duran együttes tagja. 1967 Megszületett Nicole Kidman ausztrál származású színésznő. 1967 Megszületett Lovasi András Kossuth-díjas zenész, énekes, a Kispál és a Borz együttes alapítója. 1973 Meghalt Keleti Márton Kossuth-díjas filmrendező, többek között a Mágnás Miska, valamint A tizedes meg a többiek alkotója.

visszapillantó

1979. június 27-én, 24. szám

Gépkocsivezetők ügyességi versenye A lendvai községi ünnep keretében érdekes rendezvény zajlott le az elmúlt héten szerdán délután Lendván. Igaz, a felhős idő nem sok jót ígért a rendezőknek és a közönségnek sem, ennek ellenére szép számban gyűltek össze a gépkocsisport kedvelői a községháza épülete előtt, hogy végignézzék a lendvai gépkocsivezetők ügyességi versenyét. (...) A lendvai Mo­t o­r os­ egye­sület tagjai ezúttal is jól megszervezték a versenyt és nem volt hiány szellemes meglepetésekben sem. A „komoly” verseny lezajlása után ugyanis házilag gyártott kis „Formula-1” versenykocsiján megjelent a küzdelem legfiatalabb versenyzője, a négyéves

nyelvről mindenkinek

A felhős idő ellenére is szép számú közönség nézte végig a lendvai Motorosegyesület ügyességi versenyét.

Podgorelec-gyerek. Úgy gondolom, azon az estén nem egy családban volt többé-kevésbé heves jelenet a szülők és a gyerekek között, hiszen a verseny legfiatalabb nézői alig tudtak betelni a csábító látvánnyal, s vajon melyiknek nem jutott eszébe, hogy odahaza ilyen

autó után kunyeráljon… No, de nézzük az eredményeket. Az első helyet Krampač Štefan, a sofőrök és automechanikusok egyesületének képviselője, a másodikat Pod­ go­r ec Jože, a lendvai motorosegyesület képviselője, a harmadikat Ker­man Jože, a sofőrök

és automechanikusok egyesületének képviselője szerezte meg, akárcsak Gavrilovič Živko, aki a negyedik helyen végzett, míg az ötödik Ropoša Jože, a motorosegyesület tagja lett. Szerző: Báti Koncz Zsuzsa

D.r. Gaál Péter, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Hiedelmek és tévhitek a nyelvről – A gépi fordítás Az idegen nyelvek tanulása mindig is a sok időt és energiát igénylő tevékenységek közé tartozott. Ki-ki egyéni ambícióinak és szükségleteinek megfelelően vágott bele egy-egy nyelv elsajátításába, és persze mindig akadtak olyanok is, akik jól megvoltak csupán anyanyelvük ismeretével, nem kellett más nyelveket megtanulniuk. Felgyorsult, globalizált világunkban azonban kisebb vagy nagyobb mértékben, de szinte mindannyian egyre több nyelvvel kerülünk kapcsolatba, legyen szó akár privát, akár munkahelyi szituációról vagy bármilyen más élethelyzetről. A technológia azonban – az élet oly sok más területéhez hasonlóan – itt is segítő kezet nyújt, hiszen

10

egyre több fordítóprogram, sőt már az élő beszédet valós időben fordító tolmácsszoftverek és -gépek állnak a rendelkezésünkre. De mindez vajon azt is jelenti, hogy a nyelvtanulás, a humán nyelvtudás hamarosan okafogyottá válik, ha a gépek ezt a területet is elhódítják az emberektől? A gépi (tehát nem emberek általi) fordítás kifejlesztése már régóta foglalkoztatja a szakembereket. Már az 1930-as években folytak kutatások a témában, először a Szovjetunióban, majd kicsit később az USA-ban is. A kezdeti biztató eredményeket azonban nem követte igazi áttörés, ezért a kutatások az 1960-as évekre abbamaradtak, mondván, hogy a gépi fordítás drága, nem elég pontos, és éppen ezért

felesleges további erőforrásokat áldozni rá. Ez az állapot jódarabig fennmaradt, az utóbbi évtizedekben azonban ismét jelentős fejlődés tapasztalható a gépi fordítás területén. A gépi fordításnak alapvetően kétféle típusa létezik: az úgynevezett szabályalapú és az úgynevezett statisztikai alapú fordítás. (Előbbi a régebbi, utóbbi az újabb eljárás.) A szabályalapú fordítás során a számítógép előre rögzített (nyelvtani) szabályok és egy szótári adatbázis segítségével fordít, míg a statisztikai alapú fordításnál az algoritmus hatalmas adatbázisokból statisztikai alapon határozza meg a legjobbnak ítélt fordítást. Napjaink kedvelt fordítóprogramjai, például a

Google Translate jellemzően statisztikai alapon működnek. Valószínűleg manapság nagyon kevés az olyan diák, aki gyakrabban vagy ritkábban, de ne venné igénybe a Google fordítóprogramját az iskolai feladatok megoldásában. Néhány évvel ezelőtt a tanárok még könnyűszerrel észrevették az ilyen turpisságokat, hiszen a szoftverek igencsak kezdetleges és nyakatekert fordítások létrehozására voltak csak képesek, mára azonban, különösen a nagy nyelvek – például angol–német nyelvpár – esetén már rendkívül jó végeredményt produkálnak. A fejlődés tehát egyelőre töretlennek tűnik, és bár sokak által hangoztatott nézet, hogy a gépi fordítás soha nem érheti

el az emberi fordítás minőségét, figyelembe véve az IT technológia és a mesterséges intelligencia terén elért eredményeket, közel sem biztos, hogy végül a szkeptikusoknak lesz igazuk. Addig azonban, amíg ez bekövetkezik, és a számítógépek professzionális fordításokat lesznek képesek készíteni, mindenképpen szükség lesz még némi időre. A fordítókat és a tolmácsokat tehát talán még nem fenyegeti a munkanélküliség réme, az idegennyelvtanárok viszont jobb, ha egyre körültekintőbbek lesznek a jövőben, hiszen egyre kevésbé lehetnek biztosak abban, hogy a házi feladatként adott fordítást valóban a diákjaik, s nem pedig egy fordítószoftver készítette.

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .


Info

Mi legyen a gyerekkel nyáron? A mi gyermekkorunkban a vakáció még szó szerint a gondtalan semmittevés ideje volt: addig aludtunk, amíg kedvünk tartotta, naphosszat az utcán játszottunk, fürödni jártunk a bányatóba, késő éjszakáig olvastunk és senki nem akarta megszervezni az életünket. Manapság sok szülő él abban a tévhitben, hogy a gyerekek szabadidejét is be kell osztani, sőt az a jó, ha igazán nincs is szabadidejük, mindig tudatosan foglalkoztatjuk őket. Pedig a pszichológusok szerint ez nem helyes: a szünidő igenis arra való, hogy a gyermek lazítson és pihenjen.

Tanulni tilos! Van, aki úgy véli – és ez alól, sajnos, néhány pedagógus sem kivétel –, hogy jó, ha a gyerek nyáron is tanul, gyakorolja az írást, beszámol az olvasmányairól és matematikai feladatokat old meg, mert egyébként szeptemberre mindent elfelejt. Ez az egyik legnagyobb hiba, sőt vétek, amelyet a gyermekek ellen elkövethetünk, mert nekik

praktika is szükségük van a kikapcsolódásra. A folyamatos gyakorlás csak a zenészek és az élsportolók esetében indokolt, de egy-egy nagyobb megmérettetés után még náluk is be kell iktatni néhány hetes szünetet. A pszichológusok szerint az ideális vakáció az, amelyet a gyermek derűsen, nyugodtan tölt együtt a szüleivel, és nem érzi, hogy folyton teljesítményt várnak tőle. A vakáció alatti tanulás következményeként a gyermek már az iskolaév elején fáradtnak érzi magát. Egyes tanulási szakaszok után szünetet kell tartani, hogy a tudás berendeződhessen az agyunkba, ez pedig alvás és pihenés közben, tehát a szünetekben megy a legjobban. Ez a leglényegesebb része a maradandó és képességgé érlelhető tudás kialakulásának, amilyen képesség például az olvasás és az

írás. Az a gyermek, akivel a szülők végiggyakoroltatták a nyarat, szeptemberben ugyan ügyesebb lesz, de október végére kiderül, hogy a gyötrésnek még sincs jutalma. A gondtalanul vakációzó gyereknek viszont minden eszébe jut, még azt is jól csinálja, amit a szünidő előtt nem tudott, a gyakorló gyerek pedig addigra elfárad, unja a tanulást.

és a tökéletes vakációra kell törekedni, a derű és a nyugalom pont elég. Ehhez pedig csak az kell, hogy a szülőknek vagy legalább az egyiknek, aki általában az anya, mindig legyen ideje a gyerekre, figyeljen rá, válaszoljon a kérdéseire. Ez az érzelmi jelenlét és a biztonság pont elég; ettől

fontos, hogy lazaságból, a „mégis inkább ehhez lenne kedvem” dolgokból legyen több. Szóval amennyit lehet, legyünk vele, amúgy pedig hagyjuk békén: ha utál kimenni az udvarra, hát olvasson a lesötétített szobában, ha nem akar táborba menni, ne erőltessük.

Beszélgessünk A nyári szünetben az olvasást sem érdemes erőltetni, legalábbis úgy nem, hogy a kötelező olvasmányokból kérdezzük ki őt. Esténként inkább meséljenek nekik, mert az olvasóvá nevelés a hallott mesével kezdődik, amely a gyerekek fantáziáját, kreativitását

az olvasást valakivel, aki nem szeret olvasni, csak még jobban megundorodik a könyvektől. Viszont az izgalmas, érdekes, folytatólagos történetek – lásd Harry Potter vagy akár az Éhezők viadala – kedvet csinálhatnak hozzá. És ne a tévét bámulja egész nyáron, mert az a kutatók szerint is úgy hat, mint az agymosás. Tízéves korig sokkal jobb, ha a szülő korlátozza a televízió, számítógép és mobiltelefon használatát.

A szülő is pihenjen Végezetül pedig egy jó tanács: a nyár a szülők számára is a pihenés időszaka. Nem kell rágörcsölni arra,

Édes semmittevés A mai iskolarendszer eléggé feszített tempót diktál tanév közben, és a legtöbb gyermek különórákra, szakkörökre, edzésekre is jár, ezért a kéthónapos pihenésre valóban nagy szüksége van. Ilyenkor feltöltődik, kiszakad a napi rutinból, egyszerűen csak élvezi a szabadságot és a semmittevést. Amely nem kell, hogy a szó szoros értelmében semmittevés legyen: a szülők észrevétlenül bevonhatják a gyerekeket a napi tennivalókba, főzésbe, befőzésbe, autómosásba, fűnyírásba – a lényeg az, hogy együtt legyenek. Azt a tevékenységet, amelyet a gyerek a szüleivel közösen végez, nem feladatként, hanem erőpróbaként, jó mókaként él meg. A lényeg, hogy együtt vannak, érzi, hogy figyelnek rá, fontos a véleménye, értékelik a teljesítményét. Ennyi elég is. Nem a boldog gyerekkorra

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .

lesz a gyermek kiegyensúlyozott és magabiztos.

Aludni is engedd Főleg a nyári szünidő elején hagyni kell a gyereket hosszabban aludni, de azért érdemes arra is ügyelni, hogy ne folyjanak szét a napjai, legyen bennük valamiféle rend. Az a jó, ha van ritmusa a szünidőnek, de fontos, hogy az ne taktus, hanem tényleg ritmus legyen. A vakáció idején inkább az a

mindennél jobban fejleszti. Ha nagyobbak a gyermekek, akkor a nyár folyamán tartsanak akár egymásnak is folytatólagos felolvasást olyan regényekből – legyen az Dickens, Verne, P. Howard, Tolkien, Suzanne Collins, Leiner Laura vagy bármi más –, amelyeket élveznek. Ha erőltetjük

hogy a gyereket foglalkoztassák, élményeket szerezzenek és szervezzenek neki. Igazán akkor lesz az egész család számára szép a nyár, ha mindenki a szabadság időszakaként éli meg. A szülőknek is szükségük van pihenésre. Egyedül is, a házastárssal együtt is pihenni kell, emberi életet kell élni!

nepujsag.net 11


Info június 21. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 8:00 Hírek, 10:15 Farkasok követése – nevelési műsor a természetről, 11:20 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:55 Szlovén magazin, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Extravizor: A fejlesztési pénzek elosztása szlovén módra, ism., 15:20 Hidak, 16:25 Rajzfilmek, ism., 17:00 Hírek, 17:30 A saját ritmusában – Tooth in The Sky: Cona 40 – zenés ifjúsági műsor, 17:55 Ifjúsági műsor, 18:05 Rajzfilm, ism., 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A Banovšek együttes koncertje, 2. rész, 21:25 Zenei üdvözlet, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színhely, 23:15 Sakkláz – szovjet-orosz film, 23:35 Ember a felvevőgéppel – szovjet film, 0:50 Szlovén híradó Olaszországból, 1:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:05 Zenés műsor, 9:50 Ízletes konyha, 10:05 Jó reggelt!, 13:00 Kerékpározás – szlovén körverseny, 15:10 Hullámok közt, 15:35 Állatokról, emberekről, 16:00 A kertben, 16:30 Rok’n Band, 20 év: Eper és csokoládé, koncert, 18:00 Japán konyha, 18:55 A saját ritmusában – Tooth in The Sky: Cona 40 – zenés ifjúsági műsor, ism., 19:25 Zenés műsor, 20:00 Az orrunkat követve: a szag titkos nyelve – német dok. műsor, 20:55 150 milligramm – francia film, 23:10 TV-klub: A szerelem 12 árnyalata, ism., 0:10 Zenés műsor, ism.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top shop, 12:05 KölyökKalauz, ism., 12:35 Egy rém új feleség – am. sorozat, 13:10 Szulejmán – török sorozat, 14:20 Megtörve – török sorozat, 15:25 Nyerő páros, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:55 Megtörve – török sorozat, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:45 Isten belájkolt – am. sorozat, 23:35 Híradó, 0:10 Rejtjelek – am. sorozat, 1:15 Az év hotelje.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Asztro-világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – amerikai sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Bezár a bazár! – szórakoztató műsor, 20:45 Ninja Warrior Hungary – szórakoztató műsor, 0:15 Tények Extra.

Duna Tévé 5:50–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, ism., 12:50 Raymond Blanc – titkok a konyhából – főzőműsor, 13:20 Család-barát, 20:50 Vége a régi időknek 14:20 Franciaország vad világa – francia dok. film, 15:20 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Anya, az állatorvos – német sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:50 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 20:50 Vége a régi időknek – csehszlovák film, 22:20 Kenó, 22:30 Persona – svéd film, 0:00 Egynyári kaland – magyar sorozat, ism.

Duna World 5:25–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Burok – magyar film, 13:00 Híradó, ism., 13:20 P’amende, ism., 13:50 Öt kontinens – magazinműsor, ism., 14:25 Balatoni nyár – magazinműsor, 16:20 Család-barát, ism., 17:20 Ízőrzők, 18:00 Másfélmillió lépés Magyarországon – ismeretterjesztő sorozat, 18:45 Magyar válogatott – zenés műsor, 19:40 Jókedvet kívánunk! – szórakoztató műsor, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:40 Életművész – reality, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

június 22. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:05 Ifjúsági műsor, ism., 10:25 A saját ritmusában – – Tooth in The Sky: Cona 40 – zenés ifjúsági műsor, ism., 10:55 Tudományos műsor, 11:40 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Circom Regional: Férfi hárfával – koprodukciós sorozat, 14:35 A 2019-es Európa után – magazinműsor, 15:05 Japán Joanna Lumley-val – angol dok. műsor, 15:50 Új húszas: Románc a bőröndből– szlovén sorozat, 16:25 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 Alpok–Duna–Adria, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Donna Hay: az alapoktól a kiválóságig – főzőműsor, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Érverés, 20:00 Nyári éjszaka– tisztelgés Elza Budau előtt, 21:55 Hírek, 22:20 A szolgálólány meséje – am. sorozat, 23:20 A Savdi kastély – angol dok. sorozat, 0:20 Szlovén híradó Olaszországból, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 A legjobb reggel, 9:00 Tanúságtevők, 11:20 Automobilitás, 11:55 Kajak-kenu, vk – közvetítés Lee Valley-ből, 13:00 Kerékpározás – szlovén körverseny, 15:00 Kajak-kenu, vk, 15:55 Európai játékok: cselgáncs – közvetítés Minszkből, 18:15 Dosszié: Depala falu varázslata, 19:10 Zenés műsor, 20:00 Kerékpározás – szlovén körverseny, 20:50 Nizza: Női labdarúgó-világbajnokság, 23:00 Európai játékok – a nap fénypontjai, 23:40 Kerékpározás – szlovén körverseny, 1:30 Zenés műsor, ism.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:15 Lego ninjago, 8:35 Infinity Nado, 9:05 Kölyökkalauz, 9:40 Top shop, 10:40 Pacsi!, 11:15 Autogram, 11:50 Magyarország legszebb városai, 12:20 Szuperzöld – hírműsor, 12:55 Édesítő, 13:30 Isten belájkolt – am. sorozat, ism., 15:45 Rabló-pandúr – olasz film, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz Plusz, 20:00 Aladdin – am. film, 21:55 Szupercella – am. film, 0:15 Gunman – spanyol–angol film, 2:45 Szimbiózis – francia animációs film.

TV2 7:05 TV2 animáció, 9:40 Trendmánia, 10:10 Babavilág, 10:45 Élménytúra, 11:15 Techguru, 11:50 Poggyász, 12:20 A pénz beszél – hírműsor, 12:55 12:55 Spangol – Maga- Spangol – Magamat sem értem – am. film, 15:50 Alex mat sem értem felügyelő – lengyel sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Bridget Jones: Mindjárt megőrülök! – am.–angol–ír–francia film, 21:20 Transporter: A szállító-örökség – francia–kínai film, 23:25 A fantasztikus négyes – am. film, 1:30 Gotham – am. sorozat.

Duna Tévé 6:40–9:05 Virradóra, 9:05-10:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, ism., 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, ism, 13:25 Doc Martin – angol sorozat, 14:15 Ezerarcú Balaton, 14:35 Nem élhetek muzsikaszó nélkül – magyar film, 16:05 Családi kör, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, ism., 18:35 Szerencse Szombat, 19:35 A királynők útja – szórakoztató műsor, 20:10 Európai vakáció – am. film, 21:50 Rejtélyek Párizsban – francia sorozat, 23:15 Kenó, 23:25 Charlie 70, 0:20 Bagi–Nacsa orfeuma, ism.

Duna World 5:25–10:25 Délelőtti műsor, 10:40 Két félidő a pokolban – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Portréfilm Kollár Éva karnagyról, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, 16:20 Család-barát, 17:20 Most a Buday!, 17:50 VII. Nemzetközi Cirkuszfesztivál Budapesten, 18:55 Térkép, 19:25 Ízőrzők, 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Bagi–Nacsa Orfeuma, ism., 22:35 Hacktion újratöltve – magyar sorozat, 23:30 Híradó, 0:00 Opera Café, 0.30 Evangélium, 0:55 Himnusz.

június 23. vasárnap

június 24. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:10 Vicces tanár: Megfélemlítés – gyereksorozat, 10:50 Hallgassunk a csöndre, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a föld, 13:00 Hírek, 13:25 A Banovšek zenei együttes koncertje, 2. rész, 15:00 1/2 – rövidfilm, 15:25 Kisvárosi ünnep – francia film, 17:00 Hírek, 17:20 Joker – kvíz, ism., 18:40 Rajzfilm, ism., 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 A hosszú út hazáig – ausztrál sorozat, 20:55 Beszélgetés a miniszterelnökkel, 21:50 Hírek, 22:15 A kusztosz szobája – Igor Zabel: Hogyan lehet láthatóvá tenni a művészetet? – dok. film, 23:15 Jó éjszakára – zenés műsor, ism. 0:10 Szlovén híradó Olaszországból, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:50 Ízletes konyha, 7:05 Lelki villanás, 7:25 A kód, 7:55 Zenés matiné, 10:05 Repülőgépen, 11:15 Labdázások – rendezvénybemutató, 11:55 Pozsony: Kajak-kenu, vk, 13:00 Kerékpározás – szlovén körverseny, 15:00 Pozsony: Kajak-kenu, vk, 15:55 Európai játékok: cselgáncs – közvetítés Minszkből, 18:15 Miért keresnek kevesebbet a nők – francia dok. műsor, 19:10 Zenés műsor, 20:00 Amszterdam, London, New York – három csodálatos aranykor – francia dok. sorozat, 20:55 Lottó, 21:10 Szabad gitárok – am. dok. műsor, 22:10 Európai játékok – a nap fénypontjai, 22:45 Zvezdana – beszélgetős műsor, ism., 23:30 Kerékpározás – szlovén körverseny, 1:40 Zenés műsor, ism.

RTL Klub

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Joker, kvíz, 10:20 Mišával – beszélgetős műsor, 11:20 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:50 17:30 Folkart 2019 A lélek horizontja, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Ami szent és a világ, 14:30 Át-járás, 15:00 Jó napot, Koroška!, 16:05 Gyerekműsor, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Folkart 2019 – a Maribori TV műsora, 18:10 Rajzfilmek, ism., 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 28 év – különleges műsor az államiság napja alkalmából, 21:15 Ünnepség az államiság napja alkalmából, 22:15 Visszhangok, 22:50 Nyári színhely, 23:20 Zenés est – a Szlovén Filharmonikusok és Marko Letonja, ism., 0:15 Szlovén híradó Olaszországból, 0:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:55 Zenés műsor ism., 10:40 Gyerekműsor, ism., 11:20 Ízletes konyha, 11:50 Jó reggelt!, 14:05 Az emberek és a föld, 15:15 A fogadás módosítása – dok. film, 15:55 Európai játékok: cselgáncs – közvetítés Minszkből, 18:10 Japán konyha – japán sorozat, 19:00 Gyerekműsor, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Reims: Női labdarúgó-világbajnokság, 21:55 Európai játékok – a nap fénypontjai, 22:35 Slow West – újzélandi–angol film, ism., 0:05 Impromptu – rövidfilm, 0:20 Zenés műsor, ism.

RTL Klub

6:30 Kölyökklub, 8:05 Lego Ninjago, 8:25 Infinity Nado, 8:55 Lifestyle, 9:30 Top shop, 10:30 Kalandozó, 11:00 Az év hotelje, 11:35 Lila füge – magazinműsor, 12:05 Profi a konyhámban, 12:35 Megtörve – török sorozat, ism., 18:00 Híradó, 18:55 Cobra 11 – német sorozat, 20:05 Bosszúállók: Ultron kora – am. film, 23:05 Két kopper – am. film, 1:20 Portré – riportműsor.

TV2 7:05 TV2 animáció, 9:30 Nagy vagy, Auchan kupa! – szórakoztató műsor, 10:00 Tűsarok, ism., 10:35 Több mint testőr – életmódmagazin, 11:05 Super Car – autósmagazin, 11:40 Autószerelők, avagy minden új egyszer régi lesz!, 12:10 Az építkezők – magazinműsor, 12:45 Adri’s Kitchen – szórakoztató műsor, 13:15 Ed – madarat tolláról – am. film, 15:15 Alkonyat: Újhold – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Az Amazonas kincse – am. film, 21:15 Vejedre ütök – am. film, 23:50 Francia csók – am. film, 2:15 Delta – magyar–német film.

Duna Tévé

6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-show, 10:10 Top shop, 12:00 Szulejmán – török sorozat, ism., 14:10 Megtörve – török sorozat, ism., 15:20 Nyerő páros, 16:50 Elif – a szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 20:00 Megtörve – török sorozat, 21:05 Barátok közt – magyar sorozat, 21:45 A tanár – magyar sorozat, 22:45 Isten veled, Magyarország!, ism., 23:55 Híradó, 0:35 Rejtjelek – am. sorozat, 1:40 Autogram, ism.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. film, 15:40 Szerelmem Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:00 Ninja Warrior Hungary – szórakoztató műsor, 23:50 Magánnyomozók – dokureality sorozat, 0:55 Tények Extra, 1:20 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, ism.

Duna Tévé

5:35–11:00 Virradóra, 12:01 Híradó, ism., 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Partitúra – zenés sorozat, 14:15 Édes anyanyelvünk, 14:25 Rögös Wales – angol film, 15:30 Ezerarcú Balaton – magyar ismeretterjesztő sorozat, 15:40 Helyet az öregeknek – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Szeretünk, doki! – ausztrál sorozat, 19:30 Magyarország szépe 2019 – szórakoztató műsor, 21:50 A gyanú árnyékában – am. film, 23:30 Kenó, 23:40 Charlie 70, 0:35 Balatoni nyár – magazinműsor, 1:50 Hogy volt!?, 2:45 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–11:25 Délelőtti műsor, 11:40 Szerelmes földrajz – magyar ismeretterjesztő sorozat, 12:15 A királynők útja – magyar szórakoztató műsor, ism., 13:00 Híradó, 13:20 A nagyok – magyar dok. sorozat, 13:50 Nyugtalan vér – magyar dok. film, 14:45 Novum, 15:15 Balatoni nyár, ism., 16:30 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza – magyar dok. sorozat, 17:25 Most a Buday!, 17:55 VII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 18:55 Édes anyanyelvünk, 19:00 Öt kontinens, magazinműsor, 19:30 Magyarország szépe 2019 21:50 Csillagnézők – magyar dok. film, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Szépművészet, 0:30 Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek.

5:50–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Raymond Blanc – titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:25 Család-barát, 14:20 Franciaország vad világa – francia dok. sorozat, 15:20 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:15 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Anya, az állatorvos – német sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:25 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 20:30 Kékfény, 21:35 A legendák hivatala – francia sorozat, 22:30 Kenó, 22:40 NCIS – Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:25 Válogatás a Dal legjobbjaiból, 0:20 Balatoni nyár – magazinműsor, ism., 2:10 Új idők új dalai.

Duna World 5:50–11:00 Délelőtti műsor, 11:20 Rákóczi induló – magyar–osztrák film, 13:00 Híradó, ism., 13:20 Roma magazin, ism., 13:50 Domovina, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, ism., 16:20 Család-barát, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Másfélmillió lépés Magyarországon – ismeretterjesztő sorozat, 18:35 Itthon vagy! – magazinműsor, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, ism., 20:00 Hogy volt!?, ism., 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Életművész – reality , 23:35 M5 Híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:35 Hetedhét kaland – ismeretterjesztő műsor, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .


Info június 26. szerda

június 25. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 8:00 Ünnepi gyerekműsor, 11:55 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:25 This beautiful fantastic – angol–am. film, 15:05 Hidak: Barangolások, 16:05 Gyerekműsor, ism., 17:00 Híradó, 17:20 A szálak – dok. film, 17:50 Rajzfilmek, ism., 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Híradó-válogatás, 20:00 Dosszié, 20:55 Saját földön – szlovén film, 22:45 Híradó, 23:15 Tanúságtevők, 1:45 Szlovén híradó Olaszországból, 2:10 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:05 Zenés műsor, 9:55 Labdázások – rendezvénybemutató, 10:40 Donna Hay: az alapoktól a kiválóságig – főzőműsor, 11:10 28 20:00 Ember vagy robot? év – műsor az államiság napja alkalmából, 12:15 Ünnepély az államiság napja alkalmából, 13:30 Alpok–Duna–Adria, 14:10 Automobilitás, 14:55 Európai játékok: cselgáncs – közvetítés Minszkből, 17:20 Aldo Kumar: Szlovén szuita, 17:50 A független kormány – dok. műsor, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Ember vagy robot? – francia dok. műsor, 20:55 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, ism., 21:50 Átverés – am. sorozat, ism., 22:50 Európai játékok – a nap fénypontjai, 23:30 Roma nemzetiségi műsor, ism., 23:50 Zenés műsor, ism.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro show, 10:10 Topshop, 12:00 Szulejmán – török sorozat, 14:25 Megtörve – török sorozat, 15:35 Nyerő páros, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 20:00 Megtörve – török sorozat, 21:05 Barátok közt, 21:45 Magnum – am. sorozat, 22:45 Privát kopók – kanadai sorozat, 23:45 Híradó, 0:20 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:00 Ninja Warrior Hungary – szórakoztató műsor, 23:20 Magánnyomozók – dokureality sorozat, 0:30 Tények Extra, 0:55 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, ism.

Duna Tévé 5:50–10:00 Virradóra, 10:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, ism., 12:50 Raymond Blanc – titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:25 Család-barát, válogatás 2019, 14:20 Franciaország vad világa – francia dok. sorozat, 15:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:00 Anya, az állatorvos, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 20:30 Önök kérték, válogatás, 21:30 Diagnózis – lengyel sorozat, 22:10 Kenó, 22:20 Velvet Divatház – spanyol sorozat, 23:10 Virtuózok sikerei, 0:10 Balatoni nyár – magazinműsor, ism.

Duna World 5:50–11:10 Délelőtti műsor, 11:20 A hamis Néró – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, 16:15 Család-barát, 17:05 Útravaló, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Másfélmillió lépés Magyarországon – ismeretterjesztő sorozat, 18:40 Itthon vagy!, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, ism., 19:45 Jókedvet kívánunk! – szórakoztató műsor, 20:00 Üdítő, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Életművész, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 Hetedhét kaland – ismeretterjesztő műsor, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Szlovén üdvözlet, 10:20 Az emberek és a Föld, 11:25 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:55 Ambiensek, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Beszélgetés a miniszterelnökkel, 14:35 Élet a kamera előtt – dok. műsor, 15:05 Hidak, 16:05 Gyerekműsor, ism., 17:00 Hírek, 17:30 Felhagyott karszti szénbányák – dok. műsor, ism., 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak – Drago Jančar: Severni sij, 18:05 Rajzfilm, ism., 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Los ninos bien – mexikói film, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színhely, 23:10 Profilok, 23:55 Felhagyott karszti szénbányák – dok. műsor, ism., 0:30 Szlovén híradó Olaszországból, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:00 Zenés műsor, 11:45 Ízletes konyha, 12:10 Jó reggelt!, 14:20 Kerékpározás – szlovén körverseny, 15:35 A szocialista tömb gyermekei – dok. film, 16:40 Joker – kvíz, 18:05 Japán konyha – japán sorozat, 18:55 Rajzfilmek, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Peter Gabriel való világa – zenés dok. film, 20:55 Lottó, 21:05 Az utolsó szó jogán, ism., 21:40 Kilátás a szlovén Isztriáról Triesztre, 22:30 Európai játékok – a nap fénypontjai, 23:10 Zenés műsor, ism.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro show, 10:10 Top Shop, 11:50 Pacsi, 12:25 Szulejmán – török sorozat, 14:45 Megtörve – török sorozat, ism., 16:50 Elif – A szeretet 19:55 Megtörve útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:55 Megtörve – török sorozat, 21:05 Barátok közt, 21:45 Mr. Whiskey – am. sorozat, 23:40 Híradó, 0:15 Rejtjelek – am. sorozat, 1:15 Lila füge – magazinműsor.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:00 Ninja Warrior Hungary – szórakoztató műsor, 23:30 Magánnyomozók – dokureality sorozat, 0:40 Tények Extra.

Duna Tévé 5:55–10:00 Virradóra, 10:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Raymond Blanc – titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:25 Család-barát, válogatás 2019, 14:25 Franciaország vad világa – francia dok. film, 15:25 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:15 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Anya, az állatorvos – német sorozat, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 Mattoni – cseh sorozat, 21:40 Pietro szigete – olasz sorozat, 22:20 Kenó, 22:30 Szabadság tér ’89, 23:20 Fölszállott a páva, 0:15 Kékfény, ism., 1:10 Balatoni nyár, magazinműsor, ism.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Bözsi és a többiek – magyar sorozat, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Balatoni nyár – magazinműsor, ism., 17:55 Másfélmillió 16:20 Család-barát, 17:20 lépés Magyarországon Ízőrzők, 17:55 Másfélmillió lépés Magyarországon – ismeretterjesztő sorozat, 18:40 Magyar válogatott – magyar zenés műsor, 19:40 Budavári Palotakoncert, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:40 Életművész, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:35 Hetedhét kaland – ismeretterjesztő műsor, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

június 27. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Hétvégi csomag, 10:20 Fészkek és katedrálisok – Milan Dekleva portréja, 11:25 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:50 Felhagyott karszti szénbányák – dok. műsor, ism., 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Dosszié 14:35 Szlovénok Olaszországban, 15:05 Hidak: Vendégem, 16:05 Gyerekműsor, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Röviden: Migrációk, 18:05 Rajzfilm, ism., 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Kék bolygó II.: a világ tengere – angol dok. film, 21:00 Egy nemzet naplója – Palastojás – dok. sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:45 Nyári színhely, 23:15 Franciaország művészete: minden változik – angol dok. sorozat, 0:05 Tudományos műsor, ism., 0:40 Szlovén híradó Olaszországból, 1:05 Ismétlések.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Június 20-án, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 9:50 Zenés műsor, 10:35 Ízletes konyha!, 10:50 Jó reggelt!, 13:10 A három szent – dok. film, 14:15 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 15:15 A Banovšek együttes koncertje – 1. rész, 16:50 Japán konyha, 17:50 Bologna: U20-as labdarúgó-világbajnokság, 19:50 Hősök: történetek a nők foci-világbajnokságokról,, 20:50 Le Havre: Női labdarúgó-világbajnokság, 22:50 Európai játékok – a nap fénypontjai, 23:30 Szlovén jazz, 0:35 Zenés műsor, ism.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top Shop, 11:50 Egy rém új feleség – am. sorozat, 12:25 Szulejmán – török sorozat, 14:45 Megtörve – török sorozat, ism., 15:50 Glades – tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 20:00 Megtörve, 21:05 Barátok közt, 21:45 A mi kis falunk – magyar sorozat, 23:45 Híradó, 0:20 CSI: Miami helyszínelők.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, 20:00 Ninja Warrior Hungary – szórakoztató műsor, 23:20 Magánnyomozók – dokureality sorozat, 0:30 Tények Extra, 0:55 Hegyi doktor – Újra rendel – német sorozat, ism.

Nagyító alatt: Trianon (ismétlés: pénteken 7.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 21-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 25-én, kedden 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:55–9:10 Virradóra, 9:10–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12 : 4 5 Raymond Blanc – titkok a konyhából – angol főzőműsor, 13:20 20:30 Folytatásos forgatás Család-barát, válogatás 2019, 14:15 Franciaország vad világa – francia dok. film, 15:10 Végtelen szerelem – török sorozat, 16:00 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:00 Anya, az állatorvos, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Alpesi őrjárat, 20:30 Folytatásos forgatás – am. film, 22:05 Kenó, 22:10 A veréb is madár – magyar film, 23:40 Balatoni nyár – magazinműsor, ism., 1:30 Hogy volt?! – szórakoztató műsor.

Barangolások: Balatonfüred, Dél-Balaton és Siófok (az MTVA produkciója) (ismétlés: szerdán 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 26-án, szerdán 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:50–11:00 Délelőtti műsor, 11:20 Bözsi és a többiek – magyar sorozat, 13:00 Híradó, ism., 13:20 Slovenski utrinki – magazinműsor, 13:50 Alpok–Duna–Adria, 14:20 Balatoni nyár – magyar magazinműsor, 16:20 Család-barát, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Másfélmillió lépés Magyarországon, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Magyar válogatott – zenés műsor, ism., 20:05 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:35 Életművész, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: az Iskolapadban az 1. Sz. Lendvai KÁI hagyományőrző szakköre (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Június 27-én, csütörtökön 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 21.00-kor és másnap 11.25-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2019. június 18-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Személyi asszisztens mozgássérült személy mellé Lendván Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova cesta 1., 1000 Ljubljana (1 munkahely, határozatlan idő, általános vagy középiskolai végzettség, jelentkezési határidő: 2019. július 7.) Autószerelő Avtocenter Lajter d.o.o., Dobronak 6c., Dobronak (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2019. június 28.) Gyógyszeripari operátor/szerelő HSG Kariera d.o.o., Dunajska cesta 165., Ljubljana (3 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. július 3) CNC-operátor Limec CNC d.o.o., Mladinska ulica 13., Odranci (5 munkahely, határozatlan idő: havi bér 1.350 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2019. július 20.) Kereskedő-értékesítő Limec CNC d.o.o., Mladinska ulica 13., Odranci (2 munkahely, határozatlan idő: havi bér 1.500 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2019. július 20.) Szezonális munkás Paradajz d.o.o., Renkovci 57/c., Turnišče (5 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. július 18.) Lakatos Al Plast d.o.o., Ulica Štefana Kovača 32., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2019. július 5.) Szerkezeti tervező ASPA-ING projektiranje d.o.o., Ulica Toneta Pleja 20/a., Črenšovci (1 munkahely, angol és német nyelvtudás, meghatározott idő: 12 hónap hosszabbítási lehetőséggel, jelentkezési határidő: 2019. július 3.) Szakács/felszolgáló Rentgen V. kontrola varjenja Zlatko Šardi s.p., Fő utca 83., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2019. július 4.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

Jojo Moyes: Álmok nyomában (Carthapilus, 2018, 544 oldal)

Sarah-t a nagyapja egy gyönyörű, Boo nevű lóval ajándékozza meg, mivel azt reméli, hogy egy napon az unokája az elit francia lovasakadémiára nyer majd felvételt. Amikor nagyapja megbetegszik, Sarah-nak egyedül kell megbirkóznia az iskolával, a ló gondozásával és az anyagi problémákkal, majd megismeri Natashát, a fiatal harmincéves ügyvédnőt, aki a válása után a munkájában keres menedéket. Natasha úgy dönt, hogy a tizennégy éves lányt a szárnyai alá veszi. De Natasha nem tudja, hogy Sarah nagy titkot őriz, amely megváltoztatja mindannyiuk életét.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .


Info gyertyafény

Közcélú felhívás

Sérelmek a pszichiátrián – ingyenes jogsegélyszolgálat Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot! Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk.

Közcélú felhívás

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke „tanulási probléma” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!

figyelmükbe •Június 20-án, csütörtökön, 18.00 órákor, •lendvai Színház- és Hangversenyterem •A Lendvai Zeneiskola végzős tanulóinak hangversenye

névnapsoroló Június 21-től 27-ig Péntek – Alajos Szombat – Paulina Vasárnap – Zoltán Hétfő – Iván Kedd – Vilmos Szerda – János Csütörtök – László

Legyen Ön is az előfizetőnk! Megrendelőlap Megrendelem a Népújság hetilapot____példányban az alábbi címre:

Lendvai Plébánia Pénteken, június 21-én 18.30-kor Lendván a Legszentebb Oltáriszentség kitétele, Jézus szíve litániák és rózsák éneklése. Szombaton, június 22-én Bérmálás 10.00 órakor. 16.30-kor vasárnapra érvényes szentmise lesz Petesházán. Vasárnap, június 23-án évközi tizenkettedik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, valamint 11.00 órakor Gyer­tyánosban.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 19.00 órakor vannak, szerdánként reggel 7.30-kor. A falvakon szombatonként 17.30-kor lesznek a szentmisék. Pénteken, június 21-én 18.30-kor Dobronakon imádkozás a Legszentebb előtt, majd szentmise. Szombaton, június 22-én 17.30kor Göntérházán, 19.00 órakor Dobronakon szentmise. Vasárnap, június 23-án évközi tizenkettedik vasárnap. 8.00 és 10.00 órakor szentmise Dobronakon a templomban. 16.00 órakor keresztúti ájtatosság, 17.00 órakor búcsús szentmise a radamosi Mária-fa kápolnájánál.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Református Egyház Vasárnap, június 23-án 10.00 órakor istentisztelet Szentlászlón.

apróhirdetés •Kezdőknek ajánlott Tchai­ ka pianínó eladó. Érdeklődni a szerkesztőségben. •Festést és háztetőjavítást vállalunk. Érdeklődni: 003630-590-19-18-as számon.

Név: Cím:

Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

" N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .

Június 21-e és 27-e között

•Lenti melletti hegyen két területen káki-ültetvény eladó. Az egyik területen pince, présház, akácos és fügeültetvény is van. Érdek­ lődni: 0036-30-22-66-979.

Pályázati felhívás a külhoni magyar tehetségtámogatásért a felsőoktatásban A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma 10/2019 (V. 27.) számú döntése értelmében a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar fiatalok szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő pályázatot hirdet a 2019–2020-as akadémiai évben a Collegium Talentum (CT) programban való részvételre. A pályázati kiírás célja, hogy elősegítse a széles szakmai spektrumú, magyar anyanyelvű értelmiség fejlődését, körükben a magyar nyelvű szakmai munkát és kutatást támogassa, a szülőföldön való érvényesülésüket segítse. A pályázaton sikeresen szereplők egyénenként ösztöndíjban, konferenciarészvételi és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában, tutoraik pedig honoráriumban részesülnek. Pályázati feltétel, hogy a 2019–2020-as tanév első félévétől a pályázó rendelkezzék egyetemi vagy főiskolai – ezen belül hallgatói (MA/MSc1 vagy PhD2) – jogviszonnyal. A támogatás formája: vissza nem térítendő, részben utófinanszírozású támogatás. A pályázatot mielőbb, de legkésőbb 2019. július 12-ig elektronikusan kell beküldeni a ct@sha. hu címre. A pályázatról bővebben a www.sha.hu honlapon informálódhatnak.

Állandó jogsegélyszolgálat kisebbségi jogsérelmek esetén Berden Mario jogász vagyok, és sikeresen pályáztam a budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet által kiírt feladatkörre a Muravidéken, illetve Szlovéniában. A feladatom állandó jogsegélyszolgálat biztosítása a muravidéki magyarság kisebbségi jogvédelme érdekében. A megbízás elsősorban azon jogsértésekre irányul, amely esetekben a külhoni magyar nemzetiségű személyeket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt, illetve szervezeteiket és intézményeiket a régióban élő magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt ér jogsérelem. Elérhetőség és bővebb információ: Email: jogsegely.muravidek@gmail.com Cím: MMÖNK, Fő utca 124., 9220 Lendva

15


Info Humor

Szókereső

Horoszkóp Kos Márc. 21. – ápr. 20. Munkahelyi és magánéleti egyensúlya felborult. Erőfeszítést kell tennie, hogy a harmónia vis�szaálljon!

A rendőr leállít egy autót műszaki ellenőrzésre. – Kapcsolja be a féklámpát! Jó. – Reflektort! Jó. – Index! Jó. Nem jó. Jó. Nem jó...

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Kísértést érez, hogy több pénzt költsön, mint amennyit megengedhetne magának. Hajlamos túlzásba esni az étel- és italfogyasztással is.

Az öreg székely meg a fia fát vágnak. A fiú odasuhint, hát véletlenül levágja az apja lábát. Erre az öreg: – Áron, még egy ilyen, és farba rúglak! Az apa nyitogatja a gyerek ellenőrzőjét. Matek egyes, durr egy pofon. Olvasás egyes, durr egy pofon. Ének ötös, durr egy pofon. A gyerek méltatlankodva így szól: – De apa, ének ötös, miért kaptam a pofont? – Mert két egyes után még volt kedved énekelni! – Anyu, adj egy százast! – kéri Móricka az édesanyját. – Minek, kicsim? – A sarkon áll egy bácsi, neki kellene. – Látod, Móricka, ez szép tőled. Biztos koldulásból él a szegény öreg. – Hát nem éppen. Fagylaltot árul. A milliomos anyósát elrabolják az emberrablók. Felhívják a fickót telefonon: – Tízmilliót követelünk készpénzben azonnal, különben kivégezzük az anyósát! – Tudja mit? Adok maguknak húszmilliót, de akkor diszkrét, rendes munkát kérek! A szőke nő megy haza a hóna alatt egy malaccal. Találkoznak a szöszi barátnőjével: – Hát ezt meg hol szerezted? – Tombolán nyertem – mondja a malac.

16

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Nagyon energikus, remek ez az időszak, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen bármilyen ügyről. Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálniuk. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amelyek nem illenek a sorba. Ha beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányban, balról jobbra és jobbról balra, fentről lefelé és lentről felfelé, de átlósan is megbújhat a megfejtés. Ezúttal három nyári szabadidős tevékenységet rejtettünk el a betűrácsban. Bízunk benne, hogy olvasóink sikerrel megtalálják ezeket. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: cseresznye, eper, málna, a hibás elem pedig a szőlő volt. A szerencse ezúttal Törnar József dobronaki olvasónknak kedvezett. Gratulálunk! Nyereménye a Lendva 820 éve című kétnyelvű monográfia, melyet szerkesztőségünkben vehet át. Új feladványunk beküldési határideje: július 1. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

kulcslyuk

Pucko Renata, a Göntérházi KÁI végzőseinek osztályfőnöke A legjobb dolgok az életemben: – A családom, a barátaim, a munkatársaim. Ahol házat építenék: – Egy nagyváros közelében, ahol sok a kulturális élmény. Gyermekkori álmom: – Az, amit jelenleg csinálok: a tanítás. A hobbim: – Ha futja az időmből, akkor gyalogolok, kerékpározom, olvasok. Amit a legjobban meg tudok főzni: – Zöldséglevest, spagettit bolognai módra. A film, amit többször is megnéztem: – Dirty Dancing – Piszkos tánc. Ha visszamehetnék az időben, akkor: – Nem hagynám abba a lovaglást. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: – Nem szeretném tudni, mi vár rám a jövőben. Hadd maradjon meglepetés! Amit egyszer ki szeretnék próbálni: – Hőlégballonnal repülni. A leghasznosabb tárgyam – A mobilom. Akinek a tanácsát mindig megfogadom:

Rák Jún. 22. - júl. 22. Picit több türelmet kell gyakorolnia a megszokottnál. Arra is kell időt szentelnie, hogy a barátait meghallgassa. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Egész héten rengeteget dolgozna, ha nem jelezné a szervezete, hogy le kell lassítania. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Annyi fizikai erő buzog Önben, hogy elmehetne valahová megmozgatni egy kicsit az izmait. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Minden gondolata egy ingatlan megvásárlása vagy kibérlése körül forog. Kérhet hitelt, de gondolja át, milyen nehéz azt visszafizetni. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Valószínűleg már a nyári szabadságát tölti partnerével egy vízparti helyen, ami feledhetetlen emlékeket hoz. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Túlzott optimizmusában hajlamos nagyobb összeget kockára tenni. Cselekedjen körültekintően.

– Csak néha szoktam kérni tanácsot. Ha mégis, akkor a páromét. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: – A fiam nevetésétől és ölelésétől. Életem legnagyobb élménye volt: – Amikor anya lettem. Amit már rég meg kellett volna tennem... – Egy hosszabb utazás lakóautóval. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: – Hogy jószívűek az emberek és békés a természet.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Munkája hatékony lesz, és erre a felettesei is felfigyelnek, nagy valószínűséggel meg is jutalmazzák érte. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Nagyon alaposan és megbízhatóan végzi a munkáját, ezért szakmailag elő is léptethetik vagy haszna származhat a közös üzleti ügyekből. Halak Febr. 20. – márc. 20. Óriási lelkesedéssel veti bele magát bármiféle tevékenységbe, a sportolástól kezdve a kreatív tevékenységig.

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .


Horizont Rakicsáni Búzanap

Mellőzött témák, gyér érdeklődés A múlt héten a rakicsáni mezőgazdasági szakközépiskola, a Panvita, valamint a Muraszombati Mezőgazdasági Intézet közös szervezésében a már hagyományosnak nevezhető búzanap sajnos talán sohasem vonzott ilyen kevés érdeklődőt, különösképpen a gazdák részéről. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A csekély érdeklődés egyik fő oka talán az lehetett, a szervezők ragaszkodtak ahhoz, hogy a búza ára, a napi politikai

lenő éghajlati anomáliák miatt. A búza tavaly ős�szel igencsak száraz, aszályos földbe került azután, hogy a nedves tavasz után nagyjából 30 százalékkal megnövekedtek az összetömörödött talaj megmun-

elkezdődik az árpaaratás, de utána azonnal a búza is következik. Ez nem jelent jót a termés minőségére és mennyiségére nézve sem. A következőkben Flisar Novak Zita figyelmeztette a gazdákat, hogy a kötelező

A forróság miatt már kényszerérésnek indult az árpa és a búza is, ami nem jó sem mennyiségi, sem minőségi szempontból. kérdések ne kerüljenek napirendre. Szó esett azonban a 2018/19-es búzatermesztésről, ennek fő vegetációs pontjairól, amelyről hagyományosan már évek óta a Panvita szakembere, vezetője, Virág Branko számolt be. Kifejtette, amíg a környező országok „szántóföldi királynőjének” sok esetben egyértelműen a cukorrépa nevezhető, addig ez Szlovéniában mindenképpen a búza. Ennek sikeres termesztéséhez évről évre több szakmai tudás szükségeltetik az egyre gyakrabban megje-

kálásának költségei. Igaz, nem volt hideg a tél, de ezt az időszakot is viszonylag kicsi csapadékmennyiség jellemezte, majd a tél végén, tavasszal az erőteljes szelek tépázták meg a vetéseket. Nagyon fontos volt a szakember szerint a koratavaszi trágyázás és növényvédelem, amelyet a Panvita egyébként három alkalommal végzett. Elmondása szerint a múlt héten tapasztalt forróság miatt – különösképpen, ha hasonló időjárás folytatódik a közeljövőben is – már a következő héten

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .

talajnitrát-teszteket június végéig el kell végezni, annak ellenére, hogy a gazdák többsége ezt szükségtelen nyűgnek tartja, ugyanis a tesztek alapján lehet csak a legújabb kutatások eredményeit alkalmazni a termesztésben. A búzanapon emellett szó esett egy integrált növényvédelmi rendszerről, a helyi szakközépiskola két diákja pedig díjazott szakmunkáit mutatta be. A program hagyományosan a makro- és mikrokísérletek megtekintésével fejeződött be.

Pesti levelek De az élet azért megy tovább... Kedves Olvasó! A múlt hónap utolsó napjait egy tragédia árnyékolta be. Május 29-e esős estéjén a Dunán, a Margit híd közelében történt egy hajóbaleset. A Hableány nevű, dél-koreai turistákat szállító kisebb hajónak nekiütközött a Viking Sigyn nevű nagy szállodahajó, melynek következtében a Hableány elsüllyedt. A balesetet 35-ből 7 ember élte túl. A hajót az erős sodrás és a rossz látási viszonyok miatt csak június 11-én sikerült kiemelni rengeteg szakember, búvár és a Clark Ádám úszódaru segítségével. Az esemény után a BKK hajóit biztonságtechnikai vizsgálatnak vetették alá. Így május 30-tól bizonytalan ideig hatósági zárlat miatt nem közlekednek a D11 és D12-es jelzésű hajók sem. Amíg a Hableány balesetének kivizsgálása be nem fejeződik, ezek várhatóan nem futnak ki. Minderről nem tájékoztatják elég jól az utazóközönséget. „A kikötő nem üzemel” – a hatósági zárról csak az egyik kikötőben, egy nem szembetűnő helyen, apró betűvel írnak. Az interneten a BKK Futár közli, hogy a járatok nem közlekednek. Ha nem kutatunk, informálódunk eléggé, csalódhatunk, miután hiába vártunk. Mert vannak, akik a szerencsétlenség ellenére is szívesen szállnának hajóra. Például én. Bár a baleset törést okozott, nem állította meg teljesen a főváros életét. Az idő azóta melegebbre fordult. Amíg az egyszerű egyetemista tanult a hőségben, addig a Zeneakadémián, aki ráért és foglalt magának helyet, ingyen tekinthette meg a hallgatók diplomakoncertjeit. A Szabadság teret a hazai és nemzetközi sörök vették be június 5-től 10-ig. Ekkor tartották ugyanis a Belvárosi Sörfesztivált, ahol idén a környezettudatosság jegyében műanyagpoharak helyett kétféle, igaz, fizetős üvegpohárból kóstolhattak a sörkedvelők. Volt street food és koncertek is. Fellépett például a Konyha, a KosziJanka és Ripoff Raskolnikov is. Június 12-től 16-ig tartott idén a Margó irodalmi fesztivál, amit a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendeztek meg. A hazai kiadók bemutatták a legújabb könyveket. Szerzői estek, beszélgetések, felolvasás, dedikálás, koncertek és sok egyéb jellemezte az idei Margót. Közel három hónapon át, június 1-jétől augusztus 18-ig tart a Zenélő Budapest rendezvénysorozat, melynek során különböző szabadtéri koncertekbe botolhatunk Budapest ikonikus helyszínein. Idén külön figyelmet kap a kávéházi életérzés és a „régi pesti éjszakát” is próbálják megidézni. Májustól októberig hétvégenként nosztalgiajáratok közlekednek a fővárosban. Az N2 nosztalgiavillamos szombatonként a 2-es villamos vonalán, vasárnaponként az N19-es villamos a Deák tér – Szent Gellért tér – budai Duna-part – Katinyi mártírok parkja vonalon közlekedik. Szintén minden vasárnap közlekedik az N109 jelzésű nosztalgiabusz is. Mindeközben pályafelújítás miatt egész nyáron pótlóbuszok közlekednek a 4-es/6-os villamos helyett a Corvin-negyed és a dél-budai végállomások között.

Üdvözlettel Budapestről: Szűcs Katarina

17


Horizont Tarkabarka délután a Lendvai Óvodában

Gyalogtúrával és énekkel zárult a tanév A Lendvai Óvoda múlt csütörtökön tartotta meg Tarkabarka délután elnevezésű tanévzáró rendezvényét, amely keretében elköszöntek az ovitól a gyerekek. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Az idei óvodai tanévzáró rendezvény ragyogó

napsütésben, egy mesebeli gyalogtúrával és a legidő-

sebb ovisok búcsúzásával zárult a Vinarium kilátótoronynál. Az ovisok a szüleikkel a városi óvoda udvarán gyülekeztek, és még mielőtt útnak eredtek

volna a Lendva-hegy felé, az egybegyűltek Špacapan Gerič Miša tollából az útvonal vezérfonalát is jelentő Vinarkov stolp című mesét hallgatták meg. Útjuk során a kis túrázók a mesehősökkel meg is ismerkedtek. A nagy hőségtől kissé kifúlva rövid időn belül mindenki épségben megérkezett az úti célhoz, ahol a túrázókat már várta Hozjan Tina igazgató és Karakatič Beti igazgatóhelyettes. Rövid köszöntőjük után a kilátótorony tövénél a főszerepet átvette az óvodától búcsút intő 71 gyerek, akik énekkel kedveskedtek a közönségnek, majd csoportonként hagyományosan útjukra engedték a különböző színű léggömböket, amelyek az óvodától való távozást és a rájuk váró kalandos utakat jelképezték.

csak betekintést nyerhetünk a muravidéki magyarság gazdag nyelvi világába, a mozaikok a sokszínű nyelv egy-egy szeletére csak rávilágíthatnak, teljes képet nem adhatnak. A tanulmánykötet első részében a szerző a muravidéki magyar nyelvjárásokkal kapcsolatos kutatásait, személyes tapasztalatait osztja meg velünk, külön kiemelve lakóhelyének, Kapcának a nyelvi jellegzetességeit. A kötet értékét emeli a régi mesterségnevekre vonatkozó tanulmány és a földrajzi nevek eredetét vizsgáló szöveg. A második részben az identitás kapta a főszerepet, amely nemcsak a szerző többnyelvű életének egyik visszatérő eleme, hanem a muravidéki magyarság megmaradásának egyik kulcskérdése is: az anyanyelven és a több nyelven való létezés összekapcsolásának problémája. A harmadik részbe azok az írások kerültek, amelyek a muravidéki magyar

nyelvtudomány kimagasló szakembereivel való találkozási pontot mutatják be. A Függelék című, utolsó részben pedig néhány, a közösség mai életébe való bepillantást tartalmazó szöveg került. A Lét és nyelv című tanulmányában kérdezi a szerző saját magától: „Mi az én felelősségem a lét és az anyanyelv gondolatmenetében?” Úgy gondolom, ez a tanulmánykötet megadja a kérdésre a választ, és minket is arra sarkall, hogy merjük vállalni nyelvünket, nyelvjárásunkat, identitásunkat, önmagunkat. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy barátként és nyelvészként is hozzászólhattam ZágorecCsuka Judit művéhez, amelyet ajánlok minden magyarul beszélő és író olvasónak határainkon innen és túl. Dr. Gasparics Judit

A Tarkabarka délutánon 71 ovis énekkel intett búcsút a játékos éveknek.

könyv-elő Dr. Zágorec-Csuka Judit: Nyelvi mozaikok a muravidéki magyar nyelvben. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2019, szerkesztők: Dr. Gasparics Judit, Ruda Gábor, recenzensek: Dr. Balázs Géza, Dr. Kolláth Anna, 155 oldal. Anyanyelv, magyarság, szülőföld, két kultúrában és nyelvben való létezés, identitás, szerepvállalás, útmutatás. Ezek a szavak jutnak eszembe, ha Zágorec-Csuka Judit korábbi műveire gondolok. A költőként, íróként, műfordítóként, irodalmárként tevékenykedő könyvtáros-tanár kollégát nem kell bemutatni sem a szűkebb, sem a tágabb közönség előtt. Eddigi életműve önmagáért beszél. Nemcsak határok mentén él, hanem próbálkozik a tudományágak között

18

meglévő határok átlépésével. A legújabb, a magyar nyelvvel foglalkozó írásait tartalmazó Nyelvi mozaikok a muravidéki magyar nyelvben című tanulmánykötete most, 2019-ben került kiadásra. A jelenlegi kötet nem előzmények nélküli. 2008ban jelent meg A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében című tanulmánykötete, amelynek középpontjában gyermekeinek nyelvtanulása, nyelvjárási háttere, kétnyelvűsége, identitása áll, mindez

egy szélesebb spektrumba, a kétnyelvű oktatási modellbe, a muravidéki magyarok történelmi helyzetébe és a jelenkor világába helyezve. 2009ben látott napvilágot a Lét és nyelv és Nyelv, identitás, irodalom című tanulmánykötet, amelynek szerkesztőjeként és a kötet alapját adó konferenciák szervezőjeként is bemutatkozott a közönség előtt, nagy érzékenységgel ráirányítva a figyelmet az anyanyelv közösségmegtartó erejére, a nyelv, az identitás és a kultúra szoros, elválaszthatatlan kapcsolatára. Közben a szerző rendszeresen publikált írásokat a magyar nyelvről, pályamunkákat készített, ezek közül a legrangosabb az Anyanyelvápolók Szövetsége pályázatának díjnyertes munkája. Most pedig egy újabb fejezet következik a tudományokkal foglalkozó szerző életében: Nyelvi mozaikok a muravidéki magyar nyelvben. Már a cím is azt sugallja, hogy

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .


Horizont

A lendvai óvodások Szántódon

Kertésznaptár

Virágok nyári kánikulára Valószínűleg forró, kánikulával teli nyarunk lesz idén is, de emiatt nem kell lemondanunk a színes balkonról, kertről, ha jól válogatjuk ki a virágjainkat. Íme néhány, amely igencsak jól bírja a forró nyarakat. Amennyiben mindenképpen virágzó egynyári növényben gondolkodunk, akkor első körben helyezzük előtérbe a pozsgásabb levelű növényeket, mint például a folyton virágzó begónia, mivel ez a virág valamelyest több vizet képes a levélben elraktározni. A meleget mindenképpen jól bíró növény, mivel származást tekintve Afrika, Ázsia és Dél-Amerika trópusi és szubtrópusi területeiről került az alapfaj a nemesítésbe. A begónia tavasztól akár késő őszig folyamatosan hozza új virágait. A választék bőséges,

A lendvai ovisok táborozó csoportja a Balatonnál. A lendvai óvodások idén is részt vettek az immár hagyományossá vált szántódi táborban, ahol a budapesti hegyvidéki KIMBI Óvoda óvodásaival feledhetetlen kalandokkal teli, izgalmas öt napot töltöttek el. A mindig kitűnően megszervezett program idén is nagyon tartalmas és színes volt. A minden nap megtartott közösségépítő programok mellett a gyerekek kirándulásokon is részt vettek. Így vonattal Siófokra utaztak, ahol a kikötőben kalózhajóra szálltak, majd

belekóstoltak az igazi kalózéletbe; irányították a hajót, kincset kerestek, kardozni tanultak. Egy másik alkalommal komppal átutaztak Tihanyba, ahol sétát tettek az apátságnál, majd finom fagyival fejezték be barangolásukat. Meglátogatták még a Bella Állatparkot is, ahol felfedezhették a szelíd állatok csodálatos világát. Emellett a balatoni strandolásra, a „pizsa­ma­ partis bulira”, az elemlámpás kincskeresésre is jutott idő. A vegyes csapatokkal megrendezett olimpiai verseny, ahol minden részt-

vevő aranyérmet kapott, kiválóan összekovácsolta a lendvai és a hegyvidéki óvoda gyerekeit. A legattraktívabb meglepetés pedig a légvárcsúszda és az ugrálóvár volt, ahol még a legszelídebb gyerek is feledhetetlen élményben részesült. A kilenc lendvai óvodás és kísérő óvodapedagógusaik örömteli élményekkel és új baráti kapcsolatokkal tértek haza a táborból, és ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik lehetővé tették a táborozást. K. B.

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

RADAMOSBA NÓTADÉLUTÁNRA, amely 2019. június 22-én, szombaton 14 órai kezdettel lesz a helyi faluotthonban. A műsorban közreműködnek: - a szombathelyi Őszirózsák Kórus - a Domonkosfai Népdalkör - a muraszombati Baráti Kör Népdalköre - a Hármasmalmi Népdalkör - a Radamosi Népdalkör A kulturális műsor után mindenkit szeretettel várunk egy szabad nótázásra a Rédicsről érkező Vörös Istvánnal és zenekarával. A szervező: a radamosi Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .

A fülesternye edényben, de sziklakertben is jól bírja a forróságot. zöld vagy bronz levéllel, valamint a fehér, rózsaszín és piros különböző árnyalataival ültethetünk begóniát edényeinkbe. Laza szerkezetű, tápanyagban gazdag földbe ültetve, napos és kevésbe napos helyen is szépen fog virítani. Emellett lazító, takaró növényként ültethetünk tengerparti fülesternyét vagy más néven mézvirágot (Lobularia maritima), mely alacsonyan elterülve a sziklakertekben is megállja a helyét egynyári virág létére. Amennyiben apró, sűrűn elhelyezkedő virágaival felkeltette érdeklődésünket, fehér és rózsaszínű virágok közül is lehet válogatni. 15–20 centis magasságban fog díszíteni. Azért is jó választás, mert kimondottan napos fekvésben érzi jól magát. A növény túlöntözését feltétlenül kerüljük, mert arra érzékeny. Ne feledkezzünk meg a jól bevált parasztmuskátliról sem, ami már sokaknál bizonyított. Ezzel a választással sem nyúlhatunk mellé, mivel a muskátli is eredetileg Dél-Afrikából származik, és a kereskedők, gyűjtők révén több mint négyszáz évvel ezelőtt jutott el hozzánk. Vastag, húsos szárai garanciák a tűző napon való túlélésre. A futómuskátlik is szeretik a meleg, napos helyet, de a paraszt-, vagyis az álló muskátli igénytelenebb mind az öntözés, mind a helyválasztás tekintetében. Miután kiválogattuk és elültettük a számunkra kedves virágokat, melyekben a nagy kánikulában is szeretnénk gyönyörködni, ne feledkezzünk meg a rendszeres öntözésükről sem! tt

19


Horizont

A kitűnő tanulókat köszöntötte a polgármester Június 13-án, csütörtökön a lendvai községházán ünnepélyes keretek között fogadták az általános iskolát kitűnő bizonyítvánnyal végzett tanulókat. A kiváló eredménnyel büszkélkedő fiataloknak Magyar Janez, a község polgármestere, illetve Kaszás Mihály alpolgármester gratulált. Az 1. Számú Lendvai KÁI tizenöt tanulója, a Göntérházi KÁI három tanulója, a Velika Polana-i Miško Kranjec Általános Iskola egy tanulója és a Lendvai Zeneiskola négy tanulója fogadta az elismerő szavakat. A megtisztelő gratulációk mellé a diákok Gálics István monográfiáját kapták elismerésül. AK

A község kitűnő tanulói, tanáraik és a város vezetői a lendvai Városháza előtt.

Idegenforgalmi napok Dobronakon Dobronak Község Idegenforgalmi Napjait – az

eseménysorozatot már 26. alkalommal szervezik

meg – idén is több sportés rekreációs, valamint

Dobronak Község idegenforgalmi napjainak hagyományos része a házi termékek vására a Vid-kúti búcsú hétvégéjén.

szórakoztató program jellemzi. A központi esemény maradt a Vid-napi búcsú az erdei Szent Vid-kápolnánál a Bakonaki-tónál. A vasárnapi szép idő nagyon sok látogatót vonzott a búcsúra, a szlovén és magyar nyelvű szentmisékre. Szinte mindenki elsétált a legendás Vidkúthoz is, s a jobb látás érdekében megmosták a szemüket forrásvízzel, illetve vittek haza bugyogós korsóban belőle. Szombaton és vasárnap lehetőség nyílt a helyi és környékbeli

kézművesek bemutatkozására is, a standon házi készítményekből, termékekből lehetett válogatni. Az esti szórakozást pedig mindkét nap könnyűzenei előadók biztosították. A szervezők – Dob­ ro­n ak Község, valamint a Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Intézet – a június 8-án indult eseménysorozatot június 30án, vasárnap zárják a Hetés ínyencségei című gasztronómiai rendezvénnyel Zsitkócban. kmj

Új műsor a közmédia csatornáin: Édes anyanyelvünk A magyar nyelv értékeinek bemutatására vállalkozik a közmédia új műsora, amely június közepétől látható a Duna Televízióban, a Duna World-ön és az M5 kulturális csatornán. Az Édes anyanyelvünk című produkció a televíziós megjelenésekkel párhuzamosan a Kossuth Rádióban is hallható lesz. Az ötperces televíziós változat műsorvezető-

20

je Csőre Gábor, aki egyegy nyelvi érdekesség köré építi fel műsorát. Vendégei nyelvészek, akik ismeretterjesztő formában segítenek a műsorvezetőnek és a nézőknek megérteni, hogy miként tudunk érthetően, helyesen, pontosan beszélni és fogalmazni magyarul. A néző a műsorvezetővel és a szakértőivel közösen fedezi fel a magyar nyelv érdekességeit, szépségeit, érti meg a sokszor rosszul alkalma-

zott szabályokat, a nyelv logikáját. „Szó lesz általános nyelvhasználati kérdésekről, mint az egybeírás-különírás, a kötőjel helyes használata, a j és ly, a vesszőhasználat vagy az ikes igék. Amivel a hétköznapokon találkozunk, azzal mi is foglalkozunk. Az eddig felvett epizódok mind szolgáltak meglepetéssel számomra is. Tudatosítottak megszokásból használt nyelvi fordulatokat, javítottak berögzült hibákat. Nekem

ez egy nagyon élvezetes tanulási folyamat, remélem, hogy a nézőknek is az lesz. Mindenkinek ajánlom, aki szeretné tudatosabban használni a magyar nyelvet, de azoknak is, akik szeretik az érdekességeket” – árulta el Csőre Gábor. A televíziós csatornákon hetente egyszer jelentkezik a műsor, a Kossuth Rádió műsoraként viszont minden hétköznap újabb érdekes nyelvi téma kerül terítékre. A rádiós mű-

sor házigazdája Bordi András, aki nemrégiben lett a Kossuth főbemondója. Édes anyanyelvünk – június 16-tól minden vasárnap 14.15-től a Duna Televízión, 18.55-től a Duna World műsorán, szombatonként 16.55től az M5 képernyőjén, július 1-től pedig minden hétköznap a Kossuth Rádióban 15.40-től.

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .


Horizont Elballagtak a kilencedikesek

Út az álmok megvalósítása felé

Vidékünkön pénteken zajlottak a ballagási ünnepélyek a kétnyelvű általános iskolákban. A kilencedikes tanulók millió emlékkel, a megszerzett alaptudással és egy életre elegendő jó tanáccsal inthettek búcsút szeretett iskolájuknak. A számos tapasztalat, melyet a gyerekek a kilenc év alatt az intézmény falai közt megszereztek, jó kiindulópontot jelentenek ahhoz, hogy beteljesítsék álmaikat és a felnőtté válás útjára lépjenek. Az első állomás a középiskola, ami hatalmas változás lesz a gyerekek életében. Az ünnepélyeken a búcsúztató osztályfőnökök és igazgatók szinte mindannyian ugyanazzal az üzenettel és kívánsággal engedték útjukra a diákokat: maradjanak a helyes úton, tegyenek meg mindent céljaik, vágyaik eléréséért, s ha kudarcba ütköznek, akkor se adják fel az álmaikat!

A legnagyobb kétnyelvű általános iskolában, Lendván idén három végzős osztály összesen 51 tanulóval búcsúzott az iskolától, osztálytársaiktól, tanáraiktól. Az osztályfőnökök – Fehér Renáta, Kulčar Igor és Nagy Silvija –, valamint Sabo Tatjana igazgató a középiskolás évek és vele az új kihívások előtt álló végzősöknek „jó szelet, jó vitorlát” kívántak. Az évzáró ünnepséget a szülők és a tanári kar részére hagyományosan a tornateremben szervezték meg az osztálykrónikák bemutatásával, az elismerések átadásával és a ballagók táncával. kmj

A Dobronaki KÁI tíz végzős tanulója – a megszerzett tudással és tapasztalatokkal felvértezve – csillogó szemmel lépett az élet következő lépcsőfokára, hiszen ősztől már valamelyik középiskola elsős diákjai lesznek. „Nincs kapu, amit nem lehet megnyitni” – hangzottak Szolarics László osztályfőnök búcsúztató, de egyben buzdító szavai. A ballagó diákoknak Ivanuša Milena, az iskola igazgatója további sikert és kitartást kívánt tanulmányi pályafutásukon és az életben. Az iskola tornatermében megtartott évzáró ünnepség kulturális részét a hagyományos tréfás ügyességi játékok követték, melyek során a végzősök átadták a kulcsot az őket követő nyolcadikosoknak. SNK N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .

„Ne hagyd abba az álmodozást! – ilyen és hasonló jó tanácsok hangzottak el a sikerekkel kecsegtető „életút” folytatására Šebjanič Valéria igazgatótól és Pucko Renata osztályfőnöktől a göntérházi ballagási ünnepélyen. Idén kilencen ballagtak el, szavalatokkal, élmények felidézésével, dallal és tánccal, az iskolatársaknak szóló búcsúszöveggel. Az elismerések kiosztásánál kiderült: sok versenyeket megjárt végzős hagyja el az iskolát. Ők nem csak tanulmányi eredményeikkel, de magatartásukkal és a közösségi összetartásukkal is kiérdemelték az elismeréseket. -ce

Pártosfalván tíz tanuló búcsúzott el péntek délután szeretett iskolájától. A gyerekek az eltelt kilenc évről, a kialakult barátságokról nosztalgiáztak, majd Herman Jožefa igazgató bölcs tanácsokkal búcsúzott el tőlük. A meghatódott gyerekek ezután egyesével mutatták be tehetségüket, ki énekkel, ki tánccal, ki-ki pedig szónoki képességeit megcsillogtatva lépett a közönség elé. A búcsúzó osztály a csínytevésekről sem feledkezett meg, egy kisfilmet is készítettek, amelybe az iskola dolgozóit is bevonták. Volt is nevetés, később pedig könnyek, hiszen eljött az idő, hogy átadják az iskola kulcsát az utánuk következőknek. A hagyományos szülő-gyermek tánc pedig már a nagybetűs élet felé tett lépést jelképezte. A diákok végül elbúcsúztak az osztályfőnöktől, Kranjec Gyöngyitől, majd az iskola udvarára invitálták a vendégsereget, ahol a jövőre vonatkozó kívánságaikat jelképező léggömböket eresztették az ég felé. ak

21


Sport Lendvai Labdarúgó Akadémia

Indul a focialközpont Dobronakon Szombaton a Nafta 1903 Labdarúgóklub utánpótlásnevelő központja toborzót szervezett Dobronakon, ahol mintegy 25 dobronaki iskolás érdeklődött a foci iránt. Nyártól ugyanis legalább két korosztály számára megkezdődik a szakmai képzés a dobronaki alközpontban. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A toborzón szombaton reggel, még a nagy hőség beállta előtt a lendvai fociakadémia utánpótlásedzői egy edzés keretében mutatták be a gyerekeknek a

ségüket és képességeiket. – Nyáron indul Dob­ ro­n akon a Lendvai Lab­ darúgó Akadémia után­ pótlás­nevelő központjának első alközpontja két korosztály számára – mondta a dobronaki pályánál Szabó II. Zsolt, a Nafta utánpótlás

részvételre számítottunk ugyan, főleg a környékbeli falvak fiataljait hiányoltuk, akik egyelőre nem tanúsítottak érdeklődést a képzés iránt. A szakmai vezető kifejtette még, hogy tervben van jövő nyárig egy kis mű-

kedést a Dombvidékre sem. Petkovič Borut utánpótlásedző és az alközpont koordinátora kiemelte, hogy alulról, a legfiatalabb korosztálytól szeretnének építkezni. Az érdeklődéstől függ, hogy nyáron melyik korosztályokat indítják: – Lendváról vezetjük majd a központot, a gyerekek pedig semmilyen szakmai és edzéshátrányban nem részesülnek. Előnyükre válhat, hogy helyben szervezzük meg az edzéseket, így nem kell azok miatt máshova utazni. A toborzóval egyelőre a környékbeli gyerekeket még nem tudtuk

megmozgatni, de bízom abban, ha beindul a központ, valamint ha a szülők és a gyerekek is tapasztalják az edzések rendszerességét és minőségét, elsősorban a fejlődést, akkor nagyobb bizalommal íratják be a gyereket az általunk biztosított utánpótlásnevelésbe – mondta Petkovič edző. Az edzést és a foglalkozásokat láthatóan élvezték a jelenlévő gyerekek. Azok is, akiktől már nem áll messze a labdajáték és már rendszeresen edzenek, valamint azok is, akik még csak ismerkedtek a játékkal.

Három távozó már biztos A csütörtökön kezdődő felkészülés előtt három játékos már biztosan távozik a Nafta 1903 csapatától. Távozási szándékát elsőnek a 32 éves Prahić Igor védő jelentette be, aki az albán Kükesi fociklubnál folytatja pályafutását, a 22 éves Oštrek Stjepan középpályás pedig a friss horvát elsőligás Varasd csapatához igazol. A klub közös megegyezéssel szerződést bontott a 24 éves Cvrtila Dino középcsatárral, aki több játéklehetőség reményében szabad játékosként keresheti új klubját. hs A dobronaki toborzón a lendvai fociakadémia korosztályos edzői tartottak edzést a helyi gyerekeknek. központban folyó munkát. A résztvevők labdás játékokban, kapura rúgásban, cselezésben, majd rövid pihenő után egymás elleni játékban mutathatták meg ügyességüket a dobronaki focipályán. Eközben az edzők felmérhették tehet-

szakmai vezetője, majd hozzátette: – A korosztályos csapatok tagjait a Dobronaki Labdarúgóklub igazolja le, dolgozni viszont a Nafta által biztosított szakmai programban és edzőik irányításával fognak. Valamivel nagyobb

füves pálya építése is, ami a füves pálya és az iskolai tornaterem mellett biztosítja majd a zökkenőmentes edzésfeltételeket. Emellett, amennyiben beindul az alközpont és lesz rá igény a fiatalok körében, nem zárják ki a további terjesz-

Vučetinec nyerte az emléktornát Szombaton kora délután Gyertyánosban megrendezték a Biro Jože és Smej Štefan tiszteletére megtartott hagyományos labdarúgó emléktornát. Először a fiatalok rúgták a labdát, majd a kispályás focitornán öt csapat mérkőzött meg a győzelemért. A körmérkőzéses rendszer-

22

ben lebonyolított, 15 percnyi játékidős küzdelmeket a horvátországi Vučetinec nyer te, második lett a benicei Graničar, harmadik a házigazda Panonija, negyedik a Kapca, a Panonija Öregfiúk csapata pedig az ötödik helyen végzett. A büntetőrúgások versenyét a Graničar sorait erő-

sítő Huzjan Feher Tomaž nyerte, a legjobb kapusnak járó díjat Utroša Alen vehette át a Panonijából. Az kupákat és elismeréseket a két korán elhunyt játékos hozzátartozói, Smej Terezija és Biro Nina adták át. Az esemény szabadtéri mulatsággal zárult. f.h.m.

Kispályás ezüstérem

A Szlovén Lab­da­r úgó­ szövet­ség Brdo pri Kranju település fociközpontjában rendezte meg a szlovén kispályás fociklubok záró tornáját. A Lendvai Körzeti Labdarúgószövetséget két csapat képviselte, a lakosi

Tor­cida és Cse­rencsóc. A négycsapatos tornán a Tor­ ci­da a Rakek elleni 3:0-s győzelemmel jutott a döntőbe, amelyben viszont súlyos, 6:1-es vereséget szenvedtek Koper csapatától. F.h.m.

Kiestek a csoportkör után Múlt héten Pártosfalván bonyolították le a maráci kispályás labdarúgóidény záró versenyét, ahol Marác Község kupájáért nyolc csapat szállt versenybe. Két csoportban négy csapat küzdött meg a továbbjutásért, köztük Szentlászló felállása is, amely hamar, a Filóc elleni 3:0-s és a Noršinci elleni 1:0-s

vereség után a csoportkörben búcsúzott a tornától. A Filóc és Tešanovci között lejátszott gólnélküli döntőt büntetőrúgások zárták, amiben 3:1-re Filóc bizonyult jobbnak, így a kupát ők emelhették magasba. A harmadik helyet Ivanci szerezte meg a Noršinci elleni 1:0-s győzelem után. F.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .


Sport

Megnyílt a völgyifalui gyalogtúraút

Fotó: Šabjan Laci

A Völgyifalui Idegenforgalmi Egyesület a Lendvai Hegymászók Egyesületével karöltve pénteken

hivatalosan is megnyitotta a hegymászók által kijelölt völgyifalui tematikus gyalogtúra-útvonalat.

A falu egykori legelőjén, a „Zasuerdün” kialakított gémeskúti pihenőnél a falusiak és a lendvai természet-

A mintegy 10 kilométeres útnak nekivágó lelkes természetjárókat a nagy forróság sem zavarta meg.

A fiatal íjászok a záró versenyen is helytálltak A Lendvai Íjászklub fiatal tehetségei vasárnap a Szlovén Íjászközpontok korosztályos versenyének döntőjén szerepeltek, amelyet a Szlovén Íjászszövetség stožicei lőterén rendeztek meg Ljubljanában. A döntő tornán az iskolai versenyek győzteseit hirdették ki az összesített eredmények alapján. A fővárosi megmérettetésen 65 versenyző szerepelt

43 általános és középiskolából. Igencsak kiváló eredményeket értek el a lendvai íjászok, hiszen két tehetséges fiatal íjász elnyerte az „Íjász vagyok” rangsor-győztesnek járó címet. A döntő tornán ismét a dobogó legfelső fokára állhatott Horvat Niko (7–9. osztály) olimpiai íjjal, aki csupán öt ponttal maradt el a maximális 360 körtől,

Az országos íjászközpontok iskolai döntőjének lendvai résztvevői a két győztessel, Horvat Nikóval és Kuzma Tijannal, valamint mentoraikkal. N É P Ú J S Á G 2 019 . j ú n i u s 2 0 .

valamint Kuzma Tian (4–6. osztály), aki csigás íjjal 281 körös teljesítménnyel tudott győzni. A versenyen barebow íjjal 262 körrel Söke Sandro (1–3. osztály) is aranyéremnek örülhetett. Bronzérmet szerzett a legfiatalabb korosztályban barebow íjjal Horvat Teja és Bratkovič Odar Bor. A versenyszám 4–6. osztályos korosztályában Vuk Vasilij lecsúszott a dobogóról és negyedik lett, az ötödik helyen Bratkovič Odar Aljaž végzett. A legidősebbek mezőnyében Komaricki Nik olimpiai íjjal kilencedik lett. Az összesített eredmények alapján az „Íjász vagyok” összesített rangsor alapján korosztályában Horvat Niko 1568 körrel, Kuzma Tian pedig 1073 körrel utasította maga mögé összes kihívóját. A negyedik helyet Horvat Teja, Bratkovič Odar Bor és testvére, Aljaž szerezte meg. hs

járók mellett a szomszédos Magyarországról és Horvátországból is érkeztek túrázók, hogy a nagy hőség ellenére bejárják a mintegy 10 kilométeres útvonalat. A csoport Ligeti László hegymászó és természetjáró vezetésével indult útnak a falu felé, a Tamás-kúti hegyi úton pedig megérkezett a csentei hegytetőre, ahol a Kaszás Öko Parasztgazdaság szolgált üdítővel a pincéjük előtt. A jókedvű túrázók rövid pihenő után leereszkedtek Csentébe és a falun keresztül folytatták útjukat, majd a Lendvapatak mentén és a mezők ölelésében haladva érkeztek meg úti céljukhoz, a gémeskúti pihenőhöz, ahol már várt rájuk a kemencében sütött langali, valamit a szabadtéri tűzhelyen

elkészített nyárshús és a pirított kenyér. Kleidermann Monika egyesületi elnök elmondta, a Lendvai Hegymászók Egyesületével már régóta tartják a kapcsolatot, és amikor a közelmúltban elkezdték a Lendvai községben kijelölni a tematikus túraútvonalakat, Völgyifalut is bekapcsolták a programjukba: „A túraútvonallal a gémeskútnál lévő pihenőhelyünket szeretnénk életre kelteni. Emellett az a célunk, hogy minél több turista fedezze fel a környéket és pihenjen a természetben. A szabadtéri kemence és a kialakított tűzhely pedig különböző hagyományos vagy piknikételek elkészítésére is alkalmas.” Hs

Király Ludvik remekelt A darts Bajnokok Ligája utolsó, döntő tornáját Madridban (Spanyolországban) rendezték meg, ahol Európa legjobb nyolc csapata küzdött a győzelemért. Szlovéniát a velenjei Čuki Darts Klub képviselte, amelynek csapatában versenyez a lendvai Király Ludvik is. A Čuki csapat a négycsapatos döntőig remekül menetelt, majd háromszor alulmaradt, a döntő tornát így a hálátlan negyedik helyen zárta. A Bajnokok Ligájával egy időben megszervezték a 701 Tripl mix versenyszámot is, amelyben Király öt győzelem után szenvedett vereséget, ami a kitűnő ötödik helyet jelentette számára. Az 501 dupla kiszálló versenyben Királynak a 250 fős mezőnyben sikerült megszereznie a 17. helyet. f.h.m.

Edzőtalálkozó Lendván A Lendvai Labdarúgóedzők Területi Egyesülete a Szlovén Labdarúgóedzők Szövetségével karöltve szervezte meg Lendván az edzők hagyományos országos találkozóját. Az eseményen a kilenc egyesületből összesen 60 edző jelent meg, akik a nap folyamán megtekintették Lendva nevezetességeit, majd a nedelicai focipályán három ügyességi sportjátékban mérkőztek meg. Az első helyet a ma-

ribori egyesület edzői szerezték meg 14 ponttal, második lett Ptuj 11 ponttal, harmadik Kranj 9 ponttal, negyedik Muraszombat 8 ponttal, ötödik Lendva 7 ponttal. A kupákat és elismeréseket Bračič Rudi, az edzők szövetségének elnöke adta át. A találkozón az egybegyűlteket Magdič Igor, a Lendvai Körzeti Lab­da­ rú­gószövetség alelnöke is köszöntötte. F.h.m.

23


MURAVIDÉKI KÉPESLAPOK

Fotó: Meszelics László

Profile for Népújság

Népújság, 2019. 06. 20.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 25. sz.

Népújság, 2019. 06. 20.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 25. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement