__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

65. évfolyam 23. szám Lendva 2021. június 10. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Aranyat érő írások

Átadták a legrangosabb szlovéniai magyar tanulmányi verseny, az idei Petőfi Sándor magyar nyelvi és irodalmi verseny elis-

meréseit. A díjkiosztón most már hagyományosan a versenyzők személyesen is találkozhattak a versenyanyag íróival,

idén Mészöly Ágnessel és Molnár T. Eszterrel, Az emberek országa című regény szerzőpárosával. Szép eredmények szület-

tek – két arany az általános és egy a középiskolás korcsoportban. Képünkön az aranydíjas középiskolás versenyző, Lebar

Sabo Gerenčer Metka, a Völgyifalui Turisztikai Egyesület új elnöke:

„Szeretnek dolgozni az emberek, csak egy kis buzdítás kell hozzá” 7. oldal

Lara, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákja veszi át az elismerést az írónőktől. Bővebben a 4. oldalon.


Iránytű Nemzeti Összetartozás Napja

A múltra emléke Szolarics Nađ Klára

Újabb kör előtt A globalizációt nem lehet megállítani. Ez alatt a gazdaság, a tőke áramlását és hatását értjük a leggyakrabban. Globális és azonos fejlődésről azonban korántsem beszélhetünk, hiszen a tőke sokszor kizsákmányoló, haszonra éhes és ravasz. Úgy gondoltuk, hogy a járvány miatt kialakult helyzet a meglévő ellátási láncon akár javíthat is, persze majd az enyhítés után. A kép azonban teljesen más. Teljes hiányról nem beszélhetünk, de az alapanyagok beszerzéséhez egyre több idő és pénz kell. A muravidéki gazdaság a vírustól terhelt időszakban nem esett szét, a visszaesése alacsonyabb volt az előrejelzéseknél. Nem robbant a munkanélküliség sem. A sorok között azonban kiolvasható: szerencsés a helyzet abból a szempontból, hogy a Muravidéken olyan ipari ágazatok vannak jelen, melyek tudtak dolgozni, húzni a járvány ideje alatt is – építőipar, fémipar. Persze nem kevés erőfeszítés mellett. Meg kellett őrizni a dolgozók egészségét, de kellettek az újítások, a sikeres üzletkötések is. S meg kellett őrizni a „jó öreg” exportpiacokat. Egy év után viszont újabb kihívásokkal teli időszak elé nézünk: látni már a vészjeleket, főleg a munkaerő és a nyersanyag biztosítását illetően. Mindkettőből hiány van, a megszerzésük bizonyos feltételek megteremtését sürgeti. Főleg pedig pénz kell, hazai vagy külföldi, kölcsönzött vagy saját. A magasabb ár pluszköltségeket jelent, melyekre fedezetet kell találni, nyilván némi maradékkal. S így újra elindul a kör, a tőke mozgása, indul az újabb globalizációs spirál.

A Nemzeti Összetartozás Napján a Muravidéken idén újra csupán korlátozott formában emlékezhettünk: az ideiglenesen újra átjárhatatlan határ tövében, Zsitkóc és Bödeháza között a Hetési Barátság Parkban szervezett rendezvényt a muravidéki magyarság. A nap előestéjén a Bánffy Központban megnyílt a Muravidék a Kárpát-medencében – a Kárpát-medence a Muravidéken című fotókiállítás.

Koszorúzás az emlékparkban A Barátság Parkban tartott rendezvény így inkább csak csendes koszorúzás volt, az egybegyűlteket Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, nemzeti-

maradtunk, a vidéken él a magyar nyelv, a magyar kultúra. Hangsúlyozta, ebben nagy segítséget jelentett, hogy a múlt század hetvenes éveiben kisebbségi jogokkal ruházta fel a muravidéki magyarságot a volt jugoszláv állam, majd a rendszerváltozáskor ön-

csökkent, bizakodva tekinthet a jövőbe, különös tekintettel a két szomszédos országnak a térséget közösen fejleszteni kívánó kezdeményezéseire. A zsitkóci faluotthonhoz ezt követően tervezett kultúrműsor és őrtűzgyújtás a vírushelyzet miatt elmaradt.

A muravidéki magyar önkormányzatok elnökei közösen koszorúzták meg a tavaly átadott emléktáblát.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Farkas Brigita, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os HÉA-t kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

ségi parlamenti képviselő köszöntötte. Beszédében az eseményekkel való megbékélés, a nemzeti összetartozás fontosságát, a békés együttélés, az együttműködés és a jövőbe tekintés jelentőségét hangsúlyozta. Kifejtette, a muravidéki magyarság Trianon idején is a legkisebb elszakadt magyar közösség volt, így különleges eredménynek számít, hogy 101 év után is meg-

állósuló Szlovénia a rendszert megtartotta és felülépítette. Így kialakulhatott kisebbségi önkormányzati és intézményrendszerünk, amely nagyban segítette a megmaradást, ahogy az elmúlt tíz évben a magyar nemzetpolitika is, amely lélekben és anyagiakban is hathatós segítséget nyújtott. Horváth Ferenc szavai szerint így annak ellenére, hogy a muravidéki magyarság számban erőteljesen

„A magyarságunkat nem vették el” A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) szervezésében létrejött kiállítás hét témába – hímzések, műkedvelés, kirándulások, táborok, együttműködés, valamint irodalom és művészet – sorolva térképezi fel a

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .


Nemzetiség

ezni, a jövőben bízni kell… A fotókiállítás a muravidéki magyarság Kárpát-medencei kapcsolatairól tanúskodik.

muravidéki magyarság tevékenységeit és törekvéseit. A kiállított anyag több művelődési egyesület albumgyűjteményéből, illetve az intézet képgalériájából állt össze. Soós Mihály, az intézet igazgatója kiemelte: – Nemcsak, hogy vagyunk itt magyarok, hanem nagyon jó kapcsolatokat is ápolunk – kezdve Zala, illetve Vas megyével, Magyarországgal, az anyaországgal, illetve a Kárpát-medence minden

egyes területével. A kiállítás is ezt mutatja be. Összetartozunk – de nemcsak mint nemzet, hanem mi itt, a Muravidéken is, hiszen nagyon fontos projektek, kezdeményezések valósulnak meg Hodostól Pincéig, ezek során közösen lépünk fel és egy közös magot mutatunk kifelé is – hangsúlyozta. A megnyitót, amelyet Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, parlamenti képviselő, Vida Tör­nar Judit, a

Lendva Köz­s égi Magyar Nemzeti Ön­kormányzati Közösség (LKMNÖK) elnöke és Czi­kó Anita konzul tisztelt meg jelenlétével, a völgyifalui népdalkör tette színesebbé. A kiállítást június 23-ig lehet megtekinteni a Bánffy Központ nyitvatartási idejében. Június 4-től az MNMI YouTube-csatornáján elérhető a Muravidék a Kárpát-medencében – a Kárpátmedence a Muravidéken című kisfilm is. Tt, FaBri

Hat újabb pályázóval írtak alá szerződést

Folytatódik a muravidéki faluprogram A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) falufejlesztési programja, a Muravidéki Magyar Faluprogram 2020 júliusában indult útjára azzal a céllal, hogy anyagilag segítse a térség településeinek kisebb beruházásait. A fejlesztésekre, melyekre 27 falu nyújtott be programot, összesen közel 100 ezer eurót fordítanak. A program keretében, amelyet a magyar kormány Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogat, a falvak legfeljebb 4.000 eurós értékű hozzájárulásban részesülhettek. A tavalyi évben lezajlott első és második körben, illetve

az idén zárult harmadik és negyedik kör végére összesen 71.000 euró dotációból számos felújítás, eszközbeszerzés és fejlesztés valósult meg, mint például helyi színpad és színpadi technika korszerűsítése, közösségi termek, konyhák felújítása, útszéli keresztek felújítása… Az eredménye-

A csekefaiak a helyi tűzoltóotthon melletti parkoló kialakítására szánják a támogatást. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke és Puhan Marija, a Csekefei HK alelnöke írta alá a szerződést. N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .

ket az MMÖNK vezetősége, Horváth Ferenc elnök és Bači Zsuzsanna alelnök munkatársaik kíséretében – február 11-én, április 26án, illetve legutóbb június 2-án és 8-án megtartott – terepszemlék alkalmával tekintették meg. A június 2-i terepszemlét újabb együttműködési megállapodások aláírásával is egybekötötték – az MMÖNK 2020 októberében ugyanis felhívást intézett azon falvak képviselőihez, amelyek a korábbi kiírásra nem jelentkeztek. Ezzel pedig 2021-ben is folytatódik a falufejlesztési program a vegyesen lakott településeken, melynek kedvezményezettjei ezúttal az Őrség Művelődési és Turisztikai Egyesület Kapornak vonatkozásában, a Kisfalui Helyi Közösség, a

A Lendvai Városi Közösség kezdeményezésére a program keretében 23 év után újból restaurálták Nepomuki Szent János szobrát a Fő utcán. Csekefai Helyi Közösség, a Szentlászlói Helyi Közösség és a Hídvég–Bánuta Helyi Közösség. A falvakban többnyire a faluotthonok, illetve a faluotthonok

környékének rendezésére, játszóelemek felállítására fordítják a támogatást. A legújabb fejlesztések teljes értéke 24.200 eurót tesz ki. Ak, kmj

3


Muravidék Az én utópiám számodra disztópia lehet

Petőfi tanulmányi verseny díjkiosztó Június 7-én rendhagyó módon a Lendvai Zsinagógában adták át a Petőfi Sándor magyar nyelvi tanulmányi verseny elismeréseit az országos versenyen legjobban szereplő muravidéki tanulóknak és diákoknak. Aranyfokozatú elismerést vett át Lebar Lara, Abraham Alida Kiara és Treiber Maja. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

A középiskolás korosztály és az általános iskolák felső tagozatos, illetve 8. és 9. osztályos versenyzői (ös�szesen 25-en) és felkészítő

zetéseként a versenyzők a versenytémával (disztópia – utópia) kapcsolatos foglalkozásokon vettek részt Štampah Miha tanár és műsorrendező vezetésével, majd a szerzőkkel folytatott beszélgetés következett,

A versenyzők a témával kapcsolatos ötletelés közben.

Abraham Alida Kiara általános iskolás aranydíjas.

Treiber Maja általános is­ ko­lás aranydíjas. tanáraik számára a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) ünnepélyes zárórendezvényt és díjkiosztót szervezett, melyen immár hagyományosan a versenyanyag szerzőivel, jelen esetben Mészöly Ágnessel és Molnár T. Eszterrel is találkoztak a verseny részvevői. A program beve-

4

amelyből többek között kiderült, miként is készül egy regény két szerző tollából. Ezt követően kiosztották a díjazottaknak járó idei elismeréseket, amelyeket Soós Mihály, az MNMI igazgatója és a két vendégszerző, Mészöly Ágnes és Molnár T. Eszter adott át. Idén az országos döntőben aranyelismerésben részesült Lebar Lara, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola gimnazistája, míg ezüstelismerést Tivadar Barbara, szintén a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákja és Bogdan Lara, a Rakicsáni Egészségügyi Szakközépiskola diákja kapott. Az általános iskolás korosztályban két arany­fo­ ko­zatú elismerést adtak át, éspedig Treiber Majának, az 1. Számú Lendvai KÁI, valamint Abraham Alida Kiarának, a Pár tosfalvi

KÁI végzős tanulójának, ezüstelismerésben pedig Kepe Bu­da György és Halász Lúcia részesült, mindketten az 1. Számú Lendvai KÁI-ból. Különdíjat kapott Sakač Vid, a Ljutomeri Franc Miklošič

Gimnázium tanulója. A rendezvény keretében kiosztották a bronzelismeréseket is a következő diákoknak: Ag Jana, Oletič Hana, Nagy Teo, Horvat Ni­ka, Kralj Pia, Lebar Elisa, Kovács Zsombor, Ježovnik

Eva, Pintér Örsi Sarolt, La­co Nina, Magyar Miha, Tóth Teodor, Kósa Doris, Moč­ nek Johanna, Koša Dora, Ko­pinja Zoja, Bažika Filip Franc és Sakač Vid. A rendezvényt könyvdedikálás követte.

Eddig még nem pályáztak ennyien Idén érkezett eddig a legtöbb, 26 pályázat (tavaly 17) a magyar nemzeti közösség gazdaságfejlesztési támogatásokra kiírt, május 31-én záruló pályázatára, melyet a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK)

bonyolít le. Az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott terület 2021-es gazdasági beruházásainak serkentésére kiírt 1. intézkedés költségvetési forrását a Szlovén Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium biztosítja

Idén három községből 26 pályázat érkezett a gazdasági támogatásokra.

a 2021–2024-es program keretében. A vissza nem térítendő támogatási keret 300 ezer euró. Területi bontásban a 26 kérelemből 23 Lendva községből, 2 Domonkosfáról és 1 Dobronakról érkezett. Marác és Hodos községből nem adtak be pályázatot. Szabó Lívia, az MMÖNK szakmunkatársának tájékoztatása szerint a pályázati bírálóbizottság már megkezdte munkáját, s remélhetőleg a jövő héten az MMÖNK Tanácsa elé terjeszti a pályázatokat további pontozásra. A hiánypótlások után a végleges elbírálás július elejére várható. Emlékeztetőül: a tavalyi pályázati igény a 6 magánvállalkozó és a 11 vállalat részéről 871 ezer euró volt. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .


Kultúra Portréfilm Bence Lajosról

Versekbe szedett, elszavalt életmű Gál Anasztázia Pártosfalván élő magyar filmrendező dokumentumfilmjeihez már több ízben adtak ihletést az itteni emberek, sorsok, a helyi történelem és a néphagyományok. Legújabb alkotásához ismét a Muravidéket választotta, a József Attila-díjas Bence Lajos író és költő életútjáról, munkásságáról készít filmet. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A forgatások június 3-a és 8-a között zajlottak különböző helyszíneken, mi Lendván a Gálicsszülőházban és a Bánffy Központban, valamint Selón a Rotundánál lestünk

– Bence Lajos életét és munkásságát a versein keresztül fogjuk megismerni, vagyis nem ő beszél saját magáról, hanem a versei fognak mesélni róla. A versek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy az életútját vázolják fel. Lajos pedig önreflexióként

portréfilmre, kicsit meglepődtem, de elvállaltam és belecsöppentem egy egészen különleges élménybe – mondta Bence Lajos. – Nagyon jó élmény az egész, főleg, amikor a költészetről beszélhetek. Nem gondoltam volna, hogy a forgatás alatt ön-

Ticz András, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze. társulatából Ticz András és Benus Attila szavalnak, illetve Varga Kata magyar színésznő egyenesen Párizsból utazik haza a forgatás kedvéért. A rotundai forgatási helyszínen a két csapó közti technikai szünetben még volt lehetőségünk Ticz Andrással is szót váltani. A fiatal tehetség 2018 óta tagja a társulatnak, és olyan darabokban szerepelt, mint

Bence Lajos és Gál Anasztázia a Gálics-szülőházban a forgatás közepette. be a filmkészítés kulisszái mögé. – Még nem készítettem költőről portréfilmet, gondoltam, itt az ideje, hogy ez megtörténjen – mondja a rendező lelkesen. – Ismertük egymást Lajossal már régebb óta, de persze ennél sokkal jobban meg kellett ismernem. Így csaknem egy éven keresztül heti egy alkalommal találkoztunk. A sok beszélgetés, az író, költő és ember személyének kibontogatása mellett az életművét is tanulmányoztam. A forgatókönyvet gyakorlatilag együtt írtuk meg. – Portréfilm készül, de nem a hagyományos értelemben, ez mit takar?

a gondolatait kiegészítésként fűzi hozzá. A forgatási helyszíneket szintén úgy választottuk ki, hogy harmóniát képezzenek a versek hangulatával, illetve megidézzék a főszereplő életének fontos állomásait. Lajos számára kicsit idegen volt először ez a verses forma, de meggyőztem, hogy valami egészen egyedit fogunk létrehozni. És ami még nagyon fontos, hogy a filmben nem azt hangsúlyozzuk, hogy Bence Lajos muravidéki költő, mert Lajos magyar költő is, és nem teszünk különbséget! – zárta gondolatait a rendező. – Amikor Anasztázia megkeresett és felkért a

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .

magamat is még inkább megismerem, vagy inkább felismerek dolgokat magammal, az írásommal, az alkotásommal kapcsolatban. Olyan dolgokra is rávilágít, amiket nem is tudatosítottam. És ez nagyon inspirál. Most olyan verseket írok, amiket soha nem írtam. A filmben 17 vers lesz hallható. A versmondók között helyi, több évtizedes tapasztalattal rendelkező versmondók lesznek, illetve az utánpótlás, a fiatal szavalók is. Rajtuk kívül profi színészek is elfogadták Anasztázia felkérését. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház

a Kölcsönlakás, a Sose halunk meg, a Képzelt riport. – Nagyon örültem a felkérésnek, hiszen a színház mellett a film mindig új benyomásokat, tapasztalatokat ad. Bence Lajos fiatalkori énjét fogom megformálni két versén keresztül. Az Ars Poetica a nyolcvanas évek hangulatát hozza majd, az 56-os verse pedig a forradalmi hevületet. Bence Lajost nem ismertem eddig személyesen, de ma találkoztunk, és ennek nagyon örültem, hiszen így könnyebben azonosulok a szerepemmel – nyilatkozta a színész. A filmstábot budapesti szakemberek mellett muravidékiek is alkotják. Így Štampah Miha gyártásvezetőként, Szolarics Dávid pedig másodoperatőrként vett részt a forgatásokon. A film vetítésének ugyan még nincs konkrét dátuma, de a rendező a magyar kultúra napja idejére tervezi a lendvai színházteremben.

A Részecskék Palm Springsben

Horváth Botka Áron lendvai rendező Részecskék / Delčki / Bits című kétnyelvű játékfilmje a budapesti Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál után bekerült az amerikai Palm Springs nemzetközi filmfesztiváljának válogatásába is. A Palm Springs ShortFest 2021 június 22. és 28. között vetíti a filmeket. Kmj

5


Muravidék Új kínálat a csentei központban

Átadták a négy nyaralóházat

Várja már a vendégeket a négy nyaralóház a csentei Muránia Kerékpáros Központnál. A múltheti megnyitóval 16 új szálláshely áll a Lendvára érkező (kerékpáros) látogatók rendelkezésére, mely a Vinárium szórtszobás szálloda kínálatát bővíti. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A faburkolatú, kétszobás házikók átadása – a szalagot a nyitóünnepségen Magyar János, Lendva Község polgármestere és Bukovec Martina, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója vágta át – egy újabb lépés a község zöldturizmusának fejlesztésében, a tartalmak gazdagításában. Amint a polgármester is fogalmazott, a cél az, hogy a vendég minél aktívabban

és minél hosszabb időt töltsön Lendván és környékén. Ehhez a község új létesítményeket alakít ki, az őstermelőket pedig arra ösztönzi, hogy a termékeikkel minél inkább kapcsolódjanak be a turisztikai kínálatba. Bukovec Mar­ tina, a turisztikai intézet igazgatója pedig kiemelte, hogy az Iron Curtain Cycling projekten belül fontos eredmény, hogy közös, összekötő kerékpáros idegenforgalmi desztináció jött létre a határ mentén, az egykor a vasfüggöny

Egy-egy házikóban két szoba, konyha étkezővel, valamint fürdőszoba áll a vendégek rendelkezésére. Képünkön a szalagvágás az avatóünnepségen. által kettészakított határtérségben. A kerékpáros turizmushoz kapcsolódó különböző fejlesztések (kerékpárutak, töltőállomások, pihenők, tematikus utak kijelölése…)

az EU Regionális Alapjának támogatásával az Interreg V-A Slo–Hu együttműködési programban valósultak meg. Ezek része a négy nyaralóház is, s a fejlesztés a község mintegy 250 ezer

euró értékű beruházását jelenti. A munkálatok kivitelezője a Pavčnik Kft. volt. A házikók lakói a napi 80 eurós bérleti díjért igénybe vehetik a központ kerékpáros felszerelését is.

Thermal Resort Lendva

A hotel még zárva

A koronavírus-járvány miatti zárlat után június 7-ével részben nyitott ki csak a Thermal Resort Lendván. A vendégeket a kemping és a Hársfaliget apartmanfalu fogadja, valamint látogatható a külső olimpiai és gyermekmedence is. A szállodában azonban még folynak a felújítási munkálatok. Kilenc alkalmazottat májusban elbocsájtottak. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Remélhetőleg hamarosan egy termálvizes, benti medence is látogatható lesz, amit hasonlóan a kintiekhez a nem szállóvendégek is igénybe vehetnek. A szálloda – melyben még folynak a felújítási munkálatok – és az étterem még zárva tart, tette közzé a Thermal Resorts a honlapján, illetve a közösségi hálón. A komplexum új magyar tulajdonosa, a Comitatus-Energia Beruházási, Kereskedelmi és

6

Szolgáltató Zrt. a tavalyi elképzelések szerint minden részegység – szálloda, apartmanok, kemping és medencék, föld alatti műszaki hálózat – felújítását tervezte, magát a szállodát pedig magasabb kategóriás, négycsillagos szintre akarták emelni. A járványügyi zárlat alatt a Thermal Resorts alkalmazottainak egy része a szálloda környékének karbantartásán vagy a felújítás alatt lévő épületben dolgozott, de a 80 dolgozó zöme otthoni várásra kényszerült.

Az idénynyitás előtt, még május közepén Molnár Péter igazgatóhoz fordultunk információért a szállodakomplexum fejlesztésével, valamint vendéglátási és személyzetbiztosítási – májusban kilenc alkalmazottat elbocsátottak – terveikkel kapcsolatban, de többszöri megkeresés után sem kaptunk választ. Lapzártáig csupán annyit tudtunk meg, hogy amint meglesz a tulajdonos engedélye, megérkeznek a válaszok is. Az elbocsájtásokról viszont Horvat Bojan, a cég ZSSS

A megváltozott homlokzat mögött még folynak a munkálatok. szakszervezetének elnöke nyilatkozott lapunknak: – A kilenc elbocsájtás az első ilyen intézkedés volt a Thermal Resortsban. A felmondások oka a munkamennyiség visszaesése volt. Hogy milyen kulcs szerint történt a leépítés, nem tudjuk, ebbe nem avattak be minket – mondta. A szakszervezet szerint a felmondási szerződések jogilag nem kifogásolhatók, s tartalmazzák a végkielégítés és a nyaralási pótlék kifizetését is. Az otthoni váráson lévő dolgozóknak

folyamatosan folyósították a 80 százalékos bért, sőt ígéret van a nyaralási pótlék kifizetésére is. A szálloda és a gyógyfürdő Lendva idegenforgalmának jelentős hátterét jelenti. A tulajdonosváltáshoz a környék nagy reményeket fűzött a hatékonyabb és eredményesebb üzemeltetést illetően, hiszen köztudott volt, hogy az előző tulajdonos (Sava) nem sokat fektetett fejlesztésbe. A nyilvánosság ezért is tart igényt jobb kommunikációs kapcsolatra a fürdő üzemelését illetően.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .


Völgyifalui Turisztikai Egyesület

Info

Új elnökkel folytatják a munkát A Völgyifalui Turisztikai Egyesület a legaktívabb egyesületek közé tartozik a Lendva-vidéken. A tagság és a lakosság körében van tenni akarás, várják a programokat, s a vezetőváltással a munka nem áll le – mondta Sabo Gerenčer Metka, az egyesület új elnöke. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Bacsi Kleiderman Mónika, az egyesület eddigi elnöke magánjellegű okokra hivatkozva két évvel a mandátuma lejárta előtt benyújtotta a lemondását. A fennmaradó időszakra az egyesület közgyűlése Sabo Gerenčer Metkát nevezte ki a tisztségre, az alelnök Lebár Rihárd maradt. – Az eddigi elnök távo-

Sabo Gerenčer Metka

zását nem nézeteltérések váltották ki, a kapcsolatot továbbra is tartjuk vele. Az egyesület a jövőben is folytatja a megkezdett munkát, s igyekszünk jól összeállított programot megvalósítani, a rendezvényeket megtartani, természetesen a járványkörülményekhez igazodva – mondta az új elnök. Az egyesület már elindította az előkészületeket a település egyik legnagyobb rendezvényére, a

A digitális igazolást kérelmezni kell

évig érvényes kód megszerzését személyazonosító dokumentummal az oltóközpontokban, a Közigazgatási Egységnél, a Szociális Ügyintézési Központban, a FURS pénzügyi hivatalban és az Igazságügyi Minisztériumban lehet kérni. Az igény bejelentését követően néhány nap múlva megérkezik az egyén digitális azonosító kódja (postán és e-mailben), amely alapján a zVem portálon lévő űrlap kitöltése után letölthető a

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .

A Völgyfalui Turisztikai Egyesület közgyűlése elfogadta tavalyi munka- és pénzügyi beszámolóját. A tervezett rendezvények a járványügyi helyzet miatt nem valósulhattak meg mind, köztük a falunap, amelyet az őszi, szórt helyszínű Bográcsfeszthez csatoltak. Elmaradt a klasszikus Márton-napi túra és az adventi kirándulás is. Az egyik közismert rendezvényüket, a farsangolást még meg tudták tartani, s részt vettek több községi rendezvényen is. Az egyesületnek tavaly 6.500 euró bevétele és 4.000 euró kiadása volt. június utolsó hétvégéjére tervezett Völgyifalunapra. Folynak a megbeszélések a helyi közösséggel, a tűzoltóegylettel, a művelődési egyesülettel, hiszen a rendezvényből mindenki kiveszi a részét. Összefogás és közös munka nélkül a rendezvény nem tudna megvalósulni – emelte ki Sabo Gerenčer Metka. A falunap a megszokott formában tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt, idén valószínűleg „szórt formában”, több helyszínen valósítják meg. – Völgyifaluban szeretnek dolgozni az emberek, csak egy kis buzdítás kell, meg kell tenni az első lépést, aztán a munká-

hoz máris csatlakoznak – mondja az új elnök. Szeretnének szeptemberben a turizmus világnapja alkalmából egyesületi kirándulást is szervezni. Az egyesület gondozza a gémeskút melletti piknikteret a legelőn, melynek a felújítását szintén tervbe vették. Pályázati pénzekből véglegesítik a tanösvény tavaly indított kialakítását is a „Zasuerdün”. Megszervezik a Márton-napi „Pincétől pincéig” túrát, melyet tavaly különös, de ötletes és jó visszhangot kiváltó módon tartottak meg: boros csomagokat készítettek és árusítottak a helyi termelők boraiból.

Fejlesztések Dobronakon

A gyorsteszteket még mindig nagyon sokan igénylik. A PCT-bizonylat – a covid-fertőzöttségből felgyógyulást, a védőoltás felvételét, a tesztelési eredményt igazoló bizonylat –, valamint az európai digitális zöld útlevél megszerzéséhez szükséges az egyén digitális azonosítója: a SIGEN-CA digitális vagy az smsPASS mobil-azonosító. Az azonosító a zVem portálhoz való hozzáférést teszi lehetővé, de beléphetünk vele az e.Davki és e.Uprava portálokra is. Az 5

Járványtól sújtott csonka év

PCT-bizonylat, illetve majd az európai digitális zöld útlevél is, melynek tesztüzeme már Szlovéniában is folyamatban van. Szlovéniából Magyarországra és Horvátországba jelenleg – a kölcsönös elismerés révén – az oltási igazolásokkal is be lehet lépni. A digitális igénybejelentő pontokon nem adnak PCT- vagy átoltottsági igazolást, ezt a háziorvosnál lehet kérni. Szolarics Nađ Klára

Támogatást hagyott jóvá a szlovén kormány fejlesztési és európai kohéziós politikáért felelős hivatala a dobronaki mezőgazdasági és ipari övezet fejlesztésének II. fázisára. Ennek nyomán 612 ezer eurós uniós támogatással valósulhat meg az egymillió euró összértékű projekt, amely eleme a Muravidéki Fejlesztési Régión belül kötött megállapodásnak is. Dobronak Község a projekt keretében a mintegy 4,8 hektáron elterülő mezőgazdasági és ipari övezet úthálózatát javítja és fejleszti. A tervek szerint felújítanak és kiszélesítenek 2,2 kilométernyi utat, 785 méteren pedig járdát építenek, forgalomlassító kereszteződést alakítanak ki, közúti jelzéseket és közvilágítást helyeznek ki. A projekthez tartozó közúti infrastruktúra építése miatt földvásárlásra is szükség lesz. A terv megvalósítási határideje 2022 vége. Szolarics Nađ Klára

7


Info a mai napon... Június 10-én történt 1605 Moszkvában cárrá koronázták az ál-Dimitrijt, aki IV. (Rettegett) Iván fiának adta ki magát. 1625 Megszületett Apáczai Csere János író, természettudós, tanító, filozófus, polihisztor. 1914 Meghalt Lechner Ödön építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője. 1918 Elsüllyedt a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. 1921 Korfun megszületett Fülöp brit herceg, II. Erzsébet brit királynő férje. 1922 Megszületett Judy Garland, amerikai énekes-színésznő. 1926 Meghalt Antonio Gaudi katalán építész. 1927 Megszületett Kubala László labdarúgó, aki játszott a magyar, a csehszlovák és a spanyol válogatottban is. 1942 Megszületett Ernyey (Ernyei) Béla színész, író, műsorvezető. 1943 Bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat. 1965 Megszületett Elizabeth Hurley angol színésznő.

visszapillantó

1981. június 11-én, 23. szám

Az iskola és a gyár jegyében Igen, ezekben a napokban Pártosfalván járva két dolog köré éreztem csoportosulni a falu életét: a gyár és az iskola. Mindkettő a fiatal, fejlődő Pártosfalvát képviseli, azoknak a faluját, az életterét, felnőttkorukat, akik most a régi pártosfalvi iskola két termében tanulnak: az óvodásokét, az iskolásokét. Nekik és a környékbeli gyermekeknek építik a korszerű iskolát, amelynek ablakain már ott vannak a tarkaszép függönyök és egyszeriben otthonosabbá varázsolják az épületet, amelynek környéke most még egy szelídebb csatatérhez hasonlít. Az útvállalat emberei „harcolnak” a vízvezetékcsövekkel, huzalokkal. De az új tanév kezdetéig, szep­ temberig minden a helyén lesz úgy, ahogyan kell, és a pártosfalvi, a szentlászlói,

Matematikaóra a pártosfalvi iskolában. Jelenleg 22 tanuló jár Molnár István tanítóbácsi osztályába, a harmadik és a negyedik osztály. Az elsősök és a másodikosok Szentlászlón tanulnak. a szerdahelyi, kisfalusi, a domonkosfai, a hodosi diákokat otthonos tantermek, a tanítók megszokott arca várja majd. A közvetlen közelében pedig ott fejlődik a

Műkedvelők éves megbeszélése

gyár, a kötöde, ahol majd az iskolát befejezve annyi leány kap munkát, kenyeret, ahol a színes fonalakat szőve, fonva, a tarkabarka szövetet vágva, igazítva,

szövik és fonják, szabják a saját szebb életüket, jövőjüket is. Szerző: Báti Koncz Zsuzsanna

Graj Borut fotója díjat nyert Várnában

Borut Graj díjazott fotója.

Egy év kihagyás után a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) a hosszúfalui faluotthonban kedden délután ismét megszervezte a művelődési egyesületek, illetve csoportvezetők éves egyeztető ülését, amelyen az intézetet és a szakembereket, illetve a csoportok vezetőit érintő kérdéseket, terveket, újdonságokat vitatták meg. A találkozón az MNMI munkatársai ismertették az intézet 2021-es évi munka- és pénzügyi tervét és sor került a műkedvelő csoportok 2021. évi szakmai vezetéséről szóló szerződések aláírására is. FaBri

8

Graj Borut, a Lendvai Foto-Video Klub elnöke, aki a fotóival 2019 óta vesz részt a FIAP (Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség) égisze alatt szer vezett nemzetközi fotópályázatokon, a 2021-es várnai (Bulgária) nemzetközi fotóművészeti szalonon a „Szt. Tamás az Alpokban (Sv. Tomaž v Alpah)”

című fotójával június 3-án ezüstfokozatú díjat érdemelt ki. A szalon keretében díjazott fényképeket Várna tengerparti sétánya mentén egy nagyszabású tárlat keretében június 15-től ki is állítják. Graj Borut fotói június 11-től az RTV Lendvai Tévéstúdiója folyosójának falait is díszítik majd. FaBri

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .


Info muravidék 1918–1922 – hónapról hónapra

Távozásra kényszerítették a polgármestert Göncz László

1921 júniusa A Muravidéken 1921 júniusában az egyik leghangzatosabb politikai hír az volt, hogy a liberális szellemű tartományi vezetőség le akarja váltani a délszláv megszállás után hivatalban lévő, rendkívül agilis Sever Božidart, Alsólendva polgármesterét. Klekl Jožef és a Parasztpárt pártfogásukba vették Severt, felróva politikai ellenfeleiknek a pártérdek előtérbe helyezését. Severről határozottan állították, hogy a legalkalmasabb személy a polgármesternek. Hangsúlyozták, hogy Alsólendva a vezetésével a Muravidék legsikeresebb települése lett (Klekl köre szerint ez különösen irritálta a muraszombati kormányzati szerveket). Sever egyebek mellett megépíttette az új városi mérleget, az utcákat és a városházát korszerűsítette, kiharcolta az utcai világítás kiépítését. A polgármesteri tevékenységet nem hivatásos tisztviselőként végezte, a város kasszájából állítólag soha nem vett fel pénzt. A tartományi szervek több vizsgálatot folytattak Sever feltételezett korrupciós dolgairól, vádként azonban semmit sem tudtak felróni. Sever a Muravidék egésze szempontjából fontos feladatokat vállalt; sokak szerint neki volt köszönhető, hogy a háború utáni súlyos szociális válság idején a tájegységre érkezett só, cukor, petróleum és dohány. Ő vezette a muravidéki polgármesterek és falubírák szövetségét. Sever a tájegységnek a délszláv államhoz kerüléséért is sokat tett, emiatt a magyar hatóság több hónapra börtönbe is zárta.

Érdemei ellenére azonban távoznia kellett a polgármesteri székből. Leváltásának valós oka Klekl és társai állítását bizonyítja: keresztény szemlélete és a Néppárt támogatása miatt döntöttek így. Sever 1919 őszétől szálka volt a liberális szemléletű tartományi vezetők, valamint a Néppárttól távol álló, részben Muraszombatban koncentrálódó értelmiség szemében. Alsólendván pedig a délszláv államhoz csatolást elfogadni nem tudó, erőteljesen magyar érzelmű körök nehezteltek rá (Strausz esperesplébánossal az élen). Sever Božidar június 24-én kapta kézhez a felmentésre vonatkozó határozatot a tartományi kormánytól. Magyarázatként csupán annyit tüntettek fel, hogy tevékenysége során csak egy pártot szolgált (a Néppártra gondoltak). Klekl nagy felháborodással fogadta a döntést, és hangoztatta, hogy „addig nem nyugszunk, amíg nem kapunk jogot arra, hogy magunk választhassuk meg a tisztségviselőinket”. Az alsólendvai katonai parancsnokság 1921 júniusában egy titkos kémhálózatra bukkant a Lendva-vidéken, melynek tagjai feltehetően hosszabb ideje jelentettek a magyar kormánynak. A hálózat beépített hírszerzője a helyi parancsnokságon egy őrmester volt, aki az információit Schrantz Elek alsólendvai kereskedőnek „súgta”, aki utána a híreket a magyarországi oldalra juttatta. A razzia keretében, melyet Mundžić helyi katonai parancsnok felügyelt, 15 személyt letartóztattak. A durvaságairól és túlkapásairól ismert katonai parancsnokot több befolyásos személy arra ösztönözte, hogy méltányosan viszonyuljanak a letartóztatottakhoz, mert ártatlanok is lehetnek közöttük. Emellett 1921. június 26-án az említett jugoszláv

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .

katonai parancsnok alsólendvai irodájában sor került a szabólakosi majorban (ma már nem létező nagybirtokközpont Rédics és Hosszúfalu között) tisztviselőként tevékenykedő Varjú Béla kihallgatására, aki alsólendvai magyar szervezkedésről és a magyar oldalon tapasztalt SZHSZ-ellenes propagandáról jelentett a jugoszlávoknak. Egyebek mellett elmondta, hogy a jugoszláv megszállás után Zalabaksán székelő Vizkelety Árpád egykori alsólendvai főszol-

nak bejárására. A háromtagú csoportban Csáky Imre korábbi külügyminiszter, a titkára, a neves szakértőnek számító Cholnoky Jenő egyetemi tanár, valamint a muravidéki származású, pedagóguskörökben úgyszintén nagyra becsült Mikola Sándor volt. Az eseményről készült feljegyzés szerint a bizottság tagjainak magyarországi utasok Rédicsen arról panaszkodtak, hogy a jugoszláv határőrök nagyon durván bántak a magyar állampolgárokkal, és an-

Sever Božidar, Alsólendva polgármestere a húga, Sever Marica (később a férje után Hajós Mária) társaságában 1920 körül (képrészlet; az eredeti fotó a lendvai Hajós család tulajdona). gabíró arról beszélt a magyarországi oldalon élő embereknek, hogy szerezzenek fegyvert, amivel majd segítik az elcsatolt magyar lakosság felszabadítását. A visszafoglalási tervet Varjú szerint Zalaegerszegről irányították, Alsólendván azonban kialakult a „segítőcsoport”, melynek legbefolyásosabb tagjaiként Schrantz Eleket, Vermes György főerdészt, Raffensperger uradalmi igazgatót, valamint Vizkelety főszolgabírónak a Muraközben élő apját említette. A propagandaharc fokozása annak volt köszönhető, hogy közeledett a magyar– jugoszláv határmegállapító bizottság tevékenységének a kezdete. Június végén a magyar oldalon egy szakértői csoport részéről sor került a határ muravidéki szakaszá-

nak ellenére, hogy hivatalos útlevelük volt, egyeseket közülük kémként kezeltek (s volt, akit „félholtra vertek”). Az alispántól pedig azt az információt kapta a bizottság, hogy azokban a napokban Zala megyében 800 hadköteles menekültet tartottak számon a Lendvavidékről és a Muraközből. Június utolsó napjaiban az a hír is újból elterjedt, hogy az SZHSZ Királyságon belül a Muravidéket a horvát érdekszférához csatolják, ami elsősorban a Néppárt és a liberális irányzatú pártok közötti vita „mellékterméke” volt. Június elején a szlovén Néppárt keretében tevékenykedő muravidéki Parasztpárt élénken toborzott a földreform keretében felosztásra kerülő földek megszerzése

ügyében. Megszólították a muravidéki embereket, hogy akik az Esterházy-nagybirtok Alsólendva közelében fekvő területén szeretnének letelepedni, minél hamarabb jelentkezzenek, mert ha nem lesz elegendő helyi érdeklődő, más régiókból (a Tengermellékről és a Karsztvidékről) hoznak újabb telepeseket a birtokra. Mindenki egy hold föld igénylésére volt jogosult, házat magának, azaz a családnak kellett építeni, amihez azonban állami támogatást, valamint kölcsönt és épületfát kaptak. A jugoszláv közlekedési miniszter közlése szerint Hodos és Muraszombat között 1921 júniusában a szén magas ára miatt még nem indulhatott el a vasúti forgalom, Magyarország irányában a miniszter szerint azonban politikai okok indokolták a szünetelést. A zágrábi és a ljubljanai vasúti főigazgatóságok utasítást kaptak, hogy a csáktornyai állomáson a vonatok várjanak az Alsólendváról érkező szerelvényekre, hogy a Muravidék bekapcsolódása a jugoszláv vasúti vérkeringésbe zökkenőmentes legyen. Elégedettségre okot adó hír volt, hogy a kebelei erdőből a földreform keretében kitermelt faállományt a helyi lakosság között fel lehetett osztani, mivel a közlekedési miniszter nem írta elő, hogy azt vasútépítési célokra kell felhasználni. Több neves jugoszláv politikus közbenjárását követően, 15 hónapi magyarországi fogva tartás után 1921. június 21-én hazaérkezett ifjabb Klekl Jožef nagydolányi plébános, akit 1920 márciusában az új határon fogtak el magyar határőrök, amikor a túloldalon maradt híveihez sietett. Hazaárulással vádolták. Bebörtönzése és szabadon bocsátása hangzatos ügy volt a korabeli magyar–jugoszláv kapcsolatokban.

9


Info június 11. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:05 Eljött a boldogság – olasz sorozat, 10 : 10 Gino utazása a nyugat-itáliai tengerparton, 10:40 TV-kirakat, 10:55 23:10 Ó, testvér, merre visz Tudományos műaz utad? sor, 11:30 Kertészek – szlovén sorozat, 12:00 Glóbusz, 12:30 Töréspont, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Hallgassunk a csöndre, 14:55 TV-kirakat, 15:10 Hidak, 15:45 Gyermek- és ifjúsági műsor, 16:35 Kihívók – dok. film, 17:00 Hírek, 17:25 Szlovén magazin, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Prifarci 30. – koncert, 20:50 Mrs. Wilson – angol sorozat, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:10 Ó, testvér, merre visz az utad? – koprodukciós film.

Szlovén Tévé II. 8:10 Zenés műsor, 9:20 Nyári reggel, 11:20 Állatokról és emberekről, 12:00 A kertben, 13:00 Kerékpározás, szlovén körverseny, 15:00 Tenisz – Roland Garros, 20:00 A hazug – angol sorozat, 20:55 Augusztusi köd – német film, 23:05 Detroit – Hanyatlás – spanyol dok. film, 0:10 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 11:50 Fókusz, 13:20 A konyhafőnök, 15:50 Magnum – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:15 A konyhafőnök, 22:45 Híradó, 23:15 Barátok közt, 0:10 X-akták – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 Instant család – am. film, 22:30 Bezár a bazár! – szórakoztató műsor, 0:05 A rezidens – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:35 Virradóra, 12 : 01 Híradó, 12 : 3 5 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 20:35 A két korona 14:20 Almárium, 15:05 Zoo – szlovák sorozat, 16:00 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyas szony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 A két korona – Szent Maximilian Kolbe élete – lengyel film, 22:05 Kenó, 22:10 A korzikai testvérek – olasz–francia film, 0:00 Ne ölj! – olasz sorozat, 0:55 Hat nővér – spanyol sorozat.

Duna World 5:55–10:40 Délelőtti műsor, 11:10 Mai hitvallások, 11:40 Ragaszkodom a szerelemhez – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:40 Öt kontinens, 14:40 Multiverzum, 15:15 Család-barát, 16:40 Kárpát-medence, 17:05 Ízőrzők, 17:45 Gasztroangyal, 18:45 Jó ebédhez szól a nóta, 19:20 Veri az ördög a feleségét – magyar film, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 MMA portré, 23:25 Hazajáró, 23:55 Hagyaték, 0:30 Hetedhét kaland.

június 12. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 9:20 Szombati burgonya, 9:55 Kis szürke sejtek, 10:30 Kihívók – dok. film, 10:50 Ifjúsági műsor, 11:15 TV-kirakat, 11:35 Céltábla, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról és emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:05 Vállalkozói fejlődés, 14:40 Hallgassunk a csöndre, 14:55 Szent helyek – Zsinagógák – francia dok. sorozat, 15:50 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Otthonos iskola – horvát dok. film, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:05 Agglegények – am. film, 21:50 Ördög – am.–olasz sorozat, 22:45 Hírek, 23:10 A kíméletlen – koprodukciós film.

Szlovén Tévé II. 6:15 Zenés műsor, 7:30 Ta n ú s á g tevők, 9:45 Au tó s m ű s o r, 10 : 4 0 Kerekes­s zé­ kes kosárlabda, 12:10 12:10 Ritmikus gimnasztika Ritmikus gimnasztika, Európa-bajnokság, 13:00 Kerékpározás, szlovén körverseny, 15:00 Tenisz – Roland Garros, 17:00 Cselgáncs, vb, 18:30 Kajak-kenu, vk, 19:30 Ritmikus gimnasztika, Európa-bajnokság, 21:05 Lopós bankárok – francia dok. film, 22:10 Zvezdana – beszélgetős műsor, 23:10 A Nude együttes 20. évfordulója – koncert.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 9:05 Star Wars, 9:35 Teleshop, 10:25 Anyák gyöngye – am. sorozat, 10:55 Brandmánia, 11:40 Autogram, 12:25 Doktor Murphy – am. sorozat, 16:00 Játékháború – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:05 Ünneprontók ünnepe – am. film, 23:30 Kapcsolat – am. film.

TV2 6:00 TV2 matiné, 10:05 Trendmánia, 10:35 Nagyító, 11:10 Életmódi plusz, 11:40 A pénz beszél, 12:15 Pog�gyász, 12:45 13:20 Esőember I n n o v á t o r, 13:20 Esőember – am. film, 16:20 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények plusz, 20:00 Én, a robot – am.–német film, 22:25 BÚÉK – magyar film, 0:50 Nővérek szabadlábon – am. film.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Ízőrzők, 13:30 A titkosügynök – angol sorozat, 14:20 A maffia csak nyáron öl – olasz sorozat, 15:15 A csodacsatár – magyar film, 17:00 Főmenü – főzőműsor, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 Szerencseperc, 18:45 SzerencseSzombat, 19:40 Három férfi és egy bébi – am. film, 21:25 Elveszve Münchenben – cseh film, 23:10 Kenó, 23:20 Fábry, 0:40 Ne ölj! – olasz sorozat.

Duna World 5:35–10:50 Délelőtti műsor, 11:20 3:1 a szerelem javára – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen, 15:45 Férfi kézilabda: Veszprém – Szeged, 17:35 Kékek – sportműsor, 18:05 Építők, 18:35 Sportpercek, 18:40 Futsal NB I., 21:00 Fradi TV, 21:30 Aranyoroszlánok, 22:05 Fábry, 23:25 Dokuzóna, 0:25 Térkép – magazin.

június 13. vasárnap

június 14. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:00 Evangélikus istentisztelet Muraszombatból, 11:00 TV-kirakat, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 11:55 Az emberek és a Föld, 12:45 Zöld generáció, 13:00 Hírek, 13:25 Prifarci 30. – koncert, 14:40 TV-kirakat, 15:00 Simpel – német film, 15:30 Idegesítő emberek szigete – holland film, 17:00 Hírek, 17:20 Joker – kvíz, 18:15 Gino utazása a nyugat-itáliai tengerparton, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Repülő hollandok – holland sorozat, 21:00 Interjú, 22:00 Hírek, 22:25 Egy homokszem a világ gépezetében – francia–belga dok. film, 0:00 Jó éjszakára.

Szlovén Tévé II. 6:00 Zenés műsor, 7:00 Lelki villanás, 7:15 A kód – oktatási műsor, 8:00 Tudományos műsor, 8:55 Ritmikus gimnasztika, Európa-bajnokság, 11:40 A szlovén olimpiai század – dok. sorozat, 12:50 Kerékpározás, szlovén körverseny, 15:00 Tenisz – Roland Garros, 18:00 Cselgáncs, vb, 19:00 Ritmikus gimnasztika, Európa-bajnokság, 20:30 Kajak-kenu, vk, 21:30 Lottó, 21:40 Bernard Haitink, a titokzatos karmester – angol zenés dok. film, 23:20 Zvezdana – beszélgetős műsor, 0:20 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 9:00 Star Wars, 9:30 Teleshop, 10:35 Anyák gyöngye – am. sorozat, 11:05 A Muzsika TV be22:00 Két hét múlva örökké mutatja, 11:30 Édes otthon, 12:20 XXI. század – A legendák velünk élnek, 12:55 Házon kívül, 13:30 Doktor Murphy – am. sorozat, 15:55 Vén csontok – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Szörny Rt. – am. animációs film, 22:00 Két hét múlva örökké – am.–ausztrál film, 0:15 Portré.

TV2 6:00 TV2 matiné, 10:05 Fald fel!, 10:40 Tűsarok, 11:10 Több mint testőr, 11:45 Super car, 12:15 Életmódi, 12:50 Nagy vagy – Aktív Magyarország Kupa, 13:20 Romazuri – francia–belga film, 15:25 Instant család – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Mamma mia! – am. film, 21:20 Rossz tanár – am. film, 23:20 Mr. és Mrs. Smith – am. film.

Duna Tévé 6:45–11:30 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 Amerika nemzeti parkjai – A Saguaro – am. dok. sorozat, 14:05 Édes anyanyelvünk, 14:15 Szakadék – magyar film, 16:00 Hatoslottó-sorsolás, 16:05 Hogy volt?, 17:05 A világörökség kincsei, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Családi kör, 19:45 Jelek – am. film, 21:35 A postás mindig kétszer csenget – am. film, 23:30 Kenó, 23:40 Coco Chanel és Igor Sztravinszkij – Egy titkos szerelem története – francia film, 1:35 Nők vészhelyzetben – francia sorozat.

Duna World 5:55–11:25 Délelőtti műsor, 11:55 A kamerás emberek – A mozi, a kinematográfia úttörőinek története a Délvidéken – szerb–magyar dok. film, 11:55 A kamerás emberek 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 Jégkorong: DEAC – Fehérvár, 16:15 Vízilabda: UVSE – Due Maarsk Graphics, 17:35 Kosárlabda: Szolnok – Szombathely, 19:40 Röplabda: Nyíregyháza – BRSE, 21:30 Út Tokióba, 22:05 A bolygóműves – magyar dok. film, 23:00 A nagyok – magyar dok. sorozat, 23:30 Hogy volt?!

6:45 A hét tükre, 7:00 Nyári reggel, 9:05 Eljött a boldogság – angol sorozat, 10:10 A lélek horizontja, 10:45 TV-kirakat, 11:00 Ma lent, 11:35 Egyetemi munkásbrigád holnap fönt – szlovén sorozat, 11:35 Egyetemi munkásbrigád – dok. film, 12:00 Interjú, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Át-járások, 15:10 Rokonok, 15:25 Jó napot, Koroška!, 15:55 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Vállalkozói fejlődés, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Írások, 23:30 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 9:15 Zenés műsor, 10:10 Nyári reggel, 12:05 Hallgassunk a csöndre, 12:40 Fuss, ha tudsz – dok. film, 13:45 Jan Plestenjak a szimfonikusokkal – koncert, 15:45 Sam Neillel a Csendes-óceánon, 16:55 Az emberek és a Föld, 17:45 A zöld generáció, 18:00 Egy nemzet naplója – dok. sorozat, 18:55 Zenés műsor, 20:00 Luisa Spagnoli – olasz sorozat, 21:10 Nagy festők a kis képernyőn – angol dok. sorozat, 22:05 Vállalkozói fejlődés, 22:35 Időtlen kutyák – szlovén film, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 11:50 Fókusz, 13:20 A konyhafőnök, 15:55 Magnum – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:00 Apatigris – magyar sorozat, 22:10 A csontember – am. sorozat, 23:05 Híradó, 23:35 Barátok közt, 0:30 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 A hegyi doktor – német sorozat, 21:55 Bezár a bazár!, 23:30 A rezidens – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:25 Délelőtti műsor, 10:35 Család-barát, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:20 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium, 15:05 Zoo – 19:35 A hegyi doktor szlovák sorozat, 16:00 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Kékfény, 21:20 A bizalom ára – angol sorozat, 22:10 Kenó, 22:20 Kemény leckék – lengyel sorozat, 23:10 Nők vészhelyzetben – francia sorozat, 0:10 Hat nővér – spanyol sorozat.

Duna World 5:55–10:35 Délelőtti műsor, 11:05 Ludas Matyi – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:45 Domovina, 14:15 Divat&dizájn, 14:40 Magyar krónika, 15:15 Család-barát, 16:40 Öt kontinens, 17:15 Ízőrzők, 17:50 Gasztroangyal, 18:45 Mókatár – szórakoztató műsor, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Rocklexikon, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Dokuzóna – magyar dok. film, 23:25 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .


Info június 16. szerda

június 15. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:05 Eljött a boldogság – olasz sorozat, 10:10 írások, 10:40 TV-kirakat, 10:55 Ma lent, holnap fönt – szlovén sorozat, 11:20 Eutanázia – dok. film, 11:55 A hét, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Lelki villanás, 14:55 TV-kirakat, 15:15 Hidak: Barangolások, 15:55 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 A kód – oktatási műsor, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A jó karma kórháza – angol sorozat, 20:55 A bóra fiai – dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:55 Szlovénia-30.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 11:15 Nyári reggel, 13:15 Szlovén magazin, 14:00 Autós műsor, 14:30 Semmirevaló vagyok – dok. film, 15:20 Fehér, kék és 20:55 Jacqueline Sauvage piros – dok. film, 16:00 Kerékpározás, szlovén körverseny, 18:00 Egy nemzet naplója – dok. sorozat, 18:50 Zenés műsor, 20:00 Veszélyeztetett Tokió – francia dok. film, 20:55 Jacqueline Sauvage – francia film, 22:30 Roma nemzetiségi műsor, 22:45 A sárga madár művelet – francia dok. film, 0:00 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:05 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 12:35 Fókusz, 13:35 Apatigris – magyar sorozat, 14:45 Gyilkos ügyek – am. sorozat, 15:55 Magnum – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:00 Apatigris – magyar sorozat, 22:10 A csontember – am. sorozat, 23:05 Híradó, 23:35 Barátok közt, 0:20 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat.

Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:05 Eljött a boldogság – olasz sorozat, 10:10 A kód – oktatási műsor, 10:40 TV-kirakat, 10:55 Ma lent, holnap fönt – szlovén sorozat, 11:30 Maraton – oktatási műsor, 11:55 Studio City, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Nyolcadik nap, 15:25 Rokonok, 15:40 Hidak, 16:10 Kis szürke sejtek – kvíz, 17:00 Hírek, 17:25 Túlméretezett házak – dok. film, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:05 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:05 Ami egykor volt – am. film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Ami szent és a világ, 23:50 Túlméretezett házak – dok. film.

Szlovén Tévé II. 10:40 Zenés műsor, 11:40 Nyári reggel, 13:40 Maribori balett-táncosok, 15:00 Gino utazása a nyugat-itáliai tengerparton, 16:00 Kerékpározás, szlovén körverseny, 18:00 Egy nemzet naplója – dok. sorozat, 18:50 Zenés műsor, 20:05 Anonim történet Jenny Lindről, a svéd pacsirtáról – svéd dok. film, 21:00 Lottó, 21:15 Véleményem, 22:05 Ku’damm 59 – német sorozat, 23:15 Találkozások – dok. film, 0:15 Sport, 1:25 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:05 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 12:35 Fókusz, 13:35 Apatigris – magyar sorozat, 15:55 Magnum – am. so22:10 A csontember rozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:00 Apatigris – magyar sorozat, 22:10 A csontember – am. sorozat, 23:05 Híradó, 23:35 Barátok közt – magyar sorozat.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 14:35 Derült égből apa 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 A hegyi doktor – német sorozat, 21:55 Bezár a bazár!, 23:30 A rezidens – am. sorozat.

Duna Tévé 6:00–9:25 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:20 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium, 15:10 Zoo – szlovák sorozat, 16:00 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Önök kérték, 21:30 A bűn művészete – francia sorozat, 22:15 Kenó, 22:20 A legendák hivatala – francia sorozat, 23:20 Nők vészhelyzetben – francia sorozat, 0:15 Hat nővér – spanyol sorozat.

Duna World 5:15–11:10 Délelőtti műsor, 11:40 Intőkönyvem története – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:15 Család’21, 14:40 Nóvum, 15:15 Család-barát, 16:40 Térkép, 17:10 Ízőrzők, 17:45 Gasztroangyal, 18:40 Mókatár – szórakoztató műsor, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Mosolytár – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Klas�szikusok délidőben, 23:25 Hazajáró, 23:55 Hagyaték.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 A hegyi doktor – német sorozat, 21:55 Bezár a bazár! – szórakoztató műsor, 23:30 A rezidens – am. sorozat, 0:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:05 Virradóra, 10:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium, 15:10 Zoo – szlovák sorozat, 16:05 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Howards End – Szellem a házban – angol–am. film, 21:40 Volt egyszer egy Németország – német film, 23:20 Kenó, 23:30 Nők vészhelyzetben – francia sorozat.

Duna World 5:00–11:35 Délelőtti műsor, 11:45 Nem minden eladó – Vedd meg, Uram! – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 22:30 133 nap – A Tanácsköz- Nemzetiségi műsorok, 14:15 Nyár 21, társaság története 16:20 Itthon vagy!, 16:45 Hazajáró, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Gasztroangyal, 18:45 Mókatár – szórakoztató műsor, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 133 nap – A Tanácsköztársaság története – magyar dok. film, 23:25 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

június 17. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Nyári reggel, 9:05 Eljött a boldogság – olasz sorozat, 10:15 Túlméretezett házak – dok. film, 10:40 TV-kirakat, 10:15 Túlméretezett házak 10:55 Ma lent, holnap fönt – szlovén sorozat, 11:30 Szerencse parancsra – oktatási műsor, 12:00 Véleményem, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Szlovén pillanatképek, 15:05 Hidak: Nagyító alatt, 15:45 Z mint Zofka – mozaikműsor, 16:10 Szombati burgonya – oktatási műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Harapjunk a tudományba, 17:55 Röviden, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Extravizor, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Nyolcadik nap, 23:35 Nagy festők a kis képernyőn – angol dok. sorozat.

Szlovén Tévé II. 10:40 Zenés műsor, 11:50 Nyári reggel, 13:50 Ami szent és a világ, 14:40 Prifarci 30. – koncert, 16:00 Kerékpározás, szlovén körverseny, 18:00 Egy nemzet naplója – dok. sorozat, 18:55 Zenés műsor, 20:05 A fogkefe – angol dok. film, 21:05 Autós műsor, 21:40 A veszélyes élet ideje – dok. film, 22:30 Ljubljanai Opera és Balett: Doktor Živago, 22:55 Szlovén jazz, 23:55 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:05 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 12:35 Fókusz, 13:35 Apatigris – magyar sorozat, 14:45 Gyilkos ügyek – am. sorozat, 15:55 Magnum – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:00 Apatigris – magyar sorozat, 22:10 A csontember – am. sorozat, 23:05 Híradó, 23:35 Barátok közt.

TV2 6:30 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:55 A hegyi doktor – német dok. sorozat, 21:55 Bezár a bazár!, 23:30 A rezidens – am. sorozat, 0:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Június 10-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki, a horvátországi és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.35-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Június 11-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: pénteken 16.00-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Június 15-én, kedden 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5 : 5 5 – 9 : 0 0 Virradóra, 10:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – 22:05 Talpuk alatt török sorozat, 14:20 Almáfütyül a szél rium, 15:05 Zoo – szlovák sorozat, 16:00 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Bagi–Nacsa Orfeuma, 21:30 Munkaügyek, 22:00 Kenó, 22:05 Talpuk alatt fütyül a szél – magyar film, 23:40 Nők vészhelyzetben – francia sorozat, 0:35 Hat nővér – spanyol sorozat.

Barangolások: Sopron és A mesélő 16. kerület (az MTVA produkciója) (ismétlés: kedden 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Június 16-án, szerdán 15.40-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:00–11:00 Délelőtti műsor, 11:15 A fáklya – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Rondó, 13:45 Kvartett, 14:15 Nyár 21, 16:15 Itthon vagy!, 16:40 Szerelmes földrajz, 17:15 Ízőrzők, 17:50 Gasztroangyal, 18:45 Mókatár – szórakoztató műsor, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Emlékmentők – magyar dok. film, 23:25 Hazajáró.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne gazdasági rovat, témája Lendva idegenforgalma (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Június 17-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: tematikus adás (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info apróhirdetés

figyelmükbe Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2021. június 8-án a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Takarító 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Kranjec utca 44., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 14 hónap, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. június 10.) Házmester 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Kranjec utca 44., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. június 10.) Raktáros + sofőr Sünkel M d.o.o., Hármasmalom 2/M., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. június 30.) Eladó Market Petesháza, Lendvai út 7., Petesháza, Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. június 12.)

•Június 10-én, csütörtökön, 19.00 órakor, •az MNMI YouTubecsatornáján •Zágorec-Csuka Judit: A Zrínyi-kultusz napjainkban a magyar, horvát és szlovén határsávban című könyvének bemutatója •Június 11-én, pénteken, 19.00 órakor, •lendvai vár •Stephan Lupino fotóés szoborkiállításának megnyitója •Június 12-én, szombaton, 14.00 órakor, •csentei faluotthon •A csentei Petőfi Sándor hímzőszakkör kézimunka-kiállításának megnyitója

•Június 12-én, szombaton, 16.00 órakor, •gyertyánosi faluotthon •A gyertyánosi magyar népdalkör 25. és a hímzőszakkör fennállásának 15. évfordulója alkalmából szervezett, hímzőkiállítással egybekötött ünnepi kultúrműsor

névnapsoroló Június 11-től 17-ig Péntek – Barnabás Szombat – Villő Vasárnap – Antal, Anett Hétfő – Vazul Kedd – Jolán, Vid Szerda – Jusztin Csütörtök – Laura, Alida

•Ajándékba adunk kiscicákat. Érdeklődni: 070 732 228, 15.00 óra után. •Eladó jó állapotban lévő IMT 539 traktor új műszakival, Tehnostroj traktorutánfutó szintén jó állapotban és Laverda kaszálógép körfűrésszel. Érdeklődni: 041427-993. •Csentében eladó egy 150 és egy 50 literes rozsdamentes boroshordó, egy 240 literes fahordó, valamint két műanyag puttony. Érdeklődni: 051 383 945

Legyen Ön is az előfizetőnk!

Felszolgáló Market Petesháza, Lendvai út 7., Petesháza, Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. június 12.) Villanyszerelő Nafta Strojna d.o.o., Malom utca 5., Lendva (5 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. július 4.) Elektromérnök Nafta Strojna d.o.o., Malom utca 5., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. július 4.) Pizzaszakács Lepe Benetke, Malom utca 6/G., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 16.) Autószerelő Avtocenter Lajter d.o.o., Dobronak 6/c., Dobronak (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 18.) Autószerelősegéd Avtocenter Lajter d.o.o., Dobronak 6/c., Dobronak (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 18.)

Daniela Hodrová: Két szín alatt (Typotex, 2017, 230 oldal)

A temető nyugodt hely, kivéve, ha a prágai Olšany temetőről beszélünk, illetve egy vele szemben fekvő épület ötödik emeleti lakásáról, ahol mindig nagy a jövés-menés. A Két szín alatt egy regény az élőkről és a holtakról. A történet akkor kezdődik, amikor a regény főszereplői még életben voltak, és addig követi őket, amíg mind meghalnak. A történetet csak látszatra bontja két színre a valós és a szellemi létezés, a szereplők interakciója folytatódik a halál után is. A lelkek kilépnek a temetőből és az ötödik emeleti lakásban találkozgatnak, ezért az olvasó többször felteszi magának azt a kérdést, hogy maradt-e egyáltalán valaki a helyén, a temetőben?

Autóvillamosági szerelő Avtocenter Lajter d.o.o., Dobronak 6/c., Dobronak (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 22.)

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

Személyi asszisztens Lendva környékén Pravica so.p., Ulica Štefana Kovača 103., Turnišče (1 munkahely, határozott idő – a projekt befejezéséig, jelentkezési határidő: 2021. június 11.)

Jövő héten ismét Kelepelő!

Energetikai műszaki menedzser Purlen d.o.o., Ipari utca 4., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. június 28.) Belsőépítész Jaski, Jasmin Horvat s.p., Mezei utca 8/a., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. július 7.) Festő Varis d.o.o., Ipari utca 4/b., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 22.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

Muravidéki magyar gyermeklap a Népújság gondozásában N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .


Info 100 kilométeres jótékonysági gyalogtúra Az Evangélikus Humanitárius Segélyszervezet (Podpornica) évente rendez jótékonysági találkozót. Az összegyűlt támogatást szociális programokra fordítják: mobil diakónusok, segítségnyújtás a szorongással küzdőknek, illetve a gyermekeknek és a fiatalkorúaknak. A járványhelyzet miatt idén a találkozó június 13-án ünnepi istentisztelet formájában lesz, amelyet a Szlovén RTV is közvetít. Az esemény keretében egy rendkívüli, 100 kilométeres jótékonysági gyalogtúrára is sor kerül: Abraham Boris, az egyház hodosi tagja gyalogolja le a távot egyetlen nap alatt. Mindenki, aki támogatja a jótékonysági túrát vagy valamit tenni szeretne azért, hogy az Evangélikus Humanitárius Segélyszervezet könnyebben megvalósíthassa szociális programjait, a következő bankszámlára adományozhat: SI56 0249 6008 9536 543 (Namen: POHOD 2021, Referenca prejemnika: SI00 2021-100) vagy SMS formájában a 1919 számon PODPORNICA5 kulcsszóval 5 eurót juttathat a szervezetnek (az SMS adományvonal 2021. június 1-től június 30-ig aktív, érvényes a Telekom, a Telemach és az A1 szolgáltatónál).

gyertyafény

Június 11-e és 17-e között Lendvai Plébánia A szentmisék hétközben a hívek jelenlétében 19.00 órakor lesznek. Pénteken, június 11-én 9.30-kor szentmise az Idősebb Polgárok Otthonában. Ez a nap Jézus szentséges szívének ünnepe. Ezen a napon kapcai kisbúcsú – 19.00 órakor a plébániatemplomban szentmise lesz, és Jézus Szíve-litániák éneklése. Kérjük a kapcaiak közreműködését.      Szombaton, június 12-én 18.00 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz. Vasárnap, június 13-án évközi 11. vasárnap. Szentmisék 8.00 órakor magyar és 10.00 órakor szlovén nyelven. Kóti búcsú, ezért a kótiakat felkérjük a közreműködésre (díszítés, Isten Igéjének olvasása, ének…). A szentmisékre már nem kell bejelentkezni, de be kell tartani az egymás közti távolságot és védőmaszkot kell viselni.

MEGEMLÉKEZÉS Senki sem tudja, hogy nagyon fáj, ha arra gondolunk, hogy nem vagy már. Szíved nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat az élők érzik. Június 10-én múlt el három szomorú év, hogy itt hagyott bennünket szerető fiunk, testvérünk és édesapánk,

Feher Tibor

(1975–2018)

Köszönet mindazoknak, akik egy pillanatra megállnak sírhalmánál és gyertyát gyújtanak emlékére. Kapca

Szerettei

Dobronaki Plébánia

FILMES MEGHALLGATÁS Statisztákat keresünk Horváth B. Áron Túlórák című filmjéhez! CÉLCSOPORT: 25–65 éves férfiak és nők; a korábbi tapasztalat nem feltétel A MEGHALLGATÁS HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA: Bánffy Központ (Fő utca 32., Lendva), 2021. 06. 12-én (szombat), 10.00–18.00 JELENTKEZNI: nadure.film@gmail.com, vagy 031 677 057 A FORGATÁS EGY NAPIG TART 2021. 7. 16. ÉS 26. KÖZÖTT LENDVÁN ÉS KÖRNYÉKÉN. Ne hezitálj, jelentkezz most! MÉDIATÁMOGATÓK:

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .

A dobronaki plébániában a szentmisék a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával zajlanak: A szentmisék hétközben 19.00 órakor vannak Dobronakon. Szombaton, június 12-én 16.30-kor szentmise Göntérházán, 18.00 órakor Fatimai emléknap alkalmából imaóra, majd 19.00 órakor szentmise. Vasárnap, június 13-án évközi 11. vasárnap. Szentmise Dobronakon 9.00 órakor.

Evangélikus Egyház

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Istentisztelet Lendván június harmadik vasárnapján 8.00 órakor lesz a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával.

Református Egyház Vasárnap, június 13-án 15.00 órakor Lelki Sétára hívunk minden érdeklődőt. Indulás a szentlászlói templomtól. Vasárnap, június 20-án 10.00 órakor istentisztelet Szentlászlón, melyet az MMR is közvetít. Az istentiszteletek a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával zajlanak.

13


Info Humor A rendőr szomorúan sétál az utcán. – Veled meg mi van? – kérdezi a barátja. – A feleségemet kórházba vitték, valami gond van a méhével. – És melyik osztályra került? – Azt hiszem, a méhészetre.

Muravidéki rejtekhelyek Nyereményjátékunk szabályai nagyon egyszerűek. A megadott fotón egy kiragadott részletet láthatnak vidékünk vallási, szakrális emlékhelyeiből. Megfejtésként küldjék el, hogy pontosan mit látnak a képen és hol található a Muravidéken. Várjuk leveleiket vagy e-mailjeiket június 21-ig. Címünk: Népújság, 9220 Lendva, Fő utca 124., vagy info@ nepujsag.net. A borítékra írják rá: „Népújság – Rejtekhely”. Előző játékunk megfejtése a csentei S ze n t O r b á n - s zo b o r volt. Nyertesünk Šemen Szimona Göntérházáról. Gratulálunk, nyereménye A millennium szobrásza, Zala György című könyv, melyet szerkesztőségünkben vehet át.

Irodalomórán: – Pistike, neked ki a kedvenc íród? – A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, amikor nem jövök iskolába. – Képzeld, az éjjel álmomban elindultam és kikötöttem a földszinten lévő étteremben! – El tudom képzelni, milyen kellemetlenül érezted magad, mikor ott álltál a vendégek között hálóingben! – Hálóingben? Ki hord ebben a melegben hálóinget??? Két fiatal apuka beszélget: – Szerinted melyik a terhesség legnehezebb hónapja? – A tizedik. Mert akkor már én cipelem a gyereket. Az anyós épp búcsúzik a fiatal pártól. – Kedves vőmuram, igazán nem kellett volna azzal fárasztanod magad, hogy kikísérsz az állomásra – búcsúzik a mama a vonatnál. – De mama, tessék elhinni, nekem csak öröm, hogy kikísérhetem! Két ügyvéd az ebédszünetben leugrik az étterembe ebédelni. Már majdnem odaérnek, amikor egyikük a fejéhez kap: – Úristen, elfelejtettem bezárni az irodánkat! Mire a másik: – Ugyan már, mitől félsz, ki lopna, hiszen mindketten itt vagyunk!

14

kulcslyuk 2021

Kos Már. 21. – ápr. 20. Izgalmas időszak kezdődik az életében. Nagyon sok energiája lesz, önfegyelme viszont annál kevesebb. Bika Ápr. 21. – máj. 20. A csillagok a pénzügyekben kedvező lehetőségeket jeleznek, s bizony jól jön most az égi segítség... Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Magabiztosabbá válik és céltudatosabban küzd álmai megvalósításáért. Most sikeres lesz, de legyen óvatos! Rák Jún. 22. - júl. 22. Gyógyító energiák jönnek az életébe. Sikerül elengedni a sérelmeit, egy új szakasz veszi kezdetét. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Mind a munkahelyén, mind a magánéletében csak akkor léphet előre, ha össze tud fogni a többiekkel. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Kedve támad kipróbálni egy szokatlan tevékenységet. Ne féljen az újtól, mert nagyon is jól elsülhet. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Most a szerencse a szerelemben önre mosolyog. A csillagok támogatják a munkahelyi tervekben is.

Zadravec Matej, a lendvai Lions Klub elnöke A legjobb dolgok az életemben: • A család, kutatás és fejlesztés a mérnöki területen, emberekkel dolgozni. Amire szívesen visszaemlékszem: • A gyerekek születése, utazás a családdal és szórakozás a barátokkal. Ahová már holnap elutaznék: • Isztambulba. A szabadidőmben: • Túrázás a családdal és a magyar vizslánkkal, rendezni a ház környékét, kirándulások, utazások. Ami azonnal fel tud bosszantani: • Amikor valakire várni kell, a tiszteletlenség, a következetlenség és a beképzeltség. Ami nagy hatással volt az életemre: • Találkozás a feleségemmel a diákéveimben, a gépészeti egyetem, kutatói karrierem, céges projektek a világ minden részén. A legnagyobb őrültség, amit tettem: • Kamaszként zöldre festettem a hajam. A leghasznosabb tárgyam (de nem a mobilom):

Horoszkóp

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A párkapcsolatában értékes felismerésre jut. Jobban megérti a párját és harmonikusan kötődik hozzá. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. A munkahelyén az együttműködés kérdése a leghangsúlyosabb. Törekedjen a kompromisszumra.

• MacBook. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Végigjárni az El Caminót. A leghaszontalanabb tárgy a háztartásomban: • Sok van belőle. Akivel egyszer szeretnék találkozni: • Elon Musk. Ha zene, akkor: • The Frajle. Amiről a legtöbbet tudok beszélni: • Huh, mindenről! A Muravidék legszebb helye: • Tornisa.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Próbálja ügyesebben ös�szehangolni a munkát és a magánéletet, mert a boldogság így valósulhat meg. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. A szerelemben gondja lehet abból, ha nem hallgatja meg a másikat vagy nem veszi figyelembe az ő érveit. Halak Febr. 20. – már. 20. A családdal sok közös programot szerveznek, és az is elképzelhető, hogy belevág egy lakásfelújításba.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .


Horizont

Új tanméhkassal gazdagodott a dobronaki iskola Hétfőn Dobronakon ünnepélyesen átadták a helybeli kétnyelvű általános iskola tanméhkasát három méhcsaláddal. A tanméhest az iskola a Kebele–Dobronak Méhészeti Egyesülettel együtt pályázati úton nyerte a Prva zavarovalnica bizto-

sítótársaság és a Szlovén Méhészszövetség jóvoltából. Az alkalmi kulturális műsor előtt Ivanuša Milena iskolaigazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd köszöntőt mondott Gregorec Stanko, a Kebele–Dobronak Méhészeti Egyesület elnöke,

Hajdinjak Nataša, a Prva zavarovalnica és Senič Lidija, a Szlovén Méhészszövetség képviselője is. Mindhárman kifejtették, fontosnak tartják a két évvel ezelőtt elindított projektet, amelyben a Szlovén Méhészszövetség és a biztosítótársaság

az általános és középiskolai méhészszakkörökkel karöltve támogatja a méhészegyesületeket. Szlovéniában ugyanis 180 méhészeti szakkör működik, amelyek keretében közel 2.500 fiatal méhész tevékenykedik. Kardinar Marjan, Dobronak Község polgármestere kifejtette, hogy a méhészetnek már régi hagyománya van a dobronaki iskolában, ezért is döntöttek úgy, hogy ebből a célból mézelő nö-

vényekkel bevetett telket biztosítanak az új méhcsaládok táplálására. A fiatal méhészek elmondták (az iskolában több év szünetelés után tavaly ismét méhészszakkört indítottak), már nagyon várták, hogy saját méheik, illetve méhkasuk legyen. A szakkörön belül Lajter Bürmen Lidija mentor irányítása alatt eddig ugyanis csak az elmélettel foglalkoztak. FaBri

heti recept

Könnyű cukkinis nokedli paradicsomszósszal Dobronakon egy méhkaptárral és három méhcsaláddal lett gazdagabb az iskola, valamint a Kebele–Dobronak Méhészeti Egyesület.

Tűzoltók díszfelvonulása Lendván

• • •

Hozzávalók a nokedlihez: 400 g finomliszt • 1 közepes cukkini 1 teáskanál só • 1 db tojás 1 dl víz (amennyit felvesz)

• • • • •

A szószhoz: 3 ek olívaolaj • 1 nagy vöröshagyma 1 gerezd fokhagyma • 2 közepes paradicsom 1 marék friss bazsalikom • 1 tk oregánó 400 g konzervparadicsom (darabos) • só, bors bazsalikom, parmezán a tálaláshoz

Elkészítés: A cukkinit kislyukú reszelőn lereszeljük egy tálba. Jól besózzuk és állni hagyjuk, hogy levet eresszen, majd kinyomkodjuk. Keverjük el liszttel, sóval, tojással a cukkinit. Kisebb adagokban forrásban lévő sós vízbe nagykanállal szaggassuk bele, és főzzük meg a galuskákat.

(Fotó: Galič Tomaž)

A tűzoltók világnapja alkalmából a tűzoltókocsik idén is végigvonultak Lendva utcáin, igyekezve hagyományt is teremteni ezzel. Június 8-án, a tűzoltók világnapján a község önkéntes tűzoltóegyletei a tavalyi felvonulás mintájára idén is díszfelvonulást szerveztek Lendván, jelképesen köszönetet mondva az egészségügyi dolgozóknak és az idősotthon személyzetének, akik a járvány idején sikeresen megküzdöttek, küzdenek a koronavírus okozta kihívásokkal.

A tűzoltóautók felvonulása a kétnyelvű középiskolától indult és a Lendva-patak mentén az 1. számú általános iskola mellett haladt el, majd betért az egészségházhoz és a Fő utcán végigment az idősotthonhoz. A felvonulás a Védelmi és Mentési Központban ért véget, ahol Magyar János, Lendva Község polgármestere köszön-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .

tötte a felvonulókat és az egybegyűlt tűzoltókat, megköszönve a 14 önkéntes tűzoltóegyletet társító Lendva Községi Tűzoltószövetségnek a járvány idején tanúsított önzetlen segítséget és a koronavírus terjedésének visszaszorításához történő hozzájárulást. Ez alkalommal bemutatták az új GV-V1-es tűzoltókocsit is. (-)

A szószhoz olívaolajon megpároljuk a felkockázott hagymát. Rátörjük a fokhagymát. Utána mehet a nagyobb darabokba vágott paradicsom és pár bazsalikomlevél tépkedve. Fűszerek: só, bors, oregánó. Végül a konzerv, darabos paradicsom, ezzel forraljuk jól össze, hogy a paradicsom és a hagyma is megfőjön, de ne főjön szét. Botmixerrel pár helyen forgassunk bele, de ne pürésítsük, maradjon darabos. Tálalásnál minden tányérba merjünk a szószból, erre helyezzük a galuskákat. Mehet rájuk egy kevés parmezánforgács és friss bazsalikomlevelek díszítésnek.

15


Horizont 30 éves az önálló Szlovénia (12)

A határátkelőkért, a kas Sorozatunk előző két számában a muravidéki magyarság parlamenti képviselőivel, a folyamatban lévő rendszerváltozással foglalkoztunk, míg a következő heti számokban a szlovén önállósulási háború országos és muravidéki eseményei kerülnek terítékre. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A témakört már a sorozat kilencedik számában is érintettük, a cikket a Népújság június 28-án megjelenő számában szereplő lapzártahírrel fejeztük be, amely a kuzmai határátkelőnek a „néphadsereg” általi megszállásával zárult. Az következő egy hétben – a Népújság következő, július 25-i számának megjelenésééig – gyakorlatilag lezajlott a szlovén önállósulási háború, így hetilapunk akkor szinte teljes egészében erről szólt. A megrázó fotót közlő címlap alatt a következő szöveg jelent meg: „Halálmadarak kísérték a katonákkal és a rakománnyal teli harckocsikat, hogy a zsenge függetlenség bimbóját letiporják. A tábornokok szörnyű álma megvalósult. A szerdáról csütörtökre virradó éjszakán a harckocsioszlopok elindultak mindent eltaposó, rongáló végzetes útjukra, s egy hét után sincs béke, újabb és újabb sírhalmokat hagynak maguk mögött. S a szövetségi hadsereg tábornokai, amikor egymást leváltották, a közkatonákat teljes információs blokádban tartva most a külföldet vádolták, hogy részese a szlovén ellenállásnak, amire nem is számítottak, hiszen csak ’hadgyakorlatra’ indultak a legészakibb köztársaságba, amelyet szavaik szerint két óra leforgása alatt az egyik határszéltől a másikig elfoglaltak volna. Nem

16

így történt. Az ellenállás általános és erős, a közkatonák és tisztjeik tömegesen esküdnek fel a Szlovén Területvédelmi Egységnek.” Ugyanebben a számban Pozsonec Mária képviselő az „Egy képviselőházi ülés-

ről, amelyről nem láthattak jelentést” című írásban számol be a történésekről az ország központjából, jóformán az országgyűlésből. „Szombaton volt. Mögöttünk már a háború 3 napja. A legszörnyűbb

volt a muraszombati bombatámadás. A mezőkön, a kertekben és az utcákon alig láthatók emberek. Mindenki a híreket hallgatja. Mintha akaratukat, erőnket megbilincselte volna ez a szörnyűség, ami köröttünk történik. A muravidéki képviselők titkos úton, rejtjellel kaptak meghívást Ljubljanába. A rendőrség a legnagyobb óvatossággal és körültekintéssel szervezte meg az utat. Mégis

A Népújság 25. számának közepén rendhagyó módon a Vestnik hetilappal közösen kiadott különszám is megjelent egy érdekes, összecsapásokról szóló cikkel, fotóval.

csak groteszk kép: saját földünkön titokban, titkos időben éjszaka ülésezzék a szlovén parlament. Az ülés sürgős volt, határozatra volt szükség, összehívni a képviselőket veszélyes dolog volt. A képviselőházban és annak környékén fokozott biztonsági intézkedések. Állig felfegyverezett őrség, felhúzott ravaszokkal. A képviselők az események súlya alatt levertek. Mindenki magával hozta vidéke tragikus eseményeit. Csoportokba verődve halkan beszélgettek. Úgy érzem, leomlottak közöttünk a falak. A hatalmon lévő koalíció és az ellenzék tagjai egyetértésben, türelemmel viseltettek egymás iránt, csak emberek voltak, akik nagyon-nagyon aggódtak országunk, vidékünk, falujuk és családjuk sorsáért. 10 órakor megérkezett Szlovénia legmagasabb politikai vezetősége. Egy perc hallgatással adóztunk az elhunytakért. Úgy éreztem, nagyon kevés a részvét a kioltott életekért. Beszámolókat hallgatunk meg. Milan Kučan elnök beszámolója volt az első. Többek között elmondta, mire adta a beleegyezését az Európai Közösség három képviselőjével folytatott tanácskozáson. Lélekben, testben nagyon megviselt embert láttunk. Három pontban összpontosítható a tárgyalás: mindkét oldali azonnali fegyverszünet, Mesič államelnökké választása, háromhónapos moratórium az önállósági tevékenységekre. Ez a pont magyarázatra szorul. Az elnök nem vont vissza semmit. Az önállósulás eddigi határozatai, lépései, eredményei érvényben maradnak, de három hónapig nem foganatosítunk új ha-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .


Horizont

szárnyákért folyt a harc tározatokat, hanem tárgyalunk az önállósulás útjairól. Kučan elnök szavai szerint az Európai Közösség képviselői nem is követelték, hogy vonjuk vissza az önállóság kinyilvánítását. Kučan elnök beszámolóját hatalmas tapssal fogadták a képviselők. Már ez a gesztus is bizonyította, hogy hiszünk szavának. Úgyszintén megelégedéssel hallgattuk Peterle kormányelnök beszámolóját, aki a feladatok operatív megoldásáról beszélt. A képviselők legnagyobb elismeréssel adóztak Janša hadügyminiszter, Bavčar belügyminiszter tevékenységéről, de egyetértettek Dimitrij Rupel külügyminiszter jelentésével is, aki a szlovén tragédia nemzetközi ismertetésével tevékenykedik. Éjfél után 3 óra tájban egy szünetben beszéltem Kučan köztársasági elnökkel. Holtfáradtnak, elgyötörtnek nézett ki, de az első kérdése az volt, hogy vagyunk a Muravidéken. Én biztosítottam arról, hogy együttérzéssel, azt a szót használtam, hogy csodálattal követjük tevékenységét. Jólesett neki. Aznap éjszaka fegyvertámadások voltak Ljubljana különböző körzeteiben, lőttek a parlament közvetlen közelében. Helikopter többször átrepülte Ljubljanát, a gyűlést megszakítva a pincehelyiségbe kellett menekülnünk. Aztán hajnali ötkor fegyveres kísérettel mezei utakon indultunk haza. Ennek az ülésnek a megrázó bensőséges élményét megakartam osztani a Népújság olvasóival.” Az említett cikkek mellett az újság a csak néhány napja kikiáltott önállósággal, ennek muravidéki megemlékezéseivel is foglalkozott, de természetesen

a háborús cselekmények mindennél fontosabbak voltak, még az önálló Szlovénia kikiáltása is háttérbe szorult. Fontos hírnek számított, hogy zárva van a muraszerdahelyi Murahíd, amelyen várhatóan a jugoszláv néphadsereg Varasdon állomásozó ala-

ziek nagy része hazament. Horvátország és Szlovénia között – legalábbis itt a Muravidéken – gépkocsival már nem lehet közlekedni, a két rév (Benicánál és Hotizánál) szintén leállt. Délelőtt még zavartalan volt a vasúti forgalom Csáktornya és Lendva között, a szerelvénynek

kulatai érkezhettek volna: „A Mura melletti Csárda vendéglőnél több benzinszállító tartályoskocsi gyűlt össze, kettővel eltorlaszolták az utat, miután olyan hírek érkeztek a horvát oldalról, hogy Varasdról több páncélkocsi és katonai jármű indult meg Szlovénia felé. A forgalom így teljesen megbénult, csupán a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedtek, de nem csak a kíváncsiskodók, hanem azok is, akik a Muraköz falvaiból járnak Lendvára dolgozni. Dél körül aggódva a családjukért a lendvai vállalatokban dolgozó murakö-

azonban nem voltak utasai. Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a Mura-hidat aláaknázták.” Hasonló hírek érkezek a Muravidék egyéb helyeiről is, a szlovén területvédelmi alakulatok ugyanis eltorlaszolták a határátkelők felé vezető utakat: „Minden irányból megindultak a katonai egységek a határátkelőhelyek felé. Bekerítették Gederovcit, Kuzmát, Hodost és Hos�szúfalut. Óráról órára dramatikusabbá vált a helyzet. Hosszúfalunál a vám- és a rendőrség olyan feltételt kapott, hogy háromnegyed

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .

háromig hagyják el a határátkelőt, mert az ellenkező esetben fegyverhasználatra kerülhet sor.” A Népújság így számolt be a muraszombati légitámadásról: „Hatalmas morajjal közeledett az első, majd a második gép. A város felett vadul, fejetlenül röpültek ki a fészkeikből a galambok. A kisváros nyugalmát három robbanás szakította meg. Az emberek az első pillanatban nem is tudták, hogy mi történt, később futótűzként terjedt a hír: Muraszombatot bombázták! Bombázták a kaszárnyát. Itt minden logika csődöt mondott, hiszen a szövetségi hadsereg repülőgépei támadták meg volna a kaszárnyát? A helyszínre siető rádióriporterek a területvédelmi egységek tagjaitól megtudták, hogy a kaszárnya közelében igazán a repülőgépágyúból rakétákat lőttek ki két céllal: a katonáknak ezzel jelezve, hogy segítségükre siettek, míg a területvédelmieknek tudtukra adták, hogy minden pardon nélkül lőnek, ha netán megtámadnák a kaszárnyát. Minden bizon�nyal a légitámadást éppen a területvédelmi egység fenyegetése miatt indították, nehogy elfoglalják a kaszárnyát. Délután verőfényben fürdött Muraszombat, de aki felett egyszer, kétszer, háromszor s utána már többé nem számolva, hogy hányszor elhúznak a harcigépek, egy örök életre emlékezetébe vési ezeket a perceket. Pár percig tartott az egész. Amire az emberek menhelyeket találtak, a kék égen eltűntek a halálmadarak. Pár perccel öt előtt újra visszatértek. Két gép átrepülte Muraszombatot és a kaszárnyánál bombákat dobtak le. Egyik löveg

célt ér. A szirénák hangjára a muraszombati polgárok óvóhelyeket kerestek. Sajnos, meg kell állapítani, hogy a városi óvóhelyek mind zárva voltak, mivel a vállalatok raktárnak használják. A második világháború alatt sem érte Muraszombatot két bombatámadás egy napon...” A későbbiekben kiderült az is, országszerte is talán Gornja Radgonán voltak a legerőteljesebb önállósulási harcok. A Népújság így számolt be az eseményekről: „Amikor a mentők délután 14 órakor telefonáltak, hogy egy újságíró életét vesztette utcai harcokban, szerkesztőségünkben mindenkiben megállt a lélegzet. Egész nap hárman tudósítanak ebből a városból, plusz még a muraszombati televízió munkatársai. A tragédiának nem újságíró az áldozata, hanem Janez Svetina bledi lakos, aki fényképezőgépével túlságosan megközelítette a frontot és így életét vesztette. A mentők a fényképezőgép után úgy ítélték, hogy újságíró. A gederovci határátkelőt a területvédelmi egységek még a kora délutáni órákban kezükben tartották, de Gornja Radgona már a hadsereg kezében van. Egyes utasoktól szerzett hírek szerint itt már nincsenek rendőrök, sem vámosok, csak a katonák őrzik a határátkelőt. Gornja Radgonán valóságos utcai összetűzésekre került sor, mielőtt elfoglalták volna a határátkelőhelyet. A hadsereg 5 teherautóját, amelyeken a jelek szerint fegyvert és lőszert szállítottak, a területvédelmi egység tagjai felgyújtották.” -folytatjuk-

17


Sport Kiesett a Muránia

A következő szezon célja a feljutás A lendvai Muránia Röplabdaklub kiesett a szlovén másodosztály keleti csoportjából. Ebben a bajnokság egykörös lebonyolítása is közrejátszhatott, ezért a klubban úgy vélik, az lett volna tisztességes, ha idén senki sem juthatna fel vagy esne ki jelenlegi osztályából. A bajnokságban 12 lánycsapat szerepelt, a lendvaiak pedig, mint ismeretes, az utolsó előtti helyen végeztek öt ponttal, és csak kétszer tudtak győzni. A klub vezetősége szerint ebben több tényező is szerepet játszott: a márciusban épp csak megkezdődött bajnoki idény előtt több játékosuk is átesett a koronavíruson, volt, aki kétszer is. Edzéseket sokáig nem tudtak tartani, a sérülések miatt pedig egyszer sem tudtak a teljes keretükkel parkettre lépni. Hátrányuk adódott abból is, hogy egyes csapatok játékosai az 1B ligában is szerepeltek, ahol nem kellett félbeszakítani az edzéseket, így októbertől volt idejük jó formába lendülni a másodosztály márciusi kezdetéig, s ez így nem volt teljesen igaz-

A csapat optimista, a cél a feljutás és az utánpótlás nevelése.

Sarjaš Sven, a Muránia Röplabdaklub elnöke: – Van elég minőségi játékosunk ahhoz, hogy normális körülmények között versenyképesek legyünk a második ligában. ságos a bajnokság többi játékosára és csapataikra nézve. A bajnokság egykörös lebonyolítása is közrejátszhatott a kiesésben,

ezért a lendvaiak úgy vélik, az lett volna fair, ha idén senki sem juthatott volna fel vagy eshetne ki jelenlegi osztályából. A Muránia vezetősége úgy véli, van elég minőségi játékosuk ahhoz, hogy normális körülmények között versenyképesek legyenek a második ligában, ezért a következő szezon egyértelmű célja a feljutás lesz. Lendva megérdemli, hogy a női röplabdasport egyik fővárosa legyen. Az,

hogy vannak kiemelkedő játékosaik, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ketten (Maučec Nea és Sar­ jaš Katarina) bekerültek a maribori körzet és a muravidéki régió válogatottjába a nemrég megrendezett regionális országos tornán, amelyen végül a harmadik

helyen zártak. A klub a jövőben is azon fog dolgozni Todorović Spasoje edzővel, hogy minél jobb játékosokat neveljenek ki és építsenek be a csapatba, hiszen jó utánpótlásképzés nélkül nincs jó felnőtt csapat sem. SoPe, Fhm

KÖVESSEN BENNÜNKET

Lendva egészséges város – idén is

A szabadtéri sportprogramok a legkisebbek között aratják a legnagyobb sikert.

18

A Gibko Sport- és Turisztikai Egyesület Lendva Község támogatásával az idén már negyedszer szervezi meg a „Lendva egészséges város” című projektet, amelynek keretében egész nyáron (júniustól szeptember végéig) a különböző generációk számára tornát szerveznek az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola melletti szabadtéri sportpályán. Így hétfőtől péntekig a gyaloglás, a funkcionális torna, a

sport, a futás, valamint a sportjátékok gyerekeknek (4–10 éves korig) sportfoglalkozások állnak a mozgásra vágyók rendelkezésére. A szakmai vezetés alatt zajló programok alkalmasak kezdőknek, illetve azok számára is, akik többet szeretnének. Az edzések alatt mindenki számára rendelkezésre áll az atlétikai pálya is. A programok, amelyekhez bármikor lehet csatlakozni, ingyenesek. FaBri

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .


Sport

Lendvai versenyzők az osztrák nyílt bajnokságon nokságon Dornbirnban. Bedič, aki az európai ranglista 26. helyét foglalja el, egyéniben a második fordulóban a német Hübsch ellen szenvedett vereséget

kiélezett háromszettes mérkőzésen, míg Koša az első fordulóban cseh ellenfelétől kapott ki két játszmában. Vegyes párosban is érdekelt volt a két

(Fotó: Pešehonov Denis)

A lendvai Mladost ifjú tollaslabdázói közül Bedič Nika és Koša Iva a szlovén serdülő keret tagjaként szerepelt a háromnapos nyílt osztrák junior baj-

A Mladost csapata Dornbirnban.

Gálameccsre hívták a Naftát A Nafta 1903 elfogadta az ŠNK Gornja Radgona meghívását a klubjuk megalapításának 75. évfordulója alkalmából szervezett mérkőzésre, így a lendvaiak június 26-án délután egy barátságos meccsel fejezik ki tiszteletüket Radgonán. A sportágban végzett há-

romnegyed évszázados munkájukért a Szlovén Labdarúgószövetség elnöke, Mijatović Radenko nemrég ezüstplakettet adott át a Radgona vezetőségének. Megemlítendő, hogy a Nafta többször is találkozott már a múltban az említett ellenféllel mind barátságos,

mind tétmérkőzéseken. A Radgona jelenleg a Muraszombati KLSZ első ligájában szerepel, amelyet annak őszi berekesztéséig vezetett is. A barátságos találkozón valószínűleg lehetőséget fognak kapni az új lendvai játékos-szerzemények is. F.h.m.

Strandröplabdapályák Lendván Lendva Község sikeresen pályázott az országos Sportalapítvány sportlétesítmények építését és szabadtéri sportterületek kialakítását támogató pályázati felhívásán két strandröplabdapálya építésére. A Lendvai Kétnyelvű

Középiskolánál kialakított létesítményekhez a Sportalapítvány 55.000 euró támogatást biztosít. A két pálya a középiskola és a mellette lévő új parkoló között kap helyet, a használatuk pedig ingyenes lesz. Magyar János, Lendva

Község polgármesterének nyilatkozata szerint az építés a tervek szerint még idén elkezdődik, és a pályákat úgy alakítják ki, hogy azokon regionális vagy akár állami szintű versenyeket is tudnak majd rendezni. Szabó Rudolf

Két fronton is versenyeznek a COAL lányai Az országos kupaverseny mellett az úgynevezett Barátság Kupáért folyó torna is már javában zajlik a Szlovén Lövészszövetség szer vezésében. Az ifjúsági tornán a

petesházi COAL Céllövészeti Klub is érdekelt. A Barátság Kupa második fordulójában két fiatal versenyzőjük, Galambos Gréta és Koren Benita is szerepelt légpuska szám-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. j ú n i u s 10 .

ban. Előbbi 170 körrel 10., míg utóbbi 108 körrel 23. lett a mezőnyben. Ezzel az összesített tabellán Galambos a 10. helyen áll, míg az újonc Koren 25. F.h.m.

lendvai. Bedič Podgoršek Žiga oldalán az első körben búcsúzott, Koša, aki a két évvel idősebbekkel vette fel a harcot, Jelen Tadejjel az első fordulóban maradt alul. A serdülők mellett az U15-ös mezőny is versenybe szállt, mégpedig a 8. Victor Hofsteig emléktornán, amelyen a lendvai klubot Horvat Tija és Pešehonov Nikita képviselte. Egyéni számban utóbbi a selejtezőkből nem jutott tovább, míg Horvat magabiztosan, két győzelemmel harcolta ki a főtáblára jutást, ahol viszont az első körben szoros küzdelemben maradt alul a belga Van Wonterghemmel szemben. A lendvai duó vegyesben egy kör t játszott. Pešehonov fiú párosban Cerar Maticcal a legjobb 16 között végzett. A Horvat Tija – Alič Tinkara duót a második körben a később a döntőt is megnyerő német Rusli/Bonnemann

páros állította meg. – Sok induló, látványos mérkőzések és jó hangulat jellemezte a 14 ország ifjú tollaslabdázóival megszervezett osztrák nemzetközi eseményt. A szereplés mellett fontos volt a szlovén válogatottban szereplő Mladost tollaslabdázói számára, hogy megismerjék, milyen légkör uralkodik a nemzetközi versenyeken, megtanuljanak alkalmazkodni, hozzászokni. Megismerik, milyen érzés a válogatott színeiben küzdeni. Fejlődik a tudásuk, hiszen több tollaslabda-kultúrából érkező sporttárssal találkozhatnak. Azt hiszem, ez mind rendkívül fontos szempont – mondta érdeklődésünkre Pešehonov Denis, a Mladost edzője. Az osztrák erőpróba volt a szeptemberi U17-es Európa-bajnokságra készülő Bedič Nika első versenye a sérülése után. Gönc Edit

minisport Dzsúdós övvizsgák A Celje melletti Lopata adott otthont a szlovén dzsúdósok övvizsgáinak, amelyen a Lendvai Judo Klubból két versenyző vett részt. 1. Dan judomester fokozatot érdemelt Jaklin Samo, Žerdin Luka pedig 1. Kyu övvizsgát tett, amivel mestervizsgára jelölte magát. A Dan mestervizsgáknál formagyakorlatokat, katákat kellett bemutatniuk a vizsgázóknak, amiket a bizottság értékelt, míg az övvizsgára nevezők az állás- és földharctechnikai tudásukról adtak számot. A múlt vasárnap Ljubljanában szervezett szakmai továbbképzésen vett részt és sikeresen vizsgázott Gabor Robert klubelnök, aki dzsúdószakedzői képesítést szerzett és ezentúl a 160 gyerekkel dolgozó Lendvai Judo Klub edzőinek munkáját segíti. Gönc Edit A lendvai sakkozók a mezőny közepén A Szlovén Sakkszövetség országos első osztályának küzdelmeiben idén 17 csapat vesz részt, melyek között ott van a lendvai Rokada Sakkegyesület női párosa is Marič Marta és Ivanec Sava személyében. Ők jelenleg a 8. helyen állnak nyolc megszerzett ponttal, hiszen legyőzték eddig a Žalec, a Piran,a Slovenj Gradec, valamint a Poljčane csapatát is. Az említetteken kívül még a Komenda, a Vrhnika, valamint az Ig ellen játszottak, utóbbi vezeti jelenleg a bajnoki tabellát. F.h.m.

19


Felhívás köténykiállításra

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 2021. július 2-án, pénteken a Bánffy Központban köténykiállítást és kötényminősítést szervez. A kézzel készített, szabad stílusú kötényeket szakemberek fogják minősíteni. A legügyesebbek a dicsőség mellett értékes jutalomban részesülnek. A kötényeket 2021. június 29-én delelőt 10.00 és 12.00 óra között, valamint délután 15.00 és 17.00 óra között lehet leadni a Bánffy Központban. További információk: www.lendva.info, telefon: (02) 577 27 22, e-mail: lkmo@siol.net, alexandra@lendva.info.

Profile for Népújság

Népújság, 2021. 06. 10.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 23. sz.

Népújság, 2021. 06. 10.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 23. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded