Page 1

Kelepelő

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

63. évfolyam 21. szám Lendva 2019. május 23. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Versengő gondolatok

A szlovéniai magyar közösség legrangosabb magyar nyelvi versenye, a Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny, melyen a kétnyelvű általános iskolák tanulói és a

középiskolás diákok mérik össze magyar nyelvi és irodalmi tudásukat – először az iskolai fordulón, majd a legjobbak az országos döntőben –, a 20. jubileumához

ért. A díjkiosztó ünnepség egyik legizgalmasabb része pedig, hogy a versenyzők személyesen is találkozhatnak a „versenyművek” íróival, akiknek regényeiről

megfogalmazták a gondolataikat. Képünkön a középiskolás korosztályban aranyelismerésben részesült Meszelics Júlia végzős gimnazista

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, nemzetiségi parlamenti képviselő:

„A Korrupcióellenes Bizottság felhívásának nem teszek eleget és ezzel kapcsolatos jogaim érvényesítéséhez minden lehetséges jogi eszközt felhasználok”

2–3. oldal

veszi át a díjat Háy János írótól. Írásaink a 3. és 4. oldalakon.


Iránytű Egyik tisztségéről sem mond le Horváth Ferenc

„Éket akarnak vern ver Bence Lajos

Európa jövőképe homályban marad Az európai választásokon az alacsony részvétel Brüsszelben is szemet szúrhat – riogatnak a közvélemény-kutatók, amikor az erőviszonyoktól függően ismét „Európa jövője a tét”, no meg az unió további gazdasági-jóléti sorsa. Ilyenkor gyakran hallunk arról, hogy az „euroszkeptikus” és a „populista” törekvések, egyének és pártjaik miatt az unió demokratikus értékei is veszélybe kerülhetnek. A populizmus fogalmának a tisztázása nem kön�nyű, egyértelműsíteni szinte lehetetlen. A nyugati álláspont szerint a tömegekbe kapaszkodó, a félelmek és a vágyak „meglovagolására” törő politikai törekvés. Nálunk nem a kormánypártokat értik a fogalom használói a populisták alatt, inkább az ellenzéket. Illetve azokat, akik a választások időszakában tömeges rendezvényeken mutatják be képviselőjelöltjeiket, azokat, akik esélyesen képviselhetik hazánkat az európai színtéren. A másik fél marad a klasszikus meggyőzési módoknál (tévés szembesítés, plakát, szórólap). Ki lehetne emelni a „hazánkat” szót is, mert az elmúlt időszakban a szlovén képviselők nem minden esetben ezt szem előtt tartva, inkább az európai uniós pártérdekeket figyelembe véve nyilatkoztak egy-egy „kényes” ügy kapcsán (például migránsok, támogatások stb.). Európa jövője, az európai értékek ködbe vesző jövőképének megfogalmazása azonban a jobb- és a baloldalnak, a jelenlegi európai és nemzeti pártoknak is adóssága. Emiatt a legtöbb választó nem a kiválasztott képviselő jó teljesítményének a reményében voksol, és inkább csak a pénzszerzési lehetőséget látja a képviselői tisztség betöltésében. Jó „választást” mindenkinek!

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Hétfőn este nagy sajtóérdeklődés mellett zajlott le a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) 1. rendkívüli ülése, amelyen az MMÖNK Tanácsának elnöki posztja és a nemzetiségi parlamenti képviselői poszt egyidejű betöltésének kérdésköre került napirendre. Horváth Ferenc úgy döntött, egyik posztról sem mond le. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az ülés összehívására azután került sor, hogy a Korrupcióellenes Bizottság megközelítőleg két hete arra a megállapításra jutott, hogy a parlamenti képviselői tisztség és a muravidéki elnöki tisztség egyidejű

betöltése összeférhetetlen, így Horváth Ferencnek a bizottság 15 napos határidőt adott, hogy mondjon le az egyik vagy a másik posztról. Az ülés kezdetén Horváth Ferenc felolvasta a nyilatkozatát, miszerint: „A Korrupcióellenes Bizottság álláspontja az SzK

Országgyűlésének képviselője és egyéb közjogi jogi személy, azaz a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség képviselői funkcióinak összeférhetetlenségéről Az integritásról és a korrupció megelőzéséről szóló törvény (ZINtPK) rendelkezésének arbitrárius alkalmazásán

Trianon átka Úgy gondolom, még tavaly vagy akár két hónappal ezelőtt sem áltatta magát azzal senki, hogy a Muravidék és a „szlovén anyaország” egyesítése 100 éves évfordulójának megünneplése – szlovén olvasatban –, vagy magyar olvasatban a trianoni békediktátum, avagy nemzeti katasztrófa nem okoz majd kellemetlen pillanatokat mindannyiunknak. Talán senki sem gondolta azonban azt, hogy már ilyenkor és ennyire erőteljesen jelen lesz a közéletben ez a téma. Igaz, augusztus sincs már annyira messze, de a témát elsősorban az európai választás, a bal és a jobb, vagy ha úgy tetszik, az unionisták és a szuverenisták kampányküzdelme hozta előtérbe. Hálás téma ez ugyanis a politikusoknak, akik részben valós, de többnyire mondvacsinált félelmekkel próbálnak szavazatokat szerezni, különböző expanziókat, nyomulásokat emlegetve. Teljesen normális, hogy a szlovénok, ahogy a szlovákok, a románok vagy éppen a szerbek ünneplik a „Nagy-Magyarországtól” elcsatolt területeket, ennek alkalmával ünnepélyeket szerveznek, szobrokat avatnak. Na de részt vegyenek-e a magyar vezetők a rendezvényen vagy rendezvényeken, fellépjenek-e magyar gyermekek az ominózus ünnepélyeken? Véleményem szerint semmiképpen, nekem személy szerint ez ugyanis megalázó lenne, és

nem szeretném, hogy mondjuk a saját gyermekem mint fellépő jelen legyen a rendezvényen. Minden tiszteletem az ünneplők előtt, de ahogy normálisnak tartom, hogy ők ünnepelnek, nekik is normálisnak kellene tartani azt, hogy én nem szeretnék ünnepelni. Lehet, hogy ezt az írást is, ahogy az utóbbi néhány hónapban sok egyebet is az úgynevezett revizionizmus csírájának tartják majd, de higgyék el, egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy egyszerűen nem megy le az ember torkán. A másik ember vagy nemzet érzéseit nehéz megérteni, talán úgy a legegyszerűbb, ha a helyébe képzeljük magunkat. Képzeljük el, hogy 2020. október 10-én a karintiai népszavazás osztrák ünnepén mondjuk Klagenfurtban szlovén gyermekek lépnek fel annak tiszteletére, hogy Karintia déli részét az „anyaországnál” hagyták. Nem tudom elképzelni! Ettől a karintiai szlovén még lojális állampolgára Ausztriának – a magyar pedig Szlovéniának! És végül jó lenne erről a dologról – ahogy sok egyéb témáról is – párbeszédet folytatni, történelmileg megnyugodni, megnyugtatni egymást, a magyar a szlovént és fordítva. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt Göncz László akkori nemzetiségi parlamenti képviselő hivatalosan is kezdeményezett ilyet, de sajnos csak síri csend érkezett válaszul. tt

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .


Nemzetiség

ni közénk…” rni alapul. A szóban forgó törvény a szubszidiaritás elvével összhangban ugyanis az SzK Országgyűlésének képviselőire nem vonatkozik, hiszen a képviselői funkció összeférhetetlenségét speciális törvény, azaz a képviselőkről szóló törvény (ZPos) szabályozza, amely nem tiltja a képviselőnek a közjogi jogi személy képviselete funkciójának betöltését. Ilyen a jogi szakértők, valamint az ítélkezési gyakorlat érvényesült álláspontja. A fent leírtakat az Alkotmányjogi Intézet és az SzK Közigazgatási Bírósága is kimondta. A fent leírtak értelmében a Korrupcióellenes Bizottság felhívásának nem teszek eleget és ezzel kapcsolatos jogaim érvényesítéséhez minden rendelkezésre álló jogi eszközt felhasználok. Az eljárás végéig további nyilatkozatot ez ügyben nem teszek.” A nyilatkozat felolvasása után az elnöklő Horváth Ferenc átadta a szót a tanácstagoknak, egyben felhívta a figyelmüket,

hogy az MMÖNK Tanácsa nevezte ki a tanácselnöki posztra, így a tanácsnak jogában áll elmozdítani a posztról, ha az összeférhetetlenségi ügy miatt úgy gondolja. A tanács részéről azonban nem érkezett ilyen javaslat, sőt a községi magyar önkormányzatok elnökei, Varga Edit, Vida Törnar Judit, Vugrinec Zsuzsi, Roman Sonja és Orban Dušan, illetve egyéb tanácstagok is sorjában kifejtették, elégedettek Horváth Ferenc elnöki munkájával, az anyaországból megszerzett támogatásokkal, ezek felhasználásával. Továbbá kifejtették, az elnök mandátumai alatt mindenképpen fejlődés történt a muravidéki magyarság körében, így nem látják annak okát, hogy lemondjon, inkább arra biztatják, továbbra is folytassa munkáját. Az is elhangzott, hogy ezzel az akcióval csak „éket akarnak verni közénk”. Horváth Ferenc muravidéki elnök és nemzetiségi képviselő döntésére már reagált is a KPK elnöke,

Az MMÖNK Tanácsa továbbra is támogatja Horváth Ferencet az MMÖNK élén. Boris Štefanec, aki a nyilatkozata szerint előreláthatólag a jövő csütörtökön tartott parlamenti ülésen követelni fogja az Országgyűléstől, állapítsa meg, hogy Horváth Ferenc képviselői mandátuma megszűnt. A korrupcióellenes bizottság elnöke egyben újra felidézte: a KPK már januári ülésén megállapította, hogy az integritásról és a korrupció megelőzéséről szóló törvény (ZINtPK) értelmében a két funkció összeférhetetlen, de ezt a törvényt felülírja a képviselőkről szóló törvény (ZPos), amely nem tiltja a képviselőnek a közjogi jogi személy képviselete funkciójának betöltését. Akkor a KPK felhívta az Országgyűlést, hogy han-

golja össze a két említett törvényt úgy, hogy a legnagyobb lehetséges mértékben megakadályozható legyen a tisztségek koncentrálása, mert ez korrupcióveszéllyel jár. Štefanec szerint megengedhetetlen a jelenlegi állapot, az említettek mellett azért is, mert Horváth Ferenc nem mondott le időben az MMÖNK által alapított Minta Kft. igazgatói posztjáról sem, a képviselői mandátumának felvételétől számított háromhónapos határidőtől számítva április elejéig a képviselői mandátuma nem volt legális. Ennek alapján szerinte megkérdőjelezhetők a parlament azon döntései is, amelyek Horváth Ferenc szavazataival születtek meg.

A jobb hatékonyság érdekében Ütemesen folynak az előkészületek a magyarországi gazdasági támogatások várhatóan júniusban megjelenő pályázatára. Az eddigi pályáztatást és a feltételeket az MMÖNK gazdasági és mezőgazdasági bizottságainak, valamint a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet közös megbeszélésén elemezték. A múlt hét elején Horváth Ferenc, a nemzetiségi csúcsszervezet tanácsa elnökének kezdeményezésére együttes megbeszélést tartott az MMÖNK gaz-

dasági és mezőgazdasági bizottsága, Orbán Dušan, a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet (Pro Futura) tanácsának elnöke és Močnek Otto, az intézet igazgatója. A munkajellegű ülésen a jelenlévők az eddigi pályáztatást értékelték, ennek keretében külön kitértek a pályázati feltételekre, amiket véleményeztek is. A feltételeket illetően felmerültek a lehetséges módosítások, változások, de újak beterjesztése is lehetséges. A kezdeményezések célja, hogy a jövőben a magyarországi támoga-

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .

tások a vállalati, vállalkozási, a mezőgazdasági és az idegenforgalmi szférában minél hatékonyabb fejlesztési lehetőségeket teremtsenek a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén. Orban Dušan, a nemzetiségi fejlesztési intézet tanácsának elnöke a testület önálló munkája mellett foglalt állást, de az effajta megbeszélések szükségességét sem vitatta: – Főleg abból a szempontból, hogy ki tudjuk szűrni az esetleges spekulációkat, hogy a támogatási

Orban Dušan, a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Tanácsának elnöke. pénzek valójában oda és ahhoz jussanak el, akik a megjelölt tevékenységgel foglalkoznak, abban gazdálkodnak, fejlődni

A KPK várhatóan jövő csütörtökre hivatalosan is megfogalmazásra kerülő véleménye és felhívása után mindenképpen az Országgyűlés valamilyen döntése várható. A parlament mandátumvizsgáló bizottságánál a Levica már a múlt héten kezdeményezte, hogy Horváth Ferenc összeférhetetlenségét vegyék napirendre, de ezt 6 támogató (a kezdeményező Levica, SMC, SAB és NSi), valamint 10 ellenszavazattal elutasították, mivel az Országgyűlés törvényhozói-jogi szolgálata figyelmeztette a tagokat, hogy a napirendre kerüléssel el is kezdődött volna a mandátumfelmentési eljárás, amelyre véleményük szerint nincs jogalap. akarnak. A pályázat kizáró jellegű nem lehet, de egy vállalat, gazdaság adott idő alatt csak meghatározott számú munka- és mezőgazdasági géppel, felszereléssel képes üzemelni, ezek felhalmozása már a visszaélés lehetőségét is jelentheti. A pályázati feltételek szigorítása ezért talán előrelépést is jelenthet – fejtette ki Orbán Dušan, és hozzáfűzte, hogy a jövőben a támogatásokkal több lehetőséget kellene nyújtani a fiataloknak. Nem csak az új munkahelyek szempontjából, hanem a hozzáadott érték növelésében is, amit például a start-up vállalatok beindítása jelenthet. Szolarics Nađ Klára

3


Kultúra Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny 2019

Két arany- és hat ezüstelismerés Idén először korosztályonként külön-külön került sor a magyar nyelvi Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny díjkiosztó rendezvényére. Az általános iskolások május 15-én, míg a középiskolások május 16-án Lendván a Bánffy Központban vették át az elismeréseket. A verseny történetében – mely ebben a tanévben a 20. évfordulójához érkezett – nem számít újdonságnak, hogy a versenyzők személyesen is találkozhatnak a „versenymű” írójával. Így volt ez idén is. Az általános iskolák nyolcadik és kilencedik osztályos versenyzőinek vendége Molnár T. Eszter, a Stand

up! – Egy majdnem normális család című regény írója volt, a középiskolások Háy Jánost, A gyerek című regény íróját látták vendégül. A magyar nyelvi versenyen a 2018/19-es tanévben mindkét korosztályban egy-egy aranyelismerést, valamint három-három ezüstöt és több bronzot osztottak

ki. Az általános iskolák nyolcadik és kilencedik osztályosai között aranyelismerést kapott Varga Lara, az 1. Számú Lendvai KÁI tanulója, míg a középiskolás korosztályban aranyelismerésben részesült Meszelics Júlia, a ljutomeri gimnázium érettségiző diákja. Ezüstelismerésben Sobočan

Az általános iskolás korosztály legjobb versenyzője Varga Lara, az 1. Számú Lendvai KÁI tanulója lett. Larisa, Močnek Johanna és Bogdan Lara ál-

Az általános iskolás korosztály legjobb versenyzői felkészítő tanáraikkal és Molnár T. Eszter íróval.

A Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny díjazott középiskolásai felkészítő tanáraikkal és Háy János íróval.

4

talános iskolás tanulók, valamint Végi Noémi és Šetar Lucija lendvai gimnazisták, illetve Somi Eva, a muraszombati SPTŠ diákja részesült. Az ünnepélyes díjkiosztó után – az elismeréseket Pisnjak Mária, az Oktatási Intézet magyar nyelvi szaktanácsadója, a verseny szervezője és Kepe Kocon Lili, az MNMI munkatársa, valamint az írók adták át – az íróké és a diákoké lett a szó, illetve a toll, hiszen a kérdéseket papírra írták fel és Pisnjak Mária tolmácsolta az alkotók felé. A középiskolások Háy Jánost többek között a sorsszerűségről, A gyerek című mű keletkezéstörténetéről kérdezték. De szó esett a hangos olvasás hasznáról is, amely főleg az írásmű és a nyelvi anyag megteremtésében-helyességében játszik szerepet. S természetesen a fikció, az „önmagán belül teremtette valóság” fontosságáról is szólt, ami az önéletrajzi regény esetében sem élvez kivételt. Az írás mint tevékenyég amúgy önmagunk megismerésének egyik módja – hangzott el. Kmj, ce

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .


Kultúra Háy János: Kik vagytok ti?

Sajátos esztétikát is kidolgozott A lendvai könyvtárban múlt csütörtökön a Tudástér előadássorozat keretében Háy János író Kik vagytok ti? cím alatt közzétett sajátos irodalomtörténeti munkája került bemutatásra az író jelenlétében. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Rudaš Jutka irodalomtörténésztől a József Attiladíjas költő, író, drámaíró, a legolvasottabb magyar

kortárs író eddigi tevékenységéről hallhattunk felvezetőt. Művei több nyelven is megjelentek, szlovénul még nem, pedig Géza gyerek című drámáját már hindu nyelvre is lefordították.

A Kik vagytok ti? kötet 32 magyar irodalmár, irodalomtörténeti klasszikus, egy zenész és egy képzőművész életművéhez kapcsolódva Háy írói reflexióit rögzíti sajátos módon és

Rudaš Jutka tanszékvezető, irodalomtörténész és Háy János író a lendvai irodalmi esten.

változó terjedelemben. Van, akiről csak néhány oldalban, másokról 60-nál is több oldalon „regél”. Az ilyen sajátos értékítélettel a „nagyokról jót, vagy semmit” fámát szerette volna eloszlatni, hiszen Petőfi korai szerelmi verseinek körülményeit vizsgálva nagyon is „szerepbeillő módon” jár el, nem így nagy forradalmi versei esetében. Zala Györgyről pedig a rögződött, évtizedeken át gyakorolt fáma („elnyomta alkotótársait”) szerint ítélkezik. Bródy Sándorról is kifejti, hogy „nem jó szerző”. A jó hangulatú esten a „sajátos irodalomtörténet” kapcsán a kortárs magyar irodalomnak a klasszikus magyar szerzők iránti kritikai észrevételei is helyet kaptak. A kötetről Háy elmondta: olyan művet szeretett volna írni, ami eleven, ami hozzánk beszél, ami diskurzusban áll velünk. Gyakran a nagy elődökre

Múzeumok világnapja

Buddhizmus, geometria, struktúra

éppen a „tanulási kényszerűség” miatt nem jutott ideje, hogy műveiket később is elővegye. A spontán érintkezés így nem sikerült, ami egy „szoborral” lehetetlen is volt. Nem akart viszont mindenkiről írni, mint például Szerb Antal, aki mindenkiről írt és nagyszerűen tette. Egy-egy figura kibontására vállalkozott csupán. S bár az életrajzi elemeket nem kívánta teljesen mellőzni, de mivel nem tartja magát irodalomtörténésznek, a fikció is nagy szerepet játszik a sajátos portrérajzoknál. Ezáltal egy sajátos íróialkotói modellt, esztétikát is kidolgozott annak függvényében, hogy milyen arányban van benne technika és invenció. Így például a versben az ihletettség szerinte annyira fontos tényező, hogy a versre vonatkozó metrikai ismeretek eltörpülnek az ihletettség mellett. Az írónak az olvasóval fenntartott viszonya is nagyon fontos dolog, melyre nagyon kell ügyelni – nem szabad, hogy bármelyik részről szakítás történjék. Wilhelm Heiliger pedig kifejtette: hogy éppen a Lendvai Zsinagóga a Szlovéniában bemutatásra kerülő kiállítás első állomása, ahhoz magyarul beszélő

A múzeumok világnapján, május 18-án a Lendvai GalériaMúzeum egész napos programjait – ingyenes belépés a kiállításokra, gyermekfoglalkozások, szakmai tárlatvezetés magyar és szlovén nyelven, múzeumi kiadvány-bemutató – több mint hétszázan látogatták meg, ami múzeumnapi rekord. Szép számban látogatták meg az esti zá­ró­ programot is a zsinagógában, Wilhelm Heiliger Meditáció és fotó című fotókiállításának megnyitóját és Hozjan Matija zeneiskolai tanár mediterrán hangulatú gitárkoncertjét. A ljutomeri születésű, ma Németországban élő világpolgár Wilhelm Heiliger fotós-grafikus, irodalomtörténész, műfordító kiállítását, melyet Lendva után még hat szlovén város lát vendégül, Baumgartner

Dubravko galériaigazgató konferálta fel. Művészi portréját Pavla Jarc művészettörténésztől (magyar nyelven Pisnjak Atilla tolmácsolásában) hallottuk. „A fotós-grafikus Heiliger a művészi útkeresés fázisában a zen buddhizmus irányában is tájékozódik, s ez a jelen kiállításon is érzékelhető, mint ahogy a Karsztvidék iránti vonzódása, motívumkeresése és ezeknek a nagyobb vásznakon való megjelenítése is. Heiliger kompozíciói fes-

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .

tőiek, egyik önjellemzése szerint fényképezőgéppel fest. Motívumvilágában az építészeti elemek dominálnak, a geometrikus struktúrák, egy-egy falkivágás vagy éppen egy kőnek a struktúrája köti le a figyelmét. Ugyanakkor egyfajta harmóniakeresés is jellemzi az alkotásait, a szín és a forma térbeli kapcsolatát keresi. A nézőt ezáltal is a tiszta művészet tartományába kalauzolja, ahol különleges érzések és állapotok lakoznak. Ezért a

Wilhelm Heiliger egyik fényképezőgéppel készült „festménye” előtt. művész fotóiba „bele kell merülni”, meg kell tapasztalni ritmusukat és a lélek kisugárzásaként értelmezni azokat” – hangzott el Pavla Jarc elemzésében.

nagymamájának és a zsinagógába járó nagyapjának élő emléke, valamint ő magának a magyar nyelv iránti vonzódása járult hozzá -ce, kmj

5


Muravidék Felújították a Szentlászló–Kebele útszakaszt

Hét hónap alatt készült el A Szentlászló és Kebele közötti mintegy 7,5 kilométernyi, állami kezelésben levő útszakasz már évek óta elkeserítő állapotban volt. Az út szanálása hosszú várakozás után tavaly november 6-án indult el. A javítási munkálatok során megszilárdították a talapzatot, az útra új aszfaltburkolat került, kimélyítették az árkokat, hidakat és vízáteresztőket helyeztek el. A beruházás értéke 972 ezer euró volt. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A napokban fejeződött be a Szentlászló és Kebele közötti út (R3 724) aszfaltozása, amit majd az útpadkák gyalulása és a burkolatjelek felfestése, a közlekedési táblák és

egyéb forgalomtechnikai tárgyak elhelyezése követ. A munkálatok május 31-ig teljes egészében befejeződnek – ígéri az állami útgazdálkodási vállalat (DRSC). Korábban az úttest töredezett és repedezett aszfaltburkolata, a kátyúk, a kidomborodott

és kikagylósodott sávok, a megsüllyedt útpadkák miatt csak lassan és igen óvatosan lehetett közlekedni az úton. – Nagy szükség volt a Szentlászló–Kebele út javítására. Az úthibák már veszélyt jelentettek, pedig az úton személyautók, te-

A Szentlászló–Kebele útszakaszt május 31-ig leaszfaltozzák és elvégzik a befejező munkálatokat is – mondta Janko Róbert.

herautók, buszok és mezőgazdasági gépek egyaránt nagy számban közlekednek. A szűk úttesten főleg a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak körültekintően kellett közlekedniük. A részben a Maráci községhez, részben a Kebelei községhez tartozó útszakasz a goricskóiaknak a legközelebbi összeköttetést jelenti Lendva, illetve Dobronak felé – mondta lapunknak Janko Robert, a Szentlászlói Helyi Közösség elnöke. Hozzátette, hogy a még folyamatban lévő munkálatok miatt a mezőgazdasági gépeket kivéve teljes útlezárás van érvényben, ami miatt a helyieknek 12, illetve 7 kilométernyi kerülőutat kellett megtenniük. Az útlezárás ideje alatt pedig a faluban megszűnt a buszjárat. – Tudtuk, hogy alapos útkarbantartási munkálatok folynak majd a szakaszon, de a javítási időszak mégiscsak hosszúnak tűnt. Az ígéret, hogy az első fázis tavaly december 7-ére elkészül, nem valósult meg. Nem tudjuk, miért, és különben is nagyon kevés információval

rendelkeztünk az állami beruházásról, a munkálatok folyamatáról. Mi itt a faluban elvártuk volna, hogy a fő- és az alkivitelező ütemesebb munkát folytasson, tekintettel az enyhe téli időjárásra is – jegyezte meg Janko Robert, hozzátéve, reméli, hogy a felújított utat mielőbb átadják a forgalomnak. Ahhoz viszont az esetleges hibákat a kivitelezőnek még ki kell javítania. Az Infrastrukturális Mi­nisztérium közbeszerzésén a Pomgrad cég nyerte el az útkarbantartási munkálatok elvégzésének feladatát mintegy 972 ezer euró értékben, 2019. május 31-ei kivitelezési határidővel. Némi csúszás már az út talapzatának megszilárdítása során jelentkezett, amit a főkivitelező Pomgrad, illetve alvállalkozója, a Nograd cég be tudott hozni. A DRSC véleménye szerint – tekintettel a beruházás terjedelmére – a kivitelezésre fordított idő nem szokatlanul hosszú, a munkálatok az ütemtervvel összhangban valósulnak meg. Glavač Alojz maráci polgármestertől megtudtuk, a községre az útjavítást illetően semmiféle kötelezettség és feladat nem hárult, hiszen a beruházó az Infrastrukturális Minisztérium, amely a pénzkeretet is biztosította.

A muravidéki gazdaság össznyeresége 66 százalékkal nőtt A muravidéki gazdaság 2018-ban kivételes ügyviteli eredményt ért el: a 99 millió euró nettó tiszta nyereség 66 százalékos növekedést, a szlovén régiók közötti legmagasabb gyarapodást jelenti. A Közjogi Nyilvántartási és Szolgáltatási Ügynökséghez (AJPES) 1.856 gazdasági társaság nyújtotta be tavalyi ügyviteli beszámolóját. Az egybegyűjtött adatok alapján a muravidéki gazdaság megállapított bevétele 2.473 millió eu-

6

rót tett ki, ebből 1.011 millió euró a külpiacokon realizálódott. A Muravidék 2018-as gazdasági mutatói sok szempontból kivételes ügyviteli eredményről tanúskodnak. A régióban 2018ban 758 új munkahely jött létre. A térség a rekordnak számító nettó tiszta jövedelem növekedése szerint a 12 szlovén statisztikai régió között az első helyre ugrott. Ami fontos még, a Muravidék gazdasága tavaly más mutatók szerint is elrugaszkodott a lista al-

A muravidéki gazdaság tavaly 99 millió euró tiszta nyereséget termelt. járól, ami megteremtette az üzemelés szilád alapját és jobb esélyeket biztosít egy esetleges újabb gazdasági

és pénzügyi válság esetén. Veszteséget 500 cég termelt, amelyek összesen 23,1 millió euró veszteséget

mutattak ki. A muravidéki gazdaság tavaly 16.471 dolgozót foglalkoztatott. A régió átlag bruttó fizetése 1.450 euró volt, míg a szlovén 1.650 eurót tesz ki. Tavaly a magánvállalkozók is sikeres évet zártak, 19 millió euró bevételt termeltek és átlagban 1.062 eurós béreket fizettek ki. Az AJPES adatai szerint a Muravidéken működő 35 szövetkezet 126 ezer euró veszteséggel zárta a tavalyi évet. SNK

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .


Dobronak Község Tanácsa

Info

Gondosabban kellene szelektálni Dobronak Község Tanácsának május 15-i ülésén a tagok a kommunális hulladékszállításról és az ivóvízdíjról szóló idei elaborátumokat fogadták el, emellett elégedettségüket fejezték ki a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet elmúlt évben elvégzett munkája kapcsán. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A Saubermacher Ko­ munala igazgatója, Der­va­rič Drago az ülésen elmondta,

ladék mennyisége pedig az említett időszakban 54 százalékkal nőtt. A polgárok a dobronaki hulladékgyűjtő udvarban is 64 százalékkal több szemetet adtak le.

tárolja kukában, amiért a vállalat 1.200 eurós elszállítási költséget számolt el, míg a vegyes hulladék elszállítására 41 ezer eurót. Mivel a szolgáltatás költségei a

Az ülésen Dervarič Drago, a Saubermacher és Gerenčer Jožef, az Öko-park igazgatója terjesztette a tanács elé az idei elaborátumokat, míg Horvat Elizabeta (a háttérben), a dobronaki idegenforgalmi intézet igazgatója a tavalyi eredményes munkáról számolt be. hogy a községben az elmúlt négyéves időszakban az elszállított vegyes hulladék mennyisége 13 tonnával növekedett. A szelektív hulladékgyűjtésben is változtak az arányok, a biológiai hul-

Az igazgató szerint ez a növekedés a lakosság egyre öntudatosabb hulladékgazdálkodására utal. Eltérések viszont vannak, hiszen a biológia hulladékot csupán a lakosság három százaléka

megengedett 10 százalékos eltérés keretében mozognak, idén nem szükséges tanácsi jóváhagyás az árakat illetően. Így a tavalyi évhez hasonlóan a polgárok a 120 literes vegyes hulladéktároló

Megalakult az egészségház új tanácsa Múlt héten megtartotta alakuló ülését a Lendvai Egészségház Közintézet Tanácsa, amelyet az őszi helyhatósági választások után az alapító községek által kinevezett tagok, a közintézet alkalmazottjai és az Országos Egészségbiztosító képviselője alkot. A hét alapító község részéről Göntér Alek­s ander (Dobronak), Hor­v at Gyöngyi és Po­ žo­n ec Robert (Lendva), Hor­v at Darko (Kebele), Zver Horvat Suzana (Tor­

nisa), Jerebic Alojz (Nagy­ pa­l ina), Rodman Anton (Cse­r encsóc) és Tompa Ivan­k a (Odrijánc) került a tanácsba, továbbá az alkalmazottak közül Gerebic Štefan, Hanč Gordana és Bojnec Danijela, valamint az Egészségbiztosítási Intézetből Štefko Darinka. Az ülésen a tanács négyéves időszakra Štefko Darinkának az elnöki és Bojnec Danielának az alelnöki tisztségre szavazott bizalmat.

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .

Amint Štefko Darinka tanácselnöktől megtudtuk, az alakuló ülésen a tanács pozitívan értékelte az intézet igazgatója, Požgai Horvat Olga által bemutatott elmúlt évi programbeszámolót és az ügyvitelt, amely szerint a közintézet 5,055 millió euró bevétellel gazdálkodott és 5,051 millió euró kiadása volt. Emellett a tanács elfogadta az idei munka- és költségvetési tervet is. hs

kuka elszállításánál 83 eurós évi költségre, a biológiai hulladék elszállításánál 91 eurós költségre számíthatnak idén is. Februárban a vállalat elemzést végzett a vegyes hulladék tartalmáról, amiből kiderült, hogy a vegyes szemét között több mint 40 százalékban biológiailag lebomló hulladékok landoltak, emellett a papír és a műanyag hat százalékban került a vegyes hulladékot gyűjtő kukákba, öt százalékban textília és üveg, mintegy három százalékban pedig fémhulladék volt jelen. Összességében a vegyes hulladékot tartalmazó kukákba mintegy 65 százalék olyan hulladék került, ami gondosabb szelektív gyűjtésnél máshova tartozna. Erre azért is figyelmeztetni kell, mert a vegyes hulladék költségei a legmagasabbak – hangsúlyozta az igazgató, így a hulladékgyűjtés terén bőven van még mit tenni. A tanácstagok egyetértettek azzal is, hogy szükséges a polgárok folyamatos tudatosítása. Az ülésen Gerenčer Jožef, az Öko-Park Kft. igazgatója mutatta be az ivóvízdíjról szóló elaborátumot, amelyből kiderült, hogy az elmúlt évben a községben 72 ezer köbméter vizet használtak el, ami

a vízhálózati rendszer 41 százalékos kihasználását jelentette. Mivel az elmúlt évben a tervektől eltérően kisebb volt a vízfogyasztás, a hálózati díj idén 2,6453 eurót tesz ki. A 20 százalékos községi támogatással pedig háztartásonként a havi költségek adó nélkül 2,1162 eurót jelentenek. A tagok eredményesnek minősítették a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet tevékenységét, amelyet Horvat Elizabeta igazgató mutatott be. Beszámolójában kiemelte, hogy az idegenforgalmi vásárokon való részvétel hozzájárult ahhoz, hogy tavaly 50 ezer turista látogatott el Dobronakra, ebből a magyar látogatók aránya 60 százalékos volt, és egyre többen érkeznek Horvátországból is. Az intézet három határon átnyúló projekt megvalósításán dolgozik, amelyek segítségével berendezték az infó-pontot, promóciós anyagot készítettek, programokat, rendezvényeket, képzéseket szerveztek és sikeresen kivitelezték a Telekaland projektet is. Az igazgató hozzátette még, hogy az intézet a rendelkezésre álló anyagi háttérrel és a két alkalmazottal több munkát nem tud vállalni, ezért a fejlődés érdekében közös megoldásokra kell törekedni. 2018-ban az intézet mintegy 170 ezer euró bevétellel rendelkezett és 173 ezer euró kiadása volt.

Kovács váltja Hirnököt Kovács Andrea eddigi alelnök lett a Magyarországi Szlovének Szövetségének új elnöke, a szövetség első és eddig egyedüli elnökét, Hirnök Józsefet váltotta a poszton. Az 1990-ben alapított, szentgotthárdi székhelyű szövetség élén Hirnök József 29 évig dolgozott a magyarországi szlovén kisebbség tájékoztatása, oktatása, anyanyelvápolása, kultúrája és nem utolsó sorban gazdasági boldogulása érdekében. A vezetőváltás a hétvégén megtartott közgyűlésen történt, az eddigi elnököt munkásságának elismeréseként pedig Peter J. Česnik, a határon túli szlovének ügyeiért felelős miniszter részesítette elismerésben. tt

7


Info a mai napon... Május 23-án történt 1707 Megszületett Carl von Linné svéd botanikus, természetbúvár, a növények rendszerezésének kidolgozója. 1805 Megszületett szlavniczai és bajnai gróf Sándor Móric főúr, európai hírű lovas, úszó és vadász, az „Ördöglovas”. 1810 Megszületett Margaret Fuller amerikai írónő, kritikus, társadalomújító. 1861 Kaposvárott megszületett Rippl-Rónai József festőművész és iparművész. 1906 Meghalt Henrik Ibsen norvég író, a drámatörténet egyik legnagyobb alakja. 1934 Lelőtték a Bonnie és Clyde bűnözőpárost. 1937 Meghalt Jon Davison Rockefeller amerikai nagytőkés, a család legendás vagyonának megalapítója. 1954 A magyar labdarúgó-válogatott 7:1-re győzte az angol válogatottat a londoni 6:3 visszavágóján. 1972 Megszületett Rubens Barri­ chello brazil autóversenyző. 1987 Bartókról nevezték el a Magyar Rádió URH-n adott harmadik műsorát.

visszapillantó

2009. május 21-én, 20. szám

Pozitív példa A Nafta cégcsopor t Petrochem vállalatában május 15-én adták át az új, műszakilag korszerű, környezetvédelmi szempontból biztonságosabb F-2 formalingyárat, amellyel a fő termék – a formalin – előállítása 47 százalékkal nő. A megnyitón jelen volt Matej Lahovnik gazdasági miniszter is. A Lendva-vidék és a Muravidék gazdasága számára is jelentős eseményen részt vett Matej Lahovnik gazdasági miniszter, Ra­do­ van Žerjav országgyűlési kép­viselő, Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő, Blaž Kavčič, az Államtanács elnöke, Mirko Horvat, a Nafta cégcsoport igazgatója, Anton Balažek, Lendva Község polgármestere és a cég kollektívája. Az F-2 formalingyár alapkövét tavaly május 8-án helyezték el, az üzem fel-

szerelését a svéd Perstrop szállította. Az üzem magas szintű ökológiai EU-s és IPPC standardok szerint működik. Az új F-2 gyárban még üzemi párát is nyernek, ami energiaforrást – s ezzel költségcsökkentést – jelent az egész cég számára. Az üzem beruházási értéke 6,1 millió euró. Annak ellenére, hogy a költségek 20 százalékkel meghaladták a tervezett keretet, a beruházó a felvett hitelen belül tudott maradni. A költségek növekedését az acél és a katalizátorok árának emelkedése idézte elő. Mirko Horvat, a Nafta cégcsoport igazgatósági bizottságának elnöke az új gyár megnyitójának alkalmából kiemelte: az új formalingyár jelentősége abban van, hogy növeli az üzleti rendszer hatékonyságát, növeli a metanolgyártás kapacitását, valamint a

Az F-2 formalingyár ünnepélyes átadása. ragasztók és a többi kötőanyag, a végtermékek gyártását. A legfontosabb az, hogy az üzem környezetvédelmi szempontból és más normatívák szerint világviszonylatban is kiemelkedő szinten áll. Ez egy fontos kiindulópont a nagyobb versenyképesség felé. Fontos szempont, hiszen az új létesítmény révén a lendvai Nafta Szlovénia vezető petrokémiai termékgyártója és exportálója lesz, s a termelés szinte teljes mértékben az EU-s piacokra megy.

Matej Lahovnik gazdasági miniszter elmondta: – A gyár megnyitásának jelképes jelentősége van és bizonyítja, hogy a válságban is lehet új beruházásokat megvalósítani. A beruházás, amely valóban 30 év után az egyik legnagyobb beruházásnak számít a Naftában, bizonyítja azt, hogy a cég vezetősége hisz a petrokémiai tevékenység fejlesztésében, jövőjében. (…)

friss és pozitív vibrációt hoz a térbe. Az álmenyezetbe soronként szabályozható spotlámpákat süllyesztettem. Ezeket fali világítással egészítettem ki. Egyszerű látványvilág néhány hangsúlyos elem-

mel, melyek határozottan áttranszformálják a teret. Remélem, ihletet ad ez Önöknek is, és ha nem is épül saját konditerem, de kezdetnek egy elliptikus tréner is megteszi a nappali tévéje előtt.

Szerző: Szolarics Nađ Klára

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Házi fitneszterem A mozgás, a sport egy külön témakör, amire jó odafigyelni, mert az irodai munka és a kevés mozgás jellemzi többnyire napjainkat. Ebből kifolyólag, sokan rendszeresen edzőtermekbe járnak, hogy fenntartsák a kondíciójukat és egészségesek maradjanak. Vannak viszont napok, amikor nem tudunk elmenni edzeni és jól jön, hogy otthon is van erre lehetőség. Ez a témakör foglalkoztatja azt a fiatal párt is, akik apropóján megszületett aktuális lakberendezési tanácsunk. Az edzőterem berendezésénél építészeti szempontból nézve leginkább a padlóburkolatra kell odafigyelnünk. Ha választhatunk, legyen ez gumis padlóburkolat, amely csú-

8

szásmentes felület. De otthoni használatra ugyanúgy megfelelnek a vinil- vagy más PVC-padlók, de a textilből, valamint akár a fából készült padlóburkolatok is. A felszerelés kiválasztásánál a pénzkeret mellett tőlünk függ, milyen gépeket szerzünk be. Fontos néhány kardio-edzésre is alkalmas gép beszerzése: futópad, szobakerékpár, elliptikus tréner. Mellettük majdnem kötelező a tornapad, a falilétra, a step-pad, a matrac és a súlyok, valamint más tornakellékek beszerzése, amelyek segítségével a saját testsúlyunkkal végtelen sok gyakorlatot végezhetünk. Ajánlatos egy falitükör beszerzése is, hogy mozgás közben lássuk a testtartásunkat, egy minőségi hifirendszer,

valamint egy tévé. És ne feledkezzünk meg egy szekrényről, ahova le tudunk helyezni különböző tárgyakat. A világítás legyen egyenletes. Az aktuális házi teremnél a kardio-gépeket a belső falon levő tévékészülék felé orientáltam. Meg lehet őket fordítani, ha mozgás közben inkább a természetet szeretnénk figyelni az ablakon keresztül. A terem elrendezése szabadon változhat, a fix falilétra kivételével. Az adott edzőteremnél textilpadló mellett döntöttem antracitszürke színben. A falaknál vertikális irányú natúr vörösfenyő falburkolattal játszadoztam. Mellette a zöld szín nyugtató hatása kerül előtérbe, a mostanság újra kedvelt tapétával kombinálva. A tapétához a trendi filodendron és pálma kombinációt választottam, mely

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .


Info

Meddig szabad a gyermekkel együtt aludni? Nem csak a gyermeken, a szülőkön is múlik, hogy meddig alszanak éjszakánként egy ágyban. Amíg pici a baba, a gyakori ébredések, a táplálás és a vélt vagy valós veszélyek miatt sok szülő dönt úgy, hogy a gyerkőcöt maguk közé fektetik éjszakára. Felmérések szerint ma a

praktika családok 85 százalékánál a hat éven aluli gyermek hetente többször felbukkan a „nagy ágyban”. Meddig jó, ha együtt alszik a gyermek a szüleivel? Egyáltalán eldöntheti-e valaki, hogy mikor kell a gyermeket átszoktatni a

saját ágyába? Szakértők szerint ezt csak a szülőknek van joga eldönteni. Ennek ellenére szinte mindenkinek vannak tanácsai a témában. Határozott álláspontot képviselnek a barátnők, a pedagógusok, a nagyszülők.... A természeti népeknél és a szegényebb családokban, ahol nincs más lehetőség, fel sem merül, hogy a gyerek ne a szülőkkel egy ágyban vagy egy helyiségben töltse az éjszakát. Nálunk leginkább azok a felnőttek ódzkodnak ettől a dologt ól, akiket

kisgyermekként akaratuk ellenére külön altattak a szüleik. Valahol mélyen vágynak az együtt alvásra (hiszen évezredeken át ez volt a szokás az embernél is), de kifogásokat gyártanak: elromlik a házasélet, ráfekszem a gyerekre és megfullad, nem tudom kipihenni magam stb. Pszichológusok szerint az apák és a fiaik közt később konfliktushoz vezethet, ha az apa nem engedi az együtt alvást, az anya pedig semleges marad vagy a gyerek pártjára áll ebben a témában.

Szakértők azt mondják, a legjobb megoldás a kommunikáció. Hatéves korára már a legtöbb gyermek megérti – még ha tiltakozik is ellene –, hogy a „nagy ágy” anyáé és apáé, ahová napközben bármikor bebújhat, ha szeretne,

de éjszaka a szülőknek is szükségük van a pihenésre. A legtöbb gyermek ezt belátja és megérti. Még ha nem is azonnal, de fokozatosan kialakítható egy olyan rendszer, ami mindenkinek megfelel. Forrás: Bien.hu

Gimnáziumban rendeztek meg Budapesten. A lendvai kórus tagjai tavaly nyáron ismerkedtek meg a Jubileumi Eötvös Kórussal, s a karnagyuk baráti meghívásának tettek eleget. Mellettük még két kórus színesítette a délutánt. A Vita kamarakórus két szlovén nyelvű adaptációval, egy afrikai egyveleggel és a Nox együttestől jól ismert Tűztánc és Szeretem című feldolgozásokkal állt színpadra, melyeket Berden Danijel karmester ültetett át a kamarakórus nyelvére. Az est során a karmestert

távolmaradása miatt Lebar Rihard helyettesítette. A zeneszámokat követő taps is arról tanúskodott, hogy a nevükhöz méltóan élettel teli produkciókat vittek színpadra, vidámságot okozva a hallgatóságnak is. A kórustalálkozó az Esti dal közös eléneklésével fejeződött be. A Vita kamarakórus tagjai számára az est rövid városnézéssel és vacsorával zárult, ahol a budapesti Váci utca hangulatát énekszóval is színesítették a kórustagok. Kovač Tünde

Zsongtak a dallamok Budapesten A lendvai Vita kamarakórus szombaton részt

vett a harmadik éve megrendezett Tavaszi zsongás

című kór ustalálkozón, melyet az Eötvös József

A Vita kamarakórus fellépése a budapesti Eötvös József Gimnáziumban.

Jól szerepeltek a lendvai gyerekek A gyermek tánccsoportok Táncos vízió 2019 elnevezésű regionális szemléjén múlt héten Selnica ob Dravin tizenhárom együttes mutatkozott be a Muravidékről, Mariborból és annak környékéről. A Lendva-vidékről két csoport jutott a szemlére: a Lendvai Óvoda 18. század nevű tánccsoportja a Mozart alkot című előadással (Lebar Romana vezetésével), valamint az 1. Számú Lendvai KÁI A kis urak nevű csoportja Varga Tímea vezetésével, akik a Tánc a kalapokkal című koreográfiát adták elő. A látványos előadások sikert arattak, illetve Igor Sviderski elismert koreográfus dícséretét is kiérdemelték. ak

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .

9


Info május 24. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 8:00 Hírek, 10:15 Palliatív ellátás – oktatási és tanácsadási műsor, 11:20 Ma lent, holnap fent: A polgármester asszony túlértékelt látogatása, 11:55 23:10 Vétlen Balthazár Szlovén magazin, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Európai választások 2019: Szembesítés – parlamenti pártok, 14:45 Európai választások 2019: Szembesítés – nem parlamenti pártok, 15:25 Hidak, 16:25 Rajzfilm, ism., 17:00 Hírek, 17:30 A saját ritmusában – Garlik: In the Attic – zenés ifjúsági műsor, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:10 Rajzfilm ism., 18:15 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:10 Vétlen Balthazár – francia–svéd film, 0:50 Szlovén híradó Olaszországból, 1:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:00 Ízletes konyha, 11:10 Jó reggelt!,14:05 Hullámok közt, 14:50 Állatokról, emberekről, 15:30 A kertben, 15:50 Mert merész vagyok – Anika Horvat koncertje vendégekkel, 17:35 Čarokuhinja pri atu – Románia, 17:55 A császár séfje – japán sorozat, 18:50 A saját ritmusában – Garlik: In the Attic – zenés ifjúsági műsor, 19:25 Zenés műsor, 20:05 Élet turbánnal – am. dok. film, ism. 21:40 Ivan élet nélkül – rövidfilm, ism. 22:05 Nyilas – Véres szerződés – koprodukciós film, 0:05 Zenés műsor, ism.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top shop, 12:00 KölyökKalauz, ism., 12:50 Anyák gyöngye, 13:20 A konyhafőnök – visszavágó, ism., 15:30 Nyerő páros, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:35 A konyhafőnök – visszavágó, 21:40 Barátok közt – magyar sorozat, 22:15 Doktor Murphy – am. sorozat, 23:20 Híradó, 23:55 Gyertek át!, ism., 1:15 Édes otthon, ism.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – amerikai sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Bezár a bazár! – szórakoztató műsor, 20:45 A bank – vetélkedő, 22:00 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 23:25 Magánnyomozók.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, ism., 12:50 Nigellissima – angol főzőshow, 13:25 Honfoglaló, ism., 14:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 15:05 Hat nővér – spanyol 23:05 Kaspar sorozat, 16:05 Rex felügyelő – Hauser osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Kamara virtuózok – komolyzenei tehetségkutató, 21:20 A hetedik pecsét – svéd film, 22:55 Kenó, 23:05 Kaspar Hauser – német életrajzi film, 0:55 Egynyári kaland – magyar sorozat, ism.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Thury Zoltán: Katonák, 13:00 Híradó, ism., 13:20 P’amende, ism, 13:50 Öt kontinens – magazinműsor, ism., 14:20 Család-barát, ism., 15:55 Kárpát Expressz, ism., 16:20 Multiverzum – a tudomány határtalan!, 16:50 Kincskereső – dok. film, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Gasztroangyal, 18:55 Szerelmes földrajz – magyar ismeretterjesztő sorozat, 19:30 Kamara virtuózok – komolyzenei tehetségkutató, ism., 21:25 Híradó, ism., 21:35 Ridikül, ism., 22:30 Honfoglaló, ism., 23:25 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 M2 matricák – dok. sorozat, 0:45 Hetedhét kaland.

május 25. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:15 Ifjúsági műsor, ism., 10:30 A saját ritmusában – Garlik: In the Attic – zenés ifjúsági műsor, 11:00 Tudományos műsor, 11:40 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Circom Regional: Egy férfi hárfával – koprodukciós sorozat, 14:30 A 2019-es Európa után – koprodukciós magazinműsor 15:05 Az első próba: a maszáj harcosoknál, 15:55 Új húszas: A rend az rend – szlovén sorozat, 16:25 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 Alpok–Duna–Adria, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Ambiensek, 18:40 Rajzfilmek, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Joker! – kvíz, 21:25 Jonas-szal, szatirikus műsor, 21:55 Hírek, 22:25 A szolgálólány meséje – am. film, 23:30 A mecsetek fátyláért – dán dok. műsor, 0:35 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7: 0 0 A l e g j o b b reggel, 9:00 Tanúságtevők, 11:30 Két hidrogén, egy oxigén – dok. film, 12:35 Íz0:30 Gal Gjurin és a Cantibile letes konyha, 13:25 Idegenforgalmi műszimfonikus zenekar sor, 14:00 Hősök: történet a női focisták világbajnokságáról, 15:05 Pozsony: jégkorong vb, 17:40 Labdarúgómérkőzés – kupadöntő, 20:15 Gorenje Velenje – Riko Ribnica, kézilabdamérkőzés, 22:20 Ljubljana: hegymászás, vk, 0:30 Gal Gjurin és a Cantibile szimfonikus zenekar – zenés másor, ism. 1:55 Zenés műsor, ism.

RTL Klub 6:40 Kölyökklub, 8:25 Infinity Nado, 8:55 Kölyökkalauz, 9:30 Teleshop, 10:20 Brandmánia, ism., 10:50 Pacsi, 11:25 Autogram, 12:00 Az igazi nő – magyar reality, 12:30 Szuperzöld – hírműsor, 13:05 Édesítő, 13:40 XXI. század – a legendák velünk élnek, ism., 14:10 Magnum – am. sorozat, ism., 15:15 Vadregény – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz Plusz, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:05 Thor – am. film, 23:35 A szökevény – am. film, 2:25 Castle – am. sorozat.

TV2 7:05 T V2 animáció, 10 : 10 Trendmánia, 10:45 Babavilág, 11:15 Él­ménytúra, 11:50 Autószerelők, avagy minden új egyszer régi lesz! 23:45 Jack Ryan: 12:20 Poggyász, 12:55 Árnyékügynök Szépítők, 13:25 Ébredj velünk – am. film, 15:50 Alex felügyelő – lengyel sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Hogyan lopjunk felhőkarcolót – am. film, 21:15 Az 5. hullám – am. film, 23:45 Jack Ryan: Árnyékügynök – am. film, 1:55 Az indíték – kanadai sorozat.

Duna Tévé 6:40–9:25 Virradóra, 9:25-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, ism., 12:50 Doc Martin – angol sorozat, 13:45 Cseppben az élet – filmsorozat, 15:40 Te csak pipálj, Ladányi! – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, ism., 18:35 Szerencse Szombat, 20:30 Virágbolti rejtélyek: A fekete rózsa esete – kanadai film, 22:05 Kenó, 22:06 A tábornok lánya – am.–német film, 0:05 Fábry, ism.

Duna World 5:25–11:15 Délelőtti műsor, 11:35 Cafe Moszkva – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Család-barát, ism., 14:55 Röplabda-közvetítés, 17:20 „Csak tiszta forrásból!” – 25 éves a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház – magyar dok. film, 18:00 Családi kör, ism., 18:55 Térkép, ism., 19:25 Ízőrzők, ism., 20:00 Dokuzóna, 21:00 Híradó, 21:35 Fábry, 22:55 Térkép, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Opera Café, 0:30 Evangélium.

május 26. vasárnap

május 27. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:10 Vicces tanár: Póni – gyereksorozat, 11:00 Hírek, 11:05 Hallgassunk a csöndre, 11:30 A lélek horizontja, 12:05 Az emberek és a föld, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, 15:05 Messi megsérült – rövidfilm, 15:25 Ciklus: Stan és Olie: Towed in a Hole – am. film, 15:45 Way out west – am. film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:10 Rajzfilm ism., 18:30 A 2019-es európai választások, 18:55 Híradó, 20:00 A hosszú út hazáig – ausztrál sorozat, 21:00 A 2019-es európai választások – hogyan szavaztunk, 23:50 Jó éjszakára – zenés műsor, ism. 0:20 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7:30 Lelki villanás, 7:15 A kód, 7:50 Ízletes konyha, 8:00 Zenés matiné, 9:30 Labdázások – rendezvénybemutató, 10:20 Joker! – kvíz, 12:00 Čarokuhinja pri atu: Románia, 12:20 Ambiensek, 13:20 Ljubljana: hegymászás, vk, 15:35 Pozsony: jégkorongmérkőzés, vb, 18:10 Út a világbajnokságra – magazinműsor, 18:40 Tesla gyermekei – kanadai dok. műsor, 19:25 Zenés műsor, 20:05 Pozsony: jégkorongmérkőzés, vb, 22:55 Lottó, 23:00 Hétvégi csomag, ism., 23:55 Jonas-szal – szatirikus műsor, ism. 0:30 Zenés műsor, ism.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 9:00 Infinity Nado, 9:30 Teleshop, 10:25 Life­style, 11:00 Magyarország legszebb városai, 11:35 Kalandozó, 12:10 Édes otthon, 12:40 Lila füge, 13:15 Profi a 15:35 Mindenütt nő konyhámban, 13:50 Házon kívül, ism., 14:20 A mi kis falunk, ism., 15:35 Mindenütt nő – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Utazás a rejtélyes szigetre – am. film, 20:55 Thor: sötét világ – am. film, 23:20 Híradó, 0:00 Portré – riportműsor, 0:40 A szökevény 2 – am. film.

TV2 7:05 TV2 animáció, 10:00 Nagy vagy, Auchan kupa! – szórakoztató műsor, 10:35 Tűsarok, 11:05 Több mint testőr, 11:40 Super car – magazin, 12:10 Ötletgazdag, 12:45 Az építkezők, 13:15 Adri’s kitchen, 13:50 Lemony Snicket – am. film, 16:00 Drágám, a kölyök marha nagy lett! – am. film, 18:00 Tények, 18:55 A függetlenség napja – am. film, 21:25 Miért pont ő? – am. film, 23:55 Augusztus Oklahomában – am. film, 2:30 Mick kell a gyereknek! – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–10:30 Virradóra, 11:00 Az utódok reménysége, 11:30 Önkéntesek – magyar magazinműsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Ízőrzők, 13:55 Üzenet a palackban, avagy a PET kalózok hivatalos története – magyar dok. film, 14:55 A férfi mind őrült – magyar film, 16:30 Hogy volt!?, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:35 Szeretünk, doki! – ausztrál sorozat, 19:30 Magyarország, szeretlek, 21:00 Családi kör, 22:00 Hitchcock és Tippi Hedren – angol–dél-afrikai–am. film, 23:25 Kenó, 23:35 Hogy volt!?, 0:35 Új idők, új dalai.

Duna World 5:25–11:00 Délelőtti műsor, 11:15 Az iglói diákok, 13:00 Híradó, ism., 13:20 A nagyok – magyar dok. sorozat, 13:50 Burdosház Amerikából – Balogh Balázs néprajzkutató nyomában – ismeretterjesztő film, 14:50 Szent István-vándorlás – Az országos kéktúra mentén – magyar dok. film, 15:20 Épített szépségek, 15:50 Vannak vidékek – magyar ismeretterjesztő sorozat, 16:55 Színejava, 17:50 VI. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Dokuzóna – magyar dok. film, 21:35 A három Kurtág – dok. film, 22:35 Hogy volt!?, ism., 23:30 M5 Híradó, 0:00 Szépművészet, 0:30 Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek.

6:25 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 8:00 Hírek, 10:10 Mišával – beszélgetős műsor, 11:15 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:45 A lélek horizontja, 23:30 34. Szlovén 12:30 Öreglányok – am. Zenei Napok sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Ami szent és a világ ism., 14:35 Át-járás, 15:05 Jó napot, Koroška!, 16:05 Gyerekműsor, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Új szomszédok – nepáliak Jabloncban, 18:05 Rajzfilm, ism., 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 Platform, 23:30 34. Szlovén Zenei Napok, 0:25 Szlovén híradó Olaszországból, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:40 Zenés műsor, 11:10 Gyerekműsor, ism., 11:50 Ízletes konyha, 12:15 Jó reggelt!, 15:10 Idegenforgalmi műsor, 15:35 A grófnő délutánja – dok. film, 16:45 Az emberek és a föld, 17:40 A császár séfje – japán műsor, 18:45 Labdarúgómérkőzés – Európa Liga, 19:20 Zenés műsor, ism. 20:00 Gyönyörű vagy, fehér Ljubljana, ism., 20:55 Egon Schiele: a halál és a lányka – koprodukciós film, ism., 22:50 Kekec: három nap az esküvő előtt – tévéjáték, 23:45 Egyeztetés – rövidfilm, 0:10 Zenés műsor, ism.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztroshow, 10:10 Topshop, 11:55 Anyák gyöngye – am. sorozat, 12:45 A konyhafőnök – visszavágó ism., 14:50 Nyerő páros, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:35 A konyhafőnök – visszavágó, 21:40 Barátok közt, 22:15 Főnök inkognitóban – am. film, 23:35 Híradó, 0:10 XXI. század – a legendák velünk élnek, 0:45 A zöld íjász.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-világ, 12:00 Tények délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Bezár a bazár! – szórakoztató műsor, 20:45 A bank – vetélkedő, 22:00 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 23:25 Magánnyomozók, 0:30 Tények Extra.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Toszkána ízei – gasztro-reality, 13:15 Üzenet a palackban, avagy a PET kalózok 13:15 Üzenet a palackban hivatalos története – magyar dok. film, 14:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 15:10 Hat nővér – spanyol film, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Kékfény, 21:25 A legendák hivatala – francia sorozat, 22:15 Kenó, 22:25 1890 – szlovák sorozat, 23:40 NCIS – tengerészi helyszínelők – am. sorozat, 0:30 Hogy volt!?, ism., 1:25 Új idők új dalai.

Duna World 5:50–10:45 Délelőtti műsor, 11:20 Egy tál lencse – magyar film, 13:00 Híradó, ism., 13:20 Roma magazin, ism., 13:50 Domovina, ism., 14:20 Család-barát, ism., 15:55 Életkor, ism., 16:15 Ízőrzők, ism, 16:50 Öt kontinens, ism., 17:20 Ízőrzők, 17:55 Gasztroangyal, 18:55 Szerelmes földrajz, 19:25 Itthon vagy!, 20:00 Hogy volt!?, ism., 21:00 Híradó, ism., 21:35 Ridikül, ism., 22:35 L – kanadai–am. sorozat, 23:35 M5 Híradó, 0:05 Mindenki Akadémiája, 0:35 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .


Info május 29. szerda

május 28. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 8:00 Hírek, 10:05 A hét, 11:20 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:50 Platform, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Studio City, 14:35 Lelki villanás, 15:25 Hidak: Kanapé, 15:55 Gyerekműsor, ism., 17:00 Híradó, 17:30 A kód, 18:00 Rajzfilm, ism., 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Az igazság Harry Quebert ügyéről – am. sorozat, 20:55 Szexrabszolgák a katolikus egyházban, 2. rész – koprodukciós dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:10 Tanúságtevők, 0:35 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:05 Zenés műsor, 10:55 Labdázások – rendez­ vény­b emutató, 11 : 2 5 Ízletes konyha, 11:55 Jó reggelt, 14:40 20:00 Európa keserű gyümölcse A l p o k – D u n a – Adria, 15:10 Az elfelejtett szlovénok – dok. műsor, 16:05 Joker! – kvíz, 17:45 A császár séfje – japán sorozat, 18:50 Ki vagy? – ifjúsági műsor, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Európa keserű gyümölcse – német dok. műsor, 20:50 Közelebbről – beszélgetés műsor Vesna Milekkel, 21:45 Átverés – am. sorozat, ism., 22:50 Roma nemzetiségi műsor, ism., 23:15 Zenés műsor, ism.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro show, 10:10 Topshop, 11:55 Főnök inkognitóban – am. film, ism., 13:30 A konyhafőnök – visszavágó, ism., 15:30 Nyerő páros, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:35 A konyhafőnök – vis�szavágó, 21:40 Barátok közt, 22:15 Magnum – am. sorozat, 23:20 Házon kívül, 23:50 Híradó, 0:25 A zöld íjász – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Te l e s h o p , 10 : 4 5 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, 16:45 Madárka a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Bezár a bazár! – szórakoztató műsor, 20:45 A bank – vetélkedő, 22:00 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 23:25 Magánnyomozók – dokureality sorozat, 0:30 Tények Extra, 0:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, ism.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, ism., 12:55 Toszkána ízei – gasztro-reality, 13:25 Honfoglaló, ism., 14:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 15:10 Hat nővér – spanyol sorozat, 16:05 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, ism., 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Önök kérték, 21:25 Diagnózis, 22:05 Kenó, 22:15 Velvet divatház, 23:10 Magyarország, szeretlek!, ism., 0:40 Hogy volt!?

Duna World 5:50–11:20 Délelőtti műsor, 11:40 Agyrémek – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi műsorok, 14:15 Család-barát, ism., 15:45 Család ’19, 16:10 Szerelmes földrajz, 16:40 Térkép, 17:05 Ridikül, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Gasztroangyal, 18:55 Szerelmes földrajz, 19:30 Itthon vagy!, 20:00 Üdítő, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:30 Honfoglaló, ism., 23:25 M5 Híradó, 23:55 Mindenki Akadémiája, 0:35 M2 matricák – dok. sorozat.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 8:00 Hírek, 10:15 Az emberek és a föld, 11:15 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:50 A kód, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:30 Mišával – beszélgetős műsor, 14:30 A nyolcadik nap, 15:00 Hidak, 16:05 Gyerekműsor, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Fent – hegyi túra – dok. műsor, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak – Kajetan Kovič, Janez Menart, Tone Pavček, Ciril Zlobec: Négyük verse, 18:05 Rajzfilm, ism., 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 La disparition des lucioles – kanadai film, 22:00 Visszhangok, 22:55 Profil, 23:40 Fent – hegyi túra, ism., 0:20 Szlovén híradó Olaszországból, 0:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 11:10 Zenés műsor, 12:00 Hidak: Kanapé, 12:45 Ízletes konyha, 13:15 Jó reggelt!, 15:50 Čarokuhinja pri atu – _Románia, 16:10 Ambiensek, 16:45 Hétvégi csomag, 18:00 A császár séfje – japán sorozat, 18:55 Gyermekműsor, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Az RTV Big Band-jének újvidéki szereplése – zenés dok. műsor, 20:50 Baku: Chelsea – Arsenal, labdarúgómérkőzés, Európa Liga, döntő, 23:15 Lottó 23:25 Véleményem, 0:25 Zenés műsor, ism.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro show, 10:10 Top Shop, 11:55 Pacsi ism., 12:20 Anyák gyöngye – am. sorozat, 13:25 A konyhafőnök – visszavágó, ism., 15:30 Nyerő páros, 16:50 22:15 Toplista Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:35 A konyhafőnök – visszavágó, 21:40 Barátok közt, 22:15 Toplista – szórakoztató műsor, 23:35 Híradó, 0:10 A zöld íjász – am. sorozat, 1:10 Lila füge – magazin, ism.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Bezár a bazár – szórakoztató műsor, 20:45 A bank – vetélkedő, 22:00 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 23:40 Magánnyomozók – dokureality sorozat, 0:45 Tények Extra.

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 9:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, ism., 12:50 Toszkána ízei – gasztro-reality, 13:25 Honfoglaló, ism., 14:15 Végtelen szerelem – török sorozat, 15:10 Hat nővér – spanyol sorozat, 16:10 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, ism., 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:35 A maffia csak nyáron öl – olasz sorozat, 21:35 Partitúra – magyar ismeretterjesztő sorozat, 22:35 Kenó, 22:36 Quo vadis – olasz sorozat, 23:45 Kékfény, ism., 0:45 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:45 Agyrémek, 2. rész – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Család-barát, ism., 15:55 Magyar gazda, ism., 11:45 Agyrémek 16:20 Noé barátai, ism., 16:50 Novum, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Gasztroangyal, 18:55 Szerelmes földrajz – magyar dok. sorozat, 19:30 Magyarország, szeretlek, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:35 Honfoglaló, ism., 23:30 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 M2 matricák – dok. sorozat.

május 30. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 8:00 Hírek, 10:10 A világosság szigetei – dok. film, 11:25 Ma lent, holnap fent – szlovén sorozat, 11:55 Fent – hegyi túra – dok. műsor, 12:30 Öreglányok – am. sorozat, 13:00 Hírek, 13:35 Véleményem, 14:35 Szlovénok Olaszországban, 15:05 Hidak: Vendégem, 16:05 Gyerekműsor, ism., 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Röviden: Felhatalmazás, 18:05 Rajzfilm, ism., 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Studio 3 – beszélgetős műsor, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:30 Háború és béke a Balkánon – görög dok műsor, ism., 0:40 Tudományos műsor, ism., 0:40 Szlovén híradó Olaszországból, 1:05 Ismétlések.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Május 23-án, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:00 Ízletes konyha, 11:15 Jó reggelt!, 14:10 Háborús játékok – dok. film, 15:20 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 16:25 Szlovén üdvözlet, 17:55 A császár séfje – japán sorozat, 18:50 Firbcologi – a hóban lévő játékokról, utánzásról és a fiatalabb testvérről – gyermekműsor, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Tisztítsuk meg a Mount Everestet, 21:00 Automobilitás, 21:30 Ambiensek, ism., 22:05 Nagy látomások – francia táncos műsor, 23:10 Zenés műsor, ism.

RTL Klub

Nagyító alatt: a Lendvai Lions Klub 10 éve (ismétlés: pénteken 7.30-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 24-én, pénteken 15.30-kor a Szlovén TV I. csatornáján

6:00 Reggeli, 9:05 Asztro-Show, 10:10 Top Shop, 11:55 Toplista – szórakoztató műsor, 13:25 A konyhafőnök – visszavágó, ism., 15:30 Nyerő páros, 16:50 Elif – A szeretet útján – török sorozat, 18:00 Híradó, 19:05 Fókusz, 19:35 A konyhafőnök – visszavágó, 21:40 Barátok közt, 22:15 Gyertek át! – vetélkedő, 23:35 Híradó, 0:10 Brandmánia, 0:45 Szuperzöld – hírműsor, ism.

TV2 6:55 Mokka, 8:50 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:30 Piszkos pénz, tiszta szerelem – török sorozat, 13:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:40 Szerelmem, Ramón – mexikói sorozat, 16:45 Madárka – török sorozat, 18:00 Tények, 19:10 Bezár a bazár! – szórakoztató műsor, 20:45 A bank – vetélkedő, 22:00 Pénzt vagy éveket! – szórakoztató műsor, 23:25 Magánnyomozók, 0:30 Tények Extra, 0:55 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, ism.

Duna Tévé 5:55–9:30 Virradóra, 9:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 H í ra d ó , 12 : 4 5 Toszkána ízei – gasztro-reality, 13:15 Honfoglaló, 14:05 Végtelen 21:25 Derült égből apu szerelem – török sorozat, 14:55 Hat nővér – spanyol sorozat, 15:55 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Sorsok útvesztője – török sorozat, 19:30 Honfoglaló, 20:25 Bagi–Nacsa Orfeuma, 21:25 Derült égből apu – francia–angol film, 23:15 Kenó, 23:25 Az ötödik pecsét – magyar film, 1:25 Önök kérték!, ism.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:40 Mindenki gyanús – magyar film, 13:00 Híradó, ism., 13:20 Nemzetiségi magazinok, 14:20 Család-barát, ism., 15:55 Kék bolygó – magazinműsor, ism., 16:20 Opera Café, 16:50 Magyar krónika – magazinműsor, 17:20 Ízőrzők, 17:55 Gasztroangyal, 18:55 Szerelmes földrajz – magyar dok. sorozat, 19:30 Itthon vagy! – magazin, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, ism., 22:30 Honfoglaló, ism., 23:25 M5 Híradó, 0:00 Mindenki Akadémiája, 0:35 M2 matricák – dok. sorozat, 0:45 Hetedhét kaland.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne a Petőfi Sándor tanulmányi verseny díjkiosztó rendezvényei (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 28-án, kedden 15.25-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Kanapé: ifjúsági adás, lábbelik, kalapok és táskák a Divatsarokban, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzős diákjainak ballagása, előzetes a Petroleum Beat fesztiválról, programajánló és klipek (ismétlés: szerdán 12.05-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Május 29-én, szerdán 15.00-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne Emlékezünk… rovat (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 30-án, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 17.30-kor és másnap 11.25-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2019. május 21-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Turisztikai vezető Gondvana, trgovina, turizem in storitve d.o.o., Dobronak 115/F. (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. június 4.) Takarító Čistilni servis Partner, storitve d.o.o., Trg komandanta Staneta 4., Ljubljana (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2019. június 7.) Humánerőforrás-menedzser Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jogi területen szerzett egyetemi végzettség, angol, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. július 29.) Szakács, konyhai segéd Počivališče na meji d.o.o., Fő utca 173., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, hosszabbítási lehetőséggel, jelentkezési határidő: 2019. május 29.) Kereskedelmi vezető – értékesítő Taste, proizvodnja, trgovina in svetovanje, d.o.o., Adrijanci 8., 9203 Petrovci, (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, főiskolai végzettség, jelentkezési határidő: 2019. június 6.) Raktári dolgozó Carthago proizvodnja avtodomov d.o.o., Kamenice 2., 9223 Odranci (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2019. május 29.) Szerelőmunkás Carthago proizvodnja avtodomov d.o.o., Kamenice 2., 9223 Odranci (10 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2019. május 29.) Kamionsofőr Pt Hozjan, d.o.o., Trnje 48/D., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2019. június 13.) Munkavezető – projektkoordinátór a turizmusban Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet, Lendvai út 19., Csente (1 munkahely, meghatározott munkaidő: 12 hónap, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. május 26.) Jogtanácsos a telekkönyvezés területén Lendvai Járásbíróság, Fő u. 9., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2019. május 26.) Értékesítő Sünkel M d.o.o., Hármasmalom 2M., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, magyar nyelvtudás, havi bér: 1.200 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2019. június 8.) Takarító Sicom Hoteli d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12., 1210 Ljubljana–Šentvid (1 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2019. május 30.) Gyógyszeripari operátor/szerelő HSG Kariera d.o.o., Dunajska cesta 165., Ljubljana (2 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2019. junius 4.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

Május 24. és 30. között Lendvai Plébánia Szombaton, május 25-én, Orbán napján 13.00 órakor Csentében szentmise a Szent Orbán-szobornál, valamint vasárnapra érvényes szentmise 16.30-kor Petesházán és 18.00 órakor Lendván szentmise a hittanosok és a családok részére. Vasárnap, május 26-án húsvét hatodik vasárnapja. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor (házassági évfordulósok ünneplése), valamint Gyertyánosban 11.00 órakor. Szerdán, május 29-én 9.30-kor szentmise az idősek otthonában. Csütörtökön, május 30-án, Urunk menybemenetelének ünnepén szentmisék 9.00 és 19.00 órakor.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Vasárnap, május 26-án, húsvét hatodik vasárnapján 8.00 órakor szentmise Dobronakon, 10.00 órakor búcsú Radamosban. Hétfőn, május 27-én 19.30-kor fogadalmi szentmise Kámaházán a faluotthonban. Kedden, május 28-án 19.30-kor fogadalmi szentmise Göntérházán. Szerdán, május 29-én 19.30-kor fogadalmi szentmise Radamosban. Csütörtökön, május 30-án 9.00 órakor szentmise Dobronakon, 11.30-kor Göntérházán, valamint 19.30-kor Zsitkócban.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

magyar nemzetiségi művelődési intézet zavod za kulturo madžarske narodnosti

25

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) az MNMI Statútuma, valamint a munkahelyi besorolásról szóló okirata alapján pályázatot hirdet

SZAKMAI MUNKATÁRS munkahely (a munkahely kódja: J016037) betöltésére határozatlan időre (3 hónapos próbaidővel). A pályázónak a törvényben meghatározott általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell eleget tenniük: • felsőfokú szakmai végzettség, illetve a korábbi főiskolai szakmai végzettség, • 12 hónapos munkatapasztalat, • a magyar és szlovén nyelv magasabb szintű ismerete, • számítógépes táblázatok használata, • adatbázisokkal végzett munka alapismeretei, • szövegszerkesztő használata, • „B” kategóriás járművezetői engedély. A pályázatnak tartalmaznia kell: • a kérvényt, • a pályázó iskolai végzettségét tanúsító okiratok másolatát, • a pályázó munkatapasztalatait tanúsító okiratok másolatát, • a pályázó részletes önéletrajzát, az esetleges szakmai tapasztalatok leírását, • a járművezetői engedély másolatát. A pályázatokat zárt borítékban 2019. május 29. (a pályázat beérkezésének a napja a mérvadó) a következő címre kell elküldeni, illetve személyesen eljuttatni: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – Zavod za kulturo madžarske narodnosti, Fő utca – Glavna ulica 32., 9220 Lendva – Lendava. A borítékon kérjük feltüntetni: „MNMI SZAKMAI MUNKATÁRS PÁLYÁZAT – Tilos felnyitni a bontási időpont előtt.” A határidőn túl beérkezett, illetve a hiányos pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Šooš Mihael igazgató

Református Egyház Vasárnap, május 26-án 10.00 órakor közös istentisztelet Szentlászlón a testvérgyülekezettel, a Szentgotthárdi Református Egyházközség tagjaival. Igét hirdet: Nt. Sisakné Páll Klára.

Legyen Ön is az előfizetőnk!

A KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ INTÉZET 2019. ÉVI ESSZÉPÁLYÁZATA A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. Bővebben a www.nepujsag.net/felhívások alatt.

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .


Info MEGEMLÉKEZÉS A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában sohasem lehet feldolgozni. Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de a hiánya mindig megmarad. (Ara Rauch) Május 22-én múlt el egy szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk és testvérünk,

Köszönet mindazoknak, akik szívükben hordják emlékét! Szerettei

•Május 23-án, csütörtökön, 19.00 órakor, •lendvai könyvtár •Göncz László: Emberek a pannon végeken című könyvének bemutatója •Május 24-én, pénteken, 17.00 órakor, •Marác központja •Bodzafesztivál •Május 27-én, hétfőn, 19.30-kor, •Dobronak, Dobronoki György-ház •A 15. Vino-art művésztelep alkotásaiból készült képzőművészeti kiállítás megnyitója

Küzdöttem, de már nem lehet, A sír ölel át engemet. Az én szívem már nem vérzik, A fájdalmat az élők érzik.

Gerebic László (1959–2019)

Zver Martin.

figyelmükbe

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, ismerősöknek és jóbarátoknak, akik drága fiam, férjem és édesapánk temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére és jótékony célra adakozva mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a Lendvai Egészségház mentőseinek, Štihec Simon dobronaki plébánosnak a megható gyászszertartásért és a göntérházi imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Göntérháza, 2019. május 16-án

névnapsoroló

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Május 24-től 30-ig Péntek – Eszter Szombat – Orbán Vasárnap – Fülöp, Evelin Hétfő – Hella Kedd – Emil Szerda – Magdolna Csütörtök – Janka, Zsanett

Kocsis Ferenc

Úgy mentél el, ahogy éltél. Csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében.

(1935–2019)

apróhirdetés •Masszázs és pedikűr Nemesnépen az Abbázia Hotelben és Lentiben. Érdeklődni: tel. 0036-30-853-6597. •Benzines fűnyírót vásárolnék. Kérem, hívjanak a 041671-084-es mobilszámon.

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2019. május 29-én, SZERDÁN 17.00 órakor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk az évad utolsó Ringatójára Lendván, a Bánffy Központban. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások a Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, elkísérték utolsó nyugvóhelyére és e nehéz pillanatokban bármilyen segítséggel, adományukkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Felsőlakos, 2019. május 17-én

A gyászoló család

Laura Marshall: Ismerősnek jelölt (XXI. század, 2018, 350 oldal)

Louise, a negyvenes éveiben járó elvált anya egy napon szívdermesztő üzenetet kap. Maria Weston, a volt osztálytársa ismerősnek jelölte őt a Facebookon. De Maria több mint huszonöt éve halott. Louise ezek után felveszi a kapcsolatot a volt osztálytársaival, hogy kiderítse, mi történik. De Louise tudja, hogy ha egyszer kiderül az igazság, akkor minden nélkül maradhat… Rendezvényeink: Göncz László: EMBEREK A PANNON VÉGEKEN című könyvének bemutatója 2019. május 23-án, csütörtökön 19.00 órakor lesz a könyvtár olvasótermében

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

13


Info Humor

Horoszkóp

Szókereső

Férfi a haverjának: – Tegnap felhívtam az elmegyógyintézetet, mert nálunk járt az egyik szökött ápoltjuk. – Miből gondolod, hogy egy szökött elmebeteg járt nálatok? – Valaki megszökött a feleségemmel!

Kos Már. 21. – ápr. 20. A héten üzleti tárgyalásokban, szórakozásban és játékban lesz alkalma kamatoztatni észjárását.

A szülőszobánál várakozik egy fiatalember, s amikor megtudja, hogy apa lett, ájultan esik ös�sze. Miközben az ápolónők ellátják, felbukkan az orvos kezében a csecsemővel. Meglepődve kérdezi az ápolónőt: – Hát az apukával meg mi történt? – Azt hittem, csak az időt kérdezi, én meg rávágtam, hogy 6!

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Rendkívül csavaros észjárásával, ügyes és taktikus lépések sorozatával oldja meg pénzügyi helyzetét.

A menyasszony fut az anyjához és kérdezi: – Anyu, anyu, én és Zoli vitázunk, és nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünknek van igaza. – Nagyon egyszerű kislányom – válaszol az anya. – Házasságkötés előtt neki, utána meg neked! – A maga fia elég régóta nem jár iskolába. – Nem létezik, hisz minden reggel elkísérem! – Elhiszem, de a tanítás délután van! A háziállatok versenyeznek, hogy melyikük a legfélelmetesebb. Azt mondja a disznó: – Belehempergek a sárba, visítva rohangálok körbe, az összes baromfi megijed tőlem. Mondja a bika: – Felszegem a fejem, fújtatok egy kicsit, rohangálok a réten, az összes tehén, birka szerteszéjjel fut. Mondja a csirke: – Úgy teszek, mintha döglött lennék, a fél ország becsinál a félelemtől, hogy madárinfluenzám van...

14

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Anyagi természetű ügyekben remekül, ötletesen oldja meg a helyzetet, hatékonyan tárgyal üzletfeleivel.

Szókereső rovatunk újabb feladvánnyal várja olvasóinkat. A szabályok egyszerűek: a betűrácsban elrejtettünk szavakat, melyeket Önöknek kell megtalálniuk. Minden héten elrejtünk azonban hibás megfejtéseket is, vagyis olyan szavakat, amelyek nem illenek a sorba. Ha a beküldött megfejtésük tartalmazza ezt a szót, akkor nem lesz érvényes a megfejtés sem. Keresgélhetnek minden irányban, balról jobbra és jobbról balra, fentről lefelé és lentről felfelé, de átlósan is megbújhat a megfejtés. Ezúttal azon három település nevét rejtettük el, ahol a muravidéki kétnyelvű általános iskoláknak tagiskolája van. Bízunk benne, hogy olvasóink sikerrel megtalálják ezeket. Előző szókereső játékunk helyes megfejtése: Sal, Marác, Lendva, a hibás elem pedig Hodos volt. Ezen a héten helyes megfejtés nem érkezett, új feladványunk beküldési határideje: június 3. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Nagyon szeret ismerkedni, társaságba menni. Párkapcsolata izgalmas és érzelmekkel teli lesz. Szűz Aug. 24. – szept. 23. A héten a munkája a nyilvánosság elé kerül és óriási szakmai elismerésben lesz része.

kulcslyuk

Bogdan Horvat Sanja, a Völgyifalui HK elnöke A legjobb dolgok az életemben: • A családom, a kis „állatkertünk” otthon, a levendulaültetvényem, a kajszibarackfa árnyéka az udvarunkon, azok a kis kezek, amelyek este átölelnek. Ahol házat építenék: • Ahol nincs internet és mobilhálózat. Gyermekkori álmom: • Nagyvárosban élni, szabadnak lenni, utazni. De nem bánom, hogy másképp alakult. A hobbim: • Lézergravírozás fára, dísztárgyak készítése, levendulatermesztés. Amit a legjobban meg tudok főzni: • Talán ezt mástól kellene megkérdezni. A film, amit többször is megnéztem: • Nincs, nem szeretem, ha ismétlődnek a dolgok. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Többet aludtam volna, mielőtt anya lettem. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Milyenek lesznek a gyermekeim felnőttként. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Egy elhagyatott szigeten legalább egy hétig túlélni.

Rák Jún. 22. - júl. 22. Most az élére kerülhet egy csoportnak. Mindaddig gördülékennyé válnak az ügyei, amíg tekintettel van mások érzéseire.

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Elképzelhető, hogy a héten szakmai vagy tanulmányútra megy egy közeli országba. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A napokban kap egy olyan munkakört, ahol mások pénzügyeivel foglalkozhat. Képes átlátni a bonyolult kérdéseket. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Rengeteg emberrel kerül kapcsolatba, de élénk szellemi partnerre van szüksége, aki fenn tudja tartani az érdeklődését.

A leghasznosabb tárgyam: • A táskám. Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • Mindig? Nagyjából a férjemét. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • A gyerekeimtől és az állatoktól, na meg egy jó sétától. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Megszabadulni a sok kinőtt ruhától. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • A zöld búzamezők.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Meglepő ötletekkel áll elő, ami mindenki számára kedvező. Probléma nélkül tud mozogni különböző társadalmi körökben. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. A héten mindenképpen a rivaldafénybe lép. Teljesen tisztában van azzal, milyen hatást gyakorol most a többi emberre. Halak Febr. 20. – már. 20. Harmonikus kapcsolatra törekszik belső és külső világával. A hétvégén jutalmazza meg magát egy talpmasszázzsal.

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .


Muravidék A tanulóközösségek napja

Lendva is fesztiválváros volt, sajnos a hűvös, esős idő a bemutatkozókat a szabadtérről a Színházterem előcsarnokába szorította. A rendezvényt a Kultúregyesületek Községi Szövetsége koordinálta a Lendvai Népi Egyetem és Lendva Község közreműködésével. A rendezvény sajtótájékoztatóval kezdődött a zsinagógában, ahol Hojnik Kelenc Rahela, a Lendvai Népi Egyetem igazgatója köszöntötte a részvevőket: Magyar Janez lendvai polgármestert, Sraka Alojzot, a Muraszombati Tanácsadási Központ vezetőjét, Dravec Dejant, a Muraszombati Népi Egyetem vezetőjét, Horvat Natašát, az Andragógiai Központ kitüntetettjét – az elismerést a felnőttképzés, elsősorban a romák képzése terén elvégzett munkájáért kapta –, Horvat Jožefet, a lipovci tanulmányi szakkör szakmentorát és Hozjan Danijelát, a Kultúregyesületek Szövet-

ségének vezetőjét. Hozjan Danijela a tanulás és a kompetenciák elsajátításáról elmondta: a gyermek növekedése a tanulással karöltve valósul meg, melynek az emberi életmód változásában is fontos szerep jut, mint ahogy a tudásnak is a magaviselet kialakulása és az érzékelés területén. Magyar Janez polgármester a kultúrotthon aulájában felállított standokra pillantva örömét fejezte ki, hogy a községben is egész napos rendezvényt szentelnek a tudásszerzésnek és a tanulásnak. Beszédét egy kínai közmondással fejezte be, mely a tudást az ár elleni hajózáshoz hasonlítja: ha rosszul evezel, visszafelé sodor az ár. A színházterem előcsarnokában a szer vezők, a társszer vezetek képviselői, a környező szervezetek, intézmények tudásparádét mutattak be fellépőkkel, a különböző egyesületek pedig standokon, szórólapokkal és nyomtatott anyagokkal tájékoztatták az érdeklődőket tevékenységükről. Az iskolák néptánc- és énekes produkciókkal is bemutatkoztak.

házás keretében a vállalat minden épületén kiépítik a prevenciós tűzvédelmi rendszert is. A cég korszerűsítette az irodahelyiségeket és a dolgozói részlegeket, a befektetés mintegy másfél millió eurót tett ki. A jubiláló, 40 éves Carthago anyavállalat 2020-ban megújítja ös�szes termékét, a legtöbb újdonságot a Carthago c-compactline és a Malibu Van lakóautókon tervezik. A Carthago a tavalyi üzleti évben valamivel több mint 200 millió eurós forgalmat bonyolított le, ami 13 százalékos növekedést jelent. A dolgozók a januári béremelés után június folyamán nettó 1.400 euró nyaralási pótlékra számíthatnak,

augusztus 1-jével pedig kiegészítő nyugdíjbiztosítást kötnek a részükre. A foglalkoztatottak száma 750 körül mozog, de még mindig szükség van újabb dolgozókra, főleg szakmunkásokra. Az odrijánci Carthago tíz év alatt az anyavállalaton belül és a Muravidéken is meghatározó gazdasági szereplővé nőtte ki magát, ami a folyamatos fejlesztések által elért termelési és foglalkoztatási szint eredménye. Az anyavállalat odrijánci cégében gyártja vezető termékeit, mint a Carthago c-compactline, a Carthago c-line és a Malibu Van márkajelű lakóautókat – áll a Carthago sajtóközleményében. Szolarics Nađ Klára

A tanulás fesztiválja – idén Lendván is Az életen át tartó tanulás hete kapcsán május 15-én idén első alkalommal – 16 más szlovéniai város mellett – Lendva volt az egyik helyszíne „A tanulás fesztiváljának”, melynek keretében a Színház- és Hangversenyteremben több mint harminc szervezet mutatkozott be. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az életen át tartó tanulás hete, mely jövőre

ünnepli 25 éves jubileumát, az egyik legismertebb oktatási és képzési kampány Szlovéniában. A tanulás fesztiválját mint a

mozgalom központi rendezvényét minden évben májusban szervezi meg a Szlovén Andragógiai Központ. Idén a Muravidéken

A lendvai színházterem aulája kiállítótérré, illetve színpaddá alakult át a tudás népszerűsítése céljából.

Tovább bővül a Carthago A Carthago cég a tervezett hatmillió eurós beruházás révén új üzemcsarnokot épít a lakóautók-

hoz szükséges faelemek és bútorok gyár tására Odrijáncon. Az üzemet a legkorszerűbb gépekkel

és berendezésekkel, elszívókkal szerelik fel. A raktározási folyamat teljesen automatikus lesz. A beru-

A lakóautókhoz szükséges faelemek és bútorok gyártására új üzemcsarnok készül az odrijánci Carthago cégnél. N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .

15


Horizont Nem mindennapi fotókiállítás

Hova visz bennünket a szél? Május 18-a a múzeumok világnapja. Ezen a napon több új kiállítás is megnyílik világszerte, és nincs ez másként Lendván sem, ahol a Színház- és Hangversenyterem előcsarnokában a Hova visz bennünket a szél? című fotókiállítás nyílt meg.

Akik szombaton korán keltek, láthatták, ahogy egy hőlégballon igen alacsonyan áthaladt Lendva felett. Ez a látvány a délutáni fotókiállítás megnyitójához kapcsolódott, ahol a FotoFoto csoport fé ny k é p é s z e i , D i v j a k Karla, Divjak Igor, Galič Tomaž, Kacafura Miha és Lešnjak Alfred állította ki fényképeit, melyeket nem mindennapi perspektívából készítettek: egy hőlégballonból. Kacafura Miha fényképész a megnyitón elmondta, nagyon találó neve van a kiállításnak. Véleménye szerint ugyanis a hőlégballonnal nem lehet úgy repülni, mint például a repülővel, melynek az is a célja, hogy minél gyorsabban egyik helyről

a másikra jussunk vele, és közben nem igazán láthatjuk a tájat. Nem úgy, mint a hőlégballonból, amit lehet irányítani, de lényegében a szél határozza meg, merre haladunk, az utazás pedig lassú. Miközben a levegőben vagyunk, a lábunk alatt csak néhány négyzetméternyi hely van, körülöttünk nincs fal vagy ablak, így tényleg megcsodálhatjuk az elénk táruló látványt, és ha van nálunk fényképezőgép, azt meg is örökíthetjük. A továbbiakban Lendva Község polgármestere, Magyar Janez is köszöntötte az egybegyűlteket. A fotókat még néhány hétig minden nap láthatja a közönség a nyitvatartási időn belül. SoPe

nepujsag.net Készülődés a felszállásra.

Átadták az új tűzoltógarázst Szombaton délután ünnepélyes keretek között Radamosban átadták az új, korszerű tűzoltógarázst. A radamosi önkéntes tűzoltók ezzel befejezték több éve tartó fejlesztésüket, és a személyautójuk mellett most méltó helyet kapott a tartálykocsi is. A beruhá-

zás keretében felújították a faluotthon vakolatát is és javítási munkálatokat végeztek az otthonban, valamint a régi garázsban kicserélték az ablakokat. A beruházás értéke mintegy hatvanezer euró volt – mondta lapunknak Lebar Te­odor, a Radamosi ÖTE

elnöke, s az összeg java részének összegyűjtésében a helyi Harangvirág Művelődési Egyesület segített sokat, a garázs telkének a megvásárlását pedig Lendva Község fedezte. Az új létesítmény azért is nagy érték a falusi közösségnek, mert tömérdek önkéntes mun-

kával, saját erővel, a helyiek összefogásával jött létre. Az ünnep élyes át adást jelenlétükkel megtisztelték a környékbeli tűzoltóegyesületek képviselői, Prendl Srečko, a

lendvai tűzoltószövetség elnöke és Magyar Janez, Lendva Község polgármestere. Az új tűzoltógarázst Štihec Simon dobronaki plébános szentelte fel. Hs

Állandó jogsegélyszolgálat kisebbségi jogsérelmek esetén Berden Mario jogász vagyok, és sikeresen pályáztam a budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet által kiírt feladatkörre a Muravidéken, illetve Szlovéniában. A feladatom állandó jogsegélyszolgálat biztosítása a muravidéki magyarság kisebbségi jogvédelme érdekében. A megbízás elsősorban azon jogsértésekre irányul, amely esetekben a külhoni magyar nemzetiségű személyeket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt, illetve szervezeteiket és intézményeiket a régióban élő magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt ér jogsérelem. Elérhetőség és bővebb információ: Email: jogsegely.muravidek@gmail.com Cím: MMÖNK, Fő utca 124., 9220 Lendva

Több éves fáradozás után megépült a Radamosi ÖTE új tűzoltógarázsa.

16

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .


Horizont Hagyományőrzés és gasztronómia

Radamosban vidáman rotyogott a babgulyás A Radamosi Helyi Közösség, valamint a Harangvirág Művelődési és Turisztikai Egyesület szombaton második alkalommal szervezett hagyományőrző és gasztronómiai napot, melyen a babgulyásfőzésben jeleskedők mérhették össze tudásukat. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A szeszélyes tavaszban a szép időt kihasználva a tavalyi 15 csapathoz mérten idén némi emelkedést tapasztalhattak a szervezők, hiszen összesen 21 csoport versenyzett a győztes helyekért. A csoportok között a magyarországi baráti és testvértelepülések is versenyeztek, de a Hetésből is verbuválódtak csapatok. Emellett látvá-

nyos volt a kézművesek bemutatója is, csuhéból készített tárgyak készítését, vesszőfonást láthattunk… A kísérő kulturális műsorban a helyi Harangvirág népdalkör, valamint a göntérházi iskolások és óvodások műsora mellett a Sárhidai Népdalkört, zalaegerszegi néptáncosokat és népzenészeket, Bot Gábor és Debrei Zsuzsanna operett-összeállítását, valamint Stángli Tibor szó-

Idén Radamosban 21 csapat mérte össze tudását, ez az elkezdett hagyomány folytatását ígéri. rakoztató énekest láthatta a közönség.

Az érettségizők idén is eltáncolták a francianégyest

Pénteken pontosan délben országszerte több városban és köztéren – ahogy több más európai országban is – táncra perdültek a középiskolák végzős diákjai, ismét előadva a francianégyest. A Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzősei is mosollyal az arcukon, síppal zajongva gyűltek össze az iskola udvarán. Annak ellenére, hogy ez a nap látszólag gondtalanul zajlott számukra, nagy kihívás és próbatétel előtt állnak, hiszen a felnőtté válás vizsgája, az érettségi, illetve a záróvizsga még vár rájuk. Az Európai Quadrille Táncfesztivál ötletgazdája a maribori székhelyű Szlovéniai Táncegyesület. A 2005 óta tartó fesztiválsorozat lényege, hogy nemzetközi szinten minél több csoport táncolja el egyszerre a közös koreográfiát. A Guinness-rekordok nyilvántartása alapján az egy időben előadott szinkrontánc kategóriában az első helyen szerepel a rendezvény. tt N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .

A babgulyásfőző versenyben az első helyen a Petesházi Helyi Közösség csapata, a második helyen

a helybeli Harangvirág ME, a harmadikon pedig a szomszédos göntérháziak csapata végzett.

Betörtek a Lendvahegyi Szentháromságkápolnába

Múlt héten ismeretlen tettesek betörtek a Lendvahegyi Szentháromság-kápolnába. Miután feltörték a bejárati vaskaput, könnyen bejutottak a szellőztetés miatt mindig nyitva tartott kápolnába. Információink szerint a tettesek az önkéntes adományoknak elhelyezett perselyből ismeretlen összegű pénzt tulajdonítottak el. A kápolnában található Hadik Mihály-múmiában nem tettek kárt. hs

17


Sport Legfeljebb ötödikek lehetnek

Ploj, Oštrek és Bizjak is betalált Krka – Nafta 1903 1:3 (0:2)

A mérkőzés helyszíne: Portoval stadion, Novo mesto A nézők száma: 100 Játékvezetők: Matković Aleksander, Kordež Grega, Horvat Denis Szövetségi ellenőr: Žunič Ivan Krka: Marjanović, Bedek, Žur (Bubnjević 69.), Kastrevec, Pavič, Marotti, Vidmar (Judež 46.), Kambič, Hrka (Dedić 64.), Kim, Novak; edző: Lučić Borivoje Nafta 1903: Raduha, Pirtovšek, Grabant B. (Zagorec 61.), Oštrek (Bizjak 61.), Ploj, Malešević (Zeljko 79.), Novinić, Paku, Živko, Vinko, Leuštek; edző: Sluka Marian Gólszerzők: Ploj (33.), Oštrek (45.), Bizjak (81.), Pavič (83.) Sárga lap: Kambič, Vidmar, Novak, Grošič, Živko, Kim Piros lap: –

Raduha Florijan hálóőrnek nem igazán akadt dolga a Krka ellen.

33. forduló

33. forduló Mura – Gorica Maribor – Triglav Kranj Domžale – Celje Krško – Aluminij Rudar – Olimpija

3:0 (2:0) 3:3 (1:1) 1:1 (0:1) 1:3 (0:2) 1:2 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Maribor 34 22 9 3 79:32 75 2. Olimpija 34 19 9 6 72:46 66 3. Domžale 34 16 9 9 70:45 57 4. Mura 34 13 12 9 52:35 51 5. Celje 34 12 12 10 44:48 48 6. Aluminij 34 13 5 16 49:53 44 7. Rudar 34 11 6 17 46:71 39 8. Triglav 34 10 6 18 48:77 36 9. Gorica 34 7 9 18 42:60 30 10. Krško 34 4 9 21 26:61 21 A 35. forduló párosítása 2019. május 18-án és 19-én: Olimpija – Mura, Celje – Rudar, Triglav Kranj – Domžale, Maribor – Krško, Gorica – Aluminij.

18

Puskás AFC – Ferencváros Haladás – Mol Vidi MTK – Honvéd DVTK – Újpest Kisvárda – Mezőkövesd DVSC – Paks

1:1 (0:0) 1:1 (0:0) 1:4 (1:1) 3:0 (1:0) 2:1 (1:0) 4:1 (3:1)

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 33 23 5 5 72:27 74 2. MOL Vidi 33 18 7 8 53:37 61 3. DVSC 33 14 9 10 44:39 51 4. Honvéd 33 13 10 10 46:38 49 5. Újpest 33 12 12 9 38:28 48 6. Mezőkövesd 33 12 8 13 45:40 44 7. Puskás AFC 33 11 7 15 36:45 40 8. Paks 33 9 12 12 33:46 39 9. Kisvárda 33 10 8 15 36:48 38 10. DVTK 33 10 8 15 36:57 38 11. MTK 33 10 4 19 42:56 34 12. Haladás 33 8 6 19 31:51 30 A Ferencváros a Bajnokok Ligája se­lej­te­ző­ jé­ben, a MOL Vidi, a DVSC és a Honvéd az Európa Liga selejtezőjében vesz részt. Az élvonaltól búcsúzott az MTK és a Haladás, a két feljutó csapat a ZTE és a Kaposvár lett.

Az idei bajnokság utolsó vendégszereplését a Nafta eredményesen, győzelemmel zárta. Már az első félidőben két szép gólt szerzett a csapat és számtalan gólhelyzetet dolgozott ki, de ezeket Ploj és Vinko kihagyta. A 31. percben aztán éppen Ploj fejelt a kapuba, amikor egy szögletnél Pirtovšek találta meg csapattársát. A félidő 43. percében Vinko ellen szabálytalankodtak, a 11-eshez Oštrek állt oda, ám Marjanovič kapus kivédte a büntetőt. Oštrek még a félidő vége előtt jóvátette az elpuskázott 11-est és kettőre növelte a Nafta előnyét. A második félidőben is a vendégek játszottak kezdeményezőbben, számtalan ígéretes helyzetet alakítottak ki, de az újabb találatra csak tíz perccel a mérkőzés vége előtt került sor, Bizjak egy bal oldali beadásnál célzott pontosan. Az izgalmas mérkőzés végeredményét pedig egy nagyon gyors ellentámadás után Pavlič állította be, aki a Krkának megszerezte a szépítő gólt. F.h.m.

29. forduló Krka – Nafta 1903 Beltinci – Fužinar Ilirija – Dob Drava – Bravo Ankaran – Tabor Sežana Radomlje – Rogaška Brda – Brežice Dekani – Bilje

1:3 (0:2) 1:3 (0:3) 2:0 (0:0) 0:1 (0:0) 0:4 (0:1) 3:1 (1:0) 0:0 (0:0) 0:3 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Bravo 29 21 3 5 67:28 66 2. Tabor Sež. 29 19 6 4 59:20 63 3. Radomlje 29 18 4 7 68:35 58 4. Krka 29 14 9 6 57:41 51 5. Nafta 1903 29 13 8 8 47:35 47 6. Drava 29 13 6 10 49:33 45 7. Fužinar 29 12 9 8 44:34 45 8. Dob 29 10 9 10 43:39 39 9. Bilje 29 9 6 14 30:53 33 10. Beltinci 29 9 4 16 35:52 31 11. Rogaška 29 7 10 12 32:50 31 12. Brda 29 6 11 12 34:43 29 13. Dekani 29 7 7 15 44:62 28 14. Ilirija 29 7 5 17 33:60 26 15. Ankaran 29 6 7 16 27:59 25 16. Brežice 29 5 8 16 27:52 23 A 30. forduló párosítása 2019. május 26-án: Nafta 1903 – Ilirija, Brežice – Beltinci, Dob – Radomlje, Fužinar – Drava, Bravo – Ankaran, Rogaška – Dekani Tabor Sežana, – Krka, Bilje – Brda.

Az Olimpija a lendvai körzeti liga bajnoka

Két fordulóval a bajnokság vége előtt a hosszúfalui Olimpija bebiztosította bajnoki címét a lendvai körzeti labdarúgóligában. A bajnokság 20. fordulójában hazai pályán határozott játékkal a gyertyánosi Panonija védelmét a félidő utolsó perceiben törték meg: több próbálkozás után a 41. percben Kepe Tihomir szabadrúgásból a 16-os széléről csavart a kapuba. A kapott gól kissé megzavarta a Panoniját, amit Vida Matej használt ki és két perc múlva kettőre növelte az előnyt. A pihenő után az Olimpija visszavett az iramból, de így is mezőnyfölényben játszott. A gólgyártást a 68. percben Szőke Mihael folytatta, miután Kepe David elpuskázott egy büntetőt. Amikor a vendégeknél Horvat Tadej piroslapos büntetéssel kénytelen volt elhagyni a pályát, biztossá vált, hogy a Panonija a szépítő gólt sem tudja megszerezni. A 84. percben Bela Tadej viszont vágott még egyet a gyertyánosiaknak. hs

LENDVA KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 20. forduló Olimpija – Panonija Nafta ÖF – Petesháza Renkovci – Zvezda Nedelica – Kapca Graničar – Kobilje Csente – szabad

19. forduló Dobronak – Bogojina Čarda – Goričanka Rakičan – Radenska Bistrica – Križevci

2:2 (0:0) 5:1 (2:1) 2:1 (2:0) 0:3 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Rakičan 19 14 3 2 51:14 2. Čarda 19 13 3 3 58:13 3. Radenska 19 9 6 4 27:22 4. Goričanka 19 8 4 7 30:36 5. Križevci 19 7 4 8 28:27 6. Dobronak 19 4 4 11 26:44 7. Bogojina 19 3 4 12 24:51 8. Bistrica 19 2 4 13 17:54

45 42 33 28 25 16 13 10

A 20. forduló párosítása 2019. május 26-án: Rakičan – Dobronak, Goričanka – Bistrica, Radenska – Čarda, Križevci – Bogojina.

4:0 (2:0) 7:0 (1:0) 2:3 (1:2) 4:1 (2:1) 0:4 (0:2)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 18 16 0 2 68:15 48 2. Csente 18 13 2 3 57:23 41 3. Kobilje 18 13 1 4 64:21 40 4. Nafta ÖF 19 11 2 6 40:29 35 5. Panonija 18 9 0 9 42:41 27 6. Kapca 19 8 1 10 37:53 25 7. Nedelica 18 5 8 5 30:21 23 8. Renkovci 18 6 2 10 38:38 20 9. Zvezda 18 4 3 11 22:57 15 10. Graničar 18 3 3 12 20:51 12 11. Petesháza 18 1 0 17 6:75 3 A 21. forduló párosítása 2019. május 26-án: Kapca – Csente, Kobilje – Olimpija, Petesháza – Graničar, Panonija – Renkovci, Zvezda – Nedelica, Nafta ÖF – szabad.

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .


Sport

A véghajrában visszaestek A városi stadionban játszották idénybeli utolsó hazai mérkőzéseiket a Nafta ifjúsági és serdülő korosztályos csapatai a Jarenina növendékei ellen. Mindkét hazai csapat gyengébben teljesített a megszokottnál. Míg az ifjúsági felállás 0:4es (0:1) vereséggel távozott a sportparkból, a serdülők 0:5-re kaptak ki. A serdülők már az első félidőben gólhátránnyal vonultak pihenőre, majd a folytatásban tíz perc alatt háromszor is betaláltak a vendégek és még egy gólt szereztek a 68. percben. A hazaiak tehetetlenek voltak, az erejükből a szépítő gólra sem futotta. Az idény végére Hermán István edző kispadja sérülések és más irányú kö-

telezettségek miatt rövidnek bizonyult, de mindemellett az edző eredményesnek minősítette a bajnokságot: „Teljesítettük az elvárásokat az idei szezonban, hiszen stabilan bennmaradtunk a ligában, ráadásul az összesített táblázat első felében fogunk végezni. Az őszi idény sokkal jobban sikerült, mint a tavaszi, amikor rengeteg problémával küzdöttünk. Néhány játékos igazolása nem jött össze és az edzésektől függetlenül nagyon sok játékos sérülésekkel küzdött. A tavaszi bajnokság során egyszer sem tudtam úgy kiállítani a csapatot, hogy a legjobb 11 játékos került volna pályára. Miután viszont eldőlt, hogy nem tu-

dunk harcolni a dobogóért, a következő idényre kezdtünk dolgozni. Így a meccsen három játékosnak adtam lehetőséget az U15-ös együttesből. Közülük kettő végig is játszotta a mérkőzést.” Amint még az edző elmondta, a következő idényben az U17-es csapatot feltétlenül meg kell erősíteni, hogy olyan eredményes tudjon lenni, amilyen az idén volt. A vasárnapi mérkőzések eredménye nem befolyásolta a Nafta csapatainak helyezését az összesített tabellán, 78 ponttal maradtak a negyedik helyen, Jarenina viszont a két győzelemmel egyelőre kikerült a kieső zónából. hs

A Lindau legyőzte az egerszegieket Muraszerdahelyen a hétvégén megszervezték a 18. nemzetközi kosárlabdatornát, amelyen négy csapat vett részt, hagyományosan az indulók között volt a lendvai Lindau is. Miután az osztrák vendégcsapat lemondta a szereplést, a helyükre a muraszerdahelyi öregfiúk ugrottak be, akik fölényesen, 56:38-ra legyőzték a zalaegerszegi Niederwald csapatát. A másik összecsapáson a lendvai Lindau kosarasai a házigazda Rudarral mérkőztek meg, akik ellen 53:60-ra 1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 25. forduló Cven – Hodos Gančani – Puconci Lipa – Mura ÖF Bakovci – Serdica Ižakovci – szabad

3:2 (1:2) 2:4 (1:1) 2:5 (0:3) 4:2 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Gančani 23 17 4 2 64:22 55 2. Bakovci 24 13 6 5 59:32 45 3. Mura ÖF 23 12 4 7 54:40 40 4. Serdica 23 10 5 8 40:30 35 5. Puconci 23 10 4 9 32:38 34 6. Hodos 24 9 4 11 47:46 31 7. Cven 23 7 4 12 33:55 25 8. Ižakovci 23 7 2 14 26:56 23 9. Lipa 23 3 7 13 46:65 16 10. Rotunda 9 0 2 7 8:25 2 A 26. forduló párosítása 2019. május 26-án: Hodos – Ižakovci, Bakovci – Gančani, Puconci – Lipa, Mura ÖF – Cven, Serdica – szabad.

maradtak alul. Így a két hazai csapat között dőlt el a tornagyőzelem, végül a veteránok 45:40-re kikaptak a fiatalabb csapattól, a harmadik helyezésért a lendvai és a zalaegerszegi vendégek szálltak harcba. Szoros küzdelemben a Lin­

dau 42:38-ra győzött. A Lindau színeit Brat­ kovič Vlado, Klemenčič Zo­ran, Zrna Dejan, Vidak Raj­ko, Horvatič Gorazd, Če­ke Matej, Hozjan Tomas, Gönc Beno, Rantaša Denis és Močnek Otto képviselte. hs

A legvégén úszott el a pont A második szlovén ligában május 15-én játszották a bajnokság 28. fordulóját, amelyben a Nafta 1903 a bajnoki címért harcoló Tabor Sežana vendége volt. A sárgalapos büntetések miatt Leuštek helyett Grabant B. került a kezdőcsapatba, aki a lehetőséget ki is használta, és az ötödik percben Vinko beadását gólra váltotta. Megszerezve az előnyt a vendégek nem vettek vissza és az előny növelésére törekedtek. Kezdeményezőbb játékuk ellenére a 27. percben a hazaiak egy szépen megszervezett ellentámadásból Kebe révén mégis megszerezték az egyenlítő gólt. Ezek után a Nafta soraiból Pirtovšek, Paku, Maleševič és Vinko előtt is voltak komoly lehetőségek, az utóbbit, a legígéretesebb

N É P Ú J S Á G 2 019 . m á j u s 2 3 .

próbálkozást Rener hálóőr nagy nehezen ugyan, de kivédte. A térfélcserét követően a hazaiak nagyobb iramra kapcsoltak, aminek gól lett a vége – les miatt azonban Kos játékvezető érvénytelenítette a találatot. Az utolsó tíz percig a két tizenhatos között folyt a játék, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. Aztán majdnem gólt szerzett a Nafta, de Vinko lövésénél a kapus nem engedte magát megtéveszteni, majd a rendes játékidő utolsó percében egy szabadrúgás után ismét Kebe használta ki a védelem figyelmetlenségét és juttatta Raduha háta mögé a labdát. A 2:1-es végeredménnyel a Tabor játékban maradt a bajnoki címért folyó küzdelemben. F.h.m.

minisport A második fordulót a lendvaiak nyerték A Dobronaki Jezero Lövészegyesület a hétvégén rendezte meg a muravidéki sportlövészeti pisztoly- és revolverliga 2. fordulóját. Mindkét versenyszámot csapatban a Lendvai Sportlövészeti Egyesület versenyzői, Kovač Rihard, Duh Franc és Aladič Elemir nyerték meg, és mindkét számban a második helyre a házigazda Jezero Oljarna Premoša név alatt induló egysége, Premoša Boštjan, Hlebec Milan és Recek Mirko került. A pisztoly versenyszám harmadik helyezettje a Kovinar Ormož csapata lett Vočanec Stiven, Voljč Boris és Dogša Kristijan felállásban, míg revolverben a Jezero M48 csapata Babič Jože, Babič Mitja és Ivanič Robert összetételben. Szoros volt a küzdelem a pisztoly egyéni megmérettetésben, amelyet 187 körrel Recek Mirko nyert meg (Jezero Oljarna Premoša), két körrel lemaradva a második helyen zárt Balaško Štefan (Jezero BZB), Aladič Elemir (Lendva) 183 körrel harmadik lett. A revolveres számot Aladič Elemir (Lendva) nyerte Tutek Miran (Jezero Oljanarna Premoša) előtt, akik ugyanan�nyit, 190 kört lőttek, de jobb arányú eredményével Aladič győzött. Ivanič Robert (Jezero M48) 184 körrel a harmadik helyet szerezte meg. hs Pártosfalva gólgálát rendezett Váratlan és súlyos, 11:2-es vereséget mért a sereghajtó Pártosfalva Szentlászlóra a maráci kispályás fociliga 19. fordulójában. A fölényes győzelmet ráadásul idegenben, Szentlászló vendégeként aratták. A bajnokság vége előtt Filovci sem kímélte Vučja Gomilát, 13:2 lett a találkozó végeredménye. Mlajtinci 3:1-re verte Ivancit, míg Strehovci 3:1-re teljesített jobban Noršinci ellen. Két fordulóval a bajnokság befejezése előtt még izgalmasnak ígérkezik a véghajrá, hiszen a listavezető Mlajtinci két ponttal vezet Noršinci előtt. Szentlászló magabiztosan ötödik, Pártosfalvának pedig a fölényes győzelem ellenére már nincs esélye előrelépni a sereghajtó helyről. F.h.m. Kopinja lőtte a legtöbbet Gellénházán Vasárnap bonyolították le a nemzetközi kiskaliberű liga 2. fordulóját a Zala megyei Gellénházán. A Petesházi Coal Sportlövészeti Egyesület tagjai eredményesen szerepeltek, hiszen Kopinja Jože 262 körrel versenygyőzelmet szerzett. A második helyen Havasi Ferenc végzett a PLE Zalaegerszegből, míg harmadik lett Kelemina Toni Središče csapatából. Az első tíz között végzett a dobronaki Jezeróból Balaško Štefan, aki hatodik, valamint Car Franc, aki nyolcadik lett. Csapatban a PSLE Nagykanizsa győzött a Dobronaki Jezero és a PLE Zalaegerszeg előtt. A Coal csapatban ötödik lett. Az utánpótlás korosztályban Galambos Milan (Coal) győzött 235 körrel. Hs Fölényes győzelem A belatinci öregfiú kispályás fociliga utolsóelőtti fordulójában Odrijánc csapata volt a Torcida vendége, amely ellen a lakosi legénység fölényes, 9:2-es (4:1) győzelmet aratott. A gólzáporos találkozón háromszor talált hálóba Plevel, egyszer pedig Drvarič, Novak, Šooš, Bedő, Kerék és Herceg járt sikerrel. A Torcida második a tabellán és a bajnoki cím megszerzéséért harcol. F.h.m. 11. hely a női sakkbajnokságon A szlovén sakkszövetség a Radenska Pomgrad Sakkegyesülettel karöltve Muraszombatban rendezte meg az országos női sakkbajnokságot, amelyen a lendvai Rokada Sakkegyesület két női tagja is részt vett. A 19 résztvevő csapat között Nerat Brigita és Marič Marta a kilencfordulós svájci rendszerű tornát a 11. helyen zárta. F.h.m.

19


Muravideki tanchaz

A belépés díjtalan.

Szentlászlón

péntek, 2019. május 31. Szentlászló, művelődési és faluotthon

18.00

gyermekeknek

19.00

kézműves foglakozás

20.00

ifjúságnak és felnőtteknek (ének- és tánctanulás) Éneket és táncot tanít: Toplak Rudolf, Toplak Alenka Kézműves foglalkozást tart: Hozjan Alenka Zenekar: Bojtár Népzenei Együttes

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

www.facebook.com/muravidek.nte Médiatámogatók:

Csoóri Sándor Alap

Hodostól Pincéig bárki benevezhet a versenyre: egyének és egyesületek, profik és amatőrök. A verseny témája: a legjobb muravidéki magyar rétes. Otthon elkészített, azaz már megsütött rétesekkel lehet nevezni, akár több fajtával is. Fajtánként öt darab rétest kell leadni a zsűrinek a rendezvény napján, 2019. május 25-én, szombaton 12 és 14 óra között a csentei faluotthonban.

Muravidéki Rétesnap Csentében Támogatók:

A rendezvény programja: 13.00 óra: Orbán-napi szentmise a csentei Orbán-szobornál 14.30 óra: megnyitó és kulturális műsor, amelyben közreműködik: az Új Muravidék Citeraegyüttes, a lendvai Horváth Kulturális Egyesület néptánccsoportja, a gyertyánosi Mantraši, Romano Jilo tánccsoport és a csentei népdalkör 15.30 óra: a legszebb kötények díjkiosztója 16.00 óra: sztárvendég: Feke Pál énekes 17.00 óra: a Muravidék legjobb réteseinek a díjkiosztója 19.00 óra: Zlata žila zenei együttes. Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők: a csentei Helyi Közösség, a csentei Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete, az ÖTE Csente, a Pálinka Turisztikai Egyesület, a csentei Futball Club Médiatámogatók:

Profile for Népújság

Népújság, 2019. 05. 23.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 21. sz.

Népújság, 2019. 05. 23.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 63. évf. 21. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement