__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Info Sokszínűek vagyunk Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

65. évfolyam 19. szám

Lendva 2021. május 13. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

Megalakulásának 50. évfordulóját ünnepli a 2. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, önálló intézményként ugyanis 1971 májusában

v

é

n

i

a

i

kezdett el működni öt osztállyal, s az intézmény már a kezdetek óta minden figyelmét a sajátos nevelési igényű gyermekekre fordítja, s az iskola

m

a

g

y

a

az első lépéstől fogva hozzájárult az előítéletek oldásához, a másság elfogadásához és a másságon belüli egyenlőséggel kapcsolatos vélemények

r

o

k

7–14. oldal

h

e

alakításához. A jeles jubileum előtt kiadvánnyal és a járványhelyzet miatt virtuális rendezvénnyel tisztelegnek. Bővebben a 4–5. oldalon.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi államtitkár:

„Hiszem azt, hogy megerősödik az együttműködés hangja” 2–3. oldal

t

i

l

a

p

j

a


Iránytű Soltész Miklós államtitkár látogatása a Muravidéken

„A támogatás erős Tomka Tibor

Május 6-án Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a Muravidékre látogatott, ahol a térségben tevékenykedő egyházak képviselői mellett találkozott a magyar közösség vezetőivel és a lendvai polgármesterrel. Az államtitkár a Muravidékre érkezett magyar egyházi támoHabár a két szomszédos ország, Magyarország és gatásból megvalósuló projektekről nyilatkozott.

Újabb esély a kiegyezésre

Szlovénia jó, baráti kapcsolatokat ápol az egyik vagy a másik országban éppen hatalmon lévő politikai irányvonalaktól függetlenül, valamint egyre erőteljesebbek a határmenti kapcsolatok, illetve a két nemzeti kisebbség területén is – legalábbis Ljubljanából vagy Budapestről tekintve – úgymond minden rendben van, ennek ellenére helyi szinten a Muravidéken a szlovén és magyar nép között voltak, vannak és valószínűleg a jövőben is lesznek súrlódások. Tény, hogy ezek a súrlódások nem hasonlíthatók össze más nemzetiségileg vegyesen lakott területeken tapasztaltakkal, de valójában ezek is hátráltatják a vegyesen lakott térség, az egész régió fejlődését. Sajnos a történelmi vagy akár személyes, családi panaszokat, viszontagságokat a már említett pozitív alapkörnyezet ellenére sokan még mindig nem tudjuk, nem akarjuk mellékvágányra helyezni, így mindig van olyan történés, amely felborzolja a kedélyeket. Ilyennek nevezhetők például a magyar beruházások Szlovéniában, még inkább a Muravidéken, de a folyó, magyarországi forrásokból zajló egyházi befektetések esete éppen ellenpéldát mutat. Ezeket pozitívan vagy legalábbis nem nyílt ellenszenvvel kommunikálta le a többségi nemzet politikuma, illetve az úgynevezett „magyar kártyát” gyakran kirántó regionális szlovén sajtó is. Lehet, hogy az egyházon, egyházakon keresztül vezet az út a muravidéki, helyi szlovén–magyar kiegyezés felé? Mindenképpen egy újabb esély ez mindannyiunk számára.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Farkas Brigita, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os HÉA-t kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

Soltész Miklós államtitkár látogatásának utolsó állomása Lendva volt, ahol először a lendvai Szent Katalin-plébániatemplomot látogatta meg Dávid Andor Ferenc, Magyarország szlovéniai nagykövete, Máthé László Eduárd lendvai főkonzul, Kissné Köles Erika, a magyar parlament szlovén szószólója, valamint Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke,

nemzetiségi parlamenti képviselő társaságában. Dolamič-Konrad Martin lendvai plébános röviden bemutatta a templom történetét, kitérve a már befejezett és tervezett felújítási munkálatokra. Magyarország kormánya ugyanis ebben az évben is anyagilag támogatja a lendvai templom felújítását. Soltész Miklós államtitkár nyilatkozata szerint a támogatások odaítélésével kapcsolatosan nehéz döntés előtt állt a magyar kormány, hiszen az elmúlt egy év mindannyiunk életében

nagy változásokat hozott: – Mégis az a döntés született, hogy Magyarország kormánya 72 millió forinttal támogatást nyújt ebben az évben, első ütemben a templom felújítására. Én hiszem azt, hogy a lendvai katolikus közösség, mely szlovénokból és magyarokból áll közösen, nagyszerű munkát fog végezni, rendbe fogja tenni a templomot, mindenkinek örömére és leginkább Isten dicsőségére – emelte ki. Lendvára érkezése előtt Soltész Miklós találkozott Peter Štumpf

Készül az új magyar székház

Ahogy erről már több ízben beszámoltunk, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) új székháza a Mezőgazdasági Szövetkezet volt épületében lesz Lendva központjában. A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium 2019 októberében vásárolta meg az épületet, a felújítási munkálatokat azonban a járványhelyzet miatt eddig nem tudták elkezdeni. A héten viszont már megkezdődött a felújítás. Az MMÖNK Szakszolgálata mellett az MNTI (a Népújság szerkesztősége), az Oktatási Intézet lendvai egysége, a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, valamint a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet kap majd helyiségeket az épületben. Tt N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .


Nemzetiség

síti a nemzetek összefogását” és angolul, valamint az itteni tájnyelven is bemutatja a kultusz lényegét, illetve szerepét a két nemzet életében. Soltész Miklós látogatást tett még a dobronaki Szent Jakab-plébániatemplomban és az azon belül működő Jakab-otthonban, ahol Štihec Simon plébános fogadta. A szintén magyarországi támogatásból felújított Jakab-otthon a zarándokok és az ifjúsági közösségek elszállásolását szolgálja a közeljövőben. – Ezek a beruházások, ezek a támogatások kö-

zösen valósulnak meg, mindannyiunknak a közösségét szolgálja. Én hiszem azt, hogy mindazok, akik ennek ellenében vannak, azok hangja kisebb lesz, és inkább meg fog erősödni a megegyezés, a közös együttműködésnek a hangja és a közös cél – a megmaradás és a kereszténység megőrzése – hangzott el Soltész Miklós nyilatkozata végén. Az államtitkár lendvai látogatása során a Városházán találkozott Magyar János lendvai polgármesterrel is.

Soltész Miklós államtitkár (elöl), Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, Dolamič-Konrad Martin plébános, Dávid Andor Ferenc nagykövet, Kissné Köles Erika szlovén szószóló és Máthé László Eduárd főkonzul a lendvai Szent Katalin-templom előtt. muraszombati római katolikus püspökkel, Leon Novak evangélikus püspökkel, Szentlászlón pedig Bódis Tamás muravidéki református lelkésszel. Beszélgetésük fő témája a kereszténység megőrzése érdekében végzett munka

és az ebben a térségben egy évezrede együtt élő szlovének, magyarok és horvátok együttműködése volt. Az egyik ilyen konkrét együttműködési lehetőség a Szent László-kultusz további erősítése – a két muravidéki

Szent László-emlékhelyen (a tornisai templom Szent László-freskója és a belatinci Szent Lászlótemplom) egy emléktábla felállítása valósul meg, amely nem csak szlovén nyelven, hanem magyarul is, adott esetben németül

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Jaklitsch–Kalmár találkozó Ljubljanában

Dávid Andor Ferenc, Magyarország szlovéniai nagykövete, Helena Jaklitsch tárca nélküli miniszter, Kalmár Ferenc miniszteri biztos és Stanko Baluh, a Nemzetiségi Hivatal igazgatója. N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .

Egyebek között a Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottságnak a világjárvány miatt tavaly ősszel elmaradt soron következő ülése volt napirenden Helena Jaklitsch tárca nélküli miniszter és Kalmár Ferenc miniszteri biztos, a vegyes bizottság társelnökének múltheti ljubljanai találkozóján. Helena Jaklitsch, a szomszédos országokban élő szlovén közösségekért felelős tárca nélküli miniszter a múlt héten ljubljanai hivatalában fogadta Kalmár Ferencet, Magyarország szomszédságpolitika-fej-

lesztésért felelős miniszteri biztosát. Az eseményen jelen volt Dávid Andor Ferenc magyar nagykövet és Stanko Baluh, a Nemzetiségi Hivatal igazgatója is. A megbeszélés fő témája a Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottságnak a járványhelyzet miatt tavaly kora ősszel elmaradt ülése mielőbbi megszervezése volt. Emellett a tárgyalópartnerek a munkamegbeszélésen szóltak a két nemzeti kisebbséget érő kihívásokról, a látható kétnyelvűség és a gazdasági fejlődés kérdéseiről is. tt

3


Muravidék 50 éves a 2. Számú Lendvai KÁI

A sokszínűség teszi őket Az 50 éves oktatási intézmény az évek alatt sokat változott és fejlődött. Az 1993-tól 2. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola néven ismert intézmény ma két programot valósít meg – az alacsonyabb követelményszintű oktatási-nevelési programot, valamint a speciális oktatási-nevelési programot – öt tagozatban 24 tanulóval. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

A speciális oktatás ke z d e te i L e n d vá n a z 19 67 / 19 6 8 -a s t a n év re nyúlnak vissza, amikor az akkori általános iskola keretében külön osztályt hoztak létre 14 tanulóval

(az osztályt Anica Kekec tanította). Az iskola mint önálló intézmény (Speciális Általános Iskola név alatt) pedig 1971 májusában kezdett el működni, szintén öt osztállyal. Az 1972/1973-as tanévben az iskola kétnyelvű tanintézménnyé vált, magyar

megnevezése Gyógypedagógiai Iskola Lendva lett, 1979-ben pedig felvette a Jože Kramar Juš Általános Iskola nevet. Annak ellenére, hogy többször változott az intézmény neve, az évek alatt változtak a doktrínák és számos reform ér te

őket, az iskola az első lépéstől fogva hozzájárult az előítéletek oldásához, a másság elfogadásához és a másságon belüli egyenlőséggel kapcsolatos vélemények alakításához, mindezek mellett támogatta a szülőket a szorult helyzetekben. A különböző és szerteágazó programok és tevékenységek (oktatás, mobil gyógypedagógiai szolgálat, napközi, iskolai könyvtár, jelentős események, kiadványok) mellett fontosnak tartják a helyi közeggel,

a különböző intézményekkel (Magyarországon és Horvátországban is) és egyesületekkel való együttműködést. Az iskola számára fontos ünnep alkalmából ki kell emelni a munkatársakat is, akik erejüket, tehetségüket és szeretetüket a nevelésnek és a tanításnak, valamint a gyermekek támogatásának szentelték. A virtuális rendezvény, amely május 13-tól érhető el 2. Sz. KÁI honlapján, szintén a már többször említett sokszínűséget

Daloskönyv-csomag a kétnyelvű óvodáknak A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Laposa Julcsi „NÉPI hang-színek” kiadványával ajándékozta meg a muravidéki kétnyelvű óvodákat. Az intézet igazgatója, Soós Mihály pénteken összesen 24 csomagot osztott ki Lendvától Hodosig. A csomagokban lévő kiadványok négy külön kötetből állnak, amelyek 2017-től

2020-ig készültek el. Ezekben a gyerekek évszakokra lebontva ismerkedhetnek meg a Kárpát-medence válogatott népdalaival, de a fő hangsúly a zalai népdalkincsre kerül. Minden könyvhöz tartozik CD-lemez is, amelyen a könyvekben lévő megzenésített népdalok szerepelnek. – A könyvecskék kitűnő segédanyagai lehetnek az óvodai

nevelésnek, az anyanyelv, a kultúra ápolása mellett betekintést engednek a tájegységek néphagyományaiba, viseletekkel és történelmi adatokkal kiegészítve. A szlovén anyanyelvű gyermekek számára is hasznos lehet a nyelv megismeréséhez, megszerettetéséhez. Már második éve maradt el a muravidéki óvodák találkozója, nem szervezhetünk

Soós Mihály a pártosfalvi óvodában is személyesen adta át a könyvcsomagot a gyerekeknek.

4

bábszínházat, sem egyéb kulturális, szórakoztató eseményt a legkisebbeknek, ezért legalább ilyen módon próbáljuk egy kicsit kárpótolni őket – mondta a művelődési intézet igazgatója, majd azt is elárulta, hogy július 3-án a hanganyagokban közreműködő Kaláka együttes és Laposa

Julcsi közös gyermekkoncertet tervez vidékünkön, így a gyerekek élőben is hallhatják majd a kiadványokban szereplő legszebb népdalokat. Addig pedig még van idő megismerni a dalocskákat, hogy élőben már együtt énekelhessék őket mindannyian. ak

Szerződés az ipari övezet építéséről Fartek Iztok, Sal Község polgármestere és Hozjan Matjaž, a Legartis Kft. igazgatója aláírta a sali ipari övezet építéséről szóló szerződést. A lendvai cég a közbeszerzésre benyújtott mintegy 852 ezer euró (áfával) értékű pályázatával megbízást kapott a kommunális infrastruktúra kiépítésére a három hektáron létrejövő ipari övezetben. Az aszfaltozási teendőket a muraszombati Pomgrad végzi. A munkálatok még májusban elindulnak, a befejezést szeptember végére ütemezték. Az ipari övezetben való megtelepedés iránt 5–6 vállalat érdeklődött, amelyekkel szándéknyilatkozatot is kötött már a község. Sal Község a projekt megvalósításához márciusban 574.856 eurónyi kohéziós támogatást nyert, ami lehetővé tette az építés elindítását. A projekt összértéke 973.806 euró. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .


Muravidék

gazdaggá bizonyítja. A POGUM (Bátorság) című projekt keretében létrejött „Elmegyek…” kisfilmben Kekec szlovén mesehős körbejárja a világ országait, a diákok pedig az adott országra jellemző táncon, zenén és éneken keresztül mutatkoznak be. A kisfilmben ünnepi beszédet mond Turk Roberta, a 2.

Sz. KÁI megbízott igazgatója, Magyar János lendvai polgármester, Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, nemzetiségi parlamenti képviselő, valamint Kumer Irena, a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete muraszombati kirendeltségének vezetője.

Az iskolában odaadással gondoskodnak a tanulók egészségéről és testmozgásáról.

Elfogadták a költségvetést Salban

Sok nehéz év után javulás A 2021-es költségvetés elfogadásával megszűnik Sal Község ideiglenes finanszírozása, így teljes mértékben önállóan gazdálkodhat a nagyjából 3 millió eurós tervezett költségvetési összegből, melynek 46 százaléka beruházási célú eszköz. A mérleg kettő teljesen új támogatást is tartalmaz: az egyetemisták jutalmazását és a kis tisztítóberendezések támogatását. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az ülés a napirend módosításával indult: mivel Sal Község Felügyelőbizottsága idén sem tekintette át az előző év zárszámadását, visszavonták a napirendet. Helyette az Idegenforgalmi, Spor tés Kulturális Közintézet megbízott igazgatójának

kinevezését vitatták meg: Goršak Bernard, aki félmunkaidőben tölti be e tisztséget, a községi tanácstól újabb egyéves megbízatást kapott. A 2021-es községi költségvetéshez nem érkezett megjegyzés, így a tanács rövidebb vita után elfogadta a dokumentumot. Az idei büdzsé – sok évnyi nehézség után - a község

pénzügyi helyzetének javulását tükrözi, hiszen a mintegy 3,1 millió euró tervezett bevétel a tavalyihoz képest 37 százalékos növekedést jelent. A község így különböző forrásokra tud pályázni és biztosíthat a tervekhez pluszpénzeket. A költségvetési kiadásokat 2,9 millió euróra tervezték, melynek 46 százalékát fejlesztésekre irányozták

elő. Az idei legjelentősebb beruházást az ipari övezet kialakítása jelenti, amit az utak karbantartása, a járdák (Domonkosfa), a csatorna- és a kommunikációs hálózat kiépítése (Rune optikai kapcsolatrendszerprojekt), a lakásépítés, a temetők karbantartása követ. A község idén hitelfelvételt nem tervez, viszont törleszti a 2016–2019-es tartozásokat mintegy 150 ezer eurós évi összegben. Az idei évre jóváhagyott árjegyzék szerint a községben nem változnak a sírhelydíjak, mint ahogy a hulladékgyűjtési és -szállítási díjak sem (kivéve a

biohulladéké). A község javuló pénzügyi helyzetéből kifolyólag már az idei évtől jutalmazni fogják a sikeresen érettségiző/diplomázó diákokat. A jóváhagyott jutalmazási szabályzat értelmében a díj összege a végzettségtől, a tanulmányi eredménytől, a hiányszakma-jellegtől függ, és 350 és 2 ezer euró között mozog. A jutalmat évente egyszer osztják ki. A községi tanács döntésének értelmében meghatározták a kis tisztítóberendezések telepítésének támogatási arányát is, ami a kiadások 50 százalékáig terjedhet. A község észszerűnek tartja egy tisztítóra 5–6 háztartás rákapcsolását, szintén támogatás mellett. Végül a tanácsnak a községközi rendészet 2020-as munkájáról Bogdán János felügyelő számolt be.

Épül a járda hiányzó szakasza Domonkosfán Domonkosfán az óvodától a hodosi kereszteződés irányában épül a főút melletti járda hiányzó része. A május elején elkezdődött munkálatokat Sal Község gazdasági egysége végzi. A beruházás során a járdaszakaszon elhelyezik az optikai kábeleket és a villanyvezetékeket, megoldják a vízelvezetést és kiépítik az utcai világítást is. A fejlesztésre a 2021-es községi költségvetésben 28 ezer eurót különítettek el. A járdaszakasz építésének befejezése május végére várható.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .

5


Kultúra ”Festőművészet most!„ kurátori tárlat Nova Goricán

Pál Katja a kiállítás felfedezettje Május 7-én online kurátori tárlat nyílt a Nova Gorica-i Városi Galériában. Andrej Medved kusztosz és művészettörténész tizenhárom kortárs szlovén festőművész alkotásaiból válogatott – közöttük Pál Katja felsőlakosi származású alkotó három festménye is megtalálható. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

A Nova Gorica-i Városi Galéria többször szervez különböző kurátori tárlatokat. A „Festőművészet most!” (Painting Now! Slikarstvo zdaj! Slovenija 2021) című csoportos kiállítást, amely tizenhárom fiatal szlovén festőművész poétikájára épül, Andrej Medved állította össze. A művek kiválasztásánál elsősorban azok minőségére, kiválóságára és aktualitására figyelt fel – a kiállítás vezérelve ugyanis a „most”, az aktuális szlovén kortárs kreativitás, illetve bemu-

tatni az ebben a pillanatban legjobb szlovén fiatal festőművészek munkáit. Megítélése szerint közéjük tartozik Pál Katja is, aki a lendvai LindArt ifjúsági művészteleppel kezdte a pályafutását, jelenleg Zalaegerszegen él és tevékenykedik. – Különlegesnek és valójában a kiállítás legnagyobb felfedezettjének számít Pál Katja Lendváról. Az ő esetében monokróm képekről is lehetne beszélni, de valójában az ő művei mégsem a klasszikus monokróm festészetet képviselik. A színei annyira különbözőek, annyira finomak és egyediségükben

annyira pontosak, hogy a festészetét egyfajta art nouveau-nak lehet értelmezni – de nem a hagyományos art nouveau értelmében, hanem mint art nouveau a kortárs szlovén festészet viszonylatában. Nála nem csupán a felületekről van szó, hanem az elmélyülésről, ezek a diagonális vonalak ugyanis a kép hajtogatását teszik lehetővé a megfigyelő szemében, valamiféle belső szín- és felülethajtogatást – mondta a kiállításmegnyitón Andrej Medved kurátor Pál Katja képeiről. A kiállítást katalógus is kíséri, ebben minden

Pál Katja három festményével (formázott vászon) mutatkozik be a Nova Gorica-i kiállításon. művészről részletes esszé jelent meg Andrej Medved tollából. A jelenlegi tárlat egy nagyobb méretű kiállítás első része, június

végén ugyanis a portoroži Monfort kiállítóteremben a tizenhárom festőművész több alkotása kerül a közönség elé.

Halász Lúcia kiállítása

„A világ, ahol jól érzem magam…” Múlt péntektől az 1. Sz. Kétnyelvű Általános Iskola kiállítóhelyét Halász Lúcia kilencedik osztályos tanuló alkotásai díszítik. Az „Eltávolodás a valóságtól” című kiállításon elsősorban portrémotívumok és tájrajzok láthatók. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

„Az alkotás mindig is menekülés volt számomra a valós világból – amire már maga a kiállítás címe is utal. A festés, illetve a rajzolás által a gondolataimmal és az érzelmeimmel egy másik világba kalandoztam, ahol jól éreztem magam és szabad voltam. A mai kiállításon előtérben vannak az arcok, amik valójában engem mutatnak, ahogy látom a világot” – mondta a megnyitón Halász Lúcia, aki már kiskora óta nagyon

6

szeret rajzolni. Lúcia tehetségére már évekkel ezelőtt felfigyelt Lazar Fortuna rajztanár, az ő távolléte miatt Szabó Tatjana igazgató tolmácsolta a gondolatait és nyitotta meg a kiállítást, kiemelve, hogy Lúcia „kiválóan megtalálta magát a képzőművészeti világban, amit az alkotásai is bizonyítanak. Műveiből láthatóan kivehető a portrémotívum, az arcok ábrázolása, amelyek a fellegekben lebegnek, valahol távol, távol a mindennapoktól és a valóságtól. A tájképek pedig Dalít idézik, ahogy fénylenek

a gondosan megválasztott színekben.” Lúcia, aki leginkább akrillal és ceruzával szeret alkotni, az ihletet a mindennapi életből, az emberektől, akiket szeret, valamint az érzelmeiből és a gondolataiból kapja. Salvador Dalí, legnagyobb példaképének alkotásai is többször megihletik, de Picasso művészete is nagy hatással van rá. Alkotás során merészen használja a színeket, véleménye szerint ezeknek fontos szerepe van a világban, hiszen az érzelmek és a gondolatok széles

Halász Lúcia fiatal alkotó színekben gazdag portrékat ábrázoló rajzai előtt. palettája kifejezhető általuk. Hogy milyen formában fog a képzőművészet megjelenni az életében – csak hobbiként vagy talán több is lesz, még nem tudja, hiszen szeret más dolgokkal

is foglalkozni. A kiállítás megnyitóját, amely egyben a fiatal művészi kreativitás előtt is tiszteleg, Dolenčić Maja 9. osztályos tanuló fuvolafellépése tette színesebbé.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .


A vendéglátóipar a Covid-helyzetben

Info

Nélkülözhetetlen az állam segítsége Sokszor szó esik róla, hogy a vírus nem mindennapi helyzetet teremtett a gazdaságban, különösképpen a turizmusban, a szállodaiparban és a vendéglátásban. Nem tudni, milyen lesz a tavaszi óvatos nyitást követően a turizmus nyáron, mint ahogy azt se, milyen lesz a túlélés általában a kisgazdaságban. Az állam segítsége nélkülözhetetlen lesz. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Konokul kitart a vendéglátókat sújtó helyzet, amit a gazdaságvédelmi intézkedések sem enyhítenek, sőt, több esetben zavart okoznak a gyakori változásuk miatti követhetetlenség miatt. A gondokra nemrégiben a Lendvai Kisipari és Vállalkozói Kamara figyelmeztetett, és hogy a gondjaik hallhatóbbak legyenek, megbeszélést tartottak Horvat Jože és Horváth Ferenc országgyűlési képviselőkkel. Koren Marjan, a kamara elnöke kifejtette: az intézkedések ugyanúgy rendelkeznek az ország területén, nem tesznek különbséget a határmenti térség, a kisvárosokban tevékenykedő vállalkozók között, amelyek a Covid-helyzetben

speciális helyzetbe kerülhetnek. A Lendva-vidéken is nem egy üzleti kapcsolat sérült a szomszédos országokkal, nehézséget és fennakadást okoztak a munkaerő napi ingázásának bürokratikus feltételei. Gondot jelentenek az igényelt Covid-támogatások is, amiket abban az esetben, ha az elszámolási időben a tevékenységből származó bevétel (például ételkészítés elvitelre) túllépi a támogatási jogosultsági mércét, vissza kell fizetni. A visszatérítésre a kisvállalkozók halasztást, részletfizetést szeretnének. A vendéglátósok részére nem hozott jelentős könnyítést a teraszok nyitása, mivel az asztalok közötti 3 méteres távolság betartása miatt a teraszok túl kicsinek bizonyulnak. Amellett, hogy gond (lesz) a felszolgáló

Újabb enyhítések a vendéglátásban A járványügyi helyzet javulásával a gazdasági minisztérium újabb enyhítéseket hozott a vendéglátóiparban: a hét elejétől a vendégfogadás a teraszon kívül a belső helyiségekben is lehetséges, 30 szobáig pedig szállást foglalni (60 szoba felett ezek felét). A vendéglők/szálláshelyek látogatása csak kigyógyulási, beoltottsági bizonylattal vagy negatív (gyors)teszttel lehetséges. Ha a vendég nem kíván nyilatkozni a helyzetéről, a vendéglátó visszautasíthatja őt. Gyorstesztelést a szálláskínáló a helyszínen is felkínálhat. A turizmus nyári indulása is a már érvényes egészségügyi feltételek tiszteletben tartását követeli meg.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .

Több szempontból sem lesz könnyű az újraindulás a járvány után, főleg nem az idegenforgalomban. Lendván a teraszok zöme már kinyitott. személyzet biztosításával, hiszen sokan más ágazatban helyezkedtek el, újabb gondot jelent a nyaralási pótlék kifizetése, melyre támogatást, illetve halasztási időt kérnek – hívta fel a figyelmet Žilavec Klavdija, a lendvai vendéglátóipari szekció és az országos ka-

mara azonos szekciójának igazgatóbizottsági tagja. A zárás miatt a vendéglátóiparban szinte teljesen megszűnt a bevétel, de a költségek jobbára maradtak. S a nem mindig életszerű intézkedések miatt elterjedt a feketemunka is. Főleg azoknál a családi vál-

lalkozásoknál okozott súlyos gondot a leállás, ahol az üzemelés az egyedüli jövedelemforrást jelentette. A gazdaságmegsegítési intézkedésekre a jövőben is szükség lesz, elsősorban a munkahelyek megmentése és a vállalkozások életben tartása miatt.

Javul a helyzet, gyorsul az oltás Szlovéniában a héten a hétnapos fertőzöttségi arány és a kórházi kezelésre szorulók számának aránya a járványügyi helyzet csillapodását és a sárga zóna felé közeledést mutatja. Az eredményhez hozzájárul az országos oltási stratégia ütemesebb megvalósítása, a biztosított vakcinamennyiség mellett nőtt a lakosság átoltottsága. Elkezdődött a felnőtt lakosság életkortól független beoltása, de még mindig a sérülékeny csoportok (idősek, krónikus betegségben szenvedők) élveznek előnyt. A Covid-védőoltás felvételére május 4-étől a www. zVEM portálon lehet jelentkezni, a rendszer teljes működésére 14 napos pró-

Lendván a múlt héten több mint 600 személyt oltottak be. baüzemet jelentettek be. Várhatóan ennyi idő lesz szükség ahhoz, hogy az új rendszert egyeztessék a 61 szlovéniai egészségház oltóközpontjainak adatbázisával. Addig előfordulhat, hogy egy személyt többször is hívnak vakcinázásra. A

zVem applikáción keresztül eddig több mint 53 ezren jelentkeztek be oltásra. A nyájimmunitás a populáció 70–80 százalékos átoltottságával érhető el, Szlovénia 12 százaléknál tart (Muravidék 10,7 százalék). Szolarics Nađ Klára

7


Info a mai napon... Május 13-án történt 1717 Megszületett Mária Terézia, aki Magyarország királynője volt 1740-től 1780-ig. 1930 Meghalt Fridtjof Nansen norvég sarkkutató, zoológus és diplomata, az első ember, aki közel jutott az Északi-sarkhoz. 1942 Megszületett Schmitt Pál olimpiai és világbajnok vívó, sportdiplomata, a MOB elnöke, volt köztársasági elnök. 1950 Először rendeztek Forma 1-es versenyt. 1950 Megszületett Stevie Wonder amerikai énekes-zenész. 1956 Megszületett Szili Katalin jogász, politikus, az Országgyűlés volt elnöke. 1961 Megszületett Dennis Rodman amerikai kosárlabdázó-színész. 1961 Meghalt Gary Cooper amerikai színész, az amerikai fim­ gyártás egyik nagy ikonja. 1981 Merényletet követett el Mehmet Ali Agca török szélsőséges II. János Pál pápa ellen. 1983 Megszületett Görbicz Anita kézilabdázó, akit 2005ben a világ legjobb női kézilabdajátékosának választottak. 1986 Megszületett Robert Pattinson brit színész, modell, zenész, producer.

visszapillantó

1981. május 14-én, 19. szám

A 14. Községi néptáncszemle Felsőlakosban A lendvai községi elemi iskolák pionír és ifjúsági néptánccsoportjai szemléjének megszervezésével a felsőlakosiak bebizonyították, hogy a felújított kultúrterem minden téren jó célt szolgál és az elhasznált pénz nem holt tőke. Sőt a néphagyományok megőrzésének és az alkotó kultúra új otthona lett. Vasárnap délután a lendvai község iskoláiból kilenc ifjúsági és pionír népi tánccsoportot láttak vendégül a lakosiak. Az egybegyűlteket Kósa István és Mursics István köszöntötte mindkét nyelven, mint a lakosiak, mint a községi kultúrszervezetek nevében. Itt választották ki azt a csoportot, amely a községközi szemlén fogja képviselni a lendvai községet az elemi iskolai néptánccsoportok kategóriájában. Szép volt nézni, hogyan törrekednek a legkisebbek, hogy minél élethűbb legyen a lépésük, hogyan lejtsék a táncot.

Ezek a széles gatyába, pruszlikba bújtatott nebulók nagy komolyan szemrevették a vetélytársakat. Azt is megbeszélték, hogy melyik lány tud szebben táncolni. Volt itt-ott egy kis lámpaláz is, de mindez belefér egy ilyen rendezvénybe, amelynek célja a hagyományok ápolása. Öt iskolából kilenc csoport lépett fel, közülük csak egy volt magyar. Ha a program szerint soroljuk fel őket, akkor elmondhatjuk, hogy elsőnek a lendvai elemi iskolások léptek fel

muravidéki szlovén népi táncokkal. A csoportot Fehér Mária vezette. Ezeket a črenšovci pionírok népi tánccsoportja követte: szintén helybeli szlovén táncokat mutattak be tamburazenekar kíséretében. A črenšovci ifjúsági tánccsoport szintén muravidéki táncokkal lépett fel, szintén tamburazenekar

kíséretében. Turniščéről szintén két csoport lépett fel, a pionírok és az ifjúsági táncosok, szlovén táncokat produkáltak, mint a polanai és a turniščei gyerekek. A lendvai elemi iskolások három csoportban léptek fel. A magyar csoportot Bagladi Helena vezette. Nem volna teljes a szemléről szóló beszámoló, ha nem emelnénk ki azokat a kis jeleneteket, szám szerint ötöt, amelyeket a lakosi kultúregyesület tagjai produkáltak. Bemutatták a régi szokásokat, egy pár régi dalt, a fonót. Fellépett Gönc János cimbalmos, aki több mint félszázados muzsikus múltra tekint vissza. Kis unokája, a még tíz évet sem számláló Erika. Ezek az érdekes, jellegzetes kis epizódok adták meg a szemle ízét, feltörték a műsor sablonos menetét. (...) Szerző: Pivar Ella

Itt vannak a fagyosszentek A fagyosszentek a magyar népi hagyomány szerint Pongrác, Szervác, Bonifác és Zsófia napjainak (május 12., 13., 14., 15.), valamint Orbán napjának (május 25). a közös elnevezése. A májusi fagyok valószínűleg azért kapnak különös figyelmet, mert a zsenge növényzet ilyenkor

praktika sínyli meg legjobban a fagyot. A jelenséggel régóta foglalkoztak a meteorológusok, részletesen például Hegyfoky Kabos is, akinek „A május havi meteorologiai viszonyok Magyarországon” című munkája 1886-ban jelent meg a Természettudományi Társulat megbízásából. A várható májusi fagyok

8

miatt a kényesebb növényeket (uborka, paradicsom, bab) csak a fagyosszentek után ültették. Egy vajdasági népi magyarázat szerint „Pongrác kánikulában subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok – ezért haragusznak ránk, emberekre, és évről évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket”. E napokhoz időjóslatok is kapcsolódtak: például „Ha fagyosszentekkor nagy a hideg, akkor rossz ter-

més várható” vagy „Ha az időjárás felhőtlen, akkor jó bortermés várható”. A májusi fagy igen gyakran egy esztendő termését tehette tönkre, a kalendáriumok bölcsei ezért az alábbi tanácsot adták a gazdáknak: „Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyos szentök, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtök!” A sort Zsófia napja követi, akit szintén ide sorolnak. Május 15-ére hideg szelet és esőt jósol a népi megfigyelés. Orbán (május 25.), ne-

véhez szintén sok-sok népi bölcsesség kötődik. Az orvosokon kívül a szőlősgazdák is figyelték az Orbánnapi időjárást, mert „Ha Orbán nevet, a szőlő sír” vagy egy más megfogalmazás szerint: „Savanyú lesz a bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta az idő.” Egészen távoli prognózist mutat az a népi jövendölés,

amely szerint „Amilyen Orbán napja, olyan lesz az ősz”. Felhasználták ezt a napot termésbecslésre is, mert „Ha Orbán napja szép, úgy bő lesz az esztendő”. A fagyosszentek tehát kön�nyen elronthatják a májusi időjárást, ezért a kertben mindenképp figyelembe kell venni a fagyok eshetőségét.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .


muravidék 1918–1922 – hónapról hónapra

Főszolgabíróság, az első telepesek érkezése Göncz László

1921 májusa Kormánybiztosságból főszolgabírósággá A muravidéki lakosság számára szokatlan volt a kormánybiztosság intézménye, amely 1919 augusztusától 1921 májusáig működött, ezért a helyi vezetők folyamatosan kérték a belgrádi kormányt, hogy a tájegység igazgatása céljából hozzanak létre főszolgabíróságot, amint az a „magyar érában” is működött. A közigazgatás terén a készülő alkotmánytervezet változásokat tartalmazott, bizonyára ennek hatására a belügyminisztérium 1921. május 31-ével megszüntette a kormánybiztosságot, és június 1-jével létrehozta a muravidéki főszolgabíróságot. A főszolgabíróság területi kiterjedése megegyezett a kormánybiztosságéval, magyarán a teljes Muravidék egy közigazgatási egységet képezett (Alsólendván akkor nem jött létre főszolgabíróság, erre csak három esztendővel később, 1924-ben került sor). A főszolgabíróság székhelye Muraszombat volt, Alsólendván pedig kirendeltség működött. Lipovšek Gašper megőrizte vezető tisztségét, csupán a címe változott kormánybiztosról főszolgabíróvá. Helyettese, Kandrič Matko is maradt, főszolgabíró-helyettesként az alsólendvai kirendeltségen székelt. Az általános helyzet és közhangulat 1921 tavaszán sem volt stabil. A bizonytalan állapot a kereskedők működését is befolyásolta. A muravidéki kereskedők 1921. május 1-jén létrehozták érdekszervezetüket,

melynek vezetőségében a muraszombati és az alsólendvai kereskedők voltak többségben (a szervezet főnöke Brumen Lajos lett), a tevékenysége pedig eleinte az egész tájegységre kiterjedt. Néhány évvel később kettévált a szervezet; Muraszombatban és Alsólendván egyaránt alakult kereskedelmi szövetség. Klekl első parlamenti beszéde Nagy visszhangja volt a Muravidéken Klekl Jožef képviselő első nyilvános parlamenti felszólalásának. A néppárt melletti pártpolitikai érvelései mellett beszédében a Muravidék problémáit és igényeit, főképpen a kisember nehéz helyzetét hangsúlyozta. Felszólalása hatására a muravidéki szegényeknek két vagon gabonát küldött a belgrádi kormány, valamint lehetővé tették, hogy a muravidéki aratómunkások a nyár folyamán elmehessenek magyarországi idénymunkára. Klekl parlamenti beszédének több pontja visszaköszön az általa kiadott Novine hetilap május 8-ai vezércikkében. Mivel a délszláv királyság harmadik évében sok bírálat érte a hatalmat, az említett vezércikkben megmagyarázták, hogy a muravidéki szlovénok elégedettek az új jugoszláv államhoz tartozással, azonban határozottan tiltakoznak a két év alatt elkövetett hibák miatt. Konkrét problémaként említették, hogy több esetben csak ígérgetések voltak, az égető problémák rendezése viszont elmaradt. Klekl az új alkotmány elkészítését rendkívül fontos és sürgős feladatnak minősítette. Klekl a Szlovéniában befizetett adók visszatérülésének kedvezőtlen arányát is felrótta, bírálva a liberális pártot, amely – szerinte parciális okból és érdekből – inkább a központi jugoszláv

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .

centralizációt támogatta, mint a keresztény szemléletű néppárt autonómiatörekvéseit, amely sokkal jobb körülményeket biztosított volna a szlovén, valamint azon belül a muravidéki embernek. A trónvisszafoglalási kísérlet Mivel a Novine hetilap hosszú cikket közölt Habsburg Károly áprilisi trónvisszafoglalási kísérletéről, Kleklt mint lapkiadót a politikai ellenfelei megvádolták, hogy a szentistváni Magyarország visszaállítását támogatja. Az esemény-

Klekl Jožef volt 1921 májusában is a muravidéki, valamint a Muravidékkel összefüggő események főszereplője. Akkor hangzott el első képviselői felszólalása is a belgrádi parlamentben. Forrás – Stanislav Zver: Jožef Klekl prekmurski čedermac. ről Lipovšek kormánybiztos és a tartományi kormány között májusban intenzív kommunikáció folyt és a muravidéki csendőrparancsnokság is több beszámolót készített. A kormánybiztos úgy nyilatkozott, hogy a lakosság körében nem volt a királypuccsnak nagyobb visszhangja, a Batthyány család több muravidéki tagjáról azonban azt

állította, hogy az ex-király Szombathelyre érkezésekor a helyszínen tartózkodtak. Lipovšek kormánybiztos május 18-ai keltezésű levelében megfenyítette Kleklt, hogy a hetilapot azonnal betiltják, amennyiben még egyszer hasonló tartalmú cikk jelenik meg, a szerző ellen pedig bírósági eljárást kezdeményeznek. Lipovšek 1921. május 29én is bizalmas beszámolót készített Kleklről a tartományi kormánynak, melyben hangsúlyozta a Muravidék érdekében végzett hasznos tevékenységét. A Novine említett cikkét annak a számlájára írta, hogy a nyugalmazott plébános keveset tartózkodott a Muravidéken, ezért az újságot nagyrészt Berden alsólendvai káplán készítette. A jugoszláv belügyi szervek a következő hónapokban figyelték a muravidéki származású arisztokratákat (főleg a Batthyány és a Szapáry családok tagjait), akiket Habsburg-szimpátiával vádoltak. Szlepecz János muraszombati esperesplébánost és püspöki helynököt is hasonló váddal illették, ezért a legmagasabb politikai körökben sürgették a Muravidék egyházi hovatartozásának a rendezését (mivel még a Szombathelyi Egyházmegyéhez tartozott). A királypuccs hatására az országhatár őrzését a muravidéki szakaszon megerősítették, aminek következtében 1921 májusában különösképpen nehéz és körülményes volt a határátkelés. Lipovšek kormánybiztos néhány nappal korábbi beszámolójából kiderül, hogy szinte valamennyi muravidéki intézmény beszerezte a jugoszláv zászlót és rendszeresen kifüggesztették azt. Az útirányjelző táblák átfestésére kölcsönt vettek fel, hogy azokat az új állam trikolórjába öltöztessék. A beszámoló szerint

ismételten felszólították a lakosságot, hogy magyar nyelvű énekeket ne énekeljenek, a magyar Himnusz éneklése pedig tilos volt. Muraszombatban a magyar nyelvű cégtáblákat eltávolították, Alsólendván azonban a kereskedők közül többen kétnyelvű cégtáblát függesztettek ki. Ha a hatalom bárhol a legkisebb neszét észlelte a „magyarkodásnak”, azonnal határozottan fellépett ellene. Az első betelepítések 1921 májusának végén tengermelléki családokat telepítettek a petesházi majorba. A betelepítést, amire a földreform keretében került sor, számos vita és bonyodalom előzte meg. Strausz Flórián esperesplébános visszaemlékező írása szerint az alsólendvai hercegi tiszti lakásba is költöztek be telepesek, ahonnan a katonaságot átvezényelték a hercegi malom épületébe. Strausz szerint a Lendva-vidéken bekövetkezett telepítések indokolatlanok voltak, mivel a tájegység sűrűn lakott terület volt, ahol a helyi emberek megélhetése sem volt biztosított. A konkrét eseményről Klelk Jožefnek is hasonló volt a véleménye. Strausz püspöki helynök beszámolt arról is, hogy Raffensperger, Krenner és Vermes uradalmi főtiszteknek felmondott a jugoszláv hatóság, valamint felszólították őket lakásaik elhagyására. Az viszont kedvező fejlemény volt, hogy – Klekl képviselő kezdeményezésére – a hadügyminisztérium döntése alapján a Lendva-vidéki falvakból május folyamán a katonaság elköltözött. Lakosból, Völgyifaluból, Hosszúfaluhegyről és Szabólakosból elmentek a katonák, így a közvetlen határmenti térségben csak a vámtisztviselők maradtak, katonai egység pedig akkortól csak az alsólendvai kaszárnyában tartózkodhatott.

9


Info május 14. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:10 Tudományos műsor, 10:40 TV-kirakat, 10:55 Kertészek – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Glóbusz, 12:30 23:10 A vörös kör Töréspont, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Hallgassunk a csöndre, 14:55 TV-kirakat, 15:10 Hidak, 15:50 Gyermek- és ifjúsági műsor, 16:40 Infodrom – ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilm, 18:25 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Péntek este, 21:25 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:10 A vörös kör – olasz–francia film.

Szlovén Tévé II. 11:00 Zenés műsor, 12:15 Jó reggelt!, 14:50 Mi gond van, kislány, vagyis nagyon komolyan Desa Muckról –dok. film, 16:25 Állatokról és emberekről, 17:10 A kertben, 17:50 Amikor a vonalak beszélnek – oktatási műsor, 18:50 Zenés műsor, 20:00 Hazug – angol sorozat, 20:55 Volt egyszer egy Németország – koprodukciós film, 22:40 Izrael 1945–1967 – A kétszer ígért föld – francia dok. sorozat, 23:40 Kézilabda: Gorenje Velenje – Celje Pivovarna Laško.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:00 Az ígéret – török sorozat, 13:10 A konyhafőnök, 15:50 Dr. Csont – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:15 A konyhafőnök, 22:45 Híradó, 23:20 Barátok közt, 0:10 Dex nyomozó – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Mintaapák – magyar sorozat, 20:15 Exatlon Hungary, 23:05 Dr. Balthazar – francia sorozat, 0:25 Magánnyomozók – reality, 1:35 Walker, a texasi kopó – am. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy 20:35 Atelier Fontana – terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – török A divat nagyasszonya sorozat, 14:15 Gratulálunk, a csatlakozás sikeres volt – olasz film, 14:20 Almárium – magazínműsor, 15:10 Zoo – szlovák sorozat, 16:10 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:35 Atelier Fontana – A divat nagyasszonya – olasz film, 22:25 Kenó, 22:35 A Dassler-fivérek – német film, 0:05 Ne ölj! – olasz sorozat.

Duna World 5:55–10:30 Délelőtti műsor, 10:55 Mai hitvallások, 11:25 Bűnügy, lélekelemzéssel – magyar film, 13:00 Híradó, 13:45 Öt kontinens, 14:10 Püspökkenyér, 14:40 Multiverzum, 15:15 Család-barát, 16:40 Kárpátmedence, 17:05 Ízőrzők, 17:40 Gasztroangyal, 18:40 Jókedvet kívánunk!, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 19:30 Régi idők focija – magyar film, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Az improvizáció mestere – portréfilm Szakcsi Lakatos Béláról, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

május 15. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:30 Infodrom – ifjúsági műsor, 10:50 Ifjúsági műsor, 11:15 TV-kirakat, 11:35 Céltábla, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról és emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:05 Vállalkozói fejlődés, 14:40 Hallgassunk a csöndre, 14:55 Neron dossziéja: az antik összeesküvés nyomában – dok. műsor, 15:55 Csokoládés álmok – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Ambiensek, 17:45 Az utolsó szó jogán! – válogatás, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Mi történik? – szatíra, 21:25 Ördög – am.–olasz sorozat, 22:20 Hírek, 22:45 Csodálatos fiú – am. film, 0:45 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 6:00 Zenés műsor, 7:00 A legjobb reggel!, 9:00 Tanúságtevők, 11:15 Kertészek – szlovén sorozat, 12:30 Cun grano salis – dok. film, 13:30 Utazás Mojca 20:05 Pálmafák a hóban Maveccal, 14:40 Autós műsor, 15:30 Európa napja önöknél, otthon – koncert, 16:30 Sport, 18:55 Zenés műsor, 20:05 Pálmafák a hóban – spanyol film, 21:40 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:40 Silence – koncert, 0:10 Sport, 1:40 Zenés műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 9:05 Bakugan, 9:30 Star Wars, 10:00 Teleshop, 11:00 Anyák gyöngye – am. sorozat, 11:35 Brandmánia, 12:20 Autogram, 13:05 Doktor Murphy – am. sorozat, 15:30 Időcsavar – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:10 Kutyabajnok – kanadai–am. film, 23:15 Gringo – ausztrál–am. film.

TV2 6:00 TV2 matiné, 9:4 5 Trendmánia, 10:20 Édes egészség Kárpáti Rebekával, 10:50 Életmódi plusz – reality, 11:25 20:00 A múmia A pénz beszél – hírműsor, 11:55 Poggyász, 12:30 Innovátor, 13:00 Jurassic Park 2: Az elveszett világ – am. film, 15:50 Columbo – am. sorozat, 18:00 Tények, 18:55 Tények plusz, 20:00 A múmia – am. film, 22:50 Ted – am. film, 1:15 Trópusi vihar – am.–angol–német film.

Duna Tévé 5:55–9:50 Virradóra, 10:25 Család-barát, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Ízőrzők, 13:30 A titkosügynök – angol sorozat, 14:25 A maffia csak nyáron öl – olasz sorozat, 15:25 Fekete gyémántok I–II. – magyar film, 17:00 Főmenü – főzőműsor, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 Szerencseperc, 18:45 SzerencseSzombat, 19:40 Atelier Fontana – A divat nagyasszonyai – olasz film, 21:35 A mi fiaink – olasz film, 23:25 Kenó, 23:30 Fábry, 0:50 Ne ölj! – olasz sorozat.

Duna World 5:35–10:55 Délelőtti műsor, 11:25 Legenda a vonaton – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen, 14:00 Kézilabda – felvezető műsor, 14:15 Női kézilabda Magyar Kupa: Schaeffler – Kisvárda, 15:45 Kézilabda – értékelő műsor, 16:15 Kézilabda – felvezető műsor, 16:45 Női kézilabda Magyar Kupa: Rail Cargo Hungaria – Győri Audi, 18:15 Kézilabda – értékelő műsor, 18:30 Kosárlabda – felvezető műsor, 18:45 Tippmix Liga – férfi kosárlabda, 20:30 Kosárlabda – értékelő műsor, 20:45 Férfi vízilabda, 22:05 Fábry, 23:30 Dokuzóna, 0:25 Térkép – magazin.

május 16. vasárnap

május 17. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:30 Dana dinóvilága – kanadai gyermeksorozat, 11:00 TV-kirakat, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 11:55 Az emberek és a Föld, 12:45 Zöld generáció, 13:00 Hírek, 13:25 Péntek este, 14:50 TV-kirakat, 15:05 Beteg szív – német film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Repülő hollandok – holland sorozat, 21:10 Interjú, 22:00 Hírek, 22:25 Elveszett hármasikrek – angol–am. dok. film, 0:05 Jó éjszakára, 0:10 Szlovén híradó Olaszországból.

6:45 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 10:05 A lélek horizontja, 10:40 TV-kirakat, 11:00 Kertészek – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Interjú, 13:00 Hírek, 13:35 Miért ép18:00 Rajzfilmek pen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Át-járások, 15:15 Rokonok, 15:30 Jó napot, Koroška!, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Vállalkozói fejlődés, 18:00 Rajzfilmek, 18:25 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Írások, 23:30 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 6:00 Zenés műsor, 7:00 Lelki villanás, 7:15 A kód – oktatási műsor, 7:40 Tudományos műsor, 8:10 Zenés matiné, 9:50 Kertészek – szlovén sorozat, 11:20 Labdázások, 11:50 Sam Neill a Csendes-óceánon – útifilm, 12:45 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 13:30 Ambiensek, 14:20 Az utolsó alkotás – am. dok. film, 15:30 A szlovén olimpiai század – dok. sorozat, 16:30 Sport, 18:55 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 A természet 24 órában – német dok. műsor, 21:00 Carmina Burana – a maribori Szlovén Nemzeti Színház előadása, 22:00 Hétvégi csomag, 23:30 Zvezdana – beszélgetős műsor, 0:20 Mi történik? – szatíra.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:30 Bakugan, 8:50 Star Wars, 9:20 Teleshop, 10:20 Anyák gyöngye – am. sorozat, 11:00 A Muzsika TV bemutatja, 11:40 19:00 Wonder Woman Édes otthon, 12:25 XXI. század – A legendák velünk élnek, 13:00 Házon kívül, 13:35 Szabadítsátok ki Willyt! – am. film, 15:50 A diótörő és a négy birodalom – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Wonder Woman – am. film, 21:50 Amerika kapitány – a tél katonája – am. film, 0:55 Portré.

TV2 6:00 TV2 matiné, 9:55 Fald fel!, 10:30 Tűsarok, 11:00 Több mint testőr, 11:35 Super car, 12:05 Életmódi, 12:40 Extreme E magazin, 13:10 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 13:45 A Madagaszkár pingvinjei – am. animációs film, 15:40 Alkonyat – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Halálos iramban 8. – am.–japán–francia–kanadai film, 22:00 Esti iskola – am. film, 0:30 Miért pont Ő? – am. film.

Duna Tévé 6:45–11:00 Virradóra, 11:25 Önkéntesek – magazinműsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Robin Hood, a törvényenkívüli szupersztár – dok. film, 14:20 Édes anyanyelvünk, 14:35 Fekete gyémántok I–II. – magyar film, 16:00 Hatoslottó-sorsolás, 16:05 Hogy volt?, 17:00 A világörökség kincsei – német dok. sorozat, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Családi kör, 19:40 Magyarország, szeretlek!, 21:15 Kánikulai délután – am. film, 23:15 Kenó, 23:25 Dogman – Kutyák királya – olasz film, 1:05 Ne ölj! – olasz sorozat.

Duna World 5:55–11:25 Délelőtti műsor, 11:55 Veteránfilm – magyar dok. film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 11:55 Veteránfilm Férfi vízilabda, 15:30 Női kézilabda Magyar Kupa, 17:30 Építők, 18:00 Női kézilabda Magyar Kupa, 20:10 Tippmix Liga férfi kosárlabda, 22:05 Katonatörténet – magyar dok. film, 23:00 A nagyok – magyar dok. film, 23:30 Hogy volt?!

Szlovén Tévé II. 9:50 Zenés műsor, 10:45 Jó reggelt!, 13:30 Hallgassunk a csöndre, 14:05 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 14:35 Az utolsó szó jogán!, 15:40 Az emberek és a Föld, 16:30 A zöld generáció, 17:00 A város felemelkedése – dok. film, 18:00 Budapest: úszó Európa-bajnokság, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Sam Neill a Csendes-óceánon – útifilm, 20:55 Aenne Burda, a nő, aki a sikerre szabta magát – német sorozat, 22:40 Vállalkozói fejlődés, 23:15 Titóval az ágyban – rövidfilm, 23:35 Recepció – rövidfilm, 0:15 A mókusok – rövidfilm, 0:45 Budapest: úszó Európa-bajnokság.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:10 Az ígéret – török sorozat, 13:25 A konyhafőnök, 15:50 Dr. Csont – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:15 A konyhafőnök, 22:45 Híradó, 23:20 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:55 Barátok közt.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Mintaapák – magyar sorozat, 20:15 Exatlon Hungary, 23:05 Halálos iramban 8. – am.–japán–francia–kanadai film.

Duna Tévé 5:55–9:35 Délelőtti műsor, 10:35 Család-barát, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:10 21:25 A bizalom ára Gratulálunk, a csatlakozás sikeres volt – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:10 Zoo – szlovák sorozat, 16:05 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Kékfény, 21:25 A bizalom ára – angol sorozat, 22:15 Kenó, 22:25 A Mediciek hatalma – angol–olasz–francia sorozat, 23:25 Ne ölj! – olasz sorozat, 0:20 Hat nővér – spanyol sorozat.

Duna World 5:55–10:50 Délelőtti műsor, 11:25 A szalmabábuk lázadása – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:45 Domovina, 14:15 Divat&dizájn, 14:45 Magyar krónika, 15:15 Család-barát, 16:40 Öt kontinens, 17:15 Ízőrzők, 17:50 Gasztroangyal, 18:45 Jókedvet kívánunk! – szórakoztató műsor, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Rocklexikon, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Dokuzóna – magyar dok. film, 23:25 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .


Info május 18. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Írások, 10:35 TV-kirakat, 10:55 Kertészek – szlovén sorozat, 11:25 Tudom! – kvíz, 11:55 A hét, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Lelki villanás, 14:55 TV-kirakat, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:50 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 A kód – oktatási műsor, 18:00 Rajzfilm, 18:25 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A jó karma kórháza – angol sorozat, 20:55 Dossziéjáték – Európa falai előtt, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kutúra, 23:10 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé II. 10:00 Zenés műsor, 11:00 Jó reggelt!, 13:45 Szlovén magazin, 14:10 Pappenstory – dok. film, 15:00 Autós műsor, 15:45 Mi történik? – 18:00 Budapest: úszó Európaszatíra, 16:30 bajnokság Joker – kvíz, 18:00 Budapest: úszó Európa-bajnokság, 19:45 Utazás – svájci dok. film, 20:40 Ana Soklič – Az évek múltán, 21:00 Eurovízió 2021 – 1. előválogatás, 23:15 Roma nemzetiségi műsor, 23:40 Budapest: úszó Európa-bajnokság.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:10 Az ígéret – török sorozat, 13:25 A konyhafőnök, 15:50 Dr. Csont – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:15 A konyhafőnök, 22:45 Híradó, 23:20 Házon kívül, 23:55 Barátok közt.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mok­k a­ cino, 9:40 Te­ le­s hop, 10:45 Csapdába csalva – német sorozat, 11:15 Tények plusz, 15:40 A nagykövet lánya 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Mintaapák – magyar sorozat, 20:15 Exatlon Hungary, 23:05 Esti iskola – am. film.

Duna Tévé 6:00–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:10 Gratulálunk, a csatlakozás síkeres volt – olasz film, 14:20 Almárium, 15:15 Zoo – szlovák sorozat, 16:10 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Önök kérték, 21:30 A maffia nyomában – olasz sorozat, 22:35 Kenó, 22:40 A legendák hivatala – francia sorozat, 23:40 Ne ölj! – olasz film.

Duna World 5:15–11:05 Délelőtti műsor, 11:35 Ficzek úr – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:10 Család’21, 14:40 Nóvum, 15:15 Család-barát, 16:45 Térkép, 17:15 Ízőrzők, 17:45 Gasztroangyal, 18:45 Jókedvet kívánunk!, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Nézz vissza mosollyal! – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Klasszikusok délidőben, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

május 19. szerda Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 A kód – oktatási műsor, 10:35 TV-kirakat, 10:50 Kertészek – szlovén sorozat, 11:25 Tudom! – kvíz, 11:55 Studio City, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Nyolcadik nap, 15:20 Rokonok – külföldiekről szóló műsor, 15:35 Hidak, 16:10 Kis szürke sejtek – kvíz, 17:00 Hírek, 17:25 Egy sclerosis multiplexes beteg útja – dok. film, 17:55 Filmes szakma: rendező, 18:05 Rajzfilm, 18:25 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:05 Balekok a pácban – argentin film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Ami szent és a világ, 23:50 Egy sclerosis multiplexes beteg útja – dok. film.

Szlovén Tévé II. 9:30 Zenés műsor, 10:30 Jó reggelt!, 13:15 Ambiensek, 14:00 Marko Hatlak és FUNtango, 15 : 15 Hétvégi csomag, 16 : 5 5 20:15 A konyhafőnök Félhold a Planika fölött – dok. film, 18:00 Budapest: úszó Európa-bajnokság, 20:00 Lottó, 20:10 A zene csodálatos pillanatai: Martha Argerich Varsóban – német koncertfilm, 21:10 Véleményem, 22:00 Ku’damm 59 – német sorozat, 22:55 A világosság szigetei – dok. film, 0:05 Budapest: úszó Európa-bajnokság.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:10 Az ígéret – török sorozat, 13:25 A konyhafőnök, 15:50 Dr. Csont – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:15 A konyhafőnök, 22:45 Híradó, 23:20 Barátok közt, 0:10 Dex nyomozó – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Mintaapák – magyar sorozat, 20:15 Exatlon Hungary, 23:05 Dr. Balthazar – francia sorozat, 0:25 Magánnyomozók.

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:20 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:10 Gratulálunk, a csatlakozás síkeres volt – olasz film, 14:20 Almárium, 15:10 Zoo – szlovák sorozat, 16:10 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:45 Értelem és érzelem – angol sorozat, 21:45 Tétova félrelépők – francia–belga– angol film, 23:10 Kenó, 23:20 Ne ölj! – olasz sorozat.

Duna World 5:00–11:40 Délelőtti műsor, 11:55 Prolifilm – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Magyar gazda, 14:40 Mesterember, 15:15 22:30 Áldom a Teremtőt... Család-barát, 16:40 Hazajáró, 17:10 Ízőrzők, 17:45 Gasztroangyal, 18:45 Jókedvet kívánunk! – szórakoztató műsor, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Áldom a Teremtőt... – portréfilm László Gyuláról, 23:30 Hazajáró.

május 20. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó re g g e l t ! , 10:10 Egy sclerosis multiplexes beteg útja – dok. film, 10:40 10:10 Egy sclerosis multiplexes TV-kirabeteg útja kat, 10:55 Kertészek – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Véleményem, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Szlovén pillanatképek, 15:05 Hidak: Nagyító alatt, 15:40 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Harapjunk a tudományba, 17:55 Röviden, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Nyolcadik nap, 23:30 Victor Hugo – francia sorozat.

Szlovén Tévé II. 10:20 Zenés műsor, 11:15 Jó reggelt!, 14:00 Ami szent és a világ, 15:10 Péntek este, 16:55 Ez nem én vagyok – Evald Flisar portréja, 18:00 Budapest: úszó Európa-bajnokság, 19:35 Zenés műsor, 20:00 Autós műsor, 21:00 Eurovízió 2021 – 2. előválogatás, 23:15 Ambiensek, 23:45 Szlovén jazz, 0:35 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:10 Az ígéret – török sorozat, 13:25 A konyhafőnök, 15:50 Dr. Csont – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:15 A konyhafőnök, 22:45 Híradó, 23:20 Barátok közt, 0:10 Brandmánia.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Derült égből apa – mexikói sorozat, 15:40 A nagykövet lánya – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Mintaapák – magyar sorozat, 20:15 Exatlon Hungary, 23:05 Dr. Balthazar – francia sorozat, 0:30 Propaganda – kulturális magazin.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Május 13-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki, a horvátországi és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Május 14-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: pénteken 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Május 18-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:55–9:35 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti 20:30 Bagi–Nacsa Orfeuma sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:20 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:10 Gratulálunk, a csatlakozás sikeres volt – olasz film, 14:20 Almárium, 15:10 Zoo – szlovák sorozat, 16:05 Hölgyek paradicsoma – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Bagi–Nacsa Orfeuma, 21:30 Munkaügyek, 22:05 Szökés, 23:35 Kenó.

Barangolások: Kiskunfélegyháza és a Cserehát (az MTVA produkciója) (ismétlés: kedden 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Május 19-én, szerdán 15.35-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:00–11:05 Délelőtti műsor, 11:25 Postarablók – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Rondó, 13:45 Kvartett, 14:15 Kék bolygó, 14:40 Noé barátai, 15:15 Családbarát, 16:40 Szerelmes földrajz, 17:15 Ízőrzők, 17:50 Gasztroangyal, 18:50 Jókedvet csinálunk, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Áldom a Teremtőt... – portréfilm László Gyuláról, 23:30 Hazajáró.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne mezőgazdasági rovat (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Május 20-án, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: tematikus adás (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Okosan – a Muravidék digitalizálása Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2021. május 11-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg:

Szakvezető Marela Turnišče, Čevljarska ulica 25/a., Turnišče (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. május 14.) Vakolati munkás Gradbeništvo Tkalec s.p., Ravenska ulica 8., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 10 hónap, jelentkezési határidő: 2021. június 4.) Hegesztő Strojno ključavničarstvo Horvat, Mladinska ulica 28., Odranci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. május 24.) Fejlesztő Usol d.o.o., Vasút utca 43., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. május 30.) Felszolgáló Kamel, Borut Koltay Kovačič s.p., Csente, Lendvai út 59., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2021. május 14.) Szakács Počivališče na meji d.o.o., Fő utca 173., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2021. május 13.) Pénzügyes Resort Natura d.o.o., Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. május 26.) Elektromos berendezések vezetője Resort Natura d.o.o., Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. május 26.)

Fotó: Lendva Község

Eladó Ariya, Sašo Janušić s.p., Malom utca 5/c., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, heti 25 órás munkaidő, jelentkezési határidő: 2021. május 20.)

A Lendvai Városházán kedden a 21 önkormányzatot társító Muravidéki Konzorcium tagjai aláírták az „Okosan – erőforrásokban gazdag Muravidék” című régiós pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt. A projekttel a vidék – Lendvával mint vezető partnerrel – a Közigazgatási Minisztérium pályázatán 1,2 millió euró vissza nem térítendő európai támogatásra pályázik, a régió digitalizálását, az okos helyi önellátást, az okos vízvezetékrendszert és az okos vízvezetékkört célozva meg. A pályázat benyújtási határideje május 14., az elbírálásra előreláthatólag még nyárig sor kerül. kmj

Új tűzoltóautó Kapcán A Kapcai Önkéntes Tűz­ oltó­e gye­s ület új, korszerűen felszerelt tűzoltóautóval lett gazdagabb. A GV-V1 típusú, négykerék-meghajtású jármű alváza már tavaly év végén megérkezett, a Ptujska gora-i Svit Zolar vállalat pedig kialakította a felépítményét: a tűzivíztartályt, egy gyorsbeavatkozású készüléket, a tűzoltási műszaki berendezés tárolóterét, a pneumatikus gördülővel ellátott motoros tűzoltófecskendőt, a tűzoltó mentőfelszerelést, valamint az egyéb felszerelés rögzítéséhez szükséges berendezéseket. A jármű beszerzését Lendva Község támogatta közel 125 ezer euróval. (-)

Referens Sünkel M d.o.o., Hármasmalom 2/M., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. május 20.) Raktáros + sofőr Sünkel M d.o.o., Hármasmalom 2/M., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. május 20.) Gépész Legartis d.o.o., Hármasmalom 2/l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 2.) Kőműves Legartis d.o.o., Hármasmalom 2/l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 2.) Ács Legartis d.o.o., Hármasmalom 2/l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 2.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

Oliver Sacks: Első szerelmek és utolsó történetek (HVG Könyvek, 2020, 254 oldal) Oliver Sacks neves brit neurológus és író, aki fontos kutatásokat végzett az agytudomány területén. Könyveiben szokatlan orvosi esettörténeteit, az emberi viselkedés legváratlanabb és legkevésbé ismert megnyilvánulásait dolgozta fel praxisa alapján. Az Első szerelmek és utolsó történetek egy esszékötet, amelyben azokról a dolgokról írt, amelyek élete során a legjobban érdekelték.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .


Info gyertyafény

Május 14-e és 20-a között Lendvai Plébánia A szentmisék hétközben a hívek jelenlétében 18.00 órakor lesznek, szerda kivételével, a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával. Csütörtökön, május 13-án Jézus mennybemenetelének ünnepe. Egyben ez a Fatimai Szent Szűz ünnepe is. Szentmise 18.00 órakor élőben és egyben a Zoom applikáción keresztül is. Szombaton, május 15-én 18.00 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz. Vasárnap, május 16-án húsvét utáni hetedik vasárnap. Szentmisék 8.00 órakor magyar és 10.00 órakor szlovén nyelven élőben és egyben a Zoom applikáción keresztül is. Elérhetőség: www.zupnija.lendava.si. A szombati és a vasárnapi szentmisékre egy nappal korábban jelentkezni kell a következő telefonszámon: 041-670-199.

apróhirdetés •Eladó jó állapotban lévő IMT 539 traktor új műszakival, Tehnostroj traktorutánfutó szintén jó állapotban és Laverda kaszálógép körfűrésszel. Érdeklődni: 041427-993. •Csentében eladó egy 150 és egy 50 literes rozsdamentes boroshordó, egy 240 literes fahordó, valamint két műanyag puttony. Érdeklődni: 051 383 945

figyelmükbe •Május 14-én, pénteken, •Muraszombati Galéria •Mirko Rajnar: A remény és Andrej Perko: A sötétség című kiállítása A járványügyi óvintézkedések betartásával.

Dobronaki Plébánia A dobronaki plébániában a szentmisék a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával zajlanak: A szentmisék hétközben 18.00 órakor vannak Dobronakon. Szombaton, május 15-én 17.00 órakor áldoztatás Radamosban. Vasárnap, május 16-án húsvét utáni hetedik vasárnap. Dobronakon 8.00 órakor szlovén és 10.00 órakor magyar szentmise, valamint szentmise 11.30-kor Göntérházán.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván vasárnap, május 16-án 8.00 órakor és május 23-án, pünkösdvasárnap szintén 8.00 órakor lesz a járványügyi óvintézkedések következetes betartásával.

névnapsoroló Május 14-től 20-ig Péntek – Bonifác Szombat – Zsófia, Sonja Vasárnap – Mózes, Botond Hétfő – Paszkál Kedd – Erik, Alexandra Szombat – Ivó, Milán Csütörtök – Bernát, Felícia Hibaigazítás A Népújság 18. számában a 15. oldalon megjelent A Zasuerdü, a völgyifalui legelő (Muravidéki magyar értéktár) című írásban tévesen közöltük a javaslattevők adatait. A javaslatot benyújtó tanulók az 1. Sz. Lendvai KÁI tanulói. Az érintettek és az olvasók elnézését kérjük. A szerkesztőség

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Búcsú nélkül mentem én el tőletek, nem búcsúzom, ma is élek köztetek. Szíveteket ne eméssze fájdalom, vigasz legyen, hogy örökké álmodom

Nagy Ilona (1932–2021) Fájdalomtól megtört szívvel mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, komáknak, keresztgyerekeknek, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága édesanyánk, nagyanyánk, dédnagyanyánk és sógornőnk temetésén részt vettek, koszorú-, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre és a lendvai Szent Katalin-templom felújítására adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a rakicsáni kórház infektológiai osztálya személyzetének és dr. Kepe Lajosnak az odaadó gondozásért. Köszönetet mondunk Dolamič-Konrad Martin plébános úrnak a megható gyászszertartásért és Tomsics Karcsinak a búcsúszavakért. Kót, 2021. május 8-án

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Küzdöttem, de már nem lehet, a sír ölel át engemet. Az én szívem már nem vérzik, a fájdalmat az élők érzik.

Erwin Gerber (1935–2021)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik a nehéz napokban lélekben velünk voltak, valamint adományaikkal és részvétnyilvánításukkal enyhíteni igyekezték fájdalmunkat. Völgyifalu, 2021. május 12-én Szerettei

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között,

nepujsag.net

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .

illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

13


Info Humor Két birkapásztor beszélget: – Neked hány birkád van? – Fogalmam sincs! – Hogyhogy nem tudod? – Hát eddig akárhányszor megpróbáltam megszámolni a birkákat, mindig elaludtam.

Muravidéki rejtekhelyek Játékunkkal visszakanyarodunk épített örökségünkhöz, és egy kis kutakodásra biztatjuk Önöket. Nyereményjátékunk szabályai nagyon egyszerűek. A megadott fotón egy kiragadott részletet láthatnak vidékünk vallási, szakrális emlékhelyeiből. Megfejtésként küldjék el, hogy pontosan mit látnak a képen és hol található a Muravidéken. Várjuk leveleiket vagy e-mailjeiket március 24-ig. Címünk: Népújság, 9220 Lendva, Fő utca 124., vagy info@ nepujsag.net. A borítékra írják rá: „Népújság – Rejtekhely”. Előző játékunk megfejtése a hodosi evangélikus templom volt. Nyertesünk Nemec Ludvik Kapornakról. Gratulálunk! Nyereménye Zala György monográfiája, melyet szerkesztőségünkben vehet át.

Egy alkoholista szakadt ruhában, lyukas cipőben betér a kocsmába: – Gyorsan egy felest! Megöl a másnaposság – fordul a pincérnőhöz. – Jóember, inkább venne magának egy cipőt! – válaszol a pincérnő. – Az egészség fontosabb! – Mivel magyarázza – faggatja a válóperes ügyvéd a tárgyaláson a férjet –, hogy öt évig nem beszélgetett a feleségével? – Nem akartam a szavába vágni. – Hölgyem, van egy kis műszaki probléma a kocsiban. – Igen? Mi az? – Rövidzárlat. – Tényleg? Akkor hos�szabbítsa meg. Tiszthelyettes a katonához: – Papp honvéd, mit gondol, miért a maga nevét jegyeztem meg először?! Papp honvéd vigyázzba vágja magát: – Jelentem, mert csak négy betű! Apuka a pszichiáternél: – Doktor úr, a kisfiam folyton falhoz vágja a spenótot. Mit tegyünk? – Hm... Vegyenek zöld tapétát. Karambolozik egy vidéki busz. – Hogy történhetett a baleset, Józsi bácsi? – kérdi a riporter a buszsofőrtől. – Fogalmam sincs. Épp a busz hátuljában ellenőriztem a jegyeket, amikor hallottam a nagy csattanást.

14

kulcslyuk 2021

Gál Anasztázia filmrendező A legjobb dolgok az életemben: – A Muravidéken élni, az álmaimat megvalósítani, reggelire jégkrémet enni, társaságban borozni és önfeledten nevetni. Amire szívesen visszaemlékszem: – A kollégiumi évek, utazások élményei, bölcs felismerések. Ahová már holnap elutaznék: – Bhután, ahol nemzeti összboldogságot mérnek GDP helyett. A szabadidőmben: – Az olvasás és az autóvezetés örök szerelem. Ami azonnal fel tud bos�szantani: – A tehetetlenség. Ami nagy hatással volt az életemre: – Sorsszerű találkozások. A legnagyobb őrültség, amit tettem: – 17 évesen friss jogosítvánnyal feszegettem a határaimat, fejreálltam és ripityára törtem a kispolskimat.

A leghasznosabb tárgyam (de nem a mobilom): – Kavicsok és kövek, amiket itt-ott találok és hazahordok. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: – Szárnyakat növeszteni és szabadon repülni. A leghaszontalanabb tárgy a háztartásomban: – Az ébresztőóra. Ha fontos, úgyis időben felébredek magamtól, ha meg tovább szundizok, úgysem fontos felkelni. Akivel egyszer szeretnék találkozni: – Az alteregómmal. Ha zene, akkor: – A hangulatomtól függ: népzene, instrumentális, jazz, klasszikus… Amiről a legtöbbet tudok beszélni: – Jobban szeretek másokat elmélyülten hallgatni. A Muravidék legszebb helye: – A városból felnézni a Lendva-hegyre.

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Izgalmas hét elé néz sok fordulattal. Minden tárgyalásból, megbeszélésből győztesen kerül ki. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Remek lehetőségeket kap a héten. Leginkább a munka területén szeretne változtatni, főleg a főnöke miatt. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Csodálatos hét áll ön előtt szakmai szempontból. Nagy az esélye a kinevezésre és a fizetésemelésre is. Rák Jún. 22. - júl. 22. Most új ismeretségeket szerez. Ezek egy része barátsággá mélyülhet, de szerelmi kapcsolat is lehetséges. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Pénzügyi fellendülésre számíthat a héten. Lehetséges, hogy kedvező ajánlatot kap munkahelyváltásra. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Keményen dolgozott és most megkapja az elismerést. Munkahelyi szerelmet várhat, ami hosszú távon is működhet. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Pozitív változásra számíthat a pénzügyekben. Az eddigi sérelmeit sikerül feldolgoznia. Ez jót tesz. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A szerelem, a párkapcsolat lesz fontos ezen a héten. Most sikerül rendezni a közelmúlt konfliktusait. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Most valóra váltja az ötleteit. A vonzereje is megnő, képes lesz az ujja köré csavarni valójában bárkit. Bak Dec. 23. – jan. 20. Szorosabbá, szenvedélyesebbé válik a párkapcsolata. Nagy a harmónia a párjával, és ezt tudják élvezni is. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Most simulékonyabb, megértőbb lesz a párjával. A csillagok lakásfelújítást jeleznek, ami jót tesz. Halak Febr. 20. – már. 20. Az eddig elakadt ügyei most megoldódnak. Most több megértésre is vágyik, ezt meg is kapja a párjától.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .


Horizont Lendvai középiskolások sikerei (2)

Német nyelven írtak, elsők lettek A „Légy író, írónő” országos idegennyelvi fogalmazási versenyre októbertől április végéig lehetett jelentkezni az általános és a középiskolás diákoknak. A megmérettetésen a Lendvai Kétnyelvű Középiskola két gimnazistája, Koša Dora és Abraham Sarah német nyelvi fogalmazásukkal első helyezettek lettek. A versenyre – ezúttal online formában – 91 általános és középiskola neve-

Koša Dora zett, s összesen 240 fiatal író vetette papírra szlovén, angol, illetve német nyelven érzéseit, gondolatait különféle történetek formájában.

Április 22-én egy online ünnepi műsor keretében adták át az irodalmi verseny díjait: Koša Dora harmadikos és Abraham Sarah negyedikes gimnazista dolgozatával a német nyelvcsoportban első helyezett lett. Felkészítő tanáruk Gergar Zorka volt. Koša Dora kisgyermekkorától beszéli a német nyelvet. A diáklány el tudja képzelni, hogy egyszer Ausztriába vagy Németországba sodorja az élet és külföldön csinál karriert. – Gyerekkoromtól fogva mindig a német nyelvű tévéadókat néztem, a német rajzfilmekkel sajátítottam el a nyelvet. Ma pedig már nyelvvizsgával is rendelke-

zem. Számomra nem volt nehéz németül írni, fogalmazni. Ettől függetlenül meglepődtem, hogy ilyen jó eredményt értem el. Egy karácsonyi történetet találtam ki egy magányos nagyapáról, aki megrendezte a saját halálát, hogy a rokonai eljöjjenek a temetésére és így a család végre együtt legyen. Nagyon szeretem a karácsonyi ünnepeket, és a történetemmel arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy a nagyszülőkről sem szabad megfeledkeznünk, ne hagyjuk, hogy magányosak és elhagyatottak legyenek – mondta el Dora. Abraham Sarah az iskolai tananyag mellett tudatosan lopta be a nyelvet

Bicikliút Tornisáig és Kebeléig Támogatást hagyott jóvá a szlovén kormány fejlesztési és európai kohéziós politikáért felelős hivatala újabb két kerékpárút kiépítésére környékünkön. Ennek nyomán uniós keretből valósulhat meg a Lendva–Dobronak–Tornisa és a Lendva–Dobronak–Kebele kerékpárút egy-egy szakasza. A Lendva–Dobronak– Tornisa – összesen 447 ezer

euró értékű – új szakaszának kivitelezését Dobronak és Tornisa irányítja a Muravidéki Fejlesztési Régió fejlesztési megállapodása keretében. A projekthez az EU 305 ezer euró támogatással járul hozzá. A társfinanszírozott beruházással 2,11 kilométer új kerékpárút épül Dobronak és Tornisa között, ami része lesz a 18,1 kilométernyi Tornisa– Dobronak–Lendva szakasz-

A Dobronak és Tornisa közötti útszakasz mellett is kerékpárút épül. N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .

nak. A Lendva–Dobronak– Kebele közötti 4,35 kilométer hosszú új kerékpárútszakasz kiépítésének összértéke 1,2 millió euró, és része lesz a 19 kilométer hosszú kerékpárútnak a három község között. A regionális fejlesztési támogatások a szakaszra 490 ezer eurót tesznek ki. Az említett szakaszokra jóváhagyott támogatással zárult a 2017-ben indult multimodális városi kerékpáros közlekedés projekt. A projekt két koordinátora a muravidéki fejlesztési megegyezésen belül a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Központ, valamint a Muraszombati Fejlesztési Központ volt. Megerősítésre hat programterv került kilenc községben, összesen 25 kilométer új bicikliút készül mintegy 5 millió euró értékben. Szolarics Nađ Klára

Abraham Sarah a mindennapokba, a versenyre különösebb elvárások nélkül indult, mégis kiváló eredménnyel büszkélkedhet. – A németet már általános iskolában is tanultam, de mivel érettségizni is ebből szeretnék, így az utóbbi két évben megpróbáltam még jobban fejleszteni a tudásom.

Elkezdtem német nyelvű könyveket olvasni, illetve filmeket, sorozatokat nézni német szinkronnal. Ezzel rengeteget gyarapodott a szókincsem és a fogalmazás megírásánál is könnyebben használtam a tanultakat. Arra viszont nem számítottam, hogy győztes fogalmazást írok, de nagyon boldog vagyok. Úgy érzem, nem volt nehéz dolgom, hiszen a legaktuálisabb témát választottam, a koronavírust, amiről a mindennapjaink szólnak. A fogalmazásom talán azért volt egyedi, mert a vírus nézőpontjából mutatta be a járvány terjedését és hatását az emberek életére, egészen a megjelenésétől a mai napig – fejtette ki a végzős gimnazista. Ak, kmj

heti recept

Spenótos-ricottás lasagne • • • • • • •

Hozzávalók: A tésztához: 40 dkg finomliszt • 25 dkg margarin (vagy vaj) 1 db tojás • 1 csipet só • 12 dkg porcukor 1 ek vaníliás cukor • fél citrom reszelt héja A töltelékhez és a mázhoz: 10 dkg sárgabaracklekvár 10 dkg étcsokoládé (vagy tortabevonó) 2 ek napraforgóolaj 5 dkg durvára vágott dió vagy mogyoró

Elkészítés: A lisztben elkeverjük a sót, a cukrot, a citromhéjat, majd belemorzsoljuk a margarint és a tojással együtt összegyúrjuk. Kinyújtjuk kb. 1/2 cm vastagra és korongokat szaggatunk belőle – kb. 7 cm átmérőjű szaggatóval. Ebből 40 korongot kapunk. Sütőpapírra helyezve megsütjük, majd kettőt-kettőt lekvárral összeragasztunk. A csokit felolvasztjuk az olajjal, jól elkeverjük, megmártjuk benne a süteményünket, majd sütőpapíron megvárjuk, míg megdermed a csoki. Mielőtt teljesen megkötne, szórjuk meg dióval vagy mogyoróval.

15


Horizont 30 éves az önálló Szlovénia (10)

„Nem csak szavazunk, Sorozatunk 10. részében ismét az 1991-es önállósulással párhuzamosan folyó rendszerváltozással, ennek előkészületeivel, az 1990-ben lezajlott első szabad választásokkal foglalkozunk. Érdekességként a felvezetésben is említsük meg, hogy a magyar közösségnek 1990-ben három képviselője is volt szlovén, köztársasági szinten. Nemzetiségi képviselőket választottunk ugyanis a társadalmi-politikai tanácsba, a községek tanácsába és az úgynevezett társultmunka tanácsába is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A Népújság 1990. március 30-án megjelent számának címlapján egy rövid cikk formájában „Nemcsak szavazunk, most már választunk!” címmel közöljük az olvasókkal: „Április 8-a, 12-e és 22-e mérföldkövek a demokrácia fejlesztésében. Most nemcsak szavazunk, hanem választunk is — szabadon, titkosan — több

ben három képviselője is volt szlovén, köztársasági szinten. Nemzetiségi képviselőket választottunk ugyanis a társadalmi-politikai tanácsba, a községek tanácsába és az úgynevezett társultmunka tanácsába is. Az első tisztség a későbbiekben átalakult a ma is ismert nemzetiségi parlamenti képviselői tisztséggé, míg a másik kettő a későbbiekben nemzetiségi szempontból megszűnt.

többségi nemzet, a magyar közösség is nagy elánnal kezdett neki, mindhárom említett posztra többen is jelöltették magukat. A társadalmi-politikai tanácsba a következő jelöltek indultak: Szép Jenő, szül. 1959, okleveles mezőgazdasági mérnök, Hos�szúfalu (jelölő: Szlovén Parasztszövetség), Füle Tibor, szül. 1946, okleveles politikus, Lendva (jelölő: Magyar Nemzetiségi Kö-

A képen látható kopjafa a nyitott határokat szimbolizálja és azóta is minden évben újra emlékeztet bennünket az Európa-napra. A kopjafát, vagyis az „Európa-oszlopot” Rudics Róbert országgyűlési képviselő leplezte le, a közönségben a szlovén DEMOS, a horvát HDZ küldöttei és Pozsonec Mária képviselő. jelölt közül. Hol, mikor, hogyan választunk, kik a nemzetiségi jelöltek, milyen elképzeléseik vannak – minderről a NÉPÚJSÁG mai számában a 6. és a 7. oldalon olvashatnak.” Ahogy említettük, a magyar közösségnek 1990-

16

A két funkciót a többségi nemzet szempontjából a mostani Államtanács vette át, míg a nemzetiségek községi szinten kaptak képviseltséget, illetve kapnak majd regionális szinten a régiók megalakulása esetén. A választásoknak, ahogy a

zösség), László Hermina, szül. 1962, magyar szakos tanárnő, Göntérháza (jelölő: ZSMS — Liberális Párt — Lendvai KV), Štefan Berke, szül. 1941, általános iskolai tanár, Lendva (jelölő: Drago Lugarič Általános Iskola), Pozsonec Mária,

szül. 1940, általános iskolai tanárnő, Hosszúfalu (jelölő: Magyar Nemzetiségi Közösség) és Bence Lajos, szül. 1956, magyartanár, Lendva (jelölő: ZSMS – Liberális Párt Lendva). A községek tanácsába a következő jelöltek indultak: Ligeti László, szül. 1948, okleveles vegyészmérnök, Lendva (jelölő: DEMOS — társult ellenzék), Bukovec János, szül. 1965, gimnáziumi érettségiző, Dobronak (jelölő: ZSMS – Liberális Párt Lendva), Csahuk Katarina, szül. 1953, tanítónő, Domonkosfa (jelölő: Testvériség-egység Általános Iskola, Pártosfalva) és Eőry Ernő, szül. 1936, mezőgazdasági mérnök, Muraszombat (jelölő: a

domonkosfai választók közgyűlése). A társultmunka tanácsába a következő jelöltek indultak: Szekeres Vilmos, szül. 1939, tornatanár, Drago Lugarič Általános Iskola (jelölő: a Lendvai HK közgyűlése), Balaskó József, szül. 1959, okleveles gépészmérnök, Logisztikai Berendezések Gyára (jelölő: Magyar Nemzetiségi Közösség), Tóth Lajos, szül. 1933, egyéni gazdálkodó, Bánuta (jelölő: Szlovéniai Zöldek lendvai községi bizottsága), Vida István, szül. 1951, okleveles gépészmérnök, INA Nafta (jelölő: Magyar Nemzetiségi Közösség) és Horváth Lajos, szül. 1944, elektromérnök, Integral Szállítás és Műhelyek MSZ

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .


Horizont

, most már választunk” Lendva (jelölő a Magyar Nemzetiségi Közösség és az Integral). A nemzetiségi képviselőkre vonatkozó választási szabályok nem voltak egységesek mindhárom tanács esetében. A társadalmi-politikai tanácsi és a községi tanácsi posztot illetően a jelölteknek a megválasztásukhoz abszolút többséget kellett elérniük, míg a társultmunka tanácsi választásokon a legtöbb szavazatot kapott jelölt került megválasztásra. Így a választások első köre után a társadalmi-politikai tanácsi választásokon Pozsonec Mária és Štefan Berke, a községi tanácsi választásokon illetően Bukovec János és Ligeti László került az első két helyre, míg a társultmunka tanácsi választásokon Szekeres Vilmos került megválasztásra. Utólag, a második körben Pozsonec Mária és Bukovec János bizonyultak erősebb jelöltnek a második fordulóban. A legfontosabb poszt – különösképpen a már említett későbbi fejleményekre tekintettel – a társadalmi-politikai tanácsi tisztség volt. A választásokat megnyerő Pozsonec Mária a következőképpen próbálta megszólítani a választókat a Népújság hasábjain: „Emberközpontú össznemzetiségi politikát ajánlok, ahol a nemzetiség minden tagjára számítok, mert elsősorban nekünk kell tenni legtöbbet azért, hogy fennmaradjunk. Ha belőlünk hiányzik az erő, semmilyen külső hatás segítségével nem maradunk fenn. Elsőszámú problémának tartom a nemzetiség öntudatának csökkenését, és mindent – a gazdasági politikától az oktatásig, a kulturális tevékenységet,

a tájékoztatást a nemzetiségi öntudat kifejlesztésének céljából állítanám be, hogy a nemzetiség vállalja anyanyelvét, tegyen valamit érte és fenn akarjon maradni. Ehhez gazdasági feltételeket kell teremteni, hogy a nemzetiségieknek ne kelljen elvándorolniuk, hogy a nemzetiséget ne érje több vérveszteség.” A megválasztott képviselő és egyben akkor még közösségi elnök is már a következő hónapokban

szükségük, amelyeken át a gondolatok és az eszmék szabadon áramolhatnak. „Mi, muravidéki magyarok, ha kevesen is vagyunk, igényt tartunk az anyanemzet gondviselésére, mert csak így lesz eredményes a fennmaradásért folytatott harcunk” – nyilatkozta a képviselő. Az egyre inkább szerteágazó szlovén–magyar kapcsolatok fejlesztése közepette, amelyek a legmagasabb állami, államfői szintektől a helyi szintekig

ezt a kérdést központilag kell rendezni, hogy a két szomszédos megyét, Zala és Vas megyét ne terheljék ezzel túl anyagilag. Fájlalja a magyar nemzetiség a magyarországi színházról való kényszerlemondást, amire a magas árak miatt került sor. Ezen a téren az anyanemzettől más megoldást várnak.” Természetesen nagy erőket fejtett ki a képviselő a szlovén politikummal szemben is, így külön fi-

erőteljes munkába kezdett, így például Lendva Község ünnepén a Kočevje körüli háború utáni likvidálások felgöngyölítése kapcsán – a rendszerváltozással már ez sem maradhatott teljes tabutéma – a hrastoveci és a sternthali ártatlan magyar áldozatokra hívta fel a figyelmet. Pozsonec Mária erőteljesen dolgozott a muravidéki magyarság és az anyanemzet kapcsolatain, az akkor még erőteljesebben zárt határok feloldásán is, így például 1990 augusztusában részt vett a letenyei „Európa-napon”, ahol a rendezvény egyik szónokaként hangsúlyozta, hogy a határon túli közösségeknek még inkább olyan határokra van

terjedtek, Pozsonec Mária hangsúlyozta a magyar TV-adás zavartalan vételének fontosságát a lendvai és a muraszombati község vegyesen lakott területein. Hangsúlyozta azt is, az istentiszteleteknél, illetve a miséknél nagyon fontos, hogy a lelkész szépen beszéljen magyarul. Mind a katolikus, mind az evangélikus vallásúak esetében Magyarországról is segítséget várt, mint ahogyan Felsőszölnökre az ottani szlovén lakossághoz megy majd tisztelendő Szlovéniából. Hangsúlyozta azt is: „Az oktatás, a kultúra területén eddig nyújtott segítséget a nemzetiségi közösség továbbra is igényli, csak odaát

gyelmeztetett a gazdasági fejletlenség miatti elvándorlásra és arra a tényre, hogy a muravidéki magyarság számára a határ közelsége is mindig hátránynak számított, hiszen a túloldal is gazdaságilag fejletlen volt és ráadásul politikai okok is fokozták az elzártságot. Pozsonec Mária a döntő pillanatokban kiállt Szlovénia önállósulása mellett is, az önállósulási háború közepette például a Népújság hasábjain is rendhagyó beszámolókat írt a történésekről Ljubljanából. Az önállósulás és rendszerváltozás párhuzamos folyamataiban a képviselő kitért arra is, hogy a társadalom anyagi helyzetének rom-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .

lásával nem csak párhuzamosan, hanem hatványozottan romlik a nemzetiség helyzete, amelynek egyik igen égető, sőt tragikus vetülete a fokozódó munkanélküliség. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szövetkezetekről, valamint a privatizációról és a tulajdonosításról készülő törvény keretében semmiképpen sem szabad megfeledkezni a volt urbariális területek sorsáról, amelyeket valamilyen formában vissza kell juttatni. Tenni kell valamit azoknak a földterületeknek az érdekében is, amelyeket annak idején törvényes úton ugyan, de áron alul adattak el a társadalmi szektornak, és amely most támaszt nyújthatna a Muravidéken élő, súlyos gazdasági gondokkal küzdő magyarságnak. Elmondta, hogy a készülő új alkotmány és a hozzá kapcsolódó törvények nem tartalmazzák a különjogok eddigi formáját, sőt azok szűkülnek a községi közigazgatásban, a bíróságon és az oktatásban, ahol ugyan nem beszüntették, hanem „csak” felfüggesztették a kétnyelvűségi pótlékot. Hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi jogokat érintő törvényeket a helyzet teljes és sokoldalú ismeretében és azok közreműködésével hozzák meg, akiket az érint. A magyar nevek és helységnevek írásával kapcsolatban nem fogadható el fenntartás nélkül az az állítás, hogy azokat nem lehet helyesen írni az új számítógépes adatfeldolgozás bevezetése miatt. Végül hangsúlyozta, hogy a készülő új alkotmányban világosan kell meghatározni a nemzetiség jogait és hogy ezek a jogok nem szűkülhetnek.

17


Sport A Nafta legyőzte a listavezetőt

Raduha zárva tartotta kapuját Nafta 1903 – Radomlje 1:0 (0:0)

A mérkőzés helyszíne: Lendvai Sportpark A nézők száma: 0 Játékvezetők: Kovačič Darjan, Horvat Denis, Sužnik Jure Szövetségi ellenőr: Kacijan Danilo Nafta 1903: Raduha, Pirtovšek T., Haljeta, Bizjak, Oštrek, Drk, Körmendi (Pozsgai 92.), Szabó, Živko, Židan, Vinko (Rebernik 79.); edző: Dončić Dejan Radomlje: Šugić, Blaić, Primc (Kregar 67.), Jazbec, Zabukovnik, Nuhanović (Pišek 41.), Ihbeisheh, Nikolić, Guček, Vuco (Trdin 77.), Pogačar (Jarović 77.); edző: Hanžič Rok Gólszerzők: Oštrek (62., 11-es) Sárga lap: Pirtovšek T., Haljeta, Körmendi, Židan; Vuco, Jazbec Piros lap: – Horvat Meštrovič Feri

Május nyolcadikán fogadta a Nafta 1903 a

listavezető Radomlje csapatát a Lendvai Spor tparkban. A párharcon egyetlen gól született,

Bukovec ismét a Fužinar kispadján A másodosztályú Fužinar vezetősége úgy döntött, leváltja októberben érkezett edzőjét, az egykori szlovén válogatottat, Koren Robertet, és visszahívja korábbi mesterét, Bukovec Mihaelt. A döntést valószínűleg az elmúlt időszak gyengébb meccsei eredmé-

A Nafta 1:0-ra győzte le a listavezető Radomlje csapatát a Lendvai Sportparkban.

nyezték. A koroskói csapatnál már jól ismert a kebelei származású Bukovec, hiszen Koren előtt is ő edzette a csapatot. Bukovec a Lendvai Labdarúgóedzők Területi Egyesületének is tagja, egykor pedig a Nafta játékosa is volt. F.h.m.

33. forduló 33. forduló Mura – Bravo Olimpija – Maribor Koper – Aluminij Tabor – Celje Gorica – Domžale

2:2 (2:0) 0:0 (0:0) 0:3 (0:2) 0:1 (0:1) 2:1 (2:0)

Újpest – ZTE Honvéd – Ferencváros Puskás AFC – Budafok DVTK – MOL Fehérvár Mezőkövesd – MTK Kisvárda – Paks

5:4 (3:1) 1:2 (1:0) 5:0 (4:0) 0:4 (0:1) 5:1 (2:0) 5:1 (4:0)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 33 16 11 6 44:26 59 2. Maribor 33 15 12 6 57:38 57 3. Mura 33 15 11 7 47:25 56 4. Domžale 33 13 12 8 48:36 51 5. Koper 33 11 9 13 39:48 42 6. Bravo 33 9 14 10 35:35 41 7. Tabor 33 11 7 15 37:41 40 8. Aluminij 33 9 11 13 27:40 38 9. Celje 33 9 7 17 28:40 34 10. Gorica 33 6 8 19 23:53 26

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 33 23 9 1 69:22 78 2. Puskás AFC 33 18 4 11 52:42 58 3. MOL Fehérvár 33 16 8 9 68:38 56 4. Paks 33 14 8 11 76:64 50 5. Kisvárda 33 12 10 11 30:36 46 6. Újpest 33 12 6 15 46:67 42 7. MTK 33 11 9 13 44:49 42 8. Mezőkövesd 33 11 9 13 40:46 42 9. ZTE 33 10 7 16 58:58 37 10. Honvéd 33 9 10 14 46:48 37 11. DVTK 33 9 6 18 34:53 33 12. Budafok 33 7 6 20 34:74 27

A 34. forduló párosítása 2021. május 15-én és 16-án: Aluminij – Mura, Celje – Olimpija, Maribor – Gorica, Bravo – Tabor, Domžale – Koper.

A bajnokságot az FTC nyerte, így a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat, az Európa Ligában a Puskás Akadémia és a MOL Fehérvár vesz részt. Kiesett a DVTK és a Budafok.

18

amelyet a házigazdák szereztek. A lendvaiak a rangadón nem számíthattak Bollára, Noviničre, Pirtovšek Rokra, valamint Meshackra sem, ám így

is talán a legjobb játékukat nyújtották az idény tavaszi részében. Az első

félidőben mindkét együttesnek voltak helyzetei, de a védelmük is rendben volt. Az első lehetőség Oštrek előtt adódott a 12. percben, ám az oldalhálót találta el, majd hat perccel később Szabó lövését hárította az ellenfél kapusa. A félidő végéig háromszor kellett hárítania Raduhának is. A fordulás után még nagyobb nyomás helyeződött a Nafta kapujára: az 54., az 56., valamint az 57. percben is nagyot védett a lendvaiak kapusa. A meccs egyetlen gólja a 62. percben született, amikor is a Radomlje egyik játékosa kezezett a tizenhatoson belül, így büntetőhöz jutott a Nafta, amelyet Oštrek értékesített. A mérkőzés utolsó fél órájában Raduha még kétszer védett, így hatalmas szerepet játszott abban, hogy csapata legyőzte a Radomljét, akik ezzel még matematikailag nem biztosították be a bajnoki címet.

Úton a Szlovén Fáklya, júniusban a Muravidékre ér

19. forduló Nafta 1903 – Radomlje Krka – Rudar Brežice – Dob Bilje – Triglav Beltinci – Šmartno Drava – Krško Dekani – Fužinar Brda – Primorje

1:0 (0:0) 3:1 (1:0) 3:0 (0:0) 4:4 (4:4) 3:0 (1:0) 1:1 (0:0) 1:1 (0:1) 1:2 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Radomlje 19 15 2 2 48:14 47 2. Krka 19 11 6 2 44:20 39 3. Brežice 19 11 5 3 33:21 38 4. Dob 19 11 3 5 42:32 36 5. Nafta 1903 19 10 5 4 51:24 35 6. Bilje 19 9 4 6 38:31 31 7. Triglav 19 8 4 7 23:22 28 8. Rudar 19 6 4 9 19:29 22 9. Dekani 19 6 5 8 22:28 23 10. Krško 19 6 4 9 21:32 22 11. Fužinar 19 5 6 8 37:29 21 12. Beltinci 19 6 3 10 30:34 21 13. Drava 19 6 2 11 30:39 17 14. Primorje 19 4 4 11 16:32 16 15. Brda 19 4 1 14 15:48 13 16. Šmartno 19 3 4 12 14:48 13 A 20. forduló párosítása 2021. május 15-én és 16-án: Triglav – Nafta 1903, Dob – Krka, Radomlje – Brežice, Rudar – Bilje, Fužinar – Beltinci, Krško – Dekani, Primorje – Drava, Šmartno – Brda.

A fáklya 81 napon át járja az országot. A Szlovén Olimpiai Bizottság (SZOB) a partnereivel karöltve a Szlovén Fáklyával népszerűsíti a világ legnagyobb idei sporteseményét, a tokiói olimpiai játékokat. A sportolók a fáklyával – mint ahogy hagyományosan az eredeti olimpiai lánggal – körbefutják az országot. A fáklya, melyet a Ravne na Koroškemben lévő acélműben készítettek, május 3-án indult Bovec községből. 81 napon át halad az országban, útja során meglátogatva mind a 212 községet.

Országszerte összesen több mint 5.000 sportoló, illetve sportszerető fut a lánggal, természetesen a járványügyi előírások betartásával. A fáklya a Muravidékre előreláthatólag június 23-án érkezik meg Apačéból, július 2-áig pedig a régió mind a 27 községébe eljut. Régiónkban az eseményt a SZOB Moravske Toplice-i irodája irányítja, ahol a tervek szerint egy nagyobb rendezvényre is sor kerül, amelyen a régió egykori olimpikonjai is részt vesznek. SoPe

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .


Sport Lendvára látogatott az Atlétikai Szövetség elnöke

Atlétikai kisiskolát indítanának Hétfőn délelőtt Lendvára látogatott Roman Dobnikar, a Szlovén Atlétikai Szövetség elnöke. A Városházán fogadta Magyar János polgármester, Koncut Ivan alpolgármester és Horváth Attila, a helyi atlétikai klub elnöke. A tartalmas egyeztetés során azokról a kihívásokról beszéltek, amelyekkel folyamatosan változó világunkban az atlétikának nap mint nap meg kell küzdenie. A beszélgetés során egyetértettek abban, hogy a helyi és a regionális atlétika fejlődéséhez szükség van edzőtáborok és versenyek megtartását lehetővé tevő központra. Fontos a közös gondolkodás, akár az anyagi támogatást illetően, akár a felszereltség és a felújítások terén. Ebben a helyi atlétikai klub és a község segítségére lesz a szövetség – nyilatkozta Dobnikar, majd hozzátette:

– Lendvának két atlétikai pontja van, azonban az 1. Számú Kétnyelvű Általános Iskola melletti központ jobb kihasználásán többet kell dolgozni. Gyönyörű környezetben van a sportpálya, amelyet ki kell még egészíteni eszközökkel, hogy alkalmas legyen helyi versenyek szervezésére. De egy, a jövőt meghatározó történetet szeretnénk megírni Lendván, aminek nagyobb jelentősége lesz.

A szövetség a helyi klub és a község segítségére lesz az atlétika fejlesztésében. Bízom benne, hogy közös hangot találunk a labdarúgó-szövetséggel annak érdekében, hogy a műfüves pálya szőnyegcseréjével

Tarolt a Mladost az országos versenyen

Tol­laslabdaklub játékosai kitűnően teljesítettek. Horvat Na­ja az U11-es korcsoport országos bajnoka lett egyéniben és páros számban is. A vegyespárosok versenyén Ole­tič Mia szerzett arany-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. m á j u s 13 .

vonatkozó tervük a sportágban tevékenykedők létszámának növelése és a járvány megszűnésével egy atlétikai kisiskola elindítása. Magyar János polgármester szerint jó döntés volt, hogy a szabadidős sport előtt is megnyitották az atlétikapályát. A fejlesztésekkel, a tervezett beruházásokkal szeretnék, ha Lendva regionális atlétikai központ státuszt kapna. Nem utolsó sorban a határmenti sportkapcsolatok, az együttműködés a község vonzerejét is növeli – jegyezte meg a polgármester a szövetség elnökének lendvai látogatása kapcsán. Gönc Edit

A listavezető ellen sem volt esélyük

Horvat Naja és Oletič Mia a dobogó legfelső fokán. Szombaton zajlott Med­ vodében az országos tol­ laslabda-bajnokság az U11-es és az U17-es kate­ góriában (amely még a 2020-as idénybe számít), amelyen a lendvai Mla­dost

párhuzamosan a futópálya kiszélesítését is el tudjuk végezni, amivel hatsávos pályát kapnánk. A felújítással tehát a versenyek, felkészülések területén szélesedhet a paletta, így a jövőben nemzetközi viadalokat is lehetne rendezni, amivel az atlétikai térképen is helyet kapna Lendva – nyilatkozta Dobnikar. Horváth Attila klubelnök értékelte a szövetség elnökének lendvai látogatását és kiemelte, hogy a tervezett felújításokkal javítani lehetne a feltételeken és intenzíven gondolkodni edzőtáborok, versenyek megrendezésében, amit akár magasabb szintre is ki lehet majd terjeszteni. A közeljövőre

érmet Trampuž Maks-szal, aki a Konex versenyzője. Az U17-eseknél pedig Hac Györ­ köš Anel párosban lett országos bajnok Koroša Markkal, aki a Kungotánál játszik. SoPe

Múlt hétvégén a Mu­rá­ nia női röplabdázói a másodosztály keleti csoportjának listavezetőjét fogadták, és sima vereséget szenvedtek: Muránia – Turbina 0:3. A lendvaiak egyik szettben sem tudtak igazán közel

kerülni a pontszerzéshez. A következő fordulóban a Črno csapata ellen lépnek pályára, jelenleg pedig a tabella utolsó előtti helyén állnak, és még egy pontot sem szereztek. F.h.m.

19


MURAVIDÉKI KÉPESLAPOK

Fotó: Szolarics Nađ klára

Profile for Népújság

Népújság, 2021. 05. 13.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 19. sz.

Népújság, 2021. 05. 13.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 19. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded