Népújság, 2016. 05. 12.

Page 1

Info Irodalom testközelben Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

60. évfolyam 19. szám

Lendva 2016. május 12. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

Mán-Várhegyi Réka írónővel, a Szupermenők és a Boldogtalanság az Auróra-telepen című kötetek szerzőjével

v

é

n

i

a

i

találkoztak a Petőfi Sándor magyar nyelvi tanulmányi verseny muravidéki döntősei a héten. „Menő” író-olvasó

m

a

g

y

a

találkozó volt, hiszen a versenyanyag szerzője – amint az már a díjkiosztó ünnepségek hagyománya – „házhoz

r

o

k

9–16. oldal

h

e

jött”, testközelbe, így lehetőség volt kérdezni, könyvet dedikáltatni, tehát valóban élő, interaktív módon talál-

Vajdič Rozalija, a Vöröskereszt lendvai egységének elnöke:

„Fő küldetésünk, hogy mindenhol és mindenkinek próbáljunk segíteni” 9. oldal

t

i

l

a

p

j

a

kozni az irodalommal. Az eseményről bővebben a 4. oldalon.. kmj


Iránytű Nincs előrelépés

Megszületett a finanszír Szolarics Nađ Klára

Szuperbiznisz Jó lenne ma már a tisztítóakciókat egy kicsit tágabb fogalomként kezelni, hiszen a természethez nem csak a patakpart, a tópart és az erdő tartozik, hanem a föld, a levegő és a víz is. De ki törődik igazán ezek minőségével, állapotával? Az erős tőke? Dehogy… Inkább a Dávid-szellemiségű civilkezdeményezések, az érintett egyének, egyesületek, szervezetek. Lapunk ma jó hírről számol be: a közigazgatási bíróság visszavonta az illetékes minisztérium által kiadott környezetvédelmi engedélyt, így a Petrol Geotermnek újra kell gondolnia, miként építi fel új gáztelepét Petesházán. A probléma lényege – amit a környezetvédők kifogásolnak – a rétegrepesztéssel kitermelt földgáz. A levegőről: idén télen a régió városaiban is arra figyelmeztettek, hogy szilárd mikrorészecskékkel szennyezett a levegő. A dobronaki biogázerőműből terjedő bűz pedig alaposan lerontja az életkörülményeket: a teraszok üresek, a szellőztetés lehetetlen, az udvaron nem lehet tartózkodni. S a vizek? Az élelmiszer-feldolgozás és a vegyipar leszűkülésével, a tisztítók felállításával a folyami vizek minősége javult. S az ivóvíz? A minősége kitűnő: azé is, ami még a miénk, és azé is, ami már nem – ugyanis számítások szerint a szlovén ivóvízkészlet több mint 60 százaléka már külföldi tulajdonban van. Jönnek hozzánk a gyógyszergyárak, a sörgyárak és az üdítőket, alkoholmentes italokat gyártó cégek, s egy-egy üzem megvásárlásával koncesszió alapján jogot kapnak az ivóvíz felhasználására is. Így Szlovéniában a 29 legjobb minőségű ivóvízforrás közül 17 külföldiek kezében van. Csak néhány nagyobbat említsünk: horvát a Droga-Kolinska, a holland Heinekené a laškói sörgyár, arab lesz a Costella… S itt van a Muravidéken a cseh Radenska Kofola is, mely ma már koncessziós járulék címén évente 500–800 ezer eurót fizet az államnak. S csak az idén 2,6 millió euró tiszta nyereséget termelt, így merészen kacsingat a horvát piacra, s szeretné megszerezni a Heinekentől a laškói sörgyárat… Az ipar vízigénye 400 százalékkal nőtt. Szuperbiznisz! De mi marad nekünk a vízből?

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 9,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Több hónapos huzavona után május 5-én a szlovén kormány hivatalosan is meghozta a kétnyelvű községek, illetve a községi nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásáról szóló kormányrendeletet. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A rendelet igazából semmit sem változtat az eddigi gyakorlathoz képest. Úgy tűnik, a tárgyalófelek, vagyis a kormány, a Nemzetiségi Hivatal, a magyar és az olasz önkormányzatok, illetve a nevükben tárgyaló nemzetiségi képviselők, csúcsszervezetek és a községek vezetői nem tudták dűlőre vinni az ügyet. A rendeletben sem a községek és a nemzetiségi önkormányzatok közötti megoszlási arányról, sem a pénzodaítélési kritériumokról nem esik szó. A rendelet a Nemzetiségi Hivatalt, illetve mindkettő csúcsszervezetet nevezi

meg moderátornak abban az esetben, amennyiben a község és a községi nemzetiségi önkormányzat nem tud megegyezni a támogatási keret megosztásáról. A csúcsszervezetek felruházása ezzel a feladattal ad némi reményt a nemzetiségi jogok érvényesítése szempontjából arra, hogy előbb vagy utóbb magvalósul a nemzetiségi önkormányzatok közvetlen finanszírozása, amely végre megszüntetné azt az áldatlan helyzetet, hogy a kisebbségekre szánt ös�szegekről a magyar önkormányzatok évről évre kénytelenek legyenek a községekkel tárgyalni. Hasonlóan pozitív az a tény is, hogy a rendelet csak a 2016-

os finanszírozást rendezi, így akár 2017 esetében már várható további előrelépés. A magyar közösség a kormányrendelet elfogadását még nem reagálta le hivatalosan. Nem hivatalos információink alapján az olasz közösség csúc­s­ szervezete már kifejezte tiltakozó álláspontját. Ez várható a magyar közösségtől is, mivel a Nemzetiségi Hivatal a két csúcsszervezet jóváhagyása nélkül – egyik sem fogadta el a javaslatot – terjesztette be a rendeletjavaslatot a kormányhoz. A 2016-os évre egyébként Lendva Község esetében a finanszírozás 293.200 euró, Moravske Toplice Község esetében az összeg 148.900, Dobronak Község esetében

A fiatal külhoni magyar vállalkozókért A 2016-os év a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve, melynek keretében a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Design Terminállal együttműködésben hétfőn Lendván, a Bánffy Központban tartotta a Kárpát-medencében márciusban elindított előadás- és konzultációsorozat soron következő állomását. A szakemberek a helyi pá-

lyakezdő vállalkozók számára a szakmai segítségnyújtás és a megerősítés céljából tartottak előadást és lehetőséget biztosítottak a személyes konzultációra is. Az előadás témakörei: a vállalkozói készségfejlesztés, a vállalkozás pozicionálása, kommunikációs és marketingstratégiák, illetve a pénzügyi és üzleti tervezéssel kapcsolatos tudnivalók. Az előadáson

A muravidéki fiatal magyar vállalkozók körében volt érdeklődés a szakmai előadás iránt.

közel 30 fiatal (kezdő) vállalkozó vett részt. A fiatal magyar vállalkozók éve program keretében a szakmai segítségnyújtáson kívül vissza nem térítendő támogatások is kiírásra kerülnek, melyeket 40 év alatti, magyar állampolgársággal rendelkező fiatal vállalkozók, induló vállalkozók igényelhetnek. A külhoni magyar fiatal vállalkozók megsegítésére 500 millió forint áll rendelkezésre, ami előre meghatározott regionális kvóták nélkül kerül kiosztásra a pályázatok elbírálása után. A jelenlévő fiatal (és leendő) vállalkozókat Horváth Ferenc, a muravidéki magyarság elnöke és Pirityi­ né Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Kapcsolattartási Főosztályának vezetője köszöntötte. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .


Nemzetiség

rozási kormányrendelet 152.200, Šalovci Község esetében 67.100, míg Hodos Község esetében 66.700 eurót tesz ki. Hogy ezen

keretekből milyen arányban kerül a nemzetiségi önkormányzatokhoz, az a következő hetekben dől

el. Annyi biztos, a finanszírozás feltételei újra „forró” témát jelentenek majd nemzetiségi körökben.

Megvásárolják a Nepomuki-szobrot A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának (DKMÖNK) áprilisi ülésén öt támogató szavazattal és kettővel ellene elfogadták a közösség 2015-ös zárszámadását. A DKMÖNK a tavalyi évben 113.033 euró bevételre tett szert, melyből 25.609 eurót hozott át az idei évre. A zárszámadást pozitívan véleményezte az ellenőrzőbizottság, a tanácstagok sem találtak a pénz felhasználásánál kivetni valót, vita alakult ki viszont a dokumentum elfogadási eljárását illetően. A tanács szavazással zárta az MMÖNK statútumával kapcsolatos hosszas vitát, mely azzal, hogy a községi magyar önkormányzati közösségek esetében nem úgy fogalmaz, hogy alapítói az MMÖNK-nak, hanem hogy társulnak az MMÖNK-ban, több kérdést von maga után a községi szervezetek egyértelmű jogi szerepét,

hatáskörét illetően a csúcsszervezetben. A tanács 4 szavazattal ellene és 3 szavazattal mellette elvetette azt a javaslatot, hogy Kovács Atilla tanácstag a dobronaki tanács meghatalmazásával jogi véleményt kérjen a kérdést illetően. Az áprilisi ülés határozatai közé tartozik az is, hogy a dobronaki magyar önkormányzati közösség támogatja Kovač Katarina, a Dobronaki KÁI igazgatónője magiszteri dolgozatának megjelentetését, Urisk Erzsébet A viaszolt hímes tojás készítése a Muravidéken című, 2009-ben megjelent kötetének szlovén nyelvre fordítását és a könyv kétnyelvű változatának utánnyomását, valamint hogy megvásárolják Nepomuki Szent János szobrát és elkezdik a felújítási folyamatot, melyre pályázati lehetőség adott Magyarországon. kmj

Vélemények, jóváhagyások Dobronak Község Tanácsának legutóbbi ülésén a tanácstagok három beszámolót, vállalati elaborátum-szabályzatot, illetve egy pályázati kérelmet is pozitívan véleményeztek. Elsőként a muraszombati Saubermacher-Komunala hulladékgyűjtő és köztisztasági cég igazgatója, Dervarič Drago ismertette a községre vonatkozó, 2016os árbéli és egyéb változásokat, majd a 2015-ös tapasztalatokról is beszélt. Dervarič a beszámolóban kiemelte: a cég elemzései során kiderült, Dobronakon különös figyelmet fordítanak a környezet tisztaságára és a hulladékgyűjtésre, főleg a biológiai eredetű hulladék állandó csökkenése szembetűnő. Az igazgató által az előzetes egyeztetések során is előterjesztett javaslatot, az éves szinten 10 százalékos emelést a tanács jóváhagyta. Požgai-Horvat Olga, a Lendvai Egészségház igazgatója a sürgősségi köz-

pont megőrzéséről, illetve a sürgősségi központok átszervezésével kapcsolatos bonyodalmakról szólt hosszasan, mint ismeretes, ezek átalakítását 2019-re, illetve 2020-ra napolták el. A pénzügyi helyzetről pozitív képet adott, a korábbi adósságok csökkenéséről is szólt. A beruházások között a lendvai központban egy lift kialakítását tervezik, mellyel a házon belüli gyorsabb beteg- és eszközszállítást érnék el. Évek óta problémát jelent a fogorvosi rendelő működtetése, de a káderproblémák miatt csak augusztustól várható változás, s ezzel a dobronaki fogorvosi rendelő is új szolgáltatáshoz jutna. Marjan Kardinar polgármester a beszámoló után kifejtette: a 2015-ös beszámolót és a terveket el fogják fogadni, de nem elégedettek, hiszen a fogászati rendelő korszerűsítésébe sokat fektetett a község, és sajnos már hosszabb ideje nem fogad pácienseket.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .

Solarič László tanácstag az őszre várható igazgatóváltás előtt az iskola tanácsának a beszámolóját olvasta fel, mely az intézmény eredményességéről és tanulmányi sikereiről szólt. A tanács az iskolaigazgatói posztra kiírt új pályázatról is szólt, melynek véleményezését a következő napirendi pont alatt tárgyalta a nyilvánosság kizárásával. A községi tanács a Dobronaki KÁI igazgatói pályázatára beérkezett kérelmet pozitívan véleményezte: az egyetlen jelentkező, Ivanuša Milena, az intézmény korábbi tanára pályázati tervének meghallgatása után 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodással döntött az új igazgató személye mellett. A tanács a közbiztonsági program elfogadása után döntött a kulturális, idegenforgalmi és sportpályázatok alapján adott községi támogatásokról a 2016-os évre. -ce

Göncz László

országgyűlési napló

Rendhagyó napló Két oknál fogva is hadd kezdjem ezúttal rendhagyóan a „naplót”. Április közepén az Országgyűlésben eszmecserét folytattunk a határon túli szlovénok szervezeteit tömörítő testület, az úgynevezett SLOMAK képviselőivel. Eltekintve attól, hogy – a muravidéki és más kisebbségi magyar közösségekhez hasonlóan – a környező országokban őshonos kisebbségként élő szlovén közösségek mindegyikének vannak sajátos eredményei és nehézségei, egységesen negatív jelenségként tapasztalható köreikben is a nemzeti identitás gyengülési tendenciája, a nemzetiségi iskolák minőségi és mennyiségi gondjai, valamint a kisebbségi közösség reménytelennek látszó küzdelme a presztízsvesztés ellen. Az említett gondok a karintiai, az olaszországi, a magyarországi és a horvátországi szlovénok életét, megmaradását erőteljesen, a muravidéki magyarok helyzetéhez hasonlóan érintik. Közösen megállapítottuk, hogy – egyrészt – egy évszázadnyi kisebbségi közegben megélt időszak után a korábbinál erőteljesebben érződik a nemzeti identitás gyengülése, másrészt a legújabb világjelenség, az úgynevezett migránskérdés nagyon eltereli a figyelmet az őshonos nemzeti közösségek problémaköréről. Ezért rendkívül fontos lenne olyan, az őshonos nemzeti közösségek összefogásán alapuló követelés, amely az EU legfontosabb testületeit figyelmezteti a problémára. Egy ilyen jellegű követelés megvalósulására nagyobb esély lenne akkor, ha ahhoz térségünk országainak kormányai és más állami intézményei is csatlakoznának. A rendhagyó írás másik oka abban rejlik, hogy közösségünkben is egyre gyakrabban lehet tapasztalni kevésbé összehangolt véleményeket, követeléseket. Mi több, esetenként csupán szűkebb, parciális célokat szolgálnak. Megtörténik, hogy a szervezeteink – intézményeket és egyesületeket is beleértve – egymást bírálják, nemegyszer féltékenységet vagy ellenszenvet sejtető jelleggel, ahelyett, hogy összefognánk. Esetenként ki-ki a saját szűk kon­ textusából vizsgálja a dolgokat, miközben megfeledkezik eredeti küldetésünkről és kötelezettségünkről. Az eltérő vélemények, a sokszínű látásmód természetesen előnye és gazdagsága is lehet a közösségnek, csakhogy ehhez fontos feltétel kellő mértékben megismerni a tartalmat, amiről éppen eszmét cserélünk vagy vitatkozunk. A vita és a kritika ugyanis fontos, azonban nem lehet öncélú. Ha azzá válik, akkor a közösség megmaradásának komoly hátráltatója lehet. A konkrétumok említésétől ezúttal eltekintve csupán azzal a szándékkal írtam le az utóbbi két-három mondatot, hogy értékeink megőrzése érdekében a közösségen belül álljunk ki fontos ügyeinkért. Külső nehézség, „ellenszél” amúgy is bőven akad… Az elmúlt hónapban több informális jellegű beszélgetésre került sor a kétnyelvű oktatást szabályozó törvényről, amelynek néhány elavult rendelkezését törvénymódosítás keretében tervezzük időszerűsíteni. A törvénymódosítás terveink szerint az általános nemzetiségi törvény elfogadási eljárásával párhuzamosan történhet. Igaz, az általános törvény elsődleges munkaszövegére sajnos még mindig várunk… A plenáris ülésszak keretében két, nemzetiségi szempontból is fontos törvény került elfogadásra. A diszkrimináció elleni küzdelmet illetően teljesen megújult a törvény. A kulturális örökségről szóló törvény keretében azonban az önkormányzati nemzeti közösségek szerepére utaló, valójában inkább figyelemfelkeltő, mintsem tartalmi javaslatunk azonban nem kapott támogatást.

3


Kultúra Petőfi Sándor tanulmányi verseny 2016

Díjkiosztó, találkozó Mán-Várhegyi Rékával Két arany- és három ezüstelismerés az általános iskolások, egy arany és ugyancsak három ezüst a középiskolások Petőfi Sándor országos tanulmányi versenyén a 2016-os mérleg. Az ünnepélyes díjkiosztón a Bánffy Központban a „tananyag” írónőjével, Mán-Várhegyi Rékával találkoztak a fiatalok. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az idei tanulmányi verseny országos döntőjében 17 általános iskolás a muravidéki kétnyelvű iskolákból, valamint 8

középiskolás versenyzett a dobogós helyekért, az arany-, ezüst- és bronzfokozatú elismerésekért. A verseny a korábbi évek szabályai szerint bonyolódott le, s a résztvevők száma is igazodott a korábbi évekéhez. A versenyzők mindkét korosztálya idén egy

szerzőtől, Mán-Várhegyi Rékától olvasott könyvet: az általános iskolások a Szupermenők című regényt ismerték meg, míg a középiskolások a Boldogtalanság az Auróra-telepen című novelláskötetből készültek a versenyre. Az általános iskolai

korcsoportban Nemet Tajda (Pártosfalvi KÁI) és Pál Laura (Lendvai 1. Sz. Lendvai KÁI) kapott aranyelismerést. Ezüstelismerésben Somi Eva (Dobronaki KÁI), Toplak Anna (Dobronaki KÁI) és Abraham Sarah (Pártosfalvi KÁI) tanulók részesültek. A középiskolások korcsoportjában aranyelismerést kapott Pál Péter (Lendvai Kétnyelvű Középiskola), míg ezüstelismerést vehetett át Meszelics Júlia (Ljutomeri Franc Miklošič

A Petőfi Sándor tanulmányi verseny döntőjének résztvevői Mán-Várhegyi Réka írónővel.

Gimnázium), valamint Horvat Lara és Perša Lara (Lendvai Kétnyelvű Középiskola). A csütörtöki díjkiosztó ünnepségen a versenyzők – a hagyományoknak megfelelően – találkoztak a feladatul adott mű szerzőjével, jelen esetben Mán-Várhegyi Réka írónővel, aki közvetlen, kellemes személyiségével élőben is elnyerte a fiatalok tetszését. Mán-Várhegyi Réka a gyerekkorát Marosvásárhelyen töltötte, jelenleg Budapesten él. A Boldogtalanság az Auróra-telepen című kéziratára 2013-ban megkapta a JAKkendő-díjat, a könyv pedig 2014-ben jelent meg a JAK-füzetek sorozatban. Íróként több irodalmi ösztöndíjat nyert, fesztiválokon képviselte Magyarországot. A jó hangulatú beszélgetést Pisnjak Mária, a versenybizottság elnöke vezette, majd a diákok is tettek fel kérdéseket az írónőnek, aki egyet-mást elárult magáról és hőseiről, felcsigázva az érdeklődést az olvasás iránt is.

Király Ferenc - rajzok

Ötletek, álmok, fantáziák… A Polgárság Múzeumában a lendvai Fő utcán pénteken este megnyílt Király Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész a nagyközönség előtt kevésbé ismert alkotásainak, rajzainak a kiállítása. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Az idén áprilisban 80. életévét betöltő művésznek a kiállítást születésnapjára állította össze a Galéria-Múzeum és a szobrász felesége, Suzanne Király-Moss képzőművész, aki a rajzok válogatását is végezte. A több mint 800 meglévő rajzból negyven alkotást

4

választott ki férje különböző alkotói korszakaiból, néhányat még az Amerikai Egyesült Államokban töltött években készített. Szén-, ecset- és ceruzarajzokat láthatunk, melyek többnyire első tanulmányrajzai a későbbi fából, agyagból, márványból vagy bronzból készült szobraihoz, kisplasztikáihoz. A rajzok motívumvilága jellegzetesen „királyi”

– a női test vonalai, a női érzékiség, a lágyság. Franc Obal művészettörténész, a szobrász munkásságának és szakmai életútjának jó ismerője méltatásában a rajzok fontosságát emelte ki a szobrászművészeti megnyilvánulásban is. Király Ferencet alkotóként is a természet és az élet hódolójaként ismerjük, munkái – ezúttal rajzai – tisztelegnek a nőiesség

Király Ferenc rajzai első ötletek, tanulmányok a szobrokhoz. előtt, s ebben nem csak kimondottan az erotikai szempont van jelen, hanem az ősi, életadó elem is – hangsúlyozta. Király Ferenc az eddig csak műtermében őrzött rajzairól szólva elmondta,

hogy ezek ötletek, álmok, fantáziák, illetve azok az első ötletvillanások, kis szikrák, melyek alapján későbbi alkotásai készültek. Mert a szobrász is szeret rajzolni… A 80 éves Király Ferenc

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .


Kultúra Bemutatták Göncz László újabb prózakötetét

Sorsok, történetek a határszélről

a korábbiakhoz képest az újdonságot képviselik. Ezek között említette többek között az új műfajok megjelenését és a régi témák korszerűsítését, mint

Hétfőn mutatták be a Bánffy Központban Göncz László legújabb, Határ-szél című prózakötetét, melyben a megszokott zsánertől eltérően egy monodráma és több elbeszélés, valamint egy kisregény is található. Kepe Lili, az MNMI igazgatója köszöntő szavaiban Göncz Lászlót, a korábbi intézetvezetőt, jelenlegi országgyűlési képviselőt úgy mutatta be, mint aki egész életét a kisebbségi sorsnak áldozta. Ezzel együtt köszönetét fejezte ki a Pro Pannonia kiadónak, amiért felvállalja a muravidéki magyar könyvek kiadását, terjesztését. Halász Albert, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója is csatlakozott az előző gondolathoz, s a könyvkiadás nehéz időszakában elismerését fejezte ki a pécsi kiadónak a pártfogásért, hangsúlyozva az írói hozzájárulást, s mint mondotta, „a jó könyv a megtartás egyik eszköze is”. Harmadikként Bence Lajos irodalomtörténész a muravidéki magyar iro-

Szirtes Gábor kiadóvezető az új műfajok megjelenését emelte ki Göncz könyvében. Göncz László: Határ-szél című könyve elbeszéléseket, novellákat, monodrámát és kisregényt tartalmaz. A kötet a pécsi Pro Pannonia Kiadói Alapítvány gondozásában jelent meg 2016-ban. A kiadvány felelős szerkesztője Szirtes Gábor, a borítót Meszelics László tervezte.

dalom új, a prózával és a regénnyel kilombosodó ágának a gyökereit mélyebbről, 1574-ben, Kultsár György posztillájától eredeztette. A múlt század 60-as éveiben volt egy újabb reményteli indulás, elsősorban Szomi Pál jóvoltából, akinek elbeszélés- és regényművészetét csak halála után fedezte fel a kritika. A 2000 utáni regényirodalom elindítása

azonban Göncz László műveihez köthető, az Olvadó jégcsapokhoz, illetve a Kálváriához. Bence kiemelte még a kisebbségi sorshoz, a kis közösséghez való hűségét és elkötelezettségét is, ami jelen művét is jellemzi. Szirtes Gábor, a kiadó vezetője a Határ-szél kapcsán azokra a dolgokra hívta fel a közönség figyelmét, amelyek a jelen kötetben

mondotta, „esszésítését”. Hasonlóképpen újdonságként említette a szociális érzékenységet, a lecsúszott vagy marginális helyzetbe kerülőkkel a szolidaritás érzésének a megmutatkozását. Az est folyamán Zadravec Szekeres Ilona olvasott fel a kiadványból részleteket, írói kommentároktól kísérve. (-)

alkotásainak átfogó kiállítását a Galéri-Múzeum szervezésében június 2-án Budapesten a Várhegyi

Galériában nyitják meg, augusztus 20-án pedig Izolában nyílik jubileumi tárlata.

Színjátszói díj Magyar Alennek

A kiállítás megnyitóján Baumgartner Dubravko, a galéria vezetője köszönti Király Ferencet. N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .

A színjátszócsoportok muravidéki regionális találkozóján – Linhart-találkozó – május 6-án Ljutomerben sor került a Kulturális Közalapítvány elismeréseinek és díjainak kiosztására is a színjátszói kategóriában. Ez alkalommal legjobb férfi mellékszereplőként Magyar Alen, az alsólakosi művelődési egyesület tagja részesült díjban, éspedig a Helén és a tehén című darabban nyújtott parasztember-alakításért. „Az előadásból Magyar Alen parasztember-alakítása emelkedik ki a legjobban, főleg a játék módjában, amely bensőségesnek, természetesnek tűnik és a rendezői stílusnak további mélységet kölcsönöz” – áll az értékelésben. (-)

5


Gazdaság Kártalanítás is várható

szinte mindenütt, míg térségünkben a károk nagysága igen eltérő. Leginkább a fagyérzékenyebb, alacso-

nyabbra ültetett fajok sínylették meg a zord időjárást. A károkat községi szinten mérik fel, a károsultak

pedig valószínűleg az állam segítségére is számíthatnak majd – ha országos szinten a kár meghaladja a 2,5 millió eurót. A parasztgazdaként nyugdíjbiztosított személyek egyébként már most kérvényezhetik a biztosítási díjaktól való felmentést, illetve a díjkiszabás csökkentését. A kérvényt a kataszteri jövedelem 30–80 százalékos kiesése esetében érdemes beadni, a jövedelemkiesés százalékától függően. Amennyiben a jövedelemkiesés 80 százalék feletti, a biztosítási díjakat egyáltalán nem kell fizetni. A kérvényt az illetékes adószervhez kell benyújtani. A fagykár hatására egyébként várhatóan elhalasztják a kataszteri jövedelem jóval erőteljesebb tervezett megadóztatását is.

hogy a tőkének maradjon területe a jövő évi terméshez – jó, ha az végzi a munkát, aki ért a metszéshez is. 50–80 százalékos kár esetén már az egész hajtásmennyiséget csapra kell visszavágni, s a tőke majd alvórügyekből hajt ki. Ezekből a hajtásokból 8–10-et kell meghagyni, hogy a jövő évben termő szálvesszőket

tudjunk nevelni. Ha az alvórügyből kihajtott hajtást 20 centis magasságban vis�szacsípjük, majd a legalsó hónaljhajtásnak adunk teret, akkor jó esélyünk van, hogy a tőke már a jövő évben is terem. 100 százalékos kár esetén – térségünkben szerencsére ilyen nem történt –, vagyis akkor, ha minden zöldrész megfagyott és az

alvórügyek sem élnek, nem reménykedhetünk termésben, csak két év múlva. Ebben az esetben a tőkéről minden szálvesszőt le kell metszeni és gyakorlatilag újból kell kezdeni a tőkealakítást. Mindegyik esetben továbbra is ugyanúgy ápolni, permetezni kell a szőlőt, mint egy normális évben.

A fagy súlyos károkat okozott

Az április végi fagykár területtől, kitettségtől, növényfajtól és fajtától függően okozott károkat a mezőgazdaságban. Van, ahol a kár gyakorlatilag teljes, van, ahol minimális. Leginkább a gyümölcs és a szőlő károsodott, de a szántóföldi növények is megsínylették a váratlan hideget. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A fagy április 26. és 29. között szinte egész Közép-Európát érintette. A károk nagyobbak tőlünk északra, ahol a sarki levegő erőteljes beáramlása közvetlenül okozta a kárt, és

kisebbek délebbre, ahol a hagyományos, úgynevezett radiális fagyok inkább a völgyekben a hideg levegő­ rétegek talajra csapódásával okozták a károkat. A tőlünk északabbra lévő területeken például 80–100 százalékos kár keletkezett a szőlőkben, méghozzá

Dióból az idén vajmi kevés termést várhatunk. Ebben az esetben is vannak azonban helyek, ahol nem történt kár.

A szőlő a fagykár után 50 százalékos fagy­ kárig a szőlőket hagyományos módon kell ápolni, természetesen a hajtásválogatást többnyire nem kell elvégezni. Az elszáradt hajtásrészek maguktól leesnek, a félig élőket pedig csapra kell visszavágni. 30 százalékos kárig a szőlő teljesen normális mennyiségeket

fog teremni azzal, hogy a hajtásválogatást gyengébben, nem annyira tüzetesen kell elvégeznünk. Csak a dupla, nagyon árnyékoló hajtásokat távolítsuk el. 30–50 százalékos kárnál valószínűleg már kisebb termésmennyiségekre számíthatunk. Ebben az esetben csak a törzsről távolítsuk el a hajtásokat, de vigyázzunk,

Az Elektro idei beruházásairól

A cél a biztonságosabb áramellátás A Maribori Elektro áramszolgáltató Muraszombati Egysége sajtótájékoztatón számolt be 2015-ös ügyviteléről és az idei tervekről. A tavalyi év egyik legfontosabb beruházása a Muravidéken a Gyertyános és Beltinci közötti középfeszültségű vezeték megerősítése volt. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az Elektro muraszombati egységének tavalyi gazdálkodását és az idei terveket Kolarič Uroš egységvezető és Sovič Boris, az anyavállalat igazgatóságának elnöke mutatta be. A területi egység 19 községet,

6

illetve 36.504 fogyasztót lát el villanyárammal mintegy 2.700 kilométernyi vezeték révén. Ez a maribori cég esetében 17 százalékos részesedéssel a legmagasabb arányt jelenti. A cég fő irányvonala az időjárási viszontagságoknak ellenálló és intelligens távvezetékek építése és

karbantartása. Tavaly a Muravidék területén 3,5 millió eurót fektettek be, valamint elhárították a 2014-es ónos eső által okozott károkat is. A tavalyi év fontosabb beruházásai közé tartozik a Gyertyános–Beltinci középfeszültségű távvezeték felújítása és megerősítése,

a Černelavci–Pušča középfeszültségű kábelvezeték kiépítése és a Trdkova– Martinje–Boreča szakasz felújítása. Az Elektro idén is 3,5

A vezetékek felújítása és karbantartása biztonságosabb áramellátást jelent. Képünkön Sovič Boris és Kolarič Uroš. N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .


Gazdaság A Petrol-Geoterm nem adja fel

Visszavonták a környezetvédelmi engedélyt A Petrol Geoterm vállalat sajtónyilatkozatban tette közzé, hogy a Közigazgatási Bíróság felülbírálta az ARSO környezetvédelmi ügynökség engedélyét, melyet 2015. június 15-én adott ki a Petrol Geoterm új, Petesházán kialakított központi földgáztelepéhez a földgáztisztító üzemre. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A b í ró s á g d ö n t é s e alapján az ügyet újbóli elbírálásra küldik. Annak ellenére, hogy a bíróság visszavonta az engedélyt, a lendvai székhelyű Petrol Geoterm továbbra is törekedik ennek megszerzésére. A cégnél sajnálattal fogadták a döntést, hiszen megítélésük szerint az

engedély megszerzésével kapcsolatban minden eljárás korrekt volt és a szlovén törvényekkel össz­ hangban állt. A bíróság határozat-magyarázatából kitűnik, hogy az engedély visszavonását a procedurális hibák és nem tartalmi hiányosságok okozták – áll a sajtóközleményben. A cég szerint az engedély visszavonása kedvezőtlenül hathat a térség és az

ország gazdaságára is. A tisztító üzembe állásával korszerűsödne a technológia, ami a kinyert földgáz magasabb minőségét, tisztaságát eredményezné, amely így kerülne a szlovén gázvezetékrendszerbe is. Az engedély megszerzése érdekében továbbra is mindent megtesznek – fejtik ki a Petrol Geotermnél –, hiszen az új gáztelep kulcsfontosságú lépés az

A régi gáztelep helyett újat építene a Petrol Geoterm, de első körben a bíróság vis�szavonta az engedélyt. millió eurót tervez befektetni a Muravidéken. A fontosabb fejlesztések közé tartozik a 2 x 110 kV-os távvezeték kiépítése Muraszombat és Mačkovci között, ami biztonságos áramellátást jelent mintegy 12 ezer goricskói lakos számára, s így 15 év után befejezéséhez ér a projekt. A tervek szerint idén villamosított vasúti vonalakat biztosítanak Hodosig. A vasút villamosítása összesen 7,3 millió euróba kerül, amiből idénre 1,7 millió euró esik. A második fontos beruházás a 110 kV-os távvezeték kiépítése Muraszombat és Lendva között mintegy 27,4 kilo-

méter hosszúságban. Új kihívást jelent a települések (Odanci, Črenšovci, Dobronak…) mellett kialakult ipari övezetek árammal való ellátása, melynek a meglévő vezetékek teljes mértékig nem felelnek meg. Tavaly a Muravidéken az áramfogyasztás mintegy 339,1 gigawatt volt, ez eddig a legmagasabb érték. Ennek 81 százalékát a központi elosztóállomásból biztosították, 19 százalékát pedig a régió területén működő alternatív áramtermelő egységekkel – többnyire a napenergia és a biomassza hasznosításával – állították elő.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .

energetikai ipar fejlesztésében a Muravidéken. Marinček Gorazd, a szlovén E-fórum elnöke már tavaly novemberben határozottan kijelentette, hogy ha nem nyerik meg a pert a Közigazgatási Bíróságon, akkor a kétségesnek tartott rétegrepesztéses eljárás miatt – a környezet és az emberek életkörülményeinek megvédése érdekében – akár az alkotmánybíróságig is elmennek. Már fellebbezésükben is megírták ugyanis, hogy az új gáztelep gazdaságilag nem lesz eredményes, ha

nem folytatódik a gázkitermelés a kétségesnek tartott módszerrel feltárt kutakból is. Tehát a telep környezeti hatása szélesebb, mint ahogy az engedélyben szerepelt. Nem hivatalos források szerint azonban már hallani alternatív megoldásokat. A nem megtisztított földgázt közvetlenül metanol­ gyártásra használnák fel Lendván (tulajdonos a US Methanol Corporation), vagy gázvezetéken a horvát Zebanecre, majd onnan a mihovljani gáztelepre kerülne.

Nincsenek súlyosabb gondok a pénztárgépekkel A Lendvai Területi Kis­ ipari és Vállalkozói Kamaránál megtudtuk, hogy az utóbbi néhány hónapban stabilizálódni látszik a helyzet a kisiparosokat és a vállalkozókat illetően: annak ellenére, hogy az adópénztárgépek bevezetése aggodalmat jelentett, a helyzet nyugodtnak látszik. Sőt a kamaránál hozzátették, főleg a szolgáltatási tevékenységekben és az építőiparban elégedettek a megrende-

Kifizették a Nafta Petrochem dolgozóit A Nafta Petrochem csődeljárása 2014. szeptember 9-ével indult, a dolgozók az elmaradt fizetéseket pedig teljes összegben idén április 26-án kapták meg. Annak ellenére, hogy a bérek elsőbbségi tartozást jelentettek, a tartozás kifizetését a metanolgyár eladása tette lehetővé, hiszen csak ezt az egységet nem terhelte jelzálog. A csődben lévő Nafta Petrochem a tartozásokat kifizette a Biztonsági Alap, a Nyugdíjbiztosítási Intézet és az Egészségügyi Biztosító felé is, valamint törlesztett Serec Robert egykori igazgatónak is, összesen mintegy 117 ezer eurót. Zorec Silvo, a Nafta Petrochem csődgondnoka már márciusban elkészítette a tervet a csődvagyon felosztásáról, ebben szerepeltek a dolgozók bérei és a végkielégítések is. A terv szerinti összeg mintegy 2 millió eurót tett ki, a fedezetet a metanolgyár 5,6 millió eurós vételára jelentette. A csődbejutott cég ebből a keretből kifizette a bebiztosított hitelezők felé fennálló tartozásokat is. SNK

lés-állományokkal. A kisipari, vállalkozói engedélyét az elmúlt másfél hónapban senki sem vonatta vissza. A kisiparosokat terhelő gondok közül a legsúlyosabbat a foglalkoztatási költségek és illetékek mértéke jelenti, de elégedetlenek a kisiparosok a nyugdíjazási feltételekkel is. Mint azt Meh Branko, a Szlovén Kisipari és Vállalkozói Kamara elnöke is kifejtette, a jelenlegi kormánytól több meghallgatást vártak. A kormányhoz továbbított 10 követelésből eddig egyet teljesítettek, mégpedig a duális képzésre vonatkozót, a többi témakör – adópénztárak, illetékek, munkaügyi törvény, közbeszerzés… – eddig változatlanul maradt. – Ami pedig a fizetési fegyelmet illeti, elmondhatjuk, hogy a közszféra rendszeresen fizet a kisiparosok és a vállalkozók felé a megrendelt és elvégzett munkákért. De egyébként más szektoroknál sincs ebben kirívó probléma – mondta Koša Tatjana, a kamara titkára. Szolarics Nađ Klára

7


Kultúra A Dél-Pannon régió komplex bemutatása

Átfogó kép a Muravidékről is Pénteken mutatták be a Bánffy Központban a Kárpát-medence határmenti régióit tárgyaló nagyszabású tudományos vállalkozás 13. kötetét, melyben Szlovénia és Horvátország kapott helyet. A kutatás jellegéről, a kiadvány szerkezetéről a kötet készítői és szerkesztői beszéltek a helyi tudományos társaság rendezvényén. Az est vendégei – dr. Nagy Imre címzetes egyetemi tanár, geográfus, dr. Rácz Szilárd kutató, a MTA regionális intézetének titkára és dr. Bokor Béla egyetemi tanár, a Határon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke – részletesen is beszámoltak a kutatás eredményeiről, a régió

specifikumairól. Dr. Zágorec-Csuka Judit, az est moderátora a kötet hiánypótló jellegére is utalt, majd felkérte a vendégeket, szóljanak annak fejezeteiről. Bokor Béla a kötetben, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságés Regionális Tudományi

Kutatóközpontja Regionális Kutatóintézete és a Dialóg Campus Kiadó gondozásában 2013-ban megjelentetett 550 oldalon bőséges irodalomjegyzékkel tárja fel Dél-Pannónia térségének összetett területi komplexumát. A kötet szerkesztője Hajdú Zoltán, az MTA doktora, egyetemi

tanár, a Pécsi Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója volt. A szlovéniai Muravidéket tárgyaló részhez dr. Hagymás István és dr. Zágorec-Csuka Judit is mint szerzők járultak hozzá. A monográfia átfogó képet ad vidékünkről, a Muravidékről is, amely része a Dél-Pannon régiónak. Dr. Nagy Imre a kötet és a fejezet részletes bemutatója után a tavalyi USA-beli tapasztalatairól is beszámolt, melynek keretében az amerikai– mexikói határon kutatta a határzárat. Ennek kapcsán a menekültkérdést is érintette, kiemelve, hogy nagyságrendjében, jellegében alig összehasonlítható az amerikai és az európai

példa. Majd a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaságfejlesztési stratégiájáról szólt, melynek elkészítésében ő maga is részt vállalt. Dr. Bence Lajos, a muravidéki tudományos társaság elnöke a zárszóban üdvözölte a rólunk is szóló könyv időszerűségét és jövőbe mutató gazdasági aktualitásait, kiemelve a hazai tudományos élet képviselőinek szereplését a könyvben, amely a „visszajelzés” miatt is fontos, ugyanis megtörténik, hogy a rólunk szóló kiadványokban a közösség csak interjúalanyként van jelen. Végül a szép számú, pedagógusokkal is kibővített közönség nevében is megköszönte a kézhez kapott ajándékpéldányokat. (-)

A budapesti táncművészeti főiskola estje A kötetben helyi szakemberek munkái is olvashatók.

Fúvósok szabadtéri melódiái

A lendvai fúvószenekar és vendégei térzenével varázsoltak kellemes hangulatot a városba. A Lendvai Zeneiskola idén már 13. alkalommal szervezte meg az iskolai fúvószenekarok szabadtéri hangversenyét. A Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpadán a napsütéses pén-

8

tek délutánon öt zenekar mutatkozott be, a négy muravidéki zeneiskola – Muraszombat, Ljutomer, Gornja Radgona és Lendva – zenekarai mellett a horvátországi Muraszerdahely fuvószenekara lépett

színpadra, nemzetközi jelleget adva a rendezvénynek. Az együttesek változatos repertoárral készültek, a hangzatos térzene „körbelengte” a városközpontot. kmj

A balettművészet kedvelői elégedettek lehettek a május 5-i esttel Lendván: a Színház- és Hangversenyteremben mutatták be záróvizsga előadásukat a Magyar Táncművészeti Főiskola balett-tagozatának végzős táncosai. A műsorban a Paquita, a Walpurgis éj és a Négy évszak című művek klasszikus és modern koreográfiáival mutatkoztak be. A budapesti főiskolás táncosok hagyományos lendvai vendégszereplése a Szlovén Balettművészek Egyesülete együttműködésével valósul meg, az idei előadást május 7-én a Tengermelléken, Portorožban is bemutatták. kmj

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .


150 éves a Szlovén Vöröskereszt

Info

Mindenütt segíteni a bajbajutottakon A Vöröskereszt négy muravidéki területi egysége szombaton Ljutomerben ünnepelte meg a Szlovén Vöröskereszt fennállásának 150 éves évfordulóját. Ez alkalomból többek közt a regionális polgári védelmet és a muraszombati vértranszfúziós osztályt elismerésben részesítették. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A Szlovénia legrégebbi humanitárius szervezetének jubileumára egybegyűlt közönséget a ljutomeri területi egység elnöke, Duh Silva köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a lendvai, a ljutomeri, a muraszombati és a Gornja

véradásra tért ki, melynek során országos szinten évente százezer véradó összesen 45 ezer liter vért ad. Ebben az önzetlen segítségnyújtásban a muravidéki lakosok is minden alkalommal szép számban vesznek részt. A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott továbbá Nečemer Irena, a

A kultúrprogram keretében, melyben a helyi egyesületek és szervezetek szerepeltek, a jubileum alkalmából elismerések kiosztására is sor került, melyet a négy területi egység képviselői adtak át a regionális polgári védelemnek, a muraszombati vér­ transzfúziós osztálynak, a veržeji helyi vöröskeresz-

A radgonai, a ljutomeri, a muraszombati és a lendvai egység képviselői az idei jubileumi év alkalmából öt szervezetnek adtak át elismeréseket. ragdona-i egységekben összesen 80 helyi szervezeten keresztül működik a Vöröskereszt, s tagjaik önkéntes munkát végeznek. A tavalyi migránshullám jelentette a szervezetben az elmúlt évek legnagyobb próbatételét, melyben megmutatkozott az összhang és az együttműködés a civilszféra ös�szes önkéntese között. Az elnök viszont a helyi lakosság egyre súlyosabb megélhetési nehézségeit sem hagyta említés nélkül. Végezetül az életet mentő

Szlovén Vöröskereszt alelnöke, aki meggyőződését fejezte ki, hogy a tekintélyes múltú szervezet gazdag tapasztalata és tudása segítségével bátran néz szembe a jövő kihívásaival, a közös építő munka pedig még inkább erősíti a szervezetet. Ennek érdekében a május 8-tól 15-ig zajló vöröskeresztes héten hatékonyan igyekeznek népszerűsíteni a szervezet szerteágazó tevékenységét és hirdetik a „Mindenütt, mindenkiért!” idei jelmondatot a köztudatban.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .

tes kirendeltségnek, az osztrák Vöröskereszt Bad Radkersburg-i és a horvát Vöröskereszt csáktornyai egyesületének. A Szlovén Vöröskereszt lendvai területi egysége is aktív szerepet vállal a szervezet sokrétű tevékenységében, és amint Vajdič Rozalija elnök elmondta, fő küldetésük segíteni a polgároknak, ezt az elsődleges célt igyekeznek szolgálni munkájuk során. A tavalyi évben azonban a munkaütem eltért a már megszokottól, hiszen a

migránsválság idején a Vöröskereszt jelentős feladatokat vállalt a többi önkéntes szervezettel együtt, de ezeket végül nagyobb nehézség nélkül teljesítették. Majd hozzátette, hogy idén is folyamatosan osztják a rászorultaknak az élelmiszercsomagokat, több idősebb polgárnak

és tanulónak lehetőséget adnak nyaralásra Debeli Rtičen, valamint külön hangsúlyt fektetnek a vér­ adásra. Az idén áprilisban szervezett lendvai véradásra 126 véradó érkezett, és sok fiatal is megjelent. Ez biztató üzenet a véradás jövőjét tekintve – zárta gondolatait az elnök.

Kedvezményesen 112 gyerek nyaralhat Baškában Augusztus 14-e és 25-e között zajlik a Lendvai Közigazgatási Egység baškai egészségügyi gyermeküdültetése az 5 és 19 év közötti gyermekek és iskolások részére, melyet idén A Kultúra Fejlődéséért Egyesület koordinál a már megszokott csapattal az élen. Kedvezményesen 112 fiatal vehet részt az üdülésen. Ennek feltételei változatlanok maradtak az elmúlt évhez képest, s ebben az esetben a szülői hozzájárulás 97,60 euró. A teljes, 350 eurós költség fedezése mellett azok is részt vehetnek az üdülésen, akik nem jogosultak orvosi beutalóra. A jelentkezési lapok május 16-tól igényelhetők a Padlás helyiségében (Malom utca 5., Lendva), illetve letölthetők a www.facebook.com/baskauelendava honlapról is. HS

A DOBRONAKI KÖRNYEZETI ÉS IDEGENFORGALMI INTÉZET A MURAVIDÉKI SZŐLŐTERMELŐ EGYESÜLETEK KOORDINÁCIÓJA meghatalmazásával és a „Muravidéki borkirálynő” kiválasztásáról és kinevezéséről szóló szabályzat alapján meghirdeti a nyilvános pályázatot/felhívást a

„Muravidéki borkirálynő” kiválasztására. Bővebb információért hívják a választásért felelős intézetet a 041-349-927 számon vagy írjanak a turizem@dobrovnik.si címre. A „Muravidéki borkirálynő” kiválasztásáról és kinevezéséről szóló szabályzat a www.bukovniskojezero.si és a www.dobrovnik.si honlapokon érhető el. A jelöltek 2016. június 5-ig borítékban adják le a pályázatot.

9


Info a mai napon... Május 12-én történt 1703 Zászlót bontott a kuruc felkelés. II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12iki keltezéssel kiadta Breznai Kiáltványát és elkezdődik a Rákóczi-szabadságharc. 1743 Prágában cseh királlyá koronázták Mária Teréziát. 1803 Megszületett gróf Justus von Liebig német vegyész, kémikus és akadémikus, a húskivonat és a sütőpor feltalálója. 1872 Megszületett Telcs Ede magyar szobrászművész. 1907 Megszületett Katharine Hepburn Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. 1933 Meghalt Krúdy Gyula magyar író. 1949 Véget ért Berlin blokádja. 1962 Megszületett Emilio Estevez amerikai színész, rendező, producer, író. 1964 A Minisztertanács határozatot hozott az MRTV szétválasztásáról, az önálló Magyar Rádió és a Magyar Televízió létrehozásáról.

visszapillantó

2006. május 18-án, 20. szám

Lendva–Rostock kerékpárral öt nap alatt A „Lendava tiča vun” kerékpáros klub négy tagja, Robert Kapun, Janez Žnidarič, Danijel Vogrin és Matjaž Pleh május elején indultak az ötnapos fárasztó kerékpártúrára, amely során összesen 1170 kilométert tekertek le. A túra első napján a srácok Lendváról indulva Mosonmagyaróvárt érintve Pozsonyig értek el. Másnap az útjuk Bécsen keresztül vezetett Csehország felé, ahol Češke Budejovice városában A kerékpáros csapat a végállomáson. tértek pihenőre. A harmadik napon átlépték elérték a német fővárost, srácok naponta átlagosan a cseh–német határt, és Berlint, majd az utolsó 220 kilométert haladtak 29 Drezdában fejezték be az napon Rostock városában km/h átlagos sebességgel. utat. A negyedik napon elérték a Balti-tengert. A Az ötnapos úton 39 órát

töltöttek kerékpáron és saját elmondásuk szerint 30 pizzányi kalóriát égettek el.

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

„Modern” építkezés természetes anyagokkal – vályog Az emberiség már ősidők óta, legalább kilencezer éve építkezik agyaggal. A vályogfalat a kelták is alkalmazták és ismerték. Az egyiptomi templomépítészetnél is megjelent, hisz II. Ramszesz fáraó luxori halotti templomának kupolája is ebből a nemes anyagból készült. A középkorban a vályogfalas építkezési technikát továbbfejlesztették, és így kifejlődött az ismert favázas építkezés. Tájegységünkben elődeink is ismerték. Manapság Európaés világszerte ökofalvakat építenek vályogtechnikák alkalmazásával, napjainkra megnőtt az érdeklődés e természetes anyagból történő építkezés iránt, így a vályogfallal épült ökoházak száma lassan, de biztosan növekedik. A vályogból készült fal néhány kiváló tulajdonság-

10

gal rendelkezik: szabályozza a belső levegő nedvességtartalmát, mivel az élő,

levegő többletnedvességét, valamint szükség esetén újra kibocsátani azt. A vá-

ségét, de kiváló hangszigetelő is. Energiatakarékos és teljesen környezetbarát

lélegző föld kiegyenlíti a páratartalomban, illetve a hőmérsékletben előforduló ingadozásokat. Az agyag gyorsan képes felvenni a

lyog továbbá kiváló hőtároló tulajdonsággal rendelkezik, ami helyes építészeti megoldások mellett csökkentheti az épület éves fűtési költ-

építőanyag, mivel többször újrafelhasználható. A benne lévő víz elpárolgása által keményedik meg, víz hozzáadásával könnyen is-

mét formálhatóvá válik. Így minden más építőanyaggal ellentétben a vályog bármikor újra alkalmazható. Az agyag további jó tulajdonsága, hogy csökkenti az építkezési és a szállítási költségeket. A vályogból készült ökoház alkalmas arra, hogy az emberek saját kezükkel építsék fel. Megfelelő szakmai tudás mellett könnyen előállítható és olcsó, némi karbantartással évszázadokig kitart, építése kreativitásra ösztönöz és egyedi megoldásokra ihlet. Miért jó vályogfalas ökoházat választani? Bodnár Erika szavai szépen megválaszolják ezt a kérdést: „A ház nem egy rakás tégla és némi faanyag. A ház az ember testének folytatása, a Mindenség modellje, amely védi és egyben összeköti a Világegyetemmel.” Források: Internet

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .


Info magyar értékek tárháza

A Zsolnay porcelán és kerámia Kepéné Bihar Mária és Lendvai Kepe Zoltán

A több mint 160 éves múltra visszatekintő Zsolnay márkanév a hagyomány, az egyediség, a művészi érték és az állandó megújulás jelképe. A magyar polgári értékrend szimbólumává vált Zsolnay porcelán hivatalosan 2014 óta gazdagítja a hungarikumok tárházát. Az indoklásban ez áll: „Hosszú története során mindig tudott kora számára valami újat és meghatározót mondani. Mind technológiai megoldásokban, mind pedig a művészi kivitelezésben úttörő szerepet játszott, magához vonzotta az adott kor neves tudósait, művészeit, építészeit. Ennek köszönhetően olyan hírneves alkotók vettek részt a gyár munkájában, mint pl. Rippl-Rónai József, Victor Vasarely, Lechner Ödön és még sokan mások.” A pécsi Zsolnay Porcelán-

manufaktúra Zrt. története 1853-ra nyúlik vissza, amikor is Zsolnay Miklós megalapította a Zsolnay Keménycserép Manufaktúrát. A kezdetben tőkehiánnyal, indulási nehézségekkel küzdő cég felvirágoztatása fiához, Zsolnay Vilmoshoz fűződik, aki 1865-ben vette át a cég vezetését. Zsolnay Vilmosról minden túlzás nélkül állítható, hogy szakmájának elsőrendű ismerője és művésze volt. A cég azonban sikerét nemcsak Zsolnay Vilmos zsenialitásának köszönhette, hanem annak a szellemiségnek is, ami a Zsolnay családban uralkodott, akik közül többen részt vettek a termékek minőségének javításában, a kínálat bővítésében és a vevőkkel való kapcsolat megteremtésében, ápolásában. Folyamatos kísérletek és fejlesztőmunkák folytak, és az üzem annyira a család életének részévé vált, hogy a lakóházaikat is a gyár területén építették fel. A Zsolnay család példásan gondoskodott munkásaik egészségéről és jólétéről is, gyermekeiknek még óvodát

is létesítettek a gyár területén. Szívós kitartásuknak köszönhetően olyan tökéletes technikával dolgoztak és olyan szép tárgyakat gyártottak, hogy hamarosan felzárkóztak a kor élvonalbeli kerámiaiparához.

Az eozin Éószról, a hajnal ógörög istennőjéről kapta a nevét. 1900 márciusában, apja halálakor Zsolnay Miklós vette át a gyár vezetését. A képzett, több nyelven beszélő, művelt üzletember tevékenységének köszönhetően

a kevésbé nyereséges díszmű mellett a jól jövedelmező építészeti kerámiával és ipari porcelánnal a Zsolnay gyár mind a külföldi, mind a hazai piacon elfoglalta az őt megillető helyét. Miklós halála után nem igazán akadt méltó utódja, és gazdaságilag is nehéz, háborúval terhes évek következtek a gyárra. A romok eltakarítása után a gyár 1948ban állami tulajdonba került, 1963-ban pedig elvesztette önállóságát és csak 1982-ben nyerte vissza, 1995-ben pedig privatizálták. A Zsolnay Porcelángyár Rt. 1999 szeptemberében három különálló cégre vált szét. A cégek a művészi porcelángyártás mellett a gyár területén található műemlék-együttesről is gondoskodnak. A gyár történetét és művészi eredményeit a pécsi Janus Pannonius Múzeum Zsolnay-gyűjteménye dokumentálja. A gyűjteményt archív fényképekből, levelekből, tervrajzokból álló adattár egészíti ki. 2014 óta a Zsolnay gyár területén kialakított Zsolnay Kulturális Negyed is a hungarikumok sorát gazdagítja.

így egyúttal „kenyeret” is jelent. A bő óra – a széles spektruma miatt – nemcsak a családosoknak jelent felhőtlen kikapcsolódást (Duna 10.15). Az M2 sugározza a Mesélj nekem! című kis gyerekműsort. Egy hozzám nagyon közel álló ember meseírással is foglalkozik, és számos epizódjához küldött már történeteket. A Meteorológus és a panda című visszaköszönő mese egy kedves páros kalandjairól szól, akik védik a természetet, s elsősorban az elesetteken segítenek (péntek, M2 16.05). Az Itthon vagy! turisztikai magazin az utazás-szeretetemet idézi. Számos olyan hely van még az országban,

ahol nem jártam, s a műsor tippeket adhat olyan eldugott helyekről is, amelyekről talán még nem hallottunk. Rohanó világunkban akár egy rövid kiszakadás a dolgos hétköznapokból is életre szóló élményt jelenthet (szombat M1 19.05). Vasárnap két filmcsemegére hívom fel a figyelmet. A James Bond-sorozatban a Casino Royale klasszikus és modern változatát néhány óra különbséggel láthatjuk. Az első, klas�szikus változatban Peter Sellers alakítja a főszerepet, a másik verzióban a 007-es ügynök megformálója Daniel Craig (Duna 14.50, 21.00).

Legismertebb találmányuk az eozinmáz, amely az aranyszíntől a rózsabogár-zöldig színjátszó, fényesen csillogó kerámiamáz, amit először a gubbiói porcelángyár, majd Zsolnay Vilmos pécsi gyára tett világhírűvé. Érdekessége, hogy a színt nem a festék okozza, hanem a fénytörés.

Halászó lány, Zsolnay zöld-arany eozinmázas porcelán asztalközép (www.zsolnaypartner.hu). 1874-től a Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia által tervezett magyaros és perzsa stílusú díszítmények, melyek az 1880-as évek végéig a Zsolnay legjellegzetesebb mintái voltak, igen nagy hírt szereztek a magyar kerámiának kül- és belföldön egyaránt.

Közmédia javallat május 16. és 22. között

Fejős Ádám heti ajánlója Fejős Ádám 2009ben végzett az ELTE meteorológus szakán, a médiában hat éve dolgozik. Hobbija a zene, a Tej nevű zenekar dobosaként vezeti le a mindennapok feszültségeit. Megtiszteltetésnek érzi, hogy kü lh o n i ú j s ág o kb a ajánlhatja kedvenc műsorait. Zenei érdeklődésem nyomán hétfőn a Queen – Live in Budapest című angol koncertfilmet választom. Gyermekkorom óta kötődöm a népszerű

együttes zenéjéhez, Freddie Mercuryt ráadásul a valaha élt legnagyobb énekesnek tartom (hétfő, M2 21.00). A Kisváros gyermekkorom egyik kedves sorozata. Nagyon izgalmasnak tartottam, s egy kis emlék is fűződik hozzá: amikor Hollósi Frigyes, a rendőrfőnök jóízűen elfogyasztotta

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .

ebédjét vagy vacsoráját, nekem is mindig megjött az étvágyam (kedd, m3 18.55). Szerdán nézzünk bele a sportadásokba! A londoni Úszó Európa-bajnokság azért is fontos számunkra, mert az olimpia egyik főpróbája. A döntőknek minden bizonnyal magyar vonatkozásai is lesznek, s remélem, e verseny eredményei a sportágon belüli békességet szolgálják majd (m4 18.15). Csütörtökön a Család-barát magazinon akadt meg a szemem. Régi kedvencem a műsor, sokat szerepeltem benne, a mai napig alkalmanként feltűnök a műsorban. A stábot is nagyon jól ismerem; remek szakemberek. A műsorban mindig van időjárásjelentés,

11


Info május 13. péntek Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 11:15 Taxi–kvíz, 11:40 Tudományos műsor, 12:20 Úton Rudi Zemannal – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, 14:25 Glóbusz, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:35 Lelki 23:05 Vasember villanás, 17:00 Hírek, 17:30 Alpok–Duna–Adria, 17:55 Hírek, 18:00 Infodrom, 18:10 Rajzfilm, 18:25 Taxi-kvíz, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovén üdvözlet, 21:25 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Vasember – lengyel film, 1:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 9:00 Eurovíziós Dalfesztivál, elődöntő, 2., 11:05 Halló TV, 11:50 Jó reggelt, 14:00 Állatokról, emberekről, 14:25 A kertben, 15:10 Különleges kínálat, 16:10 Jó napot kívánunk!, 17:00 Halló TV, 17:50 Tudom!, 18:20 TV-esküvő, 18:55 Gyerekműsor, 20:05 Agata Schwarzkobler triptichonja – szlovén film, 21:25 TV-archívum, 22:20 Éjféli klub, 23:30 A pont, 0:15 Ismétlések.

RTL Klub 8:05 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:55 EgészségKalauz, 12:25 Story Extra, 12:55 Új csaj – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Farm – reality, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 20:00 Éjjel-nappal Budapest, 21:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:55 Showder Klub, 23:00 Híradó, 23:30 Magyarul Balóval, 0:10 Gyilkos elmék – am. sorozat.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délután, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:25 Drágám, add az életed! – show, 20:35 Jóban Rosszban, 21:20 Apádra ütök – am. film, 23:35 Red Carpet, 23:45 Grimm – am. sorozat, 0:45 Tények, 1:30 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Két duci hölgy – angol dok. film, 13:25 Picasso hagyatéka – francia dok. film, 14:25 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:20 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 16:10 Tappancs, a mester22:10 Csendes holtág detektív – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:30 Maradj talpon!, 20:30 Virtuózok – zenés műsor, 22:10 Csendes holtág – am. film, 23:45 Szellemtanú – am. film, 1:25 Száműzetés – angol sorozat, 2:25 Ismétlés.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 A nagyenyedi két fűzfa – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Tessék! – magazin, 13:40 Összhang – A Kárpát-medence zenéje, 14:10 A Jászság festője, Gecse Árpád – dok. film, 14:30 Magyarország 2000 – Családi krónikák, 15:05 Család-barát, 16:30 Nemzetiségi magazin, 17:05 Kosár, 17:30 Társbérletben a tárgyakkal, 18:00 MMA – portrésorozat, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Slágertévé, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:30 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Ismétlések.

május 14. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 11:05 TV-archívum, 11:55 A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 A kertben, 14:20 Ambiensek, 14:50 A vadonban Ben Fogellal: Új-Zéland – angol dok. sorozat, 16:00 Szerelmesek az életbe, 17:00 Hírek, 17:20 Különleges kínálat, 18:05 Rachel Allen mindennapi kajái, 18:30 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Stockholm, 12 pont!, 21:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2016, 0:40 Ismétlések.

május 15. vasárnap

május 16. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Művelődési műsor, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Szlovén üdvözlet, ism., 15:15 Bőröm színe mint a méz – animációs film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Velvet – spanyol sorozat, 21:25 Interjú, 22:10 Hírek, 22:40 A közép-amerikai bandák nyomában – svájci dok. műsor, 23:40 Ismétlések.

Szlovén Tévé II.

Szlovén Tévé II.

7:00 Legszebb reggelt, 9:00 Jó napot kívánunk, 10:00 A Hala Tivoli 50 éve – dok. film, 10:50 10 hazai, 11:35 Éjféli klub, ism., 13:00 Liptószentmiklós: Kajak-kenu Eb, 16:20 Andrej Šifrer és barátai 15:30 Szlovénia ma, 16:20 Andrej Šifrer és barátai – koncert, 18:25 Félhold a havasi gyopár felett – dok. film, 19:15 Ifjúsági műsor, 19:55 Kosárlabda-mérkőzés, 21:45 Zvezdana, 22:30 Est bábokkal – szórakoztató műsor, 23:15 Aranyfüst, 23:50 Aritmia, 0:20 Aritmikus koncert: Narat, ism., 1:10 Ismétlések.

6:30 Lelki villanás, 6:45 Automobilitás, 7:15 Különleges kínálat, 8:00 Szlovénia ma, 8:45 Zenés matiné, 10:00 Sportműsor gyerekeknek, 10:30 Labdarúgó-magazin, 11:00 Liptószentmiklós: Kajak-kenu Eb, 12:45 Celje: Lovaglás, 14:30 Eurovíziós Dalfesztivál 2016, ism., 17:45 Ambiensek, 18:15 Szerelmesek az életbe, 19:05 Zvezdana, 19:50 Lottó, 20:00 A Szlovén Hadsereg 25 éve, 21:20 George Gently – angol sorozat, 22:45 Ismétlések.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 10:15 Teleshop, 11:05 Brandmánia, 11:35 Street Kitchen – főzőshow, 12:10 Autógram, 12:40 Fitt Mánia – magazin, 13:15 Döglött akták – am. sorozat, 14:15 A nagy svindli – am. sorozat, 15:20 Farm – reality, 16:25 Dennis, a komisz ismét pimasz – am. film, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz Plusz, 20:00 Farm – reality, 21:30 Gyertek át szombat este!, 22:35 Álomháború – am. film, 0:45 Idegen invázió – kanadai film.

TV2 7:00 TV2 matiné, 8:55 Otthon a kertben, 9:30 Trendmánia, 10:00 Ízes élet, 10:35 Babavilág, 11:05 Otthontérkép, 11:40 Pog�21:25 Kőkemény család gyász, 12:10 Éjjel-nappal szülők – am. sorozat, 12:40 Duval és Moretti – francia sorozat, 14:55 Gyilkos sorok – am. sorozat, 16:00 Sodró lendület 2. – Hív a természet – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Kismenők – szórakoztató műsor, 21:25 Kőkemény család – am. film, 23:50 A hatalom árnyékában – am. film, 2:00 Ismétlések.

Duna Tévé 6:25 Ismétlések, 11:00 Csíksomlyói búcsú 2016, 13:30 Kult+, 13:45 Hazajáró, 14:20 Magyar Krónika, 14:50 Peru – Chile – Húsvét-sziget – Juan Fernandez-szigetek – dok. sorozat, 15:25 A kétfenekű dob – magyar film, 16:55 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:30 SzerencseSzombat, 19:25 Zsaruvér és Csigavér I.: A királyné nyakéke – magyar film, 20:30 Elővízió 2016, 21:00 Eurovíziós Dalfesztivál 2016, 1:05 A világ legszebb története – am. film.

Duna World 5:50–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 A miniszter barátja – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Család-barát, 14:50 Nóvum, 15:20 Szülőföldemen… – Téglás, ahová jó hazatérni… – dok. film, 16:25 Szabadság tér ’56, 17:10 Hogy volt!?, 18:10 Csináljuk a Fesztivált!, 19:00 Mindenből egy van – magyar sorozat, 20:00 Bízunk Benned!, 21:00 Híradó, 21:30 Van képünk hozzá, 22:20 Csíksomlyói búcsú 2016, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

RTL Klub 6 : 3 0 Kölyökklub, 10:05 Dennis, a komisz ismét pimasz – am. film, 22:25 A szingli fejvadász 11 : 3 0 Ben Hur – am. film, 15:50 Szuperhekusok – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Cobra 11 – német sorozat, 19:50 Noé – am. film, 22:25 A szingli fejvadász – am. film, 0:15 Madarak – A hollók támadása – am. film, 2:10 Rémjárás – am. film.

TV2

6:10 A hét tükre, 6:55 Jó reggelt, 10:15 Rachel Allen mindennapi kajái, ism., 10:35 10 hazai, 11:05 Taxi-kvíz, 11:50 Roma nemzetiségi műsor, 12:20 Invazív állatok – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Panoptikum, 12:20 Invazív állatok 14 : 2 0 A nyolcadik nap, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:40 Gyerekműsor, 17:00 Híradó, 17:20 Ifjúsági műsor, 17:55 Hírek, 18:00 eRTeVe, 18:15 Rajzfilm, 18:25 Taxi-kvíz, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Írások, 23:40 Zenés est, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 A pont, 9.50 Krištof Zupet festőművész portréja, 10:45 Lelki villanás, 11:00 Halló TV, 11:45 Jó reggelt, 14:10 Éjféli klub, 15:35 Mezőgazdasági műsor, 16:25 Automobilitás, 17:00 Halló TV, 17:50 Tudom!, 18:20 Ez lesz a szakmám, 18:55 Gyerekműsor, 20:40 Én, te és ők – angol sorozat, 21:45 Wallander – angol sorozat, 23:20 Emlékek – beszélgetés, 0:30 Ismétlések.

RTL Klub 6:00 Kölyökklub, 9:15 Az 51-es bolygó – spanyol–angol rajzfilm, 11:00 Noé – am. film, 13:35 Farm – reality, 15:10 Mennyei Királyság – am.–angol film, 18:00 Híradó, 18:50 Farm – reality, 19:50 Nász-ajánlat – am. film, 21:50 Szerelem és más drogok – am. film, 0:05 Jonah Hex – am. film, 1:35 Ismétlések.

TV2

6:00 TV2-matiné, 8:30 Malac a pácban – am. film, 10:20 Az égig érő paszuly legendája – am. film, 1. rész, 12:20 Visszatérés Óz birodalmába – am. rajzfilm, 14:15 Szaffi – magyar rajzfilm, 15:55 Bilko főtörzs – am. film, 18:00 Tények, 18:50 A Nagy Duett – show-műsor, 21:30 Az elnök végveszélyben – am. film, 0:20 Super 8 – am. film, 2:30 Ismétlések.

Duna Tévé 6:00 Vallási műsorok, 12:00 Híradó, 12:45 Kult+, 12:55 Rúzs és selyem – magazin, 13:35 Szent Borbála – olasz film, 15:35 Makrancos hölgy – magyar film, 17:00 Hogy volt!?, 18:00 Híradó, 18:35 Doc Martin – angol sorozat, 19:25 Magyarország, szeretlek!, 21:00 James Bond: Halj meg máskor – angol film, 23:15 Júlia és a szellemek – olasz–francia film, 1:30 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Virtuózok, 13:00 Híradó, 13:20 A Nagyok – dok. sorozat, 13:50 Szabadság tér ’56, 14:35 Család-barát – magazin, 16:10 Rúzs és selyem, 1 6 : 4 0 Gyökerek – dok. sorozat, 17:25 21:30 Anyám levelei Sztálin Pünkösdöelvtárshoz lő – koncertfilm, 17:55 Öt kontinens, 18:25 Szeretettel Hollywoodból, 19:00 Gasztroangyal, 20:00 Operettalbum, 21:00 Híradó, 21:30 Anyám levelei Sztálin elvtárshoz – dok. film, 22:30 Ismétlések.

6:00 TV2-matiné, 10:00 Az égig érő paszuly legendája – am. film, 2. rész, 12:00 Ne folytassa, felség! – am. film, 14:05 Vuk – magyar rajzfilm, 15:45 Én kicsi szörnyem – A mélység legendája – am.–angol film, 18:00 Tények, 19:00 Így neveld a sárkányodat 2. – am. rajzfilm, 21:00 A szállító – am. film, 23:00 A Sakál – am. film, 1:45 Minden hájjal megkent hazug – am. film, 3:10 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:50 Két duci hölgy – angol dok. sorozat, 13:25 Ízőrzők, 14:00 Teréz anya története – boszniai dok. film, 15:05 Hollywood a Tevere partján – olasz dok. film, 16:20 Szegény gazdagok – magyar film, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi 21:00 Rob Roy doktor – német sorozat, 19:25 Párosban a városban – am. film, 21:00 Rob Roy – am. film, 23:25 Magyar Krónika, 0:00 Ne ébreszd fel az alvó zsarut! – francia film, 1:40 Lefegyverzett ellenséges erők – magyar dok. film.

Duna World 5:50–11:25 Délelőtti műsor, 11:25 Hazai pálya – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Médiaklikk, 13:45 Öt kontinens, 14:15 Rúzs és selyem, 14:45 Vallási műsorok, 16:30 Nemzetiségi magazin, 17:00 Itthon vagy!, 17:25 Társbérletben a tárgyakkal, 18:00 Gregus Máté nyomában – dok. film, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Már egyszer tetszett! – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Donkey Xote – rövidfilm, 22:0 Szegény gazdagok – magyar film, 23:35 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Otthon, külhonban / Mozaik / Boszorkányság. Vagy mégsem? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Pannónia földjén (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .


Info május 17. kedd Szlovén Tévé I. 6:55 Jó reggelt, 11:15 Taxi-kvíz, 11:40 A lélek horizontja, 12:15 A mormota – dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 Roma nemzetiségi műsor, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:35 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 A bécsi kiskertek – dok. műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:25 Taxi-kvíz, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Anno Domini – am. sorozat, 20:55 Egykék világa –dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:30 Sportműsor gyerekeknek, 9:10 A pont, 10:10 TV-archívum, 11:00 Halló TV, 12:05 Jó reggelt!, 14:35 Szlovén üdvözlet, 18:55 London: Úszó Eb ism., 16:05 Jó napot kívánunk, 17:00 Halló TV, 17:50 Tudom!, 18:20 Ez lesz a szakmám, 18:55 London: Úszó Eb, 20:50 Est bábokkal – szórakoztató műsor, 21:40 Eltűnt – koprodukciós sorozat, 22:45 Ambiensek, ism., 23:15 Jazz, 0:10 A pont, 0:55 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:55 A segítség házhoz jön – magazin, 12:25 Story Extra, 13:00 Új csaj – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Farm – reality, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 20:00 Éjjel-nappal Budapest, 21:20 Barátok közt, 21:55 Castle – am. sorozat, 22:55 Híradó, 23:25 XXI. század, 0:00 Magyarul Balóval, 0:40 A Grace klinika – am. sorozat, 1:40 Túsztárgyalók – am. sorozat, 2:35 Ismétlések.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 21:20 Felkoppintva 18:00 Tények, 19:20 Drágám, add az életed! – show, 20:35 Jóban Rosszban, 21:20 Felkoppintva – am. film, 0:05 Red Carpet, 0:15 Propaganda, 1:20 Tények este, 2:05 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Két duci hölgy – angol dok. sorozat, 13:25 Ines de la Fressange, a divat múzsája – francia dok. film, 14:25 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:20 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 16:05 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 Hegyi doktor – német sorozat, 19:30 Maradj talpon!, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Laura rejtélyei – am. sorozat, 22:20 A Nagyok – dok. sorozat, 22:55 MüpArt Classic, 0:45 Séfek csatája – olasz sorozat, 1:40 A nagyfőnök – francia film.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Anima Formosa – dok. film, 13:00 Híradó, 13:20 Életkor, 13:45 Térkép, 14:15 Család-barát, 15:45 Nemzetiségi magazinok, 16:45 Magyar gazda, 17:10 Útravaló, 17:25 Társbérletben a tárgyakkal, 17:55 Történet a mangalicáról – dok. film, 18:55 Tengerszem – Emberi hang Haumann Péter előadásában, 19:55 Dallamról dallamra, 20:25 Űrdisco – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát – magazin, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:25 Ismétlések.

május 18. szerda Szlovén Tévé I. 5:45 Visszhangok, 6:55 Jó reggelt, 11:15 Taxi-kvíz, 11:40 Írások, 12:25 Kertjeink – dok. műsor, 13:00 Híradó, 13:30 Interjú, 14:20 Helyes öltet, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 Turbulencia, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:25 Taxi-kvíz, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Dől a moné – am. film, 21:30 Fókusz Mozi, 22:00 Visszhangok, 23:05 Weissensee – német sorozat, 0:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:55 A pont, 9:55 10 hazai, 11:00 eRTeVe, 11:30 Halló TV, 12:20 Jó reggelt, 14:30 Hétvégi csomag, 15:55 Jó napot kívánunk, 17:00 Halló TV, 17:50 Tudom!, 18:20 Ez lesz a szakmám, 18:55 London: Úszó Eb, 21:00 Lottó, 21:10 Manca Košir pillanata, 22:00 Zenés műsor, 23:00 Aranyfüst, 23:35 Aritmia, 0:05 Aritmikus koncert: Raggalution, 1:00 A pont.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:50 Autógram, 12:20 Story Extra, 13:00 Új csaj – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Farm – reality, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! 0:45 A rejtély – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 20:00 Éjjel-nappal Budapest, 21:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:55 Szulejmán – török sorozat, 23:00 Híradó, 23:30 Házon kívül, 0:05 Magyarul Balóval, 0:45 A rejtély – am. sorozat, 1:45 Fitt Mánia.

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:20 Drágám, add az életed! – show, 20:35 Jóban Rosszban, 21:20 Az ötödik elem – am. film, 0:05 Red Carpet, 0:15 Lángoló Chicago – am. sorozat, 1:15 Tények Este, 2:00 Ismétlések.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 Két duci hölgy – angol dok. sorozat, 13:30 Bond-lányok az örökkévalóságnak – am. dok. film, 14:20 Erdészház Falkenauban – német sorozat, 15:15 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 16:10 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:25 Maradj talpon!, 20:25 Skandináv lottó sorsolása, 20:40 Szabadság tér ’56, 21:30 Szerencsés Dániel – magyar film, 23:10 A rejtélyes XX. század, 23:40 A kaland – olasz–francia film, 1:45 Zűrzavar és éjszaka – francia film.

Duna World 5:50–11:20 Délelőtti műsor, 11:20 Könnyű kis gyilkosság – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Magyar gazda, 13:40 A rejtélyes XX. század, 14:10 A Nagyok, 14:45 Család-barát, 16:00 Nemzetiségi magazinok, 17:00 Kárpát Expressz, 17:45 Ariadne barlangjai – 17:25 Zebra, 17:45 Húsz év a Pilis mélyén Ariadne barlangjai – Húsz év a Pilis mélyén – dok. film, 18:20 Menjek/maradjak – New York – dok. film, 18:55 Hogy volt!?, 19:50 VII. Nemzetközi Cirkuszfesztivál Budapesten, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát – magazin, 0:35 Magyar történelmi arcképcsarnok, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ismétlések.

május 19. csütörtök Szlovén Tévé I. 6:00 Visszhangok, 6:55 Jó reggelt, 11:15 Taxi-kvíz, ism., 11:40 Turbulencia, 12:20 Kertjeink – dok. műsor, 13:00 Híradó, 13:30 Egykék világa – dok. film, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:40 Gyerekműsor, 16:25 Profil, 17:00 Híradó, 17:30 13:30 Egykék világa Tudományos műsor, 17:55 Hírek, 18:05 Rajzfilm, 18:25 Taxi-kvíz, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, 20:55 Glóbusz, 21:25 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:40 Panoptikum, 0:35 Ismétlések.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Május 12-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:40 A pont, 9:40 Idegenforgalmi műsor, 10:25 Fókusz mozi, 11:00 Halló TV, 12:00 Jó reggelt, 15:05 Alpok–Duna–Adria, 15:45 Manca Košir pillanata, 17:00 Halló TV, 17:45 Tudom!, 18:15 10 hazai, 18:55 London: Úszó Eb, 21:00 Automobilitás, 21:30 A szlovén olimpiai század – dok. sorozat, 22:15 The Lady – francia–angol film, 0:25 Ismétlések.

RTL Klub 7:35 Híradó, 8:10 Ismétlések, 9:15 Asztro show, 10:15 Top Shop, 11:55 Kisdumások, 12:25 Story Extra, 13:00 Új csaj – am. sorozat, 13:25 Éjjel-nappal Budapest, 14:40 Farm – reality, 15:45 Isten áldjon, Esperanza! – argentin sorozat, 16:55 Story Extra, 17:25 Fókusz, 18:00 Híradó, 18:55 Farm – reality, 20:00 Éjjel-nappal Budapest, 21:20 Barátok közt – magyar sorozat, 21:55 CSI: Miami helyszínelők – am. sorozat, 22:50 Híradó, 23:20 Magyarul Balóval, 0:00 Brandmánia, 0:35 Homeland – am. sorozat, 1:40 A főnök – am. sorozat.

Súlypont: stúdióbeszélgetés a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézményről (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 13-án, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:20 Mokka, 9:25 Stahl konyhája, 9:30 Babapercek, 9:40 Teleshop, 10:45 Astro-Világ, 12:00 Tények Délben, 12:25 Aktív, 12:50 Paloma – mexikói sorozat, 13:50 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 15:50 Szeretned kell! – mexikói sorozat, 16:55 Megtört szívek – török sorozat, 18:00 Tények, 19:20 Drágám, add az életed! – show, 20:35 Jóban Rosszban, 21:20 NCIS: Tengerészeti helyszínelők – am. sorozat, 23:25 Red Carpet, 23:35 Felejthetetlen – am. sorozat, 0:35 Tények, 1:20 Aktív.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:55 William Dobson, a brit festészet elfeledett zsenije – angol dok. film, 14:00 Er21:50 Ízek palotája dészház Falkenauban – német sorozat, 15:00 Halálbiztos diagnózis – am. sorozat, 15:50 Tappancs, a mesterdetektív – német sorozat, 16:45 Szerencse Híradó, 17:00 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:35 A hegyi doktor – német sorozat, 19:30 Maradj talpon! – vetélkedő, 20:30 Fábry, 21:50 Ízek palotája – francia film, 23:30 Franciska vasárnapjai – magyar film, 1:15 Egyszerű eset – francia–német film, 3:00 Ismétlések.

Duna World 5:50–11:30 Délelőtti műsor, 11:30 Királyi vadászat – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Kék bolygó, 13:40 Hazajáró, 14:10 Magyar Krónika, 14:40 Család-barát, 16:00 Nemzetiségi magazinok, 17:00 Család és otthon, 17:25 Társbérletben a tárgyakkal, 17:55 A narancslé útja – facsarva, Brazíliából – dok. film, 18:25 Lóverseny a Csallóközben – dok. film, 19:00 Hogy volt!?, 20:00 Szenes Iván írta – zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:30 Maradj talpon!, 22:30 Ridikül, 23:25 Család-barát, 1:00 Híradó, 1:15 Angol nyelvű hírek, 1:30 Ég, föld, férfi, nő – magyar sorozat, 2:20 Ismétlések.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Hidak: aktuális összeállítás, benne a hosszúfalui spárganap (ismétlés: szombaton 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 17-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Magyar nyelvoktatás Lengyelországban (a Duna TV produkciója) (ismétlés: szerdán 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 18-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne az Iskolapad című rovat (ismétlés: csütörtökön 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Május 19-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: aktuális téma boncolgatása (ismétlés: pénteken 7.05-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 16.15-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2016. május 10-én a következő munkahelyeket hirdették meg: Személyzeti menedzser Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, német és angol nyelvtudás, főiskolai végzettség, jelentkezési határidő: 2016. május 18.) Pincér Biovolt d.o.o., Valvasorjeva 4., Maribor (1 munkahely Lendván, határozatlan idő, alap magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2016. május 28.) Szerelő Režonja d.o.o., Velika Polana 184., Velika Polana (1 munkahely, meghatározott idő: 8 hónap, havi bér: 1000 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2016. május 18.) Sofőr Panonmed internetes üzlet, d.o.o., Hármasmalom 57., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, ukrán nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2016. május 24.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

•Eladó jó minőségű, Gleisdorfer fajta tökmag vetésre. Ára: 17 euró/kg certifikátummal. Érdeklődni: tel. 070/814-765. •Üzemképes 1500-as Ladát vásárolnék korrekt fizetéssel. Érdeklődni: tel. 0036/30-659-61-71. •Balatoni nyaralót (6 férőhelyes) ajánlunk fel szlovéniai tengerparti apartmanért csereüdülésre. Érdeklődni: kurti. gyorgy3@gmail.com. •Gáborjánházán eladó ház telekkel. Ára: 10.000 euró. Ér­deklődni: tel. 00386-31547-543. •Gáborjánházán eladó ház nagy telekkel. Ára: 8.000 euró. Érdeklődni: tel. 0036/20-5290536.

névnapsoroló Május 13-tól 19-ig Péntek – Szervác Szombat – Bonifác Vasárnap – Zsófia Hétfő – Mózes, Botond Kedd – Paszkál Szerda – Erik, Alexandra Csütörtök – Ivó, Milán

gyertyafény Május 13-a és 19-e között Lendvai Plébánia Szombaton, május 14-én a vasárnapra érvényes szentmisékre a falvakban is sor kerül, éspedig 17.00 órakor Pincén, valamint 18.00 órakor Petesházán és Lendván. Vasárnap, május 15-én, Pünkösd napján Lendván 8.00, 9.00 és 10.00, valamint Gyertyánosban 11.00 órakor lesz szentmise. Ezen a napon búcsú lesz Völgyifaluban 11.00 órai szentmisével. Szerdán, május 18-án a plébániánkban egész napos szentségimádás lesz. Reggel 8.00 órakor kétnyelvű szentmise, majd a Legszentebb oltáriszentség kitétele és 19.00 órakor a szentségimádási ünnep befejezése áldással és kétnyelvű szentmisével.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Szombaton, május 14-én 8.00 órakor szentmise Zsitkócban. Vasárnap, május 15-én, Pünkösd napján Dobronakon 8.00 órakor lesz szentmise, valamint 10.00 órakor elsőáldozás. Hétfőn, május 16-án 10.00 órakor imaóra a klarissza nővéreknél.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 10.00 órakor.

Református Egyház Vasárnap, május 15-én 10.00 órakor Szentlászlón és 13.30-kor Domaföldön tartunk pünkösdi úrvacsorás istentiszteletet. Hétfőn, május 16-án 14.00 órakor Csekefán pünkösdi úrvacsorás istentisztelet lesz.

figyelmükbe Május 12., csütörtök, 19.00 órakor, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •A Lado horvát nemzeti néptáncegyüttes előadása. Belépődíj – elővételben: 10 EUR •Május 14., szombat, 9.00 órakor, •a Színház- és Hangversenyterem előcsarnoka, Lendva •A régiséggyűjtők 6. nemzetközi találkozója és a „Pillantás az idő ablakán át” című kiállítás megnyitója. •Május 14., szombat 9.00-től 18.00 óráig, a KKSZ helyiségei (Lendva, Fő utca 2.) •A „Lendva színben és képben” című 2. nemzetközi művésztelep. •Május 14., szombat, 13.00 órakor, •Pártosfalva •A Pártosfalvi Önkéntes Tűzoltóegyesület megalakulásának 120. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség. •Május 19., csütörtök, 18.00 órakor, •a KKSZ helyiségei (Lendva, Fő utca 2.) •30. Irodalmi Est, valamint festőművészeti kiállítás megnyitója.

időjárás A hét végére változékony idő várható.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

14

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .


Info MEGEMLÉKEZÉS Ötven, illetve tíz év múlt el, hogy örökre itt hagytak bennünket drága szüleim,

Balaic Hermina szül. Berki (1924–1966)

István

(1920–2006)

Köszönet mindazoknak, akik emléküket velünk együtt őrzik.

Lányuk, Etus családjával

Értesítés Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy lendvai energetikai tanácsadó irodánk új helyiségbe költözött. Ezentúl a Kranjec utca 4-es szám alatt vagyunk elérhetők (régi gyógyszertár). Ingyenes tanácsadásunkat is itt vehetik igénybe. Amennyiben: - új házat épít vagy a régit szeretné energiatakarékosabbá alakítani, - télen fázik, nyáron pedig túl meleg a lakás, - magasak az energiaszámlái, - szubvenciók után érdeklődik..., keressen fel bennünket! Ügyfélfogadási idő: minden szerdán 14.00 és 16.00 óra között. Kérjük, látogatását előre jelezze a 041 354 919 mobilszámon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjem, apánk és nagyapánk,

Szívedben nem volt más, Csak jóság és szeretet, Család, szorgalom volt az életed. Elfeledni téged soha nem lehet, Csak meg kell tanulni élni nélküled.

Kulčar Ludvik (1941–2016)

temetésén részt vettek és e nehéz pillanatokban mellettünk álltak. Külön köszönet msgr. Režonja Franc plébános úrnak a gyászszertartásért és az énekeseknek a gyászénekekért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Lendva, 2016. április 23-án

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, szomszédoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, akik drága halottunk,

Küzdöttem, de már nem lehet, A sír ölel át engemet. Az én szívem már nem vérzik, A fájdalmat az élők érzik.

Tóth Margit (1941–2016)

temetésén részt vettek, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisére és egyéb célokra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Dolamič-Konrad Martin plébános úrnak a gyászszertartásért, az énekkarnak a megható gyászénekekért, az imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért és a Silencija temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Völgyifalu, 2016. május 5-én

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2016. május 12-én minden kisgyermekes szülőt vagy nagyszülőt szeretettel várunk a Ringatóra 15.15-kor MURASZOMBATBAN, a Városi Könyvtárban, 16.45-kor pedig LENDVÁN, a Bánffy Központban! A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások INGYENESEK!

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .

A gyászoló család

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, komáknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik a drága férj, édesapa, após és nagyapa,

„Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél.”

Simonka Ferenc (1928–2016)

temetésén ilyen szép számban megjelentek, sírjára virágot, koszorút és gyertyát helyeztek, szentmisére és a templom részére adakoztak, valamint mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk Dolamič-Konrad Martin plébános úrnak a szép és megható gyászszertartásért, az imádkozóasszonyoknak az elmondott imákért, a helyi egyesületeknek, a temetkezési vállalatnak a szolgáltatásért, valamint mindazoknak, akik a nehéz pillanatokban segítségünkre voltak. Petesháza, 2016. május 7-én

A gyászoló család

15


Info Humor

Horoszkóp Kos Már. 21. – ápr. 20. Valami „véletlen” folytán újra összefuthat egy régi kedvesével. De most sokkal higgadtabbak lesznek a másik fél irányába.

A skót kétségbeesetten kiabál a feleségének: – Mary, a legelőnkön egy idegen tehén legel! Az asszony ráförmed: – Mire vársz, John? Eredj és fejd meg!

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Kerülje a depresszív embereket, nehogy átragadjon a nyomott hangulatuk Önre is.

A baromfiudvarban félkilós tojást tojik az egyik tyúk. Egy riporter megkérdezi tőle: – Megmondaná, hogy hogyan sikerült? – Ez családi titok. – Tervei a jövőre nézve? – Egykilós tojásokat tojni. A riporter faggatja a sikeres kakast is: – Megmondaná, hogyan sikerült? – Ez családi titok. – Tervei a jövőre nézve? – Szétverem a strucc pofáját! Férj a feleségéhez: – Ma is járt itt az anyósom? – Igen, drágám, miből gondoltad? – Le van köpve a fényképem! Reggeli józanodásból telefonál ivócimborájának a fejfájós katona: – Te, ittunk mi tegnap sört? – Ittunk... – És vodkát? – Azt is ittunk... – Konyakot? – Hát, azt is... – És rakéta-hajtóanyagot? – A végén abból is egy kicsit... – És voltál már budin? – Most indulok. – Hát inkább ne menj. Tokióból hívlak... Amerikai házaspár száll meg Pesten egy hotelban a 222-es szobában. Egyik este úgy érzik, meginnának egy pohár rumot. A férj telefonál a portára: – Two rums to room twotwo-two. Mire a portás: – Taramtaramtamtam. Anyáddal szórakozzál!

16

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Új ismeretségeket köthet, melyek később jól jöhetnek. Legyen nyitott, hiszen páratlan jó kapcsolatokat teremthet. Rák Jún. 22. - júl. 22. Itt az alkalom, hogy olyan minőségi szeretetet kapjon, ami ritkán adódik. Koncentráljon az élet igazán fontos dolgaira! Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Úgy érzi, hogy változtatni kellene valamin. Ne azon gondolkodjon, hogy mi nem jó, hanem keresse az okot, ami ezt kiváltja. Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Wass Albert, A funtineli boszorkány. A szerencse Kepe Karcsi radamosi olvasónknak kedvezett, az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje május 23. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Csupa olyan dolgot kap az élettől, ami boldoggá teszi. Most csak olyan dolgokat tegyen, amikhez igazán kedve van.

kulcslyuk

Könye Jasmina šalovci anyakönyvvezető Az ideális férfi? • Nekem a párom. Álomutazás? • Mexikó. Álomszakma? • Azt gondolom, hogy megtaláltam, nagyon szeretem a munkámat. Kedvenc színe? • Fekete. Gyermekkori álma? • Zenész szerettem volna lenni. Ha szabadidő, akkor… • Séta a kutyámmal. Amit a legjobban meg tud főzni… • Akármilyen gulyás. Mindig sikerül! Kedvenc fűszere? • Bazsalikom. Kedvenc tévéműsor, film? • A régi filmeket szeretem. Legkedvesebb nóta, zeneszám? • Bon Jovi: Bed of Roses. Amitől a legjobban fél… • Hogy mi lesz a világból. Amit nem tesz, tett soha… • Megsérteni a gyermekeimet.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ne menjen fejjel a falnak, mert azzal nem fog előrehaladni, de új ellenségeket szerezhet magának. Legyen inkább megfontolt.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Legyen türelmes és megértő társával, nehogy akaratlanul is olyat mondjon, ami sebeket ejthet a másik fél lelkében. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Minden kedvez a hosszú távú tervek kivitelezésének és elkezdésének. Szerződéskötés esetén figyeljen a részletekre! Bak Dec. 23. – jan. 20. A szokványostól eltérő új kapcsolat jöhet létre. Ez a különcnek is nevezhető egyéniség nagyon felkelti az érdeklődését.

Kabala, amulett? • Nincs. Káros szenvedélye? • Keményfejűség. A leghasznosabb tárgya? • A kocsim. Ha megnyerné a lottó főnyereményét… • Nem lottózom. Életbölcsessége, kedvenc mondása? • Tedd meg ma, ne várj a holnapra!

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. A romantika légköre most egy kicsit homályosnak tűnhet az Ön szemében. Ne hallgasson a környezetében lévők suttogására! Halak Febr. 20. – már. 20. A megszokottnál is szétszórtabb lehet és könnyen hibázhat. Ideje lenne találnia egy alkalmas módszert az önfegyelemre.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .


Horizont 95 éves jubileum

Méhest állítottak fel az iskola fiatal méhészeinek A Lendvai Méhészegyesület fennállásának 95. évfordulójának megünneplése alkalmából az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola és az Egészségház közötti füves területen sor került az újonnan beszerzett iskolai méhes-ház megnyitójára, melyben ezentúl a tanulók a gyakorlatban is ismereteket szerezhetnek a méhészetről. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

Pénteken kora délután ünnepelte meg a helybeli méhészegylet a megalapításuk magas jubileumát, melynek keretében nyílt napot szerveztek és az iskolában működő méhészszakkör fiatal tagjainak átadták a méhes-házat, melyet Časar Marjan men-

– beruházást mintegy egy éven belül sikerült megvalósítania az egyesületnek a KÁI közreműködésével, illetve további 130 szponzor és támogató segítségével. A fából épült méhesben összesen 12 kaptár fér el. Ezentúl a mentor és a fiatal tanulók munkája még érdekesebb lesz, hiszen a gyakorlatban sajátíthatják el a méhészethez szüksé-

Végezetül az elnök a méhészek világnapja kihirdetésének kezdeményezését is megemlítette. A rövid kulturális műsorral egybekötött ünnepségen, melyen az iskola tanulói szerepeltek, Szabó Tatjana igazgató hangsúlyozta, hogy a méhes-ház közös erővel és akarattal megvalósított cél, és ezzel a nemes kezdeményezéssel

Lendva és Sé – avagy a történelemben sincsenek véletlenek Ha megkésve is, de kezembe került Sörös István Mozaik Sé múltjából című helytörténeti műve. Sé egy Vas megyei, Szombathely melletti település, lakottságát hat évezredre teszik a régészek, legalább is a megkerült tárgyak, a termékenységiszobor- és

olvasóink írják kerámiamaradványok ezt bizonyítják. A szerző – aki azóta már a község második ciklusra megválasztott polgármestere – tudományos alapossággal kutatja és tárja elénk a falu hajdani, múltba vesző eredetét, kialakulását. Idézünk: „Nyugat-Horvátország, Szlovénia, Nyugat-Dunántúl, Burgenland, Alsó-Ausztria és Morvaország őskori kultúrái között szoros kapcsolat alakult ki. Ennek működésében történelmi jelentősége volt az észak-dél irányú útvonalnak. (Később: borostyán­ út-betoldás). Ezen az úton indultak el néptöredékek, embercsoportok is új földeket, megélhetést keresve a különböző égtájak felé.”

To v á b b l a p o z v a a Templom, kereszt, nagyharang című egyháztörténeti fejezetre, kiderül, hogy történetileg már szinte napjainkban egy Rácz Ferenc nevű egyházfi pályafutása során bejárta ezt a tágabb értelemben vett vidéket Rohoncztól Lékáig, Alsó-Lendvától Pinkafőig, hogy csak a tizedét említsük szolgálati állomásainak. A zalaegerszegi születésű Varga Lajos pedig szintén megjárta Alsó-Lendvát, 1943–45 között itt volt hitoktató, majd ezt követően Lentiben viselt kerületi esperessége után plébánosként működött a szomszédos Oladon. Hát íme, aki keres, az talál. Ha várunk nincs is – legfeljebb egy kettős körárokrendszer nyomai –, de kőkorszaki, kelta, római múltbeli emlékeink vannak. Majdnem minden együtt áll, hogy a falu leendő főterén – egyszer majd talán – mindez bemutatásra kerüljön. S akkor jöhetnek a barátok, érdeklődök, látogatók! Talán Lendváról is… Gelléri Molnár László

Május 13-tól kezdődik a VI. Magyar Világtalálkozó Az egyesület magas jubileuma alkalmából a méhes-házzal tettek azért, hogy a méhészeti tapasztalat és tudás áthagyományozódjon az utókorra. tor vezetése alatt 11 szorgalmas fiatal látogat. Amint Cigut Štefan elnök köszöntőjében elmondta, az iskola közelében felállított méhes elképzelése azok után ötlött fel az egyesületben, hogy tavaly újraindították a méhészszakkört az iskolában. A hétezer euró összértékű – melyet a méhes és a méh­ családok költségei tettek ki

ges ismereteket a fiatalok, a jövőben pedig a környéket mézelő növényekkel is beültetik. Az elhangzottak alapján tervek továbbra is vannak az egyesületben, melyek között szerepel egy többfunkciós épület létrehozása, melyben az egyesület tevékenységét mutatnák be és ahol lehetőség adódna mézek és más termékek eladására.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .

az iskola és a fiatal utókor is gazdagodott. Ehhez Balažek Anton polgármester hozzáfűzte, hogy a programmal a hagyomány ápolása és a természettel való kapcsolat megtartása kerül előtérbe. A fiatal méhészek a méhes-ház megnyitóját követően érdeklődéssel néztek körül, és rögtön számtalan kérdéssel fordultak a méhészek felé.

Határtalan összefogás értékeinkért – e jelmondat szellemében indul útjára május 13-án immár a VI. Magyar Világtalálkozó eseménysorozata, amely tíz napon át tart Budapest számos helyszínén és több vidéki településen (Csenger, Aranyosapáti, Ópusztaszer...). A fesztiválhangulatú találkozón minden műfajban, minden korosztály számára lesznek programok, melyeken a kultúra, a közélet, a tudomány, a művészet, a civilszféra, az üzleti világ, a hitélet és a sport szereplői mutatkoznak be. A találkozó három díszvendége: Latin-Amerika (kontinentális), Őrvidék (határon túli) és Szabolcs–Szatmár–Bereg megye (magyarországi). A rendezvénysorozattal – melynek kiemelt rendezvénye a Világfalu május 21-én és 22-én Budapesten a Lurdy Központban – a Panoráma Világklub öt kontinens mintegy 80 országát, 200 társklubja számos civilszervezetét, intézményét, cégét egyesíti. kmj

17


Horizont Spárga: élelmiszer, gyógyszer, afrodiziákum

Rengeteg embert vonzott Hosszúfaluba a spárganap Az idén már negyedik alkalommal fogott neki a Hosszúfalui Helyi Közösség a spárganap megszervezéséhez. A már hagyományossá vált látványkonyha, a helyi bortermelők kínálata, az ételkóstolók, a kézművesek, nem utolsó sorban a gazdag kultúrműsor idén is rengeteg embert vonzott mind Szlovéniából, mind Magyarországról és Horvátországból. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A spárgáról és a spárgából készített ételek kínálatáról a lendvai Terme mellett öt helyi spárgater-

mesztő család gondoskodott. Hagyományosan volt spárgaleves, spárgás rizottó, sonkába göngyölt spárga, spárgasaláta eperrel, fogasfilé spárgával, valamint különböző egyéb spárga-

ételek is. A rendezvény elsődleges célja, ahogy eddig is, az egészséges, de még mindig „titokzatos”, kevésbé ismert kultúrnövény népszerűsítése, igencsak sokszínű gasztronómiai

lehetőségeinek bemutatása volt. A kulináris fesztivál, amely a szélesebb vidéken is hiánypótlónak, még mindig valami újnak számít, negyedszer is megállta a helyét. Az alapelképzelés szerint a spárganap célja a spárgaételek minél szélesebb választékának felkínálása, bemutatása. Éppen ezért a rendezvény egyrészt a széleskörű nyilvánosságot célozza meg, másrészt azok számára szerveződött, akik részt szeretnének venni egy egyedülálló gasztronómiai élményben, illetve azok számára is, akik fel szeretnék fedezni a spárga hasznosságát. Mindezt a hosszúfalui spárgafesztivál látogatói, vendégei megkapták idén is. Még a délelőtti órákban kezdődött rendezvényre folyamatosan érkeztek a vendégek a határ menti régióból, Szlovéniából, Magyarországról és Horvátországból is, s az élő konyha újból megmutatta, hogy a spárga előételként, főételként, desszertként is

fogyasztható, ahogy azt is, hogy nincs még egy olyan zöldség, melyet ilyen sok formában el lehet készíteni. Az élő konyha mellett a hosszúfalui spárgater­ mesztők természetesen friss spárgaportékájukat is kínálták, de a rendezvényen egyéb házilag termelt kertészeti termékek is jelen voltak, s nem hiányoztak a kézműves termékek, illetve a helyi borok sem. A rendezvényt a Nefelejcs néptáncegyüttes, a Pünkösdirózsa citeraegyüttes, a Pomurje Horvát Kultúr­ egylet néptáncosai és tamburazenekara tarkította, a jó hangulatról és a talpalávalóról a Márvány Duó, a Šakal band és a Faringaši együttesek gondoskodtak. Ahogy az eddigi spárganapról szóló beszámolókban szerepelt, úgy az ideiről is megírhatjuk, hogy egyértelműen az idei spárganap vonzotta eddig a legtöbb látogatót. Hosszúfalu az idei spárganap megszervezésével ismét közhírré tétette, hogy Szlovénia északkeleti részének legnagyobb spárgatermelő települése.

Az idei „élő konyhában” öt csapat dolgozott.

A 22. vesszőberajzolás a csentei könyvbe A Csentei Szőlőtermelők Egyesülete – kőszegi mintára – már huszonkét éve ápolja a szőlőves�sző-berajzolás hagyományát. Idén is Szent György napján, az egyesület ünnepén gyülekeztek az Orbán-szobornál a tagok, a borlovagok, valamint a magyarországi baráti egyesületek tagjai Lentiből, Letenyéről, Zalaegerszegről, Keszthelyről, Sármellékről és Sümegről, majd élőzenével, díszmenetben vonultak végig Csente főutcáján. Egy nappal korábban három egyesületi

18

tagnál – Szabó Lajosnál olaszrizling, Kósa Ernőnél

zöldszilváni, Zelko Markónál pedig chardonnay

A csentei szőlőtermelők emlékkönyvében megörökítették az idei hajtásokat is.

hajtásából – vágott vesszőt egy háromtagú bizottság, a délután folyamán pedig egy tehetséges rajzmester örökítette meg a hajtásokat az egyesület emlékkönyvében. A napot kultúrműsorral és a március 17-én bírált borok elismeréseinek kiosztójával folytatták. A 2014-es évjárat kedvezőtlen időjárási feltételei után 2015-ben ismét nagyszerű termésnek örvendhettek, így a tavalyi borok szép eredményeket mutattak. Harminchét ezüst- és huszonnyolc aranyminősítést osztottak ki, közülük há-

rom gazda, Fordán Tibor, Gál László és Nagy László bora fajtabajnok lett. Idén volt az egyesületnek nagybajnoka is Berki Gyurka személyében, aki chardonnay borával 18,43-as átlaggal érdemelte ki a kimagasló elismerést. A kiosztót a kiváló borok kóstolója követte, majd a zene és a jókedv tartotta együtt a késő esti órákig az egybegyűlteket. Az egyesület következő eseménye a csentei Orbán-szobornál tartandó szentmise lesz május 28-án. FHM

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .


Horizont

Közös borminősítés Magyarszombatfán A Pártosfalvi Ady Endre Művelődési Egyesület keretében működő borászati szekció és a magyarszombatfai borászok immár hetedik éve rendezték meg közösen az éves

borminősítést. Az idei osztályzásra Magyarszombatfán került sor, ahová 57 minta érkezett, 40 Szlovéniából – a Muravidékről – és 17 Magyarországról. A három legízletesebb

borral idén szlovén gazdák büszkélkedhetnek. A szakmai zsűrit Novak Ernest agrármérnök, dr. Jónás Zsigmond az európai borlovagrendtől, Albert Csaba bortermelő,

valamint Vízvári Sándor, a Zalai Borlovagrend rendes tagja alkotta. A zsűritagoknál összességében egyetértés született arról, hogy mind a magyar, mind a szlovén borászok évről évre jobb borokat hoznak. A háztáji borászatban a két vidék közt nincs nagy különbség, de megmutatkozik a borászok sajátos ízlésvilága, és az idei minősítésen a szlovén fehérborok kiemelkedő minőséget hoztak. A 46 fehérborból 20 arany-, 17 ezüst-, 6 bronzminősítés és 3 oklevél született. Rozéból 1 ezüst és 2 oklevél, míg vörösborból 2 ezüst, 3 bronz és 3 oklevél. Az idei borminősítésen a

filovci Gabor Ignac ottonel muskotály fehérbora kapta a zsűritől a legtöbb pontot (18,88), és ezzel kiérdemelte 2015-ös évjárat legjobb bora címet. A második a seloi Grabar Nada sárgamuskotálya lett (18,73 ponttal), a harmadik szintén e termelő ottonel muskotálya (18,55 ponttal) lett. Vörös Laci a pártosfalvi borászati szekcióból elmondta, hogy a találkozók a minősítésen és a szakmai tanácsadáson felül összekapcsolják a borosgazdákat, a vidéket, és ma már egy olyan tradícióról beszélhetünk, aminek élnie kell a jövőben is. ak

Csárdás is, polka is volt A képen a szakmai zsűri az asztalnál, balról Novak Ernest, dr. Jónás Zsigmond, Albert Csaba és Vízvári Sándor. Mögöttük Pártosfalva és Magyarszombatfa képviselői.

Az emlékezet tükörképei versekben

Örvendetes dolog, ha versek születnek, de még örvendetesebb, ha ezeket egy idősödő ember adja közre, aki számadást kíván adni életéről, a megélt valóságról, amelyről 70 évesen vallani szeretne – mondta dr. Zágorec-Csuka Judit a vasárnapi kapcai találkozón, melyen Berkes József zalabaksai elsőkötetes költő Tűz voltam című kötetét mutatták be. A költő a kötetet a Zalabaksai Hagyományőrző Kertbarát Kör anyagi hozzájárulásával adta közre, a kapcai bemutatkozásnak pedig azért is örült, mert néhány éve együttműködési megállapodás aláírására került sor a két település között. -ce

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .

Vasárnap került sor a felnőtt néptánccsoportok idei területi szemléjére a lendvai színházteremben, melyre 11 csoport nevezett be. Az alapjában a szlovén nyelvterület népi kultúráját ápoló csoportok mellett magyar, horvát és roma csoport is fellépett a szemlén, melynek értékelését Drašler Tanja szakember vállalta. Horváth Ferenc lendvai alpolgármester köszöntőjében megjegyezte: a népi kultúra egy nemzet lelkét jelenti, ezért is érdemel nagy figyelmet, hiszen a néplélek minden rezdülése benne foglaltatik. A népzenében tapasztalható sokszínűség is érdekes lehet, különösen most,

hogy Lendva a 2025-ös európai kulturális fővárosi címre pályázik. A szemlén a magyar néptáncot az 1999-ben alakult Muravidék Néptáncegyüttes képviselte györgyfalvai táncokkal, a Harangláb együttes kíséretével. Őket a kebelei, a črenšovci együttes, majd a lendvai Szociális Foglalkoztató Központ csoportja, illetve a lendvai Prekmurje Néptánccsoport követte. A műsorban fellépett még a žižki, a Velika Polana-i és a maribori „Veteránok” ME csoportja, a zárásban pedig a hosszúfalui Romano Jilo és a lendvai Prekmurje Horvát ME tánccsoportja lépett a színpadra. -ce

19


Horizont A Lendvai Plébánia zarándoklata a Szentföldre

Testet és lelket feltöltő élményekkel gaz A lendvai plébánia hívei áprilisban második alkalommal zarándokoltak a Szentföldre, a kereszténység bölcsőjébe. A nyolcnapos utazás alatt a nagyjából negyvenfős zarándokcsoportot Holc Milan atya vezette körül a Szentföld nevezetességein és történelmén, a kirándulók lelki vezetője pedig Dolamič-Konrad Martin plébános volt.

nevezetességeit és szent helyeit, valamint az ország más történelmi és természeti látnivalóit. Az első szentmisét a Tábor-hegyen tartották meg, majd ellátogattak a Galileai-tóhoz. Názáretben az Angyali Üd-

vözlet bazilikát, majd Mária kútját tekintették meg. A Jordán folyónál úgy, mint régen Jézus, újra megkeresztelkedtek, és a folyóból került mindenki otthonába megszentelt víz is. Izrael a termőföldjeiről

A Szentföldre április 19-én nagyjából negyven zarándok kelt útra a Muravidékről, akik között a legfiatalabb a kilencéves Maksim, a legidősebb pedig a 89 éves Franc volt. A háromórás repülést követően 32 fokos hőségben érkeztek meg a zarándoklók Názáretbe. Nyolcnapos utazásuk során bejárták Izraelt Názárettől Betlehemen, Jeruzsálemen keresztül Kumránig, a Holt-tengerig. Az út során felkeresték a kereszténység

Fotó: Fordan Suzana

Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A Péter apostol háza feletti szentélybe érkező zarándokok a szentmisére gyülekeznek.

Határtalanul a Muravidéken A „Határtalanul” program keretében május 4. és 6. között a Móri Dr. Zimmer mann Ágoston Általános Iskola 25 hetedik osztályos diákjával és két

kollégámmal látogattunk el a Muravidékre, illetve a Muraközbe, hogy megismerkedjünk e területek kultúrájával, nevezetességeivel, s betekintést nyer-

A móri diákok a Mária-kegyhelynél.

20

jünk az itt élő magyarok életébe. Lendván ellátogattunk a Bánffy Központba, a polgárosodás, nyomdászat és esernyőgyártás múzeumába, valamint a

várba, ahol tisztelegtünk Zala György munkássága előtt. Megcsodáltuk a Makovecz Imre által tervezett gyönyörű kultúrházat. Mindenütt nagy szeretettel fogadtak és kalauzoltak bennünket. A Szent Katalin plébániatemplom megtekintését követően koszorút helyeztünk el Szent István szobránál, valamint fejet hajtottunk Széchenyi és Kossuth emléktábláinál. A Szentháromság-kápolnában megismerkedtünk Hadik Mihály mumifikálódott holttestének történetével. Hatalmas élményt jelentett a gyerekeknek a helyi magyar nyelvű televízió és rádió épületében tett látogatás. Lendva közvetlen környezetében szintén sok magyar vonatkozású nevezetességgel ismerkedtünk meg. Jártunk Bántornyán, ahol gyönyörködhettünk Aquila János világhírű freskófestő alkotásaiban.

Zsitkócban tiszteletünket tettük a Deák család egykori otthonánál, s ellátogattunk Radamosba a híres Mária-kegyhelyhez. Programunk harmadik napján ellátogattunk a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolába, ahol igen kedves fogadtatásban volt részünk. Kölcsönösen bemutattuk egymásnak településeinket, valamint iskoláinkat, majd betekintést nyerhettünk a kívül és belül egyaránt gyönyörű és jól felszerelt intézmény életébe. Kirándulásunk utolsó programpontjaként a varázslatos Bakonaki-tónál töltöttünk el néhány órát, ahol az energiapontok segítségével fel is töltődhettünk a hazaútra. A kiránduláson diákjaink olyan jól érezték magukat, hogy többen azt tervezik, szüleikkel is ellátogatnak majd ide. Rajos Zoltán tanár, projektvezető

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .


Horizont

zdagodva

Fotó: Fordan Suzana

is ismert, ahol hatalmas ültetvényeken termelik a gyümölcsöket és az olívabogyót. Az éghajlatnak köszönhetően a gabonaféléket háromszor aratják egy évben, így áprilisban már az első aratás zajlott. Jeruzsálembe érkezve

többek közt láthatták a Születés bazilikát, a Miatyánk templomot, valamint Jézus sírhelyét. Sétálgattak az Olajfák hegyén és a Golgotára is felkapaszkodtak, ahol Jézust keresztre feszítették. Utazásuk során Jézus születési helyén, Betlehemben is jártak, s a környéken található pásztorbarlangok egyikében a plébános Holc atyával közösen szentmisét celebrált. Élményben gazdag

A sivatagot átszelve a tevék hátára is fel lehetett kapaszkodni.

volt a sivatagon keresztüli utazás Kumránba, ahol kétezer éves Holt-tengeri kéziratokra leltek. A kirándulók kihasználták a Holt-tengerben a fürdőzési lehetőséget is, majd a nyolc napon keresztül tartó, 28 és 38 fok között tetőző napi hőmérsékletek után kedden elérkezett a hazautazás ideje – számolt be lapunknak Fordan Suzana az utazás kapcsán, és zárógondolatként hozzátette: – A zarándoklattal véleményem szerint csodálatos élményben részesültünk mindannyian, lélekben és testben sokat gazdagodhattunk. Az utazás számomra találkozás volt Jézussal és önmagammal. Gyönyörű érzés volt követni a lépteit és érezni a jelenlétét, megismerni az embereket és elsősorban önmagamat. A Szentföldet minden szempontból érdemes legalább egyszer megtekinteni, hiszen leírhatatlan érzések árasztják el az embert.

25 éves az Európai Borrend szlovéniai konzulátusa

Színházbusz indítását tervezi az MNMI Budapestre 2016. június 8-án, szerdán 10-kor a Spar áruháztól. A Budapesti Operettszínház bemutatja

A chicagói hercegnő című Kálmán Imre-operettet, amely a szokás szerinti, viharosan romantikus szerelem mellett az óhaza (Európa) és az újhaza (Amerika) szokásainak összecsiszolódásáról is szól. Az útiköltség személyenként 15 euró, a színházjegy ára pedig 9 euró. A kirándulásra színházlátogatási igény és költség nélkül is lehet jelentkezni Lendván a Bánffy Könyvesboltban, de előnye a színházlátogatóknak van. A hazaérkezés éjjel fél egy tájban várható. Az előadás felejthetetlen, szép élmény lehetőségét ígéri.

A szlovéniai Szent Jakab kerékpárút Dobronakon is bemutatta a Štefanič Helena és Štefanič Franc házaspár a Slovenska kolesarska Jakobova pot – A szlovéniai Szent Jakab kerékpárút című útikalauzát. A kerékpárút az El Camino

lékeihez vezetnek, legyen az templom, kápolna, szobor vagy egyéb kulturális nevezetesség, örökség. A könyvecske elsősorban a kerékpárosok számára készült, hiszen minden szükséges megtalálható benne

Štefančič Franc és Helena Dobronakon is bemutatta a Szent Jakab kerékpárútról szóló útikönyvet. Az idei bringás zarándoklat éppen Dobronakról, Szent Jakab búcsújának napján indul.

Április végén tartotta fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepségét az Európai Borrend szlovéniai konzulátusa Ljubljanában. Az ünnepélyen a borrend nemrég hivatalosan is megalakult muravidéki szárnyának néhány tagját elő is léptették a borvitézek

rangsorában. Így hospesi rangot kaptak: Bale Norma, a radgonai idegenforgalmi és kulturális intézet igazgatónője, Cvetko Borut, a Media­speed igazgatója, Kirič Peter, az ormoži tájékoztatási intézet igazgatója, Slavinec Branko, a radenci vendéglátórészleg igazgatója, Vučko Sandra, a

N É P Ú J S Á G 2 016 . fe b r u á r 2 5 .

ljutomeri enotéka vezetője. Emellett consilliarius címet kapott a koprivai Krampač Štefan és a lendvai Levačič Marijan, míg az iudex címet a radomerjei Pihlar Marjan, a boračevai Rihtarič Janez, a plitvicai Steyer Jožef és a bakovci Šajnovič Andrej tudhatja magáénak. tt

zarándokút része, mely az ősrégi út nyomvonalán a spanyolországi Santiago de Compostela célállomáshoz vezet, idősebb Szent Jakab apostol sírjához Galíciában. A 2010-ben kiadott útikalauzba belekerült a muravidéki és a stájer ág is – a 270 kilométeres hos�szával Kebelétől Ljubljanáig –, amelyek részei a Szent Jakab kerékpárútnak. Az út köztes szakaszai Szent Jakab apostol szakrális em-

a 340 kilométer hosszú, Szlovénián át vezető túra megszervezéséhez. Szlovéniában 15 éve alakult meg a Szent Jakab út barátainak egyesülete, az első vonalat a Rigel Metod és Rigel Marija házaspár jelölte ki. A kerékpárút kezdetben Slovenska vas-tól Triesztig vezetett. Az útikalauz Dobronakon a turisztikai irodában is megvásárolható a Bakonaki-tónál, ára 25 euró. Szolarics Nađ Klára

21


Sport

Folytatódik a magabiztos szereplés Tollaslabda-sikerek Németországban

Bakovci – Nafta 1903 0:6 (0:2) Hazai pályán mintegy kétszáz néző előtt – hivatalosan vendégként – lépett pályára a Nafta csapata a vasárnapi rangadón. A Naf-

alábbhagyott, de így is bőven adódtak helyzetek, melyeket a csapat támadói nem tudtak gólra váltani. Ezután lendületet kapott a

A Nafta (kékben) összehangolt játékával kíméletlenül végigsöpört az ellenfélen. ta már a mérkőzés elején határozott játékkal kerekedett az ellenfél fölé; a lehetőségek sorban adódtak, amik közül elsőként a 9. percben Hozjan értékesített egyet Imre visszapas�szolt labdája révén. Alig öt perc elteltével már kettőre növelték az előnyt a kék-fehérek: a 16-os széléről Vida lapos lövése Karoli vendégkapus háta mögött landolt. A két találatot követően a lendvaiak irama egy kicsit

Bakovci, a félidőben a legígéretesebb helyzetük egy szabadrúgás volt: Kežman lőtte rá Valentić kapujára, aki bravúrosan hárította a felső sarokba tartó labdát. A második játékrészben gólzáport láthatott a közönség, melyet a 48. percben Tomašek Nikola kezdett meg, mintegy öt méterről továbbította a labdát a hálóba és háromra növelte az előnyt. Bo-

bičanec veszélyes kapura lövését a későbbiekben a keresztléc állította meg, majd pályára lépett a fiatal Pozsgai, aki mesterhármasával végleg megtörte az ellenfelet. A bajnokság befejező fázisában a lendvai csapat továbbra sem kíméli ellenfeleit, és a tavaszi idényben még mindig veretlen a Nafta. Mihelič Niko játékvezető a mérkőzésen mindössze egyszer mutatott fel sárga lapot, ezúttal Dodleknek. F.h.m./HS

Donko országos bronzérmet szerzett Kranjban szervezték meg az idei országos görkorcsolya-bajnokság utolsó versenyét, melyen a lendvai Donko Tadeja, a ljubljanai Roler Klub tagja másodiknak érkezett a célba és szerezte meg összesítésben az országos bronzérmet. A verseny a nemzetközi Alpok– Adria Kupa sorozatába is beszámított, ahol Donko szintén a második lett. FB SZLOVÉN BAJNOKSÁG 3. LIGA, KELETI CSOPORT 23. forduló

33. forduló

33. forduló Zavrč – Celje Rudar – Luka Koper Krka – Krško Olimpija – Maribor Gorica – Domžale

0:1 (0:0) 0:2 (0:2) 0:0 (0:0) 1:2 (1:0) 0:2 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 33 19 8 6 68:24 65 2. Maribor 33 18 11 4 71:30 65 3. Domžale 33 14 11 8 46:28 53 4. Gorica 33 13 7 13 43:46 46 5. Celje 33 9 12 12 27:43 39 6. Krško 33 10 9 14 23:45 39 7. Zavrč 33 9 11 13 31:39 38 8. Rudar 33 10 8 15 31:48 38 9. Luka Koper 33 9 7 17 36:51 34 10. Krka 33 7 10 16 26:48 31 A 35. forduló párosítása 2016. május 14-én, 16.55: Gorica – Luka Koper, Rudar – Olimpija, Domžale –Celje, Krka – Maribor, Zavrč – Krško.

22

Újpest – Videoton Puskás AFC – Honvéd Békéscsaba – DVSC DVTK – Paks Haladás – Ferencváros MTK – Vasas

0:3 (0:0) 2:1 (2:0) 0:0 (0:0) 0:2 (0:1) 0:1 (0:1) 0:2 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 33 24 4 5 69:23 76 2. Videoton 33 17 4 12 42:29 55 3. DVSC 33 14 11 8 48:34 53 4. MTK 33 14 9 10 39:37 51 5. Haladás 33 13 11 9 33:37 50 6. Újpest 33 11 13 9 42:37 46 7. Honvéd 33 12 7 14 40:39 43 8. Paks 33 12 7 14 41:40 43 9. DVTK 33 10 8 15 37:47 38 10. Vasas 33 9 5 19 32:54 32 11. Puskás AFC 33 7 10 16 35:51 31 12. Békéscsaba 33 6 9 18 25:55 27 A Ferencváros a Bajnokok Ligája se­ lej­tezőjében, a Videoton FC, a DVSC és az MTK az Európa Liga selejtezőjében indul. A bajnokságból a Puskás AFC és a Békéscsaba esett ki.

Bakovci – Nafta 1903 Rakičan – Tromejnik Polana – Ljutomer Grad – Beltinci Mura – Čarda Križevci – Turnišče Odranci – Črenšovci

0:6 (0:2) 0:1 (0:0) 3:1 (1:1) 0:3 (0:1) 4:0 (0:0) 3:1 (1:0) 3:1 (2:0)

TÁBLÁZAT 1. Beltinci 23 19 2 2 61:18 59 2. Mura 23 15 3 5 49:43 48 3. Odranci 23 14 3 6 49:37 45 4. Tromejnik 23 13 5 5 55:20 44 5. Polana 23 11 5 7 48:43 38 6. Ljutomer 23 11 4 8 27:19 37 7. Nafta 1903 23 9 4 10 47:47 31 8. Turnišče 23 9 3 11 27:36 30 9. Grad 23 9 2 12 32:35 29 10. Križevci 23 5 9 9 26:33 24 11. Čarda 23 7 3 13 32:49 24 12. Bakovci 23 3 8 12 19:45 17 13. Rakičan 23 3 6 14 19:47 15 14. Črenšovci 23 4 1 18 22:70 13 A 24. forduló párosítása 2016. május 14-én és 15-én, 17.30: Nafta 1903 – Grad, Ljutomer – Odranci, Črenšovci – Rakičan, Tromejnik – Križevci, Turnišče – Mura, Čarda – Bakovci, Beltinci – Polana.

A múlt hétvégén a németországi Friedrichshafenben a 49. Nemzetközi Ifjúsági Tollaslabdatornán versenyeztek a lendvai Mladost növendékei. Györköš Hac Anel páros versenyben a horvát Gotesman Ivannal az oldalán a 13 évesek korosztályában az elődöntőben kapott ki a magyar Kis/ Tóth párostól 21:14-re és 21:10-re, és szerezte meg a torna harmadik helyezését. Györköš Hac az egyéni versenyben a negyeddöntőig jutott, ahol szintén egy magyar tollasozótól, Dulcz Bendétől szenvedett 21:13as és 21:7-es vereséget. A 11 éves lányok mezőnyében

ketten szálltak versenybe, Bedič Nika a negyeddöntőben a német Mao Bonnie-val szemben 21:16-ra és 21:14-re maradt alul. Koša Iva a csoportselejtezőben a negyedik helyre szorult. A két lány párosban a nyolc legjobb közé jutott, ahol a német Hamm/Höfle párostól 21:6-ra és 21:12-re kaptak ki. A fiúknál szintén ketten küzdöttek meg a legjobb eredményekért, Pešehonov Nikita a csoportkörben a harmadik, míg Kiraly Jakob a negyedik helyet szerezte meg. A párosok között a két fiatal szintén az első körben búcsúzott a versenytől. HS

Gyűjtögetik a pontokat A Lendvai Labdarúgó-iskola kadét- és ifjúsági csapata szorgosan gyűjtögeti a pontokat a II. ligában maradásért folytatott harcban. A 22. fordulóban a lendvai műfüves pályán a lendvaiaknak Miklavž és Dobrovce csapataitól sikerült mind a hat pontot megszerezni és a közös tabellán 50 ponttal a kilencedik helyre felkapaszkodni. Az ifjúsági gárda az igencsak feszült találkozót – melyet egy kihagyott hazai büntető és mindkét oldalon egy-egy kiállítás is jellemzett – Žalika Dominik 58. percben szerzett góljával 1:0-ra nyerte. 1. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

Baša 11. lett A muraszombati sakkegylet szervezésében Martjancin zajlott a 6. nemzetközi sakktorna, melynek 30 fős mezőnyében Baša Vili, a lendvai egylet tagja öt ponttal a 11. helyen zárt. A fordulót Kovač Boris nyerte 7,5 ponttal. FB 2. LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA

17. forduló Dobronak – Nafta ÖF Bistrica – Hotiza Kobilje – Panonija Renkovci – Nedelica

A kadétok mérkőzésén Pozsgai Lucian a 21. percben szerezte meg a vezetést, majd Horvat Marcel góljával az első félidő derekán kettőre növelték az előnyt a lendvaiak. A vendégek szépítő gólját Karlovčec Neven rúgta az 55. percben. F.h.m.

4:1 (4:0) 3:1 (1:0) 5:2 (1:1) 1:2 (0:0)

TÁBLÁZAT 1. Hotiza 17 13 1 3 48:14 40 2. Nedelica 17 12 2 3 32:18 38 3. Bistrica 17 8 4 5 36:27 28 4. Dobronak 17 8 3 6 35:19 27 5. Kobilje 17 7 4 6 25:27 25 6. Renkovci 17 6 3 8 24:31 21 7. Nafta ÖF 17 2 5 10 15:35 11 8. Panonija 17 0 2 15 11:55 2 A 18. forduló párosítása 2016. május 15-én, 16.30: Panonija – Nafta ÖF, Dobronak – Hotiza, Kobilje – Renkovci, Nedelica – Bistrica (10.30).

18. forduló Kapca – Hídvég Zvezda – Olimpija Graničar – Turnišče ÖF Csente – szabad

1:2 (0:0) 0:5 (0:2) 2:2 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 14 11 1 2 46:14 34 2. Turnišče ÖF 15 10 2 3 30:13 32 3. Csente 14 9 0 5 28:16 27 4. Graničar 15 7 2 6 28:26 23 5. Zvezda 15 4 3 8 20:34 15 6. Kapca 14 3 1 10 19:32 10 7. Hídvég 15 2 1 12 18:54 7 A 18. forduló párosítása 2016. május 15-én, 16.30: Olimpija – Kapca, Csente – Graničar, Turnišče ÖF – Zvezda (10.00), Hídvég – szabad

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .


Sport Lendvai Íjászklub

Színvonalas verseny, remek hazai eredmények A lendvai stadionban második alkalommal szervezték meg az országos pályaíjász-minősítési versenyt, három országból összesen 94 íjász érkezett a három versenyszámban meghirdetett viadalra. A kilenc hazai versenyző közül a fiatalok dobogós helyezéseket értek el, az öregfiúk kategóriában pedig Štampar Zvonko győzelmet aratott. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

A FITA pályaíjász-minősítő verseny második fordulójának házigazdája

bonyolított le. A hat korosztályban és három versenyszámban meghirdetett megmérettetésre 18 hazai, magyarországi és horvátországi klubból érkeztek

nál Horvat Niko 659 körrel, valamint barebow-ban Biro Mihael 459 körrel nem talált megfelelő ellenfélre és versenygyőzelmet aratott, míg Biro Dominik a

küzdelmekben négy lendvai szállhatott versenybe, de Horvat, Somi, Kuzma B. és Kuzma K. sem tudott újabb dobogós helyezéseket elérni. Hor vat Kristijan, a verseny vezetője elégedettségét fejezte ki a küzdelmekkel kapcsolatban,

bár valamivel több versenyzőre számítottak. A szervezést illetően még elmondta, hogy az egyesületben igyekeztek minél színvonalasabb versenyt megrendezni, a szervezést pedig egyre jobban megkönnyíti a saját lőlapok beszerzése is.

minisport Nem volt jó forduló A petesházi Coal szervezésében zajló Nemzetközi Kiskaliberű Liga 2. fordulóját a Rudar Presika Céllövészeti Egyesület bonyolította le. A kiskaliberű puska versenyszám legjobb csapateredményét a bakovci céllövők szerezték meg a zalaegerszegi és a muraszombati csapatok előtt. Az egyéni legjobb eredményt Farkaš Simon (Bakovci) lőtte, a Coal egyedüli képviselője, Kopinja Jože a 21. helyen fejezte be a 35 fős versenyt. FB Vereséggel zárták az idényt A lendvai Muránia röplabdaklub korosztályos csapata a hétvégén Prevaljén fejezte be az idény megmérettetéseit. A vigaszág 3. fordulójában két 2:1-es vereséggel búcsúztak a fiatal darazsak a szezontól, melyet a Prevalje II (23:25, 25:19, 25:23) és Puconci (25:7, 22:25, 25:20) mért a csapatra. A versenyt a lendvaiak a 37. helyen zárták. F.h.m.

A versenyzők minden kör után közösen adták össze a pontszámokat. volt a Lendvai Íjászklub, mely a Szlovén Íjászszövetséggel közösen idén is színvonalas versenyt 1. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 18. forduló Hodos – Ižakovci Slatina – Puconci Pušča – Tišina Bogojina – Gančani Goričanka – Radgona Dokležovje – Serdica

0:4 (0:2) 2:0 (1:0) 1:0 (0:0) 2:0 (1:0) 2:2 (1:0) 3:4 (1:1)

TÁBLÁZAT 1. Bogojina 18 12 6 0 52:13 42 2. Radgona 18 11 5 2 46:15 38 3. Goričanka 18 10 8 0 36:16 38 4. Slatina 18 11 3 4 45:23 36 5. Serdica 18 8 4 6 34:20 28 6. Puconci 18 8 4 6 23:14 28 7. Hodos 18 7 3 8 31:24 24 8. Dokležovje 18 5 3 10 24:46 18 9. Gančani 18 3 6 9 30:47 15 10. Ižakovci 18 4 3 11 25:44 15 11. Tišina 18 2 3 13 10:37 9 12. Pušča 18 2 2 14 16:73 8 A 19. forduló párosítása 2016. május 14-én és 15-én, 16.30: Radgona – Hodos, Tišina – Bogojina, Puconci – Serdica, Goričanka – Dokležovje, Ižakovci – Pušča, Gančani – Slatina.

céllövők. A délelőtti verseny két fordulóban zajlott, melynek hatszor hat lövésének összesített pontszáma alapján alakult ki a sorrend. A hazaiak színeit kimagaslóan képviselték a fiatalok, akik öt dobogós helyezést értek el: olimpiai íj kategóriában a fiatal fiúk2. MURASZOMBATI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 17. forduló Šalovci – Apače Cven – Mura ÖF Roma – Rotunda Cankova – Lipa

1:1 (1:1) 6:1 (4:1) 1:3 (0:3) 3:2 (1:0)

TÁBLÁZAT 1. Cven 17 12 3 2 60:15 39 2. Apače 17 9 4 4 48:16 39 3. Šalovci 17 8 6 3 36:16 30 4. Mura ÖF 17 9 3 5 36:25 30 5. Rotunda 17 7 1 9 50:30 22 6. Cankova 17 6 3 8 42:40 21 7. Lipa 17 4 2 11 18:47 14 8. Roma 17 2 0 15 17:118 6 A 18. forduló párosítása 2016. május 14-én és 15-én: Šalovci – Cven, Apače – Rotunda, Mura ÖF – Cankova, Lipa – Roma.

N É P Ú J S Á G 2 016 . m á j u s 12 .

dobogó alsó fokára léphetett. Čivre Jan a serdülők korosztályában barebow versenyszámban az első helynek örülhetett. Az ifjúsági korcsoportban Somi Lars olimpiai íjjal ezüstérmet szerzett, míg Kelenc Hajdinjak Pia a fiatal lányoknál a nyolcadik helyig jutott. A felnőtteknél a veterán barebow kategóriában tarolt Štampar Zvonko, aki 578 körrel meglőtte a versenygyőzelmet. Csigás íj versenyszámban két hazai versenyző indult, s mindketten, az öregfiúknál Kuzma Branko, a felnőtteknél pedig Kuzma Kristijan az ötödik helyet szerezték meg. Korosztályában Horvat Niko két forduló után vezeti a tabellát, Somi Lars pedig második. A délutánra megszervezett olimpiai körben a párbaj-jellegű, kieséses

Somogyi ismét a dobogón A dobronaki Jezero Céllövészeti Egyesület legeredményesebb tagja, Somogyi Péter, aki ezúttal Magyarország színeit képviselte a csehországi Plzenben rendezett Prix of Liberation 2016 nemzetközi céllövészeti versenyen, 180 céllövő közül a kiváló harmadik helyet szerezte meg. FB A Lindau a dobogón Muraszedahelyen a Rudar Kosárlabdaklub hagyományos nemzetközi amatőr kosárlabdatornáján vettek részt a lendvai Lindau kosarasai. A négy ország négy csapatának viadalán a Lindau a döntőig jutott, amelyben a házigazdától szenvedett 67:54-es vereséget. További eredmények Lindau – Niederwald (Zalaegerszeg) 58:47, Niederwald – Rudar 37:56, Niederwald – Hochneukirchen (Ausztria) 36:20. A Lindauban a legtöbb pontot (15–15-öt) Zrna és Hozjan szerezte. F.h.m. Az országos bajnokságra jutottak A Lendvai Nyugdíjasok Egyesülete a felújított petanque-pályán szervezte meg a nyugdíjasok regionális bajnokságát, melyre nyolc csapat érkezett a Muravidékről. Hazai pályán a Jurovič, Bračko, Gabršček, Bošnak és Stanisavljevič felállás végigsöpört az összes ellenfélen és ezzel bejutott az országos bajnokságra. F.h.m. A Nafta Odrancival csap össze Megtartották a Lendvai Körzeti Labdarúgó-szövetség kupaelődöntőjének sorsolását, így június 4-én a Nafta 1903 az Odrancival, míg Turnišče Črenšovcival méri össze erejét a kupadöntőbe jutásért. HS

23


M úzeumi Világnap 2016. május 18.

www.gml.si

Tisztelettel meghívjuk Önöket a Múzeumi Világnap alkalmából szervezett rendezvényeinkre:

10.00 órakor

Polgárság Múzeuma (Fő utca 52.)

Könyvbemutató:

Lyndvamuseum 10 Manuale Pharmaceuticum Lindvense A kéziratos gyógyszerészi könyv hasonmás kiadását Lendva és a Muravidék első patikája alapításának 180. évfordulója alkalmából dr. Lendvai Kepe Zoltán főmúzeológus mutatja be

Múzeumpedagógia:

A gyógynövények világa Múzeumpedagógiai foglalkozások Vajdič Rozáliával az általános iskolások részére

19.00 órakor

Lendvai vár galériahelyisége

Szakmai tárlatvezetés:

Joan Miró

A szakmai tárlatvezetést dr. Janez Balažic művészettörténész tartja meg

Nyitvatartási időpontok a Múzeumi Világnapon:

Szervező:

Lendvai vár: 8.00 – 21.00 • Lendva polgárosodása, nyomdászata és ernyőgyártása: 10.00 – 16.00 • Lendvai zsinagóga: 10.00 – 14.00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.