__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kelepelő

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

65. évfolyam 16. szám Lendva 2021. április 22. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

l

a

p

j

a

Csendes Zala-emléknap

Zala Györgyre a születésnapján, április 16-án minden évben koszorúzással emlékezünk.

A járvány miatt idén mindössze egy csendes koszorúzásra került sor: a nagy lendvai

szobrászról elnevezett téren, a kultúrotthon előtt a muravidéki magyarság (közösségek

Gyurkač Renata és Horvat Tjaša szervezők:

„Elégedettek vagyunk a Gibkoprogramokkal, sok embert tudtunk rávenni a mozgásra” 18 . oldal

és intézetek), Lendva Község polgármestere és Magyarország főkonzulja koszorút helyezett

el Zala mellszobránál. Bővebben a 3. oldalon.


Iránytű 2021 – A nemzeti újrakezdés éve

Tomka Tibor

Már karanténgeneráció is van Eddig azt szoktuk meg, hogy nagyjából húszévente megállapítják a társadalomtudósok, pszichológusok, generációkutatók, hogyan változnak az évek során a generációk, és ezeket el is nevezik. Az X generációtól egészen a Z generációig jutottunk el ezekben az években. Utóbbiaknak már a technika hatalmas léptékű fejlődése határozta meg az életét. Ezek a technikai változások már olyan gyorsak, hogy a Z generáció tagjai mindössze 11 év alatt (1996 és 2007 között) születtek meg, az úgynevezett Alfák pedig 2008 és 2019 között. Az Alfa generáció már teljes mértékben a digitális világ gyermekeit jelenti, s ez a generáció elveszti szociális készségeinek javát: sokkal inkább előtérbe helyezi az online kapcsolattartást, mint a személyeset, és erről a folyamatról még épp csak gyűlnek az ismereteink. A 2020-ban született gyerekek a bezártság, a karantén, a világjárvány idején jöttek világra, és egyelőre nincs tapasztalatuk mással, és azt sem tudhatjuk, lesz-e. Ilyen módon tehát a jelen gyermekei a karanténgeneráció tagjai. A pandémia miatt sokan szorulnak vissza kizárólag a szűk család körébe, az online térbe, illetve fizikálisan is behatárolt a mozgásuk. Természetesen értik a járvány, a maszkhasználat, a távolságtartás szabályait, de bennük épp akkora a bizonytalanság, mint bennünk, felnőttekben, mert nincs válasz arra, mikor ér mindez véget. Élményeket, ingereket vesztettek, és nem tudják nekik megmondani a szüleik, meddig tart ez az állapot, ezért jelenik meg bennük a bizonytalanság. Nagy valószínűséggel ez komoly személyiségváltozást idéz elő a körükben. Vagyis veszélyes helyzetben van a karanténgeneráció, vigyázzunk rájuk!

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Farkas Brigita, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os HÉA-t kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Széleskörű kisebbségi pályázati lehetőségek Hat területen támogatja a külhoni magyar szervezeteket a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság új pályázati kiírása, amely a múlt héten jelent meg Nemzeti Újrakezdés Program néven. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Idén a korábban több program keretében nyújtott támogatásokat és pályázati felhívásokat Nemzeti Újrakezdés Program címmel egységesítették, melyben oktatási, kulturális, egyházi, sport, ifjúsági, cserkész és közösségi, valamint diaszpóra alprogram szerepel. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár sajtótájékoztatón közölte, hogy az első nagy pályázat keretében működésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre lehet pályázni április 15-től május 14-ig. A támogatási keretösszeg 1,5 milliárd forint, amelyből a szervezetek 300 ezer és ötmillió forint közötti összeget igényelhetnek vissza nem térítendő támogatásként. Jelen pályázati kiírás célja

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár jelentette be múlt héten az újabb pályázati lehetőségeket. is a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldön való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatá-

nak megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által. A Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének megvalósítását szeretné ösztönözni, az e célokat tükröző igényes és minőségi pályázatok támogatásával az említett alprogramok keretében. Az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra nyújthatnak be pályázatot, működési költségek támogatására nem. Az egyes alprogramok keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A tájékoztatási intézet tanácsa elfogadta a terveket A Népújságot kiadó Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) Tanácsa április 16-án az online térben tartott ülésén elfogadta az intézet 2020as zárszámadását a leltári beszámolóval, valamint a 2021-es év költségvetését és programtervét. Az intézet teljes egészében megvalósította tavalyi programját, bevétele mintegy 370 ezer eurót tett ki. Az előző évhez (2019) viszonyítva a tervezettnél lényegesen kevesebb volt a reklámbevétele, ami a koronavírusos évnek

tulajdonítható. A tanács leírásra javasolta a 2014–2019 közötti időszakban felhalmozódott mintegy 19 ezer eurós előfizetési kintlévőséget, hiszen behajthatatlan követelésről van szó. A jelenlegi kintlévőség viszont mindössze 400 euró. Az intézet a 2021-es költségvetés-tervezetében 397 ezer euró bevételt irányzott elő, ami 5,4 százalékos növekedést jelent a 2020-as évhez viszonyítva. A többlet a nemzetiségi intézet kiegészítő kormánytámogatásából (13 ezer euró), valamint

a Nemzetiségi Hivataltól a nyugdíjazási végkielégítésre kapott összegből (5 ezer euró) származik. Az MNTI idei programját is három rendszeres kiadványa (Népújság, Kelepelő gyermeklap, internetes oldal), valamint a KerekPerec színes magazin készítése, tartalmának bővítése köré tervezi. Az egyéb kiadványok, mellékletek megjelenése, a honlap megújítása az anyagiaktól, az esetleges pályázati bevételektől függ FaBri

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .


Muravidék Vendégoktatók a magyar kultúráért

Három előadással folytatódik a program A Vendégoktatók a magyar kultúráért program keretében a belgrádi, valamint az újvidéki és a maribori magyar tanszékek közös szervezésében három részből álló online programsorozatot rendeznek Lackfi János költő közreműködésével. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

A Vendégoktatók a magyar kultúráért (VMK) program a Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának koordinálása alá tartozó, szerte a világon számos állomáshellyel rendelkező vendégoktatói hálózat kulturális programsorozata a magyar kultúra külföldi népszerűsítéséért. A programok szervezése – együttműködve az oktatóhelyekkel, kulturális intézetekkel – az egyes állomáshelyekre kiküldött

vendégoktatók, lektorok feladata. A programsorozat keretében az elmúlt években a maribori Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék közreműködésével több program valósult meg: irodalmi délutánok (Darvasi László, Tóth Krisztina kortárs magyar írók előadásai), kiállítások (Balla Demeter fotóművész kiállítása), filmes délutánok (Morcsányi Gézával, a „Testről és lélekről” című, Oscar-díjra jelölt film főszereplőjével), illetve a belgrádi és az újvidéki magyar tanszékekkel közös szervezésben egy háromré-

szes előadássorozat Lackfi Jánossal. A sorozat első része, az „Apám kakasa” című, középiskolásoknak szóló rendhagyó magyaróra a hét elején már lezajlott. A második, a „Száll a kakukk a fészre” című előadásra – amelyen belül a résztvevők Lackfi János képtelen képzeletének nyomába indulnak – április 26-án kerül sor 13 órakor. „Húrok és hangszálak” a címe a harmadik eseménynek, illetve Lackfi János költő, Lackfi Dorottya énekesnő és Sinha Róbert közös műsorának, amelyben egymást követik

Zala Györgyre emlékeztünk A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) 2008 óta minden évben április 16-án, Zala György szobrászművész születésének évfordulóján rendezvényekkel emlékezik az Alsólendván született

– tisztelgett a szobrász emléke előtt. Annak ellenére, hogy Zala Mayer György csak rövid ideig (7 éves koráig) élt a városban, életműve fontos részét képezi az itteni emberek identitásának. A videó, amely az LKMNÖK,

Részlet a filmből. nagy alkotóra. Idén a járvány miatt a rendezvények ismét elmaradtak, a közösség csendes koszorúzással és a „Zala György nyomában” című kisfilmmel – az MNMI YouTubecsatornáján tekinthető meg

az MNMI, valamint a Lendvai Galéria-Múzeum közös produkciójaként jött létre, a városban több, a szobrász emlékét őrző helyre kalauzolja a nézőt. Pisnjak Atilla művészettörténész a sétát a művész szülőháza

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .

helyén 2009-ben felállított emléktáblánál kezdte, utána az egykori egészségházhoz (ma az MMÖNK és a Népújság székhelye) vezeti a nézőt, amelynek falát a Zala Györgyöt ábrázoló dombormű (Béres János szobrász alkotása) díszíti. A lendvai várból, illetve a Zala Györgyemlékszobából a Bánffy Központ udvarára vezet az út, ahol a 2018b a n ( a K á rpát-medencei szintű Zalaemlékévben) felállított tablókiállítás tekinthető meg. A séta a színház előtti téren, Zala György szobránál fejeződik be, ahol Vida Törnar Judit, a lendvai magyar önkormányzat (LKMNÖK) elnöke a mester kultuszának jelentőségéről szólt. FaBri

Lackfi János második előadása keretében többek között a „Száll a kakukk a fészre” című, 2020-ban megjelent könyve is bemutatásra kerül. a szóban előadott költemények, valamint a gitárkísérettel elénekelt dalok a világzene és az igényes könnyűzene határáról. Az egyórás zenés est április 28-án 18 órakor kezdődik. A programhoz a Zoom applikáción keresztül lehet csatlakozni, a belépési adatok elérhetők a maribori tanszék közösségi oldalán. – Ami a jövőbeli terveket illeti, májusban Muhi Klára, a nagy sikerű, „Akik maradtak” című, ugyancsak Oscar-díjra jelölt film forgatókönyvírója lesz online formában a tanszék

vendége. A tanszéken már egy éve online zajlik az életünk, ezért is igyekszünk a távoktatást különböző érdekes előadásokkal felélénkíteni. Így a (Poszt) modern poétika: kortárs magyar irodalom című kurzus keretén belül nemrég Kukorelly Endre író, költő volt a tanszék online vendége, Radics Viktória irodalomkritikus, Nádaskutató pedig szintén online előadást tartott Nádas Péter műveiről – tudtuk meg Rudaš Jutkától, a maribori Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetőjétől.

Újraalakult a KKK Tanácsa Lendva Község polgármestere, Magyar János kezdeményezésére április 15-én újraalakult a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) Tanácsa az újonnan kinevezett tagokkal (Kulčar Igor, Kepe Kocon Lili, Šabjan Eva, Matjašec Andrej a község részéről, Pisnjak Atilla és Varga István Štefan a magyar közösség részéről, Požonec Robert és Tivadar Éva az érdekelt nyilvánosság nevében; az alkalmazottak nem delegáltak tagot). Az elnöki tisztségre Požonec Robertet választották, a tanács alelnöke Pisnjak Atilla lett. A tanács határozatba foglalta, hogy a KKK vezetősége készítse el a dolgozóknak járó, az úgynevezett veszélyességi pótlék kifizetéséhez a dokumentációt és továbbítsa a községhez. Halász Albert, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója nem volt jelen az ülésen. Az intézet által megbízott celjei jogi iroda (Center za pravno pomoč) véleményét tolmácsolva szerinte a polgármester az ülés összehívásával súlyos szabálytalanságot követett el, hiszen erre – mivel a régi tanács mandátuma még tart – nincs jogi alapja. A KKK a kialakult helyzet kapcsán várja a Közigazgatási Minisztérium véleményét. kmj

3


Muravidék Maratoni ülés Lendván

A beruházási pénzek fele megmaradt

Lendva Község Tanácsának múlt szerdai ülésén elfogadták a 2020-as költségvetés zárszámadását, az ivóvízellátás, a szennyvíz- és esővízelvezetés, valamint a hulladékszállítás árának alakulását, a községi fejlesztési programterv módosítását és a közintézetek igazgatóinak rendszeres munkateljesítési jutalmát is. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Lendva Község Tanácsának legutóbbi ülése is az online térben folyt, s eddig a leghosszabb volt ebben a mandátumban. A hat és fél órás ülésen – mely este 22 órakor fejeződött be – a vita időnként messze eltávolodott a napirendi pontoktól. A tanács elfogadta a község tavalyi zárszámadását: a 2020-as költség-

kérdésének megoldásához nyújtott segítségről szóló rendeletet (a Népújság 15. számában ismertettük). A kezdeményezést a tanács támogatta, de a II. olvasatig választ kérnek a következő kérdésekre: kik minősülnek fiatalnak, miért kötik a támogatást a szlovén állampolgársághoz, mekkora pénzbeli megterhelést jelent a támogatás a költségvetésnek? Terítékre került a gazdasági közszolgálatok –

építéséhez a muravidéki magyar csúcsszervezet 963 ezer euró támogatást nyert a Bethlen Gábor Alapítványnál. A tervet a tanács üdvözölte, viszont hosszan tárgyalta a beruházást beazonosító DIP dokumentáció hiányát. A DIP-et az ülésanyaghoz nem mellékelték (hasonlóan, mint a Lendva-hegyi felvonó – gondola – és étterem esetében), amit a tanács a döntéshozatalnál hiányolt. Mint kiderült,

szú vitát váltott ki, volt, aki úgy vélte, hogy az LKKK igazgatójának jutalmazását illetően sem kellene kivételt tenni és meg kellene bízni az intézet tanácsának javaslatában. A községi hivatalnak más álláspontja volt, hiszen az intézet három kiegészítési felszólítás után sem válaszolt a kérdésre, mivel érdemelte ki az igazgató a jutalékot és melyik tételből fedeznék azt. A tanácstagok nem tudtak egyértelmű állás-

pontra helyezkedni, amit a szavazás is tükrözött: öt tanácstag mellette, hat pedig ellene szavazott. Május 1-jétől emelkedik a házi gondozás ára: a szolgáltatás óránként ezentúl – hétfőtől szombatig – 18,56 euróba kerül, vasárnap és ünnepnapokon pedig 20,10 euróba. A felhasználók a gondozásért hét közben 7,17 eurót fizetnek, ünnepnapokon 7,75 eurót. A község a szolgáltatást 60 százalékban társpénzeli.

Szabályzatmódosítások minisztériumi felszólításra Három, Lendva Község által alapított közintézet megalapításáról szóló rendelet módosítását és bővítését volt köteles elvégezni a községi tanács. A módosítások a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet, a Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK), valamint a Galéria-Múzeum intézeti tanácsába az érdekelt nyilvánosság képviselőinek kinevezésére és visszahívására vonatkoztak. A változások szerint a jogosultság polgármesteri illetékességből a községi tanácshoz került. A módosítások szükségességére a községet januárban a Közigazgatási Minisztérium szólította fel.

A hat és fél órás online ülésen a vita időnként messze eltávolodott a napirendi pontoktól. vetés bevételei 10,7 millió euró összegben valósultak meg, ami 17 százalékkal kevesebb a tervezettnél. A kiadások realizációja 10,3 millió euró volt és 23 százalékos visszaesést mutat. A tervezett beruházási összegek fele felhasználatlan maradt, a megvalósítás 48 százalékos volt, ami elsősorban a járvány következményeinek tudható be. A költségvetési mérleg mintegy 448 ezer euró többletet mutat. A tanács 1. olvasatban elfogadta a község fiataljai, fiatal családjai első lakás-

4

ivóvízellátás, az esővíz és a kommunális szennyvíz elvezetése, tisztítása, a hulladékgyűjtés és -elszállítás – díjszabályozása. A kiszámított új árak a lakosságot pluszban szinte egyáltalán nem terhelik. Hosszú vita után a tanács továbbá elfogadta a fejlesztési programterv első módosítását is. A változást a gyertyánosi fiókiskola mellé tervezett tornaterem felépítése jelenti, s mivel a telek községi tulajdonban van, szükséges volt a beruházás tervének módosítása. A tornaterem meg-

a községi hivatal ez ügyben kielégítően, a községi költségvetés megvalósítási rendelete értelmében járt el. A DIP azonban megtekintésre rendelkezésre áll a hivatalban. A tanács jóváhagyta az általa alapított iskolák és intézetek igazgatóinak a rendszeres munkateljesítményért járó jutalom kifizetését. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) igazgatójának a munka megnövekedett volumenéért járó jutalék kifizetését azonban a község visszatartotta. A téma hos�-

Három községi közintézet – köztük a Könyvtár és Kulturális Központ – alapító szabályzata módosult. Az LKKK esetében a községi tanács két képviselőt nevez ki az intézet tanácsába az érdekelt nyilvánosság köréből, egyet a muravidéki magyar nemzetiségi önkormányzat javaslatára. Az alapító rendeletek további módosításai szerint a mindenkori polgármester csak a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet programtanácsába nevezhet ki tagot. A Galéria-Múzeum alapítási okirata pedig úgy változott még, hogy – a többi közintézethez hasonlón – az intézet tanácsa a jövőben a tagok, és nem a polgármester javaslatára választják meg a tanácselnököt. Lendva Község Tanácsa a módosításokat egylépcsős eljárásban fogadta el, ami az új rendelkezések azonnali hatályát jelenti. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .


Muravidék Árvízmegelőzési Frisco 2.2. projekt

Erősebb Mura-gát épül Benicénél A Frisco 2.2. szlovén–horvát határon átnyúló árvízvédelmi projekt keretében magasgát épül Benicén is. Az árvízveszély csökkentésére irányuló intézkedések értéke 3 millió euró, melyből Szlovéniát 1,6 millió illeti meg. Ebből a keretből Benice alatt 882 méteres szakaszon egy teljesen új és szilárdabb Mura-gát építése van folyamatban. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Mura folyó mellett lévő települések – adott esetben a Spondja Bistricától Benicéig húzódó mintegy 30 kilométernyi szakaszon – komoly árvízveszélynek vannak kitéve, amit a rossz, javításra szoruló töltések csak fokoznak. A helyzet javítását és ezzel a nagyobb árvízmegelőzési szint létrehozását tűzte ki célul a

Frisco 2.2. együttműködési projekt (Interreg Szlovénia– Horvátország 2014–2020 határon átnyúló program). Az együttműködési szerződést tavaly októberben írták alá, a konkrét intézkedések a muraközi Muraszentmártont, a Lendvai községben pedig Benice település környékét érintik. A Mura-gát rekonstrukciója, illetve az új védmű kiépítése a muraközi Muraszentmárton–

Križevci–Hlapičina térségben már tavaly befejeződött. Benice határában a beruházás a koronavírus-járvány miatt csak idén februárban indult el. A folyamatban lévő építési munkálatok kivitelezője a Pomgrad-Vgp Rt., a tervek megvalósítását nagymértékben befolyásolják azonban az időjárási viszontagságok. Amint azt Kustec Anton, a Szlovén Vízügyi Igazgatóság Muravidéki Szektorának veze-

tője elmondta, a gátépítési munkálatok elvégzésének határideje július 4-e. Úgy számolnak, hogy addig már használatbavételi engedél�lyel is rendelkezne a gát. – A benicei Mura-gát teljes egészében új nyomvonalon épül. Erre a célra mintegy 1,8 hektárnyi területet vettünk igénybe a szlovén mezőgazdasági földalaptól. A beruházás léptéke miatt építési engedélyt is kellett igényelnünk. Az árvízvédelmi munkálatok, melyek nem csak Benice, hanem a két ország számára is rendkívüli jelentőségűek, a tervek szerint folynak – mondta Kustec. A töltés hossza 882 méter, a védmű trapéz alakú, a magassága a tereptől függően 1,95–3,5 méter. A gátkorona szélessége négy méter. Az új gáttestbe mintegy 27 ezer köbméter földet és agyagot építenek be az ivanjci és a lipovci bányából. A beruházási terv szerint a töltés teljes hos�-

szúságának külső oldalán intervenciós, karbantartási és szervizutak készülnek. A töltés felső részét sorompó zárja le, hiszen tilos lesz rajta közlekedni. A közúti átkelések azokon a pontokon lesznek lehetségesek, ahol eddig. Mint megtudtuk, a benicei Mura-gát megépítését követően a vízügyi illetékből megjavítják a felújításra szoruló töltés gyertyánosi, hotizai és Dolnja Bistrica-i részét is. Az említett kritikus pontok javításával a Mura-gát teljes egészében nagyobb árvízvédelmet és biztonságot jelent a térség és a lakosság számára. A magasgátak a Frisco 2.2. programterületén a Mura mindkét oldalán 4.600 embert, ötezer épületet és 1.900 lakóházat védenek meg a folyó veszélyeitől. Ezen belül Benicén 70 ingatlant és mintegy 200 lakost, többek közt a háttérvizektől is, amik a 2005-ös és a 2014-es árvíz esetén jelentettek nagy veszélyt.

(Fotó: Galič Tomaž)

Bukovec Martina a turisztikai intézet élén Nagyléptékű beavatkozást jelent a Mura-gát újjáépítése Benice határában. Az árvízvédelmi töltésbe mintegy 27 ezer köbméter földet és egyéb agyagot építenek be.

Bíznak az AGRA megszervezésében – 2020-ra hat vásári rendezvényt terveztünk, de mind elmaradt. A 2021es évben is már elmaradt két vásári rendezvény, az augusztus végi nemzetközi mezőgazdasági vásárt, az AGRA-t viszont hagyományosan, kiállítókkal és látogatókkal szeretnénk megszervezni – hangzott el a Pomurski sejem sajtótájékoztatóján. A Gornja Radgona-i vásárszervezők kiemelték, a vásárszervezés nem az egyedüli

ágazat, amelyet megviselt a járvány, minden bizon�nyal azonban egy olyan területről van szó, ahol a leghosszadalmasabb lesz a kilábalás, így elsősorban a fix költségek visszatérítését várnák el az államtól. Janez Erjavec, a vásárszervező cég vezetője kifejtette, a tavalyi AGRA szeptembertől idén márciusig folyt az online térben, 65 kiállítót mutatott be, összesen 645 ezer látogatója volt. A termék-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .

minősítéseken 321 gyártó vett részt több mint 1.200 termékkel. A hagyományos minősítések mellett első ízben sor került a mézből készített italok versenyére is. Az elmúlt évben a vásárszervezők kénytelenek voltak lemondani a szlovén borkirálynő megválasztásának hagyományos projektjéről is, az előző borkirálynő mandátumát így egy évvel meghosszabbították. tt

Elhúzódott, de még határidőben megtörtént a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet új igazgatójának kinevezése. Az intézet tanácsa a munkahely betöltésére januárban kiírt pályázatra beérkezett két jelölt beadványát három ízben tárgyalta, majd március 31-én meghozta a határozatot, mely Bukovec Martina szerint Bukovec Martinát javasolják igazgatónak. A kinevezéshez a jelölt megkapta az alapító, Lendva Község Tanácsának beleegyezését is. Az új igazgató négyéves mandátumát a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet élén május 12-ével kezdi meg. A községi tanács beleegyezését adta Požgai Horvát Olga újabb négyéves igazgatói mandátumához is a Lendvai Egészségház Közintézet élén. SNK

5


Kultúra Petőfi Sándor Tanulmányi verseny

Késve indult az első forduló

kapcsolódott. Az általános iskola 8–9. osztályosai számára Lois Lowry: Az emlékek őre című regény, a középiskolások számára pedig Mészöly Ágnes – Molnár T. Eszter: Az em-

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet mint a Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny (PSTV) szervezője és lebonyolítója április 16-án rendezte meg a verseny iskolai fordulóit a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban és a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában. A versenyző tanulók és diákok száma az elmúlt évekhez képest nem változott jelentősen. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

– Az idei Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny (PSTV) a korábbi évekhez képest két hónappal később zajlott. A járványügyi intézkedések ugyanis természetesen hatottak az idei iskolaév versenynaptárára is, az országos szintű rendelet alapján

megváltoztak a versenyek időpontjai. És most is csak azok a korcsoportok írtak versenydolgozatot, akiknél kétfordulós a verseny, azaz a 8. és 9. osztályos tanulók az általános iskolákban, valamint a középiskolai diákok. Az általános iskolák többi tanulója, tehát a 2–7. osztályosok részére a verseny májusban lesz – tudtuk meg Kepe Kocon

Lilitől, a PSTV Országos Bizottságának elnökétől. A versenyre, amelynek a végzős általános iskolások és a középiskolások számára ponthozadéka is van, összesen 49 tanuló és diák jelentkezett (az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolából 20, a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolából 5, a Dobronaki Kétnyelvű Ál-

Halmozza a sikereket Idén is folytatódnak Novak Pia fiatal lendvai operaénekes-növendék, a Ljubljanai Zenei és Balett Konzervatórium harmadéves énekszakos hallgatójának sikeres fellépései.

megszerezte az első helyezést (a lehetséges 10 pontból elérte a maximumot). Fellépéséért aranyplakettet is kapott, ezenkívül a rangos nemzetközi zsűri (Sabina Cvilak, a Maribori

két évadára tervezett előadásaihoz. Néhány nappal a maribori verseny előtt Pia fellépett még az Aegis Carminis című énekverseny elődöntőjében Koperben

Novak Pia fiatal szoprán a közelmúltban két első helyezéssel gazdagította eddigi eredményeinek sorát. Márciusban részt vett két rangos (online) versenyen és mindkettőn kiváló eredményeket ért el. Az IMMCC 2020 nemzetközi énekversenyen Mariborban a koncertfelvételével (zongorán Darja Mlakar Maležič professzor kísérte)

6

Opera szoprán énekese, Hermine Haselböck osztrák mezzoszoprán énekes és Martina Zadro horvátországi szoprán énekes) egy különdíjat is neki ítélt, amely egy meghívásos meghallgatás két operaszerepre a Maribori Opera következő

(előre felvett videóval), ahol ismét neki ítélték az első helyezést és az aranyplakettet. Eredménye alapján bekerült a verseny második körébe, illetve a döntőbe, amely előreláthatólag májusban lesz. FaBri

Az általános iskolák 8. és 9. osztályos tanulói, valamint a középiskola diákjai idén a disztópia témájával foglalkoztak. talános Iskolából 7 és a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolából 3 tanuló, valamint a Kétnyelvű Középiskolából 14 diák). A feladatlapok kitöltése és a dolgozat-, illetve esszéírás idén is korszerű témákkal foglalkozó kortárs irodalmi alkotásokhoz

berek országa című mű volt az alap. Az iskolai versenybizottságok két hét múlva juttatják el az eredményeket a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézethez, a továbbjutók május 18-án írják meg az országos döntő dolgozatait.

Lendvai Részecskék a Budapesti filmfesztiválon

Horváth Botka Áron, többször díjazott fiatal lendvai rendező „Részecskék / Delčki / Bits” című, egy testvérpárról (Tot Teodor és Pratnekar Xaver alakításában) szóló kétnyelvű játékfilmje bekerült a már kilencedik alkalommal megrendezett Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválra. Idén rekordszámú, 27 nemzetközi alkotás lesz megtekinthető május 27-e és június 2-a között a Toldi Art Moziban, közöttük Horváth Botka Áron filmje is. A Friss Hús elsődleges célja a legújabb magyar és külföldi rövidfilmek bemutatása, valamint egy olyan szakmai fórum felépítése, ahol a visszajelzésre és párbeszédre vágyó alkotók nagyobb közönség előtt mutathatják meg filmjeiket. FaBri

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .


Sűrűn ellenőriznek a felügyelők

Info

Lendván 11 érettségiző jelentkezett A járványhelyzet javult, de még mindig nem jó, hiszen az adatok nem mutatnak igazán lényeges változást. A beazonosított fertőzöttek száma csökken, amit viszont nem követ a kórházi ellátásra szorulók száma. A kormány a múlt pénteken határozott az érettségizők védőoltásáról, a diákoknak csak pár nap állt rendelkezésre a döntés meghozatalára. Az érdeklődés gyér volt.

Az oltási elsőbbségi csoportba sorolt érettségizők önkéntesen dönthettek az oltás felvételéről, a kormánydöntés azonban széles társadalmi vitát váltott ki. Szlovéniában a mintegy 17 ezer érettségiző 16 százaléka döntött a beoltás mellett. A lendvai középiskola 87 érettségizője közül 11 diák vállalta az oltást, ami 12,6 százalékot jelent. A jelentkezett diákok pénteken kapják meg az oltást, Lendván mind AstraZenecát. A PfizerBioNTech vakcináját a 18 év aluliak kapják meg. Mint Požgai Hor vat Olga, a Lendvai Egészségház igazgatója elmondta,

az intézetük hatókörébe tartozó állomásokon folytatódik a lakossági tömegoltás, jelenleg a 60 év feletti korosztályt oltják. Keddi lapzártánkig 1.220 adag AstraZenecát és 3.222 PfizerBioNTech vakcinát adtak be. A statisztika a Lendvai községben 5,5, Dobronakon pedig 4 százalékos beoltottságot jelent a beadott két oltást tekintve. A jövő héten Lendvára érkezik 798 adag PfizerBioNTech oltószer, amihez mellékelni kellett az oltási várólistát és a pótlistát is. Mivel még mindig van példa az AstraZeneca vakcina felvételének vis�szautasítására, Lendván újabb mennyiséget nem rendeltek ebből, hiszen van készletük.

Fizioterápiás előjegyzés A Lendva-vidék betegei több hónap után ismét helyben juthatnak fizioterápiás gyógykezeléshez, éspedig a lendvai Védelmi és Mentési Központ helyiségeiben. Április 19-től ugyanis a Lendvai Egészségházban kezdték fogadni a fizioterápiás előjegyzéseket, mégpedig minden nap 7-től 15 óráig, illetve hétfőnként 10 és 18 óra között a 070 669 295-öt telefonszámon, a fizioterapija@zd-lendava.si e-mail-címen, illetve postai úton a Védelmi és Mentési Központ, Lendva, Fő utca 96. címen. A további részletes információk az egészségház honlapján találhatók. Mint ismeretes, tavaly június 30-ával a Sava Turizem Rt.-hez tartozó Lendvai Termében megszűnt a medical-szolgáltatás, és így (a Lendva Község által megvont koncesszióval) a fizioterápiás kezelés is. A későbbiekben a fizioterápiás szolgáltatást állandó alaptevékenységként a Lendvai Egészségház kapta meg. A kezeléseket négy okleveles fizioterapeuta végzi. SNK

A 60 feletti korosztály beoltása mellett a fiatalabbak beoltását csak az egyén kritikus csoporthoz tartozása vagy krónikus betegség teszi lehetővé. Vakcinát választani nem lehet, egyénileg kiválasztott oltószer beadásáról nincs tudomásuk – mondta Požgai Horvat Olga. Az oltási stratégia megszegését a gyakran jelenlévő felügyelők azonnal kiszúrnák és bírság kivetésére kerülne sor. Erre azonban Lendván nem volt példa.

Sebességmérési akció A legsúlyosabb közúti balesetek többségét a gyorshajtás eredményezi, ezért a rendőrség április 19-e és 25-e között egyhetes országos sebességellenőrző akciót tart. Az akció alatt fokozott ellenőrzés várható a szlovén utakon, amelyet az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) koordinál. A fokozott ellenőrzés célja, hogy biztonságosabbá tegye a közlekedést, hiszen a járművezetők főleg akkor ügyelnek a sebességhatárra, amikor tudják, hogy a radarok aktívak. 2020-ban a rendőrség több mint 116 ezer alkalommal intézkedett gyorshajtás vétsége miatt, 2021 első harmadában ez a szám eddig 37,5 ezer. Tavaly a gyorshajtás 27 halálos áldozatot követelt, míg idén április közepéig eddig hét ember vesztette életét emiatt, köztük három gyalogos áldozat is van. SoPe

Közel 160 véradó A Szlovén Vöröskereszt Lendvai Területi Szervezete ismét sikeres véradási akciót tudhat maga mögött. A múlt heti helyszíni kiszállásos véradáson, amelyet a maribori kórház transzfúziós központjának közreműködésével a lendvai Védelmi és Mentési Központban

tartottak, 158 személytől vettek vért. A jár ványügyi helyzethez alkalmazkodva az önkéntes véradók csak előzetes, telefonon történő bejelentkezés után, előre megadott időpontban jöhettek a véradás helyszínére. – Az emberek

Ismét sokan vállalták a véradást. N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .

hétfőtől újra kinyithattak a teraszok, de csak a nyolc narancssárga régióban, köztük a Muravidéken is. Továbbra is korlátozott a határátkelés és hatályos a régiók közötti átjárási tilalom.

(Fotó: Galič Tomaž)

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Szlovéniában a járványhelyzet statisztikája szerint a beazonosított fertőzöttek magas aránya kerül kórházba, fiatalok is. Ennek ellenére néhány járvány-visszaszorító intézkedés enyhült:

már hozzászoktak a járvány miatti változásokhoz, így a véradási akció ismét zökkenőmentesen folyt. A szigorított intézkedések ellenére elégedettek vagyunk a véradók számával – mindenekelőtt biztató, hogy a múlt heti adatok hasonlóak a decemberiekhez – nyilatkozta Gomzi Jablanovec Natalija, a lendvai Vöröskereszt titkára. A következő véradási akciót Lendván decemberben szer vezik meg, addig májusban és szep­ temberben Cserencsócon és augusztusban Tornisán van lehetőség a véradásra. Akinek pedig nem felelnek meg a szervezett időpontok, de szeretne segíteni a betegeken, jelentkezhet a muraszombati kórház transzfúziós osztályán minden hétfőn és pénteken 7 és 12 óra között. FaBri

7


Info a mai napon... Április 22-én történt 1370 Párizsban letették a Bastille alapkövét. 1451 Megszületett I. Izabella spanyol királynő, aki támogatta Kolumbusz útját az ismeretlen nyugat felé. 1658 Megszületett Giuseppe To­ relli olasz barokk zeneszerző, hegedűművész, a mai értelemben vett hegedűverseny megalkotója. 1724 Megszületett Immanuel Kant német filozófus. 1861 Pesten megszületett gróf Tisza István, aki kétszer is betöltötte Magyarország miniszterelnöki tisztségét. 1876 Bécsben megszületett Bárány Róbert magyar származású, Nobel-díjas svéd orvos. 1937 Megszületett Jack Nicholson Oscar-díjas amerikai színész. 1959 Megszületett Falusi Mariann énekesnő, színésznő, a PaDö-Dö egyik tagja. 1979 Megszületett Gera Zoltán labdarúgó. 1985 Megszületett Leiner Laura író, a Szent Johanna gimi című ifjúsági naplóregénysorozat szerzője.

visszapillantó

1961. április 22-én, 8. szám

Murszka Szobotában nagyban építkeznek Valószínűleg még az év végéig Murszka Szobota főutcája teljesen más képet fog mutatni. Egymás után bontják a régi házakat, és új két-három vagy több emeletes házakat építenek. A zeneiskola melletti sarkon négyemeletes lakóház épül, amelynek földszintjén a „Zvezda” szálloda egy cukrászdával kombinált büfét rendez be. Ez és az Állami Biztosító Intézet új épülete között a Prekmurszki magazinkereskedelmi vállalat fog építeni egy emeletes nagykereskedést. Az Állami Biztosító Intézet mellett pedig a „Merkur” kiskereskedési vállalat rendez be korszerű önkiszolgáló üzletet. A „Zvezda” szálloda mostani helyisége mellett egy új háromemeletes szállodát építenek, amelynek földszintjén a „Borovo” cipőgyár rendezi be üzletét. Az új szálloda

Egy év múlva négyemeletes ház lesz itt. mellett a Társadalombiztosító Intézet fog építeni háromemeletes házat. Még az ősszel megkezdik az új piac rendezését is. Ez egy nagyobb épület lesz, amelynek emeletein két- és háromszobás lakásokat készítenek, a

földszinten pedig üzlethelyiségek lesznek. Ezt az épületet a mostani piactér helyén állítják fel. Mindezeket az épületeket már az első nyári hónapokban, legkésőbb pedig ősszel kezdik építeni. A Lendvaszka utcában ezen

kívül a folyó évben még egy 19 lakásos háztömböt is fognak építeni. A Stefan Kovács utcájában befejezés előtt áll a háztömbök építése. Ezután még csak a háztömbök körüli helyiség vár a rendezésre.

akár csak több játszófelület a gyerekeknek. Itt van tehát egy újabb hatékony és praktikus belsőépítészeti megoldás, melyet sok lakásban régóta sikeresen alkalmaznak. A népszerűsége miatt né-

hány gyártó a típustermékei köze sorolta és így kedvezőbb áron hozzáférhetővé vált. Az összecsukható ágy mindenképp a rugalmasság és a többfunkciós modern élet szellemiségének képviselője.

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Maximális helykihasználás A többfunkciós terek mindig aktuális témakört jelentenek, különösen a kisebb alapterületű lakások esetében, ahol minden négyzetméter számít. Korábban már elemeztük, hogyan lehet a lakásunkban extra helyet nyerni, ha változnak az életkörülmények. Az ideiglenes otthoni dolgozósarokról beszéltünk, amely mostanság, az adott globális helyzet miatt kifejezetten aktuális témává vált. A pihenés és az alvás lett rovatunk mai témája. Napjainkban, amikor gyorsan változnak a szituációk és villámgyorsan kell hozzájuk alkalmazkodnunk, még aktuálisabb lett otthonunk többfunkciós lehetőségeinek maximális kihasználása. Kisebb alap-

8

területű lakások esetében egy összecsukható ágy a szekrénybe rejtve – ezek szinte varázsszavak sok ember számára. A vertikálisan összecsukható ágyak helyes elhelyezése a lakásban az egyik legfontosabb szempont. Legtöbbször a nappaliban kapnak helyet, de beleilleszthetjük akár a dolgozószobába, a gyerekszobába is. Jelenthetnek ideiglenes vagy állandó megoldást. Ily módon az ágyat elrejthetjük a falban, amely így falburkolatként jelenik meg, de képezhetünk polcrendszert is, melybe vertikálisan belesüllyesztjük a rejtett ágyat. Az utóbbi még izgalmasabb megoldás, mert több lehetőséget nyújt – könyvespolcok,

tárolófelületek... A modern technológia lehetővé teszi, hogy az ágyat akár automatizált elektromos rendszerrel is ellássuk. Az egyszerűbb, általában alkalmazott változat természetesen a manuálisan működtető rendszer. Az összecsukható ágy pozitív jellemzője az, hogy több tárolási lehetőséget kínál a térben: függőlegesen, oldalirányban vagy fejjel lefelé. Egy ilyen beépített ágy mindegyik esetben minimális helyet foglal el, és elegendő helyet biztosít a helyiségben. Ezzel a megoldással a helyiség pillanatok alatt áttranszformálható egy teljesen más funkcióra. Éjszaka hálószoba, napközben dolgozószoba, nappali, vagy

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .


Info

Így szerzik meg a telefonszámunkat Amikor ismeretlen számot jelez a mobilunk, kétszer is meggondoljuk, felvegyük-e a telefont. Sok esetben ugyanis csak telemarketingesek keresnek, akik a saját terméküket és szolgáltatásukat szeretnék megvásároltatni velünk. De vajon honnan szerzik meg a mobilszámunkat? Részt veszel nyereményjátékokban: Az egyik leggyakoribb helyzet, amiben meg tudják szerezni a telefonszámunkat, ha részt veszünk valamilyen

praktika nyereményjátékban. Rengeteg olyan online játék van ugyanis, ahol azon túl, hogy kitöltünk egy kvízt vagy jelentkezünk a sorsolásra, meg kell adnunk a lakcímünket és a telefonszámunkat is. Ha nem tesszük, regisztrálni sem lehet. Ez persze részben érthető, hiszen csak így tudnak elérni nyeremény esetén. Azonban sok esetben a számunkat később továbbadják egy harmadik cégnek (ezt az adatvédelmi nyilatkozat kipipálásával egyébként el is fogadtuk), akik ezeket az adatokat

arra használják, hogy bővítsék az ügyfélkörüket. Bizonyos regisztrációk után: Az sem mindegy, hogy hova regisztrálunk! Sok esetben ugyanis azért próbálnak rábeszélni a regisztrációra, hogy megadjuk a személyes információinkat, amit továbbértékesítenek telemarketinges cégeknek. Ezért nem sokkal később már jön is a hívás: légkondicionálók vagy orvosi vizsgálatok. A legjobb, ha csak olyan oldalakra regisztrálunk, amit valóban használni is fogunk hosszabb távon. Telefonszám-generátorral: Van, hogy nem is mi magunk adjuk ki az adatainkat másoknak. Ma már léteznek telefonszámgenerátorok is, amelyek automatikusan próbálgatják a különböző hívószámokat; ha épp kicseng és

felvesszük, szerencséjük van, ha pedig nem, próbálkoznak tovább más variációkkal. Bár ez általában ritkább, sokszor mégis ez áll a háttérben, néha akkor is, ha külföldi telefonszám igyekszik felvenni velünk a kapcsolatot. Ezekkel csak óvatosan: ha azt látjuk, hogy ismeretlen országhívóval kezdődik a szám, jobb, ha nem ves�szük fel, visszahívást pedig semmiképp se indítsunk! Ezek általában átverések, a rövid csörgetésekkel pedig azt akarják elérni, hogy mi hívjuk vissza őket. Ekkor viszont rendkívül magas pénzösszeggel terhelik a számlánkat, akár már pár másodperc után is. Ha vásároltunk valamit: Amikor vásárolunk, a rendelés miatt kénytelenek vagyunk több adatot is megadni magunkról,

A természet tarka színeibe öltözve Kedves gyerekek! Tartsatok velünk egy játékos műhelymunkára! Mikor? – 2021. április 26-án, 10 órától Hol? – online a muravidek.re Facebook-oldalán (www.facebook.com/muravidek.re/) és a www.muravidek.re című honlapon Elkészült alkotásaitokat fényképezzétek le és küldjétek el nekünk a muravidekre@gmail.com ímélcímre. A legkreatívabb alkotásokat ajándékcsomaggal jutalmazzuk. Beküldési határidő: május 5.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .

hiszen csak így tudnak azonosítani a webshopban. Viszont itt is érdemes kétszer átgondolni, honnan és mit vásárolunk, mert a kevésbé megbízható oldalak több módon is visszaélhetnek a vásárlásunkkal és az információkkal. Nem csak pénzt veszíthetünk (sajnos az online fizetés sem biztonságos mindenhol), de a privát információinkat is továbbíthatják telemarketinggel, egyéb kereskedelemmel foglalkozó cégek felé.

Automatikus számfelismerő rendszer: Ma a hívott fél azonnal látja a számunkat, s a vezetékes telefonokban is lehet számfelismerő-rendszer. Hasonló a helyzet akkor is, ha például a neten nézelődünk egy-egy weboldalon, annyi különbséggel, hogy utána e-mailben vagy a közösségi oldalak idővonalán, hirdetésekben találkozhatunk a termékekkel; anélkül, hogy megadtunk volna bármilyen elérhetőséget.

heti recept

Egyszerű cigánypecsenye • • • •

Hozzávalók: 25 dkg sertéstarja • 15 dkg füstölt szalonna 4 gerezd fokhagyma • 1 ek fűszerpaprika 1 teáskanál majoránna • 2 ek mustár 4 ek napraforgóolaj • só, bors ízlés szerint

Elkészítés: A páchoz egy keverőtálba öntsünk olajat, reszeljük rá a fokhagymákat, majd szórjuk bele a fűszerpaprikát és a majoránnát. Adjuk hozzá a mustárt, sózzuk-borsozzuk az egészet, majd rendesen keverjük el. A hússzeleteket vágjuk ujjnyira, de semmiképp ne klopfoljuk ki őket! Mártogassuk a pácba a szeleteket, majd lefedve minimum egy órán át pácoljuk, de minél tovább hagyjuk a pácban, annál jobb lesz a végeredmény. A füstölt szalonnát is vágjuk szeletekre, lehetőleg ujjnyinál kicsit kisebbre. Majd vagdossuk be a szeleteket és forró serpenyőben süssük meg a szalonnát. A szalonnából kisült zsírban süssük meg a sertéstarját, oldalanként 4–5 percig. Tálaljuk az egészet saját készítésű sült krumplival vagy tepsis burgonyával úgy, hogy a hússzeletekre a sültszalonna-taréjokat tesszük.

9


Info április 23. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:10 Tudományos műsor, 10:35 TV-kirakat, 10:55 Kertészek – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Glóbusz, 23:10 Országúton 12:30 Töréspont, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Hallgassunk a csöndre, 14:55 TV-kirakat, 15:15 Hidak, 15:55 Gyermek- és ifjúsági műsor, 16:40 Infodrom – ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Alpok– Duna–Adria, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Péntek este, 21:25 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:10 Országúton – olasz film.

Szlovén Tévé II. 9:30 Zenés műsor, 10:30 Jó reggelt!, 13:25 Tornász Európa-bajnokság, nők, 15:20 Állatokról és emberekről, 16:00 A kertben, 16:55 Tornász Európa-bajnokság, férfiak, 19:30 Zenés műsor, 20:00 Hazug – angol film, 20:55 Tűzoltó-hadsereg – francia film, 22:25 Az utolsó szó jogán!, 23:15 Filippínók – Az erőszak spirálja – francia dok. film, 0:05 Tornász Európa-bajnokság, nők.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:00 Az ígéret – török sorozat, 13:10 Magnum – am. sorozat, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Castle – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 Cápák között – showműsor, 22:30 Magnum – am. sorozat, 23:35 Híradó, 0:10 Barátok közt.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Exatlon Hungary, 22:40 Dr. Balthazar – francia sorozat, 23:55 Magánnyomozók.

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok 22:55 Rose útra kel útvesztője – török sorozat, 14:10 Gratulálunk, a csatlakozás sikeres volt – olasz film, 14:20 Almárium – magazínműsor, 15:15 Rex felügyelő, 16:05 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex felügyelő, 20:30 V. Henrik – angol film, 22:45 Kenó, 22:55 Rose útra kel – am. film, 0:20 Kemény leckék – lengyel sorozat.

Duna World 5:55–11:00 Délelőtti műsor, 11:30 Moliere: A nők iskolája – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:40 Öt kontinens, 14:15 Kincskereső, 14:45 Multiverzum, 15:15 Család-barát, 16:40 Kárpát-medence, 17:10 Ízőrzők, 17:45 Gasztroangyal, 18:45 Jó ebédhez szól a nóta, 19:15 Egy magyar nábob – magyar film, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Nem herceg, partizán akartam lenni – portréfilm Kiss János balettművészről, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

április 24. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:35 Infodrom – ifjúsági műsor, 10:55 Ifjúsági műsor, 11:20 TV-kirakat, 11:35 Céltábla, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról és emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:05 Vállalkozói fejlődés, 14:35 Hallgassunk a csöndre, 14:50 A Csendes-óceáni lazac, a vörös hal – orosz dok. film, 15:40 TV-kirakat, 15:55 A szlovén vízkör: Bregana – dok. műsor, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Ambiensek, 17:45 Az utolsó szó jogán!, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Mi történik? – szatíra, 21:25 Ördög – am.–olasz sorozat, 22:20 Hírek, 22:45 Slovenka – szlovén film.

Szlovén Tévé II. 6:00 Zenés műsor, 7:00 A legjobb reggel!, 8:00 Tanúságtevők, 10:30 Kertészek – szlovén film, 11:45 Tone, jelentkezz! – dok. film, 13:25 Tornász Európa-bajnokság, 22:40 Izštekanih 10. – döntő, 16:00 Labdarúgás: Bravo – Maribor, 18:25 Autós Big Foot Mama műsor, 18:55 Zenés műsor, 20:05 Kérdések az apához – izraeli–lengyel film, 21:45 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:40 Izštekanih 10. – Big Foot Mama, 0:20 Tornász Európa-bajnokság, döntő.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:45 Bakugan, 9:05 Star Wars, 9:35 Teleshop, 10:35 Anyák gyöngye – am. sorozat, 11:15 Brandmánia, 12:00 Autogram, 12:45 Életünk története, 14:15 Doktor Murphy – am. sorozat, 15:25 Örökké a csajom – am. film, 18:00 Hiradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:10 Kincs, ami nincs – olasz film, 23:25 7 vérfagyasztó nap – angol–am. film.

TV2 6:00 TV2 matiné, 10:35 Trendmánia, 11:05 Édes egészség Kárpáti Rebekával, 11:40 A pénz beszél, 12:10 Poggyász, 13:50 Amikor énekes voltam 12:45 Életmódi plusz, 13:15 Innovátor, 13:50 Amikor énekes voltam – francia film, 16:20 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények plusz, 20:00 Pompon klub – angol–am. film, 22:00 A skorpiókirály – am.–német film, 0:00 Túszdráma – am.–német film.

Duna Tévé 5:50–9:50 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Ízőrzők, 13:30 Pusztaház örökösei – am.–angol sorozat, 14:30 A maffia csak nyáron öl – olasz sorozat, 15:30 Éjfélre kiderül – magyar film, 17:00 Főmenü – főzőműsor, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 Szerencseperc, 18:45 SzerencseSzombat, 19:40 Az örömapa – am. film, 21:30 Még mindig lakótársat keresünk – francia–angol film, 23:25 Kenó, 23:35 Bagi–Nacsa Orfeuma, 0:30 Ne ölj! – olasz film.

Duna World 5:35–10:40 Délelőtti műsor, 11:10 Öt kontinens, 11:40 Tokaji rapszódia – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen, 14:00 Labdarúgás: Vasas – Pécs, 14:30 Felvezető műsor, 14:45 Labdarúgás: Puskás Akadémia – ZTE, 15:20 DVSC – sportműsor, 15:50 MTK TV – sportműsor, 16:15 Napos oldal: DVTK – sportműsor, 16:30 Értékelés, 16:45 Felvezető műsor, 17.00 Labdarúgás: Kisvárda – Diósgyőr, 18:50 Értékelés, 19:00 Labdarúgás: Újpest – Budapest, 19:15 Felvezető műsor, 19:30 Labdarúgás: Újpest – Budapest, 21:25 Értékelés, 21:45 Összefoglaló az OTP Bank Liga mérkőzéseiből, 22:05 Bagi–Nacsa Orfeuma, 23:00 Virtuózok – válogatás, 23:30 Dokuzóna.

április 25. vasárnap

április 26. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 9:30 Dana dinóvilága – kanadai gyermeksorozat, 10:00 Szentmise Mariborból, 11:00 TV-kirakat, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 11:55 Az emberek és a Föld, 12:45 Zöld generáció, 13:00 Hírek, 13:25 Péntek este, 14:45 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 15:10 Astoria kávézó – szlovén film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Repülő hollandok – holland sorozat, 21:05 Interjú, 21:50 Hírek, 22:20 Csernobil: az utolsó szovjet csata – francia dok. műsor, 23:25 Jó éjszakára, 23:35 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 6:00 Zenés műsor, 7:00 Lelki villanás, 7:15 A kód – oktatási műsor, 7:45 Tudományos műsor, 8:10 Zenés matiné, 10:00 Kertészek – szlovén sorozat, 11:50 Sam Neill a Csendes-óceánon – útifilm, 12:55 Tornász Európa-bajnokság, döntő, 15:50 Ambiensek, 16:45 Carmina Slovenica – koncert, 18:45 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Hiénakutyák – koprodukciós dok. sorozat, 20:55 Sergio Mendes és a szerencse ritmusa – spanyol dok. film, 22:35 Hétvégi csomag, 23:55 Zvezdana – beszélgetős műsor.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:10 Bakugan, 8:30 Star Wars, 9:05 Teleshop, 10:05 A Muzsika TV bemutatja, 10:45 Édes otthon, 11:30 Az év hotelje, 12:20 XXI. század – A legendák ve22:35 Sakáltanya lünk élnek, 12:55 Házon kívül, 13:30 Alice Tükörországban – am. film, 16:00 Mackótestvér – am. animációs film, 18:00 Híradó, 19:00 Apatigris – magyar sorozat, 20:00 Kavarás – am. film, 22:35 Sakáltanya – am. film, 0:45 Portré.

TV2

6:45 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Gyerekműsor, 10:05 Vicces tanár – holland film, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Interjú, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen 20:55 Vojsko, a szülőfalum Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Át-járások, 15:10 Rokonok – műsor külföldiekről, 15:25 Jó napot, Koroška!, 15:55 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Vállalkozói fejlődés, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 20:55 Vojsko, a szülőfalum – dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Mesterséges mennyország, 23:30 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 9:00 Zenés műsor, 10:00 A lélek horizontja, 10:35 Jó reggelt!, 12:30 Hallgassunk a csöndre, 13:05 Szebb helyre – idegenforgalmi műsor, 13:50 Az utolsó szó jogán!, 15:30 Az emberek és a Föld, 16:20 A zöld generáció, 16:50 Dr. Bruno Hartman portréja, 18:00 Az A betűs szó – angol sorozat, 19:00 Labdarúgás: Európa Liga, 19:30 Zenés műsor, 20:00 Sam Neill a Csendesóceánon – útifilm, 20:55 Aenne Burda – német sorozat, 22:40 Vállalkozói fejlődés, 23:10 Világosfekete – rövidfilm, 23:45 Tornász Európa-bajnokság, döntő.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:00 Az ígéret – török sorozat, 13:10 Magnum – am. sorozat, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Castle – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:15 Életünk története, 23:45 Híradó, 0:20 Barátok közt.

TV2

6:00 TV2 matiné, 10:10 Fald fel!, 10:40 Tűsarok, 11:15 Több mint testőr, 11:45 Super car, 12:20 Életmódi, 12:50 Szépítők, 13:25 Madagaszkár – am. animációs film, 15:15 Alkonyat – am. film, 18:00 Tények, 18:50 Tomb Raider – am. film, 21:30 Csernobil: Elválaszthatatlanok – ukrán sorozat, 0:25 G.I. Joe: A kobra árnyéka – am. film.

Duna Tévé 6:45–10:25 Virradóra, 10:50–12:00 Délelőtti műsor, 12:05 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta, 13:20 Az utolsó játszma: Korcsnoj, Karpov és a Kreml – angol dok. film, 14:15 Édes anyanyelvünk, 14:25 Emberek a havason – magyar film, 16:00 Hatoslottó-sorsolás, 16:05 Hogy volt?, 17:05 A világörökség kincsei – német dok. sorozat, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Családi kör, 19:40 Magyarország, szeretlek!, 21:15 A szökés – am. film, 23:15 Kenó, 23:25 Az utolsó család – lengyel film, 1:30 Ne ölj! – olasz sorozat.

Duna World 5:55–11:25 Délelőtti műsor, 11:55 Átjáró – magyar dok. film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 Összefoglaló az OTP Bank mér22:05 Vaddisznók kőzéseiről, 14:45 Kosárlabda, férfiak – negyeddöntő, 17:00 Kosárlabda, nők, 19:15 Labdarúgás: Honvéd – Mezőkövesd, 21:45 OTP Bank Liga, 22:05 Vaddisznók – magyar dok. film, 23:00 A nagyok – magyar dok. film, 23:35 Hogy volt?!

6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Exatlon Hungary, 22:40 Oscar-gála, 0:20 Csernobil: Elválaszthatatlanok – ukrán minisorozat.

Duna Tévé 5:55–9:40 Délelőtti műsor, 10:35 Család-barát, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője 14:10 Gratulálunk, a csatlakozás sikeres volt – török sorozat, 14:10 Gratulálunk, a csatlakozás sikeres volt – olasz sorozat, 14:20 Almárium, 15:15 Rex felügyelő, 16:05 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex felügyelő, 20:30 Kékfény, 21:25 A bizalom ára – angol sorozat, 22:15 Kenó, 22:25 A Mediciek hatalma – angol–olasz–francia sorozat, 23:30 Ne ölj! – olasz sorozat, 0:25 Hat nővér – spanyol sorozat.

Duna World 5:55–10:30 Délelőtti műsor, 11:35 Koportos – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:45 Domovina, 14:15 Divat&dizájn, 14:40 Magyar krónika, 15:15 Család-barát, 16:40 Öt kontinens, 17:10 Ízőrzők, 17:45 Magyarország finom, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Rocklexikon, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Dokuzóna – magyar dok. film, 23:30 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .


Info április 28. szerda

április 27. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:00 Ünnepség az ellenállás napja alkalmából, 10:50 Zenés műsor, 11:20 Tudom! – kvíz, 11:55 A hét, 13:00 Hírek, 13:25 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:20 TV-kirakat, 14:35 Lelki villanás, 14:50 TV-kirakat, 15:05 Hidak: Pitypang, 15:40 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:20 Levelek Auschwitzból – dok. film, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 A jó karma kórháza – angol sorozat, 20:55 Az elfelejtett sír – dok. film, 21:50 Hírek, 22:15 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé II. 7:00 Zenés műsor, 7:55 Mes­terséges menyország, 8:25 Alpok–Duna–Adria, 9:05 Autós m ű sor, 10 : 0 0 20:05 Betolakodók Csernobilban Szünidei gyerekműsor, 11:30 Jó reggelt!, 13:30 Mi történik? – szatíra, 14:00 Joker – kvíz, 15:00 Franja – dok. film, 16:50 Kézilabda: Törökország – Szlovénia, 18:30 Az A betűs szó – angol sorozat, 19:30 Zenés műsor, 20:05 Betolakodók Csernobilban: a posztapokaliptikus város felfedezése – koprodukciós dok. film, 21:05 A partizánkórus és Iztok Kocen karmester, 22:20 Áttörés – szlovén film, 23:50 Roma nemzetiségi műsor, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:00 Az ígéret – török sorozat, 13:10 Cápák között – showműsor, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Castle – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:15 Házon kívül – riportműsor, 22:50 XXI. század, 23:25 Híradó, 23:55 Barátok közt.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10 : 4 5 Csapdába csalva – német sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 14:35 Tiéd az életem Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Exatlon Hungary, 22:40 Tomb Raider – am. film.

Duna Tévé 6:00–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:10 Gratulálunk, a csatlakozás síkeres volt – olasz film, 14:20 Almárium, 15:15 Rex felügyelő, 16:05 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex felügyelő, 20:30 Önök kérték, 21:30 A maffia nyomában – olasz sorozat, 22:25 Kenó, 22:35 A legendák hivatala – francia sorozat, 23:40 Ne ölj! – olasz film.

Duna World 5:15–10:25 Délelőtti műsor, 11:30 A tönk meg a széle – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:15 Család’21, 14:40 Nóvum, 15:15 Család-barát, 16:40 Térkép, 17:10 Ízőrzők, 17:45 Magyarország finom, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Láthatnánk újra... Körmendi Jánost, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Klasszikusok délidőben, 23:25 Hazajáró.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Szünidei gyerekműsor, 10:05 A holdacskák és a mesék könyve – argentin–spanyol film, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Vojsko, a szülőfalum – dok. film, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Nyolcadik nap, 15:25 TV-kirakat, 15:30 Rokonok – külföldiekről szóló műsor, 15:45 Hidak, 16:15 Kis szürke sejtek – kvíz, 17:00 Hírek, 17:25 Az oszlop – dok. sorozat, 17:55 Filmes szakma: forgatókönyvíró, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:05 Apa erdőjében – francia film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Profil, 23:40 Az oszlop – dok. sorozat.

Szlovén Tévé II. 8:30 Zenés műsor, 9:30 Hidak: Pitypang, 10:00 Szentmise Mariborból, 11:10 Jó reggelt!, 13:10 Levelek Auschwitzból – dok. film, 14:00 A tánc világnapja alkalmából, 14:40 Ambiensek, 15:10 Hétvégi csomag, 16:45 Hová mentek a nemzeti hősök? – dok. műsor, 18:00 Az A betűs szó – angol sorozat, 18:55 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:05 A szív ritmusára – zenés dok. film, 22:15 Véleményem, 23:05 Ku’damm 56 – német sorozat, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:00 Az ígéret – török sorozat, 13:10 Apatigris – magyar sorozat, 14:25 Keresztanyu 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 15:55 Castle – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:15 Nagy szám – riportsorozat, 23:35 Híradó, 0:10 Barátok közt.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Exatlon Hungary, 22:40 Dr. Balthazar – francia sorozat, 23:50 Magánnyomozók.

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:20 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:10 Gratulálunk, a csatlakozás síkeres volt – olasz film, 14:20 Almárium, 15:15 Rex felügyelő, 16:00 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex felügyelő, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Sandition – angol sorozat, 21:35 Indokína – francia film, 0:05 Kenó, 0:15 Ne ölj! – olasz sorozat.

Duna World 5:00–11:30 Délelőtti műsor, 11:45 A varázsló álma – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi műsorok, 14:15 Magyar gazda, 14:45 Mesterember, 15:15 Család-barát, 11:45 A varázsló álma 16 : 4 0 H a z a j á r ó , 17:10 Ízőrzők, 17:40 Magyarország finom, 17:55 Gasztroangyal, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Szerencse lent – magyar dok. sorozat, 23:25 Hazajáró.

április 29. csütörtök

műsorajánló

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Szünidei gyerekműsor, 10:05 Poldi – belga–izlandi animációs film, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Véle23:35 Aenne Burda ményem, 13:00 Hírek, 13:35 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Szlovén pillanatképek, 15:10 Kitaposott utak a Muravidéken, 15:40 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Harapjunk a tudományba, 17:55 Röviden, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:29 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Nyolcadik nap, 23:35 Aenne Burda – német sorozat.

Április 22-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 8:50 Zenés műsor, 9:50 Jó reggelt!, 11:30 Az oszlop – dok. sorozat, 12:10 Profil, 13:10 Zeleni Jurij – zenei és táncos bemutatás, 15:05 Jövőbe látás – dok. film, 16:10 Péntek este, 18:00 Az A betűs szó – angol sorozat, 19:00 Zenés műsor, 19:50 Kézilabda: Lengyelország – Szlovénia, 21:30 Az ember, aki túl sokat látott – angol dok. film, 22:40 Ambiensek, 23:10 Szlovén jazz, 23:35 Labdarúgás – Európa Liga.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:00 Az ígéret – török sorozat, 13:10 Nagy szám – am. sorozat, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Castle – am. sorozat, 17:05 Barátok közt, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:40 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:15 Magnum – am. sorozat, 23:20 Híradó, 23:50 Barátok közt.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Exatlon Hungary, 22:40 Dr. Balthazar – francia sorozat, 23:50 Propaganda – kulturális magazin.

Nagyító alatt: a földrengés (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Április 23-án, pénteken 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás (ismétlés: pénteken 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Április 27-én, kedden 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:50–9:40 Virradóra, 10:35– 12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ 22:25 Fényes szelek egy terített asztal, 13:20 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:10 Gratulálunk, a csatlakozás sikeres volt – olasz film, 14:20 Almárium, 15:15 Rex felügyelő, 16:00 Alpesi őrjárat – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex felügyelő, 20:30 Fábry, 21:50 Munkaügyek, 22:20 Kenó, 22:25 Fényes szelek – magyar film, 23:45 Ne ölj! – olasz sorozat.

Duna World 5:00–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Pénzt Máriának – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Szlovén pillanatképek, 13:45 Alpok–Duna–Adria, 14:15 Kék bolygó, 14:40 Noé barátai, 15:15 Család-barát, 16:40 Szerelmes földrajz, 17:15 Ízőrzők, 17:50 Magyarország finom, 18:00 Gasztroangyal, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Egy élet a szőlőért – magyar dok. film, 23:30 Hazajáró.

Pitypang: gyermekműsor, témája a kutya (ismétlés: kedden 15.55-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Április 28-án, szerdán 15.45-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne Emlékezünk… rovat (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Április 29-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Kitaposott utak a Muravidéken – dokumentumfilm a kivándorlásról, 1. rész (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info

Drogterjesztőket fogtak Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2021. április 20-án a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Sofőr Legartis d.o.o., Hármasmalom 2/l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. május 7.) Referens Sünkel M d.o.o., Hármasmalom 2/M., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. május 20.) Raktáros + sofőr Sünkel M d.o.o., Hármasmalom 2/M., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. május 20.) Személyi asszisztens Tornisa környékén Pravica s.p., Ulica Štefana Kovača 103., Turnišče (1 munkahely, határozott idő: a projekt befejezéséig, jelentkezési határidő: 2021. május 6.) Ellenőr Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 18.) Lakatos/szerelő Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (5 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 18.) Technológus Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (3 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 18.)

Házkutatással ért véget április 13-án az a nyomozás, amely során rekordmen�nyiségű, különböző fajtájú kábítószerekre bukkant a szlovén rendőrség. Összesen négyszáz kilónyi illegális drogot foglaltak le, többek között ecstasyt, heroint, valamint mefedront, továbbá egy új, szintetikus anyagot, a ketamint, amely Szlovéniában még nem szerepel a tiltott szerek listáján. A lefoglalt drogok piaci értéke a rendőrség szerint nagyjából 3 millió eurót tesz ki. Az említett ügyben a nyomozást a muravidéki rendőrség indította 15 hónappal ezelőtt, miután az észt rendőrség jelezte, hogy a muraszombati postán adták fel azt az étrendkiegészítőnek álcázott kábítószercsomagot, amit az észt hatóságok lefoglaltak. A nyomozás részleteit Rous Bojan, a Muraszombati Rendőrség bűnügyi csoportjának vezetője ismertette a múlt pénteki sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy észt kollégáik megkeresése után a szálak egy négytagú csoporthoz vezettek, akik az internet feketepiacán árusították a különböző drogokat

az egész világon. Az adásvétel kriptovalutában történt, vagyis nem volt személyes kontaktus az eladó és a vevő között. Mind a négy gyanúsítottnak megvolt a szerepe: a vezető összeállította az árjegyzéket és árusította a drogokat a világhálón, továbbá tartotta a kapcsolatot

birtokában a rendőrség április 13-án három helyszínen tartott házkutatást: kettőt a maribori, egyet pedig a ljubljanai rendőrség körzetében, és ahogy az már elhangzott, rekordmennyiségű illegális szerre bukkantak a lakásokban. Mind a négy, 28 és 43 év közötti gyanúsított személy

Összesen 400 kiló különbözü drogot foglaltak le. a vevőkkel. Ő készítette elő a csomagokat, valamint szerezte be az alapanyagokat az amfetamin előállításához. A többiek a csomagok kézbesítéséért feleltek. A kábítószerek ára attól függött, mennyit vásároltak tőlük, illetve milyen távolságra kellett kézbesíteni azt, továbbá visszatérő vásárló volt-e az ügyfelük. Az eladott drogok jó minőségűek voltak,. Ezen információk

szlovén állampolgár. Mindnyájan őrizetbe kerültek illegális kábítószerelőállítás és -kereskedés gyanúja miatt. A szlovén jogszabályok szerint az illegális drogok előállításáért és terjesztéséért 1–10 évig terjedő börtönbüntetés jár, míg bűnszervezet működtetéséért akár 5-től 15 évig is rács mögé kerülhet a négy gyanúsított. SoPe

Hegesztő- és vágórobot-programozó Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. május 1.) CNC-vágó kezelője Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. május 1.) CNC-szerszámgép kezelője Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 18.)

(Kulcslyuk Kiadó, 2020, 231 oldal)

Kezelő (CNC-vágó) Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (2 munkahely, határozott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2021. június 18.)

Vekerdy Tamás könyve az élet fontos kérdéseiről szól. Egy fiatal nő és egy pszichológus beszélgetése került bele – az életről, a halálról, a szerelemről. Olyan kérdésekről, amelyek az ember és a világ eredetére vonatkoznak, az élet értelméről, céljáról szólnak, valamint arról, hogy mi lesz velünk a halál után…

Összeszerelő és hegesztő szakember Martmetal d.o.o., Ipari utca 5., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. június 18.)

Rendezvényeink: A Könyv éjszakája egy önkéntes, önszerveződő nemzeti és nemzetközi projekt, amely nyolcadik éve zajlik Szlovéniában és máshol a világon. A könyv világnapját, április 23-át ünnepeljük vele. A rendkívüli helyzet miatt idén a világhálón és a közösségi oldalakon kerül megrendezésre. Könyvtárunkban idén már második alkalommal rendeztük meg virtuálisan a Könyv éjszakáját. E célból létrehoztunk egy honlapot, amelyen különböző szerzők műveit jelentettük meg: verseket, prózát, audiovizuális tartalmakat, részleteket és útibeszámolókat.

Épület- és területgondnok Soft s.p., Ulica Prekmurske Čete 110., Črenšovci (2 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. április 30.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

Vekerdy Tamás: Honnan? Hová? – Tíz beszélgetés életről, halálról, szerelemről

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .


Info Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak Dobronak 266/j., 9223 Dobronak INTÉZET TANÁCSA

pályázatot hirdet IGAZGATÓI (férfi/nő) munkahely betöltésére. Az igazgatói kinevezéshez a jelöltnek eleget kell tennie az általános törvényi feltételeknek és a külön feltételeknek A Szlovén Köztársaságban folyó nevelés és oktatás szervezettségéről és finanszírozásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye 2007/16 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2008/36, 2009/58, 2009/64 – jav., 2009/65 – jav., 2011/20, 2012/40 - ZUJF és 2012/57 - ZPCD-2D, 2015/47, 2016/46, 2016/49 – jav. és 2017/25 - ZVaj), valamint Az olasz és a magyar nemzeti közösség nevelésre és oktatásra vonatkozó különjogairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 2001/35, 2007/102 – ZOsn-F, 2018/11) összhangban. A munkába lépés várható ideje 2021. 9. 1. Az igazgatói munkahelyen végzett munka teljes munkaidőben történik. A kiválasztott jelölt kinevezése 5 évre szól. Az egyén a mandátum idejére az igazgatói munkahely betöltésére munkaszerződést kap. A pályázatot a feltételek teljesítését igazoló bizonylatokkal (végzettség igazolása, pedagógusi minősítési fokozat igazolása, szakvizsga, igazgatói vizsga, munkatapasztalat az oktatásban; erkölcsi bizonyítvány – igazolás, hogy szándékosan nem követett el hivatalból üldözendő bűncselekményt; igazolás, hogy ellene 6 hónapot meghaladó jogerősen letöltendő börtönbüntetést nem szabtak ki; igazolás, hogy ellene szeméremsértés bűncselekmény ügyében büntetést nem szabtak ki, valamint írásbeli nyilatkozat, miszerint szeméremsértés bűncselekmény ügyében ellene más (lakhelyén kívüli) bíróságon sem folyik eljárás), az intézet vezetési programjával és esetlegesen az eddigi munkatapasztalatokat is tartalmazó rövid önéletrajzzal a pályázat közzétételét követő 12 napon belül az alábbi címre kell beküldeni: Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak Intézet Tanácsa, Dobronak 266/j., 9223 Dobrovnik – Dobronak, „IGAZGATÓI PÁLYÁZAT” megjelöléssel. A jelöltek a kinevezésről a törvényes határidőn belül írásbeli tájékoztatást kapnak.

Április 23-a és 29-e között Lendvai Plébánia A szentmisék hétközben újra a hívek jelenlétében 19.00 órakor lesznek, szerda kivételével, amikor 8.00 órakor lesz szentmise az óvintézkedések következetes betartásával. Azok az ülőhelyek, ahova a hívők leülhetnek, angyallal vannak jelölve. Pénteken, április 23-án 20.00 órakor a Zoom applikáción keresztül Világosság útja esti ima lesz. Szombaton, április 24-én 18.00 órakor vasárnapra érvényes szentmise lesz. Vasárnap, április 25-én húsvét utáni negyedik – a jó pásztor vasárnapja. Szentmisék 8.00 órakor magyar és 10.00 órakor szlovén nyelven élőben és egyben a Zoom applikáción is. Elérhetőség: www. zupnija.lendava.si. A szombati és a vasárnapi szentmisékre egy nappal korábban jelentkezni kell a következő telefonszámon: 041-670-199.

Dobronaki Plébánia A dobronaki plébániában a szentmisék az óvintézkedések miatt a püspökök járványügyi útmutatóinak következetes betartásával zajlanak: A szentmisék hétközben 18.00 órakor vannak Dobronakon. Szombaton, április 24-én 16.00 órakor Göntérházán szentmise, 17.00 órakor pedig áldoztatás Radamosban. Vasárnap, április 25-én húsvét utáni negyedik – a jó pásztor vasárnapja. Dobronakon 7.30-kor szlovén és 10.30-kor magyar szentmise.

•Csentében eladó egy 150 és egy 50 literes rozsdamentes boroshordó, egy 240 literes fahordó, valamint két műanyag puttony. Érdeklődni: 051 383 945

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .

MEGEMLÉKEZÉS Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Elfelejteni téged soha nem lehet, meg kell tanulni élni nélküled. Április 13-án múlt el egy szomorú év, hogy örökre itt hagyott bennünket

Gerenčer Suzana (1966–2020)

Köszönet mindazoknak, akik velünk együtt szívükben őrzik emlékét és gyertyát gyújtanak sírjára. Szerettei

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Evangélikus Egyház Az SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig az istentiszteletek Lendván elmaradnak.

Református Egyház

apróhirdetés •Eladó jó állapotban lévő IMT 539 traktor új műszakival, Tehnostroj traktorutánfutó szintén jó állapotban és Laverda kaszálógép körfűrésszel. Érdeklődni: 041-427-993.

gyertyafény

Vasárnap, április 25-én Szentlászlón 10.00 órakor istentisztelet a református templomban. 15.30-tól Lelki Séta, Isten dicsérete a szabadban a református templomnál. Érdeklődni a 070-870-474-es telefonszámon lehet.

figyelmükbe •Április 22-én, csütörtökön 19.00 órakor •az MNMI YouTubecsatornáján •A Muratáj ’20 – Trianon című kötet bemutatója

névnapsoroló Április 23-tól 29-ig Péntek – Béla Szombat – György Vasárnap – Márk Hétfő – Ervin Kedd – Zita Szerda – Valéria Csütörtök – Péter

13


Info Humor

Horoszkóp

A motorosrendőr megáll a pirosnál a motorjával és eldől. Bosszankodva megszólal: – A fenébe már! Mióta leszerelték róla az oldalkocsit, mindig ezt csinálja!

Kos Már. 21. – ápr. 20. A héten számíthat extra pénzre. Mostanában a családra koncentrál, ami jó. Kisebb lakásfelújításba fog bele. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Szüksége lesz pihenésre, hiszen pörgős időszak előtt áll. A munkahelyén nem kell aggódnia semmi miatt.

Egy jómódú, elegáns férfi sétálgat az utcán. Egyszer csak eléugrik egy hajléktalan fegyverrel a kezében. – Drága uram! Segítsen! Tízezer forinttal megmentheti egy ártatlan ember életét! – És ki az az ártatlan ember? – Hogyhogy ki? Hát Ön! A kiskatona kimenőt kér az őrmestertől: – Ha kitalálod, melyik szemem van üvegből, kapsz kimenőt. – A jobb! – mondja a katona. – Honnan tudod? – Abban csillog némi értelem... Egy fickó üvöltve rohangál az építkezésen. – Mi történt? – kérdezi tőle a mester. – Egy tégla ráesett a lábamra. – Ezért kell így üvöltened? A Józsira tegnap rádőlt az egész fal, és még csak meg se mukkant. Kémiaórán a tanár ezt kérdezi: – Na, gyerekek, ha beledobom az aranygyűrűmet a savba, szerintetek feloldódik? – Nem, tanár úr. – Nagyon jó! És miért nem? – Mert akkor nem tetszene beledobni... Két férfi beszélget: – Nem értem, hogy vehettél ilyen drága étkészletet a feleségednek! – Drága volt, de megérte. A feleségem azóta a mosogató közelébe se enged.

14

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. A pénzügyekben pozitív hírt kap. Ha még keresi a társát, most bőven akad jelentkező, de a nagy szerelemre még várni kell. Rák Jún. 22. - júl. 22. Rendkívül energikus lesz a hete. Lehetséges, hogy megismerkedik valakivel, aki segít az ügyein.

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Gyermekszínész-meghallgatás. A szerencse Bodányi Brigitta budapesti olvasónknak kedvezett. Gratulálunk, nyereménye a Muratáj ’20 – Trianon című könyv és Pál Péter Kétidő című verseskötete, melyeket postai úton juttatunk el. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje május 3. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva, illetve info@nepujsag.net. Sok szerencsét!

kulcslyuk 2021

Ftičar Ines, az MMISZ titkára A legjobb dolgok az életemben: • A családom, a barátaim, valamint az állatok. Amire szívesen visszaemlékszem: • A gyerekkoromra. Ahová már holnap elutaznék: • Toszkána vagy Spanyolország bármelyik tája. A szabadidőmben: • Lovagolok, olvasok, rajzolok, futok. Ami azonnal fel tud bosszantani: • Az igazságtalanság. Ami nagy hatással volt az életemre: • A lovam, Zafír megvásárlása. A legnagyobb őrültség, amit tettem: • Hűha, sok olyan van! A leghasznosabb tárgyam (de nem a mobilom): • A noteszem. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Ejtőernyőzés, búvárkodás. A leghaszontalanabb tárgy a háztartásomban: • A sok kacat, amit már rég ki kellett volna dobnom.

Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Különös változások zajlanak az életében ezen a héten. Felfigyelnek a tehetségére – erre ne mondjon nemet. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Állhatatosan halad a céljai felé. Kitartásának köszönhetően nagy sikereket érhet el a héten. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Házasságkötésre kerülhet sor. Ha még keresi a társát, megismerkedik azzal, aki később a házastársa lehet. Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Komoly döntés elé kerül: úgy tűnik, választania kell az új szerelem és a régi párkapcsolat között. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Most jöhet valamilyen egészségügyi probléma, amit kezeltetni kell. A pénzügyekben pozitív fordulat jön. Bak Dec. 23. – jan. 20. Váratlan szerelmet, szenvedélyt jeleznek a csillagok, ami egyszerre felemelő és nyugtalanító érzés.

Akivel egyszer szeretnék találkozni: • Edith Eva Eger. Ha zene, akkor: • Pop, rock. Amiről a legtöbbet tudok beszélni: • A lovakról. A Muravidék legszebb helye: • A kis falum, Kót.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Az otthonára figyel ezen a héten. Az is lehetséges, hogy épp most költözik vagy átrendezi a lakását. Halak Febr. 20. – már. 20. Sikerrel jár, a családon belül jól elrendezi a békétlenséget. Ezért mindenki hálás lesz.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .


Horizont A torta az új trend

Édes kreativitás a konyhában Torta ma már nem csupán szülinapra készül, a mutatós édesség akár egy vasárnapi ebéd desszertje is lehet. Egy jó recepttel a tarsolyunkban elkápráztathatjuk a családunkat, a barátainkat. Ehhez sokféle kiváló alapanyag, modern receptek állnak rendelkezésre.

Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A közösségi média felületein két „muravidéki gyöngyszemre” bukkantunk, akik ugyan nem cukrászok, de csodás tortáikkal számos követőre találtak. Az alsólakosi Kulčar Tadeja amatőr tortasütőnek vallja magát, pedig elegáns tortái bármely cukrászdában megállnák a helyüket. Egy hodosi diáklány, Lukašev Vita pedig divatos „Naked Cake”-eket készít nagy szorgalommal a családja, a barátai örömére. – Azt hiszem, Coco Chanel gondolata a legtalálóbb arra, miért szeretek sütni, ő így fogalmazott: „Két alkalommal iszom pezsgőt, amikor szerelmes vagyok, és amikor nem.” Nos, így vagyok én a des�szertekkel. Mindig találok okot egy finom süteményre – mondja Kulčar Tadeja, majd hozzáfűzi, édesanyja remek tortákat szokott sütni a születésnapokra.

Kulčar Tadeja: – Néha az ember abban leli meg a legnagyobb örömöt, amiben nem is gondolta volna. Nekem ilyen a sütés. Ő pedig kíváncsi gyermekként folyton mellette állt és figyelte őt. – Akkor még én voltam az ő „kis asszisztense”, mára viszont a szerepek felcserélődtek, ő lett az én „nagy asszisztensem” – mondja mosolyogva. Tadeja hagyományos aprósüteményeket és pohárkrémeket is gyakran készít. A tortákért viszont egyenesen rajong. – Volt nálam

Tadeja tortáira az elegáns forma és a gazdag ízvilág jellemző. N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .

egy diák gyakorlaton, aki imádott süni. Mindig megmutatta a desszertjeiről készült fotókat, amikkel teljesen lenyűgözött. Alkalmanként kóstolót is hozott, és mindig olyan könnyedséggel adta elő a készítésüket, hogy teljesen elvarázsolt vele. Ezért kezdtem el én is kipróbálni új, modern recepteket. És bár a konyha gyerekkoromtól fogva hazai terep volt számomra, mégis valami újat kaptam. Igazi szenvedélyemmé vált, amit szívvel és örömmel csinálok – vallja. Tadeja azóta is gyakran böngészi az új recepteket, és minden ismeretlen hozzávaló egy igazi kaland számára. – A tortában az ízek harmóniája a legfontosabb. Ne csak szép, finom is legyen! Ma már sokféle alapanyaggal dolgozom. Minden egyes ízkombináció új ízélményt teremt. Görög joghurt, málna, narancs, áfonya, kakaó, vaníliapaszta, fehér csokoládé… ezek a személyes favoritjaim, de bolondulok a citrusfélék frissességéért, szeretem a savanykás ízeket is. Persze a sütésnél előfordulhatnak nem várt helyzetek, olyankor találékonynak kell lenni. Ehhez némi kreativitás és gyakorlat kell, de ettől is csak izgalmasabb lesz a végeredmény. Tadeja jelenlegi kedvenc tortája a csokoládés málnatorta és a mogyorós túrótorta. A családja nagyon hálás a finomságokért, amint az asztalra kerül a desszert, el is fogy az utolsó morzsáig. Lukašev Vita még csak 16 éves, de már őt is beszip-

pantották a modern cukrászat fortélyai. A hodosi lány, akárcsak Tadeja, kiskora óta rángatta nagymamái szoknyáját, hogy ellesse tőlük a sütés-főzés praktikáit. A legelső des�-

Lukašev Vita: – Ha szülinap, akkor én viszem a tortát! szert, amit 11 évesen önállóan készített, a fánk volt. Azóta az almáslepénytől a kenyérsütésig sok min-

nem túl édesek, könnyű a tésztájuk és a krémjük. A tetejükre jó sok gyümölcs vagy édesség kerül, ettől lesznek olyan mutatósak – mondja Vita, majd elárulja, mennyi munka van egy ilyen többrétegű torta elkészítésével. – Először meg kell sütni a lapokat, attól függ, milyen magas tortát szeretnék. Általában másnap szoktam a krémet elkészíteni, de ha erre nincs idő, akkor elkészítem a lapokkal egyidőben. Harmadik nap szoktam díszíteni, addig a torta a hűtőben pihen és jól ös�szeérnek az ízek. A kedvenc krémalapanyagom a ricotta, illetve túrót vagy mascarponét használok. Nagyon jó receptek vannak a neten, így ott szoktam böngészni, hogy mit mivel lehet kombinálni, ízesíteni. Vagy magam gondolok ki valamit. A szupermarketekben pedig ma már mindenfélét be lehet szerezni. Nekem a gyümölcstorták a kedvenceim. Szeretem, hogy egyszerű hozzávalókból ilyen finomat lehet készíteni – magyarázza Vita, aki egyébként óvó-

Csupa csoki és gyümölcs, Vita tortája trendi és fiatalos. dent megtanult. Jelenleg a „Naked Cake” típusú torták készítését élvezi leginkább. – A legelső tortát egy baráti szülinapra sütöttem. Attól fogva, ha ünnep van a családban vagy meghívnak vendégségbe, akkor én sütöm a tortát. Ezek a torták

nőnek tanul, de a gasztronómia is már belopta magát a szívébe. Amikor a nagymamája megkérdezte tőle, mit szeretne, Vita saját konyhát kért. Bizony, bizony, a nagymamáknak nagy a szíve, már készül a konyha az unokának...

15


Horizont 30 éves az önálló Szlovénia (8)

Szakszervezet: a csődök töb Szlovénia önállósulása és a rendszerváltás jelentős szerkezetváltást hozott a gazdaságban is. Addig ismeretlen helyzetek alakultak ki, melyek megpróbáltatások elé állították a társadalom egyik legérzékenyebb rétegét, a dolgozókat. Bobovec Zdenkával, a Szlovén Szabad Szakszervezeti Szövetség (ZSSS) egyik akkori legkiemelkedőbb muravidéki aktivistájával – aki még ma is aktív szakszervezetis – világítottuk meg mai szemszögből a 30 évvel ezelőtti eseményeket.

Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A lendvai szakszervezeti iroda vezetőjeként, muravidéki megbízottként Bobovec Zdenka oroszlánrészt vállalt a helyi dolgozók érdekképviseletében rögtön Szlovénia önállósulása után, ahogy már előtte is. Ma is kitart azon véleménye mellett, hogy a csődök többsége elkerülhető lett volna. Az akkori management nem volt eléggé felkészülve az átalakulásokra. A fordulat következményei súlyosak voltak elsősorban az ipar számára az ágazat munkaerőintenzív jellege miatt, a cégek emberek sokaságát foglalkoztatták. Amikor azonban bekövetkeztek a csődök az addig jól működő cégeknél is, a vártnál súlyosabb következményeket hoztak – mondja. A cégek leállásával a Muravidéken több mint 10 ezer dolgozó elveszítette a munkahelyét, akik gyakorlatilag egyik napról a másikra munkanélkülivé váltak minden juttatás nélkül. – A kollektív jogok megvédésében és érvényesítésében a szakszervezet tudott azért segíteni. Nem nőnapi virággal és élelmiszercsomaggal, hogy jelképesen fejezzem ki magam, hanem konkrét jogi lépésekkel. Abban az időben nagyon fontos volt, hogy a munkavállalók érezzék, van támogatásuk, áll mögöttük valaki – emlékszik vissza Bobovec Zdenka. – Lendván például

16

a csődhullám már az önállósulás előtt végigsöpört, alaposan megváltoztatva az addigi gazdaság képét. Az Ipari utca szinte teljesen kiürült, elcsöndesedtek a gyárak, miután a Varstroj

sőbb is bíztak abban, hogy a vállalat visszaveszi őket. Az 1991-et követő legkomolyabb gazdasági válság országos szinten is a fémiparban jelentkezett, ami nagy hatással volt Lendva

– Ma is van értelme a szakszervezeti munkának – mondja Bobovec Zdenka. és az Imo cégek 1991 tavaszán csődbe jutottak, s több mint ezer dolgozó munkanélkülivé vált. A csődeljárás akkoriban nagy sokk volt, és egy olyan fogalom, amit a dolgozók lényegében tévesen értelmeztek: csőd esetén a munkahely megszűnéséről van szó. A dolgozók viszont jóhiszeműen azt hitték, hogy ideiglenes otthoni várásra kényszerültek, nem pedig a munkaközvetítő listájára. És fizetés nélkül maradtak. A probléma náluk másképp tudatosult, még évekkel ké-

iparára is. Az ágazat jelentette a község és a szélesebb környék gazdaságának egyik legfontosabb pillérét a legtöbb foglalkoztatottal. A fémipari cégek nehézségei és csődje miatt óriásira nőtt a munkanélküliség aránya, s ezzel a kilátástalanság is. A gondokra 1992-ben tüntető összejövetellel figyelmeztettünk. Az akkori lendvai község székháza előtt több mint 1.100 munkanélküli jelent meg. Ez volt az első általam szervezett tüntetés. Később tudtam meg, hogy az eseményt filmre vették,

elemezték, így a politikai helyzet miatt a legkisebb hiba is bizonyos következményekkel járhatott volna – idézi fel. Az országszerte tartott tüntető megmozdulások súlyos gazdasági válságot tükröztek Szlovéniában, s a legjobban a Muravidék és Podravje volt érintett. A Lendva-vidéken például az Integral, az Indip, a Mura egysége, valamint az utódvállalatok, a Varis, a Montaža, a Purlen nem tudták a munkanélküliek seregét újból munkaviszonyba venni. Később pedig az utódvállalatokat sem kerülte el a csőd. Bobovec Zdenka szerint az 1990-es években a csőd helyett a munkaerőfelesleg megállapításához is folyamodhattak volna a cégvezetőségek. – De akkoriban az igazgatók hazai emberek voltak, így inkább kerülték ezt az intézkedést, pedig a cég túlélését, a tevékenység és a munkahelyek többségének megőrzését jelentette volna. A hangulat olyan volt, hogy a dolgozók négy hónapot is hajlandók voltak eltűrni a fizetések késésében – ahogy például a Montaža cégnél volt –, csak hogy jobbra forduljon a helyzet, hiszen nem voltak felkészülve a cég feladására. A döntések azonban más irányba mentek. Rengeteg volt a csőd, és eszköz volt arra, hogyan lehet megszabadulni a munkaerőfeleslegtől, a magas eladósodástól, a fizetésképtelenségtől. A legnagyobb árat mindebben a dolgozók fizették – mondta az akkori helyzetet felidézve a szakszervezeti aktivista. A muravidéki gazdaságban a ruházati és a fémipart sújtotta a legnagyobb mértékben a Szlovénia önállósulását követő időszak,

amit nagyrészt a jugoszláv piacok elveszítése idézett elő. Az építőipar azonban kivétel volt, viszonylag jól átvészelte a válságot. Az ágazatnak csak három jelentősebb csődje volt a Muravidéken: a Gomboc Kft. és a PGP Ljutomer Kft., valamint a lendvai Gradbeništvo cég. – A legnagyobb félelem az akkori SGP Pomurje, a mostani Pomgrad körül volt. Köszönhetően a cég már akkori jó pozíciójának és a többi cégtől eltérő üzletpolitikájának, különösen pedig annak, hogy nem volt eladósodva, a helyzete elég szilárd volt ahhoz, hogy túlélje az átállást. Ma a Pomgrad az egyik legsikeresebb szlovén cég. Hasonlóan sikeres cég volt a Varstroj is, de a pénzügyi és a piacveszítési nehézségek miatt ott is gondok jelentkeztek, kilátástalan lett a helyzet, a vezetőség csődbe küldte az 1.000 főt foglalkoztató céget. Ma is azt állítom, hogy a Varstroj csődje mesterségesen előidézett intézkedés volt – fejti ki. Az ország önállósulásával a cégeknek a szabadpiacon kellett keresniük a jövőt, ami a gazdasági viszonyokat – a cégen belülieket is – megváltoztatta. Lépésenként történt az átalakulás a szocializmusból a kapitalizmusba, amit elsőként a privatizáció testesített meg – fogalmaz Bobovec Zdenka. Hogy miként zajlott a cégek „tulajdonosítása”, közismert: akinek volt pénze, kötvényeket, tulajdonjogi certifikátumokat tudott vásárolni. A dolgozók számára a lakossági certifikátumok (bizonylatok) egy ismeretlen eszközt jelentettek, amit nem tudtak hogyan értékesíteni, befektetni. – Szakavatottság hiányában nem tudták, mit kezdjenek velük, ezért az

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .


Horizont

bbsége elkerülhető lett volna

A muravidéki munkanélküliek első szervezett tiltakozó felvonulása 1992 márciusában Lendván a Népújság korabeli tudósításában. A községben akkor 2.000, a Muravidéken 7.700 munkanélkülit tartottak nyilván, túlnyomórészt 22 cég csődjének következményeként. A községháza előtt több mint ezer ember vonult fel, a lap azonban csak visszafogottan számolt be a szakszervezeti akcióról... első alkalommal eladták őket, hiszen minden pluszpénz jól jött a munkásfizetés mellé. Egyfajta vad privatizációról beszélhetünk, a dolgozók túladtak a certifikátumokon anélkül, hogy bármilyen minimális tulajdonjogot érvényesítettek volna a cégekben. A bizonylatokban egyszerűen nem hittek, a kockázatokkal járó befeketések és a várható magas hozamok pedig túl messze álltak tőlük. A biztonságot a bankban tartott pénz jelentette – ma-

gyarázza Bobovec Zdenka. Ami az önálló Szlovéniában elért szakszervezeti eredményeket illeti, mindenképpen az általános kollektív szerződés megkötését kell kiemelni, amit az 1990-es években az ágazati szerződések követtek. – Nagy előrelépést jelentett az 1991-ben létrejött garanciális alap, amelyből a dolgozóknak anyagi juttatást tudunk adni a fizetések elmaradása esetén. Ezzel enyhítjük a több hónapos anyagi nélkülözést. Az alap

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .

pedig a csődeljárásban felveszi a hitelező szerepét, ami a dolgozók szempontjából szintén fontos és jelentős mozzanat. A cégek új tulajdonviszonyában igazgatási társszerep jut a dolgozóknak, mégpedig az 1996-ban jóváhagyott törvény alapján. A törvény lehetőséget ad a dolgozók tanácsának megalapítására, akár (mandátumhoz kötött) hivatásos elnökkel. Az igazság azonban az, hogy ezzel a joggal csak a nagyobb cégekben élnek, a

kisebbekben pedig nem töltik be a megfelelő szerepet. Pedig a törvény az egyik jó lehetőséget biztosítja a dolgozók jogainak érvényesítését illetően. Részben érthető a tanácsok ellentmondásos szerepe, hiszen nem mindenütt alakultak ki olyan közegek, amelyek a megfelelő szerepet vállalni tudták volna, hiszen – valljuk be – ez nem is olyan egyszerű feladat. Szükség van bizonyos szakavatottságra, jogi tudásra, tárgyalóképességre, kommunikációs képességekre és felelősségvállalásra, de a kitettség is nagy. Ahol a dolgozók tanácsa nem aktív, ott külső segítséget nyújtunk, és nyugodtan mondhatom, jó eredménnyel, hiszen talán nincs eset, ahol a cég vezetősége ne fogadna bennünket – mondja a szakszervezet mai szerepköréről. – Míg a rendszerváltás előtt a szakszervezet inkább a dolgozók közösségformáló szerepét vállalta, mára inkább jogi tanácsadói és dolgozói érdekvédelmi szerepet tölt be. A szerepe és a hatása fontos a cégekben, de sok esetben a jogi eljárásokban is. Szinte teljesen a múlté már a különböző társas események és sportrendezvények, utazások és kirándulások szervezése, valamint a téli tüzelő közhellyé vált beszerzése. A tagoknak természetesen díjmentesen adnak tanácsokat, nyújtanak segítséget. A szakszervezti tagság önkéntes, és habár a múltban különböző okoknál fogva visszaesett, de újra növekvő irányt mutat, még a fiatalabbaknál is. Mindezek ellenére Bobovec Zdenka most is úgy véli, hogy a dolgozók körében ma is hasonló félelem honol, mint az önállósuláskor. Akkor a

csődöktől tartottak, ma pedig a cégek leépítésétől, a foglalkoztatottak számának karcsúsításától, ami ugyanazt a végeredményt hozza: elbocsájtás, munkanélkülivé válás. Az elmúlt 30 év a dolgozók számára kihívásokkal teli időszak volt, a fő problémák pedig ugyanazok maradtak: elbocsájtások, bérek, járulékok, a nyaralási pótlékok kifizetése, a tőke és a munkaerő viszonyának kérdése. – A fizetések mértéke állandó harc és téma, a dolgozóknak nagyon sokszor a munkáltatói közömbösséggel kell szembesülniük. A minimálbér jelenlegi összege bruttó 1.024 euró, tavaly 940 volt. A kisebb vállalatoknál és az iparosoknál örökzöld érvelés, hogy a minimálbér emelése pénzügyi nehézségeket, csődöt válthat ki. De már egyre több esetben tudják, hogy például a lakatost is jól meg kell fizetni, nem csak a gépészmérnököt. Idén a minimálbér emelését a Covid-helyzet miatt az állam segítette, a cégeknél ezért nagyobb ellenkezést nem észleltünk. Már 32 éve sürgetem a nyaralási pótlék ügyét is. Amikor június van, a pótlék kifizetésének ideje, újra és újra ugyanazok a kérdések merülnek fel a munkaadók változatlan válaszaival: az állam még nem biztosította a pótlékra a keretet. Most már minden szereplőnek illene tudnia, hogy a pótlékra a munkaadónak kell elkülönítenie a pénzt. A dolgozók azonban már tudják, hogy a jogaik érvényesítésénél szívós kitartás nélkül a cégeknél csak ritkán lehet eredményt elérni, amiben kulcsfontosságú a munkáltató-munkavállalószakszervezet közötti viszony – mondta Bobovec Zdenka.

17


Sport Szuperliga

Bajnokok Ligája a legnagyobak nélkül? Vasárnap este mint derült égből a villámcsapás érte a labdarúgás szerelmeseit a hír: 12 nagymúltú klub bejelentette az úgynevezett Szuperliga indításának tervét, ami az eddigi legnagyobb klubtorna, az UEFA Bajnokok Ligája vetélytársa lehet. Az új futballtorna független lenne az európai szövetségtől (UEFA), és a

klubok vezetői irányítanák. Angliából hat klub, az Arsenal, a Chelsea, a

Liverpool, a Tottenham, a Manchester City, valamint a Manchester United egye-

464 lefutott kilométer A „Gibko kilométereket gyűjt az egészségért és a gyerekek ingyenes sportüdülésére” című projekt keretében április 17-én megvalósult a harmadik, egyben utolsó esemény is, mégpedig „Hány kilo-

vényen részt vett Bogomir Dolenc extrém sportoló is, aki már néhány éve elsősorban a jótékonyság jegyében fut. Szombaton reggel Poljčanéról indult útnak, Lendvára délután négy óra körül érkezett

a szombati esemény is a jótékonyság célját szolgálta, hiszen a lefutott kilométerek a gyermekek ingyenes sportüdüléséhez is hozzájárultak. Gyurkač Renata és Horvat Tjaša szervezők elégedettek a sport jegyében

Čeferint felháborította a bejelentés. zett bele a tervbe. Spanyolországból a három óriás, az Atletico Madrid, a Real Madrid, illetve a Barcelona, míg Olaszországból a Juventus, a Milan, és városi riválisa, az Internazionale képezi az alapító csapatokat, akikhez a tervek szerint további három állandó tag társul, míg öt csapat évről évre egy selejtezősorozat után kerülhetne be az elitbe. Ezen együttesek két 10-es csoportban mérkőznének meg egymás ellen, majd mindkét csoport legjobb három csapata jutna a negyeddöntőbe, illetve az 5. és 6. helyezettek mérkőznének meg a maradék két helyért a legjobb nyolc között. Ezután jönnének a negyed- és elődöntők, majd a finálé. A mérkőzéseket a hétvégi hazai bajnoki meccsek mellett, hét

közben bonyolítanák le, amikor eddig a Bajnokok Ligája, illetve az Európa Liga meccseit játszották. Az első információk szerint már csak az indulásért 350 millió euró járna minden csapatnak, amely még a szupergazdag klubok költségvetésében is igen jelentős tétel. Aleksander Čeferint, az UEFA elnökét felháborította a bejelentés, és az említett klubok játékosait eltiltatná a válogatottságtól, így azok akár már a másfél hónap múlva rajtoló Eb-n sem szerepelhetnének. Hogy ezt a lépést tényleg megteszi-e az UEFA, valamint hogy mikor kezdődne a Szuperliga, még nem tudni pontosan. Utóbbiról eddig annyit tudni, hogy akár már idén augusztusban. SoPe

29. forduló 28. forduló

Bogomir Dolenc extrém sportoló Horvat Tjaša és Gyurkač Renata társaságában fejezte be a jótékonysági futást. métert tud Lendva lefutni egy nap alatt?” cím alatt. Az egésznapos rendezvény alkalmából több mint 80an húztak futócipőt (főként családok) és összesen 464 kilométert gyűjtöttek össze a természetben, illetve az 1. Sz. Kétnyelvű Általános Iskola pályáján lefutott körökkel. A rendez-

18

meg, 92 kilométert hagyva maga mögött. Ljutomerben a csentei focicsapat egy része csatlakozott hozzá, így az utolsó 28 kilométert már társaságban futotta le. A női maratonfutókat Nina Alt Doma képviselte, aki szintén Ljutomerben csatlakozott Dolenchez. Mint a Gibko-programok zöme,

zajlott programmal, hiszen ismét sok embert tudtak a természetbe kicsalogatni és mozgásra bírni őket. A már említett projekt egyébként április végéig tart – még mindig lehet kilométereket gyűjteni gyalog, kerékpáron vagy futással. FaBri

Mura – Celje Gorica – Olimpijja Aluminij – Maribor Bravo – Domžale Koper – Tabor

0:0 (0:0) 0:1 (0:0) 0:0 (0:0) 2:2 (1:0) 1:0 (0:0)

Paks – ZTE Kisvárda – Ferencváros Honvéd – MOL Fehérvár Puskás AFC – MTK Újpest – Mezőkövesd Budafok – DVTK

1:1 (0:1) 0:0 (0:0) 2:3 (2:1) 3:0 (2:0) 3:0 (2:0) 1:2 (0:1)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 28 15 9 4 36:17 54 2. Maribor 29 13 11 5 52:35 50 3. Mura 28 12 10 6 31:18 46 4. Domžale 29 11 11 7 42:32 44 5. Koper 28 11 7 10 36:37 40 6. Bravo 28 8 12 8 29:29 36 7. Tabor 28 9 6 13 31:37 33 8. Aluminij 29 7 10 12 20:36 31 9. Celje 29 7 7 15 24:34 28 10. Gorica 28 4 7 17 17:43 19

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 29 19 8 1 60:19 66 2. Puskás AFC 29 17 4 8 43:32 55 3. MOL Fehérvár 29 13 8 8 57:34 47 4. Paks 29 11 8 10 60:55 41 5. MTK 29 10 9 10 39:39 39 6. Kisvárda 29 10 9 10 24:34 39 7. Újpest 29 11 5 13 40:57 38 8. Mezőkövesd 29 10 8 11 31:38 38 9. Honvéd 29 8 9 12 42:42 33 10. ZTE 29 8 6 15 45:52 30 11. Budafok 29 7 6 16 32:54 27 12. DVTK 29 7 5 17 31:48 26

A 29. forduló párosítása 2021. április 20-án és 21-én: Tabor – Mura, Olimpija – Koper, Gorica – Bravo, Celje – Aluminij, Maribor – Domžale.

A 30. forduló párosítása 2021. április 20-án és 21-én: ZTE – Budafok, Ferencváros – Újpest, MTK – Kisvárda, DVTK – Puskás AFC, Mezőkövesd – MOL Fehérvár, Paks – Honvéd.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .


Sport Muránia Röplabdaklub

Újabb vereség, elemzik a játékot A lendva Muránia női röplabdaklub ismét vereséget szenvedett, ezúttal a szlovén másodosztály 7. körében múlt szombaton a vuzenicai Svolley vendégeként: OK Svolley – OK Muránia 3:0. (25:18, 25:15, 25:16). Ezzel az eredménnyel továbbra is a keleti csoport utolsó előtti helyén állnak. Todorović Spasoje edző szerint a mérkőzésen főleg a rossz fogadások döntöttek, amelynek az volt az oka, hogy csapata ezúttal sem tudott teljes felállásban játszani. Három kulcsjátékos is hiányzott: Čiček Eva feladó, Horvat Laura liberó és Sarjaš Lana szélső ütő. A mérkőzés elemzéséből kiderül, hogy minden szettben jobban kezdett a Muránia, a lányok

meglepően jól játszottak a szettek első harmadában. Ezután viszont érthetetlen módon mindig visszaestek. Ehhez hozzájárulhatott, hogy csak öt nap felkészülési idejük volt a mérkőzésre. Todorović szerint jó volt az adogatás, amellyel nyomást tudtak gyakorolni, de ugyanez volt mondható az ellenfél szerválására is. A legutóbbi bajnoki mérkőzés óta 23 nap telt el, ez idő

alatt a lányok ismét csak részben tudtak edzeni. A járvány okozta hosszabb szünetek a bajnokságban is ártottak Horvat Laura liberó szerint, főleg azért, mert amikor végre megtalálják a formát, tudnak normálisan edzeni, akkor hirtelen megint két hétig nem lehet játszani, például mert megfertőződik egy játékos. Ebben az esetben ismét félbe kell szakíta-

A Muránia játékosai a hétfői edzésen.

A Zvezda kilép a Lendvai KLSZ-ből Szombaton tar totta meg évi rendes közgyűlését a völgyifalui Zvezda Futballegyesület, amelyen a tagok megvitatták a 2020as év eredményeit. Gal Erik elnök, valamint a felügyelőbizottság beszámolója után a pénzügyi zárszámadást is elfogadták az egybegyűltek. A legfontosabb pont, amiről beszéltek, a 2021-re vonatkozó tervek voltak. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy kilépnek a Lendvai Községközi Labdarúgószövetségből. Döntésüket főként a több éve tartó játékoshiány indokolja, valamint a szövetség viszonya a liga klubjaihoz. Az egyesület azonban nem

Gal Erik, a Zvezda Futballegyesület elnöke. szűnik meg, csupán átalakul. A napokban felvették a kapcsolatot a Muraszombati Községközi Kispályás Labdarúgószövetséggel,

N É P Ú J S Á G 2 0 21. á p r i l i s 2 2 .

ami azt jelenti, hogy a következő idénytől kisfocira váltanak. Az ehhez szükséges feltételek nagy része már megvan, a klub pénzügyileg stabil, így már csak az adminisztratív feladatokat kell teljesíteniük. Ezzel a Zvezda lesz az első klub a Lendvai község területéről (a Lakos veteránjait kivéve), amely kispályás labdarúgásban méri össze erejét ellenfeleivel, így a 73 éves völgyifalui futballtradíció továbbra is fennmarad. A kisfocis terv azonban nem zárja ki azt, hogy ha ismét lenne elegendő igazolt játékosuk, ne térnének vissza a klasszikus labdarúgáshoz. SoPe, fhm

ni az edzéseket. Laura a legutóbbi mérkőzésen betegség miatt hiányzott, és ez az edző szerint hatással volt a csapat játékára úgy a támadásban, mint a védelemben. Helyette a fiatal Celec Barbara kapott lehetőséget, aki ugyan jól végezte a feladatát, de Lau­ ra kiesése mégis sokkal nagyobb hatással volt a játékra. Főleg a támadásban hiányzott, de a védekezés

és az ellentámadások is jobban működtek volna, ha tudott volna játszani. A Muránia következő ellenfele a tervek szerint most szombaton Slovenj Gradec lesz idegenben. A siker Todorović szerint attól függ majd, hogy tudnak-e a héten teljes felállásban edzeni, s ugyanez vonatkozik a bajnokság hátralevő részére is. Szabó Rudolf

Gólzápor Ptujban! Lapzárta: a lendvai Nafta 1903 a kedd esti mérkőzésen Ptujban 5:4-re legyőzte a vendéglátó Drava Ptuj csapatát, így három pontot hozott haza. A gólgyártás ugyan Bolla Gergő öngóljával indult a 9. percben, majd a ptuji Kahrimanović is megzörgette a Nafta hálóját a 12. percben. A hazaiak kapuját ezután Szabó Bence vette be (37. perc), így az első félidő a hazaiak 2:1-es vezetésével fejeződött be. A második félidőben a Drava ismét növelte a vezetést Đurić góljával (55. perc), majd következtek a Nafta góljai: Živko (60. perc), Oštrek (tizenegyes, 60. perc), Haljeta (70 perc). A mérkőzést a hazai Kahrimanović (82. perc) és a naftás Oštrek (90. perc) gólja zárta: a négy ptuji gólra öttel válaszolt a lendvai csapat! A Naftát a következő megmérettetés április 28-án várja, amikor a Szlovén Kupában a ljubljanai Olimpiját látja vendégül. F.h.m.

Nagy sikert aratott a Jezero Vasárnap zajlott az országos sportlövő 1B liga harmadik fordulója, amelyen a dobronaki Jezero fölényes és fontos győzelmet aratott a Celjska četa mala breza ellen: Jezero – Celjska četa mala breza 5:1. A versenyzők légpuska kategóriában a muraszombati lőtéren mérték össze tudásukat, hiszen Dobronakon nem volt elég elektronikus céltábla, így a házigazdák végül is nem hazai pályán tudtak sikeresek lenni. A két csa-

pat három-három lövésze mérkőzött meg egymással. A dobronakiaknál a már rutinos Kološa Franc, illetve a fiatal reménység, Bakan Urisk Lara is legyőzte ellenfelét, míg Vuk Nika, aki fiatalsága miatt csak most mutatkozhatott be a felnőtt csapatban, csupán 0,9 körrel maradt alul. A Jezero azonban így is simán győzött, 40 kör fölött volt az összesített különbség a két együttes között. SoPe

19


MURAVIDÉKI KÉPESLAPOK

Fotó: Galič Tomaž

Profile for Népújság

Népújság, 2021. 04. 22.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 16. sz.

Népújság, 2021. 04. 22.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 16. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded