Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Info „Magyar voltál, ezért” 57. évfolyam 16. szám

Lendva 2013. április 18. ISSN 0352-6569 1,00 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

7–14. oldal

h

e

t

i

A hrastoveci várudvaron kedden felavatott emléktáblán Márai Sándor Halotti beszéd című versének „Miért?... Ma-

gyar voltál, ezért” sorai állnak. Az emlékművet az MMÖNK az 1945ben elhurcolt, internált muravidéki magyarok

Energiaséta mezítláb és gyógypontok a Lendvai Terme energiaparkjában

Ritkán Héra József, a Kárpát Régió Üzleti történik meg, Hálózat lendvai irodájának vezetője hogy egy Az iroda szorosabban költőt a környezete összekötheti a két így támogat ország gazdaságát

6. oldal

16. oldal

emlékére állíttatta fel. A valamikori internáltaknak (a fényképen az eseményen megjelentek láthatók), hozzátartozó-

4. oldal

iknak Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Göncz László nemz etiségi képviselő, illetve Bíró

l

a

p

j

a

József egykori internált mondott emlékbeszédet. Bővebben a 2–3. oldalon. tt


Iránytű Emlékművet avattak Hrastovecen

Az áldozatok, hozz Bence Lajos

Hogy is állunk? Olvasom a külföldi világgazdasági híreket, elemzéseket a 2008 óta kialakult gazdasági recesszióról. E szerint a világ nagy részének gazdasága elhúzódó stagnálást mutat. Az eurózóna GDP-jének növekedése 1 százalék alatt van (2013-as adatok szerint Németországé 0,6, Franciaországé 0,4, Olaszországé 0,7 százalékra zsugorodik idén). A nagybeteg Görögországban, ahol már tényleg hat éve tart a recesszió, az európai pénzügyi injekciók ellenére a GDP 4 százalékkal csökkent. A hasonló úton haladó Spanyolországban 1,3, Portugáliában pedig 1,0 százalékos lesz a GDP-visszaesés. Az eurózónában az adósságkrízis továbbra is folytatódni fog. Nem különben nálunk, ahol a nemzetközi elemzések 1,4 százalékos visszaesést jeleznek, s az egy főre jutó GDP valószínűleg 22 ezer dollár alá kerül. Az inflációt egyelőre féken lehet tartani, de a költségvetési hiány aggasztóan alakul. Amerikai vélemények szerint Európában a helyzet a következő években sem változik megnyugtató módon. Ennek okait a hasonló nehézségekkel és hasonló mintákon „szocializálódó” amerikaiak a tőzsdei mozgásokra figyelés eltúlzásában látják, s nem a hosszú távú pénzügyi tervezésben. Legtöbb esetben – a baj bekövetkeztével is – csupán rövid távú megoldásokat tudtak felkínálni a partner országnak. A másik érv, hogy az európaiak nem képesek felülemelkedni szűk nemzeti érdekeiken, hogy az euró jövője érdekében szükséges kompromisszumos lépéseket megtegyék. Szlovénia talán nem juthat a nagy vesztesek (Görögország és Ciprus) sorsára, de az előszobában várakozó Horvátországot rossz gazdasági mutatói miatt (20 százalékos munkanélküliség) a csatlakozási jutalomként kapott 2 milliárd euró sem segíti ki máról holnapra a bajból.

Az 1945-ben Hrastovecre internált muravidéki magyarok tiszteletére kedden délelőtt a hrastoveci várudvaron ünnepélyes kereteken belül emlékművet avattak. A megható megemlékezéssel a muravidéki magyarság 68 év letelte után lerótta tiszteletét az önkényuralmi rendszer saját áldozatai előtt. Nyugodjanak békében! Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az egybegyűlt internáltakat, családtagjaikat a hrastoveci vár udvaron Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke köszöntötte. Kifejtette, minden nemzet életében vannak olyan pillanatok, amelyeket legszívesebben kitörölne az emlékeze-

szenvedtek a hrastoveci várépületben, illetve környékén.” Horváth Ferenc kifejtette, a várban csakis azért szenvedtek az emberek, mert magyarok voltak, az emléktábla felállításával pedig a muravidéki magyarság lerója kötelezettségét előttük. Elmondása szerint az emléktáblával a muravidéki magyarság senkit sem szeretne meg-

A köszöntő, illetve az emléktábla leleplezése után Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnökhelyettese mondott emlékbeszédet. „Nem messze a történelmi Magyarország határától gyűltünk össze, hogy emlékezzünk azok szenvedésére, akik pusztán azért kerültek az itt kialakított büntetőtáborba, mert magyarok voltak.

Göncz László nemzetiségi képviselő, Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke és Bíró József egykori internált közösen koszorúzott.

Megbízott igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horváth Ferenc, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Dunjko Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,00 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

téből, de ezt nem teheti meg. A muravidéki magyarság számára egy ilyen emléket jelent a hrastoveci internálás, amelyről sajnos évtizedeken keresztül nem szabadott beszélni sem, nemhogy megemlékezni. „Szerencsére most már olyan időket élünk, amikor a múltról már viszonylag nyíltan lehet beszélni, amikor megtehettük azt, hogy emléktáblával emlékezünk meg azon magyarokról, akik hónapokon keresztül

bántani, s kifejezte reményét, ez az emlékmű is egy intő példa lesz arra, hogy senkit sem lehet meghurcolni egyszerűen nemzeti hovatartozása miatt. A muravidéki csúcsszervezet elnöke beszédében egyben megköszönte a hrastoveci várban jelenleg tevékenykedő intézet vezetőségének a segítséget az emlékmű felállításában, illetve a magyar kormánynak az emlékmű felállítása költségeinek fedezését.

Ártatlanul megalázott és megkínzott honfitársainknak állítunk itt emléket” – mondta Semjén Zsolt. Beszédében kitért a hrastoveci internálás történelmi előzményeire, a Trianon utáni népességbetelepítésekre, a szintén ártatlan szlovén emberek sárvári meghurcoltatására, majd a már békében történt, az 558 magyar elleni hrastoveci bosszúra. Magyarország miniszterelnök-helyettese

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .


Nemzetiség

zátartozóik megnyugodhatnak így folytatta: „A 20. század vérzivataros éveire emlékezünk, amikor az embertelen és istentelen, barna és vörös diktatúrák játékszerévé váltak emberek, népek, nemzetek. Mi, magyarok a megszállás éveiben számtalanszor szórtunk hamut a fejünkre, ismertük be bűneinket, még azokat is, amelyeket el sem követtünk. Amiért minket felelősség terhel, azt most a szabad országban is elismerjük, de elvárjuk, hogy a mi áldozatainkat is fogadják el mások. Nem létezik egymás alá vagy fölé rendelt szenvedés, a szenvedőnek ugyanis mindegy, hogy milyen előjelű, milyen színű diktatúra üldözte el hazájából, szakította szét családját, kobozta el javait, taszította embertelen körülmények közé vagy gyilkolta meg.” Semjén Zsolt kiemelte, mindennek különös jelentősége van Közép-Európában, ahol több mint ezer éve a különböző felállásokban élünk együtt, vagyunk egymásra utalva különböző nemzetek tagjaiként. Hangsúlyozta, 15 évvel ezelőtt jelent meg a

Lendvai Füzetek hrastoveci és sárvári internáltakkal foglalkozó példaértékű különszáma, amely megmutatta, hogy nincs kétféle szenvedés, és ez azt a szellemiséget hordozza,

mindig itt állunk és azonos nyelven beszélünk, mint Mohácsnál, Muhinál vagy éppen Világosnál. Szavai szerint ezért elődeinknek sokszor nagy árat kellett fizetniük, a magyarság

Több mint húsz évet kellett várni, mire emlékművet kaptak a hrastoveci áldozatok. amellyel a jelenlegi magyar kormány megpróbál közelíteni szomszédjaihoz. Beszéde végén hangsúlyozta, évezredeken keresztül birodalmak jöttek, mentek, országok, alakulatok szűntek meg, mi azonban még

azonban él, a nemzet újra összetartozik. A jelenlegi nemzedékek felelőssége, hogy ez így is maradjon. Semjén Zsolt után Göncz László nemzetiségi képviselő is megosztotta gondolatait az emlékező

Šalovci községi magyar önkormányzat

Folytatódik a tájház felújítása A Šalovci Községi MNÖK Tanácsa április 9-i ülésén Domonkosfán elfogadta a 2013-as költségvetést. A tervezett kiadások egy részét idén is a tájházprojekt emészti fel, illetve a kultúrházban is várhatók is renoválási munkálatok. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az ülésen a tanácstagokon kívül jelen volt Kranjec Franc, a felügyelőbizottság elnöke, Kranjec Aleksandra, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vezetője, valamint Iztok Far tek,

Šalovci Község polgármestere. A tanács elfogadta a felügyelőbizottság beszámolóját, majd a közösség 2012-es zárszámadásának megvitatására került sor. Ebből kiderült, hogy a tájház felújítására tavalyról 8.000 euró maradt az elmaradt munkák miatt.

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .

Ezt az összeget idén fogják felhasználni. Egy további 10.000 eurós ter vezett költségkeretből a főépületen az ablakok cseréjét 6.000, a falak vakolását 3.400 euróból kívánják elvégezni. Az idei feladatok közt még az elektromos hálózat felújítása és a szabadtéri színpad kialakítá-

közönséggel. Kifejtette, a hrastoveci megemlékezés, emlékműavatás szimbolikus jelentőséggel bír, ennek ellenére számtalan szempontból kárpótolja a Hrastovecben szenvedőket, családtagjaikat, utódjaikat. „Annak külön örülök, hogy olyanok is vannak ma közöttünk, akik 68 esztendővel ezelőtt sajnos más körülmények között voltak itt. Gondoljunk először azokra, akik már nem lehetnek velünk ezen a napon, a családokra, asszonyokra, gyermekekre, az 558 szenvedőre, illetve köztük a 185 tizenöt évnél kisebb gyermekre, akik külön súlyt adnak a hrastoveci, kidričevói meghurcoltatásoknak” – mondta Göncz László. Kifejtette, a megemlékezésnek, az emlékműállításnak elsősorban nemzetformáló, nemzettudat-erősítő jelentősége lehet, emellett többek között a muravidéki magyarság meghurcolása is intő példa arra, hogy a totalitárius rendszerek között nincs különbség, arra, hogy a nácizmust, a fasizmust és a kommunizmust egyszerűen nem

lehet megkülönböztetni. Végül kifejtette, az emlékmű felavatásával egy fejezet mindenképpen lezárult, az áldozatok, utódjaik megnyugodhatnak, ennek ellenére van munkája az utókornak is mindaddig, amíg például a lendvai közös emlékműnél ténylegesen közösen is emlékezni tudunk majd. Az emlékbeszédek után Bíró József egykori hrastoveci internált is megosztotta gondolatait az egybegyűltekkel. Személyes, családi emlékeit felidézve kifejtette: csoda, hogy bárki megmaradt a meghurcoltak, internáltak közül, ennek ellenére nem érez a szívében gyűlöletet. Kifejtette, annyi biztos, aki ezt tette, annak szíve nem volt. Az emlékbeszédek után Zadravec Szekeres Ilo­na Bence Lajos „Tomboló türelemben” című versét adta elő, majd Bódis Tamás református lelkipásztor imádkozott az áldozatok, illetve a szörnyűségeket elkövetők lelki üdvösségéért. A megemlékezés a felavatott emlékmű koszorúzásával, gyertyagyújtással ért véget.

sa is tervben van. A tanács a költségek fedezését illetően a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázat sikerében is bízik. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésben összesen 55 ezer eurós bevétellel számol. A tájház további felújítása mellett a feladatok között a kultúrház falának szanálása is szerepel. Erre 6.000 eurót terveznek. Javaslat hangzott el, hogy a község bizonyos összeggel támogassa a kultúrház renoválását. A polgármester válaszában közölte, hogy a községi tanácsülésen tárgyalni fogják a felvetést. Az önkormányzat idén

is segíteni kívánja a do­ mon­kosfai egyesületek tevékenységét 3.300 euróval, a helyi, illetve a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolát pedig 2.500 eurós összeggel. A nemzetközi együttműködésekre 3.000, az ösztöndíjak kifizetésére 2.800 eurót szánnak. A tanácshoz az evangélikus gyülekezet fordult kérvénnyel az evangélikus hívők május 4-én és 5-én Domonkosfán megrendezésre kerülő találkozójának támogatására (Eho Podpornica). A tanács pozitívan bírálta el a kérvényt, az összeget a következő ülésen határozzák meg.

3


Nemzetiség KRÜH-iroda Lendván

Segítheti a gazdasági nyitást

Iparkamara elnöke felszólalásában elmondta, hogy az iroda jelentős szerepet vállalhat a két ország vállalatainak, vállalkozóinak információkkal ellátása

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat (KRÜH) lendvai irodájának februárban elmaradt megnyitójára kedden, április 16-án került sor magas rangú vendégek jelenlétében. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Lendván a Kranjec utca 4. szám alatti helyiségben kezdi meg tevékenységét a 11. KRÜH-iroda, melynek megnyitóját jelenlétével megtisztelte Semjén Zsolt magyar miniszterelnökhelyettes, Radetzky Jenő, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. vezérigazgatója, Szent-Iványi István, Magyarország szlovéniai nagykövete, Mazzag Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Vagács István, a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztályának vezetője, valamint a gazda-

sági élet több képviselője. A megnyitón sajnálatos módon a szlovén fél szinte egyáltalán nem képviseltette magát. A vendégeket Kiralj Ladislav, Lendva Község alpolgármestere köszöntötte, Horváth Ferenc, a muravidéki magyarság elnöke pedig a vendégek soraiból követte a rendezvényt. Az iroda vezetője Héra József lesz Lentiből, aki a közeljövőben az iroda feladatait egy asszisztens segítségével látja el, ő várhatóan „szlovén oldalról” érkezik. Az iroda korábban a munkahelyek betöltésére pályázatot hirdetett meg, ennek kimenetele a nyilvánosság előtt nem ismert. – A nemzetpolitikának a lényege az, hogy nem csak a kulturális, szellemi

értékeknek a szolgálatát igyekszik ellátni, hanem emellé gazdasági lehetőségeket is biztosítunk. Ennek szellemében a Kárpát-medence hat országában nyílt iroda, s az irodák hálózata lehetővé teszi a gazdasági szempontok megjelenítését is. Fontos, hogy ezt az irodahálózatot belgazdasági szempontból is nézzük, természetesen szorosan együttműködve az adott országgal. Egy olyan gazdasági lehetőséget jelent, ami az egész régiónak a javára válhat. A szlovéniai magyarság és a szlovén állam, illetve a magyar állam együttműködése révén egy olyan regionális gazdasági érintkezés valósulhat meg itt, ami egyaránt szolgálja az itteni magyarságot, a szlovénséget és Magyarországot

Az iroda fontos szerepet kaphat, reméljük, hogy a vállalkozók ezt ki tudják használni a határ mindkét oldaláról – emelték ki a lendvai KRÜH-iroda megnyitóján. – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Radetzky Jenő miniszteri biztos a Kárpát-medencében megvalósított KRÜH-projekt jelentőségéről szólt, melyet majd a várható gazdasági fejlődés, együttműködés igazolhat a jövőben legjobban. Mazzag Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és

Gyenge beiratkozási adatok

A kétnyelvű középiskola léte közös érdek Az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium megjelentette a középiskolai programok beiratkozási adatait a 2013/2014-es tanévre. A muravidéki középiskolákba összesen 776 diák iratkozott be, ami jó két osztállyal kevesebb, mint tavaly. Lendván jelentős a visszaesés. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

Annak ellenére, hogy a végzős általános iskolások kisebb létszáma miatt országos szinten a középiskolákban kevesebb férőhelyet hirdettek meg, még mindig észlelhető a diákszám-csökkenés. A Muravidéken több diák jelentkezésére számítottak az iskolák: a Rakičani Biotechnikai Középiskolában a tavalyihoz hasonló komoly csökkenés észlelhető (98 férőhely, 32 jelentkező), a radenci

4

Vendéglátóipari és Turisztikai Középiskolában idén jobb az arány (82 férőhely, 60 jelentkező), a Muraszombati Gimnáziumban elégedettek a beiratkozási adatokkal (102 férőhely, 94 jelentkező), a Muraszombati Szakközépiskolában (288 férőhely, 192 jelentkező) a hároméves programokban van még hely. A Muraszombati Közgazdasági Középiskolában is van még szabad hely (110 férőhely, 69 jelentkező), ugyanúgy a Rakičani Egészségügyi Középiskolában (138 férőhely, 112

jelentkező). Túljelentkezés egyedül a ljutomeri Franc Miklošič Gimnáziumban van: a meghirdetett 112 férőhelyre 120 tanuló jelentkezett. Az iskola óvónői programja is szinte megtelt, hiszen az 56 férőhelyre 55 jelentkezés érkezett. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában az idén 144 szabad helyet hirdettek meg: 32 helyet a gimnáziumba, 16 helyet a közgazdasági és 16 helyet a gépésztechnikumba, valamint 16–16 helyet a hároméves szakmai képzési modellek keretében a me­

chatronikai, az autószerelő, a gépészeti installációszerelő, a gasztronómiai és szállodai szolgáltatások, valamint a boltos programokban. Az iskolába azonban mindössze 42 tanuló jelentkezett: 16 gimnáziumba, 11 gépésztechnikumba és egy tanuló közgazdasági programba, míg a szakmai képzésnél 5 tanuló jelentkezett a gasztronómiai és szállodai szolgáltatások programjába, 3 a boltos, valamint 2–2 a gépészeti installáció-szerelői, a mechatronikai és az autószerelői irányzatba. A jelentkezés a legalacsonyabb az utóbbi években, amihez nagyrészt hozzájárul a kétnyelvű terület demográfiai képe, a négy kétnyelvű általános iskola végzős diákjainak

terén, a kapcsolatfelvétel terén. Az iroda segít új piacokra terjeszkedni, akár közösen, a muravidéki és a magyar vállalkozások együttműködésében. Az iroda képviseli a magyar vállalkozásokat, a kamarai szlovén–magyar tagozatot, s erre építve az egész ország vállalkozói képviselete is lesz. alacsony száma. „A beiratkozási adatok gyengék, a programok indításáról május 10-ig, a jelentkezési lapok átvitelének határidejéig nem tudunk pontos információval szolgálni. Az biztos, hogy bizonyos programok indítása kérdéses, hiszen egy tanulóval nem lehet programot, illetve tagozatot indítani. A gimnáziumi programban valószínűleg egy tagozat indul” – nyilatkozta Hajdinjak Preindl Silvija, a kétnyelvű középiskola igazgatónője. Mint a továbbiakban hangsúlyozta, az iskola figyelemmel kíséri a kétnyelvű területen a demográfiai adatokat, s megtesz mindent az iskola létjogosultságáért (csökkentek a normatívák, a finanszírozás is rendezett), de a kétnyelvű középiskola létének nem szűk intézményi érdeknek, hanem közös társadalmi érdeknek kell lennie.

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .


Muravidék Lendvai Galéria-Múzeum

Két órával hosszabb lesz a vár nyitva tartása A lendvai Galéria-Múzeum Intézet Tanácsa múlt pénteki ülésén elfogadta a 2012-es évi zárszámadást, véleményezte a 2013-as évi pénzügyi tervet, emellett megerősítette a nyitva tartás meghosszabbításáról szóló határozatot, valamint az ÁFA-körből való kilépést is. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Az elnöklő Varga Štefan István a napirend és a jegyzőkönyvek elfogadása után a 2012-es zárszámadás megvitatását és elfogadását terjesztette be. Balažek Mirjana számvivő általános tájékoztatójában elmondta: az intézet a

2012-es évet mintegy 2.700 euró többlettel zárta. A programok realizációját illetően a Lendva-vidéki szőlőtermesztést bemutató kiállítást hiányolták a tanácstagok. Erről Lendvai Kepe Zoltán muzeológus és tanácstag felszólalásában elmondta: a vár helyiségeinek mintegy 40 százaléka nem alkalmas kiállításra és

más rendezvényekre, ilyen például a pincehelyiség is, amelyben már évek óta gyűlik az anyag az éppen említett kiállításhoz, esetleg egy vinotéka nyitásához. A szanitáris helyiségek is hiányoznak, hiszen a három szinten mindössze egy működik. Erre mintegy 150–200 ezer euró kellene. A rövid hozzászólások után a

tanács egyhangúlag elfogadta a tavalyi zárszámadást. Az idei gazdag kiállítási program közül mindenképpen kimagaslik az áprilisban megnyíló Rembrandt-kiállítás, továbbá a lendvai galéria bajai bemutatkozását (a Bajával fenntartott testvérvárosi kapcsolat keretében) és az első nyomtatott könyv 440. évfordulójára a lendvai színház aulájában szervezett kiállítást emelte ki Lá­ zár Beáta igazgató. A tanács a továbbiakban elfogadta az alapeszközök beszerzéséről szóló tervet, továbbá a

takarékoskodás jegyében – mivel erre a legújabb törvények szerint mód nyílik – az ÁFA-kötelesek köréből való kilépést. Halász Albert tanácstag az intézetek jobb együttműködését szorgalmazta: ezzel mindenki jól járna és a program is bővülne. A különfélék alatt tájékoztatás hangzott el a Várgaléria és a Fő utcán lévő polgárosodási kiállítás új nyitvatartási rendjéről: ez a hétvégéken és az ünnepnapokon plusz 2 órát jelent, azaz a kiállítások 10–16 óráig látogathatók.

Az óvónők módszertani csomagot vehettek át A magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságáról Hajnal Virág szakmunkatárs, a 2012 – a Külhoni Magyar Óvodák Éve és 2013 – a Külhoni Magyar Kisiskolások Éve programfelelőse múlt csütörtökön a központi Lendvai Óvodában átadta azt a módszertani csomagot, amely valamennyi külhoni régióba elkerült már. A csomag olyan ele-

meket tartalmaz, amelyekre az igény a külhoni régiók intézményeiben dolgozó óvónők-pedagógusok részéről felmerült, így például a nemzeti hagyományaink ápolása címén a Táncra, lábam! című oktató DVD, mely a Tímár-módszert mutatja be, azt, hogy egészen pici kortól hogyan lehet a táncot oktatni. A másik DVD a meseszövés módszerét mutatja be, a harmadik pedig az óvoda

és az iskola közti átmenet nehézségeit, ezeknek a szülők bevonásával történő legyőzését célozza meg. A könyvajándék az év ünnepköreire építve tartalmaz anyagot a pedagógusok számára. A program céljáról Hajnal Virág így beszélt: – A program célja meggyőzni a szülőket arról, hogy anyanyelvi oktatási intézménybe írassák gyermekeiket. Tavaly az óvodákkal kezd-

Lendván a módszertani csomagért cserébe az óvodások a tánc témájában készítettek rajzokat, amiket Karakatič Betti óvónő adott át az ajándékozónak. tük, idén pedig a kisiskolásokkal szeretnénk megerősíteni ezt a programot. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az oktatá-

si-módszertani csomagot örömmel fogadták mindenhol, reméljük, így lesz ez a Muravidéken is. –ce

Játékos foglalkozások, zenés mesejáték

A Kolompos együttessel a zenei játékok világában.

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .

A külhoni magyar kisiskolások éve programsorozat lendvai állomásán is vidám gyermekarcokkal találkozhattunk. Április 11-én a legnagyobb kétnyelvű általános iskolában találkoztak az ajándékprogram kivitelezői a muravidéki kisiskolásokkal. A lendvai, gyertyánosi, göntérházi, dobronaki és pártosfalvi gyerekek és pedagógusok szórakozva ismerkedhettek meg új játékos foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, szójátékokkal… A játékos délelőttöt a Kolompos együttes mesejátéka zárta az iskola tornatermében, melyre a kisiskolások mellett meghívót kaptak az iskolák alsó tagozatos tanulói is. kmj

5


Gazdaság A Lendvai Terme energiaparkja

Energiaséta mezítláb Igor Magdič, a Lendvai Terme gyógyfürdő igazgatója a gyógyfürdő területén kialakított energiaparkról tartott tájékoztatóján elmondta, hogy ezzel vendégeik számára igazán különleges többletet tudnak nyújtani. Olyan valamit, ami a környéken még nincs: mezítlábas sétát az energiaösvényen és öt gyógypontot. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Sava Hotels és Resorts muravidéki gyógyfürdőiben elsőnek Lendván alakították ki az energiaparkot öt gyógyponttal a feszült izmok ellazítására és a fáradtság leküzdésére, az érzelmi és mentális stressz oldására, a légutak tisztítására és a légzőszervek erősítésére, a kardiovaszkuláris rendszer erősíté-

sére és a csontszövetek, a lokomotorikus rendszer, a reumás betegségek okozta problémák leküzdésére, továbbá kialakították az egyedi energiaséta útvonalát a test energiarendszerének tisztítására és feltöltésére. A sétához különböző anyagokkal – fa, kavics, kő, homok, kéreg – feltöltött ösvényt alakítottak ki. A sétaösvényen a látogató megtisztul, kilép a test normális működését

akadályozó folyamatokból, mely lehetővé teszi a gyógyító pontok hatásának hatékonyabb befogadását. A gyógypontok közül kettő a szálloda mellett található, így ezeket bárki (nem csak a szálloda vendégei) meglátogathatja. A park kialakításában két bioenergetikus, Marijan Trstenjak és Tomaž Flegar vett részt. Azok, akik már kipróbálták a mezítlábas ener-

Igor Magdič igazgató mutatta be az energiapark gyógypontjainak kedvező hatását. A létesítmény különlegessége a mezítlábas energiaséta. giasétát, elmondták, hogy különös élmény, hiszen egészen elfelejtettünk már mezítláb járni. Az ösvény jótékony jellege viszont épp a talp akupresszúrás pontjaira gyakorolt hatáson alapul. Magdič

A kisipari törvény módosítása

Nincs még döntés a tagság formájáról Az Államtanács megvétózta, az Országgyűlés bizottsága pedig megszavazta a kisipari törvény módosítását, mely a Kisipari Kamara kötelező tagságának megváltoztatására irányul. Az önkéntes tagságot a kamarai tagok szavazáson is támogatták. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Megváltozik-e a kötelező tagság a Kisipari Kamarában? A kérdés körül még nincs egyértelmű válasz, a módosítást hozó törvényt még nem fogadták el, s ehhez abszolút, azaz két-

harmados többség szükséges az Országgyűlésben. A módosítást az Államtanács megvétózta, míg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága március végén megerősítette. A kötelező tagság megszüntetése mellett született döntés a Kisipari Kamara tavaly áprilisban lebonyolított

tagsági szavazásán is. Tekintettel az alacsony szavazási részvételre (az 51 ezer tag 18,6 százaléka vonult az urnák elé) az ellenzők a tagság akaratával való visszaélést hangoztatják. A kamara vezetősége és az Államtanács a kötelező tagság megőrzésében a kamara szakmai

függetlenségének alapját látja. A kormány azonban véleménye szerint a kisipari törvény módosításában több előnyös megoldást kínál, hiszen a jogszabály követi a tagság akaratát és a témakört megfelelően rendezi európai viszonylatban is. Nem utolsó sorban a tagság formájáról tartott szavazáson a résztvevő kamarai tagok 69,3 százaléka az önkéntes tagság mellett döntött. A módosítás szerint a Kisipari Kamara továbbra

igazgató még elmondta, hogy a paraffinban gazdag lendvai gyógyvíz esetében az eddig bejegyzett gyógyhatásokon kívül tavaly igazolták a kedvező hatást a légzőszervekre és a bőrbetegségekre is. is közjogi személy és a kisipar reprezentatív képviselője maradna, de ezt véleményük szerint nem szabad a kötelező tagsággal terhelni. A kisipar mint tevékenység új meghatározást kap. A módosítások közé tartozik továbbá a területi kisipari és vállalkozói kamarák vagyonának kezelése, ez az országos kamara hatáskörébe kerül, ha a területi kamarát likviditási gondok miatt a bezárás veszélye fenyegeti. A Gazdasági Minisztérium szerint a törvény módosításában annyi a jó megoldás, hogy a törvényhozóknak érdemes támogatni.

Megérkezett az Ascent Resources Kft. válasza Válaszolt az Ascent Resources Kft. Lendvai Egysége a Prekmurje civilkezdeményezésnek a petesházi olajmezőn a Pg 11 A és Pg 10-es furatokban végzett hidraulikus rétegrepesztéssel kapcsolatban feltett kérdésekre. Méltánylandó, hogy a környéken aggodalmat kiváltó tevékenységgel, a környezetbe való beavatkozással kapcsolatban az adott cég információkat nyújt, de az már kevésbé ad

6

okot örömre, hogy ezt közel féléves késéssel tette meg – írásban, de különösebb szakmai igazolások nélkül, csupán hivatkozásokkal bizonyos megállapításokra. Az elemzések eredményeiről nem mellékeltek másolatot és a levelet nem írták alá… A Prekmurje civilkezdeményezés a Csente és Petesháza tőszomszédságában rétegrepesztéssel gázt kutató Ascent Resources vállalathoz a muravidéki magyarság csúcsszer-

vezetének 2012. július 10-i ülésén elhangzott kérdéseket továbbította. A cég pr-szolgálata a kérdéseket továbbító civilszervezetet decemberben hívta a kapcsolat felvétele érdekében. Ekkor a civilkezdeményezés kitartott amellett, hogy a nyáron továbbított kérdésekre adja meg a válaszokat a cég. A válasz tehát megérkezett, az érvek és állítások hihetőségében azonban a másik oldalon többen kételkednek. A válaszokból kitűnik, hogy a

hidraulikus rétegrepesztéses folyamat hulladékvizét a Saubermacher cég szállította el és dolgozta fel. Az ezzel kapcsolatos dokumentációt a környezetvédelmi felügyelőség is megkapta, minden szükséges elemzés is elkészült, s az eredmény minden szempontból megfelelő. Hasonló a megállapítás az eljárásnál alkalmazott egyéb folyadékokat illetően is. A továbbiakban szerepel még a levélben, hogy a furatból kitermelt

gáz szállításához szükséges infrastruktúra igénybevétele a Nafta Geoterm és a Nafta Petrochem Kft.-vel folytatott tárgyalások kimenetelétől függ. Az olajmezőn jelenleg munkálatok nem folynak, várhatóan majd 2015 után indul el a termelés. A gázkitermelési projekt eredményességétől függően várhatóan 30–40 főt alkalmaznak majd. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .


Info

Keresztrejtvény-nyerteseink átvették az ajándékot Húsvéti keresztrejtvényünk három szerencsés nyertese – Tóth Teréz Völgyifaluból, Franc Laci Zsitkócból és Magyar Vali Pincéről – hétfőn átvette a nyereményt, a lendvai Hungarikum élelmiszerbolt vásárlási utalványait. A nyereményeket Magyar János, a Hungarikum üzemeltetője adta át, kedvesen köszöntve az üzletben a nyerteseket. Az első díj – 80 euró értékű Hungarikum-utalvány – tulajdonosa, Tóth Teréz szenvedélyes keresztrejtvényfejtő, a Népújságban is rendszeresen megfejti. A megfejtés beküldésekor nem reménykedett a sze-

Magyar Vali, Magyar János, a Hungarikum üzemeltetője, Tóth Teréz és Franc Laci a nyeremények átadásakor.

rencsében, így a díj nagy meglepésként érte. Franc Laci, a második díjas – 50 euró értékben vásárolhat a Hungarikumban – is otthonosan mozog a rejtvények világában, van, amikor felesége is segít a megfejtésnél, de a földrajz és a történelem mindig az ő „területe”. Magyar Vali, a harmadik díj tulajdonosa 20 euró értékben válogathat a Hungarikum polcairól. A keresztrejtvényeket náluk szinte mindig a párja fejti meg, ő pedig a megfejtéseket rendszeresen postára adja. Nyerteseinknek még egyszer gratulálunk!

hétről hétre Ljubljana – A Szlovén Adó- és Vámhivatal hétfőn közzétette a legtöbb adóval tartozók listáján. A jegyzéken közel 16 ezer jogi és magánszemély szerepel, adósságuk összege meghaladja a 900 millió eurót. Az adósok először nyilvánosságra hozott listájára azok

kerültek, akik tartozása több 5000 eurónál és a befizetési határidő óta elmúlt több mint 90 nap. Az ország legnagyobb adósa a ljubljanai Maxicon cég (csődeljárás), melynek tartozása az adóhivatal felé több mint 20 millió euró. A Muravidék három legnagyobb adótartozója az AHA cég (a Mura tulajdonosa), a muraszombati Asta-Avto Kft. és a lendvai Ing-gra Kft. (csődeljárás). Tartozásuk az egy- és a tízmillió euró közötti csoportba sorolja őket.

Zágráb – Az ellenzéki Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) vezette pártszövetség nyerte az első horvátországi európai parlamenti választást vasárnap. A HDZ a 12 horvát EP-mandátum felét szerezte meg, így hat

jelöltje jutott be az uniós parlamentbe. A kormányzó szociáldemokrata párt (SDP) vezette pártlistáról öt jelölt jutott be az EP-be, illetve egy mandátumot szerzett a szintén ellenzéki baloldali dolgozók pártja (Hrvatski laburisti – stranka rada). A részvétel rendkívül alacsony volt, a szavazásra jogosult polgárok 20,78 százaléka ment csak el szavazni. A képviselők július elsején, az ország hivatalos EU-csatlakozása után kezdhetik meg munkájukat az Európai Parlamentben, de csak egy évre. A jövő év tavaszán tartják ugyanis az Európai Unióban a soros EP-választásokat.

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .

Vatikán – Ferenc pápa kinevezte bizalmasait: nyolctagú bíborosi tanácsadó testületet nevezett ki szombaton Ferenc pápa, s ezzel testületi vezetésre bízta az

egyházat. A nyolc bíboros feladata lesz többek között a római kúria reformja. A bíborosi csoport első együttes ülése október 1–3. között lesz, de a pápa „mostantól kapcsolatban lesz a bíborosokkal”. Nyíregyháza – Lego-nagy­ ha­talom lesz Magyarország: közel hatvanmilliárd forintos fejlesztésbe kezd nyíregyházi gyárában a Lego csoport. A dán játékgyártó a héten elindítja a gyár zöldmezős bővítését, ahonnan klasszikus Lego- és Duplo-kockák árasztják majd el a világot. A bővítéssel megduplázódik a műanyag építőelemek gyártása Magyarországon. A

világcég, mely 2004 óta van jelen Magyarországon, az óriásberuházásra 200 millió eurót költ. Az eddig 1200 főt foglalkoztató gyárban 250 ember számára nyílik új munkalehetőség.

A könyv hetven éve jelent meg New Yorkban, először angolul 1943. április 6-án, majd április 20-án franciául. Több mint 270 nyelvre és dialektusra fordították le, 1300 kiadásban jelent meg eddig és 145 millió példányt adtak el belőle.

Párizs - Hetven éves Antonie de Saint-Exupéry:

Budapest – Átalakul a pesti taxiszolgálat: a budapesti közgyűlés elfogadta az új taxisrendeletet, amely szerint a taxik legfeljebb tízévesek lehetnek, egységesen sárgák lesznek, és mindegyik kocsiban

A kis herceg című könyve. A kisregény a második legtöbb nyelvre lefordított és legtöbb példányban eladott könyv a Biblia után.

kötelező lesz a légkondicionáló és a kártyás fizetési lehetőség. A változásokat jövő szeptemberig fokozatosan vezetik be. Az eddiginél viszont drágább lesz a taxizás, mert idén szep­ tembertől bevezetik a fix tarifát 450 forintos alapdíjjal, 280 forintos kilométerdíjjal és 70 forintos várakozási percdíjjal.

7


Info a mai napon... Április 18-án történt 1674 Meghalt John Graunt, a demográfia tudományának megalapítója. 1873 Meghalt Justus von Liebig gróf, német vegyész, kémikus és akadémikus, a húskivonat és a sütőpor kifejlesztője. 1907 Megszületett Rózsa Miklós magyar származású filmzeneszerző (Ben Hur). 1925 Megnyílt az első Budapesti Nemzetközi Vásár. 1930 Megszületett Kovács Dénes Kossuth- és Liszt Ferencdíjas hegedűművész, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze. 1955 Meghalt Albert Einstein német Nobel-díjas fizikus. 1982 Ópusztaszeren felavatták a Nemzeti Emlékparkot. 1992 Meghalt Benny Hill angol komikus színész, humorista és énekes.

visszapillantó

2003. április 17-én, 15. szám

Kerékpárkölcsönzőt nyitottak Lendván A hétvégén a Helyi Idegenforgalmi Szervezet helyiségeiben megnyitották az első lendvai kerékpárkölcsönzőt, egyben hivatalosan megnyitották a kerékpározási szezont is. A HISZ egyelőre 12 kerékpárt, 5 női és 5 férfi „tracking” kerékpárt, valamint 2 speciális „mountain bike” kerékpárt szerzett be. A kölcsönzési díj egy napra 1200, fél napra 600 tollár. A kölcsönző megnyitása a község és a fejlesztési központ 1999-es „Kerékpározás a Muravidéken” című projektjének folytatása, valamint alapköve a „Kerékpározóknak kedves város” cím elnyerésének. Hasonló címekkel rendelkeznek a városok a kerékpározók

Mekkájának hívott Hollandiában. A szervezők példájuk nyomán az országban

elsőként szeretnék elnyerni a címet. Ehhez természetesen még sok munka, tárgyalás szükséges, de nagy vonalakban arról lenne szó, hogy a különböző városi vendéglátó-helyiségek megfelelő kerékpárparkolókat b i z to s í t a n á nak, valamint kedvezményeket adnának a kerékpározóknak. Ter mészetesen ennek ellenében a HISZ tudatná a kerékpározókkal, melyek a kerék-

pározóknak kedves helyek, valamint díjazza a legeredetibb kerékpárparkolót is. A projektet a tervek szerint a következő szezonig szeretnék véghezvinni. Némileg a kölcsönzőhöz kapcsolódik a HISZ új nyitvatartási ideje is. Ezentúl ugyanis hétköznap 8 és 19 óra, szombaton és vasárnap pedig 9 és 13, illetve 16 és 19 óra között tartanak nyitva, így ki tudják elégíteni a kerékpárt kölcsönzők igényeit. A kölcsönző megnyitásakor a HISZ munkatársai a tavalyi „Határátkelőtől határátkelőig” túra résztvevőit, Šardi Josipot és Varga Tomit a kerékpározás, valamit Lendva promóciójáért elismerésben részesítették.

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

Városi ház átriumának berendezése „Tisztelt építész, ezúttal egy társasház átriumának berendezéséhez kérjük segítségedet. Többen fogjuk használni az átriumot. Mindannyian szeretnénk egy asztalt padokkal, nyári konyhát és fűszeres kertecskét. Köszönjük válaszodat: az átriumos ház lakói.” Kedves lakók, nagyon szép, nagyméretű átriummal rendelkezik a házuk, ezért az elrendezése és a kívánságuk teljesítése nem lesz nehéz. Most, hogy megérkezett a tavasz és a napsütés, itt a tökéletes alkalom a felújítására is. A meglevő vezetékek figyelembevételéből kiindulva a nyári konyha elhelyezését az átrium déli falára javaslom. Itt helyezkedik el a vízvezeték és a szennyvízelvezető hálózat. Az asztal és a padok kerülhetnek az északnyugati sarokba, a meglevő lebe-

8

tonozott pódiumra, ahol egy pergolával kiegészítve egy igazán kellemes kis pihenő-, szórakozó- vagy

csempével, attól függően, melyik anyag áll hozzánk legközelebb. A fűszeres kertecskét a bejárati oldal-

centiméteres nagyságban, melynek az oldalait egy 45 centi magasságú ülőkével zártam le. A fa-

akár dolgozókuckót lehet kialakítani. A pódiumot be lehet burkolni fával, kővel vagy akár kerámia-

ra, vagyis az átrium keleti oldalára helyeztem. Ide kettő hosszúkás „dobozos” ágyást terveztem, 90x190

pados ülőke szintén 45 centi szélességű, mely így kényelmes ülőfelületet biztosít részünkre. Itt tudunk

kényelmesen heverészni vagy belemélyedhetünk fűszereink gondozásába. Az átrium talajburkolatához természetes anyagokat ajánlok, minél több füves felülettel. Amen�nyiben akad lehetőségük régi téglák vagy fagerendák újrahasznosítására, mindenképp figyelmükbe ajánlom, mert a kellemes átrium még egy plusz hangulatot nyer ezek beépítésével. Az átriumot továbbá világítással és gyertyákkal egészíthetjük ki, tetszésünk és szükség szerint. Így tovább fokozzuk az átrium már így is kellemes hangulatát, és még kellemesebben érezhetjük benne magunkat. Sok kellemesen eltöltött pillanatot kívánok a felújított átriumban! Több rajz/fotó a www. nepujsag.net (Info – Lakberendezés) címen található. Kérdéseiket várjuk az info@nepujsag.net címre.

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .


Info

Kertészkedés az erkélyen Az emberbe genetikailag kódolva van a kötődés a növények iránt, ezt bizonyítja az a tény, hogy a zöld szín nyugtat. Bizonyos „vakmerő” emberek egyenesen a teraszon termelik meg a nyári, családi reggelihez a paradicsomot. Új divat ütötte fel a fejét: konyhakert az erkélyen.

praktika

Paprika és paradicsom kézközelben A paradicsomnak vannak kifejezetten balkonváltozatai is, mint a Vilma

nevű, amiből ládában kéthárom tő is elfér. Ilyen kis mennyiségér t nem érdemes magról ültetni, inkább vegyünk palántát. Locsoljuk rendszeresen, és karózni is kell. A szélvédett helyet kedvelik. A paprikát igény szerint többször át kell ültetni, nyár elején kell kirakni az erkélyre.

Még több zöldség cserepekben Bab: Bokorbabot cserépben, ládában, futóbabot támrendszer mellett termeszthetünk. A legegyszerűbben termeszthető növény.

Petrezselyem: Lakásban nem tudunk annyi gyökeret termeszteni, hogy sok legyen, de levele miatt egy-két cserépben nevelhetünk metélőpetrezselymet. Ezeknek a levele folyamatosan szedhető. Van sima és fodros levelű változata. A fodros dekoratívabb, a sima ízesebb. Zeller: Szintén levele miatt tarthatjuk. Mindkét növényt lehet úgy is nevelni, hogy piacon veszünk egy-két gyökeret, mely cserépbe ültetve hajtásokat hoz. Ekkor nem kell magról vesződni vele. A zellernek is van kifejezetten szárzeller változata. Retek: Ládába, de egyszerű esőcsatornába is vethetünk belőle. Nem melegigényes, az elsőként elvethető növények egyike. Folyamatos öntözést kíván. Ugyanígy ládában, csatornában kerülhet elhelyezésre a fejes saláta. De ezt függőlegesen is termeszthetjük, a zsák oldalába vágott lyukakba ültetve. Karalábét szintén

így termeszthetünk. A fenti növényeket lehet keverten is ültetni, vetni. Egy nagyobb láda szélébe retket, beljebb salátát, hátul karalábét. A sarkokba és közéjük akár dughagymát is tehetünk. A hagyma és a fokhagyma szintén jól elvan cserépben, a metélőhagymáról nem is beszélve. Polcra, virágtar tóra helyezett cserepekben majorannát, bazsalikomot, tárkonyt, rozmaringot, zsályát, borsfüvet, kakukkfüvet tarthatunk. Földön elhelyezve pár szál kapor és ánizs sem jön rosszul.

Hogyan, és mit mivel ne? Az egymás mellé ültetett növényeknél figyelembe kell venni azt, hogy mekkora lesz a kifejlődött növény. A futónövényeknél stabilan kell rögzíteni a spárgát, amire a növényt futtatjuk. Nem ültethető egy helyre a bab és a kapor, a borsó és a hagyma. De kérdezzünk mindennek utána a gazdaboltban is, amikor magot vagy palántát veszünk.

Közmédia-javallat

GyörgyHorváth Zsuzsa heti ajánlója György -Hor váth Zsuzsa Marosvásárhelyen született, a nézők különböző határon túli műsorok szerkesztőműsorvezetőjeként ismerték meg. Jelenleg a Híradó műsorvezetőjeként láthatjuk nap mint nap a képernyőn. A hetet kezdjük édes anyanyelvünk ápolásával! A médiában én is szavakkal dolgozom, s fontosnak tartom, hogy a televízió, a rádió és az

írott sajtó a beszéd és az írás szépségével mutasson példát. Hétfőn így a Hagyaték, Elfelejtett anyanyelvünk című műsorra hívom fel a figyelmet. Nagyon sok ízes, de feledésbe merült szavunk van, amit jó lenne feleleveníteni, többet használni (Duna 10.30). A keddi ajánló az előző

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .

napira is rímel. A Magyar történelmi arcképcsarnok Déryné Széppataki Róza életével, munkásságával foglalkozik. A 19. század egyik legnagyobb színésznője beszédével és megjelenésével bűvölte el kortársait. Művészete mind a mai napig példát mutat a színpad szereplőinek (Duna 15.40). Amikor szülőföldemre, Marosvásárhelyre utazom, mindig elmegyek a csucsai Boncza-kastély mellett. Feltekintek az épületre, és eszembe jut az egyik legnagyobb magyar költő, Ady múzsája: Boncza Berta. Csütörtökön a Csinszka című magyar filmből ismerhetjük meg viszontagságos életét. A címszerepben Nagy-Kálózy Esztert láthatjuk, partnerei között pedig olyan kiváló

színészeket találunk, mint Jordán Tamás vagy Törőcsik Mari (Duna 21.15). A Tálentum félórájában Keresztes Ildikóval találkozhatunk. A marosvásárhelyi színésznő közel áll hozzám. Nagyon sokoldalú művész; a műsor után minden bi-

hangulat kell. A program azért is érdekes, mert a rendező zenei effektusai a mozik páratlan sikeréhez nagymértékben járultak hozzá (22.00). Szombaton az Egy éjszaka Erdélyben magyar játékfilmre kapcso-

zonnyal újabb vonásokkal gyarapszik a róla alkotott képünk (Duna World 19.55). Pénteken borzongjunk egy kicsit! A Bartók Rádió Celluloidák – a legjobb filmzenék sorozatban a Hitchcock-filmek zenéjéből kapunk ízelítőt. A filmművészet egyik mesterének a műélvezetéhez megfelelő

lok. Már a szereposztás is vonzó: Szeleczky Zita és Páger Antal neve garancia a felhőtlen szórakozásra. A romantikus történet II. József korába röpít el minket, a történelmi miliő és a szerelmi bonyodalmak hátterét pedig a szépséges erdélyi táj adja (Duna 16.35).

9


Info április 19. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Panoptikum, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Roma nemzetiségi műsor, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Ifjúsági műsor, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Egészségünkre!, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 8:50 Infodrom, 10:00 Jó óra, 11:20 Jó reggelt, 13:00 Komolyzene, 13:40 Hallgassunk a csöndre, 14:15 Szlovén magazin, 14:40 A nemek közt – dok. film, 15:30 A nyolcadik nap, 16:00 Érdekel a könyv, 16:30 Hidak, 17:00 Szeretem a futballt, 17:30 Moszkva: Tornász Eb, 21:00 A múzeumi kincsek titkai – angol dok. sorozat, 21:50 Miranda – angol sorozat, 22:20 Kettőnk szerelme – angol sorozat, 23:10 Oxfordi gyilkosságok – koprodukciós film, 0:55 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:20–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 12:55 Esély, 13:25 Életművész, 14:20 Balett-ABC Henriettel – dok. sorozat, 14:30 Történetek a nagyvilágból, 15:00 Boston Legal – am. sorozat, 15:50 A szenvedélyek 20:15 lángjai – am.–kolumbiai sorozat, Újrakezdők 16:35 Rex felügyelő – osztrák – Szerelmes szingli szittert sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridiküli, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 keres Híradó este, 20:15 Újrakezdők – Szerelmes szingli szittert keres – am. film, 21:55 Az Este, 22:25 22:50 Forma–1, Bahreini Nagydíj, szabadedzés, 0:10 Híradó, 0:25 Ismétlések.

RTL Klub

április 20. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, ism., 14:15 Helyes ötlet!, ism., 14:50 Idegenforgalmi műsor, ism., 15:10 Alpok– Duna–Adria, ism., 15:50 Mesélnek a fák, 16:20 Állatokról, emberekről, 17:00 Hírek, 17:15 A kertben, 17:40 Bruce Parryvel a Sarkvidéken – an21:30 Rommel gol dok. sorozat, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 Villanások, 20:00 Az én Szlovéniám – kvíz, 21:30 Rommel – német–osztrák–francia film, 23:35 Hírek, 0:10 Az anarchia fiai – am. sorozat, 0:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:45 Az időn át, 7:30 Szlovén villanások, 8:30 Szlovénia nézetei, ism., 9:50 Különleges kínálat, 10:10 A játék művészete, 10:40 A nyolcadik nap, ism., 11:25 Moszkva: Gimnasztika Eb, 14:40 Forma–1, Bahreini Nagydíj, időmérő edzés, 15:50 Sportkihívás, 16:15 Moszkva: Tornász Eb, 19:55 Koper: Luka Koper – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 21:50 33/45 – zenés műsor, 23:15 Aranyfüst, 23:45 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:30–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Summa, 12:45 Forma–1, Bahreini Nagydíj, időmérő edzés, ism., 14:20 Judo Eb előtt, 15:20 Jövő időben, 15:30 Angi jelenti, 16:00 Zöld Tea, 16:25 A világörökség kincsei, 16:45 Doc Martin – angol sorozat, 17:35 Gasztroangyal, 18:30 SzerencseSzombat, 19:30 Híradó este, 20:15 Neveletlen hercegnő – am. film, 22:10 The Brothers Bloom – Szélhámos fivérek – am. film, 0:00 Demjén 65 – koncert, 1. rész, 1:00 Beugratás – am. film.

RTL Klub

8:15 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Brandmánia, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:25 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 A zöld íjász – am. sorozat, 22:30 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:30 Az egység – am. sorozat, 0:35 Reflektor, 0:50 Gasztrotúra.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:50 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 15:20 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 16:20 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok – magyar sorozat, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:35 Már megint egy dilis amcsi film – am. film, 23:20 Jog/Ászok – am. sorozat, 0:25 Tények este, 1:00 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:25–8:30 Virradóra, 8:30–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Kávéház – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Mesélő cégtáblák, 15:30 Európa egészsége – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 21:15 Titkok és szol18:20 Dunasport, 18:30 gálatok K ö z b e s z é d , 19 : 0 0 Labdarúgó-mérkőzés, 21:15 Titkok és szolgálatok – olasz sorozat, 22:55 Hírek, 23:00 Dunasport, 23:05 Kultikon, 23:20 Koncertek az A38 hajón, 0:15 Ismétlések.

7:00 Kölyökklub, 10:00 Trendmánia, 10:30 Mint a mesében – am. sorozat, 11:20 XXI. század, 11:55 Házon kívül, 12:25 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 13:00 Az utazó – am. sorozat, 14:00 A zöld íjász – 19:30 El Dorado kincse am. sorozat, 15:05 A hős legendája – am. sorozat, 16:05 Irány Colorado – am. film, 18:30 Híradó, 18:55 Fókusz plusz, 19:30 El Dorado kincse – am. film, 23:25 Csillagközi invázió – am. film, 1:45 Kaméleon – am. sorozat.

TV2 6:25 TV2-matiné, 11:30 Babavilág, 12:00 Tűsarok, 12:30 Autóguru, 13:00 Abraka Babra – főzőshow, 13:30 Doktorok – am. sorozat, 14:30 Psych – Dilis detektívek – am. sorozat, 15:30 Monk – Flúgos nyomozó – am. sorozat, 16:30 Kettős ügynök – am. sorozat, 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show, 18:30 Tények, 19:15 Az ének iskolája – szór. műsor, 20:50 Beverly Hills-i zsaru 3. – am. film, 22:50 Muskétás kisasszony – am.–német film, 1. rész, 0:35 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:30 Szerelmi történet – am. film, 14:00 Labdarúgó-mérkőzés, 16:00 A papiros története – dok. sorozat, 16:20 A nagyrozsdási eset – magyar film, 18:00 Híradó, 18:30 Hagyaték, 19:00 Határtalanul magyar, 19:30 Hogy volt!?, 20:25 Futótűz – am.–kanadai sorozat, 21:15 A királyné nyakéke – am. film, 23:10 Dunasport, 23:25 MüpArt, 1:05 Koncertek az A38 hajón.

április 21. vasárnap

április 22. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 10:40 Művelődési műsor, 11:15 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Egészségünkre!, ism., 15:15 Otthonunk, a Föld – francia dok. film, 17:00 Hírek, 17:15 Színészek álarc nélkül, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 A hét tükre, 20:00 Ki mer vacsorára menni?, 21:00 Janez Godec portréja, 21:50 Noé bárkája – dok. sorozat, 22:20 Hírek, 22:50 Luther – angol sorozat, 23:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 6:40 Az időn át, 7:15 Glóbusz, 7:45 Alpok– Duna–Adria, ism., 8:15 Turbulencia, 9:10 Zenés matiné, 10:55 Szeretem a futballt, ism., 11:25 Moszkva: Gimnasztika Eb, 13:50 Forma–1, Bahreini Nagydíj, 15:50 Moszkva: Gimnasztika Eb, 16:25 Ljubljana: Kézilabda-mérkőzés, döntő, nők, 17:55 Kamnik: Calcit 21:20 Hitler a bíróság Volleyball – Nova KBM előtt Branik, röplabdamérkőzés, nők, 19:50 Lottó, 20:00 A kis nagyvilág – angol sorozat, 20:50 Celica – dok. műsor, 21:20 Hitler a bíróság előtt – angol dok. műsor, 22:45 Kisfilmek.

Magyar Tévé 6:00 Ma reggel, 9:00 Vallási műsorok, 12:00 Hírek, 12:05 Világ Kép, 12:35 Úticélok, 12:55 Telesport, 13:30 Forma–1, Bahreini Nagydíj, 16:00 Séf – kínai dok. fim, 16:25 Telesport, 18:50 A Lényeg, 19:30 Híradó este, 20:15 Magyarország, szeretlek, 21:30 A 109. utas – am. film, 23:05 Az ember gyermeke – angol–am. film, 0:50 MüpArt classic.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 10:00 EgészségKalauz, 10:40 Teleshop, 11:35 Gasztrotúra, 12:05 A Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek, 12:50 Dirty Dancing – am. sorozat, 13:20 Tuti gimi – am. sorozat, 14:20 Alkímia – am. film, 16:20 Piedone Hongkongban – olasz film, 18:30 Híradó, 18:55 Cobra 11 – német sorozat, 20:00 Bérgyilkosék – am. film, 21:55 Legénybúcsú 2.: Az utolsó kísértés – am. film, 0:00 Portré, 0:40 Ismétlések.

TV2 6:50 TV2-matiné, 11:00 Egészségmánia, 11:30 Stahl konyhája, 12:00 Több mint TestŐr, 12:30 13-as raktár – am. sorozat, 13:30 Zsaruvér – am. sorozat, 14:30 Hawaii Five-0 – am. sorozat, 15:30 Lángoló Chicago – am. sorozat, 20:00 Szakíts, ha bírsz 16:30 Beverly Hills-i zsaru 2. – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:00 Szakíts, ha bírsz – am. film, 22:05 Mission: Impossible 2. – am. film, 0:30 Muskétás kisasszony – am.–német film, 2. rész, 2:15 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 6:30 Ismétlések, 12:00 Híradó, 12:15 Ízőrzők, 12:55 A csodacsatár – magyar film, 14:25 Hazajáró, 14:55 Szerelmes földrajz, 15:30 Hogy volt!?, 16:30 Az új rokon – magyar film, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 18:30 Heti Hírmondó, 19:00 Klubszoba, 20:00 Önök kérték!, 21:00 Jutalomutazás – magyar film, 22:20 Dunasport, 22:35 Törzsasztal, 23:30 Koncertek az A38 hajón, 0:20 Ismétlések.

7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:30 Éjféli klub, 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 A Hét, 21:00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:05 Mesterséges mennyország, 23:35 Érdekel a könyv, 23:55 Jazz, 0:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:00 Jó óra, 11:20 Jó reggelt, 14:05 A pont, 14:50 Idegenforgalmi műsor, ism., 15:20 Janez Godec portréja, ism., 16:15 Roma nemzetiségi műsor, ism., 16:30 A múzeumi kincsek titkai – angol dok. sorozat, ism., 17:30 Jó napot, Koroška!, 18:05 Helyes ötlet!, 18:30 Ez lesz a szakmám, 19:00 A pont, 19:50 3x3 plusz 6 sorsolása, 20:00 Sorsdöntő évek – német sorozat, 21:30 Irene Huss – svéd sorozat, 23:00 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Napirend előtt, 12:55 Nemzetiségi magazinok, 13:55 Magyarlakta vidékek krónikája, 14:50 Balett-ABC Henriettel – dok. sorozat, 15:00 Boston Legal – am. sorozat, 15:45 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 18:30 Maradj 16:35 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:25 Jövő-időben, 17:30 Híradó, 17:40 talpon! Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Hacktion Újratöltve – magyar sorozat, 21:10 Kékfény, 22:10 Az este, 22:45 Kortárs, 23:15 Aranymetszés, 0:10 Híradó, 0:25 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 10:00 Top Shop, 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Fókusz plusz, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:20 Fókusz, 19:50 Éjjelnappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Dr. Csont – am. sorozat, 22:30 Showder klub, 23:35 A hatalom hálójában – am. sorozat, 0:35 Reflektor, 0:55 Terminátor – Sarah Connor krónikája – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:30 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:50 Csapdába csalva – német dokureality sorozat, 15:20 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 16:20 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok – reality-show, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:35 NCIS – am. sorozat, 22:35 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 23:35 A médium – am. sorozat, 0:35 Update Konyha, 0:40 Tények este, 1:15 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:20–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Napirend előtt, 13:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Széchenyi napjai – magyar sorozat, 20:45 19:00 Angyali Hírek, 20:50 Dunasport, 21:00 érintés Dokureflex: A tartótiszt – dok. film, 22:25 Kultikon, 22:45 Sportaréna, 23:15 Koncertek az A38 hajón, 0:05 Ismétlések.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi programajánló 16:30 Örökségünk 17:05 Komolyan a zenéről (minden hónap utolsó péntekén) 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:35 Péntek esti jam 21:05 Magyarok a világban 22:00 Hétvégi ráhangoló 23:00 Hazakísérő 23:55 Műsorzárás

10

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 5 perc a szépségért 10:30 Örökségünk (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája választása 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:05 Slágerlista 18:00 Napi krónika 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 20:30 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kalamajkafalva 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismeretlen ismerős 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős (ism.) 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 20:35 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .


Info április 24. szerda

április 23. kedd Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:15 Mesterséges mennyország, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Studio city, ism., 14:20 A lélek horizontja, 15:00 Hírek, 21:00 Puha, mint a kő 15:10 Hidak: Kanapé, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:30 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Nyíltan, 21:00 Puha, mint a kő – dok. film, 22:00 Visszhangok, 23:05 Glóbusz, 23:35 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:25 Jó reggelt, 14:05 Az én Szlovéniám – kvíz, ism., 15:40 A hírnök, 16:20 Hidak: Kanapé, ism., 16:50 Noé bárkája – dok. sorozat, ism., 17:20 A szlovén vízkör, 17:55 Maribor: Maribor – Helios, kosárlabda-mérkőzés, 19:50 Az Astro sorsolása, 20:00 Ezazene – szlovén sorozat, 20:30 Zenés műsor, 21:40 Fekete pillangók – holland–dél-afrikai film, 23:15 Ismétlések.

Szlovén Tévé 6:15 Visszhangok, 7:00 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:55 Puha, mint a kő – dok. film, ism., 13:00 Híradó, 13:30 A Hét, ism., 14:25 Glóbusz, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:05 Jó óra, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:05 Shun Li és a költő – olasz film, 21:40 Kisfilm, 22:00 Visszhangok, 23:05 Zenés est, 23:55 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 11:35 Jó reggelt, 14:20 A pont, 15:05 Színészek álarc nélkül, 16:15 Ez lesz a szakmám, 16:45 A hírnök, 17:20 Európai magazin, 17:45 Hidak, ism., 18:15 Állatokról, emberekről, 18:40 A kertben, 21:15 Mise 19:00 A pont, 19:50 Lottó, 20:00 Lojze Bratužért Érzem a kosárlabdát, 20:45 Ivo Daneu – dok. műsor, 21:15 Mise Lojze Bratužért – dok. műsor, 21:55 Aranyfüst, 22:25 Mona Lisa – angol film, 0:10 Ismétlések.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Hacktion újratöltve – magyar sorozat, 14:20 Forrásbefoglalás – dok. sorozat, 14:30 Ízőrzők, 15:05 Boston Legal – am. sorozat, 15:50 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:40 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 21:05 Hölgyek öröme – angol sorozat, 22:00 Az Este, 22:35 Tudorok – ír– kanadai–am. sorozat, 23:25 Hírek, 23:40 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Gasztrotúra, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 0:15 Hazudj, ha tudsz! 18:30 Híradó, 19:20 Fókusz, 19:50 Éjjelnappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 A mentalista – am. sorozat, 22:30 A Grace klinika – am. sorozat, 23:25 XXI. század, 23:55 Reflektor, 0:15 Hazudj, ha tudsz! – am. sorozat.

TV2 6:25 Tények Reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 10:30 Astro-Világ, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:50 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 15:20 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 16:20 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:35 Anyám nyakán – am. film, 23:30 Esküdt ellenségek: Los Angeles – am. sorozat, 0:30 Update Konyha, 0:35 Tények Este, 1:10 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00 Kapcsoljuk az Országházat, 16:00 Mesélő cégtáblák, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:20 Dunasport, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:50 Kultúra a nagyvilágból – angol dok. sorozat, 20:10 Szép maszkok – magyar sorozat, 21:00 Hírek, 21:05 Dnasport, 21:15 Egyetlenem – am. film, 22:55 Kultikon, 23:15 Porrá leszünk – angol sorozat, 0:55 Koncertek az A38 hajón.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Párizsi helyszínelők – francia sorozat, 14:15 Útravaló, 14:30 Ízőrzők, 15:05 Boston Legal – am. sorozat, 15:50 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:40 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Bosszú – am. sorozat, 21:00 Életművész, 22:00 Az Este, 22:30 Summa, 23:00 Múlt-kor, 23:30 Híradó, 23:45 Ismétlések.

RTL Klub 8:10 Reggeli 11:40 Asztro show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 Trendmánia, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:20 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Szulejmán – török sorozat, 22:50 Házon kívül, 23:20 Reflektor, 23:40 Lököttek háza – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:50 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 15:20 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 16:20 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi 20:55 Jóban titkok, 20:55 Jóban RosszRosszban ban – magyar sorozat, 21:35 Sherlock és Watson – am. sorozat, 22:35 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:40 Én is karcsú vagyok, 0:10 Update Konyha, 0:15 Tények este, 0:50 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:30 Kávéház – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Kerekek és lépések – dok. sorozat, 15:40 Magyar történelmi arcképcsarnok, 15:55 Az emlékezet helyszínei – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:50 Kultúra a nagyvilágból – angol dok. sorozat, 20:10 A fekete város – magyar sorozat, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 Gyöngyök a mélyben – csehszlovák film, 23:00 Kultikon, 23:15 Koncertek az A38 hajón, 0:10 Ismétlések.

április 25. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Jó reggelt, 10:15 Gyerekműsor, 12:00 Állatokról, emberekről, ism., 12:30 A kertben, ism., 13:00 Hírek, 13:30 Nyíltan, ism., 14:20 Szlovének Olaszországban, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Nagyító alatt, 15:50 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:15 Jó óra, 18:00 Infodrom, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:30 Szlovén krónika, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Helyes ötlet!, 22:00 Visszhangok, 23:05 A nyolcadik nap, 23:35 Ami szent és a világ, 0:30 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális – ismétlés 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Mese 19:05 Magyar nóta kívánságműsor 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .

Április 18-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 7:00 Gyerekműsor, 10:10 Jó óra, 11:30 Jó reggelt, 14:20 A pont, 15:15 Ki mer vacsorára menni?, 16:05 Európai magazin, 16:20 A szlovén vízkör, 16:50 Ezazene – szlovén sorozat, ism., 17:30 Bruce Parryvel a Sarkvidéken – angol dok. sorozat, 18:20 Hidak: Nagyító alatt, ism., 19:00 A pont, 19:50 A lóhere, 20:00 Sport, 21:00 Labdarúgó-mérkőzés, Európai Liga, elődöntő, 22:55 Egyszerűen fantasztikus: Az ügynöknő – angol sorozat, 23:25 Életöröm – francia film, 0:50 Ismétlés.

Magyar Tévé 5:55–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:25 Nemzetiségi magazinok, 13:25 Lovas magazin, 13:55 Gasztroangyal, 14 : 5 5 B o s to n Legal – am. sorozat, 15:40 A szenvedélyek lángjai – am.–kolumbiai sorozat, 16:30 Rex 13:25 Lovas magazin felügyelő – osztrák sorozat, 17:30 Híradó, 17:40 Ridikül, 18:30 Maradj talpon!, 19:30 Híradó este, 20:15 Fábry, 21:35 Munkaügyek – IrReality Show, 22:05 Az Este, 22:40 Nemzeti Nagyvizit, 23:10 Barangolások öt kontinensen, 23:40 Híradó, 23:55 Ismétlések.

RTL Klub 8:15 Reggeli, 11:40 Asztro Show, 12:50 Reflektor reggel, 13:05 EgészségKalauz, 13:40 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 14:35 Fókusz, 15:20 Bűnös szerelem – am. sorozat, 16:20 Riválisok – mexikói sorozat, 17:20 A gyanú árnyékában, 18:30 Híradó, 19:20 Fókusz, 19:50 Éjjel-nappal Budapest – magyar sorozat, 20:50 Barátok közt – magyar sorozat, 21:30 Igazságosztók – am. sorozat, 22:30 A rejtély – am. sorozat, 23:30 Brandmánia, 0:05 Reflektor, 0:25 A Grace klinika – am. sorozat, 1:20 Infománia.

Határtalan: a szombathelyi, a vajdasági és a lendvai tévéstúdió közös műsora (az ismétlés elmarad) Április 19-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Hidak: benne ismét jelentkezik történelmi rovatunk, témája a 17. századi Habsburgellenes főúri mozgalmak (ismétlés: pénteken 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 23-án, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 13:00 Doki – am. sorozat, 14:00 Tények Délután, 14:50 Csapdába csalva – német dokureality-sorozat, 15:20 Amit a szív diktál – mexikói sorozat, 16:20 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 17:20 Update Konyha, 17:25 Hal a tortán, 18:30 Tények, 19:25 Aktív, 19:55 Családi titkok, 20:55 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:35 Vakvágányon – am. film, 23:20 Propaganda – kulturális magazin, 0:20 Update Konyha, 0:25 Tények Este, 1:00 Astro-Világ Éjjel.

Duna Tévé 5:40–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:25 Kávéház – magyar sorozat, 13:00 Kívánságkosár, 15:00 Ablak a természetre – dok. sorozat, 15:10 A szent olaj – Az olívaolaj kultúrtörténete – osztrák dok. film, 16:00 Veszélyeztetett állatok – dok. sorozat, 16:30 Térkép, 17:00 MacGyver – am. sorozat, 18:00 Híradó, 18:30 Közbeszéd, 19:00 Angyali érintés – am. sorozat, 19:55 Nyolc évszak – magyar sorozat, 21:00 Hírek, 21:05 Dunasport, 21:15 Csinszka – magyar film, 22:45 Kultikon, 23:05 MüpArt Classic, 0:25 Koncertek az A38 hajón.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 10:15 Magyarok a világban (ism.) 11:15 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / A kör 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:00 Hírek röviden 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Mese-lesen (minden 2. héten) 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:15 Népzenei válogatás 19:00 Mese 19:05 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Éjszakai műsor 23:55 Műsorzárás

Kanapé: ifjúsági műsor, benne Somi József stylist, a 16 évesek választójoga, a Bermuda együttes, programajánló és Gusztáv (ismétlés: kedden 16.15-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 24-én, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: aktuális összeállítás, benne ismét jelentkezik az Emlékezünk… című rovatunk (ismétlés: szerdán 17.45-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Április 25-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: a népi iparművészet (ismétlés: csütörtökön 18.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény Április 18-a és 24-e között Lendvai Plébánia

AKTUÁLIS HETI PROGRAM 2013 . 04 . 22 . – 04 . 26 . A Sofija Generációk Háza felelőse és működtetője a lendvai ÖkoKultúra Intézet.

2013 . 04 . 22 . HÉTFŐ 17:00–18:00 JÓGA GYEREKEKNEK /POŽONEC LARA/

MEGHÍVÓ A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a ZALA GYÖRGY-EMLÉKNAP alkalmából szervezett programra.

Az alsólendvai születésű Zala György világhírű szobrászra 2013. április 19-én emlékezünk: 15.30 órakor általános iskolások képzőművészeti kiállításának megnyitója a Bánffy Központban (Lendva, Fő u. 32.) 16:30 órakor megemlékezés, koszorúzás a Zala György szobornál és a képzőművészeti pályázat nyerteseinek díjkiosztása a színház előtt (Lendva, Zala György tér 1.). A szobrászművész emlékét dr. Bence Lajos idézi fel, fellépnek a Pünkösdirózsa Citerazenekar és Ferenc Grega versmondó. A szervezők

Jógatechnika 2,5–6 éves gyerekek részére. Kérjük, hozzanak tornamatracot. Előzetes regisztráció szükséges a résztvevők korlátozott száma miatt. Hozzájárulás 6 € gyerekenként.

2013 . 04 . 23 . KEDD 17:00–19:00 DEKORATÍV TÁBLÁCSKÁK A FŰSZERES KERTBEN /TÓTH MELITA/ Ingyenes műhely, ahol dekoratív táblákat készítünk fűszereink megnevezésére és megjelölésére.

2013 . 04 . 24 . SZERDA 17:30-20:00 ÉTELEK TÖKBŐL Kulináris műhely tökből készülő ételekről. Előzetes regisztráció szükséges a résztvevők korlátozott száma miatt. Hozzájárulás 5 € személyenként.

2013 . 04 . 25 . CSÜTÖRTÖK 19:00–20:00 SEGÍTS MAGADON /ZVER KRISTIJAN ÉS PETRIC ALJA/ Előadás a szalmabálával történő természetes építkezésről. Az előadás ingyenes, de hálásak leszünk az önkéntes hozzájárulásokért az előadók útiköltségeinek fedezésére .

2013 . 04 . 26 . PÉNTEK 17:00–19:00 FŐZZÜNK KRÉMET! /LAURUS PILATES STUDIÓ/ Műhely személyes ápolásra alkalmas krémek készítéséről és főzéséről. Minden résztvevő magával vihet egy krémet tetszése szerint. Előzetes regisztráció szükséges a résztvevők korlátozott száma miatt. Hozzájárulás 6 € személyenként. Az ingyenes programokon való részvétel esetén örömmel fogadunk önkéntes hozzájárulást pénz vagy anyag formájában (1–2 €). További részletes információk az alábbi címeken: telefon: 059 055 380 és 070 441 654, e-posta: sofija.lendava@gmail.com, internet: www.facebook/sofija.medgeneracijskahisa és ww.zelenimedij.si vagy személyesen a Sofija Generációk Házában, Fő utca 48., Lendva.

SZERETETTEL VÁRJUK!

A Lendva 820 éve című Népújság-sorozat kötetben Megvásárolható a Bánffy Könyvesboltban

Püspökségünk Cirill és Metód szláv apostolok eljövetelének 1150. évfordulója alkalmából július negyedikétől hatodikáig háromnapos zarándoklatot szervez azokra a helyekre, ahol az apostolok a szlávok számára végeztek misszionárius tevékenységet, mégpedig Prágába, Sveta Horába, Olomucba és Brnoba. Ha a plébániánkról elég jelentkező lesz, akkor innen külön autóbusz indul. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet. A Karitász számára papírgyűjtési akciót szervezünk, a papírt a plébánia előtt elhelyezett konténerbe tegyék. Jövő vasárnap húsvét negyedik vasárnapja, a jó pásztor vasárnapja, az új papi hivatásokért való imádkozásé. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor. 11.00 órakor szentmise Gyer­tyánosban. Falvakon már szombaton este lesznek szentmisék, mégpedig 17.00 órakor Völgyifaluban, 18.00 órakor Petesházán. Lendván 19.00 órakor a hittanosok és családok szentmiséje lesz. Szombaton búcsú az Idősek Otthonában, 10.00 órakor ott szentmise.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor lesznek, kivéve szerdán, amikor a szentmisére 7.30-kor kerül sor. Szombaton a hittanra járó gyermekek és szülők zarándoklata Brezjére. Vasárnap 8.00 és 18.00 órakor lesz szentmise Dobronakon.

Evangélikus Egyház Lendván minden első és harmadik vasárnap van istentisztelet.

Református Egyház Április 21-én délelőtt 10.00 órakor Szentlászlón lesz református istentisztelet. Az eseményen a szentgotthárdi református gyülekezet lesz a vendég. Az istentiszteletet az MMR is közvetíti.

Ára: 8 euró

12

Legyen Ön is az előfizetőnk! N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .


Info figyelmükbe •Április 19–21-ig, péntektől vasárnapig, •Bánffy Központ •II. Határon túli tudományos konferencia dr. Tomka Miklós emlékére •Április 19., péntek 20.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •„Plzen üdvözli Lendvát” címmel a klasszikus zene örökzöld dallamaiból összeállított koncert Bohumila BartošováSommerové és Miro Bartoš szólistákkal. Belépődíj: 3 EUR •Április 20., szombat 14.00 óra, •Lendvai Zsinagóga •Szlovén nyelvű szavalóverseny •Április 21., vasárnap 15.00 óra, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •„Csárdás-polka”, a felnőtt néptáncegyüttesek területi szemléje •Április 25., csütörtök 18.00 óra, •Színház- és Hangversenyterem, Lendva •A Maribori Bábszínház Kockák című gyermekelőadása (1,5–4 éves korig) Belépődíj: 2 EUR

Szalay Annamária halálhírére Szombaton a teletexten jött a hír, majd a tévében a megerősítés: 51 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szalay Annamária, az Országos Rádió- és Televízió Tanács tagja, majd vezetője, a Médiatanács elnöke, a Médiahatósági Hivatal igazgatója. Nekünk, zalaiaknak és muravidékieknek csak Panni. Mert a legutóbbi időkig a Médiahatóság élén – bokros teendői és a reá kirótt, súlyos teherként nehezedő gyilkos kór ellenére is – tudott ránk figyelni, legutóbb éppen a tévéadások nézhetőségét a goricskói falvakban is lehetővé tevő erősítő berendezések ügyében mutatott segítőkészséget. A Lendva-vidékiek inkább a lelkes népművelőt ismerték, a hármasmalmi fiatalok körében végzett több éves mentori munkáról emlékeztek szívesen Pannira. A 80-as években a lendvai moziban szervezett magyar filmbemutatóknál működött együtt a tőle megszokott szakmai precizitással és tanácsadói türelemmel: javasolt, irányított, nagy felkészültséget tanúsítva. S legutóbb a Sajtószabadság témában megfogalmazott kiadványterv határon túli fejezeténél hívta fel a figyelmet ránk, muravidékiekre. Mert itt is, ebben is történhettek nagy dolgok! Kedves Panni! Történtek bizony olyan nagy dolgok, amilyenek máshol nem, itt, Dél-Zalában különösképpen! Erre döbbentél rá Te is, amikor országos terheket is felvállaltál, s végezted – munkatársaid elmondása szerint – becsülettel és az átlagost jóval meghaladó teherbírással. Köszönet érte! Legyen könnyű néked a zalai föld! Lendvai barátaid, ismerőseid

Hibaigazítás A Népújság 15. számában megjelent Színes, temperamentumos ünneplés című cikkben tévesen írtuk az ünnepi szónok nevét, az ünnepi beszédet ugyanis Janja Rošer mondta. Az érintettek és az olvasók elnézését kérjük. A szerkesztőség

„Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk: CSÜCCS!” A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség és a Szerdahelyi Antal Ferenc Művelődési Egyesület sok szeretettel várja a természet és a mozgás kedvelőit a

II. SZENT GYÖRGY-NAPI GYALOGTÚRÁRA Időpont: 2013. április 21-én, vasárnap Gyülekező: a szerdahelyi faluotthonnál reggel 8.30-kor Útvonal: Szerdahely, Domonkosfa (evangélikus templom, katolikus templom), szerdahelyi faluotthon Jelentkezni: 2013. április 19-ig (péntekig) az 051-360-863-as telefonszámon lehet. A szervezők

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .

apróhirdetés •Eladó ágy (90x200 cm, kerettel, ráccsal és bio­mat­ raccal). Irányár: 90 euró (részletlefizetés is lehetsé­ ges). Érdeklődni: tel. 051358-687. •Magyarországi cég Szlo­ véniában induló üzletéhez magyarul is beszélő munka­ társakat keres. Érdeklődni: tel. 0036/30-742-9704. Pál-Szántó Kft., Kinizsi utca 94., Nagykanizsa.

MEGEMLÉKEZÉS Egy elültetett rózsa kinyílik és elhervad, de a Te jóságod és szerelmed mivelünk örökké marad.

Vučak Vera,

szül. Binyei (1939–2012) Április 20-án múlik egy éve, hogy elhagyott bennünket a hűséges élettárs, gondos és szerető anya, nagyanya és anyós. Jóságodat és szeretetedet örökké szívünkben és emlékünkben hordjuk.

Szerető férjed, Laci, lányod, Szilvi, unokád, Marcel és vejed, Primož

Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2013. április 16-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Tartálykocsivezető Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica 116B., Črenšovci (1 munkahely, tapasztalat nemzetközi forgalomban, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2013. május 27.) Építőipari munkás Arano d.o.o., Trnje 48C., Črenšovci (2 munkahely, meghatározott idő: 4 hónap, havi bér: 786 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2013. április 20.)

•Zalaegerszegi cég keres szlovéniai munkára áru­ terítésben jártas, B, C, E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, magyar–szlo­ vén nyelvtudású kollégát, májusi munkakezdéssel. Az önéletrajzokat a tatutrans@ gmail.com címre várjuk vagy jelentkezni lehet a 0036/70-778-4966-os telefonszámon.

Április 19-től 25-ig

•Eladó női ezüstóra hozzá való lánccal, izraeli ötvös­ munka, monogrammal ellát­ va. Az óra és a lánc gránitkő­ vel díszített. Érdeklődni: tel. 051-227-177.

Péntek – Emma Szombat – Tivadar Vasárnap – Konrád Hétfő – Csilla Kedd – Béla Szerda – György Csütörtök – Márk

Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon.

névnapsoroló

időjárás A hét végére részben borult, hideg idő várható.

13


Info Humor

Aromát Mutatószó

Nudistastrandra téved tengerparti sétája közben három zsidó. – Micsoda szemérmetlenség! Ez egy Szodoma! Azonnal be kell tiltani! – kiabálja magából kikelve az öreg Schwarcz. Grün, akinek tetszik a dolog, suttogva megkérdezi Kohnt: – Ennyire ortodox az öreg? – Mit ortodox! Fürdőruhanagykereskedő! Az öreg papagáj mellé fiatal madár került, aki hamarosan észrevette, hogy a kalitka egyik rácsa ki van törve. Egy alkalmas pillanatban aztán ki is használta felfedezését és átpréselte magát a rácson. Már éppen boldogan röppent volna a nyitott ablak felé, amikor az öreg madár szomorúan utána szólt: – Fiam, nem tudod, mit csinálsz! A fiatal madár csodálkozva nézett vissza, mire az öreg folytatta: – Nagyon sokan próbálkoztak már előtted is, de még egyikük sem tért vissza. A skót családban az anya aggódva szól férjéhez: – Drágám, a kisfiunk már két napja ugyanazt a cukorkát szopogatja. – Nem baj, legalább spórol. – Jó, jó, de azért már tényleg ki kéne csomagolni! – Komám, szerinted melyik a leghűségesebb asszonytípus? A szőke? A fekete? A barna? – Az ősz. Egy kutató egereket tanít be arra, hogy ha megnyomnak egy csengőt, akkor ennivalót kapnak. Egy hét múltán megszólal az egyik egér: – Sikerült végre ránevelnem azt az alakot, hogy ha megnyomom a csengőt, dobjon ide egy sajtot!

14

4

Regény szerzője

„A” páncé­ los hüllő

Britannia központi országába

2

Tesz, pakol

A Völgyifalui Turisztikai Egyesület szervezésében 2013. április 27–29-ig

1 3

Szappan­ márka

Szerzete­ sek háza

3

2 4

Kos Már. 21. – ápr. 20. Elégedetlen anyagi helyzetével, de nem érdemes minden erejét erre fordítania, mert üressé válik az élete.

1 Hazai, házi Szintén ne Középen rámér!

Dehogy

Görög autójel

Juttat

Kutrica

Bika Ápr. 21. – máj. 20. Olyan partnerre talált, akinek a személyiségét erősebbnek érzi a magáénál és imponálni tud Önnek.

Megölelé Húros hangszer

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Ha olyasmivel foglalkozik, ami mindig is érdekelte, felfedezhet magában általa új készségeket.

TeleSport Különböző

Ad, régiesen

Római 1000

Pénzzel tartozik Bór, kén

Bea meg­ zavarodott!

Páros íjas!

Théba része!

Névelő Két­ harmad!

Pályám, sorsom

Bánat

Nitrogén

Vissza: aprópénz

Ubul fél!

­ről párja

Orosz tó Olasz síkság Egynemű ebéd!

Tátsd ki a szád Keresztül

Rózsa­ himlős

Én, latinul

O

Jé!

S

Múlt idő jele

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Hadházi László, Aranyosi Péter. A szerencse Györek Zsuzsanna csentei olvasónknak kedvezett. Az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje április 29. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

Rák Jún. 22. - júl. 22. Az igazi tehetség akkor tud maximálisan kibontakozni, ha realitásérzék is társul hozzá. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Próbálja elfogadni, hogy mindenben idő kell ahhoz, hogy megszülessen munkája eredménye. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Vigyázzon, nehogy túlbecsülje képességeit, mert ez kedvezőtlenül befolyásolná anyagi helyzetét. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Akkor számíthat békés és egymást segítő kapcsolatra, ha partnerével képesek megérteni egymás nézőpontját.

kulcslyuk

Dr. Kasaš Mihael, a Lendvai Ifjúsági Tanács elnöke Az ideális nő? • Barát, szerető, háziasszony, anya... Álomszakma? • Azt végzem. Ha sport, akkor... • Hegyikerékpározás, céllövészet. Ha lazítás, akkor... • Termálfürdő, szauna. Ha étel, akkor... • Minden, ami otthon termett és otthon készült. Ha ital, akkor... • Víz, tea. Ha édesség, nyalánkság, akkor... • Sárgarépa. Kedvenc ruhadarab? • Kerékpáros kesztyű. Kedvenc író, könyv? • Maria Thun: Gardening for Life. Melyik a kedvenc rajzfilmje? • Pinki and the Brain. Kabala, amulett? • A szív. Legjobb tulajdonsága? • Őszinteség.

Horoszkóp

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Ha kalandokra vágyik, azt igyekezzen kedvesével megélni és ne tekintgessen kifelé a kapcsolatból! Nyilas Nov. 23. – dec. 22. A szerencse most kegyeibe fogadja. Tegye meg azokat a lépéseket, amelyektől eddig óvatossága visszatartotta. Bak Dec. 23. – jan. 20. Hiába halogatja a döntést, nem tudja elkerülni, hogy elkötelezze magát az egyik lehetőség mellett.

Legrosszabb tulajdonsága? • Őszinteség. Ha tehetné, a világban eltörölné... • A kapzsiságot. A leghasznosabb tárgya? • Nem klasszikus tárgy: az internet. Amit a legjobban szeret hallani... • Zene.

Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Az tudja kizökkenteni mostani hangulatából, ha tudatosan keresi a szokatlant, az újat. Halak Febr. 20. – már. 20. Adódhatnak mostanában olyan helyzetek, amikor szembesülnie kell egy téves döntése következményeivel.

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .


Kultúra Centrál Színház – Cabaret

Zene, füst, fény… ÉLET! – így fogalmazott az egyik táncosnő, revühölgy, aki a fasizmus előretörésének idején kap éppen szerződés-hosszabbítást, ami abban a „nehéz korban” gyógyírnek számíthatott – legalábbis egy revütáncos szemszögéből. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A budapesti Centrál Színház Cabaret című előadása – mely a magyar bérlet keretében hétfőn

szerepelt Lendván – a 2011-es év legjobb zenés, szórakoztató előadásaként a Színikritikusok Díját nyerte el. A díj odaítélése azonban több helyen is sántít:

a legjobb „zenés” még csak hagyján, a „szórakoztató” azonban már „kiveri a biztosítékot”. Tény ugyanis, hogy egyáltalán nem a szórakoztatáson volt a hangsúly, hiszen mivel maga a

rendező is a táncosok sorsa felől közelített a témához – ahogy egyik kritikusa írta –, megszabadította a darabot magától a musicaltől. S tényleg, a témából készült nagysikerű filmben a zenei betétek és slágerek (Az élet egy kabaré stb.) – melyeket Liza Minelli vitt sikerre – mellett a többi csak töltelék volt. Nem is nagyon emlékezünk már, hogy mi is volt a film alapja... A „töltelék”, ma már tudjuk: a történet a 30-as évek Németországában játszódik, a háttér az egyre inkább elburjánzó fasizmus, mely nem csak a baráti kapcsolatokba, hanem a kabaré műfajába is befészkeli magát. A zsidóüldözés és a fasiszta ideológia árnyékában a propagandagépezet „balfékből mágussá” avanzsálja a kabaré műsor-

vezetőjét, s a tömeghipnózist a helyi lebujokra, szórakozóhelyekre is kiterjeszti. Az alantas módszer annyira kiválóan működik, hogy a zsidó származású zöldséges (Papp János), amikor üzletét szétverik és kifosztják, gyermeki-fiatalkori csínytevést sejt a dolog mögött. Hasonlóképpen Sally (Jordán Adél), aki íróbarátja unszolására, hogy menjenek haza Amerikába, szintén nem látja a náci veszélyt. A darab leghitelesebb figurája ezért a mágus-műsorvezető (Keresztes Tamás) lett. Ő mégiscsak egy jópofa figura, aki szemrebbenés nélkül szolgálja ki a rendszert úgy, hogy konfliktusba sem kell keverednie senkivel. A rendező Bozsik Yvette nem is találhatott volna hozzá jobb alanyt.

• Lendván • Dobronakon • Pártosfalván • • Hodoson • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

A ragyogó tánckoreográfiák némely esetben helyettesítették a darab szövegi hiányosságait.

Vándorserleggel tértek haza Lentiből

József Attilából is jelesre vizsgáztunk

lobbizni, sem túlságosan izgulni nem kell a fellépők miatt, hiszen minden megy, mint a karikacsapás. Ezért a vándorserleg továb-

A Lentiben megrendezett József Attila Versmondó Verseny hétvégi megyei döntője a várakozásoknak megfelelően alakult. A könyvtárak és tanintézmények által évtizedek óta szervezett zalai versenyen a muravidékiek a vándorserleget is elnyerték. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Halász Albert, a Lendvai Könyvtár igazgatója a szervezők és a zsűri álláspontját megerősítve elmondta: megérdemelten győzött a muravidéki – Pál Péter, Pál Laura és Berke Laura, az 1. Sz. Lendva KÁI tanulói – összetételű „hármas”. Pál Péter és Pál Laura korcsoportjukban első helyen végeztek, Berke

Laura pedig különdíjat kapott. A versmondó verseny szabályzata az első díjasok és a dobogós helyezések mellett a csoportrészvételt is figyelembe veszi. Az első helyet így idén a muravidéki csoport érdemelte ki a két első és egy különdíjas szereplésével. Így egy évig Lendván őrzik a nagy központokat (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Letenye) megjárt serleget. Amen�nyiben jövőre is hasonló

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .

jó eredmény születne, a serleg továbbra is a miénk lenne, a harmadik esetleges győzelem után – a szabályzatban előírtak szerint – viszont örökbe kapnánk! A verseny ezzel nem ért véget, legalábbis a győztesek számára nem, hiszen a két első díjas meghívást kapott a „Regösök húrján…” dunántúli vers- és prózamondó versenyre, amelyet májusban tartanak. Halász elmondta: jó

A győztes csapat Gáspár Anita kísérőtanárral. olyan csoportot elkísérni szereplésre, ahol sem

bi sorsa is talán „borítékolva” van!

15


Kultúra Tavaszcsalogató könyvbemutatóval

A könyvek által jobb emberré vált Kapcán vasárnap a József Attila ME színpompás tavaszi műsor keretében emlékezett névadójára és a költészet napjára. Ez alkalomból bemutatták Zágorec-Csuka Judit Sivatagi szélben címmel tavaly megjelent verseskötetét. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Herzsenjak Mária, a művelődési egyesület elnöke köszöntőjében a tavaszcsalogató műsorral egybekötött költészet napi hagyományra emlékezett, melyet idén is könyvbemutatóval kapcsoltak egybe. Kepéné Bihar Mária néprajzkutató ZágorecCsuka Judit és kötete kap-

csán elmondta: a költőnő iránti tisztelet mellett azért is örült a felkérésnek, mert tudomására jutott, hogy Kapca település is támogatta a kötet megjelenését. Ez pedig igen derék dolog, hiszen ritkán történik meg ilyen, hogy egy költőt a környezete ennyire támogasson. Ezt József Attila és Van Gogh is megirigyelte volna. Előbbinek első kötetéből öt példány fogyott

el, az utóbbinak életében egy képet sem sikerült eladnia. Szinte éhen halt mindkettő. Zágorec-Csuka Judit, aki a helyi közösség elnöki tisztségét is betölti, a beszélgetés során elmondta: belső késztetésből ír verset, valahogy a szüléshez hasonlítaná, ami fájdalmas, de ha sikerül, akkor sok örömöt is okoz. A könyvekkel

„Amit szívedbe rejtesz” – József Attila versüzenete a Vajdaságból

és az irodalommal – bár könyvtárosként egész éle-

– is példát szolgáltattak számára. A költészettel pedig nem a világhírt célozza meg, hanem egy kis közösség életét szeretné színesebbé tenni. A műsorban fellépett a gyertyánosi óvoda, a

A könyvbemutató jó hangulatban telt. tét közöttük tölti – jobb ember ré vált. S er re a nagy elődök – Széchenyi Istvántól Zrínyi Ilonáig

helybeli népdalkör, valamint Dancs Anna és Krisztánovics György szavalók.

Lendvai Dumaszínház

Hárman József Attiláról: Krnács Erika, Hajnal Anna és Zsoldos Ervin. A magyar költészet napján, április 11-én vajdasági vers- és énekmondók a 20. század talán legnagyobb, máig leghatásosabb költőjének, József Attilának a költeményeiből adtak elő egy csokorra valót a Bánffy Központ közönségének. A háromtagú együttesnek – Krnács Erika előadóművész, Hajnal Anna és Zsoldos Ervin verséneklők – Ljubljana és Mari-

16

bor után ez volt a harmadik helyszíne, ahol ismét nagy érdeklődés kísérte verses-zenés összeállításukat. A rendkívül jól megszerkesztett műsorban a költő versei mellé népi és egyházi jellegű, a József Attila-i gondolatkörhöz és költészethez igazodó, sok esetben mintaadó vagy vándorszövegként előforduló dal- és zsoltárszövegeket is beiktattak a szerzők. Az

ifjúkori versektől a „kései siratós” versekkel bezáruló kör egy tragikus sorsú 20. századi költő életútját, a művészeti hitvallásokkal és nagyon is szókimondó vallomásokkal dúsított költői pálya ívét rajzolta ki. Ebben nagyon nagy szerepe volt a gitárkíséretnek és a zenei betéteknek, amelyek az érzelmi ráhangolódáshoz is biztos talajul szolgáltak. -ce

Szombaton a lendvai Színház- és Hangversenyterem adott otthont az első Lendvai Dumaszínháznak. A szépen megtelt színházban Aranyosi Péter és Hadházi László (a fényképen) szórakoztatták a közönséget. A másfél órát a nevetőgörcstől könnyes szemek jellemezték, „stand up” humor volt a legjavából. Ízelítőnek Aranyosi Péter belépővicce: „Miért sír a jugoszláv kislány? – Mert nem szabad Bosznia!” tt

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .


Horizont

A Pünkösdirózsa Fityeházán

Völgyifalu és a Murakeresztúri Egyházközség együttműködése révén a Pünkösdirózsa Citerazenekar meghívást kapott Murakeresztúr Egyházközségi Jótékonysági Báljára,

amelynek a fityeházi Művelődési Otthon adott helyet április 13-án. A rendezvény házigazdája, Polgár Róbert atya – aki a 2012-es Völgyifalunap óta kedves ismerőse a muravidékiek-

nek – nyitotta meg a bált, majd rövid kulturális program következett, amelyben a völgyifalui citerások két csokorral kedveskedtek a közönségnek. Lázár Lenke

Vidám est Hodoson Szombaton a hodosi kul­ túr­h ázban vidám estet tartott a péterhegyi Goričko Művelődési Egyesület. A társulatban amatőr színjátszócsoport, illetve tánccsoport működik, a színpadon is e két műfajból kapott ízelítőt a hodosi közönség. A rövid vígjátékokat nagy nevetés kísérte, a szlovén néptáncokat pedig tapssal jutalmazták a hodosiak. AK

Terepjáró-bajnokságot szerveztek Dobronakon

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .

Helyére került a Flórián-szobor

A trnjei ARO klub Dob­ ro­nakon, a Nograd kavicsbányájában rendezte meg az országos bajnokság első futamát a terepjárók számára, amelyen mintegy 50 versenyző vett részt. A nehéz és felázott talaj ellenére a közönség érdekes futamokat láthatott. Az ügyességi „A” csoportot Vrhovec Gašper (STC Panther Kamnik), a „B”-t Karner Jože (JCP), a „C”-t pedig Blažič Boštjan (Extreme team) nyerte meg, míg a hard versenyszámban az Arčon Primož/Gorjan Črt (Extreme team) páros diadalmaskodott. HF

A múlt héten ismét helyére került Lendva város legrégibb szabadtéri szobra, a Szent Flórián-szobor. A szobor és talapzatának teljes körű felújítása a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség által nyert támogatásból vált lehetővé, amelyet a Magyar Külügyminisztériumnál pályáztak meg sikeresen. A szobor hivatalos átadására előreláthatólag május elején kerül majd sor. (-)

Ifjú dizájnerek kiállítása

A lendvai színházterem előcsarnokában a hétvégén megnyílt egy alkotópáros, Kutnjak Ninoslav fiatal lendvai grafikai tervező és Kohek Anja grafikai tervező tárlata. A fiatal tervezők – mindketten magiszteri fokozaton folytatják tanulmányaikat grafikai interaktív kommunikáció

szakon a ljubljanai természettudományi egyetemen – elsősorban a digitális formatervezés területén alkotnak, kiállított munkáik válogatása is ezt öleli fel. A kiállítást, mely április végéig tekinthető meg, a lendvai Horvát Kultúregyesület szervezte. kmj

17


Sport

Kikapott a Nafta

Hack József

Turnišče – Nafta 1903 3:2 (0:1) A tavaszi idény második fordulójában a Nafta váratlan vereséget szenvedett Turniščén, pedig kétszer is vezettek a kék-fehérek. A lendvaiak közepes szintű játékot mutattak, az első gólt pedig a 11. percben Antonovič fejelte egy szögletet követően, ami egyben a félidő eredményét is jelentette. A második félidő viszont igencsak izgalmas lett, hiszen a 47. percben Šemen egyenlített, három perccel később viszont Miha

Ivanič ismét a Naftát juttatta előnyhöz. A hajrában aztán megint a hazaiak voltak jobbak, akik előbb Jakšič (77.) góljával egyenlítettek, három perccel később pedig a gyorslábú Zelko beállította a végeredményt. A Nafta játékosai két alkalommal a kapufát is eltalálták, Bedő is kihagyott egy nagy helyzetet, de az eredmény nem változott. 140 néző előtt Slavko Nemet bíráskodott Pár­tos­ falváról. feri.h.m.

„Ferek” búcsút intett 40 évnyi aktív pályafutás fejeződött be a vasárnapi bajnokin. Franc Bobovec

Nincs ember, aki szűkebb, de akár szélesebb környezetünkben ne ismerné a sikeres üzletembert, kellemes beszélgetőtársat és igazi barátot, Hack Józsefet. „Ferek” – ahogy a legtöbben szólítják – szíve a sportért dobog, különösen a labdarúgásért, de most egy gyönyörű napsütéses napon Dobronakon, hazai pályán búcsút intett aktív

Bežigradi cselgáncsérmek A Ljubljanában megrendezett „Pokal Bežigrada 2013” elnevezésű cselgáncstornán 48 klubból Magyarországról, Olaszországból, Romániából, Szerbiából, Ausztriából és Szlovéniából összesen 336 versenyző vett részt. A KBV színeiben szereplő Sebastjan Zver második lett (+66 kg, serdülők), a kadétoknál Gál Patrik (81 kg, KBV) a dobogó alsó fokára léphetett, akárcsak csapattársa, Pia Perc (36

kg), a serdülőknél pedig Mitja Ferencek (34 kg) és Gašper Zadravec (38 kg, mindkettő JK Lendava). A kadétoknál Nagy Marko (90 kg) és Varga Natalija (63 kg) lecsúszott a dobogóról. A fiatalabbaknál még sikeresebbek voltak a lendvaiak, hiszen a 12 éveseknél Ta­mara Ferencek (32 kg),

28. forduló Rudar – Mura 05 3:0 (1:0) Kašnik 13., Eterović 50., Podlogar 81. Maribor – Gorica 2:1 (2:0) Milec 14., Arghus 31.; Bremec 85. Koper – Aluminij 3:0 (1:0) Mendy 26., Bagarić 68., Brečević 71. Domžale – Olimpija 0:4 (0:3) Skubic 36./öngól, Omladić 56., Nikezić 69., 75. Triglav – Celje 1:0 (0:0) Diallo 66. Táblázat 1. Maribor 27 20 4 3 61:22 64 2. Olimpija 27 16 5 6 59:27 53 3. Domžale 26 13 4 9 32:28 43 4. Koper 27 10 10 7 35:30 40 5. Celje 27 9 10 8 26:24 37 6. Rudar 27 9 7 11 31:41 34 7. Gorica 27 7 7 13 33:47 28 8. Triglav 26 7 6 13 26:38 27 9. Aluminij 27 6 5 16 23:48 23 10. Mura 05 27 6 4 17 32:53 22 A 29. forduló párosítása április 20-án: Koper – Maribor, Aluminij – Triglav, Celje – Domžale, Olimpija – Rudar, Mura 05 – Gorica.

18

Táblázat 1. Győr 22 15 6 1 44:18 51 2. MTK 22 12 5 5 35:21 41 3. Videoton 23 11 6 6 38:18 39 4. Ferencváros 22 10 8 4 39:26 38 5. Debrecen 23 11 3 9 33:23 36 6. Honvéd 22 9 5 8 34:33 32 7. Paks 23 7 11 5 34:25 32 8. Diósgyőr 22 8 7 7 21:24 31 9. Kecskemét 22 8 6 8 27:30 30 10. Haladás 23 7 9 7 26:21 30 11. Kaposvár 23 8 5 10 26:28 29 12. Újpest 22 7 7 8 28:31 28 13. Pécs 23 7 7 9 24:30 28 14. Pápa 23 6 5 12 17:37 23 15. Eger 23 2 6 15 17:47 12 16. Siófok 22 2 4 16 20:51 10 A 24. forduló párosítása április 19-e és 21-e között: Siófok – MTK, Pápa – Győr, Újpest – Pécs, Eger – Kaposvár, Videoton – Paks, Honvéd – Kecskemét, Diósgyőr – Ferencváros, Haladás – Debrecen.

LENDVAI KÖRZETI LABDARÚGÓLIGA 17. forduló

Turnišče – Nafta 3:2 (0:1) Šemen, Jakšič, Zelko; Antonović, M. Ivanič Hodos – Bogojina 2:0 (0:0) Zelko, Kiss Bistrica – Hotiza 2:3 (2:2) Polana – Kobilje 1:4 (0:0) Tišina – Križevci 1:1 (0:0) Apače – Puconci 2:3 (0:0) Šalovci – Črenšovci 0:4 (0:3) Táblázat 1. Nafta 1903 15 11 1 3 37:19 34 2. Turnišče 15 9 3 3 40:24 30 3. Črenšovci 15 9 2 4 43:24 29 4. Križevci 15 6 7 2 17:11 25 5. Kobilje 15 8 1 6 26:28 25 6. Hotiza 15 7 2 6 30:28 23 7. Bistrica 15 6 3 6 32:26 21 8. Šalovci 15 4 6 5 20:24 18 9. Polana 15 4 5 6 20:28 17 10. Hodos 15 5 2 8 16:28 17 11. Puconci 15 4 4 7 28:32 16 12. Tišina 15 3 5 7 28:30 14 13. Bogojina 15 4 2 9 15:33 14 14. Apače 15 2 3 10 18:35 9

Táblázat 1. Dobronak 15 11 2 2 49:11 35 2. Nedelica 14 10 2 2 50:11 32 3. Hídvég 15 9 2 4 55:21 29 4. Renkovci 14 8 4 2 55:23 28 5. Nafta 15 9 1 5 37:28 28 6. Kapca 15 7 3 5 30:20 24 7. Veterani 15 7 3 5 38:31 24 8. Csente 15 7 2 6 40:29 23 9. Panonija 15 6 2 7 32:26 20 10. Graničar 14 4 3 7 25:36 15 11. Zsitkóc 15 3 2 10 14:58 11 12. Petesháza 15 3 2 10 12:65 11 13. Olimpija 14 3 1 10 19:38 10 14. Zvezda 15 1 1 13 16:75 4

A 18. forduló párosítása 2013. április 20-án és 21-én: Nafta 1903 – Hodos (szombat, 16.00), Črenšovci – Turnišče, Bogojina – Bistrica, Hotiza – Polana, Kobilje – Tišina, Križevci – Apače, Puconci – Šalovci.

A 18. forduló párosítása április 21-én: Renkovci – Csente, Petesháza – Veterani, Dobronak – Panonija, Kapca – Hídvég, Graničar – Nafta, Olimpija – Zsitkóc, Nedelica – Zvezda.

17. forduló 1:2 (1:0) 1:0 (1:0) 3:0 (1:0) 0:1 (0:1) 2:0 (1:0) 4:2 (1:1) 1:1 (0:0) 1:0 (0:0)

pályafutásának. – Elég volt – mondta a búcsúmeccs kapcsán. – 57. életévemhez közeledve még ugyan tudnék futballozni, de alkalmazkodni kell az évekhez, s amikor az ember több évtizeddel fiatalabbak ellen futballozik, az bizony az egészségére is veszélyes lehet, ezért meg kell

Graničar – Zvezda 0:2 (0:1) Bacsi, Gyurkács Veterani – Panonija 3:1 (3:0) Bojnec, Mertik, Balažic; Péntek Nedelica – Csente 3:1 (0:1) Žižek (2), Nežič; Lázár Olimpija – Renkovci 0:3 (0:3) Ritlop (2), Huskić Kapca – Zsitkóc 5:1 (4:0) Kramar (2), Balažic, Pleh, Hozjan; Basa Dobronak – Nafta 4:0 (2:0) Horváth P., Horváth R., László, Szomi Petesháza – Hídvég 2:12 (2:7) Mavriček (2); Bela (4), Marton (2), Gostan(2), Zver, Požonec, Szarjas, Lutar

Muravidéki LabdarúgóLiga

23. forduló Kaposvár – Honvéd Paks – Diósgyőr Debrecen – Eger MTK – Haladás Pécs – Pápa Ferencváros – Siófok Győr – Videoton Kecskemét – Újpest

Nino Imre (38 kg) pedig a 14 éveseknél nyert. Aljaž Kovač (mind JK Lendava, 50 kg) harmadik lett. A KBV két érmet nyert. A 14 éveseknél Sebastjan Zver (+66 kg) második, Pia Perc (36 kg) pedig harmadik lett. A csapatversenyt a JK Be­ žigrad nyerte, a KBV Lend­ava 28., míg a JK Len­da­va 38. lett. F.m.h.

Hack József Horvat Kristjantól, a Dobronaki Labdarúgóklub elnökétől veszi át az ajándékot. tudni húzni a határokat, s meghozni a megfelelő döntést – mondta Hack, aki 17 évesen kezdte pályafutását Dobronakon, az utolsó néhány évben pedig inkább rekreatív jelleggel a Nafta öregfiúk csapatánál játszott. Pályafutása során csak ebben a két klubban szerepelt, s a két csapat egymás elleni mérkőzését követően akasztotta fel a csukát a fogasra. Vasárnap így hivatalos meccsen utoljára vezette csapatát a pályára, amelyen mindkét klubtól ajándékot kapott.

Lendvai siker Nafta 1903 – Lenti TE 3:1 (3:0) A lendvai műfüves pályán barátságos mérkőzés keretében találkozott a Nafta és a Lenti 14 éves utánpótláscsapata. A lendvaiak jobbak voltak, s még magasabb arányban is nyerhettek volna, hiszen számos helyzetet kihagytak. A meccs már az első félidőben eldőlt, a folytatásban pedig Stanko Preradovič edző minden játékosának lehetőséget adott. A lendvai gólokat Kiralj (2) és Cár lőtte. feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .


Sport

Másodikak lettek A régió legjelentősebb versenye Hétvégén Ezüstlabda

Április 19-e és 21-e között 8. alkalommal rendezik meg Lendván az Ezüstlabda tollaslabdatornát. Horváth Ferenc ferenc.horvath@nepujsag.net

A Mladost Tollaslabdaklub által szervezett

esemény előtt sajtótájékoztatón mutatták be a régió legnagyobb ilyen jellegű versenyét. Sekereš Bojan klubelnök elmondta, hogy

A verseny előtt a Mladost sajtótájékoztatón ismertette a terveket.

Štihec országos bajnokságot nyert Ribnicában szervezték meg az általános és középiskolások országos úszóbajnokságát a nem kategorizált úszók számára. A bajnokságon az 1. Számú

(1998) 36,22-es idővel 19. lett, Lucija Štihec (2000) pedig szintén 50 méter gyorson 24. lett 39,21-es idővel. A 2001-es évben születetteknél Tomka Gergely és

a nevezés még nem fejeződött be, de körülbelül 150–200 játékost várnak. Elmondta még, hogy a versenynek jó a hírneve, a múltban sok dicséretet kaptak, s a játékosok szívesen térnek vissza Lendvára. A 15-20 fős szervezői csapat idén is mindent megtesz a játékosok kellemes itt-tartózkodásáért. Denis Pešehonov edző az elvárásokról beszélt. A lendvaiaknak minden korosztályban lesz képviselője, így a 19 éveseknél Bianca Žitnik és Vito Hozjan, a 15 éveseknél Nejc Šendlinger, Marko Bajs, Ajet Džemajili és Maša Doler, a 13 éveseknél pedig több fiatalabb versenyző, elsősorban tapasztalatszerzés céljából lép pályára. Az erős mezőny ellenére kis szerencsével érmet is nyerhetnek a lendvaiak, mondta Pešehonov. A Lendva promócióját is kiválóan szolgáló eseménynek az idén kulturális jellege is lesz, hiszen a plzeni barátságnak köszönhetően a Lendvai Zsinagógában szombat este 20 órakor az ottani opera énekesei mutatkoznak be.

Az 1. Sz. Lendvai KÁI versenyzői részt vettek a tollaslabdázók országos bajnokságán az általános iskolások számára, és csapatversenyben 12 csapat közül másodikak lettek Medvodéban. Az első meccsen 5:0-s vereséget szenvedtek Mirnától, majd pedig egyaránt 3:2-re verték a Sladki vrh és a Preska csapatát. A lendvai csapatot Do­ ler, Šendlinger, Simon, Bajs és Džemaili alkotta. A középiskolások is részt vettek a számukra szervezett bajnokságon, s

Merész tollaslabdás tervek az idei évben A lendvai tollaslabdázókra az idei évben két nagy nemzetközi kihívás vár. A török Mersinben megrendezendő Mediter rán Játékokon első alkalommal a tollaslabda is sportágként vesz részt, a szlovén küldöttség háromnegyedét pedig lendvaiak alkotják majd: Denis Pešehonov szakmai vezetésével a szlovén színekben a játékokon Utroša Iztok, Nika Koncut és Miha Horvat, illetve

Muravidéki Kosárlabdaliga KK Radenci – KK Lindau 54:92 (12:25, 14:22, 16:23, 12:22)

Marko Štihec lett a szlovén bajnok. A lendvai úszó Lentiben edz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola öt tagja is részt vett Nađ Mirjana mentor vezetésével. A lendvaiak szép eredményt értek el, hiszen Marko Štihec (1998-as évfolyam) 50 méter gyorsúszásban 29,82 másodperces idővel győzött, Feher Erik

Horváth Eszter is részt vett a versenyen. Tomka ideje 40,28, míg Horváthé 34,08 másodperc volt. Meg kell említeni, hogy a lendvai fiatalok Lentiben edzenek Kiss Tamás edzőnél. feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 013 . á p r i l i s 18 .

A 18. fordulóval befejeződött a Muravidéki Kosárlabdaliga alapszakasza. A lendvaiak zárásként Radencire utaztak egy számukra tét nélküli meccsre, és fölényes győzelmet arattak. Mind a négy játékrész lendvai sikerrel végződött, így a győzelem az első perctől kezdve teljesen biztos volt. A forduló többi eredménye: KK Paloma – Alfa Slad­ki Vrh – KK Picerija Nona Le­nart 110:61 (31:11, 27: 24, 24:14, 28:12), KK GMT Bel­

a lendvaiak az 5–8. helyen zárták a versenyt. A C csoportban előbb 3:2-re legyőzték a Gimnazija Vič csapatát, majd pedig két vereséget szenvedtek: a csoportban 5:0-ra verte őket a II. Gimnazija Maribor, a helyosztón pedig 3:1-re a Novo mesto győzött. A Lendvai Kétnyelvű Középiskola csapatában Jarni, Lešnjak, Hozjan, Gyurkač és Molnar szerepelt. A versenyt a Gim­ nazija Šentvid Ljubljana nyerte. F. m. h.

A bajnokság alapszakaszának végső táblázata: 1. Alfa Sladki 15 14 1 1256:936 29 2. Lindau 15 13 2 1293:888 28 3. Beltinci 15 10 5 1126:947 25 4. Radenci 15 9 6 1166:1067 24 5. Sobota 15 9 6 989:900 24 6. Ljutomer 2 16 6 10 1070:1147 22 7. Lenart 15 4 11 997:1181 19 8. Ljutomer 15 2 13 851:1233 17 9. Ljutomer 3 15 1 14 783:1232 16

tin­ci – PŠK Ljutomer 3 81:51 (19:11, 23:20, 16:12, 23:8), KD Sobota – KD Lju­to­mer 78 : 67 (23:13, 21:18, 22:9, 12:27). HF

az egyetlen nem lendvai, Maja Tvrdy szerepel majd. A második nagy kihívás Utrošát várja, aki a Kínában sorra kerülő vb-n lép majd pályára. Pešehonovval a tervek szerint már egy hónappal az augusztusi verseny előtt kiutaznak, hogy a világ vezető tollaslabda-nagyhatalmának országában készüljenek a világversenyre. HF

Győzelemmel kezdett a Torcida A Beltinci Rekreatív Liga első fordulójában a Tor­c ida győzelemmel kezdett, hiszen a rangadót 4:3-ra nyerték az Ižakovci ellen: a félidőben még 1:1 volt az állás, de a lakosiak győzni tudtak. A gólokat Hor váth (2), Novak és Drva­rič lőtte, a csapatot pedig Kusek, Ke­rek, Soós, Me­s zelics, Horváth, Pi­ berčnik, Novak, Utroša és Dr­varič alkotta. feri.h.m.

19


Rembrandt Harmenszoon van Rijn

MEGHÍVÓ

Kedves művészetkedvelők!

A Lendvai Galéria és Múzeum és Lendva Község tisztelettel meghívják Önt és kedves ismerőseit

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, a világhírű 17. századi holland festőművész és grafikus rézkarcainak kiállítására, amelynek megnyitója 2013. április 19-én, pénteken 18.30-kor lesz a lendvai várban. A kiállítást mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere nyitja meg. Beszédet mond Paul Rachler, a bécsi Künstlerhaus levéltár vezetője és Jos Douma, a Holland Királyság nagykövete. A kiállítás 2013. szeptember 29-ig tekinthető meg.

www.gml.si

Népújság, 2013/16. szám  
Népújság, 2013/16. szám  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2013. 04. 18.

Advertisement