Page 1

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

Info Farsangi újjászületés 55. évfolyam 10. szám

Lendva 2011. március 10. ISSN 0352-6569 0,70 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

Szubjektív kategóriának számít, hogy bűzlik-e egy biogázerőmű?

Jordán Tamás, színész, rendező, az A népi bútorfestés szép új szombathelyi színház igazgatója: hagyományának „A színház az nem csak az előadások terepe, hanem agóra, fórum, találkoújjáélesztése Hosszúfaluban zóhelye a helyi szellemi életnek.”

18. oldal

20. oldal

6–7. oldal

j

a


Iránytű Elnöki eszmecsere

A köztársasági elnök fogad Tomka Tibor

„… mégiscsak Szlovéniában élünk!” Így hangzik gyakran a reagálás, ha egy magyarságát, magyar öntudatát büszkén vállaló, a muravidéki magyar közösség érdekeit, megmaradását alapvető érdeknek tekintő egyén a közéletben magyarul merészel megszólalni, vagy csak két egyértelműen magyar ajkú fiatal vagy már nem is annyira fiatal egymás között magyarul beszél. Sajnos a magyar nyelv használata egyre inkább háttérbe szorul, és nem is kell csodálkozni, hogy a törvények adta kisebbségi jogokkal nem tudunk élni, ha magyar anyák szlovénul szólnak saját gyermekükhöz, a gyerekek, fiatalok mindennapi „fontosnál fontosabb” dolgaikat nem anyanyelvükön beszélik meg. Lehet, hogy valamikor másképp volt, de jelenleg – és mellesleg már akkor, amikor a múlt század 70-es, 80-as éveiben saját magam is tapasztaltam – szinte kizárt, hogy egy tiszta magyar környezetben élő gyermek ne tanuljon meg szlovénul már az óvodában vagy az iskola első osztályaiban. Fordítva is nézhetjük: megint szinte kizárt, hogy egy a családban magyar nyelvet nem használó gyermek, legyen az szlovén vagy magyar, megtanuljon magyarul. Kivételek természetesen vannak, de ezek, ahogy mondani szoktuk, csak erősítik a szabályt. A címben felhasznált, már szinte szállóigévé váló mondathoz csak annyit: ténylegesen Szlovéniában élünk, a szlovén nyelvismeret nélkülözhetetlen számunkra, de alapvető kellene hogy legyen a magyar nyelv ismerete is, természetesen, ha magyarok szeretnénk maradni, vagy a vegyes házasságokra tekintettel, legalább némi magyar identitást szeretnénk gyermekeinknek átadni. Más biztosan nem fogja megtanítani magyarul, ezt csak a szülő tudja megtenni, az iskola, legalábbis a jelenlegi állás alapján csak felülépíteni tudja a családban megszerzett tudást. Abban reménykedni, hogy a gyermek az iskolában tanul meg magyarul, illúzió. Nem utolsósorban, ha nemzeti öntudatunkat teljesen félretesszük, akkor is érdemes megtanulni minden nyelvet, a mondás szerint „Ahány nyelven beszélsz, annyi embert érsz”.

Igazgató: Horváth Ferenc, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Solarič Nađ Klára, Tomka Tibor, Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia, Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Lebar Vesna Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 0,70 EUR, Előfizetési díj: egész évre 25 EUR, külföldre: 70 EUR, tengerentúlra: 90 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 8,5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A muravidéki csúcsszervezet elnökének kezdeményezésére hétfőn az elnöki palotában Danilo Türk szlovén köztársasági elnök fogadta a muravidéki, illetve a községi magyar önkormányzatok elnökeit. A felek találkozó után tett nyilatkozatai szerint jó hangulatú, nyílt beszélgetésről volt szó, amelyben szó esett a szlovéniai magyarság aktuális problémáiról, illetve a jövőbeni kisebbségi jogvédelem felülépítéséről is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Danilo Türk szlovén köztársasági elnök hétfőn délelőtt fogadta az MMÖNK elnökét, Horváth Ferencet, illetve az öt községi magyar közösség elnökeit. A beszélgetésen jelen volt Stane Baluh, a Nemzetiségi Hivatal igazgatója is. A zártkörű beszélgetés utáni nyilatkozatában a szlovén államfő hangsúlyozta, hogy a szlovéniai magyarság új vezetőivel folytatott beszélgetésben áttekintették a kétnyelvűség teljes területét. „Mindannyian örömünknek adtunk hangot, hogy a szlo-

vén kormány áttekintette a jelenleg érvényes kisebbségi jogvédelmet és nekifogott a szükségesnek tartott módosításoknak, amelyek korszerűsítenék a jelenlegi rendelkezéseket. Véleményem szerint a jelenlegi fejlődésnek teret kellene adni az oktatásban is, mert ahogy egyéb területeknek, a kétnyelvű oktatási modellnek is követni kell a társadalom fejlődését, a társadalomban történt változásokat. Egyre több a vegyes házasság, a szlovén és a magyar nyelv viszonya teljesen más, mint néhány évtizeddel ezelőtt, a határok már egyáltalán nem léteznek, szóval nagyok a

változások és ezeket a törvényhozásnak is követnie kell.” Az államelnök kitért arra is, hogy a magyar nyelvnek a vegyesen lakott területen minden szegmensben biztosítani kell az egyenrangúságot, meg kell állapítani, a nyelvhasználat a gyakorlatban hol sántít, és utána meg kell tenni a szükséges lépéseket. „Beszéltünk arról is, hogyan tudnánk kamatoztatni a szlovéniai magyar és a magyarországi szlovén kisebbségek közötti jó viszonyt, például közös pályázatokon keresztül.” Hor váth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke szerint egy nagyon

Képviselői sajtótájékoztató

Körvonalazódik a nemzetiségek új f Múlt csütörtökön Göncz László nemzetiségi képviselő Hodoson tájékoztatta a nemzetiségi sajtót parlamenti képviselői munkájáról, illetve a nemzetiségek és a községek közötti nemzetiségi pénzek körvonalazódó új rendszeréről. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A képviselő először a parlament februári ülésszakán történtekről számolt be. Kifejtette, számos fontos gazdasági, pénzügyi, adóterületet érintő törvényről tárgyalt az országgyűlés. Nemzetiségi szempontból kettő törvényt emelt ki, a személyi igazolványokról szóló és az egyenletesebb regionális fejlődést szorgalmazó törvényt. Az utóbbi, már elfogadott törvényt illetően Göncz László elmondta, ez a nemzeti önkormányzatokat a regionális fejlesztés szubjektumá-

vá emeli. Különösképpen fontos az, hogy a törvény lehetővé teszi, hogy az állam néhány kompetenciáját átruházhatja a nemzeti közösségekre, vagyis jogi, formális szempontból minden lehetőség megvan arra, hogy a nemzeti közösség ténylegesen nekifogjon saját gazdasági alapjának megteremtésének. Természetesen más kérdés, hogy a nemzeti közösség erre mennyire képes, és csak remélni lehet, hogy sikerül muravidéki szinten egy olyan gazdasági szubjektumot teremteni, amely programokat tud majd kreálni, pályázatokat kísérni,

elkészíteni és realizálni. E nélkül a jó törvényi háttér természetesen semmit sem ér. A személyi igazolványokról szóló törvényt az országgyűlés második olvasatban tárgyalta. A meglévő nemzetiségi jogok a kétnyelvű dokumentumokat illetően a képviselő szerint nem változnak, újdonságnak számíthat azonban az, hogy a nemzetiségileg vegyesen lakott területen állandó lakhellyel rendelkezők ezentúl bárhol is kérik az új dokumentumokat, kétnyelvű okmányokat kapnak. A kérdésről Göncz László szerint nagy vita

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .


Muravidék

dta a magyar nemzetiséget

Danilo Türk szlovén köztársasági elnök, valamint a muravidéki, illetve a községi magyar önkormányzatok elnökei fontosnak nyilvánították a magyarországi szlovén és a szlovéniai magyar kisebbségek közös fellépését, különösen az uniós pályázatokat illetően. jó hangulatú, pozitív beszélgetést tudtak folytatni a magyarság képviselői a szlovén államelnökkel. „Nagyon fontosnak tartom, hogy az elnök úr a községi önkormányzatok elnökeit is fogadta, véleményem szerint ez is arra mutat, az egész muravidéki magyarságot egy közös gondolkodás jellemzi.” A csúcsszervezet

elnöke szerint az államfő biztosította a magyar képviselőket megmaradási törekvéseiben és állandó kapcsolattartást ígért nekik. Stane Baluh, a Nemzetiségi Hivatal igazgatója is kifejezetten pozitívnak nyilvánította a találkozót, amelyen véleménye szerint a jövőről esett szó elsősorban, de terítékre kerültek a

finanszírozási rendszere folyt, a jelenlegi tényállást a parlament második olvasatban nagy többséggel megszavazta, de ez a „mérkőzés” még nem zárult le,

lakott község polgármestereit, illetve felhatalmazással rendelkező képviselőit és a nemzeti közösségek elnökeit. A találkozó a képviselő

Göncz László, nemzetiségi képviselő: „Fontos, hogy a vegyesen lakott területen élők számára – hangsúlyozom, mindenkinek, nemzettől függetlenül – a kétnyelvűség, így az ún. külső kétnyelvűség, például a dokumentumok kétnyelvűsége értéket jelentsen, ne pedig kényszert.” minden a harmadik olvasattól függ. A nemzeti közösségek és a községek kétnyelvű ügyvitelének pénzelését illetően a képviselő zártkörű, nem hivatalos ülésre hívta össze az öt vegyesen

szerint egyrészt azért volt fontos, mert a tárgykörben vannak tisztázatlan kérdések, másrészt azért, mert a pénzügyi keret szinte biztosan nem lesz nagyobb, csak nominálisan tartja meg értékét, tehát az említett

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .

jelenleg nem éppen legjobban megoldott kérdések is, így például a kétnyelvű oktatás problémái. Mint mondta, közösen megállapították, hogy a két szomszédos ország kettő kisebbsége számára mindenképpen nagy előrelépést jelenthet a közös fellépés, különösképpen az uniós pályázati lehetőségeket illetően. pénzekkel racionálisan és transzparensen kell bánni. Nem utolsósorban a képviselő szerint ez a tárgykör fontos eleme lesz a készülődő kerettörvénynek, így a nyitott kérdéseket ideje tisztázni. A megbeszélés a képviselő szerint konstruktív volt, álláspontokat azonban nem fogalmaztak meg, inkább csak a helyzet feltérképezéséről volt szó. A nemzeti közösségek közvetlen finanszírozása, illetve az egész „pogácsa” 25–30 – 70–75 százalékos megoszlása nagyjából mindenkinek elfogadhatónak tűnik. A következő hasonló összeállítású megbeszélés májusban, júniusban várható, amikor a remények szerint megszületik majd az általános nemzetiségi törvény szövege. Az utóbbi törvény szövegezését a parlamenti frakció már elkezdte, a napokban már a kormány is kinevezte a törvényt előkészítő bizottságát.

Jegyzet

Együtt erősebbek vagyunk A szlovén kisiparosokat és kisvállalkozókat sújtó nehéz körülmények miatt a Kisipari és Vállalkozói Kamara január elején olyan intézkedések elfogadását követelte a kormánytól, melyek a szlovén gazdaság fellendülését tennék lehetővé. Mivel a kormány Banutai nem vett figyelembe minden köEva Marija, vetelést, mi, a kisiparosok és kisa Lendvai vállalkozók úgy döntöttünk, hogy Területi Kisipari elégedetlenségüket nyilvánosan és Vállalkozói is kifejezzük. Kamara elnöke Februárban regionális szinten tárgyalások folytak, a kamarai törekvések megkapták a kisiparosok és kisvállalkozók támogatását ahhoz, hogy a kisgazdaságok helyzetét javító intézkedések elfogadtatása mellett ki kell tartani. A muravidéki kisiparosok és kisvállalkozók február 11-én tartott regionális tanácskozásán úgy döntöttünk, hogy nem tágítunk az előre vetített lépésektől, és az állampolgári engedetlenség eszközéhez folyamodunk. A kormányra irányuló nyomásgyakorlás fokozásának első lépése, az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos elégedetlenség kifejezése az volt, hogy az adóhivatalhoz kérelmet nyújtottunk be az adók és illetékek törlesztésének elnapolására, részletekben történő megfizetésére. A lendvai területi kamara a tagoknak ezt illetően űrlapokat, kitöltési utasításokat küldött ki és szakmai segítséget ajánlott fel. A visszajelzések nem maradtak el, így márciusban az illetékeket nem törlesztjük. Ha a többi márciusi lépés április 13-ig nem hoz eredményt és nem lesz megegyezés a kormánnyal, a kisiparosok és kisvállalkozók április 18-án Szlovénia teljes megbénítását idézik elő. Az állampolgári engedetlenség folyamata bármely pillanatban leállítható, ha a kormánnyal a követelések érdekében kompromisszum születik. 2010-ben Szlovéniában közel 6500 kisipari vállalkozás zárt be, kamaránk területén 52 iparos működése állt le. Az adatok kapcsán a kormánynak komolyan el kellene gondolkodnia és azonnali intézkedéseket kellene hoznia, s jóváhagyni a Szlovén Kisipari és Vállalkozói Kamara kulcsfontosságú követeléseit. A kisiparosok képviselőiként több olyan javaslatot tettünk a munkaügyi és munkajogi törvényt illetően, melyek beültetésével a törvény közeledne a fejlettebb európai országok törvényeihez. A kiemelt követelések eredményes megoldása értelmes időn belül elhárítaná a már jelzett állampolgári engedetlenség okait. Ha pozitív irányba akarunk elmozdulást, szolidaritást kell tanúsítanunk azok iránt, akik igazából nehézségekkel küzdenek.

3


Muravidék Ülésezett a Dobronaki Községi Tanács

Gyermekszületési támogatás, ösztöndíj A Dobronaki Községi Tanács múlt szerdai ülésén a KÁI alapítási rendeletének módosítása mellett döntöttek a gyermekszületéskor kifizetendő egyszeri támogatásról, illetve az ösztöndíjak kiírásáról is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A községi tanácsülés ezúttal sem volt mentes

a – fogalmazzuk úgy – felforrósodott nemzetiségi

Szlovénül, magyarul és roma nyelven is beszéltek a legutóbbi tanácsülésen.

Maradnak a kiemelt jelentőségű intézmények

Egy alap kezel majd minden határon túli pénzeszközt

A múlt héten Horváth Ferenc muravidéki elnök Budapesten tárgyalt Ulicsák Szilárd miniszteri biztossal a határon túli magyarság módosítás alatt álló finanszírozási rendszeréről. A központosított keret miatt a muravidéki csúcsszervezet elnöke minimális összegű biztosíték megfontolását kérte. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Az olvasó által eddig ismert Szülőföld Alapot a magyar kormány már átnevezte Bethlen Gábor Alapnak. A módosítás azonban nem csak a névre vonatkozik, a határon túli magyarság finanszírozási rendszere jóformán teljesen megváltozik, tudtuk meg Horváth Ferenc muravidéki elnöktől. Az újonnan létrejött Bethlen Gábor Alap kezeli majd ugyanis az összes határon túli pénzt. Marad a kiemelt jelentőségű intézmények rendszere, de a mostani rendszer felülvizsgálatra kerül, és az említett keretbe csak

4

azok az intézmények kerülhetnek be, amelyek egész évben nemzetiségi programot valósítanak meg. A Bethlen Gábor Alap 2011 során várhatóan csak egy kiírást tesz közzé, ennek kerete 1,2 milliárd forint lesz, 500 ezer és 5 millió forint közötti összegekre lehet majd pályázni, de minimálisra kívánják csökkenteni a beruházásokat, inkább programokra, tartalomra próbálják serkenteni a pályázókat. A beérkezett pályázatok minősítését illetően a pontrendszert szeretnék bevezetni az eddigi lebontás helyett, mert ezt mérhető szakmai rendszernek tartják. Az új rendszer legnagyobb előnye, hogy

az eddig megszabott ös�szegnél többre is pályázhatunk, hátránya, hogy nincs garantált összeg, ezért a csúcsszervezet elnöke egyfajta minimális biztosíték beépítését kérte a muravidéki magyarság számára. A kiírás kritériumait a MÁÉRT szakbizottságai gyűjtik be, a döntést egy 9 fős kollégium hozza meg, határon túli beavatkozás nélkül, vagyis megszűnik az eddigi rendszer, amelyben gyakorlatilag otthon döntöttük el, ki és milyen nagyságú támogatást kapjon. A tervek szerint lesznek meghívásos pályázatok is, például a nemzeti ünnepek szervezésére.

hangulattól, Kovács István különstátusú magyar tanácstag ugyanis magyar nyelven kifogásolta azt, hogy az előző ülés előterjesztett jegyzőkönyve nem íródott meg magyar nyelven, majd erre Ratko Verona, a községi romák képviselője roma nyelven szólalt meg. A polgármester a különstátusú magyar képviselőnek azt válaszolta, a jegyzőkönyv az elfogadása után kerül majd magyar nyelvű fordításra. A tanács ezután elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét, majd áttért és elfogadta a KÁI alapítási rendeletének módosítását, amelyre leginkább a tevékenységi kör szélesítése miatt volt szükség. A tanács pozitívan fogadta és egyhangúlag 200 euróban határozta meg a gyermek-

születéskor kifizetendő egyszeri támogatás összegét. Hasonló hozzáállással a tanács döntött arról is, hogy már a jelenlegi iskolaévre felsőoktatási ösztöndíjakat ír ki. A szabályzat szerint a község egyéb ösztöndíjai – például a nemzetiségi – kizárják egymást. Az elsődlegesen előterjesztetthez képest a szakbizottság ajánlásai alapján a kérvényező szociális helyzete kikerült a szabályzatból. A tanács elfogadta a község évi kulturális, idegenforgalmi és sportprogramját, illetve az ehhez kapcsolódó nyilvános pályázat kiírásáról szóló határozatot is. Végül a községi tanács az illetékes rendelet módosításával kiterjesztette a község elővásárlási jogát a Bakonaki-tó és a patak környékére, illetve a tóhoz vezető útszakaszra is.

Hodoson az ünnepély szervezéséről A Hodosi MNÖK Tanácsának 3. rendszeres ülésén a március 15-i ünnepély szervezése mellett elsősorban a közösségerősítő kapcsolatokról, a tanácstagok szerepvállalásáról esett szó. Abraham Boris tanácselnök a határozatképesség megállapítása (4 tanácstag volt jelen, kettő igazoltan, 1 igazolatlanul hiányzott) és az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után áttért a pénteken délután hét órakor sorra kerülő március 15-i ünnepélyre, ennek még nyitott szervezési kérdéseire. Végül megerősítették a tervezett, előterjesztett programot. A következő napirendi pont alatt az elnök és a tanácstagok beszámoltak a legutóbbi tanácsülés utáni politikai történésekről, eseményekről. A tanácselnök kifejtette, továbbra is üdvözli a tanácstagok többségében tapasztalt segítőkészséget és ezt el is várja, mivel a községi magyarság csak így lehet sikeres a következő időszakban. Beszámolójában kifejtette, az elmúlt hónapokban megtartott különböző közösségépítő, ismerkedő, társalgó programokat jól fogadták a községben és a szomszédos településeken is, éppen ezért továbbiakat is terveznek. Ebben egyetértett az ülésen jelenlévő nemzetiségi parlamenti képviselő, Göncz László is, aki szerint az új, fiatal tanács pozitív hozzáállásával lendületet hozott Hodosra. Kifejtette, a legörvendetesebb az, meg tudták mozgatni az ifjúságot, ami más körzetekben eddig nemigen sikerült. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .


Gazdaság A TGS vállalkozás Hármasmalomból

Osztozunk a fuvarozók sorsában Tevékenységüket bővíteni szeretnék, de a jelenlegi körülmények ezt nem teszik lehetővé. A válság a fuvarozókat sem kíméli: számlatörlesztési idő, üzemanyagár, autópályadíj. A helyzetről Gavrilovič Sofiával és Goránnal, a TGS Kft. alapítóival beszélgettünk. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A hármasmalmi TGS Kft.-nél a fuvarozás, a kereskedelem és a szolgáltatások területén keresik a lehetőségeket. Gavrilovič Sofia és férje, Goran a családi kft. alapítója, s mint mondták, osztoznak a többi fuvarozó nehéz sorsában. A mostaninál bizonytalanabb időket még nem éltek meg. Az állam és a bankok passzívak, nincsenek intézkedések, melyek fellendítenék a kisiparosok, kisvállalkozók tevékenységét. A múlt terhei és a jelenlegi lehetőségek csupán a pozitív nullát eredményezik, nem kapnak semmilyen támogatást országos, regionális és helyi szinten. A pozitív

– Több jobbító szándékot várnánk a gazdaság egészséges magvának megtalálásához, a visszaélések felszámolásához – mondta Gavrilovič Sofia és Goran a TGS Kft.-ből. nullás eredményért is meg kell dolgozni. – Bizonytalan a jelenlegi helyzet, hiszen annak ellenére, hogy az öt sofőrünk és mi ketten Gorannal oda-

adóan dolgozunk, figyelünk a költségekre, beosztjuk a bevételt, még mindig meglepetések érhetnek bennünket. Nem biztató, ha a cég gazdálkodása hu-

zamosan a veszteségesség szélén mozog. Volt idő, amikor 10, ma 5 kamionnal fuvarozunk. A parkolást Puconcin oldjuk meg. Drága az üzemanyag, az állam szinte rendszeresen késik az üzemanyagár részbeni visszafizetésével, a megrendelő 120–150 napon belül fizet. A legrosszabb eset, ha ezen idő alatt a tartozó céget felszámolják, akkor a kintlévőség behajtása lehetetlenné válik. Gyakran előfordul, hogy ebbe a még működő cég is beleroppan, csődbe jut, a vállalkozó feladja. Nem tudjuk, hova kalkuláljuk a drága autópályadíjakat. És ne adj Isten, hogy egy kamion lerobbanjon, óriási költséget jelent a javítása. Bezzeg nekünk időben kell törlesztenünk, különben az adóhivatal zárolja a számlánkat. A bank nem ad hitelt, mert nincs megfelelő garanciánk, a feltételeket a költségek bizonyított fedezése és a garantált vevőlistánk sem elégíti

ki – mondták Gavrilovičék. Egyelőre a gyorsan bekövetkező javulás lehetőségét nem látják. S nem meglepő, hogy országosan megmozdultak a kisiparo­ sok. Már korábban kellett volna, s több mint valószínű, hogy sor kerül az áprilisi „országbénításra” – véli a két fiatal vállalkozó. – Ömlesztett áru szállításával és cementkereskedelemmel foglalkozunk. Az ömlesztett árut az élelmiszeripar részére szállítjuk Magyarországon, Ausztriában, Olaszországban és Horvátországban osztrák megrendelőnk megbízásából. De fuvarozunk itthon is. A cementkereskedelmet magunk bonyolítjuk le – mondja a vállalkozó házaspár. Elmondták azt is, hogy az osztrák partner bizony fontos pillér a jelenlegi helyzetben, úgy a megrendelések, mint a számlatörlesztés szempontjából. – Biztos, hogy a gazdaság egyszer felfelé ível majd – mondják Gavriloviček –, de az odáig vezető út rögös lesz, hiszen nem tapasztalható a válságot felszámoló valódi és hatékony tenni akarás.

A cég a MOL szerződéses szállítója Szlovéniában

Javult a helyzet az Integral Rt.-ben

Válságos helyzetben vette át 2009 szeptemberében az Integral Rt. vezetését Štefan Kepe igazgató. Az új adatok a helyzet javulására utalnak, pozitív fordulatot vettek a cégen belüli viszonyok is. A cégnek jelenleg 66 foglalkoztatottja van. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A z I n te g ra l R t . 71 százalékos tulajdonosa a Protect GL Kft. Ljubljanából, a többi a kisrészvényesek tulajdonát képezi. A cég tevékenységének 2/3-át a közúti fuvarozás (ADR veszélyes anyagok szállítása), 1/3-át pedig a műszaki ellenőrzés, a teher- és személygépkocsiszerviz teszi ki. Tavaly óta egy korszerű autómosóval is rendelkeznek (143 ezer eurós beruházás).

– A kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére a cégnél előrelépés tapasztalható, bár a tavalyi évet még veszteséggel zártuk, de az eredmény sokkal jobb, mint 2009-ben, az érkezésemkor volt. Ha sikerül még visszaszorítani a költségeket, azokat, melyekre hatásunk van, az idénre már 3,4 százalékos növekedést ter vezünk, veszteség nélkül – mondta Kepe Štefan igazgató. A cég tavaly 3,6 millió euró összforgalmat bonyolított le, ami 2009-hez viszo-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .

nyítva 14 százalékos növekedést jelent. A bevételek növekedése 8 százalék, a költségek viszont 15,6 százalékkal növekedtek, s 2,2 millió eurót tesznek ki. – A legnagyobb költségnek az üzemanyagok költsége és az autópályadíjak számítanak, ezek növekedése mellett pedig tavaly visszaesett az üzemanyag árának részbeni visszatérítése az állam részéről. Mindez cégünknek 110 ezer pluszköltséget jelentett – mondta Kepe. A cég januártól 66 főt foglal-

A lendvai Integral új autómosója. koztat, az átlagbér tavaly 1150 eurót tett ki, ami 7 százalékkal magasabb, mint 2009-ben volt. Az autómosón kívül az informatikai és a fűtési rendszer felújításába történt befektetés, összesen mintegy 360

ezer euró értékben. A cég tavaly áprilistól a MOL szlovéniai szállítója, 5 éves szállítási szerződést írtak alá évi 52 millió liter üzemanyag szállítására a MOL 13 szlovéniai benzinkútjára.

5


Interjú Beszélgetés Jordán Tamás Kossuth-díjas színésszel, rendezővel, a szombathelyi Weöres

A közérzetjavítás is le Színész, rendező, s bár több sorozatban, filmben is játszott, elsősorban mégis ízig-vérig „színházi ember”, sőt „színházépítő”. Korábban a Merlint, majd a Nemzeti Színházat igazgatta, jelenleg a szombathelyi Weöres Sándor Színház művészeti vezetője, igazgatója. Nemrég lendvai terepszemlére jött, hogy a Színház- és Hangversenyterem tájékán körbenézzen. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

– Milyen érzések kísérték a január 22-i eseményt, amikor többszöri nekifutás eredményeként végül is megnyitották a szombathelyi Weöres Sándor Színházat? – Nagyon gazdag a magyar nyelv, de kevés ahhoz, hogy minősíteni lehessen ezt az eseményt, hiszen nem mindennap adnak át színházat ma Magyarországon. Nem minden ember életében adódik ilyen lehetőség – én a kitüntetettek között érezhetem magam –, hogy egy színházat tudtunk átadni ott, ahol korábban nem volt színház, s a szombathelyi polgárok lehajtott fejjel járkáltak a rossz közérzetüktől és a szégyenüktől, hogy nincsen színházuk. Két megyei jogú város volt, Salgótarján és Szombathely, mely nem rendelkezett színházzal, s évtizedek óta lobogott azokban a vágy, akiket én közben nagyon megszerettem és közéjük tartozónak vallom magam. – A Tragédiával való indítás természetszerűnek tűnik… – Magyarországon sajnos vagy szerencsére – ezt ki-ki maga döntse el – ilyen nagy eseményekkor általában a Csongor és Tünde, a Bánk bán vagy Az ember tragédiája, a nagy magyar művek méltóak egy színházavatásra. De azért is választottuk ezt, mert én a Tragédiába szerelmes vagyok. A Merlin Színházban korábban már színre vittem Madách halhatatlan művét,

6

minden sorát rajongásig szeretem. Nagyon fontosnak tartottam, hogy ez kerüljön bemutatásra, túl a protokolláris mondandóján, azt hiszem – s talán a nézők is osztják a véleményemet –, hogy nagyon sok van benne, ami a mának szól és holnap is érvényes lesz. Négy és fél évezredet ölel át a darab, s megállapíthatjuk, hogy négy és fél évezred alatt az emberi természet nem sokat változott. Irigyek vagyunk, kapzsik vagyunk, bosszúállók vagyunk, kicsinyesek vagyunk, csupán technikai nüanszokról van szó. – Hogy sikerült ebben

is hasonló színházépítési ábrándokat dédelgetett, s meg tudta győzni az akkori kormányzatot, hogy Szombathelynek illik egy színházat létesítenie. – A korábbi terv a helyszínt és a méreteket illetőleg többször is módosult… – A gazdasági válság keresztülhúzta azt a tervet, hogy a Március 15-e téren legyen egy nagy kőszínház, de a színházépítésnek az elkezdésére kapott a város kormányzati pénzt, s amikor kiderült, hogy nem lehet 10 milliárdból színházat csinálni, akkor engedélyezték, hogy az ideiglenesnek mondott Ját-

„Derűs tekinteteket akarok látni, nem földre szegezetteket. Barátságosan előre és visszaköszönni, mosolyogni a szupermarketben és a patikában. Azt hiszem, hogy ezekre van szükségem, és nem Budapestre.” a rettenetes, pénzügyileg nehéz világban színházat csinálni? Hiszen Ön volt, aki a kezdetek kezdetétől, jobban mondva a Nemzetiből való eljövetele óta egy új színházban gondolkodott, ezúttal olyanban, ami a semmiből épül fel. – Szombathelyen szerencsére hosszabb ideje felszínre került a kivagyiság, a lokálpatriotizmus, s minden egyéb, ami hajtóerőt jelentett. Én a világért sem emlegetném pejoratívként ezeket a nagyon fontos tulajdonságokat. Szóval kellett a város lakóinak a hallatlan elszántsága, s természetesen nagyon fontos volt, hogy az előző polgármester Ipkovics György,

szóteret, a honvédségtől örökölt épületet építse át a város, s azt alakítsa át színházzá. – A szombathelyiek hogyan fogadták ezt? – Már az építkezés kezdetén, a tervek birtokában elkezdtem mondogatni, hogy itt egy „csodapalota” épül, s most már a „köznyelv” így hívja, nyilván néhány ponton elnézést tanúsítva, de végeredményben mi ma is csodapalotának tartjuk. Hogy ebben a világban színház létesült, egy egészen rendhagyó dolog és minden folyamatnak ellentmond, s maga a színház működése is olyan szempontból lesz deviáns, hogy mást fogunk sugallni

a működésünkkel, mást fogunk adni, mint amire a világ rákényszeríti a kultúrát a pénztelenség miatt. – Ez úgy hangzik, mint mikor valaki világmegváltó gondolatokat forgat a fejében… – Az is van. Nézze, itt van egy tehetséges robbanékony csapat, s a mi szlogenünk az, hogy a színház az nem csak az előadások terepe, hanem agóra, fórum, találkozóhelye a helyi szellemi életnek, s ha szabad vakmerően fogalmazni, akkor a fejünkbe vettük, hogy megváltoztatjuk valamennyire azt a társadalmat, amelyben élünk. Ezt lehet fenntartással fogadni. De szerény véleményem: hosszmértékben kifejezve, ha egy mikromillimétert sikerül – ami szemmel nem észlelhető, de a változást így is lehet értelmezni, de akkor is változás –, akkor már megérte. Így lehetne talán értelmezni a mi ambícióinkat, hogy talán egy picikét tudjunk hatni a társadalomra, s ha elfogy belőlünk a változtatási igény, akkor elveszítjük a „művész” nevet is, mert a művész elnevezéshez hozzátartozik az az elszánás, amivel a művész a világot meg kívánja változtatni. – Minek kéne elsősorban megváltoznia? – Ha a közérzeten tudnánk némiképp javítani, már nagy dolog lenne! Az a dolgunk, hogy mindenféléről beszéljünk, ami az embereket foglalkoztatja. Hol az a dolgunk, hogy felvidítsuk őket, ha szomorúak, hol az, hogy megmutassuk

a kiutat a lelki válságból. – Én a szöveges színház híve vagyok, nem annyira a látványszínházé… Mintha hiányozna, de lehet, hogy ezt a madáchi felvetés mondatja velem, ami az emberi, a színészi szájból elhangzik. Ön miként vélekedik erről? – Hasonló módon. A színházi ízlés életkorhoz, korhoz is kötött, s kicsit riadtan, de meg kell állapítani, hogy a világ másfelé halad, hogy a technikáját, a ritmusát az internet szabja meg. Mindez örömteli is, hiszen sokat tudunk a világról. De háttérbe szorít olyan dolgokat, amiket mi erőteljesen preferáltunk; az emberi kapcsolatok közvetlensége, a közvetlen találkozások, a kimondott szavak fontossága eltűnőben van. Én azt gondolom, hogy a színház miután már kiélte a technikai machinációkat, a tobzódást a technikai lehetőségekben, s élvezte azt az állítólagos repülést, amit ezek a technikai eszközök adnak, akkor látok esélyt arra, hogy a szó szerepe és a szavakból álló színház szerepe is megnő, s ezzel együtt a közvetlen emberi találkozások ismét szükségesek lesznek. – A már említett Madách-előadásban azért Ön is él ezekkel. Talán a fiatalok felé fordul ezzel a gesztussal, az ő „nyelvükhöz”, a vizuális értés nyelvéhez közelít? – Ha az előbb szidtam a technikát és elmarasztalón beszéltem a trükkös valóságról, ebben az előadásban, amely nagyon

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .


Interjú Sándor Színház igazgatójával

ehet egy színház célja hű Madáchoz, technikai segítségért folyamodtam. A darabban ugyanis nagyon sok dolog a videó-vásznon jelenik meg, mely sok lehetőséget ad arra, hogy a tömegben bemutatott szereplők nem tűnnek el, hanem egy közelbe hozott arc egy négymondatos szerepben is jelentéstöbbletet

hordoz. Ez a technika, amit már más előadásokban is alkalmaztunk, a fiatalok érdeklődésére is számot tarthat. – Mennyiben kellett – színházi kifejezéssel élve – meghúzni a darabot, idomítani a szöveget a mai nyelvhez? – Amikor belevágtunk a Tragédiába, kiderült, hogy meg kell húzni, mert nagyon hosszú – s Dúró Győző dramaturg nagyon finom érzékkel „maiasította” a régi érthetetlen kifejezéseket. Célkitűzésként felírtuk azt is, hogy olyan előadást kell létrehozni, amely a középiskolásokat is megérinti. Ez egyébként kötelező tananyag, de nem tudják elolvasni, tisztelet a kivételnek, s félve mondom, de talán a

tanárok - akik éppen tanítják – sem olvasták el. S azt gondoltuk, olyan előadást kell csinálni, amely bebizonyítja, hogy Madách mai és a fiatalok értik. Most már túl vagyunk néhány ilyen előadáson, olyan érzésem van, amikor végigtekintek a 280 fős nézőtéren, mintha valami nagy ajándékot

kaptam volna. Pisszenés nélküli figyelemmel nézik előadást és nagyon jó helyeken reagálnak. Ez hihetetlen boldogság, hogy őket is megfogja. – 280 férőhelyes tehát a színház, ezek szerint egy kis színházról van szó… – Igen, mert Szombathely is egy kis város, s ez jó is olyan szempontból, hogy egy előadást legalább hús�szor el kell játszani, hogy a színészek és a stáb ne legyenek csalódottak, mondván, ezért dolgoztunk ennyit? Ha 12–15 előadás után elfogynak a nézők, nagyon fájdalmasan érint mindenkit. Inkább többször játsszuk el, mert akkor tovább lehet műsoron. Ez nagyon fontos! A másik, ugyancsak fontos szempont, hogy egy kisebb

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .

nézőtéren jobban, árnyaltabban, finomabban lehet fogalmazni, nem kell nagyban játszani, sem hangban, sem gesztusokban. Én azért szeretem sokadmagammal a stúdiót, a kisebb tereket, mert művészileg gazdagabban, árnyaltabban lehet alakításokat színpadra vinni. – Tehát jól érzi magát

választott új szülőföldjén?! – Igen, bár csak rövid ideje vagyok Vas megyében, de az itteni emberek rettentően lokálpatrióták. Van ez a kifejezés is, hogy „gyüttment”, nagyon sok idő kell ahhoz, hogy valakit megszokjanak és megszeressenek. Megkockáztatom – lehet aztán cáfolni a kijelentésemet –, hogy minket megszerettek, s már nem tekintenek „gyüttmentnek”. Életem jelentős szakaszai, nem volt olyan sok, de mind azért történtek, hogy a szombathelyi színházat megcsinálhassam. Budapest jelenti nekem továbbra is a VÁROST, csupa nagy betűvel, s abban a pillanatban, ha nem tudom felidézni a Halászbástyát vagy a Margitszigetet, abban a pilla-

natban föl fogok rohanni és megnézem újra. De ami nekem Budapestet jelenti, az megvan Szombathelyen is, megvannak a pesti barátaim is, mellesleg nem akarok naponta másfél órát autózni, mert ahhoz már nekem nagyon kevés időm van. Én ebben a miliőben szeretnék élni, ami Szombathelyen van, 10 percre akarok lenni mindentől, ahova el akarok jutni, s nyitott, derűs tekinteteket akarok látni, nem földre szegezetteket. Barátságosan előre és vis�szaköszönni, mosolyogni a szupermarketben és a patikában. Azt hiszem, hogy ezekre van szükségem, és nem Budapestre. – Ezek tükrében alakul majd a színház műsorpolitikája is? – Olyan műsorprogramot kell egy-egy évadra elkészíteni, s ez az igazgató feladatköre, s nem a rendezőé, amely a város nézőinek színvonalához igazodik. Személyes tapasztalatom, hogy van néhány nagyon érzékeny ember, akik nagyon tudják a színházat, s vannak olyanok is, akik soha nem voltak színházban. Ezt a kettőt kell összehozni. Két út lehetséges: olyan vonzó előadásokat kell műsorra tűzni, amelyek egy bizonyos mérce alá nem mennek igényben, s ha kiválasztottuk jól a műsortervet, jól megcsináltuk, akkor annak az egyes darabjait olyan igénnyel kell megcsinálni, ami a mi társulatunkban megvan és bennem is, hogy az művészileg jó kivitelezésben történjék. Egyébként is azok közé tartozom, akik azt vallják, hogy nincsenek művészi korlátok, határok, hanem jó és rossz előadás van. Lehet egy operettet is jól és rosszul játszani, és lehet, hogy egy rosszul ját-

szott operett nagyobb kárt tesz az emberekben, mint bármi más. A jövőben is ehhez igazodunk, mindenféle előadás megtalálható lesz a repertoárunkon, szeretnénk kielégíteni mindenfajta igényt. – S a muravidékiek mit kapnak majd ebből, tekintettel arra, hogy itt beszélgetünk a színház kávézójában, s egy terepszemlén vagyunk túl? – Személy szerint nagyon szeretnék jó kapcsolatot kialakítani az MNMI-vel és a lendvaiakkal. Nekem nagyon nagy élményeim vannak a határon túlról – bár most ez nagyon pátoszosnak tűnik –, de a színház és a magyar nyelv missziója is az, hogy azt az igényt, ami oly erősen meg-

„… a színház az nem csak az előadások terepe, hanem agóra, fórum, találkozóhelye a helyi szellemi életnek.” van a magyarlakta területeken, bárhova is megyünk, ki kell elégíteni! Én soha olyan jó közönséggel nem találkoztam, mint a határon túliak. Amikor a 90-es években Szőcs Géza mai kulturális államtitkárral bejáruk Erdélyt egy Szőcs Géza-esttel, az egy diadalmenet volt, s annyi szeretetet még a legelvakultabb hazai közönségtől sem lehet kapni, mint ott kaptunk. Én azt hiszem, hogy a lendvai közönség is ilyen, akiknek érdemes és nagyon jó játszani! Örülök az előkészítő megbeszélésnek, hiszen ahogy elkezdtünk beszélgetni, a terveket szövögetni, ez egy gyümölcsöző kapcsolat lesz, meggyőződésem!

7


Kultúra Nők az irodalom birodalmában

Nőnapi főhajtás versekkel, prózával Csütörtökön március 8-a, a nők nemzetközi ünnepe alkalmával 11 helyi női alkotó „Nők az irodalom birodalmában” címmel felolvasást tartott a Lendvai Könyvtár olvasótermében. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A szlovén és magyar alkotók legfrissebb alkotásaikat olvasták fel, így fejezve ki az irodalom és az anyanyelv iránti tiszteletüket. A szerzők között vannak, akiket szűkebb pátriájukon kívül is jól ismert alkotóként jegyeznek (Paušič O. Bence Utrosa G., Zágorec-Csuka J.), de voltak olyanok is, akik első

alkalommal mutatkoztak be a nagyközönség előtt (Alt L., Gojič R., Denko A.). Az irodalmárok versekkel, úti leírással és kisprózával lepték meg a szép számú hallgatóságot, melyek között személyes hangú vallomás éppúgy akadt, mint a szülőföld szépségének a megéneklése, a Lendvavidék iránti hűség megfogalmazása, papírra öntése. A himnikus hang egyébként jelen volt mindegyik

felolvasott alkotásban, jelezvén, hogy a női lélek másként reagál a valóság történéseire, egy-egy kiragadott mozzanatára, mint a férfi. Persze a korosztályok közötti különbség is észlelhető volt. A kezdők más hangnemben fogalmaztak, mint azok, akik valaha már alkottak, de abbahagyták, s most újra felvették a lantot, ezt a gyengéd és érzékeny „leányt”. A műsorban fellépett: Alt Lidija, Zágorec-

Csuka Judit, Denko And­ reja, Feher Štefanija, Gojič Ro­zika, Paušič Olga, Sijarič

Biserka, Bobovec Szabó Petra, Vida Törnar Judit, Bence Utrosa Gabriella és Vrenko Valerija. A jól sikerült estet Unger Mira moderálta, bemutatva a szerzőket, a zenei színesítésről Vajda Tanja zenetanár gondoskodott.

Kereken 100 tanuló jelentkezett Az elmúlt héten kezdődtek a Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny iskolai fordulói. A négy kétnyelvű általános iskolából és a középiskolából 100 tanuló jelentkezett megmérettetésre. Az előre elkészített feladatlapok, a titkossági és a szülői beleegyezést tartalmazó nyilatkozatok, a versenybizottságok részére kidolgozott értékelési útmutatók időben történő eljuttatásával kezdődött a verseny lebonyolítása. Az MNMI munkatársától, Gönc Štiblar Renátától megtudtuk: idén a négy kétnyelvű általános iskola 4–5., illetve 6–7. osztályos korcsoportjából 45 tanuló, a 8–9. osztályos, illetve a középiskolás korcsoportból pedig 55 tanuló jelentkezett megmérettetésre. Megjegyezzük, hogy a legtöbben az 1. Számú Lendvai KÁI-ból jelentkeztek, összesen 47 tanuló, a Lendvai KKI-ból pedig 17 diák. A verseny iskolai fordulójának lebonyolítását követő 10 napon belüli időintervallumban a versenybizottságokra az értékelés feladata, az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvek elkészítése, az elismerésben részesülők névsora, valamint az eredményeknek az országos versenybizottsághoz való eljuttatása hárul. -ce

Tizenegyen alkották a „hölgykoszorút”.

Lackfi János a Lendvai Könyvtárban

Befér-e egy bálna a könyvtárba? Lackfi János, a kortárs irodalom egyik meghatározó képviselője pénteken a Lendvai Könyvtár meghívására két előadást is tartott. Egyiket az általános iskolások, a másikat a pedagógusok számára. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A péntek délelőtti, az általános iskolák 6. osztályosai számára tartott előadáson a költő és író, aki a gyermekek számára írott versek-versprózák mellett a felnőtteknek is ír, az irodalmi alkotások befogadásáról, a szavak erejéről és a képzelet erejével befogható valóságról tartott érdekfeszítő előadást. Emellett az irodalmi folytonosság kérdése is felszínre került,

8

a mire jó a költészet dilemmája a régi és mai költészet irányvonalai mentén megfogalmazott hasznossági elv jegyében. Ez utóbbira a válasz: manapság a sok régi költőt (Petőfi, Arany, Karinthy) sikerült az új költőknek a hátukon bevinni az olvasók közé, a gyermekolvasók figyelmét felkelteni egy-egy leporolásra váró régi költő életműve iránt. Többek között az emberi agy és a számítógép összehasonlítása kapcsán a bálna szavunk

és a mögötte lévő tartalom szemléletes elválasztására is kitért a költő, mondván a szavak azért jó portékák, „mert kis helyen elférnek”. A délutáni előadás a drámapedagógia iránt érdeklődő pedagógusok számára tartogatott sok érdekességet. A föntiek folytatásaként Lackfi – a „derékhad” legnépszerűbb, egyben legolvasottabb költője, akinek verseit több zenekar is megzenésítette – az „Anyám tyúkja” Petőfi-zsenge kapcsán az

A fergeteges, több játékos kiszólással tarkított műsor pillanatképe. „Apám kakasa” címűt mutatta be (Vörös István társszerzővel) a muravidéki pedagógusoknak. Ez utóbbinak didaktikus apropója: hogyan lehet közel hozni újra a magyar költészetet az iskoláskorúakhoz, hogyan kell propagálni a már

elfeledettnek hitt régi költőket, írókat? – az internet és a multimédia világában, ahol az olyan szavakhoz is magyarázat kell, mint a pipa, a széna, a szalma stb. Ilyenkor – sugallta a költő – kontextust kell teremteni ezeknek a szavaknak.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .


Info

A turizmusban a fiatalok lehetősége? „Fiatalok és a turizmus Lendván” címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést múlt pénteken a Lendvai Ifjúsági Tanács és Lendva Község. Horvát Silvija

A tanácskozáson Anton Balažek polgármester, Igor Magdič, a Terme Lendava igazgatója, az ifjúsági tanács, a községi turisztikai egyesületek és intézmények képviselői vettek részt. A résztvevők többek közt a jelenlegi turizmus helyzetét, a szervezetek, az egyesületek és a helyi közösség közötti szorosabb együttműködés lehetőségeit vitatták meg. Anton Balažek polgár-

mester és Igor Magdič igazgató saját szemszögből vázolták fel a jelenlegi turizmus állapotát a községben és a gazdasági fejlődés adta lehetőségeket e területen a fiatalok számára. Kasaš Mihael, az Ifjúsági Tanács elnöke a fiatalok tapasztalatlanságára, de a helyi rendezvényeken annál nagyobb tenni akarásukra hívta fel a figyelmet, legyen az szervezői, illetve promóciós szerep, hangsúlyt fektetve az internetes hálózat kommunikációs

megoldásainak a kihasználására. Az eszmecsere ezek után a Lendvai Szüret és a Bográcsfeszt rendezvényekre terelődött. Šooš Mihael véleménye szerint az egyesületek önkéntes munkája révén a rendezvényeken biztosított vendéglátói szerep alkalmas az egyesületek bemutatkozására és a bevétel növelésére. Zágorec-Csuka Judit az elitturizmust és annak kibontakozásának lehetőségét, illetve az intelligens régió jelentőségét

A fiatalok nem értettek egyet azzal a kezdeményezéssel, hogy a bevált rendezvények koncepciói változzanak, inkább a kínálat bővítését javasolták.

vetette fel. A polgármester összegzéséből kiderült, hogy a fiatalok között egyrészt a konceptuális gondolkodás jelenti a problémát, a legnagyobb nehézséget pedig

a munkahelyek jelentik a fiatalok számára. A fiatalok aktív bekapcsolódása az egyesületek önkéntes tevékenységébe a többször említett produktumok létrehozásával, valamint fejlesztésével a fiataloknak a turizmus területén lehetőséget nyújt a helyben való elhelyezkedésre.

Gázra bukkantak Petesházán A hírt Darja Radič gazdasági miniszter Brüsszelben, az EU miniszteri értekezletén tette közzé, ahol a fő témát a Líbiában és Észak-Afrika más országaiban folyó fegyveres konfliktusok jelentették, amelyek miatt a kőolaj és a földgáz ára meredeken emelkedik. Szlovénia gázszükségleteit Algériából és Oroszországból biztosítja, de mint Radič miniszter hangsúlyozta, fontos a harmadik, saját forrás is. Petesházán az angol Ascent Slovenia Limited cég bukkant földgázra. A háromezer méter mélyben lévő lelőhely jelentős mennyiségű gázt tartalmaz – véli a cég. A hír természetesen érdeklődést keltett, különböző megjegyzésekkel. Többek közt elhangzott az is, hogy a brit cég a kutatás folytatásához újabb befektetőket keres (az eddig elvégzett kutatások, szeizmikus mérések mintegy 5 millió euróba kerültek), a gáz felhozására pedig további 20 millió euróra lenne szükség. A Petesházán talált gázmennyiséget illetően a világháló portáljain különböző értékelések olvashatók. Egy független értékelés szerint a lelőhelyen közel 9 milliárd köbméter földgáz található, de egyes adatok szerint csak 2,2 milliárd köbméter, ami Szlovénia kétéves gázigényét elégítené ki, s így a kisebb lelőhelyek közé sorolandó. SNK

hétről hétre Ljubljana – A Szlovéniai Horvát Egyesületek Szövetsége az Országgyűlésben ismét hivatalos kezdeményezést nyújtott be kisebbségi státusa meghatározására, a magyar és olasz kisebbséggel egyenrangú státust kérve. Pavel Gantar, az Or­ szággyűlés elnöke ennek kapcsán kifejtette, hogy az alkotmány módosítására egyelőre nincs reális alap. Szlovéniában a 2002-es népszámlálási adatok szerint 35.642 horvát él.

Budapes t – Sztálint, Haynaut és Bachot (osztrák belügyminiszter az 1848/49es magyar szabadságharc leverése után) várhatóan még a Fővárosi Közgyűlés márciusi ülésén törlik a budapesti díszpolgá­ rok sorából – jelentette be a főpolgármester. Tarlós István közölte azt is, Elvis Presley várhatóan Budapest díszpolgára lesz és közterületet is elneveznek róla. Tallinn – A jobbközép kormánykoalíció nyerte meg a választásokat Észtország-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .

ban: a várakozásoknak megfelelően Andrus Ansip miniszterelnök jobbközép kormánykoalíciója győzött a vasárnapi parlamenti választásokon. 33 mandátumot kapott, míg koalíciós par tnere, a konzer vatív P ro Pa t r i a Res Publica Szövetség 23 helyet szerzett a 101 fős észt törvényhozásban, a Riigikoguban. A választásokon a 913 ezer szavazásra jogosult 63 százaléka vett részt, s közülük minden hete-

dik – Európában egyedülálló módon - interneten keresztül adta le voksát. Peking – Galambseregkiképzés Kínában: tízezer galamb kap katonai kiképzést, ám nem a légierőt erősíti a madársereg, hanem

a távközlést szükség esetén. Postagalambokról van szó, amelyeket arra az esetre tartalékol üzenetvivőnek

a kínai néphadsereg, ha működésképtelenné válik elektronikus távközlési rendszere. A galambok sorozása már megkezdődött. Párizs – A világ legnagyobb luxusipari társasága, a Louis Vuitton táskákról is ismert francia LVMH csoport többségi részesedést vásárol az órákat és ékszereket családi vállalkozásban gyártó olasz Bulgariban. A cég 50,45 százaléka részvénycserével kerül az LVMH-hoz. Az alapító család 16,5 millió LVMH-papírt kap a 152,5 millió Bulgari-részvényből álló csomagjáért cserébe.

9


Info a mai napon... Március 10-én történt: 1535 Tomás de Berlanga püspök felfedezte a Galápagos szigeteket. 1843 Elhunyt Huszár Mátyás, a Duna, a Tisza, a Maros és a Körösök első térképezője. 1852 Amerikában kiadták az első papírpénzeket 5, 10, 20, 50, 100, 500 és 1000 dolláros címletekben. 1876 Alexander Graham Bell lefolytatta az első telefonbeszélgetést. Ezt mondta: Mr. Watson, kérem, jöjjön ide! 1916 Meghalt Gróf Teleki Sámuel világutazó, Afrika-kutató. 1920 A Huszár-kormány lemondása után Simonyi-Semadam Sándort kérte fel Horthy Miklós új kabinet létrehozására. 1940 Megszületett Chuck Norris színész (Walker Texas Ran­ ger, Missing in Action).

visszapillantó

2001. március 8-án, 9. szám

Millenniumi nívódíjak Március 2-án a lendvai várban átadták a kulturális nívódíjat, a Szúnyogh Sándor irodalmi díjat, valamint a Magyar Köztársaság millenniumi zászlaját a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek, és ezen keresztül a muravidéki magyarságnak. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának határozata alapján négy kategóriában osztottak ki kulturális nívódíjakat. Egyéni kategóriában kulturális nívódíjban részesült László Hermina, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola magyartanára. A Göntérházáról származó

középiskolai tanárnő a magyar nyelv iránt tanúsított elkötelezettségéért, annak műveléséért és oktatásáért, valamint a magyar kultúra széles körű terjesztéséért kifejtett, egy évtizedet meghaladó tevékenységéért részesült elismerésben – hangzott el a díj átadásakor. A c s o p o r to s k a te góriában a Muravidék Néptáncegyüttes részesült kulturális nívódíjban. Művészeti kategóriában Göntér Endre festőművész részesült elismerésben, ifjúsági kategóriában Gönc Katja, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 4. osztályos diákja kapott kulturális nívódíjat.

magyar sajtó a nagyvilágban

Magyar Liget, a Dél-Svédországban élő magyarok családi magazinja Csortán Tünde

A Magyar Liget családi lapot – mint ahogyan a sorozatunk előző rovatában bemutatott Ághegy skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyamot is – a kolozsvári születésű Tar Károly alapította 1999-ben, a Lundi Lapok folytatásaként. Szülővárosa nagyjaitól örökölte a tudatos közösségi szolgálat kényszerét, ami sokrétű irodalmi munkássága eredményében tükröződik: újságíró, szerkesztő, regényíró, költő, novellista, nyelvvédő, szótárszerkesztő, esszéista, meseíró, publicista, fordító, ugyanakkor választmányi tagja a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának, tagja a magyar, a román és a svéd írószövetségnek és a Magyar Kultúra Lovagrendjének. Figyelmeztetésnek tekintette a társadalomkutatók

10

megállapítását, miszerint a kivándorlók harmadik nemzedéke már nem használja anyanyelvét, s ez arra indította, hogy megalapítsa a Magyar Liget családi lapot a skandináviai magyarság részére, hirdetve, hogy „a magyar megmaradás nem lehet az írott szó, az írásbeliség gyakorlata nélkül”. A Magyar Liget családi lapot a magyar nyelv és kultúra ápolásának szükségessége szellemében írják és szerkesztik, politikamentességre törekedve, a művelődés szolgálatában. „... szolgálni igyekszik a mát, amelyben legfőbb feladata a skandináviai magyarság anyanyelvének gyakorlótere lenni, a magyar és a svéd–, norvég–, dán– és finn–magyar családokban vigyázni a kettős azonosság tisztaságára, a hagyományaink ápolására.” A lap anyagi támogatás nélkül (a Svéd-

országi Magyarok Országos Szövetségének, az oslói és a stockholmi magyar nagykövetségek és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága erkölcsi támogatásával) működik, a szerzők, a szerkesztő és a honlapszerkesztő ingyenes társadalmi munkájával készül. A Magyar Liget – mint ahogyan az Ághegy lapfolyam is – támogatására alakult az Ághegy–Liget Baráti Társaság, aminek tagsági díjából tudják fedezni a lap alapvető költségeit. Negyedévenként jelenik meg, és a skandináviai magyar egyesületek és jóakarók sokszorosítják és terjesztik több száz példányban. Egy éve rendelkezik saját honlappal (http://magyarliget.hhrf. org/), aminek látogatottsága meghaladja a háromezret. Az internetes változat lehetővé teszi a régi számok archiválását, ugyanakkor az

aktuális hírek, tájékoztató írások, képes beszámolók napi frissítését. Az írásokért a szerzők felelősek. A lapot négy munkatárs: dr. Bartha István, dr. Békássy N. Albert, Lőrinczi-Borg Ágnes, Mészáros Márta és Tar Károly, a médium tulajdonosa szerkeszti a svédországi Lund város székhellyel, de vannak fiókszerkesztőségei is Európa különböző városaiban (Malmö, Stockholm, Oslo, Kop-

penhága, Budapest, Nimes, Marosvásárhely). Kiegészíti a svédországi Híradó, az Új Kéve és a norvég MBK Híradó lapokat is, melyekkel szoros az együttműködése. Szoros kapcsolatot ápol a skandináv országok nagykövetségeivel és a svédországi magyar egyesületekkel. A Levelező rovat segítségével és a különböző szervezett találkozókon, együttléteken kapcsolatot teremt és tart fenn saját olvasóival. Tematikája sokrétű: sorozatszerűen mutatja be a svéd és a magyar történelem érdekességeit; életutak viszontagságairól mesél; Teller Edével készült riportot ismertet; az Olvasmányok című sorozatban írók elbeszéléseit, rövid történeteit jelenteti meg; a Nyári történetek rovatban beszámolók és riportok megírására készteti az olvasókat; ugyanakkor van Idegenlégió, Zene, Lélekgondozó, Természet és Vidám oldal sorozat, ami nevével önmagáról beszél; Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról sorozatban a zagyvanyelv elterjedése ellen küzd és az anyanyelvápolás nehézségeivel foglalkozik.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .


Info

Válasz a Szlovén RTV vezérigazgatója magyar műsorokért felelős helyettesének múlt heti válaszára Mag. Zver Helena, a Szlovén RTV vezérigazgatójának magyar műsorokért felelős helyettese múlt heti levelében igyekezett néhány tényt elferdíteni, illetve csak a neki tetsző részeket bemutatni. Így felrótta az alulírottnak, hogy nem ismeri a Programbizottság Ügyrendjét és a Magyar Műsorok Stúdiójának költségvetésében keresi a pénzt a fordítási költségekre: levelemben világosan kifejtettem, hogy azt a szlovén RTV 120 milliós költségvetésében kell megtalálni. Emellett a Programbizottság Ügyrendjének 6. szakasza kimondja: „Programski odbor deluje na sejah v madžarskem in slovenskem jeziku” („A Programbizottság az üléseket magyar és szlovén nyelven tartja meg.”), ami a szlovén alkotmánnyal összhangban van. Vagyis mag. Zver Helena állításával ellentétben nem kell megvárni, hogy döntés szülessen arról, hogy a Programbizottság ülései magyar

nyelven (is) folyhatnak – ez azóta érvényes jog, amióta a Programbizottság ügyrendje létezik. Megmosolyogtató mag. Zver Helena filozofálgatása az idegen és világnyelv közötti „árnyalatnyi” különbségről. A szabály az szabály, és nem véletlen, hogy a jogalkotó világnyelvről beszél. Mag. Zver Helena feladata pedig az lett volna (az RTV alapszabályzata értelmében), hogy az eredeti szövegnek megfelelően írja ki a magyar nyelvű pályázatot. Összehasonlításként: a szlovén RTV Maribori Regionális Központja vezetőjének kiírásánál (Vodja PPE RTV Centra Maribor – www. rtvslo.si/razpisi) is aktív világnyelvtudást követelnek (és nem idegen nyelvet) és ennek ismeretéről csak a ljubljanai bölcsészkar és a Szlovén Állami Nyelvvizsga Központ (Državni izpitni center – www.ric.si) által kibocsátott igazolásokat fogadják el. A Muravidéki Magyar Rádió felelős szer-

kesztőjének magyar nyelvű kiírásából (Népújság, 55. évf., 7. szám) ez utóbbi is hiányzott… Másrészt viszont elgondolkodtató az, hogy olyan személy talál csak „árnyalatnyi” különbséget a világnyelv és az idegen nyelv között, aki a Szlovén Kormány Főtitkárságának

olvasóink írják (Generalni sekretariat Vlade RS) kiírására jelentkezett és annak 2011. január 21-én kelt határozata értelmében a Szlovén Kormány, valamint a szlovén költségvetés felhasználóinak (proračunski uporabniki) tolmácsa lett. Ezzel kapcsolatban mint muravidéki magyar politikus több aggályomnak is hangot szeretnék adni. Mennyire etikus és morálisan elfogadható az, hogy a közel 2000 embert foglalkoztató Szlovén RTV vezetőségének tagja, a Szlovén RTV vezérigazgatójának magyar műsorokért felelős helyettese

étel, erő, egészség

egyben a Szlovén Kormány és a szlovén költségvetést felhasználó intézmények tolmácsa is? Felmerül a kérdés, hogy mag. Zver Helena eme kettős szerepe nem vet-e rossz fényt az általa főállásként betöltött vezérigazgató-helyettesi funkcióra, valamint a lendvai Magyar Műsorok Stúdiójára és a Szlovén RTVre? Érdekel még, hogy vajon mi erről a véleménye mag. Marko Fillinek, a Szlovén RTV vezérigazgatójának? További kérdések is felmerülnek még mag. Zver Helena tolmácskodási szerepvállalása kapcsán. Például mennyire megy mag. Zver Helena főállásának a kárára az említett tevékenység? Aki csak egy kicsit is nyomon követte az elmúlt években való levelezésünket, valamint a Szlovén RTV lendvai stúdiójáról szóló híreket, annak számára világos, hogy a lendvai RTV-stúdió háza táján koránt sincs minden rendben. Emlékeztetőül: az óriási felzúdulást

kiváltó 2008-as munkahelyi besorolások, melyek mag. Zver Helena saját bevallása szerint is kettészakadást okoztak a szerkesztőségben (Zver Helena a „razkol” kifejezést használta), a lendvai RTV-stúdió tisztázatlan pénzügyei, nyilvános információk (informacije javnega značaja) eltitkolása saját munkatársai és a közvélemény előtt… stb. Mindezek után újra felteszem a kérdést: A 91 fős lendvai kollektíva (ebből 32 állandó munkatárs – Színes hangok, beszélő képek; 121. oldal) vezetőjének felelősségteljes és komoly munkájára tényleg nincs, vagy nem lesz hatással az olyan nagy odafigyelést igénylő tevékenység, mint amilyen a Szlovén Kormánynak és a szlovén költségvetés felhasználóinak való tolmácskodás? Dr. Kovács Attila, a dobronaki magyar önkormányzat tagja és az RTV Programbizottság volt tagja

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET

prim. mag. Branislava Belović, dr. med.

A medvehagyma a táplálkozásban Ismeri ön a vad fokhagymát, illetve a medvehagymát (Allium ur­ si­n um)? A medvehagyma leveleit márciustól

májusig találhatjuk meg, leginkább az erdei utak mellett. Felismerhető hegyes leveleiről és fehér virágairól. Emellett átható

fokhagymaillata van, ami szintén segíthet bennünket a felderítésében. A táplálkozásban a friss, még fiatal levelek a legjobbak.

Készíthetünk belőle levest, krémet, hozzáadhatjuk salátához, vagy pedig egyszerűen fűszerként használhatjuk fokhagy-

ma helyett. Ügyeljünk arra, hogy mindig csak a főzés végén adjuk hozzá az ételhez. Így tudja a medvehagyma megőrizni eredeti aromáját és egészségre kedvező hatását. A felhasználásakor legyünk mértékletesek.

Padlizsános medvehagymakrém

Rizottó medvehagymával

• 2 padlizsán • 4 kanál aprított medvehagyma • 2 kanál olívaolaj • Só, bors

• 25 dkg rizs • 25 dkg darált csirkehús • 1 hagyma • Egy marék medvehagyma • 3 kanál olaj • Só, bors • 1 dl bor (ha gyermekek is fogyasztanak az ételből, az ételt citromlével és levessel öntjük fel)

A félbevágott padlizsánt sütőben megsütjük. Miután kihűlt, elektromos keverővel elkeverjük, hozzáadjuk a medvehagymát, az olajat, sót borsot. Elkeverjük és teljes kiőrlésű kenyérrel kínáljuk. Padlizsán helyett használhatunk főtt spárgát is.

Az olajon megpároljuk a hagymát, hozzáadjuk a húst, majd néhány perc múlva a rizst is (ajánlatos integrált rizst használni). Felöntjük borral, illetve levessel. Fűszerezzük. Mielőtt az étel elkészül, hozzáadjuk a medvehagymát.

" N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .

" 11


Info március 11. péntek Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:20 Tudományos műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:15 Turbulencia, Ars 360, ism., 14:20 Szlovén villanások, 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Különleges ajánlat, 18:00 Lelki villanás, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:50 Öko-villanások, 20:00 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, 20:30 Egészségünkre!, 22:00 Visszhangok, 23:05 Éjféli klub, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:15 A hírnök, Fejjel a bulira, ism., 9:25 Símagazin, ism., 9:55 Špindleruv Mlyn: Óriás műlesiklás, nők, 1. futam, 10:50 Európai magazin, 11:25 Kvitfjell: Lesiklás, férfiak, 12:55 Špindleruv Mlyn: Óriás műlesiklás, nők, 2. futam, 13:55 Hanti Mansijsk: Biatlon-vb, férfiak, 15:30 Fekete-fehér idők, Az egyetem, ism., 16:10 A háromszög, 16:40 Fiatal szlovén zeneszerzők, 16:55 Circom regional, 17:25 Tengermelléki mozaik, 18:00 Idegenforgalmi műsor, 18:25 Mesterséges mennyország, 19:00 Glasborola, 20:00 Helyes ötlet!, 20:30 Utak keletről – holland dok. sorozat, 21:25 A hirdetők – am. sorozat, 22:10 A múzeumok rejtett kincsei – francia dok. műsor, 22:55 A szemtanú – am. film, 0:35 Woyzeck – német film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:30 Körzeti magazinok, 14:30 Nemzet és védelem, 14:55 Sírjaink hol domborulnak…, 15:25 Tizenkét hónap az erdőn – magyar dok. sorozat, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:30 Híradó, 16:40 Körzeti híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Üdítő, 21:05 Az Este, 21:40 Az autóversenyző – francia film, 23:25 Barangolások öt kontinensen, 23:55 Hírek, 0:05 Prizma, 0:20 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő, 14:20 Kilenc túsz – am. sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 CSI – A helyszínelők – am. sorozat, 22:20 Gyilkos elmék – am. sorozat, 23:20 Pokerstars. net, 0:20 Reflektor, 0:30 ittHON, 0:50 Döglött akták – am. sorozat, 1:45 Ismétlések.

TV2 6:25 Tények reggel, 11:45 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:40 Tartsd a szád és énekelj! – am. dok. film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update kony17:25 Update ha, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 konyha milliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Roszban – magyar sorozat, 21:25 Hawaii Five0 – am. sorozat, 22:25 Zsaruvér – am. sorozat, 23:25 Hősök – am. sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:55 Smallville – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Kikötő, 14:25 Galileo Galilei: Óriások vállán állva – kanadai film, 15:30 Felelet az életnek, 16:00 A hétezer sziget országa – dok. film, 17:00 Beavatás, 17:15 Térkép, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 Labdarúgó-mérkőzés, 21:05 Híradó, 21:25 A bűnbak – Gróf Esterházy János vértanúsága – dok. film, 22:05 Amerikai éjszaka – francia film, 0:00 Váltó, 0:15 Kikötő, 0:35 A szellem órája, 1:45 Híradó.

március 12. szombat Szlovén Tévé 7:00 Gyerekműsor, 9:40 Grimm-mesék: Terülj, terülj, asztalkám – német film, 10:40 Éjféli klub, A Hét, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Zenés emlékek Boris Kopitarral, 14:30 Laura – lengyel film, 15:55 Szombat délután, 17:00 Hírek, 17:15 Szombat délután, 18:25 Mezsgyék, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Ismét itthon, 21:40 A kiskertben – dok. sorozat, 22:15 Hírek, 22:55 Az anarchia fiai – am. sorozat, 23:45 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 7:15 Az időn át, 7:40 Utak keletről – holland dok. sorozat, Szlovénia nézetei, ism., 9:55 Špindleruv Mlyn: Műlesiklás, nők, 1. futam, 10:50 Tengermelléki mozaik, ism., 11:25 Kvitfjell: Lesiklás, férfiak, 12:30 Hanti Mansijsk: Biatlon-vb, nők, 13:15 Špindleruv Mlyn: Műlesiklás, nők, 2. futam, 13:50 Különleges ajánlat, ism., 14:25 Hanti Mansijsk: Biatlon-vb, férfiak, 14:25 Zielona Gora: Lengyelország – Szlovénia, kézilabda-mérkőzés, férfiak, 15:55 Lahti: Síugró-vk, 17:45 Lahti: Sífutó-vk, nők, 18:55 Estella: Itxako Reyno De Navarra – Krim, kézilabda-mérkőzés, nők, 20:30 Ljubljana: Olimpija – Maribor, labdarúgó-mérkőzés, 22:30 A bankszámla – német sorozat, 0:00 A végzetes baleset – am. sorozat, 0:50 Brane Rončel a színfalak mögött.

Magyar Tévé 5:45–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Hírek, 12:05 Sztársáv, 13:00 Autóvízió, 13:30 Egészségábécé, 14:00 Gyermekjáték a számítógép – dok. sorozat, 14:10 Kincskereső, 14:40 Magyarország, 15:10 Szellem a palackból…, 15:40 Aranymetszés, 21:00 Mici néni két élete 16:35 Magyarország története, 17:05 Hogy volt!?, 18:25 A fekete város – magyar sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 SzerencseSzombat, 21:00 Mici néni két élete – magyar film, 22:30 Hírek, 22:40 Nagyszínpad – zene a rasszizmus ellen, 0:30 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:25 Házon kívül, 12:00 Híradó, 12:10 Autómánia, 12:45 Tuti gimi – am. sorozat, 13:35 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 14:10 Édes, drága titkaink – am. sorozat, 15:05 Őslények kalandorai – angol sorozat, 16:05 Rabbi a vadnyugaton – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 19:30 ValóVilág – Párbaj, 22:15 Max Havoc 2.: Tűzzel játszva – am. film, 0:05 Figyel a tenger – japán film, 2:25 Fókusz plusz.

TV2 6:25 TV2-matiné, 12:10 Babavilág, 12:40 Doki – am. sorozat, 13:40 Sliders – am. sorozat, 14:40 Az Ügynökség – am. sorozat, 15:35 Álomgyári feleség – am. sorozat, 16:30 Duval és Moretti – francia sorozat, 17:35 Luxusdoki – am. sorozat, 18:30 Tények, 19:00 Magellán, 19:35 Az olasz meló – am. film, 21:40 Ghost – am. film, 0:05 A végzet lándzsája – belga sorozat, 1:40 EZO.TV, 2:40 Kalandjárat.

Duna Tévé 7:35 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Isten kezében, 12:30 EtnoKlub, 13:45 Daktari – am. sorozat, 14:40 Show Tánc Világbajnokság, 15:40 A világörökség kincsei, 16:25 Balatoni utazás – magyar sorozat, 17:00 Talpalatnyi zöld, 17:30 Kirakat, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 19:00 A zene az kell, 19:30 Kölcsönbaba visszajár – am. film, 20:55 Dunasport, 21:10 Lélek Boulevard, 21:40 Magyar elsők, 22:00 Terra Nova – ausztrál film, 23:25 Szent Klára – izraeli film, 1:00 Híradó.

március 13. vasárnap

március 14. hétfő

Szlovén Tévé

Szlovén Tévé

7:00 Gyerekműsor, 11:00 Hallgassunk a csöndre, 11:25 Mezsgyék, 11:30 A lélek horizontja, 12:00 Mezőgazdasági műsor, 13:00 Hírek, 13:10 Egészségünkre!, ism., 14:25 Alpok–Duna–Adria, 15:00 Vasárnap délután, 17:00 Hírek, 17:15 Vasárnap délután, 18:10 Első és második, 18:35 21:30 Az est vendé- Rajzfilm, 19:00 Híradó, 19:25 ge: Lado Kralj A hét tükre, 20:00 Poirot: Ellopott gyilkosság – angol film, 21:30 Az est vendége: Lado Kralj, 22:25 Hírek, 23:05 Öt nap – angol sorozat, 0:50 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:00 Az időn át, 8:10 Glóbusz, ism., 8:40 Fiatal virtuózok, 9:15 Egy nap az életben – kanadai film, 10:55 Kvitfjell: Szuper G, férfiak, 12:25 Lahti: Sífutó-vk, 14:15 Az első kör – a Forma-1 előtt, 14:55 Lahti: Síugró-vk, 16:45 Kézilabda-magazin, 17:15 Hanti Mansijsk: Biatlon-vb, nők, 18:45 Lahti: Sífutó-vk, 19:50 Lottó, 20:00 Ars 360, 20:15 Ausztrália a tenyereden – ausztrál dok. sorozat, 21:05 Visszatérés Cranfordba – angol sorozat, 22:00 Zenés műsor, 22:45 Rembrandt vádbeszéde – holland dok. műsor, 0:10 Sürgős esetek – osztrák sorozat.

Magyar Tévé 5:50 Híradó, 9:15 Így szól az Úr!, 9:20 Vallási műsor, 12:15 Hírek, 12:20 Sport7, 13:15 Fogadóóra, 13:45 Kul-túra 2010, 14:15 Divatos tengerpartok a ’60-as években – francia dok. sorozat, 15:05 Varjú a toronyórán – magyar film, 16:30 Hogy volt!?, 18:20 A fekete város – magyar sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Szempont, 21:00 24 – am. sorozat, 21:50 Panoráma, 22:20 Aranymetszés, 23:15 Hírek, 23:25 Szerencse fel! – dok. film, 0:20 Koncertek az A38 hajón.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 11:30 MeneTrend, 12:00 Híradó, 12:10 Míg a halál el nem választ – am. sorozat, 13:00 Szánon nyert örökség – kanadai film, 14:40 Doktor Addison – am. 20:00 Narnia krónikái sorozat, 15:35 Eltűntnek nyilvánítva – am. sorozat, 16:35 Bibis alibi – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 20:00 Narnia krónikái – am. film, 22:50 Heti hetes, 0:10 Az utolsó hóhér – angol film, 1:55 Portré.

TV2 6:45 TV2-matiné, 10:50 Stahl konyhája, 11:20 Kalandjárat, 11:50 Talpig nő, 12:20 Borkultusz, 12:50 Sliders – am. sorozat, 13:50 Monk – am. sorozat, 14:50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai – olasz sorozat, 15:50 Bűbájos boszorkák – am. sorozat, 16:50 Zoolander, a trendkívüli – am. film, 18:30 Tények, 19:00 Napló, 20:00 Irigy Hónaljmirigy – jubileumi koncert, 21:05 Trópusi vihar – am. film, 23:00 Frizbi Hajdú Péterrel, 23:55 Bionic Women – am. sorozat, 0:45 A végzet lándzsája – belga sorozat, 2:20 EZO.TV, 2:50 Napló.

Duna Tévé 8:10 Gyerekeknek, 11:45 Híradó, 12:05 Élő egyház 12:30 Élő népzene, 13:00 Csellengők, 13:30 Ez a villa eladó – magyar film, 14:45 Dunáról fúj a szél, 14:55 Sándor Iván portréja, 15:55 Vannak vidékek, 16:50 Mese, 17:40 Arcélek, 18:00 Híradó, 18:25 Heti hírmondó, 19:15 Kikötő extra, 20:00 A vasálarcos – am. film, 21:45 Dunasport, 22:00 Deszka 2011 – dok. film, 22:45 Divathét, 23:15 Ki érti Jane-t? – angol film, 0:50 „Nekem a színház volt a játszótér…” – portréfilm, 1:50 Híradó.

7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:55 Mezőgazdasági műsor, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Szlovénia nézetei, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Jó napot, Koroška!, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Tengeri elefántok mint kutatók – francia dok. műsor, 18:25 A 3X3 plusz 6 sorsolása, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 A Hét, 21.00 Studio city, 22:00 Visszhangok, 23:00 Glóbusz, 23:30 Zenés est, 1:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 9:30 Megyünk síelni, 10:00 Jó reggelt, 12:45 Szombat délután, Ars 360, ism., 15:15 Mesterséges mennyország, Szlovén villanások, ism., 16:10 Különleges ajánlat, Ez lesz a szakmám, ism., 17:00 Két öreg bömbölő – angol sorozat, 17:30 Alpok–Duna–Adria, Első és második, ism., 18:25 Firma.tv, 20:45 A kristályéjszaka 18:55 Fejjel a bulira, 19:25 Az egyetem, 20:00 Pokoli választás, 20:45 A kristályéjszaka – német dok. műsor, 21:35 Érdekel a könyv, 22:00 Aranyfüst, 22:30 Henry: Egy sorozatgyilkos portréja – am. film, 23:50 Üzlet az ördöggel – kanadai dok. műsor.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 12:05 Átjáró, 12:35 Nemzetiségi magazinok, 14:10 Szülőföldjeim, 15:00 Tudni illik, hogy mi illik…, 15:35 Szomszédok – magyar sorozat, 16:10 Kerek Ferkó – magyar film, 16:30 Híradó, 16:55 Teadélután, 17:30 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:20 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Az aranyember – magyar film, 22:00 Kölcsey – tévéjáték, 23:05 Tizenkét kőmíves, 23:35 Hírek, 23:45 Prizma, 0:30 Ma reggel, ism.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 12:50 Az ellenkező nem – am. film, 14:40 Lányok a pácban – am. film, 16:40 Mr. Magoo – am. film, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:05 Arthur és a villangók – am. rajzfilm, 22:05 Apja lánya – am. film, 0:05 Face the Pro, 1:10 Ők – am. film.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:55 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:50 A kutya rúgja meg – am. film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi – talkshow, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 0:50 A végzet A 40 milliós játszma, 20:10 lándzsája Aktív, 20:50 NCIS – am. sorozat, 21:50 NCIS: Los Angeles – am. sorozat, 22:50 Elit egység – kanadai sorozat, 23:50 Tények este, 0:20 EZO.TV, 0:50 A végzet lándzsája – belga sorozat, 2:20 Sentinel – am. sorozat.

Duna Tévé 5:30-9:00 Virradóra, 9:00-12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:45 Kikötő, 15:00 Gróf Monte-Cristo – angol film, 16:40 Heuréka!, 17:10 Pollenforgatag – dok. film, 18:00 Híradó, 18:35 Mese, 18:55 Derrick – német sorozat, 20:00 Híradó, 20:15 A lánchídi csata – dok. film, 21:25 Sportaréna, 22:15 Csillagösvény 2 – dok. film, 23:55 Divathét, 0:25 Múlt idő ’90, 1:05 Kikötő, 1:15 Sportaréna, 1:55 A megyeri titok – dok. film.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz) www.rtvslo.si/mmr, E-mail: mmr@rtvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Hétvégi programajánló, 10:15 Világjáró, 11:15 Helyzetkép, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Hétvégi programajánló, 15:00 Terepjáró, 16:05 Halló, Magyar­ ország, halló, Muravidék, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:35 Péntek esti jam, 21:05 Magyarok a világban, 22:00 Hétvégi ráhangoló, 23:00 Hazakísérő, 23:55 Műsorzárás

12

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:05 A hét zeneszámának választása, 10:15 5 perc a szépségért, 11:15 Egész­ ségügyi műsor / ETM, 12:00 Déli krónika, 12:15 A hét magyar nótájának választása, 15:00 Terepjáró, 16:05 Hétvégi randevú, 17:05 Slágerlista, 18:00 Napi krónika, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 20:30 Szombat esti rock, 23:55 Műsorzárás

5:45–7:00 Reggeli műsor, 7:00 Hírek, 7:05 Sláger­kíván­ság, 9:00 Kalamajkafalva, 9:45 Vasárnapi elmélkedés, 10:00 Poénvadászat/Igaz-e?/Szentmise, illetve isten­tisztelet köz­ ve­tí­tése/Ismeretlen ismerős, 12:30 Szóvá teszem, 13:00 Va­ sárnaptól vasárnapig, 14:00 Muzsikaszó, jókívánság, 17:00 Hírek, 18:00 Utolsó vasárnap: Ismeretlen ismerős – ismétlés, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig – ismétlés, 20:35 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:05 Kívánságműsor, 15:00 Terepjáró, 16:15 Sporthétfő, 17:05 Arcvonások, 18:00 Napi krónika, 18:20 Gin Tonic, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .


Info március 16. szerda

március 15. kedd Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 12:00 Az est vendége, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Glóbusz, ism., 14:00 Lelki villanás, A lélek horizontja, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Barangolások, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A kiskertben – dok. sorozat, 18:00 Tudományos műsor, 18:25 Az Astro sorsolása, 18:35 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Korszerű család – am. sorozat, 20:25 A nyolcadik nap, 21:00 Nemzetközi látóhatár, 22:00 Visszhangok, 23:00 Helyes ötlet, 23:30 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 10:00 Jó reggelt, ism., 12:30 Vasárnap délután, ism., 15:05 Zenés emlékek Boris Kopitarral, Idegenforgalmi műsor, ism., 16:25 Jó napot, Koroška!, A hírnök, ism., 17:20 Hidak: Barangolások, ism., 17:50 Ausztrália a tenyereden – ausztrál dok. sorozat, ism., 18:45 Ezazene – szlovén sorozat, 19:15 Tranzisztor, 20:00 A háromszög, 20:30 Babilon.tv, 20:50 Nannerl, Mozart húga – francia film, 22:45 Brane Rončel a színfalak mögött, 0:20 Titkos állami ügyek – francia film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00 Ünnepi zászlófelvonás, 9:20 Petőfi napja, 12:00 Híradó, 13:00 Közvetítés a főváros ünnepségéről, 14:15 1848-as zászlók – dok. műsor, 14:30 Nemzeti dal, 14:40 A komáromi fiú – magyar film, 16:05 Himnusz nyolc versszakban 18:05 A kőszívű – dok. film, 16:35 A költő ember fiai utazása, 17:30 A párbaj, 18:05 A kőszívű ember fiai – magyar film, 1. rész, 19:30 Híradó este, 20:10 A kőszívű ember fiai – magyar film, 2. rész, 21:35 A Kossuth– és Széchenyi-díjak átadása 2011, 22:30 Hírek, 22:45 Inas a szalonban – dok. film, 23:55 Szellem a palackból…, 0:25 Ma reggel, ism.

RTL Klub 7:00 Kölyökklub, 12:15 Kutyám, Skip – am. film, 14:05 Meztelen mennyország – am. film, 16:20 Szuperzsaru – am. film, 18:30 Híradó, 19:00 ValóVilág, 20:05 A hazafi – am. film, 23:20 Portré otthon, 23:50 Re-cycle – thaiföldi film.

TV2 6:00 TV2-matiné, 11:35 Lakat alatt – am. film, 13:15 Pinokkió – angol film, 16:50 Nyakiglove – am. film, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós játszma, 20:00 Aktív, 20:35 Bajnokok Ligája, 23:25 Bizonyítás – am. film, 1:05 Glamour – magyar film, 3:00 Sentinel – am. sorozat.

Duna Tévé 6:00 Reggel a Dunán, 9:00 Állami zászlófelvonás, 10:00 Az állami megemlékezés élő közvetítése, 10:50 Ünnepi stúdióbeszélgetés, 11:35 Végtelen napló – dok. film, 12:00 Déli harangszó, 12:10 Csalódások és győzelmek tavasza – dok. film, 13:00 A fővárosi megemlékezés élő közvetítése, 14:00 Ünnepi stúdióbeszélgetés, 14:50 A szabadság asszonyai – dok. film, 16:00 A nemzet ünnepe Csíkszeredában, 17:40 Hol volt, hol nem volt…, 18:00 A nap krónikája, 22:55 Cseh 19:00 Mit kívánt a magyar nemzet Tamás: – dok. sorozat, 20:05 Dunáról fúj a Összes dalok szél, 20:10 Szováthy Éva – magyar időrendben film, 21:35 Éljen a magyar! – komolyzene, 22:05 Fönséges szabadság – dok. film, 22:55 Cseh Tamás: Összes dalok időrendben, 0:20 Labdarúgó-mérkőzés, 2:00 Ismétlések.

Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, 11:25 Hallgassunk a csöndre, Nemzetközi látóhatár, ism., 13:00 Hírek, 13:20 A Hét, A háromszög, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Turbulencia, 18:25 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Tavasz Boszniában – am. film, 21:40 Kilátás a…, 22:00 Visszhangok, 23:05 Kerekasztal, 0:20 Ismétlések.

Szlovén Tévé II. 8:55 Az időn át, 9:20 Lenzerheide: Lesiklás, férfiak, 10:30 Fiatal virtuózok, ism., 11:20 Lenzerheide: Lesiklás, nők, 12:30 Ismét itthon, Aranyfüst, ism., 14:30 Tranzisztor, A nyolcadik nap, ism., 15:40 Stockholm: Sífutóvk, 17:15 Babilon.tv, ism., 17:35 Fekete-fehér idők, 11:20 Lenzerheide: 17:55 A tengeri elefántok Lesiklás, nők mint kutatók – francia dok. műsor, Pokoli választás, ism., 19:50 Lottó, 20:00 Az esztelenség időszaka – angol dok. műsor, 21:30 Idegen bennem – német film, 23:05 Jazz, 23:50 A menedékhely – angol film.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 15:05 Magyar vagyok? Nem annak születtem – dok. film, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:40 Körzeti híradó, 16:50 Teadélután, 17:25 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:15 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:20 Alkotmány utca, 19:30 Híradó este, 20:05 Maupassant filmklasszikusok – francia sorozat, 21:10 Az este, 21:50 A vágy hálójában – am. film, 23:25 Múlt-kor, 23:50 Hírek, 0:05 Prizma, 0:20 Ma reggel.

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Kilenc túsz – am. sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 21:25 A nagy zsozsó Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 A nagy zsozsó – am. film, 23:15 Tapló Télapó – am. film, 1:00 Reflektor.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:40 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:35 A Napisten piramisa – német film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 Tények, 19:05 A 40 milliós játszma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Dr. House – am. sorozat, 22:25 Született feleségek – am. sorozat, 23:25 Doktor Donor – am. sorozat, 0:25 Tények este, 0:55 EZO.TV, 1:25 A kör 2. – am. film.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Hírek, 14:15 Élő népzene, 14:45 Korea, Kína és Japán kultúrájának története – koreai dok. sorozat, 15:35 A világ nagy kikötői – dok. sorozat, 16:35 Közelebb Kínához, 17:05 25. szélességi fok délre – francia sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:15 Váltó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Pánik – magyar film, 22:35 Dunasport, 22:40 Dokureflex – dok. film, 23:55 Koncertek az A38 hajón, 1:05 Kikötő, 1:20 Közbeszéd.

március 17. csütörtök Szlovén Tévé 7:00 Hírek, 7:05 Jó reggelt, 10:10 Gyerekműsor, ism., 11:35 Kerekasztal, ism., 13:00 Hírek, 13:20 Studio city, ism., 14:20 Enyém, tiéd, miénk – szlovén sorozat, ism., 15:00 Hírek, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 Ellopott művészet – belga dok. műsor, 18:30 A lóhere, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Híradó, 20:00 Szlovénia nézetei, 21:30 Idegenforgalmi műsor, 22:00 Visszhangok, 23:00 A kép képe, 23:30 W. Shakespeare: III. Richárd – színházi előadás, 1:00 Ismétlések.

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Tudakozó, 10:15 Nyelv­ művelő, 11:05 Aktuális, 12:00 Déli krónika, 12:10 Ma­ gyar nóták és csárdások, 14:15 Tudakozó, 15:00 Terepjáró, 16:05 Kívánságműsor, 17:05 Aktuális – ismétlés, 18:00 Napi krónika, 18:15 Lemezmúzeum, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóta kívánságműsor, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .

Március 10-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 9:20 Lenzerheide: Szuper G, férfiak, 10:30 Planica: Síugró-vk, 12:20 Lenzerheide: Szuper G, nők, 14:00 Ausztrália a tenyereden – ausztrál dok. sorozat, ism., 15:05 Tudományos műsor, Európai magazin, ism., 16:00 Segítsünk egymásnak, 16:30 Hidak: Határtalan, ism., 17:00 Ez lesz a szakmám, Firma.tv, ism., 18:00 Maupassant történetei – francia sorozat, 19:00 Glasborola, 20:00 Sport, 20:30 Labdarúgómérkőzés, 23:45 A Raw-étterem – ír sorozat, 0:40 A Pasquier-klán – francia sorozat.

Magyar Tévé 5:50–9:00 Nap-kelte, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 12:00 Híradó, 13:00 Átjáró, 13:30 Nemzetiségi magazinok, 14:30 Összhang, 15:25 Optika, 15:30 Emberek a természetben – magyar sorozat, 15:55 Szomszédok – magyar sorozat, 16:40 Körzeti híradók, 16:55 Teadélután, 17:25 India – Álmok útján – brazil sorozat, 18:15 A királyi ház titkai – dél-koreai sorozat, 19:30 Híradó este, 20:05 Jelfogó, 21:05 Az Este, 21:40 Elveszett bizalom – am. film, 23:10 A rejtélyes XX. század, 23:40 Hírek, 23:50 Prizma, 0:05 Ma reggel.

Súlypont: stúdióbeszélgetés Wetzel Tamással és Horváth Ferenccel a magyar állampolgárság felvételének lehetőségéről (ismétlés: csütörtökön 17.00-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 11-én, pénteken 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:55 Reggeli, 9:05 Te vagy az életem – argentin sorozat, 12:00 Híradó, 12:20 Játék, 13:30 Fél kettő – magazin, 14:20 Tengeri őrjárat – olasz sorozat, 15:15 A szerelem rabjai – argentin sorozat, 16:20 Mindörökké szerelem – mexikói sorozat, 17:20 NekedValó, 18:30 Híradó, 19:05 ValóVilág, 20:10 Fókusz, 20:45 Barátok közt – magyar sorozat, 21:25 Gálvölgyi-show, 22:10 Házon kívül, 22:50 Az utolsó jelenet – am. film, 0:40 Odaát, 1:35 Reflektor, 1:45 Infománia.

TV2 6:25 Tények reggel, 7:00 Délelőtt a TV2-vel, 11:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 12:25 A szeretet szimfóniája – am. film, 14:15 EZO.TV, 15:20 Rex felügyelő – osztrák sorozat, 16:20 Edina és Joshi, 16:25 Marina – mexikói sorozat, 17:25 Update konyha, 17:30 Árva angyal – mexikói sorozat, 18:30 21:25 Én és én, Tények, 19:05 A 40 milliós játszmeg a tehén ma, 20:10 Aktív, 20:45 Jóban Rosszban – magyar sorozat, 21:25 Én és én, meg a tehén – am. film, 23:20 Bostoni halottkémek – am. sorozat, 0:20 Tények este, 0:50 EZO.TV, 1:20 A csúcstalálkozó – kanadai film, 1. rész.

Duna Tévé 5:45–9:00 Virradóra, 9:00–12:00 Délelőtti műsor, 14:00 Híradó, 14:20 Talpalatnyi zöld, 14:45 Dunáról fúj a szél, 14:55 Isten kezében, 15:25 Afrika színei – spanyol dok. sorozat, 16:25 Miért éppen Magyarország?, 17:00 25. szélességi fok Délre – francia sorozat, 18:00 Híróra, 18:35 Mese, 19:00 Térkép, 19:40 Kikötő, 20:00 Híradó, 20:20 Közbeszéd, 21:00 Egy gésa emlékiratai – am. film, 23:20 Dunasport, 23:30 Koncertek az A38 hajón, 0:25 Necrophilia – magyar dok. film, 1:05 Kikötő.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00 órakor. Hírek hétfőtől szombatig minden órában. 5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 10:15 Magyarok a világban (ismétlés), 11:15 A kertész vála­ szol / Értékőrzők (ism.) / Tulipános láda / A kör, 12:00 Déli krónika, 12:10 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Horizont, 17:15 Tini Express, 18:00 Napi krónika, 18:20 Sztárfigyelő, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:00 Hírek röviden, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

műsorajánló

5:45–9:00 Reggeli műsor, 9:30 Apróhirdetés, 11:15 Kisebb­ségben, 12:00 Déli krónika, 12:15 Magyar nóták és csárdások, 14:15 Apróhirdetés, 15:00 Terepjáró, 16:15 Mese-lesen/Komolyan a zenéről, 17:15 Kuckó mackó/ Csacska rádió, 18:00 Napi krónika, 18:15 Nép­zenei műsor, 19:00 Mese, 19:05 Magyar nóták és csárdások, 20:00 Terepjáró – ismétlés, 21:05 Éjszakai műsor, 23:55 Műsorzárás

Hidak: Köztünk élnek című rovatunk vendége: Breglecz Viktor (az ismétlés elmarad) Március 15-én, kedden 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Barangolások: Torda, Aranyosszék, 2. rész (a Duna Televízió produkciója) (ismétlés: kedden 17.20-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Március 16-án, szerdán 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne ismét jelentkezik nyelvművelő rovatunk (az ismétlés elmarad) Március 17-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: a szombathelyi és a lendvai tévéstúdiók közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info A Közfinanszírozási Törvény (SZK Hivatalos Lapja 11/2011 szám) alapján a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (a továbbiakban: MMÖNK) Tanácsának 2011. február 28-i, 3. rendszeres ülésén elfogadásra került az

MMÖNK 2011-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1. cikk Jelen rendelet szabályozza az MMÖNK 2011-es évi költségvetését és a költségvetés megvalósítási eljárásait. 2. A KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS RÉSZÉNEK MÉRTÉKE ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KÜLÖN RÉSZÉNEK FELÉPÍTÉSE

IV. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK CSÖKKENÉSE SZÁMLAEGYENLEG 2010. 12. 31. SZÁMLAEGYENLEG 2011. 12. 31.

4.442,66 6.250,44 1.807,78

A jelen költségvetés külön része költségvetési tételekre – alszámla szintig – lebontva a jelen költségvetés függelékét képezi, és az MMÖNK honlapján kerül közzétételre. 3. KÖLTSÉGVETÉSI MEGVALÓSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

2. cikk A költségvetés általános részének számla-alcsoport szintjén az alábbi összegek kerülnek meghatározásra: A. MÉRLEGEGYENLEG Számlacsoport/ alcsoport I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (71+73+74)

- EUR-ban 302.466

FOLYAMATOS BEVÉTELEK 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 43.300 710 Nyereségrészesedés és vagyonjövedelmek 100 713 Áruk és szolgáltatások értékesítési bevételei 6.200 714 Egyéb nem adójellegű bevételek 37.000 73 KAPOTT DONÁCIÓK 52.620 731 Külföldről kapott donációk 52.620 74 ÁTVEZETÉSI BEVÉTELEK 206.546 740 Egyéb közfinanszírozási intézményektől kapott átvezetések 206.546 II. KIADÁSOK ÖSSZESEN (40+41+42) 301.692 40 FOLYAMATOS KIADÁSOK 234.712 400 Bérköltségek 103.452 401 Munkáltató társadalombiztosítási járuléka 16.820 402 Áruk és szolgáltatások költségei 114.110 403 Belföldi kamatok költségei 330 41 FOLYAMATOS ÁTVEZETÉSEK 65.980 412 Non-profit szervezeteknek és intézményeknek történő átvezetések 65.980 42 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 1.000 420 Beruházási karbantartás 1.000 III. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 774,00 B. PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK SZÁMLÁJA / C. FINANSZÍROZÁS SZÁMLÁJA 5.216,66

3. cikk A költségvetés megvalósítása költségvetési tételek – alszámla alapján történik. 4. cikk A felhasználási jogok átcsoportosítási alapját a legutóbb elfogadott költségvetés, a költségvetés módosítása, illetve a pótköltségvetés képezi. Az elnöknek jogában áll az MMÖNK költségvetése kiadási mérlegegyenlegének általános részében a források átcsoportosítása, amennyiben megállapítja, hogy az adott naptári évben egy adott tétel objektív okok miatt nem teljesül teljesen egészében. Az átcsoportosításokról az elnök tájékoztatja a Tanácsot. 5. cikk Amennyiben a jelen rendelet elfogadását követően nem tervezett és a jelen költségvetésben nem szereplő, illetve nem teljes összeggel szereplő, azonos összegű kiadást megkövetelő célbevétel kerül befizetésre, a tényleges bevétel összegéig meg kell növelni a költségvetési fogyasztó kiadási kereteit, illetve a célkiadás tételét. A célkiadások átcsoportosításáról az elnök dönt. 4. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉS 6. cikk Jelen rendelet az MMÖNK Tanácsának elfogadási határozatával lép hatályba, és 2011. 01. 01-jétől alkalmazandó. Lendva, 2011. március 1.

„Tündérlaki” barangolások, azaz KIRÁNDULÁS A VAJDASÁGBA Indulás: 2011. április 27-én (szerdán) reggel 4 órakor Lendváról, a Spar áruháztól Hazaérkezés: 2011. április 30-án (szombaton) kb. 22 órakor A részletekben is fizethető részvételi díj: 180 euró, amely tartalmazza az útiköltséget, a szállást (a mai kor követelményeinek megfelelő diákotthoni elhelyezés 3–4 ágyas szobákban Zentán), az étkezést és a belépőket. A tervezett programban szerepelnek: Szabadka, Zombor, Újvidék (a Péterváradi várral), valamint Zenta, Belgrád, Aracs (pusztatemplom), továbbá a Tito-partizánok magyar áldozatainak emléke előtti fejhajtás, csakúgy, mint a mi Hadik Mihályunk fiának, Hadik Andrásnak a síremléke előtt. A végleges programot március 18-tól lehet felvenni a Bánffy Központban. Jelentkezés ugyanitt.

14

Horváth Ferenc s.k., az MMÖNK Tanácsának elnöke

névnapsoroló Március 11-től 17-ig Péntek – Szilárd Szombat – Gergely Vasárnap – Krisztián Hétfő – Matild Kedd – Kristóf, Magyar nemzeti ünnep Szerda – Henrietta Csütörtök – Gertrúd, Patrik

gyertyafény Március 9-e és 16-a között

Lendvai Plébánia Március 9-én megkezdődik a 40 napos böjti időszak – hamvazószerda. Az Egyház ezen a napon a hívőket a szentmisén való részvételre buzdítja, valamint arra, hogy szórjanak hamut a fejükre. Ezzel azt fejezzük ki, hogy befelé – szellemi böjttel – kezdjük meg a felkészülést a legnagyobb keresztény ünnepre, Jézus feltámadására. 17.00 órakor imádkozzuk Jézus szenvedésének imáját, avagy a Keresztutat. Ezt követően szentmise, amely alatt hamvazás lesz. Vasárnap nem lesz hamvazás. Az Egyház azokat a hívőket, akik ezt kívánják, a böjti időszak első napján hamvazásban részesíti. Március 11-én, pénteken fél órával az esti szentmise előtt, 17.30-kor keresztút – elmélkedés Jézus Szenvedésének történetéről. Vasárnap, március 13-án nagyböjt első vasárnapja. Szentmisék Lendván: 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Petesházán és Gyertyánosban 11.00 órakor. Szombaton szentmise Pincén 16.00 órakor, Völgyifaluban 17.00 órakor, Lendván pedig 18.00 órakor a családok részére. Március 13-án fatimai emléknap. Az autóbusz a megszokottak szerint 15.00 órakor Kótból indul a falvakba a hívőkért. 16.30-kor imaóra szentmisével. Március 16-án, szerdán Halas útja. 15.00 órakor kezdődik Halas keresztútjának az imája. Ezt szentmise követi, amit a meghívott lelkészekkel dr. Peter Štumpf püspök mutat be.

Dobronaki Plébánia Vasárnap 8.00 órakor szlovén, 10.00 órakor magyar nyelvű szentmise. Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor – kivéve szerdán reggel 7.30-kor – lesznek. Falvakon szombatonként 17.00 órakor lesznek szentmisék.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik vasárnap 10.00 órakor lesz.

Református Egyház Március 13-án 14.00 órakor Szent­ lászlón lesz istentisztelet.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .


Info KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél, a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén a munkaadók 2011. március 8-án a következő munkahelyeket hirdették meg: Raktáros Carthago, proizvodnja avtodomov, Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, alapfokú németnyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. március 11.) Gépkezelő Filc, tovarna Filca Mengeš, Slovenska cesta 40., Mengeš (3 munkahely Lendván, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezni a lendvai címen lehet: Vasút utca 43., jelentkezési határidő: 2011. március 12.) Pincér/pincérnő Okrepčevalnica Vienna, Ljudska pravica tér 12., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, magyar nyelv alaptudás, alapfokú németnyelvtudás, jelentkezési határidő: 2011. március 13.) Építőipari technikus/kőműves Gradbeništvo Tkalec, Ravenska ulica 8., Odranci (2 munkahely, meghatározatlan idő, jelentkezési határidő: 2011. március 18.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

Öcsinek (I.M. Galič István) Újra évforduló, már a 14-ik. Március van, s lassan kitavaszodik. (Minden, ami nyílhat, kinyílik.) A cseresznyefák is fenn a hegyen. Egyik idén már terem is – s akár a belőle készült pálinka is olyan lesz, mint a régi. A táj megbocsát, s a felhő is: vonul tovább az égen, mert égi... (B.L.)

A Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a Budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeummal együttműködve szeretettel várja Önt és a témakör iránt érdeklődő barátait

Vasja Klavora:

HARCOK A DOBERDÓN 1915–1916

című, magyar nyelvre lefordított könyvének a bemutatójára, 2011. március 18-án (pénteken) 18 órakor a Bánffy Központba (Lendva, Fő utca 32.). A könyvbemutatón köszöntőt mond dr. Göncz László történész és országgyűlési képviselő. A műsort I. világháborús népdalcsokorral a Muravidéki Nótázók népdalkör, szavalattal pedig Gal Desire és Kocsondi Katalin színesíti.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy életének 74. évében váratlanul örökre itt hagyott bennünket a drága férj, apa és testvér,

Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.

Farkaš Ludvik – Lali Lendváról.

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunkat elkísérték utolsó útjára, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet Bernád József püspöki tanácsos úrnak a gyászszertartásért. Külön köszönetünket fejezzük ki a Svarda és a Bot családoknak a legnehezebb pillanatokban való odaadó és önzetlen segítségért, valamint lelki támaszukért. Köszönjük a Muravidéki Magyar Rádiónak a megjelentetett gyászhirdetést és a Komunala temetkezési vállalatnak a szolgáltatást. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Gyászoló felesége, Juliska és lánya, Brigi Aleš-sel

Lendva, 2011. március 4-én

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 89. életévében örök nyugalomra tért drága édesapánk, apósunk, nagyapánk és dédnagyapánk,

Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, család, szorgalom volt az életed. Elfeledni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulni élni nélküled.

Zakál Pál

(1922–2011)

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk temetésén részt vettek, gyertya- és virágadományukkal, jótékonysági célokra adakozva, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet a Lendvai Idősebb Polgárok Otthona és a rakičáni kórház dolgozóinak az odaadó gondozásért, Nagy Dániel és Bódis Tamás református lelkipásztor uraknak a gyászszertartásért, a szentlászlói énekeseknek a gyászénekekért és Bogdán Molnár Máriának a megható búcsúbeszédért. Még egyszer mindenkinek hálás köszönet. Gyászoló szerettei

Szentlászló, Vučja Gomila, 2011. március 5-én

apróhirdetés •Megvásárolnám Hradil Jože magyar–szlovén szótárát. Tel.: 031-825-015. •Eladó tárcsa. Érdeklődni: tel. 02/577-1032. •Völgyifaluban eladó pince 23 ár területtel (víz, villany, aszfalt). Érdeklődni: tel. 577-1068 vagy 574-2101. •Eladó 300 literes hidraulikus prés, 60 literes pálinkafőző kazán hűtővel és Stihl 420-as motoros permetezőgép. Érdeklődni: tel. 031-221-626. •Eladó IZS Planeta 2 veteránmotor. Érdeklődni: tel. 0036/30-434-6346 vagy 0036/92-393-488.

figyelmükbe •Eladó karó (4x4x150). Érdeklődni: tel. 02/579-1142. •Népi iparművész által ké­­ szített tyúk, kacsa, lúd hímes tojások hagyományos és saját tervezésű mintákkal vásárolhatók. Érdeklődni: Dobronak 22., tel. 02/579-1662. •Luc-, ezüst-, normand­ fe­n yő csemeték eladók. Érdeklődni: tel.00 36 20 3114988, illetve a www. vassdiszkert.hu oldalon.

•Március 10., csütörtök, 18.00 óra, •Területi és Tanulmányi Könyvtár, Muraszombat •Történelmi monográfiák a Muravidékről és a Rába­ vi­dékről a muraszombati Te­r ületi és Tanulmányi Könyvtárban, valamint A Te­r ületi és Tanulmányi Könyvtár festészeti gyűjteményének legértékesebb tárgyai című kiállítások megnyitója.

időjárás A hét végére részben borult, enyhe idő várható. 15


Info

KERESZTREJTVÉNY

Humor

Humor

A 4 éves Pistike anyjával várakozik az orvosi rendelő előtt. Nem messze tőle üldögél egy várandós nő. A kisfiú unatkozik, le-fel járkál, majd megakad a tekintete a kismama méretes pocakján. – Mitől ilyen nagy a hasad? – kérdezi kíváncsian. – Tudod, egy kisbaba van benne. – Micsoda? Egy kisgyerek? – Igen. Pistike megdöbbent arccal néz, töpreng egy ideig, aztán megkérdezi: – És jó gyerek az a kisbaba? – Igen, nagyon jó gyerek. – Akkor miért etted meg?

Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Végre döntött és ettől megkönnyebbült. Sokszor nem is az a fontos, hogy melyik utat választjuk, hanem hogy megpróbáljuk saját akaratunkat érvényesíteni. Rák Jún. 22. - júl. 22. Ne tépje fel újra és újra a régi sebeket. Bízzon abban, hogy az emberek képesek tanulni tapasztalataikból és képesek fejlődni. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Remek döntést hozhat, ha megállja és nem hallgat másokra. Most nagyon fontos, hogy saját megítélése szerint alakítsa életét! Szűz Aug. 24. – szept. 23. Ön erősen intellektuális beállítottságú, de azt tudnia kell, hogy az érzelmek bevonása nélkül nagyon egyoldalú képet alkot magában a világról. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Nem érzi magát magányosnak akkor sem, ha némi időt egyedül kénytelen tölteni, sőt valószínűleg nem érzi most tehernek az egyedüllétet.

Egy nő állandó kimerültségről panaszkodik az orvosának. A doktor megvizsgálja, de semmi szervi okot nem talál. Kérdéseket tesz fel a betegnek: – Mondja csak, milyen gyakran él nemi életet? – Minden hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton. – Akkor hagyják ki mondjuk a szerdát – javasolja az orvos. – Azt nem lehet – feleli a nő –, az az egyetlen este a héten, amit a férjemmel töltök.

– Doktor úr, szükségem lenne valamire, ami felráz, amitől megjön a harci kedvem! Tud nekem ilyen szert felírni? – Nem szükséges, megtalálja majd a számlában, amit adok.

Kos Már. 21. – ápr. 20. Elege van már abból, hogy hirtelen felindulásból hozott döntései miatt szenvedjen. Hallgasson inkább a megérzéseire! Bika Ápr. 21. – máj. 20 Bár fontos a környezetünkben élők elismerése, nem szabad, hogy önértékelésünk csak ettől függjön! Legyen tisztában saját értékeivel.

Az apa így szól a fiukhoz: – Azt hiszem, ideje lenne végre önálló életet kezdened. Jó lenne, ha találnál magadnak valami lakást, és elköltöznél tőlünk! – Miért, nem szeretitek a társaságom? – De igen, csak már 50 éves vagy, meg amúgy is elég szűkösen vagyunk itt a szociális otthonban.

– Kovács néni, maga nagyszerű kondícióban van. Akár 80 évig is élhet. – De doktor úr, hiszen 80 éves vagyok! – Na látja. Megmondtam.

Horoszkóp

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Nincs ideje lazítani, rengeteg dolgot eltervezett és azokat szeretné is megvalósítani. Amíg ennyire élvezi az alkotást, az eredménnyel is elégedett lesz. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Legyen türelmes a környezetében élőkkel. Türelme, illetve hasznos tanácsai most sokkal többet érnek, mint az ingerült kifakadások.

KERESZTREJTVÉNY Megfejtés:

Név: Lakcím:

Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Gazdasági tanácsadás, pályázatírás, üzleti tervek. A sorsoláskor a szerencse Prša Patrik hosszúfalui olvasónknak kedvezett. Az ajándékot szerkesztőségünkben veheti át. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje március 21. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva. Sok szerencsét!

Bak Dec. 23. – jan. 20. Egy sokáig titkolt eseményről szerez tudomást és ezzel helyreáll valaki iránt a bizalma, ami új, tartósabb, szilárdabb alapot jelenthet kapcsolatuknak. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ön jó stratéga, ezért ezen a héten is a legjobbkor lesz a legjobb helyen. Bátran kockáztat most, mert tudja, hogy igazából nincs oka aggodalomra. Halak Febr. 20. – már. 20. Ön igazán kitűnő társ. Ez a tulajdonsága most is megmutatkozik, amikor ébren tudja tartani partnerében a lelkesedést és bármikor meghallgatja gondjait.

"

16

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .


Horizont Pannónia késő antik öröksége – kiállítás

A Keszthely–Fenékpuszta lelőhely kincsei A lendvai Bánffy Központ galériahelyiségében múlt szerdán nyitották meg a „Pannónia késő antik öröksége” című kiállítást, mely a 125 évvel ezelőtt elkezdődött régészeti kutatások eredményeit, kincseit tárja elénk. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Ez alkalomból Kepe Lili, az MNMI igazgatója és Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Mindketten kiemelték Zala megyének a közel húsz éve tartó kulturális támogatását, hangsúlyozva a megye távoli története megismerésének

a fontosságát, főleg a tanuló ifjúság szemszögéből. A kiállítást rendelkezésre bocsátó megye részéről Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke, valamint Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója szólt az egybegyűltekhez. Mindketten hangsúlyozták: a megyében zajló ásatások a történelmi tudat fejlesztésében fontosak, s

a munkálatok már 125 éve tartanak. Jelenti ez azt is, hogy egy folyamatról van szó, s a következő kiállítás felállításáig is bővülhet az anyag. A kiállítás anyagának szakmai értékelését dr. Heinrich Tamáska Orsolya, a Lipcsei Egyetem tudományos munkatársa végezte el. A szakember elmondta: a kiállítás anyaga a római

HONISMERETI KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE, 2011. április 5-9. Indulás: Lendváról 2.00 órakor. 1. nap: Ártánd/Bors (határ) – Nagyvárad: Székesegyház, Keresztény Múzeum, Kanonok-sor. Szent László váradi hermája és szobra. Autóbuszos városnézés. Ebéd. Király-hágó (582 m). Csucsa (Boncza-kastély, Ady-emlékek) és Bánffyhunyad, Körösfő. Szálláshelyünk Kalotaszentkirály: fogadás, vacsora. 2. nap: Kolozsvár: Farkas utcai templom, Főtér: Szent Mihály-templom, Mátyás király szobra és szülőháza, Bánffy-palota. Séta a Házsongárdi temetőben. Ebéd. Torda – Marosludas – Radnót – Marosvásárhely. Marosvásárhely: Kultúrpalota és a főtér, szabadprogram. Balavásár, Szováta és Székelyudvarhely érintésével megérkezés a következő szálláshelyünkre. 3. nap: Máréfalva (székelykapuk) – Homoródfürdő: Lobogó borvízforrás – Tolvajos-tető (985 m) – Csíkszereda – Csíksomlyó: Kegytemplom a világ legnagyobb (2,27 m) Szűz Mária kegyszobrával – Madéfalva: az 1764es veszedelem emlékműve – Marosfő (vízválasztó) – Gyergyói-medence – Gyergyószentmiklós. Ebéd. Békás-szoros – Gyilkos-tó. Visszautazás Tibódba: Gyergyótekerőpatak – Libán-tető (1000 m) – Zeteváralja: Küküllő-gát – Zetelaka – Fenyéd – Tibód. Estebéd után mulatság. 4. nap: Székelyudvarhely, Szejkefürdő: Orbán Balázs sírja a híres kapusorral, Farkaslaka: Tamási Áron síremléke; koszorúzás. Korond: Józsa János és fia fazekasmesterek műhelyének meglátogatása, népművészeti vásár – „élő népművészet”. Parajd: a világhírű sóbánya meglátogatása. Ebéd. „Este a székelyeknél”-program. 5. nap: Hazaindulás reggel. Székelykeresztúr (Gyárfás-kúria, Petőfi körtefája) – Ispánkút – Segesvár (Sighişoara, Schässburg) ősi szász város megtekintése. Lóna – Körösfő – Nagyvárad – Berettyóújfalu (gulyás vacsora) – Lendva (késő este). Részvételi díj: 290 EUR/fő tartalmazza a program költségét: útiköltség, négy éjszaka szállás teljes ellátással (reggeli, ebéd és vacsora), mulatság ára (kivéve az italt), valamint az idegenvezetés, a belépőjegyek és az utasbiztosítás árát is. Jelentkezés Feher-Horváth Alexandránál, a Lendva Községi MNÖK munkatársánál a 02 577 2722-es telefonszámon, a 031 677 115-ös mobilszámon vagy az alexandra@lendva.info email-címen.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .

korhoz kötődve a Keszthely-kultúra néven emlegetett régészeti örökséghez kapcsolódik szorosabban. Kr.e. 15-ben érte el a római hódítás a dunántúli tájakat. A helyi kelta népesség gyorsan „romanizálódott”. A barbárok támadásaitól azonban továbbra sem volt védett a terület, ahova itáliai kereskedők is betelepültek. Nem a helyi lakosság, hanem elsősorban ÉszakItália védelmére épült fel

a 4. század közepén a fenékpusztai földnyelven Pannonia provincia egyik legnagyobb erődítménye. A hatalmas erődöt többször támadás érte, de minden pusztulás után újjáépítették, ezért a lakosság egy része a népvándorlás korában is helyben maradt. A makettekkel, kinagyított fotókkal és térképekkel is színesített vitrines ásatási anyag betölti a Bánffy Központ galériatermét.

A Könyvtár tanácsa A könyvtári törvény (az SZK Hiv. L 87/01 sz.) 17. cikkelye és a Knjižnica Lendava -– Könyvtár Lendva közintézmény megalapításáról szóló rendelet (az SZK Hiv. L 8/04 sz.) 12. cikkelye alapján

pályázatot hirdet a Knjižnica Lendava – Könyvtár Lendva közintézet

IGAZGATÓI

munkahelyének betöltésére. Az igazgatói posztra az a pályázó nevezhető ki, aki a törvény által előírt általános feltételek mellett az alábbiaknak is eleget tesz: - társadalom- vagy humántudományi egyetemi képzettsége van, - legalább öt év munkatapasztalata van, ebből három év vezetői poszton, - szervezési és vezetői képességgel rendelkezik, - aktív szlovén és magyar nyelvismerettel rendelkezik, - számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezik, - ismeri a könyvtári tevékenység munkakörét. A könyvtár igazgatója egyben a könyvtár szakmai vezetője is, ezért a pályázónak szakmai munkatapasztalattal is rendelkeznie kell. A pályázó köteles mellékelni a Lendvai Könyvtár tevékenységének öt évre szóló programfejlesztési tervét. A kiválasztott pályázó kinevezése öt évre szól. A kérvényt a pályázati feltételek teljesítésének igazolásaival 2011. március 25-ig (mérvadó a postai pecsét) kell benyújtani a következő címre: Könyvtár Lendva, Fő utca 12., 9220 Lendva. A borítékon kérjük feltüntetni: „KL – igazgatói pályázat”.

Könyvtár Lendva

17


Muravidék A bűz mint környezetvédelmi probléma

Inkább a megelőzést tartják fontosnak A 13 szlovéniai biogázerőmű közül 11 a Muravidéken található. Az erőművek egy részét illetően a helyi lakosság eddig nem tiltakozott, a legnagyobb problémák a szentlászlói erőművel kapcsolatosan merültek fel, ami nem is csoda, hiszen ezt az üzemet minden szabállyal ellentétben a falu kellős közepére építették. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A legnagyobb probléma a szentlászlói üzem kapcsán is az erőmű által kibocsátott bűz, amely igen szubjektív

ezt az eredményt mindenki el is fogadná, egyszerűen nem létezik. Így marad az ősi módszer, a szaglás, amely viszont, ahogy már megállapításra került, igen szubjektív. Ha feltételezett

A képen látható szentlászlói, a falu közepén épült erőmű jelenti jelenleg a legnagyobb problémát. A kép elkészülése közben az üzem bűzt árasztott, de ez csak a fotós szubjektív véleménye. kategória, hiszen releváns mérőmódszer, amely kimutatná a bűzintenzitást, és

bírósági perre kerülne sor mondjuk egy biogázerőmű által kibocsátott bűz miatt,

akkor szinte biztosan a felperes és az alperes is tudna találni olyan „szakértőt”, aki emberi életet ellehetetlenítő bűzt érezne, illetve olyant, aki semmit nem érezne, vagy netán a bűzt kellemes illatnak tartaná. Vagyis az emberi szaglás szubjektív dolog, bírósági döntést pedig erre nem szoktak alapozni. Dióhéjban ennyi volt a válasza Roko Žarnič illetékes miniszternek, akit Göncz László képviselő kérdezett arról, miért késlekedik az állam a különböző új és már meglévő üzemekből áradó kellemetlen szagok szabályozásával. Ez az út tehát nem járható, vagyis a miniszter szerint ha elfogadásra is kerülne egy ilyen szabályzat, az előbb

Zöldtechnológiák – lehetőség és kihívás

Jó irányba, de lassan

Múlt héten a Moravske Toplice-i Muravidéki Technológiai Park szervezésében nemzetközi konferenciát tartottak a zöldtechnológiák kihívásairól, melyen megállapították, hogy az ország jó úton halad, de egyértelműen túl lassan, legalábbis ha el akarja érni az unió 2020-ra kitűzött céljait. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A konferencián a zöld­ ener­gia területén tevékenykedők nézetei, álláspontjai ütköztek, így kifejtették álláspontjaikat a különböző zölderőművek potenciális befektetői, a parasztgazdák, szövetkezetek, polgármesterek és természetesen az illetékes minisztériumok is. A különböző érdekek és ebből kifolyólag nézetek ellenére a felszólalók közösen megállapították, hogy az utóbbi években észlelhető a zöldtechnoló-

18

giák szükségszerűségének erősítése a köztudatban, egyben maga a szakma is új, hatékonyabb és a környezethez egyre barátságosabb technológiákat fejleszt ki. A köztudatban egyre inkább elfogadott, hogy a zöldtechnológiákba beruházni nem csak költséget jelent, hanem az egyedüli járható utat. Természetesen negatív kritikák is elhangzottak, többek között az, hogy az ország egyszerűen nincs tudatában a geotermális energia lehetőségeinek, így ez az energia nem szerepel a nemzeti fejlesztési doku-

mentumokban sem. A konferencia részvevői végezetül megállapították, Szlovénia jó úton, de túl lassan halad a zöldenergiák hasznosítása területén. A gyorsabb fejlődést leginkább bürokratikus akadályok, az állami és a regionális szintek összehangolatlansága lassítja. Kifejtették, hogy ezzel az államot nagy kár éri, mert köteles eurómilliókat befizetni az uniónak különböző környezetvédelmi illetékek formájában, illetve egyéb országoktól kényszerül úgynevezett környezetvédelmi bónuszok megvásárlására.

említett okokból nemigen tudna segíteni például a szentlászlóiakon, vagy bárkin, aki hasonló problémákkal küzd. A miniszter egyben megállapítja, hogy a meglévő területrendezési szabályok betartásával az ilyen problémák egyszerűen megelőzhetők, és konkrétan kimondta, hogy a szentlászlói biogázerőmű nem épülhetett volna meg a meglévő helyén, ha betartottak volna minden szabályt. A miniszter egyben megígérte, körültekintenek a világban és megnézik, mit tesznek mások ilyen helyzetben, majd megoldást próbálnak keresni. A szakma véleménye egyértelműen az, hogy a bűz elkerülése érdekében

a megelőzésnek van a legnagyobb szerepe – vagyis nem szabadott volna megengedni, hogy a falu közepére telepítsenek egy ilyen üzemet –, a hatás csökkentése – amely jelenleg Szentlászlón járható út – csak orvosság. Végül érdekes lenne megvizsgálni azt is, hogy egyébként túlszabályozott társadalmi életünkben hogyan történhetett meg, hogy egy biogázerőművet egy falu kellős közepén építsenek fel, illetve ezért konkrétan a túlszabályozott rendszer hiányosságai, vagy esetleg konkrét helyi emberek felelősek, mert nem tartották be a szabályokat, netán az átkozott nagytőke „áldozatai” lettek.

Hodos Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége, Hodos Község Őrség Művelődési Egyesület, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szeretettel meghívja Önt az

1848. MÁRCIUS 15-i FORRADALOM tiszteletére

rendezett községi ünnepi rendezvényre, amely 2011. március 11-én, pénteken 19 órakor lesz a hodosi művelődési házban. Ünnepi beszédet mond Abraham Boris, Hodos Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége Tanácsának elnöke. Az ünnepi műsorban közreműködnek: • a hodosi óvodások és iskolások • a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola szavalói • a Hodosi Népdalkör • a Zalagyöngye Táncegyüttes. A rendezvény zárásaként a résztvevők koszorút helyeznek el a művelődési ház előtti teret díszítő kopjafánál.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .


Horizont A Lendvai Nyugdíjas Egyesület közgyűléséről

Gazdag programmal idén is A Lendvai Nyugdíjas Egyesület pénteken tartotta meg rendszeres évi közgyűlését a Lipa szállodában. Amint Marič Aleksander elnök részletes beszámolójából kiderült, a több mint 700 tagú egyesület fontos szerepet tölt be a Lendvai község életében. Horvát Silvija

A közgyűlésen a szép számban megjelent tagok mellett részt vett Mirko Lebarič, a Muravidéki Nyugdíjas Szövetség elnöke, a horvátországi Szerdahelyről érkező nyugdíjas egyesület delegációja és Verbančič Erika, a Lendvai Szociális Ügyintéző Központ igazgatója is. Az egyesület jól működik, sikerült kialakítani a generációközti együttműködést az iskolákkal és szorosabb együttműködést létrehozni az Idősebb Polgárok Otthonával, a Szociális Ügyintéző Központtal és a Vöröskereszttel. Az elmúlt évi sikerekhez hozzájárult a Kofetarji színjátszócsoport, a kézimunkaszakkör, amely tízéves jubileumát kiállítással ünnepelte, a vegyes kórus, a sportolók és a többi

szekció. A szociális és egészségügyi területen is fáradhatatlan munka folyt a múlt évben, az önkéntesek többek közt a jobb otthoni életszínvonal program keretén belül az egyesület idősebb és beteg tagjait látogatták meg. Nemzetközi együttműködésre is sor került, Európa kulturális fővárosában, Pécsett a kézimunkacsoport sikeres kiállítást rendezett. Az egyesület zökkenőmentes tevékenységéhez a polgármesteri hivatal meghatározott összeggel járult hozzá. Az aktív munkát Lendva Község is díjazta, amikor elismerésben részesítette az egyesület színjátszó- és kézimunka-csoportját. A beszámolók elfogadását az idei évi program bemutatása követte, amelyet a tapasztalok, a szekciók javaslatai, valamint a tervezett bevételek alapján állítottak

össze. A már megszokott és hagyományos sportprogramok, társalgások, kirándulások, beteglátogatások, az idősek jobb életszínvonalát segítő program folytatása mellett a színjátszócsoport újabb vígjátékkal, a vegyes kórus pedig önálló koncerttel és a Muravidéki Nyugdíjas Kórusok közötti vetélkedőre készül. Kézimunka-kiállításra is sor kerül majd két ízben, az egyik nemzetközi részvétellel. Továbbá a tervek közt szerepel a generációk közötti programokban és az idősebbek projektjeiben való közreműködés, valamint részvétel a regionális eseményeken és a Szlovén Nyugdíjas Szövetség rendezvényein. Hozjan Angela, Feher Marija, Peric Dušan és Bračič Karel elismerésben részesültek az egyesületben való kimagasló tevékenységükért.

Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége szeretettel meghívja Önt

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC tiszteletére rendezett ünnepi műsorra 2011. március 12-én, szombaton 19 órakor a szentlászlói faluotthonba. Ünnepi beszédet mond Vugrinec Zsuzsi, Moravske Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége Tanácsának elnöke. Program: • 18.00 órakor koszorúzás Pártosfalván a kopjafánál • 18.30 órakor koszorúzás Szentlászlón a kopjafánál • 19.00 órakor kultúrműsor Szentlászlón Az ünnepi műsorban közreműködnek: • a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola tanulói • a Pártosfalvi Ady Endre ME népdalköre • a Szentlászlói József Attila ME néptánccsoportja • a Szerdahelyi Antal Ferenc ME versmondói

Virággal köszöntötték a hölgyeket Šalovci Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége szeretettel meghívja Önt

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC tiszteletére rendezett ünnepi műsorra 2011. március 13-án, vasárnap 13.30 órakor a domonkosfai faluotthonba. Táncos mulatsággal folytatódott az este. Szombat este a pártos­ falvi Ady Endre Művelődési Egyesület a helyi tűzoltóotthonban nőnapi rendezvénnyel kedveskedett az asszonyoknak, lányoknak és különösképp az édesanyáknak. Kovač Zsuzsi, a rendezvény háziasszonya és egyben a kultúregylet vezetője

mondott köszöntőt, majd a Pártosfalvi KÁI kisdiákjai versekkel, dalokkal és tánccal köszöntötték a nőket és az édesanyákat. A helyi népdalkör szlovén és magyar dalokkal, a kebelei néptánccsoport pedig tánccal, muzsikával kedveskedett a vendégeknek. Az ünnepségen a kultúregylet elnökének fel-

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .

kérésére Moravske Toplice polgármestere, Alojz Glavač is mondott rövid nőnapi köszöntőt. A program végén a szervezők a jelenlévő ös�szes hölgyvendéget virággal lepték meg, de a férfiak sem mentek haza üres kézzel, számukra vicces „háztartási csomag” lett összeállítva. AK

Ünnepi beszédet mond Jakoša Emerik, Šalovci Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége Tanácsának elnöke. Az ünnepi műsorban közreműködnek: • a helybeli óvodások és kisiskolások • a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola szavalói • a Pár tosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola néptáncegyüttese • a domonkosfai citerások • a domonkosfai népdalkör • és a nagykanizsai Patkó Banda.

19


Kultúra A népi bútorfestés hagyományának újraélesztése

„Ékesebben, finomabban és méltóságteljesen” A tulipán nem csupán egy virág, több annál, jelenthet fiatal szűzlányt, jelenthet érett nőt vagy édesanyát, mindez attól függ, hogyan kanyarintjuk a viág szirmait. A kezünk pedig vezeti tovább a szimbólumokat, amik összekapcsolódva az életről, a születésről, a szerelemről, az anyaságról mesélnek szavak nélkül. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Hosszúfaluban a hétvégén kétnapos népi bútorfestési kurzuson vehettek részt a népművészet, a képzőművészet kedvelői. A tanfolyam egy szlovén– magyar uniós pályázat keretein belül létrejött Zala megyei népi bútorfestő tábor folytatása. „Így él

miről szól a kurzus, arról Mariannal beszélgettünk, aki reméli, hamarosan lesz folytatása a tanfolyamnak. – A lendvai MNMI meghívására jöttünk ide a Muravidékre. A két nap arra jó, hogy az érdeklődőket megismertessük azokkal a motívumokkal, díszítésvilággal, amiket mi magunk is megtanultunk a bútorfestés területéről.

rizmussal, és próbáljuk a régi népművészeti tárgyakat bekapcsolni az új lakókörnyezetünkbe. Török Károly a nap folyamán rengeteg magyarázattal egészítette ki a fiatalok ismereteit, a munka mellett népzenét hallgatva kellemes társalgásban folyt az alkotás. – A régi világban nem voltak olyan szabad szájúak az emberek,

Štampah Mátyás otthonának egyik falát egy tükör fogja díszíteni, az alapozás megszáradt, az alapmotívumok felkerültek. Mi következik most? – Most kifestem a motívumokat színekkel, aztán a kontúrozás következik. Ha elkészülök a tükörrel, akkor egy ládát szeretnék még csinálni. Részt vettem a nyári bútorfestő táborban, ami Csödén volt, nagyon megtetszett, így újra itt vagyok. Szeretem a népművészetet, szeretem ezeket a motívumokat, ezeket a színeket, az egészet. Tetszenek a hagyományos dolgok, és szerintem meg is kell őket tartani, nem szabad elveszni hagyni. fogják, hogy magyar vagy. A kurzuson a háromszéki bútorfestők technikáját tanulták meg az érdeklődők. Ebben a technikában a motívumok nem szakadhatnak meg, és a magból vagy a szívből indulnak ki. Gondolatvilága maga az élet. Ha magot festünk, akkor a szerelmet, a megtermékenyülést rajzoljuk meg, ha szívet festünk, akkor az anyát szimbolizáljuk. A bölcsőszimbólum azt jelenti,

szépet alkossunk, ahogy az életünkben is törekszünk a harmónia megteremtésére. A kontúrozással egyensúlyt teremtünk, ezért használunk a motívumok egyik oldalán fehér, a másikon fekete kontúrt. A résztvevő fiatalok a következő lépésekben tanulták a bútorfestést: a minták rajzolása, begyakorlása az első lépés. Miután a vonalak már a kezünkben vannak, elkezdődik a munka. A kiválasz-

Az alkotás népzene mellett, kellemes társaságban folyt. tovább egy pályázat, és nem csupán egy program teljesül” – mondta Török Károlyné Miszori Mariann, aki férjével, Török Károllyal a kurzus házigazdái voltak. A kultúrház termében alkotóműhely kapott helyet, amit körülölelnek a szebbnél szebb elkészült tárgyak. A néprajzi gyűjtő házaspár olyan világba repítette el az érdeklődő fiatalokat, aminek hagyománya vagy maga a bútorfestés mint mesterség kihalófélben van. A cél visszahozni, ápolni a bútorfestés hagyományát itt a Muravidéken is. Hogy e két nap alatt mit lehet megtanulni, és

20

Bemutatjuk a történetét, a híres magyar festőket és a bútorfestési területeket még a nagy Magyarország területéről. Kész tárgyakat is hoztunk, amiket mi festettünk. Ezek elsősorban használati tárgyak, falra való dísztárgyak, tükör, fényképkeret, amiket egy mai, 21. századi lakásba is be lehet illeszteni. Nem csak az a cél, hogy a régi motívumokat felelevenítsük, hanem aki ebbe kreativitást, újítást szeretne belevinni, annak erre lehetőséget adni, hiszen erről szól a mai életünk, hogy a hagyományt egy kicsit összekapcsoljuk az idegenforgalommal, a tu-

mint ma. – meséli – Ezért ahogy a költészetben, úgy a rajzokon keresztül is üzentek egymásnak. Hogy a székelyek keveset beszéltek, az igaz, szóban! De azzal a kultúrával, amit ők éltek, sokkal többet közöltek a világgal, sokkal ékesebben, finomabban és méltóságteljesen. És valóban, elég ránézni a gyönyörűen „virágozott” tárgyakra. Majd elhangzott egy mondat, ami szíven talált: – „Ha elutazol valahová külföldre, és elmondasz egy verset magyarul, nem fogják érteni a nyelvet, de ha rajzolsz egy tulipánt, és kivirágozod, akkor azonnal tudni

A falra való dísztárgyak motívumai üzeneteket hordoznak. hogy valamiből leszünk, onnan elindulunk és valamivé válunk. Ha harmóniát akarunk alkotni, akkor egy életfát festünk. A fő motívumok, amivel kezdőként is kivirágoztathatunk egy tárgyat, az a tulipán és a levél. A rajzolás folyamán harmonikus szimmetriára kell törekedünk, arra, hogy

tott tárgyat le kell alapozni, eredeti földfestékkel, majd temperával lehet virágozni – így nevezik a bútorfestők, amikor felkerül a tulipán, illetve más virágmotívumok –, a díszítés vége a kontúrozás. S a végső száradás után lenolajjal kell tartósítani az elkészült tárgyat, bútort.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .


Muravidék

Maskurák, jelmezek a Muravidéken A farsang, a maskuranapja, a karnevál az egyik legősibb ünnepnapunk. A hagyomány napjainkig nagy változásokon ment át – de a jelmezek maradtak. A farsangi hétvégén és húshagyókedden Lendván, Göntérházán, Kámaházán, Dobronakon, Alsólakosban, Hodoson kaptuk lencsevégre a maszkokat.

Farsangi fotógalériánk a www.nepujsag.net oldalon. N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .

21


Sport

Visszavágtak a Jugopetrolnak A sárkány szárnyalt Megint vereség

Olimpija – Nafta 2:0 (0:0) Helyszín: Stadion Stožice, Ljubljana. Nézők száma: 500. Játékvezetők: Damir Skomina (Koper-Capodistria), illetve Košanc és Patarič. Szövetségi ellenőr: Bole Stojan (Sežana). Olimpija: Botonjić, Jović, Ranić (85. Zeljković), Andjelković, Omladič (46. Bešić), Smiljanić (58. Rujović), Vršič, Šokota, Sretenović, Salkić, Radujko; Edző: Dušan Kosič. Nafta: Jozić, Matjašec, Lesjak (78. Idrizi), Lazić, Tomažič-Šeruga, Ibraimi, Dvorančič (64. Prašnikar), Levačič, Vinko (79. Jovanovič), Caban, Vass, Edző: Damir Rob. Góllövők: 1:0 – Šokota (53. perc), 2:0 – Bešić (72. perc). Sarga lapok: Omladič, Andjelković, Rujović, illetve Tomažič-Šeruga, Le­vačič, Caban, Prašnikar. Kiállítva: Rujović (85.) Kovačič Miha

Az Olimpija focistái a bajnokság tavaszi részében továbbra is legyőzhetetlenek. A Rudar elleni döntetlen és a Gorica elleni győzelem után ismét győzni tudtak. A Nafta viszont már a második vereséget szenvedte el tavasszal és már a tabella hetedik helyére csúszott vissza. A hazai edző, Dušan Kosič nem számíthatott Davor Škerjancra, míg a Naftánál a sérült Ivan Filipovičot nélkülözték. A Nafta kezdte jobban a meccset, de nem sikerült komolyabb helyzetbe kerülniük és a zöld-fehérek hamar kezdték átvenni a tempó diktálását. Az Olimpijánál a 14. percben Nik Omladič került helyzetbe, majd a 16. percben Vass Árpád szerezhetett volna előnyt a vendégeknek. Az első félidőben Boban Jović és Tomo Šokota mellett Dare Vršič próbálkozott a legtöbbet. A második félidőben, az 53. percben Saša Ranić pas�sza után Tomo Šokota megkerülte Nemanja Jozičot és az üres kapuba talált. Ezután a tempó visszaesett, de ennek ellenére a hazaiak a 72. percben ismét betaláltak a hálóba. A tizenhatoson belül Vršič jutott labdához, de sikertelenül próbálkozott, majd a labda ismét hozzá került. Sarokkal

22

továbbította Adnan Bešić felé, aki gond nélkül betalált Jozič kapujába. A vége felé a Nafta legalább szépíteni szeretett volna a vereségen, de sikertelenek voltak, hiszen a hazai védelem sikeresen verte vissza támadásaikat.

Gönc az Európa Kupán szerepelt Zágrábban a nemzetközi kadét Európa Kupán 548 cselgáncsozó vett részt 24 országból. Gönc Melita, a KBV Lendava tagja a 63 kilós súlycsoportban a 16. és a 32. helyek között végzett. F.B.

21. forduló Celje – Rudar 1:0 (1:0) Čadikovski 19./öngól Olimpija – Nafta 2:0 (0:0) Šokota 53., Bešič 72. Koper – Triglav 0:1 (0:1) Redžić 41. Maribor – Gorica 1:2 (1:2) Berič 9.; Rakušček 16., Franklin 45. Primorje – Domžale 0:0 (0:0) Táblázat 1. Maribor 21 14 6 1 41:12 48 2. Domžale 21 11 5 5 29:16 38 3. Koper 21 10 3 8 32:27 33 4. Olimpija 21 7 6 8 28:26 27 5. Gorica 21 7 5 9 23:32 26 6. Rudar 21 6 7 8 33:34 25 7. Nafta 21 7 4 10 30:34 25 8. Triglav 21 6 6 9 21:36 24 9. Celje 21 5 7 9 27:35 22 10. Primorje 21 5 5 11 27:39 20 A 22. forduló párosítása 2011. március 12-én: Naf­ta – Domžale, Triglav – Primorje, Ru­dar – Koper, Gorica – Celje, Olimpija – Maribor.

A Nafta öregfiúi 3:1-re győzték le a belgrádi gárdát, amelytől múlt szombaton vendégségben 3:0-ás vereséget szenvedtek. Különösen jól játszott Oberstar Iván, aki két szép gólt is szerzett. Rajta kívül a hazaiaknál Mirko Lukač, a vendégeknél pedig Milankovič volt a gólszerző. A sípot Dušan Radakovič fújta. Nafta: Király, Lukič, Radoš, Oberstar, Oletič, Pe­čelin, Klujber. Jugopetrol: Puljiz, Grba, Dominko, Milosavljevič, Savič, Todorovič, Mi­ lan­kovič, Stevanovič, Gagič. A visszavágót ősszel játsszák Belgrádban. Feri.h.m.

Készülnek a regionális megmérettetésre A muraszombati Községközi Labdarúgó-szövetség (KLSZ) készül a nemzetközi Regions Cup versenyre. A kijutás jogát a szlovén amatőr bajnoki cím megnyerésével sze-

Magyar labdarúgó-bajnokság 18. forduló Kecskemét – Debrecen Újpest – Siófok Paks – Szolnok Pápa – ZTE Győr – Vasas Haladás – Kaposvár Videoton – MTK Honvéd – Ferencváros

3:0 (3:0) 1:1 (0:0) 3:1 (2:1) 4:3 (1:2) 0:1 (0:1) 2:0 (1:0) 2:1 (1:1) 0:1 (0:1)

Táblázat 1. Videoton 18 12 4 2 35:17 40 2. Ferencváros 18 11 1 6 32:24 34 3. Paks 17 9 4 4 31:23 31 4. ZTE 18 9 3 6 34:28 30 5. Kaposvár 18 9 2 7 28:25 29 6. Debrecen 17 8 4 5 30:25 28 7. Pápa 17 8 2 7 30:31 26 8. Kecskemét 18 8 0 10 34:37 24 9. Újpest 18 6 5 7 30:25 23 10. Győr 18 6 5 7 20:21 23 11. Honvéd 18 6 4 8 20:22 22 12. MTK 18 6 4 8 23:28 22 13. Vasas 18 6 3 9 24:32 21 14. Haladás 18 5 5 8 25:25 20 15. Siófok 18 4 6 8 15:23 18 16. Szolnok 17 2 2 13 12:37 8 A 19. forduló párosítása 2011. március 11-e és 13-a között: MTK – Győr, Debrecen – Honvéd, Haladás – Pápa, Kaposvár – Siófok, ZTE – Paks, Ferencváros – Videoton, Vasas – Újpest.

rezték meg és lehetőséget kapnak nemzetközileg is képviselni az itteni amatőr focit. A válogatott szövetségi kapitánya, a sok évig a Potrošnik színeiben remeklő Bogdan Črnko 25 jelöltből néhány barátságos mérkőzés után kiválasztja majd azt a tizennyolc játékost, akik képviselni fogják Szlovéniát a kupán, amelynek egyik csoportja a Muravidéken zajlik

majd. Április 5-től 9-ig Veržejben és Križevcin fog a válogatott megmérkőzni Macedónia, Izrael és Törökország tizenegyével. A Regions Cup fő tornájára csak az első hely vezet. Az esélyekről felesleges beszélni, hiszen a csapatok nem ismerik egymást, ami talán csak még több motivációt ad a játékosoknak, a nézőknek pedig csábítóvá teszi a meccseket. F.B.

Klubtorna a Mladostban Vuk 20. lett A Mladost tollaslabda klub klubtornát szervezett fiatal reménységei számára, akik U–9-es, U–11-es és U–13-as korosztályban mérhették össze tudásukat. Eredmények: U–9: fiúk: 1. Horvat és 2. Hranilovič; lányok: 1. Mate és 2. Kotnjek. U–11: fiúk: 1. N. Denša és 2. Jerebic; lányok: 1. Végi és 2. Matuš. U–13: fiúk: 1. Đemaili és 2. J. Denša; lányok: 1. Bogar és 2. Bec. F.B.

A muraszombati Ra­ den­s ka Pomgrad sakkklub már a negyedik rendszeres hétvégi sakktornáját szervezte. A Velika Polanán szervezett tornán 54 sakkozó két országból vett részt. A lendvai ŠK Lendava tagja, Jože Vuk a huszadik helyen, Vili Baša pedig a harminchetedik helyen végzett. Győzelmet a maribori Darko Supančič ünnepelt a szintén maribori Miran Zupej és Boris Kovač (Radenska) előtt (mind 7,5 pont). Feri.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .


Sport Barátságos mérkőzések Kobilje – Ormož 1:8 Lendván a műfüves pályán az Ormož nagyarányú, 8:1-es győzelmet ünnepelt a körzeti ligás Kobilje ellen. A Kobilje egyetlen gólját Soós szerezte. Šalovci – Tromejnik 2:6 A Tromejnik 6:2-es győzelmet aratott Šalovcin, az ottani muravidéki ligás csapat ellen. Šalovcinál Štefanički és Korpič, a kuzmai harmadikligásnál pedig Čontala (2), Forjanič, Mešič, Šuša és Bokan voltak a gólszerzők. Odranci – Ižakovci 8:2 Lendván a műfüves pályán a harmadik ligában remeklő Odranci 8:2-re győzte le az Ižakovcit. Az Odrancinál Gostan és Oluič (2–2), Zelko, Tompa, Tkalec és Pejnovič voltak a gólszerzők, az Ižakovcinál pedig Kosi szerzett két gólt. Hídvég – Petesháza 0:5 A Muravidéki Ligában az utolsó helyet elfoglaló petesházi gárda 5:0-ra győzte le a körzeti ligás Hídvéget. Mind az öt gólt külföldi játékosok szerezték: hármat a horvát Mavriček, egyet-egyet pedig Sebők és Somogyi. Petesháza – Hajduk 3:2 A petesháziak szoros, 3:2-es győzelmet ünnepeltek a štrukoveci Hajduk csapata ellen. A hazaiaknál, akik 3:0-ás előnyt szereztek már az első félidőben, Sebők (2) és Mavriček volt a gólszerző, a vendégeknél pedig Jurak és Novak. Lipa – Zsitkóc 2:3 A zsitkóciak miután hátrányba kerültek az első félidőben, a másodikban fordítani tudtak az eredményen és 3:2-es győzelmet szereztek Lipán. A hazaiaknál Zadravec és Sep, a Zsitkócnál pedig Somi, Brda és Horvát talált a hálóba. Panonija – Zvezda 3:1 A gyertyánosi Panonija vendégül látta a völgyifalui Zvezda csapatát és 3:1-es győzelmet szerzett. A hazaiaknál Horvát háromszor talált a kapuba, míg a völgyifalui csapat egyetlen gólját Soós Tomi szerezte tizenegyesből. Nafta (ifi) – Rakičan 1:5 A Muravidéki Ligában szereplő Rakičan Lendván a műfüves pályán csapott össze a Nafta U–16-os és U–18-as kombinált csapatával és 5:1-es győzelmet szerzett. A Naftánál a gólt Zágorec Adam szerezte. Hídvég – Turnišče 2:4 Hídvégen csapott össze a hazai gárda és a Turnišče. A vendégek papírforma győzelmet szereztek, hiszen 4:2-re győztek, a gólokat pedig D. Prša, Fuks, Köveš és Mujdrica szerezte a vendégeknél, a hazaiaknál pedig Gostan kétszer talált a hálóba.

N É P Ú J S Á G 2 0 11 . m á r c i u s 1 0 .

Kapca – Donji Koncovščak 0:3 A Kapca vendégül látta a Donji Koncovščak-i gárdát, akik végül 3:0-ra győzték le őket. A vendégeknél Miroslav Horvat egyszer talált a hálóba, Marko Plej pedig remekelt és két gólt szerzett. Kapca – Hotiza 0:11 A kapcaiak súlyos vereséget szenvedtek a Muravidéki Ligában az első helyet elfoglaló hotizai gárda ellen. Az első félidőben a hazaiak még próbáltak ellenállni, de a másodikban már szinte feladták és hét gólt kaptak. Gólszerzők: Damir Čurin és Rok Vori (3–3), Silvo Bažika és David Antolin (2–2), illetve Luka Kotnjek. Polana – Hotiza 3:5 A hotizaiak két nap alatt két győzelmet ünnepeltek, a kapcai győzelem után a Polanát is legyőzték 5:3-ra. A Hotizánál Tibaut, Čurin, Kotnjek, Kranjec és Gjerkeš szerzett gólt. Panonija – Sloboda 2:1 A Gyertyános vendégül látta a horvát Mihovljan csapatát és 2:1-re legyőzte őket. A hazaiaknál Kocet Robert és Hari Erik, a vendégeknél pedig Sašo Solar volt a gólszerző. Dobronak – Nafta öregfiúk 9:1 A muravidéki ligás Dobronak kilenc gólt lőtt a Nafta öregfiúinak. Gólszerzők: Dobronaknál Kociper (3), Zemljič (2), László, Somi, Horváth és Bojnec, a Naftánál pedig Gabor. Hodos – Tromejnik 0:7 A kuzmai harmadikligás Tromejnik túl erős ellenfélnek bizonyult a hodosiak számára. A vendégek 7:0-ra győzték le a Hodost. Gólszerzők: Radiković (3), Mihalič (2), Lepoša és Šnurer. Graničar – Nedelica 2:1 A két községi ligában szereplő csapat ös�szecsapásán a beniceiek voltak a jobbak és 2:1-re győzték le nedelicai ellenfelüket. A hazaiaknál Franc Koren és Dean Novak volt a gólszerző. Dobronak – Csente 2:3 A körzeti ligás Csente meglepetést okozva 3:2-re legyőzte a muravidéki ligás Dobronakot. Az első félidőben a hálók érintetlenek maradtak, a másodikban viszont öt gólt is láthattak a nézők. A Dobronaknál Somi és Kociper, a Csenténel pedig Herceg (tizenegyesből), Berki és Pavel volt a gólszerző. Gančani – Zvezda 4:1 A Gančani magabiztosan, 4:1-re győzte le a völgyifalui Zvezda csapatát. Gólszerzők a Gančaninál: Tivadar, Palatin, Tratnjek és Dravec. Feri.h.m., F.B.

Žitnik volt a legjobb lendvai A Zgornja Kungota-i BK Kungota tollaslabdaklub nemzetközi ifjúsági fiú és lány tornát szervezett négy korosztályban (U–11, U–13, U–15 és U–17), magyar, szlovén, horvát és boszniai versenyzők részvételével. A résztvevők közt ott voltak a lendvai BK Mladost tollaslabdázói is. Az egyetlen kiváló eredményt Bianca Žitnik érte el egyénileg: az

U–17-es korosztályban a 3–4. helyen végzett végzett. A fiúknál az U–13-asoknál Marko Bajs, az U–15-ös korosztályban pedig Luka Miletič a 9–16. helyek között végzett. Miletič párjával, Aljaž Ferkkel (Maribor Branik) az 5–9. hely között fejezte be a tornát, ami a második legjobb mladostos eredmény volt. F.B.

Az idény vége a bajnokságban A regionális szériapuska-ligában az utolsó, kilencedik fordulóval zárták az idényt. Utolsó összecsapását a dobronaki Jezero elveszítette (Graničar Can­ko­va – SD Jezero Dobronak 1071:987 kör) és végül kilenc csapat közül a hetedik helyet szerezte meg 12 ponttal (8205

kör). Egyénileg a legjobb dobronaki helyezést Varga Edvard érte el a 24. hellyel. A csapatversenyt az SD Gederovci nyerte 24 ponttal (8642 kör), egyéniben pedig Goran Maučec (Ba­ kovci) 2917 körrel diadalmaskodott. F.B.

Megszületett a megállapodás A Zala Megyei Sportszövetség látta vendégül a lendvai és a varasdi szövetségek küldötteit a középiskolások sportversenyeit egyeztető megbeszélésen a 2011-es esztendőre. Az első versenynek a lendvaiak adnak otthont, mégpedig áprilisban kosárlabdában, céllövészetben és

bowlingban lépnek majd pályára a fiatalok. A második házigazdai szerep Varasdnak jutott, míg a verseny végére Zalában kerül majd sor. A megbeszélésen a lendvai küldöttséget Utroša István, a nemzetközi bizottság tagja, Milivoj Matičič, a sportszövetség tagja és Franc Horvat Meštrovič, a nemzetközi bizottság elnöke képviselte. feri.h.m.

Igor Šendlinger döntött a legjobban Vereséggel A lendvai bow­ling­ligá­ ban lejátszották a 13. fordulót, amelyen a legtöbb fát, 458-at Igor Šendlinger döntötte. A második helyet Franc Tomažič 449 fával, a harmadikat pedig Boštjan Virag szerezte 435 fával. A fordulóban 25 tekéző csapott össze. Az összetettben Dušan Radakovič az első 5463 fával Boštjan Virag (5342) és Franc Tomažič (5211) előtt. F.m.h.

kezdtek

A Muraszombatban megrendezett Szlovén Sakk Kupaverseny 1. fordulója a Radenska Pomgrad számára nem zárult valami fényesen, hiszen a párharcot 1,5–2,5-re elveszítette az ŠD Invec Podpeč ellen. A Radenska Pomgrad részére fél-fél pontot szerzett Tomi Gruškovnjak, Denis Gjuran és Jernej Buzeti. F.B.

23


Népújság, 2011/10.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 2011/10. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you