__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kelepelő

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

65. évfolyam 8. szám Lendva 2021. február 25. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Kopogtatnak a jelöltek?

A nemzetiségi képviselők eddigi, úgynevezett Borda-rendszerű megválasztása helyett a parlament

az egyszerű egykörös rendszert szavazta meg. A választópolgárok teendője így egyszerűsödött,

nehezebb lesz azonban a képviselőjelöltek dolga, ugyanis az eddigi 30 helyett nagyjából 100 tá-

mogató aláírásra és így nagyobb leleményességre lesz szükségük. Bővebben a 2–3. oldalon.

Kovács Tamás, a felsőszölnöki „Kmetija” mintagazdaság vezetője:

„Az a célunk, hogy minél csábítóbb legyen turisztikailag ez a térség” 16–17 . oldal


Iránytű Változott a választási törvény

Jön az egykörös t Szolarics Nađ Klára

„Tiszta” víz Szlovénia egyik legfontosabb fejlesztési pillére és jövője az idegenforgalom. A promóciójára nem is kevés közpénzt fordít az ország, a szlovén turizmusnak és szereplőinek (vendéglátóknak, szolgáltatóknak, szálláskínálóknak…) voltak is eredményei. A növekedési tendenciát azonban teljesen leállította a járvány és az ezzel kapcsolatos intézkedések sora. Az intézkedések megfogalmazása és a hivatalos állásfoglalások miatt a vendéglátóhelyek októbertől folyamatosan zárva tartanak. A tiltások részbeni feloldására számtalan kezdeményezés érkezett a gazdasági minisztériumhoz, a Muravidékről is. Mindvégig sikertelenül, egyértelmű elutasítással. A téli időszak viszont azt mutatta, hogy a járványhelyzet nem javult annak ellenére, hogy a vendéglátóhelyek zárva voltak. Tehát: mekkora veszélyt jelentenének az idegenforgalmi létesítmények a gócpontok kialakulásában a nemzetegészségügyi intézet szabályainak betartása mellett? Miközben keserű és súlyos időket éltek a vendéglátósok, igencsak felfokozta a hangulatot Zdravko Počivalšek gazdasági miniszternek a prlekijai Taverna vendéglőben tett látogatásának ügye, ahol a tárcavezető állítólag „csak vizet ivott”. Maradjunk is tehát az idézőjeleknél: ennek nyomán „tiszta” víz került a pohárba: „kiderült”, hogy a vendéglátóipar négy hónapig „hibásan értelmezte” a szolgáltatáskorlátozást, s már ősztől fogadhatták volna a cégeket, a jogi személyeket megrendelőként, ami azért sokaknak elég jelentős segítséget jelenthetett volna. Feltálalva tehát a kérdés: egy pohár víz képes megváltoztatni egy ország vendéglátásának működését?

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Farkas Brigita, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os HÉA-t kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Az országgyűlés több mint kétharmados többséggel megerősítette, hogy megszűnik a nemzetiségi képviselők megválasztásánál az úgynevezett Borda-rendszer, és helyette majd az egyszerű egykörös rendszerben választunk. Az általános választásoknál lényegében minden marad a régiben, megváltozott azonban néhány választási körzethatár. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

Már beszámoltunk róla, hogy az országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága nagy többséggel támogatta, hogy a nemzetiségi parlamenti képviselők megválasztása a jövőben ne a Borda rangsorolási módszer szerint történjen, helyette az egykörös többségi választási rendszert iktatták a törvénybe. A módosítást a későbbiekben támogatta az illetékes parlamenti bizottság, majd rendkívüli ülésen a parlament is. A 90 fős szlovén országgyűlésben kettő képviselői hely biztosított az őshonos kisebbségeknek – egy olasz és egy magyar. Eddig a nemzetiségi képviselőket az úgynevezett Borda választási rendszer szerint választottuk, ami azt jelentette, hogy a jelölteket rangsorolni kellett, vagy inkább lehetett, majd a pontok összeadásával alakult ki a győztes. A rendszernek elvileg voltak előnyei is, ugyanis a rangsorolással mindenki megadhatta, kit milyen mértékben támogat, majd a választási bizottság a pontok összeadásával hozta ki a győztes jelöltet. A rendszernek azonban voltak hátrányai is, ugyanis egyes választók nem értették pontosan, hogyan kell rangsorolni, így megtörténhetett, hogy éppen az akaratukkal szemben pontoztak, illetve érvényesek voltak azok a szavazatok is, amelyeken nem vagy

csak részben rangsoroltak. Mindezek miatt mind az olasz, mind a magyar közösség körében úgy döntöttek, egyszerűsíteni kell a választásokat, ami meg is történt, az egyszerű egykörös rendszerben ugyanis csak egy jelöltet kell bejelölni, s amelyik jelölt több szavazatot kap, az a győztes, még akkor is, ha csak egy szavazattal előzte meg a másik jelöltet. Miközben tehát a nemzetiségi szavazók dolga egyszerűsödött, a nemzetiségi képviselőjelöltek választáson indulása igencsak megnehezedett. Módosításra került ugyanis az a cikkely is, amely a választásokon indulók jelöléséhez szükséges aláírások számát határozza meg. Így a nemzetiségi parlamenti

képviselőjelölteknek az eddigi 30 választópolgári aláírás helyett ezentúl a nemzetiségi választólistán szereplők 1,5 százalékos támogatására lesz szüksége, ami erőteljes növekedést, nagyjából 100 aláírást jelent. Vagyis eddig szinte a családi, baráti kör aláírásaival könnyedén elindulhatott bárki a választásokon, míg a 100 körüli aláírás megszerzése már nehezebb feladat lesz, és várható, hogy a jelöltek a polgároknál kopogtatnak majd a támogatásért. Ezzel egyébként jóval nehezebbnek tűnik az is, hogy egyes jelölteket csak az ellenfél „kiiktatása” miatt indítson valamelyik ellenjelölt. Ahogy már említettük, az országgyűlés a nemzetiségi képviselők

Hivatalosan is megerősítették az új programokat A Szlovén Köztársaság Általános Oktatási Szaktanácsa 2012. február 17-én egyhangúlag jóváhagyta, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) pedig beleegyezését adta a négy új kétnyelvű oktatási program – biotechnológiai és élelmiszeripari segítő, valamint gyártástechnológiai segítő (alapfokú szakiskolai képzés), fodrász (szakiskolai képzés), óvodai nevelés (szakközépiskolai képzés) – elindítását a Lendvai Kétnyelvű Középiskola (KKI) számára. Mint ismeretes, a februári tájékoztatási napokon nagy volt az érdeklődés az új programok iránt, így a Lendvai KKI a 2021/2022-es tanévet minden bizonnyal az eddiginél több oktatási programmal kezdheti meg. FaBri

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .


Nemzetiség

többségi rendszer

Egyszerűbb lesz választani, nehezbb lesz indulni. választására vonatkozó módosításokat nagyarányú többséggel szavazta meg – eleve kétharmados többség volt szükséges a megerősítéshez. Jóval kisebb aranyban, de megerősítették a kormánykoalíció által beterjesztett módosításokat az általános választási törvény módosításáról – képviselő megválasztása –, amellyel egyes választókörzetek határait változtatták meg. Maga a választási rendszer azonban marad a régi. Az Alkotmánybíróság egyébként még 2018 de­ cem­b erében határozott úgy, hogy a Szlovénia önállósulása óta eltelt 26 esztendőben egyszerűen túl nagyok lettek a különböző választási körzetek közötti eltérések, ugyanis a legnagyobb és a legkisebb között négyszeres a különbség a szavazópolgárok számá-

ban. A hiányosságot kétféle módon lehetett volna megoldani, az egyik módja a választási körzetek most megtörtént átszabása, a

másik pedig a választókörzetek megszüntetése és az úgynevezett elsőbbségi szavazat bevezetése volt. Ehhez a megoldáshoz azonban kétharmados többségre lett volna szükség, és annak ellenére, hogy kétszer is próbálkoztak az ezirányú törvénnyel, ez mindkét ízben meghiúsult. Az ellenzék szerint a törvénymódosítással az országgyűlés nem tett eleget az alkotmánybírósági határozatnak, ugyanis csak csökkentette a választási körzetek között a különbségeket, de nem szüntette meg ezeket, így azt várják, hogy a fórum ismét felszólítja majd a törvényhozást a módosításra, míg a koalíció és az államelnök is elégedetten nyilatkoznak az ügyben. Borut Pahor elnök, aki egyébként koordinálta a szlovén pártok álláspontjait az ügyben, a törvénymódosítást az egész szlovén politikum sikerének tekinti, ugyanis elhárult annak a veszélye, hogy a következő parlamenti választások legitimitása megkérdőjelezhető legyen.

Nemzeti régiók: ismét meghosszabbították az aláírásgyűjtési határidőt A koronavírus-világjárványra tekintettel az Európai Bizottság úgy döntött, hogy újabb három hónappal meghosszabbítja a támogató nyilatkozatok összegyűjtéséhez rendelkezésre álló időtartamot mindazoknak az európai polgári kezdeményezéseknek az esetében, amelyek gyűjtési időszaka február 1-jén folyamatban volt vagy azóta megkezdődött – közölte az uniós bizottság. Az intézkedés többek között a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által indított, a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért címmel indított polgári kezdeményezésére is vonatkozik, amelyre a meghosszabbításnak köszönhetően még május 7-ig gyűjthetnek támogató nyilatkozatokat.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .

Horváth Ferenc

országgyűlési napló

Sikeres hónapot zártunk! … és sikerült: a kormánnyal kötött megállapodással összhangban ősszel, az új tanévben négy új képzési program indul a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában. Ezek a következők: óvodai nevelés, fodrász, gyártástechnológiai segítő, valamint biotechnológiai és élelmiszeripari segítő. A döntés helyességét igazolja, hogy az új programok iránt nagy volt az érdeklődés. Szintén a fiatalok támogatásáról szól: egyszeri szolidaritási támogatásban részesülnek nemcsak a Szlovéniában, hanem a Magyarországon, illetve külföldön továbbtanuló egyetemisták is. Az indítványt az olasz és a magyar nemzetiségi közösség, valamint az NSi képviselőcsoportja kezdeményezte, a szlovén kormány a szöveget beiktatta a nyolcadik koronavírusellenes intézkedéscsomagba, amelyet az Országgyűlés is elfogadott. A Nemzetiségi Bizottságban támogattuk a nemzetiségi parlamenti képviselők megválasztásáról szóló törvénymódosítási javaslatot, amelyet az olasz és a magyar képviselőcsoport kezdeményezett. Az Országgyűlés 60. rendkívüli ülésén több mint kétharmados támogatást nyert a törvényjavaslatunk, így ennek értelmében módosult az országgyűlési választásokról szóló törvény. A Borda rangsorolási módszer helyett az egykörös többségi választási rendszer szerint választunk a közeljövőben nemzetiségi parlamenti képviselőt. A módosítás fontos lépés, hiszen elsősorban leegyszerűsíti a magyar és az olasz képviselőjelöltek megválasztását. Több éves, azaz évtizedes kísérletezés után sikerült az olasz és a magyar képviselőnek úgy az ellenzéki, mint a kormánypártokat is közös nevezőre hozni. Szlovéniának több ilyen jellegű összefogásra lenne szüksége! Az Alkotmánybizottság 2. rendes ülésén megvitatásra került az olasz és a magyar nemzetiségi közösség képviselőcsoportjának a javaslata, hogy az Alkotmányban rögzítsék a magyar és az olasz jelnyelvet is. Az Alkotmányt Szlovénia EU-s elnökségének kezdetéig fogják módosítani. Az Alkotmánytörvény tervezete az Alkotmány 62.a cikkelyének a kiegészítését írja elő, amely így szólna: „A szlovén jelnyelv szabad használata és nyelvi fejlődése biztosított. Azoknak az önkormányzatoknak a területén, ahol az olasz vagy a magyar nyelv is hivatalos nyelv, ott biztosított az olasz és a magyar jelnyelv szabad használata. E nyelvek használatát és használóik helyzetét törvény szabályozza. A siketnémák nyelvének szabad használatát és nyelvi fejlődését törvény szabályozza.” Olasz képviselőtársammal több megbeszélésen is részt vettünk. Találkoztunk Zvone Černač fejlesztésért, stratégiai projektekért és a kohézióért felelős szlovén miniszterrel, akivel konstruktív párbeszédet folytattunk mindkét nemzeti közösség projektjeinek a támogatásáról, továbbá találkoztunk Peter Svetina emberjogi biztossal, Miha Horvattal, az emberjogi biztos helyettesével és Boštjan Koritnik közigazgatási miniszterrel is. A közös megbeszélés témája az olasz és a magyar nemzeti közösségek alapjogainak érvényesítése volt a közszférában.

3


Kultúra Bence Lajos első novelláskötete

Újraértelmezett valóság fikcióval

Tavaly október végén, szinte az ország leállásával egyidejűleg a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) gondozásában megjelent Bence Lajos Egyszer én is című novelláskötete. A közel ötven muravidéki rövid történetet tartalmazó könyvnek a bemutatója február 18-án a virtuális térben volt egy könnyed beszélgetés keretében. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

Bence Lajos első novelláskötetét Szemes Péter szerkesztő és Bakonyi István irodalomtörténész méltatta, az illusztrációkat Herman László festőművész készítette. Halász Albert – aki egyben a kiadvány teljes nyomdai előkészítését is vállalta – által moderált bemutató során fény derült a „jobbára vidám, néhol talán egy kicsit ironikus, legtöbb

esetben önironikus jellegű történetek” hátterére, a kötet létrejöttének előzményeire, a témaválasztás okaira. Bence Lajos, akit leginkább költői és tudományos tevékenységei révén ismerünk, ezúttal rövid prózával jelentkezik, ami így újdonság a részéről. A szerző a kisprózai írásaiban boncolgatott témákkal már a verseiben is foglalkozott, s leírni ezeket hosszabb formában még számára is nagy kihívást jelentett: „Adódott

a gondolat, miért ne csinálnám meg ezeket kicsit olvashatóbb formában, megmagyarázva magát a témát, hogy ezek az alapjában véve verstémák hogyan szólalnak meg prózában, kicsit oldottabb hangnemben” – mondta a szerző. A szókimondó, őszinte stílusú, rövid történetek, amelyek a maguk komolyságában vicces, tréfás hangnemben íródtak, különböző témákat karolnak fel – a családi és baráti körön kívül szó

esik az akkori rendszerről, illetve a kommunizmus kemény világáról, az oktatásügyről, a romakérdésről – szinte mindenről, ami a 80-as években megtörtént. Másrészt pedig, Bence fogalmazása szerint, „ez a könyv a kisembert próbálja kárpótolni, kicsit fölmenteni azoktól a dolgoktól, amiket a háború

után kénytelenek voltak elszenvedni.” A könyvből visszaköszönő történetek személyes jellegük ellenére egészében fikciók, illetve ahogy Bence fogalmaz, „annyi bennük a fikció, mint amennyi a valóság”. Mégis, aki ismeri Bencét, az olvasás során ráismerhet valós személyekre és szituációkra. A bemutató során Časar Sebastijan előadásában két novella (Egyszer én is és Csapatom, Mindenem) is elhangzott. A novellák egy része a közeljövőben szlovén nyelven is megjelenik – a szerző felkérést kapott, hogy válogasson a kötetből néhányat a szlovén kiadó számára.

Hozjan Danijela átadta a stafétabotot

A műkedvelő kultúra mindeneseként ismerjük

Hozjan Danijela, aki a Lendva Községi Kultúregyesületek Szövetségét 13 évig vezette, nyugdíjba vonulása miatt (rendezvényszervezőként dolgozott a Kulturális Közalapítvány lendvai kirendeltségénél) elbúcsúzott a szövetségnél betöltött elnöki posztjától is. Negyven éves pályafutása alatt a műkedvelő kultúra területén pozitív hozzáállásával sok sikert ért el. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

Hozjan Danijela számára a műkedvelő kultúra már több mint 40 éve az életét jelenti, már fiatalkora óta aktívan tevékenykedik ezen a területen: különböző kórusokban énekelt, néptáncot tanított, színházi és bábcsoportot vezetett, népdalénekes csoportot alapított, és amire nagyon büszke, 1980-ban megalapította a máig szüntelenül működő gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesületet. A Lendva Községi Kultúregyesületek Szövetségének vezetését 2008 nyarán vette át. Igényes, de érde-

4

kes és változatos munkája során a legtöbb figyelmet, tudást, készségeket és időt az egyesületek együttműködésére, a tájékoztatásukra, különféle rendezvények szervezésére fordította. – Kezdetben nehéz volt, mert nem tudtam, mely egyesületek működnek a községünk területén. Egy kis kutatás után összeállítottam a Lendva Községi Kultúregyesületek Szövetségéhez csatlakozó kulturális egyesületek listáját, és attól kezdve állandóan tájékoztattam őket az egyesületeken belül zajló különféle eseményekről, fontos tudnivalókról, segítettem nekik a szervezés-

ben. Nagy örömöt okozott, hogy a szövetséghez ennyi különféle társaság csatlakozott – nyilatkozta elnöki tevékenysége kezdeteiről Hozjan Danijela. Mint mondja, a munkájában legjobban a sok embert mozgató rendezvények szervezését szerette – ezek között voltak a nagyobb éves események, mint például a Hímes tojás, bor és húsvéti termékek című kiállítás, valamint a Lendvai Szüret, amelyen számos kulturális és más egyesület vett részt nemcsak Szlovéniából, hanem Magyarországról, Horvátországból, Szerbiából, Ausztriából és Szlovákiából is.

Hozjan Danijela a műkedvelő kultúrában találta meg a küldetését. A munkáját különféle elismerések és díjak is dicsérik, a legjobban a községi elismerésnek örült, amelyet a szövetség 40. évfordulója alkalmából kapott 2016-ban, de sokat jelent neki a Lendvai Szüret 40. évfordulója alkalmából (2019) elnyert díj is. – Az elmúlt négy évtizedre visszatekintve nyugodtan elmondhatom, hogy a műkedvelő kultúra terén

folytatott pályafutásom gazdag, sokszínű és sikeres volt, hiszen a munkámmal fontos szerepet töltöttem be a szlovén kultúrában, különösen a műkedvelésben Lendva és a Muravidék területén. Nagyon örülnék, ha a műkedvelés továbbra is fontos és értékelt tevékenység maradna – fejezte be gondolatait a Lendva Községi Kultúregyesületek Szövetségének leköszönt elnöke.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .


Muravidék Könyvtár és Kulturális Központ – Lendva Község

Az ügy bírósági útra terelődik? A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) és az intézet alapítója, Lendva Község között már közel két éve húzódó konfliktusnak – mely az LKKK legfelsőbb szervének, az intézet tanácsának vezetéséről és tagságáról szól – nem látszik a vége, illetve nem kizárt, hogy bírósági ügy lesz belőle. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) 2016-ban jött létre két intézet (a Lendvai Könyvtár és a kultúrotthon, azaz a Művelődési és Promóciós Intézet) összevonásával. Vezetését Halász Albert, a könyvtár addigi igazgatója vette át. Az új intézet tanácsa – melybe négy tagot Lendva Község, két tagot

A 2018-ban kezdődő új polgármesteri mandátummal Lendva Község és az intézet között több ponton is nézeteltérés alakult ki, részben a múltban folytatott káderpolitika miatt. Majd az alapító változásokat tervezett az intézet tanácsában, néhány tag lemondott, az újonnan kinevezett tagok mandátumát nem erősítették meg… A konfliktus Preindl Hajdinjak Silvija tanácselnök (az érdekelt nyilvánosság képviselője a tanács

A Könyvtár és Kulturális Központ helyzete a korlátozások mellett az alapítóval kialakult gondok miatt is nehéz. a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség mint társalapító, két tagot a „felhasználók” és egyet az intézet alkalmazottai delegálnak – az év augusztusában alakult meg ötéves időszakra, tehát 2021-ig tartó mandátummal. A felhasználók, azaz az érdekelt nyilvánosság két képviselőjét az alapító okirat szerint a mindenkori polgármester nevezi ki, egyet a Muravidéki Magyar Önkormányzat Nemzeti Közösség (MMÖNK) javaslatára.

2016-os megalakulásától) visszahívásának kezdeményezésével tovább élesedett. Az LKKK vezetősége a tanácstagok kinevezése és mandátuma érvényessége kérdésében a Közigazgatási Minisztériumhoz fordult magyarázatért, mely 2020 májusában kiadott véleményében kifejti, hogy a tanácselnök mandátuma érvényes, valamint hogy a nyilvánosság képviselőinek kinevezése az intézet alapító okiratában hiányosan van megfogalmazva és a helyi önkormányzatokról

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .

szóló törvénnyel is ütközik. Magyar János polgármester szerint viszont a minisztérium véleménye nem határozatjellegű, és a községet, illetve a Községi Tanácsot nem kötelezi az érvényben lévő dokumentumok megváltoztatására. A legújabb konfliktust Lendva Község Tanácsának múlt heti levelező ülése váltotta ki, melyen a tanács megszavazta, hogy visszahívja az LKKK Tanácsába delegált négy tagját (Hojnik Kelenc Rahela, Matjašec Andrej, Šabjan Éva és Kulčar Igor), és helyettük új tagokat nevez ki, pontosabban egy új tagot delegál (Kepe Kocon Lili) és háromnak (Matjašec, Šabjan, Kulčar) meghos�szabbítja a mandátumát. Továbbá Magyar János polgármester a kompetenciájába tartozó két „felhasználói” tanácstagot is kinevezte, éspedig Tivadar Évát, valamint az MMÖNK javaslatára Požonec Robertet. A Könyvtár és Kulturális Központ vezetősége – Halász Albert igazgató és Preindl Hajdinjak Silvija tanácselnök – az intézet honlapján közzétett hosszabb nyilatkozata szerint nem ért egyet a tagok visszahívásával és a község egyoldalú lépését törvényellenesnek tartja. Véleményük szerint Lendva Község jogellenes cselekedeteivel és nyomásgyakorlásával szándékosan árt az intézetnek. „Várjuk a Közigazgatási Minisztérium felszólítását a község felé, hogy javítsák ki a törvényellenes alapító okiratot. Több mint valószínű, hogy az ügy bírósági útra

terelődik” – mondta még Halász Albert lapunknak. Magyar János polgármester az ügyben a következőképp nyilatkozott: „Hamarosan várható részemről az intézet tanácsülésének összehívása, ahol a tagok megerősítésére kerül sor. Ennek nyomán a tanács működőképessé válhat és elláthatja feladatait, amelyeket eddig a különböző bonyodalmak miatt nem tudott, s ez nem vált az intézet javára. Kijelentem, hogy az intézet munkájába és működésébe semmiképp sem avatkozom be, viszont a tanácsban a rendellenességek miatt meg kell tenni bizonyos lépéseket. Megbízatásomból kiindulva

az állásponton vagyunk, hogy a kialakult helyzetet minél előbb orvosolni kell, hiszen sokkal fontosabb lenne az intézet programjaival foglalkozni. A közösségünknek a törvényben meghatározottakon kívül két prioritása van a társalapított intézetekkel szemben, az egyik, hogy erőnkhöz képest anyagilag is támogassuk a nemzetiségi programjaikat, valamint az, hogy az intézetek maguk is járuljanak hozzá a magyar közösség nemzeti identitásának megőrzéséhez, és ennek érdekében olyan kínálatot nyújtsanak, amely segíti az itt élő magyarság megmaradását és ezzel együtt színesebbé teszi a többségi

Az intézetek összevonásáról Lendva Község tervezi az általa alapított kulturális és idegenforgalmi intézetek összevonását egy ernyőintézetbe. A javaslatot információk szerint a közeljövőben tárgyalja a Községi Tanács. AZ LKKK nem támogatja az összevonást, hiszen többek közt ütközik a könyvtárakról szóló törvénnyel is. csupán az alapító jogaival és felelősségével élek és a hatályban lévő községi rendelet szerint járok el.” A magyar közösség részéről a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) a társalapítója az intézetnek. A tanácsban Pisnjak Atilla és Varga István Štefan képviseli a közösség érdekeit. Az utóbbi új tag, hiszen tavaly decemberben nevezték ki az előző, lemondott tag helyére, és a mandátuma megerősítésre vár. Vida Törnar Judit, az LKMNÖK tanácselnöke a kialakult helyzet kapcsán így nyilatkozott: „Úgy látom, hogy a helyzet egyre éleződik, erről már a polgármesterrel is beszéltem, és mindketten azon

nemzet életét. A probléma megoldására csak úgy látok esélyt, ha mindkét fél problémamegoldó szándékkal ül asztalhoz és konstruktív megoldást talál. Az egymásra mutogatást, valamint csupán a levelezgetést nem tartom célra vezetőnek. Ebben a pillanatban inkább Lendva Község felől látom az akaratot, de az is lehet, hogy tévesek a meglátásaim. Az ügyben többször is emlegetett rendelet ténylegesen is változtatásra vár, de egyben felmerül a kérdés, megfelelőek voltak-e a régebbi kinevezések a község részéről. Nagyon várom, hogy a felmerülő vita végére pont kerüljön, akár úgy is, hogy bírósági döntés születik” – mondta Vida Törnar Judit.

5


Gazdaság Az intézkedések téves tolmácsolása?

Részben működhettek volna A vendéglátók körében komoly a felzúdulás: négy hónapja úgy tudják, hogy nem szolgálhatnak ki ételt és italt a saját helyiségeikben, most pedig kiderült, hogy részben mégis működhettek volna, nem lett volna szabálysértés. Szolgáltatást biztosíthattak volna üzleti csoportok, a cégek dolgozói számára ebéd- és uzsonnakínálattal. A szolgáltatásaikról a számla csak jogi személyeknek állítható ki, napi vendégeket továbbra sem fogadhatnak, illetve fogadhattak volna. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Ki magyarázta félre, ki tolmácsolta tévesen a vendéglátó létesítmények nyitva tartására vonatkozó járványmegelőző intézkedést? Az egész ügyet, mint ismeretes, Počivalšek

tartás, a kivételt az étel házhoz szállítása jelenti, illetve a személyes átvétel a vendéglő helyiségein kívül. – A gazdasági minisztériumtól decemberben választ kértünk az évzárókkal kapcsolatosan is, hogy a rendezvények „buborékban”, egy-egy vállalat szá-

Žilavec Klavdija, a Lovski dom vendéglő tulajdonosa, a Lendvai Kisipari Kamara vendéglátói szekciójának vezetője: – A kollektív per gondolatát elvetettük, a jogi lépéseket a vendéglősök döntésére bízzuk. gazdasági miniszter „vendégül látása” váltotta ki, majd ennek nyilvánossá válása után a felügyelők már némiképp máshogyan magyarázták az intézkedéseket. A Lendvai Területi Kisipari és Vállalkozói Kamara vendéglátói szekciója az ügyben korábban nem egyszer kért magyarázatot, tolmácsolást a rendelkezésről. A kérdésekre mindig ugyanaz a válasz érkezett: kötelező a zárva

6

mára, a járványmegelőzési szabályok betartása mellett megtarthatók-e a vendéglők helyiségeiben – mondta Žilavec Klavdija, a lendvai Lovski dom vendéglő vezetője, a Lendvai Kisipari és Vállalkozói Kamara vendéglátós szekciójának vezetője, az országos szekció igazgatósági bizottságának tagja. – A januári válaszban ezt tilosnak minősítették, sőt, a teraszról, illetve a vendéglő elől el kellett távolítani az asztalokat

és a székeket, hogy a vásárló ne ott fogyassza el az ételt. Most pedig nagy meglepetésünkre teljesen másképp áll a dolog: ami eddig nem volt lehetséges, most engedélyezett. Úgy fogalmaznak most már, hogy az állam nem szól bele két jogi személy – a vendéglátó és a vállalat – „üzleti viszonyába”. Nekünk a kérdéseinkre adott válaszában senki sem említette eddig, hogy a cégek lehetnek a megrendelőink – sorolta Žilavec Klavdija a történéseket. – Nagy károkat szenvedett már el a vendéglátás és a turizmus, s a válságot azok a cégek, akik uzsonnákat biztosítanak, minden bizonnyal könnyebben átvészelik, hiszen valamilyen bevételhez mégis juthattak volna. Minden ételkínálat nem alkalmas a kiszállításra, mint ahogy például a miénk sem, akik az éttermi fogyasztást céloztuk meg. A házhoz szállítás csak részmegoldást jelent – mondja Žilavec Klavdija. A catering haszna is kérdéses, hiszen a korlátozások miatt 50–60 személyes csoportok helyett csak 6–10 személyre biztosítható. Lehetetlen ilyen módon behozni a kiesést – véli a szekcióvezető, s hozzáteszi, hogy a hosszú zárlat miatt majd személyzethiány is jelentkezik, hiszen a felszolgálók és a szakácsok más tevékenységben kerestek állást. – Az országos ipari kamara szakbizottsága nyílt

levelet fogalmazott meg, amit már továbbítottak a kormány és a gazdasági minisztérium felé. Követeljük a váráson lévő dolgozóink fizetésének 100 százalékos biztosítását, a jövedelemkiesés pótlását, a nyaralási pótlék szubvencionálását, a hiteltörlesztések elhalasztását és az ÁFA csökkentését, valamint az ágazat úgynevezett soft megnyitását – a vendégek fogadásával a vendéglők, éttermek, bárok helyiségeiben, a járványmegelőzési szabályok betartása mellett. Tudjuk, hogy képesek vagyunk biztonságosan üzemelni, vendégeket fo-

szinten kaptuk a tájékoztatást az ipari kamarától, az illetékes minisztériumtól, a kérdéseinkre állandóan az a válasz jött, hogy nem lehet ételt és italt felszolgálni az étteremben, nincs kivétel az étel kiszállításán és a személyes átvételen kívül. Persze mindenképp nagy lenne a kiesés, a bevétel elmaradása, a kasszába azonban mégis csak jött volna valami – mondja Bánutai Eva Marija. – A cégek dolgozói számára nem készítettünk uzsonnát említést érdemlő mennyiségben, inkább a csoportok, üzleti vendégek felé fordultunk. Ezért az

Bánutai Eva Marija lendvai vendéglős: – A részbeni nyitás, a terasz működtetése sem megoldás, hiszen nem kívánunk a vendégeink ellenőrei lenni. gadni – mondta Žilavec Klavdija, és kiemelte, hogy a „hibás rendelettolmácsolás” miatti jövedelemkiesés ügyében indítandó kollektív per gondolatát elvetették, a jogi lépéseket a vendéglősök saját döntésére bízzák. – Elég furcsa az a magyarázat, hogy mindan�nyian ilyen sokáig félreértelmeztük az előírásokat – mondja Bánutai Eva Marija, a lendvai Kancsal vendéglő vezetője. – Napi

intézkedés értelmezésének új lehetősége szerint nem indulunk be, hiszen kisvárosban élünk, az uzsonnák, üzleti ebédek igénybe vevőinek száma pedig nem akkora, hogy a konyhát és a felszolgálást érdemes lenne beindítani. Vendéglőnk számára a részbeni nyitás, a terasz működtetése sem igazán megoldás, hiszen nem kívánunk a vendégeink ellenőrei lenni, hogy ki mennyire tartja be a járványmegelőzési szabályokat.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .


Covid-helyzet az enyhítések után

Info

Egyre távolabb a sárga zónától? Szlovénia teljes területe a narancssárga zónába tartozik, így a téli szünidő után az ország keleti részében is visszatérhettek a tantermi oktatáshoz az általános iskola tanulói az elsőtől a kilencedik osztályig, valamint az érettségiző diákok. Azonban már hétfőn egy lendvai osztálynak karanténba kellett vonulnia. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az oktatás kivitelezéséhez az iskolai személyzet kötelező heti gyorstesztelése szükséges. A tanítás úgynevezett „buborékok-

ban” folyik, az osztályok között nincs keveredés, a tanulók a közös helyiségekben viselnek maszkot, míg a tanárok folyamatosan. Továbbra is szükséges a fokozott elővigyázatosság és a NIJZ előírásainak

betartása. A tantermi oktatás első hetében a Covidkövető alkalmazás adatai szerint az 1. Lendvai Számú KÁI esetében az egyik 5. osztálynak karanténba kellett vonulnia. A járványmegelőzési

intézkedéseknél nem történt változás, nyitva tartanak a boltok, továbbra is érvényben van az éjszakai kijárási tilalom és a tíz fő feletti csoportosulás tilalma. A járványhelyzet korábbi biztató trendje a sárga zóna felé (ami további enyhítéssel járna) azonban a hét elején visszafordult. Országos szinten romlott a hétnapos átlag és újra több Covid-beteg került kórházi kezelésre. Hasonló a helyzet a Muravidé-

ken is, ahol a vasárnapi adatok 7 új beazonosított fertőzöttet, kedden pedig már 63 újabbat mutattak. Míg Magyarország 90 nappal meghosszabbította a járványhelyzetet, Szlovéniában ennek határideje változatlanul március 16-a. Szlovéniában, így Lendván is folyamatos a védőoltások beadása, az ütemet azonban a vakcina mennyisége határozza meg. Eddig az emlékeztető második oltásról senki sem maradt le.

Egy jelentkező az egészségház igazgatói posztjára

Egyes szakmákban továbbra is szükséges a gyorsteszt.

Márciusra halasztották a döntést A Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Tanácsa múlt csütörtöki ülésén márciusra halasztotta a döntést az intézet igazgatói posztjára kiírt pályázatról. Az ülésen áttekintették a kiírásra beérkezett két jelölt – Bukovec Martina és Vučko Matej – kérelmét, s megállapították, hogy egyik jelentkező sem tesz eleget a kiírt feltételeknek. A tanács azonban nem hozott döntést a kinevezési javaslatról, mivel a községi intézetek területén

változások várhatók. – A z ö s s z ej övete l t megelőzően érdeklődtem Magyar János polgármesternél az egyes intézetek várható összevonásáról, amely a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet esetében is változást hozhat – nyilatkozta Kolenko Igor, a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Tanácsának elnöke. – Ugyanis releváns információt kívánunk kapni még az igazgatójelöltről való döntés meghozatala előtt, hogy mik a tervek az intézettel, hogy értel-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .

me legyen egyáltalán az igazgatóválasztásnak. A polgármester úgy tájékoztatott, hogy az összevonási elképzelés aktuális, az ezzel kapcsolatos konkrétabb válasz március 15-e és 20-a között várható. Ekkor majd ismét ülést tartunk, s megtesszük a javaslatot a községi tanács felé, amelynek a beleegyezése szükséges az igazgató kinevezéséhez – mondta Kolenko Igor. A közintézetet május közepéig Petje Rok megbízott igazgató vezeti. Szolarics Nađ Klára

Áprilisban lejár a Lendvai Egészségház Közintézet jelenlegi igazgatójának, Požgai Horvat Olgának a négyéves megbízatása. A poszt betöltésére az intézet már közzétette a pályázatot, amelyre egy beadvány érkezett. – Az intézet illetékes bizottsága a beérkezett pályázatot áttekintette, s megállapította, hogy a jelölt eleget tesz a kiírt feltételeknek. Az intézet tanácsa a jelöltről márciusban dönt, majd továbbítja a

javaslatot az alapítók felé, akik kinevezik majd az új igazgatót – ismertette Štefko Darinka, az egészségház intézeti tanácsának elnöke. Požgai Horvat Olga megerősítette, hogy ismét megpályázta a kiírást. A 2012-ben és 2017-ben kiírt pályázaton is ő volt az egyedüli jelölt. A Lendvai Egészségház Közintézet alapítói Lendva, Dobronak, Kebele, Tornisa, Cserencsóc, Odrijánc és Nagypalina községek. Szolarics Nađ Klára

Grabar az új igazgató A Muraszombati Általános Kórház Tanácsa kedden délután megtartott ülésén a két igazgatójelölt közül egyhangúlag Grabar Daniel, a kórház eddigi szakmai igazgatója mellett döntött. Ellenjelöltje Bagrizabeghi Satar, a szemészeti osztály vezetője volt. Grabar megbízatását a kormány erősíti meg. SNK

7


Info a mai napon... Február 25-én történt 1723 Meghalt Christopher Wren angol építész, matematikus és csillagász, aki Londont újjáépítette az 1666. évi tűzvész után. 1841 Megszületett Pierre Auguste Renoir impresszionista festő. 1842 Megszületett Karl May német ifjúsági regényíró, a Winnetoukönyvek írója. 1937 Megszületett Zsivótzky Gyula olimpiai bajnok kalapácsvető, aki kétszer is világ-, illetve Európa-csúcsot állított fel. 1943 Megszületett George Harrison angol zenész, az egykori Beatles szólógitárosa. 1950 Megszületett Neil Jordan Oscar-díjas filmrendező, forgatókönyvíró. 1974 Győrben megszületett Dobó Kata színésznő. 1983 Meghalt Tennessee Williams amerikai író, költő. 2016 Meghalt Psota Irén, a nemzet színésze, kétszeres Kossuthés Jászai Mari-díjas színésznő.

visszapillantó

1991. február 22-én, 7. szám

A lentől a fehérgatyáig – Valamikor az asszony sorsa a fonás, szövés volt, meg a kender, len termelése – mondták a radamosi asszonyok, amikor modellt álltak egy filmforgatásnál… Igaz, nagyon hosszú az út, míg a kékvirágú lenből fehér hétszélű gatya lesz. Már a kender és a len növekedésénél tudni kellett bizonyos titkokat, rendet, hogy az áztatásáról ne is szóljunk, hiszen a kemény héját éppen a megfelelő fokig kellett puhítani, hogy aztán vágóra, majd tilóra kerülve megfelelő szösz kerüljön a rokkára. A fonál sem egyszerűen került a fajzra, avagy a szövőszékre, előtte sok napi munkával gombolyították, s felszedték. A kendermunka női foglalkozás, mindenki saját szükségletére dolgozott, amellett legtöbb szakaszában társas jellegű. Az egész

A kendermunka részben társas foglalkozás. A radamosi asszonyok még emlékeznek, mit jelentett zsákokra, ponyvákra, lepedőkre meg egyéb, a háznál mindennapos kelendő ruházati és használati cikkre szükséges kendert, s lent megtermelni, vászonná szőni… fonó-szövő tevékenységbe ugyan férfi is bekapcsolódott, de csak mint tanult mesterember, a mi falvainkban ezt mindig az asszonyok végezték. Maga a kendermunka nagyon bonyolult művelet. Vissza-

emlékeznek az idősek, hogy éjszaka, hirtelen támadt zivatarok idején a kenderáztatáskor a Mura mentén kétségbeesett emberi alakok rohantak a vízhez, nehogy az ár elvigye a kendert. Utána hány meg hány

éjszaka görnyedtek a lányok, asszonyok a rokka mellett, később pedig a szövőszéknél. De amikor lekerült a vászon a székről, akkor szépségével, minőségével megfizetett minden fáradalmat.

doljuk át a tárolófelületeket is. Számtalan tisztálkodó és szépségkellékünk van, törülköző, köntös, tisztítószerek. Gondoljuk át, hol lesz ezeknek a helyük, mert ezeken a kulcsrészleteken bukik meg a legtöbb fürdőszoba. Az elegancia nem a minőségi, szép kerámiánál fejeződik be, hanem

ezekben a kis részletekben rejlik. A végleges állapot az, amellyel szeretnénk egy kellemes összhatást elérni. Ezért javaslom a zárt szekrények előnyben részesítését, mert ezek mindig rendezett hatást mutatnak. Vásároljunk olyan tükrös megoldást, mely mögé oda tudjuk rejteni a különböző kellékeket... A bemutatott fürdőszoba-berendezés vezérvonala az elegancia, melyet a fehér márványburkolat visz végig a térben. Világos tónusok némi faburkolattal és fekete ellensúllyal. Ezzel szemben ott a fekete-fehér geometrikus minta, mely kissé drámai hangulatot hoz a tér formavilágába. A pontot az i-re a dekoratív elemek (kép a falon, cserepes virág) adják meg, melyek kellemes esztétikai hatást hoznak a képbe és lezárják a belső elrendezés folyamatát.

Tóth Melita építész

lakberendezési sarok

A márvány időtlen eleganciája Életünk során mindan�nyian megélünk legalább egy fürdőszoba-felújítást, ezért álljon itt néhány emlékeztető, hogyan fogjunk hozzá, hogy minél kevesebb kihívással szembesüljünk. Mielőtt elkezdjük a felújítást, célszerű tudni, hogy mik a kívánságaink az új fürdőszobával kapcsolatban. Fürdőkád vagy csak tusolófülke? Mosdó? Mekkora és milyen? Burkolat? Milyen és hol? Áthelyezzük az egyes elemeket és felvállaljuk a vezetékek áthelyezését? A végleges döntéshozatal előtt célszerű az egyes kivitelezőkkel is konzultálni, mert lehet, hogy egyes ötleteink kivitelezhetők, de túl drágák. A stílus kiválasztásánál ne a trendekre alapozzunk, mert a fürdőszoba ötnél

8

több évig vagy inkább még tovább így marad. Inkább javaslom az időtlen, örökzöld, mindig divatos dolgokban gondolkozást – mint jelen esetünkben. A márványos, fehér alapú minta kifejezetten elegáns és időtlen stílusú. Burkolatválasztásnál gondoljunk a minőségre is, ne csak a kedvező vagy

akár akciós ár legyen a célunk. Amennyiben több személy használja a helyiséget, akkor célszerű kön�nyen takarítható felületeket alkalmazni. Ha vannak fiatal gyerekeink, akkor biztosan nem ajánlom az esetünkben bemutatott dizájnt, mely egy fiatal pár igényeit szolgálja. Felújításkor gon-

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .


Info

Így maradhat illatos az edzőruhánk Aki gyakran edz, pontosan tudja, hogy mennyire nehéz kimosni a sportruhákból az izzadságszagot – még akkor is, ha a szárítóról lekerülve illatos a ruha, percek alatt képes újra átbüdösödni. Persze nincs minden veszve, az alábbi tippek segítségével elkerülhetjük a bakikat és tovább maradnak használhatók a sportruháink. A sportruhák általában olyan anyagból készülnek, ami lepergeti magáról a vizet – ez teljesen érthető és logikus is, hiszen edzés közben pont az a cél, hogy ne legyenek rajtuk izzadságfoltok. Mosásnál azonban pon-

tosan ez a tulajdonságuk az, ami megkeserítheti a dolgunkat. Ne használjunk öblítőszert! Furcsán hangzik, de valójában az öblítő a sportruháink legnagyobb

praktika ellensége. Lehet, hogy ideig-óráig jó illatuk lesz tőle, de a mosógépen belül nem segíti a ruhák kimosását, sokkal inkább egy védőréteget képez, ami a vizet kinn, az izzadságot pedig benn tartja. A hatására a ruhákból nem képes elpárologni az izzadság, amitől még rosszabb lesz a szaguk. Ne a szennyesben száradjon! Ha edzés után nem mosunk azonnal, akkor se dobjuk az átizzadt ruháinkat a szennyeskosárba! Ott

ugyanis nem tudnak kiszáradni, csak elkezdenek bepárásodni, megjelennek rajtuk a szemmel láthatatlan penészgombák, és ettől még büdösebbek lesznek. Helyette lógassuk fel a ruhadarabokat, így biztosra mehetünk, hogy ki fognak szellőzni és a szagok nagy része is magától eltűnik majd belőlük. Ezután mehetnek a szennyesbe a következő mosásig. Ha nagyon izzadtak, mossuk ki őket azonnal! Ilyenkor nem érdemes várni, mert a szag nagyon könnyen beissza magát az anyagba, és minél többször történik ez meg, annál nehezebb lesz onnan kiimádkozni. Ha nagyon kemény edzésen vagyunk túl, inkább áldozzunk pár percet arra, hogy átmossuk a ruhákat, biztos, ami biztos.

Ha azonnal kell megoldás: fagyasszuk le! Ha sürgősen szagtalanítani kell a ruháinkat és nincs idő a mosást-száradást megvárni, tegyük a ruhát egy nejlonzacskóban a mélyhűtőbe! Ez elpusztítja a szagokat okozó baktériumokat és gombákat, valamint azonnal egy kicsit jobb illatot varázsol a ruhának. Persze ez nem helyettesíti a mosást, de gyors megoldásnak tökéletes. Adjunk a mosáshoz szódabikarbónát A szódabikarbóna nem véletlenül a környezettudatos háztartások kedvenc alapanyaga: segít megszabadulni a szennyeződésektől és a kellemetlen, nem kívánatos szagoktól is. Elég két nagykanálnyi a mosógépbe. A szódabikarbóna nemcsak a koszt, de a szagokat és az izzadsággal a ruhába kerülő olajokat is megsemmisíti.

Kovács Alenka

történelmi tükör

A muraközi nóri fajtájú lovak (2) Amint az előző cikkünkben ígértük, következzen most a segélyösszegben és jutalomdíjban részesültek listája (megjelent mint melléklet a Zalamegye 7. számához 1882. augusztus 3-án). A kiosztásra 1882. augusztus 9-én Bellatinczon került sor. I. A méntartási segélyösszegek kiosztása. a.) Orbán Áron kerkanémetfalusi lakós bemutatott községi bizonyitványnyal a kitűzött feltételek pontos megtartását igazolván, és elővezetett ménje jelenben is a jó és gondos tartás állapotában lévén, részére a 80 forint méntartási segélyösszeg kifizettetett. b.) Balazsits János felső bisztriczei lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezett 80 frt. méntartási segély kifizettetett. c.) Tóth Kálmán bánutai lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezet 60 frt méntartási segély kifizettetett. d.) Császár Sándor szentgyörgyvölgyi lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezett 60 frt. méntartási segély kifizettetett. e.) Babolcsai József szentgyörgyvölgyi lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezett N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .

60 frt. méntartási segély kifizettetett. f.) Horváth Szabó István tüskeszeri lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezett 60 frt. méntartási segély kifizettetett, g.) Vugrinecz András tüskeszeri lakós részére ugyan a fentebbiek alapján engedélyezett 40 frt. méntartási segély kifizettetett. Jutalomdijban részesültek: 1-ső dijra, vagyis 4 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Raduha Markó adriánci lakós Plútó állami méntől származott csikóval elővezetett kancája. 2-ik dijra, vagy is 3 drb aranyra érdemesnek itéltetett Grüskovnyák Mátyás felső bisztriczei lakós Saan állami-méntől származott csikóval elővezetett kancája. 3-ik díjra, vagyis 3 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Gaál János petesházi lakós Gurk állami méntől származott csikóval elővezetett kancája. 4-ik dijra, vagyis 2 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Vucskó Mihály irsakóczi lakós Plútó állami méntől származott csikóval elővezetett kancája. 5-ik díjra, vagyis 2 db. aranyra érdemesnek

itéltetett Krapecz András izsakóczi lakós Plútó állami méntől származott csikóval elővezetett kancája. 6-ik dijra, vagyis 2 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Magdics Joán felső-bisztriczei lakós Saan állami mén utáni csikóval bemutatott kancája. 7-ik dijra, 2 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Grasanovits János zsizsekszeri lakós Saan állami mén utáni csikóval bemutatott kancája. 8-ik dijra, 1 db. aranyra érdemesnek itéltetett Domján Iván belatinczi lakós Roullin állami mén utáni csikóval bemutatott kancája. 9-ik dijra 1 drb. aranyra érdemesnek itéltetett Marics Ferencz adriánczi licenciált magán mén utáni csikóval bemutatott kancája.

9


Info február 26. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Téli szünidei műsor, 11:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Glóbusz, 12:30 Töréspont, 13:00 Hírek, 13:30 Miért 20:00 Tanja Žagar 20 éppen Alaszka? – am. soroéves zenei pályája zat, 14:55 TV-kirakat, 15:00 Hallgassunk a csöndre, 15:15 Hidak, 15:50 Gyermek- és ifjúsági műsor, 16:40 Infodrom – ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Győzzük le a Covid 19-et!, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Tanja Žagar 20 éves zenei pályája – koncert, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:10 Előzés – olasz film, 1:00 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 8:15 Zenés műsor, 9:20 Tudományos műsor, 10:10 Obersdorf: síugrás, vb, férfiak, 11:35 Val di Fasse: lesíklás, vk, nők, 13:20 Állatokról és emberekről, 14:00 A kertben, 14:30 Adók és (jó) csatlakozások – dok. film, 15:25 Mozogj velünk, 15:55 Obersdorf: sífutás, vb, férfiak, 16:40 Obersdorf: síugrás, vb, nők, 19:10 Zenés műsor, 20:15 Obersdorf: síugrás, vb, férfiak, 21:55 Kongó: a káosz milliomosai – francia dok. film, 23:00 Az utolsó szó jogán!, 23:50 Obersdorf: síugrás, vb, nők, 1:20 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:20 Fókusz, 13:20 New Amsterdam – am. sorozat, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:15 New Amsterdam – am. sorozat, 23:20 Híradó, 23:45 Barátok közt – magyar sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények Plusz, 19:50 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:25 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 23:25 Magánnyomozók – magyar dok. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 10:35– 12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:50 A világ egy terített asztal, 13:15 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium, 20:30 Általános iskola 15:20 Rex Kanadában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Kanadában, 20:30 Általános iskola – csehszlovák film, 22:05 Kenó, 22:15 Te válassz! – francia film, 23:50 Az első köztársaság – cseh sorozat, 0:45 A bűn művészete – francia sorozat.

Duna World 5:55–10:50 Délelőtti műsor, 11:20 Földünk és vidéke – magyar dok. film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:40 Öt kontinens, 14:10 Kincskereső, 14:45 Multiverzum, 15:15 Család-barát, 16:40 Kárpát-medence, 17:10 Ízőrzők, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 19:30 Sodrásban – magyar film, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Úgy hívnak, hogy Mimi – portréfilm Tokody Ilona operaénekesről, 23:35 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

február 27. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:35 Infodrom – ifjúsági műsor, 10:50 Mutasd meg, mit tudsz – kanadai ifjúsági sorozat, 11:15 TV-kirakat, 11:35 Céltábla, 12:40 Nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:05 Városi séták: Kamnik – dok. sorozat, 14:35 Hallgassunk a csöndre, 14:50 TV-kirakat, 15:05 A síelés csodálatos története – francia–svájci dok. film, 15:55 Alpok–Duna–Adria, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Ambiensek, 17:45 Az utolsó szó jogán!, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:00 EMA 2021, 21:00 Mi történik? – szatíra, 21:30 Vékony jég – koprodukciós sorozat, 22:20 Hírek, 22:45 Žvižgači – koprodukciós film, 0:25 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 6:00 Zenés műsor, 7:00 A legjobb reggel!, 8:00 Tanúságtevők, 9:55 Bansko: óriás­mű­ lesiklás, vk, férfiak, 10:55 Val di Fasse: lesiklás, vk, nők, 11:40 Obersdorf: sífutás, vb, nők, 20:05 Elválaszt- 12:55 Bansko: óriásműlesiklás, hatatlanok vk, férfiak, 13:55 Obersdorf: sífutás, vb, férfiak, 15:00 Obersdorf: síugrás, vb, nők, 15:25 Obersdorf: sífutás, vb, nők, 16:00 Obersdorf: síugrás, vb, férfiak, 18:50 Autós műsor, 19:20 Zenés műsor, 20:05 Elválaszthatatlanok – argentin film, 22:00 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:55 Aleksander Mežek és San Di Ego – koncert, 0:00 Obersdorf: síugrás, vb, férfiak.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 8:45 Star Wars, 9:15 Teleshop, 10:15 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 10:55 Autogram, 11:40 Egy esküvő, nyolc gyerek – am. film, 13:50 Csaó, Lizzie! – am. film, 15:55 Az őserdő hőse – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 A tanár – magyar sorozat, 21:10 Thor – am. film, 23:55 Az elnök különgépe – am. film.

TV2 6:00 TV2 matiné, 10:30 Trendmánia, 11:00 Az alkotók – Egy ház átalakításának története – magyar dok. film, 11:35 Szépítők, 12:05 Poggyász, 12:40 Hungarikumokkal a 14:20 Undipofik világ körül, 13:10 Mindent tudni akarok, 13:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 14:20 Undipofik – am. animációs film, 16:15 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 20:00 Kémek a szomszédban – am. film, 22:25 Mielőtt megismertelek – am. film, 0:55 Az igazság nyomában – ausztrál–am. film.

Duna Tévé 5:55–9:50 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 13:00 Ízőrzők, 13:35 Csendes Don – orosz sorozat, 14:25 Anna Karenina – orosz sorozat, 15:20 Illatos út a semmibe – magyar film, 17:00 Főmenü – magyar főzőműsor, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 Szerencseperc, 18:45 SzerencseSzombat, 19:35 A Dal 2021, 21:55 Eszeveszett esküvő – francia film, 23:45 Kenó, 23:50 Az első köztársaság – cseh orozat.

Duna World 5:35–10:55 Délelőtti műsor, 11:25 Próféta voltál szívem – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 13:55 Labdarúgás: Diósgyőr – Mezőkövesd, 15:50 Vízilabda: Hunguest – Budapest Honvéd, 17:10 Sportműsor, 17:45 Kézilabda: Siófok – Rail Cargo, 19:45 Kosárlabda NB I., 22:05 Sohavégetnemérős – magyar film, 23:35 Dokuzóna, 0:30 Térkép – magazinműsor.

február 28. vasárnap

március 1. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 9:30 Dana dinóvilága – kanadai gyermeksorozat, 10:00 Szentmise Mariborból, 11:00 TV-kirakat, 11:15 Mezsgyék, 11:20 A lélek horizontja, 11:55 Az emberek és a Föld, 12:45 A zöld generáció, 13:00 Hírek, 13:25 Tanja Žagar 20 éves zenei pályája – koncert, 15:10 TV-kirakat, 15:30 Felicita – francia film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Briliáns barátnőm – olasz sorozat, 21:10 Mišával, 22:00 Hírek, 22:25 Orlek: knap’n’roll – dok. film, 23:20 Jó éjszakára, 0:20 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 5:40 Zenés műsor, 6:20 Lelki villanás, 6:35 Győzzük le a Covid 19-et!, 7:05 Tudományos műsor, 7:30 A szlovén tamburások 34. találkozója, 8:00 A hatalmas Mississippi – útifilm, 9:00 Ambiensek, 9:55 Bansko: óriásműlesiklás, vk, férfiak, 10:55 Val di Fasse: Szuperóriás-műlesiklás, vk, nők, 12:15 Labdarúgás – Európa Liga, 12:45 Obersdorf: sífutás, vb, férfiak, 13:25 Bansko: óriásműlesiklás, vk, férfiak, 14:00 Obersdorf: sífutás, vb, férfiak, 14:25 Labdarúgás: Bravo – Mura, 16:30 Obersdorf: síugrás, vegyes csapatok, 19:10 Zenés műsor, 20:00 Kolumbusz elődei: Amerika igazi felfedezői – német dok. műsor, 20:55 Bollywood – A legnagyobb filmipar a világon – angol dok. film, 22:00 Lottó, 22:10 Hétvégi csomag, 23:25 Mi történik? – szatíra.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 8:40 Star Wars, 9:15 Teleshop, 10:15 A Muzsika TV bemutatja, 10:55 Az év hotelje – magyar sorozat, 11:40 XXI. 20:00 Bosszúállók: század – A legendák velünk Végtelen háború élnek, 12:15 Házon kívül, 12:50 Thor – am. film, 15:50 Rendőrakadémia – am. film, 18:00 Híradó, 18:50 Apatigris – magyar sorozat, 20:00 Bosszúállók: Végtelen háború – am. film, 23:15 A beavatott – am. film.

TV2

6:45 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 10:05 A lélek horizontja, 10:40 TV-kirakat, 11:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 17:25 Városi séták: Piran 12:00 Mišával, 13:00 Hírek, 13:30 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Át-járások, 15:10 Rokonok – műsor külföldiekről, 15:25 Jó napot, Koroška!, 16:00 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Városi séták: Piran, 17:55 Röviden: a hipszter, 18:05 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 20:55 Studio City, 22:00 Viszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Mesterséges mennyország, 23:20 A művészet válsága, 23:40 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 9:20 Zenés műsor, 10:30 Jó reggelt!, 13:05 Hallgassunk a csöndre, 13:45 Rogla: snowboard, vb, párhuzamos óriásműlesiklás, 16:00 Az utolsó szó jogán!, 17:00 Az emberek és a Föld, 17:50 A zöld generáció, 18:00 Sadar+Vuga XX. – dok. film, 18:55 Zenés műsor, 20:00 A hatalmas Mississippi – útifilm, 20:50 Brecht – koprodukciós sorozat, 22:35 Dr. Mukwege, az orvos, aki megmenti a nőket – francia–szenegáli dok. film, 23:30 A menekülés – rövidfilm, 0:05 Rogla: snowboard, vb, párhuzamos óriásműlesiklás.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:10 Fókusz, 13:10 A tanár –magyar sorozat, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:10 Életünk története – sztárpárok jövőutazása, 23:25 Híradó, 0:30 Barátok közt – magyar sorozat.

TV2

6:00 TV2 matiné, 10:40 Fald fel!, 11:10 Több mint testőr, 11:40 Super car, 12:15 Életmódi, 12:45 Brandépítők, 13:20 Hupikék törpikék – am.–belga animációs film, 15:30 Twister – am. film, 18:00 Tények, 18:50 A függetlenség napja – am. film, 21:30 Apu vagy anyu? – francia–belga film, 23:25 Túl jó nő a csajom – am. film.

Duna Tévé 5:55–10:20 Virradóra, 10:50–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 13:00 Jó ebédhez szól a nóta, 13:35 Íme, a sün – angol szabadidős műsor, 14:20 Édes anyanyelvünk, 14:35 Az ember néha téved – magyar film, 16:00 Hatoslottó-sorsolás, 16:05 Hogy volt?, 17:00 Szerencseperc, 17:01 A világörökség kincsei – német dok. sorozat, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Családi kör, 19:40 Magyarország, szeretlek!, 21:20 A profi – francia film, 23:00 Kenó, 23:10 Olli Maki legboldogabb napja – finn–svéd–német film, 0:45 Az első köztársaság – cseh sorozat.

Duna World 5:55–10:10 Délelőtti műsor, 10:40 A Dal 2021, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 Góóól!, 15:00 Kézilabda: Motherson – 14:00 Góóól! Mosonmagyaróvár, 16:45 Kosárlabda: kupadöntő, 19:10 Kosárlabda: Magyar Kupa, 21:30 Jövünk! – sportműsor, 22:05 Egy város, két ország – magyar dok. film, 23:35 Hogy volt?!, 0:30 Öt kontinens – magazinműsor.

6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Exatlon Hungary, 22:40 Kémek a szomszédban – am. film.

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sor21:20 Diagnózis sok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium, 15:20 Rex Kanadában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Kanadában, 20:30 Kékfény, 21:20 Diagnózis – lengyel sorozat, 22:00 Kenó, 22:10 Besúgó – angol sorozat, 23:10 Az első köztársaság – cseh sorozat, 0:10 A bűn művészete – francia sorozat.

Duna World 5:55–10:45 Délelőtti műsor, 11:15 A 9-es kórterem – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:40 Domovina, 14:15 Divat&dizájn, 14:40 Magyar krónika, 15:15 Család-barát, 16:40 Öt kontinens, 17:10 Ízőrzők, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Az örökzöld örökzöldek – magyar zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Dokuzóna – magyar dok. film, 23:30 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .


Info március 3. szerda

március 2. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Mesterséges mennyország, 10:35 TV-kirakat, 10:50 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:25 Tudom! – kvíz, 11:55 A hét, 13:00 Hírek, 13:30 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TVkirakat, 14:40 Lelki villanás, 15:00 TV-kirakat, 15:15 Hidak: Barangolások, 15:50 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:30 A kód – oktatási műsor, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A jó karma kórháza – angol sorozat, 20:50 Tajvan: demokrácia Kína árnyékában – francia dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:55 Szlovénia – 30, 23:50 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 A kód – oktatási műsor, 10:40 TV-kirakat, 11:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 11:55 Studio City, 13:00 Hírek, 13:30 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:20 TV-kirakat, 14:35 Nyolcadik nap, 15:10 A művészet válsága, 15:20 Rokonok – külföldiekről szóló műsor, 15:35 Hidak, 16:15 Kis szürke sejtek – kvíz, 17:00 Hírek, 17:25 Igazán elfogadottak? – Vegánok – dok. film, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Little Woods – am. film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Panoptikum, 23:50 Igazán elfogadottak? – Vegánok – dok. film,

Szlovén Tévé II. 8:50 Zenés műsor, 10:05 Jó reggelt!, 11:20 EMA 2021, 12:40 Mi történik? – s z a t í r a , 13 : 10 Obersdorf: sífutás, vb, nők, 14:30 Rogla: 20:55 Dalida snowboard, vb, párhuzamos műlesiklás, 16:30 Obersdorf: sífutás, vb, nők, 17:45 Obersdorf: síugrás, vb, nők, 19:15 Zenés műsor, 20:00 Nikotin: a függőséget okozó drog – német dok. film, 20:55 Dalida – olasz–francia film, 23:05 Roma nemzetiségi műsor, 23:25 Obersdorf: sífutás, vb, nők.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:10 Fókusz, 13:10 Cápák között – showműsor, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:15 Házon kívül – riportműsor, 22:50 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:25 Híradó, 0:00 Barátok közt – magyar sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9 : 4 0 Te l e s h o p , 10 : 4 5 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 22:40 A függetlenség napja 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Exatlon Hungary, 22:40 A függetlenség napja – am. film.

Duna Tévé 6:00–9:45 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium, 15:20 Rex Kanadában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Kanadában, 20:30 Önök kérték, 21:30 Briliáns barátnőm – olasz–am. film, 22:25 Kenó, 22:35 A legendák hivatala – francia sorozat, 23:35 Az első köztársaság – cseh sorozat.

Duna World 5:15–10:50 Délelőtti műsor, 11:20 Csalással nem! – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:15 Család’21, 14:40 Novum, 15:15 Család-barát, 16:40 Térkép, 17:10 Ízőrzők, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Mosoly a javából! – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Klasszikusok délidőben, 23:35 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

Szlovén Tévé II. 8:45 Zenés műsor, 10:00 Szentmise Mariborból, 10:55 Jó reggelt!, 13:10 Obersdorf: sífutás, vb, férfiak, 15:10 Ambiensek, 15:35 Hétvégi csomag, 17:00 Obersdorf: síugrás, vb, nők, 19:20 Zenés műsor, 20:05 Anton Bruckner, a figyelmen kívül hagyott zseni – zenés dok. film, 21:10 Véleményem, 22:00 Lottó, 22:10 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 23:50 Obersdorf: síugrás, vb, nők.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:10 Fókusz, 13:10 Apatigris – magyar sorozat, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 13:10 Apatigris Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:10 Nagy szám – sztárok bemutatása, 23:20 Híradó, 23:55 Barátok közt.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Exatlon Hungary, 22:40 Magánnyomozók – magyar dok. sorozat, 23:45 Családi titkok – reality.

Duna Tévé 5:55–9:45 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:45 Nemzeti sporthíradó, 13:00 A világ egy terített asztal, 13:30 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium, 15:20 Rex Kanadában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Kanadában, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Belgravia – angol sorozat, 21:30 És a nyolcadik napon – francia–angol–belga film, 23:25 Kenó, 23:35 Az első köztársaság – cseh sorozat.

Duna World 5:00–11:30 Délelőtti műsor, 11:50 Az utolsó budai pasa – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi 22:30 Magyarok a CERN-ben műsorok, 14:10 Magyar gazda, 14:30 Mesterember, 15:00 Család-barát, 16:25 Vízilabda: Dinamo – Telekom, 16:40 Hazajáró, 17:10 Ízőrzők, 17:55 Kézilabda: Rail Cargo – Mosonmagyaróvár, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Magyarok a CERN-ben – magyar dok. film, 23:25 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

március 4. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:10 Igazán elfogadottak? – Vegánok – dok. film, 10:35 TV-kirakat, 10:50 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:25 Tudom! – kvíz, 12:00 10:10 Igazán elfogadottak? Véleményem, 13:00 Hírek, 13:30 Miért éppen – Vegánok Alaszka? – am. sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Szlovén pillanatképek, 15:10 Hidak: Vendégem, 15:45 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Harapjunk a tudományba – tudományos műsor, 17:55 Röviden: társtámogatás, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Nyolcadik nap, 23:30 Brecht – koprodukciós sorozat.

Szlovén Tévé II. 8:45 Zenés műsor, 10:00 Panoptikum, 10:55 Obersdorf: síugrás, vb, férfiak, 12:30 Jó reggelt!, 15:10 Obersdorf: sífutás, vb, férfiak, 16:30 Öngerjesztő krónikák – dok. műsor, 17:15 Obersdorf: síugrás, vb, férfiak, 19:00 Zenés műsor, 20:00 Együtt a természettel – osztrák dok. műsor, 20:55 Autós műsor, 21:30 Ambiensek, 22:00 A kamara vonósegyüttes és Eva-Nina Kozmus, 22:30 Szlovén jazz, 23:25 Obersdorf: síugrás, vb, férfiak.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .

Február 25-én, csütörtökön 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Nagyító alatt: évfordulók 2021-ben (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Február 26-án, pénteken 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:20 Fókusz, 13:20 New Amsterdam – am. sorozat, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:10 Cápák között – am. sorozat, 23:35 Híradó, 0:05 Barátok közt – magyar sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:40 Exatlon Hungary, 22:40 Magánnyomozók – reality, 23:45 Családi titkok.

Hidak: magazinműsor (ismétlés: pénteken 15.40-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Március 2-án, kedden 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – török 22:25 Tízezer nap sorozat, 14:20 Almárium, 15:20 Rex Kanadában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Kanadában, 20:30 Fábry, 21:50 Munkaügyek – magyar sorozat, 22:15 Kenó, 22:25 Tízezer nap – magyar film, 0:15 Az első köztársaság – cseh sorozat.

Duna World 5:00–10:45 Délelőtti műsor, 11:20 Ráktérítő – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Szlovén pillanatképek, 13:40 Alpok–Duna–Adria, 14:15 Kék bolygó, 14:40 Noé barátai, 15:15 Család-barát, 16:40 Szerelmes földrajz, 17:10 Ízőrzők, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Szenes Iván írta, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Határon 1988–89 – magyar dok. film, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Barangolások: LegBudapest és Nógrádi kastélyok (az MTVA produkciói) (ismétlés: kedden 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Március 3-án, szerdán 15.40-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne gazdasági rovat (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Március 4-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Vendégem: portré (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény

figyelmükbe

Február 26-a és március 4-e között Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2021. február 23-án a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Fizioterapeuta Lendvai Egészségház, Kidrič utca 34., Lendva (4 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021.március 3.) Pénzügyi és számviteli vezető Eko-Nafta d.o.o., Hármasmalom 65/a., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. április 4.) Személyi asszisztens Tornisa környékén Pravica s.p., Ulica Štefana Kovača 103., Turnišče (1 munkahely, határozott idő: a projekt befejezéséig, jelentkezési határidő: 2021. március 3.) Ács Ekoing gradbeni inženiring d.o.o., Hármasmalom 64/d., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. március 19.) Építési segédmunkás Ekoing gradbeni inženiring d.o.o., Hármasmalom 64/d., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. március 19.) Kőműves Ekoing gradbeni inženiring d.o.o., Hármasmalom 64/d., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. március 19.) Kőművesek munkavezetője Ekoing gradbeni inženiring d.o.o., Hármasmalom 64/d., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. március 19.) Szerelő Jansik d.o.o., Ulica Prekmurske Čete 74, Črenšovci (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. március 10.) Pénzügyes Resort Natura d.o.o., Fő utca 11, Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. február 26.) Építési munkálatok vezetője Resort Natura d.o.o., Fő utca 11, Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. február 26.)

Lendvai Plébánia A böjti időszakban a szentmisék és áldozások hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton 18.00 órakor, szerdán pedig 8.00 órakor lesznek az óvintézkedések következetes betartásával. Azok az ülőhelyek, ahova a hívők leülhetnek, angyallal vannak jelölve. Hétfőn, március 1-jén 20.00 órakor a Böjt és az étel címmel Čizman Marko lelkész és szakács előadása a Zoom applikáción keresztül. Elérhetőség: www.zupnija.lendava.si. Minden böjti pénteken 19.00 órakor keresztút a Zoom applikáción keresztül. Elérhetőség: www.zupnija. lendava.si. Vasárnap, február 28-án második nagyböjti vasárnap. 10.00 órakor szentmise a Zoom applikáción keresztül. Elérhetőség: www. zupnija.lendava.si. Az óvintézkedések betartása mellett minden böjti szombaton 17.00 és 18.00 óra között lehetőség van szentgyónásra.

Dobronaki Plébánia A dobronaki plébániában a szentmisék az óvintézkedések miatt a püspökök járványügyi útmutatóinak következetes betartásával zajlanak: A szentmisék hétközben 18.00 órakor vannak Dobronakon. Pénteken, február 26-án 17.00 órakor keresztút Dobronakon. Szombaton, február 27-én 16.00

órakor szentmise Göntérházán, valamint 17.00 órakor Radamosban szentáldozás. Vasárnap, február 28-án, második nagyböjti vasárnapon Dobronakon 7.30-kor szlovén és 10.30-kor magyar szentmise.

Evangélikus Egyház Az SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig az istentiszteletek Lendván elmaradnak.

Református Egyház Vasárnap, február 28-án 10.00 órakor istentisztelet Szentlászlón az óvintézkedések következetes betartásával.

apróhirdetés • Csentében eladó egy 150 és egy 50 literes rozsdamentes boroshordó, egy 240 literes fahordó, valamint két műanyag puttony. Érdeklődni: 051 383 945

•Február 25-én, csütörtökön 17.00 órakor, •Muraszombati Galéria •Ingyenes tárlatvezetés Huzjan Zdenko: A csendek geográfiája című kiállítása – a járványügyi óvintézkedések betartásával. Bejelentkezés: az info@galerijams@siol.net címen vagy a 041-782-705ös telefonszámon. •Február 25-én, csütörtökön 11.00 órakor, •Lendván, a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiójában •Abraham Klaudia kiállítása

névnapsoroló Február 26-tól március 4-ig Péntek – Edina Szombat – Ákos, Bátor Vasárnap – Elemér Hétfő – Albin Kedd – Lujza Szerda – Kornélia Csütörtök – Kázmér

nepujsag.net

Elektromos berendezések vezetője Resort Natura d.o.o., Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. március 20.) Elektromos berendezések vezetőjének segédje Resort Natura d.o.o., Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. február 26.) Geodéta/földmérő Resort Natura d.o.o., Fő utca 11., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 12 hónap, angol és német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. március 20.) Raktáros Friško d.o.o., Mala Polana 124., Velika Polana (2 munkahely, határozott idő: 1 hónap, hosszabbítási lehetőséggel, jelentkezési határidő: 2021. március 4.) Kőműves/vakolómunkás Gradbeni inženiring Dom, Dominik Pintarič s.p., Dolinska ulica 6., Odranci (10 munkahely, határozott idő: 10 hónap, havi bér: kb. 1.050 euró bruttó, jelentkezési határidő: 2021. március 20.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

Emma Donoghue: A rokon (21. Század Kiadó, 2020, 416 oldal) Egy nyugalmazott vegyészprofesszor, Noah Selvaggio magányosan él New Yorkban. Szülővárosát, Nizzát készül meglátogatni és ott ünnepelni a 80. születésnapját, amikor hívást kap a gyámügyi hivataltól. Kiderül, hogy ő a legközelebbi rokona egy 11 éves fiúnak, Michaelnek. Mindketten jól viszonyulnak a kialakult helyzethez és hamar megkedvelik egymást. Néhány megöröklött fotó alapján viszont nyomozásba kezdenek. A fényképeket még Noah édesanyja készítette franciaországi tartózkodása alatt az 1930-as vagy 1940-es években. Noah nem tudja, hogy az anyja miért őrizte meg és hagyta rá ezeket a fényképeket – lehetséges, hogy az anyja besúgó volt a náci megszállás idején?

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .


Info Magyar nyelvi órák A ljubljanai Magyar Kulturális Intézet 2021 tavaszán is elindítja a „magyar mint idegen nyelv” kurzusokat teljesen kezdő és középhaladó szinteken. Az órák (a járványhelyzetre való tekintettel) online távoktatás formájában zajlanak. Az érdeklődők jelentkezését 2021. március 3-ig várják a tecaj@mki.si e-mail-címen. További információkért hívja a 059 33 79 00 telefonszámot vagy írjon a tecaj@mki.si címre.

A lendvai plébánia nagyböjti pályázata

Ki vehet részt? Bárki, aki szeret alkotni (gyerekek, fiatalok, szülők, nagyszülők, hívők és nem hívők, kőművesek, asztalosok, szakácsok, zenészek, írók, festőművészek, szobrászok, varrónők...) Hova vigyem és meddig? A NAGYBÖJT témájára készített saját alkotásotokat juttassátok el legkésőbb virágvasárnapig (2021. március 28-ig) a plébániahivatalba. Lesz kiállítás? A húsvéti ünnepekre minden alkotást kiállítunk a templomban. Majdnem elfelejtettük! Lesz még egy meglepetés is! Minden alkotó gazdag jutalomban részesül. Leadási határidő: 2021. március 27.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy túl hamar itt hagyott bennünket

Franc Tkalec – Feri (1978. 04. 25. – 2021. 01. 26) Lendváról

Szűkebb családi körben búcsúztunk el tőle a petesházi temetőben. Mindenkinek köszönjük a kinyilvánított részvéteket. Emléked a szívünkben örökké élni fog. Gyászoló nővérei: Klaudija, Lidija és Lea családjukkal

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

„KITESSZÜK A SZŰRÉT…” Kárpát-medencei népművészeti pályázat Böjt és étel A lendvai plébánia előadást szervez Čizman Marko lelkésszel és szakáccsal a Böjt és az étel címmel. Csatlakozzon hozzánk hétfőn, március 1-jén 20.00 órakor a Zoom applikáción keresztül. Elérhetőség: www.zupnija.lendava.si.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .

A Bihari Népművészeti Egyesület a Népművészeti Egyesületek Szövetségével és a Hagyományok Házával együttműködve meghirdeti a IX. Országos szűr-, szűrrátét-, nemezkészítő és szűcshímzés pályázatát. Hagyományos és modern tárgyakat, gyapjú- és nemezviseleteket, valamint használati tárgyakat várnak, amelyek a mai lakáskultúrában szűr-, szűcsmunkákkal vannak díszítve vagy nemezeléssel készültek. Az érdeklődők az alábbi kategóriákban pályázhatnak: viseletek és kiegészítőik, otthon és környezete, lakáskultúra és használati tárgyak. Jelentkezési határidő: 2021. február 28. További információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/5728

13


Info Humor

Horoszkóp

A háziállatok versenyeznek, hogy melyikük a legfélelmetesebb. Azt mondja a disznó: – Belehempergek a sárba, visítva rohangálok körbe, az összes baromfi megijed tőlem. Mondja a bika: – Felszegem a fejem, fújtatok egy kicsit, rohangálok a réten, az összes tehén, birka szerteszéjjel fut. Mondja a csirke: – Úgy teszek, mintha döglött lennék, a fél ország összecsinálja magát a félelemtől, hogy madárinfluenzám van... Egy nő albérletet keres. Meg is találja az igazit, olcsó is, kényelmes is, csak egy nagy folt van a plafonon. Megkérdi a nőt, aki ki akarja neki adni a szobát. – Mi az a folt a mennyezeten? – Hát, tudja, itt Ön előtt egy kémiaprofesszor lakott, aki mindenféle vegyszerrel kísérletezett. – Ja, akkor az egy vegyszer! – Dehogy. Az a profes�szor. Behívja a cég vezérigazgatója az egyik alkalmazottját. – Nos, Mr. James, Ön már egy éve dolgozik vállalatunknál. A postázási részlegen kezdte, aztán röpke két hét alatt átkerült az értékesítésre. Egy hónap múlva már területi képviselő lett. Mindössze négy hónap után kinevezték az értékesítés vezetőjének. Most pedig, mivel komolyan foglalkozom a vis�szavonulás gondolatával, megkérdezném, hogy mit szólna a vezérigazgatói poszthoz? – Köszönöm! – feleli az alkalmazott. – Köszönöm? Ez minden, amit egy ilyen hatalmas ajánlatra tud mondani?! – Jó, akkor „Köszönöm, Apu!”

14

Kos Már. 21. – ápr. 20. Most bármit elérhet, amit kitűzött. Nagy változásokat tehet az életében, különösen a pénzügyeket illetően. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Legyen óvatos és ne sértse meg a főnökét. Ön elmenne a mostani munkahelyéről, de ez nem lenne jó döntés. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Olyan feladatot vállal magára ezen a héten, amit még nem tud teljesen átlátni. Nincs oka félelemre. Rák Jún. 22. - júl. 22. A céljai megvalósításához üzlettársra vagy hitelre lesz szüksége, de az is lehet, hogy mindkettőre. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A párkapcsolatában most nem igazán harmonikus a hangulat. Igyekezzen, és minden jobbra fog fordulni. Előző keresztrejtvényünk megfejtése: Virtuális nyílt nap régi és új képzési programokkal. A szerencse Toth Julij domonkosfai olvasónknak kedvezett. Gratulálunk, nyereménye a Zala György – A millennium szobrásza című könyv és Pál Péter Kétidő című verseskötete, melyeket postai úton juttatunk el. E heti keresztrejtvényünk beküldési határideje március 8. Címünk: Népújság, Fő utca 124., 9220 Lendva, illetve info@nepujsag.net. Sok szerencsét!

Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Most egy közös vállalkozás a régi párkapcsolatnak is új lendületet adhat. Ezért mielőbb vágjon bele.

kulcslyuk 2021

Škrilec Peter, a lendvai fotóklub tagja A legjobb dolgok az életemben: • A családom, a barátok, a fényképezőgép. Amire szívesen visszaemlékszem: • Az első hosszabb utazásomra Fehéroroszországban. Ahová már holnap elutaznék: • Thaiföld, Irak. A szabadidőmben: • Fényképezek. Ami azonnal fel tud bosszantani: • Amikor valaki hazudik. Ami nagy hatással volt az életemre: • Az emberek, akik körülöttem vannak. A legnagyobb őrültség, amit tettem: • Volt sok, inkább megtartanám magamnak. A leghasznosabb tárgyam (de nem a mobilom): • Autókulcs, számítógép.

Szűz Aug. 24. – szept. 23. A munkahelyén végre tisztázódnak a problémák, ami megnyugvással tölti el. Vigyázzon az egészségére.

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Úgy érzi, hogy senkitől sem kap elég érzelmi támogatást. Pedig vannak, akik örömmel segítenének. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Legyen nagyon óvatos a közlekedésben. Jó ötlet lenne ugyanakkor, ha szakmai tanfolyamra iratkozna be. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Elautózni Portugáliából Oroszország másik végéig. A leghaszontalanabb tárgy a háztartásomban: • Nincs, mert ha lenne, kidobnám. Akivel egyszer szeretnék találkozni: • Lewis Hamiltonnal. Ha zene, akkor: • Eminem. Amiről a legtöbbet tudok beszélni: • Autókról, fényképezésről. A Muravidék legszebb helye: • Lendva.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Ezen a héten végre valóban rászánja magát, hogy társra találjon, és mindent meg is tesz érte. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ha sokasodnak a problémák a munkahelyén, ezt most vegye új lehetőségnek. Már rég váltani kellett volna. Halak Febr. 20. – már. 20. Udvarolni akarnak önnek, de a kapcsolata megfelelő, és nem érdekli az új. Szerencséje lesz a pénzügyekben!

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .


Horizont 5 határon át Kárpát-medencei vetélkedő

Sok új érték bukkan fel

A három éve először megtartott Négy határon át vetélkedő pozitív visszhangja arra buzdította a szervezőket, hogy a 2020/2021-es tanévben folytatásként megszervezzék az 5 határon át Kárpát-medencei online, interaktív honismereti vetélkedőt, amelyen négy muravidéki tanuló is sikeresen szerepelt. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

2018-ban a Kár pátmedencei Közművelődési Kerekasztal Fórum tagjai (a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) egy olyan jellegű vetélkedő szervezésében gondolkodott, amely vala-

tiségi Művelődési Intézet (MNMI) munkatársa és az idei verseny muravidéki szervezője. – Ő volt az, aki magát a rendszert kitalálta és egy-egy segítővel a többi Kárpát-medencei régióból meg is szervezte. A Négy határon át mint csapatos vetélkedő a Kárpát-medencei értékeket karolta fel, a döntője Lakitelken zajlott. A Muravidékről három csapat vett részt a döntőben, a lendvai csapat elvitte a harmadik helyezést – mondta

rendszerben lévőkkel és az azt működtetőkkel. Ezen kívül segítem a muravidéki zsűri munkáját, valamint gyűjtöm és továbbítom a versenyzők feladatait – nyilatkozta Stampah Miha,

kolából és Sólyom Bori a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolából eddig nagyon jól teljesítettek, a feladatok megfejtése nem okoz nekik nagyobb gondot, a virtuális megmérettetésben magabiztosan és ötletekkel teli módon, kreatívan haladnak előre. A vetélkedő minden fordulója sokrétű munkával jár, a mondák és értékeink mellett sok más ismeret elsajátítására is lehető-

mítoszok és legendák a Kárpát-medencéből témakörben. A négy régióhoz a korábbi szervezők közülk csatlakozott még Kárpátalja (Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület) és Magyarország (Nemzeti Művelődési Intézet). Minden régióban kineveztek egy koordinátort – a Muravidékről Stampah Miha tanár vállalta a feladatot: – Az 5 határon át rendszerében a muravidéki koordinátor szerepét töltöm Kepe Kocon Lili szervező és zsűritag sikeresnek értékeli a vetélkedőt.

Vetélkedő az online térben: a négy muravidéki diák jól szerepel. milyen módon összehozná a fiatalokat a hozzájuk közelebb álló, online világban is. – Ekkor jött létre a Négy határon át című vetélkedő, melynek megálmodója Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója volt, aki sajnos idén február elején elhunyt – nyilatkozta lapunknak a vetélkedő kezdeteiről Kepe Kocon Lili, a lendvai Magyar Nemze-

Kepe Kocon Lili. Mivel a vetélkedőnek nagyon jó volt a visszhangja, a Kárpát-medencei Kerekasztal Fórum a folytatása mellett döntött, így a 2020/2021es tanévben a külhoni és anyaországi magyar általános iskolák felső tagozatos diákjai, vagyis a 11–15 évesek részére (egyéni kategóriában) 5 határon át címmel online többfordulós vetélkedőt hirdetett meg a mondák, valamint

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .

be, vagyis tartom a kapcsolatot a résztvevőkkel és a vajdasági főszervezővel. Az idei vetélkedőben egy kvízt, illetve kvízsort készítettem, amit egy szöveggyűjtemény alapján kellett a fiataloknak megoldaniuk. Részt vettem a szöveggyűjtemény elkészítésében, elrendezésében, valamint az összes forduló kitalálásában, ötletelésében. Szóval átlátom a rendszert és tartom a kapcsolatot a

aki az online vetélkedő alapkoncepciójának egyik ötletgazdája is volt. A vetélkedő első négy fordulója csak regionális elbírálásban részesül (mindenki a saját régióján belüli versenyzőkkel versenyez). A vetélkedőre beküldött anyagokat szakmai zsűri – a Muravidéken Kolosa Tanja, Soós Péter, Kepe Kocon Lili – értékeli meghatározott pontrendszer alapján. A vetélkedő ötödik fordulójában együtt versenyez az összes régió – itt már minden régióból az öt legügyesebb diák méri össze tudását. A vetélkedő pillanatnyilag a negyedik fordulónál tart. A négy muravidéki versenyző, Kepe Buda György, Magyar Miha, Tóth Teodor az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Is-

séget kapnak a feladatok megoldása során, például podcast és videó készítése és beküldése, az interjúkészítés fortélyai, jegyzetelés, térképkészítés, kutatás, információkeresés, kvízjátékok, improvizálás. Emellett a résztvevőknek megerősödik a nemzeti öntudatuk, új kapcsolatokra tesznek szert, folyamatos együttműködésben kell dolgozniuk, értékeket őriznek és teremtenek, illetve megismerik és elfogadják másokét. – A verseny során sok új érték kerül napvilágra, a saját régiónk számára is. Olyan legendák és mondák is előkerülnek, amelyek új értékként is helyet kaphatnak a honismereti irodalmunkban – értékelte az eddigi eredményeket Kepe Kocon Lili.

KÖVESSEN BENNÜNKET

15


Horizont Felívelőben a Rába-vidék

„Kmetija” – több mint egy mintaga

A Rába-vidék az utóbbi néhány évben egyre vonzóbb úticél. A helyiek felismerték, hogy a dimbes-dombos táj, az érintetlen természet, a nyugalom, a hagyományokra épülő gasztronómia és a helyi termékek olyan értékek, amik fellendülést is hozhatnak. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A m i k o r a s z l ové n mint agazdaság ter ve megszületett, már körvonalazódtak a célok és a lehetőségek. Mára pedig a felsőszölnöki „Kmetija” a térség turisztikáért felelős központja lett, fiatal ügyvezetője pedig nagy lehetőségeket lát a vidék jövőjében. Kovács Tamás, a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője már pályakezdőként látta a Rába-vidékben rejlő lehetőségeket. Teljes gőzzel azon dolgozik, hogy a helyi turizmus szilárd gyökeret verjen és növekedjen. – 2010-ben jött az ötlet, hogy Felsőszölnökön a szlovén állam támogatásával egy szlovén mintagazdaságot kellene létesíteni. Gyorsan döntés is született, főleg azért, mert a térség kezdte elveszíteni eredeti arculatát, a lakosság felhagyott a mezőgazdasággal, ami mindig is az itteni ember jellemző életformája volt. 2015-ben meg is nyílt a mintagazdaság – mondja Tamás. Mindjárt az épület bejáratánál a maribori négyszáz éves szőlőtőke oltványát láthatjuk: kiemelt helyet kapott, nagy becsben tartják. Teszünk egy sétát az udvaron, és láthatjuk a legutóbbi sikeres pályázatok eredményét, a zöldparkot a játszótérrel és a szabadtéri fitneszparkkal, a kültéri konyhát kemencével és grillezővel. Hamarosan szaunázási lehetőség is lesz dézsafürdővel, hogy a téli kirándulások is kényelemben teljenek. Aztán felkapta-

16

tunk a melléképületekhez, ahol pajta, terménytároló, illetve félig nyitott istálló, a napos domboldalon pedig szabadon legelésző szarvasmarhák fogadnak. – Egy istállóval és 8 szarvasmarhával kezdtük, ma 27 van, és szinte teljesen önellátó a farm és az étterem. Először a marhákat élőállatként adtuk el, ma már feldolgozzuk a húsukat az éttermünk számára. Növénytermesztéssel is foglalkozunk, főleg az állatok takarmányozására. De van fóliasátras zöldségveteményesünk is, illetve másfél hektár gyümölcsösünk, aminek a termését vagy frissen adjuk el, vagy a feldolgozóüzemünkben saját gyümölcslét állítunk elő. Két apartmant és egy szobát tudunk biztosítani a vendégeinknek. A 2019es és a 2020-as nyarunk a járványhelyzet ellenére is teltházas volt – avat be minket Tamás. Mielőtt visszatérünk, hogy az étteremről és a turizmusfejlesztésről bővebben is szó essen, kíváncsivá tett a fiatalember története. Hogyan lett belőle az, aki, és mit jelent számára Magyarországon részben szlovén nemzetiségűként élni. – Habár az anyanyelvem a magyar, nagyon hálás vagyok az édesanyámnak és a nagymamámnak, amiért kiskoromban olyan sokszor szóltak hozzám vendül. Így szerettem meg a nyelvet és úgy nőttem fel, hogy fontos volt számomra, hogy ki vagyok és mik a gyökereim – meséli, és mindezt már csak azért is fontos megemlíteni, mert dönthetett volna akár úgy is, hogy máshol próbál

szerencsét, mondjuk Szlovéniában. – Általánosban, majd a gimnáziumban is tanultam a nyelvet, szlovénból is érettségiztem. Illetve egy félévet magyar cserediákként a lendvai kétnyelvű gimnáziumban tanultam. Igazán élveztem a Lendván töltött időt. Varga Veránál voltam elszállásolva, akinél rengeteget fejlődtem és a tanulásban is segített. Emlékszem, mennyire forszírozta, hogy szlovénul beszéljek hozzá, nagyon hálás vagyok neki ezért. Habár elsődlegesen a foci,

fantáziát abban, hogy kint maradok. Közben viszont átadásra került a szlovén mintagazdaság, ahova már a kezdetektől bedolgoztam, így egyre inkább láttam a jövőmet idehaza. Miután lediplomáztam, álláslehetőséget is kaptam a közhasznú kft.-nél. Pályázatokon, projekteken dolgoztunk, és valójában a mai napig ezt csinálom, de a turizmus fejlesztésére fordítom a legnagyobb figyelmet.

A helyi turisztika központja A mintagazdaság és az étterem az utóbbi években igazi hírnevet szerzett magának. Magyarország

nap pihenés alatt a látogató belekóstolhat két másik ország kultúrájába, remek túrázási lehetőségek vannak és a kerékpáros turizmus is jellemző. Folyamatosan próbálunk lépést tartani, figyeljük az igényeket, a trendeket és a lehetőségeket. Szlovéniában is népszerűsítjük magunkat, jelen vagyunk például az Agra éves vásárán is. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a szlovén minisztériummal, együtt próbáljuk ezt a vidéket fejleszteni, hiszen a fejlődés közös érdekünk. A mintagazdaság jelenleg öt teljes állású embert foglalkoztat, ketten a mezőgazdaságban és hárman a turizmusban dolgoznak. Egy állandó szakács pedig a

A Szlovén Mintagazdaság ügyvezetőjének, Kovács Tamásnak az a célja, hogy a Rábavidék turisztikailag ismert legyen. a Nafta utánpótlása miatt vállaltam be a cserediákprogramot, az ott szerzett tapasztalataim is hozzájárultak ahhoz, hogy érettségi után Szlovéniában tanuljak tovább. Akkoriban már körvonalazódott, hogy mi az, ami igazán érdekel. Ezért beiratkoztam a nyelvi előkészítőre Ljubljanába, majd a maribori egyetem közgazdasági szakára jelentkeztem és turizmust tanultam. Láttam

minden részéről érkeznek a vendégek és Szlovéniából is fogadnak egyéni és buszos kirándulókat Felsőszölnökön. Az ide látogatók számára ez a vidék még egy felfedezésre váró gyöngyszem, de vajon mi a vonzereje a térségnek? – A nyugalom, a táj, a turisztikai útvonalak, a két ország, Szlovénia és Ausztria közelsége egy fontos előny – vázolja fel Kovács Tamás. – Néhány

házias ízekről gondoskodik a konyhában. Az étterem hétvégenként tart nyitva, és háromhetente újul meg az étlap. Mivel a határmenti térségben túl nagy különbségek nincsenek a hagyományos ételekben, néhány igazán szlovén jellegzetességet is igyekeznek belopni a kínálatba. Kovács Tamás többek között a Rába-vidéki gibanicát említette meg, ami az eredeti muravidéki

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .


Horizont Vidékfejlesztés

azdaság A szlovén agrárium kihívásai édességnek egy újragondolt változata. A fejlődés akkor siker igazán, ha a helyi ember is élvezi az előnyeit. Az Őrség közelsége biztosan plusz előny a Rába-vidéknek is, de vajon az Őrség nyomába tud eredni? – kérdeztük végül a fiatal igazgatót. – Ezen dolgozunk. A turizmus fejlesztésével az a célunk, hogy minél csábítóbb legyen ez a térség. Ma már a helyiek is látják benne a lehetőséget és be lehet vonni őket. Ösztönözzük a lakosságot, hogy próbáljanak visszatérni a gazdálkodáshoz és készítsenek saját termékeket. Mi pedig segítünk abban, hogy azokat értékesíteni tudják. Már vannak olyan családok, akik újra tartanak szarvasmarhát, illetve bizonyos élelmiszereket készítenek. A Rába-vidéknek ugyan még nincs saját terméke, mint mondjuk az Őrségnek, de jó úton haladunk. Elsősorban a minőségre törekszünk, nem a mennyiségre. A legújabb projektünk keretében egy kisebb boltot alakítottunk ki itt a gazdaságnál, ahol már megvásárolhatók a helyi termékek – lekvárok, gyümölcslevek, péksütemények, tejtermékek. Még idén szeretnénk tíz újabb Rába-vidéki terméket piacra dobni – zárja gondolatait a gazdaság vezetője. A Rába-vidéken valami elindult. Épülnek az apartmanok, felújítják a vendégházakat, gazdára lelnek a régi épületek, szépen kúsznak felfelé az ingatlanárak. Egyre több a turista, és minél nagyobb a vendégszám, annál nagyobb lesz a kereslet a helyi termékekre. A fiatalos lendület, a nyitottság, a kreatív látásmód és a nagyratörő tervek a siker zálogai. Kovács Tamás megtalálta önmagát ebben a kihívásban.

A napokban beinduló mezőgazdasági szektor az elmúlt években számos nehézséggel küzdött, a 2020-as járvány pedig a problémákat sajnos csak tetézte, így nem a legjobb útravalóval indítjuk az évet. A szlovén agráriumnak számos nehézsége van, a következőkben csak a néhány legsúlyosabbat vázoljuk fel.

Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A 2020-as évben az agrárium szokásos időjárási, piaci nehézségeihez társult a járvány, amely a mezőgazdaság számos ágazatát és ezzel nagyon sok parasztgazdaságot is a megélhetés küszöbére sodort. Az európai statisztikai adatok alapján Szlovénia 2019-ben 3,3 százalékkal kisebb mezőgazdasági termelést mutatott fel, mint 2018-ban. Az adatok alapján csak Szlovákia áll gyengébben az uniós tagországok között, míg az említett egyéves időszakban Litvánia és Lettország 18, Franciaország 10, míg az EU egésze 2,4 százalékos növekedést produkált. A szlovén adatok tehát igencsak rossznak számítanak, különösen azért, mert a csökkenés leginkább a növénytermesztésre vonatkozik. Ennek okai igencsak bonyolultak, de nagyrészt annak tudhatók be, hogy az ország nem készült fel kellőképpen az éghajlatváltozásra, ennek hatásainak tompítására, hiányoznak az öntözőrendszerek, nincs kiépítve a növényi kultúrák megfelelő jégvédelme. A legvilágosabb példája a változó éghajlatnak az az adat, miszerint az utóbbi két évtizedben csak öt olyan esztendő volt, amelyben vagy aszály, vagy fagy, vagy jégverés nem tizedelte meg a termést. Nagy gondot okoznak az alacsony felvásárlási árak is, amelyek mellett csak nehezen képzelhető el növekedés, de ez leginkább a szervezetlen, egység nélkül fellépő gazdák kontójára írható. A szlovén agrárium egyik régi, de még mindig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .

jelenlévő problémája a sok kicsi termelő, akik képtelenek szervezetten és együtt fellépni. A kicsi szlovén parasztgazdaságok egyszerűen nem versenyképesek a jóval nagyobb uniós gazdaságokkal, de Szlovéniában a mezőgazdaság nem csak a profitról szól, hanem nagyon fontos tájvédelmi szempontokat is teljesít, így a szektor elvárhatja az állami támogatást is. Ennek ellenére is szükség lesz azonban a már említett közös és szervezett fellépés mellett a speciális piaci rések – például ökológiai gazdálkodás vagy falusi turizmus – keresésére. Említhetnénk itt azt is, hogy Szlovénia jóformán nem rendelkezik zöldségtermesztéssel, amely pedig nagy lehetőséget rejtene, különösképpen azért, mert ez a kisebb gazdaságokban is nyereséges lehet. Itt is azonban a közös fellépés, a szövetkezés hiányzik. Nem utolsó sorban, sőt inkább elsősorban több fiatalra van szükség az agráriumban. Annak ellenére, hogy már évek óta rendelkezünk különböző ilyen jellegű támogatásokkal, a helyzet nemigen javul, mert a fiatalok nem látnak megfelelő megélhetést és szociális biztonságot a szektorban. Szlovéniában továbbra is igen nagy problémát jelent a különböző élelmiszerláncok rossz működése, ahogy az eredetvédelmi rendszer kudarca is. Gondoljunk csak a búza felvásárlási árának minden évben jellemző kudarcaira, vagy például a tavalyi sertéskrízisre, arra a paradoxonra, amikor az ország szükségleteit még korántsem kielégíteni tudó

ágazat mellett a szlovén sertéshúst egyszerűen nem vásárolta fel senki, miközben egyszerű átcsomagolással a piacot ellepte a „szlovén sertéshús”. Hasonló a helyzet a marhahússal is. A EU-ban nagyjából 25 százalékkal magasabbak a marhahús felvásárlási árai, eközben a szlovén piacot ellepi az import marhahús.

Szinte biztos, hogy évről évre csökkenni fog továbbra is az agráriumból élők száma, a kicsi és közepes parasztgazdaságoknak pedig csak több tudással, jobb szervezéssel és költségracionalizálással lehet jövője. A versenyképesség a nagyobb hatékonysággal, produktivitással növekedhet, Szlovénia esetében pedig feltétlenül szükséges, hogy az állam kiegyenlítő intézkedésekkel vegye figyelembe a termelés nehézségeit. Mindenki azt szeretné ugyanis, hogy lakott és rendezett vidékkel rendelkezzünk.

heti recept

Almás-mákos rakott guba • • •

Hozzávalók a gubához: 6 db kifli • 600 ml tej • 20 g vaníliás cukor 3 db tojássárgája • 180 g darált mák 80 g cukor

• • •

A rétegezéshez: 3 db piros alma • 1 ek vaj • 1 db citrom héja pár csepp citromlé • 30 g cukor 1 tk őrölt fahéj

A tetejére: • 3 db tojásfehérje • 180 g cukor Elkészítés: Az almás-mákos guba alapjához a kifliket ujjnyi karikákra vágjuk, a többi hozzávalót pedig összekeverjük. Az almákat megtisztítjuk, kivágjuk a magházaikat, kisebb kockákra vágjuk őket, majd egy serpenyőbe dobjuk a többi hozzávalóval. Közepes lángon 6–8 percig pároljuk őket. A sütőtál aljára rakunk a mákos-tejes keverékbe áztatott kiflikarikákból egy réteget, erre jön egy réteg alma, majd így tovább, amíg minden elfogy. Betoljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe és 30 percig sütjük. A sütés vége felé elkezdjük robotgéppel, magas fokozaton felverni a tojásfehérjét, majd félúton, amikor már kifehéredett a habja, 2–3 lépésben hozzászórjuk a cukrot, miközben folyamatosan, magas fokozaton dolgoztatjuk a robotgépet. A habcsókállagú habot a megsült guba tetejére kenjük, majd visszatoljuk a 200 fokra állított sütőbe kb. 13–15 percre, amíg megpirul a teteje. Amikor langyosra hűlt, már ehetjük is.

17


Sport Muravidéki sporttörténetek (14)

Jelenleg is sikersport a cselgáncs A lendvai cselgáncs a ’90-es években – ahogy a 21. század már eltelt két évtizedében is – sikert sikerre halmozott mind gyermek, mind ifjúsági, mind felnőtt szinten. Lendva több ízben országos bajnokságok helyszíne is volt. A ’90-es években is folytatódtak a lendvai cselgáncs sikerei. 1991ben például a lipnicai Alpok–Pannónia nemzetközi utánpótlásversenyen Pukl a 31 kg-os kategóriában

Slovenska Bistricán az országos utánpótlás-bajnokságon Škafar Valentina a 40 kg-os kategóriában győzött, míg Ščap Karla második lett. Ugyanebben az évben a felnőtt versenyzők

kategóriában második lett, míg az ifjúsági bajnokságon Lešnjak a 78 kg-os kategóriában bronzérmet szerzett. Hasonló eredmények születtek végig az ezredfordulóig. 2000-ben

Časar Tadej küzdelem közben.

A 2009-es ifjúsági bajnokság Lendván. első lett, míg a 46 kg-os kategóriában Tkalec, illetve az 55 kg-os kategóriában Tratnjek a harmadik helyet szerezte meg. Ugyanezen a versenyen Lešnjak a második helyen végzett.

között Breznik és Lešnjak bekerült a legjobb nyolc versenyző közé. 1992-ben a Mariborban megszervezett övek szerinti országos bajnokságon a barnaövesek között Bakan a 71 kg-os

már új szereplőkkel, de továbbra is szép eredményeket hozott a lendvai dzsúdó. Így a Celjében megszervezett általános iskolai országos bajnokságon Hajdu a 42 kg-os

Kezdés március második felében(?) Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a szlovén kormány két hete enyhítette a járványügyi korlátozásokat a sporttevékenységek terén, így a labdarúgó másodosztály, valamint az ifjúsági első osztály labdarúgói is munkához láthattak, továbbá a női első osztály, a futsal első- és másodosztály, illetve utóbbi ifjúsági bajnoksága is folytatódhat. Az említett bajnokságok játékosai, a szakmai stáb, illetve a versenyek szer-

18

vezőinek is kötelező hetente koronavírustesztre jelentkezni. Azoknak, akik már átestek a fertőzésen, nem kell teszteltetniük magukat, ám átesettségüket bizonyítaniuk kell egy korábbi pozitív PCR vagy antigén gyorsteszttel, amelyek nem lehetnek 21 napnál, illetve fél évnél régebbiek, vagy egy orvosi igazolással, amely bizonyítja, hogy a fertőzésen átesett személy első tünetei óta még nem telt el 6 hónap. Nem hivata-

los információk alapján a szlovén labdarúgó másodosztály bajnoksága március 21-én folytatódna. Az idény végéig a csapatok tíz meccset játszanának, először a három elhalasztott őszi fordulót, utána pedig felső- és alsóházra osztódva küzdene meg a 8–8 csapat a bajnoki címért, illetve a bennmaradásért. Ezzel a liga május 19-én érne véget, a feljutási meccseket pedig május 23-án és 27-én tűznék naptárra. F.h.m.

kategóriában első, Benko a 63 kg-os osztályban második, míg Mlinarič M.a 66 kg-os kategóriában harmadik lett. Ljubečnán az ifjúsági kategória országos bajnokságán Benko Lea a 63 kg-os, míg Premoša Alenka a 70 kg-os kategóriában az első helyet vitte el. Már a következő évben a portoroži országos bajnokságon Recek Gorazd a 100 kg-os kategóriában az első, Premoša Alenka (78 kg) a második, míg Rojko Tadeja (52 kg) a harmadik helyen végzett. 2002-ben az általános iskolások országos bajnokságán Lešnjak Sendi (57 kg) és Brda Andrej (55 kg) az első helyen, Časar Tadej (50 kg) a második, míg Mlinarič Blaž (60 kg)

és Žunič Doris (52 kg) a harmadik helyen végzett. A fiúcsapat a bajnokságon első, míg a lánycsapat második lett. 2006-ban és 2009-ben is Lendván szervezték meg az ifjúsági országos cselgáncsbajnokságot. Ezeken sajnos nem születtek látványosabb lendvai eredmények. A most már több mint 60 éves lendvai cselgáncs mindenképpen a város egyik legtömegesebb és legsikeresebb sportágává vált. Az elmúlt 60 esztendőben Vučak Ladislav, Vučak Aleksander, Kovač Zdenko, Kovač Jože, Breznik Ivan, Činč Jože és Varga Dušan edzőknek hála számos sikert élhettünk meg. fhm, tt

A Mura továbbra is a harmadik helyen A Mura labdarúgói a tavaszi idény harmadik fordulójában sikeresen begyűjtötték mindhárom pontot, legyőzve a sereghajtót: Mura – Gorica 3:1 (1:1). A muraszombatiak már a találkozó második felében megszerezték a vezetést Maroša révén, ám bő 10 perccel később a Gorica egyenlíteni tudott Paljk

góljával, így 45 perc után 1:1 volt az állás. A fordulás után a 63. percben szerezték meg ismét a vezetést a házigazdák, amikor is Karničnik megpattanó lövése került a kapuba. A meccs hajrájában szabadrúgáshoz jutott a Mura, amelyet Bobičanec értékesített, így a végeredmény 3:1 lett. F.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .


Sport

Közös regionális edzéshét Lendván A cél a felsőházba jutás Közös regionális edzéshetet tartott a múlt héten Lendván a Mladost Tol­las­ labdaklub, miután hosszú idő után ismét engedélyezték az edzéseket a kontakt

és a technikán javítottak, délután pedig mérkőzéseket játszottak, ami már nagyon hiányzott a játékosoknak. A tollaslabdás utánpótlás-válogatott tagjai szá-

részt ezeken a tréningeken. Bedič Nika, a lendvai klub tehetséges fiatal játékosa számára az év egyik nagy tornája az U17-es serdülő tollaslabda Európa-baj-

Múlt szombaton megkezdte az edzéseit a hos�szúfalui Olimpija labdarúgócsapata. Szinte minden játékosuk megjelent az első közös munkán az új edző, Zver Aleš vezetésével. A csapat a tervek szerint heti öt edzést tartana,

mért versenyezhessenek. Ennek érdekében már korábban több új játékost is igazoltak. Az átigazolási időszak utolsó napjaiban még csatlakozott hozzájuk az ifjú Požonec Robert, aki korábban a Nafta 1903 és a Veržej játékosa

Megkezdte az edzéseit a hosszúfalui Olimpija csapata. Hosszú szünet után újra a parketten a tollaslabdázók. nélkül űzhető sportágakban is. A lendvai klub mellett jelen volt a Ma­ribor Branik és a BK Kun­gota csapata is. Reggel főleg a kondíción

mára ezen a héten közös felkészüléseket szerveznek Mariborban. A lendvai Mladostból Bedič Nika és Hac Györkös Anel vesz

nokság lesz nyár végén, amelynek – remélhetőleg – Podčetrtek ad majd otthont. Sz. R.

Lendvai győzelem a Muraközben A Naf ta 1903 múlt szombaton a Muraközbe látogatott az NK Polet csa-

szerezte, majd Rebernik büntetőből növelte tovább a vendégek előnyét.

kapus felé, majd pontos mozdulattal átemelte rajta a labdát és beállította

majd azt a felkészülési meccsek ideje alatt eg�gyel csökkentenék. Zver szerint hiányozni fognak a barátságos mérkőzések, s az edzések hiánya nagy kár t okozott, hiszen a szünet túl hosszú volt, de végül is minden klub ugyanabban a helyzetben van. Az edzők most azon dolgoznak, hogy minél előbb pótolják az elmaradást. Az Olimpija vezetősége szeretne a Muravidéki Liga felsőházába jutni, hogy ott majd a bajnoki cí-

is volt. A hosszúfaluiak kapusedzőt is szerződtettek Prša Darko személyében, aki a Nafta, a Mura, a Čarda, Odrijánc, valamint Tornisa kapusa is volt, illetve Ausztriában is védett. Az Olimpija pénzügyileg is stabil, nemrég a Prekmurec d.o.o.-val is partnerek lettek. F.h.m. Sz.R.

nepujsag.net

22. forduló 22. forduló Mura – Gorica Maribor – Celje Aluminij – Olimpija Bravo – Koper Domžale – Tabor

Győzelem a felkészülési meccsen: NK Polet – Nafta 1903 1:4 (1:2). patához, akiket fölényesen legyőztek: NK Polet – Nafta 1903 1:4 (1:2). A muraszentmártoni csapat ellen, amely a horvát harmadosztály északi csopor tjában verseng, nem lépett pályára sem Novinič, sem Vinko. A délben kezdődő találkozón az első gólt Haljeta

A félidő vége előtt még Glavica tudott kozmetikázni az eredményen, így 1:2-vel vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészben is tizenegyest lőhetett a Naf ta, amelyet Szabó értékesített. A mérkőzés legszebb gólját Bizjak szerezte, amikor is egyedül roboghatott a

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 2 5 .

az 1:4-es végeredményt. Mindkét gárda edzője lehetőséget adott a cserejátékosoknak is, hogy bizonyítsanak. A Nafta 1903 kezdője a következő volt: Kisovec, Drk, Meshack, Haljeta, Oštrek, Szabó, Rebernik, Židan, Bizjak, Pirtovšek T., Živko. F.h.m.

3:1 (1:1) 0:1 (0:0) 0:0 (0:0) 3:0 (1:0) 2:1 (0:1)

ZTE – Újpest Ferencváros – Honvéd MOL Fehérvár – DVTK MTK – Mezőkövesd Budafok – Puskás AFC Paks – Kisvárda

3:0 (1:0) 1:0 (0:0) 1:3 (1:0) 0:0 (0:0) 0:3 (0:1) 3:0 (2:0)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 22 12 6 4 29:15 42 2. Maribor 22 11 7 4 42:28 40 3. Mura 22 10 7 5 27:16 37 4. Domžale 22 8 8 6 33:28 32 5. Bravo 22 7 9 6 23:22 30 6. Koper 22 8 6 8 30:30 30 7. Celje 22 7 5 10 21:24 26 8. Tabor 22 7 5 10 25:29 26 9. Aluminij 22 4 8 10 17:33 20 10. Gorica 22 3 5 14 15:37 14

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 22 16 5 1 45:12 53 2. Puskás AFC 22 12 3 7 32:28 39 3. MOL Fehérvár 22 9 6 7 44:28 33 4. MTK 22 9 6 7 31:28 33 5. Paks 22 9 5 8 45:40 32 6. Kisvárda 22 8 7 7 22:28 31 7. Mezőkövesd 22 8 6 8 23:27 30 8. ZTE 22 7 4 11 40:41 25 9. Újpest 22 7 4 11 26:48 25 10. Budafok 22 6 5 11 27:42 23 11. Honvéd 22 5 7 10 32:33 22 12. DVTK 22 6 2 14 26:38 20

A 23. forduló párosítása 2021. február 24-én és 25-én: Koper – Mura, Tabor – Maribor, Olim­pija – Domžale, Celje – Bravo, Go­ rica – Aluminij.

A 23. forduló párosítása 2021. február 26-a és 28-a között: ZTE – MOL Fehérvár, MTK – Ferenc­ vá­ros, Paks – Újpest, Puskás AFC – Honvéd, DVTK – Mezőkövesd, Budafok – Kisvárda.

19


MURAVIDÉKI KÉPESLAPOK

Fotó: Lešnjak Alfred

Profile for Népújság

Népújság, 2021. 08. 25.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 8. sz.

Népújság, 2021. 08. 25.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 8. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement