__MAIN_TEXT__

Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

65. évfolyam 7. szám Lendva 2021. február 18. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

7–14. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

(Fotó: Galič Tomaž)

Űzd el a telet!

Az idei farsang ugyan nem volt bálos és mulatós, de a téltemetés nem maradt el. A Lendvára is ellátogató híres

kurentek a hagyományhoz híven kitáncolták a telet, mely éppen a farsangvégi napokban mutatta meg leg-

élesebb fogát. A böjt előtti húshagyókeddnek mindig megvan a varázsa, többen is jelmezbe bújtak, a gyere-

Göncz Vaupotič Elvira, az LKKSz új elnöke:

kek élvezték… Farsangi fotófelhívásunkra szép számú kép érkezett, válogatásunk a hátsó borítón látható.

„Mivel az egyesületek vezetői megfelelőnek láttak a posztra, illett elfogadni a felkérést” 6 . oldal


Iránytű Kovács Zoltán államtitkár Pártosfalván

Szlovénia is részt ve Tomka Tibor

Csak jöjjön már! Az EU szakhatósága által engedélyezett Covidvakcinák igencsak lassú beszerzését, illetve Magyarország – és most már néhány más tagország – különutas orosz és kínai oltóanyag-beszerzését az úgynevezett központi uniós hatalmak árgus szemmel figyelik, azt emlegetve, hogy a különutas akciók veszélyeztetik az európai egységet. Lehet, hogy ez igaz, de legalább ennyire veszélyezteti az unió egységét, hogy a tagállamok közötti határok kérdését is mindegyik tagország teljesen önkényesen kezeli. Németország például jóformán lezárta a határait Csehország és az osztrák Tirol felől, féltve a lakosságot a Covid utóbbi időben megjelent fertőzőbb, brit, dél-afrikai vagy éppen brazil mutánsai miatt. Nagy-Britanniába – igaz, már nem tagja az EU-nak – szinte lehetetlen beutazni, kétszeri negatív tesztre és karanténra van ugyanis szükség, annak ellenére, hogy az EU-val összehasonlítva jóval több embert oltottak már be. Igaz, még mindig nem elegendőt, hogy igazából hatással legyen a járvány alakulására. Mindez természetesen azért van, mert még mindig nincs kellő mennyiségű vakcina, amely – legalábbis a jelenlegi ismereteink szerint – az egyedüli megnyugtató fegyverünk a járvány ellen. A vakcina beszerzése tehát kulcskérdés, legyen az amerikai, német, brit, kínai vagy éppen orosz. A felsoroltak mindegyike szinte biztosan hatásos és biztonságos, ugyanis milliók megkapták már, komolyabb mellékhatásokról pedig nem tudni. Természetesen mindegyiknek bizonyítania kell az uniós szakhatóságnál – ha ezt a tagországok ki tudják várni – vagy a nemzeti, tagországi szakhatóságoknál. Csak jöjjön már!

Budapesten, illetve vidéki helyszíneken szeptember 25-e és október 14-e között kerül megrendezésre az „Egy a természettel” vadászati és természeti világkiállítás, melyet 50 év után újra megszerveznek Magyarországon. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős magyar államtitkár kedden Ljubljanában tárgyalt Jože Podgoršek szlovén mezőgazdasági miniszterrel a világkiállítás kapcsán, majd Pártosfalván találkozott a vadászati vezetőkkel. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Szlovénia erdészettel, vadászattal, élelmiszeriparral és élelmiszergazdasággal foglalkozó szervezetei részt fognak venni a kiállításon, a megnyitón pedig ott lesz a szlovén szakminiszter is. – Évek óta zajlanak az előkészületek, melyekkel

a meghívott országokat igyekszünk elérni és a döntéshozókkal párbeszédet folytatni. Podgoršek úrral nagyon tanulságos és gyümölcsöző beszélgetést folytattunk. A szlovén kormány és a minisztérium is pontosan azokat a kérdéseket, problémákat és megoldásokat látja, amelyeket mi is be akarunk mutatni a

világkiállításon. Szlovénia is képviseltetni fogja magát Budapesten, mi pedig ehhez megteremtjük és biztosítjuk a feltételeket – nyilatkozta az államtitkár a sikeres találkozót követően Pártosfalván, ahol Lado Bradač, a Szlovén Vadászati Szövetség elnöke, illetve Rituper Ludvik, a Muravidéki Vadászegyletek Szövetségének vezetője

Iskolabővítés Lendván

Az iskola új épületrésze külön bejáratot kap és önálló lesz a közműrendszere is, ami lehetővé teszi az elkülönített működtetést is.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Farkas Brigita, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os HÉA-t kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

Lendva Község mintegy 850 négyzetméter alapterületű melléképülettel bővíti az 1. Sz. Lendvai KÁI-t. Ez a prognosztizált helyszűkére lesz megoldás, amit a demográfiai előrejelzések szerint a kö­ zeljövőben beiratkozók növekvő számára alapoznak. Mivel a járvány miatt az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium tavaly tavasszal nem tette közzé a 2021–2024-es időszakra vonatkozó óvodai és

iskolai társfinanszírozási pályázatát, a beruházási eljárás nem indulhatott el a tervezett időben. A helyzet javulásával a kiírás megjelent, s Lendva Község már közzétette a munkálatok kivitelezésére vonatkozó pályázatot: a tervek szerint 19 x 19,70 méteres melléképülettel a meglévő objektum északkeleti részét toldják meg, melyben termeket és egyéb helyiségeket alakítanak ki. A beruházás becsült értéke

1,5 millió euró, amelynek kétharmadát az oktatási minisztérium biztosítja. Az építési munkálatok kivitelezésére közzétett községi pályázat határideje február 24-e, a minisztériumhoz március 1-ig kell benyújtani a szükséges dokumentációt. Az építkezés a beruházás minisztériumi jóváhagyását követően azonnal elkezdődik. A munkálatok befejezését augusztus végére tervezik. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .


Nemzetiség

esz a vadászati világkiállításon vesz

Kovács Zoltán kormánybiztos a pártosfalvi vadászotthonban megtartott találkozón, miután Szlovénia megerősítette részvételi szándékát a világkiállításon.

fogadta. A vadászházban zajlott konferencián a kormánybiztos részletekbe menően is bemutatta a tervezett világkiállítást, illetve tágabb értelemben is szólt a vadgazdálkodás fontosságáról. A szlovéniai partnerek az országos, majd a regionális vadgazdálkodásról alkottak képet. Lado Bradač az országos vadászati szövetség munkáját mutatta be, törekvéseiket és eredményeiket, egészen a veszélyeztetett, illetve visszatelepített állatfajokig. Rituper Ludvik

Általános iskolai beiratkozás a kétnyelvű területen

Kevesebb az elsős, mint tavaly A jelenlegi beiratkozási adatok szerint (a beiratkozás még február végéig aktuális) a 2021/22-es tanévben a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban összesen 80 elsős kezdi meg az iskolát, ami közel húsz százalékkal kevesebb, mint az idei tanévben. A magyarországi tanulók beiratkozása – ennek trendje az idén is folytatódik – még nem zárult le. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A l e g n a g yo b b k ét nyelvű iskolába, az 1. Számú Lendvai KÁI-ba a 2021/22-es tanévre 58 tanulót írattak be a szülők, ebből a gyertyánosi tagiskolába hét kisdiákot.

A központi iskolában 17 gyereket írattak a párhuzamos írás- és olvasástanítás programba (PÍOT), egyet a magyar anyanyelvi, 33-at pedig a szlovén anyanyelvi programba. A gyertyánosi fiókiskolában négy tanuló kezdi meg az első évet szlovén, három pedig a

magyar anyanyelvi programban. A 2. Számú Lendvai KÁI-ba, mely a sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadja, a tanulók szakvéleményi végzés alapján iratkozhatnak be. Mivel ezeket általában az iskolaév elején adják ki, az iskola

A következő tanévben a kisiskolások mintegy 30 százaléka kezdi a betűvetést párhuzamos szlovén–magyar, illetve magyar nyelvi csoportban. N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .

jelenleg nem rendelkezik beiratkozási adatokkal. A Dobronaki KÁI-ba összesen 11 tanulót írattak be első osztályba. A szlovén anyanyelvi csoportban kilenc tanuló indul, míg magyar nyelven kettő tanuló sajátítja el majd a betűvetést. A Göntérházi KÁI-ban öt tanuló kezdi meg az első osztályt az új tanévben. A magyar nyelvi csoportban két tanuló, a szlovén anya-

a Muravidék vadgazdálkodásának jellegzetességeit szemléltette számadatokkal kiegészítve. Bradač a találkozót rendkívül eredményesnek ítélte, a világkiállításon való részvételt pedig kiemelten fontosnak tartja. A résztvevők egyetértettek abban, hogy szakmailag tartalmas megbeszélésen vannak túl, további együttműködési lehetőségeket is felvetettek, többek között a Nimród magyarországi vadászlap, illetve a szlovén vadászszövetség hírlapja, a Lovec között. nyelvi csoportban szintén két tanuló, a párhuzamos írás- és olvasástanítás programban pedig egy tanuló kezdi a tanévet. A Pártosfalvi KÁI-ban az eddigi adatok szerint szeptemberben összesen hat elsős tanuló kezdi meg az új iskolaévet; a központi iskolába, Pártosfalvára négy, Hodosra kettő elsős fog járni. A domonkosfai fiókiskolából pedig még nincs adat. Mivel a magyarországi gyermekek beiratkozása még nem zárult le, az utóbbi két iskola adatai márciusban lesznek véglegesek. FaBri, ak

Kétmillióról szól a kormányhatározat A múlt héten a szlovén kormány határozatot fogadott el a kétnyelvű községek kétnyelvűségének, illetve az őshonos nemzeti közösségek finanszírozásáról 2021-ben. A megközelítőleg kétmillió euró értékű kereten kilenc kétnyelvű község (Koper, Ankaran, Izola, Piran, Lendva, Marác, Dobronak, Hodos és Sal), valamint a Sali MNÖK osztozik. Az utóbbi élt a törvény adta lehetőségekkel, és közvetlen, a községtől független kormányfinanszírozást kért. A többi említett község és a községi nemzetiségi közösségek az eddig megszokott módon tárgyalják meg a beérkezett összeg felosztását. A kormány a határozat kézbesítésétől számított tíz munkanapon belül ígéri az összegek folyósítását. tt

3


Muravidék Dobronak Község Tanácsa

Már év elején költségvetés-módosítás

A múlt héten Dobronak Község Tanácsa virtuálisan tartotta meg ülését, amelyen nagyobb vita nélkül elfogadták a 2021-es költségvetés módosítását. Előtte meghosszabbították Klujber Varga Brigita és Rožman Nagy Mojca (a község által delegált két eddigi tanácstag) mandátumát a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola tanácsában. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

Dobronak Község költségvetés-módosítását a gazdasági és társadalmi tevékenységek bizottsága már egy nappal a tanács előtt megtárgyalta, így az ülésen Tkalec Tanja számvevőtől egy rövid beszámoló hangzott el. Kardinar Marjan polgármester a módosítás szükségességéről elmondta, hogy a költségvetés kivitelezésénél a legnagyobb

nehézségeket az államtól függő projektek okozzák. A közeszközök ugyanis csak a tervezett és a költségvetésben szerepelő tételekkel pályázhatók meg, így ha a pályázatok kiírása késik (és ha ezeket megismétlik), az eljárások elhúzódnak, a pénzek lehívása nem történhet meg, végeredményként a projektek sem valósíthatók meg. A közel 500 ezer euróval módosított költségvetést két kerékpárút (Dobronak–Tornisa és Dobronak–Kebele) és

a mezőgazdasági-üzleti övezet útburkolatának javítása indokolta, valamint a földek már több éve tervezett tagosítása. Sajnos a tagosítás az idei évben sem tud megvalósulni, a polgármester a realizációt a 2022-es évben látja esedékesnek. A továbbiakban a polgármester több kisebb (körülbelül 50–80 ezer euró) értékű invesztícióról beszélt, amelyeknek megvalósítására biztosítottak a pénzek. Az egyik ezek közül a LAS projektekből

Partépítés a Csontosnál

megvalósítható gyermeksarok és a felújított játéktér közvetlenül a Bakonaki-tó mellett, valamint a víztorony felújítása (madárfigyelő és fotóspont kialakítása). A másik projekt vezetője a Környezeti és Idegenforgalmi Intézet, amely egy elektromos gépkocsi beszerzését tartalmazza (a mozgáskorlátozott látogatók közlekedésének segítésére a Bakonaki-tó körül). A harmadik projekt elektromos kerékpárok beszerzését célozza meg és a tornisai község vezetésével valósulna meg. A tanácsülés negyedik pontjaként a tűzoltói közszolgálatról szóló szabályrendelet javaslata került tárgyalásra. A második olvasat előtt már a gazdasági és a társadalmi tevékenységek bizottsága megtárgyalta a javasolt kiegészítéseket. A tanácstagok kifejezték elégedettségüket, hogy végre elkészült egy dokumentum, amely megfelel minden jogi rendelkezésnek. A tanács a dokumentum végleges változatát – a Szlovén Tűzoltószövetségtől kapott utasítás és a köz-

ségi tűzoltóparancsnokság véleményének figyelembevételével – egyhangúlag megszavazta. A községi hivatalhoz ajánlat érkezett a nem sürgős betegszállításra, amelyre a község konces�sziót adhatna ki. Jelenleg a betegszállítást a Dobronak Község által társalapított Lendvai Egészségház végzi. A koncesszió átadásával más betegszállítónak az egészségház tevékenysége és bevétele csökkenne, hiszen az egészségügy nem finanszírozna több szállítást, hanem a meglévő kvótát az egészségház és a koncesszionárius között osztaná el. A tanács a Lendvai Egészségháztól kapott állásfoglaláshoz pozitívan viszonyult, így nem szavazta meg a kérelmezőnek a páciensek szállítására vonatkozó koncesszió kiosztását. A tanácstagok ennél a pontnál még hozzáfűzték, hogy a Lendvai Egészségháztól elvárják az összes egészégügyi szolgáltatás – ezen belül a fogorvosi ellátás – biztosítását a dobronaki egészségügyi állomáson is.

(Fotó: Galič Tomaž)

Beruházások Hodoson

Amellett, hogy a munkálatok után biztonságosabb lesz a part, a vár alatti Csontosban szép gyalogutat is kialakítanak. Folytatódik a földcsuszamlás veszélyének kitett területek szanálása a Lendva-hegyen. Most a vár alatti terület helyreállítása folyik, a munkálatok a múlt év végén kezdődtek el. A beavatkozások so-

4

rán a vár alatt és a Csontos gyalogút mentén (az egykori polgári iskolától a Gregorčič utca felé a hegyoldalban vezető út) megerősítik a partot és rendezik a vízelvezetést. A munkálatok értéke 91

ezer euró, aminél Lendva Község számít a Területrendezési és Környezetvédelmi Minisztérium támogatására is. A tervek szerint a munkálatokat március végére fejezik be Szolarics Nađ Klára

A Hodosi Községi Tanács múlt heti ülésén elfogadta az Orbán Lajos polgármester által beterjesztett 2021es költségvetéstervezetet, amely 799 ezer euró bevétellel és 788 ezer euró kiadással számol. A tervezet kiadási oldalán nagyarányban szerepelnek beruházások, ezek tervezett összegei összesen 229 ezer eurót tesznek ki. A beruházások között szerepel például a posta egykori épületének átalakítása, amelyre 63 ezer eurót különítettek el, illetve a közvilágítás további fejlesztése, amelyre 20 ezer eurót szánnak. A beruházások között nagyobb tételnek számít egy új tűzoltókocsi beszerzése is, ennek előirányzott költsége 40 ezer euró. A tanács nem vitatta a beterjesztett költségvetést és egyhangúlag megszavazta. A folytatásban megvitatták a községi utakról és a közúti közlekedés szabályozásáról szóló rendelettervezetet, valamint elfogadták a község közterületeinek szabályozásáról szóló rendeletet is. Mindkettő esetében a közben változó állami szabályozások miatt volt szükséges a változtatás. tt

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .


Muravidék Lezárult az Iron Curtain Cycling projekt

Kerékpárral a Vasfüggöny nyomvonalán

Az Iron Curtain Cycling (ICC) projekt zárókonferenciájának szlovén–magyar résztvevői áttekintették a megvalósított célkitűzésket. A projekt keretében kerékpárutak és kölcsönzők épültek, tematikus utak jöttek létre. Lendván és környékén pihenőhelyeket alakítottak ki, Csentében glampingházak épültek. A projekt összértéke 2,3 millió euró volt. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az online térben megtartott február 10-i záróesemény több mint 100 résztvevőjét Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte, majd beszámolók következtek a projekt megvalósításáról, a továbbfejlesztési lehetőségekről, különösen az aktív turizmusról és a kerékpáros fejlesztésekről, illetve a kerékpáros turizmussal való kilépésről a nemzetközi piacokra. Az ICC szlovén– magyar eredményeiről Petje Rok, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet megbízott igazgatója és Kárpáti Veronika, a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal térségfejlesztési és pályázati munkatársa szólt. A projektcél egy összefüggő kerékpáros hálózat kialakítása volt, ennek az EuroVelo13 kerékpáros útvonal szlo-

vén–magyar szakaszára való rákapcsolása, a vonzerő és a vendégek/vendégéjszakák számának növelése. A térség természeti és kulturális örökségéről a feltérképezést követően adatbázis készült. A projekttérségben (Szentgotthárd, Őriszentpéter, Lenti és Letenye, valamint Lendva, Ljutomer, Veržej, Muraszombat, Ormož és Ptuj térsége) 344 kilométer kerékpárutat tábláztak ki, a hálózatban pedig hét tematikus utat határoztak meg: Vasfüggöny-útvonal, Városok útja a Drávától a Zaláig, Aquila János-, Thermál-, Kerka-, Őrség–Goricskó- és Mura-útvonal. A program keretében mobilapplikáció is készült az útvonalak és látnivalók GPS-es elérhetőségével, valamint a kísérő szolgáltatások is megtalálhatók benne. A desztináció turisztikai csomagjairól közös kiadvány is készült Kalandok, ízek,

hagyomány címmel. Megvalósult a projekt legnagyobb rendezvénye is, az EuroVelo nemzetközi kerékpáros konferencia. Az ICC projekt legjelentősebb fejlesztése a Muravidéken az önálló kerékpárkölcsönző Muraszombatban és a négy glampingház Csentében a Muránia Kerékpáros Központnál. A projekt eredményeként a térségünkben pihenőhelyeket és e-bike töltőállomásokat is kiépítettek. Az Interreg V-A Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program által 1,9 millió euróval támogatott ICC projekt megalapozta a közös kerékpáros desztináció további népszerűsítését is. A projekt futamideje 2017. augusztus 15-étől 2021. február 14-éig tartott, összértéke 2,3 millió euró. A vezető partner Zala Megye Önkormányzata volt, társult hozzá Vas Megye Önkormányzati Hivatala, a

30 éves a Porabje hetilap Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepli a rábavidéki szlovénok hetilapja, a Porabje. A lap indítását a Magyarországi Szlovénok Szövetségének megalapítása előzte meg 1990-ben, mely egyik első feladatának tűzte ki a szlovén kisebbség anyanyelven való tájékoztatását, önálló lapjának létrehozását. A Porabje című lap így először 1991. február 14-én érkezett meg olvasóihoz. A kezdetektől sajátossága az úgynevezett nyelvi kettőség, hiszen rábavidéki tájszólásban és szlovén irodalmi nyelven készülnek

A Porabje első száma 1991-ből. a cikkei. Egészen 2005ig kéthetente jelent meg, majd hetilap lett, 2017ben pedig terjedelemben is bővült. A szentgotthárdi

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .

székhelyű lap kiadója ma is a Magyarországi Szlovénok Szövetsége, megjelenését a magyar állam (70 százalékban) és Szlovénia (30 százalékban) támogatja. Ez az arány 2011-ben alakult ki, addig a lap megjelenésének nagyobb részét Szlovénia finanszírozta. A Porabje szerkesztőségét a lap megalakulásától Sukič Marijana felelős szerkesztő vezeti, aki a lap jubileuma alkalmából írt bevezetőjében a jövőbe tekintve a napi internetes megjelenés és a fiatal olvasóközönség toborzásának fontosságát emelte ki. Kmj

Átadták a glampingházakat

Február elején átadták a négy glampingházat Csentében a Muránia Kerékpáros Központnál, melyek 16 új szálláshelyet jelentenek a kerékpárközpont és a Vinárium szórtszobás szálloda kínálatában. A létesítményekre Lendva Község 228 ezer eurót fordított. A képen: Petje Rok, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet megbízott igazgatója és Magyar János, Lendva Község polgármestere. Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a NIF Zrt. magyar oldalról, illetve Szlovéniából

a ptuji Bistra Tudományos Kutatóintézet, a muraszombati Kulturális, Turizmus és Sportintézet, valamint Lendva Község.

Még nem döntöttek az igazgatójelöltekről – A Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatói állásának betöltésére közzétett kiírásra két pályázat érkezett, mégpedig Bukovec Martina, a közintézet munkatársa és Marácról Vučko Matej részéről. A beérkezett borítékokat az intézet tanácsa a múlt heti ülésén csak felnyitotta, de nem vizsgálta meg a pályázatokat, hogy a jelöltek eleget tesznek-e a feltételeknek. Ezt majd a következő ülésen, február 25-én tesszük meg, s ekkor várható a javaslattétel is a községi tanács felé. Az igazgatót ugyanis az alapító beleegyezésével az intézet tanácsa nevezi ki – mondta lapunknak Kolenko Igor, a közintézet tanácsának elnöke. A Turisztikai és Fejlesztési Közintézetet tavaly májustól Petje Rok megbízott igazgató vezeti. Az új intézményigazgató munkakezdésének várható dátuma legkésőbb május 12-e, és négy évre szól. Abban az esetben, ha a jelöltek egyike sem kap támogatást, a közintézetet ismét megbízott igazgató vezetheti. Szolarics Nađ Klára

5


Muravidék Információs napok Lendván

Nagy érdeklődés az új programok iránt A Lendvai Kétnyelvű Középiskola (KKI) az idei tájékoztatási napokat virtuálisan szervezte meg – február 12-én és 13-án a Zoom platform segítségével ötletes módon bemutatták az iskolát és a 2021/2022-es iskolaév képzési programjait. Akik nem tudtak élőben részt venni a nyílt napokon, az iskola honlapján továbbra is megnézhetik a különböző bemutatókat. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

A legmegfelelőbb szakma és képzőintézmény kiválasztása talán az egyik legfontosabb dolog az életünkben. Ennek tudatában készült a Lendvai Kétnyelvű Középiskola (KKI) bemutató kisfilmje is, amely sok hasznos információ mellett virtuális sétát is kínál az iskola falai között. Az általános információk elhangzása után Hajdinjak Prendl Silvija, a KKI igazgatója röviden bemutatta a képzési programokat, azok céljait. – Igyekszünk erősíteni azt a tudatot, hogy a tudás a legnagyobb érték, fejleszte-

ni kell az alapismereteket és a szakmai kompetenciákat, hangsúlyt kell fektetni a diákok többnyelvűségének fejlesztésére, sokoldalú és felelősségteljes egyéniségekké formálni őket –hangsúlyozta a bevezetőben. A programokat részletesen, külön-külön videóban mutatják be. Valamennyi oktatási programról, szakról és azok tantárgyairól megosztott általános információk után következik még a nevelési-oktatási formák bemutatása, szólnak a diákok szervezettségéről, a szülőkkel való kapcsolattartásról, a beiratkozás feltételeiről, ösztöndíj-lehetőségekről, a képzés befejezéséről, a

továbbtanulási és munkavállalási lehetőségekről. Szó esik még a magyar nyelv külső differenciációjáról is, amely az előzmények nélküli magyar nyelvtanulást igyekszik pótolni a nem kétnyelvű iskolákból jövők számára, hiszen a magyar nyelv oktatása három különböző szinten folyik – a magyar mint anyanyelv és a magyar mint második nyelv, s az utóbbi keretében az egynyelvű általános iskolákból érkező diákok külön csoportban, idegen nyelvi szinten tanulják a magyar nyelvet. A tájékoztatási napok nagy érdeklődést keltettek a tanulók körében, a jelenléti listára összesen 90 tanuló

A virtuális tájékoztatási nap sok hasznos információt nyújtott a jövendőbeli diákoknak. iratkozott fel. A legtöbben a gimnáziumi (21), a gépésztechnikumi (21), valamint a vegyészeti technikumi (14) programok iránt érdeklődtek. A négy új program közül az óvodai nevelés és a fodrászképzési szakok 7–7 tanulót vonzottak. Az érdeklődök majdnem fele (42 tanuló) a kétnyelvű

Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége

Göncz Vaupotič Elvira az új elnök

A Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetségének (ZKD) vezetését Göncz Vaupotič Elvira, a gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület elnöke veszi át. A januárban kiírt elnöki pályázat után az egyesületek döntő többsége mellette adta le a voksát a négy jelentkező közül. Farkas Brigita brigita.farkas@nepujsag.net

Az elnöki mandátum öt évre szól, de mivel Hozjan Danijela, aki 13 évig vezette a szövetséget, nyugdíjba vonult (a Kulturális Közalapítvány lendvai kirendeltségének vezetője volt), a mandátum fennmaradó két évére írták ki a pályázatot. Az elnöki tisztért négy jelölt indult – Koren Franc (a Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete és a Pomurje Néptáncegyüttes javaslatára), Petkovič Nina (a Hotizai

6

Kultúregyesület javaslatára), Sijarič Biserka (a Lendvai Fotó-Videó Klub javaslatára) és Göncz Vaupotič Elvira (a petesházi Horvát József ME, a kapcai József Attila ME, a hármasmalmi ME, a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete, a tornisai Štefan Raj Kulturális Egyesület javaslatára). A Kultúregyesületek Községi Szövetsége jelenleg 77 kulturális, ifjúsági és egyéb egyesületet fog össze hét községből (Lendva, Cserencsóc, Tornisa, Odrijánc, Nagypalina, Dobronak, Kebele). Eb-

ből 55 kultúregyesületnek volt szavazati joga, közülük postai vagy elektronikus úton (a járványügyi helyzet miatt levelező úton folyt a szavazás) 40 egyesületi képviselő küldte vissza a szavazólapot. Az egyesületek több mint fele (22) Göncz Vaupotič Elvirát találta a legmegfelelőbbnek az igazgatói munkahely betöltésére. – Azért vállaltam a jelölést, mert amellett, hogy már 20 éve elnökösködöm a gyertyánosi egyesületnél, majdnem ugyanennyi éve ott vagyok a szövetségnél

Göncz Vaupotič Elvira február folyamán veszi át az elnöki teendőket. is. Több mandátumban voltam alelnök, majd titkár, ezenkívül öt évig dolgoztam főállású titkárként, így közelről ismerem a szövetség munkáját. Több rendezvényt is szerveztem, műsorokat és műhelymunkákat vezettem,

általános iskolák tanulói, a többiek a muravidéki egynyelvű tanintézményeket látogatják. Április 2-áig van lehetőség dönteni az iskolákról, illetve a programokról, április 22-ig lehetséges az átiratkozás, a beiratkozás pedig június 16-a és 21-e között lesz. konferáltam, kapcsolatban voltam az egyesületekkel. Ezért úgy gondoltam, hogy ha az egyesületek vezetői megbíznak bennem és megfelelőnek látnak e posztra – ami számomra nagy megtiszteltetés –, akkor ezt illik elfogadni – nyilatkozta lapunknak Göncz Vaupotič Elvira. Az új elnök hozzáfűzte továbbá, hogy a szövetségnél, amelynek fő küldetése, feladata segíteni és támogatni az egyesületek munkáját, a járványügyi helyzet miatt jelenleg nem terveznek nagyobb változásokat. – Már annak is nagyon örülnénk, ha meg tudnánk valósítani a tervezett évi programokat, a közös rendezvényeket vagy legalább ezek egy részét. Mint tudjuk, az egyesületekben működő csoportoknak több hónapon keresztül nem volt lehetőségük folytatni a munkájukat, ami komoly veszteséget okozott a műkedvelés terén – mondta az újonnan megválasztott elnök.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .


Egészségügyi beruházások a Muravidéken

Info

Fizikoterápia a mentési központban Az Egészségügyi Minisztérium támogatott fejlesztései közé sorolható a Lendvai Egészségház két melléképületének megépítése és a Muraszombati Általános Kórház dialízis betegkezelési részlege. A fizikoterápia Lendván ideiglenesen a Védelmi és Mentési Központban kap helyet. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

A dialízises betegek számára is jobb körülményeket nyújtó helyiségeket létesítenek a Muraszombati Általános Kórházban. A beruházást a kórház az Egészségügyi Minisztériummal közösen valósítja meg. A mintegy 2,6 millió eurós közös befektetés révén az új helyiségeket a ráépítéssel bővített sürgősségi osztályon alakítják ki, amihez átszervezik a hemodialízises részleget is. A felszerelés beszerzését a kórház finanszírozza, ennek az értéke mintegy

650 ezer euró. A munkálatok befejezése öt hónap a kivitelezési szerződés aláírásától számítva. A kórház pedig egyedül vállalja a melléképület és a lépcsőház átalakítását (a munkálatok értéke 550 ezer euró) a belgyógyászatnál, amivel szabad felületet nyernek a radiológia számára. A munkálatok befejezési határideje négy hónap a szerződés aláírását követően. Fejlesztéseket terveznek továbbá Lendván is. Lendva Község már készítteti a beruházási terveket, az építési engedélyre május első felében számítanak, így készen állva

az Egészségügyi Minisztérium társfinanszírozási felhívására. A beruházás értékét 1,3 millió euróra becsülik. A tervekben szerepel kettő melléképület építése is 1.200 és 72 négyzetméter alapterületen. A bővítéssel megoldódik a helyszűke, az új szárnyban négy általános rendelő és két referenciarendelő kap helyet, továbbá a nőgyógyászati és a fogorvosi rendelő, valamint az egészségerősítő központ. Eltérően a kezdeti tervektől a bővített egészségházban nem kap helyet a fizikoterápia, melynek koncessziós kivitelezője az egészségház.

A fizikoterápia Lendván egy időre a Védelmi és Mentési Központba kerül, majd az új sportközpontban kap helyet. A szolgáltatás ideiglenesen a Védelmi és Mentési Központban kap helyet – erősítette meg Magyar János polgármester, majd hozzátette, hogy a közbeszerzés az új felszerelésre

már befejeződött. A fizikoterápiás szolgáltatás azonban a jövőben az új, több célt szolgáló csarnokban, a sportcentrum egészségoázisában kap helyet mintegy 350 négyzetméteren.

Covid-helyzet: enyhítések

Vissza az iskolába, kinyitottak a boltok A legfrissebb adatok szerint országos szinten továbbra is csökkenőben van a beazonosított fertőzöttek száma, hasonló trendet mutat a kórházi kezelésre szorulók és az elhunytak aránya is. Kedvezőbb volt a helyzet a hét elején a Muravidéken is, ahol az új fertőzöttek száma 40–55 között mozgott. A gyorstesztelésre jelentkezett személyek száma ugrásszerűen nő. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Szlovénia teljes területe a narancssárga zónába tartozik már, s ez a múlt szombattól, illetve e hét elejétől újabb intézkedésenyhítéseket eredményezett. A könnyítések közül az oktatási korlátozások enyhítése (tantermes oktatás az általános iskolákban és az érettségiző diákok számára) bír talán a legnagyobb jelentőséggel a többi ágazat/szolgáltatás

megnyitása mellett. Hetente gyorstesztet kell végeztetniük továbbra is a tanároknak, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, a bolti eladóknak, a kozmetikusoknak, a fodrászoknak, az ügyfeleknek viszont nem. Továbbra is zárva vannak a vendéglátó és turisztikai létesítmények, szünetel az eseményszervezés, s hatályban maradt az éjjeli kijárási tilalom, megszűnt viszont a községek és régiók közötti mozgási tilalom. Az EU-n belül

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .

minden határátkelőn át lehet lépni negatív Covidteszttel, illetve a védőoltásról vagy a betegségen való átesésről szóló igazolással. Az igazolást a háziorvos adja ki ingyenesen. A Lendvai Egészségház továbbra is folytatja a lakosság gyorstesztelését, hétfőtől megváltozott helyszínen: a sátorokból a helyi falu-, illetve kultúrotthonokba viszik, Dobronakon és Lendván is. Amint azt Požgai Horvat Olga, az egészségház igazgatója

Bizonyos szakmákban csak akkor lehet dolgozni, ha negatív eredményt mutat a gyorsteszt. elmondta, a gyorstesztelésre jelentkező személyek száma ugrásszerűen megnőtt, a pedagógusok tesztre kötelezése nélkül is. A tesztszám a múlt héten 530 volt, míg korábban 224 tesztelést jegyeztek fel. Folytatódik a

védőoltások beadása is, a héten Lendván újabb 24 fiola Pfizer-BionTech és 100 adag AstraZeneca vakcinát kaptak. A beoltás sorrend szerint történik, s még mindig a rizikócsoportokba tartozó 75 év felettiek beoltását biztosítják.

7


Info a mai napon... Február 18-án történt 1546 62 éves korában szülővárosában, Eislebenben meghalt Luther Márton német teológus, a reformáció elindítója. 1564 Meghalt Michelangelo Buo­ nar­roti olasz szobrász, festő, építész és költő. 1589 Elkezdték nyomtatni Vizsolyban a legrégibb fennmaradt (és ma is használt) teljes, magyar nyelvre lefordított Bibliát. 1703 Meghalt Zrínyi Ilona grófnő, a munkácsi vár hős védője, II. Rákóczi Ferenc édesanyja. 1745 Megszületett Alessandro Volta olasz fizikus, akiről a „volt” mértékegységet elnevezték. 1825 Megszületett Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő. 1898 Megszületett Enzo Ferrari olasz versenyautó-tervező, a Ferrari autógyár alapítója. 1923 Megszületett Rátonyi Róbert színész, énekes, komikus, színházi rendező, író, publicista. 1933 Megszületett Yoko Ono japán képzőművész, énekes, zeneszerző, szövegíró, John Lennon második felesége.

visszapillantó

1981. február 19-én, 7. szám

Gyertyánosi helyzetkép Azon a csütörtök délelőttön a nap sugarai csillogva, szikrázva törtek meg a hótakarón. A gyertyánosi óvoda udvarában a gyerekek hógolyókat gurigáltak. A major melletti tókára kérget húzott a hideg, a fűzfák kedvetlenül lógatták ágaikat, nem volt hol kacérkodni a víz tükrében. A kéményekből egyenesen ég felé tört a füst, jó idő lesz, mondták az öregek. A falusi önkiszolgálóban a gyertyánosi és lakosi asszonyok gyorsan szót váltottak, elmondták, hogy mi az újság itt, mi hír járja ott és máris siettek haza. A mai világban télen sem ér rá már az ember. Sok az állat, hazajönnek a munkából a többiek, legalább két-, háromfogásos ebéd kell. A kenyeret itt is a boltban veszik. – Lebontottuk a kemen-

nyelvről mindenkinek

Đukič Irén, Klemencsics Magdus és Gerics Olga viseli gondját a gyertyánosi iskolának. A két tanítónő nemcsak hogy itt tanít, hanem a napközi is az ő gondjuk. Olga pedig főz és takarítja az iskolát, és a sok szép virág is az ő érdeme. cét. Jobb mindennap a friss. Vuk Marinkának már bizony két keze ujján kell megszámolnia, hány éve van a bolt élén. Elmondja, hogy a két falu, a kótiak, a kapcaiak – meg a többi, akinek útjába esik ez a

bolt – meglehetősen jó forgalmat hajtanak. A négy lánynak, asszonynak van is elég munkája, hiszen jó falusi bolthoz illően az élesztőtől a harisnyáig itt mindent lehet kapni. A bolt kellemes mele-

get árasztó konyhája mellől nem nagyon akaródzott elmenni, a rátermett asszonyok is mondták, mesélték a magukét. Férfit nem is igen lehet látni, még a szomszédos büfében sem, ahol egy-két gépkocsivezető uzsonnázott csak. (...) – Nagyon megváltozott a falu. A fiatalok mindenütt építeni akarnak. Egyre kevesebb a nagy kert meg az üres telek a faluban. Én is a Lepičnik Slavkót várom, a lányom itt épített, úgy mondták, hogy ma jönnek ki a helyszínre – közli Bene József. Ő igazít el bennünket a haranglábhoz, a Cseke harangjához, aki az utóbbi nevét hosszú évi harangozójáról kapta. Jellegzetes hetési szoknyás harangláb stílusára már csak a beépített gerendái utalnak. Az idő felőrölte ezt a népi építkezési emlékművet is. A haranghoz még hozzá van kötve a kötél, de ritkán kongatják meg. (...)

Dr. Gaál Péter, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének lektora

Nyelv és történelem II. – A navahó kódbeszélők Összefoglalóan északamerikai indián nyelveknek szokás nevezni azokat az őshonos nyelveket, amelyeket a mexikói határtól északra, az Amerikai Egyesült Államok és Kanada területén beszélnek (vagy beszéltek). Az Encyclopedia Britannica vonatkozó szócikke szerint az európaiak Amerikába érkezésekor számuk még 300 felett volt, azonban a 21. század elejére ezek közül több mint 100-nak már egyáltalán nincsenek anyanyelvi beszélői, számos nyelv beszélőinek a száma pedig tíz alá csökkent, azaz rendkívül veszélyeztetett nyelveknek számítanak. A z é s z a k- a m e r i k a i indián nyelvek közül a navahó nyelv az úgynevezett atapaszkán nyelvcsalád apacs ágához tartozik,

8

beszélőinek számát nagyjából 150.000-re teszik, akik jellemzően Arizona, Új-Mexikó és Utah államokban élnek. A navahó indiánok történelme bővelkedik érdekességekben: a mai Kanada területéről vándoroltak a fent említett területekre, a 19. században a hódítók nyugati terjeszkedése során az apacs indiánokhoz hasonlóan ők is konfliktusba kerültek az Egyesült Államok haderejével. Ugyanakkor napjainkban is jelentős számú navahó közösség él az USA-ban, tagjaik közül sokan őrzik ősi nyelvüket, vallásukat, hagyományaikat. Hírnevüket leginkább mégis a II. világháborúban játszott szerepüknek köszönhetik. Az ötlet, hogy háborús időszakban indiánok

segítségével küldjenek titkos üzeneteket, nem a II., hanem már az I. világháború idején megszületett, ugyanis – kísérleti jelleggel – már ekkor bevetették kommunikációs célokra egyes indián törzsek tagjait. A kezdetben inkább ad hoc jellegű kezdeményezés a II. világháború idejére már tudatos stratégiává nőtte ki magát: az amerikai hadsereg 1942-re szervezett program keretében képzett ki első körben 29 navahó kódbeszélőt (angolul code talker), akiknek a feladata az volt, hogy anyanyelvükre átültetve speciális katonai kódnyelvet fejlesszenek ki és memorizálják azt. Az, hogy a nyelvüknek nem volt írásbelisége, csak beszélt változatban élt, a háború során kifejezetten előny-

nek számított, hiszen így szinte lehetetlen volt az ellenségnek dekódolni azt, mivel nem volt írásos forrás, ami alapján feltörhették volna ezeket a kódokat. De hogy nézett ki a navahó kódbeszélők feladata a gyakorlatban? A kódbeszélők általában párban vettek részt a csatákban. Egyikük a hordozható rádiót kezelte, másikuk fogadta és angolra fordította, majd továbbította a kapott rádióüzeneteket, amelyek eredetileg természetesen navahó nyelven érkeztek, így az ellenséges katonák, még ha sikerült is elfogniuk ezeket a rádióüzeneteket, nem sokra mentek velük. A navahó kódbeszélőket elősorban a csendes-óceáni hadszíntéren vetették be a japánok elleni harcokban, de részt vettek a

normandiai partraszállásban is. Életük ezalatt még az átlagosnál is nagyobb veszélyben forgott, hiszen az ellenség a harcok során kiemelten „vadászott” a rádiós egységekre. A navahó kódbeszélők kiléte a háború befejezése után még hosszú ideig titokban maradt, az amerikai hadsereg csak 1968ban oldotta fel a program titkosítását, egészen addig még a programban részt vevő indiánok legközelebbi hozzátartozói sem tudtak arról, hogy mi volt családtagjaik feladata a háborúban. 2001-ben a navahó kódbeszélőket az egyik legrangosabb állami kitüntetéssel, a Kongresszusi Arany Medállal tüntették ki. Napjainkban már csak négy navahó kódbeszélő van életben.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .


Info

Gyönyörűek, de veszélyesek Talán nem is gondolnánk, hogy az általunk gondozott, szépségével elkápráztató szobanövények akár gyilkos mérget is rejthetnek magukban. Vásárlásnál általában a tűrőképességükre és a dekorációs szerepükre koncentrálunk, de nem tájékozódunk az egyéb tulajdonságaikról. Íme, néhány kedvelt fajta, melyről jó, ha tudjuk, milyen módon hatnak az egészségünkre és így mire kell odafigyelnünk. Könnyező pálma – Filodendron A könnyező pálma legveszélyesebb részei a kilógó, hosszú gyökerei. Elég csak a gyökerekből származó nedvvel érintkezni, és azonnal bőrvörösség jelentkezik. Egyéb tünetek lehetnek még: égő érzés a szájban, duzzadt nyálkahártya, nyelési nehézség, beszédképtelenség.

ható égési sérülésekre, de nagyobb mennyiségű fogyasztása hasmenést, hányást, piros vizeletet, vesebántalmakat okozhat. Bármennyire népszerű, ne kísérletezzünk a házi feldolgozásával és fogyasztásával, mert súlyos következményei lehetnek.

Aloé vera A csodaszerként használt aloé is mérgező lehet. Igaz, hogy levelének a nedve kiválóan alkalmaz-

Azálea Az egyik legkedveltebb szobanövény, hiszen eláraszt minket gyönyörű virágokkal. Az azálea min-

praktika

A fiatalok dohányzásával kapcsolatos adatok mostanában nagyon biztatók, úgy tűnik, egyre több fiatal tart a dohányfüggőségtől és annak következményeitől. Pozitív hozzáállásukkal hozzájárulhatnak az egészségesebb élethez és ezáltal közvetve a környezetvédelemhez is. A gyermekek és a serdülők az egészség értékével kapcsolatos információk továbbadásában kitűnő szövetségeseink lehetnek, hiszen befolyásolhatják a

található, mely erősen irritálja a nyálkahártyát. Ez akár a levelek egyszerű szakadása során is a bőrre kerülhet. Szembe, szájba kerülve nyálkahártya-duzzanatot, égő, viszkető érzést, beszédzavarokat, kö-

Húsvéti liliom A húsvéti liliom emberre, állatra egyaránt mérgező. Legfőképp a macskákra, náluk igen intenzív rohamokat okozhat. Hagymája

tőhártya-gyulladást okoz. Kisgyermekes családok ne tartsanak ilyet!

és szára is hasi fájdalmakat, nyáladzást, hányást, hasmenést okozhat.

den része erősen mérgező, fogyasztása akár halálos is lehet. A tünetek között hányás, gyengeség, könnyezés, hasmenés, a végtagok bénulása, légzésleállás is lehet. Kisgyermekes lakásokban ne tartsunk ilyen virágot, hiszen a virága vonzó lehet a kicsik számára. Buzogányvirág – Diffenbachia Az egyik legveszélyesebb növény, amely szinte minden háztartásban megtalálható. Mérge a levelekben lévő tejnedvben

egészségünk Toth Gordana

Anyósnyelv – Sansevieria Nedve és levelei is mérgezőek ennek a szúrós növénynek, ezért szintén nem ajánlott családosoknak.

Közegészségi Nemzeti Intézet, Muraszombati Területi Egység

„Égő üzenet” egészségnevelési akció szeretteik és barátaik hozzáállását. Az Országos Közegész­ ségügyi Intézet Muraszombati Egysége arra ösztönöz, hogy egyénileg motiváljuk a dohányzókat, akiket személyesen ismerünk, hogy változtassanak a dohányzáshoz való viszonyukon. Gondolatainkat és törődésünket szenteljük a dohányosoknak, s mindezt „Égő üzenettel” fejezzük ki. Ilyen módon a gyermekek szüleiket, testvéreiket, rokonaikat, szomszédaikat,

A dohányzásról való leszokáshoz tanácsadást biztosító ingyenes telefonszámon (080 27 77) bárki megkaphatja a leszokáshoz szükséges információkat vagy segítséget kérhet a leszokásban. A telefonszám minden nap működik, hétvégén és ünnepnapokon is reggel 7 és 10 óra, valamint 17 és 20 óra között.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .

A személyesen megtervezett „Égő üzenet”, amelyet a dohányosoknak szánnak, szellemes, kedves, szórakoztató és barátságos legyen.

esetleg más tinédzsereket szólíthatnak meg. Azoknak a felnőtteknek is, akik megszólíthatják partnereiket és barátaikat, szintén érdemes csatlakozniuk ehhez a tevékenységhez. Hogyan kezdjünk neki a kihívásnak? A legfiatalabb résztvevők üdvözlőlapot vagy raj-

zot készíthetnek a kiválasztott személy számára, így képekben vagy szavakban üzenhetnek valami kedveset nekik. Üzenetüket SMSben vagy modern kommunikációs eszközökön (Viber, Messenger, gmail) és közösségi hálózatokon keresztül is elküldhetik. Lehet az üzenet GIF vagy akár mém is...

A tevékenységek kezdete és időtartama A tevékenység 4 hónapig tart – az első cigaretta nélküli naptól, január 31től május 31-ig, amikor a dohányzásmentes világnapot ünnepeljük. Gyűjtjük az elküldött üzenetek másolatait, majd kiválasztjuk a 10 legérdekesebb, legeredetibb és legszellemesebb üzeneteket és tárgynyereményekkel jutalmazzuk a nyerteseket. További információ a NIJZ weboldalán: https://www.nijz. si/sl/zdravstveno-vzgojnaaktivnost-gorece-sporocilo.

9


Info február 19. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Téli szünidei műsor, 11:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Glóbusz, 12:30 Töréspont, 13:00 Hírek, 13:35 TV-kirakat, 13:50 Vlagyivosztok, az 22:55 Vörös sivatag új orosz eldorádó – francia dok. műsor, 14:45 TV-kirakat, 15:00 Hallgassunk a csöndre, 15:15 Hidak, 15:55 Gyermek- és ifjúsági műsor, 16:40 Infodrom – ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Győzzük le a Covid 19-et!, 17:55 Lelki villanás, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Planika Oktett 2020 – 40 év, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:55 Vörös sivatag – francia–olasz film, 0:50 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 7:50 Zenés műsor, 8:45 Tudományos műsor, 9:35 Cortina d’Ampezzo: óriásműlesiklás, vb, férfiak, 10:25 Rasnov: síugrás, vk, nők, 12:15 Állatokról és emberekről, 13:05 Cortina d’Ampezzo: óriásműlesiklás, vb, férfiak, 14:30 Rasnov: síugrás, vk, férfiak, 16:25 Cortina d’Ampezzo: óriásműlesiklás, vb, férfiak, 17:50 A kertben, 18:15 A Monouche együttes koncertje, 20:00 A szerelem vak – am. film, 21:45 Dánia: meddig tart a tolerancia? – francia dok. film, 22:40 Az utolsó szó jogán!, 23:25 Cortina d’Ampezzo: óriásműlesiklás, vb, férfiak, 0:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:20 Fókusz, 13:20 New Amsterdam – am. sorozat, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:15 New Amsterdam – am. sorozat, 23:20 Híradó, 23:45 Barátok közt – magyar sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények Plusz, 19:50 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:25 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 23:25 Magánnyomozók – magyar dok. sorozat.

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti spor thíradó, 12:55 Jamie egyszerű és gyors kajái, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 20:30 Mezítláb a tarlón 14:20 Almárium, 15:20 Rex Kanadában, 16:05 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex Kanadában, 20:30 Mezítláb a tarlón – cseh film, 22:10 Kenó, 22:20 A bűnbak – angol film, 0:10 Don Matteo – olasz sorozat.

Duna World 5:55–10:45 Délelőtti műsor, 11:20 Nóra – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:40 Öt kontinens, 14:05 Püspökkenyér, 14:40 Multiverzum, 15:15 Család-barát, 16:35 Kárpát-medence, 17:05 Ízőrzők, 18:10 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:40 Jó ebédhez szól a nóta, 19:05 Az aranyember – magyar film, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Az illat csodája – portréfilm Czakó Gábor íróról, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

február 20. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:30 Infodrom – ifjúsági műsor, 10:45 Nindzsa dadus – ifjúsági sorozat, 11:15 TV-kirakat, 11:30 Céltábla, 12:40 Nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 13:50 TV-kirakat, 14:05 A tudomány a vírusról, 14:25 Röviden: hangulatváltozás, 14:50 Citarum, a legszennyezettebb folyó a világon – francia dok. műsor, 15:45 TV-kirakat, 16:00 Szlovén magazin, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Ambiensek, 17:45 Az utolsó szó jogán!, 18:35 Mezsgyék, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Hírek – válogatás, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:50 Mi történik? – szatíra, 21:20 Vékony jég – koprodukciós sorozat, 22:10 Hírek, 22:35 Kettős életek – francia film.

Szlovén Tévé II. 6:00 Zenés műsor, 7: 00 A legjobb reggel!, 7:55 Tanúságtevők, 9:45 Cortina d’Ampezzo: műlesiklás, vb, nők, 11:30 Pokljuka: biatlon, vb, nők, 13:15 20:00 Jön Harold! Cortina d’Ampezzo: műlesiklás, vb, nők, 14:45 Pokljuka: biatlon, vb, férfiak, 16:25 Novo mesto: sífutás, vk, 18:10 Rasnov: síugrás, vegyes csapatok, 20:00 Jön Harold! – norvég film, 21:30 Zvezdana – beszélgetős műsor, 22:20 Iztok Mlakar – koncert, 0:20 Cortina d’Ampezzo: műlesiklás, vb, nők.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 8:30 Star Wars, 9:00 Teleshop, 10:00 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 10:30 Autogram, 11:15 A specialista – ukrán sorozat, 15:15 A tenger szívében – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz plusz, 20:00 A tanár – magyar sorozat, 21:05 Thor – am. film, 23:35 Aquaman – am.–ausztrál film.

TV2 6:00 TV2 matiné, 10:25 Trendmánia, 10:55 Az alkotók – Egy ház átalakításának története – magyar dok. film, 11:30 Bitter magazin, 12:00 Poggyász, 12 : 3 5 22:30 Csudabanya Hungarikumokkal a világ körül, 13:05 Mindent tudni akarok, 13:40 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 14:15 A stepfordi feleségek – am. film, 16:15 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények Plusz, 20:00 Gyilkosság az Orient expresszen – am. film, 22:30 Csudabanya – orosz film, 0:25 Pofázunk és végünk Miamiban – am. film.

Duna Tévé 5:55–9:50 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Ízőrzők, 13:25 Magyarország finom, 13:45 Csendes Don – orosz sorozat, 14:35 Anna Karenina – orosz sorozat, 15:30 Sárga rózsa – magyar film, 17:00 Főmenü – magyar főzőműsor, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:40 Szerencseperc, 18:45 SzerencseSzombat, 19:35 A Dal 2021, 21:55 Júlia és a szellemek – olasz–francia film, 0:05 Kenó.

Duna World 5:35–10:45 Délelőtti műsor, 11:15 Isten őszi csillaga – magyar film, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 Labdarúgás: MTK – Mezőkövesd, 14:30 Labdarúgás: Zalaegerszeg – Újpest, 16:45 Női vízilabda OB I., 18:30 Jégkorong: Vasas – Titánok, 21:30 Összefoglaló az OTP Bank Liga mérkőzéseiről, 22:05 Fábry, 23:25 Dokuzóna, 0:25 Térkép – magazinműsor.

február 21. vasárnap

február 22. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 9:30 Dana dinóvilága – kanadai gyermeksorozat, 10:00 Szentmise Mariborból, 11:05 TV-kirakat, 11:20 Mezsgyék, 11:25 A lélek horizontja, 12:00 Az emberek és a Föld, 12:45 A zöld generáció, 13:00 Hírek, 13:25 Planika oktet 2020 – 40 év, 15:05 Biztos kezekben – francia film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilmek, 18:57 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 Vrenko felügyelő esetei – szlovén sorozat, 20:55 Interjú, 21:40 Hírek, 22:05 Zenés színház – dok. film, 22:50 Jó éjszakára, 23:10 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 6:00 Zenés műsor, 6:45 Lelki villanás, 7:00 Győzzük le a Covid 19-et!, 7:35 Zenés matiné, 7:55 A hatalmas Mississippi – útleírás, 9:00 Ambiensek, 9:45 Cortina d’Ampezzo: műlesiklás, vb, férfiak, 11:20 Záróműsor: pokljukai biatlon-vb, 12:15 Pokljuka: biatlon, vb, nők, 13:15 Cortina d’Ampezzo: műlesiklás, vb, férfiak, 14:55 Pokljuka: biatlon, vb, férfiak, 16:30 Labdarúgás: Aluminij – Olimpija, 18:55 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 A síelés csodálatos története – francia–svájci dok. film, 20:55 Whitney: Lehetek az, aki vagyok? – am.–angol dok. film, 22:35 Hétvégi csomag, 23:50 Mi történik? – szatíra.

RTL Klub 6:35 Kölyökklub, 8:55 Star Wars, 9:25 Teleshop, 10:25 Apja, fia, unokája – am. sorozat, 10:55 A Muzsika TV bemutatja, 11:35 Az év hotelje – magyar sorozat, 12:20 XXI. szá21:45 The Commuter: zad – A legendák velünk Nincs kiszállás élnek, 12:55 Házon kívül, 13:30 Glades – Tengerparti gyilkosságok – am. sorozat, 15:55 Rendőrakadémia – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Fekete Párduc – am. film, 21:45 The Commuter: Nincs kiszállás – angol–am. film, 0:00 Portré.

TV2

6:45 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Téli szünidei műsor, 11:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:05 Interjú, 13:00 Hírek, 17:25 Városi séták: Kamnik 13:35 Vrenko felügyelő esetei – szlovén sorozat, 14:25 TV-kirakat, 14:40 Át-járások, 15:15 Rokonok – műsor külföldiekről, 15:30 Jó napot, Koroška!, 16:00 TV-kirakat, 16:15 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Városi séták: Kamnik, 17:55 Röviden: az unalom, 18:00 Rajzfilmek, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Írások, 23:25 Zenés est.

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:40 A lélek horizontja, 12:30 Jó reggelt!, 14:20 Hallgassunk a csöndre, 14:40 Az utolsó szó jogán!, 15:40 Keresők – dok. film, 17:10 Az emberek és a Föld, 17:50 A zöld generáció, 18:00 Az út végén – dok. film, 19:00 Európa Liga – magazin, 19:25 Zenés műsor, 20:00 A hatalmas Mississippi, útleírás, 20:50 Brecht – koprodukciós sorozat, 22:30 A rabszolgák útján – francia dok. sorozat, 23:25 Tehetségek – rövidfilm, 23:55 Cortina d’Ampezzo: műlesiklás, vb, férfiak.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:20 Fókusz, 13:20 New Amsterdam – am. sorozat, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:15 New Amsterdam – am. sorozat, 23:30 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:55 Híradó, 0:30 Barátok közt – magyar sorozat.

TV2

6:00 TV2 matiné, 10:25 Fald fel!, 10:55 Több mint testőr, 11:25 Super car, 12:00 Életmódi, 12:30 Brandépítők, 13:05 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 13:40 Hupikék törpikék – am.–belga animációs film, 15:45 Hölgyválasz – am. film, 18:00 Tények, 18:50 A függetlenség napja – am. film, 22:00 Papás babás – francia film, 0:15 Pokoli futam – am. film.

Duna Tévé 6:45–10:25 Virradóra, 10:55–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:25 Fellini nyomában – svájci–francia dok. film, 14:15 Édes anyanyelvünk, 14:30 Édes mostoha – magyar film, 16:00 Hatoslottó-sorsolás, 16:05 Hogy volt?, 17:00 A világörökség kincsei – német dok. sorozat, 17:15 Szerencseperc, 17:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Családi kör, 19:40 Magyarország, szeretlek!, 21:15 Lepke a vállon – francia film, 22:50 Kenó, 23:00 Örvény – am.–angol film, 0:40 Az első köztársaság – cseh sorozat.

Duna World 5:55–10:15 Délelőtti műsor, 10:40 A Dal 2021, 13:00 Híradó, 13:25 Múlt és jelen – sportműsor, 14:00 Góóól!, 14:55 Fortuna Liga: DAC – Zsolna, 16:50 Labdarúgás: Paks – Kisvárda, 19:20 Lab22:05 Honnan jöttél, darúgás: Vasas – Budaörs, 21:45 Összefoglaló az OTP Ádám? Bank Liga mérkőzéseiről, 22:05 Honnan jöttél, Ádám? – Látogatások egy pálya színhelyein – magyar riportfilm, 23:05 A nagyok – magyar dok. sorozat, 23:35 Hogy volt?!

6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:25 Exatlon Hungary, 23:25 Gyilkosság az Orient expresszen – am. film.

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 Jamie egyszerű és gyors kajái, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium, 15:20 Rex Kanadában, 16:10 Brown atya – 23:15 Az első angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 köztársaság Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:40 Rex Kanadában, 20:30 Kékfény, 21:20 Diagnózis – lengyel sorozat, 22:00 Kenó, 22:10 Besúgó – angol sorozat, 23:15 Az első köztársaság – cseh sorozat, 0:10 Mattoni – cseh sorozat.

Duna World 5:55–10:40 Délelőtti műsor, 11:15 Halálos csók – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Roma magazin, 13:45 Domovina, 14:10 Divat&dizajn, 14:40 Magyar krónika, 15:15 Család-barát, 16:40 Öt kontinens, 17:15 Ízőrzők, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Az örökzöld örökzöldek – magyar zenés műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Dokuzóna – magyar dok. film, 23:30 Hazajáró, 0:00 Hagyaték.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

10

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyar nótája – választás 14:15 Mester-Ember (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .


Info február 24. szerda

február 23. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:00 Téli szünidei műsor, 11:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 A hét, 13:00 Hírek, 13:30 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 13:50 Einstein az orangutánok királyságában – svájci dok. film, 14:20 TV-kirakat, 14:35 Lelki villanás, 14:55 TV-kirakat, 15:10 Hidak: Kanapé, 15:40 TV-kirakat, 15:55 Gyermek- és ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Győzzük le a Covid 19-et!, 17:55 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Nélküled soha, Louna – francia sorozat, 20:50 Küzdelem Hongkongért – angol dok. film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 23:05 Tanúságtevők.

Szlovén Tévé II. 10:30 Zenés műsor, 11:30 Jó reggelt!, 13:20 Szlovén magazin, 14:00 Írások, 14:30 Fani Okič: Szebbé tették a napomat, 15:40 Autós műsor, 16:25 Mi 14:30 Fani Okič: Szebbé történik? – szatíra, tették a napomat 17:10 Joker – kvíz, 18:00 Interjú, 18:50 Zenés műsor, 20:00 Kongó: a káosz milliomosai – francia dok. film, 21:00 Ballada egy pilótáról – cseh film, 22:45 Roma nemzetiségi műsor, 23:05 Labdarúgás: Aluminij – Olimpija.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:20 Fókusz, 13:20 New Amsterdam – am. sorozat, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:15 New Amsterdam – am. sorozat, 23:25 Házon kívül – riportműsor, 23:50 Híradó, 0:25 Barátok közt – magyar sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák 23:25 A függetlenség napja – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:25 Exatlon Hungary, 23:25 A függetlenség napja – am. film.

Duna Tévé 6:00–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium, 15:20 Rex Kanadában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Kanadában, 20:30 Önök kérték, 21:30 Briliáns barátnőm – olasz–am. film, 22:25 Kenó, 22:35 A fagy – francia film, 23:30 Az első köztársaság – cseh sorozat, 0:25 Mattoni – cseh sorozat.

Duna World 5:15–10:45 Délelőtti műsor, 11:15 Jövedelmező állás – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:15 Család’21, 14:40 Novum, 15:15 Család-barát, 16:40 Térkép, 17:10 Ízőrzők, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Mosoly a javából! – szórakoztató műsor, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Klasszikusok délidőben, 23:35 Hazajáró, 0:05 Hagyaték.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Téli szünidei műsor, 11:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11:30 Tudom! – kvíz, 12:00 Studio City, 13:00 Hírek, 13:30 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:20 TV-kirakat, 14:35 Nyolcadik nap, 15:10 Rokonok – külföldiekről szóló műsor, 15:30 Hidak, 16:00 TV-kirakat, 16:15 Kis szürke sejtek – kvíz, 17:00 Hírek, 17:25 Tipikusan szlovén: a kranji kolbász, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Féltestvér – szlovén film, 22:00 Visszhangok, 22:30 Kultúra, 22:50 Profil, 23:40 Tipikusan szlovén: a kranji kolbász.

Szlovén Tévé II. 7:45 Zenés műsor, 8:35 Hidak: Kanapé, 9:10 Győzzük le a Covid 19-et!, 10:00 Szentmise Mariborból, 11:10 Jó reggelt!, 12:55 Ambiensek, 13:40 Hétvégi csomag, 15:15 Labdarúgás: Olimpija – Domžale, 17:45 Obersdorf: síugrás, vb, nők, 19:00 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Sergej Lifar avagy a tánc forradalma – francia portréfilm, 21:00 Véleményem, 21:55 Kisvárosi gyilkosságok – angol sorozat, 23:30 Sport.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:20 Fókusz, 13 : 2 0 New Amsterdam – am. sorozat, 14:25 Keresztanyu – ma15:55 Az ígéret gyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:15 New Amsterdam – am. sorozat, 23:20 Híradó, 23:50 Barátok közt.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:25 Exatlon Hungary, 23:25 1920 – az új Közép-Európa.

Duna Tévé 5:55–9:40 Virradóra, 10:35–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium, 15:20 Rex Kanadában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Kanadában, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Belgravia – angol sorozat, 21:30 Hétköznapi őrültségek – cseh–német–szlovák film, 23:20 Kenó, 23:30 Az első köztársaság – cseh sorozat.

Duna World 5:00–11:30 Délelőtti műsor, 11:45 Nász a hegyen – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi műsorok, 14:15 Magyar gazda, 14:40 Mesterember, 15:15 22:30 Életre ítélve Család-barát, 16:40 Hazajáró, 17:10 Ízőrzők, 18:25 Borbás Marcsi szakácskönyve, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Drakula Fesztivál: Beatrice, Pokolgép – koncert, 22:30 Életre ítélve – magyar dok. film, 23:25 Hazajáró, 23:55 Hagyaték.

február 25. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Téli szünidei műsor, 11:00 Szenvedélyek – szlovén sorozat, 11 : 3 0 Tudom! – kvíz, 12:00 Véleményem, 13:00 Hírek, 13:30 Miért éppen Alaszka? 13:30 Miért éppen Alaszka? – am. sorozat, 14:20 TV-kirakat, 14:35 Szlovén pillanatképek, 15:00 Hidak: Nagyító alatt, 15:35 TV-kirakat, 15:50 Gyermekés ifjúsági műsor, 17:00 Hírek, 17:25 Harapjunk a tudományba – tudományos műsor, 17:55 Röviden, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:57 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22.30 Kultúra, 22:50 Nyolcadik nap, 23:25 Brecht – koprodukciós sorozat.

Szlovén Tévé II. 8:30 Zenés műsor, 9:20 Jó reggelt!, 11:15 Planika Oktett 2020 – 40 év, 13:15 Profil, 14:10 Tipikusan szlovén: a kranji kolbász, 15:00 Obersdorf: sífutás, vb, 16:55 Obersdorf: síugrás, vb, nők, 19:00 Zenés műsor, 20:00 Autós műsor, 20:30 Sport, 20:55 Labdarúgás – Európa Liga, 22:50 Ambiensek, 23:25 Európa Liga – magazin, 23:55 Szlovén jazz.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Teleshop, 12:20 Fókusz, 13:20 New Amsterdam – am. sorozat, 14:25 Keresztanyu – magyar sorozat, 15:55 Az ígéret – török sorozat, 17:05 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 19:55 Keresztanyu – magyar sorozat, 21:05 A mi kis falunk – magyar sorozat, 22:10 Cápák között – am. sorozat, 23:35 Híradó, 0:05 Barátok közt – magyar sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:40 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Mintaapák – magyar sorozat, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:35 Tiéd az életem – mexikói sorozat, 15:40 Az én lányom – török sorozat, 16:45 A bosszú csapdájában – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:50 Doktor Balaton – magyar sorozat, 20:25 Exatlon Hungary, 23:25 Magánnyomozók – reality, 0:25 Családi titkok.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Február 18-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki, a horvátországi és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Február 19-én, pénteken 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: magazinműsor (ismétlés: pénteken 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Február 23-án, kedden 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:55–9:45 Virradóra, 10:35– 12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:35 Nemzeti sporthíradó, 12:55 A világ egy 21:55 300 mérföld az égig terített asztal, 13:25 Sorsok útvesztője – török sorozat, 14:20 Almárium, 15:15 Rex Kanadában, 16:10 Brown atya – angol sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:25 Nemzeti sporthíradó, 18:45 Isztambuli menyasszony – török sorozat, 19:35 Rex Kanadában, 20:30 A színésznő, 21:55 300 mérföld az égig – lengyel–dán–francia film, 23:35 Kenó, 23:40 Az első köztársaság – cseh sorozat, 0:35 A bűn művészete – francia sorozat.

Kanapé: ifjúsági műsor, benne a vörös rúzs története, tisztelgés Jim Morrison emléke előtt, programajánló és klipek (ismétlés: kedden 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Február 24-én, szerdán 15.35-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna World 5:00–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 A Palika – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Rondó, 13:45 Kvartett, 14:15 Kék bolygó, 14:40 Noé barátai, 15:15 Családbarát, 16:40 Szerelmes földrajz, 17:15 Ízőrzők, 18:25 Gasztroangyal, 19:30 Keserű igazság – magyar film, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Elrabolt évek nyomában – magyar dok. film, 23:35 Hazajáró, 0:10 Hagyaték.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyar nóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hidak: benne a Lendvai Tévéstúdió új honlapja (ismétlés: szerdán 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) Február 25-én, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Nagyító alatt: tematikus adás (ismétlés: csütörtökön 16.05-kor és 22.30-kor a Maribori Tévén) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

11


Info gyertyafény

figyelmükbe

Február 19-e és 25-e között Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2021. február 16-án a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Könyvtáros Lendvai Kétnyelvű Középiskola, Vasút utca 2/e., Lendva (1 munkahely, határozott idő: helyettesítés, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021.február 19.) Szakmunkatárs / promóciós munkatárs Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Fő utca 124., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 2022. február 28-ig, magyar nyelvtudás és angol nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. február 20.) Személyi asszisztens Lendva környékén Pravica s.p., Ulica Štefana Kovača 103., Turnišče (2 munkahely, határozott idő: a projekt befejezéséig, jelentkezési határidő: 2021. február 24.) Személyi asszisztens Tornisa környékén Pravica s.p., Ulica Štefana Kovača 103., Turnišče (1 munkahely, határozott idő: a projekt befejezéséig, jelentkezési határidő: 2021. március 3.) Munkatárs az építési osztályon Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, határozott idő: 6 hónap, német nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2021. február 20.) Technológus / gyártástervező Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (1 munkahely, határozott idő: 6 hónap, német nyelvtudás, angol nyelv alaptudása, jelentkezési határidő: 2021. február 20.)

Lendvai Plébánia A szentmisék hétközben 18.00 órakor újra a hívek jelenlétében lesznek az óvintézkedések következetes betartásával. Azok az ülőhelyek, ahova a hívők leülhetnek, angyallal vannak jelölve. Minden böjti pénteken keresztút 19.00 órakor a Zoom applikáción keresztül. Elérhetőség: www. zupnija.lendava.si. Vasárnap, február 21-én első nagyböjti vasárnap. 10.00 órakor szentmise a Zoom applikáción keresztül. Elérhetőség: www. zupnija.lendava.si. Az óvintézkedések betartása mellett minden böjti szombaton 17.00 és 18.00 óra között lehetőség van szentgyónásra.

Dobronaki Plébánia A dobronaki plébániában a szentmisék az óvintézkedések miatt a püspökök járványügyi útmutató-

inak következetes betartásával zajlanak: Pénteken, február 19-én 17.00 órakor keresztút Dobronakon. Szombaton, február 20-án 16.00 órakor szentmise Göntérházán. Vasárnap, február 21-én első nagyböjti vasárnap Dobronakon 7.30kor szlovén és 10.30-kor magyar szentmise.

Evangélikus Egyház Az SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig az istentiszteletek Lendván elmaradnak.

Református Egyház Az SzK Kormányának rendelete alapján a SARS-CoV-2 fertőzés megakadályozása miatt hozott intézkedésekkel összhangban a továbbiakig az istentiszteletek elmaradnak.

•Február 18-ától, csütörtöktől •Bence Lajos: Egyszer én is – Muravidéki rövid történetek című könyvének filmes könyvbemutatója az MNMI YouTubecsatornáján lesz megtekinthető

névnapsoroló Február 19-től 25-ig Péntek – Zsuzsanna Szombat – Aladár, Álmos Vasárnap – Eleonóra Hétfő – Gerzson Kedd – Alfréd Szerda – Mátyás Csütörtök – Géza

apróhirdetés •Völgyifaluban a Gara-hegyen eladó hétvégi pince. Érdeklődni: 041-277-060. •A Lovászi-hegyen eladó pince 1.500 m2 területtel. Az ára 1.100 euró. Érdeklődni: 0036 30 27 55 414.

• Lendván • Dobronakon • • Gornji Petrovcin • Muraszombatban • (Trg zmage 6., Nemčavci 1d., Rakičan dr. Vrbnjaka 3.)

Legyen Ön is az előfizetőnk!

Gépészeti tervező Nafting d.o.o., Malom utca 5., Lendva (1 munkahely, határozott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2021. február 24.) Gépész Legartis d.o.o, Hármasmalom 2/l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. február 26.) Ács Legartis d.o.o, Hármasmalom 2/l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. február 26.)

Albert Moukheiber: Az elme trükkjei – Amikor a saját agyad áldozata vagy

Kőműves Legartis d.o.o, Hármasmalom 2/l., Lendva (1 munkahely, határozatlan idő, jelentkezési határidő: 2021. február 26.)

(Európa Kiadó, 2020, 209 oldal)

Kőműves Zidarstvo Padar d.o.o., Žižki 78/A., Črenšovci (2 munkahely, határozott idő: 11 hónap, havi bruttó bér: 1.600 euró, jelentkezési határidő: 2021. március 13.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

12

Albert Moukheiber idegtudós és klinikai pszichológus, aki szerint az agyunk becsap minket, ezért nem szabad teljesen megbíznunk benne. Jóslatokkal és az információk hiányosságainak kitöltésével gyakran téves következtetésre vezet bennünket. „Miért gondoljuk gyakran, hogy igazunk van, amikor pedig épp tévedünk? Miért rettegünk egy apró, ártalmatlan póktól? Miért félünk nyilvánosan beszélni, ha nem vagyunk veszélyben? Miért ragadnak meg a fejünkben az információk?” Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ ez a könyv.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .


Info Magyar nyelvi órák A ljubljanai Magyar Kulturális Intézet 2021 tavaszán is elindítja a „magyar mint idegen nyelv” kurzusokat teljesen kezdő és középhaladó szinteken. Az órák (a járványhelyzetre való tekintettel) online távoktatás formájában zajlanak. Az érdeklődők jelentkezését 2021. március 3-ig várják a tecaj@mki.si e-mail-címen. További információkért hívja a 059 33 79 00 telefonszámot vagy írjon a tecaj@mki.si címre.

Digitális Néptánc 2021 A Hagyományok Háza felhívása A 2020. évi tavaszi karantén után a táncpedagógusok ismét a digitális oktatásra kényszerültek áttérni. A néptáncos szakemberek több olyan jó gyakorlatot dolgoztak ki, amelyek egyedi szemlélettel, sok tanítási tapasztalattal illeszkedtek a kialakult helyzetbe. Bízunk benne, hogy másoknak is sikerült olyan újszerű megoldásokat kigondolni, amelyek nemcsak most hasznosíthatók, hanem hosszabb távon is segítséget nyújthatnak a táncos-mozgásos tudás elmélyítésében. A Hagyományok Háza Népművészeti Módszer­tani Műhelye és a Magyar Táncművészeti Egyetem felhívást intéz táncos szakemberek, néptáncpedagógusok számára a digitális oktatás segítségével újszerű kezdeményezések, innovatív megoldások, tudásmegosztási technikák, bemutató módszertani anyagok kidolgozására. A pályázat témakörei: néptánc, népi játékok, népszokások, táncházhoz kapcsolódó folklorisztikai ismeretek, valamint táncelőkészítés – készségfejlesztés. A pályaműveket a néptánc és a digitális tudásátadás módszertanában járatos szakértő zsűri bírálja el. A kiválasztott jelentkezőkkel szakmai napot tartunk, ahol bemutathatják módszertani újításaikat és közös szakmai vitafórum keretében összegezzük a digitális néptáncoktatás eredményeit. Benyújtási határidő: 2021. február 20. Információ: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/ digitalisneptanc2021

A határon túli magyarságot segítő egészségügyi platform Elindult a határon túli magyarságot segítő egészségügyi platform, a segitseg. ma honlapja. Az egészségügyi ellátás nehézségeire megoldást kínáló platformra külhoni magyar szakemberek és betegek regisztrációját várják. Veres Márton, a plat­form létrehozását kezdeményező Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) elnöke ki-

emelte: a határon túli területeken a magyar nyelvű egészségügyi, mentálhigiénés és gyógypedagógiai ellátásnak nincs egységes, kereshető online adatbázisa, amely különösen fontos lenne a más nyelvű környezetben élők számára. A segitseg. ma adatbázisban regisztrált szakemberekre lehet rákeresni, fel lehet venni velük

a kapcsolatot, a szakemberek egymással is tarthatnak kapcsolatot, valamint egy adott szakterület hallgatói szakmai gyakorlati helyet is kereshetnek. A MIK elnöke biztatja a külhoni magyar egészségügyi szakembereket és pácienseket, hogy minél nagyobb számban regisztráljanak a felületre. mti

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Telefonálás nélkül, bekötve biztonságosabb Január 25-e és február 7-e között a rendőrség kéthetes akciót tartott Telefon nélkül biztonságosabb címmel. Ez idő alatt a Muraszombati Rendőrigazgatóság munkatársai vidékünk területén azt ellenőrizték, hogy a járművezetők mobiloznak-e vezetés közben, valamint bekapcsolják-e a biztonsági övüket. Az akció alatt összesen 156 vezetőt bírságoltak meg vezetés közbeni telefonálás miatt, 296 alkalommal intézkedtek a biztonsági öv mellőzése miatt, valamint további 25 esetben volt a járművezető ittas, vagy állt más pszichoaktív szerek hatása alatt. SoPe

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .

13


Info Humor A csiga és a kecske sétálnak a parlament felé, és amint beszélgetnek, kiderül, hogy mindketten segédnek akarnak jelentkezni egy politikushoz. Mikor már kifelé jönnek, újra összetalálkoznak, és a csiga örömmel meséli, hogy felvették. – Hát hogyhogy felvettek? – Figyelj, kecske, itt csúszni-mászni kell tudni, nem mekegni!

Muravidéki rejtekhelyek A 2021-es esztendő játékával visszakanyarodunk épített örökségünkhöz, és egy kis kutakodásra biztatjuk Önöket. Nyereményjátékunk szabályai nagyon egyszerűek. A megadott fotón egy kiragadott részletet láthatnak vidékünk vallási, szakrális emlékhelyeiből. Megfejtésként küldjék el, hogy pontosan mit látnak a képen és hol található a Muravidéken. Várjuk leveleiket vagy e-mailjeiket március 1-ig. Címünk: Népújság, 9220 Lendva, Fő utca 124., vagy info@ nepujsag.net. A borítékra írják rá: „Népújság – Rejtekhely”. Előző játékunk helyes megfejtése a dobronaki útmenti kereszt volt a körforgalomnál. Nyertesünk Horvát Tibor Muraszombatból. Gratulálunk, nyereménye A millennium szobrásza, Zala György című kötet, melyet postai úton juttatunk el.

Pistike reggel elkésik az iskolából. A barátja megkérdezi tőle: – Miért késtél el? Erre Pistike: – Egy focimeccsről álmodtam, de hosszabbítás volt és tovább kellett aludnom... Két barát elhatározza, hogy kipróbálnak valamilyen extrém sportot. – Mit szólnál a bungee jumpinghoz? – kérdi az egyik. – Az szóba se jöhet! – feleli a másik – Azért születtem meg, mert elszakadt a gumi, nem akarok ugyanezért meghalni... A zsiráf találkozik a nyuszikával és dicsekedni kezd: – Te nyuszi, tudod, milyen jó, ha ilyen hosszú nyakad van? Amikor a jéghideg üdítő végigcsúszik a hos�szú nyakadon és hosszabban érzed a hűsítő érzést, vagy amikor a finom rakott krumpli lecsúszik a torkodon, az a finom meleg érzés és... A nyuszika hirtelen közbevág: – Mondd, zsiráf, hánytál már? Matematikatanár a gyerekhez: – Pistike, mennyi 2000+3650? – 6000. – Ki tanította neked ezt a butaságot? – Az apukám. – És mi a te apád? – Pincér.

14

kulcslyuk 2021

Kos Már. 21. – ápr. 20. Kedvező hét elé néz. Ha szingli, most megismerkedhet valakivel, aki leveszi a lábáról. Bika Ápr. 21. – máj. 20. A héten megtudhatja, kik az igazi barátai, néhányan ugyanis ön mellett állnak majd egy nehéz helyzetben. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. Kedvez a hét a szerelmi életének. Lehet, hogy olyan döntést hoz, ami egész életére hatással lehet. Rák Jún. 22. - júl. 22. Rendeznie kell a pénzügyeit. Nézze át a számláit, az esetleges hitelszerződéseket. Most sokat megspórolhat. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. A párkapcsolatában a párjának most több odafigyelésre és törődésre van szüksége. Figyeljen a másikra. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Sok akadályt, buktatót jeleznek a csillagok a munkával kapcsolatban. Figyeljen oda a tetteire. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Jók a kilátásai a párkapcsolatában. Ha friss szerelmesek, akkor romantikus hétre számíthat.

Göntér Aleksander sebészorvos, lovas A legjobb dolgok az életemben: • Az egészség mellett a legfontosabbak az emberek, akik körülvesznek. Amire szívesen visszaemlékszem: • A sok kis pillanat, esemény és kaland, amiket visszatekintve kezdünk becsülni. Ahová már holnap elutaznék: • Az Egyesült Államokba, ahol már többszor voltam. A szabadidőmben: • Az otthoni gazdaságban dolgozom, lovakkal foglalkozom, sportolok. Ami azonnal fel tud bosszantani: • Az igazságtalanság. A legnagyobb őrültség, amit tettem: • Volt néhány, úgy pozitív, mint negatív értelemben, de az utóbbiak nem nyilvánosak. A leghasznosabb tárgyam (de nem a mobilom): • Az autóm, mert (jelenleg) Ljubljanában dolgozom, és minden alkalmat kihasználok, hogy hazajöjjek. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Egy hetet eltölteni a vadonban. A leghaszontalanabb tárgy a háztar-

Horoszkóp

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. A párkapcsolata nem túl kiegyensúlyozott. Próbáljon zöld ágra vergődni a másikkal, ez jót tenne mindkettőjüknek. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Nagy örömökre vágyik, de a kisebbeket is meg kell tudni becsülni. A héten mondjon le néhány tervéről.

tásomban: • Rádió. Akivel egyszer szeretnék találkozni: • Talán valaki olyannal, aki valamilyen téren megváltoztatta a világot. Ha zene, akkor: • A hangulattól függ. Sokféle zenét szeretek, kivéve a metált és technót. Amiről a legtöbbet tudok beszélni: • Sokat tudok beszélni a szakmámról és a politikáról szélesebb értelemben. A Muravidék legszebb helye: • Dobronak és környéke, majd következik Lendva.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Nagy lendülettel veti bele magát a munkájába. Sok ügyet kell megoldania és fontos döntéseket kell hoznia. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Komoly kihívásokat, de legalább ennyire komoly lehetőségeket is jeleznek a bolygók erre a hétre. Halak Febr. 20. – már. 20. Ez a hét csendesebben telik a szokásosnál. Befelé koncentrál, szüksége van megnyugvásra, elmélyülésre.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .


Horizont Nincs farsang fánk nélkül

A berlini az idei kedvenc Kerčmar Ida fánkjai pontosan olyanok, amilyeneket a szakácskönyvek lapjain láthatunk: formásak és szép vastag a szalagjuk. A farsangi időszakban Ida többször is süt, a család, a rokonság és az ismerősök nagy örömére. Hogy mi a titka habkönnyű, illatos tésztájának és hogyan kerül szalag a fánkra, arról örömmel mesélt nekünk. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Ida Kapornakról származik, de néhány éve már Marokréten él családjával, párjával, Robival és kisfiukkal, Marcellal. Lánykora óta süt, főz, mestere a lakodalmas barackoknak és a pogácsáknak is. Volt is kitől eltanulni a konyhai fortélyokat, hiszen az édesanyja jól ismeri a kelt tészták világát, tudja, mi

egyedül. Azóta az interneten megtaláltam a tökéletes receptet, és mindig ugyanúgy készítem, év közben is, amikor csak megkívánjuk. Ilyenkor, farsang idején azonban napokon keresztül sütök a családnak, barátoknak, ismerősöknek – mondja Ida. Habár a fánk tésztája egyszerű, mégis sok háziasszonyt elijeszt a készítése. Van, hogy tömött a tészta, vagy túl zsíros,

Nagyságuktól függően 1,5– 2 perc múlva leveszem a fedőt és megfordítom őket. A zsiradékba egyébként tehetünk egy kis sót, hogy ne habozzon túlzottan. Az, hogy manapság már faluhelyen is inkább olajban

elmegy, de a gyerekeknek ez a kedvencük, a tetején csokimázzal, cukorkával – meséli. – Meg igazából én nagyon szeretek sütni. Idén a járvány miatt amúgy is sokkal több időm volt és a családot is be tudtam vonni. Készítettünk Valentin-napra szív alakú fánkokat, farsangra pedig különleges töltött fánkokat, berlinit vaníliakrémmel és friss eperrel – folytatja. Robi a fánkok töltéséért és a csokimázért felelt,

is szobahőmérsékletűek legyenek. A tésztát lehet kézzel és lehet géppel is gyúrni, én ma már csak géppel csinálom. Ezt meg kell szokni. A lényeg, hogy akkor jó az állaga, amikor a tészta elválik az edény falától. A tésztába egy kis rumot is kell tenni, a fánk habkönnyű lesz tőle, így nem süllyed el a zsírban és szalagos lesz. A tésztát nem szaggatom, hanem 50–70 grammos bucikat Valentin-napra, mely idén a farsangi hétvégére esett, Ida szív alakú fánkokat készített.

Robi és Ida, középen a kisfiuk, Marcell. Idén a vaníliakrémes töltött fánk a kedvencük. a titka a jó kenyérnek, a foszlós perecnek, a réteges pogácsának. A még kislány Ida pedig a konyha melegében, az illatos tészták készítése közben észrevétlen magába szívta, amit látott. – A farsangi időszakban mindig sok fánkot sütöttünk, de faluhelyen a halotti torra is azt szoktak készíteni az asszonyok. Én pedig eltanultam, amit csak lehetett. A 90-es években csináltam először fánkot

másoknál a szalag hiányzik róla. De vajon mi a titka a tökéletes fánknak? – Valójában nem ördöngösség, csak egy-két dologra érdemes odafigyelni – mondja Ida, majd beavat konyhájának titkaiba. – Először is a fánk sütéséhez minden körülménynek megfelelőnek kell lenni. Ne csak a helyiség legyen egyenletesen meleg, a hozzávalókat is időben ki kell venni a hűtőből, hogy azok

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .

gyúrok belőle, így sokkal jobb lesz az állaga és nem lesznek a belsejében lyukak. Deszka helyett pedig sztiroporlapon (hungarocell-lapon) kelesztem őket, ez saját fejlesztés – fűzi hozzá nevetve. – Letakarva ez jó melegen tartja a tésztát. Amikor elég forró a zsír vagy az olaj, akkor a bucikat a felső felükkel lefelé teszem bele és azonnal fedőt rakok az edényre. Így szép magasra nőnek.

sütik a fánkot, annak az az oka, hogy a fánksütéshez nagyon sok zsírt kell elhasználni, az ember pedig sajnálja a jó disznózsírt elsütni a fánkokhoz. Én is így vagyok ezzel, ezért sütöm olajban. De otthon mindig zsírban sütöttem, régen volt elég a háznál – mondja mosolyogva. A szalag tehát fontos, különben nem nagyon dicsekedhetünk a fánkunkkal! A szalag egyben a fánk minőségjele is. Hiszen csak azon a fánkon van, ami tökéletesen van elkészítve és habkönnyű a tésztája. Zsír vagy olaj, teljesen mindegy, ki mihez van szokva vagy miből van otthon. De mennyi időbe telik a fánksütés? Ida egy kiló tésztából az egyszerű kerek fánkokat három óra alatt készíti el. Ezen kívül szokott csinálni mini fánkokat, illetve az igencsak divatos donutokat is – lyukas fánkot –, főleg a kisfia és a kis unokatestvérek kedvéért. – Az ilyen pepecseléssel jó sok idő

Marcell pedig szaggatta a mini fánkokat. Vagyis dübörgött a házi fánkműhely. – A sima fánkot általában házi baracklekvárral szoktuk tölteni, de idén kipróbáltuk a vaníliakrémet. Mondhatom, ez lett

Berlini fánk Hozzávalók: 50 dkg finomliszt és 50 rétesliszt, 1 dkg só, 10 dkg cukor, 1 vaníliás cukor, 2 kocka élesztő, 9 tojássárga, 4,5 dl tej, 12 dkg olaj, 1 kanál rum, kevés vaníliaaroma. az abszolút kedvencünk – mondja Ida, és meg is kóstoljuk ezt a vaníliás, epres bűnözést. Nem kell hozzá sok beszéd, jól harmonizál együtt a krém és a fánk, bűnbe esve kérjük el a receptet... – és Ida azt sem tartotta titokban. Harminc nagy fánk, ha kisebbeket szaggatunk, akkor a duplája is kijön belőle. A közepébe egyszerű főzött vaníliakrém és friss eper kerüljön.

15


Horizont 30 éves az önálló Szlovénia (4)

Az önállósulás tavaszi kulc kul

Szlovénia önállósulási folyamata hosszabb időszakra is vis�szavezethető, de történelmi távlatból nézve a kulcsfontosságú történések, „történelmi pillanatok” leginkább az 1991-es évben történtek. Sorozatunk ezen részében az említett fontos, „történelmi mérföldköveket” mégis 1990-ben történt eseményekkel kezdjük, természetesen ezúttal is kisebbségi, magyar prizmán keresztüli rátekintéssel. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A szlovén hivatalos kormányzati szervek első, az önállósulás felé mutató cselekménye 1990. december 6-án történt, amikor a köztársasági képviselőház elfogadta a Szlovén Köztársaság önállósulásáról és függetlenségéről kiírandó népszavazásról szóló törvényt, amelyet néhány hét leforgása után, 1990. december 23-án követett is maga a népszavazás, majd december 26-án az elsöprő eredmények – 93,2 százalékos részvétel mellett 88,5 százalék a függetlenség mellett – hivatalos kihirdetése is. Még a népszavazás előtt a képviselőház elfogadta az Európa Tanács alapvető álláspontjainak tiszteletben tartásáról szóló nyilatkozatot is. A szlovén önállósulás szempontjából talán nem kulcsfontosságú, de mégis fontos volt az addig is elismert két őshonos közösség – különösképpen az 1974-es jugoszláv alkotmány elfogadása után –, a tengermelléki olasz és muravidéki magyar kisebbség kiállása a kezdeményezés mellett, illetve a két kisebbség szomszédos anyaországainak támogatása is. Az akkori zűrzavaros nemzetközi politikai viszonyok között ugyanis egy belső szlovéniai bomlás, ellenkezés akár más irányba is vihette volna a szlovén állam „önállósulási szekerét”. Így például még a népszavazás előtt a

16

Népújság 1990-es első de­ cemberi számában – éppen az elsőként említett decem­ ber 6-ai fontos esemény másnapján – „Milan Kučan köztársasági elnök fogadta a magyar nemzeti kisebbség küldöttségét” cím alatt a következő jelenik meg: „Milan Kučan még egyszer kiemelte, hogy az új szlovén vezetőség megtesz mindent annak érdekében, hogy a jövőben is biztosítsák a nemzetiség minden-oldalú támogatását – nemcsak erkölcsi, hanem anyagi formában is.” Ugyanebben a számban jelenik meg a „Kisebbség a plebiszcitum előtt és után” című cikk, amely a következő kérdésre próbál választ adni: „ Az utóbbi időben nemcsak szlovén ismerőseink, hanem a különböző politikai szervezetek, vezetőségek és a magyar nemzetiség képviselői is egyre gyakrabban kérdezik az újságírókat, a magyar nemzetiségi önigazgatási közösség vezetőségét, mi a véleménye a küszöbönálló népszavazásról – plebiszcitumról, milyen az álláspontja? A félreértések elkerülése miatt nem árt néhány kérdést tisztázni: Miért lesz a népszavazás? Mit hoz ez a nemzeti kisebbségeknek? Hogyan szavazzanak a kisebbség tagjai? Az első kérdésre a legegyszerűbb a felelet. A népszavazáson arról döntünk, óhajtjuk-e az önálló szlovén államot, vagyis akarjuk-e, hogy Szlovénia

a jövőben a többi jugoszláv köztársaságtól elszakadva, önálló államként létezzen. Az utóbbi hónapok, évek eseményei arra ösztönzik a szlovén nemzetet, hogy szakítson Belgráddal, hiszen a központtal való kapcsolat inkább terhet, mint előnyöket jelentett mind politikai, mind gaz-

dasági szempontból. Aztán történtek az utóbbi hónapokban olyan beavatkozások és kijelentések, amelyek nyilván sértik a szlovén nemzet önérzetét, büszkeségét. A nemzeti kisebbségek tagjai már többször is kinyilvánították rokonszenvüket a szlovén politika — elsősorban a nemzetiségi politika iránt és ennek keretében tiszteletben tartják a szlovén nép önrendelkezési jogát. Hogy mit hoz az önállósulás a kisebbségeknek? Jelen pillanatban teljes egészében még az sem biztos, mit jelent ez a többségi

nemzet számára. A kisebbségek egyedüli kitűzése, hogy az önállósulás után is maradjanak meg azok a jogai, amelyeket az eddigi alkotmány is biztosított. Hogyan szavazzanak a kisebbség tagjai? Erre a kérdésre nem is tudunk, nem is akarunk választ adni. Sem rábeszélni nem kívánunk senkit, sem lebeszélni. Közösségi álláspontot nem is fogadtunk el, hanem azt szeretnénk, ha minden magyar nemzetiségi saját meggyőződése által szavazna a plebiszcitumon. Egy dolog világos: nem arról fogunk

Beszélgetés Bagi Gábor zágrábi magyar főkonzullal, akinek a hatásköri területe akkoriban Horvátország, Szlovénia és Bosznia–Hercegovina volt. N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .


Horizont

lcslépései dönteni, hogy kisebbség (nemzetiség) maradunk-e, hanem arról, hogy az önálló szlovén állam vagy a jugoszláv szövetség (konföderáció) keretében lévő szlovén állam keretében legyünk-e kisebbség. Tehát, a státuszunk nem változik semmi esetben, hiszen az anyanemzettől elszakított kisebbségi csoport maradunk, bárhogy is alakulnak a dolgok. Egy biztos: Szlovénia eddig biztosította külön jogainkat, ezért nemzetközi tekintélyt is szerzett magának. Ha igényli az új állam ennek a tekintélynek a megtartását – ami egyben ’belépőjegy’ lehet Európába, akkor a kisebbségi jogok az önálló szlovén államban is megmaradnak.” A szlovén önállósulást – különösképpen az őshonos kisebbségi jogok szinten tartásának, sőt felülépítésének ígéretében – támogatta a két anyaország, Olaszország és Magyarország is. Még 1990 december elején a Népújság arról számol be, hogy Olaszország tiszteletben tartja Szlovénia döntését, és Gianni de Michelis külügyminiszter megnyitotta ljubljanai főkonzulátusát. Hasonlóképpen járt el Magyarország is, amely Zágrábban nyitott főkonzulátust, ennek intézkedési területei közé tartozott azonban Bosznia–Hercegovina mellett Szlovénia is. Az 1991-es esztendő első nagyobb, Szlovénia önállósulásához vezető cselekménye nem a szlovén politikumhoz köthető, ezt a Slobodan Milošević által vezetett szerb erők tették meg január 8-án, amikor betörtek a jugoszláv szövetségi pénzügyi rendszerbe és a Jugoszláv Nemzeti Banktól „kölcsönvettek” 18 milliárd 243

millió jugoszláv dinárt (1,4 milliárd amerikai dollárt), ami a jugoszláv gazdasági rendszer szétesésének kezdőlépése. A többi köztársaság természetesen tiltakozott, hivatalos nyilatkozatokkal is elítélték a tettet, de erről a sorozat egy későbbi számában írunk bővebben, ahogy arról is, hogy a dinár ezt követő devalvációjával gyakorlatilag elenyészett az akkori jugoszláv miniszterelnök, Ante Marković gazdasági programja, az 1:1 dinárschilling váltás időszaka. A szerb pénzügyi lépés természetesen választ váltott ki Szlovéniában, így már az 1991-es évfolyam január 18-i számában a Népújság arról cikkezett, hogy szlovéniai valuta van a láthatáron, a szerb banki „rablás” ugyanis egy újabb nagymértékű pénzromlást indíthat el, így Szlovénia kénytelen minimálisra, vagyis a szükséges szintre csökkenteni a föderáció finanszírozását, illetve elkészíteni a törvényt a Szlovén Nemzeti Bankról. Párhuzamosan az említettekkel a föderatív erők fokozták a nyomást egyéb területeken is, így elfogadták a Jugoszláv Néphadsereg javaslatát, miszerint egész Jugoszlávia területén a területvédelmi erőknek vissza kell juttatni a „törvénytelenül” birtokba vett fegyvereket, a hadseregen kívüli egységek előtt mindegyiknek le kell tennie a fegyvert. Ez ellen a föderáció elnökségében csak Stipe Mesić horvát és Janez Drnovšek szlovén tagok emeltek szót. Szintén január elején a szlovén kormány memorandumot fogadott el, amelyben vállalta, hogy a függetlenségi népszavazás eredményei alapján javaslatot készít Jugoszlávia szétválásáról,

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .

Jugoszlávia szétesésével párhuzamosan folyt a rendszerváltozás is. Az 1991-es márciusi belgrádi tüntetések áldozatokat is követeltek. illetve Szlovénia ENSZtagságáról. 1991 februárjának végén a szlovén parlament javaslatot tett a többi tagköztársaság országgyűléseinek a jugoszláv föderáció szétválásáról megállapodásos alapon, amellyel legalább kettő vagy több önálló állam jönne létre, egyben a szlovén alkotmányból törlik azokat a cikkelyeket, amelyek Szlovénia függetlenségét a föderációra ruházták. Hasonló lépést tettek Horvátországban is, majd márciusban a szövetségi vezetőség visszautasította ezeket a javaslatokat. A szlovén törvényhozás márciusban olyan törvényt hozott, amely alapján Szlovénia állampolgárainak

nem kötelező már a katonai szolgálat a jugoszláv hadseregben. A döntés másnapján a jugoszláv katonai vezetés követelte a szövetségi elnökség összehívását és a rendkívüli helyzet bevezetését, a vezérkari főnök, Veljko Kadijević tábornok titkos tárgyalásokat folytatott Moszkvában, de minden jel arra mutatott, hogy nem kapja meg a várt támogatást. A politikai helyzet tehát egyre forróbb lett, a szlovén kormány már nyíltan kimondta, hogy ha kell, egyoldalú elszakadás is elképzelhető. Közben Belgrádban az ellenzéki erők sajtószabadságot követelve tiltakoztak, amelyet a szerb rendőri erők

keményen megtoroltak. A Népújság március 22én megjelent számában Janez Janša akkori védelmi miniszter kijelentette, a jugoszláv hadseregnek nincs annyi ereje, hogy az egész országot ellenőrzése alá vonja, így egy esetleges katonai puccs „kemény változata” esetén Szlovéniát csak olyan mértékben foglalnák el, hogy a katonaság azon egységeinek szárnyát védhessék, amelyek Horvátországban végeznek műveleteket... Janez Janša szavai szerint a katonai vezetőségben a jugoszláv események továbbfejlődésének két változatában gondolkodtak. Az első, a „lágyabb” szerint a Jugoszláv Néphadsereg követelni fogja, hogy közvetlenül jelen legyen a jugoszláv válság megoldásáról folytatott minden tárgyaláson. E változat szerint a katonaság felügyeletet gyakorolna a lakosság mozgása, a határok, a légi és a tengeri forgalom felett. A második változat természetesen klasszikus katonai puccs. Ebben valószínűsíthető a szövetségi parlament, a kormány és az elnökség feloszlatása (ez utóbbi egyébként amúgy is szinte feloszlott), valamint cserék a legfontosabb köztársasági intézményekben. Bevezetnék a polgári-katonai közigazgatást, a katonaság pedig eközben a még lojális helyi szervekre támaszkodna. Janša elmondta, hogy Szlovénia felkészült minden lehetséges változatra a jugoszláv válsággal kapcsolatban, arra az esetre is, ha azonnali, egyoldalú elszakadásra lenne szükség. Hozzátette, hogy a szlovén kormány most a plebiszcitumot követő program szerint dolgozik. Szlovénia a megegyezéses különválás híve, tárgyalásokat kíván minden témáról, de ha a körülmények úgy kívánják, akkor egyoldalú elszakadásra lesz szükség. A miniszterelnök szavai szerint a kormány erre is felkészült.

17


Sport Muravidéki sporttörténetek (13)

Sikerek szlovén és jugoszláv terepen is

Sorozatunk előző számában említettük, hogy az 1980-as évekre a dzsúdó már tömegsporttá vált. Ennek meg is lettek az eredményei, az ifjú versenyzők sokasága ért el szép eredményeket köztársasági szlovén, illetve jugoszláv szinten is. Ezeket kísérjük végig az évtizeden, egészen az 1990-es évek kezdetéig. Az 1980-as évek elején egyre szebb eredményeket értek el a lendvai cselgáncsozók. Így például az 1980-as Slovenska Bistrca-i

Zomborban megszervezett jugoszláv ifjúsági bajnokságon az akkor 15 éves Varga Dušan a 83 kilogramm feletti kategóriában

jában edz, ezt pedig Szekeres Vilmos vezeti. Az országos bajnok elmondta, annak ellenére, hogy pénzhiányban szenved a

első helyet. Jó eredményeket ért el itt Hajdinjak és Petkovič, akik az ötödik helyen végeztek. A sikersorozat folytatódott 1985ben is, ebben az évben ugyanis a 42 kilogrammos kategóriában Vučko lett a köztársasági bajnok. A sikerek folytatódtak a ’80-as évek végén is, így 1989-ben

Magyar Sabina bronzérmes párosban Február 6-án és 7-én rendezték meg Medvodén a 64. felnőtt országos tollaslabda-bajnokságot. A szigorú előírások és feltételek (negatív koronavírusteszt) mellett rendezett tornán 98 tollaslabdázó indult, köztük a Lendvai BK Mladost öt tagja. Közülük Magyar Sabina bronzérmet szerzett női párosban Jerca Bajuk, a Mirna klub játé-

A Lendvai Judo Klub versenyzői és edzője a ’80-as évek derekán. versenyen a lendvai ifjúsági csapat harmadik helyen végzett azzal, hogy Meničanin a 35 kilogrammos kategóriában az első, Krajačič a 46 kilogrammos kategóriában a második, míg Varga a 42–52 kilogrammos kategóriában a harmadik helyen végzett. Ugyanebben az évben a

országos bajnok lett. A bajnok nyilatkozatában kifejtette, már 1974 óta foglalkozik cselgánccsal, ezt pedig leginkább szomszédjának, az előző generáció nagy dzsúdósának, Kovač Jožénak köszönheti. Azóta a lendvai iskola (akkor még Drago Lugaričról elnevezve) cselgáncsklub-

Akik kiharcolták a szlovén ligát, állnak, balról jobbra: Varga Ivan, Krajačič Tomislav, Bakan Janez, Varga Dušan, Bajzek Zdravko, Kovač Jože edző. Guggolnak: Lešnjak Bogdan, Jarni Robert, Činč Jože és Breznik Ivan.

18

cselgáncs, a tervszerű és jó munkát mutatja az ő sikere mellett az is, hogy három úttörő korú lendvai versenyző is jelen volt az országos bajnokságon. A lendvai cselgáncs egyik szintén sikeres éve volt a következő, 1981-es év, amely során a szlovén ifjúsági bajnokságon Firman a 86 kilogramm feletti kategóriában elvitte az első helyet, és ezzel természetesen jogot szerzett az állami, jugoszláv bajnokságon való részvételre. Az előbb említett Varga az 1981-ben Belgrádban megszervezett állami bajnokságon harmadik lett. Az 1984-ben Jesenicén megszervezett szlovén köztársasági ifjúsági bajnokságon nagyon jól szerepeltek a lendvai Mladost cselgáncsozói, köztük a legjobb a 62 kilogrammos kategóriában Kulčar lett, aki elvitte az

a lendvai csapat a második ligából az első szlovén ligába került. Ebben az évben sikeresek voltak a lányok is, így Völgyi Karolina a 61 kilogrammos kategóriában szlovén bajnok lett, míg Kepe Dragica a 48 kilogrammos kategóriában a harmadik helyen végzett. fhm, tt

kosának oldalán. A többi lendvai aspiráns, Bedič Nika, Hac Györkös Anel, Koša Iva és Doler Žiga viszont Peshehonov Denis edző szerint nem tudott rendesen felkészülni a bajnokságra, hiszen nem tudtak edzeni. Rendes felkészülés hiányában így a versenyen inkább csak a részvétel volt a fontos. SzR

LEN DUBA rádió

SLÁGERLISTA Hallgassatok minket: https://lenduba.airtime.pro/ Ras Tavarga – Ratata (27) Halicanum – Če na tleh (14) Horvat Robi – Egyedül élek (10) Talismani – Mjesec če nam draga (6) Ethnotrip – Kama ideš (5) Pál Péter – Szél röpit (4) Dread Brains – Pojzoned (3) Juff – Things (3) Posodi mi jűrja – Hvala ti mala (2) Gnila Jajca – Jori življenje je lepo (2) Last Station – Fear (2) Romano Glauso – Lari fari (1) Eyecontact – Openhhimer (2) Stane Banič – Senca (2) Odpisani – Rentgen (2) L amour Fou – Beyb (2) Strupeni poeti – Grom (2) Panicka – Ich fül mich sheise (0) Psyho Path – Recognito (0) Ghett cizmi – Lep je tale (0) Szavazás a Facebook-oldalon: Lenduba Lendava

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .


Sport Mladost Tollaslabdaklub

Ismét edzenek a lendvai tollaslabdázók Az aktuális kormányrendelet szerint egyelőre február 15-e és február 19-e között ismét engedélyezik az edzéseket a közvetlen kapcsolat nélküli sportágakban. A Lendvai Mladost Tollaslabdaklubban jó egy év után kezdhették el ismét a rendszeres edzéseket. A klub edzője, Peshe­­ ho­nov Denis örömmel fogadta az enyhítéseket, s rögtön egy közös regionális felkészülési edzéshetet is tartott több szlovén klubbal, amelyre a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában került sor. Ezen a felkészülésen Peshehonov szerint elég a heti negatív koronavírusteszt, így volt ez a felnőtt országos bajnokságon Medvodén is. A Mladostnál hétfőtől komoly terv szerint vették fel a munkát. Naponta egyszer edzenek, emellett lehetőség szerint még egy plusz egyéni tréning is megvalósul. Az edző szerint az a lényeg, hogy tor nateremben, tollaslabdapályán, labdával és ütővel tudnak gyakorolni. A klub játékosaira sok

Olimpija – Mura Tabor – Aluminij Celje – Domžale Maribor – Bravo Gorica – Koper

2:0 (0:0) 1:1 (0:1) 0:2 (0:1) 1:1 (0:1) 2:1 (1:0)

A Tabor ral játszott csütörtöki hazai döntetlen után vasárnap Ljubljanába utazott a Mura csapata az Olimpija elleni Valentinnapi rangadóra, ahonnan üres kézzel tértek haza: Olimpija – Mura 2:0 (0:0). Az első játékrészben a vendégeknél Bobičanecnek volt egy elpuskázott lehetősége, a házigazdáknál pedig Ivanović és Vombergar is rontott, így gól nélkül vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben azonban a fővárosiak kétszer

is eredményesek voltak. A 62. percben még les miatt érvénytelen gól született, ám a 76. percben Ivanović be tudta venni Obradović kapuját. Három perc múlva pedig az Olimpija már a második találatának örülhetett Kurež fejese révén, és ez is lett a végeredmény. Ezzel az Olimpija átvette a vezetést a tabellán, a Mura továbbra is a harmadik. A következő körben a sereghajtó Goricát fogadják a Fácánkertben. F.h.m.

Győzelem és döntetlen Peshehonov Denis, a Mla­dost Tollaslabdaklub edzője. verseny vár és az utánpótlás-válogatottak keretén belül a felkészülések is esedékesek. A regionális edzéshetet követően az ifjúsági válogatott tagjaira is várnak a közös felkészülések, amelyeken a Mladost két tagja, Hac Györkös

21. forduló 21. forduló

A Mura kikapott Ljubljanában

Kisvárda – ZTE Mezőkövesd – Ferencváros MOL Fehérvár – MTK Újpest – DVTK Honvéd – Budafok Puskás AFC – Paks

2:1 (1:0) 2:2 (0:1) 1:2 (1:0) 1:0 (0:0) 2:3 (2:1) 3:2 (2:0)

TÁBLÁZAT 1. Olimpija 21 12 5 4 29:15 41 2. Maribor 21 11 7 3 42:27 40 3. Mura 21 9 7 5 24:15 34 4. Koper 21 8 6 7 30:27 30 5. Domžale 21 7 8 6 31:27 29 6. Bravo 21 6 9 6 20:22 27 7. Tabor 21 7 5 9 24:27 26 8. Celje 20 6 5 9 20:23 23 9. Aluminij 20 3 7 10 16:33 16 10. Gorica 21 3 5 13 14:34 14

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 21 15 2 1 44:12 50 2. Puskás AFC 21 11 3 7 29:28 36 3. MOL Fehérvár 21 9 6 6 43:25 33 4. MTK 21 9 5 7 31:28 32 5. Kisvárda 21 8 7 6 22:25 31 6. Paks 21 8 5 8 42:40 29 7. Mezőkövesd 21 8 5 8 23:27 29 8. Újpest 21 7 4 10 26:45 25 9. Budafok 21 6 5 10 29:39 23 10. ZTE 21 6 4 11 37:41 22 11. Honvéd 21 5 7 9 32:32 22 12. DVTK 21 5 2 14 23:37 17

A 22. forduló párosítása 2021. február 20-án és 21-én: Mura – Gorica, Maribor – Celje, Bravo – Koper, Domžale – Tabor, Aluminij – Olimpija.

A 22. forduló párosítása 2021. február 19-e és 21-e között: ZTE – Újpest, Ferencváros – Honvéd, DVTK – MOL Fehérvár, MTK – Mezőkövesd, Budafok – Puskás AFC, Paks – Kisvárda.

N É P Ú J S Á G 2 0 21. fe b r u á r 18 .

Anel és Bedič Nika vesz majd részt. M o s t , h o g y a ko rmány enyhített a korlátozásokon, az országos tollaslabdaszövetség várhatóan rövidesen megrendezi majd a tavalyi évre vonatkozó országos utánpótlás-bajnokságokat is, amelyekre már szintén elkezdték a felkészülést. Egyben készülnek az U17-es serdülő Európabajnokságra is, amelynek Podčetrtek ad majd otthont augusztus végén. Ezen várhatóan indul majd Bedič Nika és Koša Iva is. Szabó Rudolf

A ŽNK Nona Pomurje Beltinci női labdarúgói a hét végén két barátságos meccsen is szerepeltek. Szombaton Belatincon fogadták Radomlje csapatát, akiket 4:1-es eredmén�nyel győztek le. A meccsen Makovec duplázni tudott,

Tibaut és Kajzba pedig egyegy góllal vette ki a részét a győzelemből. Másnap St. Pöltenbe utaztak, ahol 3:3-as döntetlen született az osztrák csapat ellen. A vendégek góljait Korošec, Kolbl és Eferl szerezte. F.h.m.

Enyhültek a korlátozások A szlovén kormány február 11-én döntött a járványügyi korlátozások enyhítéséről a sporttevékenységek terén. A döntés értelmében hétfőtől munkához láthattak a szlovén labdarúgó másodosztály, valamint az ifjúsági első osztály labdarúgói is. Az első osztály mellett az említett ligák bajnokságai is

folytatódnak. Emellett folytathatják az edzéseket az U19-es és az U17-es korosztályok, továbbá ismét lehet 10 főig edzéseket tartani minden csapatnál, betartva a két méteres távolságot. A szlovén szövetség a napokban bővebb információval is szolgál a további enyhítésekről. F.h.m.

Hét muravidéki a női válogatottban Február 23-án a szlovén női labdarúgóválogatott az utolsó Eb-selejtezőjét játssza Észtország ellen. A találkozóra Jarc szövetségi kapitány hét muravidéki játékost is behívott. Négyen a Pomurjéből (Kolbl, Korošec, Makovec, Rozmanič), ketten a ljub-

ljanai Olimpijából (Prša, Rogan), valamint Ausztriából a csapatkapitány, Zver is tagja lesz a kiutazó keretnek. A meccs sajnos nem dönt semmiről, hiszen a szlovénok biztosan a hatcsapatos tabella harmadik helyén végeznek, így Hollandia

és Oroszország mögött lemaradnak a kontinenstornáról, az észtek pedig ezt a meccset követően is a tabella alján maradnak. Rajtuk kívül a szlovén válogatott a török és a koszovói csapatokat előzte meg a csoportban. F.h.m.

19


Dobronakiak a Csillag utcából

A domonkosfai fiúk

Jasna és Lenke

Józsi, Miša és Sofi

Izabela és Ana

Izabela és Brina

Stábunk egy része

Robert

Rafael és Gabriel

Franjo, Piroska és Ria

Profile for Népújság

Népújság, 2021. február 18.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 7. sz.

Népújság, 2021. február 18.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 65. évf. 7. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement