{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Info

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

64. évfolyam 6. szám Lendva 2020. február 13. ISSN 0352-6569 1,10 EUR

a

s

z

l

o

v

é

n

i

a

i

m

a

g

y

a

r

o

k

h

9–16. oldal

e

t

i

l

a

p

j

a

Kitaposott utak

Gál Anasztázia Kitaposott utak a Muravidéken című filmjének a bemutatója hétvégén volt Dobronakon. Az alkotás a dobronaki kivándorlás-történeteket dolgozza fel helyi szereplőkkel, saját emlékeik alap-

ján. De ha végignézzük a filmet, rájöhetünk, hogy ha kicserélnénk a szereplőket, a falunevet, akkor szinte bármelyik muravidéki településre ráismerhetünk, felfedezhetjük benne saját családunk, rokon-

ságunk, ismerősi körünk sorsát. Mindannyiunknak vannak elszármazottai a nagyvilágban, mindannyiunk családjából taposták valakik idegen országok útjait... Bővebben az 5. oldalon.

Vuk Simon, Kulčar Bojan és Paller Péter, a Lendwines alapítói:

„Ha a közös célért több gazda áll össze, erősebbek leszünk” 6. oldal


Iránytű Muravidéki magyar nemzeti közösség

Szlovénia és Magyarorszá Szolarics Nađ Klára

Melegvíz Nem egyszer hangsúlyozták már – állami és helyi szinten is –, hogy a gazdaság fejlesztése szempontjából mennyire fontos a kedvező vállalkozási környezet kialakítása. Voltak kezdeményezések, inkubátorházak, fejlesztési központok, hálózatok, támogatások…, de nem hozták meg a várt eredményt. Vagy az intézkedés természete, vagy a kormányvált(ogat)ás miatt, ami az intézkedések megszűnését, módosítását hozta. Gondoljunk csak a geotermális vízkészletre, erre az egyedi közkincsre, amelyben éppen a Muravidék, Szlovénia keleti része a leggazdagabb. Mekkora fejlesztési lehetőségeket kínál! De mekkorát is? Akkorát, amekkorát a központ, vagy ahogy mondani szokták, Ljubljana odaítél. A minisztériumok, az éppen aktuálisan kormányzó politika, melyek meghatározzák például a felhasználható geotermális víz mennyiségét, a felhasználásért járó díjat (koncessziós díj), a felhasznált energiahordozó – ez esetben a megújuló, zöld forrás, a geotermális víz – elvezetésének módját, de egymás közt a legtöbbször nem egyeztetnek. Meg hát az állam is mohó, az adó- és illetékképleteket úgy állítja be, hogy nem törődik azzal, milyen fejfájást okoz a négy muravidéki üvegházas növénytermesztőnek, illetve a fürdőknek. Az elmúlt 15 év alatt többször változtak a geotermális víz nehezen követhető felhasználási feltételei, ami nem utal stabil vállalkozási környezetre. Nem az ingyen felhasználásról van szó, hanem egy átgondolt képletről, ami nem húz vissza és nem lehetetleníti el a további fejlődést. De ehhez talán egy stabil kormány kellene elsősorban.

Igazgató: Tomka Tibor, Felelős szerkesztő: Király M. Jutka Szerkesztőség: Bence Lajos, Horvat Silvija, Solarič Nađ Klára Állandó külmunkatárs: Abraham Klaudia Lektor: Böröcz Nándor, Technikai szerkesztő: Meszelics László, Szerkesztőségi titkár: Bogatec Gomzi Brigita Kiadja a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet – Lendva Szerkesztőség: 9220 Lendva, Fő u. 124., tel: 02/ 5776 - 180, telefax: 02 / 5776 - 191, E-mail: info@nepujsag.net Web: www.nepujsag.net Ára: 1,10 EUR, Előfizetési díj: egész évre 30,00 EUR, külföldre: 80,00 EUR, tengerentúlra: 100,00 EUR Folyószámla: 01259-6030354008 Urad Republike Slovenije za javna plačila, enota Murska Sobota A Népújság azon nyomtatási termékek közé tartozik, amelyek után 5%-os Áfát kell fizetni. A Népújság az SzK Nemzetiségi Hivatala támogatásával jelenik meg. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.o.o.

2

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa február elején elfogadta a közösség 2020-as költségvetését 1 millió 155 ezer euró összegben. A bevételek 671 ezer eurót tesznek ki, a hiány fedezése az előző évek többleteiből történik. A projektek folytatódnak. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A költségvetés több részben készült, hiszen a céltámogatások (beruházások) esetében elkülönített könyvelés folyik. A szentlászlói tájházprojekt

és a második óvodafejlesztési program viszont – melyek a tervek szerint 2020 végére befejeződnek – beépültek az általános költségvetésbe is. A szlovén oktatási projekt (70 ezer euró összegben) és a magyar nemzeti közösség

gazdasági alapjának serkentése a szlovén gazdaságfejlesztési programból (120 ezer euró összegben) külön költségvetési dokumentumban szerepel. Hasonlóan külön költségvetése van a Radamosban készülő korai fejlesztési

Dobronaki magyar önkormányzat

Tíz egyetemista kap támogatást A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) Tanácsa hétfői ülésén elfogadta a közösség 2020-as költségvetését közel 229 ezer euró összegben. A bevételek – a tervezett pályázati támogatásra számítva – bő 75 ezer euróval magasabbak a tavalyinál. Király M. Jutka jutka.kiraly@nepujsag.net

A közösség idei legnagyobb ber uházása a Kézművességek Háza udvarán épülő zárt pajta, mely a régi mezőgazdasági eszközök tárolására, nyári műhelymunkák kivitelezésére lesz majd alkalmas. A mintegy 150 négyzetméter alapterületű épület megépítésére sikeresen pályáztak a Csoóri Sándor Alapnál (15 ezer euró), valamint 35 ezer euró támogatás-

ban részesültek a szlovén gazdasági minisztérium nemzetiségi gazdaságserkentési programjának 2. intézkedéséből. A tanács nagyobb hozzászólás nélkül elfogadta a beruházás projektdokumentációját. A munkálatok hamarosan elkezdődnek, hiszen pályázati kötelezettség, hogy június végéig elkészüljön az épület. Tetemesebb beruházási kiadást jelent még a muravidéki néprajzi kincs című projekt alapeszközeinek

beszerzése 30 ezer euró összegben. Az ülésen döntöttek a felsőoktatási tanulmányi támogatások odaítéléséről is. A decemberben megjelent pályázatra tíz egyetemista jelentkezett, valamennyien eleget tettek a feltételeknek, így mind elnyerték az ösztöndíjat. Az önkormányzat erre a tanévre is kilencezer eurót különített el a hazai egyetemisták támogatására, a tanács döntése szerint pedig mind azonos összegű havi támogatásban részesülnek.

A dobronaki tanács ülésén egy kérdésben sem alakult ki hosszabb vita. N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .


Nemzetiség

ág kiegyensúlyozott támogatása 2020-ban Megalakul a tájházak egyesülete Az MMÖNK Tanácsa elfogadta a tájházak működését szolgáló civilszervezet, a Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület alapszabályzatát, mellyel megkezdődik az egyesület megalapítási folyamata. Az egyesület alapítója az öt községi magyar önkormányzat és a csúcsszervezet lesz, a szervezet elsődleges feladata pedig tartalommal, programmal megtölteni a tájházakat Szentlászlón, Domonkosfán, Kapornakon, Dobronakon, illetve a készülő tájházat Völgyifaluban. Az egyesület székhelye Dobronakon lesz és három alkalmazottal indul.

Farics Dorisz tanácstag, Füle Aranka, a tanács titkárnője, Horváth Ferenc tanácselnök és Bači Zsuzsanna alelnök az ülésre készülve. központnak az idén felhasználandó közel 200 ezer euró összegben. Az MMÖNK alapköltségvetésében a 2019-es évhez viszonyítva 10 ezer euróval növekedett a szlovén állam támogatása (Nemzetiségi Hivatal). Horváth

Ferenc tanácselnök szerint ezzel a két állam alapjában összhangban van a nemzetiség támogatását illetően. A költségvetés kiadási oldalán az elmúlt évekhez viszonyítva új tétel a magyarlakta településeknek elkülönített 20 ezer eurós

összeg. A falvakban tervezett beruházásokra, illetve programokra a benyújtott javaslatok, tervek alapján döntenek. Az MMÖNK támogatja a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet (MMISZ) 2020-as programjait is. Az

ambiciózusan felállított, a kultúra, az oktatás, a sport és a szórakozás területét felölelő programter vet Varga Teodor, az egyesület elnöke mutatta be a tanácsnak. A program zömét pályázati forrásokból szeretnék megvalósítani, de számítanak a csúcsszervezet részesedésére is. Ami a közösség finanszírozási, illetve beruházási projektjeit illeti, a tanács véglegesen meghatározta

a Szlovén Gazdaságfejlesztési Minisztérium által biztosított nemzetiségi gazdaságserkentési program 2. intézkedése keretében (tájházak) érkezett 230 ezer euró felosztását. Egyhangú döntés, hogy idén 105 ezer eurót fordítanak a völgyifalui tájház építésére, 90 ezer eurót a kapornaki tájház felújítására és 35 ezer euróval támogatják a dobronaki Kézművességek Háza udvarára tervezett pajta építését.

Egyre valószínűbb az előrehozott választás Azután, hogy az SDS vezette lehetséges kormánykoalíció egyik fő partnere, az SMC köreiben törésvonal keletkezett és a párt megosztott a jobbközép kormánykoalíció megalakítását illetően, egyre valószínűbb az előrehozott parlamenti választás Szlovéniában. Az SDS–SMC–NSi– Desus koalíciónak a létrejötte, úgy tűnik, még az érdemi – a programról és nem utolsó sorban a káderkérdésekről szóló –, múlt keddre beharangozott, majd elhalasztott tárgyalások előtt meghiúsulni látszik. Az említett jobbközépnek nevezhető potenciális pártkoalíció második legfontosabb pártja, a 10 képviselőt biztosító SMC köreiben ugyanis törésvonal keletkezett. A párt egyik része élén a jelenle-

gi pártelnökkel, Zdravko Počivalšekkel továbbra is célszerűnek látja a Janšakormányba való belépést, míg egy másik része, köztük a párt­alapító Miro Cerar erre nem hajlandó, inkább a lemondásban lévő kormányfő, Marjan Šarec választási együttműködésre szóló ajánlatát preferálja. A további koalíciókról szóló tárgyalások ilyen formában nem lehetségesek, ez az SMC-n belüli vita eldöntése után képzelhető csak el. Az esetleg kialakuló jobbközép koalíciónak az említett összeállításban elvileg meglenne a 45-nél több – pontosan 48 – szavazata, és ebben az esetben ez bővülhetne további kettővel az olasz és a magyar parlamenti képviselő támogatásával – ahogy eddig is, a nemzetiségi frakció

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .

ugyanis kitart amellett, nem szeretne a mérleg nyelve lenni, a kimutatott többség esetében viszont hajlandó az együttműködésre. Te r m é s z e t e s e n a z SMC-n belül a sorok rendezése esetében is az SDSpártvezér, Janez Janša koalíciója előtt még nehéz tárgyalások lennének, így egyér telműen kimondható, hogy az április végén esedékes előrehozott parlamenti választások esélye egyre nagyobb. Az előrehozott választásokon mindenképpen a jelenleg is érvényes választási rendszer szerint választanánk, még abban az esetben is, ha a lemondásban lévő baloldali kormánykoalíció által benyújtott – választási körzeteket és a relatív elsőbbségi szavazatot, a

kisebbségek esetében pedig az eddigi rangsoroló, úgynevezett Borda-rendszert megszüntető, egyszerű többségi rendszert bevezető – törvényt közben megszavazná a parlament. Ehhez 60 szavazatra lenne szükség, miközben jelenleg 59 támogatója van, köztük a két nemzetiségi képviselő is. Az olasz nemzetiségi képviselő, Felice Žiža megerősítette a támogatást, míg a magyar közösségben nem egyértelmű a kérdés. Az MMÖNK legutóbbi tanácsülésén ugyanis kiderült, a goricskói tanácstagok nem látják jónak a rangsorolás megszüntetését. Az MMÖNK Tanácsa azt sem támogatja, hogy a javasolt 1,5 százalékosra szabnák a jelölési aláírások gyűjtését, legfeljebb 1 százalékot

látnak megfelelőnek. A magyar nemzetiségi képviselőjelölti induláshoz jelenleg 30 aláírás kell, míg a 1,5 százalékos határ esetében – 6 ezer választópolgárt feltételezve – ez a szám 90 lenne. Horváth Ferenc képviselő, az MMÖNK elnöke lapunknak kedden nyilatkozva kifejtette, egyelőre nem vonta vissza a törvénymódosítás támogatását, a közösségnek viszont március elejéig el kell döntenie, támogatja ezt vagy sem, a képviselő pedig ennek a döntésnek függvényében vonja esetleg vissza támogató szándékát. Az SDS mindenképpen a törvénymódosítás ellen fog szavazni, míg a Desus még nem döntött az ügyben. tt

3


Muravidék A szlovén kultúra ünnepén

Sok kultúraszerető van Lendván Február 8-a, a szlovén kultúrünnep alkalmából Lendván polgármesteri elismerésben részesült a kultúra terén végzett kiemelkedő tevékenységért Ferenc Katja fuvolás, Novak Pia szólóénekes, a Lindva Régiséggyűjtők Egyesülete, valamint Perger Valerija pedagógus. Az elismeréseket a február 6-i ünnepi rendezvé-

nyen vették át a Színház- és Hangversenyteremben.

(Fotó: Galič Tomaž)

Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Koren Franc, Perger Valerija, Ferenc Katja és Novak Pia díjazottak, valamint Magyar János polgármester.

Klarisa Jovanović, a műsor moderátora felvezetőjében a kultúra napja kapcsán megfogalmazta a kultúrának és a hozzá ezer szálon kapcsolódó identitásnak a lényegét: nyelv nélkül nincs kultúra, de nemzeti identitás sem, és akkor nemzet sincs. Prešerenről, aki a szlovén kultúra mindenesének számít és maga a kultúra napja is halálának évfordulója, felsőfokon beszélt. A kultúra, melynek további értelmezései az adományozás és az ajándékozás is, ma is fontos része a közéletnek és a mindennapjainknak. Magyar János polgármester ünnepi beszédében az Európa Kulturális Fővárosa 2025 megpályázását emelte ki, hozzátéve, sok olyan kultúraszerető van Lendván, akik saját szabadidejüket is hajlandók feláldozni az egyesületi vagy egyéni életük kulturális gazdagítása érdekében, a hagyományőrzéssel

pedig a közösség gazdagítását is szolgálják. Talán éppen ez adta a bátorítást arra, hogy Lendva az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázzon. Magyar János az ünnepléseken és az évfordulókon kinyilvánított eufórikus érzelmek kapcsán a szerénységre is utalt: mindig arra is tekintettel kell lennünk, s ez egy multikulturális közegben mindig hangsúlyozandó, hogy ne sértsük a másik fél nyelvi és kulturális érzelmeit. A díjkiosztón a fiataloknak járó két, de súlyában és megítélésében egyenrangú plakett – Ferenc Katja és Novak Pia – mellett Perger Valerija, aki évtizedek óta a rábavidéki szlovénok pedagógiai szaktanácsadója és a Lindva Régiséggyűjtők Egyesülete és annak vezetője, Koren Franc vette át a kitüntetést a kultúra és az egyesületi élet szervezésében végzett önzetlen tevékenységért. A kulturális műsorban az 1. Számú Lendvai KÁI tanulói léptek fel Prešerennapi alkalmi műsorukkal, a Prašnati zenei együttes kíséretében.

Hodos Község

Könnyítik a fiatal családok letelepedését A Hodos Községi Tanács múlt heti ülésén első olvasatban elfogadta a község idei költségvetésének javaslatát, majd megszavazta a községi sportprogramról szóló rendelet módosítását is. Tomka Tibor tibor.tomka@nepujsag.net

A község 2020-as költségvetéster vezetét Bun­d er­l a Katalin könyvelő, illetve Orbán Lajos polgármester mutatta be. A tervezet 710 ezer euró bevétellel és megközelítőleg 700 ezer euró kiadással számol. A folyó kiadásokra 375 ezer eurót terveztek, a tételen belül 73 ezret különítettek el a községi magyar önkormányzatnak, míg a kötelező, különböző szociális

4

átutalások 178 ezer eurót tesznek ki. A beruházásokra a 2020-as évben a tervezet megközelítőleg 167 ezer euróval számol, a nagyobb invesztíciók közé pedig a hodosi utcai világítás felújítása, illetve részben kiegészítése, a kapornaki temetőnél a parkoló építéséhez a folyó évben a terület megvásárlása, az egykori posta épületének átalakítása, a helyi és az erdei utak karbantartása, valamint a községi épület fűtőházának felújítása sorolható.

A polgármester javaslatára, a tanácstagok támogatásával a költségvetésbe bekerült, hogy a fiatal családok szimbolikus, négyzetméterenkénti egy eurós áron vásárolhatnak építési telkeket. A tanácstagok támogatták azt a javaslatot is, hogy a község több kisebb termőföldparcellát értékesít, illetve azt a polgármesteri javaslatot, hogy Kapornakon a kisebb, 3–4 háztartás által közösen épített kisebb tisztítóberendezéseket a község szubvencionálja, ugyanis a

település távol esik a községi szennyvízcsatornarendszertől, így ez olcsóbb megoldás lenne. A tanács a költségvetési tervezetet egyhangúlag támogatta, a tervek alapján várhatóan február végén a dokumentum második, végső formájában is elfogadásra kerül. A következőkben a tanács elfogadta a községi sportprogramról szóló rendelet módosításait is, ez alapján a programot nem a polgármester, hanem a községi tanács erősíti meg. A különfélék között ismét szóba került a földeken hagyott korhadó, széteső szalma- és szénabálák már huzamosabb ideje problémát jelentő kérdése. A községi tanács ezúttal is

kifejezte véleményét, miszerint elvárják az illetékes községközi felügyelőségtől a hatékonyabb, pontosabb eljárást a földterületek tulajdonosaival, illetve bérlőivel szemben. A polgármester tájékoztatta a tanácsot arról is, négy közhasznú munkást hagytak jóvá a községnek az idei évre vonatkozóan, ketten azonnal munkába lépnek és év végig maradnak, míg ketten áprilistól októberig lesznek jelen. Végül a tanács úgy döntött, a fitneszközpontban elromlott futópadot egy korszerűbb, nagyobb teherbírású gépre cserélik, valamint a terem használatáról szabályzatot alkotnak.

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .


Kultúra Kitaposott utak a Muravidéken

Egy film, mely megérinti a lelket Vasárnap késő délután megtelt a dobronaki művelődési ház nézőtere. Egy olyan film vetítésére gyűltek össze a helyiek, amelyet falujukban, róluk és velük forgattak, illetve azokról, akik annak idején kivándoroltak, és nem utolsó sorban azok emlékére, akik nem tértek haza. Gál Anasztázia filmje: Kitaposott utak a Muravidéken. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

A film a dobronaki kivándorlás-történeteket dolgozza fel, amely sorsok a Muravidék megannyi településének lakói számára ismerősen hatnak. A kö-

jutalmazták az alkotást. – Nagyon fontos dolog, ami az elhangzott történetekből is kiderült, hogy az emberek erősen kötődnek a szülőföldjükhöz. Kötődnek a helyhez, ahol felnőttek, ahol gyökeret eresztettek… még akkor

Gál Anasztázia rendező, mivel itt él a Muravidéken, érdeklődéssel fordul a helyi témák felé. zös, de különbözőképpen alakuló sorsokat Kovács Tibor-Ringó „Itt hagytak engem a bátrak” versének sorai és fikciós jelenetei teszik merengővé, elgondolkodóvá, mesélővé attól függően, ki hogyan viszonyul a témához. Egy olyan filmről van szó, ami megérinti a lelket és amivel minden muravidéki azonosulni tud a mai napig. A vetítés alatt a közönség számtalan alkalommal adott visszajelzést, hol felnevettek, hol pedig elérzékenyülve könnyeiket törölgették. Átjött a mondanivaló, betalált a téma és több szempontból is megszólította a közönséget, akik nagy tapssal

is, ha időnként vannak problémák, konfliktusok. Itt érzik magukat itthon és biztonságban. És aki külföldre kerül, abban ki tudja, honnan és mikor, de egyszer csak a semmiből felszínre tör az érzés, ami hazahúzza – mondta Gál Anasztázia fiatal rendező, aki később lapunknak adott nyilatkozatában a film forgatása közben szerzett tapasztalatait is megosztotta: – Az elvándorlás okozta traumák sok esetben nem lettek kibeszélve, az érzelmi háttér feldolgozatlan maradt. A film alkalmas arra, hogy beszéljenek róla az emberek, elővegyék ezt a

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .

témát otthon, a családban, a közösségben, a faluban. Hiszen egyrészt nagy lelkierő és bátorság kellett azoknak, akik elmentek, de az itthon maradottakról se feledkezhetünk meg, ne feledjük, sok olyan család volt, ahol például a gyermekeiket hagyták hátra a fiatalok, a nagyszülőkre bízva, hogy a távolból biztosítsák a jövőjüket. Az is érdekes, hogy sok családban ez a kivándorlás ma is megvan. A muravidékiek persze ma nem Amerikába vagy Ausztráliába mennek, de a szomszédos Ausztriába annál inkább. Mert észrevehető, hogy a családokban ezek a dolgok is továbböröklődtek, tehát ha a nagyapa és az apa is kint dolgozott, akkor lehet, hogy a fiú is követi a példát – mondta Anasztázia Gál Anasztázia már több éve Pártosfalván él, ezért szívesen dolgozza fel az itteni témákat. Eddig két filmet forgatott itt, A millennium szobrásza és a Mérföldkövek a Muravidéken címűt. A mostani alkotás a harmadik a sorban, de a legújabb film is már készülőben van, hagyomány és innováció témakörben a tökmagolaj-készítésről fog két nyelven szólni. A most bemutatott alkotás dobronaki szereplőkkel készült magyar nyelven, szlovén feliratozással. A f ilm létrejöttét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa támogatta, a szlovéniai megvalósító az MNMI. A téma boncolgatásához Kovács Attila történész anyagaira támaszkodtak. Az előkészítő munkát, a

Sabján János a filmben arról mesélt, hogyan emlékszik vissza a történtekre, amikor a legjobb barátai szöktek ki az országból: – Amikor a fiúk elmentek, éppen katona voltam. Ők is 1936osak voltak, mint én, és úgy voltunk, mint a testvérek, és bizony kicsit sajnáltam, hogy én nem mehettem velük. Június 15-én éjjel szöktek át az osztrák határon. Azután kaptam tőlük leveleket a katonasághoz, volt is bajom belőle, de én mondtam, ők már nem a Tito katonái! Később már ugye nem kellett szökni, Tito megnyitotta a határt, hiszen látta, hogy akik elmentek dolgozni, azok hozzák haza a pénzt. A húgom el is ment az egész családjával és már 47 éve kint él. De én akkor már nem indultam sehová. A barátok időnként hazajöttek látogatóba, és azóta is tartjuk a kapcsolatot a mai napig. Szarjas Márta ugyanerre a három fiúra emlékszik: – Én akkor elemi iskolába jártam, első osztályba, és hétéves fejjel persze nem is értettem, mit jelent az, hogy szöktek, micsoda bűn ez, gondoltam. De nagyon megmaradt bennem az egész. Akkoriban ugye csak leveleken keresztül tartották a kapcsolatot a családdal, a barátokkal, tudta az egész falu, amikor hazaírtak, és várta is mindenki az újabb híreket. Ez akkoriban így volt, mindenki tudni akarta, hogy alakul kint a mi fiaink élete. Később a testvérem is kiment, neki már nem kellett szökni... beszélgetéseket, az emberek felkutatását Anasztázia maga végezte, majd kialakította a stábot, törekedve arra, hogy a Muravidékről is vonjon be munkatársakat. A budapesti szakemberek mellé így került a stáblistára a dobronaki Solarič Dávid mint másodoperatőr és a hodosi Abraham Sarah as�szisztensként. A filmben szerepeltek: Kovács Tibor, Grof Lana, Laslo Larisa, Magyar Timon, Smodis Taja, Toplak Dominik, Toplak Rudolf, Bukovec Mária, Fehér Mária, Flisar Doroteja, Gomboc Mariska, Kovács István, Sabján

János, Szarjas Márta, Szekeres Ilus, Szomi János, Toplak Ilus, Toplak József. Kepe Kocon Lili az MNMI nevében köszönetet mondott az alkotónak az ötletért, a kitartásért és azért, hogy pályázott és ezzel a film megvalósulhatott. Köszönetet mondott a dobronakiaknak, akik „vették a bátorságot és megosztották a nagyvilággal az érzelmi, családi titkokat, történeteket”. A dobronaki közönség a premierelőadást láthatta. Márciusban Magyarországon a Hír TV adja le a filmet, majd a filmszemlén is bemutatkozik.

5


Muravidék Több borász közös fellépése

Lendwines: lendvai borok és marketing A Lendwines fiatal borászcsapat tagjai Paller Péter, Péter, Kulčar Bojan és Vuk Simon, akik azért társultak, hogy lényegében családi vállalkozásuk folytatásával népszerűsítsék a lendvai borokat, a szőlészetet, a borászatot, főleg a fiatalok körében. Az ágazat szerintük nem kevés fejlesztési lehetőséget tartogat. Boraikhoz nem borozókban, hanem internetes felületen lehet hozzájutni. Szolarics Nađ Klára klara.solaric@nepujsag.net

Az összefogásban van az erő, a tudásban és a kockázatvállalásban a jövő, vallja a Lendwines csapata is. A triót a baráti szálakon kívül azonos cél köti össze:

területet művelünk, körülbelül kettő hektárt, nagyjából a Lendva-hegyen. Nyolcezer tő, olasz- és rajnai rizling, kerner, chardonnay. A bővülés tempóját a piac igénye diktálja majd – mondta Paller Péter, a Lendwines egyik tagja.

borok értékesítője, míg Kulčar Bojan a szőlészeti és pincészeti munkálatok szervezője, Vuk Simon pedig a marketinges. – „Szövetkezetünk” célja a borászati kultúrát Lendván és környékén ismét felemelni és olyan hírne-

pedig időt és befektést igényel. Az út elején tartunk. A világhálós terjeszkedés mellett Szlovénia, Magyarország és Horvátország vásárait járjuk, különböző szakmai és üzleti konferenciákon, degusztációkon veszünk részt. Legszívesebben oda megyünk, ahol fiatal közönség van, hasonlókon, amilyen a Vinske brbončice in rock ’n’ roll, vagy a Borászati Egyetem, legutóbb Zágrábban, ahol kiváló fiatal borászokkal vettük fel a kapcsolatot. De megfordultunk már például az Anyukám mondta nevű magyarországi étteremben is. Egyre több meghívást kapunk különböző boreseményekre, ahol közvetlen módon, nem csak szakmai oldalról bemutatjuk borainkat,

Lendvát és környékét. Így építjük értékesítési hálózatunkat, keressük a potenciális vásárlókat. A konkurencia nagy, sok a jó bor a piacon, de én azt mondom, ha ügyes az ember, akkor mindig mindent jó áron tud eladni – fejtette ki Paller Péter, aki számít arra, hogy egyre több fiatal borász csatlakozik majd a társuláshoz, amely emelni kívánja a borkultúra, a borfogyasztás szintjét, megszeretteti a szőlészetet, gazdagítja az emberek tudását, hogy a hazai borokat is egyre jobban kezdjék értékelni. – Szeretnénk a tavaly indított boresteket is folytatni, ahova szintén főleg fiatal borászokat várunk – mondta a Lendwines további terveiről Paller Péter.

A ProFutura Tanácsa tárgyalta a fellebbezéseket

A Lendwines társulat a lendvai borokat kívánja népszerűsíteni, és főleg fiatal borászokat igyekeznek megszólítani. a szőlőtermesztés és a borászat szeretete, s ehhez társul a fiatalos energia. Felismerték, hogy egyénileg művelt szőlőterületekkel és a megtermelt borral nehezen tudnának különkülön boldogulni, piacra kerülni és ott megkapaszkodni. A kis gazdák egy idő után lemorzsolódnak, de ha a közös célért több gazda összeáll, erősebbek lesznek és könnyebb a kitörés, minőségben és mennyiségben is. – Egyelőre nem nagy

6

Bíznak abban, hogy a szokásostól kissé eltérő vállalkozás célkitűzéseit meg tudják valósítani, minél több fiatal gazdát tudnak majd tömöríteni. A partnerek a saját szőlőjüket művelik, de egymásnak munkával és tudással is segítenek. A jelenlegi csapat a megtermelt bort két külön pincében tárolja. – A borászati teendőket, a piaci irányokat, a megjelenési stílust pedig együtt tárgyaljuk meg – meséli Paller Péter, aki a Lendwines

vet adni neki, amilyent megérdemel. Lendületet akarunk adni az ágazatnak, s lehet, hogy a mi csoportunk ehhez utat tud mutatni: hogyan tud több kisebb gazda összefogva egy közös név alatt piacra lépni. Mi egyelőre 15 ezer liter borral vagyunk jelen. A Lendwines borainak marketingje a hagyományostól eltérően nagyrészt az interneten folyik. – De minél több vásáron, kiállításon is igyekszünk megjelenni, ami

Nem állt le a munka a ProFutura Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézetben a 3. pályázati kör után, melyből a Muravidéki Gazdaságfejlesztési Program keretében a 222 nyertes pályázóhoz folyósították a magyarországi támogatási összeget gazdasági, vállalkozási és mezőgazdasági fejlesztési célokra. Mint már tudósítottunk róla, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium által biztosított támogatás keretösszege 2,8 millió euró volt. A nyertes pályázatok mellett további 111 (mezőgazdasági) pályázat forrásfüggőként vár a támogatásra, ezen pályázatok összesen mintegy 1,6 millió euró összeget igényeltek. A 3. kör elbírálására hét fellebbezés érkezett. A ProFutura Tanácsa február 4-i ülésén tárgyalta a fellebbezéseket, melyeket az értékelési listához hasonlóan a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium irányító testülete véglegesít. – A tanács véleményét az intézet igazgatója továbbítja és tárgyal is a pályázattal kapcsolatos dolgokról a minisztériummal, az ülésen azonban Mocsnek Ottó már második alkalommal nem vett részt, pedig az időpontot vele is egyeztettük. A tanács nem szeretné, ha konfliktus alakulna ki, de elvárja az igazgató együttműködését. Ennek érdekében felszólítottuk az alapítót, az MMÖNK Tanácsát, hogy hatásköréből kifolyólag tárgyaljon az igazgatóval, amire ígéretet is tett – nyilatkozta Orban Dušan, a ProFutura Tanácsának elnöke. Szolarics Nađ Klára

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .


Kultúra 6. Pannonia Reflections

Díjazott fotók az egész világból A szlovén kultúra napjának előestéjén nyílt meg az idei első kiállítás a Lendvai Galéria-Múzeumban. A Pannonia Reflections Nemzetközi Fotóművészeti Kiállításon immár hatodik alkalommal csodálhat meg a közönség nívós fényképeket a világ minden tájáról. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A tárlatot a Lendvai Galéria-Múzeum igazgató-

ja, Baumgartner Dubravko nyitotta meg, majd a lendvai Pannonia Fotóklub elnöke, Dolenčić Davor szólt az egybegyűltekhez. Az ese-

ményen megjelent a Szlovén Fotográfusok Szövetségének elnöke, Debevec Igor is, valamint Doberlet Vasja, a Nemzetközi Fotó-

A Pannonia Fotóklub elnöke, Dolenčić Davor mutatta be a kiállítást.

művészeti Szövetség (FIAP) szlovéniai megbízottja. A megnyitó végén az említett fényképészeti szervezetek különböző fokozatú diplomákat és érmeket osztottak ki a legjobb alkotóknak, valamint a FIAP 2019-es címeit is átadták. A Pannonia Reflections olyan nemzetközi projekt, amelyen az egész világról vesznek részt fotósok. A seregszemle komoly elismertséget vívott ki, és a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség (FIAP), a Szlovén Fotográfusok Szövetsége és az Amerikai Fotográfiai Társaság védnöksége alatt valósul meg évről évre. A kiállítás létrejöttét több lépés előzte meg. A felsorolt szervezetek szabályaival összhangban tavaly augusztusban a FIAP és a Pannonia Fotóklub

honlapjára felkerült a pályázati felhívás, amelyen öt témát hirdettek meg: szabad téma – színes, szabad téma – fekete-fehér, portré, nő és víz. A pályázatra 2019 december elejéig lehetett jelentkezni, amit 365 fényképész tett meg a világ 57 országából, összesen 6006 fényképpel. Ugyanezen hónap közepén Lendván összeült a nemzetközi hírű fotósokból álló zsűri Debevec Igor, Ravnak Andreja és Đorđević Zoran személyében, akik az anonim, csupán számokkal jelölt alkotásokat 1-től 9-ig terjedő skálán értékelték kreativitás, eredetiség, valamint technikai színvonal alapján. Ezután a hármuk által legjobbnak ítélt fotók közül kiválasztották a díjakat érdemlő fényképeket, amelyekből összesen 86 akadt: 70 fotográfustól a világ 29 különböző országából. A díjazott fotók mellett még további harminc alkotás tekinthető meg a kiállításon a lendvai várban február 29-éig.

Új bemutató

Egy társulat jól „összeszödött” előadásáról Amikor afölött siránkozik az ember, hogy az egyesületi élet, főleg a hagyományőrzés terén az utánpótlás hiánya miatt óriási rések tátonganak, az utóbbi időkben új remények csillantak fel az amatőrszínjátszás terén. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

Ilyen volt az alsólakosi Szödött-vödött Társulat

újabb bemutatója február 9-én, melyet a bejelentő szerint a „játszási igény” hozott létre, Koter Gizela rendezői és írói tevékeny-

ségének agilis folytatásaként. A tíz szereplős és négy felvonásra tagolt bohózat-sor a szereplők szerint is a társulat öt évé-

Az alsólakosi Szödött-vödött Társulat a sikeres újabb bemutatója után. N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .

nek betetőzése, legjobb produkciója. A némafilm és a burleszk elemeivel, a kellékek ötletes alkalmazásával, a játszás örömével és a figurák kidolgozottságával is a „nagykorúság határáig” eljutó szereplők végül is remek előadást hoztak létre. A két hagyományos szerelmes-megcsalásos történet után jött a torreádoros, aztán a bankrablásos jelenet, melyben a bankok a pénz védelmét a bankrablókra és a biztosítótársaságokra hagynák, s az álarcos betörők felfogadása eleinte igazán jó ötletnek tűnik. A jelenet csattanójának a kidolgozása is remekül sikerült. A Magyar fivérek, Alen és Matej – főleg Alen pipogya figurájával és örök dilemmájával, hogy ő most valóban hülye-e, ahogy a

bankigazgatónő hiszi – hol szánalmat, hol pedig derűt vált ki a nézőben. A jelenet finisében Šimonka Laci is remekül hozza az öntudatos betörőkaraktert. S akkor következett egy kisebb színházi csoda, amelyben zseniálisan oldották meg a buszra várakozó hölgyek időtöltését, egymás bosszantását, mely a beszéd teljes kizárásával valósult meg. Ehhez a minimális kelléktár, a megállót jelző tábla és a pad is elégségesnek bizonyult. Nagy durranás! Láthatóan ők maguk is remekül szórakoztak (Šimonka Bea és Horvat Hajnalka). A további szereplők: Sipos Ármin, Majstorović Anikó, Bogdan Simona, Požgaj Tjaša, Šimonka Laci és Šimonka Mari. Valódi bohózatok burleszk-köntösben – szép jövőbeli remények!

7


Muravidék Csak a hülye hiszi azt, hogy őt mindenki szereti

Életrajz és pályakép személyes hangnemben A szlovén kultúranap tiszteletére a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár előterében bemutatták Car Evgen (Cár Jenő): Moja zgodba (Az én történetem) című, önéletírását és pályarajzát tartalmazó szerzői művét. Bence Lajos lajos.bence@nepujsag.net

A 220 oldalas szövegés fotódok umentációt tartalmazó könyv a mu-

raszombati PAZU kiadásában jelent meg. A könyv bemutatásában a kiadó részéről dr. Mitja Slavinec és a szerkesztő, Klaudija Sedar működtek közre,

akik a reprezentáns, fényképekkel és színházi jelenetfelvételekkel ellátott kiadványt a kiadó profilbővülését követő időszak első művészi kiadványá-

Klaudija Sedar, Cár Jenő és Mitja Slavinec a Moja zgodba (Az én történetem) című könyv ősbemutatóján.

nak nevezték. A könyv alcímében szereplő idézet (Csak a hülye hiszi azt, hogy őt mindenki szereti) életbölcseletté nőtt Cár Jenő színészi pályájára és életére vonatkozóan. Tone Partljič a könyv előszavában annak műfaji meghatározásáról írja: művészi és „szívvel megírt önéletrajz”, önvallomásos regény is lehetne, melyben az aforizmaszerű sűrítmények sokaságát halmozza fel. Az elsőben éppen a nyelv szeretetére, féltő óvására figyelmeztet, egyúttal a 11. parancsolat szerinte így kellene, hogy hangozzék: szeresd az anyanyelvedet. Életének két meghatározó színtere a színészethez és színházhoz, a másik a dobronaki családi szőlőhöz, illetve – ahogy vallomásában áll – a 200-nál több megformált szerephez, színházi alakításhoz és a több ezer liter megtermelt borhoz

kapcsolódik – s néhány drámai szövegkísérlethez, melyeket ő maga vitt sikerre (Poredušov Janos, Štrki umirajo stb.). A színházi lét a „működési tér” megdolgozásától, a birtoklásától függ – nyilatkozta Cár színházi elkötelezettségéről, pályájáról. Ezt az idősebb pályatársaktól is hallotta többször. De a szerep és a színház maga is múlékony állapot, mert ha nem vagy néhány évig, elfelejtődnek az alakítások és a sikerek. Mert a „rovatek” (ceruzaírás) inkább megmarad – ez volt egyik ősének tanácsa, aki Goricskóból telepedett az 1840-es években Dobronakra, ő volt az első Car, vagy Cár, esetleg Czár, vagy ki tudja, mi? Erre a NUK-ban való búvárkodás és a mezőgazdasági munkák „szünetében” a hallgatózások, a családi krónika apránként történő mozaikszerű összeírásai döbbentették rá.

arról, jó-e nőnek lenni, illetve hogyan lehet a párkapcsolatot, a szerelmi érzést kialakítani a mai rózsaszín világban? Esetleg hogyan élhető meg a gyász és hogyan a nőiség? A költő őszinte és magabiztos vallomással szolgált minden témában, a hitelességet emelve ki mint költői-alkotói erényt, a nőiesség témában pedig a gyöngédséget. De nagyon jó érzés az is, derült ki a 10 éve férjét elvesztő költő vallomásából, ha az emberre figyel a környezete. A remek hangszínnel megáldott költőnő énektudá-

sát is megtapasztalhattuk: blues-os hanghordozása remekül ötvöződött a versek hangulati elemeivel, gyakran ambivalens világával. Erőteljes színekkel megformált képei, portréi is határozottságra utalnak, s az angyali-tündéri jelenlétre, ahogy arra dr. Csider Sándor, a Savaria Egyetemi Központ nyugalmazott docense mint méltató figyelmeztetett, aki a Lendva és a Zalalövő között kialakult, évtizedekre visszanyúló kulturális kapcsolatról is szólt. -ce

Nem fáj, de belehalok… Biheka, azaz Bischofné Hesinger Katalin zalalövői költő, énekes és festő volt február 4-én a Bánffy Köz-

pont vendége, aki HangSzín-Játék című irodalmi estjén a legfrissebb kötetéből osztott meg műveket és

adott elő néhány megzenésített verset. Az alkotóval ZágorecCsuka Judit beszélgetett

KÖVESSEN BENNÜNKET Bischofné Hesinger Katalin bemutatkozása a Bánffy Központban.

8

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .


Info

Két év múlva várható a göntérházi körforgalom átalakítása A göntérházi körforgalmat a Göntérháza–Rédics összekötő út projektjének keretében építették meg 2014-ben. A Magyarország felé vezető községi út rekonstrukciójával egyidejűleg kialakították a Gön­tér­ háza–Tornisa útkereszteződés új közvilágítását is.

A projekt értéke 423 ezer eurót tett ki. A körforgalom biztonságosságára viszont már kezdettől érkeztek megjegyzések, mert nehezen áttekinthető, veszélyes és a montázs-elemekkel kijelölt sávok nem biztosítanak lehetőséget a folyamatos köz-

lekedésre. A kereszteződés átalakítására már nem egy ígéret elhangzott, a megvalósítás azonban mindig elmaradt. Mivel a munkálatok a becslések szerint 759 ezer euróba kerülnének, ennyi azonnali forrás pedig nem áll rendelkezésre, így a beruházás ismét eltolódik, és az Inf-

rastrukturális Minisztérium kétéves, 2022–23-as programja során valósul meg.

A munkálatokat Lendva Község is társfinanszírozza. Szolarics Nađ Klára

Minority SafePack: Júliusban indulhat a törvényalkotás Pozitívan fogadta az Európai Bizottság a nyolc éve elindított Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés alapján kidolgozott javaslatokat, amelyek alapján július 10-éig hoz majd döntést arról, hogy megindítja-e a jogalkotási folyamatot – közölte Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) európai parlamenti képviselője. A kezdeményezés európai bizottsági bemutatása után a megbeszélésen világossá tették, hogy az Európai Unió tagországaiban asszimilációnak kitett kisebbségi nyelvek és kultúrák részei az európai kulturális örökségnek, ezért védeni kell őket. A kisebbségek jogainak védelme az EU feladata is, nem kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozónak kellene tekinteni – fogalmazott Vincze Loránt. (mti)

A 2014-bem kiépített körforgalomra sok kritika érkezett.

hétről hétre Los Angeles – Meglepetésre az Élősködők című dél-koreai alkotás kapta a

Joaquin Phoenix, a Joker című film főszereplője kapta. USA – A Google Térkép 15 évvel ezelőtt, 2005. február 8-án indult útnak, ma már több mint 220 országról van nagy felbontású és jó minőségű térképük. A technoló-

legjobb filmnek járó díjat a 92. Oscar-gálán. Bong Dzsun Ho műve az első az amerikai filmakadémia rangos elismerésének történetében, amely nem angol nyelvű filmként diadalmaskodott a legjelentősebb kategóriában. Emellett elvitte a legjobb nemzetközi film, a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb rendező díját is, azaz összesen négy Oscart gyűjtött be. A legjobb női főszereplőnek járó díjat Renée Zellweger vette át a Judy című életrajzi drámában nyújtott alakításáért, a legjobb színésznek járó díjat

gia fejlődésének köszönhetően rendkívül felgyorsult a térképek készítése és olyan új funkciók is lehetővé váltak, mint például a tavaly bemutatott Live View, ami kiterjesztett valóságban mutatja meg a környék látnivalóit. Tavaly óta megjósolja az alkalmazás, hogy mennyire lesz zsúfolt egy tömegközlekedési eszköz, márciustól

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .

pedig néhány régióban az is kiderül majd, hogy működik-e a légkondicionáló a villamoson. Bern – Svájcban vasárnap megszavazták azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja, hogy bárkit is diszkrimináljanak a szexuális orientációja miatt. A megosztó törvényjavaslatnak korábban is nagy volt a támogatottsága, így nem

meglepő, hogy 61,3–36,9 százalékos arányban kapott támogatást. Míg a faji és vallási alapú diszkrimináció eddig is törvénybe ütköző volt, régóta folyik a vita, hogy

ezen a téren Svájc messze elmarad a többi európai országtól.

egyaránt szolgálja majd. A város több pontján digitális infótornyokat is elhelyeznek.

Zalaegerszeg – Ingyenes wifi-szolgáltatás indult hétfőn Zalaegerszeg belvárosában. A Smart City okosváros program szolgáltatása a városközpont egykilométeres átmérőjű körében érhető el. A program megvalósí-

Budapest – A Néprajzi Múzeum napokban befejeződött képdigitalizációs programjában több mint 35 ezer fénykép és rajz számítógépes rögzítését

tására a települési operatív programból 200 millió forintot fordítottak, amiből telefontöltésre alkalmas okospadokat is kihelyeznek az idén, illetve készül egy városi mobilapplikáció, ami a helyben élők ügyintézését és a turisták tájékozódását

végezték el. Mint ismeretes, a múzeum fotóarchívuma a magyar népi kultúra és a magyar vidék történetének talán legfontosabb képi forrása. Az elkészült anyagok szakmai ellenőrzés után folyamatosan kerülnek fel a Néprajzi Múzeum mindenki számára elérhető és szabadon böngészhető online adatbázisába.

9


Info a mai napon... Február 13-án történt 1571 Meghalt Benvenuto Cellini olasz szobrász, ötvös, éremművész, a késő reneszánsz jelentős mestere. 1832 Londonban először jelent meg a kolerafertőzés. 1866 Először került sor Bécsben a Kék Duna keringő bemutatására. 1883 Meghalt Richard Wagner német klasszicista zeneszerző. 1934 Megszületett George Segal színész. 1945 A valaha volt legpusztítóbb légitámadások egyikében elpusztult Drezda belvárosa. 1945 Megszületett Földes László (Hobo) Kossuth-díjas zenész, író, színész. 1948 Megalapították a Kossuth-díjat. 1957 Meghalt Jászi Oszkár író, szociológus, politikus, a Károlyi-kormány tárca nélküli minisztere. 1962 Első alkalommal adták át a szép magyar beszéd jutalmazására a Péchy Blanka által alapított Kazinczy-díjat. 1974 Megszületett Robbie Williams angol énekes. 1975 Meghalt Carl Lutz svájci diplomata, aki zsidók tízezreit mentette meg.

visszapillantó

1960. február 13-án, 3. szám

Énekelnek a dolgozók A szlovén kultúrünnep – Preseren halálának évfordulója – alkalmából munkatársunk felkereste Vladimir Mocsan tanárt, aki már több éven át vezeti néhány munkaközösség énekkarát. A folyó évben két ilyen énekkart vezet, mégpedig a Mura fehérneműgyár női énekkarát és a Pomurszki tiszk sajtó és lapkiadó vállalat vegyes énekkarát. Mocsan tanár a beszélgetés folyamán kijelentette, hogy a munkaközösség törekvése és óhaja a kulturális fejlődés tekintetében mindenképpen elismerést érdemel, főleg azért, mert a munkásoknál is észlelni lehet az ének iránti szeretetet. A nehézségek, amelyek egy énekkar megszervezésénél felmerülnek, valamint a tapasztalatok mutatják, hogy a folyó évben sokat kell tenni a

A Mura fehérnemű vállalat női énekkara Vladimir Mocsan tanár vezényletével.

munkaközösségek ilyennemű tevékenysége fejlesztésének érdekében. Általában észlelni lehet, hogy közvetlen a fellépések előtt növekedik az ének és a közreműködés iránti érdeklődés. Ez különösen a Mura fehérneműgyár énekkaránál észrevehető, ahol a múlt években megrendezett jól sikerült szereplések

ellenére is hanyatlik az érdeklődés. A Pomurszki tiszk vállalat énekkarát pedig számbelileg még lehetne növelni, hiszen bizonnyal még sok jó énekes nem szerepel az énekkarban. Több fiatal erőt is be kellene vonni. Véleménye szerint az énekkarban való részvétel egymáshoz fűzi a munkaközösség tagjait és ezért

károsnak találja, hogy a vállalatok egyes tisztviselői nem akarnak részt venni az énekkarban. Ezt különösen a Mura fehérneműgyár énekkaránál lehet észrevenni, ahol a kezdetben egyesek jártak az énekórákra, később pedig egyszerűen kimaradtak. (…)

Főzzünk valami finomat! Akár olyan alapanyagokból is készíthetünk egy gyors vacsorát, amik segítenek fellobbantani a tüzet. A chili vagy a gyömbér feltüzel, a csokoládé kényeztet. Legyen egy pohár pezsgő, desszert… Ugye, már semmi sem állhat útjába a romantikának! Csináljunk valamit, ami más, mint a megszokott. Esetleg olyat, amire ritkán van lehetőségünk. Találjunk ki közös szórakozást, nézzünk meg együtt egy klas�szikus romantikus filmet, beszélgessünk, idézzük fel a megismerkedést, kérdezzük

meg a párunkat, hogy emlékszik vissza az első találkozásra. nosztalgiázzunk, kérjük fel párunkat egy lassú, összebújós táncra… Ne feledjük, nem csak Valentin-napon lehetünk kedvesek és előzékenyek. Az év minden napján törekedjünk arra, hogy kimutassuk a szeretetünket, megbecsülésünket társunk iránt. Tippjeink tehát nem csak ezen a napon jöhetnek jól, hanem bármikor, amikor egy csepp romantikát lopnánk a hétköznapokba, vagy csak meglepnénk párunkat egy kis plusz odafigyeléssel.

Szerző: (-)

Egy nap, ami Valentin... A Valentin-napot lehet szeretni és nem szeretni, egy biztos: remek alkalom arra, hogy egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból és tudatosan figyeljünk a

romantikára. Persze erre most mondhatnánk, hogy régen rossz, ha ehhez tudatosság kell. Pedig egy idő után, főleg, ha már gyerekek is vannak, könnye-

dén bedarál a napi rutin, akármennyire is szeretjük a párunkat. Szóval igenis oda kell figyelni és élni kell minden lehetőséggel. Úgyhogy romantikára fel!

nepujsag.net 10

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .


Info muravidék 1918–1922 – hónapról hónapra

Feszült, bizonytalan légkör, sanyargatások

Göncz László

1920 február A magyar békedelegáció 1920. február 13-án Párizsban átadta Magyarország válaszát a békefeltételekre. A magyar jegyzékben kiemelték az önrendelkezésre vonatkozó jogot és javasolták a népszavazás elrendelését. Teljes mértékben irreálisnak bizonyult a követelés, a magyarság körében mégis reményt idézett elő. A helyzet a Muravidéken, valamint a két érintett magyar megyében is feszült volt. Mindkét oldal erőteljes propagandát folytatott. Zala megye Törvényhatósági Bizottsága 1920. február 9-i közgyűlésén erélyesen tiltakozott a Muraköz, a Belatinci járás és az Alsólendvai járás megszállt részének elcsatolása ellen. Azzal a céllal, hogy segítsék az elcsatolt terület lakosságának véleménynyilvánítását (akiket a határozat szerint a jugoszláv állam melletti nyilatkozat aláírására kényszerítettek), kérték a nagyhatalmak megbízottjai által lebonyolítandó népszavazás elrendelését az említett területen. Szombathely főterén még korábban, 1920. február 1-jén tiltakozó népgyűlést szerveztek a történelmi Magyarország szétdarabolása miatt, amelyen tiltakoztak NyugatMagyarország német járásainak és az úgynevezett Vendvidéknek az elszakítása ellen. Elhangzott, hogy Vas megyében „testvéri viszonyban élt egymás mellett a magyar, a német, a horvát és a vend. Itt nem volt elnyomó és elnyomott, csak különböző anyanyelvet beszélő, egyenjogú magyar honpol-

gárok éltek együtt”. A „Vas- Egy tornisai népgyűlésen hónapos tanfolyamon kellett vármegye” napilap 1920. a lakosság a rendszeres részt venni Ljubljanában. február 7-i számában olvas- állatvásárok szervezését A kormánybiztos a szloható, hogy „a vend népet a követelte, valamint hogy az vén tartományi kormányszerbek nem tudják a maguk Alsólendva és Muraszombat hoz intézett február 22-i részére megnyerni. Hogy között tervezett vasútvonal levelében nemzetpolitikai mégis biztosítsák maguknak Tornisát is érintse. Alsó- kockázatnak minősítette, ezt a vidéket, szláv nyelven lendva agilis polgármestere, hogy a titkosszolgálat ügyfogalmazott nyilatkozatot Sever Božidar valamennyi nökei nem bírták a magyar iratnak alá a falvakban, hogy járásbeli település részére nyelvet, ezért néhány olyan a nép Jugoszláviához akar új, „szlovén jellegű” hely- szakembereket követelt, akik csatlakozni. Bár a legtöbb ségnévtáblát készíttetett. A megfelelnek a tájegység sajávend megtagadja az alá- szlovén nemzeti eszme fel- tos nyelvi körülményeinek. írást, mégis sokat Ezután a szlovén be tudnak csapni tartományi korazzal, hogy a nyimány néhány latkozat tartalmát magyarul tudó elhazudják.” A „belügyi szakTerületvédő Liga embert” kért a szer vezésében belgrádi belügyfebruár 8-án Zaminisztériumtól. laegerszegen volt A még minhasonló jellegű dig nagy ellentiltakozó nagyszenvet kiváltó gyűlés a Muraköz „alsólendvai és a Mura mente túszkérdés” elszakítása ellen, okán Berbuč Boamelyre az egész gumil kormánymegyéből érkezb i z t o s 19 2 0 . tek, köztük szlofebruár 5-én azt vénok is. A nagytanácsolta a szlokanizsai Területvén tartományi védő Liga február kormány elnök14-i alakuló ülésén ségének, hogy pedig azt hanga Smederevóba súlyozták, hogy Dr. Berbuč Bogumil muravidéki kormánybiz- elhurcoltak toa határt a Mura tos levele a szlovén tartományi kormánynak, vábbi elzárására folyóról a Drávára amelyben figyelmeztetett a titkosszolgálat nincs szükség, ügynökeinek hiányos nyelvismeretéből eredő „mert nem várkell áthelyezni. Sever Božidar kockázatra. Forrás: Državni arhiv Republike ható újabb vis�alsólendvai pol- Slovenije. AS-60. Prekmurje IV.V., 1603/1920. szafoglalási kígármester elnöksérlet a magyarletével 1920. február 13-án ébresztése és erősítése az új országi oldalról”. Egy héttel sor került az Alsólendvai hatalom fontos feladata volt. később a ljubljanai kormány járás falubíráinak és elöljá- Az „Orel” (Sas) szervezetek azzal a megjegyzéssel továbróinak a tanácskozására. A alakulását ösztönözték a bította a levelet a jugoszláv tanácskozás egyik napirendi katolikus vallású fiatalok kö- belügyminisztériumnak, pontja a hiányzó árucikkek rében; több alapszervezete hogy teljes mértékben nem biztosítására vonatkozott (a 1920 februárjában jött létre. ért egyet a kormánybiztosliszt, a cukor, a petróleum és A korabeli helyzetre utal, sal, ugyanis a túszokat nem a dohány beszerzése nagy hogy 1920. február 29-én a célszerű kiengedni a békegondot jelentett a Muravi- Lendva-hegyen mintegy 200 szerződés aláírása előtt. Azt déken). A kedélyek meg- lendvai szlovén nemzetisé- feltételezték, hogy „miután nyugtatása céljából Berbuč gű polgár találkozott. a fogvatartottak hazajönnek kormánybiztos segítséget Mivel a „magyar” jegy- Alsólendvára, uszíthatják a ígért. Mivel a tájegység ho- zőket elűzték a Muravidék- lakosságot…”. Ennek ellenévatartozását illetően eltérő ről, Berbuč kormánybiztos re Sever Božidar polgármes(és téves) információk ter- február 12-én kiáltványban ter is azt írta február 18-án jengtek, a tanácskozáson szólította fel a községi titkári Ljubljanába, hogy az interjelenlevő Slavič Matija szak- munkakör iránt érdeklődő- náltakat minél hamarabb értő ismertette a Muravidék ket, hogy jelentkezzenek e engedjék szabadon, mert hovatartozására vonatko- munkahelyekre. A felvételt a város polgárai nem bírják zó nagyhatalmi döntést. nyert személyeknek egy-két fizetni a fogva tartás anyagi

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .

költségeit. A túszok többsége végül február 25-én távozhatott Smederevóból. Dobronak, Kámaháza, Radamos és Jósec (1922 februárjáig az utóbbi falu is délszláv megszállás alatt volt) községek magyarsága nevében egy dobronaki fiatalember február közepén megkereste a „Zala” napilap szerkesztőségét, hogy az újság segítségével tájékoztassák a közvéleményt a jugoszlávok okozta borzalmakról. Néhány nappal korábban magyarországi csempészek lovakat csempésztek Rédicsnél. A jugoszláv pénzügyőrök észrevették őket, lőni kezdtek rájuk, amit a magyarok viszonoztak. Az élénk puskatűzben két „szerb” pénzügyőr és egy csempész életét vesztette. A tudósítás szerint a jugoszlávok bos�szúból az említett négy falu elöljáróit összefogdosták, egy sötét pincébe zárták, majd véresre korbácsoltak őket, bár a történtekhez nem volt közük. A verést naponta megismételték, és addig akarták folytatni, „amíg ki nem szolgáltatják nekik a csempészeket, akik a két szerb pénzügyőrt lelőtték”. Egy másik alkalommal a dobronaki jegyzői lakásban székelő jugoszláv parancsnok hálószobájának ablakát az egyik beosztottja véletlenül betörte. Mivel félt a büntetéstől, kezdetben letagadta a tettét. A parancsnok – miután a lakosok között nem találta meg a „bűnöst”– merényletnek minősítette az eseményt. Mérgében összefogdostatta Dobronak tehetősebb polgárait és megverette valamennyit. Attól tette függővé kiszabadulásukat, ha az „ablakbetörőt” előkerítik. Szerencsére beosztottja, az ártatlan emberek szenvedését látván, bevallotta a tettét, és a szerencsétlenek, ugyan összeverve, de kiszabadultak. (Folytatjuk)

11


Info február 14. péntek Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 10:05 Jó napot!, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:55 Eltűnő ősi helyek: Isztambul – angol dok. sorozat 13:00 Hírek, 13:30 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 15:20 Hidak, 16:10 Elképesztő Gréta – dok. film, 16:25 A saját ritmusában: Ki lesz a legjobb? – zenés – dok. ifjúsági sorozat, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:00 Ifjúsági műsor, 18:15 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Čuki – Legendák – Koncert a 30. év alkalmából, 22:00 Visszhangok, 23:05 Sodródó emberek – japán film, 1:00 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 8:50 Zenés műsor, 9:35 Szlovén magazin, 10:15 Hallgassunk a csöndre, 10:55 Saalbach: Szuper G, vk, férfiak, 12:00 Lackenhof: Snowboard, párhuzamos lesiklás, vk, 12:50 Kulm: Síugrás, vk, 14:35 Antholz: Biatlon, sprint, vk, nők, 16:00 Állatokról, emberekről, 16:25 A kertben, 16:50 Kulm: Síugró, vk, 17:55 Koleszterin – A nagy átverés – francia dok. film, 18:55 A saját ritmusában: Ki lesz a legjobb? – ifjúsági dok. sorozat, 19:25 Zenés műsor, 20:00 Doktor Foster – angol sorozat, 20:55 The Wave – norvég–svéd film, 22:40 TV-klub, 23:35 Az utolsó szó jogán, 0:15 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:05 Topshop, 12:20 Fókusz, 13:35 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:50 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:20 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:15 Híradó, 23:50 A grizzly birodalma – am.–kanadai film, 1:50 Valentin-napi meglepetés – am. film.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:10 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 22:30 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:40 Magánnyomozók – magyar reality, 0:45 Családi titkok – magyar reality.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Ízőrzők – tematikus epizódok, 13:25 Tengerek, városok, 20:30 Az aranytó emberek – ismeretterjesztő sorozat, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:05 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Az aranytó – am. film, 22:20 Kenó, 22:30 Távol tőled – román film, 0:05 Brown atya – angol sorozat, 0:55 Hogy volt?!, 1:50 Rúzs és selyem.

Duna World 5:50–11:15 Délelőtti műsor, 11:30 Lincoln Ábrahám álmai – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 P’amende, 13:45 Öt kontinens, 14:15 Család-barát – magazinműsor, 15:50 Folkudvar, 16:20 Multiverzum – magazin, 16:50 Kárpát expressz, 17:20 Ízőrzők, 18:35 Itthon vagy!, 19:00 Csendül a nóta – zenés műsor, 20:00 Önök kérték, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Hogy volt?!, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák.

február 15. szombat Szlovén Tévé I. 7:00 Gyerekműsor, 10:30 Az idő – ifjúsági műsor, 11:00 Tudományos műsor, 11:40 A hét, 12:40 Roma nemzetiségi műsor, 13:00 Hírek, 13:25 Állatokról, emberekről, 14:05 Az utolsó szó jogán, 15:00 New Amsterdam – am. sorozat, 15:55 A bledi csapat – szlovén sorozat, 16:30 A kertben, 17:00 Hírek, 17:20 Lelki villanás, 17:35 Alpok–Duna–Adria, 18:00 Mezsgyék, 18:10 Ambiensek, 18:40 Rajzfilm, 18:55 Hírek, 19:25 Érverés, 20:00 Joker – kvíz, 20:55 Énekelj nekem éneket – zenés dok. film, 22:45 Hírek, 23:10 A 64-es betegnapló – dán–német film, 1:10 Szlovén híradó Olaszországból.

február 16. vasárnap

február 17. hétfő

Szlovén Tévé I.

Szlovén Tévé I.

7:00 Gyerekműsor, 10:50 Hol vannak mindazok az emberek – Rino Chinese, 11:25 Mezsgyék, 11:30 A lélek horizontja, 12:05 Az emberek és a Föld, 13:00 Hírek, 13:25 Čuki – Legendák – koncert a 30. évforduló alkalmából, 15:10 TV-kirakat, 15:30 William vagyok – dán film, 17:00 Hírek, 17:20 Hétvégi csomag, 18:40 Rajzfilm, 19:00 Hírek, 19:15 Politika Tanja Gobeccal, 19:25 A hét tükre, 20:00 A nép nevében – szlovén sorozat, 21:00 Mišával – beszélgetős műsor, 21:45 Hírek, 22:10 Találkozás Gorbacsovval – angol–német dok. film, 23:40 Jó éjszakára, 23:50 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II.

Szlovén Tévé II.

7:00 A legjobb reggel, 9:10 Alpesi magazin, 9:40 Maribor: Műlesiklás, vk, nők, 10:55 Kulm: Síugrás, vk, 12:45 Maribor: Műlesiklás, vk, nők, 14:35 Antholz: 20:00 New York, New York Biatlon, sprint, férfiak, 16:45 Mozogj velünk, 17:30 Automobilitás, 18:00 A modern művészet szálainak fonása – dok. film, 18:55 Zenés műsor, 20:00 New York, New York – am. film, 22:40 Janez Stanovnik portréja – dok. film, 23:55 Ahova mész… – Tomaž Pengov koncertje, 1:10 Zenés műsor.

6:25 Zenés műsor, 7:20 Lelki villanás, 7:35 A kód, 8:10 Zenés matiné, 9:55 Maribor: Műlesiklás, vk, nők, 10:50 Kulm: Síugrás, vk, 12:50 Antholz: Biatlon, vk, nők, 13:40 Maribor: Műlesiklás, vk, nők, 15:05 Antholz: Biatlon, vk, férfiak, 16:10 Gyalog az amerikai kontinensen – útirajz, 17:20 Legyél világosság – kanadai dok. műsor, 18:15 56. Zlata lisica, 18:45 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Csimpánzok – dok. sorozat, 21:45 Hétvégi csomag, 23:00 56. Zlata lisica, 23:30 Zenés műsor.

RTL Klub 6:45 Kölyökklub, 9:35 Bakugan, 10:05 Top shop, 11:00 Anyák gyöngye – am. film, 11:35 Autogram, 12:15 XXI. század – A legendák velünk élnek, 12:50 Carter ügynök – am. sorozat, 14:00 Sajttársak – am. film, 15:40 Ízlések és pofonok – am.–ausztrál film, 18:00 Híradó, 19:00 Fókusz Plusz – magazinműsor, 20:00 A mi kis falunk – magyar sorozat, 21:05 Halálos fegyver – am. film, 23:35 Féktelen harag – am. film, 1:45 Bazi rossz Valentin-nap – am. film.

TV2 6:20 TV2 animáció, 10:35 Trendmánia – magazinműsor, 11:05 Ba­b avilág, 11:40 Poggyász, 12:10 Hun­g ari­k u­ 19:55 A kis kedvencek titkos mok­kal a világ körül, 12:45 Edzőtárs, élete 13:15 Kapj el, ha tudsz! – am. film, 16:20 Columbo – am. film, 18:00 Tények, 18:55 Tények plusz, 19:55 A kis kedvencek titkos élete – am. film, 21:50 Alkonyat – Hajnalhasadás – am. film, 0:20 Brooklyn – am.–kanadai film.

Duna Tévé 6:50–10:25 Virradóra, 10:25-12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 Jó ebédhez szól a nóta, 13:30 Agatha Raisin – angol sorozat, 14:25 A mi kis állatkertünk – angol sorozat, 15:30 Nápolyt látni és… – magyar film, 17:00 Gasztroangyal, 18:00 Híradó, 18:45 Szerencse Szombat, 19:35 A Dal – magyar szórakozató műsor, 21:45 A Dal kulisza – magyar szórakoztató műsor, 22:10 Kenó, 22:20 Tajtékos napok – francia film, 0:35 Fábry.

Duna World 5:50–11:20 Délelőtti műsor, 11:35 Nászút féláron – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Petrovics Emil: III. vonósnégyes – magyar koncertfilm, 13:40 Petrovics Emil: Concerto grosso op. 50 – koncertfilm, 14:15 Család-barát – magazinműsor, 15:55 Térkép, 16:25 Visegrádi Négyek!, 17:25 Most a Buday!, 17:55 Családi kör, 18:55 Ízőrzők, 19:35 A Dal – magyar szórakoztató műsor, 21:45 Fábry, 23:00 Legenda – válogatás, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Opera Café, 0:30 Evangélium, 0:40 Biblia és irodalom, 0:55 Himnusz.

RTL Klub 6:30 Kölyökklub, 8:45 Star Wars – am. animációs sorozat, 9:15 Topshop, 10:15 A Muzsika TV bemutatja, 10:50 Szuperzöld, 11:30 Házon kívül – riportmű19:00 Álarcos énekes sor, 12:05 Anyák gyöngye – am. sorozat, 12:40 Carter ügynök – am. sorozat, 13:50 Scooby Doo: Szörnyek póráz nélkül – am. film, 15:50 Az utolsó gyémántrablás – am. film, 18:00 Híradó, 19:00 Álarcos énekes – szórakoztató műsor, 20:30 Vasember – am. film, 23:15 Dredd bíró – am. film, 1:20 Portré.

TV2 6:20 TV2 animáció, 10:00 Eb TV, 10:35 Több mint testőr – életmódmagazin, 11:05 Super Car, 11:40 Életmódi, 12:10 Az építkezők – magazin, 12:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 13:15 A Saint Tropez-i csendőr – francia–olasz film, 15:25 Isten megbocsát, én nem! – spanyol–olasz film, 18:00 Tények, 18:50 Csatahajó – am. film, 21:35 Rossz szomszédság – am. film, 23:50 Nehéz idők – am. film, 2:20 Bibliothégue Pascal – német–magyar film.

Duna Tévé 5:50–9:30 Virradóra, 10:00–11:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 Jó ebédhez szól a nóta 13:20 Édesapám, Imre – román dok. film, 14:00 Édes anyanyelvünk, 14:10 Liliomfi – magyar film, 16:00 Hatoslottó-sorsolás, 16:05 Hogy volt?!, 17:00 Ízőrzők, 17:30 Borbás Marcsi szakácskönyve, 18:00 Híradó, 18:45 Családi kör, 19:45 Magyarország, szeretlek – szórakoztató műsor, 21:20 Öt emelet boldogság – am. film, 22:45 Kenó, 22:55 Az élet nélkülem – kanadai–spanyol film, 0:45 Brown atya – angol sorozat, 1:40 Rúzs és selyem.

Duna World 5:25–10:30 Délelőtti műsor, 10:45 A Dal – magyar szórakoztató műsor, 13:00 Híradó, 13:20 CF tanár úr – portréfilm Callmeyer Ferenc építészről, 14:20 A nagyok, 14:50 Bármi legyen, gazdagít 13:20 CF tanár úr – magyar dok. film, 15:50 Hagyaték, 16:25 Színe-java, 17:25 Most a Buday!, 17:55 Divat és dizájn, 18:55 Öt kontinens, 19:25 Szerelmes földrajz, 20:00 Gasztroangyal, 21:00 Híradó, 21:35 Börtönárvák – dok. film, 22:35 Hogy volt?!, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Püspökkenyér, 0:30 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek, 0:55 Himnusz.

6:45 A hét tükre, 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Téli szünidei műsor, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:55 Hormonvihar – Tudományosan a kamaszkorról – né11:55 Hormonvihar met dok. film, 13:00 Hírek, 13:35 Profilok, 14:30 Át-járások, 15:05 Rokonok – dok. műsor, 15:15 Jó napot, Koroška, 16:00 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Az utolsó szó jogán, 18:10 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 18:55 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 A hét, 21:00 Studio City, 22:00 Visszhangok, 22:50 Platform, 23:30 Zenés est, 0:20 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 10:05 Zenés műsor, 10:55 A lélek horizontja, 11:30 Gyerekműsor, 12:05 Jó reggelt!, 14:00 Doberdob – A lázadó regénye – dok. film, 15:15 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 16:10 Ljubljana, London, New York – Tugo Šušnik – dok. film, 17:15 Az emberek és a Föld, 18:00 A Selyemúton Joanna Lumley-val – angol dok. műsor, 18:50 Labdarúgás – Európa Liga, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Gyalog az amerikai kontinensen – útleírás, 20:55 Doktor Thorn – angol sorozat, 21:50 Nyílt tenger – francia–olasz dok. film, 23:45 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:05 Top Shop, 12:00 Fókusz – magazinműsor, 13:25 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:40 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:20 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:25 XXI. század – A legendák velünk élnek, 23:50 Híradó, 0:30 Kapcsolat – am. sorozat, 1:40 Autogram, 2:25 Foglalkozásuk: amerikai – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák film, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:10 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 22:30 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:40 Magánnyomozók – magyar dok. sorozat, 0:45 Családi titkok – magyar reality.

Duna Tévé 5:55–9:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:20 A királynő szigetei – angol dok. film, 14:20 A hegyi doktor – német sorozat, 15:10 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Kékfény, 21:30 Hazug – angol film, 22:15 Kenó, 22:25 Berlin ege alatt – német sorozat, 23:15 Hogy volt!?, 0:15 Brown atya – angol sorozat.

Duna World 5:50–10:55 Délelőtti műsor, 11:15 Apa – egy hit naplója – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Roma magazin, 13:50 Domovina, 14:20 Család-barát – magazinműsor, 15:55 Divat és dizájn, 16:25 Magyar krónika, 17:00 Öt kontinens, 17:30 Ízőrzők, 18:40 Itthon vagy!, 19:00 Csendül a nóta, 20:00 Hetvenkedem – Demjén Ferenc koncert, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Muravidéki Magyar Rádió (URH 87,6 MHz, 92,7 MHz, KH 558 kHz), www.mmr.si, e-mail: mmr@r tvslo.si, A műsor telefonszámai: (00386-2-) 575 1718 és Péntek 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Hétvégi programajánló 10:15 Világjáró 11:15 Helyzetkép 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 15:00 Terepjáró 16:10 Hétvégi programajánló 16:30 Világunk mozgatói 17:05 Mozaik / Nem boszorkányság. Vagy igen? / Komolyan a zenéről 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Helyzetkép (ism.) 21:35 Zene hajnalig

12

Szombat 5:45–9:00 Reggeli műsor 8:15 Biztonságunk érdekében (minden 3. szombaton) 9:05 A hét zeneszámának választása 10:15 Öt perc a szépségért 10:30 Világunk mozgatói (ism.) 11:15 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete 12:00 Déli krónika 12:15 A hét magyarnótája – választás 14:15 MesterEmber (minden utolsó szombaton) 15:00 Terepjáró 16:05 Hétvégi randevú 17:15 Retrorádió 18:00 Napi krónika 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Egészségügyi műsor / ETM – Az egészséges táplálkozás művészete (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Vasárnap 5:45–7:00 Reggeli műsor 7:00 Hírek 7:05 Slágerkívánság 9:00 Kuckó Mackó / Csacska rádió (ism.) 9:45 Vasárnapi elmélkedés 10:00 Poénvadászat / Álmodók / Szentmise, illetve istentisztelet közvetítése / Ismerős hangok ismeretlen történetei 11:00 MMR 60 (havonta, figyelje a rádióreklámot) 12:30 Szóvá teszem 13:00 Vasárnaptól vasárnapig, Terepjáró 14:00 Muzsikaszó, jókívánság 17:00 Hírek 18:00 MMR 60 / Ismerős hangok ismeretlen történetei (ism.) 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró és Vasárnaptól vasárnapig (ism.) 21:00 Álmodók (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Hétfő 5:30–9:00 Reggeli műsor 7:20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9:30 Apróhirdetés 10:15 Heti programajánló, 11:05 Térerő 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:05 Kívánságműsor 15:00 Terepjáró 16:15 Sporthétfő 17:15 Arcvonások 18:00 Napi krónika 18:20 Gin Tonic 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 Sporthétfő (ism.) 21:35 Zene hajnalig

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .


Info február 19. szerda

február 18. kedd Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Téli szünidei program, 11:15 Tudom! – kvíz, 11:50 Koleszterin – A nagy átverés – francia dok. film, 13:00 Hírek, 13:35 Studio City, 14:45 Lelki villanás, 15:15 Hidak: Pitypang, 15:45 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:30 A kód, 18:05 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Hírek, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 New Amsterdam – am. sorozat, 20:45 Katari dokumentumok – dok. műsor, 22:00 Visszhangok, 23:05 Tanúságtevők, 0:45 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 8:20 Zenés műsor, 9:05 Platform, 9:55 Alpok–Duna–Adria, 10:35 Jó reggelt!, 12:30 Automobilitás, 13:05 Joker – kvíz, 14:05 Antholz: Biatlon, vk, egyéni verseny, 16:10 Area: 17:55 A Selyemúton Sífutás, vk, sprint, 17:55 A SeJoanna Lumley-val lyemúton Joanna Lumley-val – angol dok. műsor, 18:50 Az én szobám: Janez Levc Intézet – reality, 19:20 Zenés műsor, 20:00 Az arany sötét oldala – francia–kanadai dok. műsor, 20:55 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 21:50 Three Windows and a Hanging – koszovói–német film, 23:20 Roma nemzetiségi műsor, 23:35 Az utolsó szó jogán, 0:20 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:05 Top Shop, 12:00 Fókusz, 13:25 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:40 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:20 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:15 Házon kívül – riportműsor, 23:45 Híradó, 0:25 Vasember – am. film, 3:10 Amerika legviccesebb videói.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – 15:40 Amanda osztrák film, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:10 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 22:30 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:40 Magánnyomozók – magyar reality, 0:45 Családi titkok – magyar reality.

Duna Tévé 6:00–9:25 Virradóra, 10:25–12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:55 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:25 Európai kulthelyek – német dok. film, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:05 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:00 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:40 Fogd a kezem!, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Önök kérték!, 21:30 Az első köztársaság – cseh sorozat, 22:25 Kenó, 22:35 A fagy – francia sorozat, 23:30 Magyarország, szeretlek!, 1:00 4 összeesküvő és 1 temetés – osztrák sorozat, 1:50 Rúzs és selyem.

Duna World 5:00–11:15 Délelőtti műsor, 11:35 A harmadik testőr – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Nemzetiségi magazinok, 14:10 Család-barát – magazinműsor, 15:45 Család ’20, 16:10 Novum – ismeretterjesztő sorozat, 16:40 Térkép, 17:10 Útravaló, 17:30 Ízőrzők, 18:40 Itthon vagy!, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta – zenés műsor, 20:00 Üdítő, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:35 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:30 M5 Híradó, 0:05 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Téli szünidei program, 11:15 Tudom! – kvíz, 12:00 Élet autizmussal – angol dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:35 Mišával – beszélgetős műsor, 14:35 A nyolcadik nap, 15:10 Hidak, 15:40 Rokonok – dok. műsor, 16:05 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 50 könyv, amelyet nekünk írtak, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:05 Meztelen Juliet – am. film, 22:00 Visszhangok, 22:50 Ami szent és a világ, 23:45 Tudományos műsor, 0:15 Szlovén híradó Olaszországból.

Szlovén Tévé II. 8:40 Zenés műsor, 9:40 Jó reggelt!, 11:35 A kód, 12:30 Hidak: Pitypang, 13:15 A Selyemúton Joanna Lumleyval – angol dok. műsor, 14:05 Antholz: Biatlon, vk, férfiak, egyéni verseny, 15:55 Hétvégi csomag, 17:25 Celje: Celje – Riko Ribnica, kézilabdamérkőzés, 19:00 Zenés műsor, 19:50 Lottó, 20:00 Marius Petipa, a francia óriás az orosz balettban, 20:55 Véleményem, 22:00 A szolgálólány meséje – am. sorozat, 22:50 Láthatatlan – szlovén dok. film, 23:50 Zenés műsor.

RTL Klub 6:00 Reggeli, 9:05 Asztro klub, 10:05 Top shop, 12:00 Fókusz, 13:25 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:40 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis 22:30 Barátok családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, közt 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:20 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 Híradó, 23:55 Rejtjelek – am. sorozat.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva – német dok. sorozat, 11:15 Tények Plusz, 12:00 Tények délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:10 Exatlon Hungary – szórakoztató műsor, 22:30 Drágám, add az életed! – showműsor, 23:40 Magánnyomozók – magyar reality, 0:45 Családi titkok – magyar reality.

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 12:01 Híradó, 12:50 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:20 A világ madártávlatból – angol sorozat, 14:20 A hegyi doktor – német sorozat, 15:10 Sorsok útvesztője – török sorozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem! – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Skandináv lottó, 20:40 Anna Karenina – olasz sorozat, 21:35 Miksa és Mária – német–osztrák–magyar sorozat, 23:10 Kenó, 23:15 Szabadság tér ’89 – magyar dok. műsor, 0:00 Kékfény, 1:00 4 összeesküvő és 1 temetés – osztrák sorozat, 1:40 Új idők új dalai.

Duna World 5:25–11:30 Délelőtti műsor, 11:45 Az idegenek – magyar film, 13:00 Híradó, 13:20 Nemzetiségi műsorok, 14:20 Család-ba14:20 Család-barát rát – magazinműsor, 16:00 Magyar gazda, 16:25 Mesterember, 16:55 Hazajáró, 17:30 Ízőrzők, 18:40 Itthon vagy!, 19:00 Jó ebédhez szól a nóta, 20:00 Hogy volt?!, 21:25 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

február 20. csütörtök Szlovén Tévé I. 7:00 Jó reggelt!, 9:05 Téli szünidei program, 11:15 Tudom! – kvíz, 12:00 Vitaminok – Csoda vagy képzelet? – angol dok. műsor, 13:00 Hírek, 13:35 Véleményem, 14:40 Szlovénok Olaszországban, 15:10 Hidak: Határtalan, 15:55 Gyerekműsor, 17:00 Hírek, 17:25 Tudományos műsor, 17:55 Röviden: Hiányszakmák, 18:00 Rajzfilm, 18:20 Tudom! – kvíz, 19:00 Híradó, 19:25 Szlovén krónika, 20:00 Céltábla, Glóbusz, Töréspont, 22:00 Visszhangok, 22:50 A nyolcadik nap, 23:25 Doktor Thorne – angol sorozat, 0:25 Tudományos műsor, 0:50 Szlovén híradó Olaszországból.

Szerda 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Tudakozó 10:15 Nyelvművelő 11:05 Aktuális 12:00 Déli krónika 12:10 Magyarnóták és csárdások 14:15 Tudakozó 15:00 Terepjáró 16:05 Kívánságműsor 17:05 Aktuális (ism.) 18:00 Napi krónika 18:15 Lemezmúzeum 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró (ism.) 21:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Február 13-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Szlovén Tévé II. 10:10 Zenés műsor, 10:55 Biodiverzitás Marjana Honigsfeld Adamič-csal – dok. műsor, 11:35 Jó reggelt!, 13:30 Šiška mozi 10 – dok. film, 15:05 Antholz: Biatlon, vk, vegyes staféta, 15:55 Közelebbről – beszélgetős műsor Vesna Milekkel, 16:45 Čuki – Legendák – Koncert a 30. évfordulón, 18:20 Anya, félek – dán dok. műsor, 19:15 Zenés műsor, 19:55 Automobilitás, 20:20 Labdarúgás – Európa Liga, 20:55 Leverkusen: Bayer – Porto, labdarúgómérkőzés, 22:50 Strandlabdarúgás, vb, 23:00 Ambiensek, 23:30 Labdarúgás – Európa Liga, 0:00 Tone Janša Long Way Quartet, 0:35 Zenés műsor.

RTL Klub

Súlypont: a trianoni békeszerződés (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Február 14-én, pénteken 15.20-kor a Szlovén TV I. csatornáján

6:00 Reggeli, 9:05 Asztroklub, 10:05 Top Shop, 12:00 Fókusz – magazinműsor, 13:25 Drága örökösök – magyar sorozat, 14:40 Bátrak földje – magyar sorozat, 16:00 Az én kis családom – török sorozat, 17:10 Barátok közt – magyar sorozat, 18:00 Híradó, 18:55 Fókusz, 20:05 Drága örökösök – magyar sorozat, 21:20 Bátrak földje – magyar sorozat, 22:30 Barátok közt – magyar sorozat, 23:20 Híradó, 23:55 CSI: New York-i helyszínelők – am. film, 1:05 Szuperzöld, 1:55 Isten lánya – am. film.

TV2 6:55 Mokka, 8:45 Mokkacino, 9:35 Teleshop, 10:45 Csapdába csalva, 11:15 Tények plusz, 12:00 Tények Délben, 12:30 Walker, a texasi kopó – am. sorozat, 14:30 A vidéki doktor – osztrák sorozat, 15:40 Amanda – chilei sorozat, 16:45 Remények földje – török sorozat, 18:00 Tények, 18:45 Tények plusz, 19:30 Mintaapák – magyar sorozat, 20:10 Exatlon Hungary, 22:30 Drágám, add az életet! – showműsor, 23:40 Magánnyomozók – magyar reality, 0:45 Családi titkok – magyar reality.

Hidak: benne a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjainak érettségi bálja (ismétlés: szombaton 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Február 18-án, kedden 15.15-kor a Szlovén TV I. csatornáján

Duna Tévé 5:55–10:25 Virradóra, 10:25– 12:00 Délelőtti műsor, 12:01 Híradó, 12:50 A világ egy terített asztal – német dok. film, 13:20 A természet csodái – angol dok. sorozat, 14:15 A hegyi doktor – német sorozat, 15:10 21:30 Cowboy Sorsok útvesztője – török somindhalálig rozat, 16:05 Don Matteo – olasz sorozat, 17:05 Ridikül, 18:00 Híradó, 18:45 Fogd a kezem – török sorozat, 19:35 A hegyi doktor – német sorozat, 20:30 Bagi–Nacsa Orfeuma, 21:30 Cowboy mindhalálig – am. film, 23:20 Kenó, 23:30 Falak – magyar film, 1:05 4 összeesküvő és 1 temetés – osztrák sorozat, 1:55 Rúzs és selyem.

Duna World 5:50–11:10 Délelőtti műsor, 11:25 Csaó, Bambínó – magyar film, 13:00 Híradó, 13:15 Slovenski utrinki, 13:45 Alpok–Duna–Adria, 14:15 Család-barát – magazinműsor, 15:55 Kék bolygó, 16:20 Noé barátai, 16:55 Szerelmes földrajz, 17:25 Ízőrzők, 18:35 Itthon vagy!, 19:05 Jó ebédhez szól a nóta – zenés nóta, 20:00 Szenes Iván-emlékkoncert, 21:00 Híradó, 21:35 Ridikül, 22:30 Mindenből egy van – magyar sorozat, 23:30 M5 Híradó, 0:00 Határtalanul magyar – magazinműsor, 0:35 Hetedhét kaland, 0:45 M2 matricák – dok. sorozat.

575 1719, Titkárság: (00386-2-) 429 9700, Információk hétfőtől szombatig 6:00, 7:30 és 13:00, Hírek hétfőtől szombatig minden órában Kedd 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:05 A kertész válaszol / Spiritusz / Tulipános láda / Otthon, külhonban 12:00 Déli krónika 12:10 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Horizont 17:15 Tini Express 18:00 Napi krónika 18:20 Sztárfigyelő 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ismétlés 21:05 Horizont (ism.) 21:35 Zene hajnalig

műsorajánló

Csütörtök 5:45–9:00 Reggeli műsor 9:30 Apróhirdetés 11:15 Kisebbségben 12:00 Déli krónika 12:15 Magyar nóták és csárdások 14:15 Apróhirdetés 15:00 Terepjáró 16:15 Visszapillantó 17:15 Kuckó mackó / Csacska rádió 18:00 Napi krónika 18:20 Népzenei válogatás 19:00 Magyarnóták és csárdások 20:00 Terepjáró – ism. 21:05 Kisebbségben (ism.) 21:35 Zene hajnalig

Pitypang: gyermekműsor, benne a dobronaki ovisok a farsangra készülnek (ismétlés: szerdán 12.30-kor a Szlovén TV II. csatornáján) Február 19-én, szerdán 15.05-kor a Szlovén TV I. csatornáján Hidak: benne Emlékezünk… rovat (ismétlés: csütörtökön 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) Február 20-án, csütörtökön 15.10-kor a Szlovén TV I. csatornáján Határtalan: az erdélyi, a felvidéki, a keszthelyi, a szombathelyi, az újvidéki, a horvátországi és a lendvai tévéstúdió, valamint a Szlovákiai Magyar Televíziós Hírportál közös műsora (ismétlés: pénteken 8.00-kor a Szlovén TV III. csatornáján) A magyar nyelvű tévéadásokat a Maribori TV-n is megtekinthetik, mégpedig a premiervetítés napján 15.45-kor, 22.00-kor és másnap 11.30-kor. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .

A szerkesztőség nem vállal felelősséget a műsorváltozásokért.

13


Info apróhirdetés Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete A Foglalkoztatási Intézet Muraszombati Egységénél a Lendvai Munkaközvetítő Hivatal területén 2020. február 11-én a munkaadók a következő munkahelyeket hirdették meg: Osztálytanító 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, Kranjec utca 44., Lendva (1 munkahely, meghatározott idő: 19 hónap, illetve a dolgozó visszatéréséig, magyar nyelvtudás, jelentkezési határidő: 2020. február 14.) Üzemeltető Nograd d.o.o., Petrova ulica 41., Lendva (2 munkahely, meghatározott idő: 6 hónap, jelentkezési határidő: 2020. február 18.) Vakolómunkás Dogša d.o.o., Prešeren utca 8., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, havi bruttó bér 1.500 EUR, jelentkezési határidő: 2020. február 13.) Keramikus Dogša d.o.o., Prešeren utca 8., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, havi bruttó bér 1.500 EUR, jelentkezési határidő: 2020. február 13.) Segédmunkás Dogša d.o.o., Prešeren utca 8., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, havi bruttó bér 1.300 EUR, jelentkezési határidő: 2020. február 13.) Eladó Trgovina na drobno Mavrica, Petra Bručič s.p., Gornja Birtrica 116., Črenšovci (1 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. február 19.) Építőmunkás Gradbeništvo Smej d.o.o., Mladinska ulica 12., Odranci (1 munkahely, meghatározott idő: 9 hónap, jelentkezési határidő: 2020. február 20.) Kőműves Gradbeništvo Smej d.o.o., Mladinska ulica 12., Odranci (3 munkahely, meghatározott idő: 9 hónap, jelentkezési határidő: 2020. február 20.)

•Hosszúfaluhegyen eladó 3 szobás ház fürdőszobával és melléképületekkel. Ára 20.000 euró. Érdeklődni: 040-782-746.

Moldovai állampolgár robbantott Pártosfalván

•Lendva közelében berendezett kocsma eladó vagy bérbe adó. A felső szinten lehetőség van lakás kialakítására. Érdeklődni: 030673-340. •Eladó hullámpala (szalonit): 5 hullámosból kb. 25 darab, 6 hullámosból 30 darab. Érdeklődni: 041-557-608. •Idős, de üzemképes kisteherautót (platósat, kisbuszt és telepjárót) vásárolok korrekt fizetéssel, szállítással. Érdeklődni: 0036-30-65961-71. •Február, március vagy április hónaptól (de májustól mindenképp) három átlagos méretű üres helyiséget bérelnék vízzel, árammal, eddigi lakhelyem renoválás miatti kiürítése miatt. Lehetőleg Felsőlakosban vagy nem túl messzire onnan. Érdeklődni: janosczimmermann@gmail. com •Eladó LG K40 okostelefon. Érdeklődni: 041-554-392.

Lapunkban múlt év októberében írtunk arról, hogy ismeretlen tettes felrobbantotta a bankjegyautomatát Pártosfalván. A pénzt nem sikerült megszereznie, de az automatán és az épületen mintegy 30.000 eurós anyagi kár jelentkezett. Az azóta tartó rendőrségi nyomozás egy 32 éves, moldovai állampolgárságú tetteshez vezetett, aki ellen a rendőrség február 4-én büntetőeljárást indított. Eközben a lendvai rendőrök rábukkantak annak a 39 éves személynek a nyomára is, aki még január végén a lendvai vár oldalsó ajtaján próbált betörni az épületbe. A Lendvai Közigazgatási Egység területén lakó tettes ellen szintén büntetőeljárás indult. hs

Lakatos Nafta Strojna d.o.o., Malom utca 5., Lendva (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, havi bruttó 1.350 euró, jelentkezési határidő: 2020. február 22.) Sofőr/operátor Nafta Strojna d.o.o., Malom utca 5., Lendva (2 munkahely, határozatlan idő, B- és C-kategóriás jogosítvány, jelentkezési határidő: 2020. február 13.) Hegesztő Nafta Strojna d.o.o., Malom utca 5., Lendva (5 munkahely, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. február 22.) Szerelő Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (5 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2020. február 19.) Szerelő – CNC-operátorsegéd Carthago d.o.o., Kamenice 2., Odranci (2 munkahely, meghatározott idő: 3 hónap, jelentkezési határidő: 2020. február 19.) Minőségi ellenőr HSG Kariera d.o.o., Dunajska cesta 165., Ljubljana (2 munkahely, angol nyelvtudás, meghatározott idő: 12 hónap, jelentkezési határidő: 2020. február 26.) Bővebb információk a www.ess.gov.si honlapon

14

Dr. Radics Judit: Alváskönyv – amit az álmatlanságról tudni érdemes (Oriold és Társai, 2019, 240 oldal) Dr. Radics Judit pszichiáter, pszichoterapeuta, alvásszakértő már több mint 10 éve intenzíven foglalkozik az álmatlanság (inszomnia) speciális szakterületével. Az álmatlanság problémaköre pszichoszomatikus kórfolyamat. Jelen könyvében az álmatlanság témakörét teljes mértékben a mindennapi gyakorlat oldaláról közelíti meg. Az olvasó részletes betekintést kap arról, milyen is az egészséges alvás, miért fontos, hogy kialudjuk magunkat és milyen nemkívánatos következményekhez vezethet a tartós alváshiány, valamint információkat kap az alvásbetegségek típusairól, kiemelt jelentőséggel azonban az inszomnia (álmatlanság) lehetséges kiváltó és fenntartó okairól, megjelenési formáiról és gyógykezelésének lehetőségeiről. Rendezvényeink: A LINDUA folyóirat legújabb, 21. számának és Az Alsó-Lendvai Hiradó megjelenésének 130. évfordulója című konferenciakötet bemutatója 2020. február 13-án, csütörtökön 18.00 órakor lesz a könyvtár olvasótermében.

Látogassák meg honlapunkat: www.kkl.si

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .


Info figyelmükbe Február 13-án, csütörtökön 18.00 órakor, Lendvai Könyvtár •A Lindua folyóirat 21. száma és Az Alsó-Lendvai Hiradó megjelenésének 130. évfordulója című konferenciakötet bemutatója •Február 14-én, pénteken 17.00 órakor, •Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár •Gordana Šöveges Lipovšek: „Mi vsi živeti ščemo” című kiállításának megnyitója •Február 20-án, csütörtökön 18.00 órakor, •Lenti Könyvtár •Garamvölgyi György: Az erőszakmentes kommunikáció alapjai című előadás

névnapsoroló Február 14-től 20-ig Péntek – Bálint Szombat – Kolos, Georgina Vasárnap – Julianna, Lilla Hétfő – Donát Kedd – Bernadett Szerda – Zsuzsanna Csütörtök – Aladár, Álmos

gyertyafény Február 14-e és 20-a között Lendvai Plébánia Szombaton, február 15-én vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Pe­tes­ házán és 18.00 órakor Lendván a hittanosok és a családok részére. Vasárnap, február 16-án évközi hatodik vasárnap. Szentmisék Lendván 8.00, 9.00 és 10.00 órakor, Gyertyánosban 11.00 órakor.

Dobronaki Plébánia Hétköznap a szentmisék 18.00 órakor vannak. Pénteken, február 14-én Dob­ro­na­ kon 17.30-kor ima a Legszentebb előtt, majd 18.00 órakor szentmise. Szombaton, február 15-én 16.00 órakor szentmise Göntérházán, 18.00 órakor pedig Dobronakon. Vasárnap, február 16-án évközi hatodik vasárnap. 8.00 és 10.00 órakor szentmise Dobronakon, 18.00 órakor Radamosban.

Evangélikus Egyház Istentisztelet Lendván minden első és harmadik (illetve ötödik) vasárnap van 8.00 órakor.

Református Egyház

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, komáknak, jó­ba­rátoknak és ismerősöknek, akik drága édesanyám, nagyanyánk és testvérünk,

Horvath Ana

Szerető szíveddel oly sok jót adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Tested pihen csak az anyaföld mélyében, emléked tovább él szeretteid szívében.

(1929–2020)

temetésén részt vettek, koszorú-, virág- és gyertyaadományukkal, szentmisékre és a templomra adakozva mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Dolamič Martin-Konrad plébános úrnak a gyászszertartásért, a hosszúfalui imádkozóasszonyoknak, a Lendvai Óvoda munkatársainak és az Öko-Park temetkezési vállalatnak. Hosszúfalu, 2020. február 8-án

A gyászoló család

A gyászjelentést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést a Népújságban leadhatja személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban (Lendva, Fő utca 124., tel: 02/5776-180) hétfőtől csütörtökig 8.00 és 14.30 között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, illetve az info@nepujsag.net e-mail címen.

Istentisztelet Szentlászlón a hónap minden második és negyedik vasárnapján van 10.00 órakor.

Kedves Szülők és Nagyszülők! 2020. február 19-én, SZERDÁN 17.00 órakor minden kisgyermekes családot szeretettel várunk a Ringatóra Lendván, a Bánffy Központban. A program a fél évnél idősebb, de három évnél fiatalabb gyermekek számára a legizgalmasabb. A foglalkozások a Miniszterelnökség és az MMÖNK jóvoltából INGYENESEK!

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .

15


Info Humor

O

– Mivel magyarázza – faggatja a válóperes ügyvéd a tárgyaláson a férjet –, hogy öt évig nem beszélgetett a feleségével? – Nem akartam a szavába vágni. A rendőr leállítja az autóst az autópályán és megkérdi tőle: – Uram, megkérdezhetem, mióta megy hibás hátsó lámpákkal? A sofőr kiszáll, megnézi a kocsi hátulját, majd térdre esik és elkezd zokogni. – Ugyan már, annyira azért nem súlyos a helyzet! – nyugtatja a rendőr. – Pár kiégett izzó miatt még nem kell ennyire elkeseredni. – Nem? És az utánfutóm meg a motorcsónakom? Két barát beszélget: – Sportolsz? – Minden nap jógázom. Hanyatt fekszem a heverőn két órán át, a szememet egyetlen pontra függesztve. – Milyen pontra? – A tévére. Két fekete macska beszélget: – Már reggel tudtam, hogy peches napom lesz! – Honnan? – Egy fekete sportkocsi ment át előttem az úton. A milliomos gyereke iskolába megy. Az első számtanórán kérdezi a tanító néni: – Mennyi hatszor hét? A gyerek nem tudja. A tanító néni felszólít egy másik gyereket, aki megmondja a helyes eredményt: – 42. Erre a milliomos gyereke: – Csak? Én megadok érte 45-öt is. A matektanárnő megkérdezi a gyerekeket: – Mi lesz akkor, ha van három almád és a testvéred megeszik belőle kettőt? Móricka válaszol: – Nagy verekedés!

16

Szópatak

P L P

L T O

Á P

Új nyereményjátékunk szabályai nagyon egyszerűek. A körben megadott öt betűből értelmes szavakat kell alkotni, melyek beillenek a fenti rácsba, illetve helyesen is kapcsolódnak egymáshoz. Minden betűt minden szóban csak egyszer lehet felhasználni. Például az adott betűk: L, Á, T, A, L – a kirakható szavak: állat, tálal, talál, tál, áll, lát stb. Hogy a szavak jó helyre kerüljenek, néhány betűt megadtunk a rácsban. Megfejtésként a szürke mezővel jelölt szót küldjék el február 24-ig címünkre: Népújság, 9220 Lendva, Fő utca 124. A borítékra írják rá: Népújság – Szópatak Előző játékunk helyes megfejtője Gal Katarina Hármasmalomból. Gratulálunk, nyereménye a Lendva 820 című kiadvány, melyet szerkesztőségünkben vehet át.

kulcslyuk

Kos Márc. 21. – ápr. 20. Most örömmel kezdeményez új kapcsolatokat, hamar beszélgetésbe merül bárkivel. Megfontolt lesz a pénzügyekben. Bika Ápr. 21. – máj. 20. Ha van valamilyen konfliktusa a párjával vagy a családtagjával, azt ne most igyekezzen tisztázni. Ikrek Máj. 21. – jún. 21. A munkája mindenképpen reflektorfénybe kerül. Üzletkötései remekül sikerülnek. Rák Jún. 22. - júl. 22. A munkáját illetően komoly sikerekre számíthat, főleg, ha az kapcsolódik a művészetek bármely ágához. Oroszlán Júl. 23. – aug. 23. Személyiségének lágyabb oldala kerül előtérbe. A párkapcsolatában helyreáll a harmónia, elsimulnak a nézeteltérések. Szűz Aug. 24. – szept. 23. Nehezen dönt, sokat gondolkodik az elhatározásai előtt. Kissé féltékeny is lehet, pedig alaptalanok a félelmei. Mérleg Szept. 24. – okt. 23. Ha voltak gondok a párkapcsolatában, azokat most sikerül feloldani. Kisebb fertőzéses tüneteket jeleznek a bolygók.

Koter Ivett tetoválóművész A legjobb dolgok az életemben: • A karácsonyi hangulat, forró fürdő, hosszú beszélgetések, könnyekig nevetni, a kávé illata, nyári záporok. Ahol házat építenék: • Egy tengerparti városkában, barátokkal a szomszédban. Gyermekkori álmom: • Beutazni a világot, érdekes emberekkel ismerkedni. A hobbim: • Rajzolás, festés. Amit a legjobban meg tudok főzni: • A leveseket. A film, amit többször is megnéztem: • A szoba. Ha visszamehetnék az időben, akkor: • Újra átélném a legszebb élményeket az életemben és biztos elmennék a Pink Floyd 1994-es koncertjére. Egyetlen dolog, amit a jövőről szeretnék tudni: • Inkább semmit, nem akarom elrontani a meglepetést. Amit egyszer ki szeretnék próbálni: • Búvárkodás. A leghasznosabb tárgyam: • A kontaktlencsém, anélkül nem látok semmit.

Horoszkóp

Skorpió Okt. 24. – nov. 22. Egy közeli családtag miatt aggódik. Elképzelhető az is, hogy autócsere vált esedékessé, amit le is bonyolít. Nyilas Nov. 23. – dec. 22. Beléphet az életébe egy mindent elsöprő szerelem, de hogy mennyire lesz tartós a viszony, az még kérdéses. A pénzügyek terén is jó híreket kap.

Akinek a tanácsát mindig megfogadom: • A családomét. Ha szomorú vagyok, ettől mindig jobb kedvem lesz: • Egy jó beszélgetéstől, öleléstől. Amit már rég meg kellett volna tennem: • Bízni önmagamban. Ami a legjobban tetszik a Muravidéken: • Az otthonom.

Bak Dec. 23. – jan. 20. Ingatlannal kapcsolatos álma valóra válhat, vagy csak nyugalommal tölti el az otthona biztonsága. Vízöntő Jan. 21. – febr. 19. Ha mostanában ismerkedett meg a párjával, akkor most elbizonytalanodhat az érzéseiben. A munkahelyén kihívásokkal szembesül. Halak Febr. 20. – márc. 20. Meghitt hangulatra vágyik, nincs sok kedve a társasághoz és a koncentrált munka is nehezére esik.

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .


Kultúra Az intézetekről szóló törvény 35. cikkelye (Zakon o zavodih, Ur.l. RS, št. 12/1991, 45/1994,104/92, 8/1996, 18/98, 34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) és a Fiatalok világa – Ifjúsági Képzési Központ Lendva / Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava Turisztikai és Fejlesztési Közintézetté / Zavod za turizem in razvoj Lendava való átszervezéséről szóló rendelet 16. cikkelye alapján az intézet tanácsa (Ur.l. RS, št. 8/16, 35/16 és 71/19 alapján)

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

hirdet a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva / Zavod za turizem in razvoj Lendava igazgatói állásának betöltésére 1. A pályázat feltételei Az igazgatói posztra olyan jelölt nevezhető ki, aki megfelel a következő feltételeknek: – egyetemi vagy felsőfokú szakmai végzettséggel és specializációval, illetve mesterfokú diplomával rendelkezik, – min. 5 év munkatapasztalattal rendelkezik vezetői poszton, – rendelkezik szakmai tapasztalattal az intézet tevékenységeinek területén, – jó szervezőkészséggel rendelkezik, amit a korábbi munkájával igazol, – aktív szlovén nyelvtudással rendelkezik, – funkcionális magyar nyelvtudással rendelkezik, – aktív angol nyelvtudással rendelkezik. 2. A pályázathoz mellékelendő dokumentumok és bizonylatok A jelöltnek a következő dokumentumokat kell mellékelnie: – az intézet fejlődésének víziója a mandátum időszakára, – önéletrajz, – a feltételeknek megfelelést igazoló bizonylatok. 3. A kinevezés módja és a munkaviszony megkötése Az igazgatót az alapító beleegyezésével az intézet tanácsa nevezi ki. Az igazgató kinevezésének folyamata az intézetek státusz-kérdése-

it szabályozó törvénnyel és az intézet létrehozásáról szóló rendelettel összhangban folyik. Az igazgató munkaviszonya meghatározott időre, mandátumának időtartamára köttetik. Az igazgató mandátuma négy évig tart, és az igazgató újraválasztható. 4. A pályázatok leadásának határideje és módja, valamint a jelöltek tájékoztatása A jelölteknek az írásbeli pályázatot a mellékelt bizonylatokkal és nyilatkozatokkal ajánlott postai küldeményként a nyilvános pályázat közzétételét követő 8 napon belül zárt borítékban kell elküldeniük az intézet címére: Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva / Zavod za turizem in razvoj Lendava, Csente, Lendvai utca 19., 9220 Lendva, a következő felirattal: „Ne bontsa fel! Nyilvános pályázat a Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva / Zavod za turizem in razvoj Lendava igazgatói állásának betöltésére”. A jelöltek a választásról írásban értesülnek a kinevezés folyamatának lezárását követő 15 napon belül. Csentében, 2020. 02. 13. A Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva / Zavod za turizem in razvoj Lendava Tanácsa

Részbeni építési engedély a távvezeték megépítésére Az ELES Szlovén Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Kft. részbeni építési engedéllyel

rendelkezik a Cirkovce– Pince 2x400 kilovoltos (kV ) n a g yfes z ü l tségű távvezeték kiépítésére. A

vezeték nyomvonala szeli a hotizai, a gyertyánosi, a kóti, a lakosi, a lendvai, a petesházi, a csentei, a

A Cirkovce–Pince 400 kilovoltos távvezeték várhatóan 2021 első felében készül el. N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .

völgyifalui és a pincei kataszteri községek területét. A részbeni építési engedély kiadásáról a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium a napokban értesítette a telektulajdonosokat. Az engedély jogerős. Így több mint két évtizedes tervezés után kezdetét veheti a Szlovéniát Magyarországgal összekötő 400 kilovoltos távvezeték megépítése, miután az INEA jóváhagyta az ELES Kft. projektjét. A beruházás mintegy 48 millió eurós támogatásban részesül. A 80,5 kilométer hosszú távvezeték (264 oszlop) 2021 első felére készül el, s közel 130 millió euróba kerül, és részben az EU is finanszírozza. A vezeték

mintegy 1,2 kilométer szakaszon horvát területen halad majd Hotiza és Kapca határában. A korábbi tervek szerint a nagyfeszültségű távvezeték teljesen szlovén területen épült volna meg Gyer tyános közelében, ami a helyiek körében tiltakozást váltott ki. Ezután megállapodás született, hogy a vonalat a horvát területre átnyúló, de a szlovén kataszteri községhez tartozó telkeken Horvátország építi meg és fizet kártérítést a beavatkozásért a tulajdonosoknak. Magyarország a magasfeszültségű távvezetéket a szlovén–magyar határvonalig (Pince) már 2006-ban kiépítette. Szolarics Nađ Klára

17


Muravidék Tűzoltóközgyűlés Hodoson

A tagok aktívabb szerepvállalásáért

Vasárnap tartotta év eleji közgyűlését a Hodosi Önkéntes Tűzoltóegyesület. Mint elhangzott, az egyesületnek jó a felszereltsége, kielégítő a tagok képesítése, de sok esetben elmarad az aktív szerepvállalás. Az új évben erre kiemelt figyelmet fordítanak. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az egyesület elnöke, Dajč Milan a tavalyi év legfontosabb eseményei között kiemelte a szervezésükben lezajlott községi tűzoltóversenyt, melyen 14 csapat versenyzett, továbbá szólt a jó felkészültségről (24 tag rendelkezik a szükséges szakképesítéssel és ötnek van vizsgája a lélegeztető készülék használatára). Tavaly elmaradt a szerkocsi megvásárlása, melyet idén szeretnének megvalósítani, illetve az elnök a tagok mozgósításában is hiányosságokra figyelmeztetett, amely néhány esetben megbénította az egyesület szereplését, például a régre visszanyúló kapcsolattartás miatt is fontos határmenti te-

18

lepüléseken. Az aktivitás javításán a jövőben mindenképp dolgoznia kell az egyébként létszámában jó kondícióban lévő egyesületnek – 74 tag, felnőtt női és férficsapat, illetve a pionírok képviselik az utánpótlást. Könye Leopold parancsnok ezután beszámolt arról, hol képviseltette magát egyesületük, milyen versenyeken szerepeltek. Tűzesethez egyszer kellett csak kivonulni, erdő- és bozóttűzhöz mozgósították tagjaikat. Az ülésen a 2019-es pénzügyi beszámoló került még terítékre. A Hodosi ÖTE 21.600 euró bevételből gazdálkodhatott – ebben szerepel a korábbi évből átvezetett 9.600 euró, a községi tűzoltószövetség 4.000, illetve újabb 3.000

eurós támogatása, a községi magyar önkormányzat 2.900 eurós dotációja, valamint a községi tűzoltóverseny csaknem 2.000 eurós tiszta bevétele és az év végi naptár értékesítésének bevétele, ami szintén 2.000 eurót tett ki. A kiadások terén 6.600 eurót könyveltek el a folyó ügyekre, rendezvények lebonyolítására és kisebb eszközök, például sisakok és egyéb felszerelések pótlására. A 2020-as esztendőt ennek tükrében az egylet 15.000 euróval kezdte meg. Az idei tervekben első helyen az egyesületnek új, egyébként használt szerkocsi megvásárlását nyomatékosították, melyet tavaly azért halasztottak el, mert nem találtak az anyagi kereteiknek és elvárásaiknak megfelelő járművet.

támogatásról az egyletet a községi költségvetésből. Az összejövetel végén Dajč Milan elnök és Bočkorec Bojan, a hodosi tűzoltószövetség elnöke

David Franc és Abraham Ede 50 éve tagja a hodosi önkéntes tűzoltóságnak. A téma kapcsán az ülésen megjelent és felszólalt Orbán Lajos polgármester, aki a kocsi megvásárlásához biztosította az anyagi

elismeréseket osztott ki a tagoknak. 50 éves önkéntes tűzoltói tevékenységéért David Franc és Abraham Ede kapott elismerő kitüntetést.

nepujsag.net

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .


Muravidék Szentlászlói ÖTE

Jó évet zártak, de több tag kellene Szombaton tartotta éves közgyűlését a Szentlászlói Önkéntes Tűzoltóegyesület. Jó évet zártak, de az aktív tűzoltók létszámának növelése még megoldandó feladat lesz a jövőben. Abraham Klaudia klaudia.abraham@nepujsag.net

Az egyesület 2019-ben 7.400 eurós bevételből gazdálkodott: a maráci magyar önkormányzattól 2.600, a községtől 1.600 eurós támogatásban részesültek, a naptár értékesítéséből befolyt összeg pedig 2.000 euró pluszt hozott a számlájukra. A tavalyi évben az egyesület egy defibrillátort vásárolt, ami a kiadási oldalon az egyéb költségeket – mint az anyaországi és hazai egyesületek rendezvényein való részvétel költségei, illetve egy új szekrény vásárlása – 3.000

euróval megnövelte. A tavalyi évben az egyesület rendszeresen gyakorlatozott, megtisztelte a környező települések tűzoltóegyleteinek jeles eseményeit, versenyeken vettek részt. Októberben a tűzvédelmi hónap keretében nyílt napokat is tartottak, többek között a tűzoltóeszközök működéséről, majd pedig a defibrillátor helyes használatáról szakértők bevonásával tájékoztatták a lakosságot. Novemberben részt vettek a községi nemzetiségi települések tűzoltóversenyén, ahol az 1. helyet szerezték meg, de az év folyamán egyéb verse-

hasonló, csak kisebb eszközbeszerzésekkel számolnak, és már megkezdik a felkészülést a 2022-es évi nagy ünnepségre, amikor 130 éves lesz az egyesület.

Lipai Štefan 60 éve tagja az egyesületnek, hűségéért és odaadó munkájáért elismerést vehetett át. nyeken is megmérettettek. A Szentlászlói ÖTE negyvennégy taggal rendelkezik, az ülésen ebből 22-en jelentek meg. Az év folyamán a tagság két új tűzoltóval bővült, de még így is mindössze 12–13 ak-

tív taggal tudnak számolni. A vezetőség főként a taghiányban látja a problémát, ami a következő generációknak talán még nagyobb kihívás lesz majd. A 2020-as terv nagy vonalakban a tavalyihoz

Az ülés végén a vezetőség a tűzoltóegyesületben végzett munkásságért osztott ki emléklapokat és elismeréseket. A legnagyobb elismerésben Lipai Štefan részesült, aki 60 éve hűséges tagja az egyletnek.

Kirándulások és a hazai rendezvények sokasága A Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesülete pénteken tartotta meg éves közgyűlését, amelyen a növényvédelmi szerek újdonságainak bemutatását követően Klei­

derman Jože elnök beszámolót tartott az elvégzett munkáról. Kleiderman beszámolójából kitűnt: tartalmas és új programok beiktatásával az új lehetőségek feltárulá-

sát is elősegítő boreladási akciók valósultak meg. A Borászati Központot is megpróbálták a bor promóciójának a szolgálatába állítani, a tagok számára pedig a piknikek szervezé-

Az elnök arra kérte a tagokat, hogy több mintával vegyenek részt a borversenyeken. N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .

se is sikeresnek bizonyult. Ezen kívül az összes meghívásnak – köztük a ljubljanai Alpok–Adria Vásáron való részvétellel – eleget tettek, valamint a hazai bortúrák is sikeresek voltak és a községi rendezvények kulináris és borászati körítésében is rész vállaltak. A Mártonnapi bortúrát kiemelkedő részvétel jellemezte, hiszen mintegy 140 hazai és külsős vett részt rajta. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az egyesület 22.800 euró bevételének – a tavalyelőtti áthozatallal, a szponzori pénzekkel és más piaci bevételekkel együtt – nagyjából a felét sikerült a kiadásokra elkölteni, így az idei költségvetési évet mintegy 10 ezer euróval kezdték. A leltári beszámoló a központ tárgyainak a leltári rendezetlenségére figyelmeztetett, melyet mielőbb rendezni kell.

Idén a Balázs-napi rendezvénnyel kezdődő programévet a muravidéki vállalkozók és gazdák egyesülete által felvetett májusi csókakői kirándulás, a nyári és őszi helyi és más rendezvényeken a megszokott részvétel fogja követni. Emellett a Borászati Központ programjait, promóciós lehetőségeit is jobban fel kívánják használni. A Vinarium kilátótoronynál lévő standok egyikét pedig a tagoknak is felkínálják, csupán a bevétel 10 százalékos részarányáért az egyesület költségeinek (villany, pénztárgép, hűtők) fedezésére. Az elnök kérte a tagokat, hogy a márciusi minősítésen a tavalyi 60 mintát idén próbálják meg túlszárnyalni, hiszen volt ennél jóval több is, s hogy a rendezvényeken is próbáljanak minél nagyobb számban megjelenni. -ce

19


Horizont

Szlovén kultúrünnep Dobronakon A szlovén kultúra napjának előestéjén ünnepi műsor t tar tot-

tak Dobronakon. A helyi kultúrotthonban szép számban egybegyűltek

köszöntése után röviden bemutatták France Prešeren szlovén költő

munkásságát, jelentőségét és hozzájárulását a szlovén nemzet, a nyelv és a kultúra megmaradásához és fejlődéséhez. A kultúrműsorban a ljutomeri Ivan Kaučič Kultúregyesület színjátszócsoportja mu-

tatkozott be Rado Vukotič Szeretők (Ljubimci) című darabjával. A mind nyelvileg, mind játékban és alakításban jól előadott komédia elnyerte a közönség tetszését. SNK

heti recept

Vadasmártás sertéshúsból

A szlovén kultúrünnep alkalmából a dobronaki közönség a Szeretők című darabot 30.1.2020 9:10:38 láthatta nemost_flyA.pdf ljutomeri1 színjátszók előadásában.

Hozzávalók (6 adag): • 70 dkg sertéslapocka (színhús – a zsíros részek eltávolítva) • 4 ek. sertészsír (friss, házi) • 5 közepes sárgarépa • 5 közepes fehérrépa • 1 közepes vöröshagyma • 7 babérlevél • 1 kávéskanál bors • 1,5 teáskanál majoránna • 1 kávéskanál citromlé • só ízlés szerint • 1 teáskanál cukor • 4 teáskanál mustár • 330 g 20 %-os tejföl • 1 púpozott evőkanál finomliszt • 5 dl víz • 50 dkg tészta (ízlés szerint) Elkészítés: A zsírt egy nagy lábasba tesszük, erre ráreszeljük a megtisztított, megmosott répákat és a hagymát. Kevergetve körülbelül 20 percig dinszteljük. Ezután rádobjuk a megtisztított, megmosott, felkockázott húst, majd az összes felsorolt hozzávalót (a tejföl és a liszt kivételével, és a mustárnak is csak a felét).

Helyszín: Lendva, Színház- és Hangversenyterem Időpont: 2020. februáruár 25. (kedd) 19 óra Belépő a bérlettel nem rendelkezőknek: 15 euró a helyszínen

20

Összekeverjük, felöntjük vízzel. Megvárjuk, míg újra forrni kezd, ekkor takarékra vesszük a lángot, s lefedve 90–105 percig főzzük. Közben időnként megkeverjük, ha szükségét látjuk, kevés vizet önthetünk hozzá. Kóstoljuk meg, elég sós-e. Ha eltelt az idő és a hús is tökéletesen puha, készíthetjük a tejfölös, mustáros habarásunkat. Egy kisebb tálba a tejfölt, a lisztet és a maradék mustárt csomómentesre keverjük, majd beleöntjük a lábasba. Pár perc alatt összeforraljuk, miután besűrűsödött, lekapcsoljuk alatta a tüzet és lefedve pihentetjük kicsit. Bármilyen tésztával, zsemlegombóccal és nokedlivel is finom. Jó étvágyat!

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .


Horizont

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola érettségizői

Fotó: Foto Šimonka

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzős diákjai idén február 8-án rendezték meg érettségi báljukat. Az ünnepi eseménynek az előző évekhez hasonlóan az iskola gálaestre átalakított sportcsarnoka adott helyet. A 2020-as érettségi osztályképek:

Fotó: Foto Šimonka

A 4.a gimnáziumi osztály Halász Renata osztályfőnökkel.

Fotó: Foto Šimonka

A 4.b közgazdasági és vegyésztechnikumi osztály Ferenc Katarina osztályfőnökkel.

Fotó: Foto Šimonka

Fotó: Foto Šimonka

A 4.d gépésztechnikumi osztály Bernad Daniel osztályfőnökkel.

A 3.f szakmai képzési osztály Šantak Borut osztályfőnökkel. N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .

A 3.e szakmai képzési osztály Vida Sandra osztályfőnökkel.

21


Sport 45. Judo Kupa, Lendva

Színvonalas torna, hazai érmek Szombaton, a szlovén kultúra napján rendezték meg az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában a 45. Nemzetközi Judo Kupát. A négy korosztályban folyó versenyen három országból és 32 klubból összesen 229 cselgáncsozó gyűlt össze. A Lendvai Judo Klub 15 éremmel gazdagodott. Horvat Silvija silvija.horvat@nepujsag.net

érem került. A 16 éveseknél Horvat Karina Isabelle (40 kg) és Kovač Mia (44 kg) ezüstérmet szerzett. Utóbbi, akinek súlycsoportjában ketten küzdöttek, a versenynap végén elmondta, hogy elégedett a teljesítményével, de bátrabban is harcolhatott volna. Ezen kell még javítania a közeledő országos bajnokságig, tette még hozzá. A korosztályban Berki Tiana (57 kg)

Fotó: Galič Tomaž

A két idősebb – az U16 és U21 – korosztály megmérettetése a szlovén cselgáncsszövetség hivatalos országos versenye volt, aminek okán szombaton délelőtt sok cselgáncsozó gyűlt össze a három felállított küzdőtéren. Délután, némi késéssel a fiatalabb – U14 és U12 – verseny-

zők láthatóan izgalomban vették birtokukba a tornatermet. Kemény és színvonalas küzdelmek folytak, amiket sikerélmény és csalódottság is kísért. Hazai közönség előtt a házigazda Lendvai Judo Klub 20 induló versenyzője szép eredményeket ért el. A legidősebb korosztályban a 48 kilogrammos súlycsoportban csupán Kulčar Vita indult, így a nyakába arany-

Az idei 45. Lendvai Judo Kupán 229 cselgáncsozó gyűlt össze Szlovéniából, Magyarországról és Horvátországból.

A 14 évesek mezőnyében hazai közönség előtt Gábor Ria (piros övvel) a harmadik helyet szerezte meg. ötödik lett. A 14 éveseknél Gabor Ria (44 kg), Kralj Kaja (48 kg), Čeh Jakob (38 kg) és Čeleš Gal (42 kg) a második helyet szerezte meg, Kecskés Regina (44 kg), Tkalec Vanessa (63 kg) és Čeh Jure (55 kg) a harmadik helynek örülhetett. A legfiatalabbak között, a 12 évesek korcsoportjában Kardoš Lea Luna (48 kg) aranyérmet szerzett, Čeh Miha (29 kg) és Borsos Csenger Botond (42 kg) ezüstérmet, Horvat Daša (33 kg), Horvat Domen Tian (50 kg) pedig bronzérmet. Bertalan Noé (35 kg) és Nerad Jan (38 kg) negyedik, Szépe Flóra (29

Eredményesen versenyeztek a KBV cselgáncsozói

Škraban Gaja a 12 évesek korosztályában magabiztos győzelmet aratott.

22

kg) ötödik lett. Annak ellenére, hogy nemrég lemondott a klub elnöke, Mlinarič Franc, és még februárban sor kerül a tisztújító közgyűlésre,

A lendvai Judo Kupán hét versenyzővel jelen volt a Lendvai Küzdősportok Klubja (KBV) is, akik öt érmet szereztek. A 14 éves korosztályban a 63 kilogrammos súlycsoportban Škraban Lana nyakába ezüstérem került, miután két párbajgyőzelem után a nagyatádi Takács Sára elleni küzdelemben hibát követett el és ipponos vereséget szenvedett, valamint Sep Sara bronzérmet szerzett. Bogdan Štefan (35 kg) szintén harmadik lett. A 12 évesek mezőnyében Škraban Gaja (40kg) magabiztos győzelemnek örülhetett, míg Čizmašija Taša (33 kg) második, Horvat Domen (50 kg) harmadik, Bogdan Luka (29 kg) pedig ötödik lett. Hs

a klubtagság összefogott és színvonalas versenyt szervezett. Recek Gorazd, a klub titkára és edzője elégedettségét fejezte ki a részvétellel, valamint az összegyúlt erős mezőn�nyel kapcsolatban: „Hazai pályán bizonyíthattak a versenyzőink. Többségében ezzel a lehetőséggel éltek is, teljesítményükkel eleget tettek az elvárásoknak, de voltak gyengébb teljesítmények is.”

20. forduló Honvéd – ZTE DVTK – DVSC MOL Fehérvár – Mezőkövesd Paks – Puskás AFC Kisvárda – Kaposvár Újpest – Ferencváros:

2:0 (1:0) 1:2 (1:2) 2:1 (2:1) 0:2 (0:1) 5:3 (1:1) elmaradt

TÁBLÁZAT 1. Ferencváros 18 13 4 1 35:15 43 2. MOL Fehérvár 20 12 4 4 35:19 40 3. Mezőkövesd 20 10 5 5 26:18 35 4. Puskás AFC 20 8 7 5 31:23 31 5. Honvéd 20 8 5 7 22:22 29 6. DVSC 19 8 3 8 32:22 27 7. DVTK 20 8 2 10 24:29 26 8. Újpest 19 7 4 8 25:29 25 9. Kisvárda 20 7 3 10 25:29 24 10. Paks 20 7 2 11 25:35 23 11. ZTE 20 4 6 10 25:30 18 12. Kaposvár 20 3 1 16 19:43 10 A 21. forduló párosítása 2020. február 15-én: ZTE – Újpest, Puskás AFC – Kisvárda, DVSC – Mezőkövesd, Kaposvár – Honvéd, DVTK – Paks, Ferencváros – MOL Fehérvár.

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .


Sport

A Coal csapatban negyedik A 3. szlovén északkeleti légpuskaliga ötödik tornáját a hétvégén Gornja Radgonán bonyolították le. A csapatversenyt a petesházi Coal Céllövészeti Klub a negyedik helyen zárta Koczor Péter, Gerenčer Boris és Miladinovič Dragan felállásban, a lendvai egyesület

csapata – Havasi Ferenc, Somi Lars, Tkalec Maja – a hetedik, a dobronaki Jezero III. csapata, Vuk Nika, Kolman Kaja és Magyar Noemi hármasa a 10. helyen zárt a 11 csapatos mezőnyben. Az egyéni legjobb eredményt Miladinovič (Coal) szerezte meg 11. helyezé-

sével, Havasi (Lendva) 14., Koczor (Coal) 15., Somi (Lendva) 20. lett. Harminc közé jutott még Vuk (Jezero) a 21., Gerenčer (Coal) a 22. és Galambos Milan (Coal) a 24. helyre elegendő lőtt körrel. A tornán 48 versenyző állt lőállásba. hs

A ZTE színeiben lőttek a magyar bajnokságban A dobronaki Jezero Céllövészeti Egyesület három fiatal tagja a hétvégén a Budapest melletti Százhalombattán rendezett légfegyveres magyar bajnokságon versenyzett a zalaegerszegi ZTE színeiben. A légpuska versenyszám ifjúsági korosztályában Bakan Urisk Lara egyéniben a 19., testvére, Lena a 22. helyet szerezte

meg. Az erős mezőnyben Szenecsár Csengével a remek hetedik eredményt érték el csapatban. Emellett Vuk Nika az egyéni versenyt a 27. helyen zárta. Lena és Lara Varga Botonddal, valamint Bálint Kálmánnal az oldalán a vegyes párosok versenyében is megküzdött. Mindketten helytálltak a válogatott versenyzőkkel megtűzdelt

mezőnyben és továbbjutottak a döntőbe. Lena és Botond párosa végül a 6., míg Lara és Kálmán a 8. helyen végzett. Vuk Nika a fiatalabb korosztályban is versenybe szállt, egyéniben a 26. helyet lőtte meg, míg csapatban Szenecsár Csengével és Árvai Luca Dorkával bronzérmet szerzett. hs

A Nafta felkészülési meccsei Szentlőrinc – Nafta 1903 1:2 (0:1) Az egyhetes fárasztó zalaegerszegi edzőtábort a Nafta felnőtt csapata szombaton a magyar harmadosztályban szereplő Szentlőrinc elleni mérkőzéssel zárta Nagykanizsán. A nagykanizsai műfüves pályán mezőnyfölényben játszott a Nafta és többet is birtokolta a labdát. Elsőként Molnár próbálkozott,

A zalaegerszegi edzőtábort a Nafta a Szentlőrinc elleni mérkőzéssel zárta. majd Novinić lőtt a kapu mellé és Živko szöglet utáni fejese sem landolt a kapuban. A vezetést Rebernik szerezte meg a Naftának, aki egy mély beadást laposan a jobb sarokba helyezett. Az első szentlőrinci kapura lövés a mérkőzés 30. percében történt. A Nafta lendülete a félidő végéig nem hagyott alább, de több próbálkozás ellenére a labda nem találta meg a hálóba vezető utat. A folytatásban is lendvai fölényben csordogált a játék, de az ellentámadásokra építkező vendéglátóknak néhányszor sikerült komolyan veszélyeztetni a lendvai kaput. Az egyik ilyenből született Szentlőrinc egyenlítő gólja is. A Nafta hét perccel a mérkőzés vége előtt szerezte meg a győztes találatot az újonc Molnár révén. A Nafta kezdőcsapatát Raduha, Šeruga, Živko, Leuštek, Bolla, Novinić, Zagorec, Molnár, Rebernik, Pozsgai és Ploj alkotta, majd lehetőséget kapott Galoši, Vinko, Paku, Malešević, Bizjak és Pirtovšek R. F.h.m.

N É P Ú J S Á G 2 0 2 0 . f e b r u á r 13 .

minisport Győztek a tekézők A 3. keleti tekeliga 13. fordulójában a lendvai férfi tekézők az ötödik helyen álló Brežice csapatát fogadták a hazainak számító radányi tekepályán. A házigazdák hozták a kötelezőt és 5:3-ra (3190:3150 fa) múlták felül az ellenfelet. Zadravec Uroš 563 fával, Potočnik Bojan 525 fával és Radaković Dušan 531 fával szerzett párbajgyőzelmet, míg Šimon Janeznek, Horvat Jožénak és Tisovic Borisnak ez alkalommal nem sikerült a pontgyűjtés. A lendvai tekézők összesítésben 11 ponttal nyolcadikak. F.h.m. Dobogós helyek a területi sakkbajnokságon A muraszombati Pomgrad Sakkegyesület rendezte meg a csapatok iskolai területi sakkbajnokságát, amelyen remekül szerepeltek az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tanulói. Az U15-ös fiúmezőnyben eredményesen teljesített a Hozjan Tian, Peshekhonov Nikita, Sankovič Niko és Grof Aleks felállás, amely nyolc ponttal a második helyet érte el. A magabiztos, 13,5 pontos győzelmet az 1 Sz. Muraszombati Általános Iskola szerezte meg. Szintén a második helynek örülhetett a lendvai iskola U9-es fiúcsapata – Bajkovec Leo, Cofek Šraj Dino, Mikolič Jaka és Lukács Áron –, akik egy ponttal maradtak le a 12 ponttal győzelmet szerző radgonai csapattól. F.h.m. Bajnok a Kvatro Gal Egy fordulóval a Lendvai Dartsliga vége előtt a völgyifalui Kvatro Gal I. csapata megnyerte a bajnokságot, amivel megvédte bajnoki címét. Az utolsó előtti, 13. fordulóban a sereghajtó pincei Bár Westet nagyobb erőfeszítés nélkül, 11:5-re győzték le. A lendvai Retro Caffe idegenben 10:6-ra nyert a petesházi Lero Bár ellen, míg a kapcai Matko Bár 8:8-as döntetlent játszott a Kvatro Gal II-vel. A gyertyánosi Booom Bár hazai pályán kapott ki 9:7-re a petesházi Extra Bártól. Összesítésben a Kvatro Gal vezet 32 ponttal, 2. a Retro Caffe 28, 3. a Kvatro Gal II 25, 4. a Bár Matko 23, 5. a Bár Extra 17, 6. a Boom Bár 14, 7. a Lero Bár 12 és 8. a Bár West 5 ponttal. F.h.m. Különleges íjásztorna Varasdon A Lendvai Íjászklub tagjai vasárnap különleges teremíjászati tornán versenyeztek Varasdon, amelyen 18 és 25 méteres távolságra lőttek. A megmérettetésen vadászreflex íjjal Cseh Gyula 1072 körrel versenygyőzelmet szerzett, Hozjan Jože hosszú íjjal második lett. A veterán kategória csigás íj versenyszámában Štuhec Bojan ötödik, Kuzma Branko hetedik lett, vadászreflexben Leben Janko a dobogó alsó fokán végzett. hs Vereség a listavezetőtől Pénteken a lendvai Muránia női röplabdacsapat az éllovas Kostman Slovenj Gradec felállással csapott össze a harmadik szlovén röplabdaliga 12. fordulójában. A sima háromjátszmás meccsen a Muránia nem tudta felvenni a harcot az ellenféllel, így komolyabb ellenállás nélkül kétszer 25:17-re, valamint 25:11-re a házigazda nyerte a találkozót. A Muránia korosztályos lánycsapata a 2. szlovén liga második fordulójában kétjátszmás győzelmet aratott a Roto-Kema Puconci ellen, majd 2:1-es vereséget szenvedett a ŽOK Maribortól. Hs Mariborban a tollaslabdázók Az U11-es országos tollaslabdabajnokság második tornáját Mariborban rendezték meg, a versenyen a lendvai Mladost Tollaslabdaklubból két versenyző lépett pályára. A vegyes párosok mezőnyében Horvat Naja a kungotai Strelec Rokkal a dobogó legfelső fokán végzett, míg egyéniben hetedik lett. Pahor Sven a selejtezőben rekedt. Hs

23


Színház- és hangversenyterem 2020. február 15. 19 óra A BELÉPŐJEGYEK A SZÍNHÁZÉS HANGVERSENYTEREM PÉNZTÁRÁBAN VÁLTHATÓK. A jegyek ára: 25 EUR

MÉDIATÁMOGATÓK

Profile for Népújság

Népújság, 2020. 02. 13.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 64. évf. 6. sz.

Népújság, 2020. 02. 13.  

A szlovéniai magyarok hetilapja, 64. évf. 6. sz.

Profile for nepujsag
Advertisement